vineri, aprilie 19, 2024

De ce sunt geologii mai sceptici decât restul lumii științifice în legătură cu încălzirea globală antropogenă și catastrofică? Despre rolul stratigrafiei secvențiale

Datele nu contează.

Noi nu ne bazăm recomandările pe date.

Noi ne bazăm pe modelele climatice.

Prof. Chris K. Folland, 1992

Centrul Hadley pentru predicție și cercetare climatică,

Autor principal al rapoartelor IPCC,

Laureat Premiul Nobel pentru pace în 2006, împreună cu Al Gore și IPCC*

Practicarea științei în adevăratul sens al cuvântului presupune necesitatea de a fi sceptic. Experimentele și teoriile expuse trebuie verificate și reproduse ulterior publicării lor. Reproductibilitatea pe baza datelor existente și a unor noi seturi de date le conferă statul științific diferit de dogme sau credințe.

Dar când un climatolog, membru al Centrului Hadley pentru predicție și cercetare climatică, laureat cu Premiul Nobel pentru pace, afirmă fără echivoc că „datele nu contează”, că „nu ne bazăm recomandările pe date” autentice și verificabile și că singura „bază” a afirmațiilor lor o reprezintă „modelele climatice”, un om de știință adevărat devine brusc sceptic și se întreabă, pe bună dreptate, „știință-i aiasta sau altceva”?

Pe urmă vine un alt șoc tulburător: Modelele climatice din anii ’70 îngroziseră lumea cu apocalipsa răcirii globale și venirea unei noi ere glaciare (vezi detalii în Sindromul Chicken Little). Spre fericirea omenirii, modelele climatice glaciale s-au dovedit simple fantasmagorii. Și-a pus cineva cenușă-n cap pentru apelurile stupide la groaza glaciară? Nu, desigur. Dar, după câțiva ani, alte modele climatice pentru care „datele nu contează” au anunțat omenirea că vine altă catastrofă – încălzirea globală. De data aceasta, surpriză: IPCC și Al Gore, un „climatolog” de mare calibru, au fost onorați cu Premiul Nobel. Iar pe 5 octombrie 2021, unul din cei trei laureați ai Premiului Nobel pentru fizică a fost nonagenarul  Syukuro Manabe, care a lucrat în cadrul Universității Princeton, Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) – NOAA. Motivația Academiei Suedeze în acordarea premiului a fost următoarea:

Pentru modelarea fizică a climei Pământului, cuantificarea variabilității și predicția fiabilă a încălzirii globale.

În articolul Nobila minciună și premiul Nobel pentru fizică 2021 am demonstrat că două dintre simulările climatice ale laboratorului GFDL-NOAA (GFDL-CM3 și GFDL-ESM2), în care a activat multă vreme laureatul Nobel Syukuro Manabe și oamenii pe care i-a format, sunt printre cele mai  excentrice în raport cu datele reale măsurate. Dar, hei, „datele nu contează”, iar „predicția fiabilă a încălzirii globale” nu se bazează pe date, ci pe „modelele climatice”, laureate cu Premii Nobel.

Ce-aș mai putea adăuga la această tristă realitate a simulărilor climatice? Am scris în repetate rânduri de ce sunt sceptic în legătură cu aceste activități ale climatologilor, am folosit chiar și o comparație, deranjantă pentru unii cititori, între simulare și o anumită activitate rușinoasă pe care, dacă o practici suficient de mult timp, începi să crezi că este adevărata treabă. Am mai demonstrat, de asemenea, de ce majoritatea modelelor climatice sunt „fierbinți” prin manipularea sau „tunarea” unor parametri, marcând o trecere periculoasă de la climatologie la calamitologie etc.

Aș mai dori să aduc un extra-argument împotriva idolatrizării modelelor climatice. Deși un oficial IPCC a recunoscut că Sistemul climatic este un sistem haotic cuplat neliniar și, prin urmare, predicția pe termen lung a viitoarelor stări climatice nu este posibilă, o armată (bine plătită) de modelatori climatici continuă să producă fie modele care reproduc neconcordant datele reale din trecutul planetei, fie modele, lipsite de date, care prezic viitorul pe baza extrapolării acelor modele demonstrate ca fiind NE-fiabile în confruntările cu paleoclima. Cu alte cuvinte, modelele climatice IPCC depind extrem de mult de ajustarea continuă a parametrilor de intrare (de ex., proprietățile și efectele aerosolilor atmosferici, precum și distribuția lor temporală și geografică, distribuția și activitatea norilor, care produc cele mai importante feed-back-uri cu efect de seră). Prin urmare, s-ar putea spune că acele modele și majoritatea datelor pe care le folosesc nu reprezintă nimic mai mult decât un exercițiu de ajustare a curbelor. Potrivit fizicianului Freeman Dyson, faimosul matematician John von Neumann a declarat: Dați-mi patru parametri ajustabili și pot modela un elefant. Dați-mi încă unul și îl pot face să-și miște trompa.

Spre deosebire de climatologi, colegii lor din domeniul științelor pământului (geologi, geofizicieni, paleontologi, geochimiști, mineralogi, structuraliști ș.a.) lucrează cu date tari când încearcă explicarea unor activități terestre din trecut (probe de roci, fosile, minerale, carote din foraje sau de pe fundurile oceanelor, măsurători de laborator, măsurători geofizice terestre, marine și în găurile de sondă etc.). Iar despre viitor, simulările din domeniul științelor pământului sunt rara avis in terra, deoarece, realistic privind lucrurile, noi nu putem cunoaște viitorul, pentru că, dacă l-am cunoaște, n-ar mai fi viitor. Și aici apare o diferență majoră între climatologi și geologi.

O altă diferență importantă este lipsa recunoașterii publice a marilor descoperiri geologico-geofizice în evoluția cunoașterii științifice. Teoria derivei continentelor, propusă de meteorologul Alfred Wegener în 1912 a fost luată în derâdere: Cum să se miște continentele pe suprafața pământului ca vapoarele pe apa oceanelor? După multe decenii și eforturi multiple din partea geologilor și geofizicienilor, teoria lui Wegener a fost încorporată într-o vastă sinteză – teoria plăcilor tectonice, bazată pe date tari  despre expansiunea fundurilor oceanice și inversiunile câmpului geomagnetic. Era anul 1968 și cea mai importantă revoluție științifică a secolului al XX-lea era triumfătoare. A primit cineva un Premiu Nobel pentru pace sau pentru fizică? Doamne ferește…

În anul 1980, familia Alvarez (tatăl fizician, fiul geolog) au demonstrat cu date tari că pământul a suferit o catastrofă cosmică cu 66 milioane în urmă, fiind lovit de un asteroid. Acel eveniment a declanșat cea de-a cincea extincție a vieții, a condus la dispariția a circa 75% din totalul speciilor existente, a produs modificări semnificative ale climei și, foarte important, a confirmat teoria lui Georges Cuvier, opusă celei a lui Darwin, conform căreia evoluția vieții pe pământ nu este graduală și continuă, fiind supusă periodic unor cataclisme cosmice. A primit familia Alvarez un premiu Nobel pentru descoperirea lor? Nu, doar tatăl primise un Nobel în fizică pentru o descoperire fără legătură cu catastrofa cosmică de acum 66 milioane de ani.

Când unii colegi geologi, cârcotași sau invidioși, au încercat să anuleze descoperirea făcută de familia Alvarez, pretextând că dacă a ieșit fum trebuie găsit locul unde a izbucnit focul, a fost rândul unui tânăr geofizician să descopere craterul Chicxulub produs de impactul asteroidului cu suprafața terestră. Descoperirea majoră făcută de tânărul Glen Penfield a fost publicată în 1991. Ei, și?! Merita cumva un premiu Nobel? Doamne ferește…

Inventată încă din 1947, fracturarea hidraulică a rocilor sursă de petrol și gaze a beneficiat de o serie de descoperiri majore: folosirea apei „alunecoase” (slickwater), forajul orizontal dirijat de mare precizie, micro-seismicitatea indusă ș.a. O cohortă de geologi, geofizicieni și ingineri de foraj au transformat o metodologie veche în ceea ce am numit revoluția triumfătoare a argilelor, cea mai importantă realizare tehnologică a primelor decenii ale secolului al XXI-lea. Oameni ca George P. Mitchell sau Nick Steinsberger, care au contribuit enorm la nașterea și implementarea cu succes mondial a revoluției argilelor, meritau cu prisosință un Premiu Nobel, chiar pentru pace. Dar așa ceva nu poate: Al Gore, Barack Obama, Yasser Arafat ș.a. sunt mult mai merituoși, nu-i așa?…

Scopul articolului de azi este prezentarea unei alte descoperiri majore din domeniul geologiei și geofizicii, despre care extrem de puțin lume știe ceva, dar care are o contribuție esențială la studiul celor două schimbări ale climei de-a lungul timpului. Pentru a clarifica poziția mea: Clima terestră descrie două stări: glaciație sau interglaciație. Schimbarea climei înseamnă trecerea continuă de la o stare la alta. În limba engleză, expresia consacrată este climate change, nu climate changes. Și în alte limbi, clima se schimbă la singular. În limba română însă, se vorbește de schimbări climatice. Fiind un termen la plural, întrebarea firească este următoarea: de câte schimbări climatice se vorbește, de fapt? 2, 10, 100, 1000 de schimbări? Mister adânc… Imprecizia formei de plural are avantajul unei potențiale manipulări: dacă am vorbi doar de schimbarea climei n-ar sugera la fel de multe conotații negativ-periculoase ca termenul schimbări climatice. Nu cunosc cine a introdus în limba română forma de plural pentru schimbarea climei și aș fi recunoscător să aflu detalii pentru îmbogățirea bagajului lingvistic personal.

Stratigrafia secvențială și rolul ei în climatologie

În marea familie a geoștiințelor, stratigrafia studiază stratele de roci sub aspectul compoziției,  originii, poziției relative, eventualelor accidente tectonice prezente etc. pentru a determina istoria lor geologică, a înțelege și explica organizarea stratelor într-o coloană verticală și a restabili variațiile verticale și laterale originale ale acestora.

Primul stratigraf recunoscut a fost Leonardo da Vinci, care, în 1508 (Codex Leicester) a observat că straturi distincte de roci și fosile acopereau suprafețe mari, iar straturile s-au format în momente separate – nu în timpul potopului biblic unic.

Dezvoltarea ulterioară a stratigrafiei a fost datorată contribuțiilor excepționale ale unor oameni precum Nicholaus Steno (1669, principiile fundamentale ale stratigrafiei), William Smith (1815, prima hartă litostratigrafică din lume), Charles Lyell (1830 – 1833, principiile gradualismului și uniformitarianismului), Larry Schloss (1948, 1963, identificarea neconformităților la scară continentală), David E. Frazier (1974, episoadele depoziționale) și mulți alții.

Primele patru secole le putem considera „clasice”, stratigrafia și paleontologia reușind să ofere o primă scară geologică cu timpi relativi, nu absoluți (un strat este mai nou decât cel aflat dedesubt și mai vechi decât cel aflat deasupra). Geologii determină vârsta relativă a stratelor printr-un proces numit corelare stratigrafică, utilizând litologia și conținutul de fosile. Descoperirea radioactivității naturale a rocilor a permis geologilor, începând din sec. al XX-lea, să obțină și vârste absolute ale rocilor și formațiunilor cercetate.

Tot în această perioadă „clasică”, stratigrafii au ajutat imens colegii climatologi. Cum? Natura stratelor sedimentare depozitate într-o anumită locație reflectă climatul din acea locație. De exemplu, un afloriment care expune o gresie cu masive încrucișări depoziționale (cross beds), acoperită succesiv de cărbuni și till glaciar indică faptul că situl aflorimentului a trecut prin trei climate diferite (deșert, apoi tropice și în final glaciație) de-a lungul timpului. Dar lipsea un element esențial din tabloul stratigrafic planetar: o curbă eustatică globală (variația nivelului mării) de la începuturile vieții pe pământ și până în prezent. Variația nivelului oceanic este o componentă cheie a oricărei simulări climatice.

Începutul perioadei „moderne” a stratigrafiei a coincis cu începutul anului 1977. Pe 1 ianuarie al acelui an, American Association of Petroleum Geologists (AAPG) a publicat un volum masiv de contribuții ale unor experți geologi și geofizicieni:  C.E. Payton (ed.) Seismic Stratigraphy – Applications to Hydrocarbon Exploration: American Association of Petroleum Geologists,  Memoir 26. Era pentru prima dată când noua variantă a stratigrafiei – seismică – făcea obiectul unui efort colectiv deosebit de valoros, prezentând o schimbare de paradigmă, o metodă nouă și revoluționară de analiză și interpretare a secțiunilor seismice  (cartea a avut imediat patru re-editări până în 1980). Să nu uităm că apariția volumului avea loc la doar trei ani după criza petrolieră, într-o perioadă în care lumea occidentală, și în special SUA, era extrem de panicată de dependența sa de petrolul străin. Oricine putea să îmbunătățească predicția rezervoarelor de hidrocarburi pentru a îmbunătăți producția internă urma să fie foarte apreciat.

Dar, dincolo de aspectele teoretice și practice ale descoperirii unor noi zăcăminte de hidrocarburi, AAPG Memoir 26 a intrat în istorie datorită seriei de unsprezece capitole din cea de-a doua secțiune, intitulată „Stratigrafia seismică și schimbările globale ale nivelului mării”. Pregătite de P. R. Vail, R. M. Mitchum și alți geologi și geofizicieni de la compania Exxon (ExxonMobil astăzi), aceste capitole descriu neconformitățile regionale și schimbările stratigrafice care rezultă din fluctuațiile nivelului mării, precum și modul în care aceste schimbări pot fi interpretate din studiile seismice.[1]

Elementul de bază al noii stratigrafii este secvența stratigrafică într-o nouă interpretare (Fig. 1).

Fig. 1. Modele seismice pentru o secvență stratigrafică. Liniile reprezintă limite seismice între strate cu diferite impedanțe acustice. Forma lor și modul în care se termină (indicat prin vârfuri de săgeată) în diferite locații indică diferite procese geologice și climatice. (Adaptat după Vail et al., 1977).

Plecând de la conceptul original, propus de Larry Sloss, conform căruia o secvență stratigrafică reprezintă o succesiune cronologică de strate depozitate pe continent în perioadele când continentul era transgresat (inundat) de apele oceanice, Peter Vail a avut intuiția că limitele seismice dintr-o secvență sunt o capsulă a timpului și nivelului eustatic din momentul formării secvenței. După cum am scris mai sus, pentru geologi, schimbările climei sunt doar două:

1. Glaciație > scăderea nivelului mării  > regresiunea (retragerea) apelor de pe continente

2. Interglaciație  > creșterea nivelului mării  > transgresiunea (inundarea) continentelor

Având la dispoziție sute de kilometri de secțiuni seismice continentale și, în primul rând marine, pe care compania Exxon le-a înregistrat în întreaga lume, Vail și colegii lui au obținut permisiunea de a publica interpretările lor stratigrafice cu condiția de a nu dezvălui locațiile precise ale secțiunilor seismice pentru a nu oferi concurenței informații valoroase gratuite. (Pentru același motiv – proprietary data, rezultatele forajului de la Pungești săpat de compania Chevron nu sunt publice).

Producerea și publicarea pentru prima dată în istorie a unei curbe eustatice globale (Fig. 2) a fost una dintre cele mai importanțe contribuții climatice făcute de experții geologi și geofizicieni. Foarte curând, prin adăugarea datelor de carotaj geofizic și analiza aflorimentelor, seismica stratigrafică s-a transformat în conceptul modern de stratigrafie secvențială.[2]

Echipa Exxon, condusă de Peter Vail  a demonstrat pentru prima dată că localizarea și conservarea pachetelor de roci sedimentare (așa-numitele „sisteme depoziționale”) depind de poziția nivelului mării în orice moment al timpului geologic. Deși numeroase cercetări sugeraseră o astfel de relație, aceasta nu fusese niciodată demonstrată cu atâta convingere. Așadar, acest lucru a fost revoluționar, dar mai era ceva: Echipa lui Peter Vail a susținut că aceste schimbări ale nivelului mării erau de natură globală și, ulterior, a produs curba globală a nivelului mării (Fig. 2) care arată variațiile nivelului mării de-a lungul timpului pentru a-și susține afirmația.

Fig. 2. Versiunea originală a curbei Vail et al., 1977 a nivelului global al mării (publicată în AAPG Memoir 26). Scara verticală din stânga reprezintă timpul în milioane de ani. Cele două curbe ale nivelului mării din stânga și din dreapta sunt identice, dar cea din dreapta are o rezoluție mai mare. Curba nivelului mării din stânga indică faptul că nivelul global al mării a crescut până la un nivel mai ridicat decât cel actual de la 500 până acum aproximativ 325 de milioane de ani, apoi a scăzut treptat până acum aproximativ 225 de milioane de ani, după care a crescut din nou încet, a atins un vârf în urmă cu aproximativ 90 de milioane de ani și apoi a scăzut din nou. Curba Vail et al., 1977 a fost rafinată până la un nivel mult mai detaliat (Fig. 3)

Fig. 3. Trei propuneri de curbe ale evoluției nivelului mării pentru Eonul Fanerozoic. Zona gri este o compilație de curbe propuse de Peter Vail și alți cercetători  de la Exxon. Curba violet punctată a luat în considerare volumele globale de gheață fără influențe tectonice asupra spațiului de acomodare. Curba roșie a folosit un model geodinamic combinat cu date privind nivelul mării. (Sursa)

Până la momentul publicării volumului AAPG Memoir 26, geologii sedimentari dezvoltaseră modele de înțelegere a istoriei rocilor care se bazau pe o scară mult mai mică, adică pe colectarea de date pe teren. Datele seismice dezvăluie arhitectura sistemelor sedimentare la scara a zeci sau sute de kilometri, în timp ce aflorimentele de teren sunt de câteva sute de metri în cel mai bun caz. Aceasta este o diferență de ordine de mărime, comparabilă cu diferența dintre un telescop terestru standard și telescopul Webb atunci când vrei să studiezi universul.

Geologii cunoșteau și acceptaseră de mult timp că nivelul global al mării a oscilat în sus și în jos de-a lungul timpului, dar, întrucât sedimentarea este capabilă să obtureze efectele nivelului mării la nivel regional, ideea că se poate urmări mișcarea globală a nivelului mării prin analiza secvențelor sedimentare părea prea ambițioasă. În plus, studierea aflorimentelor de rocă (sau a carotelor de foraj, de altfel) nu ne oferă o indicație clară a orizonturilor de timp. Alți colegi, paleontologii, ne ajută să distingem timpul prin detalierea micilor schimbări evolutive în fosilele din roci, dar aceste detalii sunt greu de descoperit și corelat la scară planetară. Peste toate acestea, Peter Vail a demonstrat că variațiile liniilor ondulate de pe imaginile seismice reprezintă orizonturi temporale, o altă idee revoluționară.

În ciuda acestor mari și revoluționare descoperiri, geologul și geofizicianul Peter R. Vail este un anonim pentru opinia publică și comunitatea științifică non-geologică. Despre un Premiu Nobel nici nu se vorbește, deși omul este încă în viață (are 93 ani). Comitetele Nobel au grijă să premieze pe Al Gore sau modelatorii climatici despre care am scris mai sus.

No more comments.

Concluzii

Ceea ce psihologii numesc „adevăr iluzoriu” este tendința pe care o au oamenii de a crede orice, oricât de fals ar fi, atâta timp cât o informație este repetată suficient de des. Susținătorii încălzirii globale antropogene și catastrofice repetă la nesfârșit că „science is settled”, nu se mai acceptă niciun dubiu, dacă nu ești de acord cu „consensul”, devii automat „negaționist”, mercenar al industriilor de cărbuni și hidrocarburi, pe scurt, un paria, un inamic public pentru societate.

Este un timp periculos pentru adevărații oameni de știință, care sunt sceptici prin definiție (revedeți, vă rog, filmulețul cu Richard Feynman) – orice dezacord al unei ipoteze/teorii cu experimentele și datele tari o descalifică automat.

Geologii sunt mai sceptici decât restul comunității științifice atunci când vine vorba de schimbări climatice antropogene și catastrofice. Pentru că ei știu și recunosc, grație stratigrafiei secvențiale și contribuțiilor revoluționare ale lui Peter Vail et al., că planeta Pământ are o climă în permanentă schimbare, o oscilație binară între glaciații și inter glaciații. Privind fără ochelari ideologici curba eustatică globală din ultimii 550 milioane de ani, constatăm că variațiile globale ale nivelului mării au fost de ordinul sutelor de metri, în sus sau în jos.

Geologii au înțeles rapid (poate mai bine și înaintea climatologilor, care prin anii ’70, îngrozeau lumea, dar fără a avea date tari, că vine o nouă catastrofă glacială) că nivelul mării a fluctuat în cicluri mari, medii și mici, unele regulate, altele nu, în funcție de temperaturile globale. Adică, dacă este mai cald, se acumulează mai puțină gheață glaciară pe masele terestre și nivelul mării crește, dacă este mai rece, se acumulează gheață glaciară pe masele terestre și nivelul mării scade. Și toate aceste variații ale nivelului mării, să zicem cu 40 de metri mai mare decât acum sau cu 140 de metri mai mică decât acum, au avut loc fără influența omului, fără termocentrale pe cărbuni sau camioane pe motorină, vreme de peste 500 milioane de ani și vor avea loc în continuare, inexorabil.

Asta nu însemnă că geologii neagă influențele antropogene asupra climei. Pur și simplu, geologii sunt mai sceptici decât climatologii și alte segmente ale lumii științifice pentru că știu mai bine că cele două schimbări climatice (glaciații și interglaciații) sunt procese cosmice și planetare inevitabile. Nu putem striga – Opriți planeta, vreau să cobor la prima!

Pentru geologi, schimbările climei nu sunt o noutate și nici sfârșitul lumii.

P.S. În România, o traducere ne-oficială a AAPG Memoir 26 a început să circule la începutul anilor ’80. Primul meu student de la Iași, căruia în 1983 i-am condus lucrarea de licență (Alex Maftei, prezent pe Contributors.ro) a abordat pentru prima dată analiza stratigrafică secvențială a mai multor lobi paleodeltaici din Banat pentru a identifica și caracteriza posibile acumulări de gaze. În Banat, producția de gaze naturale din zăcămintele aflate în zona Foeni – Partoş – Moraviţa a început în anul 1981, a atins un nivel maxim al producției în perioada 1983 – 1987 şi a început să intre în declin începând cu anul 2004. Alex a fost șef de promoție pe țară.

Un alt șef de promoție pe țară de la Iași și fost student de-al meu, Octavian Cătuneanu, a ajuns primul român full professor de geologie din Canada la University of Alberta, Edmonton. Octavian Cătuneanu este astăzi cel mai important stratigraf secvențial din lume. Ediția a 2-a a tratatului său, Principles of Sequence Stratigraphy, a fost publicată la Elsevier pe 22 iulie 2022.

_________

* Laureatul Nobel pentru modelări climatice nu are studii superioare aprofundate (nivel Master sau PhD). https://www.researchgate.net/profile/Chris-Folland


[1] Vail, P.R., Mitchum, R.M., and Thompson, S., 1977, Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 3: Relative changes of sea level from coastal onlap, in C.E. Clayton, ed., Seismic stratigraphy – applications to hydrocarbon exploration: Tulsa, Oklahoma, American Association of Petroleum Geologists Memoir 26, pp. 63–81.

[2] Astăzi, stratigrafia secvențială este considerată un tip de stratigrafie care se ocupă cu descrierea, interpretarea, clasificarea și nomenclatura rocilor sedimentare pe baza modelelor de suprapunere stratificată și a relațiilor lor stratigrafice, controlate de mediul și cauzele depoziționale.

Distribuie acest articol

423 COMENTARII

 1. Domnule, citesc mereu opiniile dumneavoastră pe acest site, ele vor să ne spună ca nu există incălzire globală în ciuda evidențelor. Vă întreb : cum putem explica sau interpreta informațiile venite de la stațiile meteo care ne spun (cu date măsurate de termometrele lor) că avem cele mai mari temperaturi de când se fac masurători? Cum explicați că iernile copilăriei dumneavoastră sunt diferite de iernile blânde de acum?

     • Dacă 75% din oameni chiar sunt în halul ăla cu atât mai rău pentru ei.

      Oare nu-l jignești mai tare pe bietul dobitoc dacă te prefaci că-l crezi deștept și râzi după aia în spatele lui că-i prost de rupe?

    • Domnule Spiger, ca nu intelegi un text, treaca-mearga, poate e prea complicat, dar ca nu intelegi nici ce ai scris tu devine deja ingrijorator. Mata ai pretins ca domnul prof Cranganu pretinde ca nu ar exista incalzire globala. Aceasta afirmatie a ta e gresita, mincinoasa si chiar jignitoare.
     Ma impresioneaza privirea ta pe fereastra, inseamna ca esti o fire visatoare, nici nu e nevoie sa gindesti.
     Daca ramuri bat in geam, de ce nu tai copacul?

  • V-ati pus intrebarea de cand se fac aceste masuratori si cum pot fi puse ele in relatie cu ciclurile de glaciatie si cele de perioade calde pe perioada 1 milion de ani ?

  • cum putem explica sau interpreta informațiile venite de la stațiile meteo care ne spun (cu date măsurate de termometrele lor) că avem cele mai mari temperaturi de când se fac masurători?
   Chiar asa : de când?
   Adica ce temperaturi se inregistrau in timpul „optimului climatic” din timpul IMperiului Roman? Dar inainte de Revolutia Industriala?
   Nu se masurau?

   Atunci „cele mai mari temperaturi de când se fac masurători” e o zisa cam fara acoperire…

   A baga la teasta ” eu nu contest ca exista o incalzire! Prin 1965 am citit prima oara ca in anul 2050 va fi climat subtropical …. vaz si eu ca s-a schimbat regimul ploilor .. ca ..
   Am insa dubii ca de vina e doar industrializarea si flatuentele bovine!!!

  • Articolul nu spune ca nu exista incalzire globala, ci ca incalzirea nu se datoreaza decat insignifiant activitatilor umane si este inevitabila in ciuda activitatilor umane, asa cum au fost perioade de incalzire si racire de-a lungul istoriei planetei. Dar, propaganda privind incalzirea planetei din cauza oamenilor serveste unei uriase masinarii economico-sociale. Poluarea se datoreaza activitatilor umane, defrisarea necontrolata din jurul habitatelor umane produce o temperatura mai ridicata in aceste asezari, dar ce sa vezi, promontorii schimbarilor climatice nu investesc masiv in impaduriri si continua sa produca baterii electrice extrem de poluante. Ca daca ar vorbi de poluare, ar fi obligati sa raspunda la intrebarile privind poluarea cu aceste baterii, de exemplu.

  • Fericitzi cei saraci cu duhul, tu esti unul care va mosteni imparatia cerurilor.

   Probabil vreun troll de la vreun ONG

 2. 1. Ce intelegeti, va rog, prin expresia ” date tari”?
  2. Evoluția nivelului mării se poate deduce si din studierea geomorfologică a platformelor de eroziune marină, corelată cu mișcările orografice regionale.

  • 1. O simplă căutare pe internet vă oferă definiția termenului „date tari”

   2. Evoluția nivelului mării se poate deduce și din alte „date tari”. De exemplu, aflorimentele sau carotele extrase de pe fundurule oceanelor și care care conțin fosile coraligene, indică locația formațiunii respective în apropierea nivelului zero al mării.

   Marea realizare a stratigrafiei secvențiale este că a coroborat toate aceste date și altele (carotaje geofizice, izostazie) pe suprafețe suficient de mari astfel încât rezultatul final să fie o curbă eustatică globală, adică o demonstrație peremptorie a schimbărilor continui și inexorabile ale climei produse de cele două stagii – glaciații și interglaciații.

 3. Nu stim ce cred cu adevarat geologii ori restul oamenilor de stiinta, stim doar ce se publica din ceea ce declara ei oficial.
  Asa cum nu stim ce cred cu adevarat medicii si epidemiologii despre covid si pandemie.
  Ori militarii si politicienii despre Ucraina.

  • Geologii nu cred pentru ca sint necredinciosi .
   Cum vine asta ,, cred cu adevarat ” ?! Nu pricep ….
   Si daca ei cred cu adevarat ceva care este diferit de ceea ce declara ( nu se declara caci suna impersonal ) nu inseamna ca sint fatarnici ?!
   In concluzie , lumea e plina de necredinciosi . Asta a aflat si bunica mea cu patru clase citind Sfinta Scriptura .

 4. Cum se fac modele climatice ? se imparte pamantul si atmosfera in segmente in toate planurile la care se adauga factori precum radiatia soarelui, unghiul de radiatie, radiatia infrarosie a pamantului in spatiu, cata radiate infrarosie este retrimisa de nori pe pamant, concentratiile de gaz de sera si alti paramentri.
  De ce este nevoie de aceste modele ? cu ajutorul lor se incearca intelegerea unui fenomen extrem de complex, numit clima.
  Atat de mult controversatul efect de sera, fara acest efect temp medie pe pamant ar fi de minus 17 grade acum ea este la plus 16 grade, temperatura care permite dezvoltarea vietii, cu alte cuvinte efectul de sera este absolut necesar si benefic.
  CO2 ce face si de ce este „inamicul NR 1 al activistilor climatici raspunzator de tot si toate ?
  Concentratia CO2 la nivel global este de 0,04 % din totalul aerului insa acest CO2 are efect major asupra radiatiei infrarosii a pamantului, radiatie care datorita efectului de seara si a celorlalte gaze de sera precum metanul si sa nu uitam vaporii de apa, este raspunzatoare de cresterea concentratiei de CO2 precum si a cresterii temp medii pe pamant raportat la anul 1850, an considerat inceperea dezvoltarii industriale si a cresterii accentuate a emisiilor de CO2 datorita arderii materilor prime fosile in vederea acoperirii necesarului de energie.
  Intre temp. medie si concentratia de CO2 pe pamant este o relatie directa demostrata de masuratori insa multi isi pun intrebarea, creste mai intai temperatura si ulterior concentratia de CO2 sau invers ?
  Temperatura incepe sa creasca cu cateva sute de ani inaintea cresterii concentratiei de CO2 , schimbarea ciclurilor de glaciatie si incalzire depinde de alti factori, planetari, de ciclurile Milancovici.
  Asa a fost cel putin pana acum iar ce se intampla astazi nu a avut loc un ultimul 1 milion de ani.
  Cresterile spectaculoase de CO2 a ultimilor cateva 100 de ani se datoreaza arderii resurselor fosile, dupa unii momentul care ne-a scpat de continuarea catre o glaciatie, o racire a temp. medii a pamantului, un moment de cotitura similar ciclurilor Milancovici, de data acesta cauzata de activitatea umana.
  A-si spune un moment moment benefic daca ne gandim, in ultii 200 de ani populatia pamantului a crescut de la 1 miliard in 1800 la 8 milarde acum, in conditiile unei raciri necesarul de hrana imposibil de realizat de unde se poate trage concluzia, incalzirea globala in primul rand este o problema demografica, efectul fiind cresterea temp. medii si a concentratiei de CO2. necesarul de energie fiind tot mare datorat unui numar tot mai mare de oameni de pamant.
  O intrebare, modelele climatice teoretice tin cont de explozia demografica ? exista undeva in patratele in care este impartit pamantul, atmosfera si apa din oceane
  factorul uman, personal nu l-am vazut, in schimb sute de parametrii fizici/chimici care incerca sa explice fenomenul incalzirii globale.
  Care sunt bazele unui model climatic ? teoriile unanim acceptate, fenomene in timp si spatiu, rezolutie spatiu-temporala, procese modelate, ecuatii model, coduri numerice, parametrii, parametri extremi, simulatia modelului, rezultatul si intrepretarea modelului iar toate procesele facute posibil de puterea de calcul al calculatoarelor, a programelor cu care acestea functioneaza.
  Se estimeaza numarul greselilor de programare de 1 – 10 la 1000 de randuri de cod programat, greseli de multe ori neidentificate.in marele model climatic inflexibil aceste greseli fiind ignorate.
  Un fost luat un singur model climatic iar simularea cresterii temp globale a ajuns din 1850 in 2100 undeva la intre 2 – 3 grade. S-au luat acum multe alte modele care au fost suprapuse, rezultatul fiind acum undeva intre 2 si grade, cu alte cuvinte marja de eroare mult mai mare.
  Daca luam in considerare scenariul de 2 grade propus si impus de mediul politic si diferitele conferinte climatice, putem vedea ca este cel mai optimist, teoretic, practic specialistii spun imposibil de realizat, crestrea temp medii in 2100 va fi mai mare, crestere corelata si cu datele demografice care spun ca in 2100 omenirea va avea undeva ca. 11 miliarde oameni.
  Este o prezentare foarte sumara a ce se numeste model climatic, insa principiu asa functioneaza la toate modelele, modele care sunt facute de foarte multi specialisti si cercetatatori din toata lumea, fiecare model operand cu propriile date.
  Daca am facut gerseli in rationament sa-mi fie cu iertare si cer a fi corectate, nici modelul nu-i perfect, pana si specialistii sunt supusi unor greseli.
  Concluzii , pana in 2100 nu va fi sfarsitul lumii, temp medie si concentratiile de CO2 vor creste sa cum se estimeaza ca nivelul oceanelor va creste cu ca. 1 m.
  Toate fenomenenele care vor apare sunt gestionabile atata timp cat vor fi luate masurile necesare pe baza unui rationament stiintific si economic corect. Aici insa problemele mari incep, rationamentul ideologic este factorul perturbator cu toate consecintele pe care le cunoastem si le vedem.

 5. Erata
  „S-au luat acum multe alte modele care au fost suprapuse, rezultatul fiind acum undeva intre 2 si 5 grade, cu alte cuvinte marja de eroare mult mai mare.”

 6. O să îmi spuneți că asta e anecdotă și nu date, dar e suficent să mă uit pe fereastră și să văd că de cățiva ani iarna nu mai e iarna pe care o știam. Nici primăvara sau toamna nu mai sunt chiar așa, iar vara e semnificativ mai caldă. Cu alte cuvinte, clima din România nu mai e ca cea din copilăria mea… nu mai e nici chiar ca acum 10 ani. Nare cum să vină un geolog și să mă convingă că de fapt afară e zăpadă.

  Și chiar dacă „sunt procese cosmice și planetare inevitabile”, nu înseamnă că trebuie să le acceptăm ca atare și să nu ne străduim să le mișorăm efectele.

  • Aveti dreptate, clima s-a schimbat, pe vremea copilariei iernile incepeau in octombrie si se terminau in martie chiar aprilie, zapada era abundenta, tin minte, nu dormeam in noptiile cand ningea, eram pe geam si asteptam sa se faca ziua sa pot iesi in zapada, a fost intradevar frumos.
   Era in anii 60 , la inceputul anilor 70 erau ca. 3,7 miliarde de oameni pe pamant iar prima criza energetica facea „ravagii” pretul barilului de petrol explodand de la 3 la 5 dolari pe baril cu toate consecintele economice vremii respective.
   Astazi am depasit 8 miliarde de oameni iar pretul bailul de petrol este undeva la plus/minus 100 de dolari.
   Oameni acestia consuma resurse incepand de la aerul pe care il inspira si pana la alimentele pe care le consuma pe lang multe altele, necesare cat si multe inutile, acestea fiind aspectele macro.
   Putem opri in urmatorii 50 de ani crestea demografica, nu. Putem reduce consumul de energie primara, nu atunci ce putem face ? acestea fiind procese inevitabile in afara ca producem catastrofe gen razboi atomic la nivel planetar care ar schimba toate datele ecuatiei si intr-un fel ar rezolva incalzirea globala, alta poveste.
   Nu trebuie sa va lasati panicat chiar daca temperatura medie va creste fata de 1850 estimat cu ca. 3 grade, va garantez nu va fi sfarsitul lumii cu conditia sa nu fie apasat butonul atomic.
   Clima pe emisfera nordica se va schimba, de fapt este in schimbare cum bine putem observa, zonele climatice deplasandu-se catre nord.
   Si va mai spun un lucru, sunt date furnizate de sateliti de cand acestia pot abserva fata pamantului, mari zone ale pamantului datorita incalzirii globale si a precipitatilor mai abundete au inverzit, alte s-au desertificat insa per total, planeta a inverzit datorita masei biologice de plante mai mari.
   Inca o cifra, o scadere cu un grad a temp medii actuale de 16 grade ar insemna inghetarea a zone foarte mari de pe emisfera nordica, zone acum populate precum Norvegia ,Suedia, Finlanda, Tarile Baltice ar deveni aproape nelocuibile.
   Schimbarile climatice provocate de activitatile umane pot fi oprimite respectiv limitate doar cu limitarea demografica, cresterea bunastarii a miliarde oameni si nu uitati, miliarde de oameni nu au acces la forme moderne de producere a energiei, curent, focul cu lemne si alte resurse biologice fiind inca raspandite.
   Technica poate rezolva unele probleme, la inceput pe plan local, rezolvarea la nivel global necesita mult timp, 100 de ani fiind un termen rezonabil.

   • @Bruno
    „Inca o cifra, o scadere cu un grad a temp medii actuale de 16 grade ar insemna inghetarea a zone foarte mari de pe emisfera nordica”
    de curiozitate, cum ati ajuns la deductia asta ?
    inertia termica, prin definitie, este un efect de uniformizare, nu de amplificare a extremelor; spre exemplu, inertia termica a apei in stare lichida are drept efect o imblanzire locala a climatului de coasta, spre deosebire de un climat continental, unde pot apare variatii de temperatura foarte mari (care depind de densitatea aerului), sau spre deosebire de apa in stare gazoasa, care prin efectele de eliberare a caldurii latente de vaporizare si de condensare in nori densi creaza fenomene de amplitudinea uraganelor;
    in mod normal, chiar si intr-o zona cu climat constant, exista oricum diferente de temperatura foarte mari; de exemplu daca masurati temperatura chiar intr-una si aceeasi incapere la un moment dat, veti inregistra valori foarte diferite in centru, langa un perete, la pardoseala, la tavan, dar mai ales in functie de expunerea la soare sau umbra, cand diferenta va fi chiar de ordinul a vreo zece grade; ba chiar puteti experimenta si intr-o camera in care se fumeaza si concentratia de codoi variaza cu cateva ordine de marime: va asigur ca nu se va schimba „climatul” si veti inregistra aceleasi temperaturi in functie de zona;
    daca dvs. apreciati ca o variatie medie de ordinul 1C face diferenta intre locuibil si nelocuibil, de fapt asta inseamna ca si o variatie medie de 0C poate sa aiba exact acelasi efect, doar prin modificarea extremelor si o rezultanta medie nula;
    dar asta in nici un caz nu se poate pune in seama codoiului si mai general in seama inertiei termice: ar fi ca si cum ai avea pretentia ca poti sa accelerezi un corp cu ajutorul fortei de inertie, cam ca in povestile unui baron simpatic care se punea in miscare tragandu-se singur de par;

    • Acum 20000 de mii de ani temp medie a fost cu 6 grade mai joasa decat este astazi , Europa fiind in cea mai mare parte acoperita de ghetari variatiile de temp dinspre sud spre nord fiind pe masura zonele din nord fiind mult mai afectate de ingheti fi frig decat cele din sud.
     Variatia de un grad poate face diferenta intre aproape nelocuibil si locuibil, depinde unde te pozitionezi pe emisfera nordica, termenii de locuibil si nelocuibil trebuind vazuti relativ , unora le place frigul, multora mai putin.

     • si in 2021-2022 in Ro a fost zapada prin aprilie iar Transfagarasanul se deszapezeste cu Wola in luna mai pe o inaltime de ordinul metrilor; daca ar fi si padurile de acum 20000 de ani, ar fi mai frig si la ses; pe 1iunie 2021 maxima a fost de 12C; daca mai scadem 6C, mda, ar putea fi iarna continua; dar 1C e inca in marja de eroare a masurarii; oare acum 20000 de ani temperatura se masura standard tot la 1,5m de sol ? ca la 0,0m sau la 100m inaltime sigur difera cu cateva zecimi bune de grad

    • @Ursul Bruno – „pe vremea copilariei iernile incepeau in octombrie si se terminau in martie chiar aprilie, zapada era abundenta, tin minte, nu dormeam in noptiile cand ningea, eram pe geam si asteptam sa se faca ziua sa pot iesi in zapada”

     Exact așa se vede minciuna: stăteai treaz 180 de nopți pe an de dragul de a te juca în zăpadă, în condițiile în care aveai acea zăpadă la dispoziție în fiecare zi? 😀

     Au fost într-adevăr și ierni foarte grele: 1962-1963, 1973-1974, 1984-1985, 1995-1996. Dacă diferența între ele rezultă de 11 ani, ghici de unde provine ea? 😀

     P.S. Pentru 2028-2029 îți garantez în România o iarnă ca în povești, cu zăpadă din 5 noiembrie până în 15 aprilie, așa cum îți place ție.

     Însă există un mic amănunt: scrii de pe o tastatură germană și faci greșelile tipice pentru o asemenea tastatură. Iernile din copilăria ta erau în România, nu în Germania.

     • Ca să ne amuzăm un pic pe seama încălzirii globale și a memoriei scurte a oamenilor:

      – „România îngropată în zăpadă” în iarna 2012

      https://youtu.be/lGulmGn_bJE
      https://youtu.be/9wt5KWCOuDQ

      – Iată aici niște imagini din 2017

      https://youtu.be/vUbKzq3cRvM

      Mi-a rămas întipărită in minte luna Ianuarie 2003. Venisem la înmormântarea bunicii mele. La întoarcere trebuia să ajung la Timișoara. Pe atunci mai zbura de două ori pe săptămână o cursă exotică București-Timișoara-NYC-Chicago. Trenul a întârziat vreo 7-8 ore. Când am ajuns la Timișoara avionul meu plecase de vreo 2 ore. Eram foarte îngrijorat. Soția cu un copil de nici 3 ani și altul de 7 luni rămăsese singură și speriată în Michigan. Am stat câteva zile într-un hotel în Timișoara în așteptarea următorului avion pentru NYC fumând și vizionând TV-ul la care erau imagini sinistre cu tancuri trimise să extragă mașini de pe drumuri complet înzăpezite undeva între Fetești și București. Mai era ceva tren dinspre sau spre Brăila rămas efectiv împotmolit în zăpadă vreo două zile.

      Următoarea iarnă violentă va veni cel probabil înainte de 2028. Și atunci vom afla că ea e desigur o consecință logică a încălzirii globale. 😊

      O altă iarnă violentă a fost 1996-1997 și o amintire oarecum amuzantă din vreme ei: Tocmai picase regimul Iliescu. În Bulgaria câștigaseră din nou socialiștii și Bulgaria intrase în colaps economic câteva luni nai târziu din cauză că FMI tăiase ultima linie de finanțare. Nimeni nu mai accepta leva și călătoriile cu autobuzul se plăteau cică în ouă. 😀Poloiștii bulgari se apucaseră de haiducie și prădau mașinile ce făceau prostia să se oprească la semnalele lor.

      Viscolul blocase trecerea de la Vama Veche la Durankulak în Bulgaria. Ai noștrii curățaseră de bine de rău drumul de zăpadă pe partea română. La bulgari, cum statul era în disoluție, nimeni nu mișcase nimic.

      Ceva secretar de stat proaspăt numit de la ministerul apărării a dispus într-un exces de zel pionieresc trimiterea unor tractoare de artilerie cu lame în Bulgaria să degajeze punctul de trecere a frontierei de la Durankulak. În presa noastră au apărut articole umflate și isterice despre „tancurile trimise în Bulgaria” și „țărăniștii ce abia au ajuns la putere și târăsc România în război”. La bulgari a fost inerție totală, dar amărâtul ăla de secretar de stat a fost destituit înainte de a se bucura de prima sa leafă în guvern. Victimă nevinovată a încălzirii globale… 😂

     • De cate ori ninge intr-o iarna ? n-am prins nici una in care a nins 180 de zile intruna. Am stat si eu treaz de la ora 18 – 20, acestea fiind „noptiile unui copil” , nu stiu unde va duce mintea.
      Tastatura germana nu-i batuta undeva in cuie in Germania, pot scrie si din Singapore iar iernile au fost intradevar in Romania, unde e problema ? si inca ceva, tastatura se poate folosi pt texte in turca si maghiara !!!

     • Nu prea mai foloseste nimeni tastaturi, se scrie de pe telefon mai nou iar limba se schimba rapid. Harald, mai schimba placa cu tastatura, lumea nu mai foloseste de multă vreme Windows 95.

   • Putem opri in urmatorii 50 de ani crestea demografica, nu
    Putem reduce activ si populatia … un sir de pandemii „bine lansate” (ca daca dai cu atomica .. terenuri contaminate , fauna pereclitata, musee- poctur, statu samd- distruse …)
    A da! Chiae daca a fots „naturala” epidemia asta de sarscov trebuie studiata … sunt nste invataminte de tras !!!

    Apropos – lipsesc medicamente banale inclus in SUA … https://www.dw.com/ro/de-ce-lipsesc-%C3%AEn-germania-medicamente-importante/a-64153596

  • Depinde pe ce fereastă privești. 😂

   Locuiesc în vestul mijlociu al SUA la latitudinea Bulgariei. Vineri seara ne-am întors acasă din vacanța de Crăciun și Anul Nou. aveam ceva mai mult de 1 m de zăpadă pe driveway. Erau -23C. Am intrat cumva ca pinguinii în casă prin garaj. Ieri am petrecut cea mai mare parte a zilei încercând cumva să săpăm un tunel prin zăpadă de la garajul principal unde sunt mașina mea și a cea a soției la drum. Snowblower-ul era complet depășit. Până ce n-am lopătat un pic a fost inutilizabil.

   Figura asta se repetă de prin 2010-2011 încoace în fiecare an. Verile sunt atât de reci și de ploioase că nici măcar tornade nu mai avem cam tot de pe atunci. Pe vremuri eram pe aleea tornadelor. Azi ea s-a mutat cu vreo 600-800 km mai la sud in Tennessee, Oklahoma și Arkansas.

   Cea mai mare parte a cursului fluviului Mississippi îngheață beton în fiecare an. În a doua jumătate a secolului XIX Mark Twain vorbea da „anul în care a înghețat Mississippi”, Să fie acum o nouă glaciațiune? 😀

   Concluzia e oricum simplă: Dacă chiar credeți în gargara cu încălzirea globală antropogenă înseamnă că dumneavoastră trebuie să strângeți cureaua ceva mai tare și să plătiți ceva mai multe certificate din alea pe carbon. Eu trebuie să văd dacă găsesc o mașină cu cilindreea ceva mai mare ca cei 6.2 litri cât are Yukon-ul meu pentru că evident n-am generat destule emisii păcătoase care să mai aducă măcar un strop de încălzire globală și pe la noi… 😂

   • In SUA si presupun ca stiti mai bine ca mine, nu exista obstacol natural in fata frigului care poate patrunde din nord pana in Texas cum bine a putut vedea anul trecut parca, a nins si temp au fost foarte joase.
    Aveti dreptate, depinde pe ce fereastra te uiti, modele climatice si masuratorile din 1850 faca referire la temp. medie globala, variatii ale acesteia provocand fenomene globale iar ce se intampla la dumneavoastra este ceva local si sunt convins ca exista destule explicatii rationale.
    In Europa anul acesta Craciunul si Anul Nou a fost sarbatoriti in tricou, temp intre 15 – 20 grade fiind frecvente.
    Personal n-am nici o problema, detest frigul si temp iarna in jurul a 0 grade, cu minus 20 de grade ma descurc mai bine atata timp cat e cald in casa.
    Poate peste 100 de ani la Bucuresti de revelion oamenii vor fi sub palmieri si la strand !! iar in Baragan vor fi posibile mai multe recolte.

    • Nu-i adevărat. Munți Apalași au înălțimi de până la 2000 de metri. Ar trebui să proteljeze coasta de est a SUA, Cu toate astea geruri și viscole crâncene au lovit toată coasta de est a SUA până spre Washington DC.care e undeva mai la sud decât Napoli în Italia.

     La început de ianuarie 2017 un coleg spaniol e prins de viscol pe autostradă în drum spre aeroportul din Madrid. Fiind șeful lui direct m-a sunat din taxi să-mi spună că nu va ajunge luni la lucru (era 2AM sau 3AM îmn America 😀) și că în momentul ăla se teme pentru pielea lui. Viscol la Madrid părea incredibil, dar așa era. A fost cică cea mai puternică ninsoare din Spania centrală în decenii. Imagini de coșmar cu mașini prinse în zăpadă într-o țară ce nu are echipamente de curățare a drumurilor pentru că în mod normal nu are zăpadă și mai trăim și în plină încălzire globală 😁.

     Figura „irepetabilă” se repetă bine merci în Ianuarie 2021. O nouă furtună de zăpadă și amicul meu din Spania e din nou prins de viscol în taxi pe drumul spre aeroportul madrilez.😀 De data asta fusese cică cea mai puternică furtună de zăpadă din ultima jumătate de secol, la doar 4 ani după ceea ce fusese cea mai brutală furtună de zăpadă în decenii…

     https://wtop.com/europe/2021/01/blizzard-covers-spain-in-white-brings-madrid-to-standstill/

     În Ianuarie 2019 se înregistra primul îngheț din istoria scrisă a Bangladeșului, iar în Decembrie 2019 zeci de oameni au pierit de frig în aceeași țară…

     Vorbind de Europa Centrală, nu pot uita nici azi dezamăgirea cruntă trăită în copilărie la revelionul din 1978 sau 1979. Urmau să fe în mod excepțional focuri de artificii în târgul nostru – ceva rarisim în vremea Împușcatului. N-au mai fost din cauză că a plouat torențial toată noaptea.

     Mai am o poză din armată din Ianuarie 1989: La Buzău jucam fotbal în pantaloni scurți și la bustul gol..

     • Muntii Apalasi sunt in estul SUA pe directia nord-sud, isi au rolul in influentarea climei insa pe centru de la Polul Nord si pana la golful mexican sufla blizzardul.
      Nu stiu de ce va place sa tot comparati latitudinea oraselor de pe coasta de est a SUA cu cele similare din Europa, nu exista nici o legatura decat cea datorita linilor latitudinale.

      • Da, dar futna de zăpadă a venit a venit ca de obicei de la nord vest spre sud est. Ideea e că mun șii în sine nu sunt o barieră.

       Între Polul Nord și mun/șii Balcani nu există nicio barieră montană, dacă e să judecăm la extrem.

 7. Deci geologii nu neagă aportul componentei antropogene asupra climei. Bun. Bine de reținut.
  Ce mai trebuie acum lămurit, fără implicații ideologice, de-o fi posibil, este dacă antropogenul nu cumva accelerează procese pe care geologii le-au observat înregistrate sedimentar, dar au curs cu o altă viteză, ori au fost bruște datorită unui accident cosmic.
  Altfel spus, dezvoltarea industriala accelerată poate fi asemănătoare în efecte cu un accident catastrofic?
  Să vedem cine ne dă un răspuns bun, relativ acceptat la aceasta întrebare. Și dacă generația mea îl mai apucă.
  Pana atunci, felicitări, încă o dată, perseverentilor geologi de la Exxon. Au făcut treaba bună. :)

  • Suprafata planetei Pamant 71% apa 29 % uscat .Cca 10 din suprafata uscatului este ocupata de oameni , caci Sahara ,Tibetul , Himalaia , Pampasul ,Siberia si alte landuri sint neprielnice vietii . Credeti ca factorul atropologic care ocupa in cel mai optimistic caz pentru incalziea atropologica aproximativ 2% din supafata planeti a putea influenta clima ?

   • Un vulcan ocupa o suprafata mult mai mica si totusi poate influenta clima (vezi Tambora – 1815 si anul in care nu a fost vara, 1816).

    • Da. E adevărat că în realitate vulcanii produc răcirea climei, dar se trezește mereu câte un încălzirist să prezinte vulcanii ca o dovadă pentru încălzirea antropogenă.

     Când Bucureștiul o să emită o coloană de fum și cenușă comparabilă cu Pinatubo, atunci analogia o să fie valabilă. Și chiar și atunci o să fie valabilă doar pentru răcirea climei, nu pentru încălzirea ei.

     • Omul a spus doar că vulcanii influențează clima, nu a precizat expres sensul, a dat chiar un exemplu în sensul scăderii temperaturii. Analogia dumnealui e valabilă ca punct de discuție, nu spun că este și adevărată. Dar contraargumentul dvs este fals. Și epitetul disprețuitor „încălzirist” vă demască/prezintă ca un ideolog. Ce spuneți? O bombă atomică (sau mai multe) pe post de vulcan ar fi antropocenă? Hiroshima a emis destul fum și cenușă pentru gustul dvs? Iar acum sunt și bombe de o mie de ori mai mari. Puțină rigurozitate logică v-ar fi de ajutor!
      Articolul d-lui Crânganu este, ca de obicei, interesant, documentat, pertinent. În opinia mea, din punct de vedere stilistic, pierde prin permanenta raportare la Nobel. E clar că a primi sau a nu primi Nobelul nu intră în categoria „date tari”, ca să fac o încercare de glumă. A devenit (sau a fost) un moft ceva mai sofisticat, o temă social-media. Principial, sunt împotriva clasamentelor, care compară mai mereu incomparabilul, deci și a semnificației premiului Nobel.

      • Pinatubo a fost cât 500 de Hiroshima. Și a fost în 1991, mult mai aproape de noi decât Hiroshima.

       Cabotinism de doi lei, stimate domn, cabotinism de doi lei. Produsul autentic al școlii românești, fie el chiar exportat în Canada.

     • @Harald
      Vezi tu, te cam grabesti cu comparatiile si cu concluziile. Vulcanii pot duce (si) la incalzirea climei, unii geologi (nu aia de la Exxon) sunt de parere ca vulcanii sunt aceia care-au topit gheata de pe o planeta candva inghetata (cauta Snowball Earth ca sa vezi ce si cum), respectiv sunt responsabili pentru supraincalzirea planetei (vezi Siberian Traps), prin urmare ce zici tu acolo cu „doar pentru racirea” sunt vise adiabatice.
      Cat despre incalziristi sau alte apelative, uita de ele si tine minte doar un singur termen: fripturisti. E universal.

      • La cât nichel se găsește în prezent la Norilsk, e foarte posibil ca Siberian Traps să fi fost declanșat de un meteorit cât toate zilele.

       Nu știm cu așa mare precizie de a declanșat niște erupții atât de masive, în urmă cu sute de milioane de ani.

       Pinatubo a provocat o răcire pe care n-o contestă niciun om sănătos la cap. A fost în zilele noastre și s-au văzut efectele live. Despre ceva petrecut în urmă cu sute de milioane de ani se poate susține orice.

     • „La surface de la planète Terre reçoit en permanence 174 000 TW du Soleil …Cela revient à environ 1000 W.m-2 en plein soleil, et à une moyenne jour-nuit, été-hiver, pôles-équateur de 342 W.m-2”
      „La puissance totale produite et consommée par l’humanité (combustibles fossiles, nucléaire, énergies renouvelables…) pour tous ses besoins est d’environ 15 TW”
      „La puissance (moyennée sur plusieurs années) dégagée par l’ensemble des éruptions volcaniques de notre planète semble énorme : environ 1 TW, soit la puissance fournie par 1000 tranches de centrales nucléaires „usuelles”. La puissance moyenne dégagée par les séismes (puissance principalement mécanique, thermique et potentielle gravitationnelle) est mal connue, mais sans doute du même ordre de grandeur.
      „Mais ces 2 TW volcaniques et sismiques ne sont que la partie émergée de l’iceberg…. Les mesures au laboratoire de la conductivité des roches montrent qu’elle varie peu, entre 2,5 et 3,1 W.m-1.K-1. Ces mesures permettent de calculer le flux de chaleur : sauf dans quelques zones exceptionnelles, celui-ci varie de 50 à 300 mW.m-2, avec une moyenne d’environ 70 à 80 mW.m-2. Si on intègre ce flux sur l’ensemble de la surface de la Terre, on trouve que la puissance thermique globale est comprise entre 42 et 47 TW. On retient en général la valeur de 44 TW, à laquelle il faut ajouter les 2 TW dégagés par les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. La Terre perd donc globalement 46 TW, dont 4% de manière spectaculaire (séismes et éruptions volcaniques) et 96% de manière très discrète (le flux géothermique).”
      „On peut comparer ces 46 TW dégagés par la Terre aux 15 TW produits et consommés par l’humanité et aux 174 000 TW reçus du Soleil : la Terre ne dégage que 3 fois ce que produit/consomme l’humanité, mais environ 4000 fois moins que ce qu’elle reçoit du Soleil. ”

      mai sunt si alte informatii interesante aici: https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/chaleur-Terre-geothermie.xml

      „On peut alors calculer la puissance produite actuellement par la radioactivité naturelle, avec une grande marge d’incertitude : entre 15 et 25 TW. On retient en général la valeur de 21 TW….Il existe trois autres sources pour l’énergie actuellement produite dans la Terre, connues avec une grande incertitude. Premièrement, l’énergie dégagée par la lente cristallisation de la graine, qui fournit une puissance estimée à 1 TW. C’est une chaleur latente de cristallisation. Deuxièmement, une autre énergie dégagée dans le noyau en cours de cristallisation. En effet, la lente cristallisation du noyau liquide (qui contient un peu de soufre et d’autres éléments légers) produit du fer quasi pur, qui „tombe” un peu (la cristallisation a lieu près de la graine), et un liquide résiduel plus riche en éléments légers, qui „monte” beaucoup. Chute du fer solide et surtout remontée des composés légers fournissent une puissance estimée à 1 TW. C’est de l’énergie gravitationnelle. Troisièmement, l’énergie engendrée par les marées à l’intérieur de la Terre, dites marées terrestres, fournit 0,1 TW. Cette puissance est produite par les frottements engendrés par les déformations internes de la Terre dues aux autres astres (Lune, Soleil). On peut noter que les marées océaniques engendrent aussi de l’énergie et fournissent environ 3 TW. Mais cette puissance, générée dans l’océan au-dessus de la Terre solide, n’est pas prise en compte ici. L’énergie engendrée par les marées (terrestres comme océaniques) est „prise” sur l’énergie cinétique de rotation de la Terre sur elle-même, ce qui entraîne un ralentissement de cette rotation. On peut remarquer que si l’énergie engendrée par les marées est négligeable pour l’intérieur de la Terre, elle ne l’est absolument pas pour certains satellites des planètes géantes comme Encelade autour de Saturne ou Io autour de Jupiter. Sur Io, la production d’énergie par les marées serait 100 fois supérieure à celle produite par la radioactivité naturelle.
      Si on ajoute toutes les productions des sources d’énergies internes à la Terre (radioactivité, cristallisation de la graine, énergies gravitationnelle et des marées), on arrive à une puissance totale de 21+1+1+0,1 = 23±4 TW. Or la Terre dégage ≈46 TW. Une moitié de la puissance dégagée par la Terre n’est donc pas produite par une quelconque source d’énergie, mais par le refroidissement de la masse de la Terre, que l’on appelle refroidissement séculaire.”

     • Evident ca vulcanul nu e un factor antropologic, dar nu pentru asta l-am mentionat ci pentru a evidentia ca daca un crater cu raza de 11km poate influenta clima, atunci 2% din suprafata Pamantului s-ar putea s-o faca si ea. Intensitate mare * durata mica = intensitate mica * durata mare, iar daca nu crezi, incearca sa tii cu mana intinsa la nivelul umarului un pix (10g) timp de o ora si sa compari cu o sticla de apa de 1l (1kg) pe care s-o tii in aceeasi pozitie timp de 36 de secunde. Pun pariu ca o sa te cam doara mana de la pixul de 10g.

   • Ocupa 2% cu locuintele dar oamenii au facut gauri pe toata suprafata planetei in cautare de resurse pentru traiul comod si imbecil . Unde mai pui ca multitudinea de astfel de resurse confera … putere . Ca pe lumea asta , nu-i asa , e important cine are puterea …..
    Sint pline cimitirele lumii de indivizi care au avut in cap fumuri d’astea .

    • Ati mers pe jos sa vedeti gaurile pe care le fac oamenii de pe planeta asta spre a trai comod, caci „imbecil” nu-mi inchipui? Biata planeta! E destul un singur comentariu verzui ca acesta pentru a ma lamuri asupra capacitatii de a patrunde realitatea a unora. Blamarea semenilor pentru dorinta de a trai mai bine si a se bucura de viata in aceasta fascinanta lume este o dovada de inadecvare, ca sa nu spun urat si dur altfel. A se bucura de dezvoltare chiar producând o anumita poluare, da! Pamantul este un self-correcting system, nu un pietroi pe langa soare, aparut intamplator si fara sens, si a fost in asa fel croit incat sa sustina viata cu toate efectele care deriva din aceasta. Ideologia verde globalista care-l pune pe bietul om la zid pentru ca respira si gandeste este initiata tocmai de cei care se bucura cel mai scandalos de viata pe planeta aceasta pe care nu o respecta deloc. Ii vedeti la summit-uri inconjurati de o lume imensa de produse din combustibili fosili ” care le repugna” si consumand friptura de animale cu emisii ignobile.
     Restul il stiti sau il banuiti.
     Autoculpabilizarea in acest sens duce la autocenzura si cinism, daca nu chiar la fascism.

     • Ma iertati dar ma refeream la gaurile pe care le lasa omul in goana lui imbecila de a extrage elemente chimice din tabelul lui Mendeleev . Nu la cele din asfalt …. Caci asa inteleg din ce ati scris …. Realiattea nu are vreo legatura cu lumescul . Eu asta am inteles din lectura Sfintilor Parinti ai ortodoxiei . Lumescul este mediul pe care l-a creat omul pentru sine , pentru placerile si poftele sale pagine .
      A trai mai bine si bucura de viata , se pare , inseamana una pentru dumneavoastra si alta pentru mine . Recunosc faptul ca am aflat tirziu dar , multumesc lui Dumnezeu , am inteles ca bucuria vietii este alta decit cea de imbuibare a pintecelui , inconjurare de lucruri multe si scumpe , practicarea sexului pentru placere si nu pentru nastere de prunci , ….. adica de satisfacere a poftelor trupesti ignorind aproape cu desavirsire sufletul . Viata pentru multi dintre noi inseamna numai ceea ce are legatura cu trupul si satisfacerea nu a nevoilor lui ( caci ele sint putine ) ci a poftelor . Din pacate ….
      Pamantul o fi un ,,self-correcting system ” dar sa nu uitam ca nu l-am creat noi ( si nici pe noi ) si ca daca Dumnezeu a spus sa ,, stapinim pamintul ” asta nu inseamna ca sa ne batem joc de el . Caci corectiile la care faceti referire nu le face pamintul singur ci Dumnezeu insasi . Si daca le face le face din marea Sa iubire fata de om desi cine stie cit de intristat este de faptul ca noi ne ducem viata imbecil si nu dupa regulile lasate de El .
      Pamintul ,,a fost in asa fel croit incat sa sustina viata cu toate efectele care deriva din aceasta ” . Efectele deriva din activitatea umana . Omul are reguli de vietuire lasate de Dumnezeu dar omul le ignora si traieste dupa reguli imbecile create pentru satisfacerea poftelor sale . Asta e opinia mea .
      Nu stiu ce e aia ,, ideologie verde globalista ” dar omul nu poate fi pus la zid de nimeni pentru ca respira si nici pentru ca gindeste . Poate fi pus la zid pentru ca fumeaza , se drogheaza cu tot felul de substante , consuma alcool in mod imbecil , toarna asfalt slinos si scarbos peste spatii verzi si peste pamintul care il avem pentru a-l cultiva , pentru ca in joaca lui de-a sexul si cu sexul concepe prunci pe care apoi ii omoara incepind din pintecele mamei lor , ucid pentru a minca , ucid pentru a obtine stapinire pe resurse …..
      Autoculpabilizarea vad ca va miroase ( sau sa spun ,,pute ” , dar smerenia ?!

      • Eu nu cred ca omul traieste „imbecil” si statistic nu se imbuiba. Cei stapaniti de lacomie si de vicii corup aproape totul in jurul lor si deregleaza un cat de cat bun mers al societatii. Daca tot faceti referire la religie in comentariile dvs., va spun ca esentiale sunt iubirea fata de semeni si sacralitatea vietii umane care nu se negociaza, orice ar trambita ideologiile si promotorii lor.

  • Nu neaga nimeni, geolog au ba, aportul antropic. Problema e cit se datoreaza activitatilor umane si cit e fond natural, adica s-ar fi intimplat oricum. Vaietele IPCC de fiecare data si prin orice mijloace cum ca 3% s-ar datora omenirii (partii industrializate a ei, vezi bine, pe cealalta am plati-o sa nu care cumva faca ce am facut noi ca sa avem nivelul de trai de azi …) nu sint un motiv demn de luat in seama pina cind cei care fac afirmatiile nu vin cu datele masuratorilor si cu marja de eroare. Cele reale, nu cele ajustate. (Sinteti la curent desigur cu faptul cu totul „minor” ca unele dintre datele climatice cunoscute si acceptate dar neconvenabile narativei incalziriste dispar ca prin minune in unele prezentari). Tomurile pe care le publica la fiecare COP nu conving pe nimeni. Nu e totul aiurea in tomurile cu pricina insa ce e de valoare e putin fata de maculatura. Rezultatul e la fel de veridic ca un pinguin inotind pe spate.
   Nu are nici un fel de relevanta ca vin cu jdamii de modele. Sint proaste, nu au legatura cu realitatea din teren.
   Da, e o iarna calda, cel putin pina acum. Asa si? E prima pe care o prindeti? E foarte putina zapada pe munte. E seceta. Asa si? in 2014 n-a fost? Ba da. Au fost si vor mai fi.

   Dumneavoastra ati lucrat la carbuni, banuiesc. Intuiti deci cam cit de cald trebuie sa fi fost ca sa se formeze carbunii din Valea Jiului. Sau cei de la Sarmasag. Sau stratele enorm de groase din Siberia. Care ce sa spun, chiar da pe dinafara de cit de calda e azi. Si Canada e grozav de „calda”, desigur, cum sa nu, si British Colombia si Alberta si Sasckachewan (provincii producatoare de carbuni) sint renumite pentru plajele lor, doar cocotierii si pina colada le lipsesc.

   Si chiar daca ar avea dreptate IPCC, n-au, dar sa zicem. Asta e solutia, sa renuntam la caldura in case, la masini si la automobile, la modul nostru de viata de azi? Nu se va intimpla, mai probabil vor fi maturati de prin guverne cei care sustin politic timpenia asta. Anul asta au scapat, e o iarna calda, n-au murit decit putini americani si europeni de frig ca a fost un singur si scurt episod de iarna iarna.

   Narativa oficiala e atit de absurda inca ma astept ca la benzinarie sa vina cel de la pompa sa-mi spuna:
   – Stiti, sinteti sigur ca vreti sa umpleti rezervorul cu acel combustibil fosil? Nu ati vrea sa luati in considerare bicicleta? Sau transportul in comun? Stiti, benzina dumneavoastra incalzeste planeta.
   – Bine, cocos, unde-i tomberonul sa arunc hainele si incaltamintea de munte de pe mine ca-s toate facute din combustibilii aia fosili si spune-mi unde-i peronul de metrou pentru Padis, judetul Bihor. A propos, s-a terminat metroul pina la Statia Obarsia Lotrului, jud Valcea? Nu? Ca auzisem ca PNRR, ziceau unii, Renew sau asa. As da o tura cu schiurile la Vidra. (Vezi daca-i stii pe-aia de la Repower Europe, zi-le naibii sa traga niste curent mai zdravan la Vidra sa nu le mai cada alora cu telegondola reteaua ca se sperie femeile atirnate pe cabluri pe-acolo si dupa aia va plingeti ca n-aveti turism).
   Si auzi, vreau sa dau o fuga pina la Solden, tot pentru schi. Imi imprumuti carpeta ta zburatoare, cea cu aer conditionat? Mersi, esti un dragut. Cit sint in Tirol o las in hangar la Aeroport la Munchen, ii fac aia si revizia si ti-o aduc inapoi intr-o saptamina.

   • ”Dumneavoastra ati lucrat la carbuni, banuiesc”

    Nici nu știți câtă dreptate aveți! 😀

    În urmă cu câteva luni, într-un articol semnat de același domn, producția de cărbune a Germaniei era prezentată drept 0 (zero). Folosind pe post de argument niște grafice care prezentau doar producția de huilă a Germaniei, redusă într-adevăr la 0 (zero) pe vremea lui Merkel.

    În realitate, Germania de astăzi e cel mai mare producător mondial de lignit, însă nicio rectificare nu a fost publicată la articolul respectiv, nici măcar după ce i s-a atras în mod repetat atenția. Mai mult decât atât, Germania importă huilă din Rusia și din Statele Unite, pe care o folosește pentru a produce energie electrică, chiar dacă nu mai are producție proprie.

    De asta aveți chair mai multă dreptate decât credeți. Domnul lucrează intens la cărbune și la mistificarea datelor legate de cărbunele Germaniei, numai al României e câh.

    • Respectivul domn se laudă în scurta sa prezentare de pe acest site că are formație de inginer de mine, dar că și-a desăvârșit cariera la SRI. 😂

     Începutul anilor 90 a fost epoca de maximă înflorire a celor mai uimitoare viraje „profesionale”. O serie de loaze ce făcuseră până atunci cariera ca „primul sub linie” la admiterea reușiseră cu chiu cu vai odată cu venirea la putere a lui Iliescu să intre în sfârșit la ceva facultate. Evident că simpla navigare prin amfiteatre ca gâsca prin apă, nu-i deștepta cu nimic. Deci după „absolvire” famiglia, pretenarii și alte „relații socialiste” trebuiau să le găsească mititeilor un rost, o slujbă de stat, un os de ros, ceva acolo. Și uite așa a ajuns minerul securist pe stil nou. ✔️

     Orice prăpăstii ar îndruga astfel de creaturi nu trebuie să ne pierdem cumpătul. Trebuie să dovedim înțelegere și compasiune. Atâta poate biata făptură. 😂

  • omenirea nu a fost atit de numeroasa, ca azi; explozia demografica e de data noua; revolutia industirala a debutat in sec. XVIII in Anglia si s-a generalizat in sec. XIX; tot din sec. XIX avem si date meteo consemnate oficial; motoarele cu ardere interna au fost descoperite la finele sec. XIX; nu e greu de stabilit schimbarile climatice in aceasta perioada;(vedeti teoriile din anii ’70, care vorbeau de racire-?!!!-);
   din pacate, nu avem un tablou al schimbarilor climatice de-a lungul timpurilor; si de geologi, si de istorici; sunt doar secvente scurte semnalate; numai pe baza unei imagini de ansamblu de lunga durata se poate stabili daca omul a accelerat unele fenomene sau nu; si stigistii turbeaza cand le spui ca schimarile climatice au existat si inainte de revolutia industriala, ba si inainte de aparitia omenirii; resping violent orice incercare de acest tip; despre ce cercetare vorbiti?

  • Dezvoltarea economica e una si dezvoltarea economica accelerata e altceva . Cea din urma produce profit ; imens . Mai ales prin inocularea ideii de satisfacere a poftelor prin cumparare fara chibzuiala .
   Daca ceea ce vedem noi este dezvoltare economica accelerata ne putem imagina cum ar fi fost omenirea daca nu ar fi accelerat aceasta ,, dezvoltare ” ?!

 8. Uau, un articol foarte bun pe un subiect fierbinte in ziua se azi. Ma mir pentru ca pe acest site nu am mai intalnit un articol de asemenea calitate si cu un subiect care este impotriva doctrinei presei mainstream.

 9. Mamăă ! În sfârșit iese contributors.ro din sfera activist-socialistă!
  E primul articolul jurnalistic documentat științific complet, pe care îl citesc aici. A mai fost demult o încercare a unei doamne psiholog (care a prezentat date științifice despre suicid dar care spre final a dat-o în elucubrații personale) care nu a îndrăznit să îmi probe comentariul (acid), ci doar pe altele care o dădeau în extremisme (manevra clasică de manipulare publică).
  Felicitări!
  Suportul privat al documentației (exxon) va furniza suficiente motivații empaticilor să refuze și să combată (tot emoțional) orice aport al datelor oferite dar pasul este făcut.

  • Tot ce a scris autorul este in aceasi nota si seriozitate. Si asta de vreo 3 ani de cand il urmaresc eu, asa ca aveti un pic de recuperat, daca pentru dv. acesta este primul.

   • Aaaa, domnu’ cu Gizusu’. Domnul profesor, autorul cum impertinent il numesti, face intr-adevar parte dintr-o elita, cea a oamenilor de stiinta. Nu ai acces. Asta-i una.
    In al doilea rind ar trebui sa-ti ceri scuze si sa-i multumesti domnului profesor pentru ca-ti tolereaza obraznicia.
    Nu in ultimul rind, nu ai platit nici un sfant pentru existenta respectivei elite. Nu poti, n-ai cum, nu esti genul. „Popa fara Rai”, cerul tau e plumburiu si raiul tau pustiu. Au plecat toti, vorbiti prapastii si cintati prost.

    • Nu imi este clar ; elita este aceea care se numeste pe sine astfel sau aceea care este recunoscuta a fi elita de catre ceilalti ?
     Nu imi amintesc sa ma fi intrebat daca sint de acord sa ma tutuiti ….
     Toti cei care au urmat cursuri in institutii publice au avut la dispozitie profesori si infrastructura platita din bani publici . Banuiesc ca stiti ce inseamna ,,bani publici ” ….. Sa va traiasca Dumnezeu !

     • Draguta, ma traiesc cu ai mei, tine-ti indemnurile stupide pentru tine. „Urarea” ta e parsiva, nici o mirare, e tipic pentru impostori, iar Dumnezeul tau ar trebui sa aiba niscaiva alte treburi de facut, in nici un caz sa asculte de rugile unuia ca tine. Sau are o problema de gestiune a misitilor autopropusi. Priceput?

      Despre bani publici: in ce ma priveste am returnat prin impozite platite statului banii investiti nu doar in mine ci si in parintii mei si in copiii mei. Cei ai educatiei sotiei i-a returnat ea singura cu dobinzi mai mari decit cele camataresti. Inca o face spre uluiala mea! Ar putea linistita sa n-o mai faca, ceva insa o tine in priza. Stii cum se numeste asta? N-ai de unde si nici nu poti intelege, e peste puterea de intelegere a unui speculant de teapa ta dar iti traduc eu: stiinta „tare”. TARE plus un soi de umanism. Ti-am mai spus o data ca nu ai acces la astea. Nici la una si se vede treaba ca nici la cealalta. Iar pentru urmatorul rang de educare a copiilor mei nu mai are statul roman vreun cuvint de spus. Asta-i una.

      Dar ca veni vorba, statul roman nu mi-a dat inapoi decit mai putin de 40% din ce ne-a furat incepind cu 1947. Basca dobinda pa mai mult de 50 de ani. In plus incearca mataluta sa cuantifici anii de lipsire de libertate a unuia dintre ascendentii mei. Si continua cu cuantificarea banilor pierduti de statul roman pentru ca nu i-a mai permis unei persoane cu doctorat sa lucreze decit pe post de traducator si contabil (asta-i buna!) la o pirlita de intreprindere socialista. Si a carui sotie a fost nevoita sa se angajeze ca telefonista si ai carei copii au fost crescuti de bunicii mei materni.
      Socoteste tu lucrurile astea inainte sa-ti permiti sa aberezi cu ignoranta ta de baros ambalat in bezele cvasireligioase. Cind vii cu un raspuns demn de luat in seama iti poti capata dreptul de a ti se vorbi la persoana a doua plural. Pina atunci cerseste in alta parte!

      • Inca ceva, draguta. Spre deosebire de tine eu si altii ca mine nu avem a ne feri de opiniile noastre. O sa-ti fac insa o confidenta, poate o poti intelege: daca mi-e teama de ceva e sa nu cumva sa emit aici vreo opinie atit de gresita incit sa-mi atrag replici aspre din partea domnului profesor si a celor ca domnii Absurdistan, Harald, JS, NT si a inca citorva. Din pacate pentru platforma asta prea putini de nivelul asta. (Nu sint deloc sigur ca n-am fost iertat pentru citeva timpenii pe care le-am postat aici insa in cazul in care as persevera in eroare sint 100% sigur ca ei si nu altii mi-ar atrage atentia de nu m-ar besteli). De ce? Pentru ca asa functioneaza stiinta. Crezi sau nu insa asta cumva ne leaga in pofida diferentelor intre noi.
       Si ca sa-ti raspund cu aceeasi moneda iti doresc sa ajungi sa ai acelasi nivel de scrupule, pocait mic si trist.

  • Faceți click pe numele autorului și veți găsi aproape 250 de alte articole ale domniei sale. Sunt câteva de opinie, dar marea majoritate sunt foarte bine documentate și pe teme interesante.

 10. „Asta nu însemnă că geologii neagă influențele antropogene asupra climei. Pur și simplu, geologii sunt mai sceptici decât climatologii și alte segmente ale lumii științifice pentru că știu mai bine că cele două schimbări climatice (glaciații și interglaciații) sunt procese cosmice și planetare inevitabile. ”
  De fapt vorbiți în nume propriu și pare că vă certați cu ceva ce dinainte credeți că puteți demonstra a fi fals. Nimeni (mă rog, cu ceva excepții) nu susține că schimbările climatice nu sunt ceva natural. Doar că ce se întâmplă acum e ceva care are mai mare legătură cu activitatea umană decât cu natura.

  • Nu vi se pare că vă contraziceți în același paragraf?

   Asta nu însemnă că geologii neagă influențele antropogene asupra climei.

   vs

   ce se întâmplă acum e ceva care are mai mare legătură cu activitatea umană decât cu natura.

   Antropogen = legătură cu activitatea umană

  • Primul pas în înțelegerea influenței antropogene asupra schimbării climei e să căutați un experiment care să poată dovedi un efect de seră cuantificabil la dioxidului de carbon la concentrația atmosferică de 0.0415%. Dacă așa ceva nu există înseamnă că toată povestea încălzirii globale antropogene e la fel de fundamentată științific precum credința medievală că pământul e buricul universului și că plat ca o tipsie.

   În orice caz dacă găsiți un astfel de experiment vă rog să ni-l descreți și nouă.

   Știm cum putem dovedi chestii contraintuitive ca teoria relativității, principiul nedeterminării al lui Heisenberg, etc. dar nu am găsit niciun experiment care să poată dovedi efectul de seră măsurabil al CO2 la concentrația atmosferică de 0.0415%,

   • CO2 este gazul care influenteaza radiatiile infrarosii (energie) emise de pe pamant in spatiu rolul norilor fiind un factor inca nedeslusit in totalitate.
    Fara efectul de sera viata pe pamant ar fi imposibila, pe marte fara o atmosfera precum cea de pe pamant, temp medie este de minus 52 de grade.
    Daca incalzirea globala existenta este cauzata de activitatile umane sau nu ramane discutabil insa numarul de peste 8 miliarde de oameni are nevoie de energie intr-un fel sau altul.
    Ar fi mai intelept sa cautam metode fiabile de stopare a cresterii populatiei si satisfacerea necesarului de energie tot mai mare decat sa ramanem intepeniti in demonstrarea unor fenomene foarte complexe pe care inca nu le putem intelege in totalitatea lor, demografia si technica fiind mai la indemana noastra.

    • maxima pe Marte e totusi 35C, dar pe Luna maxima e de peste 100C: conform wiki =390K/ecuator la < 1picoatmosfera
     deci expunerea la soare e mult mai mica pe Marte si implicit la fel de mica si comparativ cu Terra; ca sa creasca temperatura medie e nevoie sa creasca presiunea atmosferica, nu concentratia de codoi; temperatura medie pe Luna nu ar creste peste 0C nici daca ar fi 100% codoi la 1picoatmosfera

     • @Prototipescu,
      ca tinar student la astrofizica am invatat de curind ca un astronaut care iese in spatiu are o temperatura pe zona umbrita de -101 grade, iar in zona radiatiilor solare de +120 grade. E greu de vorbit de „temperatura” globala, in lipsa atmosferei.

      • sau cu alte cuvinte, daca am pierde ceva atmosfera in spatiu (cum a pierdut-o Marte) am putea avea temperaturi record fara nici un fel de incalzire globala;
       acum ne plangem ca avem prea multa atmosfera si ca se incalzesc polii, ceea ce s-ar intampla si daca temperatura s-ar uniformiza la una si aceeasi valoare medie constanta pe tot globul si n-ar mai exista nici anotimpuri

     • Am gresit, temperatura medie pe martie de minus 63 grade, conteaza ? tot nu este un mediu optim pt dezvoltarea vietii si chiar nu inteleg de ce dorim cu toata taria sa ajungem acolo.
      Va dau si prognoza meteo de azi, nori cu soare iar temp este 1 grad !!

    • Aștept cu interes un experiment care să dovedească efectul de seră al CO2 la o concentrație de 0.0415%

     Celor ce sunt îngrijorați de efectele nefaste ale suprapopulării le recomand cu căldură să înceapă cu ei înșiși reducerea populației planetei. 😂

     • @Josef Svejk suprapopularea duce prin definitie la extinctie. Observatiile din biologie ne spun clar ca organismele vii tind sa se inmulteasca pana cand ajung sa consume toate resursele/hrana mediului lor si in cele din urma sa dispara.
      CO2-ul si incalzirea nici nu sunt foarte periculoase. Mai mult CO2 = plante care cresc mai repede. Clima mai calda = plante care traiesc mai mult si deci absorb mai mult CO2 (apropo, chiar de Anul Nou am culesc si mancat o ceapa verde din gradina socrilor).
      Problema cu poluarea e data de tot felul de substante nocive pentru organism, nu cantitatea mai mare de CO2.

      • Așa o fi. După cum spuneam cine e îngrijorat de suprapopulare n-are decât să înceapă să o combată începând cu el însuși. 😀

       Dioxidul de carbon n-are nicio treabă cu poluarea. El e gazul vieții. Încadrarea sa la capitolul „poluare” e pur și simplu un e fect grav al analfabetismului funcțional.

      • ” suprapopularea duce prin definitie la extinctie. ”
       Nah, duce la selectie. La supravietuirea celor mai dotati . Prin adaptare si eliminarea concurentei. Slabii mor iar prostii nu mai fac copii.
       Cel mai bine e cand concurenta se elimina singura din peisaj. Ea si odata cu ea si linia ei genetica. Este dovada suprema si absoluta ca facea degeaba umbra pamantului.

    • @Ursul Bruno, despre metode fiabile, civilizate, nu dictatoriale, am mai pomenit si eu. Dar a sarit lumea ca sint un fascist care vrea sa genocideze spermatozoizii. In elanul imens pentru ,,sslvarea planetei” cel putin o treime din oameni s-ar oferi benevol sa renunte la al doilea copil sau la copii cu totul. Sint implicatii demografice nedorite poate, dar asta s-ar putea modela mai usor, presupun. Dar e un tabu, desi in studii anonime multe mame au marturisit ca s-ar fi lipsit de copii daca aveau de ales. Vorbim de optiuni benevole, nimic altceva.

     • 1 – Eu nu cunosc femeie ajunsa mama sa sustina ca s-ar fi lipsit de copil/copii. Chiar si de cei „neplanificati”.
      2 – Mai mult, nu cunosc femeie in virsta sa nu spuna ca daca ar fi avut mai multa minte ar fi facut mai multi copii!
      3 – a nu avea copii este cea mai mare trauma a vietii oricarei femei si a oricarei familii!

      Mamele despre care vorbiti ori nu exista ori nu sint oameni ori nu merita sa fie oameni! Si asta pentru ce? Sa nu se-ncalzeasca planetu’? Ia mai da-l dracului, sa faca bine planetu’ sa-si vada de bogodele, ca oricum nu ne baga-n seama!

      • Rezon! ✔️

       Poveștile astea cu renunțarea la copii, cu avortul, cu „vai ce ne facem că sunt rea mulți oameni” etc sunt doar elucubrațiile a tot soiul mizantropi, isterici și idioți ingenioși.

      • Sper macar sa fie o femeie in spatele pseudonimului. Daca ne expunem convingerile pe o lista cu trei puncte datele din realitate nu mai conteaza.
       Cautati singur pe google studiul israelian. Mai e si destul material de psihologie serios care nu e neomarxist. Dar intrucit aveti convingeri, n-are rost sa discutam.

      • Domnu’ fochist,

       Până la studiul israelian io zic să căutați o femeie ce are copii și întrebați-o pe câți dintre ei și-ar dori să-i fi avortat.

       Sigur că sunt femei care au făcut și fac avorturi. Însă ajung să aibă regrete enorme. Femeia de la care a pornit circul cu legalizarea avortului în SUA în anii 70, Norma McCorvey a ajuns în ultimele 2 decenii de viață să fie chinuită de remușcări din cauza rolului pe care procesul ei l-a avut în legalizarea a milioane de avorturi. Ținea conferințe publice pe tema asta până la moartea ei din 2017.

 11. Felicitari, domnule profesor!

  Felicitari Contributors ca are inca forta si curajul sa va gazduiasca!

  Altfel, vad ca dvs. nu va potoliti cu expunerea adevarului nici daca primiti somatie de la Asociatia Geologilor din SUA, sau oricum s o chema forul profesiei dvs.!

  https://nationalpost.com/opinion/my-critics-have-weaponized-the-college-of-psychologists-disciplinary-process-for-political-reasons?fbclid=IwAR1gKYi_1D4r69zOmYlWdrPl6vBxWUGlUb_U-6u5_aGj0yXf6jmFA2osipU

 12. Documentarea autorului bine realizata. Pareri pro si contra vor fi mereu. Si cei care sunt vulcanologi, oceanografi, hidrografi, geografi, geomorfologi vor avea parerile lor. Ceea ce nu se poate nega este reducerea ghetarilor alpini si implicit ale resurselor de apa si reducerea resurselor de apa in zone semi desertice. Apoi dominanta din un ultima jumatate de secol, a anilor foarte secetosi fata de cei ploiosi si intensificarea unor fenomene meteo care au devenit mai violente si distrugatoare.

  • Da așa e! Citisem la un moment dat că ceva ghețar care se topește în Turcia a scos la iveală un templu din epoca romană. Întrebarea e ce mașini or fi avut romanii de a fost o asemenea încălzire globală poe vremea lor? 😀

   Că încălzire globală sigur era mult mai dihai ca azi. Pe basoreliefurile de pe Columna lui Traian de la Roma și pe monumentul dobrogean de la Adamclisi îi vedem pe soldații romani luptând în munții Orăștiei toamna în pantaloni scurți și tricouri cu mânecă scurtă. Cine a fost acolo în zilele noaste știe foarte bine că în echipamentul ăsta e imposibil să supraviețuiești în zilele noastre după luna Septembrie. În orice caz nu mai multe de o noapte. Cum Traian sigur n-avea elicoptere să-i ducă acolo dimineața și să-i ia înapoi seara, înseamnă că au supraviețuit cumva nopților de toamnă…

   În rest America are un nou ghețar apărut în ultimii 25 de ani, așa ca să-și bată joc de încălzirea globalăȘ

   https://www.cntraveler.com/stories/2015-11-30/amid-global-warming-north-america-has-a-new-glacier

   • „Pe basoreliefurile de pe Columna lui Traian de la Roma și pe monumentul dobrogean de la Adamclisi îi vedem pe soldații romani luptând în munții Orăștiei toamna în pantaloni scurți și tricouri cu mânecă scurtă.”
    Sper sincer ca este anecdota afirmatia dvs. un sculptor roman foloseste modelul din fata lui din Forumul roman…Puteati la sfarsit mentiona ca este o gluma, nu de alta dar multi vor folosi argumentul dvs ca pe o revelatie. Tinuta legionarului era cu pantaloni scurti chiar si iarna peste care purta jambiere inalte si pelerina (o patura).

    • …. Si au murit toti, domnule draga …. nici macar unu’ n-a scapat ! Pe termen mediu-lung , vreau sa zic. Oricum n-au apucat mica glaciatiune. Sunt sigur ca si de-o apucau tot n-ar fi rezistat doar in chiloti si cu o patura pe ei….

    • Deloc. Erau chiar foarte ateni la detaliile astea.

     În Forumul lui Hadrian vedem soldații romani de pe frontul din Britannia sau de pe Rin apar chiar foarte bine îmbrăcați.

     Tropaeum Traiani de la Adamclisi a fost sculptat de cineva cade a venit la fața locului. La fel cum apar ei pe stela funerară a lui Tiberius Maximus, centurionul roman ce pretinde că a asistat la sinuciderea lui Decebal. Romanii erau foarte atenți la detalii și nu cred că centurionul ar fi acceptat imagini absurde pe monumentul său funerar.

   • Templul roman descoperit in Turcia era facut din gheata pentru perioada antica de sarbatori? :)
    Badea Cartan purta cusma din cauza frigului sau pentru ca vroia sa faca o iimpresie buna in tara modei?
    :))

 13. M-am uitat cu atenție și nu am găsit unitățile de măsură ale variației nivelului mării pe primele două grafice prezentate. Autorii de articole au asemenea scăpări, care aruncă, din păcate, îndoiala asupra valabilității celor susținute în articol.
  Totuși, pe curba Vail se poate observa o excursie a nivelului care se apropie de 300 de metri. Pentru mine, umil inginer mecanic, asta este o valoare greu de acceptat. Păi când nivelul este la minimum, chiar dacă continentele ar fi pe de-a întregul acoperite cu 100 de metri de gheață, tot nu ar duce aceasta la o asemenea scădere de nivel. Unde o fi explicația logică?

  • Fig. 1 este un exemplu teoretic de secvență stratigrafică. Pentru dimensiuni reale, trebuie precizat ordinul de mărime al secvenței. De exemplu, o secvență de ordinul întâi are dimensiuni care depășesc 1.000 m. O secvență de ordinul al 5-lea are dimensiuni în intrevalul 10 – 200 m. (https://opengeology.org/historicalgeology/tools-of-historical-geology/stratigraphic-tools-basic-sequence-stratigraphy/)

   În Fig. 2, curva Vail descrie variația nivelului relativ al mării.

   Variația relativă a nivelului mării se referă la modul în care înălțimea oceanului crește sau scade în raport cu cea a uscatului într-o anumită locație. Această valoare este adesea comparată cu nivelul eustatic al mării, care este o măsură a masei sau volumului total al oceanelor.

   Nivelul relativ al mării se poate modifica prin procesele care schimbă nivelul eustatic al mării (de exemplu, topirea gheții și expansiunea termică), dar și prin schimbări pe uscat, cum ar fi subsidența și ajustarea izostatică.

 14. Dacă privești din perspectiva climatică e drept că influența omenirii la scară planetară e foarte mică.
  Au fost încălziri globale, fluctuații ale nivelului oceanelor și efecte ale acestora mult mai importante la nivelul istoriei geologice planetare decât cele induse de omenire în prezent.
  Dar dacă te uiți și la celelalte influențe ale antropocenului, în special la declinului biodiversității și impactul asupra resurselor de apă și sol și tot ce presupune asta, impactul omenirii nu poate fi negat, și nici riscurile pe care aceste schimbări le aduc asupra viitorului omenirii pe planetă.
  Zise tot un geolog 😊

  • Dincolo de faptul că Antropocenul e un concept destul de controversat cu care comunitatea științifică nu s-a pus de acord, dar pe care-l băgați pe șest în discuție, în rest impactul uman asupra biodiversității și calității mediului nu cred că-l neagă nimeni. Dar, nu vă supărați, ce legătură are asta cu subiectul în discuție aici ?

   • Antropocenul e un concept destul de controversat cu care comunitatea științifică nu s-a pus de acord

    Ce mai face Antropocenul? Nu prea bine…

    Antropocenul nu a fost încă definit într-un mod care să fie funcțional atât pentru comunitatea geologică internațională, cât și pentru domeniile mai largi ale științelor sociale și de mediu. Definirea formală a Antropocenului ca serie cronostratigrafică și epocă geocronologică având o dată de început precisă la nivel global ar reduce drastic utilitatea Antropocenului în toate disciplinele. În schimb, propunem ca Antropocenul să fie definit ca un eveniment geologic [s.m.], facilitând astfel o definiție geologică solidă legată de un cadru științific mai util și mai congruent cu numeroasele discipline care se ocupă de interacțiunile dintre om și mediu.

  • „Dar dacă te uiți și la celelalte influențe ale antropocenului, în special la declinului biodiversității și impactul asupra resurselor de apă și sol și tot ce presupune asta, impactul omenirii nu poate fi negat, și nici riscurile pe care aceste schimbări le aduc asupra viitorului omenirii pe planetă.
   Zise tot un geolog ”

   Factori evolutivi. Presiunile si stressurile declanseaza adaptare si selectie. Ar zice un biolog. Speciile nu merg niciodata inapoi. Evolueaza sau dispar. Incetarea civilizatiei tehnologice ne-ar scapa de poluare dar ne-ar intoarce la epoca de piatra iar de acolo vom redescoperi civilizatia tehnologica cu poluarea aferenta. Nu exista alta cale de supravietuire deoarece nu avem blana si gheare si colti ci creier. Unii il si folosesc. Ar zice un palarier.
   Asta daca simtiti o nevoie stringenta sa salvati specia pina cel tarziu maine dupa-amiaza.

 15. Nu neg faptul că articolul este bine scris și documentat, dar, macar, din experiența mea limitată de viață fata de acum 50 de ani, iernile nu mai sunt ce au fost. Ardem combustibili fosili acumulați in sute de milioane de ani Intr o perioada infimă a istoriei. Important nu este cine are dreptate, important este sa supraviețuim că specie inteligenta și capabilă să se dezvolte în continuare. Cu ce strica sa fie prevăzători și chibzuiți, să reciclam, să obținem fuziune controlata, să nu ardem pădurile, etc. Este o părere nedocumentate da, zic eu de bun simt!

  • Pe plat-forma asta nu exista spatiu pentru cei care au ,, pareri de bun simt ” . Numai pentru ,, oameni de stiinta ” .
   Intr-adevar nu e important cine are dreptate pentru ca dreptatea nu este la oameni ci la Dumnezeu . Si nu , nu este important sa supravietuim ci sa ne mintuim .
   Nu inteleg deloc asta cu ,, specie inteligenta si capabila sa se dezvolte in continuare ” . In ce consta ,, dezvoltarea ” asta ?
   O intrebare nu imi da pace din momentul in care am citit articolul domnului Cranganu ; cum o fi reusit sa traiasca oamenii din vremea Vechiului Testament si a Noului Testament fara geologi si climatologi ?

   • Ba sa avem pardon. :)
    Moishilica stia se pare cand se poate traversa spre peninsula Sinai.
    Soldatii egipteni nu stiau shpilul.
    Si tot in desert „fugarii” (cum s-ar spunea in timpurile comuniste) s-au hranit cu mana cereasca.
    De curand un coleg italian mi-a confirmat ca si in sudul Italiei este din cand in cand mana.
    Si tot atunci nu era nevoie de veterinari platiti de stat. Erau, ca si bunicul meu de exemplu shoihat (shochet adica responsabilii cu taierile rituale in ebraica).
    Nici acum nu este nevoie daca se respecta si supervizeaza regulile de kashrut din Vechiul Testament.
    Dar sa nu se creada ca in Israel nu se comercializeaza carne de porc.
    Este si este de foarte buna calitate verificata de veterinari sa nu aiba trichinoza.
    Din kibutzurile din Israel. Importul in cazul asta este interzis. Protectionism ar spune unii si ar avea dreptate.

    Numai parlamentarii UE cred ca stiu mai bine cum trebuie facuta taiere (nerituala) cu minimum de suferinta pentru animale. Cu stroboscoape ca la discoteca! Evident nu dupa reguli verificate timp de milenii.
    Bine ca nu au dat (inca!) Directiva UE si sa legisleze obligativitatea animalelor de a fi aurolace inainte de taiere sau sa le lase sa se angajeze in excese sexuale. Pe modelul Red Light District. :))

    In UK livrarile de carne kosher de pui, curcan, vaca nu au fost afectate de gripa aviara, gripa vacii nebune etc.
    Evident carnea costa mai mult si in timpurile alea de criza, preturile carnii kosher urcasera enorm.

    • ,,shpilul ” in viata asta este sa ma las condus de Dumnezeu si nu de poftele trupesti .
     Sacrificarea animalelor ( inclusiv pentru hrana ) eu consider ca este o barbarie / paginism .

     • Dar de fasole nu va este mila ? Ca si ea face pui iar gatirea lor este deseori un adevarat ritual….
      Apropos , stiti de ce v-a dat Dimnezeu canini , aparat digestiv si aparat reproductiv si ce va comanda sa faceti cu ele ? In caz ca nu stiti, cica a zis cam asa: traiti si va inmultiti. Va dau in stapanire vietuitoarele pamantului ca sa puteti trai si pe femeie ca sa va inmultiti.
      Sa nu confundam St. Eve cu Steve si nici friptura cu ceapa ori vinul cu apa.

     • @Adrain Popescu
      Cuvantul scris de la D-zeu este blueprint-ul.
      Interpretarea este insa a oamenilor.
      Si interpretarile astea variaza in timp. Este un fel de a rafina, nu vinul ci ideile.
      Cat priveste „barbarie / paginism” cread ca amestecati doua notiuni foarte diferite: comportament care este sau poate fi reprobabil vs. credinta (ne-crestina sau ne-abrahamica).

      • Cind spuneti cuvint va referiti probabil la cel scris . Pe care multi il contesta caci a fost scris de oameni ( adica Sfintii Apostoli ). Nu mai are importanta pentru noi ca ,,La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul” . Cei care trateaza Sfinta Scriptura ca pe beletristica consider ca stiu la ce ma refer ….
       Sfinta Scriptura nu sufera interpretari . Interpretarile sint dupa interesele omenesti . Si nu e nevoie sa citim Sfinta Scriptura in integralitate ca sa intelegem cum trebuie sa ne ducem viata . E suficient sa ne rezumam la cele zece porunci . Dar nu-i asa , primii oameni au avut una singura si nu au putut-o tine iar noi avem ….zece . A gresit Dumnezeu si prima data si a doua oara .
       Probabil sinteti inginer de tineti atit de litera si spiritul ….. Eu le mai amestec , de ; sint un narod . Ceea ce constat eu este ca de cele mai multe ori barbarii au manifetari de pagini . Nu am studii inalte dar opinia mea este ca paginismul nu e credinta . E lipsa credintei . Iar lipsa credintei duce la comportamente necrestine ( care le include si pe cele reprobabile ) .

  • „Cu ce strica sa fie prevăzători și chibzuiți, să reciclam, să obținem fuziune controlata, să nu ardem pădurile, etc”

   Cu așa ghiveci de întrebare ce pot să zic… de supraviețuit ca specie o să supraviețuim, dar de partea cu „inteligentă” nu știu sigur, zău !
   M-aș fi deranjat să vă răspund, dar nu prea mi-s clari termenii întrebării. Ce înțelegeți prin „prevăzători și chibzuiți” ? Să nu dăm banii pe păcănele și să-i punem în titluri de stat, sau ce anume ? Cât despre „să reciclăm, să obținem fuziune controlata, să nu ardem pădurile” – da, absolut ! Cine nu-i de acord ? Bine, în cazul fuziunii putem noi să fim de acord cât vrem, important e să și putem… Dar în definitiv, ce treabă au toate cele de mai sus cu încălzeala globulară, că nu pricep ?!

 16. Despre modele climatice fără date și adevărul iluzoriu

  Mă surprinde faptul că niciun susținător al încălzirii globale antropogene ȘI catastrofale (ȘI-ul este foarte important, începând chiar din titlul articolului) nu comentează motto-ul pe care l-am ales. Nu l-au citit sau nu l-au înțeles? Reproduc motto-ul:

  Datele nu contează.
  Noi nu ne bazăm recomandările pe date.
  Noi ne bazăm pe modelele climatice.

  Prof. Chris K. Folland, 1992
  Centrul Hadley pentru predicție și cercetare climatică,
  Autor principal al rapoartelor IPCC,
  Laureat Premiul Nobel pentru pace în 2006, împreună cu Al Gore și IPCC

  Dacă acei susținători acceptă, fără să scoată o vorbă, că predicțiile catastrofice provin din modele climatice fără date, că modelele climatice se bazează în principal pe ajustarea sau tunarea parametrilor de intrare, atunci adevărul devine iluzoriu și, potrivit marelui savant John von Neumann, cu un model ajustabil poți face orice: Dați-mi patru parametri ajustabili și pot modela un elefant. Dați-mi încă unul și îl pot face să-și miște trompa.

  Nu știu dacă înverșunații susținători ai încălzirii globale antropogene ȘI catastrofice au citit și alte articole pe care le-am publicat pe această platformă și în cartea mea Climate Change, Torn between Myth and Fact, dar le-aș atrage atenția asupra unuia, care critică un model climatic aberant, publicat într-o revistă de top (Nature) și aclamat de mass media alarmiste:
  Ce „vrăji” mai fac modelele climato-economice supra-încălzite?

  Acel model climatic, FĂRĂ DATE, făcea niște predicții aiuritoare, plecând de la „recomandările” unui model IPCC:

  În 2099, Islanda va avea cei mai bogați locuitori din lume, Mongolia va deveni a doua super-putere economică a lumii, iar România și Statele Unite ale Americii vor avea PIB-uri pe cap de locuitor similare.

  Nicio trăsărire a susținătorilor catastrofei climatice antropogene în fața acestor predicții absurde n-am observat în 2018 când am publicat articolul. Deci, încă o dovadă că adevărul poate, ba chiar trebuie, ăn funcție de ideologie, să devină iluzoriu pentru a întări propriile convingeri ale celor care nu sunt deloc deranjați că modele climatice pentru care „datele nu contează” primesc Premiul Nobel.

  Oare unde erau (se ascundeau) susținătorii schimbărilor antropogene în anii ’70, când climatologii prevedeau o nouă catastrofă glaciară, care va cauza extincția omenirii? E vorba de memorie deficitară sau manipulatorie? Sau o altă manisfestare a adevărului iluzoriu?

  • Modelele climatice nu sunt obtinute pe baza unor date empirice obtinute prin masuratori, procesate si interpretate ?
   Modele IPPC sunt daca nu ma insel intre 6 – 8 , de la scenarii, foarte optimiste a-si spune fanteziste propuse la fel si fel de conferinte de mediu si pana la cele catastrofale care prevand „sfarsitul lumii”.
   Un nou raport a Club of Rome prevede 5 pasi la nivel global , combatarea saraciei, a inegalitatii, alimentatia globala, energia si drepturile femeilor astfel incat marirea temp medii sa nu depasesca 2 grade raportat la anul 1850 pt a putea fi oprita catastrofa climatica.
   Scenariile IPPC spun altceva, marja de eroare fiind intre 2 – 6 grade, adevarul fiind probabil undeva la mijloc si ? daca marirea temp va ajunge la 3 grade unde va fi catastrofa ? insasi olandezi afirmand , cresterea nivelului marii cu un 1 m prevazuta in 2100 nu-i va afecta si vor fi in masura sa gestioneze problema. O pot gestiona si cei din Bangladesh ? depinde in ce masura vor dispune de fondurile necesare pusa la dispozitie de cine ? La Sharm el Sheik deunazi conferinta climatica s-a transformat intr-una de impartire a fondurilor financiare necesare catre tarile sarace, adevarat, pt rezolvarea unor probleme stringente, accesul la energie curata iar nivelul incalzirii globale a fost mutat de la 1,5 grade la 2 grade asa din pix.

  • „Datele nu contează.
   Noi nu ne bazăm recomandările pe date.
   Noi ne bazăm pe modelele climatice.”
   O rugăminte, dacă se poate, domnule profesor Crânganu: îmi (sau chiar ne) puteți reda textul (sau un link către textul) din care ați extras cele trei propoziții atribuite în motto lui Folland?
   Vă mulțumesc frumos pentru articol și pentru dezbatere.
   Toate bune!

  • Dear Mr Battig

   Thanks for your request. You are about the fifth person to ask me this in the last ten years or more.

   What you quote a very abbreviated report of a much longer discussion at least 22 years ago! – soon after the 1990 IPCC report and possibly around the time of the 1992 Supplementary Report. I cannot be sure to which sceptical scientist it was made but it may have been Pat Michaels – and possibly others with him. Please check with Pat.

   At that time, the key driver for nations’ concern about climate change was indeed mostly driven by model projections of global warming. The attached published letter written in an Institute of Physics journal by myself and one of the then IPCC Working Group 1 coordinators tried to accurately reflect the general view at that time (1993). It reflects accurately what I was trying to say the year or so before. Please quote these words as appropriate – but they were only appropriate in the early 1990s. This view was soon to change greatly; notice that the letter looks forward at its end to a greatly increased importance of climate data to the climate change debate, and to nations’ policy actions and concerns.

   The situation is now very different and has been since about 1995. Up to 1993, there were no published detection and attribution studies. The situation had changed by the 1995 IPCC report with the first published detection and attribution studies and since then the many results of these studies have become the most quoted and influential aspect of all the IPCC Reports. Detection and attribution depends critically on observed climate data as well as climate models. It had centre stage of course in the 2001, 2007 and 2013 IPCC reports. So climate data started to move to centre stage by the mid 1990s and was definitely right there by 2001 when I was a convening lead author of the 2001 Report. Observed data and climate models are now equally important and vital to each other. This was further helped by the fact that in 2001 the first error estimates of observed global mean temperatures were published (I lead the first paper) – much been improved conceptually but not greatly changed quantitatively in recent years – and now available for everywhere location in the world. So great efforts continue to go on into improving data by the leading climate scientists of the world using ever more advanced statistics. I, of course, have devoted considerable time since 1990 to climate data, uncertainties, and assessing the climate changes, and importantly, the variations, that they show.

   You might notice that some sceptics have a bad habit of quoting, or going after, very out of date stuff, such as the conceptual curve of global temperature back to the Middle Ages in the 1990 report, as if climate science stands still. Thus another development for which climate data are essential is the relatively new subject of decadal to multidecadal prediction (now in the fifth IPCC Report as a stand alone chapter). I co-authored the first widely quoted decadal prediction paper 2007 in Science. Here I was particularly responsible for the use of observed data methods to test the veracity of the early part of these predictions. Moreover all decadal prediction models have to be initialised with climate data. So decadal forecasting is actually impossible without observed global climate data. But decadal forecasting did not exist in 1992.

   Monitoring of what is happening is clearly essential to see how climate change and variability are unfolding – such as the current observed “pause” or hiatus, now that climate predictions have long been made and need continuously evaluating. Thus the observed climate warming “pause” is leading to new insights into climate variability which will likely eventually lead to improved ability to make decadal to multidecadal predictions. Not surprisingly, the greatly increased interest and range of applications of global climate data has lead to an explosion in the development of many kinds of such data sets since the mid 1990s, and developments continue to accelerate as the observed data now matter very much!.

   So climate data are now very much key to the climate change debate as the attached published letter foretold! 2014 is very different from 1992!

   Please feel free to quote the attached published letter in the context of the above remarks in any publication – I encourage you to do this.

   I hope this helps

   Chris

 17. Indiferent de crezul cetățenilor sau diferiților decidenți politici (si cuvântul crez este cred potrivit), privitor la realitatea schimbărilor climatice si la cauzele lor, ceea ce ar trebui discutat este daca soluțiile alese pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice se bazează pe date solide sau doar pe niște proiecții de tip SF.
  Capacitatea omenirii de a ajunge in 28 de ani la net zero (un termen foarte vag, probabil ales deliberat asa) este mai ușor de verificat decât daca modelele climatice au o valoare predictibila serioasa.
  La ora actuala foarte puține tari au scenarii realiste de a atinge acesta ținta iluzorie si nici o tară mare cu o economie dezvoltată nu ia masuri serioase de implementare a unui program care sa atingă acest deziderat pentru ca ar duce la deindustrializare. De tari mai puțin dezvoltate nici ca poate fi vorba, ele nu au capacitatea de a o face si nici dorința, ar însemna amanetarea viitorului lor.
  Politicienii din toate tarile, fie ei de stânga sau dreapta, vorbesc de net zero, dar fiecare se așteaptă ca schimbarea sa fie făcuta de alte tari. Nu exista nicăieri nici măcar masuri minimale de a opera o schimbare in comportamentul cetățenilor privitor la consumul de energie.
  Chiar si printre geologi exista un oportunism grețos, unii geologi s-au îmbarcat in acesta lupta cu arme si bagaje si si-au lansat cate o mica companie care sa lupte împotriva schimbărilor climatice prin sechestrarea de CO2 (CCS), alții umbla după potcoave de cai morți (explorarea pentru hidrogen), dar toți se aștepta ca finanțarea acestei activități sa fie făcuta prin subvenții guvernamentale, adică din taxele cetățenilor. .
  Si ca sa nu fie mai prejos si companiile de petrol au cate un compartiment de energy transition sau de CCS in care niște doamne frumușele dau interviuri despre planurilor lor revoluționare, dar începând cândva prin 2035 sau 2040.
  Nu știu cine pe cine păcălește, dar un lucru e clar, toate aceste activități neproductive nu pot duce decât la crestarea costului final al energiei, plătit de cetățeanul de rand.

   • Un nu prea simpatic și nici prea credibil politician spunea ca nu trebuie folosim medicamente care fac mai mult rau decât bolile pe care incearca sa le vindece. Cred ca aceasta asertiune se aplica mai bine în cazul soluțiilor pentru net zero.

    • Sper ca stiti de ultimul scandal referitor la companiile Pharma.
     https://www.france24.com/en/france/20210329-mediator-trial-french-pharma-giant-faces-verdict-on-weight-loss-drug-deaths
     In UK a fost in alegerile din Partidul Laburist din 2016 in ultimul tur de scrutin intern un candidat lobbyst al companiilor pharma, inclusiv pentru … Pfizer.
     https://en.wikipedia.org/wiki/Owen_Smith
     Asta NU inseamna ca nu trebuie luate medicamente ci doar ca trebuie sa fim consumatori vigilenti.
     Dar apropo lobbysti, in UE din cate stiu nu exista precum in US legi referitoare la lobbying. In US lobbystii nedeclarati merg la … inchisoare.
     Dar in UE exista si vagi referirinte la „conflicte de interese”. … Si acum avem cel mai recent scandal cu Eva Kalli & co si Qatar-ul.
     https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Kaili

     • V-as contrazice, nu putem fi vigilenti cu medicamentele pentru ca nu stim ce si cum cu ele, nu avem pregatirea necesara. Da, pot citi un prospect insa nu inteleg ce e acolo, imi lipsesc notiunile elementare, sint altii care stiu ce si cum pe-acolo, nu eu. Cred ca atitudinea normala e sa nu cumparam decit la recomandarea expresa a medicului curant.
      N-am facut Covid, sint vaccinat, insa m-a pleznit urit de tot viroza asta care circula acum. Cred ca am luat-o la mall sau la piata pe 23-24.12 ca deja pe 25 dimineata nu mai aveam voce si tuseam sec rau si urit de tot. Cine era la coada (vreo 30 de persoane!) la farmacia non stop in dimineata de Craciun? Yours truly. Dar lipsa completa a vocii? Wtf! Nici un alt simptom, nici o alta suferinta. N-am facut o gripa de mai bine de 15 ani. De nu de 20 dar viroza asta am luat-o in plin. Noroc ca n-am dat-o nimanui in casa. Medicul a spus asa: mai, combinatia asta de Covid si scaderea vaccinarii antigripale in ultimii 2 ani si cu virusul asta nou a lovit cumva din lateral si sint multi oameni in situatia ta, sanatosi de fel dar care fac viroza asta noua (eu cunosc inca 2 cazuri, unul in Bucuresti si unul in Cluj, o femeie si-un barbat, oameni pe care-i stiu de multa vreme) iar altii cu sanatate mai fragila decit a ta n-o iau nici macar cind sint expusi in familie. (Pot confirma, si la mine si la ceilalti n-am dat-o nimanui, o tinem pentru noi, mama ei de boala …).
      Medicul mi-a dat 2 pastile, aspirina si inca ceva, plus niste kestii de supt + ceaiuri calde cite pot duce. N-a fost nevoie sa-mi spuna sa evit bauturile reci, asta era de la sine inteles. Si bineinteles a sugerat s-o mai raresc cu tigarile. Asa face el intotdeauna :))).
      Tusea a devenit productiva dupa 4-5 zile si accesele chinuitoare de tuse, indeosebi cele nocturne erau urite rau, au disparut, acum nu mai tusesc deloc insa vocea tot nu mi-a revenit. E mai bine decit cum a fost in prima saptamina insa nu e vindecat ce-i pe-acolo. 15 zile pentru asa ceva mi se pare multicel, doar cite-o fractura sau vreo entorsa/luxatie m-au tinut mai mult iar daca asta continua va trebui sa merg iarasi la medic ca poate mai e si altceva. Din nou, nu e de competenta mea ce boala am, pot citi despre ea insa nu am competenta sa o judec si in nici un caz sa o tratez.

      • Dar avem toti competenta , capacitatea ( eu ii spun harul , ca de la Dumnezeu este ) sa intelegem cind facem lucruri nefiresti , imorale si daunatoare trupului si sufletului . Dar nu-i asa , dulce e pacatul …. Asa ca sa ne balacarim in el si sa ne uitam in sus ( in foarte rare cazuri ) intrebindu-ne ,, de ce mi se intimpla mie Doamne ? Cu ce am gresit ? ”.

      • @ Adrian Popescu 10/01/2023 At 16:40
       Cu d-astia ca dv creca incep sa inteleg de ce-i Al de Sus furios pe lume. In starea Lui atotstiutoare trebuie ca la un moment sa-si fi dat o palma peste frunte si sa-si fi spus: la naiba, daca cei care zic ca vin in numele Meu vorbesc atit de prost si mai si trebuie sa le ascult pina la Apocalips aberatiile, zau, ma lasa nervii.
       – Fiule, fa-te-ncoa. Pregateste-te ca te trimit iar pe Pamint, prima oara n-a iesit, de data asta incepe cu impostorii si fa bine si du treaba pina la capat! :)))

      • Moldovenii pe care care ii cunosc sustin ca palinca de Satu Mare sau Zalau vindeca tot!
       Mai am si eu ceva „apa sfanta” (ca asa imi place sa ii zic) de Satmar de la locul celui mai nou Mesia, Lubavitcher Rebbe.
       ;)

  • companiile de petrol au cate un compartiment de energy transition

   Mi se pare exemplară situația omului de știință Steven E. Koonin, absolvent de la CalTech și cu doctorat de la MIT.

   După aproape trei decenii în care a fost profesor de fizică teoretică la California Institute of Technology, iar în ultimii nouă ani a fost vicepreședinte și prorector al institutului, profesorul Koonin a lucrat pentru BP ca Chief Scientist începând din 2004. La BP, el a fost un susținător puternic al cercetării în domeniul energiilor regenerabile și al surselor alternative de combustibil.

   În 2009, noul Secretar al Departamentului de Energie din administrație Obama, profesorul Steven Chu (premiul Nobel în fizică, 1997) l-a recomandat pe profesorul Koonin pentru postul de sub-secretar. Senatul american l-a confirmat.

   După trei ani ca înalt funcționar federal într-o administrație democrată, profesorul Steven Koonin a fost angajat în 2012 de New York University Stern School of Business în calitate de profesor de științe ale informației, operațiunilor și managementului în septembrie 2012. El este, de asemenea, director al noului CUSP (Center for Urban Science and Progress) al NYU.

   Ceea ce nimeni nu a anticipat a fost „bomba” publicistică din 2021, best-seller-ul Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters, pe care l-am comentat în articolele mele imediat după apariție (de ex., Cultul cargo, uleiul Wesson și o climă în schimbare – Despre onestitate și integritate științifică)

   Pentru alarmiștii climatici, a fost un șoc total: omul care a servit pe Obama a devenit sceptic climatic! Argumentele profesorului Koonin nu au avut nicio valoare, (aproape) totul s-a rezumat la un atac ad hominem – Ai lucrat 5 ani la BP, asta înseamnă că ești vândut industriei de petrol. Nicio clipă, atacatorii nu au considerat că angajarea profesorului Koonin la o mare companie petrolieră a fost făcută cu scopuri „verzi” precise: cercetări în domeniul energiilor regenerabile și al surselor alternative de combustibil.

   Așadar, oricum a-i face și oricine ai fi, nimic n-are valoare în ochii activiștilor climatici. Cea mai mică dovadă de scepticism te transformă automat într-un paria al societății (am reluat o expresie din articol).

 18. Desi arheologia are ca baza de cercetare strtatigrafia, nu ma pricep la geologie atit de mult, pentru a va confirma sau infirma articolul.
  Ma amuza situatia pe care ati prezentat-o in deschidere. Relatia climatologi-premiile Nobel seaman cu relatia economisti-premiile Nobel. Numai prostii, infirmate in practica… Si numai oameni de stiinta -si nu numai- dintr-o singura grupare politico-ideologica.(?!!!) Practic, avem de-a face cu un monopol stingist pe comisiile de decernare a premiilor. Te si intrebi ce valoare mai au, din punct de vedere stiintific.
  Desi cred ca a fost vorba de un incident major care a dus la extinctia vietii in epoca amintita de dvs., nu cred ca a fost vorba de un impact cu un asteroid. Vedeti cate animale vechi au supravietuit. Si inca in zone calde, In cazul in care aveam norul ala de particule, care racea brusc atmosfera si dispareau vegetalele, pe urma animalele ce se hraneau cu ele etc, nu se putea sa supravietuiasca. Ma gindesc la serpi, crocodili, varani, rechini etc. Nu neg impactul cu asteroidul, dar trebuie sa mai fie ceva. Ceva ce nu a fost inca descoperit.
  De altfel, parca viata a fost de 4 ori in colaps, pe planeta, daca nu ma insel. Cred ca mai trebuie sapat, in zona. Si eu, tot cu Cuvier merg…
  In ce priveste schimbarea climatica, exista, dar este patronata de forte pe care nu le cunoastem. Inca. Si nu stiu daca le putem influenta. In bine sau rau. Daca le putem grabi sau stopa/incetini.
  Si nu vom putea afla adevarul, atita timp cat cei ce-si pun intrebari si vin cu argumente contra doctrinei oficiale stigiste, sunt boicotati. Stingistii (politruci si oameni de stiinta, in egala masura) au devenit inchizitoriali! Adevarati dictatori fascisto-comunisti.

  • „Relatia climatologi-premiile Nobel seaman cu relatia economisti-premiile Nobel. Numai prostii, infirmate in practica”
   Mai zilele trecute un ilustru economist,laureat Nobel il facea harcea-parcea pe Elon Musk si priceperea lui intr-ale bisnitarelii.Chipurile nu l-ar lasa sa-i ingrijeasca nici pisica!Poate imi scapa mie ceva,dar daca ar fi sa comparam rezultatele eu as paria pe prostia lui Musk nu pe stiinta laureatului!😁

 19. Daca modelele climatice nu tin cont de datele masurate,astea nu sunt modele,asta nu e stiinta.E o scamatorie care genereaza bani de cercetare,posturi academice si onoruri pana la Nobel. Si da …stiri in presa si cariere de politicieni. Si daca ar fi numai domeniul asta . Nici n-a inceput bine anul si citim in Nature din 4 Ianuarie:
  Disruptive’ science has declined — and no one knows why
  https://www.nature.com/articles/d41586-022-04577-5
  Raspunsul meu vis-a-vis de aceasta constatare a Nature coincide cu al dlui profesor si anume ca idei si tehnologii revolutionare nu sunt recunoscute ca atare, si avem cateva exemple in articol, si mai sunt multe altele din toate doemniile cunoasterii.
  Premiul Nobel a devenit un premiu mai mult politic,si nu are rost sa ne batem capul ca x sau y nu au luat acest premiu. Pana si Einstein a fost amanat de cateva ori la acest premiu :
  https://www.advancedsciencenews.com/the-dramatic-story-behind-general-relativitys-nobel-prize-snub/
  Obtuzitatea celor care au acordat premiul Nobel e atat de mare …a se citi articolul de mai sus si… nu difera de a celor de azi de la faimoasa academie suedeza.
  E mai bine ca nu stim totul apasand pe o tasta de telefon , geologia ne da o viziune unica citind scarile sale de timp care se masoara in milioane de ani. In fond,in majoritatea timpului acesta geologic imens,noi nu am fost pe aici. Au avut schimbari dramatice de relief , de clima, pe care nu le-au provocat oamenii. Atunci cum o fiinta fragila,aparuta recent pe Pamant,poate face schimbari climatice de mari proportii in 100 de ani? Pur si simplu,nu e de crezut !

  • Articolul din Nature l-am prezentat în premieră românească a doua zi după publicare

   O altă prezentare în premieră românească este un articol, publicat tot în Nature, este

   Thousands of scientists publish a paper every five days

   Am căutat în Scopus autorii care au publicat mai mult de 72 de lucrări (echivalentul unei lucrări la fiecare 5 zile) într-un an calendaristic, între 2000 și 2016, o cifră pe care mulți ar considera-o ca fiind neplauzibil de prolifică. Am găsit peste 9.000 de persoane și am depus toate eforturile pentru a număra doar „lucrări complete” – articole, lucrări de conferință, comentarii de fond și recenzii – nu editoriale, scrisori către editor și altele asemenea. Am sperat că acesta ar putea fi un exercițiu util pentru a înțelege ce înseamnă calitatea de autor științific.

   Marea majoritate a autorilor hiperprolifici (7.888 de înregistrări de autor, 86%) au publicat în domeniul fizicii. În fizica energiilor înalte și a particulelor, proiectele sunt realizate de echipe internaționale mari care pot avea peste 1.000 de membri. Toți participanții sunt înscriși ca autori ca marcă a apartenenței la echipă, nu pentru că au scris sau revizuit lucrările.

   ==================================
   Vă rog să observați că e vorba de fizicieni, nu de geofizicieni :-)

   • V-am citit comentariul acum despre articolul din Nature 04 ian 2023.Era ascuns in alt comentariu…Eu cred ca distingem din ce in ce mai greu o descoperire importanta…cativa laureati ai premiului Nobel au scris ca articolele importante le-au fost respinse ani la rand. Am si eu o oarecare experinta…sunt in boardul a doua jurnale importante de stiinta din UK si USA si vad acest lucru frecvent…articole importante sunt aruncate la gunoi de evaluatori obtuzi care scriu”is nothing new in this paper” .Intervin, si de multe ori se rezolva favorabil. Asa merg lucrurile azi …nu mai exista un Einstein care sa scrie la o revista unde unic editor este Planck! Asa s-a nascut relativitatea! Azi i se arunca lucrarea la gunoi!

  • Le poate provoca datorita unei inmultiri necontrolate peste capacitatile de care dispune pamantul.
   Daca se va reusi oprirea cresterii populatiei globale si foamei de energie se poate „controla” incalzirea globala insa nu sunt convins daca este indeajuns, omul n-a ajuns Dumnezeu, fenomene fizice cosmice existente le poate doar observa intr-o oarecare masura.
   Din disperare se cauta solutii de manipulare a climei, geoengeneering fiind probabil un termen cunoscut. Pt ca termenul nu suna bine a fost schmibat parca in climate control, tot aia.
   Oameni seriosi de stiinta avertizeaza asupra metodelor cu toate ca exista destui care cred ca pot influneta clima globala prin metode ingineresti de genul albirii norilor cu substante chimice, local se intervine deja, in Emiratele Arabe spre exemplu in primavara apar „din senin” ploile.
   Sa presupunem ad absurdum ca putem manipula intr-un fel sau altul temp medie globala ce sa va intampla daca dintr-o data fenomene cosmice se suprapun cu manipularile noastre, schimbam cum dorim dintr-o data incalzirea si racirea un functie de necesitati ? sau provocam catastrofe climatice in sensuri absolut nedorite, spre exemplu se produce o racire brusca si nedorita ? ajung ghetarii pana la Bucuresti ?

   • Ca multa lume va inchipuiti ca specia noastra e dominatoare pe planeta asta. E fals. Planeta asta e dominata de bacterii, virusuri si ciuperci. Astea sint si printre primele fiinte aparute pe Pamint dar unii sint fie miopi fie prea patrunsi de importanta lor si li se pare ca domina natura. Nici pomeneala.
    Poate ca aici e o saminta de raspuns la intrebarea pusa de domnul profesor in titlu: cind inveti la scoala si mai apoi vezi si in teren despre ce forte, procese si durate sint in joc pentru ca planeta sa arate asa cum o studiezi azi asta-ti da o alta perspectiva asupra istoriei ei. Iar istoria asta numita Geologie a mers fara specia umana si va merge mai departe cu sau fara ea. A nu se intelege ca sint impotriva speciei noastre, dimpotriva, cineva trebuie sa scrie si cartile de Geologie si nu cefalopodele inteligente o pot face ci noi, ce spun insa e ca in tabloul general al planetei nu sintem deloc atit de importanti pe cit vor unii sa ne faca sa credem.
    In plus simpla contemplare a naturii iti da un soi de „chill, man. Relax. Enjoy your life. It’s temporary anyway”.

    Exista un soi de definitie a optimismului atribuita lui Voltaire: „tout este pour le meilleur dans le meilleur des mondes possibles”. Sau in ardeleneste dupa vorba lu’ Baciu Ilie de la Arieseni: „sezi blind ca nicicind n-o fost sa nu fie oarecum”. :))))

    • Intestinul uman contine peste 1 kg de bacterii, la cat de mica este o bacterie sunt vreo 10 bilioane , va da dreptate insa raportul este altul cu toate ca aceste bacterii sunt raspunzatoare de gazele, metanul pe care il degajam, dupa ultimele estmari ca. 30 % mai „nociv” decat CO2

 20. „atâta timp cât o informație este repetată suficient de des”.
  La fel ca si calomnia care devine adevar.

  Premiul Nobel a devenit de prea mult timp si de prea multe ori o caricatura politizata de prost gust.
  De abia acum o sa avem o sansa mica sa vedem cum s-a trisat cu modelele matematice „pe masa”.
  In plus, cercetatorii de la marile companii cum ar fi Exxon sunt banuiti apriori nu de amatorism ci de falsificarea datelor sau reinterpretarea lor conform indicatiilor de la C-level.
  Si evident sunt marginalizati si huliti de de mass-media stangista radicala cu d’alde Guardian, Independent Sky News, BBC, CNN .
  Abordarea asta de presa de scandal este justificata dpdv financiar.
  Nenorocirile, violurile, ecoapocalipse fac vanzari bune.
  Jurnalism de doi bani cu alte cuvinte.
  Totalitarism ideatic de la presa care ar trebui sa fie o a patra putere in stat.
  Este frapanta convergenta de abordare a presei si mass mediei dintre vestul (inca) liber si sistemele dictatoriale si/sau autocratice din Rusia, Bielorusia, China, Iran, Turcia etc.

  • Eram pe cale sa comentez exact despre motto-ul articolului, ma bucur ca ati facut-o dvs. primul… Ok, mesajul ramine.

   Zice K. Folland in 2014:

   „So decadal forecasting is actually impossible without observed global climate data. But decadal forecasting did not exist in 1992.

   So climate data are now very much key to the climate change debate as the attached published letter foretold! 2014 is very different from 1992! „

   • Profesorul (fără master și doctorat) C. K. Folland și IPCC au primit Premiul Nobel în 2006, nu 2014. Afirmația lui ar fi fost mult mai pertinentă dacă o făcea în 2005, înainte, sau în 2007, după Nobel.

    • (IPCC și Al Gore Jr. au luat Premiul Nobel în anul 2007).
     Nu cred că domnul C. K. Folland trebuie sa de-a vreun disclaimer, ci IPCC. In 1992, cu calculatoarele și cunoștințele de până atunci, Folland a propus un model de simulare climatica. Un model. Atât și nimic mai mult. IPCC a fost cel care i-au „aruncat modelul pe val”.

     După cum știu cei care lucrează în modelare și simulare, un model se crează din ecuații fizice inter-corelate. Primul pas. Apoi, după crearea unui model (mult simplificat la început) urmeaza Pasul 2 = Antrenarea modelului și „tunarea” lui. Abia Pasul2 presupune „consumul” de date.

     Pe măsură ce modelul este antrenat cu „date tari”, el suferă modificări și complicări. Tunarea se face pe pași intermediari, in puncte intermediare samd. Astfel că anumite sisteme de ecuații folosite sunt completate cu termeni suplimentari (ex: forță de frecare se complică, sunt folosite diverse valori pentru vascozitati pe domenii de temperatura, sunt folosite tabele de date în locul sistemelor de ecuații, termeni de ordinul 3-4 pentru dezvoltările in serie samd.).

     Cel mai probabil, profesorul C. K. Folland a propus un model simplist. Problema nu este la el, ci a celor care nu au înțeles ideea de modelare și simulare, de „tunare” a modelelor, de limitare a lor. Tot felul de entuziaști s-au bucurat că la nivelul anului 1992 s-au reușit modelarea unui fenomen. Uau! Și totul a fost scapat de sub control.

     Rațional vorbind, profesorul Folland și-a făcut treaba. Că alții nu și-au făcut-o pe a lor, sau au îmbrățișat super-entuziamati o treabă care îi ajuta in doctrine …:|

     • Domnu’

      Un analist profesionist care se ocupă de simulări le înțelege limitele și-și prezintă rezultatele cu foarte mare precauție având grijă să avertizeze asupra limitelor metodei.

      La ăștia cu modele climatice nu e cazul de așa ceva. Ei prezintă cele mai aberante elucubrații ca adevăruri imuabile și de netăgăduit. Altfel spus fraudează premeditat. Sunt deci impostori și mitomani patologici,

      • /…/
       Premiul Nobel este un premiu privat, manageriat de Fundația Nobel, fix cum este coronița de sfârșit de an, plătită din banii părinților. Fundatia poate da banii cui vrea ea, chiar și lui Folland.
       De ce ar fi refuzat Folland banii?/…/

       Cred că în articolele dumneavoastră am citit că profesorii/oamenii de știință rămân niste copii mari pentru că lucreaza într-un mediu cu puține persoane mature, ei fiind de fapt singurii adulți din instituții. Sau putând fi adulti, daca au unde se maturiza. Profesorul Folland nu a luat jucăria nimănui. Și nu cred că trebuie să retragă nimic din munca lui de acum 30 de ani. Este mult prea ușor să fie (doar) el ținta. Dar incorect.

 21. Andrew Revkin, care timp de nouă ani a fostul cronicar climatic alarmist de la The New York Times, a avut recent o revelație personală despre alternativele la combustibilii fosili:

  Realitate dură în Nord-Est (și peste tot în zona #ColdWave): Dacă sistemul dvs. de încălzire – #heatpumps, gaz sau petrol – are nevoie de energie electrică pentru a funcționa, vă confruntați cu un pericol fără un generator. Pompele noastre de căldură (& Starlink) funcționează bine, dar numai datorită @Generac
  (18 ore până în prezent)

  https://twitter.com/Revkin/status/1606642541260046336

  • O, da! Generatorul e absolut obligatoriu Zăpada și gheața de de liniile de înaltă tensiune au cauzat ceva pene de curent. Sunt zone din stat unde ele au durat mai mult de o zi. La temperaturi ce au variat între -25C și -10C e mai mare dragul. 😀 Centralele chiar dacă sunt pe gaz nu merg fără electricitate pentru controler-e. La fel boiler-le de apă caldă. OK eu am (nu sunt singurul) un șemineu care merge pe lemne, dar ăla oricum nu încălzește toată casa. Deci generatorul ce merge atât cu gaz și cu benzină e o afacere excelentă atâta vara cât și iarna. Se cuplează automat dragul de el. După ce inițial câmd am cumpărat casa l-a privit cu indiferență am învățat să-l întrețin cu mare grijă.

   Arătau la TV-ul local aseară povestea unui gospodar iecologist care a rămas în pana de curent chiar dacă soarele strălucește orbitor. Omul nu s-a lăsat descurajat și s-a cocoțat voinicește pe casă să curețe panourile solare acoperite de un strat bunicel de zăpada. Mare lucru n-a curățat el și a luat-o la vale schilodindu-și picioarele. Morala poveștii e că salvarea planetei cere unele sacrificii. 😒

 22. Subvenție oficială din partea președintelui Biden:

  Dacă v-ați gândit vreodată să instalați sisteme solare pe acoperiș pentru a economisi bani pe facturile de energie, acum este momentul.

  Datorită investițiilor noastre, puteți economisi până la 30% din costul instalării panourilor solare în declarațiile fiscale din 2023.

  –––––––––––––––––––––––––
  Cu bani publici, tot înainte spre victoria „verde”!

  Ceea ce nu spune președintele american cetățenilor cărora le cheltuiește el banii este un mesaj la fel de simplu precum cel cu subvențiile de 30% pentru panouri solare:

  Energia solară și cea eoliană pot ajunge la ZERO în orice moment, necesitând o rezervă de 100% pentru cererea de bază. Sursele de rezervă – cărbune, gaz, trebuie să fie accelerate atunci când se întâmplă acest lucru. Așadar, veți avea nevoie de DOUĂ rețele și de toată infrastructura aferentă. De aceea, vântul + soarele vor face ca prețurile voastre la energie să crească.

 23. Toată tevatura pe marginea încălzirii globale are n substrat profund comercial, ba chiar politic. Vaca poluează. Vom mânca insecte și viermi. Automobilul poluează. Hai sa-l facem electric! De parcă producerea de electricitate, de baterii electrice, de alte automobile nu ar polua! Nu le da prin cap să interzică automobilul proprietate personală și să dezvolte un transport în comun eficace. Mai bine stăm bara la bara și nu mai mancam fripturi. Suntem moderni și ne hranim mai nesănătos ca în Evul Mediu. Renuntam la gaz și la petrol rusesc dar trimitem bombe pe front. Explozia nu poluează?

  • A mai încercat în România unul săracu’ să termine automobilele proprietate personală și să treacă total pe transport public. A sfârșit-o ciuruit de gloanțe în fața unui zid scorojit de la Târgoviște.

   P.S. Nimeni nu vă oprește să renunțați la mașină și să treceți exclusiv pe transportul în comun. Ca-n Coreea de Nord. 😀

  • Ce intelegeti prin „ne hranim mai nesanatos ca in Evul Mediu”? La ce Ev mediu va referiti si la meniul carei paturi a populatiei? Ce inseamna nesanatos? Cat oameni mor de mancat prea mult comparat cu cei care mor de foame? Cat oameni mor din cauza frigului si cat din cea a caldurii?

  • Intre timp experienta personala din ultimele 30 zile la mine cu masina electrica VS 2.0 TDI:
   – Revizie masina electrica: schimbat ulei de frana + filtru de polen + stergatoare total 450 RON (la reprezentanta)
   – Revizie masina 2.0 TDI: ulei motor + ulei cutia de viteze + filtru de motorina + filtru polen: 1900 RON. + o „mica” surpriza de 3600 RON ca trebuie inlocuita volanta (adica piesa pe care electrica nu o are). Toate aceste costuri la un service care nu isi pune adaos comercial la piese si taxeaza cu 100 RON ora de manopera.

   Economie neta doar din combustibil electric VS motorina = 1000 EUR/an. Economie medie anuala din revizii: 500 EUR/an (asta deoarece la cativa ani / mii de km la cea pe motorina apar niste chestii mai scumpe de schimbat gen distributie, discuri, planetare, volanta, ambreiaj etc). Economie totala anuala electric VS motorina = 1500 EUR/an. Sunt doar cifre fara sa discutam despre poluare, CO2, poluare fonica si alte chestii. E drept, cu masina electrica am autonomie ~500 km vara si cam 350 km iarna, statiile de incarcare publice functioneaza si nu functioneaza. Si daca functioneaza trebuie sa astepti cateva ore sa se incarce de aceea in 95% din cazuri incarc masina acasa si aleg sa merg cu electrica doar daca imi ajunge dus-intors sau la destinatie e o casa unde pot sa incarc (rudenii). Peste 2 saptamani merg la ski in alta tara, e clar ca nu pot sa merg cu electrica…
   Pentru familiile care isi permit si au nevoie de doua masini, sa ai a doua masina electrica duce la o economisire maricica in timp.

   • Ferice de dumneavoastră că aveți timp gârlă s-o încărcați și că mai ales nu o folosiți în iernile crâncene ale încălzirii globale în care bateria încărcată în 2 ore s-a descărcat în vreo 30 de minute. 😂

    Zilele trecute l-au găsit unul undeva spre frontiera canadiană. Nu-i clar ce era în mintea lui, Rămăsese frumușele pe marginea drumului cu „buleftrica” la vreo 30 de mile de cea mai apropiată localitate. Mașina era acoperită de zăpadă. El se păstrase perfect. Dacă nu dădea unul cu snowmobile-ul în el rămânea acolo până la primăvară.

    Uite așa lucrează selecția naturală… 🤣

    • Dumneavoastra va dati cu parerea pe baza unor experiente pe care nu le-ati trait doar le-ati citit. Oameni inconstienti au existat, exista si vor continua sa existe. La fel am citit ca a murit si o tanara in SUA ca a ramas blocata in zapada, a dat drumul la motorul (pe combustie) ca sa se incalzeasca, s-a pus la somn, ninsoarea depusa i-a astupat teava de esapament si a murit asfixiata.
     Deocamdata, in sezonul acesta de iarna cea mai mica temperatura pe care am prins-o pe traseu in Romania a fost de -3/-5 grade celsius. Masina electrica a avut un randament redus cam cu 20-30% la aceasta temperatura. Sunt experiente reale pe care le-am trait. Daca dumneavoastra care nu ati avut aceste experiente stiti mai bine decat mine ce si cum e sa ai o masina electrica ce sa spun…cred ca nu mai are rost discutia.

     • Sunt de fapt experiențe trăite. În fiecare state tropper-ii îi opresc pe cei cu mașini electrice să iasă din zona metropolitană. Le remorchează mașinile cu de-a sila.

      La noi încălzirea globală clocește geruri de -20C -30C care demonstrează precis „fezabilitatea” mașinilor electrice. Afară de faptul că risipesc în mod irațional resurse extrem de rare, că producerea lor e un proces extraordinar de poluant și că nu avem nici cea mai vagă ideea despre cum pot fi reciclate și neutralizate bateriile, în rest totule OK.

      Iată aici ce monstruozități & hidoșenii și tragedii umane produc gărgăunii ideologici ai degeneraților de tepa dumneavoastră:

      https://youtu.be/1TL7hTx5z0k
      https://youtu.be/JcJ8me22NVs
      https://youtu.be/CIWvk3gJ_7E

      Vă simțiți mai mândru, mai împlinit când știi că prin bateria mașinii dumneavoastră curge și sângele nenorociților ălora din minele de cobalt?

      • @Josef Svejk, sunt oameni care au murit intoxicati de CO de la sobe, blocuri care au sarit in aer de la explozii cauzate de scurgeri de gaz, oameni care au murit electrocutati, oameni care au murit in masina cu motor pe combustie pentru ca li s-au infundat orificiile pe unde se evacuau noxele/se schimba aerul cu unul proaspat, sunt oameni care au murit dupa ce au cazut de pe cal, nu inteleg ce vreti sa demonstrati? Nimic nu e 100% „safe” pe lumea asta. Daca vreti sa fiti corect trebuie sa luati niste statistici, sa faceti niste calcule de probabilitati si apoi sa discutam care cat e de „safe”.
       La ce sange va referiti a celor din minele de cobalt?

  • Cred că sunteți prima persoană care sugerează o dezbatere cu cineva din „tabăra opusă”. După ce am devenit primul autor de pe Contributors cu Disclaimer la vedere, asta ar fi o altă premieră: Primul autor de pe platforma aceasta care este invitat să-și apere poziția public.

   Este ceea ce îmi doresc din 2014.

   După lansarea oficială a cărții mele Gazele de șist și fracturarea hidraulică Între mit și realitate, în noiembrie 2014 la librăria Sadoveanu (Blvd. Magheru), s-a apropiat de mine un tânăr. După ce s-a prezentat, mi-a spus că este împuternicit de 12 ONG-uri anti-fracturare și m-a invitat la o dezbatere publică, radio + TV, cu reprezentanții celor 12 organizații. Am acceptat cu entuziasm și am așteptat să-mi trimită locul și data dezbaterii. Aștept și astăzi (după 9 ani).

   În timpul ultimului an sabatic petrecut la fosta mea universitate din Iași am fost contactat de HotNews și un ONG pentru două dezbateri publice pe tema schimbării climei. Iarăși, am acceptat cu entuziasm, dar preopinenții cu care trebuia să dezbat au declarat forfait. Unul din cei doi s-a mulțumit să vorbească singur pe scena Ateneului.

   Când am publicat articolul În ultimii 40 ani, temperatura medie anuală din România a crescut cu circa 2°C, doamna Roxana Bojariu, fostă șefă a Departamentului de climatologie de la ANM până în februarie 2021, a promis că până la „sfârșitul săptămânii” (22 iulie 2021) va răspunde observațiilor legate de efectul de insulă termică urbană asupra stațiilor meteorologice din România. Suntem acum în săptămâna a doua a anului 2023 și nu am citit nimic scris de domnia sa.

   Între 10 și 13 aprilie 2023, o nouă ediție a conferinței ”Smart diaspora – diaspora în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat. Diaspora și prietenii ei” va fi organizată la Timișoara, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și egida Guvernului României, Ministerului Educației și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, de Alianța Timișoara Universitară (ATU), UEFISCDI cu participarea Academiei Române. Am trimis deja o temă de discuții pentru workshop-ul Antropocenul sau schimbările globale.

   Dacă distinșii organizatori îmi vor accepta propunerea și mă vor invita, ar fi loc și o dezbatere publică la Timișoara în una din zilele conferinței.

   Singurele mele intervenții publice din mass media românească, pe lângă cele de pe Contributors, au fost două interviuri publicate în ziarul Adevărul. De asemenea, a mai fost o prezentare a articolelor mele făcută în Cotidianul pe 12 octombrie 2023 – O voce în pustiu.

   Aștept cu încredere orice invitație la dezbatere publică!

  • Subiectul incalzirii globale este considerat aproape epuizat informational la fel precum cel al racirii globale sau al pandemiei. S-a pus batista pe tambal , au fost tentative dragute, pacat ca n-au avut succes pe masura asteptarilor, move on , lumea va uita de ele , nu e cazul sa le mai tinem in lumina reflectoarelor.
   Oricum parerea publicului nu mai conteaza despre nimic important , nu cere nimeni voie publicului cand cumpara 100 milioane doze de vaccin pentru o populatie de 20 milioane. Nu intreaba nimeni publicul daca vrea sau nu sa sustina razboiul din Ucraina .
   Deciziile s-au luat deja iar publicul le-a acceptat deja . Va accepta si consecintele , e hipnotizat. Specialistii cunosc foarte bine cat , unde, cum si cand sa stringa si sa slabeasca suruburile.
   Efectul articolelor d-lui Cranganu este acela ca arata publicului cum a fost si este invins. Efectul este defetist si demobilizator . Demonstreaza publicului puterea guvernelor aliate cu mass-media si cu big industries.
   Dl Cranganu ne descrie cum am fost invinsi.

   • Nu. Nu am fost invinsi, sint insa de acord cu dumneavoastra ca opinia publica este „jucata” de papusari. Nu sint eu genul conspirationist insa treaba chiar arata a facatura politico-mediatica. O goana pentru putere si un „follow the money”. Poate ca n-ar trebui sa ne mire ca majoritatea celor din tabara papusareasca nu stiu nici ce vorbesc si nici ce fac, doar tin instinctiv isonul, au mai gasit ceva de vinzare, ceva care le asigura un trai nemeritat de bun.

    Domnul profesor ne descrie stiinta bazata pe date tari. Si limitele ei. Articolele domniei sale nu proclama dogme ci avanseaza si sustin idei. Nu vi se pare remarcabil ca majoritatea ideilor si-au gasit sustinatori tocmai intre cei cu pregatire concreta, probata, reala? Nu vi se pare interesant ca mai toate contraargumentele sint foarte slabe, nestiintifice, neprobate (de nu imposibile) tehnologic si vin mai degraba dinspre o zona usor neclara si plina de mil, cea a politicii, a sociologiei, a demografiei, a economiei, a bancherimii (iaca pozna!), viitorologiei (in masura in care asa ceva este demn de luat in seama)? Altfel spus comentatorii sa le zic sustinatori au obisnuinta scepticismului si pe cea gindirii critice (altfel se darima podul, se strica angrenajul, forezi aiurea, , se prabuseste avionul, iti sar disjunctorii instalatiei, se sufoca oamenii in metrou etc) pentru ca raspunzi nu doar cu postul, cu parafa, cu dreptul de semnatura ci uneori si legal.
    Iar ceilalti ce? Sint interesati de ce, stiu ce si argumenteaza cum? Majoritatea oblic. Si slab. Asta cind o fac.

    Evident ca nu se putea sa nu apara si filozofimea piezisa, usor natinga sub poleiala de subtilitati de verbiaj, vedeti articolul unui filozof expat ascunzindu-se dupa fustele nu stiu carei doamne si dind cu pietre. Mai saptamina trecuta. Mareata proba de barbatie. Dar, na, e filozof, nu poti sa-i ceri sa argumenteze ca nu va face decit te umple de citate. Atita stie, atita poate. Sau vedeti mai vechile replici oparite ale unui teolog de prin Academie sau pe unde si-a gasit el slujba. Asta-i nivelul si, zau, e intristator de jos. Doar tifnele si nasurile sint foarte pe sus, inaltimea lor parind a fi direct proportionala cu aflarea in treaba si invers proportionala cu intelegerea subiectelor abordate de domnul profesor.

    • Ok si vad doar literatura dizidenta cvasi- de sertar . Chiar daca online. Nu vad greve nu vad revolte nu vad nesupunere civica. Vad apatie si non-combat. Acceptare ca sub hipnoza.
     Pe de alta parte opinia publica nu exista , este tot o minciuna iscusita , invocata si trambitata cu menirea sa exploateze gregaritatea mentalului individual. Publicul este o colectie de indivizi care au in comun un stapin.

     • Jumătate din economia românească a migrat în subteran. Nu știe nimeni mai bine ca românul cum să-și fenteze stăpânul 😀

      Când gradul de colectare pentru TVA ajunsese la 55%, asta însemna că economia românească funcționa în realitate cu mai puțin de 11% TVA, chiar dacă pe hârtie e 19%. Între timp a mai crescut gradul de colectare, însă tot pe hârtie: tranzacțiile sunt acum la negru, nu mai apar nicăieri în acte.

      Până și în UK e la fel, ți se spune deschis: ”dacă vrei factură, te costă cu 20% mai mult, trebuie să plătești și VAT”.

     • Nu stiu ce sa raspund, nu stiu eu cum functioneaza multimile. insa ideea ca opinia publica e cel mult o facatura mi se pare interesanta si demna de discutat. Nu stiu daca e si corecta, interesanta insa e, asta cu siguranta.
      Da, putem presupune ca exista un efect de orbire, narativul incalzirist este turnat zilnic in varii forme in urechile oamenilor si asta de multi ani. Omul obisnuit cred ca nu ia problema foarte in serios, nu are de ce, nu e treaba lui.
      Asta merge pina cind omului ii cresc facturile si-i scade nivelul de trai. Cred ca atunci incepe sa miriie desi tinind cont ca exista natii carora le place sa raspunda la ordin, parca nemtii ar ramine la miriiala si atit. Au mai miriit de doua ori in secolul trecut si tot au facut timpeniile cunoscute. Asa zicind pentru ei ordinul ar fi mai important decit opinia proprie iar francezii sint oricum niste miriitori prin definitie tot la fel cum romanul zic unii ca s-ar salva prin bascalie. Ca am fi tara „ou tout este pris a la legere”. Posibil, cred insa ca frigul in case si frigiderul gol sint motoare capabile sa miste lucrurile de nu sa le darime. Unii am prins si n-am uitat vremurile alea, adolescentii de azi nu inteleg cum a fost si pina sa priceapa cred ca ar muri pe capete, mai ales daca pizzeria, shaormaria si patiseria de linga liceu n-ar avea curent si gaz sa le faca de mincare si hipermarketul nu le-ar vinde chipsuri si coci coli.
      Ar mai fi ceva, reprezentarea politica. Toata lumea politica e vopsita de-a stinga or e greu de presupus ca toata populatia europeana e socialista. Cea americana in nici un caz! Daca e asa, atunci trebuie sa apara forte politice „compensatoare”. Nu prea apar, iar daca apar fie nu sint credibile, fie au tentatii nedemocratice, fie sint pur si simplu asasinate in presa. Adica sint slabe! Exceptiile sint mult prea putine si, helas, recente. Asta nu e semn de sanatate a democratiei ci dimpotriva, e indiciu de dictatura rozalie-rosiatica cu sau fara coaja verde. Nu zic ca iesirea din dictatura asta soft se poate lasa cu singe, insa mentinerea dictaturii energetice actuale aproape sigur se va lasa cu morti de frig, e doar o chestiune de vreme, sint suficiente doua ierni grele.

      • „Asta nu e semn de sanatate a democratiei”
       Democratia este o distopie , e doar un nume pompos pentru anarhie , iar democratia reprezentativa e o contradictie in termeni, un nume la fel de pompos pentru de facto o dictatura.
       Sper sa nu ajungeti sa traiti pe pielea dvs o democratie.

       „Toata lumea politica e vopsita de-a stinga or e greu de presupus ca toata populatia europeana e socialista. Cea americana in nici un caz! ”

       Din nefericire. Numai uniti in cuget si simtiri aveti o sansa sa castigati competitia globala.

       „Daca e asa, atunci trebuie sa apara forte politice „compensatoare”. Nu prea apar, iar daca apar fie nu sint credibile, fie au tentatii nedemocratice, fie sint pur si simplu asasinate in presa.”

       Vor „apare” la timpul potrivit (asteapta in laborator, sint la copt) exact atunci cand vor avea potentialul maxim de …. „compensare”. A perceptiilor. Si de resuscitare a sperantelor. Vor avea niste sigle foarte frumoase.
       Frica si speranta sint motoarele lumii. Majoritatea traiesc in frica si mor sperand sa capete si ei vreo firimitura din cascavalul produs de chiar ei.

    • Contestati utilitatea sau chiar necesitatea nobilei minciuni , sau doar abilitatile de comunicatori ale preotilor ei ? Abordarea temelor macro de catre politicienii reali este una holistica si nu poate trata nici demografia nici economia altfel decat sinergic cu celelalte aspecte. Nu pot decat sa va rog sa ma credeti ca exista si politicieni reali si sa ma mai credeti si ca problemele nu au intotdeauna solutii . Iar cand se pare ca au , de cele mai multe ori sint neplacute si aproape inacceptabile. Din pacate si politicianul real este tot doar un simplu om.

     • Banuiesc ca nu se poate fara politicieni. Fie, cineva trebuie sa inventeze probleme inexistente si sa se hraneasca din asta. Nimeni n-a inventat vreun sistem mai bun, asa incit raminem asa.
      Despre politicianul simplu om: imi pare rau, x s-a facut politician pentru ca are el idei si convingeri pentru conducerea societatii? Daca da, ce auzim? Liniste mormintala in privinta ideilor dar harmalaie continua. (Domnul Neagu Djuvara a numit-o „cearta de vorbe”).
      Mai apoi: sinteti mult prea multi si peste tot. Si in consilii locale, judetene, adunaturile de prin Bukres/Brusal/Strassbourg, consilii de adminstratie, agentii, comisii, prea multi si faceti o treaba proasta. Partea reala a tarii/lumii functioneaza foarte bine fara politicieni, ba se poate argumenta ca functioneaza impotriva existentei lor.
      Inca: doctrinele voastre au devenit atit de fluide ca seamana cu niste magme nesegregate. (Asta inseamna ca sint toate elementele chimice acolo si poate iesi orice). Stinga vs dreapta nu mai exista in discursul politic si asta nu de ieri de azi. Urmarea este directa si imediata: vivat sinecura si traficul de influenta. (Asta unde merge si se mira cite unul ca nu il accepti la masa discutiilor. Mai si intra in panica atunci cind o ia peste bot). Atunci nu e de mirare ca in loc de niste roci cu minerale frumos cristalizate, la politicieni ne uitam ca la niste bolovani amorfi tropaind din monturi pe mozaicul ala venetian urit din Casa cu Pricina, blestemat fie-i in veci orice nume i se va da! Nu am deloc impresia ca prin institutiile politice ale statului gasesc cristale frumos dezvoltate, niste macle (nu mecle, macle) clasice, niste parageneze de pus in vitrina si studiat la o scoala serioasa, senzatia este de amatorism gregar, de aflare in treaba in virtutea unei importante inventate si clamate continuu, fara legatura cu viata unor oameni reali si liberi. Sigur, s-ar putea argumenta ca ideea existentei omului liber sperie si poate fi neconfortabila sau chiar riscanta pentru cariera politica a cuiva. Argumentul este solid si are acoperire in realitate. Poate ca aici este si miezul problemei.
      PS ce am scris nu are deloc legatura cu exagerarea libertariana, asa ceva nu poate functiona.

      • „Nimeni n-a inventat vreun sistem mai bun”
       Ba da , de multe ori , numai ca altii n-au fost de acord cu definitia „binelui”. Stiti bine cum e, fiecare are parerea lui proprie iar a lui miroase cel mai bine. Putem cadea de acord ca 2 + 2 = 4 , sa zicem mere , dar nu vom fi niciodata de acord care dintre noi sa ia 3 si care numai 1.

   • „Efectul articolelor d-lui Cranganu este acela ca arata publicului cum a fost si este invins. Efectul este defetist si demobilizator . Demonstreaza publicului puterea guvernelor aliate cu mass-media si cu big industries.” Nu este deloc asa, vedeti numărul mare de aprecieri si de comentarii la articolele prof. Crânganu, cel mai mare de pe aceasta platforma. Iar puterea guvernelor aliate cu marile corporații capitaliste e doar temporara, oamenii se vor trezi din acest miraj intr-o buna zi iar atunci acele big industries vor susține altceva. Văd că dvs recomandați sa nu facem nimic ca oricum totul e pierdut si nu merita osteneala. Nu e chiar așa.

    • Nu va declansa nicio revolutie. Va fi interzis la publicare sau recrutat sau determinat sa taca sau sa o lase mai moale. Deja fluiera in biserica .

   • /…/ Articolul demonstreaza clar ca traim in dictatura . Decidentii decid soarta supusilor fara acordul supusilor si fara justificare stiintifica. Pohta ce-am pohtit.
    Cui nu-i convine e liber sa emigreze in Rusia sau …. Manning, Asange, Snowden….McAfee….

 24. După ce am scris comentariului anterior referitor la iluzoriul net zero mi-a căzut sub ochi un joc lansat de Financial Times, o publicație destul de serioasa din Marea Britanie, in care suntem îndemnați sa ne testam capacitatea și hotărârea de a atinge net zero pana în 2050.
  Am întrat în joc cu bună credință și am ales drept consilier pe Waldo Watts, specialist în tehnologii noi. Am completat raspunsurile la intrebarile pentru secțiunea pana in 2026 si deja am căzut la examen. Pur și simplu n-am crezut ca pana in 2026 putem interzice lumii subdezvoltate sa renunțe la construcția de centrale pe cărbuni, ca putem da directive de interzicerea mașinilor cu combustie interna, etc. Am reinceput și jocul alegand drept consiliera pe Gina Green (după cum vedeți cei de la FT au un pic de umor) dar am constatat ca întrebările și punctajele sant similare celor ake lui Watts. Recunosc ca n-am avut răbdare sa completez toată secțiunea pentru 2026.
  Jocul aici:
  https://ig.ft.com/climate-game/
  Abia aștept primul jucător care ajunge la 2050 cu tinta de net zero atinsa. Poate aflam și cum a răspuns la câteva întrebări cheie.

  • Nu știu în ce măsură Financial Time poate fi considerat „o publicație destul de serioasă”. De cam o decadă exprimă exclusiv punctul de vedere al aripii colectivist-marxiste a partidului laburist britanic. E la fel de credibilă ca „Munca de partid” din vremea iepocii. 😀

  • Stim deja cum. Acceptand sa repete / sa fie de acord chiar si numai formal , declarativ, cu niste minciuni si imposibilitati evidente. Obiectivul este sa obisnuiasca tinerii cu acceptarea neadevarului. Nu e nevoie sa creada. E suficient sa-l rosteasca repetat in fata autoritatii. Va deveni parte parte din realitatea acceptata. Apoi in functie de reactia la recompense sint recrutati activisti si ciomagari.
   Tehnicile astea au fost folosite si la Aiud. Azi nu mai e nevoie si de tortura , e suficienta folosirea apetentei pentru jocuri online . Jocul dopamina-serotonina este acelas chiar daca realitatea este doar virtuala. Asa se creaza dependente si se obtin conditionari.

   • Nu e așa simplu.

    Pe de-o parte, aveți dreptate când faceți comparație cu ce se întâmpla la Aiud: omul își pierde stima de sine când este forțat să recite minciuni despre care știe că sunt minciuni. Iar odată stima de sine pierdută, de-obicei refuză să mai lupte, devine legumă.

    Pe de altă parte, lucrurile se petreceau astfel la Aiud pe vremea când România era ocupată de tancuri sovietice, deci o opoziție cu arma în mână era exclusă. În lipsa tancurilor sovietice, genul ăsta de lucruri degenerează în războaie civile, ca în Spania lui Franco. Ceea ce i-a pus la respect pe marxiști pentru două generații. Nepoții lor abia acum au scos capul din nou.

    În lipsa unui minim acord despre ce reprezintă adevăr și ce reprezintă minciună, oamenii se iau la bătaie, ăsta rămâne singurul mod de a tranșa disputa. Asta e partea pe care nu o înțeleg marxiștii: când se ajunge la conflict deschis, ei vor deveni imediat victime. Iar asta la propriu, nu așa cum le place lor să se alinte în prezent, făcând pe victimele chiar și atunci când se află la putere.

    Lucrurile astea s-au mai întâmplat o dată, în urmă cu 100 de ani. Iar în zilele noastre, Karl Liebknecht și Rosa Luxemburg sunt venerați ca martiri pe Wikipedia:

    ”both Liebknecht and Rosa Luxemburg became martyrs for the socialist cause in Germany and throughout Europe”

    https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Liebknecht

    Cine dorește să le calce pe urme, va repeta istoria, dacă nu vrea să învețe din ea.

    • „În lipsa unui minim acord despre ce reprezintă adevăr și ce reprezintă minciună, oamenii se iau la bătaie, ăsta rămâne singurul mod de a tranșa disputa.”

     Doar nu va referiti la Siria, Kosovo, Ucraina… how dare you !

     „Asta e partea pe care nu o înțeleg marxiștii: când se ajunge la conflict deschis, ei vor deveni imediat victime.”

     Idiotii utili si fanaticii. Bolsevicul nu dispare , el doar se transforma sau/si emigreaza.

     • Mai face ceva. Face pui vii care nu-i lasa pe altii sa traiasca. Intotdeauna o comite in numele altcuiva , pe care el doar il slujeste si reprezinta : un zeu, planeta, specia , poporul, viitorul …. astea cer sacrificii…. doar beneficiile sint rapide, de la ceilalti, concrete si pe persoana fizica. Pe a lui.

 25. Într-un comentariu la precedentul meu articol, am descris opinia unei ziariste publicată în The New York Times, conform căreia: There Has Never Been a Better Time to Be Short

  Autoarea, Mara Altman, propovăduia, printre altele, următoarele:

  Oamenii pitici nu economisesc doar resursele; pe măsură ce resursele devin tot mai puține din cauza suprapopulării și a încălzirii globale, ei pot fi, de asemenea, cei mai potriviți pentru supraviețuirea pe termen lung. . . . Atunci când te împerechezi cu persoane pitice, poți salva planeta prin reducerea nevoilor generațiilor următoare. Scăderea înălțimii minime pentru potențialii parteneri de pe profilul tău de dating este un pas spre o planetă mai verde.

  Chestia asta mi s-a părut teribilă: publicația new-yorkeză pledează în vederea transformării rasei umane într-o rasă de hobbits pentru a limita consumul resurselor! Este adevărat că ideea a apărut și în România: Primul HOBBIT LAND din România se construiește în județul Neamț, la Dobreni

  Chestia mi s-a părut teribil de idioată pentru că am găsit printre însemnările mele un citat care infirmă aiureala cu hobbits. Citatul aparține istoricului și economistului Deirdre Nansen McCloskey (Equality vs. Lifting Up the Poor):

  Cei bogați au devenit mai bogați, e adevărat. Dar săracii au încălzire pe gaz, mașini, vaccinuri antivariolice, instalații sanitare interioare, călătorii ieftine, drepturi pentru femei, mortalitate infantilă scăzută, nutriție adecvată, corpuri mai înalte, speranță de viață dublată, școlarizare pentru copiii lor, ziare, un vot, o șansă la universitate și respect social.[s.m.]

  Ideea alarmistei climatice este cu atât mai aberantă cu cât omenirea produce acum mai multă hrană de pe suprafețe mai mici de pământ. În mai multe articole (de ex., Profeți și Vrăjitori: Între eco-apocalips și tehno-optimism) am prezentat munca extraordinară a unui agronom – Norman Borlaug – și triumful Revoluției sale Verzi (nicio legătură cu „verdele” activiștilor).

  Revoluția Verde (pentru care Borlaug este singurul agronom laureat cu Premiul Nobel pentru pace) a indicat calea cea mai bună pentru a scoate din sărăcie cruntă sute de milioane de oameni din India, Pakistan, Egipt, Mexic ș.a. Nu prin crearea unei rase de hobbits, cum visează ziarista de la NYT, ci prin creșterea productivității agricole datorată introducerii unor soiuri de culturi cu randament ridicat.

  Potrivit unui studiu din iulie 2021, culturile îmbunătățite dezvoltate între 1965 și 2010 au crescut producția de alimente cu peste 40%, economisind lumii 83.000 miliarde de dolari.

  Abordând impactul agriculturii asupra mediului, autorii au scris:

  Lucrarea noastră face lumină și asupra unei preocupări, deseori exprimată în literatura de specialitate, conform căreia îmbunătățirile productivității agricole ar atrage terenuri suplimentare în agricultură în detrimentul pădurilor și al altor utilizări ale terenurilor valoroase din punct de vedere ecologic. Am găsit dovezi care demonstrează contrariul… Revoluția verde a avut tendința de a reduce suprafața de teren dedicată agriculturii.

  De unde știm că această concluzie este corectă? Din 1961, terenurile agricole s-au extins doar cu 7%, în timp ce populația globală a crescut cu aproape 150%.

  Hannah Ritchie și Max Roser au surprins, de asemenea, semnificația acestei explozii a producției de alimente:

  Lumea a depășit „vârful defrișărilor” în anii 1980 și de atunci a fost în declin… Am pierdut 150 de milioane de hectare – o suprafață egală cu jumătate din cea a Indiei – în acel deceniu… De atunci, ratele defrișărilor au scăzut constant, la 78 de milioane de hectare în anii 1990, 52 de milioane la începutul anilor 2000 și 47 de milioane în ultimul deceniu.

  Deci, mai multă mâncare de pe teren mai puțin.

  • Am dat un search pe Google pentru Mara Altman si am impresia ca sufera de nanism, deci putem intelege frustrarea doamnei privind relatiile intime cu pitici. Totusi, cred ca articolul ei trebuia postat la rubrica „Matrimoniale”, asta daca The New York Times are asa o rubrica. Sunt convins ca si-ar fi gasit un partener pe „masura” dansei, la nivel intelectual si fizic.

 26. Foarte bine ati punctat: „în legătură cu încălzirea globală antropogenă și catastrofică”. Geologii nu neaga fenomenele naturale nicicum, insa atunci cand stiinta se transforma intr-o propaganda apocaliptica, trebuie intervenit de urgenta. Pe baza acestei noi ideologii aparute din mintile infierbantate ale ecologistilor, industriile si economiile occidentale vor fi distruse foarte curand. Insa daca incepem sa le vorbim despre stratigrafie secventiala…ii bagam intr-o ceata totala. „Ecologistii” oricum obosesc dupa ce citesc doua pagini, ce sa mai vorbim de intelegerea stratigrafiei secventiale….Mi-e teama ca este prea tarziu, iar tavalugul eco-marxist nu mai poate fi oprit.

  • Cazul este 100% caz penal insa sistemul juridic occidental este cel putin 90% corupt de neomarxism De la cap in jos. In SUA de exemplu parintii care comenteaza in consiliile scolare impotriva propagandei homosexuale in scoli , impotriva sexualizarii copiilor de 5-6 ani , impotriva propagandei ideologice , sint trecuti de FBI pe lista teroristilor. Din ordinul lui Biden . Daca indraznesti sa declari public ca barbatii nu pot ramane gravizi , ca difera biologic, anatomic, genetic de femei , iti pierzi slujba si esti anchetat de FBI pentru discriminare si incitare la violenta.

 27. Bun, singura dar singura diferenta practica intre ceea ce sustine domnul Cranganu si ceea ce sustin activistii de mediu este reducerea/eliminarii politicii moderne de a ajunge la „net zero” emisii de Co2 (o chestie importanta, asa e). Pe de alta parte, daca tara/orasul in care locuiesti va fi acoperit/a de ape in urmatorii 50 de ani nu prea iti pasa daca problema a fost generata sau nu de oameni, ai nevoie de o solutie. Sunt orase cu multe milioane de oameni care sunt deja sub amenintarea apelor. Unde se vor duce acesti oameni? Sunt pregatite alte tari sa ii preia? Sunt tot felul de probleme si in galagia generala a emisiilor de CO2 am impresia ca aceste lucruri se pierd. Pana la urma, cauzata de om sau nu, incalzirea globala de acum este reala si, de bine de rau, trebuie sa ne ocupam de efectele ei. Un exemplu, Lagos singur are peste 10 milioane de locuitori. Ce facem daca va deveni nelocuibil?

  • ce ne facem daca peste 50ani premiile Nobel se vor acorda savantilor care vor sustine tocmai necesitatea poluarii atmosferei ? ca pana acum doar poluarea s-a dovedit a fi o solutie functionala pentru racire, in urma unor eruptii vulcanice sau impacturi cu meteoriti, care au diminuat intensitatea radiatiei solare;

   sunt sate cu nenumarati oameni care si-au construit casele prin albia raurilor si localitati cu nenumarati oameni care locuiesc la poalele unor vulcani sau pe falii seismice, sau ii paste mereu riscul unui tsunami; Unde se vor duce acesti oameni? Sunteti pregatit sa ii preluati ?

   • Atunci cand, sa zicem in Romania, avem inundatii grave ele afecteaza un numar limitat de oameni. Dupa cum poate va aminti undeva prin 2005 – 2010 au fost cativa ani cu inundatii masive. A intervenit statul, au fost si niste donatori particulari (unii mai pitoresti altii mai putin pitoresti), in fine, statul roman s-a descurcat de bine, de rau, sa ii ajute pe cei afectati. In situatia ridicarii nivelului marii nu mai este chiar asa usor. Observati, va rog, ca nu am mentionat Olanda. Olanda ar avea probleme masive daca nivelul apei ar creste semnificativ dar, cel putin pe moment, cred ca sunt intr-o pozitie mai buna decat altii pentru ca isi permit sa ia masuri. Nu am mentionat Italia desi Venetia este in pericol sa dispara. Am mentionat Lagos care, cu populatia sa de peste 10 milioane depaseste complet capacitatea statului nigerian de a administra o catastrofa umanitara. La fel de bine as fi putut mentiona statele care sunt expuse la topirea ghetarilor, este posibil ca in Pakistan, Nepal, India sa fie localitati intregi rase de pe suprafata pamantului. Tot ce spun este ca ar fi bine sa ne pregatim si, de fapt, chiar sunt de acord cu profesorul Cranganu cel putin partial. Din pacate singurul subiect care tine agenda publica este reducerea emisiilor de carbon. Dar, poate, ca in medicina, un tratament „simptomatic” ar fi mai potrivit si ar ajuta mai multi oameni. In privinta faptului daca sunt sau nu eu pregatit sa stiti ca realitatea are tendinta sa se razbune atunci cand o ignori. Daca va fi o catastrofa umanitara cu zeci de milioane de persoane sinistrate nu va mai conta daca suntem sau nu pregatiti, daca vrem sau nu sa ajutam.

    • iar eu am mentionat implicit zone precum Bangladesh, Napoli, California, etc. + toate tarmurile din lume unde ar putea lovi oricand un tsunami, zone unde locuitorii isi asuma riscuri deja confirmate (ba chiar unora nu le-a ajuns tarmul si s-au gandit sa mai intarce si o parte din mare); dar o sa ciulesc mai bine urechile la stiri, in caz ca loveste fulgerator vreo catastrofa climatica prin Nigeria, Pakistan sau Nepal;

     • /…/ nu poate lovi oricand. Are nevoie de conditii speciale ca sa se formeze iar alea e rare , ca de-aia le zice speciale. Deci nu e oricand ci rar.
      „Ar putea” ,teoretico-filosofic de carciuma totul e posibil, noroc ca nu e si adevarat.

      • traducere din romana in romana
       rar=cu o frecventa minimala, deci regulat
       oricand=intr-un moment oarecare, nu neaparat de mai multe ori

      • practic din cauze antropogene: la Fukushima din cauza centralei, iar in Indonezia din pricina aglomeratiei de turisti pe plaja

    • in lumea normala pregatirea se numeste „urbanism”, incepe de obicei cu un studiu geotehnic si dupa caz se completeaza cu studii hidrologice, calcule antiseismice, etc si nu in ultimul rand incarcari generate de fenomene meteo (vant, zapada)

  • Ciclurile Milanković sunt o cauză majoră a schimbării climei în cele două stagii, glaciație și interglaciație. Fig.3 din articol nu are rezoluția necesară pentru a evidenția clar cele trei cicluri:

   1. excentricitatea elipsei ~100.000 ani
   2. înclinarea axei de rotație ~ 41.000 ani
   3. precesia echinoxurilor ~ 26.000 ani.

   În literatura de specialitate există însă curbe eustatice globale cu rezoluție mai bună pentru perioade geologice mai scurte, unde stagiile glaciație-interglaciație se corelează foarte bine cu factorii cosmici reprezentați de ciclurile Milanković.

   Identificarea contribuțiilor individuale ale celor trei cicluri necesită operații de deconvoluții folosind analiza spectrală pentru a afla care dintre cele trei cicluri este dominant la un moment dat.

 28. Multă, foarte multă gândire convențională, schematică la acest articol (/…/) și plonjon vesel în ideologie: ești ori marxist ecologist extremist de stânga, ori un conservator apărător al omului biblic pus de Dumnezeu să stăpânească
  lumea, să se servească de ea, recte un antropocentrist de dreapta.
  Eu prefer să-mi pun simplu întrebări, să fiu sceptic – ca un geolog sadea – atunci când mi se spune ba că e, ba că nu e încălzire globala datorată activității omului.
  Vreau să îmi permit să gândesc și outside the box. Să imaginez ipoteze pe care nu e musai să le validez în istoria geologică a planetei.
  Civilizația industrială are 300 de ani și peste 100 poate fi istorie. Și atunci, cum va rămâne asta înscris intr-un depozit geologic? Hai, pe bune!
  Ce e cert, cred că ultima Boboteaza cu ger adevarat am trăit-o acum vreo zece ani. Ceva parcă s-a schimbat. Ceva nu se leagă. Dar ce? Cum ne putem da seama dacă au mai fost astfel de primăveri prelungite în Europa în ianuarie? Și cu ce efecte? Asta m-ar interesa.
  Și m-ar mai interesa ceva: poate fi antropicul un trigger pentru o (nepregatită) catastrofă climatică? Și dacă da, cum anume. Și dacă nu, atunci cum știm sigur că nu?
  Sunt întrebări mai grele decât par doar pentru cei care au sădit conventionalismul în creier atât de profund, încât biblioteci întregi nu le mai folosesc la nimic.
  Sau poate, ca un filmul cu „Unde vei fi poimâine”, le va folosi să facă un foc mare, ca să nu moară înghețați. :)

  • @Cristian Felea. Foarte bun comentariul. Articolul acesta, ca si altele in aceeasi nota, cad dintr-o extrema in alta. Adica ni se dau N exemple cat de ridicoli sunt ecologistii, ce oameni de toata jena, dar niciun cuvant despre fondul problemei. E o tehnica asta, sa te legi de chestiile rizibile/vulnerabile ale „adversarului”, pt a-l desfiinta cu totul. Asa faceau si comunistii cand atacau regimul „burgezo-mosieresc”, se legau de anumite puncte slabe, pt a-l rasturna si a-l inlocui cu ce am vazut cu groaza in 50 ani de comunism (si dupa). E clar ca clima se schimba, iernile din ultimii 10-15 ani nu sunt deloc ca cele de acum 30-40 ani. E clar ca miliardele de tone de CO2 din atmosfera pompate de omenire in ultimii 70-80 ani atrag schimbari ale compozitiei si proprietatilor atmosferei si oceanelor. Deja se observa cu date clare acidificarea oceanelor, ceea ce face ca viata marina sa sufere major. Oceanele nu pot absorbi cantitati nelimitate de CO2. Lasand glumitele cu ecologisti si extremismele la o parte, omenirea trebuie sa reduca consumul de hidrocarburi si sa aloce fonduri tehnologiilor noi, pe care sa le eficientizeze. NU exista fenomene naturale care sa explice schimbarile din clima, nici soarele, nici vulcanii nu justifica schimbarile observate. Exista rapoarte stiintifice oficiale foarte serioase, care atesta ca schimbarile climatice sunt produse de om. Cei care le resping, nu ofera nici o solutie, doar „business as usual” /…/

   • „Asa faceau si comunistii cand atacau regimul „burgezo-mosieresc”, se legau de anumite puncte slabe”

    Culmea ridicolul se atinge atunci când eco-marxiștii se compară cu victimele comunismului. Eco-marxiștii sunt chiar comunismul în ambalaj ecologist, Klaus Schwab îl venerează pe Lenin.

    În urma încălzirii, oceanele degajă CO2, nu absorb CO2. O sticlă de apă minerală lăsată la soare ce face?

   • @Viorel poate asa va invata la Comisia Europeana, sa priviti doar drept si sa nu iesiti din cuvantul savantei de renume mondial din Berleymont, insa a-i compara pe oamenii de stiinta cu niste comunisti denota tupeu de functionar european spalat pe creier. Dati-ne va rog niste nume de cercetatori sau de rapoarte „oficiale” care prezinta ce spuneti. Insa nu din alea platite de Comisie, ci unele obiective.

   • Viorel din bucuresti… sunt de acord ca trebuie sa fim pregatiti. Eu de exemplu am renuntat sa-mi cumpar vila pe malul marii si din cauza aciditatii apelor. Ii sfatuiesc si pe cei din Lagos sa faca asa ceva. Pe venetieni ii las sa se descurce, iar olandezii imi sunt oricum cam nesuferiti, la ei pe coasta bate vintu de te rupe.
    Calatorului ii e ugrije de drum lung si prostului de grija altuia.

  • „Ce e cert, cred că ultima Boboteaza cu ger adevarat am trăit-o acum vreo zece ani.” Despre asta este articolul: despre schimbare. Este normal sa se intample astfel in aceste perioade interglaciare, asadar adio ger de Boboteaza pentru o vreme. Insa, s-ar putea sa nu dureze prea mult, iar gerul sa revina. Fenomenul nu este ireversibil, iar acest lucru este demonstrat in acest articol. De aceea exista perioade glaciare si interglaciare, unele mai intense decat altele.
   „Și atunci, cum va rămâne asta înscris intr-un depozit geologic? ” – foarte buna observatia, iar peste zeci de mii de ani poate ca cineva va analiza probe in care va identifica elemente grele produse in perioada erei industriale (ultimii 200 de ani). Asta daca nu cumva vine catastrofa climatica peste noi pana atunci, asa-i? Este normal sa fim „speriati” de astfel de fenomene, pentru ca pana acum nu am mai experimentat asa ceva, la fel cum sunt speriati si cei care traiesc prima oara un seism puternic… Important este sa ne adaptam si sa avem mintea deschisa.

   • @Mike
    „Este normal (???) sa fim „speriati” de astfel de fenomene pentru ca pana acum nu am mai experimentat asa ceva”!!!
    Care este acel „ceva” pe care nu l-ati mai experimentat dvs până acum? Poate ne spuneti si vârsta ca sa ne lamuriti!

  • Scenariile IPPC dau marja cresterii temp medii pe pamant pana in 2100 raporat la 1850 intre 1,6 – 4,7 grade , altii spun intre 2 – 5 grade cifra rotunjita, mai conteaza cateva puncte in plus sa minus.
   Sunt marjele intre scenarii optimiste si cele pesimiste si vedem clar, fiecare isi alege ce doreste.
   UE doreste limitarea la 2 grade de decarbonizarea UE pana in 2050 fara a tine cont de restul lumii, de parca clima se opreste le grantele uniunii !!
   Activistii care se numesc „Last generation” vad sfarsitul lumii in fata ochilor, daca ne luam dupa cercetatori pamantul va mai exista vreo 5 milioane de ani, stimabilii au de gand sa imbatraneasca foarte mult !!
   Ca om rational si crtitic nu te dai la extreme , ramai undeva la mijloc, +/- 3 grade crestere a temp medii raportat la 1850 in 2100.
   Acum suntem undeva la 1,5 grade fata de 1850, mai raman dupa ultimele negocieri de la Sharm el Sheik ca temperatura medie sa nu creasca mai mutl de 2 grade, ergo, suntem undeva la 3,5 grade in 2100.
   A fost clima la masa negocierilor ? sau a facut parte parte din vre-o delegatie si noi n-am observat ? intelegeti ridicolul acestor situatii ?
   Daca ne luam dupa specialistii seriosi, nu cei care apar pe la TV sau zilnic fac prezenta in mediile sociale, cei care cauta, masoara , calculeaza si gandesc trebuie sa ne acomodam cu situatia data si sa acceptam acesta stare de fapt, da, temp medie va creste si noi nu vom putea face mare lucru stiut fiind faptul, clima este un sistem pe langa haotic, lenes cu o inertie mare,( „o putoare”) ca un vapor mare pt franarea caruia este nevoie de cativa km.
   Situatiile extreme care vor apare vor putea fi gestionate daca ne pregatim din timp si nu ca la ultima pandemie care ne.a prins fara masti de protectie !!!
   Nu avem decat sa ne gadim cum se pot inalta diguri in zone care vor fi afectate de cresterea nivelului marii de aproximativ 1 m in medie, sa incercam schimbarea modului de organizare a productiei agricole, sa curatim oceanele de miliardele de tone de plastic si sa le reciclam idem gunoiului produs pe uscat , sa imbunatatim in continuare situatia sociala a miliarde oameni prin creare unei bunastari care sa mai reduca setea de inmultire si gasirea metodelor inteligente de producere a energiei.

   • „Situatiile extreme care vor apare vor putea fi gestionate daca ne pregatim din timp si nu ca la ultima pandemie care ne.a prins fara masti de protectie !!!”

    Nu a existat nici un fel de pandemie , i s-a doar modificat prin decret definitia , iar mastile nu ne-au protejat de nimic.

    ” sa imbunatatim in continuare situatia sociala a miliarde oameni prin creare unei bunastari care sa mai reduca setea de inmultire si gasirea metodelor inteligente de producere a energiei.”

    LOL ! pe astea le-ai plagiat de la Ceasca , mai putin partea cu inmultirea care la tine din exact invers a devenit pe invers :D

    • Acum nu este cazul sa discutam despre Covid daca a fost s-au n-a fost pandemie, pe tema acesta cat si cea a mastilor de protectie s-a discutat pana la epuizare, indiferent cum doriti s-o intoarceti, pandemia ne-a prins pe nepregatite.
     Stimata doama daca nu intelegti legaturile intre bunastare materiala, crestere economica, factorul demografic in relatia cu mediul si clima mai bine ramaneti ceva mai retinuta in comentarii de genul celui de mai sus si cu trimiteri catre Ceasca, ultima fraza nefiind la inaltimea unei discutii civilizate si politicoase.

     • @Ursul Bruno – poate ar fi mai bine să procedăm altfel, poate ar trebui și în România o lege pe modelul Foreign Agents Registration Act.

      Cine promovează interesele unor entități străine (”foreign principals”, în legea americană) se înregistrează oficial ca agent al unei entități străine sau face închisoare:

      https://www.justice.gov/nsd-fara

  • Îi recomand cu căldură tovarășului miner pe stil vechi & /…/ pe stil nou să să implanteze curajos „scepticismul” și să „lead by example” – că am auzit că în zielele noastre se poartă englezismele cu accent de Rahova chiar și la organe. 😂

   – Hainele care le poartă pe el înseamnă arderea unei cantități de petrol de 4-5 ori mai mare ca propria greutate. Și probabil cam tot atâta gaz.

   – Să renunțe de asemenea la orice formă de transport afară de talpă. Toate ard fosile.

   – Să se decupleze de la rețele publice de electricitate, apă și gaze naturale. Fără arderea cărbunelui, a petrolului și a gazelor ele s-ar prăbuși în ore sau minute. Să trăiască bine merci cu panouri solare și moriști de vânt. Și alea se obțin prin arderea la greu a fosilelor, dar treacă din partea casei.

   – Să renunțe la orice fel de alimente și medicamente procesate. Ați ghicit! Fără fosile nici ele n-ar exista.

   – Și last but not least internetul necesită arderea unor cantități înfricoșătoare de fosile. Menținerea internetului în America și Europa arde mai multe fosile ca toată Africa. Își poate revărsa înțelepciunea în mod ecologic prin viu grai în Obor. 😀

  • ” Să imaginez ipoteze”
   Nu va mai imaginati ci analizati(date tari) ca nu suntem la un concurs de beletristica sa visam hobiti.
   ” Hai, pe bune!”
   Asta e buna poate prin Cismigiu la o partida de table! Cu astfel de exprimari nu te poti prezenta ca intelectual.
   Si nu in ultimul rand: domnul Cranganu a initiat o invitatie pentru toti cei care doresc sa ia parte la o dezbatere pe temele astea. Sa bagi batu’ prin gard cu doua comentarii la care nu mai raspunzi dupa se cheama prin locurile de unde vin eu lipsa de „cohones”. Asa ca hai la o disputa ca intre geologi! As vrea daca se poate filmata ca rusinea in care va scufundati sa dainuie pe vecie!

   • Trebuie să-l iertăm și să-l înțelegem pe SRI-ilă. Că doar de aia umblă ăștia de la orgazne câte doi: Unul știe să scrie și altul să citească. Ăsta o fi ăla care știe doar să scrie. 😂

   • Sibisan Cătălin, mulțumesc pentru mănușa aruncată. :)
    Ce să spun? Cred ca de va fi să se umple cineva de rușine, nu eu voi fi acela. De ce aș fi?
    Manipulez eu un discurs științific de pe vreo poziție de autoritate, de la vreo catedră?
    După cum citiți, de la amicii Harald & Co., nici vorbă, ba dimpotrivă de autoritate științifică la mine.
    Eu doar mă întreb și întreb cum citim noi în sedimente o cauză de schimbare a climei ce nu poate fi corelată cu alte date geologice sau astronomice?
    De când este planeta Pământ, am mai avut noi un eveniment antropic cu generare accelerată de gaze cu efect de sera? Nu. Și atunci, cum știm din date geologice interpretate sceptic că nu trăim un accident ce poate conduce la antrenarea unuia climatic de proporții?
    Dumneavoastră știți?
    Dacă da, mă bucur mult să aud argumentația. Sau, de vă depășește, e bună și o divagatie cu atac la persoană. Că mă lămurește și ea. :)

    • asta e cam ca la protestele contra experimentelor CERN, sa nu cumva sa creeze vreo gaura neagra sau vreo gaura de vierme de proportii

     • Domnule Prototipescu,

      Mare grijă că nu știți cu cine vă puneți dom’le! Ăștia de la organe sunt meșteri în cosmogonie. Un SRI-lă mediu dezvoltat produce fără probleme găuri negre ca pe chiftele la orice oră din zi și din noapte! 😂

    • „De când este planeta Pământ, am mai avut noi un eveniment antropic cu generare accelerată de gaze cu efect de sera?” /…/ Încălzirea globală antropogena este un eveniment nou, a cărui efecte inca nu se cunosc pe deplin dar pe baza studiilor se pot trage de pe acum câteva concluzii, asupra cărora majoritatea savanților se pun de acord: ceva nu e ok și trebuie limitat acest fenomen, asa ca precauția si moderația nu strica niciodată. Nu putem stabili relații între evenimente diferite iar în final sa tragem concluziile pe care le dorim. Un curs de metodologie a științei si de identificare a erorilor logice/sofismelor e mereu binevenit.

    • M-as fi asteptat la vreun fundament al interogatiilor dv, nu la o serie de temeri din categoria chicken little. „Eveniment” antropic cu generare accelerata de gaze cu efect de sera ziceti ca n-a mai fost. Ziceti sa ignoram atunci productia de sticla din Europa Medievala, cea care aproape a lasat continentul fara paduri? Sau enormele emisii generate de Revolutia industriala bazata pe, ptiu drace, carbune? Fie, daca tineti neaparat le ignoram. Asta insa nu va derobeaza de sarcina probatoriului, domnule Felea. Inainte ca eu sa combat ce spuneti trebuie ca dv sa veniti cu date, fapte, diagrame si formule in sprijinul afirmatiilor pe care le faceti. Nu o faceti, nu are de ce sa va fie opusa o alta opinie. Geologica si stiintifica. De celelalte geme oricum lumea, aveti de unde alege.
     Credeti ca „traim un accident care poate duce la …”? E problema dumneavoastra. N-ar fi o idee rea sa o rezolvati sau macar sa gasiti niste argumente solide, altele decit cele tinind de moda politica, si stam de vorba pe ele nu pe supozitii.

     Ce faceti dumneavoastra este similar cu „dom’le, am gasit Gravitonul”. Asta-i, priviti-l. Are spin 2, i-am calculat masa atita si gata. In definitiv asa a fost teoretizat pozitronul de catre Dirac, confirmat experimental aproape imediat. (Fizicienii imi vor ierta analogia nu 100% corecta, Pozitronul e un fermion, Gravitonul ar fi un boson). Bun, ziceti ca „l-ati gasit” pe Graviton? Aratati-ni-l si noua. Unde-i? Sa-l punem pe raboj.
     V-a spus cineva ca „datele geologice interpretate sceptic” arata ca „traim vreun accident”? Cine, cind si unde a sustinut asa ceva? Si cine „noi” traim un accident? Planeta? Va asigur ca o doare-n cot. Va referiti cumva la „noi” ca specie? Ce-ar fi sa-i spuneti asta si unei africance cu un copil mic in spate care gateste la balega cu paie in coltul colibei ei fara cos de fum? Sau copilului care sapa la cobalt sub amenintarea armei. Sau unei femei din Valea Jiului care acum 50 de ani nu putea sa-si puna rufele la uscat afara pentru ca se umpleau imediat de funingine, istorie care ar cam trebui sa va fie familiara, domnule Felea! Puteati sa faceti baie in Jiu cind erati tinar? Azi puteti.

     • „Sau unei femei din Valea Jiului care acum 50 de ani nu putea sa-si puna rufele la uscat afara pentru ca se umpleau imediat de funingine, istorie care ar cam trebui sa va fie familiara, domnule Felea! Puteati sa faceti baie in Jiu cind erati tinar? Azi puteti.” Nici nu stiti cata dreptate aveti! Dar din ce cauza? Ca a fost limitată poluarea, la fel cum se va intampla pe viitor cu calitatea aerului, se va îmbunătăți. Dar asta nu se va datora unor oameni ca cei de pe aici, care, în numele unei pretinse bunastari cer de fapt anihilarea mediului. Se poate si prosperitate si aer curat, sa nu ne îmbatam cu apa rece ca nu se poate.

      • Stimata doamna, stiu cita dreptate am, eu am batut locurile cu bocancul si atunci si de-atunci incoace. Ceva imi spune ca nu v-am vazut pe-acolo, prin Jalea Viului.
       Despre ce anihilare a mediului faceti dumneavoastra vorbire? Ce e cotcodaceala asta? E Jiul mai curat azi ca nu se mai spala carbune si ca exploatarea s-a redus sub pragul rentabilitatii? Da. Ce nu va spun insa activistii anti carbune complet ignoranti in materie este ca Jiul poate ramine la fel de curat ca azi si daca se redeschid citeva mine in Valea jiului dar concomitent se investeste masiv in protectia oamenilor si a mediului (gaze, gestiunea apelor uzate, bazine de retentie, pulberi, filtrare, epurare, revalorificare).
       Puneti mina pe carte, una de minerit intii (sapari, explozivi, transport, alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, alimentare cu aer, furnizare de aer comprimat, haldari) si apoi pe una de tehnologii de mediu. Tehnologii reale, existente si verificate in practica nu povesti de oengist latrator de foame si care n-are habar de nimic! Ceva-mi spune ca n-o veti face, nu aveti nici un interes.
       Apoi, si numai apoi va puteti permite sa-mi dati mie o replica in materie, spre deosebire de dumneavoastra eu impreuna cu inca 3 companii am curatat un loc foarte puternic afectat de poluare industriala istorica din tara asta si am adus banii in tara. N-am cerut un sfant de la stat, as fi refuzat oricum orice oferta a statului – nu ma asociez cu timpiti, am facut-o pe banii si pe riscul nostru. Si ai unei banci. Private. Ne-a luat aproape 8 ani ca lucrurile astea nu se fac la sindrofii de piscotari si mai cer si scoala. Azi locul e curat si oamenii duc o viata mai buna si orice caz mai sanatoasa. Nu va spun cit am cistigat eu si cit a cistigat si statul din asta ca va taiati venele pe lung, multstimata.

    • ”cum știm din date geologice interpretate sceptic că nu trăim un accident ce poate conduce la antrenarea unuia climatic de proporții? ”

     În același registru: cum știm că fostele cadre din serviciile secrete nu pregătesc o lovitură de stat în România? N-ar fi mai bine să-i trimitem pe toți în închisoare, imediat ce iau prima pensie specială, ca să fim siguri că vor mai exista alegeri și în 2024?

     Poveștile astea au mai fost spuse aici de @Hantzy, în urmă cu 4-5 ani. Toate abordările lui sunt reluate acum de alte personaje, bifând fiecare aspect pe care l-a bifat și el la vremea lui. Asta demonstrează că sursa originală e aceeași. Iar povestea cu lignitul vs huila Germaniei confirmă același lucru.

     România a ajuns administrată în același mod ca Rusia, fostele cadre din serviciile secrete controlează sectoare întregi din economie și din societate.

     • „În același registru: cum știm că fostele cadre din serviciile secrete nu pregătesc o lovitură de stat în România? N-ar fi mai bine să-i trimitem pe toți în închisoare, imediat ce iau prima pensie specială, ca să fim siguri că vor mai exista alegeri și în 2024?” Ceea ce spune dl. Felea e valabil in toata lumea, nu numai in Romania. Dar dvs ati simtit nevoia, ca de obicei, sa întoarceți discuția spre un domeniu care va este foarte drag si familiar si va creează amintiri plăcute chiar si acum la bătrânețe: serviciile secrete. Arestările de care pomeniți ar trebui începute cu romanii care au fugit din țară pt a nu fi trași intr-un final la răspundere. Stiu ei pt ce.

      • @Johnny – amintirile mele despre serviciile secrete sunt ”extemporalele” pe care le dădeam din două în două săptămâni, cu oamenii exact ca dl.Felea, care ”apărau cuceririle socialismului” de unii ca mine. Care primeau reviste de electronică din Franța prin corespondență privată (aveam o prietenă în Franța).

       ”Ceea ce spune dl. Felea e valabil in toata lumea …” neomarxistă … , ”nu numai în România”.

       Concret, niște oameni care n-au avut niciodată vreo competență profesională în vreun domeniu, și-au câștigat și
       își câștigă traiul din bani publici, desfășurând propagandă încălziristă. Asta în timp ce oamenii direct productivi, care desfășoară activtăți economice reale, trebuie să plătească taxe și impozite pe care încălziriștii să le folosească pentru dezindustrializarea Europei și a României.

       Iar ”șopărlele” de genul ”știu ei pentru ce” să le practici cu cel de la care le-ai învățat, ”Johnny” 😀 Folosești nickname-ul ăsta numai pentru asemenea mizerii ad hominem, tipice pentru tinerele cadre din SRI care își fac antrenamentul pe forumuri.

      • La ad hominem nimeni nu te întrece, Harald. Sunt copil pe lângă tine.
       Dar bine atunci, ce a zis asa de rau dl. Felea? De unde stii tu ca el a fost securist? Va cunoasteti?

      • @Johnny – am scris deja ce aveam de scris despre Cristian Felea, nu sunt la dispoziția ta. Și nici nu e prima dată când intervii în sprijinul securiștilor, încercând să hărțuiești comentatorii pentru a îndepărta discuția de la subiect. La fel ai procedat și în urmă cu o lună.

       După ce ai să ai și comentarii on-topic sub nickname-ul ăsta, poate mai discutăm. Deocamdată nu e cazul, deocamdată ai demonstrat că te ocupi exclusiv cu încercări de intimidare (”bullying”, în retorica neomarxistă).

    • Domnule Felea,
     recunosc ca sunt mirat și in același timp recunoscător ca mi-ați răspuns. Să înțeleg ca acceptați provocarea lansată de domnul Crânganu de a discuta într-un cadru deschis cu argumente pro și contra chestiuni legate de “schimbări climatice “ din perspectivă geolologică?
     Eu și probabil nimeni altcineva nu va putea sa dovedească că acțiunile umane nu influentează decisiv (trigger) clima. Dar nimeni nu poate dovedi contrariul . Asta e problema. Măsurile de tip pompieristic , banii aruncați pe fereastră in ultimele decenii sunt lucruri care deranjează oamenii de bun simț. Căci pentru a motiva lucrurile astea (politicile așa-numite verzi) oamenii de știință nu mai sunt onești. Modelează modele. Plecând de la rezultatul dorit , cu date anapoda. Exact ce spunea in motto-ul articolului domnul care se făcea de râs. Nu ne mai interesează datele ci ideologia.
     Deci revenind la întrebarea dumneavoastră. Nu e nevoie ca cineva sa dovedească că acțiunile umane nu duc spre dezastru. Problema e că se inoculează ideea, consensul că treaba e clară , fără tăgada ne îndreptăm spre dezastru. Și neavând dovezi clare in sensul ăsta, se marșează pe ideea că modelele climatice sunt infailibile chiar dacă de nenumărate ori s-au dovedit penibile.
     Așa ca va întreb și eu: puteți dovedi dumneavoastră sau oricine altcineva că acțiunile umane joacă un rol decisiv in ceea ce numiți schimbări climatice? Căci asta e argumentul pe care îl auzim întotdeauna când tiparnițele doamnei von der Leyen și ale domnului Biden rămân fără vopsea!

     • :) Sibișan Cătălin
      Vă dezamăgesc: eu nu sunt cercetător și profesor universitar ca să intru într-o dezbatere științifică cu domnul Crânganu.
      Desigur, m-ar onora o discuție la o cină privată cu domnia sa, cred că ar fi foarte agreabilă. Într-o astfel de discuție mă pot vedea, într-o dezbatere științifică publică, cum și-ar dori domnia sa, va trebui să găsească un partener pe măsură.
      Sunt sigur că îl poate găsi în Statele Unite (de exemplu, poate chiar în New York), cu condiția – de aceasta dată – ca cel vizat să-l accepte la rândul său ca partener de dialog și așa mai departe.
      În fine, ca să închei, eu tot scriu că maximul pe care mi-l permit este să pun întrebări, cu dorința să primesc răspunsuri pertinente, iar dvs. (și alții mai sus) mă tratează ca și cum aș fi un om de știință care servește o anumită ideologie, manipulând date și fapte.
      Vă dezamăgesc încă o dată, dar nu sunt om de știință. Și nici politician (sau politruc), ca să nu spun că nici postac de profesie nu sunt, ci îmi asum cu nume și prenume ce scriu.
      Nu vă pot oferi dovezi științifice. Nici nu știu dacă cineva le are și le-a produs. Dacă ele există, nu sunt la îndemâna mea, deși mi-aș dori să văd așa ceva.
      Și, din ce observ, nici dumneavoastră nu pare că aveți acces la dovezi irefutabile. Ci maxim la câte un articol postat pe generoasa platformă Contributors.
      Oricât de meritorii sunt postările pe Contributors – și chiar și publicările în Nature – ele nu sunt rapoarte științifice elaborate unde putem găsi datele de care avem nevoie. Ci popularizări sau maxim publicări în rezumat.
      Dar să nu disperăm. Dimpotrivă. Noi sau copiii noștri vom ști ce este de știut, la un moment dat. :)

      • „Noi sau copiii noștri vom ști ce este de știut, la un moment dat. :)“
       Sper și eu la fel ca dumneavoastră și probabil ca orice alt părinte ca lumea in care vor trăi copiii și nepoții noștri sa fie una mai buna decât cea in care am trăit noi. Ar fi ceva firesc. Și noi trăim mai bine decât au făcut-o părinții sau bunicii noștri.
       Dar trebuie sa recunosc ca din punct de vedere al libertății de exprimare sau libertatea, provocarea de a gândi cât mai liber și critic observ un regres teribil. Vă dau doar 1 exemplu:
       la orele de etică ale fiului meu (12 ani) se discută ce poate fiecare sa facă pentru a încetini ( ameliora) situația tragică a “ climei in schimbare. In ultimul timp nu se opresc la a spune schimbări climatice ci “schimbări climatice provocate de omenire. Nici măcar o urmă de îndoială pentru profesor. Copiilor nici măcar nu li se expune un alt punct de vedere. Măcar ca Ipoteză . Bineînțeles ca jumătate dintre ei au opinat ca putem ajuta cel mai mult planeta dacă am deveni vegetarieni sau vegani. La răspunsul fiului meu că el mănâncă carne cu plăcere pentru gust si pentru substanțele hrănitoare din ea profesorul a aruncat o privire care exprima o combinație de milă cu dezgust. Asta cred ca e cea mai mare problemă , tragedie . Copiii își pierd încrederea , curiozitatea și învață sa se autocenzureze de la o vârsta fragedă. Și lucrurile astea se întâmplă pentru ca mare parte a oamenilor așa ziși de știință își batjocoresc profesia .
       Cu atât mai mult ar trebui să mulțumim domnului Crânganu și altora asemenea care își riscă cariere și reputații spunând simple adevăruri.
       Nu mă înțelegeți greșit domnule Felea, dar faptul ca frigul bobotezii nu mai e cum era odată nu e o dovadă a schimbărilor climatice provocate de om. E un argument subțire.Si dacă cineva contestă asta nu înseamnă e înregimentat in vreo tabăra ideologică. Din contră! Va spun asta pentru că in primul dumneavoastră comentariu vă plângeați de comentariile ideologizate și plonjonuri in penibil. In rest numai de bine!

    • „De când este planeta Pământ, am mai avut noi un eveniment antropic cu generare accelerată de gaze cu efect de sera? ”

     @Dl Felea

     Si ce, azi avem ?
     Chiar daca generam accelerat gaze cu efect de sera , tot trebuie sa demonstreze cineva ca ce generam noi face vreo diferenta. Stiti, cu o floare , chiar si generata accelerat , nu se face primavara….

     Cantitatile de caldura si de gaze de sera generate de noi sint infime comparativ cu cele generate de natura. N-a demonstrat nimeni ca ale noastre influenteaza clima. Puteti dvs sa bateti oricat de accelerat cu pumnisorii intr-un munte , timp de 10 minute , ca tot nu se va misca din loc.
     La cantitatile de energie si inertiile si amplitudinile feed-backurilor si scalelor de timp implicate , discutam despre cativa pumnisori aplicati accelerat 10 minute unui munte.

     Asta e problema: n-a demonstrat nimeni ca pacatele noastre ademenesc varcolacii care maninca Luna si provoaca eclipsa. Ci doar ni se impune sa ne rugam mai des si sa cotizam la saman. Daca facem asa , el va alunga varcolacii si eclipsa va inceta.

  • „Civilizația industrială are 300 de ani și peste 100 poate fi istorie”

   Nu cred . Adica nu ced ca se va renunta la productiaia industriala si la revenirea la cea manufacturiera..

   A! Ca poa socoetatea nu va mai fi „industriala” , poate. In dficnitv industrialismul nu a facut sa dispara agricultura ….

  • Onorate Domnule Ofițer,

   Unul dintre cei mai importanți fizicieni în domeniul nuclear din lume a formulat recent o acuzație nimicitoare la adresa proiectului politic Net Zero. Într-o lucrare științifică publicată recent, Dr. Wallace Manheimer a afirmat că implementarea acestuia ar însemna sfârșitul civilizației moderne. Scriind despre energia eoliană și solară, el a subliniat că va fi o tragedie „când nu numai că această nouă infrastructură va eșua, dar va costa trilioane, va distruge mari părți din mediu și va fi complet inutilă”. Miza, a adăugat el, „este enormă”.

   Dr. Manheimer deține un doctorat în fizică de la MIT și a avut o carieră de 50 de ani în cercetarea nucleară, inclusiv la Divizia de Fizică a Plasmei din cadrul Laboratorului de Cercetare Navală al SUA. A publicat peste 150 de lucrări științifice. În opinia sa, nu există „cu siguranță niciun temei științific” pentru a ne aștepta la o criză climatică din cauza unei cantități prea mari de dioxid de carbon în atmosferă în următorul secol. El susține că nu există niciun motiv pentru care civilizația să nu poată avansa folosind atât energie din combustibili fosili, cât și energie nucleară, trecând treptat spre mai multă energie nucleară.

   Onorate Domnule Ofițer,

   În cazul în care nu sînteți aici în misiune comandată și interesul dvs. pentru așa-zisa «criză climatică» e dezinteresat, adică e cel mult o simplă curiozitate trîndavă (ingenuă, senină etc.) de pensionar cu pensie nesimțită specială, mă gîndesc să vă indic un science paper (în format pdf) pe care îl puteți găsi la adresa:

   https://doi.org/10.5539/jsd.v15n5p116

   Copiez aici antetul acestui studiu ca să se înțeleagă despre ce vorbim:

   Journal of Sustainable Development; Vol. 15, No. 5; 2022
   ISSN 1913-9063 E-ISSN 1913-9071
   Published by Canadian Center of Science and Education
   _________________________________________________________

   While the Climate Always Has and Always Will Change, There Is no Climate Crisis

   Wallace Manheimer

   Correspondence: Wallace Manheimer, Retired from The US Naval Research Laboray, USA. E-mail: [email protected]. Orcid number: 0000-0001-6334-2591
   Received: July 31, 2022 Accepted: September 6, 2022 Online Published: September 8, 2022
   doi:10.5539/jsd.v15n5p116 URL: https://doi.org/10.5539/jsd.v15n5p116

   Închei micul & modestul meu mesaj cu speranța firavă că studiul lui Manheimer ar putea aduce o umbră de îndoială și o rază de lumină prin subteranele întunecoase ale propagandiștilor serviciilor secretoase.

 29. Domnule Crânganu, urmăresc articolele dvs. și vă felicit pentru argumentarea sănătoasă împotriva curentului consensual.

  Vă înțeleg pentru că și eu sunt contra-curentului, dar din altă perspectivă, perspectivă din care nu suntem de acord, și anume potopul biblic și paradigma cu milioanele de ani.

  /…/

  • Mă văd nevoit să nu accept speculații biblice și creaționiste în discuțiile pe marginea articolului acesta.

   Este foarte posibil ca una din megasecvențele stratigrafice (o inundare masivă a continentelor) să fi inspirat legenda potopului biblic. Vă recomand să recitiți articolul meu Potopul lui Noe și COVID-19.

   Pentru lărgirea orizontului dumneavoastră geologic din perspectiva megasecvențelor stratigrafice, cauzatoare de potopuri în diferite perioade de timp și localități, vă recomand cartea profesorului de geologie David R. Montgomery (University of Washington in Seattle) intitulată „The Rocks Don’t Lie – A Geologist Investigates Noah’s Flood”. Veți găsi o exploare nuanțată a modalităților prin care noi, geologii, definim limitele dintre știință și religie. Și, ca să fac o legătură cu articolul, argumentele noastre sunt „datele tari” – rocile care nu mint niciodată.

   • Da, am văzut o prezentare pe Youtube a dlui. Montgomery exact pe acel subiect.
    Mă documentez din ambele tabere.
    Ok, mulțumesc pentru răspuns și scuze pentru lungimea și off-topic-izarea răspunsului anterior.

    • Nu sunteti un credincios. Nu sunteti crestin. Pentru crestin nu exista tabere , exista doar semeni aflati in ratacire , in eroare , in orbire , semeni ce merita si trebuie sfatuiti si consolati. Tabere ?! Purtati vreun razboi cu cineva , va aflati in vreo tabara militara ?! Nu exista nici un fel de conflict inhtre credinta si stiinta , nu a existat niciodata. Sint dimensiuni diferite ale aceleiasi persoane si nu se exclud apriori una pe cealalta.

   • Rocile care nu mint niciodată e mai mult o figură de stil. Metodele de datare sunt exacte pana intr-un anumit punct, de acolo nu mai functioneaza precis. Nu putem vorbi de exactitate pentru perioade de acum milioane de ani in urma deoarece proporția de carbon din atmosfera nu a fost constantă (functioneaza câtuși de cat precis pentru maxim 50 000 de ani in urma). De aceea metoda carbonului radioactiv C-14 mai este completată de termoluminiscenta sau de metoda potasiu-argon 40. Chiar si asa, aceste metode se bazează pe datarea cu C-14 asa ca nici ele nu sunt precise pentru perioade mai vechi. Nu putem sti decât vag ce a fost cu milioane de ani in urma sau chiar cu sute de mii de ani.

    • Rocile care nu mint niciodată e mai mult o figură de stil

     Da și nu.

     Rocile nu vă spun direct vârsta lor – dumneavoastră încercați s-o aflați prin diferite măsurători. Și, după cum se știe, nicio măsuratoare nu este scutită de erori (instrumentale, metodologice, umane chiar). De aceea, vârsta rocilor este o medie a unor măsurători repetate la care se adauga marja de eroare (+/-).

     Unde rocile nu mint niciodată este în domeniul înregistrărilor fără echivoc ale evenimentelor geologice. climatice, tectonice prin care au trecut. Megasecvențele stratigrafice cauzate de topirea ghețarilor la sfârșitul ultimei glaciații au creat potopuri care au intrat în legendele și miturilor multor popoare, nu doar cel evreu (potopul lui Noe). Doi geofizicieni de la Columbia University au demonstrat cu date tari că potopul pe care l-au descris vechii evrei a avut loc în jurul Mării Negre.

     Când Alfred Wegener a identificat fosile identice de plante și animale pe ambele maluri ale Atlanticului, explicația nu putea fi decât una singură, deși greu de acceptat în 1912: cele două maluri au fost unite pentru a permite, de exemplu reptilelor terestre Cynognathus și Lystrosaurus , să hoinărească fără să treacă un ocean înot.

     Când același Wegener a observat lanțuri muntoase cu aceleași tipuri de roci, structuri și vârste se află acum pe maluri opuse ale Oceanului Atlantic, rocile nu au mințit. De exemplu, Munții Apalași din estul Statelor Unite și din Canada sunt la fel ca lanțurile muntoase din estul Groenlandei, Irlandei, Marii Britanii și Norvegiei. Concluzia logică nu putea fi decât una singură: A existate un singur lanț muntos care s-a separat pe măsură ce continentele au început să se despartă unul de altul prin ceea ce el a numit derivă continentală.

     Și exemplele de „bună credință” ale rocilor care nu mint nu se opresc aici.

     • „Doi geofizicieni de la Columbia University au demonstrat cu date tari că potopul pe care l-au descris vechii evrei a avut loc în jurul Mării Negre.” Cu toate acestea, legenda potopului se gaseste si in culturi din America precolumbiana, Australia samd. Daca a fost o inundație locală, atunci nu explica cum de apare la celelalte culturi îndepărtate in aproape aceeasi maniera ca cel descris in Biblie. De asemenea, daca a fost un eveniment local atunci asta ar implica ca acele culturi sa fi plecat inițial dintr-un loc comun. Pe crestele munților au fost descoperite fosile ale creaturilor marine, ceea ce poate arata ca acei munți au fost cândva acoperiți cu ape. Mai degraba decat un eveniment local, putem vorbi de un eveniment global?

      • Continentele erau la fel ca azi. Tarmurile grosso modo cam la fel mai putin, cred, cele ale marii Negre. Mai probabil e fie:
       – a avut loc un singur eveniment, sa spunem cel din zona Marii Negre, (potop/inundatie catastrofala) si apoi el a fost transmis ca poveste din generatie in generatie cu eventuale modificari din cultura in cultura fie
       – au avut loc mai multe evenimente, unul in zona Marii Negre, un altul in zona Tigru-Eufrat, un altul in zona Gangelui scl., lucruri plauzibile intr-o perioada postglaciara insa nesustinute de date.
       Cred ca daca ar fi fost vorba despre o singura inundatie globala recenta (adica in ultimii maximum 8000, mai degraba spre 6000 de ani) ar exista urme in teren. Ele exista insa sint „locale”, Marea Neagra (poate si Caspica?).

       „Pe crestele munților au fost descoperite fosile ale creaturilor marine, ceea ce poate arata ca acei munți au fost cândva acoperiți cu ape”. Nu „poate” arata, ele chiar arata asta. Ultimele sute de metri (pe verticala) ale rocilor virfului Everest, Bucegii, toata Piatra Craiului, tot Ciucasul, o parte din Apuseni, o parte din Retezat, Dolomitii, o parte din Pirinei, o parte din Masivul Central Francez s-au format sub apa (nu toti o data, da? :))) cu mult inainte de Potopul Biblic. Si, credeti sau nu, se intimpla si azi asa ceva, nu s-au oprit admirindu-ne si avind grija de noi.

 30. Am primit un e-mail particular de la un geolog, fost coleg de facultate:

  Mă îndoiesc, deci sunt geolog.

  Sunt geolog, deci exist.

  Restul sunt modele (sau modéle) / modelări.

  –––––––––––––––––––––

  Cred că este o bună prezentare sintetică a mesajului transmis de articolul meu.

 31. Geologii și modelarea

  Nu aș vrea să se înțeleagă greșit din conținutul articolului că am ceva personal împotriva modelării. Atâta timp cât modelarea produce un rezultat verificabil prin date tari, deja existente, este o treabă excelentă.

  Ca exemplu, ofer prima mea experiență publicistică din SUA.

  Când am ajuns ca Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma, gazda mea, profesorul David Deming, m-a întrebat ce probleme nerezolvate frământau pe geologii și geofizicienii români la vremea aceea (1993).

  I-am răspuns aducând în discuție situația celui mai mare bazin gazeifer din estul Europei – bazinul Transilvaniei.

  Încă de la începutul sec. al XX-lea, pe vremea imperiului austro-ungar, în Transilvania au fost săpate sonde care au produs numai gaze și doar vagi urme de țiței uneori. Și, continuând după 1918, sub jurisdicție românească, bazinul Transilvaniei a intrigat geologii români prin lipsa acumulărilor de țiței, ceea ce nu întâmplase în alte zone cu hidrocarburi din țară sau din străinătate.

  După ce m-a ascultat, profesorul Deming m-a întrebat: Voi, în România, ați încercat vreo modelare a maturizării materiei organice (kerogenul) responsabile de generarea gazelor și țițeiului? Nu, i-am răspuns. Trebuie să aduni toate datele geologice și geofizice existente în Transilvania, mi-a spus el.

  După trei ani, în 1996, am publicat o suită de modele care au rezolvat (aproape) 100% enigma veche de peste un secol cu care generații de geologi și geofizicieni români s-au confruntat fără succes:

  Cranganu, C., and Deming, D., 1996, Heat Flow and Hydrocarbon Generation in the Transylvanian Basin, Romania, AAPG Bull., v. 80, p. 1641 – 1653.

  Partea mea a fost procesarea datelor de subsidență ale bazinului, colectarea datelor de flux termic și temperaturi de suprafață măsurate de alți colegi români, colectarea arealelor zăcămintelor gazeifere; profesorul Deming mi-a oferit modelul său de estimare a maturizării sursei de hidrocarburi și a timpilor de generare a petrolului și gazelor.

  În final, am produs nu unul, ci nouă modele de generare a hidrocarburilor. A fost nevoie de nouă modele pentru a elimina cât mai mult incertitudinile legate de datele folosite (natura, grosimea și adâncimea rocilor surse, variația ratelor de sedimentare/eroziune, variația valorilor paleo-fluxului termic, variația valorilor de conductivitate termică a rocilor etc.)

  În final, explicația noastră pentru lipsa acumulărilor de țiței din bazinul Transilvanie ar putea fi datorată unui grup de factori responsabili pentru producerea, migrația și depunerea sa în capcane etanșate.

  Cu alte cuvinte, geologii și geofizicienii nu sunt refractari la modelare – dar modelarea se face acolo unde există date tari, care să constrângă și să verifice rezultatele modelării.

 32. Pentru același comentator cu nume diferite:

  @Viorel
  @SorinGal
  @Sunny
  @Florin
  @Vlad
  @Aikido

  Hotărâți-vă care/cine sunteți.

 33. Pentru același comentator cu nume diferite:

  @Sonia
  @Leana
  @Maina
  @Duda
  @jan
  @exact
  @vai
  @Stoica
  @naspa
  @mihail
  @cici

  Hotărâți-vă care/cine sunteți.

 34. Bloomberg, 8 ianuarie 2023, Putin’s Energy Gambit Fizzles as Warm Winter Saves Europe

  O propoziție interesantă din articolul de mai sus:

  Criza climatică a contribuit la lipsa cererii de încălzire de până acum în această iarnă.

  Așadar, dacă „criza climatică” salvează Europa de la o catastrofă energetică, este cu adevărat o „criză” sau altceva, mai asemănător cu o propagandă?

  • ,,Criza climatică a contribuit la lipsa cererii de încălzire de până acum în această iarnă.”

   Am sa va spun e inteleg eu , cu mintea mea de dobitoc , din fraza asta .
   Ceea ce numesc unii ,, incalzire globala ” a determinat o iarna calduroasa cu o cerere scazuta de gaze , energie electrica , carbune si lemne pentru incalzirea locuintelor si spatiilor de birouri .

   Fraza din ghilimele si fraza mea sint manifestari ale micimii gindirii umane . Faptul ca Dumnezeu l-a creat pe om ca fiinta bipeda ( adica si implicit pozitia corpului este verticala ) ar trebui sa ne spuna , noua oamenilor , cite ceva despre orizontalitatea si verticalitatea gindirii noastre . Din pacate multi dintre noi gindesc de parca corpul lor ar fi orizontal cu solul .
   Lumea ( cel putin ca mediul social ) trebuie sa fie nu asa cum o vrem noi ( ca iata unde am ajuns in miliardele {?} de ani de cind e omul pe pamint ) . Ea trebui sa fie asa cum vrea Dumnezeu . Numai ca interesele noastre nu corespund cu cele ale Celui ce ne-a creat . Dumnezeu ne indeamna si ne cheama sa fim desavirsiti ,, precum Tatal vostru din ceruri este ”. Iar noi intelegem desavirsirea ca fiind realizare materiala si sociala ….. Adica consumaci grobieni de resurse si acaparatori de orice hraneste trupul si orgoliile .

 35. „De ce sunt geologii mai sceptici decât restul lumii științifice în legătură cu încălzirea globală antropogenă și catastrofică?”

  Deoarece acceseaza si proceseaza informatia direct, fara intermediari necenzurabili. Geologul vede piatra cu mina lui proprie, ca sa zic asa. Si are-n cap suficienta fizica si chimie si alte discipline conexe si are la dispozitie suficiente instrumente , tehnologie , ca sa-si faca o parere mai apropiata de adevar decat parerile altora. Cu o singura conditie, indispensabila: o minte formatata stiintific.

  Geologii , medicii, o gramada de alti oameni de stiinta sint intr-adevar instrumente foarte utile si necesare.
  Instrumente. Nu decidenti.

  • geologia si geotehnica au confirmari din partea aplicatiilor tehnologice;
   nu poti contesta mecanica, termodinamica si electromagnetismul pentru ca sunt demult confirmate de tehnologie, nu de savanti;
   e irelevant procentul de savanti care ne povestesc despre materia neagra, teoria stringurilor si graviton si e chiar in interesul promovarii oricarei teorii sa fie testata prin cat mai multe contestatii;
   spre exemplu, gravitonul a fost inclus nu doar in modelele cuantice unanim acceptate, ci si in manualele scolare, insa cu actualele informatii despre gaurile negre si orizonturile de evenimente, se pare ca e deja exclus din ecuatiile ce modeleaza gravitatia la scara cuantica;
   motiv pentru care o abordare de genul afirmatiei lui @Viorel-Bucuresti, precum ca „Exista rapoarte stiintifice oficiale foarte serioase, care atesta ca…” nu se incadreaza la confirmari obiective, ci la salonul de dogme si ideologii

 36. Poluarea este în scădere drastică, planeta devine mai verde

  O bună parte din criticii articolelor mele se întreabă de ce nu scriu mai mult despre poluare. Am explicat de mai multe ori că poluarea este parte a ecologiei și nu are nimic de-a face cu schimbarea antropogenă a climei. Dar, în lipsă de alte argumente la articolele mele despre climă, ei/ele o țin gaia-mațu cu poluarea. Am întrebat de mai multe ori, dar bineînțeles că n-am primit niciun răspuns, ce legătură au gunoaiele și plasticele aruncate pe drumuri, în râuri, în oceane, cu variația climei?

  Cunoștințele mele ecologice sunt mai limitate decât cele climatice. De aceea, răspunsul meu de mai jos este bazat pe date tari (publicate oficial) de entități specializate.

  Între 1970 și 2020, potrivit Agenției americane pentru protecția mediului (EPA), emisiile combinate ale celor șase poluanți comuni (PM2,5 și PM10, SO2, NOx, COV, CO și Pb) au scăzut cu 78%.

  Tendințe similare au fost observate și în alte țări dezvoltate.

  Între 1970 și 2016, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și-a redus cu 60% emisiile tuturor poluanților atmosferici, cu excepția amoniacului. Tendința este inconfundabilă pentru oricine analizează cu atenție datele tari și fără ochelari ideologici.

  Dr. Hannah Ritchie și Max Roser au rezumat pe înțelesul tuturor situația în Lumea noastră în date în 2019:

  Ceea ce devine tot mai clar este că, departe de a fi cel mai poluat din istoria recentă, aerul din multe țări bogate este astăzi mai curat decât a fost în ultimele decenii.

  Cei doi au avertizat pe bună dreptate că mai este mult de lucru. Multe țări în curs de dezvoltare nu au dobândit încă resursele necesare pentru a investi în măsuri de reducere a poluării; ele se concentrează în primul rând pe creșterea nivelului de trai prin obținerea accesului la alimente și energie din abundență. Pe măsură ce economiile lor se vor dezvolta, acestea vor avea atât mijloacele, cât și dorința de a aborda problema poluării aerului. Acest model a fost observat în țări din întreaga lume.

  Detalii suplimentare aici.

  Despre înverzirea la propriu a planetei, mai ales în China și India, ca urmare a creșterii concentrațiilor de CO2 din cele două țări, am scris detaliat și am publicat și imagini semnificative în alte articole.

  Dar obstinația unor comentatori de a deturna orice problemă climatică la poluare nu este decât o altă confirmare a sindromului pe care l-am descris în textul articolului: adevărul iluzoriu. Oamenii sunt bombardați zi și noapte cu știri proaste pe care mass-media le vinde zi de zi și ceas de ceas, dar fără să prezinte dovezile științifice tari care arată că facem progrese către o planetă mai ecologică și mai verde. Și acest bombardament repetat zilnic îi face să creadă un adevăr cvasi-inexistent.

  Am atras atenția de multe ori, dar se pare că unii nu știu să citească corect sau, dacă știu să citească, nu pot înțelege că breaknews-urile sumbre, alarmiste despre poluare și schimbarea climei sunt norma publicistică de astăzi, de pe urma căreia se mănâncă o pâine bună. Pentru că mass media alarmiste nu vor prezinta datele de mai sus pentru a oferi o imagine completă sau exactă.

  Caveat emptor!

 37. Pentru același comentator cu nume diferite:

  @Iovan
  @Musat
  @Leon
  @Ioan Botezatorul

  Hotărâți-vă care/cine sunteți.

  Și măcar unul explicați ce vă mână în lupta asta de a publica oricum, chiar folosind multiple nick-name-uri pentru aceeași persoană?

  Ce s-a întâmplat, de unde a apărut epidemia de trolli peste acest articol?

  Este ceva nemaipomenit de când public pe această platformă. Probabil, cuiburile de viespi au fost serios scuturate…

  • Sint minti betonate, domnule profesor. Nu cred ca platforma asta are atita vizibilitate si „greutate sociala” incit sa merite postaci platiti, desi dl Harald, mai vechi decit mine aici, are argumente contrare greu de ignorat. E posibil sa aiba dreptate.
   De observat insa ca „noi” avem dubii, cam stim ce stim si cam stim si ce nu stim si cautam sa aflam chiar daca in ce ma priveste nu mai e treaba mea. Pe cite vad nu sint deloc singurul in situatia asta. O fi tinind de individ, o fi tinind de nivelul scolii? O combinatie intre cele doua? O pasiune? Un fel de a gindi? Nu stiu. Nu ne iese intotdeauna, aproape intotdeauna noua ne ramin semne de intrebare. Nu e cazul „dincolo”, acolo unde logoreea, ignoranta, aflatul in treaba si parerologia tin loc de cunoastere. Terminata si definitiva.

   Stiti, tocmai scrisesem un textulet la tema scepticismului necesar geologilor (uneori imi vine sa cred ca respectivul scepticism este dat de marimea materiilor si de multimea de teme/domenii care compun de fapt Geologia), text privitor la limita geografica a Carpatilor Orientali invatata de toti la scoala fata de cea geologica. Ma rog, cele geologice ca stiu macar de 2 (de nu de 3, daca o adaug pe cea cu Subcarpatii zonei Ialomita) teorii. (Pentru circotasi, sint teorii sustinute de date „tari” ale unor profesori geologi de prima mina, nu e vorba despre opiniologi ci despre fondatori de scoala! Nume grele si respectate, nu niste neica nimeni, ca in domeniu daca spui Dan Giusca sau Vasile Mutihac scoti carnetul de notite). Nu l-am publicat, mi se pare ca pierd vremea. Sau, pe mintea pocaitului rezident pe platforma, arunc cu perle la porci. Sa fie multumit ca nu dau cu pietre. E drept ca nu am de ce, individul e prea previzibil si plicticos.

   Vom observa cu usurinta argumentatii piezise si subtiri din tabara incalzirista si in privinta altor domenii ingineresti, ca vorbim despre metale, foraje, prelucrari mecanice scl dar si trageri la tema privitoare la mincare sau la numarul „dezirabil” de copii in viziunea nu stiu cui (ei asta-i buna!). Iar cind se ajunge sa se discute lucruri si mai complexe, evolutie, extinctii, clima, implicatiile sociale ale astora iese un haloimas ideatic cu oarecare luciu intelectualist. Cam nating luciu, cel adamantin lipsind cu desavirsire.
   Ramine doar sa citesc aici despre calculul ampenajului de A 380 in functie de sociologia „muzicii” hip hop si ne-am scos.

   • Pentru cei care ,, taie aerul ,, cu sabia stiintei lor …. „ipse se nihil scire id unum sciat”

    Cit despre minti ,,betonate ” …. Probabil ele exista numai in rindul comentatorilor , nu si al autorilor de articole pe aceasta plat-forma .

   • Asta cu „urma baniilor ” spune mai multe despre tine decât despre ecologiști. Vad ca e tare greu să se înțeleagă că sunt oameni care nu fac parte din nicio mișcare, pur si simplu comentează pt ca ii intereseaza asemenea aspecte. Legat de „urma baniilor ” i-as bănui mai degrabă pe cei care tin morțiș să aibă monopol asupra resurselor, sa dispară orice concurența si sa le poata ei exploata cum vor fără nicio responsabilitate față de mediu. Asta a ținut o vreme, nu mai merge de acuma. Dacă s-ar face bani asa de usor pe Contributors doar scriind niste comentarii bine ar fi, work from home :D.

 38. Fizicianul Cristian Presură găzduieşte o dezbatere despre”nevoia profundă de decarbonizare” ce are ca principal propovăduitor pe doamna Irina Marinova, cercetător în domeniul climei și profesor de științe ale pământului și mediului la University of Pennsylvania, SUA. (vezi https://www.youtube.com/watch?v=o6keGsvFFME&t=358s). După spusele ei, Irina se ocupă mândră tare cu modelarile, domeniul acela care emite cu cosecvenţă prognoze pe care realitatea climatică se încăpăţânează să le contrazică cu aceiaşi consecvenţă (bob cu bob) de vreo sută de ani. Comentariul în care îmi exprimam scepicismul în ceea ce priveşte modelările pe teme climatice, a fost moderat prin ştergere de pe siteul dlui Presură. Aşa-s alarmiştii ăştia care mănâncă şi ei o pâine albă de pomană, că plătim noi.
  Răspunde doamna de ştiinţe (Irina) la întrebările ascultătorilor (atent selectate, judecând după blândeţea abordărilor). Aparent n-a auzit de legea Stefan-Boltzmann care demolează conceptul pârjolirii planetei prin creşterea “alarmantă” a codoiului atmospheric (vezi https://www.youtube.com/watch?v=LPP0ItFaees). “Dăştepţi” dar mulţi şi bine hrăniţi oamenii ăştia de ştiinţă!

 39. @zulu sunt oameni care nu fac parte din nicio mișcare, pur si simplu comentează pt ca ii intereseaza asemenea aspecte.
  Daca sunt oameni de buna credita de ce posteaza cu diferite nickuri? Daca sunt oameni de buna credinta de ce acuza aiurea, de ex, ca domnul prof Cranganu ar fi de parere ca nu ar exista incalzire globala?
  Oare cei care incearca sa impuna cu forcepsul regenerabilele nu incearca un monopol asupra resurselor?
  De ce nu ne explica acesti oameni d ebuna credinta cum se comporta ei, au renuntat ei la zboruri cu avioane, au renuntat la caldura, la mincare procesata?

    • @Dl. Crânganu – comentariul de mai sus nu-mi aparține. Probabil e același wingman al lui Lucian Bondoc sau chiar Lucian Bondoc în persoană.

     Când nu moderați Dvs comentariile, moderatorul platformei adoră să-l publice de fiecare dată și nu-i șterge comentariile inflamatoare nici după 3 zile.

 40. O veste bună la început de an: Stratul de ozon se reface

  Ieri, sub patronajul WMO, NASA, NOAA, UN Environment Programme și Comisia Europeană, a fost publicat raportul Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2022.

  Autorii raportului confirmă că substanțele chimice din aer, care distrug stratul de ozon, sunt acum în scădere pentru prima dată, ajutând la repararea stratului atmosferic care protejează oamenii de razele ultraviolete dăunătoare ale soarelui. 

  Raportul a constatat că, între vârful atins în 1993 și 2020, clorul, care dăunează stratosferei, a scăzut cu 11,5% în stratosferă, în timp ce bromul a scăzut cu 14,5% în stratosferă între vârful atins în 1999 și 2020. 

  În acest ritm, stratul de ozon ar putea reveni la nivelul anilor 1980 în cea mai mare parte a globului până în anii 2040, iar în Antarctica până în 2066, concluzionează raportul. Pierderea de ozon este cea mai dramatică deasupra Polului Sud, o „gaură” de ozon apărând acolo în fiecare primăvară.

  „Vindecarea” stratului de ozon, pe fondul reducerii generale a poluării atmosferei, reprezintă o evoluție esențială pentru sănătatea oamenilor, securitatea alimentară și ecosistemele planetetare.

  O veste bună, care ar trebui trâmbițată de mass media alarmiste cu aceeași intensitate cu care încearcă să sperie lumea cu catastrofe de tot soiul.

 41. While the Climate Always Has and Always Will Change, There Is no Climate Crisis

  Wallace Manheimer

  Abstract
  The emphasis on a false climate crisis is becoming a tragedy for modern civilization, which depends on relible, economic, and environmentally viable energy. The windmills, solar panels and backup batteries have none if these qualities. This falsehood is pushed by a powerful lobby which Bjorn Lomborg has called a climate industrial complex, comprising some scientists, most media, industrialists, and legislators. It has somehow managed to convince many that CO2 in the atmosphere, a gas necessary for life on earth, one which we exhale with every breath, is an environmental poison. Multiple scientific theories and measurements show that there is no climate crisis. Radiation forcing calculations by both skeptics and believers show that the carbon dioxide radiation forcicng is about 0.3% of the incident radiation, far less than other effects on climate. Over the period of human civilization, the temperature has oscillated between quite a few warm and cold periods, with many of the warm periods being warmer than today. During geological times, it and the carbon dioxide level have been all over the place with no correlation between them.

  https://ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/view/0/47745

 42. Știri din Australia: „Vremea” i-ar putea expune pe locuitorii din Victoria la un risc mai mare de cancer sau alte boli.
  „Potrivit unui nou studiu – vremea noastră capricioasă ar putea avea efecte grave asupra sănătății noastre.”
  „Cercetătorii speră că descoperirea va duce la acțiuni suplimentare împotriva schimbărilor climatice.”

  https://twitter.com/VigilantFox/status/1612630274503999488

  • E de recomandat mutarea pe o planetă fără atmosferă. Uite de exemplu pe Lună. Acolo nu e neam de „schimbări climatice” și clima e cât se poate de predictibilă. 😀

   Schimbarea continuă a climei e un fenomen natural ce se produce pe planeta noastră de miliarde de ani, de când are atmosferă și va continua să se producă mult după ce vom dispare sau pleca de aici, atâta vreme cât planeta va mai avea o urmă de atmosferă…

 43. Dacă vreți să înțelegeți exact cât de mediocre sunt cele mai bune minți ale globaliștilor, citiți această devastare a cărții lui Yuval Harari, SAPIENS, de către antropologul Christopher Hallpike.

  Review of Yuval Harari’s Sapiens: A Brief History of Humankind by C.R.Hallpike

  • Am citit si cartea si „devastatoarea” recenzie a li Hallpike. In primul rand ca subiectul cartii nu are nicio legatura cu schimbarile climatice si „globalistii”, in al doilea rand ca recenzia nu e devastatoare ci prezinta atat punctele tari si slabe ale cartii (ca orice carte), in al treilea rand ca Harari insusi nu prezinta niste concluzii finale, ci e o carte de popularizare (nu pot sa spun ca e o carte f.buna, dar nici rea). Deci mai usor cu aruncatul de pietre si etichetarile simpliste (gen globalisti, neomarxisti, etc); cel care arunca piatra trebuie sa se pregateasca sa primeasca o piatra in scafarlie…

   • Sa citesti the overrated Israeli mediocrity Yuval Harari si sa mai si recunosti public chestia asta e ca o spovedanie la popa ca obisnuiesti sa pierzi vremea uitindu-te pe p0rnhub. Trebuia sa-ti fi dat si numarul de telefon, poate sint unii care sa vrea sa te felicite.

    Da, „subiectul cartii nu are nicio legatura cu schimbarile climatice”, dar globalistii AU! Iar Harari e un fel de mina dreapta si aghiotant-sef al unui alt mare mediocru: the “Great Reset” leader Klaus Schwab, iubitul conducator al “World Economic Forum”.

    Comentariul care te-a iritat sublinia – aducind inca un argument – ideea ca globalistii, cu Schwab si cu Harari in frunte, care sint si coordonatorii planetari ai isteriei „climate change”, sint niste inteligențe semnificativ inferioare, rudimentare chiar. Nu se poate sa nu ajungi la concluzia asta ascultindu-l 5 minute pe Harari. Nu iti trebuie mai mult. Baiatul e un profesoras de istorie bun, cel mult, pentru scolile generale de copii intellectually challenged din Brooklyn.

    Cit despre aruncatul cu pietre… hahaha… stiu, stiu, sint unii despre care nu se poate vorbi decit admirativ, altfel esti una-doua acuzat ca esti un nazist si ai aruncat cu pietre. Si ti se atrage atentia ca s-ar putea sa o patesti daca nu-ti tii gura. Hahaha…

    • Vad ca razi singur….te simti bine?! Deci ponegresti pe cineva (n-ar importanta pe cine) fara ca macar sa fi citit cartea in cauza, si ii dai inainte cu diverse aberatii dupa ureche.. cum poti sa emiti judecati de valoare despre o carte (orice carte) fara sa o fi citit? bravo, ce sa zic, exponentul culturii maneliste „eu le stiu pe toate, imi ajung 5 minute sa imi fac o opinie si apoi scriu pe internet”! Se incadreaza in procentul romanilor care nu citesc nicio carte pe an, care e peste 93%…! Nu cred ca te doare daca ai citi (nu doar cartea asta ci in general).. dar deh, e mai simplu de pus etichete si gandire schematica simplista

     • Yuval Harari e idolul progresimii din motive care n-au nicio legătură cu valoarea cărților pe care le-a scris.

      Yuval Harari e căsătorit cu un bărbat, Itzik Yahav pre numele său. Yuval Harari îl numește „my internet of all things” pe acest bărbat. De asta progresiștii se închină la Yuval Harari, nu pentru cărțile lui.

     • Tu ai nevoie sa bei toata apa din Marea Neagra ca sa stii ce gust are?

      L-am vazut/ascultat pe youtube, am citit fragmente din panseurile lui publicate pe ici, pe colo, l-am citit pe Hallpike si pe altii care stiu despre ce e vorba in propozitie cind vine vorba de impostori ca Harari si, la un moment dat, m-am lamurit definitiv. Nu am de gind sa-mi mai pierd nici macar un minut cu guralivul neant globalist, darmite sa-i mai bag si niste bani in buzunar cumparindu-i maculatura. Ca doar nu sint vreun propagandist al SNSPA.

      Si nici cu tine nu mai am timp de pierdut. Altfel spus, n-as vreau sa te mai retin, fiindca vad ca esti asteptat si pe la alte mese.

     • Ciudatenia Harari, mare sfetnic al altui mizantrop, sef al gastii wef, nu supporta liberul arbitru pentru „mancatorii inutili”, dar il incanta pentru sine. Ideile lui n-au nimic omenesc la fel ca si expresia fetei care, daca fortezi cromatica si designul, te face sa scuipi in san si sa zici „ptiu, drace”. Ma face sa cred ca acelasi inger, care a dictat intr-o noapte una-alta unor profeti razboinici, l-a vizitat si pe „acritura sa”, turnandu-i otrava in cuget si ducandu-l pe streasina templului ca sa-i arate jucariile pe care are voie sa le strice de placere.

 44. In Germania acum se da o lupta pe „viata si moarte” intre activistii de mediu si politie pe seama evacuarii unei tabere la de la marginea unei mari exploatari de lignit.
  Terenul si carbunele aparatin unui mare concern, toate incercarile legale in instanta de a opri exploatarea au esuat, nici o sansa.
  Intre timp guvernul german a negociat cu acest concern terminarea exploatarilor cu 8 ani mai repede decat a fost stabilit in prelabil, cu alte cuvinte, in 2030 se vor inchide toate exploatarile de lignit de suprafata.
  Datorita problemelor energetice masive cu care se confrunta Germania , industria energetica a fost obligata sa reporneasca mai mute centrale de baza de carbune, cele pe baza de gaz neavand materia prima necesara.
  Partidul ecologist de la putere sa lauda cu acesta performanta pe motiv ca a reusit totusi sa reduca timpii de functionare a centralelor de carbuni cu 8 ani !!
  La baza performantelor economice ale tarii au fost carbunele, gazul, petrolul si energa nucleara, acum toate aceste vor fi inchise pana in 2045.
  Ultimele 3 centrale nucleare se inchid anul acesta in aprile, arderea carbunelui in centrale in 2030, noua aprovizionarea cu gaz este abia acum repusa pe alte surse iar petrolul ? nu este intrat de relevant pt productia de energie.
  Quo vadis Germania ? si ce se intampla cu industria acestei tari ?

  • Știți cântecul ăla cu:„ Și nu ne mințeeeeeșteeee!” 😂

   Statul german a garantat începând cu 2021 (deci mult înainte de războiul din Ucraina) contracte de zeci de miliarde de euro pentru retehnologizarea exploatărilor de lignit de suprafață cu echipament autonom de minerit de înaltă performanță. Contractele merg până dincolo de 2035 cu tot cu clauzele de mentenață. Exploatările nu se închid, ci se extind așa cum se întâmpla cu cea mai mare din Europa, exploatarea germană de la Hambach.

   https://www.dw.com/en/germany-energy-firm-rwe-wins-case-to-expand-coal-mine/a-61282104

   • Acum cui sa-i dam crezare ? concernului RWE care doreste in 2030 incetarea folosirii lignitului ca materie prima, guvernului german care sa mai poate gandi daca termenul va putea fi prelungit pana in 2033 sau celor sus scrise ?
    Ne luam dupa surse oficiale sau ce spun unii si altii ?
    deocamdata cazanele bubuie in continuare, mai intai trebuie sa fie mai rau ca ulterior sa fie mai bine !!
    Statul german nu mai garanteaza nimic, mai ales daca este vorba depre exploatarile de carbune. la urma urmei este problema lor si mai putin am mea.

    • Cei de la RWE dau dovadă de o inteligență, viclenie deosebită.
     Ei spun ceva de genul: lăsați-ne acum sa exploatăm in draci că oricum avem nevoie de cărbuni că gaz nema. Și atunci o sa renunțam la cărbuni mai devreme, in 2030 in loc de 2035-38. Dar ei , și chiar politicienii verzi de la putere, știu ca 2030 e nerealist . Și atunci o sa se dea o dezlegare că “nu avem ce face”.
     Așa ca ei exploatează acum la maximum și o vor face și după 2030. Să crezi altceva e pură naivitate. A, era sa uit! In tot procesul asta au dărâmat și câteva moriști. 8 la număr!
     P.S Ceea ce se întâmplă in Lützerath zilele astea este o nouă escaladare in conflictul dintre activiștii climatici respectiv RWE și autorități . Tocmai când credeam că teroriștii climatici au atins Everestul penibilului lipindu-se de carosabil sau opere de artă, ei ne arată că se poate mai rău. Și toate imaginile de la fața locului nu fac altceva decât să îți ridice părul pe spinare. Și pentru nemții mai in etate care au mai fost pe la școală și vinerea amintiri cu RAF! Că și ăia au început blânzi și cu țeluri și idealuri nobile!

    • Banilor! Bucks! Pognon! Geld!!!
     Scuze ptr off topic da parca seamana :in Germania se stia de ani buni ca glifosatul este un pesticid cancerigen, extrem de daunator omului si insectelor, produs in Germania, desigur, dar nu s-au luat nici un fel de masuri pentru oprirea acestei otravi pana cand apicultorii germani nu s-au rasculat. Scandalul ajungand pana la Bruxelles. Germania a recunoscut toxicitatea acestui pesticid, folosit pe scara larga. Si la ce concluzie au ajuns? L-au interzis? Nici de cum! Au dat termen de 5 ani de zile firmei producatoare sa nu-l mai produca! Inca 5 ani de zile de otravire cu buna stiinta, pentru ca , nu este asa, firma producatoare nu poate pierde profitul, mai ales ca exporta in toata Europa si nu numai.
     Si atunci despre ce vorbim?
     (Monica Krueger)

 45. Sustinerile exceptionale -pentru a fi crezute au nevoie de dovezi exceptionale. Acuzatiile trebuiesc dovedite.
  Cine sustine ca omul modifica clima , trebuie sa si dovedeasca.
  Nu trebuie sa dovedesc eu ca n-am comis fapta. Acuzatorul trebuie sa dovedeasca.
  Inca astept probele sau macar rationamentul logic care a dus la concluzia ca as fi eu vinovat .

  • Pai avem noi un model de pulover in care apareti chiar pe piept dvs cu un cutit in mina si saraca clima cum se zbatea sa scape . Modelul e facut cu mohair , cu andrele de 4 , si e facut de nevasta unui om de stiinta, doctor in literatura medievala. Vi-l putem arata daca doriti. Modelul.

 46. /…/
  Dacă tot v-ați decis să trollați, de ce nu vă alegeți un nickname mai semnificativ, de exemplu Troll-escu, Troll-ache, Troll-ăilă?

  Aveți ghinion că adevăratul @Harald nu și-a schimbat datele de identificare de când a comentat la primul meu articol de aici, în aprilie 2004.

  Să vă fie rușine, dacă știți ce mai este aia.

 47. Compania Sun Cable din Australia a intrat în faliment în urma unei dispute între investitorii miliardari Andrew Forrest și Mike Cannon-Brookes

  Sun Cable, compania din spatele unui proiect masiv de fermă solară și de export de energie electrică planificat pentru Teritoriul de Nord (NT) al Australiei, a intrat în insolvență.

  Puncte cheie:

  – Ambiția companiei era de a construi cel mai mare proiect solar din lume.
  – Planul companiei era de a construi o fermă solară gigantică de 20 de gigawați în NT
  – Sun Cable dorea, de asemenea, să construiască un cablu submarin cu o lungime de 4.200 de kilometri către Singapore.

  Compania, printre ai cărei investitori majori se numără miliardarii Mike Cannon-Brookes și Andrew „Twiggy” Forrest, a oferit o declarație vagă cu privire la motivele falimentului său:

  Deși au fost furnizate propuneri de finanțare, nu s-a putut ajunge la un consens cu privire la viitoarea direcție și la structura de finanțare a companiei.

  Publicația ABC (care a relatat cazul) consideră că principalii investitori ai Sun Cable, dl Forrest și dl Cannon-Brookes, au avut dezacorduri cu privire la finanțarea și direcția companiei.

  Detalii,

  https://www.abc.net.au/news/2023-01-11/sun-cable-enters-administration/101845100
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
  Pe timpul administrației Obama, falimentul companiei Solyndra a costat cetățenii americani $524 milioane dolari pentru „cai verzi pe pereți”.

  În altă ordine de idei, cablul submarin australian Bass Link are o lungime de aproximativ 370 km și s-a defectat de mai multe ori, de fiecare dată pentru o perioadă îndelungată, iar strântoarea Bass este o platformă solidă din punct de vedere geologic. Este foarte probabil ca un cablu de peste 10 ori mai lung, traversând cea mai activă zonă a Oceanului Indian din punct de vedere tectonic și vulcanic, s-ar fi defectat de multe ori, pe perioade greu de estimat, lăsându-și clienții din Singapore „cu ochii-n soare” la propriu, adică în pene de curent.

 48. REUTERS: China își mărește producția de cărbune și reia importurile din Australia pentru a-și consolida securitatea energetică

  SINGAPORE, 9 ianuarie (Reuters) – Nevoia din ce în ce mai mare de a asigura aprovizionarea cu energie după relaxarea restricțiilor COVID-19 a împins China să reia treptat importurile de cărbune australian și să îndemne minerii autohtoni să își sporească producția deja record.

  Ridicarea interdicției neoficiale asupra importurilor de cărbune australian, care au fost oprite în 2020 într-un acces de iritare a Chinei din cauza întrebărilor privind originile COVID, este cel mai clar semn de până acum al legăturilor reînnoite dintre ele.

  Reluarea este, de asemenea, o reamintire a interdependenței lor economice, deoarece materiile prime din Australia joacă un rol crucial în alimentarea economiei orientate spre export a Chinei, cel mai mare consumator și producător de cărbune din lume.

  Creșterea prețurilor pe fondul sancțiunilor rusești și un salt așteptat al cererii de cărbune din China – cu până la 2% mai mult în 2023 decât anul trecut, potrivit analiștilor Wood Mackenzie – după încheierea restricțiilor COVID a reînnoit preocupările legate de securitatea energetică.

  Detalii,

  https://www.reuters.com/markets/commodities/china-boosts-coal-output-eases-australia-ban-bolster-energy-security-2023-01-09/

  –––––––––––––––––––––––––––––––-

  Între timp, probabil pentru a compensa viitoarele creșteri ale emisiilor de CO2 din China, în SUA se vorbește despre interzicerea aragazelor pe propan din locuințe, restaurante, cantine ș.a.

 49. Extragerea directă a CO2 din aer – o afacere „verde” de sute de milioane dolari (deocamdată)

  În WSJ de astăzi, 12 ianuarie 2023, am citit următorul anunț promoțional:

  Climate Startup Removes Carbon From Open Air in Industry First
  Climeworks cashes in on new technology by selling carbon credits to Microsoft and others

  Compania Climeworks pretinde că a inventat o tehnologie care poate extrage CO2 prin filtrarea aerului de afară folosind un tip de burete. Când buretele se saturează cu CO2, se crește temperatura instalației la 100 grade C, buretele se spală cu apa clocotită, iar soluția rezultată este plasată unei alte companii, Carbfix, care promite s-o injecteze în depozite geologice pentru mii de ani.

  Cum isteria „verde” nu duce lipsă de pacienți, o serie de clienți importanți au cumpărat credite de carbon de la Climeworks: Microsoft, compania de comerț electronic Shopify Inc. și firma de plăți Stripe Inc. au plătit în avans sau au fost de acord să plătească sute de dolari pentru credite, fiecare dintre acestea reprezentând o tonă metrică de carbon eliminată. Alte credite de carbon legate de proiecte, cum ar fi menținerea copacilor fără a fi tăiați, au fost deseori criticate, deoarece proiectele nu reduc emisiile atât de mult pe cât se promite.

  Climeworks exploatează în Islanda una dintre singurele instalații operaționale de captare directă a aerului din lume, capabilă să elimine aproximativ 4.000 de tone de dioxid de carbon pe an, ceea ce echivalează aproximativ cu emisiile anuale a aproximativ 800 de autoturisme. Plasarea instalației în Islanda se datorează folosirii energiei geotermale gratuite din acea insulă. Consumurile energetice pentru alte locații și sursele de energie pentru acele locații nu s-au comunicat (probabil, nici nu există).

  Climeworks nu a spus cât dioxid de carbon a extras până în prezent, dar asta nu a împiedecat diverși clienți să cumpere în avans credite pentru 700.000 tone de CO2 extras direct din aer. Prețul actual cerut de Climeworks este $180/tonă, adică s-au făcut cumpărături în avans de $126 milioane.

  Ceea ce ziaristul de la The Wall Street Journal nu a scris în anunțul său promoțional este faptul că numai anul trecut omenirea a emis 36.600.000.000 tone de CO2 (cantitatea totală de CO2 din atmosferă este de ordinul multor sute de gigatone).

  Mașinăria din Islanda va contribui la scăderea emisiilor din 2022 cu „măreața” cantitate de 0,00001%.

  În cel mai bun caz, Climeworks este un spectacol cu și pentru clovni.

 50. it s all about money. nu mai exista presa (pentru mase) obiectiva. observati politica romaneasca (sigur aici vorbim despre cea mai corupta si saraca tara europeana) : guvernul plateste partidul, iar partidul mass media. televiziunea romana libera (intesata cu jivine analfabete pcr (pile cunostinte relatii)) serveste intotdeauna puterea (cea care o plateste) n are importanta ce culoare are, precum udmr ul vesnic la guvernare indiferent de cine cistiga alegerile. anyway, nu nteleg cum de cineva cit de cit c o bruma de inteligenta poate deveni sclavul ziarelor online (scursurile ziarelor pe hirtie au devenit „jurnalisti online”) cind pot citi opiniile dezinteresate ale valorilor autentice (orice individ isi poate seta propriul spatiu digital) sau viziona televiuni (netflix de exemplu) de unde pot selecta documentare la alegere (si fara reclame)

 51. Evaluarea proiecțiilor ExxonMobil privind încălzirea globală

  Abstract

  Proiecțiile climatice ale industriei combustibililor fosili nu au fost niciodată evaluate. Pe baza înregistrărilor companiei, am evaluat cantitativ toate proiecțiile disponibile privind încălzirea globală, documentate și, în multe cazuri, modelate de oamenii de știință de la Exxon și ExxonMobil Corp. între 1977 și 2003. Am constatat că majoritatea proiecțiilor lor prevăd cu exactitate o încălzire care corespunde observațiilor ulterioare. De asemenea, previziunile lor au fost în concordanță cu cele ale modelelor academice și guvernamentale independente și au fost cel puțin la fel de precise ca acestea. De asemenea, Exxon și ExxonMobil Corp. au respins corect perspectiva unei ere glaciare viitoare, au prezis cu exactitate când va fi detectată pentru prima dată încălzirea globală cauzată de om și au estimat în mod rezonabil „bugetul de carbon” pentru a menține încălzirea sub 2°C. Cu toate acestea, în fiecare dintre aceste puncte, declarațiile publice ale companiei cu privire la știința climei au contrazis propriile sale date științifice.

  Detalii,
  https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0063
  =============================================================

  La sfârșitul anilor 1970, oamenii de știință de la Exxon au efectuat măsurători seismice oceanice pentru a putea construi curba Vail, descrisă în articol. Pe lângă echipamentele de prospecțiuni seismice marine, ei au echipat unul dintre supertancurile companiei cu echipament de ultimă generație pentru a măsura dioxidul de carbon în ocean și în aer, un prim exemplu de cercetare substanțială pe care gigantul petrolier a efectuat-o în domeniul științei schimbărilor climei.

  Studiul menționat mai sus, publicat joi în Science, constată că în deceniile post-măsurători, oamenii de știință de la Exxon au făcut previziuni extrem de precise cu privire la cât de mult arderea combustibililor fosili va încălzi planeta. Proiecțiile lor au fost la fel de exacte, și uneori chiar mai exacte decât cele ale modelelor academice și guvernamentale independente.

  Ce au făcut liderii companiei cu rapoartele oamenilor săi de știință este o altă chestie. Ceea ce vreau să subliniez este că un geolog sau geofizician lucrând onest pentru un gigant petrolier precum ExxonMobil nu este automat un climate denier, așa cum multă lume a crezut și mai crede încă.

  Articolul publicat astăzi face dreptate acelor oameni de știință anonimi, care și-au făcut meseria cu profesionalism și onestitate.

  După ce și-au prezentat rapoartele managerilor și directorilor de departamente, ei nu au mai putut controla soarta cercetărilor lor. Clauzele contractuale interne obligă salariații să obțină permisiunea scrisă a conducerii companiei pentru publicarea cercetărilor interne.

  Este, pentru mine cel puțin, un mare semn de mirare că managementul Exxon a permis în 1977 publicarea curbei Vail și a altor descoperiri de stratigrafie secvențială, care au stat apoi la baza a numeroase noi descoperiri de petrol și gaze din lume, inclusiv din România.

 52. @Harald 10/01/2023 At 13:32

  ”…cum știm că fostele cadre din serviciile secrete nu pregătesc o lovitură de stat în România?”

  Parte din fostele si actualele isi cam dau mana pe sub mesele DGPI, SRI, SIE, SPP, STS (lovitura e data de mult) si care servicii speciale/secrete or mai fi in MAI/MAPN:
  a) recomand vizionarea integrala a discursului Dlui Hellvig de acum 3 luni, tinut la UBB Oradea, din care esenta poate fi regasita la 20:07-20:20 + cateva extrase importante aici:
  https://www.libertatea.ro/stiri/seful-sri-eduard-hellvig-despre-legaturile-dintre-lumea-politica-si-servicii-prea-multi-politicieni-erau-obisnuiti-sa-primeasca-indicatii-si-sugestii-4300695

  b) recomand vizionarea integrala a acestei investigatii Recorder, publicata acum 3 zile, care are in centru DGPI(fostul 2si15) si DOS – de retinut:
  b1 – aparitia Dlui Bogdan Parlog care ne informeaza ca Parchetele militare sunt vazute ca o gluma de restul sist. de justitie si ca sufera de aceeasi problema de care suferea VOIT Securities and Exchange Commission la momentul crizei din SUA 2008 (lipsa personal adecvat /subfinantare)
  b2 – pe de-o parte impotenta politicului in a controla serviciile speciale/secrete in Romania, dar in acelasi timp si influenta ticaloasa a politicului asupra celor incomozi/integri din MAI/MAPN/servicii secrete
  https://recorder.ro/puterea-din-umbra/

 53. ExxonMobil, una dintre cele mai mari companii petroliere din lume, a prognozat cu exactitate încă din anii 1970 modul în care schimbările climatice vor determina creşterea temperaturii globale, relatează BBC.
  Experţii au analizat datele din documentele interne ale companiei şi au ajuns la concluzia că cercetările private ale ExxonMobil au prezis cu acurateţe modul în care arderea combustibililor fosili va încălzi planeta, deşi la nivel public compania a negat că ar exista vreo legătură şi nu a luat măsuri.
  „Analiza noastră ne permite pentru prima dată să cuantificăm ce ştia Exxon, şi anume că arderea produselor lor pe bază de combustibili fosili urma să încălzească planeta cu aproximativ 0,2 grade Celsius în fiecare deceniu”, a spus Geoffrey Supran, profesor asociat de ştiinţe şi politici de mediu la Universitatea din Miami, coautor al studiului.
  Constatările cercetătorilor sugerează că predicţiile ExxonMobil au fost adesea chiar mai exacte decât cele ale unor oameni de ştiinţă de talie mondială de la NASA. „Excelentul lor model generat pentru climă a fost cel puţin comparabil, din punct de vedere al performanţelor, cu cel al unuia dintre cei mai influenţi şi apreciaţi oameni de ştiinţă din domeniul climei din istoria modernă”, a declarat profesorul Supran, comparând activitatea ExxonMobil cu cea a lui James Hansen de la NASA, care a tras un semnal de alarmă privind clima în 1988.

  https://www.g4media.ro/gigantul-petrolier-exxonmobil-a-prezis-cu-mare-acuratete-inca-din-anii-1970-schimbarile-climatice-la-care-se-va-ajunge-studiu.html

  • Ref. la fraza:
   „ExxonMobil, una dintre cele mai mari companii petroliere din lume, a prognozat cu exactitate încă din anii 1970 modul în care schimbările climatice vor determina creşterea temperaturii globale, relatează BBC.”

   1. Am cazut pe ginduri citind-o.

   Adica cum e pina la urma? Cine pe cine determina? Schimbările climatice determina cresterea temperaturii globale, sau vitzavercea? Ce a fost mai intii: oul sau gaina?

   Daca „schimbările climatice vor determina creşterea temperaturii globale”, ce naiba sint aceste „schimbări climatice”? In ce constau? Si pe ele cine le produce?

   Cel putin definitia climei o avem batuta in cuie (asta ca sa nu batem cimpii inventind sensuri noi):

   climă, clime substantiv feminin
   1. Totalitatea fenomenelor meteorologice (temperatură, vânturi, precipitații atmosferice) care caracterizează starea medie multianuală a unui loc.

   Ma duc pe wiki sa ma informez.

   Confuzie totala. Ca in manualele de socialism stiintific. Apoi, definitii circulare*, care mie imi amintesc de regulamentele militare de ordine interioara. Si multa ideologie. Ma enerveaza ideologia cind vine vorba de stiinta, dar cind vad definitii circulare simt nevoia sa pun mina pe armamentul din dotare.

   Asa ca renunt. Cred ca asta au si urmarit cei care au aruncat pe wiki fraze de dinsii inventate.

   2. Zic: dar poate ca e vorba de un copy-paste si altii sint responsabili de formulare… Nu vad ghilimelele, asa ca merg la sursa (g4media) sa verific. Da, e copy-paste. Autorul: REDACTIA. :) In text vad ca stirea e preluata de pe News.ro.

   3. Hai pe News.ro!
   Fraza citata mai sus apare exact la fel si aici. Din articol aflam ca sursa e BBC News.

   4. Hai pe BBC News!
   Mare confuzie si la BBC. La adresa:
   https://www.bbc.co.uk/programmes/w172yf8y8gc8bwf
   citim:

   Titlu: Researchers claim Exxon Mobil knew about global warming since 1970s
   Subtitlu: Researchers say the oil giant Exxon Mobile accurately predicted just how global warming would heat up our planet as far back as the 1970s, while publicly denying the link. Exxon Mobile denies it.

   iar la adresa:
   https://www.bbc.com/news/science-environment-64241994
   vedem scris:

   Titlu: ExxonMobil: Oil giant predicted climate change in 1970s – scientists
   Subtitlu: One of the world’s largest oil companies accurately forecast how climate change would cause global temperature to rise as long ago as the 1970s, researchers claim.

   Aceeasi unealta de propaganda si dezinformare, in aceeasi zi, pe doua pagini web diferite pretinde ca „global warming would heat up our planet” si ca „climate change would cause global temperature to rise”.

   E totuna „global warming” cu „climate change”?

   Si, daca inteleg bine din ce scriu englejii, incalzirea determina… cresterea temperaturii?!

   Pfff… Înnebunesc și-mi pare rău…

   Dar, daca inteleg bine din ce scriu englejii, si schimbarea climei determina acelasi lucru!!!

   Mor!

   Mai e ceva in articolul de pe site-ul BBC:
   ExxonMobil denied the allegations.

   „This issue has come up several times in recent years and, in each case, our answer is the same: those who talk about how „Exxon Knew” are wrong in their conclusions,” the company told BBC News.

   Deci nu e o noutate si smecherii astia trei doar i-au servit pe Rockefellers cu o ciorba reincalzita si le-au luat banu’. Tare!

   Sigur, asa cum se intimpla, aceasta negatie va fi uitata de colportorii de fake news, aka trolls. Si vor continua sa urce pe baricade agitind zgomotos doar cireasa/oul/gaina care le place lor.

   Recomand celor care vor sa inteleaga mai multe despre acest articol propagandistic sa ii caute pe internet pe cei trei autori: Naomi Oreskes, Geoffrey Supran si Stefan Rahmstorf. Se vor lamuri cu cine au de-a face (diavolii se ascund in detalii; cititi cu atentie!).

   De ex.:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Naomi_Oreskes
   https://histsci.fas.harvard.edu/people/geoffrey-supran
   https://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Rahmstorf

   ___________________________
   (*)

   Definiție circulară
   Definiție: 
   O definiție circulară este o descriere a semnificației unui lexem care este construită cu ajutorul unuia sau mai multor lexeme sinonime care sunt toate definite în funcție unul de celălalt.

   P.S. Uite cu ce imi pierd eu vremea.

   • În cazul de față, explicația e mult mai simplă și are legătură doar cu România: niște oameni, care au trăit toată viața lor din bani publici, au preluat controlul asupra societății românești și se străduiesc să își justifice deținerea puterii și traiul asigurat în continuare din bani publici.

    Într-o lume normală, măsurile adoptate cu ocazia ”plandemiei” și politica energetică a UE sau a României n-ar trebui să aibă absolut nimic în comun cu ce a știut sau ce n-a știut Exxon în anii ’70. Însă când aceleași personaje se ocupă de toate și cu ocazia asta devin portavocile BBC sau ale Deutsche Welle, scopul lor personal e să demonstreze că merită în continuare încrederea decidenților care care le asigură lor traiul pe bani publici.

    La fel ca în anii ’80, societatea românească actuală a ajuns ”beyond repair”. Trebuie lăsată să se dărâme și ulterior reconstruită pe baze mai corecte. Pentru că a ajuns din nou confiscată de activiști-propagandiști, exact cum erau activiștii de partid din anii ’80. Fără nicio competență reală în vreun domeniu, dar experți în a explica altora politica Partidului, cu maximă superioritate.

   • @oul sau gaina

    Comentariul dvs. mi se pare interesant și lăudabil din două motive:

    – Ați demonstrat convingător ce ușor se pot manipula oamenii simpli, fără o minimă pregătire de specialitate, care iau de bune toate știrile de pe internet care se potivesc narațiunilor lor preferate (așa numitul confirmation bias);

    – Printr-o scurtă investigare, accesibilă oricărui om curios intelectual, care nu vrea să înghită pe nemestecate orice „desert” i se servește, ați evidențiat o racilă veche a jurnalismului românesc: se plagiază fără scupule materiale de pe internet, se execută o traducere de multe ori după ureche și în final obligatoriu se alege un titlu clickbait pentru naivii fără discenământ și se așteaptă click-urile și știrea citită de pe teleprompter la Digi 24. Nu există o minimă preocupare de a verifica „momeala” jurnalistică, de a merge la sursa originală pentru a citi personal și a încerca a înțelege despre ce este vorba și apoi să formuleze măcar o singură opinie originală. Cât ar fi trebuit unui jurnalist onest și profesionist să investigheze și să formuleze personal cele 4-5 idei pe care le-ați exemplificat în comentariul dvs.?

    La jurnaliști leneși, cititori așișjderea.

  • Domnule Felea,
   îmi cer scuze atât dumneavoastră cât și domnului Crânganu. Vă scriu aici pentru că la articolul scris de dumneavoastră pur și simplu nu mi se publică comentariile. Vă moderați dumneavoastră comentariile la propriile articole sau altcineva? Nu de alta dar s-a mai întâmplat și la alte articole! Consider fair-play sa primesc un răspuns deoarece sunt printre puținii câte se semnează cu nume și premume fără a ma ascunde in spatele tastaturii.

  • Dacă ați avut curiozitatea să citiți până la capăt articolul semnalat, bănuiesc că ați remarcat vechea/noua problemă Cine a plătit muzica asta?

   Citez:

   Funding: The authors are supported by a Rockefeller Family Fund grant[s.m.] (G.S.) and Harvard University Faculty Development Funds (N.O.).

   Pentru cine nu știe încă, RFF este o organizație celebră pentru plățile efectuate unor autori care au încercat să discrediteze revoluția fracturării hidraulice (references upon request). Acum, când revoluția fracturării hidraulice a triumfat și a aruncat la lada de gunoi a istoriei celebrele studii ale unora ca Anthony Ingraffea et comp., RFF pompează bani în studii ca cel publicat ieri.

   Despre alte surse de finanțare ale celor trei autori, citez declarațiile lor:

   Competing interests: The three authors have received speaking and writing fees, and S.R. and N.O. have received book royalties for communicating their research, which sometimes includes but is not limited to the topics addressed in this paper. G.S. and N.O. have offered their expertise pro bono to groups and organizations combating climate change, including briefing attorneys and coauthoring amicus briefs in climate lawsuits. N.O. has in the past served as a paid consultant to Sher Edling law firm, which has filed complaints against ExxonMobil Corp and other fossil fuel companies.

   • Cherry picking, suppressing evidence, or the fallacy of incomplete evidence is the act of pointing to individual cases or data that seem to confirm a particular position while ignoring a significant portion of related and similar cases or data that may contradict that position. Cherry picking may be committed intentionally or unintentionally.

    Cherry picking, suprimarea dovezilor, sau înșelătoria pe baza dovezilor incomplete, este acțiunea de a indica cazuri individuale sau date care par să confirme o anumită poziție, ignorând în același timp o parte semnificativă de cazuri sau date asemănătoare care pot contrazice acea poziție. Cherry picking poate fi comis în mod intenționat sau neintenționat.

    Faptul ca ExxonMobil a avut la dispozitie un studiu (contrazis, cu siguranta, de multe altele cu concluzii diferite, ori chiar diametral opuse, dar nebagate in seama de G. Supran, S. Rahmstorf, N. Oreskes) nu inseamna ca ExxonMobil „A STIUT”. Nu inseamna ca a stiut adevarul, nu inseamna ca a stiut cum va arata VIITORUL si, fiindca nu i-a placut, l-a ascuns. Cum iti dai seama care e anticiparea corecta a viitorului cind ai in fata ta rapoarte cu concluzii divergente? Despre viitor putem avea doar opinii, pareri, asteptari, dorinte etc. De stiut insa ce si cum va fi… asta doar ideologii „stiu”.

    Cercetasii G. Supran, S. Rahmstorf, N. Oreskes au facut o investigatie de arhivisti / jurnalisti / detectivi / avocati ai unor clienti (Rockefeller Family Fund grant) ale caror interese le erau foarte bine cunoscute si pe care nu voiau sa-i piarda ca clienti. Au intrat intr-o arhiva imensa, au scotocit si au avut norocul sa gaseasca cireasa pe care o cautau. Evrika! Si-apoi, pac la razboiu! De fapt, business as usual pe foarte multi bani.

    Am aruncat o privire peste studiul „Assessing ExxonMobil’s global warming projections” si, pentru moment, ma multumesc sa observ ca:

    1. documentul a fost publicat azi, 13 ianuarie 2023, asa ca eu unul… astept provincia.

    2. e prea devreme ca propagandistii sa jubileze ca, gata, „the science is settled”, „the debate is over” etc.; sa asteptam sa vedem ce zice si opozitia despre acest studiu, care, fiindca are in spate banii Rockefeller Family Fund grant, nu poate fi mai mult decit o pledoarie avocateasca, adica tendentioasa; nu pot sa iasa scientific papers din astfel de bani.

    3. unii dintre cei pentru care „asta-i muzica ce le place” au si sarit din baie, in fundul gol, cu titluri amintind de zicala „afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul”. Propagandistii de la G4media, de exemplu (vad intr-un comentariu ceva mai sus), s-au napustit pe ocazie cu titlul distrugator (dar inselator) „Gigantul petrolier ExxonMobil a prezis cu mare acurateţe, încă din anii 1970, schimbările climatice la care se va ajunge (studiu)”. ExxonMobil n-a prezis asa ceva. S-a gasit un studiu prin arhivele lor care sa se pupe cu ceea ce trimbiteaza propagandistii crizei climatice.

    4. specialistii din domeniu isi vor lua ceva timp inainte sa evalueze acest studiu, fiindca lucrurile astea nu se fac din goana calului. Il vor desfiinta, cu siguranta, dar cine sa mai citeasca dezmintirile? Va fi ca si cu stirile false din presa. Dupa ce efectul s-a produs, dezmintirile le mai afla doar citiva, intr-un tirziu.

    • Cei interesați să știe ”Ce și cât a știut Exxon în 1982” pot citi un raport intern al companiei, pe care nu l-am găsit citat în lunga listă de referințe ale articolului din Science:

     https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/climate-change/media-reported-documents/03_1982-Exxon-Primer-on-CO2-Greenhouse-Effect.pdf

     Practic, ceea ce a știut Exxon este ceea ce știau și alții din mediul academic. La p. 26, se poate citi ce știa Exxon în 1982:

     Cei mai mulți oameni de știință anticipează că nu se va ajunge la un consens general cu privire la probabilitatea și implicațiile unui efect de seră indus de CO2 decât atunci când se va putea detecta o creștere semnificativă a temperaturii, peste fluctuațiile naturale aleatorii ale temperaturii în climatul global mediu. Aceste fluctuații sunt presupuse a fi de +/- 0,5 grade Celsius. Data la care aceste semnale discrete vor putea fi măsurate este una dintre principalele incertitudini legate de problema CO2.

     Acest paragraf și altele asemănătoare au fost bineînțeles omise de autorii articolului din Science.

 54. Schimbarea climei: Emiratele Arabe Unite îl desemnează pe un petrolist pentru a conduce discuțiile de la COP28

  Șeful uneia dintre cele mai mari companii petroliere din lume a fost numit pentru a conduce discuțiile climatice globale COP28 din Dubai, la sfârșitul acestui an. 

  Sultan Ahmed Al Jaber este în prezent directorul executiv al Companiei Naționale de Petrol din Abu Dhabi. 

  El este, de asemenea, ministrul pentru industrie și tehnologie avansată al Emiratelor Arabe Unite, gazda COP28. 

  Militanții climatici susțin că acesta trebuie să renunțe la rolul său în afacerile petroliere în timp ce este președinte, deoarece reprezintă un conflict de interese clar. 

  Aceștia consideră că o persoană cu experiență în industria petrolieră ar putea să nu încurajeze țările să își reducă rapid producția și utilizarea combustibililor fosili, ceea ce, potrivit oamenilor de știință, este esențial pentru a evita o schimbare climatică periculoasă.

  Detalii,

  https://www.bbc.com/news/science-environment-64240206

 55. @oul sau gaina 13/01/2023 At 21:47

  Va multumesc pentru efortul Dvs. (si Dlui Cranganu pt promptitudinea cu care a evidentiat (meta)studiul in cauza), la care tin sa adaug:

  a) https://consilienceproject.org/content/images/size/w1600/2022/02/Mislead-with-Facts_Three-Primary-Ways-of-Misleading-with-Facts_Spelling-fix.jpg

  b) https://consilienceproject.org/content/images/size/w1600/2022/01/Mislead-with-Facts_Four-Ways-of-Understanding-Facts-1.jpg

  c) (din metastudiul GS/NO/SR)
  „Author contributions: Conceptualization: G.S., S.R. Methodology: G.S., S.R. Investigation: G.S. Writing – original draft: G.S. Writing – review & editing: G.S., S.R., N.O. Visualization: G.S. Supervision: G.S., N.O. Funding acquisition: G.S., N.O.”
  Contributia Dnei Oreskes la acest efort (dupa cum bine ii sade oricarui latrau) consta in a fi secretara/corector de text si gestionar/trezorier (+ greutatea faptului ca scrie Harvard in dreptul numelui).

  d) (din metastudiul GS/NO/SR):
  d1 – „The average “skill score” and LEVEL OF UNCERTAINTY of ExxonMobil’s climate models (67 to 75% and ±21%, respectively) were also similar to those of the independent models.”

  Inteleg ca e o plaja de incredere de 46% – 96% IN JURUL UNEI/UNOR VALORI MEDII (NU mediane) PRELUCRATE STATISTIC DIN MASURATORI IN NATURA.

  „Uncertainty in the scientific process includes several kinds of uncertainty: STATISTICAL uncertainty, NATURAL variability, and TRUE uncertainty.(…)
  TRUE uncertainty is where there is a QUESTION regarding the CAUSE, RESULT, or probability of an EFFECT. (…) Depending on the science at hand, there can be a range of uncertainty.”
  https://dosits.org/decision-makers/scientific-uncertainty/

  Care e contributia procentuala a componentei NATURALE la determinarea componentei REALE /”TRUE uncertainty”(unde DOAR codoiul, respectiv activitatile umane generatoare de codoi, e/sunt vinovat/e – vezi mai jos d2) in cazul studiilor Exxon?

  „Whether it is the flight path of an arrow, the resting heart rate of an adult male, or the age of a historical artifact, MEASUREMENTS do not have exact values, but instead always exhibit a RANGE OF VALUES, and that range can be QUANTIFIED AS UNCERTAINTY. This uncertainty can be expressed as a plot of the probability of obtaining a certain value, and the probabilities are distributed about some central, or MEAN, VALUE.”
  https://www.visionlearning.com/en/library/Process-of-Science/49/Uncertainty-Error-and-Confidence/157

  d2 – „…the amount of warming expected to occur over time in response to rising atmospheric greenhouse GAS(singular) concentrations.”
  +
  „…we show that ExxonMobil scientists correctly dismissed the possibility of a coming ice age in favor of a “carbon dioxide induced ‘super-interglacial’”

  A se remarca ca nu se mentioneaza TOTALITATEA gazelor cu efect de sera(GHG), ci DOAR codoiul. Deci, cred eu, ca si Exxon a gresit la momentul 1970/80, daca au luat la tinta DOAR codoiul.

  Asteptam cu interes ca cei 3 muschetari sa puna lupa pe latraii/profetii/propagatorii (din media/academic/politic) inghetului in urmatorul studiu (platit de ..?..).
  ========

  DECIZIA//IILE FINALA/E:
  „To mitigate or regulate environmental problems, policy makers and environmental regulators often look to the scientific community for absolutes and certainty. However, data from environmental studies related to health, safety, and the ecological consequences of human actions may not provide the level of scientific certainty that policy makers and regulators need.
  In many cases, STATISTICAL PROBABILITIES are the best answers that scientists can provide. Those statistical probabilities, along with other information, can be used to produce LEVELS OF RISK which can be used by policy makers and regulators when making their decisions.” (din link dosits.org)

  Din toate cele de mai sus, eu deduc ca Exxon a ales sa taca pentru ca NU a putut confirma rezonabil ca DOAR(sau o proportie majoritara a) CODOIUL(ui) EMIS DE ACTIVITATI UMANE E RESPONSABIL PENTRU VARIATIILE CLIMATICE OBSERVATE.

 56. Scuze de off (dar, oare chiar este off topic?)
  O ancheta IFOP asupra viziunii despre lume a tinerilor francezi publica rezultate spectaculoase – ca să nu spun îngrijorătoare. O analiză a credințelor și raportului cu știință ne arata că « realitatea e dincolo de noi », cum cita un articol recent.
  Ancheta IFOP ne arată o «explozie a realităților alternative ». Pe vremuri aproape nimeni nu se îndoia că Pământul e rotund, azi – 27% dintre tineri cred că omul n-a fost niciodată pe Lună. Iar 16% dintre tinerii francezi cred că Pământul este plat ! Ca să rămân la cifre, un sfert dintre ei cred că avortul cu ajutorul plantelor este fără pericol.
  https://evz.ro/exclusiv-generatia-z-a-luat-o-razna-16-dintre-tinerii-francezi-cred-ca-pamantul-este-plat.html

  Mda.. Ne aflam la finele unui lung ciclu istoric. La o scara mai mare repetam caderea (prima) a Imperiului Roman. Numa ca de data asta barbaria este prosul intern .;;..
  Cam aici se integreaza si |”incalzirismul” – o erezie !

    • Kisin a mai făcut o remarcă nu prea academică la min. 3:18 – poor people who couldn’t give a shit about saving the planet, pe care a corectat-o imediat după câteva remarci din sală.

     P.S. Din Rusia mai cunosc un Kissin (dublu s), un pianist care m-a impresionat de la prima lui apariție la Carnegie Hall în New York și pe care îl voi asculta din nou pe 2 mai.

   • Up to 5,000 Soldiers to be Deployed To Secure Upcoming WEF Meeting in Davos
    The theme of this year’s WEF summit is “Cooperation in a Fragmented World” – de unde si solutia, o dictatura globala „unificatoare”!!
    https://europeanconservative.com/articles/news/up-to-5000-soldiers-to-be-deployed-to-secure-upcoming-wef-meeting-in-davos/
    S-au aprobat si doua „proteste” de-ale stangii , fireste. Nici nu stii daca sa razi sau sa plangi.
    „Both requests to demonstrate against the summit have been submitted by left-wing and anti-capitalist organizations. One comes from the Socialist Youth of Graubünden, which asked to hold a protest on January 15th in the town’s main square. The second is from a group called the ‘Strike WEF,’ which is planning a march protesting capitalism, global inequality, and for more active intervention on what they perceive as a climate crisis. „

    • „Doamna” Monica, citesc despre adunarea asta de la Davos de mult timp. Cred ca e un fel de balci in sat. Se strang niste oameni acolo si vorbeste fiecare in limba lui. Un fel de Babel. Nu mai spun cine-l tine ca e om greu.
     Niste aburiti veniti la un free meal.
     Nu iese nimic din asta.

     • ”Un fel de Babel”

      Bunică-mea ar fi spus: ”gura păcătosului, adevăr grăiește” 😀
      E el un fel de ”bâlci în sat”, dar oamenii au ajuns să poarte mască medicală pe stradă și să prezinte certificate de vaccinare pentru a călători cu avionul fiindcă asta s-a discutat la acel ”bâlci”.

      La modul serios, oamenii înțeleg mult mai multe decât sunt capabili să explice, iar comparația între WEF și Babel este mai mult decât potrivită. Ce au ele în comun este sfidarea divinității, cu consecințe clar explicate încă din antichitate.

      Data trecută când lucrurile degeneraseră într-o manieră oarecum asemănătoare, soluția aplicată atunci a constat în elaborarea unui document care începe cu ”We the People”.

  • Cred că trebuie punctat că încă există dezbateri in mediul academic pe teme de acest fel. E bine că încă nu au atins și aici consensul mult tânjit. Căci odată ajunși in punctul ăla “dixtractia s-a terminat”!

 57. … să-l ascultăm și pe Dennis Meadows, coauthor of The Limits to Growth, pledind cu delicata fermitate cauza unui genocid civilizat:

  https://twitter.com/VigilantFox/status/1613681129235648513

  Depopulare: „Sper să se poată face într-un mod civilizat” – Dennis Meadows de la Clubul de la Roma
  „Dacă vrei mai multă libertate și mai mult consum, trebuie să ai mai puțini oameni.”

  * * *

  … iar Klaus Schwab ameninta parinteste.

  https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1613803553503559680

  WEF – Klaus Schwab, avertisment cu privire la următoarea „pandemie”, un atac cibernetic atât de vast încât va deconecta internetul.
  Noul internet va fi accesibil doar celor care au un ID digital biometric.
  De parcă ar fi un plan.

  • Omul s-a născut pe vremea Germaniei naziste, așa că el nu poate concepe altă lume. Însă există o asemănare foarte instructivă cu situația lui Merkel: când toată lumea fugea din Germania nazistă, părinții lui Schwab s-au mutat din Elveția în Germania. La fel cum părinții lui Merkel s-au mutat din RFG în RDG, când toată lumea fugea în sens invers.

   În lumea reală, internetul nu funcționează cum crede el. Chiar și în prezent există mii de servere întreținute benevol, destinate anonimizării accesului la internet. Plus alte mii de servere despre care nu mai știe nici proprietarul lor că încă rulează, dar ele încă rulează. Orice conexiune din lumea reală poate merge pe 15-20 de rute diferite, chiar dacă lui încă nu i-a zis nimeni.

   Problema serioasă e alta: puterea pe care au dobândit-o statele și corporațiile asupra cetățenilor a ajuns la nivele nemaiîntâlnite după 1945. Lucrurile nu mai pot continua în direcția asta, așa că vor începe să se schimbe destul de curând. Dar să nu anticipăm 😀

 58. OFF TOPIC

  Even electric self-driving cars may have a climate change problem
  MIT researchers say that the computers that power self-driving cars could have a large carbon footprint

  Energia necesară în viitor pentru a face să funcționeze doar calculatoarele unei flote globale de vehicule autonome ar putea genera la fel de multe emisii de gaze cu efect de seră ca toate centrele de date din lume în prezent.

  Această constatare, anunțată vineri de cercetătorii de la MIT, se bazează pe un model statistic care a calculat producția de energie pe care o flotă de 1 miliard de vehicule electrice autonome ar genera-o dacă ar funcționa o oră pe zi. Cifra rezultată s-a tradus aproximativ prin 0,3 la sută din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial.

  ––––––––––––––––––––––––––-

  Încă o speranță ne-îndeplinită (1 miliard de vehicule electrice autonome) din cauza „blestematei” clime schimbătoare și a minunatelor modele GIGO…

  Și totușii… mi se pare o tragediel că sunt de mulți oameni aparent inteligenți, precum cei de la MIT, care lucrează la o problemă ill-posed, cum spun matematicienii.

 59. OFF TOPIC

  Luni, 19 ianuarie, SUA celebrează o sărbătoare federală: Ziua de naștere a Dr. Martin Luther King, Jr.

  Pentru a ilustra ce se întâmplă și la case mai mari, traduc un fragment oficial despre activitățile științifice ale Dr. Martin Luther King, Jr.:

  Cercetările recente ale proiectului de documente Martin Luther King Jr. al Institutului King au dezvăluit că, în calitate de student la Crozer și Boston, King și-a însușit frecvent cuvintele altor scriitori fără a le atribui în mod corespunzător.

  Volumele I și II din The Papers of Martin Luther King Jr. au demonstrat că, deși bibliografiile sale conțineau autorii și cărțile la care se baza în propriile sale compoziții, în lucrările sale lipseau adesea notele de subsol și ghilimelele care identificau utilizarea acestor surse în textul său.

  Obiceiul său de a plagia lucrările altora, intenționat sau nu, se regăsește în diferitele versiuni ale disertației sale.

  King a împrumutat din mai multe surse secundare fără a le cita în mod corespunzător, inclusiv o disertație scrisă de colegul său de la Crozer, Jack Boozer, pentru DeWolf, cu trei ani mai devreme, și o recenzie a Teologiei sistematice a lui Tillich scrisă de unul dintre foștii profesori ai lui King.

  Detalii,

  Dissertation of Martin Luther King, Jr.

  Alte detalii,

  Boston U. Panel Finds Plagiarism by Dr. King

  • Se pot afla de pe internet foarte multe grozavenii despre faptele lui MLK Jr. Ma abtin sa comentez pentru ca, daca ma pornesc, ajung la Mandela, un alt erou de carton presat. Citez (cu autocenzura pe alocuri) doar citeva comentarii laconice ale unor americani obisnuiti:

   „Plagiarist. Adulterer.
   Christian? Hardly.”

   „If ever there was someone unworthy of a national holiday, MLK is the one. What a con was pulled on the sheeple, making a martyr out of a piece of s***.”

   „Only national holiday in honor of a single man. If they wanted to give the blacks a holiday, fine, make an emancipation day or something. Instead we give .gov workers the day off for a communist preacher that gave a speech once.”

   „One good thing came out of it. If you’re in a strange city and you come across MLK Boulevard, you know you made a wrong turn and need to get someplace else fast.”

   „He was nowhere near accurately scriptural. He used the verses that fit his agenda, as so many do.”

   „King was a Marxist parading around like a Christian Minister.He was a pathological liar who cheated on his wife multiple times.His denials of BASIC Christian Doctrine makes him nothing but a self serving apostate.He got the punishment he deserved.Of course the lying MSM has deliberately withheld this information from the public but it is all available on the Internet for all to know.”