luni, decembrie 11, 2023

A patra tranziție energetică și durerile facerii

Istoria civilizației umane este și o istorie a tranzițiilor energetice – o suită de tehnologii disruptive care au marcat indelebil stadii distincte de dezvoltare economică, socială, culturală etc. În principiu, umanitatea a cunoscut trei tranziții energetice majore și se chinuie acum să dea startul celei de-a patra.

Prima a fost stăpânirea focului, care a permis oamenilor eliberarea de energie primită de la soare prin arderea biomasei, a cărei cantitate era limitată de fotosinteză. Cu ajutorul focului, oamenii au început să mănânce mai bine, să locuiască mai confortabil și să se apare mai eficient de animale. Stăpânirea focului a însemnat una dintre cele mai impresionante reușite ale speciei noastre, separând definitiv oamenii de restul mamiferelor cu aprox. 800.000 ani în urmă.

A doua tranziție a avut loc acum 10.000 -12.000 ani, odată cu inventarea agriculturii, care a transformat și concentrat energia solară în hrană (energie chimică). Trecerea de la căutarea itinerantă a hranei la producerea ei sedentară, cuplată cu domesticirea animalelor, a eliberat oamenii pentru alte activități decât subzistența și a condus la nașterea marilor culturi, societăților organizate și a conștiinței istorice. În această a doua perioadă, care s-a încheiat cu doar câteva secole în urmă, animalele din gospodării și populațiile umane mai mari furnizau și ele energie, sub forma puterii musculare.

A treia tranziție energetică, de la combustibili biologici și puterea animală la combustibilii fosili, a creat lumea modernă de azi și prima civilizație globală adevărată. Revoluția industrială – emblema majoră a acestei tranziții – a fost revoluția cărbunilor, petrolului, gazelor naturale și a mașinilor care au folosit acești combustibili pentru a produce energie electrică, termică sau cinetică.

În prezent, lumea se confruntă cu cea de-a patra tranziție energetică: o renunțare subită, în doar câteva decenii, la combustibilii fosili, și înlocuirea lor cu surse de energie care nu emit dioxid de carbon. Practic, se revendică o întoarcere în timpurile pre-industriale printr-o revenire la fluxurile de energie actuale ale soarelui, în locul celor istorice, care, cu milioane de ani în urmă, s-au materializat în depozite de cărbuni, petrol și gaze naturale.

Durerile facerii

A patra tranziție energetică se deosebește de primele trei în mai multe aspecte.

1. Istoric privind lucrurile, oamenii au tranzacționat, de regulă, surse de energie relativ slabe, cu densitate energetică (MJ/kg) sau densitate de putere (W/m^2) mici, pentru sursele care produceau mai multă energie per kg sau putere per metru pătrat (Fig. 1).

De la lemne, paie, tufișuri, crengi rupte din copaci (densitate de putere sub 10 W/m^2), s-a trecut la cărbuni (densitate de putere între ~500 – 20.000 W/m^2) și, finalmente, la hidrocarburi (densitate de putere între ~100 – 35.000 W/m^2). Prin comparație, biocombustibilii tip etanol, pădurile, energia eoliană și cea solară sunt notorii pentru densitățile lor de putere mici și foarte mici (~ 2 – 100 W/m^2).

Fig. 1. În trecut, oamenii au folosit surse de energie cu o densitate a puterii mai mare, care produc mai multă energie per unitatea de masă și necesită mai puțin teren pentru a o produce. Energiile regenerabile (verzi) au o densitate mai mică decât combustibilii fosili (bruni). Aceasta înseamnă că actuala mișcare către adoptarea pe scară planetară a energiilor regenerabile va crește considerabil amprenta producției de energie la nivel mondial (suprafețe de producție mai mari și densitate a puterii mai mică), împiedicând în același timp o expansiune a energiei nucleare.

Actuala paradigmă, aflată pe frontispiciul tuturor mișcărilor ecologiste din ultima vreme, proclamă inversarea acestui trend istoric și întoarcerea la surse de energie slabe ca densitate, intermitente, nescalabile și scumpe fără subvenționări. De ce? Pentru că, în opinia ecologiștilor, asta ar fi soluția principală de control a emisiilor antropogene de CO2.

Consecința majoră a proclamatei inversări de densitate energetică va fi obligativitatea alocării unor suprafețe de teren de 100 sau chiar de 1.000 ori mai mari pentru producția de energii regenerabile decât în prezent.[i]

În articolul meu precedent, am exemplificat impacturile uriașe asupra agriculturii, biodiversității și calității mediului din SUA dacă cea de-a patra tranziție energetică va avea loc până în 2050:

În locul celor 58.000 de turbine pe care le posedă acum, Statele Unite ar avea nevoie de aproximativ 14 milioane de turbine, fiecare cu o înălțime de 120 de metri și fiecare capabilă să genereze 1,8 megawați la capacitate maximă, când vântul suflă cu viteza corespunzătoare.

Presupunând o suprafață ocupată de cel puțin 6 ha, acele turbine ar necesita aproximativ 910.000 km pătrați! Aceasta este mult peste dublul suprafeței Californiei – fără a include liniile de transmisie! Milioanele de elice ale turbinelor eoliene vor măcelări milioane de păsări răpitoare, alte păsări și lilieci, pe vaste întinderi ale Americii.

Fabricarea acestor turbine eoliene ar necesita ceva de ordinul a 4 miliarde tone de oțel, cupru și aliaje pentru turnuri și turbine; 8 miliarde de tone de oțel și beton pentru fundații; 4 milioane tone de pământuri rare pentru motoare, magneți și alte componente; 1 miliard tone de materiale compozite pe bază de petrol pentru învelișurile și palele turbinelor; plus cantități masive de piatră și pietriș pentru milioane de kilometri de drumuri de acces la turbine. Conectarea parcurilor eoliene și a orașelor americane cu liniile de transmisie de înaltă tensiune ar necesita și ele mai multe materii prime și mai multe milioane de hectare.

Toate aceste materii prime vor trebuie extrase din mine, prelucrate, topite, fabricate sub formă de produse finite și expediate în întreaga lume. Obținerea acestor materii prime va necesita extragerea a sute de miliarde tone de roci și concasarea a zeci de miliarde tone de minereu în sute de noi mine și cariere.

Fiecare pas în acest întreg proces ar necesita cantități masive de combustibili fosili, deoarece turbinele eoliene și panourile solare nu pot opera echipamente de deplasare și săpare a minelor și nici nu produc constant căldură suficient de mare pentru a topi siliciu, fier, cupru, pământuri rare sau alte materiale.[ii]

2. Pentru aprecia mai bine dificultățile cu care se confruntă cea de-a patra tranziție energetică, voi folosi o analogie cu faimoasa observație făcută de Tolstoi în paragraful cu care se deschide Anna Karenina:[iii].

Toate familiile fericite se aseamănă între ele. Fiecare familie nefericită, însă, este nefericită în felul ei”.

Analogia se referă la viteza și ușurința aparentă cu care sunt implementate tranzițiile energetice în unele țări vs. tranzițiile complicate, prelungite și întârziate cu care se confruntă alte țări. Ambele situații sunt specifice și intrinsec legate de circumstanțe sociale, economice, ecologice și tehnice unice.

În Olanda, giganticul zăcământ de gaze naturale Groningen, extins în nordul țării pe circa 900 km pătrați, a fost descoperit lângă Slochteren pe 22 iulie 1959, iar primul transport de gaze a avut loc în decembrie 1963. În scurtă vreme, gazele din Groningen au revoluționat balanța energetică a țării pentru că, după ce virtual toate industriile și locuințele s-au convertit la noua energie, au mai rămas resurse importante și pentru export. Olanda a devenit exemplul ideal al unei economii avansate care a tranziționat rapid la folosirea unei noi surse bogate de energie.

Într-o altă categorie, se înscrie Kuwaitul, unde dezvoltarea industriei petroliere a început în 1934, când Kuwait Oil Company a primit concesiune de exploatare, împreună cu APOC (Anglo-Persian Oil Company, devenită mai târziu BP) și cu Gulf Oil.

La vremea aceea, Kuwaitul era un protectorat britanic sărac, cu o suprafață mai mică decât jumătate din cea a Olandei, cu un singur oraș, cu o populație sub 100.000 locuitori, cei mai mulți nomazi. Exporturile tradiționale de perle, cai, mirodenii și cafea erau într-un declin pronunțat. Concesiunea de exploatare s-a semnat pe 23 decembrie 1934 și după patru ani, pe 23 februarie 1938, a fost descoperit un zăcământ uriaș de țiței, al-Burqān, al doilea din lume ca mărime după gigantul al-Ghawār din Arabia Saudită.

În 1946, când și-a început exporturile, Kuwaitul producea circa 800.000 tone de petrol; după un an, 2,25 milioane tone; iar în 1965, cu o producție de 100 milioane tone, țara a depășit Arabia Saudită, devenind al patrulea producător mondial, în spatele SUA, URSS și Venezuela.

Pentru Kuwait, tranziția energetică a însemnat avansarea, într-o singură generație, de la o societate premodernă, dependentă de importurile de lemn, mangal și kerosen, la o superputere petrolieră.

Dar ritmul tranziției nu este același în cazul țărilor mari și bogate. Comparația între Olanda și Marea Britanie este grăitoare.

Primele descoperiri de gaze naturale în sectorul britanic al Mării Nordului au fost făcute de BP în 1965. Dar, în ciuda intenselor lucrări de explorare și exploatare a zăcămintelor bogate și situate aproape de suprafață, Marea Britanie nu a putut nici măcar în 30 ani să obțină ceea ce Olanda a obținut într-un deceniu: cota de gaze naturale, folosite ca sursă primară de energie, era de 5% în 1970 și doar după 30 ani a crescut la circa 39%.

Cauzele principale ale diferențelor de performanță dintre Olanda și Marea Britanie se regăsesc în volumele absolute de gaze cerute de cele două sisteme naționale (220 Mtoe/an în Marea Britanie vs. 60 Mtoe/an în Olanda). Apoi, Marea Britanie ar fi trebuit să închidă numeroase termocentrale pe cărbuni pentru a le înlocui cu altele bazate pe gaze.

O altă ilustrare a „chinurilor facerii” cu care se confruntă cea de-a patra tranziție energetică are în centrul comparațiilor Germania. În 2000, combustibilii fosili furnizau 84% din energia țării. A urmat apoi o campanie istorică, incluzând din 2010 Energiewende, în cursul căreia s-au construit 90 GW de surse de energii regenerabile, suficiente pentru a înlocui electricitatea produsă. Suma cheltuită depășește 500 miliarde dolari. Dar pentru că germanii văd soarele doar 11% din timp, țara este încă „alăptată” de termocentralele care ard combustibili fosili: în 2017, aceștia produceau încă 80% din energia consumată. O a patra tranziție energetică a fost probabil bine gândită și implementată, dar beneficiile ecologice sunt minime. S-au scremut munții și s-a născut un șoricel…, ziceau strămoșii noștri.

3. Viteza de adoptare și implementare a unor tehnologii disruptive în trecut nu este un exemplu ideal pentru actuala tranziție energetică spre energiile verzi. Va fi extraordinar de dificil să restructurăm civilizația industrială și postindustrială modernă, o enormă consumatoare de energie, substituindu-i baza fosilă bicentenară cu una formată exclusiv din surse non-fosile.

De exemplu, inventarea și proliferarea motoarelor cu combustie internă, respectiv a autovehiculelor (parte esențială a celei de-a treia tranziții energetice) s-a petrecut într-un interval de timp relativ scurt (câteva decenii), cu începere din anii 1880. O cauză majoră a fost, în opinia mea, existența cvasi-simultană a unor genii numite Nicolaus August Otto, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, Karl Friederich Benz, Rudolf Diesel, Henry Ford or Louis Chevrolet. O listă asemănătoare de genii ale energiilor eoliene și solare îmi este necunoscută.

Apariția tractoarelor pe ogoarele americane și a automobilelor pe străzi a condus la declinul rapid al tracțiunii cabaline începând din anul 1915, cu toată împotrivirea acerbă a proprietarilor de cai și a fermierilor producători de furaje. Tranziția de la transporturile cu tracțiune animală la cele propulsate de motoare folosind combustibili fosili nu a beneficiat de taxe pe excrementele animalelor care propulsau trăsurile și nici de subvenții guvernamentale generoase. Din nefericire, cea de-a treia tranziție energetică nu s-a terminat încă în multe sate românești, unde transporturile cu cai sunt predominante.

Un alt exemplu: Invenția telefonului în 1876 de către Alexander Graham Bell a revoluționat modul de comunicare între oameni. Rând pe rând, au apărut telefoanele cu centraliste, cu disc rotativ, cu butoane și celulare. Dar un singur geniu, Steve Jobs, și o singură compania, Apple, au produs, cu doar 12 ani în urmă, o schimbare disruptivă, paradigmatică, prin inventarea telefonului inteligent, cu ecran tactil.

Ce a urmat în ultimii 12 ani? O explozie comunicațională planetară, alimentată de cea mai rapidă penetrare a unui obiect din întreaga istorie a umanității. Circa 4 din cele 7,5 miliarde de locuitori ai planetă posedă azi un telefon inteligent pentru că oamenii sunt animale sociale și doresc să bârfească, să critice ori să-și facă selfies pe care să le publice pe multiple rețele de socializare. Credeți că a fost nevoie de vreo taxă pe vechile tipuri de telefoane sau că a fost vreun guvern care a oferit subvenții generoase firmelor producătoare de telefoane inteligente? Nu, tranziția de la telefonul lui Bell la telefonul lui Jobs a fost dictată și controlată de R&D și de forțele pieţei. Nu a fost nevoie de niciun IPCC al telefoanelor și nici de activiști pro-Apple care să interogheze patetic pe deținătorii vechilor tipuri de telefoane How dare you?

Dacă cea de-a patra tranziție energetică vrea să termine chinurile facerii și să nască, în sfârșit, mult doritul copil non-emițător de CO2, atunci exemplele de mai sus ar trebui urmate. Am mai scris și repet încă o dată: Cei care sunt așa de îngrijorați de emisiile de carbon să propună și să susțină cercetarea și dezvoltarea acelor tehnologii „verzi” care în final să devină capabile să surclaseze energiile fosile ca preț, abundență, disponibilitate și scalabilitate. În acel moment, sunt convins că toată lumea se va repezi să le folosească și să arunce la lada de gunoi a istoriei combustibilii fosili, fără ucazuri guvernamentale sau apeluri disperate de genul How dare you?… Așa cum în prezent o linie telefonică fixă a devenit o relicvă trimisă în doar 12 ani la muzeul obiectelor nefolosite pentru că a fost înlocuită benevol cu un telefon inteligent, la fel se va întâmpla și cu actualele pompe de benzină, motorină, ori kerosen, al căror loc pe autostrăzi, aeroporturi, porturi și ogoare va fi luat de noile stații de alimentare cu energie eoliană sau solară.

Dar până atunci, cu regret trebuie să anunț pe fanii energiilor verzi că ponderea vânzărilor mondiale de SUV-uri s-a dublat între 2010 și 2018. În acest ritm, SUV-urile ar putea adăuga aproape 2 milioane de barili pe zi la cererea globală de petrol până în 2040, anulând economiile de combustibili fosili produse de cele aproape 150 de milioane de mașini electrice. Mai mult, SUV-urile au fost al doilea mare contribuitor la creșterea emisiilor globale de CO₂ cu începere din 2010, după sectorul energiei electrice, dar înaintea industriei grele, a camioanelor și a aviației.[iv]

Oare de ce nu a apărut încă un Steve Jobs al transporturilor electrice, unde prezența unor superbaterii capabile să ofere aceeași sau o mai lungă distanță parcursă cu o singură încărcare rapidă, similară cu umplerea unui rezervor de benzină? Dacă această superbaterie ar fi disponibilă pe piață, fiabilă și la un preț competitiv, credeți că ar mai fi nevoie de amenințări apocaliptice din partea IPCC, ONU, sau diverși activiști ecologici? Ați mai vedea pe stradă semiremorci electrice, bune doar să care puțin mai mult decât greutatea propriilor baterii? Eu cred că nu.

Din păcate, în ciuda anilor de speranță și promovare intensă, mediatică și politică, vântul și soarele produceau în 2018 sub 7% din mixul energetic mondial[v]. Și aceasta se întâmplă, după părerea mea, pentru că tehnologiile esențiale necesare să producă energii regenerabile în cantități masive – fie ele superbaterii ori celule solare supereficiente – au avut parte doar de îmbunătățire lente și non-disruptive. De aceea, dacă cea de-a patra tranziție energetică nu va avea un Steve Jobs cu al său iPhone, mă tem că „durerile facerii” se vor prelungi multe decenii, dincolo de 2030 sau 2050.

4. Pentru a curma „chinurile facerii”, tranziția de la combustibili fosili la energii regenerabile va trebui să găsească soluții concrete și necostisitoare pentru înlocuirea actualelor consumuri de cărbuni, petrol și gaze. Asta înseamnă reduceri de miliarde de tone de materii prime. De exemplu, în prezent, omenirea extrage și folosește peste 7 miliarde tone de cărbuni anual. Cu ce și când îi înlocuim? Va dura timp și „chinurile facerii” vor fi înlocuite cu dureri economice crunte. Dacă în SUA, de exemplu, cărbunii au fost parțial înlocuiți cu gaze de argilă, care au o amprentă de carbon mai mică, ce se va întâmpla însă în China și India? Deocamdată, știm doar ce au declarat recent indienii: „Cărbunele va fi combustibilul nostru no. 1 până în 2040”.

„Durerile economice” ale celei de-a patra tranziții energetice sunt incomparabile cu cele suferite de proprietarii de cai și de fermierii producători de furaje în timpul tranziției precedente. Analizele de tip costuri-efecte estimează că renunțarea la combustibilii fosili și înlocuirea loc cu energii verzi se va solda cu un eșec răsunător. Două exemple:

Profesorul William D. Nordhaus, singurul economist ecologist onorat cu Premiul Nobel, a estimat în 2017 că pierderile economice impuse de limitarea încălzirii globale la 3°C vor reprezenta aproximativ 2% din PIB-ul global.[vi]

În 2018, estimări mai detaliate au avansat pierderi mult mai substanțiale – 9,8% din PIB-ul global- pentru aceeași limitare a încălzirii globale cu 3°C.[vii]

Dacă se merge pe atingerea unui obiectiv de două ori mai ambițios – o încălzire cu numai 1,5°C față de nivelurile pre-industriale, așa cum cere Acordul climatic de la Paris – pierderile economice mondiale vor fi indiscutabil mult mai mari. Iar realizările? O analiză a angajamentelor semnate la Paris în 2015 este foarte pesimistă:

Toate politicile climatice propuse de SUA, China, UE și restul lumii, puse în aplicare de la începutul anilor 2000 până în 2030 și susținute de-a lungul secolului vor reduce probabil creșterea temperaturii globale cu aproximativ 0,17°C în 2100.[viii]

Ca și în cazul Germaniei, remarca lui Horațiu se aplică și aici: Parturient montes, nascetur ridiculus mus…

Concluzii

A patra tranziție energetică este un ideal (unii ar spune că este mai degrabă un wishful thinking) care mobilizează unele segmente ale populației tinere (și mai puțin tinere) pentru a întoarce roata istoriei, forțând omenirea să renunțe la sursele de energie dense, ieftine, abundente, scalabile și de încredere, pentru a le înlocui cu energii regenerabile, mult mai diluate, mai scumpe, lipsite de abundență, intermitente și nescalabile.[ix]

„Durerile facerii” cauzate de ultima tranziție energetică mai includ incertitudini serioase cu privire la viteza decarbonizării economiei mondiale și implementarea noilor surse de putere fără emisii de carbon. În acest context, istoria nu este de partea regenerabilelor. Chiar și surselor tradiționale, precum cărbunii, petrolul și gazele naturale, le-au trebuit 50 – 75 ani pentru a contribui semnificativ la mixul energetic, deși ele tehnologia necesară era în mare parte disponibilă și ieftină.

Proiectata creștere rapidă a regenerabilelor mi se pare tulbure și pesimistă din mai multe motive.

În primul rând, simpla lor creștere necesară pentru a satisface actualele nevoie energetice este greu de conceput. A crește ponderea regenerabilelor de la câteva procente la peste 50% nu este o simplă operație de investiții adiționale. Întreaga infrastructură energetică și actuala structură a forței de muncă din minerit și industria hidrocarburilor vor trebui modificate masiv chiar și numai pentru a încerca implementarea noii tranziții aflate în „chinurile facerii”. Concomitent, cererile globale de energie, în special din țările în curs de dezvoltare, cresc într-un ritm pe care și actualele energii fosile au dificultăți a-l menține.

În al doilea rând, nu trebuie uitată o mare și constantă durere de cap a regenerabilelor: datorită caracterului lor intermitent, ele sunt incapabile de a oferi putere permanent, aș că au nevoie de combustibili fosili în stand-by. Exemplul Germaniei este elocvent și l-am menționat deja mai sus.

În fine, cea de-a patra tranziție energetică va fi încetinită și de mărimea și costul infrastructurii existente. Chiar dacă soarele și vântul oferă energie gratuită, impacturile economice pe care le vor suferi națiuni, corporații sau municipalități pentru a abandona enormele investiții asociate cu dezvoltarea sistemului de combustibili fosili – minele de cărbuni, sondele de petrol și gaze, rafinăriile, rețelele de gazoducte și oleoducte, milioane de stații de benzină – toate acestea reprezintă un efort financiar de cel puțin $20.000 miliarde dolari în întreaga lume.[x]

Impacturile economice ale eliminării rapide (12 – 30 ani) și totale a combustibililor fosili, așa cum cer ecologiștii, au fost estimate ca fiind dezastruoase pentru bunăstarea popoarelor, reducând cu procente bune (2% – 9,8%) PIB-ul mondial.

A patra tranziție energetică, chinuită deocamdată de durerile facerii, este și dorită (de ecologiști, încălziriști și alții) și inevitabilă, din cauza epuizării combustibililor fosili clasici (deși mai rămân speranțe legate exploatarea imenselor resurse de criohidrați – gaze naturale înghețate – localizate în zonele de permafrost și șelfurile continentale[xi]). Dar nici ritmul și nici detaliile compoziționale și operaționale ale tranziției de la combustibili fosile la energii verzi nu este clar încă.

Aș vrea să mai fiu pe aici, prin 2050, să văd cum va arăta lumea total decarbonizată pe care o visează unii cu ochii larg deschiși.

NOTE___________________

i Voosen, P., 2018, Meet Vaclav Smil, the man who has quietly shaped the world thinks about energy, Science, Mar. 21, 2018.

ii Crânganu, C., 2019, Nu, Greta, oamenii mari nu sunt răi…

iii Smil, V., 2010, Energy transitions History, Requirements, Prospects, Praeger, 178 p.

Smil, V., 2015, Power Density, A Key to Understanding Energy Sources and Uses, MIT, 299 p.

iv Cozzi, L. and A. Petropoulos, 15 octombrie 2019, Commentary: Growing preference for SUVs challenges emissions reductions in passenger car market

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

vi Nordhaus, W. D., and A. Moffat, 2017, A Survey of Global Impacts of Climate Change: Replication, Survey Methods, and a Statistical Analysis, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper No. 23646.

vii Dietz, S. et al., 2018, The Economics of 1.5°C Climate Change, Annual Review of Environment and Resources, vol. 43, pp. 455-480.

viii Lomborg, B., 2016, Impact of Current Climate Proposals, Global Policy, vol. 7, no. 1, pp. 109 – 118.

ix Deși există o energie – cea nucleară – cu o tradiție de mai multe decenii și având multe din avantajele energiilor fosile, incluzând emisii zero de carbon, mișcările ecologiste o evită constant din câteva motive (trei accidente, lipsa spațiilor de depozitare a deșeurilor, costuri inițiale mari) care ar putea constitui cadrul unor dezbateri specializate pentru eliminarea lor.

x Smil, V., 2017, Energy and Civilization A History, MIT, 552 p.

xi Crânganu, C., 2014, “Gheața care arde” – Hazard geologic, bombă climatică sau bonanza energetică? (3)

Distribuie acest articol

271 COMENTARII

 1. impotriva nivelelor record de CO2 nu cred ca se mai poate face ceva , totusi educatia ecologista si reducerea noxelor , nu a CO2 , ci NO , pulberi si altele cred ca ar avea un efect benefic asupra sanattii tuturor.

  • Reducere noxelor e într-adevăr esențială.

   Normele de medu din UE insită pe reducerea emisiilor de CO2 iar cele din SUA pe reducerea emisiilor de noxe. Din nefericire nu știm cum să le reducem pe ambele simultan. Rezultatul?! În miezul verii în mijlocul Manhattan-ului invadat de mașini mari aerul e curat. În același timp în Europa, unde sunt j-demii de retricții privind circulația automobilelor, cilindreele au ajuns ridcole, etc. aerul toruși miroase a gaze arse (mirosul oxizilor de azot și sulf).

   Americanii spun că „Europa pute” . Au dreptate. mergând în Europa după primul an de stat în SUA am observat fenomenul. Ăsta e un exemplu relevant desre cum lupta ideologică cu gazul de hrănește plantele duce la otrăvirea oamenilor…

  • „Mai mult, SUV-urile au fost al doilea mare contribuitor la creșterea emisiilor globale de CO₂ cu începere din 2010, după sectorul energiei electrice.”

   Ar fi minunat daca oamenii ar realiza ca automobilele electrice se alimenteaza cu energie electrica produsa in cea mai mare parte prin arderea combustibililor fosili sau in centrale nucleare. Deci nu sunt mai putin poluante decat automobilele care ard in propriul motor combustibil fosil, dar cu un randament mai bun.

   • În tinerețele mele am lucrat la dezvoltarea „two mode hybrid” de către un consorțiu dintre GM, Chrysler, Daimler Benz și ulterior (după ce am plecat eu de acolo) BMW. „Two mode hybrid” e cea mai eficentă mașină electrică dezvoiltată până în zilele noastre… Un studiu grozav de secret din epocă (au trecut de câteva ori cei 5 ani cât era perioada sa de confidențialitate) stabilea că de fapt chiar și mașina asta teribil de eficientă va necesita consumarea a mai multor combustibili fosili decât va economisi vreodată și chestiona utilitatea sa „ecologică” :)

    Mașina electrică, așa cum o știm azi, e de fapt un distrugător al mediului, care însă satisface gărăgunii sfetodocților. Slavă Domnului că nu există suficiente litiu pe planetă pentru a înlocui mai mult de 8% din parcul auto mondial cu astfel de mașinării infernale :)

 2. Energiewende:
  – in 2000 un kwh costa 0,15 €, in 2018 – 0,3€
  – salariul mediu brutto era in 2000, 2551€, adica 1398 netto (54%)
  – in 2018 salariu brutto 3880€, adica 1945€ netto (50%)

  Se observa schmeckeria, creste salariul brutto, dar netto devine mai mic in procente, doar 50% fata de 54%.
  In anul 2000, cu un salariu mediu nett se puteau cumpara 9320 kwh, in timp ce in 2018 cu un salariu mediu nett se puteau cumpara doar 6482 kwh.
  Daca extrapolam, in 2050, cind vom avea energie fara codoi, vom putea cumpara (ma rog, ei, nu noi) doar 1436 kwh cu un salariu lunar mediu net. Noroc cu incalzirea globala, ca daca temperatura va creste cu 3°, cel putin iarna tremuram mai putin.

  **************
  In Ro salariul mediu in 2019 a fost 5105, iar cel netto 3115 (61% din brutto). Un kwh costa, intre 0,64 si 0,72 lei, (ca. 0,15€). Deci in Ro se pot cumpara cu un salariu mediu ca. 4500kwh lunar.

  • Faceti calculul si la mancare. Sau la pamant. Sau la case.

   Problema nu e legata doar de energia verde si cat urca ea pretul energiei cumparate de consumator. Toate problemele nasoale economice din ultimii 50 de ani (crize economice, datorii, deficite) au fost rezolvate prin tiparire de moneda si inflatie, adica saracire treptata a clasei de mijloc si pedepsire nefericitilor care se incapataneaza sa economiseasca.

   Tot secretul e sa generezi o inflatie de o singura cifra (oricum tu raportezi oficial valori mult mai mici prin institutiile guvernamentale) ca sa nu ai totusi parte de miscari sociale violente.

   De aici a pornit totul: On 15 August 1971, the United States unilaterally terminated convertibility of the US dollar to gold, effectively bringing the Bretton Woods system to an end and rendering the dollar a fiat currency. At the same time, many fixed currencies (such as the pound sterling) also became free-floating.

   • Silicon
    In 2000 aveam un audi 4 motorina. Motorina costa 0,8 euroi si consuma 7l/100km.
    Acum am tot audi4 motorina, model nou euro 6, consuma 5,7/100 si motorina costa 1,2.
    Daca facem intii socotelile din paranteza vem vedea ca-n 2000 mergeam 25000km cu-n salariu mediu, iar acum 28,500.

 3. In DE in 2016 30% din energia produsa (si consumata) a fost regenerabila si termocentrale combinat (carbune, gaz) 52%, energie nucleara 13%. De fapt ceea ce omite autorul este ca pe perioada respectiva Germania a furnizat nu doar energie regenerabila ci si tehnologii noi, forta de munca ocupata, modele de afaceri noi.
  Fara o paradigma in producerea energiei ne vom sufoca singuri, daca nu vom muri de foame cu criptomonedele(super energoface) in portofelele electronice.
  Poate acum traim o tranzitie cu faza energiilor regenerabile dar sa nu uitam de aparitia centralelor nucleare cu thoriu (abundent pe pamant: 10 ppm), foarte sigure si fara produse secundare pentru fabricarea armelor (am citit undeva CANDU se poate modifica pentru utilizarea thoriului), cu reziduuri nucleare mai usor de gestionat (half-life Th: 25h30′, U235: 704 mil ani), de progresele fuziunii nucleare si de inbunatatirea randamentelor tuturor echipamentelor energofage.

  • Germania a furnizat nu doar energie regenerabila ci si tehnologii noi, forta de munca ocupata,
   Poti sa ne povestesti despre acele tehnologii noi. Care sunt alea? Stii unde s-au creat locuri de munca? In China, in Ge aproape nu se mai produc panouri solare.

   PS Ovidiule, MINTI. Nu e adevarat ca Ge a produs 30% din energie prin regenerabile, ci 30% din energia electrica, din totalul energiei a fost doar 18%.

  • @ovidiu – ai un pic răbdare, să fie înlocuită Merkel. Ai să vezi tu câte ”modele de afaceri noi” se descoperă în Germania după ce pleacă ea.

  • In Ge sunt ca. 330000 locuri de munca in energia regenerabila, tendinta in scadere, mai ales in solare, unde domina China, si asta la o populatie de 82 de milioane. E mult e putin? Dar cu ce pret au fost creeate aceste locuri si cit vor rezista? Energia regenerabila e subventionata cu miliarde anual si platita de consumator prin scumpiri excesive.

   • S-ar putea crea milioane de joburi daca energia s-ar produce cu pedale. Fiecare cetatean, indiferent de sex, culoare, virsta ar fi obligat, zilnic, sa pedaleze citeva ore, si sa actioneze un dinam. S-ar putea odihni cind bate vintul sau cind e soare. Ar fi si o energie f ieftina deoarece cei care pedaleaza nu vor fi platiti, ci doar impozitati, in functie de energia produsa.
    Ar fi si o masura de sanatate a populatiei, cu pedale in pedale, patriei cit mai mult curent. Fruntasii in productie ar putea fi premiati cu diplome, medalii, citari, biciclete.

    P.S milioanele de locuri de munca noi create ar depasi cu virf si indesat pe cele pierdute in ind carbunelui, atomica, fosile etc. Cu cit un loc de munca e mai putin eficient cu atit sunt necesare mai multe, iata o intelepciune fireasca care ar putea salva lumea.

    Bibliografie: Elogiul inactivitatii de Bertrand Russell.

 4. Buna ziua Domnule Profesor!Dupa banuiala mea chiar si in 2050 Omenirea va folosi combustibili fosili pentru multe aplicatii in Industrie si Agricultura.Cu toate acestea cel putin se intrevede o Revolutie in Energetica prin folosirea Fuziunii Nucleare!Nu stiu cand va aparea dar stiu sigur ca chiar si atunci nu vor muri Combustibilii fosili care au multiple intrebuintari!Recent am citit mai multe articole despre un Patent de Inventie a lui Salvatore Cezar Pais despre un minireactor de fuziune nuclera revolutionar!Acest cercetator lucreaza pentru US Navy asa ca ma intreb daca nu cumva nu e un subiect de propaganda?Intrebarea mea e legitima mai ales ca acelasi Salvatore Pais a mai depus un brevet de inventie referitor la prima realizare a unui Superconductor la temperatura camerei!Am mai aflat ca fizicienii intrebati despre fezabilitatea acestui reactor de fuziune revolutionar si-au exprimat scepticismul!O sa astept sa vad daca acest tip de reactor e chiar asa de extraordinar pe cat il descrie autorul!Se spune despre acest reactor ca este compact,foarte mic si extrem de capabil de a produce mult mai multa energie decat cea consumata!Va multumesc pentru articol!In Romania v-ati castigat multi fani prin articolele prezentate!

  • Fuziunea nucleara aduce aminte de toate dispozitivele de desalinizat, minunate extraordinare pot fi folosit de oricine in Africa Asia incredibil de ieftine si usor de folosit dar in final inafara unor prototipuri nu trec niciodata testul pietii.

  • Pe vremea comunismului, pe când eram elev am găsit la biblioteca școlii o carte de popularizare a fizicii moderne scrisă de marii fizicieni sovietici Kapița (de fapt „Căpiță” – fiul unui inginer militar moldovean de la St. Petersburg) și Fleorv. Cartea, ce era excelent scrisă și tradusă, m-a captivat. Acolo, distinșii fizicienii spuneau că descoperirea fuziunii nucelare controlate e o chestie iminentă. acum că apăruseră Tokamak-urile sovietice…

   Problema e că acea carte era scrisă la începutul anilor ’60 cu mjult înainte să mă nasc eu. Iar fuziunea nucleară controlată a rămas la fel de iminentă până-n zilele noastre…

 5. Definirea tranziției energetice (în prima frază a concluziilor) ca mișcare ideologică, socială, și nu prin prisma realizărilor științifice și tehnice, este revelatoare…

  Despre nucleară, nicio vorbă. Mulți ecologiști (e.g. Lovelock) o văd ca energia viitorului, cel puțin până se va descoperi alta. După aventura cu eolienele, mulți își vor da seama că totuși centralele nucleare sunt opțiunea, chiar dacă unele state europene au fost fraierite să renunțe la ea. Securitatea energetică a statelor dezvoltate este asigurată și de această formă.
  În 2050 nu va exista nicio lume total decarbonizată – vor exista sectoare și zone decarbonizate, dar nu total. Și vor exista mai puțini oameni în lume, pentru că de fapt problema nu este decarbonizarea, ci deshomisapiensizarea, pentru care există metode de dinaintea descoperirii focului (doar instrumentele s-au perfecționat).

 6. Buna dimineata Domnule Profesor Cranganu!Ne-ati obijnuit cu multe articole interesante pe diverse teme:Geologie,Geopolitica,Inteligenta Artificiala si altele.Personal astept de la Dumneavoastra inca un articol referitor la perspectivele comparative ale Inteligentei Artificiale in SUA,China si Europa!Imi doresc mult un astfel de articol comparativ si impactul utilizarii AI in cresterea economica de exemplu!De asemenea as dori un articol despre utilizarea computerelor cuantice si impactul asupra cresterii economice in SUA,China si Europa.Personal sunt sceptic ca China va depasi America in ceea ce priveste Inteligenta Artificiala pana in 2025 asa cum multi autori straini ne spun!As vrea sa stiu si ce credeti Dumneavoastra despre acest lucru.Va multumesc inca o data!Succes pe toate planurile va doresc!

 7. Tot ce folosim cotidian e produs cu aport de energie. Indiferent ca masina personala e ecologica, cu motor electric si baterii , vehicolul in sine e produs cu multa energie. De la tabla folosita ca produs final a unei extractii de minereu de fier si pina la scaunul , bordul si finisajele interioare care sint produsul final a unei extractii de petrol sau gaz metan. Inclusiv smartphone devenit indispensabil e produsul unei cantitati mari de energie folosita in realizarea componentelor si asamblarea generala. Chiar si eternii blugi sint realizati cu multa energie. Ca din bumbac nu a reusit nimeni sa obtina haine fara un lung si complicat proces de transformare cu multa energie si apa ( ecologistii stiu citi litri de apa se folosesc in realizarea tesutului, vopsirea lui ? Nu cred ca altfel ar sarii in sus )
  Eu as pune acesti mareti ecoligisti sa calatoreasca din Europa in America ,Asia ,ecologic. Adica vaslind. Ecologic 100 %. :) Upsss. Nava ar fi din lemn. Adica produs natural dar reciclabil. Doar ca ar trebui sa taiem toata Amazonia dar si Siberia ca sa sadisfacem cererea si cerintele. Iar pe o planeta total deserta , nici cei mai acerbi ecologisti nu ar accepta sa traiasca. :)

 8. Combustibilii fosili reprezinta o sursa epuizabila, odata consumati omenirea va inceta sa evolueze? Ne vom intoarce in epoca de piatra? Aproape imposibil ca acest lucru sa se intample, inventivitatea umana va depasi toate obstacolele pomenite.

  Tranzitia la energie verde nu este doar dorinta ecologistilor, este izvorata dintr-o necesitate evidenta, exploatarea combustibililor fosili este nesustenabila, polueaza si afecteaza climatul la scara planetara cu efecte negative asupra oamenilor, plantelor si animalelor. O alternativa este nu numai de dorit, ci chiar necesara.

  Tranzitia istorica la combustibilii fosili a fost posibila datorita subventiilor generoase acordate de catre stat, la fel s-a intamplat cu dezvoltarea comunicatiilor in masa, telegraf, radio, televiziune. Industria auto, autostrazile, retele de transport si distributie a energiei electrice, retelele de distributie a apei potabile, caile ferate, hidrocentrale, constructiile de locuinte, infrastructuri in agricultura, toate au fost subventionate sau chiar construite de catre stat. Exploatarile petroliere, de gaz, minele de carbuni, toate au fost subventionate la inceput si unele continua sa fie si acum partial subventionate. Industria auto nu ar fi luat avant daca nu ar fi beneficiat de un ecosistem subventionat de stat: carbune, petrol, otel, autostrazi.

  De ce ar trebui sa fie altfel cu energia verde? Pretul energiei solare este deja mai mic decat cel al energiei din carbune in unele parti ale lumii. Carbunele pierde teren tocmai din cauza necompetivitatii sale, nu numai din cauza ca este extrem de poluant.

  Revolutii se intampla chiar in zilele noastre, Elon Musk este un vizionar care a impus masina electrica in ciuda unui scepticism general si ale carui produse sunt cu ani lumina inaintea concurentei. A impins industria auto in viitor, toti marii producatori auto au in plan acum dezvoltarea de automobile electrice si chiar intentia de a renunta intr-un viitor apropiat la automobilele clasice.

  Noi tehnologii vor fi dezvoltate, baterii de mare capacitate vor aparea pe piata, preturile scad permanent, noi locuri de munca se creeaza. Fuziunea nucleara va inlocui combustibilii fosili in viitor furnizand mai multa energie decat acestia, nefiind poluanta si fiind practic inepuizabila. Pana atunci avansul energiei regenerabile este necesar pentru a limita efectele negative ale arderii combustibililor fosili.

  • Vă adresez, dragi tovarăși și prieteni, dragi compatrioți, chemarea de a întări colaborarea și unitatea, de a face totul pentru libertatea, pentru construcția socialismului, pentru bunăstarea poporului, pentru integritatea și independența României!

  • @adrian – Elon Musk este un vizionar în a-și desfășura afacerile pe bani publici și pe banii investitorilor. Performanțele tehnice ale mașinilor Tesla, deși reale, nu au fost capabile să aducă nici măcar un singur dolar profit, de când există firma. Când vinzi cu 35.000 o mașină care te costă 55.000 să o produci, nu trebuie să fi matematician ca să înțelegi că într-o zi banii investitorilor se termină.

   Dacă ai desfășura o activitate economică reală, generatoare de taxe și impozite, ai înțelege că acea activitate îți este obstrucționată de fiscalitatea excesivă. Iar o parte din această fiscalitate excesivă este folosită pentru a subvenționa activități economice false, de genul regenerabilelor. ”Meritul” lui Elon Musk este faptul că folosește și banii investitorilor pentru asta, însă o schemă Ponzi nu merge la nesfârșit, oricât de subtilă ar fi ea.

   • Industria auto a fost scapata de faliment acum un deceniu cu zeci de miliarde din bani publici. Fara acest bailout nu mai exista industrie auto americana. Elon Musk a luat firimituri pe langa cat a incasat industria clasica auto. Afacerea lui merge inainte si reprezinta viitorul. De fapt unii cred ca Musk are un avans atat de mare incat nici nu mai poate fi ajuns din urma si compania sa va domina piata automobilelor electrice
    Beneficiile acordate lui Elon Musk nu sunt diferite de ajutoarele acordate diverselor sectoare industriale de-a lungul timpului.
    https://cleantechnica.com/2018/02/18/tesla-subsidized-whats-truth-claims-tesla-spacex-elon-musk-wealth-exist-subsidies/

    • @adrian – ce-ar fi sa te informezi cum au stat lucrurile si sa nu mai colportezi minciuni? Stii ca General Motors a returnat banii, iar guvernul american a obtinut de fapt profit din acel „bailout”? Nu incerca sa pretinzi ca General Motors a primit bani cadou din partea guvernului.

     • Ce-ar fi sa te informezi ca General Motors in Canada n-a returnat banii si acum inchide fabrica care produce de peste un secol ?

      In schimb are o contra-propunere ca sa nu inchida fabrica: statul sa finanteze total R&D (cercetare si proiectare) pentru un automobil electric pentru Posta Canadiana si sa si cumpere intreaga productie ca si service-ul dupa garantie.

      Nu-i asa ca-i „Pur capitalism” la General Motors !

      • Nu-i asa ca in Canada sint liberali pt. care banii nu sint importanti? Cit deficit au? Poate o parte din deficit vine si din banii pe care nu i-au mai cerut inapoi de la GM.

      • @Unu-2 (20/10/2019 la 16:36)

       Banii au fost dati de guvernul aflat la putere in acea perioada de criza si cu anumite conditii contractuale. Indiferent cine era atunci la putere si chiar daca in urma alegerilor vine un alt guvern, contractul trebuie executat fiind intre doua parti contractante.

       De unde aveti informatii ca liberalli n-au cerut banii inapoi ? O dovada contrara celor afirmate de dvs. este faptul ca nu au acceptat o noua propunere a GM Canada cea cu R&D pentru automobile electrice (de ordinul miliardelor de US dollars).

       Daca ati avea un contract cu un partner „rau platnic” continuati sa faceti afaceri cu el ca sa mai luati si alta „teapa” (alte tepe) ?.

       Nu-mi inchipui ca ati fost implicat in multe contracte in activitatea dvs.

      • Da,

       E o propunere capitalistă. Nu e deloc rentabil să produci ceva în Canada zilelor noastre. Chiar dacă lefurie sunt mai mici, costul mâinii de lucru e deja cu peste 35% mai mare can Texas sau Georgia…

       La urma urmei guvernul canadez împune taxele alea imense ce omoară afacerile. Nu e natural ca să mai facă măcar ocazional ceva util cu ele?!

      • @ Josef Svejk (21/10/2019 la 6:49)

       Era vorba de subventionare(totala de stat) si asigurarea vanzarii intregii productii la stat. Seamana foarte mult cu companiile de stat din Romania.

       Probabil ca se gandeau sa-i depaseasca pe cei de la Tesla.

      • @David FK

       În Canada era foarte greu înainte de Trudeau să faci producție. Acum după 4 ani de progresism a devenit aproape imposibil. Foarte probabil că au dorit să încbidă taraba iar guvernul a întrebat ce se poate face ca să nu o închidă. Iar ăștia le-au răspuns pe măsură.

       Stau și mă întreb de ce au mai stat canadejii la tocmeli. Era mult mai simplu să-i lase să plece că după aia sigur săreau la interval investitorii progresiști să face ceva fabrică de panouri solare sau de vibratoare pentru LGBT-ei :)

      • @ Josef Svejk (22/10/2019 la 4:23)

       Gresit.

       Canada lui Trudeau s-a hotarat sa-i primeasca pe emigrantii refuzati de USA (prima tara in care au sosit ca refugiati) sositi in Manitoba (trecand si pe linga casa ta) si Quebec.

       S-or fi gandit ca-i mai bine, decat sa subventioneze o corporatie americana (GM) si au lasat-o sa plece sa-i faca concurenta la subventii altei corporatii (tot americana) :Tesla.

       Ambele companii vor participa la MAGA.

      • @David FK

       Nu e vorba de niciun fel de „refugiati” ci de imigranti ilegali, care sunt tot mai importanti pentru mentinerea la putere a regimuruileor nesoscialiste tot mai impopulare si mai subrede.

       Pana una alata guventul canadez subventioneaza 3 fabrici mari ale GM ca sa nu plece. Dupa stiinta mea nu exista nicioofabrica Tesla acolo si dupa cum merg lucruile nici nu va fi vreo-una prea curand…

     • In economia de piata compania care nu performeaza economic da faliment. Nu se duce cu mana intinsa sa ceara pomana de la stat. Si nici statul nu nationalizeaza companii private si ia decizii in numele lor. Asta e socialism in toata regula. Dar de ce sa discriminam celelate companii? De ce sa nu salvam pe toti care dau faliment, cu bani de la stat? Asta e capitalism?

      In final contribuabiili americani au pierdut 10 miliarde de dolari din aceasta manevra.
      https://www.thebalance.com/auto-industry-bailout-gm-ford-chrysler-3305670

      • @adrian – Trezoreria a fost acționar la General Motors, așa s-au pierdut acei 10 miliarde. Nu i-a primit General Motors cadou. Compania a restituit împrumuturile TARP, iar pe lângă asta a obținut 69 de miliarde USD profit din 2009 încoace, de când a ieșit din insolvență. Plus cele 66 miliarde cheltuite în cercetare și dezvoltare din 2010 încoace. Oricine poate pierde bani ca acționar la o companie, inclusiv persoanele fizice.

       La cealaltă companie desprinsă din GM, cea de servicii financiare, Trezoreria a obținut 2,4 miliarde profit prin vânzarea acțiunilor, scrie asta și în link-ul tău.

      • @adrian – Asta e socialism in toata regula

       Păi, cine era președinte la vremea aceea? Nu cumva idolul progresimii, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2009? :)

      • Deci e pierdere, nu profit! 10 miliarde de dolari risipiti din banii CONTRIBUABILILOR. Profit facut cu bani din fonduri PUBLICE. E bun capitalismul asta facut cu banii statului, nu? Socialismul e rau doar cand e pentru cetatean, cand e pentru companii e grozav.

       Pentru programele astea socialiste cu nationalizari si companii private platite si salvate cu bani publici de catre stat, trebuie sa-i multumesti lui Bush.

      • @adrian – uite ce scrie chiar în link-ul pus de tine:

       The federal government took over GM and Chrysler in March 2009. It fired GM CEO Rick Wagoner and required Chrysler to merge with Italy’s Fiat S.p.A. The Obama administration used the take-over to set new auto efficiency standards.

       Ce treabă ai cu Bush, el era președinte în martie 2009?!

      • @adrian – împrumuturile acelea au fost restituite integral. Bush nu s-a gândit să se facă acționar la General Motors, Obama a venit cu ideea asta.

      • Deci Bush a fost socialist? Daca dai banii inapoi nu mai e socialism? Ce-ar fi sa dea statul bani la toata lumea, ca daca-i dai inapoi nu mai e socialism. De cand statul e dadaca pentru firme private? De cand statul se implica in economie? Credeam ca in capitalism bancile imprumuta firmele private. In America statul a ajuns sa imprumute si bancile si firmele private. Ce bun e socialismul asta pentru firmele private ! Cand vine criza adio faliment, vine statul si te salveaza. Mai greu e pentru cetateanul de rand, la el vine banca si ii ia casa daca nu mai poate plati ratele. Ce-ar vrea el, sa-i plateasca statul ratele? Asta e socialism !

      • @adrian – poti gasi pe Contributors articolele Dl.Silviu Cerna, daca vrei sa-ti formezi o idee despre cum e cu „banii statului”. Valoarea reala a companiei nu era zero la acel moment, a vandut 9,5 mil.vehicule in acel an. Socialism e atunci cand statul detine capacitatile de productie, exact ce a facut Obama. Nu stiu ce varsta aveai pe vremea lui Ceausescu, dar pe-atunci existau asa-numitele pierderi planificate, unele intreprinderi de stat functionau deliberat in pierdere. Asta e socialism.

      • Aha. Deci statul care se implica in economie nu e socialism. Statul care salveaza firme private de la faliment cu bani publici nu e socialism. Socialism e doar cand democratii fac asta, cand republicanii fac la fel se cheama capitalism. Cand e pentru companii e capitalism, cand e pentru cetatean e socialism. Am inteles.

      • @adrian – în materie de abilități de comunicare, ai putea afla un detaliu interesant de la Adrian Năstase sau de la Victor Ponta: sarcasmul nu e o dovadă de inteligență, e o dovadă de proastă creștere.

       În altă ordine de idei, în elanul tău ideologic, mă consideri pe mine, un comentator de pe un forum, responsabil pentru deciziile administrației Bush? :) Atunci poate ar trebui să afli un mic detaliu, pe care coordonatorul tău nu ți-l spune niciodată, dar l-ai putea afla de la Jordan Peterson: în ideologia post-modernistă promovată de liderii tăi, tu nu exiști ca individ cu idei și păreri proprii, tu ești definit doar prin categoria din care faci parte. Un membru al turmei, nimic mai mult. Exact ca pe vremea lui Lenin și Stalin.

   • @Harald
    Măi omule, câteodată spui lucruri extraordinare. Zău! Nu glumesc.
    Sunt de acord cu cele susținute de tine. Modelul de business al lui Musk e falimentar/nu rezistă in lumea reală. Da’ să știi că GAFAM sunt 100% în aceeași situație. Nu chiar toți, but most of them.
    Vrei să spui că ești de acord cu Macron, Merkel, etc?!? Adică neplata taxelor echivalează cu distorsionarea pieței și a concurenței, concurență neloială, etc?!? OMG !!!! Fii atent că devii neo-marxist :-) ….
    Exemplul cel mai clar e Facebook.Cand trebuia să fie listat la NYSE a trebuit să imprumute/vândă privileged IPO lui Goldman Sachs ptr.200mil.$ ptr.a putea supraviețui câteva luni până la listare. Acum cum trăiește?!?! Păi exact in modul descris de tine.
    Produce Fb vreun avans tech.ceva?!? Nope….. Doar, cu voia dvs,, Libra, election troubles si vocea satului.

    • @JB – am scris de mai multe ori despre Facebook că vinde baloane de săpun și că ar trebui dezmembrată de autorități. Nu mi-am schimbat părerile.

  • Daca nema putirinta, geaba chichirez gilceava…

   Tehnologia nu e gata, e cred ca e o iluzie sa credeti ca subventiile publice masive pot rezolva situatia.

   Sau ca a fost la fel in cauza industriei auto sau de explorare de hidrocarburi. Nu a fost. Acolo companiile private au fost flamande sa intre in piata, ca se vedea marja de profit folosind acea tehnologie. O simpla studiere a istoriei companiei Ford o sa va arate ca nu a fost nici pe departe asa.

    • @adrian – nu e prima data cand vine unul sau altul cu povesti despre subventionarea combustibililor fosili. Fara a nega ca astfel de lucruri se intampla prin Irak, Kuwait sau Arabia Saudita, descrie mecanismul subventionarii combustibililor fosili intr-o tara occidentala. Asa cum il intelegi tu, nu cifrele din materialele tale de propaganda.

     Alege o tara care vrei tu (Statele Unite, Germania, Olanda etc.) si prezinta mecanismul subventiei unei tone de carbune sau de motorina, asa cum intelegi tu respectiva subventie.

     • Toate statele au subventionat si inca subventioneaza sub diverse forme combustibilii fosili. Fara aceste subventii nu s-ar fi putut dezvolta, nici industria auto, nici agricultura, nici transportul si distributia de energie si multe alte ramuri industriale.

      SUA subventioneaza cu sute de miliarde de dolari anual combustibilii fosili, e pe locul doi dupa China
      https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates-46509

      • @ adrian ,
       doua afirmatii care se cam ciocnesc:

       – „In economia de piata compania care nu performeaza economic da faliment. Nu se duce cu mana intinsa sa ceara pomana de la stat.”
       – „SUA subventioneaza cu sute de miliarde de dolari anual combustibilii fosili, ”
       Sa inteleg ca SUA nu este economie de piata? ori ca nu sint rentabili combustibilii fosili exploatati in SUA?

      • @adrian – pdf-ul acela e propagandă eco-marxistă toată ziua. Eu te-am întrebat concret, în ce constă subvenția unei tone de motorină în Statele Unite? A stabilit Fondul Monetar câți oameni mor din cauza utilizării combustiililor fosili și asta înseamnă că sunt subvenționați prin presupusele costuri de mediu determinate arbitrar dintr-un birou?

      • O decizei a curții sureme din staul în care locuiesc îi obligă pe benzinarii să lublice la pompă o listă cu toate taxele ce intră în prețul benzinei. la $2.45/gallon sunt cu ceva peste 50%…

       Puteți săp ne lămuriți în clar unde naiba sunt suvențiile alea și sub ce formă se dau?!

       Oare cât or fi taxele la litrjul de benzină în Europa unde prețul acesteia e între dublul și triplul celui din SUA?!

      • @victor L Da, intr-adevar sunt contradictii, dar pentru asta va trebui sa-i intrebi pe cei care conduc SUA. Pretul combustibililor fosili este tinut artificial scazut si nu reflecta conditiile pietei. Este una din explicatiile competitivitatii acestora.

       @Harald Sunt analize oficiale ale unor organisme internationale recunoscute pentru expertiza lor. De tine nu am auzit, nu stiu cine esti si ce te recomanda sa califici in fel si chip orice nu-ti convine tie. Pana vii cu ceva solid care sa-ti sustina acuzatiile, ce spui tu e lipsit de credibilitate.

       Industria combustibililor fosili este puternic subventionata si succesul ei se datoreaza si acestor ajutoare de stat. Este deci o ipocrizie ca cineva sa sustina ca subventionarea de catre stat a energiei regenerabile este imorala sau ca ofera un avantaj competitiv fata de alte sectoare energetice. E un ajutor necesar cu nimic diferit fata de ajutorul acordat combustibililor fosili, insa are marele avantaj ca sustine combustibili nepoluanti si care nu cresc emisiile de Co2.

       OECD, folosind date furnizate chiar de guverenele in cauza, a calculat la 340 de miliarde de dolari subventiile acordate combustibililor fosili in 2017 pentru tarile membre G20.
       https://www.oecd.org/environment/fossil-fuel-support-is-rising-again-in-a-threat-to-climate-change-efforts.htm

      • @adrian

       Io va recomand cu cladura sa mergeti la prima benzinarie ce va iese in cale si sa le strigati alora ce alimenteaza: „Ba criminalilor, de ce naiba ardeti produse subventionate?! Platici cinstit ce consumatri!!!”

       Poate ca dupa socul initial, in timp ce va veti culege maselele de pe trotuar, organul ala dintre urechi va incepe sa functioneze si veti intelege ca un produs taxat salbatic nu prea are cum sa fie subventionat. Sau altfel spus ce sens are sa subventionez ceva doar pentru a-l taxa apoi mai grozav ca orice subventie?

     • @adrian – tu ești cel care susține că ar fi subvenționați combustibilii fosili, deci ție îți revine datoria să demonstrezi cum sunt subvenționați. Întotdeauna se pot inventa aiureli de genul ”da, e adevărat că 60-70% din prețul de vânzare de la pompă (în UK) reprezintă TVA și accize, dar știu eu niște acționari care au primit o deducere fiscală de 5% la impozitul pe dividende, așa sunt subvenționați combustibilii fosili” însă tu n-ai fost capabili nici măcar să vii cu o poveste din asta.

      Ai citit acel .pdf de la Fondul Monetar? În ce constă subvenția, în viziunea acelor autori?

      • Eu ti-am prezentat realitatea, cu cifre si calcule si studii. Tu ai prezentat doar opinii,impresii,pareri.

      • @adrian – unde ai scris tu măcar o singură cifră sau un singur calcul?! Tu nu scrii lucrurile astea din postura unui individ cu păreri proprii, le scrii din postura unei portavoci ecologiste. Și nu poți ieși din scenariul portavocii pentru că nu înțelegi de fapt despre ce scrii. La fel cum portavocea nu înțelege conținutul comunicării pe care o amplifică, ea doar o amplifică și atât.

      • FMI, OECD, EPA, IEA nu sunt organizatii ecologiste. Cu asemenea atacuri subtirele si comice nu convingi pe nimeni. Energia verde trebuie sa beneficieze de acelasi tratament ca si energiile poluante, subventii, pana cand pretul lor scade la niveluri similare cu cel al energiilor poluante. Tranzitia este inevitabila.

      • @adrian – organizațiile tale sunt mai rău decât ecologiste, sunt eco-marxiste. Sub pretexte ecologice, ele vor să introducă un control al statului asupra unor sectoare întregi din economie. Ce crezi că sunt certificatele de carbon? Exact manifestarea în practică a acestui eco-marxism, în slujba căruia sunt trimiși să posteze pe forumuri unii ca tine.

    • Stimate concetatean si comentator,
     Prin ce calculatie un procent de 50-60% din pretul combustibililor( in cazul UE) sau 12-13%(US) vi se pare o subventionare a industriei petroliere? Vreti sa spuneti ca banii aia se intorc prin scheme de stat in investitii private in industria petroliera?
     Nu am studii economice dar mai ales un inginer intelege diferenta intre subventionare si subsidii si diferitele tipuri de amortizare si scutiri eventuale de taxe.
     Ce descrieti dumneavoastra ca subventii sunt in ultima categorie si beneficiaza de ele in mod egal toate industriile. Ce primeste Musk este o subventie directa la vanzarea produsului final. Va rog eu, puneti mana pe economic 101 si pe fizica de clasa a 6-a pentru detalii.

     • Faceti niste confuzii. Accizele nu reprezinta subventii pentru ca cresc pretul combustibililor, subventiile scad acest pret. Pot reprezenta subventii pentru alte domenii de exemplu constructia de autostrazi. Subventiile constau in diverse ajutoare, faciliatti fiscale, granturi de cercetare care fac ca pretul combustibililor sa fie mai mic pentru ca producatorii sunt degrevati de o parte din costurile de cerecetare, exploatare si pot mentine un pret de comercializare mai scazut decat in lipsa acestor faciliatati.

      • Adrian

       sustinerile tale nu iti fac cinste. Ca pana azi petrolul si gazele sunt cele mai ieftine surse de anergie termica (plus vreascurile otr sarantocii care le pot culege. Sau balega uscata .. )
       Absurditatea tezei cu subventia indelungata si masiva reise chiar din ce scrii tu Fara aceste subventii nu s-ar fi putut dezvolta, nici industria auto, nici agricultura, nici transportul si distributia de energie si multe alte ramuri industriale. Adica cam toata economia moderna …..

       Si este cel putin bizar sa acuzi statele UE ca subventioneaza petrolul – pe care nu prea il au. SI mai ales cand in aceleasi state preul benzinei secompune in special din taxe, accize si impozite .. IFrnta in 1990 80 de centime dintr-un franc erau partea fiscului .. din restuld e 20 cntime traiau proprieatriui zacamintelor, extractorii, transportatorii, rafinatorii si aia din staiile de benzina …. Chiar si la nopi o buna parte din pretul benzinei ecompune din accize si TVA calculat ptr acciza !!!

       A! .. ca exsita sunsidii .. de mlte pro copmbustibilul agricol este cica „subventionat” Adica nu e mai iau accize sau se iau mai putine accize si TVA mai redus .. dar subventie? Aia e ptr „regenerabile”

       A.. Ce zici ? Este cazul sa ma ingrijorez ca natura e poluata cu monoxidul de dihidrogen (MDH)?

      • @G.Bizonu
       MDH nu se descompune nici prin topire, nici prin vaporizare si nici nu poate fi ars
       e mult mai rau ca plasticul

      • @adrian

       Nu-i frumos sa mintiti cu atata nerusinare. In link-ul ala din 2016 pe care-l dati screi negru pe alb:

       „Most current federal subsidies support developing renewable energy supplies (primarily biofuels, wind, and solar) and reducing energy consumption through energy efficiency

      • Dl. Svejk, ca sa-i gasesc o mica scuza agitpropului, cred ca s-a uitat superficial la propriul link si a confundat cifrele de subsidies cu cele de energy production.

       Aveti mila, stingistii profesionisti sint buni la pus poalele in cap si strigaturi „emotional”: copiiiiiiii, planetaaaaaa, ursuletiiiiiii.

       Nu creaza niciodata nimic, nu inteleg niciodata nimic, dar sint buni la a planui cum sa risipeasca bunurile si banii tilhariti de la cei care produc.

      • Current ce inseamna? Acum. In trecut subventiile au fost in favoarea combustibililor fosili. Zeci de ani au fost subventionate cu sute si mii de miliarde de dolari. Doar recent au inceput subventile pentru regenerabile. Daca primele au fost bune de ce acestea nu sunt? Chiar si acum la nivel mondial subventiile pentru energiile poluante sunt mai mari decat pentru cele regenerabile.

       Si subventiile se pot calcula in multe feluri, o modalitate se refera la cele directe, alta se refera si la combaterea efectelor poluarii, cheltuielelile cu bolile generate de poluare etc. Societatea cheltuieste bani care ar putea fi directionati catre alte scopuri, din cauza exploatarii si utilizartii acestor energii poluante. Subventiile acordate energiilor nepoluante sunt de dorit decat subventionarea energiilor poluante. Avantajele sunt multiple, atat in privinta sanatatii oamenilor, animalelor, cat si a unui mediu mai curat, in plus se reduc cheltuielile cu combaterea efectelor ce rezulta din folosirea acestor energii poluante.

      • @adrian

       „Current” inseamna acum. Pe baza acestui cuvant nu se pot face prezumptii vis avis de trecut sau de viitor. Altfel spus daca acum sunteti mitoman nu pot face deloc prezumptia ca v-ati nascut astfel. E foarte posibil ca naravul asta pacatos sa-l fi capatat cu timpul. Nu-i asa?

      • adrian
       am si eu o „nelamurire” ce o fi aia subventie?
       Dupa capu meu subventie este atunci cand subvii (din fr. subvenir ,lat. subvenire) ca sa mentii o activitate, un obiectiv (de ex muzeu) in functie si de destinatie . Daca o pinacoteca primeste o subventie, ajutor, ptr incalzire adica gazele sau pacura sau carbunele livrate ei sunt scutite de la TVA sau platite dintr-un buget … asta nu este o subventie destinata regilor carbonului care se descurca ei si fara tablourile alea , eventual le cumpara si le atarna in salile unde se intrunesc consiliile de conducere a firmelor .. Ntz subventia se inregistreaza la cultura sectiunea arte plastice nu in scopul de a ajuta un rege al carbonului ci , pur si simplu ca sa nu mucegaiasca niste tablouri. Eu zic ca este bine, mai ales daca si regele carbonului participa prin impozitele sale (si daca nu e scartzan da si din buzunar!)
       Idem nu este subventionarea industriei combustibililor daca agricultorii care produc soia si porumb au facilitati la combustibil ….

       Insa sigur este SUBVENTIE atunci cand ofer unei parc de moristi „certificate verzi”. Nu stiu cat de „moral” insa sigur e imoral sa „impulsionezi” biodieselul si metanolul ca combustibil (cacofonie dorita!) .
       Subventie bine directionata este , insa sa platesti o parte (de la 0,01 la 99,999%) cercetari .. de genul baterii mai bune, pile de combustibil si acel sarpe de mare , pardon fuziunea „la rece” (asta poate.. poate dupa urmatoarea glaciatiune!)

       Cat despre ultimul limk ce mila-i indicat .. cum sa zic nu cunosc limba biocratica din SUA.. dar si asa mi se par unele lucruri „per verso”. De exemplu :”Cheltuieli fiscale: valoarea beneficiilor fiscale sau a preferințelor primite de contribuabili și care sunt pierdute de guvernul federal” cuplata cu „Domeniul de aplicare al acestui raport al EIM este limitat la intervenții și subvenții financiare federale directe, adică subvenții furnizate de guvernul federal, subvenții care oferă un beneficiu financiar cu impact bugetar federal identificabil și subvenții care sunt orientate în special către tehnologiile și piețele energetice.
       Hm .. hm .. HM! Adica daca locuitorul de rand primeste o facilitate fiscala ca ajutor de incalzire .. sau ptr aer conditionat vara asta ar fi o subventie ptr EXXON? Cu ce ar fi mai castigat guvernu federal cu cateva zecii de milioane care fac frigul si se imbolnavesc?!

       Sau si mai bine… Izolarea suplimentara a locuintelor (inceputa de prin 1973 – Razboiul Kippurului, Primul Soc Petrolier), presiuni asupa Detroit ptr autoturisme cu consum mai ..”realist” (sub 2 galeti benzina pe 100 km in oras!) a dus la o cadere a consumului de petrol „pe unitate de produs”(fie ca productie fizica fie sub aspect al consumului) si a avut impact asupra pietei petrolului .
       Bagam si izolarea termica a caselor la subventionarea lui EXXON ?! (izolarea s-a bucurat de scutiri fiscale)

       In fine .. in acel raport observ ca in SUA unica productie energetica nesubventionata este energia muschiului uman!!

       Ptr sfarsit…, politica fiscala depinde de fiecare colectivitate oraganizata statal. De o pilda se considera de bun simt ca „viciul” sa plateasca ptr alte sectoare mai utile. De ex sa impozitezi mult si „bine” publicatiile „sexy” si barurile – mai ales barurile care ofera si dans la bara! Insa sa ai impozite minime ptr carti gen Shakespeare, Hugo ca sunt „cultura” sau ptr medicamente (nu si ptr afrodisiace! Astea sunt distractie! COSTA!)
       Sau sa ai impozit mic,mic sau zero ptr lapte si ridicat ptr alcolice de 40 grade si tigari. Te rog fara „discriminare” si alte prostii. Egalitatea de taxare in acest domneiu (adica lapteloe taqxat ca alcoolul) mi se pare ca ar fi o tampenie sadica.Te asigur ca beau mai multe distilate decat lapte!

      • @adrian – vezi că din cifrele pe care le ”aveți” (cine sunteți voi?) lipsesc încasările din taxele aplicate asupra combustibililor fosili. Ai idee cât petrol extrage o țară ca Statele Unite într-o singură zi? De exemplu, astăzi 22 octombrie, cam cât petrol crezi tu că vor produce Statele Unite? Împarte ce subvenții zici tu că se acordă la cantitatea de petrol extrasă și spune-ne rezultatul pe barilul de petrol extras. Sau du-te la coordonatorul tău și întreabă-l, poate el înțelege mai multe decât tine.

      • adrian

       oti multumesc ptr linkul catre catre „Long History Of U.S. Energy Subsidies „. Un text remarcabil. De la raportul de la al XIV ;lea Congres nu am mai citit ceva mai lipsit de orice urma de onestitate! Se ridica si la nivelul celor mai neoneste si tampite articole din Viata de Partid ….

       Pe care chiar si le depaseste!! Auzi la ei „The aid runs deep and comes in many forms—state and federal tax breaks for mining and use; technological support for mining and exploration; national resource maps to encourage exploration and development; tariffs on foreign coal; and aid to steel smelters, railroads, and other industries that burn coal to encourage greater use and develop a steady market for coal. Da .. daca nu faceau muricanii aia cai ferate si uzine metalurgice ce bine era! mai ramaneau la latifundii si sclavi africani!!

       Sa depasesti in lipsa de onestitate pe sir Nae la al 14lea congres si sa emiti niste stupizenii absolute „Ajutorul ; și ajutoare pentru topitori de oțel, căi ferate și alte industrii care ard cărbune pentru a încuraja o utilizare mai mare și a dezvolta o piață constantă a cărbunelui” este .. este ca este o culme a prostiei cu doctorat! Mai urmeazqa sa citesc ca Revolutia Industriala si furnalul de la Coalbrookdale sunt rezultatul efortului absolutist al regelui George cel Nebun.

       Nu draga te inseli sunt lucrarea Diavolui!!! Care sub forma de Saroe a ispitir pe Eva …. samd

  • Bateriile sunt elementele cheie pentru autovehiculele electrice si se pare ca cercetarile in domeniu dau rezultate, atat in ceea ce priveste fiabilitatea (https://www.theengineer.co.uk/tesla-million-mile-battery/) cat si capacitatea/ densitatea energetica (https://www.theengineer.co.uk/innolith-claims-energy-dense-battery-tech-breakthrough/). Pentru bateriile folosite in ca si capacitate de stocare in sistemele energetice, acolo unde densitatea energetica nu e extrem de importanta, sunt, de asemenea, progrese remarcabile (https://www.theengineer.co.uk/organic-cathode-aluminium-battery/).

    • Realitatea cruntă, cine poate să le oprească să iasă pe piață? :)

     Articolele acelea de pe theengineer.co.uk nu sunt bune nici să aducă finanțare. Firma norvegiană care se ocupa cu bateria minune a dat faliment în 2017, pe motiv că au încercat să-și amenajeze o clădire prea mare :)

     În prezent, de tehnologia respectivă se ocupă un rus din Germania, care și-a înființat un start-up în Elveția. Deci bateriile minune sunt pe mâini bune, avem toată baza! :)

     • Dumneavoastra chiar ca tineti cu ursu’… :) Si nu e vorba aici de ursuletu’ de plus al d-lui Neamtu Tiganu

      Pai in loc sa ne explicati cum bateriile alea minune sunt tinute in loc de monstruoasa conspiratie dintre Trump, Putin & Kim Jong-un veniti aici cu chestii din astea triviale despre falimente… Nu-i frumos… Plange cu sughituri si muci Interantionala Socialista… :) :) :)

 9. Domnule Cranganu,
  ar trebui, poate, sa renuntati la a mai argumenta cu cifre, logic, destul de multi nu pricep, mai bine ar fi s-o luati sentimental.
  De ex ati putea spune ca o incalzire ar fi benefica pt ursuletii care mor iarna pe capete de frig, sau somnoleaza, sau pasarelele care ingheata pe cablu de tensiune si cad bocna pe caldarim. Nici albinutele nu o duc prea bine, chiar si unele plante mor prin inghet. Nu mai vorbim de tonele de sare care se presara pe asfalt pt dezghet, milioanele de tone de motorina consumate pt curatirea zapezii, risipa de textile pt paltoane si ghete.
  Uneori ingheata si damigenele de vin, muraturile… ca nu degeaba se spune despre un baiat mai istet ca e dezghetat!

  • mda, se poate argumenta despre fuziuni nucleare controlabile (parca si scria ceva pe undeva), civilizatii extraterestre, stringuri, gravitoni, universuri paralele si alte de astea, in consens de 97%, but we have a problem: nu putem confirma nici ca exista, nici ca nu exista
   dar cu incalzirea de la codoi we have another problem: se poate demonstra cu cifre ca nu exista

  • Da, Conu’ Neamțu, aveți dreptate.

   Am citit articolul dlui Profesor cu uimire și nesaț.

   Întotdeauna scrie excelent, dar parcă înțepăturile alandala ale trepădușilor impotenți l-au inspirat să se depășească pe sine.

   Acest ultim articol este atît de bine scris și argumentat încît (ex)pune și mai mult în lumina adevărului puținătatea intelectuală și științifică a TUTUROR „preopinenților wannabe”, chiar și atunci cînd e considerată în cumul.

   Un caz de leu facind skanderbeg cu o moluscă sau – în cazul ultimului „specialist” care și-a dat cu părerea – o molie adormita. Măi să fie măi să fie . . . oare care-o fi rezultatul?

   Și încă o dată, că se pare că nu se înțelege: a amesteca apocalipsele încălziriste cu POLUAREA este oneros și ilicit.

   Toți chihuahua știrbi care lătrați (cam înecați în propriile toxine): nu mai comentați fără a citi și a înțelege argumentele domnului Profesor.

   DACĂ aveți contraargumente reale, fiți bineveniți, noi nu avem nevoie de cenzură, precum măcelarii, canibalii și pedofilii suedezi, psihiatrii, politicienii, sectanții (ingrați, inGRETAți, disgrațioși) și șarlatanii miasmatici ai „degenerabilelor”.

   DACĂ nu, nu.

 10. Ce promovam? Ce fac altii? De ce nu vedem si dincolo de orizont?
  Secretarul pe energie Rick Perry isi anunta retragerea in decembrie
  The New York Times. Retrieved October 6,2019. Energy Secretary Rick Perry, who has aggressively promoted President Trump’s fossil fuel agenda, is planning to step down by December, ending his run as one of the longest-serving cabinet members in a tumultuous administration, according to two people familiar with his plans.
  Mr. Perry’s tenure at the Energy Department has been marked by fierce battles over the role that coal and nuclear energy should continue to play in the United States energy landscape. The agency under his direction has tried and failed to prop up struggling coal and nuclear power plants, and has energetically trumpeted oil and gas development while overseeing plans to reduce funding for wind, solar and other forms of renewable energy.
  https://climate.nasa.gov/effects/
  NASA anunta schimbari dramatice ireversibile. Oceanul artic va fi fara gheata.
  https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/15/concerns-eu-bank-balks-plans-halt-fossil-fuel-investments-climate-action-eib
  Banca Europeană de Investiţii nu va mai finanţa proiecte care ţin de combustibili fosili
  Exemple ar mai putea fi adaugate dar este suficient sa aprofundam ce este promovat concludent de altii.

  • Siunteți în urmă cu evenimentele….

   Oceanul Arctic trebuia să se fi dezghețat de prin 2005-2006. Atunci am zburat prima oară desupra lui dinspre SUA spre China (orotodroma trece aproape de Polul nord) și se vedeau vara peste tot ochoiuri de apă. De vreo câțiva ani încoace, pe același traseu se vede vara doar gheață compactă. O fi vreo lucrătură trumpistă :)

   De altfel în 2009 s-a și format pe baza gargarei cu topirea Arcticii Societatea de Transporturi Arctice ce urma să exploatgeze Pasajul Nordic și să ducă la faliment Canalul Panama. Cu chiu cu vai a trecut o navă cargo prin Pasajul Nordic în 2014. Aia a fost prima și ultima. Cică fără spărgătoarele de gheață ale pazei de coastă canadeze acolo ar fi fost și-n zilele noastre… Canalul Panama e în continuare bine. merci

 11. A patra tranziție energetică și centralele nucleare

  Deși o discuție detaliată a acestei relații necesită spațiul unor articole separate, reiau două idei deja prezentate în articolul actual și cel anterior:

  Deși există o energie – cea nucleară – cu o tradiție de mai multe decenii și având multe din avantajele energiilor fosile, incluzând emisii zero de carbon, mișcările ecologiste o evită constant din câteva motive (trei accidente, lipsa spațiilor de depozitare a deșeurilor, costuri inițiale mari) care ar putea constitui cadrul unor dezbateri specializate pentru eliminarea lor.

  19 oct. 2019

  Un alt număr util de știut sunt cele 11.050 de zile care mai rămân până la 1 ianuarie 2050. Pentru a obține zero-emisii de carbon până la acea dată va fi necesară implementarea unor surse alternative de energie, care să asigure o cantitate echivalentă celei produse de 1 mtoe (~ 12.000 mtoe / 11.051 zile ) în fiecare zi, începând de mâine și continuând pentru următorii 30 de ani. Adică, în fiecare zi din cele 11.050 care ne despart de ținta impusă de Acordul climatic de la Paris, vor trebui construite și date în folosință câte o centrală nucleară sau câte 1.500 turbine eoliene de 2,5 MW fiecare.

  Obținerea de energie cu zero-emisii de carbon mai necesită, de asemenea, dezafectarea echivalentă a surselor de energie fosilă corespunzătoare unui consum de 1 mtoe în fiecare zi! Și asta fără a lua în considerație o creștere a consumului de energie în deceniile următoare și costurile sociale pentru oamenii rămași zilnic fără un loc de muncă.

  3 oct. 2019

    • N-am pus la indoiala faptului ca nu ati indicat corect sursa(ele).

     Si totusi…..

     Din primul link

     „The International Energy Agency defines one tonne of oil equivalent (toe) to be equal to:[1]

     1 toe = 11.63 megawatt-hours (MWh)”

     Din textul dvs i(in Bold):

     cele „1,500 turbine eoline” (una mie cincisute) x 2,5 MW (doi si jumatate) = 3,750 MW putere instalata ar putea produce intr-o ora 3,750 MWh echivalent a doar 322,44 toe (3,750 MWh /11.63 MWh) si nici 12.000 mtoe (mili) , fie ele 12.000 Mtoe (MEGA).

     Scuze pentru deranj. Spre ca inginerii/fizicienii (fie ei si pensionari) ar putea ajuta la clarificari.

     MUltumesc.

     • Am urmat raționamentul autorului din prima sursă citată:

      – În 2018, omenirea a consumat 11.865 mtoe de combustibili fosili. Mai sunt 11.051 zile până în 2050. Ca să ajungem la emisii zero în 2050, va trebuie să înlocuim >1 mtoe în fiecare zi cu începere de azi.

      – 1 mtoe reprezintă echivalentul aproximativ a

      – producția de energie a unei centrale nucleare sau
      – producția de energie a 1.500 turbine eoliene de 2,5 MW fiecare

      De aici se poate estima numărul de centrale eoliene americane necesare până în 2050 necesare a înlocui >1 mtoe/zi în următoarele 11.050 zile:

      ~12.000 mtoe x 1.500 turbine/mtoe = ~18.000.000 turbine

     • daţi-mi voie să bâigui oleacă prin ceaţa asta creată de confuzia între două mărimi fizice: energia şi puterea.

      Deci, IEA zice că 1 toe = 11.63 MWh (asta e energie), rezultă că 1 Mtoe = 11.63 TWh. Această energie poate fi livrată în intervalul a 24 de ore de o centrală virtuală cu o putere instalată de 11.63/24 = 0.485TW = 485,000 MW (asta e putere)

      Noi vrem să vedem câte wind turbines cu putere instalată de 2.5 MW sunt necesare (în condiţii de funcţionare la maxim timp de 24 de ore) pentru a livra energia de 11.63 TWh (adică cât trebuie contribuit „din verde” zilnic pentru a ieşi la limanul zero codoi în 2050)

      Împărţim 485,000 MW la 2.5 MW şi obţinem 180,000 de wind turbines. Deci, zilnic, vor trebui comisionate 180,000 de wind turbines pentru a suplini scăderea consumului de combustibili fosili cu 1 Mtoe (zilnic, desigur).

      În cele (peste) 11 mii de zile rămase până-n 2050, ar trebui deci comisionate şi ţinute în funcţiune (fără întreruperi, 24 din 24 la vânt maxim) 180,000×11,000, adică 1,980,000,000 wind turbines (cam 2 miliarde). Asta ar ocupa ceva mai mult de 10 miliarde de hectare, adică peste 1 milion de km pătraţi de teren cu vânt prielnic (probabil că planeta asta nu oferă atât de multă zonă vântoasă). Greşesc cumva?

      • hai sa te ajut, eu vin cu solarele. Un m² de solar produce in Germania 100 kwh pe an, deci un km² produce 100.000.000 kwh adica 0,1 Twh.
       In lume se produce cu combustibili fosili ca. 138.000Twh, anual.
       Daca facem socotelile vom vedea ca vom avea nevoie de o suprafata totala de panouri solare de 1.328.140 km².
       Germania are o suprafata de 357000 km², adica va trebui sa se acopere trei germanii cu panouri solare.

       P.S Sahara are o suprafata de 9.000.000 km². Acolo energia produsa de´metrul patrat de panouri solare ar fi mult mai mare, 2,500 kWh/(m² year). Deci ar trebui acoperita numai 53000 km² cu panouri solare.
       A existat un asemenea proiect Desertec https://en.wikipedia.org/wiki/Desertec

      • Și cu armata care să păzească toate acele instalații din deșert, cine vine? :) Eu sunt de-acord că se poate produce acolo toată energia de care ar fi nevoie în Europa sau chiar pe toată planeta, dar trupele de care va fi nevoie acolo vor face ca relația actuală cu Rusia să pară de-a dreptul elegantă, prin comparație.

      • @ Harald (22/10/2019 la 16:09)

       Cum cine sa pazeasca ? Inginerii angajatii de Harald sa-i opreasca pe rusi sa nu sparga cu prasita instalatiile solare. Ha, ha, ha !

 12. Subvenționarea energiei solare trebuie oprită!

  Dacă se dorește cu adevărat ca a patra tranziție energetică să scape de chinurile facerii și să nască, în sfârșit, copilul mult așteptat, unul din „medicamentele” care ar trebui administrate „gravidei” este stoparea subvențiilor pentru energia solară.

  Într-un articol publicat în 2013 pe vremea lui Obama – știți dvs. cine a fost, cel cu Solyndra -, ziaristul Todd Myers a scris în The Wall Stree Journal (Stop Subsidizing Solar Power!):

  De ce este energia solară așa de populară? Pentru că subvenții uriașe plătite de contribuabili ascund costurile actuale. Alte energii regenerabile primesc o subvenție de circa 1 cent/kWh, în timp ce energia solară primește circa 96 cenți/kWh. Noi plătim costul energiei solare sub formă de taxe în loc de facturi de electricitate.

  Concluzia pesimistă a ziaristului a fost bazată, între altele, și pe o carte publicată de un colectiv condus de laureatul Nobel, prof. William Nordhaus, menționat în articolul de față cu o altă contribuție semnificativă (despre costurile tranziției).

  Nordhaus et al. (2013), în Effects of U.S. Tax Policy on Greenhouse Gas Emissions, afirmă că subvențiile acordate energiilor verzi pot în realitate să crească emisiile de carbon, un bun exemplu de ilustrare a legii consecințelor neintenționate. Autorii ilustrează cât de ineficiente sunt subvențiile, demonstrând cu date reale că reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră sunt foarte mici și obținute cu costuri substanțiale.

  Bun, și atunci de ce panourile solare sunt așa de populare? Pe lângă subvențiile exagerat de mari acordate de guvern, o altă cauză este mediul hipsteresc în care trăim unii dintre noi. Oamenii doresc panouri solare, deoarece le transmit o stare de „verde”. Panourile solare cresc prețurile locuințelor „în comunitățile cu mai mulți proprietari de Prius”. Deși panourile solare oferă beneficii minime pentru mediu, unii plătesc prețul pentru a părea „verzi”.

  Noi trăim într-o perioadă în care trendurile și mòdele adesea calcă în picioare faptele, când guvernelor, corporațiilor și publicului li se servesc adesea false dovezi de iubire pentru a-și alege favoriții. Solyndra lui Obama este doar un singur exemplu de cheltuire aiurea a banului public și de speranțe deșarte hrănite de wishful thinking. Ceea ce nu vor unii să înțeleagă și să accepte, totodată, este realitatea că tehnologia reprezintă o fiară imprevizibilă și capricioasă, care nu poate fi ușor îmblânzită prin ucazuri birocratice sau strigăte patetice de genul How dare you?

  Pentru a naște mai repede și fără dureri, a patra tranziție energetică trebuie să evite a alege câștigătorii înainte de concurs. Guvernele nu pot să prevadă cu siguranță care nouă și promițătoare tehnologie se va impune pe piața liberă, nesubvenționată. De aceea, ele nu trebuie să persiste în alegerea unor câștigători virtuali pe care să-i abandoneze imediat ce a apărut altă modă (unde sunt acum fast breeder reactors sau autovehiculele cu pile de combustie?!)

  Reiterez soluția (cu un exemplu tare și personal) pe care o văd eu pentru succesul celei de-a patra tranziții energetice:

  În loc de subvenții neperformante, guvernele ar trebui să intensifice și diversifice cheltuielile cercetarea și dezvoltarea (R&D) într-o varietate de domenii, nu doar vânt și soare.

  Consider că aceasta este cea mai bună strategie, care a dat un rezultat miraculos.

  Când a apărut criza petrolului în anii ’70, guvernul federal american a finanțat un mic proiect, intitulat Eastern Gas Shales Project, pentru studierea potențialului energetic al argilei Marcellus. Din 1979 până în 1991 s-au cheltuit $137 milioane dolari din taxele cetățenilor pentru cercetarea și dezvoltarea unor noi tehnologii de extragere a gazelor naturale din argile. Pentru comparație, administrația Obama a irosit $500 milioane pe proiectul eșuat Solyndra.

  Cine ar fi ghicit în 1980 că în următoarele trei decenii cele mai bune investiții guvernamentale în cercetările energetice, cu cele mai bune beneficii, nu vor veni de la reactoarele nucleare sau celulele fotovoltaice, ci de la o tehnologie numită fracturare hidraulică a forajelor orizontale, săpate în argile petrolifere și gazeifere?

  Cine ar fi bănuit măcar în 1980, când Statele Unite erau îngenunchiate și ținute ostatice de cartelul OPEC, că niște investiții modeste într-o tehnologie concepută în 1947 de doi tineri ingineri din Tulsa, Oklahoma, vor declanșa cea mai importantă revoluție tehnologică de la începutul secolului al 21-lea și vor schimba paradigma energetică actuală și vor plasa Statele Unite ale Americii pe primul loc din lume ca producător de petrol și gaze?

  În loc de concluzii, recomand o recitire a articolului
  Este dificil să faci predicții, mai ales despre viitor…

  • Absolut de acord cu ceea ce spuneti legat de subventii, doar ca ele ar trebui eliminate de peste tot. Cam cat ar rezista industria miniera, agricultura, termocentralele, caile ferate???

   • Pai ar rezista foarte bine! Cele rentabile vor supravietui, cele artifciale vor pieri. Trebuie doar incercat.

    In SUA minele, caile ferate si agircultura nu sunt subventionate si traiesc foarte bine. Caile ferate au renuntat complet la transportul de persoane pe distante lungi concetrandu-se exclusiv pe transportul de marfa ce e rentabil, etc.

    Subventiile sunt ucigatoare. Motivul pentur care economia UE e in cadere libera de 10 ani e tocmai existanta suventiilor combinata toxic cu dirijismul economic de tip sovietic ce se face tot mai simtit. Caci un PIB pe 2018 egal practic cu cel din 2008 inseamna nu stagnare ci prabusire economica,de 15%-20% daca se ia in calcul si inflatia… In acelasi interval, SUA au crescut cu 35% iar China cu 50%…

    • Fundamental gresit: USA subventioneaza carbunele din rasputeri – se cheama ‘clean coal’ de cativa ani :). India, China, USA, Japonia in top 5 state care subventioneaza mineritul de carbune.

     • Serios?!

      Puteți să-,mi indicați capitolul din bugetul federal SUA alocat subvențiilor pentru mineritul cărbunelui?! Nu vă obosiți să veniți cu link-uri la site-urile prolixe ale Agitprop-ului pline de minciuni gogonate și șropagandă pentru debili mintali, ci găsiți capitolul paragreaful, pagina și secțiunea aferente subvnțiilor pentru cărbuni.

      Mai jos aveți textul oficial al bugetului pe 2019

      https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/02/budget-fy2019.pdf

      Succes!

      • @Josef Svejk

       De curiozitate, am verificat textul bugetului fiscal pe anul 2019 și am găsit următoarele:

       – termenul „coal” (cărbune) apare o singură dată în fraza The United States has among the most abundant and diverse energy resources in the world, including oil, gas, coal, nuclear, and renewables (p. 47)

       – termenul „subsidy” (subvenție) apare de 8 ori, iar termenul „subsidies” (subvenții) de 18 ori, dar fără nicio legătură cu sursele de energie menționate mai sus.

       – termenul „clean coal” nu apare niciodată în textul bugetului.

       Cu alte cuvinte, iarăși ne-am umplut de fake news și vorbe de clacă…

      • @Constantin Crânganu

       Domnule profesor vă mulțumesc pentru datele prezentate. Știam că nu există subvenții pentru extragerea cărbunilor așa cum nu există pentru niciun fel de combustibili fosili. Am dat link-ul în ipoteza că e totuși posibil ca printre iecologiști (în pofida aparențelor :)) să mai fie și oameni de bună credință. Pentru aceștia merită demontate argumentat minciunile Agitprop-ului, oricât de inutil ar părea uneori acest efort. În acest sens admir în mod deosebit eforturile dumenavoastră de demitizare a subiectelor tabu și de demontare a minciunilor instituționale legate de mediu.

       În ce privește „clean coal” bănuiesc că în capul lui e varză. „Clean coal” e o sintagmă utilizată până la îngrețoșare de autoritățile chineze. Aproape la fel de mult ca „information technology” și „artificila intelligence” :). Prin nu’ș ce miracol cărbunele ars cu abnegație de mândra industrie chineză a ajuns de vreo 2-3 ani „clean coal” – temelie a programului strategic de dezvoltare ecologică a țării „China Blue Sky”. Bag seama că or fi descoperit ceva specie nouă de cărbune ce arde curat ca lacrima :), sau o fi făcut Sfânta Greta fo’ minune de la distanță de a transformat străvechiul fum negru și gros scos de cărbunele chinezesc în aer de munte, precum Iisus a transfomat odinioară apa în vin la nunta din Cana Galileii… Miezul afacerii cu „China Blue Sky” e un bugetar chinezesc ce se uită cu mare atenție la ce iese din țeava de eșapament a vehicolului sau de pe coșul fabricii și decide din burtă dacă emisia cu pricina e poluantă sau nu și mai ales cât e de poluantă e :) De regulă acești amărâți, plătiți mizerabil și disprețuiți fără menajamente, pot fi cumpărați cu câteva sute de USD fără probleme ca să scrie orice în rapoartele lor…

 13. Mediul inconjurator se poate usor distruge daca luam in considerare, paradigma de astazi, numai aspectele care tin cont de eficaciate si rentabilitate economica.
  Mediul economic in general se urneste greu atata timp cat nu este obligat prin masuri politice la schimbari majore.
  Economia si legile ei nu tin cont de mediul inconjurator, acesta fiind inexistent in toate calculele economice de pana astazi.
  Nu suntem numai in pragul unei schimbari energetice care va veni cu toate tendintele de a se opune din motive intemeiate / neintemeiate , speculative sau ideologice.
  S-a pornit pe un drum din care in opinia mea nu mai exista intoarcere, viitorul fiind cel al resurselor regenerabile indiferent cum s-ar numi ele.
  Costurile sociale, ecologice pe care le provoaca actualul mod de a produce energia le vor depasi pe cele de pana cum astfel incat schimbarea va deveni realitate.
  O data cu schimbarea modului de productie a energiei vor apare si schimbari ale sistemului economic, foamea dupa energie ieftina fiind urmarea unei productii de masa bazata de consum si crestere continua si numai un exemplu, ciclul de viata al aparatelor de uz casnic devine din ce in ce mai scurt, cu alte cuvinte calitate tor mai redusa.
  Oare nu s-a gandit nimeni la varianta energie mai scumpa, produse mai scumpe insa mai fiabile ? este complicat intr-o lume in care competitia economica nu tine cont de mediul inconjurator iar daca o face doar in urma unor presiuni mari din partea politicii.
  Schimbarea energetica din pacate se va intinde pe perioada foarte lunga de timp, undeva 50 – 100 de ani, timp in care nimeni nu stie care vor fi urmarile climatice si ecologice.
  In opinia mea clima si mediul inconjurator nu pot fi tratate precum un obiect oarecare urma unui proces tehnologic privand doar la relatia , costuri versus castiguri practic fiecare produs sau serviciu trebuind taxat precum TVA suplimentar cu taxa ecologica, taxa care ar pune desula presiune pe mediul de afaceri si care ar putea fi investita fie in sustinerea acestor energii fie in eliminarea pagubelor produse.

  • Oare nu s-a gandit nimeni la varianta energie mai scumpa, produse mai scumpe insa mai fiabile ?

   Celebrul scriitor comic Publius Terențius Afer (195/185–159 BC), cel care ne-a spus că Homo sum: humani nihil a me alienum puto, ne-a mai lăsat o altă vorbă mare:

   Quot homines tot sententiae: suus cuique mos (Câți oameni sunt, tot atâtea opinii sunt: fiecare are propria lui părere).

   Și atunci, mă întreb: oare câți oameni dintre cei peste 2,7 miliarde de chinezi și indieni s-au gândit/se gândesc la energie mai scumpă?

   Răspunsul indienilor l-am citat în articol: „Cărbunele va fi combustibilul nostru no. 1 până în 2040”.

   Răspunsul chinezilor este asemănător: construiesc trei termocentrale pe cărbuni în fiecare lună, acasă la ei și în alte țări.

   Eu am înțeles sensul întrebării dvs. Mai trebuie să înțeleagă/accepte și ceilalți.

   În articolul meu anterior, am comentat un articol al unui scriitor american, Jonathan Franzen, care propune soluții pentru problema actuală a schimbărilor climatice, în următorii termeni:

   Undeva, înghesuit între alte idei progresiste, se află de fapt miezul incandescent al ideologiei „verzi” – distrugerea capitalismului și instaurarea „visului de aur” al marxist-leniniștilor de ultimă generație:

   Combaterea inegalității extreme în distribuția avuției este o acțiune împotriva schimbărilor climatice.

   O metodă prin care s-ar putea aplica directivele climatice, conform lui Franzen, este și ea tipică arsenalului comunist:

   …este necesară o intervenție de sus în jos nu doar în fiecare țară, ci pe întreg teritoriul fiecărei țări. Nu ar folosi la nimic să transformi New York-ul într-o utopie ecologică dacă texanii continuă să foreze după petrol și să conducă camionete.

   Intervențiile necesare de sus în jos în fiecare țară și pe întreg teritoriul fiecărei țări vor necesita instaurarea unui guvern mondial. Impus sau ales, dl Franzen nu mai spune.

   Miliardele de opinii diferite, conform lui Terențiu cu mii de ani în urmă, vor trebui subsumate uneia singure – se știe care… Save the planet! (George Carlin)

 14. Din nou, despre înverzirea planetei datorită abundenței de CO2 și temperaturilor mai calde

  Cu peste un an în urmă, în articolul Există, totuși, și beneficii ale schimbărilor climatice? am indicat pe baza datelor satelitare că în ultimii 33 ani a avut loc o semnificativă „înverzire” a Pământului.

  Creșterea vegetației s-a produs pe arii reprezentând între 25% și 50% din suprafața uscatului. Descreșterea vegetației s-a înregistrat doar pe 4% din suprafață. Fertilizarea produsă de dioxidul de carbon explică 70% din efectul de înverzire.

  Ieri, revista Nature a publicat articolul Vegetation structural change since1981 significantly enhanced the terrestrial carbon sink în care un grup de cercetători din Canada, China și Franța au confirmat realitatea descrisă anul trecut: 74% din suprafața terestră a globului și-a mărit gradul de înverzire în perioada 1981-2016 (35 ani). Cauza predominantă a înverzirii au fost concentrațiile ridicate de CO2 și temperaturile mai calde.

  Înverzirea planetei, la rândul ei, a condus la o creștere netă cu 12,4% a sechestrării carbonului de către noua vegetație.

  Oare Greta sau înfocații ei suportori au găsit timpul necesar să citească și acest articol? Bine ar fi…

   • Stimabile, altceva nu stii ? vad ca esti un infocat sustinator, dupa impresia mea traiest in Germania, bine merci, totul curat, functional majoritatea cetatenilor multumiti cu traiul de fiecare zi da restul lumii cu arata ? ai fost in Mumbai sau Peking unde oamenii se sufoca datorita aerului care devine tot mai irespirabil ? ai fost in Malaezia sa vezi muntii de deseuri de provenienta europeana ? ai vazut zone in care plasticul sufoca apa si viata din ea ?
    Nu conteaza, acolo sunt multi , viata unui om valorand mai putin decat cea a unui sac de orez.
    Sute de milioane de indineni si chinezi care traisesc si muncesc in cele mai sinistre conditii de viata isi rup spatele si pentru modul de trai occidental cu tot belsugul pe care il avem in Europa si America.
    Ce sa va intampla daca acesti oameni vor pleca catre noi ? migratia si numarul crescand al oamenilor de pe pamant fiind cea mai mare provocare, mult mai mare decat intreaga discutie despre CO2 si mediu dar asta e alta poveste.

    • Cu ceva ani in urma schepsisul era sa te arati suferind de grija copiilor din Africa. Azi observ ca tu esti obsedat de grija fata de chinezi si indieni.
     Dar cine te opreste sa ii ajuti?

    • Acum citiva ani a existat un urs in germania, a fost numit Bruno. A fost impuscat, nu se potrivea ordinii si disciplinei germane.
     ***************
     Am colindat mult in lume, fusei si-n China, la Beijing, si-n Maldive si … ehe pe unde nu am fost..
     Am mai spus pe aici, sunt un dusman necrutator al celor care arunca gunoaie de orice fel. E adevarat, in Ge e ceva mai curat ca-n alte parti. Dar aici nu vorbim despre gunoaie ci despre incalzirea globala, cauzata, chipurile, de codoi.

     Sesizezi diferenta? Daca ai fi citit articolul domnului Cranganu si nu te-ai fi bagat in zeama ca om de bine, ai fi observat care sunt problemele lumii daca se doreste trecerea la alte forme de energie.
     Eu ramin totusi un iubitor de ursuleti si m-as bucura f mult daca acestia, ursuletii ar fi avantajati de incalzirea globala, De aceea!

  • Puteti mentiona zonele in care a avut loc acesta inverzire ?
   In multe tari din apusul Europei acest fenomen este valabil datorita legislatiei, controlului si constiintei celor care exploateeza padurile. Reversul medaliei, atat lemn brut cat si prelucrat este importat intr-o masura foarte mare masura din tari esteuropene cu o legislatie mai permisiva, in care defrisarile masive precum in Romania nu sunt sanctionate pe masura.
   In Amazon , bazinul Congo , Asia de sud est zone ecuatoriala situatia este alta, tot din satelit s-a putut obeserva o reducere a padurilor, locul fiind ocupat de monoculturi de palmieri care intradevar sunt tot verzi insa nu reprezinta un ecosistem sanatos, de terenuri pe care se cultiva plate technice, din satelit tot verzi sunt care la fel nu reprezinta nici un ecosistem. Daca intradevar are loc o inverzire a plantei si numarul speciilor animale ar trebui sa ramana constant, din pacate acest numar se reduce simtitor incepand cu mamifere mari si pana la insecte.
   Sechestrarera carbonului in cantitati mari poate fi facuta de vegetatia in zonele in care nu avem perioade de stagnare respectiv cresterea este continua zone fiind intocmai cele ecuatoriale, zone care sunt insa supuse activitatilor economice datorita defrisarilor insa intr-o masura mult mare datorita inecendierilor in vederea optinerii de terenuri agricole, terenuri care datorita calitatii slabe ale solului nu pot fi exploate mai mult decat cativa ani, defrisarile prin incendiere fiind astfel continue.

   • Ai accesat link-ul dat de dl Cranganu? daca da, dece mai intrebi?
    Apoi, tocmai faptul ca exista legislatie si se aplica, nu diminueaza cu nimic faptul ca exista fenomenul de „inverzire a planetei”.
    Tu chiar ai morbul „Gica contra”?

    • Astept un raspuns de la un specialist cu explicatiile de rigoare. Eu nu sunt specialist insa imi pun ca milioane de oameni intrebari. Texul din linkul respectiv este foarte technic iar daca domnul profesor il pune doar la dispozitie fara sa-l comenteze imi pare rau, am pretentia de la un profesor a unui comentariu , de accea e profesor.

    • Am dreptul sa.mi exprin o parere nu are nici o legatura a fi „Gica contra”.
     Cel putin am incercat sa dau niste explicatii, dumneata ce ai facut ? esti convins 100 % ca cele expuse sunt corecte ? o doza de sceptism este intotdeuna sanatoasa.

     • Nu dreptul la opinie ti s-a contestat; oricum, ai acest drept chiar daca cineva ti-l contesta.
      Ci despre ceea ce spunea si @ neamtu tiganu: ai citit articolul dlui profesor Cringanu?
      Am fost curios si am intrebat „Ai accesat link-ul dat de dl Cranganu? daca da, dece mai intrebi?”
      Ai ocolit raspunsul.
      Autorul articolului nu e impotriva noilor energii, ci ne lamureste cum e cu : „A patra tranziție energetică și durerile facerii”.
      Aici ai opinii?
      (Se pare ca unii, ca sa evite durerile naturale ale facerii, vor cezariana cu orice pret, desi e contraindicat si fatul se va naste mort.)

 15. O precizare doar legata de Olanda. Zacamintul din Groningen este asteptat sa evolueze catre productie 0 in 2020 dar va mai fi tinut deschis pentru acoperirea de virfuri de cerere pina in 2026. Apoi va fi inchis cu totul. Cauza o reprezinta cutremurele din zona zacaminutlui. De mirare ca nu s-a gasit o solutie tehnica de prevenire. Poate Dvs intelegeti de ce.
  Referitor la tehnologiile disruptive, nici nu vreau sa ma gindesc la implicatiile asupra tehnologiilor si sistemelor existente.
  Nokia, Kodak, firme gigant care au dat faliment pentru ca nu au prins valul. Cine urmeaza ? Shell, BP ? Cu ce consecinte si cu ce framintari sociale ?

  Energia este o problema serioasa,nu este un moft de telefon mobil. Pentru energie s-au declansat razboaie implicind milioane de oameni, unde sute de mii au murit – Irak, Siria. Pentru telefoane si-au pierdut citeva mii de oameni slujbele prin Europa dar au supravietuit.

  • Pretul energiei mai ales pentru sectorul industrial ar trebui sa creasca simtitor astfel incat industria sa caute si gasesca metode noi si mai eficiente de productie a energiei.
   Atata timp cat petrolul si carbunele sunt ieftine, alte forme de productie o vor avea foarte greu sa se impuna datorita jocului liber al pietelor.
   Astazi introducerea formelor curate de productie a energiei este fortata politic, prin masuri / legislatie , subventii etc. fapt care nu este agreat de mediul de afaceri care doreste energie ieftina in deprimentul mediului inconjurator.
   De ce nu putem accepta ca o vreme destul de lunga aceste forme de producere a energiei ar trebui sa functioneze in paralel cu tendinta catre cele curate.
   Este un proces lung si care costa la inceput mult bani pe care cineva va trebui sa-i platesca. Revolutia energetica nu poate avea loc cu costuri zero, investiile , cercetarea si multe altele trebuind de cineva finantate
   Daca fiecare insa numai vorbeste si nu este dispus sa si platesca nu se va intampla mare lucru totul rezumandu-se la bani , mediul inconjurator nu va tine cont de acest aspect, el sa adapteaza cu rele si bune iar consecinetele le vor supoarta generatiile viitoare.

   • Exact asta e ceea ce gandirea dumneavoastra infectata cronic de comunism nu poate realiza. Controlul preturilor e catastrofal si nu genereza niciun fel de crestere economica ci doar ineficienta si dezastree.

    Carbunele nu a avut nevoie de taxe pe cai ca sa invinga calul la fel cum petrolului nu i-au trebuit taxe pe carbune ca sa-l invinga. Economia trebuei lasata sa mearga de la sine. Taxele pe combustibilii fosili si mentinerea „energiei verzi” in viata la aparate au de fapt efecte adverse. Panoruile solare n-au mai evoluat practic deloc de pe la mijlocul anilor ’60 iar moristile de vant sunt intr-o situatia cnhiar mai rea fiind fundamental neschimbate de 100 de ani.

    Prin taxcarea concurentei si subventii publice aceste forme ineficiente de generare a ecenrgiei electrice se mentin pe piata fara nici un fel de inovatii. Consuma reseurse imense ca sa produica mai nimic, afara de prodfituri imense producatorilor si vanzatorilor lor. Resursele colosale rispite pe ele se duc practic de la sustinerea cercetarii pentur descoperirea unor surse alterantive de energie care sa rezolve cu adevarat problemele energetice ale planetei… In acest sens sustienrea furibunda a productiei de panouri solare si de moristi eoliene e o crima la adresa generatiilor viitoare.

 16. Ok! Super-bateria, super solar cell efficiency, super hydrogen cell efficiency nu sunt chiar a îndemână. De ce?!? Costă bani cercetarea?!?! Hmmm……. Păi cât sa fie până la rezultate notabile??!? 800bn.$ – 1 trilion, 2 $?!?! Mult, foarte mult comparativ cu TARP, Q.E.1, 2, etc., F35…. Nu?!? Nu merită!!! No way!
  De unde să luăm acești bani?!? Păi….. să luăm rețeta de la H.Paulson/B.Bernanke/FED….. Hai, că e publică și a fost, cel puțin TARP, aplicată overnight nu gradual ca la F35. Hai că nu s-a pierdut in negura vremurilor. Trăiam cu toții pe-atunci. Unii dintre noi chiar in US.

  Ok. Turbinele din exemplul dvs.ocupa mult loc depind de factorul aleator Vânt, omoară păsări, etc. Dar panourile solare rooftop in CA, AZ, TX, FL ce au?!?! Nu sunt la fel de eficiente ca cele de mâine?!? Păi e cazul noilor tehnologii. Cele mai puțin eficiente de astazi vor fi înlocuite, treptat,cu cele formidabile de mâine. La fel cum sunt și instalate. In decursul timpului de populare a acoperișurilor din zonele menționate sau a unor zone deșertice convenabile (NU pe suprafețe cultivabile) panourile solare vor crește in eficiență si costul lor va scădea. Hai să fim rezonabili.
  De ce să nu combinăm photovoltaic cu hydrogen prod.prin electroliză?!?

  Curios e că noi le facem socoteala nemților despre cât de cât ineficienți sunt ei si despre cum Germania înregistrează terrible fiascos….. Asta în condițiile în care fără măsuri adm.(ce țin de ec.warfare) nu dădeau semne de încetinire.
  Ok. DE vede soarele 11%…. De acord! Dar CA, AZ, etc (ptr.a nu mai insira toate statele f.insorite si cu suprf.de 2-3 ori cât DE).

  … ecologiștii, ecologiștii-vegani și alții asemenea propun măsuri extreme. Păi nici in visele lor nu se vor putea aplica la ritmul pretins. Extremiști bizari sunt mulți. Dar să-i lăsăm pe ăștia. Sunt niște marginali zgomotoși și atât. Dar problema e reală.
  Ce facem?!!? Așteptăm disruptive tech.?!?!

  • Păi tocmai extermiștii sunt problema. De ce să-i lăsăm?! Exact mbecilii care guiță isteric că trebuie tocați și înfulecați bebelușii sau că avortul trebuie să devină obligatoriu spre a salva pleneta. Exact genul ăsta de cretini agreisvi sunt fața reală a „ecologismului” – ideologie politică ciriminală (că n-are nimic cu știința) născută din cadavrele în putrefacție ale comunismului și nazismului.

   Nimeni nu vă oprește să vă puneși panluri solare unde poftiți. Învățați însă nu să mai încercați săle băgați celorlalți pe gât. Faceși un efort să trăiți dumneavoastră fără hidrocarburi, așa cum propovăduiți. Care e problema? De ce nu ați îmnceput deja?!

   • @J.Svejk
    Dom’le, ai reaparut?!?! Wow…. Fusesei dat disparut de unii dintre confratii tai.

    Daca ai fi citit cu atentie ce am scris ai fi inteles. Vorbeam despre un efort al statelor/tarilor. US e doar un exemplu care indeplineste, de minune, conditiile ideale de implementare (pe scara larga) a producerii unei importante parti a energiei electrice cu aj. photovoltaic panels, etc. Ai ceva de obiectat la modelul propus?!? Pe fond, te rog.
    Nu ti le baga nimeni pe gat dom’le. Fa ce vrei. Nu asta e chestia.

    Extremistii, de orice natura, sunt marginali. De aceea trebuie „lasati de-o parte”. Oamenii rezonabili nu se vor repezi sa distruga masinile pe benzina/diesel, centralele pe carbune, gaz, pacura, etc ptr.ca nu au ce sa puna in loc imediat. Care e rostul sa discutam despre niste aiuriti care din motive ideologice, din prostie sau mai stiu eu ce propun aberatii implementate instantaneu ?!? Dar ptr.ca niste extremisti capitalizeaza pe teme ecologiste inseamna ca problema nu exista?!? Hai sa fim seriosi.
    Ceva trebuie facut. Ah, ca nu ne aruncam cu capul inainte in distrugerea a ceea ce avem e alta discutie. E o diferenta de abordare, mijloace si ritm al schimbarii necesare.
    Dar ceea ce scriam mai sus atinge vesnica problema a lipsei mijloacelor ptr.cercetare si a ceea ce s-ar putea face, relativ, rapid.

    • Ghinion! Am calatorit in unele parti ale lumii un site-ul acesta (alaturi de multe altele!) e considerat subversiv :) si blocat. Mi s-a parut aiurea sa-l accesez prin VPN-ul corporatiei care merge pe un canal separat.

     Sigur ca am de obiectat la modeul propus. Ca sa ma exprim academic e o tampenie. Daca modelul ala e cu adevarat viabil se dezvolta de la sine. Daca nu e pacat sa fie tinut in viata la aparate. Nu-i asa? Asta e obiectia pe fond.

     Nimani nu va opreste sa traiti pana l adanci batranete fara hidrocarburi. Nu am inteles niciodata de ce nu o faceti dupa ce chiraiti cu atata patima? Ce va opreste? De simtiti nevoia sa ne bagati pe gat noua oamenilor normali si rationali toate amnifestarile pshihozelor si gargaunilor ce va chinuie?! Aici e problema. Daca ati trai fericiti si sanatosi pana la adanci batranete la umbra panourilor dumenavoastra solare totul ar fi OK si n-ar exista niciun fel de conflict.

     Tocmai ca extremistii nu sutndeloc marignali. In cazul escrocheriei iecologice ei au rolul central. O mana de crimnali fanatici va ghidoneaza pe toti ca pe vite. Propovaduiesc fara greturi crima, iar dezaxatii mai moerati spun: „Stai nene ca nu-i chiar asa! Numai extremistii vor sa-ti taie gatu’ Nu-i lua in seama! Noi astia mai moderati ne multumim cu niscai amputari”

     E ceva de facut? Faceti cu incredere! Nu va opreste nimeni. Problema e ca dumenavoastra nu faceti NIMIC ci doar guitzati la noi astialallti ca ar trebui noi sa facem ceva spre a va potoli gargaunii…

      • Principalul argument de fond este că dacă chiar credeți elucubrațiile pe care le propovăduiți, atunci faceți în primul rând dumenavoastră ceea ce propovăduiți. Ce vă oprește?! Ce vă ține mereu înțepenit la faza guițului?!

      • @J.Svejk

       Deci, produceți zero argumente…… Mișto!!! Doar guițat (ca sa va citez), invective…. agitație și atât.
       Aș fi înclinat să zic că sunt manifestări caracteristice tuturor trumpiștilor….. Dar mă limitez la cei de pe această platformă……..

      • @JB

       Ba tocmai ca am discutat cat se poate de la obiect. Problema dumenaovastra e ca singura chestie pe care o puteti cosuma e doar propaganda cea mai fetida si lozincile. Restul trece pe langa.

       Ca sa recapitulam: discutia la obiect:

       1. Extremistii nu pot fi ignorati pentru ca sunt distructivi si pentru ca in final ei ghidoneaza cu adevarat toata vermina iecologista. Pagubele pe care le produc nu sunt cunimic mai prejos ca cele ale comunismuluii sa nazismului in fazele lor intitiale

       2. Daca chiar cedeti in elucrubratiile pe care le sustineti, puneti-le in aplicare. Pna unala alta de la tot iecologistu (inclsiv dumenavoastra) ajuzim ce ar trebui sa facem noi astialalti in loc sa va vedem pe dumneavoastrsa la treaba. Ce va retine?!

       Alte nelamuriri?!

  • You made my day!…

   Din cele 100 soluții propuse pentru oprirea încălziri globale antropogene, pe locul 6 este plasată Educația fetelor, care ar putea reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu nici mai mult, nici mai puțin de 59,60 Giga tone!!!

   Fără ironie, este cumva vreo aluzie la educația Gretei Thunberg, fata din Suedia, care întreabă pe toți adulții How dare you?…

 17. Eu unul sint de acord cu punctele din articol, insa doar de dragul discutiei exista si contrargumente. De exemplu, unul chiar din SUA: pt. a renunta la o sursa ieftina si ‘ecologica’ de energie (nu insa si morala) s-a interzis sclavia, iar apoi a fost nevoie de un razboi civil foarte distructiv pt. tara pt. a o impune ca lege. Adica, uneori impunerea unor ‘corectii’, nu doar ‘energetice’, a fost facuta cu legea si batul, nu doar cu zaharelul.

  Pe de alta parte, sa nu uitam ca notiunea de stat s-a schimbat in ultima suta de ani. Cind s-a inventat masina si construit drumuri la greu in SUA nu era nici drept de vot sau taxe universale, nici notiunea de drepturile omului. Statele (guverne si parlamente) in ziua de astazi joaca un rol mult mai mare decit acum 100 de ani cind vine vorba de ‘politici publice’. Sa nu comparam mere cu pere istorice.

  • Tot de dragul discutiei, crezi ca ar trebui pornit un razboi pentru a convinge? dar pe cine? pe cei ce prevad Apocalipsa daca nu va fi distrus capitalismul pentru a ne proteja impotriva incalzirii globale?
   Sau trebuie sa ne intoarcem la vremile cind nu erau „taxe universale”, la pierderea dreptului de vot, si sa renuntam la drepturile omului?
   Cum facem si cine hotaraste ce si cum?
   Iarasi revenim la un guvern mondial?

  • Ce exemplu prost ales!

   Demantelarea sistemului sudist prin razboi a fost o porcarie crunta, cel mai intunecat moment din istoria SUA.

   Da, sistemul cu oameni ca proprietate trebuia sa dispara, dar ideea ca singura modalitate era printr-un razboi fratricid care a omorit 620000 de americani, la o populatie (atunci) de 31 milioane este mai inumana decit sclavia insasi. Proportional e ca si cum SAPTE milioane de americani ar fi murit astazi. De dragul eliberarii unor ingrati care, la cinspe generatie dupa eveniment, continua sa denigreze „white supremacy”, „white privilege” und so weiter.

   Ca sa nu mai vorbim ca schimbarea abrupta, prin violenta, a sistemului social a turnat multimi de analfabeti proaspat „eliberati” intr-un fuior social incapabil sa ii asimileze si emancipeze imediat.

   ASA CEVA vor ecologistii? S-o trimita pe Fecioara din Orleans din iad – Gretinaa Tututenberg – impreuna cu Rashida Tlaib, Ilhan Omar si – o adevarata Alexandrina Gainuse a politicii americane – Elizabeth Warren, cu Kalasnikoavele, sa bage regenerabile cu forta la tot cartieru’?

   Mai tineti-va si de treaba. Incercati sa faceti o munca reala. nu agitprop, parazitilor.

 18. Stimate,
  d-le Cringanu,
  A ,,patra tranzitie energetica” nu ar trebui sa fie catre fuziunea nucleara, iar energia ,,verde” sa ramina doar surogatul care da vesnica tema de ,,lucru” ecologistilor?Care este situatia reala si ce perspectiva are aceasta (adevarata) tranzitie, deoarece actualele resurse energetice se vor termina la un moment dat?

  • Este posibilă și foarte dorită ca a patra tranziție energetică să însemne fuziunea nucleară. Urmăresc cu interes eforturile consorțiului EuroFusion (European Consortium for the Development of Fusion Energy) din Elveția. În același timp, mă interesează și cercetările întreprinse de ITER (Franța) ori modelele Wendelstein 7-X (W7-X), un reactor Stellarator din Germania, reactoarele Tokamak (JET – Joint European Torus, Marea Britanie) și Spherical Tokamak (MAST – Mega Ampere Spherical Tokamak, Marea Britanie).

   SUA participă în proiectul ITER, dar nu sunt foarte mulțumite de ritmul și succesul cercetărilor. Mai mult, costurile implicate de ITER s-au umflat tare de tot: inițial, programul costa $10 miliarde, iar cotizația americană era doar 9%. În prezent, contribuția SUA va fi undeva între $4,7 miliarde – $6,4 miliarde dolari. De asemenea, s-a modificat și deadline-ul, astfel încât prima plasmă nu va fi produsă înainte de 2028. Din aceste motive, Senatul american în repetate rânduri retragerea țării din proiectul ITER, dar Camera Deputaților a insistat pe rămânere și plata cotizațiilor anuale.

   Detalii, United States should prepare to build a prototype fusion power plant, panel says

   • Marea Britanie a demarat un nou proiect pentru a produce primul reactor nuclear bazat pe fuziune. Pe 3 octombrie, guvernul a anunțat alocarea sumei de £200 milioane lire sterline pentru începerea proiectului Spherical Tokamak for Energy Production (STEP).

    În teorie, instalația ar produce sute de megawați de electricitate prin fuziunea nucleară cândva, până la începutul anilor 2040, pentru a demonstra că tehnica este viabilă din punct de vedere comercial. Costul construirii instalației ar putea ajunge la miliarde de lire sterline.

    După cum am scris mai sus, mai multe țări planifică prototipuri de reactoare de fuziune, dar nici o instalație nu a menținut deocamdată o reacție de fuziune suficient de lungă pentru ca aceasta să genereze mai multă energie decât consumă să funcționeze.

 19. Dl Profesor, daca aveți varianta in engleza a articolului si se poate distribui, mi-ar fi de ajutor. Eu sunt in Suedia si am avut ceva clenciuri cu cei care nu știu decât „verde” si cam atât…In general aceștia sunt oameni care nu au făcut un proiect in viata lor si nu prea produc nimic dar au pretenții ca alții sa rezolve probleme din care ei nu înțeleg mai nimic. Sau sa se renunțe la civilizație de dragul ideilor lor. Numai ca ar trebui si cam jumătate din populație sa se sinucidă, daca nu vrea sa moara de foame…A, India este tara in care au căzut 3 guverne in ultimii 75 de ani din cauza ca s-a scumpit ceapa…

  • Vă mulțumesc pentru interesul arătat articolului meu. Din păcate, nu am deocamdată o versiune engleză. Poate încercați dvs. o traducere ad-hoc.

   Luna viitoare va fi publicată noua mea carte „Mașina de răsucit idei incomode. Eseuri (aproape) incorecte politic”, căreia îi voi face și traducerea în engleză pentru o lansare în Statele Unite. Mai aveți puțintică răbdare… :-)

 20. Ca de obicei dl. profesor Crânganu aduce în discuție o temă extrem de incitantă într-un mod atractiv și accesibil. Felicitări!

  Într-adevăr marea problemă e iecologimii contemporane este că vrrea cu furie să dărâme tot fără a avea nici cea mai vagă idee despre ce se poate pune în loc.

  A 4-a tranziție se va produce. Dar nu ne vom întoarce în nici-un caz la epoca de piatră așa cum propovăduiește isteric iecologimea clontemporană în timp ce conduce atuomobile frenetic și zboară la conferințe despre cine a inventat apa caldă prăjnd munți de carbon. Nu știiu când va fi, nu știu spre ce va fi, dar știu în mod cert că a 4-a tranziție nu va fi spre panouri solare și nici spre moriști de vânt.

 21. Cresterea eficientei poate face diferenta. O lanterna cu bec cu halogen consuma bateriile in cateva ore. O lanterna cu bec LED consuma aceleasi baterii in cateva zile. Un motor pe benzina de 0,9 l turbo, cu patru valve pe cilindru, are o putere mai mare decat un motor de 1,6 l aspirat, cu doua valve pe cilindru. Poate ca nu super-bateria va mari autonomia masinilor electrice, ci lagarele fara frecare sau „rulmentii electromagnetici”.
  Da, probabil ca energia curata e mai greu de produs, dar tehnologia ne poate ajuta sa folosim mai eficient energia.
  Omenirea trebuie sa-si insuseasca un mod de gandire „outside the box”. Filosofia energetica a omenirii poate glisa, de la marirea consumului, la folosirea mai eficienta a resurselor.
  Intre ceea ce propovaduiesc „ecologistii” fanatici si crezul „petrolistilor” lacomi exista nuante. Sper ca pe una dintre aceste nuante sa-si gaseasca omenirea calea. Echilibrul este o lege imuabila a firii si nu poti invinge legile firii, ele ajung sa se impuna, in final.

  • @Decebal – stânga radicală nu e interesată de soluțiile de bun simț, stânga radicală e interesată de distrugerea structurilor societății, iar energiile ”verzi” sunt un pretext la fel de bun ca oricare altul pentru a confisca puterea.

   Oamenii de bună credință tind să ia în serios problemele energetice, dar stânga radicală nu dă doi bani pe ele, ea vrea pur și simplu puterea discreționară. Stânga radicală e de fapt împotriva competenței și împotriva oricărei ierarhii bazate pe competență.

   Undeva trebuie trasată o linie de demarcație, pentru că fiecare nouă concesie din partea oamenilor de bună credință duce la încă una. Practic, asta avem de ales în prezent: trasăm noi această linie de demarcație sau îi lăsăm pe musulmani să o facă? Pentru că ei o vor face și fără noi, dacă trebuie neapărat. Dar o vor face cam cum au făcut-o occidentalii pe vremea reginei Victoria.

    • @Peter Manu – păi, hai să vedem: știți dvs vreo țară care a legalizat căsătoria între persoane de același sex? Conservatorii or fi fost la putere când s-a legalizat asta? Congressman-ul dvs cum a votat în privința căsătoriei între persoane de același sex, l-ați întrebat? :) Oops, de fapt a devenit legală fără să o voteze nimeni, right?

      • @JB – domnu’ propagandist, nu poți pretinde că prevederile Constituției se schimbă de la sine, pe măsura trecerii timpului. Asta e tot aberație post-modernistă, din același arsenal al preluării puterii cu orice preț.

       Sensul articolelor din Constituție este cel de la vremea când au fost adoptate. Nu a luat nimeni în calcul la vremea aceea că un judecător homosexual din California va fi cel care va găsi interpretarea corectă, peste 200 de ani.

       Tu ești liber să procedezi cum crezi: ți se pare că te afli pe cai mari și stergi pe jos cu civilizația și societatea ociidentală, sperând probabil la standing ovations cum primește Merkel. Dar în direcția în care te îndrepți tu, într-o zi va prelua puterea unul ca Franco. Iar oamenii decenți vor privi în altă parte când activiștii neomarxiști vor dispărea fără urmă. Poate ar trebui să te gândești serios la asta, înainte de a posta toate aberațile post-moderniste.

      • @Harald
       Prietene prea grabit….. Nu inteleg de ce te aferezi asa.
       Mai citeste o data comentariul meu.
       Eu chiar iti impartasesc opiniile fata de acest subiect de dr.constitutional. Am postat acel link ptr.a-ti arata cum s-a ajuns la ceea ce intrebai mai sus, ptr.a-ti mai elucida unele dileme. Schimbarea intelesului (prevederilor) constitutiei pe cale juridica e pernicioasa.
       Cool down! Si astept scuze ptr.reaua credinta aratata,

      • @JB – e de la Nottingham până la Stuttgart coada cu cei care așteaptă scuze de la mine. Vezi că e și tovarășul tău @Hantzy pe-acolo.

     • Va inselati. Casatoria dintre persoane de acelasi sex a devenit legala in Statele Unite printr-o decizie a Curtii Supreme (v. Windsor v. United Strates, 2013). Pe scurt, Curtea a invalidat o parte din Defense of Marriage Act, semnata de Presedintele Clinton, in care se prevedeau beneficii numai pentru casatorii dintre un barbat si o femeie.

      • Exact asta e problema si exact asta e modalitatea clasica a bolsevimii de a-si impune agenda politica extrema care nu ar fi votata niciodata de alegatori. Infesteaza tribunelele cu activisti politici care in loc sa se ocuipe de apararea legii inventeaza legi. Practic 5 activisti politici au dat peste cap vointa reprezentantilor legitmii a 84% din alegatori.

      • @Peter Manu – pe scurt, când legiferează judecătorii? Când stânga radicală se află la putere, evident. Chiar nu aveți limite când susțineți aberații? Dacă judecătorii doar ”au invalidat parțial legea respectivă”, când înainte de asta a fost legală în Statele Unite căsătoria între persoane de același sex?

       Windsor s-a căsătorit cu partenera ei în Canada, statul New York a recunoscut căsătoria, iar Curtea Supremă a ajuns efectiv să legifereze în locul Congress-ului. Dacă asta nu e manifestarea stângii radicale, a cui o fi, a extremei drepte?

      • Votul decisiv in Windsor v. United States a fost dat de Anthony Kennedy, numit la Curtea Suprema de Presedintele Reagan.

      • Deci Curtea Suprema a SUA este plina de bolsevici (apud Josef Svejk, USA) sau stangisti radicali (apud Harald, UK).

       Sper ca intre timp s-au curatat, prin noile numiri .

      • @ Peter Manu

       Și Iuda a fost numit între apostoli de Iisus.

       Faptele rămân; 5 judecători angajați politic au dat peste cap voința alegătorillor inventând o legislație nevotată de nimeni. O minoritate extrem de agresivă împotriva tuturor. Este schema marxistă clasică de impunere a celor mai hidpase monstrupzități.

      • @David FK

       A fost plină ocjhi de marxiști în anii ’70 și ’80. Între timp încet, încet i-a înghițit iadul. Oricum în 2015 când cu LGBT-eii mai aveau majoritatea de 5 la 4. Acum trreaba începe să se inverseze.

      • Ruth Bader Ginsburg (nu ca-I dorim, dar e inevitabil) pare sa fie pe calea spre cele vesnice, cu trei copite si o gheara in proverbiala groapa.

       Nu ii vom simti lipsa niciodata. Indeajuns.

      • @Harald
       Măi Haralde, te înșeli. Te repezi prea tare la concluzii. Nu e vorba doar ca jud.de la US Supreme court ar fi de stânga sau de dreapta. E mult mai complex de atât.
       Problema jurisprudenței ca izvor de drept, al rolului instanțelor in interpretarea extensivă sau limitativă a normei legale/constituționale are, cel puțin, vreo 2000 de ani. Nu e nici o glumă.
       Dacă nu crezi verifică (par exemple) modalitatea prin care femeile in Roma antică se bucurau, practic, de aceleași drepturi civile cu bărbații cu toate că LEGEA nu permitea aceasta.

       Indiferent de poziția/opinia lor politică (in toate timpurile) judecătorii și-au luat libertatea, ca gradual, să interpreteze legea de-o asemenea manieră încât să se potrivească moravurilor vremurilor și să nu rămână într-un anacronism manifest.
       Evident că, in cel mai bun caz, doar adaugă la lege. Dar există și situația când interpretarea e de-a dreptul contra legem. E bine?!? E rău?!? Dezbaterea durează de milenii și nu se va termina prea curând.
       Oricum, in această materie se distinge tradiția anglo-saxonă. Dar niciun sistem nu e ferit de astfel de chestiuni. Nici măcar dreptul rabinic….. Dreptul continental e, un pic, mai departe de aceste tendințe.
       Overall, instanțele de judecată au tendința de a lărgi sfera drepturilor și libertăților și de a restrânge aplicarea normelor prohibitive/de interdicție.
       Fii pe pace. Au fost regi ai Angliei (par exemple) care au tot încercat (in limite rezonabile nu tip mongol/otoman) să limiteze aceste porniri ale judecătorilor. Dar s-au lovit de o opoziție surdă și constantă.

       Acum, dacă te interesează, așa se explică faptul ca US constitution este, practic, neschimbată de secole. A fost schimbată pe cale judiciară !!! Adică sensul noțiunilor cuprinse a tot evoluat…..
       Personal cred că nu e corect. Ar trebui ca legile/constituțiile să fie schimbate/modificate pe cale politică în parlament/prin referendum, etc. nu pe ușa din dos. Dar e o lungă discuție și mereu, mereu au existat specialiști de opinie contrară.

      • @JB

       Dom’ JeBeu, unde naiba scrie in Constituia SUA ceva de LGBT-ei?! Sau de casatorei?! Ce articol, ce paragraf?! Ce amendament?!

       Legea ce prevede ca unica casatorie legitima e cea dintre un barbat si o femeie (Defense Marriage Act) a fost aproapbata de 84% din reprezentanti legitimi ai alegatorilor. 5 judecatori ai curtii supreme au afirmat ca ea incalca constitutia, fara a puteea indica vreodata ce anume din cosntitutie e incalcat. Asta e dincolo de orice dubiiu un abz al puterii judecatoriesti. si a separatiei puterilor in stat, pentru ca ei au inventat legi ce nu exista in loc sa apere legea.

  • Chestia asta cu eficientizarea motoarelor ce consuma combustibili fosili este foarte utila, dar din pacate doar un fel de „dres busuiocul” sau „boala lunga = moarte sigura”. Personal cred ca va fi mult mai dureros daca nu cautam din timp tehnologii care sa inlocuiasca petrolul cu desavarsire in productia bunurilor de larg consum. In prezent aproape tot ce ne inconjoara are la baza direct sau indirect materie prima provenita din titei. Deci utimele resurse de hidrocarburi – atat de pretioase, ar trebui folosite pentru a ajuta trecerea spre era „non fosila”. Altfel sa vedeti ce durere de tranzitie!! Mai degraba s-ar numi tragedie de tranzitie. Puteti masura efectele in dolari, aur, bitcoini sau ce mai doriti. Timpul trece – zacamintele de petrol se epuizeaza. Sigur si implacabil.

   • Ati idetificat foarte bine problema fundamentala!

    Prin taxcarea combustibililor fosili si subventii publice penttru productia de panouri solare si eoliene aceste forme ineficiente de generare a ecenrgiei electrice se mentin pe piata fara nici un fel de inovatii. Consuma reseurse imense ca sa produica mai nimic, afara de profituri imense producatorilor si vanzatorilor lor. Resursele colosale rispite pe ele se duc practic de la sustinerea cercetarii pentru descoperirea unor surse alterantive de energie care sa rezolve cu adevarat problemele energetice ale civilizatiei noastre.. In acest sens sustienrea furibunda a productiei de panouri solare si de moristi eoliene e o crima la adresa generatiilor viitoare…

 22. Scuze cam in off insa , insa …. oare multi din cei care combat incalzirea gloabala inteleg astea ?

  Monoxidul de dihidrogen (MDH) este o substanta incolora, inodora si insipida care omoara nenumarate mii de oameni anual.
  Majoritatea mortilor sunt cauzate de inhalarea accidentala a MDH, dar acesta nu este singurul pericol al acestei chimicale ne-naturale. Expunerea prelungita la substanta in forma ei solida cauzeaza distrugeri ireversibile ale tesutului uman.
  Simptomele ingestiei MDH includ transpiratia si urinarea excesiva si o stare generala de disconfort, ameteli, voma sau poate duce chiar la dezechilibrul electrolitilor din corpul uman. Administrat in doze mari, MDH duce la dependenta totala iar abtinerea persoanei dependente de la consumul chimicalei conduce la moartea sigura a acesteia.
  Doze insemnate de monoxid de dihidrogen au fost gasite in celulele canceroase iar studiile recente arata ca expunerea prelungita la aceasta substanta joaca un rol important in declansarea anumitor boli de piele sau intestinale.
  https://petitieonline.ro/petitie/05132042

  https://www.youtube.com/watch?v=yi3erdgVVTw&feature=youtu.be&t=29

  • Asta e vechea glumă cu apa din București, care ar conține nepermis de mult hidrogen, glumă căreia i-au căzut victimă mulți oameni. Adrian Severin este exemplul clasic, dar gălușca a mai fost înghițită și de primarul general Crin Halaicu, senatorul FDSN Vasile Văcaru ori colegul acestuia, Ion Vasile.

   O glumă similară i-am servit și eu ziaristului Grigore Cartianu, care m-a intervievat la Nașul.tv în 2014, cu ocazia lansării cărții mele, Gazele de șist și fracturarea hidraulică Între mit și realitate. Din păcate, arhiva Nasul.tv nu mai are link-ul disponibil.

 23. Asa ca sa ne distram un pic: Daca sa zicem maine Europa ar fi transformata in desert de explozii termonucleare emisiile planetare de codoi s-ar reduce abia cu 7%. Adica ceva echivalent cu ceea ce polueaza provincia Shenzhen din China. China, India si Rusia genereaza impreuna jumatate din emisiile de codoi planetare. Un cui produs in China genereaza de minimum 3 ori (dupa alte estimari de pana la 5 ori!) mai mult codoi ca exact acelasi cui produs in UE sau in SUA. Cu toate acestea n-am vazut picioer de ecologist care sa indemne la boicotarea cu necrutatoare a produselior chinezsti, rusesti sau indiene. Nope! Sfanta manie iecologica e indreptata tocmai impotriva celor care produc minimumul de poluare… De ce oare?!

  Razboiul comerical starnit de Trump impotriva Chinei a atruncat acesta tara la cel mai scazut nivel de crestere din 1992 incoace. Adica implicit a redus in cateva luni emisiile poluate ale economiei chienze mai mult de cat toata turbarea iecologica in doua decenii. Cu toate astea nimeni nu l-a propus pe bietul Trump la premiul Nobel pentru iecologie, dupa care tanjeste atata…

  • @J.Svejk
   Tiii….. Mai omule spui niste lucruri extraordinare. Aproape ca subscriu ziselor tale. Hai sa presupunem ca lucrurile stau EXACT asa cum afirmi tu.
   In aceste conditii iti dai seama ce groaznica greseala tactica a facut Trump retragandu-se din acordul de la Paris?!? Pai in loc ca argumentele tale privind poluarea generata de un cui produs in China vs.cel produs in US sa fie un „casus belli” la adresa Chinei si care sa fie sprijinit de toata miscarea ecologista, de toate veganele, de toti aiuritii ecologisti extremisti el a preferat razboi pe toata linia….. Si-a facut dusman o minoritate vocala cu mare trecere la mass-media. Nu era mai bine sa fie aliata?!? Oricum US face eforturi privind poluarea, emisiile nocive, etc.

   Dar…..cum ar fi fost sa iasa, asa cum face el, si sa spuna ca US nu mai poate continua sa faca comert cu cei care otravesc planeta….in speta China. Si sa arate cifre, statistici, dabele, power point, etc. Era rau?!? (Era rau ca in aceasta campanie urata de impeachment sa fi avut aliati ecologisti sau macar sa fi tinut in neutralitate miscarea ecologista?!?)
   Dar asa…..ecologistii il vad drept dusman si privesc cu simpatie China care perfid/ipocrit nu s-a retras din acord. Problema e ca afecteaza si imaginea US. Chiar in ochii propriilor cetateni preocupati de ecologie, mediu, etc.

   Uite, desi acum nu avem cum sa verificam, eu pot sa fac pariu ca lucrurile de mai sus i-au fost spuse (lui Trump) de consilieri.
   Hai, fii onest. Gandeste-te la ce am spus.

   • Ati mai spus aceste nazdravanii: ca vai ca ce greseala, ca daca raminea SUA in circul de la Paris se alia toata lumea impotriva Chinei.

    Nonsens. Escrocheria de la Paris nu era despre retorica anti-chineza ci despre mulgerea SUA in stare continuata si infinita.

    Asa ca nu, merci. Precum cam in 95% din situatii, presedintele Trump a luat decizia cea mai buna cu putinta. Iar faptul ca chibitzii nu ii inteleg strategiile, pina si acela este un avantaj pentru el si pentru SUA.

    • @Absurdy
     Da, am mai scris aceste lucruri. Si?!?
     Consider ca, tactic, retragerea din acord e o mare greseala. Am motivat mai sus.
     Credeti ca e mai bine ca se afla in razboi deschis cu mai toata lumea?!? Face asta un bine US?!? Hai sa fim rezonabili.
     Realizati ca aplicand ceva asemanator (evident ca mai elaborat, cu un timing minutios evaluat si implementat, etc) a ceea ce am scris mai sus castiga cu usurinta ca aliati: miscarea ecologista, UE si alti adversari/concurenti directi sau indirecti ai Chinei?!? Era rau?!? Ce costa?!? Ca US oricum face eforturi in sensul reducerii poluarii/emisiilor de subst cu efect de sera, etc…. Ceea ce spun eu sunt niste nazdravanii/prostii, nu?!? Niste aiureli…..
     Era foarte nasol ca Greta&co sa il aprecieze pe Trump ptr.pozitia privind mediul?!? Era daunator?!?
     Dar asa ce a castigat?!? Doar niste dusmani. Ah….a mai indarjit niste sustinatori hardcore. Great !

     Dar d-ta care intelegi strategiile lui Trump de ce nu argumentezi, pe fond, impotriva a ceea ce am scris eu?!? Eu am propus un scenariu. am argumentat, am motivat. D-ta?!? Nexam! Folosesti argumentul autoritatii in loc de argumente de fond.
     Stii ce?!? Impulsivitatea, insolenta, duplicitatea si artagul nu functioneaza prea mult in rel.internationale. La un moment dat jocurile devin asa de complexe ca nu te poti focaliza chiar pe toate si nu ai resurse ptr.toate. Si atunci ai nevoie de aliati. Lui Trump nu-i prisosesc……deloc.
     Tine minte ce ti-am spus si mai stam de vorba.

     • Dl. Absurdistan are dreptate. Retragerea din Acordul de la Paris o fi o greseala pentru pomanagii lumii, nu pentru America. Ce ati „motivat” mai sus e o argumentatie penibila la care nu cred ca ar apela nici macar un prescolar cu dezvoltarea mintala normala varstei luii :)

      Pana una alta apararea interesor proprii ale tarii face ii face cat se poate de bine Americii. Economia tarii merge de ragaie indiferent cat de tare se impiedica resutl lumii. Tocmai ca suntem rezonabili. Nu pot nicicum sa-mi imaginez cum lasarea economiei americane sa fie capusata in continuare de toti pomanagii de sub soare ar fi putut sa-i faca bine tarii.

      Miscarea iecologista nu e aliata nimanui din lumea asta asa cum cancerul nu poate fi aliat omului. Daca miscarii aleia ecologiste ii pasa fie si 0.01% din catse lauda, de soarta mediului era de decenii la jugulara Chinei si Indiei. Mi-o fi scapat mie moemntul cand au facut-o? :) Nu „alianta” cu Trump le lipsea lor.

      America nu a „castigat dumsmani” ci incepe sa se curete de paduchi si capuse. Nu prea vad cum ii poate strica asta.

     • Ideea ca ORICE ar face presedintele Trump ar putea beneficia de sprijinul talibanilor ecologisti sau al restului pegrei stingiste este absolut absurda. NIMIC din ce face el nu e aprobat de turbatii nevindecabili cu spume la gura.

      Daca ar inventa cura pentru cancer, ar iesi editii speciale: „Capcaunul Trump pune pe somaj zeci de mii de doctori si alt personal medical”

      „de ce nu argumentezi, pe fond, impotriva a ceea ce am scris eu?!? Eu am propus un scenariu.”

      Puteti sa-mi solicitati, in aceeasi categorie, sa argumentez impotriva scenariului cu Scufita Rosie cintindu-i „copii lumii doresc pacea” lupului si facindu-l vegetarian.

      N-am timp de prostii.

      PS Nu va plingeti de cum va vorbesc. Sint EXTREM de politicos, mult peste ce meritati, din respect pentru spatiul acestei platforme si pentru autorul articolului.

      • @Absudy
       Rețineți ce vă spun: războaiele concomitente pe N fronturi au distrus cele mai puternice imperii….. In războiul ideologic intern poziția lui Trump față de climate change/global warming, etc nu ajută deloc cauzei normalității…… În democrație mandatele sunt scurte, electoratul obosește, vrea pace socială și să se bucure de bunăstare. E gata să accepte concesii care ieri erau de negândit.
       Adversarii US știu cum stă treaba. Credeți că nu i-au citit pe Sun-Tzu și Machiavelli?!? Nu vă îngrijorați, au făcut si adnotări.
       Poate că vă plac: impulsivitatea, capriciul și rațoirea superioară, amenințarea….. N-aveti decât. Sunteți un particular la dvs.acasa. Nu afectați interesele unei țări.
       Dar mai vorbim. Cele de aici rămân scrise.

      • @JB

       Asa ca sa ne distram ce inseamna „cauza normalitatii”?! Inmbratisarea unei escorcherii cre implica costuri colosale pentur nimic, precum celebrul Acod Climatic de la Paris, vi se pare „normalitate”?! Oare n-ar fi momentul sa vizitati un psihiatru?

    • @Absurdy
     Uitasem.
     Cine a zis ca acordul de la Paris era despre retorica anti-chineza?!? Dar…..ptr.interesele economice ale US si ale altor concurenti/adversari ai Chinei argumentele ecologice erau imbatabile. Cine sa le fi contrazis?!? Ce credibilitate ar fi avut?!?

     • Ce chestie!

      Daca Trump nu-i cu ei „iecologistii’ nu-si pot face nene messeria. Necooperarea Trumpului e singurul motiv pentru care iecologimea nu guiza nimic despre poluarea chineza… Ce chestie!?

      Dumneavoastra luiati ceva pastilute, sau ajungeti la „rationamente” din astea in mod naturel?! :)

   • Faptul ca China polueaza peste masura e arhicunoscut de decenii. Faptul ca iecologimea nu piscuie o vorba impotriva poluarii chineze sau indiene da in gat esenta iecologismului ce nu are NIMIC de a face cu salvarea mediului, ci e doar cea mai recenta forma de manifestare a monstruozitatii marxiste. Asata e tot.

    Acordul de la Paris e suprema gainarie a bolsevimii, iar Trump a procedat cat se poate de corect iesind din el. E o chestie „optionala” care nu implica niciun fel de sanctiuni pentru cei ce-l incalca. Asta insemna ca China, Rusia si alte tari faine se steg la fund cu el dupa ce l-au semnat, in timp ce in lumea civilizata, unde functioneaza domnia legii, haitele de iecologisti dau in judecata guvernele si le obliga prin justitie sa se supuna unilateral cerintelor dementiale ale acordului.

    E mult mai simplu si mai cinstit cu razboiul comerical . Bolsevicii sunt cu ouale in menghina, iar oragntuanu’ portocaliu strange cu rabdare si fara greturi :)

    • @J.Svejk
     Și dacă acordul e opțional ptr.toata lumea de ce ar fi oligatoriu ptr.US?!? Cum să enforce US justice un acord optional (de fapt acordurile sunt de principiu opționale….. Nu e un tratat) ?!? Vorbești aiureli.
     A zis cineva că îi putea obliga pe chinezi prin prevederile juridice (precum cele WTO) ?!? Mai citește o dată ce am scris.
     Aici e vorba de cinste?!!? Despre ce e cinstit și ce nu?!? Păi dreptatea e de partea US și in ceea ce privește intelectual property rights si transferurile forțate de tehnologie a.k.a furt și spionajul economic/militar și subvenționarea unor industrii ptr.a provoca daune concurenței si manipularea monedei, etc, etc. Și ?!?! Discută cineva despre astea?!? Sau despre un simplu diferend comercial și atât?!?
     Ăsta e război. Și e unul de durată….. Vă reamintesc că China știe să wage a long term war……. US a dovedit că nu.
     Trump greșește ptr.ca pleacă de la premisa imperială a superiorității militare absolute. Își crează dușmani en masse. Afișează aroganță, inconsecvență și capriciu. Testează la max.rabdarea, loialitatea și calmul aliaților. Are impresia că sunt cantități neglijabile, că vor înghiți in sec si vor accepta orice furie imperială, orice atac nejustificat sau umilire de tip otoman.

     Era rău dacă in acest război împletea ideologia/convingerile ecologic style si un pic de idealism cu interesul?!? Ce costa?!? Era rău dacă îi fideliza pe cei cu preocupări eco?!?! Vorbesc de cei rezonabili. Unde era pierderea?!?!
     Era necinstit dacă interesul părea mai mult un byproduct al unei cauze juste?!? Cauza ceva US dacă China se apuca să cheltuiască enorm ptr.a reduce poluarea?!?! Dacă era obligată să reducă military might spending ptr.a rezolva probl.de mediu?!?

     Sunt prostii și futilități cele spuse de mine, nu?!?! Sunt anti Trump?!?! Brrrr…..
     Să știți că trumpismul nedezmințit e neproductiv, e otrăvitor ptr.minte și pernicios ptr. interesul pe termen mediu și lung al US și al civ.occidentale pe care pretindeți că ar apăra-o.
     Trump nu e un monstru. Nu tot ce spune/face e criticabil. Are dreptate in povestea cu gardul și cu discordia economică cu China. Dar…..e o chestiune de mijloace și modalități care dăunează grav chiar cauzei însăși. Are talentul de a o decredibiliza.

     • E foarte simplu: Stiu ca prindeti greu si scapati usor asa incat va repet Un acord ce nu prevede sanctiuni celor ce-l incarca e o bucata de hartie fara valoare pentru tiranii precum Rusia si China. El e obligatoriu pentru luimea civilizata. Aici gruprui iecologiste agresive dau guvernul in judecata imediat daca acesta nu-si indeplineste obligatiile asumate prin acord, iar justitia va obliga givernul sa se conformeze. Incercati sa dati in judecata guvernule rus sau chinez in tarile lor. Nu mai ramane din dumneavoastra in timp recor nici rahat pentru identificare.

      Nu stiu cat de bine se pricepe China sa duca razboaie indelungate. Dar daca ne uitam la poierderile catastrofale pe care le-a suferit acesta tara in ultimul secol sa-r zice ca e cu pluta. A luat-o constat pe coaja. In plus Chian are o economie oligarhica controlata de stat si de mafioti. E incapabila sa se adapteze la schimbari si sa anticipeze pericolele. Un singur exemplu de anul asta: China a reactioant la sanctiunile lui Trump prina impune taxe vamale pe produsele agricole americane. In cateva luni pretul carnii de porc in China a crescut peste naopte cu ~ 50%. Intr-o tara saraca unde costul alimentelor e o parte semnificativa a bugetului si carnea de porc e aliment de baza cresterea a fost cataclismica si a dus la revolte. Asa incat chinezii aui fost obligati sa dea rapid inapoi si sa renunte unilateral la taxele vamale pe carne si soia (au inceptui sa prezinte cedarea ca „semn de bunavointa”, dar n-au aburit pe nimeni), ba chiar au ajuns sa plateasca subventii la importul de canre de porc din SUA :)

      Evident ca ceea ce spuneti sunt aberatii ridicole. Asa cum v-am mai spus si cu alta ocazie nu exista nicio posibilitate ca iecologistii sa se alieze cu orice nu vizeza distrugerea lumii civilizata. Ei sunt ca si cancerul si nus e pot alia in nici un caz cu umanitatea. Numai cetinii isi mai pot imagina ca pe degeneratii ce se intituleaza „ecologisi” ii interesewaz fdie si o secunda mediul inconjurator. Toata povestea asta e doar o noua modalitate de manifestare a monstruozitatii amrxiste.

      • @J.Svejk
       Dom’le, ai un limbaj trumpist de mare clasă. Denotă nivelul la care știi sa discuți. Să nu cumva să îți imaginezi că nu îmi e la îndemână să îți răspund cu aceeași monedă. Dar știu că autorul imi va cenzura mesajele de tipul ăsta……

       Una peste alta. Aproape că m-ai convins de cât de fraieri sunt chinezii, cum mai au puțin și vin să pupe mâna sultanului de la W.dc, etc. Mai să le plâng de milă……
       Gata! I-ați învins. Ura!

      • @ JB,
       tie, de cit bati apa in piua la acest articol si esti doar pe linga, ar fi trebuit sa fii tras de mineca: la cestiune, batrine
       Antiamericani ca tine citesc/aud de zeci de ani. Jalnici. Apa de ploaie.

      • @JB

       mda, vad ca orice intrebari incomode sunt „limbaj trumpist”. Pe vremea parintelui dumenavoastra spiritual Stalin se numea „limbaj fascist” . Ati evoluat :)

       Vad ca va luarati cu vorba si ati uitat sa ne povestiti ce ce nu caraie iecologimea impotriva poluarii chineze?! De ce nu s-a dus Greta la Beijing (cu pluta, cu deltaplanu’, whatever) sa-l traga de urechi pe toa’su Jinping in piata Tien an men? De ce va vedem pe voi pe zgubilitici ragusid de furie in fata ambasadelor chineze din intreaga lume?! Sau macar in fata bazarurilor ce vand chinezarii?! Nici macar dumenavosatra personal nu v-ti pus o pancarta peste burta sa va duceti sa le strigati parlamentar (vorba lui Birlic): „Huoooo!!!” Chiar va doare la başcheţi de soarta planetei?!

       Haideti, cu cuvintele dumenaovastra si cat mai multa decenta ca sa nu fiti cenzurat :) Ttrebuie sa existe o explicatie foarte simpla. Sper ca nu-i aia ca va doare pe toti iecologistii la basca de mediu… :) Sau asa o fi?

      • @ JS: „Haideti, cu cuvintele dumenaovastra si cat mai multa decenta ca sa nu fiti cenzurat :)”

       Au fost comentarii cu „cat mai multa decenta” cenzurate – loterie sau erau incorecte politic. Din raspunsul oferit in alt articol (cu comentarii cenzurate :)) s-ar fi inteles ca autorul ar fi fost nevoit sa aprobe decizii care nu-i apartin.

      • @victor L
       A nu fi de acord cu politica unui președinte/stat la momentul X sau Y inseamnă că esti anti acel stat/popor?!? Păi scuză-mă, asta e gândire PSD-ista de tip Liviu Dragnea, Dăncilă, Jos UE!, etc….
       Ce să facem?!!? Asta e! Ești tributar acelei mentalități comuniste de „strâns uniți in jurul conducătorului”. Mai diversifică lecturile, abordările….. Nu orice critic al administrației amercane e dușman al US.
       Totuși citește ce am scris. Citește cu bună credință.

      • @S. Diaconu

       Chair credeti ca-l cenzura cineva daca ne explica de ce iecologistii piscuie o vorba vis a vis de poluarea fara precehe comisa de China?!

       Nu zice pentru ca nu are ce zice. Nu exsota nici nicio justificare a acestei cardasii intre autoritatile comuniste si miscarea iecologista. Singura explicatie rezonabila e aceea ca de fapt pe iecologisti ii doare la basca de soarta palentei si a emdiului inconjurator. Aveti cumva vreo-=un contraargument?!

       @JB

       Dom’ JeBeu pana sa-i sariti la jugulara d-lui Victor_L pentru opiniile sale vis a vis de SUA nu era mai onest sa ne expolicati de ce sunteti mana-n laba cu marii pooluatiori chinezi?!

      • @Josef Svejk, m-am referit ca in mod cert au fost cenzurate comentarii decente. De ex, doar pt ca s-a pomenit numele unui alt articol, in care unele comentarii in dezacord cu articolul au fost constant cenzurate. Din raspunsul autorului catre alt comentator, care a semnalat aceasta practica, reiesea ca nu i-a apartinut decizia.

 24. Intrebari:

  1. E chiar o tranzitie energetica? sau o rebalansare a tehnologiilor ce folosim pana acum.
  2. Cat de sustenabila pe termen lung e aceasta tranzitie? Vom avea nevoie de o alta tranzitie? Cat de rapid?
  3. Odata trecut la un alt nivel ce se intampla cu ce a fost? Nu coexista ele cumva? Se vand azi mai multe carti pe hartie ca acum 20 de ani sau mai putine? Multi preziceau ca teatrul e mort sau radio, dar mie mi se pare ca cantitativ o duc relativ foarte bine.

 25. Am fost de multe ori împotriva articoleloe dlui Crânganu atunci când minimizau sau chiar puneau sub semnul îndoielii schimbările climatice. În ultimul timp a schimbat registrul și pune accentul pe dificultățile economice ale schimbării. Aici sunt total de acord cu dânsul. Am o impresie pesimistă despre capacitatea ecosistemului uman de a renunța la folosirea energiei. Nu ne deosebim mult de microorganismele primitive care folosin chemosinteza au infestat atmosfera cu oxigen provocând prima extincție majoră și alungând bacteriile chemosintetizante în adâncul Pământului. Pentru că acelea sunt de fapt urmașele primelor forme de viață. Bacteriile anaerobe reprezintă o adaptare dar asta e altă poveste. Deci pe scurt văd viitorul ca o sursă cu următoarele finaluri : 1. Omenirea nu se poate desprinde de metehnele sale și degradarea climatică duce la convulsii sociale globale care alunecă în războaie, molime și în final la o nouă formă de ev mediu (dacă nu intervine și poluarea nucleară ca urmare a unui război extins care poate duce la o nouă epocă de piatră). Această variantă e cumva similară fenomenului de eutrofizare a unei bălți prea încărcate de surse organice. Algele și microorganismele se dezvoltă exploziv și în exces ceea ce duce în final la un consum de oxigen care distruge atât peștii (care se întorc cu burta în sus) cât și lanțurile trofice și chiar algele înseși. Consecința e o mortalitate în masă și o distrugere temporară a vieții în baltă. E stimulată și de vreme. Cu timpul puținele organisme rămase reiau ciclul restabilesc circuitul la un nivel redus și dacă nu e așa de cald ritmul de creștere nu mai e așa de exagerat lăsând timp lanțului trofic să consume algele înainte de a exploda iar. Nu e prima criză de creștere și de model social a omenirii. Aheii greci și civilizația minoică a fost potopită de invazii bruște și s-a trecut prin evii întunecați grecești , în același moment hicsoșii puneau la Pământ una din dinastiile egiptene, apoi Imperiul roman a căzut și apa potabilă în interiourl caselor de exemplu a revenit în Anglia pe la 1800 deci după vreo 1500 de ani. 2. Omenirea reușește să schimbe paradigma înaintea deteriorării ireversibile. N-ar fi prima oară. Pe la 1700 un nene care de fapt era pastor Mathus a scris o carte unde prevedea apocaliptic că populația va crește în progresie geometrică în timp de producția agricolă va avea o progresie aritmetică. Rezultatul previzibil corect cu logica de atunci era că va urma o foamete cumplită și lumea se va da peste cap. Au trecut de atunci vreo 300 de ani și cumva deși populația a tot crescut producția de frană a tot ținut pasul. Energia ieftină dată de combustibilii fosili și tehnologiile de folosire a acestei energii e una din cheile acestei ecuații. 3. Din modelele previzibile e adevărat că sursele regenerabile sunt paleative. Poate singura sursă credibilă dacă tehnologic ar fi posibil ar fi fuziunea nucleară la preț de piață. Asta și un sistem de stocare mult peste nivelul actual existent. Deci între Scyla și Caribda e drumul ăsta. Să vedem.

  • “Omenirea nu se poate desprinde de metehnele sale”

   Adevărat ați aseverat.

   Oamenii simpli – fără “sofisticarea” escrocilor ordinari care consumă de mii de ori mai multă energie decit cei pe care îi critică și îi disprețuiesc, ipocrit – sint “biased”.

   Doresc să trăiască, să supraviețuiască.

   Ce meteahnă nesimțită.

  • @ Mark,
   esti sigur ca dl Crânganu in articolele sale „minimizau sau chiar puneau sub semnul îndoielii schimbările climatice”?
   Nu cumva era vorba despre incalzirea globala si Apocalipsa ce o prevesteau cei ca „un nene care de fapt era pastor Mathus „?
   Schimbarile climatice exista sub diferite forme: „niciodata toamna nu fu mai frumoasa” ori „asta iarna chiar fu iarna”
   Sau, mai pragmatic, cum zice una din „nationalitatile conlocuitoare” : sa fie doo veri s-o vara lunga” :P
   Ca atare, eu cred ca una a scris dl profesor Crânganu, si alta ai inteles tu.
   Se mai intimpla, si nu esti singurul.

   • Nu va fi nici o apocalipsa la nivel global, el vor fi locale precum tornadele si uraganele din SUA si Asia cu inundatii mari si pagube insemnate atat materiale cat si umane.
    Daca in SUA nu se vor pune in miscare mase de oameni, in Asia acest lucru se va intampla, ex. Bangladesh unde seci de milioane de oameni ar fi afectati si vor pleca undeva in lume.
    Secetele frecvente vor reduce productia de alimente, preturile vor creste iar tensiunile sociale in tarile sarace insa cu foarte multi oameni vor fi enorme pecum India sau China.
    Lumea in care vom trai se va schimba, urmarile sociale si economice vor cele care ne vpr pune in fata unor probleme majore precum migratia masiva.
    Aceste fenomen au avut loc si pana acum insa n-au afectat pana acum 100 pe multi oamenii, acum cu mliliardele de oameni in plus numarul celor afectati a crescut enorm.
    Fenomenele meteorologice extreme s-au inmultit si nu vor fi in descrestere atata timp cat temperatura medie va creste in continuare.
    Cam in jurul acestei tematici se invarte toata problematica.

    • @ Ursul Bruno,
     „Fenomenele meteorologice extreme” nu s-au inmultit. Caci lumea nu a inceput odata cu memoria ta. Au fost „fenomene meteorologice extreme” chiar mai multe in alte perioade ale existentei planetei. Acum, fenomenele extreme cele mai periculoase sint istericalele Apocalipsei.
     Azi insa aflam despre orice in secunda urmatoare intimplarii. Cu poze, cu imagini filmate
     „Lumea in care vom trai se va schimba”:.
     Lumea e in schimbare de cind e ea lume.

     • Atata timp cat nu ma afecteaza chiar ca nu mai intereseaza. Sa le zboare tornadele si uraganele casele celor din SUA, Japonia sau Filipine.
      Atata timp cat in Europa e „liniste” e bine.
      Lumea se schimba si se va schimba in continuare , oricum nu putem influenta mersul climei chiar daca am dori s-o facem asa ca pt ce toata agitatia ?
      Singura problema, nu suntem pregatiti iar noi care ne agitam aici pe forum chiar n-ar trebui sa ne mai doara, oricum nu apucam „apocalipsa” respectiv sunt loviti cei din zonele care vor fi afectate de vremea extrema, migratie si miscari sociale masive.
      Adevarul e ca suntem prea multi pe pamant.

      • @ Ursul Bruno,
       cu parere de rau te anunt ca trebuie sa stai la coada: au fost alti „ginditori” inaintea ta.:
       „Adevarul e ca suntem prea multi pe pamant.”
       Tu ce solutie propui?
       Stii: spartanii aruncau in ripa „rebuturile”; chinezii voiau sa se limiteze la un copil, Indira Ghandi voia castrarea dupa primul copil, Stalin a ales infometarea, Hitler gazarea….progresistii de azi prevad Apocalipsa. Asa ca nu are rost sa te plingi ca sintem prea multi.
       NB,
       eu cred ca sint prea multi cei care nu au loc de altii, mai ales de cei ce nu vor sa inghita noua religie a stingii progresiste, galagioasa, anticapitalism, antiamericana din nascare :D

    • Perioada 2005-2017 (12 ani) e cea mai indelungata din sitoria SUA in care nici un uragan de categoria a4-a sau mai mare nu i-a lovit cpoastele. Precedenta a fost de la 1860 la 1869.

     Torandele practic au disparut din ceea ce era pana prin 2009-2010 „Torando Alley”. Nu ca lea-s simti lipsa :)

     Verile nu sunt nicidecum fierbinti si secetaose asa cum ne-au prorocit iecologistii & apostolii apocalipsei verzi, ci sunt desul de reci si ploioase. Spre disperarea progresimii inclusiv deserul Sahara (despre care ne povesteau ca va inghiti in curand zona subsahariana) pierde teren fara ca africanii de prin partea locului sa faca ceva impotriva deseritficarii… Toti tin cu ursu’ dom’ Buno….

     Altceva mai aveti pe taraba?!

     • 4 sau 5 conteaza ? cand vad mormanele de case din calea lor din sudul SUA si aste in fiecare an nemaivorbind de ploi torentiale si inundatii fie la St-Louis sau Houston.
      numele de Catrina, Sandy, Mattew nu-ti sunt cunoscute ? sau locuiesti undeva intr-o pestera din Rocky Mountains cu aces la internet si curent.

      • Pai cam arer importanta, tocmai pentru ca dupa Katrina (2005) alde Al Gore si IPCC au profetit negresit ca astfel de uragane vor navali anula asupra SUA anual si ca vor fi tot mai monstruoase.. Pe profetia asta sau ales cu un Nobel pentru pace. Numai de-al dreaqu’ in urmatorii 12 ani n-a mai venit nimic similar Nici macar pe aproape. Daca va uitati inapoi in istorie intre 1869 si 2005 (evidenta uraganelro se tine de la 1860) nu a existat nicio perioada mai lunga de doi ani in care un uragan comparabil cu Katrina sa nu fi lovit coastele SUA….

       Aceeasi iexperti au propovaduit desertificarea tarii si secete nesfarsite. Iersni scurte calde si uscate E exact pe dos. Clima se raceste, caderile de apa si zapada sunt tot mai intense, iernile tot mai aspre si chiar si Sahara a inceptu sa se mai stranga.

       Ce ar fi sa va luati ursru si sa-l mai plimbai si pe la alte mese? Intre timp s-ar putea sa resusiti sa scorniti niste sofisme mai inteligente sau macar mai amuzante…

  • @Mark – degradarea climatică duce la convulsii sociale globale care alunecă în războaie, molime și în final la o nouă formă de ev mediu

   Nu ”degradarea climatică”, hai să nu folosim eufemisme din care fiecare înțelege ce vrea. Răcirea climei duce la fenomenele menționate. Până acum, toate episoadele de încălzire au dus la bunăstarea societăților umane, iar în prezent încă nu e destul de cald, toate perioadele de bunăstare din trecut au fiost mai calde.

   Căldura produsă de activitățile umane are un efect moderator asupra climei, astfel încât iernile nu sunt atât de reci pe cât ar fi în absența oamenilor. Iar dacă ne uităm la toată vegetația care iarna ia o pauză, tot asta e concluzia, ar fi bine să fie mai cald, nu mai frig.

   • Intradevar mai degraba ne vor „manca” gunoaiele si deseurile pe care omenirea le produce decat incalzirea globala cu toate efectele ei, Pe vremea dinosaurilor temp, medie pe pamant a fost undeva la 20 grade, polul nord liber die gheata si vegetatia abundenta. Urmand acesta logica din lipsa timpului nu avem altceva de facut dect sa „incingem cuptorul” cat mai bine, poate reusim sa topim toti ghetarii, reduce perioada de vegetatie a plantelor si cresterea numarului acestora. Oare poate functiona si putem accepta aceasta teza ?
    Frica de incalzirea globala este mai mult orientata catre efecte precum uragane, tornade, ploi abundente, secete care vor produce convulsii sociale daca vor avea loc pe arii mari afectand populatii mari de oameni.
    Acest scenariu este plausibil , urmarea cresterii numarului de oameni pe pamant influentand intardevar clima.
    Ar fi interesant de stiut daca exista modele care pot reprezenta ce s-ar intampla daca numarul populatiei ar fi la 3 sau 4 miliarde de oameni si care ar fi efectele activitatii acestora. Discutia „politic incorecta” purtata astfel ar duce la concluzia ca populatia ar trebui decimata astfel incat cei care ramana sa poata supravietui cu resursele actuale al pamantului, eventualitatea reducerii emisiilor, etc.etc.
    Cine e dispus sa se sacrifice si sare primul de pe stanca ? precum lemurienii.

    • @Ursul Bruno – Discutia “politic incorecta” purtata astfel ar duce la concluzia ca populatia ar trebui decimata

     Locul unei asemenea discuții este doar în cabinete specializate. Și nu e singurul subiect din categoria asta pe care l-ați propus în diverse comentarii. Concluzia e că unii oameni n-ar trebui să umble liberi pe stradă.

 26. Ca proaspat doctor in administrarea afacerilor, gasesc articolul curent tendentios si prezinta o informare incompleta.

  Dau un singur exemplu care contrazice flagrant informatiile de mai sus.

  Arizona e un stat in mare parte desertic si cu mult soare. Industria solara a prins un avant fantastic in zona in care sunt. Din punct de vedere economic si chiar al afacerilor, e extrem de rentabil sa ai un sistem de panouri solare in proprietate si instalat pe acoperis sau chiar in plin desert. Sunt terenuri imense in Arizone acoperite numai cu balarii care pot fi folosite pentru productia de energie solara si costul de achizitionare a terenului e infim. Mai prin afara orasului Tucson sunt multe hectare cu panouri solare in plin desert, detinute de chiar firmele de utilitati.

  E adevarat, exista ceva subventii de la guvernul federal, insa se refera numai la instalarea echipamentelor, nu la exploatarea lor. Am primit si eu o subventie, insa panourile solare sunt rentabile chiar fara nici o subventie in Arizona. La consumul curent de electricitate in stat, panourile se amortizeaza in mai putin de zece ani, si factura de electricitate platita individual e practic nula, si in exploatare panourile sunt chiar ecologice. Ceva puritani ecologici sau indivizi prost intentionati ar putea spune ca nu sunt chiar ecologice total, insa sunt un pas inainte ca tehnologie. Or critica Svejk si altii progresistii pentru teoriile lor cu resursele regenerabile, insa in Arizona republicanii au imbratisat energia solara cu trei maini.

  Acum, nu peste tot pot fi implementate sisteme ca mai sus, insa trebuie exploatate acolo unde pot fi profitabile resursele regenerabile. Tot mai trebuie si sisteme alternative de energie (nucleare, etc.) pentru ca cele regenerabile nu sunt disponibile tot timpul. Insa statistic vorbind, cu 300 de zile de soare in Arizona de sud productia de energie e foarte fiabila. In conditiile in care la ora de fata eu sunt productor net de energie, cum sunt multi in zona asta, mi se pare necinstit ca cineva sa se agate de subventii care practic nu sunt de multa vreme necesare. Productia de energie regenerabila e rentabila si fara ele.

  • Păi. veniți să le instalați și în Dobrogea, dacă sunt profitabile și fără subvenții. Securilă tocmai ne povestește că rușii or să atace reactoarele de la Cernavodă, iar Trump n-o să le apere, deci e mai bine să fim prieteni cu rușii, nu cu americanii. Ce credeți, vă lasă rușii să puneți panouri solare în Dobrogea sau le bombardează și pe alea? :)

  • „Ca proaspat doctor in administrarea afacerilor” te-ai repezit cu tot avintul ca sa ne spui in final:
   „Acum, nu peste tot pot fi implementate sisteme ca mai sus”
   Pai sigur ca nu, ca sudul Arizonei e doar un petec din lumea asta.
   Atunci dece e articolul tendentios?
   Nu ne spui nimic despre „A patra tranziție energetică și durerile facerii”, ci doar cum beneficiezi de 300 de zile soare pe an.
   Felicitari pentru doctorat, dar te-ai repezit cu patalamaua in frunte sa intimidezi lumea.

   • @VictorL,

    Ceea ce m-a suparat este afirmatia fara acoperire ca productia de energie din surse regenerabile nu poate fi profitabila fara subventii. Exemplul energiei solare din Arizona e un exemplu de implementare de energie solara care nu are nevoie de subventii si rezista de una singura. Marii producatori de electricitate ai statului se transforma usori in agenti de distribuire. Cumpara energia solara ieftin de la unii ca mine si o revand la pretul pietii altora, si toata lumea are de castigat. Eu unul nu aleg dupa un cumparator si produc destul cat sa nu platesc vreo factura de electricitate, folosita pentru apa calda, incalzire si aer conditionat.

    Apropo, Arizona nu e doar un petec de pamant. Are 295,000 km2, mai mare decat Romania.

    Punctul pe care incercam sa il fac este ca sunt locuri unde e perfect rentabil sa produci energie curata fara nici un fel de subventie. Mai mult, sunt companii tehnologice care au implementat modele de reciclare 100%, cum e compania britanica Rincoh (producatoare de capete de imprimanta), care fac un profit bunisor din reciclarea propriilor materiale.

    Punctul pe care il vreau sa il fac ca energiile recuperabile si masurile de p[rotejare a mediului nu ar trebui sa fie subiect al unei ideologii, atata vreme cat stau pe picioarele proprii. Republicanii din Arizona sunt mari producatori de energie solara si guvernatorul republican al statului chiar se mandreste cu productia de energie solara. Vad ca s-a dat liber in Romania la atacat pentru cei care incearca sa incurajeze energiile regenerabile ca fiind stangisti, socialisti sau mai stiu ce nume mai sunt la moda.

    • Ca proaspat doctor ai putea sa te intrebi de unde-ti vine curentul atunci cind nu e soare? Iti spun eu. De la centrale termice sau nucleare. Dar acestea nu se pot porni instantaneu cind trece un nor peste casa ci trebuie sa stea continuu sub presiune, fapt care consuma ceva. Corect ar fi sa fie socotita si aceasta energie in contul tau.

    • @George Gafencu – n-am auzit de Rincoh, deși ar trebui să o știu, dacă se ocupă cu ce ziceți dvs că se ocupă. Sigur nu e Ricoh? Dacă e Ricoh, e japoneză, nu britanică. Și dacă reciclează ceva, probabil reciclează în China, la fel ca Dell și Xerox.

     ”Reciclarea” practicată de Dell și Xerox e profitabilă fiindcă duce componentele unde a dus mutu’ iapa și le elimină astfel de pe piața europeană, astfel încât utilizatorii sunt nevoiți să-și cumpere imprimante noi.

     • @George Gafencu – am căutat și la Companies House (echivalentul din UK al Registrului Comerțului). N-au auzit nici ei de o companie numită Rincoh, iar Ricoh e cea japoneză deja menționată, încorporată la Northampton din 1976.

    • @ George Gafencu,
     daca ai fi citit articolul ai fi realizat ca dl profesor Cranganu abordeaza, par egzamplu, intregul teritoriu al SUA, nu pe bucatele.
     Si, sper ca realizezi, tu ai batut pe tastatura ta „“Acum, nu peste tot pot fi implementate sisteme ca mai sus”” Nu cumva tocmai afirmatia asta da seama despre „derizoriu”?
     Imi spui ca teritoriul Arizonei este de cca 300.000 km2. Al SUA e de cca 9.500.000 km2
     Ce te faci cu Alaska? care-i cit 6 Arizone :D
     Nu esti singur pe lume, dle Gafencu.

    • Dom’ Gafencu,

     Ce ar fis a mai incercati si pe la alte mese?! Conforma departamenturlui federal al energie, duipa 2 decenii de subventii la greu mareata & insorita Arizona produce aproxziamtiv 6% din electricitatea sa de pe urma panourilor solare. Mult guitz, putina actiune. Asa cum si dumenavoastra doar va laudati cu panourile alea solare montate in apartament tot asa fac si ailalti „progresisti” ce conduc cate o Honda sau Toyota de douj’de ani ce scoate un soi de Zyklon B pe teava de esapament….

     Sa ne imaginam ca acum 100 de ani exploatarea petrolului (fara subventii!) s-ar fi desfasurat in aceslasi ritm… Ar insemna ca 70% din Ameirca sa utilizeze si azi calul ca principalul mijloc de locomotie. Dumenavoastra chiar nu realizati absurdul si ridicolul elucubratiilor pe care le debitati cu atata entuziamsm?!

  • „Ca proaspat doctor in administrarea afacerilor, gasesc articolul curent tendentios si prezinta o informare incompleta.

   Dau un singur exemplu care contrazice flagrant informatiile de mai sus.

   […………………….]

   Am primit si eu o subventie”

   Da, poate articolul era incomplet in sensul acesta, dar domnul profesor nu avea de unde sa stie cu ce subventii au fost mituiti unii, nu-l invinovatiti.

   Cit despre doctoratul dv. mai mult sau mai putin proaspat sau fezandat, are legatura cu subiectul chiar mai putin decit doctoratele multiple ale Tovarasei Codoi, Lenuta Impuscata.

  • OK, prima variantă a fost cenzurată, hai să mai încercăm odată

   =====================================================

   Să ne trăiți dom’ dottore Gafencu și la mai mare dom’le! Cam tomnatic, dar vorba cântecului: „Găina bătrână / face supa bună” Iar la o adică atunci când Pingelică a devenit doctor în științe ieconomice era chiar mai bătrâior… Să dea Lenin și Sfânta Greta să vă vedem și cu Nobelu’ în iecologie la teșcherea! Atunci să vedem dacă o să mai cuteze dl. profesor Crânganu să vă facă cu nervii scriind articole tendențioase, iar noi toți obscurantiștii o să ne căim amarnic că nu v-ascultarăm propovăduiala ca pe Sfânta Evanghelie :)

   Apropos de doctorat, e cumva ăla din reclama aia haiosă de la TV a universității din Phoenix (Arizona, presupun) cu: „Noi suntem singurii care avem deplină încredere în tine și-n experiența ta de viață! Nu avem nevoie de examene ca să o probezi! Programe de master de la numai $2999.99 și PhD (doctorat) de la $4999.99! Finanțare disponibilă în 24 de rate lunare”. Iar după aia apare un gherțoi cu cipilică de Oxford de culpare movulie și gura de la o ureche la alta, de zici că l-au înviat pe ăla din documentarul despre electrificarea României care scria școlărește pe tablă: „Eu am învățat carte la Bumbești-Livezeni”

   Oricum la aia cu panourile solare de acasă trebuie să mărturisezc că m-ați bulversat complet… Păi la un moment dat parcă ne spuneați că locuiți în oraș la condominium (apartament de bloc) că veți ceva mașină mică și că de fapt folosiți transportul în comun și alte celea. Să înțeleg că v-ați tras panourile solare pe balcon?! E măcar orientat spre sud?! :)

   Sa nu cumva să ne spuneți (Doamne Ferește!) că v-ați lăsat ademenit de moravurile trumpiste mutându-vă la casă ca să umflați amprenta de carbon cu pompa de vreo 3 ori… Nu se poate! Oricine alticneva, dar nu dom’ Gafencu! Mai râmâne să vă trageți și o camionetă cu motor de 6 litri V8 și suflețelul odinioară pur & iecologic vă e piedut pe vecie! Oare pe unde o să scoateți cămașa când misiunea sa apostolică o va duce pe Sfânta Greta tocmai în Arizona și o să vâ întrebe cu privirea aia gingașă de clonă feminină a lui Ghiță Funar: „How dare you?!?!” De o să vă vină să vă aruncați de rușine în prima gură de canalizare ieșită în față…

   https://www.youtube.com/watch?v=xVlRompc1yE

   Nu-i nimic dom’ Gafencu că există întotdeauna speranțe de izbăvire. Amu’ că sunteți ditai doctoru’ în chivernisirea bișniței, e momentul să deveniți „antreprenor verde” mai ceva ca Jiji Becali. Luați acolo câteva zeci de hectare de deșert arizonean neaoș și plantați pe ele panouri solare cât încape. Iar la prima recoltă de electricitate să nu uitați să le trimiteți câte o damijeană de curent din ăsta ieco proaspăt lu’ alde JeBeu’, Hantzy, Ioan & Co. că s-or fi acrit săracii de atâta amar de gzaz aspirate direct din eșapamentul lui Putin de când cu tranziția iecologică a Germaniei…

   • @Svejk,

    Mai usor cu insulta pe scari, ca sta prost la digestie!

    In momentul in care ai inceput cu insulta, s-a terminat discutia si nu mai esti credibil, atat tu, cat si ciracul tau Trump.

    • In limba roaman insulta e un adevar jignitor.

     Ma bucur cam am nimerit si ca nu contestati cele ce le spun. Imi pare sincer rau daca ele va supara. Tot ce aveti de facut pentru remedierea situatiei e sa nu mai faceti in viitor chestii care sa va rusineze cand sunt amintite…

  • La Sveijk si toti celialti detractori.

   Titlul meu de doctor e valabil in masura in care pot contra ca expert la un punct de vedere tendentios. M-am abtinut multa vreme la a comenta la articolele d-lui Cranganu. Insa acum am adunat destula expertiza sa observ ca unele dintre article contin un bias inherent pe care o sa incep sa il combat, in privinta unora dintre spusele domniei sale. Domnul e expert in geologie, insa cand vine vorba de profitabilitatea unei afaceri sau chiar industrii, cred ca un doctor in strategie si inovare are mult mai mult de spus si cu mult mai multa credibilitate. Doctoratul meu nu e obtinut la Cucuiata din Vale, ci in SUA, si a trecut prin toate filtrele institutionale. E al doilea doctorat in fact, insa primul nu conteaza in discutia de fata, Si ca sa ii raspund rautatii lui Sveijk, primul doctorat era la o varsta mult mai tanara, si era in tehnologie de varf (AI).

   Postez numai atat. Activitatile de produs energie neconventionala pot fi foarte profitabile fara nici un fel de subventie. Faptul ca am primit una la instalarea echimapentelor nu are nici un fel de importanta, as fi instalat si fara subventie de instalare. La producere si distribuire nu am nici un avantaj fata de alti producatori si vand la un pret competitiv. Dincolo de asta, orice altceva e speculatie.

   Firma care face bani din reciclarea materialelor e Ricoh, insa studiul de caz pe care l-am citit se referal la sucursala lor din Marea Britanie, care produce consumabile de imprimanta.

   Iata o sursa care trateaza profitabilitatea tehnicolor ecologiste. O sa am la indemana si articolul publicat intr-o publicatie de stiinta privitoare la Ricoh UK.

   Kawamura, M. (2003). Japanese companies launch new era of CSR management in 2003. NLI Research (6 August 2003), 1-12.

   Whyle, A., & Bland, R. (2017). Application of Green and Lean Production at Ricoh. International Journal of Automation Technology, 11(4), 615-622.

   In nici un caz nu neg ca politicile energetice trebuie sa fie concurente. Faptul ca sunt 300 de zile de soare in Arizona face trecerea unui nor pe deasupra instalatiei solare foarte improbabila. Cunosc multi care au cumparat terenuri in desert, si-au instalat panourile solare si vand bine mersi electricitate utilitatilor din Arizona, foarte profitabile, care o revand la pret competitive.

   • Ei daca alalalt doctorat a fost mai demult, inseamna ca o fi fost mai ieftin :)

    Dom’ Gafencu nu ne-ati raspus totusi la niste chestii:

    1. Cum naiba va puneti panouri solare in apartament?! Curiozitate academica, nimic mai mult…

    2. Daca nu mai stati in apartament ce o sa-i spuneti Sftintei Greta cand va ia la intrebari?!

    3. Nu neg ca sunt minimum 300 de zile de soare pe an in Arizona, insa ma tem ca soarele nu prea lumineaza noaptea nici macar pe acolo… Oricum daca e asa de rentabil si popular cum se face ca doar 6% din electricitatea arizoneana vine de la soare?

    4. Daca in mai bine de doua decenii de subventionare grasa eneriga soalra a casitgat doar 6% din piata electrictiatii din Arizona (stat cu 300 de zile insorite pe an) cam cat ar treuhie platit si cam cat ar dura ca treba asta sa se generalizeze in toata lumea astfel incat sa nu mai depindem de hidrocarburi? Banuiesc ca macar la unul din cele doua doctorate v-au invatat regula de 3 simplu :)

   • domnule,
    cred ca tot fluturindu-ne prin fata ochilor diploma, felicitari, pierzi din vedere ceva: nu e vorba despre bucati de teritorii, ci despre tot globul.
    Ca se pare ca nu intelegi: voua in Arizona nu va trebuie „lemne pentru foc”, va incalzeste soarele, nu va trebuie haine groase de iarna, nu curatati zapada din fata casei si a garajului. Am impresia ca ai uitat de unde ai plecat. Si nu e frumos.
    Totusi, mai recititi „A patra tranziție energetică și durerile facerii”.
    Si semnaleaza-ne „tendentiosismele”

   • „un doctor in strategie si inovare are mult mai mult de spus si cu mult mai multa credibilitate”

    Aceasta lauda de sine este de un caraghioslic desavirsit.

    Un petec de hirtie fara valoare nu va face „expert” in nimic.

    Dupa nazdravaniile pe care le emiteti, fabrica de diplome care v-a eliberat „docomentul” are cam tot atita valoare cit tratamentele psihiatrice ale doctorilor nebuni ei insisi.

  • @George Gafencu – în primul rând, s-ar cuveni să înțelegeți diferența între reciclare și reutilizare. Este considerată reciclare doar recuperarea materialelor (plastic, metal etc.) din componenta respectivă (un subansamblu de imprimantă) în timp ce reutilizarea acelui subansamblu presupune doar readucerea lui în stare de funcționare pentru scopul inițial. Deci un cap de imprimantă nu e reciclat dacă rămâne cap de imprimantă, e doar reutilizat.

   în al doilea rând, indicatorul de succes pe ansamblul societății umane ar trebui să fie numărul de componente reutilizate. Nu știu concret ce face Ricoh, dar dacă Xerox își recuperează propriile imprimante și le trimite în China pentru reciclare, atunci componentele respective nu mai pot fi reutilizate. În principiu, mai pot fi uneori cumpărate drept refurbished de pe Alibaba, deci e clar că unele se recuperează, dar e evident că puțini clienți europeni fac asta. Dacă Xerox nu ar aduna propriile imprimante uzate ca să și le trimită în China, atunci mici firme locale europene ar reutiliza componentele, cum se întâmpla în urmă cu 10-15 ani. Iar astfel numărul de componente reutilizate ar fi semnificativ mai mare.

   Nu e nimeni dornic să arunce o componentă folosită doar 6.000 de pagini, când durata ei normală de utilizare e de 100.000 de pagini, iar unele ajung și la 200.000. S-ar găsi întotdeauna mici companii care să reintroducă pe piață asemenea componente, obținând venituri din asta. Iar interesul societății tocmai ăsta ar fi, reutilizarea locală a acestor componente, reducând astfel necesitatea de a cumpăra noi imprimante. Însă programele-minune de reciclare de la companiile mari sunt de-obicei mistificări puse la cale tocmai pentru a împiedica reutilizarea componentelor. Dacă ați înțeles ideea, studiul de caz de la Ricoh ar putea fi privit acum într-o altă lumină.

 27. Vesti pentru Conu’ Neamtu.

  Lucrurile stau prea bine pentru ursuleti !

  Pina si o editoare de la publicatia engleza stalinista The Guardian a trebuit sa accepte ca, prin comparatie cu cincizeci de ani in urma (cinci mii de ursuleti polari) astazi sint de OPT ori mai multi (40000).

  Fiind un mincinos stingist inseamna ca nu trebuie sa te scuzi niciodata.

  Asa ca lasa ursuletii, prefa-te ca n-ai zis nimic, si muta-te la alte „talking points”.

  Pentru ca Greta.

  Odiosi mai sint, acesti criminali, eco-talibanii.

  Unde esti tu, Pinochet doamne, vorba lui Eminescu?

 28. Ce chichirez are galceava asta?

  Nici una! Sau daca are .. motivatia „adevarata” nu le are cu „ecologia”

  Nu avem altă opțiune decât să ne răsculăm împotriva guvernului, până când acesta va declara o stare generală de urgență climatică și ecologică și va lua măsuri concrete să ne salveze”, a declarat un activist australian cf Digi 24.

  Care nasuri concrete ? Poate cineva sa numeasc masuri realiste, pratcice si imediat aplicabile?
  NU. Cam toate sunt de viitor- cadn se va perfectioana tehnologia, cadn se va inventa fuziunea la rece .. cand.

  Imdiat ar insemna subventii masive .. pentru o productie scumpa si cam ineficaca*. Dar care, subventionata, „produce” beneficii cui trebe. (germnanii au subventionat panouri .. pana cand asu osbervat ca subventionau prodcatori chinezi!!! HALT!!!!)

  Ptr asta se agita fraierii ….
  A ca ma zis de fraieri. Ce ar fi sa renmte la autorurisme personale? Sau macar la SUV uri? Cate e4conomie de combustibil si cu cat s-ar polua mai mult daca ar cumpara masini de genu miniurilor din 1960-70 adica de numai 600-750 kg? Cu greuatatea aia si cu tehnologiile moderne consumul ar fi extrem de mic . Da si iecologistii prefera SUV care „fuge” si detesta sa se deplaseze cu 90 kmh!

  * culmea ipocriziei absurde .. moristile din Dobrogea! Ptr ca oricand vantul poate cadea sau sa se inteasca si sa nu se mai produca buleftrica … o termocentrala „sta” gata „de start”. Adica o tii calda , gata de start in jur de 30 minute. Adica ptr asta trebuie sa produci abur industrial (cateva sute grade la nu sriu cate atmosfee presiune) . Adica sa consumi cantitati demente de combustibil… care costa ! Si polueaza !! Adica moristile alea nu polueaza insa „backupul” lor polueaza in draci!!! Maintreb daca termocentrala aia de rezerva nu cumpara si certificate verzi ..
  SI cf legi ticalosiei universale nu m-ar mira ca termocentrala aia sa fie „pa carbuni”!

  Si, da ,,, Arizona se preteaza ptr panouri solare .. INSA am o intrebare – spendoarea nocturna a Las Vegasului tot cu panouri solare se alimenteaza ?!

  • In primul si in primul rand sa ne lamurim: Arizona produce doar 6% din electricitatea sa cu panouri solare. Mult mai putin ca Germania :)

   La aia cu SUV-ul ce mai faina chestie a fost acum vreo 2-3 ani cand o tipa mare luptatoare ieco se agita sa convinga de necesitatea unor statii de incarcare pentru masini electrice si hibrizi. In parcare sunt intr-adevar cateva Chevy Volt si niste Toytoa Prius. Cred ca sunt 4 sau 5 in total si asta numai vara. Iarna oamenii vin la lucru cu alte masini. Culmea e ca m-am intalnit cu ea in parcare si avea ceva mnstruozitate de camioneta „Titan” sau asa ceva (ceva japioneza, oricum) cu un „V8” din ala mare de neam prost cromat pe aripa din fata a motorului. Am intrebat-o ironic daca-i trebuie statie electrica sa-si incace camiponeta si cam care ar fi amprenta ei de carbon. Tipa a raspuns fara sa clipeaca ca se simte vinovata, dar ca pana acasa face 40 de minute pe trafic normal si ca vrea sa se simta in siguranta:)

   Acum avea si ea dreptatea ei… Un coleg de serviciu proaspat venit din Belgia, si-a tras un FIat 500. In prima iarna pe aici a ramas cu ea intr-un sant. Zicea ca pur si simp;lu l-a luat viscolul de pe drum :) si ca avazut moartea cu ochii. S-a infipt pru si simplu intr-u morman de zapada ca-n desenmele animate. A durat vreo 30 de minute pana au ajuns aia de la remorcari. Intre timp a avut noroc ca a trecut pe druimul pustiu o masina de politie, iar politaiul l-a luat in masina sa se incalzeasca. Erau in jur de -30C, ca mde cam asa arata iernile in vremea incalzirii gliobale…. Si-a insusit rapid lectia si si-a tras si asta un SUV de neam prost in aceeasi seara. Politaiul amabil l-a dus acolo. M-am speriat cand mi-a spus cat plateste lunar pe el, dar l-o fi mirosit dealer-ul ca-i disperat si la potcovit cu cea mai cea masina ce o avea in lot :)

 29. OFF TOPIC
  Iată că după Chalmers University din Suedia, care a dezvoltat tehnologia MOST, o altă universitate Europeană, anume Cambridge University, oferă o nouă variantă de stocare a energiei solare, printr-un procedeu care permite simultan două avantaje chiar:
  Artificial Leaf

  • Sa nu uitati sa ne anuntati can or ajunge amandoua pe piata… mikracole din astea apar in fiecare zi, iar dupa cativa ani descoperim cu tristete ca au disparut ca magarii in ceata…

   Nu in ultimul rand lucratura alora de la Cambridge depinde de gazele naturale, adica de combustibili fosili. N-am inteles de nicio culoare care ar fi utilitatea ei. Pare a fi doar procesare suplimentara a ceva ce exista deja pentru naiba stie ce… Automobile alimentate cu cu gaz natural circula de prin al doilea razboi mondial. La apogeul nebuniei sale Pingelica a pus niste rezervoare imense de gaz pe autobuize

   http://www.monitorulcj.ro/documente/stories/2016/12/29/autobuzgazmetan.JPG

   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRI8MhKx5hiC25IWMNhQUFS3NJaXNs7-Q_YipjnCqTagoPGV8Ofhw&s

   https://argesulonline.ro/wp-content/uploads/2018/10/AutobuzeGaz2_Transira-300×201.jpg

   Trebuie sa admitem ca Pingelica si academiciana lui sunt razbunati, daca la 30 de ani dupa impiscarea lor a ajuns sa-i plagieze ditai Cambridge-ul… Ca sa vezi ce face nebunia iecologica din om…

   • 1. Autobuzele cu gaz:

    – Alea cu hidrogen si cu pile de combustie circula in Miami si Oralndo Fl. din deceniul trecut. GM a lansat tot in deceniul trecut peste 1000 de Chevby Equinox cu pile de combustie. Toate bune si frumoase dar obtinerea hidrogenului e inca destul de scumpa si greu de generalizat. Apoi la vremea respectiva iecologimea a luptat impotriva lor pe viata si pe moarte deoarece arderea hidrogenului gen ereaza apa, care apa insemna vapori si chiar si copii stiu ca umiditatsea atmosferica e principalul agent al efectului de sera :)

    – Experiemntele autobuzelor cu gaze naturale (au fost si camioane ba chiar si ambulante cu „rachete” montate deasupra lor) au inceput in Romania comunista la sfarisutl anilor ’70. In 1990, cam la o luna dupa impuscarea lui Nea Nicu, au disparut cu totul A fost unul din primele semne vizibile ale shimbarii de regim. De ce oare? Va las placerea sa descopeirti singur :)

    -Ele il vor scapa pe alde Mustafa Schmidt de grija de a-si procura bomba. Va vea nevoie doar de detonator. Bomba va fi pe roti. Cand eram in clasa a VI-a am vazut ce fain arata un autobuz cu gaz explodat. Un camion intrase bine de tot intr-un autobuz cu gaz oprit in statie. Ieseam de la scoala si am auzit explozia. In cateva minute eram cu toata pustimea la fata locului. O fata cam de varsta noastra, in uniforam de scoala era infirpta ca un gandac de insectar intr-o teava contorsionata de la intrarea blocului din statie. Era cu spatele la scena. Probabil cobora din autobuz. Avea un ghiozdan tip rucsac prin care teava n-a putut trece dar ii rupsese unul din hamuri si-i atarna pe un umar. Printre alte cadavre arse si/sau dezmemebrate plus rani infioratoare era un domn fara fatza si cu peptul compelt ars, care nu stiu cum mai avea palaria in cap si mai zvacnea inca. A durat cativa ani buni pana am reusit sa ma urc intr-un autobuz de orice fel…

    2. Ziceti ca Tehnologia MOST va fi gata pe piata peste 10 ani?! Ce fain! De regula chestiile ce sunt gata in 10 ani nu sutngata niciodata. Se infulefca gospodareste grant-urile si treaba moare de la sine. Cine e curios si insista sa intrebe afla ca stai sa vezi ca bla, bla, bla sunt niste impedimente de oridin tehnic care vor fi desigur rezolvte peste cateva decenii:) Cred ca era mai interesant sa ne povestiti despre telportare sau mai ales despre fuziunea nucleara la rece – acestea din urma fiind un subiect desoebit de exitant si mare inghitior de grant-uri in anii ’90. Astea doua sunt mult mai captivante :)

   • Câteva clarificări:
    Concentrația locală de vapori de apă în atmosferă depinde exclusiv de temperatura și presiunea aerului, nicidecum de cantitatea emisă prin diverse procese. E vorba de presiunea parțială a fiecărui gaz dintr-un amestec. Dacă ea este depășită în cazul vaporilor de apă, atunci aceștia se transformă în precipitații.
    Vapori de apă se obțin și în urma arderii hidrocarburilor, de exemplu pentru octan:
    C8H18 + 12,5*O2 = 8*CO2 + 9*H2O
    Ecologiștii știu aceste lucruri. Cei ce nu știu, încearcă să la atribuie propriile aberații.

    Dl Crânganu are un articol despre vrăjitori și prooroci. Vrăjitori sunt cei precum cercetătorii de la Chalmers sau Cambridge Universities, iar prooroci sunt cei care măcăne tot timpul: ba că nu există, ba că nu „e bune”, ba că laie, ba bălaie, ba Pingelică, ba Nea Nicu …

    • @Hantzy – Concentrația locală de vapori de apă în atmosferă depinde exclusiv de temperatura și presiunea aerului, nicidecum de cantitatea emisă prin diverse procese.

     Pune o oală cu apă la fiert pe aragaz și îți mai schimbi tu părerile :)

     • Cum spuneam, concentrația de vapori de apă din atmosferă depinde exclusiv de temperatura și presiunea locală a aerului. În apropierea oalei de pe aragaz, temperatura este mai ridicată, ceea ce permite o umiditate relativă a aerului mai ridicată. Pe măsură ce distanța față de sursa de căldură crește, temperatura scade, si scade și concentrația de vapori de apă. Se poate adesea observa condens pe suprafețele reci din apropiere, dovadă că aerul este deja suprasaturat cu vapori de apă. Dacă reușești să încălzești atmosfera din bucătărie cu gazele arse de la aragaz, atunci vei obține și o concentrație de vapori de apă mai ridicată. La nivel planetar însă concentrația de vapori de apă este quasi-constanta.
      Dioxidul de carbon emis la arderea hidrocarburilor intensifică cu timpul efectul de seră al atmosferei și astfel concentrația de vapori de apă din atmosferă poate crește, determinând un positive feedback loop. E deci evident că ecologiștii nu ar susține arderea hidrocarburilor în defavoarea pilelor de combustie pe bază de hidrogen. Dar prooroci sâcâitori sunt mulți, se pare!

      • Domnu’ Hantzy,

       Lasati-o balta. Aici nue vorba de nici un fel de chestiune stiintifica ci de un exclusiv ideologica. Nici mama zmeilor nu poate demonstra experimental ca codiul in concentratia atmosferica are vreo-un efect de sera masurabil.

       Imbecilii aia de la Miami nu se zvaercoleau pentru ca s-ar fi temut intr-adevar ca vaproii de apa ai autobuzelor cu pile combustie chiar creeaza incalzire globala ci de teama ingorzitoare ca se poate descoperi o sursa de energie inepuizabila, nepoluanta si care sa lase Agitprop-ul pe drumuri…

       Capeteniile miscarii nu cred o iata din toate cretinismele pe care le debiteaz zilnic. Circula bine merci cu avioane private ce scot munti de codoi asa for fun, isi trag case pe malul oceanului care cica ar trebui sa fie inghitete de ape in cativa ani, se dauy cu masini sport cu motoare de sute de cai putere, etc.etc. Sigurii care-s probaboil destul de imbecili sa creada in gargara Agitprop-ului sunt catzeii de la baza. Mi-ar place sa cred ca nu sutneti printre ei…

      • @Hantzy – după cum spui tu, ori pui oala cu apă pe aragazul aprins, ori pui oala pe masa de lângă aragaz, e totuna :)

       Hai să încercăm altfel: în seara asta la 22:00 sunt 9 grade afară, iar umiditatea e 88%. Prognoza pentru ora 5:00 dimineață spune că vor fi tot 9 grade, însă umiditatea va fi 94%. Datele sunt reale, le-am luat de pe weather.com. Ce reprezintă diferența de 6%, după părerea ta?

      • Domnu’ svejk
       Lăsați aiurelile! Efectul de seră al codoiului nu mai trebuie demonstrat, este o realitate și se face de râs cel care o contestă. Iar cu logica e, se pare, și mai greu: „nemăsurabil” sau „nedetectabil” nu e totuna cu inexistent. Și chiar a fost măsurată variația acestui efect în raport cu concentrația de codri atmosferic. În rest, aceleași mistificari cu agitpropul. Cum tocmai hoțul strigă „hoții!”, îmi arată că nu sunteți interesat de adevăr și nu are rost să continui.

       Harald, dar dumneata de ce crezi că valoarea aia, exprimată în procente, se numește „relativă”? Ar trebui să procedez cu aceeași strategie ca și tine și să te las să explici tu, dar cele scrise îmi arată că nu i habar. Aceeași cantitate de vapori de apă conținută într-un eșantion de aer poate, la temperaturi și presiuni diferite, să ofere valori diferite ale umidității relative a aerului. Când se formează ceață, umiditatea relativă a atins deja 100%. La temperatură mai scăzută condițiile sunt mai apropiate de formarea ceții. Așa se explică 94% dimineața. Câteva grade mai rece și ai fi avut saturație maximă. Ai fi putut fierbe oricâte oale în aer liber că tot nu ar mai fi crescut concentrația de vapori de apă.

      • @Hantzy – nu incerca sa ocolesti raspunsul. In cazul de azi-noapte nu s-a atins 100%, n-a fost ceata, temperatura si presiunea au ramas constante. Ce reprezinta diferenta de 6%?

      • @Hantzy

       Da domnu’ Hantzy, asa e! Intr-adevar efectul de sera al codoiului in concentratii comparabile cu cea atmosferica nu mai trebuie demonstrat ca doar e o chestie de credinta fierbinte, precum dogma infailibilitatii papale. :)

       Putem demonstra experimental teoria relativitatii, principiul nedeterminarii al lui Heisenberg si nenumarate alte teorii sofisticate si complet contraintuitive, dar nu si efectul de sera al cooiului. Vestea proasta dom’ Hantzy e ca putem usor demonstra faptul ca codoiul in concentratii atmosferice N-ARE NICIUN EFECT DE SERA MASURABIL Ceea ce in deplina corelatie cu faptul ca TOATE simularile iecologistilor sunt pe langa si nu se adeveresc de nicio culoare. Evident ca nu se adeveresc pentru ca se bazeaza pe o premiza complet falsa.

       Ca sa intelegi inportanta concentratiei de codoi in atmosfera, incercati sa va ganditi la notiunea de impuls a fizicii newton0iene. Daca sariti tare de tot deviati orbita pamantului. E adevarat? Tehnic vorbind da. In practica nu, pentru ca devierea e atat de mica incat nu avem posibilitatea de a o masura. Cand eram in scoala un coleg a calculat ca daca toti oamenii de atunci (vreo 5 miliarde) ar fi sarit simultan de la un metru inaltime ar fi deviat pamantul cu 1 X 10^-20 mm. Nu stiu daca e corect sau nu, dar ordiinul de marime conteaza. Deci devierea se produce in teorie dar e atat de scazuta incat NIMENI n-o poate masura sau sesiza. Exact asa si cu codoiul la 0.04% concentratie atmosferica. O fi avand el ceva efect de sera dar problema e ca noi nu-l putem detecta cu instrumentele pe care le avem azi la dispozitie. Punimaeisi?!

      • Harald, cele 6% pot fi cauzate de mai mulți factori: variație de temperatură și / sau presiune atmosferică. Într-o țară insulară e mult mai probabil ca aerul mai cald de deasupra oceanului să transporte mai multă umiditate pe timpul nopții, șamd. Dar toate acestea țin de vreme, în vreme ce noi vorbim de climă. Ai luat datele de pe weather.com?!
       „climate is what you expect and weather is what you get” parcă era, nu?!

       Svejk, nu merită să reveniți cu aceleași penibilități. Efectul de seră al codoiului a fost măsurat de specialiști guvernamentali în colaborare cu Berkeley University. Este deci detectabil, măsurabil, existent. Pre limba dumitale: punimaiesi?!
       Exemplul cu conservarea impulsului e bunicel. Doar că are o hiba în analogia pe care o încercați, pentru a mistificare lucrurile: e o valoare instantanee. Presupuneti ca timp de doua secole cei 5 miliarde sar simultan in fiecare secundă. Căci efectul de seră al codoiului nu se manifestă nici instantaneu, nici limitat în timp. În 200 ani am avea atunci vreo 6,3*10^9 sărituri, fiecare dintre ele mișcând planeta cu valoarea dumitale. Parcă începe sa se simtă deplasarea cu toate că greutatea celor 5 miliarde de oameni este cu 13 ordine de mărime mai mică decât a pământului, nu doar cu 4 cum este concentrația codoiului în atmosferă. Pre limba dumitale: punimaiesi?!

      • @Hantzy – te straduiesti degeaba sa ocolesti realitatea: in cea mai mare parte a timpului aerul nu e saturat cu vapori de apa. Cel mai adesea nu ploua, ploaia e fenomenul mai rar in decursul oricarui interval de timp. Umiditatea din aer poate varia lejer cu 20-30% (intre 70% si 95%, de exemplu) fara sa poti da vina pe variatiile de temperatura si presiune. O data in plus, problemele tale de la olimpiada aproximeaza foarte grosier lumea reala.

      • @Hantzy – cat priveste efectul de sera al CO2 la concentratia atmosferica uzuala, poti considera foarte bine ca nu exista. Care e valoarea efectiva, o sutime de grad Celsius intr-o ora? :)

      • @Hantzy

       Aha! Deci confirmați din nou elucubrațiile din trecut: Efectul de seră al codoiului e imposibil de demonstrat și identificat dar a fost totuși măsurat de iexperții de la Berkeley.:) Genial!!! :) Care iexperți de la Berkeley au fost prinși de mai multe ori mânărind datele primare pe care-și bazează „simulările” ce nu se adeveresc cevident niciodată.:

       https://realclimatescience.com/2017/03/celebrating-six-years-of-fake-berkeley-earth-temperatures/

       Cea mai gogonată figură s-a întâmplat în 2015 când au șters pur și simplu în mod „accidental” o bună parte din datele (evident pe alea care nu arătau bine) legate cumplita iarnă 2013-2014 – una din cele mai brutale, reci și lungi din istoria Americii de Nord.

       Așa de curiozitate, chiar nu simțiți nicio umbra de jenă în urma asocierii de biună voie cu mitomanii patologici și găinarii?!

      • Domnu’ @Hantzy
       pentru dumneata am scris, cu dedicatie, doar partea unde in mod evident contrazici realitatea

       restul poti sa ignori fara nici o problema, nu ti se adreseaza personal, stii mata mai bine adevarurile decat realitatea

      • Nice try, Mr svejk!
       Berkeley Earth (cea de care vorbește link-ul matale) nu e totuna cu Lawrence Berkeley National Laboratory care, împreună cu Atmospheric Radiation Measurement AMR, a realizat măsurarea directă despre care vorbesc eu.
       Deci, ce spuneați despre „mitocani”?!

       In plus, eu NU am afirmat că efectul de sera al codoiului nu poate fi demonstrat. Dimpotrivă, am spus ca nu MAI trebuie demonstrat, subînțelegând că el a fost deja de nenumărate ori dovedit. Îmi asum cel mult inacuratetea exprimării, dar nu și sensul pe care îl forțați mai sus. Adieu!

     • una pe zi by Hantzy
      „În apropierea oalei de pe aragaz, temperatura este mai ridicată, ceea ce permite o umiditate relativă a aerului mai ridicată. Pe măsură ce distanța față de sursa de căldură crește, temperatura scade, si scade și concentrația de vapori de apă”

      in concluzie, intr-un nor la cativa km altitudine, deci la la temperaturi si presiuni mai scazute decat la sol, umiditatea aerului e mai scazuta;
      nu-i asa ca o afirmatie ridicola nici nu mai are nevoie sa fie demonstrata ?
      de fapt, nici nu are nevoie sa fie contrazisa, e suficient sa o adaugam la colectie
      dar raman in top perlele despre aerul care nu absoarbe radiatie si se incalzeste la infinit de la bobarnacele codoiului: mi se pare amuzant sa ai cate-o apocalipsa in fiecare noapte

      • Hantzy ne amenintase ca se retrage din viata publica – margaritas ante porcas trumpus and all that – dar, precum o primadonna care isi face din turneele de adio o a doua meserie, s-a intors cu generozitate pentru inca un spectacol si inca unuo, si inca unul, pentru ca si-a dat seama ca in putul gindirii noastre trumpiste ne-a lipsit lumina de la (mai mult sau mai putin) Rasarit. . .

       Prea generoasa.

      • Amenintat?! Oh, nu, nu am amenințat cu nimic! Intenția mea este în continuare de a nu mai participa la discuții, așa cum a dumitale era de a nu-mi mai citi intervențiile. Nici Harald nu mai voia să comenteze, ofuscat de progresismul platformei, care nu-i accepta teoriile cu dublu standard. Dar uite că scrie și el în continuare! Ce să-i faci?! Suntem cu toții bărbați de cuvânt. Cu excepția dumitale, desigur. Eu intervin pentru ultima oară cu câteva lămuriri pe acest thread.
       Thread pe care l-am deschis cu un scurt comentariu, conținând doar informații despre noile tehnologii ce ar putea fi relaționate celei de-a patra revoluții energetice, și am fost luat la trei-pazeste.Trebuia să răspund, cred. Comentariul inițial nu mi-a fost moderat, este marcat ca „off topic”, dar toți se înghesuie să vorbească pe alături. Chiar și Victor L, cel care îi trage pe toți ceilalți de mânecă să comenteze la obiect.
       Trebuie să recunosc, Svejk e singurul care a încercat ceva la subiect și e chiar onest pe lângă Harald, cel care se străduie cel mai tare să abată atenția de la MOST și de la Artificial Leaf, făcând remarci personale (tocmai el!) și aglutinând la nesfârșit concepte, deși am făcut clar diferențierea intre local / planetar și intre clima / vreme în comentariile mele. Am scris chiar explicit că la nivel planetar concentrația de vapori de apă în atmosferă este quasi-constantă. La o variație a TMG cu 1° nu crește semnificativ concentrația de vapori de apă în atmosferă, oricât ar încerca Harald să exemplifice cu valori locale, de scurtă durată. La un eventual proces avocatul apărării, deci al meu, ar obiecta adesea „irelevant” sau „tendențios”. (:
       Prototipescu revine în forță cu strawmen din propria-i tolbă, dând o foarte elastică interpretare celor scrise de mine (ca să mă exprim cât mai eufemistic și mai corect politic), realități pe care dumnealui nu reușește să le înțeleagă se pare, oricâte trenuri antologice cu copilași și mingiuțe vede alergând dinspre sol spre spațiu. Dar oricât de paradoxal i s-ar părea dumnealui, la temperatură mai scăzută saturația de vapori de apă într-un eșantion de aer se atinge la valori absolute mai mici ale concentrației de vapori. De aia se și formează de obicei norii la o anumită înălțime, acolo unde este mai rece, chiar dacă și presiunea scade (ceea ce dumnealui nu a luat în considerare, după cum se vede), pentru că umiditatea relativă a aerului în urcare a atins deja maximul și începe condensarea, deși cantitatea de apă conținută în acel volum de aer rămâne aceeași. Și nu am afirmat niciodată că aerul s-ar încălzi la infinit de la acele „bobârnace”, așa cum susține PF astăzi. Am spus însă de mai multe ori ca două corpuri, aflate în contact termic, schimbă căldură intre ele, anume de la corpul mai cald la cel mai rece. Cat timp e solul mai cald, de obicei în timpul zilei, se încălzește aerul de la sol, iar când solul se răcește în timpul nopții, aerul îi cedează înapoi căldura primită peste zi. Iar solul terestru este cel mai important element care poate iradia căldură în spațiu. Zi și noapte, încontinuu. În componența atmosferei doar gazele cu molecule formate din mai mulți de doi atomi pot întârzia acest proces de iradiere. Ăsta este banalul efect de seră. Singura neclaritate este dacă el este reversibil sau nu. Dar a confunda asta cu existența efectului în sine, așa cum susțin Svejk și Harald, e definitiv incorect.

      • pentru cine poate intelege o documentatie tehnica:
       am dat un link in celalalt comentariu, unde se regaseste practic tot ce e nevoie de stiut privind umidificarea aerului si tipurile de fenomene implicate, inclusiv diagrame de variatie
       pentru copilasi:
       de obicei in vecinatatea so;ului pe vreme rece umiditatea aerului e scazuta din pricina condensului la sol, ca iarna nu-i ca vara si noaptea nu-i ca ziua, dar fenomenul de ceata demonstreaza ca parametrii aerului pot sa conspire sa nu respecte neaparat ceea ce unora li se pare a fi o regula;
       la altitudine, vaporii de apa nu pot condensa decat daca in prealabil se formeaza nori; de ce norii se formeaza la temperaturi si presiuni scazute: uite-asa, pentru ca aerul umed e mai usor decat cel uscat, si de-abia prin ascensiune si racire se concentreaza umiditatea pana incepe sa ploua;
       deci ca sa ai nori nu ai nevoie de temperaturi si presiuni ridicate, ci pur si simplu ai nevoie de o acumulare de vapori de apa; dupa cum, daca vrei sa faci baie in piscina, e indicat sa o umpli in prealabil cu apa

      • PS pentru copilasi:
       fenomenul de ceata infirma tocmai ca pe vreme rece aerul ar fi neaparat mai cald decat solul; cum aerul are obiceiul sa circule, chiar si iarna sau noaptea temperatura solului poate fi mai ridicata decat a aerului, ceea ce impiedica formarea condensului la sol si favorizeaza mentinerea cetii; in concluzie, umiditatea aerului nu depinde doar de parametrii proprii, ci si de conditii externe;
       iar ca regula generala, intotdeauna o variatie a parametrilor interni are o cauza externa; de exemplu un gaz intr-un butoi nu-si poate crea singur o variatie a temperaturii printr-o variatie spontana a presiunii, fara nici o interventie externa; la fel cum radiatia proprie a gazului din butoi, fie el de orice fel, inclusiv codoi, nu poate incalzi peretii butoiului cu care deja este in echilibru termic, oricat s-ar stradui el sa reflecte radiatia infrarosie.
       in cazul atmosferei, cauzele externe sunt energia solara care determina electromagnetismul, iar reactiile interne sunt mediate de campul gravitational; termodinamica e o manifestare a electromagnetismului, care nu mai are secrete pentru omenire de vreun secol incoace.

       daca aduci pamantul inghetat bocna de undeva de la marginea sistemului solar, va fi nevoie de multa energie pentru a-l incalzi la media actuala de 15C; odata atins insa acest echilibru, cei 12km de atmosfera reprezinta o izolatie termica intr-atat de eficienta, incat e nevoie de mai putin de 0.01w/mp pentru a mentine aceasta temperatura; restul radiatiei pleaca in cosmos ca printr-un ciur, dupa ce in prealabil face ceva deranj in campul gravitational; daca atmosfera ar avea doar 1m grosime, tot ar fi o izolatie excelenta comparativ cu ceea ce folosim pe-acasa: ar fi nevoie de vreo 100w/mp suplimentar de la o sursa de incalzire; la un apartament cu vreo 20mp suprafata exterioara e nevoie de vreo 20kw, adica vreo 1000w/mp, adica de zece ori mai mult;

       in incheiere, pentru copilasi mai inteligenti voi reprezenta grafic metafora cu ceilalti copilasi mai putin inteligenti care isi paseaza mingiute cu viteza luminii, in timp ce fac un tur de atmosfera cu un tren virtual in circuitele Hadley, Ferrel si polar cell, fiind suficienta o viteza de 1-2km/h pentru a duce orice molecula de aer in pozitie favorabila pentru a radia caldura direct spre spatiul cosmic:
       https://weatherworkedout.weebly.com/atmospheric-circulation.html

      • Sinteti rabdator, dl. Prototipescu. Am notat ca @Hantzy a revenit (era previzibil) dar nu sint suficient de masochist cit sa ii citesc postarile kilometric-ignorante.

       Ce sa ne miram de comentatorii maoisti, cind ditamai „profesorii” (chiar daca in cimpuri cu totul chestionabile, dominate de maoisti si neomarxisti) maninca spanac cu polonicul.

       L-am surprins pe specialistul in punctu’ – cheie cu minciuna flagranta, tipic „fake news”. Tace chitic.

       Nu au nici onoare nici rusine acesti stingisti care se auto-intituleaza, fals, liberali dar de fapt sint groparii veseli ai Europei si ai civilizatiei vestice.

      • @Absurdy
       rabdarea nu are de ce sa-mi lipseasca, sunt pe-aici pentru limpezire si relaxare, nu sa ma cert cu lumea; cu adevarat imi lipsesc spatiul si timpul, ca explicatiile ar rezulta kilometrice, incepand cu principii biblice, ca in lipsa unui anume exercitiu, nu e simpla nici interpretarea corecta a notiunilor de baza; nu-mi amintesc sa mi se predat vreodata un capitol coerent despre transformari energetice si posibilitati de stocare si am resimtit eu insumi dificultati de interpretare; ar trebui cooptat un profesor care sa-si asume sa scrie un articol despre asta; eu unul nu profesez in domeniu, iar ca hobby nu-mi permit luxul sa iau totul de la facerea lumii;
       de dragul exemplului…
       exista stocare a energiei electromagnetice ? pentru inceput e usor de interpretat ca nu poti sa bagi fotonii intr-un recipient si sa-i regasesti ulterior vii si nevatamati
       exista stocare a caldurii ? in principiu e cam acelasi lucru, dar deja devine mai complicat, pentru ca interpretam ca fiind o stocare a energiei cinetice, care aparent ar avea capacitatea de a-si conserva inertia, ceea ce este fals: e nevoie in permanenta de energie pentru a mentine un corp la o anumita temperatura
       de ce stocarea chimica (sau fizico-nucleara) e posibila in permanenta ? aparent e simplu, dar multi se limiteaza la un superficial „schimb” cu o substanta;
       cum se interpreteaza o „pierdere”, un „consum” sau o stocare de energie ?
       si, colac peste pupaza, pot exista si forme de stocare cvasipermanente, gen dielectrici, oscilatii mecanice, etc;
       ce efect termic poate avea oscilatia uni atom in cadrul moleculei ?
       ce e „ciocnirea” moleculelor ?
       cati dintre noi interpreteaza puterea ca fiind o viteza de transfer ?
       cand variaza si cand nu variaza viteza de transfer printr-un mediu omogen ? idem, neomogen ?
       analiza regimuri tranzitorii, regimuri permanente…
       etc, etc

      • PS
       anterior am facut o afirmatie pe cat de al naibii de indrazneata, pe atat de al naibii de greu de explicat: cea cu privire la consumul de 0,01w/mp pentru mentinerea gradientului termic, in timp ce restul radiatiei (circa 240w/mp) „scapa” fara efect termic
       in mare, explicatia consta in faptul ca un gaz, ca material izolator, se comporta fundamental diferit fata de solide si lichide, cu urmatoarea exemplificare:
       asfaltul pleaca din statie la circa 180C si se toarna la circa 140C; in nici un caz aerul din vecinatate nu va atinge o astfel de temperatura, din pricina convectiei; in schimb, solidele si lichidele se vor incalzi la aceeasi temperatura cu cea a sursei, in suprafata de separatie;
       spuneam intr-un comentariu anterior ca normele tehnice prevad un coeficient de convectie K=24w/mp pentru aer exterior, care corespunde unei viteze mari a vantului, dar nu exceptionala, ci cu probabilitate ridicata; avand in vedere ca solul radiaza o medie de circa 240w/mp, e suficient un astfel de vant si o temperatura a aerului cu doar 10C mai mica decat a solului, sa mature toti cei 240w si sa-i duca in pustii catre spatiul cosmic, caz in care toate teoriile ecoincalziriste bazate pe radiatia codoiului se duc si ele in pustii

      • erata: coeficient convectie k=24w/(mpXK); Qconvectie=24w/(mpXK)x10K=240w/mp

      • Prototipescu, amestecați adevăruri (pe care nu le-am contestat) cu neadevăruri. Ultimele vă devalorizează definitiv intervențiile. Consider însă inutil să vă arăt din nou unde greșiți, întrucât repetați unele erori deja amendate.

       Aiurea, Absurdy! Îmi citești toate comentariile, altfel nu ai fi știut că doresc să renunț și nici nu ai fi revenit acum, nuanțând și pomenindu-mi nickname-ul. Era previzibil că o vei face! În plus pentru a putea emite judecăți de valoare asupra unor comentarii, e necesar să le citești. Eu nu te desconsider într-atât încât să cred că poți constata ignoranța (chiar și cu rea-credință), fără să citești. Nu vrei să îmi citești replicile? Îți reamintesc rugămintea de a nu mă mai implica în comentariile voastre.

      • (scuze, n-am mai nimerit threadul, deci repet)

       Domnu’ @Hantzy
       pentru dumneata am scris, cu dedicatie, doar partea unde in mod evident contrazici realitatea

       restul poti sa ignori fara nici o problema, nu ti se adreseaza personal si stii mata mai bine adevarurile decat realitatea

      • Nici o problemă, Prototipescu! Nu e singura dumitale greșeală. Rămâne cum am stabilit la 12:33.

    • N-o mai faceti atata pe nizaniul. Scopul iecologimii nu are nicio legatura cu salvarea palnetei ci cu acapararea puterii politice. Daca i-ar fraca grija de salvarea palnetei arotesta 24/7 in fata tuturor reprezentatelor dipolomatice si copmaniilor de stat chiezesti, respectiv ar boicota in masa produsele chinezesti. NIMIC de pe lumea asta nu genereaza mai mult poluare ca productia chineza. NIMENI nhu are un dispret mai profudn pentur mediul inconjurator ca si chinezii.

     Nu mie trebuie sa-mi explicati faptul ca ar fi nevoie de zeci de miliarde de autobuze cu pile de combustie spre genera o cantitate de vapori comparabila cu cea a apei evaporata din oceana, ci alora care-s la mintea dumenavoastra si care faceau crize de isterie impotriva vehiculelor cu pile de combustie. Stati linistit ca daca se inmultesc si prin Europa veti avea sarciona pe linie de partid sa va iasa ochii din cap ca la melc si sa faceti spume la bot impotriva lor :)

     E de altfeld e nototietate ca iecologimea a facut crize de isterie si infipt gheara in gat impotriva „fracking”-ului, cu toate ca acesta tehnologie a generat cea mai mare scadere de emisii de codoi din istorie (doar in SUA de 9 ori in acest secol). Cand au devenit limpezi beneficiile sale si faptul ca muntii de minciuni pentru retardati (cutremure, contaminare panza featica, cancere si holera :) etc.) nu prind, au trecut la incercari disperate de blocare a constructiei conductelor de aductiune a gazelor de sist. Orice genereaza prosperitate si civilizatie va ia mintile. Nu-i asa?

     E limpede ca nu de soarta planetei va freaca grija, ci de impunerea gargaunilor marxisti. Aveti vreo-un argument csolid ca sa demonstrati contrariul?!

     P.S. Pingelica ala e analfabetul de la care va inspirati in mod constant. Ce pot sa fac eu daca nu va duce mintea la mai mult?!

  • Probabil e adevărat, o să-l vândă la 33.000 USD și o să-l coste 55.000 USD ca să-l producă. O să ia avans de la cumpărători pe 2-3 ani înainte, iar pe baza asta speră să mai găsească și niște investitori. Ăsta e modelul tuturor afacerilor lui Elon Musk, o colecție de scheme Ponzi, din administrarea cărora el e plătit, iar investitorii pierd bani. În Germania ar fi fost de mult în închisoare, acolo nu poți rula o afacere deliberat în pierdere.

  • Nu mă îndoiesc că-i adevărat. Sigur că le poate produce în masă, mai ales dacă are subvenții :) Dumneavoatră când o să le cumpărați?

   Alea de până acum care se montează peste acoperișul casei sunt ceva mai ieftine. Costau în medie cam $25000 inluzând subvenția. Problema e că la prețul destul de scăzut al curentului electric din SUA nici panourile clasice și cu atât mai puțin cele ale lui Musk nu se amortizează niciodată. Mai ales dacă se ia în calcul și prețul crescut al asigurării casei ce înseamnă undeva pe la $200-$300/lunar în plus. Una e să ai de înlocuit după furtună sau grindină un acoperiș de $5000-$10000, cu tot cu manoperă și pe care ăl poate rezolva orice contractor. Și cu totul alta e să-l înlocuiești pe unul de vreo $30000-$50000 cu tot cu manoperă pe care-l pot face probabil un număr restâns de „experți”. De aia sunt tare puțini „voluntari”. Anunțul triumfător e pur și simplu o acrobație de marketing…

   Dl. Musk s-a lansat într-o nouă aventură în care se vor pierde bani chiar și cu subvenții publice. Exact ca Teldrum-ul lui Drganea. Cu diferența că afacerea lui Dragnea era ceva mai puțin păgubitoare…

   P.S.: Sigur că există speranța că panourile vor asigura electricitatea casei în caz de pană de curent. Un generator de 15 kW hibrid (merge atât cu gaz cât și cu benzină) costă între $1500-$3000. Funcționează fără greș atât iarna cât și vara. Panourile nu prea merg noaptea sau când sunt acoperite de juma’ de metru de zăpadă în iepoca încălzirii globale:). Ultima mare furtună a fost în vara lui 2011 (că de atunci vremea e în răcire constantă). A fost ditai pana de curent de mai bine de o zi la noi. Peste o sută de mii de case au rămas fără electricitate, în unele cazuri chiar și două zile. Atunci am înțeles valoarea generatorului pe care-l cumpărasem fără prea mare entuziasm cu doi ani înainte când ne-am mutat în casă. Soția era însărcinată în luna a 7-a cu gemenii. Cu câteva luni înainte de naștere și în primele 8-9 luni după, e extrem de irascibilă, pătimașă și intolerantă. Nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi însemnat să nu functioneze aerul condiționat sau frigiderul :) Era o umeazeală groasă cum numai în America există. Vecinul ce avea la vremea respectivă panouri solare a înțeles și el asta: ) Mai ales că grindina le făcuse praf, iar fragmente din ele îi distruseseră parțial acoperișul și zolația de dedesupt. Continua să fie înourat și să plouă. Era o căldură și umezeală infernale la el în pod cât am peticit cu ceva foile de plastic spărturile cât să nu olpuă în casă. Și-a lăsat apoi soția și doi copii mici la noi și a condus ~ 250 mile până a găsti primul Lowe’s sau Home Depot care mai avea generatoare de vânzare. A cumpărat fără nazuri ce a găsit, ocazie cu care a învățat o lecție prețioasă de viață…

   • @ Harald si JS

    Comentariul dvs. confirma partial („Probabil e adevărat,”), pe cand cel al lui JS confirma fara dubiu („Nu mă îndoiesc că-i adevărat.”).

    Daca vrei sa vezi lucrurile asa cum ti-ar placea priveste-le de departe; daca vrei sa le vezi asa cum sunt in realitate, priveste-le de aproape. Autorul acestei ziceri pare a fi a lui I.L.Caragiale, dupa cum am citit intr-un ziar romanesc.

    In aceasta situatie, cum unul din comentari locuieste in UK, raspunsul sau intra in categoria „sutelor de comentarii pe care le face pe acest site” – asa cum insasi a marturisit -, asa ca raspunsul lui JS – locuitor al USA si voiajor pe tot globul – este cel adevarat.

    Multumesc ambilor comentatori pentru raspunsuri la intrebarea privind subventiile federale; se demonstreaza ca si in USA exista preocupare pentru energiile alternative.

    • Ca să rrezumăm un pic treaba: Panourile lui Musk vor costa peste $30000. De regulă durata lor de viață e de 20 de ani. Factura de curent în casa mea ajunge în lunile de vară cele mai calde (maximum 2-3 luni) când aerul condiționat merge la maximum pe la $120/lună. Costul asiguării pe tot anul ar crește cu între $100-$150/lună. Deci panourile nu se vor amortiza niciodată iar curentul produs de ele nu acoperă nici măcar costul asigurării în lunile de vară când avem maximum de soare. Ca să nu mai vorbim de faptul că iarna (4-5 luni pe an la vremea încălzirii globale) vor fi acoperite de zăpadă și nu vor produce nimic…

     Intrebarea #1: Dumneavoastră când vi le instalați?

     Intrebarea #2: Dacă chiar vreți să-i donați bani lui Musk nu e mai simplu să-i trimiteți direct fără să vă mai incurcați cu instalarea panourilor? :)

     Concluzie: Evident că subvenționarea panourilor solare sau a moriștilor de vânt e o prostie cât China. Și votez în consecință. Pentru moment moș Trump a tăiat cât a putut din ele la fel cum a acordat luna asta scutiri de la cotele obligatorii de producție de etanol rafinăriilor, spre isteria progresimii. Evident că omul trebuie ales pentru un al soilea mandat. La primul l-am votat cu mari îndoilei pentru al doile îl votez cu convingere. Poate că pe când va ieși pe piață șindrila eco a lui Musk nu va mai fi neam de subvenție…

     • @ Josef Svejk (27/10/2019 la 18:50)

      Stirea era dintr-un site romanesc si subiectul era: subventii pentru unele produse ale lui Musk.

      Dar dupa cum scrii „moș Trump ” (remarcabil modul respectuos cu care te adresezi presedintelui pe care l-ai ales si esti hotarat s-o faci din nou) n-a reusit sa taie subventiile dar a dat si celorlati, in compensare, scutire de taxe .

      Interesant mod de gandire economica care va conduce la ce ? reducerea cheltuielilor si banasare bugetului ?

      Cat priveste raspunsul la intrebari oricare ar fi raspunsurile tot nu te-ar satisface, pentru ca deja ai dat „indicatii pretioase” in intrebarea a doua.

      • Subvențiile și reducerile de taxe sunt lucruri destul de diferite. Una e să primești bani cadou din ceea ce a produs restul societății (cazul subvenției) și alta e să păstrezi mai mult din rezultatele propriei activități (cazul reducerii de taxe).

       Viziunea care pune semnul egal între subvenții și reduceri de taxe este una de sorginte marxistă: conform ei, toate rezultatele activității actorilor economici aparțin statului sau ”întregului popor”, care își poate lua orice taxe dorește din acele activități. În practică, asta nu funcționează pentru că în faza următoare nu mai muncește nimeni, dacă nu poate beneficia de rezultatele propriei munci. Dar se pare că mulți nu au înțeles nici azi de ce s-au prăbușit regimurile comuniste și vor neapărat să mai încerce o dată.

      • Există un termen de expirare a subvențiilor pentru excrocheria verde. Întadevăr în lipsa unei majorități de 60 de voturi în Senat programele astea sunt practic imposibil de oprit înainte de temen. Însă administrația face tot ce e omenește posibiil pentru oprirea risipei.

       Ce înseamnă „a dat și celorlalți scutiri de taxe”?! Evident că asta e una din obișnuitele minciuni progresiste care încearcă să inducă sentimentul că., combustibilii fosili sunt subvenționați. Nu sunt. Ei sunt de fapt o sursă majoră de venit pemtru orice guvern. Scutirile de taxe ale lui Trump sunt pentru toți. Ceea ce le-a dat „celorlalți” a fost anularea reglementărilor imbecile ce fâmnau economia așa de al dreaqu’

       În ce privește răspiunsul la cele două întrebări chestia e relativ simplă: Știm foarte bine amândoi că „progresișțtii” sunt în marea lor majoritate lumpeni din ăștia ce trăiesc de pe o zi pe alta, care pur și simplu nu-și permit fanteziille cu „regenerabilele”. Și atunci cea mai bună varinataă de satisfacere a fantasmenlor ratării e să-i aburiți pe ăilalți să o facă. Un soi de voyeour-ism :). Ce? Nu-i așa?

  • ” … ”

   Aceasta este de departe cea mai coerenta interventie a postacului epitomic agresiv. Ar trebui sa va fie recunoscator ca l-ati facut sa arate mai bine. ( :

   Dar, urmindu-va indemnul de a contribui PE TEMA, recomand aceasta dezbatere intre un mitocan stingist si mincinos (adica tipic mafiei maoist-taliban-ecologiste), cu un pseudo-moderator la fel de mitocan si de ignorant, cu un preopinent de partea ratiunii.

   Aici este dezbaterea integrala:

   https://www.youtube.com/watch?v=uVf5CoeUExU

   Aici este o mostra scurta:

   https://www.youtube.com/watch?v=f22SHrQB7X8

   Observati si cum YouTube, parte din aceeasi mafie mincinoasa a „mainstream” (!) media / social media adauga un citat din Wikipedia deasupra videoului.

 30. Fiți precauți cu principiul precauției – O lecție servită de accidentul nuclear Fukushima Daiichi

  Am invocat de mai multe ori efectele nefaste, chiar dacă neintenționate, ale invocării principiului precauției (Despre două principii (precauțiune vs. pro-acțiune) și un pariu câștigat)

  O nouă exemplificare are ca probe evidente ce s-a întâmplat după accidentul nuclear din Japonia din 2011, când centrala atomică Fukushima Daiichi a fost grav avariată de un cutremur devastator și tsunami-ul care i-a urmat.

  Citez Abstractul unui recent articol publicat de The National Bureau of Economic Research:

  Această lucrare oferă o evaluare empirică la scară largă a efectelor nedorite produse de invocarea principiului precauției după accidentul nuclear de la Fukushima Daiichi. După accident, toate centralele nucleare au încetat să funcționeze, iar energia nucleară a fost înlocuită cu combustibili fosili, ceea ce a provocat o creștere suplimentară a prețurilor la energia electrică. Această creștere a dus la o reducere a consumului de energie, ceea ce a determinat o creștere a mortalității în timpul temperaturilor foarte reci.

  Estimăm că creșterea mortalității din cauza prețurilor mai mari ale energiei electrice depășește mortalitatea asociată cu accidentul propriu-zis, ceea ce sugerează că decizia de încetare a producției nucleare a contribuit la mai multe decese decât accidentul în sine.

  Detalii,
  Be Cautious with the Precautionary Principle: Evidence from Fukushima Daiichi Nuclear Accident

 31. OFF TOPIC

  Îmi face o deosebită plăcere să anunț că noua mea carte, ediția românească – Mașina de răsucit idei incomode – Eseuri (aproape) incorect politic – tocmai a fost publicată.

  Ediția internațională – A machine for weaving inconvenient idea – Essays (almost) politically incorrect – va fi publicată anul viitor.

  Lansarea oficială va fi:

  Sâmbătă 23 noiembrie, orele 13
  Editura Integral
  Târgul Gaudeamus
  Pavilionul B2 Stand 148
  Romexpo

  Cartea se găsește la adresa https://eintegral.ro/masina-de-rasucit-idei-incomode

  Parafrazându-l pe Tolstoi, știu că majoritatea oamenilor acceptă rareori chiar și cel mai simplu și mai evident adevăr dacă îi obligi să admită falsitatea concluziilor pe care le-au explicat cu încântare colegilor, pe care le-au predat cu mândrie altora și pe care le-au împletit fir cu fir în țesătura vieților lor.

  De aceea, dedic această carte scepticilor – victime ale bigotismului lipsit de orizont și ale intoleranței intelectuale. Ei sunt luminile călăuzitoare ale rasei umane. Pentru că întotdeauna cunoașterea începe cu scepticismul și se termină cu încrederea în sine însuși.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Constantin Crânganuhttp://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/cranganu/
Constantin Crânganu este profesor de geofizică și hidrogeologie la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului. Între 1980 și 1993 a fost asistent și lector de geofizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de geografie-geologie. În 1993 a fost declarat câștigătorul primului concurs național din România post-comunistă pentru prestigioasa bursă Fulbright oferită prin concurs de Congresul SUA. În calitate de Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma el a efectuat cercetări fundamentale și aplicative despre suprapresiunile din bazinele sedimentare, fluxul termic și căldura radioactivă din crusta terestră, identificarea stratelor cu conținut de gaze în gaura de sondă, exploatarea printr-o metodă personală a zăcămintelor neconvenționale de hidrați de metan etc. După mutarea în 2001 la City University of New York, profesorul Crânganu a început o nouă direcție de cercetare: implementarea metodelor de inteligență artificială în studiile de petrofizică și hidrogeologie. Pentru activitatea sa în acest domeniu de pionierat a fost nominalizat la ENI Awards 2012 și a primit o ofertă din partea editurii Springer de a publica o carte reprezentativă pentru acest domeniu cutting-edge. Cartea, intitulată Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, a apărut în 2015. În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o performanță foarte rară) și a desfășurat activități de cercetare la fosta sa Universitate din Iași. Ultima carte publicată este Climate Change, Torn between Myth and Fact, Cambridge Scholars Publishing, hard cover în 2021, soft cover în 2022. ___________________________________________________________________________________ DISCLAIMER: Profesorul Constantin Crânganu nu lucrează pentru, nu oferă consultanță, nu deține acțiuni și nu primește finanțare de la nicio companie sau organizație care ar putea beneficia de pe urma acestui articol și nu a dezvăluit nicio afiliere relevantă în afara poziției sale academice.

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro