miercuri, noiembrie 29, 2023

Impostura şi ipocrizia

Strania istorie a domnlui Barangă (ce vine după cea a d-lui Cumpănaşu, care – la rândul ei – o urmează pe cea a “gealului” Oprea; acestea fiind doar cele mai mediatice cazuri de impostură academică /dacă nu-i punem la socoteală – pe alt palier – pe foştii prim-miniştri Victor Ponta, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose) are prin ce surprinde: un om cu o diplomă de Bacalureat suspectată a fi falsă şi obţinută la peste 30 de ani, imediat ce ajunge “pe funcţii” începe să cumuleze titluri şi grade universitare. În mai puţin de 10 ani omul “se face” profesor universitar, e habilitat să conducă doctorate şi – culme a împlinirii! – devine membru al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămânul Superior. “Cum e cu putinţă aşa ceva?” – vuieşte toată presa. Nu ştiu alţii cum sunt, dar mirarea aceasta, mie unuia, mi se pare în bună măsură simulată. Ceea ce e şocant – în lumea noastră – nu e faptul că asemenea cazuri există, ci că ele ajung la cunoştinţa publicului. Pe domnul Barangă, domnul Cumpănaşu şi domnul Oprea (şi alţi câţiva) i-au pierdut orgoliul şi aroganţa; de vreme ce au ajuns acolo unde au ajuns, dânşii şi-au închipuit că li se cuvine totul (nu uitaţi că cel puţin doi dintre ei au aspirat la funcţia supremă în stat). Numai că, la vârf, mizele sunt foarte mari, concurenţa e acerbă şi orice detaliu ce poate discredita un competitor e mai valoros ca aurul. Doar “la bază” lucrurile – în acest caz diplomele, titlurile şi gradele universitare – sunt ieftine şi se pierd în cenuşiul mediocrităţii. “Băieţii deştepţi” ştiu unde să se oprească şi – tocmai de aceea – fac o carieră “fără surprize” şi ajung să se bucure de o pensie, nu neapărat “specială”, dar cu un cuantum similar (dacă nu chiar superior) acelora.

Puţină istorie – în ciuda a ceea ce normativizează ştiinţele matematizate de azi – nu strică niciodată. Când eram în liceu şi voia să mă amuze, tata îmi povestea de hârtia ce se îngălbenise la avizierul facultăţii, în vremea studiilor lui (a doua jumătate a anilor ’60), pe care scria că “nu pot fi cadre universitare superioare – profesori şi conferenţiari – cei care nu au liceul, sau nu au decât liceul.” Era vorba, în mod evident, de “mica epurare” – de după 1965 – a celor care ajunseseră în Universităţi pe valul “construcţiei socialismului”, a proletcultismului şi a “originii sănătoase”: adesea oameni fără nici o pregătire, cu o pregătire precară sau cu o slabă legătură cu domeniul în care erau puşi să predea. Ne-am putea închipui că au fost daţi afară, odată ce-a venit “ordin de sus” că sunt necesare studii superioare, că media contează la repartiţie şi chiar că avem ceva de învăţat de la duşmanul de până mai ieri – Occidentul capitalist. Fără îndoială, aşa au păţit cei care n-au înţeles că Partidul “şi-a schimbat linia”, dezamăgiţii “internaţionalismului” căzuţi în alcoolism ori cei rămaşi fără nici un fel de protecţie. Pe alţii i-a recuperat “aparatul” şi “le-au fost încredinţate alte munci”. Însă au fost şi unii care au rămas la locul lor: “s-au învârtit” de diplomele necesare, s-au pierdut în masa inofensivilor (tata îmi povestea de “tovarăşul” care preda “Drept cooperatist”) sau chiar au revenit – ba concilianţi, ba autoritari (după cum bătea vântul) – la şedinţele BOB-ului şi s-au menţinut “pe post” până la pensie (uneori după 1989). Eu însumi am prins în şcoala generală o doamnă care – după propria mărurisire – făcuse în regim accelerat şcoala de partid Zoia Kosmodemianskaia (şcoala de partid, nu celebrul liceu din Bucureşti!) şi (nu mai ţin minte, într-un an sau doi) ieşise profesoară. A rămas până la finele carierei în cel mai bun liceu al oraşului în care am crescut.

Apoi, a venit Revoluţia şi prin toţi coclaurii patriei au răsărit universităţi. Oameni care predaseră la un Liceu Industrial, animaţi de “spiritul de iniţiativă”, au pus ochii pe o clădire istorică neretrocedată şi s-au apucat de făcut câte o Alma Mater …-iensis. La început era penurie de profesori şi cei plini erau, de regulă, pensionari ai marilor universităţi (pe vremea aceea oamenii se pensionau la 60 de ani!), pe care ajustările leului din anii ’90 îi împinseseră în pragul mizeriei. Acum se pomeneau, pe lângă pensie, şi cu 3 – 7 salarii aferente “normelor” la zecile de grupe cu care ar fi avut de-a face. “Ar fi avut”, căci nu întotdeauna se deplasau pentru a avea realmente un contact cu cei care se presupunea că le sunt studenţi. Universitatea le tipărea cursul, care se vindea şi el bine, un asistent dornic de carieră ţinea (la un loc) orele de bază şi seminariul, de aşa manieră că – în acel timp în care legile se schimbau cu o viteză ameţitoare – totul mergea bine şi nimeni nu avea nimic de pierdut. “Băiatul de comitet” care a iniţiat afacerea a intrat ca doctorand – culmea! – chiar la “Domnul Profesor” invitat de Catedra (precursoarea Departamentului) lui să ţină “cursul magistral” şi (pe valul “reformelor” accelerate din acele vremuri) a ajuns lector, conferenţiar, şef de catedră şi, uneori, decan chiar înainte de doctorat. Când a venit şi acesta “s-a făcut” profesor plin şi coordonator de doctorate. Şi, uite aşa, oameni cu stagii consistente în Liceele (Agro)Industriale ale Patriei Comuniste au ajuns în câţiva ani de capitalism profesori universitari şi îndrumători de teze doctorale. Ştie cineva câţi sunt de toţi? Mă tem că singura evaluare onorabilă ar sta în două cuvinte: nu puţini.

Apoi, universităţile noilor profesori au început şi ele “să producă”, ba încă (ne aflăm în epoca fastă pentru diversele facultăţi dintre 1995 şi 2005), la capacitate maximă. Oamenii care au venit cu o idee relativă la ce vor să facă, sau au descoperit la ce sunt bune studiile pe perioada lor, s-au dus pe posturile pentru care încă era conscurs, la stat sau în privat, (apoi) în străinătate; iar cei “din aparatul de stat” care au venit doar pentru patalama (căci, de la un moment dat, le era cerută) s-au înors “pe post” odată ce au primit-o. Cu excepţia acestora, rămân două categorii – greu de definit, dar foarte vizibile – ale lumii noastre: “băieţii deştepţi” şi rudele. În noua lume, au şi ei nevoie de o diplomă. Şi nici nu era greu de “aranjat” aşa ceva în epoca cohortelor de sute de înscrişi la specializările la care trag oamenii influenţi şi neamurile (drept, economie, administraţie publică). Acolo unde erau câte 7 – 800 în an şi peste 100 în grupă, cine îi (mai) putea şti pe toţi? Evident, fiecare absolvent are amintiri din acel timp şi mulţi veţi spune: “Domnule, era cum era, dar examenele – cel puţin acelea care contau – se dădeau pe bune.” Poate, n-aş îndrăzni să mă pronunţ pentru toate cazurile. Dar restanţele? Dar al 5-lea “re” (căci, de la un moment dat, s-a introdus “procedura” restanţelor cu taxă; dacă plăteşte, studentul îşi poate da examenul de câte ori vrea)? Ştie cineva cine a fost de faţă la al 5-lea “re”? A văzut cineva toate lucrările pe baza cărora s-au trecut notele în catalog? E aşa de greu să mai adaugi unul (la peste 700), mai ales dacă “ţi l-a recomandat” domnul Decan (sau domnul Rector)? “E băiat bun, da’ nu poate să vină acum. Ceva ştie el, nu de 10; da’ cât să treacă….” Cel care dă note nu le dă din averea proprie şi să te pui rău cu domnul Decan nu e chiar un lucru recomandabil. Şi cu atât mai puţin cu domnul Rector. Vine şi licenţa: orice profesor are la Catedră un dulap burduşit cu lucrări din diverse epoci. Nu e o mare minune să schimbi titlul uneia sau să croşetezi din trei una nouă. Mai ales dacă ţi-o cere domnul Decan/Rector. Şi dacă – în plus – tânărul (sau mai puţin tânărul) canditat se arată foarte “recunoscător”. “Procedura” prevede prezentarea unui power-point la susţinere; ca atare, tot ceea ce trebuie să ştie candidatul e să citească cu voce tare. Altfel spus, cu cunoştinţe de clasa a II-a poţi lua o diplomă universitară. Câţi îşi vor fi luat în felul acesta diplomele? Iarăşi, cred că răspunsul stă în aceleaşi două vorbe: nu puţini. De astă dată avem şi o mărturie: televizorul (mai nou internetul). După cum vorbesc şi scriu o mulţime din oamenii “ce s-au ajuns”, pare-se că pentru ei marele hop e, în continuare, şcoala primară.

Mai e o problemă cu universităţile noastre: apărute târziu (în a doua jumătate a secolului XIX), formând – până la un punct (de la care intervine străinătatea) – puţinul nostru personal specializat, instituţiile de învăţământ superior beneficiază în imaginarul public de un dublu prestigiu: acela de centre ale luminii cunoaşterii şi de antecamere ale marii politici. Drept care, oricine vrea să-şi schimbe look-ul public ştie că patina studiilor face minuni (mai ales în ochii electoratului). Astfel că, destul de devreme, oamenii “urcaţi pe val” în vremea măririi şi, mai apoi, a spargerii Frontului Salvării Naţionale au devenit clienţii noilor stabilimente de învăţmânt superior. Simbioza lor cu universităţile nu putea fi decât de bun augur: în schimbul unei diplome – una din miile pe care le conferă o universitate, reprezentanţii acesteia din urmă ar fi beneficiat de protecţie politică atunci când le era mai necesară (fonduri de împărţit generos în vremuri bune, un cuvânt “unde trebuie” când începea justiţia să se intereseze de ce nu o privea şi câte şi mai câte). Bineînţeles că “înalţilor funcţionari” de stat (şi de partid) nu li se putea cere prezenţă, examene, lucrări şi alte nimicuri ce alcătuiesc viaţa studenţească. În fapt, problema lor era decisă la o întâlnire cu domnul Rector (şi/sau domnul Decan) care se însărcina să facă – cu bunăvoinţă şi celeritate – “toate formalităţile necesare”. Astfel, unii “catindaţi” au trebuit să îndure măcar proba susţinerii; alţii nici pe aceea.

Lucrurile acestea au avut, întotdeauna, doar un caracter semi-oficial: în fiecare caz, au fost suficienţi oameni care au ştiut ce, cum şi pentru cine se face. Sigur, nu era în interesul lor ca aceste istorii să ajungă în presă (uneori afiliată şi ea unui partid sau unei administraţii locale), dar o minimă popularizare funcţiona ca o măsură de protecţie: în definitiv, de vreme ce n-a făcut-o singur, nici unul din cei implicaţi nu putea fi scos ţap ispăşitor (căci “îi putea trage după el” pe toţi ceilalţi). Chiar dacă nu s-a vorbit cu voce tare, rumori au existat despre multe asemenea istorii. Faptul că personajul lor devenea unul influent – sau, şi mai des, îşi păstra influenţa în ciuda tuturor schimbărilor – era, pe de o parte, o garanţie că “sistemul” funcţionează, pe de alta un avertisment pentru cei tentaţi să fluiere în biserică. Într-o anumită măsură, universităţile au preluat şi funcţia de cluburi ale “elitei locale” (iar “academiile” din Bucureşti şi-au împărţit între ele “elita” centrală), într-o vreme în care mijloacele de socializare ale noii protipendade erau destul de restrânse. Oameni cu acelaşi profil, cel mai adesea cu aceleaşi interese, de la un moment dat legaţi printr-o mulţime de fire, se întâlnesc şi se gratulează între ei inclusiv prin “decoraţii” universitare: diplome, premii, titluri etc. Problema aceasta poate fi inteligibilă la periferia sistemului academic (inclusiv la periferiile lui din capitală), ce e straniu e modul în care – într-un timp foarte scurt – ea se propagă către vârful lui. Odată ajunse la vârf şi certificate acolo, istoriile de la bază se solidifică şi devin de nezdruncinat. Chiar şi un scandal de anvergură poate – cel mult – să ţină prima pagină o săptămână. Apoi, afacerea se mută – şi se eternizează – în tribunale. Adevărata întrebare este: cum a fost cu putinţă acest lucru – ca învăţământul superior românesc să se prăbuşească în întregime într-un timp atât de scurt? (Când spun în întregime nu mă refer la faptul că toţi profesorii din mediul universitar sunt impostori sau corupţi, ci la faptul că cei care nu sunt astfel au ajuns să constituie insule – de normalitate intelectuală – într-un mediu care propagă în toate direcţiile carenţa etică şi lipsa de integritate).

Fie-mi îngăduit să încep cu o constatare antropologică: nu toţi (şi probabil nu majoritatea) oamenilor care fac lucruri inavuabile sunt “ticăloşi” de la natură. Cred că cei mai mulţi se dedau la practici imorale (şi – uneori – ilegale) pur şi simplu pentru că se poate, pentru că nimeni (persoană sau instituţie) nu sancţionează abaterea de la norma corectitudinii. Cumulate, lucrurile aflate la limita bunului simţ ajung să-şi genereze propriile lor norme. Şi, astfel, ne trezim cu “filiere” în care un anumit tip de impostură tinde să se formalizeze. “Academia” domnului Oprea e cel mai bun exemplu. Dar, încă odată lucrurile acestea ţin nu doar de devianţe comportamentale, ci şi de un se poate nelalocul lui, în miezul a ceea ce toţi acceptăm ca fiind normalitatea. Despre câteva asemenea se poate-uri voi vorbi în continuare.

1. Studiile sunt, din în ce mai mult, o pură afacere de diplomă sau de titlu. Cunoştinţele domeniale contează tot mai puţin căci lumea în care trăim alunecă într-o deprofesionalizare generalizată. Într-un alt timp, meseriile presupuneau o tehnicitate – un meşteşug, cum spunea Noica – ce se cerea învăţat(ă) nu doar în structurile ei raţionale, ci şi prin contactul direct cu realitatea pe care-o viza (fie ea aceea a fabricii în industrii, fie a limbii originare şi a textului de bază în “cultura înaltă”). Acum, cunoştinţele de acest ordin sunt disponibile “la liber”, realitatea (fizică şi culturală) e decupată şi compartimentată de aşa manieră că “adevăratele” cunoştinţe ale prezentului se rezumă la “abilitatea” de a construi diverse configuraţii (ca în Lego) cu aceste unităţi compactate de disciplinele canonice ale altor vremuri. De aceea se poartă diversele “managementuri”, “psihologii motivaţionale”, “studii strategice” etc., care nu sunt nimic altceva decât umbrele sub care sunt dispuse – în geometrii variabile – bucăţi diverse domenii. Unul sau altul din aceste “aranjamente” ajung “să dea lovitura” (pe valul unei mode) şi sfârşesc prin a crea “noi domenii de studii”.

2. Undeva, în amonte, e ceva şi mai grav: decuplarea culturii de învăţământ. Timp de secole, învăţarea a constat în studiul clasicilor. Integrarea raţională şi asumarea ca mod de viaţă a acestei tradiţii comune a constituit liantul civilizaţional al unei lumi a cărei dispariţie fie o deplângem, fie o celebrăm. Chiar un tratat nu era nimic altceva decât sedimentarea tasată a unei istorii a cunoaşterii. Astăzi, şcoala predă “metode şi tehnici” ţinute a fi utile şi, mai eles, eficiente în viaţă. La limită, ele constau în câteva sfaturi “băbeşti” ambalate într-o retorică sofisticată: scopul vieţii e succesul, acesta e perfect cuantificabil pe card, calea cea mai scurtă e – întotdeauna – cea mai bună, lumea e complexă, dar, cu busola succesului în mână, ne putem descurca în ea, banii şi bunele intenţii schimbă totul etc. Toate acestea sunt dublate de statistici, iniţieri în Excel, trimiteri la articole americane şi alte câteva trucuri prin care “şcoala vieţii” se amuză în Grădina lui Akademos. Cultura clasică şi efortul de-a o asimila (de-a ţi-o “apropria” – cum se spune acum) au devenit sofisticării pentru extremele societăţii: the leisure class şi the losers.

3. Dacă cultura oricum nu mai contează (şi nu se mai face, sau se face doar de formă), iar calea cea mai scurtă e cea mai eficientă, atunci mă tem că impostura e, întotdeauna, o scurtătură care fie sare peste tot, fie se joacă cu formele după ce a evacuat conţinutul. Exerciţiul cunoaşterii era – prin logica şi rigoarea lui – un criteriu de selecţie şi de performanţă. Oricât de “elitiste” îi par aceste lucruri omului actual, studiile clasice – indiferent de domeniu – conţineau şi o etică implicită pentru cel în stare să le străbată. Era vorba de o luptă cu sine însuşi, cu limitele propriei înţelegeri, cu puterea sa de rezistenţă, iar miza acestui parcurs tensionat se decanta în capacitatea lui de atenţie şi în răbdarea tenace cu care îşi făcea treaba. Tocmai de aceea, cei care ajungeau la căpătul lui erau puţini. La ora actuală lucrurile acestea nu mai ţin nici măcar de amintire. Totul s-a banalizat, s-a formalizat şi “activităţile” stau strict sub semnul bifării într-o statistică oarecare. Universităţile înseși sunt “clasificate” (şi finanţate) după numărul de absolvenţi, astfel încât au interesul de a da cât mai multe diplome. La acest nivel, impostura nu e nimic altceva decât dezinteresul generalizat: al studenţilor faţă de ceea ce au de învăţat şi al profesorilor faţă de ceea ce au de predat. Şi unii, şi alţii “se fac că” învaţă/predau, absolut convinşi că “viaţa e în altă parte”. Diplomele se vând pe de-o parte pentru că se caută, pe de alta pentru că sunt – totuşi – foarte ieftine.

4. Pentru că nu există nici un spirit de corp profesional, nici în rândul profesorilor, nici în rândul studenţilor. Toate inovaţiile, modificările, regulamentele şi procedurile care – de decenii – au ruinat învăţământul universitar au trecut într-un dezinteres total. La vârf nu se ştie de cine (cu excepţia miniştrilor şi a rectorilor) şi de ce (dacă nu invocăm inevitabila “aliniere la normele europene”) au fost adoptate. La bază au fost întâmpinate pasiv: câţiva “întreprinzători” au găsit o cale de a profita de ele; marea masă a profesorilor le-a completat inerţial, umplând statistici cu nimicuri sau, pur şi simplu, inventând acolo unde nu avea ce spune. Genul acesta de impostură e atât de generalizat, încât nimeni nu-i mai acordă atenţie. Toată lumea “îşi face” hârtiile “aşa cum trebuie făcute”, declarând – sub ameninţarea reducerii salariale (sau chiar a “disponibilizării”) – toate “performanţele” care îi sunt cerute. Morala: o enormă minciună a “realizărilor” sub care se ascunde – cât se poate de la vedere – falimentul universităţilor. Rareori cineva a protestat împotriva acestei stări de lucruri. Şi mai arareori cineva a încercat să o schimbe.

5. Profesional vorbind, oamenii nu se cunosc pentru că nu se citesc (cunoştinţele personale – atâtea câte sunt – sunt “informale”. Şi nu se citesc dintr-o raţiune simplă: pentru că ceea ce publică nu e destinat lecturii, ci punctajelor şi dosarelor de avansare. Mai mult decât atât, oamenii scriu – atunci când scriu – cu ferma intenţie de a nu fi citiţi. (Căci, dacă cineva din domeniu ar face-o, ar descoperi în mult mai multe cazuri exact lucrurile pe care le-a pus în evidenţă în câteva – celebre – doamna Emilia Şercan.) Cum se poate realiza acest lucru? Foarte simplu; prin sistemul “Analelor”. Orice catedră are una sau mai multe “publicaţii ştiinţifice” la care colaborarea “cadrelor didactice” e obligatorie. Astfel, fiecare departament al unei universităţi scoate 4 – 8 – 12 numere anuale ale unei reviste (“legate” sau “broşate” – e esenţial!), neaprărat în limba engleză. În ţară avem cam o sută de universităţi: rezultă undeva în jur de 400 – 1200 de asemenea fascicole. Să zicem, pentru domeniile mai restrânse, 100 de bucăţi în total, a câte 100 de pagini fiecare. Per total, 10 000 de pagini. La care se adaugă “volumele din conferinţe”, cele “omagiale”, “culegerile de studii” – încă minimum 5 000 de pagini anuale. Va să zică – pentru o specialitate fără mare căutare – 15 000 de pagini anual, în engleză şi, cel mai adesea, fără nici o difuzare. Unele se mai găsesc pe internet, altele sunt “indexate” în “baze de date internaţionale”, dar majoritatea sunt într-un anonimat total. La un moment dat, în urmă cu un deceniu, în cadrul unui studiu am căutat “Analele” pe un anumit domeniu; nici una din marile universităţi nu avea colecţia completă a propriilor sale publicaţii! Cât despre celelalte, câte un număr, mai curând rătăcit. S-au publicat sute de mii de pagini de asemenea “texte” pe care nu le-a văzut nimeni, niciodată. Pe ele s-au făcut “punctaje”, “dosare” şi cariere.

6.Paradoxul lumii noastre este acela că ceea ce se punctează nu se citeşte şi ceea ce se citeşte nu se punctează. Efectul acestei stări de fapt e acela că oricine se pricepe să ambaleze ceva între nişte coperţi (fie şi-n regie proprie, dar sunt edituri specializate în aşa ceva) şi să mai împartă – din aceeaşi operă – prin diverse “Anale” BDI (citând amici care – la rândul lor – îl citează) poate face o foarte frumoasă carieră în oricare din universităţile patriei. Nu contează faptul că nimeni nu a citit niciodată un singur rând al acelui om, nu contează că le-a scris el sau alţii (pentru că nu e pus niciodată în situaţia de-a le apăra), nu contează ce a spus (dacă a spus ceva) în ele – singurul lucru ce contează este faptul că îi iese “punctajul” pentru “dosar”. La limită, poate să nu fi scris nimic, doar să declare – umplând toate rubricile “formularului” – că are câte “publicaţii” i se cer. Dacă găseşte un “prieten” dispus să-i semneze opisul şi să-l trimită la Minister, cred că trece şi cu o cutie goală. Într-o vreme, “dovezile” necesare avansării se puneau în cutii de pantofi (cele mai apropiate de formatul A 4), care erau îngrămădite pe culoarele Ministerului Educaţiei. Cum acolo era o forfotă de nedescris, unele cutii cădeau, conţinutul se împrăştia pe jos, se amesteca şi se pierdea printre picioarele petenţilor. Un şmecher care venea cu un opis semnat de un “prieten” putea reclama – gălăgios – că el “şi-a depus dosarul”, putea agita hârtia şi, cum (mai mult ca sigur) nimeni nu voia scandal pentru “neglijenţă în serviciu”, pleca cu problema rezolvată. Alţii îi dădeau “dosarul” (subţire ca unul cu şină) rectorului în trecere prin capitală (ori se însărcina acesta să-l prezinte), unui parlamentar “cu influenţă” sau – de ce nu? – chiar ministrului. Aşa s-au făcut cariere solide.

7. Atunci când oamenii nu se citesc şi nu se cunosc între ei, nu există o instanţă neutră de validare a muncii fiecăruia. Ea e înlocuită în lumea noastră cu “formulare”, “proceduri” şi – inevitabil – “protocol”. Morala e aceea că, respectând toate procedurile, o susţinere de doctorat – ba chiar tot parcursul doctoral – poate fi făcut(ă) în doi: între coordonator şi candidat. Şi dacă oamenii “se cunosc” şi – decid ei – “nu se mai încurcă în teorii”? Pot să poposească – ca domnul Oprea – direct la un “restaurant rezervat”. Cine le-ar lua-o în nume de rău? “Procedura” ar merge înainte: referenţii, care – din motive obiective – nu ar fi putut fi prezenţi, ar avea (din timp) depuse la secretariat referatele cu semnătură olografă, preşedintele comisiei (din aceeaşi instituţie) ar semna procesul verbal (pregătit şi el din timp) şi a doua zi dimineaţa ar apare la avizier şi anunţul doctoratului din ziua precedentă. Ce s-a încălcat aici? Sigur, susţinerea e publică, dar nimeni nu poate fi obligat să asiste la ea. Iar în “instituţiile” domnului Oprea (sau le celor de la Poliţie, ori de la SRI), un întreg batalion ar jura – cu mâna pe steag – că a fost în ziua de ieri în săliţa de susţinere. Plus familia împricinatului. Lucrarea, trimisă la fondul naţional al tezelor doctorale s-a rătăcit pe drum (poate la “secret de stat”), profesorul şi-a uitat-o pe-a lui la restaurant (unde s-a făcut curăţenie), candidatul – din lipsă de fonduri – nu şi-a tipărit una personală şi, în noaptea de după susţinere, de fericire, şi-a spart calculatorul. Aşadar – în acest caz ipotetic – ce nu s-a făcut “conform procedurii”?! Doctoratul poate fi o “afacere” între doi oameni, însă în parcursul “procedurilor” ar fi implicaţi mai mulţi. Credeţi că aceştia vor spune vreodată ce şi cum?

Şi ne întoarcem încă odată la domnul Barangă: uimitor – în cazul dânsului – e faptul că până la 32 omul a fost cinstit (cel puţin din punctul de vedere al diplomelor). Ce s-o fi întâmplat întâmplat în 1999 – nu doar cu dânsul, ci cu noi toţi – de şcoala a trecut de la un examen serios la faptul de “a-ţi face” tu însuţi o hârtie? Restul, ca în cazul de care vorbim, e istorie. O istorie scurtă, de doar două decenii, dar plină de realizări. Fapt pe care – cum tocmai ne completăm “formularele” – îl confirmăm cu toţii.

Distribuie acest articol

49 COMENTARII

 1. Ma surprinde ca in Ro se neglijeaza un titlu si mai si, Habilitation, asta da, bate si doctoratu si prof si toate… De ce sa nu avem si noi habilitationii nostri?

  • Hello Herr Neamțu Țiganu,
   „De ce sa nu avem si noi habilitationii nostri?” De ce nu ați continuat în stilul lui Cațavencu? Adică, „La noi toți habilitationii sunt jidani!!!”.
   Deci, în sensul articolului la care faceți comentarii, de ce nu propuneți analiza carierelor administrative, aducătoare de foarte mulți bani și beneficii pentru cei „aleși”, 99.99% ofițeri pe față sau constipați, pardon, conspirați. Din intervențiile dumneavoastră la alte articole postate la Contributors, am înțeles că îi cunoașteți pe Dr. Marius Ioan Piso (președintele ASR) și Dr. ing. Cătălin Nae (directorul INCAS). Ambii au fișe ISI -webofknowledge nule. Aceasta de zeci de ani!!
   Știți, dacă încep să am puseuri de memorie…Îmi amintesc cum am scris articole la care prim autorii habar nu aveau de ce era în articole, dar aveau nevoie să aibă calitatea de prim autori, la articole cotate ISI pentru a îndeplini o condiție imperativă impusă de UE pentru a putea să își susțină public teza de doctorat.După aceea au ajuns directori de proiecte UE de detecție a bacteriilor patogene. Nu este vorba despre Dr. Marius Ioan Piso și Dr. ing. Cătălin Nae.
   By the way, îndeplineați consemnul pe rețea atunci când ați discutat cu Dr. ing. Cătălin Nae sau erați așa, un simplu român patriot?
   Nu știu dacă răspunsul meu mai rămâne postat și/sau dacă veți binevoi să îmi răspundeți!!!

   • @ Ion Lancranjan
    Întocmai ca in „Caloianul”, se pare ca ne place sa îndeplinim ritualuri. Habilitati sunt mulți, si de-ai noștri si dintre cei aleși.
    Singurul răspuns la „impostura” rămâne „demascarea”, dar ea trebuie făcută fără bășcălie si fără drept de apel.
    Numiții nu au opera științifică dar au portofoliu de demnități: exact asta spune si dl. Maci si arata in detaliu cum s-a ajuns aici.
    Haideți sa propunem un control (extern, din UE) al școlilor doctorale din Romania. Haideți sa folosim un filtru unic, nu ISI, ci Scimago SJR. ISI este flat, nu face diferențe intre publicații si conferințe. Scimago SJR (Scientific Journal Ranking), adoptat in marea majoritate a lumii academice, tine cont de prestigiul publicațiilor cu ajutorul unui motor de ierarhizare de la Google (Page Rank).
    Haideți sa arătam ca „împărații sunt goi” si ca suntem „forma fără fond”. Nu costa mai nimic, dar deranjul ar fi imens: sistemul academic profund viciat, cleptocrat (nu meritocrat), are o putere de reacție mai mare decât ne putem imagina!

    • Domnule Cosmin Craioveanu,
     Ați spus niște adevăruri cumplite pe care societatea românească nu a putut, încă de dinaintea comunismului, nu poate și, după toate indiciile, nu va putea să le asi-milize. În timp, după 1990, în mod evident pentru toți contribuabilii, s-a ajuns la a-tomizarea politicii din domeniul cercetării.
     Ca să fiu cât de cât ordonat:
     1 – Idea dumneavoastră cu „Haideți sa propunem un control (extern, din UE) al școlilor doctorale din Romania” are următorul punct extrem de slab – voi politi-cienilor care tot ziceți derolul educației, idee absolut corectă, pentru ce ne-ați luat banii cu japca zeci de ani, impunându-nu nenumărate privațiuni? Ca să vă bateți joc de noi, iobagii acestui pământ, prostindu-nu în față ca Iliescu cu modelul suedez!?
     2 – Domnul Mihai Maci prezintă multe adevăruri în articol. Dar lipsește unul fundamental: rolul partidului, devenit între timp psd (90% din infrastructura de șperți geniali care trudesc în MEN, MEC și ce alte denumiri pompoase găsesc, aflat într-o simbioză perfectă cu structurile securității devenie acum SRI, DGIPI, CI (DGIA) în toate aceste „cazuri de demascare a unor impostori”. Domnul Mihai Maci evită foarte abil să pomenească o trasătură comună a biografiilor tuturor indivizilor demascați. Oricât ar părea de ciudat, cu detaliile diametral diferite, biografiile Academician Prof. Dr. Nicolae Zamfir și Baranga au în comun faptul că la un moment dat, când erau mai tineri, niște ofițeri de la SRI, de la CI le-au vizat, diret sau prin direcțiile de personal (resurse umane) și le-au permis să se dezvolte. Pe undeva, în acest punct al analizei, mai trebuie menționat un detaliu: calitatea profesională a ofițerilor de informații care au fost implicați în aceste procese. Concluzia ar fi că bravii noștri ofițeri au fost și sunt „forme fără fond”. Știți, se prea poate ca ticălosul perfect care a fost Beria să-l fi făcut colonel NKVD (KGB) pe Kurceatov, cel care a realizat bomba nucleară sovietică. Kur-ceatov avea un defect îngrozitor, știa carte pe bune, adică era talentat. Numele lui a ajuns în Tabelul Periodic. Dumneavoastră ați auzit de vreun element chimic numit Zamfiriu sau Zamfiroviu?

  • Dar avem habilitatii noștri. Cred că din 2011 sau 2015. https://www.edu.ro/abilitare-0
   Sunt lectori/confi/profesori universitari care si-au caoatat dreptul de a conduce teze de doctorat datorita activității lor științifice, chiar daca nu au îndeplinite criteriile administrativ-birocratice. In domeniile „reale” de regulă, fizica, matematica, chimie, inginerie, medicina.

 2. Da, nu-i asa ca iti vine sa vomiti? Dar, oare, cum pot suporta oamenii cinstiti (mai sunt si din astia) chestia asta, minciuna asta, zi dupa zi? Cam ca doctorul, asta-i meseria, n-ai incotro, te inveti cu moartea? Dar banii, ca se plateste bine impostura asta, oare n-or mirosi? Sau e ca la infectia cu Covid, mirosu-ti dispare, dupa o vreme?

 3. Zguduitor. Asta este situația învățămțâtului superior – într-adevăr, ruinat, în doar 10-15, maximum 20 de ani. Odată pentetrat, sistemul a început să reproducă impostura. Ce vremuri de aur, începuturile „Universității” Spiru Haret! În momentul de față, chiar dacă vine un ministru capabil și bine intenționat, ca d-l Mircea Miclea, sau ca d-l Daniel Funeriu, sau un altul, nu știu dacă vor putea curăța grajdurile lui Augias. Rețeaua de interese s-a făcut prea puternică, și fără un sprijin politic serios și total, nu se va putea cauteriza cangrena. Probabil că va fi nevoie chiar de amputări. Dar cine este „sinucigașul” care stie că își va ridica în cap toți năimiții din presă și toate rețelele de influență? Va trebui acționat cu o echipă bine sudată în prealabil, sub protecție informativă și… fizică.

 4. Domnule Maci, admirabila analiza. Felicitari pentru rabdarea din detalii. Am trait experienta predarii la catedra universitara din 1996-2011 in facultati de stat si private. Va confirm ca mult adevar exista in eseul dv. Din pacate si in universatile de stat stacheta este la sol. Acum avem absolventi in toate domeniile ce ar trebui sa faca facultatea si doctoratul din nou, ei sunt niste nulitati profesionale. Exista si exceptii de profesori buni dar marginalizati si care datorita unor situatii dificile in plan personal trebuie sa accepte astfel de lucruri. Si moralitatea si etica trec prin stomac.

 5. Corectă precizarea anului ’99. S-a-ntâmplat c-atunci profesorii ajunseseră muritori de foame. Bașca mineriadă. Deci, acum (atunci) e momentul.

 6. „o susţinere de doctorat – ba chiar tot parcursul doctoral – poate fi făcut(ă) în doi: între coordonator şi candidat…”

  Probabil că este tristețe mare în județul Bihor. În fine…

  Am scris în repetate rânduri că râvnesc și eu la o diplomă de doctor în Aeronave. Aștept cu interes recomandarea autorului articolului pentru un șpăgar din Oradea care să-mi facă rost de una. Din articol se înțelege că nu-i mare „inginerie”. Mulțumesc.

  • Iertati-ma, dar ma gandeam ca doctoratele in Aeronave sunt arondate unui Colegiu National de Aparare, Studii Strategice sau ceva de genul acesta. Nu va sfatuiesc sa incercati acum, caci – dupa cum vedeti – doamna Emilia Sercan a intrat cu forta peste ei. Dar, dupa ce trece valul, daca mai doriti, cred ca veti avea sanse…

   Un gand bun,

   Mihai Maci

   • @Mihai Maci _ „Un gand bun…”

    Vă mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat-o comentariului meu.

    Același gând bun mă face să-mi amintesc de faptul că d-na E Șercan, a cărei activitate am oferit-o drept exemplu în repetate rânduri, aduce dovezi în susținerea acuzațiilor. Asta, deși o bună bucată de vreme i-a fost greu să priceapă că utilizarea în textele tezelor a unor sintagme care cuprind numele unor instituții, documente, ori manifestări științifice etc., face ca raportul de similitudine să nu indice 0%, iar conducătorul de doctorat să accepte lucrarea studentului, fără a fi vorba despre nici un plagiat.

    Apoi, vă rog, cu tot respectul, să remarcați că nu contest nici un moment posibilitatea ca cei indicați în textele dumneavoastră să fie implicați în acte ilegale, imorale, ori că acest lucru este dăunător sistemului de învățământ. Dar, a fi condamnat cineva, fără dovada vreunei ilegalități, pentru că a absolvit o școală la o vârstă înaintată este o prostie (desigur, spun asta în sensul etimologic al cuvântului „prost”, acela de „simplu”).

    Vorbim despre învățare pe parcursul întregii vieți, dar discriminăm absolvenții pe criterii de vârstă. La fel de lipsit de etică ar fi atacul asupra cuiva care a absolvit liceul pentru că este bărbat, pentru că este de etnie română, sau pentru că este creștin ortodox, să zicem. Vârsta nu are nicio relevanță! Repet, nu spun că nu că cel/cei la care vă referiți nu sunt impostori, ci că vârsta nu este un argument în susținerea acestei supoziții.

    Apoi, ideea, larg vehiculată, că dacă sunt plătite taxe, actului educațional îi scade calitatea, la fel precum se întâmplă dacă proprietatea asupra capitalului instituției de învățământ este privată. Or, în întreaga lume există universități de prestigiu la care se plătesc taxe, având atât capital public, cât și privat. Este vorba despre aceeași abordare, simplă, a disfuncționalităților din învățământ.

    Problemele reale ale învățământului românesc sunt, cred eu, politizarea excesivă și subfinanțarea, care fac posibile anomaliile pe care în mod corect, după părerea mea, le semnalați. Însă, dacă nu este identificată în mod corect problema, nu putem năzui la soluții mai mult decât năzuiesc eu la diploma de doctor în Aeronave.

    Altfel, demersurile de felul acesta, care generalizează vinovății nedovedite asupra întregului sistem educațional – demers plăcut și d-lui fost ministru D Funeriu, care se lamentează acum că în subordinea domniei-sale a existat corupție – nu doar că nu ajută, ci constituie un lobby negativ împotriva învățământului românesc, prejudiciindu-l atât pe acesta, cât și întreaga societate, inclusiv pe mine, contribuabil. Pe de o parte, cunosc nenumărați studenți, elevi și profesori care muncesc din greu și nu merită să fie denigrat efortul lor. Pe de altă parte, este afectat prestigiul școlilor și absolvenților români în străinătate, pe nedrept.
    Vă doresc toate cele bune!

    Cu drag,
    Constantin

    • @Constantin
     Mă bucur ca ați trecut in registrul serios al unei probleme mai grave decât ne putem imagina. Deoarece vad ca greutatea discuției trece către doctorate, mai voi focusa si eu asupra acestei probleme. Mai întâi încerc sa mă obiectivez, declarând ca sunt profesor dar nu conducător de doctorate, deci pot fi bănuit de oare cari frustrări. Daca însă mă considerati ‘nevinovat’ pot sa va declar ca încerc sa fiu cat se poate de obiectiv. Deci, despre doctorate!
     Ca peste tot in Europa, LMD (Licența, Master, Doctorat) este ciclul complet care se dorește a fi completat in 4+2+3 = 9 ani (la noi in tara).
     Finanțarea de baza este de la stat si se face pe ‘student echivalent’. In consecință, facultățile doresc cat mai mulți studenți înscriși la cursuri, si asta pe durata tuturor celor 4 ani de licență.
     Facultățile s-au adaptat: admiterea se face fără concurs (doar pe diploma de bacalaureat care, la rândul ei, …) iar studenții sunt ‘ajutați’ sa treacă dintr-un an in altul doar din rațiuni financiare. La final, se primește diploma (fără acoperire serioasa) cu care fiecare se descurca cum poate. Dl. Maci a scris sute de pagini pe aceasta tema, toate corecte si documentate (vezi „Anatomia unei imposturi”).
     Aceasta este ‘impostura de licență”, care este urmata, firesc, de „impostura de masterat”. Aici studentul la master este plătit de stat dublu fata de cel de la licență, de aici si dorința de susținere de masterate. La final, cu studenții produși de fabrica de masteranzi se aprovizionează Școlile Doctorale, la care statul este si mai generos si plătește de 7 ori mai mult pe studentul doctorand, rezultând „impostura doctorala”.
     Evident, tot lanțul LMD devine interesant daca lucram cu cifre mari de studenți, de unde si răspândirea Universităților de la începutul anilor 90.
     Pe lângă „impostura LMD”, adăugați si „impostura academica” legata de nume din interiorul sistemului academic, dar si de politicieni cu pretenții academice de care s-a ocupat dna. Șercan.
     Atenție, vorbim la general, nu am zis ca totul este la fel la orice nivel. Evident ca exista si studenți dar si profesori remarcabili care își fac datoria cu o onestitate demna de cea mai sincera admirație. Dar, cum nu putem spune ca școala românească este bună deoarece avem premianți la olimpiade, nici nu putem admite ca lumea academica este perfecta doar pentru ca mulți absolvenți onești de universități de prestigiu din tara se descurca bine in occident.
     Eu zic ca rămâne valabila stampila generala de „impostura academica” argumentata cu lux de amănunte de către dl. Maci.
     Singura problema este: avem soluții? Merita încercat!

   • Domnule Maci, v-am citit cu interes, când au fost, articolele scrise de dvs de pe acest site, păcat că nu ați continuat în același sens. Stim că Universitatea din Oradea a fost, poate mai este, o zonă crepusculară a învățământului universitar românesc. Oare mai exista în lume(am extins aria geografică) vreo instituție de învățământ superior condusă de o persoană inculpata pentru fapte de corupție? Mai grav, aceeași persoană să primească girul (votul) majorității corpului profesoral? Din ce fel de oameni, care se pretind superiori, doar e învățământ superior, este compus un astfel de corp profesoral care girează o persoană cu grave probleme de integritate? Să nu uităm cazul Dindelegan, un caz școala al imposturii academice, asta pe lângă pleiada de doctorate acordate unor cetățeni care, în mod normal, cu greu ar fi absolvit o școală profesională, iar despre diplomele de licență, este de notorietate la UO, singura conditie necesară și suficientă pentru a o obține era…înscrierea. Nici învățământul medical oradean nu este diferit, cât profesionalism poate să aibă sau cât de moral poate fi un medic care a luat (asta e termenul corect, se dă și se ia)un doctorat cu fostul profesor Ifrim? Se știu ei care și când și cum le-au luat, unii, o spun chiar ei acum râzând, doar au trecut anii, i-au plimbat câinele Profesorului, pe lângă alte mici servicii, care au înlocuit munca de cercetare științifică inerentă unui doctorat serios. Grav este că această stare de lucruri nu se va schimba degraba, politicul, principalul beneficiar al imposturii academice, nu are niciun interes, indiferent de culoarea sa.

  • Ha, ha, ha…

   Și o mă gândeam că un doctorat în poezie onirică papuașă nu mi-ar strica. Eventual să ne asociem și poate două doctorate la pachet la universitatea ctitorită de clanul Maghiar („rectorul” pe care l-au prins odinioară în timp ce încerca să îndese 5 buletine de vor ștampilate pe PSD în urnă) la Oradea vin cu ceva discount :)

 7. Domnule Maci, magistral ca de obicei.
  Am senzatia ca sunteti convins ca nu se mai poate face nimic, asa cum un chirurg renunta sa mai opereze o tumora constatand generalizarea metastazelor. In speranta ca nimeni nu doreste sa participe fizic la o aproape inevitabila disectie a cadavrului sistemului nostru academic, ma gandesc la cateva cauze usor constatabile ale esecului universitar.
  1. Sistemul universitar romanesc este un sistem inchis, desi finantarea sa este „deschisa”: vine de la contribuabilul roman. Nimeni din acest sistem nu raspunde in fata societatii de performantele academice debile. Cum facem sa raspunda?
  Ati mentionat crudul adevar: „Universităţile însăşi sunt “clasificate” (şi finanţate) după numărul de absolvenţi, astfel încât au interesul de a da cât mai multe diplome.”
  Propunere: sa nu mai fie clasificate si finantate astfel, ci dupa numarul de absolventi angajati (validati pe piata muncii) in domeniul de pregatire academica. Acest lucru s-ar face simplu folosind digitalizarea din REVISAL, dar cati doresc acest lucru cu adevarat?
  2. Meritocratia academica (pleonasm?) este pusa la indoiala prin mecanismele (evident, eminamente interne!) de validare: CNATDCU are o multime de comisii, fiecare cu propriile criterii de promovare academica: cate bordeie, atatea obicee!
  Propunere: sa se unifice criteriile de promovare (macar pe domenii inrudite, de exemplu stiinte ingineresti) si totul sa se raporteze la criterii recunoscute (publicatii/ citari internationale, ponderarea cu factori de impact a activitatii stiintifice sau cu valoarea granturilor in cazul activitatii de cercetare).
  De-ar fi asa, unde ar mai fi vestitele „Anale” (nomina odiosa…) de care va lepadati pe buna dreptate si unde ar mai fi conferintele locale/ nationale de „prestigiu” in care se valorifica la greu pseudo-creatiile stiintifice?
  Cati din sistem s-ar bucura insa de aceasta abordare?
  Puetm sa vorbim mult si bine… Stiu de studiul exceptional al dlui. prof. Miclea, o radiografie perfecta a situatiei invatamantului de orice nivel, cu solutii pertinente dar, evident, dureroase. Cine se mai foloseste de el? E mai actual ca oricand. Mai exista si raportul Corpului de Control al Guvernului asupra starii invatamantului: ce masuri ati vazut ca s-au luat?
  In acest timp, ARACIS constata ca mai orice este de acreditat „cu grad inalt de incredere” iar fabricile de diplome de licenta, master si doctorat scot fum pe cos mai mult ca oricand, dand tarii cat mai multi specialisti pentru o Romanie EDUCATA!

 8. Dom’le chestia e că trebuie făcută ordine. Din ceea ce spune autorul pare a fi o vază totală în tot sistemul.

  Îmi amintesc o chestie de acum vreo 15-16 ani. Treceam prin muncipiul Bloomington-Normal, Illinois, și la radio era o reclamă splendidă. Un individ cu o voce din asta molcomă, joasă & profundă zicea ceva de genul: „Noi suntem singurii care avem încredere în tine. Suntem singurii care știm cât de valoroasă e experiența ta de viață. Suntem singurii ce nu te ofensăm târându-te prin examene.” Și după aia o altă voce mult mai vioaie dădea tarifele. Ceva de genul (nu mai rețin cifrele) „$1999.99 B.A., $3999.99 M.A., $6999.99 PhD” După care o altă voce citea în mare viteză „disclaimer-ul” ce preciza printre altele și faptul că universitatea e neacreditată și că toate plățile sunt cash sau money order.

  Am oprit la o benzinărie să alimentez. Când am plecat ăștia o aveau în studio pe ceva căpetenie a „universității” care înșira „businesslike” povești de succes ale afacerii. Cea mai faină era cea a unui fermier local ce și-a văzut la 80 de ani (cadou din partea copiilor) visul cu ochii și a devenit doctor în creșterea porumbului din ferma sa. Moșul cică avea lacrimi în ochi și nu mai ăutea vorbi de emoție. Sau cea a unei doamne ce a dorit morțiș să obțină un masterat în ruletă căreia i-au asigurat poza cu cipilică, robă și diplomă în fața unui cazinou din Vegas. Omul a mai spus că pentru poza de absolvire se îmrumută de la garderobă o cipilică de Oxford și o robă gratis. Cine dorește să o aibă pe a lui, poate avea una nouă nouță pentru doar $99.99. Ceremonii de abolvire se țineau de 6 ori pe an, dar la un preț negociabil se putea organiza ceremonii „customized” în afara programului normal. Poza de absolvire, un set de „science books” (nu era clar ce însemna asta și mai ales câte savantlâcuri erau incluse în preț) și diploma gata înrămată cu lemn de nuc și cristal erau incluse în preț.

  Asta era într-adevăr o treabă negustorească și temeinică. Nu ca-n România unde trebuie să știi cu cine să vorbești pe la cine să treci și alte chestii din astea impropriu documentate…

  • neah….diferenta e ca in SUA exista „privati” de talia MIT, Princeton, Columbia, UCLA, Yale, etc, cu acreditare federala si rezultate solide si care dau „tonul” la o masa critica din sistem (orice sistem are uscaturi).
   Din pacate in Romania se imita „uscaturile” din alte sisteme. In 1999 singurele „lichiditati” din Romania proveneau din filierele de crima mai mult sau mai putin organizate protejate de PSD – care a continuat sa orchestreze o falsa prosperitate bazata pe furaciuni si imprumuturi externe intr-o improvozatie de tip neofeudal intarziat.
   Felicitari autorului pentru curaj si concizie; casa nu mai inventam roata, e bine sa ne ghidam dupa spusele Invatatorul (Rabouni) de acum 2000 ani: „Pomul dupa rod se cunoaste”.

   • Apropo de universitati americane: G.W. Bush a facut Yale (BA in history) si Harvard (business administration). Pe om vi-l aduceti aminte…

    • …era vorba de educatie/calitatea universitatilor, nu de politica si calitatea unui absolvent anume. Nu am fost deloc de acord cu afacerea Iraqiana (momentul politic definitoriu), insa omul GW Bush mi s-a parut mai degraba un crestin de treaba, pus intr-o situatie imposibila…pastrand proportiile un fel de Nicu Ceausescu mai putin aventuros, familist dar cu probleme similare in tinerete
     Daca vizitati Manhattan-ul o sa fiti surprins de calitatea unor „salesperson” sau „doorman”, fara sa stiti ca destui au BA in humanities (istorie, literatura, etc).
     In fine, daca va uitati pe HBO la „Vicepresident” sau vorbiti cu un agent CIA cu paygrade peste 11 o sa vedeti ca politica este mult, mult diferita de ceea ce se preda in scoala.

   • Nicio problemă! Dacă sunteți dispus să începeți mai modest, un titlu de lord scoțian se poate cumpăra „as low as” £40. Certificatul de boierie se poate download-a pe loc, imediat ce ați făcut plata. Originalul e trimis prin poștă gratis oriunde în lume :)

    https://www.highlandtitles.com/buy-a-title/
    https://www.highlandtitles.com/buy-a-plot/

    Bănuiesc că dacă chiar aveți nervi să căutați puteți găsi și unul de împărat așa mai ieftinior la sub 1000€…

    P.S. Pe vremuri își declarase un individ regatul undeva prin insulele Orkney și acorda titluri de noblețe la prețuri avantajoase. Aveam un coleg de serviciu ahtiat după armuri, heraldică, etc mare organizator la Renaissance Festival. Își lua vacanță pe toată perioada festivalului și hălăduia pe acolo în armură și cu o sabie imensă. El e mic, bondoc și cu chelie dar în armură cu coiful pe cap era deja altcineva :) L-au dus de vreo două ori cu ambulanța după ce fusese lovit cu lancea destul de rău la turniruri :) Am făcut chetă și i-am cumpărat ăstuia de ziua lui un titlu de conte sau baron în Orkney. Era ceva mai scump, a costat vreo $500 dacă îmi amintesc bine, dar era și altyă marfă: venea cu blazon personalizat, titlu scris pe hrisov de piele de nu știu ce și un soi de buzdugan. Tipul săracu’ era să leșine când i le-a dat colega desemnată :) Totul venea într-o casetă de lemn îmbătrânită artificial. Treabă serioasă :)

    Pe ăsta de fapt îl căutasem să vi-l indic dar nu l-am mai găsit. Și-o fi abandonat regatul.

 9. Culmea că este și o soluție relativ simplă și pe bune: Desființarea puzderiei de universități de stat județene și apoi anularea acreditării pentru cele private. În mod normal România ar trebui să aibă 3-4 universități mari și cam atât. Acolo măcar lucrurile ar avea o șansă măcar teoretică să fie cât de cât ținute sub control.

  • Aiasta nu se poate Majestate, ar zice PP Carp. Sunt multi politicieni fac un banut cinstit predand si pe la universități, de stat si private.

 10. Au existat facultăți muncitorești de 6 (șase) luni! Candva am și găsit un astfel de decret publicat, îmi pare rău că l-am aruncat… Problema, după părerea mea, este faptul că, dacă un individ fără diploma de bacalaureat ajunge să termine o facultate, să facă mastere, doctorate, să predea etc., înseamnă una din două; fie el e un autodidact și a învățat singur, bravo lui!; fie ștacheta, exigența în facultăți e așa de slabă, încât faci față și fără bac cu brio. Cred că a doua variantă e cea corectă. Îmi imaginam de mult timp un experiment: s[ caut un elev mai dezvoltat, din clasa a VIII-a, mediocru sau chiar slab și să îî confecționez o diiploma de bac și apoi să vad dacă ar face față la facultate. Sunt sigur că la multe facultăți chiar ar lua și bursă! În așa hal au ajuns facultățile românești. În mod normal, dacă exigența ar fi fost la nivelul la care ar trebui în invățământul superior, ar fi trebuit să nu poți face față nici cu diploma de bac, dacă nu ai fost prin prima jumătate a celor care au luat bacalaureatul! Sistemul ar fi trebuit să trieze indivizii slab pregătiți din primele luni de facultate!

 11. Posibil sa ma insel, dar n-am găsit nici o declarație despre cazul Baranga a doamnei Anisie, Ministru al Educației, sau cum s-o mai numi acum acest department. Si ea si domnul Orban încearcă sa aplice tactica: cainii latra, caravana trece.

  • Si nici o poziție luata de rectorii marilor universități: Buc, Cluj, Iasi, etc. Tăcerea lor ajuta la degradarea percepție si poziției acestor universitati ce ajung in aceiași oala cu Valahia, Ecologica, Titulescu, Maiorescu, Hyperion, etc.

 12. Stimate domnule Mihai Maci,
  ştiţi vreun domeniu care să nu fi fost încă atins de la grav până la mortal de corupţie şi incompetenţă, de lipsă de cinste?
  Şi, totuşi, cine are o soluţie la catastrofa în care ne afundăm cu fiecare zi?
  Altfel, zic şi eu precum chirurgul îndrăgostit de profesia sa: ce cancer splendid în muribundul ăsta!

 13. Iata inca un exemplu de frauda masiva si necontrolata de nimeni. Oare de ce inca mai exista astfel de cazuri????
  Un alt schelet din biroul directorului IFIN-HH este Centrul de Cercetare Radiofarmaceutice !!!
  Foarte real si trist dar si cu impact emotional asupra tuturor romanilor este faptul ca un manager autointitulat „Sef CCR” nu a reusit si probabil ca nu va reusi curand sa porneasca productia de radiofarmaceutice la https://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/o-speranta-pentru-bolnavii-de-cancer-la-magurele-s-a-deschis-un-centru-de-cercetare-in-radiofarmacie.html. Poate Directorul General Interimar N. MARGINEAN nu se mai lasa pacalit de un discurs turuit si fara sustinere reala (asa cu a facut-o NVZ si a tot inghitit galusca) ca vezi doamne se poate face productie de radiofarmaceutice dar suntem prea buni si astia de la ANM au ceva cu noi; ca acolo se marcheaza mii de noi molecule si se cerceteaza zeci de radiofarmaceutice . Veti dori oare sa investighati cu ajutorul unui audit extern de la firma specializata (persoane calificate platite si care nu prea au trecut pe la centru…) si veti dori sa incercati rezolvarea situatiei absolut critice- in toata lumea la mai putin de 2 ani dupa instalare s-a inceput productia dar la noi nu ? Motivul esecului pare sa fie oamenii incompetenti platiti de stat ca sa porneasca treaba sau acestia au interese obscure (turcii produc in Pantelimon de prin 2012 si dau spaga pe undeva si ANM-ul nu da autorizatia). Suntem singurii din lume care din pacate platim managementului unui centru ce nu produce nimic (nimeni nu intelege cum e tinut in functie- CV-ul nu il/o recomanda). Poate trebuie si pe acolo o schimbare/inlocuire cu persoane competente- sa vedeti acolo frauda stiintifica :). Domnul Director N. Marginean poate sa curete putin buba si sa aduca oameni capabili sa porneasca motoarele si sa dea o mana de ajutor romanilor aflati in suferinta si nevoiti sa plateasca 4500 lei la privat pentru o imagine la PET-CT. Ce ziceti este un subiect interesant pentru DIRECTIA IFIN-HH, CS IFIN-HH, Ministerul Sanatatii, MEC, CSAT, SRI, SIE ? Noul Director general interimar instalat are acum responsabilitatea si posibilitatea sa dovedeasca ce poate. PSD-ul inca e bagat in functii de unde se toaca milioane de lei si tara merge in directie nasoala. Haideti sa avem o tara ca afara- canadienii si multi alti europeni beneficiaza de investigatii si tratament cu radiofarmaceutice de vreo 30 ani iar romanii cumpara din Ungaria si de la turcii din Pantelimon! Faceti ceva pentru romani! Asa veti ramane in istorie !!

 14. Acum foarte multi ani, in timpul unui examen in „Politehnica”, domnul Profesor s-a ridicat de la catedra. Stiam ca acest lucru nu se mai intimplase. Se asternu o liniste adanca. Mahnit, domnul Profesor ne spune: „Nu ma deranjeaza catusi de putin ca vorbiti intre voi. Ma deranjeaza insa enorm faptul ca chipurile domniilor voastre (nota mea: era vremea cand apelativul oficial si obligatoriu era „tovarase”) nu exprima nimic atunci cand va adresati unul altuia”. Apoi s-a intors la catedra. Toti am promovat examenul. Unii dintre noi am fi preferat mai degraba sa-l fi picat, decat sa fi fost subiectul mahnirii Profesorului. Un episod „marunt”. Au fost mai multe. In ciuda vremurilor, multi Profesori s-au straduit insa sa ne arate normalitatea academica. Probabil acesta a fost si motivul pentru care putini din seria noastra au renuntat la meserie in favoarea altor ocupatii.

 15. 1. Am lucrat inainte de 90 la INCREST
  2. Nu-l cunosc pe Piso, nu l-am vazut in viata mea.
  3. In 2018 am scris o carte si am lansat-o la INCAS, atunci l-am cunoscut pe Catalin Nae. Intilnirea nu a fost prea prietenoasa.

 16. Super, super, corect, la obiect. Multumesc pentru articol; mai ales pentru ca foarte multe din punctele numite [inflatia de articole, scorurile/contabilitatea pe care se bazeaza carierele, faptul ca putini citesc mult, decuplarea cultura-invatamant, lipsa de spirit de corp, si inca cateva] sunt din pacate probleme generale – nu doar in RO. Le vad si in diversele tari unde am profesat [NL, BE, FR, D]. Cu nuante, dar la fel in esenta.

 17. La care sediu al INCREST? La cel din Măgurele? Sau la cel din Militari, unde acum este și sediul INCAS?
  În ce domeniu v-ați specializat?
  Când ați lansat cartea, la sediul INCAS, ceremonia s-a desfășurat în Amfiteatrul mare la care se ajunge prin holul-expoziție cu realizările INCAS? Cartea dumneavoastră este indexată ISI, eventual cotată?
  În holul-expoziție mai era „demonstratorul parapantei cu zbor autocomandat” fără calculator de bord și fără vreun senzor? „Demonstratorul parapantei cu zbor autocomandat”, rezultat al unui contract de cercetare de 3.000.000 RON la nivel de 2007, adică 750.000-1.000.000 EURO, era condus, pardon, monitorizat, de la sol cu puterea minții, chestie de telekinezie, specialistului INCAS cu abilități telepatice!!

 18. Am fost martor, în anii 1995-1996 la cele prezentate în articol. La vremea aceea eram în anul terminal al unei facultăți din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Unul din șefii de catedră al unei specialități atractive mi-a propus să îl ajut în activitatea sa încă „de pe băncile școlii” urmând să fiu cooptat oficial după terminarea studiilor. Deși avea la dispoziție, în catedră, încă vreo 2-3 lectori și vreo 2 asistenți, avea nevoie să crească personalul catedrei cu oameni tineri, de perspectivă, cum, îmi spunea profesorul, eram eu.
  Pe vremea aceea stăteam în cămin iar situația familială nu îmi permitea prea multe extravaganțe. Așa că, vă puteți îmagina că eram încântat de propunere. Așa că am început activitatea împreună cu profesorul, maestrul, ctitorul noii catedre al unei specialități atractive.
  Ce trebuia să fac? Așa cum autorul dezvăluie în articol despre atâția alți profesori, nici profesorul meu nu era profesor doar la Universitatea de Vest din Timișoara. Era profesor și la Arad și la Oradea și încă odată la Timișoara. Cine știe la câte alte universități a mai predat, simultan? Așa erau vremurile, existau oportunități… nu-i așa?
  Este destul de clar că era absolut imposibil să predai la patru-cinci universități, să conduci catedre și doctorate… Așa că era nevoie de ajutoare. Unul din aceste ajutoare am fost chiar eu. Fără școală terminată, fără să fiu plătit, dar de perspectivă…
  Profesorul mă lua cu el, atunci când avea programate cursuri „în deplasare”. Rolul meu era să predau cursul în locul său și să țin așa zise seminare, la care răspundeam la întrebărilor colegilor mei mai tineri. La examene profesorul stătea aproximativ 5-10 minute, dădea subiectele, iar eu rămâneam să supraveghez studenții. Desigur știam despre ce era vorba în cursurile respective (doar eram un student „eminente” :) nu-i așa?) și da, aveam ceva abilități de „trainer” ceea ce se va dovedi mai târziu, în afara sistemului universitar. Dar atunci aveam 25 de ani și nu terminasem facultatea… Incredibil? Nu, realitatea acelor zile. Ce făcea profesorul meu tot timpul acesta? Ei, ce facea… Stabilea strategii, făcea public relations cu rectorii, cu decanii, cu oamenii importanți.
  Îmi aduc aminte de o întâmplare, când întorcându-ne la Timișoara de la Oradea, într-o Dacie 1300 modestă, undeva pe drum, venind dinspre Oradea cu girofarurile aprinse, ne-a oprit un echipaj de poliție. Ne-a tras într-o parcare, au venit la noi și… ne-au spus că șeful lor vrea să ne vorbească. Eu eram contrariat, dar profesorul meu nu părea îngrijorat. Ne-am dat jos din mașină, s-a dat jos și personajul respectiv și cu un aer de respect deosebit, șeful polițist ne-a explicat că îi pare rău că nu s-a putut întâlni cu noi la Oradea, dar a fost foarte ocupat și, pentru a se revanșa, i-a adus profesorului o mică atenție. Atenția a constat dintr-un portbagaj plin cu produse din carne de porc: cârnați, tobă, maioș, sângerete, caltaboș, slănină fiartă cu usturoi, carne proaspătă. Agenții de poliție au mutat produsele dintr-un portbagaj în celălalt, profesorul i-a spus să stea liniștit că se rezolvă, ne-am strâns mâinile, ne-am urat sărbători fericite și ne-am văzut de drum mai departe. În mașină profesorul mi-a explicat că personajul era un șef din poliția Bihor, care se pare că n-a fost prezent la examen și care avea mare nevoie să „treacă clasa”. Ajunși la Timișoara, am fost invitat și eu, a doua zi la un grătar, împreună cu profesorul și alți colegi profesori și asistenți.
  Cârnații au fost buni. Nu, nu am primit pachet să mai am și la cămin, iar săptămâna următoare am continuat „antrenamentul” pe lângă maestrul meu.
  Încă din timpul facultății am început să lucrez și să câștig ceva bani, dar nu suficienți, așa că atunci când a venit momentul cooptării mele, am fost interesat de propunere. Dar, între timp politica se schimbase. Copiii profesorilor noștri trebuiau să fie profesorii copiilor noștri… ca să parafrazez o celebră vorbă din popor. Dar pentru că ei trebuiau să fie cadre profesorale în mare parte doar cu numele iar altcineva trebuia să muncească, propunerea decanului și a profesorului a fost ca eu să accept să fiu – totuși – plătit cu ora dar să nu fiu angajatul universității, pentru că, din motive de menținere a „dinastiilor profesorale”, nu se poate. Am primit asigurări că voi primi ore suficiente cât să fiu mulțumit. În plus, m-au rugat să îmi depun toate documentele ca și cum aș vrea să particip la concursul pe post, dar să nu mă prezint în ziua și la ora concursului, pentru a lăsa lucrurile să se desfășoare corespunzător.
  Ca un fapt amuzant, aceste două personaje, decanul și profesorul, nu erau în tabăra care dorea, în acest caz să își promoveze odrasla în Universitate, dar nici nu doreau să strice status-quo-ul relațiilor intrauniversitare (doar aveau și ei copii care poate doreau și ei să-și asigure o carieră universitară) așa că s-au gândit (strategic) să facă o glumă proastă, alimentând informațiile cum că eu doresc cu adevărat să particip la concurs. Nu au uitat să mă invite în seara de după concursul pe post, la un grătar, la care mi-au povestit cu lux de amănunte cum au reușit să streseze singurul candidat, amânând de două ori câte jumătate de oră începerea concursului, pe motiv că trebuie să mă aștepte și pe mine…
  Scârbit de ipocrizia lor am întrerupt brusc toate legăturile cu aceștia și cu toată – așa zisa – lume universitară.
  Cel mai neplăcut lucru este atunci când vezi că, oameni cu îndoielnice capacități intelectuale și morale, ajung în posturi cheie mizând pe tupeu și pe incapacitatea noastră a celorlalți de a stabili reguli care să-i împiedice să poată accede nu doar acolo unde nu le este locul ci și în locuri în care ne pun pe noi ceilalți în pericol prin lipsa lor de competențe.
  Tocmai ieri au pus un astfel de om în fruntea unei importante instituții.
  Trist.

  • Dinastiile sunt prezente in politică (copiii politicienilor sunt si ei deputați si asta nu numai la PSD, vezi cazul de la PNL Braila) si in lumea lumea academica. Menționam mai sus ca fostul rector de la Oradea are doi fii ambii ajunși prof dr si decani la medicina. Trist este ca raia s-a întins si la marile universități, cele adevarate: Iasi, Buc, Cluj.
   Povestea cu portbagajul plin de carnati îmi aduce aminte de scena din Balanta in care securiștii se duc in misie de urmarire la tara dar își montează portbagajul deasupra Daciei ca sa aducă ceva mancare la întoarcere. I-am arătat acest film fiului meu si n-a putut percepe amestecul de tragic si umor al acestei capodopere cinematografice. Trebuie sa fi trait vremurile acelea sa gusti o asemenea satira. Filmul lui C Mungiu, Bacalaureat, arunca lumina pe o altă parte a invatamantului romanesc, corupția din invatamantul liceal pentru ca de acolo începe mizeria.
   Ba nu si mai de jos. Pe la mijlocul anilor 90 locuiam in Buc si lucram la o firma straina. Cumva invatatoarea fiului meu, elev in clasa I, a aflat si mi-a spus ca stie ca sunt f ocupat si ca poate sa ma ajute. După scoala îl va lua pe copil la o casa undeva prin centrul Buc unde își face temele pana la 6 seara si apoi noi il luam de acolo. Nu mi-a spus ca ea este ceva care face toata aceasta activitate, dar am aflat de la alți părinți. Toata afacerea era cca 300 US$ pe luna (o suma f mare atunci in Buc). Era cam ceea ce fac mai toți doctorii din Romania își folosesc spitalul ca sa trateze pacienții din privat.
   Am refuzat si de atunci s-a schimbat situația. Copilul meu a si fost palmuit de invatatoare (am aflat asta mai târziu după ce am plecat din tara) si a fost printre putinii din clasa care n-a luat premiu (au fost vreo 10 premii I si restul premiul II si III). Cam așa a început școala românească in anii 90. O parte din cei 10 copii care au luat premiul I cu coronita sunt azi deputați, senatori si profesori dr. la universitati precum Valahia, Ecologica, Hyperion, Maiorescu, Titulescu, BioTerra sau chiar Oradea (sa ma ierte domnul Maci, ca nu spre el îmi indrept aceasta diatriba).

  • Perfect adevarat, am trait si eu asemenea experiente in univ.de stat si private. Eram buni sa tinem ore, examene, sa scriem articole, proiecte de cercetare, capitole de carti si pe care sa se treaca cei mari. Si acest exercitiu nu a disparut azi si nici nu va dispare chiar daca s-a mai redus ca extindere. Mai nou, fiecare prof, cu functii mari isi aduc copiii si nepotii, care fac aceste lucruri caci sunt mai de incredere. Problema este ca pe acesti indivizi nu i-a cautat nimeni la averi si venituri, caci in majoritate nu au cum sa le justifice si nici cum au ajuns in functii si posturile didactice sunt pe durata nederminata, pana la pensie.

   • Folosirea studenților de către profesorii universitari se face și im țări mai cu staif, este drept mai subtil și fără ca profesorul să obțină avantaje materiale, cel putin nu In mod direct. Personal am observat ca majoritatea articolelor științifice publicate de doctoranzi au drept coautor pe profesorul îndrumător de doctorat. Cum acești profesori au mai multi studenti la doctorat și au și alte activități este greu de crezut că au timpul necesar sa lucreze simultan la mai multe teme de cercetare. Cunosc un prof universitar care produce in fiecare an cel putin 4 articole științifice. Practică asta exista si in Romania imca din timpul comunismului si o vad acum frecvent și în alte țări. Ea se datorează presiunii puse asupra universităților si drept urmare și asupra profesorilor de a publica cat mai mult si de a fi citati. Sunt profesorii sau cercetatori care publica acelasi articol cu un titlu usor schimbat in mai multe reviste doar pentru a le creste numarul de contribuții și citari. Si asa o intenție bună, creșterea activității de cercetare din universități a ajuns sa fie diluată sau chiar pervertită.

 19. @Cinicl _ „Cunosc un prof universitar care produce in fiecare an cel putin 4 articole științifice”

  De fapt, în cursul unui an, un profesor universitar ar trebui să publice mai mult decât 4 articole și să participe la un număr de conferințe, naționale și internaționale, comunicări științifice etc. Acest lucru eset firesc, așa cum firesc este ca articolele să aibă uneori un număr mai mare de autori. Școlile doctorale sunt implicate în cercetarea științifică, iar multe dintre ele organizează concursurile de admitere propunând teme de cercetare generate de problematica actuală.

  Or, dacă la respectiva activitate participă conducătorul de doctorat (care nu-i musai să fie profesor universitar) și unul sau mai mulți studenți, iar publicarea reprezintă modalitatea de diseminare a rezultatelor cercetării, este absurd să scrie despre același lucru, doi sau trei oameni, articole similare. Iar redactarea textului poate fi lăsată în seama studentului, care nu de puține ori este el însuși cadru didactic.

  Poate fi o problemă de etică atunci când o persoană conduce un număr mare de doctoranzi simultan, pentru că fizic nu poate fi implicat în 5-6 programe de cercetare, să scrie propriile cărți și să-și desfășoare activitatea profesională (didactică, sau de care-o fi), să participe la congrese și conferințe internaționale, la diverse manifestări științifice șamd.

  • Va multumesc, dar știind cate ceva despre lumea academică din Occident, imi mentin parerea ca nici persoana care o slujba de zi cu zi nu poate fi implicata in mai multe teme de cercetare. Cercetarea presupune un studiu si o munca intensa asupra unui subiect peste care sunt aplecati mulți alți oameni de stiinta. A te proclama co-autor la mai multe articole științifice intr-un an este o dovada fie de superficialitate, fie de lipsa de etica științifică.

  • In Ro, un profesor poate conduce 10 doctoranzi acum. In plus, poate preda doua cursuri pe domenii care se considera bun specialist. Prin urmare, temele de cercetare di articolele trebuie sa fie legate de specializarea profesorului. Lucru care nu se intampla in Ro, multe cadre universitare au proiecte de cercetare si publica in domenii care nu au tangenta cu specializarea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Mihai Maci
Lector la Universitatea din Oradea. Studii de licenţă (1995), de masterat (1996) şi de doctorat (2007) la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj. Preocupări iniţiale legate de Simone Weil (problema decreaţiei în opera ei fiindu-mi subiect de licenţă), apoi de Heidegger şi de relaţiile acestuia cu istoria (tema masteratului) şi cu teologia (tema doctoratului). În lunga epocă doctorală am beneficiat de stagii de documentare în Franţa, ocazie cu care – pe lângă tema propriu-zisă a lucrării de doctorat – m-am interesat de gândirea disidentă est-europeană, şi, în particular, de filosofia lui Jan Patocka. Astfel că domeniile mele de interes vizează în particular filosofia contemporană şi mai ales tentativele est-europene de a gândi rostul istoriei. Am fost membru a două proiecte de cercetare care se ocupau de cu totul altceva, însă aceste experienţe mi-au arătat câte lucruri interesante se află dincolo de cele despre care eu credeam că sunt singurele ce merită a fi făcute.

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro