vineri, august 19, 2022

Destinul între cetate şi călătorie

Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, Despre destin, Humanitas, 2020

De data asta nu mai e vorba despre un dialog, ca în volumul din 2017, ci despre un „turnir”. Aşa ceva se petrece în schimbul epistolar între cei doi, potrivit expresiei lui Gabriel Liiceanu, pe care Andrei Pleşu o încuviinţează. Ce culori poartă fiecare în înfruntarea amicală, dar necomplezentă dintre ei? Cum e abordată tema destinului, cum se apropie fiecare de miza întîlnirii lor?

Unul îşi duce cercetarea într-o incintă a cunoaşterii riguros delimitată de zidul compact al raţiunii. Ceea ce se află în afara lui e cugetare slabă, fantezie, gîndire deziderativă, mit. În această cetate bine asigurată, încercuită de raţiune, Alteritatea radicală nu îşi are locul. Totul e autohtonie. Transcendentul e absorbit în „infinitul lăuntric” al umanului. Ceea ce se caută aici, ceea ce se propune e un concept al destinului, o noţiune bine stăpînită de mintea omenească. În lumina ei, eticul, mai ales, e cel care dă substanţa unui destin. Posedăm înlăuntrul nostru un depozit – neluat în seamă sau, dimpotrivă, presimţit, solicitat – de „forme a priori”, de repere potrivit cărora ne alegem şi ne împlinim gesturile vieţii, ni le judecăm, reflectăm asupra lor. Un asemenea destin se construieşte.

Pentru celălalt participant, cercetarea privind destinul e călătorie. Sigur că drumul se face punînd la lucru geometria fină a gîndirii, disciplina critică a interogaţiei. Dar călătorul e sensibil nu numai la rigorile raţiunii, ci şi la posibilităţile gîndirii de a se deschide spre intuiţii verticale. Ceea ce diferitele tradiţii spirituale ale lumii, alături de filozofia veche oferă ca tematizări ale destinului nu e „demis” pentru că lucrează într-un univers unde umanul comunică cu alte stări de fiinţă şi de luciditate. Dimpotrivă! E creditat, întrebat, dă materia de la care porneşte reflecţia călătorului. Drumul se duce sub cerul liber, sub polul transcendenţei. Care poate da semn din propriul ei înalt, din interioritatea omului, din marile religii şi din întîmplări mărunte. Cercetarea urmăreşte, aici, nu obţinerea unui concept, ci discernerea sensurilor cu care tema destinului e încărcată. E atenţie faţă de chipurile destinului, faţă de amploarea lui întinsă peste „aici” şi „dincolo”. Tensiunea, paradoxul, polisemia, amestecul de evidenţă şi ascuns pe care, nu o dată, chipurile destinului le cuprind: spre ele se îndreaptă interesul călătorului, pe ele încearcă să le pătrundă, ele îl poartă în călătorie.

În cetatea raţiunii, a umanismului nobil şi lucid, Gabriel Liiceanu îşi sprijină reflecţia pe cîţiva mari moderni ai filozofiei: Kant, Heidegger, Constantin Noica. Cît despre întîlnirile decisive ale propriei vieţi, Gabriel Liiceanu spune că, în ele, caută modele, moduri exemplare de construire a destinului.

Materia pe care se sprijină cercetarea lui Andrei Pleşu e diferită: nu atît exotică geografic şi cultural, cît nefamiliară europeanului de astăzi. El invocă nu numai date din tradiţiile orientale, de la curentele contemplative ale Indiei şi Chinei la filozofiile vizionare ale islamului, ci şi substanţa metafizică a creştinismului, cu lansajul lui teologic şi îndrăznelile lui mistice. Călătorul e deschis spre mulţimea fără graniţe a surselor, spre acel Suflu de nemărginit. Desigur, călătorul are un centru, e situat în tradiţia creştină răsăriteană şi în cultura Europei. Dar tocmai acest centru îl face sensibil la universal, îl îndeamnă să viziteze şi alte locuri unde tema destinului a fost scrutată.

Cît despre întîlnirile decisive ale propriei vieţi, în ele percepe mai ales repere de drum, instanţe care îl îndreaptă spre noi teritorii de reflecţie. Aşa sînt „mijlocitoarele” care îl conduc spre tematici, cărţi şi oameni aparte, aşa sînt cîţiva sfătuitori, autorităţi, exemple de la care capătă sugestii pentru a-şi continua propria interogaţie.

Înfruntarea între cei doi prieteni, între atitudinea cetăţii şi atitudinea călătoriei are într-adevăr alură de turnir. Nimeni nu e zdrobit, dar manevrele de luptă nu lipsesc. Asta se vede chiar în stilul de discurs al corespondenţilor. Nu mă refer atît la ofensiva, cîteodată brutală, cu care Gabriel Liiceanu „desfiinţează” încărcătura de adevăr (căci neverificabil cu mijloace strict raţionale) a religiilor, miturilor, tradiţiilor spirituale. Mă refer, în ce îl priveşte, la „învăluirile” amicale pe care le încearcă. Dacă, în genere, filozofia nu trebuie să fie edificatoare, aici ea vrea să fie atrăgătoare, persuasivă. Adesea, prin modul cum vorbeşte, Gabriel Liiceanu îl cooptează pe „adversar” în propriul lui demers, îl presupune participant la poziţia lui, îl „ademeneşte” în cetate. Andrei Pleşu îi răspunde cu umor şi împunsături bine ţintite, dar mai ales cu detaşarea călătorului pentru care stabilirea în incintă nu are atracţie intelectuală şi nici interes existenţial. „Loviturile” lui nu urmăresc „destabilizarea” celuilalt. Expun o tematică distinctă faţă de demersul care i se propune.

Cu vivacitatea ei, ciocnirea epistolară are, desigur, şi avantajul că ascute relieful celor două poziţii. Prin contrast, fiecare apare mai limpede conturată în opţiunile, configuraţia, specificul ei. Cititorul e invitat să urmărească, alternant, cum două tipuri de intelectual îşi conduc demersul privind o temă gravă, care ne aparţine tuturor.

Şi totuşi! În ciuda postúrilor atît de diferite şi pînă la sfîrşit neîmpăcate, cartea s-a născut datorită unei generozităţi care trece dincolo de deosebirea lor. Iar această generozitate întăreşte calitatea de turnir a confruntării. Începută de Andrei Pleşu cu ani buni în urmă, cercetarea privind destinul nu îl mai mobiliza în aşa măsură încît ea să fie formulată într-o carte. Pregătindu-şi îndelung călătoria, adunînd o masivă bibliografie de drum care figurează la sfîrşitul cărţii, publicînd anumite note de parcurs, călătorul nu mai avea motivaţie să-şi pună întreaga reflecţie în scris. Şi atunci, partizanul stabilităţii, cel care încearcă să-l atragă în cetate, tocmai el l-a provocat să-şi împlinească proiectata călătorie. I-a propus acest schimb epistolar care îl obliga pe călător, care îi mobiliza pe amîndoi.

La sfîrşitul turnirului, călătorul pleacă singur la drum. Călătoria continuă, se depărtează de ciocnirea epistolară pentru a se prelungi în paisprezece note ale lui Andrei Pleşu. Ele desfăşoară teme, chipuri ale destinului, probleme, piste de cercetare. Printre ele: destinul ca sens, finalitate, vector rezumativ al unui traseu uman; percepţie umană şi percepţie divină a destinului; note privind „aventurile conceptului” în cauză din lumea antică pînă în modernitatea tîrzie; deosebirea între „obiective” şi sens al unei existenţe; afinităţile între instanţele destinului şi feminitate; destinul ca ţesătură; întrebări legate de raportul între libertatea umană şi planul divin care ne include. Aproape de capăt, există o notă în care tonul pare să coboare în minor: ni se relatează, menţionate de diverşi autori, o sumă de „sincronicităţi” mărunte, dar stranii, descumpănitoare. E un mod de a desolemniza tema, dar şi de a stîrni atenţia faţă de nodurile vieţii celei mai curente, unde destinul îşi poate insinua semnalele.

Cititorul are în faţă o meditaţie plină de nuanţe, de fineţe, de cărări în jurul unei instanţe decisive existenţial şi totuşi atît de greu de sesizat; masiv prezentă şi totuşi doar presimţită, întrevăzută, imposibil de judecat pînă la un final care trece dincolo de noi. Importanţa şi insesizabilul temei sînt prinse, strălucit, împreună.

De altfel întreg volumul e străbătut de savoarea formulării. Se simte plăcerea fiecărui autor de a da expresie cercetării, de a-şi pleda demersul prin stil, de a face din gînd şi verb un organism care îi este propriu. Asistăm apoi la eleganţa, nu lipsită de ascuţişuri ofensive, cu care fiecare întîmpină discursul celuilalt. Umorul, ironia, atenţia cu care fiecare ia în seamă provocarea celuilalt, toate acestea sporesc plăcerea cititorului de a urmări turnirul.

Iar turnirul se duce în arena şi în aerul prieteniei. Cartea vorbeşte nu numai despre destin în genere, ci şi despre un dublu destin în contrapunct, despre destinul unei prietenii.

Distribuie acest articol

7 COMENTARII

 1. Cu voia dvs.
  Ceea ce m-a frapat la acest dialog (…) e așezarea lui pe ´temeiuri´ existențialiste tacite, implicite, ceea ce îngustează din start orizonturile și posibilitățile ( sau poate chiar le închide… ), este continuarea unei confruntări -epocale !, între două tipuri de existențialisme, creștin (? ) și ne-creștin ( ?), aceasta o vizez în comentariu, fatalmente lung și eliptic. Se pleacă de la ideea că omul posedă un ´dat natural´ pe care trebuie să îl valorifice iar această valorificare e ´destinul´ , ca existență autentică ( intensificată: C. Schmitt ), spre deosebire de indivizii ( și popoarele ! ) inautentice, care nu au un destin, ´destinul´ fiind un cuvînt-cheie nu doar la Heidegger, ci și la Spengler. Creștinismul e pus, era să zic răstignit, într-un dispozitiv existențialist. Omul trebuie să rămînă credincios acestui fond sau zestre ( Nietzsche o spune mai de-a dreptul : credincios pămîntului ), să o multiplice, să o îmbogățească, așa îșî găsește justificare și o politică conservatoare ´existențialistă´ ( trăiristă, vitalistă ) care, originar, era totuși revoluționară ( omul autentic e un ´om nou´, progenitură a Ubermensch ) și ´decizionalistă´ ( rezoluția existențialistă, un soi de decretism, prometeism, de substrat anarho-´libertarian´, ex. ´anarchul´ lui Junger ). Aceste presupoziții sunt ´particulariste´ și nominaliste, în sensul că acordă primat individualului, fenomenalului, ´facticului´ – respingînd expres tradiția universalistă nu doar iluministă, ci și clasică ( platonico-creștină ) -, de fapt în ´genealogie´ nietzscheană, o tentativă de depășire a așa-zisului nihilism dominant , dar tot printr-un (hiper)nihilism, acela real, ´activ´, conștient, transgresiv, ce poate fi revrăjit ( Nietzsche însuși vorbea de un Creștinism dionisiac , alt ex. L. Șestov, ´teolog´ nihilist cu mare priză la conservatori), ca o forțare (și uneori, adeseori, o violare) a credinței, rezultînd natural în fundamentalisme politice . În fine, e foarte discutabil dacă pilda evanghelică a talantului se referă la acest dat naturalist, dimpotrivă, este vorba despre datul spiritual, ´chipul´și omul spiritual, pasărea legată de materie ce trebuie să se înalțe, elibereze – metanoia, tocmai în universal, ceea ce e o eliberare de destin- heimarmene. Dacă ne-am născut cu un dat natural, ´matern´ ( mai degrabă ´doica´ platonică ), întregul sistem de apartenențe mundane, nu înseamnă ca ar trebui să le rămînem obedienți, imobilizați, ca prizonierii din peșteră sau ca un pui zgribulit și năuc atașat de găoace – pe motivul unei pietăți și umilințe, false și fățarnice ( lit. păcatul împotriva Duhului și îngroparea talantului), adevărata Patrie e celestă; aceasta e de altfel și justificarea standard a ´conservatorismului´ ca religie naturalist-panteistă, htonică ( Herder, ´a mumelor´, Goethe și epigonii, Bachofen, Klages, Blaga…), recunoaștem ușor amprenta culturii romantice sau ´faustiene´ germane. Dar este mai degrabă un alibi confortabil. În mod fatal, acest ´destin´ se disipează într-o (iluzorie) glorie sau faimă obștească, asa-zicînd ´pagînă´ ( precum Virtu machiavelliană ) într-un instantaneu efemer, ´istorial´, e cu susul în jos, ca destinul (previzibil) al lui Phaeton, o sacralizare sau o mistică, inversată, a ´facticului´, a profanului ( și a politicului ! ), sub pretextul angajementului patriotic alimentat de obicei de pură și ingenuă vanitate ( Patria, această ibovnică … ). Punînd cîteva concluzii provizorii : condiționarea culturală, ´spiritul timpului´, nu lasă aproape nicio speranță, e ´destin´ și necesitate; orice noi table de legi sînt făcute inevitabil după sparte, dar scrise alandala sau de-a-ndoaselea; destinul, ca cerc al eternei reîntoarceri, ca scurt circuit și implozie ´existențialistă´, surpare a temeiurilor; ai uneori impresia despre conservatori că laudă Cultura, Spiritul, ca pe o pasăre în colivie …

 2. Si unde sunt spectatorii acestui turnir?
  „Transcendentul e absorbit în „infinitul lăuntric” al umanului“
  Wow, ce propozitie, nici dupa un studiu filozofic profund greu de digerat.

 3. Da, foarte frumos prezentat turnirul celor doi corifei. Eu as modifica un pic titlul in „Destinul intre minte/ratiune si inima/simtire”. Binenteles ca eu cred ca destinul crestin are mai mult de-a face cu inima/simtirea decat cu mintea/ratiunea, adica eu cred ca Evanghelia se adreseaza in primul rand inimii si abia apoi mintii. Intai se schimba inima si apoi mintea. Cuvantul evangheliei strapunge inima mai intai. Locasul Duhului e in inima omului si de acolo iradiaza in toata fiinta, caci centrul omului e inima, inima spirituala binenteles, nu cea fizica. Craciun fericit tuturor!

 4. Suntem extrem de norocosi sa „ii avem” pe Gabriel Liiceanu si Andrei Plesu. Ei nu sunt posesorii adevarului absolut. Adevarul se revela pe masura ce se inainteaza pe drum, ca orizontul ( Jaspers) iar drumul face parte din adevar. Esentiale sunt onestitatea, lipsa de aroganta, libertatea intrebarii, libertatea ideilor, a ratiunii, a spiritului si a credintei.

 5. Nu este preferabil de ascultat vocea care da fiori a lui Ozzy si de meditat la cele de mai jos?

  God Is Dead? – Black Sabbath

  Lost in the darkness
  I fade from the light
  Faith of my father, my brother, my Maker and Saviour
  Help me make it through the night
  Blood on my conscious
  And murder in mind
  Out of the gloom I rise up from my tomb into impending doom
  Now my body is my shrine
  The blood runs free
  The rain turns red
  Give me the wine
  You keep the bread
  The voices echo in my head
  Is God alive or is God dead?
  Is God dead?
  Rivers of evil
  Run through dying land
  Swimming in sorrow, they kill, steal, and borrow, there is no tomorrow
  For the sinners will be damned
  Ashes to ashes
  You cannot exhume a soul
  Who do you trust when corruption and lust, creed of all the unjust,
  Leaves you empty and un-whole?
  When will this nightmare be over? Tell me!
  When can I empty my head?
  Will someone tell me the answer?
  Is God really dead?
  Is God really dead?
  To safeguard my philosophy
  Until my dying breath
  I transfer from reality
  Into a mental death
  I empathize with enemies
  Until the timing’s right
  With God and Satan at my side
  From darkness will come light
  I watch the rain
  As it turns red
  Give me more wine
  I don’t need bread
  These riddles that live in my head
  I don’t believe that God is dead
  God is dead
  Nowhere to run
  Nowhere to hide
  Wondering if we will meet again
  On the other side
  Do you believe a word
  What the good book said?
  Or is it just a holy fairy-tale
  And God is dead?
  God is dead, God is dead
  God is dead, God is dead
  Right!
  But still the voices in my head
  Are telling me that God is dead
  The blood pours down
  The rain turns red
  I don’t believe that God is dead
  God is dead, God is dead
  God is dead

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Anca Manolescu
Anca Manolescu este doctor in filozofie al Universitatii din Bucuresti. A fost cercetator la Muzeul Taranului Roman, departamentul de antropologie culturala. Este acum cercetator independent. Domenii de interes: antropologie religioasa, studiul comparat al religiilor. Este alumna New Europe College. Institut de Studii Avansate din Bucuresti, cercetator si editor al Arhivei André Scrima de la Colegiul Noua Europa. A publicat: „Locul călătorului”. Simbolica spaţiului în Răsăritul creştin, Bucureşti, Paideia, 2002. Europa şi întîlnirea religiilor. Despre pluralismul religios contemporan, Iaşi, Polirom, 2005. Jurnal de inactualităţi, Bucureşti, Paideia, 2006 Nicolas de Cues ou l’autre modernité, Paris, L’Harmattan, 2010. Stilul religiei în modernitatea tîrzie, Iaşi, Polirom, 2011.

Carti noi

 

A apărut numărul special Engaging God’s Language sau Însușind limbajul lui Dumnezeu al revistei Diakrisis pe anul 2022, al 5-lea volum de la data fondării revistei academice (2022),  publicație care apare fie în format digital fie editat, la editura Eikon, București.  Citeste mai mult

 

Carti noi

La Editura Trei tocmai a ieșit din tipar, special pentru Bookfest, „Istoria Filosofiei” de A.C. Grayling. O lucrare apărută recent, scrisă de unul dintre cei mai buni specialiști în filosofie de azi. Această istorie se remarcă prin tratarea foarte clară a temelor și ideilor. Ediția românească arată foarte elegant, are peste 700 de pagini, și o puteți obține cu reducere la Bookfest.

 

Carte recomandată

 

Excelentă carte de luat în vacanță! Distractivă, delicioasă, brutală.  Tot ce a rămas ascuns, nespus și neexplicat în filmul lui Tarantino: detalii toride, crime nerezolvate, secrete din culisele industriei, anecdote sordide despre staruri care întruchipează pentru fani perfecțiunea sau momente sublime de pe platourile de filmare ale unor filme de mult uitate. Mai bună decat s-ar fi asteptat fanii regizorului sau criticii literari.

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro