luni, iunie 17, 2024

Când politicul impune științei limita de temperatură de 1,5°C

La începutul anilor 1990, Războiul Rece se terminase, Uniunea Sovietică dispăruse, „Sfârșitul istoriei” devenise un bestseller, așa că popoarele din Occident s-au trezit fără dușmanul extern împotriva căruia să-și focalizeze energiile negative. Implozia comunismului a măgulit orgolii, pe de o parte, dar a creat și un gol neliniștitor, pe de altă parte: „Fiind singurul câștigător într-un conflict, însemna să concentrezi asupră-ți toate acele critici care ar fi putut să se îndrepte asupra altora[1] . S-a ajuns astfel la o situație inedită, greu de imaginat: Dați-ne dușmanul înapoi ! (Pascal Bruckner).

Fig. 1. Aceasta este limita (Sursa: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Image)

Schimbarea climei a devenit astfel noul dușman împotriva căruia trebuia luptat cu orice arme și muniții posibile. Rezultatul exagerărilor și propagandei neîngrădite din ultimele trei decenii a condus la transformarea schimbării climatice într-o posibilă catastrofă intens mediatizată.

Obiectivele mișcărilor climatice s-au concentrat pe o serie de parametri diferiți deveniți rapid obiective politice: stabilizare (Rio 1992), reducerea procentuală a emisiilor (Kyoto 1997), concentrații atmosferice ale CO2 (Copenhaga 2009) și schimbarea temperaturii medii globale față de perioada preindustrială (Paris, 2015).

Ultimul obiectiv politic a fost formulat astfel:

Menținerea creșterii temperaturii medii globale mult sub 2°C față de nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C față de nivelurile preindustriale, recunoscând că acest lucru ar reduce semnificativ riscurile și efectele schimbării climei.

Deși mulți oameni sunt familiarizați cu cele două praguri de temperatură, 2°C, respectiv 1,5°C, prea puțini dintre ei ar putea răspunde la o simplă întrebare: De ce 2 grade? De ce nu 3°C? Sau 2,5°C? Sau 1,0°C? Sau oricare alt număr?

Rotunda cifră de 2°C încălzire față de nivelurile preindustriale își are originea într-o declarație publicată în 1995 de către Consiliul consultativ german privind o schimbare globală (WBGU) cu ocazia primei conferințe COP desfășurate la Berlin.

La acea vreme (1995), temperatura medie globală crescuse cu aproximativ 0,7°C față de perioada preindustrială, iar specialiștii germani au apreciat că o fereastră tolerabilă a creșterii temperaturii din punct de vedere al stabilității climatice ar fi de 1,3°C. Prin urmare, 0,7°C + 1,3°C = 2°C. La rândul ei, cifra de 1,3°C folosită de WGBU provine dintr-o analiză obscură din 1987 a variațiilor istorice ale temperaturii globale. Revenind la declarația făcută de WGBU, trebuie menționat că autorii ei nu au privit obiectivul de 2°C ca fiind o țintă obligatorie a politicilor climatice sau un punct absolut, dincolo de care începe apocalipsa. Pragul de 2°C a fost întotdeauna o estimare stilizată.

A doua limită de temperatură, 1,5°C, Fig. 1, menționată în Acordul de la Paris (2015), are și ea o istorie interesantă.

Într-o carte publicată în 2009, climatologul James Hansen, supranumit „tatăl încălzirii globale”, povestește următoarea întâmplare:

În 2007, ecologistul și scriitorul Bill McKibben a început să mă sâcâie, foarte politicos, fie să confirm că 450 de părți pe milion [ppm] este nivelul țintă adecvat de dioxid de carbon în atmosferă, fie să definesc un nivel mai adecvat. El dezvolta un website pentru a atrage atenția asupra acestei limite-țintă și se gândea să îl numească 450.org.

Întâmplător, Hansen și colaboratorii lui lucrau la un articol în care, printre altele,  susțineau:

Sugerăm un obiectiv inițial de reducere a CO2 atmosferic la 350 ppm, urmând ca ținta să fie ajustată pe măsură ce se acumulează înțelegerea științifică și dovezile empirice ale efectelor climatice.[2]

Hansen și colegii lui știau că, la vremea cercetărilor lor, atmosfera terestră conținea cu mult peste 350 ppm (0,035%) concentrație de CO2 și sugerau că 350 ppm ar trebui să fie un obiectiv al factorilor politici decizionali de revenire până la sfârșitul secolului:

Dacă omenirea dorește să păstreze o planetă similară cu cea pe care s-a dezvoltat civilizația și pe care viața pe Pământ este adaptată, dovezile paleoclimatice și schimbarea climei actuale sugerează că CO2 va trebui să fie redus de la 385 ppm, cât este în prezent, la cel mult 350 ppm.2

Urmând sugestia făcută de Hansen, Bill McKibben și colegii lui au înființat ONG-ul 350.org în 2008. (Fig. 2).

Fig. 2. 350 ppm devine limită globală în 2008 (Sursa)

Pentru a-și promova ONG-ul și influența participanții la viitoarea întâlnire COP15, Copenhaga, 2009, McKibben a încheiat un parteneriat cu fundația suedeză Tällberg, care, pe 23 iunie 2008, a publicat anunțul din Fig. 2, având peste 150 semnături, pe câte o pagină întreagă în The New York Times, The Financial Times și The International Herald Tribune:

Noi, semnatarii acestui mesaj de pe toate continentele, facem apel la toate națiunile participante la negocierile în curs privind clima să adopte obiectivul de 350 [ppm of CO2], care trebuie atins în mod pașnic și deliberat, cu toată viteza posibilă.

Ceea ce s-a întâmplat la COP15, Copenhaga, 2009, a fost un hocus-pocus sui generis: Dacă o concentrație a dioxidului de carbon de 450 ppm a fost echivalată cu o creștere a temperaturii globale de 2,0 – 2,4°C până în 2100, noua concentrație de 350 ppm, propusă în principal de asociația statelor insulare mici (AOSIS), a fost echivalată, fără niciun argument științific solid, cu o creștere a temperaturii de 1,5°C. De ce 1,5°C și nu 1,6°C sau 1,4°C ?!

Adoptarea temperaturii de 1,5°C ca limită a încălzirii globale pentru evitarea presupusului colaps climatic nu a fost o chestiune de știință, ci un dictat fățiș și direct al factorului politic.

Două întrebări simple:

De ce s-a adoptat o limită de temperatură în locul unei limite de concentrație a CO2?

De ce majoritatea manifestărilor științifice, politice sau propagandistice defilează în prezent cu stindardul „1,5°C este limita” (Fig. 1), renunțându-se la sloganul anterior „<350”?

O posibilă explicație este legată de faptul că, în 2009 și mai târziu, în 2015, cu ocazia semnării Acordului de la Paris, concentrația CO2 din atmosferă depășise binișor valoarea de 350 ppm, pe când temperatura globală crescuse cu doar 1°C față de nivelul preindustrial, adică mai rămăsese un mic interval disponibil pentru lupta climatică.

Efectuând rocada între obiectivul 350 ppm și obiectivul 1,5°C în timpul meciului planetar cu clima, echipele politicienilor și eco-activiștilor nu au jucat fairplay, mutând poarta convenabil pentru a reuși să marcheze golul câștigător.

Evident, după meci, în 2018, jucătorii din echipa IPCC au încercat să convingă publicul că nu a fost niciun „blat” în 2015:

În timp ce știința privind limita de încălzire de 1,5°C este mai puțin solidă, ar trebui depuse eforturi pentru a împinge linia de apărare cât mai jos posibil.[3]

Au urmat și alte încercări, campanii, lobby-uri și negocieri diplomatice prin care s-a urmărit ridicarea obiectivului aspirațional 1,5°C  la nivel de obiectiv politic cât se poate de real (citiți aici și poziția președintelui Biden).

Ceea ce m-a surprins neplăcut a fost atitudinea comunității științifice: În loc să declare public și clar că obiectivele aspiraționale sunt exact ceea ce numele lor indică (obiective practic de neatins), universitarii, beneficiind de granturi guvernamentale consistente și alte beneficii,  s-au dat peste cap pentru a legitima a posteriori cererea politică de transformare a unei ținte imposibile în obiectiv real menit să ghideze politica climatică.

Faptul că politicul a impus științei legitimizarea limitei de 1,5°C a fost recunoscut recent:

Înainte de Acordul de la Paris, limita de 1,5°C se afla în afara domeniului de explorare a căilor posibile. A fost considerată nerealistă și, prin urmare, irelevantă (Livingston & Rummukainen, 2020; van Beek et al., 2022). După Acordul de la Paris, căile compatibile cu 1,5°C au devenit larg răspândite în literatura de specialitate.[4]

Într-un alt studiu recent, implicarea științei în satisfacerea cererii politice a fost criticată ca reprezentând:

… un exemplu empiric de „calibrare” a analizei modelului în vederea relevanței: în ciuda convingerii personale de realism a unora dintre cei care au realizat modelele la acea vreme, eforturile de modelare au fost redirecționate de la explorarea căilor de  2°C la cele care limitează încălzirea la 1,5°C. Alternativa ar fi fost să se spună că obiectivul de 1,5°C nu era fezabil în conformitate cu rezultatele modelării. Cu toate acestea, acest lucru nu ar fi luat în considerare statele insulare … De fapt, dacă IPCC ar fi ajuns la concluzia că obiectivul de 1,5 °C nu este realist, negociatorii de la Paris ar fi trebuit să se întoarcă la masa negocierilor... Pe de altă parte, trecerea de la 2°C la 1,5°C a presupus o reducere mai rapidă a emisiilor, în care literatura de specialitate privind scenariul de 1,5°C, care a apărut rapid, s-a bazat pe dezvoltarea tehnologiilor de emisii negative (NET) într-o măsură și mai semnificativă… După cum a explicat un modelator: „Nu sunt mai încrezător că putem ajunge la acest obiectiv, dar sunt mai încrezător că îl putem modela. […] nu va trebui niciodată să spunem că nu ar fi realizabil, ci doar să introducem mai multe emisii negative”.[s.m.][5]

Se pot stabili obiectivele politice în funcție de temperatura medie globală?

Rocada 350 ppm CO2 vs. temperatura limită de 1,5°C mi-a trezit și o altă suspiciune. Măsurătorile concentrației de CO2 sunt relativ standardizate instrumental, ca și locația excelent poziționată a observatorului Mauna Loa din Hawaii, plasat în mijlocul Oceanului Pacific, departe de surse locale de emisii. Dar este o adevărată acrobație tehnică și metrologică stabilirea unei temperaturi medii globale (TMG).

În două articole mai vechi –  Există o temperatură medie a planetei? Despre paradoxul Simpson și implicațiile sale (2018), respectiv Când vremea devine climă… (2019) – am descris provocările complexe pe care le presupune determinarea TMG, plecând de la însăși definiția evazivă a temperaturii medii globale.  TMG reprezintă doar un tip particular de medie. Nu este singura MEDIE posibilă, pentru că există o imensitate de opțiuni matematice legitime. În studiile de meteorologie și climatologie s-au folosit până acum peste 100 metode diferite de mediere a temperaturilor și noi propuneri apar regulat.[6] Însăși Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a încercat să impună o metodă unică, universală, dar a eșuat.

O mediere a temperaturilor înregistrate în diverse locații și la diverse latitudini se confruntă cu diverse probleme: distribuția stațiilor meteo și calitatea acestora, efectul de insulă termică urbană sau paradoxul Simpson (Fig. 3):

Fig. 3. Date de temperatură (°C) înregistrate la diferite latitudini în două regiuni geografice diferite (datele sunt simulate) (Modificat după sursa)

Dacă considerăm date de temperatură înregistrate la diferite latitudini în două regiuni diferite se observă că pentru fiecare subset (regiunea roșie, respectiv albastră) există o tendință de scădere a valorilor temperaturii cu creșterea latitudinii (liniile colorate întrerupte). Dacă însă ignorăm pozițiile distincte ale celor două regiuni și le asociem într-un singur set (global) de temperaturi, media rezultată produce o tendință paradoxală de creștere a temperaturii cu latitudinea (linia neagră întreruptă).

În 2013, J. Sheer și E. R. Resein au publicat articolul Simpson’s paradox in trend analysis: An exemple from El Leoncite airglow data în care prezintă exemple clare de manifestare a paradoxului Simpson în cazul unor date de temperatură atmosferică.[7] Ei conchid că creșterea volumului de date nu simplifică analiza tendințelor identificate. Pentru rezolvarea paradoxului Simpson, autorii recomandă eforturi suplimentare de diagnosticare și îndepărtarea impactului produs de artefactele instrumentale împreună cu considerarea altor variații geofizice având contribuții pe termen lung.

O altă întrebare legitimă despre legitimitatea politicilor climatice: Cum se poate ști că un anumit nivel de CO2 va produce un o anumită temperatură? În realitate, de-a lungul ultimilor 100 ani, comparația dintre CO2 și temperatură este destul de accidentată. Iar dacă mergem mai  mult în trecut, ultima interglaciație  înaintea celei actuale, Eemian, a experimentat temperaturi mai mari cu circa 2,0°C decât cele actuale, dar având concentrații de CO2 de 280 ppm, similare celor  din era preindustrială.

Singurul lucru care poate fi măsurat cu o acuratețe și o precizie acceptabile este concentrația de CO2 din atmosferă, nu o temperatură medie globală. Și, dacă factorii politici stabilesc limite pentru emisiile de CO2, acestea reprezintă un parametru măsurabil și, de ce nu, reglementabil prin ucazuri guvernamentale de genul net zero, interzicerea folosirii combustibililor fosili, electrificare obligatorie a transporturilor etc.

Concluzii

„Știința și politica sunt inseparabile” – esența unui amestec toxic a fost titlu unui articol pe care l-am publicat anul trecut. Și tot ce am descris mai sus despre stabilirea unor limite de încălzire (cvasi)arbitrare de 2,0°C ori 1,5°C, prin „atenționarea” științei să ofere legitimitate unor aspirații politice, nu face decât să exemplifica încă o dată toxicitatea acestui melanj.

Solicitarea explicită făcută de raportul IPCC în 2015 cu privire la modalitățile de  atingere a țintei de 1,5°C a creat o cerere pentru cercetări care să arate a posteriori dacă și cum ar putea fi atins acest obiectiv. Comunitatea științifică s-a mobilizat rapid ca să răspundă comenzii politice: numărul articolelor academice, descriind, la modul condițional-optativ, tot soiul de modele care ar putea îndeplini sarcina politică trasată la Paris, a crescut amețitor de peste 5 ori în intervalul 2015 – 2018 (Fig. 4):

Fig. 4. Numărul de publicații academice peer-reviewed privind 1,5°C publicate de-a lungul timpului între 2009 și 2020. După Acordul de la Paris, acest număr a crescut de peste cinci ori (din van Beek, L. et al., 2022). (IAM = Integrated Assessment Model)

Ceea ce comunitatea științifică a făcut după Paris 2015 se încadrează în conceptul de „calibrare politică”, adică o reajustare relațională continuă a pozițiilor universitarilor ca răspuns la cererea oficială. Acest tip de răspuns al științei la imperativele politicului ilustrează perfect o realitate incomodă a ultimelor decenii: modul mai mult sau mai puțin tehnico-acrobatic în care oamenii de știință implicați în modelări climatice navighează prin oceanul politicilor climatice pentru a-și menține relevanța politică și a intensifica interesul politicienilor în continuarea finanțărilor.

Dar această navigare vine la pachet cu o diminuare a neutralității politice a universitarilor climatologi. Dacă viitoarele tale granturi și ajutoare financiare pentru studenții și laboranții tăi depind de bunăvoința unor agenții guvernamentale cu obiective politice foarte clar exprimate, cine ar fi nebunul care să muște mâna care-ți dă de mâncare, ție, familiei tale și colaboratorilor tăi? De ce credeți că puținii sceptici climatici sunt majoritar pensionari sau persoane private, ale căror existență materială nu depinde de banii guvernului? Nu-i prea dificil de răspuns la această întrebare.


[1] Bruckner, P., 2012, The Fanaticism of the Apocalypse – Save the Earth, Punish Human Beings, Polity, p. 9.

[2] Hansen, J., et al., 2008, Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim?, https://arxiv.org/pdf/0804.1126

https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-targets-350-ppm-and-the-eu-2-degree-target

[3] IPCC, 2018, In-depth Q&A: The IPCC’s special report on climate change at 1.5°C

[4] Cointe, B., and Guillemot, H., A history of the 1.5°C target, WIRES Climate Change, https://doi.org/10.1002/wcc.824

[5] van Beek, L. et al., 2022, Navigating the political: An analysis of political calibration of integrated assessment modelling in light of the 1.5 °C goal, Environmental Science & Policy, vol. 133, pp. 193-202.

[6] Peterson, T. C., and Vose, R. S., 1997, An Overview of the Global Historical Climatology Network Temperature Database, Bull. Am. Meteor. Soc., vol. 78, n0. 12, pp. 2.837 – 2.849.

[7] Sheer, J. and Resein, E. R., 2013, Simpson’s paradox in trend analysis: An exemple from El Leoncite airglow data, Journal of Geophysical Research: Space Physics, vol. 118, pp. 5233 – 5229.

Distribuie acest articol

392 COMENTARII

 1. Mi se pare totusi ca acest ominos 1,5 grade are un impact mai mic asupra populatiei decit 400 ppm. Oricare om normal, de ex. eu, ar zice, 1,5, mare lucru!. Cind te uiti dimineata la termometru sa vezi cum te imbraci ti-e perpendicular daca sunt 1,5 mai mult sau mai putin, tot blugii si camasa aia o iei.
  Pe cind 400 e ceva care suna mai inspaimintator, domnilor si doamnelor imaginati-va, e vorba de 400, fiecare se uita in portofel, se uita la ce virsta are, la pretul fainii. Poate ca mai bine ar fi fost sa spuna 399,99. Ca or fi ppm sau procente, cei mai mult cred ca sunt procente, ca d-aia ne sufocam, nu conteaza, numarul in sine inspaiminta.

  P.S Ninge f tare in multe locuri. In Austria cea urita e chiar pericol de avalanse. O fi de la 1,5 sau de la 400?

  • „Oricare om normal, de ex. eu, ar zice, 1,5, mare lucru!. Cind te uiti dimineata la termometru sa vezi cum te imbraci ti-e perpendicular daca sunt 1,5”.
   Ca sa va faceti o idee, sa luam exemplul unei centrale de apartament/casa. Cand temperatura e 18,5 in loc de 20 se cunoaște, va dati seama. La fel si cand e de 25 in loc de 23,5. Chiar dacă pare putin, 1,5 grade sunt resimțite de corpul uman, mai ales cand se trece de un anumit prag.
   Dar asta nu are de-a face cu politica, o temperatură globală fiind un non-sens.

   • Depinde ce faci, daca fizic nu esti activ 18 grade in interior sunt putin, mai ales pt cei batrani si bolnavi, 20 de grade mai placut.
    Nu este absurd ca am ajuns in sec 21 si trebuie sa discutam acum de aceste aspecte aici in Europa ?

    • Nu este absurd. Incalzirea globala de zeci de ani a inceput sa produca efecte … Trebuie sa ne ocupam de aceasta problema, altfel va fi prea cald pentru a creste graul, o cultura deja afectata de temperaturi inalte in Washington si Oregon: „An unprecedented heat wave and ongoing drought in the U.S. Pacific Northwest is damaging white wheat coveted by Asian buyers and forcing fruit farm workers to harvest in the middle of the night to salvage crops and avoid deadly heat.”(sursa: Reuters)

     • Depinde la ce scară vedem lucrurile. 😀

      Dl. Harald a dat mai demult un link a un grafic foarte relevant cu temperatura globală dedusă din forajele în gheața Groenlandei:

      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Greenland_Gisp2_Temperature.svg/1280px-Greenland_Gisp2_Temperature.svg.png

      La scara ultimilor 150 de ani avem un fenomen de încălzire globală. La scara ultimilor 1000 de ani avem un fenomen de răcire destul de severă. La fel la scara ultimilor 2000 sau 8000 de ani. 😉

      Avem date istorice ce ne confirmă acest fenomen. Știm că la năvala tătarilor în Europa din 1241 ei au prădat prima recoltă de cereale Moldovei la dus și apoi pe a doua la întors provocând o foamete cumplită. Ceea ce înseamnă că pe vremea aia cu mijloace primitive se făceau în Europa centrală și de est două recolte de cereale pe an. Azi așa ceva se face doar în Egipt. Mai știm că între secolele IX-XIV vikingii colonizaseră Groenlanda și că făceau acolo agricultură și creșterea animalelor. Mai știm că vița de via era foarte răspândită în Anglia și citricele în Franța centrală. Ce emisii umande de codoi au provocat acele zăpușeli globale?! 😀

     • Domnu Eugen, mi-ai deschis ochii. Intr-adevar trebuie sa facem ceva impotriva incalzirii, voi lasa usa deschisa la frigider. In privinta griului din Washington as propune sa se cultive in Groenlanda, cica e pamint f fertil acolo.
      Mata ce propui? Si ce ai facut pina acum?

     • Efectele pe care le vedem au fost intotdeauna, mai mult sau mai putin pronuntate si nu este cazul sa cadem in panica, masuri inteligente da insa nu la ordin politic, stiinta sa-si spuna cuvintul insa o stiinta libera si nu constransa respectiv intimidata de oameni iresponsabili.

     • Nimeni nu vorbeste decat de incalzirea globala produsa de efectele actiunilor umane, nu neg este si omul, prin ceea ce face o cauza pentru acest fenomen dar…o fi cauza principala? Daca de vina, in principal, sunt ciclurile solare? Daca e vorba de efectul altor fenomene naturale sau chiar cosmice? Probabil veti rade de ideile astea dar u toti stim ca exista cicluri solare si ca soarele nu genereaza constant aceeasi cantitate de energie. Daca soarele a devenit mai cald sau radiaza ma multa energie pe anumite lungimi de unda? In fond exista numeroase dovezi geologice care ne prezinta ca in trecutul pamantului au alternat de multe ori maxime siminime radiative ale soarelui. Daca este adevarat acet lucru si asta e cauza principala, planurile ar trebui schimbate cumva pentru ca civilizatia este in mare pericol. Evident ca trebuie sa luptam impotriva poluarii n continuare dar datele problemei se schimba radical si toate masurile din prezent vor fi ineficiente si iresponsabile. Trebuie sa salvam atat planeta cat si pe noi. Sunt necesare ale planuri, mai rationale si strict pe baze stiintifice. Politicienlor ar trebui sa li se interzica sa se implice in treburile stiintei iar oamenilor de stinta sa faca politica.

     • mda sunt sigur ca graul cultivat de egipteni de acum 6000 de ani si pana azi creste la temperaturi de oregon. dar graul nu stie ca temperatura trebuie sa fie asa cum o vor talibanii ecologisti ca altfel s ar usca imediat

   • @Ruben, fara sa am o explicatie, perceptia temperaturii in interior e mult mai strinsa decit cea de afara. In casa simti chiar si o variatie de 0,5 grade de la temperatura cu care esti obisnuit. Afara corpul e pregatit pentru variatii mult mai mari si mai rapide. Pentru temperatura exterioara in zone temperate si nordice cel putin, corpul nu are un etalon de temperatura de la care sa perceapa variatii, mai ales ca soarele si vintul schimba si ele puternic perceptia temperaturii.
    Asa ca si eu cred ca un 400, pentru care n-ai nici un fel de perceptie biologica, sperie mai bine.

  • Termometrul ca termometrul.
   Barometru mai are cineva in casa? ;)
   Statii de masurare inclusiv cu senzori pentru afara costau vreo 30£.
   Nu am verificat cum au evoluat preturile in conditiile de inflatie si lipsa de chip-uri.

   Oare cum o sa masoare temperatura cei de la Institutul Max Planck? De aia s-a dus Scholz sa se gudure pe langa Xi?
   Sau o sa revina la termometre cu mercur?

   • Ești off topic. Ca de obicei.
    Probabil că te închipui foarte subtil începându-ți comentariile cu o tangentă la articol, de la care, apoi, printr-o piruetă jenibilă, urmată de o fandare ridicolă, ajungi din două-trei propoziții la unul din cei câțiva castraveți politici pe care tot încerci să ți-i vinzi. …

    • Posesoarea nickname-ului ăsta locuia de foarte mulți ani în Phoenix, Arizona și se exprima cu o oarecare dificultate în limba română.

    • Toate drumurile, tangentele, piruetele, fandarile duc … nu la Roma ci la Berlin.
     Castravetii ecoclimatici putreziti pe baza unor modele teoretice in care statisticieni nu apar au originea acolo.
     Si fabricile de carnati frankfurter pentru compatrioti in bejenie tot acolo.
     Si gogosile Berliner tot acolo.
     Si minunata bere Radeberger pentru Putin trimisa anual de madam Merkel tot de acolo.
     Si Dieselgate tot de acolo.
     Si masinile Diesel second hand tot de acolo.
     Si cum in UE trebuie scrisa provenienta la produse, cred ca ar trebui sa fiti multumit si recunoscator..

 2. Toate chestiile acestea cu schimbarile climatice vin mai mult din Europa si SUA. Dar clima Terrei are multe variabile, energia solara, ciclurile solare, axa polilor, miscarea de rotatie si de revolutie, schimbari in nucleul planetei, etc. Pe de alta parte, unele resurse minerale ale planetei au un grad de epuizare, au fost formate in cateva era geologice si exploatate mai intens.de circa 300 de ani. Consumerismul exagerat, risipa inutila, goana dupa profituri fara limite au si ele anumite influente asupra degradarii mediului natural. Dar toate aceste lozinci climatice nu au efecte
  evidente in foarte multe tari din Africa, Asia, America de Sud unde se concentreaza doua treimi din populatia Terrei. Prin urmare, este mai mult o lupta de suprematie politica si economica. Coruperea cu mijloace financiare a stiintei de catre politic este veche, inca din vremea Inchizitiei medievale.

 3. Modificari climatice exista de cand lumea, cunoscute. Cand a fost descoperita Groenlanda de catre Vikingi , pe la anii 1000, a fost numita asa pentru ca era … verde. Si au colonizat-o, au crescut acolo vite ! pana pe la 1300 cand a aparut asa zisa mica glaciatie. De curand s-a dat o alarma, ca gheturile din Groenlanda se topesc !? Ca sa vezi ! Si ?
  In ce masura aceste modificari sunt datorate activitatii umane si in ce masura omul poate influenta – in bine sau in rau – modificarile climatice se cam bajbaie….Dar tema a fost confiscata si extra-promovata de oameni care traiesc bine pe seama ei ! Ba un fost vicepresedinte american a castigat – premiu de consolare ? – chiar un Nobel !!!
  N-ar fi chiar o tragedie disputa daca n-am fi ajuns in punctul in care o multime de oameni, din tari cu clima temperata in primul, rand platesc pretul. Scump !
  Cine oare, dintre marii sefi ai lumii, poate readuce lucrurile la dimensiunile lor reale ?

 4. Dupa cum bine stim sau ar trebui sa stim cititorul ar trebui sa faca diferenta intre textele scrise sau vorbite de catre politicieni uneori sustinute si de asa numiti formatori de opinie sau chiar de unii oameni de stiinta ce isi dezvolta teoriile functie de interesele de moment (cazuri sunt nenumarate in lume )si stiinta pura in forma ei dovedita de fapte ce pot fi sau care devin parte a dezvoltarii societatii .Politicul are treaba lui uneori implicat fiind si in folosirea stiintei ca parte a dezvoltarii societatilor pamintene .Vedem asta la tot pasul . Pandemia ,razboiul din Ucraina , nevoia de energie asa numita VERDE,ofera Politicului sanse nesperate de a-si recalibra deciziile sustinut fiind si de teoriile stiintifice (se va dovedi in timp care ramin sau care nu raman cu termen de valabilitate ).Ce observam ca si noutate : achizitia de energie isi diversifica sursele .Industria sustine aparitia de noi tehnologii de la gaz lichefiat la producerea de oxigen de la tehnologia extrageriii gazului pina la noile tehnologi aparute in industria de reciclare , in cea nucleara , sau in cele ce ofera energie verde .Observam cum industria de aparare cumuleaza si ea noi tehnologii , cum vechile capacitati militare sunt distruse si inlocuite , cum importanta retehnologizarii industriilor de armament si cele ajutatoare prind viata si cum aceste noi tehnologii vor fi puse in curind si in slujba cetateanului .Vedem cum nevoia aparitiei unei societati cu mult mai curate devine realitate si vedem cum intregul Occident si aliatii lui se unesc spre a isi reface structurile ce permit cresterea nivelui de trai .Noi activitati apar . Noi provocari, ce tin de viata de zi cu zi, devin parte a cotidianului nostru .O noua Europa cu mult mai mare si cu mult mai puternica sta sa vina .Totul este in schimbare . O noua Revolutie Industriala ne va aduce in fata aparitia de noi posibilitati tehnologice necunoscute noua pina acum .Doar in Franta au aparut ,in anul ce a trecut ,peste un milion de noi entitati economice iar in SUA doar in luna ianuarie au aparut 500 de mii de noi locuri de munca .Cit despre pensionari sa imi fie iertata zicerea : au ramas agatati intr-un trecut de care nici nu stiu cum dar de care nici nu vor sa scape .

  • Doar in Franta au aparut ,in anul ce a trecut ,peste un milion de noi entitati economice iar in SUA doar in luna ianuarie au aparut 500 de mii de noi locuri de munca .

   Uraaaa, aplauze sacadate, traiasca entitatile economice, multumim partidului, ca asta vrem, entitati economice, d-aia am murit la revolutie.
   Pina una alta tricourile galbene au iesit pe strada ca nu vor sa iasa la pensie la sub 62 de ani, ca d-aia au ei entitati. In Ge se iese la 67.

   • Asa este. In Ge se iese la 67.
    Si ce pensii au oameni cu calificari medii sau inalte cand ies la pensie?
    Sa spunem cadre medicale.
    Si asta in conditiile in care au fost 30-35 de ani taxati/jecmaniti de statul german.

  • „…..cum importanta retehnologizarii industriilor de armament si cele ajutatoare prind viata si cum aceste noi tehnologii vor fi puse in curind si in slujba cetateanului.” Decat armament in slujba cetateanului, primeste fiecare de acum inainte o mitraliera ? prefer investitii masive in sistemul de sanatate, armamentul este facut pt a ucide, sistemul de sanatate apara viata.
   Toata lumea vorbeste de o noua revolutie industriala, care este la finalitatea ?
   Produse mai bune, mai sustenabile de folosinta indelungata , servicii de calitate ? sau catapultarea individului in metavers, inchis ca o gaina pe 10 mp si hranit cu insesecte insa cu impresia ca este liber.

  • Astea par a fi elucubrațiile lui Pingelică adaptate la zilele noastre. 😂

   Din 2008 încoace economia UE a în cădere liberă.Făcând abstracție de molima din 2020 și efectele ei între 2008 și 2019 PIB-ul UE a „evoluat” de la $18200 de miliarde la $18600 miliarde. Problema e că în acel interval inflația a fost de 15% cea ce înseamnă că de fapt în ultima decadă dinaintea molimei europenii au devenit cu 15% mai săraci. Cum în estul Europei economiile au crescut în termeni real în acea decadă înseamnă că de faptul vestul a sărăcit mai mult de cei 15%.

   Principalii factori ai declinului dunt energia tot mai scumpă pe motive de „salvare” a planetei și reglementările tot mai aiuristice.

   • Motiv pt care Europa este si va fi macinata intre SUA si China, razboiul din Ucraina este inceputul si sper sa nu treaca de granitele Ucrainei alfel va fi rau de tot.

    • Realitatea e un pic altfel: nu Europa va fi măcinată și nu de Statele Unite. Puterea militară a Federației Ruse va fi complet măcinată, cu ocazia războiului din Ucraina, iar politicienii europeni crescuți de ruși încă de pe vremea lui Brejnev vor rămâne fără stăpân și fără susținere și vor lăsa locul altora.

     Un extras de numai 15 secunde, dintr-un discurs de-al lui Ronald Reagan:

     „Problema cu prietenii noștri liberali nu e (faptul că ei) ar fi ignoranți; e doar (faptul că ei) știu atât de multe lucruri care nu sunt așa cum le știu ei” 😀

     „The trouble with our Liberal friends is not that they’re ignorant; it’s just that they know so much that isn’t so”

     https://www.youtube.com/watch?v=qIIs5L5xt6A

     • Ha, ha, ha… Hai să nu ne îmbătăm cu apă rece. 😂

      După colapsul Rusiei lui Krăkănel își vor găsi ei rapid alt stăpân la care să se-nchine. Am auzit din sursă sigură că toa’șu’ Xi are o operă filosofico-științifică de valoare inestimabilă…😉

      • To’ar’șu Xi s-a făcut președinte pe viață, la fel ca Tito în Iugoslavia. După moartea lui, China are toate șansele să aibă aceeași soartă ca Iugoslavia, însă la o scară de 40 de ori mai mare.

       Așa că să-i dea Dumnezeu lui Xi domnie lungă. Omul potrivit e deja la locul potrivit 😀

     • „Realitatea e un pic altfel: nu Europa va fi măcinată și nu de Statele Unite. Puterea militară a Federației Ruse va fi complet măcinată” Realitatea nu prea se stie pana cand nu se termina razbelul. Pana atunci, „realitatea” e de facto constituita din procente semnificative de propaganda ruseasca/NATO.

      • Deocamdată, rușii au rămas toată iarna dincolo de Nipru, după ce ucrainenii au recuperat Herson. ”Faptele vorbește” 😀

       N-or fi Challenger cele mai grozave tancuri, dar militarii ucraineni se antrenează pe ele chiar în timp ce noi discutăm.

  • „Doctrina rassiala” propagata de mediile ecologiste, vezi omul alb si batran care se opune tot felului de narative ecologiste produce polarizare maxima, intre timp sa fi un om alb si batran este un privilegiu !!

  • Punctele de vedere, indiferent cit de fanteziste sunt , ar trebui refacute de mintea fiecaruia ajutata fiind doar de fapte .Cit despre UE si decaderea acesteia nu trebuie decit sa urmariti faptele . UE se decupleaza total de Rusia si se mareste, cel putin ca etapa intermediara , pina pe Nipru .NATO( European )isi adauga Suedia si Finlanda in paralel cu dublarea tuturor fortelor SUA din Europa . Germania se poate inarma si poate deveni o noua mare putere nucleara .UE se federalizeaza si toate deciziile importante se iau acum la Bruxelles si pe segmentul militar la NATO.Deja 50 de miliarde de Euro sunt date de UE Ucrainei ca si ajutor .Gazul si petrolul incep sa coste din ce in ce mai putin . Alimentele scad si ele ca si pret final .Practic UE este detinatoarea tuturor avantajelor oferite de razboiul din Ucraina de parca Rusia asta a vrut .

   • Deocamdata in Europa nici macara armament destul nu exista, cancelarul german s-a rugat de presedintele brasilian sa-i dea niste munitie pt tancurile germane !!
    i-a dat cu flitul pe la nas.
    Pana Germania sa ve inarma mai degraba rusii vor fi iar la Berlin, generic vorbind, putere nuclerara, glumiti, au inchis aproape toate reactoarele pasnice de producere a curentului electric.
    Cate tancuri va primi Ucraina ? 500 ? cel putin pt a face fata rusilor, daca vadem ca deabia acum sunt scoase de la naftalina modele vechi si pana vor fi reconditionate imi este teama ca vor mai murii mii de oameni nevinovati in Ucraina, deocamdata rusii au preluat initiativa pe front se pune intrebarea de ce n-au fost livrate aceste tancuri cu un jumatete de ani inainte ? a inceput discutia despre avioane de lupta, o noua treapta, o alta calitate, va primi Ucraina avioanele necesare ? iar daca primi tot „epavele” vechi vor ajunge la ei.
    Europa se misca din toate punctele de vedere mult prea incet, realitatile o depasesc pe zi ce trece.

    • Rusia nu are niciun interes sa faca praf Europa. Povesti cu tancuri si avoiane se purtau acum 50-60 de ani. Toate sunt obsolete.
     Filosofia incepe dupa ce acceptati ca exista R36. Restul e o plictiseala obositoare.
     Ce fronturi visati, concepul a murit odata cu ww2.

   • “Gazul si petrolul incep sa coste din ce in ce mai putin . Alimentele scad si ele ca si pret final”
    După ce scrii o astfel de propoziție ar trebui sa fugi munți.
    Gazul costă mai puțin pentru indieni. Europenii îl cumpără rafinat și plătesc de ii ustură imprimanta doamnei Von der Leyen. De alimente ce să mai zic… Mă apucă frica de fiecare data când mă apropii de supermarket!
    Nu îmi aduc aminte când în istorie conducătorii europeni s-au mai milogit in halul ăsta unui număr așa de mare de dictatori, aruncându-și peste bord toate convingerile politice și nu numai!
    Să spui după asta ca Europa e mai puternică ca niciodată frizează absurdul! In Germania se aruncă cu sute de miliarde numai să se evite demonstrații care ar arunca Europa in haos!
    Chiar nici o fărâmă de bun simț nu mai aveți ?

    • „Nu îmi aduc aminte când în istorie conducătorii europeni s-au mai milogit in halul ăsta unui număr așa de mare de dictatori, aruncându-și peste bord toate convingerile politice și nu numai!”

     Nu va amintiti???
     Dupa razboiul de Yom Kippour din 1973 (adica aproximativ 50 (7 x 7 ani) de ani in urma) si boicotul tarilor arabe de atunci!
     Cand si Ceasca a introdus restrictii majore la cumpararea de benzina si duminici pentru masini cu numere pare si impare.
     Mai intrebati-va rudele si cunostiintele, mai cititi inainte sa faceti afirmatii de astea copilaresti!

     • Nu e nimic copilăresc! Nu am zis ca nu a mai existat . Am zis că nu îmi aduc aminte!
      Și chiar și atunci, consider eu , nu au reușit să ridice demagogia la nivel de artă cum o fac astăzi politicienii progresivi!
      Te sfătuiesc , “dragul moșului “ , ca și pe alții de pe aici sa stai calm să nu-ți puște vreo venă! Și nu îmi mai fă trimiteri spre lectură, nu de alta dar nu cred că te dă biblioteca afară din casă!

      • @SB
       Daca nu va amintiti atunci fie trebuie sa cititi, sa vorbiti cu rudele si cunostintele mai in varsta. Sau trebuie sa luati suplimente alimentare cum ar fi lectitina.
       Cand eram copil era sucul Bembem cu lectitina. Foarte bun era!

       :))

   • …ridicarea continua a nivelului de trai….si innaintarea spre noi culmi de progres…(pe asta ati uitat-o)…De ce naiba imi suna atat de familiar „magistrala cuvantare”?!!!

 5. Cred că se apelează la grade Celsius și nu la concentrație de CO2 pentru că indicatorul temperatură e mult mai ușor de înțeles/perceput de către opinia publică…

  • Se apelează la grade Celsius pentru că e mai ușor de păcălit oamenii, lăsând impresia că e ceva științific.

   În realitate, nu există nici măcar o temperatură medie a unei țări ca România. Temperatura medie de pe valea Tisei (i.e. Maramureș) nu are nimic de-a face cu temperatura medie de pe valea Crișului Alb (i.e. Țara Zarandului) și nici cu temperatura medie de pe valea Prahovei. Se poate calcula o medie, dar e un simplu exercițiu aritmetic, fără nicio implicație practică reală. Nimic din ce se întâmplă pe una din văi nu le afectează pe celelalte.

   În asemenea condiții, pretenția de a calcula o temperatură medie a planetei e ruptă complet de realitate. Valoarea obținută poate fi modificată oricând, în funcție de ”comandamentele politice ale momentului”, iar scopul real e ca guvernele să aibă o justificare ”științifică”, atunci când iau bani din economia reală și îi alocă unor activități economice fanteziste, bazate pe importuri din China.

   Dacă importurile energetice din Rusia sunt rele (și chiar sunt, s-a văzut când s-a ajuns la invadarea Ucrainei) de ce ar fi bune importurile din China?

   Atât în Rusia, cât și în China, comunismul s-a reinventat în fascism, iar fascismul e expansionist. Dar marxiștii europeni nu par deranjați de asta, ei continuă pur și simplu să-și sărăcească proprii cetățeni. De data asta în beneficiul Chinei, nu în beneficiul Rusiei, ca până acum. Iar în materie de importuri energetice, acum deviza ”Wandel durch Handel”(*) nu se mai aplică în relațiile cu Rusia, se aplică în relațiile cu Azerbaidjanul. Cetățenii europeni fiind cei care continuă să plătească diverși dictatori.

   (*) Formula ”Wandel durch Handel” împlinește 60 de ani. La origine, ea aparține unui marxist german, așa cum era de așteptat. Egon Bahr a folosit-o pentru prima dată în 1963, iar pe vremea lui Willy Brandt a devenit justificarea perfectă pentru Ostpolitik. Faptul că Willy Brandt a fost nevoit să demisioneze, din cauza unui agent KGB care îl asista în permanență, nu a schimbat cu nimic lucrurile: Egon Bahr a rămas la conducerea SPD mulți ani după demisia lui Willy Brandt, iar Germania e tot marxistă, până în ziua de azi.

   De asta se apelează la grade Celsius 😀

   • De ce ignori faptul ca suntem in al treilea an consecutiv cu temperaturi peste 15 grade Celsius de Boboteaza, in Romania? De ce ignori faptul ca 18 ianuarie 2023 a fost cea mai calda zi de ianuarie din istorie, in Romania, cand recordul precedent e din 2001? De ce ignori ca vremea e tot mai calda in Romania?

    • Nu ignor nimic, încă de astă-vară scriu despre ciclul solar 25 și despre activitatea neobișnuit de intensă a Soarelui, comparabilă cu 1989.

     De asta vremea e tot mai caldă în România, ciclul solar durează 11 ani, iar 2023 e abia al 4-lea an, deci activitatea Soarelui încă e în creștere. Abia de prin 2027 va începe să scadă. Plus vulcanul submarin de acum un an, care a aruncat în stratosferă cantități astronomice de vapori de apă, ceea ce a accentuat efectul de seră.

     De ce ignori vulcanii și activitatea Soarelui? Pentru că nu se potrivesc cu ideologia?

    • Vedeți dumneavoastră eu trăiesc în Vestul Mijlociu american și mi-e greu să ignor că Mississippi a înghețat beton pentru a 10-a sau 11-a oară consecutiv în anul ăsta pe la latitudinea sudului României și a Nordului Bulgariei. Mark Twain vorbea în a doua jumătate a secolului XIX „de anul în care a înghețat Mississippi”. 😀

     Mi-e de asemenea greu să ignor cei aproape 2 m de zăpadă ce-i am pe marginea driveway-ului, la fel cum mi-e greu să ignor gerurile periodice de -25C-35C…

     Oricum dacă o vedeți pe încălzirea aia globală vă rog să o trimiteți un pic și pe la noi. 😍

    • @Eugen
     o incalzire usoara, uniforma, de 2-3C ar fi fost plauzibil sa fie antropogena, dar cand dumneata te referi la variatii de peste 10C, nu ai nici un argument in favoarea incalzirii antropogene, pentru ca, vezi dumneata, codoiul isi pierde capacitatea incalzirista brusc, subit, spontan, instantaneu si deodata ce vine orice val de frig

 6. Este absurd sa creezi impresia ca tempertura precum si alte marimi climatice se pot „regla” la comanda politica, din dorinta unor indivzi sa ajunga la putere respectiv sa-si poata mentine pozitiile politice dobandite.
  Frica a fost din totdeauna un mijloc simplu si la indemana elitelor cu ajutorul cariea s.au manipulat si controlat mase largi de nestiutori, astazi cu tot bagajul de cunostiinte si technici nu s-a schimbat mare lucru, din contra, pare mult mai simplu sa creezi narative cu ajutorul carora indivizii pot fi impinsi in directia dorita, o exemplific foarte simplu.
  Firma Lidl, bine cunoscuta intre timp si in Romania prin filialele ei a hotarat sa restranga sortimentul de produse pe baza de carne cu scopul de a reduce consumul si inlocuirea acesteia cu produse vegane pe baza de plante, motivul invocat, salvarea planetei si reducerea emisiilor datorate productiei de carne.
  Intre timp UE a aprobat folosirea insectelor pt hrana omeneasca dar interzice hranirea animalelor cu concentrate proteice obtinute din …. animale, se pune intrebarea este o insecta un animal sau nu ?
  Pt cei care isi mai aduca aminte, scandalul bolii „vacilor nebune” iscat pe seama proteinelor animale folosite pt furajarea bovinelor.
  Insasi IPCC recunoaste ca obiectivele asumate nu pot fi indeplinite, temperatura medie va creste cu peste 2 grade raportat la 1850 pana in 2100 iar concentratia de CO2 va trece de 500 ppm si nu va nici o catastrofa, indemnul este catre masuri de rezilienta si o adaptare cat mai buna, cel mai mare factor caruia se datoreaza aceste cresteri, explozia demografica si cresterea populatiei, necesarul de energie devenind tot mai mare.
  Cu alte cuvinte, factorul climatic se reglaza cu ajustarea pe masura a demografiei, paradoxal, prin tot mai multa bunastare, crestere economica, acces la energiie ieftina, hrana si educatie.
  Mediul politic incepe sa opereze din ce in ce mai mult cu interdictii daca observati, mai pe fata mai pe ascuns, totul din dorinta salvarii plantei de catastrofa care va urma daca nu ne vom alinia, cuminti si fara a comenta prea mult cele impuse si hotarate, democratic si legal.
  Ajung la concluzia cu cat o societate intre timp este mai „educata” pe noul model este mult mai simplu si usoara implementarea noilor masuri motiv pt care toate apelurile se indreapta cu precadere catre tineri, tineri tot mai debusolati in cautarea a ceva, consumul de droguri, evitarea pe cat posibil a muncilor fizice, comfortul exagerat fiind doar unele aspecte legate de ei.
  Doctrina rassiala propagata de mediile ecologiste, vezi omul alb si batran care se opune tot felului de narative ecologiste produce polarizare maxima, intre timp sa fi un om alb si batran este un privilegiu !!

 7. Domnule Profesor,
  Ultima fraza din articolul Dv.excelent ne explica de ce scrieti pe Contributors si nu in New York Times, Le Monde ,sau Le Figaro, unde un atfel de articol nu ar aparea pur si simplu!
  Nu e zi sa nu se bage spaima in privitorii diferitelor posturi de tv …una din cele mai mari sperietori e schimbarea climatica,caci istoriile cu covid ,gripe s-au cam dus. Azi am auzit un comentariu ca datorita schimbarilor climatice, mii de virusi vor incepe sa circule pana in…2070 si se citeaza un articol din revista Nature,semn de suprema garantie a cataclismelor care se vor abate asupra noastra.Se uita insa ca Nature si revistele inrudite retracteaza zeci poate sute de articole pe an ca fiind fabricate, false, neadevarate. Numai in 2021 , si numai revista Scientific Reports -Nature s-au retras 36 de lucrari.
  https://www.nature.com/srep/articles?type=retraction&year=2021
  S-au retras si destule articole privind schimbarile climatice.Un exemplu cu autori de la NASA:
  https://retractionwatch.com/2022/03/03/nasa-researchers-retract-nature-paper-on-climate-change-and-evapotranspiration/
  Daca e frig si zapada (ca acum !) nu e bine- e prea frig , daca e cald iarna ,vai se incalzeste planeta, daca si daca… totul vine de la schimbarile climatice,se tot plang fel de fel de reporteri sustinuti de niste experti care se afla la varsta a treia,bucurosi nevoie mare ca au aparut pe sticla si ca se vorbeste de ei in cartier!
  E o rusine ca oamenii de stiinta canta in struna politicienilor pentru functii si bani,dar este ceea ce se intampla oriunde inclusiv in Romania, aici insa cu un tuseu mai gros,direct pe fata, gretos si sfidator!

 8. ‘Historic Arctic outbreak’ crushes records in New England

  Muntele Washington din New Hampshire a înregistrat cea mai scăzută temperatură a vântului înregistrată vreodată în SUA: -108F (-78C)

  Conform folclorului încălzirii globale, zona Arctică se încălzește de 4 ori mai repede decât restul planetei.

  După te iei după propagandă, ai crede că zona Arctică se transformă în zona tropicală.

  Dar când aerul arctic ajunge în SUA, ne îngheață părțile posterioare.

  • Bag seama că nu sunteți la curent cu „explicațiile științifice” ale valurilor de ger ce lovesc periodic în ultimii ani America de Nord.

   Încălzirea globală va face Oceanul Arctic va începe să clocotească în curând, dar cum ea n-a ajuns încă în Siberia (nimeni nu se obosește să explice de ce, dacă tot e „globală” 😀) și atunci gerurile de acolo o iau așa frumos spre est și lovesc continentul nord american numai așa că să le dea apă la moară „denier”-ilor. 😁

   P.S.: Am ajuns și anul ăsta în zona arctică a Canadei și totul era înghețat beton ca de obicei. 👌

 9. Uitați-vă numai la aberația „științifică” emanată de îmbrățișarea malefică dintre politic și știință care ne spune faptul că o cauză a schimbărilor climatice o reprezintă flatulența rumegătoarelor mai mari sau mai mici și drept urmare acestea ar trebui să dispară din hrana umană. Ni se propun și alternative politico-științifice cum ar fi hrana bazată pe carne sintetică, lapte sintetic, ouă sintetice, alge și insecte ( aici trebuie spus că scheletul insectelor este bazat pe chinină, substanță digerabilă numai de un număr limitat de viețuitoare ). Istoria geologică a planetei ne spune că de-a lungul existenței ei, planeta a suferit schimbări dramatice la scară geologică și modificări climatice deopotrivă de dramatice, încă de pe vremea în care omul era în curs de apariție. De fapt, așa cum știm, politica reprezintă o modalitate pașnică de promovare a intereselor economice de grup, iar acolo unde politica eșuează se folosește puterea de convingere a armelor. Atâta timp cât un număr din ce în ce mai redus de oameni ( 1% din populația globului ) deține din ce în ce mai multă putere economică ( 90% din „averea” mondială ) putem înțelege de ce politica nu mai protejează interesele majorității populației și de ce o parte a elitei științifice se vinde politicului pentru un pumn de arginți.

  • Cum intenționează Noua Zeelandă să abordeze schimbarea climei: Taxarea râgâielilor de vacă

   Un citat:

   Anul trecut, Noua Zeelandă – care s-a angajat să ajungă la zero emisii nete de dioxid de carbon până în 2050 – a propus o taxă pe emisiile bovinelor, prima din lume. Taxa va depinde de factori precum numărul de animale deținute, mărimea fermei, tipul de îngrășământ utilizat și măsurile luate de fermieri pentru a-și reduce emisiile. Se așteaptă ca această taxă să reducă cantitatea de metan eliberată în atmosferă de animalele din Noua Zeelandă cu până la 47% până în 2050.

   –––––––––––––––

   Din 2015, omenirea a emis ~75 de miliarde de tone de metan… dar nu a avut loc nicio încălzire notabilă.

   Acum e rândul vacilor să fie acuzate de încălzire globală.

   După ele, nu se mai știe exact cine va fi trimis la „cremenalul” climatic.

   • Saracutza PM si-a dat demisia, saracutza fata Jacinda Ardern. A fost prea arsa de soare. Credea ca vacile sunt o mare problema climatica.
    Dar ce ma fac eu? Trag la partzurii valeu. Am asa un sentiment de vinovatie, nu pot sa-l explic.

   • „Cremenalul” climatic a fost suplimentat de gripa aviara/porcina/bovina/ovina plus Covid.
    Dar India o sa se opuna la masacrarea bovinelor.

    Romania are patentul cultural pentru Oaia AI SheepGPT POC numita Miorita asa ca nu sunt ingrijorat. :))

    • Daca eu as face glume bascalioase (cu substrat derogatory / disparaging) pe seama neamului tau si a tarii tale asa cum faci tu obsesiv-compulsiv pe seama romanilor si a Romaniei, chinuit, se pare, de complexe de superioritate intratabile, catolicul Robert ar sari de zece metri in sus ca sint antisemit, ar trage rapid un screenshot si l-ar trimite la ADL inaintea ta. Poate ia o prima. (Am vazut filmul „acela” al lui Yoav Shamir… Ti-o spun ca sa intelegi ca stiu despre ce vorbesc).

     Macar daca ai avea umor.

     • „glume bascalioase” este cred un pleona(ni)sm. :))

      „Ti-o spun”; „ai avea” – ne cunoastem de undeva?

      Glume de stand-up ati vazut vreodata? In engleza sau in romana sau alta in limba?

      Foarte multe bancuri cu evrei sunt nemuritoare!
      Vreti sa va dau exemple? ;)

      ” l-ar trimite la ADL inaintea ta. Poate ia o prima”.
      Spuneti-mi si mie ce prime se dau, ca sa fac si eu un gheseft! ;)

   • S-a dus cea mai tanara primministreasa, s-a saturat sa mai munceasca la 45 de ani !!
    Cred ca sunt destui care isi fac 7 cruci ca au scapat de ea !!

 10. Sincer, nu mai tin minte clasa in care am făcut astronomie in scoală. Poate IX sau a XX. Dar inca înainte de a face materia respectiva (obligatorie) auzisem despre cicluri de activitate solara, pete solare etc. Parintii imi spuneau uneori, in verile din anii 80, sa nu stau prea mult la soare in unele zile ca sunt eruptii etc. De unde deduc ca facusera si ei ceva astronomie la scoli si aveau unele notiuni, de genul – activitate solafa crescuta=mai multa radiatie= te poti arde = trebuie cu iaurt😅.
  Daca imi aduc bine aminte se mentiona uneori si la meteo (unde se prezenta in principal vremea care fusese in ziua respectiva😎), despre activitate solara crescuta.
  Ei bine, astronomia se va face din nou in scoală omaneasca abia din anul acesta, optional!!!
  Paradoxal dar enorm de multa lume nu are habar in ziua de azi despre ciclicitatea activitatii solare etc. Raman masca in momentul in care le mentonezi despre asa ceva. Si atunci ii trimit la google, daca dpesn’t ring a bell from the past.
  Despre cei care nici măcar nu au avut sansa sa aibă un curs in scoală, ce sa mai vorbim.
  Cu asa material cum sa nu prinda orice pseudo stiinta?
  Ps – nu ma pot impiedica sa nu remarc contributia germanilor la tot talmes-balmesul asta revolutionar( pe lângă real politik si alte curente care ne-au zguduit in sec. XX) De la marx li se trage probabil.

 11. Experți și „experți”

  Deși ar trebui să luăm în serios atunci când atât de multe surse de încredere ne spun că „ceva” reprezintă opinia experților, știm că de-a lungul istoriei, ceea ce i se spune publicului larg că gândesc „experții” se dovedește uneori a fi foarte greșit. De fapt, unele dintre cele mai mari rele ale istoriei – rasismul, eugenia, sclavia – au fost justificate și susținute de „experți”.

  Pretinsa politică a experților de eliminare rapidă a utilizării combustibililor fosili implică o schimbare incredibil de radicală și potențial dezastruoasă a modului în care folosim energia. Ni se spune că trebuie să renunțăm la combustibilii fosili, sursa a 80% din energia mondială, într-o lume în care miliarde de oameni suferă o lipsă disperată de energie. Și ni se spune că energia solară și eoliană intermitentă, care furnizează doar 3% din energia mondială după multe decenii de existență pe piață și care în prezent depind de combustibilii fosili pentru backup 24/7, vor putea înlocui 80% din energia pe care o obținem din combustibili fosili și vor furniza cea mai mare parte din energia suplimentară de care are nevoie lumea în mai puțin de 30 de ani.

  Dacă aceste schimbări radicale nu vor funcționa, miliarde de oameni nu vor avea nicio șansă de a avea o energie fiabilă și la prețuri accesibile.

  Traducere și adaptare din Alex Epstein, 2022, Fossil Future – Why Global Human Flourishing Requires More Oil, Coal, and Natural Gas – Not Less, Portfolio/Penguin, pp. 6-7.

  • Nu spune nimeni sa eliminam energia obtinuta din resursele energetice fosile ,de felul gazelor , carbunelui sau a petrolului chiar acum sau intr-o unitate de timp apropiata . Tot ceea ce ni se cere , pe moment , este diversificarea surselor de obtinere a energiei concomitent cu nevoia de aparitie a noi tehnologii .Sa nu confundam diferitele ziceri politice sau chiar unele pseudo stiintifice cu realitatea imediata .Am face o mare greseala .Am cadea in ispita de a zice : tot ce zboara se si maninca .

   • Interzicerea motoarelor cu ardere interna in Europa din 2035 este o certitudine, nu sunt ziceri politice. Planul de transformare economca anuntat deunazi de UE este un obiectiv asumat, prea tarziu, SUA si China sunt cu cel putin cativa pasi inaintea Europei si numai un razboi mai poate opri ascensiunea Chinei, China fara care lumea dupa cate se vede nu mai functioneaza incepand de la suruburi si pana IA.
    Daca Doamne fereste incepe un conflict intre SUA si China ne vor lipsi foarte multe lucuri devenite obisnuite si nici nu doresc sa ma gandesc ce convulsi pe plan mondial vor aparea.

  • Domnule Cranganu, aici stim amandoi si multi altii cum sata cu schimbarea. Chiar a lucrurilor banale. Nu scriu pentru dumneavoastra.
   In inginerie, chiar daca schimbi o piulita cu alta intr-un proiect, e un proces. Faci revizie pe desen, faci update la ERP, faci update la CAD lasi partea de procurement sa stie etc. pentru un cacacel de piulita.
   Ce sa mai spun de schimbari de magnitudinea si radicalitatea de care vorbim. Vorbe-n vant. Politicienii astia-s pe „ciocalaiste” desculti. Saracii

 12. După plata primelor două facturi de iarna la curent și gaz, încălzirea globală mi se pare cea mai bună soluție pentru o viață mai bună. Să vina odată acea încălzire, să pot oferi și eu copiiilor mei o viață decenta. Și mie, desigur. Când aud cum curge apa in cada de baie, mă gândesc cu strângere de inimă cat voi plati luna viitoare la facturi, nu la bucuria unei relaxări. Îmi văd copiii că pe niște risipitori. Asta nu este viața pe care mi-am dorit-o!

  Chiar nu înțeleg încăpățânarea celor care spun că este ok 19 grade in casa. Da, este ok dpdv al banilor pe facturi, dar nu este ok dpdv al confortului. Urmăresc aproape din oră in oră prognoza meteo, poate se va termina cu valul acesta de frig mai repede.

  Politica și încălzirea globală se vor alinia atunci când prețurile la combustibili – fosili sau verzi, vor aduce comfort. Nimeni nu va fi dispus să voteze un program politic care sa fie mai scump, și mai scump, pentru contribuabil.

  @Eugen, a fost al treilea an cu 15 grade de Bobotează!? Nu s-ar zice după factura venită! Nu știu dacă înțelegeți, cine mai plânge după iarna!?. Doar nostalgicii care trăiesc din amintiri își mai doresc „zapezi cat casa”. Intrebati-va copiii și nepoții ce își doresc ei. Ai mei copii nu sunt cu zapada, nici gând să se iasa la curățat curtea sau la pus lanturile pe roti. Cu munca de acasă, nu ies cu zilele. Urbanizarea ne-a făcut să vedem altfel iarna. Nu mai vine „bunicul” cu „brațul de lemne” sa ne spună povești la gura sobei. Nostalgiile nu își mai au rostul la noile generații. Suntem mai pragmatici și nu ne mai hrănim cu povesti.

  • Nu vă faceți probleme! Oricât ați strânge cureaua ei vă vor cere s-o strângeți și mai abitir. Dacă vă obișnuiți să trăiți la alea 19⁰C următoarea țintă va fi 17⁰C și tot așa. E exact ca planurile cincinale ale lui Pingelică: Cu cât erau mai absurde și mai greu de atins obiectivele cu atât se strângea șurubul mai tare. Așa funcționează socialismul. Direcția strategică e să facă furnica din mușuroi obsedată de nimicuri meschine, cât mai dependentă de stat și implicit cât mai săracă & mai îndobitocită. Astfel e mult mai ușor de controlat.

   Socialismul marxist-leninist bazat pe teoria luptei de clasă și a revoluționarilor de profesie a eșuat odată cu prăbușirea URSS. Dar băieții s-au reinventat rapid. În locul unei singure teme (proletariatul) azi au deschis mai multe direcții de acțiune în paralel: Încălzirea globală (splendid instrument de sărăcire și tâmpire) , LGBT-eala și „rasismul” care produc fiecare în parte conflictele necesare pentru funcționarea în bune condiții a business-ului progresist. Sau altfel spus ele sunt manifestarea contemporană a luptei de clasă, ce știm din operele lui Stalin că se ascute mereu așa cum principiul al 2-lea al termodinamici spune ca entropia universului crește inexorabil. 😀

   Cât despre revoluționarii de profesie (invenția genială a lui Lenin) ei s-au împrăștiat prin lumea universitară și fundații de toate soiurile căpătând „onorabilitate”. 😊

   • „…„rasismul” care produc fiecare în parte conflictele necesare pentru funcționarea în bune condiții a business-ului progresist.”
    Sa intelegem de aici ca rasismul nu există (de asta l-ati si pus in ghilimele, probabil) și că am face mai bine sa revenim la Jim Crow, ca era bine atunci când fiecare își stia locul, așa-i nea Svejk? Ce drepturi ale populației de culoare, lgbt, samd, sunt mofturi neomarxiste domle! Important e ca ni se dau drepturi (eventual cetățenie americană) noua, est-europenilor albi, veniți de cativa ani. Ce drepturi le trebe urmașilor scalvilor de acolo, la munca cu ei! Ma mira ca o platformă ca aceasta permite astfel de inepții iar posesorii lor circula liberi pe străzi.

    • Stimata doamna, termenul de polarizare va este cu siguranta cunoscut. Polarizarea pe teme sociale a luat amploare, sa fie din cauza „omului alb si batran” care a ajuns sa fie discriminat tocamai de cei care urla mai tare ?

    • Sa intelegem de aici ca rasismul nu există

     Da, doamna Ioana, in majoritatea statelor democratice, vestice, NU exista rasism. Dovada? Exista chiar presedinti de state, de culoare, exista sportivi de culoare peste tot, actori, manageri, medici, exista si Lgbt, in toate nivelele economice, politice, culturale, religioase. Nu exista nici o lege rasiala in tarile mentionate, din contra, exista o multime de legi care protejeaza dreptul minoritatilor, oricare ar fi ei.

     Aici aveti dreptate Ma mira ca o platformă ca aceasta permite astfel de inepții iar posesorii lor circula liberi pe străzi.

     • @NT

      Chiar asa???
      Se poate vedea cu ochiul liber compozitia etnica a cabinetului federal German.
      https://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-cabinet
      Si asta in conditiile in care exista minoritati semnificative numeric: turci, kurzi si romani.
      Faptul ca nu exista legi rasiale este IRELEVANT!
      De altfel, presupun ca nick-name-ul d-voastra este din perioada nu atat de departata in timp cand romanii erau catalogati drept tigani, sau gresesc cu ceva?

      • Tocmai istoria Germaniei ne arată că implicarea semnificativă a minoritarilor în actul de guvernare poate avea consecințe catastrofale chiar pentru acei minoritari.

       În 1914 Austro-Ungaria declară război Serbiei. Rusia sare în apărarea Serbiei și e pe cale să invadeze Galiția austriacă. Austria nu are nicio șansă să câștige un război pe două fronturi cu sârbii și rușii mai ales că sârbii umilesc armata austriacă printr-o contaofensivă excelent planificată și magistral executată. Împăratul Germaniei vrea să intre în război împotriva rușilor ca să înfulece Polonia și să salveze Austria, dar are o mică problemă: Dacă Reichstag-ul (parlamentul german) nu votează bugetul de război atunci Germania rămâne pe margine să chibițeze. Iar majoritatea parlamentarilor germani sunt social-democrați și au un mandat clar din partea alegătorilor lor să păstreze pacea și să nu intre în „războiul imperialist”.

       Cancelarul Bethmann-Hollweg are însă o idee genială de „rezolvare” a impasului: Înaintea votului în Reichstag îi invită la o întâlnire neoficială pe liderii social-democrați cu el și șeful statului major imperial Moltke. Bethmann și Moltke le proiectează liderilor social democrați (majoritatea evrei) imaginea apocaliptică a hoardelor de cazaci însetați de sânge și puși pe pogromuri ce vor năvăli în curând asupra târgușoarelor evreiești din Galiția lăsând în urma lor pământul pârjolit. Marea majoritare a acestor evrei erau din Rusia de unde fugiseră exact de împilare și pogromuri.

       Liderii social democrați emoționați și zdruncinați de poveștile cancelarului convig rapid majoritatea deputaților partidului să voteze pentru bugetul de război în pofida doctrinei lor și a mandatului alegătorilor lor. Bugetul e votat în Reichstag și Germania intră în război.

       4 ani mai tâzrziu în fața unei situații catastrofale pe frontul de vest și a prăbusșirii militare a Austriei conducerea militară a țării recomandă deschiderea negocieruilor de pace. Politicienii apropiați de împărat se dau la o parte și socialistul Friedrich Ebert (cu oarecare ascendență evreiască) devine primul cancelar social-democrat al Germaniei și are sarcina ingrată de a negocia armistițiul ce e mai degrabă o capitulare. Situația e cu atât mai gravă cu cât armata germană pare că se descurcă pe front și niciun soldat aliat nu călcase încă pe teritoriul german. Sigur șefii armatei știau că arimata e în pragul colapsului, dar pentru o mare parte a națiunii totul pare o trădare. A „cuțitului înfipt pe la spate de evrei” după cum va zice Hitler mai târziu. Ebert ajunge de asemeni primul președinte al Germaniei învinse și umilite. Un rol deloc de invidiat.

       Toate acestea au făcut narațiunea despre „evreii ce au împins Germania într-un război catastrofal ca apoi s-o înjunghie pe la spate” proferată prin berării de un fost caporal șomer pe nume Hitler (cu pașaport austriac ce nu avea cetățenia germană) să pară credibility. Atât de credibilă încât caporal austriac isteric și ratat a ajuns după vreo 14 ani stăpânul absolut al Germaniei. Ce a urmat e istorie…

      • @JS
       Nu neg sau obiectez la ce spuneti.
       Am obiectat la afirmatia lui NT ca nu exista rasism in tarile democratice.

    • Rasismul există desigur dar e practicat mai ales de „progresiști” și exact de africanii care se pretrind victime ale sale. Atunci când cineva insistă să se diferențieze de restul națiunii prin caracteristici rasiale și cere acordarea de orice pe criterii rasiale se numește că practică „rasismul”.

     Chestiile cu Jim Crow, cu Ku Klux Klan, etc. erau exclusiv „realizări” ale Partidului Democrat American – care este vârdul de lance al progresismului american. 👍👌 Undeva în jur 80% din negri votează exact cu partidul democrat, adică cu cei ce au inventat treaba cu Jim Crow și KKK. 😂 În loc de KKK progresiștii americani ai zilelor noastre țin populația de culoare captivă în ghetouri într-o sărăcie și abrutizare inimaginabile. Iar ăștia îi răsplătesc votându-i în bloc. Peste tot unde administrația e „progresistă” negrii sunt blocați în ghetouri, votează de voie sau de nevoie exclusiv cu stânga și orice încercare de emancipare a lor e strivită fără cruțare. E ceva ce nici KKK-ul nu îndrăznea viseze.😀

     Circul cu „rasismul” e doar o unealtă a „progresiștilor„ de promovare a luptei de clasă, de generare a cât mai multe diviziuni și conflicte în societate. Dar sigur că pentru a înțelege lucrurile astea simple ar trebui ca organul dintre urechi să funcționeze fie și ocazional.

     • „Peste tot unde administrația e „progresistă” negrii sunt blocați în ghetouri, votează de voie sau de nevoie exclusiv cu stânga și orice încercare de emancipare a lor e strivită fără cruțare. E ceva ce nici KKK-ul nu îndrăznea viseze” Iar mai sus
      ” cere acordarea de orice pe criterii rasiale se numește că practică „rasismul”. Pai fie le acorda iar atunci nu mai locuiesc in ghetouri, fie nu le acorda si atunci nu ii mai voteaza pe democrati, cam asa functioneste treaba.
      Partidul Democrat din prezent nu prea mai are nicio treaba cu cel de pe vremea KKK sau Jim Crow, doar numele i-a ramas.
      Poate o fi cum spuneti, cine stie, dar prin natura profesiei intru frecvent in discutii cu cetateni americani care imi spun ca exista intr-adevar rasism. Acum cateva zile o doamna din Berkeley mi-a zis ca e mult mai greu pt cei de culoare sa obtina credit la banci, de ex, sau sa se angajeze. Nefiind singura care mi-a spus asta, tind sa-i cred pe acei oameni.
      „exact de africanii care se pretrind victime ale sale.” Acei africani sunt de 1000 de ori mai americani ca dvs, fiind nascuti acolo si ei si bunicii lor. Nu prea mai au nimic in comun cu Africa, doar la nivelul telectual al adeptilor lui Tucker si Trump.

      • @Dorneanu – ”e mult mai greu pentru cei de culoare” din cauza nivelului social la care se află, nu din cauza culorii pielii.

       Dacă un om are IQ de 130, toată viața va fi mai ușoară pentru el, comparativ cu unul care are IQ de 85. Cel cu IQ de 130 va termina o facultate, cel cu IQ de 85 nu va termina, în multe cazuri, nici măcar liceul.

       Există țări în Africa unde IQ-ul mediu e 60 – 65, în condițiile în care la sub 65 omul nu e capabil să învețe să citească. Afro-americanii din State au strămoșii în Africa, nu în Europa. Acum, care ar fi soluția dvs la problema asta? Să-i facem neurochirurgi și profesori chiar și pe cei care nu prea au învățat să citească?

      • Tocmai că progresismul american are foarte multe în comun cu ăia de l-au inventat pe Jim Crow și KKK. 😂 Îi ține în continuare pe negrii captivi prin politici sociale, prin bandele (pe deplin legate de partidul democrat!) ce fac legea în ghettouri și prin blocarea accesului la educație al negrilor.

       Educația din ghettouri e 100% de stat și 100% controlată de partidul democrat și sindicatele din educație controlate la rândul lor 100% de același partid. Astfel în districtul școlar de stat din Chicago (cel mai mare din SUA) costurile pe elev erau în 2018 de $18000/an. Taxa de școlarizare în acel an în cel mai bun liceu privat din Illinois erau de $10700/an. 😀 Districtul școlar din Chicago cu aproape 90% din elevi negri și hispanici producea peste 80% din elevii de liceu incapabili să treacă testele de scriere și citire pentru clasele primare deci sunt analfabeți după ce statul a investit $216000 în educația lor timp de 12 ani. 👌

       Secretara educației din acel an Betsy deVos a introdus voucher-e prin care copiii captivi în școlile catastrofale de stat puteau să se înscrie la școli private, confesionale sau comunitare bune. Sindicatele „educației” de stat au lansat un atac la baionetă împotriva ei. Una din primele griji ale administrației Binden imediat ce a avut un nou secretar al educației a fost anularea voucher-elor și trimiterea copiilor înapoi în școlile eșuate de stat. S-a ajuns la situația că unele școli private ce erau dispuse să-i lase pe copii măcar să termine anul școlar 2020-2021 chiar și dacă guvernul federal nu mai onora oucher-ele. Au fost prompt amenințate cu procese, cu fiscul și chiar cu FBI. Sclavii fugiți trebuiau urgent returnați pe plantațiile stângii. 😂

       Un alt exemplu: În același an gigantul vânzrărilor amazon.com a începtu demersurile pentru deschiderea unei facilități masive în zona cea mai săracă din NYC. Pitorească parlamentară de extrema stângă a partidului democrat Alexandra Ocasio Cortez a dus o campanie furibundă împotriva proiectului ce ar fi creat zeci de mii de slujbe plătite foarte bine în cel mai sărac colt al NYC în cel mai sordid ghetto. A reușit să-l blocheze la început de 2019. 👍

       Exact aceleași politici el vedem și la PSD în fiefurile lor: Blocarea oricărei dezvoltări economice și distrugerea sistematică a educației. Exact așa se crează un electorat captiv. Marea diferență e că PSD nu e nici pe departe la nivelul de fantism al stângii americane. 😀

       Evident că amărâtul care abia știe să citească, nu are nicio calificare, nu are nicio sursă de venit nu prea are șanse să obțină un credit sau o slujbă bine plătită. Și este încurajat pe toate căile să țipe că asta se datorează faptului că e negru. Așa se susține business-ul rasist.

    • @Ioana – o mostră recentă de ”rasism” din UK: un conductor de la metroul londonez a fost retrogradat la nivelul ”Customer Services Assistant” pentru că a deschis ușile de pe partea opusă peronului. Acolo e șina de 750V care alimentează trenurile și povestea se putea termina cu zeci de decese:

     https://www.mylondon.news/news/zone-1-news/london-underground-tube-driver-sacked-26139831

     Ulterior, nu a mai reușit să ajungă din nou conductor, a acuzat compania de rasism, dar Tribunalul Muncii nu i-a dat dreptate. Sunteți sigură că vreți să vă aflați, ca pasager, într-un tren de metrou condus de un asemenea ”oprimat”?

  • @Stefan, as avea o mica obiectie aici. Cele 19 grade (sau cate or fi) sunt foarte relative. La mine in casa diferenta de temperatura dintre podea si tavan e de peste 4 grade. Cu alte cuvinte, daca pun termostatul pe podea sau la o inaltime mare voi avea 17 grade sau 21 grade.
   Apoi, fiecare senzor de temperatura are o eroare, unii au o eroare liniara (cifra citita trebuie inmultita cu X) altii au o eroare de tip offset (la cifra citita trebuie adunat/scazut o valoare). De obicei astfel de senzori se calibreaza folosind un senzor care „spune adevarul”.
   In concluzie, in opinia mea, nu trebuie sa se stea nici pe 19 nici pe 23 grade ci pe cat simte corpul ca temperatura este placuta in incapere (desigur, ideal nu in pantaloni scurti si tricou pentru ca nici nu e sanatos sa stai asa).

 13. Vortexul polar invadează nord-estul SUA producând cele mai scăzute temperaturi ale vântului din ultimele decenii

  Acest eveniment va fi ținut minte nu atât pentru temperaturile reale, cât pentru temperaturile periculoase ale vântului, care au fost deja cele mai scăzute observate în ultimele decenii în unele părți din Maine, New Hampshire și Vermont.

  Desigur, nimeni din mass media progresistă nu pronunță sintagma magică „schimbare climatică”. Această formulă este folosită numai vara, când apar inundații, incendii, uragane. Dublul limbaj este o altă caracteristică asociată cu comenzile politice date științei: despre asta se vorbește, despre cealaltă se tace.

  Pe de altă parte, combustibilii fosili pe care Joe Biden a promis că îi va elimina din mixul energetic american până în 2035, au furnizat 65% din energia electrică din New England vineri seara, la ora 20.00. Energia eoliană și solară cu care crede el că SUA ar putea funcționa nu a acoperit decât un amărât de 4%.

  O întrebare simplă: Dacă politica adminstrației Biden va reuși, câte milioane de americani vor muri din această cauză? Cine va fi tras la răspundere și va plăti pentru aceste vieți piedute pe altarul „salvării” climei?

 14. William Nordhaus, singurul economist laureat cu premiul Nobel în 2018 pentru modelări climatice, a publicat în același an un studiu în care desființează obiectivul 2°C, a cărui depășire n-o consideră catastrofală.

  Mai mult, profesorul Nordhaus susține că o încălzire de 3°C ar reduce PIB-ul global cu doar 2,1%, comparativ cu ceea ce s-ar întâmpla în absența totală a schimbării climei. Chiar și o creștere de 6°C a temperaturii globale, susține el, ar reduce PIB-ul cu doar 8,5%.

  Studiul laureatului Nobel William Nordhaus merită citit integral pentru demontarea obiectivului 2°C și calmarea spiritelor prea înfierbântate de propagandă „verde” și falși „experți”:

  Projections and Uncertainties about Climate Change in an Era of Minimal Climate Policies, 2018, American Economic Journal: Economic Policy, vol. 10, no. 3, pp. 333–360.

 15. Domnule Cranganu, ce sa ne mai ofuscam. Razpoiul marcheaza lume asta. Orice altceva e minuscul, inclusiv vrajeala cu inclzirea globala

 16. Dimineata aceasta a avut loc un cutremur de 7.8 grade în sudul Turciei. Demn de remarcat e ca acest cutremur s-a produs intr-o zona industrializata a Turciei, unde, din cate se pare, se practica fracturarea hidraulica.

   • Da, e macabru, dar ne arata cit de umili ar trebui sa fim noi oamenii in fata naturii. Suntem niste biete furnici care tropaie pe linga elefanti si sunt mindri ca vibreaza padurea.
    Oare daca s-ar fi investit a suta parte din averile aruncate pe studii eco, pe traznai regenerabile, in studiul cutremurelor, a constructiilor din zonele expuse, nu cumva s-ar reduce efectele tragice ale unor asemenea evenimente?

   • Și s-au produs tocmai la momentul de Lună Plină, cum se întâmplă în multe cazuri. Efectul de maree al Lunii se manifestă și asupra scoarței terestre, nu doar asupra mărilor și oceanelor.

    • Mareele crustale sunt o combinație ale efectelor gravitationale solare și lunare. Când Luna în faza de lună nouă sau lună plină este în conjuncție/opoziție cu Soarele apare o maree maximă (spring tide) care, în cazul unor distribuții de forțe tectonice favorabile, cu mult stress acumulat, devine paiul care rupe spinarea cămilei, adică „bobârnacul” care declanșează seismul. Când Luna este în al doilea sau ultimul pătrar, intensitatea mareei crustale este minimă (neap tide).

   • Cum tragediile nu vin niciodata singure pe acolo mai e si o iarna grea. Si cind te gindesti ca se afla pe paralela 36!?

 17. Am gasit undeva pe net o chestie interesanta in legatura cu clima. Spunea acolo ca unii se ocupa cu ceea ce se cheama ”meteorologie spatiala”. Adica urmaresc ceea ce se intampla prin Sistemul Solar, atat cat pot… Astfel, au constatat ca unii parametri pe care-i urmareau au crescut de 400 de ori fara o cauza aparenta. Cautand o explicatie, au ajuns la urmatoarea concluzie: Sistemul Solar impreuna cu toate celelalte sisteme sau ce o mai fi pe acolo se deplaseaza prin spatiu cu viteze uriase. Calea pe care se deplaseaza nu e doloc lipsita de ‘denivelari”. Astfel au dedus ca Sistemul Solar traverseaza acum o zona plina de turbulente’ care duc la efecte diverse pe ici si pe dincolo. Chestia pare a fi logica si ofera explicatia modificarilor de pe toate corpurile ceresti (pe acolo nu exista ‘climatologi” si clima are tupeul sa se modifice asa de capul ei)… Poate si noi ne aflam intr-o camera si ne chinuim sa intelegem ce se intampla cu temperatura ambianta refuzand sa ne uitam pe geam sa vedem daca afara e vara sau iarna.

 18. Cred ca plecati de la un punct de vedere gresit. Nu politicienii occidentali au vrut un nou inamic, in grup. Este vorba de stinga mondiala, care nu mai putea sa sustina tezele de pe vremea comunismului. S-au reorientat. Si noile tinte gasite au fost incalzirea globala, emanciparea femilor si gay-lor, adoptarea cainilor comunitari, sprijinirea (discriminarea pozitiva) celor cu tare fizice etc.
  S-a trecut la o campanie furibunda de acceptare a teoriilor lor, ca o revansa la prabusirea sistemului comunist. Pentru a-si arata puterea si importanta. Si a-si regasi locul in virful societatii.
  Dupa ce gruparile stingiste s-au reorientat, fiecare s-a descurcat cum a putut cu looby, ong-uri etc.
  Revedeti „Blonda de la drept”. „Mama lui Bruiser” aduna toate energiile. Ce nu se spune in film: daca animalele nu mai sunt folosite pentru experimente (mai ales in industria cosmetica, ma rog….cine le ia locul? Se pun in vizare (cosmeticele) fara sa fie incercate? (Va imaginati ce inseamna un ruj cu efecte secundare devastatoare?) Asta e ilogicul politicii stingiste: dregem un exces social, dar nu stim cum schimbam societatea. (Vedeti si politica fata de copii: nu le spunem despre lucruri negative, nu-i pedepsim, nu-i invatam la olita. Dar crizele nu dispar, doar sunt aminate pentru pubertate. Cand hormanii fac adevarate furtuni, oricum. Deci criza va fi si mai puternica, decat in copilarie.)
  Cred ca multi oameni de ambe sexe se simt neglijati si vor sa contribuie la politica mndiala si a locului unde stau. Prin adevarate soviete locale…
  E si bine, e si rau. Mult rau. Petru ca initiativele lor sunt la marginea anarhiei si stiinta se subordoneaza acestor factori de putere. Ca si firmele si polticienii (voturi, vinzari).
  Nebunia stingista, in care e usor recognoscibil neomarxismul, e necesara pentru a eluda tintele reale ale stingii. Prin urmare, intretinuta de toti.
  Dar este doar o nebunie temporara. Cred ca stinga isi va reveni, mai devreme sau mai tirziu. Dar poate va fi nevoie de o lectie dura. Doamne fereste !
  In rest, respect! Excelent, ca de obicei.

  • Apropo de ruj, am auzit ca pe avatarul personal din metavers se pot face experientele necesare cu rujuri si fardurile necesare inainte ca ele se poata fi folosite.

 19. Verzii nemti jubileaza ca s-a aprobat trimiterea tancurilor Leipard in Ucraina. Un tanc consuma 520 litri diesel la 100 km.
  Urmeaza avioane de lupta.

  O pereche de activisti verzi care se lipeau de asfalt au fost dati in judecata. Nu s-au prezentat la proces, plecasera cu avionul in Tailanda.

  • ați luat în calcul că jucăria are 62-66 tone și consumul e off-road? aștept aprecierile Dumneavoastră pentru avioanele off-road :)

   • In general tancurile circula mai rar pe autostrada si mai des off road. Ca asa vor ele. Am zis eu ca nu sunt grele? Sunt! Ca d-aia sunt tancuri.
    Da, si avioanele consuma mult, de aceea, pe de o parte, sunt urite de verzi si pe de alta parte le doresc, atit in razboi cit si in a se deplasa la multele conferinte, demo etc. in numele ecologiei. Pe undeva mi se pare incocinofestrare prin anghilomare!

    • dar, dacă pui echivalentul, la tonaj, de folcsvagine VW, pe off-road, și le dai aceiași cantitate de combustibil, cât crezi că zboară mai departe decât leotarzii… parcă te ocupai, din toamnă, de astrofizică, că nu-ți convenea legea lui Newton
     nu tot ce zboară se mănâncă… nici măcar în nemțistan

     • @xyz, ca tu nu intelegi nici x, nici y si nici z nu e nici o noutate.
      Cu un pic de minte, stiu nu e cazul la tine, ai fi inteles ca e absurd ca verzii, cei care propovaduiesc renuntarea la auto, avion, etc, cei care au fost cei mai pacifisti, acum sa propovaduiasca folosirea tancurilor.

      PS Nu e vorba de performantele tehnice ale tancurilor, da, e clar pt oricine ca e nevoie de extrem de multa energie pt a se misca.
      PPS Ironiile tale slabe privind avioanele sunt penibile.

 20. Producerea de studii climatice be banda rulanta pentru diverse guverne si agentii, simultan cu propaganda apocalipsei climatice „inspaimantatoare”, nu fac decat sa genereze decizii politice avand ca scop distrugerea economiilor occidentale. Cine se bucura nespus de acest lucru? Ati ghicit, Tov. Putin si camarila lui de la Kremlin. Un alt castigator de pe urma propagandei apocaliptice este Tov. Xi Jinping care abia asteapta sa-si vanda metalele rare sau sa produca in draci moristi si panouri solare pentru firmele din UE. Pai, aici se fac miliarde din aceste tehnologii si din exportul de minereuri rare. Doar ca, intre timp a aparut un balon chinezesc (sic!) spion deasupra Americii, de care s-a „ocupat” Biden, lucru care a declansat suparari mari la Beijing. Aiureli, conform chinezilor era un balon meteo (sic!), din ala care poate chiar face studii climatice si ia probe de CO2 din atmosfera. Climatologii chinezi au vrut sa-i ajute pe cei americani cu „studiile” si „data exchange”, insa doar intr-un singur sens, anume spre China. Chinezii au zis ca vor raspunde degraba in urma acestui gest de distrugere a balonului si, ma gandesc ca o decizie ar putea consta in oprirea exportului de metale pentru moristi. Abia atunci incepe drama climatologilor.

  • @Mike, oare cand ai scris acest comentariu cam ce procent de electroni crezi ca au trecut prin componente fabricate in China?
   China produce orice! Nu e axata doar pe productie de moristi, fotovoltaice, baterii etc. Mana de lucru e ieftina, productia este eficienta si astfel ofera preturi mici cam la orice chestie (haine, electronice etc). Cine castiga din toata povestea? Tu, eu, chinezul care munceste 6 zile din 7 in fabrica pentru ca tu si eu sa avem gadgeturi ieftine si performante. Chinezul castiga o paine, tu si eu castigam bunastare/confort.

   • Chinezii sunt singurii care câștigă, pe baza faptului că ei prestează munca reală.

    Bunăstarea și confortul tău sunt pe datorie, ai să le plătești mâine, în timp ce banii îi dai chinezilor astăzi. Mâine ai să descoperi cu uimire că nu crește carnea singură în galantar la hypermarket, iar acest ”mâine” e mult mai aproape decât crezi.

    Primul contact cu realitatea o să fie chiar în primăvara asta, dar distracția maximă o să fie abia începând de anul viitor.

    • Las ca si chinezii sunt plini de hartii cu datoria SUA. Au muncit dar au si fost platiti in hartii. Ce-i drept nici nu au prea multe optiuni

     • „Chinezii sunt plini de hârtii cu datoria SUA” pentru că e singurul mod în care datoria este recunoscută. Exemplu concret: când Xerox, o corporație americană, producea în China imprimante laser și copiatoare, pe care le exporta în Statele Unite, balanța comercială a Chinei înregistra excedent, pe relația cu Statele Unite. Se poate susține că aceia erau banii Chinei și trebuiau lăsați să cumpere cu acei bani orice doreau ei în State?

      Investiția în China fusese pe banii lui Xerox, nu pe banii Partidului Comunist Chinez. Muncitorii chinezi și-au primit salariile, nu le-a dat nimeni certificate americane de trezorerie în loc de bani. Iar furnizorii chinezi au fost și ei plătiți tot cu bani.

 21. ///

  Am inteles: nu exista incalzire globala, 1.5 grade o prostie, energia fosila ne ajuta sa traim, etc dar ferestre aveti?! Mai deschideti-le din cand in cand, de preferat mai des ca sa faceti o medie, si scoateti-va capsorul infirbantat de atatea conspiratii si mirositi ghioceii in ianuarie..

  • Dacă așa o fi de ce nu treceți la fapte?! 😂

   – Casa în care locuiți are o imensă amprentă de carbon. De ce nu mutați la umbra ghioceilor dacă e așa de cald și bine?!
   – Îmbrăcămintea pe care o purtați necesită arderea unei cantități de petrol mai mare ca greutatea dumneavoastră. Ce că oprește să vă îmbucați cu vegetație uscată și piei de animale moarte în mod natural?
   – Apa pe care o beți și cu care vă spălați e purificată prin arderea unor cantități enorme de fosile. De ce nu folosiți apa eco din baltă?
   – Electricitatea pe care o consumați necesită arderea unor cantități colosale de fosile. De ce nu treceți pe generatorul electric cu pedale?
   – Transporturile necesită și ele ardea de fosile grupir. De ce nu renunțați complet la ele? Talpa ce are?
   – Aveți idee cât fosile au fost arse ca să aveți echipamentul de pe care vă răspândiți înțelepciunea în univers? Nu ar fi mai ecologic să vpă strigați opiniile în Obor? 😀

   • Domnule Svejk, repetati mereu aceleasi idei la fiecare articol semnat de dl. Crânganu, deși tot vi s-a raspuns pe parcurs. Cred ca aveti un folder cu comentarii si doar dati copy-paste.

    • Ei aici m-ați prins. 😀 Nu-mi amintesc să mi se fi răspuns.

     Încercați dumneavoastră? Haideți! Curaj!

     Împărtășiți-ne nouă ignoranților cum salvați dumneavoastră planeta pă persoană fizică. 😂

     • D-le Josef Svjek,
      Va rog sa-mi explicați mie ce vor sa spuna exact progresistii prin „salvarea planetei”? Din cauza încălzirii sau a „schimbării climatice” antropogene planeta va sari de pe axa, se va micșora sau se va umfla, vor muri animalele și se vor usca plantele, faptul conducand la modificarea formei și structurii Terrei?
      Sau necazul e ca anumite elite nu vor mai avea resurse cât doresc și sclavi cât cuprinde pentru ca de fiinta umana nu par a se îngrijora.
      Ce sa faci pe o planeta cu câțiva bipezi muritori, la urma urmei?

      • ”salvarea planetei” e o sintagmă-cod, astfel încât activiștii eco-marxiști să nu se atace unul pe altul. Cine folosește formula ”salvarea planetei” își anunță prin asta participarea la lupta în favoarea cauzei.

       De exemplu, n-o să vedeți niciodată atacuri la persoană ale activiștilor eco-marxiști, îndreptate către @Hantzy sau @Florix. Pentru că ei folosesc codurile potrivite în comentarii.

     • 1. Dacă vi s-a raspuns atunci nu mai are rost sa repetati ideile.
      2. Dacă nu vi s-a raspuns si tot le repetati insemna 2 lucruri: 1. ca nu merita raspuns sau 2. ca nu exista un raspuns si drept urmare e o taină greu de pătruns. In cel din urmă caz, numai Domnul cunoaste raspunsul așa că nu trebuie să facem noi speculații.

    • Nu are rost, domnul Josef Svejk are un sistem de analiza binar. Pentru dansul exista doar 0 absolut respectiv ceva mai mare de 0.

     • O da! 😂

      Pentru dumneavoastră 0 = 1000000 că doar și milionul are o grămadă de zero-uri. 😂

      Haideți! Curaj! De ce vă e rușine să ne împărtășiți ce anume faceți dumneavoastră pă persoană fizică pentru salvarea planetei?!

      Da, știu că de fapt noi ceilalți trebuie s-o facem, nu dumneavoastră. Ce ar fi totuși să lăsați măcar odată în viață voyeur-ismul la o parte și treceți la un pic de acțiune? 😂

      • Nu e vorba de nicio salvare a planetei, nu mi se pare ca planeta noastra se indreapta spre vreun cataclism (cum ar fi sa fie inghitita de steaua in jurul careia orbiteaza). Este vorba de a folosi resursele eficient, cand spun „resurse” ma refer la mancare, haine, energie, timp. Daca cineva zice ca isi monteaza o eoliana sau un panou fotovoltaic ca sa isi produca O PARTE din energia de care are nevoie – din considerente economice nu salvatoare de planete – dumneavoastra ii sariti repede in cap ca de ce nu e 100% offgrid.
       Ce fac eu pe persoana fizica? Pai cateva chestii de bun simt: nu arunc mizerii din masina si nici pe jos, daca am savurat o ciocolata in natura, in ghiozdanul in care am adus-o, pot sa pun si ambalajul pana cand ajung la un tomberon. Daca as fi fumator, cu siguranta nu mi-as arunca chistoacele pe jos, din respect pentru muncitorii care curata strazile pe la 4 dimineata. Mai colectez si selectiv (pe cat posibil) ba chiar m-am dus in unele ocazii cu plasticele si cartoanele la centre dedicate pentru ca in tomberoanele de la bloc nu se prea respecta separarea. In plus, volumul acumulat de plastice (folii de la baxuri de polistiren si vata minerala bazaltica) era destul de mare si ar fi umplut tomberoanele de la bloc. Ma rog, am si la santier contract de salubrizare dar mi-a stat sacul cu plastice 4 saptamani fara sa fie ridicat asa ca le-am dus eu la centrul de reciclare. Acum veti spune ca am poluat atunci cand le-am dus cu masina la centrul de reciclare si ca ce rost a avut sa le duc, mai bine le dadeam foc ca de poluat oricum am poluat nu?
       Apoi, „pă persoană juridică” fac diverse dispozitive inteligente care vor ajuta locuintele sa fie atat securizate, confortabile, cat si sa economiseasca energie. De exemplu sa nu mearga caldura in incaperile nefolosite, sa stingi becurile de la distanta daca le-ai uitat pornine, sa poti sa dai drumul la caldura inainte sa ajungi acasa (dupa o perioada mai lunga de absenta) astfel incat sa fie deja calda casa, sa opresti din telefon apa pe toata casa cand pleci in concediu ca sa nu iti puste vreo teava cat timp esti plecat, sa armezi din telefon sistemul de securitate cu detectare de miscare, sa urci filmarile de la camerele de supraveghere in cloud in timp real ca in cazul in care ti se sparge casa si ti se fura serverul pe care stau inregistrarile video, ele sa fie deja in cloud, sistem de irigatii corelat cu senzori de umiditate in sol in multiple zone pentru a aloca nici prea multa apa (pentru ca apar muschi) nici prea putina (ca sa ti se usuce plantele), sa tai curentul la dispozitive atunci cand nu le folosesti (de exemplu un TV smart consuma cam 20W stins din telecomanda pentru ca e conectat tot timpul la WiFi). Cam dintrastea fac „pă persoană juridică” doar ca sunt la inceput. Mai repet, nu o fac pentru a salva pe cineva sau ceva, o fac pentru ca nu am gasit pe piata vreo firma care sa aiba totul si sa nu trebuiasca sa iti instalezi cate o aplicatie pentru fiecare sistem. Desigur, o fac si pentru a produce bani cu care sa duc o viata decenta (on-grid nu off-grid).

      • @narci

       Păi dacă nu e niciun cataclism iminent de unde isteria cu „urgența climatică”?! La ce vă trebuie subvenții pe „regenerabile”?! La ce vă trebuie parale pe „cogenerare”?

       Dacă pretindeți că nu vreți să risipiți, de ce faceți atâta reclamă la ceva ce risipește materii prime deficitare, poluează în mod brutal mediul și risipește energie aiurea?!

       Realizarea unui automobil electric consumă de vreo 6-7 ori mai multe elemente rare ca un automobil convențional. Fosilele arse pentru realizarea sa nu vor fi recuperate niciodată. Nu cunoaștem nicio metodă fezabilă de reciclare a bateriilor uzate. Peste 75% din electricitatea utilizată de mașinile eterice se obține prin arderea fosilelor. Nu ar fi fost mai simplu să se ardă fosilele direct în rezervoarele. mașinilor convenționale?! 🙄

       Figura se repetă similar la panourile solare și la eoliene: Se realizează cu consumuri enorme de materiale deficitare și fosile arse. În zona temperata neam de neamul panoului solar nu va acoperi cantitatea de fosile arsă pentru fabricarea și instalarea sa. Nici panourile și nici moriștile nu sunt reciclabile.

       Cum poate un om normal și cu o urmă de bun simț în el să facă reclamă la o astfel de risipă și poluare porcești și apoi să mai și pretindă subvenții publice pentru susținerea operei și de spurcare a planetei?

       P.S.: Nu vă faceți probleme că nu vă bănuiesc pe dumneavoastră personal că ați avea mașină electrică sau că ați avea panouri solare la bloc. Sunt pur și simplu curios să înțeleg resorturile cuiva ce propovăduiește cu atât convingere pustiirea și porcăirea mediului. 😂

      • Domnule @Josef Svejk , confundati iar rationamentele economice cu cele ideologice. Daca eu imi fac niste calcule (pur economice) si ajung la concluzia ca imi este rentabil ca a doua masina sa fie una electrica, nu inteleg de ce trebuie automat ca dumneavoastra sa ma bagati in oala salvatorilor de planeta?
       Apoi, eu nu sunt specialist in zacaminte de metale rare sau reciclari de baterii sau de panouri fotovoltaice. Sunt alti oameni specializati pe asa ceva si cred cu tarie ca cel mai eficient in societate este ca oamenii sa fie specializati. De aceea apelez la un doctor in loc sa imi fac singur tratament cand sunt bolnav. Lasati oamenii specializati sa-si faca treaba! Nu spun ca nu pot sa greaseasca si ei, pentru ca sunt oameni. Si un medic poate sa greasca si sa cauzeze moartea unor oameni, dar alternativa care ar fi? Sa ne specializam fiecare in toate domeniile pentru ca nu avem incredere in alti oameni? Eu si dupa 15 ani de activitate in domeniul meu de specializare, tot mai am de invatat chestii noi.

      • @narci

       Domnule chestiunea să cam așa: Vreți să vă luați vibrator, luați-vă vibrator. E treaba dumneavoastră.

       Problema apare atunci când oameni nealeși de nimeni impun poveri tuturor pentru ca cei câțiva zgubilitici ce vor vibratoare să le poată lua cu subvenții publice. ȘI mai mult decât atât vor să impună tuturor utilizarea vibratorului. 😂

       Asta e ceva ce trebuie desigur sancționat și combătut de orice om normal. Nu-i așa?

 22. Oamenii au nevoie de un dusman; sau, mai ales propagandisti; ca sa justice lipsurile si problemele, cu ajutorul unui dusman real sau nu (arbitrul, terenul, vremea, evreii, rusii, japonezii, chinezii etc).
  Oamenii sunt foarte lenti in a retrage tehnologii periculoase; a durat zeci de ani bune ca sa fie retrasa benzina cu plumb. Dupa 50 de ani, inca mai sunt producatori ilegeali de freoane vechi, care distrug stratul de ozon. Acum 150 de ani se foloseau vopseluri cu plumb periculoase pentru copii; si s-au folosit multe zeci de ani.
  Lentoarea asta e data de obisnuinta, de lipsa unor alternative ieftine si accesibile si de puterea producatorilor si comerciantilor de substante periculoase pentru om si mediu. Sunt povestile alea cu luminita de la capatul tunelului: sa strangem cureaua acum ca sa ne fie bine mai tarziu sau stranepotilor nostri; cand kilovatul de la 50 de bani se face 4 lei, parca iti mai piere pofta de lupta cu rusii si cu panourile solare.

  • „cand kilovatul de la 50 de bani se face 4 lei, parca iti mai piere pofta de lupta cu rusii si cu panourile solare.” Eu zic sa facem o petitie, un referendum de alipire la Rusia ca sa avem curent si gaz ieftin. Aaaaa, stai, e posibil sa vina rusi sa ne alipeasca la ei si sa nu mai fie nevoie de referendum.

  • „a durat zeci de ani bune ca sa fie retrasa benzina cu plumb”
   aveți răbdare vreo 50 de ani până când or retrage bateriile pe litiu…pe care o să le plimbe intre timp sute de milioane oameni (extaziați de ideea că această sinistră tehnologie ar salva pasămite planeta și iaca astfel bateria-minune a devenit bun de consum in masă deși este aproape imposibil de reciclat).

  • Stimate Domn! ..
   ” sa strangem cureaua..”?!
   Inca?
   Nu a fost destul cand Tara – cetatenii, noi toti- am platit „datoria externa”? (Am invatat la lumanare. Nu cred ca intereseaza, pe nimeni performanta. Nici econemiile pe care le-am facut. Nici respectul pentru mediu. Kilometrii nesfarsiti de mers prin viscol. Munca/viata pentru fiecare pagina de text cu valoare stiintifica. Costul enorm al Literei bine scrise!
   Aveti senzatia ca am uitat ce am invatat? )
   Sunt atatea solutii!
   Ex. : Cand veti descoperi cum putem rezolva, in mai putin de 24 de ore, minimul necesar suprevietuirii cohortelor populationale, voi avea timp pentru Media „1,5” ….
   „Aerogel”. Citat (aprox.) din memorie: „limita utilizarii/aplicabilitatii=mintea omului”.
   (Am incercat sa-l folosesc la izolarea termica. In 2019. Imposibil. Nu am solutie pentru milioanele de muncitori/ de producatori de materiale utilizate acum. ..Criza Petrolului din anii 70, a dus la „anvelopare”.)
   Va rog, in masura posibilului, sa incercam sa nu mai utilizam :
   „sa strangem cureaua”!
   Cu respect!

 23. Când ideologia penetrează știința…

  Anul trecut, profesorul belgian de psihologie clinică Mattias Desmet a publicat un bestseller intitulat The Psychology of Totalitarianism în care identifică condițiile sociale care permit instalarea hipnozei colective. Folosind ca punct de plecare pandemia COVID, el identifică fenomenul de „mass formation” (o soi de psihoză colectivă și periculoasă) și ilustrează modul în care omenirea este condusă cu forța, inconștient, într-o realitate de totalitarism tehnocratic, care exclude în mod agresiv opiniile alternative și se bazează pe o gândire de grup distructivă, denigrând gândirea nonconformistă ca fiind „disidentă”.

  În primul capitol, Desmet analizează maniera în care ideologia a penetrat de-a lungul timpului ştiinţa. „La naşterea sa, ştiinţa a fost sinonimă cu deschiderea minţii, cu un mod de gândire care alunga dogmele şi punea la îndoială credinţele. Pe măsură ce a evoluat, însă, s-a transformat şi ea în ideologie, credinţă şi prejudecată. Ştiinţa a suferit astfel o transformare, aşa cum fac toate ideologiile. La început, a fost un discurs prin care o minoritate a sfidat o majoritate; apoi a devenit ea însăşi discursul majorităţii. În cursul acestei transformări, discursul ştiinţific s-a aliniat la obiective care se opuneau celor iniţiale”. Discursul ştiinţific, scrie Desmet, „ca orice discurs dominant, a devenit instrumentul privilegiat al oportunismului, minciunii, înşelăciunii, manipulării şi puterii” (traducere și adaptare Alexandru Lăzescu)

  • Ar fi bine de văzut care au fost condițiile care au transformat știința in stiintificitate, a se citi ideologie. Cred ca aceasta prostituare a științei a inceput odată cu apariția omului-masa, la final de sec 19 început de secol 20, când evoluția tehnicii a facut posibila aparitia acestui nou tip de om. Despre asta vorbește și y Gasset in Revolta maselor. In prezent, există un abuz de știință atât de mare încât orice afirmație care începe cu oamenii de știință au descoperit…stârnește râsul sau plictisul. După o asemenea etapa o sa urmeze una spirituală probabil, când oamenii se vor sătura de dictatura științei angajate politic.

 24. Sa nu punem caii in urma carutiei . Cine a fost oare mai intii : stiinta sau ideologia .Este evident, pentru noi toti ,cum ideologia este cea care a facut loc stintei in cultura omenesca de tot felul .Sa nu confundam teoriile stiintifice cu adevarul stiintific.Ele nu se suprapun decit in putine cazuri.Discursul stiintific este una si el poate contine la un moment dat si ideolgia ca baza a obtinerii unor avantaje . Adevarul stiintific este doar reprezentarea unor teorii ce isi regasesc locul in realitate . Omenirea lucreaza in integralitatea ei cu teorii ,cu ideologii , ce se pot transforma sau nu in adevar .Discursul majoritatii este una si verificarea influentei lui este alta .Un discurs ce este purtator de majoritate nu are automat o reprezentare a adevarului in societate .Majoritatea nu isi exprima propriul ei adevar decit in momente stabilite de legile ce ordoneaza si coordoneaza societatea ca parte a rezultatului final al unui vot .Doar atunci majoritatea devine purtatoare de adevar si asta nu pentru eternitate .Doar stiinta si rezultatele ei confirmate au caracter de vesnicie si asta doar daca nu cumva ne aflam in fata zicerilor :Ce-un secol ne zice ceilalţi o deszic,ceea ce transforma totul in iluzia adevarului .

  • Receive more wisdom:
   „The unexplainable arises and subsides in precious molecules”
   „Non-judgment is inside cosmic destiny”
   „Your heart nurtures immortal space time events”

   Etc.
   Da click mic:
   http://wisdomofchopra.com/

   Ma intreb cum poti excreta at BS, ce mananci gica?

 25. Un nou „inamic” climatic al planetei – gazele de anestezie

  Gazele de anestezie contribuie la emisiile globale de gaze cu efect de seră

  Conform unui studiu intitulat „Environmental Implications of Anesthetic Gases”, publicat în Anesthesia Progress, anestezicul prin inhalare contribuie cu până la 0,1% la emisiile globale de carbon.

  Dr. Mohamed Fayed, anestezist senior la Henry Ford, a declarat în timpul reuniunii anuale de luna trecută a Societății Americane de Anesteziologie că încălzirea globală afectează viețile în fiecare zi, iar reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră a devenit esențială.

  El a menționat că, indiferent cât de minoră ar putea fi fiecare consecință, toate se adună. El i-a îndemnat pe anesteziști să aducă o contribuție importantă la cauza lor prin modificarea practicii lor obișnuite, cum ar fi reducerea fluxului de gaz anestezic fără a compromite îngrijirea pacientului.

  Pe baza cercetării, o oră de operație cu anestezicul inhalat desfluran este comparabilă cu parcurgerea a 470 de mile cu mașina. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră care reține căldura în atmosfera Pământului și contribuie la încălzirea globală.

  În timp ce majoritatea operațiilor de anestezie generală au nevoie de un debit ridicat de gaz proaspăt (FGF) la începutul și la sfârșitul operației pentru a obține rapid efectul dorit, Dr. Fayed spune că este sigur și eficient să se reducă debitul pe durata procesului.

  Un articol publicat în 2022 în American Society of Anesthesiologists raportează că anesteziologia este o specialitate cu emisii mari de dioxid de carbon, care utilizează agenți inhalați care contribuie foarte mult la emisiile de gaze cu efect de seră care, la rândul lor, contribuie la încălzirea globală. O eșantionare atmosferică a anestezicelor volatile sugerează că acestea sunt în creștere și reprezintă 5% din emisiile de carbon ale spitalelor pentru cazuri acute.

  Desfluranul, sevofluranul, izofluranul și halotanul, care sunt utilizate în anestezia generală, precum și protoxidul de azot, sunt exemple de anestezice volatile inhalate relevante. Experții fac apel la reducerea la minimum a consecințelor acestor agenți asupra mediului, în special desfluranul, care este substanțial mai scump, fără a exista dovezi privind beneficiile terapeutice ale utilizării lor.

  Detalii,
  https://www.sciencetimes.com/articles/42129/20230131/less-anesthesia-surgeries-reduce-carbon-footprint-hospitals-experts-suggest.htm

 26. Cred ca pe langa aspectele reale sau anecdotice implicate, 1.5 C a fost ales in principal ca valoare „marketabila”, o valoare suficient de mare incat sa justifice masurile si eforturile pentru a fi atinsa, suficient de mica incat sa para realizabila si sa permita racolarea a suficienti „experti” care sa marseze la nenumaratele distorsionari ale aspectelor stiintifice si sa sustina nobila cauza. Sa nu ne facem iluzii, vom ajunge inevitabil la momentul in care tinta va fi mutata, si aceiasi experti ne vor demonstra „stiintific” ca e necesar sa fie luate noi masuri pentru a atinge noul obiectiv. Intre timp, mii de copii din tari sarace vor muri in continuare extragand resursele necesare, milioane de oameni vor saraci tot mai mult in urma noilor taxe ce vor fi inventate si tot asa, iar paradisul verede nu va fi in nici un fel mai aproape…

  • vom ajunge inevitabil la momentul in care tinta va fi mutata

   Eu am folosit expresia „mutarea porții” pentru că era o tehnică uzuală când jucam fotbal în copilărie. Dacă nu se adunau suficienți băieți, măream porțile și micșoram pentru a avea satisfacția (puerilă) de a marca goluri cât mai multe. Când jucau reprezentativele cartierelor Podeni și Munteni (din Bârlad), porțile și terenul de joc reveneau la dimensiunile standard.

   • „Moving the goalpost” era ideea oricum :) Si se va intampla cu siguranta. Pana atunci ne putem delecta cautand „climate change” pe google, asta doar ca sa ne facem o idee clara despre scara la care se incearca suprimarea/marginalizarea oricaror puncte de vedere divergente.

 27. Din volumul „Noaptea minților verzi sau puțul gândirii alarmiste”: Turbine eoliene cu motoare Diesel

  Zeci de turbine gigantice din parcurile eoliene din Scoția sunt alimentate de generatoare Diesel

  Scottish Power a recunoscut că 71 dintre eolienele sale au fost conectate la alimentarea cu combustibil fosil după ce a apărut o defecțiune la sistemul de alimentare cu energie electrică.

  Firma a declarat că a fost nevoită să acționeze pentru a menține turbinele la cald în timpul vremii foarte reci din decembrie. Însă o sursă a declarat pentru Sunday Mail că incidentul se numără printre o serie de deficiențe de mediu și de sănătate și siguranță.

  Lucrătorul, care a cerut să rămână anonim, a declarat: „Guvernul scoțian dorește să facă țara noastră atractivă pentru investitorii străini, deoarece 40% din vântul care bate în Europa bate în Scoția. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să însemne că trebuie să acceptăm ca apele și natura noastră să fie poluate cu carbon de la generatoarele diesel și uleiul hidraulic.

  Oamenii ar trebui să fie conștienți de faptul că, în timp ce costurile lor cu energia continuă să crească, parcurile noastre eoliene nu funcționează atât de eficient pe cât ar putea fi din cauza lăcomiei corporatiste.”

  Detalii,

  https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/dozens-scottish-power-wind-turbines-29135763

  • „Noaptea minților verzi sau puțul gândirii alarmiste”
   Era pe vremuri in Catavencu rubrica „Ganditorul Majoritar” si aveau o caricatura foarte haioasa. N-am gasit-o.
   4 indivizi in fundul gol in cerc, toti cu nasul spre afara, doar unul invers.
   Asa-i vad eu pe verzii astia, nas maro.

 28. Nu stiu daca ati citit pe CNN uratoarea nebunie, cretinie:

  Far-right German leader criticizes government’s support for Ukraine
  From CNN’s Inke Kappeler

  The leader of far-right Alternative for Germany (AfD) celebrated his party’s 10th founding anniversary on Monday by criticizing the country’s government’s support for Ukraine.

  AfD leader Tino Chrupalla said Germany’s high inflation is due to Berlin’s refusal to move ahead with the Nord Stream 2 gas pipeline. He blamed the country’s multi-party coalition, headed by German Chancellor Olaf Scholz.

  By declining trade with Russia and China, Germany was making itself “unilaterally dependent on the West, with expensive and dirty fracking gas coming from overseas instead of cheap gas from Nord Stream,” Chrupalla said.

 29. Despre trolli, din nou

  @popa
  @ighen
  @cato

  Încercați să fiți doar unul singur – unele idei par interesante, dar procedeul de a le plase sub diferite nickname-uri este inacceptabil.

 30. Cred ca afirmatia ca „politicul impune științei” este excesiva si nerezonabila. Daca politica „impune”, atunci stiinta in mod categoric dispune: nicio politica nu poate ignora principiile, descoperirile si avertizarile stiintei! Mai mult, orice politica se autoscientizeaza la greu, pentru a nu ramane in urma si deveni vetusta. Isi poate imagina cineva o politica fara beneficiile enorme ale stiintei, aduse, de exemplu, de tehnologiile comunicationale sau ale digitalizarii?! Dimpotriva, politica fara stiinta nu mai este putere (Francis Bacon), risca sa fie inertiala si sa se tarasca in urma societatii, practic sa se autoexcluda. De aceea cauta politica sa consoneze si sa avangardeze in raporturile cu stiinta, alocandu-i fonduri, pentru ca pana la urma politica este domeniul care aloca resursele.

  Introducerea artificiala a unei opozitii intre stiinta si politica pare sa aiba acelasi scop malign ca in cazul dihotomizarii raporturilor dintre stiinta si religie, desi in ideile si productiile lor ambele sunt la fel de ferme, nondisputabile si intangibile, „dogmatice” daca vreti, postulatele stiintei au aceeasi aura de absolutism ca si cele religioase: esti homo scientificus daca ii accepti postulatele, esti homo religiosus daca ii accepti postulatele! Stiinta ofera mijloacele, politica resursele si religia orientarea, precum busola navigatorilor. A remarcat cineva cat de debusolati, alienati si rataciti sunt inclusiv multe vedete din SUA, care fara busola credintei sfarsesc de tineri, inghititi de de non-existenta? Nu politicul impune științei limita de temperatură de 1,5°C, ci stiinta o impune politicului!

  La fel si tema precedenta mi s-a parut ca introduce o falsa opozitie intre ingineri si universitari. In general, inginerii si universitarii nu sunt mai presus sau mai prejos unii fata de altii. In particular, situatiile pot fi diferite. Cel mai simplu inginer care are totusi o creatie palpabila, contributoare la imbunatatirea vietii oamenilor, oricat de putin, este superior unui universitar complex care nu are nicio creatie in acest sens. Desigur, „simplitatea” si „complexitatea” unora sau altora e o chestiune subiectiva, de atribuire sau perceptie. S-ar parea ca domnul Cranganu a emis o proiectie antitetica despre ingineri si universitari, lucru pe care unii colegi mi l-au confirmat spunand ca primii isi presteaza doar o „morma” de la catedra, in timp ce ceilalti le au doar cu „surubul”, stanga-stanga, dreapta-dreapta. Cred ca domnia sa privilegiaza inginerul universitar sau universitarul inginer, desi si aici s-ar putea replica ca cine face doua lucruri in acelasi timp nu le poate face la fel de bine pe amandoua. Marturisesc ca privind la succesiunile ametitoare ale articolelor si comentariilor, cu scoruri uneori umflate, motivate cel mai adesea in cazurile de propaganda, incep sa suspicionez ca unele texte sunt productii ale AI sau ChatGPT si ca pierdem timpul cu ele, pentru ca aparent oricat de destepte ar fi, nimeni nu vrea sa dialogheze cu un robot. Fraudele intelectuale cu ChatGPT, plagiatele academice, iar uneori chiar utilizarea monstruoasa a ChatGPT in emiterea de sentinte judecatoresti – un tribunal din Columbia a facut recent acest lucru – incep sa devina tot mai preocupante si respingatoare, lipsite de morala si buna credinta.

  • „Cel mai simplu inginer care are totusi o creatie palpabila, contributoare la imbunatatirea vietii oamenilor, oricat de putin, este superior unui universitar complex care nu are nicio creatie in acest sens.”

   Nu se pot face astfel de clasamente. Inginerul se ocupă cu ”creațiile palpabile”, într-adevăr, însă cineva trebuie să asigure instruirea acelui inginer. În plus, inginerii nu operează la un nivel de complexitate suficient de mare pentru a înțelege implicațiile ”creațiilor palpabile” pe care le produc ei. Există implicații economice, există implicații juridice, există implicații sociale etc. Analiza tuturor acestor implicații e treaba universitarilor, pe ingineri îi depășește complet problema, ei doar creează obiectul.

   A fost o discuție chiar la articolul precedent, despre mașina autonomă de la Uber care a omorât pietonul. Inginerii au dezactivat sistemul anti-coliziune de la Volvo și au scos mașina așa pe stradă pentru că nu au avut niciun universitar de la Drept care să le explice semnificația juridică a noțiunii de ”drum public” și obligațiile pe care le impune noțiunea. Inginerii pot proiecta și construi drumuri și mașini, dar conceptul de ”drum public” e treabă de universitari, iar statutul de drum public aduce obligații despre care inginerii nu sunt conștienți, când creează obiectul.

   • Doar mi-am shoptit in barba! Nu-i mai raspunde lui Harald. Dar nu pok. Inginerul e scolit nu doar in desen tehnic, masuratori, mecanica, electricitate, metalurgie, automatie, chimie, economie, tribologie, calculatoare etc. E deasemena scolit in juridica. Ingineria e o treaba complexa. Sigur nu invata nimeni un inginer cum sa fenteze o fraza, sa faca demagogie si dezinformare.
    Mai vreti ceva?

    • În urmă cu câteva luni, povestea despre bunica era că tu nu reușeai să o convingi să nu voteze cu Iliescu. Acum ți-a spus ea să nu votezi cu Iliescu?

     Când ai să scrii prima dată ”România”, în loc de ”romanika”, mai discutăm. Până atunci, găsește-ți un tovarăș de joacă de nivelul tău.

      • Bunicile mele aveau amândouă româna drept limbă maternă. Și nu-și desconsiderau țara, pentru că nu aveau probleme identitare, se considerau românce. Tot amândouă.

 31. Din păcate, paragraful final este valabil din ce în ce mai mult pentru orice știință, cu precădere pentru cele sociale. Și principala culpă aparține mediului universitar, din multe motive dintre care dorința de notorietate probabil este dominantă. Gândire naivă a universitarilor de tip ,, folosim politicul( granturi, ajutoare guvernamentale, etc) pentru știință” se tranformă continuu în opusul ei. Mediul universitar a,, democratizat politic” adevărul științific , înlocuind vetusta,, aristocrație” a adevărului științific non-partizan.

  • Foarte interesant Dom. far de nume. Puteam sa ne asteptam la asta tinand cont ca coaja care acopera pamantul e relativ subtire. In rest e chiar fluid mai la adancime. Inregistrarea undelor seismice atat de acurat e intradevar relevanta pentru ce au facut respectatii ingineri!

 32. Ce naiba „ gentlemeni ” doar ne amagim de unii singuri ? Sa facem si noi ca in zicerea :„teoria ca teoria dar practica ne omoara ”Sa facem macar o minima diferenta intre termeni .Una este teoria si alta este transpunerea ei in practica , una sunt cuvintele sau discursurile politice si altul este , de cele mai multe ori , adevarul .Sa nu le incurcam si sa incercam , de buna seama , ca si prim pas al nevoi de a intelege ,a le diferentia . Nu tot ceea ce auzim sau citim are si valoare de adevar . Pina la urma, frumusestea descoperii unei realitati ,fie ea si atasata unor discursuri sau texte scrise ,este marea provocare a secolului .Ca si imaginativ ,ar trebui inteles cum un om al zilelor noatre sau al anilor de peste un veac trecut deja daca ar gasi un exemplar al ziarului Scinteia timpurilor lui Ceausescu si ar citi ceea ce scrie in el ar avea o imagine total falsificata a adevarului si prin extenso putem astfel spune cum pina si vechile scrieri cunoscute de umanitate pot contine si ele partea lor de relativitate .Folosirea unor astfel de ziceri, selectiv ,deformeaza realitatea .Atunci cind abordam un subiect este poate necesar sa aratam mai multe variante ce critica sau lauda diferitele proiecte de tot felul .Pare a fi gresit sa ne sprijinim imaginatia doar pe ceea ce ne confera noua un sentiment de bine .Adevarul si multiplele lui forme de existenta are nevoie de libertatea cuvintului atunci cind cuvintul este folosit in aflarea lui si nu in simpla incercare de manipulare devenita obicei .

  • Pe „mafalda” ati dat-o afara. Foarte bine ati facut!

   A revenit ca „bunul samaritean”. L-ati trimis la plimbare si pe el. Inca o masura igienica salutara!

   Acum vad ca generatorul asta infatigabil de gargariseli gaunoase & stupide a reaparut ca „gica”.

   L-am vazut si prin alte locuri. Are o capacitate iesita din comun de a scrie mult, plat si fara sa spuna nimic. Oricare din comentariile lui ar fi bun de dat ca exemplu in dictionare pentru substantivul grafomanie.

   Suspectez ca „gica” e unul din astia doi:
   https://youtu.be/2Id1wixM1Ho
   https://youtu.be/KlAOF02NgQU
   _____________ THE END _______________

  • „Awareness opens irrational sensations”
   „Eternal stillness nurtures spiritual miracles”
   „The future is beyond species specific creativity”
   „Interdependence comprehends incredible acceptance”

   Mai vrei? Mai am!

 33. Niciodată nu am aflat cum se măsoară creșterea temperaturii globale a atmosferei planetei (că doar nu s-or apuca să medieze temperaturile măsurate la miile de stații meteo de pe mapamond…).
  Constat din articol că, de fapt, nici nu există o metodă riguros științifică pentru aceasta, ba mai mult, că este stabilită la masa verde.
  Păi nu ar trebui să avem un satelit care să monitorizeze permanent radiația calorică a Pământului și să-i compare variația cu intensitatea activității solare (asta am înțeles că se face, există un satelit care o monitorizează), decât să ne urmăm ambițiile cu iz colonial pe Lună și pe Marte, de exemplu?

  • Am pus întrebarea noului ChatGPT, care mi-a răspuns următoarele:

   Several satellites measure atmospheric temperature as part of their mission. Some of the notable ones include:

   -NASA’s Aqua satellite: This satellite measures temperature in the lower atmosphere and the ocean surface.

   -NASA’s Terra satellite: This satellite measures temperature and other atmospheric variables in the lower atmosphere.

   -European Space Agency’s (ESA) Earth Observation satellites: This includes the Copernicus Sentinel series of satellites, which measure temperature, humidity, and other atmospheric variables.

   -Japanese Aerospace Exploration Agency’s (JAXA) Global Change Observation Mission – Climate (GCOM-C) satellite: This satellite measures temperature in the lower atmosphere and at the ocean surface.

   These satellites provide continuous and globally-representative measurements of atmospheric temperature, which are used to study the Earth’s climate and track changes over time.

   Aparent, și acești sateliți fac măsurători parțiale (mă rog, s-ar putea să aibă în special misiuni economice, de fapt…), așa că misterul persistă.

 34. Obiectiv > Strategie de atingere > Operatiuni > Indicatori.

  Obiectivul este limitarea incalzirii globale. De aceea obiectivul este exprimat in grade. In functie de strategiile alese, pot fi urmariti diversi indicatori. De exemplu, daca s-ar folosi o „umbrela solara”, concentratia de CO2 din atmosfera nu ar mai avea acelasi impact asupra incalzirii.

 35. Tocmai ce m-am intors de la serviciu si mi-am pus un pahar de Basil Hayden’s alaturi de o țigare bună de foi. Articolul dlui Crânganu a mers ca uns!

  • Eu mi-am pus doo pahare, am fumat doo cigars bune de foi (din acelea facute de virgine cubaneze) si-am mincat si un new york stake.

   Si un filet mignon cu inghetata.

   La sfirsit am baut o sticla de sampanie 1959 Dom Perignon ($42,350).

   Acum ma duc sa ma culc cu vaduva Clicquot.

    • Ori ca Lavrov, o cinzeaca de vodka dupa spalatul dintilor.
     Nu stiu daca sunteti la curent cu o zicere de-a lui cand era ambasador la UN. Om de un tupeu fara margini.
     Aprinde o tigara in plenul unei sedinte UN si vine un intendent de-i spune ca aici nu se fumeaza. El raspunde: da ce mah, esti proprietar aici?

 36. Nu am avut alte cărți decât cerul și pământul… științele se dezvăluie celor care le caută.

  Bernard Palissy (1510-1589), cel care a descoperit ciclul apei în natură (1580)

  Palissy a fost de asemenea inventatorul ceramicii emailate și un pionier în domeniul paleontologiei.

  Pentru că s-a născut sărac, Palissy nu a beneficiat de o educație clasică și nu a învățat niciodată limba greacă sau limba latină. În sec. al XVI-lea, în Europa de vest, toate lucrările științifice și filosofice serioase erau scrise în latină. Din acest motiv, Pallisy nu a avut practic acces la cunoașterea științifică a timpului său, fiind forțat să se bazeze numai pe propriile observații.

  Nefiind constrâns de paradigmele existente (pe vremea sa nu se inventase consensul celor 97% experți!), Palissy a putut face o serie de descoperiri originale și semnificative. Teoria infiltrației este teoria care afirmă că sursa apei care curge în izvoare și pâraie este reprezentată de precipitații, care s-au infiltrat lent într-un Pământ poros. Teoria infiltrației i-a permis lui Palissy să descopere ciclul hidrologic (circulația apei în natură).

  Cu mare abilitate și multă logică, Palissy a susținut că râurile n-au alte surse de apă decât ploile. El a mai adus contribuții la înțelegerea izvoarelor arteziene, acumularea apei în fântâni din rîurile din apropiere și a pledat pentru împădurire în vederea prevenirii eroziunii solurilor.

 37. Ma faceti sa-mi aduc aminte de bunica-mea. Femeie simpla fara scoala dar cu o inteligenta fara de cusur.
  Putea sa discearna albul de negru intr-o secunda.
  Mi-a spus: nu vota cu iliescu, asta-i om fara Dumnezeu si multe altele.
  Numai de bine Domnule Cranganu.

 38. Cunoașterea științifica progresează fără oprire, in special când are o minima tangenta cu schimbarile climatice. Iată o noua cucerire a științei:
  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0309132515623368
  N-am putut rezista tentației si chiar am descarcat si citit pdf-ul. Merita printat si subliniat cu un creion rosu.

  Iata o mostra de stiinta noua:
  In Sheryl St. Germain’s (2001) ‘To Drink a Glacier’, the author interprets her experiences with Alaska’s Mendenhall Glacier as sexual and intimate. When she drinks the glacier’s water, she reflects:
  That drink is like a kiss, a kiss that takes in the entire body of the other … like some wondrous omnipotent liquid tongue, touching our own tongues all over, the roofs and sides of our mouths, then moving in us and through to where it knows … I swallow, trying to make the spiritual, sexual sweetness of it last. (St. Germain, 2001: 201)
  The story portrays the glacier’s sensual, embodied nature as the main character goes through her own midlife sexual awakening.

  Spre surpriza mea primii doi autori nu sunt femei!
  Primul este associate professor of history in the Robert D. Clark Honors College and associate professor of environmental studies. His research focuses on glacier-society dynamics, climate change, natural disasters, water, mountaineering, and health.

  • Este foarte interesantă sursa de finanțare a „studiului”:

   The author(s) disclosed receipt of the following financial support for the research, authorship, and/or publication of this article: This work is based upon work supported by the US National Science Foundation under grant #1253779.

   NSF este cea mai importantă agenție guvernamentală de finanțare a cercetării din SUA. Concluzia se impune de la sine:

   Cea mai mare parte a cercetărilor glaciologice existente – și, prin urmare, a discursurilor și discuțiilor despre schimbările criosferice – provine din informații produse de bărbați, despre bărbați, cu caracteristici masculine și în cadrul discursurilor masculiniste. Aceste caracteristici se aplică la discipline științifice dincolo de glaciologie; există o nevoie explicită de a descoperi rolul femeilor în istoria științei și tehnologiei, expunând în același timp procesele de excludere a femeilor din știință și tehnologie.

   Dacă nici asta nu mai este știință penetrată de politic, nu știu ce mai poate fi…

  • Eu am cateva propuneri:
   1. Sa fie indemnate si femeile sa sara iarna in apa inghetata dupa cruci
   2. Sa fie fortati barbatii sa dea cu mopul si sa nu se mai foloseasca de cleaning-mopping robots.
   3. Sa fie siliti oamenii sa bea foarte rece ca sa aiba si dentistii o paine de mancat.

 39. Am facut doctoratul si am fost profesor in universitati americane de prim rang. Stiu importanta acordata in mediul universitar asa ziselor studii de gen (ce-or mai fi si alea?..), saptamanii lgbt, si altor teme sa zicem non-traditionale. Eu am lucrat in stiintele „tari”, matem, fizica, deci din fericire la noi nu prea erau astfel de chestii, dar totusi un numar mare de graduate student (studenti doctoranzi) erau de alte culori pe baza affirmative action. needless to say acestia nu prea veneau la cursuri, nu invatau, si erau in general „in plus”. Noroc cu studentii straini (est-europeni, chinezi, etc) din care unii erau chiar buni. Studenti americani albi erau f.putini, iar din ei jumate erau femei, pe baza affirmative action. /…/

  • Nu ca sa va contrazic dar, puteti da niste linkuri apropos de activitatea dvs universitara?
   Domnul Cranganu le posteaza pe fata.
   Hai incercati macar un pic.
   Numai de bine

   • Individul care a pozat în „doctor” și „profesor în universități americane de prim rang” ilustrează o nouă tactică trollistă: începe cu afirmații relativ neutre, în general truisme de școala generală, după care la urmă împroașcă cu venin sub forma unui atac la persoană, fără nicio legătură cu textul articolului la care încearcă să-și plaseze mizeria minții lui.

    Pentru că i-am moderat atacul la persoană, individul a revenit imediat cu o mârșăvie folosind un limbaj suburban, demn de cea mai ignobilă autobază din București.

    Ceea ce mă intrigă cel mai mult este faptul că articolele mele despre climă atrag cel mai mare număr de trolli de pe platforma Contributors – lada de gunoi a fiecărui articol geme de zecile de mizerii pe care unii le-au dorit publicate. Să fie oare așa de bine plătită activitatea trollilor sau e vorba cumva de unele probleme psihice declanșate de variațiile climei?!

    • „probleme psihice declanșate de variațiile climei?!”

     Va pastrati simtul umoruli cu tot cu trolli astia. Lucru bun. M-ati facut sa rad in urma.
     Sa stiti ca poate-s batuti in cap de soare ori de luna plina? Ori poate forcepsul la nastere?
     Numai de bine si incercati sa-i ignorati cat de puteti.

    • Sa va mai spun ceva. Taica-miu era chemat la securitate in mod regulat. Undeva langa sediul Liceului Pedagogic din Bacau. Era lasat sa astepte pe un scaun 3 ore pana la „interviu”. Asta sa intamplat de vre-o doua ori. A treia oara si-a luat o carte cu el, Povesti Nemuritoare de Petre Ispirescu. Titlul era scris cu litere mari ca pentru copii, se putea vedea de departe. Ei, l-au bagat la interviu dupa 10 minute.
     Sunteti om si un om sensibil cum si trebuie. Asta incearca trolli sa valorifice. Dati cu paru-n ei chiar doar prin vorbe.
     Numai de bine Domnule Cranganu.

    • O posibila explicatie a aparaitiiei exagerate a troliilor la articolele d-voastra ar fi:
     1. La articolele d-voastra sunt pe departe cele mai multe comentarii. Deci trolii au ocazia sa se expuna.
     2. D-voastra sunteti unu dintre putinii autori care coboara in arena, deci trolii au ocazia sa va injure direct in ochi.
     3. Temele propuse spre discutie sunt extrem de incomode pt multi. Sunt sigur ca unii functioneaza in organizatii guvernamentale, in „cercetare” climatologice, in onguri europene, sau chiar firme din domeniu, si-si vad amenintate posturile.

     Cert e ca aparitia isterica a acestei multimi de idioti arata ca articolele d-voastra isi ating tinta, arata ca-i doare, arata ca le e frica sa se afle. Mai ales ca nu sunt niciodata on topic, nu reusesc nicioadata sa vina cu o dovada ca articolelel d-voastra ar fi incorecte.
     Cei mai ambitiosi ne urmaresc si pe noi comentatorii la alte articole ca sa ne loveasca pe acolo, gesturi tipice de derbedei care te urmaresc seara sa-ti dea cu paru-n cap din spate.

 40. „Am facut doctoratul si am fost profesor in universitati americane de prim rang.” Dupa cum începeți e evident pt toata lumea ca nici doctorat nu ati facut iar universitățile americane de prim rand le-ati vazut doar in pozele de pe internet, cel mult ati trecut pe lângă unele ca turist.
  Ceea ce spuneti in continuare e un lucru foarte cunoscut si la noi, de vreo 10 ani incoace.

 41. Vești bune! Se pare că o parte din știință nu a fost (deocamdată) penetrată de factorul politic

  ~90% din linia de coastă din jurul Veneției s-a extins rapid spre mare în ultimii ani, indicând o creștere a suprafeței uscatului.

  Detalii,
  https://sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722073934

  Acest lucru urmează unei încetiniri pronunțate a creșterii nivelului mării în perioada 1970-2000 (+0,7 mm/an) în raport cu perioada 1872-1969 (+2,5 mm/an).

  Detalii,

  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08920753.2012.692311

 42. Cum se citesc știrile apocaliptice?

  Cei mai mulți oameni, unii chiar de bună credință, citesc mai întâi titlul apocaliptic și sursa:

  Millions face threat of flooding from glacial lakes, BBC, 7 februarie 2023

  Apoi, unii vor spune: Știam că așa este, să-l vedem acum pe profesorul Crânganu pe unde scoate cămașa!

  Am citit și eu titlul, apoi primul două paragrafe:

  Până la 15 milioane de oameni riscă să fie afectați de inundații catastrofale provocate de lacurile glaciare care ar putea să își rupă barajele naturale în orice moment, potrivit unui nou studiu.

  Studiul condus de Universitatea din Newcastle este prima încercare globală de a cartografia potențialelor puncte fierbinți pentru astfel de inundații.

  Ceea ce puțini oameni au răbdarea s-o facă este citirea ultimului paragraf din breakingnews-urile postate de BBC:

  Deși oamenii de știință se așteaptă ca inundațiile glaciare să crească ca urmare a schimbării climei provocate de om, până în prezent nu s-a înregistrat o astfel de creștere.

  Stilul de reportaj climatic practicat de o instituție media care se vrea considerată serioasă și respectabilă mi-aduce aminte de un banc care circula pe vremuri:

  – Ce înmormântare o să-i facă lui Florin Piersic!…
  – Vai, dar a murit Florin Piersic?
  – Nu, când o să moară…

 43. Inginerii și universitarii – un nou exemplu

  Aerul care intră în nasul șoimului pelerin în timpul coborârilor sale de mare viteză (320 km/h) ar face ca plămânii acestuia să explodeze, dar tuberculii osoși din nasul său reglează în siguranță trecerea aerului.

  Inginerii au rezolvat în mod similar problema admiterii aerului în motoarele cu reacție (ingineria imită natura).

  Detalii,

  https://buff.ly/3GbfyKJ
  https://twitter.com/Rainmaker1973/status/1622928164208152578/photo/1

 44. Chiar nu stim mare lucru de nasul soimului pelerin si cu atit mai putin de cum functioneaza motoarele cu reactie . Stiut este insa cum natura furnizeaza modele pentru cercetatorii ,de tot felul, care incerca sa imite natura .Icar este poate primul exemplu .Din pacate nu numai el a cazut atunci cind i s-au topit legaturile de catre Soare la comanda nemilosului zeu Helios cum tot asa au patit si multi alti savanti atunci cind s-au jucat cu focul .Poate cel mai bun exemplu este chiar celebra Maria Skłodowska .Asadar ,ar trebui, cum deja am tot zis ,sa nu mai sustinem teoriile (in general ) doar citind titlurile cartilor sau pe cele ale textelor din ziare spre a nu pati la fel ca nimeni altul decit Ettore Fieramosca si scribul sau analfabet . Pe vremuri bibliotecile ,de apartament ,erau pline de carti dar din nefericire pentru multi ele erau doar decorative .Putini au fost cei care citeau ceea ce cumparau ca doara nu o sa obligam pe nimeni sa citeasca Hotii lui Friedrich von Schiller.

 45. Da, este chiar o ramură a ingineriei numită biomimetica si care caută să proiecteze fel de fel de lucruri bazandu-se pe observațiile din natura, cum ar fi zborul păsărilor. Natura e cel mai bun profesor.

  • Zborul păsărilor a fost o permenentă sursă de inspirație pentru oameni, care, din cele timpuri mitologice, au căutat să le imite. Numai că, după mii de ani de observații în natură, oamenii și-au dat seama că nu vor putea niciodată să zboare ca păsările, dând din brațe.

   Marele genii americane, numite Wilbur și Orville Wright, au fost primii oameni care au ignorat observațiile din natură. În loc de aripi mobile, ca ale păsărilor, ei au conceput un aparat de zbor cu aripi imobile, iar forța de susținere și avans în zbor a fost trecută în grija unui motor cu ardere internă. Geniul lor este și mai impresionant când considerăm că ei erau simpli mecanici de reparat biciclete, având doar liceul terminat, dar au intuit că un aparat cu aripi imobile ar trebui testat într-un tunel aerodinamic pentru a estima portanța și profilul diferitelor aripi fixe.

   În toamna anului 1901, frații Wright au decis să înceapă o serie de experimente pentru a determina cu exactitate valoarea și direcția presiunii produse pe suprafețele curbe sub acțiunea vântului la diferite unghiuri de la zero la nouăzeci de grade. Invenția tunelului aerodinamic, utilizat din 1901 până astăzi pentru testarea aparatelor de zbor, este o contribuție 100% umană, fără nicio legătură cu observațiile naturale.

 46. O alta metoda a „oamenilor de stiinta climatologi” e sa ne descrie o catastrofa dintr-o regiune indepartata, practic nelocuita, despre care mai nimeni nu stie nimic si sa o prezinte ca exemplu catastrofal. De ex aici se vorbeste de Himalaia. https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/im-himalaja-spielt-sich-eine-klimakatastrophe-ab/ar-AA17fjwO?ocid=msedgntp&cvid=4b138044f8dd4dc1986f12f3706eaeb1

  Ma uimeste faptul ca aceaste catastrofa climatica lovesc in zone exotice, quasinecunoscute. Prin Europa se pare ca sunt mai putine catastrofe, acum a nins, mai peste tot, adineauri am venit de la schi, in Ro se darima cabanele de zapada, in Austria e record de victime ale avalanselor, amaritii de turci si sirieni sufera d efrig, in Atena s-au inchis scolile din cauza zapezii. Dar nu, acestea nu sunt indicii, indicii sunt baoababii, Himalaia, ursii polari,
  P.S Am vazut chiar un reportaj, nu stiu cum a scapat, in care s earata ca incalzirea globala a dus la inmultilrea coralilor! Cine ar fi crezut asa ceva. Chiar, a incercat cineva sa faca un studiu al avantajelor incalzirii globale?

  • Ja, das ist richtig.
   Sa nu mai spunem de inundatiile din Australia, tara uscata.
   Si mai ales de influentza paralelismului sinelor de cale ferata asupra puilor de cangur nascuti prematur. Plus diferenta de ecartament de la o provincie la alta.
   Dupa mine toate se leaga.

 47. Un exemplu de influenta politica nefasta:
  https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11729729/Wood-burners-effectively-banned-new-refurbished-London-homes-Sadiq-Khan.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490

  Acelasi primar stangist vrea sa extinda si zona de ULEZ, in pofida opozitiei din sectoarele Londrei.
  Ideile lui „crete” o sa coste si pe cei are fac naveta (commuting) din afara Londrei.
  Inca nu este totul pierdut pentru ca UK este inca tara legii. Chiar daca justitia ia mult timp sa se faca si este de prea multe ori foarte scumpa.

 48. https://www.dailyfetched.com/major-european-supermarket-to-replace-meat-products-with-alternative-protein-sources-2/

  Mi se pare ca LIDL și ALDI au magazine si în Romania. Daca da, cititi mai departe, s-ar putea sa va intereseze.

  „Marele lanț alimentar european LIDL va reduce produsele din carne vândute în magazinele sale și le va înlocui cu surse de proteine „alternative” pentru a contribui la promovarea agendei verzi globale (the global green agenda).

  Directorul de achiziții al LIDL pentru piața germană, Christoph Graf, a declarat la evenimentul „Săptămâna verde” de la Berlin că retailerul va încerca să renunțe la vânzarea de carne deoarece „nu există o a doua planetă”.

  După cum a relatat ziarul german Der Spiegel, directorul a mai declarat că trebuie redus consumul de carne în Occident pentru a satisface cerințele populației globale.

  Graf a declarat că speră să „motiveze” clienții să cumpere mai multe produse pe bază de plante ca surse alternative de proteine.

  El a adăugat că firma ar putea obține sprijin din partea generațiilor mai tinere, spunând: „Cred că generația tânără este fericită atunci când atacăm acest subiect”.

  Grupul de activiști în domeniul schimbărilor climatice Greenpeace a salutat angajamentele anti-carne ale supermarketului:

  „Lidl a recunoscut semnele vremurilor și își asumă cu adevărat responsabilitatea pentru produsele vândute în magazinul său”, a declarat Christiane Huxdorff, membră a Greenpeace.

  De asemenea, ea a mai spus că guvernul german ar trebui să se alinieze curentului de subvenționare a dietelor vegetariene.

  Luna trecută, președintele gigantului german Siemens a declarat la summitul globalist World Economic Forum (WEF) de la Davos că speră ca un procent semnificativ din populația globală să renunțe la consumul de carne pentru a combate schimbările climatice.

  „Dacă un miliard de oameni încetează să mai mănânce carne, vă spun eu, impactul va fi mare. Nu doar că va avea un mare impact asupra sistemului alimentar actual, dar va inspira și inovarea sistemelor alimentare”, a susținut președintele Siemens.

  „Prevăd că în viitor vom avea proteine care nu provin din carne; probabil că vor avea un gust chiar mai bun”, a adăugat el.

  În luna octombrie a anului trecut, lanțul de supermarketuri ALDI a anunțat că intenționează să vândă kituri de rețete de insecte comestibile, în contextul în care criza costului vieții lovește familiile pe fondul creșterii inflației.

  Supermarketul cu prețuri mici (the budget supermarket) a anunțat că intenționează să vândă produse ale companiei Yum Bug (în română, probabil: Insecta Delicioasă – sau cam așa ceva), care produce kituri de rețete cu insecte.

  Fondatorii Yum Bug, Aaron Thomas și Leo Taylor, sunt în competiție cu alte start-up-uri pentru a ajunge cu produsele lor pe rafturile supermarketurilor, iar acum pare a fi ocazia perfectă, a relatat Daily Mail.

  Thomas a declarat: „Suntem într-o misiune de a schimba percepția asupra insectelor ca hrană; ele sunt una dintre cele mai durabile surse de proteine din lume”.

  „Greierii au până la 70 la sută proteine, ceea ce reprezintă de trei ori mai mult decât cantitatea de proteine găsită în carnea de vită. De asemenea, au mai mult fier decât spanacul, mai mult calciu decât laptele și lista continuă. Sunt un superaliment incredibil”, a adăugat el.

  • Am mancat la Portita in delta, garizi, nu-s chiar insecte dar pe aproape. Prindea taica-miu cu navodul si-i baga in ceaunul incins.
   Oi ce buni erau.

  • Nu cred ca se vor opri la gândacul de bălegar și la insecte, omul nefiind insectivor și neavând enzime speciale pentru descompunerea spurcaciunilor, indiferent de ce vi se flutura ca opțiune. Nu vreți sa luați un mic dejun împreună cu promotorii acestei blestematii? Sau un prânz, asa sa-i vedeți cum se imbuiba cu delicatesele și carne naturala, și rad de voi?
   Va mai amintiți filmul SF „Soylent Green”(1973) ? Acțiunea se petrece în New York, 2022! Ce interesant și actual! Alimentul minune care hrănește lumea din viitor și care are un gust foarte apreciat, numai proteina de calitate.
   Deznodamantul: „soylent green is people”!
   Ideologie „anti-human” dincolo de toată manipularea abjecta!

   • „omul nefiind insectivor și neavând enzime speciale pentru descompunerea spurcaciunilor, indiferent de ce vi se flutura ca opțiune. ”
    Insecte se mănâncă de mii de ani. De exemplu, în Biblie il avem pe Ioan Botezătorul care se hrănea cu lacuste si cu miere sălbatică. Sunt țări din Africa, Asia si America latina unde se mănâncă insecte tot de mii de ani si oamenii aceștia trăiesc ca noi ceilalti. In Mexic, greierii se consuma de mult timp, sub diverse forme si sunt considerati chiar deliciosi.
    Reticența la consumul de insecte vine in primul rand din obișnuință, noi, nefiind obișnuiți cu asa ceva ne stârnește repulsie, e o păcăleală a creierului care ajunge si in stomac. E posibil ca dupa ce încercați mâncăruri noi chiar sa va placa, eu am pățit de multe ori asta.
    De asemenea, nu cred ca UE obliga cetățenii in vreun fel sa consume astfel de alimente, cred că e vorba de o recomandare si nu de o impunere.

    • Am cateva propuneri:
     1. Sa se (re?)introduca in programa pre-scolara Greierele si Furnica si cu partea a doua adaptata zilelor noastre ca lenesii (greierii) vor fi mincati si comercializati. Ca pedeapsa exemplara pentru generatii!
     2.Sa se revina (poate ca mai exista si astazi?) la practica adunarii cainilor vagabonzi si ingrasarea lor in custi inaintea de sosirea vapoarelor din
     regiunea APAC. Pentru a fi comercializati contra cartuse de Marlboro cum era pe vremuri (asa mi s-a povestit).
     3.Roiurile de lacuste nu apar la comanda. Nu este „sustainable food”.
     Si evreii s-au hranit in desert cu mana cereasca si am invatat de curand ca mana apare si in Sicilia de exemplu, dar asta este o mancare de subzistenta in regim de … „survivor”.
     4, Eu cred ca plosnitele de bucatarie ar trebui adunate si comercializate de serviciile de deratizare. Servicii etatizate evident pentru o alimentatie stiintifica pe modelul Ceasca diabeticul :))

    • Nu exista idee imbecil-progresista care sa nu-si gaseasca imediat dupa excretare turme de idioti utili transformati in propagandisti benevoli, cretinoizi trepidind de nerabdare sa atraga atentia asupra frumusetii neasemuite a spiritului lor progresist, sa fie priviti si admirati ca persoane foarte inteligente, evoluate, interesante, sa arate omenirii marea lor deschidere de spirit si lipsa de prejudecati chiar si sub acoperirea anonimatului. Snobismul juvenil si vanitatea au facut totdeauna ravagii printre tinerii nedusi la biserica (la propriu si la figurat). Spoiala culturala e mult mai periculoasa decit analfabetismul.

     Potrivit unei zicale bine cunoscute, „chinezii mănâncă orice are patru picioare, cu excepția meselor. Și tot ce zboară, cu excepția avioanelor”.

     https://tinyurl.com/y53updzh

    • De asemenea, nu cred ca UE obliga cetățenii in vreun fel sa consume astfel de alimente, cred că e vorba de o recomandare si nu de o impunere.

     Dar cine i-a intrebat? Au cerut cei care le platesc salariile sa ii invete ce sa manince si cum sa manince?

     Asa a inceput si povestea homosexualilor. Nu voiau decit sa fie lasati in pace. Vedem acum unde s-a ajuns in doar 20-25 de ani folosind tactica taierii salamului.

     Asa au inceput si cei doi ani de pλandemie, cu „doar doua saptamini inchisi in case, ca sa aplatizam curba.”

     Si Ceausescu a incercat sa impuna un „program de alimentatie rationala a populatiei”. Doar ca n-a prea avut cu ce.

     Un presedintele al unei companii aviatice americane pus pe „eficientizarea” afacerii (citat intr-un ziar pe la inceputul uneia din crizele transpoturturilor aeriene, inainte de anul 2000 – o chestie pe care o tin minte pina azi): „Daca clientul se multumeste cu margarina, de ce sa-i dai unt?”

     In vremuri disperate de razboi, foamete, cataclisme, dictaturi etc., oamenii ajung sa manince orice: iarba, radacini, ginganii, pamint – ca gainile. Nu e nevoie de indicatii politice pretioase.

     • Ce ar trebui sa va raspund la aceste comentarii, atat Dv, dle Fripturist cat si dlui Durak? Rogu-va sa ma iertati, n-am putut scrie un comentariu mai simplu de atat.

    • @John the Cricket – ar trebui ca românii să fie recunoscători UE fiindcă nu impune gândacii, doar limitează doar numărul de porci crescuți în gospodăriile individuale, corect? 😀

     În urmă cu vreo 40 de ani, toți șmecherii de partid ”dă Bucale” își făceau rost de delegații ”în provincie”, de unde plecau cu portbagajul plin de alimente. Fiindcă la București mergeau bine discursurile cu politica Partidului, numai mâncarea nu se prea găsea.

     Dacă promovezi gândacii în alimentație, crezi că îți dă Bruxelles-ul și o cartelă de alimente, ca răsplată pentru activism? Sau va trebui să faci delegații ”în provincie” în România, când ai să ai nevoie de alimente pentru consumul personal? Cioloș ce părere are, mai calcă pe la el prin sat?

     • @Harald
      Esti ok? Te simti bine? Daca da, poti reciti comentariul de mai sus, poate chiar si intelegi ceva din el.
      „…doar limitează doar numărul de porci crescuți în gospodăriile individuale, corect?” Mai bine ar fi sa limiteze oamenii cu comportament porcin, e mai productiv.

      • “ Mai bine ar fi sa limiteze oamenii cu comportament porcin, e mai productiv.”
       Ați făcut o glumă s-ar sa știți că există deja idei din astea. In numele ideii de justiție climatică se vorbește deja de cei care ar trebui să trăiască( încă la nivel teoretic) dacă ne ajunge “cuțitul climatic” la os.

      • Da, domnu’ greiere wannabe: la pachet cu promovarea gândacilor în alimentația umană, UE restricționează numărul de animale care poate fi crescut în gospodăriile populației. Măsură ce afectează în mod direct tocmai țările sărace ca România.

       În lipsa restricțiilor, n-ar fi nicio nevoie de gândaci, iar tu ar trebui să-ți cauți o muncă cinstită, în loc să propovăduiești înțelepciunea Bruxelles-ului pe forumuri. Iar Cioloș e politicianul cel mai pro-Bruxelles din toată mlaștina politicii românești, sper că măcar asta n-ai să negi.

      • Harald, eu nu inteleg niste lucruri.
       1. Te ocupi cu creșterea porcilor si te afectează direct această măsură?
       2. Nu am auzit inca de niciun țăran căruia sa-i fie interzis creșterea animalelor. Cunosti tu personal astfel de cazuri? Vino niste exemple.
       3. Ai idee cam in ce conditii își țin acei „gospodari” animalele si cum le sacrifica? Ai văzut la televizor? Ca pe la tara sigur n-ai dat-o in ultimele decade.
       4. Munca cinstită ar trebui sa-si cauta cei care o propovaduiesc constant. Sau macar o munca, în general.

    • @John the Cricket – ”pe la tara sigur n-ai dat-o in ultimele decade”

     Ce știi tu despre vizitele mele în România, domnu’ activist? Relatările mele despre viața din satele aflate la 100 km de București, de unde crezi că provin? De la instructajele activiștilor neomarxiști, de acolo unde provin ideile tale despre cum își cresc țăranii români porcii din gospodărie?

     Pentru informarea ta, oamenii nu prea respectă limita impusă de UE și nici măcar nu e nevoie să dea șpagă funcționarilor publici. Cine crește 20 de porci, îi crește fără subvenții și fără acte, indiferent ce spune manualul micului activist bruxellez. Și vacile sunt crescute la fel, multe nu mai au crotalii nici măcar de ochii lumii.

     ”Nu am auzit inca de niciun țăran căruia sa-i fie interzis creșterea animalelor”

     Ce ai auzit sau n-ai auzit tu nu reprezintă un argument pentru nimic. Era vorba de numărul de animale, nu de interzicerea totală. Aceea vine mai târziu, în Spania neomarxistă deja este interzisă total creșterea porcilor în gospodăriile individuale. În România încă este permisă, dar în practică deja migrează în subteran, la fel ca și alte activități economice.

     P.S. La articolul ăsta ești tot inginer telecom? Sau te-ai recalificat între timp ca nutriționist? 😀

     • „Pentru informarea ta, oamenii nu prea respectă limita impusă de UE și nici măcar nu e nevoie să dea șpagă funcționarilor publici. Cine crește 20 de porci, îi crește fără subvenții și fără acte, indiferent ce spune manualul micului activist bruxellez. ” Si atunci care-i problema? Afectează în vreun fel pe cineva? Te-a nominalizat cineva pe tine ca Robin Hood al celor care-și cresc animalele la tara?
      Discursul tau e cu poate, daca, așadar, posibil, se intampla pe nu stiu unde nu stiu ce. Cand o sa ai idei clare și certe poate o sa mai discutam. Pana atunci las-o asa ca behaie.

      • Ideea clară e că activiștii UE se ocupă cu creat intenționat probleme false, așa își câștigă ei traiul. Hai să vedem, taxele pe carbon și importurile energetice ale României ”afectează în vreun fel pe cineva” ?

       Taxele pe carbon au deveni insuportabile abia de la 1 ianuarie 2022. Dar dacă ai fi primit la timp răsplata binemeritată pentru activitatea de la Pungești, astăzi nu ai mai fi ajuns să promovezi gândacii în alimentația oamenilor. Dacă nu-ți primești nici pentru asta răsplata, românii or să ajungă să plătească taxe pe emisiile de metan ale vacilor, iar tu ai să primești finanțare pentru promovat alte blestemății, așa funcționează în practică activismul bruxellez.

       Numai că într-o zi, cu ocazia primelor revolte de stradă, numele și adresa ta or să devină publice. ”Ș-apoi ‘om vedea” dacă ”afectează în vreun fel pe cineva” 😀

      • @Harald
       Domle senator, mai sus aminteam de o condiție pt o posibilă discuție. In urma acestei replici sunt nevoit să o adaug si pe a doua, aceea de a înțelege un comentariu simplu si de a rămâne la el.

      • Harald, dar daca UE nu e bun, PSD e mai ok? Ca daca Romania nu era in UE, nu mancam gandaci ci eram noi mancati de coruptie si mafia PSD. Scurtul episod Dragnea ar trebui sa va dea de gandit cum ar fi aratat tara asta pe mana PSD-ului. Cu tot cu gandacii si lacustele lor, dar UE e de 1000 de ori de preferat gruparilor „autentic romanesti” precum PSD sau AUR. Romanii nu sunt englezi sa se poata conduce in absenta unei forme de organizare superioara, precum UE. De cand am intrat in UE nivelul tarii a crescut foarte mult, amintiti-va cum era acum 15-20 de ani. Cei care fac critica UE se leaga doar de anumite dezavantaje dar trec cu vederea beneficiile pe care Romania le are ca tara cu drepturi depline a UE si cresterea nivelului de trai. De asemenea, inconstient sau nu fac jocul Kremlinului, care, sub „suveranitatea nationala” a tarilor din Europa inteleg de fapt saracirea si controlarea lor. Cei care, asemenea personajului Harald, spun ca UE ne vrea saraci mint cu nerusinare. Orice om dotat cu un iq mediu si cu 2 ochi poate vedea diferenta dintre Romania din prezent si cea de acum 20 de ani, asa ca textele astea ca UE „ne vrea prosti si saraci ca sa ne controleze” nu mai prind la nimeni.

      • @ArthurA. – UE e controlată de marxiști care acționează în beneficiul Rusiei din 2000 încoace, de când a venit Putin la putere. România funcționează la fel ca Rusia, e infestată de serviciile secrete la toate nivelele, iar UE nu are nimic de comentat pe tema asta, ea se ocupă cu promovat gândacii.

       Faptul că PSD e încă și mai corupt și mai vândut rușilor nu înseamnă că tot ce vine de la Bruxelles e în interesul cetățenilor. Sigur că de la Kremlin, naționalismul o să fie încurajat, iar AUR pare mult prea influențat de Moscova, ca să mai fie și credibil. Însă asta nu înseamnă că sărăcirea promovată de Bruxelles trebuie aplaudată.

       Beneficiile obținute de România au legătură cu libera circulație, românii care aveau de gând să muncească au plecat să muncească. Dar sectorul energetic românesc e praf, ultima realizare notabilă a fost în 2007, al doilea reactor de la Cernavodă. Iar măsurile destinate să restricționeze activitățile economice independente sunt și ele tipic marxiste. UE nu are nimic de comentat despre corupția generalizată din rândul funcționarilor publici, atât timp cât respectivii funcționari publici defilează toată ziua cu ”politicile UE”.

      • „Te-a nominalizat cineva pe tine ca Robin Hood al celor care-și cresc animalele la tara?”
       Probabil o sa va raspunda dupa ce ne spuneti dv. cine v-a angajat ca promotor al consumului de gindaci si viermi! Banuiesc ca o sa ne spuneti ,nu?

    • https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticul%2011&version=NTLR
     Vi se pare ca evreii care respecta legile alimentatiei date de divinitate sunt cumva inapoiati deoarece nu consumă viermi si insecte sau animale necurate? Eu vad că, raportat la numarul populatiei lor, au dat 11% din câștigătorii Nobelului pentru stiinta. De asemenea , sunt mari bancheri, șefi de corporații și actori. Nu același lucru pot sa affirm despre tribul mâncătorilor de insecte si viermi !
     Daca mâncau lacuste, erau doar 4 specii pe care le consumau cei mai săraci și în timp de foamete, lacustele devorând vegetatie, culturile de cereale si fructele, deci hrana curata.
     Oare de ce o fi dat Cel de Sus aceasta lege a alimentației?
     Acum se „prevede “o foamete și se exersează pe “sclavi” meniul la fel ca în cazul mult împricinatului virus cu antidot cu tot?
     În toate comentariile mele, eu apăr demnitatea ființei umane pe care o badjocoresc “elitele întunecate” ale acestei lumi . Tare mă tem că din meniul cu gâdac de bălegar va dispărea gândacul!

     • Stimata doamna, nu a zis nimeni ca evreii sunt inapoiati. Totusi, evreii nici carne de porc nu mananca desi crestinii o mananca, ba chiar e baza sarbatorilor crestinesti. Atunci dupa care sa ne luam, dupa evrei sau crestini? Mancam au ba porc? Alimentatia e in stransa legatura cu cultura din care cineva face parte si e diversa. Fructele de mare va plac? Ei bine, si ele erau considerate (ba chiar mai si sunt considerate de unii comentatori) necurate, desi fac parte din alimentatia aproape zilnica a unor popoare mult mai dezvoltate decat romanii. Ca atunci cand vezi caractite parca nu iti vine sa o mananci. Dar e muschiulet si e delicioasa!
      Dv. asociati Nobelul cu alimentatia? Curios lucru! Dar ce putem spune de restul de 89%? Oare nu o fi vreun insectivor sau vegetarian printre ei? Daca ar fi sa-i vedem pe cei care obtin astazi premiul Nobel si sa le studiem „opera”, poate ar fi bine sa treaca pe o dieta tribala cu insecte.
      Dar cine a spus ca sa mancati doar gandaci? Au! Gandacii este scumpi doamna, nu oricine isi permite. Este lux! Mancati asa de gust, un greiere crocant ca chipsurile. Stiti ca cu greu veti face diferenta? Puteti incerca!
      Nu va panicati ca un alt comentator de mai sus, nu o sa ia nimeni colesterolul romanilor din grajd si o sa-l inlocuiasca cu ferme de gandaci. Tot de diabet, boli de inima si obezitate vom suferi.

      • Intrebare legitima. Va rog sa fiti atent.
       1. Si evreii pot sa manance porc daca este o situatie de viata sau de moarte (de exemplu nu exista nimic altceva de mancat). Conform religiei. Salvarea unui om este mai importanta decat ORICE reguli de kashrut!
       2. Doar evreii religiosi sau traditionalisti nu manaca nu numai carne de porc dar nici mancare ne-kosher. Evreii secularizati nu au nici o problema sa manance porc.
       3. In Israel in kibbutzuri se cresc porci si se comercializeaza carnea de porc. Si este delicioasa. In Israel este interzis importul de carne de porc. Masura protectionista pentru protejarea kibbutzurilor ar spune unii si au dreptate.

 49. 2. „Oricare om normal, de ex. eu, ar zice, 1,5, mare lucru!. Cind te uiti dimineata la termometru sa vezi cum te imbraci ti-e perpendicular daca sunt 1,5”.
  „”Ca sa va faceti o idee, sa luam exemplul unei centrale de apartament/casa. Cand temperatura e 18,5 in loc de 20 se cunoaște, va dati seama. La fel si cand e de 25 in loc de 23,5. Chiar dacă pare putin, 1,5 grade sunt resimțite de corpul uman, mai ales cand se trece de un anumit prag.””
  Cu foarte mult timp in urma am vizitat un muzeu al Farmaciei. In cateva incaperi ale unei cladiri cu vechime de cateva sute de ani am vazut o multime de ustensile specifice, in legatura cu care nu-mi ami amintesc nimic. Imi amintesc insa foarte bine explicatia clara si plastica a ghidului, in legatura cu dozarea substanteloractive din medicamentele . Procedeul era urmatorul: cantitate cat mai mica- dar masurabila -de substanta activa se amesteca intr-o cnatitate de 1000 de ori mai mare de apa. Din aceast amestec se preleva o cantitate mica si se repeta procedeul de amestecare. Se obtinea astfel o dilutie dupa formula 1:a x 1:b x 1: c . Acuratetea respectarii proportiilor face – ca si atazi – diferenta intre starea de bine si cea de rau.
  Intuiesc prezenta unor ingineri. Sugerez urmatoare problema : daca un mc de aer cantareste la nivelul marii ,la t~ 20 g, cca 1,225 kg /m , ce grosime ar avea stratul de aer comprimat la starea lichida? Ar avea aplicabilitate formula 1/a x 1/b x …? Planeta si-a creat un echilibru de-a lungul a …. de ani, astfel incat toate elementele componente au ajuns la o stare de armonie relativa.
  Ce au avut sau au de spus acestia? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_affiliated_with_Columbia_University_as_alumni_or_faculty
  Oricum universul cunoasterii se extinde. Am aflat cum NATO a spart conducta Nord stream. Insetatii de adevar asteapta sa afle cum a tropait Nato undeva in Atlantic de a provocat cutremurul din Turkye.

  • Genială povestea făra cap și coadă. Mă duce cu gândul la povestea lui Renard vulpoiul crescut de călugărițe. 😂

   Mai sunt doar două lucruri ce-i lipsesc spre a atinge perfecțiunea:

   1. Descrieți-ne un experiment repetabil care să demonstreze că CO2, un gaz mult mai greu ca aerul, în concentrația atmosferică de 0.0412% are cea mai mică influență asupra efectului de seră.

   2 Ce anume faceți dumneavoastră pă persoană fizică pentru împiedicarea urgiei climatice?

   P.S.: Când vine vorba de Columbia University, singurul lucru la care mă pot gândi e acela că a fost șerpăria din care au ieșit cei mai fanatici și mai fetizi marxiști. ✔️

   • Ce anume faceți dumneavoastră pă persoană fizică pentru împiedicarea urgiei climatice? Educ indivizi ca matale ca nu e ok sa iti bati joc de mediu doar ca sa iti faci tu bani cu orice preț, asta fac eu pă persoana fizica. Ii bat la cap pe cei care aruncă mizerii in aer pă persoana juridică

  • „cum a tropait Nato undeva in Atlantic de a provocat cutremurul din Turkye”

   Cutremurul din Türkiye l-a provocat faza de Luna Plină. Numai americanii au ajuns pe Lună, rușii nu.

   Simplu! 😀

 50. Am o premonitie apropo de Domnul Cranganu. Nu a mai postat nimic de vre-o 3 zile.
  Il vad in Caraibe undeva incercand sa scape de incalzirea globala.
  Se intoare Dumnealui in curand caci te mai si saturi de viata la tara.

  „Mie daţi-mi altceva!
  Daţi-mi, daţi-mi stradă-ngustă
  Unde gustă
  Omul viaţa mai din plin
  Cu trăsuri, femei cochete
  Şi cu fete
  Încălţate cel puţin!”

  • Aș fi vrut să fiu prin Caraibe, dar

   – Mă pregătesc să particip la prima dezbatere publică din România pe tema Încălzirea globală şi schimbările climatice – între mit şi adevăr, organizată de Televiziunea Română, cu participarea a doi specialiști români în domeniu;

   – Organizez participarea profesorului Steven E. Koonin, autorul bestsellerului Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters la unul din cursurile mele de Climate Change – Past and Present. Intenția mea este să transform prelegerea profesorului Koonin (a cărui carte am prezentat-o pe Contributors) într-o dezbatere publică cu o mai mare audiență: studenții și profesorii de la Brooklyn College și cei de la Graduate Center, unde, printre alții, predă profesorul alarmist Paul Krugman, laureat Nobel în economie;

   – Și, ca să nu-mi pierd îndemânarea, deratizez în continuare trolli precum:

   @DanLupu
   @VasileV
   @Stalinskaya
   @Mihai
   @StareNatie

   Știu că e mare grădina Domnului, dar câți mai sar gardul, se sparie gândul!…

 51. Producătorul de turbine eoliene Vestas a anunțat pe 8 februarie a.c. că a descoperit cum să recicleze toate palele turbinelor eoliene, chiar și pe cele care se află deja în depozitele de deșeuri.

  Compania daneză spune că a descoperit o soluție care „face ca paletele de turbină pe bază de epox să fie circulare, fără a fi nevoie să se modifice designul sau compoziția materialului palei”.

  Vestas, Universitatea Aarhus, Institutul Tehnologic Danez și producătorul de materiale pe bază de epox Olin au dezvoltat un proces nou care poate descompune chimic rășina epoxidică în materiale de calitate virgină. Cei patru parteneri industriali și universitari au format o coaliție numită proiectul CETEC – Circular Economy for Thermosets Epoxy Composites – în mai 2021.

  Dacă Vestas tocmai a descoperit cum să recicleze TOATE palele turbinelor eoliene, atunci acest lucru rezolvă una dintre – dacă nu chiar cea mai mare – problemă majoră a industriei eoliene.

  WindEurope se așteaptă ca aproximativ 25.000 de tone de pale să ajungă la sfârșitul duratei lor de viață operaționale anual până în 2025, ajungând la 52.000 de tone până în 2030. Această descoperire interesantă nu ar fi putut veni într-un moment mai bun.

  Detalii,

  https://electrek.co/2023/02/08/wind-turbine-recycle-blades/

 52. Ce mai studiază universitarii americani?

  Schimbarea climei ar putea fi responsabilă pentru boli autoimune și autism

  Universitatea Rutgers – 5 august 2020: Modificările mediului și ale biodiversității provocate de schimbarea climei ar putea fi responsabile de creșterea numărului de alergii, boli autoimune și autism, potrivit unui cercetător de la Rutgers. Schimbarea climei și perturbarea ecosistemului au potențialul de a avea un impact profund asupra organismului uman.

  Xue Ming, profesor de neurologie la Rutgers New Jersey Medical School, care a publicat recent un articol în International Journal of Environmental Research and Public Health despre efectele schimbărilor climatice asupra alergiilor, autoimunității și microbiomului – microorganismele benefice care trăiesc pe și în interiorul corpului uman – discută despre modul în care echilibrul delicat al mediului afectează afecțiuni precum alergiile, autismul și tulburările imunitare.”

  Prof. de neurologie de la Rutgers University, Xue Ming: „Trebuie să punem capăt distrugerii mediului nostru natural, să diminuăm emisiile de gaze cu efect de seră și să adoptăm un comportament mai „verde”. Având în vedere că cercetările demonstrează legături între microbiom și bolile autoimune, inflamatorii și neurologice, este esențial să reducem la minimum expunerea la antimicrobiene.”

  Ar putea perturbațiile bacteriilor intestinale să afecteze rata autismului? Prof. Xue Ming: „Pierderea biodiversității legată de schimbarea climei poate afecta microbiomul, putând duce la boli inflamatorii, autoimune și neurologice. Tulburările imunologice, cum ar fi alergiile alimentare, sunt în creștere. De exemplu, mai multe studii au constatat că creșterile dioxidului de carbon și ale temperaturii sunt corelate cu schimbări în compoziția microbiomului, ceea ce face mai dificilă adaptarea imunității organismului.”

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Cine spunea că autismul ar fi provocat de diverse vaccinuri trebuie să-și schimbe acuzațiile – dacă o credem pe profesoara Xue Ming, știm acum cine este de fapt vinovatul principal.

  Detalii,

  https://www.rutgers.edu/news/how-climate-change-affects-allergies-immune-response-and-autism

  • Xue Ming? ce zboara si nu-i avion, se mananca; ce inoata si nu-i submarin se mananca. Trebuie pastrata biodiversitatea in alimentatie. Ce-i verde e bun de mancat inclusiv semaforul. Doar cand e pe verde.

  • M-am distrat si eu ieri.
   Am cerut ChatGPT sa „isi dea cu parerea”.
   Dupa doar a o rafinare mica am obtinut urmatoarele:
   Yes, it’s important to review the information for loose correlations. While there are indeed links between climate change and human health problems, as discussed in the statement, the relationship between the two is complex and multifaceted. Some studies have shown that there is a clear correlation between the two, while others have found only a weak association.

   For example, the statement mentions that increased concentrations of air pollutants due to climate change may be partially responsible for the increase in allergic respiratory diseases in industrialized countries, but this is not a direct causal relationship. Other factors such as increased levels of exposure to air pollutants and changes in the types of air pollutants may also play a role.

   Similarly, the statement mentions that the loss of biodiversity due to climate change may affect the microbiome and lead to a range of diseases, but this is not a direct causal relationship. Other factors such as changes in the types and amounts of food that people consume, increased levels of exposure to antibiotics, and changes in lifestyle may also impact the microbiome and human health.

   It’s important to keep in mind that correlation does not equal causation and that more research is needed to fully understand the complex relationships between climate change and human health.

   Incercarea urmatoare de a traduce in romaneste a inceput sa adauge lucruri „din burta” :)) … dupa care s-a blocat. De doua ori.

   Presupun ca Bill Gates care a cumparat foarte mult pamant recent (https://nypost.com/2022/06/23/bill-gates-purchase-of-north-dakota-farmland-has-locals-livid-official/) era … pe camp … in loc sa fie alertat de multii programatori vorbitori de limba romana de la Microsoft. :))

 53. Sunt curios cat ajuta statul chinez pe autisti.
  Stim cum acelasi stat chinez promoveaza inmultirea ultrasupravegheata a urislor panda albi si rosii.
  Care sunt de o lenevie suprema inclusiv cu activitatile sexuale si mofturosi la extrem cu mancare numai din bambus. Un fel de snowflakes ne-umani.
  Dar nu stiam ca poate au autism. Sau poate oamenii din habitatele lor au autism. Sau mass-media din China are simptome clare de autism pe care noi astia din tarile imperialiste il numim suprimarea libertatii de expresie.

  • The web of life is the wisdom of unique sensations”
   „Perception unfolds into dimensionless reality”
   „Fundamental reality is entangled in precious brains”

   Te-ai prins ce-i cu panda?

 54. Școli care hrănesc copiii cu insecte.
  ‘Green Diet’ PSYOP In The Netherlands – Elementary school kids encouraged to eat meal worms
  https://youtu.be/EmX2EP9iKwQ

  ***

  Cine o fi in spatele „inteligentului” ChatGPT?
  https://tinyurl.com/4k54f9pb

  ***

  Scandalul Twitter. Tiranii cei drepți, virtuoși și onorabili ai stângii.

  Rep. Nancy Mace
  https://tinyurl.com/m4bs9mnk

  Clay Higgins Roasts Ex-Twitter Execs: “This Is the Investigation Part, Later Comes the Arrest Part!”
  https://youtu.be/tZf6I8ZqrXY

  ***

  Doi cai frumosi. Si inteligenti.
  https://twitter.com/KatrinaPanova/status/1622780125887729664

 55. Vineri a deraiat un tren in East Palestine, Ohio, dar mainstream media tace…

  East Palestine, Ohio is a disaster zone
  https://twitter.com/CitizenFreePres/status/1624848989672857602

  Ohio: Dead fish and cattle being reported as far as 100 miles away from the site.
  Journalists covering the story have been arrested.
  What the HELL is going on?
  https://twitter.com/realstewpeters/status/1624885466469175298

  The massive explosion and poisoning of American citizens should be a much bigger story….why isn’t the media talking about Ohio more?
  https://twitter.com/alexstein99/status/1624888927298486274

 56. @ArthurA. 13/02/2023 At 9:49

  „dar daca UE nu e bun, PSD e mai ok? Ca daca Romania nu era in UE, nu mancam gandaci ci eram noi mancati de coruptie si mafia PSD. Scurtul episod Dragnea ar trebui sa va dea de gandit cum ar fi aratat tara asta pe mana PSD-ului. Cu tot cu gandacii si lacustele lor, dar UE e de 1000 de ori de preferat gruparilor „autentic romanesti” precum PSD sau AUR. ”

  False Dilemma (Logical Fallacy):

  Falsa dilemă este o aberație logică sau o eroare de judecată care vulnerabilizează un argument, în care cineva oferă un număr limitat de opțiuni atunci când există mai multe opțiuni. Este un tip de eroare frecventă în diverse tipuri de dezbateri și discuții – de la politică și mass-media până la conversațiile noastre de zi cu zi.

  O falsă dilemă apare atunci când un număr limitat de alegeri, rezultate sau puncte de vedere sunt prezentate ca fiind singurele posibilități, când, de fapt, există mai multe posibilități. Ca atare, ea pune în mod nejustificat problemele în termeni de alb sau negru.

  Din acest motiv, mai este cunoscută și sub numele de eroare de tip „ori una, ori alta”, eroare de tip „totul sau nimic” sau gândire în alb și negru.

  Un exemplu simplu ar fi: „Ori mă iubești, ori mă urăști”.

  În esență, această eroare poate fi comisă în două moduri: sugerând că există doar două opțiuni posibile, când există mai multe, sau prezentând în mod incorect alegerile ca fiind reciproc exclusive (doar una dintre opțiuni poate fi adevărată). De asemenea, una dintre opțiunile date este adesea în mod clar indezirabilă, în timp ce cealaltă – pe care cel care argumentează ar putea dori să o alegem – pare acceptabilă și rațională.

  În plus, este frecvent caracterizată de un limbaj de tipul „ori asta, ori aia”, care implică faptul că dacă una dintre opțiuni este adevărată, cealaltă trebuie să fie falsă, sau dacă nu accepți una, trebuie să o accepți pe cealaltă.

  De ce se întâmplă?

  Această eroare este comisă de obicei pentru că nu se iau în considerare alte opțiuni posibile care s-ar putea aplica la problema respectivă. Acest lucru se poate datora neglijenței sau, cum este cazul uneori, unei strategii deliberate de convingere din partea celui care argumentează.

  Această eroare logică urmărește să creeze un fals sentiment de urgență în rândul audienței, pentru a o forța să aleagă între alternativele atent selectate de autorul erorii.

  Definiție:
  Eroarea logică a falsei dileme (False Dilemma Logical Fallacy) apare atunci când un număr limitat de alegeri, rezultate sau puncte de vedere sunt prezentate ca fiind singurele opțiuni când, de fapt, există mai multe opțiuni.

  Câteva exemple, aici:
  https://fallacyinlogic.com/false-dilemma/

  P.S. în comentariul propagandistic al lui Arthur A. se mai pot identifica și alte aberații logice, de care nu am timp să mă ocup acum. Menționez, doar, încă una, ușor de zărit printre rânduri: false cause logical fallacy.

  • Ati scris 7 pagini cand puteati posta un singur link. Dincolo de forma asta si trecând la esența, cam care ar fi alternativa dvs la UE? Haideți, veniți cu propuneri concrete. Curaj!

   • Dacă UE se bazează pe faptul că pentru România nu există alternativă, s-ar putea ca pentru Polonia să existe alternativă. Iar pentru Turcia există oricum alternativă. Exact așa s-a destrămat și Uniunea Sovietică, din convingerea neroadă a lui Brejnev (dar și a lui Gorbaciov) că nu exista alternativă.

    Brexit-ul tocmai a demonstrat că nu e neapărată nevoie de o alternativă. Oamenii se satură pur și simplu, iar tu ai să rămâi doar cu Cioloș, să vedem dacă vă plătiți pensiile unul altuia 😀 Chiar și un funcționar plătit din bani publici ar trebui să înțeleagă că mai este nevoie și de activitate economică reală. Nu merge numai cu moriști pe dealuri, că alea consumă bani, nu generează bani.

    Ai văzut natalitatea catastrofală din România? În UK e plin de românce care și-au născut copiii aici. În ciuda viziunii neroade că nu există alternativă la UE, ele au găsit una.

    • O altă lecție desprinsă din soarta URSS ar fi trebuit să fie modul în care se destramă imperiile: ele își abandonează periferia, atunci când nu o mai pot exploata. În 1991, Moscova și-a restrâns activitatea la teritoriul pe care-l putea administra, lăsând restul în plata Domnului, să se descurce cum o ști.

     Macron venise exact cu aceleași idei, Uniunea lui mai mică și mai integrată fiind de fapt un mod de a abandona periferia. Pe mâna lui Putin, pentru cine nu a înțeles acest mic amănunt.

     Iar sectorul energetic românesc exact prin asta a trecut, cu toate că România face parte din UE.

    • Harald, te pricepi si la fotbal? Ca vad ca la politica esti brici! Intreb ca sa stiu pe cine sa consult data viitoare când pun un bilet la pariuri.

     • Deocamdată ai demonstrat cu succes că neomarxismul este o ideologie resentimentară. Asta îi mână în luptă pe neomarxiști, obsesia de a trăi din munca altora, despre care ți se pare ție că ”n-au alternativă”.

      Știi ce-a zis Margaret Thatcher? Că socialismul funcționează pe anii altora, iar bani altora se termină întotdeauna.

      P.S. Când ai să ai un nickname pe care ai să-l păstrezi măcar 10 comentarii, mai discutăm.

   • „alternativa dvs la UE? Haideți, veniți cu propuneri concrete. Curaj!”
    Va dau eu o solutie foarte simpla!
    1. Apartenenta neconditionata la NATO
    2. Apropriere mai mare de anglo-saxoni.
    3. Abandonarea riguroasa a culturilor cu vadita tendinta de anchilozare (franceza, germana, rusa) dar NU si cea italiana.
    4. Departajarea economica graduala de UE cu mentinerea relatiilor comerciale avantajoase pentru Romania.

    Buricuil pamantului NU ESTE in Europa si in nici un caz la Bruxelles sau Strassbourg sau Paris sau Berlin sau Moscova.

    • Dle Durak, sa le luam un pic pe rand.
     1. Apartenenta neconditionata la NATO. Suntem stat membru cu drepturi depline NATO. Vreti mai mult de atat? Ce ar mai trebui sa facem?
     2. Apropriere mai mare de anglo-saxoni. Cum anume? Unde sa-i mai pupacim pe americani? Au mai ramas zone libere? Ambasada Americii in Romania e cea mai importanta si bine pazita institutie, unde se iau deciziile grele. Romania nu ia nicio decizie cu adevarat relevanta fara consultare via Bruxelles si Washington. Ce am putea face mai mult? O ridicare de vize nu meritam si noi?
     3. dar NU si cea italiana. De ce nu si cea italiana? Ca au schimbat premierul cumva?
     4. Departajarea economica graduala de UE cu mentinerea relatiilor comerciale avantajoase pentru Romania. Adica relatii reciproc avantajoase, asta voiti sa spuneti. Exact ceea ce ne cer si rusii de atatia ani si stim cam ce include asta. Dvs insa ne cereti departajarea economica de UE si repartajarea catre US in realitate. Vorba lui Iohannis, e mai bine sluga la americani decat la rusi :))

     Buricuil pamantului NU ESTE in Europa si in nici un caz la Bruxelles sau Strassbourg sau Paris sau Berlin sau Moscova. Sa stiti ca nici la Washington nu este, lumea e mult mai complexa de atat iar in ultimele luni se vede asta mai bine. A gandi in termeni de buricul lumii denota geocentrism politic, ca lumea se invarte in jurul unui mare imperiu pe cand nu este deloc asa. Cum geocentrismul a fost o teorie falsa asa este si varianta sa politica.
     Ceea ce ne cereti dvs, indirect sau nu, e sa imitam exemplul Poloniei. Doar ca polonezii sunt curajosi insa nu prea inteligenti, asta fiind si motivul pt care au picat de prosti mai mereu. Si pt. care vor mai pica.

   • ArthurA. – „Buricuil pamantului (…) Sa stiti ca nici la Washington nu este”

    Asta e scuza taberei pro-ruse din serviciile secrete românești, care ar trebui să fie cu toții în închisoare, într-o țară NATO autentică. Tabăra asta a pus la cale toate mizeriile pe care le-a avut de suportat Traian Băsescu pentru atitudinea lui clară pro-americană.

    Toate privatizările cu ”investitori” ruși, opera de căpătâi a lui Adrian Năstase, au aceeași explicație: tabăra pro-rusă din serviciile secrete românești, care ar trebui să fie cu toții în închisoare, într-o țară NATO autentică. Tabără care e gata oricând să se vândă și Chinei, nu numai Rusiei.

    Până la Washington, baza Flotei a 6-a din Mediterana e la Napoli, asta fiind muuult mai aproape. Când o să aibă și China o flotă în Mediterana, atunci o să aibă și România nevoie de o tabără pro-chineză. Deocamdată nu e cazul. Și exact asta e curățenia care trebuie făcută în politica românească și în serviciile secrete românești: eliminarea taberei pro-ruse și pro-chineze.

    Din 2000 încoace, de când a ajuns Putin la putere, țările neomarxiste vest-europene au aceeași atitudine pro-Rusia și pro-China. Aceeași curățenie trebuie făcută și acolo.

    Cât despre ridicarea vizelor americane: nu, nu o meritați, atât timp cât sunteți vânduți Rusiei și Chinei. Mergeți la Berlin, la Viena și la Bruxelles fără viză, acolo e locul celor care se fac preș în fața Rusiei și a Chinei.

    • Harald, ceea ce se sugereaza e ca a fi presul americanilor sau al englezilor e un lucru mai de dorit decât al rușilor. Sa nu uitam ca tot pres e. Asta e gândirea slugarnica de care trebuie să scăpăm. A înlocui un stăpân cu altul nu te face un om liber. Asta e consecința gândirii de tip geocentric aplicată în politica, unde trebuie să fie musai un buric si noi sa gravitam precum electronii in jurul lui. E o gândire bună pt o putere, pt restul inseamna slugarnicie. La inchisoare ar trebui sa se afle si toti cei care promoveaza slugarnicia si interesele unor puteri straine in vreun fel, indiferent ca sunt platiti in ruble, euro, lire sau dolari.

     Dle Durak, daca aveti ceva de spus spuneti la subiect nu ma tot trimiteti nu stiu unde.

     • @ArthurA
      Ceea ce sustineti se numeste „poor judgement”.
      Sa puneti democratii pe acelasi palier moral si interes national al Romaniei cu regimuri dictatoriale/autoritare arata nu a greseala fundamentala ci a prostie crasa.
      Daca sunteti reprezentativ pentru mai multi, este tragic pentru Romania.
      Cred ca nu ati iesit inca de sub vraja A3 cu „marele licurici”.

      • @Durak – nu e reprezentativ pentru România, e reprezentativ pentru cei crescuți în familii în care oamenii rușilor erau o prezență permanentă. Numai cineva care a mers de zeci de ori în URSS / Rusia și a întânit zeci de ruși cu funcții de conducere, numai asemenea persoane se exprimă astfel.

       De exemplu, Ion Iliescu era omul rușilor, dar nu avea astfel de atitudini sfidătoare, chiar dacă promova interesele Rusiei. Atitudinile astea sfidătoare provin din conștiința impunității, omul trebuie să fie deasupra autorităților și a legii, ca să ajungă să se exprime astfel.

      • @Harald
       Nu exclud posibilitatea ca sa fie ceea ce spuneti.
       Dar mai probabil este ca ArthurA este doar un membru de rand, nu cavaler (adica cu rang inalt) la masa rotunda a celor care nu se cred a avea capete patrate! :))

     • „unde trebuie să fie musai un buric si noi sa gravitam precum electronii in jurul lui”
      Deci electronii graviteaza in jurul unui … buric!
      Premiul Emil Bobu cu coronita! :))

   • @ArthurA – România e o țară prea mică, în contextul geopolitic actual. Are neapărată nevoie de ”un frate mai mare”, iar opțiunile sunt foarte limitate: Rusia, Germania sau Statele Unite. Uniunea Europeană e practic controlată de Germania, e un vehicul politico-economic destinat promovării intereselor germane în Europa. La fel cum NATO e un vehicul politico-militar, destinat promovării intereselor americane în Europa.

    Problema e că interesele americane dăunează cel mai puțin României, de asta reprezintă soluția preferabilă. Germania și Rusia și-au împărțit în repetate rânduri Europa, urmările pactului Ribbentrop – Molotov dăinuie și azi, atât timp cât România încă nu a reintegrat Basarabia. Iar Merkel a promovat din răsputeri interesele rusești, în chestiunea transnistreană.

    Polonia a dispărut pentru mai mult de 140 de ani de pe hartă (1772 – 1918) ca urmare a împărțirii ei între Austria, Rusia și Prusia (precursoarea Germaniei de azi). Iar al doilea război mondial a început cu o nouă împărțire a Poloniei între Germania și URSS, Austria fiind deja în componența Germaniei, la acel moment.

    A vorbi despre faptul că polonezii ”au picat de proști mai mereu” denotă promovarea intereselor Rusiei și ale Germaniei, exact ce se observă și din restul comentariilor. Până în ziua de astăzi, ”Polonia” înseamnă diaspora poloneză, pentru polonezi, asta datând tocmai din perioada când polonezii nu mai aveau țară. Numele țării e Polska, în limba polonă.

    Iar a pretinde că ”meritați” ridicarea vizelor americane, chiar în timp ce promovați direct interesele Rusiei, denotă sfidare și mentalitate rusească, gen Kuzmin sau Rogozin. Sfidarea totală a realităților istorice și insolență moscovită de doi bani, asta denotă comportamentul tipic pentru Kuzmin sau Rogozin. Iar atitudinea asta nu se întâlnește la oameni obișnuiți, se întâlnește numai la cei educați în spiritul ”elitelor” rusești.

    • @Harald
     „Dle Durak, daca aveti ceva de spus spuneti la subiect nu ma tot trimiteti nu stiu unde.” Aceste cuvinte trădează ca omul e obișnuit sau era obișnuit să dea ordine sau sa primească rapoarte. Dv poate va pricepeti mai bine ca aveti o varsta, dar acest Arthur nu pare a fi un comentator obișnuit deși cauta sa inducă impresia asta.

     • Nu e propriu-zis vorba de vârstă, nu prea am avut interacțiuni directe cu oamenii rușilor, nici măcar pe vremea URSS.

      Dar există, în sens negativ, o atitudine ”imperială”, dacă pot să mă exprim așa. Unui om obișnuit i se pare normal să aibă o țară și i se pare normal ca și alte națiuni să aibă țările lor. La ”elitele” rusești se manifestă o atitudine de genul: ”o să aveți o țară doar dacă vrem noi și aveți grijă cum vă comportați, că ne putem răzgândi oricând”. În esență, mentalitatea asta a dus la actuala invazie din Ucraina, iar polonezii sunt prea ”căpoși”, de asta în decursul istoriei lor au tot rămas fără țară, prin decizia rușilor.

      Iar revendicarea eliminării vizelor americane e genul tipic de bluff care poate fi văzut mereu la Rogozin. În esență, ”elitele” astea se consideră deasupra oamenilor normali, de asta li se pare normal să-i desconsidere.

      Numai că Rusia e astăzi un tigru de hârtie. În 1955 a făcut o mare concesie prin a-și retrage tancurile din Viena, păstrând doar influența politică până în ziua de azi. În 1958 a făcut o altă mare concesie, prin a-și retrage trupele de ocupație din România, păstrând doar influența politică până în ziua de azi. În prezent nu a mai fost capabilă să ocupe nici măcar Kiev-ul, așa că rușii mai au influență politică la Berlin, la București și la Viena doar în virtutea inerției. Însă e din ce în ce mai evident că oamenilor rușilor trebuie eliminați din peisaj și vor fi eliminați destul de curând.

     • @Mike
      Are o logica ceea ce spuneti,
      Si avand in vedere ca articolele d-lui Profesor Cranganu au devenit un spatiu de discutie libera si necenzurata, este cred ca firesc ca sa fie un grup/echpa de dezinfomatori care incearca sa arunce tot felul de fumigene sa deruteze oamenii onesti care vor sa discute chiar si in contradictoriu,
      Probabil grupul asta simte ca este in permanenta in ofsaid pentru ca fumigenele lor … se fasaie rapid,
      Link-ul care l-am dat este din ziarul Telegraph.
      Probabil ca ArthurA nu are nici competente digitale minime ca sa stie sa traduca din engleza in romana.
      Asta este un alt posibil motiv al reactiei pe care a avut-o.

 57. Deraierea trenului din East Palestine, Ohio, de la granița cu statul Pennsylvania

  Un paradox al unei guvernări proaste:

  – Agenția pentru Protecția Mediului (EPA), alimentată de o știință penetrată de politic, a petrecut ultimii 50 de ani speriind oamenii în legătură cu cea mai mică expunere la substanțe chimice precum clorura de vinil.

  – Guvernanța feroviară se află în subordinea guvernului federal. Răspunsul federal a fost atroce, în special al Secretarului Departamentului de Trasnporturi, al Administrației Federale de Transporturi și al EPA – toți trebuie trași la răspundere pentru un dezastru ecologic și cu posibile consecințe umane grave…

  – …dar acum administrația Biden susține că expunerile reziduale de după accidentul feroviar nu sunt dăunătoare:

  După deraiere, oficialii federali și locali au declarat în repetate rânduri locuitorilor că calitatea aerului este sigură și că rezervele de apă sunt neatinse.

  Dar, la mai bine de o săptămână după ce trenul Norfolk Southern a deraiat – provocând o explozie care a trimis flăcări în aer și un nor de fum în unele părți ale satului și determinând autoritățile să elibereze o coloană toxică pentru a preveni o explozie – locuitorii au declarat pentru The Post că nu au văzut încă o listă completă a substanțelor chimice care se aflau la bordul trenului atunci când acesta a pierdut cursul.

  Fără prea multe informații, rezidenții și experții au declarat pentru The Post că se întreabă dacă este sigur să se întoarcă în casele lor la o săptămână după ce contaminanții s-au scurs în cursurile de apă locale și au fost aruncați în aer. În unele cursuri de apă au fost observați pești morți, a confirmat un oficial de stat în cadrul unei conferințe de presă, iar locuitorii care se întorc în casele dintr-un oraș vecin din Pennsylvania au fost sfătuiți de oficialii de stat să deschidă ferestrele, să pornească ventilatoarele și să curețe toate suprafețele cu înălbitor diluat.

  Era ora 21.00 pe 3 februarie când 50 de vagoane dintr-un tren Norfolk Southern de 141 de vagoane au deraiat, declanșând un incendiu de proporții în apropierea substanțelor chimice periculoase care a ținut pompierii departe de locul unde se aflau timp de câteva zile. Deraierea, care nu a provocat răniți, a fost cauzată probabil de probleme mecanice la una dintre osiile vagonului, a declarat Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor.

  Agenția pentru Protecția Mediului a declarat că principalele substanțe chimice implicate au fost clorura de vinil, fosgenul și clorura de hidrogen, acrilatul de butil și altele. Însă nici EPA, nici National Transportation Safety Board (NTSB) nu au publicat o listă completă a substanțelor pe care le transporta trenul.

  Deși clorura de vinil este cancerigenă, cele mai grave efecte ale sale au fost în general documentate după o expunere pe termen lung sau la volume mari, conform rapoartelor federale.

  „Expunerea pe termen scurt la niveluri scăzute de substanțe asociate cu deraierea nu prezintă un risc de sănătate pe termen lung pentru rezidenți”, a declarat Norfolk Southern într-o listă de întrebări frecvente pentru rezidenți.

  Detalii,
  Residents wonder whether it’s safe to return after toxic train derailment

 58. Tucker Carlson: Apocalipsa climatică este religia ateilor urbani și acum a devenit religia oficială a statului american

  Monologul de deschidere de vineri seară de la emisiunea Tucker Carlson Tonight a fost o nouă demonstrație a motivului pentru care domnul Carlson este cel mai important comentator politic din Statele Unite. El abordează și explică problemele politice în moduri care clarifică ceea ce se întâmplă cu adevărat și își folosește abilitățile sale dramatice considerabile pentru a atrage și a menține o audiență de masă concentrată asupra unor probleme care pot fi mai degrabă abstracte.

  Tucker și-a început monologul bazându-se pe o observație făcută cu câteva decenii în urmă de regretatul Michael Crichton, un gânditor original absolut genial care a devenit un autor de bestselleruri, producător de filme și regizor: că apocalipsa climatică apocaliptică a devenit religia clasei atee urbane, care acum conduce politica și care a devenit religia noastră de stat.

  Detalii,

  https://www.americanthinker.com/blog/2023/02/tucker_nails_it_apocalyptic_climate_doom_is_the_religion_of_urban_atheists_and_now_has_become_the_official_state_religion.html

  [Emisiunea discutată în articol poate fi urmărită aici]

 59. Euronews: Schimbările climatice declanșează mai multe cutremure. Interesele marilor companii petroliere sunt un factor

  Nu știm cu siguranță ce a declanșat acest dezastru natural îngrozitor, dar știm că există tot mai multe dovezi științifice că schimbările climatice cresc riscul unor astfel de cutremure, alături de tsunami și erupții vulcanice.[s.m.]
  –––––––––––––––––––-
  După multe decenii de carieră academică și de cercetare în geofizică, n-am crezut vreodată că va trebui să mai învăț noi cauze de declanșare a cutremurelor dezastruoase. Dar, „universitatea” Euronews are niște „experți” care au ajuns să dărâme tot ce se știe deja în numele schimbării climei.

  Încă un exemplu recent de știință penetrată (foarte adânc) de (membrul) politic.

  Autorul gogomăniei publicate de Euronews este un ecologist care predă la Universitatea din Üsküdar (?!). A ocupat funcția de director general al Departamentului pentru afaceri externe al Ministerului turc al Educației și a fost unul dintre membrii de frunte în redactarea Declarației islamice privind schimbările climatice globale, aprobată de Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, UNFCCC.

  Pe scurt, „geofizică” scrisă de activiști ecologiști… Cumplite zile am mai ajuns să trăim…

  Detalii,

  https://www.euronews.com/2023/02/09/climate-change-is-triggering-more-earthquakes-big-oils-interests-are-a-factor

  • Ma uit la Euronews rar. Si asta de cand am vazut clara ca-s de stanga la modul „obvious”
   Ce spuneti Dvs completeaza cacafonia verde din Europa

  • „Pasalac’ta pek bir şey yok – dedi Şeytan” :))

   Adica „In pasalac mult nimic – a spus Satan”.

   „ioc” stim cu totii ce inseamna. Aveam si un bun coleg pe care il chema Seitan.
   Restul a fost doar o joaca cu google translate ca sa iasa ceva distractiv.

   • Ma faceti sa-mi aduc aminte de Ada Kaleh. Am fost in Turcia de doua ori. Ultima data am instalat o masina unealta. Am facut personalul de acolo sa rada dupa ce treaba era terminata. I-am intrebat MARAFET AZAR? HAI SICTIR.
    Asta cum erau caicele pe Dunare, de la Ada Kaleh in jos.

 60. „Imaginați-vă o lume în care încălzirea globală a Pământului s-a diminuat semnificativ. Combustibilii fosili sunt pe plan secundar. Surse de energie regenerabilă la prețuri accesibile ne alimentează majoritatea activităților. Oh, și există un tun pe Lună care aruncă praf lunar în spațiu pentru a ajuta la obturarea parțială a luminii solare care ajunge pe Pământ.”

  Researchers want to create a dust shield in space to fight climate change
  By Kasha Patel
  February 8, 2023 at 4:34 p.m. EST

  https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2023/02/08/space-dust-moon-climate-change/

  P.S.
  Vazuta pe un blog conspirationist:
  „Your future doctor is cheating in their online classes right now so you better start eating healthy.”

  • Asta este deja in curs de desfasurare si inainte de Covid cu:
   a) emisiunile Ce se intampla doctore
   b) access facil online la baze de date de boli si medicamente
   c) Autoadministrarea de medicamente de la multele retele de farmacii
   d) influenceri-nutritionisti fara vreo pregatire in domeniul medical

 61. astia uita ca ne aflăm pe o planetă care se invarte in jurul axei propri, deci e VIE, apoi se învârte in jurul soarelui cu 30000 km per oră iar soarele cu TOT sistemul SOLAR se invarte in galaxie,care la randul ei este VIE….așa zisele studii pe care le au sunt PROBABIL pe cca 100 ani si alea empirice in timp ce planeta are multe ,multe miliarde de ani ,sunt plecați cu sorcova…..este un nou mod de a speria lumea si de a implementa industrii si taxe suplimentare ….un imperialism soft,deocamdată…..NU L vor inlocui niciodată pe DUMNEZEU orice manevre ar face…..

 62. Ce mai scrie presa progresistă?

  For some electric vehicle owners, recharging now more costly than filling up

  Pentru unii șoferi de vehicule electrice și hibride, acum este mai scump să încarce decât să alimenteze.

  Tarifele de energie electrică din întreaga regiune [New England] au crescut în medie cu 30% din vara anului trecut, în timp ce prețul benzinei a scăzut mult sub nivelul maxim atins în iunie 2022.

  Inginerul web Matt Cain, care locuiește în Amherst, Massachusetts, a declarat că a efectuat o comparație de prețuri atunci când factura sa de electricitate a crescut vertiginos în ianuarie și a constatat că costurile sale globale pentru utilități au urcat cu un procent uriaș de 50%.

  „Avem un Prius Prime cu care ne plimbăm în mod normal prin oraș și pe care îl conducem în cea mai mare parte cu energie electrică. Acum este cu 50% mai scump decât dacă îl alimentăm cu benzină”, a declarat el pentru CBS MoneyWatch.

  Cain a spus că majorarea prețului nu i-a schimbat obiceiurile de condus. Dar a determinat-o pe soția sa, care lucrează la un colegiu comunitar local, să își încarce mașina la serviciu, unde este mai ieftin. „Nu este un punct de durere pentru mine, dar este ceva ce am observat”, a spus el.

  Pe Reddit, alți proprietari de vehicule electrice au remarcat creșterea costurilor de reîncărcare. Un locuitor din Massachusetts a declarat că firma lor de electricitate, National Grid, a majorat prețurile locale la 44 de cenți pe kilowatt-oră – de trei ori mai mult decât media națională.

  „Ne aflăm cam în aceeași situație în [New Hampshire] și este nasol”, a spus un alt utilizator. „Am trecut de la o factură de electricitate medie de 220 de dolari pe lună… la aproape 400 de dolari pe lună și asta cu încărcare în afara vârfurilor de consum, iar în februarie ar trebui să crească din nou semnificativ”.

  • Eu zic ca astea sunt stiri bune. Cu criza de personal de la colegii, sa le dea profesorilor energie gratis sau redusa la pret.
   Macar sa nu se duca de tot pe apa sambetei investitiile facute.
   Sau am inteles ceva gresit?

 63. @ Cranganu
  – Mă pregătesc să particip la prima dezbatere publică din România pe tema Încălzirea globală şi schimbările climatice – între mit şi adevăr, organizată de Televiziunea Română, cu participarea a doi specialiști români în domeniu;
  – Organizez participarea profesorului Steven E. Koonin, autorul bestsellerului Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters la unul din cursurile mele de Climate Change – Past and Present. Intenția mea este să transform prelegerea profesorului Koonin (a cărui carte am prezentat-o pe Contributors) într-o dezbatere publică cu o mai mare audiență: studenții și profesorii de la Brooklyn College și cei de la Graduate Center, unde, printre alții, predă profesorul alarmist Paul Krugman, laureat Nobel în economie;

  Cam pe cand sa ne uitam la supernova? No pressure what so ever.
  Respectele mele si cred ca ale mutora dintre cititori!

  • Prima dezbaterea publică din România pe tema schimbării climei încă nu a fost programată din cauze logistice.

   Dezbaterea pe care o va susține profesorul Steven Koonin am programat-o pe 1 martie 2023. Pentru că va fi o activitate internă (studenți, profesori, cercetători) a Universității mele, nu pot deschide ZOOM-ul pentru cei fără un email emis de CUNY (City University of New York). Măsura este impusă ca parte a protocolului de securitate anti ZOOM Bombing. Profesorul Koonin a avut probleme în trecut cu cei care nu-i acceptă ideile și, precum trolii de aici, au perturbat buna desfășurare a dezbaterii. Intenționez să postez pentru cei interesați un link către înregistrarea ZOOM. Până atunci, puteți citi mai jos rezumatul pe care mi l-a trimis profesorul Koonin:

   Unsettling Climate and Energy

   Abstract

   Popular and political discussions of the changing climate invariably invoke “The Science” as settled. But a careful reading of the research literature and government assessment reports shows a very different picture. I will describe aspects of climate science, global development, and energy technologies that belie the notion that we’ve already broken the climate and face certain doom unless we take prompt and drastic action. These lead to pragmatic conclusions about climate policy at national and international levels.

  • Rolul făinei de greieri e în primul rând psihologic, la fel cum a fost și obligativitatea de a purta mască medicală în aer liber. Știu câțiva șoferi care se gândeau la o mască pentru Arafat, inspirată după coroana purtată de Gheorghe Doja, dacă mascarada (pun intended 😀 ) de la București ar mai fi continuat mult.

   Exact în același mod, când cineva o să fie găsit cu o mulțime de greieri în jurul lui, mesajul o să fie clar. Ursul din Harghita care a omorât ciobanul din Suceava a fost găsit în pădure, cu o șapcă și o pălărie aruncate lângă el, ca să fie clar mesajul.

    • Povestea cu masca obligatorie în aer liber era strict psihologică. Omul trebuie să se simtă murdar, vinovat și cu gura închisă, de asta trebuie obligat să poarte mască pe stradă, în văzul tuturor. Oamenii își pierd stima de sine când sunt forțați să se supună la cerințe incorecte, ăsta e mecanismul psihologic. Și tot de asta Lewis Hamilton îi punea pe toți să îngenuncheze, tot pentru a le diminua stima de sine. În UK nu a fost niciodată obligatorie masca pe stradă, numai în România a fost.

     Portul măștii crește încărcătura virală, de asta e un non-sens dpdv medical portul ei în aer liber. Pe lângă asta, la universitatea de aici, unele chinezoaice începuseră să poarte mască pe stradă încă din vara lui 2017 sau 2018, iar în vara următoare erau de vreo 5 ori mai multe, deși încă nu fusese vorba de nicio ”plandemie”.

     Deci veniseră din China cu obiceiuri din astea, probabil acolo se practica deja. Și acum încă se mai pot vedea pe-aici chinezoaice cu mască pe față.

     • Confirm ca foarte multi turisti chinezi purtau masti pe linia de metro Picadilly care vine la Heathrow cu multi ani de zile inainte de Covid,
      Dar pe vremea aia nivelul de poluare in marile metropele din China era la nivele foarte mari.
      Nu este de mirare. A fost o lunga perioada in care in China se dadea in functiune o statie de putere pe carbune PE SAPTAMANAI

      • China continua sa inaugureze mai mult de o centrala pe carbune saptaminal si in 2023 si in 2024. 178 de bucati incepind cu Sept. 2021. Astea sint datele publicate de ei. Si sa nu-si inchipuie cineva ca ei au scrupulele noastre in privinta calitatii aerului si a mediului in general.

       Insa sa va povestesc ceva: acum vreo 14 ani ajung in China continentala, la vreo 3 ore de zbor de Hong Kong intr-un oras de 3 milioane de locuitori, oras strabatut de un fluviu ceva mai mic decit Dunarea la Severin. Aer cald si umed, era in aprilie, destul de neplacut. Nu stiam de ce la ora 5 dupa masa aerul incepea sa puta a latrina. Fara gluma. Pina cind am iesit intr-o dimineata la plimbare pe linga hotel (vreo 250 de camere, 5 stele chinezesti, vreo 4 la noi) si am coborit digul pina linga apa. Digul avea in el doua tunele de diametre mai mari de 2 metri prin care se deversau apele uzate ale hotelului. Ca mai apoi sa aflu ca mai bine de jumatete din oras nu are statie de epurare si ca toate apele, cele meteorice dar si cele menajere, de canalizare, scl se scurg direct in fluviu. Asta explica mirosul acela. Ei, cum va suna asta? Sa adaug ca in aceeasi dimineata am vazut in aval de hotelul meu tarani care spalau legume in apa fluviului, legume pe care urmau sa le vinda peste citeva ore la piata?
       Sa va mai spun ca am vazut cu ochii mei copii ai caror pantaloni sint gauriti in fund si carora daca le vine sa faca fac pur si simplu fac pe trotuar?

       Si din cite vad s-a apucat si India foarte serios de investitii similare, licente miniere pentru exploatari de carbuni si planuri mari de constructie de centrale pe carbuni plus importuri pe care le face oricum din Indonezia, Rusia, Australia.
       Iar la capitolul mirosuri se potriveste foarte bine vorba unui amic, Inginer Sef Mecanic pe un mineralier de 165 000 tdw: „Stii ca te apropii de India pentru incepe sa puta aerul chiar daca ea inca nu e la orizont”.

      • @ :)
       Si la Londra unii spun ca pute si ca mirosul se simte pana la aeroportul Stansted!
       https://www.mylondon.news/news/local-news/londoners-complain-odd-smell-causing-25977775

       Confirm ca vulpile sunt foarte active dpdv sexual spre seara si noaptea.

       Deh, „duhoarea vietii” s-ar putea spune! :))

       Duhorile ca rezultat al:
       – mictiunii
       – defecarii
       – transpiratiei
       – rapanului
       – serviciilor publice de curatenie (nu numai din sectorul 1 al Bucurestiului)
       – lipsei de vidanjori calificati :))
       Viitorul metropolitan … cam pute!

     • In unele țări asiatice se poartă si acum masca pe strada. Nu toată lumea, ca inainte, dar se poartă destul de mult. De exemplu in Indonezia, Vietnam sau Singapore. Motivul o fi acela că cetățenii asiatici sunt mai disciplinați și ascultă de autorități chiar si cand nu e necesar.
      In China portul mastii e dinainte de pandemie si e cauzat de poluarea mare, în special din marile orașe. In multe orașe chinezesti aerul e pur si simplu irespirabil. Acei turiști au venit in Europa cu ideea că așa e si aici, e o obișnuință.

      • „cetățenii asiatici sunt mai disciplinați și ascultă de autorități chiar si cand nu e necesar.”

       Stimate domn, disciplina e pentru armată, nu pentru viața civilă. Încearcă să impui din nou masca obligatorie pe stradă în România, să vezi ce reacții obții de data asta. Oamenii au mai învățat una-alta, ulciorul nu merge de multe ori la apă.

      • Aiurea! Obiceiul purtarii mastii in public vine din Japonia, este mult mai vechi si are cu totul alte resorturi. Face parte din cultura si din mentalitatea japoneza. Faptul ca a fost scos iarasi la inaintare in media occidentala denota doar ignoranta drapata si dirijata spre egalitarism stingist.
       Ce are asta cu aerul irespirabil din orasele chinezesti? Iar despre cum puneti problema la Vietnam si Indonezia sinteti complet pe dinafara.

      • Domnule :), ma acuzati de niste lucruri pe care nici nu le-am gândit doar in virtutea faptului că am expus niste observații făcute.
       Sfatul meu pt dumneavoastra este sa mai călătoriți. Iar dacă nu aveți bani pt asta, macar sa mai cititi sau sa mai aruncati o privire pe Youtube cand se transmite de la fața locului.

      • M-am incontrat un pic cu ChatGPT pe tema mastilor traditionale romanesti. Si mai jos este ceea ce a generat ChatGPT.

       Măștile tradiționale joacă un rol important în folclorul românesc și sunt adesea folosite în diferite practici culturale, cum ar fi dansuri, ritualuri și festivaluri. Acestea sunt de obicei realizate folosind materiale naturale precum lemn, blănuri de animale și fibre vegetale și sunt adesea pictate în culori luminoase și vii.

       Una dintre cele mai recunoscute și celebrate măști din România este masca de „urs” sau „ursul”. Această mască este frecvent utilizată în timpul festivalului de iarnă „Capra” și reprezintă animalul simbolic puternic care este integral culturii românești. Masca de „urs” este împodobită cu blană, coarne și alte detalii care o fac să pară mai vie.

       O altă mască tradițională cunoscută în România este masca de „călușarii”, care este folosită în dansul „călușarii”. Dansul „călușarii” este realizat de tineri care poartă centuri ornate și haine albe. Măștile folosite în dans sunt realizate din materiale precum piele de oaie și sunt proiectate să semene cu capetele de cai. Dansul are menirea de a simboliza regenerarea naturii și renașterea vieții.

       Alte măști tradiționale din România includ masca de „dumbac”, care este folosită în dansul „dumbac” și arată ca un pasăre, și masca de „babă”, care este folosită în dansul „babă” și reprezintă o bătrână.

       Deși măștile tradiționale sunt adesea folosite în diferite practici culturale și spectacole, ele sunt de asemenea expuse în muzee și alte instituții culturale, unde servesc drept un important reamintire a bogatei moșteniri culturale a României.

      • Cred ca izolationismul japonez are inca influente negative asupra cunoasterii istoriei si antropologiei..
       Nu sunt familirizati cu originea umanitatii asa cum apare clar in versurile: „tza tza tza capritza tza. Te-am adus din Africa!.”
       :))

    • @Dax – „ma acuzati de niste lucruri pe care nici nu le-am gândit”

     Se poate, dar totuși le-ați scris, chiar dacă nu le-ați gândit:

     Dax 17/02/2023 At 23:13
     In unele țări asiatice se poartă si acum masca pe strada. (…) Motivul o fi acela că cetățenii asiatici sunt mai disciplinați și ascultă de autorități chiar si cand nu e necesar.

     ”Cetățean” și ”disciplinat” n-au ce căuta în aceeași frază. Mai mult decât atât, dacă o țară ca UK nu impune masca obligatorie pe stradă, dar o țară ca România o impune, asta o fi explicația, că autoritățile din România își doresc ”cetățeni mai disciplinați” ?

     Cei doi inși care le-au reproșat polițistilor bucureșteni că nu poartă și ei mască, de asta au murit amândoi în vreo 3 săptămâni? Fiindcă au fost ”disciplinați” cum trebuie de către polițiști?

     Internările forțate ale asimptomaticilor tot la nevoia de ”cetățeni mai disciplinați” se încadrează? Atunci n-aveau dreptate șoferii despre care scriam mai sus?

     • @Harald
      Initial am crezur ca Dax nu este un cunoscator atat de fin al termenilor si semnificatiilor.
      Nu a folosit termenul obedienti ci disciplinati.
      Am fost tentat sa cred ca este doar o scapare, dar vad ca acelasi Dax incearca sa il convinga pe Robert cat de daunatoare si problematice sunt articolele d-lui Profesor Cranganu, cu atat mai mult o discutie publica.

      • @Dax
       Sper ca se poate determina usor daca postarile d-voastra vin de la aceeasi adresa IP sau de la o adresa de IP apropriata folosita de Darius.

     • Ma scuzati, mesajul ii era adresat acelui emoticon, persoana fără nickname, :).
      Ceea ce nu s-a inteles e ca nu am susținut purtarea mastii afara, ci doar am venit cu o explicație pt care cetățenii asiatici o poartă în propriile țări și când călătoresc. Disciplina asiatică e cunoscuta in general, de asta cred ca poate fi o cauza pt care ei inca mai poartă măști in aer liber.

      • „Sper ca se poate determina usor daca postarile d-voastra vin de la aceeasi adresa IP sau de la o adresa de IP apropriata folosita de Darius.” Va rog, domnule, determinati usor. Altfel nu faceti altceva decât să lansați calomnii pe internet, pt ca puteti scăpa nepedepsit si fara a fi tras la raspundere.

      • Nu am rolul de moderator ca sa imi permita sa vad detaliile de accesare ale comentatorilor.
       Ati trecut la amenintari cu calomnie/nepedepsit/tras la raspundere?
       Sper ca logurile sunt mentinute cu o perioada de retentie suficienta si proportionala cu utilitatea sociala a platformei atat pe platforma Contributors cat si la providerii de Internet din Romania ca sa se poata face o analiza de forensics si o coroborare de date cu cine a fost in spatele anumitor grupuri de troli sau securisti platit sau voluntari..

      • Domnule Durak, veniți cu acuzații pe care nu le puteti proba si doriti de fapt ca altii sa se ocupe cu demonstrarea unor pareri de ale Dvs. Nu va amenința nimeni, dar în viața reală cand faci anumite acuzații nefondate se numeste calomnie iar aceasta practica poate fi pedepsită conform legii. Pe internet, în virtutea anonimatului nu se poate, de aceea si existenta atâtor indivizi ca dvs.

      • @Dax
       Puteti va rog sa confirmati ca nu sunteti aceeasi persoana cu Darius si nici ca nu lucrati impreuna sau sunteti prieteni si ca nu aveti o actiune concertata de troli impotriva d-lui Profesor Cranganu?

       Puteti va rog sa clarificati:
       a) in ce consta calomnia la care faceti referinta? Cu subiect si predicat daca se poate.
       b) Sunteti la curent cu:
       Legea nr. 286/2009 privind noul Cod Penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009 și intrată în vigoare de la 1 februarie 2014, nu mai incriminează calomnia ca infracțiune.
       Astept cu mare interes raspunsul d-voastra.

      • Vad ca dupa ce faceti o gafă nu va limitați la atât, ba mai mult, perseverati pana la capat in a va susține enormitățile comise. Și nu doar atat, dar eu sau altii trebuie să demonstrăm că dvs aveti dreptate/sau nu. Exact ca in vremurile, probabil bune pt dvs, în care se acționa pe principiul: noi te-am acuzat tu demonstrează că ești nevinovat. Nu va este un pic rusine? N-ar fi mai corect sa va asumati si susțineti acuzațiile si propriile aberatii in loc sa așteptați ca altii sa vina cu probe?

       Cu subiect și predicat nici nu am nevoie sa parcurg comentariile anterioare ca e vizibilă și aici: ” nici ca nu lucrati impreuna sau sunteti prieteni si ca nu aveti o actiune concertata de troli impotriva d-lui Profesor Cranganu?” Dacă ați fi atât îngrijorat de dl. Crânganu (despre care nici nu cred ca v-a numit si nici ca ar avea nevoie de dvs sa-l apărați/reprezentați) ati fi văzut diferențele dintre comentariile mele si cel pe care căutați sa mi-l adăugați. Dar neexistând niciuna decât ca ambele nicknam-euri încep cu litera D, dvs vreti sa o faceti putin pe interesantul si sa va aflati in treaba.

       M-am uitat și eu si eu si am văzut că nu mai este considerată infracțiune. Pesemne că de aici si zelul dvs in a lansa acuzatii si calomnii scapand , asa cum am mai spus, nepedepsit. Dar daca lege nu va face nimic, în lumea reală mai exista si opinia publica ce cântărește chiar mai greu.

      • @Dax
       Ma bucur ca v-ati pus la punct un pic cu aspectele legislatiei din Romania.
       Tot pentru educatia d-voastra, aceeasi abordare legala este implementata in toate tarile UE si alte tari cu adevarat democratice.
       Inca jinduiti dupa regimul comunist sau FSNist/Iliescian?

       „Dar daca lege nu va face nimic, în lumea reală mai exista si opinia publica ce cântărește chiar mai greu.”
       Inteleg ca promovati NU un sistem legal democratic ci judecati populare si executii publice pentru DISCIPLINAREA populatiei. Exact cum a remarcat Harald.

      • După dvs democratia autentică Inseamna ca fiecare sa faca ce vrea fără a fi tras la raspundere cand calcă aiurea pe bec. Am inteles, e o parere despre democrație pe care o aud regulat la niste băieți care sparg seminte la colțul străzii. Fac ce vreau că-i democrație.
       Cum nu am nici timpul si nici vointa necesare pt a va alfabetiza ca sa înțelegeți niste lucruri elementare cum ca e firesc sa va sustineti afirmațiile precum și să înțelegeți un text simplu fără a sări ca un pop corn de la o idee la alta fără legături între ele, ma voi opri aici cu recomandarea sa va găsiți un partener de discuții de nivelul dvs. Numai de bine!

      • @Dax
       Mai am o ultima recomandare.
       In institutia unde lucrati. adresati-va departamentului de resurse umane sa va dea cursuri de reciclare. De exemplu legislatie, separatia puterilor intr-un stat democratic, comunicare.
       Imediat in ’90 erau emisiuni de astea CU EXEMPLE din legislativul american.
       Si acum, daca aveti access la TV la Judge Judy si de acolo puteti sa buchisiti un pic. :))
       Nu ma mir ca vorbiti de a) seminte b) popcorn cand va blocati in legaturi simple datorita defazarii educationale monumentale pe care ati dovedit-o din plin.

 64. Un nou articol important, publicat ieri în Nature, evaluează în mod realist incertitudinile modelărilor climatice.

  Potrivit autorilor, temperatura medie globală a fost probabil ușor ridicată acum ~6500 de ani, urmată de o răcire globală până în secolul al XIX-lea.

  Miezul enigmei este acesta: datele proxy tind să arate că Pământul era cu ~1°C mai cald decât temperatura preindustrială în urmă cu ~6.000 de ani, înainte de începerea încălzirii rapide moderne, provocate de om. Modelele climatice arată, în general, opusul: încălzire treptată, urmărind forțarea CO2, conform celor scrise de mine în articol.

  Recomand lectura atentă a articolului:

  Revizuirea enigmei temperaturii globale din Holocen

  REZUMAT

  Recentele reconstituiri ale temperaturii globale pentru actuala perioadă interglaciară (Holocenul, care a început acum 11.700 de ani) au generat tendințe contrastante. Această analiză examinează dovezile provenite de la indicatorii și factorii de schimbare globală, așa cum sunt deduse din înregistrările proxy și simulate de modelele climatice, pentru a evalua dacă încălzirea globală antropogenă a fost precedată de o tendință de încălzire pe termen lung sau de o răcire globală.

  Răcirea la scară multimilenară dinaintea industrializării necesită forțări climatice suplimentare și reacții climatice majore care nu sunt bine reprezentate în prezent în majoritatea modelelor climatice.

  Dimpotrivă, încălzirea globală înainte de industrializare pune la îndoială reconstrucțiile climatice din trecut bazate pe proxy-uri. Rezolvarea acestei enigme are implicații pentru contextualizarea încălzirii post-industriale și pentru înțelegerea sensibilității climatice la mai multe forcings și la reacțiile lor, inclusiv la gazele cu efect de seră.

  Pe baza unei mari varietăți de dovezi disponibile, găsim sprijin pentru un maxim termic global la scară milenară relativ blând în timpul Holocenului mediu, dar sunt necesare mai multe cercetări pentru a rezolva cu fermitate această enigmă și pentru a avansa înțelegerea noastră privind variabilitatea climatică cu evoluție lentă.

  • Domnule Profesor,
   Am facut o sugestie intr-un comentariu de la un alt articol al d-voasta cu privire la Strabo si geologie.
   Credeti ca este de interes public sa abordati subiectul asta cu acest context cu o figura istorica oarecum cunoscuta in Romania dar si in Europa?

   Ma refer la
   https://en.wikipedia.org/wiki/Strabo
   Si mai ales la sectiunea de geologie.

   • Am remarcat sugestia dvs., dar, din păcate, am alte proiecte în lucru. Figura lui Strabo este, fără îndoială, importantă în istoria geologieie, chiar dacă luîmn în considerare elogiul adus de Charles Lyell, părintele geologiei moderne și tutorele lui Charles Darwin (găsiți detalii în unele articole ale mele despre Darwin).

    Până la abordarea istorică a geologiei, vă ofer încă un exemplu despre ce trebuie să ascultăm și să urmăm sfaturile geologilor. Cei care le ignoră o fac cu un mare risc personal.

    În toamna anului 1985, geologii au avertizat că un vulcan columbian, Nevado del Ruiz, se pregătea să erupă. Însă vulcanul era în stare latentă de 150 de ani. Așa că oficialii guvernamentali și locuitorii orașelor din apropiere nu au luat în serios avertismentele geologilor. În seara zilei de 13 noiembrie, Nevado del Ruiz a erupt, declanșând alunecări de teren catastrofale de tip lahar. În orașul Armero, 23.000 de oameni au fost îngropați de vii în doar câteva secunde.

 65. Câteva întrebări de bun simț, cu un răspuns neașteptat

  De când şi până când Consiliul Uniunii, dar şi alte organisme de rang înalt se ocupă de promovarea pe toate palierele a unui produs pe care piaţa nu-l cere, ci, dimpotrivă, îl respinge. Acţiunea e bizară, dacă nu cumva chiar inutilă: un produs îşi face singur loc pe piaţă, dacă viaţa îl cere. Dacă nu, nu. Cum poate salva sau înlocui făina de greieri carnea de vită odată ce o sută de grame din această substanţă costă 97 sau 98 de lei, iar kilogramul de carne 30 de lei? Să facem o simplă socoteală: să presupunem pe cântar carcasa unei vaci. Cât va cântări? În jur de 300 de kg. Înmulţim 300 cu 30 şi vom obţine cifra de 9 000. Asta înseamnă că 300 de kg de carne costă 9 000 de lei. Cam cât ar costa 300 de kg de făină de insecte? Un kilogram costă 980 de lei. Să înmulţim 980 de lei cu 300 de kg. Obţinem 294 000 de lei. O cifră exorbitantă.

  Şi mai e un aspect: câte insecte trebui să sacrifici ca să obţii 300 kg de făină? Probabil că de ordinul zecilor sau chiar al sutelor de milioane.

  Nu, ceva e în regulă cu acest produs. De ce îl promovează Consiliul UE? Ce interese sunt la mijloc? Ce enigme?

  Pentru a afla despe ce enigmă este vorba, va trebui să citiți tot articolului poetului Nichita Danilov,

  Scenarii aproape SF