marți, martie 21, 2023

Este posibilă decuplarea dintre climă și energie?

Auzim adesea argumentul că, pentru a evita o „catastrofă”, „urgență” ori „criză” climatică, știința ne cere sau chiar ne obligă să reducem rapid și masiv emisiile de gaze cu efect de seră, în primul rând, dioxidul de carbon. Ce înseamnă asta concret, în sens cantitativ? Răspunsul poate fi obținut printr-o analiză a graficelor din Fig. 1.

Net Zero până în 2050 „pentru a evita cea mai catastrofică schimbare climatică”

Fig. 1. Emisiile de gaze cu efect de seră între 1970 – 2020 (stânga) și reducerile propuse pentru a atinge Net Zero în 2050 (dreapta) (Sursa: UNEP, 2021)

Din 1970, emisiile au crescut constant, cu aproximativ 1,5% pe an, dacă nu luăm în considerare efectele pandemiei și ale marii recesiuni de acum 15 ani. Reducerea rapidă a acestor emisii, conform IPCC, înseamnă că trebuie să ajungem la zero emisii în următorii 30 ani. Numai așa, afirmă același IPCC, mai avem vreo speranță de a menține temperatura planetei sub 1,5°C încălzire față de temperatura epocii pre-industriale.

A inversa sensul curbelor crescătoare din partea stângă a Fig. 1 pentru a ajunge la cele descrescătoare din partea dreapta ar fi o realizare eroică. Răspunsurile noastre la influențele umane asupra climei necesită realizarea unui echilibru între certitudinile și incertitudinile pe care ni le oferă știința climei, ponderate cu pericolele și riscurile unei clime în schimbare, pe de o parte.  La celălalt capăt găsim cererea în creștere de energie fiabilă, ieftină și „curată”. Iar pentru obținerea acestui echilibru trebuie să înțelegem și să considerăm valorile și prioritățile societale, toleranța noastră la risc, în funcție de generații și de zonele geografice (țările dezvoltate vs. cele în curs de dezvoltare). Și, bineînțeles, este important să evaluăm eficacitatea și costurile diferitelor răspunsuri pentru a constata dacă și care dintre ele introduce vreo diferență semnificativă (Fig. 2).

 

Fig. 2. Decuplarea dintre climă și energie trebuie să realizeze un echilibru fiabil și acceptabil.

Trei întrebări esențiale ne-ar putea ajuta să găsim răspunsurile adecvate pentru a ști dacă și în ce condiții decuplarea climei de energie ar fi posibilă.

1. Sunt justificate reduceri mari și rapide ale emisiilor?

Planeta va continua să se încălzească într-un anumit ritm. Ce se va întâmpla atunci? Ne putem face o idee în acest sens dacă ne uităm la trecut.

Fig. 3 reprezintă un grafic al schimbării temperaturii globale începând cu anul 1850, de pe când am început să avem valori măsurate rezonabil. Se poate observa că din 1900 globul pământesc s-a încălzit cu aproximativ 1,3°C. IPPC, organismul ONU care evaluează știința climei la aproximativ fiecare 7 ani, a declarat, pe baza unor diverse modele, că ne putem aștepta la o încălzire comparabilă până în anul 2100.

Fig. 3. Variația temperaturii globale în perioada 1850 – 2022. Actualul gradient de încălzire, începând din 1980, este similar celui din perioada 1920 – 1945, când populația planetei era mai mică, iar emisiile de gaze cu efect de seră erau și ele mai scăzute.

Adevărata întrebare este care va fi impactul acestei încălziri? Va fi un dezastru? Va fi benignă? Este foarte greu de răspuns. Pentru că nu știm cum va evolua societatea. Nu știm cum se va schimba clima, dincolo de creșterea temperaturii. Dar putem să ne orientăm privind în trecut. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat de la 1900 până în prezent, asistăm la cea mai mare îmbunătățire a condiției umane din toate timpurile, în ciuda faptului că temperatura a crescut cu 1,3°C (Tabel 1).

Populația a crescut de 5 ori, ajungând în prezent la 8 miliarde de oameni. Speranța de viață a crescut de la 32 la aproape 73 ani. În acest timp, gradul de alfabetizare a crescut de 4 ori. PIB-ul pe cap de locuitor (în $2011) a crescut de cca 7 ori. Sărăcia extremă a scăzut de 7 ori și acest lucru important scapă de cele mai multe ori discuțiilor din mass media. Rata mortalității cauzate de fenomene meteorologice extreme a scăzut de 50 ori. Și toate acestea au avut loc în condițiile în care globul terestru s-a încălzit 1,3°C.[1]

Bine, bine, vor spune unii cititori. Toate acestea s-au întâmplat pe parcursul a 100 și ceva de ani. Dar cum rămâne cu ultimii 30 de ani, când influențele umane au crescut mult mai puternic, pe fondul creșterii populației?

Ne putem face o idee și în acest sens analizând daunele economice cauzate de fenomenele meteorologice extreme ca procent din PIB-ul global (Fig. 4).

 

Fig. 5. Daunele economice provocate de evenimente meteorologice extreme în perioada 1920 – 2020 (Sursa)

Se poate observa în graficul de mai sus că există fluctuații de la an la an. Dar ceea ce atrage cel mai mult atenția este faptul că scara verticală este măsurată în zecimi de procent. Iar regresia liniară indică o ușoară scădere.

Un studiu publicat recent oferă dovezi empirice ale scăderii vulnerabilității globale la pericolele legate de climă:

… rata medie globală a mortalității și a pierderilor economice  a scăzut de 6,5 ori și, respectiv, de aproape 5 ori, din 1980-1989 până în 2007-2016.[2]

Și, de fapt, acest lucru nu este surprinzător, deoarece ONU însăși spune că este dificil de detectat sau atribuit tendințe pentru majoritatea evenimentelor meteo extreme influențate de activitățile umane. În ultimul raport IPCC AR6 pot fi găsite numeroase exemple în acest sens: încredere scăzută în majoritatea tendințelor pe termen lung raportate în cazul cicloanelor tropicale și extra-tropicale, tornadelor, vânturilor puternice, precipitațiilor intense, secetelor meteorologice, agricole și ecologice, incendiilor de vegetație etc.

Impactul economic al climei în schimbare la sfârșitul acestui secol este ilustrat prin două grafice în cazul SUA și la scară globală (Fig. 6).

Fig. 6 . Impactul economic al creșterii temperaturii globale asupra SUA și la nivel global conform unor scenarii multiple (Surse: NCA2018, Lomborg, 2020)

Estimările din cele două grafice sunt făcute în funcție de cât se va încălzi lumea față de prezent, nu față de perioada preindustrială, iar cifrele sunt de câteva procente pentru o încălzire de până la 5°C față de prezent, în timp ce ONU ne cere să menținem situația la 2°C, preferabil la 1,5°C față de perioada preindustrială.

De fapt, ONU spune că impactul schimbării climei va fi mic în raport cu alți factori:

IPCC AR5 WG2 Capitolul 10:

Pentru majoritatea sectoarelor economice, impactul schimbării climei va fi redus în raport cu impactul altor factori de decizie…  Modificările în ceea ce privește populația, vârsta, veniturile, tehnologia, prețurile relative, stilul de viață, reglementările, guvernanța și multe alte aspecte ale dezvoltării socio-economice vor avea un impact asupra ofertei și cererii de bunuri și servicii economice care este mare în raport cu impactul schimbării climei.

Mult mai important mi se pare faptul că toate scenariile IPCC pentru viitorul planetei implică o creștere economică substanțială. Și, atunci:

Există o „criză climatică”?

Mulți alți factori – populația, vârsta, veniturile, tehnologia, reglementările, guvernanța – vor avea un impact mai mare asupra bunăstării umane decât schimbarea climei. Când toți acești factori sunt considerați împreună (pentru SUA) se obțin grafice de impact precum cele din Fig. 7.

Fig. 7.  Influențele impactelor climatice asupra PIB-ului american. Lipsa unei crize climatice este evidentă (Sursa)

Măsurat în $T 2017, începând de la începutul acestui secol, la o rată de creștere nominală de 2% pe an, se obține linia albastră. Dacă ar exista un impact de 4% în 2090, s-ar obține linia portocalie, iar dacă ar exista un impact de 10%, am obține linia gri. Tot ce s-ar întâmpla ar fi o mică întârziere a creșterii.

În cel mai rău caz, „criza climatică” va fi doar un hop pe drum.

2. Sunt de dorit reduceri mari și rapide ale emisiilor?

Răspunsul la această întrebare implică discutarea unora dintre tendințele generale în ceea ce privește demografia, dezvoltarea și utilizarea energiei, existente și viitoare.

Demografia este destinul (Auguste Compte) și asta înseamnă că soarta unei națiuni depinde de tinerețea populației sale. Astăzi suntem 8 miliarde de trăitori pe această planetă, iar prognozele pentru anul 2050 indică o cifră de peste 9 miliarde oameni (Fig. 8).

Fig. 8. Populația mai „bătrână” (lumea dezvoltată) vs. populația mai „tânără” (lumea în curs de dezvoltare) (Sursa: Steven E. Koonin, 2023, comun. pers.).

După cum se poate observa din graficul de mai sus, cea mai mare creștere a populației se va înregistra în Asia, urmată de Africa. Două continente, cu majoritatea țărilor lor în curs de dezvoltare și cu populații „tinere” în raport cu țările dezvoltate – SUA, UE și alte câteva. Cele mai recente date despre consumurile energetice din diverse țări le-am prezentat în articolul Despre energie și Avuția Națiunilor în sec. al XXI-lea: Revoluția Industrială à rebours (4 sept. 2022).

Dacă cuplăm creșterea populației cu dezvoltarea economică, obținem graficele din Fig. 9, indicând evoluția consumurilor și sursele energetice până în 2050.

Fig. 9.  Consumul și sursele de energie proiectate până în 2050. Asia va fi principalul consumator. Combustibilii fosili vor reprezenta circa 70% din sursele energetice. Politicile Net Zero?? (Sursa: Stephen. E. Koonin, 2023, comun. pers.)

Graficele de mai sus, din păcate, nu reflectă o realitate tragică: sărăcia energetică endemică, reflectată în consumul anual de energie per an și persoană, puternic inegal. De exemplu:

 • Un locuitor al SUA consumă în medie de 30 ori mai multă energie decât unul din Nigeria.
 • 3 miliarde oameni utilizează mai puțină electricitate într-un an decât consumă un frigider mediu american.[3]

În plus, imaginea sărăciei energetice este convingător ilustrată sutele de milioane de oameni care folosesc ceea se numește politicos biomasă tradițională, adică lemne, paie, vreascuri, tufișuri, excremente animale etc. pentru gătit și încălzirea aerului din interior. Poluarea este îngrozitoare și ucide peste 2 milioane de oameni pe an în întreaga lume.

Nimeni  nu are dreptul să le ceară acelor oameni să trăiască în continuare cu consumuri energetice așa de mici. Pe măsură ce țările în curs de dezvoltare vor dori să elimine sărăcia energetică, ele vor avea nevoie de tot mai multă energie fiabilă, abundentă și ieftină. Dar, deocamdată, sursele acestei energii sunt și vor fi combustibilii fosili. La nivelul anului 2050, estimările din Fig. 9 exclud orice posibilitate de îndeplinire a obiectivului Net Zero: circa 70% din sursele energetice vor fi combustibili fosili.

O consecință directă a acestei prognoze este faptul că țările în curs de dezvoltare, cu o creștere rapidă a populației, vor deveni lideri și în creșterea emisiilor (Fig. 10):

Fig. 10. În următoarele trei decenii, țările dezvoltate își vor reduce nesemnificativ emisiile de CO2. Țările în curs de dezvoltare își vor mări semnificativ emisiile (Sursa)

Privind cu atenție curbele de evoluție a emisiilor de CO2 din Fig. 10, se pune o întrebare firească, la care politicienii liberali și ecologiștii alarmiști n-au răspuns clar până acum: Emisiile din lumea dezvoltată vor fi, în esență, constante, poate chiar vor scădea puțin. Dar ce se va întâmpla cu emisiile din țările în curs de dezvoltare, a căror curbă are un trend clar crescător? Și nu uitați, obiectivul politic declarat de ONU este de a aduce acea curbă la zero până în 2050 sau măcar până în 2100.

Politicienii din țările în curs de dezvoltare (de ex., India, Nigeria) acuză țările dezvoltate de ipocrizie climatică.[4] Fără energie abundentă, fiabilă și ieftină – majoritar din surse fosile – acele țări pot doar să viseze la dezvoltare economică și la eliminarea sărăciei energetice endemice.

Apare aici și o chestiune morală legată de combustibilii fosili. Oricine pledează pentru o reducere rapidă a emisiilor trebuie, de asemenea, să își pună mai întâi întrebarea: Ce veți face cu cele 6,5 miliarde de oameni din țările în curs de dezvoltare? Este imoral să le refuzăm energia de care au nevoie pentru a se dezvolta. După cum la fel de imoral este să furăm speranțele tinerilor în viitorul lor. Când citești/vezi tineri suferind de anxietate climatică, tineri care refuză să mai aibă copii de teama apocalipsei climatice sau care talibanizează opere de artă în numele unui pesimism întreținut abil de politicieni fără scrupule și de mass media iresponsabile, trebuie să ne întrebăm dacă nu s-a întins prea mult coarda extremismului climatic nepedepsibil.[5]

3. Sunt posibile reduceri mari și rapide ale emisiilor?

Într-o serie de articole anterioare am abordat această întrebare și am răspuns din diferite unghiuri de vedere. Cititorul interesat le poate consulta cu folos pentru a face cunoștință cu numeroase date și grafice pe care, din motive de economie, nu le voi mai reproduce aici.[6]

Datele prezentate în Fig. 10 indică sursele energetice pe care Statele Unite ale Americii le-au folosit pe o perioadă de 70 ani, începând din 1970. De aici se pot trage mai multe concluzii.

Una dintre ele că sursele importante sunt reprezentate de petrol, cărbuni, gaze, și, într-o mai mică măsură, de sursele regenerabile și energia nucleară. Sistemul energetic se schimbă, dar schimbarea are loc doar de-a lungul mai multor decenii. Acest lucru se datorează faptului că sunt implicate instalații mari și costisitoare, proiectate să dureze multe decenii. Avem nevoie ca sistemul energetic să fie foarte fiabil. Iar, după cum am demonstrat în alte articole, modul în care obții această fiabilitate este prin  hardware și tehnologii demonstrate care necesită timp pentru dezvoltate și perfecționare.

Un alt lucru interesant în graficul de mai sus este că fiecare nouă sursă de energie nu a înlocuit sursele existente. De exemplu, astăzi în SUA se obține din lemn cam aceeași cantitate de energie ca acum 70 de ani, iar asta se întâmplă încă din timpul Războiului Civil. Singura excepție de la această observație generală sunt cărbunii, a căror folosire a scăzut în ultimii 15 ani. Locul lor a fost luat de gazele naturale, care, în America, au devenit abundente datorită fracturării hidraulice.

Să nu uităm că măreția Americii și statutul ei de superputere, victorioasă în primul și al doilea război mondial, ca și în Războiul Rece, au început pe 10 ianuarie 1901 când a erupt gheizerul de petrol Lucas în estul statului Texas. Și a continuat apoi în 1903 cu inventarea avionului și în 1908 cu producerea automobilului Ford Model T. Invenții geniale, care nu foloseau surse regenerabile drept combustibil. Dacă America ar fi rămas credincioasă biomasei, astăzi ar juca în aceeași ligă cu țări din lumea a treia.

În 2016, un înalt funcționar din administrația Obama, a formulat perfect rolul hidrocarburilor în crearea măreției Americii:

Datorită revoluției petrolului și gazelor din Statele Unite și, într-o oarecare măsură, datorită revoluției energiei regenerabile… noi nu suntem o superputere energetică [oarecare], suntem superputerea energetică a lumii. [s.m.][7]

Mă întreb doar dacă această afirmație va mai fi valabilă și în 2050, după implementarea politicilor Net Zero.

Fig. 11.  Sursele de energie ale SUA (1950 – 2019) indică o predominanță, regăsită și la nivel global, a combustibililor fosili . Singura sursă care a înregistrat o scădere relativă sunt cărbunii. Grație triumfului revoluției argilelor, gazele naturale au cunoscut o creștere semnificativă în ultimele decenii (Sursa datelor. Grafic: Steven E. Koonin, 2023, comun. pers.)

O altă observație se referă la creșterea recentă a energiei provenite din surse regenerabile, în special eoliană pentru generarea de electricitate. De aici a apărut o consecință interesantă: dacă ascultați discursurile politice și pe cele dintr-o anumită parte a mass-media, lumea se îndreaptă cu pași repezi spre un timp în care nu mai va mai exista benzină/motorină în mașini: totul va fi all-regenerabil, all-electric. Nu va mai exista încălzirea locuințelor cu gas sau petrol, probabil nici aragaze cu gaze. Totul va fi electric sau cu pompe de căldură. Despre dificultățile insurmontabile ale unei astfel de viziuni, recomand studierea argumentelor din acest articol recent.

Triunghiul problematic al rețelei electrice

Dorindu-ne ca energia electrică să fie cât mai „curată”, cât mai fiabilă și la prețuri accesibile pentru marea majoritate a populație  formează triunghiul problematic rețelelor electrice naționale (Fig. 12). Dacă dorim ca o rețea să fie ieftină și fiabilă, trebuie să folosim cărbunii și/sau gazele. Da, dar ce facem cu gazele cu efect de seră?

Să trecem atunci la sursele regenerabile, soare și vânt. Sunt virtual nepoluante, cu emisii limitate la perioadele de minerit, transporturi, construcții. Date concrete despre emisiile de CO2  ale unei turbine eoliene se găsesc în acest articol.

Fig. 12 Triunghiul problematic al rețelelor energetice. Cel mai mare cost al rețelelor „verzi” („curate”) nu este generarea, ci fiabilitatea. Soarele și vântul sunt clasificate drept IRES = Intermittent Renewable Energy Sources. IRES sunt în mod inerent nefiabile. Nu se poate cere ca vântul să sufle sau soarele să strălucească permanent. Stocarea energiilor „verzi” este călcâiul lui Ahile.

Dar soarele și vântul sunt catalogate drept surse energetice regenerabile intermitente (IRES). Asta înseamnă că fiabilitatea lor este extrem de redusă, necesitând tehnologii eficiente de stocare la scara largă (baterii gigantice sau alte sisteme), energie nucleară pentru back-up, sisteme de captare și stocare a CO2 (CCS). Deci, problema principală a surselor „curate” nu este generarea, ci fiabilitatea.

Pentru a obține o fiabilitate >99,99%, stocarea energiei produse de sursele regenerabile necesită cheltuieli consistente, care cresc prețurile. Datele prezentate în Fig. 13 arată că cea mai ieftină energie – circa $0,06/kWh – se obține din gazele naturale. Costul crește dacă gazele sunt folosite pentru CCS. Adăugarea unui pic de soare și de vânt este benefică. Pe de altă parte, cele mai scumpe sisteme regenerabile fiabile sunt cele solare și eoliene (cca $0,28/kWh, respectiv $0,24/kWh), de peste 6 ori mai mult decât cele bazate pe gaze.

Așadar, oricine vă spune că energia solară și cea solară vor face ca electricitatea să fie mai ieftină nu ia în considerare fiabilitatea, care este foarte importantă.

Fig. 13. Costurile sistemelor energetice ($/kWh) având diferite surse și tehnologii: gaze, nuclear, solar, eolian, baterii, captarea și sechestrarea emisiilor (CCS), PGP (power-to-gas-to-power) (date din Sursa și alte lucrări de profil; Grafic: Stephen. E. Koonin, 2023, comun. pers.)

Energiile din surse regenerabile implică o utilizare intensivă a terenurilor

Tehnologiile regenerabile folosesc mult teren. Într-un articol anterior, am arătat că sursele regenerabile (hidro, eoliană și solară) necesită suprafețe cu câteva ordine de magnitudine mai mari decât cele sursele pe bază de gaze sau cărbuni. Un parc eolian de 200 de megawați, de exemplu, ar putea necesita răspândirea turbinelor pe o suprafață de 36 de kilometri pătrați. O centrală electrică pe bază de gaze naturale cu aceeași capacitate de generare ar putea încăpea pe 0,01 kilometri pătrați.

Referitor la costuri, Eric Larson, autorul principal al studiului Net-Zero America publicat de Princeton University în 2021, estimează că, numai până în 2030, vor trebui investite cel puțin 2,5 trilioane de dolari în capital suplimentar față de investițiile obișnuite.

Vântul și soarele sunt surse de energie difuze în comparație cu cărbunii, gazele, petrolul, energia nucleară. Astfel, o instalație eoliană folosește 72,1 km pătrați pentru a produce   1 TWhr/an, pe când termocentrală pe cărbuni are nevoie de doar 9,7 km pătrați pentru a produce aceeași cantitate de energie, adică de peste 7 ori mai puțin teren. Prin urmare, trebuie avut în vedere un factor de 6 sau 7 în ceea ce privește utilizarea terenurilor.  Poate chiar mai mult, dacă adăugăm suprafețele ocupate de liniile de transmisie.

Fig. 14. Intensitatea energetică a suprafețelor de teren utilizate de diverse surse de energie. (Sursa)

Tehnologiile energetice moderne utilizează materiale valoroase și scumpe. Cititorul interesat este invitat să citească articolul meu Combustibili fosili, energii „verzi”, dictatori, de unde am extras și adaptat Fig. 15 și Fig. 16.

Fig. 15. Cantitățile de minerale utilizate în tehnologiile „verzi”: transportul electric vs. transportul convențional, respectiv energiile eoliene și solare vs. energiile nucleară și cele produse de cărbuni și gaze naturale  (aluminiul și oțelul nu sunt incluse) (Sursa)

Fig. 16. Producția multor minerale necesare tranziției energetice este mai concentrată geografic decât cea a petrolului și gazelor naturale. (Sursa)

O mașină electrică, în comparație cu una convențională, consumă de 7 ori mai multe minerale critice, multe cu valoare ridicată, precum litiu, nichel, cobalt, pământuri rare etc. Situația este și mai dramatică în ceea ce privește energia electrică. Turbinele eoliene terestre utilizează de 9 ori mai multe minerale critice decât tehnologiile convenționale. Ei, și? vor spune unii, vom extrage mai mult pentru a satisface nevoile tranziției „verde”.

Problema este că aceste minerale critice sunt concentrate în țări care nu sunt deosebit de prietenoase. Astfel, China produce 60% din pământurile rare din lume. Republica Democrată Congo produce, cu unele încălcări oribile ale drepturilor omului, peste 70% din cobaltul mondial.

Și problemele nu se opresc aici. Dominația Chinei este evidentă și în prelucrarea tuturor mineralelor „verzi” (cupru, nichel, cobalt, litiu, pământuri rare). Nicio țară europeană nu extrage minerale necesare tranziției energetice. Pe lista prelucrătorilor apar doar trei țări europene: Finlanda și Belgia (cobalt), respectiv Estonia (pământuri rare).

Dacă vom scăpa (probabil) de dictatorul Putin în domeniul hidrocarburilor, va trebui, totuși, să trăim cu o Rusie care este un important producător de nichel, cobalt, cupru, platină (nelistată în Fig. 15 sau Fig. 16).

Nu trebuie să „gruberizăm” știința[8]

Jonathan Gruber este un profesor de economie de la MIT, renumit pentru rolul său esențial în consilierea administrației Obama cu privire la Affordable Care Act (ACA), legea cunoscută și sub numele de Obamacare.  Este considerat drept „arhitectul” legii, deși unii democrați nu sunt de acord cu acest titlu. În decursul a cinci înregistrări video, disponibile pe internet, J. Gruber poate fi auzit proferând remarci disprețuitoare la adresa alegătorilor americani. De exemplu, aici în 2014:

Lipsa transparenței este un avantaj politic uriaș. Și, practic, numiți-o prostia alegătorului american sau orice altceva, dar, în esență, acest lucru a fost foarte, foarte important pentru a face ca legea Obamacare să fie adoptată. [Cel puțin o dispoziție cheie a reprezentat] o exploatare de bază foarte inteligentă a lipsei de înțelegere economică a alegătorului american.

Nu știu dacă actuala administrație democrată a fost consiliată de cineva precum J. Gruber atunci când a propus implementarea politicilor Net Zero până în 2050. Dar este absolut necesar ca știința să nu fie penetrată de politică. Denaturarea științei pentru a convinge mai degrabă decât pentru a informa are consecințe periculoase:

 • Uzurpă dreptul publicului de a lua decizii în deplină cunoștință de cauză.
 • Distrage atenția de la nevoi mai urgente.
 • Afectează negativ contribuțiile științifice necesare altor chestiuni politice importante.
 • Deprimă copiii și tinerii, creând un climat de anxietate climatică.

Concluzii

„Criza climatică” trebuie anulată. Această intens mediatizată activitate politico-propagandistică este extraordinar de perturbatoare, mult mai dăunătoare în principiu pentru oricare societate decât orice se poate imagina în legătură cu o climă în schimbare.

Dar trebuie să recunoaștem că există o sarcină de îndeplinit și o provocare pentru a reduce influențele umane asupra climei. Avem nevoie de o mai bună prezentare a științei și tehnologiilor pentru cei care nu sunt experți.

Trebuie să continuăm să observăm și să înțelegem mai bine manifestările climei. Observarea climei în schimbare este foarte dificilă, pentru că influențele umane sunt la un nivel de procente[9] și durează mult timp până când se manifestă inconfundabil. Criza modelelor climatice erodează încrederea în predicțiile lor alarmiste.

Nu trebuie să restricționăm aprovizionarea cu energie a țărilor în curs de dezvoltare pentru că există o problemă morală semnificativă acolo și ele trebuie lăsate să se dezvolte.

Trebuie să ne concentrăm mai mult asupra adaptării și avem nevoie de estimări ale costurilor acesteia. Este important să promovăm dezvoltarea și reziliența în țările în curs de dezvoltare pentru ca și ele să se poată adapta.

Trebuie să lucrăm la dezvoltarea și demonstrarea unor tehnologii cu emisii scăzute: fisiunea, bateriile cu stocare performantă, combustibili fără carbon, captarea și sechestrarea CO2.

În fine, trebuie să elaborăm strategii pentru o decarbonizare care să incorporeze tehnologii, constrângeri economice, reglementări și componenta umană într-un ansamblu non-distructiv și cât mai puțin perturbator.

Recunoștință

În scrierea acestui articol am beneficiat de discuțiile purtate cu profesorul Steven E. Koonin (New York University), precum și de prezentarea pe care a făcut-o recent în cadrul cursului meu Climate Change – Past and Present. Mulțumiri și recunoștință pentru materialele puse la dispoziție.


[1] Detalii suplimentare pot fi găsite în articolul Paradoxul progresului (I). Asaltul mediatic al știrilor negative, 2019.

[2] Formetta, G., and Feyen, L., 2019, Empirical evidence of declining global vulnerability to climate-related hazards, Global Environmental Change, vol.  57, July 2019, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.05.004

[3] Despre energie și Avuția Națiunilor în sec. al XXI-lea: Revoluția Industrială à rebours

[4] Noi ipocrizii climatice și criza energetică

[5] Hickman, C., 2021, Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey, 2021, The Lancet Planetary Health, vol. 5, no. 12, e863-e873.

[6] Stocarea energiilor „verzi” – călcâiul lui Ahile pentru politicile Net Zero

Trilema tranziției energetice – sustenabilitate, accesibilitate, siguranță

Cenușăreasa (variantă modernă) și IQ-ul energetic

Inginerii și universitarii. O scurtă lecție de aritmetică despre transporturile electrice

Combustibili fosili, energii „verzi”, dictatori

[7] Secolul petrolului și transformarea Americii într-o super-putere energetică

[8] Termen propus de Steven E. Koonin, 2022.

[9] Când modelele climatice sunt „tunate”, precum femeile… Câteva observații despre sfârșitul obiectivității științifice și trecerea de la climatologie la calamitologie

Distribuie acest articol

210 COMENTARII

 1. Rezilenta si adaptabilitea , accesul la resursele energetice ,mai noi sau mai vechi , implica si accesul la sumele necesare obtinerii acestor facilitati energetice .Este tot mai evident cum accesul la aceste sume au si costuri politice si juridice pentru toate natiunile ce doresc a trai in secolul XX . Nu poti fi parte a acestei lumi daca , asemenea Rusiei , doresti a te singulariza cum dealtfel inceara ,chiar acum, sa faca si China .Sa producem noi tot ceea ce ne trebuie zice Ji Xinping totul pronuntat aidoma spuselor lui Ceausescu nu cu multa vreme in urma .Nimeni ,din intreaga lume civilizata nu restrictioneaza accesul la noile tehnologii .Este doar decizia fiecarei natiuni daca vrea sau nu vrea sa faca parte din aceasta noua formula de guvernare prin care drepturile omului si libera circulatie a marfurilor si a persoanelor este acceptata si care este asociata ,de ceva vreme ,cu modelul politic obtinut de catre UE.Decuplarea Occidentului de Rusia a devenit o realitate, realitate care, o data cu apartia de noi tehnologii si apartia unei noi Revolutii Industriale ,este obligatoriu de pus in practica . Costurile nu conteaza .Vom fi si mai bogati daca reusim .

  • Costurile nu conteaza .Vom fi si mai bogati daca reusim . zise Gâgă, din putul gindirii.
   Asa gindeau si comunistii, nu conteaza cit costa, pina au terminat banii, au terminat grinele, au terminat otelul, au terminat totul, au terminat oamenii. Costurile nu conteaza inseamna inchiderea scolilor, a spitalelor, oprirea investitiilor.
   Habeck al nostru, marele min verde al economiei vrea sa interzica incalzirea cu gaze sau petrol. Simpatic e ca permite otutsi incalzirea cu lemne sau peleti. Cica statul ii va ajuta pe oameni, cica va baga 1000 de miliarde in subventii. De unde vine banii? Din industrie, industrie care ar enevoie de energie, energia cum e produsa? Cu gaze, petrol etc? Nu, din regenerabile. Acestea au nevoie de energie pt a fi construite, de unde vine? Si uite asa s-a reinventat perpetum mobile, sau cum se mai spune ciinele care-si musca coada.

  • „Costurile nu conteaza .Vom fi si mai bogati daca reusim .“
   Asta cu banii nu contează e o tema a câtorva trolli de aici. Demult îl bănuiam pe Gicuța ca e avatarul samariteanului. Acum cred ca și Lili, altă ființă cu creier mic și generozitate largă când vine vorba de banii altora, e una și aceeași cu gica și samariteanul. Toți stau la pândă și sunt primii care comentează. Nu la subiect ci cu propaganda generală și ieftină , cum ii stă bine oricărui troll care se respectă. După care se retrag și nu răspund aproape niciodată celor care îi confruntă. Nu sunt capabili a prezenta sau susține un argument fără a-și da de gol incompetența. Așa ca stau la panda cu comentariul dinainte scris ai ii bagă copy/ paste. De toată jena!

    • Care ar fi comptetenta tehnica a celor care nu sint in stare nici sa puna virgula dupa un cuvint fara sa lase spatiu? Mai ales cînd asta devine o semnatura care te da de gol. Sa intelegi aceasta regula simpla, litera-punct sau virgula-spatiu inseamna ca intelegi si reguli mai grele.

 2. Poluarea este îngrozitoare și ucide peste 2 milioane de oameni pe an în întreaga lume.

  Nedumeriri:
  – din https://ourworldindata.org/grapher/deaths-from-indoor-air-pollution-by-age aflu ca death from indoor, adica din casa, pina acum stiam ca de la auto, cine oare merge cu auto in casa, acum aflu ca de la fasole.
  – din cei 2 milioane cam jumate sunt colegi de ai mei, peste 70 de ani. Ciudat, din tabelul 1, speranta de viata e 72,6. Cit ar fi daca cele 2 milioane, din 8 miliarde, (cca 0,025%) nu ar gati in casa si ar minca la restaurant?
  – in acelasi timp se spune ca 7 milioane mor din cauza fumatului!?
  – citi mor din cauza grasimii?

  • Nu cred că ați înțeles la ce se referea autorul. Nu gătitul în casă e problema ci arderea de lemne, de bălegar, uscat etc. ce sunt mult mai toxice ca fumatul mai ales în spații închise. Astea sunt utilizate la gătit și încălzire în zonele subdezvoltate. Un foc de tabără de câteva ori pe an cu copiii nu cauzează nimic nimănui. Dar gătitul și încăzlirea aproape zilnice cu lemne, boscheți uscați sau bălegar uscat în colibe înghesuite omoară.

   Încălzirea sau gătitul cu gaze naturale sau electricitate nu cauzează nici p departe astfel de probleme.

   • Dar fumul de la masini si de la fabrici omoara sau nu oameni? Oamenii isi incalzesc casele cu lemn si boscheti de mii de ani, ma mir ca au ajuns pana in anul de gratie 2023. Acum o sa spuneti ca traiau mai putin. Adevarat, dar din cu totul alte cauze.

    • @Costel – în România sunt mii de sate în care te poți duce cu căruța la pădure după lemne, fără să te deranjeze niciodată fumul de la mașini sau de la fabrici. Ai încercat vreodată să pui hamuri pe o pereche de cai și să-i înhami la o căruță? Ai încercat vreodată să urci 12-15 bușteni într-o căruță?

     Ție îți place să predici ecologie pe asfalt, cu metrou și tramvai în fața blocului. Ai idee în ce condiții trăiau și lucrau oamenii care ți-au construit ție blocul, metroul și tramvaiul? Ai idee din ce e făcut asfaltul pe care-l ai de la ieșirea din bloc până la stația de tramvai sau de metrou?

     • „Ai idee…” Tu ai idee cam ce prostii debitezi in conditiile in care am pus o simpla intrebare si o ocolesti fara a-i da un raspuns? Eu da, am idee de toate cele enumerate de tine, ca de asta am plecat de la bloc la tara unde nici centrala pe lemn n-am ci soba. Si unde eu imi aduc lemnul din lunca, il tai si-l crap. Si tot eu il depozitez in sura.
      Si mai am idee ca „nu-ti convine pleaca” nu e o solutie nicaieri si nu rezolva cu nimic o problema reala.

      • @Costel – te contrazici în același comentariu, la distanță de numai 4 rânduri. Mai întâi susții că ai plecat de la bloc la țară, iar 4 rânduri mai jos susții că „nu-ti convine pleaca” nu e o solutie nicaieri si nu rezolva cu nimic o problema reala.

       Un om corect educat, capabil să deosebească adevărul de minciună, ar spune că plecatul tău de la bloc la țară e minciună sfruntată.

       Un secret de-al psihologilor, ca să înveți să minți mai cu succes pe viitor: primul tău comentariu, acela de la 18:28. nu e scris de un om care face focul cu lemne în propria locuință.

      • Păi v-a dat un răspuns cât se poate rezonabil. Poate totuși pra detaliat pentru capacitatea dumenavoastră de înțelegee.Ca să-l rezum într-o frază:

       Fără mașinile alea care vă bășichează așa de tare ați pieri de foame și frig în câteva zile.

       Alte nelămuriri mai aveți? 😂

    • Sigur că omoară și fumul de la eșapamentul mașinii. De aia se recomandă să nu folosiți mașina în spații închise. La fel cum se recomandă să nu vă gătiți la foc de „biomasă” în casă greierașii pe care presupun că-i consumați ca orice iecologist care se respectă.

     Dacă nu vă puteți abține de la asta, măcar ardeți bălegarul uscat în aer liber. 😂

     • „Sigur că omoară și fumul de la eșapamentul mașinii. De aia se recomandă să nu folosiți mașina în spații închise. ” Aha, doar in spatii inchise. A trecut ceva pana sa va ganditi la acest raspuns, este ca da?
      Legat de balegar, mai bine sa-l ard decat stiti dvs mai bine ce se mai face cu el.

      • Așa după părerea dumneavoastră, care v-ar fi speranța de viață într-o lume unde nu există motoare cu combustie și mult hulitele fabrici și uzine? Trei zile? O săptămână? 😂

       Ce ar fi să încordați un pic neuronul și să veniți cu ceva mai inteligent? Dacă nu se poate încercați măcar pe la altă masă. 😀

    • Domnul Costel, când vi se face rău , tare , dumneavoastră sau cuiva drag, mergeți la spital călare sau sunați după o salvare din aia de scoate fum? Și asistenta ma gândesc ca are ceva mănuși făcute in fabrici ce scot fum și așa mai departe .
     De asemenea este unanim acceptat ca traiul in orașe e mult mai ecologic(per capita) decât cel de la țară. Astfel prin faptul ca v-ați mutat mai aproape de natură nu ajutati cu nimic lupta cu încălzirea globală . Din contră. Nu vă judec! Chiar vă invidiez. Dar asta nu vă dă dreptul sa criticați modul de viață din orașe și sa sugerați închiderea de fabrici și interzicerea automobilelor!

     • „De asemenea este unanim acceptat ca traiul in orașe e mult mai ecologic(per capita) decât cel de la țară”. Unde ati constat Dvs asta? In ce oras si la care tara? Tot ce trebuie să faceți e să o luati la pas pe drumuri de tara si pe străzile orașelor, sa respirati, să vă uitați in jur si apoi sa comparați, dar va spun eu ca nu mai e nevoie sa comparați ceva de domeniul evidenței. O fi unanim acceptat de cei care ies din apartament doar pana la colțul blocului sa-si cumpere tigari.

      • Poate e greu pentru dumneavoastră sa înțelegeți dar o persoana trăind la țara consumă mai multe resurse, contribuind la încălzirea globală prin emisii de CO2 mult peste o persoana care trăiește in oraș . Nu spun neaparat ca e mai sănătos sau ca prefer sa stau într-un oraș . Văzută prin ochii verzilor viața la țară impute atmosfera mai mult decât cea la oraș. Încă odată, strict prin emisii de CO2. Desigur că există avantaje și dezavantaje in a trăi la sat dar asta e purul adevăr. Și nu susțin ca e mai curat aerul la oraș. E vorba de ceea ce oamenii de știință( mai ales verzi) numesc amprentă de carbon. Așa ca va rog sa citiți cu atenție un comentariu înainte de a comenta pentru a nu părea ridicol !

     • Ma rog, nu ca as fi avut pretentii de la oameni cu 2 perechi de ochelari de cal ca unii de mai sus, interesant e ca toti au evitat raspunsul direct, ceea ce spune niste lucruri despre ocupatiile acestor mici baroni sau politruci de la tara, ca asa pare ca sunt din exprimarea lor.
      „Dar asta nu vă dă dreptul sa criticați modul de viață din orașe și sa sugerați închiderea de fabrici și interzicerea automobilelor!” Deci masina dvs imi baga fum in fiecare dimineata, mai ales de iarna in casa pana ii incalziti motorul, ca doar e diesel, dar eu nu am dreptul sa critic, nu? Si sunt milioane ca dvs. Dar nu am voie sa critic sau sa caut niste solutii la aceste lucruri, trebuie sa inghit mizeria unora ca matale,. e drept? Dar ce ar fi daca nu as face asta?
      Alt comentariu mai spune ca „Așa după părerea dumneavoastră, care v-ar fi speranța de viață într-o lume unde nu există motoare cu combustie și mult hulitele fabrici și uzine? Trei zile? O săptămână?” Se pare ca autorul acestei farame de intelepciune se refera la cat ar rezista prosperitatea lui daca afacerea i-ar fi inchisa. Din motive evidente, e clar.
      Despre dom psiholog de mai sus nimic de spus, domnul respectiv e in lumea lui si e mai bine sa nu-l deranjam.

      • Cred ca fumul care se elimină de la dieselul meu după ce trece prin toate etapele de filtarare e mult mai curat ca ăla care iese pe hornul matale. Că nu cred ca e montat ceva filtru cu Adblue pe horn, nu?

      • Dieselul matale pute, indiferent cate filtre ii puneti. Pute si te ustura gatul. Fumul de la soba mea miroase, chiar placut. Asta e diferenta. De mii de ani oamenii se incalzesc si gatesc la foc, nu a afectat pe nimeni, nu s-a plans nimeni de nimic.

    • @Costel – ai încă 3 minciuni în ultimul comentariu, nu e nimeni dator să-ți accepte ție minciunile.

     Dacă pretinzi că te-ai mutat la țară, ai luat și mașina diesel a vecinului, să o ții sub fereastră? Sau cum justifici indignarea self-righteous cu care scrii comentariile astea? Psihologic vorbind, narcisismul se degajă din fiecare comentariu pe care îl scrii și nu e nimeni dator să ți-l accepte. Fii mulțumit că umbli liber pe stradă, societatea îți face o mare favoare prin asta, dar nu conta pe faptul că favoarea asta va dura la nesfârșit.

     • „Despre dom psiholog de mai sus nimic de spus, domnul respectiv e in lumea lui si e mai bine sa nu-l deranjam.” Din comentariul precedent. Am spus cum stau lucrurile in cazul meu, e complet indiferent daca Harald sau altcineva accepta sau nu, situatia ramane aceeasi. Take it, or leave it.
      „Fii mulțumit că umbli liber pe stradă, societatea îți face o mare favoare prin asta, dar nu conta pe faptul că favoarea asta va dura la nesfârșit.” Ar trebui sa iti multumesc ca umblu liber? Mai degraba spune tu mersi si fa si o cinste grasa ca lumea inca nu s-a pus serios pe capul fostilor securisti, ca nu mai apucai acum sa-ti reversi intelepciunea pe forumuri. Dar nu te baza mereu pe asta, circula povesti ca unii au infundat-o chiar si plecati fiind din tara :))

    • @Costel – ai un repertoriu excesiv de larg de minciuni, iar faptul că ai ajuns să mă acuzi că aș face parte dintre foștii securiști nu e decât una în plus. Relația mea cu Securitatea era complet opusă, aveam dosar la ei și dădeam declarații din două în două săptămâni unui ofițer de la Contrainformații Militare. Chiar și astăzi am dispute cu promotorul teoriei ”securiștilor buni”, care pretinde că l-ar fi înlăturat ei înșiși pe Ceaușescu.

     Partea pe care nu o înțelegi tu e următoarea: dacă între oameni nu există un minim acord asupra a ce reprezintă minciună și ce reprezintă adevăr, nu le mai rămâne decât să se ia la bătaie. Exact cum au pățit activiștii care s-au urcat pe vagoanele de metrou în Londra sau cei care se lipeau cu superglue de asfalt. La un moment dat, oamenii decenți i-au luat la bătaie, fiindcă altfel nu se potoleau.

     Ție ți se pare că orice minciună de-a ta trebuie acceptată face-value, însă în realitate ai scopuri personale când promovezi minciunile astea. iar unele dintre acele scopuri personale (narcisism, self-righteousness) țin de domeniul patologiei psihiatrice. E treaba ta unde locuiești, dar nu e obligația celor care îți citesc comentariile să-ți accepte minciunile, de asta primești feed-back-ul pe care-l primești. Un Mercedes sau un VW diesel, echipate cu tehnologie Bluetec (cele care folosesc aditivul AdBlue, ca la camioane) emană pe țeava de eșapament un aer mai curat decât cel pe care îl aspiră prin galeria de admisie, indiferent ce părere ai tu.

     În esență, când minți pe cineva, îl desconsideri, de asta îl minți. Iar oamenii decenți nu acceptă să fie mințiți, în timp ce pentru tine minciuna e naturală, așa ai și ajuns la comentariile pe care le scrii. Narcisismul e factorul principal care te face pe tine să minți cu nonșalanță, iar narcisismul ține de patologia psihiatrică. De asta există riscul real să nu mai umbli liber pe stradă. Nu era o amenințare, era o avertizare. Odată ce acum ești informat despre ce problemă ai, mingea e în terenul tău: tu alegi calea pe care o urmezi în continuare.

     • Nu stiu care a fost urmarea scandalului Dieselgate inclusiv cu Bluetec.
      https://www.techtimes.com/articles/134960/20160220/dieselgate-reloaded-mercedes-owner-sues-automaker-over-bluetec-clean-diesel-emissions.htm
      Si nici la cronologia de la webite-ul asta de jurnalisti ecologisti.
      https://www.cleanenergywire.org/factsheets/dieselgate-timeline-car-emissions-fraud-scandal-germany

      Plus procesele liderilor marilor firme auto din Germania.
      https://www.bbc.co.uk/news/business-54357013

      Ceea ce stiu sigur este un singur lucru – AU TRISAT si AU MINTIT

     • „…ai ajuns să mă acuzi că aș face parte dintre foștii securiști nu e decât una în plus.” Modul acesta de exprimare, cum ca spune multumesc ca inca ti se permite sa umbli liber pe strada nu este al unui om obisnuit, a fost modul de a gandi si de a vorbi a cuiva care nu avea el dosar ci intocmea el dosare altora. Numai un batran invechit in rele se exprima astfel. Iar tentativele astea de justificare „psihologica” nu fac altceva decat sa sublinieze ca am avut dreptate.

      „E treaba ta unde locuiești, dar nu e obligația celor care îți citesc comentariile să-ți accepte minciunile, de asta primești feed-back-ul pe care-l primești.” Am zis, take it or leave it, nu se schimba absolut nimic daca cineva accepta sau nu, viata mea decurge la fel. Dar ca fapt divers, nu e greu de crezut cand cineva spune ca are nu stiu ce proprietati pe nu stiu unde ci e mai greu de crezut ca, intr-o societate ca cea romaneasca, cineva locuieste la casa, are soba si detine o bucata de lunca pe un parau de unde taie lemn de foc. Cum iti spunea si un alt comentator, poate sa vina cineva cu toate dovezile, nu iti schimba cu nimic punctul de vedere deoarece tu esti setat pe ceva si nu ai cum sa iesi de acolo. Iar dupa varsta si trecutul pe care le ai si le pot deduce dupa tonul autoritar in care te exprimi, slabe sanse sa se mai schimbe ceva.
      „Un Mercedes sau un VW diesel, echipate cu tehnologie Bluetec (cele care folosesc aditivul AdBlue, ca la camioane) emană pe țeava de eșapament un aer mai curat decât cel pe care îl aspiră prin galeria de admisie, indiferent ce părere ai tu.” Poti veni cu toate studiile si filtrele adblue, adred, adcoco, etc. Cum i-am scris si altui comentator, simturile nu mint niciodata. Iar simturile spun ca fumul de la masina pute iar fumul de la focul sobei miroase placut, e mireasma curata. Mergi iarna intr-un sat romanesc si vezi daca te deranjeaza cu ceva fumul placut al sobelor. E mai mare dragul sa-l respiri. Vino la oras si miroase adblue si diesel, oricat de curat o fi el si fa comparatia. Trebuie fie sa ai nasul si gura mereu infundate fie prea mari interese sa vorbesti asemenea prostii.
      Pastreaza-ti avertizarile pt copiii si nepotii tai, nu ti-a cerut nimeni punctul de vedere. Daca te abtineai erau cateva prostii in minus la comentarii.

      • @Costel – ”poate sa vina cineva cu toate dovezile”

       Poate să vină, dar în practică n-ai venit cu nicio dovadă, ai venit doar cu contradicții de la un comentariu la altul 😀

       Așa cum ți-am scris de la început, comentariul din 11/03/2023 At 18:28 nu e scris de un om care face focul cu lemne în propria locuință, iar ăsta ultimul, din 14/03/2023 At 9:17, nu e scris nici el de un om care face focul cu lemne în propria locuință.

       Desconsideri din nou pe toată lumea prin a continua să minți, iar ăsta nu e genul de dispută pe care să o poți câștiga. Până și formula ”bâtrâni învechiți în rele” ai preluat-o dintr-un schimb de replici mai vechi, cu @Ursul Bruno.

       Nu ai experiență personală cu procesarea lemnelor de foc în gospodărie, pur și simplu ai impresia că știi ”cam care e treaba” cu sobele cu lemne și ți se pare că asta e destul ca să continui să minți pe toată lumea. Lipsa unui model masculin autentic în copilărie e evidentă, de-obicei femeile insistă la nesfârșit cu ”nu eram eu”, indiferent câți au văzut-o cu altul pe stradă, dar băieții care copiază asta de la mamă sunt ridicoli.

      • Expresia bătrân învechit în rele e una folosită pt a-i descrie pe cei ca tine si carora ar trebui eu sale cer permisiunea sa ma plimb liber pe strada. Acum, ca astfel de bătrâni nu isi mai pot face damblaua in practica se exersează pe forumuri acuzând lumea de ceea ce ei fac, ca nu cumva sa – si uite educația primită la Stefan Gheorghiu.
       La ultimul comentariu te-am trimis sa le dai avertismente și modele de educație masculină copiilor si nepoților tai. Ai fost? Te-au primit? :))

      • La comentariile precedente erai mai direct, tovarășe Harald, imi spuneai ce favorizat sunt ca mi se permite luxul de a umbla liber pe strada. Acum, după cum scrie în manualul de instructiuni ai dat-o pe altele, gen sa imi faci educație ca nu am fost crescut corespunzător. Da, pe mine nu m-a crescut Partidul, aici ai dreptate :)) Doar cineva al cărui tata era Partidul educa oameni necunoscuți pe forumuri si le explica el cum e cu educația fără să i se ceară. Un om obișnuit stie ca isi poate educa doar copiii lui, si aici cu unele exceptii. Dar teoria marxistă ne învață că toți trebuie să fim reeducati, nu-i asa?

      • @Costel – când ai să retractezi prima minciună, mai discutăm. Deocamdată ai picat toate testele, n-ai nici măcar un singur șir coerent de 20 de cuvinte, care să provină de la omul real, aflat în spatele activistului eco-marxist. ”Du-te și nu mai păcătui!” 😀

      • Cand ai sa răspunzi direct la ce te-am întrebat referitor la fumul scos de diesel si cel de la sobe și nu o sa mai dai in filtre si prostii atunci poate mai discutam. Si cand nu o sa mai ameninți oameni necunoscuți pe forumuri crezand ca esti tot înainte de 89. De fapt, nu e nimic de discutat cu fostele cadre ale secu si nici cu odraslele acestora.

      • @Costel – am răspuns direct de mai multe ori: tehnologia Bluetec nu scoate niciun fel de fum, iar o mașină diesel cu EGR-ul deconectat scoate și funingine pe eșapament, nu numai fum. Numai că portavocile eco-marxiste doar mimează dialogul. Scopul lor este să-și manifeste narcisismul care urlă în mintea lor, nu să înțeleagă cum se manifestă motoarele diesel în practică.

       Ești conștient câtă paranoia (în cel mai pur sens psihiatric) se degajă din comentariile tale? Nu ești conștient, niciun paranoic nu e conștient de paranoia lui.

       P.S. În momentul când eu scriu ”paranoia is my middle name”, ce crezi că înseamnă asta? Paranoia reală, în sens psihiatric?

      • Inainte minteam acum sunt si paranoic, ii bun. Ceea ce nu intelegi tu e ca simturile nu te insala, e suficient sa mergi intr-un oras si sa iti dai seama cu nasul tau ca fumul de la emisii pute si e deranjant. Unde-i tehnologia asta de nu se vede nicio imbunatatire a calitatii aerului? Sau si-au dezactivat toti egr-ul? Cu ce te ajuta tehnologia asta daca in practica tot fum respiri?
       Nu faci altceva decat sa sustii si sa trambitezi unul dintre miturile capitalismului despre cresterea infinita dar bazata pe resurse finite si care ne-a adus unde suntem, cu orase in care nu se mai poate locui de la atata progres.

      • ”unul dintre miturile capitalismului despre cresterea infinita dar bazata pe resurse finite si care ne-a adus unde suntem”

       Teoria asta provine de la oameni care nu contribuie cu nimic la bunul mers al societății și e promovată tot de oameni care nu contribuie cu nimic la bunul mers al societății.

       Un om care crește 3-4 vaci știe foarte bine că ar putea crește și 10-12, dar nu-i trebuie, nu se justifică munca suplimentară pe care ar implica-o creșterea numărului de vaci, că familia lui are deja tot ce-i trebuie și cu doar 3-4 vaci. La fel și cel care cultivă 50 de hectare, știe că ar putea cultiva 200, este destul teren agricol nelucrat, dar nu-i trebuie producția de pe 200 de hectare, că nu se justifică munca suplimentară.

       Doar disfuncționalii care n-au produs nimic real în viața lor visează să reorganizeze societatea din temelii. Dar asta doar ca să trăiască ei din munca altora, ăsta e scopul lor real. Karl Marx a fost cel mai bun exemplu, dar are și azi milioane de epigoni.

     • @Costel – „simturile nu te insala”

      Ai mai repetat asta pe post de argument și e tot un ”argument” din repertoriul feminin. Te cred că poți simți mirosul de diesel, există uneori și un miros de motorină caldă, care n-are nicio legătură cu poluarea, că nu vine de pe țeava de eșapament, dar asta nu înseamnă că poți identifica toate mașinile diesel după miros, că nu ești câine 😀

      Mai departe: mirosul oxizilor de azot este uneori deranjant, majoritatea persoanelor îl simt, dar asta n-are nimic de-a face cu fumul vizibil. Oxizii de azot se simt, dacă depășesc un anumit nivel, chiar dacă nu e niciun fir de fum. Deci n-are nicio treabă fumul cu oxizii de azot, poți să ai oxizi de azot în exces, chiar fără niciun fel de fum.

      Lipsa calității aerului în București e din cauza densității excesive de locuitori, deci și de mașini. Există cartiere cu câte 12.000 locuitori pe kmp, ca la Jakarta. Pentru comparație, Praga are 2.600 loc./kmp, Hamburg are 2.500 loc/kmp, iar Bremen are 1.700 loc/kmp. Tocmai traiul în orașe supra-aglomerate crește numărul internărilor la psihiatrie, pentru că oamenii stau în țarcuri, ca oile. Deci nu trebuie interzise mașinile diesel doar fiindcă vrei tu să trăiești printre alți 12.000 pe același kilometru pătrat.

      România are cel mai redus grad de motorizare din toată Uniunea Europeană (cel mai mic număr de mașini la suta de mii de locuitori) și cel mai vechi parc auto, e 17 ani vechimea medie. Deci mașinile pe care le miroși tu pe stradă sunt, în medie, cam din 2006, dar unele dintre ele sunt chiar mai vechi de anul 2000.

      • La oraș sunt cam o bună parte dintre posibilitati, de asta lumea merge către marile orașe, ca in caz contrar majoritatea ar locui la țară sau în zone cu mai putin zgomot si poluare cu fum greu. Oamenii nu stau la oras pt ca le place sau ca au ales, ci pentru ca acolo pot castiga un ban avand mai multe variante de joburi. Nu toti sunt antreprenori sau oameni de afaceri sa aiba case in zonele bune ale tarii, dar asta nu inseamna ca oamenii de acolo chiar ar trebui sa traiasca in astfel de conditii doar ca nu-si permit. În cazul ăsta ideea este de a limita numărul mașinilor vechi? Cum ar putea fi luate niste masuri de îmbunătățire a calității aerului la oras?

      • Limitarea numărului de mașini vechi nu prea duce nicăieri, fiindcă în 3-4 ani se învechesc și cele care rămân. Însă pe măsură ce crește bunăstarea, oameni își permit mașini mai noi, le schimbă ei și singuri pe cele vechi. Taxa auto a lui Tăriceanu a redus importul de mașini SH din Gemania, vechi de 8-10 ani, dar tot ea a păstrat în trafic mașinile diesel vechi de 20 de ani.

       În București trebuie redusă densitatea traficului rutier, dar asta prin reducerea motivelor de deplasare și prin reducerea densității de locuitori aflați în tranzit, nu prin interdicții arbitrare. De exemplu, campusurile universitare au zeci de mii de studenți, ar trebui scoase complet din oraș și mutate în locuri unde este deja acces la autostradă: Snagov, Moara Vlăsiei, Cernica etc. Studentul de la Târgoviște sau de la Mizil poate să învețe și la Moara Vlăsiei, nu trebuie adus în centrul Bucureștiului.

       Toate instituțiile militare ar trebui scoase și ele din oraș, nu trebuie neapărat să fie Statul Major al Forțelor Terestre în Drumul Taberei. Chiar n-au ce căuta asemenea instituții în cartierele de locuințe, pot să fie mutate și astea pe la Afumați sau pe la Moara Vlăsiei. Acolo este deja acces direct la autostradă, se construiește oricum și A0, ar scădea imediat traficul din oraș cu 20%.

       Orașul trebuie să rămână pentru oameni, pentru locuitorii lui, nu pentru instituții la care publicul nu merge zilnic. Ambasada Statelor Unite a oferit cel mai bun exemplu, era un trafic de coșmar când era pe str. Tudor Arghezi, dar s-a mutat în Băneasa și s-au simplificat multe lucruri. Cine are nevoie de Ambasadă, o găsește el, nu trebuie să fie în centru.

   • @Durak – Chestiunea pe care o reclamă cetățeanul respectiv la mașinile Bluetec e complet separată de scandalul VW. La vremea lui, scandalul respectiv a fost discutat pe larg aici, cred că la articolele lui Sorin Ioniță. În esență, mașinile VW își dădeau seama că se află pe standul de test, fiindcă ESP-ul constata că roțile din spate nu se mișcă, doar cele din față. Pe șosea erau absolut incapabile să îndeplinească normele, doar pe stand le ieșea asta.

    În condiții normale, Bluetec chiar face ce se presupune că face, sistemul e testat și răs-testat la camioane. Însă orice se poate fenta, știu mecanici români aici care deconectează EGR-ul, iar mașina se comportă mult mai sportiv pe șosea, dar scoate efectiv funingine pe eșapament, cam 20% din motorină o evacuează nearsă. Asta nu înseamnă că motorul diesel e problema. Când se duc la MOT, se duc cu EGR-ul în funcțiune și cu mașina spălată de funingine, după care îl deconectează din nou.

    Dacă problema reclamată de cetățeanul respectiv la mașinile Mercedes BlueTec e reală, asta nu înseamnă că e din cauza tehnologiei, asta înseamnă că e din cauza corporației. Bravul eco-marxist care se agită pe-aici ar trebui să înțeleagă că deținătorul mașinii nu e agresorul, el e cel păcălit, în situația asta. Tot guvernele germane au promovat autoturismele diesel, nu le-a promovat omul obișnuit. Iar eco-marxiștii de pe forumurile de limbă română sunt sponsorizați tot de fundații germane, cam așa merg lucrurile în realitate.

    • update: Mercedes a admis să plătească până la 700 de milioane de dolari proprietarilor păcăliți, iar softul era produs de Bosch:

     ”September 14, 2020
     Mercedes-Benz To Pay $700M In Emissions Fraud Deal
     Mercedes-Benz USA LLC and its German parent Daimler AG have agreed to shell out an estimated $700 million to resolve a class suit by drivers who say the automaker sold them diesel vehicles with emissions-cheating software made by Robert Bosch GmbH, according to filings made Monday in New Jersey federal court.”

     https://www.law360.com/cases/56c77b7678ae7e76a1000002/articles

    • „Teoria asta provine de la oameni care nu contribuie cu nimic la bunul mers al societății și e promovată tot de oameni care nu contribuie cu nimic la bunul mers al societății.” Mai intretii si alte mituri ale capitalismului care în practică si-au aratat demult „efectele”. Daca esti cuminte ti le enumar :D Dar atunci cand marile naratiuni capitaliste isi arata pe deplin efectele „pozitive”, se așteaptă ca statul sa vina sa faca ceva. Tot de către aceeași susținători ai marilor mituri. Dar ma duc sa pun lemne pe foc, e dimineata si e frig :D

     • @Costel – ca să înveți să minți mai bine pe viitor: dimineața abia se face focul. Cineva care are sobă cu lemne ar fi spus: ”mă duc să fac focul”, dar nici asta nu se întâmplă la 7:30 dimineața, la ora la care ai scris tu comentariul. La ora aceea soba încă e caldă, iar în casă e destul de cald. Numai dacă gătești pe plită cu lemne poți fi nevoit să faci focul atât de dimineață.

      Capitalismul e natural. Primul fierar care a renunțat să-și mai cultive singur grâul și a angajat niște lucrători-ucenici, acela era deja capitalist, iar asta se întâmpla înainte de războiul troian.

      Singura problemă reală a capitalismului este tendința de a forma monopoluri, doar în situația asta trebuie să intervină statul, pentru a împiedica eliminarea concurenței. Statele actuale au încurajat acapararea pieței de către corporații, ție ți-au spus că e socialism, dar ele s-au îndreptat spre fascism.

      În economie, comunismul se bazează pe un capitalism monopolist de stat. Nu se pot construi locomotive, nave sau tractoare fără capitalism, chiar dacă statul furnizează el însuși capitalul. Dacă ai fi fost educat corect, pentru a învăța să deosebești adevărul de minciună, ți-ai fi dat seama că statele comuniste au aplicat cel mai feroce capitalism, capitalismul monopolist de stat.

      • P.S. războiul troian a avut loc spre sfârșitul Epocii Bronzului, s-a încheiat în anul 1184 î.Hr. Am folosit termenul ”fierar” pentru a descrie ocupația, activitatea. Însă la vremea aceea era vorba de prelucrarea bronzului, nu a fierului.

      • E interesant ce spui, nu cunoșteam lucrurile astea. Are logica. Trimite-mi niste recomandări de lectură daca ai.
       P.S. Fac focul si la 5 dimineata dacă e prea frig. Nu stiu la ce soba te referi dar nu am una care să țină cald pana dimibeata deși e din teracota. Dar atât cu explicațiile ca oricum pe aici e greu de crezut ca sunt oameni care au o sobă in casa. Mai simplu de crezut era daca spuneam ca am o cabana in Elvetia.

      • @Costel – nu ai nicio sobă de teracotă, ai doar minciună patologică în repertoriu.

       În armată, trebuia să trezesc bucătarul la 4:30 să facă focul, dar asta pentru că gătea cu lemne. Sobele de teracotă din dormitor și din cancelarie încă erau fierbinți la ora aceea.

       După regulament, santinelele nu aveau voie să intre cu arma în clădire. Dar în practică, în funcție de cum se înțelegea fiecare cu bucătarul, mai făcea focul în bucătărie și santinela, astfel încât bucătarul să doarmă până pe la 6:00.

       Tot după regulament, ar fi trebuit să trezesc ceilalți militari la 5:30 și să fac program de înviorare cu ei, dar în practică se trezeau pe la 7:00 – 7:30, când reușeau și ei 😀
       Ne povesteau oamenii din sat că de 17 ani nu mai fusese o asemenea generație de militari. După trecerea în rezervă, câțiva dintre noi am mai rămas încă o săptămână în sat, în fiecare seară ne invita unul sau altul pe la el, pentru modul cum ne purtasem cu oamenii.

      • Cand vei trece vreodată prin Vatra Dornei lasa un comentariu ceva. Vei vedea si soba si găinile din curte. Ba chiar si actul de proprietate, să nu zici ca m-am inteles cu cineva :)). Ca chestie, daca spui ca psihologia te-a dus la asemenea concluzii, inseamna ca nu degeaba nici măcar nu e considerată știința. Ei bine, putem sa o lăsăm in pace ca nu e de niciun folos.

      • @Costel – ești aceeași persoană care a scris comentariile din urmă cu două zile, pentru asta nu e nevoie să trec prin Vatra Dornei. La Vatra Dornei erai tu preocupat să reduci traficul rutier? 😀

       Încercarea de acum, de a supralicita, precum și capacitatea ta de a te detașa de cele scrise în urmă cu două zile, ține tot de patologie. Încearcă să înțelegi că lucrurile astea sunt documentate de zeci de ani, nu e ca și cum ai fi tu primul cu un asemenea comportament.

      • După tine, daca nu mai locuiești undeva nu ar trebui să te intereseze. E gândirea celui care daca nu e el cel in cauza restul nu conteaza. O gândire mică și egocentrica. Cred ca asta tine mai mult de domeniul patologicului. Păi tocmai ca am locuit ani buni la oras e motivul pt care ar trebui să mă intereseze. Dar Partidul ne spune ca unde ni s-a dat casa de locuit acolo trebuie să rămânem pe viață, nu ne mai putem muta. Nu mai retin exact dar parca asa era, nu? La început părea interesant, acum încep să mă plictisesc. Numai de bine!

 3. Energia este o problema complexa si multi vad doar fragmente din ea. Noile tehnologii nu se pot derula fara energie, chiar ele sunt si consumatoare de energie. Energiile noi si alternative sunt variabile si nu sunt constante. Cele fosile au grad de epuizare in timp, iar cele la mari adancimi presupun niste riscuri. Exista supozitia ca seismele din Turcia sunt datorate si unor extractii de adancime de gaze nat.din Marea Egee.

  • Zona in care au avut loc cutremure in Turcia este cunoscuta din antichitate a fi una tectonic activa iar supozitia cu extractia gazelor este o fumigena aruncata de cei care doresc interzicerea totala a folosirii gazului. Nu stiu daca ati observat, intre timp exista o „armata de troli” care nu fac altceva decat sa ne spuna cat de nociv este sa mancam carne, sa ne incalzim cu gaz, sa folosim masina, sa consumam, sa zburma cu avionul si multe altele etc,etc.

   • Sa avem pardon, nu este o fumigena, ci ceea ce a scris in presa turca in saptamanile post seisme. Inainte de 1990 si exploziile nucleare subterane din F.Rusa provocau seisme. Apoi au fost interzise.

    • Stimata doamna, exista un Institut National de Cercetare a Fizicii Pamantului. Asta: http://www.infp.ro/index.php?i=sde
     De acolo (si de la colegii lor din astfel de institute, puteti incerca USGS) aflati fapte si date despre astfel de fenomene. (Veti afla si ca azi la ora 14:09:20 a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4.2 in Vrancea/Buzau).

     Aveti o problema amestecind extractia de gaze fie din Mediterana fie din Marea Neagra cu Zona Seismica Anatoliana. Ideea e „not even wrong” precum a spus Wolfgang Pauli pentru asemenea interpretari. Ramineti la datul cu petu-n caldarim.

     Cit despre testele nucleare despre care faceti vorbire, ele nu au nici pe departe energia necesara pentru, precum ati putut citi in presa, „deplasarea Anatoliei cu aproximativ 8 metri”.

    • Nu trebuie să aveți nicio îndoială ă buda turcească săpată fără autorizație de cetățeanul Ahmed Berbecoglu a provocat marele cutremur turcesc din februarie. 😂

     Doamne, mare e grădina Ta!

     • Pentru toti postacii le recomand articolul de pe linkul ziare.com, „Mediterana are suficiente gaze pentru a alimenta Europa” din 16.10.2022. Ca sa mai radeti cat va tine burta. Si o harta nu va strica sa va mai uitati pe ea. Iar in privinta cercetarii, exista trei categorii de cercetatori: prosti, buni si mari.

      • Evrika!

       Inconștienții s-au jucat la dopul rezervorului de gaze, dă care a scris și la gazetă, și uite așa a venit prăpădul ăl mare peste bieții turcaleți. 😂

       După cum am mai sus: Doamne, mare e grădina Ta!

  • În Marea Egee nu exista nici un zăcământ de gaze naturale în producție. Grecii au un zacamant minor de petrol in partea nordica a Egeii f departe se zona distrusa de cutremure. Zacaminte de gaze în producție nu exista nici în Mediterana de NE. Cele mai apropiate zăcăminte de gaze sunt cele din SW Cipru, dar nici ele nu sunt în producție. Turcia a descoperit un singur zăcământ mare de gaze în centrul Marii Negre, la vreo 1000 km NW, dar nici acesta nu este in producție.

  • @Agora
   „Exista supozitia ca seismele din Turcia sunt datorate si unor extractii de adancime de gaze nat.din Marea Egee.”
   Trebuie sa spun ca supozitia are o tenta/nuanta de real pentru jucatorii de Tetris 3D printre care m-am numarat.

 4. Intrega poveste cu incalzirea globala si „apocalipsa” care va urma daca nu luam masuri drastice este bazata pe modele si simulari a ce va putea urma.
  Intre timp este la moda sa fie facute simulari virtuale decat cercetare „analog” si culegerea de date, respectiv ce obtinem sunt date si informatii de moment.
  Vremea se poate prezice cu cel mult 3 zile inainte, dupa accea devine loterie darminteri clima , un sistem extrem de compex si haotic.
  Ce ma enerveaza cel mai mult, Europa si birocratii de la Bruxelles vor sa ne distruga cele obtinute pana acum in loc sa promoveze si sa lasa loc dezvoltarii technologice in toate directiile.
  Intre timp s-a iscat un scandal monstru intre Germania si Bruxelles pe marginea interzicerii motoarelor cu ardere interna, ce s-a crezut a fi doar o formalitate a devenit scandal pt ca liberalii din coalitia de guvernare germana se opun si asta pe buna dreptate cerand ca motoarele sa poata fi produse si comercializate si dupa 2035 daca folosesc E-fuels, combustibili pe baza de hidrogen.
  Cu alte cuvinte liberalii germani sustin dezvoltare technologica si neamestecul statului/politic in activitatile industriale, cercetare etc.
  Polonia, Italia si Bulgaria se opun si ele insa daca Germania isi da votul legea poate fi adoptata la nivel european. Din Romania nimic, nici o reactie, Johannis este „pe linie”
  Din 2025 se doreste tot la nivel european interzicerea instalarii centralelor de apartament pe gaz, alta aberatie ideologica si inlocuirea incalzirii cu pompe de caldura, pompe care nu fac fata frigului mare si nu pot satisface necesarul de caldura pe langa aspectul folosirii unor substante extrem de nocive pt ca ele sa poata functiona.
  In alta ordine de idei, nu exista nici capacitatile si nici meserisi destui care ar putea instala in timp intrat de scurt milioane de pompe de caldura fara a mai discuta de preturile foarte mari cu care ele se comercializeaza.
  Alte state cel putin adopta pozitii mai flexibile, sustin atat folosirea resurselor regenerabile insa nici nu renunta peste noapte la cele conventionale pt ca nu isi pot permite acesti pasi fara a provoca miscari sociale de masa.
  Europa va fi „macinata” economic intre SUA si China iar daca UE continua drumul inceput si va rau, foarte rau si ne putem lua adio de la libertatile pe care le-am avut pana acum.

 5. Cine/ce a declanșat cutremurele din Turcia? Nu e greu de ghicit: schimbarea climei și Big Oil !!!

  Pe 9 februarie, Euronews a publicat articolul Climate change is triggering more earthquakes. Big Oil’s interests are a factor.

  Autorul articolului este:

  Professor İbrahim Özdemir is a UN advisor and an ecologist teaching at Üsküdar University. He has served as Director-General at the Department of Foreign Affairs of the Turkish Ministry of Education and was a leading member in drafting the Islamic Declaration on Global Climate Change endorsed by the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC.

  O astfel de „contribuție” din partea unui ecologist turc și, pe deasupra, consilier ONU pe probleme de schimbare climatică globală, poate fi descrisă cel mai bine ca făcând parte din categoria „nici măcar nu este greșit”.

  Dacă un student de-al meu ar susține o astfel de enormitate, ar pica fără drept de apel examenul de geofizică. Dar, deh, un ecologist, și UN advisor pe deasupra, poate mâzgăli hârtia virtuală cu orice fel de elucubrații dacă sunt corecte politic…

  • Nu stiu cum ajung personaje precum acest profesor in pozitii in care pot influenta decizile, am impresia, pe zi ce trece sunt tot mai multi.

  • Picant e ca min agriculturii in Ge e Cem Özdemir, de profesie dintar, dentist, de la verzi. Acesta s-a salvat din niste mici excrocherii cu Miles and more, si acum ne povesteste ca nu e buna carnea, ca strica molarii si ca va face totul sa o scumpeasca, sa mincam greieri. Mi se pare o chestie f buna, un dentist ministrul agriculturii!
   Iata un exemplu al integrarii turcilor in Germania.

   • Verzii in Germania sunt o adunătura care ar fi haioasă dacă nu ar fi atât de tragică. O combinație de grădină zoologică și secție de psihiatrie. Ce ar putea sa iasă când ii alături și ii pui in frunte pe Ricarda Lang,Omid Noiripour, Annalenna Bärbock, Anton Hofreiter și alții asemenea?

    • Verzii in Germania sint indispensabili (izmene). Finca fara ei, care sint pentru Germania ceea ce e un virf de cutit de nisip fin presarat in mecanismul unui ceas elvetian, in 6-7 ani, lasati de capul lor, nemtii ar pune 20 de ani de avans stiintific si tehnologic intre ei si restul lumii. Si-atunci cineva ar trebui sa le declare razboi. Nu? Dar, dupa cum stim, marile puteri sint pasnice si nu doresc astfel de confruntari.

     Asa ca Verzii sint o necesitate dialectica si istorica.

 6. In primul rand, bine ati revenit pe site Domnule Cranganu! Chiar eram ingrijorat.
  Acum, despre angoasa generatiei Z apropos de schimbarile climatice si de neputinta noastra de a face ceva viabil, vorba chinezului…”o furnica nu poate scutura un copac”.
  Daca nu facea saturnism, poate Nutza Ceausescu se lua de mana cu Greta si luptau impotriva emisiilor de codoi si gaseau o solutie, Nutza fiind doctor in chimie. Cum asta nu mai e posibil ramane ca inginerii sa dezvolte reactoare nucleare modulare mici, SMR.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor
  Dar pana atunci, sunt alte mari probleme de rezolvat, de exemplu razboiul din Ucraina cu toate implicatiile lui.
  Ma bucur ca sunteti pe fir si astept si eu interviul promis cu Dl. Koonin

 7. Sunt si eu bucuros ca ati revenit d-le Profesor.
  Am cateva intrebari:
  a) Figura 12 – asta arata ca de fapt este o problema de loc geometric?
  b) Criteriile de definire a locului geometric sunt 1) economice 2) tehnologice 3) poluare
  3) Daca acceptam ca este vorba de o problema de loc geometric este acesta fix sau variabil? Eu cred ca este variabil
  4) Tot nu vad in definirea locului geometric nimic referitor la CO2 ca factor unic sau primar cauzator de incalzire climatica sau … mai nou schimbare climatica.

 8. Războiul din Ucraina și schimbarea climei

  Până în 2020, tot ce era rău pe lume era cauzat de schimbarea climei și Donald Trump.

  După 2020, a rămas doar schimbarea climei răspunzătoare de relele lumii.

  Fosta candidată prezidențială, democrata Hillary Clinton, explică:

  Femeile și copiii sunt principalele victime ale conflictelor și ale schimbării climei și nu există, din păcate, un loc care, în mod tragic, să ne arate acest lucru mai dramatic decât Ucraina de astăzi.

  Detalii,

  https://twitter.com/i/status/1633506304357695489

 9. Colonialism climatic

  În 2020 și 2021, Banca Mondială a finalizat 43 de sondaje în țările-client cu reprezentanți ai guvernelor, ai agențiilor de ajutor, ai mass-media, ai mediului academic, ai sectorului privat și ai societății civile. Respondenții au fost întrebați cu privire la prioritățile lor de dezvoltare, la rolul Băncii Mondiale în îndeplinirea acestor priorități și la performanța băncii în țara în care s-a desfășurat sondajul.

  În ceea ce privește prioritățile de dezvoltare, echipa de sondaj le-a cerut respondenților să aleagă primele trei priorități dintr-o listă de aproximativ 28 de opțiuni. În toate țările, educația a fost cel mai des aleasă ca prioritate principală – în 24 din 43 de țări, aceasta a fost clasată printre primele două priorități de dezvoltare. Reforma sectorului public și locurile de muncă au fost incluse printre primele două preocupări în 10 țări diferite. Cu toate acestea, abordarea schimbării climei a fost clasată printre primele două în doar o singură țară, fiind pe locul al doilea în Vietnam, unde un sfert dintre respondenți au enumerat această problemă printre cele mai importante trei priorități de dezvoltare.

  În medie, în cele 43 de națiuni analizate, mai puțin de 6% dintre respondenți au enumerat schimbarea climei ca fiind una dintre principalele priorități de dezvoltare ale țării lor (acest procent crește la 7% în cazul țărilor din Organizația Statelor din Caraibe de Est).[s.m.]

  ======================================================

  Așadar, imensa majoritate a celor 43 țări investigate doresc ca Banca Mondială să fie în primul rând interesată de dezvoltare (aceasta fiind de fapt principala sa misiune). Dacă întrebăm cele câteva țări bogate, atunci paradigma se schimbă radical: Banca Mondială trebuie să fie implicată prioritar în proiecte „verzi”. O variantă actualizată a articolului de față va trebui să includă și aceste sondaje.

  Detalii,
  https://www.cgdev.org/blog/do-clients-want-world-bank-focus-climate

 10. Ce mai studiază și mai publică unii cercetători?

  Creșterea violenței cu arme de foc este legată de zilele neobișnuit de călduroase

  Un studiu a constatat că 7% dintre împușcăturile din unele dintre cele mai populate orașe americane pot fi legate de temperaturile peste medie, dar atenuarea impactului schimbării climei poate contribui la prevenirea deceselor cauzate de arme de foc.

  Publicat în revista JAMA Network Open, studiul a constatat o relație constantă între temperaturile ridicate și riscul mai mare de împușcături în 100 dintre cele mai populate orașe din SUA. Studiul relevă că aproape 7% dintre împușcături pot fi atribuite temperaturilor zilnice peste medie, chiar și după ajustarea pentru modelele sezoniere.

  Concluziile documentului – primul care arată că împușcăturile atribuite căldurii reprezintă o problemă la nivel național – indică faptul că regiunile Nord-Est și Midwest ale SUA înregistrează cele mai mari creșteri ale violenței armate în zilele mai călduroase decât în mod normal. Având în vedere că schimbarea climei amenință să crească și mai mult temperaturile zilnice, cercetătorii spun că descoperirile lor subliniază necesitatea unor politici și programe în curs de desfășurare care să adapteze comunitățile la căldură și să atenueze riscul de violență armată atribuită căldurii.

  ====================================================================
  După cum am scris mai sus în alt comentariu, pentru tot ce este rău pe lume trebuie blamată clima în schimbare, aka încălzirea globală. Mă întreb și mă socot ce rău a mai rămas neatribuit încălzirii globale?

  Pentru zăpezile uriașe care au acoperit California în ultimele săptămâni, clima nu este vinovată: trebuie așteptată vara, cu incendiile ei de vegetație, și contribuția esențială a fenomenului El Niño.

  Detalii,

  Analysis of Daily Ambient Temperature and Firearm Violence in 100 US Cities

  • Ha, ha, ha…

   Ăsta e un studiu de-a dreptul rasist. 😂 Cum majoritatea împușcăturilor sunt comise de oameni de culoare ce se omoară într-o veselie între ei corelația e evidentă: Ei nu prea îndură frigul deci când nu e destul de cald atunci stau închiși prin vizuinile lor unde se împușcă mai rar. Mai ales că în ultima vremea au fost niște geruri cumplite ce au atins inclusiv zonele unde „diversity flourishes” din Chicago sau NYC,,, 😀

 11. La sfârșitul lu Februarie s-a petrecut un adevărat cataclism climatic. „Denier-ii schimbărilor climatice” au reușit prin diverse mașinațiuni infernale să-i facă vânt din consiliul de administrație de la Apple laureatului premiului Nobel în încălzire globală Al Gore.

  În pofida semnalului de alarmă tras de diverși tovarăși preocupați de salvarea planetei

  https://www.ped30.com/2023/02/24/apple-al-gore-climate-change/

  Al Gore a rămas totuși fără giugiuc după o carieră impresionantă la Apple unde a dovedit cu prisosință că nu se pricepe la nimic:

  https://www.foxbusiness.com/politics/apple-shareholder-boot-al-gore-board-directors

  • Problema obținerii cu orice preț a consensului oamenilor de știință din domeniul climei a început cu ONU IPCC încă din 1990, odată cu publicarea lui First Assessement Report (AR1), plecându-se de la asocierea dintre consens și autoritate, asociere folosită de actorii și comentatorii politici din afara IPCC, fie că erau politicieni, lobiști, avocați sau critici.

   Problema cu birocrațiile, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, este că acestea doresc să se îndepărteze de conflict și sfârșesc prin a imagina o lume ireală, mai degrabă decât una reală. Faptul că ONU găsește apoi „figuri de referință” în domeniul științei care să le susțină nu este greu de înțeles atunci când cineva urmărește banii, faima, diverse onoruri și premii.

   • Faptul că ONU găsește apoi „figuri de referință” în domeniul științei care să le susțină nu este greu de înțeles atunci când cineva urmărește banii, faima, diverse onoruri și premii.

    Aceasta e observatia care i-a facut si pe bancherii de la banca centrala a Suediei sa inventeze (in 1969) un premiu anual numit de presa „Premiul Nobel pentru economie”, dar care nu are absolut nici o legatura cu premiile/fundatia Nobel. Oficial, premiul se numeste, cu teribil de multa parșivenie, „the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel”.

    Si-acum, intrebarea e: care autor de carti in domeniu va da tare in ideea de BANCA CENTRALA cind, daca o ridica in slavi, are o sansa la milionul de dolari pe care banca centrala a Suediei il pune pe masa in fiecare an pentru cei care stiu sa linga cu talent unde trebuie?

    Publicul e indus in eroare de confuzia cu premiile Nobel, altadata prestigioase in ochii multor naivi, iar economistii sint tentati tacit cu un milion de dolari sa inalte ode actualului sistem bancar.

 12. Se duce dracului giudețul încălzirist. Și nici giudețul woke nu se simte prea bine.

  1. Death of a Climate Bank
  More than 60 percent of community solar financing nationwide involved Silicon Valley Bank.
  https://heatmap.news/technology/svb-climate-tech-bank

  2. https://bit.ly/4012Ffm

  3. Co-fondatorul Home Depot critică necruțător colapsul băncii „woke” Silicon Valley Bank, avertizând că recesiunea ar putea fi deja aici. Băncile sunt mai preocupate de „încălzirea globală” decât de veniturile acționarilor, susține Bernie Marcus.

  Marcus a atribuit această prăbușire istorică administrației Biden și presiunilor sale persistente pentru ca băncile să acorde prioritate „încălzirii globale”, „diversității” și „politicilor sociale” în detrimentul profitului acționarilor.

  „Cred că sistemul, administrația, a împins multe dintre aceste bănci să fie mai preocupate de încălzirea globală decât de profitul acționarilor. Iar aceste bănci sunt conduse prost pentru că toată lumea se concentrează pe diversitate și pe toate aceste probleme „woke” și nu se concentrează pe singurul lucru pe care ar trebui, și anume pe câștigul acționarilor”, a continuat Marcus.

  Bernie Marcus a lansat un avertisment serios pentru americanii de rând în timpul unei apariții în emisiunea „Cavuto Live”. Marcus a discutat despre colapsul devastator al Silicon Valley Bank, îndemnându-i pe americani să se „trezească” și să înțeleagă că economia americană trece prin „vremuri grele”.

  „Este lamentabil că atât de mulți oameni au pierdut bani pe care nu-i vor mai recupera” – Co-fondatorul Home Depot, Bernie Marcus

  „Îmi pare rău pentru acești oameni care și-au pierdut toți banii în această bancă woke. A fost dezolant să aud că oficialii băncii și-au vândut acțiunile înainte ca acest lucru să se întâmple. Este deprimant pentru mine. Cine știe dacă Departamentul de Justiție se va îndrepta împotriva lor? Sunt o companie „woke”, așa că bănuiesc că nu. Și probabil că vor scăpa nepedepsiți”, a declarat el pentru gazda Neil Cavuto.

  Până vineri după-amiază, SVB era a 16-a cea mai mare bancă din Statele Unite.

  https://www.foxnews.com/media/home-depot-co-founder-torches-woke-silicon-valley-bank-collapse-warns-recession-here-already

  4. Prăbușirea asta vine și cu niște informații amuzante. Zice unul: „That’s just too good to be true, isn’t it? Is there really that much justice to be found in a fallen word?”

  Despre ce e vorba?

  BREAKING: HARRY AND MEGHAN STAND TO LOSE MILLIONS IN COLLAPSE OF SVB BANK. Sources tell iSN the couple set up accounts following the advice of friends in Silicon Valley. “This is a major blow,” said our source, “They had all of Harry’s money there.”

  OPRAH LOSES MILLIONS IN SVB COLLAPSE. iSN has learned Oprah kept millions at the failed bank. “Like other celebs she went all in and now may have lost serious money,” said a person familiar with the situation.

  5. O intervenție foarte-foarte bună are și Vivek Ramaswamy, un băiat foarte inteligent, republican de dreapta (îmi pare rău să constat, dar ăsta nu mai e un pleonasm ci, tot mai mult, un oximoron), cu ambiții prezidențiale și idei impresionante.

  https://twitter.com/VivekGRamaswamy/status/1634347589763059718

  Despre intențiile lui politice de bun-simț (you know, basic right wing extremism, hahaha…) puteți să citiți aici (printre altele „vowed to end government bloat by eliminating at least 10 federal agencies, including the FBI” hahaha…):
  https://nypost.com/2023/03/04/vivek-ramaswamy-hits-trump-on-fauci-border-and-nepotism/

  P.S. Steluța căzătoare Greta Thunberg „deletes 2018 tweet saying world will end in 2023 after world does not end.”
  https://bit.ly/3l4rgRu

  • Biden a pus-o acum cu „Inflation Reduction Act” europenilor care au intrat in fibrilatie vazand cum dintr-o data se naruie toate planurile marete.
   Cum zicea Bil Clinton „It’s the economy, stupid!” , deh , nu mai este asa, dintr-o data economia SUA dupa zeci de ani de deindustrialiazare si chiar delasare criminala acum a ajuns in primplan, povestea cu salvarea planetei fiind impinsa in fata, ceva de genul green washing.
   Nu pot sa-mi inchipui mediul economic american sa actioneze dintr-o data fara ca profitul sa fie in primplan, nu exista cel putin perceptibil la nivelul administratiei tendinte ideologice de genul ecologistilor europeni fapt pt care planul are mari sanse sa devina un succes mai ales daca finantarea trece prin Wall Street.
   In principiu administratia Biden doreste sa-si mentina puterea prin continuarea ” America first” , sloganul lui Donald Trump.
   SUA isi pot permite asemnea actiuni ca singura natiune datorita dolarului si a pozitiei acestuia, restul lumii fiind de fapt cea care finanteaza acest program.
   Este un pas inteligent din partea SUA, pt UE ar putea sa devina o catastrofa, UE avand multe dezavantaje economice fata de SUA, birocratie excesiva, populatie imbatranita, costuri energetice foarte mari, conflictul cu Ucraina/Rusia, dependenta majora de China, multe legi care obstructioneaza dezvoltarea technologica, probleme etnice in zona Balcanilor cun potential de conflict militar si multe altele.

 13. Din rezumatul studiului/analizei IEA, pe care il/o citati si Dvs., anume
  https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/executive-summary
  extrag cateva adaugiri la imaginea din articolul Dvs.:

  „However, minerals are a component of infrastructure, with the potential to be RECOVERED and RECYCLED.(…) For bulk metals, recycling practices are well established, but this is NOT YET the case for MANY ENERGY TRANSITION METALS such as lithium and rare earth elements. Emerging waste streams from clean energy technologies (e.g. batteries, wind turbines) can change this picture. The amount of spent EV BATTERIES reaching the END of their first life is expected to SURGE AFTER 2030, at a moment of continued rapid growth in mineral demand. RECYCLING would NOT eliminate the need for continued investment in new supply to meet climate goals, but we ESTIMATE that, by 2040, RECYCLED quantities of copper, lithium, nickel and cobalt from spent BATTERIES could REDUCE combined primary supply REQUIREMENTS for these minerals by AROUND 10%.”

  „Our analysis suggests that it has taken 16.5 YEARS on average to move mining projects from DISCOVERY to first PRODUCTION. (…) If companies wait for deficits to emerge before committing to new projects, this could lead to a prolonged period of market tightness and price volatility.”

  „Concerns about resources relate to QUALITY rather than quantity. In recent years ore quality has continued to FALL across a range of commodities. For example, the average copper ore grade in Chile DECLINED by 30% over the past 15 years.”

  „COPPER AND LITHIUM are particularly vulnerable to WATER STRESS given their high water requirements. Over 50% of today’s lithium and copper production is concentrated in areas with high water stress levels.”

  „How policy makers and companies RESPOND will determine whether critical minerals are a vital ENABLER for clean energy transitions, OR a BOTTLENECK in the process.(…)While energy transition minerals have relatively high emission intensities, a large variation in the emissions footprint of players suggests that there are ways to minimise these emissions through fuel switching, low-carbon electricity and efficiency improvements. Integrating environmental concerns in the early stages of project planning can help ensure sustainable practices throughout the project life cycle.”

  De vazut si finalul/cele 6 recomandari ale IEA.

 14. Am citit in ZF un interviu foarte interesat cu George Soros (evident omul a mirosit imediat ca e rost de bani multi). „Mi-am petrecut toată viaţa încercând să înţeleg lumea în care m-am născut şi pot să mă laud cu un oarecare succes în această privinţă. La o vârstă relativ fragedă, mi-am dat seama că modul nostru de înţelegere este în mod inerent imperfect….. În timp ce două sisteme de guvernare sunt prinse în­tr-o luptă pentru dominaţie globală, civilizaţia noastră este în pericol de prăbuşire din cauza avansului inexo­rabil al schimbărilor climatice….. Sir David King are un plan pentru a repara sistemul climatic. Acesta vrea să recreeze efectul albedo prin formarea de nori albi deasupra pământului. Cu ajutorul unor precauţii ştiinţifice adecvate şi în consultare cu comunităţile indigene locale, acest proiect ar putea ajuta la restabilizarea sistemului climatic arctic care guvernează întregul sistem climatic global….Sistemul climatic este deteriorat şi trebuie să fie reparat. Acesta este mesajul principal pe care aş vrea să-l transmit în această seară…. Trebuie să reorientăm instituţiile financiare internaţionale, în special Banca Mondială, astfel încât să se concentreze pe schimbările climatice…” Greu de tot de scapat de acesti „climatologi” , au ajuns in toate pozitiile care decid functionarea societetii

  • @andrei – știi ce lipsește din prostiile acelea încălziriste? Lipsește cea mai mică dovadă că ai capacitatea reală de a influența clima planetei.

   Însă ai capacitatea reală să dezindustrializezi Europa sub pretextul încălzirii globale, iar China lui Xi o să fie mai mult decât încântată de o asemenea perspectivă. Statuia lui Karl Marx de la Trier ce mai face? Știi că a fost un cadou din partea Chinei? Știi că a fost inaugurată chiar de șeful Comisiei Europene de la vremea aceea?

   • @Harald când nu vrei să vezi dovezi evident că ele nu există pentru tine. Totuși niște oameni care chiar se pricep la asta, și mulți, spun că activitățile umane accelerează schimbările climatice. Teoretic se pot înșela dar pentru asta e nevoie de niste dovezi că se înșeală nu de istericale.

    • Păi dacă credeți asta de ce nu faceți NIMIC?! 😂

     – Locuința în care trăiți are o gigantică amprentă de carbon. de ce nu renunțați la ea?! De ce nu vă mutați în mod ecologic în sânul naturii?!

     – Fabricarea hainelor pe care le purtați necesită arderea unor cantități înfricoșătoare de petrol. De ce folosiți așa ceva?!

     – Alimentele pe care le consumați necesită arderea unei cantități de fosile mai mare ca propria lor greutate. Nu ar fi mai ecologic să culegeți furnicuțe și ștevie de pe câmp?

     – Apa pe care o beți și cu care vă spălați se obține și vă ajunge la robinet prin arderea a nenumărate fosile. Nu ar fi mai onest să vă mutați pe malul unei ape? De ce nu o faceți?

     – Folosiți în mod cert transportul – ceea e de de asemenea o sursă de emisii ucigătoae pentru biata planetă. De ce nu vă opriți?!

     – Inerentul e o sursă majoră de emisii cu efect de seră. Dar asta evident că nu vă împiedică nicio clipă să vă aberați online. E ăsta un comportament responsabil? 😂

     • În afară de a vă amăgi că sunteți foarte deștept spunând prostii pe aici la ce ajută toate întrebările astea fără sens?
      Întâmplarea facă că încerc să consume mai puțin. Și nimeni nu cere să nu se mai consume nimic ci să se consume mai responsabil. Și un minim de bun simț ar permite și ultimului prost să își dea seama de asta. Faptul că ne împăunăm cu prostia chiar nu ne face deștepți. Nici măcar atunci când vrem să epatăm inclusiv cu faptul că am auzit de cărți din literatura cehă.

      • Întâmplarea facă că încerc să consume mai puțin.
       Duomnu Andrei va felicit din suflet, ma minuneaza intimplarea cu incercarea. De asa oameni avem nevoie! As vrea sa detaliati ce consumati mai putin!? Aveti copii, ciine, pisica, sotie, apropos sotia ce consuma? Unde si cit ati fost in ultimii trei ani in concediu? Aveti frigider, masina spalat, va dusati? Citi kwh ora consumati si cite tone de codoi emiteti? Sunt sigur ca stiti, sunteti atit de dastept!

       Nu credeti ca ar fi bine ca intimplarea sa va faca sa incercati sa consumati si mai putin internet? Cu inteligenta care va caracterizeaza sunt sigur ca cine stie cunoaste si cita energie se pompeaza in servere, sateliti, cabluri, ecrane.

      • mereu se poate mai putin decat putin
       mai ales cand decid altii ce sa-ti interzica
       cand decizi singur e privilegiu, nu responsabilitate

  • @andrei – ”activitățile umane accelerează schimbările climatice”

   Dimpotrivă, activitățile umane au un efect moderator asupra climei. În lipsa activităților umane, verile ar fi mai uscate și mai fierbinți, în timp ce iernile ar fi mai geroase și tot mai uscate și ele (cu mai puține precipitații). La modul simplificat, activitățile umane degajă cantități imense de căldură și de vapori de apă în atmosferă, așa se obține efectul moderator asupra climei.

   În urmă cu câțiva ani, era pe-aici un comentator și un autor foarte activ pe teme încălziriste, dl.Mircea Modan. După ce s-a mutat la țară, a început să-și aducă singur remorca cu lemne de la pădure, a început să crească singur și niște vaci, iar acum a devenit un opozant feroce al instalării de panouri solare pe imașul de lângă satul lui. Așa cum am spus-o mereu, contactul cu realitatea face minuni 😀

   P.S. În seara asta te cheamă @andrei ?

   • Ma intreb daca i-a dat un miel dupa botez. Oricum nenea Narcis e inconfundabil chiar si pentru mine. Dar la urma urmei nici macar nu a gresit.

    • Nici nu stiu daca sa ma simt flatat pentru obsesia pe care unii din voi ati facut-o pentru mine sau sa-mi fac griji pentru semnele incipiente de instalare a paranoiei la unii dintre voi. Unii din voi chiar credeti ca toate persoanele care au cam aceleasi principii, aceleasi valori, aceleasi filozofii de viata, aceleasi viziuni, chiar si aceleasi hobby-uri sunt una si aceeasi persoana.
     Ma rog, una din surorile mele lucreaza ca asistent medical intr-un azil de batrani si din ce imi povesteste ea, cred ca boala in sine incepe sa afecteze o mare parte din populatia inaintata in varsta. Daca doriti, o intreb cam ce medicamente le administreaza de obicei pentru ca nu se stie niciodata cand ar putea fi utila o astfel de informatie.

      • Da, are destule pe cap sora mea, nu are rost sa o mai deranjez cu astfel de prostii. Masinuta merge bine chiar sambata urmeaza sa fac un drum de 400 km si dupa 5 zile sa ma intorc (tot 400 km evident), iar din calculele mele economia de combustibil va fi de 250 RON fata de diesel-ul pe care inca il mai detin. La Hidroelectrica (unde am eu contract) e tot 0.7 RON pe KWh doar ca pentru drumul acesta va trebui sa fac o incarcare si la o statie din orasul destinatie unde e 2 RON pe KWh. Daca mi-ar fi ajuns curentul dus-intors, cei 250 RON economie se transformau in cam 330 RON. Tinand cont ca se anunta peste +10 grade, cred ca pot sa obtin o autonomie de 600-650 km astfel incat in orasul destinatie sa incarc masina doar pentru cei 200 km lipsa. Oricum, mi-am pus dieselul de vanzare pentru ca mi-am dat seama ca e prea scumpa intretinerea (RCA, schimburi de uleiuri anuale etc) pentru cat il folosesc – adica de cam 2 ori pe an ca sa merg in concediu in afara tarii desi uneori se rezuma la o singura folosire pentru ca ma mai duc si cu avionul in concediu. Daca voi avea nevoie de un ICE pentru concediu, voi inchiria sau voi cere imprumut de la prieteni/rudenii o masina si pe perioada repspectiva le voi lasa la schimb „masinuta” electrica de 2.7 tone masa maxima autorizata.

      • Uite ca am facut drumul de 400 km cu un consum mediu de 15 KWh/100 km. Cam 3 din ~7 ore cat a durat drumul am avut caldura pornita deoarece se lasase intunericul si erau doar 4 grade afara. Pe timp de zi au fost 14-15 grade afara plus soarele care incalzea habitaclul masinii. Drum a avut de toate si urcari si coborari si depasiri. Condusul a fost unul relaxat ce-i drept pentru ca aveam timp berechet la dispozitie.

  • „It looks like rising global temperatures enable microbes to produce more methane, which then causes more global heating, creating a vicious circle.”

   Stiti cum se face un cerc vicios? Sa va spun. Ei un cerc si te apuci sa-l mangai pana devine vicios. Cat despre ragaielile bovinelor, am o solutie salvatoare. Inlocuirea vitelor cu cangurangutani. Ce spuneti?

  • @andrei – există zeci de emanații de gaz metan absolut spectaculoase în Asia Centrală, chiar nu e cazul să citezi o trompetă marxistă ca The Guardian.

   În Kurdistanul irakian, la Baba Gurgur, lângă Kirkuk, există o flacără veșnică menționată și în Biblie, deci arde cel puțin de pe vremea lui Nabucodonosor. Plutarh o știa și el, iar Alexandru cel Mare a văzut-o cu ochii lui. Imaginea de mai jos e din epoca modernă, după ce kurzii au primit vehicule blindate să o păzească:

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Eternal_Fire_of_Baba_Gurgur%2C_Kirkuk%2C_Iraq_-_P3110004.jpg

   La Darvaza, în Turkmenistan, e un crater asemănător, pe care l-au aprins în 1971 ”savanții sovietici” (așa li se spunea pe vremea aceea, când erau marxiști adevărați). Teoria lor era că se va stinge singur într-o săptămână, dar craterul arde și în ziua de azi:

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Darvasa_gas_crater_panorama.jpg

   În Azerbaidjan, la Yanar Dag, există un alt crater similar, despre ăsta se spune că l-ar fi aprins un cioban, prin 1950, deși sunt șanse mari să fie tot mâna ”savanților sovietici” și aici:

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Yanar_Dagh.JPG

   Se zice că ar fi cel puțin vreo 50 de astfel de locații în Asia Centrală, iar în Azerbaidjan sunt destul de multe încât i se spune Țara Focurilor Sfinte încă din antichitate. Chiar crezi că mai poate veni The Guardian cu ceva nou?

   • Apropo de ultima replica a dumitale la o discutie mai veche:ma „bucur” domnule Harald sa vad ca ai ramas ancorat la domeniile la care te pricepi;fiindca altfel,cu o evidenta lipsa de simpatie,domnule, esti ilustrarea perfecta citatului din Caragiale „Amice,esti….”;din pacate.Si nu-i nici o rusine;Nu toti sintem genii sau experti in toate.Sau poate ma insel si d-ta faci exceptie?!Rara Avis,domnule….
    Eu m-am referit atunci SI la experientzele personale,deci acuzatia plina de arogantza si infatuare tipica unui inchizitor referitor la critica mea asupra iudeo-crestinismului pica.
    Dar, felicitari si multe succesuri;ramineti mai departe la subiecte pe care le intelegeti si la care va pricepeti, spor la cearta cu ecologistii si lasati subiecte care va depasesc ca ma faceti sa rid;fara pofta vazind pina unde poate merge….
    https://www.contributors.ro/paradoxul-sapiential-capcana-barfelor-si-unele-schimbari-climatice/comment-page-1/#comment-548335
    PS: avind in vedere rautatea dumitale tipica poate ar fi trebuit sa ma abtin de la o replica tirzie.Dar tocmai de aceea Nu m-am abtinut;(si in virtutea dreptului la replica); o viata sanatoasa si spor la lupta impotriva ecologistilor!!Vad ca ai mult, mult timp liber pt astfel de certuri,e un miracol in zilele noastre!!!

    • PS2; aha deci Culianu, Eliade si altii au fost portavoci ale propagandei anti crestine dupa concluziile „profunde” ale domnului harald,urmind firul logicii dumnealui,omniscientul acestui forum.(cind nu ai argumente, practici tactica sofistica tipica „ad hominem”)pe linga paranoie si sentimentul ca „eu stiu cine esti sau ce esti”.
     Buun, asa sa fie.
     PS3; Domnule Cringanu, puteti publica sa nu comentariile mele, va priveste(dreptul la replica) dar va asigur ca Nu voi mai interveni pe acest subiect si NU voi mai replica domnului in cauza, deci puteti fi linistit.NU trolez aici si nici nu-mi plac certurile inutile, doar am fost revoltat de obraznicia infatuata a acestui nedomn si atit,m-am coborit destul la nivelul dinsului.
     Cu scuzele de rigoare, va multumesc pt. intelegere.

    • @Lamuritorul – ”avind in vedere rautatea dumitale tipica”

     Bunică-mea ar fi zis ”cine spune, ăla este”, în astfel situații 😀.
     Se numește asertivitate atitudinea mea, iar pentru oamenii highly agreeable chiar se recomandă cursuri de asertivitate, pentru a învăța să respingă propaganda de orice fel, inclusiv cea de orientare marxist-ateistă.

     La articolul dl.Bălașa tocmai te-ai dat de gol, îți câștigi traiul din propagandă marxist-ateistă, plătită din bani publici. Așa se explică noul acces de isterie.

     P.S. Mulțumesc pentru link-ul de la articolul mai vechi al Dl.Crânganu. Pe baza a ceea ce ai scris în comentariile de acolo, oricine se poate convinge despre cum stau lucrurile în realitate.

 15. Trenurile pe bază de hidrogen sunt cu până la 80% mai scumpe decât opțiunile electrice

  Trenurile pe bază de hidrogen nu vor mai fi luate în considerare ca posibil înlocuitor pentru locomotivele diesel în landul german Baden-Württemberg, după ce un studiu comandat de acesta a constatat că instalarea unor linii electrice aeriene sau a unor trenuri hibride cu baterii sunt mult mai economice pe o perioadă de 30 de ani.

  Winfried Hermann, ministrul transporturilor, a prezentat aspectele pozitive și negative ale fiecăreia dintre cele trei opțiuni cu emisii zero de dioxid de carbon luate în considerare: trenuri cu hidrogen, trenuri hibride cu baterii și trenuri electrice convenționale alimentate de linii aeriene.

  Aspectele pozitive ale hidrogenului au fost: impacturi minore în momentul introducerii și în timpul exploatării și faptul că nu sunt necesare modificări ale infrastructurii feroviare. Dar aspectele negative au fost: stații de alimentare costisitoare; eficiență scăzută, consum mare de energie și costuri ridicate; posibila necesitate de a crește numărul de trenuri, deoarece autonomia nu ar fi suficientă pentru o zi întreagă de călătorie; disponibilitatea limitată a hidrogenului verde; și necesitatea de a realimenta continuu stațiile de alimentare cu hidrogen.

  Detalii,

  https://www.hydrogeninsight.com/transport/will-no-longer-be-considered-hydrogen-trains-up-to-80-more-expensive-than-electric-options-german-state-finds/2-1-1338438

 16. Gigantul petrolier Saudi Aramco a obținut un profit istoric de 161 miliarde de dolari în 2022

  G

  igantul petrolier Saudi Aramco a anunțat duminică că a câștigat 161 de miliarde de dolari anul trecut, obținând cel mai mare profit anual înregistrat vreodată de o companie listată la bursă și atrăgând imediat critici din partea activiștilor.

  Profitul monstruos al firmei, cunoscută oficial sub numele de Saudi Arabian Oil Co. a venit pe fondul creșterii prețurilor la energie după ce Rusia a lansat războiul împotriva Ucrainei în februarie 2022, sancțiunile limitând vânzarea de petrol și gaze naturale ale Moscovei pe piețele occidentale.

  ———————————————————————————————–
  E posibil ca vizita președintelui Biden în Arabia Saudită și politicile lui Net Zero să fi fost unele din cauzele acestui profit istoric?

  Detalii,

  https://apnews.com/article/saudi-aramco-2022-financial-earnings-oil-energy-c42b0a0b7b5a70db1f2a0ea732434051

 17. Vremea nu trebuie confundată cu clima…

  2014: The New York Times anunță: Sfârșitul zăpezii? (din cauza încălzirii globale, desigur)

  2023: Los Angeles Times anunță: Până în această săptămână, Mammoth Mountain a înregistrat o cantitate impresionantă de zăpadă de 17 metri la vârf și peste 13 metri la cabana principală a complexului său turistic, care atrage un milion de schiori în fiecare an. (din cauza? completați dvs.)

 18. Legenda spune ca pt a verifica informatia trebuie sa se mearga la surse. Cu surse precum foxnews, babylonbehehe sau dailymaily nici nu trebuie combatuta „ideea generala”. Se autocombate. Simpla citare a acelor surse are rolul de autodesfiinta lucrul sustinut.

  • Duomnu Agent, te-as ruga sa ne oferi o lista cu surse serioase, ca nu se mai poate asa, fiecare sa spuna ce vrea, trebuie ceva ordine! Un singur ziar ne ajunge, propun Scinteia sau Pravda, ca asta spune adevarul.

   Legenda spune ca un om cit de cit inteligent trebuie sa stie ce e aia o gluma, ar trebui sa nteleaga ca babyl… e un fel de urzica, kamikatze, mister Bean si confratii.

 19. Pai m-am saturat pana peste gat sa mai dau zapada anul asta…am dureri de spate. Ieri a nins iarasi, voba aia „seara ninja, noaptea ninja, dimineata ninja iara”

 20. Dincolo de magnitudinea si cauzele schimbărilor climatice, ceea ce ma surprinde este lipsa de implicare in dezbaterea soluțiilor tranziției energetice a specialiștilor adevărați, in special a inginerilor si economiștilor. Nu știu daca exista o cenzură in media sau pur si simplu o autocenzura a celor care se pricep cu adevarat.
  Exista si excepții, in UK un profesor universitar specialist in electricitate (i-am uitat numele) a arătat ca obiectivele electrificării generalizate nu pot fi atinse in UK pana in 2035 si a enumerat motivele, de la lipsa de materiale pana la cea a forței de munca. Ca sa poată spune asta a trebui sa-si dea demisia dintr-o comisie guvernamentala care se ocupa cu planificarea tranziției energetice. Asta într-o tara cu un guvern conservator. Ulterior omul a ținut conferințe in care si-a exprimat liber punctul de vedere. Nu știu daca-l asculta prea multi.
  In Germania verzii, parte a coaliției de guvernământ, împing sa se renunțe din 2025 la încălzirea caselor pe petrol si gaze si sa instaleze 41 milioane de pompe de căldura care costa intre 11 si 25 mii de euro pe casa. Bineînțeles cu 40% subvenții guvernamentale. Dincolo de cost, chiar in planul optimist al cancelarului actual capacitatea maxima de instalare este de 500 mii pe an, ceea însemna ca ar dura vreo 82 de ani.
  Nici cu acest plan minimal nu exista un acord si guvernul si-a amânat ședința de analizare a bugetului pe anul viitor.
  In Franța verzii se opun construirii de noi centrale nucleare deși acestea au cea mai mică amprenta carbon din toate tipurile de energie existente (cu excepția poate a celei hidro). Din fericire influenta lor este minora.
  Ar merita o discuție separata, impactul in media si nu numai a celor numiți green capitalists, a Bezos-urilor si Branson-urilor Musk-urilor, care se plimba prin spațiu si dau lecții despre climate change si influențează politici guvernamentale. Dar lista lor e mai lunga.

  • Nu știu daca exista o cenzură in media sau pur si simplu o autocenzura a celor care se pricep cu adevarat.

   Există și una și cealaltă. Media nu îndrăznește „să întineze nobilele idealuri” ale climatismului pentru a nu fi acuzată/boicotată de sponsorii lor liberali/progresiști. Pe de altă parte, specialiștii adevărați fie nu sunt invitați la dezbateri publice din primul motiv, fie renunță de bună voie pentru a nu etichetați ca „scientific deniers”, „petroliști” etc.

   Înaintea conferinței despre climă și energie prezentate de profesorul Steven E. Koonin studenților, profesorilor și cercetătorilor de la Brooklyn College și Graduate Center of CUNY, un profesor de la City College a protestat față de prezența profesorului Koonin:
   care, chipurile, nu ar calificat să lectureze despre climă și că părerile lui nu sunt suportate de consensul celor care lucrează în domeniul climei: Profesorul Koonin nu are nicio pregătire în domeniul științei climei și opiniile sale privind schimbarea climei nu sunt susținute de către cei care lucrează în domeniu.

   I-am trimis respectivului profesor următorul e-mail:

   I hope you’re also informed that Prof. Alfred Wegener had no training in geology and that his views on continental drift were considered unsupported by those actually in the field.

 21. S-a gindit cineva cate gaze produceau bizonii, renii, mamutii/elefantii, rinocerii, taurinele, suinele in vechime? Credeti ca activitatea antropica schimba prea mult productia de gaze de sera la nivel planetar? Poate, dar e bine sa se calculeze, totusi, chiar aproximativ.
  De altfel, numai de bine!

 22. 1. Germania a ajuns la 1 milion de masini electrice inmatriculate. Sa le uram succes si multe statii de incarcare pe rutele spre sud cand vor pleca in concediu!
  2. Singurul lucru cert in energetica este ca nu mai exista fabrici si firme de montaj care sa acopere cererea existenta la ora actual cand vrem sa incepem tranzitia catre energiile regenerabile.
  S-a ajuns ca pentru un transformator de putere sa stai 1 an si 6 luni, iar pentru un nenorocit de ruter prin care sa iti lege centrala regenerabila la DEN 8 luni.
  Visele verzi ale ecologistilor se vor amana incet, incet din cauza lipsei echipamentelor, materialelor si fortei de munca din Europa, dupa ce in ultimele decenii toata productia a fost externalizata in China pentru profituri mai mari. Si ce sa vezi, China nu mai vinde nici repede nici ieftin!
  Dezindustrializarea a prins avant nu ieri, ci acum 20 de ani, fabricile care rezista inca un UE fiind puse sub presiune de capitalismul de stat care scoate in fiecare an de pe piata cateva fabrici europene asta cu sprijinul politicilor din ce in ce mai aberante ale UE care nu fac altceva in afara de a creste costurile de productie. Pacat ca decidenti nu inteleg ca supra-reglementarea pe anumite zone (energie/mediu) va duce la colapsul pe care l-am prins in comunism cand pretul impus ne-a ,,ajutat” sa facem de toate si nu aveam de niciunele, pentru ca sistemul marxist supra-reglementat a omorat concurenta si inovatia.

 23. Nu am nici experienta si nici cunostinte de specialitate, dar ma bantuie o intrebare pe care am pus-o si intr-un commentariu la un articol din spotmmedia, despre panouri voltaice.
  Transformand energia pe care Pamantul o primeste dintotdeauna de la Soare intr-o alta ANUMITA forma de energie, sustragem de fapt o parte a radiatiei pe care Pamantul o primeste si o utilizeaza in mod normal.
  Extinzand exagerat folosirea acestor panouri, nu s-ar putea produce un dezechilibru?
  Cu ce consecinte? S-au studiat?

  • Ăsta e motivul pentru care dl.Mircea Modan a ajuns un opozant al instalării de panouri solare pe imaș. Din câte am înțeles de la el, temperatura ajunge vara la 60 de grade, în proximitatea panourilor. Cea mai mare parte din radiația solară este transformată instantaneu în căldură, n-o mai absoarbe vegetația, cum se întâmplă în lipsa panourilor solare.

   Dacă decidenții politici ar fi preocupați sincer de încălzirea globală, împăduririle ar trebui să fie prima lor grijă. Însă în practică vedem exact opusul, se închid centralele nucleare și se trece la încălzire cu lemne sau rumeguș. Deci scopurile reale ale isteriei încălziriste sunt altele.

   • Nu stiam despre acest efect al cresterii temperaturii in jurul panourilor, este deja unul important.
    Dar este posibil sa existe si alte efecte, inca nedescoperite. Soarele si planetele sunt strans legate, interactioneaza, exista echilibre deja stabilite in functionarea Sistemului Solar. Inca nu se cunosc toate secretele.
    Este posibil sa existe forme de energie inca descoperite, pe care Soarele le furnizeaza Pamantului, poate ca nucleul lui le preia. Poate ca au roluri importante in functionarea planetei. pe care inca nu le cunoastem.

   • Nu stiam despre acest efect al cresterii temperaturii in jurul panourilor.
    Dar este posibil sa existe si altele, inca nedescoperite. Soarele si planetele interactioneaza, exista echilibre deja stabilite in functionarea Sistemului Solar. Inca nu se cunosc toate secretele.
    Este posibil sa existe forme de energie inca nedescoperite pe care Soarele le furnizeaza, pe unele poate ca nucleul Pamantului le preia, iar ecranele atificiale le pot opri, desi poate au roluri importante in functionarea planetei.

    • Panourile solare ocupă o suprafață nesemnificativă, raportat la suprafața totală expusă la soare a Pământului. Deci orice forme de energii încă nedescoperite ajung în continuare tot acolo unde ajungeau și fără panouri solare.

     Problema e că panourile solare nu ating performanța cu care sunt creditate. Am văzut gospodărie off-grid care depindea de panouri solare, dar avea două seturi de câte 18 panouri. Plus un pârâiaș care învârtea o mică roată de moară, montată pe același ax cu un volant de 150 kg, cuplat cu un alternator de mașină. Producea și acela vreo 500 W în permanență, dar bateriile cu litiu costaseră numai ele câteva mii de euro. În România rurală sunt multe case care nu valorează cât cele două seturi de panouri plus bateriile aferente, nici dacă includem și terenul de sub ele.

 24. BREAKING NEWS: Administrația Biden aprobă un uriaș proiect petrolier în Alaska

  Administrația Biden a anunțat astăzi că merge mai departe cu aprobarea unui proiect masiv de foraj petrolier pe 30 de ani în Alaska, în ciuda obiecțiilor formulate de activiștii pentru climă și de parlamentarii democrați cu privire la impactul său asupra mediului.

  Departamentul de Interne (DOI) a aprobat trei dintre cele cinci locații de foraj propuse de compania petrolieră ConocoPhillips în cadrul proiectului Willow din Rezervația Națională de Petrol (NPR-A) situată în North Slope Borough, Alaska. ConocoPhillips a declarat anterior că, pentru ca proiectul să rămână viabil din punct de vedere economic, guvernul federal ar trebui să aprobe cel puțin trei dintre locații.

  Potrivit procesului-verbal de decizie publicat de Bureau of Land Management, administrația respinge categoric celelalte două locații de foraj și infrastructura asociată propuse de ConocoPhillips. Iar compania cu sediul la Houston a fost de acord să renunțe la aproximativ 68.000 de acri de drepturi de foraj pe care le deține pentru un proiect separat.
  ———————————————————————————————————-
  Bine, bine, dar cu Net Zero cum rămâne?…

  Detalii,

  https://www.nytimes.com/2023/03/12/climate/biden-willow-arctic-drilling-restrictions.html

   • 2012:

    În condițiile în care prețul benzinei se apropie de 4 dolari pe galon, dublu față de cel de la preluarea mandatului de către Obama, o altă problemă economică negativă se află la ușa președintelui.

    Prețul petrolului brut la peste 100 de dolari pe baril explică saltul prețurilor la pompă, iar tensiunile politice, cum ar fi amenințarea Iranului de a perturba fluxurile de petrol din Orientul Mijlociu, explică parțial creșterea prețurilor la țiței. Cu toate acestea, opoziția ideologică a administrației Obama față de combustibilii fosili, inclusiv față de petrolul, care este pilonul principal pe piața transporturilor, nu-i lasă președintelui niciun loc unde să se ascundă.

    2023:

    Contextul socio-energetic este foarte asemănător, dar decizia fostului VP, actualul P, de a permite forajele și exploatarea hidrocaburilor din Alaska îl diferențiază de fostul lui boss.

    • Biden e totuși american-american, ca mentalitate și educație. Părinții lui Obama s-au cunoscut la cursuri de limbă rusă, sovieticii au avut grijă de familia lui încă dinainte de a se naște Barack. Există și în UK un exemplu ilustru, nepotul unuia care s-a născut cu numele Osman Kemal și pe parcurs l-a schimbat în Wilfred Johnson.

     • @Harald
      Ceea ce este cred important dpdv geopolitic:
      1) ca US nu mai este dependenta de petrolul din Golf si are si marja de manevra cu Venezuela
      2) Tarile europene au ramas dependente de petrol, mai ales ca fiasco-ul din Libia nu a fost corectat
      3) China dar si India vor face uz de puterea lor de cumparare in Golf.

 25. Patrick Moore, unul dintre fondatorii Greenpeace:
  „Cu ceva timp în urmă mi-am dat seama că marea majoritate a poveștilor înspăimântătoare despre starea prezentă și viitoare a planetei și a umanității în ansamblu, se bazează pe subiecte care sunt fie invizibile, fie extrem de îndepărtate, sau ambele. Astfel, vastul Majoritatea oamenilor nu au cum să observe și să verifice pentru ei înșiși adevărul acestor afirmații care prezic aceste presupuse catastrofe și amenințări devastatoare. În schimb, ei trebuie să se bazeze pe activiști, mass-media, politicieni și oameni de știință – toți care au un mare miză financiară și/sau politică în acest subiect – pentru a le spune adevărul. Acest lucru salută oportunitatea de a inventa pur și simplu narațiuni precum afirmația că „emisiile de CO2 din arderea combustibililor fosili provoacă o urgență climatică”.
  Nimeni nu poate vedea de fapt, sau în vreun fel, ce poate face CO2, deoarece este invizibil, inodor, fără gust, tăcut și nu poate fi simțit de simțul tactil. Prin urmare, este dificil să respingem astfel de afirmații, deoarece nu există nimic care să arate și să expună în mod tangibil falsitatea acestor afirmații.”
  Trebuie stabilite noi narațiuni ale fricii: narațiunea noilor viruși „emergenți” este în lucru de ani de zile. Viruși invizibili înfricoșători care pot să iasă dintr-o junglă în orice minut și sunt la doar o călătorie cu avionul de a infecta jumătate din planetă cu un nou patogen letal! Și mai incitantă este perspectiva ca oamenii de știință răi să creeze noi viruși mortali și super răspânditori în laboratoare care pot „scurge”.
  Liderii și vasalii lor din mediul academic, industria biofarma și mass-media s-au hrănit cu toții la jgheabul de „bioapărare” de zeci de ani. Ce poate fi mai bun decât o amenințare invizibilă pentru a justifica tipărirea și cheltuirea unor camioane de bani pentru mega-contracte de apărare/cercetare, în timp ce zboară la evenimentele globale de șampanie-caviar și se acordă reciproc premii de știință ”diverse, inclusive-sustenabile?”

 26. „Dar trebuie să recunoaștem că există o sarcină de îndeplinit și o provocare pentru a reduce influențele umane asupra climei.”

  Eu nu cred ca trebuie.

  „Trebuie să lucrăm la dezvoltarea și demonstrarea unor tehnologii cu emisii scăzute: fisiunea, bateriile cu stocare performantă, combustibili fără carbon, captarea și sechestrarea CO2.”

  Eu nu cred ca trebuie captat si sechestrat codoiul. (Dincolo de faptul ca ideea in sine e complet aberanta. Cit despre implementare, nu-i serios sa vorbim.)

  „În fine, trebuie să elaborăm strategii pentru o decarbonizare care să incorporeze tehnologii, constrângeri economice, reglementări și componenta umană într-un ansamblu non-distructiv și cât mai puțin perturbator.”

  Cum ar veni: constringeri si reglementari (pe romaneste: amputari de membre, extractii dentare, unghii smulse, jaf, reeducare) agreabile, ne-dureroase, cu anestezie locala, pe muzica de Bach si placute sufletului omului nou! Adica un alt fel de a zice „Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better”!!

  Eu nu cred absolut deloc in necesitatea decarbonizarii. Iar cind aud de constringeri si reglementari… „într-un ansamblu non-distructiv și cât mai puțin perturbator”… imi vine sa fug in munti si sa-mi traiesc restul de viata printre lupi, ursi, ciori si huhurezi.

  Fereasca Dumnezeu!!!

  Imi amintiti de Stefan cel Mare, care, daca e sa-l credem pe Iorga, dupa ce i-a batut pe turci de le-a sunat apa in cap vreme de 40 de ani, pina la urma, spre sfirsitul vietii, a facut pace cu paginii.

  Ce rost au avut toate articolele dvs. de pina acum daca pina la urma v-ati incolonat cuminte in corul sclavilor afirmindu-va „vitejeste” si cu mii de precautii „libertatea” de a pune ici si colo cite un bemol insignifiant propagandei oficiale?

  P.S. Eu zic sa nu publicati comentariul fiindca n-o sa va mai sicii. E ultima mea vizita pe partea dvs. de contributors si eventualele replici furioase de la catedra vor ramine necitite de mine.

  • @noname – cred că ați înțeles complet greșit ce scrie Dl.Crânganu. Accentul era pe ”ansamblu non-distructiv și cât mai puțin perturbator”, nu pe ”trebuie să elaborăm strategii de decarbonizare”.

   În prezent, destul de mulți oameni onești, dar fără cine știe capacitate de înțelegere, au luat-o complet razna cu decarbonizarea. Pentru ei, decarbonizarea a devenit sfântă și pe ei nu-i mai schimbă nimeni, va fi nevoie de 2-3 generații pentru ca isteria cu decarbonizarea să dispară din mentalul colectiv. Așa că Dl.Crânganu vine cu o abordare mai nuanțată: OK, ”trebuie să elaborăm strategii de decarbonizare”, dar hai să nu demolăm toată civilizația de dragul decarbonizării.

   E o abordare mai diplomatică. Credința oamenilor nu se poate combate cu măsuri de forță, fiindcă oamenii vor considera că le e pusă credința la încercare. Într-o astfel de situație, ei ar deveni și mai habotnici, cum e cel de mai sus, aflat într-o cruciadă sfântă împotriva motoarelor diesel.

  • @noname – strict la capitolul decarbonizare: arderea lignitului e murdară și ineficientă. Termocentrala pe lignit e soluția săracului, iar în 30-50 de ani ar fi normal ca ele să dispară din Europa. Dar nu prin măsuri administrative și prin manipularea pieței cu certificate de carbon, ci prin renunțarea naturală la ele, ca urmare a înlocuirii cu soluții mai performante, gen centrale nucleare.

  • In sfarsit incepe rezistanta in fata aberatiilor celor de UE si a ecologistilor nemti !!
   In schimb in presa germana a aparut un articol in care agentia nationala de control si reglementare a aprovizionarii cu energie doreste din 2024 puteri depline in vederea regularii fluxurilor de energie, mai cu seama curent electric catre consumatori, motivul, asigurarea aprovizionarii.
   Si-au dat seama ca in urmatorii ani este imposibila aprovizionarea cu , curent electric din resurse ecologice si doresc in caz de nevoie sa reduca fluxul de curent in retele catre cei cu Wallbox pt masini electrice, catre cei care se incalzesc cu pompe de caldura si altele. Asta se poate face numai cu aparatura „smart” conectata la internet, control total cu alte cuvinte.
   Cat de temebeli trebuie sa fie cei care incurajeaza aceste technici de o parte, de alta, de pe cum incep cu impuneri si interdicitii de tot felul.
   Cine isi cumpara o masina electrica spre exemplu se poate trezii ca ii trebuie ” 3 zile” s-o incarce, curentul iar cel cu pompa de caldura sa stea in frig.
   Lumea a innbunit de tot , numai si numai idioti la butoanele puterii.

 27. Chestia asta mi se pare formidabila! https://www.science.org/doi/10.1126/science.add2541

  E cu acces. Sorry. Pe scurt e o retrodictie reusita si o modelare pentru ultimele 100 milioane de ani a geomorfologiei intregii planete, de la formarea muntilor pina la procese de eroziune a lor, a formelor continentelor in durata de timp analizata, a transferului de sedimente, a curgerii riurilor, a miscarilor placilor tectonice. Remarcabil este si faptul ca precizia modelului este de 10 km oriunde pe glob, inclusiv in zonele oceanice de mare adincime.

  • Studiul este impresionant prin perioada lungă (deep time) de analizare a variațiilor fluxurilor de sedimente, erodate și depuse, pe glob. Mi-ar fi plăcut să văd și o conexiune cu variațiile eustatice adiacente celor sedimentare, care ar fi dat și o greutate paleoclimatică rezultatelor raportate.

   La o scară mult mai mică, temporală și spațială, voi lucra cu studenții mei (peste circa două ore) un exemplu înrudit de studiu paleoclimatic în Antarctica, plecând de la proveniența sedimentelor depuse în bazinul subglacial Wilkes. Pe lângă litostratigrafia siteului U1361A, obținută prin carotaj, studenții vor analiza și variațiile gamma-naturale, concentrațiile de diatome, ca și concetranțiile isotopilor de Sr și Nd. Adică, surse multiple de adjudecare a condițiilor paleoclimatice din Antarctica în ultimii 350.000 ani.

  • In plin razboi. Corect, text de exceptie, formatie de exceptie, cultural, si longeviva pana la un punct. A lasat o amprenta adanca in cultura vestica si-n Rusia.
   Doar ca intentia lor a fost folosita la greu de KGB. Din pacate.

   • Pentru Europa continentala trebuie inceput ca la prescolari, cu Gilbert Becaud – Nathalie.
    Ca tot face si referire la ” les plaines d’Ukraine”.

    La place Rouge était vide
    Devant moi marchait Nathalie
    Il avait un joli nom, mon guide
    Nathalie

    La place Rouge était blanche
    La neige faisait un tapis
    Et je suivais par ce froid dimanche
    Nathalie

    Elle parlait en phrases sobres
    De la révolution d’octobre
    Je pensais déjà
    Qu’après le tombeau de Lénine
    On irait au café Pouchkine
    Boire un chocolat

    La place Rouge était vide
    J’ai pris son bras, elle a souri
    Il avait des cheveux blonds, mon guide
    Nathalie, Nathalie

    Dans sa chambre à l’université
    Une bande d’étudiants
    L’attendait impatiemment
    On a ri, on a beaucoup parlé
    Ils voulaient tout savoir
    Nathalie traduisait

    Moscou, les plaines d’Ukraine
    Et les Champs-Élysées
    On a tout mélangé
    Et l’on a chanté

    Et puis ils ont débouché
    En riant a l’avance
    Du champagne de France
    Et l’on a dansé

    Et quand la chambre fut vide
    Tous les amis étaient partis
    Je suis resté seul avec mon guide
    Nathalie

    Plus question de phrases sobres
    Ni de révolution d’octobre
    On n’en était plus là
    Fini le tombeau de Lénine
    Le chocolat de chez Pouchkine
    C’est, c’était loin déjà

    Que ma vie me semble vide
    Mais je sais qu’un jour à Paris
    C’est moi qui lui servirai de guide
    Nathalie, Nathalie

    • Stiam cantecul, oricum va multumesc pentru reamintire. Reminisceta a curentului comunist francez.
     Eu prefer Charles Aznavour.
     Banc vechi:
     – Ma Ioane stii bancu cu Aznavour?
     – Nu-l stiu ma!
     – Az n-avura-m nici de-o vodca.

     Numai bine Dom Durak

     • @Robert
      SI eu il admir profund pe Aznavour.
      Dar vocea, blandetea, omenia si farmecul lui au fost folosite ca sa induca idei false ca in Europa si in lume o sa fie o pace vesnica.
      Incepand cu un Taxi pentru Tobruk, acum jelit de Putin ca a pierdut un cap de pod in Mediterana.
      Si terminand cu folosirea politica a lui de catre revansardul fanfaron-la -tulipe Jacques Chirac.

      • Sunteti mult mai bine la curent cu treaba-n Franta, Nu stiu ce spuneti apropos de „Taxi pentru Tobruk” Puteti exemplifica?
       Respecte

      • Not to be warried, am gasit Taxi pentru Tobruk. L-am si vazut acum multi ani….ehehe

 28. Chiar incepuse sa ma ingrijoreze pauza fata de precedentul articol … :)
  In opinia mea, o decuplare a climei de energie era posibila inca de acum cateva decenii si e in continuare posibila prin concentrarea eforturilor in directia energiei nucleare. Miliardele cheltuite pe subventii de tot felul in zona regenerabilelor ar fi putut face sa avem de multa vreme centrale nucleare cu nivel ridicat de fiabilitate si siguranta si, probabil, solutii eficiente pentru problema deseurilor nucleare. Din pacate insa, energia nucleara a avut si are doi adversari redutabili: big oil si big eco, ale caror eforturi in ultimele decenii au facut ca energia nucleara sa fie constant exclusa din discutii, desi este probabil cea mai putin poluanta, este matura din punct de vedere tehnologic si ofera un cost rezonabil al energiei produse.

  Un pic off topic, legat de cei 97% specialisti care sunt de acord ca vine apocalipsa, o carte instructiva …
  https://www.amazon.com/One-Hundred-Authors-Against-Einstein/dp/B09PHH7KC8

  • In opinia mea, cel mai mare adevarsar al energiei nucleare a fost timpul de implementare. Din momentul in care te decizi sa faci o investitie intr-o centrala nucleara trec multi ani de zile pana cand ajunge sa fie operationala.

   • Motiv pentru care trebuia inceput acum 30 de ani :)
    Timpul de implementare e intr-adevar o problema, e insa marit artificial de diverse obstacole si artificii legislative si de reglementare. Si nu in ultimul rand de „big eco”, care e specializat in identificarea a N specii amenintate de orice investitie majora :)

 29. Este posibilă, totuși, decuplarea dintre cererile climatiștilor și energie?

  Un document oficial al administrației Biden, publicat astăzi (16 martie 2023), informează că până în 2050, emisiile de CO2 rezultate din producerea de energie vor scădea cu numai ~40% față de valoarea lor din 2005. Alte surse de emisii De CO2 nu au fost considerate.

  Până la Net Zero din 2050, ar mai trebui reduceri suplimentare de încă 60%. Va putea fi electrificată/decabonizată întreaga economie americană până atunci sau ne aflăm în fața altui slogan propagandistic pentru „grete” și alte „personalități” similare?

  Detalii,

  EIA- Annual Energy Outlook 2023

  • Cererile absurde trebuie respinse, e singura soluție corectă dpdv psihologic. O cerere nejustificată, odată satisfăcută, va duce imediat la o altă cerere, încă și mai absurdă. Povestea reală e despre puterea politică, nu despre climă. Clima e doar pretextul.

  • Iranul susține că a descoperit unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu din lume.

   Cu o cantitate de peste 8,5 milioane de tone, descoperirea ar putea avea implicații geopolitice enorme. Dacă declarația oficială se confirmă, Iranul ar deveni a treia țară din lume ca sursă de litiu, după Bolivia și Chile.

   Din cauza sancțiunilor drastice impuse de Occident, China – principalul partener economic al Iraniului- va beneficia cel mai probabil de orice activitate minieră care-i va da acces la o sursă minerală prețioasă pentru industria sa de authovehicule și baterii electrice.

   Detalii,

   https://qz.com/iran-lithium-sanctions-china-russia-us-1850193114

   • In the end, v-or trebui prize si statii de incarcare. Nu conteaza cat se dau verzii cu fundul de pamant. Acelasi kkat va fi. Total fiasco. Si a si inceput pe ici pe colo. California de exemplu….candva inima cresterii economice a Americii

    • „Nelinistea” din ultimul timp cu bancile o sa ii linisteasca, ca nu mai sunt bani. Ne intoarcem la ce este cu adevarat fiabil si folositor si util pentru societate, masina electrica de 50000 euro nu este pe lista prioritatilor populaiei, asta e sigur.
     Poate cativa narcisiti, fara legatura cu utilizatorul „narci”.
     Cum spunea Harald – „Narcisismul e factorul principal care te face pe tine să minți cu nonșalanță, iar narcisismul ține de patologia psihiatrică. ”

     Vorbe din popor: „dragostea trece prin stomac”, sau „una este sa ai impresia, alta este sa o simti in fund”.
     Nu putem continua la nesfarsit cu aberatii de masini care merg 300km asta goale si sa fie temperatura intre 5-15 grade, ideal :), mai mult vale daca se poate, mai ales va rog nu pe autostrada, am uitat, mai usor cu vantul din fata „ca consuma”.

     Eu la diezelar inca nu am coborat sub autonomie de 800km cu 50litri, indiferent de cate biciclete am pus pe ea :), si este din aia cu Adblue. Idem la masina de oras cu motoras de 1, sub 700 nu am reusit sa o bag :), apropo pretul de magazin a celor 2 este sub o electrica medie.

     O sa vedem, eu am rabdare mai am ceva „ani” la portofel, pana in 2035 ne lamurim cu electricele. O sa vedem cine vrea o second hand a care-i baterie mai duc vreo 200km :)

     • Dragos tata, nu vrei tu sa experimentezi cum e sa ai o masina electrica si apoi sa iti dai cu parerea nu pe baza unor „experiente” povestite de alti oameni. Am mers acum vreo 2 luni pe o distanta de 100 km la temperatura de -5 grade afara cu setare +21 grade in habitaclu si consumul a fost cu 25% mai mare fata de ceea ce da producatorul ca medie. Temperaturi mai coborate in iarna aceasta nu am prins ca sa experimentez… In oras, daca locuiesti in unul aglomerat si stai in trafic cu electrica atunci cand afara sunt -5 grade e normal sa consume curent ca sa iti incalzeasca habitaclul deci nu mi se par valide afirmatii de genul ca autonomia scade la jumatate cand sunt temperaturi scazute afara. Apoi, eu vara scot autonomie cu 20% mai buna fata de ce da producatorul. Daca am face diferenta intre autonomia maxima si cea minima e drept ca ar fi X versus 2X dar producatorul iti da autonomia de mijloc.
      O masina de 50.000 EUR (fara subventii aplicate ) are 500 km autonomie. Corect ar fi sa compari o masina electrica de un volum X cu o alta masina ICE de acelasi volum. De exemplu un VW Tiguan cu VW ID.4 un VW Tuareg cu un VW ID.5, o Skoda Enyaq cu cu o Skoda Kodiaq si asa mai departe. Nu poti sa vii sa zici ca o masina electrica costa 50.000 EUR. E ca si cum ai spune ca un smartphone costa 1000 EUR.
      Eu la diesel in oras am consum de 10-12 cu un rezervor de 65 litri (pt ca mai are 15 de AdBlue) as avea o autonomie de vreo 550 km nu-i asa?
      Cu degradarea bateriilor iar nu ai fost pe faza. Dupa vreo 2000 cicluri bateriile scad la 85% capacitate. Daca tu ai o masina de 300 km autonomie si o incarci dupa fiecare 200 (pt ca nu mergi pana la 0 cu ea), ajungem ca trebuie sa faci 400.000 km cu ea pana sa se degradeze bateriile la 85% capacitate. Eu zic ca daca nu faci taximetrie masina aia va atinge 20 de ani inainte sa ii scada la 85% capacitatea bateriei. Apropo matematica pe care o stiu eu zic ca 85% din 300 km = 255km nu 200 cum zici tu dar deh, deja sunt obisnuit sa vad exgerari pe aici pe forum de oameni total partinitori (biased in engleza) care compara pretul unei masini ICE cu 2 usi si volum mic cu pretul unui EV de volum SUV si tot asa compara si consumul lor. Va place sa comparati mere cu pere astfel incat cifrele sa vi se incadreze in crezurile voastre.
      Da, nu ai ce cauta cu EV (inca) daca nu poti sa o incarci acasa.

      • ”masina aia va atinge 20 de ani inainte sa ii scada la 85% capacitatea bateriei”

       Nici măcar Tesla nu promite astfel de aberații. Fiecare element (fiecare celulă de litiu) din baterie are câte o siguranță fuzibilă, care se arde defintiv și iremediabil când elementul respectiv se degradează și începe să consume (să absoarbă curent) din ceilalți elemenți. Dacă nu s-ar arde acele siguranțe fuzibile, bateria mașinii s-ar supraîncălzi și ar lua foc, ceea ce se mai întâmplă din când în când.

       Bateria unei mașini electrice e formată din zeci de arajamente serie-paralel, astfel încât uneori ”se duce” câte o coloană întreagă, fără să fi efectuat niciun număr semnificativ de cicluri. Așa ajunge Tesla să schimbe baterii înainte de primii 5 ani, nu din cauza numărului ce cicluri efectuate. Așa că fii liniștit, n-ai să vezi baterie cu litiu veche de 20 de ani care să mai aibă măcar 30% capacitate.

       După ce a expirat garanția, ar trebui să schimbi bateria pe banii tăi, iar asta e greu de crezut că o să se întâmple în realitate, dat fiind prețul.

      • Cum spuneam fara legatura cu narci, dar na ca orice ____ te cam bagi aiurea.

       Ideea este ca o masina electrica la momentul asta nu se poate impune intr-un mod concurential onest pe piata, poate cu programe rabla de 10 000 euro, sau alte programe, dar altfel e moarta.

       Marturia unui posesor de Peugeot e-2008, care o are de 2 ani si 50km, locuitor de Bucuresti, daca vrei iti dau si link dar nu asa este ideea.

       „Ca și autonomie, 150km maxim iarna si 250km vara, aici poate chiar mai mult, in funcție de talpa si pe unde mergi.
       Ca si consumuri, in decembrie s-a resetat trip-ul la 10mii km si se înregistra un consum de 16.5kwh/100km.
       Pe timp de iarna, același trip, după 3000 km, înregistrează 21kwh/100km.”

       Asta ce explica Harald se aplica la orice aparat electric, de exemplu al meu telefon dupa 2 ani, sanatatea bateriei este: 87%

      • @dragos, am fost mai acid pentru ca nu imi plac oamenii care isi dau cu parerea despre lucruri pe care nu le-au experimentat. Harald zice mai sus ca se mai strica celulele si ca iti pierzi cate un grup intreg de celule si astfel si capacitate din baterie. Este cat se poate de adevarat, se poate intampla, intrebarea este cat de des se intampla? Trebuie analizate niste statistici. E ca si cum ai zice ca la un ICE poate ti se duce ambreajul dupa 20.000 km (cunosc caz si nici nu au vrut sa-l faca pe garantie). Se intampla cu orice produs sa aiba viciu de fabricatie dar nu trebuie facuta o regula generala din toata treaba asta.
       Referitor la experienta acelui utilizator de Peugeot e-2008 nu stiu ce sa-ti spun. Eu am prieteni care au VW e-Golf,VW e-UP, Skoda Enyaq si la niciuna din aceste masini nu au avut situatii de genul celei descrise de tine cu e-2008. Poate ca la e-2008 nu are franare cu recuperare de energie, chestie care este extrem de importanta mai ales in oras. Sau poate are dar nu o foloseste (daca ai un stil sportiv de condus cu frane de ultim moment nu reusesti sa folosesti frana regenerativa).
       Asa ca offtopic cand mi-am cumparat dieselul (care are multicei cai) primul drum a fost de 150 km sa aduc masina acasa si deoarece am vrut sa vad ce poate am scos consum de 11.5 litri. Ulterior consumurile extra-urbane au fost tot timpul pe la 6 litri si uneori 7 sau 7 si ceva in functie de cat de tare mergeam. O data am reusit un record de 3.3 litri pe traseul Vatra Dornei – Cluj-Napoca (consum mult sub ceea ce da producatorul). Cum iti explici diferenta de la 3.3 litri la 11.5 litri? Aceeasi masina, aceeasi persoana :). Pentru consumul de 3.3 litri au fost conditiile optime, fara AC, drum liber pe care foarte rar am pus piciorul pe frana, accelerarile erau tot timpul usoare pana la maxim 80 km/h, coasting la fiecare panta de coborare, mers subturat (ma rog, asta face by default masina pe modul eco).
       Daca intri pe https://ev-database.org/ vei vedea la multe masini autonomii testate in conditii de iarna, vara, oras, autostrada etc. Eu ce pot sa-ti spun e ca la fiecare capitol reusesc sa scot cu vreo 10% mai bine fata de ce dau ei acolo si pentru fiecare categorie e tot timpul vorba de 10%. Testele WLPT chiar au o acuratete foarte ridicata la masinile electrice si reprezinta un ghid foarte bun pentru cine cocheteaza cu ideea de a-si cumpara o masina electrica.
       Zilele trecute am vazut ca VW va lansa ID.2all (similar cu un VW Polo) la ~25.000 EUR cu 450 km autonomie. Tot zilele trecute am citit o stire cum ca CATL (cei mai mari producatori de baterii din lume) ofera discounturi generoase.
       Eu zic ca o masina de 25.000 EUR cu 450 km autonomie este deja competitiva chiar si fara subventii.
       Nu ai habar cati bani sunt pompati deja in cercetarea de baterii fie cu densitate mai mare fie mai ieftine. Aproape lunar citesc cate o stire cu reusite ale cercetatorilor ba cu baterii Sodiu-Ion ba Litiu-Aer etc. In 10 ani fac partiu cu oricine ca bateriile isi vor dubla capacitatea de energie electrica per kg si per 1 EUR iar autonomia nu va mai reprezenta o problema. Cu statiile de incarcare in schimb (si in special cu puterea lor) s-ar putea sa nu fie la fel de roz lucrurile pe termen lung.

      • In primul rand pastrati-va nickname-ul cand comentati. E o chestie de demnitate. Ati postat sub alt nume si asta ridica intrebari.
       Masinile electrice sunt foarte poluante datorita procesului de productie. Litiu, Cobalt, Cupru si cine mai stie ce naiba minerale rare. Toate astea vin din tari fara reguli ecologice what so ever. Uita-te la Congo , da?
       Inteleg ca toata reclama glamoroasa are efecte in oameni care nu sunt prea bine informati ori se duc dupa fenta; subventii.
       Greutatea lor e deasemena enorma. Ce diferenta este intre una de 1200 kg si una de 2700 kg? Energia consumata pentru accelerare e aproape dubla. Si va rog sa nu-mi bagati pe gat istoria ca e energie recuperata la franare. E vorba de o lege foarte veche. Frecarea e egala cu coeficientul de frecare inmultit cu forta normala. Concluzie simplista. EV consuma mai multa energie. Punct

      • Domn’ Robert te pomenesti ca esti mama omida ca prea stii tu care cu ce nick name-uri posteaza. Azi maine ma „deconspiri” pe aici si postezi public seria de buletin si CNP ul meu.
       Sa-ti spun un secret cu privire la legile fizicii: ca sa transformi caldura in lucru mecanic ai un randament foarte scazut chiar daca per ansamblu masina ajunge sa fie mai usoara. Curentul electric in schimb, are un randament extraordinar de bun atunci cand este transformat in lucru mecanic pentru ca defapt curentul eslectric este o forma de lucru mecanic – miscarea (mai bine zis „pomparea”) electronilor printr-un conductor.
       Nu vreau sa spun aici ce masina diesel si ce masina electrica detin dar am sa spun ca pentru cea electrica producatorul are un model ICE 99% echivalent ca forma si volum. Masina electrica e cu 200 KG mai fata de cea ICE unde 200 kg reprezinta 10% din masa masinii (masina fiind un SUV).
       Referitor la problemele de metale rare eu zic sa stai linistit ca bateriile pe Sodiu sunt deja comerciale si le-au si montat pe ceva masina brand chinezesc.

 30. Greta Thunberg, 21.06.2018: „A top climate scientist is warning that climate change will wipe out all of humanity unless we stop using fossil fuels over the next five years. ”

  New York Times, 1969: ”We must realize that unless we’re extremely lucky, everybody will disappear in a cloud of blue steam in 20 years.”
  1970 : „Air pollution may obliterate the sun and cause a new ice age in the first third of the next century.”
  The Guardian , 1974: „Spy Satellites show New Ice Age is coming fast!”
  În 1980, când comunistoizii au văzu că nu mai ține schema cu ice age, au schimbat retorica declarând ca vom pieri nu de prea mult frig, ci de de prea multă căldură și uite-așa a apărut sperietoarea, global warming!
  1989: „A senior U.N. environmental official says entire nations could be wiped off the face of the earth by rising sea levels if the global warming is not reversed by the year 2000. ”
  The Independent, 2000: „Snow is starting to disappear from our lives… Children just aren’t going to know what snow is.”
  The Guardian, 2004: „Major European cities will be sunk beneath rising seas as Britain is plunged into a Siberian climate by 2020.”
  Cam prin 2020, după ce lumea n-a mai mușcat momeala, s-au gândit să numească apocalipsa nouă „climate change”, un rău neutru care nu se stie dacă va fi rece sau fierbinte, dar va fi. Asta a pavat drumul lui Al Gore:”It will shake you to your core!”
  „The North Pole will be ice-free in the summer by 2013 because of man-made global warming!”
  NASA (nu eu!), 2008: „in 5 to 10 years the Arctic will be free of sea ice in the summer!”
  Neil deGrasse Tyson, astrofizician (de cnn), 2014: „Apele oceanului vor ajunge la cotul (sic!) statuii libertatii!”
  Și uite-asa au crescut taxele plătite de lume si scurse in conturile globaliștilor!

 31. Michael Kelly: The Feasibility of a Net-zero Economy for the USA by 2050

  Profesorul Michael Kelly, de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie, a studiat anterior impactul proiectelor Net Zero în Marea Britanie și în Noua Zeelandă, țara sa natală, iar acum și-a îndreptat expertiza către Statele Unite.

  Constatările sale sunt un avertisment dur pentru politicienii din întreaga țară.

  „Costurile până în 2050 vor depăși confortabil 12 trilioane de dolari pentru proiectele de electrificare și 35 trilioane de dolari pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor. O forță de muncă comparabilă ca mărime cu cea din sectorul sănătății va fi necesară timp de 30 de ani, inclusiv o dublare a numărului actual de ingineri electricieni. Nota de plată a materialelor de specialitate este de o dimensiune care, numai pentru SUA, este de câteva ori mai mare decât producția anuală globală.”

  Profesorul Kelly avertizează că politicienii nu se gândesc bine la amploarea proiectului pe care îl urmăresc.

  „Este clar că nicio țară nu are forța de muncă, materialele sau banii necesari pentru a realiza Net Zero. Nu se poate încerca acest lucru fără stabilirea unei economii dirijate și chiar și atunci ar eșua. Aceasta este o misiune nebunească.”

 32. narci, cel putin 2 aspecte din comentariile tale au tendinta de a dezinforma, ala cu Testele WLPT si ID2, care este un concept scos repede din dulap, pentru ca VW este la vale cu electricele.

  Apoi vii cu diesel in oras, eu iti spun ca am o masina mica cu motor de 1 benzina, greutate, jumatate cat o electrica, iar tu spui ca diesel consuma 10 in oras. „Aia mica”, a costat 1/4 dintr-o electrica si in 10 ani, 2021-2031, cat intetionez sa o tin o sa aiba un TCO in jur de 0.25euro/km, la 2 ani, are 1.10euro/km, incluse: aisgurare, reparatii, incerc sa includ toate cheltuielile, sa am o idee cat mai clara, pneuri, etc. Probabil o sa ajung la un cost total in jur de 40000 euro in 10 ani, respectiv 150000*0.25 , exact cat dai tu pe o electrica la cumparare.

  Am uitat sa zic, „aia mica”, are printre altele, are: scaune incalzite, BSM, vorbim de SKODA Fabia Clever+ model 2021, mult peste dotarile de baza.

  Deci revin, masina electrica nu este pentru toate lumea, iar noi vorbim aici de solutii de salvare a plantei care sa se aplice tuturor, cel putin asa spera UE incepand 2035.

  „Elon Musk made an interesting point during his speech held for the 2021 Tesla Annual Meeting of Shareholders. Along with announcing record deliveries for the brand, the head of Tesla Motors stated that it would take at least 30 to 40 years to replace every internal combustion-engined vehicle out there with an EV.”

  Deci vorbim de o urgenta si venim cu solutii care dureaza cel putin 50 ani :), de vreo alti 50 :), iar proasta de planeta rezista, mama ei de beach, nu plaja :).

  Un pic despre narcisim:

  „Tulburarea de personalitate narcisista este caracterizata de un model de grandiozitate de lunga durata (in fantezie sau comportamentul real), o nevoie covarsitoare de admiratie si de obicei o completa lipsa de empatie fata de ceilalti. Indivizii cu aceasta tulburare frecvent cred ca sunt de o reala valoare in viata tuturor sau a oricaror persoane pe care le intalnesc. In timp ce astfel de comportament era oarecum adecvat pentru un rege din secolul XVI, astazi este in general considerat inadecvat pentru oamenii normali.

  Persoanele cu tulburarea de personalitate narcisista prezinta frecvent snobism sau atitudini de patronism. De exemplu un astfel de individ se poate plange de impolitetea unui chelner neindeminatic sau de stupiditatea lui sau sa traga concluzii despre o analiza medicala prin evaluarea condescendenta a medicului.
  In termeni generali aceste persoane sunt denumite narcisiste.”

  • Dom. Dragos,
   Nu va mai pirdeti timpul cu narcisistul. El e convins ca are drptate si oricate argumente-i dai nu-si va schimba opinia/convingera. Stiu asta demult decand cu votantul majoritar. Genul de oameni „incremeniti in proiect”. Un cuvant mai greu ar fi „mancurtizati”. Ce puteti sa faceti e sa folositi ironia. Asta doare cel mai mult.
   Nea narici ma invata fizica de curand. Oi oi boje moi. Pai maine o sa-l invete geologie pe Dl. Cranganu.
   Scoateti o gluma apropo de masinutza lui cu electroni pompati precomprimati in baterii imortale.
   Numai bine

   • Domn Robert, este normal sa fii in asentiment cu Dragos, sunteti la fel de ignoranti amandoi. Am zis si mai sus Enyaq e cu 10% (200kg) mai grea fata de un Kodiaq. Masini de la acelasi producator, acelasi volum. Voi aruncati aiurea cu cifre de 1/2. Aveti cifrele pe auto-data.net nu le-am scos eu din burta ca si colegul tau Dragos care isi compara masina lui cu „o electrica”.

 33. Școlarii finlandezi rezolvă acest puzzle climatic în fiecare an. Oare puteți și voi?

  În fiecare an, sute de adolescenți din Lahti, Finlanda, joacă un joc.

  Instructorii scot o tablă mare cu o serie de pătrate, fiecare etichetată cu o acțiune prietenoasă cu clima. „Voi reduce consumul de energie la spălarea rufelor”, scrie pe unul dintre ele. „Voi cumpăra articole la mâna a doua sau reciclate (90% din articolele cumpărate)”, scrie altul. „Voi favoriza alimentele organice”. „Voi încerca o dietă vegană (12 luni/persoană/an)”. „Voi favoriza serviciile durabile”. Mărimea fiecărui pătrat corespunde impactului acțiunii pe care o conturează; pătratul referitor la consumul de alimente ecologice, de exemplu, are o dimensiune mai mică de o zecime din cea a celui referitor la trecerea la veganism.

  Acesta este Puzzle climatic, un joc de societate dezvoltat de compania finlandeză de dezvoltare durabilă D-mat Ltd. și achiziționat pentru școlile din Lahti pentru a-i ajuta pe elevi să învețe să trăiască mai durabil. Jocul folosește datele privind emisiile din „Stiluri de viață la 1,5 grade”, un studiu la a cărui redactare a contribuit Michael Lettenmeier, directorul executiv al D-mat, care calculează cât carbon poate emite fiecare persoană pentru a menține încălzirea globală sub pragul de 1,5 grade Celsius prevăzut în Acordul de la Paris.

  Din punct de vedere numeric, raportul sugerează un buget individual de carbon de 2,5 tone de echivalent CO2 pe persoană pe an până în 2030. Practic, acest lucru înseamnă că mulți oameni ar trebui să își schimbe radical modul în care călătoresc, mănâncă și își petrec vacanțele într-o lume care se încălzește tot mai mult.

  =============================================================================
  Formarea omului nou, cât mai „verde” cu putință, trebuie începută de pe băncile școlii. Probabil că și Greta s-a jucat cu niște cartoane asemănătoare și vedem acum ce-a ieșit din ea😁

  Detalii,

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-18/what-can-you-do-to-stop-climate-change-a-board-game-has-answers#xj4y7vzkg

  • Trebuie să vă mărturisesc, domnule profesor, că in Germania treaba e deja groasă. Dincolo de orele de etică unde tema vegetarianismului/veganismului a devenit tabla înmulțirii pentru orice activist care se respectă, există chiar activiști( unii de la “ Letzte Generation”-ăștia sunt aia care se lipesc de asfalt) care vin, invitați fiind de profesori și subvenționați de stat și le spală creierașul micuților mai abitir ca Ariel grăsimea.
   Dar deasupra tuturor tronează Cem Özdemir, ministru al agriculturii, el însăși vegetarian, care nu mai mult nici mai puțin a propus ( și dacă nu mă înșel unele Landuri s-a pus deja in practică) ca in cantinele școlilor să se servească doar mâncare vegetariană și vegană. De asemenea a propus o suprataxă(carbon) pentru carne și produsele cu carne. Adică dacă nu vă plac viermii și alte insecte, care sunt scumpe, băgăm taxe pe carne sa avem de unde subvenționa lăcustele și păienjenii. Parcă cunoaștem povestea de undeva, nu?

   • @SC
    In legatura cu Cem Özdemir, cred ca parintii lui nu i-au facut doner kebab ca la carte sau i-au cumparat carnati la conserva de aia foarte ieftini si el a alunecat sa fie vegetarian.

    Dpdv politica externa (critica fata de Erdogan dar si fata de Putin) si interna nu este nimic ceea ce i se poate reprosa. DIMPOTRIVA! Isi cere drepturile de cetatean si vrea o integrare a emigrantilor in societate nu marginalizare.

  • In Europa se doreste instaurarea socialismului ecologic, este obiectivul declarat mai pe ascuns, mai pe fata pe fata a celor mai multor guverne, UE are motorul turat la maxim pt atingerea obiectivelor, daca se poate maine.

 34. E posibilă decuplarea dintre energie și climă? Un posibil răspuns de la Agenția Internațională pentru Energie

  Piața petrolului va trece de la o supra-ofertă confortabilă în prima jumătate a anului 2023 la un deficit în a doua parte a anului, în condițiile în care redresarea economică din China va împinge cererea globală de petrol la un nivel record, a anunțat miercuri Agenția Internațională pentru Energie (IEA).

  Creșterea cererii mondiale de petrol va cunoaște o accelerare bruscă în cursul acestui an, de la o creștere estimată la 710.000 de barili pe zi (bpd) în primul trimestru la o creștere de 2,6 milioane de bpd în trimestrul al patrulea din 2023, a precizat AIE în raportul său de astăzi privind piața petrolului.

  Între primul trimestru din 2023 și al patrulea trimestru din 2023, cererea globală de petrol va crește cu 3,2 milioane de bpd, ceea ce duce creșterea medie pentru acest an la 2 milioane de bpd.

  Cererea globală de petrol va atinge un nivel record de 102 milioane bpd în acest an, a precizat agenția, lăsând în mare parte neschimbate proiecțiile sale din raportul de luna trecută.

  Țările din afara grupului OPEC+ vor conduce creșterea ofertei, iar această creștere va fi suficientă pentru a satisface cererea în prima jumătate a anului 2023. Cu toate acestea, creșterea din afara OPEC+ este de așteptat să fie insuficientă în a doua jumătate „când tendințele sezoniere și redresarea Chinei vor impulsiona cererea la niveluri record”, a precizat agenția.

  Chiar și cu reducerea producției Rusiei cu 500.000 de barili pe zi pentru luna martie, oferta globală de petrol „ar trebui să depășească confortabil cererea în prima jumătate a anului”.

  „Creșterea stocurilor de astăzi va atenua tensiunile pe măsură ce piața va trece la deficit în a doua jumătate a anului, când se așteaptă ca China să ducă cererea mondială de petrol la niveluri record”, a precizat AIE.

  „Echivalarea acestei creșteri ar fi o provocare chiar dacă Rusia ar fi capabilă să mențină producția la nivelurile de dinaintea războiului”, a mai spus IEA.

  Detalii,

  https://finance.yahoo.com/news/iea-global-oil-demand-outstrip-125143337.html
  ==========================================================

  Și totuși, mai sunt unele persoane care visează la Net Zero până în 2050…

 35. Economistul-șef al BP avertizează că nu trebuie o concentrare prea mare asupra decarbonizării

  Economistul șef al BP în SUA, Michael Cohen, a declarat că industria petrolieră s-a concentrat prea mult pe reducerea gazelor cu efect de seră anul trecut, erodându-și capacitatea de a ține pasul cu cererea.

  „Anul 2022 ne-a învățat că o concentrare prea mare pe agenda de decarbonizare a dus la o neconcordanță între cerere și ofertă”, a declarat Cohen într-un interviu acordat Bloomberg în Mexico City.

  El a comparat complexul energetic cu un scaun cu trei picioare care echilibrează securitatea energetică, accesibilitatea și un viitor cu emisii reduse de carbon. „Dacă te concentrezi prea mult pe un picior al scaunului, ajungi să le dai peste cap pe celelalte”, a spus Cohen.

  Eforturile SUA și ale Uniunii Europene de a reduce dependența de exporturile rusești ca represalii la invazia din Ucraina au pus în evidență o alegere aparent dură între a arde mai mulți combustibili fosili pentru a asigura aprovizionarea cu energie sau a se confrunta cu potențiale întreruperi de energie. Președintele american Joe Biden a implorat producătorii să pompeze mai mult petrol pentru a reduce prețurile în creștere, în timp ce țări precum Germania au ars mai mult cărbune.

  BP a raportat profituri record anul trecut, după ce prețurile petrolului au crescut. Ulterior, a redus planurile de reducere a producției de petrol pentru a-și atinge obiectivele de zero net. În februarie, producătorul european și-a redus obiectivul de reducere a producției de petrol și gaze până în 2030 la o valoare cuprinsă între 20% și 30%, de la 35% și 40% anterior.

  Estimările BP privind necesarul de investiții în petrol sunt mai mici decât cele ale OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol anticipând un necesar de 12.100 de miliarde de dolari până în 2045. Compania petrolieră europeană anticipează că, cel mult, sectorul va avea nevoie de puțin peste 400 de miliarde de dolari pe an până în 2050.

  Estimările OPEC, ale Agenției Internaționale pentru Energie și ale BP „variază foarte mult”, a declarat Cohen. „Nu este rațional să ne împotmolim în detalii, ceea ce este clar este că trebuie să continuăm să investim așa cum am făcut-o în trecut”.

  Compania vizează, de asemenea, investiții în hidrogenul verde și în biocombustibili. Ea se concentrează pe creșterea acestor domenii în America Latină, a declarat în interviu Angelica Ruiz, vicepreședinte senior al BP pentru America Latină. „Nu numai că facem mai mult, dar am achiziționat noi companii care susțin acest nou motor de creștere pe care îl considerăm esențial.”

  Detalii,
  https://www.miningweekly.com/article/bp-economist-warns-against-focusing-too-much-on-decarbonisation-2023-03-16/rep_id:3650

 36. IPCC Report: Pământul va atinge pragul critic de încălzire până la începutul anilor 2030

  Un nou raport al IPCC-ONU afirmă că este încă posibil să se mențină încălzirea globală la niveluri relativ sigure, dar pentru a face acest lucru va fi nevoie de cooperare globală, de miliarde de dolari și de schimbări majore.

  Raportul realizat de IPCC, un organism de experți convocat de Organizația Națiunilor Unite, oferă cea mai cuprinzătoare înțelegere de până acum a modului în care se schimbă planeta. Potrivit acestuia, se estimează că temperaturile medii globale vor crește cu 1,5 grade Celsius (2,7 grade Fahrenheit) peste nivelurile preindustriale în jurul „primei jumătăți a anilor 2030”, în condițiile în care oamenii continuă să ardă cărbune, petrol și gaze naturale.

  Dar Pământul s-a încălzit deja în medie cu 1,1 grade Celsius din epoca industrială și, în condițiile în care emisiile globale de combustibili fosili au atins anul trecut un nivel record, acest obiectiv se îndepărtează rapid.

  Potrivit noului raport, mai există încă o ultimă șansă de a schimba cursul. Dar ar fi nevoie ca națiunile industrializate să se unească imediat pentru a reduce la jumătate emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030 și apoi să înceteze complet adăugarea de dioxid de carbon în atmosferă până la începutul anilor 2050. Dacă s-ar lua aceste două măsuri, lumea ar avea aproximativ 50% șanse de a limita încălzirea la 1,5 grade Celsius.

  Întârzierile chiar și de câțiva ani ar face, cel mai probabil, ca acest obiectiv să nu poată fi atins, garantând un viitor mai cald și mai periculos.

  Detalii,
  https://www.nytimes.com/2023/03/20/climate/global-warming-ipcc-earth.html
  ==================================================================
  În fața acestor descrieri apocaliptice, răspunsul imediat care îmi vine în minte este o frază din Les Misérables:

  Tout ce qui existe étant un carnaval répandu, il n’y a plus de carnaval.

  • Ori cum spunea Ecleziastul: „nimic nou sub soare”
   Ma intreb si eu ca un pion pe tabla, cand v-om putea spune : rien ne va plus?
   Respectele mele Dom. Cranganu

  • Precis au gresit cu Romania. Trebuia sa fie a douspatra din coada judecand dupa numarul de strambi care intra pe blogul asta.

  • Consumul de antidepresive nu e inclus printre cele 6 variabile.

   Cel puțin în Danemarca, antidepresivele cu prescripție au un rol major în a întreține fericirea națiunii. Românii se mai descurcă și cu mijloace naturale, cam la fel ca scoțienii și irlandezii 😀

  • Ce idee, „Raportul Fericirii Mondiale”. Daca aduni opiniile a cite 2 frizeri din 100 de tari rezultatul n-ar diferi cu mult. Si ia cineva asa ceva in serios?
   Banuiesc ca exista oameni care cistiga un ban din publicarea unor astfel de chestii si altii care mai cistiga unul din comentarea lor. Sa fie ei sanatosi. Mi-am exprimat nu o data scepticismul in privinta tipului astuia de cunoastere iar in fata altor clasamente similare am aceeasi senzatie ca aceea pe care o am daca cumva imi ajung sub ochi articole din alde Pardediva. Adica Diva Hair.
   Si care-ar fi rezultatul daca in loc de cite doi frizeri ai pune cite doua coafeze? :)))

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Constantin Crânganuhttp://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/cranganu/
Constantin Crânganu este profesor de geofizică și hidrogeologie la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului. Între 1980 și 1993 a fost asistent și lector de geofizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de geografie-geologie. În 1993 a fost declarat câștigătorul primului concurs național din România post-comunistă pentru prestigioasa bursă Fulbright oferită prin concurs de Congresul SUA. În calitate de Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma el a efectuat cercetări fundamentale și aplicative despre suprapresiunile din bazinele sedimentare, fluxul termic și căldura radioactivă din crusta terestră, identificarea stratelor cu conținut de gaze în gaura de sondă, exploatarea printr-o metodă personală a zăcămintelor neconvenționale de hidrați de metan etc. După mutarea în 2001 la City University of New York, profesorul Crânganu a început o nouă direcție de cercetare: implementarea metodelor de inteligență artificială în studiile de petrofizică și hidrogeologie. Pentru activitatea sa în acest domeniu de pionierat a fost nominalizat la ENI Awards 2012 și a primit o ofertă din partea editurii Springer de a publica o carte reprezentativă pentru acest domeniu cutting-edge. Cartea, intitulată Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, a apărut în 2015. În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o performanță foarte rară) și a desfășurat activități de cercetare la fosta sa Universitate din Iași. Ultima carte publicată este Climate Change, Torn between Myth and Fact, Cambridge Scholars Publishing, hard cover în 2021, soft cover în 2022. ___________________________________________________________________________________ DISCLAIMER: Profesorul Constantin Crânganu nu lucrează pentru, nu oferă consultanță, nu deține acțiuni și nu primește finanțare de la nicio companie sau organizație care ar putea beneficia de pe urma acestui articol și nu a dezvăluit nicio afiliere relevantă în afara poziției sale academice.

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro