duminică, iulie 3, 2022

“Insuficienta consideratie” sau bataie de joc?

Intrebare  retorica, nu  este o noutate  faptul ca Guvernul nu  respecta legislatia in vigoare  privitoare la  Consiliul  Fiscal,  consultarea  publica sau  alte “fleacuri” deranjante. Si ne abureste fie spunand jumatati de adevaruri,  fie previzionand improbabilul – daca a mers  pana acum de ce n-ar merge si pe mai departe? I se rupe. Chiar daca  avem un nou ministru de finante, scolit la Harvard, (sincer, chiar  credeam – ce naiv, nu? – ca  vom vedea o schimbare de atitudine) narvurile au ramas la fel.

În ziua de 21 aprilie 2014, Consiliului fiscal i-a fost remisă prin e-mail adresa Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 668810 datată 18 aprilie 2014, prin care i se solicită avizul asupra propunerii legislative referitoare la neimpozitarea profitului reinvestit. Între timp, propunerea legislativă menţionată mai sus a fost adoptată în ședința de guvern din data de 23 aprilie 2014, și ulterior publicată ca OUG 19/2014 în MO nr. 308 din 25 aprilie 2014, fără a avea avizul Consiliului fiscal, obligatoriu conform art. 13 din legea nr 69/2010 (LRFB) cu modificările și completările ulterioare. Potrivit articolului din Legea Responsabilității Fiscal-Bugetare (LRFB) mai sus menționat, „în cazurile în care se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, se va elabora fişa financiară potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care trebuie să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) să aibă avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului fiscal, conform căruia impactul financiar a fost luat în calcul în prognoza veniturilor bugetare şi nu afectează ţintele bugetare anuale şi pe termen mediu;

b) să fie însoţită de propuneri de măsuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare.”

Speța în cauză este acoperită de punctul a) al articolului de lege mai sus citat, în condițiile în care nu au fost adoptate măsuri de compensare a impactului negativ asupra veniturilor bugetare.

În mod evident, o opinie a Consiliului fiscal asupra propunerii legislative în cauză nu putea fi redactată și adoptată în intervalul disponibil până la dezbaterea acesteia în ședința de guvern.

Consiliul fiscal constată că, în pofida apelurilor sale repetate (vezi Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat, la Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2013 şi la Strategia fiscal-bugetară 2013-2015 actualizată, Opinia Consiliului fiscal cu privire la Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi opinia Consiliului fiscal cu privire la proiectul de rectificare bugetară pe anul 2013, Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat, Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2014 şi Strategia fiscal bugetară 2014-2016 actualizată) de a i se asigura un interval de timp rezonabil pentru analizarea documentelor asupra cărora i se solicită opinia/avizul, MFP persistă în a trata prevederile LRFB și instituția Consiliului fiscal cu insuficientă considerație.

Sa vedem, chiar cu riscul sa lungesc articolul, (stiu, este plictisitor sa citesti aceeasi formulare, de n`spe ori, ti se face lehamite de la o vreme) e chiar asa?

–  În data de 21.01.2013, Consiliului fiscal a primit de la Ministerul Finanţelor Publice adresa nr. 350.147, prin care i se solicită, în baza art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010, formularea, în cel mai scurt timp posibil, a opiniilor privind proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2013, raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2013 şi proiecţia acesteia în perioada 2014-2016, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 şi expunerea de motive aferentă, precum și pentru Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2013-2015 revizuită. Cu toate acestea, setul complet de documente necesar elaborării opiniei Consiliului fiscal (în speță Raportul privind situația macroeconomică în anul 2013 și proiecția acesteia în perioada 2013-2016, respectiv versiunea actualizată a SFB 2013-2015) nu a parvenit acestuia decât în ziua de 23.01.2013, în condițiile în care primul document a fost înaintat Consiliului fiscal la ora 6 PM a zilei de marți 22 ianuarie, iar versiunea actualizată a strategiei la ora 10.30 AM în ziua de miercuri 23 ianuarie.

Având în vedere intenția Guvernului de a aproba documentele mai sus menționate în ședința din 23.01.2013, timpul este în mod evident insuficient pentru examinarea riguroasă a acestora, iar Consiliul fiscal se află în imposibilitatea de a elabora o opinie completă în ceea ce privește respectivele documente. În pofida faptului că este de înțeles urgența aprobării bugetului pentru anul 2013, procedura legislativă ar trebui să respecte principiul transparenței statuat în legea 69/2010, conform căruia “guvernul şi autorităţile publice locale au obligaţia de a face publice şi de a menţine în dezbatere un interval de timp rezonabil toate informaţiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale şi bugetare, rezultatelor acestora şi a stării finanţelor publice centrale şi, respectiv, locale”. În acest context, Consiliul fiscal recomandă pentru viitor o perioadă de cel puțin o săptămână între momentul transmiterii documentației necesare de către MFP și momentul adoptării legislației relevante, acest interval fiind minimul necesar în vederea elaborării unei analize riguroase. În plus, proiectul de buget conține și un pachet de modificări ale Codului Fiscal ce urmează să intre în vigoare începând cu 1 februarie 2013, fără ca acestea să fi fost supuse dezbaterii publice pentru un interval de timp rezonabil, în contradicție cu spiritul prevederilor art. 4 alin. 1 al Codului Fiscal care precizează că “prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia”

– În data de 29.07.2013, ora 10.22 PM, Ministerul Finanţelor Publice a trimis Consiliului fiscal prin adresa nr. 82016/09.08.2012, Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi Proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2013, Nota de fundamentare și proiectul de OG privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, precum și Nota de fundamentare și proiectul de OG privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2013, solicitând în temeiul art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 opinia Consiliului fiscal cu privire la acestea. Având în vedere intenția Guvernului de a aproba respectivele documente în ședința de guvern din după-amiaza zilei de 30.07.2013, timpul de care Consiliul fiscal dispune este în mod evident insuficient pentru a permite o analiză riguroasă, acesta fiind pus în situația de nu putea elabora o opinie completă cu privire la documentele trimise și de a-și rezerva dreptul de a o completa ulterior. Consiliul fiscal se vede nevoit să reitereze recomandarea din ianuarie 2013, de asigurare a unei perioade de cel puțin o săptămână între momentul transmiterii documentației necesare de către MFP și momentul adoptării legislației relevante, acest interval fiind minimul necesar în vederea elaborării unei analize riguroase. În plus, proiectul de rectificare bugetară conține și un pachet de modificări ale Codului fiscal ce urmează să intre în vigoare începând cu 1 septembrie 2013, fără ca acestea să fi fost supuse dezbaterii publice pentru un interval de timp rezonabil, în contradicție cu spiritul prevederilor art. 4, alin. 1 al Codului fiscal care precizează că “prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia”.

În data de 7.11.2013, Consiliul fiscal a primit de la Ministerul Finanţelor Publice (MFP) adresa nr. 82615, prin care i se solicită, în baza art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 (LRF), formularea opiniilor privind proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2014, raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2014 şi proiecţia acesteia în perioada 2015-2017, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 şi expunerea de motive aferentă, precum și pentru Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 revizuită, expunerea de motive și legea asociată a plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar. Cu toate acestea, o parte din documentele necesare elaborării opiniei Consiliului fiscal (în speță Raportul privind situația macroeconomică în anul 2014 și proiecția acesteia în perioada 2015-2017 și ultima versiune a proiecției BGC pentru intervalul 2015-2017) nu au parvenit acestuia decât în ziua de 12.11.2013, iar textul actualizat al Strategiei fiscal-bugetare (SFB) a fost primit abia în cursul zilei de 13.11.2013.

Având în vedere intenția Guvernului de a aproba documentele mai sus menționate în ședința din 14.11.2013 (ceea ce implică un interval de timp insuficient pentru elaborarea unei analize riguroase), Consiliul fiscal se află în imposibilitatea de a elabora o opinie completă cu privire la SFB 2014-2016 actualizată și își rezervă dreptul de a reveni ulterior cu o completare a opiniei.

Consiliul fiscal se vede nevoit să reia recomandarea formulată în opiniile anterioare cu privire la necesitatea asigurării unui interval de cel puțin o săptămână între momentul transmiterii către Consiliul fiscal a documentației necesare de către MFP și momentul adoptării legislației relevante în ședința de Guvern, un astfel de interval fiind minimul necesar pentru elaborarea unei analize riguroase. În plus, asigurarea unui astfel de interval ar fi consistent cu respectarea principiului transparenței statuat în Legea 69/2010, conform căruia „guvernul şi autorităţile publice locale au obligaţia de a face publice şi de a menţine în dezbatere un interval de timp rezonabil toate informaţiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale şi bugetare, rezultatelor acestora şi a stării finanţelor publice centrale şi, respectiv, locale”.

Insuficienta consideratie? Daca ar fi „numai atat”, hai sa zicem, doar suntem romani, sefu-i sef si-n sant, nu? Chiar daca-i manga si trece gasca cu labele peste el. Destepti, frumosi si cu coada pe sus. Ce ne mai intereseaza ce spun si „pacalicii” aia de la CF?  Ne facem ca le cerem parerea si facem tot cum ne taie capul. Suntem acoperiti, de forma, prin adresele  care ”dovedesc” ca CF a fost informat. Treaba „lui” daca nu raspunde, sa se miste mai repede… cateva ore sunt suficente sa analizezi niste fleacuri cum sunt bugetele de stat, nu?

Doar ca nu-i asa. Exista un pericol real, mult mai mare, care poate avea repercusiuni majore asupra Romaniei.  Iata de ce:

Modul în care s-a desfășurat procesul bugetar din acest an – ambele rectificări bugetare aducând majorări ale țintei de deficit, în condițiile existenței unei interdicții legale explicite și a unor suficiente indicii, în baza execuției bugetare la finele primelor 6 luni, cu privire la probabilitatea ridicată a realizării unor venituri bugetare mult inferioare estimărilor revizuite, pune sub semnul întrebării relevanța regulilor bugetare și angajamentul față de respectarea disciplinei fiscale. Eficiența unei reguli fiscale este determinată de gradul de constrângere pe care-l exercită asupra modului de formulare a politicii fiscal-bugetare. Ușurința cu care regulile fiscale au putut fi în mod repetat eludate în acest an (prin recursul la derogare față de regulile instituite de art. 6 lit. b) cu privire la deficitul bugetar, respectiv art. 6 lit. c) și art. 21 cu privire la nivelul cheltuielilor publice), alături de încălcările consemnate și în anii ce s-au scurs de la adoptarea Legii responsabilității fiscale în 2010 (ale regulilor statuate de art. 6 lit. c) și art. 21), pune în evidență slăbiciunea constrângerilor exercitate de regulile fiscale din LRF și ridică dubii serioase asupra angajamentului față de respectarea în viitor a regulilor fiscale ce vor fi instituite prin preluarea în legislația națională a prevederilor Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea și Guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare (Compactul fiscal).

Toate documentele pot fi consultate aici:

http://www.consiliulfiscal.ro/

Cata incredere poti sa mai ai intr-un guvern care nu respecta legea? Cum poti sa mai crezi in tinta de 1% defict  structural, asumata pentru 2015?  Evident, dupa ce a fost „ rostogolita” din 2014…

Am citit programul de convergenta  2014-2017, aici

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/pdc/ConvergenceProgramme2014_2017ro_5mai.pdf

Ce „garantii” avem ca Guvernul va atinge, in 2015, ce n-a atins in 2014? Cu „stilul” asta de lucru?

In plus, chiar nespecialist  fiind tot iti sar in ochi cateva „chestii”.

Pentru a atinge un deficit structural de maxim 1% trebuie sa calculam defictul ciclic maxim admis, care este in relatie de proportionalitate directa cu output gap-ul (diferenta intre PIB potential si efectiv), printr-un coeficient de elasticitate. La noi este  cca 0,3  (tot dintr-un studiu al CF: Romania poate avea deficite bugetare de 3% din PIB numai in  perioadele extreme de criza – output gap negativ de circa 8.33%, data fiind elasticitatea soldului  ciclic de doar 0.3 la modificarea cu un punct procentual a output-gap-ului. http://www.consiliulfiscal.ro/Impactcompactfiscal.pdf )

Altfel spus, daca avem un output gap de 3% (PIB-ul este mai mic cu 3% fata  de PIB potential) deficitul ciclic este de 0.9 %, rezultand ca defictul efectiv nu poate fi mai mare de 1,9% ( deficit efectiv = deficit structural + deficit ciclic)

Pe 2013 am avut un defict  structural de 1,8%, la un output gap de 1,6% si un deficit efectiv de 2,3%

Verificam , defictul cilic este de 0.5%, coroborat cu output gap-ul de 1,6%  ne da elasticitatea 0.3125. „Pusca” cu ce-au zis aia de la CF.

Sa-l folosim pe 2014 si 2015, sa vedem ce iese.

In anul 2014 se previzioneaza un output gap de -1,4% iar in 2015 de -1,2%. Ne apropiem, incet, incet de PIB potential (output gap zero). Este un fenomen normal, tine de business cycle,  si este valabil in toata lumea, nu doar in Romania guvernata de USL, sau ce-a mai ramas din el.  Asa s-a intamplat si in perioada de boom, 2004-2007, PIB -ul a depasit PIB potential (output gap pozitiv)., de unde si duduirea economiei.  Si prabuselnita care a urmat, cauzata de  gestionarea extrem de proasta (peste normalul unei recesiuni naturale) a fazei faste a ciclului economic, dovada ca habarnavismul nu este monopolul vreunui partid.

„Pe termen mediu, obiectivul specific al politicii bugetare este reprezentat de ajustarea în  continuare a deficitului bugetar, țintele planificate fiind de 2,2% din PIB în 2014, iar pentru  perioada 2015‐2017 deficit sub 2% din PIB (conform metodologiei ESA).”

In  2014 avem un deficit  ciclic  1,4 x 0.3125 =0.4375 %. Daca scadem din 2,2 ajungem la un defict structural de 1.7625.%  Posibil, daca ne gandim ca in 2013 am avut  1,8%…dar la un output gap mai mare, 1,6%, deci a fost „permis” un defict ciclic mai mare(0,5%).

In 2015 , la un output gap de -1,2 vom avea un defict cilcic de 1,2 x 0.3125 = 0,375. Or pentru a atinge un defict structural de 1% nu trebuie sa avem un deficit  efectiv mai mare de 1.375%.

In 2013 , an  foarte bun d.p.d.v. al cresterii economice, am avut 2,3%, pe 2014 estimam 2,2% in 2015…  1,4%?  E mai mic de 2%? Pai e…probabil asta este si motivul pentru care nu au dat o cifra, ci au spus „sub  2%”, putin probabil sa atinga un 1,4% , iaca, daca va fi 1,9%  se cheama ca nu au mintit, dar defictul structural de 1% nu va fi atins. Nicio problema, il rostogolim, la fel ca in 2014. Pana in 2019 (aderarea la moneda unica presupune si alinierea, in avans, la compactul fiscal), mai e mult, cine stie , poate nu vom mai fi la butoane, nu? Dam vina pe aia din 2018, iar daca om fi tot noi, o scaldam cumva, criza, mostenirea, Base, fascistii…ceva se gaseste intotdeuna.

In paranteza fie spus se estimeaza ca in 2018 PIB efectiv va atinge PIB potential, adica este posibil ca defici tul cilcic sa fie zero, ba chiar pozitiv… ar trebui sa fim pe excedent bugetar, la modul ideal, cu defict  structural zero.

Crede cineva ca se va intampla asa ceva vreodata in Romania? Am fost pe excedent in perioada de boom, cu output gap pozitiv? Ca  guvernele vad mai mult decat interesul propriu, electoral?

(Se poate vedea aici, http://www.consiliulfiscal.ro/Impactcompactfiscal.pdf,  la pag 5. un grafic , cum ar fi trebui sa evolueze defictul efectiv, daca se respecta regula defictului structural de  0,5%)

Are cineva impresia ca daca in 2014 previzionam un defict de 2,2% vom realiza un defict  de 1,4% in 2015? Cu 0.8% mai putin? Cu o scadere a CAS si a impozitului pe profit-cel reinvestit (din cate am inteles nu e  chiar asa cum se lauda ei, practic se constituie un fond de rezerva din sumele scutite de taxe, care se impoziteaza atunci cand le cheltuiesti, parca e altceva, nu? Un fel de electorata vopsita Apropo, si elctorata va fi suportata tot de la buget…)? Cu un electoral in 2014 si 2016? Cu delirul pensionarilor anticipate, avand cea mai mica varsta de pensionare efectiva din UE? Cu 15% pensionari de „boala”? Cu o dinamica a PIB potential sub asteptari? Pentru ca PIB potential inseamna  in primul rand capital si productivitate multifactoriala, abia in al treilea rand munca. Putem munci pana ne cocosam, fara tehnologie , know-how, antreprenoriat intr-o piata nedistorsionata, fara monopoluri, tot degeaba.

„Activitatea investițională a fost mult sub aşteptări, formarea brută de capital fix înregistrând o scădere cu 3,3%, după ce în 2011 şi 2012 înregistrase tendință de relansare. Acest fapt a  fost determinat de incertitudinile crescute în rândul investitorilor, în special al investitorilor străini, precum şi o contribuție         scăzută a investițiilor guvernamentale.” Pai daca economia duduie, avem cea mai mare crestere din UE, de unde incertitudinile?  Precis ne saboteaza, las` ca vin chinezii si rusii, aia da intreprinzatori, de stat, seriosi, nu ca fascistii astia de…na, oricare ar fi.

„Ca urmare, în special a reducerii investițiilor (în mod  deosebit  a celor în echipamente  care sau  redus  în termeni  nominali  cu  40,5%  cumulat  în  2009-2010)  atât  capitalul  cât  şi  productivitatea totală  a factorilor (TFP)  şi-au diminuat  contribuția  la  formarea  PIB  potențial  acest  lucru  conducând  la rate  medii  de creştere situate la mai puțin de jumătate din cele dinaintea crizei.”  Mda…

Daca stam nasol la dinamica PIB potential, nici cu consumul intern nu stam grozav.

„Creşterea  economică  din  anul  2013  nu  a  fost susținută suficient  de  cererea  internă  şi  îndeosebi  de cererea investițională. Contribuția pozitivă a exportului net de 4,4 procente a compensat  reducerea    cererii  interne  cu  0,8%. „

Si totusi am avut o inflatie medie anuala mare… intr-o economie normala  este paradoxal, infaltie mare cu defict de cerere. Explicatia e simpla: preturile reglementate:

„La sfârşitul  anului  2013 rata  anuală  a  inflației  a  ajuns  la minimul  istoric  de  după  1990,  atingând   un nivel de 1,55%, cu 3,4 puncte procentuale sub cel atins la sfârşitul anului 2012.

Ca medie anuală, inflația s-a situat cu 0,65 puncte procentuale peste media anului anterior, ajungând la 3,98%.

Procesul amplu de dezinflație s-a  manifestat în contextul persistenței deficitului de cerere şi  al presiunilor  din partea prețurilor produselor agroalimentare. Reducerea cotei de TVA la  unele  produse  de  panificație  cât  şi  menținerea  unui  curs  de  schimb  relativ  stabil  au  contribuit la trendul descendent al prețurilor de consum.

O  tendință  în  sens  contrara    s-a manifestat  din  partea  prețurilor  reglementate,  creşteri  semnificative  față  de  sfârşitul  anului  2012  înregistrându‐se  la  apă,  canal,  salubritate (12,07%), gaze (9,25%) şi energie electrică (7,90%).”

Apropo, va mai aduceti aminte de lupta lui Voinea  cu „deflatia” (de care nu scapi, saracii de japonezi, de cand se chinuie cu beleaua, bla, bla ) ? Ala care ne face bugetele. Ha…

Concluzie:

Avem  elemente de ingrijorare serioase, capitalul nu prea vine, consumul practic stagneaza, creditarea e in pom, firmele nu se califica, inflatia e mare, (ca medie anuala, asta este criteriu de convergenta, nu cea anuala) dar nu pe baze normale, ale cererii si ofertei, ci in baza reglementarilor, indatorarea publica, desi a scazut ca ritm, ne mareste constant sarcina pe bugetul de stat, adica ar mai trebui ceva taxe, nu?  Somajul a crescut, de la 7% in 2012, la 7,3% in 2013.

Dar noi nu si nu, suntem grozavi, o tinem d’an boulea cu cresterea economica, ca asta da bine (chiar e bine, dar insuficient), restul bagam sub pres. Se fura in draci la TVA, companiile de stat sunt opace, pe sestache se dau salarii de zeci de mii de euro. La PNDR ce sa mai zic! Aceeasi brambureala, strategie aiuritoare, care nu corespunde nevoilor de dezvoltare ale mediului rural. Se confunda  ruralul cu agricultura, dezvoltarea cu consumul, impozitarea are o logica aberanta, stai si te minunezi cum se pot inventa atatea bazaconii in asa timp scurt.

Colac peste pupaza, guvernul este „mandru”, legea? – un fleac,  evident de atata fala li se rupe  de ceea ce ”zic” niste amarati de economisti (pe tarani oricum nu-i asculta nimeni, ce stiu ei?) ai dracului de fascisti (ca tot  e la moda, via „stilistul” Putin) cine nu joaca cum „canta” muzica, pac… fascist batran.

P.S. Deh, din barca lucrurile sa vad altfel, stiti povestea cu indicele de refractie – te ia apa de la o vreme.

Distribuie acest articol

3 COMENTARII

 1. De la CF se asteapta un „simplu” aviz, zic guvernantii nostri, adica ce sa se mai incurce ai nostri guvernanti cu un „simplu aviz” cand ei nu se impiedica de LEGE si isi bat joc de ea de cate ori vrea muschii lor !
  Ca la noi la nimeni, d-aia au si pus acel AVIZ ca sa nu TREBUIASCA sa fie luat in seama.
  Un aviz acolo, ce mare branza, gasesc ei cum sa sara peste el…rusine!!
  Noua si tanara Ministresa scolita la Harvardul american, oare ce-o zice ?!
  Cred ca TREBUIE sa-i trimiteti articolul spre stiinta!!!
  Cu solicitare de raspuns!

  • Pentru un membru al unei scoli de renume, PRACTICA (da, ca la studenti!) are o mare relevanta. Mai mult ca sigur D-na Petrescu de la Finante a venit sa-si „faca mina” si sa aiba la CV (resumee) un element cu greutate.
   Daca presupun ca eu am studiat tot la o univ. celebra, am scris carti si articole ISI la fel ca D-na Petrescu, aceasta va fi preferata si nu eu. Are si viziunea practica asupra lucrurilor, viziune pe care o poate transmite studentilor.
   In aceasta cheie vad eu venirea ei intr-un guvern hot, corupt si incompetent.
   Deci nu are nici un sens redirectionarea articolului. Un american (chiar de origine romana) este pragmatic. Scopul ei este cel de mai sus.

  • Cu siguranta in cabinetul fiecarui ministru exista si secretarul paispe care „conspecteaza” ce se „zice” pe sticla, on line , FB etc. Contributors este o platforma cu staif, nume grele „baga”pe aici…ma gandesc ca e pe lista. In plus au mai fost semnale si in alte publicatii…ca sa nu mai vorbim chiar de Consiliul fiscal, care are propriul site, si de unde ne luam noi cele mai multe informatii.
   Nu se pune problema ca dna ministru n-ar sti ce se intampla, ci doar daca vrea sa schimbe , sau nu,aceasta stare de fapt jenanta. La ce scoli a facut se cam descalifica, ar avea o stacheta de tinut sus… pacat.Vorbim de respectarea legii daca nu si de un respect minim intre profesionisti, cei din CF si cei din MFP.
   Oricum nu ma astept la vreun raspuns, asa cum nu a raspuns nici ministrul agriculturii, a scris un articol aici, pe contributors si apoi a disparut…in ceata. Ba chiar nici la evenimentul de pe hotnews, o „intalnire” on line cu cititorii nu a catadicsit sa raspunda, decat la intrebarile comode…probabil ca nici macar nu era D-sa la butoane.
   Sa nu ne facem iluzii ca orice „neica nimeni” se califica sa primeasca raspunsuri.
   Ceea ce e grav este ca nu asistam la interpelari in parlament, pe teme concrete, cum ar fi:
   – de ce nu sunt companiile de stat transparente? este foarte simplu sa se „dea” o HG in care sa se imite modelul suedez, raportare ce pe bursa
   -de ce nu se respecta LRFB-eaua? vorbim de incalcarea legii pana la urma
   -de ce nu propune nimeni masuri coercitive, amenzi grase bunaoara, pentru ministrii sau sagartii lor, care incalca legea?
   -de ce nu se modifica legea la ASF? In sensul ca bugetul sa fie aprobat de parlament, adica si salariile, bonusurile functie de performanta etc. S-a facut atata circ, dar legea a ramas la fel
   Si cate altele…noi batem apa-n piua, si cam atat. Or la o interpelare ministrul trebuie sa raspunda. Dar oare cine sa-i intrebe? N-are cine domnule draga, li se rupe si lor…au dovedit-o cand au fost si ei la butoane. Sa ne amintim ca sub Base si Tariceanu am avut deficitele structurale cele mai mari din istoria de dupa `89. Si LRFB este in vigoare din 2010.

Dă-i un răspuns lui MirceaM Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Mircea Modan
Antreprenor, inginer proiectant.

Carti noi

La Editura Trei tocmai a ieșit din tipar, special pentru Bookfest, „Istoria Filosofiei” de A.C. Grayling. O lucrare apărută recent, scrisă de unul dintre cei mai buni specialiști în filosofie de azi. Această istorie se remarcă prin tratarea foarte clară a temelor și ideilor. Ediția românească arată foarte elegant, are peste 700 de pagini, și o puteți obține cu reducere la Bookfest.

 

Carti noi

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mastile-zeului-mastile-zeului-vol-i-1651660196.png

Editura Trei publica primul volum din monumentala lucrare a lui Joseph Campbell, Măstile zeului. Acest prim volum, în editie cartonată, este dedicat mitologiilor primitive. Al doilea volum va fi despre mitologiile orientale. Puteti cumpăra de la Bookfest această carte cu o reducere de 30 %.

 

Carte recomandată

 

Excelentă carte de luat în vacanță! Distractivă, delicioasă, brutală.  Tot ce a rămas ascuns, nespus și neexplicat în filmul lui Tarantino: detalii toride, crime nerezolvate, secrete din culisele industriei, anecdote sordide despre staruri care întruchipează pentru fani perfecțiunea sau momente sublime de pe platourile de filmare ale unor filme de mult uitate. Mai bună decat s-ar fi asteptat fanii regizorului sau criticii literari.

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro