joi, noiembrie 30, 2023

Cum ar trebui să gândim transformarea digitală ‘locală’

Ceea ce vedeți este realitatea unde ne aflăm din punct de vedere al indicelui economiei și societății digitale

Suntem în fața Bulgariei si Greciei…. într-o direcție bună, însă în sens greșit.

Preambul

Am să încerc să scriu pe nerăsuflate un articol în care să vorbesc despre cum putem dinamiza o activitate pe care o ignorăm cu desăvârșire neluând în calcul faptul că ne poate ușura viața și anume transformarea digitală.

Nu vreau să comentez încă acțiunile actualului guvern însă sunt departe de așteptările mele, ale industriei și ale cetățenilor cred.

Abordarea în acest articol este de a face abstracție de viteza cu care vom ajunge sau nu să realizăm interoperabilitatea intre insulele din autoritățile publice, face abstracție de realizarea unei reforme administrative .

Pandemia ne-a arătat că oamenii vor să interacționeze dacă existe servicii digitale care să le facă viața mai ușoară. Acest articol încearcă să arate o altă cale de a ajunge la același rezultat.

Încerc să pun mai multă presiune pe administrația locală care prin descentralizare poate să aducă încet-încet secolul 21 printre noi.

În primul rând să alegem un instrument independent de monitorizare a ceea ce se numește digitalizare în România pentru a ști de unde plecăm.

Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2020

„Comisia a publicat astăzi, 11 iunie, rezultatele indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2020, care monitorizează performanțele digitale globale din Europa și urmărește progresele înregistrate de țările UE în ceea ce privește competitivitatea digitală. Indicele DESI pentru anul acesta arată că s-au înregistrat progrese în toate statele membre și în toate domeniile-cheie evaluate în cadrul indicelui.” România pe locul 26

iind însă vorba de un raport publicat în pandemie s-a trecut ușor peste constatări și concluzii. Ba chiar putem spune că în ciuda lipsei de politici coerente România face progrese.

Raportul pentru România este disponibil aici.

Indicele analizează și măsoară :

1. Conectivitatea

Un indice de performanță tehnic care vrea să pună în evidență atât gradul de acoperire cât și utilizarea. În general poate fi îmbunătățit de o politică credibilă generată de ANCOM și Guvern

România se situează pe locul 11 în ceea ce privește conectivitatea. În 2019, România și-a îmbunătățit rezultatele în ceea ce privește acoperirea, dar a stagnat în ceea ce privește utilizarea”

2. Capitalul Uman (în raport cu digitalizarea)

Figură 1

Figură 2

România se situează pe locul 27 din cele 28 de țări ale UE în ceea ce privește capitalul uman, stagnând în această privință comparativ cu anul precedent. Nivelurile competențelor digitale cel puțin elementare și al competențelor cel puțin elementare în materie de software situează România pe locul 27 în rândul statelor membre ale UE.”

Deci haideți să uităm toate legendele urbane: ”limba română este limba nr. 1 la Microsoft”, „suntem cei mai buni programatori” etc.

Suntem într-o excluziune digitală extrem de puternică, suntem la jumătatea mediei UE, avem o misiune grea.

3. Utilizarea serviciilor de internet

„România înregistrează în continuare cel mai scăzut nivel de utilizare a serviciilor de internet dintre statele membre ale UE, ceea ce corespunde cu cel mai scăzut nivel de competențe digitale elementare în toată țara (a se vedea capitolul precedent). 18% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani nu au utilizat niciodată internetul (media UE: 9%). Cu toate acestea, există două activități online în cazul cărora țara se situează pe locul 6 în UE. Este vorba despre utilizarea rețelelor sociale (82%, față de o medie a UE de 65%) și apelurile video (67%; media UE: 60%). În schimb, utilizarea serviciilor bancare online (11%), cumpărăturile (29%), citirea știrilor (55%), precum și consumul de muzică, materiale video și jocuri online (63%) sunt cele mai scăzute din rândul statelor membre ale UE, în special din cauza unei lipse de încredere în tehnologia digitală”

4. Integrarea tehnologiei digitale

România se situează pe locul 27 între țările UE în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, cu mult sub media UE. În comparație cu ultimii doi ani, locul ocupat de România a rămas stabil în acest domeniu. Nu s-a constatat aproape nicio modificare la niciunul dintre indicatori.”

