Home » Dezbatere »Societate/Life » Citesti:

Eugenismul ca „drept al omului”

Bogdan Stanciu mai 16, 2012 Dezbatere, Societate/Life
38 comentarii 3,618 Vizualizari

În fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) au ajuns în ultima perioadă mai multe cazuri îngrijorătoare, care privesc refuzul unor state de a permite practici eugenetice, precum diagnosticul de preimplantare [1] sau avortul în caz de Sindrom Down [2].

Acest din urmă caz, aflat încă în instrumentare, prezintă un interes deosebit. O mamă s-a adresat Curții, reclamând faptul că nu i-a fost posibil să își avorteze fetița, afectată de Trisomia 21. În particular, ea reclamă că medicul a neglijat obligația de a-i prescrie un test de screening pentru această anomalie genetică. Acuzând o legătură directă între absența testării și nașterea fiicei sale cu Sindromul Down, reclamanta pretinde că i s-ar fi violat dreptul la respectarea vieții private, viață privată care include – conform persoanei în cauză! – dreptul de a decide în legătură cu avortarea propriului copil. Nota bene, în acest caz este vorba despre un avort efectuat dincolo de limita legală pentru avortul „la cerere”, întrucât sindromul Down poate fi diagnosticat cu precizie abia după săptămâna 20 de sarcină.

Pe scurt, Curtea este solicitată să răspundă  la întrebarea dacă eugenia este sau nu un „drept al omului”.

Pretenția reclamantei, Kristine Kruzmane (Letonia), poate părea nebunească. Însă Curtea n-a apreciat-o ca atare, din moment ce nu a respins aplicația ca ne-eligibilă sau pentru abuzul de drepturi – conform Convenției Europene a Drepturilor Omului (care guvernează funcționarea CEDO), nimeni nu poate folosi drepturile garantate pentru a încerca abolirea sau restrângerea acelor drepturi. Avocații Centrului European pentru Lege și Justiție, organizație care intervine frecvent ca terță parte în diferite cauze la instanța europeană, consideră [3] cazul Kruzmane și altele de același fel ca „strategice” în încercarea de a impune un „drept” la avortul eugenetic.
Lucrurile par a fi ajuns la punctul în care eugenia poate să devină, la fel ca avortul în sine, un fapt normal din punct de vedere social. Cei care vor vedea încă în acest act o barbarie nedemnă de umanitate vor fi tot mai puțini.

Dar ce este eugenia?
Eugenismul sau eugenia este o teorie socială care susține „îmbunătățirea” speciei umane prin intervenție expresă, mai exact prin inginerie socială și manipulare genetică. Scopurile sale declarate sunt, aparent, nobile: oameni mai sănătoși și mai inteligenți, mai puțină suferință și economisirea resurselor societății și a resurselor naturale.

Inițial, metodele de atingere a acestor deziderate s-au bazat pe segregarea, izolarea, sterilizarea (forțată de cele mai multe ori) și eliminarea fizică a persoanelor dizabile iar, în cazuri extreme precum Holocaustul (și nu doar!), la genocid contra unor etnii „inferioare”.

Nu este aici locul unei istorii a eugenismului, dar aș vrea să adaug că acesta este strâns legat, prin așa-numitul „darwinism social” de teoria evoluției, care pretinde că omul este produsul întâmplării și al unei lupte oarbe pentru supremație. Da, de teoria evoluției – dacă nu așa cum a consacrat-o Ch. Darwin, cel puțin în forma avocațiată de numeroșii săi fideli, precum Leonard Darwin (fiul), Winston Churchill (chiar el!), Auguste Forel, celebrul patolog elvețian sau Alexander Graham Bell, inventatorul telefonului…

La fel de evidente sunt legăturile între eugenism și utilitarism (sau pragmatism), teorie etică bazată pe filosofia empiristă a şcolii anglo-saxone (John Stuart Mill și Jeremy Bentham) ce urmăreşte obţinerea maximului de fericire – înţeleasă ca bunăstare economică şi materială – cu minimum de suferinţă. Etica utilitaristă este o etică a eficienţei: „The end justify the means” (Mill), adică valoarea morală a unei acțiuni este determinată de rezultatul său. Etica utilitaristă a creat un concept extrem de controversat: acela de calitate a vieţii, care înlocuieşte conceptul creştin de sacralitate a vieţii. Adepţii utilitarismului consideră că individului i se poate recunoaşte statutul de persoană şi deci dreptul de a trăi doar dacă posedă anumite atribute, cum ar fi capacitatea cognitivă şi de raţionare, autonomia etc. care să îi confere un anumit standard de „calitate a vieţii”, decis, arbitrar, de membrii comunităţii. Cei care nu (mai) pot atinge acest standard sunt indezirabili. Există indivizi care au pierdut dreptul de a trăi – bătrânii, handicapaţii, bolnavii incurabil trebuie eutanasiaţi; alţii nu au primit încă acest drept – de exemplu copilul nenăscut, depistat cu malformaţie prin diagnostic prenatal defavorabil trebuie avortat sau, dacă s-a născut, trebuie lăsat să moară prin privare de hrană; pacienţii se împart în categorii din care unele primesc asistenţă medicală preferenţială iar altele deloc, etc. De asemenea, pornind de la ideea necesității de a „ameliora” rasa umană, sunt justificate și tehnicile de manipulare genetică.

În istorie, cele mai notorii aplicații ale eugeniei rămân experimentele sociale ale regimului nazist, care, după al Doilea Război Mondial, au fost condamnate unanim. În urma Procesului de la Nuremberg și a intrării în vigoare a Declarației Universale a Drepturilor Omului (1948), eugenia, în înțelesul său originar și manifestările cele mai violente, a fost repudiată.

Însă nu pentru mult timp.

Odată cu secularizarea crescândă și  în plină „revoluție sexuală”, statele vestice au importat din blocul comunist una din piesele de rezistență ale ideologiei de Stânga: libertatea avortului (primul stat din lume care a legalizat avortul a fost URSS, în 1922), însoțită de pretenția tot mai agresivă a lobby-ului feminist de înscriere a acestuia printre „drepturile fundamentale” precum dreptul la sănătate sau dreptul la viața privată.

În acest context, utilizarea progreselor în fetologie, ecografie și alte ramuri ale științelor medicale pentru depistarea prenatală a afecțiunilor genetice a dus tot mai des la eliminarea, prin avort eugenetic (numit, în mod eronat, și „terapeutic”), a nenăscuților suferinzi de diverse boli. Promovarea, mascată sau directă, conștientă ori nu, a eugenismului și utilitarismului, sub aspectul poverii pe care o reprezintă pentru familie și societate bolnavul în contrast cu dezideratul unei vieți lipsite de griji și responsabilități, a dus la creșterea semnificativă a ratei sarcinilor întrerupte pe motiv de boală fetală. Lipsit de apărare și drepturi, dizabilul mai puțin norocos, cum ar fi cel suferind de Sindrom Down sau Sindrom Turner (malformații genetice diagnosticabile în săptămânile 20-24 de sarcină) are azi 9 „șanse” din 10 de a fi avortat. Aceasta deși, după cum declara dr. Jerome Lejeune, întemeietorul citogeneticii moderne și descoperitorul Trisomiei 21, dacă doar o fracțiune din costurile afectate depistării prenatale a maladiilor genetice ar fi alocate cercetării științifice oneste, viața persoanelor cu Down ar fi cu mult mai ușoară.

Confuzia între avortul eugenetic și procedura numită avort terapeutic” a fost și este întreținută cu bună știință prin ceea ce Papa Ioan Paul al II-lea numea „antilimbaj”: manipularea lingvistică, pentru a face o acțiune să pară ceea ce nu este și a reprima deliberarea de natură morală.

„Cercetarea ştiinţifică tinde să sustragă avortul oricărei forme de control şi responsabilitate socială, prin folosirea unei terminologii confuze şi înşelătoare.” (Papa Ioan Paul al II-lea,  Evangelium Vitae 13)

Denumirea unei proceduri eugenetice drept terapie este, în sine, un oximoron. Cum poate fi terapeutic un act care curmă o viață și de ce este necesară o „vindecare” într-o stare fiziologică normală, așa cum este sarcina?

În România, definiția și reglementarea sunt ambigue, în opinia mea intenționat, deschizând larg poarta unor abuzuri strigătoare la cer. Colegiul Medicilor  este unica instituție de specialitate care spune lucrurilor pe nume, precizând că singura situație în care avortul poate avea valențe terapeutice este aceea în care continuarea sarcinii pune în pericol viața mamei.

Asociația Pro-vita Filiala București a luat de altfel atitudine în două rânduri, prin acțiuni pe cale judecătorească, ambele câștigate irevocabil, față de astfel de abuzuri îndreptate contra unor copii cu Down. Despre acestea, poate într-un material viitor.

Astfel a revenit în actualitate eugenismul, într-o formă „aseptică” și care diferă de eugenismul clasic doar prin nuanță: nu se mai practică după naștere, ci înainte, atunci când persoana umană nu este, încă, purtătoare de drepturi și nu se numește copil ci… „produs de concepție” sau altfel.

Din punctul de vedere al autorului acestor rânduri, visul lui Streicher și Rosenberg [4] este mai viu ca niciodată.

***

Așadar, lunile viitoare vor fi decisive pentru respectul demnității umane în cele 47 de state de sub jurisdicția Curții Europene a Drepturilor Omului. Judecătorii sunt chemați să clarifice o parte din cadrul legal al avortului și al altor probleme legate de dreptul la viață și de viața privată, nu doar privind eugenismul, ci și obiecția de conștiință [5], eutanasia [6] și mama surogat [7]. Responsabilitatea lor este mare, întrucât avortul și eugenia sunt, de fapt, în afara literei și spiritului Convenției Europene a Drepturilor Omului, astfel cum aceasta a fost concepută, scrisă și intenționată. Nu există nici un dubiu că, în 1950, imediat după război, autorii Convenției au condamnat practica eugeniei ca inumană; pentru ei era de neconceput la acea vreme că cineva, într-o zi, va solicita transformarea ei într-un „drept al omului”.
În fața unei societăți care tinde tot mai evident să nege valoarea și umanitatea vieții prenatale în favoarea terminării sau exploatării ei, Curtea a interpretat până acum prevederile Convenției într-o manieră care tolerează avortul, negând expres, în același timp, existența unui „drept la avort” [8] și lăsând, în virtutea principiului subsidiarității, la latitudinea statelor membre să legifereze după cum doresc. Totuși, există unele detalii care sugerează că atitudinea Curții s-ar putea schimba. Mai ales acum, când unele voci „bioetice” fac lobby pentru legalizarea „avortului post-natal” [9], CEDO ar putea să-și rateze, de fapt, misiunea, lăsând copilul nenăscut complet neprotejat.

CEDO este o instituție a cărei necesitate s-a resimțit acut după tragediile din secolul XX. Ea se întemeiază pe „valorile spirituale şi morale care constituie patrimoniul comun al popoarelor [...] şi care reprezintă sursa reală a libertăţii individuale, libertăţii politice şi a statului de drept, principii care formează baza oricărei democraţii autentice” (Preambulul Statutului Consiliului Europei). Solicitările din ultimii ani, precum aceea de a transforma uciderea unor copii bolnavi în normă și „drept”, nu fac altceva decât să „invite” Curtea la ruperea de valorile care stau la temelia sa și la îmbrățișarea iluziei postmodernismului relativist, în care orice este permis și fiecare este propriul arbitru moral. Dacă va fi așa, cu siguranță ne vom afla în situația în care, neînvățând nimic din istorie, va trebui să o repetăm.

P.S.: Interesant, tot în fața Curții se află un caz [10] în care aplicanta, o româncă rămasă sterilă în urma unui avort „legal și sigur” (după cum îl promovează partizanii săi) reclamă tocmai lipsa oricărei proceduri coerente de informare cu privire la riscurile și consecințele avortului. Prevedem un viitor interesant pentru propunerea legislativă privind consilierea în criză de sarcină, propunere care a provocat de curând un scandal public.

________________________________________
[1]. Costa and Pavan v. Italy, No. 54270/10

[2]. Kruzmane c. Letonia, No. 33011/08 ; a se vedea și Ozçakmak c. Turcia, No. 24573/08

[3]. http://eclj.org/pdf/cedh-affaire-anita-kruzmane-lettonie-observations-%C3%A9crites-de-eclj.pdf

[4]. Julius Streicher, editor al infamei publicații antisemite „Der Sturmer”, sponsorizată de regimul nazist, în care principalul subiect erau evreii ca „sursă a răului mondial”; Alfred Rosenberg, ideolog principal al teoriei rasiale naziste. Ambii executați la Nurenberg, în 1946, în urma procesului criminalilor de război

[5]. Dreptul personalului medical de a refuza practicarea sau asistarea avortului sau a altor proceduri anti-viață, vezi de ex. http://provitabucuresti.ro/resurse/promo/282-obiectia-constiinta

[6]. Koch c. Germania, No. 497 și Gross c. Elveția, No. 67810/10

[7]. Mennesson și alții c. Franța, No. 65192/11 și Labassee și alții Others c. Franța, No. 65941/11
[8]. A. B. și C. c. Irlanda, http://www.culturavietii.ro/2010/12/21/cedo-nu-exista-un-drept-la-avort

[9]. Este vorba despre pupilii „bioeticianului” britanic de origine română Julian Săvulescu – Alberto Giubilini și Francesca Minerva, în studiul “After-birth abortion: why should the baby live?”, Journal of Medical Ethics, doi:10.1136/medethics-2011-100411

[10]. Csoma c. România, No. 8759/05

Ai informatii despre tema de mai sus? Poti contribui la o mai buna intelegere a subiectului? Scrie articolul tau si trimite-l la editor[at]contributors.roCurrently there are "38 comments" on this Article:

 1. berenger spune:

  total deplasata tratarea avortului terapeutic drept eugenie. iar caricaturizarea utilitarismului, in forma prezentata, e absolut hilara

  • Geo spune:

   Hilara, daca nu ar fi trista. Sunt multe greseli de logica in articol si multi “straw men” – oameni de paie, prezentari denaturate ale unor pozitii care permit autorului sa le doboare apoi cu o lovitura “dibace”.

   Autorul pune in discutie dreptul la avort in intregime si foloseste o perspectiva crestina pentru a-si justifica pozitia (de ce nu una musulmana, ma intreb). Dar asta nu inseamna ca are o justificare clara in a percepe avortul ca pe o crima si nici in a trata sarcina, in mod necesar, ca pe o stare fiziologica normala. Greseala logica aici consta in genralizare. Evident, sarcina este o stare fiziologica “normala” prin prisma faptului ca se ajunge natural la aceasta stare. Asta nu inseamna ca nu poate periclita viata mamei, de exemplu (unul al es in mod intentionat extrem pentru a ilustra problema).

   Absurditatea ideii ca intreruperea sarcinii este “crima” poate conduce la fel de usor la ideea la fel de absurda ca orice mijloc de prevenire a sarcinii este si el tot o crima. De altfel preaiubitul papa din care autorul citeaza sustinea aceasta idee, biserica noastra ortodoxa sustine si ea aceasta idee pacatoasa. Biserica Catolica in intreaga Africa, in plina epidemie de SIDA (boala cu transmisie predominant sexuala) sustine si azi ideea ca, fie SIDA cat de rea, tot mai rea-i protectia (folosirea prezervativelor este un pacat de neiertat).

   Ma bucur sa vad asemenea articole pe Contributors. Am de ce sa ma leg.

 2. pehash spune:

  Un articol cel putin partinitor. As vrea sa citesc si o opinie contrara.
  Astfel de dezbateri pot duce intreaga societate intr-o directie sau alta. Sa alocam mai multi bani geneticienilor care ne promit ‘copii perfecti’ sau celor care ne promit ca “viața persoanelor cu Down ar fi cu mult mai ușoară”. Sa atacam cauza sau efectul? Aici cred ca e destul de clara alegerea.
  Argumentele din articol apeleaza mai curand la sentimente decat la logica. Daca ii vorbesti viitoarei mame despre ‘uciderea’ fatului, vei obtine un rezultat. Daca ii vorbesti despre perspectiva de a-si petrece toata viata izolata de societate pentru a creste un copil retardat vs a avea 2 sau 3 copii normali, vei obtine alt rezultat. Un sambure de adevar exista in ambele cazuri.
  Eugenismul nu este neaparat un concept negativ, abominabil, care presupune obligatoriu decizia de a luat viata unui copil. A fost abandonata tocmai pentru ca cei care se opun folosesc astfel de argumente extreme. Asocierea cu nazistii este, de asemenea, un argument fals. Cate descoperiri stiintifice din al doilea razboi mondial se datoreaza nazistilor? Sa nu le mai folosim?

 3. Bogdan spune:

  Suntem tot mai aproape de filosofia sociala nazista, insa continuam sa il criticam pe Hitler pentru ca el era bau-baul. Noi suntem “democrati”, insa facem aceleasi lucruri, vopsite doar in alta culoare.

  • Geo spune:

   “noi facem acelasi lucru”? Vorbeste te rog in nume propriu. Toate regimurile politice in Europa de dupa al 2lea razboi mondial care au incercat sa faca ethnic cleansing au fost naruite de presiune externa din partea vestului.

 4. I spune:

  Remarc ca lobby-ul ‘anti-choice’ este din ce in ce mai agresiv in Romania… Imi repugna folosirea contextului Holocaustului pt a argumenta in favoarea a ceea ce dreptul international NU recunoaste: dreptul fetusului la viata.///, dar nimic nou, poate doar mai agresiv.

  • Humbert spune:

   cine poate spune ce e mai uman sau mai putin uman: sa aduci pe lume un copil cu Sindrom Down, a carui viata va fi un chin si care are o speranta de viata de cativa ani (ceea ce nici nu e prea rau, ca se scurteaza chinul) sau sa faci un avort si sa-l scutesti pe el si pe tine de acest chin?

   cine? Dumnezeu? serios?! pe bune?! are cineva tupeul sa-i spuna unei mame aflate in situatia asta ca asa e voia lui Dumnezeu si ca necunoscute sunt caile Domnului?

   sa spui asa ceva mi se pare o dovada incredibila de lipsa de umanism, nu de umanism.

   este trista paralela care se face in articol intre eugenie si avortul asa zis terapeutic.

   daca cineva nu doreste sa aduca pe lume un copil cu Down inseamna ca imbratiseaza ideologia nazista?

   ///
   trist.

   • Geo spune:

    Humbert, de acord.

    Nimeni nu poate spune fara urma de indoiala care din cele 2 este mai uman, si a lasa intrebarea neadresata complet de teama ca vei da raspunsul gresit este cel mai las mod de a aborda problema. Asta face autorul.

    Evident ca toate cazurile mentionate de autor sunt cazuri care se afla la limita judecatii noastre morale (capacitatii ei de a raspunde la intrebari). Nu e normal sa nu adresezi intrebarile grele si sa te rezumi la a da doar raspunsurile facile (toti oamenii de paie pe care ii doboara cu o lovitura stangace autorul).

   • supastaru spune:

    @humbert

    in ambele tabere, argumentele trebuie alese cu grija: speranta de viata a unui om cu sindromul Down este astazi de peste 50 de ani (http://goo.gl/lxRIa)

   • Suzana spune:

    De unde stii ca viata unui copil cu down este un chin?
    ai un astfel de copil?
    ai cumva sindrom down?

    daca nu esti in nici-una din aceste situatii nu ai cum sa te pronunti. sau mai bine spus parerea ta nu are valoare.

    copiii acestia sunt minunati. stiu ce este dragostea adevarata!\
    se bucura de viata la fel ca ceilalti.
    si locul lor este alaturi de Dumnezeu, mai sus decat al nostru al celor cu 46 de cromozomi care nu facem mare efort de al obtine!
    dar numai cei binecuvantati de Dumnezeu au un astfel de copil.

 5. adi spune:

  Un articul scris in mod vadit partinitor si chiar manipulator. Sa generalizezi in halul asta si sa echivalezi faptul de a avortea un copil cu sindrom Down cu practicile naziste inseamna cel putin rea vointa. Adica se merge mai departe de partinire. E manipulare. Cat despre cuvintele papei ce sa mai zic? Nu este el acelasi personaj care a spus ca prezervativul nu ar trebui folosit in tarile Africa cu incidenta mare a bolii SIDA? Deci cine vrea sa traiasca intr-un sistem de concepte si valori de tip medieval care interzice pana si contraceptia nu doar avortul (asa cum face Biserica Catolica) n-are decat sa se ia dupa acest autor ce manipuleaza smechereste ideile intr-o pledoarie expusa ca si cum ar fi una obiectiva.
  Cred ca ideea de baza ramane aceea de a nu ramane inchistati in ideile si principiile formulate de niste minti defuncte. Pe masura ce cercetarea avanseaza, pe masura ce intelegem tot mai bine implicatiile din punct de vedere fiziologic, psihic si social cred ca anumite granite trasate in secolele anterioare pot fi retrasate. Nu ar trebui niciodata sa respingem nuante noi, sa “tunam” daca imi este permis termenul automobilistic intelegerea noastra si standardele noastre morale. Nu de alta dar istoria si mai ales cea a religiilor ne dovedeste clar ca daca ramanem prizonieri aceloari concepte si precepte morale formulate de minti care au trait cu mii de ani in urma nu am progresa cu nimic ca specie, nu am continua umanizarea noastra, un proces care ne-a schimbat atat de mult fata de dusmanii nostri. Daca am fi procedat asa, fara a reanaliza si retusa granitele si limitele unor concepte si standarde morale ar trebui si azi sa-i omoram cu pietre pe homosexuali, ca doar asa spunea legea lui Moise nu?
  In rest ce pot sa zic? As fi curios sa vedem ce au de spus cercetatorii despre fericirea pe care o atinge un om cu sindrom Down. Ca de chinul si efortul supraomenesc al parintilor si fratilor lui nu mai vorbesc. Dar daca ii punem intr-un RMN pe cel cu sindrom Down vom vedea oare aceleasi reactii in creierul lui ca si cele ale unui om normal in fata unor evenimente care omului normal ii produc fericire? Ca asa sa-l aducem pe lume doar in cinstea unui concept pompos denumit “sacralitatea vietii” nu e greu. Dar suntem siguri ca nu ii facem si lui si parintilor sai un rau? La asta as vrea sa-mi raspunda stiinta. Daca omul acela poate atinge fericirea, poate fi implinit si satisfacut de viata lui, atunci ok putem discuta daca sa interzicem avortul terapeutic in caz de sindrom Down sau nu.

  • cetatean neturmentat spune:

   Greu ne este sa pricepem ce-i viata!
   O viata mai indestulata nu te face automat un om mai bun. Daca strabunicii tai, cu “minti defuncte”, ar fi fost teleportati in ziua de azi si catalogati drept incompetenti si nedemni sa mai traiasca pentru ca nu pricepeau de ce un om cu doar o caruta si doi cai, traind si muncind simplu si cu credinta in Dumnezeu nu sunt doriti in societatea atee si “supraevoluata”, cum te-ai fi simtit tu ca unul cu toate beneficiile vietii moderne, mai indreptatit la viata decat ei? Le-ai fi zis: babacilor, duceti-va si avortati-l pe tata, ca n-are sanse la fericire?
   Daca viata este privita doar ca pe cea strict personala, ajungem la egoismul cel mai feroce. Ori viata nu este numai a ta, si a copiilor tai, este si a neamului tau, iar prin extensie a intregii specii umane. Iar Dumnezeul crestin e dumnezeul vietii in sine, nu este o abstractiune irationala. Bunicii si strabunicii nostri simteau asta mai bine decat noi cei ce traim printre blocuri si asfalt.
   Si daca vrei sa-ti gandesti viata genetic, gandeste-te ca fara viata acelor minti defuncte n-ar fi existat nici viata ta. Abia dupa ce pricepi lucrurile astea poti sa scrii ceva despre dreptul la viata, nu inainte.

  • AT spune:

   Slava Domnului pentru Biserica Catolica, singura care mai ridica o voce impotriva dictaturii individualismului.

  • suzana spune:

   Asa e!

   Schema creierului dupa care RMN-ul considera ca un creier e normal sau nu e creierul tau banuiesc.
   Si Dumnezeu a creat lumea tot avandu-te pe tine ca prototip.

   Habar nu ai ce e aia sindrom down, ce e aia creier, ce e aia fericire.
   Poate cand iti e stomacul plin e fericire din punctul tau de vedere.
   Sau cand ai facut o integrala la mate, desi ma indoiesc dupa logica ta ca mai stii sa rezolvi integrale, esti fericit.

   Intai de a emite verdicte defineste fericirea.
   Si studiaza bine oamenii cu Sindrom Down. Iti recomand voluntariatul si incepe cu copiii cu down.
   o sa ai suprize sa vezi ca sunt mai inteligenti ca tine!
   au inteligenta emotionala, le trebuie mult mai putin ca tine sa fie fericiti si pe deasupra se deosebesc de stadiul de animal.

 6. logos spune:

  “…teoria evoluției, care pretinde că omul este produsul întâmplării și al unei lupte oarbe pentru supremație” – Aici v-ati descalificat etalandu-va analfabetismul stiintific.

  ” …prin folosirea unei terminologii confuze şi înşelătoare.” (Papa Ioan Paul al II-lea, Evangelium Vitae 13)” – Nu e de mirare ca nu sesizati ironia kafkiana atunci cand tocmai un papa ii acuza pe altii de “terminologii confuze si inselatoare”.

  • AT spune:

   Daca precedentul papa se plangea de terminologia confuza si inselatoare, in pontificatul lui Benedict al XVI-lea am ajuns la o inversare de terminologie. Produse si procedee care impiedica functionarea normala a corpului uman au ajuns pe nesimtite sa fie numite “medicina” si “ingrijirea sanatatii”, vezi reforma sanatatii din SUA care obliga asiguratorii sa includa contraceptia si avortul.

 7. Mortar spune:

  /// Bogdan Stanciu. dupa criteriile lui si inseminarea artificiala si creearea in vitro e eugenie. sa interzicem si asta? ar fi ridicol daca nu sinistru.

  in fine, e bine sa stim cine e Bodgan Stanciu. acum cativa ani era membru marcant in conducerea organizatiei neo legionare Noua Dreapta impreuna cu Tudor Ionescu si Goran Mrakic (ha!).

  puteti sa ii verificati vechiul blog ” ultima razvratire adevarata” si veti vedea, atat texte legionare cat si legaturi/linkuri spre Noua Dreapta, si bloguri ale membrilor noua dreapta.

  • Dumitru spune:

   Organizatia din care face parte dl Stanciu si altele asemanatoare nu ar misca un deget pentru copilul nascut cu sindromul Down. Activitatea lor se limiteaza la perioada dinaintea nasterii si unicul lor scop e interzicerea avortului. Cred ca numele “Pro-Vita” e total gresit.

   • AT spune:

    Dar de ce nu se ocupa Planned Parenthood de mamele cu copii bolnavi, daca le pasa asa de mult de soarta bietelor femei?

 8. punk spune:

  Atunci cand incepem sa vorbim despre “conceptul creştin de sacralitate a vieţii” si piperam textul cu citate din Papa Ioan Paul II ne situam din start in afara unei discutii etice. Orice concluzii extrase utilizand asemenea retorica au cel mult implicatii teologice, confesionale, si pot de exemplu ghida un preot sa povatuiasca corect credinciosii in biserica. In nici un caz nu se pot extrage principii general valabile, aplicabile la nivelul intregii societati, impuse prin forta statului suveran cetatenilor care nu impartasesc aceleasi convingeri religioase.

  Deloc surprinzator, autorul apeleaza la toate confuziile si erorile logice clasice pentru a asocia avortul cu eugenia. In realitate contradictia este evidenta: eugenia reprezenta ingerinta autoritatii statale la nivel individual, interzicerea reproducerii sau eliminarea celor considerati indezirabili pentru a preveni raul social. Avortul terapeutic reprezinta exercitarea dreptului mamei de a dispune de propriul corp, fara a exista obligatia de a avorta. Scopul avortului e prevenirea raului individual, asupra mamei si viitorului copil, nu imbunatatirea genotipului national.

  Teza centrala, ca screening-ul fatului impotriva bolilor genetice este imoral, ramane nedemonstrata (de fapt nici nu e argumentata coerent, ci doar emotional). Daca ar exista o metoda perfecta prin care am putea alege acei spermatozoizi si ovule care impreuna vor facilita nasterea unui copil sanatos, atunci indraznesc sa afirm ca folosirea acestei metode de cupluri inaintea conceptiei ar fi nu doar etica, ci o datorie morala fata de viitorul copil. In lipsa acestei metode discutia se poarta in zona gri a momentului exact, intre conceptie si nastere, cand avortul se transforma in pruncucidere. Si chiar nu are rost sa dezbati asa ceva cu personaje ce pretind o relatie personala cu divinitatea prin care li s-au relevat deja toate raspunsurile.

  E destul de trist ca tot ce putem realiza nou din punct de vedere politic este sa calchiem “conservatorismul” american, si inca cu toate efuziunile sale fundamentaliste. E o forma total straina de realitatea romaneasca.

 9. logos spune:

  pt. administrator.

  multumesc si scuze daca m-am grabit sa trag concluzii

 10. Miss A spune:

  de ce cenzurati?
  Bogdan Stanciu a fost membru al Noii Drepte! Acest lucru este verificabil si demonstrabil.
  Bogdan Stanciu este membru al unei asociatii fundamentalist crestine care sustine ca avortul este o crima.

  • cetatean neturmentat spune:

   Nu mai avem uzanta normala a definitiilor lingvistice? Totusi, curmarea vietii unui copil nenascut cum se numeste? Experiment stiintific? Fericire roz? Sau cum?

 11. AT spune:

  In sfarsit, un articol partinitor de partea cealalta, partea care are dreptate.

 12. CC spune:

  Super review asupra eugenismului! Sa mai adaugam ca miscarea a aparut in SUA la sfarsitul sec. XIX, ca produs al bisericilor protestante, iar in urma experimentelor cumplite au atras indignarea opiniei publice. In acest context, de comun acord cu factorul politic, au decis exportul experimentelor in zonele de criza printr-un troc murdar cu cele mai radicale forte politice locale. Ati pomenit initiativa URSS din 1922, in plin razboi civil au sprijinit politic si logistic bolsevismul pt. legalizarea avortului. In anii ’30 au sprijinit nantionalist-socialismul german in schimbul a ceea ce se numea de atunci ‘solutia finala’.

 13. fumurescu spune:

  @ Bogdan Stanciu – Un “detaliu”: Mi-e teama ca-l simplificati nepermis de mult pe Mill si felul in care a “rescris” utilitarianismul. Asa ca v-as ramane indatorat daca mi-ati indica de unde provine citatul din Mill “scopul scuza mijloacele”. Nu de alta, da’ altminteri riscam sa ne transformam intr-o natiune de Mangi – si-atunci nici o dezbatere nu-si mai are rostul, ca e compromisa din start.
  Cu multumiri anticipate.

 14. Clara spune:

  Ce articol jenant! Ma sperie derapaele astea tot mai evidente ale unei parti importante a intelighentiei romanesti inspre pozitii fundamentalist-crestine, mai aproape de neoconii americani decat de curentele de idei europene.
  Domnule autor, problema se reduce la ceva foarte simplu: dreptul mamei de a decide daca vrea sau nu sa-si asume nasterea si cresterea unui copil cu handicap sever. Am toata stima pentru femeile care o fac si toata intelegerea pentru cele care nu se simt in stare de asa ceva. Dumneata te crezi in drept sa decizi in locul parintilor, la gramada, si sa dai sentinte impregnate de dragoste “crestineasca” in legatura cu vietile altora? Mi se pare revoltator.

  • AT spune:

   Dreptul respectiv ori exista pe termen nelimitat, ori bu exista. Cine esti tu sa pui o limita asupra acestui drept? Eu nu cred in acest drept, n-am aceasta problema.

   • Clara spune:

    Treaba ta ca nu crezi. N-ai decat sa nu faci uz de el daca esti femeie ori sa-i interzici sotiei/iubitei tale sa faca uz de el daca esti barbat. Alte femei si alti barbati cred in acest drept, cine esti tu sa-l negi altora?
    Un fat nu este totuna cu un copil viabil. Daca ar fi, am avea inmormantari in toata regula de cate ori se intampla un avort spontan. Zigotul ar fi inregistrat la primarie din momentul conceptiei. Propune schimbarea legislatiei in acest sens ca sa fie clar ca nu exista nici o diferenta intre un nou nascut ori un copil viabil din al treilea trimestru de sarcina si o aglomerare de celule care poate deveni om in anumite conditii.
    Te revolta dreptul femeilor de a avorta in caz de handicap sever si te revolta ideea ca in SUA se nasc mai multi bebelusi de culoare decat albi? MI se pare clar din ce zona mocirloasa iti culegi ideile politice.

    • AT spune:

     Tot tafnoasa si tot fara contra-argument. Da, ma revolta ca unele femei isi aroga dreptul de a ucide o fiinta nevinovata si ma revolta comentariile rasiste la articolul mentionat, pe care exponentii liberalismului vad ca nu le combat cu aceeasi ravna.

  • AT spune:

   Din pacate in politica noastra nu exista exponenti ai acestor idei, ca sa-i votez. Slava Domnului ca macar pe un blog se mai discuta ideile astea.

  • AT spune:

   Tocmai citeam anuntul ca nou nascutii americani albi au devenit minoritari . Sa vezi acolo comentarii alarmiste! Pe neoconii de acolo cum de nu-i pune nimeni la punct?

  • Suzana spune:

   oamenii acestia nu interzic avortul ci ridica o problema ce se intampla cu femeile care fac un avort. esti barbat si nu intelegi dar vei intelege candva… ai toata viata inainte. se spune ca prostul invata din greselile lui si desteptul din ale altuia. in fapt filozofia crestina este o filozofie care invata omul cum sa se comporte in viata ca sa nu isi faca rau lui insusi. stiai ca al nostru corp are memorie si ca un om au descoperit cercetatorii poate fi reconstituit din toate vorbele, cuvintele lui rostite de-a lungul vietii? esenta este mult mai profunda si mai greu sesizabila omului secularizat. viata insa iti va demonstra daca ai suficient discernamant sa intelegi…

 15. alin spune:

  De cele mai multe ori, asupra dreptului femeii de a face avort, arunca pareri nepurtatorii de uter ce sunt mai mult sau mai putin dezechilibrati cu inclinatie in partea dreapta. Avortarea unui copil cu sindromul Down e eugenetica la fel cum alegerea unui mascul sanatos de catre o femela e eugenetica. ce urmeaza? sa negati drepturile femeilor de a-si alege partenerii? Domnule Bogdan Stanciu, lasati la o parte talibanismele semidocte pline de asocieri irationale de idei conservatoare! As vrea sa inteleg ce fac persoanele ca dumneavoastra sa scrie articole de genul asta. O nemasurata empatie pt conditia intrauterina, in detrimentul celei extrauterine, sau un mod al fundamentalismului religios de a pune piciorul in prag?

 16. Adrian R spune:

  Nu stiu unde v-ati facut documentarea dar sa stiti ca termenul de 20 de saptamani pentru diagnosticare nu este deloc corect.
  Teste pentru depistarea trisomiei 21:
  - cell free fetal dna ( testul dna-ului celular fetal liber in sangele matern) test de screening neinvaziv cu o foarte buna specificitate se face incepand cu 7 saptamani
  - CVS (CHORIONIC VILII SAMPLING) testul pilozitatii chorionice – test de diagnostic invaziv se preleva tesut din pliurile placentei se face intre 9 si 12 saptamani
  - amniocenteza – test de diagnostic invaziv – se preleva lichid amniotic se face incapand cu 16 saptamaniComenteaza:Do NOT fill this !

Autor

Bogdan Stanciu


Bogdan Stanciu

Bogdan Stanciu este președintele filialei București a Asociației Pro-vita, organizație care promovează valorile vieții umane și ale familiei dintr-o perspectivă conservatoa... Citeste mai departe


E randul tau

Felicitări colegului meu de generaţie şi de universitate de la Cluj pentru articol şi pentru ati...

de: Valentin Naumescu

la "Ştiinţa a fost aservită lumii politice"

Cauta articole

mai 2017
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Valentin Naumescu – Marile schimbari. Crize si perspective in politica internationala. Editie bibliofila

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro

MIHAI MACI – Cel de-al doilea volum din Colectia Contributors.ro

"Atunci când abdică de la menirea ei, școala nu e o simplă instituție inerțială, ci una deformatoare. Și nu deformează doar spatele copiilor, ci, în primul rând, sufletele lor. Elevul care învață că poate obține note mari cu referate de pe internet e adultul de mâine care va plagia fără remușcări, cel care-și copiază temele în pauză va alege întotdeauna scurtătura, iar cel care promovează cu intervenții va ști că la baza reușitei stă nu cunoașterea, ci cunoștințele. Luate indi­vidual, lucrurile acestea pot părea mărunte, însă cumulate, ele dau măsura deformării lumii în care trăim și aruncă o umbră grea asupra viitorului pe care ni-l dorim altfel." - Mihai Maci

(An essay by Vladimir Tismaneanu and Marius Stan)