miercuri, decembrie 6, 2023

Încălzirea populației – marea problemă a guvernului pentru iernile ce vin

Scumpirea energiei este tratată superficial de către autorități și de către presă. La ANRE există o direcție care se ocupă de mai multe probleme: energie regenerabilă, cogenerare și printre altele și de energia termică … La Ministerul Energiei nu există nimeni care să gestioneze politicile referitoare la încălzire sau măcar la energia termică, adică nu interesează pe nimeni. Pentru a vă convinge accesați acest link, de unde veți constata că nici măcar site-ul ministerului nu reprezintă o problemă de actualitate.

Cu încălzirea populației, România încă se află în evul mediu, existând studii care arată că un procent care depășește 50% din energia primară se consumă pentru încălzire, adică gospodăriile și instituțiile publice se încălzesc ineficient. Asta ca să nu vorbim de poluarea generată de arderea lemnului sau a cine știe cărui deșeu municipal.

Probabil dacă nu vor mai fi aceste pierderi energetice prin eficiența scăzută a sectorului de încălzire, am avea o securitate energetică (și la nivel de gospodărie și la nivel de țară) mult întărită, nu am mai avea nevoie de acele importuri de gaze (de la ruși), nu am mai avea probleme cu poluarea în marile aglomerări urbane.

Să începem cu cifrele (de la INS)

Știm din cifrele mixului primar că există foarte multe gospodării care se încălzesc cu lemne de foc, mix primar care spune că 17% din energia totală consumată în România este reprezentată de acest combustibil. Avem 7,6 milioane de gospodarii în România. 3,5 milioane, adică 45,71% se încălzesc cu lemne de foc. Din acestea 2,773 milioane sunt în mediul rural.

Alte gospodării sunt dotare cu instalații proprii de încălzire și apă caldă, adică cu minicetrale de apartament (care sunt montate și la case). Acestea, în marea lor majoritate se alimentează cu gaz natural.

Numărul total al gospodăriilor care dețin instalații de încălzire și apă caldă este de 3.929.617. Din acestea 1.116.000 sunt legate la unul din cele 47 sisteme de alimentare centralizată de alimentare cu energie termică (SACET). Iar din acestea aproximativ jumătate sunt în București (565.000).

Surpriza tot INS-ul o furnizează: peste 50% din aceste gospodării nu au fost în stare să-și plătească la timp datoriile către întreținerea locuinței (apă, gaz, căldură) și energie electrică. Marea problemă este că în mediul urban: 65% din cei care locuiesc au probleme cu plata întreținerii locuinței

Din aceste date se desprind trei tipuri de probleme pe care guvernanții trebuie să le rezolve:

Lemnele de foc se vor scumpi?

Arderea lemnelor de foc este cea mai ineficientă modalitate de încălzire. Nu cred că există vreun studiu care să lege prețul gazului sau al energiei electrice de prețul lemnului de foc. Dar asta nu înseamnă că nu vor exista unii comercianți care să nu „expoateze această oportunitate”. Un lucru însa îl știm: majoritatea celor care se încălzesc cu acest material carburant sunt pensionari și persoane cu venituri mici. Probabil că la aceștia s-a gândit guvernul când a luat în discuție alocarea unor subvenții pentru energie.

Vai de cei care au centrale de apartament!

Un alt combustibil folosit este gazul. După închiderea sistemelor de aprovizionare cu agent termic din orașele mari și medii, soluția adoptată a fost ca fiecare familie să-și monteze o centrală individuală pe gaz. Dacă ne uităm pe ofertele furnizorilor (acei brokeri de care am mai discutat) constatăm că factura le va expoda imediat după ce o vor citi. Centralele individuale au randamente mici. Nu punem la socoteală că furnizează numai energie termică, că peste cîțiva ani, acestea nu se vor mai produce, că UE va introduce taze de poluare pentru cei care le vor folosi.

Singura soluție: SACET-ul

Termocetralele au două produse complementare: energia electrică este legată de producția de energie termică.

Cererea de energie electrică a scăzut în perioada 1990 – 2005 prin închiderea a mai multor platforme industriale. Astfel mai multe capacități de producție de energie electrică au fost închise, cele mai multe fiind termocentrale pe gaz și cărbune. Cum producția de energie termică a fost considerată un produs secundar, odată cu închiderea platformelor industriale, scăderea cererii de energie electrică și termică, în special abur tehnologic, a dus la închiderea termocentralelor ce deserveau aceste platforme. Astfel produsul secundar „agent termic”, ce ajungea și la populație a încetat să se mai producă. Sistemele de transport și distribuție de agent termic au fost transferate municipalităților. Municipalitățile nedispunând de profesioniști cu viziune, nu au știut cum să exploateze eficient aceste sisteme și le-au inchis, municipalitățile ajungând sa subvenționeze achiziția și montajul centralelor individuale pe gaz.

O altă greșeală a fost menținerea divizării dintre producție de transport și distribuție.

În acest moment în România mai funcționează 47 de sisteme de alimentare centralizată cu energie termică (SACET). Din acestea doar 15 dețin instalații în cogenerare, alte 16 se aprovizionează de la producători ce reprezintă alte sociatăți comerciale deținătoare de instalații în cogenerare. O mare parte din societățile ce intră în componența a diverselor SACET-uri se află în procedură de insolvență, din diferite motive.

Cunoscând că SACET-urile realizează un serviciu social, că sistemele de producție în cogenerare (31 de entități) conduc la decarbonarea industriei energetice, cerință a Green Deal, rezultă că autoritățile statului trebuie să acorde o importanță mai mare producerii acestui tip de de energie.

De asemenea știm că sunt peste 1.116.000 gospodării (peste 3.000.000 persoane), peste 12.000 agenți economici și peste 2300 instituții publice (școli, spitale, etc) ce beneficiază de încălzire prin SACET-urile care încă mai funcționeză.

Să nu uităm informația inițială: 65% din gospodăriile din mediul urban (deci și cele legate la SACET) nu sunt în stare să-și plătască la timp datoriile către întreținerea locuinței și energia electrică.

Cantitatea de energie termică furnizată și vândută către acești clienti este aproape 8.500.000 MWt h (8,5 TWt h) din care peste 7.100.000 MWt h (7,1 TWt h) provin din producție proprie. În societățile / regiile care gestioneaza SACET-urile lucrează aproape 10.000 angajați (datele nu cuprind angajații din societățile producătoare externe).

Formarea prețului energiei termice

Avem niște producători. Prețurile energiei termice sunt reglementate de ANRE. ANRE reglementează și contribuția de cogenerare de înaltă eficiență care reprezintă 1,83% din factura de energie electrică către consumatorul final. Această contribuție este plătită de toată lumea și ajunge numai la termocentralele cu cogenerare de înaltă eficiență. (acestă contribuție trebuie să fie subiectul unui articol viitor)

Creșterea prețului la gaze va face ca în acest an să crească foarte mult prețul de producție a energiei termice.

Prețul de producție variază de la o centrală la alta, în funcție de parametrii fiecăreia. Cu cât este mai mare, cu atât este mai rentabilă. Cu cât este mai modulară cu atat randamentul este mai bun. O centrală cu cogenerare de înaltă eficiență are un randament mult mai mare decât o centrală care doar încâlzește apa caldă.

Problema este că majoritatea instalațiilor au ori durata de viață depășită, ori urmează ca în nu mai mult de 3 ani să fie depășită, adică au un grad avansat de uzură fizică și morală, deci au un randament mic. Trebuie menționat că investițiile și modernizările sunt puține iar la unele capacități inexistente.

Nu toate SACET-urile au aceeași conformații. Multe din ele au capacități mici de producție (centrale zonale, de cartier sau de bloc), deci nu au sistem de transport de agent termic primar ci doar sistem de distribuție. În câteva cazuri producătorul este și transportator și distribuitor. În aceste cazuri, trasportatorul este în acelasi timp și distribuitor și reprezinta un monopol natural.

Trebuie spus ca arhitectura fiecarui SACET a fost proiectata cu mulți ani în urmă în funcție de cerințele termice, meteorologice, geografice, de eficiență energetică, cerințe care azi nu mai corespund.

Funcția de transport și distribuție de agent termic este realizată de instalații proiectate și construite în anii ’70, deci din punct de vedere tehnic sunt uzate fizic și moral, având o eficiență scăzută prin soluțiile tehnice depășite.

Și aceste instalații nu au fost modernizate, nu au beneficiat de o reproiectare și investitii în funcție de noile cerințe termice și tehnice. Astăzi aceste instalatii sunt corodate și înregistrează multe pierderi de agent termic în care sunt înglobate cheltuieli de aducțiune și preparare a apei, de încălzire a acesteia, precum și de transport și distribuție. Altfel spus, sistemele de transport și de distribuție înregistrează pierderi mari. Aceste pierderi se transformă în datorii înregistrate de SACET sau de transportator – distribuitor.

Un caz special este Bucureștiul

… care are 565.000 de locuințe racordate la sistemul centralizat, ceea ce reprezintă aproape 50% din tolatul național de gospodării racordate la SACET-uri. Cele 565.000 de apartamente reprezintă aproximativ 80% din gospodăriile din București.

SACET-ul bucureștean este format din câteva entități: producția este realizată de Electrocentrale București SA (ELCEN), ce aparține de Ministerul Energiei, încă doi mici producători privați și CM Termoenergetica SA, ce aparține de Consiliul General al Capitalei – Primăria Generală, care realizează producție prin centrale termice de mică capacitate ce deservesc zone mici (în special în zona centrală). Transportul și distribuția este realizată de CM Termoenergetica SA.

Până în 2019 serviciul de transport și distribuție era realizat de RADET RA, care a intrat în faliment. Problemele financiare ale RADET au generat intrarea în insolvență (procedură de reorganizare) a ELCEN SA.

Sistemul de transport și distribuție a CM Termoenergetica SA este imens. Are aproape 1000 km de conducte de reţea primară de transport apă fierbinte, din care peste 65% cu vechime mai mare de 25 ani, aproape 3000 de km de reţea secundară (de distribuţie a apei calde de consum şi a agentului termic de încălzire) cu vechime de peste 25 ani, peste 1000 de puncte și module termice. Toate acestea alimentează aproape 8100 de blocuri, abonații casnici reprezentând peste 92% din consumatorii de energie termică din București. Mai sunt și 515 instituții publice, 3820 agenți economici și 10 sere.

În ultimii 31 de ani CM Temoenergetica nu a beneficiat de reproiectare, retehnologizare sau investiții majore. Astfel randamentele și pierderile din sistem sunt majore. Pierderile înregistrate de CM Termoenergetica sunt mari, peste jumătate de miliard de lei – fără TVA. Adică fiecare cetățean al României plătește prin taxe și impozite aproximativ 30 lei / an aceste pierderi.

Trebuie amintit că există o subvenție care este cam de aceeași valoare cu aceste pierderi. Deci, dacă sistemul de transport și distribuție ar funcționa fără aceste pierderi, agentul termic nu ar mai trebui subvenționat. Dacă s-ar retehnologiza și capacitățile de producție (de la Elcen), prețul de pe factura agentului termic ar scade.

În București, CM Termoenergetica SA cumpără agent termic de la ELCEN SA cu prețul de 491 lei / gigacalorie. Trebuie spus că o mare parte din preț este subvenționat, o familie plătind pe gigacalirie doar 163 de lei.

Mai specific: calculele sunt realizate neținând seama de scumpirile din ultimile săptămâni. Cu cât se amână mai mult investițiile, retehnologizările și reparațiile, cu atât mai mult vor costa. Nu cred că cineva își permite să decidă că problemele SACET-ului să fie amânate deoarece lipsa căldurii și apei calde poate genera o pandemie, fără să luăm în discuție mișcările sociale potențiale.

Deci „Huston, we have a problem!”

Distribuie acest articol

69 COMENTARII

 1. Nu menționați centralele zonale bazate pe arderea gunoiului menajer.
  NU doar in RFG sunt raspindite.
  Asigura apa calda consumatorilor finali ( cartiere întregi) dar și producție de energie electrică revărsată in sistem.
  Rezolvând de zeci de ani și problema gropilor de gunoi. ( Împreună cu strângerea diferențiată și reciclarea gunoiului menajer urban) Pentru care gropi , Romania de azi ( nu de ieri că am avut derogare 10 ani ) e in procedura UE. Adică nu am rezolvat nimic cu toate că statul se împrumută in draci și de ani buni.
  Iar gunoiul e ala care e. Dificil sa crească prețul combustibilului gunoi . 😀😀

  Evident că această soluție a fost evitată de absolut toate guvernele , ” experții” perindați pe la ministerul și agențiile de resort. De ce , nu știu.
  Bănuiesc că era prea complicat , nevoie obligată de import tehnologic și nu ieșea spaga sfântă.

 2. Haideți domnu’ Păcuraru că sunteți cârcotaș ! Păi dvs nu citiți presa centrală ?! N-ați aflat că încălzirea globală – pardon, urgența climatică ! – ne rezolvă toate problemele de genul ăsta ? N-o să mai aibă nimeni nevoie nici de lemne, nici de SACET, nici de centrale pe gaz. O să fie atât de cald, încât, atunci când o fi gerul Bobotezii și s-o face un frig cumplit de +15 grade, o să mai deschidem și noi un pic geamul să intre oleacă de aer proaspăt. Cine zice altfel e denier climatic, conspiraționist, rasist și plătit de Oil&Gas ! Am ziiiis !

 3. Centralele de apartament alimentate cu gaz sunt mult superioare oricarei solutii centralizate cu pierderi destul de mari datorita factorilor cunoscuti.
  Ele furnizeaza agent termic exact dupa necesitati si consum, beneficiarul nefiind sanctionat la buzunar pt pierderile provocate prin solutii centralizate sustinute de de la Bruxelles.
  Credeti ca in Romania se pot realiza dorintele aberante celor de la Bruxelles ? iar cu un guvern PSD-AUR care va urma oricum pozitia Romaniei va deveni tot mai incerta fata de Bruxelles si ar fi bine ca Romania sa-si reviziuneasca precum alte tari politica fata de CE.

 4. Mesajul corect nu este „Huston, we have a problem!”, ci „Bucharest, YOU have a problem!”.

  Cat despre „Singura soluție: SACET-ul”, daca facem abstractie de Bucuresti, pentru 95% din restul tarii SACET e doar un concept (sublim, dar care lipseste cu desavarsire)…

  Singura realitate este ca suntem pe cont propriu si fiecare trebuie sa isi caute o solutie. Statul roman stie doar eventual cum sa mai inventeze pensii speciale sau alte privilegii.

 5. Buna ziua,
  Am o singura intrebare legata de aceasta fraza :
  „O altă greșeală a fost menținerea divizării dintre producție de transport și distribuție.”
  Eu consider ca solutia pe viitor ar fi tocmai divizarea producatorului de distribuitor (primar sau secundar) si concesionare distributiei pe modelul distribuitorilor din energia electrica. Producatorii sa fie independenti iar acces la reteau de distributie pentru injectare agent termic sa se poata face si de alte companii poate chiar specializate pe producere agent termic. Furnizorii ar trebui sa apara pe lantul acesta separat de Distribuitori care sa incheie contracte cu fiecare locuinta si sa urmareasca incasarea facturilor (nu prin asoc de proprietari cum este acum). Asa ar interveni concurenta si in acest sector.
  Si as mai adauga ceva…. nu se spune nimic aici de incalzirea hibrid (de ex panouri pe blocuri prin care sa treaca agentul termic pentru ridicarea temperaturii dupa parcursul prin calorifere, cel putin pe timpul zilei).

  • cred ca discutia pe aceasta tema trebuie avuta. eu cand aud de distribuitori mi se face parul maciuca deoareceei sunt cei care iau multi bani nejustificat.

 6. Centralele de apartament au randament mic comparativ cu ce? Cu sistemele centralizate cu cazane din evul mediu si tevile ciuruite de rugina? Nu prea cred.
  In plus, cat timp o contorizare corecta nu e posibila, solutia de incalzire centralizata nu are cum sa castige teren. Repartitoarele de caldura sunt o prostie, iar increderea cetatenilor ca vecinii nu triseaza e minima spre inexistenta :-)

 7. Spuneti ca „Vai de cei care au centrale de apartament! Centralele individuale au randamente mici. ” Centralele actuale nu au deloc randamente mici (sau poate 97-98% e mic). In plus, daca e prea scump gazul mai cobor temperatura , daca vad ca e exorbitant inchid si dau doar o ora caldura si apa calda pana imi voi permite luxul de a sta la 23C . La incalzire centrala platesc pausal pierderi, angajari de pile si amante, caldura in aprilie si octombrie si nu pot spune stop.

 8. Datorita experientelor anteriore, nu prea cred in centralele de cartier. Confortul e destul de redus. Uneori e revizie, tevile se gauresc, esti mult mai friguros decat vecinii, nu au trecut nu stiu cate zile cu nu stiu cate grade, sau, ai o camera pe colt. Atunci, trebuie sa te apuci sa improvizezi: o soba, incalzesti apa pe aragaz, iti iei un calorife in plus, dinala electric sau aer conditionat cu inverter daca nu e inca ger afara.
  Centralizatele ar putea fi o solutie, dar trebuie sa bagi bani multi la inceput (sa forezi sute sau chiar mii de metri pentru geotermala, sau sa sapi gropi largi, pentru pompe de caldura).
  Problema e ca cineva inteligent a legat pretul gazului de pretul de pe bursa. Daca ar fi la fel si la benzinarie, ar fi haos, pretul fluctuand mai ceva ca temperatura.
  Mai e si tranzitia catre energia verde, care pare o gaura neagra fara sfarsit; si acum, mai vine si Fit 55, care o sa ne faca viata si mai grea. Macar de ar folosi banii pe niste geotermale sau hidrocentrale.
  Ideal ar fi sa producem energie electrica din surse regenerabile si nepoluante si apoi sa ne incalzim electric; dar, mai e pana atunci.

 9. Sistemul centralizat de cogenerare din Romania trebuie sa dispara, asta va spune unul cu doctorat in asa ceva, pentru ca e ineficient energetic si nu asigura caldura si apa calda celor care sunt conectati la el!
  Adica stai 10 min sa iti vina apa calda si platesti apa rece si ai caldura, daca ai noroc sa stai la un etaj inferior.
  Deci Termoenergetica vinde catre populatie Gcal cu 491 de lei din care populatia plateste 163 lei. Bun, fara subventie sistrmul ar muri pentru ca nu ar plati nimeni acesti bani cand pe mine cu centrala, inaintr de scumpiri ma costa kWh PCS de gaz 0.098 lei. Adica aplicand transformarea din PCS in PCI de 1.11, din MWh in Gcal de 1.162 si ranamentul centralei de 96% ma costa caldura si apa calda pe care le am oricand 131.67 lei/Gcal. Mai putin ca cel pe care il subventioneaza primaria. Chiar si cu scumpirea gazului si a certificatului pt co2 tot nu as ajunge la jumatatea pretului cu care cumpara bucuresteanul fara subventie.
  Problema pe care o vad este modul de calcul al pretului energiei termice care nu este adaptat realitatii si baietii astia care produc in cogenerare il umfla cu binecuvantarea ANRE scazand pretul de vanzare a energiei si facand profituri frumoase din producerea energiei electrice. Pret mare la termica, pret mic la electrica, contracte cu cine trebuie si … Aici e buba mare!
  Si da, SACET actual sa dispara si pe principii economice sa fie inlocuit cu initiativa privata, cu companii care sa opereze cateva blocuri, zone si unde sa se eficientizeze, altfel sistemul actual nu se va face bine niciodata cu oricat de multi bani, ceea ce nu e rau pentru unii bransati prin firme la sistem, pentru ca nu e proiectat corect (magistrale si retele secundare prin care apa este transportata cu viteze mici, pierdri mari si de caldura si de agent termic).

 10. Nu inteleg cum centrala de apartament are randament mai mic decat o termocentrala, cand producatorii acestora sustin ca randamentele depasesc constant 90%!!.
  SACET-utile la care va referiti, nu sunt altceva decat surse de coruptie endemica, incompetenta si nu au reusit sa rezolve problema incalzirii eficiente, consumand mult mai multe resurse dacat cele livrate populatiei. Judecand pe ansamblu, au randamente NEGATIVE. Sunt sinecuri pentru politicieni, sindicalisti si apropiatii acestora si modalitati de sifonare a banului public. Atat.
  Inteleg ca va preocupa retehnologizarea si imbunatairea performantelor energetice ale acestor giganti energetici cu picioare de lut. Nici daca s-ar trece la kriptonita, in loc de carbuni si gaze, acestea nu ar deveni eficiente, pentru ca e imposibil sa faci ceva, orice, pe actuala organizare. Sistemul va colapsa, asa cum s-a vazut peste tot, inclusiv in Bucuresti.
  Solutia acestei probleme colective tine de solidaritatea privata a proprietarilor si nu de capacitatea statului de a o rezolva.

 11. Ca locuitor ak Capitalei in 30 de ani nu s-a facut nimic pentru realizarea unor centrale de cartier care sa reduca miile de km de tevi distributie si transport. Cand sistemul a inceput sa pocneasca din toate nodurile acum refacem cativa km de retea. Nu aceasta era solutia, peste 20 ani se va relua reparatiile. O munca de Sisif pe banii si nervii, sanatatea bucurestenilor.

 12. Constat ca în continuare va iritam la maxim noi ăștia care ne-am instalat centrale de apartament. Va cred, centralele astea nu vin la pachet cu vreo doua-trei posturi de directori și au, vai, și inadmisibila caracteristica de a putea fi oprite când vrea mușchii proprietarului. Nașpa.

 13. ”sacet”-ul poate functiona doar cu subventii masive, pe mai multe paliere:
  – taxa de cogenerare, introdusa in factura la electricitate, platita de toti fraierii din tara, inclusiv de patura saraca;
  – subventii ascunse, prin neplata obligatiilor fiscale, urmata de intrarea in faliment si trecerea activelor pe alta persoana jurica, al carei final programat va fi tot falimentul;
  – certificate verzi?
  – subventiile acordate de primarii ”sacet”-urilor;
  – construirea si repararea pe banii primariilor a retelelor de distributie;
  – subventiile acordate direct consumatorilor.
  si, cu toate aceste sapte straturi de subventii, functionarea lor este gafait, de pe azi pe maine.

 14. ”sacet”-ul poate functiona doar cu subventii masive, pe mai multe paliere:
  – taxa de cogenerare, introdusa in factura la electricitate, platita de toti fraierii din tara, inclusiv de patura saraca;
  – subventii ascunse, prin neplata obligatiilor fiscale, urmata de intrarea in faliment si trecerea activelor pe alta persoana jurica, al carei final programat va fi tot falimentul;
  – certificate verzi?
  – subventiile acordate de primarii ”sacet”-urilor;
  – construirea si repararea pe banii primariilor a retelelor de distributie;
  – subventiile acordate direct consumatorilor.
  si, cu toate aceste sapte straturi de subventii, functionarea lor este gafaita, de pe azi pe maine.

  • Depinde foarte mult cum și când e măsurat transferul de căldură ce intră în calculul randamentului termic. Producătorul face acest lucru în regim continuu, când centrala a tins deja parametrii optimi de funcționare. De asemenea, robinetul de la care se măsoară temperatura apei încălzite este situat la o jumătate de metru de centrală. În realitate, lucrurile stau puțin altfel. Majoritatea centralelor de apartament au un rezervor mult prea mic de apă caldă pentru a-l putea menține continuu la temperatura nominală.
   Sfera are cel mai mic volum față de suprafața exterioară, suprafață prin care se pierde energie. La o rază mică a sferei, acest raport este încă mai ineficient, deoarece nu se poate folosi suficient pentru volum puterea a treia a razei. Rezervorul pentru centralele de apartament este paralelipipedic și prost izolat din motive de spațiu.
   Rezultă că centrala de apartament mizează de fapt pe încălzirea instantanee a apei călii din rezervorul subdimensionat și precar izolat. Ori, exact ca în cazul accelerației puternice a unui autovehicul sport, în acest moment consumul este imens. Ar trebui ca de fiecare dată când deschideți robinetul de apă caldă să îl țineți măcar 30-40 minute deschis pentru a compensa pierderile inițiale. Ori asta nu se întâmplă. Regimul de funcționare este întrerupt și haotic. În plus, mulți utilizatori au încă țevile vechi și încălzesc pereții exteriori.
   O centrală comună pentru o scară de bloc cu un rezervor de 2 – 4 mc, în circuit închis și cu schimbătoare de căldură contorizate în fiecare apartament, care funcționează ore bune în regim continuu, poate asigura necesarul de energie electrică și termică pentru 10-50 familii. Cu gaz este antrenat un motor de 15 – 40 kW, care produce curent electric, iar căldura reziduală poate fi folosită pentru încălzirea și menținerea apei la o temperatură minimă de 75 grade Celsius. Cu cât mai mare, cu atât mai bine. Și, evident, varianta a doua are un randament superior centralei de apartament.

   • Nu inteleg de ce se baga statul in bucataria mea?!

    Daca eu vreau sa ma incalzesc cu centrala de apartament pur si simplu pentru ca nu vreau sa tremur de dragul randamentului, conectat fiind la reteaua municipala, ce treaba are statul cu asta?!

    Platesc mai mult, pentru ca asa vreau eu. Vine statul si imi spune: „Stii, eu te oblig sa platesti mai putin! Mor de dragul tau!”. Dati-mi voie sa ma indoiesc de dragostea asta.

    • Exemplul doi e tot privat, deci nu are treabă statul.
     Dar dacă locuiți la bloc ar trebui să cereți aprobare de la toți vecinii pentru a vă evacua gazele de ardere de-a lungul fațadei și pentru a umple cu țevi și contoare casa scării. Dacă unul nu e de acord, statul are dreptul să intervină.
     Și mai e un aspect: în condițiile reducerii smogului este posibil ca municipalitatea să solicite în viitor utilizarea de filtre pentru gazele de ardere. Acestea nu pot fi instalate pentru centralele de apartament. În orașul în care locuiesc, municipalitatea a luat decizia ca în cartierele de locuințe noi să construiască ea însăși centrale termice care să asigure necesarul de apă caldă pentru toate locuințele planificate. Valoarea terenului și, implicit, a locuințelor respective a crescut cu până la 15%.

     • De ce sa intervina statul in relatia dintre mine si vecinii mei?!
      Casa scarii nu e a statului.
      Dupa cum nici fatada nu e.

      Iar pe primarie o apuca grija de fatade dupa ce da autorizatii de constructie pentru tot felul de monstruzitati arhitecturale, inghesuite si puse pe spatii verzi.

      Ca sa nu mai spun de pericolul in caz de cutremur in asemenea situatii.
      ===
      Cat priveste filtrele – si cand gatesti cu gaze se degaja gaze de ardere. In bucatarii, in restaurante, placintarii. Pe ideea ca nu se pot pune filtre ar trebui sa se inchida toate restaurantele. Legea trebuie sa fie egala pentru toti.

    • Noile centrale construite la marginea oraselor (CHP pana la 100 MW) produc atat energie electrica cat si energie termica (apa calda /energia termica fiind un produs rezidual). In aceasta constelatie, centralele de apartament ard gazul de pomana cu ar veni (producand doar energie termica) iar statul nu poate decat sa intervina din moment ce o parte a gazelor provin din import (afecteaza balanta comerciala, valoarea monedei, securitatea energetica si multe alte aspecte).

      • Cresterea eficientei energetice (reducerea risipei si a importurilor de hidrocarburi, reducerea deficitului balantei comerciale, sporirea securitatii energetice) se incadreaza la categoria interesului comun al tuturor cetatenilor /un fel de interes national. Evident, nu veti fi obligat (prin lege) sa va conectati la reteua de apa calda, f probabil insa, veti plati un pret mai mare pe kilowatul de gaz (care va include taxa pe CO2). In Germania de ex, ne mareste taxa emisiilor pe cos.

    • Ambele necesități pot fi acoperite de un singur motor. Importantă e dimensiunea rezervorului. O comandă centrală inteligentă poate „studia” vreme de câteva săptămâni necesarul de energie pe timpul zilei și să pornească cu 30 minute înainte de vârfurile de consum. De exemplu, lumea pleacă dimineața la între 7 și 8 și vine de la slujbă intre 16 și 17, se spala pe mâini și face duș, încălzește ciorba la microunde, deci consumul e mare. Centrala pornește la 15:30, dacă e iarnă ridică temperatura în camere de la 18 grade pe timpul zilei când e gol apartamentul la 21 grade când vin locatarii, și acoperă și necesarul de curent electric. După ora 21 se oprește iar necesarul de curent poate fi asigurat de rețea (smart grid). Pentru încălzire e apa din rezervor. Dimineața, pornește la 5:30 și se oprește la 8.
     Sunt multe posibilități, dar pentru consiliere trebuie să căutați în localitatea dumneavoastră un inginer de profil.

   • Vorbiti numai de blocuri, mai exista si destule case in Romania, care sa fie solutia optima pt ele, incalzirea cu lemne ? Solutiile individuale vor fi sanctionate in viitor prin marirea taxelor pe toti combustibilii. Daca la o scara de bloc ele se impart, la o casa ele sunt suportate in intregime de proprietar, ne mutam cu totii la blocuri, in „custile” eficiente precum gainile ? reducem spatiul locuit pt salvare planetei ? conform legii 4 gaini pot trai pe o coala DIN A4 , care a fie legea cea mai eficienta pt oameni ? 1 MP /om ?

    • Și casele pot avea centrală comună. De exemplu, casa în care locuiesc eu era încă de la construcție conectată împreună cu alte 3 case la o centrală comună amenajată într-un garaj. Consumam cu circa 10-15% mai puțin decât alte familii cu locuințe asemănătoare. Asa că, intre timp alte 5 familii s-au conectat la centrala noastră, iar consumul s-a mai optimizat puțin. Plus costurile de întreținere cu control de la distanță. Se mai pot conecta încă cel mult trei. Două familii deja s-au anunțat.

 15. Buna seara.

  Domnule Pacuraru, as avea cateva intrebari cu privire la articolul dumneavoastra.

  Spuneti ca centralele individuale au randamente mici. Cautand la cateva centrale, am gasit la cateva modele:
  * Are o eficiență de 103,9% a puterii nominale și o eficiență a combustiei de 97,5%.
  * Nivelul de randament termic care este de 107%, puterea de eficiență a combustiei de 105, 7% și nivelul de eficiență al puterii nominale de 108%;
  * Randament normat: pana la 108,4 % (la tur/retur 40/30oC)

  Mie sincer mi se par a fi valori mari ale randamentului. Daca dumneavoastra le considerati a fi mici, ce valori credeti ca ar putea fi considerate a fi medii sau chiar mari pentru acestea?

  De asemenea, care este oare eficienta SACET in prezent la Bucuresti la sursa, si mai ales, cand ajunge la caloriferul clientului, fiindca acolo poate fi facuta comparatia corecta de eficienta? Si a unui SACET modern, cu un sistem de distributie modernizat?

  In prezent subventia nu este de facto platita tot de contribuabili, inclusiv de catre cei ce nu beneficiaza de incalzire in sistem centralizat? O comparatie cinstita a costurilor ar trebui sa le cuprinda si pe aceste subventii in interiorul costurilor cu incalzire centralizata.

  In plus, intrebarea este daca pentru costurile unei eventuale modernizari a SACET si a retelei de distributie, partea ce nu va fi sustinuta din fonduri nerambursabile va fi inclusa in preturile caldurii sau va fi luata indirect prin taxe de la toti contribuabilii. Oricum aceasta trebuie inclusa in calcul.

  Tinand cont de toate de mai sus si de toate costurile atat directe cat si indirecte (subventii, taxe etc), considerati ca pentru un orizont scurt mediu de timp, va fi mai ieftin si/sau mai comfortabil pentru consumator ideea SACET sau centrala de aprtament?

  In speranta ca veti aproba comentariul.

  Multumesc in avans!

  • raspuns 1: nu cred ca randamentele (acelea din definitie) pot ajunge la peste 100% … nu stiu pe ce va uitati dvs. imi dati un link? randamentele CETurilor actuale sunt in jur de 40%, mai putin ciclul combinat de la CET Vest (parca se apropie de 90%, nu-mi aduc bine aminte)
   raspuns 2: eficienta SACET nu e calculata … pot sa va zic ca sunt pierderi enorme in sistemul primar … incalculabile (real) … asa putem calcula fel de fel de parametrii si o sa ne ingrozim. rezultatul a multor ani de incompetenta, prostie, politizare … si mai putem enumera …
   raspuns 3: nu cred ca in costuri vor intra investitiile, modernizari, retehnologizari … nu ma pricep la repartizarea acestora, dar bunul simt imi zice ca nu se poate face …
   raspuns 4: confortul este in functie de ce isi doreste fiecare. daca vrea centrala de apartament il costa mai mult (avand in vedere cat costa azi gazele), dar poate sa-si controleze consumul, temperatura, … reglandu-si cum vrea centrala proprie. avand in vedere ca acestea nu se vor mai vinde parca din 2025 si ca UE vrea ca detinatorii de astfel de centrale sa plateasca poluarea … e posibil ca sa nu mai discutam de acest subiect.

   • A ramane la cheremul retelelor inseamna de fapt a perpetua consumatorul captiv. Ceva imi spune ca nu de motive tehnice e vorba aici, ci politice. Poate si ceva interese ale marilor furnizori. Poate si ceva interese personale ale unor politicieni
    ===

    Retelele de termoficare pierd caldura intr-o masura mult mai mare decat pierd gaz cele de gaz.

    UE vrea retele de transport de hidrogen, biogaz samd. Sa inteleg ca astea vor fi lar randul lor capturate tot de marii furnizori?

    ===

    Consider ca fiecare are dreptul sa decida cum se incalzeste.

    Cat priveste poluarea, nu exista nicio ratiune in ideea ca 100 de flacari mici polueaza mai mult decat una foarte mare.

   • Domnule Pacuraru,

    Pt punctul 1:
    https://blogdeinstalatii.ro/cele-mai-bune-centrale/

    A fost primul rezultat pe cautare dupa eficienta centrale apartament. Eficienta nominala probabil ca include in calcul si condensatia.
    Oricum daca luam in calcul ce ati spus de spre eficienta CET-urilor si SACET, mi se pare ca atunci pentru ele eficienta efectiva e incredibil de mica si nu vad cum poate fi atunci pentru o centrala de aprtament eficienta un punct slab, cata vreme alternativa e si mai slaba.

    Pt punctul 3:
    Atunci vorbim de un sistem care o sa fie pe pierdere, caci in orice intreprindere costurile cu investitiile trebuiesc amortizate, si prin urmare o sa trebuiasca ca pierderile sa fie compensate prin subventii de la stat, deci prin bagarea statului in buzunarul contribuabilului, sau in cresteri si mai mari de datorii de stat, cu impact inca si mai negativ pe termen lung.

    Pt punctul 4:
    Totusi, cresterea costului la gaz nu o sa duca ori la cresterea pretului la populatie pentru incalzire centralizata, fie in subventii mai mari=> taxe mai mari suportate tot de populatie? Ma intreb care va fi raportul de pret tinand cont de toate costurile, inclusiv cele indirecte. Avem exemplul salubritatii la sectorul 1, care e teoretic „gratuit” pentru locuitori, dar de facto e platit de acestia prin taxe, existand doar iluzia gratuitatii, precum si la termoficarea centralizata exista iluzia pretului/costului mai mic pentru populatie, netinand seama de subventiile/taxele suportate de cetateni.

    De aceea eram interesat de o compartaie cinstita intre costuri, trecand dincolo de aparente.

    Oare ce solutie are UE din 2025 pentru cei care nu sunt in zona SACET? Centrale electrice, in conditiile in care si curentul electric o sa se tot scumpeasca? O sa isi permita cineva asta, in mediile defavorizate din rural si chair urban? Sa stranga din dinti si sa stea in frig, ca pe vremea lui Ceausescu? Tin minte si acum cum stateam in casa la 16, 17 grade si dormeam cu caciula si ciorapi in pat. Nu mai vreau asa ceva.

    Multumesc pentru raspuns!

    • O centrala electrica pentru o locuinta de 90 m2 consuma ee cam de 2500 lei lunar, o pompa de caldura consuma 500 lei lunar (la preturile din iunie 2021). Calculat pe baza consumului de ee la o pompa de caldura pe care o detin cu putere termica de 8kW, electrica cam 2.5. Diferenta dintre ele este costul de investitie, pompa cam 30000 de lei, centrala vreo 3000. Efectiv numai cenrrala, nu si instalatia interioara, racordul electric si instalarea. Atentie in timp ce pentru pompa de caldura trebuie sa asiguri o putere de minim 3 kW, la centrala cam de 4-5 ori mai mult.

     • Multumesc pentru precizari!
      Sincer mi se par ambele variante prohibitive pentru as zice majoritatea populatiei.
      In lipsa unor programe de subventie precum au fost cele pentru panouri solare, nu prea le vad ca fiind viabile pentru multi.
      Mai mult, cred ca o instalare la scara larga a oricarei dintre variante s-ar lovi de problema sistemului de distributie/transport al ee. Daca mai avem in viitor si obligativitatea masinilor electrice, nu vad cum ar fi o problema surmontabila in timp util.

      • Nu stiu cat sunt de prohibitive, avand in vedere avantul constructiilor de locuinte. Se pare ca romanii au bani multi.
       Exista o adevarata furie impotriva restrictiilor din pandemie, care are ca obiect „dreptul de a merge la restaurant”. Unde e „saracia” atunci?
       Nu cred in saracia populatiei Romaniei. Sigur ca sunt si saraci, dar unde nu sunt?!

   • randamentul tehnic e relevant doar pentru dimensionarea tehnica a unui sistem; o componenta a sistemului poate fi teoretic adusa si la randamente de 99,9%, dar cu ce pret ? poti sa adaugi nenumarate sisteme de recuperare, turbosuflante, termoizolatii supereficiente, dar eficienta economica va tinde spre valori negative; si degeaba ai o instalatie de 99% randament tehnic daca trebuie sa aduci combustibilul de pe Luna si sa mai transporti energia inca multi km pana la consumator;
    doar randamentul economic e relevant;
    si, da, la centralele in condensare nu e absurd sa se ia in calcul si energia cinetica a gazului, nu doar puterea calorica: energia livrata la consumator are, bineinteles, un randament subunitar prin raportarea la intreaga energie din care este obtinuta (calorica+cinetica); dar pentru o corecta comparatie cu sisteme care se bazeaza doar pe putere calorica, e corect ca ransamentul sa fie determinat numai prin raportare la puterea calorica; si astfel, la centralele cu gaz in condensatie la care se elibereaza si energia de condensare a fluidului, randamentul rezulta supraunitar, partea supraunitara fiind contributia energiei cinetice, care nu se regaseste si la numitorul raportului energetic;

   • @Cosmin
    randamentul tehnic e relevant doar pentru dimensionarea tehnica a unui sistem; o componenta a sistemului poate fi teoretic adusa si la randamente de 99,9%, dar cu ce pret ? poti sa adaugi nenumarate sisteme de recuperare, turbosuflante, termoizolatii supereficiente, dar eficienta economica va tinde spre valori negative; si degeaba ai o instalatie de 99% randament tehnic daca trebuie sa aduci combustibilul de pe Luna si apoi sa mai transporti energia produsa inca multi km pana la consumator;
    doar randamentul economic e relevant;
    si, da, la centralele in condensare nu e absurd sa se ia in calcul si energia cinetica a gazului, nu doar puterea calorica: energia livrata la consumator are, bineinteles, un randament subunitar prin raportarea la intreaga energie din care este obtinuta (calorica+cinetica); dar pentru o corecta comparatie cu sisteme care se bazeaza doar pe putere calorica, e corect ca ransamentul sa fie determinat numai prin raportare la puterea calorica; si astfel, la centralele cu gaz „in condensatie” la care se recupereaza si energia de cinetica a fluidului, randamentul rezulta supraunitar, partea supraunitara fiind contributia energiei cinetice, care nu se regaseste si la numitorul raportului energetic;

   • ce anume poate fi mai eficient decat arderea individuala a combustibilului, direct la consumator ?
    doua cazuri:
    – arderea individuala la consumator ar fi incompleta, in timp ce arderea centralizata s-ar efectua cu debite de oxigen si temperaturi de ardere mai mari;
    – transportul combustibilului la consumator ar fi mai ineficient individual (de exemplu transportul lemnelor) decat arderea centralizata la sursa si transportul energiei prin conducta sau cablu;
    – la arderea centralizata s-ar recupera cumva mai bine caldura din gazele evacuate; la un cazan individual pe lemne n-o sa faci serpentine la cosul de evacuare pana condenseaza fumul;

    dar ce anume poate fi mai eficient decat arderea gazului direct la consumator, in centrale de apartament ?

 16. Autorul este un etatist convins. In plus, denatureaza adevarul si ascunde fapte care nu convin demonstratiei.
  (1) Centralele asa zis cu cogenerare (asa le-a botezat Ponta in 2012 ca sa le dea certificate verzi) folosite si la incalzirea populatiei sunt vechile centrale de termoficare care cu greu au randamente de 45%. Adevaratele contrale pe cogenerare sunt cele din mediul privat dar care nu sunt folosite la incalzirea polulatiei.
  (2) O centrala individuala are randament de 92%, dublu fata de cel al CET. Consuma de doua ori mai putin, polueaza de doua ori mai putin. Iar pretul Gcal (costuri de operare si amortizare investitie) este la jumatate din cel real al CET. Caz real termoficare Ploiesti, unde instalatiile sunt amortizate de mult, unde chiar si pretul platit de locatari este mai mare decit cel al unei Gcal de la o centrala individuala. Din pret se scad si certificatele verzi acordate contrar oricarei logici, acele centrale emit CO2 la fel ca orice centrala care plateste la greu certicatele verzi.
  (3) Asa zisele „centrale cu cogenerare” utilizate la incalzire in orase au asociate costuri uriase cu armata de angajati ai statului care freaca menta prin regii si CA. La Ploiesti, si nu numai, platitorii de impozite subventioneaza la greu Gcal, in timp ce operatorul privat face profit.
  (4) Marea masa a populatiei nu beneficiaza de subventii, plateste la greu incalzirea sau isi reduce factura preferind sa stea in frig pentru ca nu poate plati. Toti subventioneaza CET-urile si regiile statului care inghit bani de zeci de ani. Intr-o lume a adevarului nu ar rezista nici un moment daca nu ar fi sustinute cu argumente schioape ca ale ontributorului de fata. Toti platim ca o armata de favorizati de stat sa traiasca bine merci producind de fapt pagube celor care platesc impozite. Din acest motiv sistemul, sustinut si de contributor, nu -sa reformat.
  Cu ce scop stimate contributor?
  Astept cu interes si moderarea editorului.

  • Exact ce vorbeam despre capuse: in Prahova tocmai s-a infiintat ADI Termie, organ judetean care se suprapune Regiei de termoficare Ploiesti si care se ocupa de (sic!) administrarea termoficarii in Ploiesti. Numit acolo un cercetat penal in multe dosare, Tiseanu, fostul primar al Cimpinei.

  • cum am mai zis: randamentele acelea nu se refera la transformarea energiei gazului in energie termica. producatorii de cantrale de apartament isi vand produsele inducand in eroare cumparatorul, punand un randament de transfer sau mai stiu eu ce. mint prin omisiune.
   randamentele centralelor de apartament sunt in jur de 40%. randamentele CETurilor cu cogenerare sunt peste 70% si un ciclu combinat peste 90%. am spus ca ce avem sunt vechi si au randamente scazute.
   mai supn o data: atat timp cat politizarea este prezenta in energie, cat timp nu se investeste, retehnologizeaza sistemul de transport si distributie, cat timp nu se introduc solutii noi, suntem pierduti.

   • Nu ma pricep la termodinamica. Recunosc.
    Cum adica „randamentele centralelor de apartament sunt in jur de 40%”?!
    Cu ce difera „randamentul” calculat de dvs., pe baze „stiintifice” fata de cel „mincinos prin omisiune”, indicat de producatori?
    Sustineti ca un metru-cub de gaz ars de centrala individuala genereaza mai putina caldura+apa calda menajera la robinet, decat acelasi metru-cub de gaz ars de o termocentrala?
    Rog un raspuns, asa, mai pe intelesul meu, va rog.

    PS: cata vreme proprietarul sistemului energetic national e Statul, vom avea politizare…. Pe cale de consecinta,

  • Eu nu vreau sa ma refer la chestiuni tehnice, ci la libertate.
   Eu vreau sa am libertatea mea de a ma incalzi cand si cat vreau:
   – nu doresc sa dardai pentru ca centralele municipale nu dau drumul la incalzire pentru ca nu au ele chef, ca dupa ce nustiuce ecuatii ei imi spun ca ar trebui sa imi fie cald, desi imi ies abur din gura.
   – nu doresc sa platesc o gramada de bagatori de seama ai regiei care umfla costurile, nici licitatiile lor aranjate politic.

 17. ‘Pierderile înregistrate de CM Termoenergetica sunt mari, peste jumătate de miliard de lei – fără TVA. Adică fiecare cetățean al României plătește prin taxe și impozite aproximativ 30 lei / an aceste pierderi’.
  Cat de moral este ca fiecare cetatean al Romaniei sa plateasca 30 Lei acoperind pierderile unei firme care deserveste doar locuitorii orasului Bucuresti ???
  ‘În București, CM Termoenergetica SA cumpără agent termic de la ELCEN SA cu prețul de 491 lei / gigacalorie. Trebuie spus că o mare parte din preț este subvenționat, o familie plătind pe gigacalirie doar 163 de lei’.
  Cum sa nu ajunga Termoenergetica SA la insolventa (FALIMENT) cand cumpara gigacaloria cu 491 Lei si o vinde cu 163 Lei ?
  Nu le spune nimeni bucurestenilor ca in viitor pretul corect al gigacaloriei, pe care ei ar trebui sa il plateasca, ar cuprinde pe langa pretul corect al gigacaloriei, plata datoriilor Elcen + plata datoriilor Termoenergetica + cheltuielile de modernizare a retelei de transport ???

  • pentru ca statul s-a facut stapan pe resurse minerale, paduri, productie si transport energie si isi mai si rezerva si dreptul de a legifera pe oriunde nu e el stapan (taxe si subventii, cote de exploatare, restrictii, interdictii, certificate, licente, etc); tot statul denatureaza piata, incat o investitie privata nu poate fi planificata in perspectiva, din pricina instabilitatii reglementarilor, incertitudinii, coruptiei, riscurilor imposibil de evaluat sau deturnarea oportunitatilor de afaceri catre regenerabile subventionate;

   • Caz concret: PETROM. Scoate țiței și gaze din toată țara, rafinează la Brazi și raportează totul la București unde e sediul social. Mai vrei? Hai să aruncăm cu vorbe. Chestia cu subvenționarea se referă la oameni care muncesc în toată țara, plătesc impozite la statul român care subvenționează căldura la București și în alte câteva locuri. Dacă sunteți așa bogați de ce stați cu mâna întinsă la pomană? Idem și la cei cu mașină electrică!

   • @Cosmin: mere cu mere si pere cu pere.
    PIB-ul Bucurestiului nu e realizat numai de bucuresteni, chiar daca este asociat acesuia. Despre asta e vorba.

 18. Draga domnule Pacuraru,
  apreciez articolele dumneavoastra si va asigur ca va bucurati de toata consideratia mea.
  Dar, aceasta idee pe care o sustineti :
  ‘Încălzirea populației – marea problemă a guvernului pentru iernile ce vin’ – miroase, de departe – a socialism.
  De ce ar fi incalzirea fiecarui individ sau familii o problema a guvernului ? De ce nuar fi problema lor a indivizilor, familiilor etc ?
  Cata carne mancam pe saptamana, sau cat sapun folosim ? – tot o grija a guvernului…
  Copii care la varsta adolescentei nu stiu tabla inmultirii ? – o problema a guvernului… Si altele…
  Cati ani trebuie sa treaca sa intelegem ca de fapt guvernele – DE NICIUNDE – nu rezolva aceste probleme. Sunt angajamente pe care partidele le fac – in goana dupa voturi – si nimic mai mult. poporul ramane, de la legislatie la legislatie, cu gustul amar ‘ca nici astia’ n-au rezolvat nimic…
  Analiza dumneavoastra mi se pare corecta – chiar foarte exacta, profesionala in totalitate – dar a propaga in continuare idei gen ‘grija guvernului’ o consider paguboasa. Mai votam inca o data un guverna care sa ne dea 20Lei/ nu stiu pe ce – kW. , MW. Reamintesc tuturor ca Ceausescu – poate! – ne-ar fi dat o suta…

  • din pacate exista zone unde privatul nu poate face ceva … aici e vorba de securitate. nationala pntru ca se produce energie electrica. individuala – aici ma gandesc la mediu. azi, altceva nu exista.

 19. Pėter Szijjartô, Ministrul Afacerilor Externe si al Comertului din Ungaria a semnat un acord comercial pe termen lung intre MVM Zrt si Gazprom ” pentru a asigura securitatea energetica a ţarii in viitorii 15 ani”.
  4,5 miliarde de metri cubi pe an le vor parveni pe 2 cai : 3,5 miliarde de metri cubi prin interconexiunea serbo-ungara ce va finctiona din 1 Octombrie si 1 miliard de metri cubi prin Austria.
  Nu cred ca Busselul ii obliga pe guvernantii romani sa ignore interesele propriului lor popor.
  Franta a semnat un acord comercial si de cooperare militara cu Grecia, Germania a facut acelasi lucru cu Australia.

 20. Penibil.
  Daca o centrala de apartament are randament de 95% ce randament ar trebui sa aiba o centrala SACET ca sa acopere pierderile cu transportul pe multi km de la centrala la client, tevile ruginite, amantele, capusarea facuta de directori si politiceni etc. etc. Exista o centrala SACET cu randament 1.000.000%?!
  Puteti sa ne aratati un singura caz functional, fara ca sa fie subventionat 500% de catre cei care au centrale de apartament si care platesc taxe prin care se subventioneaza SACET-ul?
  Nu comparati o centrala SACET idealizata perfecta care nu a existat si nu exista nicodata in realitate cu centrala de apartament.

 21. Randament supraunitaer nu exista contrazice principiul 1 al termodinamici, dar ca efect de marketing merge!
  Randamentul supraunitar este o gaselnita a celor care au facut centralele termice in condensatie care erau mult mai scumpe ca celelalte la data lansarii lor.
  Ca urmare pentru a vinde au onventat acest randament mai mare ca 100% si care de fapt reprezinta randamentul centralei in condensatie raportat la randamentul centralei fara condensatie. Deci 103% imseamna ca e cu 3% mai eficinta ca cealalta.
  Comparatia producere in cogenerare producere separata este facuta pentru sursade producere prin determinarea consumului de combustibil pentru producerea 1 kWh termic si 1 kWh electric intr-o instalatie de termoficare vs 1 kWh electric produs in sistem si 1 kWh produs intr-un CAF (sistem ideal fara pierderi si doar la sursa de producere).
  Evident comparatia in acest moment este superflu pentru ca in 1994 cand am facut-o eu la Energetica nu exista productie de energie electrica din nuclear, regenerabile sau ciclu combinat si la un 33% randament in ciclul Rankine iesea mai prost producerea separata. Nici atunci nu se lua in calcul Hidro pentru ca le strica socoteala si nu mai aveau obiectul comparatiei.
  Acum adaugand pierderile pe ambele surse si avansul tehnologic sunt sigur ca la mixul energetic din Ro este mai curat sa ai centrala de apartament si sa cumperi energie din sistem!

 22. @ Cosmin
  ‘Bucurestiul da peste 20% din PIBul Romaniei. cat de moral este ca sa plece banii in alte parti?’

  Pentru faptul ca Bucurestiul produce 20% din PIB va ofer o explicatie simpla : acolo au fost banii si au fost repartizati cu predilectie spre afacerile locale. Capitalismul ‘de cumetrie’ a functionat perfect.
  [Creditele bancare alocate afacerilor din Bucuresti / an erau mai mari cu 50% decat suma creditelor acordate celorlalte afceri din marile orase ale tarii].
  In ceea ce priveste priveste ‘cat de mora banii in alta partil este sa plece ?’ raspunsul e simplu : depinde de destinatie. Daca sunt folositi pentru construirea unui pod la Orsova – sa zicem – este moral. Podul poate fi folosit si de localnici si de locuitori din Cluj, Iasi, Craiova etc. – chiar si de cei din Bucuresti. Deci e un ‘bun public’ – poate beneficia de el orice locuitor al tarii. De caldura unui apartament din Bucuresti – pentru care plateste fiecare locuitor al tarii – nu poate beneficia decat proprietarul apartamentului. Deci cum am mai spus IMORAL !!!

 23. @ Florin Oprea
  ‘Caz concret: PETROM’. Subscriu !
  Si ofer si eu un exemplu : bancile – toate operatiunile financiare ale bancilor – din provincie – sunt insumate si sunt raportate de banca centrala din Bucuresti. Si exemplele pot continua… Deci ‘mai usor cu pianu’ pe scari’ domnule Cosmin.

 24. @Cosmin
  Si mai am o intrebare la care mi-ar placea sa raspundeti – desi cred ca refuzati dialogul, cand devine neconvenabil.
  Daca sisitemul de subventii – pentru Bucuresti!!! – este asa de bun de ce si Radet si Elcen sunt in faliment ???

  • nu am zis ca e bun. am zis ca se subventioneaza cam cat pierderile din retea la Termoenergetica. Elcen a in faliment datorita administrarii proaste politizat de M Energiei. RADET e in faliment datorita politizarii de catre Primarie – Cons. General.
   Astazi lucrurile stau altcumva. Elcenul va iesi din faliment (management bun dupa multi ani) si va fi cumparat de primarie pentru formarea SACETului.

 25. @ cosmin
  ‘Elcenul va iesi din faliment (management bun dupa multi ani)’
  ’Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat că Electrocentrale București (ELCEN), cel mai mare producător de energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire din București, companie controlată de minister, va ieși din insolventa’

  ’Printr-o compensare largă, cu Ministerul de Finanțe și ANAF, se va folosi Ordonanța 69, de stingere a debitelor și de tăiere a penalităților’.
  https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/ministrul-economiei-promite-iesirea-din-insolventa-a-elcen

  Deci se va face ‘ocompensare larga de stingere a datoriilor’…
  Stingand datoriile poti transforma orice firma falita in una viabila. Pierderile desigur nu se mai pun la socoteala. Fraierii au ‘dat banu’. MANAGEMENT FOARTE BUN !!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Cosmin Gabriel Pacuraru
Cosmin Gabriel Păcuraru este consultant în regim de freelancing. Are un doctorat în „Relații Internaționale și Studii Europene” la Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj Napoca cu o teză depre securitatea energetică a României. (2013) Este autorul cărții „Romania – Energie si Geopolitică” (2018) și a numeroase articole științifice în domeniul securității și politicilor energetice în publicații de specialitate naționale și internaționale.

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro