Home » Educatie » Citesti:

Petiție în sprijinul științelor umaniste din România

Alexander Baumgarten mai 8, 2017 Educatie
1 comentariu 1,787 Vizualizari

Științele umaniste au oferit valorile și reperele civilizației europene. Ele au format conștiința, identitatea și libertatea omului modern. Ele oferă o perspectivă analitică asupra evoluției societății și asupra transformărilor suferite de civilizația contemporană. Ele au contribuit la identitatea României moderne și analizează adaptarea acesteia la lumea secolului XXI. Cercetarea din domeniul științelor umaniste contribuie nu doar la cultura universală, ci și la capacitatea societății de a reflecta critic asupra trecutului și prezentului, precum și de a decide în cunoștință de cauză asupra direcțiilor viitoare de evoluție, ca și asupra formelor prin care această evoluție poate fi modelată spre binele oamenilor.

Decizia recentă a Ministerului Cercetării și Inovării (MCI) de a nu include în Consiliile sale consultative reprezentanți ai științelor umaniste denotă o viziune îngustă asupra cercetării. Ea trădează tendința de a reduce până la dispariție finanțarea cercetărilor din domenii precum filologia, istoria, filosofia, teologia, artele și studiile culturale, domenii care au contribuit esențial la modernitatea românească și la integrarea țării în Uniunea Europeană. Prezența cercetătorilor din domeniile umaniste în aceste Consilii ale MCI este necesară, deoarece ei aduc o perspectivă reflexivă importantă, care folosește tuturor celorlalte științe fundamentale. Alături de excluderea experților străini din evaluarea proiectelor de cercetare, această decizie defectuoasă a MCI blochează comunicarea profesională la standarde internaționale și abandonează evaluarea corectă a proiectelor de finanțare din toate ariile de cercetare unui clientelism local.

Cerem Ministerului următoarele:

1. numirea prin concurs cu juriu internațional în Consiliile MCI a unor cercetători umaniști neangajați politic, cu reprezentarea tuturor disciplinelor umaniste (filologie, istorie, filosofie, teologie, arte, studii culturale).

2. alocarea pentru cercetarea umanistă a unui buget de minim 10% din bugetul pentru cercetare gestionat de către UEFISCDI, proporțional cu ponderea cercetătorilor umaniști în comunitatea științifică românească.

3. folosirea evaluărilor internaționale în jurizarea proiectelor de cercetare.

- Petitia se gasete la adresa:

https://www.petitieonline.com/petiie_in_sprijinul_tiinelor_umaniste_din_romania

_______________________

Notă: Petiția a fost inițiată de către

Alexander Baumgarten (filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Cristian Ciocan (filosofie, Universitatea București)

Arleen Ionescu (filologie, UPG Ploiești)

Bogdan Murgescu (istorie, Universitatea București)

Flavius Solomon (istorie, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași)

Petition in support of the Humanities in Romania

https://www.petitieonline.com/petiie_in_sprijinul_tiinelor_umaniste_din_romania

The Humanities have provided the values and landmarks of European civilization. They have fashioned the conscience, the identity and the freedom of modern man. They constantly subject to critical judgement the contemporary evolution of our civilization. They have contributed to the identity of modern Romania and they analyse its adaptation to the 21st century world. The research in the Humanities contributes not only to universal culture but also to our society’s ability to reflect critically on the past and the present as well as to decide accordingly on the future directions of evolution, as well as on all ways through which this evolution can be modelled for people’s benefit.

The recent measure by the Romanian Ministry of Research and Innovation to set up consultative councils that do not include researchers in the Humanities reflects a narrow vision on research.  This decision betrays the tendency to phase out funding research in fields like philology, history, philosophy, theology and cultural studies, fields that contributed essentially to Romania’s modernity and to the integration of the country in the European Union. The presence of the researchers in the Humanities in these councils is necessary, since they bring an important reflexive perspective that is useful for all the other fundamental sciences. Apart from the exclusion of foreign experts from the assessment of research projects, the present faulty decision of the Ministry of Research and Innovation hinders professional communication at an international level and relinquishes correct procedures for the evaluation of funding for projects from all fields to local clientelism.

We require from the Romanian Ministry of Research and Innovation the following:

 1. - the nomination in these councils, through a competition overseen by an international jury, of researchers in the Humanities who are not politically involved in these councils and who will represent all humanist disciplines (philology, history, philosophy, theology, cultural studies).
 2. - the allocation of a budget for research in the Humanities of at least 10 % from the UEFISCDI research budget, on a par with the number of researchers in the Humanities in the scientific community.
 3. - the use of international assessments in adjudicating over research projects.

Ai informatii despre tema de mai sus? Poti contribui la o mai buna intelegere a subiectului? Scrie articolul tau si trimite-l la editor[at]contributors.roCurrently there is "1 comment" on this Article:

 1. Kurt spune:

  România a cîstigat în inanuarie 2017 atenția, simpatia partenerilor din UE28. Un continent întreg a aplaudat celor mulți de pe stradă. Cetățenii UE28 sunt 2017 PRO România. La Buchmesse Leipzig 2018 România e țara oaspete. E nevoie de resurse timp& bani pentru traduceri în limbile moderne, franceza, spaniola, engleza, germana, italiana, etc. TM2021 are de prezentat un patrimoniu cultural, literar, artistic, etc. lumii întregi. Cine are cunoștințe, competență, performanță în aceste domenii? „Ministerul Culturii și Identității naționale”, tovarășii ( de ieri și azi) budgetari, membrii de partid? Plagiatorii, restanțierii, semidocții sunt „brandul cultural” românesc la aceste evenimente culturale de maximă importanță? Sunt de la „minister”, de la București … se poate oferi editurilor, scriitorilor, oamenilor de cultură, publicului la Buchmesse Leipzig 2018 și TM2021? Aniversarea 100 de ani..

  … „… Decizia recentă a Ministerului Cercetării și Inovării (MCI) de a nu include în Consiliile sale consultative reprezentanți ai științelor umaniste denotă o viziune îngustă asupra cercetării. Ea trădează tendința de a reduce până la dispariție finanțarea cercetărilor din domenii precum filologia, istoria, filosofia, teologia, artele și studiile culturale, domenii care au contribuit esențial la modernitatea românească și la integrarea țării în Uniunea Europeană. Prezența cercetătorilor din domeniile umaniste în aceste Consilii ale MCI este necesară, deoarece ei aduc o perspectivă reflexivă importantă, care folosește tuturor celorlalte științe fundamentale… „….

  Libertatea de gîndire, liberatea cuvîntului și libertatea expresiei artistice- culturale sunt dobîndite 1989 cu prețul vieții al sutelor de cetățeni uciși mișelește de naționalcomuniștii ceaușiști. Cine cunoaște limbile partenerilor din UE28? Cine cunoaște arta, cultura, literatura vecinilor, al partenerilor în UE & din lume? Acum nu mai e nevoie de cultură, artă, filozofie la nivel mondial? Decalajul cu patrimoniul universal trebuie păstrat în vecii vecilor?
  Un exemplu despre relația între științele naturale și filozofie (și metafizica, religie)…… Consecințele în gîndirea, filozofia secolului 20 ca urmare a marilor decoperiri în fizică (Einstein, Heisenberg, fizica cuantică) și genetică (Watson, Crick la Cambridge și Friedrich Cramer la Max Planck Institut Göttingen) sunt enorme. Cuvintele lui F. Cramer:
  O materie fără idee, fără idea de autoorganizare nu există.

  Cum poate fi predată, discutată UP TO DATE „filozofia”, cea de 3000 de ani & grecii-antichitate și cea actuală (aici anul 1988 și 1995: Gratwanderungen. Das Chaos der Künste und die Ordnung der Zeit. Friedrich Cramer, Suhrkamp Verlag 1995) fără conexiunile permanente în cercetare cu patrimoniul universal? Exemplul 1988:

  …. ….. ( …… …. Friedrich Cramer / Chaos und Ordnung. Die komplexe Struktur des Lebendigen. / Chaos și ordine. Structura complexă a viului. /… Eine ideenlose Materie ohne die Idee ihrer Selbstorganisation gibt es nicht, genausowenig wie es schwerelose Materie gibt. Wohl aber können Ideen (im Platonschen Sinne) ohne Materie existieren, sie brauchen zu ihrer Manifestation (das ist etwas anderes als stille Existenz) nur die Gegenwart von Materie.
  …………….
  Selbstorganisation als physikalisches Prinzip
  Ich meine, mann kann nach dem bisher Dargestellten die Selbstorganisation der Materie zu Leben als ein physikalisches Prinzip verstehen. Selbstorganisation ist seit dem Urknall ein physikalisches Attribut von Materie, genauso wie Schwere ein physikalisches Attribut von Materie ist und Elektrizität ein physikalisches Attribut von Elektronen. Warum aber und wozu der Materie diese physikalischen Prinzipien und Attribute beigegeben sind, darauf kann und darf man keine naturwissenschaftliche Antwort geben.

  Mit der Einführung der Selbstorganisation als Grundeigenschaft der Materie ist aber auch gesagt, daß jede Materie a priori ideenträchtigist. Sie hat die IDEE ihrer Selbstorganisation, ihrer Entfaltung, aller Baupläne und Aus- Formungen in sich. Danach war beim Urknall die Idee des menschlichen Bewußtseins als Möglichkeit schon vorhanden, samt all seinen möglichen Ausprägungen. Zwischen Geist und Materie besteht so gesehen kein Gegensatz. Jedenfalls kann der Geist nicht aus Materie als Überbau entstanden sein. Eher ist es umgekehrt: Eine ideenlose Materie ohne die Idee ihrer Selbstorganisation gibt es nicht, genausowenig wie es schwerelose Materie gibt. Wohl aber können Ideen (im Platonschen Sinne) ohne Materie existieren, sie brauchen zu ihrer Manifestation (das ist etwas anderes als stille Existenz) nur die Gegenwart von Materie.

  SELBSTORGANISATION ist eine stark verkürzte Ausdrucksweise für eine Grundeigenschaft von Materie: Selbstorganisation (Formenbildung) im Evolutionsfeld. Selbstorganisation ist daher nicht ein bloßes Akzidens on Materie, sondren eine untrennbare Eigenschaft und ein Attribut der materiellen Substanz. Selbstorganisation ist das Schöpfungspotential der evolvierenden Materie, und das gilt für die gesamte Materie.
  Die Grundthemen sind überall dieselben. Sie lassen sich in Begriffen wie Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Selbsterneuerung zusammenfassen, in der Erkenntnis einer systemhaften Verbundenheit aller natürlichen Dynamik über Raum und Zeit, im logischen Primat von Prozessen über Strukturen, in der Rolle von Fluktuationen, die das Gesetz der Masse aufheben und dem Einzelnen und seinem schöpferischen Einfall eine Chance geben, in der Offenheit und Kreativität einer Evolution schließlich, die weder in ihren entstehenden und vergehenden Strukturen noch im Endeffekt vorherbestimmt ist. Die Wissenschaft ist im Begriff, diese Prinzipien als allgemeine Gesetze einer natürlichen Dynamik zu erkennen. Auf den Menschen und seine Systeme des Lebens angewandt, sind sie damit Ausdruck eines im tiefsten Sinnen natürlichen Lebens. Die dualistische Aufspaltung in Natur und Kultur wird damit aufgehoben. Im Ausgreifen, in der Selbstüberschreitung natürlicher Prozesse liegt eine Freude, die die Freude des Lebens ist. In ihrer Verbundenheit mit anderen Prozessen innerhalb einer umfassenden Evolution liegt der Sinn, der der Sinn des Lebens ist. Wir sind nicht der Evolution ausgeliefert – wir sind Evolution.Indem die Wissenschaft, wie so viele andere Aspekte menschlichen Lebens, von dieser vielschichtigen Metafluktuation mit erfaßt wird, überwindet sie ihre Entfremdung vom Menschen und trägt bei zur Freude und zum Sinn des LEBENS.

  Der Materiebegriff muß revidiert werden
  Was ist eigentlich Materie, die beim Urknall sich zu entfalten begonnen hat und die alle Formen hervorgebracht hat, die sich als Gestirn im Weltraum und als Mensch auf zwei Beinen bewegt, Matere, die uns berühren und beschädigen kann, die wir essen und weider ausscheiden, aus der Kunstwerke und Misthaufen gebildet werden, diese Unzahl von Objekten, die uns in den Weg geschleudert werden. ….. …).

  Cine traduce curent acest text? Cine înțelege aceste ideii din științele naturii și din filozofie (am audiat o prezentare a lui F. Cramer 1997, al cărții din anul 1988)? Cine le predă, discută JUST IN TIME la universități (în nici un caz „academicienii” îngrijorați 2017 de … identitate… ), în centrele de cercetare interdisciplinare ( e nevoie de mult timp în cercetare…) românești. Cineva de la minister? Sau cei mai prominenți de la universitățile de vîrf din țară? Contează cunoștințele, părerea lor? Performanța, responsabilitatea în domeniul culturii se găsește unde?

  Autorul merită atenție. Consecințele?

  Să se schimbe totul, în principiu suntem pentru, doar ici colo în părțile esențiale să nu se schimbe nimic. După I.L. Caragiale.
  Curat murdarComenteaza:Do NOT fill this !

Autor

Alexander Baumgarten


Alexander Baumgarten

Conferentiar universitar doctor, Catedra de Istoria Filosofiei Antice si Medievale Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj. A publicat 6 volume de studii şi exegeză a filosofiei medie... Citeste mai departe


Lansare carte

Sâmbătă, 23 noiembrie, se lansează noul volum al profesorului Constantin Crânganu. Amanunte, aici.

E randul tau

Salut acest articol, și îl felicit pe autor. Problema prezentată de dânsul este cum nu se poate ...

de: Bradut Bolos

la "De ce legislația din România încă lasă mult de dorit?"

Carti recomandate de Contributors.ro

DEMOCRAȚIA SUB ASEDIU ROMÂNIA ÎN CONTEXT REGIONAL

Carte recomandată de contributors.ro

Cauta articole

decembrie 2019
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Noi    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro

MIHAI MACI – Cel de-al doilea volum din Colectia Contributors.ro

"Atunci când abdică de la menirea ei, școala nu e o simplă instituție inerțială, ci una deformatoare. Și nu deformează doar spatele copiilor, ci, în primul rând, sufletele lor. Elevul care învață că poate obține note mari cu referate de pe internet e adultul de mâine care va plagia fără remușcări, cel care-și copiază temele în pauză va alege întotdeauna scurtătura, iar cel care promovează cu intervenții va ști că la baza reușitei stă nu cunoașterea, ci cunoștințele. Luate indi­vidual, lucrurile acestea pot părea mărunte, însă cumulate, ele dau măsura deformării lumii în care trăim și aruncă o umbră grea asupra viitorului pe care ni-l dorim altfel." - Mihai Maci

(An essay by Vladimir Tismaneanu and Marius Stan)