5. Servicii publice digitale

În ceea ce privește serviciile publice digitale, în ultimii trei ani, România s-a clasat pe ultimul loc în rândul statelor membre ale UE”.

Starea de fapt in organizarea Administrarea Teritorială[AT]. Propuneri de transformare digitală

Nu am ajuns în 30 de ani la un moment administrativ echilibrat și integrat între administrația locală și centrală, țara este administrativ aproape în colaps.

În opinia mea o „revoluție liniștită” în administrație ar trebui să cuprindă întreaga organizare administrativ teritorială care nu mai reprezintă nici vremurile și nici oamenii de azi. Însă am precizat că nu e cazul.

Realitatea este că supraviețuim într-o organizare AT din anul 1968 conservând niște forme revolute-județele numai datorită puternicei aderențe politico baroniale.

În fapt întreaga organizare administrativ teritorială este tributară sistemului baronial ducând modelul la nivelul celei mai mici comune.

Nici o forță politică nu este mai puternică decât „ falanga primarilor” într-o țară perfect clientelară și nimeni nu va ajunge să facă ceea ce trebuie.

Nu este însă un articol despre ideile mele de reformă ci despre inițiative digitale pe care aș vrea să le văd puse în programele de guvernare locală

Figură 3 Numărul și clasificarea UAT-urilor din România

Ceea ce propun eu pe scurt și iarași nu este tema acestui articol este următorul lucru :

A.

JUDETE41
MUNICIPII si ORASE (până în 50000 locuitori)277
COMUNE2862

Dezvoltarea unor aplicații de administrație pentru categoriile mai sus menționate si mutarea lor în CLOUD cu avantajele corespunzătoare, nu detaliez

Pentru că mi s-a cerut

B.

ORASE (peste 50000)42

Dezvoltarea strategiei de transformare digitală prin circumscrierea acesteia unei STRATEGII de ORAS INTELIGENT (SMART CITY) care înțeleg că va putea fi finanțată

Recomand cu precădere această abordare în zona:

 • Polilor de creștere, reprezentați de şapte mari centre urbane (Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov) şi arealele de influenţă ale acestora;
 • Polilor de dezvoltare urbană, reprezentați de municipiile Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galați, Deva, Oradea, Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș;

C.

În actuala oroare administrativa (Primărie generală, 6 primării de sector, Județul ILFOV) , in opinia mea nu se poate dezvolta o adevărata STRATEGIE DE SMART CITY cum de altfel nu se pot rezolva si eficientiza nici una din problemele BUCUREȘTILOR.

În concluzie mă abțin în a recomanda ceva pentru București.

Aveți în articol o explicație pentru ce nu e SMART CITY în București – De ce nu avem Smart City Strateg

Figură 4 Propunere abordare soluții digitale diferențiată

Politici locale și inițiative de abordat în cadrul guvernării locale

În lipsa unei reglementări clare a guvernanței/ guvernării IT în cadrul societății recomandăm ca în cadrul administrațiilor locale să existe :

Recomandările autorului către legislatorii locali care vor câștiga noile alegeri locale:

 1. Prima activitate pe care autorul o recomandă în cazul câștigării guvernării locale și înlocuirea unei alte echipe este o activitate de inventariere totală a patrimoniului digital al UAT : aplicații, sisteme, rețele, licențe, personal etc.
 1. Politică locală de diminuare a excluziunii digitale implicare și potențare a tuturor forțelor sociale și economice în folosirea tehnologiei digitale ca un mod de viață actual, modern.

(Adresează domeniile 2,3,4 și 5 din DESI)

Instruirea categoriilor vulnerabile în utilizarea terminalelor și aplicațiilor digitale va crește atât nivelul competențelor digitale reducând excluziunea digitală cât și consumul asociat de servicii digitale publice sau private.

Atragerea categoriilor vulnerabile prin programe și politici gestionate de către Consiliul Local în colaborare cu comunitățile locale (în cadrul școlilor și asociațiilor de proprietari)

Programul poate fi gândit cu accent major pe voluntariat și reclădirea spiritului comunitar prin forțe proprii la nivelul UAT.

Descriere

În principal este vorba de programe de instruire elementară pentru utilizarea dispozitivelor digitale și a aplicațiilor instalate în cadrul UAT

Totul poate fi organizat sub tutela și îndrumarea Consiliului local al UAT cu ajutorul voluntarilor din cadrul UAT înregistrați în prealabil.

Programul poate fi implementat online și poate avea dimensiuni de masă.

Obiective :

 • Reducerea excluziunii digitale prin creșterea competentelor digitale la categoriile vulnerabile
 • Creșterea consumului de servicii digitale cu grad de sofisticare ridicat
 • Cetățeni capabili de a utiliza mijloace elementare de calcul cat si aplicații
 • Obținerea unei aderențe de 30-35 % la inițiativele digitale ale UAT

O inițiativă locală de acest gen aplicată în minim 25 % din UAT-uri ar putea genera o tendință care să pună indicii DESI într-o lumină nouă

 1. Deschidere totală către politica datelor deschise și transparenței totale bazată pe digitalizare.

(Adresează domeniul 5 cu accent pe 5a5 din DESI)

Publicarea seturilor de date deschise gestionate de către administrațiile locale pot face diferența cu privire la acest indicator și ar impulsiona datele deschise produse în administrația centrală

Angajamentul unei transparențe totale privind gestionarea resurselor locale poate propune ca datele care se acumulează la nivelul UAT să devină cu adevărat publice și la dispoziția cetățenilor, afacerilor, etc. în condițiile legii.

Obiective :

 • publicarea a 100 de seturi de date in format citit de mașina din domeniile descrise mai sus
 • Creșterea utilizării datelor deschise conduce la creșterea :
  • Transparenței și controlului democratic
  • Participării
  • Auto-împuternicirii
  • Produse și servicii private îmbunătățite sau noi
  • Inovație
  • Eficiență îmbunătățită a serviciilor locale
  • Măsurarea impactului politicilor locale
  • Noi cunoștințe din surse de date combinate și tipare din volume mari de date

Ca un exemplu publicarea contractelor, fazelor lor cât și facturilor subsecvente ar fi un pas înainte în transparentizarea activității guvernării locale

 1. O politică locală a implicării și angajării cetățenilor în procesele de planificare strategică, planificare bugetară participativă sau politici de angajare democratică bazată pe tehnologia digitală

Acest gen de soluții sunt la ora asta implementate în orașele din Europa.

(Adresează domeniile 3,4 și 5 din DESI)

In opinia autorului pe lângă creșterea gradului de implicare crește gradul de conștientizare privind apartenența la o comunitate care comunică. Angajarea cetățenilor prin participare digitală asigura liantul corespunzător conducerii UAT care își validează inițiativele

Obiective :

 • realizarea unei platforme REALE de implicare si angajare a cetățenilor
 • obținerea unei audiente si implicări de 15 % la începutul primului mandat contorizat
 1. Politică locală de alfabetizare digitală care va dezvolta spiritul gândirii algoritmice și programării cu ajutorul implicării populației școlare, studențești etc.

(Adresează domeniul 2 din DESI)

Instruirea populației școlare în domeniile propuse în paralel cu școala va adresa tinerele generații aducând o creștere implicită a competențelor generale. Autorul desfășoară la ora aceasta programe de acest gen

Descriere

În principal este vorba de programe de instruire cu adresabilitate la tinerii din UAT începând cu 7 și terminând cu 18 ani.

Totul poate fi organizat sub tutela și îndrumarea Consiliului local al UAT cu ajutorul voluntarilor din cadrul UAT înregistrați în prealabil.

Programul poate fi implementat online și poate avea dimensiuni de masă.

Programul trebuie gândit printr-un voluntariat extins și se bazează pe o conlucrare coordonată UAT – scoli- licee.

Obiective :

 • Obținerea unor mici cetățeni care înțeleg computerul si limbajele care il pun in mișcare
 • Obținerea unei audiente si implicări de 25 % in primul an de instruire
 1. Politică locală a simplificării administrative (vezi 9)

(Adresează domeniile 2,3,4 și 5 din DESI)

Pentru a crește gradul de consum al serviciilor digitale cetățeanul trebuie convins că acestea îi îmbunătățesc viața. Nu putem transfera „coada” fizică într-una digitală

În interiorul UAT-urilor la nivelul întregii țări sunt în desfășurare inițiative din cadrul POCA programul Operațional de Creștere a capacității Administrative .

După inventarierea și analiza a tuturor inițiativelor existente se pot adopta măsuri REALE de simplificare administrativă.

Obiective :

 • Procese suple, agile și eficiente cu eliminarea birocrației
 1. Politica locală de stimulare a inițiativei in instruire si cercetare digitală

Fără o corespondență directă cu DESI însă extrem de importantă

În UAT-urile din România își desfășoară activitatea : universități, multinaționale , start-upuri de IT etc. Autorul propune o altă abordare a relației cu mediul extern a conducerii locale a UAT.

Consecvent ideii de inovare digitală recomandăm echipelor angrenate în alegeri o activitate nouă : organizare în fiecare an școlar (septembrie- iunie) competiții de granturi pentru organizațiile de instruire- cercetare de pe raza UAT .

În sensul cooptării mediului de afaceri din industria digitală Consiliul Local va invita afacerile să ofere propriile granturi si burse sub egida Primăriei

Obiective :

 • Creșterea gradului de implicare în industriile moderne în rândul tinerei generații
 • Creșterea recunoașterii brandurilor locale in comunitate
 • Sprijinirea inovației ca factor de progres local
 1. Politica comunicării digitale deschise prin prezenta în social media și alte canale

Fără o corespondență directă cu DESI însă extrem de importantă

Vă propunem o strategie de comunicare cu cuprinderea canalelor digitale

Astfel propuneți-va de avea in noul mandat o echipa de comunicare modernă care asigura fluxul de comunicare atât în mediile tradiționale cât și în mediile digitale .

Obiective :

 • Acoperirea canalelor de comunicare digitale
 • Realizarea unei punți reale de legătură cu comunitatea locală digitală
 1. Politica locală a serviciilor inovative cu ajutorul tehnologiei digitale

(Adresează domeniile 2,3,4 și 5 din DESI)

Creșterea competențelor digitale, creșterea gradului de implicare vor conduce la consum sporit de servicii digitale. Prezint aici ceea ce ar face apel la comunitate în prima urgență, unele din ele existând chiar în exploatare

În prima urgență dorim realizarea în regim de urgență a următoarelor platforme digitale:

 • Servicii SSO (Single Sign-On) la nivel de sector

Soluțiile de Autentificare Avansata si Single Sign-On va ajuta sa oferiți acces securizat la aplicațiile Consiliului Local al UAT. Adoptarea acestui standard va oferi un mediu sigur de exprimare digitală al cetățenilor

 • Acces 360
 • ° la serviciile publice locale ale Primăriei

Ceea ce se va numi Acces 360 va fi răspunsul echipei Consiliului Local prin care vrem se va revoluționa nevoia de servicii publice a cetățeanului rezolvând digital :

 • Programarea întâlnirii cu funcționarul (similar serviciului Pașapoarte)
 • Transmiterea in prealabil a documentelor si a cererii exprimate pe scurt
 • 1 răspuns si o iterație pentru completarea actelor necesare
 • Întâlnirea propriu-zisa si soluționarea problemei

Ca soluții digitale care acoperă ceea ce v-am descris :

 • Proceduri de simplificare administrativa
 • Soluție software de programare a întâlnirii
 • Single Sign On
 • Managementul Cazurilor
 • Managementul Cunoștințelor
 • Tablou de board cu analitice
 • Civic 113 (aplicație)

Cetățenii vor avea la dispoziție o aplicație de mobil prin care pot raporta către autorități orice problemă din UAT în trei pași simpli: fotografie, geo-localizare automată, pentru a înregistra adresa, și selectarea categoriei în care se încadrează problema semnalată.

De asemenea vor avea posibilitatea folosirii unui număr scurt de telefon pentru confirmare

Cel mai important lucru este urmărirea modului de rezolvare

 • Vecin- Comunitate- Cartier – UAT (aplicație)

În ton cu ceea ce a fost în istoria României comunitatea („mahalaua”) vrem să reconstruim digital acel spirit cu ajutorul unei aplicații care să pună în comun: vecini, comunități, cartiere.

Aflată în faza de analiză aplicația va fi realizată în regim de PPP prin hackathon organizat de către UAT

 • Voluntari in UAT (aplicație)

Vreau să subliniez importanța acțiunii de voluntariat în cadrul UAT-urilor însă un voluntariat care primește ca răsplată vouchere educaționale

Te poți implica în toate inițiativele UAT si primi puncte, perioada de voluntariat va vi înregistrată și se vor emite pin-uri, insigne, diplome

Obiective :

 • Acces la serviciile Primăriei prin programare digitală
 • Platforma de comunicare civică a disfuncționalităților din UAT: telefonic si online
 • Platforma social media de reconstruire a spiritului comunitar
 • Platformă de tip registru pentru reînsuflețirea spiritului de voluntariat

Figură 5 Propuneri politici digitale locale

Concluzii

Autorul a așteptat cu răbdare și interes politici guvernamentale care să răspundă provocărilor secolului 21 scrise și implementate de Guvernul României. Și mai așteaptă…

În așteptarea acestora vă sugeram si o altă abordare. Inițiative locale care să schimbe viața comunității și să repoziționeze comunitatea mare numită România

Distribuie acest articol

16 COMENTARII

 1. Draga Laurentiu intentia ta e laudabila. Dar voi parafraza cu un banc:

  ” – Nu va suparati caut strada X-ulescu!
  – Nu ma supar, cautati-o!”, asa raspunde si administratia la visurile noastre pentru digitalizare…

  Din pacate biologia nu ne mai permite sa speram ca vom apuca sa traim intr-o Romanie macar 50% digitalizata…

 2. „…..faptul că ne poate ușura viața și anume transformarea digitală.”
  Stimate Stelea, sunteti convins de cele spuse aici ? sau aveti intradevar convingerea ca „digitalul” poate fi mantuirea noastra, noi care suntem fiinte care functionam si gandim „analog” , suntem fiinte sociale, cautam contactul cu semenii nostri si poate nu dorim sa fim condamnati sa privim la tot felul de ecrane, fara a cunoaste gandurile celor din spatele lor.
  Nu contest utilitatea unor servicii publice care ar putea sa ne scuteasca sa stam aplecati in fata unui ghiseu minuscul in spatele caruia un bugetar de regula cu o stare de spirit nu tocmai buna si fara prea mult chef de munca ne poate strica o zi bine inceputa.
  Inainte de toate , ce se intampla cu datele mele personale puse la dispozitia unor autoritati care le proceseaza, dupa spusele dumneavostra, in ajutorul nostru.
  Procesarea fiind preluata de masini si nu persoane in carne si oase care functioneaza dupa algoritmi pe care numai o mana restransa de oameni ii cunoaste si care va fi relatia juridica intre masina, cu alte cuvinte digitalul si persoana analoga, in carne si oase si cine isi asuma eventuale greseli provocate de masini si nu de persoane, programatorului aceslui algoritm undeva in India sau altundeva in lume neputand fi imputat acest fapt.
  Sunt destule cazuri in care autoritati au comercializat aceste date si mai ales cat timp pot fi stocate aceste date fara acordul persoanei in cauza, nu de alta, de cand cu toate mediile sociale si setea statului de control total asupra individului nu mai am prea multa incredere in ceace se intampla si mai ales de ce se va intampla in viitor si nu cumva sa ma pot trezi intr-o buna zi ca dupa modelul chinez, comportamentul meu sa fie avaluat iar in functie de avaluare sa pot sau sa nu pot beneficia de aceste „binefaceri” ale unui stat, respectiv casa de sanatate sa-mi impuna o anumita conduita „sanatoasa” de viata si multe alte constrangei la care pot fi supus. Transparenta totala inseamna dictatura !!
  Tot vorbim de digitalizare fara a ne gandi la urmarile acesteia pt intreaga noastra viata sociala, relatiile juridice in persoana si stat etc.ect.
  Politicul care ar trebui sa se gandesca si se reglementeze aceste relatii este „cu ani lumina” in urma dezvoltarii technologice si asta nu numai in Romania, la nivel global.
  Astazi parca niste hackeri au patruns pe platforme digitale ale unor scoli din Bucuresti oprind invatamantul digital, acum cateva zile tot niste hackeri au spart serverele unui mare spital din Germania, o persoana decedand pt ca nu s-a putut interveni operator.
  Institutiile statelor, ale firmelor sunt tinta zilnica a zeci de mii de atacuri cibernetice incepand cu cele mai banale pana la cele mai sofisticate si nimeni nu se incumeta sa discute de aceste stari de fapt, de siguranta noastra si va asigur, digitalizarea fara un control si reglementare prelabila nu va rezolva nimic, din contra va accentua si mai mult probleme, o spun cei care au scris si scriu in continuare acesti alogoritmi , cei care doresc sa forteze digitalizarea totala, in spatele ei nefiind altceva decat, simplu, multi bani.

   • Stimate Stelea, ma numesc Alin Han, probleme pe care le aveti cu fel si fel de adeverinte si altele sunt datorate unei birocratii care pe zi ce trece devine tot mai mare si de neinteles.
    Digitalizea nu poate fi raspunsul inteligent la ceva prost conceput, birocratia exagerata fiind acest aspect.
    Ar fi mai bine sa reducem mai intai birocratia si apoi sa purcedem la digitalizare, ar fi mai simplu si mai ieftin pt toata lumea.
    Digitalizarea trebuie conceputa ca o unelta, generic vorbind, ca un ciocan care nu vrea nimic de la mine, folosindu-l intradevar imi usureaza viata.
    Astazi daca cautam ceva pe tot felul de portaluri digitale indiferent de ce dorim, suntem bombardati cu reclama si pana ce gasim ce dorim ne piere cheful sa mai cautam si ar fi bine se luminati despre acele cockiuri care tot apar, la ce sunt ele bune ?
    Inaintea digitalizarii institutionale este mai mai intai nevoie de debirocratizarea procedurilor in sine, a legilor etc.etc altfel nu vor ajunge banii pt serverele de care va fi nevoie.

  • Trăiesc un moment de frustrare maximă: Încerc să obțin de la ITM dovada vechimii în muncă.
   Procedura este atât de complicată încât, devine imposibilă: ITM nu eliberează astfel de documente decât dacă societatea nu mai există. Te trimite la Registrul Comerțului (în cazul societății comerciale) să vezi în ce stadiu este (există sau nu). Îți trebuie dovada de lichidare sau..obții contactul și te duci să cauți societatea care să își elibereze adeverinta. În cazul asociațiilor te duci frumos la tribunal și vezi dacă mai există sau nu.
   Mai mult decat atât, doamna de la ITM cu care am vorbit m-a pus la colț, spunându-mi că e problema mea că nu mi-am luat toate actele când mi s-a închis CIM-ul și..să mă descurc.

   NB. Am sunat la Ministerul Muncii…deh, să cer audiență, să cer..nici eu nu știu ce…”vedem ce se poate face, știm că procedurile sunt complicate” a fost răspunsul. Cât despre audiență..vă sunăm noi!

   Dragilor…cei care doresc ca și mine să știe vechimea în muncă…începeți de acum, căci aveți de umblat!

   • Aveti ceva de lucru !
    Traiti in Romania si asta va ocupa tot timpul, vorba unui celebru personaj.
    Am patit-o si eu cu Registrul Comertului : am intrebat despre fosta Intreprinderea de Instalatii si Montaje Bucuresti (IIM) din subordinea Ministerului Agriculturii (MA) si am precizat aceaste detalii in cererea mea (e-mailul meu).
    Am primit un raspuns scris, semant si stampilta, de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu niste informatii despre fosta Intreprinderea de Montaje si Instalatii Bucuresti (IMI) din subordinea Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti (CPMB).
    Inteleg ca ati lucrat un timp la ITM (exemplu de abreviere: Intreprinderea de Tehnica Medicala ?) si bazat pe experienta mea sa primiti informatii despre IMT (tot ca exemplu: Intrepriderea Mecanica de Tevi).
    Deja le-am raspuns si, deja „myself” mi-am urat „succesuri”.
    Asijderea si dvs.

   • Am schimbat dupa 1990 de 5 ori locul de munca. De la fiecare cand am plecat, am cerut adeverinta de vechime si salariu, functia avuta. Mai ales ca pana la Revisal/ITM multe carti de munca au fost gresit sau incomplet scrise. Altfel alergi cel putin 4-5 luni dupa niste acte, cand se iese din activitate.

   • Experienta descrisa nu este personala, ea există și vrea să îi arate unui domn ce înseamnă lipsa de trasformare digitală
    În UK poți să găsești unde este înmormântat fizic străbunicul, digital

 3. Cam greu o astfel de transformare cand majoritatea vede in internet doar o posibilitate de distractie si exista o confuzie cvasigenerala referitor la cuvantul „informatica”. Iar scoala e de mare ajutor, mai ales cursurile de „informatica” la care se preda Paint…
  Si poate cineva chiar ar trebui sa demonteze mitul limbii romane vorbite la Microsoft. Pe vremuri, cand internetul era la inceput, si vazut ca o sursa de documentare, nicidecum de divertisment, aveam prostul obicei de a folosi documentatie de pe site-urile universitatilor straine (si nu odata m-a costat scump la proiecte si examene – cum adica sa nu citezi din manualul scris de profesorul tau?). Extrem de rar dadeam peste nume de romani, in schimb cat cuprinde nume slave, arabe, asiatice, etc.

  • Astazi internetul pt 90 % dintre oameni este un mare bazar in care poti cumpara ce doresti, doar este scopul si modelul economic a retelelor de socializare, sa ne atraga in fata ecranelor unde sa ne petrecem cat mai mult timp si sa fim bombardati cu oferte personalizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Laurentiu Stelea
Absolvent MBA – Management Financiar la City University Seattle, 2005. Absolvent Master în Inginerie Mecanică la Academia Tehnica. Are un certificat in Project Management - The Open University livrat de către CODECS Lucrează in domeniul industriei digitale de peste 28 de ani, începându-si cariera ca și Business Analyst si Software Developer in cadrul Ministerului Apărării Naţionale. A continuat să lucreze in cadrul Ministerului Apărării, unde a condus diferite departamente IT în cadrul Statului Major al Forţelor Terestre şi Comandamentului Logistic. Începând cu anul 1997, Laurentiu a început sa lucreze in sectorul privat pentru importanți furnizori de software sau integratori de sisteme informatice: ICL, Fujitsu Services, SAP, Oracle, CA, etc. În anul 2016 a fost numit ca Secretar de Stat in Ministerul Fondurilor Europene, actual fiind implicat in consultanţă şi constituirea unei asociații a industriei digitale.

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro