miercuri, iulie 24, 2024

Inginerii și universitarii. O scurtă lecție de aritmetică despre transporturile electrice

Despre ingineri se spun multe glume, unele mai reușite, altele mai puțin. Recent, am citit una dintre aceste glume, care mi-a dat ideea intervenției mele de astăzi.

Un profesor de inginerie electrică vorbea studenților despre diferențele dintre ingineri și universitari, explicând-le că:

Atât inginerii, cât și universitarii doresc să înțeleagă lumea și să rezolve probleme. Inginerii își fac griji cu privire la cât costă ceva. Universitarii nu își fac griji cu privire la costuri; ei vor doar să afle adevărul. Prin urmare, diferența dintre un inginer și un universitar este că inginerul are cel puțin o picătură de bun simț.

Analizând mai bine conținutul acestei diferențe, vom putea observa, de exemplu, că în cazul sistemelor de alimentare cu energie, acea „picătură de bun simț” devine extrem de vizibilă și importantă. Universitarii teoreticieni (cercetători, cadre didactice, academicieni) pot aborda rețeaua energetică cu o oarecare detașare, dar inginerii practicieni trebuie să o mențină în funcțiune non-stop. Inginerii rezolvitori de probleme sunt implicați direct în activitate și, de obicei, se confruntă cu consecințele erorilor și deficiențelor tehnologice și umane, în timp ce universitarii și, din păcate, mulți factori de decizie politică sunt mai izolați și feriți de consecințe neplăcute. Această diferență a fost impecabil marcată de Thomas Sowell: Este greu de imaginat o modalitate mai stupidă sau mai periculoasă de a lua decizii decât aceea de a pune aceste decizii în mâinile unor oameni care nu plătesc niciun preț când greșesc.

Fiind eu însumi un hibrid – inginer devenit profesor universitar, am găsit că gluma are un sâmbure de adevăr când cele două categorii de specialiști discută despre înlocuirea transporturilor clasice pe bază de carburanți fosili cu altele funcționând pe bază de electricitate, preferabil „verde”. Cauzele înlocuirii au fost expuse de oamenii de știință universitari: emisiile de CO2 și alte gaze afectează temperatura globală și calitatea aerului din zonele cu trafic intens.

Inginerii nu contestă adevărul universitarilor teoreticieni. Ei trebuie să găsească soluțiile practice necesare pentru ca transporturile terestre, aeriene și navale din următorii câțiva ani să folosească electricitate în loc de benzină, motorină, kerosen sau păcură ca sursă de energie. Și aici apare o problemă pe care o voi exemplifica folosind date publicate din SUA. În măsura în care și în România există date comparabile, rezolvarea problemei poate fi abordată și acolo.

Electrificarea transporturilor este văzută de universitarii americani ca o avalanșă universală și imperioasă pentru reducerea emisiilor de CO2. Dar, dacă convertim întregul parc auto în mașini electrice, de unde va veni energia electrică necesară? That is the question.

În 2022, conform agenției Reuters, vehiculele electrice din America reprezentau o fracțiune infimă – mai puțin de 1% din totalul celor 250 milioane automobile, SUV-uri și camionete.  Dar situația se va schimba radical, dacă este să credem ce a publicat The Wall Street Journal pe 1 ianuarie 2023:  Trecerea la vehiculele electrice declanșează cel mai mare boom al construcțiilor de fabrici auto din ultimele decenii:

Până în noiembrie, aproximativ $33 miliarde au fost promise în SUA pentru noi investiții în fabrici de automobile, inclusiv bani pentru construcția de noi uzine de asamblare și facilități de fabricare a bateriilor, potrivit Center for Automotive Research, o organizație non-profit cu sediul în Michigan.

Potrivit firmei de consultanță AlixPartners, industria auto globală intenționează să cheltuiască în total $526 miliarde pentru vehiculele electrice până în 2026.

Marii producători de automobile s-au arătat încrezători în viitorul electric al produselor lor. De exemplu, General Motors afirmă ritos că schimbarea climei este reală și noi vrem să facem parte din soluție, punând pe fiecare într-un vehicul electric (până în 2035). Iar Ford plusează: Vom conduce trecerea Americii la vehicule electrice (50% până în 2030).

Despre vehiculele electrice (EV) pure, hibride sau plug-in, am  scris pe această platformă mai multe articole: Automobilul electric = automobilul viitorului? Argumente pro și contra, Vehiculele electrice și dependența lor de Big Oil, Tesla Altruist vs. Tesla Egoist și parabola bunului samaritean, Tranziția către 100% energii „verzi”- un exercițiu de gândire magică. Avem nevoie de evoluție sau revoluție?. Am analizat avantajele și dezavantajele lor, în primul rând din punctul de vedere al numeroaselor tipuri de minerale și activități miniere necesare pentru extragerea metalelor și nemetalelor care compun bateriile – un adevărat călcâi al lui Ahile pentru electricitatea „verde” sau „regenerabilă” (Stocarea energiilor „verzi” – călcâiul lui Ahile pentru politicile Net Zero)

Am pus „verde” și „regenerabilă” între ghilimele pentru că nici energia solară și nici energia eoliană nu sunt în realitate verzi și regenerabile. Combustibilul pe care îl utilizează, soarele și vântul, este verde și regenerabil, dar sistemele solare și eoliene în totalitatea construcției lor și a impactului asupra mediului înconjurător nu sunt nici verzi și nici regenerabile.

Să lăsăm deoparte problema bateriilor (sute de milioane!) care vor trebui fabricate pentru EV-urile „viitorului fără emisii” și să încercăm să estimăm cantitatea de electricitate „verde” necesară pentru a propulsa acele mașini.

Voi începe cu un grafic publicat de EIA (Energy Information Administration), care prezintă distribuția energiei totale din SUA în 2021 pe surse de producție și pe sectoare de consum (Fig. 1). Pentru anul 2022 nu s-a publicat un grafic asemănător.

Fig. 1. Producția de energie (pe surse) și consumul de energie (pe sectoare) din SUA în 2021. 1 cvadrilion (quad) Btu = 293 TWh  (Sursa)

Câteva cifre-cheie din acest grafic merită subliniate:

– În 2021, Statele Unite ale Americii au consumat 73,5 cvadrilioane Btu (21.541 TWh) energie totală.

– Din această cantitate, 12.9 cvadrilioane Btu (3.781 TWh) au fost energie electrică, reprezentând 17,6% din consumul total.

– Aproape toată energia electrică a fost consumată în sectoarele industrial, rezidențial și comercial. Transporturile au utilizat o cantitate infimă de electricitate  (sub 1%).

– Pe de altă parte, sectorul transporturi a consumat 26,9 cvadrilioane Btu (7.884 TWh) de energie non-electrică. Această cifră reprezintă 37% din consumul total de energie și mai mult decât dublul electricității consumate în toate celelalte sectoare.

Pentru că sectorul transporturi include toate vehiculele terestre, aeriene și navale și pentru că electrificarea în viitorul apropiat se va rezuma doar la vehiculele terestre, este necesară estimarea cantității de energie folosite doar de automobile, SUV-uri și camionete. Trenurile și TIR-urile electrice nu sunt considerate deocamdată.

Un document publicat în 2021 de Oak Ridge National Laboratory (o parte componentă a Departamentului de Energie) declară: (1) Petrolul a reprezentat 90% din consumul de energie pentru transport în SUA în 2020 și (2) Automobilele și camionetele au reprezentat 62% din consumul de petrol pentru transporturi în SUA în 2018.

În lipsa unor date mai recente, să presupunem că aceste procente se mențin valabile și pentru 2021. Un calcul simplu arată că automobilele și camionetele au consumat 26,9 x 0,9 x 0,62 = 15,0 cvadrilioane Btu (4.398 TWh) sub formă de benzină sau motorină în 2021. Energia din combustibili fosili consumată doar pentru transporturile terestre în SUA a depășit întreaga cantitate de energie electrică produsă în 2021.

Prima concluzie preliminară: Transformarea tuturor autoturismelor și camionetelor în vehicule electrice va însemna dublarea sistemului național american de generare a energiei electrice, cu tot ce înseamnă asta: surse „verzi”, linii de transport, stații de alimentare.

Dar situația prezentată mai sus necesită considerarea unor factori suplimentari, pentru care nu există „date tari”, ci doar niște aproximări:

– EV-urile au o eficiență de ~ 85-90% în convertirea energiei electrice în energie de mișcare a vehiculului. Motoarele cu ardere internă au un randament de numai 15 – 25%.

– Bateriile electrice suferă o pierdere de aproximativ 15% din energia stocată în intervalul încărcare – descărcare.

– Conform graficului din Fig. 1, randamentul producerii energiei electrice într-o centrală este de 35%, restul fiind diverse pierderi, inclusiv cele din liniile de transmisie.

Și acum, să rezolvăm o simplă problemă de aritmetică.

a) Un vehicul cu combustie internă care are 10 Btu (3 Wh) energie în rezervor sub formă de benzină va folosi aproximativ 2 Btu pentru deplasare.

b) Un vehicul electric, folosind aceeași 10 Btu de combustibil, va dispune de 10 x 0,35 = 3,5 Btu energie disponibilă, 3,5 Btu x 0,83 = 3,0 Btu energie electrică în baterie după pierderile de încărcare/descărcare și, în final, 3,0 x 0,87 = 2,6 Btu energie pentru deplasare.

Rezultă că un vehicul electric poate funcționa cu aproximativ ¾ (2:2,6) din numărul de Btu consumat de un vehicul cu ardere internă. Mai rezultă și că, în loc să consumăm 15 cvadrilioane Btu per an pentru parcul auto contemporan din SUA, am putea teoretic să reducem această cantitate la 11,25 cvadrilioane Btu pentru a produce 11,25 x 0,35 = 3,93 cvadrilioane Btu (1.152 TWh) de energie electrică pentru flota auto din viitor.

A doua concluzie preliminară: Revenind la datele din Fig. 1, producția de electricitate în 2021 a fost de 12,9 cvadrilioane Btu. Cele 3,93 cvadrilioane Btu de energie suplimentară necesare pentru un „viitor fără emisii”, ar reprezenta un surplus de aproximativ 30,5% față de capacitatea actuală a sistemului energetic american de generare a energiei electrice.

Ce plan energetic există actualmente în Departmentul de Energie al SUA pentru a rezolva această problemă? Un posibil răspuns poate fi dedus din examinarea Fig. 2, un alt grafic produs EIA, prezentând proiecțiile guvernamentale de creștere a capacității de generare a energiei electrice până în anul 2050, când politica Net Zero se va implementa și va marca eliminarea (aproape) totală a combustibililor fosili ca surse energetice.

Fig. 2. Rata de creștere a producției de energie electrică în SUA în funcție de trei scenarii de creștere economică.

După reluarea post-pandemică a producției de electricitate, creșterea producției până în 2050 este de 1% pentru toate cele trei scenarii de creștere economică (ridicată, redusă, regulată. Trebui menționat imediat că aceste creșteri acoperă și sectoarele industrie, populație, comerț, nu doar transporturile. Iar noile capacități vor folosi cel mai probabil energie eoliană și solară, asta însemnând că bateriile flotei auto din „viitorul fără emisii” nu se vor putea încărca dacă soarele nu strălucește pe cer sau vântul nu bate cu putere.

Și atunci, de unde va proveni surplusul de 30% energie electrică suplimentară necesară pentru electrificarea tuturor autovehiculelor terestre (pe cele aeriene și navale nu le mai punem la socoteală)? Și chiar dacă se adaugă acele capacități suplimentare de generare, cât vor costa și cine va plăti pentru re-electrificarea Americii?

Cine ar putea răspunde mai bine, inginerii practicieni sau universitarii teoreticieni?

Un posibil răspuns l-am găsit în metastudiul Review on 100% Renewable Energy System Analyses—A Bibliometric Perspective, publicat în noiembrie 2022. Autorii au analizat bibliometric peste 600 de articole științifice în care au fost discutate sistemele de energie 100% regenerabilă în contextul creșterii preocupărilor legate de schimbarea climei și de încălzirea globală cauzate de activitățile antropice și de folosirea energiilor fosile. Ceea ce au remarcat autorii a fost o creștere impresionantă a numărului universitarilor și a publicațiilor academice referitoare la tranziția net zero. Începând de la zero în jurul anului 2010, s-a ajuns în 11 ani la 1.400 autori universitari, cumulând aproape 36.000 citări ale articolelor lor.

Fig. 3. Analiza cuvintelor-cheie care apar în peste 600 articole dedicate sistemelor cu 100% energii regenerabile. (Sursa)

Studiul surselor de energie regenerabilă și a gradului lor de penetrare pentru a obține o rețea net zero este un efort internațional, în care sunt angrenați mulți universitari. Graficul din Fig. 3 are o valoare deosebită pentru că prezintă cuvintele-cheie din 620 articole publicate pe tema sistemelor net zero (100% energii regenerabile).

O zonă importantă este ocupată de termenii care descriu problemele majore asociate cu fiabilitatea unei rețele net zero. Cuvintele-cheie relevante pentru oamenii de știință universitari sunt: suprarețea, intermitență, capacitate de transport, transport de energie electrică, microrețele, cerere de energie, variație sezonieră, fluxuri de energie, capacitate de rezervă, capacitate de stocare.

Ceea ce lipsește din graficul de mai sus este, în același timp, surprinzător și îngrijorător: sunt cuvintele-cheie folosite de inginerii sistemelor electrice: stabilitate, inerție, sisteme rotaționale sincrone vs. asincrone, controlul tensiunii, echilibrare, volt-amperi reactivi (VARS), rezervă de rotație, rezervă rapidă, rampă, situații neprevăzute, amortizare, oscilații. Nu se regăsesc deloc cuvinte-cheie asociate de regulă cu procesele de interconectare a noilor resurse regenerabile. De asemenea, simptomatică este și lipsa energiei nucleare, cea mai bună soluție pentru o sursă cu emisii reduse de CO2 și cu o funcționare fără intermitențe.

Dacă listele cuvintelor-cheie folosite de universitari, respectiv de ingineri, vă permit să formulați un răspuns coerent la  întrebarea de unde va proveni creșterea bruscă a capacității de generare pentru a susține surplusul de 30%  electricitate, „verde” sau de altă culoare, necesară pentru electrificarea tuturor autovehiculelor terestre din SUA, vă felicit – sunteți un excelent analist al trendurilor de dezvoltare a energiilor non-fosile. Personal, nu am putut răspunde.

Concluzii

Universitarii sunt acei vizionari care au tendința de a considera clima în schimbare drept o amenințare existențială pe care ar putea-o elimina decarbonizarea rapidă a economiilor mondiale. Este principala soluție teoretică pe care ei o oferă, la pachet cu recomandări „verzi” precum renunțarea la consumul de carne roșie, dușuri foarte rapide sau la comun etc. Problemele practice ale tranziției la economii net zero sunt rareori discutate plenar, atunci când nu sunt pur și simplu minimalizate. Universitarii vizionari sunt idealiștii care cred că munca lor este necesară pentru salvarea întregii planete, iar tranziția către energii „verzi” este dominată de îndemnul să pornim odată acest lucru și apoi vom înțelege totul, după care beneficiile vor fi enorme. Acei universitari încurajează de regulă o decarbonizare rapidă prin tranziția la energii „verzi”, ca și cum concentrația de CO2 ar fi butonul magic, care, odată rotit către valori mai mici, va înțepeni temperatura globală la o valoare propusă de ei.  Acei universitari discută cel mai adesea despre speranțe (wishful thinking) relativ îndepărtate, ignorând obstacolele uriașe și costurile enorme asociate tranziției. Aceste discuții sunt despre posibilități, nu despre probabilități.

Inginerii sunt cei care rezolvă problemele practice. Când vine vorba de schimbarea climei, ei sunt în mare parte muți. În ceea ce privește tranziția energetică net zero, sunt la fel de tăcuți. Pe ei îi interesează ce factori concură pentru ca un sistem energetic național să fie puternic, robust și fiabil. Cum se poate asigura stabilitatea sistemului atunci când generatoarele  sincrone convenționale (cărbuni, gaze naturale, energie nucleară, energie hidro), care furnizează servicii esențiale de fiabilitate (controlul tensiunii, controlul frecvenței și serviciile de echilibrare) vor fi înlocuite total sau parțial cu generatoare asincrone solare și eoliene?

Inginerii mai atrag atenția că  proiectarea sistemelor energetice complexe și de mari dimensiuni implică provocări majore și costuri uluitoare. Între ceea ce se publică în revistele academice și ceea ce funcționează în realitate pot apărea diferențe uriașe. Am menționat deja într-un articol anterior (Trilema tranziției energetice – sustenabilitate, accesibilitate, siguranță) că până în prezent nu există nicăieri în lume nici măcar un singur proiect pilot funcțional pe o perioadă de timp satisfăcătoare, să zicem 5 – 10 ani, în care o economie de orice dimensiune să funcționeze numai cu surse care nu emit dioxid de carbon (eoliană, solară, hidro) și fără să folosească vreo sursă de combustibili fosili. La exemplele de proiecte eșuate date în acel articol, mai adaug două, în care speranțele „verzi” au fost înșelate de realitate.

Termocentrala Kemper, o componentă esențială a planului climatic al președintelui Obama, trebuia să fie un proiect emblematic al așa-numitului „cărbune curat”. Costul inițial în 2010 a fost $2,4 miliarde, dar în final (2021) s-au cheltuit $7,5 miliarde. Funcționarea centralei urma să degazifice cărbunele și să sechestreze geologic carbonul capturat. Numai că această componentă a centralei n-a funcționat și nu s-a mai obținut mult doritul „cărbunele curat”. În prezent, centrala funcționează pe gaze naturale, având o putere de 582 MW. O astfel de centrală ar fi putut fi construită pentru mai puțin de o zecime din costul final de $7,5 miliarde.

Ferma solară Ivanpah a fost un alt proiect „verde” ambițios al președintelui Obama. Era menită să concentreze energia solară cu ajutorul unor oglinzi pentru a produce aburul care trebuia apoi să genereze electricitate. Ocupând o suprafață de 1.400 ha în deșertul Mojave, cu o centrală de 400 MW, proiectul început în 2010 a costat $2,2 miliarde ($2,51 miliarde în dolari 2021). Ivanpah este cea mai mare instalație de energie solară concentrată din lume.  

„Verde-verde”, dar în fiecare dimineață centrala Ivanpah ardea și arde gaze naturale. Pe 27 august 2014, statul California a aprobat ca Ivanpah să își mărească consumul anual de gaze naturale de la 9.300.000 m3, cât fusese aprobat anterior, la 14.900.000 m3. În 2014, centrala a ars 254 GWh de gaze naturale, emițând 46.084 tone de dioxid de carbon, ceea ce reprezintă aproape dublul pragului de poluare la care centralele electrice și fabricile din California sunt obligate să participe în cadrul programului statal de reducere a emisiilor de carbon. Dacă gazele arse pentru preîncălzirea apei ar fi fost folosite pentru a alimenta o termocentrală cu ciclu combinat, centrala ar fi putut produce 124 GWh sau 30% din producția totală de electricitate în perioada respectivă, fără costuri de miliarde de dolari. Despre problemele ecologice ale centralei Ivanpah există o bogată literatură publicată. Documentarul din 2019 Planet of the Humans, pe care l-am discutat aici, oferă detalii ecologice tulburătoare despre „beneficiile” ecologice ale centralei solare Ivanpah.

Cele două exemple de mai sus exemplifică un punct de vedere expus mai sus: Funcționarea prevăzută teoretic pentru proiectul Kemper, ca și pentru centrala solară Ivanpah, a fost posibilă. Dar realitatea de pe teren a dovedit că probabilitatea de succes al unor astfel de mega-proiecte este greu de estimat. A fost vina inginerilor, a universitarilor sau a ambelor categorii? The jury is out.

La sfârșitul zilei, mi se pare tot mai clar că electrificarea totală a parcului auto din America (probabil și din alte țări), cu toate costurile și problemele asociate,  este elefantul din sufragerie despre care bunii noștri prieteni de stânga nu vorbesc niciodată. Pentru ei, tot ceea ce contează este să aibă intenții bune.

Distribuie acest articol

546 COMENTARII

 1. Ingineri, universitari și… businessmen sau, românește, oameni de afaceri.
  Cine ne modelează viata? Cei cu conceptul, cei cu industrializarea conceptului, sau cei care ni-l vând?
  O întrebare bine pusă, ni se spunea la școală, înseamnă o problemă pe jumătate rezolvată.

  • Nouă viața ne-o modelează cei cu conceptul: serviciile secrete.
   Apoi, cei cu industrializarea conceptului: politrucii puși în posturi de serviciile secrete.
   Apoi, cei care ni-l vînd: massmedia + social media controlate de politruci și de oamenii cu mulți bani (controlați și ei, sărăcuții, de aceleași servicii), iar acolo unde nu se poate altfel si e nevoie de o mînă de fier și intervenții în forță, direct de servicii.

   Că d’aia-i atît de bine și tot românul (plecat din țară unde a văzut cu ochii) prosperă. Pe scurt, pentru cine nu a înțeles încă: conceptul ăsta care încearcă să ne modeleze viața se numește DEMOCRAȚIE. Fix ca-n America*.

   _____________________________________________________________________
   (*) pentru contrariați, un mic exemplu de pe activenews punct ro:

   Tucker Carlson: Cum a pus Statul Paralel mâna pe putere în SUA – Cazul școală Nixon-Watergate
   DE ADRIAN PĂTRUȘCĂ / OPINII / Publicat: Sâmbătă, 21 ianuarie 2023, 13:15

   https://www.activenews.ro/opinii/Tucker-Carlson-Cum-a-pus-Statul-Paralel-mana-pe-putere-in-SUA-%E2%80%93-Cazul-scoala-Nixon-Watergate-179106

   • Pai cum nu știți, dl Felea urmează să candideze la președinție dintr-un singur motiv. A aflat de la Machiavelli că un -principe- nu trebuie sa le știe pe toate ci ‘doar să pară că le știe pe toate’ și gata.
    Prin caracatița din spate, amenajează din text Splaiul Dâmboviței, are păreri despre religie, politică, geopolitică, energie, tranziția verde, economie, inginerie, arhitectura… stie tot.
    Apoi la fel că și amicii, in sufletul lui e filozof. După ce termină constata singur – știu că nu știu nimic, dar nu contează scriu și vorbesc, doar platit pentru asta-.
    Ce e important de reținut e că atât pot și ca o provocare îl invit sa puncteze o reușită personala remarcabilă care să aibă valoare în societate.
    Aici. Acum.

    • Dacă o fi plătit, nu știm, dar dacă e așa măcar are un motiv bun să scrie. Mai trist e de cei care nu sunt plătiți ci se bagă în seamă voluntar, din timpul și energia lor, în loc să le fructifice.

     • „se bagă în seamă voluntar”
      spre deosebire de dumneavoastră, care tocmai ați scăpat …un spasm pe forum. și sperați probabil să fie măcar fertil și să facă pui…cum altfel?…necuvântători.

  • Cri care pot ..

   De exemplu .. Henry I ul Ford . Prea multa scoala nu avea , dpv inteletcual era jenanat de frust. Avea catevsa idei simple- da BUNE ! de exemplu ca auatomobilșil nu ar trebui sa fie un lux ptr cativa bogatasi excentrici …. si a schmbat lumea! Suprafete intinse asflatate, betonate. Poluare.. dar si prosperitate!
   Nu mai stiu cati morti pe sosele . Cam de un razboi mediu pe an!! SI toata lumea fericita .. vine unul de la inmormantarea unei ruse moarte pe altarul Zeului Automobil si ce face ? Pai isi schimba masina, daca poate, cu una maiputernica, mai rapida mai ….

   A da. Eu cred ca Intaiul Ford a fots unul dintre cei mai importati oameni din istorie .

   • Vreti sa spuneti ca Gigi Becali este o reincarnare a lui Ford, dar pentru fotbal si nu automobile. :))
    Desi este neuitata scena cu Maybach–ul cu ranga.

    • Parca e o mica diferenta intre a fi .. ceva de club de fotbal si a fi Imparatul Automobilelor , ca in anii 1920 sa produci juma din autimibilele care circulau , sa platesti cele mai mari salarii din SUA , sa ridici zeci de uzine , nu? Sa fii capitalkist, unul dintre cei mai marisi sa te admire .. sovieticii ?!! (il admirau ptr productie!!!)

     Durakoi … aia d’alde Ford, Vamderbild, Carnegie sa nu mai zic de J.P. Morgan erau cu adevarat TITANI.

 2. Din păcate, ecologia a devenit de mai multă vreme o afacere în sine, iar ideile generoase de la care s-a plecat sunt asemănătoare cu iluziile promovate de comunişti pe toate căile de comunicare publică posibile.
  Aşa-numita „tranziţie la economii net zero” presupune investiţii enorme în sistemele energetice naţionale, pe care vânzătorii de energie de pe piaţă nu şi le asumă în nici un fel. Aceştia doresc doar să cumpere ieftin de la alţii şi să vândă scump tot celor de la care au cumpărat energie (evident, într-un alt interval orar), ceea ce este logic din punct de vedere economic deoarece ne referim la cererea şi oferta de la un anumit moment. Acest mecanism simplu se poate numi „circuitul banilor într-o natură ecologică, la care se ataşează un comision”.
  Nu am nimic împotriva celor care vând şi cumpără energie, este o meserie ca oricare alta şi schimbul respectiv este necesar şi util. Problema este alta: prin aşa-zisa politică de schimbare climatică (sau zero net), ecologiştii insistă pentru ca statul să se ocupe de capacităţile de stocare a energiei, să investească şi să rezolve problemele tehnice create prin introducerea în circuitul economic a unor surse de energie neconvenţionale suplimentare. Este o misiune foarte grea şi extrem de costisitoare, pe care ecologiştii nu şi-o asumă în nici un fel cu proprii lor bani şi o aruncă pe seama cetăţenilor oneşti – care sunt taxaţi suplimentar şi care văd cum ecologiştii au devenit vânzători de energie (direct şi/sau prin intermediari) pentru a primi comisioanele care se percep în operaţiunile de vânzare-cumpărare de energie.
  De aceea, se poate afirma că ecologia este în primul rând o afacere, în care o minoritate prosperă ca urmare a influenţei pe care o are în rândul politicienilor, iar majoritatea cetăţenilor se uită cum sunt cheltuiţi banii lor pe iluziile unei minorităţi care propagă pe toate căile scenarii climatice apocaliptice.

 3. Discutiile sunt inutile . Problema energetica nu contine in totalitate doar energia verde .Cuvintul de ordine este diversificarea . In rest, inginerii fac sau pun umarul sa faca noi formule de tehnologie ce ofera diversificarii surselor de energie succesul.

  • Parerea me e ca schimbarile climatice reprezinta problema cea mai dificila. Seceta extrema si pagubele colarerale din agricultura, cresterea nivelului marii, topirea ghetarilor si scurtarea sezonului rece (si implicit probleme majore in debitul raurilor care sunt sursa de apa pt miliarde), migratiile si razboaiele datorate calamitatilor, astea sunt probleme aproape imposibil de rezolvat cu mijloacele prezente.
   Sa creezi noi capacitati de productie verde sau nucleara) e dificil si scump, dar cu cost mai mic decat scenariul de mai sus.
   Sa creezi mijloace tehnice de echilibrare, compensare, etc va fi scump, dar costul va fi mai mic decat crearea capacitatilor de productie. Va trebui inclusiv si solutii de „stocare” speciale a energiei verzi in exces (poate pomparea apei in acumulari, producerea de hidrogen din electroliza, etc). Pare cinic, dar singurii care pot rezolva aceasta problema secundara sunt inginerii. Daca e o problema aici, propuneti solutii.
   Oricum, felul in care se consuma energia astazi e destul de ineficient. Exista varfuri zilnice care sunt de doua ori mai mari ca minimele aceleiasi zile. Si asta e principala problema de echilibrare de cand exista sisteme de energie pe lume, poate chiar mai mare ca intermitenta surselor verzi.. Poate ca am putea atenua putin varfurile si vaile astea printr-un sistem inteligent de distributie si contorizare. Sa avem pret mai mic la contor atunci cand energia e abundenta, pret mai mare cand productia e deficitara. Si aparate consumatoare care sa poata decide care e ora optima in care sa fie pornita incarcarea masinii de acasa, masina de spalat, etc. Tehnologia exista, sau poate fi implementata, daca exista vointa, daca renteaza economia.
   Nu mai suntem in secolul 19 cand nu am fi avut alternativa la carbune care sa alimenteze industria. Avem alternative.

   • Sa creezi noi capacitati de productie verde sau nucleara) e dificil si scump, dar cu cost mai mic decat scenariul de mai sus.
    Da, domne sa se investeasca, ca d-aia am murit noi la revolutie. Si sa ne dea! Dar de unde vin acesti bani? Cine sunt aceia care isi permit acel cost mai mic? Esti sigur ca nu ajungi la problema magarului care ajunsese sa se hraneasca cu doar doua frunze si nesimtitul a murit?
    Si inca una din putul gindirii economice. Sa creezi mijloace tehnice de echilibrare, compensare, etc va fi scump, dar costul va fi mai mic decat crearea capacitatilor de productie.

    • Seceta de anul trecut a cauzat pagube de miliarde agriculturii din tara noastra. Si nu a fost cea mai rea posibila din cate prevad modelele climatice daca temperaturile cresc ai mai mult. Spune-mi tu cate mijloace de productie de energie poti face cu banii aia? Si daca situatia tinde sa devina regula, mai e rentabil sa amani decizia? Pierdem anual miliarde peste miliarde in loc sa oprim degradarea climei?
     Extrapoleaza la nivelul lumii, extrapoleaxa riscul ca zeci de milioane de saraci sa porneasca la drum spre occident pentru ca s-a triplatt costul graului, porumbului sau cartofilor in Africa sau Asia. Calculeaza riscul ca guvernul unei tari sub presiunea cetatenilor furiosi ca nu pot supravietui sa atace un vecin. Sau sa redirectioneze spre agricultura toata apa unui fluviu, nelasand mai nimic in aval.
     Daca nivelul marii creste cu 1 metru, cat teren de coasta va fi inghitit de ape? Inclusiv delta noastra. Cate plaje vom mai avea? Cate orase vor avea parti inundate permanent?
     Pagubele daca nu facem nimic vor fi de zeci de ori mai mari, cel putin.

     • Seceta de anul trecut a fost urmată anul ăsta de inundații. 😂

      https://youtu.be/Hzi9hfoWZ88

      „Savanții climatici” zbierau anul trecut când cu seceta: „Noi v-am tot spus și voi n-ați vrut să ascultați! Acum o să pieriți de sete în deșert” Propovăduiau că gata s-a terminat cu apa în California. Acum în Decembrei-Ianuarie când au venit apele puhoi ca niciodată, au avut într-adevăr câteva zile de totală confuzie în care n-au știut ce să zică. După aia au tras concluzia că orice desertificare implică niscai inundații prealabile. Și au început să bâzâie că încălzirea globală nu-i va mai prăji pe californienii deșert cu-i va îneca.😁

      Aia cu ridicarea cu un metru a oceanului planetar e adâncă. Pentru cultura dumneavoastră generală nivelul oceanului se ridică și scade zilnic (flux & reflux). Fenomenul se produce și în mările închise ca Marea Neagră. Atâta doar că acolo e insesizabil, e de ordinul centimetrilor. Și cum n-ați ajun pe malul oceanului niciodată, de aia nu știați de el și înghițiți cu atâta abnegație gogorițele „Crește un metru! Ce ne facem fetelor?!” 😂 Cea mai mare diferență dintre flux și reflux în apele americane e în Golful Anchorage din Alaska (cel puțin așa se laudă o inscripție de acolo) unde ea ajunge la aproape 10 metri.

      În altă ordine de idei, dacă chiar ajungeți vreodată în lume, văr recomand cu căldură Casa Alice Austen construită la sfârșit de secol XVII în Long Island NY. e muzeu și se poate vizita. Are o frumoasă colecție de fotografii din secolul XIX în care se vede că plaja e tot acolo în pofida faptului că au trecut vreo 130 de ani de încălzire globală. 😀

      https://www.facebook.com/aliceaustenhousemuseum/photos

      Dacă nu vă permiteți un voiaj în America puteți încerca Lisabona. Acolo merită vizitat turnul Belem construit de regele portughez Manuel I în secolul XVI. Adică la apogeul micii glaciațiuni medievale când fost cel mai rece din ultimii vreo 1500 de ani deci diferența de temperatură față de zilele noastre e la maximum, dacă e încălzire globală.

      https://www.lisbon.net/belem-tower

      Veți vedea că intrarea în turn e tot acolo și nu e înghițită de ocean nici la cele mai înalte fluxuri. Diferența dintre flux și reflux la Lisabona e de vreo 3.5m.

      Dacă nu puteți călătoriți măcar mai puneți un pic mâna pe carte. 😉

      • Dle. Svejk, oare aveti vreo planta?

       Incercati va rog sa o tineti scufundata in apa timp de 2 zile, apoi sa nu-i puneti apa timp de 2 luni. S-ar putea sa va lamureasca de ce o seceta „se pune” chiar daca are loc intre doua inundatii.

      • @Dan Berindei

       Sigur că am plante și am văzut ce rămâne după inundații: Vegetație luxuriantă stimulată de umiditatea din sol și de mâlul adus de ape. N-am văzut niciodată să crească deșerturi. 😀

       Nilul producea inundații anuale în Egipt până la construirea marelui baraj de la Aswan. Aceste inundații asigurau fertilitatea țării. Ele se mai produc și azi în Sudan în amonte de baraj cu aceleași efecte benefice.

      • @Josef Svejk eu zic sa faceti experimentul propus de mine si sa vedeti daca obtineti vegetatie luxurianta sau nu…

       Daca inundatia anuala a Nilului ar fi fost suficienta pentru asigurarea fertilitatii tarii, atunci vechii egipteni nu ar fi construit sisteme de irigatii asa sofisticate. Dar o inundatie necontrolata poate la fel de bine si sa aduca sedimente din amonte, si sa duca la vale solul roditor pre-existent.

      • @Dan Berindei

       Dacă aveți dumneavoastră poze cu zone fertile ce s-au transformat în deșert după inundații nu ezitați să le faceți publice. Luminați-ne! 😀 Peste tot pe unde am văzut eu inundații au rămas zone fertile.

       Canalele de irigații ale egiptenilor avea rostul să ude culturile și în restul anului. Inundațiile Nilului se produc doar odată pe an. În al doilea rând încercau să extindă cât mai mult în deșert zona fertilă. Atât de departe cât puteau ei pompa apa.

      • @Josef Svejk

       > Peste tot pe unde am văzut eu inundații au rămas zone fertile.

       Explicati-mi va rog unde am spus ca „zone fertile s-au transformat în deșert după inundații”, ca eu nu-mi dau seama.

       Am zis doar ca o inundatie nu are cum sa salveze o recolta dupa ce a fost compromisa de o seceta, la fel cum o inundatie timpurie nu poate compensa lipsa de ploaie in timpul verii.

       Presupun ca sunteti de acord cu mine in privinta asta, altfel nu vad de ati insista sa dati o replica la ceva ce nu am spus.

       > Canalele de irigații ale egiptenilor avea rostul să ude culturile și în restul anului.

       Dar de ce sa ude culturile si in restul anului? Nu spuneati dvs. ca „Peste tot pe unde am văzut eu inundații au rămas zone fertile”?

       > Atât de departe cât puteau ei pompa apa.

       Buna asta! Ca sa citez un vajnic comentator al acestui forum, „Dacă nu puteți călătoriți măcar mai puneți un pic mâna pe carte. 😉”

      • @Dan Berindei

       În cazul Egiptului, despre care vorbeam, inundațiile anuale ce aduceau cu ele aluviuni bogate de pe cursul superior al fluviului au transformat literalmente deșertul în pământ fertil timp de peste 5000 de ani.

       Cu cât inundațiile erau mai mari cu atât erau recoltele mai bogate. La Aswan și Karnak erau așa numitele „nilometre” ce în funcție de nivelul Nilului estimau cât de bună va fi recolta din anul ce urma.

       https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/Nilometer.jpg

       Da, țăranii săraci din Egipt irigă și azi cu roata de irigații acționată de animale:

       https://iiif.wellcomecollection.org/image/N0022540/full/1024%2C/0/default.jpg

       Și cel puțin până spre finalul anilor 90 când am fost eu în Egipt prima oară încă mai irigau cu găleata:

       https://youtu.be/i5X_jwnb-Ok

       Evident că distanța până la care puteau iriga cu astfel de metode primitive era limitată.

       Cânt despre carte, îndemnul rămâne valabil:; Puneți mâna pe ea că nu mușcă. 😂

      • @Josef Svejk

       D-le Svejk, iarasi va faceti ca nu intelegeti numai ca sa ma contraziceti.

       Nu am zis niciodata ca inundatiile Nilului nu au ajutat recoltele egiptenilor. Am spus doar ca egiptenii nu se puteau baza numai si numai pe inundatii, ci au avut nevoie si de sisteme de irigatii complexe, care pe de o parte sa tina apa suficient timp pentru a lasa sedimentele, si pe de cealalta parte sa reduca din viteza ei, astfel incat sa nu duca la vale mai mult sol fertil decat a adus.

       Imaginile dvs. sustin exact ce am tot zis eu: chiar si pe malul Nilului, inundatia anuala nu era suficienta ca sa compenseze seceta din restul anului, ci era nevoie de irigatii.

       Imi place ca tot indemnati pe altii sa puna mana pe carte, dar incercati sa va urmati si dvs. sfatul!

    • PS @neamtu tiganu: e o caracteristica a „inteligentelor” mediocre sa-si intareasca argumentele cu jigniri la adresa interlocutorilor. Lucru pe care il constat sistematic la dvs, la toate post-urile pe care le criticati (nu doar ale mele). Trage-ti dvs concluzia…
     Echilibrarea unui sistem se face cu unitati de productie securitara, dar acestea nu ar trebui sa constituie decat o fractie din sistem, daca e bine gandit prin design. Categoric mai ieftin decat restul sistemului pe care il echilibreaza. Parerea mea.

     • Da, dar jignirile lui sunt tolerate (nu toată lumea flatulează la fel), ironiile altora nu. Asta și pentru că milițienii platformei confundă adesea ironia cu grosolănia. Deci nu vă atingeți de „domnul” tiganu…

      • Până să înceapă vârtos războiul din Ucraina, era unul pe-aici care juca rolul unui superstar, măcar că era, cel mult, pitică galbenă. Se umfla și plesnea de închipuite științe: ironiza pe toți cu care intra în contradicție, făcea miștouri de autobază, insulta, dădăcea, trăgea de urechi se fălea cu el însuși, cu copiii lui, cu familia lui, cu casa lui, cu ce a făcut și n-a făcut.

       După ce frătâne-su Putin a invadat țara vecină, a început să-i zeflemisească pe ucraineni, grăind cumcă sunt lași și nu au niciun chef să se apere, pe cale de consecință să nu-i plângem de milă. Cu alte cuvinte, a început să guițe atât de supărător încât până și această platformă s-a dezis de el, banându-l. Acum a reînceput jignirile, făcându-i pe alții porci.

       Pesemne a descoperit vreo pungă uitată de heliu și s-a apucat să-l ardă până se va stinge cu totul. Bietul om… așa e când singura satisfacție care ți-a mai rămas este să te lupți cu necunoscuții pe o platformă, singura entitate care te mai bagă în seamă…

      • Și ce legătură are una cu alta? Faptul că cineva a scris o carte inseamna ca isi poate face de cap si poate jigni pe oricine? Sunt oameni cu mai multe realizari decât neamtu țiganu care vorbesc frumos. Învățați să faceți o distincție între realizări profesionale si caracterul cuiva.

      • @Cantemir – poți să citezi, cu dată și oră, comentariul în care pretinzi că te-ar fi jignit @neamtu tiganu ?

       Am avut dispute antologice cu el, pe tema stabilizatorului orizontal de la 737, dar nu s-a plâns niciunul dintre noi că l-ar fi jignit celălalt.

      • @DU

       Puteți să dați niște link-uri la comentarii putleriste de ale lui? Eu n-am văzut așa ceva. De regulă exact propagandiștii lui Krăkănel îi acuză cu furie și fără dovezi pe toți ceilalți că ar fi agenți de ai piticului sovietic. E o tehnică răsuflată ar rămasă în fucnțiune de la Lenin încoace.

       N-am văzut nici „umor de autobază” la dumnealui. A avut comentarii mai bune sau mai slabe, cele bune fiind în opinia mea semnificativ mai mai multe ca cele slabe.

       De asemenea n-am văzut niciodată înverșunarea isterică pe care o văd la dumneavoastră. Când văd ce produceți mă gândesc imediat la vechea vorbă din copilărie: „Cine strigă, ăla e!” 😂

    • Dar vad ca nu ati murit la revoluție, trăiți si inca bine dar….in Germania. Dar binele asta se va termina in curând pt cei cu gândire ca a matale.

   • Ceea ce spuneti , referitor la costurile energetice, programate etapizat pe ore , se regaseste deja in structurile energetice din Franta . Singura in masura sa rezolve problema , dincolo de decizia politica , este digitalizarea ce transforma omul modern (vedeti cita impotrivire exista pe SITE atunci cind vine viorba de energia verde de parca totul s-ar face peste noapte ) intr-o fiinta inteligenta ce isi programeaza cu exactitate activitatea zilnica si isi gestioneaza astfel eficient (mijloacele deja exista) consumul si costurile pe intreg sistemul energetic ce tine de persoana . Economiile facute sunt astfel mutate spre alte activitati ce la rindul lor devin parte ale vietii cotidiene .La noi vedem cum dintr-o dorinta nejustificata de imbogatire insasi structurile statului dezavantajeza cetateanul ,ce , este drept , nu are obisnuinta de a economisi (decizie personala )si foloseste energia la maxim prin ceea ce putem numi „ sa lasam apa sa curga ”.Toata suflarea stie cum banii nu sunt folositi in interesul comunitatii ei fiind dirijati spre anumite activitati nonnecesare dar purtatoare de venituri mai mult sau mai putin declarate .Avem alternative cu duiumul una dintre acestea fiind si diversificarea surselor de energie cu atit mai mult cu cit impactul tehnologiilor noi creste .

    • Pai da, de economisire nu vorbeste nimeni. Eu in apartament am consumatori de cam 120 W in total. 2 TV-uri fiecare a 20 W stinse (pentru ca defapt ele sunt conectate la WiFi), AC-ul vreo 20W pentru ca tot circuitul lui este pus pe transformatorul „mare” de ~3000W transformator care are un „leakage” de 1-2% in stand-by si poveste poate continua cu multe alte aparate. Practic apartamentul meu conuma inutil 60-80 KWh / luna. Solutii sunt si urmeaza sa le pun in aplicare, in curand. Daca ne gandim la o medie de 60W consumati aiurea per gospodarie, la 1.000.000 gospodarii avem 60 MW cifra care nu e neglijabila.

   • Transformarea energetica cu ajutorul energiilor verzi poate avea loc doar daca curentul electric produs in cantitati foarte mari va fi transformat in hidrogen, curentul nu poate fi stocat in baterii intrat de mari incat sa poata satisface un consumul industrial, Hidrogenul transformat in etanol.metanol, amoniac si retransformat in produse care pot satisiface necesarul de combustibili este deocamdata solutia care poate functiona la scara industriala, mare.
    Solutia este contestata pe considerentele eficientei insa ce dorim ? eficienta maxima, reducerea CO2 din atmosfera, oprirea incalzirii globale ?
    Este dilema in care se afla lumea, dilemele nu se pot rezolva, ele raman atata timp cat nu sunt incercate solutii technice indiferent de eficienta, ajunge daca ele arata o directie pe care se poate porni, eficienta sa va rezolva sau nu se rezolva in timp, in functie de inovatiile technoligice care vor apare.
    Primul motor cu abur cat de eficient a fost si unde s-a ajuns datorita progresului technic ? Da, astazi din considerente ideologice motorul cu ardere interna este interzis, prin interdicitii nu poate functiona progresul technic.
    Din pacate multi sunt „orbiti” de eficenta, dusa ad absurdum poate produce eliminarea nostra, omul fiind considerat „ineficient” , a demostrat in timp cat de eficent poate fi daca are timpul necesar si nu este supus unor presiuni inutile.

   • Se discuta doar de cei care nu cunosc sau ignora legile fizicii: 1 kg de H2 ocupa la pres atm 11 mc (cam un camion cisterna). La 700 de bari (deci de 700 de ori pres atm, 5 kg de H2 vor ocupa 125 litri. Alta metoda e sa racesti H2 la -252 grd C , unde 5 kg de H2 vor ocupa 75 de litri. Aici nu se poate face nimic, sunt legile fizicii. Am considerat 5 kg de H2 deoarece se consuma, in teorie, 1 kg de H2 la 100 km si a compara cu masinile electrice (cu autonomie de aprox 500 km). Mai sunt si alte probleme „ingineresti” : H2 ataca otelul rezervoarelor, costul obtinerii H2 (electroliza sau gaz natural: oricare e mai scump decat benzina sau masinile electrice), problemele de stocare si transfer (H2 are f usor scurgeri, vezi cazul rachetei Artemis, au trebui sa „stranga” din nou suruburile din cauza scugerilor de H2) , capacitatea teoretica de stocare e influentata de temperatura ambianta, „Incarcarea” rezervorului unei masini cu H2 dureaza destul de mult, e nevoie de personal specializat, e sigur ca asigurarea la o masina circuland cu o „bomba” sub capota va fi mai mare, o parte din H2 e utilizat pentru incazire in masina si incalzirea motorului cu H2 (fuel cell, la 50 grd C) etc. Deci, in final, e acelasi fenomen de „wishfull thinking” al unora….. Daca H2 era o solutie rentabila si viabila s-ar fi impus de cand a fost descoperit inainte de 1900….

 4. Domnule Profesor ,si eu sunt un „hibrid – inginer devenit profesor universitar” ,dar cu multi ani de practica inginereasca inainte de parcursul academic. Excelent articol!
  Imi scrie un prieten si el inginer care locuieste la Paris, si care a plecat cu masina intr-o calatorie de afaceri in Germania, la Darmstadt. Pe autostrazilele Germaniei observa in unele locuri lucrari mari pentru a pune cabluri electrice pe banda 1 de circulatie. Intreaba ce se intampla,si i se spune ca pe banda 1 vor circula autovehicule grele de marfa electrice,zise pe la noi si tir-uri.Prietenul meu sta se gandeste si intreaba cine va produce o cantitate atat de mare de energie electrica si cu ce costuri.Raspunsul a fost o ridicare din umeri!

  • Despre autostrada electrică de la Darmstadt:

   „Pentru moment, un singur camion va folosi autostrada” (se referă la porțiunea electrificată) . ”Însă până în 2020” (anul următor apariției articolului) sunt așteptate alte 4” (camioane) 😀

   ”The scheme was funded by the German Federal Ministry for the Environment, who provided €14.6m for the construction of the motorway, with a further €15.3m available for trials in Hesse until 2022. So far only one truck will use the highway but another four are expected to be added by 2020.”

   https://www.power-technology.com/news/germany-launches-first-electric-highway/

   E doar un exercițiu de PR din partea ecologiștilor. Nu va electrifica nimeni 1.000 de km de autostrăzi în Germania, în secolul actual. Iar Germania are oricum vreo 13.000 km de autostrăzi, deci 1.000 km electrificați ar fi sub 10%.

   Realitatea e alta: Merkel a avut (ca program politici real) distrugerea sectorului energetic al Germaniei și al Uniunii Europene, pentru a le face depedente de Rusia. Autostrada electrică de la Darmstadt e doar un afiș propagandistic despre ”viitorul luminos al omenirii”. Orice inginer de bună credință ar trebui să poată calcula distanța minimă dintre două camioane electrice, alimentate din aceeași catenară. Camioanele electrice nu pot circula bară la bară, cum se întâmplă cu cele diesel.

   • Realitatea e alta: Merkel a avut (ca program politici real) distrugerea sectorului energetic al Germaniei și al Uniunii Europene, pentru a le face depedente de Rusia

    Nu fac parte dintre cei care îmbrățișează cu entuziasm diverse scenarii conspiraționiste. Nu vreau să cred că există vreun guvern care să comploteze pentru a distruge fiabilitatea rețelei electrice naționale și a împinge înapoi civilizația industrială spre vremuri demult apuse. Dar, dacă ar exista acel guvern, o strategie cu șanse de reușită ar arăta foarte mult precum ceea ce vedem astăzi în Germania și în alte părți.

    • Este posibil să încadrăm la scenarii conspiraționiste activitatea lui ”Wladimir” Putin în RDG (așa scria pe legitimația lui Stasi, cu data reală de naștere și locul nașterii la fel). Însă Nord Stream 2 s-a construit pe vremea lui Merkel, iar programul de închidere a centralelor nucleare a accelerat tot în epoca Merkel, sub pretextul Fukushima.

     A propos de scenarii conspiraționiste: se pare că vi s-a repartizat un comentator permanent, dintre ”oamenii de bine” de pe platforma asta 😀

     Jumătate dintre comentariile lui sunt neutre, dar asta demonstrează că trebuie să fie prezent, deci cineva îi monitorizează activitatea. Exact ca în cazul lui @Florix, mai demult.

    • Mai degraba doamna Merkel si-a folosit influenta spre a oferi Germaniei si Uniunii Europene gazul rusesc la preturi accesibile profitind de coruptia din Rusia ce nici acum habar nu are cit a vindut si cit a obtinut din ceea ce a vindut totul in paralel cu protejarea resurselor energetice europene acolo unde si Romania a avut partea ei de inteligenta .La ce bun sa iti epuizezi propriile resurse atunci cind le ai pe ale altora aproape gratis .Nu uitati un litru de benzina costa cit trei tigari .Asadar se pare ca avem realitati paralele .

     • Vă aberați.

      Politicile ei au lichidat producția de energie sigură, ieftină și independentă de factori externi (centralele nucleare), cu costuri fixe și predictibile, ca să le înlocuiască cu centrale pe gaze dependente de gazul rusesc ce avea un preț variabil și a cărui achiziționare lega Germania de toanele piticului scelerat de la Kremlin.

      Indiferent cum a variat de prețul gazului rușii nu l-au vândut NICIODATĂ în Germania la profituri mai mici de 50% incluzând aici costurile de extracție transport & taxe.

     • Da. Ultima minciună la modă, colportată pe-aici inclusiv de Trompeta Cotrocenilor, este că Putin ar fi fost determinat să înceapă războiul din Ucraina tocmai de modul inteligent în care Franța și Germania l-au dus de nas, pe vremea când au presat Ucraina să semneze acordurile de la Minsk.

      Pe lângă gazul rusesc, ”doamna Merkel” a închis și centralele nucleare ale Germaniei și a transformat țara în cel mai mare producător mondial de lignit.

      Nu credeam că o să-l laud vreodată pe Joe Biden, dar iată motivul: chiar înainte de invazia din Ucraina, l-a avertizat direct pe Olaf Scholz că în cazul unei invazii, ”n-o să mai fie Nord Stream. O să-i facem capătul”. Și s-a ținut de cuvânt.

      • Cu alte cuvinte, americanii au aruncat in aer conductele Nord Stream ? si.a atacat SUA cel mai supus aliat din Europa, Germania ? adevarat nu se mai aude nimic, liniste ca in mormant.

      • @Ursul Bruno – „americanii au aruncat in aer conductele Nord Stream ? ”

       Nu, stimate domn, scafandrii militari erau britanici. Dar a fost cu binecuvântare de la Washington.

      • Scafandri ? la adancimi de ca. 70 m cu sute de kg de explozibili in spate ?
       aici a fost nevoie de mult mai mult insa nu asta conteaza, cine a facut-o ? Daca intradevar ipoteza sus numita se adeverste inseamna ca USA/GB au atacat militar un aliat NATO !!! este imaginabil ?

      • @Ursul Bruno – care „aliat NATO” ?

       Nord Stream AG e o firmă elvețiană, din care Gazprom deține 51%, iar exploziile au avut loc în apele internaționale, nu în apele teritoriale ale vreunei țări.

       Asta e, ”bățul are întotdeauna două capete”, spunea bunică-mea 😀

       Manuela Schwesig, portavocea rușilor, ce mai zice? Mai înființează încă un ONG, pentru următorul Nord Stream?

     • Stimate domn, va sa zica geniala Merkel i-a pacalit pe rusi? E cea mai penibila argumentatie! Va sa zica doamna Merkel s-a gandit ca marirea dependentei Germaniei si Europei de gazul rusesc e o chestie de neglijat desi erau destule semnale privitoare la folosirea de catre rusi a gazului ca arma energetica! Sa adaug ca NS2 a inceput dupa invazia si anexarea ilegala a Crimeii? Sa adaug ca logica inchiderii centralelor nucleare germane de frica unui accident cauzat de un tsunami e demna de spitalulul 9? Ca cireasa de pe tort as adauga faimoasa declaratie a infaimoasei doamne Merkel de a invita refugiatii in Germania, fapt ce sta inca la baza actualului val imigrationist!

  • Cand prietenul dumneavoastra si-a pus intrebarea, de unde se va produce „atata energie electrica” oare a facut si niste calcule sa vada ce inseamna in cifre? Pot eu sa va ajut cu niste calcule si apoi sa analizam despre ce cifre vorbim aici.
   „Consumul de carburant, motorină și benzină, la nivelul unei zile, pe întreaga rețea de drumuri naționale din administrația CNAIR inclusiv autostrăzile, este de aproximativ 15.14 milioane litri.”
   Deci in Romania se consuma 15 mil litri de benzina/motorina. Camioanele consuma vreo 20 litri la 100 km, masinile normale cam 6-7. Sa luam deci o medie de 10 l / 100 km, rezulta ca se parcurc in Romania 150 mil km zilnic. Electric, o masina consuma cam 10-15 KWh/100 km (masina mica). La camioane nu prea pot sa imi imaginez consumul dar de dragul discutiei haide-ti sa dublam, sa punem 30 KWh/100 km media de consum pe electric. Pentru cei 150 mil km, ar fi nevoie de 45 mil kWh de curent / zi, adica 45 GWh/zi adica 1.87 GW productie constanta. In Romania productia de electricitate variaza intre 5 GW si 9 GW din ce am urmarit pe site-ul oficial al companiei de transport si distributie. Este fezabila cresterea productiei de energie electrica cu aproximativ 30% pentru a trece totul pe curent? Cei 1.87 GW ar insemna cam 3 reactoare nucleare. Trageti dumneavoastra concluziile.

 5. Ar fi posibil ca decidentii sa stie aceste fapte dar sa insiste nu pentru ca ar fi bine pentru populatie ci pentru dezindustrializare, care va duce la scaderea nivelului de trai si implicit, prin cresterea mortalitatii si scaderea natalitatii, la depopulare. Probabil ca se vrea atingerea in timp a acelei populatii de 1 mld locuitori ai planetei (ca in Evul Mediu), pe care o doresc eugenistii (Gates, Schwab si altii). Nu stiu daca si noi romanii vom fi printre acesti privilegiati ai viitorului…

  • Prin satele și cătunele din nordul județului Hunedoara, în unele locuri bunicii și străbunicii sunt îngropați chiar în grădina casei. Chiar și în locuri unde este biserică și cimitir, în multe cazuri tot acolo era cimitirul și în urmă cu 2000 de ani, pe vremea Imperiului Roman. Aveți idee pe câți străini au îngropat localnicii acolo, în ultimii 2000 de ani? 😀

   Există un motiv pentru care toate imperiile se dezmembrează după ce ajung la Carpați, așa că românii or să fie OK, indiferent de viitorul la care visează eugeniștii de azi.

   • Dar de unde se stie ca erau străini cei ingropati? Poate erau tot romani.
    Există un motiv pentru care toate imperiile se dezmembrează după ce ajung la Carpați. Care e acest motiv?

    • ”Dar de unde se stie ca erau străini cei ingropati?”

     Din exemple concrete. De exemplu, la Săcărâmb sunt morminte din ultimii 300 de ani și chiar le scrie numele pe pietrele de mormânt, deci e clar câți străini și-au lăsat oasele pe-acolo. Iar pe la Zlatna și prin împrejurimi, unde chiar sunt cimitirele vechi de 2000 de ani, identificarea scheletelor e treabă de antropologi. Cu asta s-a ocupat socrul meu, timp de aproape 40 de ani a primit schelete din toată Transilvania. Erau mai mulți străini decât ne place nouă să recunoaștem astăzi, dar erau cu toții îngropați acolo, asta contează 😀

     Duncan Ridgley, cel care are Village Hotel în Maramureș, povestea o experiență personală: participa la o înmormântare împreună cu tot satul, când unul dintre localnici l-a întrebat:
     – Ce zici, te îngropăm și pe tine aici?

     A stat el și s-a gândit, până la urmă în Maramureș îl cunoaște mai multă lume decât la Londra și îl și salută pe stradă mai multă lume decât la Londra. Așa că a răspuns ceva de genul:
     – Chiar mă considerați acum de-al vostru?
     – Nu, asta nu. Dar o să fie o petrecere pe cinste! 😂

     • Ce misto! Va multumesc mult, nu stiam de asta, am pus-o pe lista scurta! Sper ca nu gatesc englezeste si ca au invatat ca gateasca moroseneste.
      Acum 5 ani ajuns noaptea foarte tirziu in Baia Mare cu foamea-n git m-am dus la o shaormerie non stop si-am mincat o shaorma. N-avea gust de horinca si-a fost buna insa un turc ar avea serioase probleme sa o recunoasca :)))

      • With all due respect, Baia Mare nu e în Maramureș decât dpdv administrativ, în organizarea modernă a județelor. Maramureșul istoric e numai dincolo de Gutâi. Satul care se cheamă azi Mara se chema Crăcești pe vremuri, de-acolo începe Maramureșul. Breb e în Maramureșul autentic, acolo e Village Hotel.

       Baia Mare e în Țara Chioarului, nu în Maramureșul istoric. Baia Mare e pe Săsar, care se varsă în Someș. Râurile din Maramureșul istoric se varsă toate în Tisa.

      • @ Harald 23/01/2023 At 2:39
       Multumesc mult pentru corectie. Imi recunosc habarnismul in materie. N-am priceput niciodata Maramuresul nici geografic/administrativ si nici geologic. Nu stiu cum si de ce, e de la mine nu de la el, cumva nu se leaga de mine si pace. Pina si daca vorbesc cu cineva despre o pirtie, Cavnic, Borsa sau Suior trebuie neaparat sa ma uit pe GEarth ca sa nu bat cimpii. Desi am schiat pe toate nu-mi e deloc clar unde sint astea si cum ajung la ele, una e mai sub Rodna si cam gata cu intelegerea zonei la mine. Pina si daca e vorba despre zacamintele de-acolo e la fel, cumva nu-mi intra in cap desi le-am invatat la scoala, stiu ce sint dar nu mai mult. Nu-mi pot explica de ce insa treaba cu varsarea riurilor imi da un punct de pornire, e o idee foarte buna. Multumesc mult!

      • @Ghita Bizonu’ – nu știu, n-am mai fost de 30 de ani prin Baia Mare. Terenul meu de joacă era în Maramureșul – Maramureș. Unde oamenii gospodari cumpără ocazional un vagon de mere de la Baia Mare, dacă ”nu s-or făcut prunele anu’ ista”, dar pălinca o fac tot acasă, cum știu ei. În februarie, că așa e la oamenii gospodari.

       Am un prieten care e foarte entuziasmat de o instalație de distilat montată pe mașină, adusă din Germania, dar eu n-am nicio experiență cu pălinca obținută de o astfel e instalație, n-am văzut nici mașina în realitate. Știu despre ea numai din ce povestește el.

      • @ Harald 23/01/2023 At 19:24
       Intr-o toamna tirzie mergem noi sa vedem citeva pesteri de pe o vale din Bihor, Valea Bulzului (sint multe vai ale Bulzului pe-acolo) inainte de orasul Nucet. Chiar la intrarea pe vale la nici 100 de metri de DN75 era o palincie. Acuma, in zona erau palincii de-astea care porneau acum si se opreau cind „se gata” prunele tuturor celor care au sau au cumparat, le-au pus la borhot si s-au programat. Se lucra aproape 24/7, fiecare proprietar de prune trimtindu-si pe cineva din familie sa stea acolo cu palincarul. Functionind 24/7 palincarul apreciaza cind se termina prunele lui X si incepe sa curga tuica/palinca lui Y. Un soi de mica industrie care trebuie ca dateaza macar de prin Evul Mediu.
       Periodic cazanul de fierbere era golit si incarcat cu o noua „sarja” de prune. La respectiva palincie/palincarie asta se facuse in noaptea trecuta si aruncasera resturile de prune in jurul palincariei pe o raza de vreo suta doua de metri pe sub niste nuci. Insa cumva ajunsesera sub nucii aia niste giste si citiva porci care mincasera din prunele alea asa incit toti si toate era bete ranga. N-ati vazut asa ceva! Giste ori mergind vag ori culcate pe-o parte si suspinind. Un porc se impiedica de propriile picioare si cadea in rit dar nu se lasa, avea el undeva de mers ca orice betivan care se respecta iar un altul statea sprjinit de un nuc cu picioarele incrucisate si din cind in cind ofta :)))
       Da-o colo de vale cu pesterile ei, am stat si-am ris pina cind a trebuit sa plecam de durere. Zau, risesem atit ca ne dureau toate. Pe mine m-a durut capul citeva ore dupa. Mai sus in tabara am descoperit ca una dintre gistele bete disparuse in rucsacul unui coleg. A fost delicioasa :)))

      • Este clar ca:
       1. Nu degeaba descalecarea a fost in zona asta
       2. Nu degeaba evreii s-au aciuat la Satu Mare de unde a venit si ultimul Mesia. Lubavitcher Rebbe. Este cred o confirmare si certficare a calitatii oamenilor si zonei.
       3. Daca intr-adevar Burebista a ars viile s-a comportat ca un fel de Misha Limonada (Michail Gorbaciov). Eu cred ca asta a fost fapt fake news. :))

       Cu toate acestea, istoricul Constantin C. Giurescu lansează în cartea sa „Istoricul Podgoriei Odobeștilor” ipoteza conform căreia Strabon ar fi vrut ca prin cele scrie în „Geografia” să spună că, de fapt, „podgoria să nu fi fost distrusă în totalitate, ci numai o parte a ei, și să se fi interzis orice nouă plantație”.

       S-ar putea sa fi fost o masura pentru controlul supraproductiei de vin.

       Ceea ce este cred relevant pentru discutia sub indrumarea d-lui Profesor Cranganu este preocuparea lui Strabo(n) pentru geologie.
       https://en.wikipedia.org/wiki/Strabo

 6. Articol foarte bun pe care il asteptam demult. Inca de la primele EV discutam cu colegii in birou si puneam intrbarea Dv:de unde energie? Vint, soare, bla,bla.. (Nu sint cu ”noul”!!) A trecut timpul. Acuma sint in pensie. Sper sa citeasca articolul.Hai sa mergem in cl.X-a de liceu (parca acolo se studiaza-electricitatea si sa facem calcule aritmetice simple. Mai intii U.m.:1KW=1000W; 1000KW=1MW (La Cernavoda avem 2x700MW) De pe net 1 automobil E mediu (80-100CP-) are nevoie de incarcarea bateriei de 15-17 KW (rotunjim la 20KW) pentru o autonomie de aprox.100Km.
  Calcule; 100 EV=2000KW=2MW; 1000 Ev=20MW; 10000EV=200MW;100000 EV=2000MW.!! Am trecut de Cernavoda, trebuie sa o luam pe Dunare in sus.! Deja sint cred peste 100 mii EV in Romania, +autobuzele electrice tot mai multe. Desigur ca nu toate in acelasi timp sint cuplate la alimentare, dar cind vor fi 200-300 mii in circulatie cifra celor in priza creste. Si atunci intrebarea din art, Dv si cea pusa de mine cu colegii ramine:DE UNDE ENERGIE? Mai mult Dv. mergemi mai departe cu retele, statii de alimentare…Mai zicea odata dl.Chisalita asa voalat referitor la EV: in genul..sa ne gindim bine ca doar avem 2 reactoare si vreo 2 hidrocentrale !! Nu stiu citi au inteles. Nu sint Gica contra, dar asa cum spuneti trebuie sa fim realisti si ingineri in acelasi timp.Ar mai fi multe de zis, referitor la ”verdele” cum il vad „ai nostri”, dar cu vorbe goale nu se face nimic. O zi buna,

  • Cred ca v-ati pacalit un pic cu unitatile: un automobil are nevoie de 20KWh pentru 100Km, dar acel automobil nu va parcurge 100Km in fiecare ora din fiecare zi.

   Media e sub 50Km/zi (18.000Km/an). Intr-o zi Cernavoda produce 24h * 1400MW, adica 33.6GWh, suficient pentru 3 milioane de EV-uri.

  • V-am facut calculele mai sus pe baza datelor din Romania cu privire la consumul zilnic de motorina & benzina, si cat curent ar insemna daca toate aceste masini care acum consuma motorina & benzina ar trece pe curent. Eu am pus 30 KWh/100 KM media de consum de curent ca sa fim corecti cu camioanele care consuma mai mult (nu stiu cat dar stiu ca EV-urile mici consuma 10-15 KWh/100 km). Mie mi-a iesit o capacitate suplimentara de productie de energie electrica de „doar” 1.8 GW. Desigur, problema e ca nu toate masinile ar consuma constant curent si ar fi varfuri probabil de 5 GW .

 7. Un prieten din Paris mi-a povestit ca acolo masinile electrice au un mare succes. Motivul e, mai ales, ca se ofera locuri de parcare gratuite pt acestea. Intre timp s-au cam inmultit si deci garantarea acestor locuri a devenit extrem de problematica. In plus statiile de incarcare reprezinta si ele o problema. Se pare ca-n inghesiuala din Paris nu e suficient spatiu unde sa fie amenajate suficient de multe statii.

  In Ge, in schimb, fac dese drumuri pe autostrada nord-sud, si am observat ca-n parcarile autostrazilor locurile d eincarcare electrica sunt cam goale. Concluzia, in orase se folosesc electrice, dar la distanta lunga mult mai putin.

 8. Felicitari! Dincolo de aspectele teoretice care, desigur trebuie considerate, concretizarea solutiilor este esentiala! Probabil, un dialog sincer si aplicat, intre teoreticieni (universitari) si practicieni (ingineri) este obligatoriu. Cred ca este foarte important ca si politicienii, economistii, presa si chiar populatia sa fie informati cu toate aspectele legate de trecerea la energia verde.
  conf.dr.ing. Rdau Enache

 9. Interesant articol si placut de lecturat.
  Cateva obesrvatii totusi:
  1. Combustibilii fosili sunt o sursa de energie finita, iar studiile arata ca acest final este din ce in ce mai aproape (cu respectivele cresteri de preturi generate de aceasta fatalitate)
  2. Am impresia ca productia de energie nucleara este „marginalizata” (din motive mai mult sau mai putin cunoscute, atat politice cat si economice, tinand poate de sustinerea cererii de combustibili fosili). Oare aceasta productie nucleara nu ar ajuta, atat din punct de vedere al volumului cat si al stabilitatii sistemelor energetice?
  3. In expunerea Dvs. de motive de mai sus am impresia ca ati marginalizat productia hidro. Exista vreun motiv pentru acest fapt?

  • Chestia aia cu epuizarea combustibililor fosili este ca aia cu comunismul/orizontul: cu cât te duci spre el, cu atât se depărtează. Niciodată predicția cu anii rămași nu a scăzut ca valoare absolută. Adică nu am auzit mai avem 3 ani, mai avem noi ani etc, ci am auzit mai avem 30 de ani, mai avem 40 de ani etc. PS: nu s-a scos decât maxim 30% din țițeiul aflat în depozite descoperite și exploatate. Și se tot descoperă.

   • Epuizarea combustibililor nu se refera la epuizarea lor din natura ci la scaderea raportului dintre rata de extractie si transport, si rata de consum spre 1 si ulterior sub 1, moment in care devine imposibil sa se asigure toti consumatorii potentiali cu combustibilul necesar. (am pus intentionat gresit o virgula inainte de si pentru o mai usoara lizibilitate). Rata de consum creste la ora actuala iar rata de extractie nu creste in acelasi ritm din cauza epuizarii zacamintelor usor exploatabile precum si a necesarului din ce in ce mai mare de investitii pentru dezvoltarea celor noi descoperite. Unele dintre zacamintele nou descoperite sunt „umflate cu pompa” pentru a influenta parametri bursieri ai firmelor posesoare desi dezvoltarea lor este prohibitiva din punct de vedere al costurilor. Iar unele din ele ar necesita cu tehnologia actuala consumuri mai mari decat combustibilul obtinut…

   • Asa este, combusibilii fosili nu se epuizeaza niciodata, doar zacamintele de litiu si de metale rare necesare la fabricarea „unor” modele de baterii (cele mai populare azi), se epuizeaza si nici nu se mai descopera altele noi.
    Cum zicea cineva mai jos, cu cat se imputineaza o resursa cu atat va deveni mai scumpa, astfel incat, ceea ce ziceti dumneavoastra este adevarat: petrolul nu se va epuiza niciodata pentru ca atunci cand va deveni mai rar (sau vor creste costurile de exctractie) lumea se va reorienta spre alte forme de energie mai ieftine.
    P.S. La fotovoltaice am inteles ca urmeaza sa avem in cativa ani pe piata panouri cu eficienta de 30% fata de 15% cat aveau acum ~10 ani, adica o dublare.

    • Well, la nivelul actual de exploatare avem rezerve de petrol cunoscute pe +75 de ani.

     La nivelul actual de extracție avem rezerve de litiu cunoscute pe sub 8 ani. La cobalt e și mai rău. Și nici măcar 0.5% din parcul auto mondial nu s-a „electrificat”. Chiar și lumea dezvoltată e încă sub 1%. Toate astea se văd în creșterile imense de prețuri ale litiului cobaltului și nichelului. Prețurile mașinilor electrice cresc mai lent pentru că se măresc (încă) subvențiile publice.

     Nu sesizați o oarecare problemă? 😂

     • Nunu, nu sesizez nicio eroare la nivel conceptual.
      Petrolul se foloseste la nivel industrial de cati ani? 100? Litiul pentru baterii de cati ani? 10? Credeti ca rezervele de orice material, se descopera peste noapte? In functie ne nevoile din piata se cauta diferite zacaminte.
      Apoi, litiul este in prezent folosit in chimia majoritatii bateriilor doar ca exista si alte materiale cu care se pot face baterii si care ar putea sa aiba reactiile chimice necesare pentru a inlocui bateriile pe baza de litiu de azi.
      Domeniul bateriilor are o vechime de ~10 ani pentru ca niciodata nu s-a investit masiv in cercetare asa cum a inceput sa se faca de cand a explodat piata EV-urilor.

      „BloombergNEF: Lithium-Ion Battery Cell Densities Have Almost Tripled Since 2010”

      • E bine să puneți un pic mâna pe carte. Nu, nu mă refeream la popa de treflă. 😀

       Litiul se exploatează industrial de foarte mult timp. E utilizat de peste 150 de ani la obținerea unsorilor pentru gresarea componentelor mecanice în mișcare relativă. De exemplu era masiv utilizat de locomotivele cu aburi sau vapoare. În primul și al doilea război mondial a fost considerat o resursă strategică și aliații au făcut tot posibilul să taie accesul germanie la el împreună cu crom, nichel sau cauciuc.

       În ultimii 60-70 de ani a început să fie folosit la anvelope, medicamente sau aliaje de aluminiu și oțeluri speciale.

       Cerere a existat mereu în ultimul secol. A foist mereu un material scump însă utilizat în cantități rezonabile nu au fost probleme cu el. În plus se mai și putea recicla.

       Dezastrul începe în după 2016 cu mașinile electrice. Tona de litiu a evoluat de la $11000 la undeva spre $80000 azi din cauza exploatării iraționale.

       Cum majoritatea rezervelor de litiu sunt de suprafață (e un element ușor) e puțin probabil să se descopere rezerve masive în viitor. Ce risipim acum aiurea pe baterii greu reciclabile, e bun risipit.

       În altă ordine de idei „densitatea” bateriilor de litiu nu a evoluat atât datortită unor descoperiri iepocale din 2010 încoace ci datorită faptului că odată cu apariția mașinilor electrice a apărut stimulentul financiar pentru baterii de înaltă performanță.

       Povestea litiului e o povestea unei risipe cumplite, a unei campanii sălbatice de nimicire a resurselor naturale și distrugere a mediului făcute exclusiv din rațiuni ideologice de tot soiul de psihopați cu educație și gândire precare.

       Nu-i așa? 😀

      • Pe aceeasi idee si cuprul este folosit de peste 2000 ani nu? Ca doar oamenii aveau vase de cupru… Dar de cand a inceput sa se foloseasca industrial cuprul, de 150-200 ani?
       La fel si cu litiul, a inceput sa se foloseasca industrial de cand au ajuns pe piata EV urile. Referitor la preturi, si petrolul a fost candva 5 dolari barilul si a ajuns si la 140. Piata va regla automat preturile iar daca litiul va deveni prea scump, bateriile pe litiu vor disparea.
       Acelasi rationament e valabil si la petrol. Cand forajele actuale, pentru care costurile de exstractie sunt scazute, se vor epuiza, pretul petrolului va creste pana la nivelul la care va deveni nesustenabil.

      • @narci

       Nu-i deloc același lucru. Rezervele cunoscute de cupru ne ajung pentru mai bine de 100 de ani. Cuprul e un metal cu grad de reciclare foarte ridicat și care n-a fost niciodată exploatat în mod irațional pentru ceva inutil.

       La litiu situația e complet diferită. Exploata sălbatică și irațională a început acum 6 ani și rezervele ne ajung la nivel actual de exploate doar pentru 8 ani. Mai rău decât atât îl risipim pentru ceva absolut inutil, care nu ne rezolvă nicio problemă ci doar crează altele noi. Apoi litiul risipit în baterii e aproape imposibil de reciclat.

       Abordarea dumneavoastră exact instinctele criminale ale ecologiștilor: „Distrugem tot în câțiva ani. Otrăvim mediul ca să salvăm planeta și după aia vedem ce mai facem.”

       Mi-a scăpat ceva? Sunteți mândru de dumneavoastră și de prăpădul pe care-l propovăduiți? 😀

 10. O idee f circulata intre verzii ambitiosi ar fi ca bateriile EV vor functiona ca un fel de stocare a energiei verzi atunci cind e in exces. In toate sistemele cu regenerabile apar aceste excese de energie, odata cu inmultirea eolienelor si solarelor va creste excesul de energie atunci cind bate vintul si arde soarele. Deci ar trebui ca EV sa fi econectate la incarcare si incarcarea propriu-zisa sa se porneasca doar atunci cind e energie in exces.
  Teoretic, vezi universitarii, cred ce e posibil un asemenea sistem, nu-mi dau insa seama in ce masura e realizabil, vezi inginerii, la scara mare!?

  • Asta se intampla deja. Sistemele de incarcare de pe masini comunica continuu cu punctul de incarcare si stiu cat au voie sa „traga” in orice moment.

   Sunt multi care si-au facut asta inclusiv acasa, au panouri solare, si isi incarca masina de la ele doar cand e soare, statia de incarcare pe care si-au montat-o masurand permanent excesul de energie produs de panouri, pentru a comunica masinii, si a nu trage mai mult. Daca vine un nor, imediat masina incepe sa traga mai putin, pentru a nu depasi productia panourilor solare, caz in care ar incepe sa traga suplimentar din retea.

   Evident, in caz de urgenta poti dezactiva functionalitatea, si sa tragi cu puterea maxima, inclusiv din retea daca e necesar, si e si un minim de 10% (configurabil) pe care incearca sa-l traga, care poate proveni si din retea daca nu e soare deloc.

   Myenergi Zappi produce o astfel de statie de incarcare pentru acasa, costa in jur de 1000 de dolari, EEVblog, canalul Youtube al unui electronist australian demonstreaza cum a instalat-o si cum se comporta in combinatie cu panourile solare de pe casa lui.

   De altfel nu e nimic deosebit, si pe timpuri erau boilere electrice care comunicau cu reteaua, pentru a incalzi apa doar in afara orelor de varf. Poti cauta „Radio teleswitch” pentru mai multe detalii.

   • De acord, dar asta e o solutie academica, vezi din nou universitarii, deoarece peste zi, cind e soare, omu si masina sunt la munca, deci masina nu sta parcata acasa, ci e ori pe drum, ori pe undeva, unde nu are conditiile de acasa.

    • Academica-neacademica, functioneaza. De ce nu ar merge si la o statie de incarcare de la munca, aceeasi solutie ca acasa? Chiar si la scara mai mare, pana la urma e vorba de o comunicatie banala care iti spune ca ai voie sa tragi cu X kWh din retea, nu vad marea complicatie.

     Chiar si daca nu cunosti numarul de consumatori din retea, si nu ai comunicatie directa cu fiecare in parte, tot se poate face un sistem bazat pe o bucla de control inchisa, observand cum evolueaza incarcarea retelei in functie de variabila pe care o controlezi, un banal numar pe care il transmiti catre toti consumatorii mari, putand reprezenta de exemplu un procent, cat la suta din puterea maxima a consumatorului este permisa in acel moment.

     „Solutia academica” e disponibila de peste 100 de ani, se cheama regulator PID (proportional–integral–derivativ), si e folosita si in practica in cam toate procesele industriale pentru a controla automat diverse echipamente, prin modularea unui semnal de control.

     Evident, sunt posibile si solutii mai sofisticate, ce am descris mai sus e doar cea mai simpla varianta.

     Asadar, suntem intr-o era in care masinile si avioanele au inceput sa nu mai aiba nevoie neaparat de soferi sau piloti, si tu iti pui astfel de probleme? Eu, ca programator, vad inteligenta artificiala fiind capabila deja sa scrie cod de calculator, foarte bun as adauga, cu minima mea interventie.

     E greu sa ne imaginam cum va arata lumea peste 30 de ani, si orice estimare a progresului va fi probabil o subestimare. Caz in care intrebarea autorului, cum vom produce cu 30% mai multa energie electrica peste 30 de ani, s-ar putea sa nu mai aiba in curand nicio relevanta.

     In pandemie de exemplu s-a vazut ca multe locuri de munca nu necesita neaparat lucrul fata in fata, in multe cazuri se poate lucra foarte bine si de acasa, ceea ce reduce foarte mult necesarul de transport rutier, practic doar transportul de marfuri mai reprezinta un factor.

     O intrebare mai complicata ar fi cum vom acoperi necesarul de hrana, pe masura ce populatia globului creste, mai ales ca schimbarile climatice si dezastrele pe care le produc in agricultura se simt deja in preturile alimentelor.

     Dar cred ca cea mai mai mare problema a viitorului va fi deficitul de locuri de munca, pe masura ce tehnologia inlocuieste oamenii cu diverse automatizari, daca chiar vrei sa te gandesti la ceva care sa te tina treaz. Ce job-uri vor mai exista, care sa nu poata fi facute mai bine si mai eficient de calculatoare, automatizari si inteligenta artificiala? Culesul de capsuni?

     Viitorul va fi interesant. Ceea ce poate fi si un lucru bun, si un lucru rau.

     • Domnu’ soluția descrisă de dumneavoastră e genială, minunată, nepereche, etc. etc. etc. Are un o singură bubă: Nu funcționează. 😂

      În lumea reală NIMENI nu a reuși până acum să se decupleze de la rețeaua de energie, apă, încălzire (pentru zonele temperate și nordice) care există exclusiv prin arderea fosilelor.

      Fiecare zgubiliticiune din asta eco implică o risipă enormă de resurse, fosile și materii prime rare și scumpe exclusiv pentru satisfacerea elucubrațiilor unor indivizi cu severe probleme mintale.

      După cheltuirea unor sume colosale după pustiiri fără egal pe timp de pace nu există nici măcar o singură comuniate în lumea dezvoltată care să poată supraviețui fie și 24 de ore fără a arde fosile. Asta e realitate brutală.

      Fiecare gărăgăune eco necesită arderea unor cantități suplimentare de petrol ș, cărbune și gaze.

     • Despre locuri de munca eu nu mi-as face griji. Nici cand a venit revolutia industriala, oamenii nu au ramas fara locuri de munca. S-au reprofilat. Bunastarea va creste si astfel serviciile (de lux) vor avea o pondere mai mare in piata. Toti se vor reprofila.

      • de multe ori după o revoluție a urmat o dictatură. de data asta ar putea fi una anti…industrială, adică un regim in care oamenii vor fi împinși să trăiască in cătune de hobiți curentați (de tehnologia atârnată de stăpânii lor la gât). aceștia vor fi preluați zilnic din bordeiele lor de autobuze școlare electrice pentru a fi teleghidați către tarlaua noului stat fascist BBB. unde vor crește bio greieri sau vor scurma eco după litiu și cobalt pentru bateriile ce vor alimenta lațurile și gardurile electrificate.

   • Doar o mică întrebare sau constatare . Ați expus frumos problema dar… ar însemna ca in momentul când ne-am cumpărat mașina sa avem deja cumpărate solarele pe casă. Aaaa, trebuie cumpărată casa înainte . Și cei care stau la bloc cum le încarcă ? Înțelegeți acum de ce întreba domnul Crânganu de ce universitarii trebuie să scoată castanele din foc cu mâinile inginerilor ? Că video-uri pe YouTube cu oameni care au case cu trei etaje și panouri cât suprafața unui teren de handbal nu ajută mult! Sunt oameni care stau in chirie și au totuși nevoie de mașini sa meargă la muncă de exemplu? Ăla cum își încarcă Tesla pe care și-a făcut un credit până la sfârșitul vieții ?

    • „Sunt oameni care stau in chirie și au totuși nevoie de mașini sa meargă la muncă de exemplu? Ăla cum își încarcă Tesla pe care și-a făcut un credit până la sfârșitul vieții ?” Oamenii de care vorbiti fie nu au masini deloc si folosesc transportul public fie au masini pe benzina sau motorina de până în 5000 de euro. Pe cati cunoasteti dvs stand in chirie si cu credit pe Tesla? Eu nu stiu pe niciunul. Nu stau in chirie ci stau intr-un apartament moștenit de la părinți, am un Ford Focus de 2500€ pe benzina ca atat mi-am permis. Cei care își permit mai mult e foarte bine, sa aiba. Piata e liberă, sunt masini de toate felurile pentru toate buzunarele. Nu a interzis nimeni mașinile pe benzina si nu le va interzice prea curând. Sau poate niciodată. Nu imi plac exaltările de niciun fel, nici cele ale ecologistilor dar nici ale celorlalți. Pana prin 2050 Sau mai devreme vom vedea mai bine ce si cum, cine a avut sau nu dreptate.

     • Nu va trebui să așteptați până-n 2050. UE a votat interzicerea vânzării oricăror automobile cu motoare cu combustie până-n 2035.

      Taxele pe benzină și pe poluare ale mașinilor cu motoare cu combustie vor crește progresiv. Dacă nu se schimbă nimic, și zgubiliticii chiar își implementează aberațiile peste 5-6 ani nu vă veți mai permite Focus-ul ăla și nimic similar.

      Veți rămâne la talpă ca unic mijloc de transport. 👍

      • @Ruben

       Chiar așa?

       În UE se plătește și continuă să se scumpească exclusiv din rațiuni ideologice de mai bine de 15 ani cea mai scumpă energie din lume. Și nu le-a sărit nimeni în cap… 😉

     • Stimate Ruben , lumea nu va sari nimanui in cap, nici macar nu a realizat inca ce enormitate ii astepata, Euro 7 este moartea motorului cu ardere interna iar 2035 este termenul dat de legea adoptata in parlamentul european.
      Ati vazut o lege retrasa la nivel european ? cel putin una care ne afecteaza direct traiul de toate zilele.

     • Dragul mosului, nu ai prins ironia! Tocmai asta e treaba ca nu isi permit sa isi cumpere Tesla amarastenii. Eu am un diesel din 2015, euro 5. Si din octombrie nu mai pot decat sa-l vand in tari unde se poate polua in voie pentru ca prin oras nu mai am voie cu el. Chiar daca polueaza mai putin decat Fordul tau. Asa ca nu iti fa iluzii ca nu se interzic motoarele cu combustie. Vorba lu´ Mo: Nici viitorul nu mai e ce-a fost!
      P.S E nasol cand trebuie sa explici glume

      • Nu prea părea a glumă, dar poate nu am inteles eu gluma, tot ce-i posibil. În ziua de azi devine tot mai greu de separat gluma de realitate, granița dintre ele e tot mai mică.

    • Era doar un exemplu, la scara mica. Asa cum am scris mai sus, nu vad probleme majore in a-l extinde la scara mai mare. Pana la urma, avem timp 30 de ani pentru a ajunge acolo, nu trebuie facut totul azi, sau in urmatorul an.

     Si eu locuiesc la bloc, am o masina pe benzina de 7 ani, si nu intentionez sa renunt la ea pentru moment. Dar in 5-10 ani, cand va fi nevoie sa cumpar alta masina? Va fi probabil foarte greu sa justific sa iau alta masina pe benzina sau motorina, in loc de electrica.

     Iar pentru situatia concreta descrisa, poate peste 30 de ani va exista in sfarsit un transport in comun cu adevarat functional in Romania care sa-ti rezolve si aceasta problema. Transport in comun care aproape sigur va fi electric.

     Iar referitor la omul respectiv, electronistul, nu are casa cu 3 etaje, din ce stiu are doar parter. Nu ca ar fi relevante etajele, din contra, ca nu poti monta panouri la fiecare etaj.

     Instalatia de 8kW pe care o are este mai mult decat suficienta pentru a-si incarca masina si a-si produce singur apa calda, cu o pompa de caldura. Iar suprafata ocupata nu este atat de mare, nici pe departe suprafata unui teren de handbal.

     Panourile solare au in general o capacitate de aproximativ 200 W / m2. Deci e nevoie doar de aproximativ 40 de metri patrati de panouri pentru 8kW putere. Suprafata unui apartament comunist cu doua camere adica.

     Ar incapea lejer in semicercul de 6 metri al unui teren de handbal, care are in jur de 75 de metri patrati, si ar ocupa doar 5% din suprafata totala terenului de handbal, de 800 de metri patrati. De fapt doar 3%, ca sunt montate in unghi si amprenta la sol e mai mica.

     • Transportul in comun in Suceava, unde locuiesc, e electric. Autobuzele care circula prin oras sunt aproape toate electrice, rareori vad si un diesel mai vechi. Am călătorit cu ele și ce sa zic, arată bine in interior, nu fac zgomot, sunt ok.

     • @Vlad – „eu locuiesc la bloc, am o masina pe benzina de 7 ani (…). Dar in 5-10 ani, cand va fi nevoie sa cumpar alta masina? Va fi probabil foarte greu sa justific sa iau alta masina pe benzina sau motorina, in loc de electrica.”

      Problemă din lumea reală: se dă o scară de bloc din lumea reală. Una tipică de 40 de apartamente, gen Drumul Taberei sau Berceni. Ce putere electrică necesită pentru încărcare 10 mașini electrice în fiecare scară de bloc, înmulțit cu cel puțin 1.000 de astfel scări de bloc din București?

      Useful hint: dacă recablarea întregului București necesită 80 de ani, rezultatul obținut este cel corect 😀

     • Nu trebuie să vă faceți probleme și să vă frământați atâta. 😂

      Dacă la 30 de ani stați la bloc și dacă politicile ecologice ale UE continuă neabătut mașina pe care o aveți acum e ultima pe care o veți avea vreodată.

      Legislația UE interzice vânzarea după 2035 a mașinilor cu motoare cu combustie. Nu va fi ceva brusc. Benzina va ajunge prin taxe mai scumpă ca cognacul, iar mașinile cu motoare cu combustie vor avea taxe de poluare ce vor crește anual ce-i vor obliga pe proprietari să renunțe la ele. Ba chiar să plătească taxe oneroase ca să scape de ele. 😉

      La rândul lor mașinile electrice se scumpesc mereu. Tot litiul care se estimează că există în sistemul solar poate asigura baterii pentru între 8% și 12% din parcul auto actual (în funcție pe cine întrebați). La fel rezervele cunoscute de cobalt, nichel și alte materiale rare strict necesare bateriilor mașinilor electrice sunt foarte limitate iar prețul lor se dublează aproape anual.

      Deci mașinile nu vor fi nicidecum pentru cei ce stau la bloc. 😂

      În ce privește transportul în comun, dacă politicile verzi continuă el se va deteriora catastrofal pentru simplu motiv că nu vor exista mijloace de transport în comun. Nu suficiente😊

      • „Deci mașinile nu vor fi nicidecum pentru cei ce stau la bloc. ” Asta e, scap de o grija si o dau pe talpa :D

     • „Era doar un exemplu, la scara mica. Asa cum am scris mai sus, nu vad probleme majore in a-l extinde la scara mai mare”
      Sa inteleg ca tu faci parte din categoria universitarilor? Ca inginer nu cred ca esti dupa boacana de mai sus. Adica astia prin lume isi sparg capetele sa gaseasca solutii dar Vladut nu vede nicio problema.
      Acum pot sa rasuflu usurat!

   • @Vlad – ”Panourile solare au in general o capacitate de aproximativ 200 W / m2. Deci e nevoie doar de aproximativ 40 de metri patrati de panouri pentru 8kW putere”

    Care putere va fi disponibilă pentru aproximativ 45 de minute pe zi în ianuarie și februarie. ”Pro meghia”, cum spunea un banc vechi cu ardelence și duhovnici 😀

    • Da, intr-adevar, fata de un varf de aproximativ 1200 kWh pe luna care ar putea fi produsi vara in zona Bucurestiului de o instalatie similara de 8kW, productia ar scadea cam la o treime, 400kWh pe luna, iarna.

     Dar majoritatea gospodariilor din Romania consuma sub 200kWh pe luna, deci chiar si acel minim de iarna e suficient pentru a acoperi consumul gospodariei, si iti mai raman si 200kWh pentru alte scopuri. De exemplu incalzire electrica. Sau in jur de 1000 de km pe luna parcursi cu o masina electrica.

     Iar vara, chiar si cei care consuma mult curent nu prea vor avea ce face cu acei 1200 kWh. Poate doar sa dai drumul la aer conditionat cu geamul deschis.

     Oricum, nu zice nimeni sa te decuplezi de la reteaua publica, nu asta era ideea. Ideea era sa-ti reduci cat mai mult costurile, daca ai posibilitatea. Chiar daca nu-ti pasa de mediu, tot e de preferat sa ramai cu niste bani in plus in buzunar.

     Evident, poti sa consumi suplimentar din reteaua publica, mai ales daca nu ai un sistem de stocare propriu dedicat care sa-ti acopere consumul seara si noaptea.

     Si de obicei nu merita complicatia si costurile un astfel de sistem de stocare, pentru persoane fizice. Dar pe scara mare, sunt rentabile. In Australia pe care o tot pomenesc, se construiesc ferme de baterii la greu.

     Daca ai masina electrica, problema cu stocarea e partial rezolvata: chiar masina se ocupa de stocare. Daca ai boiler cu pompa de caldura, la fel, inmagazinezi energia peste zi in boiler si o folosesti seara si noaptea. Si nu, nu e teorie, oamenii chiar fac asta. Poti programa consumatori mari gen masina de spalat sa mearga ziua, cand e soare. Aerul conditonat la fel, oricum e folosit mai mult ziua, in general.

     Mai raman peste seara/noapte consumatorii ocazionali, gen televizoare sau iluminat, plus frigiderele, care vor trage din reteaua publica, daca n-ai sistem de stocare.

     Da, aceste instalatii solare nu sunt ieftine, dar iti recuperezi banii intr-un timp relativ scurt, si pe urma ai energie gratis. Panourile necesare pentru o instalatie similara, de 8kW, costa in jur de 5000 de euro in Romania, si pentru multi e o suma mare, mai ales ca te mai costa si manopera si alte dispozitive necesare cateva mii. Hai sa zicem 10000 de euro instalatia completa.

     Dar la preturile de acum, te costa in jur de 2000 de eur pe an pentru a merge in jur de 100km pe zi cu o masina clasica. Asadar trecand pe o masina electrica, ai recupera pretul instalatiei solare in aproximativ 5 ani.

     Da, stiu, masinile electrice sunt scumpe. De exemplu Dacia Spring e cu 7000 EUR mai scumpa decat Loganul clasic. Bun, cu aceasta diferenta, ajungem la aproximativ 9 ani pentru a recupera investitia in instalatia cu panouri solare + masina. Panouri care functioneaza pe urma fara probleme zeci de ani.

     Intr-adevar, nu e pentru oricine. In cazul blocurilor inalte, cu mai mult de cateva etaje, acoperirea cu panouri solare nu ar fi suficienta pentru toti locatarii. De asta se construiesc ferme solare in afara localitatilor. Daca n-ar merita, nu s-ar investi in ele mii de miliarde de dolari.

     Si nu, nu sunt doar ecologistii si „stangistii” care le vor. Pe intreg globul se construiesc ferme solare din ce in ce mai mari. China si India au cele mai mari ferme solare din lume, de exemplu.

     Acestea fiind zise, maine am de munca, asa ca v-am lasat.

     • Noi avem un sistem PV maricel pe casa si avand PdC consumam uneori aproape 900KW pe luna, garantat nu fac fata incalzirii casei iarna, cam 500 KW pe luna din retea sunt consumati doar pe incalzire din decembrie pana in martie. Avem si o baterie de 15 KW LifePO4 si doar daca in timpul zilei INSORITE(6 ore) incalzim casa la 26 de grade (ceea ce e foarte neplacut) si mai consumam noaptea inca 10 KW pentru a mentine placa calda putem spune ca nu consumam din retea. Dar, iarna e ceata foarte mult timp, si multe zile la rand folosim doar energia din retea. Nu este o solutie PV nici pentru PdC darmite BEVs la bloc. Vara e alta poveste, pardoseala rece (ceea ce e foarte neplacut, din nou) si tot 26 de grade :) din nou. In schimb energie electrica la discretie, consum din retea zero. Bateria s-a degradat in cativa ani la 95%. Cu toate acestea, pentru ca sunt inginer si imi place sa produc energie electrica (facultate de profil) era musai sa incerc pe banii mei toata tehnologia. Nu avem BEV ca as spune cum este, vrem dar nu ne permitem.

 11. Să presupunem că USA, Canada ( ăștia chiar au soare căcălău 😀😀) împreună cu întreaga UE trece pe tracțiune electrică.
  Deci 331 milioane locuitori + 38,25 milioane + 447 milioane locuitori = 816 milioane locuitori ajunși în nirvana energetica.

  India + China + Bangladesh+ Pakistan au împreună o populație de 3.224.824.000 locuitori.
  Aloooo tovarăși, mai ușor cu energia verde.
  Degeaba 25 % de occidentali ( comparat cu DOAR țările asiatice enumerate) vor prinde paradisul emisiunilor 0 de codoi.
  75 % ( adică restul asiatic enumerat) va polua in draci. Cum face și acum. Că sunt săraci și mulți.

  Să meargă Greta și restul verzilor să le explice că trebuie să moară de foame, frig ca sa salvam planeta. 😀
  Că poluarea ( in nemernicia ei) nu știe ce sunt alea granițe, convenții, bani.

  In rest, am citit de curând că elvețienii au decretat oficial că aia cu mașinile electrice să o lase mai moale cu încărcările. Se risca pene masive de curent inclusiv prăbușirea sistemului lor energetic . Și elvețienii au bani. Sunt puțini.
  Dar nu prosti .
  Mai ales aia pe funcții.

  PS.
  Cum avem un scandal UE cu banii mituirii duși cu valiza, ar fi bine de căutat cine insistă cu economia verde, câți bani face și de la cine vin bănuții.
  Știu, toți incoruptibili la UE, guverne naționale, organizații. 😀😀

  Oricum am susținut mereu că nu există tehnologie și capacități energetice de a acoperii foamea de energie a tracțiunii electrice.
  Nici măcar construind masiv centrale nucleare ( cu problema deșeurilor super radioactive de ținut mii de ani departe de cutremure, inundații, războaie) nu se rezolva problema.
  Nu exista destul uraniu, ( și plutoniu ) pentru toți și toate pe planeta asta.
  Neimportant.
  Înainte pina la ” victoria” finala.

 12. 1. GM a produs pe scara larga pentru prima oara un vehicul electric – https://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors_EV1
  2. GM a intrat in faliment si a fost salvat de administratia Obama
  https://abcnews.go.com/Business/story?id=7721675&page=1
  https://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors_Chapter_11_reorganization
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_electric_vehicle
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_emissions_scandal
  5. https://www.bbc.co.uk/news/business-57760993

  Cercetare teoretica si proof-of-concept este una, aplicabilitate practica, mentenanta si costuri este altceva.

  Dar exista cazuri in istorie in care amenintarea a fost existentiala pentru omenire.
  Cursa pentru bomba atomica si dupa aceea pentru bomba cu hidrogen care au fost castigate de americani cu ajutorul oamenilor de stiinta evrei fugiti din „minunata” Germanie si Europa.

 13. Pe de alta parte, inginerii nu creaza mai nimic cu adevarat nou, ei doar mentin/perfectioneaza tehnologii deja existente (in general). Articolul e din seria „sa dam in cap tehnologiilor verzi si ecologistilor, sa mentinem status quo cu arderea de hidrocarburi”. In fata unor provocari uriase globale cu schimbarile climatice, trebuie gasite solutii noi si perfectionate tehnologii alternative (solare, eoliene, nucleare, hidro, etc). Inginerii trebuie sa isi cunoasca si limitele, la fel ca si universiraii. Putina modestie si deschidere spre alte puncte de vedere, nu strica nimanui. In primul rand petrolul si gazele se vor termina in cateva decenii (rezervele sunt limitate si deja e din ce in ce mai greu de gasit unele noi); plus ca petrolul si gazele se folosesc si la altceva in afara de a le arde, de exp la mase plastice, medicamente, ingrasaminte, etc. Desi tehnologiile alternative nu sunt perfecte, trebuie investit si in ele, si nu continuat in ritmul nesustenabil de ardere a hidrocarburilor de pana acum. Deja au fost pompate miliarde de tone de carbon in atmosfera, aciditatea oceanelor a crescut si va mai creste (cu consecinte teribile asupra vietii), schimbarile climatice sunt vizibile inclusiv in Romania. Evident ca vor sari unii sa trolleze acum si sa arate ei ca nu e asa….

  • Citind comentariul dvs. imi amintesc dificultatile pe care le aveam cand incercam sa inteleg logica textelor pe care ni le predau la scoala profesorii de economie politica inainte de ’89. Fraze care nu aveau legatura una cu altele, asertiuni care infierau fara sa fie clar ce, ipoteze ideologice aruncate prin text ca adevaruri supreme, conectate insa stangaci cu restul discursului… ma apuca nostalgia.

   Pentru cunostinta dvs., inginerii nu mentin tehnologii facute de altii, ei sunt cei care dezvolta de la zero tehnologiile, pe baza teoriilor stiintifice. Dar inteleg, e normal sa confundati termenii, pentru ca aveti dificultati si sa intelegeti argumentatia din articolul la care comentati. Acesta nu e un atac care „da in cap” cuiva, e pur si simplu o demonstratie pragmatica, cu calcule simple, surse de documentare solide, care arata ca frazele fara continut, pe care dvs. si cei pe care ii sustineti le aruncati, pot fi demontate cu aritmetica de scoala primara si cunostinte de fizica de gimnaziu. Dl.Cranganu nu a cerut vreodata sa nu se investeasca in „tehnologiile alternative”, doar face niste calcule care nu va convin.

   N-o sa ma leg de restul asertiunilor apocaliptice, complet nefundamentate pe care le faceti pentru ca le-ati auzit si dvs. la TV, dar va intreb doar atat: aveti niste obiectii concrete la calculele din acest articol? Riguros, stiintific, argumentat?

   • De unde atat de sigur ca „previziunile mele apocaliptice” nu sunt fundamentate?! In primul rand ca nu sunt previziunile mele, ci apar in toate rapoartele OFICIALE, inclusiv ale UE, ale EPA din USA, etc. Este un fapt deasupra oricaror „interpretari” ca s-au pompat pana acum miliarde de tone de carbon in atmosfera prin arderea combustibililor fosili, si ca schimbarile climatice sunt rezultatul acestor arderi din ultimii 60-70 ani (in special). Sunt normale schimbarile climatice din Romania, in care iarna sunt in mod constant in ultimii ani temp de peste 10-15 grade, chiar 20 grade C?! dar ce zicem de topirea ghetarilor in toata lumea, asta cum o mai „explicati”/negati ? sa nu aud povesti cu „microciclurile” si vulcanii, ca nu e adevarat.. Reactia dv e cea a strutului care baga fericit capul in nisip, sunt destui care nu gandesc logic.

    • @Princeton
     Aveţi dreptate cu apocalipsa climatică. Mogulii ruşi s-au aruncat pe geam în ultimul an precum morsele de pe stâncile din peninsula Kamceatka deoarece Vladimir Putin i-a pus să citească mesajele catastrofice din Occidentul putred şi decadent despre încălzirea globală. Sensibili ca o mimoză, băieţii veseli ai lui Putin au şters-o pe fereastră, instantaneu şi fără urme!

     • Mogulii rusi si pare-se ca si niscaiva generali au facut saltul .Motivul , indiferent cit de glumet este , nu se sustine .Coruptia si relatiile conectarii acestor ,asa zisi Moguli , cu Occidentul (oare cine ar putea sa ne spuna unde sunt banii negri din sistemul energetic si militar al rusilor ) imopreuna cu nevoia de a sterge totul cu buretle i-a adus aici .

    • @Princeton – ”De unde atat de sigur ca „previziunile mele apocaliptice” nu sunt fundamentate?!”

     Din agresivitatea cu care comentezi sub nickname-uri diferite, pe subiecte care n-ar trebui să aibă nici cea mai mică legătură unul cu altul 😀

     Când omul expune fapte și date reale, n-are nevoie să devină agresiv, fiindcă domină situația: faptele și datele reale vorbesc pentru el.

     • Ati spus la fel si despre mine, incat desi imi face placere sa-l citesc pe prof. Crânganu, am evitat sa mai intru pentru ca nu intelegeam de unde atata…nici nu stiu ce, ca ma stramb cand ma gandesc.
      Acum discutia este si foarte politizata /…/ in trecut dvs. m-ati pus la zid pentru ca amestec stiinta cu politica si eu fiind mai snowflake am zis, ok ma intorc in rusia mama – pentru ca ati mers si in directia respectiva :) Cum sunt masochist ma mai intorc si vad ca ati ramas neschimbat.

      • @Ovidiu – „m-ati pus la zid pentru ca amestec stiinta cu politica”

       Ar fi nemaipomenit și un link spre comentariul incriminat. Nu folosesc astfel de exprimări, iar când acuz pe cineva că folosește mai multe nickname-uri, știu foarte bine de ce o fac.

       Nu-mi aduc aminte să fi acuzat niciun @Ovidiu că ar folosi mai multe nickname-uri, dar îmi aduc aminte de cineva care promova bateriile grid-size pe cate le instala. Oricum, nimic despre amestecat știința cu politica, nu am în repertoriu astfel de formule.

       Un link spre acel comentariu ar rezolva chestiunea în discuție.

    • Faceti universitatea a cărei nume l-ati adoptat de râs (de parca ar mai fi necesar, având în vedere ce mai debiteaza cei de acolo). Vedeți articolele mai vechi ale aceluiași autor, răspunde si la astfel de întrebări.

    • hM ..MMMM

     Raspunsuri de zelot. Si impanate cu inventii (sa nu zic altfel). Nimeni nu sustine sa se sistee cercetarea unor alternatibe tehnice. Cecetare pana se gaseste ceva fiabil ….. Deocamndata nu .
     Bagati la cap – bateriile! pana nu o sa apara una si ieftina si fiabila si usoara ….masina electrica va ramane o promisiune de viitor …

     Si totul se verficica in practica ..

     Na un exemplu mai .. ciudat ptr cei ca tine….
     Unu ce tine de armament. Stii ce e aia un cartus? La un moment dat careva a avut ideea ca ar fi bine daca s-ar renunta la tubil de cartus si incacatura de avzarlire sa ifde complet combustibila . Vanataje ? Ieftinire ! Greutate mai scazuta!! Simplificarea mecanismului de incarcare prin renuntarea la partea de ejectare .. s-a si obtinut. HK G11 .
     Si ? Si ?
     Nu s-a retinut! Motivul ? Lipsind tubul ,metalic omtraga valdura ramane in teava armei .. care se supraincinge si de aici precizie scazuta, explozia munitiei , teava paradita samd ..

     Asa se mai intampla cu unele idei bune ….

     Cam asa si cu m,asina electrica. Super excelenta!!! Dar i-ar trebui o baterie mai buna. Se cerceteaa de decenii . S-au chektuit bani multi dar rezultatele … rezultatele .. A da! Prin 1965 se parea ca in 1970 masdina electgricava fi standardu. S epuneau mari sperante in .. bateriile cu sulf lichid! Cine nu crede sa caute o colecte completa a revistei Stinta si Tehnica din anii 64-67 (uit numarul si anul revistei Ce naiba vreo 55 de ani!!)

  • Va recomand sa cititi si studiati rapoartele IPCC si diferitele scenarii de la cele apocaliptice la cele foarte optimiste si incercati sa intelegeti unde e adavarul, undeva la mijloc, peste 100 de ani nu va fi nici o apocalipsa cu conditia ca rusii sa nu apase butonul nuclear, este un scenariu mai a proape de realitate decat toate profetiile activistilor de mediu.

  • @Princeton, sunteți amuzant. Inginerii au creat lucrurile funcționale. Universitarii teoriile. Cu limitările lor.
   V-ați gândit vreodată de ce Universitarii nu reușesc să depună patente? Înțelegeți macar termenul de patent? Ideea aceea funcțională?

   De curiozitate, la ce folosesc miile de articolele științifice ISO? De regulă, unul singur produce schimbarea funcțională (cei care mai iau premiul Nobel). Restul articolelor sunt „spamuri” filosofice, nefuncționale.

   Inginerii să își vadă lungul nasului? Mă faceți să zâmbesc. Universitarii nefuncționali pot fi mai umili.

 14. In UE se va trece la standardul Euro7 pt masini insa eu continue sa ma intreb in mod naiv si ca un inginer ce sunt: cat de greu ar fi sa captam gazele de esapament intr-o butelie pusa chiar pe acoperisul masinii (mai tineti minte autobuzele cu GPL de pe vremea lui Ceausescu?) pt ca apoi sa reciclam acele gaze in uzine speciale. Vasusem o astfel de uzina in Islanda care amesteca CO2 cu apa (ca la tehnologia sifonului de baut) dupa care injecteaza amestecul rezultat la mare adancime in sol unde acidul carbonic ajunge sa se transforme in roca prin alte reactii chimice.

  • Ai nevoie de un compresor care să ridice presiunea la un așa nivel încât să dizolve TOT codoiul din gazele de eșapament în apă. Tare mă tem că cu noile motoare supraaspirate concentrația de Codoi este micșorată, așa că va fi tare greu să faci sifon din apă și Codoi într-un singur echilibru termodinamic. Plus că și concentrația de Codoi în sifonul obținut e cam mică și vei avea nevoie de ceva apă (mai pui un rezervor în portbagaj). Prin analogie, un proces industrial de captare a Codoi din gazele de ardere de la termocentrale consumă cam 30% din energia produsă de grupul respectiv. De aia nu a auzit nimeni de realizări la scară industrială, sunt numai încercări subvenționate de guverne pline de visători.

  • Și dacă ziceți că sunteți inginer, de ce anume credeți că ar trebui captat dioxidul de carbon?

   Cunoașteți vreun experiment repetabil care să dovedească existența efectului de seră la concentrația atmosferică a CO2 de 0.0412%? Dacă da văr rog să ne luminați pe toți și să ni-l descrieți. 😀

   Dacă sunteți inginer cum puteți crede în ceva ce nu se poate demonstra experimental. Putem demonstra experimental niște treburi contraintuitive ca teoria relativității sau principiul nedeterminării al lui Heisenberg, dar nu putem demonstra ceva ce unii pretind că se produce peste tot în jurul nostru.

   Oare n-ar trebui să protejăm prin lege și mașinile cu bambilici ca să nu sufere teleportări accidentale?😂 La urma urmei efectul de seră al CO2 la concentrația ce 0.0412% e la fel de ușor de demonstrat experimental ca și teleportarea. 😉

 15. „După reluarea post-pandemică a producției de electricitate, creșterea producției până în 2050 este de 1% pentru toate cele trei scenarii de creștere economică” … „de unde va proveni surplusul de 30% energie electrică suplimentară” – NU, cresterea prognozata pana in 2050 NU este de 1%. Este de 1% PE AN. Un mic detaliu.

  Intrebare, cati ani sunt intre 2021 (anul de la care incepe aceasta analiza), si pana in 2050? Raspuns, 29. Se ia frumos procentul de +1% pe an, insemnand un factor anual de 1,01, si se ridica la puterea 29, pentru a obtine factorul pe 29 de ani. Rezulta un factor pe 29 de ani de aproximativ 1,335, adica o crestere cu aproximativ 33,5% a productiei. Deci uite ca aceasta „creștere bruscă” de aproximativ 30,5%, necesara pentru vehiculele electrice, nu e de fapt nicio crestere suplimentara, ci doar tendinta normala de crestere prognozata.

  Dar bun, hai sa zicem ca am gresit eu la calcule, sau ca interpretez gresit informatiile, sau ca prognoza e gresita. Hai sa vedem ce s-a intamplat in trecut atunci.

  Productia neta de energie electrica in SUA in 2021 era de aproximativ 4150 TWh pe an, conform EIA (U.S. Energy Information Administration). Cat era cu 30 de ani inainte, in 1991? Raspuns: 3075 TWh pe an. Deci in 30 de ani cresterea a fost de 35%. Asta in conditiile in care am avut o criza economica majora in 2007 care a incetinit cresterea economica, ca sa nu mai vorbim de COVID in 2020.

  Hai sa zicem ca a fost o intamplare, si sa ne uitam mai mult in urma, intre 1961 si 1991, de exemplu. Avem o crestere de la la 798 TWh pe an la 3075 TWh pe an. O crestere de 285%. Asta „crestere brusca”. Nu un banal 30% in 30 de ani.

  • “If we want to reach net zero by 2050, we need to have two-thirds of energy from renewable sources by 2030. In that scenario, we need a 20% increase in production per annum of copper.”
   Este declaratia CEO Trafigura, Jeremy Weir la WEF 2023.

   20% pe an crestere de productie la cupru este nu doar nerealist, este utopic. Dl. Weir stie bine asta desi n-o spune, n-are vreun interes, el isi vede de treaba si tocmai deschide un zacamint in Spania si redeschide unul in Congo (partial exploatat tot de ei dar inchis din cauza scaderii procentului de cupru recuperabil din zacamint sub limita economica), basca altele unde Trafigura are interese mari de multi ani, Africa, America de Sud, SE Asia. Basca se-apuca de retras cupru (metal) din depozitele (Bonded Warehouse) LME. De ce? Pare ca e o codita de criza de cupru, pretul s-a dus cam prea repede prea sus in ultimele 3 luni.
   A spus-o insa deschis CEO Morgan Stanley, James P Morgan. Publicul comentator n-a aflat despre asa ceva in presa de la noi. Nici macar in cea numita optimist si induiosator „presa economica”. De parerologie finantista si impresionism contabil. A aflat insa cu lux de amanunte despre aventurile a doi pesti englezi.

   Vazind declaratia asta un amic, inginer de foraj imi zice: ba, nu sint eu cu metale insa daca lumea obtine in urmatorii 10 ani o crestere anuala la cupru nu de 20%, de 10%, eu imi dau foc la diploma! Sint de acord cu el, poate poate la carbuni sa se poata obtine cresteri anuale de 10% la nivel mondial, ca sint foarte multi si (unii) mai usor de exploatat decit orice metal, insa in nici un caz nu se poate mentine un astfel de ritm de crestere pe 30 de ani nici macar la ei. Este utopic.

   • Ce face domnul CEO Trafigura s-ar putea numi market manipulation. De altfel compania sa, care in afara de minerit se ocupa printre altele cu comertul de petrol (asta cand nu transporta sau deverseaza deseuri toxice, intoxicand la un moment dat vreo 30 de mii de oameni), a mai fost investigata pentru astfel de practici.

    • Zice ca si rapeste copii pe care-i supune la experimente cu energii regenerabile. Cind i-a experimentat de tot ii angajeaza direct la Divizia Regenerabile Trafigura, mi-a soptit mie confidential un tip de la ei care m-a intrebat daca in Romania se vind copii. La ei se maninca indeosebi creierele, pot fi si de adult daca sint proaspat si de bunavoie spalate.

     • Nu va contrazic :) Diferenta e ca pentru activitatile pe care le descrieti compania dansului nu a trebuit sa plateasca 42 de milioane de dolari ca sa scape de procesele civile, cum a fost in cazul deversarii de care vorbeam.

      • N-a fost prima si aproape sigur nici ultima oara cind astfel de accidente se intimpla. Nimeni nu le doreste insa nu putem controla totul. Nimeni nu poate. E in natura activitatilor de tipul asta, sint grele, periculoase si riscante si fizic si financiar.
       Fara activitatile astea lumea tehnologica nu exista, ele furnizeaza si materiile prime pentru aproape orice, de la agricultura la obtinerea energiei in orice fel e ea obtinuta.
       Poate cind descoperim elementele chimice Hp si Bs vom avea materii prime si energie la discretie, pina atunci nu. Astept cu interes Premiile Nobel pentru Hopiu si Bullshitiu.

  • Ceea ce lipsește din lista dvs. sunt cifrele care descriu consumul de electricitate. Calculule din articol pleacă de la un consum de electricitate pentru trasnporturi <1% în 2021 și ajung la acel surplus de 30,5%, tot pentru anul 2021, dacă trasnporturile auto ușoare ar electrificate.

   Consumul de electricitate în viitor trebuie să includă și celelalte sectoare care în 2021 reprezentau 67%. O posibilă creștere majoră ar putea proveni dintr-o idee recentă și dragă prietenilor noștri de stânga: înlocuirea aragazelor pe gaz cu altele electrice. Dacă mai adăugați și viitoare gadget-uri electrice pe care inginerii le vor inventa, consumul casnic va crește și el.

   Mai trebuie remarcat că proiecțiile ratelor de creștere a producției de electricitate din SUA (Fig. 2 în articol) se bazează în mare parte pe planurile companiilor de utilități de a adăuga sau nu noi capacități de producție. Iar „noul” în producția de electricitate nu-l reprezintă noi centrale nuclearea sau hidro, ci turbine eoliene și ferme solare. Recitiți exemplul din articol despre ferma solară Ivanpah. Și aici eu văd problema principală a creșterii producției de electricitate folosind surse intermitente, nefiabile.

   Fără sisteme adecvate de stocare a energiilor intermitente, creșterea producției pe baza surselor eoliene și soalre este un pariu îndoielnic.

   • Da, am citit despre Ivanpah. Costurile sunt enorme, duble fata de alte ferme solare mari cu o productie similara.

    Ce-i drept, in prezent consuma de vreo 4 ori mai putin gaz, pentru aceeasi productie, fata de centralele pe gaz. Dar fermele solare clasice, care sunt de doua ori mai ieftine, nu consuma deloc gaz, deci e clar ca aceasta ferma n-are niciun sens.

    Dar, in mare, dupa rezolvarea problemelor initiale, ferma respectiva face cam ce au spus „universitarii” ca va face. Da, ar fi fost mai bine daca banii ar fi fost investiti in altceva. Dar asta nu prea e vina „universitarilor”, ci a celor care s-au uitat la cifrele „universitarilor” si cu toate astea au decis ca e o idee buna.

    Iar daca vorbim de ferme solare clasice, nu de aceasta ciudatenie hibrida, da, costurile initiale fata de centralele pe gaz inca sunt cu un ordin de magnitudine mai mari, si dureaza zeci de ani pentru a recupera diferenta de cost.

    Dar problema e ca gazul, pe langa poluare, atat directa cat si prin CO2, mai are si alte probleme. Una dintre ele fiind ca nu e nelimitat, iar alta ca te poate face sa depinzi de tari ca Rusia, ceea ce nu e ideal.

    In ceea ce priveste cresterea prognozata de peste 30%, intr-adevar, acea crestere ar putea fi folosita in alte scopuri, daca nu s-ar trece la masini electrice. Deci si aici e un cost de oportunitate.

    Pe de alta parte, daca ne uitam la ultimii 15-20 ani, cresterea productiei de energie electrica in SUA nu prea a existat, desi PIB-ul SUA a crescut in mod real cu aproximativ 30% in acel interval, daca luam in calcul inflatia (80% in cifre absolute).

    Cresterea de 35% a productiei de energie electrica in SUA in ultimii 30 de ani s-a produs in cea mai mare parte pana in 2005 (32% intre 1991 si 2005).

    Si, cu toata aceasta stagnare recenta a productiei de energie electrica, tehnologiile noi au progresat masiv. Si nu vad niciun motiv ca acest lucru sa nu continue.

    Iar in ceea ce priveste aragazele electrice, consumul lor in mod normal nu sare de cateva zeci de kWh intr-o luna, pentru toata familia. Fata de cat conduc americanii in medie, in jur de 1500 km/luna de persoana, ceea ce inseamna cateva sute de kWh pe luna prin trecerea la electrice, as spune ca aragazele sunt un factor neglijabil.

    • Domnu’

     Punți un pic mâna pe carte. CO2 nu poluează. CO2 e gazul vieții. gargara cu poluarea cu CO2 e apanajul unor sfertodocți care în general nu prea pricep ce vorbesc.

     După știința mea nu există niciun experiment repetabil care să dovedească efectul de seră al dioxidului de carbon în concentrația atmosferică de 0,0412%. Dacă dumneavoastră cunoașteți vreunul, nu vă sfiiți și descrieți-l,

     În ce privește marile ferme solare și eoliene iată aici cam care soarta lor de regulă cu mult înainte de a se amortiza:

     https://youtu.be/vDB_SwSFb8Q
     https://youtu.be/nSb-33aXK3E
     https://youtu.be/nemy4TD4I3A
     https://youtu.be/un8wfCYeNxw

      • Pai daca sunt atat de multe experimente ce dovedesc acest fenomen descieti-mi UNUL SINGUR. Care va place dumneavoastra mai mult.

       Mi-ati dat doar un link la ceva articol de propaganda incarcat cu grafice ca sa para „stiintific”.

      • @Josef Svejk. Nu inteleg ce doriti. Un experiment care se ia in considerare toata atmosfera?!!!
       Sunt o sumedenie de experimente care arata cum se produce efectul de sera la concentratii ridicate de CO2. Unele sunt chiar scolaresti.

       Pt o concentratie f scazuta, dar o inaltime f mare, rezultatele se deduc. Cred ca e o problema de izolare, poate cineva mai priceput ar putea sa incerce sa descrie ce s-ar intampla cu masuratorile pentru un volum mic cu concentratii f reduse.

       Prin urmare, ce anume contestati, modelul matematic aplicat?

      • @baraka

       Fals! Nu exista niciun experiment care sa poata demostra efectul de sera la dioxidului de carbon la concetratie atmosferica. TOATE experimentele pe care le-am vazut folosesc dioxid de carboin cu concentratie foarte ridicata de regula de sute sau mii de ori mai mare ca cea atmosferica.

       Va descriu eu un expeiment de scoala primara care demonstreaza ca fenmomentul nu exista.in cazul unei atmosfere ce are CO2 la concetratia atmosferica de ~ 0.04% sau 0.05%😁

       Procurati-va urmatoarele:

       1.) Un detector de CO2. Pe amazon,com unul foarte precis ce detecteaza concentratii de sub 0.00001% CO2 costa sub $100.

       2.) 3 damigende de dimensiuni egale si dopuri etanse.

       3.) 3 termometre care sa incapa in damigene + niste sfoara.

       CO2 e mult mai greu decat aerul deci daca urcati pe o cladire inalta (sa zicem 10 etaje) si nu suflati spre damigeana veti vedea ca aerul din ea practic nu are dioxid de carbon. Concetratia sa e de sub 0.00001% cat poate detecta detectlorul. Umpleti damigeana cam 1/3 cu apa.

       Legati termometrele cu sfoara de cele 3 dopuri astfel incat ele sa fie cam la aceeasi inaltime in interiorul damigenei fara a atinge apa ce va fi in ele.

       Puneti dopul primei damigene si etansaqti-l. Cu ceara de exemplu.

       Umpleti la nivelul solului damigeana #2 cu aceeasi cantitate de apa ca si pe prima. Masurati in prealabil concentratia de CO2 din aerul din jur cu detectorul de CO2. Puneti-i dopul si sigilati-o si pe asata.

       Umpleti a treia damigeana cu apa minerala. Inainte de a-i pune dopul veti vedea ca are o conetratie foarte ridicata de CO2 de peste 20%-30%. Punet-i dopul si sigilati-o si pe asta.

       Lasat-le in soare. Dupa cateva ore veti observa ca damigeana cu apa minerala, deci cu atmosfera saturata cu CO2, se va incalzi mai putenric ca celelalte doua.

       Daca le lasati impreuna peste noapte veti vedea ca temperaturile se echuilibreaza in toate 3. Daca le puneti din nou in soare fenomentul se va repeta. Damigeana cu atmosfera saturata cu CO2 se incalzeste mereu vizibil mai mult ca cea cu atmosfera lipsita de CO2 sau cu cea care are CO2 in concentratie atmosferica. Ultimele doua vor avea mereu aceeasi temperatura.

       Si uite asa at mai invatat ceva la nivelul clasei a VI-a. Niciodata nu e prea tarziu sa recuperati lacunele de educatie… 😂

      • Multumesc, daca ati sti cate lacune am, ati renunta din start. Clasa a 6-a a fost foarte dureroasa pentru mine si familia mea (o sa vedeti de ce). Chiar si acum ma intreb cum de abia 10 ani mai tarziu am reusit sa inteleg ce e ala un sistem deductiv axiomatic, si nici atunci ca lumea. Iar altii patinau efectiv prin geometria plana de la 12 ani, si doar fiindca nu li s-au aratat ultimele 3 carti din „Elemente” nu au executat si cateva triplu axel.
       (tot pe atunci am spart o damigeana PLINA, va imaginati, cata durere din nou)

       Dar… ati descris un experiment care confirma incalzirea de la CO2. Apoi aveti 2 cai standard de atac.
       1) negati ca se aplica la concentratii mici si volume mari – as zice ca e intreprinderea mai curajoasa, dar nu la fel de spectaculoasa.
       2) CO2 e mai greu decat restul aerului, deci va sta lipit de pamant, ca untul de paine.

       Pentru 2) https://techiescientist.com/is-co2-heavier-than-air/ Sau, pe scurt, gazele nu se asaza stratificat in atmosfera, dupa densitate, ca-n damigeana. Aici e mai spectaculos raspunsul meu, altfel ne-am sufoca (e din linkul de mai sus, nu sunt nici pe departe atat de destept)

       Ce ma mira e ca dumneavoastra sunteti muuult mai competent decat mine despre asemenea subiecte (am si eu mandria mea) si totusi refuzati sa va cautati singur raspunsurile la intrebari.

       Probabil ca ati fi capabil sa accesati niste raspunsuri cu adevarat competente, care explica la nivel cuantic ce se petrece si care construiesc experimente infinit mai sofisticate decat cel cu damigenele.

      • @baraka

       Eu v-am dat un exemplu simplu de experiment de nivel școlar care dovedește inexistența unui fenomen. Dați-mi dumneavoastră un altul care să dovedească contrariul. Eu niciodată nu am negat evidența. Le-am cerut un asemenea experiment multora timp de ani de zile și nimeni n-a venit cu nimic. Spargeți dumneavoastră gheața! 😊

       Niște chestii contraintuitive precum teoria relativității se pot dovedi cu oarecare ușurință în timpul eclipselor cu halourile razelor solare generate de ele. Prima oară teoria relativității a fost dovedită astfel experimental în anii ’20. S-au găsi apoi și alte metode mai sofisticate precum plasarea unui ceas atomic la bordul unui satelit ce s-a rotit ani de zile în jurul planetei și care în final arăta exact diferența infimă de timp, față de ceasul identic de pe pământ, prezisă de teoria lui Einstein, sau de asemenea în diverse acceleratoare de particule,

       Ceva ce de asemenea pare absurd și împotriva logicii la prima vedere, ca principiul nedeterminării al lui Heisenberg poate fi ușor demonstrat cu un ciclotron artizanal. Am făcut-o acum vreo 6-7 ani când băiatul meu mai mare era în liceu. Am construit cu colegii lui în cadrul unui proiect școlar un mic ciclotron după un indicațiile dintr-un număr mai vechi din Popular Mechanics. Cu el am putut demonstra pentru orele lor de fizică principiul lui Heisenberg.

       Însă ceva care ar trebui să fie atât de evident ca efectul de seră la concentrația de CO2 a atmosferei tereste n-a putut fi demonstrat niciodată. De ce?! Nimeni n-a putut descrie niciodată niciun astfel de experiment. Sau cel puțin n-am auzit eu de el. TOATE fenomenele fizice cunoscute pot fi demonstrate experimental. Numai ăsta, care cică e cel mai devastator (dar care generează cele mai zemoase subvenții de stat! 😀) nu poate fi nicicum dovedit. Nu vi se aprinde un beuculeț?

       P.S: Fără îndoială că gazele sunt în continuă mișcare în atmosfera pământului și nu sunt stratifică ca foile de tort. Însă cele grele sunt inevitabil concentrate în apropierea solului. Dacă investiți într-un detector de CO2 veți observa acest fenomen în camera în care stați. Sau dacă urcați pe o clădire înaltă. E un fapt. Asta e.

       Necunoașterea acestui fapt elementar e de asemenea o consecință a lipsei lecturilor din copilărie. 😂 Jules Verne vorbește într-unul din romanele sale despre „Peștera câinelui” din Italia, unde concentrația de dioxid de carbon e atât de mare și concertată atât de aproape de podeau galeriilor încât un câine se sufocă în câteva minute. La fel i se întâmplă și unui om ce se întinde pe podea. Peștera cu pricina există în sudul Italiei. Se poate vizita. Probabil că sunt și altele unde se produce fenomenul, dar asta are notorietate.

       Deci rămâne cum am stabilit:

       1. Puneți mâna pe carte. Niciodată nu e prea târziu și nici prea rușinos. 😀

       2. Experimentați! Rupeți-vă de acel blestemat: „Crede și nu cerceta” ce a ținut omenirea în loc în evul mediu și pe care diferiți găinari încearcă să-l resusciteze în zilele noastre. 😊

      • @baraka – site-ul acela e unul destul de cinstit, chiar dacă poate fi invocat în mod necinstit, în speranța că nu citește nimeni ce scrie acolo:

       ”When the temperature reaches around 140 °C at 1 atm pressure, the density of carbon dioxide is similar to that of air. Similarly, as the pressure reaches around 80 atm at room temperature the CO2 density is almost equal to air.”

       În condiții normale, nu stăm nici la 140 °C temperatură, nici la 80 de atmosfere presiune.

       Iar a ”explica la nivel cuantic ce se petrece” e doar o tentativă de minciună mai elaborată.

      • @Josef Svejk: Nu am inteles cum demonstreaza experimentul cu damigenele ca nu exista efect de sera la concentratii mici.
       1)Experimentul pomenit valideaza ca CO2 duce la incalzire.

       Apoi sunt „imagini termice” din satelit care confirma teoria. E vorba de o variatie de cateva grade, in niciun caz de un efect asa de spectaculos ca cel din damigeana.
       2)Prin spectrografie se poate masura concentratia de CO2 din atmosfera.
       https://amt.copernicus.org/preprints/6/4769/2013/amtd-6-4769-2013.pdf Mai jos sunt si niste tabele cu masuratori. (deja am ajuns la niste detalii absurde)
       Din 1) si 2) -> efect de sera
       Ce contestati? (CarbonSAT cred ca e varianta europeana, germana, in fine, sunt si altele)

       Felicitari pentru experimentul pustiului, fara gluma, nici n-as sti de unde sa incep. Nu as fi crezut ca e posibil asa ceva cu mijloace modeste.

       @Harald: Pentru efecte spectaculoase sunt necesare conditii speciale.
       Side note: din cate stiu, exista la altitudine f mari termperaturi foarte ridicate; da, inteleg ca e f putin probabil sa fie p-acolo CO2. Am zis sa pun si eu ceva de la mine fara sa caut pe net. :)

      • @baraka

       Păi demonstrează faptul că faptul că temperatura din damigeana cu aer fără CO2 se încălzește la fel ca cea cu CO2 în concentrație atmosferică în timp ce cea cu CO2 concentrat se încălzește vizibil. Deci asta înseamnă că efectul de seră al dioxidului de carbon în concertații scăzute ca cea atmosferică e nedetectabil.

       Dumneavoastră nu aveți noțiunea de „concentrație”. Dacă aruncați o găleată plină cu vopsea roșie în cada dumneavoastră de baie apa se va colora în roșu, Dacă aruncați aceeași găleată în mare nu se va întâmpla nimic. Marea nu se va colora în roșu. Vopseaua se va dizolva rapid fără a lăsa urme. Nu va avea niciun efect global ci cel mult unu local pentru scurt timp.

       1. Ce anume arată „imaginile termice din satelit”?! Că la Bengazi e mai cald ca Helsinki. Da, dar concentrația de CO2 la Benghazi e mai scăzută ca cea de la Helsinki. Dacă ne luăm doar după asta ar trebui să deducem că dioxidul de carbon duce la scăderea temperatorilor așa cum urlau ecologiștii în anii 60 și 70? 😂

       2. Spectrografia ne dă compoziția atmosferei. Dar nu ne dă nicio corelație între un anume element și temperatura mediului. Astea le putem deduce experimental sau analitic. Nu cunosc nicio metodă analitică de a demonstra asta, la fel cum nu cunosc nicio metodă analitică care să poată demonstra matematic faptul așa cum a fost demo strata de exemplu teoria relativității.

       Și uite așa aici ajungem la faptul că nimeni nu poate poate scoate din joben un experiment care să dovedească vreun efect de seră (măsurabil!) al CO2 în concentrație atmosferică.

       O găleată de vopsea roșie aruncată în cada dumneavoastră va colora toată apa cu o nuanță de roșu sau roz. Deci e un efect vizibil și cuantificabil pentru că are o concentrație destul de ridicată. Cine o vede va știi că în apă e un colorant roșu (chiar dacă nu v-a văzut aruncând-o) și poate determina experimental ce anume și în ce cantitate a dus la colorarea apei în roșu cu destulă precizie. Aceeași găleata de vopsea roșie aruncată în mare nu va avea niciun efect cuantificabil. Cine nu v-a văzut aruncând găleata cu vopsea roșie în mare nu va ști că ați aruncat-o acolo și nici nu va putea determina experimental faptul.

       Chestia aia cu „mediul academic” e delicioasă. 😂Omul ăla face niște afirmații FĂRĂ A DEMONSTRA CEVA. Hai să vă dau din nou un exemplu:

       Forța de atracție gravitațională a soarelui e semnificativ mai mare ca cea a Pământului. Deci pare logic că dacă aruncați un pepene spre soare el ar trebui să cadă pe soare. Totuși dacă aruncați un pepene spre soare veți observa cu surprindere că el vă va cădea în cap cu consecințe potențial nefaste. Pentru unii din noi capul e un organ vital.

       Ceea ce ne dovedește că experimentul e mama & tata științei. 😂

     • @Josef Svejk: Am scris ca „1) si 2) -> efect de sera”
      Recunosc ca ati ales o cale de atac originala, respingerea lui „->”.
      „->” sta pt teoria fizica, care spune ca se poate calcula ce incalzire aduce orice concentratie x, fie ea cat de mica. Rezultat cateva grade si nu aproape zero, ca-n cazul galetii cu vopsea. Nu are ce experiment sa se mai faca.
      Pp ca acceptati ca termodinamica e o teorie valida.

      Din masuratorile radiatiei in infrarosu se poate calcula temperatura medie a atmosferei sau a suprafetei planetei. Apoi se coreleaza cu intreaga cantitate de CO2. Si se leaga.

      In rest, afirmatia ca teoria relativitatii a fost demonstrata matematic ar merita un raspuns in stilul dvs. Dar, neah, va urez o zi buna.

      • Tocmai că nu se corelează nimic. Îi dați bătaie înainte afirmații lipsite de orice suport.

       Așa pot și eu să afirm că țuica de prune are efect de seră iar țuica de pere nu. 😂

       Dacă povestea dumneavoastră ar fi adevărată atunci ar însemna că sticla cu CO2 la 0.04%- 0.05% ar trebuie să se încălzească ceva mai puternic. decât cea fără CO2. Ori acest lucru nu se întâmplă. Puteți testa asta foarte ușor. Ăsta e motivul pentru care NU EXISTĂ NICIUN EXPERIMENT care să dovedească efectul de seră al CO2 la concentratii atmosferice.

       O altă dovadă a lipsei de relevanță a concentrației de CO2 e variația temperaturii globale așa cum e ea dedusă din sondajele în gheața Gronelanadei:

       https://en.wikipedia.org/wiki/8.2-kiloyear_event#/media/File:Greenland_Gisp2_Temperature.svg

       Astea ne arată că acum 7000 de ani temperatura medie globală era cu aproape 3.5 grade Celsius mai ridicată ca azi. Pe de altă parte iecologiștii se laudă că, conținutul de CO2 în atmosferă e cel mai ridicat din ultimul milion de ani.

       https://today.tamu.edu/wp-content/uploads/2021/06/66millionYears-CO2_1200w.png

       Deci tocmai că nu există NICIO corelație. Deci cineva minte în povestea asta. Nu-i așa?

      • @JS: Da.
       Din nefericire pentru dumneavoastra am avut o multime de prieteni care se indoiau de orice, pentru ca nu acceptau nicio autoritate (de multe ori o consecinta a metodei stiintifice in care credeau) si nu acceptau raspunsul simplu „nu stiu”. Nimeni nu poate sa deduca sau experimenteze orice.

       Aveti stiluri similare; si ei ajungeau sa descrie experimente complet stupide, ori ingenioase, insa fara relevanta. Sau construiau teorii paralele, care se potriveau in buna masura cu cea corecta, cat sa mearga o zi doua, o luna.

       Ca si acum, eu ma ocupam cu partea distructiva. Daca ati fi mai atent, ati observa ca nu aveti nimic de comunicat. Daca ati avea, ati fi intr-un laborator. Scuze pentru afirmatia brutala.

       Pur si simplu, s-a terminat cu epoca romantica in stiinta, asta daca a existat vreodata asa ceva. Aici ar fi loc de o discutie mai interesanta, imho.

       Insa cred ca ne-am intins prea mult. O seara buna.

      • @baraka

       Sunteți copios sau copioasă (după cum devine cazul).

       Deci după dumneavoastră „Epoca romantică în știință s-a încheiat.” Adică de acum înainte ați intrat cu capul înainte în epoca lui„ Crede și nu cerceta”. Într-adevăr pentru mințile mai sărăcuțe cu duhul certitudinile imuabile sunt cea mai confortabilă abordare. 😉

       Dumneavoastră faceți afirmații fără acoperire sau de-a dreptul absurde și vă bosumflați când vi se cere să le probați. Sunteți în situația cuiva care se laudă că s-a dat alaltăieri cu bicicleta pe Marte și se enervează când i se cere totuși să aducă o dovadă ceva acolo.

       Ați spus că sunt nenumărate experimente ce dovedesc efectul de seră al CO2 la concentratii atmosferice. V-am cerut să scoateți din bască unul singur. De atunci o tot dați la întors.

       Bun. V-am dat eu un exemplu de experiment simplu care. dovedește contrariu. V-am dat apoi exemple de date publicate de iecologiștii dumneavoastră care contrazic flagrant propriile elucubrații. Asta văd că v-a enervat și mai tare.

       Obișnuiți-vă cu ideea că între oameni civilizați trebuie să vă puteți susține afirmațiile cu oarecari probe. Altfel riscați să vă alegeți cu o reputație cât se poate de rea…

    • @baraka – există efect de seră produs de CO2, însă ca fenomen local, nu la scară planetară.

     Am dat exemple în anii trecuți: atât la Londra, pe Bayswater Road, cât și în Frankfurt, în zona aeroportului Rhein-Main, pe lângă Frankfurter Kreuz. Cel puțin prin zona adiacentă Frankfurter Kreuz trec peste 400.000 de mașini pe zi (traficul autostrăzilor A3 și A5 + traficul local de pe drumurile federale B43 și B44).

     Însă concentrația de CO2 e probabil de sute de ori mai mare acolo. Mașinile cu motoare termice emit aproximativ 130 grame de CO2 / km, iar 400.000 de mașini care merg câte 10 kilometri înseamnă peste 500 de tone de CO2 emise zilnic. Însă astea sunt probleme locale, cu rezolvare locală.

     Articolul de la Copernicus se referă extensiv la Berlin, e foarte posibil ca și acolo să fie aceeași situație ca la Londra sau ca la Frankfurt. Dar asta nu înseamnă ca toată lumea să plătească taxe arbitrare, de dragul unor probleme locale extinse în mod fals la scară planetară de propaganda eco-marxistă.

     Taxele pe carbon sunt problema concretă. În realitate nu e doar o discuție academică despre rolul și efectele CO2.

     • Fiind vorba de gaze nu cred ca e doar o problemă locală. Dar ceea ce îi deranjează pe unii, îndeosebi pe cei ce au tot felul de combinatii care produc noxe la greu, e ca sunt taxați. Ei își doresc sa nu existe taxe deloc pe motiv că, chipurile, nu e demonstrat. Simplu spus, vor sa faca mizerie in aer pe viata si sanatatea oamenilor fără a fi taxați sau trași la răspundere. Altfel, e greu de explicat vehemența lor in privinta acestor realități de astăzi. Dar vestea proastă pentru ei e ca acele vremuri in care se făceau bani la greu fara moralitate si principii au cam trecut si nu sunt semne că se vor mai intoarce vreodată.

      • @Skeptic – CO2 nu reprezintă ”mizerie în aer” și nici nu îl îndepărtezi din aer în niciun fel, deci n-ai de ce să încasezi taxe pentru asta. Încasezi taxe aplicate producției interne din UE doar ca să faci mai vandabilă energia electrică importată dn spațiul ex-sovietic.

       Există deja accize pe carburanți, există TVA pe carburanți, există inclusiv TVA aplicat la accizele pe carburanți (taxă la taxă, așa funcționează fiscalitatea din UE). Dar tu mai vrei și taxe pe CO2, ca să nu fii nevoit vreodată să prestezi vreo muncă reală. Să propovăduiești doar ”moralitate și principii” pe forumuri, din care să-ți fie asigurat traiul pe tot restul vieții.

       Vestea proastă e alta: vremurile când va trebui să-ți cauți o muncă reală se apropie cu pași repezi 😀

      • „Dar ceea ce îi deranjează pe unii, îndeosebi pe cei ce au tot felul de combinatii care produc noxe la greu, e ca sunt taxați”
       Cred că sunteți intr-o mare eroare: pe mulți dintre noi ne deranjează să fim taxați in absența unui serviciu corelativ din partea statului. Cei ce iubesc astfel de taxe -pe servicii imaginare precum iluzoria răcire globală produsă de niște entități spectrale și sublime dar inexistente- sunt sclavi, ba chiar niște sclavi ce au dezvoltat sindromul Stockholm.

     • @Harald: Cum v-a raspuns si Skeptic. Nu are importanta ca exista niste focare. Important e ca o cantitate mare de CO2 a ajuns in atmosfera.
      Concentratia de CO2 poate fi masurata oriunde pe planeta, spun asta in eventualitatea in care veti sustine ca nu s-a imprastiat, ci s-a depus in imediata apropiere.

      Moralitatea si principiile in cazul de fata se refera la dreptul la viata. Dar nu despre asta era vorba.

      • Nu, despre taxe era vorba.

       Concentrația CO2 care s-a împrăștiat pe toată planeta este absolut insignifiantă. Exemplul folosit de @JS, cu găleata roșie de vopsea aruncată în mare, descrie perfect situația reală.

       Nu faci decât să reiei ”argumentele” și retorica lui @Hantzy din urmă cu câțiva ani, ești cel puțin al treilea care face asta în ultimele 6 săptămâni. A început iar să împrăștie bani Fundația Adenauer? ”Mai răsfirați, băieți, mai răsfirați” 😀

       În esență, ați reconstruit feudalismul în Europa, cu nobilimea eco-marxistă pe post de clasă privilegiată, trăind din munca oamenilor decenți. Însă învățul are și dezvăț, feudalismul eco-marxist se va prăbuși foarte curând. La fel cum s-a prăbușit și cel medieval.

      • @Harald: Deci reluarea unor argumente valide le face nevalide. Restul consideratiile dvs au palit brusc.
       Asa li se intampla oamenilor geniali, nici nu realizeaza ca din jocul lor scapa minuni in lume.

       Adica o galeata de vopsea e a 2500 parte din oceanul planetar?!!

      • @baraka – reluarea unor argumente mot-a-mot denotă că provin din aceeași sursă. Nu poți pretinde că ai gândit brusc același lucru pe care l-a gândit @Hantzy în urmă cu 3 ani și l-ai mai și expus în aceeași manieră. Până și condescendența e învățată tot la instruire, însă e învățată greșit: condescendența irită oamenii decenți, chiar dacă nu știu ei să explice de ce.

       Cât despre ”a 2500 parte”, dorești să susții că în absența oamenilor concentrația CO2 ar fi fost 0,00% ? 😀

       Influența oamenilor se reduce, în esență, la un număr oarecare de molecule de CO2 în plus. Care poate fi exprimat și în ppm, de exemplu se poate pretinde că 16 ppm se datorează oamenilor și 384 ppm ar fi existat oricum, chiar și în absența oamenilor. Numai că tu și tovarășii tăi nu aveți astfel de evaluări, fiindcă la instruire nu s-a folosit abordarea asta. Și știi de ce nu s-a folosit? Pentru că e singura corectă.

       O minciună nu poate fi promovată decât pe baza altor minciuni.

      • Eh, pretentii; problema serioasa e ca au fost masurate martea.

       Tot despre absorbtie:
       https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070504000155 click „view pdf”

       Aici sunt mai multe – atentie la primul paragraf. Insa cautati numele lucrarilor in google si o sa gasiti cateva chiar complete.
       https://agwobserver.wordpress.com/2009/09/25/papers-on-laboratory-measurements-of-co2-absorption-properties/

       Sau aici:
       https://scholar.google.ro/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=co2+atmospheric+absorption+radiation

       Din articolul prezent:
       „… cauzele înlocuirii au fost expuse de oamenii de știință universitari: emisiile de CO2 și alte gaze afectează temperatura globală…
       inginerii nu contestă adevărul universitarilor teoreticieni.”

      • Da, în special transmisiile în infraroșu pe distanța de 5,5 km în condiții de viscol sunt nemaipomenit de relevante pentru ce discutăm noi 😀

       Bani publici cheltuiți aiurea, ca de-obicei.

   • „Dacă mai adăugați și viitoare gadget-uri electrice pe care inginerii le vor inventa, consumul casnic va crește și el.” Aici cred ca va inselati putin deoarece avansul nanotehnologiei a dus la crearea de circuite mai mici care consuma mai putin. In cazul calculatoarelor si a telefoanelor, aceasta reducere in dimensiuni s-a transpus nu intr-o scadere a consumului ci intr-o crestere a performantei dispozitivului dat, pentru acelasi consum (si aceeasi caldura disipata). Chiar daca la telefoane si la calculatoare lucrurile se vor dezvolta in continuare in aceeasi directie (mentionerea consumului de energie dar cresterea performantei), la alte aparaturi nu este valabil.
    Apoi discutia este foarte larga cand vine vorba de electronice. Am desfacut intr-o zi un banal incarcator de telefon. Incarcatorul era de o firma cu reputatie buna. Ce am gasit acolo m-a surprins. Avea 2 transformatoare. Unul mic (probabil pentru a alimenta controllerul principal) si un transformator mult mai mare care probabil era transformatorul principal cu care incarca telefonul. De ce aceasta abordare? Pentru ca transformatoarele au cam 1-2% leakage (chiar daca nu au consumatori pe ele). Daca incarcatorul poate sa furnizeze 100 W pentru un telefon, 2% inseamna 2W. Deja e ceva…
    Apoi o alta experienta personala (de inginer). Am niste relee de putere cu care voi taia macaroana consumatorilor inutili , doar ca un astfel de releu ca sa il tin ON imi consuma 1 W. Dar exista o smecherie! Releul functioneaza pe baza de bobina si camp magnetic. Campul magnetic trebuie sa fie suficient de puternic pentru a atrage o tija de cupru care sa ramana in contact cu o alta tija de cupru. Smecheria consta in a furniza cei 1 W doar la inceput astfel incat campul magnetic sa poata sa „aduca tija de la distanta”. Dupa ce e adusa in stare de lipire cu cealalta tija, pot sa ii dau 1/20 W adica de 20 ori mai putina energie pentru ca nu mai am nevoie de un camp magnetic la fel de puternic. E o mica smecherie facuta din soft.
    Nu aveti idee cate produse electronice sunt facute pe repede inainte si fara ca proiectantii lor sa ia in considerare risipa de energie. Daca s-ar impune prin legi ca astfel de risipe sa nu mai aiba loc, produsele electronice ar deveni cu 5-10 USD mai scumpe, suma care s-ar amortiza in 1-2 ani din consumul de electricitate.

    • Există preocupări în întreaga lume pentru eficientizarea energetică a noilor gadget-uri. De exemplu, Apple va lansa anul acesta MacBook Air și iMac cu un cip M3, care poate îmbunătăți viteza cu până la 15 procente și reduce consumul de energie cu 30 de procente în comparație cu cipurile actuale M2.

     Problema la care am făzut aluzie o reprezintă creșterea cantităților de noi gadget-uri, care, chiar dacă vor fi individual mai eficiente, cantitățile lor în creștere cumulată vor pune presiune pe sursele de electritate.

     • Da, asta asa este, dar in opinia mea o contributie si mai mare o are faptul ca aceste gadget-uri au devenit din ce in ce mai ieftine si mai accesibile astfel incat si cei care abia isi permit sa manance, au musai un telefon (cu touch).
      Intr-un context mai larg, cresterea bunastarii la nivel planetar duce inevitabil la cresterea consumului de energie (electrica sau ne-electrica).
      Mie sincer aia mi se pare cea mai mare provocare nu faptul ca e posibil sa nu avem destul energie de tipul X (electrica) sau Y (combusibili fosili).
      Cel mai bine ar fi ca formele de energie sa co-existe urmand ca piata sa dicteze care forma de energie este mai eficienta (ieftina).

      • Cryptomonedele consumau in perioada lor de glorie mult mai mult. La un moment dat o tranzactie BTC pentru a cumpara o cafea ducea costul cu finalizarea tranzactiei spre 1k$.

   • @narci – ” Daca s-ar impune prin legi ca astfel de risipe sa nu mai aiba loc, produsele electronice ar deveni cu 5-10 USD mai scumpe, suma care s-ar amortiza in 1-2 ani din consumul de electricitate.”

    domnu’ inginer, Xerox a rezolvat deja problema asta, cel puțin din 2012, la imprimantele laser 6600 / 6605. Dacă plătești transportul pentru România, îți trimit 20 de surse gratis, pentru reverse engineering, să vezi cum sunt făcute. Am dezmembrat 800 de bucăți la una dintre firme, iar sursele de alimentare nu trebuie nimănui. Dar vezi că au 1,5 kg bucata, cu tot cu carcasa de metal în care sunt montate.

 16. O definiție a inginerului: persoană cu studii superioare calificată pentru a produce bunuri cerute în condiții de economicitate. Acțiunile Politicului o denaturează prin deturnarea și coruperea cererii – care apare spontan în contexte specifice, nicidecum prin decret/decizie politică – precum și prin eludarea economicității. Omenirea este împinsă înspre o criză fără precedent, datorită magnitudinii și răspândirii politicilor intervenționiste, cu contribuția esențială a mediului academic. Efectele vor fi contrare chiar și bunelor intenții, întrucât capacitatea de adaptare la presupusele schimbări va fi decisiv subminată.

 17. Energia verde are parte de multa utopie. In orase medii si mici, im marile orase se poate aplica folosirea a automobilelor electrice pe distante scurte. La fel panouri fotovoltaice pe acoperisuri. Dar renuntarea la comb.fosili este imposibila pentru energie electrica si comb.auto. Daca nu bate vantul si nu ai soare, inchidem spitalele, scolile, brutariile, fermele, etc. ?!!! Bun aplicam energia verde in Europa, ca sa fim mai catolici decat Papa, dar ce faci cu tari din Africa, America de Sud, Asia, care au cateva miliarde de locuitori?!!!

 18. Interesant si binevenit articol!Asi mai completa cuvintele cheie ingineresti cu inca doua : supratensiunile interne si de comutatie si mentenanta echipamentelor,deoarece nu sunt „perpetum mobile” de niciun grad! De la sursa de energie la consumator „E o cale-atat de lunga (vorba d-lui Eminescu)” incat cred ca ar fi relevant ca decidentii politici sustinatori ai energiei verzi sa explice public cum vad personal exploatarea de durata (Chiar si a echipamentului unei masini electrice ,cu bune si cu rele).In ceea ce priveste esalonarea datelor, am avut senzatia unui „Plan comunist” niciodata realizat, dar terminat „cu succes” pe baza de minciuni! Sa speram ca unii decidenti isi mai revin in fire ,cu un pic de discernamant si mai multa modestie!

 19. @valer. Ma iei la „per tu”, desi nu ma cunosti, asta spune multe despre tine.. Documenteaza-te tu. Stai linistit, eu m-am documentat, nu ma arunc ca tine cu capul in zid. Lasa propaganda pe site. Eu spun ca trebuie sa gandim rational, sa citim documentele oficiale stiintifice (nu povesti de adormit copiii cu combustibili fosili pe care sa-i ardem in nestire 200 ani de acum incolo…), si sa nu cadem dintr-o extrema in alta.

 20. Și cu ” hidrogenul verde „, despre care India a declarat ca vrea sa l produca pentru 10 %din omenire intr un deceniu, ce facem?
  Dar cu noile si incipientele tehnologii de tip „energie-din-fuziunea-nucleara”?
  Contraargument: da, va dura decenii pânăva devei viabil; la fel a fost și cu locomotiva cu aburi versus locomotiva Maglev……
  Altfel spus, în esență sa , articolul pune sub semnul întrebării însăși ideea de evoluție tehnico-stiintifica si corpul experților ce aduc progresul: universitarii-inginerii-inventatorii-finatistii! /…/

  1. https://www.economica.net/india-acorda-subventii-de-peste-doua-miliarde-de-dolari-pentru-proiecte-legate-de-hidrogenul-verde_638399.html
  2. https://www.g4media.ro/avans-stiintific-major-in-sua-cercetatorii-au-produs-mai-multa-energie-din-fuziunea-nucleara-decat-energia-folosita-pentru-alimentarea-experimentului.html

  • Dom’le foarte bine!

   Hai să-i vedem întâi pe indieni producând hidrogen din ce vrea mușchiu’ lor să-l producă și o să cumpărăm fie hidrogenul, fie licența de producere a sa de la ei.

   La fel și cu fuziune nucleară controlată. Sună minunat, dar de mai bine de 60 de ani putem să o controlăm doar pentru fracțiuni de secundă. Hai să vedem întâi că funcționează industrial și după aia trecem totul pe electricitate.

   Pentru moment toate astea sunt doar proiecte fantasmagorice. NIMENI nu a reușit să trăiască autonom din regenerabile nici măcar 24 de ore. Asta e realitatea brutală. Ăștia care tot insistă pe trecerea imediată pe „verde”sunt exact ca ăla care se duce la un interviu pentru angajare unde concurează cu alți vreo 20 pe aceeași slujbă, dar care deja a s-a împrumutat și a cheltuit toată leafa pe următorii 6 ani. 😂

   • Eu vreau sa vad ce reusesc cu centralele electrice de fisiune nucleara cu Th. Si ei, si chinezii au in constructie.
    Nu se poate trece peste noapte pe verde, nici nu exista acel verde absolut. Vom avea si cimitir de eoliene si dealuri de pv-uri ingropate, pana si depozite de baterii cat vezi cu ochii.
    Tot ce se face este pentru ca exista piata de desfacere pentru „verde”. La fel si cu reciclarea celor de mai sus, cand va fi fezabil economic, se vor recicla. In orasul meu natal s-a reciclat un intreg steril pentru ca in urma cu 50 de ani s-au deversat acolo prea multe metale pretioase, acum exista tehnologia si a devenit lucrativa extractia din deseurile respective.

    • ”Tot ce se face este pentru ca exista piata de desfacere pentru „verde”. ”

     Piața de desfacere pentru „verde” este falsă, o creează guvernele, prin alocări de bani publici pentru programe ideologice. Iar acei bani publici sunt luați tocmai din activități economice real productive, generatoare de bani și resurse. Care devin mai puțin productive, pentru a face competitive idisincraziile ”verzi”.

     P.S. Ai mai găsit comentariul incriminat, în care pretinzi că te-aș fi acuzat eu că amesteci știința cu politica? Sau te-ai victimizat preventiv, înainte de a începe circul propagandistic ”verde”!?

 21. Bunicul meu îmi povestea că cel mai fain ar fi sa ai o mașină care merge cu apa. Molecula de apa se separa in hidrogen și oxigen și mașina cu motor cu combustie folosește hidrogen. Avantajul este că produci puțin hidrogen, nu umbli ca dirijabilele Zeppelin cu rezervorul plin de hidrogen – o bomba la purtător.

  Ușor de zis….și când s-o descoperi o așa tehnologie … nevoia de petrol ar scădea dramatic.

 22. A circulat mai saptaminile trecute o alta traznaie: pentru „tranzitia” asta lumea are nevoie de inca 65 de mine de litiu pina in 2030 (adica in urmatorii 7 ani …) si de 300 de mine pina in 2050.
  Orice geolog, miner, petrolist, fabricant de utilaj, metalurgist, chimist, oricine a avut cit de cit de-a face cu industria extractiva nu poate decit sa se uite cu uimire la cineva care declara asa ceva.

 23. Pentru început, administrația Biden vrea să-ți ia aragazul cu gaz. În continuare, democrații vor veni și după boilerul pe gaz.

  De ce sunt democrații americani atât de brusc interesați de interzicerea gazului?

  O posibilă explicație ar fi aceea că democrații, care au sugerat de mult timp că gazele naturale contribuie la o criză climatică gravă, au ales să inventeze noi justificări pentru a distruge industria gazelor naturale din SUA.

  Pentru acei părinți care sunt interesți despre legătura aragaz cu gaz – astmă la copii și riscurile manipulării oamenilor naivi, recomand două articole:

  Gas Stoves and Asthma – What’s behind the panicked headlines?

  Bad Stove Science Is a Roadblock on the Path to Electrification
  Actively courting the culture war and reframing everyday activities into eco-nightmares seems likely to generate backlash and suspicion.

  • Domnule profesor acum chiar si in casa ii bine sa ardem gazul?
   Va intreb pentru ca am avut o bunica care a murit cu zambetul pe buze de la o soba de teracota modificata pe gaz. Ea si vecina ei, stateau la povesti si au adormit…
   A avut ghinion spuneau pompierii, pentru ca foarte rar se intampla ca presiunea atmosferica sa nu lase emisiile calde sa iasa pe horn.

   • Povești de adormit copiii, care se predau activiștilor la instructaj. Nu există presiune atmosferică atât de mare încât să împiedice ”emisiile calde” să iasă pe horn. (în viața ta n-ai văzut o sobă de teracotă în funcțiune, dacă umbli cu ”emisii calde”).

    Accidentele cu sobele de teracotă se întâmplă uneori de la hornul înfundat. Trebuie curățat anual de funingine și se mai întâmplă să-și facă vara cuib câte o pasăre, dar asta deja înseamnă că a fost greșit construit. În Ardeal, unele sobe de teracotă mai au în spate un ”șubăr” (probabil din germană, ”schuber”). Asta fiind o placă de metal care obturează evacuarea ”emisiilor calde”, după ce nu se mai pun lemne pe foc sau după ce a fost stins focul, la cele pe gaz. Accidentele pot fi provocate și de ”șubărul” uitat închis, a doua zi când se face focul.

    Dar este absolut exclus ca presiunea atmosferică să provoace intoxicații cu monoxid de carbon, povestea asta e inventată. Părinții tăi ar fi trebuit să-ți explice cum stau lucrurile, dacă ai fi avut într-adevăr ”o bunică” în situația asta. Pompierii știu și ei cum funcționează sobele de teracotă, în niciun caz nu ți-au spus ei povești din astea.

   • AUmurot destui arzand carbune in soba .. ZOla fiinbd cea mai celebra victima.
    Acum 60 de ani in mahala sobele metalice tip „godin” alimentate cucocs se bucurau deo f proasta faima .. prea multe decese!!

    <de .. Tmerii autt maiputine cunostinte elementare /….

    • Godinul cu cărbuni e mult mai rudimentar, au fost într-adevăr multe intoxicații. Dar el scria despre sobe de teracotă.

     În cazul lui Zola, hornul a fost înfundat intenționat. Cel care a făcut-o a avut mustrări de conștiință înainte de a muri și a relatat cum a fost pus să facă asta.

      • Revezi tu postul lui Ovidiu:

       Ovidiu 24/01/2023 At 0:24

       (…) „am avut o bunica care a murit cu zambetul pe buze de la o soba de teracota modificata pe gaz”. (…)

       Te-ai obișnuit să scrii replici gratuite, doar ca să lași impresia că rămâne ca tine.

       Iar scopul real al personajului era să stabilească el subiectele despre care să scrie Dl.Crânganu, la fel cum a procedat și celălalt, mai sus.

 24. Prea multi dintre comentatorii cu predispozitii apocaliptice verzi nu au cea mai vaga idee despre ceea ce vorbesc. Nu din pdv economic si nu ingineresc si nu academic.
  Sa le reamintesc cateva experiente din anii ’80 si 90.
  Nordul Romaniei era decuplat de restul tarii si energia venea de la rusi si frecventa era la 50 Hz fix.
  In restul Romaniei frecventa varia intre 47 si 49, rareori 50 de Hz .
  Foarte putine institutii care aveau IT aveau echipamente si posibilitatea sa furnizeze la 50 Hz.
  Floppy disk-urile (bulgaresti de la Izot) de 8 inch erau pentru unitati de floppy disk pe AC.
  Floppy disk-urile mai noi de 5 inch erau pentru unitati de floppy disks per DC.
  Floppy-urile de 8 inch era recomandabil sa fie formatate la 48.5 Hz ca sa imbunatatesti sansele sa poti citi si scrie de pe floppy fara erori.. Dar si era recomandabil sa nu fie floppy-urile cu date stocate la capacitatea maxima.
  Mastodontii industriali erau decuplati de la energia electrica daca nu se cauzau pagube cum ar fi racirea otelului.
  La dispecerat lucrau in regim manual gata oricand sa decupleze consumatorii casnici.

  In anii ’90 problema era alta dar nu stiu in Romania pentru ca emigrasem dupa mineriadele lui Iliescu/Secu . In alte tari se dorea aplatizarea curbei de consum si evitarea sarcinilor ridicate in timpul zilei.
  Si acum tarifele de noapte sunt mai bune decat cele de zi.
  SI schimbarea sarcinii la unitatile de productie de energie pe carbune cauzau poluare si funingine.
  Cei care aveau masini cu culori metalice stiu cat de coroziva era funinginea aia.
  Presupun ca guvernul german a sperat si crezut ca nu va mai fi nevoie de carbune si realitatea este total diferita fata de sperante si efectele catastrofale ale managementul de risc.
  „Ghinion” ar spune unii. ;)
  Cum era/este zicala aia: Teoretic e un cal, practic e o martoaga. :))

 25. Ce vă mai place să vă răciţi gura domnule Crânganu! Cu năduf, Petre Ţuţea spunea mai an: „Am stat 13 ani în temniţă pentru un popor de idioţi”. Curând, bateţi şi dumneavostră 13 ani de când predaţi bunul simţ la români. Că se găseşte câte unul (ca cel ce s-a băşicat preţios că a fost tutuit) care să ne muştruluiască că nu pricepem înţelepciunea regretatului CSP, n-ar fi nimic. Problema e că sunt mulţi ca el, îngrozitor de mulţi. După mintea ăstora, ar trebui să ne sforţăm minţile (şi buzunarele) să punem în funcţiune acel perpetuum mobile care ar rezolva „verde” (ceva cu apă, sau nisip…) toate problemele omenirii, amin. Pe ei nu-i tulbură aritmetica, ce să mai vorbim de fizică! Ei ştiu cum stă treaba – au văzut la TV.

  • Curând, bateţi şi dumneavostră 13 ani de când predaţi bunul simţ la români.

   Primul meu articol pe această platformă a fost publicat pe 4 aprilie 2014:
   Gasland sau puterea manipularii

   Sunt fericit astăzi – profețiile mele despre fracturarea hidraulică s-au îndeplinit.

   Despre sfârșitul apocalipsei climatice: să trăim și să sperăm că sufletele rătăcite în căutarea unor dumnezei falși își vor găsi liniștea finală.

  • Dom Neculae, bine scris, logic si la obiect. Din pacate aveti si dreptate. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa abdicam.
   Sunt fetzele astea de dos de plapuma care trolleaza. Nu-i mare branza intr-un final. Un soi de macaci scatofagi.
   Asta-i situatia. Mai bine decat URSS.
   Respectele mele

 26. Interesant. As semnala insa o greseala in calculul electrictitatii necesare: eficienta de 35% se refera la bilantul energetic al sistemul de generare electricitate de azi, luand in calcul pierderile total de energie in procesul de transformare, transport, stocare (in prezent aproape intgral prin repompare hidro) si distributie. Randamentele de producere a electricitatii difera in functie de tipul de centrala si combustibil. Pentru regenerabile precum fotovoltaic, hidro si eolian, randamentul considerat in bilantul energetic este de 100% pentru ca nu se porneste de la energia naturala din soare, cadere de apa si vant ci de la electricitatea generata. In consecinta surplusul necesar de electricitate este de vreo 3 ori mai mic (nu chiar trei ca la regenerabilele de mai sus mai sunt pierderi de vreo 5-10 procente in transport si distributie). In plus, mai trebuie luat in calcul si cresterea estimata de eficienta in utilizarea electricitatii de ex motoare si procese industriale mai eficiente, consum mai mic pentru aer conditionat in case mai bine izolate, iluminat LED etc. asta mai reduce din necesarul de electricitate in comparatie cu cel de azi. Desigur ca mai sunt multi factori ce influenteaza pozitiv sau negativ o tranzitie energetica si care trebuie luati in calcul.
  Nu in ultimul rand, electrificarea in mare masura a transportului rutier aduce beneficii prin reducerea masiva a poluarii la nivel local, in special in marile orase. Sa ne imaginam Bucurestiul, New York, Paris (sa nu spun Bangkok, Beijing sau Jakarta unde e aproape irespirabil) fara poluarea datorata autovehiculelor si cat de mult ar creste calitatea aerului si a vietii prin eliminarea acestui factor de risc important pentru sanatatea locuitorilor. Si sa luam in considerare si costurile evitate prin asta care ar putea depasi cheltuielile.

  Desigur ca pe hartie e simplu, punerea in practica a unei astfel de tranzitie energetice in numai cateva decade este greu de realizat iar daca luam in calcul reticentele multora atunci as spune ca e imposibil. Dar poate ca merita incercat, e greu de crezut ca vom trai mereu pe baza de petrol, carbune si gaze mai ales ca populatia lumii creste si tarile sarace aspira la nivelul de trai al celor dezvoltate. Nici pentru asta nu pare sa avem suficiente resurse. Istoric vorbind, e greu de crezut ca ne-am blocat intr-un model energetic si economic, devine evident ca niciunul dintre cele doua nu mai fac fata realitatii, suntem prea multi si cu prea multe nevoi, o schimbare e necesara iar ea va fi violenta sau calculata. Eu imi doresc una calculata pentru ca nu exista castigatori intr-o schimbare violenta de scara mare si toti vom avea de pierdut. Natura umana si istoria indica din pacate ca e imposibil sa ne transformam in mod rational la scara continentala sau globala. Insa merita incercat, poate ca macar putem limita pierderile.

  • ”suntem prea multi si cu prea multe nevoi, o schimbare e necesara iar ea va fi violenta sau calculata. Eu imi doresc una calculata (…) ”

   Fără supărare, însă cu toată responsabilitatea: viziunea asta se încadrează la patologie psihiatrică.

   Faptul că viziunea asta provine de la niște case mai mari nu o face mai puțin patologică.

 27. Ha, ha, ha.

  Domnul profesor e desigur tendențios. Iată mai jos imagini familiare pe șoselele americane care demonstrează modul ingenios în care ecologiștii au rezolvat problemele mașinilor electrice:

  https://cdn.motor1.com/images/mgl/lLEmN/s3/tesla-model-s-towing-kmanauto.jpg
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Acp_tzero_DSC00467.jpg
  https://resources.stuff.co.nz/content/dam/images/1/z/9/p/r/d/image.related.StuffLandscapeThreeByTwo.1464×976.1z9pc0.png/1582329161704.jpg
  https://electrek.co/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/aaa-charging-truck.png

  Dacă rămâi în pană chemi o camionetă Diesel care are un generator Diesel ce-ți încarcă bateria la marginea drumului. 😉 O altă opțiune și mai șmecheră e să remorchezi un generator electric cu benzină. Când moare bateria tragi la un hotel, dai drumul la generator și până dimineața bateria e încărcată. 😂 Aste e ilustrarea perfectă a termenului de „idiot ingenios”. 😊

  Au apărut din păcate o serie de hoteluri reacționare care nu înțeleg imperativele salvării planetei și unde dacă ții motorul mergând mai mult de 20 de minute fără să fie nimeni în mașină cheamă hingherii de mașini și-ți ridică mașina din parcarea lor. ✔️

  • Sunt multe mașini electrice in America? Adica lumea își cumpăra masiv sau nu prea? Ca o curiozitate, e adevarat ca acolo toate masinile au transmise automata? Sunt si cu transmisie manuala?

   • In Europa masinile electrice la ora actuala nu reprezinta nici 1 % din parcul auto, se pare ca nu sunt la cautare.
    Probabil vom avea o masinuta electrica cu raza max. 200 km pt cumparaturile de dupa colt iar una cu motor clasic pt distantele lungi pt ca nu vad rezolvata problema incarcarii rapide similara procedurilor actuale, clasice.
    Europa va avea o problema foarte mare din 2035 incolo cand motoarele cu ardere interna nu vor mai putea fi comercializate datorata interzicerii prin lege.
    Exista undeva niste statii care incarca rapid insa la ce pret ? sistemul actual de alimentare cu, curent electric nu este viabil mai ales in fata preturilor volatile ale curentului, a numarului tot mai mare de operatori care oefera spre vanzare curent electric si cine are chef sa caute pe o aplicatie cea mai ieftina sursa de alimentare cu energie electrica din zona ? Stiu ca se practica astazi la fel si cu combustibilii clasici insa in opinia mea este doar „un sport” , dca la un rezervor de ca. 50 litri economisesti 2 EUR !!! nu merita efortul cautarii.

    • Nu este prima oara cand UE se rasuceste, nu va mai alarmati degeaba.
     Daca nemtii nu gasesc o solutie sa isi creasca productia energetica pronto, ei (adica UE) se vor rasuci. Si fara uraniu si cu electric pe strada nu cred ca va functiona la ei.
     Nu inteleg in schimb ce se intampla in Norvegia?!?

  • Va multumesc, domnule profesor.
   Am citit Abstractul si citeva zeci de pagini. Doar din Abstract iese un necesar de 6250 de centrale de construit pe an, an de an, timp de 28 de ani. Nu turbine si panouri ci centrale intregi de toate felurile, si „pe fosil” si pe „eco”. Asta cind in 2018 toata lumea erau 46 423.
   Si tot ei spun (si e aproape de realitate) ca doar unul poate doua zacaminte descoperite devin mine viabile.

   Pai s-o rugam pe Sf. Greta din Davos sa ne salveze de la Apocalipsa energetica. E simplu, sa se uite ea urit la niste meteoriti si sub forta privirii ei sa se topeasca niste metale de-o sa curga sirme din Centura de asteroizi pina pe Pamint ori sa se coboare ea in scoarta terestra si sa le scoata de-acolo gata topite si rafinate la 99.97% metal, noi doar sa le turnam in lingouri. In felul asta vom avea materii prime sa construim cele 221 594 centrale care cica ii trebuie.

 28. Se poate inlocui cuvantul „universitar” cu „politician” ?
  la urma, urmei atat universitarii cat si inginerii lucreaza la ce „dicteaza” politiciul si nu invers, din pacate.
  In Europa este o certitudine, politicul dicteaza ce au de facut atat universitarii cat si inginerii pe tema energie.
  Din acest motiv transformara energetica va esua cu brio, cel putin la termenele impuse de fel si fel de conferinte climatice, toti nu tin cont de aspect banal, nu exista destui muncitori care sa poata pune in aplicare programele marete pe care le viseaza unii si altii.
  Nu avem destui meseriasii, montorii industrilali care sa ridice eoliene, parcuri fotovoltaice, sa cladeasca fabrici de tot felul, sa realizeze infrastructura de la montarea unei banale prize de alimentare pana la retele de inalta tensiune.
  La ce ne ajuta toti universitarii, inginerii si politicienii daca tot mai putini oameni au chef sa puna mana pe ciocan si surubelnita ? ii aducem din Asia, nici o problema !!

 29. Nuclear and Wind/solar

  O analiză excelentă și revelatoare. Energia nucleară și cea eoliană/solară se exclud reciproc.
  O rețea fiabilă bazată doar pe energie eoliană/solară/baterii nu este posibilă.
  Energia nucleară cu adevărat ieftină este o soluție foarte importantă.

  • Incredibil!!! Domnule Rebeleanu, trebuie sa invatati limba romana. Serios. Va urez succes. Dupa ce terminati acest efort demn de un „erudit“ la care mintea dumnevoastra nu poate accede, poate reveniti si ne explicati, „concis“, cum este cu menstruatia la gaini. Sau ce mesaj inteligent ati dorit a plasa in mediual virtual… Incredibil! „Mati convins”! PS Unde punem cratima, domnule Rebeleanu?

  • @Rebeleanu Valer – dpdv psihologic, este greșit să vă conformați unor cerințe incorecte. În plus, trebuie să existe și o ierarhie bazată pe merite reale. Dacă vă adresați cu ”dvs” către unul ca @princeton, atunci către Dl.Crânganu ar trebui să vă adresați cu ”Majestate” 😀

   • Pai nu s-a adresat lui princeton cu „dvs”, ci cu „d-v”. In locul dvs. n-as fi asa de sigur ca „d-v” este un termen respectuos.

    • @Dan Berindei – disputa a început ceva mai sus, @princeton i-a reproșat că nu i se adresează cu ”dvs”, iar @Rebeleanu Valer s-a conformat. Ceea ce e greșit, pentru că @princeton se ocupă de mai multe articole sub mai multe nickname-uri, iar adresarea cu ”dvs” e total nepotrivită pentru astfel de personaje.

 30. Domnule Cranganu,
  Am o intrebare: procesul de ardere pirolitica poate fi o solutie cu adevarat ecologica?
  Stiu ca exista astfel de generatoare pe baza de ardere pirolitica a deseurilor urbane. In urma procesului se poate genera curent electric sau un gaz care poate fi apoi folosit dupa trebuinta, inclusiv rezidul tip zgura poate fi folosit pentru drumuri. Din ce stiu exista o companie americana care detine patentul pentru astfel de generatoare, originea lor fiind cele de pe statiile orbitale spatiale unde deseurile erau astfel transformate contribuind si la buna functioanare a statie. Acesta companie a castigat un proces impotriva guvernului american demonstrand ca nu a primit bani de la buget pentru dezvoltare si ca e libera sa exporte tehnologia oriunde in lume. Mai mult de atat stiu ca ceva similar a incercat si un roman la Brasov. Cu zero poluare !
  https://www.youtube.com/watch?v=yKDFTxjj3hs

  • Nu-i pierdeti domnului profesor timpul cu asa ceva. Domnia sa are sa ne explice lucruri importante nu aberatii de limbaj. „Ardere pirolitica” e nimic altceva decit o tautologie.
   Altfel ce propune respectivul s-a incercat deja la Sacuieni Bihor. N-a produs decit salarii pentru prepusi si prepute politice locale, si pierderi pentru toata lumea, nu a produs energie sa-si scoata macar banii investiti (fonduri evident europene) si nici n-a reciclat absolut nimic desi au avut tot concursul autoritatilor. E de vinzare azi si n-o ia nici dracu.
   Ce vorbeste individul asta acolo e ulei de sarpe intr-un alt ambalaj. Mediatic.

   • Exceptand pleonasmul, mea culpa, raspunsul dvs e pe langa subiect. Cum la fel este si povestea cu panorama montana. Ramane intrebarea.

    • Povestea cu panorama montană descrie un fenomen interesant li rar legt până la urmă de poluarea atmosferei. Deci aliniat cu tema articolului.

     Povestea dumneavoastră despre un găinar mărunt se încadrează mai degrabă în poveștile despre țăprari de prin presa comunistă de la rubrica „Aflăm de la miliția județeană”. Ceva de genul cucoanei care a prostit mai muți directori și economiști comuniști că are o mașină de tipărit bancnote de lei. Dacă sunteți cuminte v-o spun. 😀

     • Nu multumesc, Oricum nu sunt cuminte asa cum doriti dvs. iar eu nu doresc o polemica cu dvs.

      Legat de subiectul ardea controlata a deseurilor prin piroliza , sau mai bine spus printr-un proces tip piroliza, cunosc ceva mai multe detalii decat dvs. si pe care nu intentionez sa le dezvolt aici cu dvs. Intrebarea era adresa dlui Cranganu. Eram curios doar daca domnia sa cunoaste ceva in acest sens si daca da, m-ar fi bucurat si onorat un raspuns din partea dumnealui. Doream sa cunosc o parere mult mai avizata decat a majoritatii celor ce comenteaza si in egala masura sa verific informatiile avute.

     • N-o sa credeti insa azi dimineata a aparut unul pe LinkedIn care cauta investitor pentru ca el are matrite pentru tiparit dolari! Nu era nigerian, isi pusese pina si numarul de w’app :)))
      Acum imi pare rau ca n-am luat legatura cu el, cred ca ar fi fost distractiv. Postul a disparut repejor. Promit ca data viitoare dau un print screen.

  • Asta e o escrocherie pentru indivizii cu creierașul cât nuca.

   Nu-mi dau seama exact care e obiectul găinăriei. Probabil obținerea de subvenții și fonduri publice. Individul din film e ceva țepar mărunt cu inteligență submediocră și nimic mai mult.

   Dacă chiar avea el tehnologia aia minune cu care se laudă, englezii ăia cu care pretinde că s-a asociat o puneau în operă dacă nu în România atunci în altă parte. Nimeni nu lăsa așa ceva din mână. După cum am spus sunt sigur că e doar ceva țeapă ordinară.

   Au mai fost și alte țepe din astea „tehnologice” românești. Cea mai frumoasă a e aia cu ARCA care mai decurge și azi după vreo 20 ani. Băieții ăștia au prostit bine de tot guvernul României, marina militară și aviația militară să le pună la dispoziție nave și să le organizeze lansări de rachete din Marea Negră din 2009 încoace. N-au lansat niciodată nimic afară de baloane de mare altitudine și rachete de mici dimensiuni pe care le cumperi de la Hobby Store. Ce-i drept au realizat tot soiul de machete futuristice inclusiv una mare de rachetă pe care au scris „EcoRocket” și au declarat-o „racheta cu ecologică cu aburi” 😂 Te doare mintea când te gândești cât de inculți și incompetenți pot fi papagalii plătiți de la buget ce susțin asemenea absurdități și găinării evidente.

   https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2021/06/racheta-arca-buna-640×400.jpg
   https://youtu.be/kkx94yzDXvY

   Desigur că EcoRocket nu a zburat niciodată și care nu va zbura niciodată, dar a servit și servește magistral în continuare la stoarcerea de fonduri publice și la strângerea de donații de la papagali.

   Afacerea ăstora care fac de 20 ani rachete ce nu zboară merge așa de bine că și-au tras pe parale venite din România tarabă chiar și în New Mexico. Acolo afacerea a mers însă ceva mai greu. „Președintele” găinăriei un anume Dumitru Popescu a fost arestat pentru escrocarea unor sume de câteva zeci de mii de USD de la firme americane și în final deportat în Europa în 2017.

   Totuși business-ul internațional n-a fost un eșec total. Dimpotrivă! 😀 Au reușit să obțină de la ESA (Agenția Spațială Europeană) prin intermediul Agenției Spațiale Italiene acum vreo 10 ani (posibil cu recomandări ale oficialilor români, care doreau astfel ca România să participe la misiunea marțiană) un contract de testare și validare a parașutelor sondei marțiene Schiaparelli. ARCA a păpat banii dar e puțin probabil să fi testat vreodată ceva. Sonda s-a făcut piftie pe Marte în toamna 2016 din cauză că (Surprise! Surprise! 🤣) parașutele n-au funcționat. Și uite așa s-au dus pe gârlă 1.3€ miliarde, plus că UE s-a mai făcut un pic de râs. Orcium s-a pus batista pe țambal pentru că dacă intrau ăia de la ARCA la apă trebuiau să intre la brutărie și papagalii ce le-au contractat testarea țeparilor.

   https://parabolicarc.com/2016/11/28/arca-space-blame-failure-esas-exomars-lander/
   https://www.romania-insider.com/romanian-in-conflict-with-italian-space-agency-over-failed-mars-mission

    • Sigur că rămâne. Ca să înțelegeți cam ce anume „rămâne” e ceva de genul:

     „Vă ofer pentru doar $999.99 un filtru minune pe care dacă-l puneți la bușonul de alimentare al mașinii transformă orice lichid ce-l turnați prin el, inclusiv apa în combustibil” E exact același gen de escrocherie. N-aveți ideea câți papagali care au plătit banii ăștia în avans și și-au nenorocit mașinile umpălându-și motoarele cu ăpică de la robenet s-au putut găsi în Mexic unde țeapa a funcționat spendid anul trecut. 😂

    • Subiectul era „țeapa tehnologică” și câți papagali gata s-o muște se pot găsi în țara fabricilor de diplome și a analfabeților funcționali.

     ARCA e un exemplu perfect de țeapă tehnologică ce merge de râgâie de peste 20 de ani! 😂

 31. O amintire despre poluare

  Nu sint deloc un amator de poluare, am lucrat in subteran in mediu greu, stiu bine pe pielea si pe plaminii mei ce pot insemna astea, gaze “neprietenoase” cind nu toxice, pulberi pe care le inspiri si care-ti lasa si un gust in gura. Nu e deloc placut. 10 ani dupa ce s-a deschis Metroul simteam inca mirosul de ceea ce este el de fapt, o mina. Si azi cind trec pe la metrou pe linga o galerie in lucru simt asta, o data ce ai simtit mirosul de mina nu-l uiti. So trust me, I really know what I am writing about. E insa o vorba: “in tot raul e si-un bine” (depinde cum privesti raul adaug eu. Personal il privesc drept in ochi si-l intreb „ce poftesti ma, musiu?” insa necaragialian. Il iau de guler si-l descos. Functioneaza, metoda stiintifica il face pe „rau” sa arate cum e, un las, stimati filozofsofi) si asta doresc sa ilustrez mai departe.

  Sa fi fost prin 1988, ma invita un amic alpinist din Fagaras (facusem doua Revelioane la Podragu) la o tura de iarna in Mindrul Munte Parang. Petroseni, Parangul Mic, Carja, Parangul Mare si retur. N-am putut sa facem ce planuiseram insa nu are importanta pentru ce va urma. Ajungem dimineata sus si tragem la Casuta din Povesti. Vremea nu prea invita la mers pe munte ci la exceptionala ciorba de burta pe care o facea nevasta cabanierului, erau doi unguri in virsta care tineau cabana. Dar noi nu, bem un ceai si ii dam inainte. Ningea usor si cam batea vintul. De la Iefs iese un salvamontist si ne-ntreaba ce si cum. Avea dreptate, nu prea era de mers pe creste, nu era risc de avalansa, zapada era mica si veche insa vizibilitatea era proasta si vintul maricel. Ne sfatuieste sa nu plecam insa intelege ca stim ce facem si ca nu e deloc prima oara. Nu ne cunosteam insa or fi avut importanta si ecusoanele si legitimatiile Salvamont. Ecusoane si legitimatii Salvaspeo nu existau pe atunci, desi echipe de salvatori speologi neoficiale existau deja ca ne organizam noi cum stiam si cum puteam.
  Asa cum se cade i-am promis ca la intoarcere trecem pe la el sa poata sa doarma linistiti iar daca pina la 12 noaptea nu ne-am intors sa sune jos alarma ca-i bai. Ca muntele te invata modestie. O luam in sus. Traseul e clar si usor insa cind vremea e grea nu mai e asa. Ajungem usor pe Carja si luam o pauza, ne odihnim, mincam ceva si bem niste ceai. Dintr-o data vintul a disparut si am avut parte de cele mai frumoase peisaje pe care le-am vazut vreodata desi mult sub noi, deasupra Petrosaniului plutea un strat de vreo 30-50 de metri de aer innegrit, cel mai probabil fum/funingine. Deasupra clar pina sub un strat de nori cenusii grosi aflati undeva deasupra, la 4-5000 de metri altitudine. Valcanul, Oslea si parte din Retezat se vedeau clar ca-n palma dar intr-un soi de penumbra rembrandtiana. Promontoriile Godeanului si inceputul Culoarului Cernei erau insa luminate direct de soare si ieseau in evidenta, parca ne uitam la o perspectiva in care obiectele indepartate apar mai apropiate din cauza ca sint pictate in tonuri mai vii. Asta n-ar fi neaparat neobisnuit insa stratele de nori de deasupra purtau in ele ceva particule, ceva gaze pentru ca trimiteau la sol niste culori de neimaginat. Vernil cu roz deasupra Valcanului si Oslei iar in zare, haat departe, deasupra Culoarului Cernei norii se sparsesera si aratau un petec de cer turcoaz. Albastru senin vezi deseori indeosebi iarna pe munte insa nu in nuanta aia de albastru verzui in combinatie cu roz si vernil intrerupt de ceva fuioare verticale negre deasupra Lupeniului. Soarele nu se vedea din norii grosi de deasupra Defileului Jiului, era undeva in directia Craiova si pe undeva la sud de Tg Jiu era o fereastra in nori, fereastra tivita cu razele soarelui, se vedea exact ca o sectiune conica(!), si razele luminau ireal o parte din Jiu care lucea auriu si strident spre noi, din portiunea de cimpie pe care o vedeam parea un sarpe lenes. Incredibil! Am tras diapozitiv dupa diapozitiv, asta dupa ce-mi luam falca de jos sa o pun la loc. Din pacate filmul s-a pierdut. I-as plati azi greutatea in aur de 99.999% (nu-l confundati cu “aurul fin” de bursa/de tezaur bancar, cel de care vorbesc eu e rarissim si cumplit de scump, sint doar 2-3 rafinarii in lume in stare sa produca asa ceva).
  Dintr-o data s-a pus pe vint si magia s-a risipit instantaneu. Planuisem noi sa urcam si Parangul Mare insa am abandonat tura si am ajuns nu foarte usor, e greu sa mergi pe vint potrivnic, eu am fost transpirat leoarca, si cam pe orbecaite jos la Iefs. Se intunecase si salvamontistul de serviciu intrase la idei. L-am chemat la o ciorba de burta la Casuta din Povesti.
  Nu vazusem niciodata asa ceva, n-am mai vazut si nu voi mai vedea vreodata. Pentru cam toate cele explicatiile sint simple si la indemina oricui insa care puteau sa fie cauzele culorilor alora? Raspunsul e simplu si fara rest, poluarea aerului. Azi asa ceva nu mai exista sau e mult, mult mai mica si asa e bine, iar bucuria ca am vazut asa ceva sa ramina ceea ce este, o nostalgie de montaniard. E foarte posibil ca si alti montaniarzi sa fi vazut asa ceva la anii aceia sau inainte si sint 100% sigur ca oricit de frumos a fost, prefera sa-si aminteasca dar sa nu mai vada.

  • de acord cu @Robert
   dar cel mai frumos si magnific curcubeu eu l-am vazut chiar la mine la fereastra, la bloc: nu cred ca era de la poluare si cu atat mai putin ca ar fi ceva interesant de povestit sau vreo domnisoara de impresionat :)

   • Sa vedeti cum arata curcubeul dublu! Am vazut citeva. Al doilea curcubeu e concentric cu primul, are raza mai mare si are culorile in oglinda fata de primul, de la rosu inauntrul arcului la violet in afara. E foarte spectaculos. Cum apare? Lumina se reflecta si se separa pe frecvente pe si in peretele picaturii (s-o luam ca pe o sfera) si da primul curcubeu. Pe-asta-l vedem si cind stropim gradina. Insa o parte din lumina incidenta se refracta, trece prin picatura si se reflecta in „peretele” opus din interiorul picaturii. De-asta culorile lui stau invers iar intensitatea lui luminoasa e mai mica sau nu exista. Teoretic numarul de curcubee e infinit, in practica insa rareori se vad doua.

    Merita vazuta toata seria de conferinte ale d-nei Prof. Crawford iar la tema fenomene optice in atmosfera va urez vizionare placuta: https://www.youtube.com/watch?v=1Laq11t8Wes&list=PL4F30369DD56438FE&index=9&ab_channel=GreshamCollege
    Zau ca spre seara o voi revedea si eu :)

   • multzam de vizionare, desi nca n-am ispravit…
    asa cum apare si in linkul pe care l-am distribuit la articolul anterior,
    https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/chaleur-Terre-geothermie.xml ,
    chiar daca radiatia maxima la sol ar putea atinge 1000w/mp, media este de doar 342w/mp, adica doar 25% din energia solara bruta de 1367w/mp;
    daca cineva ar auzi vreodata de vreo teorie care incepe cu ceva de genul „atmosfera e transparenta la radiatia solara incidenta” ar trebui sa-si aminteasca faptul ca atmosfera e de fapt opaca in proportie de 75% si transparenta doar 25% si n-ar trebui sa-si piarda vremea cu astfel de aberatii;
    o variatie aleatorie de doar 1% a acestei proportii ar insemna 13,67w/mp, in timp ce efectului antropogen cu chiu cu vai i s-ar putea atribui 1,5-2w/mp

 32. Primul reactor modular de mici dimensiuni primește certificare din partea Comisiei de reglementare nucleară din SUA

  Comisia de reglementare nucleară a anunțat vineri prima certificare din istorie a unui proiect de reactor modular de mici dimensiuni, un pas important în procesul de dezvoltare a unei noi generații de reactoare nucleare noi și mai flexibile.

  NRC a aprobat proiectul de reactor de la NuScale Power, făcându-l primul proiect de SMR certificat de către autoritatea de reglementare și doar al șaptelea proiect de reactor autorizat pentru utilizare în Statele Unite.

  „SMR-urile nu mai sunt un concept abstract”, a declarat Kathryn Huff, secretar adjunct pentru energie nucleară la Departamentul de Energie. „Ele sunt reale și sunt pregătite pentru desfășurare datorită muncii asidue depuse de NuScale, de comunitatea universitară, de laboratoarele noastre naționale, de partenerii din industrie și de NRC.”

  NuScale este una dintre numeroasele companii din domeniul energiei nucleare care lucrează pentru a reimagina tehnologiile de reactoare nucleare tradiționale dezvoltate în secolul XX prin reducerea dimensiunilor acestora, una dintre principalele motivații fiind aceea de a face construcția de centrale nucleare mai rentabilă.

  Compania, căreia i s-a atribuit un contract pentru construirea unei centrale SMR pe amplasamentul Laboratorului Național din Idaho al DOE, a sărbătorit certificarea vineri a proiectului reactorului său avansat cu apă ușoară. Reactorul utilizează module de putere care pot genera fiecare 50 de megawați de electricitate.

  Prin comparație, cele două noi reactoare de la Centrala Vogtle din Georgia au o putere nominală de 1.250 de megawați fiecare.

  Administrația Biden a acordat prioritate avansării noilor tehnologii nucleare, precum și conservării centralelor existente și în funcțiune.

  Legea privind reducerea inflației, noua lege a democraților privind energia „verde” și cheltuielile pentru sănătate, oferă o combinație de stimulente fiscale pentru producătorii de energie nucleară și finanțare pentru producerea uraniului necesar pentru alimentarea reactoarelor avansate.

  Unele persoane din sectorul nuclear, precum și membri ai Congresului din ambele partide, au solicitat reformarea NRC din cauza întârzierilor în certificarea noilor proiecte de reactoare și în acordarea de licențe pentru noile construcții.

  Agenția și-a început activitatea în 1975 cu un singur mandat, acela de a asigura siguranța publică. Unii susținători ai reformei spun că Congresul trebuie să îi acorde un alt mandat pentru a permite comerțul.

  Înainte de vineri, ultimul proiect de reactor nou certificat de către comisie a fost în septembrie 2019.

  NRC nu a autorizat o nouă instalație nucleară de la început până la sfârșit în istoria sa. Când unitățile 3 și 4 de la Uzina Vogtle din Georgia vor intra în funcțiune, vor fi primele.

  Detalii,

  https://www.washingtonexaminer.com/policy/energy-environment/first-small-modular-reactor-certification-nuclear-regulatory-commission

  • „Ma credeti ori nu ma credeti”. Noi avem deja cotatii de pret pt masini unelte dedicate proiectelor astora. Extraordinar de interesant. Si ca sa tin palma inginerilor, e multa inovare ca sa nu spun inventare. Schimbatoarele de caldura sunt terminare.
   Ca sa mai pun un pic de suspans, una din pisele prelucrate necesita o luna de prelucrare 24×7. Si mai vor ca masina unealta sa mearga singura

 33. Din ceea ce s-a mai discutat este clar că această politică verde va produce decalaje majore în societate. Adică dacă locuiești întrunul dintre cele 8000 de blocuri comuniste din București, in mod sigur nu o sa îți permiți să achiziționezi o Tesla și nici nu o sa ai statie de încărcare pe trotuar în față.

  Întrebarea e cum se vor desfășura evenimentele în momentul în care vom avea cei 1 milion de oameni de la bloc mergând pe jos și câțiva șmecheri de Corbeanca cu Tesla.
  Să ne imaginam probabil că va fi ca in pozele alea cu Calea Victoriei de prin anii 30, cu puzderie de oameni pe trotuar și carosabil și 2, 3 mașini pe mijloc, nu?
  Da dar vedeți atunci cei care mergeau nestingheriți pe jos nu aveau nici permis și nici mașină și majoritatea probabil nici nu se gândea la asta.
  In schimb in 2050 când utopia se va fi realizat cei de pe trotuar vor fi avut carnet și mașina și ‘cineva’ le-a luat acest drept, iar majoritatea va considera că tot ce a avut loc a fost o mare nedreptate și hoție.

  Așa că următoarea întrebare este, ce exact ii va determina pe cei mulți sa nu se urce pe (sau în) mașinile celor puțini.

  Scriind legi și votând cu 2 mâini în niste parlamente departe e greu de înțeles cum se va accepta o astfel de realitate în cartierul Berceni sau Ferentari, de exemplu.
  Diferența majoră dintre comunism și găselnița asta e că cel puțin primii chiar credeau sincer in reușita noului sistemului însă ceilalți par că înjghebează acest cadru, așa ca sa dea o ocupație unora fara direcție.

  Personal nu sunt adeptul aglomerării auto urbane, acolo unde am avut treabă am mers pe jos cu o sacoșă în mână, și am realizat niste lucrări; așa că nu mă sperie că o să mă oblige cineva să dau talpă prin oraș.
  Dar ce facem cu restul?

 34. Dupa categoriile de mai sus, mai este categorie simpla, poporul, la firul ierbii, si eu din categoria respectiva inteleg asa:

  – EV consum „15-17 KW (rotunjim la 20KW) pentru o autonomie de aprox.100Km.”, in toamna lui 2021 KW-ul era 0.11euro centi, in ian 2023 am platit 0.60euro centi/KW, deci 15*0.6 = 9 euro, la 20*0.6 = 12 euro
  – am inteles ca o scada pe la 0.4, deci intre 6 euro si 8 euro, poate revine ma 0.11, adica 1.65 euro pana pe la 2.2 euro. Doamane ajuta!

  – diesel ianuarie 2023 = 1.7 euro / litru, consum mediu 6l/100 = 10,2 euro aceeasi suta de km parcursa.
  – toamne lui 2021 = 1.3 euro/litru, deci cost la 100 km pe la 8 euro.

  Pret achizitie cele 2 auto am o diferenta in jur de 10000 euro in favoarea diesel, deci nu prea da cu +.

  Nu cred ca economic vorbind in 10-15 ani cand tot „prosu” o sa fie pe electric o sa fie ceva spectaculos in pretul electricitatii, nici nu cred ca petroul o sa fie atat de sus cred, ca valorile o sa fie cam pe aici.

  Ce o sa se schimbe cu siguranta sunt taxele, peste tot prin UE pretul final la pompa contina taxe = in jur de 60%, deci banii aia trebuie luati de undeva, va las pe dvs sa ziceti de unde.

  • @dragos nu observi ca jonglezi cu cifrele ca sa incline balanta acolo unde vrei tu?
   Din experienta unui posesor de EV + diesel 2.0 TDI iti zic asa:
   EV consum de 13-17 KWh (KW sunt putere nu energie) la 100 KM. Pret de 0.7 RON/KWh la Hidroelectrica.
   Diesel consum de minim 6 l la drum lung dar 10-12 in oras. Motorina cam 8 RON media. Am bagat si cu 9.5 vreo 2-3 luni. La motorina sincer nu cred ca vom mai vedea preturi sub 7 RON vreodata.
   La 17 KWh imi da 11.9 RON/100 KM versus 6 l la 8 ron = 48 RON la diesel (am pus doar 6 litri – adica minimul pt diesel si 17 KWh – maximul pt EV). Chiar si asa vorbim de cel putin 4X diferenta de pret. Sa-ti mai spun ca recent am schimbat volanta la diesel si am dat 3500 RON, acum 2 ani planetarele la diesel alti 3000 RON, la fiecare 60k km schimb uleiul in cutia de viteze, uleiul in haldex (ideal ar trebui si distributia la 60k), deci alti ~3000 RON.
   Nu stiu la care firul ierbii esti tu, dar de aici de la mine e clara treaba dupa 2 ani de EV. E clara in sensul ca EV il folosesc pentru deplasari pana la 200-300 km, si diesel in rest (pentru vacante).
   La fel ca si multi alti oameni de pe aceasta platforma, iti dai cu parerea despre niste lucruri pe care nu le-ai experimentat, esti un fel de academician nu inginer!

   • Corect calculul. Si eu vreau bev, tot pentru oras.
    Sa va tina bateria mai mult decat volanta, din suflet va doresc asta!

    • Cuvantul cheie este „oras”, la viteze mici unde rezistenta aerului este foarte mica, in general electricul este mult mai eficient la viteze mici, asta este clar si logic.

     Nu ar fi mai simplu sa interzica masinile in oras? Dar in cazul asta o electrica nu s-ar mai justifica, deci s-ar pierde o gramada de bani: asigurari, tva si alte taxe. De asta se tot imping electricele, ca sa curga banu’. Dar in orasele mari incep sa fie interzise masinile, toate tipurile de masini, mai putin cei care locuiesc in zona, Vezi „Good move = On 16 August 2022, a new circulation plan was introduced in the Pentagon, the city centre of Brussels. ” – fara masina :).

     In oras transportul in comun, mersul pe jos si bicicleta/trotineta sunt solutii mult mai bune cam din toate pct de vedere. Cand o sa fie si in Romania, si o sa fie, viteza maxima 30km/h in oras, vezi Paris si Brussels sau altele, mai discutam .

     Deci solutia este 2 masini :), eu o consider cel putin un misto la adresa ambelor tabere.
     Cand sunt verde, ma dau cu EV-ul, cand nu mai face fata EV-ul ma urc in termic.
     In concluzie o masina electrica nu acopera nevoile unei familii, dar am gasit solutia, mai luam una, termica sa fie, si mai ales puternica sa poate tracta ceva de 2-3 tone.

     Problema pleaca de la a interzice si de la certificate si bani aruncati pe fereastra.
     Taiatul cracii de sub picioare, pui toate oule intr-un singur cos, etc.

     • E putin mai vasta discutia. Nu este vorba doar de frecarea cu aerul la viteze mai mari (chiar daca intr-o buna masura aceea este cauza principala). Mai sunt diferente intre ICE si BEV. BEV de obicei nu au cutie de viteza, au o singura treapta de viteza pentru ca motorul electric functioneaza la turatii foarte mari. Daca mergi cu un BEV pe autostrada la 110 km/h nu vei simti diferente de autonomie. Desigur, depinde si cat de aerodinamica e masina.
      In oras cred ca BEV-ul e dramatic superior la ICE la partea de consum in special datorita recuperarii de energie din franare. Daca cineva zicea ca la ICE primesti caldura gratuit, la BEV primesti curent gratuit cand cobori dealuri. Chiar am experimentat 2 situatii in care dupa o coborare indelungata, nivelul bateriei mi-a crescut cu vreo 10%.
      Iar daca vine vorba de caldura in interior, la BEV se incalzeste aproape instant, la ICE daca ai ghinionul sa locuiesti undeva sus pe un deal (cum locuiesc eu) si pornesti cu motorul rece tocmai la vale…cam faci frigul o perioada.

    • @Ovidiu bateriile litiu au undeva la 3000 cicluri pana sa ajunga la 85% capacitate. Daca eu am un BEV cu 500 km autonomie, inseamna ca o incarc in cel mai nefericit caz dupa fiecare 300 km (ca doar nu ma duc cu ea pana ajung cu bateria la 0). 3000 * 300 = 900.000 km. Eu cred ca o sa tina bateria mult mai mult fata de volanta de la diesel.

 35. Iar revin cu marota mea, automobilele electrice iarna au jumatate din autonomia data de producator. Calculul este incorect pentru ca per total consumul este mai mare, nu mai mic decat cel al automobilelor cu motoare cu ardere interna.

  • Detineti un autoturism electrica sau vorbiti vorbe pe baza unor scrieri ale unor persoane care la randul lor nu detin autoturisme electrice?
   Despre ce „iarna” discutam, iarna de +10 grade pe care o avem acum in Romania sau iarna din Siberia de la -60 grade?
   Ca posesor de masina electrica de 2 ani, va spun ca pe la -15 grade autonomia scade dramatic de la ~500 km la ~350 km. La 0 grade autonomia scade poate cu 5%, nici nu e sesizabil.

   • „Autoritatea de reglementare antitrust din Coreea de Sud a anunţat marţi că va impune Tesla o amendă de 2,85 miliarde de woni (2,2 milioane de dolari) pentru că nu i-a informat pe clienţii săi în legătură cu autonomia mai redusă a vehiculelor sale electrice la temperaturi scăzute, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

    Comisia coreeană pentru comerţ echitabil (KFTC) susţine că Tesla a exagerat “autonomia maşinilor sale la o singură încărcare, eficienţa costurilor combustibililor comparativ cu vehiculele pe benzină, precum şi performanţa compresoarelor sale” în informaţiile publicate pe site-ul local al companiei, din august 2019 şi până recent.

    La temperaturi scăzute, autonomia vehiculelor electrice Tesla scade cu până la 50,5% faţă de nivelul din reclamele online, a precizat KFTC.”

    Stii ce este fain la termice :), dupa ce ajunge motorul la temperatura normala de functionare caldura este aproape gratis, iar AC-ul duce consumul la un 10% mai mare, in medie cam +1l/100km.

    O masina electrica este imbatabila in oras, doar ca acolo ai si alte variante in loc sa dai 35-40000 euro pe o masina electrica.

    Nu am electrica, am testat una, cam o jumatate de zi, in diverse conditii, si m-am lamurit. Cand am scos-o pe autostrada de la 98% a scazut autonomia la 70% in nici 10km, apoi si-a mai revenit cum spuneam in oras. Renault Zoe pret de plecare 33 000 euro.

    Mai sus spuneam de cresteraa enroma de pret, in nici 12 luni, adica de la 0.11 pana la 0.60 iti cam sar figurile, sa vezi factura de acasa si am reusit sa scad cu vreo 15% consumul. Dar in 10-15 ani cand inchizi nuclearele la mana cui stai?

    Eu zic sa avem grija la ce nu se vede cu ochiul liber.

    • Repet, nu detineti o masina electrica si va dati cu parerea despre autonomia ei. Pot sa va confirm ca la viteze mari consuma mai mult (ca de altfel orice masina pe care o conduci la o viteza mare apropiata de maximul constructiv). La temperaturi scazute (de -10 grade sau mai mici) autonomia scade cu aproximativ 30%. La -20 grade probabil ca scade cu 50% autonomia, inca nu am prins mai putin de -12 grade asa ca nu stiu). Cifrele trebuie puse in context nu in niste extreme. Cate drumuri la -10/-15 grade veti face cu o electrica? La mine, in cei 2 ani pot sa spun ca in 90% din timp, am avut parte de autonomia din manual, primavara si toamna chiar mai buna cu 20% fata de manual (e drept cu viteze relativ mici si in afara orasului).
     Culmea, vara cu AC autonomia nu pare sa scada, probabil din cauza ca sunt mai eficiente bateriile, nu stiu sa explic…

     • Ntz, la viteze peste 120 consumul nu creste pentru ca viteza ci pentru ca pentru caroserie aerul devine mai dens. La viteze de peste 150 la ora aerul incepe sa se comporte ca un soi de iaurt si la peste 220 cam ca o smintina. Aeronavistii stiu mai bine de-astea insa ca sa verificati scoateti mina afara pe geamul masinii cind aveti 130 si variati unghiul palmei. N-ar trebui sa fiti surprins, un Boeing 737 plin ochi cintarind 65 de tone decoleaza la 280 la ora, unul mai putin incarcat la 240. E totusi recomandat sa nu scoateti mina pe hublou …
      Masina mea, 374 de cai din 3 litri turbo, la 90 la ora mers constant consuma 6.5 si foloseste vreo 80 de cai. La 140 la ora (citire vitezometru deci vreo 135 reali) 8.7. La 170 trece de 15. La peste 220 merge spre 20+. N-am avut unde s-o duc la 250 insa ma astept lejer sa sara de 25. La asemenea viteze „intruderea” masinii prin aer consuma cea mai multa putere si cea mai multa energie.
      Pentru motive de aerodinamica si mult mai putin altele masinile electrice descarca bateria imediat la viteze de autostrada. Asta e motivul principal pentru care n-au ce cauta pe-acolo indiferent cit de Taycan sint.

    • Solutia la problemele astea cu autonomia masinilor electrice sunt foarte simple:
     1. In zonele calde trebuie sa fie o remorca cu o camila anesteziata gata sa isi faca datoria
     2. Pentru zonele reci trebuie reinviiati mamutii si se trece la solutia de la punctul 1) dupa dresaj.
     Deja se fac studii pentru reinvierea mamutilor.

     :))

   • Conduc un VW ID 3 de 2 ani.
    Deci vorbesc in cunostinta de cauza.
    Iarna are autonomie maxima 120 km in timp ce vara fac fara probleme in jur de 250 km cu aceeasi incarcare optima de 80% si reincarcare cand ajung la 20%.
    Daca temperatura scade sub -5 deja am o autonomie de maxim 80 km pentru ca nu am unde sa-l tin in garaj si sta parcat afara. Autoturismul electric consuma mult din baterie daca este parcat afara pentru a pastra incinta in care aceasta se afla la o temperatura de 10 C.

    • Asta chiar a fost o gluma buna. Vorbiti de autonomii pentru situatii in care folositi doar 60% din „rezervor”.
     Cat despre partea cu „Autoturismul electric consuma mult din baterie daca este parcat afara pentru a pastra incinta in care aceasta se afla la o temperatura de 10 C.” ridica semne se intrebare. Adica ID 3 ul dumneavoastra da drumul singur la caldura in interior si cand sta in parcare? :)))
     Pana una alta eu zic sa cautati niste video-uri pe youtube cu autonomiile masinilor electrice la diverse temperaturi, nu de alta dar ma indoiesc ca detineti o masina electrica.
     Poate ne spuneti aici de exemplu cum o opriti din incarcare atunci cand ajunge la 80%?

     • Cred ca glumiti, cum o presc din incarcare?
      Dau pe ecranul de management al bateriei cu degetul la procentul la care doresc sa o incarc, e simplu, cand ajunge la cat am setat se opreste automat. Totul in masina asta se face pe ecranul tactil. Pot sa o incarc la ce procent vreau, pot sa ii spun ca sa se incarce lent sau rapid, tot se poate face prin interfata.
      Compar 60% iarna cu 60% vara, nu altceva.
      Se vede ca nu aveti masina electrica, va uitati pe youtube si credeti ca le stiti pe toate. NU incalzeste habitaclul, ci doar compartimentul in care se afla bateria pentru a o mentine la temperatura optima. Aceasta rezistenta din incinta este alimentata direct din baterie si daca afara sunt -5 C va consuma energia electrica inmagazinata in mod continuu pentru a pastra cei 10 C, de aici apare scaderea autonomiei.
      Inainte sa plec de acasa pornesc din aplicatie incalzirea ambientala ca sa fie cald in masina, ca incinta bateriei nu are legatura cu habitaclul.
      Ca sfat, intrati pe site-urile de discutii ale proprietarilor de masini electrice sa vedeti ce spun, ca doar nu degaba asociatia proprietarilor de masini electrice din Norvegia a dat in judecata Tesla pentru ca a mintit in legatura cu autonomia reala.
      PS Daca tii masina in garaj problema asta este mult mai mica, autonomia iarna scazand doar cu vreo 15%

      • @PIFu dupa cum am mai spus, dumneavoastra NU detineti o masina electrica. Poate ca firma pentru care lucrati detine un VW ID 3 pe care dumneavoastra il folositi (din cand in cand) si apoi veniti sa ne impartasiti experientele ca si cum ati detine o astfel de masina.
       Mai era un „detinator” de EV pe aici care zicea ca de la +20 grade in jos deja scade autonomia :).
       Sa stiti ca bateria unei masini se descarca usor si in standby ca si orice baterie de altfel. Dar sa veniti aici sa dati niste exemple aiurea de autonomie de 80 km la un VW ID 3… Daca ar fi asa cum spuneti dumneavoastra, nu inteleg de ce mai tineti masina, adica nu v-ati lamurit de ea dupa prima iarna? Detii un produs prost si in continuare iti doresti sa il pastrezi? Mie mi se pare total ilogic.

      • @narci cum adica produs prost, dvs. ati returna un telefon a carui baterie tine 2 zile in reclame doar pentru ca in realitate moare dupa jumatate de zi? /s

       @PIFu as putea crede ca folositi masina rar si atunci nu vi se pare ciudat sa va consume 60% din baterie in mai putin timp decat va ia sa parcurgeti 80km, cand oficial ar trebui sa tina 340km la -10C in oras. Dar atunci ar trebui sa fiti mai explicit si sa masurati autonomia in km+zile, nu doar in km.

      • @Dan Berindei depinde. Daca acelasi telefon folosit in aceleasi conditii (cu aceleasi aplicatii instalate) ma tine la caldura 2 zile dar afara la -5 grade ma tine doar jumatate de zi, da l-as returna.
       Defapt, acesta este chiar un exemplu foarte bun. Sotia are un telefon produs in urma cu 4 ani de catre o firma care incepe cu S si se termina cu „ung” iar eu am un telefon tot de 4 ani vechime produs de catre firma care e banata in SUA. Telefonul meu ma tine mai mult de o zi pe partie la -8/-10 grade cu datele pornite, GPS pornit, roaming, iar telefonul sotiei s-a inchis dupa cam 5 ore desi in momentul in care s-a inchis afisa ca mai are 55% baterie. Amandoi am pornit cu telefonul 100% incarcat iar eu am mai si navigat 30 minute cu al meu pana la partie (deci ecran pornit 30 minute).
       E posibil ca bateriile din EV-uri sa fie diferite din punct de vedere al chimiei si unele EV-uri sa aiba probleme la frig, nu stiu, dar ceea ce scrie PIFu de 80 km autonomie pentru ca nu a pornit cu bateria plina, e rupta total de realitate.
       Din exemplul meu din viata reala cu cele 2 telefoane mi se pare clar ca telefonul sotiei are o problema cu bateria. Poate si VW ID 3-ul pe care il conduce ocazional PIFu (pentru ca masina apartine firmei la care dansul lucreaza) are un defect de fabricatie la baterie, cine stie? Fiind masina firmei, sunt convins ca PIFu nu o incarca acasa si de aceea nu prea ajunge masina sa fie incarcata 100% si deci sa nu aiba autonomia din cartea tehnica.

      • @narci si Dan Berindei
       O conduc zilnic de 2 ani, 25 km in Bucuresti de acasa pana la munca. Iarna o incarc la 2-3 zile, vara la saptamana. Firma la care lucrez are o flota de masini electrice, da nu detin doar folosesc. Pot sa va confirm ca nu este un defect de fabricatie, totate masinile electrice sufera de aceasta problema e-up, e-golf, ID3 chiar si cele plug-in hibryd pe care le avem in flota. Si da, cei 25 km ii fac in 2 ore. Azi ca a nins consumul a fost de 40 kWh/100 km, specificatia da undeva la 18! Una ti se vinde alta ti se da!
       Narci, e greu sa accepti ca nu ai dreptate?

      • @PIFu
       Nu vi se pare ca aceste doua propozitii se bat cap in cap?

       „Pot sa va confirm ca nu este un defect de fabricatie, […]”
       „Una ti se vinde alta ti se da!”

       Eu ma uitam la aceste specificatii online:

       Volkswagen ID3 ID.3 Life ID.3 Tour
       Autonomie WLTP / Reală 418 km / 350 km 545 km / 450 km
       Oraș: -10°C 340 km 440 km
       Autostradă: -10°C 250 km 320 km

       https://evmarket.ro/masini-noi/volkswagen/volkswagen-id3-caracteristici-tehnice-auto-preturi-8672/

       Poate ca in manualul masinii nu scrie nimic de comportamentul la -10C, dar nu vad cum m-ar putea convinge sa pastrez masina daca in manual scrie ca autonomia scade cu 20% si in realitate scade cu peste 50%.

 36. Cand te gandesti ca productia de energie electrica din UE stagneaza de ~20 de ani si constructia unei centrale electrice dureaza ~10 ani, este clar ca nici nu se pune problema electrificarii pentru tot parcul auto existent pana in 2035. Asa cum am comentat la alt articol: ipoteza de lucru este de inlocuire 1:10 : la o masina electrica dispar 10 pe combustibil (ma refer la Europa)
  Se va actiona mult pe descresterea cererii de transport (vezi cazul PArisululi): centre de proximitate cu tot ce este necesar in preajma zonelor de locuit (limitezi trasportul pentru hrana/distractie/etc), limitarea intrarii la obiectivele turistice (descurajezi trasportul si deplasarea in vacanta), lucrul de acasa (limitezi trasportul pentru deplasare la job), vizitarea parintilor, prietenilor prin intermediul VR etc. Se vor identifica cauzele care conduc la trasport individual si se va actiona pe fiecare in parte.
  Si in acest fel se poate trece la masina electrica fara eforturi foarte mari. Daca oamenii isi doresc asta … ramane de vazut. Asa cum au acceptat in Vest (Paris, Amsterdam, etc) sa treaca de la masina la bicicleta si au acceptat si limitarea accesuluila anumite obiective turistice (vezi Venetia, Amsterdam, Luvru, etc) probabil se vor obisnuii cu vremurile in care nu au nevoie de masina. Ba chiar generatiile tinere vor face presiune sa-si cedeze masina cat mai repede (vezi incurajarea mersului pe bicicleta si articolele despre viata ideala in orasele fara masini: Copenhagen, Amsterdam)

 37. „Universitarii vizionari sunt idealiștii care cred că munca lor este necesară pentru salvarea întregii planete, iar tranziția către energii „verzi” este dominată de îndemnul să pornim odată acest lucru și apoi vom înțelege totul, după care beneficiile vor fi enorme.”- Uneori nici ei nu cred ce spun, insa atata timp cat anumite guverne „progresiste” aloca miliarde pentru astfel de „studii”, universitarii produc articole, grafice, statistici, solutii doar pentru a castiga avantaje financiare. Solutiile propuse de ei n-au legatura cu realitatea si nici cu tehnologia electrica in sine, ci sunt elaborate si nascocite fortat, in functie de interesele financiare ale unor companii care doresc sa faca profit maxim. Este noua „vaca de muls”, noua industrie bazata pe propaganda verde care nu face decat sa distruga economii si industrii fara de care occidentul nici nu s-ar mai putea scula dimineata. De ce nu le pasa de energia curata generata de centrale atomoelectrice? Simplu, pentru ca nu castiga decat companiile de stat care produc si transporta aceasta energie, precum si companiile care exploreaza minele cu uraniu si alte elemente radioactive. Bateriile si service-ul pentru acestea aduc infinit mai mult profit, si la fel si centralele eoliene. Inteleg ca s-a „indulcit” tonul intre chinezi si americani, iar unul dintre motive il reprezinta chiar acele mine de metale rare din China, vitale pentru productia de moristi si baterii auto.

 38. In 1910 erau mai multe masini electrice decat cu combustibil lichid! Insa, dupa interventiile lui Ford pe langa guvernul american au fost interzise masinile elctrice periculoase ce erau conduse in cea mai mare parte de femei si s-au dat o gramada de bani pentru intensificarea exploatarii petrolului si dezvoltarea de benzinarii. Si, uite asa, masinile electrice nu au mai fost bune(fiind prea ieftine).
  Prin anii 80 s-a produl modelul Volt de catre GM, dar la presiunea producatorilor de masini cu motoare cu ardere interna, guverbul a obligat GM sa rascumpere toate masinile elctrice vandute ca sa nu ruineze producatorii mari de automobile, dar mai ales pe producatorii de piese de schimb si service-uri. S-a dovedit ca, practic, aceste masini nu prea mai intrau in service pentru mai nimic!

  • Nu cred ca masinile electrice3 erau prea ieftine in 1910!
   InxaFord T era cea mai ieftina masina din lume!!! will build a car for the great multitude. It will be large enough for the family, but small enough for the individual to run and care for. It will be constructed of the best materials, by the best men to be hired, after the simplest designs that modern engineering can devise. But it will be low in price that no man making a good salary will be unable to own one-and enjoy with his family the blessing of hours of pleasure in God’s great open spaces. Henry I ul.
   T tul a inceput sa se vanda cu 890USD si omn finla cu 260 USD.

   Masina electrica in schimb .. acumulatorii sunt scumpo, grei si se incarca greu!!!
   Dar, dupa ce automobilul cu motoer Otto a fopts ditata cu demarir electric .. ei bine chiar si doamnele puteau sa il porneasca!!!

   a da. vezi ca pana pron 1930 erau si automobile cu aburi .. si ca masina care a deapsot 200 km pe ira era tot cu aburi!!! Un Stanley

  • Iata aici la perosnajul semnat „as” un frumos exemplu de minciuna sfruintata.

   Pe site-ul https://www.archives.gov/federal-register/laws

   Se gasesc toate elelentele legile si reglementarile adoptate de SUA de la 1787 incoace.

   Nu ar dori numiutl „as” sa ne indice reglementarea sau reglementarile instigate de Ford sau oricine altcineva ce ar fi dus la interzicerea masinilor electrice?! 😂

 39. Instructiv articol (ca de obicei..). Ar fi interesant de stiut si cati dintre decidentii si activistii pro green deal/net zero provin din zona stiintelor exacte/umaniste.
  Cat despre studiul bibliometric pe care il prezentati, personal am mari rezerve … Sunt deja ani buni de cand e foarte dificil sa primesti finantari pe fonduri europene (atat cercetare cat si dezvoltare) daca nu bagi si ceva cuvinte/fraze cheie despre climate change, sustainability, green stuff, circular economy, iar mai nou incep si VC-urile sa mearga pe aceeasi directe. Presupun ca si in US se intampla la fel, inteleg ca ESG ii cam forteaza pe toti (stat/privat) sa faca sluj noii religii climatice. Asa ca nu e de mirare ca 97% din cercetatori sustin voiosi mantra climatica (ar manca si ei o paine) si ca articolele stiintifice din ultimii ani sunt pline de burtologie verde si goale de stiinta.

 40. Formarea noului om „verde” trebuie începută din faza intrauterină

  Un fragment dintr-un text publicat de scriitorul Nichita Danilov, Ziarul de Iași, 23 ian. 2023

  Spre noua lume

  În curând, ca să poţi veni pe lume, îţi va trebui certificat verde de bună intenţie, asta ca să poţi arăta vameşilor ce vor păzi porţile trecerii din nonexistenţă în existenţă, ca din punct de vedere fizic şi psihic, vei fi în regulă sau că te vei alinia, fără să crâcneşti, regulilor noii ordini mondiale şi structurilor sale de putere.

  Vremea aceasta se apropie.

  Înainte de a te naşte, cei care vor veghea la graniţa dintre lumi te vor chestiona în felul următor:

  „Ia să vedem, matale, ce hram porţi, eşti de-ai noştri sau nu eşti?”

  Şi apoi scanând încă inexistentul embrion, vor spune:

  „Nu, nu, drăguţule, nu avem nevoie de cei ca dumneata aici. Pentru noi eşti un potenţial instigator. Dumneata încerci să te strecori aici, cu gânduri necurate. Nu avem nevoie nici de literaţi, nici de oameni de artă, şi cu atât mai puţin de oameni cu idei. Dumneata, după cum vedem, vrei să destabilizezi lumea pe care tocmai, după atâtea sacrificii, foame, pandemii, războaie fratricide, revoluţii, am construit-o. Nu, drăguţule, te vedem după ochii ce încă nu ţi-au apărut pe faţă, eşti inadecvat şi poţi deveni periculos pentru orice sistem, inclusiv pentru cel pe care-l construim. Aşa că treci, dumneata, înapoi de acolo de unde încă nu ai venit, şi aşteaptă. Poate cândva o să-ţi vină rândul şi ţie să vezi lumina zilei, dar într-o altfel de lume, nu cum e a noastră!”

  https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/spre-noua-lume–343885.html

  • Nici mașinile autonome nu funcționează așa cum crede Schwab. La fel ca în cazul internetului.

   În Chandler, Arizona (o suburbie din Phoenix) există o suprafață de 100 de mile pătrate (10 x 10 mile) unde e terenul de joacă a lui Google pentru mașinile autonome. Google nu folosește numele propriu, se numește Waymo firma care se ocupă de teste.

   Suprafața aceea de 100 de mile pătrate este cartografiată metru cu metru, dar chiar și așa mașinile autonome tot se mai ”împotmolesc” și trebuie să vină un șofer uman să le scoată din situație. După experiența lui Uber, care a omorât un pieton cu o mașină autonomă, a plătit o sumă nedezvăluită și a încetat orice vise de vehicule autonome, mașinile autonome Google nu-și asumă nici cel mai mic risc: una dintre ele a înțepenit într-o intersecție așteptând să traverseze ”pietonii” care se aflau în realitate într-un restaurant McDonalds, dincolo de fațada de sticlă 😀

   Mașinile acelea autonome nu vor ieși niciodată din zona cartografiată metru cu metru. Dacă una dintre ele ar avea de mers până în Florida, ar omorî cel puțin 3 oameni pe traseu. Zona cartografiată se poate extinde în tot Phoenix-ul, se poate extinde în toată Arizona, dar nu se va extinde niciodată pe toată suprafața Statelor Unite.

   Nu în ultimul rând, dacă mașinile autonome ies în lumea largă, vor fi vandalizate cu maxim entuziasm, oamenii vor arunca cu pietre în ele și le vor scoate din funcțiune. Nici despre asta nu i-a spus nimeni nimic lui Schwab 😀

   În UK există bande organizate care provoacă intenționat accidente cu autobuze, pentru a încasa despăgubiri de la firmele de asigurări. Într-unul dintre cazuri, 15 pasageri din 17 erau în grupul organizat care încasa despăgubiri. E destul de ușor să ne imaginăm ce accidente incredibile vor implica mașinile autonome și ce despăgubiri astronomice vor stabili jurații. Pentru că în Statele Unite justiția funcționează cu jurați, nu cu judecători teleghidați de SRI, ca în România.

 41. Mă mir cum de n-a apărut @narci să ne spune că el deține o astfel de mașină (cel puțin una) in garajale sale de la eco-palatul său. Dar nu e tarziu nici de acum.

  • Eram in concediu, dar mi-am facut timp sa fiu si cu voi in seara aceasta :). Imi cer scuze de intarziere. Am pus deja comentariile cu masina electrica din eco-palatul meu.
   P.S. Cred ca invidia e o boala genetica pentru ca altfel nu imi explic de ce e prezenta la atat de multi oameni. Poate ne lamureste cineva de aici de platforma, aici sunt atat personaje cu personalitati multiple dar si cu expertize multiple, inclusiv in ale psihologiei.
   P.P.S. Salutari de la zapada, am venit cu dieselul si am adus EV-ul pe platforma ca sa fie mai ieftina deplasarea pe acilea :)))

   • Nu va urcati EV-ul pe iaht sa mergeti in Montecarlo?
    Eu am iaht, 15 Hp 4 stroke engine. Foarte ecologic. Doresc si eu un EV dar e prea mare si greu sa-l urc pe iaht.
    Cat snobism aveti……poate nu va dati seama.
    Ridicol la extrem. Curcile rad de dvs.

    • Eram sarcastic in comentariul precedent. Am sa pun de acum inainte si avertismentul „atentie sarcasm” pentru cei care nu se prind din prima :).

     • Este un pic de sarcasm in prima propozitie, in rest…snobism. Sorry. Si crede-ma n-am nici un pic de invidie, Dimpotriva.

      Porunca a 10-a este: „Să nu dorești femeia aproapelui tău, să nu dorești casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici slujitorul lui, nici slujitoarea lui, nici boul lui, nici asinul, nici unul din dobitoacele lui, nici câte sunt ale aproapelui tău”

   • Are acoperis din stufaris bojdeuca … pardon eco-palatul d-voastra? ;)
    Folositi transportul public asa .. ca .. car pooling?
    Daca nu, de ce nu?
    Si pentru ca am vazut ca va povesteati viata grea din tinerete, acum nu aveti dorinta sa petreceti ca sa recuperati perioada aia grea?

  • E mai sus si ne explica cum sta treaba cu economisitul. Ca de, daca ai multe electrocasnice si electronice,trebuie sa gasesti o solutie sa economisesti. Ca si 1349 de leduri in palat, apa de ploaie si gazonul tuns cu robotul consuma o roaba de curent! Fara sa mai vorbim de jaluzele inteligente, EV si alte asemenea.

   • @Sibisan Catalin daca ar fi sa scrii un comentariu despre protestul recent al Gretei cum ar arata? Asa-i ca ar fi ceva de genul: ” uite bai si la activista verde, a mers la protest imbracata in haine care sigur sunt facute din produse derivate din petrol, si chiar daca ar fi facute 100% din bumbac, pentru acel bumbac se polueaza atunci cand se cultiva si se recolteaza si chiar daca se cultiva si se recolteaza manual, tot se polueaza cu transportul lui si cu prelucrarea lui. Si chiar daca Greta ar fi mers dezbracata la protest, tot ar fi poluat ca doar nu a mers pe jos din Suedia pana in Germania, si chiar daca ar fi mers cu bicicleta, ce ar fi mancat in tot acest timp? Chiar daca e 100% vegetariana, spanacul pe care il mananca e transportat cu masini care polueaza, si chiar daca ar fi masini electrice, cum se produce curentul pentru ele, nu cumva tot prin poluare? Si chiar daca acele masini au panouri fotovoltaice pe acoperis si circula doar cand e soare, oare productia panoului fotovoltaic nu polueaza? ” Nu are rost sa mai continui pentru ca as putea scrie o carte filozofica despre a polua sau a nu polua.
    Dar revenind, la palat toate economiile de energie pe care le voi face vor fi pur din considerente economice + confort si nu guvernate de vreo ideologie tampita (verde sau nu). Daca eu cu un dispozitiv de 50 RON economisesc in 2 ani curent electric in valoare de 50 RON, nu rezulta o amortizare de 2 ani? Nu ti se pare o investitie buna orice investitie la care amortizarea e de doar 2 ani? Poate ca de aceea dumneavoastra nu duceti o viata mai de „lux” la care vad ca priviti cu invidie si rautate, pentru ca nu ati luat decizii pragmatice in viata, poate ca ati luat decizii in numele unor credinte/ideologii nu pe baza unor calcule matematice.
    Daca eram vreun ecologist, imi cumparam Tesla acum 10 ani doar ca am facut niste calcule la vremea aceea si nu mi se parea rentabil chiar daca financiar imi permiteam sa dau 100.000 USD pe ea. Acum 2 ani, am refacut calculele pentru o alta masina electrica la 50.000 EUR pentru care calculele mi-au aratat ca merita sa o cumpar.
    Cand masinile electrice vor deveni nerentabile, ma voi adapta la ceea ce va fi in acel moment.
    In incheiere, a nu risipi resurse (mancare, energie, haine, apa etc) este in opinia mea o chestie de bun simt si de educatie nu vreo indoctrinare sau „religie”. De aceea imi cer la pachet mancarea fara nicio jena de fiecare data cand nu pot sa mananc toata portia la un restaurant. Poate ca aceasta tendinta majora a mea de a nu risipi resursele are radacini si in copilaria mea, copilarie in care abia aveam ce sa mananc, copilarie in care am stat o iarna (la 17 ani) singur in apartament, debransat de la caldura, copilarie in care munceam la tara de la 6 dimineata pana la 9 seara de imi curgea sange din maini (la propriu) pe calduri de 40 de grade. Unii oameni poate ca au trait lipsurile acute si astfel au ajuns mai chibzuiti acum, nu din cauza ca au fost spalati pe creier.

    • Vai de mine nea @narci ce te-ai mai incins! Numa-ncet sa nu-ti puste vreo vena!
     Daca la treaba cu Greta te-ai racorit fara sa transmiti ceva sau sa treci pe langa subiectul discutiei, in partea a doua se poate spune ca te-ai periat de ununl singur. Cat de harnic si destept sunt , am razbit in viata chiar daca obstacolele erau de netrecut. Totusi altceva nu imi da pace. De unde ati dedus invidia? Sau faptul ca am luat decizi ideologice? Sau ca as fi nefericit cu propria-mi viata?
     P.S Dar renii? De ce nu i-ai pus la sanie? Ca e super ecologic si plus de asta ii faceai pe toti sa-si roada unghiile de pizma prin statiunile alea elvetiene pe un schiezi tu!

     • Data viitoare am sa iti pun si subtitrarile ca sa intelegi si matale ce vrea sa spuna autorul.
      Invidia se vede de la o posta prin expresiile folosite „palat”, „garaje”, „1394 leduri”, „elvetia” etc.
      Mai sunt ca tine pe aici, unii care considera ca a detine o masina cu care sa mergi la munca este un drept constitutional eventual cu tot cu loc de parcare moca de la Stat.

      • Te-ai aprins puternic dar iar vorbești aiurea-n tramvai. Chiar crezi ca ești singurul care a înțeles despre ce e corba in articol? Și da, mi se pare normal sa am dreptul sa imi cumpăr mașină cu care sa merg la lucru sau aiurea! Naivitatea ta și a altora pe aici e chiar gingașă. Parcă vă văd cu lipiciul in buzunare și punga de piure in rucsac. Pe care-i musai sa aveți lipit un “abțibild” in care înfierați cu mânie proletară energia nucleară. Ia-l de mânuță pe @gica, @tiberius, @ florix și pe samaritean și puneți de un cor de întâmpinare pe când își va face Gretuța timp sa va viziteze!

      • Referitor la invidie.
       Toate comentariile “răutăcioase “ referitoare la palat ți le-ai atras prin propriile descrieri penibilo-jenante pe care le făceai . Adică vorbim de ecologie și hop câteva tone beton. Vorbim de curent, hop jaluzele inteligente. Vorbim de ploaie , hop gazon și bazin. Și așa mai departe! Pe care l-ai mai auzit pe aici să-și descrie in modul ăsta coliba? Și după te plângi ca o mimoză ca lumea e rea și invidioasă! Nu se face monșer!

      • @Catalin Sibisan si @Sibisan Catalin imi cer scuze pentru intarzierea cu care va raspund dar azi a ajuns mai tarziu elicopterul (atentie sarcasm!). Ma simt flatat ca ati facut o obsesie pentru mine, si va multumesc ca sunteti paznicul platformei pentru a decide cine se lauda, cine vorbeste frumos si cine merita sa fie terfelit.
       Referitor la invidie, ce sa zic, fiecare isi cunoaste propriile complexe, dar in cazul dumneavoastra ma tem ca nici macar nu ati ajuns la stadiul la care sa vi le cunoasteti daramite sa incercati sa le rezolvati.
       Dumneavoastra si inca vreo 3 persoane pe aici pe forum nu puteti sa concepeti ca ar putea sa existe oameni care sa aiba alte viziuni cu privire la anumite subiecte, vi se pare absolut absurd si deoarece nu aveti maturitatea emotionala necesara sa purtati o discutie argumentata in contradictoriu, faceti ceea ce „puteti”: lansati atacuri la persoana si jigniri („pentru ca asa merita!”). Ma rog, probabil ca toate acestea sunt combinate si cu o educatie deficitara.
       Apoi, mai sunt unii pe aici care isi imagineaza ca exista o persoana care posteaza sub mai multe nume si astfel isi ofera o explicatie cat se poate de reconcilianta cu privire la numarul mare de oameni care au opinii diferite de ale lor.
       Imi este mila de astfel de oameni, ei chiar sunt acolo in bula lor unde totul este doar asa cum vor ei :).
       In incheiere, va doresc sa faceti destui bani incat sa va incadrati la un credit pentru a va schimba masina macar cu un Euro 6 si ideal sa fie si un telefon din acela cu sigla unui mar muscat pentru ca doar asa veti putea sa va rezolvati complexele pe care le aveti.
       P.S. V-am trecut si pe dumneavoastra pe lista de ignore.

      • @narci

       Ce ar fi să mai încercați și pe al alte mese?!

       Pe timp de iarnă mașinile electrice aproape au dispărut de pe drumuri exact din cauza antronoimniei, OI cucoană se plângea la știri că și-a încărcat mașina pentru ore și a bateria a murit în de minute. E drept că-s frecvent -15C-25C (merge încălzirea globală de rupe! 😂). oricu la ielșirea din zona metropolitanp state trooper-i (poliția statului) îi oprește pe ăștia cu mașini electrice la ieșirea din zona metropolitană și-i pune să semneze o hârtie cum cp de aici încolo merg pe riscul lor și înțeleg consecințele. 😂

       Consumer report a raportat într-adevăr pierderi de autonomie de 50% în condiții de îngheț, dar a zis că norvegienii ce au făcut teste similare de autonomie au găsit pierderi de doar 20% și cică să le dăm crezare norvegienilor. 😊

       Deci fiecare cum i-o fi norocul. 😉

       P.S.: Nu cred că pe dumneavoastră personal vă paște vreun pericol. De văzut le-ați văzut cel mai aprope de pe stradă iar tramvaiele cu care circulați în mod normal sunt niște vehicule electrice sigure. 👍

      • „P.S. V-am trecut si pe dumneavoastra pe lista de ignore.”
       Cam asta e raspunsul celor care nu au argumente si fug cu coada intre picioare.
       Din nou ai reusit sa te flatezi crezand ca cineva poate face o obsesie pentru tine.Demn de numele @narci. Ce mult iti place sa te alinti! Masina mea veche din 2015 2.0 diesel e cumparata cu banii jos. Eu nu colind banca dupa banca sa imi refinatez credite pentru EV sau moristi. Telefonul meu e din ala cu mar dar e foarte vechi ,recunosc.Poate nu iti vine sa crezi dar sunt oameni care cumpara si telefoanele cu banii jos fara sa isi faca abonamente si credite pe care sa le mosteneasca nepotii lor pentru a se lauda cu fel si fel de cutii pe roti electrice!
       P.S. Faptul ca am scris in doua comentarii numele si prenumele inversate nu schimba cu nimic faptul ca eu ma semnez cu adevaratul meu nume. Fara sa ma ascund dupa tastaturi cu sau fara mar. La tine se observa lipsa a doua componente importante pentru un barbat: coloana vertebrala si cohones.

      • @Josef Svejk ne dati iar niste exemple extreme de -15 respectiv -25 grade. Sunt de acord ca masinile electrice nu sunt potrivite pentru astfel de zone (de exemplu Siberia). In Romania, in zona in care locuiesc eu, iarna aceasta nu a fost fulg de zapada (inca). Temperaturile minime s-au situat noaptea pe la -5 grade iar ziua +5 chiar +12 grade. Asa ca haide-ti sa fim corecti si sa vedem ce inseamna „iarna” pentru diverse zone de pe Glob. Mai corect ar fi sa discutam de probleme de autonomie ale masinilor electrice de la -10 -15 grade in jos nu despre problemele pe care le au „iarna”.
       Tot referitor la autonomie, ea tine si de stilul de condus. Vedeti dumneavoastra frecvent la ICE-uri ca lumea sa scoata consumul (si deci autonomia cu un plin) dat de producator? Mai nou s-au introdus testele WLTP, teste care sunt mult mai realiste fata de ce da producatorul.
       E ca si cum ar trebui sa urlu ca de ce am consum de 9-12 litri in oras la diesel-ul meu cand producatorul mentioneaza consumuri de 4.5, consum pe care pot sa-l scot la drum intins daca anticipez traficul si nu merg cu viteza. Deci si la ICE vorbim de situatii in care consumul (deci si autonomia) vareaza de la X pana la 2X in functie de anumite conditii.
       Nu contest faptul ca la EV inainte sa te pornesti la drum trebuie sa faci un mic plan si se poate intampla chiar sa intervina o urgenta si tu sa fii cu 50% baterie si sa nu poti face un drum de X km din cauza ca nu erai cu „plinul facut”. Sunt dezavantaje ale EV-urilor, dezavantaje pe care eu mi le-am asumat pentru un castig de peste 1000 EUR/anual din combustibil si intretinere.

      • @narci

       Mare grijă când folosiți termenul de „temperaturi extreme”. Trăim doar în epoca încălzirii globale… 😂

       Când ne-am făcut piscina în 2010 sezonul începea pe la 1 Mai și se termina prin Octombrie. În preziua nașterii gemenilor la început de Octombrie 2011 m-am bălăcit o bună parte din zi cu soția mea în piscină. Era cald și plăcut. Iarna 2010-2011 a fost cea mai violentă iarnă pe care o văzusem până atunci în America.

       De atunci o ține tot așa. Cred că din 2011 a fost o singură o iarnă mai umană. În rest numai din astea bestiale ce încep cu prima ninsoare în Octombrie și se termină ca anul trecut cu viscolul Hitler-Lenin – care începe de ziua lui Hitler pe 20 Aprilie și se termină de ziua lui Lenin pe 22 Aprilie. Gerurile de -25 – -35C de grade durează uneori zile-n șir. S-a întâmplat chiar să avem ninsoare la -30 ceea ce experții susțin că „nu se există”…

       Și nu e numai aici.Băiatul mei mai mare e studiază medicina la St. Louis. Au fost geruri de -15C-20C și pe la ei. St. Louis e la latitudinea Atenei (paralela 38). Acum 7-8 ani vizitam Roma , e drept că era început de Februarie, dar orișicât eram în mânecă scurtă și era OK. Roma e la paralela 41.

       Deci never say never. 😉 Nu se știe niciodată ce giumbulșluciri mai face încălzirea globală. Tocmai se laudă ăștia la știri că dat „gerul secolului” peste Afganistan cu temperaturi de -35C și cică ar fi pierit înghețați peste 100 de talibani.

      • @JS aveti grija ce spuneti despre piscina pe care o detineti ca imediat va sare in cap colegul Catalin ca va tot laudati. Cred ca ar fi mai elocvent sa ne scoateti niste statistici cu numarul de zile dintr-un an in care temperatura ajunge la -15 grade sau mai jos. De 2 ani de cand am masina electrica am avut o singura data emotii. Am pornit la un drum de 100 km cu o autonomie estimata de 188 km. Am mers si pe autostrada destul de tare si cu caldura la interior pe 22 grade deoarece am zis ca imi ajunge. Pe drum, temperaturile exterioare au inceput sa scada dramatic pana la -15 grade si inainte cu vreo 50 km de destinatie autonomia estimata era de doar 75 km. Am oprit caldura la interior si am mers mai incetisor iar cand am ajuns la destinatie imi spunea ca mai pot sa fac 40 km (e drept ca pe ultimii 5 km am avut doar coborare si s-a mai incarcat). A fost o singura experienta in peste 750 zile de cand am masina electrica.

    • Chiar asa!

     De ce trebuie iecologistii sa se adune cu avioane private si sa umple hoterluri cu amrente de carbon infirartoare ca sa faca in fiecare an con ferintele alea despre reducerea emisiilor. Vestietele COP-uri ajuse undeva spre editia 30?! De ce nu o pun de o teleconferinta ecologica de fiecare data?! 😁

     Cum se face ca marii ecologisti, ce prorocesc ca in scurt timp oceanul planetar umflat de de incazlirea globala va inghiti suprafete imense de coasta, isi baga banutii castigati din gargara catastrofica, in secret sa pe fata, in propietati scumpe exact in zonele ce vor fi garantat inchitite de ape?! 😂

     Cat de debil trebuie sa fie cineva ca sa-i creada pe mitomanii astia? 😊

     • Dom Josef, am auzit de curand ca in Florida nu-ti poti asigura casa. Nu stiam. Esti pe cont propriu ca sa zic. Nu stiu de cand e regula asta in vigoare dar la uraganele de acolo e de inteles oarecum

      • Păi văzuși?!

       Ce naiba să mai caute un om gospodar în America? Tot Țăndăreii-s buricu’ pământului! 😂

      • @ josef.
       Vad ca nu va pot raspunde direct. Va raspund cum pok.
       Sunt niste nemti de-si deschid o sucursala in Florida. De acolo stiu. Na. Gospodari

      • Ce să mai asigure?

       N-ai aflat că toată Florida e sub ape de când s-a ridicat nivelul oceanului de la încălzirea globală?

       La fel de nașpa e și-n Europa. Numai ceva cabane prin Elveția ce-a mai scăpat de la înec.

      • @Herr Oberst

       Ich melde gehorsamst, dass ich nichts verstehe:

       Păi dacă nemții ăia nu-și pot asigura taraba în Florida cum naiba o deschid?! Întreb pentru un prieten. 😀

       Acum pe bune: În orice zone expuse intemperiilor asigurările sunt scumpe. Din 2005 până-n 2017 Coastele SUA nu au mai fost lovite de nicio furtună tropicală (uragan) de grad 4. A fost cea mai îndelungată perioadă fără furtuni majore de la 1860 se când se urmăresc și documentează furtunile tropicale. Precedenta a fost una mult mai scurtă de la 1862 la 1869. În mod normal SUA sunt lovite cam odată la doi ani de un uragan major de grad 4 sau mai mare. Uneori chiar și 2-3/an cum s-a întâmplat de mai multe ori în anii 30 și apoi in anii 70 ai secolului trecut.

       Cei 12 ani de acalmie au dus la un boom al construcțiilor în zone expuse de pe malul oceanului. Companiile de asigurare și-au redus și ele foarte mult primele și și-au relaxat exigențele de asigurare ca să prindă cât mai mulți clienți.

       Fapul că Florida nu are impozite pe venit și un cost al vieții relativ scăzut a stimulat de asemenea năvala pensionarilor cu pensii private din toată țara ce a amplificat fenomenul construcțiilor. Cam în anii 2000 a fost primul val de beneficiari de pensii private IRA și 401k lansate prin anii 80, care-s foarte interesați de taxe mici sau 0%. Vedeai de la un an la altul cum în zone pustii apărau construcții, plaje amenajate, drumuri, etc.

       Când la sfârșit de August lui 2017 a venit uraganul Harvey a fost o surpriză de proporții, care a readus companiile de asigurări foarte rapid cu picioarele pe pământ. Circula chiar banc atunci. Cică Trump se laudă pe Tweeter că: „My hurricane is bigger than any of Obama’s. And it is a good friend of mine.” 😀

       Nu mă îndoiesc că sunt zone de coastă expuse unde companiile refuză să facă asigurări. Așa cum dacă ești un șofer cu multe accidente sau amenzi nu-ți mai asigură nimeni mașina.

       Însă mărunțișuri din astea nu i-au descurajat niciodată pe progresiștii ce prorocesc noua Atlantidă: Continuă să-și cumpere sau să-și construiască proprietăți scumpe pe malul oceanului în zone ce pretind că vor fi înghițite de ape în câțiva ani. 👍

       Fără îndoială că niște personalități atât de proeminente au suficiente pile ca să facă oceanul să le ocolească casele. 😂

      • @josef
       Nu sunt un „acht eckiger kopf” Dom Josef. Mai inteleg cate ceva. Multumesc

     • Sunt total de acord aici cu dumneavoastra. Exista o gramada de ipocriti pe lumea asta iar extremistii (in directia eco sau anti-eco) sunt cei mai ipocriti.al, intre o racire globala si o incalzire globala, prefer incalzirea, e mai usor de gestionat. Cresterea de CO2 iarasi, ar trebui sa conduca la cresterea mai accentuata a plantelor.
      Totusi, nu pot sa fiu de acord cu risipa (de orice fel), cu rationamente ideologice in locul celor pragmatice/economice, cu poluarea co tot felul de gaze daunatoare pentru organismul uman.

      • Aveți dreptate.

       Nimeni nu vă cere să risipiți nimic. Strângeți cureaua după pofta inimii.

       Atât ta vreme cât o strângeți pe a dumneavoastră se numește „cumpătare”. Dacă însă vă înfigeți s-o strângeți altuia se numește „mitocănie”. Iar mitocanii nu merită să scape nepedepsiți. Nu-i așa? 😉

      • @Josef Svejk, depinde despre ce vorbim. Daca vi se pare normal sa fumati in spatii inchise si sa-i afectati si pe cei care sunt nefumatori, nu pot sa fiu de acord. Daca fumati afara sau la dumneavoastra in casa e strict problema dumneavoastra, desi inclusiv acest lucru e relativ pentru ca daca ajungeti la spital cu boli (sau cancer) provocat de fumat, nu mi s-ar parea corect sa beneficiati de asistenta gratuita din partea Statului pentru ca si eu cotizez la fondul de sanatate ori daca dumneavoastra va faceti rau cu buna stiinta, de ce sa platesc si eu pentru ceea ce singur v-ati cauzat?
       Este relativ la fel si cu masinile care polueaza (fonic si cu noxe) prin oras. In rest, daca in casa aveti doar becuri cu incandescenta in locul becurilor cu LED e strict problema dumneavoastra. Sunt banii dumneavoastra si faceti ce vreti cu ei.
       Am mai tot spus-o, nu sunt vreun ecologist, sunt doar pe principiul de a face orice lucru in modul cel mai eficient posibil.

      • @narci

       Ah, asta cu fumatul în spații închise a e un alt exemplu strălucit al efectului de bumerang. 😂

       Naziștilor pe stil nou nu le-a priit soluția rezonabilă cu saloane speciale pentru fumători. Așa că sau obținut interzicerea fumatului în spațiile publice, inclusiv baruri pentru fumători cel puțin la noi în downtown. Ca student fumam destul de mult într-adevăr. Acum fumez foarte rar – ocazional câte o țigară de foi la un Bourbon bun, dar ideea de interdicție și popreală în sine îmi repugnă.

       Așa că toate restaurantele bune s-au refugiat în suburbii iar cele mai bune au devenit cluburi private unde se intră doar pe bază de membership. Acolo legislația privind cârciumile și barurile n-are niciun efect. Ele au regim de reședințe private. Există deci salone unde cei ce vor să fumeze pot fuma. Altfel spus: „Live and let live”.

       Ca de obicei progresiștii cu parale au rămas în umbră cu capetele între urechi și i-au scos la înaintare pe lătrăii de prin fundații. Deci cei bogați și puțini au devenit membrii discreți ai cluburilor, iar mulțimea de mațe-fripte care a dus greul luptei împotriva fumatului în spațiile publice schelălăie acum că nu e „incluziune”. Și că atunci când ar vrea și ei sărăcuții să meargă odată pe trimestru la un restaurant sau bar bun, n-au unde.

       On the bright side, ca un efect secundar agreabil, restaurantele devenite cluburi s-au curățat de mojicime, că ăștia n-au nicio șansă să obțină vreodată statul de membrii.👍 Pe vremea restaurantelor chiar dacă erau exclusiviste mai erau totuși primiți.

       În altă ordine de idei nici eu și probabil nimeni din cei ce frecventăm cluburile și restaurantele bune nu suntem milogi la stat să „beneficiem de asistentă gratuită”. Ca toți oamenii civilizați avem asigurări private.

       Exact așa și cu celelalte gogorițe „progresiste”. Trăiți la bloc ca vitele în staule cât poftiți. Chinuiti-va prin trenuri și autobuze. Strîngeți cureaua, orbecăiți pe întuneric, mai puneți un palton după pofta inimii – cum zicea nemuritorul Pingelică.

       Cu excepția unui număr nesemnificativ de fanatici isterici cu crierașii pe bigudiuri toți oamenii vor să trăiască bine și confortabili. Primii și de regulă singurii care o încasează pe cocoașă de pe urma aberațiilor astea cu salvarea lumii sunt exact fraierii & loser-ii de la grassroots. Obișnuiți-vă cu ideea. 😂

      • @ Josef
       De acord cu dvs. Dar ce bataios sunteti….oi, mai tare ca Peskov.
       Eu inca fumez si mult. Am noroc ca si la serviciu imi permit sefii. Dar e mai greu iarna si mai ales cu Bourbonul.

      • narci

       da cu hasisul/marijuana cum mai stam ?
       Ba ala nu ai voie sa fumezi !!
       A! E marijuana ? Scuzati ca vpma importunat!

  • Cred că merită urmărite și persoanele care au făcut filmulețul respectiv:

   Credits
   Reporter: Malte Rohwer-Kahlmann
   Video Editor: Markus Mörtz
   Supervising Editor: Joanna Gottschalk, Michael Trobridge, Kiyo Dörrer
   Factcheck: Kirsten Funck
   Thumbnail: Em Chabridon

   După părerea mea, sunt (aproape) toate cu nume germane, ceea ce ridică un semn serios de întrebare în legătură cu obiectivitatea întreprinderii lor.

   • Clipul are sigla Deutsche Welle (Vocea Germaniei) care este 100% deținut și controlat de guvernul socialist-iecologist german.

    DW avea poziții de violent marxiste chiar și pe vremea când era la putere guvernul „creștin-democrat” al UTC-istei Merkel. Acum cu vechiul luptător roșu Scholz la butoane sunt cu totul și cu totul în elementu lor. 😂

  • Domnu’

   Io vreau să-l văd pe iecologuistu’ care face ce propovăduiește. Să-l văd că renunță 100% la a mai arde fosile fie și pe o perioadă de timp limitată de câteva săptămâni. Însă așa ceva nu există.

   Până acum fiecare mare religie a lumii a avut profeții și asceții săi ce au urmat cu tărie ceea ce predicau. Doar religia verde n-are așa ceva. E limpede că nici măcar propovăduitorii ei nu cred nicio iotă din ceea ce predică. Dar au pretenția ca tot restul lumii să urmeze negreșit orice zgubilitciuni scit din ei.

   Vă mirați că se râde copios pe seama lor?!

   • „Până acum fiecare mare religie a lumii a avut profeții și asceții săi”
    Aici e o mica problema de semantica.
    In ebraica:
    1. Verbul a fi … nu exista! :) Cartesius si urmasii pot sa faca criza de nervi.
    Nu degeaba pana in ziua de azi a ramas excomunicat. Pacat de el, ca era foarte inteligent.
    2. Ceea ce se traduce ca profeti (Navi la singular. Neviim la plural.) sunt de fapt cei care aduc cuvantul lui D-zeu.
    Nu sunt futurologi. Si nici scriitori de SF.
    3. Aia cu exista … este combinatia interzisa de a fi folosita de 4 litere (incepe cu Y …) care a ajuns sa fie mentionata si de greci mai tarziu.

    Asta e. Lost in translation.
    Houston … we have a problem!

  • @Svejk
   Bine, multumim ca ne împărtășiti din vasta dvs experienta de imigrant in State care „s-a ajuns”, cum merge vorba. Cu banii inutil sa va intreb, se pare ca o duceți bine, v-ati realizat. Mai putin cu bunul-simt, dar asta e o problemă comună a multora in situatia dvs, în lunile iulie-august fiind destul de vizibilă și deranjanta si in Romania. Pare-se ca aveti ceva ponturi utile sa ne dati, altfel n-am auzit inca de un om bogat ca dvs „rupand „rubricile de comentarii la site -uri, în general astfel de oameni fiind destul de ocupați.

 42. De urmărit:

  Iron-Air Batteries Are Here. They May Alter the Future of Energy.
  Battery tech is now entering the Iron Age.

  – Bateriile fier-aer ar putea rezolva unele dintre neajunsurile litiului în ceea ce privește stocarea energiei.

  – Firma Form Energy din Massachusetts construiește o nouă instalație de baterii fier-aer în West Virginia.
  Investiția este de $760 milioane.

  – Despre firma Form Energy și procesul de „ruginire reversibilă” am scris deja în articolul
  Stocarea energiilor „verzi” – călcâiul lui Ahile pentru politicile Net Zero

  Detalii,

  https://www.popularmechanics.com/science/energy/a42532492/iron-air-battery-energy-storage/

  • Multumesc, l-am vazut mai bine. Poza de pe Contributors e cam irelevanta. Chiar si tonul vocii e cumva diferit de cum scrie.

   • Da, pare foarte prietenos si de treaba după cum vorbește. Si are multă energie. E genul de profesor care e pe cale de disparitie azi. Dl. Crânganu iubeste ceea ce face.

      • Da doamna! Sa nu uitam de ce spunea bucatarul de pe Pequod, Fleece In romanul lui Melville, Moby Dick. Asta, uitandu-se cum rechinii devorau balena alba
       Citez din memorie:
       „Mai rechinilor, si ingerii sunt niste rechini care stiu sa se abtina”

 43. WSJ: Investitorii investesc în energiile regenerabile, dar proiectele nu se construiesc. Potențialul de 40 de miliarde de dolari pentru proiecte de energie regenerabilă se confruntă cu o încetinire a instalațiilor eoliene și solare.

  În ciuda creditelor fiscale federale de miliarde de dolari disponibile și a investitorilor dornici să finanțeze proiecte de energie curată, ritmul de dezvoltare a încetinit mult, iar multe planuri de energie regenerabilă se confruntă cu o cale incertă de finalizare. Analiștii și companiile spun că problemele legate de lanțul de aprovizionare, așteptările lungi pentru conectarea la rețea și mediile politice și de reglementare dificile din întreaga țară contribuie la această încetinire.

  Noile instalații eoliene au scăzut cu 77,5% în al treilea trimestru din 2022 față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit S&P Global Market Intelligence. Noile instalații solare la scară utilitară au scăzut probabil cu 40% în 2022 față de 2021, potrivit unui raport al Solar Energy Industries Association și al firmei de cercetare Wood Mackenzie.

 44. Bloomberg, 23 ian 2023: Turbinele eoliene mai înalte decât Statuia Libertății se prăbușesc
  Defecțiunile turnurilor și ale palelor au dat bătăi de cap producătorilor din SUA și Europa

  Goana de a adăuga linii de producție pentru turbine din ce în ce mai mari este citată ca fiind un vinovat major de către oamenii din industrie… defecțiunile se produc într-un interval de timp mai scurt la noile turbine….

  N.B. Fotografiile turbinelor stricate sunt neliniștitoare pentru viitorul energiei eoliene.

 45. OFF TOPIC: Mortalitatea infantilă în 1800, 1950 și 2015

  O scădere dramatică de-a lungul a peste două secole:

  În 1800, peste o treime din copiii nou-născuți au murit înainte de a împlini 5 ani.
  În 1950, mortalitatea infantilă a scăzut dub 5%.
  În 2015, mortalitatea infantilă a scăzut sub 0,5%.

  Vreme de peste 200 ani, combustibilii fosili au asigurat omenirea cu mai multă hrană, mai multe medicamente, mai multă apă curată, mai bună îngrijire medicală etc.

  A scăzut mortalitatea infantilă și, în același timp, a crescut speranța de viață.

  A nu se uita.

  Un grafic mai valoros decât 1.000 cuvinte:

  https://ourworldindata.org/uploads/2018/10/3-maps-of-Child-mortality.png

  • /…/ combustibilii fosili/…/ Evident ca sunt inca importanti, si au folosit omenirii in trecut, dar asta nu inseamna ca nu ar trebui sa introducem in mixul energetic si surse regenerabile. Omenirea mai si evolueaza, nu sta incremenita in aceleasi tehnologii ca acum 200 ani. NU exista solutii eterne energetice. Cobustibilii fosili oricum se vor termina in viitorul apropiat, la ritmul actual dement de consum, nu sunt resurse infinite. Ce faci dupa?..

   • Fiți un deschizător de drumuri! Deschideți calea! Renunțați la fosile! Dați-ne un exemplu nepieritor! Dacă nu dumneavoastră atunci cine?! Dacă nu acum, atunci când?!

    Dacă chiar supraviețuit acestei „evoluții” așa ca la vreo lună-două, să nu uitați să en spuneți cum ați reușit. Vom fi doar ochi și urechi! 😂

 46. Pentru descretirea fruntilor:
  BANC CU INGINERI:
  Moare un inginer şi ajunge la Porţile Raiului. Îl caută Sfântul Petru prin catastife dar nu-l găseşte defel, şi atunci îi spune inginerului:
  – Îmi pare rău dar trebuie să te duci în Iad.
  Inginerul n-are ce face si se duce în Iad, dar sătul de mizeriile specifice Iadului începe să facă diverse îmbunătăţiri.
  Cu trecerea timpului, Iadul începe să beneficieze de ISO 9000, SAP, control de fluxuri de cenuşă, aer condiţionat, cuptoare de smoală cu alimentare automată, closete cu auto-spălare, sala maşinilor automatizată, programe de siguranţă şi prevenire a accidentelor, scări rulante, reţele de comunicaţii cu fibră optică, programe de mentenanţă predictivă, sisteme de control field bus şi Hart, acces pe bază de amprente digitale, Wi-fi, iPod-uri etc…
  Într-o bună zi, îl sună Dumnezeu pe Satana la telefon şi-l întreabă cum mai merg lucrurile în Iad.
  Îi răspunde dracul:
  – Suntem pe cale să ne certificăm ISO 9000, 14000, 18000, 21000, avem un sistem de control de flux al cenuşii, aer condiţionat, closete cu drenaj prin infraroşii, scări rulante cu limitatoare automate de sarcină, echipament domestic pentru eficienţă energetică, internet la liber… Până şi eu am publicat prima versiune a paginii mele web.
  La care Dumnezeu tună prin telefon:
  – Ceeeeeeee ??? Vrei să spui că ţii cumva acolo la tine vreun inginer ???
  Dracul, cu tupeu, îi răspunde:
  – Da! Da’ de ce întrebi?
  – Aşa ceva e inadmisibil! Ce face un inginer în Iad? Locul lui nu este în Iad. Inginerii întotdeauna merg în Rai. Să mi-l trimiţi imediat, m-ai auzit?
  – Nici prin cap nu-mi trece, zice dracul. Inginerul va rămâne cu mine pentru eternitate.
  – Trimite-mi-l imediat, că dacă nu, te dau în judecată!
  La care Satana începe să râda în hohote:
  – Nu zău, chiar aşa? ŞI… DE UNDE O SĂ SCOŢI TU UN AVOCAT?

   • Da, stiu bancul.
    Presupun ca era de pe vremea cand ingineri erau dintre primii educati din familiile lor.
    Numarati va rog cati dintre comentatori si/sau autori sunt ingineri.
    SI cati sunt parerologi de factura „umanista” si cu competente infime la aritmetica de clasa a IV-a.

    • Ambele parti au aportul lor pe blogul asta. Sigur ca-i prefer pe ingineri dar imi plac in a ceeasi masura umanistii. Taica-miu a avut publicate o seama de poezii.

 47. Centralele electrice pe cărbune au fost pornite și clienții au fost plătiți pentru a reduce consumul de energie în timpul valului de frig din Marea Britanie

  National Grid le cere celor de la Drax și EDF să înceapă să activeze trei centrale și anunță că va activa luni seara serviciul său de flexibilitate a cererii în timp real.

  În condițiile în care un sistem meteorologic de înaltă presiune, cu vânturi ușoare asociate, este posibil să domine încă câteva zile, operatorul de sistem de electricitate (ESO) al National Grid a anunțat duminică dimineața devreme că a cerut companiei Drax să înceapă „încălzirea” a două dintre unitățile sale de cărbune de la situl său din North Yorkshire și EDF să facă același lucru pentru centrala sa West Burton din Nottinghamshire…

  ..

  Solicitarea privind centralele electrice a urmat uneia similare de la mijlocul lunii decembrie, deși atunci centralele pe cărbune nu au fost folosite, deoarece operatorul a generat suficientă energie din alte surse. „Previziunile noastre arată că marjele de aprovizionare cu energie electrică vor fi mai strânse decât în mod normal luni seara”, a declarat ESO. „Am instruit unitățile energetice pe cărbune să fie disponibile pentru a crește furnizarea de energie electrică în cazul în care va fi nevoie mâine seară.

  În condițiile în care o mare parte din Marea Britanie s-a bucurat de vânturi ușoare și de o duminică însorită și rece, energia eoliană a reprezentat doar 6,89 gigawați, aproximativ 17,6% din totalul generat.

 48. 1. „…ca și cum concentrația de CO2 ar fi butonul magic, care, odată rotit către valori mai mici, va înțepeni temperatura globală la o valoare propusă de ei.(…)Aceste discuții sunt despre posibilități, nu despre probabilități.”

  Apropo buton magic si (nu doar) codoi, el/butonul exista deja si e si promovat de cca 600 de „ambasadori” in 73 de tari:
  „En-ROADS is a global climate simulator that allows users to explore the impact of roughly 30 policies—such as electrifying transport, pricing carbon, and improving agricultural practices—on hundreds of factors like energy prices, temperature, air quality, and sea level rise.
  Developed by Climate Interactive, the MIT Sloan Sustainability Initiative, and Ventana Systems, En-ROADS is a system dynamics model carefully grounded in the best available science, and has been calibrated against a wide range of existing integrated assessment, climate, and energy models.”
  https://www.climateinteractive.org/en-roads/

  „There is a growing global network of En-ROADS Climate Ambassadors worldwide — people from a range of backgrounds who have followed the En-ROADS Training Plan and run at least two events with En-ROADS (and, in some cases, many more).”
  https://www.climateinteractive.org/en-roads/climate-ambassadors/

  Din cei doi „ambasadori” in Romania ai acestui soft de simulare/propaganda/convingere, unul este:
  „Andrei Covatariu is the Public Affairs Manager at Enel Romania.
  He is a board member of the World Energy Council FEL-100 (Future Energy Leaders) community. He is also a Senior Research Associate and the Summer School Director at Energy Policy Group, a Bucharest-based leading think-tank for energy policy, market analytics and strategy.” (din al 2-lea link de mai sus, dupa selectie din lista derulanta a tarii)

  2. Vehiculele (de toate tipurile) folosite in domeniul militar nu par a fi incluse in datele din analiza. Raman acestea neelectrificate sau nu?

 49. Ce mai spun universitarii despre schimbarea climei în următoarele decenii?

  Pe 13 iulie 2022, un grup de universitari au publicat în Nature articolul Coupled stratosphere-troposphere-Atlantic multidecadal oscillation and its importance for near-future climate projection

  ABSTRACT

  Climatul emisferei nordice (NH) a cunoscut diferite tendințe climatice multidecadale coerente pe timp de iarnă în stratosferă, troposferă, ocean și criosferă. Cu toate acestea, cadrul mecanicist general care leagă aceste tendințe nu este bine stabilit. Aici arătăm, folosind simularea climatică cuplată forțată tranzitorie pe termen lung, că o mare parte din schimbările multidecadale coerente din NH pot fi înțelese în cadrul unui cuplaj amortizat stratosferă/troposferă/ocean-oscilație.

  Această variabilitate cuplată îmbunătățește performanțele modelelor statistice, care prevăd o slăbire suplimentară a oscilației nord-atlantice, o răcire a Atlanticului de Nord și un hiatus în ceea ce privește gheața de mare nord-atlantică și arctică pe timp de iarnă și temperatura globală de suprafață, la fel ca în anii 1950-1970.

  ––––––––––––––
  Traduse într-un limbaj „ingineresc”, afirmațiile de mai sus ne atrag atenția că trebuie să ne așteptăm la o răcire a Atlanticului de Nord, la o revenire a gheții marine arctice și o creștere a masei de gheață din Groenlanda în următoarele decenii.

  Fig. 7 din articol este baza afirmațiilor mele.

 50. Profit de acest articol sa-mi exprim regretele pentru atacurile la persoana din comentariile la articolele precedente fata de unii comentatori, mai ales fata de Harald. Acele comentarii nu imi aduc onoare dar pe viitor voi avea grija sa nu se mai repete. Câteodată te mănâncă rau degetele.

  • Dom Johnny,
   Si eu am promis sa ma las de fumat.
   Dom Harald si nu doar dumnealui, mai calaca pe bec. Inclusiv dumneamea.
   Not to be warried.
   Domnul Cranganu e trecut prin toate astea. Ma intreb cum o duce cu generatia Z ajunsa deja in facultati. Aia obraznici nu dvs.

 51. Se intampla mai repede decat ma gandeam, cresc/se introduc accizele la electricitate si gaz, exemplu din Belgia, este un proiect de lege, inca:

  „un nouveau taux d’accise est introduit pour les différentes tranches de consommation des contrats résidentiels. Ce taux a été calculé sur la base de la différence de TVA entre 21% et 6% payée en moyenne par MWh en 2021. Pour le gaz naturel, il s’agit d’une augmentation des droits d’accises de 7,69 euros par MWh. Pour l’électricité, il s’agit d’une augmentation des droits d’accises de 33,88 euros par MWh”

  Problema este ca odata introduse ele pot fi si crescute, sau scazute, dar e mai greu cu scaderea.
  Exemplu de ce este greu cu scaderea unei taxe: au scazut TVA de la 21 la 6 in 2021, dar introduc accize in 2023, deci la final oricum platesti, doar ca se numeste atfel.

  • Asa ai inteles tu? Eu am inteles exact pe dos:
   “ Mais le risque de manquer de puissance ne semble pas inquiéter la société d’État : Nous n’anticipons pas, pour l’instant, d’enjeu à ce niveau.

   Hydro-Québec rappelle que, dans les faits, l’arrivée d’une telle quantité de véhicules électriques sur le réseau ne se fera pas du jour au lendemain. Nous serons en mesure de répondre à la demande au rythme requis, croit le porte-parole.”

   • Totul e la modul conditional-optativ: „nu PARE sa ingrijoreze societatea de stat”, nu anticipam „pentru moment”, purtatorul de cuvant „CREDE” etc…. E greu sa exprimi anumite opinii in contextul narativului actual impus…..

 52. Aisbergul rupt recent din Antarctica

  Ieri (24 ianuarie) BBC și-a informat cititorii că un aisberg de mărimea Londrei s-a rupt din banchiza de gheață a continentului Antarctica. De regulă, astfel de breaking news ar fi făcut ocolul mass media internaționale, dar, ghinion pentru ele, ruperea ghețarului nu are legătură cu încălzirea globală, ci cu ciclul natural (calving) de rupere a ghețarilor și formare a aisbergurilor.

  Poate că redactorii de la BBC și-au amintit (sau li s-a amintit) un studiu științific publicat în Science, conform căruia creșterea concentrației de CO2 răcește nu încălzește– porțiuni ale continentului Antarctica. Desigur, astfel de studii nu sunt corecte politic și nu se bucură de extrema popularizare de care beneficiază studii gen Exxon Knew și altele așijderea.

  Detalii,

  Rising atmospheric carbon dioxide actually cools part of Antarctica
  Local weather conditions, altitude to blame for counterintuitive trend

 53. Babilou&Harald si stirile deformate
  Articolele d-lui geolog au devenit locul de adunare preferat pentru curentul retrograd prins in valtoarea produsa de inovatiile tehnologice ale sec. XXI. Cenzura – pe masura.

  • Atacurile repetate la persoană au devenit marca dvs. înregistrată pentru care nu puteți fi acceptat într-o societate de oameni normali, dar pe care îi numiți „retrograzi” sau chiar „țăcăniți” (într-un comentariu nepublicat).

   Faptul că insistați maniacal să criticați veninos articolele mele și pe majoritatea comentatorilor, precum și faptul că încercați furibund să vă plasați comentariile ad hominem în siajul altor articole de pe această platformă, trădează un comportament patologic. Sper că orașul în care locuiți are niște medici psihiatri compentenți cărora ar trebui să vă adresați cu încredere și speranță de vindecare rapidă.

   Până atunci, binemeritați cartonașul roșu cu suspendare nedeterminată.

  • Pentru trolli:

   Ce are @Harald de îl „iubiți” așa de mult încât nu mai găsiți alte nickname-uri ca să trollați?
   E plină platforma de nume răsunătoare – nu dau exemple, căci „se știe cine sunt”.

   • Domnule Cranganu, indivizii astia schimba IP-ul? Cum de tot intra aici?
    By the way, primesc o tona de junk dar dau delete imediat. Nici macar nu-i clasific junk.

  • @Harald

   Firește că se stie, biografia dlui Crânganu e publică și o poti vedea si pe Contributors la numele său. Ceva nou ai sa ne spui?

 54. De ce și-a dat demisia un profesor de geologie de la University of Alabama?
  Pentru că geologii sunt mai sceptici decât alți oameni de știință când vine vorba de „catastrofismul climatic”
  Extraordinara demisie a fost postată pe Twitter, de unde am tradus-o mai jos:

  Unii scormonitori de pe internet au descoperit că voi părăsi postul de profesor în cadrul Departamentului de Științe Geologice după acest semestru, așa că m-am gândit că ar trebui să vă spun de ce.

  Ca în cazul majorității deciziilor importante, motivele sunt în principal personale. COVID m-a făcut să-mi dau seama că eram foarte departe de familiile noastre din CA și călătoria părinților noștri în vârstă a fost un tribut de plătit. Rezultatul a fost că copiii noștri nu-și vedeau bunicii foarte des.

  În calitate de imigrant polonez, știu cum este să trăiești departe de familie și am început să am resentimente pentru că mi-am ales cariera în detrimentul timpului petrecut împreună cu familia mea. În plus, în ultimul deceniu sau cam așa ceva, dar mai ales în ultimii ani, obsesia universităților și a instituțiilor care finanțează granturi cu privire la caracteristicile imuabile ale cadrelor didactice și ale studenților și presiunea pentru echitate în știință mai presus de orice altceva a schimbat dramatic profesia de profesor universitar.

  Ascensiunea iliberalismului în numele DEI (Diversity, Equity, and Inclusion), este în antiteză cu principiile pe care au fost fondate universitățile. Acestea nu mai sunt locuri care îmbrățișează libertatea schimbului de idei și îi vor pedepsi pe cei care merg împotriva narațiunii.

  Deși am muncit de la o vârstă fragedă pentru a obține un doctorat și a deveni profesor, la fel ca tatăl meu, simt că această profesie nu mai este demnă de eforturile mele. Contribuie la acest lucru tăcerea comunităților de științe ale pământului cu privire la falsa narațiune a „urgenței climatice”. [s.m.]

  Membrii comunității discută în mod obișnuit despre efectele catastrofismului climatic asupra sănătății mintale, dar nu îndrăznesc să vorbească pentru a nu-și pierde posturile și fondurile de cercetare. Voi continua să analizez în mod obiectiv starea actuală a științei și să ofer opiniile mele de expert prin intermediul rețelelor sociale și al unui viitor podcast și al unei cărți (sper că în curând). Apreciez tot sprijinul pe care l-am primit de la suporterii de aici și de la membrii din cadrul comunității (care vor rămâne anonimi). Dacă locuiți în Colorado, pregătiți-vă pentru vârtejul Wielicki! Sunt încântat de acest nou capitol din viața mea. #climat #Wokeness

  Vreau doar să vă mulțumesc pentru sprijinul arătat.

  Detalii,
  https://twitter.com/matthewwielicki/status/1617559849650511879

  https://matthewwielicki.com/

  • Video-ul este o ilustrare a unui fenomen pe care geologii și, mai ales, geofizicienii îl cunosc și îl înțeleg mai bine decât restul comunmității științifice: re-echilibrarea izostatică a crustei terestre după ce s-a eliberat de greutatea calotelor glaciare care au au acoprit-o până acum 10-12.000 ani. De exemplu, peninsula scandinavă și nordul Canadei, acoperite total cu ghețari, s-au ridicat și continuă să se ridice după topirea acestora, cu viteze variabile în jur de 10 cm/secol. Este unul din motivele pentru care liniile țărmurilor variază continuu.

   Găsiți explicații și mai multe exemple în articolele mele: În căutarea timpului pierdut: Enigma lui Munk, piscinae romane și eclipse antice, respectiv, Enigma lui Munk revisited: Noua structură a interiorului planetei oferă o posibilă soluție. Implicații asupra variațiilor nivelului oceanic

    • Nu e pentru câștigarea audienții. Articolul a fost publicat peer-reviewed în Nature și este bazat pe date tari (observații ale undelor seismice produse de cutremure majore).

     Dacă se confirmă independent această schimbare de rotație a nucleului interios, următorul pas ar putea fi inversarea polarității câmpului geomagnetic, cu consecințe catastrofale pentru civilizația actuală.

     O palidă idee despre ce ar însemna în realitate inversarea polarității câmpuui geomagnetic puteți vedea la începutul filmului The Core (2003).

     • Studiul a fost facut de chinezi din cate am citit. N-am prea multa incredere. Oricum ei spun ca fenomenul apare frecvent.
      Sunt constient de ce inseamna o asemenea schimbare, de asta am postat. Daca un fluture in Amazon da din aripi schimba numarul de uragane in Caraibe. Ce ar insemna un fenomen ca asta? Big.
      Respectele mele Domnule Profesor

     • Domnule profesor, mie ideea ca nucleul solid sa se opreasca si sa inceapa sa se roteasca invers, si asta periodic, nu-mi place deloc: inconjurati cum sintem de electronica sensibila cred ca asta ar fi puternic afectata de variatiile unui cimp electromagnetic capabile sa inverseze sensul de rotatie al unei sfere cu raza de 1200 km la fiecare citeva zeci de ani.

      In alta ordine de idei, stiu eu bine de niste variatii ale vitezei de rotatie a planetei observate la inceputul anilor ’70, variatii „recuperate” in deceniul trecut? Pot avea variatiile astea legatura cu cele doua formatiuni dense de la limita inferioara a mantalei, cea de sub Africa si cea de sub Hawaii (daca am retinut corect) despre care ne-ati vorbit intr-un articol trecut? Pentru ca daca da, si daca inteleg cite ceva de-acolo (ceea ce nu e deloc sigur), atunci astfel de oscilatii/variatii, eventual conjugate cu fenomene termodinamice necunoscute la limita nucleului lichid-manta n-ar influenta doar viteza de rotatie dar si cimpul magnetic al planetei?