sâmbătă, octombrie 23, 2021

De ce contează beatificarea episcopilor greco-catolici?

Beatificarea celor șapte episcopi greco-catolici români de către Papa Francisc pe 2 iunie este un act istoric a cărui importanță se poate înțelege doar înțelegând toate contextele sale. Mai precis, e nevoie de schițarea tuturor forțelor cu care s-au confruntat aceștia pentru a vedea măreția unui gest ale cărui resorturi sunt greu de înțeles dintr-o perspectivă pur psihologică. Argumentul meu este că martiriul lor este o supremă manifestare a libertății spiritului uman în fața unei forțe copleșitoare a necesității istorice.

Întâi de toate despre ce a fost vorba? Pe 2 iunie 2019, Biserica Catolică, prin capul său, urmașul Sfântului Petru, a recunoscut meritele morții pentru credință a episcopilor Vasile Aftenie (+1950), Valeriu Traian Frențiu (+1952), Ioan Suciu (+1953), Tit Liviu Chinezu (+1955), Ioan Bălan (+1959), Alexandru Rusu (+1963) și Iuliu Hossu (+1970). Confruntați cu lichidarea Bisericii Greco-Catolice de către regimul comunist în 1948 și puși în fața alegerii „treci la ortodoxie sau vei muri”, cei șapte au ales tortura, temnița și moartea. După un studiu aprofundat al documentelor, Biserica a afirmat astfel public că ei au murit într-adevăr ca martiri pentru Isus Hristos și Biserica sa și că se află deja în bucuria cerească, mijlocind prin rugăciunile lor pentru noi, cei aflați încă în vremelnicul pelerinaj terestru.

Schița unei drame

Lichidarea Bisericilor greco-catolice din Ucraina și România în anii 1946-1948 se înscrie, pe de o parte, în marea dramă teologico-politică a confruntării dintre Apusul și Răsăritul creștin în al doilea mileniu (al schismei), și pe de altă parte, în chiar esența confruntării dintre Revelația creștină (incluzând aici poporul Vechiului Legământ) și ceea ce Augustin numea „cetatea omului”, lumea, polisul păgân, restul religiilor. Prima componentă este istoria încurcată, sângeroasă și pe alocuri stupidă, a interacțiunii celor două mari blocuri culturale, Occidentul și Orientul creștin care s-au îndepărtat treptat unul de altul. Nu există, în această poveste, nicio parte cu un trecut imaculat și nici vreun vinovat inițial. Ambiția politică a fost mereu strâns legată de misionarismul militant; universalismul evanghelic era văzut fie ca fiind în slujba politicului, fie ca având pretenții de dominare a acestuia din urmă. Văicăreala ortodoxă în legătură cu jefuirea Constantinopolului în 1204 de către cruciați ar trebui să țină cont și de masacrarea a mii de latini cu câțiva ani înainte, în același oraș, iar reproșurile legate de „Uniatism” ca manevră perfidă de ruperea a unor biserici din „Biserica-mamă ortodoxă” ar trebui să fie urmate de menționarea anexiunii ecleziale (urmate chiar de bizantinizarea forțată a ritului și tradițiilor) de către Patriarhatul de Constantinopol a teritoriilor din sudul Italiei cucerite temporar de bizantini în secolul 7.

Dar acest parcurs nu poate lua în calcul doar „evenimentul istoric”, personalitățile, sabia trasă din teacă, sângele scurs sau inepțiile teologice rostite periodic. Care sunt forțele profunde care au produs această cristalizare a două blocuri culturale, care în 1054 au rupt comuniunea, oricum fragilă de mai multe secole, și care în următorul mileniu s-au aflat adesea în conflict, indiferență reciprocă și doar foarte rar în dialog? Să ne imaginăm o clipă că putem privi de undeva de „sus” această istorie de două mii de ani, că putem observa culturile și civilizațiile născându-se, extinzându-se, conviețuind, murind, într-o mișcare „tectonică” pe scena lumii. Brusc, istoria devine deopotrivă mai simplă și mai misterioasă. Întâi cultura greacă și cea romană; la est de cea greacă, un Orient incert, imprevizibil. Apoi, pe scheletul lor mental și antropologic grec și roman, cele două forme de creștinism; acestea la rândul lor se așază pe organizări politice succesive, toate cu ambiții imperiale și simțind influența creștinismului fie ca o pacoste, fie ca o ocazie bună pentru a-și masca propria agendă.

Aventura lor arată astfel ca o confruntare a plăcilor continentale în adâncimea pământului, depărtându-se sau apropiindu-se una de alta, ciocnindu-se din când și producând cutremure la suprafață. Sau ca duelul dintre apa mării și uscat, valurile năpustindu-se în stânci sau erodând solul mai moale, infiltrându-se adânc în interior pe gura râurilor și retrăgându-se sub impulsul unor forțe exterioare. Orientul domină întâi, Bizanțul dictează agenda imperială și culturală occidentală, apoi se retrage inexorabil și primește o lovitură de moarte în 1453, când Constantinopolul cade sub turci. Occidentul, după un Ev Mediu efervescent, tumultuos, dar fără mari salturi materiale, se ridică întâi deasupra Bizanțului, apoi deasupra întregii lumi. Creștinismul apusean urmează îndeaproape ascensiunea și extinderea civilizației occidentale și dezvoltă un misionarism global, sigur de sine, triumfător.

Firesc și „accidental” în istorie

La suprafața istoriei vedem lucruri ce riscă să fie insuficient înțelese dacă nu privim în adâncime. În 1439, la Conciliul de la Florența, cele două Biserici își refac pentru câteva luni unitatea. La întoarcerea acasă, delegații greci se confruntă cu o șocantă ostilitate a unor călugări fanatizați și a unor mulțimi manipulate. Elitele sunt forțate să nege ce au semnat la Florența, iar căderea sub stăpânirea musulmană a făcut imposibilă menținerea unității cu un Occident identificat de sultani ca dușman de moarte. Departe, la Moscova, uniunea este respinsă violent, alegându-se proiectul agresiv, imperial, închiderea, „autocefalia.” Întrebarea care se pune este: ce a fost „accident” și „normalitate” în această poveste scurtă și tristă? Uniunea sau respingerea ei? Către ce duceau de fapt forțele subterane ale istoriei culturale europene: spre unitatea propusă inițial de creștinism („Nu mai este nici iudeu nici grec, nu mai este nici rob nici liber, nu mai este nici bărbat nici femeie, pentru că voi toţi sunteţi una în Hristos Isus”, Gal 3:28) sau spre o diviziune statornicită de determinări culturale seculare, cu care, omenește, nu se poate nimeni lupta?

Păstrăm această întrebare și avansăm pe firul istoriei. În 1700, elitele (adică tot clerul) Bisericii Ortodoxe din Transilvania semnează unirea cu Biserica Romei, în termenii Conciliului de la Florența – unitate în diversitate, formula Bisericilor-surori și nu absorbție, mărturisirea credinței catolice dar păstrarea ritului și tradițiilor. Actorii acestui eveniment, ca toți oamenii care au trăit vreodată, au avut cu toții multiple motivații, fiecare dintre acestea venind dintr-un complex de condiții istorice, direcții de mentalitate, calcule și credințe. Episcopul și preoții români erau exasperați de presiunile calvine, de discriminarea la care erau supuși românii și de degradantele condiții materiale și morale. Ispitiți de habsburgi cu această ofertă – de a deveni „supuși catolici” și astfel cetățeni cu aceleași drepturi și privilegii ca ale celorlalte națiuni și confesiuni din Transilvania, au acceptat-o fără mari ezitări, având totuși și o relativă simpatie față de o Biserică a Romei pe care o simțeau instinctiv ca fiind mult mai apropiată de ei decât cele protestante. Nu poate fi exclusă o autentică dorință de refacere a unității bisericești, ei știind perfect ce avusese loc la Florența și mai apoi în Ucraina în 1596, când rutenii se uniseră și ei cu Roma, și păstrând în tradiție și memoria colectivă idealul unității rupt în 1054. Habsburgii aveau evident interesul stabilității și contrabalansării puterii protestante din Transilvania, dar nu se poate exclude și o reală convingere misionară religioasă a liderilor. Roma dorea evident extinderea catolicismului dar e discutabil în ce măsură la acea dată dorea o uniune reală, în diversitate rituală, sau o anexiune eclezială prin absorbție; în plus, calculul pragmatic și jocul politic dintre Statul Papal și Viena nu poate fi exclus.

Ce este firesc și ce este extraordinar, „împotriva curentului”, în acest act? Dacă normalitatea e uniunea, atunci ei au făcut un act normal. Dacă însă descrii ca „normal” ceea ce pare să fie o adevărată lege a istorică a determinărilor înspre particularismul cultural și eclezial, înspre diviziune și absorbție în misterioasa, aproape mistica, forță a „pământului”, a „poporului”, a „sângelui”, a „sufletului național”, a autocefaliei bisericești bățoase și mândre de propria-i izolare, atunci actul de la 1700, după cel din 1439, sfidează acest fluviu istoric ce pare, timp de secole și milenii, liniștit, pașnic, inofensiv dar care, pe neașteptate, într-un moment decisiv, te aruncă în prăpastie.

Cincizeci de ani mai târziu, această forță a istoriei avea să se răzbune. Cu doar câteva predici, călugării Visarion și Sofronie au speriat întreaga populație românească a Transilvaniei cu perspectiva damnării din cauza uniunii cu Roma. Mare parte dintre oameni s-au întors la ortodoxie. De aceea e bine să vedem marile structuri seculare care mișcă transformările istorice. Această pierdere catastrofală nu a venit desigur, din neant, și nici nu poate fi explicată reducționist ca simplă uneltire sârbească, așa cum o făceau unii istorici amatori greco-catolici. Nu, un simplu „bobârnac” a năruit un castel de nisip, niște forme ce nu corespundeau cu fondul unui atașament profund față de un întreg univers simbolic, estetic și mental. Fluviul istoriei căzute, care ducea către diviziune, particularism obsesiv, idolatria tradiției înghețate, a spulberat în doar câțiva ani un proiect al elitelor. Iar ceea ce au făcut aceste elite greco-catolice în următoarele decenii, înfruntând acest val uriaș, recâștigând și menținând de partea Unirii peste jumătate dintre români, merită menționat și studiat mai amplu de către istorici ca un succes misionar formidabil, împotriva oricărei speranțe, împotriva unui val de entuziasm care ar fi putut mătura orice urmă de proiect greco-catolic în Transilvania.

