Home » Analize »Educatie » Citesti:

Teoria evoluţiei trebuie să se predea din nou în şcolile din România

Virgil Iordache ianuarie 23, 2015 Analize, Educatie
168 comentarii 13,445 Vizualizari

Faptul că pachetul de teorii biologice cuplate prin care se explică procesul de evoluţie naturală, cunoscute în limbaj comun ca “teoria evoluţiei”, nu se mai predau de câţiva ani buni în şcoli ne plasează în afara lumii civilizate. Cauza principală a eliminării teoriei evoluţiei este imaturitatea pieţei ideilor din România, în care persoanele se raportează la teoria evoluţiei, şi nu numai, aproape exclusiv pentru utilizarea în scopuri ideologice (în acest caz particular eugeniste, ateiste sau creaţioniste) şi aproape deloc pentru un interes obiective de cunoaştere. O piaţă matură a ideilor ar permite să acceptăm social că nu există nici o incompatibilitate între creştinism, religie în general, şi teoria evoluţiei.

În acest text mi-am propus să prezint contextul internaţional şi românesc al predării teoriei darwiniene în şcoli. Câteva informaţii relevante cu privire la predarea teoriei darwiniene în şcolile din România sunt:

 • Rezoluţia Parlamentului European cu privire la pericolele creaţionismului
 • Declaraţia academiilor din lume cu privire la predarea teoriei evoluţiei
 • Situaţia în Rusia în ce priveşte predarea teoriei evoluţiei
 • Vulnerabilitatea României în ce priveşte receptarea teoriei darwiniene
 • O arhivă pentru uz personal cu literatură de specialitate despre receptarea lui Darwin în Europa de est şi despre situaţia creaţionismului în lume, îndeosebi în Europa.

Rezoluţia PE, declaraţia academiilor, situaţia în Rusia

În anul 2007 Parlamentul European emitea rezoluția 1580 cu privire la pericolele creaționismului, în care se face referire și la declarația cu privire la predarea teoriei evoluției semnată de numeroase academii din lume (prezentată în Anexa 1 a acestui text). Pe plan internațional utilizarea ideologică a teoriei darwiniene este la ora actuală respinsă nu doar de către biologi de valoare excepțională care lucrează în domeniul evoluției ca Stephen Jay Gold (“Nonoverlapping Magisteria” aici ), dar și de către cvasi-totalitatea oamenilor de știință din lume (Anexa 2, declarația Academiilor de științe).

Academia Română, Academia Rusiei și Academia Ucrainei sunt singurele academii din țări importante ortodoxe care (după cum rezultă de aici) nu au semnat documentul la care se face referire în articolul 20 al rezoluției PE. În 2006 teoria evoluției biologice fusese deja eliminată din programa de liceu de către ministrul Hărdău, iar în Rusia începuse o acțiune sistematică pentru eliminarea ei. Situația din Rusia arată la ce folosise eliminarea învățării teoriei evoluției, citez dintr-un autor rus (Konashev 2008):

The  role  of  main  exposer  and  prosecutor  of  the evolutionary  theory  was  voluntary  undertaken  by  Russian  Orthodox  Church.  The  head  of Russian  orthodox  church,  the  Most  holy  Patriarch  Moscow  and  all  Russia  Alex  of  II,  has officially  declared:  “Comprehension  by  the  person, that  he  is  a  wreath  of  God’s  creation,  – only ennobles him and if somebody wants to think that he has descend from the monkey – let so to think, but do not impose these views to others”

In the beginning of February 2006 at press conference devoted to past Christmas readings  in the Kremlin, the manager of the Moscow patriarchy metropolitan of Kaluga and of Borov Kliment has called to people to refuse old textbooks of biology in which the origin of the man is treated from the point of view of Darwin’s theory of evolution.

This  appeal  has  been  heard.  One  of  the  most  typical  and  loud,  sensational  anti-darwinian event became court hearing under the claim of the schoolgirl of 10-th class of 148-th grammar school  of  Saint-Petersburg,  Masha  Shrajber  against  Darwin.  Charges  of  the  evolutionary theory in all mortal sins have captivated the Internet. In particular on one of web-sites it has been declared the godless character of darwinism.

Many books on “the orthodox concept of evolutionary biology” were printed instead of that on the darwinian theory of evolution. That is  simply  the  renewed  doctrine  of  creation  of  the  universe.  A  lot  of  translations  of  foreign similar  products,  including  that  devoted  “scientific  creationism”,  are  published  too. Simultaneously  Russian  Orthodox  Church  at  first  gradually  and  then  more  and  more  openly and  persistently  press  for  introduction  in  schools of  new  course  that  is  so-called  “Bases  of orthodox culture”, as a matter of fact, the notorious God’s law

The official purpose of Russian Orthodox Church is following: “From the orthodox point of  view  it  is  desirable,  that  all  education  system has  been  constructed  on  the  religious foundations and based on Christian values”

Informal super task of Russian orthodox church is not only to appropriate that place (and function) which in a society of “real socialism” the ideological  device  of  the  communist  party  of  the  Soviet  Union  (CPSU)  had,  including corresponding  departments  of  the  Central  Committee of  the  CPSU,  but  also,  finally,  to determine “a general line” of the development of Russia and to stop any possible deviations from this line.

Total rejection of “Soviet Utopia” and “Soviet myth” in the post soviet Russia demanded refusal  of  the  evolutionary  theory.  The  same  logic demanded  not  simply  returning  to  old regimes and traditions of imperial Russia. With inevitability it was necessary to surpass them and to build a certain reserve of durability. One of official modern ideologists wrote in 2003: “Only a formation of information “special troops” will allow Russia to avoid the hugest losses and do not repeat mistakes of 1914-1917”

As a result old, already once the gone bankrupt formula,  that  is  “autocracy,  Orthodoxy  and  nationality”  have  been  revived  and  only  slightly renewed”

Vulnerabilitatea României în privinţa receptării corecte a teoriei darwiniene

În România până acum a fost dificil să receptezi doar partea științifică a teoriei darwiniene, decuplată de instrumentalizările ei ideologice pseudo-științifice inevitabile social. Presiunea socială asupra intelectualilor este de a te poziționa ca ateist sau creaționist şi se reflectă și asupra atitudinii oamenilor de știință.

Biologii români au adoptat în timp:

 • fie poziții eugeniste la catedră, cu excese ideologizante în textele lor nu doar jenante, ci şi periculoase (a se vedea lucările istoricului Marius Turda, link; recent s-a publicat şi o traducere a unei din cărţile sale la Ed. Polirom: aici; un detaliu semnificativ este acordul patriarhului Miron Cristea la instituționalizarea eugenismului),
 • fie ateiste (tipic este cazul lui Nicolae Botnariuc în contextul stalinist coordonat de Traian Săvulescu în știința română, reverberat în manuale școlare și lucrări de popularizare proletcultiste în perioada comunistă din anii ‘50 şi ‘60),
 • fie creaționiste (cazul lui Nicolae Paulescu în antebelic, urmat de noii biologi creaționiști după 1989).

Textele materialist dialectice, staliniste și prolet-cultiste, dar și cele creaționiste ale unor biologi români pot fi citite la Biblioteca Centrală Universitară și Biblioteca Academiei. Un studiu istoric detaliat al doamnei Oghină-Pavie de la Universitatea din Rennes cu privire la lysenkoismul în România (distorsionare a teoriei evoluției în anii 50) este în curs de apariție într-un volum ce va fi publicat la o editură internațională de prestigiu. Despre cele petrecute în biologia sovietică şi românească în acea perioadă a publict încă din perioada comunismului şi cercetătorul emigrat Denis Buican. În România doar s-au construit şi distrus cariere pe aceste baze ideologice, însă în alte ţări consecinţele au fost mult mai grave. O arhivă pentru uz personal cu articole relevante pentru receptarea lui Darwin în România și Europa de est (între care și articolul citat al lui Konashev) se poate descărca de aici: link. O arhivă pentru uz personal cu articole cu privire la situația creaționismului în lume și în particular în Europa se poate descărca de aici: link.

Din punct de vedere strict ştiinţific contribuția biologiei românești la dezvoltarea teoriei evoluției biologice în ultimii 150 de ani pe plan internațional este, în ansamblu, extrem de redusă, cu excepția eforturilor unor cercetători emigrați din țară și a unor cercetări efectuate după 1989, după ieșirea din izolare și racordarea la comunitatea internațională. Ca rezultat majoritatea oamenilor vorbesc din cărţi, nu şi pe baza propriilor cercetări şi lucrări ştiinţifice.

În aceste condiţii nu este suprinzător că BOR nu are încă specialiștii necesari în toate domeniile ștințifice care să îi permită să realizeze caracterul de impostură al creaționismului.  Există, totuşi, o delimitare instituțională a BOR de creaționism în primul pe criterii de bun simț (“Falsa problemă a predării creaționismului”, link). Ceea ce nu se poate susține în această poziție a BOR din perspectiva omului de știință este doar faptul că teoria evoluției este în mod necesar ideologizată; nu, ea se poate face foarte bine ca hard science, după cum o dovedesc publicațiile de specialitate – existența fenomenului evoluției nu este mai ipotetică decât existența atomilor, electronilor, a universului ca model folositor al lumii, capabil de explicare și uneori de predicție, furnizat de științele naturii printr-o metodologie bine precizată. Cu precizarea că lumea nu se reduce la acest model al universului, fapt pe care îl resping adepţii abordărilor scientiste frecvent şi ateiste.

Ideologizarea educației științifice și religioase a cetățenilor este o vulnerabilitate importantă a României. Oamenii de știință, filosofii științei și teologii au datoria civică să facă tot ce depinde de ei pentru ca ideologiile care susțin autoritarismele de orice formă, cu consecințele lor distructive asupra libertății de gândire, să nu se poată dezvolta în România. Iar guvernul are responsabilitatea să susţină cercetarea fundamentală în toate domeniile biologiei, nu doar în cele cu abordări reducţioniste, fie şi ca instrument pentru crearea unei mase critice de oameni nevulnerabili la manipulare ideologică, direct avizaţi cu privire la ce înseamnă concret în ştiinţă moştenitoarele actuale ale teoriei darwiniene.

Operaţional, decidenţii ar trebui să includă cât mai curând teoria evoluţiei în programa şcolară, cu obligaţia din partea celor care o predau să nu o utilizeze în scopuri ideologice, ci exclusiv descriptive: un model pe baze ştiinţifice al modului în care organismele biologice s-au schimbat în timp. Relaţiile dintre modelele biologiei şi cele propuse de alte tipuri de discursuri cum sunt cele religioase, împreună cu felul în care oamenii crează astfel de modele şi la ce le folosesc, se pot înţelege, de către cine are astfel de curizităţi, la orele de filosofie.

Anexa 1 Rezoluția 1580 (2007) a Parlamentului European

“The dangers of creationism in education

1. The aim of this resolution is not to question or to fight a belief – the right to freedom of belief does not permit that. The aim is to warn against certain tendencies to pass off a belief as science. It is necessary to separate belief from science. It is not a matter of antagonism. Science and belief must be able to coexist. It is not a matter of opposing belief and science, but it is necessary to prevent belief from opposing science.

2. For some people the Creation, as a matter of religious belief, gives a meaning to life. Nevertheless, the Parliamentary Assembly is worried about the possible ill-effects of the spread of creationist ideas within our education systems and about the consequences for our democracies. If we are not careful, creationism could become a threat to human rights, which are a key concern of the Council of Europe.

3. Creationism, born of the denial of the evolution of species through natural selection, was for a long time an almost exclusively American phenomenon. Today creationist ideas are tending to find their way into Europe and their spread is affecting quite a few Council of Europe member states.

4. The prime target of present-day creationists, most of whom are of the Christian or Muslim faith, is education. Creationists are bent on ensuring that their ideas are included in the school science syllabuses. Creationism cannot, however, lay claim to being a scientific discipline.

5. Creationists question the scientific character of certain areas of knowledge and argue that the theory of evolution is only one interpretation among others. They accuse scientists of not providing enough evidence to establish the theory of evolution as scientifically valid. On the contrary, creationists defend their own statements as scientific. None of this stands up to objective analysis.

6. We are witnessing a growth of modes of thought which challenge established knowledge about nature, evolution, our origins and our place in the universe.

7. There is a real risk of serious confusion being introduced into our children’s minds between what has to do with convictions, beliefs, ideals of all sorts and what has to do with science. An “all things are equal” attitude may seem appealing and tolerant, but is in fact dangerous.

8. Creationism has many contradictory aspects. The “intelligent design” idea, which is the latest, more refined version of creationism, does not deny a certain degree of evolution. However, intelligent design, presented in a more subtle way, seeks to portray its approach as scientific, and therein lies the danger.

9. The Assembly has constantly insisted that science is of fundamental importance. Science has made possible considerable improvements in living and working conditions and is a rather significant factor in economic, technological and social development. The theory of evolution has nothing to do with divine revelation but is built on facts.

10. Creationism claims to be based on scientific rigour. In reality the methods employed by creationists are of three types: purely dogmatic assertions; distorted use of scientific quotations, sometimes illustrated with magnificent photographs; and backing from more or less well-known scientists, most of whom are not specialists in these matters. By these means creationists seek to appeal to non-specialists and spread doubt and confusion in their minds.

11. Evolution is not simply a matter of the evolution of humans and of populations. Denying it could have serious consequences for the development of our societies. Advances in medical research, aiming at combating infectious diseases such as Aids, are impossible if every principle of evolution is denied. One cannot be fully aware of the risks involved in the significant decline in biodiversity and climate change if the mechanisms of evolution are not understood.

12. Our modern world is based on a long history, of which the development of science and technology forms an important part. However, the scientific approach is still not well understood and this is liable to encourage the development of all manner of fundamentalism and extremism. The total rejection of science is definitely one of the most serious threats to human and civic rights.

13. The war on the theory of evolution and on its proponents most often originates in forms of religious extremism closely linked to extreme right-wing political movements. The creationist movements possess real political power. The fact of the matter, and this has been exposed on several occasions, is that some advocates of strict creationism are out to replace democracy by theocracy.

14. All leading representatives of the main monotheistic religions have adopted a much more moderate attitude. Pope Benedict XVI, for example, as his predecessor Pope John-Paul II, today praises the role of science in the evolution of humanity and recognises that the theory of evolution is “more than a hypothesis”.

15. The teaching of all phenomena concerning evolution as a fundamental scientific theory is therefore crucial to the future of our societies and our democracies. For that reason it must occupy a central position in the curriculums, and especially in the science syllabuses, as long as, like any other theory, it is able to stand up to thorough scientific scrutiny. Evolution is present everywhere, from medical overprescription of antibiotics that encourages the emergence of resistant bacteria to agricultural overuse of pesticides that causes insect mutations on which pesticides no longer have any effect.

16. The Council of Europe has highlighted the importance of teaching about culture and religion. In the name of freedom of expression and individual belief, creationist ideas, as any other theological position, could possibly be presented as an addition to cultural and religious education, but they cannot claim scientific respectability.

17. Science provides irreplaceable training in intellectual rigour. It seeks not to explain “why things are” but to understand how they work.

18. Investigation of the creationists’ growing influence shows that the arguments between creationism and evolution go well beyond intellectual debate. If we are not careful, the values that are the very essence of the Council of Europe will be under direct threat from creationist fundamentalists. It is part of the role of the Council of Europe’s parliamentarians to react before it is too late.

19. The Parliamentary Assembly therefore urges the member states, and especially their education authorities to:

19.1. defend and promote scientific knowledge;

19.2. strengthen the teaching of the foundations of science, its history, its epistemology and its methods alongside the teaching of objective scientific knowledge;

19.3. make science more comprehensible, more attractive and closer to the realities of the contemporary world;

19.4. firmly oppose the teaching of creationism as a scientific discipline on an equal footing with the theory of evolution and in general the presentation of creationist ideas in any discipline other than religion;

19.5. promote the teaching of evolution as a fundamental scientific theory in the school curriculums.

20. The Assembly welcomes the fact that 27 academies of science of Council of Europe member states signed, in June 2006, a declaration on the teaching of evolution and calls on academies of science that have not yet done so to sign the declaration.

Assembly debate on 4 October 2007 (35th Sitting) (see Doc. 11375, report of the Committee on Culture, Science and Education, rapporteur: Mrs Brasseur). Text adopted by the Assembly on 4 October 2007 (35th Sitting).” (link; raportul care a stat la baza rezoluției este aici, iar un memorandum de răspuns care apăra creaționismul în numele libertății de exprimare aici)

Anexa 2 Declarația academiilor de știință cu privire la predare teoriei evoluției.

We,  the  undersigned Academies  of Sciences, have learned  that in various parts of the  world, within  science courses taught in certain public  systems  of education,  scientific evidence, data, and  testable  theories  about  the  origins and  evolution of life  on Earth  are  being  concealed, denied, or confused  with theories  not  testable  by science.  We urge decision  makers, teachers,  and parents to educate  all children  about  the  methods  and  discoveries  of science  and  to foster  an understanding of the  science  of nature. Knowledge  of the  natural world  in which  they live empowers people to meet human needs and protect the planet.

We agree  that  the  following evidence-based   facts about  the  origins and  evolution of the  Earth and of life  on this  planet  have been established  by numerous observations and  independently derived experimental  results from a  multitude of scientific disciplines.  Even if  there  are  still  many open questions  about  the  precise details of evolutionary  change,  scientific  evidence has  never contradicted these results:

1.   In a  universe  that has  evolved  towards  its  present configuration  for  some  11 to 15 billion years, our Earth formed approximately 4.5 billion years ago.

2.   Since  its  formation,  the  Earth  –  its  geology  and  its  environments  –  has  changed  under  the effect of numerous physical and chemical forces and continues to do so.

3.   Life  appeared on  Earth  at least  2.5  billion years  ago. The  evolution,  soon  after,  of

photosynthetic  organisms enabled,  from at least  2  billion  years ago, the  slow transformation of the  atmosphere to one  containing  substantial  quantities  of oxygen.  In addition  to the release of the  oxygen that  we breathe,  the  process of photosynthesis is  the  ultimate  source  of fixed energy and food upon which human life on the planet depends.

4.   Since its  first  appearance  on Earth,  life  has  taken  many forms,  all of which  continue  to evolve, in  ways which  palaeontology and  the  modern biological  and  biochemical  sciences  are describing  and  independently  confirming  with increasing  precision.  Commonalities  in the structure  of the  genetic code of all organisms living  today,  including humans,  clearly  indicate their common primordial origin.

We also  subscribe to the  following statement  regarding the  nature  of science in relation  to the teaching of evolution and, more generally, of any field of scientific knowledge :

 • Scientific knowledge  derives from a  mode of inquiry into  the  nature  of the  universe  that  has  been successful  and  of great  consequence.  Science  focuses  on (i)  observing the  natural world  and (ii) formulating  testable  and  refutable   hypotheses  to derive  deeper explanations  for  observable phenomena.  When evidence  is  sufficiently  compelling, scientific theories  are  developed  that account  for  and  explain  that evidence,  and  predict the  likely  structure or process  of still unobserved phenomena.
 • Human understanding of value  and  purpose  are  outside of natural science’s  scope. However, a number  of components  –  scientific,  social, philosophical, religious,  cultural  and  political contribute  to it.  These  different  fields  owe  each other  mutual consideration, while being  fully aware of their own areas of action and their limitations.

While acknowledging  current limitations, science  is  open ended, and  subject to correction  and expansion as new theoretical and empirical understanding emerges.

1.   Albanian Academy of Sciences

2.   National Academy of Exact,  Physical  and

Natural Sciences, Argentina

3.   Australian  Academy of Science

4.   Austrian  Academy of Sciences

5.   Bangladesh Academy of Sciences

6.   The  Royal  Academies  for  Science and  the  Arts of Belgium

7.   Academy of Sciences  and  Arts of Bosnia and Herzegovina

8.   Brazilian Academy of Sciences

9.   Bulgarian Academy of Sciences

10.  RSC: The  Academies  of Arts, Humanities and Sciences  of Canada

11.  Academia Chilena de Ciencias

12.  Chinese  Academy of Sciences

13.  Academia Sinica, China, Taiwan

14.  Colombian Academy of Exact,  Physical  and Natural Sciences

15.  Croatian Academy of Arts and  Sciences

16.  Cuban Academy of Sciences

17.  Academy of Sciences  of the  Czech  Republic

18.  Royal  Danish Academy of Sciences  and  Letters

19.  Academy of Scientific Research and  Technology,

Egypt

20.  Académie des Sciences, France

21.  Union  of German  Academies  of Sciences  and Humanities

22.  The Academy of Athens, Greece

23.  Hungarian  Academy of Sciences

24.  Indian National Science  Academy

25.  Indonesian Academy of Sciences

26.  Academy of Sciences  of the  Islamic  Republic of Iran

27.  Royal  Irish Academy

28.  Israel  Academy of Sciences  and  Humanities

29.  Accademia Nazionale dei  Lincei, Italy

30.  Science  Council of Japan

31.  Kenya  National Academy of Sciences

32.  National Academy of Sciences  of the  Kyrgyz Republic

33.  Latvian Academy of Sciences

34.  Lithuanian  Academy of Sciences

35.  Macedonian Academy of Sciences  and  Arts

36.  Academia Mexicana de Ciencias

37.  Mongolian  Academy of Sciences

38.  Academy of the  Kingdom of Morocco

39.  The  Royal  Netherlands Academy of Arts and

Sciences

40.  Academy Council of the  Royal  Society of New Zealand

41.  Nigerian Academy of Sciences

42.  Pakistan  Academy of Sciences

43.  Palestine Academy for  Science  and  Technology

44.  Academia Nacional de Ciencias  del  Peru

45.  National Academy of Science  and  Technology,

The Philippines

46.  Polish  Academy of Sciences

47.  Académie des  Sciences  et Techniques du Sénégal

48.  Serbian  Academy of Sciences  and  Arts

49.  Singapore  National Academy of Sciences

50.  Slovak Academy of Sciences

51.  Slovenian  Academy of Sciences  and  Arts

52.  Academy of Science of South Africa

53.  Royal  Academy of Exact,  Physical  and  Natural Sciences of Spain

54.  National Academy of Sciences, Sri Lanka

55.  Royal  Swedish  Academy of Sciences

56.  Council of the  Swiss  Scientific Academies

57.  Academy of Sciences, Republic of Tajikistan

58.  The  Caribbean  Academy of Sciences

59.  Turkish Academy of Sciences

60.  The  Uganda National Academy of Sciences

61.  The  Royal  Society,  UK

62.  US National Academy of Sciences

63.  Uzbekistan Academy of Sciences

64.  Academia de Ciencias  Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela

65.  Zimbabwe Academy of Sciences

66.  African Academy of Sciences

67.  The  Academy of Sciences  for  the  Developing World (TWAS)

68.  The  Executive Board  of the  International Council for  Science  (ICSU)”(link)

Ai informatii despre tema de mai sus? Poti contribui la o mai buna intelegere a subiectului? Scrie articolul tau si trimite-l la editor[at]contributors.roCurrently there are "168 comments" on this Article:

 1. Nautilus spune:

  Ideologizarea educației științifice și religioase a cetățenilor nu este o vulnerabilitate. Este o formă de protejare a păcii sociale, care este foarte vulnerabilă.

  Perioadele cele mai puternic ideologizate, în toate domeniile, din statul român modern, au fost 1938-1940 (ne transformasem într-un fel de regat medieval, cu Carol al II-lea înconjurat la orice ocazie de popi, sutane, cruci şi mitre), 1982-1989 (indiferent ce era tipărit, înregistrat sau difuzat începea cu portretul Măreţului Conducător Într-o Ureche) şi 2006-prezent.

  Întâmplător, exact în aceste perioade, conflictele dintre diferite grupări politice s-au stins ca prin minune. Politicienii Regatului, cei care erau adevăraţi artişti în a-şi face unii altora tot felul de măgării, dintr-o dată se uniseră în mod suspect, toţi erau cu Regele, cu Frontul (care nu era al Salvării Naţionale, ci puţin diferit…), cu limitarea drepturilor şi libertăţilor personale şi cu religia. (Co)mu(n)iştii trecuseră de la a se săpa unii pe alţii, ca pe vremea lui Chivu Stoica, la unitatea de monolit. Şi după 2006, istoria se repetă: toate grupările din societate, de la Preşedintele ţării la ultimul golan, sunt legate de “valorile sociale conservatoare” (nu neapărat de religie, fie ea ortodoxă, catolică, musulmană sau altcumva). Te poţi atinge de oricine, până şi de capii Bisericii, îi poţi insulta pe alde Preafericilă, pe Preşedinte, pe primul-ministru, dar cu condiţia să fii “conservator, familist şi respectuos, aşa cum n-a fost Charlie Hebdo”. Cea mai neînsemnată activitate care arată lipsă de respect faţă de “valorile sociale conservatoare” te expune furiei publicului. Ca pe Plăcintă.

  Pur şi simplu fiindcă largi categorii sociale aveau nevoie de asta, de o organizaţie care să le impună o filozofie de viaţă conservatoare. Nu conta prea mult că şeful se numea Preşedinte comunist sau Patriarh ortodox, important era ca ideile despre viaţă să fie în linii mari aceleaşi.

  Aceleaşi categorii sociale, dacă sunt lăsate de capul lor, s-ar putea să facă precum minerii din 1990 sau musulmanii din 2015.

  Cum ar fi zis unu mic şi blond mai de la Est: “a căzut rubla? au scăzut salariile? Poponarii sunt de vină, haideţi să le dăm în cap!”

  • Virgil Iordache Virgil Iordache spune:

   Vă mulţumesc pentru comentariu.

   Educaţia despre ştiinţă şi religie ideologizată nu mai este o educaţie despre aceste două domenii, ci o simplă manipulare fără nici o valoare cognitivă.

   Orice ideologizare, altminteri inevitabilă, în sensul utilizării unor cunoştinţe ştiinţifice sau teologice în justificări, retorici asociate acţiunilor sociale, e de preferat să aibă loc după ce omul a învăţat cu ce se ocupă aceste domenii cognitive în mod real.

   Intelectualul onest nu va amesteca planurile în educaţie: ecologia cu ecologismul, fizica cu materialismul-dialectic, teologia cu ortodoxismul. Chiar dacă făcând asta ia mai puţin bani din surse instituţionale ideologizate.

   Cel puţin eu aşa văd lucrurile.

   gânduri bune,

   • Eduard spune:

    Nu inteleg cum puteti afirma ca nu exista nici o incompatibilitate intre teoria evolutiei si religie. Una o exclude pe cealalta si tot una, religia, nu are ce cauta in scoala. Sau credeti ca studiul impus al religie ar cere automat si introducerea darwinismului, ceea ce este gresit, nu rezolva decat partial problemele de indoctrinare, sau nu v-ati exprimat corect. Sigur ca intr-o aula universitara intr-o dezbatere au loc ambele dar in scoala? Religia nu este o disciplina de studiu, este prozelitism. Si asta e infractiune, cred.

  • valentin spune:

   Numai crestinii ortrodicsi neinformati corespunzator resping descoperirile stiintifice. Cei informati stiu bine ca Lumea lui Dumnezeu este perfect stiintifica, iar oamenii de stiinta descopera din ce in ce mai mult complexitatea acestei Lumi.

 2. Cetatean spune:

  Rezolutia 1580 (2007) a Parlamentului European, Anexa 1-15:

  Predarea tuturor fenomenelor care privesc evolutia sub forma unei teorii stiintifice fundamentale este cruciala pentru viitorul societatilor si democratiilor noastre. Din acest motiv, aceasta (teoria evolutiei) trebuie sa ocupe o pozitie centrala in programa scolara, in special in cea stiintifica, din moment ce, la fel ca oricare alta teorie (stiintifica), aceasta satisface exigentele unor teste stiintifice riguroase. Evolutia este prezenta pretutindeni, de la prescrierea abuziva de antibiotice care duce la aparitia de bacterii rezistente (la antibiotice), la folosirea in exces a pesticidelor care duce la aparitia de insecte cu mutatii (genetice) asupra carora pesticidele nu mai au efect.

  ***

  “Programele scolare pentru clasele a III-a si a IV-a au fost aprobate de Ministerul Educatiei”.

  http://tinyurl.com/khbswm4

  Indoctrinarea Religioasa la Scoala: in timp ce in programa de “Religie” apar teme precum:

  - “Iubirea lui Dumnezeu si raspunsul omului”
  - “Dumnezeu se face cunoscut omului”
  - “Dumnezeu este Viata (la clasa a III-a)”
  - “Dumnezeu este Calea (la clasa a IV-a)”

  in programa de “Stiinte ale Naturii” nu apare NICI UN CUVANT despre varianta stiintifica a evolutiei omului. Si se mai sustine ideea ca nu se indoctrineaza religios copiii, in scolile DE STAT din Romania!

  http://tinyurl.com/perk484

  http://tinyurl.com/nvsae4o

  • Eu spune:

   Si care este varianta stiintifica ? Universul a aparut din nimic,viul a aparut din neviu , pestele s-a transformat in broasca , broasca in pisica si pisica in maimuta .Aceasta nu este stiinta.Este tot un fel de credinta .Si crede-ma am citit destul de mult din ceace numim TEORIA evolutiei

   • Cetatean spune:

    Cuvantul Ortodox:

    «Papa Francisc a mai facut un exercitiu de populism iezuit, afirmand, recent, ca Big Bangul si evolutia sunt adevarate, insa fac parte din planul lui Dumnezeu.

    Teoria Big Bangului presupune crearea Universului in urma unei “explozii” originare ce ar fi avut loc acum 13,8 miliarde de ani. Practic, cosmosul actual ar fi rezultatul acelui moment originar, iar sistemele solare, galaxiile, dar si Pamantul si aparitia vietii ar fi rezultatul evolutiei treptate. 

    Teoria evolutionista, emisa de Charles Darwin, presupune ca aparitia vietii si dezvoltarea speciilor s-a realizat spontan si treptat, totodata, ca urmare a legii selectiei naturale. Teoria evolutiei sustine aparitia omului ca proces evolutiv al primatelor, precum si a altor specii din altele.

    Papa Francisc a afirmat ca aceste teorii sunt compatibile cu invatatura catolicismului despre creatie. La o intalnire de la Academia Papala pentru Stiinta din Vatican, el a spus ca “Big Bangul, pe care astazi il consideram drept originea Universului, nu contrazice interventia unui creator divin ci, mai degraba, il presupune”. 

    Similar, Papa a sustinut ca dezvoltarea fiecarei fiinte cu trasaturile sale specifice de-a lungul timpului “nu contrazice ideea creatiei, pentru ca evolutia presupune creatia fiintelor care evolueaza”. 

    Papa a mai adaugat ca citirea Genezei poate duce la perceptia unui Dumnezeu ca un fel de “vrajitor cu bagheta magica” capabil sa faca tot felul de lucruri. “Dar nu-i asa. El a creat viata si a lasat fiecare fiinta sa se dezvolte conform legilor naturale pe care le-a dat.”

    De fapt, Papa Francisc nu a facut altceva decat sa reia compromisul major pe care Vaticanul l-a facut nu stiintei, cum se spune, ci TEORIILOR evolutioniste care domina, astazi, campul stiintific si care s-au impus ca un exercitiu de putere, nu ca un act de cunoastere. Momentul acestui compromis, un fel de Big Bang al apostaziei Vaticanului, este Conciliul Vatican II. 

    Considerand ca isi pastreaza si credinciosii, si isi apropie si lumea cu care cocheteaza, Vaticanul a rezolvat dilema stiinta-religie spunand ca teoriile dominante si ateiste sunt adevarate daca le pune un Dumnezeu la coada. Contradictia e evidenta, caci modelele stiintifice evolutioniste vad lumea ca fiind lipsita de vreun plan originar sau de vreo vointa divina.

    Prin urmare, acest compromis este si lipsit de noima, de vreme ce, oricum, pentru evolutionistii reali, care sunt, necesarmente, si atei, ideea unui Dumnezeu creator al lumii e absurda oricat de mult i se ataseaza evolutia ca modus operandi. Sigur ca mai-marii Vaticanului stiu acest lucru, insa compromisul pe care-l fac nu este cauzat atat de vreo convingere launtrica ca asa ar sta lucrurile, ci de o strategie iezuita de a se pune “bine” cu structurile de putere si cu mentalitatile dominante ale lumii. 

    Pe fond, asa cum am mai spus, in stiinta nu exista teorii “mai adevarate” decat altele. Exista doar teorii ce trebuie mereu verificate, care niciodata nu vor atinge statutul de Adevar, de certitudine. De pilda, Big Bangul tocmai a fost invalidat din cauza cercetarilor avansate despre bossonul Higs: pur si simplu Universul rezultat dintr-un astfel de model explicativ nu ar putea exista. Cat priveste evolutionismul speciilor, problemele acestuia sunt vechi si imposibil de depasit: lipsesc complet dovezile evolutiei inter-specii (reptila-pasare, primate-om, etc.).

    Dar, din punct de vedere dogmatic, grav este modul in care Papa ironizeaza Facerea. Sfantul Vasile cel Mare era orice, numai un naiv care sa isi inchipuie un Dumnezeu cu bagheta nu. Or, in Hexaimeronul sau, el ofera o interpretare a Facerii in care sunt respectate cele sase zile ale creatiei ca atare. In plus, o notiune bizara este si identificarea evolutiei cu o lege naturala. Cum ar putea fi asta compatibila cu o viziune crestina, avand in vedere ca, initial, creatia se afla intr-o alta ordine, neafectata de caderea in pacat? In plus, in viziunea ortodoxa, nu exista legi naturale, adica principii mecanice care determina creatia si fac ca fiintele sa aiba o evolutie autonoma de Dumnezeu, ci exista acele noime, ratiuni dumnezeiesti care reprezinta, totodata, si lucrarea energiei Pantocratorului care sustine, proniator, intreaga lume.

    Din nefericire, exista destui si la noi, in spatiul ortodox, care produc panseuri diletante despre evolutionism, cautand sa-i faca o grefa creationista. Rezultatul este o struto-camila indigesta care nu e nici stiinta, nici teologie, ci o simpla si demna de compatimit ratacire, erezie.»

    http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2014/10/28/papa-francisc-big-bangul-si-evolutia-sunt-adevarate/

    Fara comentarii!

    • Nautilus spune:

     S-ar putea spune că Vaticanul ar fi vrut să se pună bine cu structurile de putere dacă ai presupune că există nişte structuri de putere superioare Bisericii Catolice, unele care îl pot face pe Papă să vină la ele cu pălăria în mână şi să le facă propuneri de compromis.

     Catolicismul are un număr de membri aproape de populaţia Chinei şi o putere financiară mai mare decât a statelor mari. E foarte puţin probabil să îi dicteze cineva.

     • Cetatean spune:

      @Nautilus

      Comentariul de mai sus este de fapt un articol preluat de pe site-ul “Cuvantul Ortodox”. Nu l-am postat pentru valoarea lui intrinseca, ci pentru a intelege faptul ca “argumentele” cu care sunt respinse teoriile stiintifice incomode, de catre o parte a crestinilor, sunt doar niste sofisme dictate de considerente strategice.

      Pusi in dificultate de descoperirile stiintei, capii bisericii trebuie sa ia o decizie dificila: sa accepte noile teorii stiintifice si sa interpreteze (fortat) Biblia pentru a se potivi cu acestea (sa isi modernizeze discursul, facand concesii dogmatice), sau sa adopte o pozitie conservatoare, cu riscul de a provoca reactii tot mai hotarate din partea oamenilor de stiinta si a liderilor politici responsabili, constienti de pericolul grav al subminarii credibilitatii stiintei.

      Biserica Catolica a inteles ca este pagubos, pe termen lung, sa “inghete in proiect”, pe cand Biserica Ortodoxa sufera de miopie, nu reuseste sa inteleaga faptul ca amanand inevitabilul, trezirea la realitate va fi mult mai dureroasa.

     • Sicmar spune:

      La nivel oficial Vaticanul a renunţat încă de acum mai bine de 60 ani, în anul 1948, să se opună făţiş evoluţionismului. Atunci, într-o scrisoare adresată episcopului Parisului, cardinalul Suhard, Comisia Pontificală Biblică, suprema autoritate a Bisericii Catolice în materie de interpretare a textelor biblice, a arătat că nu se cunoaşte stilul literar în care au fost scrise primele 11 capitole din Geneză.

      “The question of the literary forms of the first eleven chapters of Genesis is far more obscure and complex. These literary forms do not correspond to any of our classical categories and cannot be judged in the light of the Greco-Latin or modern literary types. It is therefore impossible to deny or to affirm their historicity as a whole without unduly applying to them norms of a literary type under which they cannot be classed. If it is agreed not to see in these chapters history in the classical and modern sense, it must be admitted also that known scientific facts do not allow a positive solution of all the problems which they present.”

      Textul scrisorii se găseşte în mai multe locuri pe net, de ex. aici:
      http://www.catholicapologetics.info/scripture/oldtestament/commission.htm

    • filip spune:

     Credinta in Dumnezeu si teoria evolutiei sunt total incompatibile, iar cei care incearca sa le armonizeze sunt doar niste diletanti, amatori sau mai degraba au o agenda ascunsa.
     In Geneza, nu trebuie sa citesti decat cateva randuri si se vede ca soarele a fost creat dupa pamant si plante, abia in ziua a treia. Deci din cateva randuri intervine o contradictie iremediabila cu orice teorie evolutionista.
     Nu sunt de acord cu introducerea acestei ideologii in scoala.

   • Noise spune:

    Evident nu ai citit suficient sau nu ai inteles.
    1. Teoria evolutiei nu vorbeste despre inceputuri ci (culmea) despre evolutie.
    2. Un animal nu evolueaza peste noapte din altul. Ci pe parcursul unui foarte lung sir de modificari. Ca sa intelegi asta uite un alt exemplu: Desi in viata sunt momente clare in care poti spune “sunt tinar” sau “sunt batran” nu exista biologic o zi X din viata unui ok care reprezinta demarcatia intre tinar si batran.
    3. Animalul X nu a evoluat dintr-un animal contemporan cu el, ci dintr-un stramos. De exemplu pisica si maimuta sunt contemporane, deci intre ele nu exista in mod direct o legatura. Ci ambele au evoluat din niste stramosi, care la randul lor au evoluat din stramosi si tot asa pana cand poti gasi daca vrei un punct comun.

    • Eu spune:

     1.Teoria evolutiei este legata de cea a Big Bang-ului . Din categoria totul fara Dumnezeu .
     2.Tanarul si batranul sunt aceiasi specie
     3.Daca incepeai cu’ a fost odata ca niciodata” erai,daca nu credibil,macar mai artistic .Si totusi unde este stiinta ?

     • Noise spune:

      “1.Teoria evolutiei este legata de cea a Big Bang-ului . Din categoria totul fara Dumnezeu”
      Nu. Teoria evoluției nu are legătură în mod direct cu Big Bang-ul.
      Teoria evoluției explică cum evoluează speciile (în cazul nostru).
      Nu își propune să explice origini.
      Pe (foarte) scurt teoria evoluției explică ce se întâmplă din momentul apariției primul organism unicelular până la om, dacă plasăm omul ca fiind cel mai complex organism pluricelular.
      Big Bang este cea mai probabilă explicație despre originea Universului în acest moment pe baza unor observații (fapte) pe care le-am strâns ca specie în ultimele 2 secole (mai ales în ultimii 100 de ani).

      “2.Tanarul si batranul sunt aceiasi specie”
      Chestia cu tânărul și bătrănul era o metaforă pentru a explica conceptul de transformare treptată (în cazul evoluției de-a lungul milioanelor de ani) a unui concept în altul, fără a exista un punct concret care marchează transformarea.
      În mod simplificat nu există un “prim om” (Homo Sapiens) ci există un lung șir de transformări de la specia X la omul Y.

      “3.Daca incepeai cu’ a fost odata ca niciodata” erai,daca nu credibil,macar mai artistic .Si totusi unde este stiinta ?”
      Dacă începeam cu “a fost odată ca niciodată” era o poveste cu Unicorni. Care nu există :)
      Eu îți scriu aici fapte și rezultate științifice.

     • Gamma spune:

      1 .Poate doar in capul tau .Din punct de vedere stiintific n-au nici o legatura . Ce declara unul sau altul despre o realitate stiintifica are mai putina valoare decat dansul ploii cand vorbim de vremea probabila .
      2 Faptul ca sunt din acceasi specie nu are nici o legatura cu faptul ca nu poti fixa o anume zi din viata in care ai ajuns din tanar un adult si din adult un batran . Dar de dragul preciziei – ok , avem dovada perfecta – studiaza speciile circulare .
      3 Un asemenea argument merge la gradinita nu pe Contributors .Sa inteleg ca ai probeme cu intelegerea structurii unui banal arbore genealogic ?

   • Cri spune:

    Varianta stiintifica este cea determinata de majoritatea comunitatii stiintifice. Care enorma majoritate adera la teoria evolutiei.

    • rares spune:

     daca majoritatea au o anumita parere nu inseamna ca e si cea corecta. Daca ne ghidam dupa instinctul de turma, si nu gandim cu propriul creier nu ajungem nicaieri. Putem spune ca majoritatea oamenilor de ‘stiinta’ au aceasta religie: evolutionismul. Pentru ca nu putem vorbi de stiinta folosind argumente de genul: se crede ca, cel mai probabil asa a fost, etc.

     • Cetatean spune:

      Spui ca: “Putem spune ca majoritatea oamenilor de «stiinta» au aceasta religie: evolutionismul”.

      Acesta afirmatie reprezinta o manipulare. Exista o diferenta fundamentala intre credinciosi si oamenii de stiinta, intre invataturile crestine si teoriile stiintifice. Credinciosii stiu dinainte ca nici un argument nu poate sa invalideze o dogma (chiar daca, in mod ipocrit, unii nu recunosc acest lucru)