joi, septembrie 21, 2023

A șasea extincție = Apocalipsa? Despre puterea magică a numerelor asupra imaginației și emoțiilor

Chiar dacă aș ști că lumea se va sfârși mâine,

eu tot voi planta un măr

Martin Luther (1483- 1546)

În 2015, o știre de senzație făcea ocolul mass-mediei planetare plecând de la un articol publicat de un grup de cercetători mexicani și americani:  Terra a intrat în a șasea fază de extincție în masă! Viața pe Pământ este în pericol; Pământul a intrat într-o nouă fază de extincție, iar oamenii ar putea fi printre primele victime; Pământul se află la un pas de dispariție în a șasea extincție de masă și vina este a noastră etc., etc.

La o săptămână de la apariția articolului senzațional, am explicat cititorilor de pe Contributors care sunt coordonatele și semnificațiile unei noi extincții în masă (#6). Dacă primele cinci au avut cauze strict naturale – cicluri Milankovitch de glaciații/interglaciații, erupții vulcanice imense sau impactul catastrofic al unui asteroid, ultima extincție ar fi început, potrivit autorilor articolului menționat, o dată cu înmulțirea oamenilor și creșterea încălzirii globale produse de aceștia în ultimii 200 ani.

Ca orice articol senzațional, conținând profeții cu care lumea s-a obișnuit deja, și acesta a cedat repede prima pagină a mass-mediei altor știri, nu mai puțin senzaționale.

Nu mare mi-a fost însă mirarea anul trecut, când o parte din autorii primului articol au recidivat, publicând o continuare a profețiilor lor sub titlul Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. De data aceasta, am remarcat o escaladare a retoricii încă din titlu, unde primele cuvinte vorbesc, nici mai mult, nici mai puțin, despre o anihilare biologică, iar a șasea extincție în masă nu mai este o profeție a viitorului, ci o realitate palpabilă.

Inițial, am vrut să public și eu o continuare a intervenției mele din 2015, dar ceva m-a oprit: am remarcat că ambele articole despre iminenta, implacabila, de neoprit a șasea extincție de masă au, drept al doilea autor, pe Paul R. Ehrlich.  Cititorii articolelor mele[1] își amintesc probabil ce personaj interesant este profesorul Ehrlich: un profet dovedit mincinos de mai multe ori, un vajnic continuator al eco-profetului și fondatorului ecologismului modern (William Vogt), autorul unei teribile cărți (Bomba populației, 1968) care se deschide cu o profeție apocaliptică: Bătălia pentru a hrăni omenirea s-a terminat. După care, autorul eco-apocaliptic ne avertizează: În anii 1970… sute de milioane de oameni vor muri de foame. Ne trebuie un control al populației pentru că este singura soluție. Cu alte cuvinte, când am de-a face cu articole semnate (și) de Paul Ehrlich, detectorul meu de baliverne îmi semnalează fără greș că trebuie să fiu extrem de precaut cu un farsor ecologist ale cărui predicții repetate înseamnă tot atâtea stupizenii strigătoare la cer din cauza conținutului lor toxic de gogomănii.

Și, totuși, articolul din 2017 mi-a atras atenția într-un mod neașteptat, care nu știu dacă se datorează lui Ehrlich sau celorlalți doi co-autori. E vorba de acea escaladare a retoricii profetice, amintite mai sus: dacă în 2015 eram avertizați doar despre pierderea biodiversității, în 2017, Ehrlich și colegii lui au apăsat pe pedala unui limbaj dur, vorbind nu despre declinul gradat al vieții, ci despre anihilarea biologică ori asaltul înspăimântător asupra fundațiilor civilizației umane.

După care, atenția mi-a fost atrasă de două detalii numerice. Mai întâi, aflăm că circa jumătate din totalul mamiferele studiate (177 specii) au suferit pierderi masive în perioada 1900-2015. Apoi, ni se spune că aproximativ o treime din toate speciile de vertebrate terestre (27.600) suferă un declin pronunțat și pierderi ale populațiilor locale de o magnitudine considerabilă. Ei, și ce-i cu asta? vor întreba unii.

O posibilă explicație este că autorii articolului din 2017 au intuit puterea magică a numerelor asupra imaginației și emoțiilor noastre: spre deosebire de simplele declarații verbale (e mai rău ca înainte, unele specii se sting mai repede decât altele), numerele au (o presupusă) putere de a șoca, scoțându-ne din apatia și amorțeala cotidiană pentru a confrunta un moment catastrofic din existența vieții pe pământ. Iar, subteran, cele două numere subliniate mai sus, beneficiază și de autoritatea incontestabilă a utilizării lor în cartea Apocalipsei, o dramă escatologică cosmică, descriind în culori tari sfârșitul fundațiilor civilizației umane.

Capitolul 8 se deschide cu menționarea unei jumătăți temporale:

Și când Mielul a deschis pecetea a șaptea, s-a făcut tăcere în cer, ca la o jumătate de ceas”[2].[s.m.]

În continuare, autorul Apocalipsei folosește detaliul numeric o treime pentru a descrie astfel:

– distrugerea pământului (v. 7) : „și a ars din pământ a treia parte, și a ars din copaci a treia parte, iar iarba verde a ars de tot

– distrugerea mării (v. 8): „și a treia parte din mare s-a prefăcut în sânge

– distrugerea creaturilor marine (v. 9): „și a pierit a treia parte din făpturile cu viață în ele, care sunt în mare

– distrugerea râurilor (v. 10): „și a căzut peste a treia parte din râuri și izvoarele apelor

– otrăvirea apelor de băut (v. 11): „și a treia parte din ape s-a făcut ca pelinul și mulți dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru că se făcuseră amare

– distrugerea soarelui, lunii și stelelor (v. 12): „și a fost lovită a treia parte din soare, și a treia parte din lună, și a treia parte din stele, ca să fie întunecată a treia parte a lor și ziua să-și piardă din lumină a treia parte, și noaptea tot așa”. [s.m.]

În capitolul următor, 9:15, soarta omenirii este descrisă tot cu ajutorul numeralului 1/3:

Și au fost dezlegați cei patru îngeri …ca să omoare a treia parte din oameni”. [s.m.]

Se poate face o conexiune între treimea extincției din articolul menționat și treimile extincțiilor din Apocalipsă?

În primul rând, numerologia biblică este notorie pentru multitudinea interpretărilor la care a fost supusă milenii la rând. Există de aceea diferite explicații exegetice pentru semnificația expresiei a treia parte. Ca și în cazul altor capitole din Apocalipsă, patru teorii (istorică, preteristă, futuristă, simbolico-spirituală) pot fi utilizate să deslușească sensul sintagmei a treia parte. De exemplu, se poate accepta că o treime este o măsură cantitativă, menită să ne convingă că doar o porțiune limitată va suferi pierderi ireversibile și că viitorul ne rezervă, în schimb, mai multe necazuri. Sau poate că distrugerea a crescut la o treime, după ce în cap. 6:8 ni s-a spus că pământul va fi distrus a patra parte de către călărețul calului galben-vânăt. Unii interpreți sugerează că două treimi rămânând neatinse, există speranțe că nu va fi anihilată întreaga umanitate, deci creația Domnului va fi salvată parțial și că ar trebui să facem mai mult pentru a acționa în această direcție.

În al doilea rând, se cuvine menționat că, la origine, apokalyptein însemna dezvăluire, deconspirare a unor mistere, nu sfârșitul catastrofic al vieții și pământului cum se consideră în prezent. Din acest punct de vedere, profețiile Apocalipsei trebuie considerate împreună cu profețiile din Vechiul Testament, ale lui Enoch și Daniel, drept revelații ale unor secrete divine făcute unei umanități muritoare, focalizându-se adeseori pe tema salvării viitoare.

În fine, profețiile apocaliptice se pot discuta la un loc cu cele ale extincției dacă se dorește (și poate că asta a fost intenția subterană a autorilor articolului din 2017) activarea unei funcții morale adiacente retoricii pesimiste care prezintă ultimele cifre ale extincției. Scopul etic ar fi, în acest caz, trezirea „din somnul cel de moarte” al conștiințelor și simțirilor amorțite, apatice la dramele speciilor pe cale de dispariție. Să nu uităm fraza mai târzie din Apocalipsă (11:18), când Dumnezeu îi va pierde pe cei ce prăpădesc pământul – un avertisment eco-teologic clar la adresa celor care produc daune ireversibile creației Sale.

Personal, apreciez poziția (apocrifă) a lui Martin Luther din motto-ul articolului pentru că este înrădăcinată în speranță. Iar Apocalipsa este o chemare la speranță bazată pe credință, nu pe optimism.

Concluzii

Puterea magică a numerelor din Apocalipsă depășește simpla lor semnificație matematică.  Reprezentările numerice ale creaturilor vii, ale diverselor elemente  terestre, ale cerului deasupra noastră, capătă rezonanțe adânci și incită la meditație. De aceea, imaginația noastră nu poate rămâne insensibilă la fascinația pe care o exercită utilizarea simbolică a numerelor din Apocalipsă. Simbolurile pătrund mai adânc decât cuvintele, iar simbolurile din această carte au contribuit mult la modelarea imaginației creștinilor.

Dacă și numerele care descriu anihilarea biologică a viețuitoarelor pământului se vor bucura de aceleași privilegii, poate că cea de-a șasea extincție va fi drastic încetinită.

NOTE____________


[1]Profeți și vrăjitori: Între eco-apocalips și tehno-optimism

O lume fără creștere economică – utopie sau realitate?

Despre două principii (precauțiune vs. pro-acțiune) și un pariu câștigat

[2] Această tăcere este surprinzătoare, pentru că în capitolul 4 ni se spune despre un imn de slavă fără încetare: „patru ființe…odihnă nu au, ziua și noaptea, zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atoțiitorul…”

Distribuie acest articol

92 COMENTARII

 1. E careva pe aici de-l citește pe Sfântu’ Ehrlich?!
  E bine să avem alarmisti, nu zic nu, ne țin în safe modus, dar prea mulți sunt ca Petricâ atunci când (nu) vine lupul.

 2. Suntem singuri în univers?
  Universul nostru e limitat?

  De la Premiul Nobel 1932 Werner Heisenberg pentru fizica cuantică până azi cunoștințele și teoriile despre univers s-au multiplicat (cu ajutorul tehnicii, telescoape în spațiu, computere) enorm de mult.

  Fără fizica secolului 20 nu am avea computere, GPS, internet, etc.

  Teoria relativității a lui Albert Einstein
  ( …. Die Relativitätstheorie befasst sich mit der Struktur von Raum und Zeit sowie mit dem Wesen der Gravitation. Sie besteht aus zwei maßgeblich von Albert Einstein geschaffenen physikalischen Theorien, der 1905 veröffentlichten speziellen Relativitätstheorie und der 1916 abgeschlossenen allgemeinen Relativitätstheorie. Die spezielle Relativitätstheorie beschreibt das Verhalten von Raum und Zeit aus der Sicht von Beobachtern, die sich relativ zueinander bewegen, und die damit verbundenen Phänomene. Darauf aufbauend führt die allgemeine Relativitätstheorie die Gravitation auf eine Krümmung von Raum und Zeit zurück, die unter anderem durch die beteiligten Massen verursacht wird…… Die allgemeine Relativitätstheorie (kurz ART) beschreibt die Wechselwirkung zwischen Materie (einschließlich Feldern) einerseits sowie Raum und Zeit andererseits. Sie deutet Gravitation als geometrische Eigenschaft der gekrümmten vierdimensionalen Raumzeit. Die Grundlagen der Theorie wurden maßgeblich von Albert Einstein entwickelt, der den Kern der Theorie am 25. November 1915 der Preußischen Akademie der Wissenschaften vortrug. Zur Beschreibung der gekrümmten Raumzeit bediente er sich der Differentialgeometrie.
  Die allgemeine Relativitätstheorie erweitert die spezielle Relativitätstheorie und das Newtonsche Gravitationsgesetz und geht in diese über bei hinreichend kleinen Raumzeitgebieten bzw. Massedichten und Geschwindigkeiten. Die ART wurde in zahlreichen Testsexperimentell bestätigt und gilt in der von Einstein formulierten Form als die allgemein anerkannte Gravitationstheorie.
  Ungeklärt ist ihre Beziehung zur Quantenphysik, dem zweiten Grundpfeiler der modernen Physik des 20. Jahrhunderts und es gibt noch keine vereinheitlichte Theorie der Quantengravitation.
  …….. Die spezielle Relativitätstheorie (kurz SRT) ist eine physikalische Theorie über die Bewegung von Körpern und Feldern in Raum und Zeit. Sie erweitert das ursprünglich in der Mechanik entdeckte galileische Relativitätsprinzipzum speziellen Relativitätsprinzip. Dem speziellen Relativitätsprinzip zufolge haben nicht nur die Gesetze der Mechanik, sondern alle Gesetze der Physik in allen Inertialsystemen dieselbe Form. Dies gilt u. a. für die Gesetze des Elektromagnetismus, weshalb die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum in jedem Inertialsystem denselben Wert hat. Damit folgt aus dem Relativitätsprinzip weiter, dass Längen und Zeitdauern vom Bewegungszustand des Betrachters abhängen und es keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit gibt; dies zeigt sich in der Lorentzkontraktion und der Zeitdilatation. Eine weitere wichtige Konsequenz der SRT ist die Äquivalenz von Masse und Energie. Ebenso können Beschleunigungen im Rahmen der SRT behandelt werden.
  Als Geburt der speziellen Relativitätstheorie wird der Artikel Zur Elektrodynamik bewegter Körper[1] angesehen, den Albert Einstein 1905 nach Vorarbeiten von Hendrik Antoon Lorentz und Henri Poincaré veröffentlichte. Da die Theorie sich mit der Beschreibung relativ zueinander bewegter Bezugssysteme und mit der Relativität von Zeitdauern und Längen befasst, wurde sie bald als „Relativitätstheorie“ bekannt. 1915 wurde sie von Einstein in Spezielle Relativitätstheorie umbenannt, als er seine Allgemeine Relativitätstheorie (ART) veröffentlichte. Diese schließt anders als die SRT auch die Gravitation mit ein.
  Die SRT konnte das Ergebnis des Michelson-Morley-Experiments erklären und wurde später durch das Kennedy-Thorndike-Experiment sowie eine Vielzahl moderner Tests bestätigt.
  … /… …. …… conectarea cu fizica cuantică, al doilea pilon al fizicii secolului 20, nu e clarificată până azi. Nu există un model teoretic unitar pentru gravitația cuantică….. …. …….. )
  e confirmată de multe experiențe (1919) și modele de calcul teoretice.

  E=mc2 ecuație valabilă în univers/galaxii și în structura subatomară e acceptată, folosită până azi. Modelul Higgs (Geneva, Cern) e o interpretare recentă după experiențele în accelaratorul de la Geneva pentru „câmpul gravitațional” în univers. Se caută un răspuns la întrebarea „ ce e gravitația „ (Newton). Nu se știu prea multe.

  Astrofizicienii au descoperit în ultimii 50 de ani (telescoape, sateliți, sonde spațiale, Hubble, Keppler, Casini) enorm de mult: mii de planete extraterestre, o gaură neagră gigant în centrul galaxiei noastre, mii de găuri negre în galaxia noastră, etc. Noțiuni noi: masa neagră (necesară pe lângă gravitație pentru modelul standard al fizicienilor) , energia neagră (universul expandează, galaxiile se îndepărtează).

  Unele cifre se folosesc curent: viteza luminii ( 8 minute de la soare până la pământ, 1 secundă până lună), 11 ani ciclul petelelor solare, 26 milioane ani între bombardarea ciclică a pamântului cu asteroizi, 13,7 miliarde de ani de la big bang, etc. Nașterea elementelor mai grele (aur, uraniu) din sistemul periodic Mendelev după explozii supernova e o teorie general acceptată. În soarele nostru (generația 3) hidrogen și heliu fusionează de 3,5 miliarde de ani și va mai dura miliarde de ani (fier, gigant roșu). Materia se transformă în energie (soare) și invers (big bang).

  Fizicianul S. Hawking de la Cambridge a descoperit radiații la marginea găurilor negre (fizica cuantică) care nu sunt acaparate.
  Stiința e complexitatea naturii redusă (reducție, sinteză) la câteva principii. Cu cât descoperim mai mult în științele naturii constatăm că există mai mult din cea ce nu știm.

  Mitologia, credința, arta e cu totul altceva. Imaginația omenirii a creat în decursul milenilor „mitologii, tradiții, credințe” cu care putem/trebuie să trăim în paralel cu științele naturii (care dau răspunsuri parțiale și limitate în timp). Filozofia, arta, credința, (domeniul umanistic) sunt complexitate neredusă. Nu se pot „dovedi”. Cred….

  Teologia și studiile „umanistice” rămân prea mult separate, neconectate (Conslilience. The Unity of the Knowledge, Edgar O. Wilson, NY 1998) de cunoștințele și modelele teoretice din științele naturii?

  Richard Phillips Feynman, fizician, Premiul Nobel 1965
  (…. Lectures on Physics ….. Character of Physical Law – wandte er sich an ein breiteres Publikum. Sein Charisma und die Fähigkeit, auf seine Zuhörerschaft einzugehen, ließen seine Vorlesungen und Vorträge legendär werden….. Naturwissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit der Experten.“ – RICHARD P. FEYNMAN 1966 …/.. /.Es gab eine Zeit, als Zeitungen sagten, nur zwölf Menschen verstünden die Relativitätstheorie. Ich glaube nicht, dass es jemals eine solche Zeit gab. Auf der anderen Seite glaube ich, sicher sagen zu können, dass niemand die Quantenmechanik versteht.“ ….. / …/… „Wir müssen unbedingt Raum für Zweifel lassen, sonst gibt es keinen Fortschritt, kein Dazulernen. Man kann nichts Neues herausfinden, wenn man nicht vorher eine Frage stellt. Und um zu fragen, bedarf es des Zweifelns.“…. / … /… științele naturii sunt credința în necunoașterea experților… nu cred că cineva înțelege fizica cuantică… trebuie să avem dubii… …..)
  tăceți și calculați….

   • Bucinator novi tempis

    In „Conslilience. The Unity of the Knowledge, Edgar O. Wilson, NY 1998” se găsesc întrebări și răspunsuri ale profesorului (41 de ani) de biologie evoluționară de la Harvard. Edgar O. Wilson provine dintr-o familie creștină traditională americană. Cunoaște credința tradițională, respectă pe cei care „cred”.

    După studiul biologiei evoluționare a lui C. Darwin se îndreaptă înspre biologie (furnicile), științele naturii, renunță la dogmele religioase (le respectă, respectă omul, mileniile trăite). Cred că merită discutate gândurile sale privind conectarea între știință, cultură, rațiune, filozofie, artă, religie. Vede un deficit la cei care rămân închiși în domeniul „umanistic” fără cunoștiințe (creierul, conștiința, rațiunea) din științele naturii. Se referă la filozofie, artă, literatură, mitologie, credință (religia), sociologia, istoria, etc. Constată că în domeniul public „umaniștii” (jurnaliști, consilieri politici, administrația universitară) domină în SUA.

    Am urmărit felul cum fizicienii secolului 20 s-au poziționat față de credință (religie).
    Max Planck 1900 era un creștin tradițional, nu a reflectat în altă direcție.
    Werner Heisenberg 1926-1958 a discutat cu Albert Einstein (era curios care era conceptul …), C.F. von Weizsäcker și alți fizicieni. Generația lor a trăit dezastrul WW2 și a căutat o „ordine centrală” (fără explicit cu un dumnezeu personalizat).
    S. Hawking și- a pus întrebarea: există sau nu un dumnezeu? A încercat să demonstreze că merge și fără… big bang….

    Nu mă refer la diferitele feluri de credințe, religii (crestină, mosaică, musulmană, confutiană, budistă, sarmană, etc). In statul secular „francez” credința e de domeniul privat, nu se impune o credință „națională de stat” (Polonia). Renunt la cea ce se întâmplă în lumea musulmană (Iran șiit, Arabia Saudită sunită, statul islamist,etc, se impune o dogmă religioasă) și la religie în general din punct de verede al conectării între domenii, etc.

    Sunt curios, ce provine din domeniul umanistic, al literaturii, artei, filozofiei, religiei (credinței) dintr-o poziție clară de om interesat de științele naturii. Cea ce astăzi se întâmplă, se descoperă în biologie (moleculară, celulară, genetică, biologie evolutionară) e incredibil, copleșitor. Aici (fizica, științele naturii) mă simt în apele mele. Sunt foarte putin „muzical” în privința textelor, dezbaterilor religioase (credință, hermeneutică).

    Conectare între domenii diferite….

  • @Kurt – mai ușor cu ”masa neagră” (dark matter). Pe-aici nu toată lumea e de-acord că există, iar Dl.Crânganu a avut un articol absolut remarcabil în materie (pun intended) :)

   Cât despre Stephen Hawking, cel mai amuzant epitaf întâlnit: o moluscă electrică bătută de Dumnezeu, dar ferm hotărâtă să demonstreze că Dumnezeu nu există :)

   • Richard Phillips Feynman, fizician, Premiul Nobel 1965 trebuie să avem, păstrăm dubii… ….. (Wir müssen unbedingt Raum für Zweifel lassen, sonst gibt es keinen Fortschritt, kein Dazulernen. Man kann nichts Neues herausfinden, wenn man nicht vorher eine Frage stellt. Und um zu fragen, bedarf es des Zweifelns.“….).

   • Se numeshte masa neagra ( dark matter ) acea masa care nu se vede. Sigur ca ea exista caci se vad doar stelele. Planetele dar si gaurile negre nu se vad dar pot fi localizate si studiate prin metode indirecte. Astronomii au calculat ca exista mai multa masa neagra decat cea care se vede. Pot fi de acord ca poate ei au greshit la calcul si e mai putina masa neagra dar ca nu e de loc e inacceptabil.

    • Astronomii au calculat că efectele gravitaționale observate ar necesita mai multă materie decât cea vizibilă. ”Materia întunecată” este, de fapt, ”materia lipsă”. Chiar nu știm dacă ea există sau nu.

     Ceea ce știm într-adevăr este că efectele gravitaționale observate.ar necesita mai multă materie decât cea vizibilă, dar asta e valabil doar pentru modul nostru actual de a înțelege gravitația. La fel cum în urmă cu 150-200 de ani, modul în care oamenii înțelegeau radiația electromagnetică făcea necesară existența eterului pentru propagarea ei. Eter de care oamenii s-au dispensat ulterior, când s-au convins că nu e nevoie de el. Iar undele electromagnetice au continuat să se propage științific, chiar și fără eter.

     Ideal ar fi să cauți acel articol al Dl.Crânganu și să vezi ce s-a discutat acolo. E foarte posibil ca efectele gravitaționale puse pe seama materiei întunecate să se datoreze insuficientei înțelegeri actuale a gravitației produse de materia vizibilă.

    • Dark matter- masa/materia neagră e conceptul fizicienilor care corectează modelul „standard”. Gravitația masei/materiei după big bang e mult prea mică pentru a explica universul,

     (…. Rund achtzig Prozent der Materie im Universum bestehen aus einem Stoff, den bisher noch niemand gesehen hat – aus Dunkler Materie. Insgesamt soll sie knapp 27 Prozent der Energiedichte im Weltall ausmachen, während die baryonische Materie, aus der alles uns Bekannte besteht, nur fünf Prozent beisteuert. Was hinter der Dunklen Materie steckt, versuchen Wissenschaftler mit verschiedenen Methoden herauszufinden. …… Die ersten Hinweise auf die Existenz Dunkler Materie gab es bereits in den 1930er-Jahren, als der Schweizer Astronom Fritz Zwicky die Bewegungen von Galaxien im Coma-Galaxienhaufen untersuchte. Diese waren viel zu schnell, als dass die sichtbare Materie – Sterne, Gas und Staub – sie mit ihrer Schwerkraft im Galaxienhaufen hätte halten können. Erklärbar war dieses Phänomen nur durch die Annahme, dass es Unmengen an nicht sichtbarer Masse gibt, die für zusätzlichen Zusammenhalt unter den Himmelskörpern sorgt. Woraus genau besteht aber diese Materie, die sich anscheinend nur durch ihre gravitative Wechselwirkung mit herkömmlicher Materie zeigt und sich ansonsten der Beobachtung entzieht? ……. Die gewöhnliche Materie – aus der Sterne, Planeten und auch wir selbst bestehen – reicht nicht aus, um die Vorgänge im Kosmos zu erklären. Ein Beispiel sind die hohen Rotationsgeschwindigkeiten von Galaxien: Allein die sichtbare Materie würde nicht ausreichen, um die Sternsysteme zusammenzuhalten. Diese und weitere Beobachtungen lassen darauf schließen, dass rund achtzig Prozent der Materie im Universum nicht sichtbar sind. Allerdings weiß bisher niemand, woraus diese Dunkle Materie besteht. Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass es sich dabei wahrscheinlich um ein bislang noch unbekanntes Elementarteilchen handelt, das sich im Universum nur über seine Schwerkraft bemerkbar macht. Ein vielversprechender Kandidat ist das „Weakly Interacting Massive Particle“ – übersetzt: schwach wechselwirkendes massereiches Teilchen – oder kurz WIMP.
     Zwar kennen Wissenschaftler aus Beobachtungen und Computersimulationen die Verteilung der Dunklen Materie im Weltall inzwischen recht genau. Doch über die Eigenschaften der hypothetischen Teilchen ist bislang wenig bekannt. „Wir wissen lediglich, wie viel Dunkle Materie es insgesamt gibt“, sagt Josef Jochum von der Universität Tübingen. „Ihre Massendichte im gesamten Universum beträgt im Durchschnitt eine Protonenmasse pro Kubikmeter.“ In Regionen mit viel Materie, wie etwa in unserer Galaxis, kann der Anteil an Dunkler Materie bis zu 200 000-mal höher liegen. „Bei einer WIMP-Masse, die hundert Protonenmassen entspricht, sollte es hier auf der Erde also etwa drei WIMPs pro Liter geben“, erläutert Jochum……. … Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach Dunkler Materie zu suchen. Zum einen kann man wie unsere Forschungsgruppe nach indirekten Signalen in der kosmischen Strahlung fahnden. Zum anderen kann man in Untergrundexperimenten wie XENON im italienischen Laboratori Nazionali del Gran Sasso direkt nach Dunkler Materie suchen oder deren Teilchen in Beschleunigerexperimenten wie dem LHC gegebenenfalls produzieren und nachweisen. Für mich sind alle drei Methoden zusammengenommen die richtige Art und Weise, um die Dunkle Materie zu erforschen. Jede einzelne Methode hat Vor- und Nachteile – doch im Zusammenspiel hoffen wir, etwas über Dunkle Materie zu lernen. Und selbst wenn wir letztlich keine Dunkle Materie nachgewiesen haben, vertiefen die Experimente und Analysen doch unser Verständnis für kosmische Strahlung und das Universum …. … / ……. ca. 80% din materie e compusă din ceva pe care nu îl cunoaștem… se fac experimente pentru a ști mai mult… ….)

     asa cum e cunoscut (văzut cu instrumentele tehnice de azi și calculat în modele matematice cu supercomputere, vizibil după ca. 380.000 de ani la apariția primelor generații de stele, gravitația îndesește norii de hidrogen și heliu) azi. E fascinant ce se întâmplă, descoperă în astrofizică și fizica cuantică.

 3. Domnule Profesor mai inatai sa va urez un Pasti fericit!
  Si apoi sa va impartasesc cateva ganduri cat mai succint voi reusi:
  a) Cautand pentru a-mi reaminti articolul dvs din 2015 la care va referiti am defilat pe ecran toate titlurile contributiilor dvs de la aceasta si pana la cea din 2015. Sunt impresionat caci fara aceasta defilare de titluri nu realizam ce efort deosebit ati facut cu toate aceste articole -eu le voi spune eseuri- in tot aceasta perioada. De aceea va sugerez sa va ganditi la o serie de carti in care sa le adunati si sa le publicati, la Humanitas de exemplu. Desigur ati putea sa le mai reduceti din volum, ati putea folosi mai multe pentru unul: de exemplu acesta de azi cu cel din 2015, ati putea scrie niste apendix-uri in care sa prezentati observatiile cele mai importante pe care le-ati primit de la cititoro si eventual raspunsul dvs la ele.
  Ar fi un volum de eseuri stiintifice destul de divers ca subiecte si cred ca citite cu interes de elevii si tinerii care performeaza la invatatura.
  Desigur ca va sugerez inca un volum foarte mare de munca dar cred ca ar merita.

  b) Am mai intrebat pe aici de „pietrele din Georgia(SUA)” si repet intrebarea particularizand-o oarecum: As putea sa-mi imaginez ca printre rosa(rozi)crucienii care se pare ca au investit in producerea acelui „monument megalitic modern” s-ar putea afla si unii precum acel personaj(si nu unul oarecare) referit de dvs, inca in viata si cu numele de Paul Ehrlich,(https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_R._Ehrlich, https:www.britannica.com/biography/Paul-R-Ehrlich)
  contiunuator al lui William Vogt .Totusi dl. Ehrlich este mai generos decat textul din Georgia in sensul ca acela recomnda ca cifra optim necesara pentru populatia terrei ar fi de 500 milioane in timp ce el accepta cca 1,5- 2 miliarde si deci oricum mai este mult pana inapoi. :)
  De altfel nu numai dvs, dar si ziarul The Guardian a publicat tot cam acum un interviu deosebit cu si despre activitatea si ideile lui Ehrlich si ale sotiei sale care este prezentat in linkul ce urmeaza:aul Ehrlich: ‘Collapse of civilisation is a https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/22/collapse-civilisation-near-certain-decades-population-bomb-paul-ehrlich

  c) Si fiind si ajunul Pastilor si fiindca ati abordat subiectul numerologiei esoterice a Apocalipsei lui Ioan, dar poate fiind vorba de Sf evanghelist Ioan ar fi mai bine sa spunem mistice, voi incerca sa aduc o contributie personala la acest subiect indicand si eseul scris de mine despre aceasta problema deosebita.
  Pe scurt insa si poate deloc intamplator datele mele numerologic esentiale respectiv ziua si luna nasterii sunt aceleasi cu versetul din Evanghelia lui Ioan(21.11), singura din evanghelii in care se indica un numar anume, care probabil ca nu este intamplator comunicata de apostolul teolog acolo, fiind vorba de o minune deosebita a Domnului Isus dupa Inviere, respectiv prinderea celor 153 de pesti prinsi de Sf Pettru la indemnul Invatatorului aparut in fata ucenicilor la Marea Tiberiadei.
  Observand eu demult aceasta coincidenta numerologica stranie, m-am aplecat asupra acestui numar 153 care aparent nu contine nimic deosebit pentru a constata ca este cu adevarat un numar extraordinar. In eseul scris mai demult fac o analiza detaliata a frumusetii numerologice a acestui numar eseul avand linkul:
  http://ionceldomn.blogspot.ro/2013/02/esoterism-si-numerologie.html
  Voi cita de acolo ce este strict legat de numarul 353 pesti:

  “Interesanta, ciudata, uneori chiar miraculoasa, poate fi considerata aparitia unui numar intr-o anume situatie data.
  De exemplu, aparitia numarului 153 in Evanghelia dupa Ioan la versetul 21.11 cu ocazia celei de a treia aparitii a lui Isus in fata ucenicilor, dupa Inviere, la marea Tiberiadei, când Petru prinde in navod 153 de pesti mari (o noua minune de tipul inmultirii pâinilor), ciudat fiind numarul mentionat, aparent fara motiv, dar care, totusi, are proprietati mai speciale, in sensul ca 153 este un numar triunghiular, fiind suma primelor 17 numere naturale.
  Subliniez ca termenul de numerologic se va referi la corespondenţe si proprietati existente in virtutea bazei de numeratie zece in care sunt scrise numerele, corespondenţe care nu puteau fi gasite in perioada scrierii Evangheliilor, sistemul de numeratie cu baza zece fiind introdus mult mai tarziu, cand arabii il preiau de la indieni in sec. al VIII-lea facandu-l sa fie ce este azi prin introducerea cifrei zero, referita prima oara in lucrarile lui Al-Horezmi, in Europa fiind introdus de matematicianul italian Fibonacci la 1202.
  De la bun inceput trebuie sa mentionam ca numarul 153 avea in epoca, pornind inca de la Pitagora, cateva semnificatii importante fiind referit in constructia asa-numitei vesica pisces, figura considerata sacra de catre pitagorici  din multiple motive, figura descriind forma pestelui fara coada si rezultand din intersectia a doua cercuri de raza egala, fiecare avand centrul pe circumferinta celuilalt, ceea ce facea ca raportul dintre inaltimea si latimea respectivei figuri geometrice regulate sa fie radical din trei, numar irational pe care anticii il aproximau foarte exact prin raportul 265/153.
  Numarul 153 are cateva proprietati aritmetice interesante cunoscute si in epoca si anume:
  153 = 1x1x1 + 3x3x3 + 5x5x5
  Suma divizorilor este un patrat perfect : 1 + 3 + 9 + 17 + 51 = 81 = 9×9 
  153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5!
  153 = 9×17 deci 153/(1+5 +3) = 17 iar 17 este singurul numar prim egal cu suma a patru numere prime succesive (17= 2+3+5+7) care in plus sunt si primele numere prime.
  Deasemeni in sistemul binar s-ar scrie 10011001 (mod de scriere necunoscut in epoca redactarii Evangheliilor).

  Care ar putea fi semnificatia esoterica mai adanca a acestui numar 153?
  O prima semnificatie ar fi trimiterea spre semnul pestelui, care este semnul crestinismului si al lui Isus (si azi mitra papala are forma a doi pesti) dar se poate obiecta ca si evanghelistul Ioan cunostea si el legatura pitagoreica dintre peste si numarul 153, fiind o persoana culta(este denumit teologul)
  O alta poate decurge din faptul ca Tetragrammaton care este numele grecesc al vechilor evrei pentru YHVE. este pomenit de 5.410 ori in Biblie, iar numai in Geneza de 153 ori.
  Ca proprietate numerologica de baza gasim valoarea noua care in numerologie este data de suma cifrelor sale, numarul noua fiind extrem de important in numerologie ca ultima cifra a bazei zece.
  Este unica aceasta proprietate aritmetica si numerologica?
              Nu, pentru ca o proprietate similara poseda si numarul 36 care este noua, dar care este si suma primelor 8 numere naturale sau numarul 351 care este tot noua, dar si suma primelor 26 numere naturale si asa pentru un numar infinit de numere intregi care au aceeasi proprietate de a fi in final noua si, in acelasi timp, numere triangulare, adica suma unor serii de numere naturale incepând cu numarul 1 (progresii aritmatice cu ratia 1 si prim numar numarul unu) .
  In seria de numere triunghiulare de pana la 1000, adica primele 44 numere triunghiulare, sunt doar 9 numere – e vorba de 36, 45, 153, 171, 351, 378, 630, 666 si 990 care au proprietatea de mai sus, adica numerologic sunt noua si, desigur, ca sirul continua la nesfarsit.
  Remarcam existenta printre aceste numere speciale si a numarului 666 care mai are multe alte proprietati, dar proprietatea de a fi un numar triunghiular, ca si 153, il leaga de acesta, ele fiind cele doua numere esentiale ale Noului Testament, primul in Evanghelia dupa Ioan si celalalt in cealalta scriere a evanghelistului, respectiv, Apocalipsa
  In acelasi timp, in cadrul numerelor triunghiulare sunt, desigur, si unele care sunt unul rasturnatul celuilalt formand perechi de numere, cum este prima de acest fel, respectiv perechea aflata si in sirul de mai sus, adica 153 cu 351, la care se adauga numai inca noua perechi pe le-am gasit pana la numarul cu 11 cifre 50.620.051.653, care este un numar triunghiular aflat in zona sumei primelor 300000 de numere naturale consecutive.
  Cele doar 10 perechi gasite sunt:

  153, 351;
  17578, 87571;
  185745, 547581;
  1461195, 5911641;
  12145056, 65054121;
  12517506, 60571521;
  304119453, 354911403;
  1775275491, 1945725771;
  10246462281, 18226464201;
  35615002605, 50620051653.

  Se poate constata ca din cele 10 perechi de numere triunghiulare rasturnate doar una si, anume, prima, adica 153, 351 are si proprietatea de a fi numerologic in mod direct noua, dar, indirect, mai fiind si perechile 12517506, 60571521 si 10246462281, 18226464201, care ajung sa fie 9 trecand prin suma efectiva aritmetic 27 si, respectiv, 36.

  O alta legatura numerologica intre cele doua numere rasturnate 153 si 351 este ca 153 + 351 = 504  iar 504 x 504 = 288 x 882, evident proprietate numerologica decurgand din scrierea in baza zece.
  Toate aceste proprietati numerologice ce deriva din scrierea in baza zece sau in baza doi nu puteau fi anticipate in epoca cand sistemul de numeratie zecimal sau binar nu fusese descoperit, ceea ce face si mai interesante si cu sens aceste proprietati, conferind un caracter de unicitate perechii 153 si 351.

  Aceasta unicitate, la Sf. Ioan Teologul si cu 1000 de ani inainte ca numerele sa se scrie in baza 10, singura scriere care le confera celor multiple de noua, ultima cifra caracteristica a sistemului de numeratie in baza 10, proprietatea numerologica de a fi noua (adica suma cifrelor lor sa duca in final la numarul noua), are desigur un sens profund esoteric, iar singurul sens pe care il gasesc, este atentionarea ca evenimente deosebite pot sa apara legate de numere deosebite cum sunt desigur numerele divizibile cu noua mai ales cand li se poate asociatia si o multitudine de alte proprietati ceea ce le va conferii o semnificatie esoterica.
  Ne avertizeaza asadar Sf Ioan Teologul ca numerele gasite in scrierile sale nu sint puse din intamplare, la plezneala am spune astazi, ci intr-un mod special cautat , cum este acel 153 dat nu-i asa chiar de Isus si deci el, Sf Ioan avand aceasta misiune de la Domnul de a ne comunica ca uneori Divinitatea ne vorbeste prin numere ceea ce nu inseamna ca acelea ar fi de la diavol. Adica 153 nu este de la Diavol ci este de la Isus si faptul ca eu am venit pe lume atat de strans legat de acel verset evanghelic este poate ca tocmai sa am eu un motiv strict personal sa vad acestea si ca sa cred.

  • Nu-s mare amator e poezie, dar nu mă pot abține să nu citez versurile lui Coșbuc:

   „Nu cerceta aceste legi,
   Că eşti nebun când le-nţelegi!”

   :) :)

   Un Paște Fericit vă doresc

   P.S.. Eu zic să le lăsați în plata Domnului pe numerele alea….Dacă nu vă ajută să câștigați la loterie, care-i chichirezul numerologiei?!

 4. Erata : Am pomenit la inceputul citatuui din eseul meu, in mod eronat despre 353 pesti in loc de 153 cat este la Ioan(21,11) si peste tot in celelalte referiri ale mele. Scuze si pentru alte posibile marunte erori pe care daca le voiobserva la o recitire ulterioara le voi anunta.

 5. Până la următorul sfârșit al lumii prorocit de înțelepții progresiști vă urez tuturor un Paște Fericit!

  Hristos A Înviat

 6. Apocalipsa furnicilor inteligente

  Să ne imaginăm o colonie de furnici extrem de inteligente. Să presupunem în continuare că această colonie de furnici supraviețuiește sute de ani. Coloniile de furnici obișnuite durează numai vreo douăzeci de ani, dar să acceptăm existența unei lungi dinastii de regine-furnici care au contribuit la popularea continuă a acelei colonii speciale. O furnică ordinară trăiește numai un an, asta însemnând că vor fi fost numeroare generații de furnici care au trăit în această colonie inteligentă.

  De-a lungul secolului, aceste furnici inteligente creează o mare civilizație. Ele construiesc structuri subterane avansate. Ele compun muzică. Ele produc picturi și piese de teatru. Scriu cărți și consemnează istoria societății lor. Dezvoltă știința și produc teorii despre cosmos, în interiorul mușuroiului și în afara lui. Furnicile inteligente au emoții, imaginație și relații intime.

  Dar într-o zi, un potop se revarsă peste colonia furnicilor inteligente și o inundă complet. Totul este distrus. Totul. Nimic numai rămâne – nici furnici, nici cărțile furnicilor, nici picturile furnicilor, nici o urmă materială. Nimic. Totul este complet distrus. Nu mai există nicio dovadă în univers despre existența furnicilor inteligente și magnifica lor colonie.

  Două întrebări:

  A avut colonia furnicilor inteligente vreun sens?

  Și acum, după ce colonia a dispărut, fără a lăsa vreo urmă, există vreun sens oarecare?

  (glosând pe marginea capitolului Furnicile din ultima carte a lui Alan Lightman, Searching for Stars on an Island in Maine)

  • SF-ul ăsta, despre superinteligentele furnici, mi-a reamintit un episod, parcă din Star Trek, în care exploratorii găsesc pe o planetă moartă urmele unei civilizații ultraavansate, cu o moralitate ireproșabilă, dar care a dispărut datorită unei supernove. Preotul echipajului începe să aibă îndoieli privind existența unui Dumnezeu, de vreme ce El a permis extincția unei lumi perfecte. Dar, în urma unor măsurători spatio-temporale, astronomii echipajului constată că explozia astrală, ce distrusese cu 10 mii de ani viața pe planeta respectivă, a fost vizibilă pe Pământ la Nașterea Fiului și i-a călăuzit pe cei trei Magi.
   Întorcându-mă la furnicile noastre, dacă potopul, ce le-a distrus colonia, n-a distrus și întregul ecosystem în care viețuiau, atunci cu siguranță extincția formică a deschis o oportunitate altor specii să devină dominante. Asta ar putea fi un răspuns la cea de-a doua întrebare. Pentru natură nu este relevantă inteligența speciei, ci perfecțiunea cu care este ea adaptată condițiilor de mediu și posibilitatea de a supraviețui unui cataclism.
   Dacă colonia cu indivizii comunitari superinteligenti, dar lipsiți de individualitate, si-a prelungit de 10 ori speranța de viață, reușind „să prindă” apocalipsa înainte de a-și fi consumat resursele vitale, existența lor a avut un sens. Foarte important e în raport cu cine: cu un observator din interiorul coloniei sau din afara ei. Și poate că nu reprezintă totul ce lași, ci și cum trăiești.

  • Nu trebuie neaparat sa existe vreun sens exterior. Sensul este pentru ele însele (furnicile) ca autoevolutie. De ce trebuie privit sensul că influența pe scara macroscopica, ca determinare de evenimente ulterioare? Pentru furnica primă, care a început evoluția, sensul ei a fost să „cultive”, să pună baza. Pentru furnica ultima, care s-au bucurat de evoluția maximă câștigată prin generațiile de dinainte, sensul ei a fost să închidă „cercul”. Sa accepte prin moartea sa în potop că evoluția nu a fost suficientă pentru oprirea/deturnarea potopului. Sa accepte că întotdeauna există ceva, dincolo de evoluția noastra maxima, in fața căruia suntem neputincioși. Dar tot avem datoria să ne împlinim maximul! Fără sens, nu exista evoluție. Chiar daca evoluția se termină cu o extincție.
   Realist vorbind, de milioane de ani oamenii cresc, se hrănesc și mor. Și totuși există în ei o „predeterminare” de a rezista și a suporta. O predeterminare de a duce mai departe. Istoria omenirii nu e un lung sir de sinucideri in masa, ci o încrâncenare – uneori de neînțeles, de a duce mai departe…viața. :|
   Și chiar daca ar veni o extincție planetara, oamenii și-au împlinit sensul de a evolua și de a continua. La nivelul Universului, Pământul este nimic și sensul oamenilor inutil. Dar pentru fiecare dintre noi, exista un sens intrinsec de a evolua. De a merge mai departe. E în noi, implantat in ADN. :|

  • Că tot am avut timp la Slujba de Paste să meditez, Isus este omul caruia nu i-am fost frica de moarte și a spus asta radical. A rămas în istorie cu detașarea lui.
   Mi-l și imaginez într-o mare de oameni impulsivi, detașat si linistit, in toate momentele lui. Stand in fata lui Pilat din Pont, ascultând „ciorovăielile” fețelor bisericești care îl puneau sub acuzare, temperamentali, inchizitori, agitați. Tăcând.
   „Și dacă moartea mea ajuta într-un fel la rezolvarea acestei dileme, atunci așa să fie!”, ar fi trebuit să le spună tuturor. „Și dacă moartea mea e cea care va duce la schimbarea lumii, atunci așa să fie!” „Da frate, nu mă tem!”- și de aici puterea!
   Și dacă la finalul lunii, o extincție planetara va matura Pământul, sensul oamenilor este individual, nu generalizat. Isus are sensul lui, dincolo de general.

   • Isus ,pentru asta venise la noi pamantenii ! El spune ;Nimic nu este mai frumos ca Cineva sa-si dea viata pentru prietenii Sai .Voi sunteti prietenii Mei ! Am Puterea sa-Mi dau viata si am PUTEREA sa o iau .Mai spune ;Nimeni nu vine la Tatal ,de cat prin Mine ! Deci suferintele ,batjocurile ,moartea si invierea sunt legate impreuna pentru a arata oamenilor Marea dragoste a lui Dumnezeu pentru noi pamantenii .

  • „A avut colonia furnicilor inteligente vreun sens?”
   Da.Tot ceea ce are un inceput, are si un sfarsit: acolo unde exista inceput si sfarsit, exista sens.

   „Și acum, după ce colonia a dispărut, fără a lăsa vreo urmă, există vreun sens oarecare?”
   Da, pentru simplul motiv ca „ati inceput” aceasta discutie :)

  • Consider ca raspunsul este foarte simplu si il gasiti la raspunsul intrebarii urmatoare: are sens ceea ce faceti dumneavoastra in viata, sau aici, cu aceste articole?

 7. Ei incearca sa creeze un grup de oameni, care sa-i urmeze. Teoriile astea nu sunt facute pentru a fi riguroase ci pentru a atrage anumite categorii de indivizi care pot face multe si sunt suficienti. Ideologiile clasice au cam pierdut increderea, e greu sa te bati pe alegatori, se pot insa exploata cai alternative, mai poti rupe alegatori dintr-un grup sau altul daca pui probleme gen ecologia, transportul, etc. Politicianul nu are nevoie de oameni destepti ci de fideli, de multe ori special zic o prostie sa testeze cat de fideli ii sunt adeptii.

  Daca ma uit atenti miscarile ecologiste mai mult isi bat capul de politica, si mai putin de ecologie, observ ca au discurs socialist. Dar si cealalta tabara nu se da batuta, exploateaza foarte bine si ea aceasta directie, altfel.

  Atentie, orice teorie, articol, curent, idee poate fi 90% corecta si 10% manipulare, dar e suficient ca acest procent mic poate face multe.

 8. Numerologia a fascinat, mai mult sau mai putin, in multe domenii.
  Nu am cititi si nici macar auzit de Paul R. Ehrlich, pana astazi..
  In schimb mi-am adus aminte de un autor poate la fel de necunoscut altora ca Ehrilich asta mie, un faimos trader, W.D Gann, nu atat prin prisma banilor multi facuti ( a facut bani buni, dar a si pierdut bani buni), cat prin prisma unei abordari noi la vremea respectiva, unghiurile Gann. Foarte utile si astazi, au fost rafinate de alti traderI , Jenkins si un australian care-mi place, Bryce Gilmore. imi vin avum in minte.
  Gann asta s-a nascut iniante de Ehrlich (1858, 6 iunie) si a murit in 1955, tot in iunie, a prins, deci, acele vremuri in care religia era la mare cautare, practic de neocolit,a scris ceva carti de trading avind la baza atat unghiul1x1, (extrem de interesant , pare simplu dar e mai greu de inetles) cat si astrologie, numerologie si …interpretari biblice.
  Scrise nu foarte explicit au lasat loc de interpretari si rafinari care au cautat sa explice anumite miscari in piata pe diversele logici Gann (tinand cont de natalul actiunii, de diverse geometrii-spirale, hexagon, patrate, celebrul square of nine, alinierea planetelor, ciclul lunar sau al altor palneteetc) utilizand numerele „magice” preferate (3,5,8) etc.
  Folosea hartie milimetrica speciala, impartita in 8 subdiviziuni, nu in 10, pentru ca 8 era considerat un numar magic.
  .Interpetarile biblice au fost, insa , cele mai ‘codate’ asa cum sade bine oricarui tip misterios.
  Un tip ciudat, atsazi ar fi fost si mai ciudat.
  A devent celebru facand cateva demonstratii absolut remarcabile,in 1909 a facut, demosndtrativ, ( pe bani buni,nu „demo”) 286 de tranzactii, doar 22 in pierdere, cu un randament de 1000%, in 25 de zile
  Basca cateva prognoze greu de crezut la momentul cand au fost facute, dar care s-au confirmat…misterios!
  A traduit bumbac, asta era atunci la moda, mai ales in zona lui natala (Angelina County)dar a fost si printre primii care au angajat un aviator, sa zboare pe deasupra campurilor. ..sa nu uitam anii, acum pare ceva banal.
  A trecut si prin doua falimente, copiii sai nu n au mostenit nu stiu ce bogatii…am putea spune ca si Gann a fost un „profet”, uneori a nimerit-o , alteori nu.
  oamenii au nevoie de profeti, sunt suficente cateva reusite si treaba e facuta.
  Ma gandeam ca si Ehrlich asta poate ca nu a nimerit-o la marele fix, totusi l-ati bagat in seama, pare sa fie cineva cunoscut, , dar, oare, nu o fi ramas ceva notabil si de pe urma lui?
  Si, totusi, chiar orice tine de ecologsim este de blamat? O fi si asta ceva biblic, suntem mai presus de orice necaz major, p[lanetar? asa, ca au fost cativa care au dat chix?
  Pote or fi si altii care au nimerit-o..specii au disparut, oameni inca mor de foame, zone poluate de om exista…sau astea nu cnteaza?

  • Nu am cititi si nici macar auzit de Paul R. Ehrlich, pana astazi…

   Nici eu nu auzisem de el până în 1993, când am ajuns la University of Oklahoma ca Fulbright Visiting Scientist și l-am întâlnit pe coordonatorul meu de cercetare, prof. David Deming, despre care am povestit în mai multe articole publicate aici. El a fost cel care mi-a deschis ochii supra propagandei ecologiste care, pe vremea aceea, nu includea încălzirea globală antropogenă, doar suprapopulația.

   Pe scurt, Ehrlich a fost student la University of Pennsylvania, specializarea zoologie. A fost puternic surescitat de cartea lui Vogt, Road to Survival, publicată în 1948 și devenită biblia ecologismului actual. Sub influența lui Vogt, Ehrlich a început să fie interesat de ecologie și populație. Când a ajuns profesor la Stanford, el a început să predea ideile lui Vogt. Studenții i-au menționat ideile părinților. A fost invitat să vorbească grupurilor de absolvenți care, la rându-le, l-au împins să vorbească unor grupuri mai mari. După ce l-a auzit vorbind la radio, șeful lui Sierra Club i-a cerut lui Ehrlich să scrie repede o carte, sperând să influențeze alegerile prezidențiale din 1968 (anul când au fost asasinați Robert F. Kennedy și Martin Luther King). Ehrlich și soția lui (care nu apare drept autor) au produs un manuscris în trei săptămâni, pe baza cursurilor sale predate la Stanford.

   Publicată în mai 1968 („Arde Parisul!”), cartea The Population Bomb nu a atras atenția la început. Nici o revistă sau ziar nu au recenzat-o în primele cinci luni. În februarie 1970, la 20 de luni după publicare, Ehrlich a fost invitat The Tonight Show, enorm de popular din cauza moderatorului său, Johnny Carson. Interviul a fost un succes fulminant, care a propulsat rapid The Population Bomb pe lista best-sellurilor.

   Restul este istorie. The Population Bomb a devenit lectură obligatorie în universitățile americane în anii 1970, alături de The Limits to Growth, publicat în 1972. Sute,chiar mii de studenți au fost îndoctrinați cu ideile apocaliptice prezente în cele două cărți menționate.

   Când Ehrlich a fost intervievat de CBS News în 1970 în legătură cu infama lui profeție – Bătălia pentru a hrăni omenirea s-a terminat… În anii 1970… sute de milioane de oameni vor muri de foame. Ne trebuie un control al populației pentru că este singura soluție -, a spus clar: În următorii 15 ani, va veni sfârșitul. Și prin „sfârșit” înțeleg o pierdere totală a capacității planetei de a suporta omenirea.

   Și cu toate că omul nostru s-a dovedit a fi un profet mincinos, sunt unii care îl creditează ca fiind Mafalda sau Petrache Lupu de la Maglavit. Vedeți interviul din 22 martie 2018 semnalat de comentatorul @ion adrian. Se fac pregătiri pentru a marca în luna mai semi-centenarul publicării The Population Bomb și omul nostru, fără rușine sau pocăință, continuă să joace rolul Casandrei ecologice și să sperie lumea că Collapse of civilisation is a near certainty within decades.

   Cel care va învia peste puține ore ne-a atras atenția în legătură cu oameni din tagma lui Ehrlich:

   Matei 24:11 – Se vor scula multi proroci mincinoși și vor înșela pe multi.

   Matei 24:23,24 – Atunci dacă vă va spune cineva: „Iată, Hristosul este aici sau acolo”, să nu-l credeți. Caci se vor scula hristoși mincinoși si prooroci mincinoși; vor face semne mari si minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși.

   • Domnule Profesor,
    Probabil că vi s-a întâmplat să vă tăiați vreodată o unghie din carne. Durerea nu e mare, dar e sâcâitoare o vreme și incomodează la tastat sau la comenzile mașinii. Inutilă durerea asta! Mai bine să nu ne doară o unghie ceva mai scurtă, nu?!
    Poate că în copilărie vi s-a întâmplat să vedeți vreun dulău alergând spre dumneavoastră și v-ați speriat. Adrenalina v-a făcut să transpirați instantaneu, bătăile inimii s-au accelerat, timpul parcă se scurgea mai încet, ați căutat soluții la atacul canin, tot corpul și toate simțurile erau în alertă. În câteva momente ați consumat energia pentru câteva ore de fiziologie. O risipă! Dar dulăul voia doar să se gudure și să se joace. Toată spaima era de prisos.
    Dacă cineva v-ar fi propus atunci să vă extirpe simțurile care vă provocau durerile în falange sau hiperfunctiile endocrine la un atac inexistent, ați fi acceptat?! Cel mai probabil, nu.

    Colonia de furnici de mai sus e privită de multi biologi drept un organism compus din mai mulți indivizi, grupați în organe cu funcții diferite, de reproducere, apărare, hrănire, îngrijire, curățenie, alarmare șamd. Întrucâtva și societatea noastră se aseamănă unui mușuroi de furnici, în care unii compun, alții cercetează, unii produc, alții reciclează, unii preiau apărarea, iar Vasile Roaită trage sirena. Cei care produc sau descoperă înțeleg mai greu și desconsidera adesea rolul celorlalți, inutili, paranoici, prefăcuți escroci, consumatori de resurse. Și viceversa e valabilă. Dar nimeni nu-și extirpă amigdalele profilactic, de frica durerilor în gât. Sau apendicele.

    Permiteți-mi o întrebare: cum vă notați studenții? După exactitatea recitarii cunoștințelor acumulate la curs sau după nevoia lor de a înțelege și căuta răspunsuri logice?
    Ca să nu fiu greșit înțeles, niciuna dintre variante nu e fundamental greșită, societatea având nevoie și de unii și de alții. Și de cei care reoroduc cu exactitate, folosind acribic acumulările trecute, ca și de cei care caută drumuri noi.

    • Permiteți-mi o întrebare: cum vă notați studenții? După exactitatea recitarii cunoștințelor acumulate la curs sau după nevoia lor de a înțelege și căuta răspunsuri logice?

     Notez studenții după o metodă patentată la Iași (unde am avut mari necazuri din cauza unora dintre ei): open-books exam. Principiul metodei e simplu: le spun că vor simula o situație din viața reală. Șeful lor îi cheamă la o anumită oră în biroul lui, le dă o sarcină inedită de rezolvat și ei au un timp limit (timpul de examen) pentru a rezolva tema dată. Au dreptul să folosească, precum în real life, orice sursă de informație, mai puțin discuțiile și colaborările între ei.

     În cazul studenților de la masterat/doctorat, combin open-books cu take home exam, studenții având la dispoziție 24 ore pentru a-mi trimite examenul rezolvat.

     Deși imperfecte, aceste soluții elimină situațiile de memorizare mecanică, tentația de a copia, tracul din timpul examenelor orale de la Iași, care paralizau pe unii studenți, stimulează creativitatea individuală în găsirea unei soluții elegante și cât mai bune, crește încrederea și stima de sine a studentului etc.

     • Mulțumesc pentru răspuns!
      La Iași dl Profesor Baușic ne examina cam în același format: cu cursurile sau manualele de rezistența materialelor pe masă. Mi-aș fi dorit să am mai mulți profesori așa.
      La fizică, de exemplu, am avut de rezolvat o problemă simplă, anume să calculez suma particulelor ce se disipeaza sub un anumit sector unghiular când o folie de aur e bombardata cu fotoni (radiație Gamma). Fost olimpic, mi-a fost jenă să cer asistentei să îmi ofere formula supradimensionata a răspândirii lui Rutherford si m-am apucat să o deduc singur la tablă. După vreo 5 minute profesorul m-a întrerupt și m-a notat: 9. M-am ales însă în acea seară cu o cinste de la un coleg căruia îi căzuse în oral subiectul de teorie, iar startul meu l-a ajutat decisiv.
      Paște fericit!

     • Imi aduc aminte de un curs unde am avut examen la fel cu cartile pe masa. Au picat aproape toti. Ca studentii sa inteleaga ceva, profesorul era bine sa mai vina la cursuri din cand in cand, sa mai explice cate o problema. Ei, in simestrul 2 a tirmis un seminarist care scria si scria pe tabla, nici nu se uita la noi ca acel „profesor”, noi vazand ca nu pricepem nimic l-am oprit si l-am rugat sa o ia de la inceputul cursului si sa spuna clar ce vrem sa rezolvam, cum, care e metoda, ce metode mai sunt. El s-a pierdut, a zis ca nu e pregatit pentru asa ceva, dar incearca sa o reia data viitoare. Dupa a venit mai pregatit, si am priceput, erau niste chestii simple pana la urma, profesorul asa si nu l-am mai vazut pana la sfarsitul cursului. E doar un caz, am avut noroc si de unul care fuma si isi spunea ceva sub nas, nu se auzea nimic, nu zicea de unde incepe si unde vrea sa ajunga, nu il interesa ce se intampla in sala, el isi spunea povestea si era foarte plictisit. Dar a fost si caz excelent, unde toti au inteles desi materia nu era simpla deloc, dar a fost scurt, fiindca a plecat rapid in vest. In rest, sub mediocru, era un profesor preda retele si habar nu avea, altul preda baze de date si nu stia SQL, noroc ca lucram deja si am avut unde sa exersez retele, baze de date, programare de toate, aveam acces chiar la computere cu mai multe procesoare, era fantastic. Acum orice pusti are toate acestea, dar prefera facebook sau jocuri.

      Poate acum situatia e mai buna, dar in a doua jumatate a anilor 90 era catastrofa.

  • Citez: „;Și, totuși, chiar orice ține de ecologsim este de blamat?” „Ecologimul” a ajuns o minciună instituționalizată îmbrățișată de o armată de papagali, minciună de pe urma căreia o seamă de excroci șmecheri scot bani frumoși. Cunoașteți vreo minciună sau excrocherie ce nu merită să fie blamate?! În plus asta e minciună extrem de distructivă pentru societate în general. Provoacă pagube enorme și distruge nenumărate destine.

   Partea și mai interesantă e că nici excrocii și nici măcar papagalii nu sunt dispuși să urmeze propriile precepte. Nu am văzut până acum NICI UN ecologist din ăstă (oaie sau carnasiee, nu contează) care să facă ceea ce propovăduiește cu fanatism: Adică salvarea planetei prin renunțarea la tot ceea ce ține de civilizația tehnologică și întoarcera la stilul de viață neolitic – eco & bio.

   • Švejk,
    În lumea noastră ultrareglementată totul e instituționalizat: morții, nașterile, educația copiilor, îngrijirea bătrânilor, sistemele de pensii și asistență socială, medicală sau profesională, concurența economică, chiar și bacșișurile au început a fi documentate. De ce ar fi ecologia exclusă?! Pentru că „Provoacă pagube enorme și distruge nenumărate destine.”?! Orice activitate umană are întotdeauna și un astfel de risc. Spectrul unui Cernobîl sau Fukushima este prezent oricând. Mareele negre sau balenele esuate în urma prospectiunilor maritime cu sonare puternice sau cu stomacul plin de folii polimerice sunt o realitate care risipesc și ele resurse și vieți. Smogul și stresul cotidian al zonelor metropolitane produc boli, ce sunt adesea doar insuficient tratate, dar înghit și ele bani și curmă destine.
    Nu așteptați de la „profeți” un trai ascetic și renunțare. Sunt mulți anonimi care fac asta și rămân anonimi.Trăim într-o lume în care e de așteptat ca cineva să poată diferenția un caz de altul și să evite generalizările. Majoritatea celor ce au și o ureche și pentru eco & bio nu cer imposibilul. Dar cercetarea și implementarea unor tehnologii non-poluante, precum și finanțarea studiilor în aceste direcți, în paralel cu producția „clasică” de bunuri, nu poate fi un scop greșit. Că sunt și escroci și falși profeți printre ei, e foarte probabil, dar iarăși nu există domeniu unde nu avem exemple de astfel de otrepe. Suprareglementarea aduce cu sine un eldorado al lacunelor legislative și profit din activități de nișă. Multe dintre ele, evident imorale, dar deocamdată neinterzise.
    Hai să fim sinceri cu noi înșine și să nu cerem reglementare excesivă intr-un sens, iar altele să le consideram liberale, iar partea lucrativa ca fiind singura măsură a tuturor proceselor! Mai bine să greșească unii și să reacționăm, decât să nu mai avem timp să le cerem scuze că nu i-am ascultat și pe ei.

    • @Hantzy – una e să înregistrezi birocratic în acte nașterile și decesele, deci să documentezi scriptic niște evenimente reale și cu totul altceva ar fi să programezi birocratic nașterile și decesele și să percepi taxe de la cetățeni ca urmare a acestei programări.

     Ecologismul asta face de fapt, programează arbitrar efecte negative și le taxează, sărăcind astfel tocmai oamenii simpli, de grija cărora pretinde că se preocupă . Însă lumea occidentală de azi nu e autarhia lui Ceaușescu sau a lui Honecker, n-o poți ține sub contrrol cu grăniceri înarmați, cu pedepse draconice și cu cenzură.

     În opinia subsemnatului, bunul simț economic învinge până la urmă, astfel încât ecologismul va fi abandonat peste vreo 10 ani, la fel cum în 1990 a fost abandonat comunismul. Dacă nu va fi abandonat și dacă se vor folosi măsuri de forță pentru menținerea lui, China, Turcia și Iran își vor continua ascensiunea economică, iar Uniunea Europeană se va scufunda în înapoiere, după care se va destrăma, asemenea fostei Uniuni Sovietice.

     Pentru că nicio ideologie nu ține de foame, iar ecologismul nu e o excepție.

     • Harald,
      La nivel macro sunt programate chiar și nașterile sau decesele. Se fac statistici, ganturi comparative, iar previzibilitatea acestora este destul de bună. Ca și furtunile, zilele cu soare, poluarea atmosferică de sezonalitate, șamd.
      Trăiesc într-un land în care ecologiștii sunt de trei mandate la putere și dau chiar premierul landului, care conduce un guvern împreună cu cdu. Eu nu i-am votat niciodată și nu cred că discursul lor poate atrage mult timp. Dar cred că, dacă ar fi să se facă un referendum pentru interzicerea intrării cu bibiul personal în centrul Stuttgart, locuitorii ar vota pentru.
      Marota cu China și dezvoltarea lor ai mai insirat-o. Un lucru îți spun: poate ca copiii din China de azi vor trai de 5 ori mai bine decât părinții lor, iar copiii eropenilor doar de 2 ori decât părinții lor. „Distanța” dintre puterile de cumpărare s-ar reduce, dar va rămâne încă multă vreme în favoarea occidentalilor. De ce ești așa ursuz că ar trăi și ei mai bine?
      Pun imediat niște burgeri de vită pe grătar și am un batal în smoker. Dozatorul de bere e rece și trebuie să apară vecinii. Mâine seară zbor către SRI Lanka, așa că dimineață am liber, deci nu mai revin.
      Švejk,
      Cât e minciună și cat e adevăr instituționalizat în fiecare aspect al vieții publice e o tema prea largă să polemizez cu tine.
      Caz real: Doctorul i-a spus acum vreo 15 ani socrului meu să renunțe la țigări, căci e în pericol sa îi amputeze piciorul de deasupra gleznei. Și sa mai slăbească vreo 5 kg n-ar fi rău. Socrul s-a lăsat de fumat, dar a mai pus 5 kg. Piciorul nu i-a fost amputat. Ce zici, l-a mințit doctorul sau nu? Nu-i așa că e mai bine să nu aflăm niciodată?

      • @Hantzy – nu contează cum trăiesc oamenii în China, nu ăsta era subiectul. Ideea este că România, Bulgaria, Grecia, Serbia și Ungaria ar putea ajunge să cumpere trenuri de mare viteză din China, nu din Franța și nu din Germania. Caz în care nivelul tău de trai va trebui ajustat, nu al chinezilor.

       Locuitorii din Stuttgart au prea mulți bani pentru binele lor, dar banii ăștia sunt obținuți importând imigranți în neștire. Sau fabricând cutii de viteze la Sebeș, exemplul meu favorit. Asta însemnând că socialismul funcționează, ca întotdeauna, pe banii altora. E simplu să propovăduiești socialismul și ecologismul când îți realizezi producția în China și în Europa de Est, dar asta nu va dura la nesfârșit.

       Într-o zi, atât imigranții din Germania, cât și coloniile economice germane din Europa de Est or să se trezească la realitate. Din coloniile germane din Africa n-a mai rămas astăzi nimic, ce te face să crezi că din cele din Europa Centrală și de Est va mai rămâne ceva?

       N-aș vrea să crezi că mă deranjează socialismul sau bunăstarea din Germania. E o țară liberă, n-are decât să-și cultive ce idiosincrazii dorește. Problema apare doar atunci când le impune și țărilor sărace din Europa de Est respectivele idiosincrazii, punând niște oameni deja săraci să plătească pentru aiureli verzi pe pereți.

      • @Harald

       Exemplul tau peferat – Cutiile de viteza produse in Sebes. Aceste componente sunt produse de o persoana juridica romaneasca, care lucreaza pe castig, isi plateste taxele la stat, plateste salarii decente la angajati, impozite pe salarii, contributiile la casele de pensii si de sanatate samd. Asadar, productia cutiilor de viteza la Sebes si Cugir precum si exporturile acestora, contribuie atat la contul curent cat si la PIB-ul Romaniei. Mai multe aici.

       P.S. Companiile germane produc chiar si automobile in Ungaria, Slovacia, Spania, UK, Mexico, SUA, etc. Spre exemplu, cel mai mare exportator de automobile made in SUA este BMV nici vorba de „colonii” asa cum insinuezi! Vezi aici

       P.P.S. circula zvonul ca BMW planifica o noua linie de productie (automobile Mini) in estul Europei, pentru a satisface cererea in Europa continentala. Ar fi fain daca Romania va reusi sa atraga aceasta investitie (sau nu?) Vezi aici.

    • Era vorba de minciuna intituționalizată și nicidecum de ecoloia instituționalizată. Să înțeleg deci că aduceți laude minciunii.

     Ă fine, e ceva caracteristic „progresiștilor”. Fărăconciună multă și groasă tagma voastră ar pieri.

    • @Hantzy „În lumea noastră ultrareglementată….”–> Administratia UE este campioana olimpica a reglementarilor. Practic traieste din reglementari si ce este surprinzator, este faptul ca toate statele accepta aceste reglementari, indiferent cat de absurde sunt. Asta inseamna ca europenii nu pot trai fara reglementari, iar in lipsa lor s-ar declansa haosul.

     • Există o limită dincolo de care reglementările nu se mai respectă, tocmai pentru că sunt prea multe și ar necesita zile cu durata de 40 de ore pentru a le îndeplini pe toate. Acea limită a fost demult depășită în Europa de azi, la fel cum era depășită și în România lui Ceaușescu.

      Un exemplu benign e traficul rutier, unde orice persoană încalcă legea de 10 ori pe zi fiindcă nu se poate altfel. Dar în materie de economie se poate altfel: multe activități rămân pur și simplu neefectuate și multe locuri de muncă nu mai ajung niciodată create. Asta e chiar esența socialismului și obiectivul principal al politicienilor socialiști: ei nu pot ”avea grijă de oameni” decât împiedicând oamenii să-și poarte singuri de grijă. Chiar dacă toată societatea ajunge mai săracă din cauza asta.

      Lucrurile astea nu merg la nesfârșit, la un moment dat ele crapă. Și crapă rău de tot, cum a fost dezmembrarea Uniunii Sovietice sau dezmembrarea Iugoslaviei. În Europa de azi lucrurile nu sunt încă atât de grave, dar dacă mai rămâne Merkel încă 10 ani la conducere, au toate șansele să ajungă. Presupunând că Merkel va fi înlocuită anul ăsta, există încă șanse de redresare fără a dezintegra Uniunea. Dar încă 10 ani cu ea ar duce lucrurile dincolo de point of no return.

   • Nu e vorba de fanatism ci de niste „chestii” normale, pe care nici nu le mai bagam in seama, datorate ecologismului decent, am sa dau cateva exemple concrete, ca sa fiu mai clar
    Anul asta s-a schimbat firma care ne ia gunoiul in sat. Avem, acum, obligatia sa sortam sticla, plasticul si hartia separat. Inainte erau toate la gramada. e nevoie de un pic de munca in plus, si ceva costuri-mici, in plus.Am rams uimit cat de mult plastic consum si arunc, mi se pare foarte corecta masura. vad do groaza de gunoaie aruncate pe margine drumurilor agricole, se baga tot felul de „neecologisti” cu dubite si arunca ambalajele direct in camp. Nu e o tragedie, nu? Nu vine apocalipsa ptr cateva peturi si ambalje de polistiren..n`asa?
    Cum au fost civilizati macar o parte din oameni? simplu…nu-ti mai iau gunoiul daca nu e sortat.
    vorbim de ecologie in acest caz sau nu?
    Pana in 2018 trebuia sa terminam gestionarea gropilor de gunoi, la modul ecologic. vi se pare ceva nefiresc? E bine cum e acum?
    Am avut un proiect care a vrut sa ne fie bagat pe gat, in satul nostru. Era , practic , o groapa mare, cu o folie de vreo doi milimetri pe funf, ceva drenuri, se acoperea cu reziduri de la statia de epuarar…un dezastru, la modul practic. Miros, ciori, scadera pretului la proprietati etc.
    Nu mai vorbeam de ecologie decat pe hartie, hai sa nu mai vorbim nici macar pe hartie!
    Fosele sptice. Probabil ca stiti ca mai bine de jumatate de Romania nu are canalizare. V-ar convenu ca vecinuol dvs sa-si fac „fosa” (o gropa neetansa in pamant) langa gardul dvs? Nu e o presupunere, vecinului meu i-avenit ideea sa-si fac fosa in fantana de pe propriettaea lui,( a fost reclamat ca devrea de la baie in drum!) aflata la vreo 30 de mettri de mine. Si eu am doua fantani din care alimentez cu apa.
    Exista reglematari de natura ecologica si sanitara care nu permit asa ceva, se utilizeaza fose bi sau tri camerale, se impun anuimte conditii aoei reziduale, spatii amenajate ptre drenaj etc.Exista si exagerai ( in judetul Timis, de ex, nu se accepta kituri de drenaj, desi sunt autorizate conf. normelor europene, cu buletine de analiza ale apelor reziduale…se spune ca se favorizeraza ceva firme de vidanjare, sunt pocese pe rol) dar asta nu anuleaza Toate acestea sunt reglemantari de natuar ecologica si sanitara in acelasi timp.
    Acestea sunt normalitati datorate si perspectivei ecologice normale, nu trebuie sa pleci in munti sau sa renunti la masina, poti insa limta influejnta semnificativa produsa de om. Fiecare poate actiona un pic, fara a-si diminua confortul, iar la nivel de stat se pot planifica programe (cum est cel de genul gestionarii ecologice a gropilor de gunoi) care nu sunt aiureli, cum se lasa sa seintelega, ecologismul este escrocherie, nu,ecologismul decent, rational, este deja parte din reaitatea vietii de zi cu zi. Unii nu mai vad nici asta, doar profeti si snapani..OK, sunt si din astia, dar asta nu inseamna ca tebuie blamat ecologismul in ansamblulu sau.
    Poate ca v-ati obisnuit in SUA cu o normalitate ecologica pe care nu mai percepeti ca fiind ecologica,aptr ca e cotidiana, obisnuita. Noi ne lovim de asta zi de zi, gunoaie, gropi de rahat, apa nepotabila…

    • @ MirceaM,
     – :Anul asta s-a schimbat firma care ne ia gunoiul in sat. Avem, acum, obligatia sa sortam sticla, plasticul si hartia separat. ”
     Realizez ca vorbiti despre judetul Timis, unde locuiesc si eu. De cca 10 ani exista, in orasul meu, recipiente separate pentru carton, sticla, plastic. Plus pubele pentru gunoi menajer in fata oricarui bloc (sau case). Evident, la sate se va face in timp. Si tot evident, trebuie „convinsi” atit satenii cit si orasenii :P
     Nu am citit niciodata intr-un articol al dlui profesor Cranganu ceva impotriva acestor „impuneri”.

     Si nici „ca tebuie blamat ecologismul in ansamblulu sau.”
     Ce ma surprinde la dvoastra, ca aparator al ecologismului pur si dur, este faptul ca nu comentati deloc asemenea afirmartii: „Bătălia pentru a hrăni omenirea s-a terminat. … sute de milioane de oameni vor muri de foame. Ne trebuie un control al populației pentru că este singura soluție.”

     • Sortarea asta exista în Germania și în urmă cu 30 de ani, dar era obținută cinstit, pe bani: locatarii din blocurile despre care am mai povestit pe-aici plăteau pentru gunoiul menajer, dar primeau bani pentru sticlă (colectată gata spartă, în containere separate, pe culori) și pentru hârtie. În timp ce pentru plastic nu primeau bani, dar nici nu plăteau, probabil valoarea lui era mică în raport cu costul colectării.

      Nu există motive rezonabile pentru care colectarea asta diferențiată trebuie ”confiscată” ideologic de ecologiști, subvenționată de primărie și raportată cu mândrie. Pur și simplu e vorba de ”băieți deștepți” cu acces la bani publici care distorsionează o activitate economică profitabilă prin ea însăși.

      • Teoria e buna, dar practica ne omoara.:P
       Asa de rentabila e colectarea la tara incat abia acum vreo doi trei ani a venit o forma sa colecteze gunoiul, la gramada. Pana atunci ne descurcam cum „puteam”…nu e greu de imaginat cum.(aveam gropi de gunoi la marginea satului, adica se excava cumva, pe undeva, o groapa apoi lumea vena, care venea, si arunca gunpiul valma. Vantul risipea pungile, putea de te-ndoia cand erra cald, ciori, mortaciuni..tot tacmul)
       Acum a venit RETIM-ul, o firma mai cu staif, colecteaza plasticul si hattia la gramada (!), in saci de plastic…aaaa, ca in Germania?pe culori? Phaaa … si restul la pubela. Zici bogdaproste ca scapi de belea,Si totusi mai sunt bezmetici care arunca pe camp, iti vine sa mori de nervi.
       Cat e de rentabil? Habar n-am, dar la vreo 3 lei de persoana pe luna am dubii mari. La sat nu e ca la oras, umbla masina ai prin gropane sa colecteze ici o pubela, colo un sac, gropile de gunoi „ecologice”sunt departe, si alea vai de lume.
       Am facut o socoteala odata, trebuie cel putin 10 milarde de euro ptr a rezolva doar gropile de gunoi judetene si canalizarea, asa , la modul; minimal.
       Ce usor e sa vorbesti cand crezi ca apa izvoraste de la robinet sau din usa frigiderului si rahatul se neantizeaza cumva cand apesi pe un buton.(mauitam totusi pe niste poze din suburbii din SUA, de ex, e jale si acolo cand nu se ia gunpiul regulat.
       La noi, la sat, trebuie sa sapi fantani, sa le adminstrezi si feresti cumva de bezmetici, sa -ti faci fose septice pe bune (imi montez acum una mai performbta tricamerala, toata chestia costa vreo 3000 de euro, basca ce o sa apara neprevazut…cati sunt dispusi sau au acesti bani la tara?) sau sa dai la lopata pana iti vine sa mori…. Voi, dragii mei oraseni din UK, SUA, Germania sau chiar orase din Romanai cu utilitati cat de cat decente vedeti altfel, vi se pare normal sa tratiti apasand pe butoane, noi, la tara, trebuie sa ne descurcam cumva…altcumva. Nu se bate nimeni sa ne cumpere plasticulrile si sticla, zau, nici sa adminsitreze rahatul.

      • @MirceaM – rentabilitatea e dată de modul de reciclare, nu de locul de colectare. În UK se colectează din gospodării ”la grămadă” toate reciclabilele: sticle, cartoane și plastic în aceleași containere. Doar unele firme au contracte separate, cu operatori separați de salubritate.

       Rețeaua de canalizare nu are cum să producă bani, asta chiar trebuie realizată de autoritățile locale. Însă nu e rocket-science, în satele de pe lângă Nottingham s-a realizat în jurul anului 1900. Orașele mari o aveau deja de sute de ani. Până la urmă nu e decât o structură arborescentă de conducte, iar dacă orice oraș românesc are așa ceva pentru sute de mii de locuitori, o ramură care să acopere un sat cu câteva mii de locuitori chiar n-ar fi nicio problemă. Dar e mai interesant de construit din bani publici săli de sport și bazine de înot.

       Nici în UK nu există stație de epurare în fiecare sat, e pur și simplu mai ieftin de instalat mai mulți kilometri de conducte și mai puține stații de epurare, dar mari.

       Însă colectarea gunoiului e o totală batjocură pentru că se face în general pe bani publici. Ca opinie antreprenorială, oamenii n-ar trebui să plătească nimic pentru ridicarea gunoiului, ar trebui să primească bani, atât de mare e valoarea reciclabilelor și reutilizabilelor din gospodărie. Dar obsesia reglementărilor, taxelor și licențierilor e atât de mare, încât asta face colectarea restrictivă și neprofitabilă.

       Până și în liberala UK s-au introdus în urmă cu câțiva ani amenzi pentru cei care colectau individual reciclabilele, fără o licență eliberată de consiliul local. Pentru că obsesia reglementării și controlului e atât de mare la funcționarii publici, încât ei preferă ca o activitate să nu se mai desfășoare deloc, decât să scape controlului lor aberant.

    • Atâta doar că reiclarea și curățenia pubică nu prea au nici o legăură cu ecologisștii zilelor noastre. Adesea sunt subminate de ei. Cele mai „progesiste” și mai „verzi” orașe ale lunii sunt și printre cele mai murdare. De exemplu LA interzice paiele de plastic la băuturi dar nu și seringile narcomanilor, ca să nu mai vorbim că aceeași narcomani ce trăiesc acolo ca peștii în apă defechează și urinează pe unde li se năzare.

     Municiplitatea din Chicago IL a constatat că sarea utilizată la dezăpezire poluează lacul Michigan și de acolo oceanul planetar. Așa că au limitat utilizarea compușilor cu sare ce erau folosiți la dezăpezire în această iarnă. Au apelat în schimb la compuși „eco” vânduți de tot soiul de excroci ce au „green” în denumira șandramalei, care cpmpuși au avut efect nul. Cum încălzrea globală a adus o iarnă nefiresc de rece și cu multă zăpadă (eu mai am și azi 20-30 cm de zăpadă în spatele casei azi pe 8 Aprilie) totul s-a transdfomat în dezastru. Circulație paralizată ca la București. Gunoaiele neculese cu săptămânile pentru că mașinil put și simplu nu răzbeau în zonele centrale administrate de „iecologiști”. Accidente, etc. În final au revnit la sare…

     Reciclara e o treabă absolut capitalistă. O afaere rentabilă și înfloritoare. Compania ce se ocupă de colectarea gunoiului îmi cumpără reciclabilele adică îmi reduce abonamentul dacă accept să pun reciclabilele întrun coș separat. Ei la rândul lor le vând producătorilor e aluminiu, sticlă și plastic. Nu trebuie nici un fel de reglementări sau diriguilei eco ca să funcționeze afacerea asta.

     La chestia cu canalizările din România treaba devine de-a dreptul monstruoasă. Statul acordă subvenții de 10000€ la cumpărăătorilor de auomobile 100% electrice. Dacă suma aia risipită aiurea la cererea ecologisștilor ar fi dată celor aproape 50% din români ce au buda în curte ca să-și facă, canalizare s-a reolzva problemă enormă a țării și s-ar stimula industria locală a construcțiilor în loc să ie subvențioași importatorii de automobile pentru o minoritate nesemnificativă. E ca povestea lui Rebreanu din „Răsoala”: La 1907 când țăranii disperați se revoltau de foame, parlamentul „progresiști” de la București dezbăteau aprins reduceea taxelor la benzină pentru stimularea prgreselor automobilismului în România.Pe atunci erau vreo 200 de automobile în toată țara, iar popietarii lor și-ar fi permis la o adică să le alimenteze și cu șampanie…

     • Romania are nevoie de infrastructura inca vreo 10-20 de ani. Ce inseamna aceasta?

      1. Canalizare, trebuie sa produca tevi, robineti, etc. sa aiba o armata de instalatori. Sa construiasca statii de epurare, laboratoare de analiza, etc. Fiecare oras, localitate, sat, casa trebuie sa utilizeze corect gunoiul „lichid”.

      2. Apa, trebuie sa fie apa curata de baut peste tot, acum nu e la nivel. E la fel de mult de lucru ca la punctul 1. Trebuie vazut si ce e cu fantanile, multe au apa care de fapt nu e de baut deloc, nici de spalat, dupa omul se imbolnaveste si ne costa mai scump sa-l reparam.

      3. Gunoiul. Trebuie sortat, reciclat. In orase nu mai trebuie sa avem ghene si munti de gunoi deschise, cum vedem in acelasi bucuresti. Trebuie lichidat ghenele in blocuri. Trebuie curatate padurile, lacurile, raurile de ambalaje si gunoi.

      4. Retelele de curent, telecom. Nu prea vezi in tari civilizate asa haos pe strazi si stalpi. Totul trebuie sa fie pus frumos sub pamant in caseta. Retelele trebuie sa fie inteligente. Multe ar fi de spus.

      5. Transport, nu inseamna doar drumuri, dar si cale ferata, avion, transport pe apa. Numai poduri, viaducturi, tuneluri cate ar trebui construite, avem specialisti? Avem tehnica? Aceast utilaj el trebuie intretinut, corectat, proiectat, etc. Noi nici bilete nu stim sa vindem. Comparati cum arata metrou in Praga si Bucuresti!

      6. Urbanism, acum avem un haos de prost gust. Noi nu stim sa facem o strada care sa ramana curata si iarna si vara. Se construiesc blocuri cu multe etaje in locuri si asa foarte aglomerate. Dupa parerea mea nu e bine sa creezi zone cu densitate foarte mare a populatiei, eu as merge pe cladiri de maxim 4-5 etaje, dar si mai bine pe cartiere townhouse cum vedem in europa si america.

      Uite asa se face si crestere economica, locuri de munca, si incet, incet devine mai frumos si mai atractiv pentru acei care locuiesc dar si pentru acei care vin sa ne viziteze si de ce nu sa locuiasca. Nu e timpul sa ne aventuram in altceva, si sa ne imaginam ca suntem mari intelectuali si inventatori, buricul pamantului, mai avem pana acolo. Pana nu facem aceste 6 puncte, acei care pot lucra la spacex vor pleca in america, si nu ii poti opri.

      • Păi dacă România are nevoie crearea infrastructurii încă 10-20 de ani de acum înainte (se poate de altfel rezolva mult mai repede) asta înseamnă că trehuie să renunțe imediat la grosul risipei.. În mod cert nu-șl poat prmite tâmpeniile cu:

       A. 1.4 milioane de buetari la un număr de nici 3 milioane de conribuanili ce plătesc statului mai mult câ primec de la el.

       B. Nu-și poate permite sub nici o fomă pensiile speciale de nici un fel nimaănui, oricât de „meritoriu” ar fi.

       C.NU-și pote permite să susțină sub nici o fomră certificate vezi și nici un fel de alte subvenții pentru nici un soi de gărgăuni ecologici.

       Cum însă nu existp nici o șansă ca ceva dini punctele A & B să se rezolve, măcar punctul C ar trebui susținut de oricine nu și-a pierdut încă cu totul mnțile.

       Toate celelalte vin de la sine, odată ce există bani. Nu are nii un sens sî picaț în boala comunistă a planificăii până la ultimul cui. Așa cum știm cu tpții ea nu a funcționat oricum niodată și nici nu va funcționa vreodată.

      • Ingrijoratoare si dezamagitoare statistica referitoare la infrastructura Romaniei, un domeniu de maxima urgenta, avand in vedere starea execrabila a infrastructurii romanesti!
       Cred ca Romanii s-au grabit (la modul nesabuintei!), in 1989, sa se descotoroseasca de socialism, faptul ca nici azi nu au infrastructura denota ca mai aveau inca nevoie de socialism, nu de NATO, de EU, imi pare rau s-o spun!…

      • @Totusi – nu e nevoie nici de comunism, nici de socialism, pentru a construi o infrastructură decentă. Dimpotrivă, realitatea demostrează că infrastructura e mai performană în statele mai puțin socialiste. UK nu era socialistă la 1900, când se construia metroul din Londra și canalizările din sate. Nici la 1830, când s-a construit prima cale ferată, în accepția actuală a termenului.

      • @Totuși

       Comunismul e unul din motivele principale ale rămâerii în urmă a infrtructurii românești și nicidecum soluția ei.

       În 1859 deputaii moldoveni ai primului parlament alRomâniei unite au călătorit de la Iași la București pe următprul traseu (cpnfrom memoriilor lui Ion Ghica): De la Iași la Suceava cu trăsura sau diligența. De la Suceava (pe atunci în Austria) la Viena cu trenul. De la Viena la Giurgiu cu vaporul pe Dunăre. De Giurgiu la București cu diligența. 35 de ani mai târziu România ave una in cele mai dezvoltate retețe feroviare din Europa cu cel mai mare număr de km de cale ferată/locutor de pe continent.

       În 1989 drumurile româniei erau desfundate și line de gropi. Ceușescu risipise resurse enorme (echivalentul a 3500 km de autostradp) pentru construirea Canalului Dunăre-Marea Neagra ce nu folosește la nimic. Ceaușescu cheltuise resurse enorme pentru construirea blocurilor de locuințe mizerabile și pe sisematizarea satelor în loc să se conentreze re realizarea canalizării și a aducțiunior de apă potabilă, respectiv să-i lase pe oameni să-și facă casele cum vor ei.

      • Multumesc @Harald @Josef Svejk !

       Tarile Romane aveau un decalaj istoric fata de Anglia imperiala, Franta coloniala sau Imperiul Habsburgic, decalaj inerent si inevitabil datorita unui anume „orientalism”, desi chiar Imperiul Ottoman a construit cu specialisti din Germania, incepand de la 1872 ! caile ferate langa Marea de Marmara, spre Damasc (Osmanli Anadolu Railway), spre Palestina (Jezreel Valley Railway) dar, mai ales, spre Mecca & Medina (Hejaz Railway)
       Vezi :
       https://en.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_fer_Ottomans_d%27Anatolie?wprov=sfla1
       https://en.wikipedia.org/wiki/Hejaz_railway?wprov=sfla1
       https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_August_Meissner?wprov=sfla1

       Infrastructura e un proiect accesibil, imi pare, doar intr-un plan coordonat si coerent la nivel national, pentru a-i da de cap cu succes, in sfarsit…
       China si-a pastrat conducerea (Partidul Comunist) si a rezolvat exemplar multe proiecte, fara a le epuiza, desigur!

      • Eu cred ca noi putem discuta mult despre comunism, socialism si alte modele. Si discuta, si discuta, si sa discutam fotbal si filozofie. Ce nu facem noi este sa stabilim noi agenda politicienilor. Ei in cautand alegatori ar trebui sa le satisfaca dorintele. Acum ei ne stabilesc dorintele, si se orienteaza pe acei saraci si pensionari. Trebuie preluat initiativa si stabilit lor agenda. Trebuie ca noi acei care lucram si producem sa le spunem clar, noi vrem infrastructura, noi vrem orasele si satele sa fie frumoase si atractive pentru a locui.

       Cine trebuie sa faca acest lucru? Eu cred ca toti care scriu pe aceste platforme, in loc de filozofie sterila, comparati mai mult romania cu tarile vecine, cu tarile din vest. Tocati marunt diferentele cu suedia pe toate dimensiunile, cum e canalizarea la ei, cum e la noi, cum e facut trotuarul la ei cum e la noi, cum e la spital la ei cum e la noi. Sa vada toata lumea si acei saraci si pensionarii, sa vada si ei, sa nu mai poata fi pacaliti, atunci politicianul va fi nevoit, fortat sa caute solutii. Altfel discutam doar care cu care s-a schimbat si ce a zis.

       Nici politicienii nu stiu ce sa faca, de la ei se cere circ ei livreaza circ. Cereti concret, canalizare, apa, drum, mediu urban frumos. Explicati pentru ce, pentru ca orice om de pe planeta sa poata veni si stabili in romania fiindca e frumos si placut de locuit. Lor trebuie explicat ca la prosti, fiindca majoritatea dintre ei nu inteleg au fost prosti la invatatura dar cu tupeu.

      • @ion – nu e realizabil practic, nu li se poate impune politicienilor agenda. Pentru că democrația actuală din Europa e doar mimată, e ”ghidonată”. Nu poate veni în România un candidat cu o platformă politică bazată pe dereglementare economică decât atunci când la Berlin va fi deja un guvern orientat spre dereglementare economică.

       Exemplul meu favorit e pașaportul românesc de pe vremea lui Ceaușescu: stătea la Miliție, nu la posesorul de drept și nu aveai cum schimba asta. Aveai nevoie de viza română pentru a ieși din țară și nu aveai cum schimba asta. E adevărat că libertatea de circulație nu mai e o problemă în Europa zilelor noastre, tocmai pentru că era prea sever restricționată atunci, dar libertatea economică e o mare problemă. Confirmată, de exemplu, de faptul că medicii britanici pleacă și ei în Canada și în Australia, nu doar medicii români pleacă în UK.

      • @Totuși

       Indiferent ce au făcut germanii în Orientul Mijlociu și chinezii mai aproape de zielele noastre la sfârșitul comunismuui România era cu infrastructura la pământ. Era una din cele mai proaste din Europa după ce la începetul comunismului era undeva pe la mijlocul clasamentului. Avea ce-i drept în shimbul infratructurii nenumărate combnate falnice ce realizau produse proaste cu consumuri mari de energie și materii prime care ttebuiau și unele și altele importate. Deci prelungirea comunismuli ar fi dus oar mărirea decalajului dintre România și restul continentului.

      • @ion

       Singurul lucur pe carel puteți fac pentru a forța politicienii într-o direcție sau alta e să ieșiți la vot. E unicul lucru care poate trece haita PD-istă pe linie moartă. După aia se poate discuta de prioritățile țării.

      • @Josef Svejk la vot lumea iese, dar cum voteaza? Ce asteptari are alegatorul? Asteapta ca i se va mari pensia si ii vor mai da o bomboana. Trebuie cu mult timp inainte de vot lucrat cu ei. Trebuie ca societatea, noi sa zicem clar ce au de facut politicienii, pana la urma noi ii angajam. Trebuie sa fie pasi simpli, practici, pragmatici, si trebuie ca de la mic la mare sa inteleaga si de ce avem nevoie de ei. Acum ies intelectuali si tin un discurs care pe fond e corect, dar cati il inteleg? Nu e practic, nu e concret. E una cand ii explici omului ca trebuie sa ai apa curenta, canalizare, si sa locuiesti in cartier frumos in care e placut sa te afli, si alta cand discuti ore in sir despre justitie, stanga, dreapta, si alte minuni.

       Infrastructura trebuie ca sa nu plece lumea, ca sa poti atrage investitii, ca sa traiesti mai bine. Cel mai simplu este de comparat cu vecinii si alte tari din UE, aratat uite cum e acolo si uite cum e aici, de ce nu putem face exact la fel? Multi au fost in vest, si au vazut dar agenda li se propune alta. Abordarea ca schimbam ceva prin justitie sau acolo sus, nu prea cred ca va da rezultate mari, trebuie lucrat de la baza, de la infrastructura, si acei de sus fortati sa faca treaba intai.

       De ce nu avem sedii de companii mari? De ce nu avem sedii de institutii europene? Nu cred ca e din cauza reglementarii, dereglementarii. E din cauza ca nu iti vine nici dracu sa locuiasca in Romania, nu ii lasa sotiile. Ca sa vina, trebuie sa fie infrastructura peste tot, trebuie sa fie euro, schenghen, trebuie sa fie scoala, spital calitativ, dupa vom ajunge si la distractii, prestigiu tarii, mai avem pana acolo.

  • „…specii au disparut, oameni inca mor de foame, zone poluate de om exista…sau astea nu cnteaza?”
   In opinia mea, numai „astea” conteaza!
   Viata este ceea ce avem mai pretios, nimic nu conteaza mai mult, nimic nu merita mai multa grija, atentie si devotament, absolut nimic altceva.
   Desigur, ecologistii pot parea defazati, anacronici si excesivi, nu mai mult insa decat ayatolahii tehnologiei, care investesc masiv in explorarea amanuntita a planetei Marte, ca eventuala destinatie de exil (macar de agrement, ca doar, gusturile nu se discuta…), sau unele elite religioase care inchiriaza avioane taxi pentru transportul „luminii” de la Ierusalim la Bucuresti.
   Care, dintre cele 3 categorii de mai sus, pare mai preocupata (prin actiuni concrete!!!), pur si simplu, de viata oamenilor aici si acum, adica in singurul moment real : prezentul?

   • @Ela – percepția asupra realității e problema. Știți dvs. despre bani privați folosiți pentru explorarea planetei Marte? Eu știu numai despre bani publici. Banii privați nu se cheltuie pentru așezări marțiene verzi pe pereți nici măcar atunci când sunt obținuți din contracte publice.

   • Dacă chiar credeți ce spuneți, de ce nu faceți ceea ce propovăduiți?!

    Locuința duneavoastră, hrana procesată pe care o cosumați, transportul de orice fel, îmbrăcămintea, cosmetiele, cuentul elctric oe care-l consumți, internetul, apa pe care o beți și cu care vă spălați preum și orice altceva din ceea ce vă încpnjoară consumă resursele prețioase ale plentei și generază poluare.

    Dacă chiar credeți în ceea ce spuneți tebuie să vă întoarceți la stilul de viată al omlui neolitic. Când începețî?! Sau să înțeleg că n-o să treceți niciodată cu adevărat la salvarea planetei rămânând cantonată strict în domeniul guițului progresist?

 9. Aplicați citatelor din Matei (un posibil copy-paste a unui manuscris…care spun unii pe la origini a inglobat și alte legende y compris prima epopee umană scrisă -Ghilghameș) aceiași valoare de adevăr ca și articolelor de prin revistele academice.
  Totuși, știința presupune ceva concepte simple.
  Chestionarea, e unul.
  1.În ipoteza unui Dumnezeu Unic , probabil ne vă lămuriți de ce lumea umană nu a avut acces instant la el și în același timp pe diferite continente. Y compris, ultimii indienii descoperiți în Amazon, nu citeau vreo Biblie scrisă în capitole.
  2.În ipoteza unui Apocalips religios și apoi selecție de tip lagăr, cei buni cei răi, prevestit și anticipabil, chiar evitabil prin rugăciuni, de ce unii au avut șansa să-și spele păcatele înainte și nu după.
  Etc.

  • ”Ultimii indieni descoperiți în Amazon” se închină probabil la copaci și la pietre, cam ăsta e drumul parcurs de societățile umane în cursul civilizației.

   În ipoteza unui Dumnezeu Unic, acesta ar trebui să dețină doar prerogativele comune pe care i le atriibuie religiile ”serioase” (creștinismul, buddhismul, islamul etc.). Religiile sunt construcții omenești, iar templele (bisericile, moscheile, whatever) sunt tot construcții omenești. Acest Dumnezeu Unic este de fapt un concept și nu ar trebui confundat cu profeții diverselor religii (Buddha, Iisus, Mahomed) care au fost oameni și au trăit o existență umană (mâncau, beau etc.)

  • 1. Nu v-a trecut prin cap faptul că „logica” dmneavoastră nu are nimic de a face cu cea a Lui Dumnezeu? Sunteți în postura cimpanzeului rănit căruia veterinarul încearcă să-i trateze rana. „Logica” maimuței îi dictează acesteia să nu se lase prostită de veterinar și să-și lingă rana până ce dă în septicemie și crapă. Maimuța care stă ceva mai rău cu „logica” și admite că veterinarul știe totuși ce face (cihiar dacă e de neînțeles pentru ea) scapă… Ați priceput?

   2. În viziunea creștină Apocalipsa nu e deloc un un final catclismic, ci e momentul în care binele învinge definitiv răul. Tot ce vă pot recomanda e să faceți tot posibilil să fiți de partea binelui cu acea ocazie. ȘI nu numai atunci…

 10. Poate ca ne nastem si murim incompleti atat ca indivizi cat si ca specie.Cel putin daca ne gandim la legile fizice,biologice,psihologice,sociale etcImi vine in minte totusi un paragraf din Geneza pe care nu pot sa-l reproduc exact insa idea era ca Trinitatea i-a alungat pe primii oameni din Rai,dupa ce mancasera din Pomul Cunoasterii pentru ai impiedica pe oameni sa manance si din Pomul Vietii si a devenii asemeni Divinitatii.Si apoi cea ce pare o limitare a noastra ca fiinte inteligente este de fapt si un atuu daca este sa dam crezare Darwinismului:dinozaurii au fost perfect afdaptati mediului lor dar nu au facut fata unei schimbari cataclismice spre deosebire de mamifere mai suple,mai flexibile.Intr-un oarecare grad noi avem capacitatea de predictie,”de a citi in globul de cristal” si atunci de ce sa nu incercam sa evitam ce putem evita(schimbarile climatice aici pe Pamant sau prin colonizarea altor Planete)Nu stiu daca sensul unei vieti sau al unei civilizatii se poate gasii in interiorul vietii sau civilizatiei respective sau in afara dar pare sa existe o oarecare „tendinta in Univers” de a evolua ,de a merge spre grade de complexitate din ce in ce mai mare!Nu cred ca suntem un accident al interactiunii atomilor,pare sa existe un fel de „Program” de evolutie!Viata,psihicul,constiinta par sa fie asemenea unor entitati incomplet structurate dar cu tendinta spre structurare spre atingerea perfectiunii(probabil niciodata atinse nici macar la scara unei serii de civilizatii care invata una de la alta).Cel putin „calea stiintifica” pare sa ne duca tot mai departe dar niciodata nu vom fi asemanatori Zeilor(imi vine in minte o posibila clasificare a civilizatiilor dupa gradul stapanirii energiei, ,clasificare a unui rus ce spunea ca cel mai avansat grad ar permite fiintelor inteligente respective de a fi asemeni Zeilor).Poate „Calea Mistica” ne-ar duce acolo unde nu ne-a mai permis accesul Divinitatea cand ne-a alungat din Paradis dar aceasta cale nu este usor de experimentat de cei multi,de comunicat,de urmat.In ultima varianta problema Sensului s-ar rezolva usor dar pana una alta ca unul ce nu a experimentat niciodata asa ceva imi ramane sa pendulez intre Stiinta si Religie,pe care nu le vad neaparat incompatibile chiar daca una nu duce la perfectiune iar cealalta o promite.Sunt incercari ale omului imperfect dorninc de asi depasi conditia de simplu „Anonim Venetian”!

  • dinozaurii au fost perfect afdaptati mediului lor dar nu au facut fata unei schimbari cataclismice spre deosebire de mamifere mai suple,mai flexibile

   Nu vreau să par pedant, dar adevărul biologic trebuie respectat, totuși:

   Catastrofa cosmică, din cauza căreia dinozaurii au dispărut subit, a creat o nișă biologică repede umplută de mamiferele moderne (Cenozoice). Cu alte cuvinte, mamiferele moderne (și noi înșine) nu au fost confruntate cu ceva similar evenimentului întâmplat acum 65 milioane de ani. De aceea, nu putem estima corect, din lipsă de probe, cât de „suple” și „flexibile” s-ar comporta mamiferele (și oamenii) dacă Pământul ar fi lovit din nou de un asteroid (am detaliat aici un posibil scenariu).

   Ceea ce știm cu certitudine despre comportamentul unor contemporani ai dinozaurilor este ilustrat de niște fosile vii, dare s-au perpetuat fără întrerupere din Carbonifer (360 milioane ani în urmă) până în prezent: gândacii de bucătărie. Povestea acestor creaturi misterioase este fascinantă și merită spusă.

   • Depinde cât de restrictive sunt definițiile pe care le aplicăm pentru mamifere și pentru dinozauri. În sens larg, dinozaurii au precedat mamiferele doar cu câteva milioane de ani, astfel încât au coexistat în ultimele 200+ milioane de ani și coexistă și în prezent.

    Clima a fost problema, asta pare să fi făcut mamiferele să preia dominația asupra planetei de la dinozauri. Și neocortexul pare să fi jucat un rol, mintea dinozaurilor a fost complet surclasată. În condiții de climă tropicală asta nu conta, era oricum destulă hrană și căldură chiar și pentru cei fără prea multă minte, dar în condiții de climă rece a contat.

    Cât despre supraviețuitori ai unor epoci de mult apuse, rechinilor pare să le meargă destul de bine și în ziua de azi, deși au fost de față atât la apariția dinozaurilor, cât și la apariția mamiferelor.

    • „Trinitatea i-a alungat pe primii oameni din Rai,dupa ce mancasera din Pomul Cunoasterii pentru ai impiedica pe oameni sa manance si din Pomul Vietii si a devenii asemeni Divinitatii…”–> Daca ar fi mancat si fructe din Pomul Vietii, oamenii ar fi gasit demult calea, adevarul si viata. Asadar, Divinitatea se teme de noi oamenii….

     ” “Program” de evolutie”–> intotdeauna am crezut ca Dumnezeu este programator :) Nu faceti decat sa confirmati ideea.

     • Tot ce se poate. Am susținut în mod repetat că nu există contradicții între evoluție și creștinism. Doar imaginea majorității oamenilor despre Dumnezeu necesită unele ajustări.

 11. Paste fericit Domnule Profesor si celorlati prezenti aici!Daca sunteti Catolici sau Protestanti sper ca urarea functioneaza retroactiv!

 12. Excelente articolele domnului profesor. Va urmaresc cu mare interes mai ales ca explicati intr-un mod cat se poate de clar cum o tema ca ecologia-incalzirea globala, curios cum e acceptata atat de facil de un nr. tot mai mare, este folosita la manipulare in scopuri politice si de alta natura . Imi imaginez cat de greu trebuie sa fie si sa va confruntati cu ea pe baza zilnica acolo in marele si „infailibil” sistem universitar din USA. Pare ca fiecare student de acolo are grave cosmaruri eco-apocaliptice. Este cutremurator cu cata usurinta se citeaza date, cercetari, prognoze, toate shareuite de pe FB si twitter, de catre oameni care nici macar nu stiu cati oameni traiesc pe Pamant, dar care stiu ca trebuie sa „actioneze” imediat, ca e „grav” asta in timp ce se urca in avioanele cu reactie si conduc masini cu motoare cu combustie interna. Dar mai nou se pare ca vitele sunt de vina, mai rau si decat toate celelalte „Satane” ecologice luate la un loc- vedeti doc. Cowspiracy, ar fi o comedie buna daca nu s-ar vrea a fi luat in serios! In continuarea citarii magiei numerelor sa ne amintim ca din „decalogul” ecologiei contemporane face parte si largul consens de 97% al oamenilor „de stiinta” asupra pericolului iminent de incalzire globala. Cand incerc sa dau si eu de un nume, prenume al acestor 97% tacere, , de ce nu se strang toti intr-o zi sa faca o conferinta domnule, daca e asa de grava?! Sa vina cu date, cu masuri, cu QAs. Sa stim macar ce ne asteapte. Asa ne multumim sa raspandim panica pe net, sa ne ingrjoram 5 min. pe zi ca distrugem „mama” Natura si apoi sa mergem la Mc Donald’s sa ne luam portia de Big Mac. Nu multumesc, nu ne trebuie ecologisti de „weekend”. Dar daca se continua in ritmul asta peste cateva decenii se va ajunge la stadiul ipocriziei maxime care cred ca va fi adevarata cauza a celei de-a sasea extinctii.

 13. Einstein: Nu sunt un ateist

  În 1929, George Sylvester Viereck, un poet germano-american, i-a luat un interviu lui Albert Einstein în apartamentul său din Berlin. Poetul l-a întrebat direct pe savant dacă crede în Dumnezeu. Einstein a răspuns:

  Nu sunt un ateist. Problema implicată aici este prea vastă pentru mințile noastre limitate. Suntem în situația copilului care intră într-o bibliotecă imensă, plină cu cărți în toate limbile. Copilul știe că cineva a trebuit să scrie acele cărți. Dar nu știe cum au fost scrise. Nu înțelege limbile în care au fost scrise. Copilul are o vagă suspiciune că există o ordine în aranjamentul acelor cărți, dar nu știe ce fel este. Aceasta, mi se pare, este atitudinea chiar și a celor mai inteligenți oameni cu privire la Dumnezeu. Noi vedem universul ordonat minunat și supus unor legi, dar avem o vagă înțelegere a acelor legi.

  „What Life Means to Einstein”, Saturday Evening Post, October 26, 1929

 14. Imi amintesc de Marmureanu de la IFP cand ne arata „pisica” si speria lumea in fiecare an ca vine un iminent cutremur. Atunci guvernul, mai trimitea niste bani la institut si cutremurul se „amana” pentru anul urmator. La fel si cu tipii astia apocaliptici (razboinicii luminii); sunt precum trambitele ecologistilor si inginerilor de la Siemens care instaleaza „moristi” pe campii pentru a semna contracte si pentru a face miliarde. Insa da bine peisajului sa vezi centrale eoliene.

 15. „Apocalipsa este o chemare la speranță bazată pe credință, nu pe optimism.” +
  „De aceea, imaginația noastră nu poate rămâne insensibilă la fascinația pe care o exercită utilizarea simbolică a numerelor…”
  Asa este…si as extinde logica la intreaga Biblie, nu doar la acest capitol.
  De aceea, pentru mine „6” reprezinta exact opusul extinctiei, disparitiei umanitatii si altor catastrofe ireversibile.
  Creatia a durat 6 zile, in a 6a zi a fost creat omul (nu si femeia ;) ), dupa fiecare din aceste „zile” productive, Creatorul si-a exprimat multumirea fata de ceea ce a realizat in absolut fiecare din ele, imposibil deci ca „6” sa-mi inspire altceva decat viata, speranta si bucurie!
  Noi insine, oamenii de azi ca si cei de ieri, ne impartim timpul, adica viata noastra concreta, tot in baza „6”!
  Faptul ca stiintifici, aparent incontestabili, au definit fenomenul extinctiei (…) si au decis ca am ajuns la a 6-a, nu inseamna altceva decat ca au numarat corect de la 1 la 6. Bravo, lor!
  As dori totusi sa remarc ca extinctia nu inseamna automat sfarsitul cataclismic, respectiv disparitia vietii, ci si regenerarea ei, ca proces indispensabil evolutiei (Shiva, Parte indisociabila a Trinitatii in Hinduism).
  Alti eruditi, dupa care ne-am afla in anul 5778 de la prima „zi” a Creatiei au calculat ca in anul 6000, deci peste vreo 200 de ani, adica maine!!! :) , omenirea va ajunge sa traiasca in fraternitate deplina…(Amin)
  Recunoasc ca ma fascineaza mai mult aceasta varianta a viitorului, calculat in aceeasi baza „6” ;)

  • De aceea, pentru mine “6″ reprezinta exact opusul extinctiei, disparitiei umanitatii si altor catastrofe ireversibile.

   Problema apare atunci când 6 se repetă de trei ori: În cartea Apocalipsei (13:18) numărul 666 are semnificații speciale, binecunoscute.

   • Citind pasajul pe care mi l-ati indicat, am inteles ca exista o mare diferenta intre „semnificatii binecunoscute”, si „semnificatii cunoscute bine” ;)
    Cu toate ca indemnul evanghelistului e foarte clar „Aici este intelepciunea. Cine are pricepere sa socoteasca numarul fiarei, caci este un numar de om….”, putini sunt cei care il urmeaza. Probabil, pentru ca sunt convinsi ca nu mai au nimic de invatat?
    Or, daca ne-am aminti ca autorul Apocalipsei, ca si traducatorii NT, foloseau alfabete (ebraic si grec) in care literele aveau corespondente numerice, am intelege ca 666 este valoarea numerica a cuvintelor definind diferiti lor dusmani, comuni si punctuali! (de ex Imperiul Roman, Romanii, Neron Kaesar, au valoare numerica 666!)
    Aici este subtilitatea : dusmanii, ca si „fiara”, sunt momentani, nu eterni si nici invincibili!
    Doar Creatorul Suprem este etern, omnipotent, omniprezent si invincibil. Acesta e singurul adevar absolut.
    Restul, sunt pentru antrenarea intelectului, calitatilor sufletesti si a creativitatii fiecaruia dintre noi. Cat timp traieste, omul trebuie sa aiba incredere in forta sa vitala, singura si cea mai puternica arma posibila, si sa o exprime in actiuni concrete!
    Astfel, Apocalipsa poate fi interpretata ca un avertisment, o atentionare cu privire la diferitele obstacole (satan = obstacol, in ebraica) de…evitat (mai bine, decat de luptat contra), si nu doar ca un sfarsit ineluctabil al omenirii care, oricum, va fi invinsa de „rau”! E absurd…
    Desigur, nimeni nu este in masura sa patrunda toate misterele vietii, ceea ce e o veste buna, dar asta nu inseamna ca e interzis sa cautam motive reale de speranta, incredere si incurajare.

 16. Ca niste trogloditi propovaduiesc apocalipsa folosindu’se de cifre si notiuni nu mi se pare interesant…

  E trist insa ca ne aflam in plin Anthropocene extinction, cand rata de disparitie e de 100-1000 de ori mai mare decat rata acceptata drept naturala

  Dispar specii, padurea tropicala, recifele de corali, ozone layer, oceanele poluate si acide, solul fertil distrus, desertificare, CO2/incalzire globala

  Or sa ramana numai miliardele de negri si asiatici sa se manance intre ei, rumeniti la temperaturi medii de 40+

 17. Referitor la textul postat de mine mai sus, pe blogul meu dl Florin Dragos Minculescu in 14.12.2016, 23:45 imi comunica ceva extraordinar de interesant , eu neobservand aceasta informatie pana azi :
  153 tradus in limba aramaică înseamnă eu sunt

 18. Distinse domnule Profesor !
  Va urmaresc de mult timp,cu multa admiratie !
  Desi randurile mele pacatuiesc prin intraziere , imi permit sa va scriu, deoarece, chiar daca disputa cu cei ce sustin argumentele incalzirii globale nu se vor termina prea curand, indeosebi datorita orgoliilor „puse in joc” , totusi , cand e vorba de putinii cercetatori romani implicati direct in fenomen , mai ales din diaspora, nu am putea trece usor peste cercetarile lor ; concret, imi permit sa va prezint studiul domnisoarei Antonia Dancila, de la universitatea Edinburgh, de pe site-ul domnului Marius Cosmeanu, un reputat jurnalist mai putin cunoscut…
  Citez, fara comentarii, cateva detalii tehnice :
  „Gheața reprezintă pentru urșii polari un spațiu de odihnă, de vânat și de educare a puilor. Dar încălzirea globală din ultimele decenii (care e de două ori mai intensă în Oceanul Arctic față de media globală) a dus la dispariția a 30-40% din suprafața gheții. Acest trend este prognozat să se intensifice și, până în 2050, va duce la dispariția totală a gheții de pe mare. Văduviți de spațiul lor principal de vânat și de odihnă, urșii polari sunt, astfel, o specie în pragul extincției. Orice imagine optimistă, care îi are ca protagoniști și de care ne bucurăm astăzi, este doar o amintire dureroasă a ceea ce în curând nu va mai fi, a ceea ce am distrus cu mâna noastră.

  Dintotdeauna am fost fascinată de științele marine și acest lucru s-a văzut din proiectele în care m-am implicat în liceu și în studenție, din tema dizertației din anul 4 și din relațiile profesionale pe care mi le-am întemeiat. Așa că la începutul anului IV, profesorul Raja Ganeshram, o somitate în domeniul biogeochimiei marine mondiale, mi-a propus să mă alătur echipei sale care studiază dinamica nutrienților în Oceanul Arctic și sensibilitatea acestora la schimbările climatice. Nu mi-a trebuit mult să-mi dau seama că aceasta este șansa vieții mele, iar în septembrie 2016, mi-am început doctoratul cu tema: Nitrogen cycling in the warming Arctic Ocean.

  Acum sunt în anul doi de doctorat și analizez ciclul nitrogenului în Oceanul Arctic, importanța sa în susținerea productivității biologice, cât și sensibilitatea sa la modificările climatice. Nitrogenul în formă anorganică dizolvată (nitrați, nitriți, amoniu) este esențial pentru întreținerea vieții marine. Producătorii primari (planctonul) au nevoie să absoarbă acești nutrienți într-o concentrație exactă pentru a putea produce materie organică prin procesul de fotosinteză. De această materie organică depinde întreg ecosistemul marin, de la zooplancton, până la balene, foci și urși polari. Oceanul Arctic conectează oceanele Pacific și Atlantic, iar procesele biogeochimice care au loc aici controlează bioproductivitatea oceanelor lumii. Dar odată cu încălzirea climatică, gheața de la suprafața oceanului Arctic se topește și schimbă densitatea apelor. Acest lucru duce la modificări în regimul de amestec dintre diferite mase de apă și la diferite concentrații de nutrienți disponibili pentru plancton. În plus, odată schimbat regimul de precipitații, creșterea debitelor riverane care aduc mai mulți nutrienți în zonele de coastă și modificări în speciile autotrofice care populeaza apele Arctice complică înțelegerea acestui nutrient și a rolului pe care îl va juca în biochimia Oceanului Arctic odată cu încălzirea globală.

  Proiectul meu este unicat în sensul că analizează din punct de vedere chimic (concentratia de nutrienți, oxigen dizolvat, alcalinitate, izotopi (¹⁵N si ¹⁸O) ai nitraților și ai apei (¹⁸O), etc.) și fizic (temperatură, salinitate, curenți etc.) apele din centrul și sudul Oceanului Arctic (am probe de apă chiar și de la 89.99°N). În prezent, sunt singura persoană din lume care are date de izotopi ai nitraților din această regiune. O mare parte din proiectul meu se axează pe acești izotopi, pentru că ei oferă o imagine integrată în timp și spațiu a fluxurilor de nutrienți și pot face diferența dintre diferite procese care modulează bagajul de nutrienți dintr-un bazin oceanic (de exemplu, pot diferenția între procese care produc nutrienți precum fixarea biologică a azotului, procese care îi consumă, precum denitrificarea, și procese prin care acești nutrienți sunt reciclați, precum nitrificarea). Odată ce înțelegem ce procese vor domina masa nitrogenului într-un ocean mai cald, înțelegem ce se va întâmpla cu biochimia acestor ape și, astfel, putem genera scenarii de evoluție care mai apoi să fie integrate în politici climatice și eventual în schimbări legislative. Așadar, miza este mare, mai ales că afectați nu vor fi doar dragii de urși polari, dar și noi, oamenii, din moment ce schimbările Arctice au repercusiuni globale.”
  http://savantgarde.ro/cel-mai-bun-savant-cu-blitz-antonia-doncila/

  Asteptand raspunsul dumneavoastra, va marturisesc sincer ca mi-as dori in presa romana polemici „cordiale” intre sustinatorii si adversarii fenomenului incalzirii globale !
  Va multumesc !

  • Vă mulțumesc pentru atenția cu care urmăriți articolele mele și sper să nu vă dezamăgesc nici în continuare :-)

   Referitor la semnalarea unui articol dintr-un blog românesc:

   – Nu există nici un studiu al Antonia Dancila, de la universitatea Edinburgh – este „work in progress”. După ce va fi peer-reviewed și publicat, voi putea să discut despre el;

   – Când citesc o declarație teribilistă de genul „sunt singura persoană din lume care are date de izotopi ai nitraților din această regiune”, mi-aduc imediat aminte de magistrul Mihai Ursachi, care a publicat o faimoasă poezie despre „Un om din Tecuci avea un motor, dar nu i-a folosit la nimic”.

   – Legătura dintre studiul izotopilor nitraților din Oceanul Arctic și dispariția urșilor polari din cauza încălzirii globale este non-factuală, mult trasă de păr pentru a îngâna mai bine melodiile corecte politic. Pariez că dacă mâine unul dintre studenții mei va declara (teribilist) că „studiez influența paralelismului șinelor de tren asupra ciclului menstrual al găinilor prin prisma dilatării șinelor din cauza încălzirii globale”, vă asigur că se vor găsi „reputați jurnaliști” care să imortalizeze pe blogurile lor această extraordinară idee de cercetare și, mai mult chiar, se vor aloca și fonduri de cercetare la vreo universitate din Scoția sau altă parte.

   – „Dragii de urși polari” o duc bine mersi, au supraviețuit încălziri globale în trecut și nu se întrevăd șansele dispariției lor prea curând.

   – Cu riscul autocitării, vă invit să (re) citiți articolul meu recent: O nouă manipulare à la Gasland – Ursul polar care moare din cauza încălzirii globale

   – Se poate citi cu mult folos și raportul unei specialiste adevărate în zoologia urșilor polari: Crockford, S.J., 2018, State of the Polar Bear Report 2017, Global Warming Policy Foundation Report #29, London.

 19. Apocalipsa nu este nimic altceva decât o descriere a transcendenței.
  Traversarea dimensiunii carnale și a identificărilor cu aceasta prin intermediul mentalului este urmată de pacea care, în cele din urmă și ea va fi traversată.
  Pentru ființa aflată în zorii conștientizării, primul testament este definitoriu. Existența este pur mentală, rațională, logică și este supusă principiilor cauză- efect și legilor compensației : ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.
  Al doilea testament cuprinde dimensiunea mai profundă a ființei, dimensiunea emoțională. Și este etapa pregătitoare etapei finale.
  După conștientizarea celor două dimensiuni, urmează conștientizarea celei de-a treia dimensiuni, cea etern neîncepută, spațială. Ce altceva este omniprezent, imuabil, atemporal decât spațiul în care formele se petrec?! Unde poate fi mai “ multă pace” decât în spațiu? Formele pot avea manifestări contradictorii, spațiul nu. Spațiul este, în termeni cantitativi mult mai prezent decât forma. Științific este dovedit că în univers formele au o pondere de 0, 4 % ( sau 0, 6, nu mai știu cu exactitate ), restul de peste 95 % fiind spațiu pur. Sunt zone în univers unde s- a constatat că e nevoie de parcurgerea unor distanțe uriașe ( 10 ani lumină ) pentru a aduna câteva particule de materie pentru a compune o moleculă.
  Revenind la apocalipsa, pentru ființa a cărei conștiența este “ limitată “ la dimensiunea mentalului și emoționalului, apocalipsa reprezintă un dezastru. Pentru ființa al cărui grad de conștiență este ridicat, apocalipsa nu este nimic altceva decât, procesul revelației, respectiv conștientizarea dimensiunii spațiale a propriei ființe, dimensiunea care aduce cu sine pacea de o mie de ani. Această experiență este însă tranzitorie, finalul reprezentând însăși conștiența, pentru că este ( și ) de sine subiectivă și este simbolizat prin războiul final de după pacea de o mie de ani.
  Trinitatea este un simbol foarte puternic în acest sens. Fiul este dimensiunea carnală, Duhul este dimensiunea spațială, de pace, de iubire, de legătură, iar Tatăl este dimensiunea conștienței, reprezentată printr-un ochi.
  :)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Constantin Crânganuhttp://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/cranganu/
Constantin Crânganu este profesor de geofizică și hidrogeologie la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului. Între 1980 și 1993 a fost asistent și lector de geofizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de geografie-geologie. În 1993 a fost declarat câștigătorul primului concurs național din România post-comunistă pentru prestigioasa bursă Fulbright oferită prin concurs de Congresul SUA. În calitate de Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma el a efectuat cercetări fundamentale și aplicative despre suprapresiunile din bazinele sedimentare, fluxul termic și căldura radioactivă din crusta terestră, identificarea stratelor cu conținut de gaze în gaura de sondă, exploatarea printr-o metodă personală a zăcămintelor neconvenționale de hidrați de metan etc. După mutarea în 2001 la City University of New York, profesorul Crânganu a început o nouă direcție de cercetare: implementarea metodelor de inteligență artificială în studiile de petrofizică și hidrogeologie. Pentru activitatea sa în acest domeniu de pionierat a fost nominalizat la ENI Awards 2012 și a primit o ofertă din partea editurii Springer de a publica o carte reprezentativă pentru acest domeniu cutting-edge. Cartea, intitulată Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, a apărut în 2015. În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o performanță foarte rară) și a desfășurat activități de cercetare la fosta sa Universitate din Iași. Ultima carte publicată este Climate Change, Torn between Myth and Fact, Cambridge Scholars Publishing, hard cover în 2021, soft cover în 2022. ___________________________________________________________________________________ DISCLAIMER: Profesorul Constantin Crânganu nu lucrează pentru, nu oferă consultanță, nu deține acțiuni și nu primește finanțare de la nicio companie sau organizație care ar putea beneficia de pe urma acestui articol și nu a dezvăluit nicio afiliere relevantă în afara poziției sale academice.

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro