marți, iunie 18, 2024

Despre ICR si domnul Patapievici

Printr-o Ordonanţă de Guvern Institutul Cultural Român a fost trecut din subordinea preşedinţei în aceea a Senatului, fapt direct traductibil în schimbarea – în regim de urgenţă – a conducerii sale, în particular a directorului său, D-l Horia Roman Patapievici. Nu cred că cineva (şi în primul rând cei ce-au promovat-o) ia în serios argumentele oficiale ale acestei decizii; aici şi acum raţiunea ei e evidentă: aceea de a lovi, cu o singură măsură, două ţinte diferite. Mai întâi, în continuarea hotărârilor parlamentare din ultimele zile, e vorba de umilirea (reală şi simbolică) a Preşedintelui Băsescu prin retragerea progresivă a atributelor funcţiei sale. E neîndoielnic că acest proces va continua, probabil până la a se pune în discuţie dreptul Preşedintelui de a aviza legile (şi, mai ales, acela de-a le trimite înapoi, la Parlament). În al doilea rând e vizat D-l Patapievici, prezentat cu obstinaţie de “o anumită parte a presei” ca fiind modelul pur al “intelectualului lui Băsescu”, promotor a unei “arte decante” fără măsură comună cu “tradiţia naţională” şi – deloc în ultimul rând – ca un denigrator impenitent al acestei tradiţii, fapt ce ridică întrebări asupra aparteneţei dânsului la colectivitatea pe care (se pretinde că) o jigneşte. Argumentele invocate împotriva directorului ICR sunt vechi (atât de vechi încât tind să se clasicizeze): în primul rând o serie de fraze extrase din corespondenţa – edită – a domniei sale cu D-l Alexandru Paleologu de la începutul anilor ’90 (fraze incriminate şi incriminante prin virulenţa lor de limbaj). Apoi e vorba de celebra expoziţie de artă română contemporană de la New York (din 2008) care – cu poneiul ei roz tatuat cu o zvastică – a stârnit incredibile valuri pe Dâmboviţa. La acestea toate se adaugă faptul că D-l Patapievici a fost numit acolo unde (încă) este de către preşedintele Băsescu şi că, în preajma alegerilor prezidenţiale din 2009, a luat atitudine publică în favoarea celui care l-a numit. Poate că n-ar fi zadarnic să ne amintim puţin mai în detaliu despre ce anume e vorba.

În 1996 D-l Patapievici publica la Editura Humanitas o culegere de articole şi eseuri intitulată “Politice”, culegere ce se deschide cu cinci scrisori adresate D-lui Alexandru Paleologu, ambasador (demisionar după mineriada din 13 – 15 iunie) al României la Paris. Scrise între 6 martie (vă mai spune ceva această dată?) 1990 şi 12 august 1991 aceste scrisori – şi în particular ultima dintre ele – mărturisesc disperarea unui tânăr care vedea cum speranţele din decembrie 1989 sunt îngropate sub straturile de trandafiri roşii plantaţi de minerii ce devastaseră – cu elan patriotic şi în mod repetat – capitala. Şi, în egală măsură, mărturisesc groaza unuia dintre cei mai puţin de 10 % care-i strigaseră lui Ceuşescu “vom muri şi vom fi liberi” ce se vedea strivit de cei peste 80 % care, în Dumineca Orbului au ales “stabilitatea” în care-au eclozat oamenii politici şi cei de afaceri (de toate culorile) din ziua de azi. Dacă dăm la o parte acest context, atunci – într-adevăr – putem lua cuvintele D-lui Patapievici ca pe nişte vituperaţii jignitoare. Dar dacă ne amintim această traumă care a risipit capitalul de încredere al Revoluţiei şi ne-a întors, în percepţia lumii civilizate, la condiţia de bantustan bântuit de umbrele lui Dracula şi Ceauşescu (condiţie pe care n-am depăşit-o nici măcar o dată cu integrarea în Uniunea Europeană), atunci mă tem că vorbele D-lui Patapievici sunt un mărunt detaliu picant în mizeria cu care-am plătit două decenii laşitatea descrisă de dânsul atunci. Citiţi acele texte după ce veţi (re)vedea filmul D-lui Stere Gulea despre mineriade. Evident, se poate obiecta că vremurile acelea s-au dus (unde?) şi că, cinci ani mai târziu, când şi-a publicat textele, D-l Patapievici putea să le amelioreze stilul. Probabil că dânsul va fi considerat (la capătul acelei lustre fără lustraţie) că e preferabil să le lase caracterul de strigăt care, acum, se adresa nu atât unei stări de lucruri atât de dramatice precum cea din 1990 – 1991, cât unei letargii a memoriei în care ne afundau anii de stagnare ai primei domnii a preşedintelui Iliescu. În definitiv vorbe la fel de grele (dacă nu mai grele), chiar dacă nu atât de colorate, au spus despre noi, la vremea lor, Dimitrie Drăghicescu, Constantin Rădulescu Motru sau Emil Cioran. I-a acuzat cineva – cu excepţia comuniştilor – de ultraj la adresa poporului român? Dar, în egală măsură, i-a luat cineva în serios? Câţi sunt cei ce au luat în serios strigătul – de sub pojhiţa casantă a cuvintelor – D-lui Patapievici?

În mod cert domnia sa şi cei câţiva care s-au angajant alături de dânsul într-un proiect de anvergură, atunci când a acceptat conducerea Institutului Cultural Român. Poate dihotomia dintre D-l Buzura şi D-l Patapievici e, în bună măsură, artificială. D-l Buzura a construit, cu mijloacele şi posibilităţile (inclusiv umane) ale timpului în care i-a fost preşedinte, o instituţie al cărei parcurs a culminat cu prestaţia de la Smithsonian Institute. Într-o trecere care ar fi trebuit să fie firească (dacă preşedintele Băsescu ar fi ştiut să aibă puţin tact) a timpurilor şi a generaţiilor, D-l Patapievici a început de acolo de unde a ajuns D-l Buzura şi a dat o altă dimensiune şi un alt proiect Institutului Cultural. Mai mult decât oricare altă instituţie românească, ICR-ul a devenit faţa întoarsă către lume a României. Faptul că acest lucru este pe cât de cunoscut în afara graniţelor României (şi nu doar cunoscut, ci şi consacrat prin alegerea Directorului ICR la conducerea reţelei institutelor culturale europene – EUNIC), pe atât de necunoscut în ţară ţine nu de activitatea D-lui Patapievici, ci de lipsa de orizont a mass-mediei româneşti. Televiziunile care-l acuză pe preşedintele ICR de atentat la “stima şi mândria” naţiei se întrec a difuza ştiri macabre şi enormităţi care ar ruşina orice popor, dar nu găsesc de cuviinţă să spună mai nici un cuvânt despre puţinele realizări efective ale României în lume (evident, nu doar ale Institutului Cultural). Ba dimpotrivă, singura mediatizare de proporţii a ICR-ului s-a făcut pe fondul unui scandal: acela legat de faimoasa expoziţie de la New York cu poneiul roz. O armată de politicieni şi analişti, convertiţi subit la critica de artă, vocifera cu privire la criteriile după care Institutul găseşte că un artist e reprezentativ, cu privire la tradiţie şi la valoarea ei, cu privire la gusturile (crepusculare ale) Apusului şi la câte şi mai câte. D-l Patavievici încerca să explice succesul expoziţiei, opiniile criticilor (veritabili) de artă, nevoia de sincronizare cu percepţia occidentală a artei, etc. În zadar. Memoria colectivă – cea fasonată de televiziuni – l-a înregistrat ca pe un risipitor al banului public pe exhibiţii trăznite cu lucruri ce n-au nici o legătură cu marea, adevărata cultură română. Că arta contemporană n-are priză în România e un fapt, dar nu e vina D-lui Patapievici, ci a Ministerului Culturii şi al celui al Educaţiei, care ar trebui să se îngrijească de educaţia întru frumos şi întru diversitate, care, şi ele, sunt componente ale vieţii civice. Probabil că americanii ştiu s-o facă, de vreme ce pe ei i-a şocat mai puţin decât pe indignaţii noştri expoziţia în cauză. Iar faptul că, la fel cum majoritatea preferă “stabilitatea”, preferă şi realismul (pendulând amplu între cel socialist – a se vedea succesul filmelor de atunci, acum – şi cel bollywoodian – cu telenovelele sale), ar trebui să ne dea mai curând de gândit. Tot aşa cum ar trebui să ne dea de gândit şi faptul că-n anii ’50 un aparatcic se apucase să dărâme această mostră a “artei decadente” care e Coloana Infinitului sau că textul lui Virgil Ierunca despre literatura română din “Istoria Literaturii Universale” publicată la Pléiade era incriminat în ţară pentru că-l elogia pe Urmuz şi-l trecea sub tăcere pe Vlahuţă. Un lucru e sigur: americanii sunt obişnuiţi cu mai multe opţiuni şi cu posibilitatea de-a alege liber între ele. De aceea şi căluşarii D-lui Buzura şi poneiul D-lui Patapievici sunt la fel de bineveniţi în America.  Că între unii şi celălalt e un hiat greu de acoperit, e perfect adevărat, dar aceasta e problema culturii române, adică a noastră a tuturor. Şi dac-o luam în serios, vom găsi în cărţile D-lui Patapievici multe lucruri ce ne vor ajuta să ne înţelegem mai bine.

În ultima vreme bântuie o idee mai subtilă: ce rost are ICR-ul ca atare? Nu e mai corect ca – în bună logică liberală – creatorii culturali să se reprezinte ei înşişi în lume sau să avem fundaţii independente care să se ocupe de provarea culturii române în lume. Ba da, desigur. Numai că, spre deosebire de alte epoci la noi şi de alte ţări în prezent, eu unul nu prea cunosc oameni de afaceri dispuşi să înfiinţeze şi să susţină, pe termen lung, un proiect cultural. Dar nu pierd speranţa. Oricum, până cînd va putea preda ştefeta unei pieţe – dinamice şi concurenţiale – de fundaţii autonome dedicate promovării culturii, cred că ICR-ul, dacă îşi face temeinic treaba, e binevenit. Iar dacă Guvernul (fie prin premier, fie prin Ministrul Culturii) consideră că ICR-ul se cere evaluat dincolo de orice partizanate şi simpatii – personale sau doctrinare – atunci, probabil, cel mai corect ar fi să se adrezese direct partenerilor şi competitorilor D-lui Patapievici de pe piaţa internaţională (în speţă institutelor culturale prestigioase şi cu tradiţie) pentru a putea judeca, sine ira et studio, activitatea acestuia.

Cât despre D-l Patapievici, care în aceşti şapte ani şi jumătate a făcut din ICR un actor adevărat al scenei europene a culturii şi a plătit un preţ greu pentru aceasta – renunţând la propriile lui proiecte, solicitându-şi sănătatea, pierzându-i pe mulţi dintre cei pe care şi-i considera apropiaţi şi, mai ales, văzându-se batjocorit tocmai pentru că a lucrat temeinic şi cu onestitate – se cuvine să-i spunem un singur lucru, singurul care contează: MULŢUMIM!

Performanţa Institutului Cultural Român din anii în care l-aţi condus ne-a făcut să uităm paginile dureros de lucide din “Politice”; modul abuziv în care e tratat Institutul în ultimele zile ne aduce în memorie tristul lor adevăr.

PS. Un cuvânt şi pentru Preşedintele Băsescu: sper că “tactica salamului” pe care-o adoptă astăzi USL-ul faţă de prerogativele Domniei Sale îl va determina să mediteze mai serios – şi, eventual, să revină – asupra cuvintelor adânc nedrepte pe care, cu câteva luni în urmă, le spunea la adresa Regelui Mihai.

NOTA. Trebuie să spun că, pe perioada mandatului D-lui Patapievici, nu am fost beneficiarul nici unei burse, al nici unui proiect şi nu am primit nimic, nici măcar o carte, din partea Institutului Cultural Român. Trebuie să spun, de asemenea, că îl cunosc pe D-l Patapievici şi că prietenia pe care Domnia Sa a manifestat-o faţă de mine mă onorează şi reprezintă pentru mine o exigenţă.

Distribuie acest articol

8 COMENTARII

 1. Un articol care pune lucrurile la punct. Poate ca totusi trebuia subliniat modul, oricum, nedelicat in care Augustin Buzura a fost eliminat. I se cuvenea un cuvant de multumire, ICR – initial ca fundatie – a fost totusi ideea lui , el a pornit-o, cu mijloacele , viziunea si limitele Domniei sale.
  Pe Dl.Patapievici il admir prea mult ca sa adaug ceva la aprecierile Dvoastra. Imi pare foarte rau ca n-a putut continua „Idei in Dialog,” un proiect important pentru Romania de azi. Cum s-a vazut,, cand sponsorul „a cazut” nu s-a gasit nimeni sa continue . Pacat !
  Ce-ar fi sa-L adaugati la „denigratori” si pe Daniel Barbu, noul ministru al culturii ? Cartea cu pricina vad ca nu mai apare in bibliografia „actualizata” a ministrului !

 2. Daca-mi amintesc bine epoca, acele scrisori (’90-’91) ce „mărturisesc disperarea unui tânăr care vedea cum speranţele din decembrie 1989 sunt îngropate sub straturile de trandafiri roşii plantaţi de minerii ce devastaseră – cu elan patriotic şi în mod repetat – capitala. Şi, în egală măsură, mărturisesc groaza unuia dintre cei mai puţin de 10 % care-i strigaseră lui Ceuşescu “vom muri şi vom fi liberi” ce se vedea strivit de cei peste 80 % care, în Dumineca Orbului au ales “stabilitatea” în care-au eclozat oamenii politici şi cei de afaceri (de toate culorile) din ziua de azi” au trezit instincte culturale intr’un oarecare „capitan Soare” din cadrul fostei Securitati matern protejate de cuplul Iliescu-Magureanu, instincte ce l-au determinat pe securist sa-si poarte bocancii spre vecinii anonimului fizician (p’atunci) Pata, ca sa le bage in cap ca „dusmanul clasei muncitoare” e bagat pana peste poate in tipografii de dolari falsi, droguri, recuperari de mosii, „Coposu roade osu’ „, „IMGB face ordine” „Noi muncim, noi nu gandim” Iliescu apare = Soarele rasare”…..

  de Pata stiu ca a fost inlocuit de la ICR de turnatorul bolsevic Marga, oare ce’o mai face pensionarul colonel plin (cel putin) „Soare” ?

 3. …si cit de actuala sunt „Politicele” domnule Maci…cu remarca ca au disparut minerii carbunelui, da’ au aparut minerii condeiului…de zece ori mai periculosi decit primii, pentru ca actioneaza asupra constiintelor (in special tinere) si nu asupra tibiilor…vorba aia, existe proteze pentru picioarele rupte de minerii carbunelui, da’ nu exista pentru constiintele mutilate de minerii condeiului…

  • Totul se repara domnule. Ce nu te omoara te face mai puternic. Si daca vrem sa trecem asa repede de la comunism la democratie, atunci acest lucru se va face prin suferinta. Aceasta etapa este obligatorie, cetatenii acestei tari trebuie sa inteleaga cu mintea lor ce inseamna aia popor, unitate si sa judece analizand mai multi factori. Eu cred ca asta e calea, nu se poate altfel acum.
   Poate daca se taia raul din radacina si sistemul de invatamant ar fi fost din ce in ce mai performant si nu invers, nu trebuia sa invatam „the hard way”.
   Exista un singur risc major, sa nu supravietuim; nu personal (emigrarea e in floare) ci ca natiune. Insa sansele inca sunt minime ca acest lucru sa se intample.

   • Sunteti un optimist domnule Sfinx..eu nu sunt…am sperat la un moment dat ca lucrurile incep sa se adune pe fagasul firesc -in special pe partea de educatie (cum f. bine punctati) si justitie, pentru ca intradevar aici sunt cheile…justitie inca mai sta in picioare desi se clatina( desigur nu justitia in intregul ei, doar CSM-ul si ICCJ-ul, in rest de la Tribunalul Bucuresti in jos, si prin provincie e la fel ca inainte: pila, relatia si spaga sunt la putere) iar educatia a avut doar o tresarire pe vremea domnului Funeriu, si mai mult pe partea universitara, in rest e de groaza…e o inertie inspaimintatoare la reforme…

 4. Si mai ales cand distinsu 10% face parte dibtre descendetii celor cateva sute descalecati de pe T34. Ramas credincios zosei alea cu poporu reactionar latin pierdut in nijlocu unui ocean progresust slav.
  Poa ca dvoastra va simtiti onirat sa cotioiati cu d’alde astia. Io nu!

  • Stiti definitia cuvantului obtuz? De ce va manifestati asa? Si daca sunteti ateu ar trebui totusi sa acceptati ca omul evolueaza toata viata lui. Chiar daca unii mai mult si altii mai putin.
   Tehnica de a ataca radacinile este a comunistilor domnule („originea sanatoasa” ei au inventat-o)!
   Ne ramane doar sa intelegem ca dvs faceti parte din cei 80%? Sau poate ati fost securist si atunci in mod cert stiti mai multe lucruri decat noi…

 5. Chestiunea care deranjeaza la domnul Patapievici, ce putin in viziunea mea, nu este nici opera sa oarecum controversata si nici macar optiunile politice.

  La dansul ma deranjeaza ipocrizia. Nu vad cum se impaca viziunea politica ultra-liberala cu cariera sa eminamente bugetara si mai ales cu proiectul ICR – cultura pe banii statului.

  Pana la urma ori-ori: ori stat minimalist, ori bani de la buget pentru ponei roz (nu discut calitatea actului cultural, ma depaseste, il dau ca exemplu pentru ca e cel mai cunoscut). Daca vrem sa fim libertarieni si adepti ai capitalismului pur si dur pentru care statul e managerul catastrofal prin definitie atunci n-avem cum promova un institut ca ICR.

  Treaba e ca „dreapta”, „capitalismul”, „statul minimal” sunt foarte bune cand trebuie sa justifici eliminarea „pomenilor” pentru „asistati” dar nu se mai aplica in cazul pomenilor auto-atribuite. Pe aici nu se trece….

  Stii ceva domnule autor, am sa iti plagiez o idee din articol:

  În ultima vreme bântuie o idee mai subtilă: ce rost are AJUTORUL SOCIAL ca atare? Nu e mai corect ca – în bună logică liberală – CETATENII IN NEVOIE să se sustina ei înşişi în lume sau să avem fundaţii independente care să se ocupe de SUSTINEREA CELOR IN NEVOIE Ba da, desigur. Numai că, spre deosebire de alte epoci la noi şi de alte ţări în prezent, eu unul nu prea cunosc oameni de afaceri dispuşi să înfiinţeze şi să susţină, pe termen lung, un proiect ASISTENTIAL. Dar nu pierd speranţa. Oricum, până cînd va putea preda ştefeta unei pieţe – dinamice şi concurenţiale – de fundaţii autonome dedicate ASISTENTEI NEVOIASILOR, cred că AJUTORUL SOCIAL, dacă îşi face temeinic treaba, e binevenit.

  E uite eu nu cred ca domnul Patapievici, prietenul dvs. e de acord cu afirmatiile dvs. ajustate de mine mutandis mutandi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Mihai Maci
Mihai Maci
Lector la Universitatea din Oradea. Studii de licenţă (1995), de masterat (1996) şi de doctorat (2007) la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj. Preocupări iniţiale legate de Simone Weil (problema decreaţiei în opera ei fiindu-mi subiect de licenţă), apoi de Heidegger şi de relaţiile acestuia cu istoria (tema masteratului) şi cu teologia (tema doctoratului). În lunga epocă doctorală am beneficiat de stagii de documentare în Franţa, ocazie cu care – pe lângă tema propriu-zisă a lucrării de doctorat – m-am interesat de gândirea disidentă est-europeană, şi, în particular, de filosofia lui Jan Patocka. Astfel că domeniile mele de interes vizează în particular filosofia contemporană şi mai ales tentativele est-europene de a gândi rostul istoriei. Am fost membru a două proiecte de cercetare care se ocupau de cu totul altceva, însă aceste experienţe mi-au arătat câte lucruri interesante se află dincolo de cele despre care eu credeam că sunt singurele ce merită a fi făcute.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro