Home » Administratie »Economie »Idei si solutii » Citesti:

Zece propuneri pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene în România

Neculai-Cristian Surubaru noiembrie 24, 2015 Administratie, Economie, Idei si solutii
22 comentarii 1,310 Vizualizari

Stimate domnule Prim ministru Cioloş,

Stimată doamnă Comisar Creţu,

Stimată doamnă Ministru Răducu,

Vă scriu aceste rânduri cu speranţa că veţi găsi utile ideile de mai jos.

O parte din problemele pe care România le are astăzi de înfruntat în domeniul gestionării fondurilor europene tind să imite o serie din chestiunile cu care ne-am confruntat deja în 2007/2008. Există deci riscul real ca o parte din scenariul 2007-2013 să se repete. Un semn în această privinţă sunt întârzierile cu care sunt demarate noile apeluri de proiecte, parţiala îndeplinire a condiţionalităţilor ex-ante, dar şi întârzierile acreditării sistemelor de management şi control, pentru perioada 2014-2020.

Având în vedere bogata dumneavoastră experienţă şi faptul că cunoaşteţi o bună parte din aceste chestiuni, vă rog să citiţi mai jos o serie de idei care, sper eu, v-ar putea ajuta în dezvoltarea unor idei care să ducă la îmbunătăţirea gestionărilor fondurilor comunitare nerambursabile, în speţă structurale şi de investiţii. O bună parte din aceste idei au la bază cercetarea extinsă de doctorat pe care am întreprins-o în ultimii trei ani de zile şi discuţiile pe care le-am purtat cu zeci de persoane care lucrează în sistem şi în afara acestuia.

Zece propuneri pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene în România

1.Acord politic pe termen lung între toate partidele politice pentru asigurarea unui cadru instituţional şi administrativ adecvat pentru gestionarea fondurilor europene.

O mai bună coordonare instituţională şi administrativă nu poate avea loc fără un acord politic. De multe ori neprioritizarea folosirii fondurilor europene la cel mai înalt nivel politic, lipsa unui sprijin politic consistent, precum şi slaba capacitate de înţelegere a decidenţilor politici (Miniştri, Secretari de Stat, Şefi de Consilii Judeţene) asupra aceste procese au încetinit gestionarea sau adoptarea unor soluţii rapide sau/şi adecvate. De aceea este nevoie ca politicienii de la toate nivelurile (central, judeţean, local) să înţeleagă şi să cadă de acord asupra nevoii de a prioritiza folosirea acestor fonduri, mă refer aici în special la Fondurile Structurale şi de Investiţii Europene şi Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală pentru 2014-2020.

2.Colectiv – modernizarea infrastructurii de siguranţă şi sănătate în România.

Tragedia din cadrul clubului Colectiv a făcut publică infrastructura precară de siguranţă din România. Mai mult declaraţia şocantă a domnului Sorin Câmpeanu cu privire la faptul că doar 7% din şcolile din România au autorizaţie din partea Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă relevă gravitatea situaţiei. Vă rog să luaţi în considerare posibilitatea de a adresa o solicitare expresă către serviciile din cadrul Comisiei Europene pentru a permite crearea unei axe prioritare şi prioritate de investiţii (cu precădere în viitorul Program Operaţional Regional – POR) pentru a adresa nevoie de modernizare a infrastructurii de siguranţă în toate clădirile publice din România (şcoli, universităţi, spitale, instituţii centrale şi locale).

Totodată, aceste proiecte ar putea fi decontate cu finanţate din perioada 2007-2013 şi ar preveni, în baza unei decizii la nivelul Comisiei, Consiliului UE şi Parlamentului European, dezangajarea de fonduri din perioada de finanţare care urmează să se încheie la sfârşitul lunii Decembrie.

3.Utilizarea adecvată şi mult mai rapidă a fondurilor din Asistenţă Tehnică

După cum ştiţi proasta întrebuinţare a fondurilor din cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) au afectat dezvoltarea unei capacităţi administrative suficiente la nivelul Autorităţilor de Management / Organisme Intermediare. Este nevoie de o mai bună utilizare a acestor fonduri, în 2014-2020, pentru pregătirea administratorilor din cadrul tuturor instituţiilor de gestionare, precum şi pregătirea beneficiarilor, dar şi dezvoltarea unor proiect de interes regional / naţional.

4.Ocuparea tuturor posturilor vacante din cadrul autorităţilor de gestionare

Declaraţia domnului prim ministru Cioloş cu privire la nevoile unor criterii transparente a fost una de foarte bun augur. Nu de foarte puţine ori, în special pentru funcţiile executive din cadrul Autorităţilor de Management, au fost numite persoane cu anumite inclinaţii politice, şi mai puţin cu abilităţi profesionale. Funcţiile executive sunt cheie în acest domeniu.

Totodată, vă pot sugera ca pentru cel puţin jumătate din posturile vacante să fie ocupate de persoane care nu au mai lucrat în sistem. Autorităţile de Management / Organismele Intermediare găzduiesc printre cele mai bine pregătite corpuri profesionale din administraţia publică românească. Cu toate acestea, este o foarte mare nevoie de oameni noi care să gândească diferit, să propună soluţii inovative pentru problemele confruntate. Adoptarea unor soluţii de tip şablon, aplicarea de metodologii rigide, în speţă legaliste şi birocratice, nu pot produce rezultate spectaculoase. Este nevoie de o mai mare deschidere din partea administraţiei la soluţii noi. De aceea, v-aş propune ca pentru noile concursuri, evaluarea candidaţilor să se facă mai puţin pe cunoștințele bibliografiei legale, atât de solicitate în concursurile pentru a intra în administraţia publică românească.

De exemplu, momentan se caută un expert asistent pentru Direcţia Coordonare de Sistem a Programului Operaţional Capital Uman (POCU). Un expert, chiar şi la nivel de asistent, ar putea fi evaluat pe baza ideilor şi soluţiilor pe care le poate propune, şi mai puţin pe cunoașterea mecanică a 11 legi şi regulamente (http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/angajare/2015/17.11/Anunt.EIA.DGPCU.pdf)

5. Implicarea mult mai largă a Agenţiilor de Dezvoltare Regională (ADR) în procesul de absorbţie.

După cum ştiţi, ADR-urile au fost printre cele mai funcţionale instituţii implicate în gestionarea fondurilor europene. Cu toate acestea, atribuţiile lor rămân în continuare relativ limitate. În foarte multe din aceste instituţii lucrează persoane extrem de competente, care pot genera soluţii noi la probleme vechi. Limitarea lor la statutul de Organisme Intermediare, cu funcţii delegate doar pentru noul Programul Operaţional (POR), nu valorifică cu adevărat capacitatea acestor instituţii.

6. Accelerarea creării unor portofolii de proiecte majore pentru 2014-2020

Una din problemele care rămân în continuarea nerezolvate este aceea a stabilirii unor portofolii de proiecte care să poate fi finanţate cu rapiditate din anvelopa financiară 2014-2020. Nu se cunoaşte încă ce fel de proiecte de interes regional/naţional ar putea fi finanţate. Reactivarea Consiliului Naţional de Dezvoltare Regională, prezentă în programul de guvernare (punct 2.4) este benefică doar atâta timp cât proiectele de interes regional nu vor fi politizate. Problemele apărute în cadrul modernizării aeroporturilor din Suceava, Bacău sau Iaşi pot constitui exemple negative în acest sens, animate de disensiuni politice la nivel local. Totodată, este o nevoie acută de utilizare a Master Planului de Transporturi şi de prezentare publică a obiectivelor operaţionale din cadrul acestui care vor fi în cele din urmă finanţate prin fonduri nerambursabile.

7. Achiziţii publice corecte şi eficiente.

Adoptarea noului pachet legislativ naţional poate reprezenta o nouă oportunitate pentru stabilizarea pieţei achiziţiilor publice, domeniu care a cauzat probleme majore pentru România. Cu toate acestea noua legislaţie poate genera, cel puţin în următorul an, mai multe probleme decât soluţii. Nou înfiinţata Agenţie Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) ar putea oferi un sprijin oportun autorităţilor contractante pentru a evita noi seturi de probleme. Monitorizarea tuturor procedurilor pe achiziţii publice, precum şi o mai bună pregătire şi motivare financiară a tuturor persoanelor care lucrează în acest domeniu, la toate nivelurile, ar putea contribui la îmbunătăţirea implementării proiectelor cu fonduri europene, dar şi naţionale.

8. Simplificarea procedurilor administrative şi uniformizarea lor

Mii de beneficiari pot relata cu lux de amănunte despre poverile administrative cu care se confruntă. Existenţa unor proceduri dense, complicate şi pe alocuri inutile, afectează în continuare capacitatea beneficiarilor, dar şi a administratorilor, de a se concentra pe implementarea proiectelor. Se creează astfel un spaţiu de gestionare a proiectelor ce pune accentul pe o cultură a bifării de liste şi a verificării de bibliorafturi de documente, cu consecinţe dezumanizante pentru toţi cei implicaţi. E nevoie de o comasare şi centralizare a regulilor existente, o limitare a folosirii instrucţiunilor de implementare şi o standardizare a tuturor documentelor, dar şi o standardizare a interpretării procedurilor utilizate, atât pentru beneficiari cât şi pentru autorităţile de gestionare.

9. Combaterea iregularităţilor / fraudelor

Din toate problemele existente în perioada de implementare care urmează să se încheie, chestiunea iregularităţilor şi a fraudelor a fost una cu consecinţe profunde. După cum cunoaşteţi, România a avut un nivel ridicat de pre-suspendări, întrerupere de plăţi şi de corecţii financiare. Este nevoie de o bună implementare a măsurilor din planul cadru dezvoltat recent în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Un astfel de plan, şi nivel de control, ar trebui extins către toţi beneficiarii şi părţile terţe care activează în domeniu.

10. Sprijin constant acordat beneficiarilor

Este o nevoie acută de îmbunătăţire a capacităţii beneficiarilor de toate tipurile, fie ei publici sau privaţi, locali sau centrali. Lipsa de instruire, capacitate şi motivaţie a multor reprezentanţi din această categorie a creat numeroase probleme. E nevoie de o strategie adecvată şi de întâlniri periodice cu beneficiarii şi de o mai traducere adecvată a doleanţelor acestora în instrumente de lucru şi soluţii. Lipsa de încredere dintre finanţatori şi beneficiari, a condus la o proastă implementare a multor proiecte, dar şi la o lipsă de responsabilizare şi de motivaţie. Mai mult, absorbţia de dragul absorbţiei ar trebui să rămână doar o lecţie a trecutului. Beneficiarii care vor eşua în implementarea adecvată şi ne-sustenabilă a proiectelor lor, dar şi firmele de consultanţă, furnizorii sau contractanţii care încalcă legea şi principiile din spatele acestor proiecte, trebuiesc sancţionaţi.

Pe lângă aceste idei, consider necesară crearea unui grup de lucru de experţi independenţi în materie de fonduri europene, care să aducă laolaltă reprezentanţi ai autorităţilor de gestionare, beneficiari, consultanţi, mediul academic şi alte părţi interesate. Acest ar putea emite o serie de recomandări cu caracter informal, care să fie luate în calcul la nivelul Ministerului Fondurilor Europene.

Consider că traducerea a cel puţin o parte din aceste idei în soluţii concrete ar putea accelera procesul de absorbţie şi facilita tranziţia către noua perioadă de implementare.

Pe lângă toate acestea, aş dori să fac şi o altă sugestie, ce ar putea fi transmisă la nivelul Ministerului de Finanţe. E nevoie de preluare a unor principii, asemănătoare cu cele pentru finanţarea europeană, şi transpuse la nivelul selectării şi implementării proiectelor finanţate din bugetul de stat. Transparentizarea, monitorizarea şi selectarea unor proiecte de calitate va fi singura metodă pentru a evita, pe termen mediu şi lung, abuzul sau deturnarea de fonduri publice.

Astăzi, există această şansă pentru ca România să îşi îmbunătăţească simţitor capacitatea de a gestiona fondurile primite din partea Comunităţii Europene, dar şi filozofia gestionării fondurilor naţionale, fonduri ce nu mai trebuiesc alocate conform unor criterii discreţionare, netransparente, şi cu precădere politizate.

Cu speranţa că veţi găsi o fărâmă de utilitate în aceste idei, vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi vă doresc mult succes în noul mandat, şi în acest domeniu crucial pentru dezvoltarea României.

Cu deosebită consideraţie,

Neculai-Cristian Şurubaru

Articol aparut pe EUROPULS

Ai informatii despre tema de mai sus? Poti contribui la o mai buna intelegere a subiectului? Scrie articolul tau si trimite-l la editor[at]contributors.roCurrently there are "22 comments" on this Article:

 1. dana eugenia spune:

  Mai am eu o sugestie pentru MF: “OPORTUNITATEA INVESTITIEI”.

  OPORTUNITATEA! aceasta ar trebui sa fie prima dintre analizele realizate INAINTE de realizarea ORICAREI investitii PUBLICE; pentru contra-exemplu vezi investitiile in Birourile de Informare/Relatii cu Cetatenii din sectorul “care este” – maghernite din termopane care au stat inchise din prima zi in care au fost montate :)

  • Cristian Surubaru spune:

   Sunt perfect de acord cu dumneavoastra. Oportunitatea si rentabilitatea investitiei trebuie luata in calcul mult mai mult. Din pacate s-a mers mult pe politica finantam aproape orice de dragul de o obtine finantarea.

 2. Dan Nicolescu spune:

  Bun articol, corecta identificare si enumerare a ” cailor ” de atingere a obiectivelor si , mai ales, corecta pozitionare a prioritatilor, asezind pe primul rind un ” acord politic pe termen lung între toate partidele politice pentru asigurarea unui cadru instituţional şi administrativ adecvat pentru gestionarea fondurilor europene ”
  Aici este problema, peisajul politic din Romania, oglinda fidela a poporului roman / societatii romanesti ( alegeti formularea care va place ), face imposibila adoptarea unui asemena pact / program, care ar insemna distrugerea sistemului ” ticalosit ” de relatii corupte, construit si consolidat in 70 de ani ( da, pare extraordinar, dar au trecut 70 de ani din 1945, 45 de ani de communism si 25 de ani de post communism, mai mai sa atingem durata perioadei fanariote ! ),
  Se poate totusi face ceva ? Da, se poate, dar numai fortind limitele actualului sistem politic si legislativ care a permis dezastrul de azi.
  Avem oamenii care ar putea determina si conduce un astfel de process demolator si in acelas timp constructiv? Teoretic, da. Presedintele Iohannis, premierul cu mandate limitat in timp Ciolos, daca ar fi sustinuti vehement si fara rezerve de cei care I-au adus la putere , trecind peste orice intelegeri ” politice” sint cei care ar trebui sa miste lucruril din loc.
  Au puterea politica si FORTA sa faca asa ceva, fiindca trebuie bine inteles, numai vorbele si intentiile frumoase, vor ramine la acelas nivel de palavre ? NU, nu au INCA aceasta FORTA, dar daca o vor cu adevarat, o pot coagula urgent , chiar din acest popor ” tembel” ( vorba lui St. Aug. Doinas ).
  Guvernul Ciolos si presedintele, trebuie sa iasa in fata, in presa , televiziune, retele de socio-comunicare si sa explice clar ca fara a fi votate acum si nu peste un an sau doi ( de catre viitorul parlament ) legile esentiale pentru buna functionare a tarii, de pomana au fost si Noiembrie 2014 si Noiembrie 2015 si chiar si Decembrie 1989. FORTA o vor constitui cei ce vor iesi in strada, in presa si in televiziune sa impuna acest nou curs. Si atunci va fi momentul cind guvernul Ciolos trebuie sa supuna in parlamentul actual, pachetul de legi fundamentale. Si sa fie curajos, legi corecte, clare, scurte, fara concesii !
  In ziua / zilele votului, cu toate legile in bloc sau separate, in piata parlamentului trebuie sa fie citeva sute de mii de oameni, convocati de societatea civila, nu de partide ! ASTA ESTE FORTA !
  Crede cineva ca actualul parlament si lideri politici ticalosi ( Nastase, Ponta, Oprea, Tariceanu, Blaga si multi altii ) sau vreun parlamentar prost sau corupt , vor indrazni vreunul sa se opuna ? Sint absolut convins ca niciunul, mai ales ca va trebui neaparta ca VOTUL SA FIE DESCHIS, LA VEDERE , asa cum este in parlamentul bicameral al Statelor Unite !
  Cu aceste legi votate, se poate trece la treaba si mai ales, se poate astepta cu incredere anul electoral 2016..
  Si mai este ceva, trebuie gasita calea ca actualul parlament, dupa ce se dezmeticeste, sa nu mai poata fi capabil sa rastoarne cabinetul Ciolos pina la alegerile din 20126, asa cum au facut cu guvernele Boc si Ungureanu. ! Cum ? Asta este treaba expertilor in drept constitutional, dar cred ca o lege organica care sa mentioneze ca in mod exceptional , pina la viitoarele alegeri parlamentare, nu se poate depune nici o motiune de cenzura, ar fi Solutia !.
  Sa fie astea, doar vise ?
  S-ar putea ca nici Iohannis si nici Ciolos sa nu aiba singe … acolo unde le trebuie !
  S-ar putea sane meritam definitive soarta.
  In fond, “… Lumea-i cume este / Si ca dinsa sintem noi “.
  Sa raminem cu Voiculescu, Becali, Piedone, Oprescu, Tariceanu, Udrea, Vintu. Ponta, Blaga, Nastase si multi altii ca ei !
  Cei la care le-a placut ce am scris, nu va sfiiti, dati un semnal !

  • Sunt de acord cu Dan Nicolescu!

  • Cristian Surubaru spune:

   Sunt de acord cu dumneavoastra. Lipsa unui real spirijin politic a facut ca domeniul acesta sa fie ignorat. Acordul politic necesar pentru o mai buna gestionare a fondurilor europene trebuie realizat cat mai curand. Mai este insa vorba de un lucru aici. Atata timp cat politicienii nu vor intelege domeniul sau nu vor avea consilieri cu o minima capacitate si vointa de a intelege acest domeniu vor exista in continuare probleme.

 3. constantin apostol spune:

  Cred ca e o gluma aprecierea vis-a-vis de competentele oamenilor din AM – uri si OI- uri. Avem o legislatie in domeniu, la care au contribuit inclusiv acesti oameni, facuta IMPOTRIVA absorbtiei de fonduri europene. Cine are timp, poate sa vada legislatia din Polonia si gradul lor de absorbtie de fonduri europene.
  Sunt de acord insa cu opinia ca oamenii din AM – uri si OI- uri au printre cele mai mari salarii din administratia publica romaneasca.

  • Cristian Surubaru spune:

   Buna seara domnule Apostol,

   Va multumesc pentru comentariu. Nu a fost gluma remarca legata de expertiza oamenilor din AM-uri / OI-uri. Am cunoscut multe persoane extrem de competente. Desigur, sunt si multe persoane de umplutura sau care nu isi iau lucrul in serios.

   Cat despre legislatie, sunt de acord ca nu a fost cea mai potrivita. Cred insa ca asta e o problema generala in Romania, si anume, viziunea conform careia adoptarea unui cadru legislativ rezolva toate problemele. Se creaza un stil legalist adoptat de functionari care nu antreneaza un spirit critic si analitic.

   Tocmai de asta cred ca administratia trebuie sa se deschida fata de alte stiluri de a gestiona si administra. Recomandarea mea cu angajarea de personal pe baza competentelor si nu a cunostiintelor de legislatia chiar asta a vizat.

   Multumesc din nou pentru comentariu.

 4. alex spune:

  Dupa peste 10 ani de experienta in hatisul POSDRU (atit in OI cit si ca manager de proiect) va propun eu o singura masura :
  Desfiintarea intregii structuri de stat AM/OI pt toate domeniile de finantare UE.
  Licitatie europeana pt angajarea de firme straine (avizate de Bruxelles) pentru derularea finantarilor.

  • Dedalus spune:

   Nu exista firme “avizate de Bruxelles”

   • alex spune:

    Sa puna mina si sa faca o lista Bruxelles-ul :)
    Lasind gluma la o parte, administrarea fondurilor europene si acordarea/monitorizarea finantarilor este o “jucarie” ce trebuie scoasa de tot din minutele incompetente , ineficiente si contraproductive ale statului romin, asa national unitar si indivizibil si centralizat cum ii place lui sa fie.
    Daca privim cu atentie – fie din zona/pozitia de AM/OI fie din cea de beneficiar..e clar ca lucrurile nu merg bin e deloc. Si nici nu vor merge cita vreme piinea si cutitul se afla in mina legilor si legiuitorilor si functionarimii romine.
    Daca exista o intentia clara de a acorda dinspre bugetul UE sume de bani Romaniei, atunci autoritatile europene trebuie sa creeze si sa puna in functie si aparatul prin care entitatile juridice si pers fizice din RO au acces la acele , si sunt controlati/auditati/monitorizati.
    Din pacate, statul RO a creat un mega-hatis ultrabirocratic care inneaca intr-un val de hirtii orice initiativa si incercare de dezvoltare.
    Am creat un fel de “minister al magiei” care sa gestioneze fondurile …doar inca un toptan de hirtii si semnaturi.
    In fundal, problema cea mai grava – si imposibil de probat si astfel de eliminat..este lipsa de vointa, ba chiar contracararea implementarii acestor proiecte si a acestor fonduri din zona politicului autohton. Reflexul blocarii si sabotarii a absorbtiei fondurilor europene de la nivel politic este prezent transpartinic, si are de a face cu gena si mentalul colectiv profund viciat a celor ce constituie baza de persoane decidente la nivel politic – cu manifestare vizibila in parlament si in toate functiile numite/alese politic.
    se pot identifica 2 paliere:
    1. Cel imediat, real si palpabil – usor de observat, care poate fi sintetizat prin formula: “ce bani/fonduri nu putem smenui, comisiona, smintini, acapara, deturna, lua parandaratul ..(sau nu putem deloc, sau e ff greu ) mai bine lasam nefolosit”
    2. Cel de fond, imaterial si impalpabil – “tara te vrea prost, sarac, bolnav, dependent” – adica exista in aceste fonduri un risc imens pt clasa politica..acela de a crea straturi si zona in corpul cetatenesc care nu mai depind sau depind tot mai putin de stat, adica de aparatul mafiot-securist de partide. Primarului care asfalteaza comuna cu fonduri UE..nu ii mai poti taia multe din pixul de la guvern, nu? Particularului ce isi dechide pensiune si traieste din ea..nu ii mai poti taia salarul sau ameninta cu somajul. Eventual asmuti ANAF-ul pe el, pe mama lui de privat, dupa ce inventezi o nousa taxa sau taxuta.
    Crearea de spatii economice largi independente de puterea de stat si partid, eliberarea unor injtregi categorii sociale de sub puterea financiara si economica a caracatitei stat-partide este si va fi un real pericol..iar baietii din partidele politice simt si stiu asta..si actioneaza sabotind in consecinta.

    • Dedalus spune:

     Comisia Europeana nu e scutita de birocratie si coruptie.

     Intotdeauna ni se pare ca unde nu stim lucrurile stau mai bine…

     O intreaga Comisie Europeana si-a dat demisia ca uramre a cazurilor de nepotism.

    • Cristian Surubaru spune:

     Salut Alex,

     Ai pus punctul pe i, si aduci in discutie cateva perspective extrem de interesante si pe care le-am mai auzit pana acum.

     Mi s-a parut foarte interesant parerea ca fondurile europene pot strica jocurile politicienilor locali si de la centru. Ai dreptate, fondurile europene pot crea o noua zona care poate nu doar sa reduca dependenta de bugetele politizate ci chiar si reformarea lor. Asta cred ca se poate face, si de aceea am subliniat ca mai devreme sau mai tarziu, Ministerul Finantelor Publice va trebui sa ia in calcul sistemele si principiile gestionarii fondurilor europene pentru fondurile publice. O mai buna transparenta si comunicare sunt deja clisee dar trebuiesc legiferate ca principii esentiale in gestionarea fondurilor.

     Ti se pare fezabil acest lucru in viitorul apropiat?

 5. Dedalus spune:

  Sunt total nerealiste, imi pare rau.

  • Cristian Surubaru spune:

   Ce alternative ati avea sau ce propuneri mai concrete ati expune dumneavoastra? Desigur, multe din ele sunt generale dar au avut drept scop lansarea unor idei mai generale in spatiul public. Multe din ideile de mai sus pot fi dezvoltate in propuneri mult mai concrete.

 6. Teodora Gheorghevici spune:

  Buna ziua!

  Propunerea mea: pentru exercitiul 2014-2020: deschiderea ANUALA tuturor liniilor de finantare pentru prpiecte cu bugete mici si medii – gen POCU – exact cum procedeaza Comisia Europeana. In acest fel se va asigura un flux financiar corect, constant si usor de gestionat la nivelde stat, dinspre autoritati spre beneficiari. Este inutil sa vorbim orice fel de vorba, atat timp cat se va continua ca intr-un exercitiu de 7 ani sa se faca un singur apel sau doua pe o linie de finantare. Asta inseamna un flux financiar imposibil de gestionat la nivel de tara, s-a dovedit. Este vorba de un efort constant si de profesionalism din partea AM-urilor si OI-urilor. Se creeaza frustrari, atata timp cat se deschide o linie o data la cativa ani, se aproba proiecte cu valoare de peste 100% din bugetul liniei, apoi nu se pot incepe, derula si finaliza proiectele, pentru ca statul nu poate onora toate prefinantarile, toate cererile de plata, toate cererile de rambursare – nici la nivel de procesare documente, nici la nivel financiar. Astfel incat un proiect aprobat astazi poate incepe peste un an jumate – alt curs valutar, alte taxe, alt TVA, alte reguli fata de momentul aprobarii – si se finalizeaza cine stie cand…

  A cam venit vremea sa reinvatam sa planificam. Planificarea nu a fost nici inventia lui Ceausescu, nici a comunistilor; este a occidentalilor si a americanilor, acestia o aplica la nivel de bugete de state si rezultatele se vad.

  Cu stima,
  Teodora Gheorghevici

  • Cristian Surubaru spune:

   Buna seara,

   Va multumesc mult pentru comentariu.

   Oferiti o solutie foarte interesanta la problema fluxurilor financiare. Si mie mi se pare putin de ciudat, si neincadrata in nici o strategie coerenta, lansarea de apeluri de proiecte extrem de diferentiate de la PO la PO. O data la 7 ani sau poate chiar de doua ori pe durata intregii perioade ar avea sens. Cred ca filozofia curenta de apeluri de proiecte vine acopera de fapt problema resursei umane din sistem, si faptul ca se asteapta ca administratorii sa lucreze pe o serie de apeluri pe toata durata perioadei multi-anuale financiare.

   Ar fi interesant de studiat si luat in calcul diferite alte solutii. Expertiza dumneavoastra ar fi de folos in cadrul unor discutii informale cu cei din Minister. Asta daca nu ati facut-o deja.

   Numai bine.

 7. pehash spune:

  Citesc si ma minunez… Poate sunt eu mai greu de cap, dar nu inteleg de ce aceasta scrisoare deschisa se adreseaza doar celor 3 oameni insirati si cum de toate propunerile astea se limiteaza la niste end-state-uri sublime, de parca pocnim din degete si se intampla.
  Deci ministrul tehnocrat trebuie acum sa impace partidele, tot ministrii astia sa reformeze infrastructura din Romania peste noapte, sa inventeze niste “oameni noi”, viitori bugetari angajati pe criterii doar de ei stiute (deci isi scriu singuri examenul de admitere?), tot ministrii sa mai scrie si proiectele!? ca sa fie siguri ca se acceseaza fonduri etc..

  Cred ca prima si singura propunere ar fi sa va oferiti sa candidati pe un astfel de post, domnule Surubaru. Cam multi visatori in Romania.. Cand dai nas in nas cu ‘echipa’ si descoperi ca mai buni de atat nu ai de unde sa iei, abia atunci poti sa-ti masori valoare de expert in propuneri.

  • Cristian Surubaru spune:

   Buna seara,

   End-state-uri sublime nu se doreau a fi. Sunt niste propuneri generale bazate insa pe o cercetare si un studiu amanuntit al problemei, intreprins in ultimii trei ani.

   Nu am pretentia ca noul Guvern “tehnocrat” sa reformeze intregul sistem peste noapte. Nici nu poate sa faca acest lucru, avand in vedere ca sistemul este deja extrem de articulat si validat de catre Comisia Europeana.

   Inteleg foarte bine ideea ca oamenii sunt cei care sunt si cu ei trebuie sa lucram. Dar cred ca puteti fi de acord cu ideea ca si oamenii si sistemele se pot imbunatati atata timp cat va exista o deschidere spre ceva nou. Acest nou ar putea fi angajarea de oameni noi in sistem, oamenii care sa vina cu viziuni / solutii diferite, noi stiluri de a face lucrurile si de a rezolva problemele specifice fiecarui Program Operational.

   Comentariul dumneavoastra ma face sa cred ca poate lucrati in sistem si ca aveti propria perspectiva asupra lui. In opinia dumneavoastra ce s-ar putea face pentru a imbunatati expertiza celor din sistem?

   Astept cu interes sugestiile dumneavoastra.

 8. eu****** spune:

  Ma omoara cu zile cei care cer parerea celorlalti dupa ce si-au publicat opinia.

  Mi se pare mai normal sa stau mai mult pe ganduri, sa rumeg mai atent ideiile care imi trec prin cap inainte de a le asterne public si de a incepe discutiile. Mi se pare ca de aceea avem guvern de tehnocrati – experti – ei sunt cei care cunosc mai bine, mai atent, mai in detaliu problemele si pot oferi 2-3 solutii la problemele curente.

  Daca nu pot sa faca asta tehnocratii de astazi dpmdv pot sa plece linistiti acasa – imi ajung habarnistii politici care ridica mana si nu cer documente si explicatii. Actualii tehnocrati pot compromite definitv ideea de specialist – sper sa nu sa straduiasca prea tare in aceasta directie/

  • Cristian Surubaru spune:

   Draga eu******,

   O discutie normala presupune sa asculti si alte pareri, mai ales in contextul in care esti criticat pentru ideile tale. Eu nu ma ascund dupa nici un pseudonim. Daca am ceva de spus public spun. Tu daca ai ceva sa-mi spui poti sa-mi comunici clar si raspicat, folosindu-te de nume si prenume.

   Sunt de acord cu tine. Multi tehnocrati sunt pseudo-specialisti si exista riscul ca acestia sa se compromita mai mult. Cu toate astea, e greu totusi sa te apuci sa descosi si sa rezolvi probleme vechi de cateva decenii.

   Numai bine,
   Cristian Surubaru

   • eu****** spune:

    Multumesc pentru raspuns.

    Am apreciat in mod deosebit un tehnocrat care a rezolvat intr-un termen record o multime de probleme – nu este o poveste dintr-o alta tara – ci este vorba despre un specialist din RO.

    Personal cred ca specialistul nu este cel care astazi descopera apa calda, ci este cel care este la curent cu ultimile articole publicate sau opiniile exprimate de alti specialisti din domeniul in care profeseaza acesta. si culmea, are o opinie personala care este articulata si posibil sa fie probata.

    Cel mai drag exemplu de specialist pentru mine este A. Einstein.

    La final de an si de comentariu am placerea de a va ura Sarbatori Fericite si sa va bucurati de multe impliniri in anul ce vine!Comenteaza:Do NOT fill this !

Autor

Neculai-Cristian Surubaru


Neculai-Cristian Surubaru

Cristian Şurubaru este în prezent cercetător doctorand în Marea Britanie. Cercetarea pe care o conduce examinează capacitatea de absorbție a fondurilor structurale în Român... Citeste mai departe


E randul tau

Ar fi fost frumos sa fie actiuni coordonate, eventual in aliante. Ma intreb daca era posibil, nu sti...

de: Dan Musat

la "China, SUA și «războiul comercial» Game of Loans și Marele Salt tehnologic"

Petre Opris – volumul Licenţe străine pentru produse civile şi militare fabricate în România: (1946-1989)

Cauta articole

mai 2019
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro

MIHAI MACI – Cel de-al doilea volum din Colectia Contributors.ro

"Atunci când abdică de la menirea ei, școala nu e o simplă instituție inerțială, ci una deformatoare. Și nu deformează doar spatele copiilor, ci, în primul rând, sufletele lor. Elevul care învață că poate obține note mari cu referate de pe internet e adultul de mâine care va plagia fără remușcări, cel care-și copiază temele în pauză va alege întotdeauna scurtătura, iar cel care promovează cu intervenții va ști că la baza reușitei stă nu cunoașterea, ci cunoștințele. Luate indi­vidual, lucrurile acestea pot părea mărunte, însă cumulate, ele dau măsura deformării lumii în care trăim și aruncă o umbră grea asupra viitorului pe care ni-l dorim altfel." - Mihai Maci

(An essay by Vladimir Tismaneanu and Marius Stan)