Conflictul ajuns la paroxism

1948 găsește Biserica Unită cu un număr stabil de credincioși, cu multe realizări pastorale, educaționale, civilizaționale – fusese ca și cum românii putuseră în sfârșit să respire aer proaspăt după 1700, iar Transilvania devenise ca o grădină curățată, primenită, conectată la marele flux de idei, concepte, legi și comportamente ale Europei. Dar vechiul său dușman, impersonala și ineluctabila curgere istorică către singurătate, s-a ridicat împotriva ei cu o forță până atunci necunoscută – o furtună care de data aceasta avea virulența unei ideologii misionare a morții. Statul modern, de acum complet detașat de orice aparență de respect față de religie, el însuși fiind transformat în religia politicului, a națiunii, a rasei sau a clasei, se confruntă periodic cu Biserica, mereu ostil față de universalitate și demnitate a persoanei care transcende ideile și veacurile. Dar fiind capturat de mișcările totalitare, devine un adevărat Leviatan ce pârjolește totul în cale.

Este de fapt vechea confruntare dintre Revelația iudeo-creștină și restul religiilor și statelor păgâne. De o parte, iubire fără limite față de oricine, fără granițe, și o lipsă de resemnare față de suferința celui sărac, batjocorit, uitat. De cealaltă parte, polisul care trebuia să sacrifice indivizii pentru propria-i stabilitate, zeii care cereau aceste sacrificii pentru că ei înșiși erau neputincioși în fața unui Destin cu rațiuni de nepătruns. Aici este explicația revoluției iudeo-creștine și persecuției constante din partea forțelor religioase sau politice ale momentului. În modernitate, Statul duce idolatria față de sine la cote paroxistice, iar creștinismul stătea în calea sa. Iar dintre formele creștinismului, tocmai cele care, prin spiritul lor și logica instituțională, nu se puteau supune Statului, au devenit principalele ținte ale persecuției. De aceea, statele preferau „religiile de stat” și aranjamentele comode, fie, în țările nordice, biserici protestante complet îmblânzite, inofensive, susținând inclusiv prin teologia lor mitul progresului liberal sub domnia statului (exact genul de creștini comozi, „îmburgheziți”, pe care i-a denunțat Nietzsche cu atât de multă forță), fie biserici ortodoxe „autocefale” – adică obsedate de bucățica lor de putere, de mica lor perspectivă provincială mizeră, fie biserici catolice locale care „ungeau” monarhi, înțepenite în propriile privilegii și un discurs adesea ostil libertății religioase, de expresie, de conștiință.

Martiri au fost în toate bisericile. Ceea ce unește forțele întunecate dezlănțuite împotriva creștinilor în ultimele două secole este vechea ostilitate a Cetății omului, a polisului păgân față de un discurs iudeo-creștin subversiv care se punea alături de cel Răstignit, nu de cei care l-au răstignit „pentru binele comun”, „în interes național”, „pentru stabilitate”. Forța aceea impersonală care a distanțat și a înghețat în autosuficiență culturală cele două blocuri ale creștinismului vine de fapt din dușmănia Cetății omului, din firea căzută care tinde către diviziune, izolare și ură. Peste toate acestea, în cazul-limită al Bisericii Greco-Catolice din 1948, s-a adăugat comunismul, o religie antihristică cu forme originale crescute pe același fond al dușmăniei față de bine, onestitate, virtute, educație – față de ridicarea omului prin iubirea fără granițe și prin Adevărul plenar despre Dumnezeu și creație.

Ei bine, aceasta a fost bătălia și ispita celor șapte episcopi. Căci în propunerea comunistă de a trece la ortodoxie se ascundeau: 1. Dorințele imediate ale organelor de partid de a elimina o biserică înrădăcinată atât în tradiția locală, cât și în comuniunea catolică universală, implicit și europeană – două elemente care veneau în directă coliziune cu un proiect ideologic ce urmărea să distrugă orice formă de alteritate, de autonomie, de demnitate și de solidaritate reală a persoanelor în trupul mistic al lui Hristos; 2. Logica confruntării, diviziunii și încremenirii ecleziale și culturale care a dominat creștinismul în al doilea mileniu, manifestată în spațiul românesc prin vechea dispută dintre Occident și Orient, sincronizare și pășunism, catolicitate și ortodoxie, demnitate, onestitate și inovație sau corupție și băltire anistorică; 3. Declarația de război a tuturor forțelor acestei lumi împotriva Revelației iudeo-creștine care le-a dislocat domnia antiumană.

„Lumina luminează în întuneric, iar întunericul nu a cuprins-o”. Seriozitatea acestei drame s-a văzut imediat. Vechea tendință a acestui popor către vechiul univers autarhic s-a manifestat din plin, cu o reînnoită forță, cu ajutorul (involuntar?) al comunismului. După 45 de ani, din 1 500 000 de greco-catolici au rămas doar 150 000, ceilalți trecând în proporție covârșitoare și, în mare parte, fără mari emoții și drame interioare, la ortodoxie. România a pierdut în mare parte și pe sași și pe evrei, o altă victorie întunecată a naționalismului dement, în forma sa fascistă sau comunistă. Starea morală a nației este o continuă sursă de angoasă și de perplexitate; cu toate acestea, sunt curioase asemănări între ce trăim acum și tarele din, să zicem, 1830, 1900 sau 1938 – o ironică „întoarcere la origini”, la încremenire, arbitrar, bătaie de joc, violență verbală, incompetență decizională. Comunismul est-european a dat la iveală, dezbrăcând de formele occidentale adoptate grăbit, orientarea fundamentală a fiecărui popor. România, lipsită brusc și brutal de repere, a rămas între lumi, cu aceeași tentație autonomistă de a-și apăra „sărăcia, nevoile și neamul”.

Esența unei alegeri

Așadar, doar expunând aceste forțe putem înțelege cu adevărat măreția gestului episcopilor greco-catolici. Totul era împotriva lor. Toate argumentele umane, istorice, filosofice erau în favoarea cedării. Mare parte din popor avea să-i părăsească, la fel și mulți preoți, unii dintre ei ajunși episcopi. Cedând, semnând în fond un simplu act ar fi rămas „alături de popor”, ca episcopi, mitropoliți, poate chiar patriarhi, ar fi celebrat Sfintele Taine (doar sunt aceleași!), ar fi împlinit „visul milenar” al „unității poporului român”; puteau foarte bine să treacă doar pe hârtie la ortodoxie, să rămână catolici „în suflet”, să îl pomenească pe Papa în taină și apoi să aștepte vremuri mai bune: căderea comunismului sau apropierea dintre Vatican și Biserica Ortodoxă. Sau, cu o umbră de deznădejde, ar fi încheiat proiectul greco-catolic prin propriile treceri (mai târziu a apărut și varianta trecerii la romano-catolici… Deci mai tentant!), gândindu-se că rolul acestei Biserici se terminase odată cu Unirea din 1918, la care contribuise decisiv. Este în fond, chiar gândul unor preoți de după 1990 – oare nu cumva rolul istoric al acestei Biserici s-a încheiat? Mai profund, ei ar fi depus armele în lupta imposibil de câștigat cu determinările culturale de profunzime, cele care au decis configurația mentală și confesională a estului Europei de peste un mileniu. Cu alte cuvinte, dacă tendința poporului este tot spre ortodoxie, dacă semințele unirii au prins atât de greu rădăcină – un fapt aparent demonstrat de faptul că după 1990 nu a existat o revenire în masă – ce sens ar fi avut toată rezistența, care ar fi fost obiectul acestui „moft de conștiință”, așa cum îl numea, atât de tipic pentru balta stătută și relativistă a lumii FSN-iste, un academician al vremilor noastre?

Este același conflict ce apare în romanul lui Shusaku Endo, „Tăcere”, ecranizat în filmul lui Scorsese, în cel lui al lui Kazantzakis, „Ultima ispită a lui Hristos”, sau în marea scenă a dialogului dintre Isus și Marele Inchizitor din „Frații Karamazov” al lui Dostoievski. De ce să „tulburi apele” cu iubirea exigentă a Evangheliei, cu angajamentul său nebun pentru soarta fiecărui om, cu exigența sa morală, când lumea are altă logică: egoistă, autosuficientă, într-o falsă eternitate a permanentei deveniri, a dialecticii viață-moarte care înghite indiferentă indivizi ce se nasc și mor fără sens, într-o crepusculară splendoare tragică a vieții-întru-moarte și a morții care are sens ca parte necesară a ciclului vieții? De ce să le spui oamenilor că moartea nu are sens, că nu e nimic altceva decât un dușman hidos, înfrânt de Hristos Domnul în înviere? De ce să-i amăgești cu ideea că fiecare dintre ei contează, are o infinită valoare și că iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare om provoacă și desființează orice metafizică totalizantă ce neagă particularul și individul, orice sistem politic care se pune pe sine mai presus de persoană, orice estetică a „profunzimilor” care neagă splendoarea suprafeței, a simplității frumuseții vizibile, a texturii și particularității?

Iar în România, de ce să-i ridici pe oameni din, vorba lui Maiorescu, „barbaria orientală”, din ignoranță, corupție endemică și arbitrarul unei puteri absurde ca Destinul din păgânism, așa cum o făcuse Biserica Greco-Catolică timp de 250 de ani? Nu-i așa că „merge și așa”, că ne descurcăm aici în țărișoara noastră pe veci pravoslavnică (și ocazional otomană sau comunistă), că taica popa poate să dea cu cădelnița timp de secole, sfințind cu bonomie un sistem politic despotic și o societate care consimte la propria-i degradare? Episcopii catolici erau convocați regulat, din închisoare sau din domiciliu forțat la discuții cu feluriți securiști, ierarhi ortodocși sau ștabi de partid, erau tratați cu amabilitate („M-a întâmpinat zâmbind”; „râdea”, relatează de mai multe ori episcopul Hossu în memorii) și erau întrebați ce tot insista atâta cu Papa, o „chichiță” eclezială de care se țin cu dinții, preferând să moară ca niște câini în pușcării când toată lumea din jurul lor se resemnase cu noua stare de lucruri? Anotimpurile se succedau, oamenii munceau, iubeau, se căsătoreau, își creșteau copiii, preoții celebrau ca ortodocși sau se apucaseră de altceva, credincioșii erau relativ mulțumiți că rămâneau „în legea lor” cu colive, parastase, nunți, botezuri, „sfeștanii”… Istoria și natura își urmau cursul, impersonal, cu o „seninătate” ce aruncă reflecția în perplexitate.

Da, iată aici schițate toate forțele cu care s-au luptat episcopii în inimile lor, fără însă a șovăi. Cu propriile neputințe, boli (stomacul lui Suciu care a cedat rapid condițiilor din detenție; inima slabă a lui Frențiu), regrete (Hossu accepta totul ca pocăință pentru greșelile comise din cauza temperamentului său aspru); cu însingurarea și durerea de a-și vedea preoții părăsind Biserica; cu gândul la credincioșii rămași singuri și care ar fi avut nevoie de ei, turma fără păstor care în mare parte s-a risipit; cu teroarea, tortura, insultele și timpul greu, infinit dilatat, al detenției; cu forța ineluctabilă a marelui fluviu al istoriei aflate sub semnul Căderii, ducând către diviziuni culturale, încremenire, disoluție și moarte; cu însăși atracția misterioasă a lumii, mereu aflată în crepuscul, ispititoare, seducătoare în tragismul său, apărându-și propria domnie în fața luminii orbitoare a Revelației.

Să reziști în fața tuturor acestor lucruri nu este dat puterii omenești. Și totuși s-a întâmplat. Ceea ce înseamnă că ce spune Isus este adevărat: „ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu” (Lc 18:27). Ceva mai mult, mai discret dar infinit mai puternic decât toate forțele întunecate ale lumii a fost alături de acești oameni. Și dacă a fost alături de ei, este alături și de noi, în alegerile dificile, zilnice, ale vieții noastre. Dacă ei au putut înfrunta Lumea și Istoria, și noi vom putea spune „Nu” presiunilor imorale ale unui șef; tentației de a jigni, de a fi nepăsător, izolat pe canapea cu serialele mele preferate; corupției și încălcării demnității; deznădejdii și cinismului în fața rebeliunii copiilor noștri; gândurilor de tipul „cum ar fi să trăiesc cu acea femeie care nu e soția mea” sau „nu mai merge căsnicia, nu mai simt nimic, ce-ar fi să reîncep viața, să fiu liber din nou?”.

Cât despre determinările culturale, tipologia spațiului mioritic și alte judecăți resemnate în fața istoriei, entuziasmul românilor față de cei doi Papi care au vizitat România ne arată că normalitatea nu e sinonimă neapărat cu tiparul istoric și viziunile de tipul „duratei lungi”. Această bucurie spontană, autentica atracție față de o figură pe care oamenii o intuiesc a fi paternă, cu o charismă unică între toți ierarhii creștini confirmă ceea ce o teologie calmă și o narațiune istorică onestă ne spun un singur lucru: că orice zi în plus petrecută de o biserică sau o națiune în afara comuniunii catolice universale este anormală.

Aceste evenimente – martiriul, beatificarea, entuziasmul românilor față de Papa, la care putem adăuga semnele unei renașteri civice în ultimii doi ani – ne arată că mai există totuși o altă istorie, a libertății spirituale, a fraternității și iubirii fără limite, mai profundă, mai discretă, dar care se îndreaptă în mod infailibil către un triumf definitiv al dreptății și reconcilierii. Aici este speranța noastră.

Iar speranța nu ne face de rușine, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre.” (Rom 5:5)

Distribuie acest articol

16 COMENTARII

 1. Vorbim despre tendința firească a românilor spre ortodoxie, Dar ignorăm complet ce s-a întâmplat în Ucraina de Vest (în Galiția), unde revenirea la grec-catolicism a fost masivă.

  Vorbim despre tendința spre ortodoxie ca și cum ar fi o tendință spre păcat… Și dacă omagiem iubirea iudeo-creștină față de aproape, de ce nu observăm că putem aluneca în mlaștină încercând prea mult, din prea mult bigotism să-i salvăm pe alții.

  • Domnule Omics,

   Preocuparea dumneavoastră este legitimă. Doar că mie mi se pare problematică nu existența ortodoxiei ca biserică apostolica de rit bizantin, ci faptul de a respinge simpla discuție despre o uniune in fraternitate. Nu propun „convertirea la catolicism” – înțeles ca biserica romano-catolică, deci absorbție chiar prin pierderea particularității bizantine, ci revenirea la modelul primului mileniu: uniune sub primatul în caritate al Papei. Aceasta e adevărata „comuniune catolică”.

   • Vom reveni la „modelul primului mileniu” când catolicii vor renunța la Filoque, primatul papal, infailibilitatea papală și celelalte invenții care i-au îndepărtat de mărturisirea aceleiași credințe. Vom fi una, când vom mărturisi același lucru și ar fi bine să mărturisim exact ce au mărturisit toți Sfinții Părinți ai primilui mileniu prin intermediul celor 7 sinoade ecumenice.

    Așadar, ortodocșii nu resping deloc dialogul și ideea unificării. DImpotrivă, de 1000 de ani vă așteptăm să vă întoarceți alături de noi.

    • Filioque:
     … teologii ortodocși susținând că Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl, în vreme ce colegii lor catolici consideră că Sfântul Duh purcede de la Tatăl și de la Fiul.

     Fara Tatal, Fiul n-are Duhul Sfant. Caci Fiul s-a nascut din Tatal, in burta Mariei, urmasa a lui David. Lucrare prin intermediul careia Dumnezeu, tatal, isi reafirma legamantul nu numai vizavi de poporul Sau, ci si vizavi de toti cei care vor urma cuvantul Fiului, recte al Tatalui. Isus spune ca nu ajungi la tatal decat prin El, scrie negru pe alb. Subinteles Tatal gandeste la fel.
     Problema gasita este cat se poate de futila. Imparatul romeilor, nu are relevanta cine era pe-atunci ca se schimbau destul de des, s-a amestecat in trebile bisericesti in rasarit, in vreme ce papa de-atunci, irelevant cine era, ca erau – la fel de ahtiati – mai multi, s-a bagat in cele politicesti din asfintit. Evolutia societatilor nu avea cum sa-i impiedice sa faca asta. Iar cruciade existau deja, prima demna de numele asta fiind inaugurata chiar de Heraclius contra imperiului pers sasanid.
     In 1439 cele doua Biserici s-au reunit, pentru cateva saptamani, multimile fanatizate si rapanoase din Bizant alegand s amearga pe calea autarhiei care i-a dus la macel si la turcizare cvasi-completa, ca pret pentru prostia de moment. Calugarii fanatici au fost arsi de vii sau tepuiti cum li se cuvenea. Ingerul de foc pe care-l asteptau, ca habaucii, sa coboare pe coloana arsa si sa-i salveze de otmani n-a venit: era de prevazut. A venit in schimb tunul lui Urban/Orban, desavarsire a tehnologiei apusene.
     Astazi, farul stramb al ortodoxiei, luminand din urbea imperiala care a dat omenirii zeci de milioane de casapiti in numele a catorva rapanosi, invita din nou la autarhie, prin intermediul tancurilor, a armelor chimice/nucleare, a propagandei, a raspandirii urii.

     Sa vezi ce filioque ti-or rezolva chinezii.

    • Din cele 4 puncte sensibile de doctrina (purgatoriul, Filioque, epicleza si primatul Papei) a ramas doar primatul Papei si acela dpdv administrativ. Restul au fost discutate si s-a inteles ca sunt formulari teologice diferite, nu chestiuni de schisma. NB ! anatemele au fost ridicate de peste 50 de ani.

     • Roma actuala a fost meta mortozata de germanoizi laolaltă cu biserica ei, in ciuda faptului ca Unicul imperiu roman ramas a aparat o aproape jumătate de mileniu! Iar ortodoxia primita de protorominasi le a venit pe filieră slava, după căderea imperiului latin. Uitați va doar la toponimia sudiștilor, inchiziții si alte aberații specifice germnoizilor in clocot pana mai ieri – lagăre protestante, superiorități rasiale si altele asemene la care se închina Ue azi ca urmașă imperiului unui sălbatic primitiv germanoid, …cel Mare!

    • E un cam complicat si cam lungut discurs despre „asteptare”;de ce nu ne-am multami cu sapienta staniloaieasca ce ne darui cu formula transanta pe care si Dostoievski ar fi indragit-o :”NU exista mintuire in afara ortodoxiei ! …”

     • Eu asa stiu, ca nu exista mantuire in afara lui Hristos. Ghici cine o zice.
      Ca bun rus, Dostoievski avea creierul, cam gaunos dealtfel, mancat de imperialismul pravoslavnic, care a dat omenirii – si continua sa-i dea – sute de milioane de schingiuiti fizic si mental.
      Deci nu conteaza ce spune un rus, pentru ca in rusia functioneaza si a functionat un misticism pagan, pseudo-crestin.
      Mai ales acum ca sfanta biserica rusa l-a canonizat pe koba, editand chiar si calendare cu el.

      Ce-ar zice Hristos ? Ar calari pe magar alaturi de koba ?

      • Sa-mi fie cu iertare daca n-a fost destul de limpede, „pronunciamentul” e desprins direct de pe buzele iluminatului nostru teolog; asocierea era a marilor spirite (sa zic „duhuri”?) care , binenteles, nu se poate sa nu se intilneasca .

 2. Felicitari pentru perspectiva istorica si referinta la momentul istoric Florenta 1439, bineinteles ca e greu sa condensezi cateva secole in cateva pagini, si prin prisma asta nu critic ne-includerea momentului 1780 (Adolf von Buckow, etichetarea lui Visarion si Sofronie drept agenti ai Moscovei)
  Concluzia eseului este insa mai degraba partinica, focusand binele exclusiv in catolicism, in detrimentul valorilor crestine ale iubirii seamanului; dezbinarea este insa lucru vechi, descris acum 2000 ani de Apostolul Pavel in Corintieini 1
  Cu apreciere pentru verva slovei, va sugerez un subiect putin (sau deloc) abordat de istoriografii si teologii nostri: secolele IX-XII ale crestinismului romanesc:
  – in contextul fervorii misionare transformative ale Sfintilor Chiril si Metodiu in lumea slavona, urmate de declararea crestinarii oficiale ale Bulgarilor, Sarbilor, Rusiei, etc, Valahia, Moldova si Transilvania par reactionare/inexistente dpdv spiritual. Avem insa Diploma Cavalerilor Ioaniti ca act official care atesta continuarea solida a traditiei crestine in vestul tarii; recent-gasitele cimitire crestine sec VIII-IX, iar pentru Dobrogea si Moldova se pot gasi documente in Biblioteca Vaticanului, daca in Bizant nu mai sunt (avem secolele V-VI in care Constantinopolul incearca sa acopere in teritoriul romanesc golul material si spiritual lasat de retragerea aureliana din sec III). Pe scurt, romanii nu aveau nevoie de crestinare oficiala fiindca deja traiau in crestinism de secole, iar schimbarile vremelnice, induse de politic in administrarea credintei crestine (ex 1700, 1780, 1948) nu au schimbat profunzimea credintei crestine a romanilor. Poate astfel reusim sa gasim un exemplu practic de ecumenism fara cruciade, rascoale, conflict armat intre protestanti si catolici, separatism, inchizitie si alte grozavii

 3. Psihologia romanilor moderni constituie un subiect fascinant de studiu: O natzie care e atat de obsedata de romanitatea, sau mai recent daco-romanitatea, sa incat a schimbat nume vechi si frumoase ca Turnu Severin si Cluj in nume artificiale, Drubeta si Napoca, a ales pe planul religios si spiritual sa se lege de Sarbi si Rusi, iar nu de Romani (Bizantzul era Imperiul Roman de Rasarit, iar crestinarea teritoriilor romanest a avut loc mult inainte de 1054).
  Trebuie sa precizez ca am o atitudine detasata fatza de Romania contemporana. Am plecat de acolo (fugit de sub regimul comunist) acum cincizeci de ani.

 4. In momentul cand a fost desfiinta Biserica Unita nu s-a discutat de praduirea Constantinopolului, de cele 4 puncte de doctrina si de ce enumerati Dvs. mai sus, ci de partid, progres, revolutie. BRU a fost apoi un subiect mort pentru discursul oficial. Toata lumea necomunista stia ca interzicerea BRU a fost un act samavolnic si ca Iustinian Marina era omul lui Dej. Devastarea Constantinopolului, Bukow si Sofronie de la Cioara au fost subiecte foarte marginale si inainte de razboi si dupa 1948. Astea au inceput sa fie invocate cu foc impotriva BRU doar dupa 1990 (sforile din spatele acestui discurs raman politice). Or fi existat mereu resentimente mai mult sau mai putin constiente, dar motivul interzicerii a fost politic, ceea ce arata tocmai ca nu „totul” era impotriva episcopilor.
  BRU avea o viziune capabila sa inspire si destula influenta incat sa deranjeze serios regimul comunist, tocmai pentru ca era foarte conectata la neam si la istoria tarii. Cei 7 episcopi ar fi fost doar niste extravaganti inofensivi, cum zicea radu Preda de supravietuitorii inchisorilor prin anii 90, daca BRU nu ar fi fost esentialmente romaneasca, daca nu ar fi avut interlocutori in neamul romanesc dincolo de comunitatea crediciosilor sai (legionarii nu au atacat BRU) si daca nu ar fi stiut sa faca oamenii mai buni. Asta conteaza f mult pentru BRU de astazi, care trebuie sa lase temerile si ezitarile, sa isi asume riscuri, sa isi indeplineasca responsabilitatile si sa vina cu mesaj foarte clar pentru toata tara. Ultimii 30 de ani de absenta din dezbaterea publica au insemnat metamorfoza si extinderea ciumei rosii si lansarea mai noua a neomarxistilor anticrestini.

 5. Filoque

  În sec. IX, pentru că din motive mai degrabă politice, decât teologice, Carol cel Mare (adică puterea politică a zilei) susținea erezia Filoque, Papa Leon al III-lea a poruncit ca crezul niceo-constantinopolitan să fie gravat în greacă şi latină pe două plăci de argint aşezate în Basilica Sfântului Petru din Roma. Asta pentru a se elimina orice dubiu privind traducerile „greșite”.

  Acest crez a fost adoptat cu participarea episcopilor din Apus ai Bisericii și a fost susținut de mai mulți papi de origine latină de-a lungul secolelor. Dar, pentru puterea politică este uneori mai tare decât puterea spirituală, suveranii de origine franco-germană și-au impus ulterior pe tronul Patriarhatului Romei oameni care să le susțină învățătura eretică.

  Întrebare: mai există la Roma cele două plăci de argint cu textul crezului fără Filoque?

  Cât despre așa-zisa unire de la Florența, aceasta a fost inițiată de împăratul Imperiului Roman de Răsărit Manuel al II-lea care spera că unindu-se cu Roma va căpăta ajutor militar împotriva turcilor și astfel își va salva împărăția lumească. Așadar, la baza acestei „uniri” au stat interese pur politice, nu teologice sau spirituale. Nefiind insuflată de Duhul Sfânt, fiind exclusiv o lucrare omenească, motivată de interese politice de moment, unirea nici nu a ținut. Singurul episcop prezent care nu a semnat a fost Sf. Marcu al Efesului, căruia împăratul i-a și interzis să mai vorbească în lucrările sinodului pentru a ușura unirea cu Roma. Cum vă explicați faptul că un singur om a reușit să răstoarne înțelegerea „elitelor” după cum spune autorul articolului?

  Apropo de altă inovație, infailibilitatea papală (doctrină de sec. XIX), oare fostul papă Benedict XVI a devenit infailibil după ce a demisionat? Duhul Sfânt se mută printr-o semnătură? Actualul papă Francis este infailibil când acoperă prădători sexuali precum cardinalul McCarrik?

Dă-i un răspuns lui pătrunjel Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Alin Vara
Eseist. Studii de istorie și teologie la București, Budapesta, Bonn și Roma. Ultimul volum publicat: Sensul martiriului. Între viața cu Hristos și neantul renunțării, Galaxia Gutenberg, 2017

Carte recomandată

 

Sorin Ioniță: Anul 2021 a început sub spectrul acestor incertitudini: va rezista democraţia liberală în Est, cu tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea îşi pierde busola în Vest sub asalturi populiste? Cât de atractive sunt exemplele de proastă guvernare din jurul României, în state mici şi mari, membre UE sau doar cu aspiraţii de aderare? O vor apuca partidele româneşti pe căi alternative la proiectul european clasic al „Europei tot mai integrate“? Ce rol joacă în regiune ţările nou-membre, ca România: călăuzim noi pe vecinii noştri nemembri înspre modelul universalist european, ori ne schimbă ei pe noi, trăgându-ne la loc în zona gri a practicilor obscure de care ne-am desprins cu greu în tranziţie, sub tutelajul strict al UE şi NATO? Dar există şi o versiune optimistă a poveştii: nu cumva odată cu anul 2020 s-a încheiat de fapt „Deceniul furiei şi indignării“?

 

 

Carte recomandată

“Să nu apună soarele peste mînia noastră. Un psiholog clinician despre suferința psihică” – Andrada Ilisan

”Berdiaev spune că la Dostoievski singura afacere, cea mai serioasă, cea mai adîncă e omul. Singura afacere de care sînt preocupați toți în Adolescentul e să dezlege taina lui Versilov, misterul personalității sale, a destinului său straniu. Dar la fel e și cu prințul din Idiotul, la fel e și cu Frații Karamazov, la fel e și cu Stavroghin în Demonii. Nu există afaceri de altă natură. Omul este deasupra oricărei afaceri, el este singura afacere. Tot omul e și-n centrul acestei cărți. Și lipsa lui de speranță.” Continuare…

 

 

 

Carte recomandată

”Incursiunile în culisele puterii lui Vladimir Putin îi oferă cititorului panorama plină de nuanţe, paradoxuri şi simulacre a unui regim autocratic unic în felul său. Analizele lui Armand Goşu sînt articulate elegant şi se inspiră din monitorizarea directă a evenimentelor, ceea ce ne permite să traversăm nevătămaţi labirintul slav întins între Sankt-Petersburg şi Vladivostok.” (Teodor Baconschi)

Cumpara cartea, 39.95 RON

Daca doriti un exemplar cu autograf accesati linkul acesta

 

Esential HotNews

Top articole

Când sursele de energie care ar trebui să stopeze schimbarea climei nu mai funcționează din cauza schimbării climei…

Toleranța va atinge un asemenea nivel încât oamenilor inteligenți li se va interzicesă mai gândească pentru a nu-i ofensa pe imbecili.Autor...

Odăjdiile clanului Soprano

În statutul BOR art. 149, cauzele se introduc pe rolul consistoriului doar cu aprobarea episcopului sau patriarhului.  Hotărîrile devin executorii doar după...

Suntem un stat laic?

Scriu textul de față îndemnat de trei împrejurări. În ordine cronologică inversă, a treia e apariția reportajului Recorder Clanul marelui alb. Sunt...

Criză economică sau nu? Furtuna Perfectă necesară unui ”crash”

Semne de criză economică sunt tot timpul. Într-un sens, crize economice, mai mult sau mai puțin extinse, la nivel de ramură, la...

România refuză vaccinarea etnicilor români

Paradoxul vaccinării sau mai bine zis culmea vaccinarii mioritice, să refuzi să vaccinezi persoane din categorii de risc deoarece deși sunt etnici...

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro

MIHAI MACI – Cel de-al doilea volum din Colectia Contributors.ro

„Atunci când abdică de la menirea ei, școala nu e o simplă instituție inerțială, ci una deformatoare. Și nu deformează doar spatele copiilor, ci, în primul rând, sufletele lor. Elevul care învață că poate obține note mari cu referate de pe internet e adultul de mâine care va plagia fără remușcări, cel care-și copiază temele în pauză va alege întotdeauna scurtătura, iar cel care promovează cu intervenții va ști că la baza reușitei stă nu cunoașterea, ci cunoștințele. Luate indi­vidual, lucrurile acestea pot părea mărunte, însă cumulate, ele dau măsura deformării lumii în care trăim și aruncă o umbră grea asupra viitorului pe care ni-l dorim altfel.” – Mihai Maci Comanda cartea cu autograful autorului. Editie limitata.