marți, ianuarie 31, 2023

4 per mille” – O inițiativă climatică franceză fără sorți de izbândă

Este mai ușor să păcălești oamenii

decât să-i convingi că au fost păcăliți

Mark Twain

La Katowice (Polonia) a început o nouă Conferință a Schimbărilor Climatice. Misiunea principală a noii întâlniri internaționale este evaluarea stadiului de îndeplinire a obiectivelor propuse și asumate cu trei ani în urmă de cele 195 țări semnatare ale Acordului Climatic de la Paris. Pe fondul unei realități dure, deloc optimiste – emisiile de CO2 au crescut în loc să scadă, conform documentelor semnate, participanții reuniți în Polonia vor căuta să înțeleagă cauzele neîndeplinirii acelor obiective de implementare a unor planuri naționale vizând reducerea emisiilor de CO2 pentru a preveni creșterea temperaturii globale planetare cu 1,5°C, maximum 2°C, față de nivelurile ei pre-industriale.

Lăsând la o parte incertitudinile legate de stabilirea unei temperaturi medii globale, precum și caracterul fuzzy al liniei de bază de 0°C (nivelurile pre-industriale), realitatea, repet, dură, este că la trei ani de la semnarea acordului de la Paris, doar Marocul și Gambia sunt țările creditate că au făcut demersuri plauzibile pentru reducerea emisiilor lor de CO2, pe linia cerută conform căreia temperatura medie globală are voie să crească, dar mai puțin de 1,5°C. Iar alte cinci țări (Butan, Costa Rica, Etiopia, Filipine și India [?!]*) sunt creditate că au intenții de reducere a emisiilor lor prin care se înscriu pe traseul de creștere a temperaturii globale cu numai 2°C față de linia de bază pre-industrială. Ce fac celelalte țări semnatare ale Acordului Climatic de la Paris? Nu știu, vor depune, probabil, noi depoziții la Conferința Schimbărilor Climatice din Polonia.

Înainte și după începerea demersurilor care au condus la parafarea Acordului de la Paris, mi-am exprimat îndoielile în reușita acelei înțelegeri într-o serie de articole:

COP21/CMP11 – Conferința ONU asupra schimbărilor climatice. Câteva lucruri despre care NU se va discuta la Paris, 1 decembrie 2015

O lume fără creștere economică – utopie sau realitate?, 6 decembrie 2015

A Stairway to (low carbon) Heaven, 13 decembrie 2015

A Stairway to (low carbon) Heaven, partea a II-a. De ce sunt sceptic?, 15 decembrie 2015

În articolul de față voi prezenta, în premieră românească, ceva despre care (foarte probabil) NU se va discuta la Katowice: „4 per mille”, o inițiativă climatică franceză de anvergură. Despre ce este vorba?

Cu ocazia conferinței COP21 din Paris, premergătoare Acordului climatic, în decembrie 2015, ministerul francez al agriculturii, sub conducerea lui Stéphane Le Foll, a lansat un program internațional ambițios, semnat de peste 100 țări. Programul, botezat inițial în franceză cu numele de „4 per mille”, a fost ulterior rebotezat „4 per 1000” din motive pe care nu le cunosc. Scopul major al inițiativei franceze a fost/este mobilizarea țărilor participante la creșterea conținutului global de carbon organic din sol cu 4‰ (0,4%) pe an. Ideea, bazată pe calcule sumare, este înșelător de simplă și a fost sintetizată grafic în Fig. 1, unde se poate citi următoarea frază:

Dacă creștem cu 4‰ (0,4%) pe an cantitatea de carbon sechestrat în sol, putem opri creșterea anuală de CO2 din atmosferă, un gaz care este un contribuitor major la efectul de seră și la schimbările climatice.

Fig. 1 – Diagrama schematică a inițiativei franceze „4 per mille” (Sursa)

Cercetarea solurilor (pedologia) este o activitate relativ bine finanțată din bani publici, cel puțin în SUA[i]. Iar aderența unui număr tot mai mare de guverne la această inițiativă franceză dovedește atracția deosebită pe care o exercită și asupra politicienilor.

Date preliminare arată că în prezent industria, transporturile și uzul domestic al combustibililor fosili produce aproape 10 Gt CO2 anual. În 2014, s-a estimat că agricultura singură contribuie ~5.0–5.8 Gt CO2e pe an, fără a include schimbările de teren (d. ex, păduri transformate în terenuri arabile)[ii]. Cu alte cuvinte, agricultura ar fi responsabilă pentru circa jumătate din aceste emisii. Și, după cum se prezintă realitatea, sunt puține speranțe imediate ca să asistăm la o reducere drastică a emisiilor.

De aproape două decenii, pedologii au studiat și estimat potențialul de sechestrare a carbonului în materia organică din soluri. Premisa lor de lucru este perfect rațională: în cei aproximativ 10 000 ani de agricultură, materia organică din sol a pierdut circa 116 Gt carbon, o cantitate echivalentă cu peste 10 ani de emisii industriale la rata actuală.[iii] Urmând o logică simplă, s-a propus ca, prin schimbarea tehnicilor agricole, o cantitate semnificativă din acest carbon să fie re-introdus în soluri și astfel să apară un instrument eficace de a ameliora schimbările climatice.

Din păcate, propunerea guvernului francez de decarbonizare mondială prin inițiativa „4 per mille” s-a dovedit, ca urmare a diverse confruntări culturale și științifice, că este supra-optimistă și inerent greșită.

La doar un an de la lansarea inițiativei franceze, au apărut deja criticile făcute de specialiști, nu de politicienii care au văzut în „4 per mille” un panaceu menit a rezolva simplu problema emisiilor antropogene de CO2.

De exemplu, un grup de șapte cercetători americani și germani de la prestigioase universități au analizat mai multe modele climatice terestre, care estimează o scădere importantă a emisiilor de carbon din sol până în 2100. Dar evoluția dinamică a carbonului care determină acest răspuns nu a fost testată sistematic pe baza unor măsurători și observații reale. Folosind date colectate din 157 profile de sol distribuite global, cei șapte autori[iv] au demonstrat că modele climatice analizate au subestimat vârsta medie a carbonului din sol cu un factor mai mare de șase (430 ± 50 ani față de 3100 ± 1800 ani). În consecință, aceleași modele au supraestimat potențialul de sechestrare a carbonului cu un factor de aproape doi (40 ± 27%). Aceste inconsecvențe sugerează că modele climatice terestre trebuie să reprezinte mai bine procesele de stabilizare a carbonului și timpul de funcționare al rezervoarelor pedologice lente și pasive atunci când se încearcă simularea viitoarei dinamici a dioxidului de carbon din atmosferă.

Pedologi francezi, membri ai Academiei Franceze de Agricultură, au publicat recent o critică devastatoare la adresa inițiativei formulate de politicienii conaționali[v]. Printre altele, ei subliniază o greșeală stupidă, vizibilă și în Fig.1: solurile apar ca fiind doar o „capcană” pentru carbon, nu și o sursă, așa cum sunt în realitate. Adică, pe lângă săgețile cu vârful în jos, Fig. 1 ar fi trebuit, în virtutea respectării adevărului științific, să includă și săgeți cu vârful în sus, desemnând emisiile naturale de CO2 ale solurilor. Dacă s-ar fi considerat și calitatea de surse de CO2 ale solurilor, potențialul de oprire a creșterilor anuale de CO2 în atmosferă prin sechestrarea carbonului intră automat sub semnul întrebării (un semi-adevăr sau o semi-minciună).

Un alt aspect neabordat de autorii inițiativei „4 per mille” este prezența carbonului anorganic în soluri. În unele cazuri, conținutul de carbonați anorganici este semnificativ (în activitățile mele de inginer geotehnician al județului Vaslui, am identificat numeroase zone cu concentrații sporite de calcar și dolomit, în special în zona viniferă Huși. Similar, solurile pe care le-am studiat în podgoriile din jurul Florenței, Italia, au și ele conținut important de carbonați). Activitățile microbiene și cele de dizolvare și acidizare a solurilor conținând carbon anorganic pot crește emisiile de CO2 în atmosferă dincolo de prezumțiile optimiste bazate doar pe carbonul organic.

Tot foarte recent, Ronald Amundsen și Léopold Biardeau, de la University of California, Berkeley, au publicat o analiză a inițiativei franceze pe care o califică drept o metodă iluzorie de ameliorare climatică[vi].

Cercetătorii americani se întreabă, pe bună dreptate: Este oare posibil, economic și politic, să fie adevărat ceea ce au propus francezii și numeroase guverne au semnat dedesubt? Ei acuză pe inițiatori că întrebările firești, legate de implementarea programului „4 per mille”, au fost în majoritate ignorate sau, în cel mai bun caz, considerate cu superficialitate. Presa populară, dornică mereu să raporteze știri pozitive de pe frontul bătăliilor contra încălzirii globale, a alimentat un fals optimism. De ce?

Pentru ca „4 per mille” să devină o realitate (nu o fantoșă propagandistică), inițiativa franceză ar trebui implementată imediat pe toate terenurile planetei, iar practicile de sechestrare a carbonului în soluri ar trebui să continue fără întrerupere decenii de-a rândul. Probabil că inițiatorii francezi au scăpat din vedere că programul propus de ei în 2015 va afecta, decenii la rând, pe întreaga planetă, 570 milioane ferme, în care lucrează circa 3 miliarde oameni[vii]. Cum vor reacționa toți acești oameni când li se va propune să renunțe la arăturile anuale tradiționale, cele cu „brazdă-ngustă și adâncă” sau, mai grav, să-și transforme de bunăvoie, mulți ani la rând, terenurile agricole destinate diverselor culturi, în pârloage pe care vor crește doar buruieni perene, a căror misiune este de a stoca dioxidul de carbon din atmosferă? Cum se va asigura securitatea alimentară a celor 10 miliarde de oameni, estimați că vor trăi în anul 2050, eventual și fără petrol?![viii]

O serie de bariere culturale, economice și fizice fac ca stocarea carbonului în soluri să nu fie un mijloc serios de reducere a încălzirii globale, așa cum proclamă autorii inițiativei „4 per mille”, ci, mai degrabă, un indicator al hei-rupismului politic, al slabei cunoașteri a psihologiei fermierilor și a lipsei de apreciere sau de cunoaștere a realității de la fața locului.

În Statele Unite, de exemplu, fermierii sunt printre cei mai conservatori oameni, posesori a unui sistem de valori în care primează independența personală, în defavoarea programelor de suport social, și au un mare respect pentru autoritate, în defavoarea vederilor egalitariste. Conform clasificării pe care am făcut-o în articolul Schimbările climatice și percepțiile lor culturale: Sunteți egalitarist, fatalist, ierarhist sau individualist?, fermierii americani (dar cred că și alții, din diverse părți ale lumii) se plasează în ultima categorie. Nu trebuie, de aceea, să ne mire, că fermierii americani, chiar și cei care au adoptat metode noi, inovative, de lucrare a pământului, devin suspicioși când sunt contactați de „domni profesori de la oraș”, care au o agendă ecologică vizibilă. Le repugnă ideea că „domnii” cercetători îi sfătuiesc să renunțe la combustibilii fosili -singura lor sursă majoră de energie. De asemenea, pe baza multor ani petrecuți pe câmpiile Oklahomei, colectând probe de roci sau executând diverse măsurători geofizice, pot depune mărturie că schimbările climatice, aka încălzirea globală, îi cam lasă rece (sic!) pe fermierii de acolo. Mult mai importante decât cele 0,9°C cu care ar fi crescut temperatura medie globală față de perioada pre-industrială sunt pentru ei reglementările guvernamentale, care atentează la banii și independența lor. Scepticismul le este exacerbat și de intervențiile non-experților, a celor care nu au lucrat niciodată într-o fermă, dar se pricep al naibii de bine la dat sfaturi cum trebuie alterate practicile agricole în vederea creșterii cantității de carbon incorporat în sol. Cercetătorii pedologi, susținători sau nu ai inițiativei franceze, ar trebui să înțeleagă că pe fermieri îi interesează infinit mai mult vremea decât clima.

Revenind la opiniile specialiștilor de la Academia Franceză de Agricultură [5], ei trag un serios semnal de alarmă: perspectiva că scopul scuză mijloacele în cazul inițiativei „4 per mille” este o amenințare teribilă la credibilitatea științei solurilor. Câte promisiuni mai pot face pedologii înainte de a deveni ridicoli în comunitatea academică internațională? Ei au promis luna de pe cer de câteva ori în diferite contexte.

Cu 15 ani în urmă, diverse îmbunătățiri ale fertilității solurilor au fost trâmbițate cu multă fanfară ca fiind soluția ameliorării foametei din Africa, deși nu degradarea solurilor a fost cauza principală a foametei și malnutriției de pe continentul negru.

Cu 10 ani în urmă, mass media a „bubuit” cu știri triumfaliste care pretindeau că schimbările climatice vor fi ameliorate prin incorporarea unor cantități masive de biomangal sau agromangal în sol. Transformați gunoiul în biomangal și experții vă asigură că dioxidul de carbon dăunător este sigilat etanș și nu mai poate fi eliberat în atmosferă era o mantra ecologistă la ordinea zilei. Din păcate, mulți experți erau sceptici și, în plus, nu exista nicio cercetare serioasă care să sprijine științific ideea. Dar asta nu a împiedecat numeroși cercetători din multe țări s-o folosească pentru a cere finanțări. Parcă am mai întîlnit scenariul ăsta în alt domeniu, sau mi s-a părut?!…

Folosirea biomangalului a înfierbântat atât de tare pe fanii ecologiști încât s-a ajuns să fie considerat o soluție panacee pentru combaterea încălzirii globale, o soluție win-win, o soluție win-win-win sau chiar o soluție winfinity (ironia aparține profesoarei Janice Thies de la Cornell University).

Concluzii

Mark Twain, în motto-ul plasat la începutul articolului, ne atrage atenția că este mult mai ușor să le vinzi oamenilor ulei de șarpe decât să-i faci să accepte că au fost trași pe sfoară nemilos.

Inițiativa climatică franceză „4 per mille” este un soi de ulei de șarpe ecologist fără sorți de izbândă veritabilă.

Dar despre asta nu se va vorbi (probabil) la Katowice luna aceasta.

Poate, totuși, Pristanda, ar putea fi un bun purtător de cuvânt:

eu gazeta d-voastră o citesc ca Evanghelia totdauna; că să nu vă uitaţi la mine… adică pentru misie… (misterios) altele am eu în sufletul meu, dar de! N-ai ce-i face: famelie mare, renumeraţie după buget mică…

_________

P.S. După ce am trimis ieri articolul spre publicare, am primit azi prin email un studiu care, pură coincidență, discută tangent și inițiativa franceză „4 per mille”.

Intitulat Creating a Sustainable Food Future – A Menu of Solutions to Feed Nearly 10 Billion People by 2050, studiul este publicat de World Resources Institute (WRI), o organizație ecologistă.

Chiar de la început suntem avertizați că dacă lumea speră să facă progrese semnificative în ceea ce privește schimbările climatice, nu va fi suficient ca mașinile și fabricile să devină mai curate. Vacile și câmpurile de grâu vor trebui să devină radical mai eficiente.

Pe baza tendințelor actuale, autorii au calculat că lumea ar trebui să producă cu 56% mai multe calorii în 2050 decât în 2010. Dacă fermierii vor îndeplini această cerere prin eliminarea mai multor păduri și a altor ecosisteme pentru a face loc la noi culturi și pășuni, așa cum s-a procedat deseori în trecut, asta ar crea o zonă agricolă de două ori mai mare decât India.

La rândul său, această situație ar putea face aproape imposibilă menținerea sub 2°C a încălzirii globale (obiectivul internațional convenit la Paris în 2015 și aflat pe masa discuțiilor la Katowice în 2018) chiar dacă emisiile globale ale combustibililor fosili vor fi fost eliminate rapid. Când pădurile sunt transformate în terenuri agricole, depozitele mari de carbon stocate în acei copaci sunt eliberate în atmosferă (dacă respectivii copaci nu devin mobilă).

Autorii studiului WRI publicat astăzi au colaborat cu colegi francezi, dar nu pomenesc absolut de loc de inițiativa „4 per mille”! În locul acesteia, ei sugerează alte metode alternative de creștere a productivității agricole a solurilor existente și limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Cu alte cuvinte, încă o dată specialiștii spun Adio, inițiativă franceză „4 per mille”!

NOTE____________

i] US Department of Energy, December 15, 2016, ARPA-E Announces $70 Million in Funding for New Programs to Power Transportation and Store Carbon in Soil, https://www.energy.gov/articles/arpa-e-announces-70-million-funding-new-programs-power-transportation-and-store-carbon-soil, accesat pe 4 decembrie 2018.

ii] Bajželj B. et al., 2014, Importance of fooddemand management for climate mitigation, Nature Climate Change, v. 4, pp. 924–929.

iii] Sanderman J. et al., 2017, Soil carbon debt of 12,000 years of human land use, Proc. of Natl. Acad. of Sci, v. 114, pp. 9575 – 9580.

iv] He, Y., et al., 2016, Radiocarbon constraints imply reduced carbon uptake by soils during the 21st century, Science, v. 353,no 6306, pp. 1419-1424.

v] Baveye, P. C. et al., 2018, The „4 per 1000” initiative: A credibility issue for the soil science community?, Geoderma, v. 309, pp. 118 – 123.

vi] Amundson, R., and Biardeau, L., 2018, Soil carbon sequestration is an elusive climate mitigation tool, Proc. Nat. Acad. Sci, November 13, 2018, v. 115, no. 46 , pp. 11652 – 11656.

vii] Food and Agriculture Organization of the United Nations, , 2014, The state of food and agriculture in 2014: In brief, www.fao.org/3/a-i4036e.pdf, accesat pe 4 decembrie 2018.

Distribuie acest articol

198 COMENTARII

 1. acesti cocosi ingimfati, care au luat bataie pe oriunde, exceptindu l pe Napoleon (italian de origine) ridicat pe ruinile bastiliei / monarhiei absolutiste. coloniile intemeiate de ei au fost peste tot un dezastru, iar cei stabiliti din periferiile mizere la centru, au schimbat ireversibil Franta contemporana. cei ce urineaza azi pe arcul de triumpf si poate miine n louvre, arata inca odata beneficiile socialismului (bine aplicat!)

   • mai JB scotch / whisky, ia spune tu istoria adevarata. asta i o platforma de opinii, fiecare selecteaza ce considera de cuviinta. sa nteleg ca tu esti detinatorul adevarului ? spune l mai JB, nu mai pune puncte puncte, si fiecare cititor isi va face o parere

    • Dom’le, ce rost are sa vorbim arogant si cu o antipatie inexplicabila la adresa unei tari cu o mare, foarte mare cultura?!? Cu numeroase realizari artistice, stiintifice, sociale.
     Tara asta pe care o tratezi de sus, de parca ar fi nimeni in drum, este un factor esential in istoria a, cel putin, 2 tari: Ro. si US…… Unirea principatelor, Independenta, Unirea cu Basarabia, Unirea cu Transilvania. Asa ca nu inteleg.
     Partenerilor nostri de dialog de aici, care traiesc in US, tin sa le reamintesc ca US nu avea nici o sansa sa devina independenta fara ajutorul urias al Frantei. Acest ajutor a adus, practic, in faliment vistieria FR. Ca sa nu mai vorbesc de ajutorul masiv cu flota, etc in cel „de-al doilea” razboi de independenta din 1812 cind englezii au cucerit si incendiat Washington, printre alte chestiuni…..

     Nu inteleg de unde aroganta si dispretul ptr.o tara ca Franta de care ne leaga atitea.
     Dar fiecare poate sa aiba ce opinie doreste. Totusi putina buna credinta si rezonabilitate nu ar strica.

     • Pardon!

      Genialul Macron a postulat inca de anul trecut „ca nu exista nici un fel de cultura franceza”. O fi stiind el mai bine ca toti ceilalti :) ca doar e frantuz. Degenerat, dar totusi frantuz…

      • @Sveig Macron a si argumentat, dar cred ca trebuie sa si intelegi argumentele respective. Nu e asa greu, te rog sa incerci sa intelegi: te-ar ajuta in viitor.

       lexpress.fr/actualite/politique/elections/dans-une-tribune-macron-defend-la-culture-francaise-et-son-ouverture_1890128.html

      • @Svejk
       Dom’le, ce fel de dialog purtați dvs.?!?
       O țineți langa cu neo-marxistii, political correctness, degenerații, etc. Dar procedați identic, același tip de discurs, aceeași violență de limbaj, acelasi mix de opinii pamfletare pe post de argumente.
       Be assured că e foarte la îndemână recursul la invective și diatribă. Dar unde ar ajunge discuția?!?! La mahala!??!

      • @JB

       Fără nicio legătura cu tema discuției ați pretins că e inacceptabil ca Franța să fi criticată pentru că e o țară ce generat o mare cultură. Germania su Rusia sunt la rândul lor țări ce au dat lumii mari culturi. Asta nu înseamnă că crimele nzismului sau nolșevismului nu pot fi criticate.

       Așa ca să ne amuzăm v-am amintit că Micron băiatu’ minune a postulat încă din 2017 că nu există nici un fel de cultură franceză ci doar un amalgam al diferitelor culturi străine pe care francezii le-au confiscat. V-am dat apoi inclusiv înregistrarea. Cine bate câmmpii dumneavoastră s-au Micronul?! Dacă Miconul e un degenerat care bate cămpii cum puteți să-l susțineți pe el și elucubrațiile sale atât de abitir?

      • @Svejk
       Dar cine a pretins, ever, că o țară/un stat ar fi necriticabil(ă)?!?
       Interpretările vă aparțin 100%.

      • @JB

       Cine a pretins că o țară ar rf „necrtiticblă”?! Cel ce se semnează JB și care a postulat minunăția: „Dom’le, ce rost are sa vorbim arogant si cu o antipatie inexplicabila la adresa unei tari cu o mare, foarte mare cultura?!? Cu numeroase realizari artistice, stiintifice, sociale.
       Tara asta pe care o tratezi de sus, de parca ar fi nimeni in drum, este un factor esential …
       ~

 2. Oponentii cei mai duri ai introducerii OMG in Europa, doar pentru ca le-ar afecta lor sistemul agricol si fiindca din prostie au ramas in urma cu cercetarea in domeniu, vin cu tot soiul de baloane colorate si nu de azi, de ieri. Franta e un izvor nesecat de idei falimentare mai ales in domeniul social, agricol si vad ca vor sa se afirme si in ecologie.

  • Socoteala asta cu OMG-urile m-a umplut intotdeauan de respect. Daca se casatoresc oameni de rase difierite (aisatici cu euorpeni, africani cu europeni, sau asiatici cu africani) rezulta inevitabil ditai OMG-u’. La limita metisu’ mulatru; etc. sunt OMG-uri. Tare ma mir ca inteleptii de la Bruxelles nu au scos de prin sertare legile alea ale lu’ Adolf despre puritatea rasiaala. Ca la o adica ce face rau la porumb si cartoti n-are cum sa fie sanatate curata la oameni :)

 3. Solul e una, roca mamă e altceva, chiar dacă nu foarte diferit (carbonații de la Huși și cei din solurile de la Florența provin prin cea mai naturală pedogeneză din roca-mamă). Materia organică stabilă se numește humus. Circuitul carbonului este destul de complicat. Complicat este probabil și cursul initiativei 4 per 1000 (probabil că va duce la focusarea pe practicile conservatoare și sechestratoare de C în sol, subiect cam neglijat. Pe sciencedirect și pe researchgate sunt și altfel de articole decât critici „devastatoare” ale unor subiecte „inerent” greșite). Căile Domnului sunt și ele la fel (impenetrabile cu mintea omenească). /…/

  • Nu înțeleg ce caută aici roca mamă – eu nu am pomenit-o și n-are nicio legătură cu articolul, în afară de încercarea de tulburare a apelor.

   Vă pot informa că în zona Vaslui sau zona Toscanei, nu se vorbește de relațiile dintre soluri și roci-mamă. Sunteți siguri că confundați termenul de rocă mamă cu cel folosit în caracterizarea zăcămintelor de petrol și gaze?

   În Vaslui și Toscana se vorbește de roca de bază, o rocă unde de regulă se incastrează fundațiile clădirilor, podurilor, turnurilor etc.

   Vasluiul, și o mare parte din estul României, conține straturi groase de loess, o rocă formată din cantități variabile de praf, nisip și argilă, depuse de vânturile glaciare de acum 20 000 ani. Loessul, fie de tip A sau de tip B, conține și numeroase filme calcaroase care, conform oenologilor, conferă calități specifice vinurilor de la Huși, Bucium Cotnari, Cotești, Odobești Panciu și alte podgorii estice pe care le-am cercetat și analizat.

   În Moldova, roca de bază, care nu are nicio legătură directă cu solurile de deasupra ei, este o marnă sarmațiană, vineție, cu multă argilă în ea, cu porozitate scăzută, și cu rezistență mecanică sporită, numai bună de încastrat, de exemplu, cele patru piloane ale podului peste râul Bârlad de la Crasna, una din primele mele opere geotehnice de mare amploare.

   Pe de altă parte, prezența unor zone bogate cu loess la suprafață este principalul responsabil al eroziunii solurilor. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului de la Perieni, Vaslui, a fost fondată pe timpul lui Ceaușescu tocmai pentru a găsi cele mai bune soluții locale pentru a preveni degradarea continuă a acelor soluri, o sursă de scădere a producției agricole din zonă.

 4. Din păcate, domnule profesor, sînt foarte puțini oamenii de știință care să fie și educați, și onești, și nepropagandizați, și cu o putere de cuprindere largă și sintetică a multor piese din mozaicul infinit al planetei (așa cum, fără flatare, sînteți dv.).

  Trăim într-o epocă a amatorismului și incompetenței acoperite cu intenții bune, cu diplome dubioase sau cu „experți de Internet” care au impresia că vă pot contrazice prin „copy and paste” prostioare emanate din minți la fel de găunoase ca ale lor.

  Multe dacă nu toate aceste inițiative apocalipsist-ecologiste au la bază, cînd nu e vorba de corupție directă, precum în cazul Solyndra, o isterie de tip comunist a acțiunii de dragul acțiunii, fără calcularea rezultatelor și a consecințelor neintenționate.

  „Trebuie să facem ‘ceva’ ” urlă dinrărunchi toți neavizații, jucîndu-se la claviatura de PLASTIC (horribile dictu) cu rearanjarea imaginară a trilioane de dolari din economia reală, în vreme ce ei sînt incapabili să împerecheze corect două șosete.

  Ar fi comic, dacă Iresponsabilitatea nu ar fi atît de aproape de a smulge hățurile soartei omenirii. Abia asta e tragic.

 5. Ironia sortii e ca SUA si-au redus in 2017 pentru a 9-a oara in acest secol emisiile de CO2 cu ~ 40 de milioane de tone. Asta cu toate ca a iesit din acrodul de la Paris si cu toate ca a avut o crestere neasteptata si robusta a industriilor manifacturiere si extractive. Europa ramasa in Acrodul de la Paris si deosebit de guresa in aceasta privinta si-a marit bine merci emisiile de CO2 cu 40 de milioane de tone, cu toate ca industriia manufacturiera balteste iar mai multe tari europene (incusliv Germania) se lauda ca-s tot mai verzi pe zi ce trece. Merita amintit ca si India (laudata in mod stupefiant de autor ca ar fi oarecum in grafic la reducerea emisiilor) le-a umflat anul trecut cu fo’ 90 de milioane de tone, adica cat vreo 2 Europe mai rotofeie. China (sa nu-i fie cu deochi!) a umflat emisiile de codoi cu vreo 120 de milioane de tone, cu toate ca si-a incetinit mult cresterea, iar gurile rele zic ca de fapt creserea ei e mai mult din pix, ca doar pardtidu’ manareste datele cumm vrea muschiu’ lui.

  Pentru conformitate:

  http://www.aei.org/publication/chart-of-the-day-in-2017-us-had-largest-decline-in-co2-emissions-in-the-world-for-9th-time-this-century/

  Totusi orezarii lucra la problema si tocmai au publicat ultima gaselnita iecologica de se sparie gandu’: „China Blue Sky”. Atata vreme cat pe teava de esapamant a oricarei chestii ce are un motor cu ardere interna, sau un arzator de orice fel ieste un fum cat mai transparent (poa’ sa fie si Ziklon B) totul e OK. Nu trebuiie uitat ca monoxidul de carbon si codoiu’ sunt si ele transparente :) Asa incat atat chinezjii cat si produicatorii straini ce produc pentru piata chineza se vor da peste cap sa genereze otravuri cat mai transaprete :) Partea si mai furm oasa e ca nu exista o refereinta clara sau un etalon al „transparentei” si nici conditii standar de evaluatre (iarna, vara, umiditate etc.) totul fiind la mana inspectorului guvernamental si al spagii aferente.

  Si daca tot veni vorba de fantuji hai sa nu uitam ultima isprava a Micron-ului care si-a ridicat tara peste cap cu ideile lui crete de suprataxare a combustibililor spre salvarea planetei. Ca pana la urma la asta se reduce toata filosofia iecologista: Cat mai multe taxe spre ghiftuirea soarecilor de siloz din businessul incalzirii globale. Nu-i asa?

  E cu totul de neinteles de ce naiba il pune Aghiuta pe devlet başkanu’ frantuzesc sa calatoareasca cum n-a prea mai calatorit alt sef de stat frantuzesc de la Napoleon incoace (da’ ala macar avea treba cu ocazia cuceririi Europei). Culmea e ca marea majoritate a excursiilor sale sunt destinate promovarii isteriei verzi, ocazie cu care baga in catev zile niste amprente de codoi cat un frantuz obisnuit in cativa ani buni. Gazdele se uita la biata creatura cu ingaduinta cu care te uiti la prostu’ satului cand tine prelegeri despre strategie militara si politici monetare si nu se schimba oricum nimic. N-ar fi mai simplui si mai eco ca individu’ asta sa se abereze pe Skype, asa ca mare ecologist ce se afla? Sa speram ca ii vin frantujii de hac si-l trimit la pensie inainte de vreme ca sa aiba timp berechet sa tina prelegeri smechere in fata oglinzii.

  • *_________

   Lauda adusă Indiei nu-mi aparține – am folosit pur si simplu ultimele estimări (decembrie 2018) făcute de Climate Change Tracker.

   Our analysis shows that India can achieve its NDC target with currently implemented policies, i.e. it would not have to put any other policies in place. Under current policy projections, greenhouse gas emissions (excluding LULUCF) are projected to reach a level of 3.2–3.3 GtCO2e in 2020 and 4.5–4.6 GtCO2e in 2030. This is a 48–52% increase in emissions from 2010 levels by 2020 and a more than doubling of 2010 levels by 2030.

   Într-un articol publicat de TNY pe 24 noiembrie, autoarea, o indiancă după nume pune la colț India fără milă:

   The World Needs to Quit Coal. Why Is It So Hard?

   Pe cine să crezi?

   Și mie mi s-a părut cusută cu ața albă plasarea Indiei între cele 5 țări care și-ar putea îndeplini obligațiile asumate prin Acordul de la Paris. Nu am vrut să aduc altă sursă în discuție și mă bucur că ați sesizat poziția anormală a Indiei, pe care, așa cum am scris, chiar The New York Times a demontat.

   Nu-mi rămân decât suspiciunile că raportările benevole, fără controale pe teren, fără date transparente și înregistrate corect, favorizează trișarea jocului pentru câteva aplauze de la galerie. Păcat…

   Unele țări se pare că au învățat repede cum se joacă alba-neagra și s-au perfecționat la acest joc diabolic, din care pierdem toți.

   • Va multumesc pentru precizari.

    Intr-adevar asta e un una dincele doua mari perfidii ale acorduluilui de la Paris: Nu exista un mecanims unic si coerent de control si evaluare a progreselor statelor membre. Ne place, sau nu, dar una e probitatea evaluatorilor din Elvetia si cu totul alta cea a evaluatorilor din Bangaldesh.

    A doua mare perfidie si cea mai grava e cea ca nu exista nici un fel de sanctiuni pentru statele semnatare ce-l incalca. In asta e de fapt tot chichirezul tratatului si asta demosntreaza dincolo de orice dubii ca scopul sau nu are nici o treaba cu incalzirea globala ci doar cu transferul prosperitatii din lumea civilizata spre lumea a III-a. Ca sa se inteleaga mai bine ce spun hai sa ne imaginam doua scenarii:

    A. Guvernul SUA (presuipunand ca ar fi rams in tratat) nu reusesta sa-si atinga tinta de reducere a emisiilor de CO2 pana la temenele stabilite (de exemplu pasul 1 in 2025). A doua zi ‘jde mii de organizatii iecologiste dau guvernul federal in judecata pentru incalcarea tratatului. Evisdet ca judecatorii constata incalcarea uni tratat semnat de SUA si obliga guvernul federal sa ia masurile regulatorii necesare atingetrii tintelor tratatului indiferent de cat de distructiv e rezultatul lor si indiferent de cate vieti sunt distruse. Iar guvernul se va supune, ca doar SUA sunt un stat de drept. Nu-i asa?

    B. Guvernele Chinei sau Rusiei nu isi ating tintele de reducere a emisiilor de CO2 pana in 2030 (pasul 1 pentru ele). Ghici ce se intampla daca vreo oganizatie iecologista din oricare din aceste tari incearca sa dea in judecata givenrele respective?! In Rusia petentii vor trage rapid cate o duca de Novocioc ca sa-si inghete aleanul, iar in China familiile lor vor primi facturile pentru munitia consumata la executiie (manopera e din partea casei :) ) pentru inalta tradare & coruptie.

    Evident ca toate astea invita la frauda in peste 90% din tarile semnatare si duce la dezindustrializarea lumii civilizate.

    • Faptul ca „Nu exista un mecanims unic si coerent de control si evaluare a progreselor statelor membre.” e imputabil francezilor, Frantei, UE ?!? Dar „ca nu exista nici un fel de sanctiuni pentru statele semnatare ce-l incalca” ?!? Dati impresia ca „nu stiu cum” the heavy weight lifters in the room au fost pacaliti sa semneze acordul de la Paris.
     Ptr.a aduce ceva buna credinta, in discutie, trebuie mentionat ca rezultatul acordului de la Paris e opera statelor participante. Sau purtat negocieri prealabile grele de tot. E cel mai bun acord care A PUTUT FI OBTINUT, in conditiile date. Nu cred ca nu realizati lucrurile astea, dar e rea vointa.

     Nu va faceti ca nu va amititi din cauza cui a esuat acordul de la Kyoto. Dar conferinta de la Copenhaga indelung pregatita?!?
     Cred ca pe aceste teme ii injurati degeaba pe Clinton si Obama. Pe fond foarte, foarte mici diferente fata de Trump.

     • Nu am spus niciunde că faptul că nu există mecanisme funcționale de control ale îndeplinirii acrodului de la Paris, sau mecanisme de sancționare a semnatarilor ce încală prevedirle sale ar fi imputaile doar UE și franțujilor. Ele sunt imputabile TUTUROR semnatarilor din lumea civilizată a acestei imbecilități criminale. E de înțeles că tiranii corupte din lumea a III-a, precum Rusia, China și India (împreună generează aproape jumătate din emisiile poluante ale lumii) l-au semnat cu entuziasm: Prăbușirea economică a lumii civilizate le convine de minune.

      Semnatarii din lumea civilizată nu au nici măcar scuza că au fost păcăliți. Degenerații ăia au pus crima la cale în mod premeditat.

      Aordul de le Kyoto sau confetința de la Copenhaga din 2009 au eșuat pentru că nu aduceau nici un beneficiu nimănui cu excepția unui grup de escroci, savanți autoproclamați, care promovază la nesfârșit scenarii apocaliptice pentru a-și ascunde sterilitatea creativă și a duce o viață veselă de șoareci de siloz pe bani publici. Sigur că escrocheria încălzirii globale antropogene a născut între timp o adevărată industrie de produs inutilități sumpe pe bani publici, deci cercul profitorilor crește robust. Ăsta însă nu e deloc un motiv ca oamenii onești și cu creiere cât de cât funcționale să se lase aburiți și escrocați.

      Aia cu „cel mai bun acord care A PUTUT FI OBTINUT” e de-a dreptul din puțul gândirii. Hai să vă dau un exemplu mai pe înțelesul dumneboastră. Poate o să pricepeți așa: Soția dumeanvoastră gătește pentru o masă fesivă și realizează că-i lipsesc ceva condimente esențiale. Vă trimite rapid la magazin să le cumpărați. Vă întoarceți după vreo oră cu o mătură și spuneți: „M-am învârtit de am amețit dar n-am găsit nicicum raftul cu condimente. Însă mătura asta multifuncționala & hitech e cea mai bună afacere disponibilă în magazin așa ă am luat-o în locul condimentelor ca să nu vin cu mâna goală”.

      • Dom’le, de ce te lasi dus de patima?!? Care e chestia?!? esti asa de sigur de justetea opiniilor tale?!?
       Te rog reflecteaza putin asupra unui alt pct.de vedere cu privire la denuntarea/iesirea din acordul de la Paris.
       Sa ne pozitionam, exclusiv, de partea interesului US.
       US oricum stau mai bine la capitolul poluare, etc decit China India, etc. Efortul america oricum e facut de catre diverse mecanisme/reglementari statale.
       Sa presupunem ca US e inca parte a acordului. Pai asta e un asset moral si de public relations extraordinar in orice negociere cu China, par exemple.
       Mai China mai…..voi ne otraviti planeta mai….. Noi US si aliatii nostri NU mai cumparam de la voi pina voi nu va conformati obligatiilor asumate….. Noi facem zi de zi eforturi si voi?!?
       D-le Svejk, te rog combate acest argument, pe scena internationala. Crezi ca e usor sa ai toata presa impotriva ta?!? Toate doamnele grijulii cu organic, health, green, veggie, vegan, etc ?!?

       Nici nu prea e nevoie ca US sa ridice problema echilibrului balantei comerciale bilaterale. China nu se conformeaza la nici un capitol privind mediul/emisiile poluante. Dupa care US ridica probl.dr.de proprietate intelectuala: saracii artisti, inventatori si creatori americani…..

       Acordul in chestiune nu costa aproape nimic. Dar aduce beneficii (tactice si strategice) uriase.
       Ti se mai pare asa de rau acordul de la Paris?!?

      • @JB

       Da’ nu-i vorba de nici un fel de patimă. Pu și simplu mă minunez văzând cât de departe poate ajunge prostia omenească. Încerc din nou să vă explic pe înțelesul dumeavoastră: Să zicem că un misit de terenuri vă recomandă călduros să vă demolați casa.și să vindeți terenul urgent că mai e un timp foarte scurt până vine cutremurul ‘ăl mare care va pustii totul în jur. Cum procedați? Să ziecem că trăiți în Transilvania unde nici un cutremur n-a dărâmat niciodată mai nimic. Vă distrugeți imediat ca să-și scoată comisionul misitul ce prorocește cutremurul ‘ăl mare de când îl șiți?!

       Ălălalt punct de vedere cu „asset-ul morl” e deja la logica găinii bete criță: De ce ar trebui SUA să se sinucidă economic ca să aibă „ascendent moral” asupra Chinei?! Trump le bagă din pix ce sancțiuni vrea mușchiu’ lui, pe considerentul practic că ei au mult mai multă nevoie de noi decât noi de ei.

       La aia cu „toată presa împotriva ta” se aplică foarte bine zicala arbească: „Cânii latră, caravana trece”. Sunt interesat sîă renunț fie și la 0.1% din comfortul personal ca să potolesc chirăielile Agitpropop-ului?! După ce am reflectat cam o secundă răspunsul irevocabil e: „În mod cert nu!”

       Cât despre doamnele alea ce povestesc despre „sustenability” până leșină, circulă în camionete sau SUV-uri roz, roșii, verzi sau portocalii de peste 1.5 tone, cu motorașe de 5-6 litri. Stau în case de 2500-4000 de picioare pătrate (230-370 mp) luminate a giorno și în care vară sau iarnă e mereu aceeași temperatură plăcută de 20C-22C. Toate au la mașini telecomenzi sau app-uri pe telefon de pornire mtotorului de la câte o milă. Cu vreo o oră înainte să plece de la lucru îți pornesc motorașele alea de măcar 5 litrișori ca să fie mașinile calde și ca să se topească zăpada iernilor crâncene ale încălziii globale de pe ele. Dacă ar trebui să „downsize” la motoare de 3 liri și apartamente de vreo 1500 sqft l-ar sfâșia fără milă de viu pe responsabilul în cuză cu unghiuțele lor delicat lăcuite.

       Pentru oricine știe niscai aritmetică de școală primară e extrem de ușor de socotit povara financiară zdrobitoare a excocheriei climatice. Dacă n-ați termnat clasele 1-4 pe bune, nu e niciodată prea târziu să vă completați lavunele educaționale. Succes!

      • @Svejk
       /…/
       Demonstrațiile astea de forță, „din pix”, crează mare antipatie. Credeți că e bine ptr. US sau orice alt stat?!?
       Ceea ce descriam eu era o modalitate practică, nearogantã si f.justificabilă moral ptr. a atinge aceleași scopuri/obiective.
       Sincer, e bizar cum nu vedeți acest lucru și apărați „la baionetă” abordări antagonice, grav producătoare de prejudicii.
       Mai este ceva. Tipul de f..k them all attitude crează emuli. Numeroși se vor considera îndreptățiți la asta, atunci când le va veni bine. Și stați f.linistit că „nu se poate, imposibil, etc”a mai văzut lumea, până când s-a întâmplat. Si nu aduce anul ce aduce ceasul!!! Atunci US va avea nevoie de aliați. Aliați sinceri, nu dintre cei șovăitori, cârtitori…. O să fie complicat.
       Cool down și reflectați un pic. Îndârjirea și partizanatul chiar nu au rost in probleme dintr-astea.

      • @JB

       Foarte posibil ca „demonstrațiile de forță” să genereze antipatie. Vă asigur însă că oricine poate trăi bine-merci oricât de tare l-a urâ cerșetorul hulpav ce trăiește de pe urma sa

       Ceea ce descrieți & recomanați dumnvevoastră e o culme imbecilității care se reuzmă la: „Sinucide-te dacă vrei să rămânem prieteni!”. Nope. Nimeni nu are nevoie de astfel de „prieteni”.

       Cât despre „aliații” SUA,ei au avut întotdeuna nevoie de mult mai mult decât au putut oferi. Deci vă urez răbdare și tutun. Vă rog să nu uitați să ne anunțați când vom avea nevoie stringentă de astfel de „prieteni” & „aliați”. Că ar fi mare păcat să ratăm momentul…

       P.S. Dacă tot veni vorba de „aliați” Margaret Thatcher a descris odinioară într-un mod cât se poate de plastic Commonwealth-ul britanic: „Mâinile tremurânde ale cerșetorilor lacomi”. E de reținut…

      • S-a spus cu haz că:

       a merge la război fără franțuji e precum a merge la vînătoare de cerbi fără acordeoane.

       Cei mai tinerei care se agită că vai, cît de grobian e Trumpul, cum de nu se prosternează el în față fițelor infinite ale mass-media și a criteriilor franceze de „rușinare” a Chinei poate sînt bine intenționați dar stau prost la capitolul istorie. E destul de trist cînd trebuie să mergi îndărăt două secole și jumătate ca să găsești vreun merit Franței pe linie de alianța militară cu SUA.

       Nevolnicii francezi n-au descoperit cît de, helas, mercantil, agresiv, urît și neelegant (oh la la) e americanul de azi de ieri, de cînd s-a ales Trump. Fițe a făcut și „marele” de Gaulle (o glumă proastă) și Mitterand, și d’Estaing, și Chirac . . . Azi se agita toată lumea ca gaițelela înmormîntare că, vai, cît de decenți erau Bush-ii prin comparație cu mîrlanul de astăzi . . . cei cu memorie își amintesc bine de demonizarea Bush-ilor, cu nu mulți ani în urmă. La francezi și la stînga (dar mă repet), totul e demagogie, standarde duble, pompozitate și pretenții sclifosite de damă mare, cu fardurile excesive scurgîndu-se respingător pe o față îmbătrînită, de mucava.

       Recomand cartea excelentă (nu prea lungă) Anti-Americanism de regretatul Jean-Francois Revel. E din 2002 nu 2016 sau 2018. Arată cît de lungă și constantă e istoria ingratitudinii și ipocriziei franceze în relație cu SUA. Nihil sub sole novum.

      • @Absurdistan
       Zau ca nu inteleg ce istorie cititi dvs. Dar aveti tot dreptul sa va inselati major…..

       Nu e vorba de nici o tactica de „rusinare” a Chinei ci de o chestiune cit se poate de practica despre care am scris mai sus si se rezuma astfel:
       Sa presupunem ca US e inca parte a acordului de la Paris. Asta e un asset moral si de public relations extraordinar in orice negociere cu China.
       Par exemple:
       Mai China mai…..voi ne otraviti planeta mai….. Noi US si aliatii nostri NU mai cumparam de la voi pina voi nu va conformati obligatiilor asumate…..Punct! Noi facem zi de zi eforturi si voi?!?
       Incepind de la un asemenea moment „sarcina probei” revenea Chinei.
       Problema dezechilibrului balantei comerciale nici nu mai era nevoie sa fie pusa.
       Si astfel, (in fata intregii lumi) fara o pozitionare antagonica, cu sprijinul presei si opiniei publice (care nu vrea poluare, etc) China era pusa in situatia de a face concesii majore in N domenii. Evident, daca vrea sa exporte…..
       Cred ca Macron are dreptate.
       Îndârjirea și partizanatul chiar nu au rost in probleme dintr-astea.

      • @JB

       Repetați iar aceeași aberație că SUA trebuie să se sinucidă pentru a avea avea ascenet moral asupra Chinei corupte și comuniste. Fals. SUA au ascendent moral, economic și politc asupra Chinei în orice condiții. Nu trebuie decât să-i taie macaroana.

       Încercați să vă folosiți ceva mai des neuronu’..

     • @ JB,

      dai dovada de o naivitate induiosatoare.
      „Mai China mai…..voi ne otraviti planeta mai….. Noi US si aliatii nostri NU mai cumparam de la voi pina voi nu va conformati obligatiilor asumate….. Noi facem zi de zi eforturi si voi?!?”
      In timpul apelurilor „Mai China mai”, SUA trebuie sa scoata miliardele la interval pentru escroci.
      Chiar tu spui ca SUA „sta bine cu poluarea” (voiai sa spui ca sta bine cu reducerea poluarii). Asta pentru ca exista reglementari fara acorduri din care desteptii sa incaseze banii. Guvernul SUA se ocupa de reducerea poluarii, prin reglementari proprii, nu asteapta sa-i spuna Macron si Trudeau.
      NB,
      si lasa remember-urile de la paş`opt cu ceea ce a facut Franta. E vorba de zilele noastre, cind francezii ar fi putut invata germana cum am invatat noi rusa.

      • Ok, dar lectiile de istorie de la ’48 pe care ni le dai tu sunt ok?!? Despre vinovatia perpetua a Germaniei si datoria europeana infinitã catre US?!? De ce nu am aduce acelasi tip de argumente istorice?!? Te deranjeazã??!?

       Dar revenind la US si acordul de la Paris. Chiar si in conditiile descrise de tine si tot meritã. Razb.din Afganistan costa undeva pe la 850milioane pe zi. Minimum! Sa inmultim cu 17 ani…….! Realizarea F35 a fost peste 1 trilion. Cateva miliarde ptr.un ascendent moral si de publicrelations in fata Chinei chiar cred ca merita. E un avantaj tactic extraordinar.
       Cum ti se pare?!!? E nasol ce spun. Nu?!? In loc sa fiu, neconditioat, alaturi de infailibilul Trump eu ma tin de prostii d-astea….

      • @ JB,
       e vorba despre „„4 per mille” – O inițiativă climatică franceză fără sorți de izbândă”.
       Sau explica-ne alte initiative macroniste terminate cu brio. Dar fara excursuri in „adincimea” timpului.
       Este induiosatoare abnegatia ta de a sari in apararea celor doi soferi UE, dar daca tot insisti „sa facem ceva” contra pirdalnicei incalziri globale, atunci da-le un ghiont nemtilor de la VW sa nu mai falsifice emisiile gazelor. de esapament.
       Si apoi sa le ceri insistent americanilor dolari :P

 6. si totusi cind adolescentul cu cosuri de la palase elize a vrut sa salvaze lumea scumpind benzina, closarìi in maieuri jone au iesit pe baricade, ca adolescentul s-a scapat pe el ca ii va lua cu asalt palatul de iarna, si a cerut piua.
  chapeau maieuri galbene!

 7. Politicienii citiți si idealiști, Macron, Obama, poate chiar Trudeaux, nu își mai ai locul in lumea contemporana. Poate acum 20-10 ani, în perioada de „aur”, când globalizarea făcea că economiile să meargă și filosofiile să înflorească.
  China a crescut rapid și a pus piciorul in prag, globalizarea și-a atins maximul de expansiune și a dat naștere naționalismelor, economiile vestice stagnează și chiar se contracta.
  Marea Britanie a înțeles că hora „idealizată” a UE a rămas o fosila jenant înțepenită in socialisme. Acelasi tip de mișcări de stradă au fost în Londra acum 5-7 ani, cu proteste masive incheiate cu vitrine sparte și incendieri de masini.Brexit și „la gara” a fost răspunsul politicienilor britanici. Poate nu cea mai bună soluție economică (se previzionează o contracție a economiei de 10%), dar macar se oferă societății ceea ce a votat.
  Trump a declarat de la inceput pozitia Americii in ceea ce privește globalizarea, a reglementat „frăția” cu China și a terminat cu „filosofiile” climatice. Perioada „de aur” s-a încheiat și e timpul orientării către poporul american.
  Germania incepe să resimtă puternic economic falimentul globalizarii și „sheruirii” de tehnologie cu „prietenii” care fac reverse engineering. Incearcă din greu să isi păstreze actuala expansiune economica, dar presiunea pentru retragere e tot mai mare.
  Nu e de mirare că această presiune pe schimbarea politicii către naționalism a apărut (și) in Franța. Pe lângă socurile economice, emisiile de sera par niste filosofii ale politicienilor si ultimul lucru care sa intereseaze populația. Amânarea taxelor cu 6 luni e o decizie de moment, alte măsuri politice/economice vor trebui luate oricum.
  Ce nu inteleg eu este „socialismul” acesta al unor politicieni din societățile dezvoltate. Filosofiile lor despre „caritate”, „refugiați”, „emisii de carbon”, „hrănirea populației globale” samd. Peste tot populația alba, autohtonă, scade că număr, rata natalității este negativă, locurile de munca decenta sunt din ce in ce mai reduse. Și politicienii filosofează despre amprente de carbon și cum să hrănească niste popoare cu natalitate exponențială prin OMG. Da, e firesc să apară acest conflict între „statul paralel” care trăiește în realitate si politică/administrație care parazitează.
  Programele idealiste franceze vor intra în realitate când administrația va ieși din idealisme și va intra în realitate. Strada insistă să arate administrației problemele reale, poate nu în cea mai bună formă de exprimare. Rămâne de văzut dacă Macron va lăsa orgoliile și se va adapta. Nu este „un copil răzgâiat”, orgolios da, dar în nici un caz prost.
  Emisiile de carbon? Pe cine mai interesează?

  • Dragă Ștefan, de acord cu multe dintre cele spuse dar, cu permisiunea dv., aș spune că de-alde Obama, Trudeau etc. NU sînt nici idealiști și nici citiți. Trudeau este încă mai tăntălău decît Macron, superficialitatea, prostia sa e subiect de legendă.

   Sînt lideri extrem de corupți, șmecheri, dar pe chestiuni de substanță și de leadership real sînt de o ignoranța colosală.

   La primul Crăciun petrecut la Casa Albă (2009), ghiciți ce ornamente a atirnat în pom criminala echipă Obama? Ornamente cu…. Mao Țe-Tung. Imaginați-vă să fi pus vreun republican ornamente cu Himmler și Goebbels. . .

   https://www.youtube.com/watch?v=KUHc-hdAjLI

   N-am putut să nu menționez asta. Altfel puneți întrebări de bun simț.

    • Nu-i e doar un tăntălău. E ditai idiotul în toată puterea cuvântului. Joacă în aeeași ligă cu Ponta și Geoană. Doar cea mai recentă dovadă irefutbilă: Având o țară în criză economică cronică de mai bine de 10 ani, papagalul de la Elysee se apucă să taxeze combustibilii.

     Și ca să ne dovedească că nu e vorba doar de un acces accidental de imbecilitate promite apoi închiderea termocentralelor pe cărbune și a unei bune părți a centralelor nucleare franceze în următorii ani. Evident că mititelul nu s-a gândit încă de unde vor lua franțujii energie electrică, dar astea sunt desigur detalii :)

     https://cleantechnica.com/2018/11/27/france-announces-cuts-to-nuclear-coal-boost-for-wind-solar/

      • Domnule profesor,

       De dragul accuratetii merita preziat ca a amanat-o pe 6 luni (asa cum zice de altfe si citatul din postarea dumenavoastra). Sigur ca se deschid de aici doua optiuni: sa-si incerce din nou norocul cu ea peste 6 luni, sau sa o faca uitata. Eu zic ca e sufcient de zevzec ca sa incerce din nou peste cateva luni. Dupa cum spuneam e in categoria lui Ponta – creatura cu un talent neobisnuit de a da intotdeauna cu bata in balta si mai ales de a-si populariza ratarile.

       Nu trevbuie ignorat modul de-a dreptul imbecil in care Macron a gestionat situatia dupa primele manifestari ale oprobiului public cand cu anunatarea taxei. A spus cu aroganta nemteasca ceva de genul ca indiferent cat de tare se agita aia din strada decizia sa e luata si nu e cale de intors si ca frantujii n-au decat sa se obisnuiasca cu situatia… Evident ca asta a escalasdat inutil criza. Poate ca daca atunci avea atata rest de creier ca sa anunte macar o amanare pentru a analiza mai bine impactul, solutiile, bla, bla , bla, mai exista o sansa de calmare a spsirtelor.

       Dar evident ca sa ceva nu i-a trecut printe cei doi neuroni ofiliti ci a escaladat circul intaratand protestatrii. Miscarea de protest a fost rapid confiscata de tot soiul de grupuscule marxiste violente si de putredele sindicate franceze. Problema e ca acum timidele sale reforme (care nu au avut cine stie ce impact in incetinirea prabusirii economiei franceze) vor fi fpoarte probabil anulate. N-au facut mare lucru dar in orice caz erau mai bune decat nimic. Mai rau decat asta, orice viitoare reforme necesare revitalizarii economiei franceze (reducerea cheltuielilor publice, a impozitarii criminale a afacerilor & capitalului, a relaxarii legislatiei muncii, relaxarea normelor de mediu etc.) devin practic imposibile cel putin cativa ani de acum inainte. „Curajosul” si „inteligentul” Micron a intrat in panica si unde era prezent peste tot agitandu-se mereu ca magarul din Shrek, acum s-a ascuns timorat undeva in gaura de sarpe si asteapta sa se calmeze zavera. Il scoate cu curaj la interval pe primul sau mministru sa mosmondeasca treaba cum o sti el. Exact ca Ponta in vremurile sale de glorie – dupa ce comitea cate una de se sparia gandul disparea ca magarul in ceata si-i lasa pe papagalii ailalti sa dreaga oalele sprte de el.

       P.S.: Merita de asemenea amintita unica isprava a lui Macron legata de reducerea cheltuieliolor publice. Promisese pana la sufocare in campania electorala reducerea risipei din administratie. Cu ocazia inaugurarii oficiale a mandatului sau a purtat la toate ceremoniile din ziua aceea un costum ieftin de magazin universal, de cateva sute de euro, in locul unui costum de cateva mii sau zeci de mii de euro croit de vreo-un creator de moda in voga.

      • Traducerea propozițiilor

       le palais présidentiel enterre le moratoire de six mois annoncé, hier, par Edouard Philippe. La hausse des taxes sur les carburants est désormais “annulée”

       este
       Palatul prezidențial îngroapă moratoriul de șase luni anunțat ieri de Edourd Phillipe. Creșterea taxelor pe carburanți este de-acum „anulată”

      • A anulat cresterea pe urmatoarele 6 luni, taxa nu a anulat ramane la nivelul inalt de acum. Dupa 6 luni s-ar putea sa creasca automat, ei o tot tin ca poporul nu a inteles si e nevoie de 6 luni de dialog, sa explice.

       E un mecanism de clicket sau cum se numeste? Merge intotdeauna in sus niciodata in jos. Merge in sus doar cand e posibil si brusc.

       Dupa mine ar trebui sa o reduca la nivelul celorlalti, USA, Luxemburg si nici nu visez la tari gen Arabia Saudita. Chiar si Romania fata de vecini R.Moldova, Ucraina, are preturi foarte mari la combustibil, cum mai esti competitiv?

     • @Josef Svejk s

      „””Nu-i e doar un tăntălău. E ditai idiotul în toată puterea cuvântului. Joacă în aeeași ligă cu Ponta și Geoană. Doar cea mai recentă dovadă irefutbilă: Având o țară în criză economică cronică de mai bine de 10 ani, papagalul de la Elysee se apucă să taxeze combustibilii.

      Și ca să ne dovedească că nu e vorba doar de un acces accidental de imbecilitate promite apoi închiderea termocentralelor pe cărbune și a unei bune părți a centralelor nucleare franceze în următorii ani.”””

      In primul rand ca nu este vorba de inchiderea unor centrale nucleare ci de 14 reactoare din cele 58, pana in 2035 si anume cele mai vechi si care nu mai corespund normelor de securitate, pun probleme recurente etc.
      In al doilee rand comparatia cu Ponta si Geoana este pur si simplu deplasata: Macron este un tip foarte inteligent, oricum muult mai inteligent ca ultimii presedinti pe care i-a avut Franta si ca cei 3-4-8 ( mi se pare) candidati la ultimele alegeri prezidentiale. Este parerea tuturor celor care-l lau cunoscut personal. Acum, fiecare are o opinie proprie despre ce inseamna inteligenta: s-a intamplat sa aud un student mai nataflet afirmand ca un profesor ( cunoscut ca fiind eminent) nu este destul de mult pentru ca el nu intelegea mare lucru.

      • Termocentralele vrea să le închidă până în 2022 și primele reactoare până în 2020. Intenționează să taie până în 2035 capacitatea energetică a țării cu ~ 50%. Demență e puțin spus.

       Comparația cu Geoană sau Ponta nu e deloc deplasată. Ar putea fi un pic ofensatoare pentru cele dou genii ale socialismului românesc, Pentru că Macron se dovdește mai dobitoc ca cei doi. Iată două exemple:

       Nu pot uita um prin vara lui 2017 ajuns președinte al unei Franțe disperate și istovite de un deceniu de criză economică, prma grijă alui Mcron era să o pună până în decembrie 2017 de un acrod climatic 2.0 și mai șmecher ca cel din 2015. Acord în care Trump să ceară primirea SUA cu lacrimi în ochi. :) Evident că nu s-a ales nimic din el. La capitolul „vieți pralele” nu pot să uit nici azi cum în campania pentru prezidențialele din 2009 Geoană promitea radios că dacă ajunge președinte dă el nișe telefoane la NASA (că-i știe pe toți ăia) ca să trimită urgent un român în cosmos.:)

       Prin 2014 câmd cu invadarea Crimeii Ponta a băgat o vizită fulger la intreprinderea de avioane Craiova unse s-a lăudat pune el aviația română pe picioare și că o să le dea comenzi de avioane de război de o să lucre în 3 shimburi. Biata intreprindere craioveană nu mai fabricase un avion nou de mai bine de 20 de ani :) Și și ăla era un avion de școală :) Macron mare amator și el de venturi militare se agită ca o gâscă beată în direcția formării armatei UE. i-a săpat desigur faptul că Franța și Germania sunt incapabile să-și îndeplinească angajamentele față de NATO. și că o armată UE ar cere țărilor membre un efort finnanciar și uman triplu sau cuadruplu față de cee ce au acum pentru a compensa lipsa SUA, UK & Canada, care împreună asigură peste 85% din forța combatnă a NATO.

       Poate că ăia care-l cunosc pe Macron îl considera inteligent. Ceea ce nu-i mare lucru. Și cunoscuții din cercurile lui Geoană și Ponta în considerau pe fiecare din ei în parte nemaipomenti de deștepți. Însă percepția generală e un pic alta și mai ales rezultate acțiunilor acestor imbecilii fără pereche nu mai lasă loc de nici un dubiu….

       Macron a ajuns la putere fără tinichele în coadă. I s-a oferit o putere (majoritate de 60% în parlament) pe care n-a mai avut-o nimeni de la de Gaulle încoace. Treaba lui era să pună Franța pe picioare. Să reducă de la groapă „les trentes glorieuses”. Ce a făcut „nteligentul ” Micron în shimb?! NIMIC. L-a imitat pe Ceaușescu alergând bezmetic prin lume ca să o facă pe marele politican de anvergură mondială apărător l tuturor cauzelor pierdute. Asemeni lui Ceușescu a ajuns ciuca bancurilor și bășcăliei. Însă Ceușescu a avut întodeauna scuza că era un țăran prost cu 6 clase și o sngură calificare: era cea de ucenic cizmar. Macron se pretinde om învățat. În fapt s-a dus bou la Paris şi s-a întors vacă.

       Nu ca să mă laud, dar l-am mirosit din prima clipă. Am anticipat că nu va fi capabil de nimic și că-l va depăși în impopularitate pe Hollande.

       https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1760563727568455&id=100008445346414

       E drept că nu-mi imaginam că va decădea atât de rapid.

       Îmi puteți explica cum un om ce eșuează lamentabil în tot ce intreprinde poate fi conserat „inteligent” și „competent”?! I-a reușit până acum lui Maron ceva, afară de a ajunge președinte și a pulveriza apoi toate speranțele pe care și le-au pus franțujii în el?!

      • @Joseph Sveig Dumneata esti prost informat: cum am spus este vorba de 14 reactoare nucleare din cele 58.
       In 2020 vrea sa inchida Fesseihein care este , cred, cea mai veche centrala nucleara si carea pus mari probleme in ultima perioada. De altdel, inchiderea acestei centrale este o poveste mai veche si este deja decisa.
       In 2021 se va decide daca se va construi EPR (Réacteur pressurisé européen).
       Restul parerilor dumitale despre Macron….ce sa-ti spun ca sa pricepi lucruri evidente: Macron a ajuns la putere dupa o perioada lunga fara reforme serioase. Acum a inceput sa le faca ( reformele) numai ca asta dureaza, consecintele nu se vad imediat, oamenii simpli au probleme sa le inteleaga.
       De exemplu liceenii au luat foc ( de ce taman acum?) pentru ca de anul trecut s-a schimbat modalitatea de a intra la facultate ( nu mai intra cine vrea si unde vrea) si se va modifica si Bac-ul, tot in bine: calitate vs cantitate. O reforma binevenita si mult asteptata: cine s-o inteleaga?
       Data viitoare cand vorbesti despre Franta te-as ruga sa te documentezi inainte pentru ca ceea ce scrii sunt doar impresiile cuiva neinformat care crede ca le stie pe toate, nicidecum parerea unei persoane avizate. Mi se pare politicos fata de cei cu care discuti ( mai ales ca nu te obliga nimeni ) sa te informezi si sa nu-i faci sa piarda timpul raspunzand mesajelor dumitale false.

       https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/nucleaire-14-reacteurs-fermes-d-ici-2035_3074927.html
       https://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/nucleaire-il-n-y-aura-pas-d-autre-fermeture-de-reacteurs-hors-fessenheim-d-ici-la-fin-du-quinquennat-d-emmanuel-macron_3043155.html

      • @Josef Svejk Si inca un raspuns a propos de elucubratiile dumitale despre Macron si comparatia lu Geoana si Ponta.
       Declari dumneata, extrem de convins:

       „”Poate că ăia care-l cunosc pe Macron îl considera inteligent. Ceea ce nu-i mare lucru. Și cunoscuții din cercurile lui Geoană și Ponta în considerau pe fiecare din ei în parte nemaipomenti de deștepți. Însă percepția generală e un pic alta și mai ales rezultate acțiunilor acestor imbecilii fără pereche nu mai lasă loc de nici un dubiu…. „”

       Da, oamenii care il cunosc pe Macron il considera extrem de inteligent si cultivat. Iar cei care isi exprima aceasta parere sunt oameni deosebiti, pentru ca un om de calitate se inconjoara de oameni de calitate.
       Personal am aflat aceste pareri de la doua persoane: un fost coleg de facultate al lui Macron, a doua fiind un matematician celebru care s-a bagat in politica fiind convins de calitatea lui Macron: Villani, medaliatul Fields. Acum este deputat En Marche si vrea sa candideze pentru primaria Parisului. Si asta avand in vedere ca este un star mondial al stiintei, nu are nevoie nici de recunoastere, nici de bani, nici de pozitie sociala, le are pe toate.
       Daca ti se pare ca aceste doua persoane sunt genul care stau in jurul lui Ponta si Geoana, atunci cred ca ai o mare problema, una extrem de grava, fiind incapabil sa intelegi ce inseamna calitate.

      • @Alexa

       Așa și?! Până în 2022 creatura cu mintea excesiv de odihnită de la Elysee intenționează să închidă TOATE termocentralele țării. Asta cred că înseamnă undeva pe la 20% din capatatea energetică a Franți. Până în 2035 va lichida în total cam jumatate din potențialul energetic de azi al țării. Nici el și nici dumneavoastră nu ați suflat nici un cunvințel despre cum anume vor fi înlocuite acele capaități. O să cumpere Franța baterii din China ca să aveți cu ce vă alimenta laptop-ul ca să bateți câmpii pe net? :)

       La aia cu reformele sunteți monumental! Într-adevăr, prima urgență a Franței, țară cu economie în moarte clinică sufocată de birocrație, reglementări absurde și taxe mortale e reformarea liceelor! De ce nu și a saloanelor de coafură?! :) Ca să aibă răposatul Hollande unde-și pun bigudiuri pe cele 3 fire de păr ce-i acoperă țasta de altfel goală – că pe câmd era președinte își plătea frizerul cu 10000 de euro/lună ca să-i amenajeze chelia…

       Nu era mai simplu ca papagalul franțuzesc că-l imite pe Trump?! În loc să fir ocupat 24/7 cu vânarea de vânt, putea foarte bine să încerce o reforma a fiscaității (Cu 60% mjoritate în parlament asta era foaie verde pentru Micron. Cu majoirtatea sa firavă, Trump a trebuit să se milogeasă pentru fiecare vot ca să treacă reforma fiscală, puternic bărbierită, la mustață). Respectiv să ichideze cele mai distructive reglementări care sufoă economia franceză. Măsurile simple și de bun simț ale lui Trump au relansat economia americană încă din primul trimestru al președinției sale. Între timp Maron n-a făcut NIMIC timp de 18 luni afară de a veni cu noi taxe care să provoace tulburări violente. Dpă cum vă spuneam Ponta & Geoană au tot dreptul să se simtă ofensați când sunt comparați cu dobitocul de la Elysee…

       P.S. Apropos de pretenaru’ lu’ Micron care vrea să candideze la primăria Parisului, mă tem că după cum decurge mandatul prezindțial al amcului său, ar fi mai indicat să-și încerce norocul la primăria dn Ouagadougou, Burkina Faso, unde toți oficialii francezi sint și azi la mare cinste. Mai ales când vin cu pomnei :)

       Ca să continui povstea vieților paralele hai să nu-l uităm pe geialul „doctor” Oprescu care a catindat și le la primăria Bükreş-ului după ce a intrat în politichie adânc impresionat de geniile PSD-ului…

       Dom’le, încercați să rețineți o chestie simplă: Nu există om inteligent și capabil care să rateze orice face. Oricât de lucios ar fi ambamlajul, ăla e de fapt un imbecil Ăsta e și cazul lui Macron. Rețineți chstia asta simplă. Vă va fi de mare folos în viață…

      • Dl. Švejk, poate îl știți deja, dar cred că v-ar amuza să explorați moștenirea literară a lui H. L. Mencken. Un satirist neîntrecut, un Mark Twain mai modern.

       „The older I get the more I admire and crave competence, just simple competence, in any field from adultery to zoology.”

       H. L. Mencken

      • Parte din „the fallacy” a „oamenilor inteligenti” considerindu-l intelligent pe inteligentul de Macron este ca este un cerc inchis, incestuous metaforic vorbind.

       Un grup de specialisti in nimic declarind un alt specialist in nimic un specialist. In ce-o fi.

       Mediocritati umflate sarbatorindu-si liderul si mediocritatea lor sordida, in care se oglindesc perfect.

       Macron e deja old news. Mi-e mila de el, sa fiu sincer.

       Marea sansa a Frantei, umflata cu pompa de o media servila si neinformata . . . si gata, s-a dezumflat balonul.

       In cuvintele marelui filozof Yogi Berra, „it’s all over but the waiting” . . . ( :

      • @Absurdistan Este foarte dragut din partea dumitale ca iti faci griji pentru Franta si ca-ti este mila de Macron, ca si de cei care il admira si-l considera un tip foarte inteligent.
       Dar nu-ti faceti griji: Franta poate dormi linistita, chiar daca nu-i plac parerile dumitale. De altfel viata merge inainte: la Paris este organizat in seara aceasta Téléthon-ul 2018, la Lyon milioane de oameni petrec la „Fête des lumières” intre 6 si 9 decembrie, iar la Opera din Paris este Verdi ” Simon Boccanegra”, la Château Versaille este”Purcell : King Arthur”, iar maine seara in aproape toate bisericile din Paris sunt concerte de muzica clasica. Din pacate Leonidas Kavakos nu va concerta la Paris decat pe 17 decembrie, dar merita asteptat ( Enescu: Romanian Rhapsody No.1 in A major, Op.11, printre altele).
       O seara placuta, m-am amuzat!

      • Da Alexa, pentru cum vă amuzați dv. există o expresie americănească: „whistling past the graveyard”.

       Sînt invitați și caricaturistii de la Charlie Hebdo la aceste evenimente vesele? S-a dat drumul la camioane pe străzi?

       Titanicul Europei se scufundă încetul cu încetul în vreme ce fosta proră, Franța, e deja pe jumătate înecată, cu scripcarii cîntînd hora mare cu apa pînă la brîu. Macron e pe post de Caligula (dacă nu Nero) zdranganindu-și lira – și ăla avea apetituri ciudate precum micul Napoleon.

       O noapte liniștită Franței și dv.!

      • @Absurdistan Era un proverb romanesc cu cel care moare de grija altuia……

      • Nu moare nimeni in SUA de grija latrinei care a ajuns Franta.

       E pacat totusi, obisnuia sa fie o tara, cu multe, multe decenii in urma.

     • Acelasi comentariu pe care l-am scris in urma cu cateva zile:

      In privinta inchiderii celor 14 reactoare in Franta sunt necesare o serie de precizari pentru a intelege aceasta decizie.

      Franta va inchide in 2035 14 reactoare de prima generatie construite in anii 80. La nivelul anului 2035 acestea se vor apropia de 55 de ani vechime. Sunt cele mai vechi, cele mai mici si cu cele mai reduse randamente din parcul nuclear francez. (*6)

      In acelasi timp noul model de reactor EPR a inregistrat intarzieri si depasiri de costuri semnificative:
      – Taishan, China – dublare a perioadei de constructie (*1)
      – Olkiluoto, Finlanda – triplare a costurilor la 10 mld Euro. Reactorul trebuia finalizat in 2009 nu este gata nici in 2018 (*2)
      – Flamanville, Franta – triplare a costurilor la 11 mld Euro si cu termenul de finalizare depasit. Trebuia sa intre in exploatare in 2012 dar de curand noi probleme au fost descoperite in procesul de constructie de catre Autoritatea de Securitate Nucleara (*3)(*4).

      In acest context Macron a declarat zilele trecute (*5) ca a cerut EDF-ului sa lucreze la un nou program nuclear care sa includa angajamente ferme asupra pretului.

      (*1) – https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Taishan
      (*2) – https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_d%27Olkiluoto
      (*3) – https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Flamanville
      (*4) – https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/18/epr-de-flamanville-le-gendarme-du-nucleaire-exprime-de-nouvelles-inquietudes_5371459_3234.html
      (*5) – https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/la-france-va-fermer-14-reacteurs-nucleaires-d-ici-2035/10073526.html
      (*6) – https://www.lejdd.fr/Politique/emmanuel-macron-annonce-la-fermeture-de-14-reacteurs-nucleaires-dici-2035-3809201

      • Inttrebarea era ce anume pune in loc?

       Vad ca nimeni nu sufla un cuvant despre termocentralele (cam 20% din electricitatea franceza) ce urmeaza a fi inchise pana in urmatorii 3 ani in ipoteza ca nu se gaseste intre timp cineva sa traga apa dupa piticu’ debil de la Elysee.

       Va cumparati un dinam si dati la pedale ca sa va puteti raspandi in continuare aberatiile pe forumuri?!

       Ca sa recapitulam: Pana in 2022 se va pierde ~ 20% din productia de lectricitate a Frantei de azi, iar pana in 2035 ~ 50%.Ce urmeaza?! Stim cu totii ca economia franceza e in vrie dar asta nu inseamna ca Franta poate supravietui peste 16 ani cu jumatate din eneergia produsa azi..

   • @Absurdistan Eu evit sa folosesc termeni duri/acizi cand vorbesc despre oameni, dar admit ca acesti lideri sunt putin defazati fata de realitate. Intalnesc si la servici astfel de „tocilari” inadaptati, foarte „smart” pe domeniile lor, dar care nu au un „overview” general al vietii. Ei aplica aceleasi reguli de pe „felia” lor, intregii colaborari. Ei sunt „do-eri” doar pe felia lor. Scosi din area de comfort, clacheaza cu rasunet.
    Cei cu adevarat „smart” invata din mers si nu isi lasa vizibile frustrarile. Pentru ei, orice sut in fund e un pas inainte catre invatare si perfectionare. Pana acum, Macron nu a trait in viata reala, a filosofat si a facut politica de culise. Confruntat cu viata reala, va invata din mers sau va claca cu rasunet, ramane de vazut. :)

    • Parcă n-aș fi așa de sigur.
     Dar rețineți „profeția” dvs.si mai vorbim.
     Macron nu pare și nici nu cred că este tocilaru’ clasei. L-am auzit vorbind, liber, pe mai multe teme dificile, delicate și cu mare probabilitate de back fire. Vă spun sincer că impresionează orice ascultător de bună credință. Ah, dacă vrem să-l luăm la ștocareală, caterincă și porceală vom găsi, sigur, N motive.
     Indiferent cât de controversate sunt, ideile lui de până acum denotă viziune, plan, organizare. Evident că nimic și nimeni nu e perfect. Toate comportă ajustări. Dar Macron nu pare a fi un simplu gestionar de portofoliu național cum sunt atâția.
     And long live rock’n’roll !!!

     • @JB Asa este, din pacate urletele au mai multa priza la public decat argumentele inteligente. Pentru primele nu trebuie sa faci nici u efot, pentru argumente trebuie sa si cogitezi.

     • Nimani nu la acuzat pe Macron ca ar fi tocilaru’ clasei, ci doar ca e prostu’ clase.

      E drept ca in cazuri excpetionale cele doua personajje se pot contopi intr-unul, dar nu as generaliza…

 8. Dom profesor… ridic si eu mana din ultima banca: 4 la mie inseamna 0,4% nu 0,04% cum gresit apare in textul dumneavoastra. Sunt sigur ca doar v-a alunecat creta…

 9. Nu poate dormin noaptea conducerea frantei de emisiile de carbon. E o gaselnita de a motiva anumite taxe, in ziua in care nu va mai fi legat de bani nu va mai interesa pe nimeni.

  Idiotii de la academia franceza lucreaza in birou, habar nu au ce se intampla, dar ei vor sa manance, ar putea crea si mai si, dar au fost modesti.

  • Evident ca e si o”gaselnita” ptr.alimnetarea bugetului. Dar asta nu schimba fondul problemei. Ceva trebuie facut ptr.climat.
   /…/

   • Problema este ca nu stim care e problema in fond, nu e clar deloc. Iar daca nu e clar nu stim ce e de facut.

    O problema pe care o vad este in orase, in loc sa se mareasca densitatea poate trebuie facut altcumva?

    O alta problema este un management foarte prost dezastruos al mediului, rauri, paduri, etc. in tarile mai sarace dezastrul e mare.

    O alta problema este risipa, foarte multi ar putea lucra de acasa bine mersi, s-ar economisi o gramada de resurse pentru deplasari.

    Inca mai folosim hartie la greu si ne plimbam cu hartii incolo incoace, asa de dragul de a fi.

    Uite aceste intalniri G20, Cop21, nu puteau fi facute online?

   • am uitat sa spun ca suntem foarte prost organizati, clima e normal sa se schimbe, nu e batuta in cuie, dar noi suntem asa de irationali …, aici trebuie lucrat

   • Nimeni nu vă opește să „faceți ceva„ pentru climă începând chiar de azi. Daă chiar credeți în gogorițele cu emsiiile de CO2 ce distrug planeta, păi de ce nu renunțați imediat la TOT ceea ce produce emisii de CO2:

    – transport de orice fel
    – alimente procesate
    – îmbrăcăminte
    – locuință
    – electronice și comunicații
    – încălzire prin ardere de gaze, cărbuni, lemne sau electricitate

    Deci de ce nu faceți DUMNEAOASTRĂ cevaul ăla?

   • Nu e o gaselnita. Motorina este mai poluanta decat benzina ( dioxyd de azot NO2, plus emisia de alte particule recunoscute cencerigene din 2012 ).
    Scumpirea carburantilor ( cateva centime in plus), in special a motorinei, a fost facuta in ideea ca oamenii sa renunte in timp la masinile diesel ( alegrea unei masini pe motorina era motivata de pretul mai mic al carburantului: aducandu-l la acelasi pret cu benzina, nu mai exista motivatia economica).
    Pe de alta parte, taxele trebuie si ele platite de cineva, daca nu, se va ajunge ca in alte tari sa platesti scolaritatea copiilor de la 3 ani si pana la sfarsitul universitatii, sa te gandesti de 3 ori inainte sa te duci la medic sau sa incepi un tratament, sa faci o operatie, date fiind costurile. Franta ofera niste avantaje care nu sunt de neglijat, iar cei care zbiara cel mai tare sunt cei care, culmea, beneficiaza cel mai mult de aceste avantaje. Dar vor si mai mult, eventual sa” vina ” statul si sa suporte reparatia casei pe care si-au cumparat-o acum 25 de ani si azi vad ca nu sunt capabili sa o intretina.
    Este si foarte multa ipocrizie in aceste manifestatii,; oameni care si-au pierdut simtul realitatii, presupunand ca l-au avut vreodata. Franta are nevoie de un pachet de reforme: de zeci si zeci de ani se amana implmentarea acestor reforme si cand tocmai s-a facut ceva, s-au trezit niste exaltati sa protesteze.
    Este bine sa cititi si cine sunt cei care manifesteaza, cine sunt cei care au fost arestati sambata trecuta la Paris, cei mai violenti: in nici un caz nu este vorba de imaginea omului muncitor si serios care munceste din greu si nu are ce sa manance dupa ce-si plateste toate taxele.

     • @neamtu tiganu
      /…/
      Din pacate domeniul stiintei medicale este plin de ” mari profesori „care se lasa cumparati pentru a debita ceea ce vrea cel care plateste.
      In 2017 in Franta a avut loc procesul unui mare pneumolog profesor universitar , Michel Aubier
      (chef du service pneumologie de l’hôpital Bichat) care din 1997 este salariat al grupului Total si din 2007 face parte din consiliul de administratie al fundatiei Total.

      lemonde.fr/planete/article/2017/06/15/proces-de-michel-aubier-total-a-investi-sur-le-professeur_5144698_3244.html

      Deci argumentul cu ” ce a zis marele profesor”: nu sta in picioare atata timp cat nu se stie exact ce hram poarta respectivul.
      /…/

      • ” ce a zis marele profesor”
       ……..
       deci ce a zis prof Köhler nu e adevarat pt ca un alt profesor ar fi fost cumparat.?! Pina una alta Köhler e pensionar, a prezentat o multime da date, la tv, ziare, nimeni nu l-a contrazis.
       Si ceilalti 97% savanti din ce traiesc? Nu cistiga bani de undeva, de unde? Ai vrun exemplu, link in care sa se dovedeasca ca un singur mort e cauzat de dioxid de azot, in concentratia de care se vorbeste?

     • @Neamtu Tiganu Cred ca dumneata ai o probleme de intelegere: am spus ca atat timp cat nu se stie ce hram poarta acest profesor pe care-l citezi ( a propos, unde este link-ul articolului respectiv?) omul este la fel de credibil ca si celalalt.
      Pneumologul francez care a fost judecat era o somitate in materie, sef de sectie la un spital extrem de cunoscut din Paris: asta nu l-a impiedicat sa minta cu nerusinare si sa ” omita” sa spuna ca este platit de grupul Total de zeci de ani.
      Mi se parea logic ca dumneata sa aduci argumente ca profesorul Köhler nu are nici un conflict de interese, daca vrei sa se ia in serios ceea ce enunta.
      Deci, ai argumente sau nu, asta era intrebarea.

      • daca nu vezi linkul cred ca-ti trebuie ochelari, de altfel e tipic pt persoane ca tine, vezi numai ce vrei tu sa vezi.
       Pina in prezent NIMENI nu a facut nici cea mai mica aluzie ca prof Köhler ar avea un conflict de interese. Tu esti prima care consudera ca cineva care are alta parere decit tine, ar avea neaparat conflicte de interese pt ca tu ai auzit cindva de la o vecina la coafor ca äaia care spun ceva sunt rai iar ailaltii buni.

      • @neamtu tiganu Parerea unui mare profesor ma astept sa o gasesc lintr-un articol stiintific, cu date si argumente stiintifice care pot fi controlate. La asa ceva ma asteptam, nu la publicatii pentru toata lumea.
       Deci, multumesc pentru acest link ( sau link-uri).
       PS Sa stii ca nici celalalt mare profesor pneumolog ( francezul) nu a fost banuit de nimic, zeci de ani: avea o reputatie foarte buna.
       Cu atat deceptia a fost mai puternica.

      • E interesant ca Alexa, fara nici un fel de argument, pune la indoiala profesorul citat de Neamtu, in vreme ce apara o muratura penibila precum Alexandria Ocasio-Cortez, de asemenea fara nici un fel de argument.

      • @Absurdistan Ce e interesant este faptul ca cer un articol stiintific care sa demonstreze afirmatiile profesorului respectiv si nimeni nu-l da.
       Cred ca oamenii ar trebui sa fie mai putin creduli si sa nu creada ca tot ce zboara se mananca.
       E chiar asa de greu sa dai link-ul unui articol stiintific al unui mare profesor universitar ( cel purin asa se sutine) care sa ateste ca ceea ce sustine este adevarat? Cred ca de fapt cu asta trebuia sa se inceapa discutia cand a fost aminitit numele acelui profesor. Nu?

    • Mi se pare amuzant cand multi dintre comentatorii care sustin capitalismul salbatic sustin ceata da asistati francezi care se lupta impotriva socialistului Macron . As vrea tare mult sa ii vad pe „vestele verzui franceze” ce, intre 2 magazine jefuite, mai arunca cu niste pietre in scutieri, cum ar reactiona daca dintr-o data regulile din america s-ar aplica si in franta si ar trebui sa traiasca fara ajutorul statului. Cred ca ar da foc la palatul lui Ludovic.
     Pe de alta parte autorul are dreptate aci cu promovarea psudostiintei doar pentru ca pare the easy way out. Nu face decat sa strice imaginea unei probleme reale.

     Oricum, cu sau fara prea multi oameni , planeta merge inainte . Problema climatica e doar din punctul omenirii

    • @Alexa tu ai masina? Cand ai cumparat ultima data o masina? Ia si studiaza Euro 6d-temp de exemplu. Eu vad ca la benzina nici nu au masurat pana acum Nox, dar de acum este si acolo si e aproape de diesel, urmatorii ani o sa puna filtre si pe benzina.

     Ma duc la orice salon, e afisata eficienta energetica, poluarea, si surpriza la benzina toti parametrii sunt mai prosti, la toate capitolele. Eu as zice ca benzina e mai poluanta fiindca consuma mai mult, inseamna ca si ce nu masoara sunt mai multe acolo.

     Tu amesteci eficienta economica care e compusa din pretul de cumparare si din taxe cu ecologia.

     Diesel a fost vandut multi ani ca alternativa ecologica in primul rand. A fost incurajat peste tot, si-au luat toti pasionatii de ecologie care si-au permis, fiindca consuma mai putin, a fost speranta multa in biodiesel care reduce mult amprenta. Dar acum au descoperit aceste noxe, si stii ce zic acum? Ca da, sunt si la benzina, da, s-au redus drastic cu noilie motoare, dar de acum noi o sa zicem „nuisance” care inseamna: zgomot, poluare de orice fel, deranj. De exemplu placutele de frana si cauciucurile produc poluare mai mare si mai periculoasa decat motoarele.

     Ei au 2 probleme, nu au bani la buget (vor mai mult), si nu vor sa cheltuie sa faca infrastructura.

     Cel mai usor e de colectat bani odata cu curentul si cu combustibilul, dar cum motivezi? Te uiti ce foloseste lumea mai mult si taxezi, asa a fost si cu benzina, maine va fi cu curentul si dupa se va relua.

     Eu sunt de acord ca trebuie redus numarul de masini, in primul rand in oras. Dar nu prin taxe, trebuie vazut ce cauta lumea cu masina in oras? Nu pot lucra de acasa? Trebuie sa mearga km dupa cumparaturi? Majoritatea vin la birou cu masina, pot lucra foarte bine de acasa. Nu trebuie construite aglomeratii mari si concentrat totul in acelasi loc.

     • @Ion Sunt de acord ca ultimele modele de masini diesel emit mai putine particule fine. Problema e constituie modele mai vechi si acestea nu sunt putine ca numar.
      In rest, a spune ca masinile (pe benzina sau diesel) nu polueaza mi se pare la fel de haios ca a spune ca madame Dancila este inteligenta.
      In ceea ce priveste motivele pentru care s-au introdus aceste taxe in Franta, cunosc bine problema pentru ca locuiesc aici de zeci de ani. Asa cum stiu si cine sunt cei care fac animatie imbracati in gilets jaunes; in afara de grupuri mici care isi imagineaza ca sunt revolutionari, cand de fapt intind mana si cer statului, restul reprezinta o adunatura care profita de situatie. Toate partidele politice care au luat bataie la ultimele alegeri au interes sa-l discrediteze pe Macron si En Marche. Acestia din urma nu sunt perfecti dar daca te uiti cine i-ar inlocui…..Le Pen, clica de la republicani cu Wauquiez in frunte, Melenchon, sau vreun socialist obscur…..ce sa alegi?

      • nu am spus ca nu polueaza deloc, am spus ca:
       – e comparabil benzina cu motorina, sunt foarte aproape
       – de benzina inca nu s-au apucat, o sa puna si acolo filtre
       – o fi si multe alte particule care nu sunt testate
       – orice vehicul polueaza prin zgomot, praf de frana, praf de cauciuc, etc.
       – diesel consuma mai putin, si polueaza mai putin
       – diesel e mai usor de produs
       – diesel se poate produce din plante, care absorb partial poluarea
       – diesel a fost si este cumparat de multi care vor sa lase o amprenta mai mica, da ei platesc premium ca sa polueze mai putin (ce zici tu e o logica economica care zice ca ei diesel daca mergi mai mult, nu are legatura cu consum, poluare/km)

       Zici de modele vechi, dar hai sa-ti pun o intrebare. Care e amprenta ecologica pentru a produce o masina noua? O fi mai mult decat consuma ea in anii in care i-au ramas? De ce nu pun filtru mai nou la masinile existente? Un producator german a spus ca costul ar fi 1000 euro/masina cu tot cu birocratie, dar guvernele au sarit in sus si au zis ca nu intereseaza, daca in pasaportul masinei scrie euro 3 poti schimba motorul complet cu tot ce mai este pe acolo tot euro 3 o cheama!! Nu ti se pare ceva putred?

       Eu as zice ca trebuie scuturati puternic producatorii sa mai dea drumu la inventii, motorul termic pe hidrocarburi trebuie revizuit complet, e timpul dupa 100 de ani.

       Daca traiesti in franta, ar trebui sa te intrebi de ce sunt probleme economice? De ce francezii sunt tot mai putin competitivi pe piata internationala? Nu cumva din cauza taxelor mari? De ce cand intri in Luxemburg sunt pline benzinariile de masini cu numere de franta si belgia?

       In privinta demonstratiilor, e clar ca toata opozitia li se alatura, tu cum ai vrut? Si alegerea nu e binara cum zici tu, exista un milion de solutii. In primul rand Macron daca e de centru (ca nu il cred ca e de dreapta) sa faca ce trebuie si anume:
       – sa reduca taxele si accizele la nivelul competitiv cu vecinii si cu pietele internationale
       – sa reduca taxele pe salarii si pe firme
       – sa reduca drastic birocratia (de aia avem computere acum)
       – sa-si reduca calatoriile ca tare mai polueaza, ar putea sa vorbeasca prin video conferinta cu cine doreste, functioneaza foarte bine
       – sa modifice legislatia muncii, ca acei care pot sa lucreze de acasa, sa nu mai vina toti la paris pentru a sta pe scaun cateva ore si a bea cafele
       – nu face idol din macron sau oricare ar fi, toti sunt la fel, chiar daca nu sunt sunt anumite constrangeri

       Solutia lor cu acsibild pentru a intra in paris e idioata. Pe de o parte zici ca e masura ecologica, pe de alta produci milioane de hartii care vin prin posta!!! Se putea foarte simplu de monitorizat intrarile si de pus amenzile automat cum se intampla in belgia de exemplu, acelasi milan. Nu ei au ales solutia cea mai incomoda si cea mai poluanta. Vorbim una facem alta.

 10. Ce-i de făcut?

  De multe ori sunt acuzat că aș fi un naysayer (negativist), care doar aduce probleme în discuție, fără a oferi și soluții acelor probleme. Nu ofer soluții unor probleme pentru simplul fapt că unele sunt ill-posed, altele sunt false, altele nu soluții viabile, practice și eficiente.

  Fără a fi un expert al științei solurilor, aș sugera următoarele:

  – Este extrem de puțin probabil că inițiativa franceză „4 per mille” ne va ajuta să remediem/stabilizăm schimbările climatice, naturale și antropogene.

  – Solurile sunt elemente esențiale ale supraviețurii noastre pe această planetă.

  – Actuala situație, cu accentul primar pus pe sechestrarea carbonului în soluri din motive climatice, și cu accente secundare plasate pe managementul apei, eroziunea solurilor și securitatea alimentară – inversează pur și simplu prioritățile. Într-un articol anterior, am folosit un motto sugestiv din Bertolt Brecht „Băgați la cap o dată cum vine socoteala/ Oricum o-ntoarceţi şi o răsuciţi / E-ntâi păpica, şi apoi morala.” Prioritatea principală a cercetătorilor științei solurilor trebuie să fie securitatea alimentară și, ultima pe listă, sechestrarea carbonului în soluri.

  – Solurile se degradează peste tot în lume în multe și diferite feluri, astfel încât funcțiile și serviciile esențiale pe care ele ni le oferă – hrană de bună calitate pentru 10 miliarde de oameni care vor trăi pe pământ în 2050 – sunt în pericol.

  – În loc să imagineze (cheltuind fonduri importante) modalități de sechestrare a carbonului pentru a lupta contra schimbărilor climatice, aș recomanda cercetătorilor serioși din domeniu să găsească noi metodologii de adaptare a solurilor și agriculturii la situația actuală pentru a se putea produce „păpica” necesară pentru toți.

  – Faptul că unii cercetători pedologi s-au „adaptat” la corectitudinea politică actuală – Să facem totul pentru a lupta contra schimbărilor climatice! – lansând și girând inițiative precum „4 per mille” – este o formă de ne-onestitate intelectuală.

  – În condițiile actuale, s-ar putea considera că acțiunilor lor sunt un păcat scuzabil, un mijloc eficient de a atinge un scop măreț: să-i facă pe politicieni să creadă ceva care nu este complet adevărat doar pentru a-i convingă să le dea bani de cercetare.

  – Și în domeniul schimbărilor climatice lucrurile se întâmplă la fel. Oamenii de știință (cei 97%, știți dvs. care!) publică lucruri tot mai apocaliptice, prezic că sfârșitul lumii așteaptă după colț și dacă nu primesc urgent bani, nu vor putea ajuta omenirea să scape de Armagedonul climatic.

  – Toată chestia asta îmi amintește de perioada Star Wars, când pe coperta revistei Time a apărut o caricatură cu doi biologi, unul spunând-i celuilalt (citez din memorie):

  Noi putem încă să mai cercetăm viața sexuală și orgasmele muștelor, dar acum trebuie s-o facem în contextul Războiului Stelelor”. Q.E.D.

  • Nu este mai ieftin sa ne adaptam schimbărilor climatice? Așa cum ne asiguram anual casa împotriva unor incidente, așa și țările s-ar putea „asigura” / adapta la schimbările climatice.
   Clima este un fenomen neliniar și imprevizibil. Dar nu înseamnă neapărat că o dereglare momentană va conduce automat către o neliniaritate incontrolabila. Sau devastatoare.
   Specia umana s-au adaptat dintotdeauna.

   • În „războiul” contra schimbărilor climatice am vorbit în alte articole despre cele trei linii de apărare: ameliorare (mitigation) adaptare și geo-inginerie. În această ordine, când prima linie este străpunsă, ne retragem pe a doua; dacă și a doua linie cade, ne mai rămâne o ultimă redută de apărare – modificarea climei prin geo-inginerie.

    Există avantaje și dezavantaje pentru toate cele trei linii de apărare.

    În ultima ediție a cărții mele, Exploring the Earth System, Kendall Hunt, 2017, am detaliat puțin aceste aspecte contradictorii îm capitolul intitulat Taking Sides… (p. 275 – 284).

    Pe scurt, fără multe exemple concrete, care ar necesita un articol separat, adaptarea la schimbările climatice are unele avantaje asupra ameliorării celor schimbări:

    – Fezibilitatea politică și acceptarea politicilor de adaptare sunt mai mari decât cele ale ameliorărilor climatice;

    – Multe căi de adaptare sunt mai eficiente (cost-effective) decât ameliorarea;

    – Practicile de adaptarea vor beneficia mult de pe urma dezvoltării unor noi tehnologii

    – În fine, adaptarea poate impulsiona ameliorarea.

    Pe de altă parte, există și avantaje specifice ale ameliorării în comparație cu adaptarea:

    – Dacă oprim acum (teoretic) emisiile de gaze cu efect de seră, câștigăm „războiul” de pe prima poziție, și nu vom mai cheltui bani cu adaptarea.

    – Din păcate, realitatea arată că oprirea emisiilor nu a încetat, nu a scăzut, ci, din contra, ele au crescut după 2015, anul semnării Acordului Climatic de la Paris;

    – Totuși, orice reducere a emisiilor este benefică pentru că reduce acumularea de gaze cu efect de seră în atmosferă. Adică, ameliorarea reduce impacturile viitoarea ale schimbărilor climatice;

    – Ameliorarea poate genera beneficii extra: de ex., pe lângă reducerea emisiilor, o eficiență energetică crescută amplifică competitivitatea industrială;

    – Adaptarea nu poate întotdeauna înlocui amelioararea: de ex., construirea unui zid de protecție marin de 5 m înălțime (măsură de adaptarea la ridicarea nivelului oceanelor) este fără efect dacă o furtună/uragan crează valuri de 10 m înălțime;

    – Adaptarea poate să producă consecințe neintenționate și chiar rezultate inverse (mal-adaptare): d. ex., fermierii pot să se adapteze la secetă utilizând mai multe îngrîțăminte pentru a compensa pierderile de recolte. Dar folosirea de cantități crescătoare de îngrășăminte – produse pe bază de combustibili fosili – contracarează eforturile de ameliorare limatică (reducera emisiilor asociate cu combustibilii fosili). Desigur, se poate contra-argumenta că fermierii se pot adapta numai folosing îngrîșămite bio )bălegar de grajd), dar, istoric vorbind, eficiența îngrășăminteleor bio este minoră în comparație cu cea produsă de îngrășămintele artificiale pe bază de petrol și gaze. Și ne întoarcem iar la chestia cu „păpica” pe care trebuie s- o asigurăm celor 10 miliarde de guri din anul 2050.

    Ca să împac și capra și varza, am sugerat studenților mei o cale de compromis:

    – Chiar dacă ameliorarea este cea mai directă, eficientă cale de reducere a emisiilor, ea nu poate descrește emisiile deja acumulate în atmosferă.

    – Pe de altă parte, măsurile de adaptare tind să ajusteze clima la condițiile și efectele actuale sau cele prognozate în ideea că vor putea fie să descrească sau să evite consecințele dăunătoare ale schimbărilor climatice. Adaptatea poate reuși dacă se aplică devreme și folosește tehnologii inteligente pentru a efectua acțiuni mai ieftine și mai eficiente decât cele de ameliorare.

    Repet, am desscris doar un ecorșeu al ameliorării și adaptări climatice. O discuție reală, cu toate cărțile pe masă, este ceea ce ar trebui să aibă loc la Katowice și după aceea. Mai multă știință, mai puțină politichie și propagandă eco.

    • Cu drag v-as citi cartea și mai ales paginile indicate dacă aș fi in domeniu și dacă aș avea timp. Dar cum nici una, nici alta, va citesc cu plăcere articolele și mă bucură limbajul neacademic pe care îl folosiți încât să înțeleg ideile dumneavoastră.
     Eu sunt mai practic și puțin cam satul de vorbe (am fost si suntem inundați de prea multe vorbe/politici). M-as bucura să citesc în limbaj neacademic in ce ar putea consta măsurile practice propuse pentru cele 3 direcții: ameliorare, adaptare și geo-inginerie.
     Înțeleg că măsurile care ar trebui luate pentru ameliorare consta în reducerea cantității de dioxid de carbon. Dar practic, s-au mărit doar taxele și cam atât. Și desigur, vorbe și controverse/politici nesfarsite! Se mai încearcă cu reținerea carbonului in sol și reducerea numărului de bovine, dar nu prea iese nimic de aici.
     Pentru adaptare, practic ce se poate face? Dincolo de cuvinte și politică? Și geo-inginerie?
     Ar fi plăcut pentru mine să scrieți un articol detaliat despre ce chestii practice pot fi făcute, fără ce vorbe și politici care oricum nu rezolva problema.
     Oricum, thx!

 11. Când lupul își schimbă părul, dar năravul ba

  Cu patru ani în urmă, când am început să public articole despre fracturarea hidraulică, fracktiviștii comentatori nu mai conteneau să aducă în discuție articolele aparținând unor cercetători de la două universități americane: Duke și Cornell.

  Oamenii aceia erau vârfurile de lance ale opoziției academice americane la fracturarea hidraulică: erau purtați, ca pe sfintele moaște, pe la tot felul de emisiuni publice, radio și TV, erau consultați de mass media liberale ca niște guru atotștiutori, erau folosiți, inclusiv împotriva mea, ca pe niște măciuci ideologice: așa au scris oamenii de știință de la Duke și Cornell, nu mai acceptăm alte opinii, știința a vorbit, science was settled etc.

  Unul dintre cei mai mari critici ai fracturării hidraulice din grupul de la Duke University a fost Robert B. Jackson. El este cel care a speriat lumea – și mulți români l-au crezut – că fracturarea va otrăvi apele din fântâni, din Pennsylvania până la Pungești, că apocalipsa frackingului ne așteaptă după colț. Iar fracktiviștii au înțeles că trebuie să luptăm cu toate mijloacele, chiar violente, împotriva frackingului.

  Au trecut patru ani de atunci și nimic nu s-a întâmplat. Din contra, fracturarea hidraulică s-a dovedit a fi cea mai importantă revoluție tehnologică a ultimilor două decenii și, departe de a otrăvi apele din fântâni, a schimbat paradigma energetică a Statelor Unite și a lumii.

  Dar ce mai face profesorul Jackson, care ”rămăsesem mă-nţeledzi fără coledzi”: Cum îţi spui, să nu m-aleg, puicusorule, nu merdzea… Eu, familia mea, de la patuzsopt… luptă, luptă si dă-i, si dă-i si luptă… si eu mă-nţeledzi tocmai acuma să remâi pe dinafară… fără coledzi!…

  Ați ghicit!! A sărit în altă barcă – cea a schimbărilor climatice – si dă-i si luptă…

  Ieri, domnia sa și colaboratorii au publicat ceva pe gustul presei liberale precum The New York Times, care i-a lăudat articolul simultan cu publicarea sa: Sub titlul Global energy growth is outpacing decarbonization autorii constată că consumul de petrol a crescut continuu în ultimii 5 ani, iar emisiile de CO2 au crescut și ele cu 2,7% în 2018, ca o sfidare la adresa Acordului de la Paris.

  Oameni inconștienți, se poate înțelege din poziția domnului profesor: Degeaba i-a amenințat domnia sa cu apocalipsa frackingului, oamenii se bucură în continuare de posibilitatea de a cumpăra petrol, mai mult și mai ieftin. Dacă energiile regenerabile nu sunt la fel de abundente și la fel de ieftine ca petrolul, a cui e vina?

  Oare vom asista la o nouă schimbare a părului domnului profesor Jackson în viitorul apropiat?

  • Evident!

   După răsuflrea nebuniei cu încălzirea globală așteptăm cu interes învierea epocii glaciare cauzate de emisiile de codoi. Nu am nicio îndoială că luptătorii neînfricați ai încălizri globale se vor lupta cu aceelași eroism legendar și împotriva glaciațiuii antropogene.

 12. Acest „argument” cu 97% vs de restul de 3% imi aminteste despre un studiu facut de capitalistii americani si citit in presa comunista in Iepoca de Aur (daca l-am mai spus, scuze!).
  Din 100 de ingineri, peste 90 nu isi merita salariul (dar e nevoie si de ei, si in activitatile colectivului, si ca o contrapondere contra celor ce vor sa iasa din rind). Citiva, 4-5, il merita mai mult sau mai putin cu brio.
  Unul dintre cei 100, prin inventiile sale, scoate salariul tuturor celor peste 90, si aduce un beneficiu societatii.
  Acest 1 (unu) sint cei 3%.
  Cei 97% (sau urmasii lor) sint cei ce in anii `70 ne speriau cu racirea globala, cu epuizarea rezervelor de titei, ba chiar cu prabusirea SUA sub dezvoltarea impetuoasa a Japoniei.

 13. Ma distreaza la culme presedintele Trump. De departe cel mai onest si la subiect politician de la Churchill, Thatcher, Reagan si Golda Meir incoace. Ba mai are si umor:

  —–
  I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters….
  in the world. I want clean air and clean water and have been making great strides in improving America’s environment. But American taxpayers – and American workers – shouldn’t pay to clean up others countries’ pollution.

  Donald J. Trump

  @realDonaldTrump

  • @Absurdistan

   Există, se pare, un „virus Trump” când vine vorba de schimbări climatice, „virus” de care încep să se molipsească și alți șefi de state.

   Tocmai am primit ultimul număr al revistei Nature, deschid Editorialul, și ce-mi văd ochii chiar în primul paragraf:

   Delegates to the United Nations climate talks arrived in the old Polish coal-mining town of Katowice at the weekend to learn that the annual meeting faces an uncertain future: incoming Brazilian president Jair Bolsonaro has withdrawn his country’s offer to hold the event next year.

   Et tu, Brazilia?…

   Detalii: Rules for a safe climate

   • Lipsa de viziune (ca sa nu folosesc un cuvant mai tare gen prostia) unor lideri politici va fi decontata cu varf si indesat de alegatori. /…/

    • Viziune nu înseamnă ochelarii de cal ai regurgitării zgomotoase a clișeelor fals-ecologiste pe jumătate mestecate.

     Paraziților profitînd din forme „alternative” de energie costisitoare, insuficiente și inconsistente, președintele Trump le-a spus clar: destul! umpleți-vă buzunarele de demagogi nesatui în altă parte!

     Bravo. Să rămînă ignoranții pompoși cu „ascendentul moral”.

     America will weep all the way to the bank. ( :

     • Scrieti: „Paraziților profitînd din forme “alternative” de energie costisitoare, insuficiente și inconsistente”

      Ce parere aveti despre combustibilii fosili ? Si mai precis despre faptul ca sunt subventionati si poluanti.

      Subventiile acordate combustibililor fosili distorsioneaza pietele in conditiile in care vorbim de tehnologii care au depasit de mult timp copilaria si deci, teoretic, ar trebui sa fie capabile sa se sustina fara ajutor de stat.
      Cum va reconciliati pozitia intransigenta pro economie de piata si impotriva subventiilor pentru regenerabile cu pozitia mai mult decat binevoitoare vis a vis de combustibilii fosili ?

      In plus combustibilii fosili sunt poluanti. Societate plateste un cost financiar si uman.
      Costul uman este mai greu cuantificabil: suferenta celor ce se imbolnavesc si a familiilor.

      Costul financiar vine din :
      – cheltuielile cu sanatatea care cresc pentru a-i ingriji pe cei ce se imbolnavesc (de ex: de astm sau de cancer la plamani provocat de poluare)
      – venituri care nu mai sunt realizate de cei care se imbolnavesc si care sunt scosi temporar sau permanent din randurile fortei de munca in activitate.

      Per global societatea saraceste pe termen lung desi companiile de energie si cele farmaceutice se imbogatesc.

      Observati ca nici nu aduc in discutie costurile create de incalzirea globala, fenomen pe care il respingeti ca se intampla.

      Ca o precizare absolut necesara: resping formula dvs [forme “alternative” de energie costisitoare, insuficiente și inconsistente].
      (a) Costisitoare- o considerati in conditiile in care nu doriti sa luati in calcul subventionarea masiva a combustibililor fosili.
      (b) Insuficienta – comparati energiile fosile folosite pe scara larga de mai bine de o suta de ani, si in a caror calcule de profitabilitate nici azi nu au fost inglobate efectele negative pe care le product asupra societatii, cu tehnologii noi (eoliene, panouri fotovoltaice).
      (c) Inconsistenta – presupun ca va referiti la intermitenta. In ciuda faptului ca sunt intermitente atat eolienele si fotovoltaicele au o productie de energie predictibila.

      Revenind la cifre:
      Industria extractiva a combustibililor fosili este subventionata anual in SUA cu 20 de miliarde USD.

      Iata si linkul: https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/10/6/16428458/us-energy-coal-oil-subsidies

      Asta unu la mana. Doi la mana: din moment ce pareti ca sunteti atat de preocupat cu cheltuiala banului public (la fel ca presedintele Trump) ati comentat in articolul precedent referitor la studiul FMI – cel in care cifrau la nivelul anului 2015 ca subventiile acordate la nivel mondial combustibililor fosili se cifreaza la 5300 miliarde dolari americani. Deci 6.5% din PIB mondial. Ati scris ca „Cine poate crede o asemenea gogomănie, în absența unei definiții a subvențiilor care practic declară combustibilii fosili absolut NECESARI funcționarii economiei și societății “subvenționați” oricînd sînt folosiți, fără excepție?”.

      Am postat o precizare: „Doresc sa va semnalez ca in studiul FMI din 2015 (https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15105.pdf) exista un capitol intitulat sugestiv: Defining Energy Subsidies. Va puteti convinge chiar dvs. Il gasiti la pagina 10.”

      Ati citit documentul in cauza ? Definitiile subventiilor le-ati gasit la pagina 10 ?

      La final va transmit ca eu inca astept un raspuns la acuzatiile pe care le-ati lansat la adresa mea intr-un comentariu pe care l-ati facut la precedentul articol al dl prof Cranganu.

      [Ati scris mai sus: “Printre dezinformarile proferate de dl. P se afla si ideea ca regenerabilele ar fi mai self-supporting decit combustibilii traditionali.”

      Deci ? Unde am scris asta ?

      Asumati-va cele scrise, va rog. Macar ca un exercitiu de minim respect fata de ceilalti cititori si comentatori pe platforma Contributors.

      • V-am mai spus ca elucubratiile pe care le citati transforma in „subventii” ORICE viseaza autorii. Astfel s-a ajuns la cifrele ridicole cu China cica „subventionind” cu TRILIOANE de dolari combustibilii fosili, sub o definitie extraordinar de larga si de o neonestitate CRASA nu subtila a cuvintului subventie. Nu ma intereseaza propagandistii care fac astfel de afirmatii cretine.

       Este un fel de dar pentru cineva, sa stie atit de putin, dar sa aiba o impresie extraordinara despre sine insusi. Ca fanfaronul de Obama cind a explicat ca „solutia” sa pentru energie este sa creasca costurile extraordinar de mult pentru ca sa OBLIGE oamenii sa ii urmeze fantasmele lui progresiste mai mult sau mai putin corupte. („Under my plan electricity rates would necessarily skyrocket.”) Curat plan, cpane Fanica! Take your plan and . . .

       Intre timp, in lumea REALA, energia abundenta, ieftina, creatoare de prosperitate si la indemina tuturor este cea care este, nu cea despre care viseaza cai pe pereti idealistii, ignorantii si coruptii din mafia „regenerabilelor”.

       Nu va mai agitati degeaba. Puteti ca copy and paste inca o mie de manifeste ale activistilor verzi pe dinafara rosii pe dinauntru…. n-au nici macar valoare de hirtie igienica.

  • Am ascultat la radio o discutie intre o ecologista si sefa producatorilor de animale in Belgia. Ecologista o tinea ca agricultura e foarte poluanta, si anume aer si apa. Va dati seama s-a mirat toata lume, cum de nu e apa in belgia ca ploua continuu. S-a dovedit ca ea opereaza cu medii globale, sau cu date din tarile care chiar nu au apa :) In concluzie a dat vina ca se cumpara cereale masiv din tarile din america latina si ei sunt nevoiti (atentie nevoiti) sa defriseze paduri ca sa aiba mai multe terenuri agricole si sunt foarte saraci.

   Nu e asa de simplu nici cu vacele, ele mananca ce-i sub ele, apa curge din cer, produc ingrasamant gratis, sunt bune pentru plante, campul pe care traiesc absoarbe co2. Probabil persoana care a fost trimisa sa faca propaganda nu a primit brosura adaptata pentru tara care trebuie.

   • Mda, Intr-adevar agricultura e tare poluanta…

    Mare pacat ca nu i-a zis nimeni creaturii cu pricina sa inceteze imediat a se mai indopa cu diversele chestii produse de agricultura zasta distructiva si sa treaca in schimb la un meniu eco & bio, 100% organic de rachita si vreascuri asa ca Vidma lui Ivan Tubinca :)

    • Au informato ca in belgia se produce preponderent carne de vaca scumpa, fiindca exista pasuni si multa apa gratis de la natura. Si ca nici nu consuma lumea asa de multa carne cum se spune in medie 80gr/saptamana de om. Ei si bineinteles sa manance mai putina mancare procesata fiindca acolo nu se stie de unde vine carnea, ce fel de carne e, si daca e carne sau hartie.

   • aveti putina rabdare, ca urmeaza sa se interzica si apa, avand in vedere ca molecula H2O se descompune mai greu decat pungile de plastic si mai are si efect de sera

 14. Stimate domn ,

  ma scuzasti ca p;oate pun o intrerabare tampita..

  Nu cumva totusu cea mai bunas sechestrare as carbonului s-0ar putea face impadurind trenuri disponibile?!

  Ca imi este frica ca mai in intreaga lume sunt terenuri nefolosite cvare ar putea fi impadurite. Si padura asigira oaresicum reglarea microclimatului local, impiedica eroziunea solului, asigira conditii ptr o biodiversitate mai mare.. si in plus produce sol … si infine produce matrie prima . Ca ma uit csa azi ave, masute si taburete din plastic .. in loc sa avem taburete si masute din lemn . Ca lemnul este ecologfic si polueaza mai putin …

  • Nțțțț….Nici poveste!

   Cică frunzele uscate căzute din copaci anual gnerează de fapt în procesul de descompunere mai multe emisii cu efect de seră ca toată activitatea umnană. Eu mă aștept ca iecologiștii cu adeărat respnsabili să iasă la interval cu ideea străluctiă a deșertiicării planetei…

 15. Un articol interesant:

  https://blogs.spectator.co.uk/2018/12/in-praise-of-the-gilets-jaunes/

  ….This is a people’s rebellion against the onerous consequences of climate-change policy, against the politics of environmentalism and its tendency to punish the little people for daring to live relatively modern, fossil-fueled lives. This is new. This is unprecedented. We are witnessing perhaps the first mass uprising against eco-elitism and we should welcome it with open arms to the broader populist revolt that has been sweeping Europe for a few years now.

  Amin!

  • @Absurdistan Articolul citat despre „gilets jaunes” este absurd si nu are legatura cu realitatea. Autorul, Brendan O’Neill este redactor sef al publicatiei Spikeg, extrem de controversata.

   Tipul face un amalgam, fara sa spuna nimic concret si nimic inteligent. Miscarea „gilets jaunes” nu mai inseamna nimic si nici nu a insemnat mare lucru. De acum 2 saptamani si fost acaparata de „casseurs” si de extremisti de stanga si de dreapta. Purtatorii de cuvant ai „Gilets jaunes” sunt niste mici persoane care nu au realizat nimic in viata profesionala ( sau extrem de putin) si cred ca e vina statului pentru acest esec: am citit un articol despre acesti purtatori de cuvant si este edificator: un student la drept, o serveuse de 22 sau 23 de ani ( chelnerita), un sofer rutier, o acordeonista ratata si hipnoterapeuta care acum cativa ani voia sa schimbe imnul Frantei(!), un ex-jurnalist…..
   Mi se pare evident ca asemenea oameni nu sunt capabili sa-si asume ratarile din viata profesionala si atunci gasesc o modalitate de a se afla in treaba.
   In plus, in ciuda violentelor de la ultimele manifestatii pariziene, nu numai ca nu le-au condamnat, dar le-au si cautionat, incurajat chiar.
   Asemenea oameni nu pot fi luati in serios: eu personal nu am chef sa platesc mai multe impozite pentru ca niste ratati pretind sa aiba acelasi nivel de trai ca un om care a reusit in viata. Imi pare rau, dar asa ceva nu este posibil, nici pe vreema comunistilor muncitorii nu erau platiti la fel ca inginerii sau profesorii universitari.

   • Ei, Alexa, inteleg ce spui, dar francezii sint norocosi in aceasta situatie, cu serveuse (chelnerita banuiesc) a lor . . .

    in SUA cretinii stingisti au ales o chelnerita mai needucata decit campionii regenerabilelor (daca asta ar fi posibil!), Alexandria Cassio-Cortez, in Congresul SUA…

    Savureaza!

    https://www.youtube.com/watch?v=iesJqCF2syg

   • pfff… un student, o chelnerita, un sofer…sint niste ratati ? de ce ? munca lor e rusinoasa ? tot ce conteaza sint papitoii de grandes ecoles ce mai tirziu ingroasa aristocratia bugetara ? nu i plina (si) ROmania de diplome universitare si doctorate ce paraziteaza institutiile statului fara vreun merit, fara vreo realizare, doar beneficiind de lefuri uriase si pensii speciale ? aristocratia bugetara este parte a „capitalismului” de stat / cleptocratiei, nicicum a unei democratii liberale

    • @man of war
     Fata de pretentiile pe care le au, da, sunt niste ratati. Daca vii doar cu sloganul ca nu-ti ajung banii la sfarsitul lunii, asta nu face din tine un lider…..fiecare s-a gandit sau ar trebui sa se gandeasca cand si-a ales meseria: care este finalitatea, cat castiga etc. Daca ajungi sa faci o meserie doar pentru ca nu esti bun de mai mult, nu inseamna ca ai reusit in viata, dimpotriva. Tanara ceea nu a ajuns chlenerita prin vocatie ci pentru ca atat poate, nu a reusit nimic altceva.
     Bineinteles ca nici o meserie nu e rusinoasa, dar e rusinos sa ceri statului ceea ce tu nu esti capabil sa obtii prin munca. Ce ar vrea? Sa castige cat un profesor, inginer, bancher?

     Facultatea de drept este considerata printre cele mai slabe, ( studentii care nu reusesc sa faca studii in facultatile de sciences sunt indrumati sa se duca la drept si toti reusesc), chelnerita si sofer nu mi se par meserii care necesita cine stie ce intelect, cum spuneam.
     Restul sunt de acelasi nivel; oameni care traiesc de azi pe maine pentru ca nu au reusit in viata, desi in Franta chiar exista posibilitatea sa faci o meserie corecta, sa faci studii serioase etc. Cand te erijezi in conducator de „miscare populara” si porte parole trebuie sa ai o oarecare inteligenta, cultura etc. Si de fapt ce propun oamenii acestia? Sa nu se mai plateasca taxe. Bon, si totusi cine le plateste? Sistemul educational gratuit, cel medical etc cine le plateste, de unde vin banii?
     Nu poti cere tot timpul fara sa dai nimic in schimb. Jumatate din populatie activa nu plateste impozit pe venit, in particular aceste persoane care au salarii mici nu platesc nimic sau foarte putin. Si faci gargara pentru cateva centime taxa la litrul de combustibil. Acum cred ca sunt multumiti: la anul cresc asigurarile pentru masini si case ( trebuie si asigurarile sa-si scoata banii pentru tot ce vor plati urmare a distrugerilor din ultima perioada. Ceea ce s-a vazut la televizor este doar o parte: au fost si alte pagube in restul Frantei iar de cateva zile s-au trezit liceenii ca nu vor reforma invatamntului si mai distrug si ei, ca nu era de-ajuns). Pe langa cei 3 euros pe care ii plateau mai mult pe luna pentru benzina, sa vezi bucurie cu asigurarile care sunt obligatorii!

     • Alexa, faceti unele comentarii bine fondate.

      În același timp, întrebarea este cu ce anume sînt LIDERII europeni actuali mai îndreptățiți să dea lecțîi chelnerițelor? În afară de faptul că au știut să mintă, să amăgească, să corupă, să fie corupți, să păcălească unii votanți…. ce anume ii îndreptățește pe EI să dea lecții, să asume superioritate, să pretindă că au soluții cînd tot ce fac este să își tîrasca țările spre cimitir?

      PS Sinteti ruda cu Amazon Alexa? (-:

      • @Absurdistan Liderii europeni au fost alesi, deci vorbesc in numele celor cae i-au ales. Chelnerita, studentul, soferul si nu mai stiu care s-au auto-intitulat lideri, revolutionari etc. Este fals sa crezi ca oameni inteligenti si care muncesc corect pot fi de acord cu asemenea mici persoane care in loc sa incerce sa faca ceva pozitiv pentru viata lor ( muncind, nu cersind) isi imagineaza ca ar putea rezolva problemele unei trai,
       Este ridicol si de rasul lumii: oameni care nu au fost capabili sa se realizeze, isi imagineaza ca vor rezolva problemele Frantei! Cat de redus poate fi cineva sa creada o asa bazaconie? Sau daca vin la putere ceilalti lideri din opozitie, ar face mai mult… Cine,? Le Pen? Tocmai a fost judecata pentru frauda, are de dat 3 milioane pentru angajari fictive, iar principalul sustinator de anul trecut a trimis-o la plimbare si si-a facut partidul lui. Ce all lider al opozitiei? Melenchon este exclus, tipul e un comunist pur et dur? Dreapta franceza este inr-o deruta toatala dupa ce Fillon a luat bataie( si inca nu a platit pentru banii furati pentru familie). In plus a fost premierul lui Sarkozy ( alta belea, prost ca noaptea!) si nu a facut nimic concret 5 ani. Doar a tinut sa reduca numarul de politisti si de profesori in ideea ca francezii nu au nevoie nici de scoala, nici sa fie aparati. Pe urma a urmat valul de atentate si Franta s-a trezit cu zeci de mii de politisti in minus.
       Asa ca, ideea ca o ceata de mici persoane ( repet pentru ca e necesar) ar putea sa propuna niste masuri corecte si care sa ajute, mai mult decat reformele in curs si cele care se vor face si sunt anuntate, mi se pare complet ridicol!

      • Alexa, nu va contrazic cind vine vorba de faptul ca INTREAGA clasa politica franceza – si cei alesi de data asta si opozitia – sint o adunatura de natarai de cea mai joasa si incompetent speta.

       Sint complet de acord cu dv. in aceasta privinta!

       Probabil, din nefericire, ei reflecteaza starea intregii Frante la acest moment in istorie.

      • @Absurdistan
       Pretindeti ca politicienii din alte tari sunt oameni de calitate?
       Americanii au numai politicieni extraordinari formati de universitarii si universitatile acelea care dau diplome desi stiu ca e incorect si imoral?
       Oh, la, la….. ce rusine!

      • @ Absurdistan (07/12/2018 la 17:05)

       Tot ce comentati/afirmati este total adevarat.
       Totusi v-ati gandit daca exact acelasi comentarii /afirmatii se aplica si SUA/americanilor ?

       P.S. Dvs. cu cine sunteti ruda ?

       Sunt intrebari la care s-ar putea sa nu aflu (aflam) vreun raspuns din diverse motive, primul fiind nepublicarea acestui comentariu si n-ar fi prima data cand mi se intampla.

   • @Absurdistan
    Cred ca nu stii despre cine vorbesti: Alexandra Ocasio-Cortez este absolventa a Universitatii din Boston terminand printre primii (a patra cred). A castigat chiar un premiu pentru „Intel International Science and Engineering Fair” urmare a unui proiect de cercetare in microbiologie. Urmare a acestui lucru MIT a dat numele sau unui asteroid.
    Deci nimic de-a face cu o mica chelnerita erijata in mare revolutionara.

    • Știu FOARTE bine despre cine vorbesc, mulțumesc frumos.

     Este o analfabetă sinistră, de care rîd pînă și democrații mai educați. E un fel de comediantă involuntară, de o ignoranță dureroasă.

     Dacă a obținut o diplomă, asta spune multe despre necesitatea reformării sistemului Affirmative Action, în care minorităților privilegiate li se oferă o diplomă ca la școală de milițieni, dacă știu să se semneze cu degetul.

     Sincer, o chelneriță franceză care e COMPETENTĂ la ce face e mult mai demnă de respect decît Cortez — sau, mai rău, Macron, arogantul gerontofil care și-a distrus meschina carieră politică într-un timp record.

     Sper că va dați seama de realitatea obiectivă și ineluctabilă a faptului că, politic vorbind, Macron este un cadavru, deja mai fragrant decît convențiile sociale, pînă și în Franța parfumurilor înecăcioase, consideră a fi decent.

     Sper că tandra bunică-soție îl va consola în lungă agonie post-carieră care îl așteaptă după colț.

     • In cazul de fata inseamna ca si MIT-ul este de tot rahatul, premiile stiintifice se dau ca „inventiile” de la Geneva, iar Universitatea Boston este si ea de tot rasul: una este sa accepti studenti pe baza de cota si alta e sa le dai diplome de pomana. Sper ca ai si argumente in acest sens; oricum o sa ma interesez pentru ca am multe cunostinte in domeniul universitar in Statele Unite.
      Intre timp, poate autorul articolului aduce niste lamuriri in acest sens, fiind profesor intr-o universitate americana: chiar asa, profesorii dau notele din burta, stau drepti in fata conducerii universitatii si sunt obligati sa treaca orice student, daca asa „se cere”?

      • Da, puteti sa va interesati – sper ca cunostintele dv. din domeniul universitar nu sint de ACEST nivel.

       Pe aceasta fetiscana cu un IQ in single digits ati vazut-o vorbind? Pe orice subiect? Formati-va singur o parere, nu aveti nevoie sa investigati printre somitatile din lumea universitara cu care socializati.

       V-am oferit o mostra:

       https://www.youtube.com/watch?v=IggA9opoDTI

       Gigi Becali ar putea vorbi mai coerent…. in vreme Boston University i-a dat acestei incompetente Affirmative Action o diploma in „international relations”!

       Vedeti, asta e problema cu falsele elite, cind ai o turma de necititi dindu-si diplome false unii altora, rezultatul trist este . . . „consensul de 97%” pe minciuni legate de escrocheria climatului.

      • @Absurdistan
       Astept parerea domnului Cranganu despre nivelul si moralitatea unor profesori universitari americani care dau asemenea diplome.
       Si despre gestul MIT-ului….
       Vorbim de MIT, nu de universitatea New Mexico sau Alabama.

      • Astept parerea domnului Cranganu despre nivelul si moralitatea unor profesori universitari americani care dau asemenea diplome

       Ar fi o discuție prea lungă și în afara topicii articolului de față.

       După 25 de ani petrecuți în universitățile americane, vă pot spune că nu există pădure fără uscături.

      • Domnule Cranganu, va multumesc pentru raspuns. . Pacat ca nu vreti sa numiti uscaturile de la MIT si de la Universitatea Boston, dar va inteleg: avand in vedere ca un student face un numar considerabil de cursuri, inseamna ca uscaturile sunt foarte numeroase daca reuseste sa obtina diploma fiind la un nivel intelectual extrem de scazut, dupa cum afirma @Absurdistan. Este vorba de ceva mai mult decat de uscaturi: de nivelul universitatii respective.
       Dar cum lucrez in mediul universitar, ma voi interesa pe alte cai care sunt uscaturile, mai ales ca intalnesc extrem de des colegi americani, am si colaboratori printre ei. Lumea e mica, nu?
       O seara placuta.

      • MIT Admissions Dean Resigns After Fake Degrees Come to Light
       Diplomas from three schools were fabricated, school officials say
       ==============================================

       Harvard Medical School and Brigham and Women’s Hospital have recommended that 31 papers from a former lab director be retracted from medical journals.

       The papers from the lab of Dr. Piero Anversa, who studied cardiac stem cells, “included falsified and/or fabricated data,” according to a statement to Retraction Watch and STAT from the two institutions.
       ===============================================

       The 2012 Harvard cheating scandal involved approximately 125 Harvard University students who were investigated for cheating on the take-home final examination of the spring 2012 edition of Government 1310: „Introduction to Congress”. Harvard announced the investigation publicly on August 30, 2012. Dean of Undergraduate Education Jay M. Harris described the case as „unprecedented in its scope and magnitude”. The Harvard Crimson ranked the scandal as the news story most important to Harvard in 2012.
       ==================================================
       Years of Ethics Charges, but Star Cancer Researcher Gets a Pass Ohio State University

       In 2013, an anonymous critic contacted Ohio State and the federal authorities with allegations of falsified data in more than 30 of Dr. Croce’s papers. Since 2014, another critic, David A. Sanders, a virologist who teaches at Purdue University, has made claims of falsified data and plagiarism directly to scientific journals where more than 20 of Dr. Croce’s papers have been published.
       =========================
       și exemplele pot continua…

      • Multumesc, domnule Cranganu. Aveti dreptate: sunt multe alte exemple, mai ales in anumite domenii care se bazeaza pe experiente, pe corectitudinea autorilor. Exemplul dat, al pneumologului francez, este elocvent si nu este singurul, de aceea incerc sa ma informez cat pot de mult inainte de a trage o concluzie.
       Din fericire lucrez intr-un domeniu unde demonstratiile sunt demonstratii, greu sa inseli pe cineva. Dar compatimesc colegii care se lovesc de asemenea probleme.

       Nici o tara nu este scutita de aceste scandaluri, din pacate.

       „Alerte mondiale à la fausse science”

       Des dizaines de revues scientifiques produisent et éditent des études peu scrupuleuses se retrouvant ensuite dans des banques de données servant de base à des experts.
       http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/07/19/alerte-mondiale-a-la-fausse-science_5333374_1650684.html

 16. Văd că la fel cum îl soma dl. P. pe profesorul Cranganu acum mă somează pe mine, a șaptea oară, că unde a zis el că ecranele solare de tip Solyndra ar fi mai self-supporting decît combustibilii fosili. Îmi voi mai pierde trei minute. Am menționat că asta era IDEEA nu am dat un citat literal.

  Din momentul în care se citează elucubrații distorsionante ale unor activiști despre subvenții de 5.3. trilioane (!) (de ce nu un miliard de trilioane, ca e mai impreionant!) de dolari pentru combustibilii fosili, sub o definiție absolut cretina a cuvîntului subvenție, ca argument împotriva lor, se implică:

  – fie că același output de energie se poate obține din regenerabile FĂRĂ aceste subvenții sau cu mai puține

  – fie că același output de energie ar necesită ȘI mai multe subvenții dar aia e OK pentru că așa vor investitorii-pe-banii-altora în ulei de șarpe

  Tertium non datur.

 17. Un alt articol graitor despre masura in care mafia regenerabilelor este o frauda, o risipa, o fantezie maligna care distruge economiile conduse de lideri suficient de ignoranti incit sa isi distruga propriile tari:

  https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2017/05/30/why-do-federal-subsidies-make-renewable-energy-so-costly/#247ec672128c

  Printre multele pasaje relevante:

  Between 2010 and 2016, subsidies for solar were between 10¢ and 88¢ per kWh and subsidies for wind were between 1.3¢ and 5.7¢ per kWh. Subsidies for coal, natural gas and nuclear are all between 0.05¢ and 0.2¢ per kWh over all years.

  —-

  Solar also gets the most state-funded subsidies, some of which greatly exceed the federal subsidies. In my own State of Washington, where electricity prices are 8¢/kWh, the State pays me 54¢ for every kWh generated by my rooftop solar array, whether I use it or not. This has made my total electricity costs -7¢/kWh over the past two years, and will for the foreseeable future.

  Yes, that’s negative (-)7¢ per kWh. And this is on top of my 30% installation federal tax credit which came to about $6,000 for my 4 kW array.

  There is no doubt that these subsidies incentivize renewables, but what do they do to the cost of the electricity generated by them?

  They actually increase the cost. However, this cost is transferred from the ratepayer to the taxpayer, and so goes unnoticed by most Americans.

  —-

  Bottom line (honi soit qui mal y pense): regenerabilele sint stimulate fraudulent cu sume absolut uriase practice FURATE din buzunarul platitorului de taxe. Abia ele sint subventionate in sensul real, „tare” al cuvintului, nu prin „calculele” de alba-neagra ale sarlatanilor ecologisti care pling de mila planetei cu mina adinc infipta in buzunarele altora.

 18. Sindicatul polonez Solidaritatea respinge consensul climatic și a protestat împotriva IPCC și COP24

  Sindicatul polonez Solidaritatea, care a înfruntat blocul sovietic și a schimbat lumea, care l-a dat pe laureatul Nobel pentru Pace și președintele Lech Wałęsa, a semnat pe 5 decembrie 2018 un protest comun cu The Heartland Institute.

  Sindicatul Solidaritatea a cerut Organizației Națiunilor Unite și Conferinței Climatice COP24 să asigure „restaurarea Metodei Științifice și revocarea dogmelor ideologice de la Națiunile Unite”

  Regiunea Sileziană a sindicatului Solidaritatea, Secretariatul Mineritului și Energiei din sindicatul Solidaritate și Institutul Heartland își exprimă scepticismul față de afirmațiile Panelului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) al Organizației Națiunilor Unite, conform cărora lumea se află pe marginea unei catastrofe climatice . Solidaritatea și Institutul Heartland împreună subliniază faptul că nu există consens științific cu privire la principalele cauze și consecințe ale schimbărilor climatice.

  Semnatarii declarației de protest au afirmat, printre altele:

  – Liderii globali ar trebui să-și concentreze eforturile asupra accesibilității și disponibilității energie necesare pentru a ridica standardele de viață în întreaga lume.

  – Impactul negativ al unei energiei costisitoare asupra sănătății și bunăstării populației
  sunt manifeste și devastatoare.

  – Energia accesibilă este absolut necesară pentru a scoate oamenii din sărăcie și pentru
  asigura un viitor mai luminos pentru toți locuitorii planetei.

  – Cea mai importantă sarcină comună va fi educarea publicului și a factorilor de decizie privind politica în domeniul climei, „în special a tinerilor din lume” – care au fost îndoctrinați de dogmele alarmiste climatice vreme de generații.

  Polonia se bazează pe cărbune pentru a produce 80% din energia sa electrică și o parte importantă din energia consumată cu încălzirea locuințelor. Un proiect de propunere guvernamentală ar putea reduce ponderea cărbunelui în producția de energie electrică la 60% până în 2030.

  La începutul conferinței COP24, președintele polonez Andrzej Duda a spus că schimbările climatice trebuie abordate, însă nu în detrimentul muncitorilor din industria cărbunilor, care au făcut ca regiunea Silezia să se dezvolte ca un centru industrial major.

  The Heartland Institute este una din principalele organizații sceptice cu privire la încălzirea globală antropogenă.

  Întreaga declarație poate fi citită aici: https://www.heartland.org/_template-assets/documents/Solidarity%20Heartland%20Communique%202018%20COP24.pdf

  • Mda, daca ma ajuta memoria, spre sfirsitul lui 2016 vintul n-a vrut sa bata si pace in Germania pentru vreo saptamina si contributia „regenerabilelor” a scazut brusc la vreo 4% din cererea totala. Ironic, cred ca a fost Polonia care a oferit ajutor in acea situatie de urgenta.

   (Nu ma supar daca ma corecteaza Conu’ Neamtu, cu mai multe surse pe subiect.)

   Poate sa ne zica si de „Energie­wende” si de planul cretinoid de a avea 50% regenerabile in 2030 in Germania, cred ca se vorbeste de vreo 800 miliarde de dolari irosite in legatura cu acest proiect faraonic. Ma intreb citor pensionari li se va cere sa se sacrifice pe altarul proiectelor megaloman-merkeliene.

  • Chestia cu bucatele afumate, mai bune ca nimic altceva pe lume, aduce automat în discuție sobițele ecologice pe care doamna Clinton le-a băgat pe gât indienilor ca să nu mai producă funingine – cauza majoră a bolilor respiratorii – prin arderea balegilor de vacă.

   Deși sobițele erau ecologice, adică nu mai poluau aerul ca înainte, oamenii din India jinduiau gustul bucatelor afumate cu balegă. Așa-i mereu cu dragostea dintâi… nu suferă comparație cu dragostea #2, #3 ș.a.m.d.

   Detalii, aici: Ce se întâmplă când 3 miliarde de oameni folosesc cele mai vechi energii regenerabile – lemnul și bălegarul uscat

   • Fericirea băgată pe gât?! Nicidecum. Participarea populației a fost voluntară.
    Criticile au venit în primul rand de la cei care nu s-au calificat pentru a participa la proiect. Există și articole care prezintă proiectul și într-o lumină favorabilă. Confirmation Bias!

    • Am citat un articol devastator al inițiativei Clinton publicat nu de The Heartland Institute, ci de ProPublica, un ONG cu simpatii ecologiste nedisimulate (le țin minte de pe timpul discuțiilor despre fracking).

     Am selectat doar un scurt fragment care ilustrează poziția indienilor, similară cu cea a bărbatului din povestirea lui Ispirescu:

     In 2013, Nandal, a village of 2,900 residents 130 miles southeast of Mumbai, had been proclaimed a “smoke-free village” after about 500 cookstoves were installed in homes under a project underwritten by Cummins, an Indiana-based manufacturer of diesel and alternative energy engines and related equipment. A year later, a report in Nature magazine found the stoves weren’t being used.

     ProPublica found much the same thing last year. In one home, Sonali Maalan Kolekar explained that the new stove just didn’t perform like her old one.

     “This one does things fast,” she said in Hindi, reaching to her left without breaking eye contact and nudging a handful of twigs further into the family’s age-old chulha, a hand-sculpted open-topped clay perch for a pot or two. Sparks flew, smoke rose and rice boiled.

     “That one does it too slowly,” she added, gesturing behind her toward the abandoned newer stove.

     One study after another has found that the experience in Nandal has been replicated everywhere.

     Undercooked: An Expensive Push to Save Lives and Protect the Planet Falls Short.
     Millions of lives were at stake. Hillary Clinton was on board. Money poured in. And yet the big aims behind an effort to tackle the plague of third-world cooking fires has produced only modest gains.

  • Interesanta istorie, dar care se potriveste la dezbatere, no offense, precum nementionabila cu prefectura ( :

   Dar pentru ca mi-a placut totusi (o stiam dar uitasem) , rasplatesc cu citate relevante din acelasi, genial, Mark Twain:

   France has usually been governed by prostitutes.

   France has neither winter nor summer nor morals–apart from these drawbacks it is a fine country.

   M. de Lamester’s new French dictionary just issued in Paris defines virtue as: „A woman who has only one lover and don’t [sic] steal.”

   There is nothing lower than the human race except the French. French are the connecting link between man & the monkey.

   …. Si favorita mea, in special cind ma gindesc la Mitterrand:

   By the last census it appears that every Frenchman over 16 years old and under 116 has at least one wife to whom he has not been married. This occasions a good deal of what we call crime and the French call sociability.

   ——

   Desigur, acestea nu sint singurele motive pentru care ii iubim pe frantuji.

   Englezii au mai gasit citeva:

   https://www.youtube.com/watch?v=TXpkttGcG5I

   ——

   Enjoy! ( :

   • Nu cred nici eu că ați cea mai obiectivă, dar e părerea dumneavoastră că nu s-ar potrivi, iar părerile nu sunt, prin excelență, discutabile.
    Franțujii sunt pentru Amis și pentru Fish & Chips un motiv inepuizabil de glume. Unele chiar bune!

    Odată cu încheierea războiului rece, Hollywoodul a ajuns într-un imps: lipsa dușmanului tradițional, bădăran și încăpățânat: celovekul sovietic. L-au înlocuit cu francezul. Le cerveau de la ville! Nu e înjurătură, ci un fel de mâncare.

    • Draga Hantzy, francezul nu e „dusman”.

     Sovieticii erau luati in serios. Frantujii, citi au mai ramas, sint un subiect de petrecere, luati in stamba pe buna dreptate, dar cu bonomie si intelegere a situatiei lor oribile, practic fara iesire.

     • @Absurdistan Pe aceleasi criterii si americanii sunt luati in ras si dispretuiti pentru nivelul lor intelectual , pentru lipsa de cultura generala ( asta e adevarat, de fiecare data cand calatoresc in Statele Unite si stau de vorba cu oameni din afara sistemului universitar fac eforturi sa nu ras in hohote de ignoranta lor), pentru obezitate ( asta e trist, dar adevarat…) etc.
      Si daca te interesezi aflii ca englezii rad de francezi ( mai putin dupa ce s-au lamurit ca Brexit-ul este departe de ce le vandusera politicienii britanici), francezii rad in hohote de belgieni, romanii rad de toata lumea ( cine mai e ca noi?), japonezii nu suporta chinezii si invers, rusii se cred buricul pamantului si -i dispretuiesc pe toti etc.
      Cred ca genul acesta de afirmatii trebuie privite cu putina inteligenta: personal nu cred ca exista tara perfecta, oameni perfecti, conducatori politici nemaivazuti. Nimic nu e alb sau negru, numai prostii au idei fixe si cred ca sunt mai inteligenti decat toti ceilalti.

      • Cine ride la urma ride mai bine.

       Americanilor le pasa mult mai putin de ce latra pechinezii decit le pasa pechinezilor de altii.

 19. Bjorn Lomborg despre COP24 din Polonia și schimbările climatice

  Celebrul sceptic Bjorn Lomborg a publicat astăzi (7 decembrie) în The Australian o tipică pentru el luare de poziție contra alarmismului climatic care, zice el, bântuie ca o stafie în ultimul sfert de secol: Focus on climate change draws resources best used elsewhere

  De la început, Lomborg afirmă un lucru de bun simț, după care ar trebui stopate dezbaterile sterile de azi despre schimbările climatice:

  Motivul pentru care nu reușim să reducem emisiile nu este pentru că oamenii nu sunt dispuși să ia măsuri. Este pentru că sursele de energie verde nu sunt încă suficient de competitive pentru a depăși combustibilii fosili pentru toate nevoile noastre de energie.

  Reluând o idee de a sa mai veche, din 2007 (Cool It: The Skeptical Environmentalist’s Guide to Global Warming), Lomborg deplânge interesul exagerat acordat schimbărilor climatice:

  Se acordă atât de multă atenție [schimbărilor climatice] că a devenit un sacrilegiu chiar să subliniem că ne confruntăm cu alte provocări mari, complexe și costisitoare, inclusiv războiul și violența domestică, super-ucigași precum tuberculoza și HIV, foamea și lipsa apei potabile curate, inegalitatea de gen – și lista continuă. Multe dintre aceste provocări globale au un cost mai mare și au răspunsuri politice care sunt mai bine înțelese, mai ușor de aplicat și vor ajuta umanitatea mult mai mult decât răspunsul nostru actual la schimbările climatice.

  ….

  Dar cum rămâne cu dezastrele naturale pe care mass-media le echivalează în mod constant cu încălzirea globală? O constatare puțin raportată în raportul recent publicat de IPCC arată că există puține temeiuri pentru a susține că secetele, inundațiile și uraganele au crescut, cu atât mai puțin că au crescut din cauza emisiilor de carbon.

  Cu toate acestea, ni se spune încă o dată că mai avem doar o mică, ultimă șansă pentru a salva planeta. Cât de familiar. În urmă cu aproape 40 de ani, șeful de mediu al ONU ne-a avertizat că, până în 2000, vom avea de suferit dezastrul ecologic la fel „ca pe un ultim război nuclear”…

  Recomand citirea in extenso a articolului profesorului Bjorn Lomborg.

  • „(…) sursele de energie verde nu sunt încă suficient de competitive pentru a depăși combustibilii fosili pentru toate nevoile noastre de energie.”
   (sublinierea îmi aparține)

   Pai vedeți, dle Profesor?! Până și clevetitorul Lomborg recunoaște indirect că energiile regenerabile ar fi necesare, dar cu tehnica actuală nu se poate. Un motiv în plus pentru a fi susținute cercetări în această direcție.

   Cât despre prioritățile lumii noastre, banul pare să fie prima opțiune. În ciuda invocarii foametei, a virusului imunodeficienței dobândite, a violenței domestice, mai toți cei ce susțin că n-ar exista vreo încălzire cu 0,9 față de pre-industrializare, deplâng sumele alocate. Aproape că e un sacrilegiu să fii precaut și de acord cu investițiile în această direcție, că devii socialist, iecoligist, marxist și orice altceva din arsenalul de epitete, cu care încearcă unii să compenseze penuria de argumente.

   Și pentru că tot veni vorba de violența domestică, așa e și dilema cu dragostea dintâi. Deși el îi masează ei regulat pomeții sau îi place mâncarea pregătită de ea pe bălegarul care îi agravează ei astmul, ea tot pe el și-l dorește, iar alegerea personală are prioritate.
   Dar e asta corupție sau e o problemă de morală și etică a societății, care ar trebui, poate, redefinită?! Există argumente viabile pentru ambele opțiuni. E omenesc și să ajuți la nevoie, dar și ca cineva să aibă dreptul de nu-și purta singur(ă) de grijă.

   • „Un motiv în plus pentru a fi susținute cercetări în această direcție.”
    Si inca un motiv: de a nu da vrabia din mina pe cioara de pe gard. Adica, de a merge la vinatoare, dar a nu vinde pielea ursului din padure :P

    • Ehei, @victor L daca nu s-ar mai face nici un fel de cercetare / investi in cercetare cred ca ai fi la nivelul de viata (inclusiv cel din Romania) de la vremea la care te-ai nascut . Nu conteaza daca cercetarea/inovatia este facuta din fonduri publice sau private.
     /…/

     • @ DB,
      pai, scriam „a merge la vinatoare”, adica a face cercetare. NU scriam ca sint impotriva cercetarii.
      Dar nu inseamna ca daca facem cercetare, dam cu piciorul la ceea ce exista.

      • …cine spune ca totul trebuie facut instantaneu?! Nici mocanitele cu aburi nu au fost inlocuite toate peste noapte cu locomotive diesel sau electrice.

   • Problema cea mai mare e că se duc sume colosale pe subvenționarea producției în masă a actualelor panouri solare și turbine eoliene care nu rezolvă cu certitudine nimic. O întreagă industrie a băieților deștepți specializată în tocarea subvențiilor crește ca din apă. Munți de bani ce se mai duc de asmenea pe impostorii care mânăresc date experimentale și modele virtuale pentru a-și justifica existența.

    Producția degeaba și impostura (academică sau nu) nu au generat niciodată nicio formă de progres ci doar sărăcie și mizerie. Resursele ce se risipesc pe aceste aberații sunt până la urmă luate și de la cercetarea în drecția descoperii unor surse de energie alternative. Fără îndoială că hodrocarburile se vor împuțina într-o zi într-atâta încât utilizarea lor ca sursă primară de enegie va fi nerentabilă. Dacă nu tragem apa din timp după isteria & pungășia iecolgice vom descoperi că nu avem aternativă la petrol și că timp de decenii ne-am complăcut în minciună, imposură și escrocherie în loc să ne punem cu burt pe lucru și să desvoperim alaternative.

 20. @Man of War

  „pfff… un student, o chelnerita, un sofer…sint niste ratati ? de ce ? munca lor e rusinoasa ? tot ce conteaza sint papitoii de grandes ecoles ce mai tirziu ingroasa aristocratia bugetara ? nu e plina (si) ROmania de diplome universitare si doctorate ce paraziteaza institutiile statului fara vreun merit, fara vreo realizare, doar beneficiind de lefuri uriase si pensii speciale ? aristocratia bugetara este parte a “capitalismului” de stat / cleptocratiei, nicicum a unei democratii liberale”

  Mi-a plăcut mult intervenția dv. Cuvinte puține, lucruri adevărate.

  Că să adaug, adversitatea de azi nu este între intelectuali și proletari, între elite și hoi polloi, între cei educați și cei dedicați lucrului manual. Acest gen de distincție a devenit obsolet.

  Adevărata distincție este cea între oameni competenți (care pot să fie cosmonauți, geologi, profesori de literatură, chelneri, chimiști, șoferi de autobuz, dirijori, timplari . . . etc.) . . . și paraziți de orice profesie (or lack thereof) impuși în sistem prin virtutea:

  1) unor criterii absolut exterioare, de rasă, gen, sexualitate, etc. – așa se explică faptul că cretini needucați precum Cortez, Obama, Al Sharpton, Trudeau sînt împinși în față în pofida lipsei lor de competență în ORICE domeniu

  2) unui fals elitism . . . bazat nu pe merite, nu pe cunoaștere, nu pe realizare individuală ci pe apartenența la un grup care se crede superior prin faptul că se cunosc unul pe altul și se promovează reciproc cu o nerușinare fățișă…. asta include o parte covîrșitoare a media, a industriei entertainment, a pseudo-elitelor universitare (în special „humanities”, e mai greu să trișezi în științe), a profesiilor dispensabile.

  Acestor pături de falși lideri nu le convine faptul că lumea se trezește – cam încet, dar totuși – de acolo derivă continua etichetare a revoltelor cetățeanului „simplu” (adică vezi bine nu „complicat” precum falșii specialiști!) drept populism, precum și încercările micilor semi-dictatori să controleze mesajul public, media socială s.a.m.d.

  Dacă mă ajută intuiția, e prea tîrziu – precum Brexit, revoltele din Franța, eșecurile lui Mutti Jihad din Germania, falimentul penibil al unor fantoșe ca Macron ca și alte evoluții în Europa arată.

  Sper totuși că *ceva* va mai putea fi salvat după ce aceste orătănii de „lideri” vor fi în sfîrșit măturați de pe scenă politică. Mulți dintre ei merita închisoare sau mai rău, pentru trădare, dar m-aș mulțumi să-i văd măcar dispărînd din public.

   • Multumesc. Da, este educat in ceea ce conteaza, pentru locul in care se afla.

    N-am nevoie sa discut Shakespeare cu el.

    Cit despre papitoii gen Trudeau, Macron, Obama . . . ei nu sint educati IN NIMIC. Paraziti distrugatori, nimic altceva.

    • @Absurdistan
     „N-am nevoie sa discut Shakespeare cu el.”
     Ah bon? Nu stiam ca dumneata ai intrare la Trump!
     Am auzit ca si ministri sunt extrem de „inteligenti”. Cel putin asa sustin colegii universitari cu care am stat de vorba. Ce e drept, nu toata lumea este de acord: o foarte mare matematiciana ( frantuzoaica ce e drept) care a fost prima profesoara universitara ( femeie) la Princeton in maths si-a lasat postul si i-a dat dracului pe americani dupa alegerea lui Trump: spunea ca daca americanii sunt atat de idioti incat sa-l aleaga, ea nu-si pierde timpul sa le predea, nici sa faca cercetare pt ei. Si nu e singura care a facut asemenea declaratii, ma refer la universitari super-cunoscuti, nu la universitarul X dintr-o universitate pierduta care nici nu stie bine ce e aceea cercetare. Dumneata ce parere ai?

     • sunt impresionat de colegii tai universitari cu care stai de vorba. Imi aduce aminte de o alta somitate care zicea ca ce o sa zica academicienii ei.
      Daca ai impresia ca epatezi cu asemenea marturisiri si daca crezi ca erijindu-te intr-o intelectuala rasata devii convingatoare te inseli masiv.
      Pe aici conteaza doar argumente cit de cit inteligente, fapte, iar la capitolul asta esti repetenta.
      Ia exemplu de la amfitrionul nostru!

      • @neamtu tiganu Sunt putine persoane care inteleg exact si la nivelul real activitatea unui adevarat universitar si dupa discursul dumitale, nu pari ca esti capabil sa faci diferenta intre universitar si universitar.
       Astept inca argumnetul dumitale stiintific, adica articolul sau articolele stiintifice pe care se bazeaza parerea pneumologului pe care l-ai citat.
       Poti sa-l intrebi si pe artorul articolului ce inseamna cercetarea; sunt sigura ca-ti va raspunde cu placere dar nu cred ca-i face placere sa vada ca iei in ras lumea universitara.

       Multumesc

      • Alexa, nu intelegi, dl. Cranganu nu face parte din aceeasi lume universitara cu cu amicii dumitale.

       Degeaba il ataci pe Conu’ Neamtu, are mai mult bun simt si intelegere si intelepciune decit un batalion de nerozi pretentiosi facuti pe puncte, din „humanities” si „politologie”.

       E vremea sa ii comandati coroana de flori lui Macronel, e deja fezandat saracul, un pericol pentru sanatatea publica. ( :

       Aceasta retragere penibila in fata „micilor derbedei” i-a retezat orice credibilitate interna. International nici n-avea ce sa piarda ca nu era de unde.

     • @ Alexa,
      Cu argumentele de tot risul cu care te prezinti, ma intreb dece nu ti-ai amintit ca francezul Depardieu, Gerard, a plecat in Rusia si a primit cetatenia putinista. Scirbit de Franta. Si cite exemple din astea nu se pot da, dat sint irelevante.
      Crezi ca Merkel ori Macron sint specialisti in Shakespeare?
      Aaaa, o curiozitate: s-a prabusit Princeton prin plecarea vestitei profesoare „( frantuzoaica ce e drept)”?
      NB,
      Se apropie 2 ani de „regim trumpist” (cum le place unora sa spuna), iar Apocalipsa preconizata se amina.
      Iar in Franta lui Macron e liniste si pace
      https://www.hotnews.ro/stiri-international-22854767-video-imagini-aproape-150-liceeni-genunchi-incatusati-mainile-spate-starnesc-polemici-franta.htm

      • @VIctor L Departdieu a incetat a mai fi francez pentru marea parte a francezilor. Un idiot ramane un idiot chiar si cand are talent.

      • PS „liceenii aceia carora le plangi de mila sunt niste mici derbedei care vor totul fara sa faca nici un efort. Au patit ce-au patit pentru ca au fost princi cu arme, benzina pt cocktail-uri Molotiv, bare de fier, cutite, pentru ca au incendiat masini, au spart vitrine, au aruncat cu ce au putut in jandarmi. O atitudine extraordinara, nu? Mai ales ca este intr-un cartier cu mari probleme de delicventa, dar ce mai conteaza?
       Stii macar impotriva a ce protesteaza? Impotriva reformei actualului ministru al educatiei care nu mai accepta ca orice absolvent cu bac sa fie acceptat in orice facultate. Si impotriva reformei Bac-ului cu 7 probe in formula actuala si care ajuta tot felul de debili sa obtina diploma respectiva cu note mari la sport, muzica sau nu stiu ce proiect facut de altii.
       Inteleg ca nu-ti place scoala si ai vrea ca toti idiotii sa faca facultate?
       Nu e asa ca actualul guvern francez cere prea mult elevilor si ar trebui sa-i lase ca in Romania, sa obtina toti diplome?

     • Totusi, d-na/d-ra parca nu m-as grabi cu concluziile daca X sau Y au zis despre Z ca…..
      Trump este, pina la urma, fructul/rezultatul unei exasperari a unora care s-au saturat sa fie culpabilizati non-stop de asa-zis elite. S-au saturat ca America aia pe care au construit-o inaintasii lor sa fie porcita la max. ptr.vini istorice scoase din context, prin rastalmaciri interesate, rau intentionate si de-un anacronism stupid.
      Daca o profa de mate, chiar si geniala, are dificultati de a intelege mentaliatea celor in mijlocul carora traieste nu inseamna, neaparat, ca are dreptate. Sa nu luam in absolut niste opinii hyper.
      De fapt si aici exista un nr.impresionant de comentatori din acelasi breed ca profa in cauza, dar invers…..

      Va impartasesc simpatia ptr.Macron. Imi place ca are viziune, are un plan organizat si are guts sa propuna chestiuni necesare dar nepopulare.
      Desi argumentata ca fiind aparuta din convingeri legate de ecologie/mediu/poluare, eu cred ca taxa pe carburant e doar o chestiune tactica ptr.spatiu fiscal, reforme necesare, etc. Nu spun ca e rau. Ba dimpotriva.

      Taxele marite pe carburant coroborate cu reducerea la 80km/h pe drumurile nationale:
      1. venituri bugetare mai mari ptr.ca se taxeaza direct la pompa. Virare imediata. La inceput, un nr.crescut de amenzi ptr.viteza.
      2. reducere a consumului si par consequent:
      3. reducerea importului. Adica:
      4. reducerea deficitului balantei de plati pe care tot cetateanul/resortisantul francez o suporta/plateste
      5. reducerea nevoilor de imprumut guvernamental ale caror dobinzi tot cetateanul/resortisantul francez le suporta/plateste
      6. creare de spatiu/rezerve fiscal(e)/bugetar(e) ptr.finantarea investitiilor: invatamint, cercetare, armata sustinerea societatillor mici si mijlocii…..

      • Eu nu vorbeam despre X sau Y ci despre o somitate iinternationala n domeniul matematicii. Bineinteles, daca X sau Y spune una sau alta, nu conteaza, poate fi o parere personala, dar cand somitati incep sa critice, ar trebui ca oamenii sa-si puna intrebari. De exemplu, despre Sarkozy s-au spus multe, universitarii radeau de el, il faceau plouc etc, dar ceea ce a avut un impact extraodinar a fost scrisoarea unui medaliat Fields, Wendelin Werner, in care Sarkozy era pus la punct, in public, intr-o maniera extrem de fina si inteligenta. Dupa cum puteti constata, matematicienii nu se jeneaza sa puna la punct un presedinte atunci cand situatia o impune.
       Lectura placuta.

       „Monsieur le Président, vous ne mesurez peut-être pas la défiance…” par Wendelin Werner
       Publié le 18 février 2009
       lemonde.fr/idees/article/2009/02/18/monsieur-le-president-vous-ne-mesurez-peut-etre-pas-la-defiance-par-wendelin-werner_1157067_3232.html#xtor=RSS-3232

      • Nu faceți eroarea de a vă lăsa pradă unor reflexe ideologice atât vehiculate in mass-media. Aruncarea in derizoriu a furiei/exasperării electoratului care l-a votat pe Trump e foarte păguboasă și maxim înșelătoare.
       Presa europeană (și chiar știu ce vorbesc) consideră susținătorii lui Trump un fel de degenerați fără speranță, grav needucați, arierati, rasiști incorigibili care tocmai au dezbrăcat uniforma de paradă a KKK.
       Și asta prin contrast cu partea adversă care ar tinde spre + infinit la toate capitolele la care ceilalți sunt deficitari.
       Or, asta chiar nu are legătură cu realitatea. Cu ușurință se poate observa une guerre idéologique.

       Trump are multe minusuri, dar ca orice personalitate politică f.puternică nu e compus doar din acestea. Faptul că Trump refuză, implicit, culpabilizarea Americii tradiționale a coagulat un curent format din oameni obișnuiți dar exasperați.

 21. @absurdistan
  Sa nu uit, daca tot ai intrare la Trump: poate il intereseaza acest articol aparut si in presa romana.
  Multumesc.

  hotnews.ro/stiri-international-22855021-menajera-care-imigrat-ilegal-dar-care-fost-angajata-clubul-golf-presedintelui-sua-chiar-crede-avem-acte.htm

  • Sint convins ca Presedintele Trump urmareste cu infrigurare presa romana, somaleza, franceza, bangladesheana . . . dar voi pune o vorba buna, de dragul dv.

   • absurdistan ai face bine cind te intilnesti cu Trump sa-i faci legatura cu mediul universitar francez, doldora de somitati, mai toti cistigatori de premii nobel si la cannes.
    Nu am timp acum dar voi face o lista cu marile cercetari si rezultate ale acestui mediu, au inventat google, mersul pe jos, apa calda.
    /…/

    • @neamtu tiganu Este dragut din partea dumitale. Aminteste-i si de medaliatii Fields francezi in numar de 12, fata de cei 13 americani, si asta pentru o populatie de 5 ori mai mica decat a Statelor Unite si pentru salarii in universitati si ele mai mici ca cele americane. Ceea ce face ca nu poti atrage cercetatori straini oferindu-le salarii mari si pe urma impaunandu-te ca premiile castigate de acestia sunt americane.

    • Draga Neamtule, domnisoara Alexa a coborit calitatea comentariilor cu 500 de procente. Nu citeste nimic, nu pricepe, nu rationeaza, scrie in zece secunde ceva aiurea, la plezneala, asa ca sa aiba ultimul cuvint (in capul dinsei). Un troll involuntar.

     Imi cer scuze dlui profesor, am contribuit si eu, prin a o baga in seama o lightweight (intelectual vorbind), la o diluare teribila a partii de comentarii.

     De acum o ignor. Basta. Mea culpa.

     … Biata Franta, parca nu avea destule probleme, in zilele penibilei sale agonii macronice, si fara lumpenproletariatul carpato-danubiano-(Victor)-Pontic. (-:

 22. https://freebeacon.com/politics/u-s-becomes-a-net-oil-exporter-for-first-time-since-truman-presidency/

  SUA a redevenit exportator de energie pe net pentru prima data de la Truman incoace

  After three-quarters of a century relying more heavily on foreign oil, the United States became a net oil exporter in 2018, a step toward what President Donald Trump calls „energy independence.”

  During his campaign, Trump told voters that „Under my presidency, we will accomplish a complete American energy independence. Complete. Complete.”

  The shift toward exporting more U.S.-refined oil than the country imports reflects increased oil production in areas such as Texas, New Mexico, North Dakota, and Pennsylvania.
  Michael Lynch, the president of Strategic Energy and Economic Research, said the United States is becoming dominant in the world of energy. (……)

  • Păi exact asta era întrebarea mea: Ce anume vor pune în locul capacităților energetice pe care pănuiesc să le distrugă? Sunt numai ochi și urechi.

   Ca să înșelegeți mai bine: Nu vă place casa în care stați. Cunm procedați:

   1. O demolați și după aia mai vedeți durmneavoastră ce faceți . Că poate o să câștigați la loto.

   2. Vă socotiți banii și vă faceți apoi un plan de remodelare, sau reconstrucțiie., sau de vnzare și cumpărare a alceva Oricum ar fi nu vă demolați casa înaint de a fi 100% sigură că aveți ce pune în loc.

   Ei bine Macron a adoptat fără șovăire opțiunea #1

 23. Sacrebleu!!

  Paris in lockdown as France braces for new anti-Macron riots

  https://www.reuters.com/article/us-france-protests/paris-in-lockdown-as-france-braces-for-new-anti-macron-riots-idUSKBN1O700H

  Ni s-a tot spus că ce minunat e genialul Macron, ce veselă și sărbătorească e Franța weekendul acesta …. ce păcat că realitatea are felul ei de a întrerupe utopiile și fanteziile, fie ele ecologiste sau multicultural-progresiste.

  OPT ZECI ȘI NOUĂ DE MII de polițiști chemați la luptă.

  Toate acestea – și anticiparea de noi, sporite violențe – în pofida lașității penibile a micului Napoleon care deja a cedat pe linia taxelor . . .

  Nevolnicul se ascunde în spatele PM Edouard Philippe.

  Dacă era vreun merit de revendicat, ar fi fost văzut pe toate ecranele non stop.

  Se vede că noi românii sîntem într-adevăr verișorii buni ai Franței. La plăcinte înainte, la război Macroul se ascunde în Palatul de Iarnă.

  Ni s-a „esplicat” că totul e fantastic, prietenie și pace socială veșnică și inebranlabilă, francezii sînt ocupați să meargă la operă – Simon Boccanegra.

  Ca la Radio Erevan, nu e Boccanegra de Verdi, e „The Rape of Lucretia” de Benjamin Britten.

  Bun noroc, Franța – salutul mineresc pare potrivit în situația dată!

  • @absurdistan Ce vrei, nu poti sa intampini les casseurs cu flori. De altfel, imi amintesc ca Trump a declarat ca trimite armata pentru cateva mii de refugiati, in mare parte femei si copii! De ce n-a iesit sa le explice frumos care e situatia?

   francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/etats-unis-trump-promet-d-envoyer-l-armee-pour-bloquer-les-refugies-a-la-frontiere_3010389.html

   • Lasa, domnisoara, nu te agita degeaba, ca doar totul e minunat in Franta, cum ne-ai spus – o suta de mii de politisti pe strazi, totul e blocat, focuri, violente, se distrug monumente, dar nu conteaza, ca inca se cinta Verdi la opera.

    Prin comparatie cu Franta, ultimele zile ale Imperiului Roman erau un model de ordine si armonie sociala.

    Enjoy!

    PS Ineptiile propagandistice despre „refugiati” sint ceea ce au adus Europa unde a ajuns. Sa primeasca Macarani si Mutti Jihad toti „refugiatii” pe care ii doresc. As-Salaam-Alaikum.

    • @Absurdistan – indemnati pe toata lumea ‘sa nu se agite’. Se pare ca singurul care se agita pe aici cu 30+ de comentarii sunteti dvs. Nici macar dl Josef Svejk nu se apropie de aceasta ‘performanta’.

     Poate ar fi util sa va mai domoliti atacurile la persoana, utilizarea excesiva a unor epitete jignitoare si batjocoritoare precum si insinuarile mai mult sau mai putin transparente ca persoanele care comenteaza aici si care au alta parere decat dvs ar trebui sa o lase mai moale cu exprimarea acestor idei.Veti vedea ca si ceilalti vor fi mai relaxati si ca discutiile vor deveni mai placute pe aici.

     Nu toata lumea care nu e de acord cu dvs e impotriva dvs. Incercati sa priviti cu un pic de detasare discutia. O zi frumoasa va doresc!

     • Andrei P spune:
      09/12/2018 la 12:38

      ceea ce ii scrii lui @ Absurdistan este o generalizare impanata cu neadevaruri.
      Il inteleg pe @ Absurdistan cind vine vorba de Vestalele apocalipsei incalzirii globale, a celor ce tot ameninta cu sfirsitul lumii. Daca erai constient prin anii `70, i-ai fi aparat pe profetii racirii globale, a epuizarii rezervelor de petrol, ori a prabusirii SUA in urma dezvoltarii nemaipomenite a Japoniei si a celorlalti tigri asiatici.
      Te-a deranjat ca @ Absurdistan a cerut comentatorului @ Alexa „sa nu se mai agite”.
      @ Alexa a gasit emblematic ca „o colega”, profesoara la Princeton, frantuzoaica), a plecat din SUA la alegerea lui Trump. Am intrebat-o dece nu isi aminteste si de plecarea lui Depardieu in Rusia, si daca Princeton s-a prabusit odata cu plecarea frantuzoaicei. Raspunsul a fost uluitor:

      „@VIctor L Departdieu a incetat a mai fi francez pentru marea parte a francezilor. Un idiot ramane un idiot chiar si cand are talent.”
      Ce sa intelegi? ca francezii sint idioti, iar frantuzoaicele geniale?
      Apoi, am dat un link. Raspunsul e demn de Radio Erevan: „PS “liceenii aceia carora le plangi de mila sunt niste mici derbedei care vor totul fara sa faca nici un efort.”
      Nu plingeam de mila nimanui, dar e o tactica stingista sa deturnezi intelesul. Insa daca liceenii aia erau in SUA, Doamne, ce ar mai fi fictionat @ Alexa.
      NB,
      un exemplu de inconstienta si manipulare:
      „In mai putin de un secol, ne-am putea confrunta cu cea mai mare extinctie de pe Terra din ultimele sute de milioane de ani si, de aceasta data, oamenii sunt responsabili.

      Incalzirea globala e unul dintre cele mai pericole cu care se confrunta planeta in acest moment si noi suntem cauza principala. Stim deja ca oamenii au avut un impact extrem asupra celorlalte specii de pe Terra, desi, din punct de vedere cantitativ, reprezentam doar 1% din biomasa totala a planetei.”

      Numai ca extinctia de care sintem avertizati, s-a intimplat acum vreo 252.000.000 de ani.
      https://www.digi-animalworld.tv/stiri/natura/cea-mai-mare-extinctie-de-pe-terra-s-ar-putea-repeta-ce-specii-sunt-in-cel-mai-mare-pericol-6539
      Da, exista oameni care nu mai au rabdare cu catastrofistii benevoli. Sau contra cost. Caci nimic nu e gratuit in vremile noastre, doar inconstienta.

 24. Chiar dacă situația actuală din Paris este nefericită și va genera probabil noi articole, aș sugera ca viitoarele comentarii să se apropie cât mai mult de tema articolului – inițiativa franceză de combatere a schimbărilor climatice prin sechestrarea carbonului în solurile planetei.

  A bon entendeur, salut!…

 25. OFF TOPIC

  De ce și-a condus Moise poporul într-o țară unde curge lapte și miere și nu într-o țară vecină, unde curg petrolul și gazele?

  Este o glumă veche spusă în Israel, dar care, recent, și-a pierdut sensul. Pentru că, pe lângă lapte și miere, Israelul are acum și importante rezerve de gaze naturale.

  În ultimul deceniu, câmpurile gazeifere uriașe au fost descoperite în offshore-ul Israelului din Marea Mediterană de Est, iar gazele offshore devin rapid principala sursă de energie pentru producerea de energie electrică. Astăzi, Israelul generează 65% din energia electrică din gaz și intenționează să crească rata la 90%. Într-o schimbare neașteptată a evenimentelor „istorice”, gazul va fi în curând exportat din Israel în țările arabe din apropiere Iordania și Egiptul bogat în petrol și gaze, dar nu suficeinte pentru consumul intern.

  Cu alte cuvinte asistăm la o revoluție a gazelor din Israel, foarte puțin prevăzută și așteptată, deși sperată de o țară dependentă de importuri de hidrocarburi.

  Israelul a decis că dezvoltarea resurselor de hidrocarburi este piatră de temelie a politicii sale energetice, iar în noiembrie 2018 a anunțat al doilea tur de licitație pentru licențele de explorare în apele sale economice.

  Detalii, aici: The Israeli Gas Revolution and the Emergence of the Eastern Mediterranean Gas Province

 26. Poziția președintelui Trump cu privire la evenimentele din Paris

  Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!

  7:22 PM – Dec 8, 2018

 27. Acordul Climatic de la Paris – Cronica unui eșec previzibil

  The New York Times a admis recent o realitate pe care mulți au anticipat-o mult mai demult:

  The World Still Isn’t Meeting Its Climate Goals

  Three years after nearly 200 countries signed a landmark climate agreement in Paris, they are still far off-track from preventing severe global warming in the decades ahead.

  “It is plain we are way off course,” said António Guterres, the secretary general of the United Nations, in a speech in Katowice this week. “We are still not doing enough, nor moving fast enough, to prevent irreversible and catastrophic climate disruption.”

  Ce se poate face? Să punem la colț, pe coji de nucă sau la gazeta de perete a infamiei toate țările și popoarele care nu-și respectă semnătura? Sau, mai corect, ar fi să se întrebe stimații politicieni ONU de ce se întâmplă așa și nu cum au prevăzut/cerut domniile lor?

  • Simplu!!
   Asa cum sustinea, aici, chiar unul dintre cei mai infocati/feroci adepti ai inexsistentei problemalor climatice de orice fel, „nu există mecanisme funcționale de control ale îndeplinirii acordului […] sau mecanisme de sancționare a semnatarilor ce încală prevederile”.
   De ce?!? Pai asa au considerat tarile/statele semnatare. Deci nu exista o forta obligatorie, a tratatului, per se. La fel era si Protocolul Kyoto, avind o forta juridica constringatoare si mai redusa, daca pot numi asa.
   Este un act juridic vazut, mai mult, ca o tinta de atins in mod voluntar, an incentive. Dar…..cum am argumantat mai sus, cu mult prea patimasul Svejk, creaza o obligatie morala.
   La o adica tarile care se conformeaza/fac eforturi (in vederea atingerii tintelor stabilite de ele insele) au argumente suficiente ptr.a introduce tot felul de bariere tarifare/netarifare import/export impotriva celor care nu fac nimic in sensul respectarii unor obligatii, voluntar, asumate.
   In cadrul acestui Acord US deja stateau f.bine. Evident ca trebuia sa faca ceva ptr.a diminua emisiile poluante, dar in US oricum se face lucrul asta si fara acord datorita opiniei publice.
   Dar in mina negociatorilor privind comertul mondial era un mare atu. Repezirea lui Trump de a denunta acordul, a lipsit US&Co, in practica, de o argument/arma f.important(a).

   Un 2 mici scenarii ptr.a raspunde intrebarilor dvs. „Ce se poate face? Să punem la colț, pe coji de nucă sau la gazeta de perete a infamiei toate țările și popoarele care nu-și respectă semnătura?”
   Uitati ce s-ar fi putut face si nu se mai poate:
   1. Presupunind ca astazi UE, Japonia , etc. ar dori introducerea unor tarife comerciale cu China (ptr.ratiuni comerciale) invocind aspecte legate de poluare. China ar replica f.simplu: dar de ce nu faceti acelasi lucru cu US care s-a reteras, efectiv, din Acordul de la Paris??!?
   Dificila pozitie. Nu?!?
   Dar asta e!! Ce sa facem?!? Raul a fost facut.

   2. reiau o parte dintre cele scrise in comentariul adresat lui…..Svejk:
   Sa presupunem ca US e inca parte a acordului de la Paris. Asta e un asset moral si de public relations extraordinar in orice negociere cu China.
   Par exemple:
   Mai China mai…..voi ne otraviti planeta mai….. Noi US si aliatii nostri NU mai cumparam de la voi pina voi nu va conformati obligatiilor asumate…..Punct!

   • @ DB,
    „Asa cum sustinea, aici, chiar unul dintre cei mai infocati/feroci adepti ai inexsistentei problemalor climatice de orice fel”.
    Ma scuzi, dar eu nu am intilnit, „aici”, pe nimeni descris de tine.
    Si da, am citit parerile unor cititori care nu cred in predictiile catastrofiste. Ori ca toate relele de pe Pamint le-ar provoca oamenii, cu felul lor de viata. Fel de viata exact ca al celor ce propaga catastrofismul.
    Asa ca, pentru a nu dezinforma si tu, numeste-l pe „necredinciosul” in toate minciunile si dezinformarile catastrofistilor.

   • Apropo de „Mai China mai…..voi ne otraviti planeta mai….”, chiar crezi ca asa se discuta in conclavurile diplomatice? Iar chinezii (ori rusii) vor cadea pe ginduri daca le spui ca ne otravesc planeta ori ca nu sint tari democratice?

    • VictorL…..Era o figură de stil, evident. Ce e așa de greu?!? Nu știi de glumă?!?
     Normal, chinezii nu cad f.usor pe gânduri la astfel de remarci. Dar fii sigur că dacă sunt însoțite de : Noi și aliații nostri NU mai cumpărăm de la voi ptr.ca voi otrăviți planeta…..vor fi f.,f.repede luate in serios. Foarte in serios.
     Despre asta e vorba.
     Și acum pune-te in locul chinezilor și combate asta……. Ce faci?!? Trimiți portavioane și submarine ca să forțeze exporturile?!? Foarte complicat.
     Reține că am plecat de la premisa, reală, că US ar fi avut o sarcină mult, mult mau ușoară.

     Si uite cum și multilateralismul neconstrangator poate crea situații, practice, f.avantajoase.
     Părerea mea e că Trump a greșit si Macron are dreptate. Un bloc internațional care aduce asfel de argumente „vinde” f.bine opiniei publice ncestitatea măsurilor impotriva importurilor din China.
     Dar raul a fost deja făcut.

     • @ DB,
      lasa, dle, figurile de stil; imi lasi impresia ca esti naiv cu felul care continui.
      In fine, nu stiu de unde ai scos-o „că Trump a greșit si Macron are dreptate”
      Urmareste ce va face Macron dupa manifestatiile recente.

     • Dom’le sunt de-a dreptul stupefiante manierele astea de mahala pe care le tot popularizati, cred ca pentru a 3-a sau a 4-a oara doar la acest articol.
      Intre noi oameni civilizati daca cineva e incapabil sa se acomodeze regulilor firesti de convietuire ajunge exclus din comunitate. Nu trebuie sa se inventeze motive ridicle de genul, „dom’le nu-mi placi freza ta”, sau „nu se asorteaza hainele tale cu pesiajul”. Nope. Abordarea civilizata e sa-i spui in fata, ” Nu mai fura, nu mai minti si vei fi acceptat”. Exact aceeasi poveste si cu China. Nu trebuie (si nici nu e productiv) inventate „motive de mediu” pentur a o forta sa se comporte in mod decent.

      Inteleg ca scoala gimnaziala v-a pus in fata unor obstacole insurmaontabile, dar speram ca macar insusirea alora 6-7 ani de acasa sa nunfi fost peste puterile dumenavoastra…

      • /…/
       Intre oameni civilizați: cum se face că șefii de la Lehman Bros., Goldman Sachs, Bear Sterns nu sunt in pușcărie?!!? Dar Hillary dupa Benghazi ?!? Nu e loc de dubiu. Lucrurile sunt documentate si clare.
       Cum de zeci de ani, inainte si dupa ww2, URSS a beneficiat de un statut foarte onorabil pe scena internațională?!?
       Cum după criza rachetelor nu a fost embargo total împotriva URSS?!? Nici măcar nu a fost cerut.

       Merci ptr.lectiile de comportament civilizat. Ești un prof.remarcabil.

      • Ce au făcut în mod concret Lehman-ii Goldman-ii etc. ca să trebuiasă să ajungă la pșcărie?! LE- intentat cineva vreo-un proces?! Iar dacă da, cum s-a terminat?! Dacă nimănui nu i-a trecut prin cap să le intenteze procese de ce nu o faceți dumnevoastră?! Bănuiesc că aveți suficiente probe cu care să-i băgați la apă. Ați face un prcoi de bani…

       Aeeași figură cu Hillary. I se poate desigur intenta un proces pentru povestea de la Benghazi dar e puțin probabil să fie vreodată condamntă. Incompetența nu e din păce delict penal. Că dacă ar fi, n-ar ajunge toate pușcăriile lumii să-i găzduiască nici măcar pe o parte din ei.

       În lumea civilizată e nevoie totuși de dovezi irefutbile pentru codamnarea cuiva. Sigur că asta ușureaă treaba infractorului. Însă am văzut în comunism, ce înseamnă vaianta ailaltă… Nu cred că-i duce dorul nimeni

     • „Macron are dreptate”:
      „Salariul minim va creşte cu 100 de euro pe lună începând din anul 2019. Orele suplimentare vor fi plătite şi nu vor mai fi impozitate. Le voi cere tuturor angajatorilor care pot să ofere prime de sfârşit de an să facă acest lucru, fără a fi impozitate”, parca am mai auzit ceva asemanator.
      https://www.hotnews.ro/stiri-international-22859121-livevideo-criza-vestelor-galbene-primele-declaratii-ale-lui-emmanuel-macron.htm

   • Domnu’ JB,

    Puneti mana pe carte. Niciodata nu e prea tarziu. Daca ati fi finalizat pe bune scoala gimnaziala ar trebui sa stiti ca dioxidul de carbon nu e toxic pana in concentratii de peste 350 de ori mai mari ca cea atmosferica. Deci nu e poluant. Dioxidul de carbon e unn gaz cu care se hranesc plantele si pe care il consumam cu placere in sampanie, bere, apa minerala etc.

    Din pacate exista un business infloritor nascut in jurul emisiilor de CO2 care ar genera incazilrea globala, asa cum exista si in jurul cazinourilor sau al povestilor cu OZN-uri, serpilieni si alte asemenea aberatii. Sigur ca nimeni n-a pututu dovedi experiemntal efectul de sera al CO2 in concentratii comparabile cu cea atmosferica, dar astea desigur ca sunt detalii si ca papagali isterici gara sa se lase prostiti de orice si de oricine se var gasi mereu.

    Cine e dispus sa o muste sa-i fie de bine. Insa e de post gust sa insistati pentru introducerea unor asemenea elucubratii in tratate internationale. Nu-i asa?

    • @Svejk
     Dom’le sunteți complet nerezonabil. Una vorbim și alta ne înțelegem……
     Faceți un damage controll acerb si fără sens ptr.o măsură luată in a hurry. Eu nu spuneam decât că un acord neobligatoriu putea aduce avantaje f.mari cu costuri f.rezonabile, dacă nu chiar mici.
     Prea puțin relevant cât e valoarea la care CO2 face si drege. Nu e vorba despre asta. Macron si UE au avut dreptate să insiste. Si nu reiau inutil.

     Ptr.a vedea limpede trebuie renunțat la furie, antipatii și prejudecăți.
     In cazul unui diferend comercial drapat intr-un caz legat de mediu, clima, noxe, etc US au pierdut ocazia unei coalizări entuziaste din partea op.publice și la fel de entuziaste (dar ipocrite) din partea statelor ce suferă din pricina dezechilibrului balanței de plăți cu China…..si poate si cu India. Degeaba ar fi invocat China WTO.
     Dar….răul e făcut.

     Și imi pare rău că trebuie să vă dezamăgesc, dar cred că retragerea din ac.de la Paris este cauzată de interesul companiilor americane care produc in China, India, etc.care au tot interesul ca status-quo-ul să se păstreze.
     Cool down. E doar o speculație, nu am date certe. Dar o să aflăm ce si cum, don’t you worry.

     • Tocmai că e foarte relevant ce face și drege codoiul la diverse concentrații. Tocmai pentru că mitomani patologici răspândesc tot soiul de gogorițe pe tema asta și apoi jefuiesc ca-n codru.

      Macron nu a avut deloc dreptate să insiste. Se vede asta din viteza fulgerătoare cu care au început să-i tremure crep-urile în burtă de teama sanchiloților și a făcut stânga împrejur ieri seară renunțând la toate creșterile de de preț fără de care urma sfârșitul lumii. Ei bine vom vdea cu toții că nici în lipsa lor nu va veni sfârșitul lumii :)

      În rest păreți o cauză pierdută: Se pare că dacă n-ați învățat până la ăia 7 ani de acasă că adevărul e întotdeauna mai bun ca o miniună, respectiv mult mai bun ca o minciună pentru debili mintali chiar că n mai e nicio spranță. Conflictu comerical cu China generat de politicile & practile comericale lispite de onestitate ale acelei țări. Cine minte pentru a-i ombate (inventând motive climatice, etc.) se coboară exact la nivelul lor pierzând-uși orice umbră de credibilitate. Vă repet încă odată: Adevărul e întptdeauna mai eficinet ca miniuna.Încercați să aplicați principiul ăsta simplu în viața de fiecare zi și nu veți regreta.

      Aia cu motivele retragerii SUA din acordul de la Paris e de acum de niveul patologicului. Dumneavoastră luați ceva pastile?! Dacă da, mai încercați și altele că astea nu par să vă ajute… China și India (și nu numai) poluează după cum vrea mușhiu’ lor și falsifică orice rapoarte ofciale fără gețuri. Cu ce ar fi ajutat ceșterea exponențiala a prețului la energie în SUA companiile americane ce operează în China și India?! Haideți, cu cuvintele dumneavoastră…

      Nu datele certe vă lipesc/…/

      • Aha! Deci cand cineva va demanonteaza toate „argimentele” se numeste ca e de rea credinta…

       Hai noroc…

 28. „Religia“ schimbărilor climatice – un editorial din Ziarul de Iași, luni 12 dec. 2018

  Azi dimineață, deschizând ziarul local din Iași, am avut o surpriză plăcută citind editorialul domnului Alexandru Lăzăescu, directorul publicației. Câteva fragmente edificatoare:

  Deşi cu o mie de ani în urmă am avut o perioadă de încălzire pronunţată în care temperatura medie globală a crescut cu 3 grade nu s-a ajuns totuşi la „sfârşitul civilizaţiei“ umane“.

  …au existat chiar în istoria relativ apropiată, cu doar sute de ani în urmă, schimbări climatice chiar mai dramatice decât cele de astăzi, deşi pe atunci nu existau nici frigidere, nici avioane, nici fabrici, nici motoare Diesel, acuzate, toate, că prin emisiile de carbon ar provoca „sfârşitul omenirii“.

  Acesta este, de altfel şi motivul pentru care fizicianul norvegian Ivar Giavar, laureat al Premiului Nobel în 1973, consideră că „fizica încălzirii globale“ este o pseudoştiinţă. Însă astfel de păreri sunt extrem de riscante. Cei care le fac devin personaje paria în comunitatea ştiinţifică. Nu li se mai publică lucrările în revistele de specialitate şi sunt ridiculizaţi în mass media. Mass media care, aproape la unison, au popularizat generos faptul că 36 de laureaţi ai Premiilor Nobel, reuniţi în iulie 2015 la o conferinţă găzduită de insula Mainau, din Lacul Constance, au semnat o scrisoare deschisă în care chemau la acţiuni urgente împotriva schimbărilor climatice provocate de emisiile de carbon, fără să mai menţioneze şi „detaliul“ că alţi 29 au refuzat să o facă. De altfel, o serie de publicaţii importante, precum „Los Angeles Times“ au declarat că nu vor mai găzdui nici un punct de vedere care să contrazică evaluările standard în materie de schimbări climatice.

  O întrebare legitimă este de ce se merge pe această direcţie? De ce apar rapoarte peste rapoarte care avansează teorii şi recomandări categorice care nu sunt însă în stare să ofere răspunsuri adecvate la observaţii de tipul celor prezentate mai sus. Ei bine, sunt mai multe interese în concert care agreează această abordare. La nivel ştiinţific, sunt finanţate aproape exclusiv cercetările care livrează „concluziile corecte“. Cu câţiva ani în urmă, după ce un hacker a reuşit să intre în severul unui institut englez de cercetări climatic, s-a aflat despre e-mailuri în care se recomandau „ajustări“ ale datelor“ pentru a obţine răspunsuri convenabile care erau apoi comunicate în revistele de specialitate. Însă, destul de repede, subiectul a fost îngropat. Apoi, prin tratate precum Acordul de la Paris, multe ţări mai sărace sunt eligibile pentru ajutoare din partea celor dezvoltate, pentru „decarbonizarea economiei“, aşa că au tot interesul să sprijine acest discurs. În timp ce ţări bogate din Europe vor să diminueze dependenţa de combustibilii fosili, de care nu dispun, justificând astfel de ce trebuie subvenţionate surse de energie alternative. În fine, la nivel politic, mesajul cu „salvarea planetei“, prizat printre tineri, oferă un nou teren de atac ideologic.

  Recomand lectura întregului editorial.

 29. Ba e incalzire globala, ba racire, mai nou e „schimbarea climei” ca sa fie acoperit tot :)
  Un singur lucru ramane constant: prostii de contribuabili din Vest sa plateasca.

 30. Cu un an și jumătate în urmă, cocoșelul gerontofil Macron (cum zice proverbul modolvenesc, morcovelul mic și tînăr face supa bună, cu găina bătrînă) îl provoca la lupta cea mare pe președintele Trump, după ce acesta a refuzat înțelept să semneze porcăria pseudo-ecologică botezată pompos Tratatul de la Paris.

  https://youtu.be/FpvUFeILOdM

  In acel discurs fatidic, „Make our planet great again”, în engleză, spunea „”To all scientists, engineers, entrepreneurs, responsible citizens who were disappointed by the decision of the president of the United States, I want to say that they will find in France a second homeland. I call on them, come and work here with us to work together on concrete solutions for our climate, our environment. I can assure you France will not give up the fight.”

  Macaroon era gata de bătaie și a găsit-o. Numai că nu e cu președintele SUA, ci cu proprii cetățeni, care nu mai înghit galuștele otrăvite ale șarlatanilor care conduc Europa la ora asta, Mutti Jihad și Emmanuelle printre ei.

  Președintele SUA a comentat hitru: „The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.”

  „We do not take domestic American politics into account and we want that to be reciprocated,” a răspuns acru și înțepat ministrul de externe al (încă) președințelului Macron, pe LCI, un canal de televiziune francez. „I say this to Donald Trump and the French president says it too: leave our nation be.”

  Ce să zic, Macron și restul poiatei guvernamentale franceze au memoria scurtă. Ei s-au băgat în politica americană și acum au ajuns de rîsul lumii, cu Franța într-un haos mai mare decît în revoltele din 1968. 1385 de arestați într-o singură zi, un record pt. Franța. În disperare de cauză, în stil ceaușist-venezuelean, Macron le mai oferă din balcon o mită de o sută de lei, pardon, de euro, la plebea pe are o disprețuiește profund.

  Ar trebui să fie atent. Poate ar trebui să studieze precedentul Robespierre, între altele. Istoria Franței e plină de ele. Să nu fie de-o măsură.

  • PS O mica precizare: I-am mentionat pe Robespierre dar regele Ludovic XVI ar fi fost mai adecvat.

   Procesul acestuia a inceput pe *11 decembrie* (1792) !

   Sper ca Opera din Paris isi continua spectacolele fara probleme.

   „Orphée aux enfers” de Offenbach?

 31. 1.miliardele si beneficiile energiei verzi
  2.miliardele si beneficiile industriei alcolului
  3.miliardele si beneficiile industriei țigărilor

 32. Ultimele isprăvi le încălzirii globale:

  http://www.fox5atlanta.com/news/a-light-dusting-possible-in-central-georgia-cold-in-north-georgia

  Asta era în iarna 2017- 2018 în Gerorgia. Au zus că așa ceva nu s-a mai întâmplat și foarte probail că nu se va mai întâmpla ani buni de acum înainte, poate chiar pentru o generație. Georgia e la laltitudinea Marocului…

  Iată ce a început tot acolo să se întâmple și în iarna 2018-2019, ce abia a început. De data asta a lot și Caolinele…

  https://www.washingtonpost.com/transportation/2018/12/09/trains-flights-canceled-snowstorm-blankets-areas-south-washington/?noredirect=on&utm_term=.8010516a252c

  Încălzirea globală loveșe din toate pozițiile…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Constantin Crânganuhttp://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/cranganu/
Constantin Crânganu este profesor de geofizică și hidrogeologie la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului. Între 1980 și 1993 a fost asistent și lector de geofizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de geografie-geologie. În 1993 a fost declarat câștigătorul primului concurs național din România post-comunistă pentru prestigioasa bursă Fulbright oferită prin concurs de Congresul SUA. În calitate de Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma el a efectuat cercetări fundamentale și aplicative despre suprapresiunile din bazinele sedimentare, fluxul termic și căldura radioactivă din crusta terestră, identificarea stratelor cu conținut de gaze în gaura de sondă, exploatarea printr-o metodă personală a zăcămintelor neconvenționale de hidrați de metan etc. După mutarea în 2001 la City University of New York, profesorul Crânganu a început o nouă direcție de cercetare: implementarea metodelor de inteligență artificială în studiile de petrofizică și hidrogeologie. Pentru activitatea sa în acest domeniu de pionierat a fost nominalizat la ENI Awards 2012 și a primit o ofertă din partea editurii Springer de a publica o carte reprezentativă pentru acest domeniu cutting-edge. Cartea, intitulată Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, a apărut în 2015. În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o performanță foarte rară) și a desfășurat activități de cercetare la fosta sa Universitate din Iași. Ultima carte publicată este Climate Change, Torn between Myth and Fact, Cambridge Scholars Publishing, hard cover în 2021, soft cover în 2022. ___________________________________________________________________________________ DISCLAIMER: Profesorul Constantin Crânganu nu lucrează pentru, nu oferă consultanță, nu deține acțiuni și nu primește finanțare de la nicio companie sau organizație care ar putea beneficia de pe urma acestui articol și nu a dezvăluit nicio afiliere relevantă în afara poziției sale academice.

Carti noi

 

Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române și Muzeul Național al Literaturii Române vă invită la expoziția „Manuscrisele inedite ale lui Mircea Eliade din patrimoniul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române”, care va putea fi vizitată între 26 ianuarie și 13 martie 2023 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din strada Nicolae Crețulescu nr. 8. Află mai multe

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro