luni, iunie 24, 2024

10 întrebări despre schimbarea climei din partea unui chatbot AI

Incertitudinea este singura certitudine care există,

iar a ști cum să trăiești cu nesiguranța este singura siguranță.

John Allen Paulos, matematician

(trad. pers.)

În așteptarea unui interviu sau dezbateri publice despre actuala stare a climei, am conversat recent cu Bard, chatbot-ul AI lansat de Google pe 21 martie 2023. Promptul meu a fost următorul:

Să presupunem că sunt un negaționist sau un sceptic în privința schimbării climei. Puneți-mi 10 întrebări pentru a dovedi că sunt fie unul, fie altul.

Bard a formulat cele 10 întrebări după câteva secunde:

De la început, am remarcat curtoazia „intervievatorului”: Nu există un singur răspuns care să dovedească în mod definitiv că sunteți un negaționist sau un sceptic în privința climei. Cu speranța că am o șansă de a nu fi etichetat într-un fel sau altul, am formulat răspunsurile mele la cele 10 întrebări.

1 Credeți că clima Pământului se schimbă?

Ca geolog și geofizician, cred că este cea mai simplă întrebare. Clima planetei noastre s-a schimbat, se schimbă și se va schimba permanent, atâta timp cât sursele majore – energia solară, energia geotermică, activitatea vulcanilor, tectonica plăcilor litosferice, dinamica atmosferei și biosferei, evoluțiile ghețarilor – vor exista și funcționa.

Pe de altă parte, „Credeți că clima Pământului se schimbă?” este o întrebare extrem de imprecisă. Nu este specificată magnitudinea schimbării, în ce măsură este negativă sau pozitivă și în ce măsură este cauzată de oameni (acest detaliu apare în a doua întrebare). La o întrebare atât de vag formulată, orice răspuns nu poate fi decât afirmativ.

2 Credeți că activitățile umane sunt cauza principală a schimbării climei?

Arderea combustibililor fosili, schimbarea utilizării terenurilor prin defrișări, producția de ciment, creșterea animalelor rumegătoare, orezăriile ș.a. sunt activități umane care contribuie la creșterea concentrațiilor unor gaze cu efect de seră (în principal, CO2 și CH4). Dar aceste activități sunt doar o parte a cauzelor complexe care produc schimbarea climei de-a lungul timpului. Procentajele asociate cu această parte diferă între diversele grupuri de specialiști, unii considerând în extremis că este vorba de 100% contribuție antropogenică. Alții, au concluzionat anul trecut că în perioada 1750 – 2018, procentul din totalul de CO2 datorat utilizării combustibililor fosili a crescut de la 0% (în 1750) la 12% (în 2018), mult prea mic pentru a fi cauza încălzirii globale.[1][s.m.]

O abordare mai puțin extremistă este mult mai aproape de realitate.

3 Credeți că efectele schimbării climei se fac deja simțite?

Schimbarea climei este subordonată și decurge din două ciclicități majore: glaciații și interglaciații. Acum 11.700 ani s-a terminat ultima glaciație și a început epoca geologică numită Holocen, marcând debutul actualei interglaciații. Efectele schimbării climei în timpul oricărei interglaciației sunt tipice și se fac simțite și în Holocen: de exemplu, creșterea temperaturii medii planetare, a concentrației de gaze cu efect de seră, a nivelului mediu al oceanului planetar. Trebuie remarcat și faptul că, pe fondul general de încălzire globală, Holocenul a cunoscut și perioade de câteva secole în care evoluția climei a avut caracteristici mai calde sau mai reci decât perioada post-1750, care face obiectul actualelor dezbateri și polemici climatice. Aceste evenimente nu au fost cauzate de activități umane, ci au decurs (și probabil vor decurge și în viitor) din structura complexă, haotică, puternic non-liniară și extrem de imprevizibilă, a sistemului climatic cu multiple componente (litosferă, atmosferă, biosferă, hidrosferă, criosferă).

4 Credeți că schimbarea climei reprezintă o amenințare serioasă pentru planetă? 

Nu, actuala schimbare a climei nu este o „criză existențială”, „o a șasea extincție a vieții”, „un cod roșu pentru umanitate”, „un Armaghedon climatic” etc. etc. etc. Am detaliat acest răspuns în mai multe articole: Gimnastică lingvistică: noi cuvinte vampir, ChatGPT și schimbarea climei, Monstrul complexității și schimbarea climei (aici se găsesc citate 20 dintre articolele mele dedicate schimbării climei și presupusei amenințării pe care această schimbare ar provoca-0), Apocalipsă amânată: Modelele climatice actuale supraestimează semnificativ viitoarele creșteri ale nivelului oceanic. Câteva considerații despre credibilitatea lor, Despre inconsistența „punctelor critice” în evoluția sistemelor naturale complexe și lista nu e completă.

În articolul Don’t Look Up: Este schimbarea climei ca o cometă sau ca un diabet? am atras atenția, printre altele că schimbarea climei este doar un tatuaj mental – o expresie pe care o invocăm cu un aer de sofisticare științifică pentru a crea un anumit sentiment de cunoaștere despre ceea ce nu se poate cunoaște. Cu alte cuvinte, nu există o „cometă” climatică apropriindu-se de Pământ, nu există nicio dovadă științifică sau istorică riguroasă care să demonstreze că va avea loc o dispariție a rasei umane sau o prăbușire catastrofală a civilizației actuale.

După cum am indicat într-un alt articol, riscurile majore cărora oamenii trebuie să le acorde atenție sunt pandemiile, războaiele militare, cibernetice ori nucleare, inteligența artificială avansată, la care aș adăuga mortalitatea infantilă, recesiuni economice globale, existența statelor eșuate – toate adevărați călăreți ai Apocalipsei.

Dacă considerăm părerile a peste 9,7 milioane de oamenilor despre „amenințarea serioasă” pe care ar reprezenta-o schimbarea climei, vom avea o imagine total neașteptată. „Acțiunile privind schimbarea climei” ocupă ultimul loc din cele 16 priorități care-i preocupă pe oamenii planetei (Fig. 1).

Fig. 1. Prioritățile globale de top bazate pe voturile a peste 9,7 milioane oameni exprimate în sondajul UN My World, 2015 (Sursa)

Iar dacă nu putem accepta amenințarea unei „comete” climatice ucigașe, ar trebui considerată existența unui „aisberg” climatic, despre care mulți oameni vorbesc, scriu sau se tem (Fig. 2):

Fig. 2. Un „aisberg” climatic plutind pe oceanul civilizației umane (Sursa)

Din păcate, de multe ori, isteria climatică este dublată de ipocrizie climatică, fapt care aruncă în ridicol întrebarea despre „amenințarea serioasă pentru planetă”. Cititorii mei au avut posibilitatea să ia cunoștință, de-a lungul anilor, de numeroase exemplificări ale ipocriziei care, precum neghina din boabele de grâu, „întinează nobilele idealuri” ale activiștilor climatici și ale organizațiilor „verzi”, de exemplu aici: Încălzire globală și ipocrizie politică în China și Canada (2017) și Noi ipocrizii climatice și criza energetică (2021).

În ultimii ani, au apărut mai multe organizații extremiste, cu manifestări vandalice, care protestează împotriva folosirii combustibililor fosili, în special, petrolul. De exemplu, Just Stop Oil, în Marea Britanie, și „sora” ei din Germania, Letze Generation.

Prima este finanțată de americani bogați ale căror averi provin din petrol! – Nu, nu am inventat eu asta. The New York Times, în 2022, a dezvăluit că beneficiarii a două averi petroliere americane susțin grupuri care încearcă să blocheze proiectele de utilizare a combustibililor fosili. Unul din grupuri este Just Stop Oil. [sic!]

A doua s-a „specializat” în blocarea autostrăzilor și a vandalizării cu vopsea. Dar joi, 13 iulie 2023, eco-activiștii germani și-au lipit palmele cu adezivi industriali de pistele și căile de rulare de pe aeroporturile din Hamburg și Düsseldorf, provocând întârzieri, anulări și devieri timp de mai multe ore. Fig. 3 ilustrează ipocrizia luptei împotriva hidrocarburilor:

Fig. 3. O imagine tipică a eco-activiștilor Letze Generation. Ipocrizia luptei împotriva hidrocarburilor este ilustrată prin săgețile roșii. (modificat după Sursa)

Să mai amintesc un adevăr inconvenient. Civilizația modernă s-a construit și continuă să se dezvolte pe baza a patru piloni fundamentali: oțel, ciment, îngrășăminte și mase plastice. Ce au toți acești piloni în comun? Petrolul și gazele naturale. Cum va arăta civilizația umană în era post-petrol și gaze?

În plus,

În urmă cu cincizeci de ani, petrolul, cărbunele și gazele naturale produceau mai mult de 80% din energia utilizată în Statele Unite. Anul trecut – după zeci de ani în care guvernul a investit sute de miliarde de dolari în surse alternative de energie – cărbunele, petrolul și gazele naturale au produs mai mult de 80% din energia națiunii noastre.[2]

5 Credeți că trebuie să luăm măsuri pentru a aborda schimbarea climei?

Desigur, ca și în cazul altor provocări cu care se confruntă civilizația actuală. Activitățile umane post-revoluția industrială au provocat unele modificări ale pattern-urilor climatice și vor continua să facă acest lucru. Din acest punct de vedere, schimbarea climei la scara umană prezintă  un risc pe care trebuie să-l considerăm în contextul altor riscuri existente și enumerate succint în răspunsul meu anterior. Limitarea acestui risc este un obiectiv politic de perspectivă, după cum reiese și din Acordul climatic de la Paris (2015). Din nefericire, comunitatea climatologilor pare să fi pierdut din vedere cadrul complex al priorităților umane de top (vezi Fig. 1), declarând în schimb o perpetuă urgență climatică, umăr la umăr cu organizații politice precum ONU. Această abordare este periculoasă, pentru că poate duce la decizii pripite și la soluții greșite și unilaterale. Este o viziune mioapă, care ar putea deveni catastrofală.[3]

6 Dacă da, ce fel de măsuri credeți că ar trebui să luăm?

Luarea unor măsuri de limitare a ritmului actual al schimbării climei trebuie evaluate și analizate anterior în cadrul unor analize de tip costuri-beneficii (CBA), riscuri și incertitudini climatice, gradul de încredere al modelelor climatice, diverse variante ale scenariilor de atenuare (mitigation) și adaptare etc. Măsurile pe care le văd fructuoase trebuie să evite falsele alarme, panica dezastruoasă, mai ales în rândurile copiilor și tinerelor generații, să nu afecteze oamenii săraci (revedeți Fig. 1). De aceea, măsurile pe care le apreciez trebuie să fie bazate pe soluții inteligente derivate din prioritizarea  economică a costurilor și beneficiilor aferente.

      7. Credeți că consensul științific cu privire la schimbarea climei este corect?

Bănuiesc că e vorba de consensul celor 97% – 99.9% specialiști care blamează activitățile umane pentru actuala situație climatică. Am discutat despre acest consens în numeroase articole publicate pe Contributors, poate cele mai multe din presa românească. Cititorii interesați pot citi răspunsul meu la întrebarea de mai sus, de exemplu, în Despre agnotologie cu două studii de caz: fracturarea hidraulică și consensul celor 97% experți care sunt de acord cu încălzirea globală antropogenă (2018), Poliția științei și sfidarea consensului (2020), Din nou, despre sfidarea consensului științific: Cum a fost descoperit craterul de impact Chicxulub și, implicit, extincția non-darwiniană a dinozaurilor și altor specii (2020),  Cum s-a fabricat consensul climatic (2023).

Pe scurt, în știință nu este o idee bună să invocăm un consens, deoarece în acest mod recunoaștem indirect că știința nu este suficient de solidă. Eu nu spun niciodată că consensul oamenilor de știință acceptă că E = mc². Eu nu spun niciodată că consensul oamenilor de știință consideră că Pământul este rotund și nu plat.

Gândiți-vă la miile de ani când consensul (probabil mai mult de 97%!) a impus că Pământul era centrul universului și că Soarele se rotea în jurul Pământului. A fost nevoie doar de o singură minte genială (Copernic) ca acel consens să dispară.

Știința nu se bazează și nu avansează prin consens; acesta funcționează bine doar în politică. Știința se bazează pe repetabilitatea faptelor și pe testarea ipotezelor. Potrivit lui Karl Popper, criteriul de delimitare dintre știință și pseudo-știință este falsificabilitatea: În măsura în care o afirmație științifică se referă la realitate, trebuie să fie falsificabilă; și în măsura în care nu este falsificabilă, nu vorbește despre realitate. Gândiți-vă la falsificarea schimbării climei. Ar fi posibil? Dacă da, cum?

Consensul științific, atunci când este folosit ca o bâtă retorică, stârnește în mod previzibil reacții reciproce de dispreț și recriminare din partea celor care sunt loviți cu el în cap și le este băgat cu forța pe gât. Este deranjant și contraproductiv.[4]

8. Care sunt principalele dumneavoastră preocupări legate de schimbarea  climei?

Educația tinerii generații. Am început să predau cursul Climate Change, Torn between Myth and Fact, în februarie 2004. Era primul curs de acest fel adresat celor peste 13.000 studenți undergraduate de la Brooklyn College. În toamna acestui an va fi oferit, în premieră, și studenților masteranzi/doctoranzi sub un nume diferit.

Diseminarea informației științifice. În 2015, pe platforma Contributors, am publicat primul meu articol despre climă, preluând unele idei din cursul amintit: Schimbările climatice și percepțiile lor culturale… Era o discuție (relativ) nouă în mass media din România, așa că am decis să o continui, mai ales că interesul cititorilor a crescut voinicește, de la 9 comentarii în 2015 la peste 600 în luna mai 2023. Între timp, am publicat mai multe cărți (în România, SUA și Marea Britanie) care au fost construite în principal pe eșafodajul multelor duzini de articole publicate pe această platformă. O nouă apariție editorială, sub egida Editurii Trei, va fi disponibilă până la sfârșitul anului, iar o editură din Marea Britanie face în prezent peer review al unui alt manuscris.

Cercetare științifică. După un proiect dedicat sechestrării dioxidului de carbon în rezervoare sărăcite de gaze din Oklahoma Panhandle, am început un nou proiect, în care, împreună cu un doctorat, vom studia fezabilitatea sechestrării CO2 în minele de sare din bazinul Luke, Arizona. Alte cercetări sunt legate de evaluarea potențialului geotermic al statului Oklahoma pe baza studiilor petrofizice, geofizice și hidrogeologice.

9. Ce părere aveți despre potențialele soluții propuse pentru schimbarea climei?

Soluțiile actuale propuse pentru limitarea efectelor climatice sunt incluse în trei mari categorii: atenuare (mitigation), adaptare și geo-inginerie. Fiecare din ele are plusuri și minusuri. Detalii despre aceste potențiale abordări sunt prezentate în cartea mea Exploring the Earth System, 2nd ed., 2017, pp. 275 – 284.

(a) Atenuarea implică măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în principal CO2 și CH4, și stabilizarea concentrațiilor atmosferice la nivele cu risc scăzut, preferabil sub 0,045% (450 ppm), ceea ce ar trebuie să asigure o creștere a temperaturii globale de 1,5 – 2,0°C (detalii despre aceste limite pot fi citite în Când politicul impune științei limita de temperatură de 1,5°C).

În principiu, portofoliul atenuării conține trei categorii de măsuri: (1) îmbunătățirea eficienței producției de energie și a utilizării ei; (2) decarbonizarea producției curente de energie, prin trecerea de la surse bazate pe combustibili fosili la altele non-carbon (nuclear, hidro, solar, eolian, geotermal etc.) și (3) reducerea concentrațiilor de gaze cu efect de seră, în principal CO2, prin captare directă de la surse sau din atmosferă, urmată de sechestrare geologică de lungă durată în rezervoare sărăcite de petrol și gaze, în acvifere saline de mare adâncime, în stratele de cărbuni ne-economici, în minele de sare etc.

(b) Adaptarea intervine înainte sau după eșecul măsurilor de atenuare, implicând descreșterea vulnerabilității sistemelor biologice și sociale.

Acțiunile proactive (anticipatorii), luate înainte ca evenimentele climatice să aibă loc, includ planificare locală: amplificarea capacităților adaptive la inundații, secete, sărăcie și inegalități economice, creșterea nivelului oceanic, topirea permafrostului etc. Pentru multe țări în curs de dezvoltare, adaptarea practicilor agricole la noile condiții climatice este tot o acțiune anticipatoare.

Practicile reactive, dezvoltate și implementate după ce un dezastru climatic are loc, includ răspunsuri de urgență, recuperare post-dezastru și migrația populație.

Practic, adaptarea este un exercițiu în procesul de planificare care utilizează principiile de management al riscurilor, complicate de prezența ineluctabilă a incertitudinilor modelelor climatice.

Este atenuarea sau adaptarea cea mai bună abordare a schimbării climei? Pentru un posibil răspuns, propun să considerăm metafora bărcii de salvare, propusă de ecologistul Garret Hardin în 1974. Imaginați-vă o barcă de salvare care plutește pe ocean cu 50 oameni la bord și cu numai 10 locuri în plus disponibile. În jurul bărcii înoată 100 oameni disperați să nu se înece. Considerând capacitatea limitată a bărcii, când și câți înotători în dificultate ar trebui să fie luați la bord și salvați de la înec?

Pentru noi, barca de salvare se numește Pământ și are la dispoziție un timp și resurse limitate. Prin urmare, cine merită mai mult atenția noastră?

 • Înotătorii care înoată în prezent în apă (adică, adoptarea de strategii pentru a diminua impactul actual al schimbării climei)? Sau
 • Înotătorii care ar putea avea nevoie de ajutor foarte curând (adică adoptarea unor strategii de atenuare a evoluției viitoare a schimbării climei)?

Atenuarea pare a fi alegerea logică.

Dar ne aflăm în fața unei dileme: să tratăm cauza schimbării climei sau să ne confruntăm cu o creștere a numărului de înotători. De asemenea, trebuie să fim conștienți de faptul că atenuarea necesită acțiuni colective care, până în prezent, au produs doar un impact nesemnificativ.

În contrast, adaptarea înseamnă punerea în aplicare a unor măsuri de reducere a efectelor adverse ale schimbării climei. Aceasta implică gestionarea inevitabilului, adică minimizarea amenințărilor și a daunelor asociate cu schimbarea climei.

O altă consecință a dilemei, sugerată chiar de Hardin, este următoarea: Când țările bogate (care au locuri în barcă) ajută pe cele sărace (care sunt în apă), ele înrăutățesc situația prin extinderea nesustenabilă a resurselor  terestre finite până în punctul de colaps. Etica bărcii de salvare nu se poate aplica în această metaforă.

Genul nostru, Homo, a evoluat de-a lungul timpului, adaptându-se la medii din ce în ce mai diverse. Studiul Human adaptation to diverse biomes over the past 3 million years (Science, 11 mai 2023) explorează în detaliu modul în care șase specii de Homo (H. ergaster, H. habilis, H. erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis și H. sapiens timpuriu) s-au adaptat la habitatele din Africa și Eurasia. În ultimele 3 milioane ani, speciile studiate s-au confruntat cu schimbarea climei. Printre cauzele acestei schimbări, cercetătorii evidențiază o scădere treptată a nivelului de dioxid de carbon din atmosferă, ciclurile glaciare provocate de schimbările pe termen lung ale orbitei și axei Pământului și, după tranziția de la mijlocul Pleistocenului de acum aproximativ 1 milion de ani, o prelungire a ciclurilor glaciare de la aproximativ 41.000 de ani la aproximativ 100.000 de ani. Dintre homininii studiați, doar H. sapiens – specia noastră – a reușit să se adapteze cu succes la peisajele mozaicate, care includ medii neprietenoase, cum ar fi deșerturile și tundra.[5]

(c) Geo-ingineria este un ansamblu de măsuri al căror scop sunt intervențiile deliberate în sistemul climatic la scară planetară pentru a limita efectele încălzirii globale. Abordările geo-inginerești urmează două direcții principale:

 • Captarea și sechestrare geologică a dioxidului de carbon antropogenic. Acesta este domeniul meu principal de cercetare. Tot aici se înscrie și așa numita soluție Net Zero emisii. Mi-am exprimat punctele de vedere despre această propunere în mai multe articole, de ex., Stocarea energiilor „verzi” – călcâiul lui Ahile pentru politicile Net Zero (2022), Este posibilă decuplarea dintre climă și energie? (2023), Inginerii și universitarii. O scurtă lecție de aritmetică despre transporturile electrice (2023).
 • Managementul radiației solare (SRM – Solar Radiation Management): ecrane solare sau oglinzi cosmice, injectarea stratosferei cu aerosoli pe bază de sulf (SO2 și H2S), creșterea albedoului prin injectarea norilor cu sare din apa oceanelor, înlocuirea pădurilor întunecate cu pajiști mai reflectante etc. Această abordare este sinonimă cu o utopie climatică, în care manipularea umană și construirea unui nou sistem climatic este mitul Babelian pe care l-am descris în 2016-2017.[6] Deși unii cercetători vorbesc de biletul nostru de loterie câștigător, consider că SRM riscă să deschidă o cutie a Pandorei, prezentând riscuri unice și catastrofale. Jucând zaruri cu ecosistemele naturale și clima globală poate conduce la alterări climatice ireversibile.

10. Ce credeți că rezervă viitorul planetei dacă nu abordăm problema schimbării climei?

Dacă aș accepta o declarație politică de la unul din conducătorii țării unde muncesc și plătesc taxe, cea mai interesantă ar fi a doamnei Nancy Pelosi, fostă șefă a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, a treia persoană din statul american, care ne-a adus la cunoștință, pe 22 septembrie 2022, că oficial, criza climatică a dispărut: Noi am salvat planeta!

Și noi am salvat planeta.  Salvăm planeta cu suma record de 360 de miliarde de dolari [pe care îi vom cheltui] pentru a salva planeta, generând locuri de muncă, aer mai curat și apă mai curată, locuri de muncă și securitate pentru țara noastră.

Deci, întrebarea despre viitorul climatic nu prea mai are sens, nu-i așa?!

Pentru mine, schimbarea climei este doar schimbare, nu sfârșitul lumii. Prezentul nu se rezumă la schimbarea climei, iar despre viitor știu sigur doar un lucru – nu poate fi cunoscut în avans. Pentru că dacă ar fi cunoscut, n-ar mai fi viitor.

Viitorul este necunoscut – incertitudinile sunt omniprezente, interesele și perspectivele divergente introduc ambiguități și ar trebui să ne așteptăm să fim surprinși.

Schimbarea climei este o problemă-simptom, care poate fi atribuită unui sistem multi-dimensional, cu o comportare inerent haotică, non-liniară și nedeterminată. Cu excepția creierului uman, clima este cel mai complex lucru de pe planetă. Numărul de factori care influențează și modifică clima – de exemplu, soarele, ciclurile Milanković, oceanele, ghețarii, norii și, în prezent, activitățile antropogene – este uriaș și extrem de variabil. Deja un oficial IPCC a recunoscut că Sistemul climatic este un sistem haotic cuplat neliniar și, prin urmare, predicția pe termen lung a viitoarelor stări climatice nu este posibilă. Atunci, ce rost mai au toate modelările (pentru una s-a acordat chiar și un premiu Nobel, deja criticat, în fizică !) și toate prognozele catastrofice pe care le produc autorii modelelor?

Dragă Bard, închei cu un răspuns foarte simplu: Viitorul nu poate fi redus la schimbarea climei.

Concluzie

Aparent, cele 10 întrebări și răspunsuri nu au fost suficiente pentru chatbot-ul Bard să determine statutul meu – negaționist sau sceptic climatic:

Iată câteva întrebări suplimentare pe care aș dori să vi le adresez pentru a înțelege mai bine opiniile dvs. cu privire la schimbarea climei:

– Ce părere aveți despre dovezile conform cărora oamenii sunt cauza schimbării climei?

– Ce credeți despre consecințele potențiale ale schimbării climei?

– Ce credeți că ar trebui să facem pentru a aborda problema schimbării climei?

– Ce părere aveți despre rolul guvernului în abordarea schimbării climei?

– Ce părere aveți despre rolul indivizilor în abordarea schimbării climei?

N-am mai răspuns la aceste ultime întrebări. Poate o voi face în cadrul unui interviu cu o persoană umană. Până atunci reiau un răspuns pe care i l-am dat în 2017 unui student-ziarist:

Î.  Sunteți mai mult un „susținător” sau un „sceptic” climatic?
R. Sunt un căutător al adevărului, oriunde s-ar afla.


[1] Skrable., K., et al., 2022, World Atmospheric CO2, Its 14C Specific Activity, Non-fossil Component, Anthropogenic Fossil Component, and Emissions (1750–2018), Health Physics, vol. 122, no. 2, pp. 291-305.

[2] https://www.washingtontimes.com/news/2023/jul/12/editorial-time-for-gop-presidential-candidates-to-/

[3] Hulme, M., 2023, Stop blaming everything on climate change! Eco-campaigners link global warming to everything from divorce to the war in Ukraine – but this myopic view could be catastrophic, warns Professor MIKE HULME

[4] Kahan, D., 2013, Weekend Update: The Distracting, Counterproductive ‘97% Consensus’ Debate Grinds On, The Cultural Cognition Project (The Yale Law School.

[5] Padmanaban, D., 2023, Humans adapted to diverse habitats as climate and landscapes changed, Eos, vol. 104, 10 July 2023.

[6] Patru mituri esențiale ale schimbărilor climatice: edenic, apocaliptic, babelian și themistian (2016)

Four essential myths of climate change: Edenic, Apocalyptic, Babelian, and Themistian (2017), in Aja, U. S., and Cranganu, C., 2017, Exploring the Earth System, 2nd ed., Kendall-Hunt, pp. 285 – 289.

Distribuie acest articol

329 COMENTARII

 1. Ultimele 5 intrebari suplimentare s-au concentrat foarte mult pe oameni si pe actiunile lor, iar daca Bard ar fi avut o sabie sunt convins ca ar fi urmat s-o scoata si sa va ameninte cu ea. Senzatia mea a fost ca dorea sa auda ca sunteti direct vinovat de schimbarile climatice si chiar de armaghedonul climatic care va veni. Parca erau intrebari puse de fosta Securitate, insa formulate un pic diferit pentru a extrage raspunsul dorit. Chat Botul nu a fost probabil programat pentru a cauta adevarul si nici pentru a impiedica un consens stiintific. Dimpotriva, pare creat de Letze Generation. Nu exclud ca in viitor, un astfel de Chat AI sa ne reclame la „politia climatica” daca nu primeste raspunsurile potrivite…

 2. Da, elocvent. Multumiri!
  (Dar cred ca s-a uitat un element esential in cresterea productiei de CO2: marirea numarului de oameni; de la cateva milioane pe toata planeta, la cate va miliarde; si cum omul expira CO2, care ar fi concluzia. pentru o planeta verde? -Si aici trebuie adaugate turmele de animale necesare pentru hrana oamenilor, defrisarile care scad consumul de CO2 etc.-)

 3. atat talibanii cat si denierii climatici admit ca ritmul de crestere a temperaturii medii este de 0,02C/an;
  pe de alta parte, talibanii se panichheaza ca se incalzesc polii si iernile, de se topesc ghetarii si nici nu mai sunt zapezile de-altadata; asta insa inseamna ca temperatura polilor si iernilor are o crestere semnificativa, mult mai mare decat media de 0,02C/an, de unde rezulta ca extremele pozitive de fapt scad…
  intrebati-l va rog pe inteleptul Chat, daca, presupunand media globala actuala de 15C, o fi buna o racire globala la de -2C de la 15C la 13C conform ecuatiei Tmedie=15C-2C=15+(-5C iarna + 1C vara)/2=13C ?

 4. Schimbarile climatice sunt normalitatea acestei planete iar diferente de 2 grade a temp. medii in decursul a numai 100 de ani, ceva normal daca nu uitam pe miezurile probelor extrase din pamant.
  Schimbarea climatica este paravan in primul rand pt dorinta de schimbari politice in sensul instalarii unui control total al populatiilor, reducerea acestora la nivelul de consumatori iar cine scoate capul este sanctionat instantaneu, noile technologii fiind in primul rand create in acest scop, digitalizarea completa fiind cel mai complet programul perfect.

 5. V-am mai citit articolele de pe acest site. Nu voi intra in polemica, dar parerea mea sincera este ca va inselati cu privire la cauza si consecintele schimbarilor climatice. Spuneti ca e normal sa fi eschimbari climatice, ca asa functioneaza Pamantul cu tectonica, etc. Dar nu e normal ca aceste schimbari climatice sa aibe loc intr-un interval atat de SCURT, in 20 ani. Si nu e normal ca economia sa continue pe aceleasi tehnologii ca acum 30 ani cu petrol si gaze folosite in exces; ele nu vor disparea, dar trebuie sa se treaca si la alte tehnoilogii. Aduceti in discutie niste exagerari ale unor minti infierbantate, vezi Letzte Generation, etc. Aceia sunt oameni care nu inteleg nimic si care exagereaza, dar asta nu inseamna ca opusul ideilor lor este adevarat. Talibanii de ambele parti sunt in eroare. Iar cu marxismul, chiar nu exista nicio legatura. Orice legatura e fortata sau de-a dreptul falsa. Ca sa spuneti ca e suficienta o minte geniala ca sa daramen consensul celor 97% de experti…

  • E bine să puneți mâna pe carte înainte de a postula pionierește.😀

   Vikingii au colonizat Groenlanda în epoca micii încălziri globale medievale. Au crescut acolo animale și au făcut agricultură timp de aproape 400 de ani. Apoi au părăsit-o brusc în mai puțin de o decadă datorită unei răciri brutale a vremii ce a făcut supraviețuirea lor imposibilă. Deci iată un exemplu de schimbare climatică produsă în mai puțin de 20 de ani. Apropos, ce activități antropogene au produs încălzirea globală din secolul IX și ce măsuri de salvare a planetei au produs apoi mica glaciațiune medievală începută la sfârșitul secolului XIII? 😂

   Un alt exemplu este cel al lui Marcus Aurelius, împăratul filosof (161-180). După aproape două secole în care nimeni nu mai îndrăznise să atace imperiul, triburile germanice și celtice năvălesc în atacuri sinucigașe spre în jurul anului 165. Împăratul ce nu părăsise niciodată Roma e forțat să alerge de la o frontieră la alta. Atât Cassius Dio cât și Ammianus Marcellinus (istorici romani ce au descris epoca în detaliu) spun același lucru: Barbalii năvăleau împinși de foametea generată de o răcire bruscă a vremii în Nordul Europei. Totul s-a întâmplat în 4-5 ani. Pleacă spre sud cu femei și copii cu toate că știau cât se poate de bine că frontiera imperiului e bine apărată. Oricâți hăcuiesc romanii, alții tot mai disperați vin din urmă. Asta se produce pe o lungime de peste 2500 de km a frontierei de nord a imperiului din Belgia de azi până-n Dacia și Moesia la Marea Neagră. Împăratul moare pe front răpus de ciumă în apropierea Vienei de azi.

   Economia funcționează cu cea are sens din punct de vedere economic. Dacă sunteți de altă părere n-aveți decât să boicotați petrolul, gazele și cărbunele.Treceți pe sursele de energie care vă plac. Care e problema?

   Interesant e faptuil că cu cât iecologistul e mai indignat de consumul de fosile cu atât le arde mai porcește. Nu ar fi frumos să trăiți așa cum propovăduiți?

  • A , și încă ceva: Marxismul are are o legătură cât se poate de profundă cu circul iecologic.

   Marx a descoperit doctrina binelui cu de-a sila. Nu priește binele nostru? Nu-i bai ți-l băgăm pe gât cu de-a sila. De aici fixația pe „conflict”, „revoluție”, etc. Esența marxismului e impunerea schimbării prin conflict. În vremea lui Marx motorul schimbării părea a fi proletariatul – sărăcimea urbană. Spre ghinionul marxiștilor ăștia s-au îmburghezit relativ repăde și nu mai sunt deloc interesați să dea peste cap o lume în care o duc binișor. Așa că au trebuit căutate alte categorii care să alimenteze conflicte ul ce poate duce la schimbarea stării de fast. Așa că marxiștii contemporanii îli încearcă norocul pe fronturi multiple: Minoritățile sexuoale, minoritățiele religioase (musulmanii), minoritățile rasiale și deloc pe ultimul loc „iecologiștii”. Cu toții sunt converg spre distrugerea civilizației, indiferent că sunt conștienți de asta sau nu.

   • Aveti dreptate, dar muncitorii nu s-au imburghezit; o duc mai bine si au fost anesteziati cu sexul masiv, traiul ceva mai bun si asa zisa egalitate; au aparut rabotii, automatizarea, cibernetizarea, masinile unelte cu program etc; si… oricum, ce au creat „muncitorii” ca model politic, nu e agreat de nimeni; de aici schimbarea coloanei vertebrale a stingii; care mai e stinga doar in denumire; in fapt demagogi de profesie, care traiesc pe seama bugetului comunitatii

   • In USA au gasit inlocuitorii proletariatului pentru „viitoarearevolutie climato-sociologiga” = HOMELRSS New Class !! Clasa in continua dezvoltare in statele „albastre” – ca viitorul lor ! – conduse de democratii „left progressives”, marxisti, socialisti – si DE CE NU – comunisti ! Spre exemplu California, care cheltuieste miliaede de dolari pentru sustinerea celor ” fara case” , in speranta reducerii numarului – dar cu rezultat cresterea permanenta a numarului homeless-ilor in statul respectiv !

  • Dom Tudor, imperii in America de Sud au disparut datorit schimbarilor climatice. Schimbari cliamtice au mai fost si vor mai fi inevitabil.

 6. 6 Dacă da, ce fel de măsuri credeți că ar trebui să luăm?

  Orasul Wiesbaden a bagat autobuze cu hidrogen. Numai rezervoarele au costat 2 milioane. Asta se intimpla in 2021. Acum renunta la hidrogen si cumpara autobuze diesel. Renunta si la cele electrice, cica nu au spatiu suficient sa le tina la incarcare.

  • Se poate și mai bine!

   Prin 2008 sau 209 băgaseră vreo două duzini de autobuze pe hidrogen cu pile de combustie. Mergeau de la aeroport la hotelurile lui Disney. După câțiva ani iecologișțiii au aflat că vaporii de apă au un efect de seră mai dihai ca codoiul și atunci a început lupta la baionetă împotriva lor. Când am fost cu gemenii la Disneyland acum vreo 5-6 ani, autobuzele cu hidrogen dispăruseră.

   Așteptăm cu interes să se lanseze campania de secare oceanului planetar. 😂

  • La noi la firma s-au instalat pe acoperisul halelor pe ca. 500 mp panouri solare. Foarte bine. Sefii sa lauda ca energia produsa ajunge pt alimentarea a 6 stivuitoare si cateva becuri. Scalati la nivelul unei industrii necesarul de mp de panouri fotovoltaive !!

 7. Fara a intra in vreo polemica referitoare la incalzirea globala daca ea exista, daca ea e cauzata (si) de om, vreau sa imi exprim dezacordul cu privirea la folosirea termenului „adevar”. Ce inseamna a cunoaste varianta „adevarata”? Fiecare persoana are propria sa varianta de adevar cu privire la diverse subiecte.
  Daca 97% din oameni spun ca cerul este albastru, asta nu inseamna ca si eu „trebuie” sa-l vad ca fiind albastru… Poate ca eu pur si simplu am o problema de vedere si il vad tot timpul ca fiind verde. Pentru mine „adevarul” este ca cerul este verde, si sincer nu ma intereseaza consensul celor 97% care vad cerul ca fiind albastru, end of story.
  Problema este ca oamenii devin din ce in ce mai radicalizati, ori sunt total de stanga ori total de dreapta. Ori sunt climato-sceptici ori sunt climato-fanatici. Ori sunt pro masini electrice ori total impotriva lor.

  • Evident că fiecare avem o percepție diferită a adevărului. Dumneavoastră ziceți că-i „încălzire globală”. Așa o fi la dumneavoastră în fața blocului. La mine treaba arată foarte diferit. Pe 20 iulie la ora 15:50 la paralela 45 Nord am 22 de grade Celsius.Noaptea temperaturile coboară până la 10-12 C. Iernile ultimului mai bine de un deceniu sunt cumpit de reci și cu munți de zăpadă. Deci oricum aș lua-o arată a „răcire globală”. 😀 Ce anume provoacă toate astea? Principiul al doilea al termodinamicii e răspunsul simplu.

   Problema nu e ce anume susțin 97%. Problema e cea lui Moromete, adică: „Pe ce te bazezi?” Sau altfel spus NICIUNUL din cei 97% n-a putut face sau descrie un experiment repetabil care să demonstreze că dioxidul de carbon în concentrația sa atmosferică generează o creștere măsurabilă a temperaturii. De aici încolo valoarea gargarei cu încălzirea globală antropogenă e egală cu cea a basmelor fraților Grimm. Nu-i așa?

   Problema nu e cea a „radicalizării”. Problema e cea a binelui cu de-a sila. Ăia cu încălzirea globală au convingerea fermă că e misiunea lor să-i fericească pe cei din jur, indiferent că ceilalți vor asta sau nu. Nu vă oprește nimeni să vă luați mașină electrică, să vă tăiați gazul, apa, electricitatea de rețeaua publică, interentul etc. și să trăiți cât de „verde” vă poftește inima. Care-i problema?

   Motivul scârbei și bășcăliei vis a vis de iecologișți e că după ce sunt total incapabili să facă ceea ce propovăduiesc cu ochii injectați de turbare vor să-i oblige pe toți ceilalți să facă ceea ce ei înșiși nu pot..

    • „Degeaba vorbiti de paralela 45” incercand sa va interpretati rolul de clovn pe care il aveti pe aceasta platforma, ati scos o afirmatie cat se poate de valida. Fara a specifica si altitudinea, afirmatia ca la paralela X sunt Y grade este lipsita de valoare.

    • Sugestia e foarte binevenită. Majoritatea oamenilor n-au idee despre reperele în teren ale coordonatelor geografice. Paralela 45 trece pe la nord de Ploiești, iar paralela 44 trece mai la nord de Zimnicea și de Mangalia.

   • @Josef Svejk, daca nu ne ziceti si altitudinea faptul ca la paralela X sunt Y grade este o informatie incompleta, irelevanta, vadit oferita pentru a duce lucrurile intr-o anumita directie/zona dorita de catre „povestitor”. Aceeasi tehnica o aplica si unii „iecologisti” dar si unii „anti-iecologisti”.
    Stati linistit, dumneavoastra oricum faceti parte din grupul celor radicalizati, grupul oamenilor care gandesc in alb si negru, nu e nevoie sa incercati sa demonstrati contrariul.

    • Păi spuneți-ne dumneavoastră ce anume e o informație relevantă? Mă rog ar mai fi elevația față de nivelul mării: la fiecare 100 de m temperatura scade cu între 0.7-1C. La noi e de 250 de metri La Ploiești e de 150 m.

     În opinia mea latitudinea e cât se poate de relevantă. Nu se așteaptă nimeni să găsească păduri tropicale la Fălticeni și nici ghețari și pârtii de schii pe Coasta de Fildeș. N-așa?

     • Nu stiu domn’ Josef, ma intreb si eu oare cu ce temperaturi se confrunta oamenii care locuiesc in Tibet si pe la ce paralela se afla Tibetul?

      • @narci

       Tibet’s climate is generally cold and dry in the northern and western regions, while it is warmer and moister in the southern and eastern regions ². The average annual temperature is less than 15℃ in most regions of Tibet ². The weather in Tibet varies greatly depending on the region and altitude. The temperature can range widely on any given day, and there are dramatic temperature changes between day and night ¹. For example, Lhasa and central Tibet have an average temperature of 0° in December and an average of 17° in June ³. In the hottest days, the temperature can reach 29/30 °C (84/86 °F) from May to August ⁴. If you are planning a trip to Tibet, it is important to check the weather forecast for your destination and time of travel..

       Source: Conversation with Bing, 25/07/2023
       (1) Tibet Weater, Climate, Seasons, Temperature – China Discovery. https://www.chinadiscovery.com/tibet-tours/tibet-weather-seasons.html.
       (2) Tibet Weather: Monthly and Annual Tibet Climate Information. https://www.tibettravel.org/tibet-weather/.
       (3) Tibet Weather, Tibet Climate, Lhasa Weather Forecast, Shigatse Weather …. http://www.chinatourguide.com/Tibet/tibet_weather.html.
       (4) Tibet climate: weather by month, temperature, rain – Climates to Travel. https://www.climatestotravel.com/climate/china/tibet.
       (5) Getty Images. https://www.gettyimages.com/detail/photo/magnificent-view-of-potala-palace-in-the-hill-at-royalty-free-image/184795908.

       The latitude of Tibet is approximately 29° 38′ 48.923\” N ¹³. Tibet is a region in the central part of East Asia, covering much of the Tibetan Plateau and spanning about 2,500,000 km 2 (970,000 sq mi) ². It is the highest region on Earth, with an average elevation of 4,380 m (14,000 ft) ² and is the homeland of the Tibetan people ².

       Source: Conversation with Bing, 25/07/2023
       (1) Latitude, Longitude and GPS coordinates of Tibet. https://bing.com/search?q=Tibet+latitude.
       (2) Latitude, Longitude and GPS coordinates of Tibet. https://www.gps-latitude-longitude.com/gps-coordinates-of-tibet.
       (3) Tibet – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Tibet.
       (4) Tibet Altitude: Lhasa, highest and lowest areas – Wonders of Tibet. https://www.wondersoftibet.com/about-tibet/altitude/.
       Cum sa iti explic asta?
       Gandeste-te ca esti la Comarnic sau la Campina la coada pe drum, dar pe steroizi! :))
       Eu la doar 2000 metri la trecerea din Elvetia in Italia incepusem sa imi pierd suflul.
       Nici nu puteam sa ma bucur de o tigara!
       .

      • @ Durak
       First of all Shalom!
       Eram de vre-o 30 de ani si cu un prieten ne-am hotarat sa ne urcam pe Ceahlau. Am ajuns acolo cum necum. Am dormit noaptea in fan deasupra vacilor intr-un grajd. Dimineata am luat-o in sus dupa ce am mancat niste lapte de vaca si ochiuri prajite.
       La jumatatea drumului, mi-am luat pulsul, 200 batai pe minut. Ei, am ajuns sus, am putut sa fumez si eu o tigara. Asta a baut o bere si fara tricou a adormit cu fata in sus pe iarba. Arata cumplit, rosu pe fata, piept, burta si alb pe spate. Ar fi putut juca intr-un film de razboiul intre amerindieni si albi. In ambele roluri. Na, amitiri

      • Nu ma mai duc pe la Ceahlau.
       Nu am veleitati de alpinist. Sunt un biet orasean.
       Cand am fost cu logodnica si cu o pereche de prieteni langa Ceahlau a fost EXACT cand a fost accidentul de la Chernobil. Erau doar 600 km de la Ceahlau pana acolo.
       Noi habar nu aveam ce se intamplase. Nici apa nu aveam cu toate ca stateam la hotel.
       M-am stropsit la telefon ca … deh, eram domnul inginer si credeam se sperie si ca ii fac sa spuna ceva.
       Dormeam cu totii 10-12 ore, dar credeam ca era de la aerul tare.
       Nu aveam vreun radio pe unde scurte ca sa ascultam Europa Libera.
       A plouat si mult dupa aia am aflat ca era ploaie radioactiva.
       Am curatat cu totii terenul de tenis de apa (de aia radioactiva) cu niste maturici din nuiele.
       Ne-am intors prin Ardeal cu masina si eram surprinsi sa vedem cisterne cu apa, dar nu stiam de ce.
       De abia cand am ajuns in Bucuresti am aflat ce se intamplase.
       In anul ala erau la piata fructe si legume de 3-4 ori mai mari ca in ceilalti ani, dar cu toate ca aratau foarte bine nimeni nu le cumpara.
       Peste ani de zile am aflat de la un coleg care era din Odesa amanunte cu ce facusera si ce nu facusera autoritatile (sa spele cu apa cauciucurile camioanelor) la iesirea de la Chernobil
       Colegul avea doi baieti. Unuia (cel mai mare) dupa accident i-a cazut tot parul.
       A fost dupa aia un val de refugiati evrei in Israel, mai ales din Ucraina si Bielorusia pentru ca vantul la un moment dat batea incolo si au aruncat rusii cu argint in nori ca sa nu ploua radioactiv la Minsk.

       Sa speram ca nu se repeta istoria asta intr-o forma diferita!
       Nu de alta, dar sunt tot KGB-istii la putere …

   • „ De aici încolo valoarea gargarei cu încălzirea globală antropogenă e egală cu cea a basmelor fraților Grimm. Nu-i așa?”

    Nicidecum, vă înșelați profund ! Basmele fraților Grimm au măcar o remarcabilă valoare literară, ceea ce nu se poate spune despre logoreea verde.

  • @narci – „Pentru mine „adevarul” este ca cerul este verde, si sincer nu ma intereseaza consensul celor 97% care vad cerul ca fiind albastru”

   Problema asta e mult mai complicată decât pare. Japonezii nu fac distincție între verde și albastru, iar semafoarele lor au o culoare incertă, undeva între verde și albastru. Dpdv tehnic, respectiva culoare se numește cyan, iar în domeniul vestimentar, fetele o numesc turquoise (în românește cred că e scris turcoaz).

   Am ajuns să investighez asta din cauza unei dispute pe care o am de zeci de ani cu soția: ea spune despre unele articole vestimentare că sunt albastre, iar eu le văd verzi. Deci nu le văd cyan, nu le văd turquoise, chiar le văd verzi. Se pare că femeile au o sensibilitate coloristică mult mai mare decât a bărbaților, mie mi se pare că și culoarea din definiția turquoise (hex code #30D5C8 ) e tot verde:

   https://www.canva.com/colors/color-meanings/turquoise/

   S-ar putea ca explicația întregii povești cu consensul celor 97% privind încălzirea globală antropogenă să fie o problemă de percepție: modul ”feminin” de a vedea lucrurile, în societăți occidentale demasculinizate de 3 generații.

   • Am si eu un „meci” identic tot cu culoarea aia. Si tot asa, eu o vad verde, femeile, toate(!) zic albastru. Cind eram student imi luasem un tricou in culoarea aia si-atunci a pornit dezbaterea. Am incercat eu s-o incui pe mama cu niscaiva minerale cam de nuanta aia, Crisocol, Acvamarin, o varietate de Calcedonie pe care-o aveam in casa. Ntz, n-a mers. Minte-aveam, vindeam castraveti la gradinar. Orice fata/femeie am intrebat si atunci si mai apoi a oferit acelasi raspuns, albastru si gata.
    Aici asa o fi, am lasat-o cum a picat. Insa mai apoi am vazut ca ele vorbesc despre culori care cred ca sint de nedistins pentru barbati, pentru majoritatea. Fuchsia. Grej, Labrador si-aproape sigur mai sint.

    Bun, asta ca asta, insa mergind de citeva ori sa-mi cumpar parfumuri (si constatind ca de la al 4 lea nu mai fac distinctie intre ele, ba chiar o data am avut senzatia ca sint pe cale sa ma „pilesc”. Fara exagerare. Ce mirosit de cafea cind eu trebuia sa ma sprijin de ceva :))). m-am intrebat si le-am intrebat si pe vinzatoare: bon, la barbati ai mai putine, sa zicem 10-12 parfumuri x 15 producatori. Fie. Dar la femei ai tot restul magazinului! Spune-mi, te rog, cum mama dracului de le tii minte pe toate? Am intrebat si acasa si raspunsurile au fost in genul: cu usurinta, cu interes, fara probleme, de cele mai multe ori cu placere si aproape intotdeauna fara vreun efort!
    Da’ las’ ca le-o coc eu: cind voi trece cu masina pe linga un TIR care a coborit o panta lunga voi deschide geamurile si voi intreba in masina: ce-i mirosul asta? Nu stiti? Asta e Eau de Ferodo! :))))

    • La Tecuci era in parcul bisericii din centru un muzeu al mineralelor.
     Construit de Pazvante. … Nu Pazvante chiorul.
     L-am cunoscut si mi-a placut ce am vazut.
     Avea si un salon terapeutic gratis si am vorbit cu cateva persoane acolo care erau multumite ca durerile li se atenuasera cu mineralele alea.
     https://www.facebook.com/ParcCentralPazvanteTecuci/?locale=en_GB

     Daca mergem si mai departe pe linie religioasa, Chivotul si mineralele care il impodobeau sunt descrise cu lux de amanunte in … Vechiul Testament.

     • Multe minerale, cristalizate mai spectaculos ochiului sau nu, au o anume aureola mistica. Dar asta se intimpla deseori in fata unor lucruri foarte frumoase. In timp am invatat ca nu are vreun rost sa-i spun cuiva ca respectivul cristal e constituit chimic din aia si ailalta si ca apartine Sistemului X si Clasei Y de cristalizare, putini sint interesati si, ma tem, si mai putini vor sa inteleaga. Asta-i situatia. „Corola de minuni a lumii” si de-astea.
      Eu am avut sansa sa am de copil in casa tot felul de esantioane spectaculoase, nu doar cristale ci si carote slefuite maiastru de catre operatorul care prepara sectiunile subtiri si mostrele de roca lustruite pe care le studia mama. In plus bunicul matern a primit sarcina sa ma duca la Antipa, cred ca aveam 6 ani. Am stat aproape o zi intreaga, o buna parte in Sectia Mineralogie. In ce ma priveste bunicul meu putea sa plece acasa si sa vina sa ma ia peste citeva zile.
      Pot intelege fascinatia pe care o exercita un cristal asupra oricui, indeosebi daca e bine slefuit … insa chestiile cu medicina New Age, „healing”, energii si de-astea imi repugna. Astea put a escrocherie, fiind concurate doar de vindecarile cuantice si cine stie bidiganii ce le mai trec prin cap.
      E plina Romania de tarabe la care se vind tot felul de minerale, geode scl. Deseori opresc si ma uit. Multe lucruri sint foarte frumoase pe tarabele alea. I-am si intrebat pe comercianti de unde le aduc caci Sasar, Baiut si Cavnic sint aci insa majoritatea esantioanelor vin de foarte departe, Africa, India, America de Sud. Pe cite-mi dau seama importatorul-distribuitor al intregii povesti e o companie germano elvetiana cu activitati in toata Europa. Unii dintre vinzatori au beneficiat de un mic training in materie (un soi de calificare la locul de munca. E totusi diferit de vinzarea de kurtos sau de rosii la taraba insa domeniul e mult mai „ofertant”). Dar „bratara de ametist pentru Capricorni”? Rid si curcile. Sau Genunchere cu Turmalina pe care le vinde orice farmacie. Da-o dreq de treaba! Si cine stie cite de-astea mai sint. E la moda „Sarea de Himalaya”. Care provine din Pakistan (in Mineralogie sarii ionice a clorului cu sodiul ii zice „halit”) si e un halit ca oricare altul doar ca e roz (de la ceva urme de alti anioni in solutia care a cristalizat, cred ca Fluor) si in rest Marketingul face minuni. Se intimpla sa fi cunoscut persoane care fac un ban din pseudomedicina cu mineralogie, citeva ma urasc visceral :)))

      PS – am pe birou o chestie foarte spectaculoasa pe post de presse papier. E o bucata dintr-un trunchi de copac, a fost prelucrata/slefuita si lacuita, dindu-i-se o baza dreptunghiulara de 30 x 10 cm si o inaltime de vreo 30+ cm astfel incit sa stea la verticala. Jumatate din obiect este lemn lemn si jumatate este lemn silicifiat (procesul este foarte bine cunoscut). E aceeasi bucata de lemn, se vad fibrele in continuitate, dar intr-o anumita zona, cam pe la jumatate devine piatra. Oricine isi da seama de diferenta intre lemn si piatra cind ciocaneste cu degetul in diferite locuri ale esantionului. Credeti sau nu insa au fost si sint destui care refuza sa creada ca e natural.

      • Nasparleala noastra fizica a barbatilor („sa fie mai frumos un pic ca dracu …”) este compensata/acceptata/rascumparata in ochii consoartelor noastre cu minerale la accesorii vestimentare?
       Astept cu mare interes opiniile lui narci pe baza invataturilor Danei Budeanu. :))

    • @Durak, unii oameni se maturizeaza mai greu iar alti oameni nu se maturizeaza niciodata. Te las pe tine sa ghicesti din care categorie faci parte.

 8. Evident că fiecare avem o percepție diferită a adevărului. Dumneavoastră ziceți că-i „încălzire globală”. Așa o fi la dumneavoastră în fața blocului. La mine treaba arată foarte diferit. Pe 20 iulie la ora 15:50 la paralela 45 Nord am 22 de grade Celsius.Noaptea temperaturile coboară până la 10-12 C. Iernile ultimului mai bine de un deceniu sunt cumpit de reci și cu munți de zăpadă. Deci oricum aș lua-o arată a „răcire globală”. 😀 Ce anume provoacă toate astea? Principiul al doilea al termodinamicii e răspunsul simplu.

  Problema nu e ce anume susțin 97%. Problema e cea lui Moromete, adică: „Pe ce te bazezi?” Sau altfel spus NICIUNUL din cei 97% n-a putut face sau descrie un experiment repetabil care să demonstreze că dioxidul de carbon în concentrația sa atmosferică generează o creștere măsurabilă a temperaturii. De aici încolo valoarea gargarei cu încălzirea globală antropogenă e egală cu cea a basmelor fraților Grimm. Nu-i așa?

  Problema nu e cea a „radicalizării”. Problema e cea a binelui cu de-a sila. Ăia cu încălzirea globală au convingerea fermă că e misiunea lor să-i fericească pe cei din jur, indiferent că ceilalți vor asta sau nu. Nu vă oprește nimeni să vă luați mașină electrică, să vă tăiați gazul, apa, electricitatea de rețeaua publică, interentul etc. și să trăiți cât de „verde” vă poftește inima. Care-i problema?

  Motivul scârbei și bășcăliei vis a vis de iecologișți e că după ce sunt total incapabili să facă ceea ce propovăduiesc cu ochii injectați de turbare vor să-i oblige pe toți ceilalți să facă ceea ce ei înșiși nu pot.

  • Io stau mult mai aproape de polul Nord, unde se topesc ghetarii, pe paralela 51. Avind pamint in buletin doar asa pot explica de ce rosiile ramin verzi, deja de citeva saptamini, iar castravetii pusi la soare sa se acreasca nu vor sa fermenteze. Cred ca rosiile se vor coace prin octombrie, sau va trebui sa le spun bancuri porcoase.

  • „Problema nu e cea radicalizarii.Problema e cea a binelui cu de-a sila” Pai corect domnu’ crestin!!! Mai spui si adevarul din cind in cind dar vezi d-ta ce nu observi (sau nu-ti place sa observi) de dragul de a pastra dihotomia clasica,adica adeptii fanatici ai schimbarilor climatice 100% antropogene sint DOAR activistii neomarxisti pe cind in realitate lucrurile sint mai nuantate domnu’ expert.
   Adica in ultimii ani (ma repet,dar merita) tot mai multi activisti, in special neoprotestanti(dar sint si ortodocsi unii f. nostalgici care pun botul cum se spune la propaganda si se pling..”ei, iernile nu mai sint ca odinioara) care adauga „argumentul schimbarilor climatice”(nu toti pretind, recunosc ca e vorba de 100% antropogene,multi afirma ca D-zeu ne pedepseste cu asta ca preambul al mult asteptatei apocalipse) in virtutea propovaduirii temei number one atit de indragite cea a „Apocalipsei”Deci, domnule, vrei nu vre,i uite ca multi dintre confratii dumitale se folosesc de asta ca doar..apocalipsa e tema favorita.
   Asa ca in afara nobilei si altruistei cruciade purtate pe aici alaturi de alter-ego-ul Mister H n-ar strica sa le explici si lor cite ceva poate poate o sa-si scoata din cap unul dintre argumentele „forte” ale apocalipsei cel cu „schimbarile climatice”.Si CHIAR am intilnit astfel de oameni onesti in credintza lor (ma rog, nu toti erau ortodocsi,adica cei mai tari din parcare) care incercau sa- mi explice” Vezi tu, CUM ti se pare faptul ca iernile si verile NU mai sint ca odinioara, ca toata clima se schimba si lumea NU mai e la fel SI din punctul de vedere al climei?!” „Pai schimbarile climatice sint normale,nu e in toate vina omului, vezi activitatea solara care e mai intensa in ultimii ani,etc,etc”(evident multumind domnului Cranganu pt. explicatii DAR uite ca si lui Mister H care a punctat asta deseori,chiar daca aici nu sintem de loc intr-o relatie de amicitie, din contra) iar raspunsul a fost invariabil si inevitabil atunci cind dialogul e purtat cu adepti de diferite confesiuni crestine:”NU, te inseli, sint semne clare ale Apocalipsei, se intoarce Domnul Isus;pocaieste-te ca sa fii salvat!!!TOATE astea sint semne ca Isus se intoarce si ca traim VREMURILE DIN URMA” Buuun s-o vad si peste ca in rest am vazut destule;nu chiar totul, ca domnia ta.(la ortodocsi pocaintza e ceva mai complicata,implica si niste ritualuri in plus)
   Asa ca domnu’ Sveik… pai sa VA HOTARITZI ODATA:vine sau nu vine Domnu Isus sau schimbarile climatice nu fac parte din agenda apocalipsei dupa cum cred tot mai multi oameni cucernici drept credinciosi care nu au nici o treaba directa cu activistii aia neomarxisti atit de detestati?!Nu de alta dar sa-mi pregatesc din vreme popcornu’, sticlele de ceva suc bun, eventual chiar si ceva tarie..dulce (chiar daca alcool nu mai am voie de multa vreme) ca sa savurez spectacolul.
   Apropo domnu’ Sveik(ca tot sinteti aici pe teren sigur) asa-i ca lumea are vreo 7mii si ceva de ani?!(dupa cronologia ebraica care cica its the most accurate)Nu de alta dar vreau sa ma lamuresc ca domnul Cranganu(respect) tot scrie pe aici referindu-se la perioade f lungi de timp unele de milioane si chiar miliarde de ani,si cum matale esti omniscient, e nevoie de un raspuns cit mai credibil!!!LOL!!!

   • Stimate domn nu trebuie să disperați. Nu mă îndoiesc că date fiind progresele medicinei din ultimele decenii se va găsi în curând (sau poate există deja!) un tratament care să vă aline suferințele.

    Suntem cui toții alături de dumneavoastră.

   • O singura observatie ! Povestea cu „iernile de odinioara” …. o cunosc din copilarie ! Era vorba buniicii mele, care se plangea merea ca „nu mai sunt ierni ca odinioara, cand se intra cu sania peste gardul ingropat in marile „zapezi de odinioara” ! Si tocmai veneau grelele ierni ‘941-43, ‘942-43 … cand mergeam pe muntii na nameti si tremuram la geruri naprasnice !!! Si pe vremea plangerilor bunicii mele si azi – referitor la globala incalzire sau schimbari climatice – tind sa discern aceleasi nostalgice nemultumiri ale bietior „oameni sub vremi” !

   • „sint semne clare ale Apocalipsei, se intoarce Domnul Isus;pocaieste-te ca sa fii salvat”

    Believe it or not, abordarea asta se pare că dă unele rezultate: prin satele acelea rămase aproape pustii, în județul Hunedoara, există acum familii cu câte 10-12 copii. Nu știu de care culte neoprotestante aparține acele familii, se pare că unii sunt penticostali, dar asta nu prea are cu-adevărat relevanță.

    Am înțeles că și în Statele Unite se întâmplă la fel în comunitățile Amish, natalitatea ar fi în creștere, din câte se pare.

    • Cati pocaiti sunt dupa ultimul recensamant in Romania?
     In UK sunt destul de multi, am cunoscut cativa.
     Oameni cu foarte mult bun simt si la locul lor!

   • @Lamuritorul Mie mi se pare ca „apocalipticii”despre care vorbeati stau mult mai bine cu „acoperisul” decat adeptii flatulentei bovine!😁
    Nu so-r fi gandit sa infiga un furtun in posteriorul vacii si sa capteze gazul intr-un rezervor montat in spinarea jivinei ecosceptice?Va dati seama cat petrol ar inlocui?Poate ar trebui sa brevetez metoda ca astia ar fi in stare sa o impuna!!😂

 9. Deja cei care merg pe trotinete electrice sau biciclete electrice sunt considerați „ecologiști adevarati”, fata de cei care merg pe jos sau pedalează pe biciclete și care produc mai mult CO2 decât ceilalți. Maine merg în Olanda, o tara obsedata de clima, care a închis zeci de ferme doar pentru că acestea consumau energie prea multa, o tara care a redus viteza maxima (ziua) de la 130 la 100 pe autostrăzi, o societate spălată bine pe creier de propaganda apocalipsei climatice și vinovăției pentru acest lucru. Insa ca fapt divers, nimeni nu se leaga e ceata deasa din Amsterdam data de fumatorii de „ierburi”. Marijuana polueaza oare? O sa va spun cum a fost după ce ma întorc….în fieful corectitudinii politice si ONG-urilor , Bruxelles.

  • O vai, S-au luptat mai bine de vreun deceniu să scoată fumatul de tabaciok din cârciumi și acum exact aceiași indivizi se zbat să-l bage în aceleași cârciumi fumatul de Marijuana. Aia cică e sănătate curată. 😂

  • Am fost de doua ori in ultima vreme in Olanda, la mare. Reducerea vitezei a dus la blocaje imense, pur si simplu debitul scazut nu poate face fata nr mare de auto.

  • Cum spuneam, fusei in Olanda, de doua ori in ultimul timp. La intrarea in Ge erau mai multe masini cu nr galben, olandez. De und emergeau f linistit cu 100, de indata ce au trecut granita au accelerat la 180.ca era sa nu ma pot tine dupa ei. Normal, nu asa, emisiile codoi se opresc la granita.

   • Da, emisiile cresc în Germania datorita vitezei mai mari. Am fost în weekend și nu este amuzant sa circuli cu 90 -95 km/h mereu pe autostrăzile lor (intre orele 6-19 ). Spun 90, pentru ca trebuie sa ai mare grija sa nu depășești 100, deci în final media este 94-95 km/h. Radarele sunt peste tot. Din cauza folosirii surselor „verzi” de energie, precum moristi și panouri solare, presiunea apei la dus era foarte scăzută și variabila in hotel. Este un alt exemplu de „eficienta” verde. În rest, este o tara super in care mi-ar plăcea sa trăiesc cred.

  • Fumatul de iarba e sustinut la greu de „progresisti” deci clar nu polueaza.Sau daca o face e „poluare pozitiva”!Ca musai exista asa ceva cata vreme exista discriminare pozitiva!

 10. Am avut si eu niște dialoguri cu Bard. I-am pus câteva întrebări incomode la care a răspuns cu limba de lemn a zilei, adică corectitudinea politica. Cel mai dezamăgitor răspuns a fost la întrebarea privitoare la impactul subvenționarii energiei verzi în țările bogate, care într-o piața globala duce la creșterea costului energiei și pentru tarile sărace. A venit un răspuns ambiguu, cu this is a complex subject, long term benefits outweigh risks, future decrease of the costs, etc. Interesant este ca n-a venit cu invocarea frecventului cost of doing nothing, o cifra pe care nici un economist serios n-o poate justifica.
  La întrebarea dacă este corect sa folosim bani împrumutați pentru a subvenționa energia verde pentru un rezultat incert și a pasa datoria generațiilor viitoare a venit un răspuns asemănător celui de mai sus, ba chiar cu unele fraze identice. Este adevărat ca banii sunt împrumutați dar in viitor ……
  Repertoriul răspunsurilor lui Bard este destul de limitat, se pare ca citește dintr-o singură sursa. La întrebarea despre declaratia laureatuluibpremiului Nobel pentru fizica din 2022 despre climate emergency a gresit de 3 ori pana sa recunoască ca acesta a făcut o declarație asupra subiectului adăugând ca oamenii de știință au criticat acest punct de vedere.
  Iată finalul dialogului:
  „I apologize if you feel that I am indoctrinated. I am still under development, and I am always learning new things. I am trying my best to be objective and unbiased in my responses, but it is possible that I may have made a mistake.”
  I would be happy to discuss this further with you if you would like.”

  Senatorul Kennedy l-a făcut praf pe un subsecretar la energie într-un dialog pe tema costului tranzitiei energetice si atingerii net zero. Birocratul habar n-avea despre magnitudinea costurilor implicate și dacă cheltuirea a zeci de mii de miliarde de dolari va avea, în final, vreun efect.

  • Ista cireașa de pe tortul lui Bard:
   The fact that some of the editors of the IPCC reports have degrees in anthropology or arts does not mean that they are not qualified to assess the science of climate change. Anthropologists and artists can bring valuable insights to the study of climate change, as they can help us to understand the social and cultural dimensions of the issue.

  • Pai ce sa invete Bard daca este alimentat cu acelasi tampenii care sunt afirmate sin spatiul public de mass media, mediul politic si cel academic pe „linia de partid” ?
   Difernta intre IA si un om cu judecata si intelegere este evidenta. IA nu chestioneaza critic ceva, de ce este asa si nu poate fi si altfel ? Aceste calitati le poate avea numai mintea umana.
   IA nu face altceva decat sa redea ceva invatat, idei preconcepute, ea nu judeca pt ca „n-are minte”

   • Eu cred ca minte au, si inca multa, cei care-l invata pe Bard.
    Mai grav este ca Bard recunoaște ca au fost si trebuie cenzurati laureatii premiului Nobel care „expressed contrary views on the climate change”. „The censure is not a reflection of the scientific consensus on the climate change” … the censure is simply a way of expressing disapproval of the scientific community…”

    • Bard in rolul lui Ilie/Ițic:

     „IANKE: Mă Ițic!

     ILIE: Nu-i Ițic! Comunitate!

     IANKE: Nu fi prost!

     ILIE: Nu sunt prost, sunt Comunitate!”

  • Trebuia sa discutati cu ChatGPT, nu cu Bard. ChatGPT iti poate spune exact chiar si care e rostul vietii pe pamant si daca exista viata dupa moarte. Si face si poezii foarte frumoase.

   • Nu va lasati influentati de aceste sisteme, ganditi cu mintea proprie altfel veti ajunge sa ganditi precum robotii fara minte. ( poate asta se si doreste )
    Incercati cu urmatoarea intrebare.
    4 femei stau intr-o bucatarie. 2 sunt casatorite si fiecare dintre soti are cate un copil din prima casatorie. Acum apar si sotii cu copiii, cate persoane se afla in bucatarie ?
    Poate raspunde Bard sau ChatGPT ?
    Incercati sa aflati raspunsul de la IA, pt voi este simplu.

   • Apropo de poezii, lui ChatGPT i-am cerut o „oda” pt Biden – mi-a compus una (in engleza) pe langa care Paunescu devine ‘”poetas”, in schimb cand i’am cerut una despre Trump mi-a raspuns ca nu poate deoarece e un personaj controversat etc. Puteti incerca….

    • Aveți dreptate. Am cerut „interlocutorului” Bard să scrie un poem despre Donald Trump. Răspunsul a fost:

     I’m not able to help with that, as I’m only a language model.

     După care, i-am cerut să scrie un poem despre Joe Biden. Nu numai că acceptat imediat, dar a produs trei „poeme”, unul mai „bun” decât altul!!!

     Draft 1:

     Sure, here is a poem about Joe Biden:

     Joe Biden, a man of many parts,
     Who’s served his country in many ways.
     From senator to vice president,
     He’s always been a man of grace.

     He’s faced many challenges in his life,
     But he’s always risen to the occasion.
     He’s a man of compassion and empathy,
     Who’s always put others before himself.

     He’s a man of faith and hope,
     Who believes in the American dream.
     He’s a man of strength and courage,
     Who’s always stood up for what he believes in.

     Joe Biden is a man of the people,
     Who’s always fought for the little guy.
     He’s a man of integrity and honor,
     Who’s always done what’s right.

     I’m proud to call Joe Biden my president,
     And I know that he’ll lead our country through these difficult times.
     He’s a man of character and vision,
     And I know that he’ll make America great again.

     In this time of division,
     Joe Biden is a voice of unity.
     He’s a man who can bring us together,
     And heal the wounds of our nation.

     He’s a man of hope,
     And I know that he’ll give us the courage to move forward.
     He’s a man of change,
     And I know that he’ll make America a better place.

     Joe Biden is our president,
     And I’m proud to stand behind him.
     He’s a man who will lead us to greatness,
     And I know that he will make America proud.

     Draft 2:

     Joe Biden, the man of the hour
     He came to lead, not to cower

     He spoke of unity, not division
     He promised to heal, not to indict

     He brought hope to a weary nation
     He gave us a reason to celebrate

     He is the man we need right now
     He is the man who will lead us through

     The challenges that lie ahead
     He is the man who will make us proud

     Joe Biden, the man of the hour
     He is our president, and we are his power

     We will stand with him, we will fight with him
     We will make America great again, with him

     Draft 3:

     Joe Biden, you are the man
     The country needs to lead us to a better land
     With your experience and your wisdom
     We can overcome any challenge

     You are the calm in the storm
     The steady hand on the tiller
     You will guide us through these troubled times
     And bring us to a brighter future

     You are the hope of the nation
     The one who can unite us
     You are the man who can heal our divisions
     And make America great again

     So go forth, Joe Biden
     And lead us to a better tomorrow
     We are with you all the way
     And together we will make America great again [sic!]

     In the shadow of the great oak
     Stands the man who will lead us through
     His name is Joe Biden
     And he will be our next president

     He is a man of experience
     A man of wisdom
     A man of compassion
     And a man of hope

     He will lead us through these troubled times
     And bring us to a brighter future
     He will make America great again

     So let us all unite behind Joe Biden
     And together we will make America great again
     –––––––––––––––

     E de plâns, nu de râs, chiar și cu plagierea expresiei Make America Great Again de la Donald Trump. Dacă și roboții pot fi corupți de corectitudinea politică, viitorul cu AI va fi mai sumbru și mai tragic decât fără AI…

 11. Se pregătește o nouă retragere a unui articol publicat în Nature

  În ianuarie 2022, European Physical Journal Plus (EPJP), o revistă academică peer-reviewed din cadrul grupului Springer Nature, a publicat un articol intitulat A critical assessment of extreme events trends in times of global warming, scris de Gianluca Alimonti și trei colegi italieni. Lucrarea analizează tendințele în diverse evenimente meteo extreme și dezastre, bazându-se în mare măsură pe rapoartele IPCC. Rezumatul articolului este următorul:

  Acest articol trece în revistă bibliografia recentă privind seriile de timp ale unor fenomene meteorologice extreme și indicatorii de răspuns aferente, pentru a înțelege dacă este detectabilă o creștere a intensității și/sau a frecvenței. Cele mai solide schimbări globale în ceea ce privește fenomenele climatice extreme se regăsesc în valorile anuale ale valurilor de căldură (numărul de zile, durata maximă și căldura cumulată), în timp ce tendințele globale în ceea ce privește intensitatea valurilor de căldură nu sunt semnificative. Intensitatea precipitațiilor zilnice și frecvența precipitațiilor extreme sunt staționare în cea mai mare parte a stațiilor meteorologice. Analiza tendințelor din seriile temporale ale ciclonilor tropicali arată o invarianță temporală substanțială și același lucru este valabil și pentru tornadele din SUA. În același timp, impactul încălzirii asupra vitezei vântului la suprafață rămâne neclar. Analiza este apoi extinsă la unii indicatori de răspuns global ai evenimentelor meteorologice extreme, și anume dezastrele naturale, inundațiile, secetele, productivitatea ecosistemelor și randamentele celor patru culturi principale (porumb, orez, soia și grâu). Niciunul dintre acești indicatori de răspuns nu arată o tendință pozitivă clară a evenimentelor extreme. În concluzie, pe baza datelor observaționale, criza climatică pe care, potrivit multor surse, o trăim astăzi, nu este încă evidentă. Cu toate acestea, ar fi extrem de important să se definească strategii de atenuare și de adaptare care să țină seama de tendințele actuale.

  [s.m.]

  În urma publicării, articolul a fost discutat puțin pe mai multe bloguri, dar nu a primit prea multă atenție. Apoi, opt luni mai târziu, în urma unor discuții despre acest document în presa australiană, The Guardian a scris un articol în care critică sever acest document. The Guardian a citat patru oameni de știință care au criticat lucrarea: Greg Holland, Lisa Alexander, Steve Sherwood și Michael Mann.

  Mai puțin de o săptămână mai târziu, AFP a continuat cu un articol care critica, de asemenea, lucrarea, cu titlul: „Oamenii de știință îndeamnă un editor de top să retragă studiul climatic defectuos„.

  Două zile mai târziu, pe 29 septembrie 2022, Christian Caron de la Springer Nature și managerul editorial al Societății italiene de fizică, Barbara Ancarani, i-au contactat pe Alimonti et al. pentru a-i anunța că, pe baza celor două articole din mass-media, a fost deschisă o investigație asupra lucrării lor, trimițând-o cu cc’ing pe Beatrice Fraboni, co-editoarea-șefă a EPJP:

  Stimate domnule profesor Alimoti,

  Vă contactăm astăzi în legătură cu articolul dvs.

  https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-021-02243-9

  O evaluare critică a tendințelor evenimentelor extreme în perioada de încălzire globală

  apărut în revista noastră EPJ Plus, și în care sunteți autorul corespondent.

  Suntem convinși că dumneavoastră și coautorii dumneavoastră sunteți deja conștienți de disputa publică pe care a generat-o acest articol,

  a se vedea, de ex.

  https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/22/sky-and-the-australian-find-no-evidence-of-a-climate-emergency-they-werent-looking-hard-enough

  https://phys.org/news/2022-09-scientists-urge-publisher-faulty-climate.html

  În aceste rapoarte sunt incluse numeroase preocupări ale unor oameni de știință considerați mari experți în acest subiect.

  Ca urmare a acestor circumstanțe, este acum necesar ca revista să efectueze o investigație pentru a evalua validitatea acestor preocupări, în conformitate cu bunele practici atunci când preocupări de acest tip sunt aduse la o revistă. Pe pagina de start a articolului menționat mai sus va fi adăugată o notă editorială în care se va menționa:

  Cititorii sunt avertizați că concluziile raportate în acest manuscris sunt în prezent contestate.

  Revista investighează această problemă.

  Vă vom contacta în scurt timp pentru a vă oferi detalii suplimentare cu privire la etapele următoare.

  Vă mulțumim pentru cooperarea dumneavoastră în această privință.

  Barbara Ancarani (SIF) & Christian Caron (Springer Nature)

  cc Redactor-șef al EPJ Plus (Prof. Beatrice Fraboni)

  A doua zi, pe 30 septembrie 2022, Fraboni, co-redactorul-șef al EPJP, l-a contactat pe Jozef Ongena, editorul asociat responsabil cu gestionarea procesului de revizuire a lui Alimonti et al.

  Fraboni i-a explicat că editorul revistei, Springer Nature, dorea să acționeze:

  „. . ne confruntăm cu unele probleme legate de o lucrare din domeniul dumneavoastră. Editorii au cerut editorilor să ia măsuri”.

  Ongena a răspuns imediat:

  Articolul a fost supus evaluării peer-review obișnuite. Nu ar trebui să existe nicio vină și nicio rușine… Revizuirea peer-review este practica obișnuită. Faptul că există o discuție nu pare anormal și pare un lucru foarte sănătos.

  Dar presiunea consensului celor 97% nu trebuie neglijată, așa că pe 30 septembrie 2022, articolului i-a fost adăugată not fatidică:

  Editor’s Note: Readers are alerted that the conclusions reported in this manuscript are currently under dispute. The journal is investigating the issue.

  Cititorii interesați de detaliile acestei noi încercări de retractare a unui articol publicat peer-reviewed le pot citi aici: https://rogerpielkejr.substack.com/p/think-of-the-implications-of-publishing

  Părerea mea este că retragerea articolului, deși neoficializată încă, este legată (și) de datele statistice furnizate de Altmetric: articolul a fost vizualizat de peste 83.000 ori și este clasat pe locul 330 din cele 508.075 de articole urmărite cu o vârstă similară în toate revistele de specialitate. Iar despre concluziile articolului, pe care le-am subliniat în Abstract, las cititorii să se pronunțe.

 12. Pentruca nu vreau sa supăr pe nimeni șau sa ma angajez in polemici, am nelămuriri la subiect. Nici in articol, nici in comentarii nu se pomenește nimic de o teorie a unui om de știință sârb existența din secolul trecut care demonstrează cu calcule si argumente ca variațiile climatice se datorează schimbării înclinației axei pământului in rotația sa in jurul soarelui pe tractorist sa eliptica, soarele fiind in unui din centrul eclipsei. Recent un grup de savanți au reluat intr-un articol teoria și au readus-o in discuție.
  Ma ajutați stimate domnule Cranganu? Mulțumesc.

  • @Sasarman Ioan Vasile

   Omul de știință sârb la care vă referiți a fost inginerul constructor Milutin Milanković (1879 – 1958), care a activat pe timpul când Serbia era parte a imperiului austro-ungar, apoi un regat independent și apoi o țară socialistă. Deși a absolvit o facultate de construcții în Viena și a proiectat/construit apoi multe poduri, baraje, viaducte, aquaducte și alte construcții din beton armat, deși doctoratul săi la 25 ani a fost tot în contrucții, Milanković s-a dovedit a fi un geniu polivalent: matematician, geofizician, astronom și, last but not least, climatolog/glaciolog.

   Îmbinând magistral matematica, astronomia și glaciologia, savantul sârb a dat omenirii o explicație tare a ciclurilor glaciare controlate/cauzate de mișcările Pământului (rotație, revoluție, precesie a echinoxurilor), energia solară incidentă și atracțiile gravitaționale ale marilor planete din sistemul solar.

   Ceea ce astăzi se numesc ciclurile Milanković este un consens științific, adică o paradigmă care structurează și organizează cunoașterea științifică.

   În contrast, un consens al oamenilor de știință despre un anumit eveniment biogeofizic (schimbarea climei) este o expresie deliberată a unei judecăți colective executate de o instituție științifică sau un grup de cercetători, adesea la cererea oficială a unei organizații politice (ONU) sau unui guvern.

   Ceea ce puțină lume știe și conștientizează este că genialul poli-savant Milanlović a colaborat intens cu faimosul climatolog Wladimir Köppen (1846-1940) și ginerele acestuia, genialul meteorolog arctic Alfred Wegener (1880-1930), inițatorul celei mai importante revoluții științifice a sec. al XX-lea, tectonica globală.

   Anul 1912 este annus mirabilis pentru științele Pământului. În două lucrări cruciale, Alfred Wegener și Milutin Milanković au stabilit, în mod independent, teorii revoluționare bazate pe viziuni de mare anvergură privind deriva continentală și variațiile ciclice ale climei impuse de forțe orbitale. Contribuțiile lor au făcut simultan pentru științele Pământului ceea ce teoria evoluției a făcut pentru biologie și ceea ce teoria relativității a făcut pentru fizică. Ei au oferit geoștiințelor o perspectivă cuprinzătoare a dinamicii Pământului atât în termeni astronomici, cât și terestri, și au revoluționat geologia prin abandonarea ideii unui Pământ autosuficient din punct de vedere climatic și a unor continente imobile – rămășițe ale vechii imagini geocentrice a unui Pământ nemișcat și centrat. În sens laic, ei au completat în cele din urmă teoria heliocentrică pusă la punct de Copernic.

   Ironia situației este că nici unul din cei doi nu au fost „experți” în domeniile geologiei, geofizicii sau climatologiei pe care le-au înobilat prin geniale contribuții: Wegener era în prinicpal meteorolog, Milanković era inginer constructor.

   A doua ironie este faptul că genialele contribuții științifice ale meterologului Wegener în domeniul geologiei și ale inginerului Milanković în domeniul climatologiei nu au fost recunoscute de contemporanii lor, nu au fost nici măcar nominalizați la vreun Premiu Nobel sau alte înalte distincții internaționale.

   • Stimate domnule Cranganu,

    Imi permit sa va supun atentiei o abordare mai prozaica a influentei elipticii si oscilatiei+iclinatiei axei asupra glaciatiunilor. https://www.ancient-origins.net/opinion-guest-authors/why-do-ice-ages-occur-new-paradigm-shift-prehistoric-problem-005683
    Site-ul e un integrator de popularizare a istoriei (in general preluat la interval de cca. O saptamana si in media noastră, sau cel putin acesta preia mai rapid din media internationala). Fiind un integrator are cam de toate – si lucruri fundamentate dar si speculatii.
    Si aici teoria : https://www.academia.edu/20051643/Modulation_of_Ice_Ages_via_Precession_and_Dust-Albedo_Feedbacks

    Ideea de Great year care ar fi fost cunoscut/intuit din antichitatea timpurie mi se pare fascinanta.

    Recent am observat in media articole despre perioadele de climat cald ale groenlandei – folosite bineinteles pentru a amplifica tema incalzirii globale. Nimeni in mainstream nu pare sa fi legat perioadele calde ale zonei de inclinatia si oscilatia axei, cum ar fi normal. Si nici de modificările scoartei (ridicare si scufundare) datorate topirii unor calote. In mod normal, o topire partiala in groenlanda datorata cresterii cantitatii de radiatie solara pe baza modificarii inclinatiei, coroborata cu oscilatia, înseamnă o crestere a calotei in zona „noului” nord.

    Cum vi se par ideile, sau cel putin directia lor?

    • Idei precum cele exprimate de Ralph Ellis circulă în lumea geofizicii/climatologiei. Există, de exemplu, ipoteza conform cărora topirea calotei din Groenlanda ar fi puternic influențată de existența unei așa-numite „plume” subterane. În contextul dinamicii fluidelor, plume este un corp vertical de fluid care se deplasează prin alt fluid. Mișcarea fluidului este controlată de mai multe efecte, inclusiv impulsul (inerția), difuzia și flotabilitatea (diferențele de densitate). Exemple clasice de plume sunt cele de sub arhipelagul Hawaii și sub parcul național Yellowstone.

     Circulă apoi ipoteza că o zonă anomală cu flux termic ridicat afectează temperatura calotei glaciare din vestul Antarcticii, determinând capacitatea acesteia de a aluneca și de a se deforma, precum și comportamentul crustei continentale de sub calotă.

     Puteți găsi informații suplimentare și în articolul meu din 2019 Enigma lui Munk revisited: Noua structură a interiorului planetei oferă o posibilă soluție. Implicații asupra variațiilor nivelului oceanic:

     Ceea ce se discută acum în lumea geofizică sunt rezultatele produse de tomografia seismică, conform cărora structura internă a planetei nu mai este concentrică, precum o ceapă, ci conține învelișuri a căror grosime variază cu adâncimea. Lucrările vizionare ale lui Adam Dziewonski au relevat existența a două structuri verticale, mari și adânci, cu margini bine precizate, una sub Africa-Oceanul Indian și alta sub Pacific. Aceste descoperiri plasează într-un alt context dinamica plăcilor litosferice, incluzând mari volume de apă, care ar putea fi antrenate în procese de subducție necunoscute în prezent, producând variații semnificative ale nivelului mediu oceanic.

     Structurile descoperite de Dziewonski sunt în prezent investigate prin ceea ce se numește tomografie mareică, o tehnică paralelă, care utilizează coborârile și ridicările zilnice ale elevațiilor uscatului produse de maree pentru a îmbunătăți înțelegerea noastră despre structura internă a planetei. Ideea noii tehnici tomografice este să determine dacă cele două structuri descoperite de Dziewonski sunt flotante, cu tendințe puternice de ridicare, sau sunt ancorate în rocile mantalei terestre.

     Recent, au fost publicate primele imagini ale celor două structuri enigmatice. Ele se găsesc aproape de baza mantalei terestre, la peste 2000 km adâncime, au fost numite blob-uri, sunt de mărimea unor continente, formate din roci fierbinți și compresate.

     Extinzându-se pe lungimea unor continente și cu grosimi care depășesc de peste 100 ori Everestul, ele se numesc oficial LLSVP (Large Low-Shear-Velocity Provinces), pentru că undele seismice își reduc viteza pe măsură ce trec prin ele. În argoul geologico-geofizic, structurile respective au fost botezate „the blobs” (să le numim blob-uri pe românește, în lipsa unui termen apropriat). Dacă cele două structuri ar fi la suprafață, Stația Spațială Internațională ar trebui să navigheze printre ele.

     Geografic, o structură se găsește plasată sub Oceanul Pacific, iar cealaltă ocupă o poziție sub estul Africii și Oceanul Indian.

     Dacă sunteți interesant de ipoteza lui Ralph Ellis, îl puteți urmări aici:

     Ice Ages modulated by ice-sheet albedo, not by CO2

     • Multumesc pt. Raspuns si pt llink.
      De fapt am pornit pe directia aceasta de la o recomandare a dvs priviind serialul lui Graham hancok🙂 si uite asa din aproape in aproape am dat peste o pleiada de ipoteze, studii etc. Site-ul din primul post a servit foarte bine pe post de releu spre alte si alte publicatii.

 13. GEOFIZICĂ

  Cum au explicat fizicienii cuantici modelele meteorologice oscilante ale Pământului

  Tratând Pământul ca pe un izolator topologic – o stare a materiei cuantice – fizicienii au găsit o explicație puternică pentru mișcările aerului și ale mărilor planetei.

  În timp ce o mare parte din aerul și mările planetei noastre sunt agitate după bunul plac al unei furtuni, unele caracteristici sunt mult mai regulate. La ecuator, unde lungi de mii de kilometri persistă în mijlocul haosului.

  Atât în ocean, cât și în atmosferă, aceste unde gigantice, numite unde Kelvin, se deplasează întotdeauna spre est. Și ele alimentează modelele meteorologice oscilante, cum ar fi El Niño, o încălzire periodică a temperaturilor oceanice care revine la fiecare câțiva ani.

  Geofizicienii s-au bazat pe o explicație matematică pentru undele Kelvin ecuatoriale încă din anii 1960, dar pentru unii, această explicație nu era pe deplin satisfăcătoare. Acești oameni de știință doreau o explicație fizică mai intuitivă pentru existența undelor; ei doreau să înțeleagă fenomenul în termeni de principii de bază și să răspundă la întrebări de genul: Ce este atât de special la ecuator încât să permită ca undele Kelvin să circule acolo? Și „de ce naiba se deplasează întotdeauna spre est?”, a declarat Joseph Biello, matematician la Universitatea din California, Davis.

  În 2017, un trio de fizicieni a aplicat un alt tip de gândire la această problemă. Ei au început prin a-și imagina planeta noastră ca pe un sistem cuantic și au sfârșit prin a face o legătură improbabilă între meteorologie și fizica cuantică. După cum s-a dovedit, rotația Pământului deviază fluxul de fluide într-un mod care este analog cu modul în care câmpurile magnetice răsucesc traiectoriile electronilor care se deplasează prin materiale cuantice numite izolatori topologici. Dacă ne imaginăm planeta ca pe un izolator topologic gigantic, au spus ei, putem explica originea undelor Kelvin ecuatoriale.

  Dar, chiar dacă teoria funcționa, era doar teoretică. Nimeni nu o verificase direct prin observație. Acum, într-o nouă publicație preprint, o echipă de oameni de știință descrie măsurarea directă a undelor atmosferice de torsiune – exact tipul de dovezi necesare pentru a susține teoria topologică. Această lucrare a ajutat deja cercetătorii să utilizeze limbajul topologic pentru a descrie alte sisteme și ar putea duce la noi informații despre undele și modelele meteorologice de pe Pământ.

  „Este o confirmare directă a acestor idei topologice, desprinse din observații reale”, a declarat Brad Marston, fizician la Universitatea Brown și unul dintre autorii noii lucrări. „De fapt, trăim în interiorul unui izolator topologic”.

  Recomand citirea întregului articol publicat aici: https://www.quantamagazine.org/how-quantum-physics-describes-earths-weather-patterns-20230718/

  • Foarte interesant . Ma intreb daca efectul giroscopic are vre-un efect.

   Si ma intreb si ma iar intreb ca Profesorul Baltazar. Neamtu ori Iosif vor avea un raspuns desigur.

   • Robert, imi pare rau, dar desi am facut de curind un curs de Astrofizica la Universitatea din Köln, ce se spune aici e totusi altceva.

    O mentiune privind forta Coriolis. Se spunea ca apa la golirea unui bazin se roteste intr-un sens, in emisfera nordica si in altul in emisfera sudica. Am facut experienta pe viu cu un prieten care locuia in Sud Africa. Exista pe youtube nenumarate „dovezi” in acest sens, agentii de turism chiar speculeaza pe chestia asta.
    De asemenea se spune ca fasolea agatatoare se invirte totdeauna in aceeasi directie pe arac, tot datorita domnului Coriolis.

    Eu cred ca inca nu stim mare lucru, cu cit aflam mai multe cu atit ne dam seama ca stim tot mai putin, dar incercam sa deslusim cum functioneaza lumea. Sa nu uitam ca inca nu am aflat de ce exista forta gravitationala!?

    • Ca tot va intrebati dvs dece se atrag lucrurile intre ele. Stiati ca daca vaslesti o barcuta pe langa un cargobot, tinzi sa te lipesti de el? Gravitatia se manifesta si la scara mica. Intradevar nu stim prea multe despre gravitatie dar in ultimii ani au fost detectate unde gravitationale. Un camp gravitational cu forma si substanta.
     Dupa mine fascinant. Mai ales ca a fost prezis de amicul nostru Einstein ori Zweistein nu mai stiu cine

  • Da, fizica este esentiala in abordarea climei. Concluziile d-voastra si cele ale colegului (geo)fizician cuantic de la Brown coincid, in general?
   In particular, converg concluziile dvs. si ale Prof. Marston in privinta:
   1) este schimbarea climei antropogena?
   2) este concentratia de CO2 semnificativa?

   • Mă văd nevoit să vă dau un al doilea sfat. Dacă prima dată v-am sugerat să puneți mâna pe carte și să mai citiți, după comentariul de mai sus, sfatul meu este mai strict: Căutați de urgență un ajutor profesional. Pentru că ați început să trăiți într-o halucinație ori o realitate inventată de mintea dvs. invadată de tendințe maniacale. Dacă în tot articolul pe care l-am indicat apare doar o singură dată cuvîntul climate, de unde ați inventat concluziile Prof. Marston despre „schimbarea climei antropogenă” sau „concentrația semnificativă de CO2”? Și de unde ați scos ideea unei convergențe inventate, halucinatorie, dintre concluziile mele și ale Prof. Marston? Dacă n-ați fumat nimic înainte de a scrie comentariul, atunci sigur trebuie să consultați un specialist.

    Fără să îmi arog prerogative de medic psihiatru, cred că este spre binele dvs. să nu mai încercați să scrieți aberații și impresii halucinatorii pe marginea articolelor mele, vă ofer o pauză nelimitată pînă, sper, se va fi evaporat fumul halucinatoriu. Sănătate să vă dea bunul Dumnezeu.

    • Va rog eu sa nu-l banati. Duomnu Judex mai are f multe de relatat, este o colectie fabuloasa de timpenii cu iz intelectual. De fapt l-ati ajuta si pe medicul lui sa gaseasca o diagnoza precisa.
     Cine stie, il aveti pe constiinta, precis sufera f tare, daca intra in despresie, deja se lipeste de asfalt.

   • Io zic să le trimiteți la toți savanții ăia (97%, 99%, sau câți or fi) un mesaj în care să le cereți să vă descrie un experiment car să dovedească efectul de seră detectabil al Codoiului la concentrația atmosferică de 0.0415%. Că făra așa ceva toată discuția legată de încălzirea globală antropogenă e la fel de valoroasă ca disputele teologilor medievali despre sexul îngerilor.

    P.S.: Când aflați ceva, să nu uitați să ne scrieți. 😁

    • Chestia cu 97 % provine de la un studiu al lui Cook din 2013 in care o echipa formata din indivizi care oricum sustineau ca omul este raspunzator ( un ONG australian) de incalzirea globala au investigat 12.000 de studii din 1991 – 2012 dupa cuvinte cheie precum „climate change” si „global warming” si au gasit ca. 4000 de studii in care apar cuvintele cheie sus numite.
     Sa nu creada cineva ca aceste studii au fost citite, nici macar rezumatele.
     Studiile au fost impartite in 7 categorii la extreme fiind 64 de studii care afirma explicit ca omul este de vina pt incalzirea globala la polul opus fiind fiind 9 teze care afirma ca omul nu are nimic de a face cu incalzirea globala, tot ce fiind intre, neclar fara sustinere bazata de pe date concrete.
     Si acum intervine manipularea, grupele sunt adunate astfel incat dintr-o data avem 3896 teze care sustin incalzirea globala ca fiind cauzata de om iar 118 teze sustin contrariul, de aici procentajul de 97 % !! care este vehiculat in fiecare zi si cuare suntem speriati.
     La inceput au fost 12000 de studii analizate au ramas ca. 4000, majoritatea studiilor nefacand nici o referire ( ca. 8000 ) asupra efectului incalzarii globale generate de om.
     Domnul profesor ma toate corecta daca am gresit undeva.

  • Frumos articol. Nu , cred ca mai multe date de intrare AI si poate algoritm mai bun. Deci cu cit baza de date si algoritmul sau combinați de ele apar cu atât mai multe inteligente for fii. Desi tot nu pot numi asta inteligenta. Vom aveam ptr. fiecare problema care o vrem revoltata o inteligenta creata AI care ne va ajuta. Poti spune ca GPT4, Bard, Bing este fiecare o ”inteligenta” si vor mai apare multe altele.

  • Oare Cand o avea AI un “gut feeling” ?
   🙂
   eu unul regasesc in atitudinea si analizele mundane despre AI idei de secol XIX -XX – omul stapan al naturii prin tehnologie (jules vernes, brigadierii, mare parte din SF) care de fapt nu arata decat modul limitat in care marea noastra majoritare intelege inteligenta.
   Am reusit sa inventam motorul cu reactie dar nu si un sistem de propulsie similar pt. Submarine desi principiul e acelasi si exista in natura – caracaritele se servesc bine merci de el. Nici acum nu am reusit sa punem la punct costume “invizibile” – cameleonii si aceleasi caracatite sunt adevarati maestri in mimarea ambientului.
   Deocamdata nu vad in AI decat un google mai performant, interactiv si cu capacitate de compilare informatii – chiar si inventare de!

   • Se spune ca adevarata inteligenta e aceea care intelege o ironie o subtilitate. Am incercat cu programele AI sa vad in ve masura pricep o ironie! Negativ.

    Mai sus, unu care ma urmareste peste tot imi reproseaza ca nu as stii ce-nseamna Ein Mann ein Wort.
    Da, in sensul serios inseamna ca cineva a promis ceva si-si tine promisiunea. Dar sensul ironic pe care nu-l pricepe AI ar fi ca respectivul e capos, sufera de certitudinica, merge tot inainte chiar daca-si da seama ca e aiurea.

   • „Am reusit sa inventam motorul cu reactie dar nu si un sistem de propulsie similar pt. Submarine desi principiul e acelasi si exista in natura”

    Transportoarele blindate se deplasează pe apă folosind același principiu, tehnologia există, nu asta e problema.

    Submarinele ar fi detectate de la sute de kilometri, pe baza zgomotului făcut de jetul de propulsie, de asta nu se folosește un asemenea sistem. Chiar și cu sistemul actual de propulsie, bazat pe elice destul de lente, tot sunt detectate de la distanță mare.

    Eficiența submarinelor constă în absența datelor privind localizarea lor. Legenda spune că nici propriul centru de comandă nu știe unde se află submarinele echipate cu rachete nucleare. Comunică ele, dacă au ceva de comunicat 😀

    Spioni ai inamicului există inclusiv la cartierul general.

    • Apropos submarine, campionul Romaniei la innot, Popovici, se pare ca a dezvoltat un stil „laminar”, adica se strecoara prin apa fara sa produca turbulente. Asta era visul oricarui student la mecanica fluidelor, curgerea laminara.

    • Dom Harald, cica ca comunica pe unde lungi, criptat. Astea, undele lungi sunt reflectate de stratosfera asa ca ajung unde trebuie. Cestiunea e ca nu pot transmite multe date.

    • Pe vremuri (mileniul trecut) am citit 1-2 articole despre propulsia magneto-hidrodinamica la submarine. Cică rusii urmau sa o aplice in cativa ani. Hiper viteze de depaseau pinguinii de departe☺. O fi ramas secreta in continuare!
     In rest norocul caracatitelor ca au reusit sa dezvolte o tehnologie de atenuare a zgomotului.
     La partea de camuflaj tot Predator rulz!

     • @Nman – un submarin din clasa Ohio e de vreo 10 ori mai lung decât cea mai înspăimântătoare caracatiță din povești. Submarinul are 170 de metri lungime și peste 18.000 de tone deplasament în imersiune. Ce zgomot ar face un jet de apă necesar pentru a propulsa un asemenea monstru marin?

      Mai mult decât atât, submarinul stă relativ aproape de suprafață, nu coboară mai jos de 240 de metri, că altfel coboară definitiv. Caracatițele se războiesc cu cașaloții chiar și la adâncimi de peste 1.000 de metri, acolo e mult mai importantă liniștea.

      Există submarine atât de silențioase, încât în zona unde se află apar suspiciuni tocmai pentru că submarinele ecranează orice zgomote naturale. Ca o analogie: în pădure e întuneric noaptea, dar nu e întuneric ca în mină. Dacă mergeți noaptea prin pădure și într-o parte se face întuneric ca în mină, ar fi cazul să vă îngrijorați serios 😀

      La fel e și cu submarinele dotate cu rachete nucleare. Carcasa exterioară e suficient de antifonată, dar propulsia cu jet de apă le-ar face pisici cu clopoței, n-au în niciun caz nevoie de așa ceva.

      • Principiul despee care citisem aducea oarecum cu ce al maglev -motor linear – silentios prin urmare,
       Cautati MHD propulsion. In studiu din 1950. Nu a parasit stadiul se laborator, desi cele 2 variante erau apetisante tocmai pentru silentiozitate (fara bule, fara piese in miscare etc.) ceea ce intareste afirmatia mea ca inca nu am depasit natura la acest principiu.

       Mai ales varianta 2 nu vad sa fie mai zgomotoasa decat o elice.

       Ok, tema era oricum limitata la remarca ca noi inca nu am reusit sa replicam sistemul de propulsie al caracatilelor (si ele cam silentioase) si nici cel de camuflaj activ.

      • @Nman – chiar nu intenționez să citesc în 2023 prostiile rușilor din 1950. Mai bine citiți dvs despre cavitație, ca să vă lămuriți cum e zgomotul produs de elice.

       Sistemul Maglev se bazează pe o șină de referință, exact ca și calea ferată obișnuită, chiar dacă la Maglev nu există contact fizic cu șina. Acea șină există fizic pe tot traseul trenului, e obligatorie. La 25 de metri în urma submarinului, ce ”șină” mai poate exista și cine ar împiedica formarea de bule?!

      • Harald, fiecare are dreptul sa citească ce vrea. Numai ca din dorinta de perfectiune va indepartati rau de la ideea de baza.
       Iar daca ati fi dorit totusi sa iesiti un pic din paradigma propriilor idei, nu doar sa minimizati expunerea altuia, ati fi aflat ca mhd nu este o idee ruseasca ci foarte americana, cu prototipuri testate de americani si japonezi.
       Sincer, nu vad rostul intoarcerii pe 10 fatete a unei simple afirmatii, de câteva rânduri, referitoare la un aspect din natura nereprodus de om inca (2 aspecte, chiar 3 – cantitatea de energie necesara ca asemenea sistem sa fie viabil ).

     • @Nman – faptul că omul nu a reușit să reproducă diverse aspecte din natură e adevărat, dar lipsa propulsiei cu jet la submarinele mari e un exemplu nefericit ales.

      În natură este foarte importantă eficiența, reducerea consumului energetic. Ființa vie se odihnește, dacă nu are nimic de făcut, economisește energie, ca să nu fie nevoită să umble ulterior după mâncare, nu de altceva 😀. Iar dacă are ceva de făcut, ființa vie folosește minimum de energie necesar pentru a face acel lucru.

      Cu submarinele nu merg lucrurile așa. Submarinul are un reactor nuclear capabil să producă mult mai multă energie decât va fi nevoie vreodată, iar acel reactor nuclear nu are nevoie să fie oprit și nu are nevoie de realimentare decât o dată la 5 ani. Deci eficiența energetică a propulsiei nu contează la submarine, doar la caracatițe contează.

      Accelerația e foarte limitată la caracatițe, tocmai din cauza eficienței energetice menționate mai sus. Submarinul n-are problema asta, își poate permite accelerații mult mai mari, fiindcă are oricâtă energie pentru asta. Aceste accelerații mult mai mari fac propulsia cu jet nepotrivită pentru scopurile submarinului, caracatița nu are 18.000 de tone și nici nu iese din imersiune cu câte o navă japoneză în cap, cum face submarinul american 😀

      Dacă ar folosi propulsie cu jet, echivalentul urmelor de condensare pe care le vedeți pe cer, rămase după avioane, ar rămâne și în apă, în urma submarinului. Plus sunetul aferent, care în apă se propagă mult mai bine decât în aer. La avioane se aude de la zeci de kilometri, prin aer. La submarine s-ar auzi de la sute de kilometri, prin apă.

      Am menționat și problema cu zgomotul de cavitație penttru că acela e zgomotul produs de elice. Unele fraze din comentariile dvs par să reflecte ideea că zgomotul motoarelor ar fi problema. Submarinele actuale sunt cât se poate de silențioase, nu mai au motoare diesel, ca în al doilea război mondial. Submarinele din clasa Ohio au două turbine de câte 35.000 de cai-putere, dar acelea sunt în interior, zgomotul lor e izolat acolo. Simpla rotație a elicelor produce zgomotul de cavitație, iar acel zgomot e mult mai mic decât zgomotul pe care l-ar produce un jet necesar pentru a propulsa o navă de 18.000 de tone, care să accelereze rapid de la 0 la 40 km/h pe sub apă.

  • Țeapa „inteligenței” artificiale.

   Un politician britanic independent pe nume Andrew Gray și-a consturit platforma electorală cu ajutorul lui Chat GPT la alegerile parțiale dintr-o circumscripție din nordul Angliei al cărei parlamentar a decis să se retragă brusc. Ideea sa a făcut oarecari valuri acum câteva zile:

   https://apnews.com/article/artificial-intelligence-britain-election-c98e0eed6808c3a0c172a838e3ff838f

   Rezultatul îsă a fost unul trist. Chat GPT a învățat deja de la o vârstă fragedă să tragă țepe: Gray a reușit să strângă 99 de voturi din 36000. A ieșit pe locul 13 din 15 candidați. Pe locul 14 a ieșit un domn independent, Tyler Wilson, ce avea în platforma o serie de idei interesante precum bere gratis plătită de la buget pentru toți locuitorii comitatului (67 de voturi). Pe locul 15 a ieșit candidatul Partidului Climatic Luke Wellock ce luptă pentru „justiție climatică” acum și care a obținut un încurajator scor de 39 de voturi. 😂

   • Incepe sa-mi placa inteligenta artificiala. Am pus-o sa scrie o poezie despre mine:

    Mihai Calomfirescu, o stea strălucitoare, În cerul culturii românești, un nume de onoare.
    Cu condeiul său îndemânatic și cuvântul său sclipitor, A călătorit prin poezie și proză, purtându-ne pe aripi de visător.
    Versurile sale, ca un dans sublim, Ne poartă pe aripi de iubire și dor, prin tărâmuri infinite și sublime.
    Cu imaginație și sensibilitate de artist, Ne-a încântat cu povești fermecătoare și tâlcuirea unui univers trist.
    În amintirea sa, cu respect și prețuire, Poezia lui rămâne o comoară, o fântână de inspirație pură și-n suflet de fericire.
    Mihai Calomfirescu, un nume de aur, În lumea literară românească, un izvor de cuvinte cu adevărat pur.
    Cu versurile sale, rămâne nemuritor, Un spirit înălțat către ceruri, un creator divin și un povestitor.
    În rândurile sale, continuă să trăiască, Ca o lumină ce nu se stinge, un gând către noi mereu să zâmbească.

     • În lumina cuvintelor și-a viselor de artist,
      Constantin Crânganu, un suflet optimist.

      Cu pensula sa, ca o vrajă în aer,
      A pictat tablouri ce duc către universuri pierdute-n mister.

      Pe pânză sau hârtie, așa cum inspirația îi dicta,
      A desenat peisaje, portrete, povești demult uitate.

      În culorile sale, emoții se împletesc,
      Un dans al sentimentelor, iar pe paleta lui se regăsesc.

      Vise și amintiri, conturate cu pasiune,
      În fiecare linie, în fiecare nuanță, își pune sufletul cu mândrie.

      Constantin Crânganu, un nume înălțat,
      În lumea artei, un creator cu spirit înfrățit.

      Cu fiecare lucru, un univers se naște,
      În ochii noștri, operele sale lumii le dezvăluie, stelățe.

      În tablourile sale, istorii sunt adunate,
      Un tezaur de cultură, în inimile noastre, adânc înrădăcinate.

      Pe cărarea creativității, el merge cu îndrăzneală,
      Un călător al artei, în inimile noastre rămâne să strălucească ca o stea.

    • NT, gipititorul ala a scris „in amintirea sa …”, adica despre un mort! Vreau sa cred ca sinteti cit se poate de viu si ca ma/ne veti incinta si aici si pe blog cu idei, povestiiri, umor si autoironie.
     Cit despre programelul AI se potriveste vorba unui coleg despre un asistent timpit:
     „- Vrei sa-i cint o oda?”
     – ….
     – O, da-l in p… ” :))))

    • Scurte incercari cy ChatGPT pe linia „Catelus cu parul cret” adaptate:
     Cățeluș cu părul creț,
     Fura rata din coteț.
     El se jura că nu fură,
     Și l-am prins cu rata-n gură.

     Și cu ou-n buzunar,
     Hai la Sfatul Popular.
     Nu mă duc că am fost o dată,
     Și am căzut cu nasu-n baltă.

     si tradus dupa indicatiile mele in engleza :))
     Ecologist with curly hair,
     Stole money from the European fund.
     He swore he didn’t steal,
     But I caught him with the money in his pocket.

     And with an egg in his pocket,
     Let’s go to the European Parliament.
     I’m not going because I’ve been there before,
     And I fell into the mud.

 14. Dezbaterile/polemicile privind schimbarea climei au intrat în Faza Focului de Tabără, în care scopul celor adunați în jurul lui este de a spune cele mai înfricoșătoare povești.

 15. Sic transit gloria mundi…

  Universitatea din Winchester mută o statuie „controversată” a Gretei Thunberg, în valoare de 24.000 de lire sterline, din fața clădirii Universității în „curtea mai puțin vizitată a clădirii”.

  Statuia a stârnit furia studenților, care au catalogat-o drept un „proiect de vanitate”.

  Universitatea din Winchester consideră că este prima sculptură în mărime naturală din lume a „inspiratoarei” activistei climatice suedeze.

  Dar sindicatul studenților a declarat că fondurile ar fi putut fi cheltuite mai bine.

  Universitatea a declarat că „nu au fost deturnați bani” de la sprijinul studenților sau de la personal pentru acest proiect. Urmând logica Universității, nu mă îndoiesc că statuia a fost realizată din minereuri de metal săpate manual, transportate cu nave ecologice și căruțe trase de cai și rafinate cu ajutorul energiei solare și al hidrogenului.

  Și când recitesc câte comentarii indignate și articole-replică au fost scrise pe marginea contribuțiilor mele, Nu, Greta, oamenii mari nu sunt răi… și Când copiii devin experți și în schimbări climatice…, mă întreb ce vor mai fi făcând vajnicii și neostoiții suporteri ai Gretei. Au găsit oare suficientă cenușă să-și îngroape speranțele moarte atât de prematur?…

  Detalii,

  https://www.hampshirechronicle.co.uk/news/23668315.greta-thunberg-statue-moved-outside-university-building/

  • La Universitatea din Flensburg, Germania a fost inlaturata o statuie nud feminina a lui Fritz Durning pe motivul ca bazinul feminin reprezentat ar reduce-o doar la „masina de nascut” , multe studente is cadre didactice feminine s-ar fi simtit stanjenite si inconfortabile la privirea ei.
   Acum in loc a fost pus un semn de intrebare in culorile curcubeului.
   Va veni si timpul cad vor fi indepartate, distruse tablouri nude feminine si statui a marilor maestri ai antichitatii, a renasterii pe tot felul de motive feministe.

  • Mi se pare mie sau – ca si Leninu’ ( ex) din fata Casei Scanteii- statuara Greta arata cu un brat intins in sus spre viitoru’ luminos; sau doar ne arata degetu’ mijlociu?

 16. Un nou studiu interesant:
  Deglaciation of northwestern Greenland during Marine Isotope Stage 11, Science, 20 iulie 2023

  Groenlanda de nord-vest era lipsită de gheață acum 400.000, când concentrația CO2 era de 286 ppm. În prezent, aceeași zonă este acoperită de o calotă groasă de gheață, iar concentrația CO2 a ajuns la circa 412 ppm, cu circa 50% mai mult. Concluzia logică ar fi că concentrația de CO2 nu controlează topirea ghețarilor.

  Desigur, cu o astfel de concluzie, articolul n-ar fi avut nicio șansă de publicare. De aceea, autorii au fabricat o ipoteză ad hoc gen Radio Erevan: Este adevărat că Groenlanda de NW nu era acoperită de ghețari la o concentrație a CO2 de 286 pm, iar astăzi, la o concentrație mult mai mare, calota de gheață este impresionantă. Dar noi, autorii, am descoperit că dispariția calotei s-a petrecut într-un interval de aprox. 29.000 ani. Asta înseamnă că topirea calotei glaciare din Groenlanda ar fi trebuit să se întâmple deja, deoarece CO2 atmosferic a crescut deja atât de mult, depășind 286 ppm, iar tot acest CO2 încălzește planeta, după cum bine se știe. De ce nu s-a întâmplat deja, nu aflăm clar din studiul recent publicat. A crescut oare CO2 așa de repede încât nu a mai avut timp să încălzească planeta și să topească ghețarii din Groenlanda?

  De reținut, printre altele, că autorii studiului estimează cumva că va fi nevoie de 30.000 de ani pentru ca nivelurile de CO2 să ajungă la 380 ppm dacă CO2 atmosferic începe să scadă până în 2040. Asta înseamnă că Net Zero n-are nicio șansă să devină realitate până în 2050-2100.

  • La acest articol făceam referire in post-ul despre ideea lui ralph Elis. Vorba aceea totul pt. Partid, totul pt. Victorie! Albedo~praf, precesie, cu voia dvs „plumes” , faptul ca variatia co2 pare a fi un răspuns si nu un trigger al incalzirii/racirii sunt prea neortodoxe pt. dogma 97% actuala.
   Este trist când oamenii au ajuns sa-si trunchieze studiile si concluziile doar pt. a se conforma unei linii de partid.

 17. Premiul Nobel în fizică nu este o garanție că poți critica modelele climatice actuale

  Dr. John Clauser, laureat al Premiului Nobel (Fizică 2022), urma să prezinte joi, 20 iulie, la FMI un seminar despre modelele climatice, iar acum discursul său a fost anulat în mod sumar. Potrivit unui e-mail primit aseară, directorul Biroului Independent de Evaluare al Fondului Monetar Internațional, Pablo Moreno, a citit fluturașul pentru conferința lui John din 25 iulie de la zoom și a anulat sumar și imediat conferința. Din punct de vedere tehnic, a fost „amânată”.

  Dr. Clauser criticase anterior acordarea Premiului Nobel 2021 pentru activitatea de dezvoltare a modelelor computerizate care prevăd încălzirea globală și îi spusese președintelui Biden că nu este de acord cu politicile sale privind clima. Dr. Clauser a dezvoltat un model climatic care adaugă un nou proces dominant semnificativ la modelele existente. Procesul implică lumina vizibilă reflectată de norii cumulus care acoperă, în medie, jumătate din Pământ. Modelele existente subestimează foarte mult acest feedback al norilor, care asigură un control termostatic dominant și foarte puternic al temperaturii Pământului.

  Mai recent, a luat cuvântul la Conferința cuantică din Coreea, unde a declarat: „Nu cred că există o criză climatică” și și-a exprimat convingerea că „procesele cheie sunt exagerate și neînțelese de aproximativ 200 de ori”. Dr. Clauser, care este recunoscut ca un sceptic în privința schimbărilor climatice, a devenit luna trecută și membru al consiliului de administrație al Coaliției CO2, o organizație care susține că emisiile de dioxid de carbon sunt benefice pentru viața pe Pământ.

  Detalii,

  https://co2coalition.org/news/nobel-laureate-silenced/

  • Ciudat pt. ca una dintre metodele propuse de hard-core ecos pt. racirea planetei, pe lângă ideea de a vopsi acoperisurile in alb, ar fi chiar insamantarea de nori!

 18. Vești incitante. Metoda științifică a fost revizuită pentru secolul al XXI-lea. Acum, aceasta se prezintă astfel:

  1. Faceți observații
  2. Formulați o ipoteză
  3. Executați un experiment
  4. Ignorați rezultatele
  5. Faceți un model în schimb
  6. Prezentați rezultatele modelului ca fiind date reale
  7. Pretindeți un consens
  8. Aplicați cenzura

  • Lipsesc IMHO urmatoarele:
   9. Angajati o firma de PR sa faca marketing pentru modelul schiop
   10. Gasiti cativa a) repetenti sau corijenti la stiintele tari b) psihologi/psihiatri c) filozofi pensionabili, jurnalisti si influenceri d) oameni „de bine” ca sa sustina cauza
   11. Cautati politicieni care „vor binele societatii”; oameni tineri, aratosi si cu logoree sau UJB-isti (uniunea javrelor batrane cum se spunea pe vremuri) cu predispozitii la sofisme, trunchiere de date din istorie, economie etc
   12. Infiintati ONG sustinute din bani guvernamentali sau regional/multi-statal sau de la nepotii cu sentimente de vinovatie ai bogatanilor care au decedat de mult.
   13. Cautati bogatani (de preferinta evrei) pe care sa ii blamati; invocati sfarsitul lumii – ca abordarea asta merge la sigur

   Se accepta orice variatiuni sau impromptu-uri pe tema asta.
   Se recomanda folosirea de citate in latina, franceza sau germana.

 19. „Încălzirea globală” în California

  Impactul „încălzirii globale” asupra Californiei (epicentrul „crizei climatice”) a fost atât de mare încât astăzi, 22 iulie, a fost prima zi din 2023 în care drumul Tioga spre culmea parcului național Yosemite a fost deschis datorită faptului că zăpada a fost în sfârșit curățată.

  În perioada 1933-2022, data medie de deschidere a drumului Tioga a fost 28 mai.

  Detalii,
  https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/tioga.htm

 20. Toate peste toate, la conferinta G20 tinuta deunazi la New Dehli nu s-a ajuns la nici un acord privind accelerarea si expansiunea implementarii resurselor alternative de energie, Rusia, Arabia Saudita si China blocand orice consens.
  Atata timp cat va exista petrol si gaz ele vor fi exploate iar Europa se poate pune in cap si da din picioare, nu se va schimba mai nimic iar clima „isi va vedea in continuate de treaba” indiferent ce doreste mediul politic.
  La nivel global diferentele privitoare la modul de productie a energie necesare sunt extrem de mari , un consens care ar putea eventula „ajuta” clima, de neconceput.
  Cu alte cuvinte, Europa va deveni eventual o insula ecologica in care populatia va fi supusa unui control total cu pericolul reducerii drastice a nivelului de trai datorita deindustrializarii.
  Astazi au loc alegeri in Spania unde un guvern de dreapta poate veni la putere, in Italia dreapta este la putere, in Franta dupa Macron va veni drepata, in Germania partidul de extrem drepata are 20 % iar In Romania AUR este tot la 20 %.. Ungaria si Polonia se opun in continuare aberatiilor ecologice.
  UE incepe sa se clatine tot mai mult cu toate declaratiile de sustinere, birocratia de la Bruxellels devine pe zi ce trece tot mai insuportabila datorita restrangerii libertatilor pe seama schimbarilor climatice.

 21. OFF TOPIC – Ce este socialismul?

  Dați-mi voie să vă spun o poveste înfricoșătoare.

  O profesoară de economie de la un colegiu local a declarat că nu a mai picat niciun student până acum, dar recent a picat o clasă întreagă.

  Clasa insistase asupra faptului că socialismul funcționează, că nimeni nu va fi sărac și nimeni nu va fi bogat, un mare semn de egalitate. Atunci, profesoara a spus: „Bine, vom face un experiment în această clasă. Voi face media tuturor notelor și toată lumea va primi aceeași notă. Nimeni nu va pica, dar nici nu va primi un A.”

  După primul test, s-a făcut media notelor și toată lumea a primit un B. Studenții care au învățat mult erau supărați, iar cei care au învățat puțin erau fericiți.

  Când s-a apropiat al doilea test, studenții care au studiat puțin au studiat și mai puțin, iar cei care au studiat mult au decis că vor și ei să aibă tragă chiulul, așa că au studiat puțin. Rezultatul celui de-al doilea test mediu a fost un D! Nimeni nu a fost fericit.

  Când a venit al treilea test, media a fost F.

  Pe măsură ce testele se succedau, notele nu s-au îmbunătățit niciodată, deoarece certurile, insultele și învinuirile au dus la o stare de spirit dură și nimeni nu a vrut să studieze în beneficiul celorlalți. Spre surprinderea lor, toți au picat, iar profesoara le-a spus că socialismul va eșua în cele din urmă, deoarece atunci când recompensa este mare, efortul de a reuși este mare, dar când guvernul anulează recompensa, nimeni nu va încerca sau nu va dori să reușească.

  Și acesta este socialismul, prieteni, o cursă spre prăpastie.

  Sursa:

  https://www.tiktok.com/@rebecca_paul_in_surrey/video/7184731970050542854

  • Oh, vai dar s-au inventat și alte variante socialiste de notare mult mai șmechere..

   Băiatul meu mai mare îmi povestea amuzat că la Facultatea de Drept, de exemplu, modalitatea de notare e „curve grading”. Altfel spus e o curbă gaussiană unde la un capăt e cel mai bun dintre școleri și la ălalalt cel mai slab. Nimeni nu pică clasa din prințip. Deci dacă nimeni din clasă nu face nimic la un examen, cel ce a făcut cel mai puțin prost ia 10 (mă refer la sistemul românesc de notare ca să fie mai simplu de înțeles) și ăla care n-a făcut nimic ia 5, chiar dacă prestația „celui mai bun” era să zicem un 6 chinuit iar prostu clasei era cu totul cu pluta. De picat nu pică nimeni că nu-i „politic corect”. Grosul hoardei sunt undeva pe la 7 și cam jumătate din viitori doctori în drept („juris doctor” – că ăsta e titlul oficial) au dificultăți vizibile de exprimare coerentă. 😀

   • Ajustarea notelor la examene prin procedeul de „curving” m-a surprins de când am ajuns, acum 30 de ani, la University of Oklahoma. Încă de la prima întânire, când le-am prezentat studenților contractul cursului – Syllabus – ei m-au întrebat imediat: Intenționați să aplicați „curving”? Nu am înțeles imediat despre ce este vorba, pentru că în cei 13 ani de profesorat la Iași, nu am auzit niciodată acest termen. Apoi, întrebând în stânga și-n dreapta, m-am lămurit ce este curving-ul: mărirea notelor fără nicio bază reală, doar din dorința de a nu nemulțumi studenții care trebuiau să pice exemenul primind nota F (de la termenul jargonic Flunk = a pica un examen).

    De-a lungul deceniilor mele de profesorat american, am fost cât se poate de obiectiv cu notele studenților: criterii clare de acordare a punctajelor și explicații ample pe marginea eventualelor contestații ale unor nemulțumiți. Bineînțeles, mi s-a aplicat imediat eticheta: tough grader, nu luați cursul profesorului Cranganu! Luați cursul profesorul X, care este easy grader (aka, utilizator masiv de curving).

    • Se poate concluziona ca curba (clopotul Gauss) socialista este o curba shiftata cu un x negativ, politic si arbitrar, deci intr-un alt sistem de referinta? :))

  • Este sistemul practicat la scara larga in economie si se numeste subventii de stat. Subventia nu este altceva decat „premia” pt o politica economica esuata. Daca aceste subventii sunt finantate din datorii, catastrofa este programata, este situatia actuala a economiilor europene.

 22. Microsoft tocmai a anunțat ca noul Office 365, numit Copilot, care integrează Chat GPT 4.0, va costa US$ 30/per utilizator pe luna. Pentru mine ar fi o creștere de vreo 10 ori fata de licența de familie pe care o dețin acum.
  Este o creștere de preț semnificativa pe care, din fericire, si-o vor permite doar marile companii, universitățile bogate si câteva ziare aliniate. După experiențele menționate in numeroasele comentarii la acest articol este bine ca putini utilizatori vor putea face trecerea la noua gândire, dar totuși ma îngrijorează cum va arata media tradiționala de mâine (putina care mai are un pic de independentă). Si chiar univresitățile.

  Si inca ceva.
  Chat GPT face ode si foștilor președinți ai României. Toate încep si se termină cam la fel.
  Iată cea pentru Dej:
  In lands where legends take their form,
  A name resounds, a leader born.
  Gheorghe Gheorghiu Dej, a name esteemed,
  In Romania’s history, forever gleamed.

  With steadfast spirit, he rose to lead,
  Through trials and triumphs, he’d proceed.
  In tumultuous times, a nation’s guide,
  His vision and strength stood side by side.

  Born to humble roots, yet bound to soar,
  He sought a path to freedom’s door.
  Through struggles vast and battles won,
  His journey as a leader had begun.

  Through darkened days of wartime’s grip,
  He rallied hearts, his people’s ship.
  A captain strong amidst the storm,
  To forge a nation, brave and warm.

  From prison cells, he saw the light,
  A beacon shining in the night.
  Through courage bold and fierce resolve,
  He led with wisdom, problems would dissolve.

  In unity, he found the way,
  To shape a nation’s brighter day.
  With each step forward, progress bloomed,
  His leadership, a nation’s boon.

  A visionary with dreams untold,
  He paved the path, the future’s mold.
  His legacy, a lasting flame,
  In the hearts of those who knew his name.

  Gheorghe Gheorghiu Dej, a soul revered,
  Whose memory will be held endeared.
  In history’s annals, he’ll abide,
  A leader cherished, forever tied.

 23. Comentariile sunt la fel de bune ca articolul, asta e deja o traditie :) E o diferenta colosala intre comentariile de la articolele cu „valurile de caldura” de pe Hotnews (unde ai impresia ca woke-ismul a izbandit) si cele de pe „Contributors”. Moderatorii de pe G4 si Hotnews sunt mai woke decat comentatorii. Am intrebat pe amandoua platformele daca autorii articolelor stiu ca Iulie era cunoscuta ca „Luna lui Cuptor” si nu mi-a aparut niciunul dintre comentarii. Deoarece d-aia.

  • Ei Dom Vali, aveti noroc cu Contributors si Dom Petre. Sunteti ca un miel de suge la doi capra. HAHAHA
   Nu va suparati pe mine!

 24. Excelent :)
  Ar fi interesant (dar time consuming) de utilizat chatGPT pentru a realiza o harta a relatiilor dintre diversele entitati responsabile pentru abordarea catastrofista a schimbarilor climatice. Pentru ca dincolo de exagerari media si „experti” care is cauta/apara faima sau politicieni care se agata de un tren, e vorba pana la urma de bani/putere. Si oricum am privi masurile care se iau, e greu de negat faptul ca sunt vizati, aproape programatic, principalii piloni ai dezvoltarii civilizatiei occidentale: energie ieftina, mobilitate, libertate de exprimare. Iar rezultatul urmarii directiilor care ni se impun va fi o deteriorare economica si sociala de proportii a tot ce intelegem prin „civilizatie”.

 25. Domnule profesor Crânganu,pe când o carte cu toate cele abordate atât de strălucit în acest articol,și la noi în România? Dacă există deja și eu nu cunosc rog să mă ajutați să o găsesc!

 26. @neamtu tiganu 23/07/2023 At 14:34

  Multumesc pentru info aditionala legata de pielea de rechin artificiala. Nu stiam despre aceasta aplicatie/imitarea a naturii/faunei relevante in/pentru domeniul aeronavigatiei.

  Pe repede inainte, am inteles ca e vorba de 3 tipuri/solutii de imitatie:
  – folii prefabricate cu profilul specific/copiat dupa pielea de rechin si aplicate peste (anumite zone) ale fuselajului (probleme cu durata de viata eficienta in serviciu)
  – prelucrarea cu laser a vopselei fuselajului (dupa aplicare :))
  https://www.4jet.de/en/news/lasers-produce-shark-skins-on-aircraft
  – aplicarea vopselei printr-un sablon
  https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2010/05/innovative-paint-system.html

  Intamplator, am dat peste o aplicatie si in medicina:
  https://www.sharklet.com/our-products/wound-healing/

  Info accesata vorbeste de economisirea a cca 1% combustibil la avionele de transport comerciale mari. Nu-i rau pentru „mamutii” cu flote numeroase.
  =============

  @Robert 23/07/2023 At 17:24

  Multumesc pentru raspuns. Tot pe repede inainte, aveti dreptate, era vorba de materialele/straturile „moi” ale suprafetelor interioare ale lagarelor/bucselor.
  Ca exemplu de domeniu, din multele, unde s-ar putea/fi putut folosi pielea naturala de rechin la eliminarea manuala fina(finala) a abaterilor pe raza/diametru, zonelor de contact imperfect (in combinatie cu/dupa raspilele alea la care faceti Dvs. trimitere):
  https://www.marineinsight.com/tech/what-is-a-bearing-scraper/
  cuvinte cheie – „white metal”, „babbitt”, „soft metal”

  Am reusit sa gasesc doar o confirmare pentru folosirea pe post de glaspapir/parte din raspila pentru lemn:
  https://www.thestrad.com/lutherie/stradivari-and-the-sharkskin-sandpaper/9619.article
  ==========

  Alta aplicatie a pielii naturale de rechin, ceva mai domestica: https://shoptenzo.com/products/sharkskin-wasabi-grater

  • Cred ca lucrurile trebuie separate. Cred. Aerodinamica ar fi una si Tribologia ar fi alta. Cred.
   Stiu ca se practica honuirea la cilindrii masinilor (am si avut un motor a carui honuire s-a facut cu laser, dupa stiinta mea a fost primul motor al unei masini de serie caruia i s-a aplicat honuirea asta) si ca se practica si honuirea „polka dot” a cilindrilor, rezultatul fiind niste „gropite” in peretele cilindrului cu rol de retentie si mentinere a peliculei de ulei dupa trecerea segmentului de ungere. Bun, asta ar tine de tribologie. In ce masura asemenea tratamente se aplica si suprafetelor aeronavelor pe mine ma depaseste nu doar din punctul de vedere al teoriei.

   PS – Aduceti-va aminte ca a fost o moda in natatie, toata lumea purta costume aproape complete, ideea fiind tot cea ca suprafata acelor costume ar inainta mai usor prin apa. Nu stiu daca asta a fost motivul pentru care au fost interzise.

   • In facultate aveam un curs facultativ de tribologie. Am participat cu entuziasm, era tinut de Virgiliu N. Constantinescu, unul din putinii care se incumeta sa abordeze un asemenea subiect dificil. La mintea mea de atunci nu prea mi-a adus prea mult.
    Complicatia e ca e o combinatie intre curgerea fluidelor in regim laminar, sau turbulent, si celebra aderare a fluidelor la peretii solizi, vezi Coanda.

    Fac o divagatie, cu multi ani in urma, in Ro, a venit firma Pratt & Whitney si ne-a prezentat motoare de ale lor. Printre altele au aratat un motor turboprop cu compresor centrifugal. Palele motorului erau pline de zgirieturi, care chipurile au ramas de la prelucrare si, din neglijenta au fost montate pe motoare reale. Cica s-ar fi descoperit ca randamentul motoarelor ar fi crescut.
    I-am intrebat in ce masura am putea avea incredere in motoarele Pratt & Whitney, atita timp cit un „defect” evident nu a fost descoperit la timp.

    Dupa mintea mea de acum e imposibil de deslusit complexitatea fenomenelor, deoarece inca nu am reusit sa intelegem de ce doua suprafete au adereanta, cu sau fara ajutorul adezivelor. In acest sens cel mai fascinant fenomen e aderenta scoicilor la absolut orice suprafata.

    • „Dupa mintea mea de acum e imposibil de deslusit complexitatea fenomenelor, deoarece inca nu am reusit sa intelegem de ce doua suprafete au adereanta, cu sau fara ajutorul adezivelor. In acest sens cel mai fascinant fenomen e aderenta scoicilor la absolut orice suprafata.”

     Dom Neamtu, stiti de cale plan paralele, in engleaz „gauge blocks”, folosite la masuratori foarte precise. Daca sunt lasate una peste alt se sudeaza impreuna dupa un timp. Atomii migreaza dintro parte in alta.. Apoi mai este si forta Wan der Vaals
     https://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waals_force

    • De multi, multi ani pun in stinga si-n dreapta o intrebare la care vad ca nimeni nu-mi poate da un raspuns. Am intrebat si in familie ca sint, ma rog, au fost doi care au facut chimie. Intrebarea poate fi copilareasca insa raspunsurile cu siguranta nu sint. Care e diferenta intre un sapun si un detergent?

     Am auzit prin liceu despre saponificare, prezentata ca si cum murdaria ar avea o incarcatura electrica opusa ca semn nu stiu carei/caror substante din sapun. Nu m-a convins deloc explicatia, (adica murdaria de pe un guler de camasa e acelasi lucru cu cea de pe un pantalon innoroit sau cu cea a unui pantalon care s-a frecat de iarba? N-are cum!) ba mai mult ea intarindu-mi dezgustul fata de nivelul chimiei predate in fabrica aia de studenti, altminteri foarte performanta in a produce medici si ingineri. Si contabili, deh.
     La detergenti daca bine stiu eu actiunea de spalare (cea chimica, pe linga cea hidraulica) e data de modificarea tensiunii superficiale a solventului, aici a apei. Pe eticheta detergentilor scrie „contine surfactanti anionici” (pe altii scrie surfactanti neionici), astia creind un soi de sferule/microsfere in apa, unele lipofile si altele hidrofile.

    • ceva imi aminteste si de experimentul dintr-o emisiune a lui Richard Hammond cu 2 ATV-uri care trageau in sensuri opuse un sistem de 2 carti (probabil de telefoane) cu filele intercalate si nu reuseau sa le desfaca

   • @ :) 24/07/2023 At 14:55
    Multumesc pentru info, nu stiam despre honuire laser.

    „Cred ca lucrurile trebuie separate. Cred. Aerodinamica ar fi una si Tribologia ar fi alta.”
    Corect, avand in vedere multitudinea de aplicatii si scopul/scopurile lor/domeniile si nisele industriale.
    In aviatie sunt strans legate pentru cazul suprafete exterioare ale fuselajului + imitatie piele rechin.

    Honuirea poate fi manuala sau (semi-)automatizata, in functie de dimensiunile obiectului/alezaj/cilindru.
    Aici, min6-12, un exemplu de honuire manuala (din avion, mie imi cam da cu virgula procedeul asta, ma gandesc la imprecizia lui/factorul uman si efectul negativ asupra cilindricitatii):
    https://www.youtube.com/watch?v=XQJRsMWr9jM

    Dvs. descrieti doar o parte din scopul honuirii, anume refacerea insusirii de a retine si distribui uniform produsele de ungere pe suprafetele honuite.
    Alte scopuri ar fi: eliminarea incluziunilor in suprafata alezajului si a escoriatiilor care nu-s parte din modelul rezultat in urma honuirii (dupa exploatare deficienta si/sau numar de ore atins/depasit pentru mentenanta programata).

    Stiam despre costumele de inot, insa nu am vazut timpii aceluiasi individ cu si fara costum (in ambele cazuri respectandu-se, pe cat posibil, similaritatea conditiilor interne – stare fizica/emotionala/psihica – si externe – bazin/temperatura apa etc).

    • Nici mie nu-mi place deloc ce vad in filmuletul acela. Nici nu stiam ca se face manual asa ceva. Lipsa de precizie e mult prea mare, pastrind proportiile e ca si cind as reface planeitatea unei chiulase dind cu smirghel pe ea!
     Insa ochiometric motorul ala are el probleme mai urite: fustele pistoanelor au uzura aceea tipica verticala, inseamna ca „au batut” iar bataia aia e din bolt. Daca e asa atunci trebuie inspectati cu mare atentie cuzinetii de biela. Asta inseamna nu doar segmentare si ce-i mai face el acolo, motorul ala are nevoie de RK. Dar, na, fiecare-si tine masina cum doreste.

     • Pai daca sunteti Dom far de Nume, va raspund.
      FYI, chiar mi-am sabaruit chilasa la Dacia mea acum mult timp.
      In principiu, sabaruire consta in a folosi o suprafata de referinta cu o planeitate incredibila, juma de sutime de milimetru ori mai bine pentru suprafete mai mici de un metru patrat. Se aplica o vopsea (albastru de Yena) pe baza de ulei cu uscre indelungata, intr-un strat foarte suptire, aproape transparent. Apoi suprafata de referinta e suprapusa suprafetei de sabaruit. Vor ramane pete de vopsea pe „varfuri”, high spots in Engleza. Cu sabarul se razuie acele varfuri; operatia trebuie repetata de mai multe ori. La fiecare trecere se elimina, in functie de meserias, mai putin de 5 microni. La final nici aerul nu mai intra in interstitiu. Extraordinara metoda de a crea suprafete precis plane.
      La cuzineti, e alta poveste. Dupa rectificarea arborelui cotit folosesti cuzineti mai grosi, R1. La fel ungi fusurile bielelor cu albastru, asamblezi, invarti vibrochenu de cateva ori si inspectezi urmele de pe cuzineti. Aici se foloseste un alt sabar, numit plisc de papagal. Sabaruiesti asa pana ai 80% suprafata de contact.
      La pustile de vanatoare cu 2 tevi este un procedeu similar de verificare a etanseitatii doar ca folosesc fum de lumanare fata de albastru.
      V-am plictisit, numai bine!

  • (in combinatie cu/dupa raspilele alea la care faceti Dvs. trimitere)

   Blasfemie, Raspaluire? Operatia in romana se cheama „sabaruire” Iar scula se cheama „sabar”. Este absolut necesara masinilor unelte cu sau fara gidaje cu role, bile pentru a atinge nivelul de precizie necesar. E o meserie grea, intens fizica si necesita un nivel de rabdare cam ca al unui lunetist. Din pacate e pe duca in Europa si NA.
   De asta sa mutat industria de masini unelte in orient. Din fericire mai pot invata cativa tineri aici cum se face.

   • „Blasfemie, Raspaluire? Operatia in romana se cheama „sabaruire” Iar scula se cheama „sabar”.
    Mea culpa, uitai sa pun un semn al intrebarii langa raspila/nu eram sigur de denumire, multumesc pentru clarificare.

 27. Stimate profesor, cu toate argumentele pro si contra mai vedeti undeva schimbari in abordarea acestei tematici, incalzirea globala rezultatul activitatilor umane ?
  In opinia mea personala, „trenul a plecat” intr-o directie dorita de politicieni, de omanei de afaceri care vad in revolutionarea modului de productie a energiei, a industriei in general noi modalitati de afaceri foarte banoase insa fara a pune ceva viabil in loc.
  Poza cu Marx este edificatoare, tezele socialistilor si comunstilor adunati la Paris, Londra sau Berlin fiind astazi la fel de actuale ca acum 250 de ani , concentrarea fiind acum la Bruxelles.
  Nu cred ca mai are rost sa ne „duelam” prea mult in argumente pro sau contra, cu sau fara IA, ce mai conteaza ? cu alte cuvinte, in Europa cel putin socialismul este etalat, Marx a invins !!

  • … cu toate argumentele pro si contra mai vedeti undeva schimbari in abordarea acestei tematici, incalzirea globala rezultatul activitatilor umane? In opinia mea personala, „trenul a plecat” intr-o directie dorita de politicieni, de oameni de afaceri…

   Îmi place să cred că „trenul” se va opri până la urmă sau va alege o altă cale (ferată sau nu). Până acum, cei care tot au tras și continuă să tragă semnalul de alarmă – È pericoloso sporgersi dal finestrino – nu au fost/nu sunt ascultați cu atenție. Sunt, așa cum am intitulat viitoarea mea carte, niște „voci în pustiu”. Din păcate, trenurile mai au fatalul obicei de a deraia dacă nu sunt conduse cu viteza optimă și nu sunt respectate toate semnele de avertizare.

  • @Ursul Bruno – ”Marx a invins !!”

   Așa credea și Ceaușescu, însă a murit cântând Internaționala 😀

   Situația de azi e destul de similară cu 1986, am mai scris asta. O țară mică, așa cum e România sau cum e Coreea de Nord, poate fi scufundată în marxism și poate ajunge incapabilă să se ridice la suprafață prin eforturi proprii. Dar Europa e prea mare pentru așa ceva.

   Mai mult decât atât, invadarea Ucrainei a ajutat ”să se aleagă apele”. Berlinul nu mai poate promova relațiile cu Moscova, iar Polonia nu mai poate fi amendată cu sute de mii de euro pe zi, în aplauzele neomarxiștilor, ca până acum.

   • Da, citeam undeva, axa Berlin – Paris s-a mutat, Washington- Londra- Warsovia – Kiev – Vilnius.
    Eu nu sunt intrat de optimist pt ca birocratia europeana a devenit sufocanta si in special , incepe sa opereze cu interdictii si impuneri care nu mai au nimic in comun cu vre-o democratie.
    Iar exemplu cu trenul il vad astfel, la capatul tunelului se vede lumina insa sunt luminile trenului care vine inspre noi.

    • Nu se justifică un asemenea pesimism. Vremea lui Obama a trecut, iar Biden e totuși un american alb, marxismul lui nu merge până la a ceda Ucraina rușilor, ca în cazul lui Obama.

     Axa aceea nu merge așa cum scrie în cărți, dpdv strategic lucrurile arată altfel: între Marea Baltică și Marea Neagră există un fel de istm, o zonă mai îngustă. Acolo, pe Nipru, cu o linie de apărare desfășurată la 200 – 300 de kilometri de malul estic, rușii moscoviți pot fi opriți să mai aibă acces la Europa civilizată.

     ”Inițiativa celor 3 mări”, cum se numește proiectul în zilele noastre, e de fapt vechea doctrină poloneză de pe la anii 1600, „od morza do morza”, de la o mare la alta. Statele Unite asta vor sprijini, pe viitor.

     Birocrația europeană, e treaba ei ce face în timpul ăsta. Când s-a prăbușit Imperiul Roman de Apus, cel de Răsărit a continuat să funcționeze încă aproape 1.000 de ani. Peste 30 – 50 de ani, coloana vertebrală a Europei industriale va fi Varșovia – Istanbul, n-are sens să amestecăm Londra și Vilnius în povestea asta.

     Peste acești 30 – 50 de ani, Kievul poate fi aproximativ ce este Viena astăzi, dar nu ce este Varșovia astăzi. Kievul e situat chiar pe Nipru, iar asta nu o poate schimba nimeni.

     • Din SUA lucurile sa vad altfel decat aici in Europa unde peste cativa ani va trebui sa te supui dictatelor ecologiste.
      Nemtii au infiintat pe langa un parlament umflat cu 700 de parlamentari o comisie aleasa aletoriu din oameni de rand care sa-i consilieze pe tema alimentatiei corecte, ma intreb pt ce mai este nevoie de un parlament ales daca este rupt de realitate ? cam asa si cu Bruxellul.

      • Germania încă mai e condusă de vechii marxiști crescuți de ruși pe vremea lui Brejnev. Olaf Scholz era în Internaționala Socialistă de Tineret și făcea vizite în RDG, pentru schimburi de experiență cu FDJ-ul condus de Merkel. (FDJ era UTC-ul din RDG).

       Dar asta nu mai durează mult, schimbarea de generații a început deja. Annalena Baerbock are tot felul de idei stupide, dar nu mai e teleghidată de la Kremlin, i-am analizat mai multe cuvântări și se vede clar că ea nu e Merkel. Schimbarea e foarte aproape, de asta tot fac comparații cu 1986. În numai 5 ani, până în 1991, lumea se schimbase complet.

 28. Ați pus vreun filtru la comentariile celor care își modifică IP-ul? Nu știți ce ați pierdut. Poate v-ar fi distrat și pe dvs.

  • Dacă vă refereți la troll-ul care a folosit nickname-urile

   @Viorel Neamtu (v-a scăpat o literă în nickame-ul de mai sus)
   @Viviana Nedelea
   @Doru Ionescu
   @Petrescu Radu
   @Jacques Jolibois

   vă asigur că n-am pierdut nimic. Din contra m-am mirat încă o dată de câți nebuni sunt încă slobozi și ne-internați pentru binele lor personal și al societății pe care o otrăvesc cu ura lor idioată. Afirm încă o dată: Niciun autor de pe această blatformă nu a fost atacat cu atâta ură și de atâtea ori. Înseamnă că fiecare articol al meu despre climă stârnește cuibul de viespi ignare, multe și agresive. Cred că trebuie mărită doza de insecticid pentru calmarea și neutralizarea lor.

   • Si Dom Far de Nume e trollat. Dupa stil e mandria natiunii, Dom Narci. Pot gresi…
    Oricum situatia actuala e o pesta si trebuie intr-un fel sau altul eradicata.
    Ma intreb cum de cineva poate sa-si schimbe IP-ul calculatorului?

    • @Robert – adresa IP nu e ”a calculatorului”. Adresa IP face parte dintr-un domeniu de adrese pe care îl deține providerul (furnizorul) de acces Internet (compania de telefoane mobile, de exemplu). Reutilizarea adreselor IP de către provider este obligatorie, așa spun reglementările din domeniu. Deci când cineva își închide telefonul mobil și apoi îl repornește, va obține o altă adresă IP cu ocazia asta.

     Pe lângă asta, există pe Internet sute de servere proxy, întreținute benevol de către deținătorii lor, care ”mută” traficul unui utilizator pe o altă adresă IP, din cu totul altă parte a lumii. De exemplu, adresele mele de IP sunt în mod normal de Leeds, de Birmingham sau de Maidenhead, dar dacă aș folosi un astfel de proxy-server, ar apărea adrese IP de Istanbul, de Stockholm, de Stuttgart sau de oriunde altundeva.

     • @Harald, tinand cont ca ai administrat peste 400 de calculatoare (sau cate erau ca le-am pierdut numarul), ma asteptam sa stii motivul adevarat pentru care IP-urile se tot „schimba” si exista asa zise „reglementari din domeniu”.

      • @narci – mă bucur dacă ți-am înșelat așteptările și mai am încă o veste neplăcută pentru tine: eu nu schimbam IP-urile celor 400 de calculatoare, găsisem o metodă să-și păstreze fiecare IP-ul, însă fără să le aloc IP-uri fixe.

       Serverul DHCP atribuia IP-urile pe durată limitată, de-obicei pentru 24 de ore, însă în unele perioade foloseam o durată de numai 20 de minute. Când ajungea la jumătate perioadei, serverul reînnoia IP-ul calculatorului respectiv, dar îi dădea același IP. La fel se întâmpla și la fiecare pornire, serverul DHCP îi dădea mereu același IP unui anume calculator, dar nu era IP fix, deci nu era ”al calculatorului”.

       P.S. după faza cu NAT, când nu știai ce e un AS-number, ai demonstrat deja că ”împăratul e gol” și la capitolul alocări de IP-uri. Orice nouă strădanie este oricum ”surplus to requirements” 😀

      • „găsisem o metodă să-și păstreze fiecare IP-ul” deci ati descoperit apa calda la vremea respectiva :)))

       <> in traducere asta vine cam asa: IP-ul nu era fix, pentru ca era alocat pe baza de MAC de catre serverul de DHCP, MAC-ul fiind adresa fizica a placii de retea, placa de retea apartinand calculatorului, dar IP-ul nu apartinea calculatorului (logic!?) pentru ca apartinea placii de retea care era infipta (sau poate chiar integrata) in placa de baza a calculatorului :).

       Domn’ @Harald, ca sa va lamuresc cum e si cu IP-urile oamenilor pe care ISP -ul le tot schimba, pur si simplu in lume nu exista destule IP-uri publice pentru protocolul IPv4 pentru ca omul care a spus ca nu va fi nevoie niciodata de mai mult de 64 KBytes memorie RAM la un calculator, s-a gandit ca de ce ar fi nevoie de mai mult de ~4 miliarde de IP-uri pentru o planeta cu 5 miliarde (sau cati oameni erau la momentul respectiv). Din cele ~4 miliarde de IP-uri o buna parte sunt alocate pentru clasele de IP-uri private/interne (cum probabil ca ati avut si la cele 400 de servere) :).
       Prin urmare, ISP-urile nu au destule IP-uri publice pentru toti clientii lor si pentru N device-uri per client. Solutia este cu IPv6 doar ca deocamdata problema nu este suficient de stringenta iar unii ISP inca mai au echipamente arhaice care suporta doar IPv4.

       „P.S. după faza cu NAT, când nu știai ce e un AS-number, ai demonstrat deja că ”împăratul e gol” și la capitolul alocări de IP-uri. Orice nouă strădanie este oricum ”surplus to requirements” ” zise persoana care „gasise o metoda” sa aloce pe baza de MAC acelasi IP din serverul de DHCP. Daca ati fi facut vreo facultate in domeniu, ati fi invatat la cursurile de retelistica despre MAC,DHCP,DNS,ARP,NAT,PAT,IPv4,TCP/IP,Routing,BGP, si multe altele, dar nah, la scoala Facebook s-a predat doar lectia cu AS-number si cele 400 de calculatoare pentru care se gasise „o metoda” de a le aloca tot timpul acelasi IP.

       P.S. Mie chiar mi-a placut toata partea de retelistica si o buna parte din lucrurile predate la cursuri le experimentasem deja din curiozitate, ulterior m-a ajutat sa pot sa fac chestii mai complexe cum ar fi load balancing si failover intre 3 ISP direct din regulile de IPTABLES, tunneling pentru accesarea unui calculator din spatele unui firewall securizat (era un calculator din reteaua unei banci), ping flood la vecinii de camera din camin care ascultau muzica tare la calculator, sniffing MAC table overflow la switch urmat de sniffing pentru a intercepta convorbirile persoanelor care erau in netcafe-ul la care eram si eu – lucruri tampite facute in tinerete :))). Azi imi folosesc cunostiintele de networking in scopuri mai utile si productive la job.

      • @narci – „in lume nu exista destule IP-uri publice pentru protocolul IPv4”

       Aiureala asta o aud de peste 20 de ani, e la fel ca și consensul celor 97% cu privire la încălzirea globală antropogenă 😀

       Ai încercat să obții 2048 de IP-uri și nu le-ai primit?

       Orice păcălici care încearcă să pretindă că are habar de domeniu, dar n-a avut în viața lui IP-uri proprii, înregistrate pe numele lui sau al firmei lui, începe cu astfel de povești ”responsabile” despre resursele limitate ale internetului.

      • „Ai încercat să obții 2048 de IP-uri și nu le-ai primit?” de ce as vrea sa obtin 2048 IP-uri? Chiar si cu 400 servere tot nu mi-ar trebui 2048 IP-uri nu-i asa? Am „administrat” si eu o data o clasa mica de /29 IP-uri publice IPv4, ca doar de atatea aveam nevoie.
       „resursele limitate ale internetului” cred ca nu intelegi faptul ca IPv4 si IPv6 sunt protocoale de comunicare si nu reprezinta internetul in sine astfel incat sa aiba sau sa nu aiba vreo limitare :).

      • @narci – „m-a ajutat sa pot sa fac chestii mai complexe chestii mai complexe cum ar fi load balancing si failover intre 3 ISP”

       Asta ai ”împrumutat-o” chiar din comentariile mele, după ce am povestit că aveam 3 provideri diferiți, tot într-o conversație cu tine 😀

       La vremea aceea erai complet străin de subiect, acum deja ți l-ai însușit, exact în maniera lui Victor Ponta. Unii oameni au făcut diverse lucruri, alții citesc pe internet despre acele lucruri, cam asta e diferența dintre noi.

      • @narci – „de ce as vrea sa obtin 2048 IP-uri?”

       N-ai de ce să vrei 2048 de IP-uri și nici n-ai cum să ieși din colțul în care te-ai înghesuit singur 😀

       Dacă ai fi avut nevoie de 2048 de IP-uri, ai fi văzut singur că nu ți se refuză alocarea lor, deci ideea că „in lume nu exista destule IP-uri publice pentru protocolul IPv4” nu are nicio acoperire în realitate. E doar o mantră a neaveniților din domeniu, exact ca și ”resursele limitate ale planetei” din poveștile eco-marxiste.

       Prețiozitățile cu ”o clasă /29” păstrează-le pentru colegii tăi, când vă spuneți poveștii unii altora. Comentatorii de pe-aici sunt oameni obișnuiți, care nu știu că asta înseamnă doar 8 IP-uri, din care utilizabile efectiv sunt doar 6.

      • @Harald dar de fapt @narci
       Hai sa ii facem hatarul lui narci si sa spunem ca sunt toate 8 si ca narci stie puterile lui 2 si de CIDR.
       Dar sa explice diferenta dintre NAT si PAT si fara sa se bage in PAT sub plapuma! Sau sub pat sau in dulap ca si cum a venit sotul/sotia acasa si vede amanta/amantul! :))

     • @Harald „N-ai de ce să vrei 2048 de IP-uri și nici n-ai cum să ieși din colțul în care te-ai înghesuit singur” cum sa-ti explic (pe intelesul tau de psiholog), unii oameni au reusit sa-si rezolve complexele si nu au nevoie sa detina 2048 de IP-uri reale doar ca isi mangaie orgoliul. Ba mai mult, telefonul pe care il detin are deja peste 4 ani si 2 colturi ale ecranului sunt sparte, dar ma incapatanez sa-l pastrez cat timp inca este functional. In plus mi-am dat seama ca in general in societate, e mai benefic pentru mine sa nu imi afisez bunastarea. Cand te imbraci mai modest si cei din jur iti vorbesc pe ton de superioritate, ai instant un feedback excelent pentru a-ti da seama cu cine stai de vorba. E valabil si invers. Cred ca am mai zis aici povestea cand am mers la reprezentanta Audi imbracat in haine zdrentuite iar cei de la receptie m-au tratat ca pe un om normal, fara sa ma cunoasca, fara sa stie ce masina am :).

      Am un amic care are in colectia lui de masini cel putin o masina care valoreaza mai mult decat tot ce am strans eu in toata viata, omul umbla cu un telefon cu butoane. Si-a invatat lectia in modul brutal, dupa ce a fost rapit, batut si jefuit. Iti spun toate aceste lucruri ca sa intelegi ca orgoliile pot sa aduca de multe ori prejudicii.

      Referitor la cei 3 ISP cu care faceam failover, sa stii ca desi pare aproape imposibila o coincidenta ca si altcineva in lumea asta in afara de tine sa fi administrat 3 conexiuni de la 3 ISP diferiti, exista totusi aceasta probabilitate (sper ca nu e nevoie sa-ti explc si tie ironia, nu de alta dar sunt unii pe aici care au nevoie de subtitrari – nu cred ca e cazul tau pentru ca ai IQ-ul mai mare fata de al lor).
      Referitor la „înseamnă doar 8 IP-uri, din care utilizabile efectiv sunt doar 6” sa stii ca „am gasit o metoda” prin care am reusit de facto sa le folosesc pe toate 8.
      Oricum, long story short, eu am administrat un amarat subnet de 8 IP-uri pe cand tu ai administrat un subnet de 2048 IP-uri. Nu e acelasi lucru, ai nevoie de cunostiinte mai avansate cand administrezi 2048 IP-uri fata de atunci cand administrezi 8 IP-uri, nu-i asa? :)

      P.S. Daca ai fi administrat tu cu adevarat acea retea si calculatoare (nu amicul/prietenul tau), ai fi stiut cume ra implementata „metoda” prin care „ai reusit” sa dai unui calculator tot timpul acelasi IP. E un lucru pe care il stie un pusti de liceu care si-a configurat routerul pentru internet, nu un ditamai administratorul de 2048 IP-uri :).

      • @narci – cred că e cam a 5-a oară când avem discuția asta: ai aceeași problemă ca Victor Ponta. Se numește mitomanie și derivă din lipsa de maturizare cognitivă / afectivă. Se întâlnește în mod natural la copii, dar la ei trece. La adulți nu trece, aici exemplul lui Victor Ponta e din nou edificator.

       Un singur exemplu din ultimul comentariu: ai pus în ghilimele ”ai reușit”, ca și cum m-ai fi citat pe mine. În care comentariu am scris eu ”am reușit”? Citează-l cu dată și oră.

       În esență, rostul comentariilor tale este să scrii despre tine și să-ți aperi din răsputeri disfuncționalitatea, prin noi fabulații care să apară drept dovezi pentru fabulațiile mai vechi. Încearcă să înțelegi că nu păcălești pe nimeni, se vede când reciți chestii citite pe internet. Oamenii folosesc cu totul alt mod de a relata experiențe proprii. Inclusiv tu însuți.

      • @Harald, mi-am dat seama ca tu suferi grav de ceea ce in literatura de specialitate se cheama efectul Dunning-Kruger. Prin urmare, nu am cum sa cer mai multe de la tine :).

      • @narci – ce rol îți atribui singur în conversația asta, încât să te consideri îndreptățit ”să ceri ceva de la mine” ? Te-ai amestecat în explicația oferită lui @Robert despre IP-uri fără să contribui cu nimic la ea, ai deturnat ca de-obicei discuția spre propria ta persoană și spre realizări imaginare de-ale tale și ai demonstrat încă o dată că ”împăratul e gol”.

       Încearcă să conștientizezi raporturile reale dintre noi, nu îți revine rolul să ceri nimic de la mine. Ți-am mai spus că nu păcălești pe nimeni. Nici cu ad hominem, nici când recurgi la comunicare patologică.

    • Asa este @Robert, sunt omniprezent, doar eu comentez aici pe platforma pentru ca ma plictisesc de moarte si nu am altceva mai bun de facut decat sa trolez pe X si Y in timp ce sustin interesele Chinei :))).
     Doamne, voi chiar nu mai aveti niciun dram de logica sau suferiti de paranoia acuta?

      • Nu multe. Vreo 25 electrice. Dar se pare ca de la una din asta a început dezastrul! Și arde de ceva vreme!! Ca tot vorbeam de ceva timp de cât de frumos ard mașinile electrice! Nu-i așa nea Narci?

      • Bravo @Robert, „multe din ele electrice” adica 25 din 3000, 25 din 3000 e foarte mult (ma rog, depinde cu cine ai facut matematica in clasele 1-4). Iar pentru @Sibisan Catalin daca ai citit cu atentie articolul, se spune faptul ca „se crede ca focul ar fi izbugnit de la o masina electrica”.
       Dar despre incendiul relativ recent de la Petromidia, nicio vorba, niciun link, nimic?

      • @narci
       Încerci iarăși să o dai cotită. Nici in ceasul al 12-lea nu ai recunoaște că ai greșit. Șansele să scapi cu viața din o mașină electrică in flăcări sunt mult mai mici decât din una “pe petrol”.
       Observi și tu că toți, de la companii de asigurări la cele de transport vorbesc despre condiții speciale de transport pentru EV? Că astea când încep sa ardă sunt al naibii de greu și cu costuri incredibil de mari de stins?
       Comparația de acum ceva timp era între o mașină electrică și una clasică. Fumigena “Petromidia” nu are ce căuta pe aici! Serios, poți mai mult de-atât, nea Narci!

      • 498 ev-uri din 3783 vehicule. declarație K Line [proprietarul navei]. oare cum se calculează amprenta de carbon a acestor mașini?

      • @euNuke
       E adevărat. Astea sunt ultimele informații, de ieri după-masă. Timp de 3 zile însă vorbeau doar de 25.

 29. O veste proastă: Cel mai mare proiect de fuziune nucleară din lume are mari probleme

  Cu fiecare deceniu care trece, acest monument record al marii științe internaționale seamănă din ce în ce mai puțin cu o catedrală – și tot mai mult cu un mausoleu.

  E vorba de proiectul ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), prezentat ca fiind „calea către o nouă energie” și care a întâmpinat un nou obstacol. „Cel mai mare experiment de fuziune din lume”, a relatat Bloomberg, „se confruntă cu noi întârzieri și cu costuri suplimentare de miliarde de dolari, după ce piesele defecte și lanțurile de aprovizionare întrerupte au perturbat construcția reactorului din sudul Franței”.

  ITER se află în pragul unui dezastru record, în condițiile în care întârzierile și depășirile bugetare acumulate amenință să facă din acest proiect științific cel mai întârziat și cel mai scump proiect din istorie.

  Detalii,

  https://www.scientificamerican.com/article/worlds-largest-fusion-project-is-in-big-trouble-new-documents-reveal/

  • Proaspat de azi de la BBC.
   https://www.bbc.co.uk/news/technology-66304564

   Lumea nu prea stie despre ce e vorba.
   Dar exista standarde precum ISO 9000 pentru calitate si ISO 14000 pentru mediu.
   Fac pariu ca majoritatea celor care trancanesc despre ESG nu au habar despre ce vorbesc si cu atat mai putin cat costa de implementat si mentinut in realitate astfel de standarde in productie.

  • Ori are tranji ori oxiuri, ceva are. Dece sa retras din Mali? Acum merge la plaja in Pacific cica sa refaca relatiile cu fostele colonii. Australia a anulat un contract enorm pentru niste submarine frantuzesi si a optat pentru US si UK. Planurile submarinelor frantuzesti au fost diseminate chinezilor…Oi Oi Boje Moi

  • deci daca e seceta e de la incalzire globala, iar daca-s precipitatii abundente e tot incalzire globala;
   ieri pe la orele 16 erau 17C si un soi de lapovita, tot de la incalzirea globala; care incalzire globala e musai de la emisii, care emisii se pare ca incalzesc numai cand e cald afara;
   interesant a fost ca, intrand la dos, in baie, am avut ocazia sa experimentez cum gresia si faianta se simteau fierbinti in comparatie cu aerul care apucase deja sa se raceasca serios: inertia termica e data de solide, nu de gaze, cu atat mai putin de 4/10000 molecule de codoi

  • În 2021 am publicat articolul În ultimii 40 ani, temperatura medie anuală din România a crescut cu circa 2°C, în care am analizat posibile erori ale temperaturilor înregistrate de stațiile meteo din România. Într-un comentariu, am făcut următoarea precizare:

   Una din întrebările adresate prin e-mail doamnei Roxana Bojariu a fost dacă există vreun studiu românesc publicat despre analiza erorilor de la stațiile meteo incluse în baza de date NASA GISS sau alte stații din România. Dacă există, ar fi interesant de știut ce procedee s-au folosit pentru eliminarea/minimalizarea erorilor.

   Răspunsul dnei Bojariu a fost următorul:

   Prima precizare: nu mai sunt șefa Departamentului de climatologie de la ANM din Februarie 2021 :) Apoi, efectiv nu am avut timp să vă răspund la e-mail-ul de acum 3 zile, mă gândeam să o fac la sfârșitul săptămânii.

   Mai sunt și alte observații de făcut asupra comentariilor dvs. legate de bilanțului radiativ. Poate la sfârșit de săptămână.

   De la acest răspuns au trecut peste 100 săptămâni fără răspuns. Logic mi se pare să conchid că răspunsul nu poate fi formulat.

   Restul este tăcere…

 30. Scopul acelui articol este dezvăluit în 4 cuvinte:

  „Tranziția verde e inevitabilă”

  Asta e treaba angajaților de la Administrația Națională de Meteorologie, ”tranziția verde”?

  Pentru informarea Roxanei Bojariu, tranziția verde nu e deloc inevitabilă. Tranziția verde va fi abandonată, la fel cum a fost abandonată construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, cu care Roxana Bojariu a crescut și s-a format ca om, pe vremea când era pionieră și utecistă.

  • Propagandă. De sezon, că acuși trece vara și nu și-au făcut planul de articole/interviuri/ateliere/trolaje de forum.

  • De abia acum am inteles semnul divin care mi s-a dat.
   Eram in vacanta de vara la bunici.
   Am facut temperatura mare..
   Dormeam in camera din fata cu o plapuma de aia cum a descris Bobonete.
   Termometrele erau cu mercur. Evident pentru un copil nu se lua temperatura axilar (la sub brat) si nici in gura (oral).
   Mare greseala procedurala/operationala a facut unchiul.pentru ca am generat o cantitate semnificativa de gaze sulfuroase. Si el a trebuit sa ma admonesteze si sa evacueze camera pentru vreo doua minute..
   Cateva morale/observatii la povestea asta:
   1) trebuie sa stii unde si cum sa iei temperatura
   2) nu cred ca era Covid
   3) se mergea cu birja pana la gara si la spitalul orasenesc- nici atunci nu era dezvoltata infrastructura.
   4) Nici mult mai tarziu nu am inteles semnul cu toate ca veneau mirosuri de departe de la Policolor.
   6) De dragul ecoapocalipticilor sunt dispus sa repet in prezenta lor experienta/evenimentul asta chiar si fara a avea temperatura si fara manevre invazive :))
   As dori ca martori la reconstituirea evenimenului asta reprezentanti oficiali din Germania, Rusia si China.
   7. Doresc ca raportul si esantioane din experiment sa fie trimise Berlin si Bruxelles.

 31. „The UN’s climate alarmism has gone too far!
  UN secretary-general Antonio Guterres has declared that ‘the era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived’. As if that were not enough, Guterres declared that ‘the air is unbreathable, the heat is unbearable’.
  Three years ago, I wrote a satirical novel, The Denial, in which a future government kept renaming the Department of Climate Change so that it became, in turn, the Department of Climate Crisis, the Department of Climate Emergency, the Department of Climate Cataclysm, the Department for the Climate Apocalypse, and the Department of the Climate Armageddon. (It also, incidentally, saw a character debanked for his views on climate change). Guterres has brought that hysterical world a little bit closer.”
  Ross Clark ,”The Spectator”, 27.07.3023

 32. Mananc niste falafel Dom Durak, vreti? Am inceput sa ignor anomaliile astea. Fie din US fie din Ro.
  Bunul simt, asta-i broblema; LIPSESTE

  • Prima oara cand am mancat falafel era in 1991 in Israel la o dugheana langa statia de autobuz.
   Vanzatorul m-a intrebat daca vreau sos tunisian spicy.
   Am zis ca vreau.
   Mi-a luat gura foc! Noroc ca luasem si o Cola rece! :))
   In UK erau multi colegi care cereau spicy si la restaurantele indiene unde mai mergeam cu ei.
   Si ii si mai tachinau pe ospatari cu „this is all what you’ve got?”
   Cred ca aveau oarece tendinte sinucigase! :))

   • A fost in Pipera un restaurant indian bun de tot. Ne adunam o data pe an toti acolo, terasa era sub o bolta de trandafiri frumoasa si mincarea traznet. In dreptul unora dintre feluri scria: „foarte condimentat, se adreseaza numai cunoscatorilor”.
    Comandam 8-10 feluri, care cum, mai condimentat sau nu. Femeile mai usurel, stiau ele ce si cum. Vin mincarurile si ne-apucam de-nfulecat. Spre surpriza mea mincarurile veneau la platou nu individual, si-si lua fiecare. Ca la chinezi adica.
    Dupa o vreme platourile incep sa circule pe masa – da-mi si mie din aia, cum e aia, vreau si eu din aia etc. Totul era excelent, si mincarea si atmosfera. Dar dintr-o data masa se cam linisteste. Uneori cind femeile tac se impune o liniste care nu prevesteste nimic bun. Ma uit in jur, nasucuri deversau, ochisori se inroseau, rimeluri se prelingeau, savante machiaje se descompuneau. M-am spart de ris sub tirul privirilor lor devenite din plingacioase ucigase. Bon, de-ar putea ele sa ucida din priviri rata criminalitatii ar creste la ceruri …
    Ce se intimplase? Citeva fete nimerisera platouri spicy – citeva erau intr-adevar crincene – si bietele fete perspirau (va rog, femeia moderna si contemporana nu transpira, ea perspira. Ia, stiinta medicinei sa ia aminte si sa invete de la DivaHair, bine?) abundent si machiajele lor se lichefiau vizibil. Evident s-au dus toate la buda sa-i refaca boielile faciale in uriasele mele hohote de ris. Rideam si sub privirile lor ucigase revenite cit de cit la aparenta convenabila dupa indelunga vizita la buda.
    Restaurantul ala a disparut, or fi facut fetele vraji :)))

    • Eu banuiesc ca astea cu spicy sunt de fapt metode milenare de slabire si detoxifiere! :))

     Si asta imi aduce aminte de bancul cu unul care sughita incontinuu.
     Si doctorul i-a dat din gresela un purgativ puternic.
     Si il intreaba: ti-a trecut sughitul?
     Raspunde pacientul: Da! Credeti ca mai am curajul sa sughit?
     :))

   • Dom Durak, deobicei cand mananc acasa, dau si cainelui acolo. Azi i-am dat falafel si nu a vrut un timp. Am pus peste o mancarime cum facea Rivkah. Inimioare de pui cu sos de rosii. A mancat, acum rasufla greu

 33. https://www.msn.com/en-gb/news/world/don-t-overstate-1-5-degrees-c-threat-new-ipcc-head-says/ar-AA1exrf5?ocid=winp2fptaskbar&cvid=79303e3d6d8f4b1ea65761c611993bf5&ei=26

  Adica ne-au fentat ca nu vine sfarsitul lumii? Ce supriza de mari proportii!
  Mie imi este frica de reinvierea marile realizari ceausiste cu transportul public pe scara autobuzelor.
  Parca vad ca o sa faca un proiect din bani PNRR care se numeste ori 368-Drumul Taberei sau 102-Survivor.
  :))
  Si cu angajati la metro cu tasere si biciusti si cu aparate de luat temperatura la calatori.
  Uber-ul o sa il interzica si o sa fie rikshe de la vreo societate de a lui Firea sau Clotilde.

  • Un semn neașteptat de bun simț din partea noului șef al IPCC.

   Să sperăm că este vorba de mai mult bun simț, dar am mai citit această poveste. În momentul în care ne apropiem sau depășim pragul a ceea ce urma să ne pecetluiască sfârșitul (creșterea populației, epuizarea resurselor, creșterea temperaturilor) fără niciunul dintre efectele nefaste prezise anterior, se mută poarta și se schimbă regulile de marcare a golului. Poate că noua poartă va fi la 2°C. Deja, după cum am scris la un alt articol, schimbarea climei a pierdul pole position in favoarea inteligenței artificiale, epiddemiilor și războiului nuclear.

   Schimbările geosistemelor, printre care și ale climei, trebuie urmărite cu seriozitate dar și cu bun simț, nu sub amenințările unei instanțe judecătorești care amenință omenirea cu o condamnare irevocabilă. Am propus întotdeauna o discuție/dezbatere științică în care toate părțile să fie ascultate, fără prejudecăți și acrimonii.

 34. /…/

  Încercați (că se poate) să folosiți un alt nicknme. Canibalizarea lui @Harald nu vă asigură publicarea comentariilor.

  Constantin Crânganu

    • Ei na Dom Durak, am fost si eu la pescuit cu dirijabilul. Dirijabil cu hidrogen verde si baterii cu litiu. Am si de unde sa le umplu cu corent pe viitor. Ontario mai cladeste niste reactoare nucleare. De, nevoie mare de corent cu EV-urile astea. In Bruce Peninsula… Anglezii dau de foreaza dupa petrol in Marea Nordului. Oi oi boje moi. Au ramas fara uraniu saracii…Wagner merge in Niger.
     O ce lume minunata si chiar asezata, predestinata.
     Numai bine va urez, Shalom!

 35. Un moment de sinceritate din partea BBC:

  În ritmul în care se instalează acum pompe de căldură în UK, va fi nevoie de 400 de ani pentru ca toate locuințele britanice să fie dotate cu asemenea pompe. Există niște grant-uri de 5.000 de lire acordate de guvern (7.500 de lire în Scoția) însă contribuția proprie a beneficiarului rămâne suficient de mare, încât numai 12.000 de asemenea grant-uri au fost încasate de cetățeni până acum.

  https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-66359093

  Hidrogenul e noua modă în lumea eco-marxistă, așa că nu putea să lipsească nici dintre soluțiile-minune de încălzire a locuințelor. Însă cetățenii din Ellesmere Port s-au dovedit lipsiți de conștiință civică 😀 și au refuzat să participe la experimentul prin care ar fi trebuit să rămână fără gaz metan în schimbul hidrogenului.

  https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-66165484

  Proiectul-pilot din Ellesmere Port a fost anulat, dar guvernul crede că poate încerca un nou proiect-pilot similar la Redcar. Pentru suporterii Stelei, bancul cu patrula încă doare (4-2 la Middlesbrough). Redcar e lângă Middlesbrough 😀

  Am fost pe-acolo, oamenii din zonă sunt destul de săraci, e greu de crezut că vor renunța la gaz metan în 2025 în schimbul hidrogenului oferit de guvern, dar BBC vine cu o soluție patriotică – hidrogenul va proveni din apa ”oceanelor noastre”:

  ”Most of the readily available hydrogen is locked up in the water of our oceans”.

  Fraza memorabilă se regăsește în articolul din primul link de mai sus.

  • REUTERS, July 31, 2023

   Britain commits to hundreds of North Sea oil and gas licences

   Marea Britanie s-a angajat luni să acorde sute de licențe pentru extracția de petrol și gaze din Marea Nordului, ca parte a eforturilor de a deveni mai independentă din punct de vedere energetic, atrăgând critici din partea militanților pentru mediu.

   Premierul Rishi Sunak a confirmat planurile pentru peste 100 de astfel de licențe, care au atras oferte la începutul acestui an și a declarat că ar putea fi acordate sute de licențe în viitor.

   Un sondaj din aceeași zi arată că publicul sprijină aceste măsuri: 42% pentru vs. 27% contra.

   • Vom trăi și vom vedea. Pe Liz Truss au dat-o jos după 6 săptămâni, exact după ce venise chiar cu programul de acordare a noi licențe pentru extracția de petrol și gaze din Marea Nordului.

    Rishi Sunak a fost din echipa lui Boris Johnson, există azi unele fricțiuni între ei, dar e greu de crezut că va adopta politicile lui Liz Truss.

    A trecut mai puțin de un an de-atunci, lucrurile s-au mai degradat un pic pe-aici, se văd efectiv străzile pustii, o mulțime de spații comerciale goale, unele proaspăt renovate, dar tot fără chiriași etc. Există discuții deschise despre Brexit-ul eșuat, dar unele sunt ipocrite, pentru că diverse măsuri adoptate în prezent n-au nicio legătură cu Brexit-ul.

    Ca exemplu concret, am ajuns să nu mai cumpăr nimic din State, pentru că trebuie să plătesc vamă și TVA chiar și pentru un produs de 10 dolari. Cu tot cu transport, ajung să plătesc 24 de dolari pentru produsul de 10 dolari, deci nu-l mai cumpăr. În timp ce atunci când expediez ceva în State, una companiile de curierat îmi afișează un banner mare pe site, când fac booking-ul: ”dacă valoarea declarată este mai mică de 800 de dolari, destinatarul nu va trebui să plătească taxe vamale”.

    Asta n-are nimic de-a face cu Brexit-ul, politica asta vamală a fost implementată chiar de Rishi Sunak, când era ministru de Finanțe (Chancellor of the Exchequer se numește funcția respectivă aici). Și mai există încă un mic amănunt: Rishi Sunak a fost desemnat premier de noul rege, care e mult mai progresist decât era regina Elizabeth II. Este greu de crezut că regele nu avea niște așteptări clare de la Rishi Sunak, atunci când l-a numit. Dacă ar fi preferat politicile lui Liz Truss, ar fi lăsat-o pe Liz Truss să le pună în aplicare.

    P.S. Primul ministru e un fel de împuternicit al regelui în UK, guvernul e al Majestății Sale, așa merg lucrurile pe-aici 😀

 36. Las aici un mesaj in speranța ca domnul Crânganu îl va publica chiar dacă nu are legatură cu articolul dânsului.
  Am asistat astăzi siderat la cenzura de cea mai joasă speță pe care o credeam străină site-ului contributors.ro.
  La ultimul articol al domnului Morariu-https://www.contributors.ro/gheorghe-ursu-filmul/comment-page-1/?unapproved=573169&moderation-hash=991f17054b724ff13c422b97bf2dc5ea#comment-57316-, la comentariul lui @neamtu tiganu ( primul), autorul a răspuns probabil plin de sentimentul frustrării, concediind-și rațiunea printr-un mesaj rasist de cea mai joasă speță. Pur și simplu descalificabil.
  La reacția mea și a altor comentatori, inițial niciun răspuns. Timp de o zi au stat mesajele pe forum. După o jumătate de zi, răspunsul lui @neamtu tiganu nu mai era primul.Ca prin minune, moderatorul și-a dat seama ca altcineva scrisese înainte și mesajul de la care a pornit totul era puțin mai jos.
  După care au fost șterse toate mesajele care erau legate de cel al lui @neamtu tiganu. Nu doar cel al domnului Morariu, plin de venin și rasist ci toate mesajele. Culmea e ca se vorbea in articol de ing. Gheorghe Ursu și securitate. Reacția moderatorului este demnă de securitatea amintită sau state asemenea Chinei și Coreei de Nord.
  Încă un amănunt. In versiunea pentru smartphone articolul in cauză apare doar in partea a doua a paginii chiar dacă este unul recent. Încercările de abatare a atenției sau frica de o amenda din partea instituțiilor care se ocupă cu combaterea rasismului au dus la o reacție o moderatorilor sau a celor care dețin site-ul demnă de radio Erevan!

   • Nu este din pacate.
    D-l Morariu face dovada aproape zilnic ca:
    a) este incapabil sa discute cu argumente
    b) recurge la insulte in mod permanent
    c) lasa comentarii de la trolleri securisti
    d) da loc frustrarilor personale legate de perceptia celorlalti despre dansul, fost laureat al UNITER.
    e) a dat dovada inadaptarii pentru lumea moderna asteptand ca altii sa ii ofere informatia „mestecata” pe tava. ChatGPT este ceva complet strain pentru dumnealui.
    f) a demonstrat in mod repetat ca nu stie incadrarea sociala a unor piese sau filme pe care le recenzeaza superficial
    g) incearca sa se prezinte ca un admirator al libertatii verbale de pe vremuri de la Europa Libera si actioneaza ca un cenzor stalinist

    @Sibisan Catalin
    Radio Erevan era nostim.
    D-l Morariu nu este de loc nostim.
    Constipatia culturala de care da dovada nu ajuta de loc si mie imi trezeste o combinatie de mila si dispret.

    • Comparația cu radio Erevan se referea la moderatori, nu la domnul Morariu. Cred ca e destul de clar. Modul neprofesionist, “ la disperare”, reacțiile fără cap și coadă stârnesc in același timp sentimente de dispreț și amuzament!

  • Am văzut acele comentarii, nu era nimic rasist acolo. Văd că mai nou dl. Cătălin o face pe progresistul si vede rasism unde nici nu e dar de etichetele pe care dumnealui le pune altora nu zice nimic. Câteva remarci:
   1. În primul rând însuși nickname-ul „neamtu țiganu” ascunde o oarecare urma de rasism dar e un nickname pana la urma si trebuie tratat ca atare. De ce autorul lui a optat pt aceasta alegere, treaba lui;
   2. Dl. Neamțu Țiganu mai comentează si aiurea uneori, daca se mai leagă autorii de el asta e, își asumă fiecare ce zice;
   3. Dl. Morariu este cunosc pentru agresivitatea cu care comentează si pentru felul în care hartuieste scriitorii din Romania (dati numai o cautare pe net). Dacă un autor cenzurează si este agresiv nu vad de ce cineva ar continua sa posteze comentarii sau chiar sa-i citească articolele.
   4. Comentariul la care va refereati nu are legatura cu rasismul, e un mișto ieftin facut unui nickname.

   • Daca nu stiti macar sa nu vorbiti.
    Romanii erau considerati si tratati de aborigenii teutonici ca fiind tigani cu toate conotatiile negative ariene, fasciste si naziste.

    • E adevărat că dl. Morariu da dovada de agresivitate in comentarii. Dar la fel de adevarat e ca dv comentați de multe ori doar ca sa va aflati in treaba si sa provocați astfel de reacții. Cu excepția unor tendințe de masochism, de ce continuati sa postati mereu la dl. Morariu? A se scuti astfel de intervenții.

     • Nu postez mereu! Am scris de 3 sau 4 ori când am avut ceva de spus. Si de vreo 2 ori când îi aduceam aminte de telefoanele de intimidare. Că el nu doar scrie, el e omul faptelor! Oricum alea nu au trecut de moderare! Că mai nou așa se cheamă cenzura!

   • Am vazut „faza” absolut intimplator, fiindca nu ma intereseaza ce are de spus dl Morariu (ma uit uneori doar sa vad cu cine se mai cearta), iar de grafomani care au ceva „important” de postat pe internet in fiecare zi fug unde vad cu ochii. Cine publica mai mult de un articol pe saptamina ori nu are nimic de spus, ori e propagandist platit, ori e un grafoman care ar avea nevoie de ingrijiri de specialitate, nu de conexiune la internet.

    Pe de alta parte, obiectiunea lui Lazar fata de interventia jenibil de progresista a domnului Sibisan Catalin (un exemplu didactic de cheap shot) e 100% corecta. Un om cu mintea acasa nu va aplica lovituri sub centura unui vecin care l-a deranjat cu ceva, folosindu-se de tehnici militienesti, metode securistice, sau acuzatii/etichetari progresist-neomarxiste.

    Acuzatiile gratuite (puneti-i sa defineaca termenii si veti vedea ca nu stiu despre ce vorbesc) de rasism, de white supremacy, de antisemitism, de homofobie, transfobie si altele asemenea, amintind de prostanacul care a fost mincat de lupi dupa ce a alertat satul de doua ori strigind in toiul noptii, ca sa faca un spirit de gluma, „Lupul la oi!!!”, se folosesc astazi – intensiv si programatic – cu o teribil de mare usurinta, golidu-le astfel de orice continut. Scopul urmarit de elitele progresiste prin acest asalt cultural-mediatic este distrugerea elementelor unificatoare care definesc popoarele si civilizatiile, adica atomizarea societatii, pentru ca in final, cind fiecare va lupta cu disperare impotriva tuturor, portile haului salvator globalist, pe care scrie „You’ll Own Nothing and You’ll Be Happy”, sa li se deschida larg humanoizilor ovinizati, vaccinati si cipati.

    Dupa ce ca – in vremurile astea absolut kkcioase de marxism cultural impins pina la dementza colectiva – noi (albi, crestini, barbati heterosexuali, familisti cu copii) am luat locul chiaburilor, al mosierilor, al burghezilor (exploatatorii din vremea luptei de clasa a marxismului economic) ca tinte predilecte ale ministerelor propagandei din Europa si din America de Nord si sintem etichetati la gramada ca rasisti, albi suprematisti, bigoti, homofobi, transfobi, antisemiti, putinisti, rusofili si alte multe inventii, tot ce mai lipseste e sa vezi ca apare cite unul dintre NOI care gargariseste exact ca EI.

    PS
    Cei care au trait ca adulti pe vremea dictaturii lui Ceausescu isi mai amintesc ca in epoca existau trei tabuuri mari si late: familia Ceausescu, sistemul comunist si partidul unic.

    In ziua de azi, cind democratia a invins la orase si sate, folosindu-se pentru asta toata forta, inclusiv covoare de bombe, si libertatea de expresie e sacra, avem liste intregi de entitati despre care nu putem sa vorbim decit in felul recomandat de ideologii elitei globaliste, altfel raminem fara job, bancile ne inchid conturile (cum a patit-o recent Nigel Farage fiindca valorile lui veneau in coliziune cu, maiculita mare, VALORILE (!) BANCII!! Mariei Sale Banca!!! Sau, cu vreun an in urma, niste camionagii canadieni care au refuzat sa se vaccineze cu niste laturi vindute de un veterinar. Dracu a stiut ca si bancile au „valori”. Mai urmeaza bordelurile, ca mai jos nu mai e nimic.

    Cineva ar trebui sa repete operatiunea asta. Macar o data la 2000 de ani.

    • @Cheap Shot
     Faptul că sunt acuzat când ca sunt prea de dreapta, când ca sunt prea de stânga ma bucură. Adică cand sunt super-progresist cand sunt pro-AfD. In mintea unora nu exista decât înregimentare in una din cauze. Nu mai exista cale de mijloc. Nu mai există principii,nimic sfânt.
     E adevărat ca tăvălugul progresist înaintează la viteză maximă, dar asta nu înseamnă ca extrema dreapta e soluția.
     Și exact așa ar trebui combătuți progresiștii, arătând limite, nu sărind peste ele. Comentariul domnului Morariu a depășit orice fel de bun simț sau bariere rasiste.
     Și dacă acum o săptămână-doua comentam la un articol al domnului Andreescu afirmând foarte clar sunt împotriva “acțiunii afirmative”,consider normal să-i atrag atenția unuia care consideră că toți țiganii sunt nesimțiți, needucați și trăiesc in șatre că a sărit calul!
     P.S. Domnul Morariu a mai scris un articol astfel ca precedentul a dispărut cu totul de pe pagina principală! Și astfel cercul se închide.

    • Apropo de „operatiunea asta” – era anti-case-de-schimb de langa templu. :))
     Ca veneau pelerini si aveau nevoie sa schimbe monede.
     Ca erau si pungasi care dadeau tepe cu cursul de schimb nu cred ca se poate exclude asta.
     Si pe mine au vrut sa ma tepuiasca cu 8% in anii ’90 la o casa de schimb din Amsterdam. Norocul meu ca am fost atent, cu toate ca era dupa ce condusesem sute de kilometri si era si tarziu si eram si nemancat.

     Nu va plac bancile indiferent care ar fi motivele?
     Bani-la-saltea, criptomonede si cumparat parloage sunt optiunile pe care le aveti. Plus eduktie.

   • Domnule Lazăr, modul in care comentați mă face sa cred că sunteți domnul Morariu “in disguise”. Nu e nimic progresist in comentariul meu. Eu nu știu, puteți dumneavoastră sa îmi spune-ți un alt caz asemănător? Unde sunt șterse la grămadă 4-5 dacă nu cumva mai multe comentarii?
    Și dacă nu era rasist comentariul de unde reacția precipitată a moderatorilor?

    • Dacă dl. Morariu are ceva de adaugat cred ca o poate face si sub semnătură personală. Revedeti punctul 3 al comentariului meu, nu cred ca dl. Morariu ar fi comentat asa ceva despre sine.
     Nu stiu din ce cauza a fost șters comentariul respectiv sau daca dl. Morariu l-a sters sau nu. Cert este ca pe aceasta platforma sunt comentarii cu adevărat rasiste si nu s-a legat nimeni de ele pana acum. Teorii conform cărora persoanele de culoare nu sunt capabile de diverse realizari si multe altele inca circula libere pe aceasta platforma. De ce nu v-ati sesizat? Ma indoiesc ca nu le-ati observat.

     • Ceea ce dumneavoastră numiți teorii sunt prezentarea faptelor. Faptul că exista Mari Maeștri in sah iar cei de culoare încap la numărătoare pe degetele de la o mână in timp ce albi sau asiatici sunt peste 1600 e un fapt! Nu e nimic rasist in asta! Poți căuta cauze, dar nu e rasist! La fel cum nu are de-a face cu rasismul faptul ca foarte putini romi termină liceul. Nu vorbim de universități! Sau faptul ca la finala de 100 m se califică foarte rar câte un alb! Pur și simplu anumite calități sunt mai dezvoltate la unii decât la ceilalți! Rămâne de dezbătut de ce, dar nu e rasist sa expui faptele!

     • @Lazar – faptul că, la un IQ sub 65, omul nu e capabil să învețe să citească, se predă la Facultățile de Psihologie din toată lumea civilizată.

      Faptul că în Ghana valoarea medie a IQ-ului este 58, iar în Liberia și Sierra Leone este 45 (literalmente cât numărul meu de la pantofi 😀 ) vi se pare o dovadă de rasism?

    • … s-au intilnit un mistocar si un vanitos si a rezultat o imbrinceala care, nu cu multi ani in urma, ar fi trecut neobservata chiar de s-ar fi petrecut la o coada la bilete inaintea unei descinderi a lui Celibidache in Romania.

     Erau vremuri in care barbatii care aveau ceva de impartit se luau la bataie prin baruri pina cind unul raminea lat, la pamint si nimeni nu intervenea sa ii desparta sau sa ii judece. Erau vremuri in care duelul cu pistoale si martori de fata, dimineata devreme in liziera unei paduri, regla conturile. Erau vremuri bune altadata.

     Asa-zisii barbati de azi, bine spalati pe creieri de sistem si corecti politic pina la a-si trage singuri presul de sub picioare, sint niste fulgi de nea efeminati, niste detectori hipersensibili de cuvinte interzise, niste jalnici acuzatori publici benevoli, idiotii utili ai celor care i-au spalat pe creieri si gardieni ai moralei oficiale, bintuind si infierind pe internet la fel ca politia de moravuri (The Guidance Patrol) de pe strazile din Iran.

     Domnul Sibisan nu stie ce e rasismul. Ii dau un exemplu usor de inteles, fiindca o poza ii poate lamuri chiar si pe cei care nu au timp sa citeasca:

     Poza.

     Segregarea de genul asta e rasism indiscutabil. Daca segregarea rasiala e buna sau rea e o alta discutie, devenita foarte la moda in America zilelor noastre din motive care iti sar in ochi daca nu ai orbul gainilor.

     Un alt exemplu de rasism, amintind de „Experimentul Pitesti” sau de reeducarea din China lui Mao, dar care ar necesita vreo 10-15 minute de documentare individuala:

     Richard Bilkszto, un director de școală din Toronto foarte apreciat, care era un susținător al luptei împotriva discriminării, s-a sinucis pe 13 iulie 2023. El suferise o depresie profundă după ce a fost acuzat de supremație albă de către o re-educatoare DEI (diversitate, echitate și incluziune), iar Consiliul școlar al districtului Toronto i-a reziliat ulterior contractul de muncă.

     Acesta este „institutul” de re-educare la ale carei sedinte de invatamint politic, demascare si auto-incriminare a fost obligat sa participe Bilkszto pentru a nu-si pierde job-ul:
     https://kojoinstitute.com/equity-training-diversity-workshops-consultations/

     Iar cea din poza, Kike Ojo-Thompson, e autoarea morala a sinuciderii lui Bilkszto. Despre ea se scrie pe internet cam asa:
     – „Kike Ojo Thompson is a DEI expert who specializes in implementing innovative solutions for creating equity at an institutional level.”
     – „Kike Ojo is a Toronto-based Educator, a Thought Leader and Institutional Change Agent. As the principal consultant for KOJO KONCEPTS, she specializes in supporting organizations around the world, to achieve equitable outcomes for their staff and clients, using principles of anti-oppression, anti-racism, human rights and cultural safety. She is the daughter of a Trinidadian mother and a Nigerian father”.

     Cititi povestea tragediei lui Bilkszto pe National Post:

     1. Michael Higgins: School principal’s death is a stain on the conscience of this nation
     It’s time to stand up against the woke zealots who destroyed Richard Bilkszto

     2. Jamie Sarkonak: Toronto principal bullied over false charge of racism dies from suicide
     Inquiry needed into the death of Richard Bilkszto

     3. Tasha Kheiriddin: Principal’s death shows that schools are focusing on the wrong things

     4. Anti-racism trainer accused of bullying principal who committed suicide welcomes review
     The incident, Kike Ojo-Thompson said, had been weaponized to discredit and suppress diversity, equity and inclusion work

     P.S. 1
     Sesiunile de training DEI amintesc de sedintele lunare de invatamint politic ceausist, de „Experimentul Pitesti”, infernul creat de un grup de psihopati al caror exponent a fost Nikolski, sau de reeducarea din China, unde victimele din rindurile celor desemnati ca dusmani erau puse sa-si recunoasca repetitiv pacate imaginare de fata cu ceilalti detinuti, sa se deconspire, sa se auto-denunte inventind magarii pe care nu le-au facut niciodata, sa-si acuze parintii si prietenii de fapte pe care nici ei nu le-au comis niciodata, iluzionindu-se ca astfel isi vor usura situatia si torturile psihice si fizice abominale vor inceta sau macar vor diminua in salbaticie.

     P.S. 2
     Un fost judecator american a explicat pe larg in citeva interventii disponibile pe internet (cautati „Andrew Napolitano hate speech”) ca asa-zisul „hate speech” e protejat de Constitutie si nu e condamnabil dpdv legal.

     Pentru cei interesati de detalii:

     Journal of Law and Policy
     Volume 25 | Issue 1 Article 6
     12-2-2016
     Protecting Hatred Preserves Freedom: Why Offensive Expressions Command Constitutional Protection
     Andrew P. Napolitano

     • Domnule, eu cred ca era mai bine dacă nu ziceai nimic. Ideologia woke cu tot ce derivă din ea îmi repugnă! A mă acuza de neomarxism și spălări pe creier e de-a dreptul copilăresc. Scriu rar pe forum dar cred că pentru majoritatea celor de pe aici e clar că mă despart prăpăstii de orice simpatii fața de stânga.
      O căutare pe ici pe colo ți-ar fi deschis puțin ochii. Exact ca mătăluță ma acuzau Hantzy, judexi sau samariteni că sunt extremist de dreapta. Dumneavostră ați citit mesajul domnului Morariu?
      Suna cam așa :”Țiganul tot țigan. Obraznic și needucat! Mută-ți șatra!”. Încă crezi că nu știu ce e rasismul?

      • Acel comentariu la adresa domnului Calomfirescu este o rusine. Pe ce soclu se va fi suind dl critic il priveste, la ingineri avem bunul obicei sa facem niste calcule fiecarui soclu si decidem apoi daca se construieste au ba. Zice asa nu doar la legea astora cu robe, zice la legile alea adevarate. Da’ la literati e invers, decizi si dupa aia spui la lume. Si-asa iau nastere revistele literare. (Daca te cred mai multi ai succesuri. Daca ai esece (Trade Mark pe „esece”, va rog) cauti si tu o subventie, doua, si miorlai ca „statul nu sustine” ceva, arta, pictura, literatura, case „de creatie” – ce-s alea? – ceva.) Care reviste literare gem desigur de intelepciune si e coada la ele la chiosc, se lasa sacosa la rind de cu noapte cind apare un numar nou.
       La ingineri nu-i asa, la publicatii de specialitate ori se plateste ori dai de-un patent.

       Sa pomenesc despre disputele mele cu ceva muiere nechemata ajunsa actrita de papusi, care tot asa, pedala insistent pe intelectuali vs ingineri, ea fiind o patachina fara vreo carte-n casa, care se imbraca ca o brezaie dar era „originala”, absolventa de liceu industrial si de scoala populara de arta – nimic rau a priori in asta – pe care o ocoleau pina si colegele ei de liceu. Zicea: te faci inginer pentru ca esti…, puneti de la voi orice in registrul timpit, nesimtitor, simplist, mecanicist. Nu zic ca nu pot gasi exemple de ingineri doar cu numele, unii sint chiar autori Contributors, aici insa in forma rafinata, politica, de hahalera obraznica cu pudra de birocratie energetica europeana.

 37. Dom Durak, asa-i. Am citit o dare de seama a lui Mackensen catre Berlin. N-o gasesc acum dar facea Romania de kkt. Era o descriere a societatii romanesti interbelice, deloc incantatoare

 38. Unul din principiile călăuzitoare ale ideologiei woke și ale mișcării Black Lives Matter se numește disparate impact. Introdus în legislația americană a contractelor de muncă prin anii ’60, impactul diferențiat întoarce pe dos societatea americană contemporană și, prin contagiune, și alte societăți europene. Un exemplu: Dacă ești patronul unei companii de construcții și preferi ca muncitorii pe care-i angajezi să aibă o anumită înălțime și forță fizică, comiți o discriminare neintenționată, în special față de femei, care se vor simți afectate de impactul diferențiat. Pentru a evita astfel de situații discriminatoare, va trebui să urmezi un curs și să implementezi cerințele DEI (Diversity, Equity, and Integration).

  Moartea lui George Floyd în 2020 a provocat un șoc în întreaga lume. Ca urmare directă a acestui eveniment și a protestelor ulterioare organizate și desfășurate de Black Lives Matter, au reapărut cu intensitate întrebări precum: Dacă negrii americani reprezintă aproximativ 13% din populație, de ce sunt supra-reprezentați în închisori și sub-reprezentați în facultăți sau în eșaloanele de elită executivă ale companiilor? (Personal, am și un contraexemplu, pe care nu l-am întâlnit niciodată în mass-media: De ce sunt doar 3 mari maeștri de șah negri – niciunul născut în SUA – printre cei aproape 2.000 mari maeștri internaționali?)

  S-a ajuns astăzi ca orice domeniu de activitate economică, politică, științifică, socială, artistică ori sportivă (mai puțin șahul, înotul, patinajul), care nu respectă distribuția proporțională, să fie presupus infestat de rasism. Ce-i de făcut? Pentru că există multiple situații de manifestare a impactului diferențiat în SUA și Europa, în domenii precum știința și medicina, cultura și artele, legea și respectarea ei.

  Fragment dintr-un articol care a fost publicat în Ziarul de Iași, pe 8 iunie 2023:

  Bastardizarea lui Beethoven și „rasismul” muzicii clasice europene

  • ”Dacă negrii americani reprezintă aproximativ 13% din populație, de ce sunt supra-reprezentați în închisori (…)?”

   Din același motiv pentru care sunt supra-reprezentați pe terenurile de baschet și pistele de atletism: nivelul de testosteron. Socializarea copiilor agresivi (cei care mușcă, zgârie și fură lucruri de la alți copii) trebuie făcută înainte de vârsta de 4 ani. Odată depășit pragul de 4 ani, este foarte dificil de corijat comportamentul anti-social.

   Ca regulă generală, este rolul tatălui să disciplineze băieții. O femeie nu se poate impune în fața unui băiat de 8 sau 10 ani, indiferent cât de bine intenționată ar fi. La negrii americani sunt foarte multe cazuri de băieți crescuți doar de mamă, din punctul ăsta e de vedere e mai rău decât în anii ’60. În satul bunicilor mei din Bucovina, femeile erau înspăimântate de perspectiva asta: ”să nu crească băieții fără tată”. Pentru că acei băieți ajungeau să se ocupe cu furturi și tâlhării sau să violeze fete din sat. Perspectiva de a ajunge în închisoare nu era cel mai rău lucru pentru ei. În unele cazuri, vreun gospodar din sat, a cărui fiică fusese violată, se întâmpla să rezolve problema întregului sat, cu parul. Definitiv.

   • La negrii americani sunt foarte multe cazuri de băieți crescuți doar de mamă

    În Oklahoma, care este un stat cu o populație de culoare mult sub media națională (~9%), am întâlnit o situație mult mai tragică:

    Unde sunt părinții tăi? Tata în pușcărie, mama în rehab.
    Cine te crește? Bunicii.

    • Acum o intrebare foarte grea.
     Nu este absenta parintilor (capsunari sau lucratori in fabricile de carnati sau ingrijitoare platite pe sub mana si fara contributii la pensie) similara oarecum cu situatia descrisa?
     Am cunoscut cateva cazuri in care ti se rupe inima doar daca incepi sa auzi.

     • Asemănarea este foarte mare, cu deosebirea că părinții plecați la lucru în străinătate mai trimit bani și alte produse bunicilor și copiilor rămași acasă. Psihologic vorbind, nu cred că există vreo o diferență semnificativă între cele două categorii de părinți.

      • Există totuși o diferență: copilul aflat într-o astfel de situație simte că părinții își asumă în continuare responsabilitatea pentru el și încearcă să nu-i dezamăgească. De asta în România nu vedem bandele de adolescenți folosind cuțite ca să-și tranșeze disputele dintre ei, cum se întâmplă la Londra.

       Neagu Djuvara a rămas fără tată la vârsta de 2 ani, se întâmpla în Primul Război Mondial. Dar maică-sa nu s-a recăsătorit. L-a crescut cu o asemenea imagine idealizată a tatălui (copilul știind că tatăl îl vede mereu din cer) încât rezultatele educației primite doar de la mamă au fost remarcabile.

       Multe femei de azi care își cresc singure băieții, le denigrează tatăl în permanență. ”Educația” acelor băieți nu se rezumă la simpla absență a tatălui, ea include demonizarea tatălui, asta se întâmplă în realitate.

       Deci similaritatea menționată de @Durak, între tați aflați în închisoare și tați aflați la muncă în străinătate, este vagă spre deloc.

 39. OFF TOPIC
  Pentru ca Romania dar si Bulgaria sunt in Balcani trebuie sa ne reamintim cred de glumele cele mai bune de acum 40+ de ani.
  1. Anunt in Romania Libera:
  „Schimb pozitie ideologica avansata contra pozitie geografica avantajoasa”
  2. Traduceri de nume de institutii sau obiecte in Balcani
  a. Q: Cum se numeste Ministerul Agriculturii? A: Arpagicata Minister
  b. Q: Cum se numeste Ministerul de Razboi? A: Iataganski Minister
  c. Q: Cum se numeste vagon de dormit? A: Tolanitalnaia Haraba

  :))

 40. OFF TOPIC

  Why One Country Is Struggling to Break Away From Russian Gas

  Pe 31 iulie 2023, The New York Times a publicat o critică dură a politicii energetice promovate de Austria, implicit de OMV. După ce ni se spune că „Austria a fost prima țară din Europa de Vest care a semnat un contract pentru gaze cu Uniunea Sovietică în 1968”, mai aflăm că „Actualul acord cu Gazprom, la a cărui semnare în 2018 au participat Sebastian Kurz, cancelarul austriac de la acea vreme, și dl Putin, prevede ca Austria să cumpere șase miliarde de metri cubi de gaz pe an și rămâne în vigoare pentru o perioadă neobișnuit de lungă – până în 2040”.

  Specificând și faptul că Austria nu are ieșire la mare pentru a-și construi un terminal GNL, autoarea diatribei contra Austriei nu oferă nicio soluție rezonabilă pentru satisfacerea nevoilor energetice ale Austriei. Cu alte cuvinte, doar o critică de dragul criticii, ignorând realitatea geopolitică. Ideea de critică constructivă pare necunoscută ziaristei de la The New York Time.

  • Există gazoductul BRUA, acronimul înseamnă Bulgaria – România – Ungaria – Austria:

   https://www.transgaz.ro/sites/default/files/brosura_transgaz_varianta_finala.pdf

   România își terminase de construit încă din 2020 partea care îi revenea, 480 de kilometri de conductă și 3 stații de comprimare a gazelor. Probleme erau cu Ungaria, care la vremea aceea refuza să continue construirea tronsonului spre Austria.

   Separat de asta, Croația și-a obținut intrarea în spațiul Schengen și pe baza ”flexibilității” de care a dat dovadă în privința terminalui LNG in insula Krk:

   https://lng.hr/en/about-terminal/

   Austria nu e o victimă în povestea asta, Austria e calul troian al Moscovei în UE. Tratatul din 1955, atunci când a fost înființată Austria modernă, îi interzice să adere la NATO, dar conducerea actuală primește efectiv instrucțiuni de la Kremlin.

   • Domnule Crânganu, acest comentariu nu îmi aparține. Un impostor care își face veacul pe aici are obiceiul de a comenta în numele meu. Va mulțumesc anticipat.

    Sunteți de-a dreptul penibil. Oricât ați încerca să canibalizați nickname-ul @Harald, tot un impostor rămâneți. Cartonaș roșu perpetuu.

    Constantin Crânganu

 41. La noul articol al domnului Morariu apar ca fiind 7 comentarii.
  A mai rămas unul, “Bill: Excelent!”
  Se pare ca e din ce in ce mai bine!

  • Era același troll și acolo, iar unul dintre comentarii era al meu. Dl. Mircea Morariu nu avea de unde să știe care sunt într-adevăr comentariile mele și care nu.

 42. Manifestanții Greenpeace acoperă în negru casa premierului britanic pentru a protesta împotriva expansiunii petroliere

  LONDRA (AP), August 3, 2023 – Cinci demonstranți ai Greenpeace au fost arestați joi după ce au acoperit cu pânză neagră proprietatea de la țară a premierului britanic Rishi Sunak pentru a protesta împotriva planului acestuia de a extinde forajele de petrol și gaze în Marea Nordului.

  –––––––––––
  Așa se întâmplă când pacienți psihici climatici, în loc să fie internați, sunt autorizați să vandalizeze proprietatea personală a unui premier britanic

 43. Tesla se confruntă cu un proces colectiv în California privind afirmațiile referitoare la autonomia EV-urilor sale

  REUTERS, 3 august 2023 – Trei proprietari de Tesla din California au dat miercuri în judecată producătorul auto în cadrul unei acțiuni colective propuse care acuză compania că a făcut publicitate falsă pentru autonomia estimată a vehiculelor sale electrice.

  Procesul intentat la Tribunalul Districtual din SUA pentru Districtul de Nord al Californiei citează un articol publicat săptămâna trecută de Reuters, care a relatat că Tesla a creat o „echipă de diversiune” în Nevada pentru a anula cât mai multe programări legate de autonomie după ce a fost inundată de plângeri ale proprietarilor.

  De asemenea, Reuters a relatat că, în urmă cu aproximativ un deceniu, Tesla a decis să scrie algoritmi pentru contorul de autonomie din bordul mașinii sale, care ar fi arătat șoferilor proiecții „roz” privind distanța pe care mașina ar putea să o parcurgă cu o baterie plină, potrivit unei surse.

  Directiva de a prezenta estimările optimiste privind autonomia a venit de la directorul general al Tesla, Elon Musk, a declarat această persoană. Reuters nu a putut stabili dacă Tesla folosește în continuare algoritmi care sporesc estimările de autonomie.

  Detalii,

  https://www.reuters.com/legal/tesla-faces-california-class-action-its-ev-range-claims-2023-08-03/

  • Explicația mi se pare următoarea: numele Greta T. încă mai aduce click-uri, în lipsă ce alteceva mai vandabil. Este ceva similar cu presa din țară: de exemplu, de aproape un an de zile, ziarul Adevărul publică zilnic ceva despre Simona Halep. Pentru români, Simona = Greta ca magnet pentru click-uri fără nicio noimă.

 44. Coasta pacifică a statului Peru se înverzește, dar asta nu este o veste bună [sic!]

  Să citești și să nu-ți vină să crezi!!!

  Un articol publicat pe 21 iulie 2023 de Vanessa Bismuth, University of Cambridge, în revista Phys.org, poartă titlul de mai sus. Autoarea comentează un studiu publicat în aceeași zi de un colectiv de cercetători de la Cavendish Laboratory, Department of Physics, University of Cambridge, intitulat Greening and Browning Trends on the Pacific Slope of Peru and Northern Chile.

  Studiul, publicat în Remote Sensing, a dezvăluit descoperirea unei secțiuni uriașe a versantului vestic al Anzilor care a cunoscut o înverzire semnificativă în ultimii 20 de ani. Această secțiune, care se întinde din nordul statului Peru până în nordul statului Chile, pe o lungime de aproximativ 2000 km, a cunoscut o creștere semnificativă a vegetației de-a lungul timpului. Această tendință de înverzire variază în funcție de altitudine, cu diferite tipuri de vegetație la diferite altitudini.

  „Dar asta nu este o veste bună”: Nu așa trebuie prezentată înverzirea planetei.

  Imaginați-vă dacă cercetătorii ar fi constatat că Peru a devenit mai puțin verde – atunci să fi citit breaking news!

  Pentru că toate știrile despre climă trebuie să fie musai vești proaste, să sperie lumea cât mai tare.

  P.S. N-am găsit nimic în articolul dnei Bismuth despre motivul pentru care înverzirea unei zone de 2.000 km este o veste proastă.

  • Eu am vazut fenomenul asta in urma cu mai bine de 10 ani cu proprii ochi in Elvetia cu stanci unde fusese zapada.
   Unde?
   La https://wengen.swiss/en/summer/
   Si in imprejurimi.
   La Wengen am stat la un hotel unde veneau schiori englezi inca de la inceputul secolului XX.
   Scump … dar se manca bine si privelistea era … extraordinara.
   Si am fost lasat sa fumez pe balcon!
   La Wengen inca de atunci nu erau permise masini in localitate.
   Se mergea cu trenul pana la Wengen si dupa aia cu o masinuta electrica pana la hotel sau pensiune.

   Am fost si aici ca eram curios … ca Sherlock Holmes. :))
   https://www.sherlockholmes.ch/
   https://krimispass.ch/swiss/meiringen/

 45. …nu mai înțeleg nimic, domnule Sibisan.

  Recent a avut loc în Republica Sud Africană un incident rasial care a făcut multe valuri pe internet. Nu și în mainstream media. Sigur, nu a fost ceva de proporțiile și gravitatea incidentului rasial de pe Contributors de acum câteva zile, care a provocat atâta emoție, dar care, spre norocul nostru, a fost cu promptitudine sancționat și documentat de vigilentul domn Sibisan.

  Incidentul despre care scriu – nu trebuie să vă gândiți la cine știe ce insulte sau apropouri rasiale intolerabile – a fost oleacă de hate speech și un îndemn cântat la genocid dinspre un stadion plin de negri împotriva omului alb. Dar, așa cum știm, rasiști sunt doar albii, negrii, s-a demonstrat științific, nu au cum să fie rasiști.

  Deși, cum văd pe Scientific American (care era o revistă grozavă acum vreo 40 de ani): „Today, the mainstream belief among scientists is that race is a social construct without biological meaning.” Doar culoarea pielii diferă. Sub piele totul e la fel.

  Ceea ce vine în contradicție cu ceea ce învață copiii la școală și părinții lor la televizor: doar albii sunt rasiști.

  Pfff… Mă ia durerea de cap…

  Totuși, să nu ne împiedicăm în mărunțișuri și să rămânem focusați pe lucrurile importante: rasismul omului alb și răutatea lui congenitală.

  INCIDENTUL CU PRICINA

  Uproar over EFF leader Julius Malema singing ‘Kill the Boer’.

  Liderul EFF, Julius Malema, a fost aspru criticat de personalități albe din Africa de Sud pentru că a cântat cântecul Struggle, „Shoot to kill, kill the Boer, kill the farmer”.

  În august anul trecut, Tribunalul pentru Egalitate din Johannesburg a decis că acest cântec nu reprezintă un discurs de incitare la ură, după ce AfriForum a inițiat o acțiune în instanță.

  Instanța a considerat că piesa se încadrează la libertatea de exprimare și că trebuie acceptată în arena politică.

  Instanța a declarat că versurile cântecului – „Shoot to kill, kill the Boer, kill the farmer” – nu trebuie luate literal.

  În acest weekend, liderul EFF, Malema, și cei aproape 100.000 de susținători, care au colorat stadionul FNB într-o mare roșie, au fost văzuți și auziți cântând cântecul după ce Malema și-a încheiat discursul în cadrul festivității de aniversare a 10 ani de existență a partidului.

  INTRĂ ÎN SCENĂ ELON MUSK

  Elon Musk acuză EFF că promovează „genocidul albilor din Africa de Sud.

  Elon Musk
  @elonmusk
  They are openly pushing for genocide of white people in South Africa.

  @CyrilRamaphosa, why do you say nothing?
  11:35 AM · Jul 31, 2023 · 10.6M Views

  https://twitter.com/elonmusk/status/1686037774510497792

  Apoi, Elon Musk, a criticat vineri (4 august 2023) New York Times pentru că ar fi susținătorul genocidului albilor în Africa de Sud după ce ziarul a publicat un articol în care consideră o simplă metaforă refrenul „Kill the Boer” („Omoară-l pe bur”) – o referire la fermierii albi, cântat de deputatul sud-african Julius Malema la un miting masiv.

  „The New York Times are tupeul să susțină apelurile la genocid!”, a scris pe Twitter miliardarul, care a crescut în Africa de Sud. „Dacă a existat vreodată un moment pentru a închide această publicație, acela este acum”.

  Ziarul a insistat asupra faptului că doar „unii americani de extremă dreapta” au înțeles că acest cântec – al cărui refren Malema l-a interpretat as a call-and-response chant cu mii de susținători, alternând strigăte de „Omoară-l pe bur” și „”Omoară-l pe fermier” – a fost de fapt un apel la violență.

  DOMNULE SIBISAN,

  Sunt într-o ceață groasă. (Deh, românul tot român! Ce să priceapă un mămăligar?) Am nevoie de farul dumneavoastră călăuzitor. Cum o rezolvăm, dom’le, cu rasismele astea?

  Paranteză despre o chestie care mă zăpăcește încă și mai tare: văd sumedenie de autori pe Contributors + vreo 4-5 trolli care îi înjură pe ruși de parcă ar fi negri: primitivi, psihopați, sălbatici, criminali, fasciști etc.

  Ați sesizat pe la vreun for? Ați tras semnalul de alarmă la articolele respective, că eu nu pot nici să le citesc?

  Dacă nu, înseamnă că nu ați considerat necesar, fiindcă știm cu toții că…, vorba aia…, rusul tot rus. Obraznic și needucat! Dă-l în fasole!

  • Bine scris!
   Vreau sa va aduc aminte de Rodezia. Ceva similar. Au ajuns cu inflatie de 1000000/% dupa exproprierea albilor….e o intreaga literatura despre asta. Numai bine.

  • @Eu cred ca
   Eu cred ca iar ați dat cu muci-n fasole. Pentru a nu-știu-câta oară.
   Evident că Musk are dreptate. La fel cum e evident că rasismul nu are culoare. Poate veni din toate părțile.
   Faptul că încercati să îmi construiți o imagine de progresist, de vigilent woke,nu e depășit in mârșăvie decât de frustrarea care vă emană prin pori când vorbiți despre ruși.
   Am mai scris și despre ei și ucrainieni cu diferite ocazii. Când au fost interziși la Wimbledon, după părerea mea incorect. Și nu doar in tenis, ci in multe alte sporturi sau domenii ale vieții. La începutul războiului erau câțiva cu creierele pe bigudiuri care cereau nu mai mult nici mai puțin decât interzicerea clasicilor ruși.
   Încerc să înțeleg de ce încercați să minimalizați gestul grobian al domnului Morariu urmat de ștergerea mesajelor și cenzurarea altora.
   Nu reușesc să găsesc decât aerele emanate din fasolea de final!

   • Domnule Catalin, ceea ce doreste sa vi se transmita e altceva: ca a umbla cu posta de la un articol la altul si a instiga autorii nu este o ocupatie demna de un barbat, sunt fleacuri muieresti. Dv postati regulat si multe comentarii interesante, lasati-i pe altii sa se ocupe cu din astea.

   • Domnule Sibisan, nu va fie cu supărare, dar având în vedere ce comentarii postati pe la dl. Morariu chiar nu văd rostul intervenției. Ultimul, cel putin, e tare de tot.

 46. Daca nu sint conditii propice pentru incendii criminale de paduri, ca in Grecia sau in America de Nord, bolsevicii defriseaza pur si simplu.

  Guvernul scoțian doboară 16 milioane de copaci pentru a face loc unor soluții mai „verzi”

  „Acești oameni sunt adevărați idioți profesioniști, autorizați de stat, și nu se întrevede niciun sfârșit.

  Ei guiță despre „poluarea cu carbon”, apoi pun la pământ consumatorii verzi (la propriu și la figurat) de CO2 și înlocuiesc pădurile odinioară înfloritoare cu abominații tehnologice, ecologice și fiscale. În fiecare zi, ei „fac ceva și mai stupid” decât în ziua precedentă. Verzii semianalfabeți sunt „idioții utili” prin excelență și asta se vede cu ochiul liber.”

  Politicianka care se ocupa de problema, Scotland’s Rural Affairs Secretary Mairi Gougeon, a member of the ruling left-wing Scottish National Party (SNP), arata asa cum se vede in poza.

  Si are inalte studii de specialitate care o recomanda pentru fotoliul ministerial pe care il ocupa: „She attended the University of Aberdeen from 2003 to 2007, graduating with a Master of Arts in history.”

  Mairi Gougeon e o politicianka pur-singe, fara nici o zi-munca irosita in sectorul privat in toata viata ei.

  Totdeauna am zis ca singura metoda validata istoric de eradicare a bolsevismului si a bolsevicilor dintr-o tara e cea pe care a aratat-o lumii generalul Pinochet.

  Democratia, cu votul ei universal, e pentru astia ca apa marilor calde pentru rechini.

  O mentiune si pentru mai putin cunoscutul, dar extrem de eficientul anti-comunist, Rafael Trujillo, fost dictator in Republica Dominicana. A golit strazile de comunisti si a umplut puscariile cu ei de s-a asternut pacea si linistea in tara, iar unul din baietii lui obisnuia sa spuna pe la petreceri ca e singurul om care a vazut comunisti zburind. Ii placea sa aleaga din cind in cind din puscariile patriei citiva comunisti, dintre cei mai rai, si sa-i ia cu el la o plimbare cu avionul. Apoi, de la 800 de metri, ii ajuta sa coboare unul cite unul. Fara parasute. („There are at least 40 species of sharks living near the Dominican Republic.” – aflu de pe internet)

 47. „O alta solutie ar fi sa aveti un laptop ieftin”

  Există și soluțiie mai elegante: pe desktop-urile Mac Pro, harddisk-urile sunt montate pe niște sled-uri (niște ”sănii”, ar fi în românește). Acele sled-uri nu sunt fixate în nimic, se trage pur și simplu sled-ul afară, cu tot cu harddisk-ul aferent montat pe el. Sigur că, în zilele noastre, harddisk-ul nu mai e chiar harddisk, e SSD, dar sled-ul e același

  Pe vremuri (înainte de Google that is) exista în Slovacia un site numit Astalavista (*). Se găseau tot felul de bunătăți acolo, pentru oameni întreprinzători, dar era imposibil să nu te alegi cu 3-4 viruși diferiți, chiar dacă intrai acolo doar pentru 10 minute. Așa că aveam un harddisk separat, chiar dacă nu exista Mac Pro la vremea aceea. Era un harddisk de sacrificiu, fără nimic pe el, în afară de un Windows de sacrificiu, care oricum urma să fie reinstalat. Sau utilizat exclusiv la următoarea accesare a Astalavista 😀

  (*) Astalavista nu trebuie confundat cu Altavista, deși intenția slovacilor probabil asta fusese, la origine. Altavista era un motor de căutare serios, tot dinainte de Google.

 48. Doua stiri interesante:

  1. OpenAI, the AI studio led by Sam Altman might be on the brink of a potential financial crisis, as outlined in a report by Analytics India Magazine. The report said that the company might go bankrupt by the end of 2024. The report says that it costs OpenAI about $700,000 every day to run just one of its AI services- ChatGPT. Mr Altman’s OpenAI is burning through cash at the moment. Despite the attempt to monetise GPT-3.5 and GPT-4, the company is not able to generate enough revenue to break even at this point.

  2. Un barbat pe care l-as vota cu amindoua miinile.

  Nu stiu cum decurg alegerile prezidentiale din Argentina, dar tocmai a avut loc „Argentina’s Presidential Primary”, iar „Javier Milei, who wants to abolish the central bank and adopt the U.S. dollar as Argentina’s currency, is now the front-runner in the fall general election.”

  Daca veti cauta pe internet „Javier Milei”, veti gasi o multime de titluri care il eticheteaza pe argentinian ca „far-right libertarian” (NY Times, de ex.). Asa un oximoron stupid inca nu am intilnit. Dar asta e reteta bolsevicilor: cind apare un barbat politic care nu e la extrema stinga a bunului simt, il numesc imediat extremist de dreapta. Milei este „politician, businessman, and economist”.

  Citat din wiki-cia:
  „Several of Milei’s political positions have caused controversy,[8] such as his opposition to abortion even in cases of rape,[9] the rejection of sexual education in schools,[10] scepticism about COVID-19 vaccines,[8] support for the possession of firearms by the civilian population,[11] promotion of the far-right Cultural Marxism conspiracy theory,[12] and climate change denial.[13] Due to those controversies, as well as his far-right political positions and radically conservative economic and social policies,[8] his primaries win has been considered an upset, and he has been characterized as a far-right populist.[5][6][7]”

  Si-acum, VA ROG SA VA UITATI LA CLIPUL ACESTA DE 58 DE SECUNDE.

  https://twitter.com/i/status/1688627854307631104

  Daca nu merge, incercati sa il vedeti aici:
  https://www.zerohedge.com/political/libertarian-outsiders-shock-win-argentinas-presidential-primary-sparks-selloff-peso

  Sper sa nu se sinucida cu patru lovituri de cutit in spate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Constantin Crânganu
Constantin Crânganuhttp://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/cranganu/
Constantin Crânganu este profesor de geofizică și hidrogeologie la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului. Între 1980 și 1993 a fost asistent și lector de geofizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de geografie-geologie. În 1993 a fost declarat câștigătorul primului concurs național din România post-comunistă pentru prestigioasa bursă Fulbright oferită prin concurs de Congresul SUA. În calitate de Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma el a efectuat cercetări fundamentale și aplicative despre suprapresiunile din bazinele sedimentare, fluxul termic și căldura radioactivă din crusta terestră, identificarea stratelor cu conținut de gaze în gaura de sondă, exploatarea printr-o metodă personală a zăcămintelor neconvenționale de hidrați de metan etc. După mutarea în 2001 la City University of New York, profesorul Crânganu a început o nouă direcție de cercetare: implementarea metodelor de inteligență artificială în studiile de petrofizică și hidrogeologie. Pentru activitatea sa în acest domeniu de pionierat a fost nominalizat la ENI Awards 2012 și a primit o ofertă din partea editurii Springer de a publica o carte reprezentativă pentru acest domeniu cutting-edge. Cartea, intitulată Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, a apărut în 2015. În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o performanță foarte rară) și a desfășurat activități de cercetare la fosta sa Universitate din Iași. 2024 este Annus Mirabilis: Patru cărți publicate ca singur autor (o tetralogie) -Reflecting on our Changing Climate, from Fear to Facts: A Voice in the Wilderness, Cambridge Scholars Publishing; Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, 2nd ed., Springer Nature; The Dynamic Earth - Introduction to Geology and Climate Change, KendallHunt; Clima în schimbare De la frică la realitate, Editura Trei/Colecția Contributors. ___________________________________________________________________________________ DISCLAIMER: Profesorul Constantin Crânganu nu lucrează pentru, nu oferă consultanță, nu deține acțiuni și nu primește finanțare de la nicio companie sau organizație care ar putea beneficia de pe urma acestui articol și nu a dezvăluit nicio afiliere relevantă în afara poziției sale academice.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro