vineri, aprilie 12, 2024

Cât costă, de fapt, electricitatea produsă de panourile solare și instalațiile eoliene?

Un atac ad hominem la adresa unui individ,
nu la adresa unei idei, este extrem de măgulitor.
Indică faptul că persoana respectivă nu are
nimic inteligent de spus despre mesajul tău.
Nassim Nicholas Taleb (trad. pers.)

Cei care au absolvit un curs de economie știu că o întrebare (aparent) simplă – Cât costă? – are diferite răspunsuri, depinzând pe cine și de ce întrebi. Unii vor menționa  costurile variabile, costurile fixe, costurile directe, costurile indirecte, costurile de exploatare, costurile de oportunitate, costurile de balansare etc. Veți auzi chiar și răspunsuri despre costurile marginale sau parțiale, amestecate uneori cu prețul (industrial ori la consumator) sau valoarea produsului.  Dar ceea ce interesează cu adevărat sunt costurile integrale pe care societatea le plătește pentru un anumit produs.

În cazul electricității, costurile integrale au o importanță strategică și tactică în gestionarea unei economii naționale și în echilibrarea diferitelor nevoi, precum competitivitatea industrială, eficiența și dezvoltarea economică, protecția mediului, calitatea vieții, securitatea energetică ș.a.

Complexitatea sistemelor electrice reprezintă o realitate condiționată, printre altele, și de faptul că funcționarea lor este fiabilă dacă și numai dacă cererea de electricitate egalează oferta de electricitate în orice moment al zilei sau al nopții. Această caracteristică unică a sistemelor electrice se regăsește în formarea costurilor, ale căror variații au devenit recent arme politice, deghizate economic, în lupta contra ne-„întinării nobilelor idealuri” ale Acordului de la Paris și Green Deal-urilor, în impunerea politicilor Net Zero concomitent cu  eliminarea combustibililor fosili urmată de electrificarea transporturilor, consumului casnic și industrial.

Cum se calculează diversele costuri ale electricității?

Dintre metodele existente,[1] cea mai utilizată în ultima vreme este LCOE = Levelized Cost of Electricity:

Rapoartele și analizele bazate pe LCOE, realizate de organizații cum ar fi International Energy Agency (IEA), International Renewable Energy Agency (IRENA), Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), National Renewable Energy Laboratory (NREL), Agora Energiewende sau banca de investiții Lazard, sunt folosite de multe guverne pentru a susține că tranziția cvasi-obligatorie de la electricitatea produsă din surse fosile la cea generată de panouri solare și instalații eoliene va economisi miliarde, dacă nu chiar mii de miliarde dolari la scară globală.

Rapoartele LCOE Lazard, începute în 2008, sunt notorii pentru concluzia lor repetată și mult citată de jurnaliștii climatici și eco-activiști potrivit căreia turbinele eoliene și panourile solare au devenit cele mai ieftine surse de generare a energiei electrice (Fig. 1).

Fig. 1. Estimarea LCOE publicată de banca de investiții Lazard în ultimul raport din aprilie 2023. PV = panouri fotovoltaice;

Se poate ușor observa din graficul de mai sus că costul LCOE al energiei solare fotovoltaice este de $24- $96/MWh, cel al energiei eoliene terestre este chiar mai mic, de $24 – $75/MWh, iar cea mai ieftină energie fosilă este gazul natural cu ciclu combinat (abur + gas), care ajunge la $39 – $101/MWh.

Să mai considerăm o analiză LCOE, publicată de Bloomberg New Energy Finance în iunie 2023. Graficele din Fig. 2 au informații suplimentare: variațiile LCOE din 2009 până în 2023; costul producției de hidrogen (cea mai scumpă formă de energie, la $239/MWh) și, foarte important, costul stocării energiei în baterii, cu o valoare de $155/MWh, care depășește toate celelalte forme, cu excepție energiei nucleare ($225MW/h) și a hidrogenului.

Fig. 2. Estimarea costului LCOE pentru diverse surse. CCS – Captarea și sechestrarea CO2; PV – Panouri fotovoltaice. Modificat după BloombergNEF (2023).

Și această estimare a LCOE plasează energiile eoliană onshore și pe cele fotovoltaice în categoria cele mai ieftine ($42 – $48/MWh), în timp ce instalațiile eoliene offshore produc electricitate la un cost egal cu cel al cărbunilor ($74/MWh).

Așadar, electricitatea eoliană și solară sunt mai ieftine decât competitoarele fosile! Mai trebuie demonstrat ceva? Da, prin răspunsul la următoarea întrebare:

De ce nu este adecvată utilizarea LCOE pentru evaluarea costului energiei electrice la nivelul unei țări?

Cele trei cerințe fundamentale ai unei politici energetice naționale de succes au fost descrise pe larg în articolul  Trilema tranziției energetice – sustenabilitate, accesibilitate, siguranță. La scară națională  – electricitatea fiind o chestiune societală -, menținerea echilibrului între cele trei cerințe reprezintă o provocare majoră și, în consecință, scenariile tranziției energetice asociate cu Marele Salt „Verde” trebuie să evalueze modalitățile în care aprovizionarea cu resurse, tehnologia, economia, costurile/prețurile, politicile guvernamentale și comportamentul populațiilor vor influența producerea, distribuirea și consumarea energiei.

Guvernele, prin ministerele lor de resort, încearcă – cu mai mult sau mai puțin succes – să obțină un echilibru în cadrul trilemei energetice, prin prioritizări succesive. Accesul la energie fiabilă reprezintă o preocupare fundamentală; acesta trebuie asigurat înaintea evaluării accesibilității economice. Doar după atingerea unui echilibru între furnizarea de energie fiabilă și costuri accesibile, se pot aborda în mod semnificativ aspectele de sustenabilitate ambientală.

Dacă ne bazăm deciziile tranziționale pe estimările LCOE, potrivit cărora electricitatea provenită din surse regenerabile este cea mai ieftină și nu are consecințe asupra mediului, riscăm o neînțelegere economică crucială, cu consecințe dăunătoare în domeniul politicilor energetice.

LCOE este o estimare micro-economică a costurilor electricității, limitată la doar trei componente (Fig. 3). Ceea ce este necesar pentru a cunoaște cât costă, în realitate, electricitatea produsă de panourile solare și morile de vânt este o viziune macro-economică – FCOE (Full Cost of Electricity) – a costurilor pe care o societate le suportă (Fig. 2 and Fig. 3)

Fig. 3. Componentele costului macro-economic (FCOE) al electricității pentru societate în comparație cu costul micro-economic LCOE. FCOE = Full Cost of Electricity. Modificat după Schernikau and Smith (2022).

O comparație între costul „nivelat” LCOE și costul total FCOE al electricității este necesară pentru a obține o înțelegere comprehensivă a impactului economic al producerii de energie.

LCOE include trei costuri asociate cu producția de electricitate:

1. Costul construcției sursei de electricitate: echipamentul de generare/procesare precum panourile solare, uzina electrică, mina, forajul de gaze, rafinăriile etc. (uneori se numesc costuri de investiții).

2. Costul combustibilului: petrol, gaz, cărbuni, biomasă, uraniu, vânt, soare (ultimele două sunt considerate ca având zero costuri pentru combustibil). Furnizarea de combustibil se face de obicei cu impozitarea CO2.

3. Costul de operare și menținere a echipamentului de generare/procesare a electricității.

Pentru a aprecia costul integral – FCOE – pe care societatea îl plătește pentru fiecare MWh de electricitate, pe lângă cele trei componente ale LCOE, trebuie adăugate următoarele șapte:[2]

4. Costul transportului electricității către consumatori  și balansarea/condiționarea sistemelor (rețele de transmisie, invertoare, stații de încărcare, contoare inteligente și alte tehnologii IT)

5. Costul stocării. Energie eoliană și solară necesită întotdeauna stocare pe termen scurt și lung datorită caracterului lor intermitent. Aici trebuie incluse cheltuielile efectuate pentru construirea și funcționarea pompărilor hidro,  baterii, hidrogen etc. Conform estimărilor făcute de BloombergNEF (2023), stocarea în baterii ($155/MWh) și ca hidrogen ($239/MWh) reprezintă cele mai scumpe componente ale sistemelor electrice „regenerabile”. Un cost integral al stocării trebui să includă, pe lângă costul construcției (1) și de operare (3), și costul pentru mediu (7), costul pentru reciclare (8), costul MIPS (8) și costul eROI (10).

În opinia mea, stocarea energiilor „verzi” reprezintă călcâiul lui Ahile pentru tranziția de la energiile fosile (conform imnului eco-vandalilor Just Stop Oil!) la cele „regenerabile” și politicile Net Zero[3]. Ori, un exercițiu de gândire magică.

6. Costul pentru backup. Energia solară și cea eoliană necesită cel puțin 100% rezervă (backup), stocare sau o combinație a celor două pentru fiecare MW instalat. Spun cel puțin din cauza pierderilor de energie ale sistemelor de backup/stocare pe termen scurt și lung.

De multe ori, termocentralele convenționale (pe cărbuni sau gaze) sunt folosite ca backup pentru sursele variabile (VRE), precum vântul și soarele. Cu cât este mai mare cota de producție a surselor variabile în sistemul energetic național, cu atât mai puțină capacitate backup va fi folosită, provocând o sub-utilizare a acelor unități convenționale. Astfel, costul pentru backup crește logaritmic pe măsură ce cota VRE crește dincolo de un anumit punct.[4]

7. Costul ecologic și uman datorat externalităților sistemelor energetice cuprinde costurile reale ale tuturor emisiilor și impacturilor non-emisii asupra mediului înconjurător și oamenilor ca urmare a producției de electricitate de-a lungul întregii perioade de funcționare și de-a lungul întregului lanț tehnologic care se termină cu crearea sursei de producție: producție/minerit-prelucrare-transport-manufacturare-operații-reciclare  (Fig. 4).  Toate aceste verigi au externalități ecologice și umane.

Fig. 4. Impactul ecologic și uman al externalităților sistemelor energetice (externalizări) – De ce „taxa pe carbon” conduce la distorsionări și consecințe nedorite. Modificat după Schernikau and Smith (2022).

Acest cost include dar nu este limitat la gazele cu efect de seră emise de-a lungul ciclului de funcționare de la construcții până la reciclarea echipamentelor, pulberi în suspensie,  SOx, NOx, mercur, clor, impacturi ecologice fără legătură cu gazele cu efect de seră, impacturi legate de sănătatea și siguranța publică, sărăcia energetică, sărăcia financiară, dezvoltarea industrială etc.  

Dar, ceea ce se observă în ultimii ani, este un accent disproporționat pus doar pe o singură categorie de emisii (CO2) și doar într-o singură verigă a lanțului tehnologic – operații propriu-zise de producere a energiei electrice. Deși emisii de CO2 au loc în fiecare etapă tehnologică și deși alte emisii sunt produse pe lângă cele de CO2 (de exemplu, CH4, un gaz cu efect de seră mult mai potent decît CO2), interesul central al politicilor energetice actuale și al majorității instituțiilor financiare și de asigurări din lume este să îndrepte toate „tunurile” propagandistice și eco-activiste doar asupra emisiilor de CO2, pentru care se cere impunerea unei taxe personalizate. Pentru că sunt vizate doar emisiile de CO2 și doar în etapa de producere a electricității de către centralele pe gaz sau cărbuni, propusa „taxă pe carbon” conduce la distorsiuni și consecințe nedorite. Pentru că dacă ne focalizăm doar pe un singur element al distorsiunilor și nu și pe celelalte, lumea va încerca să optimizeze doar acea distorsiune, indiferent de restul costurilor, cât timp operațiunile rămân profitabile. De aceea, o taxă pe „acel” carbon, care nu consideră toate emisiile, este anti-mediu și anti-umană. Pentru exemplificare, se pot considera emisiile de CO2 ale cărbunilor versus emisiile de CH4 ale gazului natural lichefiat (GNL). Primele sunt taxabile, ultimele nu. Aceasta este o distorsiune cu consecințe nedorite. De exemplu, dacă emisiile de CH4 de-a lungul celor șase verigi tehnologice ar fi contabilizate cu aceeași acribie cu care sunt măsurate și mediatizate emisiile de CO2, este posibil ca, brusc, LNG să devină mai dăunător climei decât cărbunii! Dacă taxarea emisiilor de CO2 devine o realitate, întreb: Ce se întâmplă cu beneficiile oferite de creșterea concentrației de CO2, precum „înverzirea” planetei, randament crescut al culturilor, creștere mai rapidă a copacilor? Se scad la taxe?!

8. Costul reciclării, dezafectării sau reabilitării instalațiilor de generare sau de backup la sfârșitul duratei de funcționare.

9. Costul spațiului folosit este o nouă categorie de costuri relevantă pentru energiile „regenerabile” cu densitate energetică mică, precum vânt, soare sau biomasă. În articolul Cenușăreasa (variantă modernă) și IQ-ul energetic am demonstrat cu date tari, publicate peer-reviewed, că turbinele eoliene, de exemplu, sunt mari consumatoare de materiale, ale căror producere generează emisii de CO2. În plus, am ilustrat grafic suprafețele folosite de diverse surse de energie pentru a produce electricitatea necesară funcționării unui televizor plat de 100 W timp de un an:

– energie hidro: 296 m2

– energie eoliană: 36 m2

– energie solară: 14 m2

– cărbuni: 0,8 m2

– energie nucleară: 0,3 m2

– gaze naturale: 0,1 m2

De asemenea, în cazul eliminării combustibililor fosili și a energiei nucleare, în SUA numai vor fi necesare 6,9 milioane de hectare suplimentare pentru energia solară și 101 milioane de hectare pentru energia eoliană. Prin comparație, instalațiile electrice convenționale ocupă spații insignifiante.

Există un cost economic și de mediu impus de utilizarea a mii de km2 pentru a capta energia difuză de la soare și vânt.

10. Alte trei costuri nu sunt măsurate în $US, dar sunt importante pentru eficiența ecologică a producției de electricitate. Niciunul nu este inclus în LCOE

            – Consumul de materiale pe unitatea de serviciu (MIPS – Material Input per Unit of Service) este un indicator care măsoară resursele materiale consumate în producerea unui anumit serviciu sau bun. În contextul producției de energie, MIPS se referă la cantitatea de materiale necesare pentru a furniza o anumită cantitate de energie electrică sau termică.

De exemplu, dacă se analizează producția de energie electrică, MIPS ar cuantifica resursele materiale, cum ar fi metalele, combustibilii, substanțele chimice etc., implicate în procesul de generare a energiei în raport cu cantitatea de energie electrică produsă. Scopul folosirii acestui indicator este să se evalueze eficiența în utilizarea resurselor materiale în furnizarea unui anumit serviciu energetic. Se măsoară în tone de material brut per MWh/TWh de electricitate produsă. Departamentul de Energie al SUA și IEA au indicat valori MIPS mari pentru tehnologiile „regenerabile”, precum solară, eoliană și hidro (Fig. 5).[5]

Fig. 5. Principalele materiale utilizate pentru diferite tehnologii de generare (tone/TWh) (Sursa)

 • Durata de funcționare măsoară  timpul mediu de utilizare a echipamentelor înainte de a fi retrase sau înlocuite. În cazul panourilor solare și a instalațiilor eoliene, modernizarea, îmbunătățirea sau înlocuirea echipamentelor vechi cu tehnologii mai avansate și eficiente din punct de vedere energetic reduce semnificativ durata de funcționare. În cazul centralelor electrice convenționale, durata de viață poate fi și de trei-patru ori mai lungă decât cea a instalațiilor „regenerabile”. Rotoarele turbinelor eoliene sunt adesea înlocuite după 8-10 ani de funcționare,  mai puțin decât jumătatea duratei de funcționare a turbinei. Înlocuirea, reciclarea, instalația și rebalansarea rotorului de la o turbină mare nu sunt activități triviale, reducând semnificativ timpii de funcționare.

10. eROI (Energy Return on Investment) măsoară eficiența netă a energiei în cazul producției, prelucrării, transportului, modernizării, fabricării și reciclării întregului sisteme energetic, incluzând și impactul asupra mediului. Un eROI 2:1 înseamnă o investiție de 1 kWh energie inițială pentru a obține 2 kWh de energie finală. În nordul Europei, energia solară și biomasa au atins un eROI între 2 – 4, incluzând backup și stocarea.[6] În Spania, panourile fotovoltaice au produs un eROI de ~2,5.[7] Energia nucleară ajunge la un eROI de ~75, pe când termocentralele pe cărbuni sau gaze ating un eROI de 28 – 34. Pentru o comparație semnificativă, civilizația romană a atins un eROI de 2:1, similar cu al unor energii regenerabile după 2000 ani. Societatea modernă are nevoie pentru a funcționa de un minimum eROI = 6 – 10. Cu actuala energie solară și eoliană suntem mult sub acest prag de eficiență energetică.

În finalul analizei lor despre cele două costuri de producere a electricității, Schernikau and Smith (2022) afirmă:

Din analiza de mai sus, se poate concluziona că costul nivelat al energiei electrice (LCOE) – care include doar costul construcției, costul combustibilului, costul de operare și, uneori, anumite taxe pe CO2 (parte a costului de mediu) – nu este o măsură fiabilă și nici rezonabilă din punct de vedere ecologic sau economic pentru a evalua diferite forme de generare a energiei la nivel național sau societal. Numai FCOE include toate costurile economice și de mediu relevante legate de emisii și non-emisii, deși valoarea sa reală este dificil – dar nu imposibil – de determinat. Deoarece nimeni nu a calculat încă adevăratul FCOE, nu putem compara FCOE cu LCOE decât afirmând că FCOE este mai mare decât LCOE. Calcularea FCOE este complexă și reprezintă o sarcină mai amplă, care necesită resurse financiare și umane. Creșterea costurilor de la LCOE la FCOE este semnificativ mai mare pentru energia variabilă „regenerabilă” decât pentru energia convențională.

Comparația dintre cele două tipuri de costuri ale electricității (LCOE și FCOE), împreună cu valorile eROI, sugerează clar că vântul și soarele nu sunt, din păcate, soluția actualei probleme energetice. Discuțiile despre „ieftinătatea” electricității solare și eoliene, bazate pe LCOE, trebuie abandonate pentru că induc în eroare atât opinia publică mai puțin pregătită, cât și și pe actorii politici decizionali. O mai bună educație științifică a tinerei generații, precum și o mai consistentă finanțare a cercetării fundamentale din domeniul energiei, geologiei, ingineriei etc. vor crea fundația pe care producția viitoare de electricitate și căldură va putea fi dezvoltată ieftin, abundent, fiabil, sustenabil.

Observațiile mele de mai sus le-am găsit întărite și de comentarii din partea unor instituții de top în domeniul energiei, cum ar fi OCDE[8] și IEA[9], comentarii din care se pot extrage răspunsuri edificatoare la întrebarea-cheie a acestui studiu:  De ce este greșit să se utilizeze LCOE în loc de FCOE atunci când se evaluează costul energiei electrice la nivel național.

În loc de concluzii…

Semestrul acesta predau studenților din anul IV un curs de Resurse naturale și le-am cerut să cerceteze și să scrie un eseu documentat științific plecând de la următoarea frază:

Pentru alimentarea cu energie electrică a SUA, există trei opțiuni: regenerabile, ieftine, fiabile. Experiența din lumea reală a demonstrat că nu le puteți avea pe toate trei, ci doar două dintre ele. Pe care le-ați alege?


[1] VALCOE = Value-Adjusted Cost of Electricity;

LACE = Levelized Avoided Cost of Electricity;

LCOS = Levelized Cost of Storage;

VRE = Integration Costs of Variable Renewable Electricity

[2] Schernikau, L., and Smith, W. H., 2022, The Unpopular Truth about Electricity and the Future of Energy, Energea Publishing, 153 p.

Schernikau, L., 2024, The ‘Energy Trilemma’ And The Cost Of Electricity – OpEd, Eurasia Reviews & Analysis, January 17, 2024.

[3] Crânganu, C., 2020, Tranziția către 100% energii „verzi”- un exercițiu de gândire magică. Avem nevoie de evoluție sau revoluție?

Crânganu, C., 2022, Stocarea energiilor „verzi” – călcâiul lui Ahile pentru politicile Net Zero

[4] Institute of Energy Economics Japan, 2020, IEEJ Energy Outlook 2020, https://eneken.ieej.or.jp/data/8650.pdf

[5] DEO (Department of Energy), 2015, Quadrennial Technology Review, p. 390, Table 10.4

IEA Minerals, 2021, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions

[6] Weißbach, D., et al., 2013, Energy intensities, EROIs (energy returned on invested), and energy payback times of electricity generating power plants, Energy, v. 52, p. 210-221.

[7] Prieto, P. A., and Hall, C. A. S., 2013, Spain’s Photovoltaic Revolution – The Energy Return on Investment, Springer, https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-9437-0

[8] OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 2018, The Full Costs of  Electricity Provision, https://read.oecd-ilibrary.org/nuclear-energy/the-full-costs-of-electricity-provision_9789264303119-en#page41

[9] IEA (International Energy Agency, 2020, Projected Costs of Generating Electricity 2020.

Distribuie acest articol

353 COMENTARII

 1. Felicitari! Spor!
  (Mi se pare mie, sau nu ati spus nimic de costurile cu directorii? Salarii mari si directori multi… si TESA; iar daca sunt la privati, ati uitat si profitul.)

 2. Tinand cont de argumentele valide ale costurilor de productie si echilibrare ale energiei electrice, eu nu inteleg de ce se pune accentul pe o strategie NATIONALA, cand apartenenta la UE poate oferi raspunsul la aceasta problema comuna. Sunt convins ca se pot gasi mecanisme mai bune de reglementare a pietei, de echilibrare, de integrare. Desigur ca nivel local, national, intermitenta regenerabilelor pune probleme mari de echilibrare, dar la nivel macro, regional, productia regenerabilelor poate cu siguranta sa ofere o disponibilitate mai buna. Poate ca vantul nu bate in Romania, dar bate la bulgari, sau straluceste soarele mai mult la unguri. Cu siguranta ca daca ar exista o interconectare mai buna, intelegeri la nivel regional pt echilibrare, nevoia de facilitati de echilibrare scumpe ar fi mai mica.
  Nu am cunostintele necesare sa estimez costurile secundare, adiacente ale fiecarei tehnologii de productie a energiei, dar cu siguranta TOATE tehnologiile pe combustibili fosili sau nuclear au costuri si emisii de CO2 sau CH4. Incepand cu costul utilajelor de prospectie, foraj, exploatare, transport, costurile facilitatilor de productie, etc.
  Ocupa mult spatiu regenerabilele? Nu stiu ce sa zic. Deja avem o productie cumulata de regenerabile care depaseste productia din surse fosile. Si nu cred ca am utilizat chiar atat de mult spatiu incat sa devina o problema.
  Regenerabil, ieftin, fiabil? Nu e un raspuns usor. Toate tehnologiile de productie au dezavantaje.
  Nuclearul ofera constanta si reliabilitate, dar nu ofera flexibilitate. Nu poti „modula” usor productia de energie nucleara. Merge constant. Ocupa inflexibil o banda din consum, facand ca extremele diferentei de consum sa fie mai mari, mai greu de echilibrat. Iar combustibilul e produs in majoritate in tari potential ostile (fosta URSS). Alternativele exista, dar sunt mai scumpe, cand deja energia nucleara e scumpa. Si riscul deconectarii unui reactor cand ne e lumea mai draga nu e de neglijat. Nu e ca si cand e indisponibilizata o turbina, un cazan din multe altele, e vorba de 10% din productie.
  Carbunele e cel mai poluant, nu are rost sa insist mai mult.
  Gazul e o optiune rezonabila, dar are o volatilitate a pretului foarte mare. Si furnizarea poate fi problematica, vezi razboiul din Ucraina, atacurile asupra traficului maritim.
  Intermitenta regenerabilelor e o problema. Dar e o problema care poate fi anticipata si compensata din timp. Se poate sti cu o probabilitate destul de buna care va fi debitul unui rau in urmatoarele 24h, incat sa stii pe ce productie de energie pe poti baza in mod rezonabil. La fel si vantul, soarele. Poti sti cu o probabilitate buna care va fi viteza vantului, cat de acoperit va fi cerul. Si niste mecanisme bune de compensare regionala, o interconectare buna ar reduce nevoia de echilibrare.

  • Tiberius zice „Poate ca vantul nu bate in Romania, dar bate la bulgari, sau straluceste soarele mai mult la unguri. Cu siguranta ca daca ar exista o interconectare mai buna, intelegeri la nivel regional pt echilibrare, nevoia de facilitati de echilibrare scumpe ar fi mai mica.”

   Asta e „logica” verde, absurda! Daca nu bate vintul la romani si bate la bulgari, pai atunci ar trebui ca bulgarii sa aiba capacitati eoliene care sa acopere atit consumul lor intern cit si cel romanesc, adica cel putin de trei ori mai mare decit cel necesar. La fel ar fi cu soarele, desi nu-mi imaginez ca tocmai la unguri sa fie mai mult soare decit la romani.
   Tot din „logica” verde vine si chestia prin care energia se poate transporta de colo-colo, cind si cum vrem noi si acest transport nu ar costa nimic si nu sunt nici pierderi.

   Asta e din ideologia rusa, in comunism fiecare va detine un avion, astfel incit cind se baga brinza in Kamciatka, fiecare sa poate sa-si procure de acolo.

   • O provocare deosebită în tranziția de la combustibilii fosili este lipsa infrastructurii de transport de energie electrică interconectate pe distanțe lungi. Aceasta este o problemă mai veche decât orice efort de abordare a schimbării climei, dar una dintre consecințele acesteia este că, de multe ori, este imposibil să se mute energia electrică din locuri unde vântul și soarele sunt abundente în locuri unde nu sunt. Aceasta nu este doar o problemă a Statelor Unite. De exemplu, nici Canada nu are o rețea națională și nici măcar Uniunea Europeană, care este mult mai dens populată, nu are suficiente conexiuni pentru a aduce spre sud producția de energie electrică realizată de marile proiecte eoliene din Marea Nordului. Și nici conexiuni între nordul Africii Europa pentru transportul energie solare nu prea există. Și exemplele pot continua…

     • @Robert. Directia este catre DC. Toate liniile noi intre continent si UK sunt DC. Cel putin ultimele doua instalate de compania pentru care lucrez. Tot ce este planificat in urmatorii 10 ani este DC. Vreo 5. Se numesc „interconnectors” si cel mai lung la care s-a pornit fezabilitatea este intre Maroc si sudul Angliei. Cam 800 km.

      • 1000 de kilometri sunt numai în Spania, de la Pamplona (în nord, la granița cu Franța) până la Tetouan în Maroc. Sigur se mai adaugă tot vreo 1000 de kilometri de la Pamplona până în Anglia, indiferent unde, pe coasta sudică.

      • @Mav
       Multumesc pentru raspuns, cu eroarea de lungime…
       Acum ajutati-ma sa inteleg dece DC? Sunt pierderi mai mici fata de AC? Ma gaandesc ca oricum energia va trebui transformat in AC oricum.
       Edison vs Tesla

    • Poate nu trebuie sa fie o conexiune fizica pana la consumator, cu pierderi prea mari pentru a renta. Ma gandesc la un mecanism prin care, sa zicem vrem sa exportam energie in Grecia. Dar o trimitem doar pana in nordul Bulgariei, iar bulgarii furnizeaza propria energie din sudul Bulgariei catre greci, contra unui comision (sau reciprocitate la nevoie). Si apoi isi echilibreaza propriul sistem. Daca energia initiala e suficient de ieftina, poate merge. Sau poate trimitem energia vecinilor care o stocheaza pentru noi intr-un sistem cu pompaj. Sau viceversa. Interconectare, folosirea in comun a unor facilitati de productie sau stocare, vanzarea de energie cu intermediere. Mie imi pare o risipa ingrozitoare ca fiecare stat sa aiba facilitati de productie si stocare care sa acopere maximul de consum, cand aceste facilitati ar fi aproape permanent sub-utilizate.

     • Omul asta se refera in primul rand la resursele necesare pentru producerea si stocarea energiei verzi care ne ar face sa intoarcem toata planeta pe dos pentru a le extrage ( asta daca le vom gasi si in ce cantitate pentru a sustine timp indelungat productia de panouri si baterii )…si voi bateti campii cu transportul pe distante mari ale energiei unde piederile sunt uriase…toate prostiile cu energia verde e ca sa fiti convinsi ca taxa care o veti plati din 2026 pe certificatele de CO2 e o taxa benefica pentru prostime…incalzirea planei nu va fi oprita de o taxa

   • Intr-adevar, transportul energiei electrice se face cu pierderi iar cu cat distanta e mai mare cu atat pierderea e mai mare.
    Din punctul meu de vedere, trebuie sa inceapa lumea sa isi implementeze sistem de tip SMART Grid astfel incat consumul unor dispozitive casnice si/sau industriale sa tina cont de productia de energie electrica in timp real.
    Eu daca vad ca la ora 15:00 energia electrica e super ieftina, dau drumul la masina de spalat haine doar atunci, sau imi pun masina electrica la incarcat sau dau drumul la pompa de caldura sa produca energie termica si o stochez intr-un puffer, etc.
    Am un fost coleg de munca din Suedia si mi-a spus ca acolo consumatorii casnici platesc pretul SPOT (la ora parca). Deci pretul energiei electrice se schimba in fiecare ora. Astfel, oamenii ar fi interesati sa-si regleze putin consumul in functie de productie…

   • Logica asta nationalista, „autonomie cu orice pret” e paguboasa. Evident ca vor exista momente cand productia unei tari va fi excedentara. Excedentul se poate vinde, e ceva extrem de comun. Eu doar sugerez sa se optimizeze aceasta posibilitate de interconectare. Cu linii mai multe, tensiune mai inalta, trasee de interconectare mai scurte. In loc sa oprim facilitati de productie in momente de productie excedentara, sa exportam. Noi la bulgari, bulgarii la greci, etc. Sau sa importam, daca trebuie. E o marfa ca oricare alta, nu e musai sa fie 100% energie neaosa, romaneasca, tot timpul.

    • Tiberius, acest schimb de energie se face deja, de mult timp, pe distante mai mari sau mai mici, cu implicatii economice mai mari sau mai mici.
     Dar asta nu este o solutie totala, care sa rezolve problema energiei, ci doar un mic ciubuc!

     • Neamtule, poate ca pui accent prea mare pe latura strategica a energiei. Eu cred ca fateta economica e cel putin la fel de importanta. Sa ne incapatanam sa ne producem cu orice pret propria energie inseamna pret mare, necompetitiv, o frana pentru economie care si asa face greu fata lipsei de know-how, capital sau cercetare.
      Avem cateva atuuri in productia de energie, potential hidro rezonabil, potential eolian, plus resurse minimale de gaz. Aici trebuie sa incercam sa compensam, pe cat posibil, avand ceva ce altora le lipseste. Restul ne depasesc. Nu avem know-how pentru a ne face propriile reactoare nucleare, sau centrale pe gaz moderne, cu ciclu combinat, nu producem echipamente de forta, platim pentru licente, mentenanta, piese de schimb, apelam la credite. Nu vom putea bate la eficienta tarile care au know-how, baza industriala care poate produce echipamentele si finantarea asigurate.
      Ce ne trebuie cu siguranta e un sistem de transport pus la punct, eficient, robust, interconectare excelenta cu vecinii. Si daca avem o zi buna de productie, sa exportam. Iar daca avem o zi proasta, sa importam, fara frica.

 3. Daca energia „verde” – solara si eoliana- este cea mai ieftina, de ce trebuie subventionata?!Poate dati si aceasta tema studentilor dvs!

 4. In ce masura poate fi quantificata in cost accesibilitatea surselor fosile avand in vedere ca ele se vor epuiza in cateva decenii ? Cred ca trebuie sa lupta pentru gasirea unor solutii alternative prin incercari diverse.

  • „In ce masura poate fi quantificata in cost accesibilitatea surselor fosile avand in vedere ca ele se vor epuiza in cateva decenii ?” Un link va rog. Multumesc.

  • Asta cu terminarea “fosilelor” e ca aia cu orizontul sau comunismul: cu cât te îndrepți spre ele, cu atât se depărtează. Până acum nu am auzit ca marja de timp (măsurată în ani) până la terminare să se micșoreze chiar dacă consumul a crescut constant.

  • ”accesibilitatea surselor fosile avand in vedere ca ele se vor epuiza in cateva decenii”

   Asta e ca în bancurile cu Radio Erevan: cărbunele e fosil, dar nu se va epuiza, în timp ce petrolul nu prea e fosil deloc.

   Desfid pe orice eco-marxist să explice de ce pe Titan, satelitul lui Saturn, e plin de hidrocarburi lichide și înghețate, dacă petrolul e ”fosil”.

   Cărbunele e murdar și ineficient, de asta ar trebui înlocuit, nu pentru că se va epuiza. Însă în lumea reală Germania și-a desființat centralele nucleare, iar restul țărilor UE și-au oprit complet producția de uraniu încă din 2014 – 2016, pentru face Europa dependentă de Rusia (via Kazahstan) și la capitolul combustibil nuclear.

   În concluzie, domnu’ activist, mergi la coordonatorul tău să-ți explice de ce politicile energetice ale UE au fost subordonate intereselor Rusiei, începând din anul 2000 încoace (atunci a fost decisă închiderea centralelor nucleare germane). A fost o coincidență că atunci a ajuns Putin la putere? A fost o coincidență că Putin avea legitimație de maior Stasi în RDG, înainte de 1990?

   • „de ce politicile energetice ale UE au fost subordonate intereselor Rusiei, începând din anul 2000 încoace (atunci a fost decisă închiderea centralelor nucleare germane). A fost o coincidență că atunci a ajuns Putin la putere? A fost o coincidență că Putin avea legitimație de maior Stasi în RDG, înainte de 1990?”

    Putin? Mare politician!

    Cel mai mare de la Alexandru Makidon incoace!!!

    EL INSUSI
    – l-a facut presedinte pe Trump, stie deja toata lumea,
    – el l-a pus si pe Biden la Casa Alba, ca l-a vazut in ce hal e,
    – el numeste cancelarii Germaniei, presedintii Frantei, premierii UK, Comisiunea Ioropiana, regii Suediei, Danemarcei Norvegiei (aici numeste si presedintele!),
    – el e seful din umbra al lui Schwab si a numit prim-ministri toata liota aia de adolescenti intellectually challenged porecliti „young global leaders”, (Sanna Marin, Turdeau, Jacinda Ardern etc.)
    – el si-a dinamitat conducta de gaz spre Germania ca sa-i faca pe nemti inca si mai dependenti de gazul rusesc,
    – el dicteaza femeii aleia carunte de la trezoreria SUA sanctiunile impotriva Rusiei (care sint, de fapt, sanctiuni impotriva celor care fac comert cu rusii) in timp ce afacerile bilaterale cu americanii cresc si infloresc,
    – el lungeste pelteaua in Ucraina ca sa ii ajute pe americani sa iasa din criza (Nuland a zis-o acum citeva zile: dolarii aprobati de Congress ramin in SUA, doar tancurile si ghiulelele ajung la pianistul din Kiev),
    – el le-a dat americanilor ideea sa elimine toata partea de high-tech de pe tancurile Abrams trimise in Ucraina, fiindca ortacii din orchestra pianistului le-ar fi vindut la talcioc,
    – el l-a pus pe Prigojin (cofetarul lui Putin) sa-i pregateasca o tava cu brinzoaice Victoriei N. ca sa le distribuie luptatorilor pentru democratie adunati pe Maidan,
    – el i-a pus pe aia din Hamas sa atace Israelul cu parapantele („Russia is heavily involved in what is happening in Israel, MP Amir Weitmann told US media outlet Business Insider, referring to the war with Hamas in Gaza”)
    – el i-a convins pe aia de la Pentagon sa-si faca laboratoare de cercetari biologice in Ucraina si pe prietenii lor de la CIA sa-si desfasoare o salba de centre de spionaj la frontiera cu Rusia; ca, altfel, ce pretext ar fi avut sa intre peste ucrainieni cu armata?

    Si fiindca sintem doar noi, intre noi: cine l-a pus pe Iohannis prezident? Sau pe Basescu, Emil C., Iliescu, Ceausescu, Dej, regii de Hohenzollern, Cuza, Mihai Viteazul, Stefan cel Mare, Decebal, Traian, Caesar etc. etc.? Si cine il va face pe kagebistul Claudiu Târziu urmatorul presedinte al Ro si pe kagebistul George Simion prim-ministru? Cine a facut-o prezidenta pe kagebista „young global leader” Maya Sandu?

    Putin, evident!

    Iar de incalzirea globala antropogena si clima schimbatoare cine se face vinovat?

    Pai…

 5. Se inlocuieste un indicator simplu de calculat LCOE cu un indicator complex, greoi si lasat la arbitrarul celui care calculeaza FCOE,
  Nefiind un fan al regenerabilelor, din cauza formatiei mele de inginer termoenergetic, trebuie sa recunosc ca distorsiunile in piata sunt momentan pozitive. Costul pentru sistem a scazut (investitorii in regenerabile ducand greul si pentru intarirea retelelor) si va continua sa scada pe medie, pentru ca preturile au aspectul unei sinusoide din ce in ce mai mult, Cand bate vantul si e soare pretul devine insignifiant sau negativ, iar cand nu e, pretul pentru compensarea lipsei lor este mare, pe medie invazia de regenerabile va ietini mai mult preturile pentru majoritatea consumatorilor, dupa ce a fost socul dat de razboiul din Ucraine si nebunia preturilor la gaz. Pretul va continua sa scada abrupt, pana cand investitiile in regenerabile vor fi nerentabile, lucru care se va intampla in 2-3 ani, concomitent incepand goana dupa energie de varf si stocare. Piata se va regla, vor sau nu vor decidenti politici, pentru energia nu este o marfa: daca nu ai consum poti sa produci oricat, dar nu poti sa vinzi pentru ca nu ai cui.
  Ciclurile combinate si hidro vor continua sa ia caimacul de pe aceasta piata. Nuclearul dupa parerea mea nu va fi solutia pentru ca mergand in baza va limita din regenerabile si pentru ca dureaza decenii sa faci o centrala in conditiile de azi.
  Provocarea in lumea de azi nu este productia energiei, ci transportul ei, retelele nedezvoltandu-se cu viteza necesara din cauza neatractivitatii pentru investitori a sectorului de T&D, sector lasat la mila statului care are alte prioritati (razboi, migranti, woke, standardizarea gaurilor covrigilor, etc).

  • „Energia nu este o marfa”. Am mai citit aici asta aici si nu inteleg. Indiferent cum e produsa, energia se produce cu niste costuri si se vinde pe niste bani, indiferent ca-s dintr-un credit sau nu, indiferent ca exista futures & options, tot o forma de bani sint si alea.
   Desigur, energia are si un rol strategic, asta o si face atit de importanta, insa despre rolul asta s-a tot vorbit aici, de cele mai multe ori in articole de opinie si zvonologie (na, c-am inventat un cuvint:)) ) venind dinspre niste oameni care n-au vindut un fir de ceapa in vietile lor. Unii le zic analisti, sa fie ei sanatosi in concubinajul lor mediatic cu presa, nu e nevoie sa coborim nivelul atit de jos.

   Pentru oamenii normali dar si pentru economie (i.e. industrie, transporturi, comert, servicii, IT si ce-or mai fi) Intrebarea insa ramine: de ce n-ar fi energia o marfa?

   • Energia este și o marfă, în unele cazuri, dar nu e o marfă ca oricare alta.

    O cisternă de motorină e un vagon de marfă, nicio problemă la capitolul ăsta. Dar energia electrică din sistemul energetic național trebuie să fie acolo în fiecare secundă. Se pierde acolo singură, dacă nu e folosită. Se pierde destulă acolo și în timp ce e folosită. Dar trebuie să fie tot timpul acolo, ca să aibă ce să se piardă, de asta nu prea e marfă.

    Cârbunele încărcat pe o navă chiar reprezintă strict o marfă. Îmi cer scuze pentru folosirea intenționată a unui exemplu din domeniu, dar e important. Încărcătura de pe nava aceea poate fi păstrată pe termen nedefinit, poate fi depozitată sau poate fi vândută când e mai convenabil prețul, de asta e o marfă.

    Dar energia de la Cernavodă nu mai e doar o marfă. Odată ce reactoarele sunt pornite, ele livrează energie în sistem, egal dacă acea energie se folosește la ceva sau nu. Iar dacă europenii au decis, ”pe muțește” (cum ar fi spus bunică-mea) să înceteze toți orice producție de uraniu, asta iar e o dovadă că energia nu e doar o marfă. Într-o lume de oameni normali, bazată pe o economie de piață, România ar trebui să producă azi uraniu în neștire. Iar alte țări europene cu resurse în domeniu (Cehia, Germania, Franța) de asemenea.

    • @harald. Bunica-ta nu te-a invatat ca daca nu ai ceva inteligent de spus, mai bine taci? Cica „Dar energia de la Cernavodă nu mai e doar o marfă”… wow, adanc spus…. „Odata ce reactoarele sunt pornite, ele livrează energie în sistem, egal dacă acea energie se folosește la ceva sau nu.” Adica ai impresia ca energia aia se arunca, sau cum? evident ca se foloseste la ceva. Rezervele de uraniu din UE sunt insa mici, comparativ cu cele din Kazahstan, Australia, USA, Rusia si Niger.
     Orice energie se foloseste la ceva, indiferent de sursa. De exp daca se arde un kg de petrol (cifre neexacte doar ca exemplu) ca sa scrie harald bazaconii pe net, asta e…

     • @Aikido – citește motto-ul de la începutul articolului. De câte ori e nevoie, până înveți să conversezi fără a include ad hominem în comentarii, domnu’ bugetar activist neomarxist. Dl.Slăvoiu ce mai face, bine, sănătos?

      P.S. Ai să obții un miliard de voturi la alegerile de anul ăsta, ai să guvernezi singur toată galaxia, cu o asemenea abordare 😀

   • O marfa presupune o elasticitate a cererii si a ofertei, poate fi supraproductie sau subproductie, se poate stoca si se poate sa devieze ca specficatii pe piata (o ceapa poate fi mai mare sau mai mica, rosie sau alba, tot ceapa e si are aceeasi valoare pe unitate).
    Energia daca nu este consumata in acel moment devine inutila, nu mai are valoare, in milisecuda aia trebuie produsa si consumata avand parametrii impusi si identici peste tot. Daca nu o produci in miliescunda aia, energia ta nu mai are valoare, deci o produci degeaba ulterior.
    Exista o chestie care se cheama statism si care tine sistemul in functiune prin frecventa: daca exista excedent de enrgie grupurile in functiune isi scad productia, daca e prea putin isi cresc productia automat pentru a mentine frecventa. Energia ta daca nu o produci atunci, altul ti-o va produce. Ori mafa insemna ca are valoare oricand nu doar in fractiunea aia de timp.
    S-a dorit a fi o marfa cand Marea Britanie a decis sa scape de amestecul statului in energie, si a construit modelul actual in care mai multi sa participe la o asa zisa piata. Piate energiei este speculativa, a demonstrat-o Enron, dar nimeni nu vrea sa accepte ca integrarea pe verticala este viitorul si trecutul – exemplu ramas in viata este ENGIE in Franta cu productie, transport si distributie, nu ,,piata” asa cum este ea acum.
    Evident ca sunt diferite costurile de productie, dar energia va trebui cumparata cu orice pret pentru a acoperi consumul instantaneu. Asta duce la posibilitatea de a specula sistemul actual.
    Stocarea este doar un transfer dintr-o parte in alta a unei energii la un moment dat in speranta ca se va face o specula ulterioara cand sistemul va avea nevoie.

    • Bun, sintem de acord in unele privinte insa in altele nu. Dar lasind la o parte latura strategica a energiei:
     – nimic nu impiedica pe cineva care a produs prea multa energie s-o vinda in pierdere, cum se si intimpla uneori cind a batut vintul constant in Marea Nordului si producatorul (sau distribuitorul?) plateste ca sa i se cumpere energia, electrica aici, sau cum se mai intimpla si la noi cu bulgurii. Tot o marfa e energia aici.
     – a produs cineva prea multa apa fierbinte intr-un CAF? N-are decit sa micsoreze focul. (Bun, banuiesc ca nu-i atit de simplu dar ideea ramine, n-are decit sa scape de apa aia fierbinte si data viitoare sa-si faca mai bine calculele). Dar pentru apa aia fierbinte (sau pentru aburul industrial rezidual de la rafinarii cu care ele n-au ce face si-l cumpara Primaria Ploiesti – parca asa a fost si intre Mintia si Deva) Primariile platesc niste bani pe o … marfa, in lei/kcal sau pe MJoule sau ce unitati de masura or folosi.
     – n-are o hidrocentrala client la ora x pentru energia ei? N-are decit sa nu dea drumul la apa prin turbine.
     – invers, nu e destula energie in piata la o ora sau intr-un interval de timp anume? Pretul creste pentru ca nu exista sau nu va exista destula marfa in piata.

     Off Topic – Stiu ca exista 3 niveluri de distributie de electricitate, mi le-a explicat cineva de specialitate acum multi ani, cu tot cu cine ce injecteaza in retea, cine cum intervine astfel incit sa fie stabila in frecventa si tensiune, explicatia era foarte practica si logica, de-asta m-a convins.

     Chiar sint curios unde gresesc, v-am remarcat si apreciat de multa vreme interventiile aici.

     • ”nu e destula energie in piata la o ora sau intr-un interval de timp anume? Pretul creste pentru ca nu exista sau nu va exista destula marfa in piata.”

      Exact asta făcea Enron în California, cu complicitatea autorităților, astfel încât energia devenea de 20 de ori mai scumpă în unele perioade critice, iar întreruperile se țineau lanț. Numai că acolo există o lege electorală interesantă: se poate organiza și demiterea guvernatorului în timpul mandatului, nu numai alegerea altuia la termen. Așa că Arnold a devenit noul guvernator al Californiei, după care Enron a dat faliment și niște oameni din top management au ajuns în închisoare, așa cum meritau.

     • Toate exemplele tale tin de o minima automatizare. Nu va da nimeni apa fierbinte sau caldura daca parametrii masurati la iesire sunt ajung la nivelul in care automatizarea se opreste. Toate procelele in energetica sunt automatizate nu mai e ca acum 30 de ani cu venitlul de gaz si vana manuala.
      Cele 3 nivele te tensiune sunt in Ro: inalta tensiune (IT) – 400, 220, 110 kV, medie tensiune (MT) 20,10, 6 kV si joasa tensiune (JT) ce este sub 1 kV: 0.69, 0.5 si 0.4 kV cu tensiunea casnica de 230 V adica (faza – nul) – derivata din 0.4 kV. Toate nivelele de tensiune sunt date de tenisiunea intre faze. Trasnportul este pe IT, distributia pe MT si consumatorii pe MT si JT.

      • Asa, si ce-are asta cu subiectul discutiei: este energia o marfa sau nu?

       Inca: „O marfa presupune o elasticitate a cererii si a ofertei”. Nu. Corect este: exista marfuri cu cerere inelastica – pe romaneste asta inseamna ca cererea nu variaza semnificativ in functie de pret in principal pentru ca nu pot fi substituite (titeiul, tutunul, benzina, energia, piinea, insulina, marfurile de lux – preturile produselor de lux cresc intotdeauna in perioade de criza si-acolo ramin) si marfuri cu cerere elastica si care poate fi influentata de actorii de pe piata sau de guverne: armamentul, constructiile si materialele de constructii, banii si creditul. (Sau Litiul in ultimele 12 luni, pretul lui (in carbonat battery grade) a scazut de la ~$ 80 000 MT la vreo $12 000 azi si scade zilnic, De ce? Citiva actanti mari chinezi s-au jucat acum 2 ani cu piata cumparind absolut tot si avind azi cele mai mari stocuri din lume. Sint curios de ce-au facut-o si cum vor continua sa joace in continuare).
       N-a zis nimeni ca o marfa cu cerere inelastica nu are variatii, vedem zilnic la energie, insa cererea anuala cam tot aia e.

 6. „există trei opțiuni: regenerabile, ieftine, fiabile.”

  Intrebarea e pusa gresit pt simplu fapt ca un ecologist adevarat nu doreste energii ieftine, ci scumpe, cit mai scumpe. Ideologia verde pledeaza pt, de ex., scumpirea benzinei pina la 5 euro/litru. Conform „logicii” lor, daca se scumpeste, automat se economiseste si chiar se forteaza dezvoltarea altor tehnologii. In realitate scumpirea energiei duce la scaderea nivelului de trai, scopul politicii ecologiste, nu omul conteaza, ci natura.

  Ideea e simpla, sunt multi grasi, hai sa scumpim mincarea, sa slabeasca. In viata insa aia mai saracii sunt mai grasi. Sunt multi grasi, sa scumpim mersul cu masina, sa mearga pe jos, sau cu bicicleta. Sa se desfiinteze lifturile, masinile de spalat, avioanele, telefoanele mobile, TVurile.

 7. Eu as alege regenerabile si fiabile . Primele pentru gospodarii , administratia locala si mici afaceri . Celelalte pentru industrie .

  • Cred ca nu ati inteles intrebarea.

   Sint 3 optiuni, din care trebuie sa alegeti una singura:
   – regenerabile si (in acelasi timp) ieftine, dar care nu sint fiabile.
   – regenerabile si (in acelasi timp) fiabile, dar care nu sint ieftine.
   – ieftine si (in acelasi timp) fiabile, dar care nu sint regenerabile.

   Prin urmare, nu puteti sa spuneti ca alegeti regenerabile pentru consumatorii mai putin importanti si fiabile pentru industrie, fiindca sursa dvs. e unica: regenerabile si (in acelasi timp) fiabile, dar care nu sint ieftine. Optiunea e la nivel de SUA, curentul e la comun, nu merge sa zici ca ai doua sortimente de curent.

   • Bine ați venit la cursul EESC 4175, SECTION MW11, Natural Resources from Exploration to Sustainable Development, Spring 2024 !

    Vă rog să nu le „suflați” studenților mei acest răspuns 🤐

    Varianta românească a problemei (cu soluția adecvată) este ilustrată în Fig. 12 a articolului Este posibilă decuplarea dintre climă și energie? Sper că studenții mei nu vor avea curiozitatea să traducă ceea ce am scris pe Contributors.ro.

    • Nu ar trebui sa fie o problema dificila pentru niste studenti din anul IV.
     Sa ne spuneti, totusi, daca dati peste vreunul care nu a inteles enuntul.
     Mai interesant ar fi sa aflam care e optiunea preferata de majoritatea studentilor din cele 3 disponibile, desi niste tineri care nu au aflat inca cum se impusca dolarul nu pot constitui un esantion reprezentativ pentru astfel de sondaje. La virsta lor, liberalismul, romantismul, idealismul si, evetual, milioanele familiei le intuneca judecata.

   • @AB/C
    Cred, totusi, ca a inteles foarte bine intrebarea asa cum a fost expusa in articol: „Pentru alimentarea cu energie electrică a SUA, există trei opțiuni: regenerabile, ieftine, fiabile. Experiența din lumea reală a demonstrat că nu le puteți avea pe toate trei, ci doar două dintre ele. Pe care le-ați alege?”
    Niciunde in intrebare nu apare subtextul din raspunsul adresat @Adrian Popescu. Ce ati facut in raspuns este un fel de mutatul portii – modificarea pe parcurs a datelor problemei.
    In plus, referitor la „curentul e la comun, nu merge sa zici ca ai doua sortimente de curent.” – cam peste tot in lume este adevarata afirmatia asta. Doar daca vrei sa fi off-grid poti vorbi de sortimente de curent.
    Faptul ca nu poti sa ai mai multe sortimente de curent nu inseamna insa ca bunul gospodar din gospodarie sau bunul administrator din administratie nu poate sa produca energia din PV minioliene, micro-hidro care, in final, prin natura retelei de distributie, va fi consumata in mare parte local, iar consumatorii industriali vor fi beneficiarii majoritari ai surselor de energie fiabile prin simplul fapt ca cererea micilor consumatori va fi abosrbita de sursele regenerabile locale.
    Deci nu inteleg care e problema raspunsului oferit de Adrian Popescu intrebarii puse de catre domnul Cranganu.

   • ,,Pentru alimentarea cu energie electrică a SUA, există trei opțiuni: regenerabile, ieftine, fiabile. Experiența din lumea reală a demonstrat că nu le puteți avea pe toate trei, ci doar două dintre ele. Pe care le-ați alege?”
    Exista trei optiuni si sint mentionate . Iar eu am ales doua . Nu inteleg unde nu am inteles .

    Textul acesta :
    ,,Sint 3 optiuni, din care trebuie sa alegeti una singura:
    – regenerabile si (in acelasi timp) ieftine, dar care nu sint fiabile.
    – regenerabile si (in acelasi timp) fiabile, dar care nu sint ieftine.
    – ieftine si (in acelasi timp) fiabile, dar care nu sint regenerabile.

    defineste altceva coparativ cu cel de mai sus pus intre ghilimele . Defineste probabil ceea ce ati inteles dumneavoastra . Cu o astfel de capacitate de intelegere poate v-ar fi bine in politica .

 8. Cum este posibil să faci o afirmație despre mărimea unei valori din moment ce aceasta nu este calculată?

  „Deoarece nimeni nu a calculat încă adevăratul FCOE, nu putem compara FCOE cu LCOE decât afirmând că FCOE este mai mare decât LCOE.”

  Și:

  „Creșterea costurilor de la LCOE la FCOE este semnificativ mai mare pentru energia variabilă „regenerabilă” decât pentru energia convențională.”

  Dacă ar fi să rezum: „anumitor persoane nu le place o metrică (LCOE) și fără să depună efortul unui calcul complicat sugerează că o altă metrică (FCOE) le-ar fi mai avantajoasă”.

  Tot articolul discută de ce LCOE nu e perfect, fără să abordeze deloc costurile externalităților folosirii energiei fosile (care, da, sunt mai greu de calculat) și care ar trebui incluse în FCOE.

  Și în plus: evoluția LCOE este destul de interesantă. Probabil nu va continua la infinit, dar pot observa că scăderile pentru regenerabile sunt impresionante. Ne oprim în acest moment din dezvoltarea tehnologiilor care devin mai ieftine doar pentru că nu sunt azi „cele mai ieftine” ?

 9. celulele fotovoltaice, paletele turbinelor trebui e schimbate cam la 20 de ani, acumulatorii si mai repede. iar fibra de sticla de la eolian nu prea se poate recicla…..

 10. Multumim inca o data pentru aceste informatii pretioase! Banca Lazard trebuie probabil sa produca astfel de rapoarte constant pentru Marea Abureala Verde. Asa se face, se pun in fata rapoarte si studii realizate de catre institutii mari, credibile, ale caror rapoarte nu pot fi combatute sau macar analizate de catre omul mediu. Nicaieri, nimeni nu pomeneste despre costurile reale ale acestui tip de energie, asa cum nimeni nu spune ce contin de fapt aceste moristi sau panouri solare si ce fel de elemente poluante sunt implicate in producerea lor. Nemaivorbind de (in)stabilitatea energetica oferita de aceste tehnologii.

  • În calitate de bancă de investiții, Lazard generează profituri substanțiale prin intermediul tranzacțiilor încheiate între investitori și inițiatorii de proiecte. Băncile de investiții își promovează activitatea adesea prin elaborarea și publicarea de rapoarte referitoare la condițiile de investiții în diverse sectoare economice. În cazul Lazard, în jurul anului 2008, au ales să se afirme ca experți în investițiile în energie regenerabilă prin lansarea de rapoarte anuale privind ceea ce ei numesc costul nivelat al energiei, sau LCOE. Această inițiativă a devenit un aspect semnificativ al identității lor de afaceri, cu rapoarte LCOE emise anual, sugerând astfel că această activitate trebuie să fie destul de profitabilă.

   Rapoartele Lazard LCOE sunt recunoscute pentru concluziile lor constante care indică faptul că turbinele eoliene și panourile solare au devenit cele mai economice surse de producție a energiei electrice. Atunci când întâlniți discuții în jurnalismul axat pe protecția mediului care abordează acest subiect, de obicei, sursa citată este unul dintre aceste rapoarte Lazard.

 11. Excelenta analiza. As sugera ca la multiplele costuri enunțate in agricol ar trebui adăugate si alte costuri, mai greu de cuantificat, cele sociale. Spre surpriza politicienilor europeni mari promotori ai energiei solare, dar si din America de N si Australia, echipamentele principale pentru aceasta energie, panourile solare, vin tot mai mult din China (77/8%), mai recent si din Vietnam, Malaysia si India. Producătorii europeni nu controlează nici măcar 1% din piața mondiala. Pana si la invertori companiile chineze dețin peste 2/3 din piața mondiala. Nici la baterii situația nu e prea roza, asiaticii (China, Japonia si Coreea de S) domina iarăși copios, cu peste 95% din piața mondiala. Toate aceste cifre pot fi verificate in Statista.
  Germania își făcuse mari iluzii ca va domina acest sector si de aceasta a făcut presiuni in EU pentru neincluderea energii nucleare in categoria energiilor verzi. Pana la urma a cedat, mai ales după ce a văzut ca a pierdut partida in domeniul producției.
  Ori externalizarea întregului sector de producție de energie către Asia va avea un impact major in reducerea numărului de locuri de munca din domeniul generării de energie. Este un cost social cu un impact negativ greu de cuantificat si crearea unei dependente fără precedent de producători de pe alt continent, ca sa nu mai vorbesc de o singură tara.

 12. LCOE versus FCOE

  Adevăratul FCOE nu a fost calculat (încă) de cei doi autori pe care i-am citat pentru că operația „este complexă și reprezintă o sarcină mai amplă, care necesită resurse financiare și umane”. Asta nu înseamnă că nu au existat încercări.

  În 2018, Energy Institute din cadrul University of Texas at Austin a publicat studiul Full Cost of Electricity. Costul integral a fost numit FCe- și se focalizează pe transmisie și distribuție, acordând doar minimă atenție costurilor de backup, stocare și intermitența energiilor regenerabile variabile.

  Tot în 2018, The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Nuclear Energy Agency, a publicat studiul The Full Costs of Electricity Provision. Studiul OECD NEA s-a referit la FCOE, făcând distincție între (a) costurile la nivelul instalațiilor de producere a electricității; (b) costurile la nivelul rețelelor de transmisii și (c) costurile externalităților la nivel social. Definiția OECD NEA acordă de asemenea mai multă importanță volatilității și complexității introduse de energiile regenerabile variabile. Dar acel studiu nu consideră, de exemplu, valorile eROI sau costurile pentru reciclare. În plus, în studiul OECD NEA, în discutarea poluării și gazelor cu efect de seră, emisiile pe durata vieții instalațiilor și impacturile non-emisiilor asupra sistemelor electrice nu sunt reflectate. Apoi, studiul face doar referiri marginale la spațiile folosite.

  În definiția Schernikau-Smith, calcularea FCOE include și costuri care nu se pot expima prin $US/MWh: a) Consumul de materiale pe unitatea de serviciu; b) durata de funcționare și c) eROI.

  Faptul că un adevărat FCOE nu a fost calculat încă nu îl face mai mic decât mult mediatizatul LCOE. Orice om cu mintea întreagă și fără eco-prejudecăți nu poate să întrebe: Dacă FCOE nu a fost calculat, de unde știu eu că este mai mare decât LCOE? Pentru că LCOE include 3 parametri, pe când FCOE este compus din 10 parametri, toți cu valori +, nu -. În concluzie, costurile FCOE vor fi întotdeauna mai mari decât cele LCOE.

  • @ Dl.Crânganu, am fost placut surprins ca ati adus in discutie acest concept, care nu prea este cunoscut in tagma celor ce se ocupa cu energia, dar-mite celorlalti.
   Intr-adevar, unii dintre noi suntem oarecum deja plictisiti de LCOE si asa cum spuneti FCOE este din ce in ce mai mult adus in discutii, si chiar estimat, daca nu calculat (asta se poate face cu ceva bun simț).
   Coincidenta face ca nu mai departe de saptamina trecuta am avut un ”workshop” (na, ca ma dadui cosmopolit nevoie mare cum e moda) pe cam acelasi subiect .
   Ce vreau sa spun sunt urmatoarele:
   Exista preocupări inteligente de a scadea FCOE, care, cam asa e, este mai mare decit LCOE, dar, exista un concept, care poate face FCOE egal cu LCOE sau chiar mai mic !!…iar acest concept pe care sunt sigur ca il cunoasteti -ECONOMIE CIRCULARA – aplicat in energie, cică i s-ar spune CIRCULAR ENERGY ECONOMICS

   Voi da un exemplu practic ca sa intelegem ce vreau sa spun, ref. România, de o potentiala aplicare a conceptului:
   – cf. INS si Min Agr. in România avem cca 1 mill ha in stare critica de desertificare si inca cca 6 mill cu risc ridicat (s-a si legiferat o lege HG-1172/27.09.2022 – Strategia Nationala privind Economia Circulară)
   – deci, vrem nu vrem, trebuie sa facem ceva pentru a preveni distrugerea terenului agricol, afectarea securitatii alimentare si degradarea mediului si atunci:
   – solutia este ”adaptarea la schimbarile climatice” care, obiectiv, se intimpla si suntem fortati d eimprejurari sa aplicam LULUCF (Land Use Land Change and Forestry)
   – care e solutia ? cultivam plante adaptate noilor conditii – in loc de porumb, soia, etc. ce se usuca pe cimp, cele rezistenta cum ar fi plantele tip food & fuel !: Care sunt consecitnțele ?
   – daca cultivam 3 mill ha numai (din cele 7 cu risc de desrtificare), asiguram hrana populatiei si ceva export consistent de produse alimentare
   – acestea absorb cca 50 tCO2/ha/an si elibereaza cca 40 t O2 curat/ha/an
   – dupa valorificare ECONOMICA PRODUCTIEI DE MATERII PRIME AGRICOLE, râmin niste deseuri, de care ”trebuie sa scapam cumva”, altminteri platim depozitarea. Aceste ”deseuri” le ”distrugem” (valorificam) energetic, in concept economie circulara, ”partea proasta” fiind ca aceste deseuri au o putere calorica f. mare dar putem considera ca, fiind deseu, au un cost negativ (adica mai mic decit vintul sau soarele, care, sunt ”moca” si ne zbatem sa facem eoliene si PV-uri consumind o gramada de resurse si poluind in continuare
   – aceasta energie produsa, e la fel de ”verde” ca si eolienele sau solarele respective
   – dar, din acele produse alimentare, in exces, se mai poate produce etanol, sau, prin reformare catalitica, hidrogen (d-ăla verde), scapind lumea de alte eoliene si PV-uri (nu mai mentionez ca etanolul inlocuieste fara probleme benzina si motorina)

   Bottom line: daca România aloca numai 3 mill. ha pt, adaptari climatice, va trebui sa:
   – evite importul de produse alimentare de cca 2 miliarde EUR/an
   – sa construiasca capacitati ”de distrugere” a deseurilor (continut de energie primara de cca. 700 TWh) de cca 17.000 MW (cam de 2 ori puterea utilizata astazi !) si cca. 60.000 MWt suficienta pt. decarbonizarea industriei
   – o mulltime de locuri de munca, dezvoltarea indistrie prelucratoare, vertical si orizontal si multe altele.

   In acest context FCOE poate fi sub LCOE, pentru ca, fundamental:
   – se foloseste o resursa energetica ”deseu”, cu cost prezumtiv negativ (mai mic decit soarele si vintul)
   – se folosesc resurse locale (umane si materiale)
   – activitatea principala fiind productia de alimente si protejarea terenului agricol combinat cu securitatea alimentara
   – evident, terenul agricol de dimensiuni uriase, nu e folosit pt. eoliene si PV ci, pentru hrana (si ”deseuri”)

   Parca, parca am scris pe aici prin Contributors ceva despre toate acestea

   In incheiere, apreciez ca ati adus in discutie acest subiect al FCOE si acum, ne repezim cu totii sa gindim, comentam sau, sa ne certam prieteneste

   PS. in SUA, Brazilia, etc., etc. sunt turbine pe gaze (100 MW) care functioneaza pe etanol, autoturisme, camioane, etc.

   Si poanta finala:
   Randamentul exergetic la productia de H2 (d-ala verde) din energie electrica eoliana/PV, este de cca. 5 ori mai prost decit randamentul exergetic la productia de H2 (tot d-ala verde) produs prin reformarea catalitica a etanolului (evident, este si mai ieftin, dar noua ne baga in cap CE prostii cu eoliene si PV ”uber alles”)

   • Detaliile oferite de dumneavoastră sunt interesante și utile.

    Pe de altă parte, creșterea dramatică planificată până în 2050 a capacitărilor solare și eoliene are un avantaj semnificativ: Reduce cantitatea de combustibil fosil sau nuclear, presupunând că nu va exista o creștere a cererii de energie. Totuși, acest unic avantaj singular vine la pachet cu costuri semnificative pentru mediu și economie.

    Costurile pentru mediu derivă din densitățile energetice mici, intermitența și coeficientul eROI redus ale energiilor „regenerabile” variabile atunci când întregul lanț tehnologic este considerat de-a lungul întregului ciclu de viață.

    Energia urmează legi diferite de cele ale computeristicii, de exemplu, și avansurile tehnologice nu vor reuși să învingă legile fizicii și chimiei. Dacă veți (re)citi articolele mele Când sursele de energie care ar trebui să stopeze schimbarea climei nu mai funcționează din cauza schimbării climei…(2021) și Tranziția către 100% energii „verzi”- un exercițiu de gândire magică. Avem nevoie de evoluție sau revoluție?(2020) veți găsi – pentru prima dată pe Contributors – detalii despre limita Betz (energie eoliană) și limita Schockley-Queisser (energie fotovoltaică) și veți afla suficiente argumente despre legile fizice care limitează îmbunătățirile tehnologice ale instalațiilor eoliene și solare.

    Factorii naturali de capacitate la scară planetară sunt un rezultat direct al localizărilor geografice ale panourilor solare și morilor de vânt. Acești factori naturali nu depind în niciun fel și nu pot fi influențați de tehnologiile folosite, mai vechi sau mai avansate. Cu alte cuvinte, trebuie să recunoaștem că alegerile noastre energetice sunt constrânse de legile termodinamicii, chimiei, geografiei, meteorologiei și economiei. Ignorarea acestor constrângeri conduce la mari cheltuieli de capital, standarde de viață mai scăzute în țările dezvoltate, menținerea sărăciei energetice și economice în țările în curs de dezvoltare, precum și la efecte ecologice nedorite.

    • Alegerile noastre energetice sunt modelate de fizica, chimie, geografie, etc, DAR asta nu inseamna sa nu se investeasca in energii alternative mai putin poluante. Epoca fosilelor s-a cam dus, carbune, petrol le mai folosim, dar rezervele sunt finite. In plus petrolul se foloseste la multe altele, medicamente, plastice, etc.
     Cu gazul stam mai bine, dar de ce sa nu incercam sa imbunatatim si panourile fotovoltaice, turbinele eoliene, etc, si sa interconectam mai bine retelele electrice din UE de exp?
     POlitica bagarii capului in nisip ca strutul si a refuzului oricarei energii alternative nu este buna. In plus schimbarile climatice exista, sunt bine documentate, nu sunt o joaca. Toti combustibilii clasici, petrol, gaz, carbune, produc cantitati imense de CO2, rezulta efect de sera.

    • Axioma energeticianului: NICIODATA , oricite eoliene si solare se vor instala, nu vor putea inlocui energia IN BANDA (fara stocare), dar, si asta nu poate fi facuta la puterea ”peak”….altminteri, nu mai renteaza deloc eoliana si solara

  • @Prof Cranganu. Lucrez pentru o corporatie integrata (producere, transmisie, distributie de energie) in vestul Europei si singurul cost agregat folosit in toate modelele comerciale si analizele tehnico economice este LCOE.
   Desi mult mai „onest”, FCOE ar fi extraordinar de dificil de calculat si acceptat de industrie si de guverne (cele care au o urmă de strategie energetică – am inteles ca România nu e in cea mai bună pozitie la subiectul ăsta).
   Dar sunt de acord, FCOE ar trebui sa devină normă.

   Am totusi o intrebare. Cum poate fi cuantificată decizia politică de decarbonizare „cu orice preț” care anulează orice discutie si analiză despre cât de scump sau ieftin e un kWh produs de diverse tehnologii? Intr-un context pur politic, de decarbonizare cu orice pret „ca sa salvam planeta” LCOE si FCOE devin irelevante.

   • Poate fi si si este cuantificata prin cat inghite -in sensul ca nu se revolta- populatia.
    Metrica nu are acuratete de 100% dar are suficient de precisa in majoritatea locurilor, cazurilor si momentelor.

    Daca intrebati cum o cuantificam noi cei de jos raspunsul este: prin perceptii. Foame, frig, frica.

   • Mă bucură intervenția dumneavoastră, pentru că vine din partea unei corporații care folosește LCOE ca sursă principală de comparație a „tuturor modelelor comerciale și analizelor tehnico-economice.” Mesajul principal al studiului meu este o critică a propagandei actualei, precum cea ilustrată de rapoartele Lazard sau BloombergNEF, potrivit cărora electricitatea solară și eoliană sunt cele mai ieftine cu putință. Absolutizarea costurilor LCOE (relativ simplu de calculat, dar total incomplet) devine o mascaradă, un exemplu de gândire magică, o auto-amăgire. Trezirea la realitatea costurilor FCOE va fi dură, dar prevăd că și atunci, ca și acum, vor fi scuze de genul „Așa ne-a spus știința…!

    Vă invit să urmăriți viitoarea mea contribuție, care va exemplifica perfect acest gen de gândire periculoasă/dăunătoare: oamenii de știință din domeniul climei nu ne spun adevărul integral („FCOE”), ci, motivați de stimulente profesionale și feedback-uri sociale, preferă varianta LCOE, care răspunde și comenzii politice date la Paris (2015) și în alte părți.

    • Aveti perfecta dreptate , tot asa le-a spus stiinta si despre covid iar lumea inghite.
     Lumea abia asteapta niste justificari , capul vreunui Motoc sau Acar Paun deoarece politicienii se prefac ca au justificarile iar noi ne prefacem ca ii credem. Stiu si ei, stim si noi.
     Suntem ca gaina aceea care a ales sa se impiedice cand o urmarea cocosul.

 13. Autorul depune toate eforturile pentru a demonstra că energia verde e rea, iar cea pe bază de hidrocarburi e cea mai bună. De curiozitate, de ce nu menționați nimic despre stocarea gravitațională a energiei? Și în altă ordine de idei, de ce ignorați progresul tehnologic? Există multe cercetări promițătoare, ce arată că vom avea un avans tehnologic decisiv în următoarele decade. Mă refer la tehnologiile de producere și stocare a energiei. Unde erau panourile solare acum 10-15 ani și unde sunt acum? (din punct de vedere al eficienței). Și multe alte exemple.
  Vă place sau nu, viitorul NU aparține energiei pe bază de hidrocarburi.

  • De curiozitate, de ce nu menționați nimic despre stocarea gravitațională a energiei?

   Analiza mea se referă la anul 2024. Dacă aveți date despre existența unor capacități de stocare gravitațională, indicați unde sunt ele localizate și care este capacitatea lor de stocare. Restul, sunt vorbe la timpul viitor.

   de ce ignorați progresul tehnologic?

   Recitiți răspunsul meu de mai sus.

   • Un exemplu de stocare a energiei pe o combinație apă-eolian:
    https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/inside-switzerland-s-giant-water-battery/46915530
    Este în funcțiune din 2022. Elveția mai are și alte proiecte asemănătoare în diferite faze de implementare. Capacitate 900 MW.
    Citez din link-ul menționat:
    According to Matthew Stocks of the Australian National University, there are 616,000 sites around the world where closed-circuit hydro-pumping plants with two reservoirs could be built. It would suffice to build just 1% of these to solve all problems linked to the storage of intermittent energies, says the researcher, who bases his assessment on purely geographical considerations.

    Un exemplu proaspăt, din 2024:
    https://www.euronews.com/green/2024/02/06/this-disused-mine-in-finland-is-being-turned-into-a-gravity-battery-to-store-renewable-ene

    Până și România are ceva proiecte în direcția asta:
    https://balkangreenenergynews.com/romania-to-turn-17-coal-mines-into-gravity-energy-storage-systems/

    Componenta de stocare a energiei a apărut deja și aici:
    https://www.transelectrica.ro/web/tel/sistemul-energetic-national.
    Apropo, vedeți în ultimul link, sursele de energie în sistemul național. Cărbunele este la 10%, oare cât era acum 30 de ani?

    Da, sunt de acord că încă este puțin, o picătură într-un ocean de energie. Dar ideea este că se fac lucruri și apar lucruri tot mai deștepte, ca să scăpăm de dependența de hidrocarburi.

    „Restul, sunt vorbe la timpul viitor.”
    Da, dar toate au un început. Retrăim istoria. Acum mai mult de 100 de ani erau orașe americane care interziceau automobilele pentru că făceau prea mult zgomot, fum și speriau caii. Se repetă povestea cu automobilele electrice, li se caută nod în papură… nu spun că sunt perfecte, dar așa cum automobilele alea dezastru de acum mai bine de o sută de ani au evoluat în niște mașinării superbe, la fel vor evolua și electricele. Trebuie să le mai dăm timp. Schimbarea este dureroasă, de acord, dar eu cred că este necesară.
    PS
    Sper că nu vedeți și în comentariile mele atacuri la persoană, departe de mine această intenție.

    • 900 MWh , presupunand ca vorbim de MWh (energie) nu de MW (putere), sunt destul de putini. Romania are un consum instant de cam 5000-7000 MW. Adica, 900 MWh ar ajunge pentru consumul Romaniei timp de cam 20 minute. Desigur, trebuie sa gandim cei 900 MWh ca dispozitiv de echilibrare nu de backup al gridului, dar si asa, daca in Romania ai un +10% sau un -10%, cei 900 MWh se vor „umple” in cam 2 ore de productie excendentara si se vor „goli” in 2 ore de productie deficitara. E mai mult decat nimic, dar cum am zis si mai sus, mai inteligent mi s-ar parea reglarea consumului la utilizatorii casnici sau non-casnici, pe baza productiei (si al pretului, evident).

    • Romania se chinuie d emult sa realizeze proiectul CHEAP Tarnita Lapustesti – 1000 MW…relitatea este ca acest proiect era util azi, dar, calculat, ne-ar trebui cca 2000 MW (da, stiu, dar sa nu ma mai ”atentionati academic” cu diferentele MW si MWh…la stocari CHEAP de tip TSO capacitatile sunt in tandem cu volumul stocat de mill.MWh si, de obicei in plaja 6-24 h.)
     Daca va uitati pe curbele de consum zilnic, veti observa ca astazi avem ecart 2000 -3500 MW, deci, o stocare de 1000 MW deja e insficienta, iar daca ne propjnem eolienele si PV urile planficate (INUTIL !!!), atunci, trebuie si mai multa stocare TSO (deocamdata, stocare la DSO cu citeva zeci de MW e o gluma …locala)

    • Citire în cruciș – din greșeală sau rău intenționată.

     Expresia mea – Analiza se referă la anul 2024 – este răspunsul la întrebarea De curiozitate, de ce nu menționați nimic despre stocarea gravitațională a energiei?

     Faptul că ați inventat că aș fi răspuns la eROI fotovoltaic este fault în joc și vă atrage cartonașul galben, considerând că ați comis o greșeală. Reaua intenție se pedepsește cu cartonaș roșu (eliminarea comentariului).

     • Sa intelegem atunci ca articolul dvs. este despre situatia regenerabilelor de acum 11 ani, si nu are nici un rost sa-l citim in 2024?

    • Ati uitat, probabil.. Cine a scris „În Spania, panourile solare au un eROI de ~2,5”?Propozitia este la timpul prezent si studiul de la nota de subsol 7 se refera, in mod clar, la fotovoltaice. In mod tragic traduse „panouri solare”, care sunt altceva.

     Cartonasul galben il da arbitrul, nu una din echipe. Nu ati participat niciodata la o dezbatere academica?

     • Dacă asta e problema dv. – folosirea verbului la prezent într-o propoziție care n-are nicio legătură cu răspunsul meu la o întrebare separată – s-a rezolvat: timpul prezent a fost înlocuit cu trecutul. Cel mai bun lucru despre scrisul pentru web este că timpurile verbelor se pot schimba rapid.

      Întrebarea – Nu ați participat niciodată la o dezbatere academică? este jignitoare prin tonul țâfnos și morga condescendentă. În plus, dumneavoastră, un ilustru anonim, vă arogați o statură academică, din umbra căreia doriți să discutați cu mine – un profesor universitar cu nume, prenume, email, telefon, website – toate publice. Nu vi se pare că vă obrăzniciți prea mult?!

      În fine, la articolele mele,

      -nu pot dialoga cu oameni de rea credință;
      -nu pot dialoga cu mincinoșii și calomniatorii;
      -nu pot dialoga cu cei care îmi lipesc etichete și mă reduc la acestea;
      -nu pot dialoga cu anonimi care nu își asumă măcar propria identitate;
      -nu pot dialoga cu țopârlani care nu mă respectă, mă înjură, mă iau de guler și știu ei mai bine decât mine orice;
      -nu pot dialoga cu cretinii, nebunii, fixiștii, mitomanii (adesea anonimi) ai net-ului;
      -nu pot dialoga cu cei incapabili să citească corect și până la capăt un text și care nu au disciplina intelectuală de a urmări un argument.

      Sau aș putea, dar e pierdere de timp și sursă de enervare (Adaptare după Adrian Papahagi).

      • Dacă exemplul dv de dialog civilizat este A. Papahagi atunci e clara treaba, chiar nu are niciun rost să mai dezbatem ceva.

      • Domnule Profesor !

       Am semnat pe orice site întotdeauna cu prenumele meu real, pe acest forum apărând însa înca un Cristian, voi semna cu numele întreg !

       Sunt și eu fascinat de ușurința cu care oamenii se jignesc și se injură pe forumuri, la adăpostul unor pseudonime de cele mai multe ori idioate, căutat oximoronice în dorința de a fi, atât anonimi, cât și nostimi sau originali.

       Nu vă lăsați antrenat în aceste dispute și nu coborâți la nivelul lor ! Vă pot înțelege iritarea, este omenească dar trebuie să vă păstrați calmul ! Și răspunsul dvs. de mai sus este ușor țâfnos. Nu răspundeți cu aceeași monedă ! Nu știm cine este Pesah, poate este și el un “academic”, poate că nu ! Nu faceți caz de poziția dvs universitară care este într-adevăr remarcabilă și de tot respectul ! Acceptați că unii oameni pot avea păreri diferite chiar dacă sunt greșite !

       Știți bine că și in tabăra adversă a “climatologilor”, există destui mari profesori cu argumentele și susținătorii lor. Sigur, ignorăm propaganda de tip Greta, Al Gore sau di Caprio !

       Vă salut cu respect !

      • P.S. Tot pe această platformă, un om de altfel foarte inteligent și bine documentat, Sorin Ioniță, răspunde tuturor colocvial, la persoana a II-a singular (deși cei mai mulți cititori i se adresează respectuos) și are chiar plăcerea să îi ironizeze dur.

      • ” Cu un singur adevar un om cusecade isi face mai multi dusmani decat o canalie cu o intreaga viata de minciuni”

       Iorga

     • @pehash de ce ar fi tragic daca strecuram un termen, fie el si incorect. Terminologic, denumirea de ,,fotovoltaic” e foarte tragica, pentru ca porneste de la un detaliu constructiv ca sa creeze un termen comercial. Pe consumator nu-l intereseaza care e mecanismul prin care un panou genereaza energie electrica, ci doar sa-l poata denumi pe inteles si sa-l deosebeasca de un produs inrudit (ca sa nu dea banii pe ce nu si-a dorit, din confunzie). Deci, terminologic, ,,panou solar” nu e chiar tragic deloc. Tragic poate pentru un specialist incremenit care se simte umilit de adoptarea unui tremen prea popular.
      Si mai tragic as zice eu cînd românul, intr-o discutie serioasa, care permite si polemica, nu gaseste ceva mai bun decît sa se lege de fleacuri si, eventual, sa mai emita si un ad hominem sau o dojana. Asta poate fi si o problema a autistilor, pentru care nu exista analogii, totul trebuie sa fie identic ca sa poata fi comparat (dar atunci nu mai face nici o para chioara ca analogie).
      P.S. Si eu imi dau numele adevarat, cu riscul de a ma face de rîs ca sînt mult prea prost. Dar… Daca folosind un pseudonim, asta mi-ar ameliora inteligenta, nu as ezita. Mai ales cind criticam s-ar cuveni sa uzam de aceleasi arme si sa ne dam numele.

 14. Invitație către autorii de atacuri ad hominem

  Am ales ca motto al articolului de față o fină remarcă a lui Nassim Nicholas Taleb: atacurile ad hominem sunt o marcă garantată a lipsei de inteligență a celor care se dedau la aceste atacuri.

  În momentul când scriu aceste rânduri, există 25 comentarii publicate și 8 (aprox. o treime) atacuri la persoană nepublicate. Nu am văzut atâta ură personală la niciun articol publicat în ultimii 10 ani pe Contributors.ro.

  Invitația mea este următoarea: Dacă doriți să vă fie publicate atacurile la persoană, semnați-le clar pentru a vă autentifica și a vă face publicitate gratuită în sensul indicat de Nassim Nicholas Taleb.

  • Pe acest blog nu se tolereaza punctele de vedere alternative. Tolerati doar comentariile care va sustin punctul de vedere, pe restul le cenzurati.

   • Astfel de „puncte de vedere alternative” sunt atacuri ad hominem anonime, care nu respectă invitația mea:

    Este meseria lui Cranganu sa minta si sa manipuleze in favoarea industriei petroliere. Si studentii lui il urasc.

    Articolul este o manipulare crasa in favoarea industriei petroliere, din care face parte Cranganu

    Și încă nu a trecut la atac bateria „grea”, care, având inteligența = 0, nu găsesc altă cale decât schimonosirea numelui meu de familie !?!

    Tuturor acelor indivizi, care mă atacă la adăpostul unor nick-name-uri, le ofer o parafrază după Churchill:

    Nu voi ajunge niciodată la destinație dacă mă opresc să arunc cu pietre în fiecare javră care mă latră ascunsă după gardul anonimatului.

   • Ba se tolereaza. Si inca excesiv. Daca ar fi dupa mine, politica blogului ar fi urmatoarea (avertisment vazut si apreciat de mine pe un alt site):

    FAIR WARNING: All shills, gammas, retards, critics, pedants, and social justice warriors are muted and blocked on sight. I am not interested in debate, discourse, or „ackshually” in this medium. If you disagree with what I post, that’s absolutely fine, but please note that I am not at all interested in hearing your opinions, corrections, or criticisms.

    Utilize your own microphone. I will not permit you to attempt to hijack or parasitize mine.

    • Ceea ce spuneti aici contravine principiilor stabilite pentru platforma – text care poate fi gasit pe fiecare pagina de pe platforma contributors: „Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.”
     Dezbaterea relaxata bazata pe forta argumentelor nu se face prin cenzura si, in mod sigur, este opusa ideii expuse mai sus, adica: „I’m not interested in hearing your opinions.”
     Daca nu sunteti interesat de opiniile celorlalti, atunci nu prea aveti treaba pe platforma contributors.

     • Ceea ce spuneti aici contravine principiilor stabilite pentru platforma – text care poate fi gasit pe fiecare pagina de pe platforma contributors:
      > Contravine. Am si scris: „daca ar fi dupa mine”. Platforma e libera sa aiba politica ei.

      „Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.”
      > Ce opinii si argumente pot avea niste „shills, gammas, retards, critics, pedants, and social justice warriors”? De ce si-ar pierde cineva vremea cu ei? „Criticii” numiti in lista sint din specia criticilor maniacali (gica contra), neomarxisti demolatori dopati cu „critical theory” si alte varietati de lunatici; as putea sa dau vreo doua-trei exemple de grafomani care sufera de mania de a critica doar ca sa se afle in treaba, dar azi sint animat de sentimente de mila crestina si las de la mine.

      Dezbaterea relaxata bazata pe forta argumentelor nu se face prin cenzura
      > Corect, odata ce impricinatii enumerati mai sus sint tinuti departe de zidurile cetatii, se poate dezbate relaxat. Dar nu ati observat ca si „platforma”, draga de ea, daca tot ati adus vorba, cenzureaza in draci? 😎️ Mereu apar plingeri. Pe de alta parte, sint citiva autori care isi modereaza singuri comentariile primite si, dupa numarul de comentarii, as zice ca sint mult mai ingaduitori cu gargaragiii decit „platforma”

      si, in mod sigur, este opusa ideii expuse mai sus, adica: „I’m not interested in hearing your opinions.”
      Sper ca acum ati inteles ca este vorba despre opiniile celor enumerati mai sus. Eu nu sint interesat de opiniile lor, nu le citesc comentariile si, mai mult, eu, nefiind un democrat, le-as lua si dreptul de a alege si de a fi alesi de mi-ar sta in puteri. Printr-un articol de constitutie, desigur. Dar ar fi prea riscant, in zece ani Romania ar deveni de nerecunoscut si economia ar decola ca o hipersonica kinzhal. Ar sari toate democratiile sa ne bombardeze. 🤕️

      Daca nu sunteti interesat de opiniile celorlalti, atunci nu prea aveti treaba pe platforma contributors.
      Dvs sinteti chiar mai intolerant decit mine, ati vrea sa impiedicati si cititul, nu doar comentatul. 😂️
      E bine, fiindca “Tolerance and apathy are the last virtues of a dying society.” ― Aristotle. 💪️

      • „circulus in probando” – cu logica ta orice argument poate fi eliminat pentru ca „shills, gammas..”

       Este o mare diferenta intre a modera si a cenzura. Cat timp argumentul respecta regulile unui dialog civilizat, e irelevant cat de slaba este argumentatia. Daca taxezi orice greseala la altii, cine iti taxeaza tie greselile?

      • pehash,

       Te vad de ani de zile pe Contributors (mi se pare ca si prin alte locuri) comentind din ce in ce mai stupid tot ce-ti iese in cale. Nu citesc ce scrii fiindca esti de multa vreme pe lista mea trolli insignifianti.

       Multa sanatate sa-ti dea Dumnezeu, ca eu nu am cum sa te ajut.

   • Nu pot face o afirmatie categorica in lipsa de dovezi concrete, iar experienta persoanala este limitata pentru a putea face o statistica cu privire la posibila cenzura.
    Ceea ce am putut insa sa remarc este ca, in general, ponderea comentariilor la postarile donmului Cranganu care sustin acelasi punct de vedere este peste media vazuta de mine pe alte plarforme, iar cei cativa – unu-doi-trei – comentatori cu vederi opuse primesc destul de repede replici multe, insa de foarte multe ori fara sa urmeze si o dezbatere (..”relaxata, bazata pe forta argumentelor”…), lasandui-mi o impresie parca de resemnare pasiva, insa nefireasca, a originatorului ideii expuse.
    Dar cum ziceam, se prea poate ca impresia cu privire la nefirescul resemnarii sa fie doar a mea – nu pot exclude faptul ca cei care expun vederi opuse chiar nu doresc sa continue dialogul.

     • Ceea ce faceți – și dv. și alți numeroși trolli – este poluare și diversiune. Articolul de față este despre costurile reale ale electricității produse din surse solare și eoliene. Dar, precum în faimoasa glumă a lui Mircea Crișan, povestită cu haz de Florin Piersic, la (aproape) orice articol din cele peste 265 publicate de mine, armata de trolli revine cu unicul „crastavete”: petrolul.

      Nefiind produsă nicio dovadă concretă (în afară de bârfe, păreri subiective, suspiciuni, aluzii etc.) despre legăturile mele cu industria petrolului, niciun comentariu care nu aduce o dovadă tare în acest sens nu va fi publicat.

      • Vi se aplică foarte bine motto-ul lui N. N. Taleb 😊

       Nu doar că nu aveți nimic inteligent de spus despre spusele mele, dar, pe lângă rea credință și atac la persoană [moderat], dovediți o totală lipsă de a înțelege ceea ce citiți: am publicat două grafice diferite care arată că LCOE pentru energia solară e mai ieftin decât cel produs de energiile fosile în 2020. Ați înțeles partea cu FCOE sau World Economic Forum (sursa dv. de încredere) nu se ocupă cu așa ceva?

       Cu toată simpatia și fără răutate, vă sfătuiesc să consultați un specialist în remedierea bolii numite aici reading comprehension disorder. Până atunci, dialogul meu cu dv. se oprește aici pentru că nu pot dialoga cu cei incapabili să citească corect și până la capăt un text și care nu au disciplina intelectuală de a urmări un argument

    • @ Apass: Ai dreptate. Nu am nimic de comentat despre articolul de fata, ca sa fie clar. E departe-departe cam orice apare pe contributors de ce inseamna o discutie argumentata, de cele mai multe ori nici articolele nu sunt compuse asa. Nu am pretentia sa ajunga la detaliile unui articol stiintific, dar aici problema e ca nefolosind injurii, se reproduc toate greselile logice posibile ori toate tipurile de greseli in argumentare.

     O, si da, o gramada de articole sunt slabe, iar autorii cenzureaza opiniile, iar majoritatea comentatorilor au agende personale, in sensul ca nu doar ca nu-i instereseaza articolul, ci ca nu-i intereseaza decat cel mult incidental ce au de spus cei carora le replica. Cel putin asta e senzatia mea, cu parerile de rau necesare pentru nepolitetea de-a vorbi despre ceilalti, din avion, de pe o pozitie privilegiata.

 15. 14 m2 pentru a produce cu panouri solare 100W x 24 de ore x 365 de zile?

  Chiar si cele mai conservatoare calculatoare dau o valoare de energie de minim 2 ori mai mare la 14 mp de panouri solare pentru zona temperata a planetei.

  Poate nu inteleg eu ce inseamna acea suprafata.

   • Un exemplu de panou care are 226W/mp. Deci acel studiu este depășit de realitate. Ce spuneam mai sus: tehnologia evoluează și încă repede.

    https://www.recgroup.com/en/alpha?parent=81&type=product

    Deci îmi pun două panouri dintr-astea (aprox. 4 mp) și țin deschis non-stop TV-ul ăla de 100W. Cele două panouri ar produce cam 900W. Deci în 3 ore de soare pe zi ar fi acoperit consumul TV-ului pe 24 de ore. Diferența de energie în timpul zilei o bag într-o baterie Tesla Powerwall de 13,5 kW, baterie care noapte ține TV-ul. Cred că ar merge și cu un singur panou… adică 2mp. Nicidecum 14 mp.

    • @Adrian – la o firmă din Worksop, foarte aproape de Nottingham, o instalație de panouri solare cu o baterie Tesla Powerwall de 13,5 kW costă 7,250 de lire, cu tot cu instalare, certificare, acreditare etc.

     https://www.ebay.co.uk/itm/225681937703

     Este și adresa exactă, în partea de jos a descrierii. În cât timp consumă televizorul energie electrică de 7,250 de lire? În 20 de ani? În 50 de ani?
     În exemplul tău, bateria de 13,5 kW e gratis, gata adusă acasă și instalată. Ai ignorat complet orice costuri .

     Media de 3 ore de soare pe zi se compune din 7-8 ore de soare în iunie – iulie, respectiv 45 de minute de soare pe zi în ianuarie – februarie. În cât timp încarci bateria aceea, în lunile ianuarie și februarie?

     • Precizare: instalația aceea de 7,250 de lire nu include și vreun panou solar, se presupune că utilizatorul le are deja instalate. Ar fi fost mai potrivit să scriu ”instalație pentru panouri solare”, nu ”de panouri solare” , ca să nu se creeze confuzii.

      • @Harald
       Am primit la jumatatea lunii februarie o oferta de instalare de panouri solare si baterie la pretul de 13k£ si daca as fi acceptat pana la sfarsitul lunii ar fi fost doar 11k£. Cu lifetime guarantee.
       Dar ceea ce facea atragatoare oferta era un tarif numit Flux de la Octopus energy.
       Ideea era ca as fi fost furnizor prosumator cu tarife diferite in timpul zilei si al noptii.
       https://octopus.energy/tariffs/

      • Am uitat sa mentionez.
       Tariful mentioneaza ca TREBUIE sa ai panouri solare dar nu mentioneaza cat de multe.
       ROI este 9 sau 11 ani.
       Deocamdata dobanzile la finantare sunt inca mari si se pare ca nu o sa scada inainte de 6 luni cel putin.

      • @Durak – poate la Jeddah, în Arabia Saudită, să fie 9 sau 11 ani ROI 😀

       La Manchester panourile solare se amortizează în 23 de ani, poate la Londra se amortizează în 18 ani. Dar 9 sau 11 ani nu are nimic de-a face cu realitatea, nicăieri în UK.

      • My bad for the confusion. :)
       „Discounted offer £14,325, ROI 22.83%, payback in 9 years”
       „So, if you put £14,325 in you bank, it might get you 1.5% interest at best, which is £215, if you invest the same amount with us, it gets you £1,228.51 per year, 5.7 times more, plus it increases your property value”

      • @ Durak
       „My bad for the confusion. :)”? Vorbiti ca un teenager?
       Ce-i aia my bad….offff, turbez cand aud vorba asta.

      • @Durak – sunt toate șansele ca niște acțiuni la Coca-Cola să aducă un profit semnificativ mai mare, în același număr de ani.

       O corporație care își spune ”octopus” (caracatiță) își dezvăluie involuntar metodele și scopurile 😀

       Aveam o cunoștință în RO care își pusese o vulpe, ca emblemă a firmei. N-a avut prea mult succes în afaceri, nu prea a vrut nimeni să aibă de-a face cu vulpi. Dvs vreți să aveți de-a face cu caracatițe și să mai obțineți și profit?

      • Ai deviat de la subiect. Nu se discuta despre costuri, ci despre suprafața necesară pentru a alimenta un TV de 100W din panouri fotovoltaice.

      • @Adrian – verifică data și ora comentariilor:

       Adrian 04/03/2024 La 18:05

       ”Diferența de energie în timpul zilei o bag într-o baterie Tesla Powerwall de 13,5 kW, baterie care noapte ține TV-ul”

       Așa ai rezolvat tu problema alimentării televizorului pe durata a 24 de ore: cu costuri zero! 😀

      • @Adrian – nu e nimic logic în a ignora costurile. Ți-ai cumpărat tu vreodată o baterie Tesla Powerwall de 13,5 kW? Nu și nici n-ai să-ți cumperi prea curând, dar la voi la ONG te lauzi cu prostiile scrise pe internet. Ție chiar nu ți-e un pic rușine? Cum să te lauzi că ”Diferența de energie în timpul zilei o bag într-o baterie Tesla Powerwall de 13,5 kW” când tu n-ai avut niciodată bateria aceea? Chiar nu faci diferență între ficțiune și realitate? Sau tocmai pe criteriul ăsta vă selectează?

       La fel ca și celălalt, cu panourile lui care produc energie și când nu e soare. Produc 20% din cât produc într-o zi cu soare, deci ar fi necesari 70 mp de panouri în loc de 14 mp. El n-a avut în viața lui vreun panou solar, ca să-l vadă cum se comportă în realitate, dar prestează pe net de peste 10 ani și nu-l întrece nimeni la sfaturi și soluții-minune. Asta între două postări pentru Hamas, evident.

      • @Harald – puțin mai sus certai pe cineva pentru ad hominem la adresa ta. Dar ia uită-te puțin la tine…

      • @Haralad – puțin mai sus certai un alt comentator pentru Ad Hominem la adresa ta. Dar ia uită-te puțin la tine…

      • @Adrian – asta s-a întâmplat în replică, după ce ai afirmat că nu se poate discuta logic cu mine. Ce oferi, asta primești. La fel ai procedat și în cazul precedent, când tu ai deschis discuția despre Tesla Powerwall de 13,5 kW, după care tot tu ai susținut că eu aș fi deviat de la subiect.

       Dacă tot suntem la capitolul ad hominem, încearcă să înțelegi un lucru simplu: genul ăsta de comportament, compus din agresiune eșuată, urmată de victimizare, se întâlnește la băieții crescuți doar de mamă și nu e un motiv de mândrie.

       O femeie își poate permite un astfel de comportament, atât timp cât i-a crescut copiii sau i-a călcat cămășile unui tip. Dar pentru băieți, un asemenea comportament copiat de la mamă e ridicol.

      • @Harald – ești penibil și chiar îmi pare rău pentru tine. Sper să-ți găsești liniștea sufletească cândva. Eu încetez dialogul cu tine.

      • @Adrian – ”ești penibil și chiar îmi pare rău pentru tine.”

       Manipulările astea psihologice de doi lei tot de la femei se învață 😀 Un bărbat crescut cu tată nu se exprimă niciodată în felul ăsta, în primul rând pentru că un asemenea bărbat nu minte. Părerile tale de rău sunt minciună sfruntată. Psihologic vorbind, invocarea lor e o încercare de a afișa superioritate morală. Însă e doar afișată, nu e reală.

       Un secret de-al bărbaților, pe care multe femei nu-l știu și nu-l înțeleg: a nu minți aduce stimă de sine și superioritate morală autentică, în același timp. Când minți, te desconsideri pe tine însuți, fiindcă știi că minți.

      • @Harald – uite că am mințit, dar nu ce crezi tu, ci atunci când am spus că încetez dialogul cu tine. Știu că nu e bine să hrănești trolii, dar îmi calc pe inimă și-ți mai arunc câteva firimituri.
       Tu nu știi nimic despre mine, dar îți dai cu părerea en-gros, pe baza psihologiei for dummies pe care ai prins-o de pe net. Na… că și eu îmi dau cu părerea despre tine. Dar dintr-un punct de vedere chiar sunt îndreptățit să o fac. Că te văd de ani de zile cum măcăni în disperare pe acest site și te legi de toată lumea, ai aceleași idei fixe și stereotipuri în care îi încadrezi pe toți de care nu-ți place ție. Deci da, chiar îmi pare rău pentru tine, chiar cred că ai o viață foarte tristă și meschină, pe care ți-o petreci doar pe net, zi de zi, mestecând același talaș la infinit. Dar na… nu realizezi asta, este greu să fii obiectiv cu tine însuți. Probabil că ești pensionar, că altfel nu-mi explic de unde atât de mult timp liber și disponibilitate aproape la orice oră. Deci cu atât mai trist…

  • 100W*24*365 = 876000Wh intr-un an. Un panou cu eificienta de 20% va produce 200W/mp (se calculeaza la o radiatie solara de 1000 W/mp). Productia medie a panourilor fotovoltaice este de 3.5-4 ore/zi. La 3.5 ore pe zi rezulta ca 1 mp de panou produce 3.5*200*365 = 255500 Wh intr-un an. Daca impartim 876000 la 255500 rezulta 3.4 mp de celule fotovoltaice. E drept ca e nevoie de ceva spatiu intre panouri, dar ma indoiesc ca totusi nu se ajunge de la 3.4 mp la 14 mp. Eventual o medie de 6 mp ar fi mai aproape de adevar…

   • ”Un panou cu eificienta de 20% va produce 200W/mp”

    Cifra de 200W e realistă în sine, dar acei 200W nu ajung direct în interiorul televizorului. Panoul nu generează 230Vca, iar televizorul nu se alimentează nici la 60Vcc și nici la 72Vcc sau cât or fi generând panourile.

    Calculul corect arată altfel: trebuie ca televizorul să primească 2400Wh în decurs de 24 de ore. Invertorul are cam 85% randament real, iar bateria nu poate fi lăsată să se descarce mai jos de 25%. Deja s-au mai adunat niște kilowați și niște panouri.

    Ne aflăm pe 5 martie, media de 1 – 1,5 ore de soare pe zi e una realistă perioada asta. Ce baterie și ce suprafață de panouri trebuie, dacă nu e deloc soare timp de 2-3 zile?

    • @Harald, daca vrei sa fii total Off-Grid din panouri fotovoltaice, mult succes, este un lucru foarte complicat si as spune aproape imposibil, exceptand situatia in care iti supradimensionezi in draci partea de stocare. Nu este niciun secret ca sunt zile de iarna cand PV-uri produc maxim 1 ora/zi si sunt zile de vara cand produc 10+ ore/zi. In medie panourile produc ~1300 ore/an.

     Eu doar am facut o remarca referitoare la cei 14 mp pentru a atinge o anumita productie anuala de energie.

     • @narci – calculează ce baterie și ce suprafață de panouri trebuie, lasă ”abureala”. Ții televizorul pornit în februarie cu energia produsă în iulie sau ce încerci să susții cu ”producție anuală”?

      • Dar nu vorbeste nimeni despre productie 100% din PV.
       Din ce stiu eu, vantul bate si noaptea, chiar si in noptile de iarna… La fel si apa, curgea si ea in noptile de iarna.
       Aici nu e vorba de optimizarea individuala a capacitatilor de generare pentru ca atunci rezulta sisteme supradimensionate la niveluri aberante.

      • @Apass – nu încerca să deturnezi discuția. Cel puțin 3 dintre tovarășii tăi au susținut că nu e corectă cifra de 14 mp pentru 100W, despre asta era vorba în propoziție.

       În altă ordine de idei, Curtea Supremă a decis cu 9-0 că Trump nu poate fi exclus de pe buletinele de vot în niciunul dintre statele americane. Disperare mare printre neomarxiști 😀

      • @Harald, de unde a pornit discutia? Nu de la cati mp ai nevoie pentru a instala panouri fotovoltaice capabile sa produca intr-un an energia pe care o consuma un bec de 100 W intr-un an?
       Daca ar trebui sa instalezi panouri fotovoltaice capabile sa tina un bec de 100 W aprins 24 ore/zi, 365 zile/an, cred ca ar trebui sa pui panouri pe mai multe fusuri orare ca sa fii sigur ca undeva ai soare.
       P.S. Daca cei 14 mp se refereau la un sistem de PV+baterii, ne poti spune cati mp erau alocati pe PV si cati mp pentru baterii?
       P.P.S. Bateriile se pot stoca si vertical deci mp nu mai sunt atat de relevanti.

      • @narci – ”de unde a pornit discutia? ”

       De la calculele aritmetice fanteziste din comentariul tău a pornit discuția:

       ”narci 04/03/2024 La 18:44

       Daca impartim 876000 la 255500 rezulta 3.4 mp de celule fotovoltaice.”

       Mulțumit? 😀

      • @Harald – nu incerc sa deturnez discutia.
       Ceea ce faceti insa se cheama om de paie (straw man) reducand problema la 100% panouri voltaice.
       Daca vreti sa treceti complet pe panouri fotovoltaice, atunci da, 14mp pentru 100W suna plauzibil si este usor de combatut parerea contrara ca sistemul e supradimensionat.
       Dar in realitate nu se pune problema de generare folosind 100% PV si atunci punctul de vedere ca pentru 100W sunt necesari 14mp nu mai este sustenabil.

      • Din categoria „sa radem cu @Harald” sau din categoria unde dai si unde crapa.
       Autorul mentioneaza in articol niste date preluate de pe o platforma, iar acele date suna asa:

       „În plus, am ilustrat grafic suprafețele folosite de diverse surse de energie pentru a produce electricitatea necesară funcționării unui televizor plat de 100 W timp de un an:

       – energie hidro: 296 m2

       – energie eoliană: 36 m2

       – energie solară: 14 m2
       …..”

       Ti-am facut calculele mai sus dar apoi tu vii sa zici ceva de genul „nu sunt bune calculele pentru ca panourile fotovoltaice nu produc si noaptea electricitate asa ca nu poti sa te uiti la TV noaptea, folosind doar PV-urile”

       Iti place sa te afunzi in afirmatii aiurea si sa te auto-discreditezi prin incapatanarea profunda pe care o ai.

      • @narci – ai contestat cifra oferită de Dl.Crânganu în articol și ai venit cu calcule aritmetice fanteziste, pe post de ”argument”.

       În versiunea ”argumentată” prin calculele tale, televizorul nu primește cei 100W pe tot parcursul întregului an. Știi cine râde atunci când nu înțelege?

      • @Harald – „televizorul nu primește cei 100W pe tot parcursul întregului an”
       Cum ziceam si mai sus – nici nu trebuie sa primeasca 100W pe parcursul intregului an din panouri fotovoltaice.
       Limitarea aceasta cu alimentarea strict din PV ati introdus-o ca un om de paie – in felul asta e mult mai usor de combatut ideea ca 14mp de PV e o suprafata supradimensionata pentru alimentarea acelui bec sau televizor ce necesita 100W.
       Situatia reala insa nu are aceasta limitare ca totul trebuie sa vina din PV si atunci toate argumentele aduse cu privire la productia pe timp de iarna, pe timp de noapte, etc, etc. sunt irelevante.
       Vantul bate si in noptile de vara si in noptile de iarna. La fel, si apa, ea curge si in noptile de vara si in cele de iarna. Daca vreau sa ma uit la TV de revelion, nu e nici o problema, voi folosi energie generata de vant sau hidro. Daca vreau sa ma uit la TV in miez de vara, nu-i nici o problema – voi folosi energie generata de PV. Daca argumentul ar fi ca panourile produc prea multa energie pe timp de vara – nu e nici o problema – economisim apa din baraje, ca si-asa e seceta mare si nu strica sa ramana barajele mai pline pe timp de vara.

      • Auzi domn’ @Harald, dar matale lasi pornit televizorul 24 ore/zi 365 zile/an? :) Nu mai trebuie sa si dormi? :))) Te uiti la TV si cand dormi? Daca il lasi pornit atat de mult, nu se strica dupa X ore de functionare fara oprire? Nu cumva il opreste exact noaptea cand panourile nu produc energie electrica?

       Asta ti-o spun ca sa intelegi si tu cum suna argumentele pe care le oferi pe aici.

      • @narci – problema în discuție are un enunț, iar soluția trebuie să respecte datele din acel enunț. Mai mult tupeu și mai multă nesimțire nu vor face niciodată acceptabile soluții care nu respectă enunțul problemei.

       Comentariile tale sunt utile din alt motiv: pentru că dezvăluie adevărata față a eco-marxiștilor și modul lor de a organiza atacuri în haită. Peste câteva luni, ai să-ți dorești să nu fi scris toate mizeriile astea. Tocmai pentru că pe internet nu se pierde nimic. Keep up the good work! 😀

      • @narci – 100W, puterea din enunțul acelei probleme, este o putere electrică foarte mică. Nu e suficientă pentru o mașină de spălat, nu e suficientă pentru un filtru de cafea, nu e suficientă pentru un cuptor cu microunde etc. E o putere utilizabilă pentru iluminat și nici măcar nu ajunge pentru toată casa / gospodăria: 6-7 becuri LED deja au acoperit 100W.

       Televizorul LCD (la asta se referă ”ecran plat”) era dat ca exemplu pentru un consumator de 100W, dar 2,4 kWh în 24 de ore nu ajung în niciun caz pentru toată casa. O locuință tipică din Europa are nevoie de 4000 kWh pe an, deci peste 10 kWh pe zi în medie, iar o locuință tipică din State depășește dublul, în unele cazuri se duce spre 10.000 kWh consum anual.

      • Trump a mai fost odata presedinte, neomarxistii au fost si sunt bine-mersi. Si vor fi, indiferent ca va iesi Trump sau altul. Deci sperietoarea cu Trump nu functioneaza atata timp cat sunt si alti oameni lucizi la conducerea Americii si ei vor fi, la fel cum au fost si in timpul primului mandat al portocalei. Nu ca as avea pretentii sau sperante, dar înca cred ca enoriasii lui Trump mai au suficienta minte-n cap incat sa nu-si imagineze ca Trump e lasat sa faca tot ce vrea el la Casa Alba; cand depaseste masura, cainelui i se arata batul iar el se retrage cuminte. A crede ca vine Trump la conducerea Americii si e cel mai tare si cel mai mare si ii rupe el pe toti neomarxistii arata ca o buna parte dintre adeptii lui fie n-au depasit varsta psihologica de 14 ani fie inca opereaza in termenii dictaturii, unde vine Kim Jong Un sau Putin si le arata ei la toti.

       A propos, nu-ti imagina ca e o acuzatie cand spui neomarxisti, poti flutura oricat cuvantul asta; copiii si cei cu varsta psihologica blocata undeva la 14 ani se numesc in fel si chip unii pe altii.

      • @Harald, iti mai dau paste inca o data, poate intelegi si tu ca se vorbea despre ENERGIE produsa intr-un an, nu despre putere instanta :

       „În plus, am ilustrat grafic suprafețele folosite de diverse surse de energie pentru a produce electricitatea necesară funcționării unui televizor plat de 100 W timp de un an:”

       Si ca sa-ti mai dau de lucru: ia verifica tu site-ul sistemul national energetic din Romania sa vezi cum e cu consumatorii. Vei remarca faptul ca si consumul de energie fluctueaza si este „intermitent”

    • Panourile fotovoltaice produc energie si in zilele „fara soare”. In functie de densitatea si altitudinea norilor, eficienta scade. Dar niciodata nu va fi zero. Pentru ca lumina difuza este tot energie.. si panourile fotovoltaice absorb fara probleme lumina difuza. De exemplu, o zi de martie: https://solcast.com/solar-radiation-map/europe/2024-03-04

     Pentru medii anuale, cel mai bine ar fi sa folosesti o harta de potential solar din observatii empirice – https://globalsolaratlas.info/ – care ne da o medie de 1.6MWh/m2 pentru Bucuresti, de exemplu. Asta presupune ca iti instalezi panourile optim ca directie, inclinatie si nu ai umbre de la cladiri sau arbori. Panourile au o eficienta… sa zicem 15%. Deci produc 240kWh/m2 anual. Sistemul are pierderi, evident. Sa zicem ca ramai cu 75%. Deci 180kWh/m2 anual. O medie de 500Wh/m2/zi. x 14 m2 de panouri => 7kWh/zi. Pentru variatia iarna-vara vezi detaliile pe globalsolaratlas.

     • Pehash zice „Panourile fotovoltaice produc energie si in zilele „fara soare”.
      Bravo, mi se pare o chestie f buna, si mai bine ar fi daca o fac si noaptea. Si ce vrei sa spui cu asta? Cine vrea si crede in asta si are banii corespunzatori isi poate pune cite solare vrea muschii lui si in ce directie vrea el.
      Problema apare cind ala care zice ca are energie solara si in intuneric, vrea ca eu sa-i finantez acest vis fie prin reduecere de impozit sau, si mai rau, prin tot felul de sponzorizari.

      Asa ca te poti balaci cit vrei in linkuri, plateste-le din banii tai si, cum zicea cineva, „Du-te la oştire! Pentru ţara mori!
      Şi-ţi va fi mormântul coronat cu flori!”

      • Subventiile sunt o problema delicata, e adevarat. Redistribuirea taxelor si impozitelor rareori multumeste pe toata lumea. Tot ce poti sa faci este sa votezi cu cei care gandesc la fel sau aproape la fel ca tine. Eventual, poti sa candidezi si tu.

      • @pehash Eventual, poti sa candidezi si tu. Nu te teme, nu am de gind sa candidez pt ceva… Mi se pare suficient sa-ncerc sa-i trezesc pe unii, aratindu-le ca pasiunea de hobby a unora de a salva planeta, de data asta luind de la saraci si dind la bogatii cu vile, masini electrice, nu e decit o meschinerie penibila in care cad fraierii.

      • @victor1x „Neomarxist” = tot ce nu-i place extremei drepte.

       Definiția asta e foarte vagă, dar e foarte utilă pentru discuția de față: a fost un mod de a recunoaște că ești neomarxist și că ești mândru de asta 😀

       Neomarxiștii sunt ”oameni fără Dumnezeu”, așa le spun oamenii simpli.

     • @pehash – am două panouri solare pe pervazul ferestrei, aproximativ la 2 metri de calculatorul de pe care scriu comentariul ăsta. Știu exact cât produc în zilele fără soare, au nevoie de 10 zile ca să încarce niște baterii pe care în zilele cu soare le încarcă în două zile. Noaptea, la lumina stâlpului de pe partea cealaltă a străzii, panourile generează 0,02V.

      Poveștile cu ”harta de potential solar din observatii empirice” păstrează-le pentru activiștii tăi, când scrieți comentarii în favoarea Hamas, cum faci din 7 octombrie încoace. Nimic nu se compară cu panouri reale, dotate cu mecanism de ”tilting” care le aduce în poziție perpendiculară pe fluxul de razele solare în fiecare zi, pe tot parcursul anului.

      Cum se face că ai în fișa postului și susținerea pentru Hamas și povești cu panouri solare?

      • QED. Harald, poate nu realizezi, dar de la un anumit nivel intelectual in sus, argumentele false nu mai au nici un efect. Daca doar atat poti, ghinion.. ;)

      • @pehash – să postezi de peste 10 ani, fără nicio rușine, pe toate subiectele din agenda neomarxistă, nu se încadrează la argumente. Se încadrează la activism. Activismul ar trebui marcat, la fel cum trebuie marcată publicitatea. A fi portavoce neomarxistă nu denotă ”nivel intelectual”, denotă disfuncționalitate, lipsă de stimă de sine și lipsă de criterii morale.

      • Ce inseamna „neomarxist”? Niciunul dintre cei spalati pe creier de extrema dreapta nu stie sa explice.

      • @cotonou_protocol – caută pe internet, găsești destule articole dedicate. Ăsta e alt clișeu tipic de portavoce neomarxistă: ”Ce inseamna „neomarxist”?

       Scrie într-o fereastră de Google: ”what is neomarxism”
       Îți găsește garantat 100.000 de rezultate

       P.S. Când ai să scrii măcar 20 de comentarii sub același nickname, poți începe să speri că te ia cineva în serios. Dar asta și în funcție de conținutul acelor comentarii, activist mic și necăjit 😀

      • Păi zi bre, cu subiect și predicat ce e neomarxismul, că tot te-a întrebat omul. Ce îl trimiți de colo colo pe internet? A folosi cuvinte ale căror proprietate nu le ai la ce patologie se înscrie, ce ti-a spus Jordan Peterson despre asta? Dacă ai fi avut minima curiozitate să te uiți pe net la ce recomanzi tu altora ai fi văzut că nu e nicio acuză sau insulta in a fi neomarxist. Dar a fi un deraiat care își dorește ca un alt deraiat, mai mare, să vină și să facă ordine în lume punându-i pe neo-marxiști si altii de care nu-i place lui „la locul lor” da, este un lucru josnic.

      • @Trumpy – se vede treaba că de asta comentezi sub 30 de nickname-uri diferite, fiindcă ”nu e nicio acuză sau insulta in a fi neomarxist.” 😀

       Într-unul dintre cele mai recente comentarii, Dl.Crânganu a inclus și un link spre articolul cu Gimnastica Lingvistică. Am scris foarte detaliat acolo despre motivele pentru care un neomarxist este o persoană disfuncțională, într-o manieră în care Jordan Peterson nu își permite să scrie. Dacă te interesează, citește comentariile de-acolo și vezi dacă e o onoare să te încadrezi 😀

      • @Harald
       Stiu ca stiti dar am vazut o groaza de comentarii privind Neomarxismul. Dumnealor probabil n-au trecut prin comunism.
       Neomarxismu neaga 3 legi fundamentale ca si marxismul doar ca mai nou e verzitura asta. Sa incep
       1- Nu e nevoie de proprietate privata
       2- Familia e un lucru fluid
       3- Economia trebuie controlata.

       Probabil ca ar mai fi trebuit adaugat, las pe altii.

      • Mi se pare amuzant ca extremistii de dreapta, care sunt atat de nebuni incat au propriul limbaj, inventat de ei pentru ei, care sunt complet deconectati de la realitatea observabila, stiintifica si traiesc in lumea minciunilor create de ei pentru ei, astia sunt cei care se cred cei normali!

      • Multumesc de explicatia privind „neomarxismul”, apreciez raspunsul, avand in vedere ca extremistii de dreapta nu au capacitatea cerebrala de a produce un raspuns cinstit. Ei sunt niste mincinosi patologici, care tot ce fac e sa se eschiveze, fiindca stiu ca sunt niste lasi mincinosi si se tem sa fie contrati pe orice subiect.

       In al doilea rand, ce a descris Robert este Rusia, nu Europa. Rusia e cea care a suspendat dreptul de proprietate privata, Putin poate confisca locuintele celor care se opun razboiului, in timp ce in Europa, proprietatea privata e garantata.

       Familia ruseasca e fluida, fiindca Putin trimite sute de mii de tati si frati sa moara pe front pentru gloria mafiei putiniste, care sufoca Rusia, ca sa aiba Putin palate.

       Iar economia ruseasca e complet controlata si directionata catre productia de razboi, in timp ce Europa are o economie de piata, o economie competitiva.

       Deci cand zice un extremist de dreapta, spalat pe creier, cuvantul „neomarxist”, el de fapt descrie Rusia, nu Europa.

     • ”cand zice un extremist de dreapta, spalat pe creier, cuvantul „neomarxist”, el de fapt descrie Rusia, nu Europa.”

      Așa îți place ție să susții, dar nu crezi nici tu ce scrii, de asta ai renunțat complet la orice fel de nickname. Țările neomarxiste sunt acelea unde e legalizată căsătoria între persoane de același sex și unde prim-miniștrii sunt selectați după criteriile din Franța și Irlanda. La fel cum a fost și Klaus Wowereit selectat ca premier al Berlinului, la vremea lui, pe același criteriu. Asta înseamnă neomarxism, să te închini la unul gen Klaus Wowereit și să-ți fie atât de rușine pentru asta, încât să nu mai folosești niciun fel de nickname.

      • Esti atat de patologic si plin de ura, incat ma acuzi de lucruri care nici nu mi-au trecut prin minte. Te-a spalat internetul pe creier. Dar macar mi-ai dat definitia ta pentru „neomarxism” si ai demonstrat ca esti doar un frustrat plin de ura. De aceea esti aici pe blog, printre alti frustrati ca tine. Nici macar nu te intereseaza clima, tu esti aici pe blog sa-ti versi frustrarea. Esti penibil.

      • ”ma acuzi de lucruri care nici nu mi-au trecut prin minte. ”

       Deocamdată ai demonstrat că tot n-ai nickname, deci ai demonstrat că îți este rușine cu tine însuți. Chiar dacă nu ți-a ”trecut prin minte”, orice psiholog o să-ți explice că asta înseamnă refuzul asumării unei identități: rușine pentru ceea ce presupune acea identitate. Este complet rușinos să fii neomarxist și să te închini la personaje gen Klaus Wowereit, de asta nu îți asumi niciun fel de identitate.

       P.S. un om nu poate fi ”patologic”, tot psihologul o să-ți explice și asta. Arată-i ce scriu eu și ce scrii tu și vezi ce-ți zice.

      • @Haralad – chiar ești amuzant :)

       „De aceea esti aici pe blog, printre alti frustrati ca tine. Nici macar nu te intereseaza clima, tu esti aici pe blog sa-ti versi frustrarea. Esti penibil.”

       Te-ai descris perfect în aceste cuvinte :)

      • @Adrian – comentariul la care ai răspuns era scris de @Mihai Lungu, nu de mine. Chiar atât de incoerent de la un comentariu la altul ai impresia că sunt?

       P.S. Nu-i spune că știu cine a scris acele comentarii fără nickname 😀

      • @Harald – Ah, ok, mă scuzați. M-a derutat faptul că în loc de nickname era trecut @Harald. Nu sunt foarte familiarizat cu mecanismul comentariilor de aici. De exemplu nu m-am prins încă cum citezi cu litere italice.
       PS
       Dar tot îmi mențin părerea că se potrivește descrierea aia :)

 16. In cazul meu, cam 26mp de panouri (hai sa zicem 28, pt a fi multiplu de 14) au produs in 7 luni (august-februarie) mai putin ofertante, cam 4MWh. Daca ar fi fost sa ma iau dupa calculul de 14mp pt a produce vreo 875KWh pe an sau vreo 510KWh tot in 7 luni ar fi insemnat ca panourile mele nu trebuiau sa produca mai mult de 1MWh, dar au produs 4 si un pic.

  • Ce s-a întâmplat în intervalele orare când panourile nu produceau nimic? Am oprit televizorul, am lăsat mâncarea să se strice în frigider? Am pârjolit holdele, am otrăvit fântânile, am dat drumul la câini și am plecat de-acasă? 😀

   Calculul cu 14 mp pentru 100W pare să fie corect în abordarea următoare: ne trebuie 100W în mod continuu, timp de 24 de ore pe zi, chiar și în miezul iernii. Ne trebuie niște invertoare și niște baterii pentru asta, iar noi trebuie să încărcăm acele baterii, pentru a le menține în permanență între 25 și 80%. Nu e nevoie să ajungă la 100% încărcare, dar nici nu le putem lăsa să ajungă în 0%, că ajungem să ne cumpărăm urgent altele. Iarna nu avem soare în fiecare zi, avem cam 1-2 zile pe săptămână.

   Să presupunem că 4 MWh în 7 luni a însemnat probabil 1200 kWh în august, 1000 kWh în septembrie, 800 kWh în octombrie, 400 kWh în noiembrie și câte 200 kWh în decembrie, ianuarie și februarie. Deci 26mp de panouri au produs câte 200 kwh în fiecare lună de iarnă, asta a însemnat 6-7 kWh pe zi, iar fiecare zi se încheia la ora 17:00? Cine a plătit energia consumată după ora 17:00? Ceilalți consumatori din sistem?

   • „noi trebuie să încărcăm acele baterii, pentru a le menține în permanență între 25 și 80%.” Range-ul de 25% – 80% este cel „recomandat” nu cel „obligatoriu”, pentru a avea o viata cat mai lunga a bateriilor.

   • N-ai explicat nimic la articolul ala, nu intereseaza pe nimeni ce crezi tu ca e neomarxismul ci ce este cu adevărat. Deci ce e neomarxismul ăsta care face atâtea victime și e atât de periculos că are nevoie de Trump, care nu-i in stare sa-l definească, sa-l combată? :D Hai, explica-ne simplu, cu subiect și predicat ce este neomarxismul ca sa stim împotriva cui sa ne unim forțele si sa purcedem la lupta:D

  • Nu are rost, în cazul multor oameni argumentele raționale nu mai au efect si cred ceea ce vor sa creada asa ca inutil a continua o discuție cu useri ca @Harald. Omul crede că are o misiune, aceea de a lupta contra neo-marxismului si prins în acesta „lupta” virtuala vede dușmani de clasa peste tot. Iar dacă nu-i vede ii inventează. Oamenii normali dau un alt sens vieții lor dar sunt si destui care simțind o lipsă a unui sens autentic in viata consideră că sunt trimiși si au o misiune specială, aceasta misie fiind sensul existenței lor. Drept urmare, gasesc plăcere in dispute interminabile si isi fac viata pe internet. Dacă omul crede că are o misiune de a salva lumea de la neo-marxism si asta ii da satisfactie, să fie lasat sa se simtă bine în continuare.

 17. Germania a fost, cel putin in Europa, fruncea isteriei ecologice.
  Incet, incet se cam schimba. Fabricile si uzinele care produceau pale pt eoliene, sau altele, care produceau panouri solare s-au desfiintat.
  Preturile la energie si implicatiile in industrie incep sa se vada. Creste somajul, scade nivelul vietii. Scade cererea de solare, masini electrice, pompe de caldura, eoliene etc.
  Partidul verde a devenit cel mai urit partid, ori unde apare se pornesc demonstratii chiar violente. Cel mai verde partid sustine inarmarea Ucrainei, desi multe studii arata ca armata emite mai mult codoi decit toate automobilele cu ardere din lume.

  Romania insa e, ca de obicei, decalata, de abia acum a ajuns isteria pe Dimbovita. Astfel se explica atacurile sub centura a multora la adresa domnului Profesor. Inca nu am vazut pe vreunul insa sa reuseasca sa-l contrazica pe fapte, pe date pe domnul Profesor, sa discute cit de cit la obiect.

 18. Costurile se pot modifica în timp? Dacă astăzi un anumit cost poate părea prohibitiv, poate mâine va costa mai puțin. De aceea, în loc să discutăm despre o abordare generală unitară, cred că are sens să discutăm despre mai multe abordări posibile, fiecare potrivită mai degrabă unui anumit context particular.

  Putem vorbi de micii consumatori și de marii consumatori. De asemenea, mai putem vorbi de riscurile asociate capacităților de stocare sau rețelelor de transport. Nu aș pune niciodată problema în termenii „înlocuirii”, ci mai degrabă al „diversificării”. Din fericire, nu sunt studentul dumneavoastră, pentru că aș pica examenul.

  Iar dacă tot ați pomenit de Nassim Nicolas Taleb, atunci să nu uităm că este suficient să apară o lebădă neagră pentru ca toate regulile jocului să se schimbe din temelii.

  • @fairplay, zice Dacă astăzi un anumit cost poate părea prohibitiv, poate mâine va costa mai puțin.

   Accentul trebuie pus pe POATE. Teoretic totul e posibil. O regula POSIBILA arata ca orice tehnologie la inceput are costuri prohibitive dar cu timpul devine mai ieftina. Dar alte reguli ne arata ca orice tehnologie ajunge la o saturatie la care progresul a ajuns la virf si nu mai merge mai departe.
   Exista voci care spun ca atit energia solara cit si cea eoliana au ajuns la aceasta limita. Altii spun ca stocarea energiei ar avea inca multe potentiale neexploatate, posibil.
   Dar, ce e absolut cert, e ca aceasta transformare energetica va costa enorm, se pune intrebarea daca societatea, in intregul ei, e capabila sa suporte aceste costuri si care sunt consecintele acestor cheltuieli. Nu e imposibl ca tot acest efort sa duca la clacarea si chiar distrugerea societatii asa cum o stim noi.

   • Care este costul păstrării petrolului ca sursă principală de energie? Fenomenele climatice extreme provoacă daune de 150 de miliarde de dolari în fiecare an în SUA, iar valoarea este în creștere, odată cu temperatura medie atmosferică.

 19. https://www.der-postillon.com/2022/03/solarkatastrophe.html

  Se pare ca se evita sa se vorbeasca despre riscurile solarelor. In orasul german Moers s-a produs o scurgere imensa de radiatii solare, radiatii care au patruns in apa freatica cu consecinte groaznice, deoarece apa e luminescenta. Populatia e rugata sa poarte ochelari fumurii chiar si noaptea si sa se dea cu crema.

  De asemenea s-a dovedit ca vintul, care produce energie din eoliene, provine din tari in care nu se respecta drepturile omului si se bazeaza pe munca copiilor in mine de vint!

  Partidul verde a propus introducerea unui impozit pe soare, caz in care s-ar reduce masiv consumul acestuia, stiind ca nici soarele nu e vesnic si trebuie facuta economie.
  Partidele de extrema dreapta condamna persoanele de culoare care au consumat excesiv raze solare.

  • Am o curiozitate, cred ca si domnul profesor ar putea fi interesat de subiect: inginerii de aeronave pe care ii cunosc sau i-am cunoscut, nu multi ca nu sinteti pe toate gardurile, sint aproape fara exceptie oameni cu umor. La geologi la fel, majoritatea celor pe care-i cunosc/i-am cunoscut sint/au fost oameni cu umor. Se verifica asa ceva si in experienta dumneavoastra?

   PS – cind ridea tata se cutremura casa.
   Mama avea un umor delicios: intr-o vreme biroul ei de la laborator era vizitat de un soarece. Il poreclise Sobi, citit Shoabi, si-i lasa uneori de mincare peste noapte si-mi povestea ce-a mai ros animalul :))).
   Aveam un motan mare, gras si frumos, il numise Hector :))). Mirtanul ala era cea mai blinda pisica pe care am vazut-o vreodata, nu era in stare decit sa manince, sa toarca si sa doarma, nimic altceva. Ajung acasa si-o intreb:
   – Ce faci, mama?
   – Mingii fiara! :))))

   • Nu am nici o statistica la indemina care sa dovedeasca faptul ca anumite meserii au mai multi, sau mai putini, oameni cu umor. Nici macar despre natiuni nu pot spune ca unii au si altii nu.
    De ex. chiar si nemtii considerati fara, au un umor de un anumit fel, pe care daca-l intelegi ajunge sa te incinte.
    De ex. Söder, ministru Bayern, spunea, despre niste politicieni verzi si SPD, ca deosebirea dintre ei si ciinele lui e ca politicienii nu au nici o diploma in timp ce ciinele a absolvit scoala. Si e adevarat, specificul politicienilor verzi de azi e ca cei mai multi nu au nici un fel de studii, iar dintre cei citiva cu studii, mai niciunul nu are ceva tehnic la baza.

    Si mai niciunul dintre ei nu are umor!

 20. OFF TOPIC

  Addenda la Newspeak, noi cuvinte-vampir și anul 2050

  În urmă cu câteva săptămâni, Charlie Angus a luat cuvântul în Parlamentul canadian pentru a propune proiectul de lege C-372, cunoscut și sub numele de Legea privind publicitatea pentru combustibilii fosili. Angus este un membru prin excelență al stângii politice canadiene și un deputat din cadrul Noului Partid Democrat (NPD), partenerul junior în guvernul minoritar al premierului Justin Trudeau. Fiind un proiect de lege privat – unul care nu este propus de un ministru și nici nu este susținut în mod oficial de întregul aparat guvernamental – proiectul de lege C-372 nu are practic nicio șansă de a deveni lege. Gambitul lui Angus și-a atins totuși scopul principal, creând o explozie de titluri la nivel mondial datorită îndrăznelii sale pure.

  Iată cum a acoperit povestea National Post din Canada:

  „Astăzi, sunt mândru să mă ridic și să prezint un proiect de lege care ar face ilegală publicitatea falsă din partea industriei petrolului și gazelor”, a anunțat Angus în Camera Comunelor. El a adăugat că sectorul de petrol și gaze face trafic cu ‘dezinformare’ și ‘ucide oameni’. De asemenea, Angus a prezentat de două ori proiectul său de lege ca fiind zorii ‘marelui moment al industriei tutunului’ – o referire aparentă la interdicția federală generală a Canadei privind publicitatea pentru tutun.

  Dar C-372 merge mult mai departe de simpla interzicere a publicității companiilor de petrol și gaze. Așa cum a fost redactată, legea s-ar aplica tehnic oricărui canadian care se dovedește că vorbește de bine despre industria petrolieră, sau despre petrol în general.

  „Este interzisă promovarea de către o persoană a unui combustibil fosil, a unui element de marcă legat de combustibilul fosil sau a producției de combustibil fosil”, se arată în lege. Încălcați acest lucru ca un cetățean obișnuit, iar legea prescrie o condamnare sumară și o amendă de până la 500.000 de dolari. Dacă o încalcă în calitate de companie petrolieră, pedeapsa poate fi de până la doi ani de închisoare sau o amendă de 1.000.000 de dolari.”

  Detalii,

  https://nationalpost.com/opinion/ndp-bill-jail-terms-fossil-fuels

  • Big Pharma, o industrie dependentă de petrol va renunta la publicitate? Vaaaai, cred ca nu! În februarie 2022, WEF a publicat un videoclip în care recunoștea că Big Pharma se numără printre cei mai mari poluatori ai căilor noastre navigabile din lume :
   „”Râurile lumii sunt pline de medicamente farmaceutice – antidepresivele, antihistaminicele, betablocantele și somniferele se găsesc în râurile de pe fiecare continent locuit. În timp ce chiar și cursurile de apă din Antarctica conțin paracetamol, nicotină și cofeină. Oamenii de știință au măsurat nivelurile a 61 de substanțe chimice farmaceutice în peste 1.000 de locuri din 258 de râuri, din 104 țări. Doar două locuri nu erau poluate: Islanda și un sat indigen din Venezuela, unde oamenii nu folosesc medicamente moderne.”
   Vor fi la mare cautare leacurile babesti, vracii pentru majoritatea iar pentru unii noile tech de alterare a ADN sau de smintire transhumanista.
   Există bani publici disponibili pentru ca cele mai mari companii din lume să ”devină ecologice” – dar abia dacă se pune deoparte un cent pentru industria agricolă care este deja brutalizată de proiectul de vanitate Net Zero al carui nume pare a fi profetic in legatura cu oamenii.

   • Prefer un medicament produs de Big Pharma de scadere a tensiunii si ritmului cardiac- metoprolol in loc de ceaiuri si alte leacuri babesti. Prefer ca blamata industrie farmaceutica sa descopere genele care predispun la boli grave incurabile si sa ofere contra cost un panaceu.

    • Pentru hipertensiune nu ai nevoie nici de doctori, nici de leacuri babesti. Da jos vreo 20-30 de kile, misca-te, mergi la gym, maninca doar alimente neprocesate (carne, legume, fructe), cumparate direct de la producatori, taie zaharul de pe lista; daca nu te poti abtine si intri cu caruciorul intr-un mare magazin de furaje pentru prosti, uita-te pe ambalaje la numarul de ingrediente: daca sint mai mult de 3, renunta si mergi mai departe.

     Big Pharma nu are nici un interes sa te vindece (ca te-a pierdut de client), ci doar sa „inghete” boala asa cum unii ingheata conflictele militare, ca sa te aiba cit mai multi ani client captiv. Medicamentele care ar vindeca nu sint scoase pe piata. Daca cineva ar descoperi miine leacul universal impotriva cancerului, o intreaga industrie de sute de miliarde de dolari ar intra in faliment. Ar fi un adevarat casus belli.

     • @Janitor. Partial adevarat cu miscarea, alimente neprocesate, fructe, legume, etc. DAR in multe cazuri hipertensiunea e ereditara sau pe cauze psihice/stress, si nu poate fi data inapoi cu aceste masuri. Mai citeste si informeaza-te corect, nu de la vraci si nutritionisti de net.
      Medicamentele sunt utile. Lasa propaganda cu Big Pharma. Asa ar trebui desfiintata dupa mintea ta si Big Pharma, si Big Banks, Big Tech firms, nu?!

      Fii sigur ca daca se gaseste leac impotriva cancerului, Big Pharma va fi prima care va profita scotand aceste medicamente Deja se lucreaza la vaccinuri pe baza de Arn mesager, similare celor impotriva covid.

     • @Ursul polar
      „Fii sigur ca daca se gaseste leac impotriva cancerului, Big Pharma va fi prima care va profita scotand aceste medicamente Deja se lucreaza la vaccinuri pe baza de Arn mesager, similare celor impotriva covid.”

      Curat murdar, coane…
      A scos vaccinul mRNA covidul din oameni sau a creat o dependenta, respectiv vaccinare periodica pentru noile variante? Cate astfel de ‘vaccinuri’ trebuie sa iei pana sa intelegi dependenta despre care se vorbeste ceva mai sus?

      • Eh… si uite asa se ajunge la epidemie de rujeola si se moare de rujeola in 2024… ca sa nu fim dependenti de big pharma care produc vaccinuri pe care trebuie sa ni le tot facem….

      • @”dr”Albaneagra. „Coane” sa-i zici lui taica-tu, daca asa te-a invatat. Nu ne tragem de sireturi aici, cand nu ma cunosti.
       Iar in ce priveste ineptiile pe care le zici, te-au invatat bine Sosoaca si George Simion, cu vaccinul anticovid si aberatiile conspirationistilor… La scoala abia treceai clasa, se vede ce mobilat esti la mansarda.
       Daca taceai, intelept ramaneai. Asa, stie toata lumea ca esti analfabet functional. In sec 21 faci propaganda anti-vaccinista pe forumuri. Nu-i asa si ca Pamantul e plat?!

      • @Apass: Intrebarea era ‘cate ‘vaccinuri’ mRNA trebuie sa iei ca sa intelegi…’. Deci…cate?

       @Ursul polar: Monşer, pe la scoala unde te-ai format atat de erudit, s-a auzit de Nenea Iancu?

      • @ Dr Alban – dar de gripa cate trebuie sa iei? Dar antitetanos cate trebuie sa iei? Dar antirabic cate trebuie sa iei?
       Totul in jur evolueaza – natura nu e statica in asa fel incat daca ai obtinut un vaccin, gata, e valabil la infinit. La fel, si sistemul imunitar se modifica in timp, mai uita si el ce s-a intramplat in trecut si de aia e bine sa-ti mai faci un antitetanos, un antirabic dupa o potentiala expunere, ca cine stie, poate ai tras lozul norocos de data asta…
       In situatiile astea big pharma sunt bune, nu?
       In rest – discutii despre cate vaccinuri sa faci / a scos vaccinul covidul din oameni – am auzit venit doar dinspre cei care nu prea vor sa se vaccineze.

      • @Apass – ”discutii despre cate vaccinuri sa faci (…) am auzit venit doar dinspre cei care nu prea vor sa se vaccineze. ”

       De câte ori te-ai vaccinat, după 1 ianuarie 2020? Concret, cu ce vaccin și la ce dată. Până acum ai demonstrat doar comportament de activist: nimic din ce-ai scris nu provine de la persoana reală care tastează. Sunt doar șabloanele predate la instruire, comune tuturor activiștilor, fără nicio contribuție personală.

      • @Apass
       Ne invartim in jurul cozii, era vorba in primul rand de mRNA si ideea de ‘vaccin’ ce opreste infectia, la fel si transmisia covidului, cu nenumarate rapeluri. Nici una din cele doua nu s-a intamplat iar procentajul mare al nevaccinatilor, cel putin in Romania, nu face decat sa confirme ca nu mor caii cand vor cainii, dupa unele voci apocaliptice aveam de-a face cu un ‘extinction event’.
       Teoria lui „de aia e bine sa-ti mai faci”, sau „am auzit venit doar dinspre cei care nu prea vor sa se vaccineze”, reflecta o pozitia pro-vaccin fara sa stabileasca vreun adevar absolut. Cu ce va afecteaza cei nevaccinati, sa va deranjeze atat? Doar sunteti bine… nu!?

      • @Harald – sincer, nu stiu cat veti crede, dar in ianuarie 2020 am facut vaccin varilrix anti-varicela, apoi in 2 si in 23 aprilie 2021 am facut anti covid Pfizer.
       Iar cu ceva mai multi ani in urma (ca adult, evident) am facut un antitetanos dupa un accident (nu stiu ce vaccin pentru ca a fost facut la spital, la urgente).

      • @Alban „ideea de ‘vaccin’ ce opreste infectia, la fel si transmisia covidului, cu nenumarate rapeluri”
       Dar de vaccinul de gripa de ce nu ziceti nimic? Doar pentru ca nu foloseste ARN mesager (cel putin nu cel clasic)? El nu e facut tot de big pharma? Nu se recomanda persoanelor cu risc in fiecare an (uneori chiar de mai multe ori pe an, in functie de cum sunt sezoanele gripale si tulpinele). Aia nu e tot „dependenta”? De ce nu intrebati si de gripa de ce nu dispare daca tot se face vaccin antigripal cu numeroase rapeluri?
       Iar partea cu extinction event…. eu nu stiu ce fel de media ati consumat in perioada respectiva, dar in mod sigur nu cea stiintifica….
       „Cu ce va afecteaza cei nevaccinati, sa va deranjeze atat”
       Asta este partea care le intra mai greu in cap s-o priceapa cei ce refuza vaccinarea.
       Hai sa o luam babeste… Sa zicem ca luam un sat de 100 de oameni si vrem sa vedem ce se intampla in cazul unei boli infectioase. Presupunem pentru inceput ca eficienta vaccinului este 100%, adica cine e vaccinat, nu face boala.
       Daca nimeni din sat nu e vaccinat, cam toata lumea va face boala (sa zicem ca vreo 2 – 3 nu o vor face, unul pentru ca are imunitate naturala, unul pentru ca sta inchis in casa toata ziua pentru ca e antisocial si unul pentru ca si-a luat masuri de protectie de bun simt – limitat contactul inutil cu oamenii, spalat frecvent pe maini…).
       Daca toata lumea e vaccinata…. atunci nimeni nu va mai face boala, conform presupunerii initiale
       Dar ce ne facem daca 5 persoane din cele 100 nu sunt vaccinabile din diverse motive? (nou nascuti, alergie la unul dintre ingrediente, sistem imunitar compromis ca urmare a unor alte afectiuni si altele asemenea). Daca toti restul din jurul lor sunt vaccinati, atunci cei nevaccinabili au riscuri foarte mici sa faca boala pentru ca nimeni din jurul lor nu va fi vector pentru boala.
       Daca insa sunt si altii care nu sunt imunizati (sa zicem in continuare ca toti cei vaccinabili au facut vaccinul, dar eficienta vaccinului nu este 100%, cum e si in realitate, de altfel) – sa zicem ca inca 5 oameni nu sunt imuni. Riscul pentru cei nevaccinabili va fi in continuare relativ redus pentru ca doar 1 din 10 oameni are risc semnificativ de imbolnavire iar riscul ca cei 5 nevaccinabili sa intre in contact cu celelalte persoane cu risc este inca destul de mic.
       Dar daca doar 50 de oameni din sat (adica 1 din 2) sunt vaccinati? Cat de mari sunt riscurile ca o persoana vulnerabila sa intalneasca un purtator al infectiei daca tot al doilea om cu care intra in contact nu e vaccinat?
       Ce e asa de greu de priceput aici?

      • @Apass

       „Asta este partea care le intra mai greu in cap s-o priceapa cei ce refuza vaccinarea.”

       Deci asta era, nevaccinatii pricep mai greu un model matematic atat de elaborat. Imunitatea naturala unde e cuprinsa in model? Dar interactiunea redusa dintre indivizi, doar nu se intalneste fiecare cu fiecare, iar cand o fac se tin in brate!? Este 100% garantat ca atunci cand esti in apropierea unei persoane infectate, te infectezi? Respectarea masurilor minime, sanitare, sunt cuprinse in model? Aparitia variantelor mutante atunci cand este administrat vaccinul intr-un pandemic, a fost mentionata aici deja.

       „Daca toti restul din jurul lor sunt vaccinati, atunci cei nevaccinabili au riscuri foarte mici sa faca boala pentru ca nimeni din jurul lor nu va fi vector pentru boala.”

       Vulnerabilii nevaccinabili, sunt extrem de putini pentru ca exceptiile de la vaccinare covid au fost extrem de putine si severe. Vorbim de grupele de varsta la care au fost aprobate vaccinurile. Cu ce sunt vulnerabilii protejati daca vaccinul nu opreste transmisia iar variantele noi sunt inaintea vaccinurilor? Vaccinatul va face o forma mai usoara a bolii, daca e sa ne luam dupa oficiali, dar pe cel vulnerabil cum l-am rezolvat? Vulnerabilii sunt protejati de familie in primul rand, sau societatea, atunci cand sunt intr-un mediu medical cum e spital, sanatoriu, casa de batrani. Ei, vulnerabilii, nu au aparut odata cu covid19. Una din intrebarile unei asistente medicale la inceputul pandemiei a fost „cum procedez sa-mi protejez copilul, imunodeficitar, cand ma intorc acasa de la spital?”. Raspunsul oficial a fost spalat pe maini, dezinfectare, masca, ce nu s-a spus e ca protejarea acelui copil a fost posibila inainte de covid19, prin metode similare. Orice infectie reprezinta un risc pentru imunodeficitar, nu doar covid19, prin urmare li s-a recomandat vaccinul mRNA. Batranii sunt mai vulnerabili la virus, prin urmare in sezoanele de gripa isi iau masuri suplimentare, familiile lor deasemenea, este ceva nou aparut cu covidul?

       Ce ar fi sa restabilim conceptele pre-pandemice unde cel infectat, cu simptome, poate transmite mai departe infectia, prin urmare acela intra in carantina, e izolat. Un asimptomatic, daca nu tuseste, nu are nasul infundat, respectiv nu are incarcatura virala, cum poate el fi considerat un pericol? Uite ca a fost posibil, prin urmare s-a trecut direct la ‘lockdown’, virusul ca inamic public invizibil poate fi in oricare din noi. In loc sa protejam vulnerabilii, am dat foc la sat. Ce mai e? Ah, nevaccinatul poate infecta pe cei vaccinati, exista studiu publicat, genial.

       Pentru ca insistati, vaccinul antigripal e un alt exemplu de dependenta, exista vreun dezacord? A venit la pachet cu conceptul de ‘vaccinare periodica’. Pentru mai bine de jumatate din populatie acel vaccin nu inseamna nimic. Pentru cei ce si-l fac, eficacitatea e de 40%-60% iar rezultatele pot diferi de la sezon la sezon. In cazul in care vaccinul nu e facut sa se potriveasca cu tulpina in circulatie, efectul e zero. Cum de nu a cazut cerul pe noi pana acum!? S-au intalnit sau nu cu virusul, cei inoculati, de unde sa stim? Iar pentru ca exista acest vaccin antigripal, se administreaza periodic, ce facem? Cei vaccinati ii arata cu degetul pe cei nevaccinati, pentru ca ei nu mai cred in imunitatea naturala, preventie, protectie, ci intr-un sens redescoperit al vietii, „ma vaccinez, deci exist”.

     • @Apass – prin faptul că ai răspuns la întrebarea despre vaccinările proprii, ai demonstrat bună credință. Acum, încearcă să înțelegi că deși vaccinarea generalizată a populației are avantaje incontestabile pentru sistemul medical în ansamblu, vaccinarea obligatorie are totuși riscuri inacceptabile pentru unii dintre indivizi. Atât timp cât nu răspunde nimeni pentru decesele cauzate de vaccinare, nici vaccinarea obligatorie nu poate fi acceptabilă.

      În Germania, vaccinarea BCG nu este nici măcar recomandată, în timp ce în România și Polonia este obligatorie. Din studiile făcute în UK a rezultat că vaccinarea BCG din anii ’30 – ’40 a fost eficientă timp de 60 de ani, în timp ce vaccinarea din anii ’80 a fost eficientă numai 20 de ani. Iar asta mai depinde și de climă: în țările tropicale eficiența vaccinului BCG este 0 (zero)!

      Vaccinarea generalizată a populației determină apariția de variante extrem de agresive ale germenilor patogeni, de asta în Germania nu este nici măcar recomandat BCG. Dacă vrei tu neapărat să-l faci, există, e disponibil. Dar nu e recomandabil. La fel se întâmplă cu infecțiile intra-spitalicești, la fel se întâmplă cu utilizarea nejustificată de antibiotice: orice combatere ”preventivă”, generalizată, a unor germeni patogeni, duce la evoluția unor variante extrem de agresive, în final.

      Astăzi, la 3 ani după, ar trebui să înțelegi un lucru simplu: dacă ai nevoie de câte o doză la fiecare 6 luni, înseamnă că se poate și fără. Iar faptul că, personal, te-ai limitat la două doze, demonstrează că ai înțeles asta. Astăzi virusul e răspândit în marea masă a populației, nu se mai vaccinează aproape nimeni, dar variante agresive ale virusului nu mai apar. Pentru că biologia evoluționistă e mai complicată decât înțeleg activiștii.

      • Mai mult , infectat nu este egal nici cu contagios si nici cu bolnav. Si exista motive foarte temeinice stiintific pentru care nu se fac vaccinari in timpul epidemiei. Si motive pentru care nu se scot din palarie in trei luni terapii noi de imunizare si nici nu se executa experimente medicale in massa .
       Astea sint lucruri stiute chiar si de un student la medicina .
       Cercetarea gain of functions este interzisa de lege in SUA tot pentru niste motive serioase. Cat este de legal ca SUA sa finanteze ceva ilegal ? Se recunoaste deja oficial ca SUA a facut lucrul asta la Wuhan. Cat este de legal sa faci experimente cu mRNA pe sute de milioane de oameni obligandu-i prin lege sa se supuna experimentului ?
       Intrebari retorice desigur . Nu e cazul sa deturnam subiectul articolului.
       In esenta numai putini stim pentru ce sa dam cu var si de ce costa electricitatea atit cat costa. Trebuie sa stim toti ? Majoritatea ? Putem ? Daca da, pentru ce mai votam un reprezentant ?

 21. Iar cu Islanda, ma iertati, incep sa fac o pasiune pentru ce se intimpla acolo. Din datele tari pe care le avem azi, deplasari ale terenului S-N, W-E, respectiv sus jos – toate astea obtinute prin GPS de precizie, plus din modelele care arata ca pe data de 3 martie un volum de magma de aproximativ 1.3 mln mc s-a deplasat dinspre Svartsengi spre Craterul Sundhnuks ducind volumul total de magma acumulat intre 8 si 13 mln mc (vom vedea in scurta vreme daca modelele sint corecte) pare ca o eruptie ar fi iminenta in urmatoarele 1-3 zile.
  Ca indicator vulcanologii folosesc aici scaderea numarului de cutremure. Nu, ei nu sint Mafalde, ei judeca in baza datelor pe care le au si a intelegerii a ce se intimpla. Se prea poate sa greseasca, publicul va vedea si va macani in presa repede ca-i laie, ca-i balaie. Eruptia poate avea loc in zona mentionata insa este posibil ca ea sa aiba loc si lateral, in zona Stora Skogfell – Hagafell.
  Ca sa punem lucrurile in perspectiva, daca camera magmatica este la un kilometru adincime iar dike-ul va avea 1 km lungime si 1 metru grosime atunci magma va ajunge la suprafata. Ce va erupe (se va „revarsa”) ar fi o parte dintre cei 500 000 mc de magma cu care modelele spun ca este alimentata zilnic camera magmatica superioara. Vom afla in urmatoarele 3 zile daca modelele sint bune sau trebuie modificate sau chiar inlocuite.
  Stiti, asa se face stiinta, ai date din teren, construiesti o teorie/un model si o/il confrunti cu realitatea/datele din teren. Daca se confirma, ai o teorie de propus, daca nu, n-ai nimic, teoria si modelul tau nu explica fenomenul pe care-l studiezi. Vine Gore sa-ti spuna ca o sa-ti curga lava prin sufragerie? N-ai vreun motiv sa-l crezi. Insa cind un vulcanolog iti spune asta ar cam fi bine sa iei aminte. Daca vulcanologul a gresit va cauta el singur ce si unde a gresit, Gore n-o va face niciodata.

 22. BREAKING NEWS

  În 2021, puneam întrebarea Ce mai face Antropocenul? Nu prea bine…

  În 2024, pacientul a fost declarat decedat – Dead On Arrival

  A committee of roughly two dozen scholars has, by a large majority, voted down a proposal to declare the start of the Anthropocene, a newly created epoch of geologic time, according to an internal announcement of the voting results seen by The New York Times.

  Are We in the ‘Anthropocene,’ the Human Age? Nope, Scientists Say.

  Poate că o nouă denumire – „Alarmocen” – ar fi mult mai potrivită…

 23. Domnule profesor, nu pricep un lucru: de ce a ajuns subiectul ăsta tehnic în agenda politicienilor? Pe vremea mea copilele isterice de 16 ani nu erau lăsate să umble brambura – prezența la școală chiar era obligatorie!

  O să depun o reclamație pe adresa lui Tom Hanks, că de la Forrest Gump încoace ni se trage! Dacă îndrăzensc să sugerez soluția Cioroianu la adresa ecologiștilor precis mă amendează CNCD (pentru nazism) și CNATDCU (pentru plagiat)! :-)

  Altfel, apreciez pasiunea deosebită pe care o depuneți și simțul umorului.

  • Politicienii sunt finantati, santajati si amenintati de elite, cei onesti si integri sunt ejectati din sistem. De ce? Sunt multe de discutat pe tema aceasta.
   Chestiunea taxarii pe inamicul invizibil e veche, au fost adaugate detalii si „oameni de stiinta” vioi si gata de giumbuslicuri politico-economice de stanga pentru ca viata e scurta si trebuie traita in lux.
   Juice: Why Wind and Solar Make Our Power Grid Less Reliable
   https://www.youtube.com/watch?v=pNS7Qojr1JQ

  • Alex Newman: Povestea „schimbărilor climatice provocate de om” este doar un pretext pentru ca globaliștii nealeși de nimeni să controleze fiecare aspect al vieții tale, sub pretextul „salvării planetei”.

   „Ideea că CO2 (carbonul) este un poluant este complet ridicolă… la fel ca și ideea că va distruge planeta sau că îi va schimba temperatura. După ce am intervievat sute de oameni de știință de top din lume, sunt convins de acest lucru.

   Adevărul este că carbonul nu numai că nu este poluant, dar Dr. William Harper, profesor de fizică la Universitatea Princeton, afirmă că lumea este flămândă de carbon și că faptul că cantitatea sa a crescut ușor în ultima sută de ani a făcut ca plantele să devină mai verzi și agricultura să prospere.

   Dar, dintr-o perspectivă totalitară, dacă reușești să convingi oamenii că CO2 este poluant, îi vei putea controla complet, deoarece nu există nicio activitate umană care să nu aibă ca rezultat emisii de CO2, inclusiv să trăiești, inclusiv să mori, să aprinzi un întrerupător de curent.”

   „Prin urmare, dacă acceptăm ideea că CO2 este un poluant, atunci fiecare aspect al vieții tale intră sub controlul total al celor care pretind că ne salvează de poluare.”

    • Emisiile CO2 sunt indispensabile vietii pe acest corp ceresc. Daca scad cu foarte putin, crapati toti astia brainwashed de propaganda.

   • Deci în loc să citezi un cercetător, citezi un propagandist. Dă-mi câteva exemple de lucrări științifice care concluzionează că emisiile de CO2 nu încălzesc atmosfera.

    • Vezi ca aici nu sintem la scoala si tu nu esti la catedra.
     Intrebarile/cererile se depun la decanat. intr-un dosar cu shina, timbru fiscal de 3 lei, 3 fotografii tip politia romana si copii autentificate dupa toate actele tale.

     Sau se latra la Luna.

    • @Ando82: Bineinteles ca nu are ce sa-ti raspunda. In general, cei mai hatri nu se baga intr-o discutie dintr-asta, doar Harald a fost capabil sa respinga articole stiintifice pe tema asta, deoarece:
     – afara ploua cand se efectua experimentul
     – era un articol vechi
     – era o serie de articole obscure, cu toate ca erau indexate
     – chit ca era multe, nu erau de interes pentru discutia aflata in vedere pentru ca nu erau citate de multe ori.

     Dar nu poti sa nu-l iubesti, intotdeauna m-am intrebat cum ar fi bunica-mea daca ar sti sa scrie si mai ales, sa tasteze.

     • @baraka – diferența dintre noi ar fi următoarea: eu pot găsi fragmente din comentariile tale în care ameninți cu arsenalul nuclear rusesc, inclusiv în ultimele 30 de zile; tu nu poți să găsești vreun comentariu de-al meu în care am respins eu vreun articol fiindcă era vechi sau obscur. Tactica asta e tot a activiștilor, nu a mea. Și e tot treabă de femei, a încerca să mânjești reputația cuiva. Pentru bărbați nu funcționează, reputația lor nu depinde de aluzii 😀

      Eu ascult ce are de spus chiar și un copil de 5 ani, fiindcă s-ar putea să știe ceva ce eu nu știu. Sigur, la nivelul lui de înțelegere: cine a venit, cine a plecat, unde era pisica atunci când s-a spart vaza etc. etc. Dar el a fost de față și a văzut ceva ce eu nu am văzut, chiar dacă el înțelege mai puține din ce-a văzut, comparativ cu ce înțeleg eu, când îmi povestește.

      Asta se aplică și în ceea ce te privește: citesc ce ai tu de scris, fiindcă înțeleg mai multe decât înțelegi tu, chiar dacă nu am fost de față la instruirea ta 😀

   • inaintea omului au fost mamutii,
    parturile mamutilor au topit jumatate din emisfera nordica
    ca nu exista lucrari stiintifice care concluzioneaza ca soarele incalzeste atmosfera

    • @vixtor1x
     unde e stiinta in acest articol ?
     nu vad nici o formula, nici o ecuatie, nici o energie, nici un experiment, nici un bilant, nici o comparatie, nici o clasificare, nici o statistica, nici o analiza comparativa, nica, nica
     rog predicati stiinta asta pe la alte mese

      • pe logica distinsilor mei antevorbitori: „Dă-mi câteva exemple de lucrări științifice care concluzionează că” parturile nu incalzesc atmosfera…
       conform cu stiinta aia multa („greenhouse gases trap heat in the atmosphere”) si adaugand si vastele dvs. cunostinte: care erau „greenhouse gases” care au incalzit atmosfera la incheierea ultimei glaciatii ?

      • Deci citezi propagandisti, dar cand esti confruntat cu realitatea stiintifica, creierul tau tot de minciuni se agata. Nu esti rational, esti credul, manipulabil, … Cum e posibil sa existe indivizi ca tine, care iau minciuni de bune, fara sa ceara dovezi? Cum e posibil sa existe oameni ca tine, in intregime manipulabili? Cum e posibil sa traiesti fara sa-i intrebi pe mincinosii de pe internet „ce dovezi ai?”
       https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/

      • @cotonou_protocol – ”Cum e posibil sa traiesti fara sa-i intrebi pe mincinosii de pe internet „ce dovezi ai?”

       Elena Ceaușescu a încercat abordarea asta la procesul de la Târgoviște și nu s-a descurcat prea grozav 😀

       Nu poți să scoți armata pe străzi, să închizi oamenii în case și/sau să-i obligi să poarte mască în aer liber, sub pretextul că n-au dovezi. Prima dată a mers din cauza surprizei, oamenii nu se așteptau să fie tratați în maniera asta. Dar acum știu la ce să se aștepte și dacă mai încerci o dată, iese război civil.

  • O farima de raspuns: factorii de decizie, favoritii mei factorii astia cum nu, sa nu pomenesc de politicieni care iara mi-s tare dragi, primesc ceea ce se numeste in birocrateza Executive Summary.
   Cine-l scrie pe-asta? Pai sa vedem:
   – daca-i scris de niste banci, niste ONG-uri, niste sindicate, niste think tanks e „ce dorim noi sa stii tu in materia asta”. Si daca nu te pliezi pe ce zicem noi esti ori prost si zbori ori pricepi da’ nu-ntelegi „mersul vremurilor”. Weltanschauung care va sa zica. Si zbori.
   – daca-i scris de grupuri de specializati in nu importa ce e „ce iti sugeram noi sa faci in materia asta” ca altfel te ia dracu. Si zbori.
   – daca-i scris de un om de stiinta n-are cum sa apara in Executive Summary pentru ca oamenii de stiinta nu scriu asa ceva.

   Naiba, a iesit ca si cum politicienii ar fi niste mimozi schimnici cind ei sint cel mult ridicoli.

 24. Energia nu este nici „regenerabila”, nici „verde”, nici „marfa”, si nici ceva ce poate fi stocat sau inmagazinat. Energia este o functie matematica ce asociaza fiecarei stari (sau combinatii de stari) a unui sistem fizic o valoare din multimea numerelor reale.
  Deci, cum se poateca o functie sa fie „verde” sau „stocabila” sau „marfa”?
  Mdeh, asa e cand lumea nu invata nimic la scoala dar isi da cu parerea.

  • Aveți dreptate pe fond. În practica socială, se folosesc însă multe licențe de exprimare, care s-au răspândit și înrădăcinat în multe limbi și exemplele pe care le-ați dat ilustrează perfect această situație. Am dat și eu mai demult un exemplu din această categorie, aflat în limba română pe filieră franceză: gaze de șist, un calc lingvistic al americanului shale gas. Regenerabile calchiază pe renewables. Similar, schimbări climatice (plural) calchiază singularul american climate change (schimbarea climei).

   • Dle Cranganu, lumea de azi este asa cum este (wokism, ecoterorism, counter culture, “energie verde regenerabila”) tocmai din cauza tolerarii si propagarii practicii sociale la care va referiti. Parerea mea este ca persoane inteligente si foarte bine pregatite profesional ca dvs. pot sa ajute la eliminarea sau macar la reducerea acestei practici sociale prin folosirea limbajului stiintific corespunzator, nu a limbajului social. Desigur ca e extrem de greu sa “urnim masele” din ignoranta, dar alta cale nu exista. Cu stima!

    • Poate ați remarcat că am folosit ghilimelele pentru „regenerabile”, energii „verzi” și altele. De asemenea, nu folosesc expresia, la modă azi în mass-media activistă, „emisii de carbon” – cum, Dumnezeule, să emitem carbon, un element solid, prezent în diamante, grafit și alte substanțe, precum și în orice formă de viață? Emisiile se referă dioxidul de carbon, un gaz. Dacă ne place să folosim „emisii de carbon” pentru un solid, de nu vorbim și de emisii de hidrogen, pentru că orice evaporare a apei lichide include gazul H2O?

     Un răspuns la aceste întrebări este acesta: Cine controlează limbajul controlează lumea.

     Exemple de control propagandistic al limbajului curent în scopul controlării lumii găsiți în articolele mele mai vechi:

     Gimnastică lingvistică: noi cuvinte vampir, ChatGPT și schimbarea climei

     Newspeak, noi cuvinte-vampir și anul 2050

     • Ce e rau in controlarea lumii ? Era mai bine cand era controlata cu sabia ?
      A fost vreodata necontrolata ? Cu ce e mai buna jungla ?

      • Socialismul poate începe cu cele mai bune intenții, dar se termină întotdeauna cu Gestapo.

       Sen. Tom Cotton, 2019
       (parafrazând pe W. Churchill, Gestapo Speech, 1945)

      • Capul ce se pleacă sabia nu-l taie (mai putin in Shogun) dar cu umilinta lantul(socialismului, nazismului, tiraniei si tuturor controlerilor) -l incovoaie!

 25. cotonou_protocol 06/03/2024 La 19:43 intreabă:

  Ce inseamna „neomarxist”?

  Răspunsul scurt:
  Neomarxismul (sau marxismul cultural) este marxismul translatat de la termeni economici la termeni culturali.

  Astea sunt lucruri pe care trebuia să le știi din familie, fiindcă în școală și în democrație anumite adevăruri esențiale sunt tabu. Dar poate că tu nu ai apărut pe lume într-o familie tradițională, nu ești o creație a lui Dumnezeu, ci ai fost produs în laborator și ai fost alăptat cu neomarxism de vreun ONG finanțat de György Schwartz aka George Soros. După care, ți-ai petrecut timpul cu părintele 1 și cu părintele 2 în lungi discuții despre sex, gender, homofobi, transfobi, bisexuali, droguri recreaționale, climate change, schimbare de sex, mândria de a fi homosexual și alte multe și frumoase valori democratice.

  Ce am pus aici nu e pentru tine, fiindcă tu ești un troll de 2 lei și nu meriți nici cea mai mică atenție. Nu e cazul să te alinți ca cioara-n laț că aș fi acceptat un dialog cu tine și că ți-aș fi pasat microfonul și acum ai cuvântul; nu e deloc cazul. Le-am oferit, doar, celor mai tineri un capăt de ață dacă încă nu și-au clarificat termeni ca neomarxism, marxism cultural sau corectitudine politică. Despre lucrurile astea nu li s-a spus absolut nimic la școală (sau li s-au spus minciuni), iar televizorul o ține 24/7 într-un divertisment cronofag, așa că e nevoie să se informeze singuri. De citit, câtă frunză și iarbă. Dar e nevoie de măiestrie în găsirea informațiilor cu motoarele de căutare ale internetului, fiindcă multe fac politică și elimină de pe primele pagini afișate tot ce nu le convine dpdv ideologic, punând în locul lor link-uri spre texte propagandistice extremiste (neo-bolșevice).

  Un text din 18 octombrie 2018:
  «
  Un alt nume pentru neomarxism, care e din ce în ce mai popular în Statele Unite, este „marxismul cultural”. Această teorie spune că forța motrice din spatele revoluției socialiste nu este proletariatul – ci intelectualii. În timp ce marxismul a dispărut în mare parte din mișcarea muncitorească, teoria marxistă înflorește astăzi în instituțiile culturale, în lumea academică și în mass-media.

  Acest „marxism cultural” începe de la Antonio Gramsci (1891-1937) și de la Școala de la Frankfurt. Teoreticienii marxismului au recunoscut că proletariatul nu va juca rolul istoric așteptat de „subiect revoluționar”. Prin urmare, pentru ca revoluția să aibă loc, mișcarea trebuia să depindă de liderii culturali pentru a distruge cultura și moralitatea existente, în principal creștină, și apoi să conducă masele dezorientate către comunism ca noul lor crez. Scopul acestei mișcări este de a stabili un guvern mondial în care intelectualii marxiști au ultimul cuvânt. În acest sens, marxiștii culturali sunt continuatorii a ceea ce a început odată cu revoluția rusă.
  »

  Mai departe, aici:
  Cultural Marxism Is the Main Source of Modern Confusion — and It’s Spreading

  Un text mai vechi, din 5 februarie 2000:
  «
  De unde au apărut toate aceste lucruri despre care ați auzit în această dimineață – victimizarea feministă, mișcarea pentru drepturile homosexualilor, statisticile inventate, istoria rescrisă, minciunile, cererile, toate celelalte asemenea? Pentru prima dată în istoria noastră, americanii trebuie să se teamă de ceea ce spun, de ceea ce scriu și de ceea ce gândesc. Trebuie să se teamă să nu folosească un cuvânt greșit, un cuvânt denunțat ca fiind ofensator sau insensibil, sau rasist, sexist sau homofob.

  Am văzut alte țări, în special în secolul 20, în care s-a întâmplat acest lucru. Și întotdeauna le-am privit cu un amestec de milă și, ca să fiu sincer, amuzament, deoarece ni s-a părut atât de ciudat ca oamenii să permită să apară situații în care le-ar fi teamă de cuvintele pe care le folosesc. Dar acum avem această situație în această țară. O avem în primul rând în campusurile universitare, dar se răspândește în întreaga societate. De unde provine? Ce este?

  O numim „corectitudine politică”. Numele a apărut ca o glumă într-o bandă desenată și avem tendința de a ne gândi în continuare la ea ca fiind pe jumătate serioasă. De fapt, este mortal de serioasă. Este marea boală a secolului nostru, boala care a provocat moartea a zeci de milioane de oameni în Europa, în Rusia, în China, practic în întreaga lume. Este boala ideologiei. CP nu este amuzantă. CP este mortal de serioasă.

  Dacă o privim analitic, dacă o privim din punct de vedere istoric, aflăm rapid exact ce este. Corectitudinea politică este marxism cultural. Este marxismul translatat de la termeni economici la termeni culturali. Este o mobilizare de forțe care nu datează doar din anii ’60, cu mișcarea hipioților sau cu mișcarea pentru pace, ci din Primul Război Mondial. Dacă comparăm principiile de bază ale Corectitudinii Politice cu marxismul clasic, paralelele sunt foarte evidente.

  În concluzie, America se află astăzi în mijlocul celei mai mari și mai grave transformări din istoria sa. Devenim un stat ideologic, o țară cu o ideologie oficială de stat impusă de puterea statului. Încadrați la „infracțiuni motivate de ură”, avem acum oameni care execută pedepse cu închisoarea pentru gânduri politice. Iar Congresul acționează pentru a extinde și mai mult această categorie. Affirmative action face parte din aceasta. Teroarea împotriva tuturor celor care nu sunt de acord cu corectitudinea politică în campusuri face parte din ea. Este exact ceea ce am văzut că s-a întâmplat în Rusia, în Germania, în Italia, în China, iar acum vine și aici. Iar noi nu recunoaștem acest lucru pentru că îl numim Corectitudine politică și râdem de el. Mesajul meu de astăzi este că nu e de râs, el este deja aici, este în creștere și în cele din urmă va distruge tot ceea ce am definit vreodată ca fiind libertatea și cultura noastră.
  »

  Întregul text, aici:
  The Origins of Political Correctness

  Un alt articol foarte-foarte bun:
  Cultural Marxism: The Corruption of America

  • Era sa incep cu „domnule” dar are conotatii religioase si sexiste. Daca ziceam „tovarase” ca in „tovarasi de joaca” era o trimitere la comunisti. Ar fi fost mai bine -ca sa nu fie rau- daca va alegeati un nume clar , cum ar fi Lilian , Consuel sau Eusebia. Deja ma simt descumpani….. ceva; t sau ta. Cautand a intelege ce se petrece cu mine am dat si eu peste un link

   https://www.youtube.com/watch?v=tfe4JBvSUqA

   • Si numele dumneavoastra este clar ( M) ….. Atit de clar incit va este probabil rusine cu el ( ma refer acum la numele de botez ) . Foarte multi comentatori pe plat-forma asta se semneaza cu orice numai cu numele lor real nu …. O fi facind parte si asta din ceea ce unii numesc …. ,,evolutie” …..

  • Nu e de mirare că cei suficient de creduli să ia de bună opera de ficțiune numită Biblie, sunt aceiași creduli care cred toate teoriile conspirației.

   Nu ești în stare să diferențiezi realitatea observabilă, științifică de propria ta imaginație.

   • @cotonou_protocol – ”cei suficient de creduli să ia de bună opera de ficțiune numită Biblie”

    Ăsta ar fi un bun punct de pornire pentru a defini neomarxiștii pe înțelesul tuturor: în primul rând, neomarxiștii sunt atei anti-creștini. A fi ateu este o opțiune personală, deși chiar și asta dovedește lipsa unei minime capacități de înțelegere: atât timp cât există lucruri mai presus de voința și de știința omului (cu asta se ocupă divinitatea, în orice religie) a fi ateu înseamnă a nega asta, deci a refuza să recunoști realitatea în care trăiești.

    Însă a fi ateu anti-creștin, a avea o atitudine activă împotriva creștinismului, asta se încadrează perfect la neomarxism. Neomarxiștii nu se războiesc cu islamul, deși e tot o religie abrahamică. practică o religie-soră cu c reștinismul. Neomarxiștii nu se războiesc nici cu Coranul, deși multe pasaje și personaje sunt identice cu cele din Biblia creștină sau cu cele din Biblia ebraică.

    Neomarxiștii nu se războiesc nici cu religia mozaică, deși e tot o religie abrahamică, practic ”mama” religiei islamice și a creștinismului. Iar Biblia ebraică e de departe mult mai completă decât Coranul sau decât Biblia creștină. O imensă parte din Vechiul Testament e istorie autentică, istoria poporului evreu.

    Neomarxiștii se războiesc doar cu creștinismul, de pe poziția de atei militanți, ceea ce îi definește foarte bine. Tocmai ai demonstrat că te încadrezi, felicitări! 😀

    • Ateismul a apărut cam în același timp în care a apărut și religia, oameni care s-au îndoit de existența unei divinități au existat mereu. Din păcate, destui și-au pierdut viața sau în orice caz au fost pe aproape din cauza gloatelor înfocate de credincioși.

     A fi ateu anti-creștin e mai degrabă o făcătură, cineva care nu crede în divinitatea creștină nu crede nici în Allah. Acel anti-creștinism are mai mult treabă cu Biserica în calitate de instituție decât cu religia creștină în sine iar motivul pentru care neo-marxiștii sunt, citez „atei anti-creștini” este că trăiesc în țări creștine, nu în Israel sau Iran. Ce treabă are o platformă de limbă română cu critica împotriva islamului sau iudaismului? Este neo-marxism anti-islamic pe destule forumuri și în engleză și în arabă.

     Biserica da, face obiectul criticii că încă mai are destule explicații de dat și le va da sub o formă sau alta. Iar critică „ateist anti-crestină” se face cu mult înainte de Marx și Engels, neo-marxiștii nu apăruseră pe atunci :))

     • @joes – activistul a scris despre ”ficțiunea numită Biblie”, nu despre biserică. Propaganda asta își are originea la Budapesta, acolo li s-a predat, la o universitate celebră, absolvită de mulți neomarxiști.

      Ateismul e o prostie în sine. Dorești să susții că nu există lucruri mai presus de voința și de știința omului? Triburile din jungla Amazonului se află în neolitic, se închină la copaci și la pietre, n-au nicio treabă cu Dumnezeu, cu Allah sau cu biserica, dar sunt conștienți că există lucruri mai presus de voința și de știința omului. Un ateu nu e conștient de asta, de aceea e disfuncțional. Pentru că nu înțelege realitatea în care trăiește. După care urmează restul delirului: confuzia privind identitatea sexuală, confuzia privind rolurile celor două sexe etc. etc. O confuzie nu vine niciodată singură 😀

      • Niciun ateu cât de cât lucid nu se îndoiește că există fenomene care îi depășesc puterea de înțelegere sau care încă nu sunt înțelese pe deplin și probabil nu vor fi înțelese niciodată, nu știm. Dar un ateu nu va crede într-un Dumnezeu personificat după chipul omului, asta are în vedere ateismul când e vorba de Dumnezeu: dumnezeul marilor religii care, poate cu excepția budismului, este personificat. Ateism vine din greceste și înseamnă simplu fără dumnezeu, adică fără dumnezeul acceptat de majoritatea oamenilor și care e unul personificat. Una e să crezi că există forța gravitațională și complexitatea ei îți depășește înțelegerea și alta e să o faci dumnezeul tău și să i te închini. :D

       Biblia e o carte care conține și ficțiune, doar nu iei la literă relatări precum cea despre Adam și Eva sau îngeri coborâți pe pământ care s-au împreunat cu fiicele oamenilor. Dacă nu e adevăr atunci e ficțiune. Într-un anumit sens da, Biblia este și o carte de ficțiune.

       „Un ateu nu e conștient de asta, de aceea e disfuncțional. Pentru că nu înțelege realitatea în care trăiește. După care urmează restul delirului: confuzia privind identitatea sexuală, confuzia privind rolurile celor două sexe etc. etc. O confuzie nu vine niciodată singură” Eroare logică de tipul așadar…deci. Dacă cineva e ateu e musai să fie homosexual, etc., de parcă nu-s pline mănăstirile și bisericile de drept-credincioși după ritul lui Pomohaci.

      • @Joesi – dorești să susții că ai 4 copii și că i-ai botezat pe toți la biserică? 😀

       Tactica ta e fumată de mult, ești tot un tovarăș de nădejde, numai că aici joci rolul polițistului bun. Povestea cu Adam și Eva e din Geneză, iar Geneza e una dintre cele 5 cărți ale lui Moise. În varianta scrisă e cu sute de ani mai veche decât creștinismul, iar în variantă orală e probabil cu mii de ani mai veche.

       E treaba ta dacă îți câștigi traiul din propagandă anti-creștină, cât poți, atât faci. Dar ai venit din nou cu alt nickname, deci îți este rușine cu ceea ce ești. Poți nega asta, dar nu poți ascunde asta. Hai, zi că tu ai 4 copii și i-ai botezat la biserică, iar activiștii homosexuali școliți la Budapesta sunt doar niște cunoștințe ocazionale pe care le ajuți pe forum 😀

      • Doresc să susțin că nu prea ai deloc idee despre ce scrii, lucru pe care ti l-am și arătat de altfel și care se vede și din batjocura care îți caracterizează comentariul; cineva care reacționează astfel încearcă să-și ascundă neștiința. Dacă este o tactică care-i fumată de mult timp, exact asta e. :D

       „Povestea cu Adam și Eva e din Geneză, iar Geneza e una dintre cele 5 cărți ale lui Moise. ” Până și tu spui că e o poveste, deci o ficțiune :)) Numai că povestea aia e și fundamentul creștinismului iar Geneza e o carte care face parte tot din Biblie iar Biblia e cartea fundamentală a religiei creștine. Sau tu ca bun creștin citești doar NT, de la Matei încolo? :D Pentru ce a venit Cristos, dacă nu să răscumpere oamenii, prin jertfa sa, din păcatul adamic? Păi ce să răscumpere, o poveste? :)) Dacă ai fi citit măcar odată Biblia nu mai era nevoie de mine să-ți spun lucrurile astea elementare. Dar nu mă miră, e plin de creștini de paradă care fac apologia unor lucruri de care habar nu au.

       Chestia asta obsesivă cu rolurile, polițistul bun și homosexualii pe care le repeți mereu și mereu nu crezi că zice ceva despre tine? Sau mă rog, despre anumite dorințe de ale tale? You just made my day! :))

      • @Joesi – ”Povestea cu Adam și Eva (…) Până și tu spui că e o poveste, deci o ficțiune”

       Sigur că povestea cu Adam și Eva e o ficțiune, sunt personaje convenționale, nu sunt persoane reale. Dar asta nu face ca toată Biblia să fie o ficțiune. Biblia e plină de personaje istorice, persoane reale care au trăit efectiv pe lumea asta. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament.

       ”Păcatul originar” a fost trecerea de la starea sălbatică la starea umană, civilizată. Un grup oarecare de hominizi au făcut asta, câteva mii de indivizi, poate chiar zeci de mii, nu un singur bărbat numit Adam și o singură femeie numită Eva. Și tranziția a durat mii de generații, nu există o limită clară până la care erau cimpanzei, iar în generația următoare, gata, erau oameni.

       Nu e vorba de nicio ”neștiință”, e vorba că interpretarea ad litteram a textelor biblice e folosită de ateii neomarxiști pentru propagandă și exact același lucru îl făceai și pe vremea plandemiei: cele mai aberante idei despre 5G erau folosite de tine și de colegii tăi, o abordare strawman tipică, condimentată cu manipulare ieftină, pentru a discredita medicina reală și știința reală.

       Exact asta faci și acum, aceeași abordare strawman și aceeași manipulare ieftină. Biblia vine cu un cod etic, de asta e importantă, nu pentru Adam și Eva. Codul ăsta etic a construit efectiv civilizația modernă, de care ateii ca tine își bat joc. Iar lucrurile astea au toate șansele să se termine rău, la fel ca în Spania în 1936 sau ca în Iran în 1979. Ai să ai ocazia să meditezi la asta, într-un mod pe care nici nu ți-l imaginezi. Poți continua liniștit cu batjocura și manipularea, până atunci.

      • „Sigur că povestea cu Adam și Eva e o ficțiune, sunt personaje convenționale, nu sunt persoane reale.” Bun, este exact ceea ce susține orice ateu cinstit și asta nu de ieri sau de azi.

       „Biblia e plină de personaje istorice, persoane reale care au trăit efectiv pe lumea asta. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament.” Exact, nici n-am zis altceva. Istoria și arheologia confirmă existența unor personaje biblice însă ateii nu asta resping.

       „”Păcatul originar” a fost trecerea de la starea sălbatică la starea umană, civilizată. Un grup oarecare de hominizi au făcut asta, câteva mii de indivizi, poate chiar zeci de mii, nu un singur bărbat numit Adam și o singură femeie numită Eva. Și tranziția a durat mii de generații, nu există o limită clară până la care erau cimpanzei, iar în generația următoare, gata, erau oameni.” Total greșit dpdv creștin și teologic. Pt o astfel de afirmație ai fi avut mari belele când creștinismul era în toată gloria sa. Spune-i asta cu păcatul oricărui preot sau creștin ceva mai răsărit și îți va zice cine-i ateul :D Este exact interpretarea ateistă a Genezei, nu cea creștină. Peste vreo 2 comentarii o să spui că tu de fapt nici nu ești creștin ci joci doar rolul creștinului bun și apologet :)) Din ce spui tu ar rezulta că jertfa lui Cristos și răscumpărarea, baza creștinismului, a fost pentru trecerea de la starea de sălbăticie la civilizație? :)) Că doar ăsta spui că e păcatul după creștini.

       „Nu e vorba de nicio ”neștiință”, e vorba că interpretarea ad litteram a textelor biblice e folosită de ateii neomarxiști pentru propagandă ” Fix despre asta e vorba, despre neștiință de carte. Dacă ai fi citit Biblia și textele creștine ai fi văzut ce spun cu privire la păcat. Dacă ai fi avut idee cât de cât despre creștinism nu ai mai fi scris replica asta. Dar tu nu citești Biblia și nici creștinismul nu te interesează, tu îți iei cunoștințele de pe Trivia :D

       Mai departe, „exact asta faci și acum, aceeași abordare strawman și aceeași manipulare ieftină. ” E bine că ai auzit totuși de strawman doar că nu are nicio aplicabilitate unde spui tu că are. Cât despre manipulare ieftină, încă nu ai fost în stare să răspunzi la obiect la absolut nimic din ce te-am întrebat și ți-am zis. N-ai înțeles nici ce înseamnă ateismul dar mai grav, nu ai o idee clară nici despre ceea ce pretinzi tu că aperi, creștinismul.

       „Codul ăsta etic a construit efectiv civilizația modernă, de care ateii ca tine își bat joc.” Fals din nou, nu ateii își bat joc de civilizația modernă ci cei ca tine, care stau prost atât la capitolul teorie cât și practică creștină. Iar amenințarea cu Spania lui 1936 sau Iranul arată și mai mult, dacă mai era nevoie, că nu mai ai deloc control asupra discuției și ești nevoit să recurgi la amenințări și să-mi dai exemple avertisment din trecut :D

       „Ai să ai ocazia să meditezi la asta, într-un mod pe care nici nu ți-l imaginezi. Poți continua liniștit cu batjocura și manipularea, până atunci.” În loc să te victimizezi și să dai avertismente, ce ar fi să te clarifici mai întâi care e treaba cu Biblia, eventual să o și citești, cu creștinismul și cu ateismul? Poate astfel vei reuși și să scrii și un comentariu cât de cât pertinent pe tema asta. Și nu uita să ne mai povestești între timp la ce roluri te-ai mai gândit și ce mai face polițistul bun :D

      • @Joesi – una din ideile foarte instructive din Vechiul Testament: dincolo de un anumit punct, societatea poate ajunge ”beyond repair”. Cam asta s-a întâmplat cu societățile comuniste în anii ’80, deși scrierea Vechiului Testament se încheiase de ceva vreme. În astfel de situații, societățile respective nu mai merită menținute, ele trebuie lăsate să se dărâme prin propriile lor acțiuni. Urmând ca după aceea să fie construite societăți noi, pe baze noi.

       Faptul că în România există oameni ca tine, atei care dau lecții de creștinism, demonstrează că societatea românească actuală este ”beyond repair”, la fel cum era și în 1987. Mult succes peste doi ani 😀

      • Dragi prieteni
       Vad un mare gol cognitiv.
       Poate informatia de mai jos sa va ajute.
       http://en.hebron.org.il/history/558

       Am si un fost coleg care a devenit rabin.
       Daca exista doritori pot sa incerc sa vorbesc cu el pentru circumcizii.
       Ganditi-va la avantaje! Mai ales ca nu o sa mai poata NIMENI sa va spuna/ceara „Decaloteaz-o”.
       :))

      • @Robert – în urmă cu câțiva ani, tot în comentarii la articolele Dl.Crânganu, am explicat ce este și ce nu este Eva mitocondrială.

       Nu e prima femeie de pe Pământ și nu e Eva din Biblie. E o femeie care a avut mai multe fiice, de la care se pot construi linii genetice formate numai din femei, care ajung până la toți oamenii care trăiesc în zilele noastre. Era contemporană cu cel puțin alte câteva mii de femei, unele dintre acelea au și ele urmași care trăiesc în zilele noastre, dar liniile genetice includ și bărbați în diverse puncte, nu sunt continue numai cu femei.

       Eva mitocondrială de azi nu e aceeași cu Eva mitocondrială de acum 50.000 de ani, de exemplu. E ca un fel de titlu care se transmite peste generații. Dacă unele linii genetice de la fiicele ei se sting, titlul se transmite peste câteva generații, de exemplu la prima strănepoată care a avut mai multe fiice. Dacă o femeie a avut o singură fiică, nu poate fi Eva mitocondrială. Doar acea fiică (nepoată, strănepoată) poate fi, în măsura în care aceea a avut mai multe fiice.

      • @Durak – Aceia pot fi venerați drept primii strămoși ai poporului lui Israel. Nu toate națiile Pământului se trag din Israel, mai există și blonzi cu ochi albaștri. Al dvs sincer 😀

      • @Harald
       „Nu toate națiile Pământului se trag din Israel, mai există și blonzi cu ochi albaștri. Al dvs sincer 😀”
       Aveti dreptate.
       De aia exista personaje precum Harap Alb.
       :))

      • Savuroase discutiile :). @Harald, intelegi ca exista oameni care nu cred in „Dumnezeu” (cel putin nu in sensul in care il descrie biblia), dar asta nu inseamna neaparat ca nu cred ca exista o „entitate” superioara.
       Si eu ma numar printre acei oameni, oameni care nu cred in ceea ce scrie in biblie deoarece vine in contradictie cu dovezile evolutioniste si in plus mi se pare ca exista multe fragmente lipsite de logica in biblie.
       Apoi, mai sunt genul de persoana care detesta preotii si bisericile. Nu am nimic cu oamenii credinciosi, le respect credintele si nu incerc sa le schimb crezurile, dar nu pot sa fiu de acord ca preoti care manipuleaza, preoti care cer bani si asa mai departe. In plus, daca ne uitam in istorie (recenta si mai indepartata), multe razboaie s-au purtat in lume fie pentru territorii fie pentru ca un grup de oameni aveau crezuri religioase diferite fata de un alt grup de oameni. Asta inseamna sa fii credincios? Sa-ti omori aproapele pentru ca are alte crezuri/religie fata de tine?
       Mie mi se pare ca oamenii credinciosi nu sunt capabili sa fie toleranti. Eu, chiar daca sunt agnostic, pot sa intru intr-o biserica, sa imi fac cruce, sa particip la slujbe si asa mai departe, din respect pentru sotia mea care crede, sau din respect pentru prieteni apropiati care cred in Dumnezeu si aleg sa faca botezuri, nunti, inmormantari in stilul crestin (ortodox sau catolic).
       Ba chiar cred ca oamenii atei/agnostici sunt mult mai toleranti fata de alti oameni in comparatie cu cei credinciosi. Eu personal marturisesc sincer ca am o oarecare invidie fata de oamenii credinciosi… Cand ei au o problema in viata, le este relativ „usor” sa ii faca fata emotional deoarece se roaga la divinitate sa le rezolve problema, deci au o speranta. Cei ca mine, nu au cui sa se roage si trebuie sa gaseasca solutii reale la acele probleme.

      • @narci – o să repet și pentru tine: ateismul e o opțiune personală, dar e o prostie în sine.

       În rest, textele biblice există de mii de ani, mult înainte de apariția ta și a neomarxismului. Și vor continua să existe multe mii de ani, după dispariția ta și a neomarxismului. A nega existența divinității înseamnă să te vezi pe tine însuți în locul divinității.

      • @Harald, stii ce au mai rezistat mii de ani pe langa textele biblice? Fosile care se pot data cu carbon si care arata incontestabil ca teoria evolutionismului este adevarata, ori in biblie scrie ca Dumnezeu l-a creat pe Adam si Eva dupa chipul si asemanarea Sa.
       Acuma nah, unora ca tine le este mai usor sa creada ceva ce a scris o persoana acum cateva mii de ani, in loc sa creada cercetarile stiintifice, arheologice.
       Nu ma vad in locul divinitatii dar nici nu vad necesara ipoteza conform careia omul a fost creat de o divinitate. Cred ca eventual o entitate/divinitate a creat universul, poate a creat si o prima forma de viata, dar omul este cat se poate de clar ca a evoluat din maimute care la randul lor au evoluat din alte mamifere. Nu o spun eu, o spun toate sapaturile arheologice si site-urile unde s-au gasit ramasite umane.
       La tine orice persoana care are alte crezuri sau opiniii este neomarxist :). Nu te-ai saturat totusi sa tot repeti ca o moara stricata acest „epitet”? :)

      • @narci – nu există contradicții între creștinism și evoluție. Cine susține așa ceva nu înțelege nici creștinismul, nici evoluția.

       Poți să citezi comentariul în care aș fi contestat eu teoria evoluției? Altfel spus, cu ce ești în dezacord, cu ceva ce eu n-am scris niciodată?

      • Nu există contradicții între evoluționism și creștinism poate pentru J. Peterson, dar el a înțeles creștinismul cât l-ai înțeles și tu, adică puțin spre deloc. Întreabă orice preot creștin/teolog ce părere are despre evoluționism și te vei lămuri singur dacă se află în contradicție sau nu. Ceea ce faci tu aici e să promovezi niște lucruri în care tu nici măcar nu crezi, dar poate cred alții. Una este creștinismul ca atare, cunoscut de toată lumea și practicat și care-și are sursele în Biblie și în Tradiție și alta e creștinismul intelectualizat și deposedat de spiritul său, pe care-l propovăduiești tu și care nu e altceva decât un ateism prost mascat de un soi creștinism culturalizat. În acest caz, nu există contradicții între ce spui tu și ce afirmă un ateu, fie el și Peterson.

      • @Joesi – Jordan Peterson nu explică altora ce este creștinismul și nici eu nu explic altora ce este creștinismul. Sunt menționate unele idei din creștinism și cam atât. Am scris în repetate rânduri că apreciez învățăturile creștine, atunci când le văd manifestându-se, dar nu obișnuiesc să întorc și obrazul celălalt, iar personajul meu favorit, din toată Biblia, e Noe. Ți se pare ăsta comportament creștinesc?

       Realizezi că numai tu și cu @Lamuritorul explicați pe-aici ce este ”în realitate” creștinismul? Realizezi că explicați aceleași lucruri în același mod, iar asta din proprie inițiativă, fără să vă fi întrebat nimeni, ci deturnând discuțiile pe alte subiecte? Realizezi că discuția despre ”ficțiunea numită Biblie” a apărut out of nowhere, la un articol care n-are nimic de-a face cu așa ceva? Realizezi că te comporți ca și cum ai avea o misiune?

      • @Harald, tu cred ca trebuie sa-ti faci o religie efectiv, sa-i zici ceva de genul „crestinismul stiintific” :).

      • Şi care ar fi în acest caz sensul unor afirmații precum:” Însă a fi ateu anti-creștin, a avea o atitudine activă împotriva creștinismului…”? Tu însuți ești ateu anti-creștin conform celor susținute de tine, doar nu crezi că dpdv al creștinismul așa cum este el înțeles de toți tu ai fi creștin, chiar dacă ești botezat. Poți să ai atitudini împotriva multor lucruri, dacă sunt susținute de probe nu e nicio problemă în asta.

       „Realizezi că numai tu și cu @Lamuritorul explicați pe-aici ce este ”în realitate” creștinismul?” Dacă vezi vreo eroare în ceea ce am spus eu privind creștinismul, te rog să o aduci în discuție. :)

       „Realizezi că discuția despre ”ficțiunea numită Biblie” a apărut out of nowhere, la un articol care n-are nimic de-a face cu așa ceva?” Care era rostul comentariului tău în acest caz precum și a acuzațiilor lansate când tu însuți nu aderi la ceea ce spui și nu iei Biblia în serios? Sunt câțiva comentatori care vorbesc mereu despre creștinism și cu care nu am intrat în discuție deoarece mi s-a părut că acei oameni ar fi câtuși de cât sinceri și bine-intenționați însă la tine nu a fost cazul.

       „Realizezi că te comporți ca și cum ai avea o misiune?” Dacă misiune înseamnă a le arăta celor cu o spoială de știință care vorbesc cu fală de la amvon că n-au habar despre vorbesc, da, poate fi misiune. Dar tu realizezi că locul fanteziilor cu polițiști, roluri și homosexuali nu e pe o platformă publică? :D

      • @Joesi – ”Tu însuți ești ateu anti-creștin conform celor susținute de tine,”

       Iată și unul dintre scopurile reale al comentariilor tale, hai să-l caracterizăm pe @Harald. În psihologie se numește proiecție, atunci când susții că eu aș fi ateu anti-creștin. Dar nu mai spune asta la nimeni. 😀

       Dintre noi doi, tu ești cel care face propagandă anti-creștină, nu eu. Eu apreciez codul etic pe care îl promovează creștinismul (i.e. ”învățăturile creștine”) chiar dacă nu merg la pelerinaj la moaște. Și spre deosebire de creștinii habotnici, eu apreciez și codul etic al religiei islamice, apreciez și codul etic al religiei mozaice etc. etc. Orice religie e mai bună decât ateismul neomarxist, inclusiv religiile animiste (i.e. ”închinatul la copaci și la pietre”).

       În ce privește relația ta cu activismul neomarxist anti-creștin, se aplică foarte bine testul raței: dacă se leagănă ca o rață, dacă înoată ca o rață și dacă măcăne ca o rață, atunci e foarte probabil chiar o rață 😀

       Comentariile tale descriu foarte bine confuzia în care trăiesc ateii: ei nu acceptă calitatea unui cod etic validat de trecerea a mii de ani, ei cred că au ei înșiși un cod etic mai bun, inventat ad-hoc de ei înșiși. Dacă vrei să înțelegi cum se vede logica ta din exterior, urmărește comentariile lui @narci. Dar tu nu ai nevoie să înțelegi nimic, tu știi deja totul, ești însăși divinitatea.

      • Diferența dintre mine și tine e că eu îmi asum ceea ce sunt și fac în timp ce tu o dai cotită cu ateismul anti-creștin deși e exact ceea ce susții.

       „Eu apreciez codul etic pe care îl promovează creștinismul”. Aici ai spus un mare adevăr, tu nu faci tu doar apreciezi codul moral creștin din exterior :)) Numai că nu știu cum se face că ateii sunt persoane mult mai etice decât mulți dintre cei care se declară creștini. Inclusiv ca mod de comunicare.

       „Comentariile tale descriu foarte bine confuzia în care trăiesc ateii: ei nu acceptă calitatea unui cod etic validat de trecerea a mii de ani, ei cred că au ei înșiși un cod etic mai bun, inventat ad-hoc de ei înșiși.” Fals. Dacă e vechi nu înseamnă că e și în totalitate bun, că doar nu-i vin. Pentru timpurile respective era bun, pentru timpurile din prezent poate fi parțial bun. Pedeapsa pentru încălcarea acelui cod etic care avea în realitate caracter de lege era de multe ori moartea. Codul ăla etic era de fapt domnia fricii nu că ar fi realizat oamenii ce era mai bine pentru ei. Ca să vezi cum e respectat codul etic islamic asistă la o lapidare sau execuție publică în Arabia Saudită. Dar tu vrei ca alții să-l respecte și să fie buni creștini, tu doar îi admiri.

       „Dacă vrei să înțelegi cum se vede logica ta din exterior”. N-ai reușit până acum să vii cu o obiecție cât de cât serioasă la nimic din ce am spus, doar dejecții. Iar la dejecții răspund tot cu dejecții.

      • @Harald, si eu apreciez foarte mult codul etic promovat de religii, ba mai mult, consider ca acum ~1000+ ani, religiile au avut un rol super benefic in societate prin faptul ca au diminuat infractionalitatea.
       In prezent, nu mai este nevoie de religii deoarece educatia poate fi oferita si prin alte mijloace.
       Apoi, doar un „crestin” ar putea sa sugereze ca persoanele agnostice/ateii sunt prin definitie neomarxisti sau rai sau mai stiu si eu cum.
       Daca nu ma insel, exista un studiu foarte interesant facut pe un grup de copii. In acel studiu s-a dovedit ca acei copii care au parinti atei/agnostici au fost mult mai altruisti si empatici fata de copiii proveniti din familii religioase. Copiii proveniti din familii religioase s-au dovedit a fi mai egoisti.

       https://www.theguardian.com/world/2015/nov/06/religious-children-less-altruistic-secular-kids-study

     • @Joes: respect, incept sa inteleg toata tevatura asta cu neomarxismul, de parca ar fi un curent filosofic autentic. De fapt e in travesti aceeasi disputa dintre religie si stiinta. Si chiar daca sunt in conflictul major, taberele nu pot fi asa de clar definite.

      Oricum sunt uimt de familiaritatea majoritatii celor care comenteaza pe aici cu ideile lui Marx. Respect si voua, Marx este fain. Mie imi place, bine, nu toata gramada de carti.

      Observ ca sunt multi care cred ca Greta e o tampita si in acelasi timp dau hate rusilor. Pai, si atunci de unde resurse ieftine?!! Carate peste ocean inseamna scaderea standardului de viata. Dar tot ei spun ca standardul de viata nu are legatura cu lumea materiala, ci cu libertatea si… ne intoarcem la o pozitie religioasa.

      • Cineva crescut și școlarizat în Uniunea Sovietică a fost inevitabil îndoctrinat cu Marx, e inevitabil să-ți placă. Nu exista proprietate privată în economia lui Brejnev, e de așteptat să crezi că așa era normal să fie. Mai urmează să ameninți și cu arsenalul nuclear rusesc, așa cum ai făcut la alte articole.

       Drama celor ca tine este că au crescut sub ruși, fără ca ei însiși să fie ruși. Tu poți să crezi că faci echipă cu rușii, dar Rusia e astăzi un stat naționalist, iar tu nu ești rus. Pentru prima dată în istoria modernă, rușii sunt majoritari în ce-a mai rămas din imperiul lor. Asta s-a schimbat complet, față de URSS-ul lui Brejnev, iar tu nu mai ai niciun loc în noua Rusie, dar nicio altă identitate națională n-ai.

      • me god, da’ cati ani crezi ca am? E adevarat ca adormeam auzind povestile cu Uniunea si poate de aici dragostea mea catre imperii.

       Ceva-ceva e acolo, caci cand citesc ceva despre, sa zicem, imperiul asirian mijlociu, imbrac fara sa-mi dau seama cartea in coperte rosii. Si ma vad asirian, plutind aiurea pe langa zidurile cetatilor, si asa e, dracu de m-ar accepta printre ei.

       Nici mai tarziu, dupa ce am inceput sa impartasesc celorlalti parerea mea despre imperii, si cand am fost trimis acolo in mod expres de vreo cateva ori, nu mi-a ajutat cu nimic. Cu ceva nostalgie, am ramas la firul ierbii.

      • O fi fost mishto al tau Marx (pe când un pelerinaj la Trier?) dar, ca si in cazul religiilor sau altor doctrine revolutionare, interpretarea si adeptii sunt cele ce au omorat milioane de oameni!

      • @Nman: Eh, e doar un filosof. Doar alti filosofi ajung sa creada ca evenimente sociale majore sunt cauzate de filosofi.

       Chiar asa, daca tot am fost la Doftana, de ce sa nu inchid cercul, sa-i gaseasc mormantul, sa vars o lacrima si sa-i zic: oh, sarmane Karl, raspunde-mi macar acum, oare exista moarte dupa viata, ca vreau sa adorm linistit.

      • @ narci 10/03/2024 La 10:55

       exista pozitii ireconciliabille , fundamental opuse si adverse unele celorlalte , care ar fi valoarea tolerantei in cazul acestora ?
       Exemplu: un stat nu poate fi simultan si secular si religios. Nevasta nu poate fi simultan si cinstita si necinstita. Ca nu dureaza . Nici statul nici casnicia.

      • Ha, da, ce sa zic, asa e :). Eh, imi pare rau de dezinformare, dar nu prea mi-au placut biografiile. In general sunt prea lungi, n-am timp de ele, si cumva prea „marxiste”, chiar si pentru unul ca mine :). Adica incearca sa ghiceasca starile mentale ale autorului dintr-un set de situatii date. Sau poate n-am dat eu de biografiile scrise fain.

       Acum am aflat ca, din nou saracu, muri plin de bube printre straini, ca ai lui nu-i acceptau „romanele” de mii de pagini in care-i critica in primul rand pe straini.
       Insa, cum era iubitor de Hegel, se accepta. Povestea lui seamana cu cea a lui Rousseau, in buna masura.

     • @baraka – ”E adevarat ca adormeam auzind povestile cu Uniunea”

      Uniunea Sovietică s-a dezmembrat în decembrie 1991. Nu ai amprenta personală a cuiva care abia a împlinit 30 de ani. Ai amprenta personală a cuiva care a crescut cu româna ca limbă maternă, dar școala a făcut-o în limba rusă. Am păstrat niște comentarii de-ale tale mai vechi, tocmai din cauza asta.

      Unele lucruri nu ți le spune mama sau tata, le înveți la școală, iar manualele în limba rusă includ termeni care sună foarte exotic traduși în limba română. Pentru astfel de termeni exotici am păstrat acele comentarii ale tale.

   • @cotonou_protocol – ”să diferențiezi realitatea observabilă, științifică”

    ”Realitatea observabilă, științifică”, este că un virus prelevat de la lilieci (aspect demonstrat de pozele din peșteri făcute publice chiar de cercetătorii de la Wuhan) a fost modificat genetic și apoi a fost timp de ani întregi cultivat pe țesut uman, în același laborator de la Wuhan.

    ”Realitatea observabilă, științifică”, este că ivermectina de uz uman, prescrisă de medici, s-a dovedit un tratament eficient împotriva respectivului virus. La fel și schemele de tratament bazate pe antibiotice deja existente, prescrise de medici cinstiți, ca Flavia Groșan, s-au dovedit un tratament eficient împotriva aceluiași virus.

    ”Realitatea observabilă, științifică”, este că neomarxiștii se ocupă simultan: cu promovarea unor vaccinuri obligatorii (deși inutile); cu promovarea energiilor regenerabile obligatorii (deși intermitente); cu promovarea prim-miniștrillor homosexuali (deși disfuncționali) în diverse țări vest-europene; precum și cu promovarea ateismului militant anti-creștin. Felicitări încă o dată, tocmai ai demonstrat din nou că te încadrezi perfect! 😀

    • Este incredibil cum creierul tau interpreteaza faptele exact invers de cum sunt. Este incredibil cum inghiti orice minciuna de pe internet. Esti cel mai credul om cu putinta.

     https://www.factcheck.org/2022/09/scicheck-clinical-trials-show-ivermectin-does-not-benefit-covid-19-patients-contrary-to-social-media-claims/

     Ai cerut vreodata dovezi ca ivermectina functioneaza impotriva covid? Nu! Mintea ta ia de buna orice minciuna de pe internet! Esti practic omul nou comunist, 100% manipulabil.

     • @cotonou_protocol – ”Ai cerut vreodata dovezi ca ivermectina functioneaza impotriva covid? ”

      Am încredere în medici și în știința medicală, activist mic și chinuit 😀

      Ai auzit de Dragoș Damian? E director la Terapia Cluj și a publicat chiar aici articole, în care a menționat și ivermectina de uz uman, pe care Terapia Cluj a importat-o în cantități imense, în timpul plandemiei. Chiar crezi că omul a ajuns director la Terapia Cluj fără pregătire în domeniu și fără să știe de ce face ceea ce face? 😀

      În rest, am medici ORL chiar în familie, prescriau și ei aceleași antibiotice ca Flavia Groșan și am totală încredere în ei, nu într-un păcălici ateu de pe un forum.

      • @Harald – mă bucur că ai încredere în medicii ce prescriu antibiotice pentru infecțiile virale.

      • @Adrian – Claritromicina este un antibiotic ”mai special”, ca să zicem așa. Iar Flavia Groșan participase și la niște studii din 2010 asupra Claritromicinei, deci era oricum mai în temă decât activiștii neomarxiști.

       „Clarithromycin inhibits type a seasonal influenza virus infection in human airway epithelial cells”

       https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20040578/

       „Clarithromycin Suppresses Human Respiratory Syncytial Virus Infection-Induced Streptococcus pneumoniae Adhesion and Cytokine Production in a Pulmonary Epithelial Cell Line”

       https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384978/

       Mai există și azythromicina, dar nu are un efect atât de semnificativ. S-a discutat între medici ORL și despre scheme bazate pe azythromicină, dar a rămas că tot claritromicina e mai bună.

       Încerci din nou să provoci discuții inflamatoare, după care ai să te victimizezi iarăși.

      • @Haralad – ai citit tu ceva, dar n-ai înțeles bine, nici măcar din citatul pe care l-ai pus :)
       Că tot spui de discuții inflamatoare, claritromicina are efect asupra inflamației produsă de infecția virală (printr-un mecanism care nu a fost pe deplin înțeles) și nu a asupra virusului.
       Pe de altă parte, infecția virală cu virusul syncytial favorizează o suprainfecție bacterială cu streptococi („RSV infection significantly enhanced the adhesion of S. pneumoniae to A549 cells”) și exact aici acționează claritromicina: suprimă dezvoltarea bacteriei, ceea ce este meseria unui antibiotic.
       Dacă vrei să fim scrupuloși, iaca așa: „We revealed that CAM also suppressed PAF receptor expression induced by RSV infection and S. pneumoniae adhesion to RSV-infected A549 cells.”
       Ia uite ce spune concluzia celui de-al doilea studiu:
       „We proposed that clarithromycin efficiently suppressed PAF receptor-mediated Streptococcus pneumoniae adhesion to respiratory epithelial cells as well as RSV-induced proinflammatory cytokine and chemokine production. Clarithromycin may suppress secondary bacterial infections and immunological disorders during RSV infection.”
       Adică ce-am scris pe românește mai sus. Deci claritromicina, un antibiotic, nu a fost folosită ca un antiviral, ci pentru suprimarea unei suprainfecții bacteriene și cu un al doilea efect în diminuarea inflamației produsă de infecția virală.
       Deci, cel puțin deocamdată, rămâne cum am spus, antibioticele sunt pentru infecții bacteriene.

      • @Adrian – am scris de mai multe ori că e vorba de discuții cu medicii ORL pe care îi am în familie. Oamenii ăștia prescriu claritromicină în mod curent și nu le trebuie aprobarea ta pentru asta. Studiază noțiunea de ”tropism viral” și vezi ce proprietăți are claritromicina la capitolul ăsta.

       Discuția nu era despre faptul că ”antibioticele sunt pentru infecții bacteriene”, nu a contestat nimeni asta.

       În altă ordine de idei, faptul că nu reușești să scrii corect un nickname (în mod repetat) și nu reușești să urmărești corect comentariile scrise de unii sau de alții, denotă niște probleme care ar trebui investigate la un medic neurolog. Fără glumă, fără atacuri la persoană, problema e serioasă, chiar dacă pare benignă.

      • @Harald – Da, da, cum spui tu. Dacă greșești o literă de trei ori, du-te tu la neurolog.
       Răspunsul tău este clasic și tipic ție. Când greșești ceva, o dai de gard la greu, faci orice altceva, doar să nu admiți că ai greșit. Te scobești la maxim să scoți în evidență erorile celuilalt sau faci asocieri aberante, pentru a le folosi împotriva celuilalt „Oamenii ăștia prescriu claritromicină în mod curent și nu le trebuie aprobarea ta pentru asta”. Am spus eu ceva în sensul acesta?
       Și ca fapt divers, ghici ce? Chiar am fost la neurolog foarte recent, am făcut super mega investigații pentru a detecta cauza unei probleme minore, dar deranjante și ghici ce? Sunt foarte bine din acest punct de vedere, nu mi-au găsit nimic. Dar bine că ești tu deștept și te pronunți fără să ai habar despre ce vorbești.

     • [moderat]

      Marile minți discută idei. Mințile medii discută despre evenimente. Mințile mici discută despre oameni.

      Vă invit să discutați idei. A discuta despre oameni care nu sunt prezenți se cheamă a bârfi și vă atrage diagnosticul de „minți mici”. Asta vreți?

      Constantin Crânganu

      • Aveți dreptate. Dar vedeți comportamentul lui Harald la adresa mea. Eu nu sunt postac de meserie. Cred că este a treia oară când comentez ceva la un articol de-al dumneavoastră. Și de fiecare dată, invariabil se ajunge la aceleași jigniri din partea lui Harald la adresa mea. Ce pot să spun…. Mi s-a pus și mie pata acum :) iar omul e foarte prezent, mai prezent decât noi toți la un loc, deci nu se poate numi bârfă :)
       PS
       Deși comentez foarte rar la articolele dvs., de citit le citesc aproape pe toate. Chiar cu mare atenție și vă apreciez pentru modul în care explicați lucruri „grele” într-un limbaj accesibil. Atâta tot că parcă creați o percepție că refuzați orice dezvoltare ce provoacă status quo-ul. Nu spun că asta faceți, ci doar că asta pare că faceți. În rest numai de bine!

       Cu stimă,
       Adrian

       PS2
       Publicați acest comentariu doar dacă doriți. Nicio supărare dacă nu…

 26. /…/

  Imi amintesc de o reclama imbecila de pe la tv din trecut . Spunea acolo ca ,, Murdarirea este buna ” . Abject transmisa si indusa in subconstientul copiilor . Era o reclama pentru detergent . Murdarirea e buna pentru producatorii de detergenti . Ca le face profit . Pe cale de consecinta trebuia sa apara o reclama care sa spuna ca murdarirea nu este buna . Iar mesajul sa fie transmis de adulti / parinti de copii .

  Am citit acest articol
  https://www.economica.net/printre-solutiile-de-reducere-a-emisiilor-de-particule-provenite-de-la-anvelope-se-numara-idei-deloc-placute-pentru-soferi_730098.html
  si ma intreb ; si daca l-ar citi toata populatia Romaniei crede cineva ca aceasta ar purcede la scaderea vinzarilor de automobile , carburanti , asigurari auto ( inclusiv tilharia numita RCA ) , vignete , ….. ?
  Adevarul este ca prin consum omul produce mediului inconjurator deprecieri ireversibile care duc la distrugerea vietii . Oamenii sint needucati . Prin urmare exacerbarea consumului ( fie de catre producatori / comercianti pentru profit fie de catre guvernanti pentru incasarea de taxe si impozite imense pentru tilharire ) va putea fi indusa in creierul oamenilor . Sa ne fie de bine si vai noua !

 27. https://www.g4media.ro/stusiu-plastic-gasit-in-60-din-placile-extrase-din-artere-infundate.html

  Plasticul este un rezultat al prelucrarii petrolului parca …. un reziduu din prelucrarea petrolului . Ajunge in singe . E bine . Asta numesc unii ”evolutie ”.

  https://www.g4media.ro/video-drona-cu-inteligenta-artificiala-care-poate-vana-si-ucide-oameni-construita-din-joaca-in-cateva-ore-de-doi-ingineri-antreprenor-nu-ne-putem-apara-acum-de-o-asemenea-amenin.html

  Asta fac unii ( ingineri , cercetatori , savanti , …… ) se joaca . Si in joaca produc imbecilitati pe care le pun in mina unor descreierati . Si p’astea unii le numesc tot …. ,,evolutie ” .
  Imi pare mie ca ,,evolutia”asta este in fapt departarea omului de Dumnezeu si de regulile de viata pe care El Le-a lasat omenirii .

  • Nu cumva cercetătorii care au extras plasticul din artere au folosit ei înșiși plastic sub formă de mănuși, echipament de protecție, tuburi și recipiente etc.?

   Nu cumva și dumneavoastră ați folosit plasticul când ați scris comentariul de mai sus? Computerul pe care l-ați folosit, cu mouse-ul respectiv sunt cumva făcute din bambus, or piatră, ori sticlă?!…

   Plasticul, alături de ciment, oțel, amoniac și medicamente, este unul din pilonii fundamentali pe care s-a construit și se bazează civilizația modernă.

   Încercați să ghiciți ce fel de materiale sunt următoarele: celuloidul, celofanul, bachelita, PVC, neoprenul, poliesterul, cauciucul sintetic, nailonul, teflonul, poliuretanul, polietilena, PET-ul, plexiglas, vinilul, Tyvek, Lycra, Kevlar etc. Și încercați să vă răspundeți singur: De ce folosesc o parte din ele? Nu cumva sunt un fariseu?

   Nu este vina plasticului (petrolului) că oamenii poluează oceanele sau că particule microscopice sunt găsite de niște cercetători în arterele unor persoane.

   • Vă dau dreptate! Nici eu nu-mi pot imagina o lume fără plastic și mai ales fără confortul pe care ni-l aduce acest plastic în nenumăratele lui forme.
    Din ce-am citit până în momentul de față nu se știe exact impactul acestor micro particule de plastic în organism. Pare că nici nu ar avea un impact (poate de asta nici nu se găsesc chestii). Dar nici nu avem o certitudine că pe termen lung nu ar exista un impact dăunător.

    Așa că. de pe altă parte apreciez și eforturile care se fac în găsirea unor înlocuitori pentru acest plastic. Sau forme noi de materiale sintetice, care să fie biodegradabile. Nu este vina plasticului că oamenii poluează planeta cu el, dar este imposibil să educăm 8 miliarde de oameni să se comporte responsabil. Așa că mai bine găsim metode ca măcar să nu lase urme prea adânci această lipsă de educație :)

    • Daca 8 miliarde de oameni nu pot fi educate ( de catre liderii care le conduc caci asta este menirea lor ) nu cumva ar fi mai bine sa nu punem in mina acestor miliarde toate cele ce dauneaza vietii ?!
     Cit despre comoditate …. Opinia mea este ca fix aceasta ne aduce moartea . Mai ales pe cea spirituala / duhovniceasca .

   • Domnule Cranganu ,
    V-ati imaginat ca nu pot recunoaste faptul ca sint fariseu ? Si asta nu prin prisma a ceea ce spuneti dumneavoastra mai sus ci pentru ca am credinta ca singurul om care nu a fost fariseu este Iisus Hristos .
    Sigur ca medicii care au extras plasticul acela au folosit plastic dar ma gindesc la faptul ca medicina de astazi foloseste cu mult mai mult plastic decit acum 25 de ani . In copilaria mea la toate injectiile ce mi-au fost facute a fost folosita seringa de sticla si inox / crom . A fost o perioada de un an in care trebuia sa fac tratament cu Moldamin . Tatal meu a cumparat seringa a facut la intreprinderea unde lucra o cutiuta de inox si de fiecare data cind era necesar fierbea acasa timp de o ora totul .
    Comentariul de mai sus l-am facut folosind plastic este adevarat . Dar plasticul folosit este cumparat acum 20 de ani ( cam atit are tastatura , mouse-ul , monitorul si PC-ul ce le folosesc ) .
    Eu nu am dorit civilizatia moderna la care faceti referire . Nu imi aduc aminte sa ma fi intrebat vreun guvernant ce vreau . Sint multe lucruri si stari de fapt din societatea romaneasca cu care nu sint de acord dar pentru care platesc ; pentru ca asa decide o legislatie ce impune japca pe rodul trudei mele si al altora . Din punctul meu de vedere cea mai sanatoasa locuinta este un bordei intr-un mal de pamint pozitionat cu fata la sud .
    Peste 50 de ani civilizati amoderna va insemna colonii pe luna alimentate din reactoare nucleare . In opinia mea isi va duce omul mizeria , decadenta , depravarea si pe Luna . Ce nu ne mai ajunge domnule Cranganu ?
    Sint foarte multe lucruri pe care nu le folosesc . Ati fi surprins daca le-as insira . Si se intimpla asta pentru ca nu imi dau friu liber poftelor si dorintelor . Consider ca omul are nevoie de foarte putine lucruri pentru a trai . Si mai consider ca omul in trecerea lui prin lumea asta trebuie sa lase in urma lui cit mai putine urme ( fizic si chimic ) . Cit mai aproape de zero . Nu lucrurile sint importante ci faptele . Eu incerc cit pot de mult sa imi reduc consumul . Si fac asta de peste 20 de ani . Cam atunci mi-am dat seama ca rostul meu ca fiinta umana nu este sa consum , sa imi dau friu liber poftelor . Sint foarte multe activitati economice care pe seama mea ar muri de foame .
    Eu nu am spus ca e vina plasticului . Pentru tot ce se intimpla pe lumea asta , in sens rau , vina este a omului . Omul foloseste nechibzuit tot ce a lasat Dumnezeu pe pamint ( in pamint , in apa , in aer ….. ) .
    Ca tot am pomenit de PC ; cu un mic efort pot renunta si la el ( asa cum am renuntat la televizor de 20 de ani ) . Dar va trebui sa ii determin pe cei ce imi scriu in posta electronica ( persoane fizice si institutii ) sa o faca pe hirtie in cutia postala . Credeti ca de dragul meu se va intimpla asta ?
    Am fost la foarte multe interviuri de angajare si la mare parte din ele am fost refuzat politicos pentru ca am dorit sa incasez salariul in numerar si nu pe card . Desi legislatia romaneasca stabileste dreptul de a incasa si numerar .
    Si as putea sa continui dar stiu ca pe plat-forma asta oameni cu conceptii ca mine sint foarte putini si toti ceilalti ii trimit la plimbare sau ii improasca cu invective . Eu cred ca ne-ar fi bine ca omenire sa ne oprim din multe actiuni . Sa ne oprim sa consumam in nestire resurse . Sa ne venim in fire . Ca tare tulburi sintem la cap si la suflet .
    M-ati luat la 6 metri numai in legatura cu primul link si comentariul meu la acesta . Despre al doilea link si comentariul la acesta din urma n-ati avut cuvint sa ma apostrofati si sa ma faceti vinovat .
    Astia sintem noi oaenii . Cind ne spunem unul celuilalt opinia cind ne tragem de mineca unul pe altul cu scop de atentionare in greseli sarim ca arsi si incepem sa ne cautam nod in papura si pai in ochi . Nici unul dintre noi nu mai are smerenia sa se opreasca , sa respire si sa recunoasca in sine ( macar ) ca da , a gresit si ca trebuie sa se indrepte . Si sa purceada la indreptare si la a nu mai repeta greseala pe viitor .
    In localitatea unde am domiciliul autoritatile locale se bat cu caramida in piept ca pun la dispozitia oamenilor tot ce este necesar pentru colectare selectiva a deseurilor . Dar cind vin la ghenele blocurilor masinile de la salubrizare incarca la gramada tomberoanele de gunoi menajer cu cele de plastic , metal , carton . M-am dus la directorul societatii de salubrizare sa il intreb de ce fac acest lucru operatorii si mi-a spus sa ies afara din institutie . De parca institutia nu ar fi fost una publica ci apartamentul lui proprietate personala unde as fi patruns prin efractie . O posibil ca eu sa fiu in eroare , eu sa gresesc si dumneavoastra sa aveti dreptate . La urma urmei daca ar fi sa inventariez de cite ori am fost tratat cu spatele de institutii bugetare si de functionari din acestea in anii astia de viata …..

    • Civilizația vine la pachet și cu bune și cu rele. Folosiți apă caldă, apă curentă, wc în casă, nu? Acum nici 200 de ani astea erau de neimaginat pentru 99,99% din populație. (Nici acum nu sunt accesibile pentru 100% din populație). Doar aceste lucruri, împreună cu evoluția medicinii din ultima sută de ani, v-au triplat speranța de viață. Dar toate au pornit de la revoluția industrială, revoluție ce s-a clădit pe combustibilii fosili. Ca să lăsați zero urme în viața asta, ar trebui să trăiți ca un fel de ascet, undeva printr-o peșteră. Nu pare a fi chiar o viață de invidiat. Mai bine compensați urmele lăsate prin alte contribuții, cum ar fi educarea celor din jur. Exemplul cu intervenția dvs. privitoare la colectarea selectivă a deșeurilor e foarte bun. Și eu selectez cât de mult pot deșeurile din casă și la fel, m-am certat cu cei de la primăria localității unde locuiesc, că își băteau jos de munca mea, bagându-le pe toate în aceeași mașină. Dar acum sunt trei mașini separate care colectează separat trei feluri de deșeuri. Nu am fost doar eu, au fost mai fost și alții și uite că lucrurile s-au schimbat.

     • Opinia mea este ca ,,civilizatia” vine la pachet cu foarte multe rele .
      Viata ascetica nu este ceva pentru care marea gloata sa poarte invidie . Infrinarea poftelor e tare , tare grea .
      Apa curenta avea si un calugar ( caruia i-am tulburat linistea intr-o plimbare mai lunga cu bicicleta acum vreo 10 ani ) pe coasta impadurita a unui deal . Stingea apa de ploaie intr-un rezervor metalic primit in dar de la dezafectarea unui C.A.P. Vara apa aceea era calda pina la ora 21 . Apa aceea o folosea la orice mai putin la mincare si baut . Pentru acestea din urma aducea cu un magar apa de la un izvor din adincul padurii odata la doua saptamini .
      Cit despre triplavea sperantei de viata …. Eu stiu ca scopul vietii omului este mintuirea / indumnezeirea . Pentru ce motiv un om vrea sa isi lungeasca viata ? Pentru imbuibare si parvenire ?!
      Eu am inceput sa vad si sa tratez viata asta mai simplu si mai simplist .

      • @ Adrian Popescu: Stii gresit. Mantuire este egal cu eliberarea, cu despinderea de corp. Deci accepti ca exista o lume deconectata de lumea fizica. Acest aspect este incompatibil cu completitudinea fizicii, prin urmare, nu accepti realitatea stiintifica.

       E fain ca inca te ajuta semantica cuvintelor, pana la urma, cei care credeau ca tine au dominat lumea cateva mii de ani (n-as fi foarte sigur nici de asta), dar sa vezi cum o sa sune parerile tale peste 50-100 de ani, de-a dreptul incomprehensibil. Ceea ce pe mine ma pune pe ganduri, recunosc. Adica, ma mira ca inteleg asa de bine ce vrei sa spui.

       Si spe ca realizezi ca o intoarcere la… inseamna disparitia a miliarde de oameni. Industia i-a creat si industria ii sustine.

    • Inafara de un comentariu infinit mai si pomeniti de cele sfite.
     Porunca a treia: Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului tau in desert.
     Chiar am vazut mai multi comentatori aici care se declara crestini dar mi se pare doar o vorba in vant.

 28. Cine este curios să vadă ceva interesant despre Harald, să acceseze acest link…
  =====================================================================================

  Cee ce faceți este invitație directă la bârfă, apanajul minților mici apud E. Roosvelt.

  Pentru că vă declarați mereu a fi un creștin practicant, vă sugerez (re)citirea unor versete care discută (și) despre bârfă:

  Romani 1:29
  2 Corinteni 12:20

  Constantin Crânganu

  • Domnule Profesor, cred că mă confundați, nu m-am declarat niciodată creștin practicant, nici măcar n-am comentat ceva pe acest subiect. Deci n-am să dau curs sfatului dvs., nici nu știu unde să caut acele versete. (mă rog… există Google, poate m-aș descurca, dar nu).

   Și cu tot respectul, aici nu sunt de acord cu dvs., materialul acela nu este bârfă, ci este o analiză (chiar științifică aș putea spune), a ceea ce înseamnă un troll. Analiză care vine la pachet cu un exemplu practic și concret.

   • Regret confuzia de prenume – de aceea apreciez numele complet al comentatorilor.

    Pe de altă parte, îmi mențin părerea că a aduce în discuție ce a spus cineva despre altcineva este bârfă curată.

    Vă mai dau un exemplu similar:

    Unii comentatori – minți mici -, în lipsa unor argumente proprii despre ideile sau conținutul articolelor mele, au recurs și recurg la o bârfă ordinară: invită cititorii să acceseze link-uri unde studenții mei își dau cu părerea despre cursurile pe care le predau la Brooklyn College. Desigur, acele păreri au zero legături cu articolele mele. Dar, pentru că majoritatea studenților care postează acolo sunt dintre cei resentimentari și frustrați – studenți pe care i-am picat sau le-am dat note mici – comentariile sunt majoritar nefavorabile. Dar mințile mici și bârfitoare asta doresc să discute, nu ideile sau conținutul articolelor mele. Este de prisos să menționez că niciun department universitar din SUA nu consideră astfel de comentarii ale unor studenți frustrați sau resentimentari, care postează doar sub adăpostul nickname-urilor.

  • Începând din 2009, Antropocenul a fost un termen de propagandă inventat de mișcarea ecologistă. A fost întotdeauna folosit pentru a implica consecințele negative ale ascensiunii civilizații umane.

   Pe 15 noiembrie 2021, un grup de 12 experți ai International Union of Geological Sciences (IUGS) au publicat în Episodes – Journal of International Geoscience, revista oficială a IUGS, o propunere de compromis conform căreia Antropocenul nu va introdus pe scara internațională a timpului geologic, ci va fi menționat undeva prin cărțile de geologie ca fiind un eveniment cu consecințe geologice și climatice.

   După 15 ani, cazul Antropocen este închis definitiv. RIP

 29. Articolul acesta imi aminteste despre o chestie care s-a petrecut cam asa: un nu-stiu-care mare nobil francez (sau asa ceva) ii facea curte unei doamne incercand sa o epateze cu bogatia si puterea lui. Doamna asculta cu vadit interes si chiar isi lasase manuta delicata in palma interlocutorului. Individul ii spune la un moment dat „doamna va ofer trei galbeni de aur sa veniti chiar acum cu mine in dormitor”
  Gagica raspunde revoltata „domnule dar drept ce ma luati ?! drept o prostituata ?!”
  Domnul o priveste contrariat si raspunde la randul lui: „pardon…. mi s-a parut ca acum mai negociam doar pretul…”

  Nu conteaza ce minciuna foloseste autoritatea ca sa va determine sa faceti sau sa nu faceti ceva anume.
  Din momentul in care ati acceptat o autoritate .
  Sa nu furi ca te bate Dumnezeu , sa fii cuminte ca sa iti aduca Mos Craciun cadouri , sa platesti ca sa salvezi Planeta etc.

  Cat costa electricitatea produsa de panourile solare…. ce facem , negociem ? Cu ce ? Si daca autoritatea refuza oferta noastra ce facem , ne ridicam de la masa si plecam unde ?
  Asa functioneaza sistemul. Nu a fost inventat altul.

  Maica Tereza in Africa le-a spus unor copii intr-un sat ca numai cine a mincat si felul doi primeste prajituri si jeleuri la desert iar copiii i-au spus „maica… noi n-am mai mincat nimic de trei zile…. „

  • @desert Cat costa electricitatea produsa de panourile solare…. ce facem , negociem ?

   Iata o colectie de pilde care se vor inteligente la nivelul Desertului… si ar fi dastapte, daca nu ar fi penibile.

   Da, domne negociem, negociem pt ca avem mai multe variante… si avem… nenumarate, de la fosile, la atom, la cite altele… pt ca pretul conteaza, conteaza enorm de mult. Doar la comunistii fundamentalisti banii nu conteaza, d-aia au si sfirsít impuscati…

   • Veti consuma cat si ce vi se va da si veti plati cat si ce veti fi obligat sa platiti. Inclusiv daca nu consumati. Check your privileges.
    You have the nerve to talk but not the guts to action.
    Nu aveti nici o varianta. Chiar daca ati gasi maine petrol sub cusca cainelui si v-ati face o mini-rafinarie linga vestitul alambic de moonshine. Depindeti 100% de autoritati.
    Indiferent daca va puneti panouri la tara , in cativa ani aveti nevoie de altele iar autoritatile vi le pot taxa cat vor si vi le pot chiar confisca. Pentru binele Planetei desigur. Ce veti face ? Veti ameninta ca va aruncati de pe blog ? O pensie in plus si o gura in minus. We couldn’t care less. Va lipseste ceva esential: puterea. Cu ce va ajuta concret faptul ca stiti ca sunteti furat, abuzat ?

   • @neamtu tiganu Nu negociati nimic, sunteti consumator captiv. Variantele dvs sunt priza din perete , teava de la aragaz si pompa de la benzinarie. Plus raftul de la Alimentara.
    Nici una dintre acestea nu e a dvs. Nici macar banii cu care platiti sa le folositi : banii vi-i da sau nu vi-i da cineva. Cati vrea el, nu cati vreti dvs. Ati muncit sau munciti intr-un contract sinalgamatic. Intai munciti si dupa aia vedem noi cum sa va devalorizam banii din salariu sau pensie.

  • Nu inteleg exact la ce sistem faceti referire dar opinia mea este ca sistemul economico-social din Romania a fost construit ( pe baza unei legislatii care incet dar sigur a ingradit libertati umane firesti ) pentru ca institutiile publice ale statului ( cu societatile lor comerciale cu tot ) sa isi introduca din ce in ce mai adinc miinile lor in buzunarele noastre .
   Daca primariile nu vor avea bani sa imbuibe inutilii si infatuatii care exerseaza legile frecarii pe frunze de menta au la indemina posibilitatea sa mareasca taxele si impozitele locale . Consiliile locale nu sint in slujba cetateanului ci servesc fix interesele primarului si aparatului sau .
   Furnizori de servicii de salubritate , furnizori de servicii apa-canal , furnizori de caldura si apa calda , furnizori de srvicii de transport public , ….. toti au stapini primarii , consilii judetene , ministere , …. Adica politicul . Tilhari si mincinosi . Iar noi care platim tot in economie nu putem sa ne lepadam / debransam de la ele ca na , asa e legea . In curin socialismul asta colectivist o sa devina gestapo .

   • Pai la asa exemple precum parlamentul UE + sistemele social democrate din vest, asa invatacei. Măcar inca mai avem cota unica si taxele mai joase, in ciuda vesnicelor recomandări si caraieli ale FMI, BM, BCE si altii.
    Wake-up, iarba e la fel de verde peste tot, coruptia in floare(chiar daca mult mai subtila la vestici, da si când o descoperă dau de sume si scheme colosale) iar societatea noastră trebuie sa ne-o controlam noi, alegatorii.

    • @Nman – ”inca mai avem cota unica si taxele mai joase”

     Am menționat Kentucky într-un comentariu mai jos. Au și ei cotă unică: de la 1 ianuarie 2024 e 4%, iar în 2023 a fost 4,5%.

     Iar TVA-ul lor (sales tax) e 6%. Așa, pentru comparație …

     • America de nord e alta lume, nici n-au tva ci gst☺ sau hst in anumite provincii din Ca. Da de ei nu se leagă fmi & co, cum sa musti mana care te hraneste!
      Comparam ro cu EU, n-are sens sa sărim balta ca numa ne facem sange rau.

 30. Cine face mofturi inseamna ca traieste prea bine si are prea multi bani. Aia nu, ca miroase, aialalta nu , ca incalzeste planeta . Ce naiba. Te descurci cu ce ai si cu ce poti. Rezolvaseram toate problemele stringente si nu ne mai ramasese altceva decat sa salvam planeta care era saraca in pericol sa se incalzeasca cu vreo doua grade nu se stie exact cand . O sa ni se topeasca inghetata la cornet iar in Martie pe la orele pranzului vom fi in pericolul mortal de a avea 16 grade celsius in loc de 14 cum ne obisnuiseram. Ca sa evitam asemenea pericole mortale trebuie sa imbogatim pe unii si pe altii a caror ocupatie si profesie este sa ne sperie cu bau-bau.
  Nu mi-e frica de bau-bau.
  https://www.youtube.com/watch?v=_O-aOcT9D4g

  • Eu fac ,,mofturi,, ( de exemplu ) pentru faptul că stradă pe care locuiesc e de 100 de ori mai murdara ( plina de praf și de pămînt 30 de centimetri de la bordura spre axul străzii ) fata de acum 25 de ani . Și asta din cauza faptului că semenii mei fudului și nesătui și-au cumpărat automobile (rable occidentale ) și merg cu ele chiar și pentru 500 de metri . In plus Sint atît de prost crescuți că nu țin cont nici de viteza nici de faptul că se apropie mult de bordura și ridică țarina strinsa la rigola in dinții și ochii celor care încearcă să se deplaseze pe trotuar de plăcere ( tineri , copii și bătrîni ) . Mulți dintre ei au porți și loc în curte sa își țină automobilul dar 99% îl lasă pe timpul nopții afara pe carosabil . Dezolant și dizgrațios . Mai am și alte ,,mofturi,, dar nu le scriu că vor sări p’aici unii că arși ….

   • Fiti stoic , mergeti ca mielul la taiere si veti ajunge in Rai.. Nu e treaba dvs sa-l judecati pe fratele dvs , de asta se ocupa Dumnezeu. Dumneavoastra doar rugati-va sa le fie iertate pacatele daca Dumnezeu nu le da intre timp gandul cel bun. Dati Cezarului ce e al Cezarului s.a.m.d. De exemplu costul energiei electrice.

    Chiar trebuie sa citez eu preceptele dupa care ati afirmat de atatea ori ca traiti ?!
    Nu faceti mofturi , suferiti si multumiti-i lui Dumnezeu care precis are un plan si cu dvs si cu pacatosii aceia. Nepatrunse sunt caile Domnului . Mirenii va apar dezolanti si dizgratiosi ? Lasati-i in plata Domnului si mergeti la manastire.

    • Imi stabilesc cele lumesti in asa fel incit sa dau cezarului cit mai putin . Si am reusit cu fiecare an sa reduc povara . Nu traiesc pentru ca sa imbuib cezari ( bugetari ) . Mai ales ca nici pe mine nu doresc sa ma imbuib . Mirenii nu imi apar in vreun fel . Faptele lor pot fi descrise . Ca si ale mele .
     Faceti nota discordanta cu cei care imi doresc sau ma indeamna sa fac cu totul altceva .
     Va multumesc . A fost ca o stropeala cu apa rece in plina vara .

     • Si la manastire aveti tot niste cezari. In lumea asta nu puteti relationa cu Dumnezeu in vreun mod comunitar. Numai individual. Nu exista intermediari intre dvs si divinitate , divinitatea se afla in dvs ., aveti posibilitatea si optiunea de mai multa comunicare si comuniune. Asadar cu trupul stati sau mergeti acolo unde puteti sa „traiti si va inmultiti” . E temporar, trece. Constiinta de sine atasata existentei trupului doreste sa existe cat mai mult timp, chiar si atunci cand trupul a devenit cvasi-nefunctional si mai livreaza doar suferinta si neputinta.

      P.S. rog autorul articolului sa permita acest off-topic.

      • V-ati imaginat ca manastirea este Raiul pe pamint ?!
       Nu , pentru ca cei de acolo tot oameni sint .
       Rai poate fi oriunde pe pamint acolo unde oamenii actioneaza in conformitate cu legile Dumnezeiesti .
       ,, In lumea asta nu puteti relationa cu Dumnezeu in vreun mod comunitar ” . Cum se face ca Iisus Hristos a spus : ,,Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri. Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.” ? Sa Il cred pe El sau pe dumneavoastra ?

 31. OFF TOPIC

  Protestatarii pro-Palestina au distrus tabloul istoric al Lordului Balfour din Trinity College al Universității din Cambridge, pulverizându-l și apoi tăindu-l.

  Balfour a fost oficialul britanic al cărui angajament de susținere, în 1917, a „înființării în Palestina a unui cămin național pentru poporul evreu” a contribuit la deschiderea drumului către fondarea Israelului trei decenii mai târziu.

  https://twitter.com/i/status/1766113531433230615
  https://www.nytimes.com/2024/03/08/arts/design/balfour-declaration-portrait-slashed.html

   • Subscriu. România e un uriaș spital de psihiatrie, condus și organizat chiar de către pacienți. Un fel de ”Hotel California” la scară națională.

    • Nu subscriu. Nebunul zice de altii ca sunt nebuni… Sunt oameni si oameni intre politicieni, unii buni, altii rai, nu trebuie o gandire otova. Probleme sunt in toate tarile vestice, inclusiv in Romania. Solutia e ca mai multi oameni profesionisti sa se implice in politica. Alternativa e de 100 de ori mai rea, si inseamna un sistem ca in Rusia, Kgb, lingai-clovni care ameninta cu arme nucleare, gulaguri, despoti, zero libertate.

     • Ce frumos….. ar putea deveni chiar realitate daca eu, sef de partid , i-as lasa vreodata sa-mi ia locul. Apropos , profesionisti in ce anume ?
      In niste stiinte ? Pai deja consult ce profesionisti vreau.
      Ce sa faca un profesionist energetician in politica mai bine decat un politician de profesie ?
      Daca va referiti la implicarea in politica a mai multor politicieni profesionisti, va dau de stire ca e deja inflatie, concurenta pentru o pozitie de decizie e mai ceva decat la admiterea la Drept sau la SRI.
      Maximum la care poate realist aspira un profesionist este sa devina soferul, secretara , bucatarul , consilierul sau body-guardul unui politician. Restul profesionistilor ? Unii sint consultati atunci cand….. sint iar altora li se dau ordine si li se traseaza sarcini.

     • @Newton – ”un sistem ca in Rusia, Kgb, lingai-clovni”

      Exact asta și are în prezent România, un sistem ca în Rusia, cu foști colonei SRI numiți la ANAF. Erau și până acum ofițeri SRI și SIE sub acoperire în cadrul instituției, însă acum e pe față.

      Putin și-a consolidat puterea în teritoriu numind peste 6.000 de foști ofițeri KGB / FSB în diverse funcții politice, pe tot cuprinsul Federației Ruse. În România se aplică aceleași metode, ăsta e rolul real al pensionărilor la 45 de ani.

      • @harald. Fals! nu se compara situatia din Romania cu cea din Rusia.
       Incerca sa spui ceva impotriva lui Putin, si ia sa vezi ce repede te salta gealatii in Rusia…. Sau ai impresia ca cei care se sinucid in ceafa in casa (cu familia!), sar pe geam, sau le pica greu ceaiul sunt coincidente?!

       Apropo de comentariile altora de aici, exact asta vrea Putin si Kremlinul, sa induca in populatie scarba fata de politicieni si fata de democratie. Toti care se pling pe aici de politicieni habar n-au ce rea ar fi alternativa la democratie. Sunt prosti si hoti multi politicieni? ok, atunci intra in politica, fie in vreun partid, fie fa-ti tu un partid. Demonstreaza tu cum trebuie facuta politica.

       Mai intreba un „destept” iluzionist mai sus, cica ce profesionisti… Nu conteaza, profesionist in vreun domeniu, sa demonstrezi ca ai realizat ceva pe bune in viata, fie in afaceri, fie in stiinte, cultura, etc. Nu un atarnache sau agitator care nu are nicio pregatire/realizare concreta.

      • ”Toti care se pling pe aici de politicieni habar n-au ce rea ar fi alternativa la democratie.”

       Mulți de pe-aici trăiesc în democrații mai funcționale decât ai tu în România. Chiar crezi că poți da lecții de democrație Statelor Unite și Marii Britanii? Chiar crezi că e normal să explici americanilor că au pierdut șansa de a o avea pe Nikki Haley sau că ar trebui să renunțe la alegerile primare, ca să aibă și ei mai multe partide și coaliții ?!

       Statul român e capturat de serviciile secrete și ele predică despre democrație, așa cum o înțeleg ele. Iar diferența până la ce face Putin nu e decât de câțiva ani. Despre cei doi care au murit după ce le-au reproșat polițiștilor că nu poartă și ei mască, mai știi ceva? Sunt zeci de cazuri în ultimii 4-5 ani, poliția română are ”license to kill” și tu pretinzi că nu e la fel ca în Rusia lui Putin? Încă nu e exact la fel, fiindcă n-ai avut destul timp. Dar tot într-acolo te îndrepți.

      • Zice „harald”: „Chiar crezi că poți da lecții de democrație Statelor Unite și Marii Britanii? ”
       1. Fals. Vorbesti ineptii, nu a fost vorba de SUA, UK, nici de „lectii de democratie”. Stai linistit, era vorba de Rusia. Iar faptul ca vreun roman traieste acum in SUA sau Uk, oricum nu inseamna ca ar fi expert in democratie. Am trait destul in Vest, asa ca nu imi vorbesti tu mie pe acest ton de smecheras.

       2. Subiectul repet, era Rusia comparativ cu Romania. Nu ce vorbesti cu Nikki Haley, etc. Fabulezi deci. Situatia din Romania nu se compara cu dictatura din Rusia. Romania e o tara democratica, Rusia e o dictatura. Oricat ai vrea sa denaturezi adevarul. Punct.

       3. Cica „Iar diferența până la ce face Putin nu e decât de câțiva ani. ” Serios??! de unde stii? ti-au spus serviciile secrete?
       Lui Putin i-au luat vreo 20 ani sa instaureze dictatura, de ce ar lua in Romania doar „cativa ani”??

       4. Cica „poliția română are ”license to kill” „… ca orice politie din lume, in cazuri de violenta majora, daca se trage asupra lor, etc. Dar nu compara aiurea politia romana, cu criminalii lui putin care ori te arunca pe fereastra, ori te impusca in casa, ori iti dau ceaiuri radioactive…

      • @Newton – te-am întrebat despre cei doi inși care au fost omorâți amândoi în decurs de 3 săptămâni, după ce le reproșaseră polițiștilor că nu poartă mască. Ți se pare că a fost ”violență majoră” reproșul lor? Ți se pare că a fost ”violență majoră” faptul că nu purtau mască pe stradă? Mie mi se pare că ești portavocea unui stat polițienesc, după cum s-a demonstrat în plandemie.

      • Harald /…/ Nu stiu despre ce doi insi fabulezi.
       NU am auzit de asa ceva, cred ca esti confuz. Dar de miile de victime (rusi) ai lui Putin ai auzit?! unii omorati in casa intr-un fake suicid (impreuna cu familia), sau de cei defenestrati ai auzit?! sau cei otraviti cu ceaiuri radioactive??!
       Sau ai primit instructiuni de serviciu sa fabulezi despre cine stie ce victime izolate in Romania, pt a ascunde grozaviile uriase si dese din Rusia? Dar de cei omorati in SUA de politie ai auzit?
       Cica plandemie; inghiti toate prostiile conspirationiste si le propagi fara rusine pe net prin sute de mesaje troll.
       Stat politienesc Romania, nu Rusia cumva?!! Nino-nino…. ai nevoie de un consult la psihiatrie.

     • Poate ati intilnit dumneavoastra oameni in politica . Eu inca nu .
      Profesionistii se implica in plat-forme d’astea si le umple . Le lipseste curajul sa dea politicul cu cracii in sus . Dar ifose la comentariile noastre pot sa astearna . Democratia are un mare cusur ; nu are criterii de stabilire a valorilor . Numarul doboara calitatea . Mai ales cind e stabilit prin lege ca poate fi cit mai mic . La votanti ma refer . Pentru ca tilharii care se insurubeaza la butoane sa spuna ca sint legitimi . Auzi ! Legitim cind voteaza 30 % din toata masa de alegatori . Iar cel care se proclama legitim obtine 30% din aceste voturi .
      Nu am gasit inca articol pe contributors.ro in care un om intreg la cap sa arate ca la clasa a 4-a cum ne fura pe noi ,,guvernantii ”.

      • Daca ar fi sa mergem mai departe de „cum” , spre „ce” ne fura , putem spune ca ne fura libertatea: individualitatea plus timpul vietii si ne supun la eforturi si sacrificii mai mari decat am face liberi noi insine. Am putea spune ca ne fura trupul si spiritul .
       Primul si cel mai important lucru care va este furat este libertatea de asociere . Inca de la nastere sunteti asociat fortat unei religii sau/si unei cetati , sisteme spirituale si materiale pre-existente aparitiei dvs , unelte prin care unii doresc a se perpetua la conducerea si canibalizarea dvs. Preferabil cu acordul dvs deoarece acceptati ca fructele sacrificiilor dvs sa fie consumate ori in alt loc -pe masa stapanilor sau in Rai – , ori in alt timp – intr-un viitor luminos bogat si drept care e la fel de indepartat si de neatins ca linia orizontului , sau un viitor in care va este promis ca Planeta va fi salvata de la diverse cataclisme mai mult sau mai putin probabile si de producerea carora vinovatul vi se spune ca sunteti vs.
       Aproape tot ce stiti v-a fost povestit dvs de catre altii , de catre stapanii si servitorii lor voluntari sau involuntari in a caror paradigma ati fost nascut. Ati fost nascut individ intr-o Lume care face tot posibilul sa va transforme in Legiune. Daca sunteti credincios stiti ce aveti de facut. Stiti si daca nu sunteti : votati, inscrieti-va intr-un partid sau faceti un partid , functionati cat de bine si de sus puteti in legiune.

 32. In intelegea mea din articol si din comentarii ar rezulta cateva optiuni:
  1- in oricare chestiuni publice cum ar fi acelea privind energia si economia sa decida economistii si energeticienii , in chestiunea moravurilor publice si a eticii sa decida teologii , eticienii pentru toata lumea , sa decida pentru noi dupa ce ajung ei specialistii la un consens de opinii sau prin votul specialistilor – sa zicem intr-un fel de consiliu al breslelor ; rezumat: lumea sa fie condusa de specialisti dar nu de specialistii in condus deoarece acestia sint politicienii
  2- sa decida fiecare individ dupa cum il taie capul
  3- oricine sa fie liber a emigra acolo unde este de acord cu regulile si cu autoritatile politice din acel loc si deasemenea sa plece de acolo cand nu ii mai convine
  4- individul nemultumit sau doritor de mai mult sau de altceva sa preia puterea politica si sa impuna celorlalti directiile si opiniile sale pe care si le formeaza consultand specialisti sau pe care le viseaza noaptea

  Care optiune ar fi mai buna si cum ar putea fi ea implementata ? Inclin sa cred ca varianta 4 este paradigma in care ne aflam . Lumea pare nemultumita de starea lucrurilor si de directiile in care politicienii par a impinge lucrurile.

 33. https://www.politico.eu/article/the-eus-climate-piggy-bank-is-under-pressure/
  Cu alte cuvinte pretul energiei este atât cat vrea politicul : Daca scade pretul certificatelor, pe bursa respectiva, musai trebuie intervenit sa crească pt ca, nu-i asa, noi avem de subventionat povesti verzi pe pereti. Ce bursa e aceea care se controlează politic si nu economic, cf. Cererii si ofertei? Probabil una cam socialista.
  In alta ordine de idei mare parte din bugetul UE derivat din taxa pe carbon a fost in ultimii cheltuit(cifrele sunt in articol) pe altceva decât proiecte verzi – ceva mult mai „mundane” – revenire post covid, schimbarea surselor de aprovizionare cu gaz datorata războiului etc. Suna a deturnare clasica de fonduri bugetare! Si madam Ursula mai vrea o data?!

  • Prost nu e acela care cere. Formati un bloc nealiniat si neutru din Polonia pina in Serbia si Grecia si sugeti la trei oi: la occident , la Rusia si la Turcia . Nu aveti nevoie de Ursula , nici de occident nici de Rusia ci toti acestia au nevoie de voi deci vor plati . Doar nu credeati ca SUA a plecat din Afganistan ca fusese invinsa militar ori altcumva de amaratii aia. Daca istoria v-a asezat la rascrucea strategica a trei imperii….. faceti limonada. Rusia nu poate accepta o altfel de Ucraina decat prietena , asa cum nici SUA nu poate accepta alt fel de Canada. Deci centura neutra fiti voi -daca va duce mintea. Taxati voi tranzitul resurselor rusesti de care e flamind occidentul. Fiti o a doua Elvetie , fiti un pivot indispensabil.
   Aveti niste asi in mina si nu stiti sa-i jucati.

   • Ti se pare ca suntem mai multi in spatele unui nickname sau era o figura de stil? Ce are una cu alta si mai ales de pe ce coclauri indepartate postati(pare ca sunteti undeva sus, in balon, prviind in zare, no offence!).

  • Dom far de nume, va ajut eu. In ce limba vreti sa injurati?
   Nu pot sa inteleg asemenea stupizenie.
   Adica daca rusia poate duce un razboi, poate deasemenea reduce nivelul gazelor de sera?
   Asta-i de dus la ospiciu!

 34. Trolli? Activisti? Propagandisti? Idioti utili? Ignoranti inocenti? Gindaci de internet?
  Chiar nu conteaza. Trebuie doar maturati de pe masa cu dosul palmei cind isi fac aparitia.

  Trumpy 06/03/2024 La 21:11 scrie:
  Păi zi bre, cu subiect și predicat ce e neomarxismul (…) Dacă ai fi avut minima curiozitate să te uiți pe net la ce recomanzi tu altora ai fi văzut că nu e nicio acuză sau insulta in a fi neomarxist.

  @Robert 07/03/2024 La 9:18 scrie:

  (…) cand zice un extremist de dreapta, spalat pe creier, cuvantul „neomarxist”, el de fapt descrie Rusia, nu Europa.

  Trumpy 07/03/2024 La 7:45 scrie
  (…) nu intereseaza pe nimeni ce crezi tu ca e neomarxismul ci ce este cu adevărat. Deci ce e neomarxismul ăsta care face atâtea victime și e atât de periculos

  baraka 08/03/2024 La 18:51 scrie
  @Joes: respect, incept sa inteleg toata tevatura asta cu neomarxismul, de parca ar fi un curent filosofic autentic. De fapt e in travesti aceeasi disputa dintre religie si stiinta. (…)
  Oricum sunt uimt de familiaritatea majoritatii celor care comenteaza pe aici cu ideile lui Marx. Respect si voua, Marx este fain. Mie imi place, bine, nu toata gramada de carti. (…)

  Sop 08/03/2024 La 0:41
  Ce e rau in controlarea lumii ? Era mai bine cand era controlata cu sabia ?
  A fost vreodata necontrolata ? Cu ce e mai buna jungla ?

  Isaia 5:20-21
  20. Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; care socotesc amarul dulce şi dulcele amar!
  21. Vai de cei care sunt înţelepţi în ochii lor şi pricepuţi după gândurile lor!

 35. Sop 08/03/2024 La 0:41 scrie
  Ce e rau in controlarea lumii ? Era mai bine cand era controlata cu sabia ?
  A fost vreodata necontrolata ? Cu ce e mai buna jungla ?

  Strawman! Utilitatea/inutilitatea controlului lumii e o alta discutie si nu despre asta este vorba in fraza „Cine controlează limbajul controlează lumea”, care te-a facut sa sari din baie.

  Controlul limbajului este in zilele noastre, datorita vitezei de circulatie a informatiei, cea mai redutabila metoda prin care se poate controla lumea sau o populatie.

  Expresia se foloseste si in alte formulari, cum ar fi:

  Control language and you control the masses.
  Control language. Control the truth.
  He who controls the language, rules the world.
  Whoever controls the language, controls the culture.
  Language Builds a Nation.
  The 21st Century Battle is a Battle of Words.
  God’s Word Creates Virtuous Nations.

  Acesta e deja un postulat: vor detine puterea in lume cei care vor reusi sa-si impuna limbajul.
  Ce vor face ei cu aceasta putere si implicit cu lumea depinde de valorile lor.

 36. Dr Alban 08/03/2024 La 15:02

  si

  Haakon 06/03/2024 La 18:41

  Propunerile dvs domnilor sint de bun-simt si dovedesc fara nicio exagerare si fara gluma o atitudine , o viziune chiar nobila . Naiva din pacate. Dl. Cranganu a spus bine: cine controleaza definitiile, limbajul, metodologiile , informatia, controleaza Lumea. Internetul si mass-media nu au fost date spre utilizare publicului larg ca acesta sa comunice liber informatii. Ci ca sa fie expus la informatiile care trebuie. Si ca sa se culeaga informatiile care trebuie.
  Mai spune dl. Cranganu cum socialismul duce la gestapo. Nu o ideologie duce la gestapo ci exercitarea controlului prin metode de coercitie-represiune violenta. Mass-media si IT si AI n-au fost inventate de socialism.
  Faptul ca autoritatile va impun pretul energiei si al hranei cand sunteti consumator captiv este mai putin violent ? Faptul ca unii si-au pierdut slujba deoarce au refuzat a accepta inocularea cu mRNA este mai putin violent ?
  Inflatia prin care vi se fura munca este mai putin violenta ? Minciunile prin care tineri sunt trimisi sa moara in lupte sunt mai putin violente ? Faptul ca mor civili in conflicte despre care nici agresorii nici victimele nu au fost consultati este mai putin violent ?

 37. ”informatia, controleaza Lumea. Internetul si mass-media nu au fost date spre utilizare publicului larg ca acesta sa comunice liber informatii.”

  Povestea asta e mai complicată și uneori nu e vina guvernanților, îi depășește și pe ei.

  De exemplu, când Luther a tipărit Biblia în limba germană, oricine a avut ocazia să vadă cu ochii lui ce scrie și ce nu scrie în Biblie, iar asta a dus la războaie religioase. Pentru că, simplificat la maximum, dacă nu avem un minim acord asupra a ceea ce reprezintă adevăr și ce reprezintă minciună, nu ne mai rămâne decât să ne luăm la bătaie. Traducerea Bibliei în limba germană nu putea fi împiedicată la nesfârșit, oricum s-ar fi petrecut, mai devreme sau mai târziu. Dar evenimentul trebuia gestionat mai bine, iar asta nu e întotdeauna posibil.

  Fast forward până la Robespierre: omul nu era preocupat de binele public, omul era fascinat de puterea de a decapita pe cine vrea el. Și când a ajuns să decapiteze călugărițe, a devenit evident pentru toată lumea că singura soluție e și decapitarea lui. E greu de spus dacă evenimentele puteau fi gestionate mai bine: cei hotărâți să reformeze societatea prin decapitări arbitrare erau pur și simplu prea mulți, în raport cu oamenii responsabili. Așa că mai întâi au trebuit lăsați să ajungă să se decapiteze între ei, abia după aceea oamenii raționali n-au mai fost în minoritate, așa că i-au decapitat pe ultimii psihopați și s-a încheiat povestea.

  ”Faptul ca autoritatile va impun pretul energiei si al hranei cand sunteti consumator captiv este mai putin violent ?”

  Evident. Oamenii învață să-și obțină hrana singuri, prin Apuseni și prin Bucovina deja există vaci fără crotalii, neînregistrate nicăieri. Fiindcă localnicii s-au prins că riscă să rămână fără ele, dacă le înregistrează. Evadarea diin captivitate necesită acțiune, bucureșteanul nu prea poate crește vaci la bloc, dar cei de la munte pot să o facă și o și fac.

  Nu există o măsură magică prin care toate neajunsurile să se poată rezolva. Dar dacă fiecare cetățean cinstit devine necooperant cu statul abuziv, nu mai rămân decât funcționarii dependenți de stat, iar statul ajunge forțat să se reformeze. Pe de altă parte, România nu e de capul ei, problema principală nu e la București. Vedem ce se întâmplă la alegerile din noiembrie din Statele Unite, vedem dacă noul președinte american va reuși să schimbe conducerea de la Berlin (Reagan a reușit, Trump nu) și abia după aceea încep să apară niște opțiuni. Până atunci nu e nimic serios de făcut, doar o atitudine cât mai necooperantă cu statul.

  P.S. În urmă cu câțiva ani, niște români conlocuitori își instalaseră corturi în Londra, într-un parc sau pe un spațiu verde dintr-un cartier select, prin Mayfair, dacă mai țin bine minte. Iar un polițist englez povestea exasperat: ”nici măcar nu te poți certa cu ei, sunt ca o ușă batantă. Le-am spus să strângă tot și să plece de-colo, au început să strângă, iar după câteva ore i-am găsit instalați din nou, la vreo 300 de metri de locul unde erau prima dată” 😀

  Așa trebuie tratată relația cu autoritățile statului, dat fiind modul cum se comportă ele.

  • Cand aveati in fata Biblia sau cand v-o citea cineva puteati dezbate ce scrie acolo , termenii arau accesibili intelegerii oricui. Cuvinte din limbajul uzual, comun. In disputa si dezacord era doar interpretarea si modul de implementare. Disputa a fost partial transata asa cum stim . Violent. Teritorii distincte, separate , State nationale ortodoxe , catolice , protestante, seculare, democratii, monarhii , dictaturi , oligarhii etc. In esenta a fost si este vorba despre accesul la guvernare si despre scopul si metodele guvernarii.

   Astazi demos nu poate dezbate nici despre Kw nici despre virusuri nici despre sistemul financiar nici despre sisteme socio-politice. Nici despre Constitutie nici despre legi. Sunt domenii foarte specializate deci demos nu poate intelege termenii nici argumentele deci nu poate prezenta contra-argumente si nici nu se poate ralia rational niciunei pozitii anume . Nu poate dezbate nici macar despre scopul guvernarii. Poate discuta si cuantifica doar efectele si metodele guvernarii. Asa cum le percepe fiecare in propriul buzunar si pe propria piele. Nu si motivele, scopul, justificarile pe care le-ar putea invoca guvernantii, autoritatile.

   Exista o prapastie si o ruptura enorma intre guvernanti si guvernati si nu exista un limbaj comun si nici posibilitatea de negociere in alti termeni decat aceia impusi de sistem. Termenii impusi de sistem sint termenii capitularii totale deci este o declaratie de razboi: capitulati -or else. Nu avem unde pleca sa crestem vaci. Sistemul este acelas peste tot.

   • ”Exista o prapastie si o ruptura enorma intre guvernanti si guvernati si nu exista un limbaj comun si nici posibilitatea de negociere in alti termeni decat aceia impusi de sistem.”

    Exact așa se ajunge la război civil, exact așa s-a ajuns la Revoluția Islamică din Iran.

    Însă: atât Reagan, cât și Trump, au demonstrat că sistemul poate fi reformat cu ceva eforturi, fără a fi nevoie de război civil. Democrația reală, posiblitatea reală ca omul să aleagă pe cine vrea el, reprezintă o soluție practică, funcțională, de a nu ajunge la război civil și de reconecta elitele cu societatea și cu nevoile ei,

    Statele Unite au un avantaj imens: California nu poate impune politicile din Kentucky și nici statul New York nu poate impune politicile din Florida. Iar regenerarea democrației europene de-acolo o să vină, din Statele Unite. La fel ca în 1945, la fel ca în 1989.

    • Stiti bine cum stau lucrurile acolo in realitate. Se poate vota la nivel federal fara a dovedi cetatenia anterior ori in momentul votarii. In suficient de multe state se poate vota prin declaratie pe proprie raspundere. Mai exista si legi electorale care in unele state nu au fost niciodata aplicate. Problema nu e ca infractorul se eventual expune unor consecinte ulterioare. Problema se numeste „too big to fall” adica niste alegeri odata validate iar alesul e confirmat , chiar daca gasim dupa aceea dovezi ca a fost frauda ramane validat. Pentru interese superioare , cum ar fi stabilitatea. Exista o asemenea lege chiar si in Romania .
     Teoria si legea e una, pracica e alta. Institutiile sint populate cu oameni.
     Nici n-are rost sa mai vorbim despre faptul ca un elector nu e tinut de nici o lege sa voteze ulterior conform cu declaratiile sale electorale.
     Nu exista sistem electoral corect , e incorect prin lege deci democratia e golita de continut. Scurt exemplu il alegi ca democrat iar el in congres voteaza cu republicanii.

     • Nu există nicăieri un sistem electoral perfect și orice sistem electoral poate fi fraudat. Dar sistemul electoral american e la ani-lumină de sistemul electoral românesc. Mocirla dâmbovițeană nu e cu nimic mai bună.

      ”il alegi ca democrat iar el in congres voteaza cu republicanii.”

      Exact asta însemnă înțelegerea dâmbovițeană a democrației. Reprezentantul ales (”el”) votează cum consideră el, în fiecare chestiune supusă la vot. Votul e nominal și poți verifica și peste 20 de ani cum a votat respectivul.

      Reprezentantul ales (”el”) e responsabil în fața cetățenilor din districtul lui, egal dacă au votat pentru el sau pentru contracandidatul lui. Tu vrei să fie responsabil în fața șefului de partid, așa cum e în mocirla dâmbovițeană. Asta nu e democrație, asta e partidocrație și reprezintă deturnarea democrației.

      Cine te reprezintă pe tine în parlamentul de la București? Concret, persoana exactă, cu nume și prenume. Cine te reprezintă pe tine în parlamentul de la Bruxelles? Concret, persoana exactă, cu nume și prenume. Cine votează în numele tău acolo? Nu știi și nici nu poți să știi, dar dai lecții de democrație americanilor.

      • Pe mine ma reprezint eu. Cei de la Bucuresti , Bruxelles si Washington fac ce vor ei si sponsorii lor, nu ce vreau eu. Ei iau ce vor ei de la mine si fac ce le spun oligarhii si serviciile care-i platesc mai mult si ii santajeaza.
       Voi participa la procesul electoral cand conducerea nu va fi modulata de bani si cand alesul va raspunde personal material in fata mea pentru deciziile lui si cand nu va lua acele decizii in sedinte secrete .
       Adica niciodata.

    • ” exact așa s-a ajuns la Revoluția Islamică din Iran. ”

     Firesc. Prin natura lor oamenii nu accepta dictatura decat cand le aduce mari foloase , bunastare , siguranta . Daca nu primesc asta contesta autoritatea si i se opun deoarece percep ca e exercitata asupra lor tot de niste oameni . Se scimba lucrurile cand autoritatile nu mai pretind ca ar fi ceva genii sau supraoameni ci doar servitori reprezentanti ai unei puteri superioare. Oamenii accepta sa fie dominati de o divinitate dar nu de alti oameni. Conducatorii religiosi pot face multe lucruri daca respecta doar niste reguli de conduita publica. Publicul nu ii judeca decat prin prisma religiei. Conducatorii au voie sa se dovedeasca incompetenti iar daca produc saracie….. insh’Allah.

     • Hmmm. Deci in dictatura conducerea trebuie sa asigure doar bunastare , sa dovedeasca a fi competenta . In Iran trebuie doar sa arate ca respecta poruncile , ineficienta economica le este scuzata mai ales daca dau vina pe infideli. In democratii autoritatile nu trebuie sa fie nici competente nici corecte deoarece „voi ne-ati votat” , „avem legitimitate” , „asa ne-au spus oamenii de stiinta”. In democratie vinovat este poporul , virusul , omul de stiinta sau Putin. Niciodata conducatorii. Pe ei ii judeca …. istoria. Democratia este blana de oaie in care se imbraca si sub care se ascund dictatorii.

      • Puteți explica de ce trollați acest articol? Până acum, ați trimis comentarii sub numeroase nick-name-uri și false adrese de email:

       multumit ?
       idiocracy
       LOL
       lol
       D
       Costel
       Jeni
       aberant
       sa fim seriosi
       Francisc
       Silvana
       vom afla
       LL
       Scuze
       G.R.
       Luden
       Geta
       ultima
       …. si cu sufletu-n Rai
       un pic off-topic
       Gina
       Oh
       Sice
       ============================

       Doriți să stabiliți un record personal de trollări sau poate aveți nevoie de un consult de specialitate?

       Și mai sunt unii care se plâng că le sunt cenzurate comentariile….

    • @Însă: atât Reagan, cât și Trump, au demonstrat că sistemul poate fi reformat

     Tocmai asta e buba: ca n-au demonstrat. Nu e deloc reformat. I-a invins sitemul , binomul, serviciile si oligarhii, ca pe Constantinescu.

    • „Democrația reală, posiblitatea reală ca omul să aleagă pe cine vrea el, reprezintă o soluție practică, funcțională, de a nu ajunge la război civil și de reconecta elitele cu societatea și cu nevoile ei,”

     Eu am ales pe cine am vrut eu si sint condus de altul. Ala altul a fost votat de imigranti ilegali cetateni ai altor state trecuti granita ilegal cu autobuzele si au votat cu acte false si chiar fara acte apoi s-au intors in Mexic. Sistemul electoral e o gluma proasta si pe de alta parte mai degraba razboi civil decat dictatura majoritatii. Pamintul e rotund iar barbatii nu ramin gravizi , indiferent ce crede majoritatea. Curentul electric nu vine de la priza.
     Mersi, nu servesc.

     • @idiocracy nu mai bine te muti tu undeva unde poti sa faci parte din acea majoritate cu care rezonezi?
      Inca din epoca de piatra oamenii treceau de la un trib la altul in functie de propriile interese.
      Crezi ca eu am votat PSD sau pe Ciolacu sau pe Dancila? Cand va deveni insuportabil pentru mine, imi voi strange lucrurile si voi pleca in alta tara. Pana atunci, fac si eu ce pot in tara lui Ciolacu, dar in niciun caz nu pun de un razboi civil impotriva celor care l-au votat. Asta ar inseamna „dragoste cu forta”.

  • Adică Bucureștiul e plin de cetățeni cinstiți dar ei nu pot sa fie necooperanti cu instituțiile statului ( care îi fura și îi mint ) pentru că sint captivi …. Sint captivi ai propriilor pofte de care nu se pot lepăda . In acest caz sa fie sănătoși ( și captivi în continuare ) . Și nu e vorba numai de București….

 38. @ LL 10/03/2024 La 1:32

  Aveti un mod de exprimare destul de incilcit . Cel putin pentru mine ….
  Nu sint ,,asociat fortat” unei religii . Sint crestin ca oricare alta fiinta umana pe pamint . Mai exact crestin ortodox pentru ca aici ma regasesc in credinta . O inteleg si o simt .
  Daca prin ,, legiune ” ati facut referire la asta https://doxologia.ro/evanghelie/ev-marcu-5-1-20 raspunsul meu este nu .

  • „Cum se face ca Iisus Hristos a spus : ,,Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri. Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.” ?”

   Buna intrebare. Haideti sa cerem impreuna in Numele Lui sa scada pretul kilowattului. 1……2….3…… secunde…. zile….. ani….. oops. Se pare ca ne-a facut promisiuni in numele Tatalui iar Tatal nu le onoreaza.

   Tatal Ceresc ia viata unui copil inocent chiar daca doi parinti credinciosi implora sa nu o ia.

   Dvs aveti vreun raspuns rezonabil la intrebarea dvs ? Sau e inca un mister de nepatruns la fel ca Green Deal ?

   • Trec peste faptul ca nu va semnati cu numele real …. Aveti motive personale desigur dar este o jignire la adresa celor care semneaza cu nume si prenume real .
    Tot Iisus Hristos a spus : ,, Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu ” . Si tot El a spus ; ,, Nu stiti ce cereti ” .
    Cum poate fi definita atitudinea de a cere lui Dumnezeu sa se ( ?) ieftineasca kilowatul ?!
    Energia electrica este produsa de om nu de Dumnezeu . Omul o poate ieftini .
    Eu zic sa cerem lui Dumnezeu ceea ce nu este cu putinta la om .
    Da , Dumnezeu este Cel care da viata si tot El are dreptul sa o ia . Cind o ia omul se numeste ucidere . Eu nu contest dreptul lui Dumnezeu de a lua viata . Dumneavoastra de ce o faceti ?
    Pe parintii aceia ii numiti dumneavoastra ,,credinciosi” dar poate Dumnezeu nu ii categoriseste astfel . Si chiar daca ar fi credinciosi dupa voia lui Dumnezeu eu tot nu contest dreptul Sau de a lua viata . Mai ales ca dupa viata aceasta in trup sufletul vietuieste vesnic . Iar ceea ce se petrece in vesnicie cu un suflet ( inclusiv cu al meu ) nu am eu caderea sa judec . Eu pot numai sa cer lui Dumnezeu sa fie milostiv ( mie pacatosului ) . Copilul nu este proprietatea parintilor , el nu apartine parintilor . Copilul este un dar de la Dumnezeu pe care niste parinti credinciosi il intorc ( darul adica ) lui Dumnezeu . Din cit am putut eu sa observ patrintii cadorisesc copiii nu lui Dumnezeu ci lumii acesteia decadente si depravate . Majoritatea parintilor ii invata pe copii cele ale lumii asteia ( accedere sociala , parvenire , dat din coate , clacare pe cadavre pentru accedere de orice fel , …. ) dar despre Dumnezeu aproape zero . Dar de razvratit impotriva Celui ce a facut lumea si pe noi nu pregetam in nici o zi . Cam asta m-a invatat pe mine mama , tata , bunicii si duhovnicul meu . Ce ziceti , o fi in concordanta cu Sfinta Scriptura ?
    ,,Dvs aveti vreun raspuns rezonabil la intrebarea dvs ? ” Nu am inteles la ce intrebare faceti referire .

  • Asadar explicatia este: parerile expertilor sint impartite , exista 3 variante A , B si C fiecare la fel de plauzibila. Nedemonstrata stiintific. Niciuna mai probabila decat celelalte doua. Fiecare pretinde doar ca a lui i se pare lui personal mai plauzibila.
   Pai atunci inseamna ca autoritatile sint indreptatite sa ia in calcul varianta cea mai periculoasa. E obligatia lor.

 39. Am remarcat azi ca v-om imbatrani mai incet . Si asta datorita incalzirii globale. Pamantul se invarte mai incet deci un an va fi mai lung. Apa topita de la poli se scurge spre ecuator, incetinind viteza de rotatie a pamantului.

  https://www.nbcnews.com/science/environment/melting-ice-slowing-earth-rotation-may-affect-time-rcna145009

  Dl Duncan Agnew, geofizicean, de la Scripps Institution of Oceanography at the University of California San Diego a tras sirena. Poate are nevoie de fonduri?

  • Dacă ați citit articolele mele din 2018, veți fi remarcat următorul pasaj din În căutarea timpului pierdut: Enigma lui Munk, piscinae romane și eclipse antice

   Dacă banchizele și calotele glaciare se topesc, asta se întâmplă aproape de poli, iar cea mai mare parte a apei rezultate se deplasează către ecuator. Această mișcare este similară cu cea a unui patinator care, în timpul rotirii pe gheață, își desface brațele. Topirea ghețurilor de acum 20.000 ani va produce o încetinire a rotației Pământului. Cauză majoră în această situație este efectul de frânare produs de mareele care se sparg de țărmuri, așa numita disipare mareică. În plus, se produce și un alt efect: axa de rotație a Pământului va oscila puțin (migrarea polilor) pentru că topirea ghețurilor nu este perfect simetrică, iar apa rezultată se va deplasa mai mult în unele părți ale planetei decât în altele. Aceste două efecte (încetinirea rotației planetei și deplasarea polilor axei de rotație) reprezintă alte două părți componente ale enigmei lui Munk…

   Teoretic, se poate calcula cât de mult s-a schimbat rotația Pământului de-a lungul perioadei postglaciare, apoi se compară aceste schimbări cu cele pe care credem că le-a indus topirea glacială în același interval de timp și vedem dacă cele două măsurători se potrivesc una cu cealaltă.

   Deci, articolul din 2024 nu e chiar așa nou sub soare…

   • Domnule Cranganu, sunt un elev bun. V-am citit toate articolele si comentariile.
    Stiu si le tin minte pe majoritatea; apropo de cresterea nivelului oceanelor ati avut o disertatie foarte interesanta. Nivelul apei nu va creste uniform datorita variatiilor in atractia gravitationale locale, daca va creste…
    Am semnalat, cu o incercare de umor articolul de pe NBC pentru ca am primit un mesaj de la un amic. Se intreba, e vorba de bani?
    Ati auzit de Dl Duncan Agnew,

   • Domnule profesor, mie ideea asta nu mi se pare a avea consecinte reale din motive legate de masele in discutie. Nu zic ca nu exista insa vorbim despre densitati de 0.8-1 kg/mc (gheata, apa dulce) care devin libere preponderent in jurul polilor, afectind intrucitva circulatiile oceanice respective? Masele in discutie mi se par prea mici si prea apropiate de axa de rotatie a planetei spre a-i influenta momentul cinetic. In plus masele acelea sint si libere fata de masa importanta, cea a partii solide a planetei – nu exista un cuplaj per se – ele se pot duce unde le mina curentii prezenti, eventual influentindu-i. Gresesc?

    • Reiau câteva paragrafe din articolul meu din 2019:

     Un aspect separat al enigmei lui Munk, netratat în articolul meu din 2018 din motive de economia spațiului, este așa numitul model al apei din cadă. Practic, foarte multă lume, când aude că nivelul mării din ultima sută de ani a crescut, să zicem, cu 18 cm, se gândește, folosind analogia cu apa din cadă, că această creștere este uniformă pe toată suprafața oceanului planetar.

     Modelul apei din cadă este valabil numai pe mici suprafețe, unde nu se manifestă semnificativ forțele de atracție gravitaționale, i.e. legea lui Newton, dintre apă și pereții căzii.

     Dacă însă lucrăm la scară planetară, atunci interacțiile gravitaționale dintre ghețarii din Antarctica și cei din Groenlanda cu apa oceanului trebuie să reflecte clar, semnificativ, legea lui Newton.

     Când o banchiză sau o calotă glaciară se topește, nivelul mării nu crește uniform, ca nivelul apei din cadă, ci foarte neuniform. Banchiza, prin masa ei gigantică, atrage apa mării către ea. Groenlanda, care este doar o zecime din Antarctica, conține 3.000.000 miliarde tone gheață. Ce se întâmplă când gheața se topește? Apa se duce în ocean, dar, în același timp, suferă o atracție gravitațională mai mică față de uscat. Aparent paradoxal, când ghețarii se topesc, nivelul mării din apropierea lor scade, nu crește!

     Dacă Antarctica s-ar topi brusc mâine, nivelul apei la țărm ar scădea cu ~100 m ! Pe de altă parte, numai West Antarctica are suficientă gheață ca să producă creșterea nivelului marin global cu ~5 m. Unde este punctul de balans, dintre cele două acțiuni (scăderea și creșterea nivelului mării)? Adică, unde nivelul mării nu se schimbă deloc?

     Grupul profesorului Mitrovica de la Harvard a modelat această întrebare și a estimat că schimbarea sensului de evoluție a nivelului marin are loc pe o rază de circa 2.000 km de la marginea calotei.

     Urmând logica descrisă mai sus, pescarii din Alaska nu sunt îngrijorați de topirea ghețarilor lor, pentru că, în zonele lor de pescuit, nivelul oceanului, scade, nu crește! În schimb, cei aflați la 2.000 km de Alaska vor resimți „umflarea” oceanului cu apa topită acolo!

     Când uscatul scapă de greutatea ghețarilor, va începe să se ridice izostatic, împingând apa oceanului și creând o nouă creștere a nivelului mării. Zone ca Peninsula Scandinavă, Patagonia, nordul Americii de Nord ș.a., sunt cele mai active în ridicarea lor izostatică și contribuie la creșterea naturală a nivelului mării.

     În același număr din Nature, unde a apărut articolul original al profesorului Duncan, puteți citi două comentarii profesionale, unul aparținând profesorului Mitrovica (Harvard University), menționat de mine în 2019.

     Melting ice solves leap-second problem — for now

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Constantin Crânganu
Constantin Crânganuhttp://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/cranganu/
Constantin Crânganu este profesor de geofizică și hidrogeologie la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului. Între 1980 și 1993 a fost asistent și lector de geofizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de geografie-geologie. În 1993 a fost declarat câștigătorul primului concurs național din România post-comunistă pentru prestigioasa bursă Fulbright oferită prin concurs de Congresul SUA. În calitate de Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma el a efectuat cercetări fundamentale și aplicative despre suprapresiunile din bazinele sedimentare, fluxul termic și căldura radioactivă din crusta terestră, identificarea stratelor cu conținut de gaze în gaura de sondă, exploatarea