miercuri, mai 29, 2024

Fiat iustitia et pereat mundus

În 17 martie ac. Curtea Penală Internațională (CPI / ICC) a publicat anunțul Camerei a doua preliminare privind emiterea a două mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și a comisarului rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova.

Desigur, acest anunț este bine cunoscut, a făcut deja înconjurul lumii de câteva ori și a generat comentarii, atitudini și analize din prima clipă, din cele mai diverse și suficiente să se afle la originea unor emoții diverse și nu neapărat pozitive în opinia publică internațională.

Ar fi utilă trecerea în revistă a principalelor puncte din comunicatele sau declarațiile făcute publice de CPI și, punctual, de procurorul șef Karim A.A. Khan; conform judecătorilor de cameră preliminară implicați în examinarea dosarului depus de biroul procurorului șef la data de 22 februarie ac., cu solicitarea de emitere a celor două mandate de arestare, motivația hotărârii este următoarea[1]:

Domnul Vladimir Vladimirovici Putin, născut la 7 octombrie 1952, președinte al Federației Ruse, este presupus responsabil pentru crima de război de deportare ilegală a populației (copii) și cea de transfer ilegal de populație (copii) din zonele ocupate ale Ucrainei în Federația Rusă, în conformitate cu articolele 8(2)(a)(vii) și 8(2)(b)(viii) din Statutul Curții aprobat la Roma. Infracțiunile ar fi fost comise pe teritoriul ocupat ucrainean cel puțin începând cu 24 februarie 2022. Există motive întemeiate să se creadă că domnul Putin poartă o răspundere penală individuală pentru infracțiunile menționate anterior, (i) pentru că a comis actele în mod direct, împreună cu alții și/sau prin alții – articolul 25 alineatul (3) litera (a) din Statutul de la Roma – și (ii) pentru eșecul său de a exercita controlul în mod corespunzător asupra subordonaților civili și militari care au săvârșit actele sau au permis comiterea acestora și care se aflau în subordinea efectivă a acestuia sau sub autoritatea și controlul său, în conformitate cu responsabilitatea superiorului – articolul 28(b) din Statutul de la Roma.

Doamna Maria Alekseyevna Lvova-Belova, născută la 25 octombrie 1984, comisar pentru drepturile copilului în biroul președintelui Federației Ruse, este responsabilă pentru crima de război de deportare ilegală a populației (copii) și cea de transfer ilegal de populație (copii) din zonele ocupate ale Ucrainei către Federația Rusă, în conformitate cu articolele 8(2)(a)(vii) și 8(2)(b)(viii) din Statutul de la Roma. Infracțiunile ar fi fost comise pe teritoriul ocupat ucrainean cel puțin începând cu 24 februarie 2022. Există motive întemeiate să se creadă că doamna Lvova-Belova poartă o răspundere penală individuală pentru infracțiunile menționate mai sus, pentru că a comis faptele în mod direct, împreună cu alții și/sau prin altele – articolul 25 alineatul (3) litera (a) din Statutul de la Roma.

Procurorul șef al CPI, Karim A.A. Khan, a completat comunicatul publicând o declarație oficială în care a explicat circumstanțele în care a cerut judecătorilor emiterea celor două mandate de arestare[2]:

Pe baza probelor colectate și analizate de biroul meu în urma investigațiilor sale independente, Camera preliminară a confirmat că există motive întemeiate să se creadă că președintele Putin și doamna Lvova-Belova poartă răspundere penală pentru deportarea și transferul ilegal de copiii din zonele ocupate ale Ucrainei către Federația Rusă, contrar articolului 8(2)(a)(vii) și articolului 8(2)(b)(viii) din Statutul de la Roma.

Incidentele identificate de biroul meu includ deportarea a câteva sute de copii cel puțin luați din orfelinate și case de îngrijire a copiilor. Susținem că mulți dintre acești copii au fost de atunci dați spre adopție în Federația Rusă. Legea a fost modificată în Federația Rusă, prin decrete prezidențiale emise de președintele Putin, pentru a accelera acordarea cetățeniei ruse, facilitând adoptarea acestora de către familiile ruse.

Biroul meu susține că aceste acte, printre altele, demonstrează intenția de a transfera ilegal și definitiv acești copii din propria lor țară. La momentul acestor deportări, copiii ucraineni erau persoane protejate prin Convenția a IV-a de la Geneva. De asemenea, am subliniat în cererea noastră că majoritatea acestor deportări au fost efectuate în contextul actelor de agresiune comise de forțele militare ruse împotriva suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, care au început în 2014.

Într-o declarație ulterioară, Kharim A.A. Khan a ținut să precizeze că mandatele de arestare emise pentru Vladimir Putin și pentru Maria Lvova-Belova rămân valabile pentru „tot restul vieții lor”, cu excepția cazului în care ar decide să se prezinte în fața judecătorilor independenți ai instanței de fond, iar aceștia ar decide achitarea lor[3]: Nu există un termen de prescripție pentru crimele de război. Acesta este unul dintre principiile de la Nürnberg, iar indivizii – oriunde s-ar afla în lume – trebuie să realizeze că legea este prezentă și că există responsabilități care vin odată cu autoritatea.

Din capul locului trebuie subliniat că Vladimir Putin este primul lider al unei puteri nucleare pe numele căruia se emite un mandat de arestare de către CPI pentru presupuse infracțiuni de care ar fi responsabil în exercitarea mandatului de șef al statului. Celelalte cazuri cunoscute nu sunt nici pe departe la fel de răsunătoare și pline de implicații.

Hotărârile judecătorilor de cameră preliminară ai CPI sunt acum comentate în diverse tonuri și principala întrebare ce răzbate în subsidiar este dacă în acest mod nu cumva se subminează suveranitatea unui stat (sau imperiu) național (ori multinațional): ar trebui să existe o putere judecătorească, fie ea și împuternicită de un Statut și controlată de Adunarea Generală a ONU, care să își exercite autoritatea asupra șefului unui stat (fie el și imperiu nuclear agresiv dovedit) care nu îi recunoaște autoritatea?

CURTEA PENALĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN CÂTEVA CUVINTE

Trinidad și Tobago a cerut în anul 1989 ca o comisie a ONU să analizeze crearea unei instanțe penale internaționale permanente. În anii următori, astfel de eforturi au câștigat sprijin în special în Europa și Africa. În anii ’90, mai multe guverne s-au unit în jurul ideii unei instanțe permanente care să tragă la răspundere penală făptuitorii unora din cele mai grave crime (infracțiuni) la nivel global.

Națiunile Unite au înființat tribunale penale internaționale ad-hoc pentru a se ocupa de crimele de război din fosta Iugoslavie și Rwanda, dar mulți experți în drept internațional le considerau ineficiente, inadecvate ca mijloace de descurajare. Tratatul fondator al CPI a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU la Roma în iulie 1998. După ce a fost ratificat de peste 60 de țări, acordul de la Roma (privind Statutul CPI[4]) a intrat în vigoare la 1 iulie 2002.

Țările africane formează cel mai mare bloc de membri CPI. Uniunea Europeană este, de asemenea, un susținător ferm al acestei instanțe penale și a adoptat o politică obligatorie în sprijinul CPI în 2011 – Decizia Consiliului nr.2011/168/CFSP[5].

Un număr de 123 de state sunt parte ale acordului de la Roma. Aproximativ patruzeci de țări nu au semnat niciodată tratatul, printre acestea: China, Etiopia, India, Indonezia, Irak, Coreea de Nord, Arabia Saudită și Turcia. Alte câteva zeci au semnat statutul, dar legislativele lor nu l-a ratificat niciodată, printre ele: Egipt, Iran, Israel, Rusia, Sudan, Siria și Statele Unite.

Două țări s-au retras din CPI: Burundi în 2017, în urma deciziei instanței de a investiga represiunea guvernului împotriva protestelor opoziției și Filipine în 2019, după ce instanța a lansat o anchetă cu privire la războiul guvernului Duerte împotriva drogurilor. Gambia și Africa de Sud au notificat ONU în 2016 că intenționează să părăsească tratatul de la Roma, dar au renunțat, după ce opozițiile politice interne au reușit să se opună cu succes.

Curtea are optsprezece judecători, selectați din țări membre diferite aparținând fiecăreia dintre cele cinci regiuni ale Națiunilor Unite. Judecătorii și procurorii sunt aleși pentru mandate nereînnoibile de nouă ani. Din rândul judecătorilor sunt aleși președintele și doi vicepreședinți ai instanței, care împreună cu grefa se ocupă de administrarea instanței.

Instanța își desfășoară activitatea de investigație penală prin biroul procurorului, condus din anul 2021 de avocatul britanic Karim A.A. Khan, care anterior a fost secretar general adjunct al Națiunilor Unite. Instanța are competență asupra a patru categorii de infracțiuni de drept internațional:

• genocid sau intenția de a extermina total sau parțial un grup național, etnic, rasial sau religios;

• crime de război sau încălcări grave ale legilor războiului, respectiv ale interdicțiilor prevăzute de Convențiile de la Geneva privind tortura, folosirea copiilor soldați și atacuri asupra țintelor civile, cum ar fi spitale sau școli;

• crime împotriva umanității sau infracțiuni comise ca parte a atacurilor la scară largă împotriva populației civile: crimă, viol, încarcerări, sclavie și tortură;

• agresiunea, recurgerea la forță sau amenințarea cu forța armată de către un stat împotriva integrității teritoriale, suveranității sau independenței politice a altui stat sau încălcări ale Cartei ONU.

Instanța poate deschide o anchetă cu privire la posibile infracțiuni din competență în trei situații: (i) o țară membră a acordului de la Roma poate sesiza instanței o cauză petrecută pe teritoriul său; (ii) Consiliul de Securitate al ONU poate sesiza o cauză petrecută pe teritoriul unui state membru; sau (iii) procurorul poate lansa o anchetă într-o cauză din proprie inițiativă (proprio motu).

CPI poate investiga persoane din state nemembre dacă: (i) presupusele infracțiuni au avut loc pe teritoriul unui stat membru, dacă (ii) un stat nemembru acceptă jurisdicția instanței sau (iii) cu autorizația Consiliului de Securitate.

Pentru a deschide o anchetă, procurorul trebuie să concluzioneze în urma unei examinări prealabile că infracțiunile presupuse sunt de o gravitate suficientă. Odată ce o anchetă este deschisă, procurorul mandatează anchetatori și experți pentru a colecta probe. Orice mandat de arestare sau citație trebuie să fie aprobate de către judecători, pe baza informațiilor din dosarul furnizat de procuror.

Un grup de judecători de cameră preliminară decide dacă inculpații dintr-un caz vor fi trimiși în judecată sau nu. Pârâții pot solicita un avocat extern care să-i reprezinte, plătit, dacă este necesar, de instanță. Condamnările și sentințele necesită votul a cel puțin doi din cei trei judecători ai unei instanțe; inculpații condamnați pot face apel la instanța de apel a CPI, care este formată din cinci judecători.[6]

MANDATUL CPI ABORDAT CA INSTRUMENT DE POLITICĂ INTERNAȚIONALĂ

Știm că justiția se face în curțile de justiție și nu în presă, în parlamente sau în piața publică, cu toate acestea abordarea politică a actului de justiție, mai ales când subiectul de referință este un important personaj politic, este atât de des întâlnită încât nu mai miră pe nimeni, ca de altfel nici reverberațiile care se propagă în spațiul public într-un caz sau altul, reflectate, întreținute sau amplificate cu ajutorul mass media sau al rețelelor sociale.

Nici mandatul de arestare emis de procurorul șef al CPI pe numele lui Vladimir Putin și confirmat de judecătorii de cameră preliminară nu face excepție de la regulă, dimpotrivă, actul oficial prin care este confirmată calitatea de învinuit de fapte penale a susnumitului, ce sunt legate de ducerea războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, va fi folosit de acum drept temei politic în privința separării apelor în privința ordinii de drept la nivel internațional. Din nou, nicio surpriză.

Prin purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, actuala conducere a Federației Ruse  a (re)afirmat că nu recunoaște jurisdicția CPI și că, prin urmare, orice decizie a vreunei instanțe a respectivei curți care îl privește pe șeful statului este nulă și neavenită, mecanismul judiciar pus în mișcare de procurorul șef  Karim A.A. Khan fiind, în opinia purtătorului de cuvânt, scandalos și inacceptabil.[7]

Ca un comentariu, în subsidiar, probabil că ați constatat – în special pe rețelele sociale – că propaganda rusă a inundat imediat opinia publică cu un mesaj care reia ideea expusă de Dmitri Peskov și care sună în principiu cam așa: Federația Rusă și Ucraina nu sunt parte a acordului de la Roma, deci nu recunosc competența respectivei curți internaționale, așadar mandatul emis de procurorul Karim A.A. Khan este un gest politic de imagine, ce nu poate avea consecințe în plan judiciar.

Câteva zile mai târziu, autoritățile din Federația Rusă au mers și mai departe – și nu mă refer aici la vizita sfidătoare a lui Vladimir Putin sau a unei sosii a sa[8] în Crimeea și la Mariupol – anunțând deschiderea de către Comitetul de Investigații al Rusiei a unor dosare penale pe numele judecătorilor Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aytala și Sergio Gerardo Ugalde Godinez, dar și a procurorului-șef Karim A.A. Khan[9]; iată motivația:

Acțiunile judecătorilor Curții Penale Internaționale conțin indicii de infracțiuni în temeiul părții (…) din Codul penal al Federației Ruse privind detenție ilegală în mod deliberat, precum și ca pregătire pentru un atac asupra unui reprezentant al unui stat străin, care se bucură de protecție internațională, pentru a complica relațiile internaționale. (…) Urmărirea penală este evident ilegală, întrucât nu există temeiuri de tragere la răspundere penală. În conformitate cu Convenția pentru prevenirea și pedepsirea infracțiunilor împotriva persoanelor protejate internațional din 14.12.1973, șefii de stat se bucură de imunitate absolută față de jurisdicția statelor străine.

Dacă Vladimir Putin a preferat să pară total dezinteresat că pe numele său a fost pusă în mișcare o acțiune penală la Haga, lăsând purtătorului de cuvânt privilegiul de a exprima indignarea, frustrările Kremlinului nu au rămas nerostite, ci au fost exprimate ca de obicei de Dmitri Medvedev, într-un mesaj de amenințare postat pe contul său de Telegram:

Au decis să-l judece pe președintele (…) unei puteri nucleare care nu este parte a Curții Penale Internaționale, din aceleași motive ca SUA și alte țări. (…) Aceasta înseamnă o prăbușire a fundamentelor, a principiilor dreptului, inclusiv postulatul inevitabilității pedepsei. Nimeni nu se va mai adresa acum instituțiilor internaționale. Toată lumea va face înțelegeri. Toate deciziile nebunești ale ONU și ale altor organizații vor acționa din plin. Urmează un declin întunecat al întregului sistem de relații internaționale.

Mi-e teamă, domnilor, că toată lumea răspunde în fața lui Dumnezeu și a rachetelor. Este foarte posibil să ne imaginăm cum un Onik hipersonic tras de pe o navă de război rusă în Marea Nordului lovește clădirea curții de la Haga. Mi-e teamă că nu va putea fi doborât. Iar instanța este doar o organizație internațională jalnică, nu oamenii unei țări NATO. Așa că nu vor putea începe un război. Se vor speria. Și nimeni nu va regreta.[10]

Aleksandr Vucic, președintele Serbiei, vede în emiterea mandatului de arestare pe numele lui Vladimir Putin mai puțin un act de administrare a justiției și mai mult un gest cu încărcătură politică și îi atribuie Occidentului intenția: este interesat să-i îngreuneze comunicarea lui Putin, astfel încât toți cei care vorbesc cu el să fie conștienți că este acuzat de crime de război[11]; altfel spus, Aleksandr Vucic este de părere că se încearcă de fapt cu bună știință îngreunarea procesului prin care se poate ajunge dacă nu la pace, măcar la un armistițiu în conflictul din Ucraina.

Poziția politică exprimată de Alexandr Vucic nu este unică și nu are în subsidiar doar un soi de sentiment frățesc panslavist; o poziție similară exprimă și John Bolton, fostul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump din anii 2018 – 2019[12]: Cred că, în acest moment, comportamentul Curții Penale Internaționale este potențial amenințător pentru o soluție diplomatică în Ucraina. Dacă vreți ca negocierile să aibă loc, credeți că un mandat de arestare pentru Vladimir Putin face mai probabil sau mai puțin probabil ca el să negocieze?

Bolton merge chiar mai departe atunci când arată cu degetul spre Haga acuzând constructul CPI ca fiind un experiment absolut periculos în dreptul internațional (idei care legitimează implicit afirmațiile lui Dmitri Medvedev): Curtea Penală Internațională este ilegitimă, deoarece este un exercițiu al puterii guvernamentale într-un vid, fără niciun cadru constituțional care să o limiteze. Și este o instituție foarte periculoasă.

Ministrul german la justiției, Marco Buschmann, a ținut să precizeze că Germania va pune în aplicare mandatul CPI de îndată ce va fi comunicat oficial autorităților germane competente, prin urmare Vladimir Putin ar fi arestat dacă ar intra pe teritoriul german.[13] De altfel nici nu ar fi prea multe de comentat în materia aplicării mandatului CPI, cu siguranță nu când în cauză este un stat care a semnat acordul de la Roma.

Africa de Sud, care în ultimii ani a făcut pași serioși pentru apropierea de Federația Rusă și de China și este unul din membrii de bază ai BRICS, va găzdui în luna august ac. al 15-lea summit al organizației, la care Vladimir Putin ar putea să participe; dar Africa de Sud este și parte a acordului de la Roma și recunoaște statutul CPI (chiar dacă la un moment dat conducătorii statului au încercat să retragă țara din acord).

Vincent Magwenya, purtătorul de cuvânt al președintelui Cyril Ramaphosa, chestionat de presă în legătură cu intențiile guvernului, a declarat: Am luat notă de raportul privind mandatul de arestare emis de CPI. Suntem, ca guvern, conștienți de obligația noastră legală. În acest sens, de acum până la summit vom rămâne în contact cu diverse părți interesate relevante. Rămâne angajamentul Africii de Sud și dorința foarte puternică ca conflictul din Ucraina să fie rezolvat pașnic prin negocieri.[14]

Abordarea politică – ca să nu mai vorbim de cea politicianistă sau sfidătoare, în forță – a unui act de justiție în materia dreptului internațional are totuși limite, așa cum observa și Karim A.A. Khan, atrăgând atenția că și alți lideri politici au crezut că pot lua decizii cu impunitate și totuși, la un moment dat, au ajuns într-o boxă și au fost nevoiți să răspundă în fața unui complet de judecată pentru faptele lor.

Chiar dacă Federația Rusă vrea – alături de China și de alte puteri emergente – o schimbare în ordinea mondială, nu poate acționa la infinit fără să țină cont de actuala ordine mondială, de Carta ONU și alte principii ale dreptului internațional. În spatele acordului de la Roma se află totuși 123 de state ale lumii (din 193), majoritatea lor nefiind mari puteri nucleare, și care se pot simți amenințate dacă lumea se va întoarce la dez-ordinea dictatului forței.

SĂ FIE JUSTIȚIE!

Sentimentul că „nu ar fi trebuit emis acest mandat de arestare pentru Putin” nu-l găsim afirmat doar de agenții propagandei putiniste – ar fi mult prea simplu să credem că totul poate fi net separat în lumea în care trăim -, dimpotrivă, el se regăsește latent la mulți oameni decenți care nu pătrund subtilitățile mecanismului justiției internaționale și sunt, prin urmare, debusolați, temători poate, în orice caz o pradă ușoară pentru propaganda Kremlinului.

Iar Kremlinul spune că la Haga nu se face justiție, ci politică, și anume politica Occidentului care vrea să distrugă cu orice preț și prin orice mijloace, Rusia. Argumentul suprem: nici Statele Unite și nici protejata lor Ucraina nu sunt parte a acordului de la Roma, dar vor totuși ca CPI să-l tragă la răspundere penală pe președintele Rusiei.

Nushin Sarkarati, director adjunct al programului de litigii strategice al Atlantic Council, a semnalat poziția deloc comodă în care se găsesc Statele Unite în raport cu investigațiile penale privind crimele care se petrec în războiul din Ucraina[15]:

Emiterea mandatelor de arestare de către CPI pentru Putin și Lvova-Belova readuce în actualitate gravitatea impasului existent între Pentagon și Departamentul de Stat al SUA din cauza sprijinului Statelor Unite pentru ancheta CPI asupra Ucrainei. Pe 8 martie, New York Times a titrat că Pentagonul blochează administrația Biden să facă schimb de dovezi cu CPI privind atrocitățile ruse din Ucraina. Informația ar fi legată de țintirea deliberată de către oficialii ruși a infrastructurii civile, precum și de răpirea copiilor ucraineni din teritoriul ocupat – chiar infracțiunea de care Putin este acuzat de CPI.

În timp ce, în general, American Servicemembers’ Protection Act (ASPA) limitează capacitatea Statelor Unite de a coopera cu ICC, Consolidated Appropriations Act emis în 2023 a amendat ASPA astfel încât să permită Statelor Unite să ofere asistență în investigațiile și urmărirea penală a unor cetățenilor străini (non-americani, n.m.) în legătură cu situația din Ucraina.

Dacă informațiile din presă sunt corecte, refuzul Departamentului Apărării de a furniza CPI dovezi care au legătură directă cu infracțiunile care fac obiectul anchetei subminează sprijinul continuu al Statelor Unite pentru Ucraina și angajamentul lor de a trage la răspundere autorii crimelor comise de Rusia în Ucraina. Mandatele de arestare de astăzi arată importanța sprijinirii anchetei CPI cu privire la situația din Ucraina, deoarece CPI este în prezent singura instanță dispusă și capabilă să pună sub acuzare un șef de stat în exercițiu – ceva ce instanțele americane nu ar putea face de unele singure.

Continuând ideea, Celeste Kmiotek, avocat ce face parte din programului de litigii strategice al Atlantic Council, susține la rândul său:

Mandatele emise astăzi evidențiază puterea pe care o deține ICC: capacitatea de a trage la răspundere conducători de state care comit atrocități. Chiar înainte ca Putin să ajungă să fie judecat, are un efect practic, demonstrând importanța eforturilor de responsabilizare în cadrul acestui conflict.

Statele Unite și-au exprimat voința de a-și asuma aceste responsabilități prin întărirea legii privind crimele de război, astfel încât să poată urmări penal pe făptuitorii care nu au dreptul la imunitate, înființând Task Force Klepto-Capture pentru a viza activele regimului (Putin, n.m.) și semnând un memorandum de înțelegere cu procurorul general ucrainean. Dar Statele Unite încă nu sunt parte la singura instanță capabilă să ia măsuri împotriva lui Putin și a altor înalți oficiali. Evoluțiile de astăzi oferă Statelor Unite o oportunitate de a-și reconsidera poziția și de a-și completa retorica cu acțiuni concrete.

Să se facă justiție de ar fi să piară lumea – dictonul preferat al lui Ferdinand I-ul, împărat al Sfântului Imperiu Roman la jumătatea secolului al XVI-lea, împrumutat, se zice de la Seneca[16] – revendică în cele din urmă nevoia unui comportament etic și riguros, fără de care actul de justiție poate să devină nu doar arbitrar, ci mai ales necredibil.

Este atributul legiuitorilor americani și a Casei Albe să regândească decizia de a bloca ratificarea acordului de la Roma privind statutul CPI, astfel încât să devină parte și să-și întărească rolul de lider în administrarea justiției la nivel internațional.

În ceea ce privește China și Federația Rusă, nu este cazul să avem așteptări, în condițiile actuale: pentru Beijing și Moscova CPI este doar un instrument prin care Occidentul vrea să-și impună voința în planul relațiilor internaționale.

Cât privește atitudinea celor 123 de state parte a acordului de la Roma, dintre care unele tatonează apropierea de China și Federația Rusă, este cert că mandatul emis la Haga va acționa ca hârtia de turnesol.

Nu ne rămâne decât să urmărim în viitorul imediat dacă Vladimir Putin va încerca să sfideze justiția internațională forțând demonstrativ o vizită externă (dur negociată în prealabil) într-un stat semnatar al acordului sau dacă va decide să nu riște, dovedind astfel că este conștient de limitele puterii Rusiei în lume.


/note:

[1] https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and

[2] https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-karim-khan-kc-issuance-arrest-warrants-against-president-vladimir-putin

[3] https://www.hotnews.ro/stiri-razboi_ucraina-26151886-seful-curtii-penale-internationale-mandatul-arestare-emis-numele-lui-putin-nu-expira-finalul-razboiului-din-ucraina.htm

[4] https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0168&from=EN

[6] https://www.cfr.org/backgrounder/role-international-criminal-court?utm_medium=social_owned&utm_source=li

[7] https://www.g4media.ro/kremlinul-califica-mandatul-de-arestare-impotriva-lui-putin-drept-scandalos-inacceptabil-nul-si-neavenit.html

[8] https://www.hotnews.ro/stiri-razboi_ucraina-26150212-video-igor-ghirkin-cand-presupus-putin-este-multime-este-fapt-dublura-doar-putin-care-statea-singur-biserica-craciun-este-real.htm

[9] https://www.hotnews.ro/stiri-international-26151263-rusia-deschis-dosare-penale-numele-judecatorilor-curtii-penale-internationale-procurorului-sef-cerut-arestarea-lui-putin.htm

[10] https://romania.europalibera.org/a/medvedev-amenintari-curtea-de-la-haga-mandat-arestare-putin/32326405.html

[11] https://www.hotnews.ro/stiri-razboi_ucraina-26150015-vucic-despre-mandatul-arestare-pentru-putin-avea-consecinte-politice-nefaste.htm

[12] https://www.newsweek.com/vladimir-putin-arrest-warrant-icc-john-bolton-1788923

[13] https://www.digi24.ro/stiri/externe/germania-va-trebui-sa-l-aresteze-pe-putin-daca-acesta-intra-pe-teritoriul-sau-spune-ministrul-german-al-justitiei-2287371

[14] https://www.hotnews.ro/stiri-international-26149669-aresta-africa-sud-putin-daca-vizita-tara-care-fost-atitudinea-tarii-fata-razboiul-din-ucraina-pana-acum.htm

[15] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/experts-react/experts-react-the-international-criminal-court-just-issued-an-arrest-warrant-for-putin-will-he-wind-up-behind-bars/?mkt_tok

[16] I se atribuie lui Seneca – Despre mânie, Justiția lui Piso – dictonul Fiat iustitia ruat caelum (Să se facă justiție de ar fi să se prăbușească cerurile), deși în scrierea sa expresia în cauză de fapt nu se regăsește.

Distribuie acest articol

38 COMENTARII

 1. Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin în urmă cu trei zile, instituția considerându-l pe președintele rus direct și personal responsabil pentru crimele comise de forțele rusești în Ucraina. Uniunea Europeană nu a salutat această decizie prin nicio declarație sau poziție oficială, iar Bloomberg arată că guvernul Ungariei, singurul aliat al lui Putin în UE, a blocat o astfel de declarație.

  https://www.profit.ro/bloomberg/ungaria-s-a-opus-prin-veto-rezolutiei-ue-privind-mandatul-de-arestare-a-lui-vladimir-putin-21068468

  • „Uniunea Europeană nu a salutat această decizie prin nicio declarație sau poziție oficială,” asadar inainte de a cataloga pe unii si altii ca propagandisti ai Rusiei care se opun arestarii lui Putin, ar trebui sa ne gandim serios de ce UE nu a avut o pozitie oficiala privind decizia CPI. Asta echivaleaza cu o respingere a mandatului de arestare, iar aici nu este vorba doar despre gubernia ruseasca numita Ungaria care se opune oricaror actiuni impotriva lui Putin, ci este vorba despre atitudinea generala a UE in acest caz, a carei tacere inseamna complicitate cu Rusia si China, iar asta nu e bine pentru democratie. Epava Borell daca dorea, ar fi trebuit sa iasa si sa urle cat il tineau bojocii impotriva Ungariei si sa aplaude decizia CPI. Asistam din nou la o politica europeana de tip „bunastare pentru pace”, pentru ca banii sunt mai importanti pentru europeni decat justitia. Inainte de 89 PCR parca striga „dezarmare pentru pace!”, doar, doar nu pica vreo racheta sovietica prin cartierul Primaverii. „Să se facă justiție de ar fi să piară lumea”–ar trebui sa stea la baza lumii democratice si libere. Pentru acest lucru s-au sacrificat si au murit milioane de oameni in perioada comunista.

   • ar trebui sa ne gandim serios de ce UE nu a avut o pozitie oficiala privind decizia CPI
    In UE deciziile se iau cu unanimitate. Dacă unul și gut e împotrivă, UE ajunare dreptul de a vorbi (și) in numele ăluia. Obișnuința ca altcineva să vorbească in numele tuturor, prezumând o anumită opțiune, nu este specifică UE. Asta era la Uteciștii de azi și Comuniștii de mâine, mai e la Peskov și la Zaharova, dar nu la UE. Fiecare stat membru poate lua poziție in nume propriu însă. De exemplu Germania a declarat, prin vocea ministrului său al justiției, că l-ar aresta pe Putin. SUA însă nu l-ar aresta, pentru ca nu recunoaște statutul de la Roma al CPI. UE nu este deci singura uniune de “partea rea” a istoriei.

  • Ungaria nu l-ar aresta pe preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, dacă acesta ar intra în ţară, a declarat joi şeful de cabinet al premierului Viktor Orban. El a susținut că un astfel de demers nu ar avea niciun temei legal, deși pe numele liderului de la Kremlin există un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională, scrie Reuters.

   https://www.hotnews.ro/stiri-international-26158630-singurul-stat-european-care-anuntat-aresta-putin-daca-intra-teritoriul-sau.htm

 2. Rusia arata ca un drogat violent care isi vinde ultimele bijuterii la casa de amanet China. Unchiul Xi e vulpe batrana, nu putea rata o asemenea ocazie ce apare o data la 100-150 de ani, va amagi Rusia ca o sustine pana la victoria finala care este ca Fata Morgana se vede in zare dar e de neatins chiar dupa luni si ani de zile de razboi, Rusia va deveni dependenta de China, in 10-15 ani vor vinde Siberia asa cum au vandut si Alaska. China va lua si Taiwanul si nu prin forta ci prin propaganda, sunt partide in Taiwan care vor „unirea” cu patria China si partidele alea cresc incet incet

  • ”China va lua si Taiwanul si nu prin forta ci prin propaganda, sunt partide in Taiwan care vor „unirea” cu patria China si partidele alea cresc incet incet”

   Așa credea și Brejnev, că Germania se va reunifica sub umbrela RDG, pentru că avea la dispoziția lui și SPD-ul (Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder) dar și Rote Armee Fraktion, care crea dezordinea pe care urma să o liniștească SPD-ul.

   În practică, URSS-ul lui Brejnev nu a reușit să ia nici măcar Berlinul de Vest, cu-atât mai puțin întreaga Germanie de Vest. Pentru că oamenii nu erau nebuni, vedeau în ce condiții se trăiește în RDG și în ce condiții se trăiește în RFG. Iar traiul din RDG era oricum la ani-lumină față de traiul din RSFS Rusă, la Dresden am văzut primul bancomat din viața mea, cu o zi înainte de a intra în RFG.

   Taiwan-ul nu poate fi ocupat nici militar, navele militare chineze nu pot ieși din Marea Chinei de Est. Numai navele comerciale chineze au voie să iasă din Marea Chinei de Est, dar asta numai prin bunăvoința Statelor Unite și a Japoniei. Bunăvoință care poate înceta în orice moment 😀

  • China incepe sa arate ca o mare puscarie, se indreapta spre stilul nord korean. Pe de alta parte singura lor solutie economica este exportul masiv, in principal spre vest. Daca vestul isi ia productia inapoi, adios, veti vedea, posibil, revolutia chineza. Sau Korea de Nord II. Si alte probleme. Dar china este experta la saving face si sun tzu: pari puternic cand esti slab, si invers.

 3. Lucrurile sunt cunoscute dar ideea de a fi prezentate ca o sinteza este nu numai corecta dar este binevenita.Mandatul de arestare si motivatiile ce il sustin deja au determinat administratia de la Moscova sa ne spuna cum ca o data cu incetarea conflictului copiii ,cetateni ucrainieni ,ce au ajuns in Rusia se vor intoarce acolo unde le este locul .Aparitia Mandatului de arestare si punerea lui in practica priveste, in totalitate, doar viitorul ,observind cum el nu poate fi oprit decit in cazul in care cel vizat se preda din proprie initiativa si se supune astfel judecatii CPI. .Partea ,ce contine prezentul acestui mandat de arestare, este una politica ce opreste sau motiveaza unele natiuni, chiar din cadrul Federatiei Rusiei ,ce inca mai au indoieli ,spre a renunta la asocierea cu Rusia lui Putin asa cum in mod inexplicabil si nejustificat a facut XI . Presedintele Chinei s-a pozitionat ca si politicianul ce respecta deciziile ONU si care respecta integralitatea si granitele Statelor ce exista in Universul Pamintean dar surprinzator nu se ataseaza deciziilor CPI asa cum o fac si alte natiuni ba chiar si SUA.Una peste alta se mai bate un cui care ne reflecta dorinta Occidentului de a minimiza, cit de mult posibil, amprenta dorit pacifista a Chinei si de a prezenta Rusia ca un invadator asa cum deja vizibil este .De neinteles sunt insa toate aceste decizii ale Rusiei . Intrebarile care inca nu si-au gasit raspunsul sunt parte a neintelegerii multora .Curiozitatea ne va fi satisfacuta daca autorul are o parere pe subiect sau daca alti comentatori ar dori sa raspunda . Ce la determinat oare pe Putin sa creada in reusita blitzkriegului ?A fost Putin pacalit de cei apropiati ?Nu a cunoscut Putin capacitatea de riposta a trupelor Ucrainei ? A sperat Putin ca totul sa se defasoare aidoma invaziei din Crimeea ? A fost Putin atras in capcana de catre Occident ce i-a permis cucerirea Crimeiei fara lupta ? Nu stia Putin nimic despre coruptia din armata Rusiei si nici despre coruptia din sistemul Energetic ce a aprovizionat Europa atita amar de vreme ? Nu a inteles Putin ca UE doreste sa se decupleze total de Rusia si nu a stiut ca SUA antreneaza si aprovizioneaza Armata Ucrainei? A plecat Putin total nepregatit la lupta ? Desigur ca nu . In 1989 un rus piede URSS iar acum alt rus pierde Federatia .In 1989 Germania a platit tot . Oare o face si acum cu ajutorul nostru al tuturor tarilor occidentale si cu ajutorul aliatilor nostri ? Inca nu stim ce sa raspundem .

  • „A fost Putin pacalit de cei apropiati ?”

   De Polonia și de Marea Britanie a fost ”păcălit” Putin. Când toată lumea cânta prohodul Ucrainei, Polonia și Marea Britanie au aplicat ”doctrina Sinatra”: o să facem lucrurile cum credem noi 😀

 4. Chiar inainte de despartire inainte de se urca in masina ,evident cea neagra , XI ii zice lui Putin cum schimbarile ce vor veni peste omenire nu au mai fost vazute de peste 100 de ani si cum cei doi tovarasi vor fi parte a deciziilor aparitiei acestor schimbari .Mao ne zicea cindva cum ca nu are importanta daca vor muri jumatate dintre cetatenii universului pamintean cealalta jumate fi comunista si va trai fericita .Cao Cao ne zicea si el, aidoma lui Putin azi , cum decit intreaga lume sa il omoare pe el mai bine ii omoara el pe toti .Medvedev face ce face si bombardeaza imaginar si nuclear pe mai toti Occidentalii .Putin ne spune si el cum daca Rusia nu este la masa bucatelor atunci ce rost ar mai avea omenirea .O matusica chiar inainte de a muri si-a dorit ca Americanii sa arunce cu bomba nucleara si sa moara toti daca ea nu poate scapa .Oare asta va fi soarta omenirii ? Oare Diavolul este mai puternic ca Divinitatea ne-ar intreba unii ? Cum nu stim ce se va intimpla putem doar aduce in fata noastra cuvintele unui militar al armatei romane ce ne spunea cum la prima lovitura nucleara a Rusiei vizata instantaneu este Moscova ce va fi distrusa de catre NATO. Greu de imaginat dar foarte usor de facut .Relatia actuala a Chinei cu Rusia si evidenta lipsa de empatie a celor doi sefi de state ,devenite prietene la catarama , ne poate indreptati sa credem ca lor nu le pasa chiar daca vor arunca in neant multe dintre natiunile lumii .La intilnirea dintre cei doi sefi de Stat nu s-a spus nici macar un cuvint despre miile de mortii din Ucraina nici despre miile de ranitii in lupta de parca acesti oameni nu au existat nicicind .Nici pe SITEuri nu vedem vreo o umbra de regret atunci cind textierii sau comentatorii se pozitioneaza fie de o parte fie de cealalta parte .Este tot mai evidenta falsitatea Chinei atunci cind XI vorbeste despre pace sau despre respectarea drepturilor existentei unor natiuni atita timp cit razboiul si crimele nu sunt condamnate iar despre numarul imens de decese nici macar nu se aminteste .Oameni buni : in Ucraina mor semenii nostri .Macar o luminare aprinsa daca tot de declari Ortodox si mergi spre a te ruga in Biserica fie si de unul singur .Ce am vazut la Moscova este inimaginabil . Un lux extraordinar , niste bucate la care miliarde de oameni nici nu pot visa a le avea pe masa , o infatuare si niste risete de parca toti erau la nunta nevazind si neauzind glasurile sfisietoare ale mortilor din Ucraina .Zgomotul bombelor ce ucid oameni nevinovati nu ajunge se pare la Kremlin .Milioanele de fugari ce pina mai ieri erau fratii rusilor parca nu au existat niciodata .Tragediile si de o parte si de alta au devenit vorbe in vint. Oare omenescul din noi dispare ?

 5. Eei, învingătorii sunt totdeauna eroi iar învinșii sunt întotdeauna criminali de război (…). Vae victis! Deci, cine îl învinge pe Putin?

 6. „Fiat iustitia et pereat mundus”
  Foarte binevenita reamintirea citatului!
  Indiferent de rezultatul demersului asta, reiterez recomandarea mea de a reinfiinta inchisoarea Spandau.
  Plata ar trebui facuta IMHO de contribuabilul german.

 7. Este bine ca s-a adoptat aceasta Decizie, dar sunt multe probleme.
  In primul rind, rolul tribunalului si recunoasterea sa.
  Apoi punerea in aplicare a deciziei…
  Deocamdata, este o masura morala si, daca se vrea, diplomatica.
  Oricum, multumiri pentru informatii.

 8. Mda, in concluzie, judecatorii CPI nu vor mai putea calca, vreodata, in Rusia, iar tov. putin nu va mai putea calca, vreodata, intr-o tara ce recunoaste autoritatea CPI.
  Indiferent de ce latra lavrov, peskov, medvedev, zaharova sau alte trompete kremlineze, tov. putin tocmai a primit „interzis!” la accesul in anumite state. Nici macar „pa persoana fizica” nu le mai poate vizita. :)

 9. Deci mandatele de arestare, spune britanicul Khan, sunt pe viață, dar ce se întâmplă dacă ICC se dizolvă. Ca un fapt interesant: În septembrie 2020, secretarul de stat Mike Pompeo, a amenințat judecătorii ICC cu arestarea și înghețarea conturilor bancare dacă îndrăznesc să ancheteze sau să judece crimele armatei americane în Afganistan. De asemenea Statele Unite au impus sancțiuni procurorului Curții Penale Internaționale, Fatou Bensouda și șefului Diviziei de jurisdicție, Phakiso Mochochoko. Si cam prin magie dosarul a dispărut și procurorul s-a schimbat. Sau ce să mai vorbim de Irak (hura, aniversarea de 20 de ani), Siria, Afghanistan, Libia … ICC a suferit cumva de cecitate temporară. Deci Fiat iustitia pereat mundus cum susține autorul.

  • Ne explici diferenta dintre o populatie talibanizata cu instinctul de-a se arunca in aer prin cârciumi si cinematografe, si civili (albi) europeni ?
   Contra talibanilor si fanilor lor, orice crima este justificata din start.

 10. „Țările africane formează cel mai mare bloc de membri CPI. Uniunea Europeană este, de asemenea, un susținător ferm al acestei instanțe penale și a adoptat o politică obligatorie în sprijinul CPI în 2011 – Decizia Consiliului nr.2011/168/CFSP[5].”

  Nu ma pricep eu foarte mult la geografie dar parca 41(tari din Europa) e > decat 33(tari din Africa) :)
  https://asp.icc-cpi.int/states-parties/western-european-and-other-states
  https://asp.icc-cpi.int/states-parties/eastern-european-states

  Sau astia din est sunt doar 50% europeni?

 11. Fiind vorba de liderul unei puteri nucleare de prim rang, decizia CPI este stirba. CPI poate activa in zona tarilor de preferinta mici si slab inarmate (conflictele din ex Jugoslavia) insa as fi foarte mirat sa aiba rezultate pe termen lung. Exceptia ar fi debarcarea KGBistului de la kremlin de catre un esalon secund care sa-l predea binevoitori curtii…desi ne imaginam cu totii cum ar arata asemenea debarcare in rusia cleptofascista de azi, de dragul ingroparii secretelor. Cine stie.

 12. Mulțumesc domnule Felea, detaliile, subtilitățile actului de justiție, în forma sintetizată de dumneavoastră, îmi sunt foarte utile pentru a îmbunătăți înțelegerea mea asupra recentului demers al CPI. Felicitări pentru documentarea riguroasă și prezentarea echilibrată.

  • @Batranul
   Chiar cand sunt fundamental opus parerilor D-lui Felea nu pot sa nu remarc rigurozitatea, documentarea si prezentarea din articolele dumnealui.

 13. In aceste conditii cu cine se poarta eventuale negocieri de pace ? cu in inculpat cautat cu mandat international de arestare ?
  Atata timp cat Putin este presedintele Rusiei, fara semnatura sa nu merge nimic.
  Actul este simbolistic, implicatiile imprevizibile.

 14. „Argumentul suprem: nici Statele Unite și nici protejata lor Ucraina nu sunt parte a acordului de la Roma, dar vor totuși ca CPI să-l tragă la răspundere penală pe președintele Rusiei.”

  Asta-i argumentul suprem? Eu cred ca argumentul suprem este constituit din citeva kilograme de uraniu imbogatit sau plutoniu inconjurate de citeva zeci de kilograme de explozibil plastic cu viteza mare de detonare. Israelul imi imparteseste credinta si si-a creat un stoc de astfel de argumente supreme pentru situatiile in care argumente mai putin supreme nu fac fata.

  Se zice ca evreii sint oameni destepti. Daca-i adevarat, poate ar trebui sa invatam de la ei cum sa ne sustinem cu argumente pozitia.

  • Israelul nu șantajează pe nimeni cu folosirea armamentului nuclear, numai propagandiștii rușilor bat câmpii cu așa ceva.

   Rolul armamentului nuclear nu este acela de a fi folosit, iar un laser de 100 kW face o gaură de câțiva cm în doar câteva milisecunde. Cât de controlabilă mai e racheta, când are o gaură în ea din care iese combustibil, de exemplu?

   O țară nu obține nimic prin șantajul nuclear, iar situația actuală a Rusiei e cel mai bun exemplu. Ideea de a șantaja cu armamentul nuclear e folosită doar de oameni care n-au avut niciodată o armă încărcată în mână. Prima rachetă lansată cade înapoi pe propriul teritoriu, iar țara respectivă e discreditată total.

   Dacă șantajul nuclear ar folosi la ceva, ar mai avea Statele Unite flote răspândite pe toate oceanele lumii?

   • Tocmai ca SUA au armele nucleare disponibilizate prin atatea țări :)) E singura tara care si-a trimis arsenalul nuclear prin alte tari, fiind si singura tara care a folosit de 2 ori arme nucleare asupra unui alt stat. E la mintea cocoșului ca SUA sunt cat se poate de serioase cu privire la o eventuala folosire a acestor arme, altfel n-ar avea niciun rost sa fie împrăștiate prin lume. Intrebarea care trebuie pusă De orice om normal e ce cauta armata SUA prin toate oceanele si tarile? :)) Pesemne că tovarăși de joacă.

    • Ei pe bune. Cum a fost cu criza din Cuba? Cum e ca au 11 fuse orare pe propriul teritoriu? Cum ca pot lansa o racheta din peninsula Kola care by the way a fost rupta din Finlanada? Mai fratie, rusia e mare rau si are o multime de silozuri nucleare. E absolut normal ca US sa imprastie rachete. Nu a facut destul din bun simt.

 15. Fara a pretinde, cumva, a avea competente in dreptul penal international imi permit, totusi (de dragul dezbaterii/schimbului de idei), sa fac (in viteza) cateva observatii care sunt relevante in problema de fata.
  La prima vedere afirmatia CPI (prin proc.gen) cum ca „președintele Putin și doamna Lvova-Belova poartă răspundere penală pentru deportarea și transferul ilegal de copiii din zonele ocupate ale Ucrainei către Federația Rusă, contrar articolului 8(2)(a)(vii) și articolului 8(2)(b)(viii) din Statutul de la Roma” este cat se poate de intemeiata.
  8(2)(a)(vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;
  8(2)(b)(viii) The transfer, directly or indirectly, by the occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory;
  Motivarea procurorului redata in art.de fata:
  „Incidentele identificate […] includ deportarea a câteva sute de copii cel puțin luați din orfelinate și case de îngrijire a copiilor. Susținem că mulți dintre acești copii au fost de atunci dați spre adopție în Federația Rusă. Legea a fost modificată în Federația Rusă, prin decrete prezidențiale emise de președintele Putin, pentru a accelera acordarea cetățeniei ruse, facilitând adoptarea acestora de către familiile ruse.
  […]aceste acte, printre altele, demonstrează intenția de a transfera ilegal și definitiv acești copii din propria lor țară. […]am subliniat în cererea noastră că majoritatea acestor deportări au fost efectuate în contextul actelor de agresiune comise de forțele militare ruse împotriva suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, care au început în 2014.”

  Dar, in opinia mea, simpla comitere a faptei de deportare incriminate (in sensul de transfer fizic, mutare,etc) nu cred ca indeplineste, intocmai, conditiile raspunderii penale deoarece vor fi in dezbatere cauzele justificative: starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații. Iar aici este evident un conflict normativ prezent in absolut toate legislatiile penale in vigoare (in lumea civilizata) care tine de interpretarea imprejurarilor/contextului si intelesului unor norme aplicate la situatia concreta.
  Cel mai important aspect releva de existenta unei stari de razboi/conflict militar intr-o zona unde se afla copii. Aici este vorba (strict) de orfani (sau prezumati orfani), copii instutionalizati pe diferite considerente si probabil copii rataciti de proprii parinti sau rude apropiate si aflati in zona de conflict.
  Trebuie subliniata si obligatia partilor in conflict de a proteja populatia civila si mai ales a persoanelor vulnerabile, in cazul nostru copii. Acestia nu pot decide liber&legal asupra unor aspecte f.grave si hotaratoare privind soarta lor imediata mai ales in situatii de maxima urgenta date de starea de conflict armat.
  Dar zona de conflict este revendicata si inclusa in propriul teritoriu de RUS. Autoritatea competenta, cu privire la orfani, copii singuri si/sau institutionalizati, a fost UKR iar acum (in interpretarea puterii agresoare) este RUS.
  Chestiunea legalitatii/ilegalitatii revine la a decide cui ii apartine, ACUM la comiterea faptei, teritoriul in cauza.
  Asa ca nu stiu cum se vor impaca acuzatiile de deportare ilegala cu apararea ridicata de invinuiti privind obligatia de a proteja copiii (din categoriile mentionate) din zonele de conflict. Adica o cauza justificativa legala. Chestiunea nu e deloc triviala.

  In final adaug ca in motivarea RUS privind „deschiderea de către Comitetul de Investigații al Rusiei a unor dosare penale pe numele judecătorilor” CPI nu sunt tratate problemele de fond din actul care sta la baza mandatelor de arestare ci exclusiv chestiuni de competenta si legalitate a masurilor CPI raportat la existenta/inexistenta unor alte acte normative.
  Deci RUS nu raspunde „pe fondul probl.” deoarece nu recunoaste competenta CPI, iar mandatul ar fi ilegal/inaplicabil deoarece vine in conflict cu o norma superioara „Convenția pentru prevenirea și pedepsirea infracțiunilor împotriva persoanelor protejate internațional din 14.12.1973” conform careia șefii de stat se bucură de imunitate absolută față de jurisdicția statelor străine.
  Daca observati nu se vorbeste despre cel de-al doilea „beneficiar” al mandatului de arestare Doamna Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

 16. În 2002, Congresul Statelor Unite a adoptat Legea privind protecția personalului militar american (American Service-Members’ Protection Act – ASPA), care conținea o serie de prevederi, printre care autorizarea președintelui de a „utiliza toate mijloacele necesare și adecvate pentru a obține eliberarea oricărui membru al personalului american sau aliat deținut de către, în numele sau la cererea Curții Penale Internaționale”, precum și interdicții privind furnizarea de ajutor militar de către Statele Unite către țările care au ratificat tratatul de înființare a Curții.

  În plus, ASPA conținea prevederi care interziceau cooperarea SUA cu Curtea și care permiteau președintelui să autorizeze forța militară pentru a elibera orice membru al personalului militar american reținut de Curte, ceea ce i-a determinat pe opozanți să o numească „The Hague Invasion Act”. Legea a fost modificată ulterior pentru a permite cooperarea SUA cu CPI atunci când este vorba de inamici ai SUA. S-a argumentat că legea a fost o măsură creată pentru a-i proteja pe americani de jurisdicția sau urmărirea penală a CPI.

  • O abordare interesanta dar adevarul ne arata o realitate imposibil de imaginat aparuta chiar in momentul in care Armata Rosie isi ataca fostii conationali si pe fratii sai de suferinta din URSS.Vedem cum tot armamentul sovietic oferit Ucrainei de catre tarile foste in „Lagarul Comunist” se afla la baza infringerii rusilior . Rusii s-au caftit de unii singuri cu armament sovietic fiind invinsi in lupta de militari fosti cetateni ai URSS .Tot ceea ce se intimpla este de un ridicol absolut .Nimeni nu isi putea imagina asa ceva .UE stapineste intreg jocul militaro – politic international evident folosind terte natiuni .Esecul vizitei recente la Moscova l-au adus pe XI la picioarele Europei .Si cind te gindesti cum SUA doar livreaza arme Ucrainei platite evident de Europa prin cuplarea SUA si a gazelor lichefiate la Germania intelegi si adevarul .Un rus a pierdut URSS si Germania a platit totul acum alt rus pierde Federatia si UE plateste totul . Rusia isi pierde toate contractele ce tin de exportul de armament .Rusia nu isi poate reface toate stocurile de rachete performante .Rusia si-a pierdut deja toata structura de transport livrare ce trimetea gazele naturale in Europa ca si cele doua conducte Nord Streeam . Rusia pierde zilnic mari cantitati de gaze ce ard ei neputind inchide puturile de forare .Rusia nu mai poate sprijini militar tarile in care are baze militare .Rusia nu mai are multi prieteni in lume iar ultimul care tocmai a facut o vizita la Moscova si-a luat jucariile si a plecat, dis de dimineata, fara sa aiba nici un rezultat .Putin devine supus unui mandat de arestare ce nu are termen de expirare decit in momentul in care cel vizat se prada .Putin nu mai are libertate de miscare in Moscova . Oricind rachetele NATO de inalta precizie ce se apropie de granitele Rusiei cu Ucraina iti pot baga focosul pe geam si de aici deranjul lui Medvedev ce doreste sa puna granitele unei noi Ucraine pe Nipru .Vi se pare ca Rusia are vreun cistig acum cind Germania si Japonia se pot inarma nuclear ?Rusiei este pierdut iar tot ceea ce a facut Putin duce la dezmembrarea Federatiei asa cum ne-a zis de mult doamna von der Leyen . .

 17. Poate a venit vremea sa intelegem ? Rusia isi pierde toate contractele ce tin de exportul de armament .Rusia nu isi poate reface toate stocurile de rachete performante .Rusia si-a pierdut deja toata structura de transport livrare ce trimetea gazele naturale in Europa ca si cele doua conducte Nord Streeam . Rusia pierde zilnic mari cantitati de gaze ce ard ei neputind inchide puturile de forare .Rusia nu mai poate sprijini militar tarile in care are baze militare .Rusia nu mai are multi prieteni in lume iar ultimul care tocmai a facut o vizita la Moscova si-a luat jucariile si a plecat, dis de dimineata, fara sa aiba nici un rezultat .Putin devine supus unui mandat de arestare ce nu are termen de expirare decit in momentul in care cel vizat se prada .Putin nu mai are libertate de miscare in Moscova . Oricind rachetele NATO de inalta precizie ce se apropie de granitele Rusiei cu Ucraina iti pot baga focosul pe geam si de aici deranjul lui Medvedev ce doreste sa puna granitele unei noi Ucraine pe Nipru .Vi se pare ca Rusia are vreun cistig acum cind Germania si Japonia se pot inarma nuclear ?Nu pricepeti ca jocul Rusiei este pierdut si ca tot ceea ce a facut Putin duce la dezmembrarea Federatiei asa cum ne-a zis de mult doamna von der Leyen .

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Cristian Felea
Cristian Felea
Doctor în ştiinţe inginereşti, domeniul: „Mine, Petrol şi Gaze” - Universitatea din Petroşani. Ofițer SRI în rezervă Colaborator al publicaţiei „Revista Minelor”

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Carti noi

 

Cu acest volum, Mirel Bănică revine la mai vechile sale preocupări și teme de cercetare legate de relația dintre religie și modernitate, de înțelegerea și descrierea modului în care societatea românească se raportează la religie, în special la ortodoxie. Ideea sa călăuzitoare este că prin monahismul românesc de după 1990 putem înțelege mai bine fenomenul religios contemporan, în măsura în care monahismul constituie o ilustrare exemplară a tensiunii dintre creștinism și lumea actuală, precum și a permanentei reconfigurări a raportului de putere dintre ele.
Cumpara cartea de aici

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro