marți, ianuarie 18, 2022

Despre cauze ale problemelor actuale și unele căi spre remediere (III)

Menționam anterior că, pentru a îmbunătăți situația actuală, este esențial să se discute cauzele reale ale acesteia, de aici devenind mai clare și căile de remediere.

În încercarea de a contribui în această privință, distingeam între „hardware” și „software”, și am început cu acesta din urmă, înțeles ca partea de tendințe de gândire și comportament care ne trage în jos.

În primul articol (1 ), am discutat, în principal, despre:

 1. cultura de clasă și de tip « under-dog »;
 2. preocuparea excesivă cu privire la egalitarism; și
 3. faptul că elita de facto a fost în mare parte obișnuită să cosmetizeze realitatea și să dea excesiv vina pe exterior;

In al doilea articol (2 ), după ce am detaliat de ce trebuie insistat pe partea de tendințe și de ce nu s-a progresat până în prezent, am abordat:

 1. Poziționarea inferioară a contribuabilului față de aparatul de stat; și
 2. Poziționarea ambiguă față de reguli – zicem ca ei si facem ca noi.

Aș încheia partea de tendințe comportamentale principale care ne trag în jos, cu:

 1. Supra-concentrarea pe reușita materială proprie;
 2. Relativizarea proprietății altuia;
 3. Deficitul culturii lucrului în comun în România;
 4. Disponibilitatea scăzută spre inițiative cetățenești; și
 5. Rămânerea în urmă în materie de estetic.

După cum spuneam și cu ocazia anterioară, cele de mai jos nu trebuie văzute ca trăsături naționale, ci ca tendințe stimulate istoric sau politic și care ne pot împinge în diverse situații mai degrabă spre un anumit tip de poziționare decât altul.

Cu o ocazie viitoare, vom trece la partea de „hardware” a cauzalităților și vom discuta despre unele dintre momentele decizionale cheie din ultimii 30 de ani, consecințele acestora și opțiuni de remediere.

a)Supra-concentrarea pe reușita materială proprie

Restricțiile de proprietate (acces dificil și plafonat la casă, mașină, curte) și raționalizarea consumului în perioada comunistă (de la electricitate și căldură, până la pâine și lapte) par să fi stimulat după 1989 o tendință excesivă de acumulare și etalare materială la destui români. Au contat și preocuparea de statut și complexul de under-dog despre care am vorbit anterior.

Tendința respectivă s-a manifestat atât prin investiții puțin utile economic (mașini mai scumpe decât casa, case foarte mari pe care s-a cheltuit toată agoniseala timp de zeci de ani, etc), cât și prin abordări de zi cu zi de tip pur statutar sau chiar de “show-off” (gen, ce tip de mașină sau marcă de ceas sau de geantă îți iei).

Un prim efect de impact a fost o deturnare excesivă de resurse care se puteau, altfel, îndrepta către ceva mult mai productiv. Un al doilea efect a privit stimularea mai largă a corupției în administrația publică, în contextul în care statul nu a asigurat un venit decent funcționarilor publici mulți ani. Un al treilea și cel mai important efect negativ a privit educația multor copii și mesajele valorice pentru societate.

S-a pus prea mult accent pe reușita materială imediată (față de cea pur educațională sau valorică) și pe răsfățarea excesivă, pe ideea că de ce “să-și dorească sau să sufere și copilul, că destul am fost lipsiți sau constrânși noi (părinți sau bunici)”. Or, acestea afectează etica muncii și disciplina la efort, singurele în stare să asigure succesul sustenabil pe termen lung.

Exemplele de aparent succes în viață mediatizate în România nu au fost nici ele, de multe ori, de tipul care să valorizeze educația, expertiza, etc. Filmul Filantropica rămâne un reper pentru ilustrarea acestui aspect.

Nu trebuie ignorat nici faptul că, anterior Revoluției din 1989, o valoare majoră în activitate era producția. Este o valoare pozitivă în principiu, doar că a produce ceva în perioada respectivă (și a avea ce s-a produs) era, de departe, cel mai important, restul fiind văzut ca auxiliar sau chiar semi-parazitar. Într-un context global care de peste 80 de ani este de supra-producție, politica educativă și culturală ar fi trebuit să echilibreze valoric mai atent și alte zone.

Efectul mai larg al celor de mai sus a vizat, până la urmă, o concentrare a energiilor în direcții mai puțin folositoare pentru dezvoltarea societății sau cea personală și stimularea unor dimensiuni comportamentale dezechilibrate valoric. Politicile educaționale și culturale ar trebui adaptate în consecință.

b)Relativizarea proprietății altora

Prin naționalizări și restricționarea cantităților accesibile de diverse bunuri, comunismul a relativizat de la început conceptul de proprietate a celuilalt din însăși perspectiva statului. În pasul doi, cum marea majoritate a proprietăților intrase sub controlul acestuia (care se prezenta ca gestionând totul în numele poporului), conceptul a devenit unul destul de abstract la nivel de individ.

În acest context, destui români nu percepeau ca problematică etic nedeclararea unor venituri sau însușirea de mici avantaje de la întreprindere, cooperativă sau minister, luând cumva din ce dețineau indirect și ei, ci mai degrabă ca pe o abordare compensatorie pentru constrângerile impuse de stat.

În general, din punct de vedere economic, era vorba de lucruri mici. Lucrurile mici respective au fost, însă, încărcate de consecințe pe planul valorilor, mai ales în contextul post-revoluționar. De la lucruri mici s-a trecut la acte mult mai importante economic, dar, de multe ori, fără vreo diferență aparentă în materie de jenă morală resimțită de cei implicați.

Pe acest fond, faptul că o parte din spolierea statului de după 1989 pare să fi fost semi-planificată la propriu a generat la nivelul unor segmente din elita de facto a societății o mentalitate de acceptabilitate și justificare a unei abordări speculative constante. Văzând ce se întâmplă în jur și contextul de tranziție economică dificilă, populația largă nu a avut repere clare, unele segmente fiind stimulate în aceeași direcție.

Au contat și tendințele de abordare ambiguă a regulilor și de comportament de tip under-dog, despre care am vorbit în alt articol. Practic, acestea îți „găsesc” justificări să echilibrezi tu dezechilibrul evident al vieții (care știm cu toții că nu are cum să fie decât o nedreptate), care a făcut să fii mai puțin avut decât alții.

De la un punct, relativizarea proprietății altuia sau cuvenită altuia pare să fi devenit pentru destui români o parte a „modelului” economic.

Dincolo de supra-reprezentarea micii hoții (proporțional), de destule ori în România un contract este văzut relativ, mai ales dacă cel cu care l-ai încheiat pare mai înstărit. De asemenea, destui contribuabili au și în prezent, de exemplu, o dificultate în a declara, în vederea taxării, tot venitul dobândit.

Legat de acest ultim aspect, pe lângă birocrația încă descurajantă, contează probabil și mai vechiul reflex haiducesc de a ciupi ceva, raționamentul de tipul „de ce să fiu eu mai prost ca alții”, ideea că dacă se vine în control, „oricum, nu se pleacă cu mâna goală”, precum și percepția că „ăștia de la guvernare oricum fură” și că „nu e corect să beneficieze de toată munca mea”. Acestea sunt aspecte specifice unui contract social văzut ca viciat.

O toleranță zero în materie este justificată ca principiu moral, dar o abordare fără nuanțe este discutabilă din punctul de vedere al echității. Motivele țin de disproporția de remunerație dintre categoriile profesionale care aplică legea și multe alte categorii profesionale și de faptul că statul nu a reușit de multe ori, nici el, să asigure ce a promis pe hârtie.

Desigur, nu trebuie reduse, de exemplu, salariile magistraților, iar destule dintre cele din poliție trebuie chiar mărite. Acestea au fost, însă, crescute inițial tocmai pentru că statul a recunoscut că, altfel, presiunea spre comportament neetic era excesivă și aceasta în zone cheie. Or, o abordare echilibrată nu poate ignora nici faptul că alte categorii profesionale, multe plătite de 2-3 ori mai puțin, pot fi supuse unei presiuni similare de comportament.

Ideea nu este să se dea drumul la furat până la un anumit nivel (nu că ar fi fost multe opreliști până acum în zone mult mai importante), ci de prioritizat și concentrat efortul statului pe zonele nodale și de exces evident, precum și de promovat politici care să ducă la reechilibrarea contractului social pe termen mediu.

În această a doua privință, este important de avut în vedere că statul (înțeles în sens larg, acoperind și societățile comerciale de stat) încă relativizează și el, de prea multe ori, proprietatea celuilalt.

Dincolo de partea mai abstractă (multe drepturi din Constituție – de exemplu, la educație sau sănătate – au frecvent legătură în realitate cu ce noroc ai avut în viață), și de cea netransparentă (legată de corupție), există și componente mai ușor cuantificabile.

De exemplu, statul contează pentru aproximativ 20% din arieratele din economie, deși reprezintă, în prezent, aproximativ 4% din aceasta. Un studiu din 2016(3 ) indica, de asemenea, o pondere a arieratelor în cifra de afaceri a societăților de stat de peste 50% (de 6 ori mai mare decât nivelul mediu din privat). Adică statul nu respectă întocmai obligațiile de plată mult mai mult, proporțional, decât contribuabilul mediu în culpă.

În plus, este de notorietate în lumea juridică, și a multor societăți comerciale că este dificil și ia mult timp să recuperezi de la fisc eventuale sume de rambursat, inclusiv cele plătite în plus inițial. APIA plătește frecvent cu întârzieri serioase, TVA-ul este practic plătit de obicei în avans, înainte de încasarea de către contribuabil, etc.

Întârzierile la plată ale statului, în special, au nenorocit la propriu multe companii private în ultimii 30 de ani și o politică mult mai constructivă în materie este foarte importantă, atât economic, cât și valoric. Nu se va putea peste tot (o parte relevantă din cifrele de mai sus țin de câteva companii – „cvasi-bombe cu ceas”, aproape istorice) și nici peste noapte, dar se poate progresa semnificativ, în câțiva ani, cu o altă abordare.

c)Deficitul culturii lucrului în comun

Comunismul a adâncit tendința preexistentă în privința de mai sus. Restricțiile și penuriile de masă (mai ales în ultima decadă) nu puteau avea rezolvări colective. A te „descurca” devenise un mod de viață pentru mulți, acest concept fiind, prin natură, unul de abordare individuală și individualistă.

Românii erau implicați frecvent în acțiuni colective generate direct sau indirect de partid (manifestații de sprijin, practică agricolă, etc), dar a face ceva împreună cu altul, fiind obligat de o autoritate, nu înseamnă că ai cultura lucrului în comun.

La momentul la care presiunea statului în acest sens a dispărut, populația avea, astfel, puțină experiență autonomă și puțină înclinație spre lucrul împreună de tipul implicat de o economie de piață. E un aspect care a afectat și afectează în continuare eficiența românilor pe plan economic.

Pe lângă sincopele evidente de comunicare și cooperare între sectorul public și cel privat, se observă și în prezent, la 30 de ani de la Revoluție, numărul scăzut de inițiative colective, slaba eficiență a grupurilor de lucru care nu au o ierarhie foarte clară, precum și lipsa unor echipe de management echilibrate la nivelul multor instituții publice, societăți mici, medii și chiar mari din România.

Este foarte important de promovat importanța lucrului în echipă în societate și de favorizat în curricula școlară de la cele mai mici clase proiecte de lucru în comun (inclusiv cu dimensiuni economice) și de stimulat sporturile de echipă. Formarea continuă ar trebui să integreze cursuri solide de management de echipe și de proiecte în toate zonele de resurse umane unde acest lucru ar putea fi util.

Ar fi benefică și stimularea asociațiilor profesionale în toate domeniile în care încă nu funcționează sofisticat (în limitele legislației concurenței), precum și implicarea acestora în elaborarea de reforme sectoriale.

Grupuri de lucru diversificate, incluzând reprezentanți din sectorul privat și public, ar trebui constituite (cu coordonare și secretariat clare) pe toate punctele majore de politici publice, cu așteptarea de propuneri de reforme într-un orizont de 6-9 luni, de exemplu.

Lucrurile se pot schimba rapid cu astfel de măsuri, munca eficientă în comun fiind fundamental un aspect ce ține de exercițiu (și promovare), nu de înclinație naturală (după cum arată și multe companii și asociații sectoriale de succes din România). Contrar celor auzite cu diverse ocazii, nu e niciun stimul genetic la mijloc, doar politici publice deficiente și lipsă de exercițiu, din școală începând.

Este esențial de înțeles importanța acestui aspect în contextul în care devenim „mai” ignoranți relativ în fiecare zi (la fiecare 12-13 luni cunoștințele din lume dublându-se(4 ), ce știm fiecare devine, de fapt, mai puțin relevant, iar premiul Nobel se ia de o singură persoană din ce în ce mai rar de ani buni pentru că echipe reușesc mult mai des să facă maximă performanță).

d)Disponibilitatea scăzută spre implicarea în dezbateri și inițiative cetățenești

Comunismul a avut un rol de descurajare și pe partea de inițiativă cetățenească. Simpla idee de a fi vocal și a propune modificări nu era văzută într-un context natural, de inițiativă cetățenească sau contribuție la o dezbatere sănătoasă, ci mai degrabă ca un act de rezistență politică, cu riscurile aferente.

Lipsa de expertiză economică, lipsa de exercițiu de dezbateri reale și de gândire critică la modul mai general, precum și absența oricărui program național de formare și explicare a noului context care să ajute, au afectat comportamentul populației după 1989.

Tendința „zicem ca ei și facem ca noi”, de care am discutat în articolul anterior, nu a ajutat nici ea. Dacă zicem ca ei, nu mai zicem ca noi. Nu trebuie pierdut din vedere nici că inițiativele cetățenești implică de regulă colaborarea mai multor indivizi, deficitul culturii de lucru în comun, despre care am discutat mai sus, fiind un factor inhibator suplimentar.

O primă consecință a fost că s-a așteptat, în continuare, o omnipotență a statului și o călăuzire din partea acestuia care nu mai există într-o economie de piață (și anterior având multe probleme). Presiunea pe elite pentru reforme a fost slabă, manifestațiile publice cerând mulți ani mai degrabă opusul, adică stabilitatea.

În plus, asocierile în afara cadrului organizat de partid fiind descurajate și chiar reprimate în perioada comunistă, după un prim elan, fenomenul societății civile s-a mișcat cu greutate după Revoluție, fiind privit frecvent suspicios și rămânând subdezvoltat. Ca multe alte aspecte în România, contribuția asociativă la reflecția societății și la ridicarea comunității a devenit o chestiune de oaze.

Căi de îmbunătățire a situației ar putea include „forțarea” creșterii transparenței activității publice și încurajarea dezbaterilor la nivelul instituțiilor publice, companiilor private, societății civile, etc, din punct de vedere simbolic și financiar. Cred că ar fi benefică și înființarea de cluburi de dezbateri la nivelul fiecărei clase școlare, din clasa a v -a începând, dezbaterile urmând să intre în circuitul concursurilor școlare.

De asemenea, mișcările asociative care s-ar implica în dezvoltarea comunităților și a dialogului și schimbului de idei la nivelul acestora, precum și cele concentrate profesionist pe transparența în societate sau simplificarea legislației ar putea beneficia de consultanță tehnică de la stat, precum și de linii de finanțare dedicate.

e)Rămânerea în urmă în materie de estetic.

Aș încheia partea de cauzalități principale de tip software cu rămânerea în urmă în materie de estetic. Merită discutat acest aspect nu dintr-un capriciu, ci pentru că afectează competitivitatea economică a României.

Precizez de la început că nu mă exclud din sfera celor afectați. Călătoriile în străinătate și perioada petrecută în afara țării m-au făcut, însă, mult mai atent la acest subiect. Cu alte cuvinte, nu am reușit să progresez relevant în materie de capacitate de a crea ceva frumos eu însumi (fără să mai vorbesc de „stilul” vestimentar), dar după întoarcerea acasă, mult mai multe construcții și alte lucruri mi s-au părut urâte, deși anterior nu remarcasem mare lucru de acest gen.

Cele de mai sus nu înseamnă că România nu are oameni care fac lucruri foarte frumoase, dar ponderea lor actuală pare să fie scăzută față de ce vedem prin alte țări.

Cauzele deficitului respectiv (ajuns el însuși una dintre cauzele slabului bilanț economic al României) sunt, în bună parte, obiective.

După decimarea elitei din anii ‘50, media în materie de cultură estetică a celor care modificau peisajul într-un fel sau altul a plonjat inevitabil cu câteva trepte. În plus, în perioada comunistă, luxul fiind văzut ideologic, ca un exces pe seama nevoilor întregului popor, partea estetică era privită ca un moft sau, mai rău, ca o tendință elitistă deplasată politic. Nivelul de dezvoltare economică fiind încă redus, concentrarea a vizat și în mod natural utilitarismul – să facem ceva care să meargă, nu contează cum arată. Abordarea de producție de masă de tip proletar nu a ajutat nici ea, favorizând soluții simple, care să poată fi implementate de muncitori cu grade de pregătire foarte variate.

După Revoluție, s-a progresat foarte lent în privințele de mai sus (și pe fondul reflexului de autosuficiență, statutară că nu ne dă nouă nimeni lecții). Doar că, mulți români călătorind „în afară”, au avut o plajă semnificativ mai largă de inspirație, ceea ce a ajutat la apariția a numeroase mici oaze de frumos suplimentar față de numărul scăzut anterior.

Din păcate, mulți alții au construit fără să fi avut vreun talent natural în materie și fără să văzut anterior vreun model frumos care să-i inspire. În plus, chiar și dintre cei care văzuseră, destui au folosit în execuția efectivă alte materiale sau muncitori care, ca în banc, ajungeau să facă tot un tractor în final.

Cu caracter mai general, numeroase produse românești au suferit foarte mulți ani, și destule suferă încă, de deficite de ambalaj până la urmă.

Miza este majoră într-o economie de supra-producție precum cea în care trăim în prezent la nivel global și este tot de natură economică, dincolo de starea de bine la modul mai general.

Nevoile de bază ale oamenilor fiind acoperite în mare măsură în țările dezvoltate, majoritatea politicilor guvernamentale și comerciale de stimulare a consumului în lume se adresează părților noastre psihologice care țin de statut, frumos, diferențiere, etc, toate fiind legate într-o măsură importantă de estetic.

Consumatorul cu bani este educat și împins tot mai mult să aleagă în funcție de aspect, de la ambalajul unui produs, la cum arată un hotel sau o pensiune în care și-ar petrece vacanța sau cât de curat e locul din jur. În zilele noastre, costul ambalajului multor produse este similar cu cel al produsului ambalat.

Un parfum Coco Chanel vândut în sticle de bere ar fi cel mai probabil un dezastru în materie de vânzări. O pensiune urâtă va atrage mult mai puțini turiști (mai ales dintre cei care au văzut mai multe și prin străinătate, fiind probabil și mai potenți financiar) și va diminua atractivitatea întregii zone din jur.

Or, orice plimbare prin stațiunile românești, ca să nu mai vorbim de multe alte localități din țară, precum și numeroasele kitsch-uri de prin magazine arată în continuare probleme majore în materie și tot atâtea motive de grevare a turismului și a competitivității economice la modul mai general. Ușurința cu care se aruncă gunoaie peste tot ține și ea, parțial, de această rămânere în urmă în materie de conștientizare a importanței aspectului.

Pentru că astfel de lucruri, deși importante, nu se pot schimba repede la nivel de sensibilizare estetică de masă și de capacități de execuție, ar trebui concepute soluții la nivelul oazelor de talente și specialiști și stimulată distribuția largă a soluțiilor astfel concepute. O dezbatere în acest sens ar putea pleca de la un concept pe mai multe paliere.

Un prim nivel ar putea viza campanii de explicare a importanței esteticului într-o economie globală de supra-producție și a faptului că așa ceva necesită, cam ca în orice, specialiști.

Un al doilea nivel ar putea privi mărirea numărului elevilor și studenților din zonele de curiculă de design, creativitate și comunicare (aceștia vor avea multe șanse de prosperitate profesională chiar și într-o lume robotizată în bună parte).

Un al treilea nivel ar putea ține de lansarea unor concursuri naționale de soluții arhitecturale pentru înfrumusețarea la cost scăzut a unor tipuri de construcții care se găsesc pe scară largă în România dar sunt urâte (de exemplu, majoritatea blocurilor și multe pensiuni). Acestea ar putea implica premierea cu sume mari a primelor 5-10 câștigătoare, în schimbul dreptului de a folosi drepturile de proprietate intelectuală aferente și a permite aceasta și oricui altcuiva le-ar folosi pe teritoriul României.

Soluțiile respective (a căror selecție ar putea include și un element de sondaj printre turiști străini) ar putea fi popularizate și sprijinite de stat pe scară largă.

Un al patrulea plan ar putea viza un concurs de soluții arhitecturale pentru construcții noi în stațiuni în funcție de regiunea în care se află sau profil (la mare, munte, în Deltă, etc), soluții care să țină cont de punctul de plecare și care să fie avute în vedere de regulamentele de urbanism ale localităților în chestiune (dacă doresc un statut care permite finanțări naționale, etc). Excepțiile ar necesita un aviz suplimentar (din partea unei comisii neutre) privind încadrarea armonioasă și tehnică în peisaj.

Cu toții ținem la libertatea noastră de acțiune și, în România, suntem mai reticenți față de interferența statului ca în alte părți. Nimeni nu ar putea, însă, să facă în Franța, Austria sau Italia, unele din lucrurile care se fac la noi, cu atât mai puțin la scară largă.

Cu caracter mai general, este important pentru succesul întreprinzătorilor români să se concentreze mai mult și pragmatic (cu profesioniști) pe partea de design și comunicare (mulți au început deja), iar statul i-ar putea sprijini cu un plus de coerență și viteză pe partea de promovare și în ceea ce privește înregistrarea drepturilor intelectuale aferente.

NOTE___________________

1 https://www.contributors.ro/fara-categorie/despre-cauze-ale-problemelor-actuale-i/

2 https://www.contributors.ro/editorial/despre-cauze-ale-problemelor-actuale-ii/

3 A se vedea, de exemplu: https://cursdeguvernare.ro/virusul-arieratelor-economie-si-la-bugete-companiile-de-stat-au-datorii-intarziate-cat-jumatate-din-venituri.html.

4 http://www.industrytap.com/knowledge-doubling-every-12-months-soon-to-be-every-12-hours/3950.

Distribuie acest articol

9 COMENTARII

 1. //

  1. exista drept la prorpietate privata, care trebuie sa fie foarte clar, romanii l-au inteles si tin la el, fiecare incearca sa obtina cat mai multa proprietate privata si o apara cu dintii, rupe de la altii numai sa adune. Observam garduri peste tot, usi blindate la apartamente, fiecare are masina si se izoleaza in ea.

  2. exista un pret al proprietatii private, acesta inseamna ca proprietatea privata trebuie sa fie vandabila usor si mai scump. Aici noi inca nu am inteles care e treaba. Ca sa se vanda ceva in primul rand trebuie sa fie bine intretinut, curat, trebuie sa aiba vecini buni, trebuie sa se afle in context bun. Cea ce nu se intampla la noi. Noi inca nu am inteles ca pretul in mare parte e format de vecini, de un cartier, de oras. Iar asta presupune o alta abordare, incepi sa te uiti intai la strada ta, dupa la cartier dupa la oras. Te uiti la diferite aspecte, inclusiv daca exista locuri de munca, daca exista piscina in zona, daca copii pot merge singuri la scoala in siguranta. Incep sa dispara garduri, incep sa apara usi usoare de sticla pentru a arata ca cartierul e sigur, ca nu se fura, ca nu exista probleme cu criminalitatea, ca ai unde sa te odihnesti sa te distrezi, ca poti sa te intelegi foarte bine cu oamenii si ca nu e nevoie sa stai mereu incordat ca poti fi pacalit.

 2. Domnule Bondoc,

  Despre valoarea de adevar a opiniilor sustinute nu ma pronunt, dar este remarcabil efortul intelectual facut ca si subiectul. Nu cred ca am mai citit o incercare atat de sistematica de descriere si intelegere a mentalitatii romanilor. Felicitari!

  Cu stima,
  Cristian G.

 3. În materie de estetic, prima urgență ar fi investirea a cca 10 miliarde euro în tratamente stomatologice și implanturi. Cât despre esteticul orașelor și satelor, cea mai mare contribuție ar putea-o aduce un cutremur puternic, urmat de o reconstrucție nu inspirată, ci rezonabilă. Despre modul de a vorbi și despre cretinizarea mediatică, nu prea se poate repara cine știe cât.
  Căile de remediere nu sunt obligatoriu de urmat. Altfel, n-ar mai exista declinuri, prăbușiri, ocoluri, colapsuri în istorie.

  • Inainte de cutremur ar trebui experimentat undeva, altfel dupa cutremur vor aparea aceleasi cutii. In general arhitectura de exemplu in bucuresti cu blocuri, gratii, usi de fier, arhitectura scolilor, gradinitelor, dezvolta si o anumita mentalitate …, cand locuiesti intr-un bloc ai mentalitate de bloc

   ar trebui cladiri cu max 4-5 etaje, case lipite una de alta sau dezlipite ca in vest, cladiri publice de marime umana, responsabilitate individuala ca omul sa stie ca strada e a lui si daca e murdar pe ea il doare la buzunar

   esteticul formeaza o anumita gandire si atitudine, mai ales in materie de urbanism, si spatii publice, transport public, etc.

 4. un judecator este respectat in orice tara civilizata, la fel si politistul. rolul lor este sa mparta dreptatea si sa previna faradelegea. in romania securista ei apara statul cleptocrat (care i face speciali si pensionari de lux) si nu pe cetateanul platitor (pe care l jupoaie si jecmaneste). asta i problema Romaniei, domnule ! demilitarizati Romania, reduceti numarul militienilor si securistilor luindu le n acelasi timp „gradili” si „norma de hrana” (acolo se aciueaza toti descultii si flaminzii) si lasati magistratii fara privilegii. efectele benefice vor fi imediat vizibile, va asigur !

  • Un judecator in orice tara inca apara intai statul si interesul national. Statul intotdeauna are prioritate fata de o firma sau individ. Aceasta e realitatea care se vede pe teren in europa.

  • N-ai, dom’le, cum să-i scoți pe securiști că se desființează statul și rămîn clădirile administrative goale! Eu aș vrea măcar să-i văd scoși din procesul electoral unde sînt băgați în mod oficial pînă peste cap exact unde e buba mai mare, adică la stabilirea rezultatelor. Nu cred că există vreo țară democratică în care serviciile secrete să se ocupe de alegeri fiindcă așa zice o lege făcută special ca niște zmecheri să poată să scoată din bască președinți!

 5. Felicitari domnule Bondoc pentru claritatea expunerii problemei.

  Cred ca o alta cauza se refera la atitudinea fata de munca la nivelul societatii. Ca persoana activ implicata intr-o profesie liberara, am observat in ultimii 10 ani aparitia unui procent ingrijorator de persoane mai tinere si mai putin tinere care nu vor sa isi mai bata capul cu atata munca.
  De fapt ceea ce cred eu este ca s-a polarizat mult societatea apta de munca: inainte era o patura mai mare a societatii implicata in activitati lucrative, iar acum este o patura mai subtire care munceste mult prea mult si o patura din ce in ce mai mare care munceste din ce in ce mai putin sau chiar nu munceste.
  Ca parinte de elev de gimnaziu observ cu ingrijorare ca de cate ori apare un profesor care ii pune pe elevi la treaba si le da note mici daca nu au cunostintele necesare se mobilizeaza o parte a parintilor impotriva lui pentru ca le streseaza copiii cu atata invatatura.

  • Va multumesc. Aveti dreptate ca atitudinea fata de munca este in regres in societate. As vedea insa problematica mai mult ca un efect al unui numar de factori (cu privire la care intentionez sa scriu un articol la un moment dat), decat ca o cauza, desi deja produce, intr-adevar, efecte „autonome”. Inteleg foarte bine ce spuneti si pe partea de scoala – cred si eu ca este o eroare a parintilor respectivi pentru ca disciplina de lucru se formeaza mult mai usor la acel moment si lipsa de exercitiu va duce la capacitate de efort scazuta si tendinta de descurajare mai rapida la varsta adulta in caz de obstacole (dincolo de subminarea autoritatii si valorii scolii in ochii elevlilor respectivi). Din pacate, astfel de abordari afecteaza si mediul din jur, devenind mai greu si pentru parinti mult mai atenti la valori sa-si ajute copiii sa-si atinga potentialul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Lucian Bondoc
Absolvent al cursurilor Facultății de Drept, U.B (1998), Colegiului Juridic Franco Român de Studii Europene(1998), ciclului internațional lung al Ecole Nationale d’Administration (2000) și masterului în afaceri europene organizat de ENA și universități partenere (2000). A lucrat un an în cadrul administrației publice în perioada 2000-2001. Ulterior a activat ca avocat (din 2008 - ca partener). În afara domeniului juridic, este interesat, în principal, de bună guvernanță, studii comportamentale și viitorologie.

Carte recomandată

 

Sorin Ioniță: Anul 2021 a început sub spectrul acestor incertitudini: va rezista democraţia liberală în Est, cu tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea îşi pierde busola în Vest sub asalturi populiste? Cât de atractive sunt exemplele de proastă guvernare din jurul României, în state mici şi mari, membre UE sau doar cu aspiraţii de aderare? O vor apuca partidele româneşti pe căi alternative la proiectul european clasic al „Europei tot mai integrate“? Ce rol joacă în regiune ţările nou-membre, ca România: călăuzim noi pe vecinii noştri nemembri înspre modelul universalist european, ori ne schimbă ei pe noi, trăgându-ne la loc în zona gri a practicilor obscure de care ne-am desprins cu greu în tranziţie, sub tutelajul strict al UE şi NATO? Dar există şi o versiune optimistă a poveştii: nu cumva odată cu anul 2020 s-a încheiat de fapt „Deceniul furiei şi indignării“?

 

 

Carte recomandată

“Să nu apună soarele peste mînia noastră. Un psiholog clinician despre suferința psihică” – Andrada Ilisan

”Berdiaev spune că la Dostoievski singura afacere, cea mai serioasă, cea mai adîncă e omul. Singura afacere de care sînt preocupați toți în Adolescentul e să dezlege taina lui Versilov, misterul personalității sale, a destinului său straniu. Dar la fel e și cu prințul din Idiotul, la fel e și cu Frații Karamazov, la fel e și cu Stavroghin în Demonii. Nu există afaceri de altă natură. Omul este deasupra oricărei afaceri, el este singura afacere. Tot omul e și-n centrul acestei cărți. Și lipsa lui de speranță.” Continuare…

 

 

 

Carte recomandată

”Incursiunile în culisele puterii lui Vladimir Putin îi oferă cititorului panorama plină de nuanţe, paradoxuri şi simulacre a unui regim autocratic unic în felul său. Analizele lui Armand Goşu sînt articulate elegant şi se inspiră din monitorizarea directă a evenimentelor, ceea ce ne permite să traversăm nevătămaţi labirintul slav întins între Sankt-Petersburg şi Vladivostok.” (Teodor Baconschi)

Cumpara cartea, 39.95 RON

Daca doriti un exemplar cu autograf accesati linkul acesta

 

Esential HotNews

Top articole

România se joacă de-a școala

Școala ar trebui să fie piatra de temelie a vieții. Rolul școlii nu este doar de a livra informație semestru după semestru...

Don’t Look Up: Este schimbarea climei ca o cometă sau ca un diabet?

Difuzat pe 24 decembrie 2021, Don’t Look Up a devenit rapid o alegorie pentru situația curentă a dezbaterilor polarizate despre riscurile existențiale...

Planul de refacere a URSS în marș: după ce s-a asigurat de Belarus și Armenia, Moscova a luat și Kazahstanul înapoi

"Kazahstanul este acum într-un joc geopolitic (...) Rusia a intrat deja, a trimis trupe. CSTO este Rusia. Aceasta este o ocupație...

Daca e de rău, nu apare în presă!

Exact acum un an scriam un articol despre relația energie și presă. Probabil explicațiile de atunci sunt valabile și în spețele de...

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro