miercuri, noiembrie 29, 2023

Fragilele promisiuni ale viitorului

„Domnule Președinte Klaus Iohannis,

Romanian Business Leaders vă adresează această scrisoare în numele a peste 200 de antreprenori români, prezenți astăzi la cea de-a 9-a ediție a Summitului Romanian Business Leaders. (…)

Domnule Președinte, motivul pentru care vă adresăm această scrisoare este acela că instituția Președinției are datoria de a readuce stabilitatea și încrederea în clasa politică, exercitând rolul constituțional de mediator între puterile politice, punând în frunte interesele României. Asta este ceea ce așteaptă cetățenii acestei țări de la dumneavoastră, asta ne dorim și noi, antreprenorii români.”[1]

BREF: FITCH’S WARNING[2]

„The collapse of Romania’s coalition government could disrupt fiscal consolidation efforts, which are key to resolving the Negative Outlook on Romania’s ‘BBB-’ rating. (…)

USR-Plus has tabled a no-confidence motion to pressure the PNL to replace Florian Catu as Prime Minister – something the PNL has refused. USR-Plus has received support from the right-wing AUR to proceed with the no-confidence vote, with the opposition centre-left PSD initially signalling its tacit support. These parties would have enough votes to pass the motion, which would force the president to designate a new Prime Minister to form a government. (…)

The coalition’s ambitious reform agenda, anchored in the national recovery and resilience plan (NRRP), already faced mounting obstacles due to difficulty implementing measures during the pandemic. It is uncertain how far a minority PNL-led government or a new PSD-led government would be able or willing to push through politically sensitive reforms to healthcare, wages, pensions and the judiciary. This could further delay European Commission approval of the NRRP, which the government initially expected by end-September. (…)

However, without deeper reform, long-standing fiscal challenges – including a very rigid expenditure profile – and broader fiscal and external risks will persist. The current account deficit was 6.3% of GDP on a 12-month rolling basis in June. Failure to moderate the fiscal deficit or attract non-debt-creating inflows (mainly EU Funds) could undermine macroeconomic stability. (…)

Lack of progress in implementing reforms, leading to a faster-than-projected increase in public debt, could lead to negative rating action. Fitch’s next scheduled review of Romania’s rating is due on 22 October.”

MARILE, FRAGILELE ȘI IMPROBABILELE PROMISIUNI: PNRR ȘI PROGRAMUL „ANGHEL SALIGNY”…

Filozofia pe care ne-o propune PNL, încă lider al arcului guvernamental, pentru dezvoltarea țării și înlăturarea dezechilibrelor din economie este declarativ următoarea: investiții, investiții și iarăși investiții.

Pur teoretic, țara are nevoie de investiții, acest lucru este cert. Restanțele la investițiile în infrastructura de comunicații (șosele, căi ferate, porturi, aeroporturi, puncte de frontieră), producția și infrastructura de transport și distribuție a energiei, construcția de școli și spitale, infrastructura digitală și așa mai departe sunt majore și afectează potențialul nostru de a recupera diferențele de dezvoltare față de vestul și nordul continentului.

A fost mai întâi programul de relansare economică post-pandemică, de 100 de miliarde de euro (Planul Național de Investiții și Relansare Economică – PNIRE), anunțat în iulie 2020 de președintele Iohannis și, pe atunci, premierul Orban, la Clubul Diplomaților[3].  

Pentru cine nu-și mai aduce aminte de respectivul program, reamintesc că obiectivul său era: „…realizarea convergenței cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% (69% în 2019 – n.red.) din media UE-27, la orizontul anului 2025”[4] și își propunerea un „nou model de creștere economică”, bazat pe:

(i) stimularea și dezvoltarea capitalului autohton și a competitivității companiilor românești;

(ii) investiții în domenii strategice ale infrastructurii publice;

(iii) transformarea digitală a economiei și a administrației publice;

(iv) pregătirea economiei pentru noua revoluție tehnologică;

(v) tranziția către o economie durabilă.

În mare parte colecția de bune intenții consemnată în cele 160 de pagini ale documentului[5] a avut mai degrabă un rol electoral, pentru ca apoi să încurce ministerele când a venit vorba de construit Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, pentru că funcționarii au încercat să pășească pe căile bătătorite ale PNIRE atunci când li s-a cerut să pună umărul la noul program.

Putem presupune că PNIRE, cu ale sale repere din capitolul „Planul Național de Investiții”, a rămas reperul politicilor de investiții promovate de PNL, motiv pentru care ce nu s-a putut negocia cu Comisia Europeană pentru a fi finanțat prin PNRR să fie finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, mai bine cunoscut public ca „PNDL 3”.

Despre PNRR-ul României s-a discutat destul de mult și de intens în ultimele luni; în general mass media a punctat bâlbele guvernamentale în dialogul cu Bruxellesul, remarcându-se că la nivelul ministerelor și al partidelor politice a dominat o atmosferă de confuzie pentru că s-a plecat cu ideea că România trebuie să impună Comisiei cererile sale „îndreptățite” de finanțare a tuturor proiectelor de dezvoltare întârziate, de la autostrăzi și canale de irigații la școli și spitale.

A fost nevoie de o discuție lămuritoare între premierul Florin Cîțu și Ursula von der Leyen, pentru ca în sfârșit ministrul fondurilor europene să primească autoritatea de a negocia numai acele proiecte care se înscriu în prioritățile fixate de Comisia Europeană și să limiteze bugetarea la un maxim de 29,5 miliarde de euro. Doar așa a fost posibil ca PNRR-ul României să poată fi depus, după câteva amânări, la finele lunii mai ac.[6].

PNRR[7], ca bugetare, se bazează pe fonduri (granturi și împrumuturi cu dobândă foarte mică, negociate de Comisie sub garanția Eurozonei) europene până la limita unui total de 29,217 miliarde de euro și un aport național de finanțare de 171 milioane de euro. Aceste sume se adaugă finanțării pe care o poate atrage România din fonduri europene conform cadrului bugetar unional multianual corespunzător, care se ridică la circa 50 de miliarde de euro.

Soldul finanțărilor europene 2007 – 2020. Sursa: MIPE (mfe.gov.ro)

Este remarcabil că România, dacă va reuși să obțină aprobarea pentru finanțarea PNRR-ului său, va avea disponibilă suplimentar o sumă pentru investiții în proiecte de remodelare a economiei și societății pentru o construcție rezilientă în viitor care se va ridica la 47% din totalul fondurilor europene pe care le-am avut la dispoziție între anii 2007 – 2020. Ceea ce este imens și implică un salt nemaipomenit de performanță pentru administrația românească, altminteri banii europeni ce ne pot fi alocați până în 2028 sunt doar un miraj.

Pe scurt, PNRR-ul României este construit pe șase piloni:

• Pilonul 1 – „Tranziția verde”: (i) sistemul de management al apei; (ii) împădurim România și protejăm biodiversitatea; (iii) managementul deșeurilor; (iv) transport sustenabil; (v) Fondul pentru Valul Renovării; (vi) Energie.

Finanțarea prevăzută pentru pilonul 1, pilonul principal, este de circa 14 miliarde de euro.

• Pilonul 2 – „Transformare digitală”: cloud guvernamental și sisteme publice digitale.

Finanțarea prevăzută pentru pilonul 2 este de circa 1,9 miliarde de euro.

• Pilonul 3 – „Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii”: (i) reforme fiscale și reforma fondului de pensii; (ii) suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.

Finanțarea prevăzută pentru pilonul 3 este de circa 2,85 miliarde de euro.

• Pilonul 4 – „Coeziune socială și teritorială”: (i) fondul local pentru tranziția verde și digitală; (ii) turism și cultură.

Finanțarea prevăzută pentru pilonul 4 este de circa 2,3 miliarde de euro.

• Pilonul 5 – „Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională”: (i) sănătate; (ii) reforme sociale; (iii) reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea capacității partenerilor sociali.

Finanțarea prevăzută pentru pilonul 5 este de circa 2,83 miliarde de euro.

• Pilonul 6 – „Politici pentru noua generație”: România educată.

Finanțarea prevăzută pentru pilonul 6 este de 3,6 miliarde de euro.

Comisia Europeană a aprobat înainte de vacanța de vară 16 PNRR-uri, urmând ca, din data de 10 septembrie ac., după ce-și va relua activitatea, să aprobe (până la finele lunii curente, cel mai târziu) încă alte 6 PNRR-uri. Puțin probabil ca, având în vedere că:

– încă mai curg solicitări de întregiri de informații de la COM către MIPE;

– la București a debutat o criză guvernamentală ce nu își va găsi o soluție (oricare va fi ea) decât undeva la începutul lunii octombrie;

PNRR-ul României să mai fie aprobat în cursul lunii septembrie, așa cum anunța guvernul. Ne putem aștepta, așadar, ca aplicația noastră să rămână, la fel cu cele ale Ungariei și Poloniei, plasate în sertarul cu „state membre problemă”.

Tot state problemă sunt și Bulgaria și Olanda, care nu depuseseră un PNRR la Comisie înainte de vacanța de vară.

În ce privește Programul „Anghel Saligny”, după cum se știe s-a născut din ruinele arzând ale fostei coaliții guvernamentale, „ursitoarea cea rea”, USR-PLUS, fiind poftită pe ușă afară din palatul Victoria de viteazul cavaler al „interesului național” Florin Cîțu.

Ordonanța de urgență pentru aprobarea Programului național de investiții cunoscut și ca „PNDL 3” a fost aprobată de guvernul părăsit de partidul refractar din coaliție și apoi a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 6 septembrie ac.[8], urmând să-și continue aventura în Parlament, unde va suferi probabil modificări importante din partea opoziției.

Conform ordonanței și notei de fundamentare, aflăm despre programul național de dezvoltare locală „Anghel Saligny” că are o limită maximă de finanțare de 50 de miliarde de lei pentru perioada 2021 – 2028, în care pot fi încheiate contracte multianuale de finanțare.

Finanțarea se asigură din: (i) sume din transferuri, alocate bugetelor locale de la bugetul de stat, după aprobarea de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și cuprinse la o poziție distinctă de cheltuieli; (ii) sume din bugetele locale alocate cu această destinație și (iii) alte surse.

Obiectivele de investiții ce pot fi finanțate prin acest program sunt: „construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții:

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale;

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;

d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;

e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.”

Standarde de cost, MDLPA. Sursa: HotNews[9]

După publicarea ordonanței, MDLPA a postat în consultare publică un ordin de ministru prin care, potrivit referatului de aprobare, sunt inițiate măsuri ce au ca scop să permită: „…coordonatorului Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și, în același timp, beneficiarilor acestuia, promovarea și includerea la finanțare a unor obiective de investiții în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate. Standardele de cost asigură distribuția uniformă, echitabilă și predictibilă a fondurilor publice alocate pentru realizarea obiectivelor de investiții prin program. Standardele de cost sunt astfel stabilite încât să asigure realizarea și finalizarea obiectivelor de investiții în actualele condiții socio-economice, cu respectarea cerințelor de calitate a construcțiilor pe întreaga durata de existență a acestora.”

Să ne amintim că una din cerințele USR-PLUS era și aceea ca programul să nu fie promovat fără introducerea de standarde de cost. În plus, ministrul Attila Cseke a mai dat asigurări suplimentare privind calitatea monitorizării modului în care se va cheltui banul public prin „PNDL 3”, și anume:

(i) solicitările pentru proiectele finanțate prin Programul „Anghel Saligny” vor fi depuse în format electronic, toate informațiile publice urmând să se regăsească pe o platformă digitală, pentru a asigura transparența modului în care se derulează programul;

(ii) „Beneficiarul obiectivului de investiții, unitatea administrativ teritorială, răspunde pentru aceasta (modul în care este derulată lucrarea, n.m.), pentru că banii trebuie returnați la buget dacă proiectul nu este finalizat. (…) Cred că este o sancțiune destul de aspră. Și astăzi, pe alte programe naționale de investiții, în urma sesizărilor primite, Corpul de Control al ministrului verifică cele întâmplate la fața locului. Se întâmplă în mod uzual. Se va întâmpla în mod curent și pe Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. De asemenea, toate facturile, în momentul în care ele intră în Ministerul Dezvoltării, vor fi trimise spre verificare și Inspectoratului de Stat în Construcții”.

…VERSUS PROBABILELE RATĂRI, CARE POT GENERA CRIZE SERIOASE

Prima constatare este aceea că (deși previzibilă) ruperea coaliției de guvernare din culpa comună a PNL – aripa Cîțu și a USR-PLUS a generat temeri serioase mediului de afaceri, care înțelege pe deplin faptul că provocările și oportunitățile care stau în fața țării au nevoie dacă nu de un guvern eficient, măcar de un guvern stabil, dar în niciun caz de o criză guvernamentală provocată de orgolii și interese mărunte.

În săptămâna care trece am avut parte, așadar, de mesaje explicite din partea mediului de afaceri care au sancționat reaua credință a politicienilor, inclusiv detașarea culpabilă a președintelui Iohannis, prin care s-a concurat la declanșarea și perpetuarea crizei politice guvernamentale de la București.

Primul mesaj dat publicității a fost scrisoarea antreprenorilor reuniți la „Romanian Business Leaders Summit”[10], care a atras atenția că: „…a trecut deja aproape un an din cei 4 până la noul ciclu electoral, și nu doar că nu au fost făcute progrese prea mari, dar și ce a fost început urmează a fi blocat de lupte politice sterile și pierzătoare pentru români și România”, în timp ce mediul de afaceri se aștepta să: „…să ne concentrăm eforturile pe construcția economică și pe reformele administrative” pentru:

„• Implementarea cu profesionalism a Planului Național de Redresare și Reziliență pentru o Românie prosperă;

• Simplificare administrativă pentru o Românie competitivă;

• Digitalizarea administrației pentru o Românie modernă;

• Modernizarea sistemului de învățământ pentru o Românie cu adevărat educată;

• Gestionarea eficientă a pandemiei pentru o Românie însănătoșită”.

Și Asociația Oamenilor de Afaceri din România a transmis public un comunicat prin care „…recomandă respectarea calendarului și a procedurilor, in vederea operaționalizării PNRR, pentru ca MIPE să poată pregăti în mod adecvat structurile și echipele necesare implementării proiectelor majore de țară”[11], avertizând în legătură cu o recentă decizie a premierului, luată în calitate de interimar la ministerul fondurilor europene:

„Remarcăm cu îngrijorare că, în plină criză politică, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat întreruperea procedurilor de concurs aflate în derulare, ceea ce poate duce la un blocaj instituțional major și întârzia aplicarea lor. În pragul aprobării oficiale a PNRR de către Comisia Europeană, această măsură poate aduce din nou România în centrul atenției și pune sub semnul întrebării capacitatea noastră de a implementa un set esențial de reforme, pentru care ne aflăm deja în contratimp.”

Îngrijorarea mediului de afaceri trădează o nemulțumire generală a societății românești, profundă și îndreptățită, cu privire la performanța lamentabilă a unei clase politice ce nu se lasă reformată și este incapabilă să identifice prioritățile națiunii, să producă guvernări stabile și eficiente.

Dacă această clasă politică este în stare să pună „on hold” o țară întreagă doar pentru a-i oferi șansa premierului să-și rezolve problema cu preluarea funcției de șef de partid, deși ca priorități ar trebui să fie valul 4 al pandemiei SARS-CoV-2 și aprobarea PNRR, nu poți să nu-ți exprimi îngrijorarea, să nu te întrebi cum va putea o astfel de clasă politică să guverneze provocările viitorului, ferindu-ne de perspectiva unei crize profunde din care nu se va lupta mai nimeni să ne scoată, așa cum s-a întâmplat totuși în cazul Greciei.

Părerea generală este aceea că până la congresul PNL din 25 septembrie niciun partid nu va mai fi preocupat cu adevărat de guvernare: aripa Cîțu, sprijinită pe cât le permite interesele de UDMR și PSD, va încerca să evite ca votul pentru monțiunea de cenzură să aibă loc înainte de sâmbăta alegerilor.

Se mizează probabil pe scenariul în care la alegerile interne din PNL aripa Cîțu își va vedea obiectivul atins, după care vor urma zile bune în care forțele politice vor căuta un nou echilibru, odată ce, foarte pobabil, moțiunea de cenzură va fi votată și actualul guvern va fi formal demis de majoritatea de parlamentară de conjunctură care se va crea în ziua votului.

Cum noile negocieri vor trebui să includă PSD, de această dată situat pe o mult mai bună poziție politică decât în iarna 2020 – 2021, noul echilibru politic poate însemna o guvernare PNL-PSD-UDMR sau alegeri anticipate.

Am enunțat aceste câteva elemente de perspectivă doar pentru a înțelege că această criză politică se poate prelungi cel mai puțin până la finele lunii octombrie, dar poate dura mai mult, până la finele anului, dacă în ecuație vor intra alegerile anticipate (totul depinde de PSD, care ar putea dori să valorifice scorul bun din sondaje printr-un scrutin anticipat, în premieră).

Aceeași perspectivă nedorită a stat și la originea preocupărilor mediului de afaceri, care observă cu profundă îngrijorare că am putea fi printre ultimele state din Uniunea cu un PNRR aprobat. În tot acest timp inflația (cu perspectiva unui euro la cinci lei) va eroda veniturile populației și ale micilor afaceri, aflate față în față cu o explozie a prețurilor la utilități, iar valul 4 al pandemiei SARS-CoV-2 se va sigura că pune în lumină toate deciziile hazardate ale guvernului Cîțu legate de rectificarea bugetară.

Putem ieși din acest cerc vicios care se anunță, mai poate fi evitată criza? Din punctul meu de vedere, cu actuala clasă politică, cu lipsa de apetit la mediere a Palatului Cotroceni, absolut nu. Dacă vom avea noroc, putem cel mult conta pe o criză guvernamentală care se va încheia cu un compromis rapid la finele lunii octombrie, dar care va avea același dezavantaj al unor înțelegeri pe care părțile se gândesc cum să le dinamiteze a doua zi după ce le vor fi semnat.

Bine ar fi să avem anticipate, să decidă electoratul. Anticipatele pot prelungi criza politică, dar pot aduce și o rezolvare de durată, care ar fi în interesul cetățenilor. Din păcate, doar PSD ar putea avea motiv să-și dorească alegeri anticipate, ceea ce este în sine problematic.

Așadar, să strângem cureaua și să ne pregătim de o iarnă dificilă. Va fi probabil iarna vrajbei noastre.    


[1] https://economedia.ro/mediul-de-afaceri-scrisoare-catre-iohannis-institutia-presedintiei-are-rolul-de-a-readuce-stabilitatea-si-increderea-in-clasa-politica-ce-a-fost-inceput-urmeaza-a-fi-blocat-de-lupte-politice-steril.html

[2] https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/romanias-political-crisis-presents-risks-to-deficit-reduction-07-09-2021

[3] https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda-presedintelui/participare-la-evenimentul-de-prezentare-a-planului-national-de-investitii-si-relansare-economica-elaborat-de-guvernul-romaniei

[4] https://www.forbes.ro/planul-national-de-investitii-si-relansare-economica-ce-investitii-prevede-planul-si-cum-s-impartit-bugetul-172664

[5] https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf

[6] https://www.euractiv.ro/eu-elections-2019/romania-a-trimis-oficial-pnrr-24419

[7] https://mfe.gov.ro/pnrr/

[8] http://storage1.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1481/10386/20255511/1/monitorul-oficial-partea-i-nr-849.pdf

[9] https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25029470-document-guvernul-pregateste-standardele-cost-anghel-saligny-cerinta-usr-plus-cat-costul-standard-locuitor-retelelor-apa-canalizare.htm

[10] https://economedia.ro/mediul-de-afaceri-scrisoare-catre-iohannis-institutia-presedintiei-are-rolul-de-a-readuce-stabilitatea-si-increderea-in-clasa-politica-ce-a-fost-inceput-urmeaza-a-fi-blocat-de-lupte-politice-steril.html

[11] https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25029398-asociatia-oamenilor-afaceri-guvernantii-romaniei-ignora-interesul-public-prioritatile-actuale.htm?nomobile

Distribuie acest articol

26 COMENTARII

 1. Despre PNRR pot spune ca s-a nascut mort.
  De cand Iohanis si Catu au umplut ecranele televiziunilor cu tema asta am fost sigur ca va fi Fâs!
  Turul cramelor in loc de o fabrica de vaccinuri spune totul despre faptul ca a fost prost facut.

  Despre PNDL 3 sau 4 sau cum se va numi spun simplu:

  E o risipa de bani publici.
  Nu sunt proiecte.
  Nu sunt oameni capabili in Primarie.
  Primarii sunt incompetenti si corupti.
  Şpăgari
  Lucrari gandite si facute Prost.

  Exista nevoia de dezvoltare locală?
  Eu personal cred ca nu.
  Exista nevoia de a tine captiv un public cu realizarile Primarului pentru urmatoarele alegeri.
  Nedezvoltarea locala a Romaniei a fost generata de Primari!

  Daca selectati din lucrarile facute pana acum nu veti gasi niciuna care sa aduca plusvaloare localitatii.

  Totul s-a facut pentru imaginea Primarului in traditionalul stil habarnavist.

  Exemplific cu Marea Asfaltare din satele romanesti:
  – s-a facut de mantuiala, asfalt direct pe iarba, etc.
  – rigolile de scurgere a apelor sunt incapabile sa preia apa din locuintele satenilor la ploi abundente, sunt deja colmatate samd.
  – colac peste pupaza aceste lucrari s-au facut inainte de a se face canalizare.
  Urmare, se vor demola asfaltarile pentru a se veni cu canalizarea.
  Logica nu cerea prima data canalizarea?
  Dupa care asfalt.
  Fripturism!

  Si iar Marea Asfaltare cu Rigole Invizibile.
  E un talmes balmes fara sfarsit.
  O risipa permanenta de bani imprumutati.

  Si mai mult, nimeni nu stie care comune raman daca se va ajunge la reorganizare admnistrativa.
  Din cele 2800 de comune de azi in mod natural vor ramane aproape 1800 de comune viabile.
  Sa stabilim prioritati, criterii, reguli.
  Apoi studii de fezabilitate si daca sunt intrunite conditiile aplicam la Program.
  Altfel e oficializata risipa!

  Acum toti Primarii vor sa risipeasca bani publici si imprumutati.
  Sa captureze publicul tinta cu Maretele Realizari.
  Nu au oameni pregatiti sa le faca proiecte viabile care sa aduca plusvaliare comunitatii locale.

  Si ce va ramane din acest bluf daca apare o cerinta UE de reorganizare administrativa vazandu-se marele Jaf National numit pompos Anghel Saligni?

  • @Vasile Trandafir _ „Exista nevoia de dezvoltare locală?
   Eu personal cred ca nu.”

   Parcurgerea, fie și cu mașina, a drumului prin satele românești duce privitorul cu gândul la evul mediu. Este nevoie mare și urgentă de dezvoltare locală, ciar și în condițiile reorganizării administrativ-teritoriale (cu atât mai mult).

   Problema este că Președintele Republicii girează jaful din averea națională, forțând înlăturarea USRPLUS de la guvernare, inclusiv prin refuzul de a-și îndeplini rolul de negociator. În mod firesc, așa cum a văzut „elefanții din încăpere” cândva, ar fi chemat la negociere partidele din coaliție a două zi după cererea intempestivă de revocare a domnului Stelian Ion. Domni-sa a preferat ca un inginer electromecanic să preia ministerul justiției și să stopeze concursurile pentru a-i permite numirea procurorilor șefi la Înaltele Parchete după bunul plac.

   • Pe dl Constantin si dna Mara ii sfatuiesc sa consulte pe AFIR la zi si din arhiva toate proiectele derulate mai ales in spatiul rural pe toate programele si axele si atunci veti vedea cate au fost in beneficiul populatiei. Exista si proiecte de mica productie agricola, zootehnie dar putine. In turism, multi au construit tot felul de pensiuni, dar dupa cinci ani au devenit proprietati particulare. Apoi sisteme de alim.apa, canal, epurare, alim.gaze dar multi nu au bani pentru a plati asemenea servicii.

  • Va sa zica toti primarii sunt prosti si corupti: sau nu fac nimic sau fac numai lucrari inutile si prostesti. Citez: „Daca selectati din lucrarile facute pana acum nu veti gasi niciuna care sa aduca plusvaloare localitatii.”. Chiar asa, chiar niciuna? Eu am umblat mult prin tara anul acesta si am notat multe exemple pozitive care aduc „plusvaloare”.

   Intensitatea cu care diversi comentatori demoleaza orice atitudine pozitiva in tara noastra nu este normala, este mai mult decat manifestarea spiritului critic, merge de fapt spre patologic.

   • Poate ne dati si o serie de exemple de realizari benefice – pentru informare generala . Personal eu cred ca sunt ! Ca padure fara uscatura nu e ! Dar si reversul e valabil : Printre gramezile de uscaturi mai vezi si cate ceva verde ! Insa – referitor la acest „proiect” Anghel Saligni – trebue sa marturisesc ca PUTE a parsiva actiune a lui Catu pentru a castiga voturi la alegerile din P. Liberal ! Si acest Catu NU-MI INSPIRA NICI UN FEL DE INCREDERE ! Vreau sa reamintesc ca locuind de ceva vreme in USA stiu ce inseamna si ce MARE IMPORTANTA are istoria bancara ! Un individ care fuge fara sa-si achite o datorie la banca – vezi Catu – devine CIUMAT ! Dar el a devenit Prim Ministru in Romania si se manifesta cam tot „ca hot” – cel putin in alegerile PNL !! Regret – nu l-as angaja nici ca „bagator de seama” !

  • doar atat:
   orice formatiune politica aflata la putere, oricat de bine intentionata, daca va ignora electoratul rural nu va putea sa-si continue nici un proiect, pentru simplul motiv ca nu va avea sanse sa castige urmatorul mandat; cum a fost deja demonstrat, electoratul va prefera sa voteze niste hoti „care au mai facut cate ceva”, decat niste cinstiti aroganti, scoliti, parfumati si cu gulere albe, care se delimiteaza de plebea in opinci

 2. De la bun inceput trebuie spus , foarte clar, cum Alegeri Anticipate nu pot fi facute in Romania ,decit urmare a unui consens general a Partidelor Politice ce formeza Parlamentul Romaniei ,concomitent cu decizia favorabila a Presedintelui Natiunii , ca parte a ceea ce CCR a numit buna functionare a a Statului Roman .Este putin probabil ca tot acest intreg sa poata fi acceptat de catre tota lumea .Imaginea la zi a ceea ce acum se intimpla pe scena politica are inceputul cu mult timp inainte . Momentul zero este cel care a dus la pierderea alegerilor de catre PNL condus la aceea vreme de Ludovic Orban .Pasii ce au permis aceasta pierdere sunt cunoscuti si sunt parte a unor decizii neconforme luate de fostul Premier chiar inainte de data alegerilor parlamentare .A urmat apoi decizia ce a permis formatiunii USRPLUS sa cumuleze ministere de forta , in nou alianta formata , si asta tot cu ajutorul fostului premier .Acum vedem cum USRPLUS se aliaza cu AUR si depun o Motiune de Cenzura nu impotriva Guvernului Romaniei ci contrar uzantelor ,doar impotriva premierului Citu , ajutati fiind , pentru a treia oara ,tot de catre actualul sef al PNL (probabil ramas in functie doar pina in 25 septembrie a.c.) ce se pozitioneza impotriva deciziilor la virf ale propriului partid .Cu toate acestea vedem deschiderea de care da dovada Premierul in functie ce pastreaza neocupate posturile tuturor membrilor USRPLUS (cu exceptia ministrilor si a celor din esalonul intii) in speranta ce tine de reintoarcerea USRPLUS la guvernare , acolo unde a fost mandatat de cetatenii Romaniei sa fie alaturi de PNL. Este evidenta eroarea politica facuta de USRPLUS prin alianta cu AUR, prin punerea PSD in postura de decident, dar care nu poate fi la remorca USRPLUSAUR si care nici nu poate sa scoata el castanele din foc spre ai oferi USRPLUS-ului accesul la guvernare ,eroare ce continua prin cererea ,hilara, ce tine de numirea unui nou premier de la USRPLUS. PNDL ca si PNNR (daca va fi aprobat ) sunt doua modele economice de dezvoltare asemanatoare . Ceea ce nu se poate face prin PNNR (se cunosc conditionalitatile ) se face prin PDNL .Procedurile de urmarire a proiectelor (banii sunt dati pe proiecte nu pe partide sau persoane )sunt si ele parte a nevoii de urmarire a cheltuirii banilor a oferirii acestora etapizat pe masura dezvoltarii proiectelor si care contine si cutuma de returnare obligatorie a fondurilor daca intervin derapaje (toata procedura este clar stiuta de toata lumea ).Dobinzile foarte mici cu care sunt obtinute aceste fonduri ca si termenele laxe de returanare sunt procedural parte a acestor nevoi de tara .Vedem cum premierul Citu se imprumuta chiar si cu dobinzi negative (dai inapoi mai putin decit primesti ) .Pentru un economist si un finantist este usor de inteles nevoia de programe de dezvoltare ca si nevoia de control a modalitatilor de cheltuire a banilor . Fara toate acestea Romania nu poate progresa .Norocul nostru si al altora consta in zicerea ce ne spune : Avem de unde lua banii .Piata are bani spre a ne fi dati ,granturi sau imprumuturi , fara de care nu putem avansa .Va imaginati ce criza era daca nu existau bani in piata de capital . Daca puteti vizualiza , precis intelegeti cum ne era daca acceptam promisiunile nasabuite ale unor asa zis nationalisti ce ar fi adus Romania cu 50 de ani in urma . Unii inca , din motive politice , mint de ingheata apele populatia tarii si condamna orisice fel de imprumut fara sa zica cum aceste imprumuturi creeaza bunastare si locuri noi de munca si transformari fara de care am fi cu totii pierduti .

  • @inteleptul _ „Acum vedem cum USRPLUS se aliaza cu AUR…”
   După cum am arătat într-un comentariu la precedentul articl al domnului Cristian Felea, USRPLUS NU a făcut o alianță cu AUR, ci o înțelegere pentru a strânge numărul de semnături necesare în vederea depunerii unei moțiuni de cenzură.

   Pe de altă parte, cetățenii nu au votat o coaliție PNL/USRPLUS, ci diferite formațiuni politice/programe electorale. Coaliția s-a format ulterior din pricina felului în care au votat cetățenii, pentru a putea fi alcătuită o majoritate parlamentară care să propună prim-ministrul și un program de guvernare.

   Or, PNL a încălcat programul de guvernare cu care s-a prezentat în parlament și a obținut votul de învestitură. A încălcat apoi acordurile cu partenerii de coaliție. A încălcat în primul rând propriul program electoral cu care a câtigat voturile cetățenilor, opunându-se acțiunilor de consolidare a statului de drept și a independenței justiției, împreună cu Președintele Republicii.

   Prin urmare, problema este una mai gravă, sistemică.

 3. „În ce privește Programul „Anghel Saligny”, după cum se știe s-a născut din ruinele arzând ale fostei coaliții guvernamentale,… „.
  Mai corect ar fi sa spunem ca acest program este un Program Dragnea 2.0. Cu aceleași intenții, dar adresanți diferiți. Si bineînțeles emis prin ordonanța de urgenta.

  • PNDL 3 este un program național, NU european, făcut probabil (după cum s-a văzut din cele anterioare) pentru a fi sifonați bani publici.

   PNRR este în curs de aprobare la Comia Europeană, dar criza politică ar putea întârzia aprobarea lui, din cauză că un guvern PNL, sau USL2, ori minoritar cu susținere PSD trezește neîncredere din partea forurilor europene.

 4. Evident sunt mai multi actori implicati dar in ordinea vinovatiei:

  – Presedintele Iohannis care se pare nu numai ca nu si-a indeplinit in nici un fel atributiile functiei prezidentiale de mediere dar si mai grav se pare ca este cel care a generat criza blocand desfiintarea Sectiei speciale ceruta de Institutiile europene. Intr-o tara normala acest Presedinte ar merita suspendat. Este una din probabil cele mai mari dezamagiri din ultimii 30 de ani judecand dupa sperantele puse in el pe care le-a inselat defintiv prin eternele discursuri in limbaj de lemn si complot impotriva indpendentei Justitiei romane si al stabilitatii guvernamentale.

  – PNL care a facut din campania interna nu doar un balci ridicol ci un adevarat razboi in care domnul Citu si-a permis sa-si faca campanie electorala cu 50 de miliarde dintr-un buget oricum cu deficit si intr-o tara supra-indatorata in anii recenti. In loc sa se concentreze prin folosirea banilor europeni, alege sa dea banii crescand datoria Romaniei in pur stil PSD-ist deja in trecut se declarase dusmanul acestora. Ironic sa ajungi sa aplici metodele discretionare si coruptia puterii pe care o criticai recent.

  – USRPLUS care trebuia sa aiba maturitatea sa inghita actiunile imorale ale tandemului Iohannis-Citu. Da, au fost nedrepte dar in trecut romanii erau trimisi pe front sa moara in razboaie nedrepte. Ei trebuiau doar sa accepte ca imaginea lor sa fie temporar afectata de abuzurile colegilor de coalitie. Si sa foloseasca ministrii si institutiile importante pe care le detineau pentru a schimba Romania sperand ca romanii care i-au votat vor aprecia sacrificiul si realizarile lor. Dar se pare ca mandria nu a putut fi stapanita pentru acest scop nobil.

  Era vorba ca cel mai destept cedeaza primul si din pacate domnii Iohannis si Citu au demonstrat clar ca nu vor sa fie in aceasta categorie. Ultima speranta era la USRPLUS.

  • @viitor_expat _ „USRPLUS care trebuia sa aiba maturitatea sa inghita actiunile imorale ale tandemului Iohannis-Citu. ”

   A accepta furtul din banii publici (inclsuiv ai mei, carevasăzică) NU este un act de maturitate, ci complicitate. Nu mă interesează cum se numește partidul care se opune jafului din averea națională, dar pe acela îl voi susține.

   De fapt, niciuna dintre formațiunile politice românești nu mă reprezintă, dar consolidarea statului de drept și independența justiției sunt obiective sociale esențiale. În orice stat democratic. Prin urmare, este firesc ca ele să fie susținute de cetățeni, indiferent cum se numește partidul care le înfăptuiește.

 5. Sa construiesti ce nu ai nevoie nu e o modalitate de dezvoltare. Dimpotriva.
  Romania va constata asta peste 10 ani, cand se va trezi plina de tot felul de cladiri si de drumuri total inutile. Nemaipunand la socoteala uratirea intregii tari.

  Cetatenii romani asteapta de la politicieni (care nu formeaza o „clasa” ci eventual un grup) ceva ce nici ei nu pot: sa gandeasca. Romanii doar consuma. Atat.

  Romania are nevoie de un lighean de apa rece in cap ca sa se trezeasca din visul frumos al bunastarii fara munca. Il va primi curand. Sper.

 6. Nu e clar pentru toata lumea ca in Romania furtul nu se va opri niciodata? Se va fura pana nu va mai ramane nimic. Iar poporul nu e suficient de constient, incat sa voteze masiv cu USR, poporul va vota in continuare cu PSDNL, accelerand declinul tarii.

  Cine are minte, sa plece, sa nu stea sa plateasca 30 de ani imprumuturile uriase pentru furt ale PSDNL.

 7. Stimate,
  de-le Felea,
  1.Presednintele si Guvernul nu sint capabili nici de o guvernare stabila nici de realizarea unor proiecte de dezvoltare economica -industriala a tarii, elaborind PNRR-uri comice prin caracetrul lor labil, rascopt in etape succesive.
  2. RBL, AOAR si celelalte asociatii antreprenoriale cer de ani de zile ceeace Presedintiile si Guvernele n-au putut sa ,,produca”: programe operationale de dezvoltare economica-industriala cu stabilirea unor obiective concrete, surse de finantare, termene de realizare, raspunderi institutionale,etc.
  Asociatiile antreprenoriale nu vorbesc pe aceeasi voce, fiind lipsite si de o reprezentare unitara nationala, capabila de a detine NUCLEE DE CERCETARE ECONOMICA, care sa produca ceeace nu sint in stare guvernntii si pe care sa le impuna cu forta demonstratiei economice.Vaicarelile sint preluate apoi de tabloide politice si economice si intoarse pe toate partile, cu o sporita manie catateneasca…
  3.La rindul lor, publicatiile politice si tabloidele nu sint nici ele capabile de a construi o viziune si o schita de proiecte de dezvoltare economica, cu care sa faca cu oua si otet guvernarile si asocialiile inerte si iresponsabile pentru soarta antreprenorilor!
  In consecinta trei structuri: politica, antreprenoriala si ,,intelighentia” nationale formeaza un COR national al constatarilor imposibilitatii iesirii Romaniei din Criza dezindustrializarii, a pierderii a 5 milioane de locuri de munca si a aceleiasi populatii emigrata economic!
  4.Situatia este explicabila si fara nici o iesire din Criza economica si financiara a tarii, daca specialistii in economie (micro si macroeconomie) impreuna cu cei din domeniul tehnic nu inteleg ca solutia iesirii din actuala stagnare se afla intr-o viziune noua si un model economic nou, conturate de o noua stiinta economica a dezvoltarii!
  Principalul element al acesteia este constituit de COMPETITIVITATEA ECONOMICA/INSTITUTIONALA, care poate fi cunoscut si imbunatatit numai printr-o prezentare a realitatii acestei problematici, asa cum a constatat-o si publicat-o asociatia INACO (administrata de d-na prof. dr. Andreea Paul) in 2019: ,,Esecul Programului National de Competitivitate 2015 -2020″.
  Dupa cunoasterea si intelegerea acestui indice determinant asupra vietii economice si atragerii investitorilor industriali majori, urmeaza prezentarea solutiilor generale si speciale de aducere a acestui indice de la catastrorfalul 74, catre cel al Ungariei (50) si Cehiei (47), tari cu care concuram si ne ,,sufla” de 17 ani potentialii investitori industriali, Mercedes,AUDI, BMW, etc.
  5.Angrenarea intelectuala pentru a identifica/construi viziunea si proiectul iesirii din Criza dezindustrializarii solicita un efort urias si nu poate fi doar de dimensiunea scrierii unor articole ocazionale si propunerea unor solutii punctuale.
  Este greu de asteptat asa ceva de la o publicatia bazata pe voluntariatul publicistic si stiintific, dar interesul personal al tuturor este de a iesi aceasta trilogie a constatarii esecurilor nationale, iar angrenarea cu un caracteri ,,profesionist”, la capatul careia ar rezulta solutii viabile si operationale ar putea fi sustinut financiar de insasi Asociatiile Antrepernoriale,
  6.Intrucit am elaborat deja ,,Tabla de Materii” (si parte a tematicii prevazuta aici) a unei stiinte a dezvoltarii (diferita, dar complementara micro si macroeconomiei), initiativa de fata nu porneste de la un vid al cercetarii in domeniul dezvoltarii, ci de la repere concrete si o structura programatica existenta.
  Sensul major al propunerii nu este sustinerea propriului proiect de tara (fiindca el poate sa aiba concurenti), ci crearea unui grup de presiune stiintifica, care avind la baza initierea intr-o viziune si model nou de dezvoltare, poate sustine iesirea din blocajul stiintific actual in modelul economic bugetar, ale carui instrumente sint blocate de integrare, asa cum arata L. Voinea in ,,Reindustrializarea Romaniei – Politici si Strategii” (2010, pag. 106, PDF).
  Esecul previzibil al PNRR-urilor si a altor surogate economice se datoreaza tocmai refuzului sau neputintei constructiei unui nou model economic ca baza a unor POLITICI INDUSTRIALE, in locul celor consumatoriste pe care le ofera sistematic modelul actual bugetar, ,,intre doua legislaturi”….
  cu stima,

 8. Criza guvernamentala nu este „provocata de orgolii si interese marunte”, ci de interese uriase, si anume, de pastraea tuturor bunurilor jefuite de catre securisto-sereisti (pe primul loc fiind proprietatile retrocedabile, apoi toate doctoratele si masteratele plagiate, apoi toate universitatile particulare securisto-sereiste, apoi toate „academiile” securisto-sereiste, apoi toate posturile de conducere din aparatul de stat (dar nu numai) obtinute tot pe baza apartenentei le sistemul securisto-sereist (neosecurist). Toti acesti securisto-sereisti, din toata societatea romaneasca – care, impreuna cu rudele lor, active sau pensionate, se apropie de un numar poate de 2 milioane de indivizi – au de pierdut, nu numai proprietati si venituri din fonduri europene, dar si pozitiile lor in societate, unde au fost pusi in tot felul de posturi de sefie de catre acelasi sistem securisto-sereist. Aceste interese inseamna pierderea postului de sef al statului de catre Iohannis, inseamna reducerea masiva anumarului de neosecuristi, care acum se pare ca sint in jur de 400.000 de puturosi, inseamna pierderea pensiilor lor speciale, etc., etc., etc.

 9. Personal nu mai înțeleg de ce tot se discută astfel de subiecte. Ca sa poți avea liniște sufletească și puterea de a te ridica in picioare in fiecare dimineață, ca tânăr profesionist in RO trebuie să înțelegi niște aspecte clare din societatea aceasta:
  – în RO nu există dezvoltare profesională, la nici un capitol
  – nu se poate face performanta în nici un domeniu
  – nu ai acces către nici o funcție cu putere decizională dacă ai cumva vreo calitate
  – succesul exista dar este direct proporțional cu gradul de controlabilitate din partea „cui deține controlul„
  – nu poți să te apuci sa faci ceva cu adevărat remarcabil pentru că asta la un moment dat ar putea genera comparații, care nu ar fi in favoarea celor care mimează exercițiul puterii
  – există efectiv oameni (mulți) in societate fără nici o ocupație exactă care au fix rolul de a te deturna de la o activitate onesta
  – „sistemul„ nu e un termen generalist ci este format din oameni cu nume, prenume și chip „uman„
  – dacă printr-o minune nu aderi la acțiuni în care se pot obține bani fără muncă cinstită ești repede catalogat ca anti social si ulterior marginalizat

  In baza celor de mai sus odată înțelese și asumate putem declara ca VIITORUL SE AMÂNĂ, iar dacă ai locuit in București in perioada 2010-2019 (acum nu mai e) puteai citi pe gardul dintre BCU si Ateneu următorul mesaj de actualitate: „este sa nu ne mișcam acum, cel mai important pas de făcut„

  • Nu inteleg de ce autorul acestui articol nu vrea sa puna punctul pe I.
   Nu este inca clar ca cei doi lideri ai tarii – Klaus Johannis si Catu – se comporta ca si cand ar avea 100% din voturile alegatorilor?
   Ei sunt vinovatii pentru care exista aceasta situatie de criza astazi. USR Plus a sprijinit alianta guvernamentala pana la momentul in care PSD, deznadajduit de lipsa fondurilor care conduce la pierderea „popularitatii” partidului, a fost constrans sa convietuiasca cu PNL si UDMR adica sa formeze un USL var. 2 – o formula practicata anterior si bine cunoscuta lor. Deci, USR Plus este clar singurul partid in Parlament (cu exceptia AUR fata de care am anumite rezerve) care nu adera la USL. Ce mai trebuie spus? Asta este pur si simplu un Postulat, nici macar nu trebuie demonstrat.

 10. Perfect de acord cu mare parte din postarile anterioare. Dupa 1990 erau necesare mai multe actiuni, caru s-au facut, si anume: 1. Legea lustratiei pentru fostii comunisti si securisti ce au avut functii mai mici ori mai mari. 2. O constitutie si legi economice, juridice care sa sustina economia de piata si nu capitalismul de cumetrie. 3. O noua organizate terit.adm. cu reducerea la jumatate a judetelor, comunelor. pastrarea doar a prefecturilor. 4.Reducerea la minim functional a intregului sistem bugetar. 5. Un sistem de invatamant modern si eficient, corect si obiectiv. 6 Reducerea la jumatate a nr. de parlamentari si a functionarilor aferenti, a banilor alocati. 7. Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. 8.. Impozite graduale pe venituri si averi.9. Micsorarea raportului dintre salariul minim si maxim. 10 Eliminarea pensiilor speciale si reducerea celor de serviciu la 2000-3000 lei. 11. Sustinerea micilor afacei private prin scutire de impozite pe cel putin 5 ani. 12. Pensionarii care lucreaza sa primeasca salariui si jumatate din pensie. Exista situatii in privat cand salariul oferit este mai mic decat pensia. Mai sunt si altele. Din acestea nu s- a facut nimic si acum ne vaitam ca au plecat 4,5 milioane de romani si ca economia pe mai toate domenile merge pe importuri.

 11. Domnule Felea, sînteți un om inteligent dar nu pot înțelege de ce vă pierdeți timpul făcînd analize documentate pe o colecție de palavre scoase de politruci pentru a cîștiga voturi. Cînd citesc gargara cu care niște gangsteri încearcă să ne prostească am un déjà vu, parcă sînt gulgutele lui Ceașcă la congresul PCR. Neglijați cu bună știință faptul că de fapt avem de a face cu niște găști care se încaieră pe ciolan , o bătălie abjectă a cărei miză este doar accesul la banul public care trebuie drenat către grupurile de interes ale vajnicilor combatanți, chestie care nu are nicio legătură cu dezvoltarea României ci doar cu umplerea desagilor cu bani. Supercîțu, Orban cel Bun și androidul navetist de la Cotroceni trebuie să scoață rapid banu’ pentru găștile lor, ăsta e programul de guvernare, iar reforma înseamnă că nu mai fură ”Pee-See-Dee”, acum e peneleaua la devalizat bugete și golit portofelul cetățenilor. Impresia mea este că deja și-au băgat cam adînc mîna în buzunarul populimii și s-ar putea să iasă cu bătaie în iarnă, care la români este anotimpul schimbărilor și al remanierilor făcute cu ranga și cu molotoave.

 12. „Fragilele promisiuni ale viitorului”

  Excelentul titlu al textului, din nefericire, și în contrast cu foarte bunele articole anterioare ale domnului Cristian Felea, este, cred eu, prea puțin susținut de argumentele conținutului.

  După cum în mod absolut remarcabil prezintă autorul, România a fost nevoită să explice, Comisiei Europene, spre exemplu, că pentru a amplasa un anumit număr de stații de încărcare a mașinilor electrice pe autostrăzi este necesar să construiască autostrăzi, iar pentru ca un anumit număr de școli să fie neutre din punct de vedere climatic e nevoie ca întâi Rmânia (sau Bulgaria) să construiască școli șamd. Europenii, care au depășit demult acest stadiu al dezvoltării socio-economice, au înțeles și din fericire pentru noi au colaborat cu autoritățile române la adaptarea proiectelor.

  …Iar „una din cerințele USR-PLUS era și aceea ca programul [„PNDL3”] să nu fie promovat fără introducerea de standarde de cost”
  Până aici, titlul este în concordanță cu textul articolului, după care se caută vinovații – și cititorul poate observa, domnul Cristian Felea îi găsește …

  „Culpa comună” pentru ruperea coaliției de guvernare este a PNL și USRPLUS, generată de „reaua credință” a celor două formațiuni politice, și ea creează îngrijorare în mediul de afaceri. Prin reproducere, autorul își însușește opiniile acestuia că „nu au fost făcute progrese prea mari, dar și ce a fost început urmează a fi blocat de lupte politice sterile și pierzătoare pentru români și România”, pentru că suntem victimele „performanței lamentabile a unei clase politice ce nu se lasă reformată și este incapabilă să identifice prioritățile națiunii, să producă guvernări stabile și eficiente”.

  Sofistic, premisele corecte ne conduc către concluzii false.

  Reamintesc, în lumina celor prezentate, contextul și cronologia evenimentelor.

  România este un stat parțial eșuat, capturat de o grupare cleptocratică securisto-comunistă transpartinică, de tip mafiot, care de peste trei decenii extrage resurse din averea publică și le transferă ilegal în proprietatea privată a membrilor săi și a apropiaților acestora. Aceasta are la dispoziție cea mai mare parte din instituțiile „de forță”, servicii de informații, justiție, mass-media în cvasitotalitate șamd.

  Atunci când USRPLUS a îndrăznit prin ministrul Voiculescu (care are propriile păcate, dar este alt subiect) să intervină pentru a restrânge influența cleptocrației în Sănătate, acesta a fost azvârlit din guvern, așa cum nu s-a mai întâmplat în nici un guvern de coaliție, probabil din întreaga Europă civilizată.

  Atunci când domnul Stelian Ion a refuzat un aviz pe un program de jefuit averea publică (adică, inclusiv banii mei și ai copiilor mei) fără un mecanism de control al modului în care se realizează acesta, președintele partidului din care provine a fost anunțat cu 3 (TREI) minute mai înainte că va fi demis!

  Președintele Republicii, cel care a revocat-o fără să crâcnească pe doamna Kovesi, ori care (la fel ca domnul Băsescu, cel care a numit-o pe doamna Alina Bica) a desemnat-o șefă la Parchetul Antimafia pe doamna Giorgiana Hosu, i-a reproșat domnului Ion că nu a desființat Secția Specială! Deși aproape oricine știe să citească în țara asta și înțelege ceea ce citește știe că doar parlamentul ar putea-o desființa!
  Cleptocrația are nevoie statu-quo, iar membrii USRPLUS sunt cei cu care (după cum remarcă și domnul CT Popescu) „nu te poți înțelege”. Iar domnul Drulă este cel care a demonstrat cel mai elocvent acest lucru.

  De cum a fost înlăturat din funcție domnul S Ion, concursul legal/onest pentru numirea șefilor Înaltelor Parchete a fost oprit de un inginer electromecanic numit ministru al justiției!

  În concluzie, nu mă interesează cine oprește furtul din banii mei. Și se pare că nu sunt singurul care gândește astfel… Dacă PNL o face, pe acesta în susțin. Dacă PSD înlătură cleptocrația, pe acesta îl susțin. Dacă o face USRPLUS, sau UDMR, pe acestea le susțin.

  S-a furat destul! E vremea ca hoții, la fel ca în lumea civilizată, fie să meargă la pușcărie, fie să înceapă să muncească. Este vremea unei justiții independente, care să finalizeze dosarele 10 august, sau Black Cube, spre exemplu și nenumăratele altele asemenea. Pentru că ceea ce sperie cu adevărat investitorii NU este faptul că USRPLUS dorește aceste lucruri și acționează pentru înfăptuirea lor, ci tocmai contrariul. Incertitudinea legislativă, posibilitatea tranzacționării aplicării legii, nesiguranța respectării dreptului la proprietate dacă intră în conflict cu cleptocrația, lipsa infrastructurii și corupția, acestea sunt adevăratele motive de îngrijorare ale oamenilor de afaceri și ale nivelului mic al investițiilor străine, comparativ cu celelalte state fost comuniste.

  https://presshub.ro/sforarii-cu-epoleti-si-mazilirea-lui-stelian-ion-192444/

 13. Sunt „certat” în multe comentarii că nu înțeleg (mă prefac că nu înțeleg) că USR-PLUS a procedat corect, că nu se putea altfel, că doar prin acțiunile recente (depunere moțiune de cenzură în alianță cu AUR – partid extremist, despre care domnul Barna perora anterior că trebuie izolat în Parlament – și demisiile miniștrilor din guvern, dar nu și ale secretarilor de stat, prefecților și subprefecților) formațiunea se putea delimita de politicile corupte ale PNL și UDMR.
  Ok. Totuși, observ că guvernul Cîțu nu a căzut, nu știm dacă PSD va sprijini moțiunea de cenzură, în timp ce lideri PNL (de exemplu vocalul Rareș Bogdan, un fel de goarnă a curentului ce va pune în 25 septembrie mâna pe partid) și PLUS (Cioloș, cu enunțarea pretenției ca USR-PLUS să dea premierul) se asigură că USR-PLUS va rămâne în opoziție.
  Păi dacă USR-PLUS nu a putut împiedica politicile corupte aflându-se la guvernare, cum va putea să le împiedice din opoziție, împreună cu AUR, atunci când vom avea un guvern minoritar PNL-UDMR susținut de PSD?
  Nu văd viziunea politică aici. Nu văd principiile (eficient și realist) apărate. Nu văd respectarea mandatului celor care i-au votat. Văd doar că și-au făcut calcule eronate, au acționat impulsiv și dând curs unor orgolii. Adică USR-PLUS a căzut în capcana mult mai eperimentatelor PNL-PSD-UDMR.
  Aceasta este realitatea.
  Până când USR-PLUS nu își va confrunta erorile, nu are cum să tragă și învățămintele potrivite.
  Aceasta este toată filozofia perioadei prin care trecem.

 14. cu toata stima sincera fata de autor, textul pare mai degraba o reclama pentru mesajul unui grup de interese reprezentat de acea platforma cu scrisorica, iar aici e o cutie a pandorei, sunt mii de asociatii si ong-uri, multe palarii pentru diferite interese private care toti viseaza sa modeleze politicile publice.
  comentariul era cu mult mai credibil daca lipsea acel text din deschidere asumat de altcineva, chiar daca acolo ca in multe alte parti ale societatii se regasesc argumente de bun-simt.
  ca sa nu ratam fondul problemei, criza aceasta amorsata de citu cu sprijinul lui iohannis pt a transa lupta din penele este o lupta pt ciolanul cel mare – ce tabara/grup va controla administratiile locale unde se revarsa bani de la bugetul de stat si viitoare fonduri europene cate or fi. pe scurt este lupta pt cine va controla primarii din varful pixului, de asta nea citu nu vrea sa il incurce usereii. ca pana acum l-au cam incurcat pe la sanatate, transporturi, mai pe la ministerul fondurilor europene etc. e urata lupta pt putere, dar ca sa fim realisti oricine ar fi la putere ar avea probabil aceleasi scopuri, nu cred ca e vreunul pe acolo cu grijile pt popor.

 15. Indignarea antreprenorilor crește deoarece clasa politică nu ia în seamă că ce ni se întîmplă cu Moțiunea de cenzură începe să fie un morb clasic, studiu de caz disecat de analiștii străini ca în Lecția de anatomie a doctorului Willem van der Meer din Delft, evocată nu de Rembrandt, ci de Michiel Jansz van Mierevelt. Românii alegători nu mai pricep nimica, darmite UE, premierul olandez care nu ne vrea în Schengen și investitorii! Sunt scene de poveste. Literar, se poate imagina o ţară în care guvernul, căzut la anticipate sau la alegerile din 2024, refuză să plece şi, cu ajutorul presei, postacilor, Curţii Constituţionale, avocaţilor poporului, opoziţiei, preşedinţiei, elitei intelectuale şi opiniei publice, mai stă la putere vreo doi-trei ani, democratic, ca să-şi încheie toate socotelile şi să ardă hârtiile compromiţătoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Cristian Felea
Doctor în ştiinţe inginereşti, domeniul: „Mine, Petrol şi Gaze” - Universitatea din Petroşani. Ofițer SRI în rezervă Colaborator al publicaţiei „Revista Minelor”

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro