sâmbătă, aprilie 13, 2024

Întâmplări din țara lui Woke: Meritul, o idee periculoasă pe cale de dispariție…

Pe 28 aprilie 2023, recent înființatul Journal of Controversial Ideas a publicat un studiu respins anterior de mai multe reviste importante:

Intitulat „În apărarea meritului în știință”, studiul are ca autori 29 oameni de știință, inclusiv doi laureați ai Premiului Nobel, bărbați și femei de diferite naționalități și etnii din șapte țări. În rezumatul lucrării se pot citi următoarele:

Meritul este un pilon central al epistemologiei liberale, al umanismului și al democrației. Întreprinderea științifică, construită pe merit, s-a dovedit eficientă în generarea de progrese științifice și tehnologice, în reducerea suferinței, în reducerea decalajelor sociale și în îmbunătățirea calității vieții la nivel global. Această perspectivă relevă încercările continue de subminare a principiilor fundamentale ale epistemologiei liberale și de înlocuire a meritului cu criterii neștiințifice și motivate politic. Explicăm originile filosofice ale acestui conflict, documentăm intruziunea ideologiei în instituțiile noastre științifice, discutăm pericolele abandonării meritului și oferim o abordare alternativă, centrată pe om, a inegalităților sociale existente.

Studiul este axat pe câteva teme majore ale vieții academice contemporane: Știința bazată pe merit este eficientă și echitabilă, Pericolele înlocuirii meritului cu ingineria socială și controlul ideologic, Geneza actualelor atacuri asupra științei bazate pe merit, Expuneri ale intruziunii ideologiei în știință și atacuri asupra meritului.

În ciuda prestigiului celor 29 autori – oameni de știință activând în domenii atât de variate precum geofizica, fizica teoretică,  chimia, genetica, oncologia, psihologia ori biologia moleculară – și a eforturilor lor meticuloase de a trage mai multe semnale de alarmă privind cercetarea științifică, tot mai (in)formată de o agendă politizată,[1] și acuzațiile de rasism fundamental la adresa științei, care ar avea nevoie urgentă de o „decolonizare”, studiul a fost respins de reviste americane importante, inclusiv The Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). În final, autorii au fost nevoiți să-și publice lucrarea într-o revistă despre care abia auziseră cu câteva luni înainte.

Deși pare greu de crezut, respingerea inițială a studiului a fost cauzată de prezența unui singur cuvânt – Meritul – în titlul și în subtitlurile capitolelor din cele 26 pagini ale studiului.

Unul din cei 29 autori (J. Coyne) a oferit câteva detalii despre odiseea publicării:

Am trimis lucrarea la mai multe reviste științifice, care vor rămâne anonime, și toate au găsit motive pentru care nu au putut să o publice. Unul dintre motivele probabile a fost acela că meritul în știință (și oriunde altundeva) este înlocuit în favoarea… „corectitudinii politice”, iar apărarea meritului este văzută ca un punct de vedere „antiprogresist”.  Cu alte cuvinte, orice revistă care ar publica acest lucru ar fi inundată de proteste… Întotdeauna mi s-a părut foarte ciudat faptul că o lucrare care apără meritele a fost atât de controversată încât a trebuit să o publicăm într-o revistă dedicată gândirii heterodoxe.

Într-o notă a articolului, mai aflăm că bordul editorial al revistei PNAS a contestat prezența cuvântului „merit” din titlul lucrării și a propus eliminarea lui:

„Majoritatea cititorilor vor asocia imediat termenul «merit» cu dezbaterea în curs de desfășurare … despre merit în admiterea la facultate, și cu întregul concept al meritocrației în educație. Problema este că acest concept al meritului, așa cum autorii cu siguranță știu, a fost atacat pe scară largă și în mod legitim ca fiind lipsit de conținut… Dacă autorii ar putea folosi un termen diferit, am încuraja acest lucru [sublinierea autorilor]”. Astfel, nu numai că meritocrația în știință este o idee controversată, în unele cercuri însăși existența meritului ca concept este pusă sub semnul întrebării. Așa că s-a dovedit de la bun început că publicarea manuscrisului nostru urma să fie o bătălie grea. Într-adevăr, lucrarea noastră a fost revizuită și respinsă în mare parte din motive ideologice, invocându-se, printre altele, „caracterul său provocator de durere”. Am abordat apoi alte câteva reviste științifice cu solicitări informale cu privire la oportunitatea publicării manuscrisului, iar rezultatul nu a fost încurajator.

Pe bună dreptate, orice om cu mintea întreagă se poate întreba:

Unde s-a mai pomenit ca știința să nu fie judecată pe baza meritelor ei?

Răspuns: În țara lui Woke, al cărei președinte a fost recent asemuit cu un Flaming Woke Warrior, deși nu-și mai amintește toate literele din celebra formulă LGBTQIA+.

O altă întrebare: Dacă „meritul”  nu mai este reprezentativ ca măsură de evaluare a calității cercetării științifice, cu ce îl înlocuim?

Răspuns: Cu unul sau mai multe obiective ale ideologiei Woke princare se substituie meritocrația. În cea mai mare parte, aceste obiective sunt desprinse din triada Diversitate, Echitate, Incluziune (DEI), o acțiune persistentă, ubicuă și înrudită cu sora ei, corectitudinea politică.

Diversitatea este un eufemism pentru proporționalitatea rasială, derivată dintr-un principiu călăuzitor al ideologiei Woke: impactul diferențiat.

Conform acestei ideologii, orice standard sau normă de comportament care afectează negativ și disproporționat persoanele de culoare este presupus(ă) a fi un instrument al supremației albilor. Dacă standardele de admitere academică pentru facultăți și licee au ca rezultat un corp studențesc în care procentul de studenți de culoare este mai mic decât cel al populației naționale (13%), atunci aceste standarde trebuie să fie coborâte din motive de echitate rasială.[2]

Nu aveți decât să extindeți acest exemplu la alte domenii ale educației STEMM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică, Medicină) și activităților aferente. Organizații federale, precum NASA, NOAA, EPA, USGS, DOE, USGS, NIH și alte instituții  sunt obligate să propună și să aplice planuri concrete de creștere a diversității pentru ca fondurile de cercetare federale să fie acordate cu prioritate acelor cercetători care „seamănă cu țara” lui Woke:

Congresul ar trebui să condiționeze o parte din finanțarea NIH [National Institutes of Health] de asigurarea faptului că tinerii cercetători seamănă cu țara… Timp de decenii, NIH a subfinanțat cercetarea efectuată de femei și cercetători de culoare. Solicitanții albi de granturi la NIH au cu aproximativ 65% mai multe șanse de a le fi finanțate decât solicitanții de culoare. În prezent, cercetătorii de culoare primesc mai puțin de 2% din toate finanțările pentru cele mai râvnite premii, granturile inițiate de cercetători. Acest procent nu s-a schimbat în mod perceptibil în ultimul deceniu.[3]

Echitatea avută în vedere de ideologia Woke nu este sinonimă cu egalitatea drepturilor și obligațiilor tuturor cetățenilor în fața legii, ci cu proporționalitatea rasială. În aceste condiții, dacă persoanele de culoare sunt sub-reprezentate în laboratoarele științifice, dar sunt supra-reprezentate în pușcării, singura explicație permisă este rasismul alb.

La început, echitatea însemna „acces egal”. Acum progresiștii i-au pervertit definiția, transformând-o în „rezultate egale”. În această nouă paradigmă, meritul individual a devenit un cuvânt-vampir, sau, precum au explicat editorii de la PNAS, un concept lipsit de conținut. Concret, dacă liceenii albi și asiatici obțin rezultate mai bune decât colegii lor de culoare și hispanici în cadrul diverselor teste școlare (de ex., SAT, ACT, MCAT, LSAT, GRE etc.), activiștii Woke militează acum pentru eliminarea acestor modalități de testarea a meritelor  individuale. S-a ajuns până acolo încât distincții de merit excepționale, precum titlul de valedictorian (șef de promoție la absolvirea liceului) să fie considerate potențial supărătoare pentru restul absolvenților mai puțin merituoși. Și atunci, pentru a menaja susceptibilitățile tuturor absolvenților fie s-a renunțat complet la ierarhizarea lor în ordinea descrescătoare a mediilor finale, fie li s-a acordat tuturor titlul de valedictorian, precum a procedat o școală din Tennessee, care a încoronat 48 șefi de promoție în același an.

Recenta hotărâre a Curții Supreme a SUA de a respinge așa numita „acțiune afirmativă” la două importante universități – Harvard și University of North Carolina, este o decizie importantă care va limita admiterea la facultate în funcție de rasă la nivel național. Anterior, instanța supremă aprobase luarea în considerare a rasei ca un factor pentru a promova diversitatea educațională. După aproape șase decenii de „discriminare pozitivă”, există o speranță de revenire la o normalitate în care meritul personal al candidatului la admitere, reflectat de punctajul obținut la testare, să fie evaluat independent de apartenența sa rasială. Din păcate, speranța a fost pusă sub semnul incertitudinii de președintele țării lui Woke, conform căruia Curtea Supremă „nu este o curte normală” și că hotărârea votată cu o majoritate confortabilă nu este ultimul cuvânt despre acțiunea afirmativă.

Dacă diversitatea se referă la reprezentarea sau la componența unei entități, incluziunea descrie interacțiunea activă, intenționată și continuă cu diversitatea comunităților intelectuale, sociale, științifice, culturale etc. Incluziunea asigură prezența și evaluarea contribuțiilor unor diferite grupuri de persoane integrate într-un mediu.

Nu am la îndemână un exemplu semnificativ de incluziune pe bază de meritocrație în știință, de aceea voi oferi o întâmplare din țara lui Woke din domeniul muzicii clasice.[4]

Pe 7 aprilie 2022, Orchestra Simfonică din Baltimore a prezentat o variantă bastardizată a Simfoniei a IX-a, o capodoperă devenită între timp Imnul Uniunii Europene. Dirijoarea Marin Alsop (aparținând unei anumite minorități) a decis că muzica lui Beethoven, așa cum a fost scrisă ea între 1822 – 1824, trebuie „adaptată” pentru a fi sincronă cu ideologia Woke și mișcarea Black Lives Matter (BLM). În acest scop, Marin Alsop a inclus trei minute cu răpăială de tobe africane între prima și a doua parte a simfoniei, iar între a doua și a treia mișcare, a inclus un ansamblu de jazz. După care, într-un interviu acordat cu ocazia premierei, a mărturisit cu candoare de ce a procedat în acest mod: Pentru că eu cred că așa a gândit Beethoven [sic!].

O a doua bastardizare a fost înlocuirea Odei bucuriei, care deschide apoteotic partea finală a Simfoniei a IX-a. Oda originală a fost scrisă de Friedrich Schiller în 1785 și revizuită în 1803. Noua „Odă” din 2022 a fost producția unui rapper (minoritar) din Baltimore, numit Wordsmith, care a explicat astfel scopurile rescrierii celebrului poem:

Obiectivul meu principal a fost să păstrez intacte temele originale ale păcii, libertății și triumfului, folosind în același timp problemele sociale actuale pentru a sublinia nevoia de întărire pozitivă. Încurajarea egalității de gen, acceptarea culturală și trăirea unei vieți orientate spre un scop sunt subiecte lumești pe care am căutat să le pun în lumină în timpul procesului de scriere.

Ce a ieșit? Niște schimbări radicale ale registrului poetic schillerian. De exemplu, strofa originală care deschide Oda bucuriei

Freude, schöner Götterfunken,

Tochter aus Elisium,

Wir betreten feuertrunken.

Himmlische, dein Heiligtum!

[Bucurie, scânteie strălucitoare a divinității,
Fiica lui Elizeu,
Îmbătați de foc călcăm
Sanctuarul tău ceresc!]

a devenit în versiunea 2022:

Live and love with open mind let our cultures intertwine.
Dig deep down, show what you’re made of, set the tone it’s time to shine.
We must fight for equal rights and share some common courtesy.
While pursuing all your dreams spread your joy from sea to sea.

[Trăiți și iubiți cu mintea deschisă, lăsați culturile noastre să se împletească.
Săpați adânc, arătați din ce sunteți făcuți, dați tonul că e timpul să străluciți.
Trebuie să luptăm pentru drepturi egale și să împărtășim un pic de politețe comună.
În timp ce vă urmăriți toate visele răspândiți-vă bucuria de la o mare la alta.\

Iar apogeul poemului lui Schiller, invocând o mișcare extatică spre o transcendență paradisiacă, sună astfel în original:

 Ahnest du den Schöpfer, Welt?

Such’ ihn über’m Sternenzelt!

Über Sternen muß er wohnen.

[Lume, îl cunoști pe Creatorul tău?

Căută-L pe bolta înstelată!

Deasupra stelelor trebuie El să locuiască.]

Rapperul Wordsmith își încheie versiunea proprie a Odei bucuriei cu un avertisment banal, o versiune de carte poștală găsită pe internet, descriind rolul diversității și incluziunii operate în numele DEI:

Positive vibes for an ode to joy!

Rise, oh rise, be the voice of change,

We must show more empathy.

[Vibrații pozitive pentru o odă a bucuriei!

Ridică-te, o, ridică-te, fii vocea schimbării,

Trebuie să arătăm mai multă empatie.]

(traducerile îmi aparțin)

Pentru amatorii de rap à la DEI, versiunea lui Wordsmith se găsește aici.

Cei care l-au apreciat pe marele compozitor și dirijor Leonard Bernstein își aduc probabil aminte de Crăciunul 1989. Pe când la noi nașterea Mântuitorului a însemnat uciderea celor doi dictatori, la Berlin, sub zidul dărâmat cu o lună înainte, Bernstein a dirijat Simfonia a IX-a. O sută de milioane de oameni din 20 țări au urmărit transmisiunea live a Imnului Europei. Și, pentru a marca prăbușirea comunismului și eliberarea popoarelor din Estul Europei, Bernstein și-a permis o unică schimbare a textului lui Schiller: cuvântul inițial,  Freude (bucurie) a fost înlocuit cu Freiheit (libertate):

Și chiar un compozitor și dirijor de talia lui Leonard Bernstein nu a făcut cu inima ușoară schimbarea unui singur cuvânt dintr-o capodoperă clasică pentru a transforma momentan Oda bucuriei în Oda libertății:

Simt că este un moment trimis din cer să cânt „Freiheit” acolo unde partitura indică cuvântul „Freude”. Dacă a existat vreodată un moment istoric pentru a ne asuma un risc academic în numele bucuriei umane, acesta este, și sunt sigur că avem binecuvântarea lui Beethoven. „Es lebe die Freiheit!”

Iar „îndrăzneala” lui Bernstein, genială în contextul ei istoric, a continuat să suscite discuții mulți ani după 1989. Despre „îndrăzneala” și „meritul” incluziunii  operate de rapperul din Baltimore las pe alții să facă aprecieri.

DOE și DEIA

Departamentul de Energie (DOE) din țara lui Woke a efectuat modificări importante în aprilie 2023 pentru evaluarea proiectelor supuse competiției naționale de acordare a fondurilor de cercetare. Meritul științific propriu- zis al fiecărui proiect nu va mai fi suficient pentru suportul financiar federal. Acum este obligatorie introducerea unui text de până la 10 pagini care să descrie modalitățile în care proiectul, odată aprobat, va reuși să implementeze obiectivele Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility (DEIA):

Pentru a construi o economie energetică curată și echitabilă, este important să existe oportunități pentru persoanele de orice origine rasială, etnică, socioeconomică și geografică, orientare sexuală, identitate de gen, persoane cu dizabilități și pentru cei care se reîncadrează pe piața forței de muncă după ce au fost încarcerați. Această secțiune a planului trebuie să demonstreze modul în care DEIA este încorporată în obiectivele tehnice ale proiectului. Planul trebuie să identifice acțiunea specifică pe care solicitantul o va întreprinde și care este integrată în obiectivele de cercetare și în echipele de proiect. Prezentarea unui plan instituțional DEIA fără o integrare specifică în proiect va fi considerată insuficientă.

Unuia dintre doctoranzii mei i-am propus să studieze fezabilitatea sechestrării geologice a CO2 în depozite de sare din bazinul Luke, Arizona, ca o măsură de reducere a concentrației acestui gaz din atmosferă. Nici studentul, nici eu, nu avem vreo idee prin care să convingem Departamentul de Energie că sechestrarea dioxidului de carbon într-o mină de sare (sau ocnă) ar crea „oportunități” pentru persoanele desemnate mai sus, mai ales că nu se indică clar ce fel de oportunități concrete are în vedere DOE.

Justiția citărilor

Pe pag. 16 a studiului lor, cei 29 oameni de știință trag un alt semnal de alarmă cu privire la dezvoltarea îngrijorătoare a așa-numitei „justiție a citărilor” – încercarea de a obține un echilibru rasial sau de gen în lumea referințelor academice.[5] După cum prea bine se cunoaște, de o bună bucată de vreme, evaluarea meritocratică a unei lucrări publicate se judecă în principal pe baza numărului de citări ale respectivei lucrări. Că acest criteriu nu este cel mai bun posibil, se cunoaște iarăși foarte bine și l-am discutat de câteva ori.[6]

Cei 20 autori descriu astfel „justiția citărilor”:

Unii editori de reviste au început să îndemne autorii să citeze preferențial „articolele scrise de colegi cu identități de gen și zone geografice diferite” , în spiritul „justiției citărilor”. Există deja instrumente de implementare a „justiției citărilor„.

Editura Elsevier încurajează autorii să aplice „justiția citărilor” în mod voluntar, în timp ce alte edituri au pus în aplicare politici, cum ar fi obligativitatea unei declarații DEI în acest scop. Promotorii „justiției citărilor” justifică practica prin presupunerea că diferențele dintre ratele de citare se datorează unor prejudecăți rasiste sau sexiste în publicare. Aceasta este însă o afirmație nefondată.

Concluzii

Pentru a elimina riscurile de interpretare ale unor concluzii personale, prefer de această dată să citez porțiuni din partea finală a studiului „În apărarea meritului în știință”:

Impregnarea științei cu ideologie dăunează demersului științific și duce la o pierdere a încrederii publicului. Dacă vom continua să subminăm meritul, universitățile noastre vor deveni instituții de produs mediocritate, mai degrabă decât locuri de creativitate și realizări, ceea ce va duce la pierderea avantajului competitiv în domeniul tehnologiei…

Trebuie să fim vigilenți față de diluarea evaluărilor noastre ale meritului de către prejudecăți, ideologie, și nepotism. Mai mult, ca o comunitate, ar trebui să continuăm să investim în mentorat și educație pentru a-i ajuta pe oameni să-și dezvolte întregul potențial…

Oamenii de știință trebuie să înceapă să ia atitudine pentru integritatea domeniilor lor, în ciuda riscului de intimidare și de atacuri verbale…Știința ca o căutare liberă a cunoașterii nealterate de ortodoxii ideologice sporește la maximum binele public.

Poate că cea mai mare ironie dintre toate și cel mai trist comentariu despre starea lumii academice este că acest articol, care apără meritele, nu a putut fi publicat decât într-o revistă dedicată difuzării ideilor „controversate”.

În timp ce finalizam manuscrisul în vederea publicării, Biroul pentru Politica Științifică și Tehnologică al Casei Albe a dat publicității un comunicat-viziune de 14 pagini  în care sunt prezentate prioritățile pentru ecosistemul STEMM din SUA. Cuvântul „merit” nu apare nicăieri în document.

În februarie 2023, Academiile Națională de Științe, Inginerie și Medicină a publicat un raport intitulat „Promovarea antirasismului, a diversității, a echității și a incluziunii în organizațiile STEMM: Dincolo de lărgirea participării”. Raportul descrie meritul ca fiind un non-obiectiv, un concept „construit cultural” și folosit pentru a ascunde prejudecățile și a perpetua privilegiile. Se referă la obiectivitate și meritocrație în STEMM ca la niște mituri și solicită desființarea criteriilor de evaluare bazate pe merit.

QED.


Note

[1] Crânganu, C., 2022, „Știința și politica sunt inseparabile” – esența unui amestec toxic

 idem, 2022, Este libertatea academică în pericol? Despre dezechilibrul ideologic și deriva către „monocultura” de stânga în universități

[2] Mac Donald, H., 2023, When Race Trumps Merit – How the Pursuit of Equity Sacrifices Excellence, Destroys Beauty, and Threatens Lives, DW Books, Nashville, TN, p. 7.

[3] Gross, C. P. and Emanuel, E. J., 2022, The Missing Part of America’s Pandemic Response, The Atlantic, June 5, 2022.

[4] Paragrafele sunt adaptate dintr-un articol mai larg pe care l-am propus spre publicare unor platforme publice importante din București. Articolul a fost respins pentru motive pe care nu le discut aici. Mai important este faptul că ziariștii care conduc Ziarul de Iași au avut curaj și cititorii interesați au putut accesa articolul intitulat Bastardizarea lui Beethoven și „rasismul” muzicii clasice europene.

[5] Citation Justice este actul de a cita autorii pe baza identificării lor pentru a ridica vocile marginalizate, știindu-se că citarea este folosită ca o formă de putere într-o societate patriarhală bazată pe supremația albă. Citation Justice se bazează pe un număr din ce în ce mai mare de dovezi în toate disciplinele care arată că femeile, negrii, indigenii și persoanele de culoare (BIPOC) sunt citate mai puțin frecvent decât omologii lor de sex masculin alb. (Sursa)

[6]  De exemplu:

Crânganu, C., 2020, Un articol inexistent, scris de autori inexistenți și publicat într-o revistă inexistentă a fost citat de peste 1.100 ori!

idem, 2021, Despre legea Goodhart și efectele ei perverse

Distribuie acest articol

269 COMENTARII

 1. O priveliste nelinistitoare .Totusi nu putem sa nu observam o anume formulare ce cumva ar trebui sa separe apele .Iaca zicerea din text :„Impregnarea științei cu ideologie dăunează demersului științific și duce la o pierdere a încrederii publicului.” Este probabil vreo scapare a autorului sau o comfuzie .Trebuie sa separam , decizia ce cuprinde un punct de vedere administrativ ,de posibilitatea de a oferi unor categorii aflate cumva, imaginativ , la marginea societatii ,de stiinta si meritrocratia ,ce poate fi parte a existentei in toate situatiile aratate noua .Nu exista nici o macar o umbra de subminare .Sa separam lucrurile si sa nu le amestecam .Meritrocratia poate exista oriunde . Actuala guvernare din SUA va reusi sa ocoleasca si aceasta eronata decizie a Curtii supreme .Dupa secole de degradare umana la care multi dintre cetatenii planetei au fost supusi in mod voluntar sau involuntar este binevenit un secol de reparatie , un secol in care toate ororile trecutului sa fie aratate si sa fie cunoscute de toata lumea asa cum dealtfel bine face J.R.Biden .

 2. Dl. Cranganu, ii spuneti „studiu”, dar din titlu si din citatele pe care le-ati inclus aici pare mai mult un articol de opinie. Puteau la fel de bine sa-l trimita la NYT sau WSJ.

  Puteti sa-mi explicati si mie cum ar trebui sa citesc fraza aceasta (traducerea dvs.):

  > Unul dintre motivele probabile a fost acela că meritul în știință (și oriunde altundeva) este înlocuit în favoarea… „corectitudinii politice”, iar apărarea meritului este văzută ca un punct de vedere „antiprogresist”.

  Astfel incat sa ajung la concluzia aceasta?

  > Deși pare greu de crezut, respingerea inițială a studiului a fost cauzată de prezența unui singur cuvânt – Meritul – în titlul și în subtitlurile capitolelor din cele 26 pagini ale studiului.

  Mi se pare normal ca un autor care considera ca meritul nu mai e apreciat cum ar trebui sa vada ca articolul nu ii e publicat si sa traga concluzia ca ce a scris el are merit, dar editorii nu stiu/nu vor sa-l aprecieze. Nu mi se pare normal sa luati parerea lui personala, sa faceti o hiperbola din ea, si apoi sa o prezintati ca un fapt dovedit.

  • Numele Dan Berindei are un anume suflu de intelectual. Drept urmare te-ai astepta la o analiza profunda. Dar duomnu, intelectualu, se invirtoseaza scotind din context o fraza care i se pare mnealui noduroasa.
   Intelectualu nu se coboara in a incerca sa raspunda daca, in pofida articolului d-lui Cranganu, este sau nu apreciata meritocratia.
   Extras din context ai putea crede ca intelectualu Berindei e convins ca societatile vestice sunt in totalitate meritocratice. Mi-e teama sa dau exemple.

 3. „Acum este obligatorie introducerea unui text de până la 10 pagini care să descrie modalitățile în care proiectul, odată aprobat, va reuși să implementeze obiectivele Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility (DEIA):…” Daca un proiect nu are implicatii sociale si nu-i ajuta intr-un fel pe oameni ce rost mai are? Ajuta la ceva? Știința trebuie să îmbunătățească viața oamenilor, indiferent cine ar fi ei, acesta e scopul ei ultim. Asta se face de cand a aparut știința, nu inteleg revolta autorului…

  • Cu ce imbunatatesc in mod direct si specific, diferit de altele, viata oamenilor proiecte de genul SETI sau studiul gaurilor negre? Cel putin deocamdata.
   Cum cresc gradul de incluziune sociala, echitate rasiala etc din intreaga societate?

   • va cam lipseste imaginatia si empatia!
    SETI e despre cautarea si identificarea unor eventuale civilizatii extraterestre, nu?
    Pai mai DEIA decat asa ceva, ca ne apropiem cultural nu doar de cine stie ce minoritate terestra, ci chiar de o civilizatie, un regn diferit etc,… ce poate fi? Cat despre cum poate servi asta incluziunii , diversitatii, echitatii….pai ne putem imagina- ori vom fi cu totii „happy”, ori cu totii distrusi de o asemenea civilizatie. iata, DEIA complet!
    Am fost ironic, dar pana la urma se pot identifica la modul serios si modalitati de a asigura complianta oricarui proiect cu DEIA, iti trebuie doar putina concentrare, educatie, cultura si limbaj. Revenind la SETI- proiectul va include N mii de cercetatori, ne vom asigura ca vor fi reprezentati proportional cu reprezentarea lor sociala in ce priveste minoritatile (afro-americana, asiaticca, indigena, dizabilitati, LGBTQ , femei etc). Ne vom asigura ca nu vor exista diferente de salarizare intre femei si barbati (ca acum cam exista inca!) si ca tinem cont de particularitatile fiziologice si nevoile celor implicati in activitati (de ex concedii maternale, etc). Vom adapta infrastructura de operare a centrelor SETI pt a asigura accesul persoanelor cu dizabilitati la facilitati, cercetare etc (imaginati-va ca marele Stephen Hawking nu ar fi avut acces la descoperirile din domeniul gaurilor negre, cum ar fi putut sa completeze teoriile lui fara acces la sursele de informare?).
    Iaca, nu e deloc greu, daca incepi sa te gandesti cu adevarat si la oameni, la cei care pot fi dezavantajati din diverse motive (fizice, rasiale, prejudecati etc). Iar asta nu insemna ca vor fi bagati fortati unii sa castige premii in defavoarea altora, daca chiar nu merita. Vreti sa spuneti ca o persoana cu dizabilitati grave, precum S.H nu ar fi meritat totusi acces la facilitatile de cercetare, la sursele de informare? si nici premii? (nu a luat Nobel, apropo, dar a luat multe altele). „ideologia” woke vine sa sprijine exact persoanele ca S.H sa se poata afirma deplin!
    Dar e mai usor si facil sa ne plangem de ideologia woke, care incearca sa repare secole de colonialism si de discriminari pe baza de gen, culoare, rasa, patura sociala, etc etc, decat sa facem un efort sa fim incluzivi inclusiv mental, empatici, etc. Da, poate ca uneori exagereaza de ex cu reprezentarile musai proportionale din populatie in ce priveste citarile, premiile etc, ca egalitatea de rezultat nu e totuna cu egalitatea de sanse, dar logica finala e ca, fortand un rezultat proportional la un capat, in timp si la intrare sistemele se vor adapta sa asigure egalitatea de acces, deci de sanse.

  • @Vianu – ”Daca un proiect nu are implicatii sociale si nu-i ajuta intr-un fel pe oameni ce rost mai are? Ajuta la ceva? Știința trebuie să îmbunătățească viața oamenilor (…) ”

   În comunism, teoria asta era pe toate gardurile și se numea ”grija față de om”. În realitate, e o grijă teatrală față de om, destinată să ascundă tocmai impostura din lumea politică și din lumea academică. De aceea s-au și prăbușit regimurile comuniste, pentru că grija lor față de om era falsă.

   În rezumat, niște oameni consideră că lor li se cuvine un trai asigurat din bani publici, fiindcă ei se ocupă, chipurile, cu ”grija față de om”. Cam până pe la vârsta de 30 de ani, mai e admisibilă incapacitatea de a înțelege miza reală a acestei abordări politice. După vârsta de 30 de ani, de-acum e vorba de rea credință. A unor oameni care consideră că și lor li se cuvine un trai asigurat din bani publici. Oamenii cinstiți nu trăiesc din bani publici, iar selecția asta de-a lungul carierei e inevitabilă.

   • Uf! Onorabile, a u domnia voastra merita un raspuns:”imi”, badie… See dedicate atentiei d-lui Robert! Cat despre g firea, fi-r-ar fericirea ei, nu merita incercat…

  • Vianu, stiinta prin definitie, inseamna pur si simplu a stii, a incerca sa descoperi secretele naturii, a incerca sa dezvolti lucruri noi.
   Stiinta nu e carte de bucate, sa-i arati Mitzei cum se fac chiftelele.

   Prietenii nostri comunistii criticau arta pt arta si pledau pt arta angajata sa vada minerul cum vibreaza vioara pt el.

   Cind Columb a descoperit America, cind a zburat omul in cosmos, cind a ajuns pe luna nu a existat nici un plan social. Au facut-o pt simplu fapt ca au putut.
   Vianu esti unu din marii comunisti, meriti in alcool, la mausoleu.

  • @Vianu Vorbiți serios? Ați venit cu capsula timpului direct din anii ’50-’60 ai comunismului, unde ați citit toată maculatura ideologică?

  • Deci, după părerea dvs., Inchiziția a avut dreptate când l-a pus pe Galilei să-și renege opera. Că doar nu-i ajuta cu nimic pe oameni!…

 4. Am vazut pe viu Baltimore Symphonic Orchestra cu dirijoarea Marin Alsop. Profesional sunt top, nimic de comentat, dar faptul ca au anagramat pe ici-colo Simfonia a IX-a e, intradevar, cam neprofesionist.

 5. Dincolo de considerațiile persoane, puteți explica paragraful acesta „Echitatea avută în vedere de ideologia Woke nu este sinonimă cu egalitatea drepturilor și obligațiilor tuturor cetățenilor în fața legii, ci cu proporționalitatea rasială. În aceste condiții, dacă persoanele de culoare sunt sub-reprezentate în laboratoarele științifice, dar sunt supra-reprezentate în pușcării, singura explicație permisă este rasismul alb.”?
  Explica în sensul de a defini termenii cu ceva referința cât de cât acceptate academic că doar pentru asta vă luptați, nu?

 6. Pentru a ne apropia de adevar trebuie inteleasa Istoria lumii ce a fost plina de tot felul de meritocrati ce numai meritocrati nu erau .Sa ne amintim cite lume a fost condamnata de vrajitorie, de alternativa numit religie , de homosexualitate (mai sunt multi timpiti care o fac si acum ) de lesbianism , si citi mari savanti nu au fost condamnati asemenea lui Copernic sau a lui Galileo Galilei .Sa nu uitam secolele de sclavie si de feudalism fiecare continind drame ce acum nu mai pot fi ascunse .Robia , iobagia ,au fost doar unele dintre formele de asuprire paminteana .Meritocratii lumii au fost uneori si calaii ei asa cum vedem ca se intimpla de multe ori si acum … Corectitudinea politica nu doreste sa inlocuiasca formula numita meritocratie ci doar sa ne arate un adevar istoric si atit .Meritocratia este chiar si acolo unde nu te astepti dar caracterul adevarat exprimat si aratat este imposibil de combatut si foarte greu de gasit .

 7. Și să nu uit. România are cel mai mic procent din popuția cu studii superioare din UE. Și e pe locul 3 la număril de deținuți închiși pentru omor în Europa. Potrivit logicii dumneavoastră meritocratice astea înseamnă că românii sunt mai proști și mai criminali din motive rasiale?

  • „înseamnă că românii sunt mai proști și mai criminali din motive rasiale?”
   nicidecum, chiar dacă destui autori de limbă română susțin in mod aberant și defetist fix acest lucru. Înseamnă doar că România este o țară dominată de un vechi regim woke. Iată ce produce: inculți cu diplome extrem de agresivi, obraznici și guralivi care dispun de foarte mult timp (fiind de cele mai multe ori trăitori belferi pe banul public) pe care și-l consacră trolării (adică activismului pentru…precarocrație, norocul lor că nu pricep nici asta). Niște proști treziți sub bagheta regimului ce se încarcă de ură de fiecare dată când citesc un text deștept, pe care, chiar dacă nu-l înțeleg in totalitate, și-ar dori să-l vadă îngropat.

   • „Înseamnă doar că România este o țară dominată de un vechi regim woke”

    Excelentă precizare! Explicația cea mai simplă e de-obicei cea reală 👍

  • Romanii sunt perceputi ca fiind criminali si hoti DATORITA rasismului din Germania si Franta dar si Austria.
   Am vazut cu ochii mei si ai prietenilor mei cum erau tratati romanii inca din anii ’90.
   Si NU CRED ca s-a schimbat ceva de atunci.
   Rasismul instutionalizat este marca EUROPEANA.

   • @Durak – ar trebui să vă fac cunoștință cu niște șoferi români care livrează în UK pentru Amazon. V-ați convinge imediat că renumele lor e câștigat pe merite reale 😀

    Într-un alt context, trebuia să mă întâlnesc odată cu un șofer român de TIR și l-am ”interceptat” într-o parcare, când își făcea pauza regulamentară. Erau adunate acolo 4 TIR-uri, toate cu șoferi români. Unul dintre ei transporta pui congelați, în timp ce altul avea un clește pentru sigilii. Au deschis camionul, și-au luat fiecare câte 4-5 pui, după care au resigilat ușa respectivă și și-au văzut fiecare de drum.

    N-am de unde să știu, poate la fel procedează și șoferii de alte naționalități. Dar printre cei români, furtul din încărcătura camioanelor conduse de ei e sport generalizat în UK.

    • Ar fi trebuit sa vedeti pe vremuri TIR-urile din parcarea de langa hotelul Flora in Bucuresti.
     Si soferii NU erau romani.
     Asta era cand Vegeta era moneda forte in Romania la granita cu Iugoslavia.
     Cat priveste traficul, cel mai grav a fost/este transportul de imigranti ilegali.
     https://www.irishtimes.com/news/world/uk/irish-lorry-driver-found-guilty-of-manslaughter-of-39-vietnamese-migrants-1.4442884
     Pentru ca Europa continentala este INCAPABILA sa asigure granitele.
     Nu vor sa plateasca pentru Frontex.
     Doar mita pe fata pentru sultanul Erdogan sunt dispusi sa plateasca.
     Guvernul olandez a cazut ieri EXACT pe tema asta a reducerii imigratiei.

     • Guvernele conduse de Mark Rutte au mai căzut și în alte ocazii. Ultima dată, Olanda a stat 9 luni fără guvern, până când s-a convins toată lumea că nu se va forma un guvern decât dacă va fi condus de Mark Rutte. Poate de data asta Partidul Fermierilor o să-l trimită definitiv la plimbare, dar pentru moment nu se justifică prea mult optimism.

      • Adevarat. Cat timp Franta este atat de hulpava cu bugetul UE pentru agricultura (vreo 40% daca memoria nu ma inseala) cred ca asta o sa continue.
       Nu stiu care este situatia in Romania dar am vazut la proTV Chisinau proteste ale femierilor moldoveni cu tractoarele in centrul Chisinaului.
       Si fonduri pentru agricultura la amaratii astia nu dau sau inventeaza conditionalitati scoase din burta?
       Sau este doar o forma nu prea mascata de protectionism intern UE?
       Am vazut si ca nu stiu ce marfuri moldovenesti o sa lase in cateva tari din UE.
       Daca lasa sa intre vinuri si coniac cred ca ii falimenteaza in 6 luni de zile pe producatorii de vin francezi.
       Am avut noroc de un prieten care mi-a adus o licoare de asta.
       La fel de buna daca nu si mai si decat Armagnac!

   • Durak, nu prea înțeleg bine ce legătură are afirmația ”Rasismul instutionalizat este marca EUROPEANA.” cu ceea ce ai afirmat înaintea ei. Vrei, cumva, să sugerezi că românii sunt de alta rasă decât germanii, francezii și austriecii?

    • Clarificare: marca EUROPEANA din vestul Europei continentale. potentata si de elitismul stiintific si cultural de origine rusa cand Rusia era parte din avangarda.
     Si specific pentru Romania, sincronismul transformat in mimetism incongruent.
     Incongruenta promovata de „rasa de la Baneasa”. :))

 8. Henry Kissinger scria undeva despre confruntarea dintre idealismul american și „Realpolitik”. Când idealurile mor… rămân raporturile de forță. Probabil va trebui să reîncepem să ne adresăm miniștrilor cu „excelența voastră”. Nu pentru că ar fi „mai excelenți” decât alții… Iar „justificarea socială” pentru studiul despre captarea CO2 în saline… ar trebui scrisă de un robot. Am înțeles că sunt roboți care scriu lucrări științifice acceptate…

  • Kissinger e caduc. La 100 de ani e greu de crezut ca mai are ceva de spus. L-am mai vazut pe diferite siteuri dar bate campii la greu, Ar fi trbuit sa surmineze influent USSR acum 50 de ani, dar n-a facut-o. Un pacatos tarziu.

   • Nu Henry Kissinger e tema. Se pare că unii oameni interesați de idei iar alții se raportează la oameni. Cei din prima categorie văd și ajung de multe ori mai departe. Cei din a doua categorie nu înțeleg de ce și, invidioși, numesc asta „discriminare”. Unii sunt buni la navigat raporturile de forță și caută să-i țină sub capac pe ceilalți…

   • @Robert
    Kissinger nu este de loc caduc.
    Intre doua rele (Rusia si China) a ales raul mai mic China.
    Si a pledat repetat pentru o atitudine pragmatica cu viziune economica in loc de confruntare ideologica. Si acum cand cu pandemiaa a spus la fel.
    Si China a INSISTAT sa vada/auda ce spune Kissinger.
    A avut un articol unde a fost cat se poate de clar si concis.

    Administratia americana a trimis-o pe Yelen la Beijing sa discute.
    https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-66146458

    • „Durak” – Chiar credeti ca ar putea China sa fie raul cel mai mic ? Oare „naivitatea” poate avea asemenea imense teritorii ? Nu este o problema strict legata de tema dar ma intriga usurinta cu care faceti „afirmatia” !! V-as aminti ca „epoca de glorie – politica si militara a Rusiei a trecut ! Iar China este actualmente la nivelul URSS dupa WW2 si reusita obtinerii si testarii bombelor atomice ! S-a extins in ASia ocupand ILEGAL tibetul, Hong Kongul si Macao – iar acum „tinde” spre ocuparea Taiwanului. Taiwan care a fost orice – chiar si ani buni colonie japoneza – dar nu mai mult decat cativa ani teritoriu chinez. Economic China nu sufera nici o comparatie cu Rusia sau URSS din nici o perioada. China s-a extins economic si politic in cam toata Asia, Africa si mai recent in America de Sud., intr-un mars rapid si cu puternic aspect colonialist.
     Si ca bomboana pe coliva : Sper ca ati avut si Dv. macar o bunica? Bunica mea – fara multa invatatura si scoala imi repeta mereu despre „Pericolul Galben” de care ar trebui sa ne ferim ! Atuci – copil fiind radeam. Azi la cei aproape 90 de ani si dupa ce am cunoscut chinezi si am lucrat ani multi cu firme chinezesti si direct cu chinezi NU MAI RAD !

     • Pe termen scurt (50+ de ani) este raul cel mai mic pentru occident.
      Degringolada Frantei si lipsa de viziune si investitii pentru Africa nu fac decat sa confirme ca Europa doar a fost factorul coagulant al expansiunii Chinei.

 9. …Ideologia woke e in mare parte o prostie, oarecum asemanatoare comunismului. Exagerarile infantile woke sunt bune de revista „Urzica”…Adica sa „infieram” aspectele negative ale unei ideologii, dar sa uitam de unde a plecat sau care sunt si aspectele ei pozitive. Meritul, mai ales in universitati, ar trebui sa fie etalonul suprem. Totusi sa nu uitam ca nu exista niciun etalon perfect, ce intelegem prin merit academic? nr de citari? chiar autorul spune ca asta nu e un criteriu absolut. Nr de articole? unde au fost publicate? cine le-a citat? Dupa cum bine stie oricine din mediul academic, in multe cazuri „merit” inseamna ce crede vreo somitate despre tine. Daca nu te place sau te vede ca pe un adversar, nu mai ai „merit”…deci totul e relativ.. Pe de ala parte affirmative action, cu toate bubele si exagerarile sale, a avut meritul de a forma si oameni de stiinta de culoare, de a le da o sansa. Altfel, era imposibil sa patrunda in universitati. Ca in orice, trebuie un echilibru intre affirmative action si merit. Societatea americana e si asa f.divizata, iar negrii/latino sunt jos de tot, au cele mai proaste joburi, daca sunt si alea, droguri, criminalitate, etc. Probleme cu care apoi societatea se confrunta in ansamblul ei, a crescut nr atacurilor cu arme, nr drogatilor, din ce in ce mai multi homeless, etc.

  • „Pe de ala parte affirmative action, cu toate bubele si exagerarile sale, a avut meritul de a forma si oameni de stiinta de culoare, de a le da o sansa”

   Acea șansă dată oamenilor de culoare a fost luată de la asiatici. De ce ar fi de preferat formarea de oameni de știință de culoare cu IQ de 105, în locul unor oameni de știință asiatici cu IQ de 135? Pentru că la putere se afla un președinte de culoare? E suficient de observat răutatea pură pe care o degajă din priviri Michelle Obama, pentru a înțelege cum a fost promovată toată povestea cu affirmative action. Numai Elena Ceaușescu mai degaja asemenea răutate pură.

   Cireașa de pe savarină (sau bomboana de pe colivă, după cum spun șoferii români de pe-aici) e faptul că o mulțime de albi la fel de puțin mobilați la mansardă au găsit o bună ocazie de a-și câștiga traiul din activism politic, susținând affirmative action, deși nu era în favoarea lor. Fiind conștienți de incompetența lor, au ajuns să-și câștige traiul din activism, pentru că în economia reală nu prea e loc pentru impostori și clovni.

   • @Harald. Amesteci fara sens diverse chestii, unele relativ pasabile, altele profund gresite sau ridicole (ca si in alte comentarii ale tale). Ce legatura are nevasta lui Obama cu affirmative action si cu asiaticii?! Cica „răutatea pură pe care o degajă din priviri Michelle Obama, pentru a înțelege cum a fost promovată toată povestea cu affirmative action. Numai Elena Ceaușescu mai degaja asemenea răutate pură.”.. Chestia cu rautatea degajata din priviri e de rasul curcilor, asa ceva poate doar la un copil de clasa 5 mai auzi, si atunci in gluma… Pai Trump ce degaja din priviri… inteligenta si bunatate?! Apoi affirmative action exista cu mult timp inainte de a ajunge Obama presedinte (apropo a fost un presedinte mai bun decat cei care i-au urmat). Sau cica „acea șansă dată oamenilor de culoare a fost luată de la asiatici.”… Pe bune?! te simti ok? Acea sansa a fost „luata” de la albi in primul rand, de ce de la asiatici? Asiaticii se descurca mai bine decat albii in medie. Comentariul tau denota mult rasism gratuit. Cum definesti un om care jumate e alb, jumate asiatic, sau unul cu gene de la albi, negrii, asiatici, indieni? vezi ca lucrurile se complica. Unii albi idioti castiga o paine aiurea din affirmative action, dar nici rasistii cu gandire primitiva ca tine nu sunt departe…

    • @Plesul – când ai să-ți alegi un nickname pe care să-l păstrezi măcar 10 comentarii, am să-ți explic de ce ”nevasta lui Obama” e arhetipul persoanei care urăște societatea din care face parte.

     Cât despre acuzațiile de rasism, vezi că ai uitat să adaugi homofobie, misoginism și anti-semitism. Coordonatorul tău o să fie dezamăgit 😀

     • @Harald. Ce sa spun…asta era problema ta, nickname-ul meu…:))
      E bine, daca asta ai gasit ca singur cusur… Apoi te descalifici singur bagand si alte chestii in malaxor, precum misoginism, homofobie, anti-semitism, despre care oricum nu a fost vorba niciodata (ce treaba ai tu cu nevasta lui obama, ceva pasiuni ascunse?). Dar deh, daca gandirea ta e imprastiata si confuza, amesteci lucrurile.. In concluzie, decat sa comentezi aiurea la absolut orice aici pe site, chiar nu ai alta treaba, vreun job sau preocupare ?!

      • @Plesul – apreciez cultura dialogului de care dai dovadă 😀

       Satisfacția de a combate propaganda trompetelor neomarxiste nu se compară cu nimic altceva, deci n-o să-ți las ție câmp liber pe forum, nu-ți face iluzii.

    • Supreme Court Again Infuriates Liberals
     Jared Taylor, American Renaissance, July 7, 2023

     (traducere)

     Decizia Curții Supreme de Justiție cu privire la affirmative action și reacțiile la aceasta sunt cea mai recentă dovadă – de parcă ar mai fi fost nevoie – că politica în America multirasială este fracturată iremediabil.

     Cel mai bun lucru pe care l-a făcut decizia a fost să demoleze ideea că „diversitatea” în campus este atât de importantă încât justifică discriminarea rasială. În ceea ce privește reacțiile, liberalii isterici – adică democrații și cea mai mare parte a presei – par să creadă cu adevărat că decizia este o mare victorie pentru – ghiciți ce? – supremația albă.

     În primul rând, să ne uităm la discriminarea rasială din politicile de admitere de la Harvard, care a fost o parte importantă a cazului. Litigiile obligă adesea părțile să divulge informații pe care acestea nu ar vrea să le vadă nimeni.

     Editorialistul și podcasterul John Derbyshire a atras atenția pe bună dreptate asupra acestui studiu de specialitate. Autorul, Peter Arcidiacono, este profesor de economie la Duke și a folosit datele de admitere pe care Harvard a fost obligată să le divulge. Acest tabel calculează cum ar fi arătat o promoție de la Harvard dacă admiterea s-ar fi bazat strict pe note și rezultate la teste, sau pe ceea ce Harvard a numit „indicele academic”. Dacă Harvard ar fi acceptat la întâmplare albi, negri, hispanici și asiatici din „decilul superior”, adică din primele 10 procente ale indicelui academic, indicat pe linia de jos (vezi tabelul Table 5.3), cei admiși ar fi fost 36,54% albi, 0,76% negri, 2,69% hispanici și 51,52% asiatici. Asta ar fi însemnat să nu se țină cont deloc de rasă. Pe măsură ce urcați de la linia de jos, puteți vedea compoziția clasei dacă Harvard ar fi ignorat rasa, dar ar fi selectat din primele 20 sau 30 de procente, etc.. Care a fost amestecul rasial real al studenților admiși?

     Aceasta este linia albastră. Albii au reprezentat 37,61% din grup – foarte aproape de cei 36,54% care ar fi intrat pe merit. Negrii au fost 15,81%, adică de 22,5 ori mai mulți decât cei care ar fi fost admiși pe merit. Hispanicii au fost 14,9 la sută, adică de 5 ori și jumătate mai mulți, iar asiaticii au fost 24,86, adică puțin sub jumătate din numărul celor care ar fi fost admiși pe baza unui indice academic pur. Asiaticii au plătit în mod clar prețul pentru ca Harvard să poată admite atât de mulți negri și hispanici.

     Haideți să nu mai ascultăm prostiile despre „acțiunea afirmativă” ca fiind un exercițiu binefăcător de „egalitate de șanse” care nu face rău nimănui. Harvard făcea o discriminare drastică față de asiatici pentru a admite minoritățile favorizate.

     La asta se referea președintele Curții Supreme de Justiție, John Roberts, când a scris că „eliminarea discriminării rasiale înseamnă eliminarea completă a acesteia” și că clauza de protecție egală a celui de-al 14-lea amendament interzice discriminarea.

     Dl Roberts a respins complet justificarea „diversității” pentru discriminare.

     P.S. Cei doi Obama au fost admiși la Princeton (Michelle) si Harvard (Barack) favorizați de affirmative action.

  • Chiar credeti ceea ce scrieti > Ati trait in USA=Woke – ati cunoscut societatea americana cu multiplele si uriasele ei probleme ? Traiesc de 10 ani in USA – Nu am venit in USA decat pentru a fi aproape de unica fiica mutata de multi ani in USA. Nu am afaceri – sunt un pensionar si avand mult timp liber observ si „incerc” sa inteleg tara, oamenii si problemele acestui amalgam uman – nedevenit un aliaj, ci numai un amalgam, cu multe falii si linii de clivaj, bine delimitate si MAI ALES, bine „intretinute politic”. Toate aceste „inventii” politice, bine camuflate cu speculatii ligvistice. de multe ori frizand stupiditatea – au un singur scop : Politic ! Obtinerea voturilor si a „puterii politice” ce va aduce si banii. In ultimii ani am impresia ca retraiesc anii ‘947 – ‘956, socializarea – COMUNIZAREA Romaniei ! Metodele politice sunt identice ! V-as mai putea informa ca populatia de culoare este – prin multiple legi – privilegiata si cum ne spunea Orwell „mai egala decat cei cu care sunt egali” ! Sunt nenumarate facilitati legale-fiscale acordate populatiei de culoare – asa ziselor minoritati dezavantajate. USA a fost – repet A FOST tara in care cine a muncit a razbit ! Meritocratie ? Da ! Prin munca dura – Per aspera ad astra ! Nu cu sprijin ILEGAL de partid sau culoare ! Nu vad DE CE un individ de alta culoare decat neagra sau maro – n-ar trebui sa intre intr-o facultate DECAT pe MERIT – cunostinte !! Affirmative action este o pungasie de tip socialist ! In 1951 cand am dat examenul de admitere la Politehnica Bucuresti era peste 1000 candidati pe 100 de locuri – Dar NU ERAM ZECE pe un loc deoarece „socialist affirmative action” decidea : 60 % dn locuri pentru fiii de muncitori,, 30 % pentru fiii de tarani (saraci numai !) si doar 10% pentru fiii de functionari = intelectuali (fiii cu alt fel de parinti erau exclusi) Nimic nou sub soare ! USA cu woke, left progressive, marxists and so on – merge pe un drum cunoscut Si-mi amintesc de bancul cu Radio Erevan intrebat daca se poate construi socialismul in USA si raspunsultransant : Da Sr poate construi DAR e pacat ! Am lucrat peste 35 de ani in Romania socialista. Am avut colegi si sefi din categoriile 60% si 30% , care au urcat vertiginos pe scara ierarhica depasind cu mult limita incompetentei – asa cum prevedea Legea lui Murphy Rezultatele s-au vazut – nu numai in Romania ci intot lagarul socialist. Lumea n-a evoluat fara MERITOCRATIE ! Daca USA va merge pe calea gresita „affirmative action” va pierde competitia cu China. Scoala americana publica este o CATASTORFA si produce pe banda rulante semianalfabeti – sau cum bine le spun romanii : analfabeti functionali. Inrest … sa auzim numai de bine.

 10. Domnule profesor Constantin Cranganu, este absolut notabil faptul ca va adaugati, contributor, vocilor lucide care denunta wokeismul, care nu este altceva decat un comunism pe o baza extinsa, de la clasa la rasa. Comunismul clasial nu a facut altceva decat se decompetitivizeze tarile in care a fost institutionalizat, sa le deșertifice cultural si stiintific. Comunismul rasial va face acelasi lucru, dar cu o intensitate si o acceleratie incomparabil crescute.

  Daca wokeismul nu va fi abandonat, decompetitivizarea [care pe fond este o dez-IQ-izare] va aduce inevitabil o deșertificare culturala si stiintifica a SUA. Deja literatura, teatrul, filmul, muzica si alte arte au inceput sa fie parasite de valoare. Este o consecinta deșertica a cancel culture, care este o crima antiamericana. Universitatile au inceput si ele sa fie depopulate de valoare, exodul spre ele al mintile creative si geniale devine tot mai mult o poveste. Acesta este si motivul real pentru care Curtea Suprema a respins discriminarea pozitiva pe criterii de rasa in admiterea in universitati. „Acțiunea afirmativă” este un baros cu care i se da in cap valorii, libertatii sale de competitionare, libertatii competitiei si pietei. Liberalismul SUA risca astfel sa devina ca o nuca gaunoasa, ori ca o pana colorata a unui ritual tribal. Nu este nevoie ca SUA sa aiba dusmani externi, cel mai puternic dusman este acolo, acasa, mai precis la o anumita casa, la Casa Alba.

  Dusmanul intern e decompetitivizarea adusa de wokeism. Acel DEI [Diversitate, Echitate, Incluziune], cautat si elaborat ideologic de catre minti mediocre, care pretind sa fie meniu national si servit de toti americanii la orice masa, va face ca Americii sa i se aplece in cele din urma. Pentru comunitatea internationala a fost dezgustator sa-l auda pe pe Joe Biden perorand despre „democratie” de ziua Americii, pe 4 iulie, inapoia careia isi ascunde regimul antiumanitate si antinormalitate. Este ca şi cum „progresiştii” ar face scut uman din poporul american, precum ucigasii teroristi care se ascund dupa ostatici. Wokeistii care au „adaptat” sau „rescris” opere de valoare exceptionala, produse ale unor minti geniale, sunt nesemnificativi cultural-artistic (si, evident, stiintific). Nefiind capabili de ceva similar, ei si-au agatat mediocritatea de o capo d´ópera pentru a atrage atentia. Este cunoscuta drept „tehnica nulitatilor”, care se folosesc de oameni de valoare ca vectori pentru propria ascensiune. In sustinerea sistemului meritocratiei, al conducerii si promovarii pe baza de merit [pe merit = pe buna dreptate, justificat de aptitudini, abilitati, rezultate], necesarmente trebuie aduse axiologia – disciplina care studiaza valorile [gr. axia = valoare + logos = teorie] si axiocratia, puterea valorilor [gr. axia = valoare + kratos = putere]. Intr-o lume competitiva, orice societate fara „axia” pierde competitia, din start sau la mare diferenta. Axiologia este o stiinta neutrala si pura, fara „sosuri” ideologice, ca si epistemologia de altfel. Datorita acestui ultim fapt, sintagma „epistemolgie liberala” arata ca cel care a scris-o in rezumatul studiului „În apărarea meritului în știință” este el insusi contaminat de ideologie, fie si partial, fie si fara sa stie. In fine, nu prea am inteles titlul: daca ceva este periculos, disparitia sa este de dorit…

 11. Trist este sa vezi cum peste unii se asterne uitarea .Ceea ce este normalitatea a trebuit mereu si mereu sa isi gasesca drumul printre oamenenii ce nu inteleg realul existentei si felul in care animalul numit om se pozitioneaza fata de realitate .Meritocratia ne-a aratat de atitea ori cum s-au pozitionat unii dintre meritocratii lumi fata de societatile dictatoriale conduse de catre un singur om , fata de diferitele sisteme sociale ce au existat de-a lungul vremurilor dintre care se desprind usor ca si exemple recente : hitlerismul , comunismul dictatorial sau mai nou iliberalismul ca forma mascata a comunismului . Au existat mereu meritocrati ce au sustinut cu tarie astfel de situatii .Acum vedem cum apar (vezi ultimile legi din Rusia) noi astfel de sutinatori ce motivati politic , economic social ,sentimental sau uneori si religios isi asociaza numele cu asa zisii meritocrati ai momentului .Reparatiile facute in timp sint absolut necesare spre a reda „ omului ” demnitatea . Mea culpa nu este doar o vorba in vint .Va puteti imagina cum au trait astfel de oameni ce au fost contestati din cvasi motive de tip fake ?Priviti doar in jurul nostru si veti gasi destui iliberali ce procedeaza asemenea unor calai ce au trait in vremuri pe care le credeam de mult apuse .

  • „ce nu inteleg realul existentei si felul in care animalul numit om se pozitioneaza fata de realitate”.
   Va rog sa nu insultati animalele. :))
   Sau sperati sa o revedem pe BB?

 12. Universities are brain-dead wastelands – Allan Savory

  Oamenii vorbesc cu lejeritate despre știință. Ce este știința?

  Oamenii ies de la universitate cu un masterat sau cu un doctorat, îi duci pe teren și nu cred nimic decât dacă este o lucrare evaluată de colegi (peer-reviewed paper). Acesta este singurul lucru pe care îl acceptă. Aceasta este viziunea lor despre știință. Intră în universități ca tineri străluciți, dar ies de acolo cu creierul blocat, neștiind nici măcar ce înseamnă știința.

  Ei cred că știința înseamnă peer-reviewed papers etc. No! That’s academia.

  Dacă o lucrare este peer-reviewed înseamnă că toată lumea a gândit la fel. De aceea a fost aprobată.

  O consecință neintenționată este că, atunci când apar noi cunoștințe, noi perspective științifice, acestea nu pot fi niciodată peer-reviewed. Astfel, blocăm toate noile progrese în știință care reprezintă progrese importante. Dacă vă uitați la progresele în știință, aproape întotdeauna acestea nu vin din centrul profesiei respective. Ele vin de la periferie.

  Ne vom sinucide din cauza prostiei.

 13. In Germania un om de afaceri a afisat pe frontul firmei ( fabrica de masini unelte) un poster cu chipurile ministrului de externe german si cel a industrie, madam Baerbock si domnul Habeck de la partidul ecologistilor , ceva similar cu miscarea woke, cu urmatorul text:
  „Daca un clown se instaleaza intr-un palat, clownul nu devine rege ci palatul devine circ”
  „Tara lui woke” are in Germania datorita guvernul de extrema stanga un sustinator aprig , astia mergand si mai departe, opereaza la nivel guvernamental numai cu interdictii de tot felul, schimba gramatica, schimba texte si multe altele, din pacate nu mai exista nici mass media care sa-i puna la punct.
  Mass media este inflitrata puternic iar cine nu este conform este automat alaturat lagarului nazistilor, partidul AFD ceva de genul AUR ajungand la peste 20 % din optiunile de vot, ecologistiii undeva la 15 % iar social democratii la 16 % iar liberalii care sunt in coalitie cu acestia din dorinta ramanerii la putere accepta toate aberatiile woke,

  • E debusolada ultimilor 25 de ani de politica germana. Pestritimea asta politica a fost, prin partidele respective, mai mereu la putere. Alte nume, dar aceleasi partide. In tot felul de coalitii, coalitiute, semafoare, treceri pietonale, culminind cu Marea Coalitie, Marea Porcarie, toate menite sa-i asigure puterea absoluta unei femei mediocre, crescuta ideologic intr-o curte condusa de un regim la fel de inspaimintator ca cel securisto-ceausist.
   Pentru cei mai multi politruci ruperea de Putler a insemnat un soc. Numai Merkel si tovarasul Schroeder, daca ar mai fi avut puterea absoluta, n-ar fi schimbat nimic daca ar mai fi exercitat puterea.
   Si terminati cu lesinaturile! Amintiti-va ce s-a intamplat Austriei, cind au venit la putere asa-zisii neo nazisti, si intelegeti ca AfD nu va cistiga, vreodata, alegeri federale, nu va da, vreodata, un Cancelar.

 14. Șase soluții propuse pentru a re-instaura meritocrația în știință

  Pentru cei care nu au citit tot studiul celor 29 oameni de știință despre apărarea meritului în țtiință, redau mai jos șase propuneri pe care ei le socotesc adecvate:

  Cum începem procesul de depolitizare a științei și de întărire a meritocrației?
  practici? Vă oferim șase sugestii concrete:

  1. Insistați ca finanțarea guvernamentală pentru cercetare să fie distribuită exclusiv pe baza meritelor.
  2. Asigurați-vă că departamentele academice și conferințele selectează vorbitorii pe baze științifice, mai degrabă decât pe considerente ideologice.
  3. Asigurați-vă că admiterea, angajarea și promovarea se bazează pe merit și nu depind de teste ideologice.
  4. Publicarea și retragerea lucrărilor științifice să fie făcute pe baza unor argumente științifice, nu ideologice, sau din cauza presiunii publice.
  5. Să cerem universităților să aplice politicile de protecție a libertății academice și a libertății de exprimare, în conformitate cu cele mai bune practici promulgate de organizații nepartizane care se ocupă de libertatea de exprimare și de libertatea academică, cum ar fi Fundația pentru Drepturi Individuale și Exprimare.
  6.Să insistăm ca departamentele universitare și societățile profesionale să se abțină de la emiterea de declarații cu privire la probleme sociale și politice care nu sunt relevante pentru funcționarea lor, așa cum se recomandă în Raportul Kalven al Universității din Chicago.

  După părerea mea, prima propunere este naivă, pentru că cine controlează fondurile pentru cercetare controlează știința. Încă nu s-a acordat primul grant de cercetarea a posibilelor erori din rapoartele IPCC sau alte proiecte de aceeași factură.

  A treia propunere – admiterea, angajarea și promovarea se bazează pe merit și nu depind de teste ideologice – este de asemenea naivă. Vă amintiți remarca lui Stalin? Papa? Câte divizii are Papa?

  Boala DEI este deja cronicizată, iar cei mai mulți finanțatori publici au îmbrățișat deja DEI. După cum am scris în articol, doctorandul meu care intenționează să studieze fezabilitatea unui proiect de sechestrare a CO2 în niște depozite saline își chinuie mintea acum cu scrierea celor 10 pagini de documentare a modului în care acea stocare a CO2 va produce oportunități pentru persoanele de orice origine rasială, etnică, socioeconomică și geografică, orientare sexuală, identitate de gen, persoane cu dizabilități și pentru cei care se reîncadrează pe piața forței de muncă după ce au fost încarcerați.

   • @neamtu – sa simplificam inginereste:

    – tot ce nu e woke, deja e merituos ! (deja intelegi ca intelege si previne ”infectia”)
    – cred (cel putin eu) ca in viata poti fi cinstit si obiectiv (dupa standarde non-woke !) pentru ca asa esti si nu ca asa ai vrea tu sau ar vrea cineva de devii

    Nu-i oablă treaba așa ?

    Pentru auto-protectie, daca mi se impune standarde woke, atunci, de ex. in asociatia noastra, impunem standarde non-woke…care ar fi chichirezul ?…facem bulău ?…devenim anti-sociali ?…vreun pericol pandemic ?

  • @Dl.Crânganu: solutii pentru reinstaurarea meritocratiei

   Intii sa conceptualizam solutiile ca sa putem simplifica inginereste masurile.
   Ce am facut noi in pandemie (Covid sau Woke, cam tot un drac este) ?

   – ne-am pus masca si ne-am distanțat (masca sa nu inspiram acelasi aer infectat, sau, sa-l izolam pe ala infectat), iar distantarea apare ca masura logica

   Masurile (cele 6 de mai sus), sunt din acelea ”subtiri”, de bun simt in context, gindite de ”oameni fini si de asemenea subtiri”, dar, greu de aplicat sau convins in contextul actual

   Fiind inginer (deci nefiind om de stiinta !? sic) ci dintr-aceia care ”fac”, in general cam ce-au gindit altii (oarecum similar cu sloganul minerilor de la Universitate – ”noi muncim nu gindim”), in mod natural si masurile de luat desi par primitive (in afara ”modei” actuale si oarecum drastice), totusi sunt cele necesare…nu-mi permit intr-o centrala nucleara s-a pun pe oricine ”la butoane” ca sa-i creez oportunităti cuiva. In caz de ceva, Doamne fereste, eu intru in puscarie, ca l-am pus, nu cel care a facut prostia (el va fi exceptat).
   Deci, in cazul doctorandului dvs. care intenționează să studieze fezabilitatea unui proiect de sechestrare a CO2 în niște depozite saline își chinuie mintea acum cu scrierea celor 10 pagini de documentare a modului în care acea stocare a CO2 va produce oportunități, imi permit sa va fac o recomandare:
   Recomandati doctorandului sa intocmeasca TOR (Terms of Reference) pentru o analiza (de exemplu, iar ca asta sunt multe altele) ref. ”Risc assesment of CO2 leaks into atmosphere” la care se pot insira o multime de concepte, analize, instalatii, monitorizare, management, etc. etc., SI CONDITIILE NECESARE PENTRU OPORTUNITATEA DE IMPLICARE/PARTICIPARE LA PROIECT, …si va asigur ca veti avea o ”sita” foarte selectiva…dacă n-ai ”pedigree”, n-ai cum sa te bagi unde nu-ti fierbe oala, desi, ocazia/oportunitatea iti este oferita.
   Adica, cu cit nivelul de educatie/expertiza este mai mare, cu atit sansele ”infectiei” sunt mai mici…presimt ca cei cu sistemul imunitar scazut (educatie mai redusa) sunt cei mai buni candidati…sau frustratii, din diferite motive, inclusiv ideologico-politice

   Asta de mai sus, mi-a venit ca idee, intrucit, am o casa ”la tara”, pe linga mina de sare Slanic-Prahova – o bijuterie si loc de sanatate si tratament si, tot asa, si p.aci prin România a aparut o lege a hidrogenului sa-l stocam in mine de sare…alta timpenie

   Daca acceptam asta, ADICA CONSECINTELE UNOR ASTFEL DE CONCEPTE, atunci totul vine dela sine, in lumea stiintifica si in lumea inginereasca si, in orice alta lume, artistica, literara, etc., etc….evitarea distrugerii VALORII si, in final CINE ISI ASUMA RASPUNDEREA ?? ASTA TREBUIE NEAPARAT CLARIFICAT

 15. După mine mișcarea Woke nu este în sine o ideologie, este doar o unealta folosita de partide politice în interes electoral. Scopul ultim este cucerirea si, mai ales, conservarea puterii. Tragic este ca acei oameni care sunt instrumentați si cred ca sunt reprezentati, nu realizează asta.
  In lumea academica unealta wokec este folosită unealta de cele mai multe ori pentru promovarea proprie și nu a unui grup.
  Și mai grav este ca de vreo 10 ani wokismul a pătruns și în economia reala.
  Dacă n-ati participat niciodată la un Diversity training va asigur ca ati pierdut un exercițiu interesant. Sociologic. De obicei este condus de un consultant (mai degraba consultanta) dintr-o minoritate etnica sau sexuala (gresit, corect este de gen) in care se fac niște ritualuri de tip religios cu arderi si fum (dar fără tămâie) si se prezintă o lume fără discriminari si fara abuzuri. Se dau teme de discutie. Se imparte audienta in grupuri mici, fiecare grup trebuie sa-si delege un reprezentat care sa prezinte opinia grupului și se discuta critic rezultatele. Nu exista opinii divergente. La sfârșit se dau niște chestionare în care sa va exprimați opiniile despre ceea ce ați trăit în cele 2-3 zile. Este bine sa scrieți de bine.
  Consultanții încasează o suma bunicica si trăiesc segregati de cei pe care-i reprezinta în aceste exerciții propagandistice. Am cunoscut doar doi care erau cu adevărat implicați în acțiunile pe care le promovau în aceste exerciții.

  • Doi dintre cei 29 autori, Jerry Coyne și Anna Krylov (profesoară de chimie, emigrată din fosta URSS, și autoarea principală a studiului) au publicat în Wall Street Journal articolul „Ideea «dăunătoare» a meritului țtiințific. Ideologia domină acum cercetarea în SUA mai mult decât o făcea la apogeul Uniunii Sovietice” din care citez:

   Meritul nu prea este în vogă nicăieri în zilele noastre.

   Cu toate acestea, o incursiune masivă și nesănătoasă a ideologiei în știință are loc din nou – de data aceasta în Occident. O vedem în afirmația progresiștilor că adevărurile științifice sunt maleabile și subiective, similar cu insistența lui Lîsenko că genetica era o „pseudoștiință” occidentală care nu-și avea locul în agricultura sovietică progresistă. O vedem atunci când adevărurile științifice – de exemplu, natura binară a sexului – sunt fie negate, fie distorsionate pentru că sunt respingătoare din punct de vedere politic.

   O vedem, de asemenea, în apelurile activiștilor de a „decoloniza” domeniile științifice, de a reduce influența a ceea ce se numește „știință occidentală” și de a adopta „căi de cunoaștere” indigene. Fără îndoială, culturi diferite au moduri diferite de a interpreta procesele naturale – uneori invocând mituri și legende – iar această variație ar trebui să fie apreciată ca un aspect important al sociologiei și antropologiei. Dar aceste „moduri de cunoaștere” nu sunt egale cu știința modernă și ar fi o prostie să pretindem contrariul.

   În unele privințe, această nouă specie de lîsenkoism este mai pernicioasă decât cea veche, deoarece afectează întreaga știință – chimie, fizică, științele vieții, medicină și matematică – nu doar biologia și agricultura. Nici guvernul nu este singura entitate care îl promovează. Oamenii de știință „progresiști” îl promovează, de asemenea, împreună cu societățile profesionale, agențiile de finanțare, cum ar fi Institutele Naționale de Sănătate și Departamentul de Energie, revistele științifice și administratorii universităților. În prezent, atunci când candidează pentru un post de om de știință universitar, candidații la un loc de muncă pot fi evaluați mai mult după dosarul lor de susținere a „justiției sociale” decât după realizările lor științifice.

   Dar cercetarea științifică nu poate și nu ar trebui să se desfășoare prin intermediul unui proces care acordă o prioritate scăzută științei în sine. Acesta este motivul pentru care am scris lucrarea noastră, la care au mai participat alți 27 de autori, formând un grup cât se poate de divers. Am avut bărbați și femei de diferite vârste, etnii, țări de origine, afilieri politice și stadii profesionale, inclusiv cadre didactice de la colegii comunitare și universități de cercetare de top, precum și doi laureați ai premiului Nobel. Am oferit o analiză aprofundată a ciocnirii dintre epistemologia liberală și filosofiile postmoderniste. Am documentat eforturile continue de a ridica justiția socială deasupra rigorii științifice și am avertizat asupra consecințelor adoptării unei abordări ideologice a cercetării. În cele din urmă, am sugerat o abordare umanistă alternativă pentru a atenua inegalitățile și nedreptățile sociale.

   • M-a îngrozit acest text. Eu tot mai sper ca stiinta nu va fi complet subjugata wokismului.

    Aflu acum ca o propunere de a numi gazele naturale drept gaze fosile a fost respinsa în ultimul minut în Australia. Pana și politicienii si-au dat seama ca de la sublim pana la ridicol este un pas foarte mic. Sa numim și apa minerala apa fosila?

    Problema meritocratiei ar merita o analiza de sute de pagini. De când Gladstone a introdus selecția prin concurs în sistemul serviciului public (mai pe romaneste, „la stat”) multe s-au întâmplat, atât în West cât și în Rest. Nu știu care este soluția potrivita, dar cea Woke nu este.

    • Acum, că încălzirea globală nu mai este o amenințare mortală 😊 – locul ei fiind luat de inteligența artificială, războiul nuclear și pandemii, am început să adun pagini peste pagini despre diverse Întâmplări din țara lui Woke. Am propus un serial cu acest tilu unei publicații importante din București, dar nu am primit nici un răspuns. Începutul serialului l-am făcut cu Ziarul de Iași, care nu s-a temut să publice Bastardizarea lui Beethoven și „rasismul” muzicii clasice europene.

     Temele pe care le am pregătite se referă muzică, balet, muzee, medicină, conservatoare de artă, lege și ordine, teste pre-universitare, crime și împușcări în masă ș.a.

     • De gustibus et coloribus non disputandum.Nu putem generaliza .Intimplarile sunt una iar transpunerea unor decizii in legislatie reprezinta alta . Nu ar trebui sa va deranjezere feluritele interpretari indiferent care este tema abordata .Regizorii sau interpretii sau chiar si publicul „aflati cu totii in sala de spectacol ” nu fac altceva decit sa interpreteze un rol .Desigur exista si cetateni care nu vor fi incintati de asta .De aici si pina a la generaliza este un drum lung .

  • @Alex din Bush. Da, aveți dreptate, este un instrument, dar este un instrument AL IDEOLOGIEI, nicidecum o simplă întâmplare în marele hazard al vieții, folosită de către partidele politice ca să… Folosința e a progresismului nivelator și atotputernic, care s-a întins ca râia peste tot și toate câte sunt. Doar Asia, probabil, va mai rezista ceva vreme. Pe acolo pe unde există prosperitate, progresismul este, de mult, la el acasă și face legea, amețind oamenii de minți în primul rând prin presa care a fost cumpărată în proporție de 90%. Are liber atât la propagandă, cât și la fake news, căci este la putere. Cam așa a câștigat alegerile Macron, cam așa și alții. Acaparând, întâi de toate, presa.

 16. Pentru detalii pe care nu le-am inclus în articol, recomand un foarte instructiv seminar video, ținut de profesorul Lawrence Krauss.

  Pentru cei care nu îl cunosc, precizez că prof. Krauss este un fizician teoretician de renume internațional cu vaste interese de cercetare, inclusiv în ceea ce privește interfața dintre fizica particulelor elementare și cosmologie, concentrându-se asupra originii și evoluției Universului și a structurii fundamentale a materiei.

  Seminarul lui, prezentat pe 15 decembrie 2022, se intitulează Este știința Woke singura știință permisă în mediul academic? și discută „infectarea” cu Woke a unor organizații științifice reprezentative, precum The National Academy of Sciences, American Physical Society, diverse Laboratoare Naționale, revistele Science și Scientific American ș.a.

 17. In toate trebuie sa existe o masura. Probabil ca o discriminare pozitiva, in sensul sustinerii financiare si manageriale, a grupurilor defavorizate, e buna si ajuta comunitatea respectiva in a-si gasi si promova valorile. Dar de aici si pana a inlatura „sefi” ca nu apartin grupurilor declarate defavorizate sau a obliga entitati de a promova persoane cu orice pret e ceva drum (vezi cazul lui Andrei Serban care este definitoriu pentru ce se intampla). Din pacate si „meritocratia” cu orice pret a nascut monstri. Exemplul grupurilor de cercetare care se spliteaza formal si se citeaza cross, si /sau folosesc relatiile interpersonale pentru a-si mari „vizibilitatea”. „Capo di tutti capi” pare a fi tot un individ dambovitean cu dubla subordonare universitate /institut (TR/RO) care in anul 2020 a produs 376 lucrari, anul asta avand deja 114.

  • Totul se rezuma la ceea ce putem numi „ reparatie ” .Scopul este unul de o noblete evidenta .Mijloacele pot fi contrare unor pareri sau a altor pareri dar asta nu inseamna sa acuzam „scopul” indiferent cit de ancorati sintem sau nu suntem in realitate .Nu confundati situatiile particulare ce uneori pot deranja partial (niciodata un intreg) cu transpunerea in fapte ,asimilate de leg,e a unor dorinte fie si ele reale .

 18. Domnule Crânganu,

  de câte ori trimit câte un comentariu la câte un articol, de regulă o fac pentru că mă scoate din sărite prostia pusă-n cuvinte a câte unui idiot, de care nici Contributors nu duce lipsă, tocmai asta demonstrând că este o platformă democratică. Niciodată pentru a-mi exprima acordul cu autorul articolului sau pentru a-i ridica osanale. De astă dată, însă, simt nevoia să vă mulțumesc pentru că nu renunțați, în condițiile în care știți că totul este deja pierdut și că fenomenul corectitudinii politice, indiferent de forma pe care o îmbracă, este generalizat. Infatigabilitatea Dumneavoastră (și a celor puțini ca Dumneavoastră) în a semnala deviații aberante de la ceea ce ar trebui să reprezinte norma de minim bun simț – indiferent de domeniul la care vă referiți – este cea care dă voie pesimismului meu să urce, ușor, spre scepticism, ceea ce reprezintă o poziție mult mai acceptabilă, căci îmi dă voie ca și mâine să mai sper, atâta cât mai pot, că nu e totul chiar definitiv pierdut.
  Dar este greu să explici unor mase de necunoscători (căci răuvoitorilor cu agendă nu trebuie să le explici nimic, ei nu sunt aici ca să înțeleagă, ci ca să bifeze itemii din agendă) că, de exemplu, spinii nucleelor de hidrogen din corpul nostru sunt aliniați, căpătând comportament de particule cuantice, atunci când corpul nostru este imersat într-un scaner IRMN iar în momentul în care magnetul este oprit aceștia se reorientează aleatoriu, anulând coerența cuantică. Și este inutil pentru că mereu se vor găsi unii care să se agațe de sintagma „particule cuantice” sau de „scaner IRMN” sau oricare alta pentru a duce discuția în zone care nu mai au nicio legătură cu subiectul, dar în numele cărora să acuze de lucruri pe care autorul eventual nici nu le-a gândit.
  Unii o fac din pură prostie, simțind o nevoie irepresibilă de a se da în stambă, dar fără a avea conștiința faptului că doar asta reușesc, alții o fac dintr-un imperialism al unei înalte înțelegeri pe care consideră că o dețin – în fapt, altă formă de prostie -, alții pentru că, pur și simplu, neavând nimic de spus, vor să-și vadă numele la gazetă (fie el anonim, dar știind că ei sunt acolo, în spatele lui) – și aceasta tot din registrul prostiei revendicându-se.
  Așa încât nu poate să nu mă impresioneze faptul că nu vă dați bătut, lucru pentru care reiterez mulțumirile mele.
  Personal, abia aștept o carte sub numele „Întâmplări din țara lui Woke”, chiar de știu că mă va îngrozi și iar îmi va duce pesimismul în cea mai neagră zonă. Cu siguranță că cel puțin o editură va găsi necesitatea publicarea ei.

 19. Cenzura Woke a pătruns chiar si la noul Twitter.
  Un jurnalist american, Matt Walsh, a facut un documentar excelent numit What is a woman? Documentarul a fost scos de pe Twitter, a dispărut si de pe site-ul pe care l-am văzut acum o luna, dar poate fi văzut sper pe alte platforme.
  De atunci Matt Walsh tine conferințe prin universități (când este primit) si alte organizații. In documentar si in conferințele sale omul ridica probleme serioase legate de manipularea copiilor spre schimbarea de sex rezultând in amputarea si castrarea acestora pentru ca nu se simt bine in „genul” lor, asta cu complicitatea doctorilor si psihologilor, despre participarea unor bărbați in competiții sportive cu femei, etc.

  • @Alex din Bush
   Mi-ați adus aminte de cel de la care au izvorât noile principii ale sexualității, americanul Alfred Kinsey, un mare bolnav care și-a trucat studiile cu ajutorul fundației Rockefeller, cea care i le-a susținut financiar și care a adus Americii, mai apoi întregii lumi, sexualizarea copilului și întreaga patologie a sexualității progresiste care încearcă să pătrundă și în școlile de la noi, sub aparene înșelătoare. Orice ideologie are nevoie de bolnavii ei, ascunși sub chipul oamenilor de știință.

 20. La știință nu-mi dau cu părerea, nici nu știu cum este în State dar de exemplu în România, în politică și în instituțiile publice, dacă ar după mine, cel puțin două generații de acum în colo jumate ar trebui să fie femei. Mai ales în funcțiile importante, de decizie!

  • @Ion – femeile aflate în poziții de putere sunt întotdeauna controlate de niște bărbați sau cel puțin urmează ele, din proprie inițiativă, niște bărbați. O Românie condusă de femei ar fi controlată tot de la Berlin și de la Kremlin, însă într-o manieră mult mai severă decât astăzi.

   Frau Merkel era controlată de Putin, era un fel de Ion Iliescu, pregătită încă din adolescență, din cadrul UTC, să ajungă la conducerea țării. Până și Margaret Thatcher avea un bărbat pe care îl urma în politică: Ronald Reagan. Asta pe lângă faptul că Margaret Thatcher era totuși o femeie normală, cu soț și copii acasă.

   Ai avut-o pe Elena Udrea ministru, n-ai învățat nimic din experiența asta? Femeile nu dețin niciodată puterea reală, puterea pe care o dețin ele le este delegată de niște bărbați. Regina Elizabeth II a domnit peste 70 de ani. Crezi că parlamentul britanic, armata britanică și poliția britanică au fost formate preponderent din femei, în timpul ăsta? 😀

   • Ei bine, aici cu tot regretul trebui să vă spun că sunteți nedrept și tendențios. Ați omis în mod deliberat personalitatea luminoasă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savantă de largă recunoaștere internațională. Pingelică săracu’ a urmat-o cuminte ca un cățeluș hăt până la zidul fatal de la Târgoviște. 😀

    • @bunul samaritean – vezi că designerul acela vestimentar care s-a sinucis (de woke practicant ce era) a dezvăluit un mic amănunt despre cea mai importantă clientă a lui: își scurta singură rochiile și fustele pe care i le desenase el.

     Când o femeie de vârsta ei își expune picioarele în maniera asta, înseamnă că e profund nemulțumită de viața ei sexuală, așa ar spune un psiholog. Acum, ce zici, o să te premieze șeful cel mare, de bucurie că ai declanșat astfel de discuții despre căsnicia lui? 😯

  • ” cel puțin două generații de acum în colo jumate ar trebui să fie femei.”

   Pai dorinta vi s-a implinit deja , priviti cu atentie la generatia de acum:

   baietii sint jumatate femei iar femeile sint femei doar pe jumatate.

   Vi se pare ca e bine ?

 21. Foarte interesant articolul, însă sesizez o oarecare tristețe sau poate chiar frustrare a autorului vis a vis de woke-ism.

  Sincer să fiu, pe mine fenomenul mă amuză copios. Revoluția are splendidul obicei de a-și devora propriile progenituri. E un spectacol înălțător și vesel în același timp.

  Să ne amintim doar de frumosul exemplu al lui Robespierre: A ghilotinat cât a ghilotinat, dar în final eroicii revoluționari au binevoit să-i zdrobească falca, l-au lăsat o noapte să se chinuie cumplit în temniță și a doua zi l-au ghilotinat-o public pe jigodia ce mugea de durere și frustrare: Mandibula strivită nu-i permitea să țină un ultim discurs strălucitor. L-a înghițit iadul ca pe un șobolan, tânguindu-se în uralele parizienilor.

  Aproape toți acoliții lui Lenin au pierit striviți ca gândacii, torturați și umiliți în lagărele sistemului pe care-l visaseră, pentru care sacrificaseră totul.

  În cazul României avem figura luminoasă a lui Mihai Roller: Tartorul istoriografiei comuniste, bestia ce părea de neatins, a greșit o singură dată în 1958 când la aniversarea a 25 de ani de la greva de la Grivița din 1933 nu a „reliefat corespunzător rolul determinant al tovarășului Gherghe Gheorghiu Dej în evenimentele de la Grivița”, . Tovarășii l-au exoflisit urgent din toate funcțiile și i-au poprit tratamentul medical așa că a cam trebuit să se sinucidă. 😂

  Mai aproape de zilele noastre avem exemple înălțătoare ca alungarea cu șuturi în buci lui Ian Buruma de la New York Review of books, care după o carieră marxistă impecabilă a reușit să fluiere în biserica politic corectă și a fost nimicit pe loc. Nu pot să uit nici acum figura sa frustrată, gata să muște, plin de disperare neputincioasă.

  Sau o chestie mai puțin cunoscută, cazul lui Fischer de la Universitatea din Chicago: marxist turbat. Adept fanatic încă de acum aproape 20 de ani al celor mai deviante deliruri politic corecte, a fost pur și simplu aruncat pe geam în timpul uneia din răzmerițele woke din 2020. Călcase și ăsta cumva pe bec, nici măcar n-are importanță cum și cu ce. Rămăsese de câțiva ani paralizat iar zavragii i-au aruncat zbierând spasmodic pe geam și scaunul cu rotile. Jigodia comunistoidă a ajuns cumva acasă unde a făcut primul gest util al vieții sale: S-a sinucis. 👌🤣

  • Nu trebuie sa te bazezi pe faptul ca toti revolutionarii se vor sinucide, sau vor fi sinucisi. Multi, f. multi, extrem de multi traiesc pina la adinci batrineti si fac „revolutii”. Nu uita, in cariera lor revolutionara produc atitea crime ca o eventuala sinucidere nu e nici pe departe o reparatie.

   • Nu mă bazez deloc pe faptul că vor pieri de la sine. Trebuie desigur ajutați să se macine între ei.

    Însă mă amuză faptul că ajung încet dar sigur la faza autodistrugerii. Majoritatea sunt lefegii de stat. Iar statul e primul care îmbrățișează woke-ismul și începe încet dar sigur să-i rărească. 👌

    • Woke-ismul nu este încurajat doar de stat, cam toate marile companii americane il sustin si il binecuvânteaza din plin. As spune chiar ca de cele mai multe ori aceste companii il promoveaza mult mai agresiv decât statul însuși. Sume enorme de bani sunt alocate anual mișcărilor woke de către marii colosi economici americani. Il sustin si il alimentează din rațiuni pur economice, deoarece societatea însăși a devenit mai globalizată iar scopul companiilor este profitul, asa ca cu cat segmentul de potențiali clienți este mai mare cu atat mai bine, trebuie ajuns la toti iar promovarea culturii woke este o parte importanta a acestui demers. Deși au fost acte de sabotare din partea unor conservatori in legatura cu unele reclame woke facute de aceste companii iar profitul a scăzut considerabil pentru un timp, ele sunt bine mersi in continuare si au succes. Nu a dispărut nici Gillete, nici Coca Cola si nici Bud Light. Au fost episoade temporare, după aceea si-au revenit.

     • Unele companii, nicidecum toate.

      De regulă woke-ismele prind la companiile unde unde inovația și creativitatea nu prea au nimic sau puțin de a face cu afacerea lor. E imposibil să menții creativitatea într-o atmosferă poluată de gărgăuni ideologici. Nici Coca Cola, nici Gillette și nici Bud Light n-au mai inventat nimic de decenii bune.

      Cel mai recent exemplu e cel al lui Bud Light. În Aprilie compania a lansat o compania publicitară în jurul unui „influencer” transgender. Dezastrul a fost total. Ceea ce era cea mai bine vândută bere americană de decenii a căzut pe locul 9 prin Mai, iar după săptămâna lui 4 Iulie (perioada celor mai mari vânzări de bere) a căzut pe locul 14. Compania mamă Anheuser Busch e la rândul ei în cădere liberă, atât Budweiser, cât și Corona și Stella Artois suferă pierderi dramatice.. Pierderile totale (pierderea capitalizării și a vânzărilor) erau estimate Vineri la $60 de miliarde în nici 3 luni și continuă să nu se vândă

      https://www.outkick.com/bud-light-discounted-viral-video-not-sold/

      Cârciumile afișează semne de genul „We offer no Bud Light”

      https://www.nbcnews.com/business/consumer/bud-light-sales-falling-amid-mulvaney-backlash-no-end-in-sight-rcna85832

      și a ajuns subiect de bășcălie presa satirică:

      https://babylonbee.com/news/satan-miraculously-turns-water-into-bud-light

      Tipa responsabilă cu campania a fost de mult concediată. Corporația se chinuie cu tot soiosul de reclame „patriotice”, însă clienții nu uită și nu iartă. Acționarii au format un comitet de acțiune pentru lichidare a consiliului de administrație „pentru un nou început”…

 22. Din cate stiu eu , cel care plateste lautarii comanda muzica. Ati ales reprezentanti care sa comande pentru voi , pofta buna si auditie placuta. Omul de stiinta e un salariat , o sluga , nimic altceva. Are un stapin care-l hraneste si care-i da tema pentru acasa. Daca iti inchipui ca la ora actuala mai poti face stiinta de unul singur, de capul tau , pe banii tai , in vreun garaj , esti liber sa-ti dai demisia si sa incerci. Cantinele sociale si cimitirele sint pline de „oameni de neinlocuit”.
  Si mai esti liber si sa votezi -daca iti inchipui ca stapanii ii schimbi tu prin vot .
  Cineva decide cat si ce trebuie sa studieze stiinta , ce anume si cum anume sa zica despre ce-a descoperit. Si nu esti tu ala. Deciziile sint politice. Luate de politicieni , nu de oameni de stiinta , nu de economisti , nu de artisti , nu de ingineri.
  Oops.

 23. Alo, conducerea SUA si UE a hotarit ca tara are nevoie de prosti , de handicapati si de perversi. E conducerea pe care chiar daca n-ati ales-o o suportati si o si platiti gras. Nu stiu ce e cu voi , parca sinteti hipnotizati. A trebuit sa vina CCR-ul lor sa va spuna ceva evident : ca discriminarea pe considerente de rasa , etnie, culoare , religie , sex , e interzisa ? Adica interzisa si punct , nu exista discriminare „pozitiva” in chestiuni de rasa , religie , sex. Ce e de comentat sau de interpretat in „e interzis” ?
  V-au sucit mintile propagandistii bolsevici prin intermediul saiturilor si al tv-ului. Va uitati prea mult in gura la toti nespalatii si nespalatele de pe ecranele tv-ului, PC-ului si telefonului mobil.

 24. Deci inteleg ca dupa 20 de ani timp in care CCR-ul americanilor a zis ca e bine si legal ca la admiterea la facultate sa se dea din oficiu 3 puncte in plus la negri si la homosexuali -dupa 20 de ani i-a luat iarna prin surprindere si au constatat ca au umplut tara de nulitati cu diploma :D
  Si ca le-au luat-o inainte chinezii si rusii . Deci -ce sa facem…. ce sa facem… hmmm…. cre’ ca tre’ sa revenim la metoda aia veche , perimata , la examen: nu stii, nu intri. Stai sa vedeti, ca eu sunt negru si-mi place pe la spate… am avut si un stra-strabunic care era sclav… astea nu se pune ? Nu ?! Bine , daca nu , atunci pun mina pe carte si mai incerc la anu…. sau ma fac sofer de tir , sau intru in armata…
  Mi se pare foarte nedrept din punct de vedere social, ecologic si al incalzirii climatice de codoi !

  • „Punctele” alea erau oricum al universitățile de lugu-lugu, gen științe sociale, artă, etc. Astea oricum nu valorează nici doi bani și nu prea contează oricum cum îi admit. Chiar dacă e prin tragere la sorți sau concursuri de flatulență. 😀 Cea mai mare parte a absolvenților sunt degeaba. Îi găsești având cariere de succes ștergând mesele pe la Subway, sau alegând prin parcări cu pungile cu junk food ale clienților de la tot soul de burger-ii.

   Pentru facultățile tehnice și/sau științifice contează testele SAT și sau ACT. pentru medicină MCAT. Bursele de excelență vin pe merit. De aia se îmbulzesc în continuare atât chinezii cât și rușii (câți din ei mai pot prinde vize 😀) la universitățile americane.

 25. România a mai trecut printr-o chestie din asta în anii ’50 și începutul anilor ’60.

  Atunci funcționa admiterea în facultăți pe baza originii sociale. Tata mi-a dat exemplul facultății de arhitectură pe care a abosolvit-o. La locurile rezervate celor cu „origine sănătoasă” (provenind din familii de muncitori sau țărani săraci) erau practic candidatul și locul. S-a intrat cu 5 și un pic. La ei cei fără origine sănătoasă (sub 20% din locuri) cea mai mică notă de admitere era aproape 9 și erau cam 10 candidați pe un loc. Ca să nu rămână locurile neocupate la „sănătoși” se eliminase proba de aptitudini. Asta consta, în anul în care a dat examenul tatăl meu, în reproducerea într-o vedere izometrică cât mai detaliată și în timp limitat a Arcului de Triumf. Tata mi-a spus că au dat efectiv examenul în stradă cu planșetele de desen pe genunchi. În final chiar și comuniștii au renunțat discret la ideea impusă inițial cu surle și trâmbițe și s-a revenit exclusiv la admiterea pe merit.

  Gând la gând cu comuniștii conducerea școlilor de stat din New York a decis să elimine examenul prin care orice profesor din stat trebuia să dovedească că știe să scrie și să citească. Examenul cu pricina a fost considerat „discriminatoriu”, viitorii profesori negri și hispanici având mari dificultăți să-l treacă.

  https://www.nytimes.com/2017/03/13/nyregion/ny-regents-teacher-exams-alst.html

  Sigur că asta nu-i neapărat o pagubă. Grosul elevilor din școlile de stat sunt oricum analfabeți la absolvirea liceului. Era probabil frustrant ca „profesorii” să facă notă discordantă. 😀

  O altă chestie amuzantă e că „discriminarea pozitivă” duce de fapt la eliminarea „categoriilor protejate” din anumite profesii. De exemplu pentru un negru e aproape imposibil să profeseze medicina. Pacienții refuză să meargă la el. Se tem că omul a intrat prin discriminare pozitivă la medicină și că tot așa a și terminat-o. Cine vrea să-și dea sănătatea sau chiar pielea pe mâna unuia din ăsta? Orice scamatorii au încercat s-a dovedit inutile. Oamenii refuză cu îndărătnicie și-și pună soarta în ghearele „afirmative action”.

  Partea ce mai veselă a fost un caz chiar dinainte de molimă, când în urma unui accident a murit om. Omul era negru și familia sa a dat în judecată spitalul de urgență pe motiv că accidentatului i s-ar fi refuzat tratamentul medical adecvat. Ca dovadă supremă era faptul că a fost tratat de un medic de urgență negru. Familia îndurerată țipa în fața camerelor că e un caz clar de discriminare: În loc să-i asigure rănitului un medic adevărat l-au dat pe mana unui „bro”.😂 Nu știu cum a rămas procesul. S-a pierdut cu totul în tumultul molimii. Însă oricum întreaga rețea medicală a închis complet taraba în zona noastră în cursul anului 2020. Nu știu dacă a fost din cauza molimii sau a paceninților oripilați de teama de a fi dați pe mâna a tot soiul de medici incompetenți, sau o combinație a celor două.

  • Cu cine preferi sa ai de-a face: cu un prost obedient sau cu un sfertodoct arogant ? Omul are prostul obicei ca de indata ce crede ca stie cate ceva se si crede atoatestiutor si de-aici are si pretentii si se crede indreptatit sa le impuna altora adevarul lui.
   Eu zic ca or avea conducerea SUA si UE motivele lor sa ne vrea dobitoci , amestecati si dezbinati.
   Oricum democratia inseamna sa accepti deciziile unui necunoscut caruia i-ai cedat puterea sa-ti faca ce vrea muschiul lui. Un cec in alb. Din cauza ca necunoscutul ala e mai departe de tine in spatiu si timp comparativ cu necunoscutul care ti-ar navali direct in casa chiar azi -in cazul in care ai prefera anarhia.
   Problema desigur este aceea clasica: cine renunta la libertate pentru siguranta le pierde pe ambele.
   Avantajul democratiei este distanta dintre tine si Voda. Mai o spaga , mai o relatie , te mai strecori cumva.

   • @nea – ”democratia inseamna sa accepti deciziile unui necunoscut caruia i-ai cedat puterea sa-ti faca ce vrea muschiul lui”

    În România nu e democrație, e partidocrație. Prin anii ’90 se discutau serios lucrurile astea, unii politologi explicau românilor că nu toate țările europene au democrații autentice, iar Austria era dată ca exemplu de partidocrație.

    Oamenii cinstiți detestă implicarea serviciilor secrete în politică și controlul pe care-l exercită ele asupra societății. Însă alegerile actuale, pe liste de partid și cu partidele înființate și controlate de serviciile secrete (inclusiv cele germane și rusești, nu doar cele românești) fac imposibilă revenirea la normalitate.

    Așa se și explică absenteismul masiv la alegeri, oamenii decenți aleg să nu se prezinte: ”La ce să mergi la vot? Oricum se aleg ei între ei”. Un contra-exemplu foarte bun au fost în 2020 alegerile pentru primăria Câmpulung Muscel. Au venit din Italia și din Spania oameni care nu mai votaseră niciodată, fiindcă a fost prima dată când alegerile locale au avut o miză reală. Oamenii votează, dacă au cu cine să voteze. Însă listele de partid îi fac pe alegători să nu aibă cu cine să voteze.

    Cel puțin deocamdată, România e captivă și nu se poate elibera decât în urma unor viitoare alegeri libere. Faptul că Trompeta Cotrocenilor zburdă pe-aici de ani întregi, iar stăpânii lui nu l-au luat niciodată de urechi, demonstrează că democrația românească e doar o glumă proastă, în prezent.

    • Mersul la vot este parte a intelegerii functionarii democratiei .Efectele iesirii la vot sunt nu numai benefice dar schimba din radacini perceptia negativa a populatiei care nu iese sa voteze .Un numar mare de alegatori produce mutatii si in abordarile politicului de oriunde in lumea plarga .Mai pe romaneste : votezi deci existi .Un numar mare de alegatori responsabilizeza cistigatorul sau cistigatorii .Desigur trebuiesc votate programele si nu persoanele decit in masura in care ele ofera stabilitrate natiunii asa cum s-a intimplat in Romania in cazul actualului Presedinte .Mergeti la vot si schimbati totul .Nu mergi la vot ramineti agatati de ceea ce tocmai criticati cu atita ardoare .Incercati nu va costa nimic dar rezultatele sunt evidente acolo unde procentul de votanti este foarte mare .Responasabilizare se numeste .

     • @bunul samaritean – „Mergeti la vot si schimbati totul”

      Dorești să susții că PSD-ul credea sincer în șansele Vioricăi Dăncilă de a ajunge președinte? Dorești să susții că Iohannis nu știa de acel non-combat organizat împreună cu PSD?

      Dorești să susții că Administrația Prezidențială nu știe de activitatea ta aici? Cu ce ocazie îți permiți îndemnurile astea autoritare? Exact de asta nu merge la lumea la vot, ”datorită” activității unor personaje ca tine. Nu am votat pentru Iohannis nici când a candidat împotriva lui Victor Ponta, nici când a candidat împotriva Vioricăi Dăncilă. Pentru că a fost exact aceeași butaforie ca în anul 2000, Ion Iliescu vs Vadim Tudor.

      De asta România a ajuns o țară de toată jena, pentru că Administrația Prezidențială folosește comunicatori ca tine. Și îi folosește fără măcar să și-i asume. Chiar crezi că păcălești pe cineva?

   • În opinia mea cei mai periculoși sunt cei cărora li se pare că mai știu ceva. În sensul ăsta excesul de studii universitare e extrem de dăunător. Omul studiază la Harvard graffitti, popice, gender studies sau serialul Seinfeld contra unui mizilic de vreo $150000 și apoi se consideră în mod sincer „intelectual” & „educat”.

    Evident că nimeni nu-i va da nimic pe calificările sale „academice” și de aici se nasc frustrări imense. Are o muncă slab calificată, dacă o are și pe aia. Are datorii de studii imense pe care nu are cum să le plătească. De aici se naște dorința lor disperată și fanatică de a întoarce lumea cu susul în jos ca să-și găsească un rost. Ei sunt pepiniera tuturor revoluțiilor. Dacă ne gândim le rece în conducerea „revoluției proletare” a lui Lenin era un singur „proletar”. Roman Malinovski. Toți ceilalți erau „intelectuali”. Lenin îl aprecia enorm pe Malinovski și-l, promova pe toate căile ignorând semnalele că individul era corupt peste măsură. În final au trebuit să-l împuște. Nu numai că Malinovski deturnase sume imense din pușculița revoluției în conturi din străinătate (se pare că intenționa să fugă), dar s-a descoperit în arhivele poliției secrete țariste că turnase pe bani timp de ani de zile nenumărați „tovarăși”. Într-o mare de fanatici el era singurul individ cu simț practic. 😀

    Soljenițîn spunea undeva în Arhipelagul Gulag că cei mai periculoși ciochiști, cei mai sadici carali și torționari erau tocmai „intelectualii”. Ăștia reușesc mereu să găsească o justificare morală înaltă celor mai abominabile crime și celor mai cumplite ticăloșii. Ei găsesc cu ușurință o cauză în numele căreia să se lupte cu fanatism.

    Pentru oamenii simpli noțiunile de „bine” și „rău” sunt mult mai clar delimitate. Sigur că și omul simplu poate fi ticălos, sadic, poate și face enorm de mult rău dar el de regulă nu va ajunge niciodată la nivelul de fanatism al „intelectualului”. Omul simplu se „acomodează”. latră cu ei când e de lătrat, dar nu va merge niciodată până la autodistrugere ca „intelectualul”.

  • Cu asta sunt de acord, o descrie bine si Bloom in cartea sa, Criza spiritului american. Din cauza acestei discriminări pozitive negrii aveau mari probleme în a fi angajați, chiar și cei buni dintre ei. Acei negri sau hispanici care chiar sunt buni critica aceasta discriminare pozitivă deoarece ajung sa fie asociați cu restul si respinși la interviuri, ca doar stiu angajatorii pe ce criterii au intrat in facultăți.

 26. Well… rasismul exista, in pofida celor mai bune intentii; din pacate nici una din extreme nu este una buna.
  dincolo de bancurile cu „Bubba” am asistat pe viu la inceputul anilor 2000 la o prelegere tinuta in bastionul stiintei – NIH – si am fost socat sa aud spus clar si raspicat ca oamenii de culoare ar fi mai putin dotati stiintific (simtea oare vorbitorul nevoia sa compenseze pentru diferentele de dotare din alte privinte?!)

  Pe de alta parte un mare cronicar sportiv – Thomas Boswell – spunea tot prin 2000 ca sportul este singura meritocratie clara – si datorita faptului ca principala actiune se desfasoara sub ochii spectatorilor, deci transparenta comparativa maxima (pe care a simtit-o si Hitler cu Owens). Segregarea rasiala este clar un concept gaunos si falimentar, dar nici opusul ei nu este un progres pentru societate. Ma intreb insa ce s-ar intampla daca prin „DEI” ar trebui sa joace in NBA 53% albi (chiar daca pana prin anii 70 era invers), sau daca ATP si WTA s-ar contopi si fetele ar juca in acelasi clasament, sau macar dublu mixt ar concura cu dublu feminin si dublu masculin sau daca Manchester United sau Real Madrid ar trebui sa puna pe teren 51% fete, etc…..extremismul nu da rezultate, iar ignorarea consecintelor si a responsabilitatilor naste monstri…

  • un mare cronicar sportiv – Thomas Boswell – spunea tot prin 2000 ca sportul este singura meritocratie clara – si datorita faptului ca principala actiune se desfasoara sub ochii spectatorilor, deci transparenta comparativa maxima

   Dacă considerăm șahul un sport al minții și dacă ținem cont de proporționalitatea rasială (din SUA sau din multe alte țări), cum se explică faptul că din cei aproximativ 2.000 mari maeștri de șah doar 3 sunt de culoare și nici unul născut în SUA? Nu discut despre sporturile de iarnă, înot, canotaj etc., unde nu se întrevede proporționalitatea căută de DEI în știință sau medicină.

   Un alt aspect, mai puțin discutat, este și acela că doar 40 femei se regăsesc printre cei aprox. 2.000 mari maeștri de șah. Cum aplicăm DEI în acest caz, pentru a crește reprezentarea proporțională a femeilor de la 2% la circa 50%?

   • Când eram prin clasa a I-a sau a II-a, avea taică-meu o soluție, la capitolul ăsta: ca să egaleze cât de cât șansele, el juca fără regină. N-am câștigat nicio partidă jucată în felul ăsta, dar prin clasa a III-a, după ce mai jucasem și cu colegii, la școală, am declarat că ”eu nu mai joc așa. Ori jucăm serios, ori nu mai jucăm deloc.”

    Deci există soluții pentru a egala șansele, dar nu garantează nimeni că vor da și rezultatele dorite 😀

     • Exact asta e diferența dintre noi: eu am descoperit încă din clasa a III-a că a începe o partidă în maniera asta ar însemna să-mi recunosc din start un statut de inferioritate, deci era preferabil să nu joc deloc.

      În esență, nea Cătăline, de asta matale promovezi până în ziua de azi mistificări gen ”o eoliană de 1000 MW”, iar eu le combat. Fii atent aici, exemplu autentic de inteligență artificială: ce crezi că găsit Google, folosind Advanced Search? Tocmai comentariul matale, în care încercai să-l aburești pe @neamtu tiganu cu ”o eoliana de 1000 MW”

      https://www.contributors.ro/biserica-verde-a-climatismului/#comment-530184 .

      Ce zici, acum recunoști că n-am citit aceleași cărți? 😀

      • nea Haralde, pai ce e gresit de nu intelegi ?
       ” O eoliana de 1000 MW” este ”O (centrala) eoliana de 1000 MW” Nea Neamtu Tiganu este un om inteligent si intelege (fara sa explici prea multe), insa asta nu e valabil la toti, se pare
       N-am mai citit restul ca n-are rost

   • Am refuzat dintotdeauna sa cred in proportionalitatile astea. Da, cred in educatie insa in aia „dirijata”, „orientata”, potrivita cu cel educat. Nu cred ca oricine poate fi educat, desi nu-mi place deloc ideea ca in Europa educam baietii ca fete mari, insa agresivitatea si competitivitatea (deopotriva masculina si feminina – astept cu stiva de pari sa fiu contrazis la competitivitatea feminina. Incercati, va rog!) – insa nu oricine poate si trebuie educat catre orice. N-are rost sa educi un aton (nu confundati cu afon) pentru Conservator dupa cum n-are rost sa educi o zuza lubrica pentru masini unelte. Bon, poate vei obtine un ceva insa cel mai probabil vei arunca banii aiurea.
    Inca: ce-i aia „trebuie” educat? Cine zice asta si de ce? De ce-ar fi obligatoriu? Cit costa sa ma faci pe mine baschebalist? Nu ar rezista vreun buget si nici n-ar iesi mare lucru, arunci banii aiurea. Cit costa sa ma faci pe mine sofer? Mai nimic, doar sa-mi arati ce si unde la un excavator, un buldozer, o draglina pasitoare, la o locomotiva (inteleg ca a conduce o locomotiva cu abur e o experienta in sine).
    La treaba cu muierile in sah nu ma bag, daca sint in stare sa joace ca barbatii e ok, daca nu, sa fie ele iubite si sanatoase. Mi se pare un non subiect. De ce sint procentual doar atitea e strict treaba celor care le numara. La fel cum de ce nu sint piloate de Formula 1. Ca nu mai e sa n-aiba putere sa traga de volan. (E-adevarat ca pilotii de F1 au nevoie sa dezvolte forta mare in piciorul sting si destui baieti aspiranti F1 se pling de asta). Altfel spus nu e de discriminare sau cum o vor mai fi numind saptamina asta, e vorba despre „aplicatiune”, de ce ti se potriveste. Insa grija mare, ce „ti” se potriveste nu e neaparat si cerut de piata. Poate da, poate nu, poti fi un compozitor senzational si sa nu interesezi pe nimeni sau poti sa fii Eagles si sa faci un turneu la 50 de ani de la primul. Iar pirdalnica asta de piata nu e deloc feminista. Ea doar e. Vi se pare ca e corecta, dreapta sau echitabila? E dreptul vostru, n-ar fi insa rau sa va uitati la femeile care s-au cocotat in virful politicii romanesti. Incepeti cu noile mari valori ale neamului,reprezentantele femeilor suprareprezentate, Udrea, Firea si Gorghiu. Dar hei, cine zice ca trebuie sa fie vreun echilibru si in asta?

    • @:)
     ”…Inca: ce-i aia „trebuie” educat? Cine zice asta si de ce? De ce-ar fi obligatoriu? Cit costa sa ma faci pe mine baschebalist? Nu ar rezista vreun buget si nici n-ar iesi mare lucru, arunci banii aiurea. Cit costa sa ma faci pe mine sofer?…”

     Bre, educatia de baza ”trebuie” facuta OBLIGATORIU (cel putin aia 7 de ani d,acasa)
     Talica vorbesti de invatarea unei meserii..baschetbalist, sau sofer sau ce fi…ceea ce e alta mincare de peste, adica alta ”educatie”

     iar in ce priveste asta: ”… insa nu oricine poate si trebuie educat catre orice…”
     ma abtin de frica stivei cu pari

     • Inginerasule, sa-ti vad caietelul unde-ai scris de 100 de ori cu minuta ta ce fel de stea e Soarele in Diagrama Herzspung-Russell si de ce. Tu mie mi te adresezi cu dumneavoastra sau cu domnule. Preferabil insa e sa te abtii, ignoranta ta nu e egalata decit de mistificarile la care te dedai, nu ai absolut nimic interesant de spus.
      Te prezinti frumos in bancuta cu batistuta curata si unghiutele taiate. Te concentrezi si ai grija sa nu tai batista si mai ales sa nu pui calcatorul pe unghiute.

      • Stimate Domnule :),

       Ați putea, vă rog, să-mi spuneți care e numele Dumneavoastră (inclusiv prenumele și inițiala tatălui), profesia, titlurile academice, decorațiile, ordinele și medaliile primite? fiindcă aș vrea să vă cer un autograf și nu știu cum să mă adresez fără să gafez impardonabil.

       Vă mulțumesc anticipat și vă rog să primiți expresia sentimentelor mele cele mai respectuoase.

       Al Dumneavoastră,

       仰慕者

      • @urmeaza dupa (:) o paranteza ()) inchisa
       data trecuta cind ne intilniram pe cararile intortocheate ale comentariilor, cam tot asa te ratacisi pe o carare cu aceeasi jalba-n proțap: – sa-mi tai bancuta si sa stau pe batistuta cu unghiutele crescute, sau cam asa ceva, nu mai tiu minte .
       Ar trebui sa iesi pe ring cu ceva ”new version, reloaded”.
       Iar Soarele, ai gresit din nou !! stiu ce este !!…este Steaua (care) sus rasare !…
       Deci bre, mai incearca (vezi ca apelativul ”bre”, ce vine din turcă, este o forma de adresare, chiar politicoasa, chiar admirativa pe alocuri, catre barbati, în unele situatii…de ce te oțărești ? …sau poate nu faci parte din tagma barbatilor, …cine poate sti ce se ascunde dupa neutralul :) ?. je ne sais pas, n,est pas ?

       vezi că ca ingineras ce sunt, sunt si smecheras, am mai zis-o, am scolița santierelor, tin la tavaleala, vazui smecherasi si mai si,. Talica n-ai inca viza pe pasaport pentru intrarea in tagma asta selecta si cu savoarea ei, la urma urmei, asa ca problema nu e ”Cit costa sa ma faci pe mine sofer ?” ci, cit te-ar costa pe talica sa fii smecher cu adevarat…to be or not to be, this is the question ?!
       Iar ca chestie, la treaba cu ”La treaba cu muierile in sah nu ma bag…” in sfirsit ceva ce bine faci !
       Nici n-aveai cum sa cunosti vreo doamna (sau domnisoara) dintre acestea pentru ca n-aveau ce sa discute cu talica…sunt deja din alta liga
       Pierdui cam mult timp sa explic..sper sa fie cu folos pentru ”next time” cind ne vom mai intilni…si in nici un caz sa nu te bagi in sah…e ceva ce te depaseste

    • Dom far de nume, adevarat dar cam abrupt. Ce va apucat? O indigestie?
     Lasati-l pe Dom Catalin sa vorbeasca. Pana la urma numele lui e si in Luceafarul lui Eminescu.

     • Da, Robert, am avut intotdeauna alergie la fanfaroni, la gargaragii, la „stiutori” si la viteji cu nadragii plini la spate. Rareori mi-a fost dat sa citesc atitea timpenii cite a scremut respectivul pe platforma asta. Si simplul fapt ca fost corectat de foarte putina lume spune cite ceva. L-am ignorat asa cum se cade cu de-astia insa in loc sa-si dramuiasca pensioara a gasit cu cale sa mi se adreseze desi i-am mai spus cindva direct aici: „degage, vermisseau”, ca zicea ca parleste pa franceste. Va ca e nevoie sa-i traduc: Mars, ma!

   • @ dl.Crânganu:
    In calitate de fost CM (candidat de maestru, in anii tineretii), deci, un modest cunoscator al sahului, va mai aduc niste argumente:
    – sahul, in special sahul, (fata de alte jocuri unde norocul, sansa, dispozitia fizica, etc, au rol important), are un sistem foarte exact de ”ierarhizare” a valorilor: coeficientul ELO. (si, statistic, sahistii, ca medie au IQ-ul peste media unui grup esantion de ”oameni normali”)
    – acesta, calculat in timp, iti da adevarata valoare si ”unde te gasesti” in ierarhie
    – sahul este printre putinele (daca nu chiar singurul) ”joc”, care este si arta si stiinta si viata, dar si mijloc de educatie !…invatat de mic copil, iti formeaza caracterul pentru viata, te invata sa fii logic, sa-ti stapinesti emotiile, sa admiti umilinta infringerii in fata unuia ”mai destept ca tine” si prin consecinta, sa fii echilibrat fata de invinsii tai, sa-ti doresti sa fii mai bun, sa fii staruitor sa inveti mai mult, si multe multe altele…dar, cel mai frumos sau cel mai rau lucru era cind pierdeai o partida decisiva in echipa ta si echipa pierdea meciul, unii colegi iti spuneau (colegial, fara nici o rautate sau dispret, pentru ca stiau f. bine ca li se putea intimpla si lor !): ”, deh, daca ai fost prost ! ”…iar altii ”deh, se mai intimpla”…cit univers incape in aceste ”mici intimplari”
    Si DA !…nu toti stiu, pot si vor sa joace sah !…iar pentru unii dintre noi, asta este un semnal !…nu degeaba sunt tari care au introduc sahul obligatoriu in programa d einvatamint….de ce oare ?

    • Ca orice om f inteligent am jucat si eu sah. Destul de binisor, mai ales ca nu am avut niciodata rabdare sa invat deschideri pe dinafara.
     Cea mai mare victorie a fost asupra unei cunostinte, medic psihiatru, f bine financiar, extrem de cult, cu o biblioteca imensa si o colectie de muzica demna de Biblioteca centrala de stat. Dinsul dispretuia din tot sufletul inginerii, pe care-i considera nu numai quasiidioti, dar mai ales lipsiti de imaginatie. In definitiv si asta ar fi o forma de rasism. Pe mine ma dispretuia in mod deosebit, mai ales datorita stilului meu de luat la misto.
     Ce a fost absolut catastrofal pt el, care de altfel citea carti de sah, e ca a pierdut incercind sa foloseasca sahul invatat, si nu a reactionat la sahul imaginativ, improvizat, jucat de mine. I-am luat trei partide una dupa alta. A facut un soc, i-am recomandat sa mearga la un medic.
     Mi-am amintit de cartea Jucatorul de Sah a lui Stefan Zweig.

     Astazi insa si sahul e victima „dopajului”. Ii vezi pe marii campioni cum se acuza reciproc de excrocherii, de folosirea calculatorului.

    • Frumos domnule Dragostin! Nu știam ca jucati sah! Este exact genul de discurs pe care îl spun tuturor părinților pentru a-și trimite copiii la sah!
     Momentul când un copil, cu lacrimi in ochi, întinde mâna adversarului pentru a-l felicita e unul din exemple extraordinare pentru a înțelege ce înseamnă șahul! Sunt putine jocuri unde in ciuda frustrării noblețea iese la suprafață!

     • da, stiu f.bine ce simt ”gindacii” aia mici de 7-8 ani cind pierd o partida ”oficiala” si ce jale si lacrimi sunt dupa aceea !

      dar, cel mai mult si mai mult ma distreaza cind un baietas de 13-14 ani, (antrenat !)… il bate ”de-i suna apa in cap” unuia de 30+ ani, ”vechi jucator amator”, iar fata aluia de +30 ”face toti banii” (nu mai zic de ironiile aferente din partea spectatorilor !)

  • Evident că rasismul există și că avem afinități sau reacții de respingere față de unele sau altele din rasele speciei noastre. Problema e că rasismul nu se poate rezolva prin ukaz. Integrarea și diversitatea cu de-a sila eșuează exact așa cum a eșuat și proiectul comunist de creare a unei societăți fără proprietate și fără clase.

   Diferitele rase ale speciei noastre au calități și defecte ce le diferențiază unele de altele. Niciun chinez și niciun alb nu va alerga așa de bine ca un negru la 100 de metri. Însă negrii par a fi foarte puțin capabili să opereze cu abstracțiuni. Personal nu am cunoscut niciun negru care să poată fi un inginer competent. Nu zic că nu există, dar dacă sunt, sunt bine ascunși. Probabil din același motiv nu avem mari matematicieni, fizicieni sau medici negrii. Tot de aceea nu știu să existe nicio invenție majoră făcută de vreunul din ei. Eforturile sunt gârlă, dar fără urme de succes. Ăsta e motivul pentru care TOATE statele Africii subsahariene sunt eșuate și pentru care TOATE ghetto-urile negre din lumea civilizată sunt doar focare de sărăcie, infracțiune și abrutizare.

   Au trecut 160 de ani de eliminarea totală a sclaviei în SUA. Au trecut 60 de ani de la eliminarea prin lege a ultimelor vestigii ale segregării rasiale din SUA și de la lansarea eșecului epic numit „discriminare pozitivă”. America a avut un președinte negru. Are o vicepreședintă neagră. Rezultate sunt inexistente.

   Lucrurile stau la fel de rău și-n Africa. Majoritatea statelor africane și-au câștigat independența în ultimii 60-70 de ani. Africa are cele mai bogate resurse naturale ale planetei. Africa are o climă favorabilă agriculturii. La momentul independenței țărilor africane 90% din ele aveau un standard de viață mai ridicat ca Singapore, Malaiezia sau Coreea de Sud ce au devenit independente cam în aceeași perioadă. Unde sunt Singapore, sau Coreea de Sud azi în raport cu orice țară africană?

   • Instituțiile si modelul legislativ britanic au contribuit din plin la succesul economic al unor țări. De ce fostele colonii spaniole nu se bucură de aceeași prosperitate ca cele britanice? Nu rasa in sine e problema, America de Nord s-a descurcat mai bine decat America de Sud deoarece modelul britanic al distribuției proprietății, dreptul la proprietate si democratia funcționa mai bine decat modelul spaniol al autoritarismului.
    Teoria dv era atrăgătoare pe undeva pana la mijlocul secolului trecut si ascunde o formă de rasism prin aceasta „inocenta ” constatare cu privire la diferențele dintre albi si negri. Credeti ca in Africa sau America latina medicii, pilotii sau inginerii sunt albi si adusi din export? Dacă ați fi călătorit un pic ati fi văzut că există negrii in toate profesiile si isi fac treaba bine.
    Curios e ca rasismul e susținut de cei care ei înșiși sunt minoritari intr-o tara si care nu aparțin de facto civilizatiei vestului (România nu face parte din Occident in nicio privinta, nici economic, cultural sau religios). Mai catolic decât papa, cum spune o vorba. Rasismul si segregarea pe care le propovaduiti au făcut mai mult rău Americii de Nord, cu crize sociale care se vad in prezent din plin, n-au dus la nicio dezvoltare per se.

    • @Klaudiu – ”România nu face parte din Occident in nicio privinta, nici economic, cultural sau religios”

     OK, atunci cum se împarte lumea, astfel încât România să nu facă parte din Occident ”în nicio privință”? Scrierea cu caractere latine intră la capitolul cultural? Cineva care își scrie nickname-ul cu ”K”, din ce lume face parte, dpdv cultural?

     ”De ce fostele colonii spaniole nu se bucură de aceeași prosperitate ca cele britanice? Nu rasa in sine e problema”

     De ce unele țări din Africa au IQ mediu 60 sau 65, dacă nu rasa în sine e problema? La un IQ sub 65, omul nu e capabil să învețe să citească. Pentru a scrie un cuvânt simplu, gen ”casă”, e nevoie de o capacitate de abstractizare pe care un om cu IQ de 58 nu o poate atinge, pur și simplu.

     Este greșit să judecăm indivizii pe criterii rasiale, pentru că se poate găsi oricând un negru cu IQ de 100, care e preferabil de departe unui alb cu IQ de 75. La un IQ de 75, omul e capabil să învețe să citească, dar nu poate extrage ideile dintr-un text scris. Însă a admite la universitate studenți negri doar pentru că sunt negri este tot rasism. Fiindcă asiaticii au ajuns să fie respinși doar pentru că sunt asiatici. Asta nu e rasism?

     • Un mic detaliu despre spanioli: există o delimitare rasială destul de clară între populațiile aflate la nord de Alpi și cele aflate la sud de Alpi. Populațiile mediteraneene sunt toate înrudite între ele, nu e mare diferență între libanezi, greci și spanioli, însă oricare dintre aceștia sunt destul de diferiți de anglo-saxoni. Vikingii sunt la fel de diferiți de spanioli cum sunt și de greci sau de libanezi. Francezii nu intră în discuția asta, ei au alte origini.

      Este greșit rasismul instituțional, în sensul că nu trebuie să existe legi (sau reglementări, la modul general) care să țină seama de rasa atribuită (uneori destul de arbitrar) unui individ. Dar affirmative action exact asta face, impune reglementări pe criterii rasiale.

    • @Klaudiu

     Ceea ce spuneți nu stă deloc în picioare. Prima fostă colonie a Africii subsahariene care și-a dobândit independența în 1957 a fost Ghana. Singapore a devenit independentă abia în 1965 și era mult mai săracă ca Ghana și complet lipsită de resurse. Ghana e șie ea o fostă colonie britanică.

     Britanicii au acordat cât de multă asistență au putut și făcut tot posibilul să transforme independența Ghanei într-o poveste de succes. A fost un eșec total. În buna tradiție africană totul s-a încheiat în dezastru: Corupție,tiranie, lovituri de stat, masacre și jafuri. E povestea ce se repetă invariabil peste tot în cele 48 de state ale Africii negre.

     Un alt exemplu probabil și mai dramatic e Liberia. Filantropii americani au cumpărat la începutul secolului XIX o bucată întină de teren în Africa, cam cât jumătate din teritoriul de azi al României. La 1822 au început să înființeze așezări ale foștilor sclavi negrii din America ce erau răscumpărați și duși în Africa. Ideea era să se creeze un stat model care să arate capacitatea negrilor de a se autoadministra și menține o societate civilizată, democratică și prosperă. Oamenii voiau să arate că modelul colonial al Africii e nejustificat și că africanii se pot descurca singuri dacă nu sunt împilați de străini.

     Timp de peste 20 de ani au primit tot suportul imaginabil de la cele mai luminate minți ale Americii. La 1847 filantropii au proclamat independența Liberiei. Cu toate că donațiile n-au încetat niciodată timpe de în cei 176 de ani scurși Liberia n-a funcționat niciodată. E un stat total disfunțcional, răvășit până-n zilele noastre de lupte interne corupție, foamete, boli și sărăcie.

     E foarte posibil, așa cum spuneți, ca ca problemele Africii să fie un rezulta al evoluției. Albii și asiaticii au fost forțați de clima mai aspră a regiunilor lor să devină mai întreprinzători și mai inteligenți, în timp ce africanii n-ar fi avut problema asta. Însă oricare ar fi cauzele, e evident că nu avem nicio posibilitate fezabilă de schimbare a stării de fapt. Aici nu e vorba de emoții ci de fapte.

    • @ KLaudiu;”Dacă ați fi călătorit un pic ati fi văzut că există negrii in toate profesiile si isi fac treaba bine”
     Va rog sa cititi putin statistaica matematica elementara ca sa faceti diferenta intre individ si populatie or multime .( imi permit sugestia asta pentru ca Dvs ati exprimat indoiala ca autorul replicii nu ar fi calatorit)
     Spuneti:”România nu face parte din Occident in nicio privinta, nici economic, cultural sau religios”
     …si totusi romanii sint aici in Europa, arbitrar si politicianist impartita in west si east, caci de la Moskova care este in Europa , nu ? Romania este in west or cel putin in centru …(Si nu prea inteleg de e Grecia este in West in afara de fatului ca sotul reginei Elisabeth ll era greek) si limba …limba , vorbirea pe linga scriere, este zdrobitoare pentru toti ce trimit poporul roman in stepele Asiei….

   • Eu cred ca raspunsul sta in evolutie. Evolutiv vorbind, se spune ca oamenii care au migrat din sud (de la soare) in nord (zone reci cu zapada) au fost fortati sa devina mai creativi, sa-si faca provizii, sa-si faca adaposturi, etc.
    In loc sa incerci cu forta sa ai 50%-50% (barbati/femei, albi/oameni de culoare) mai bine s-ar consuma energia si resursele pentru a integra mai bine fiecare om acolo unde se si potrivesc. Azi maine ne vom trezi ca e musai ca in constructii sa fie 50% femei, ca sa nu existe discriminare?

    • Neeee, nu vom vedea in veci egalitate acolo unde conditiile de munca sint mai dificile. Industrie grea, minerit, exploatari petroliere, unele zone din transporturi. Oricum, ideologia woke e despre accesul la posturi caldute nu despre munca, e despre accesul usor la resurse. La resursele altora, evident. A propos, cunoaste cineva o femeie care lucreaza la exploatarea lemnului? Nu exista in romana cuvintul padurara/padurareasa si nici tapinara.

     Cu evolutia cred ca e mai complicat decit atit desi e probabil ca migratia spre zone cu clima mai rece (migratie care trebuie sa fi fost fortata ori de lipsa hranei ori de razboi) sa fi jucat rolul ei caci supravietuirea in frig presupune o obligatorie planificare a resurselor de hrana si a celor energetice. Ai gresit astea, iti scad sansele sa scapi viu (si sanatos) din iarna.

     Interesant de observat ca pina si azi practicantii de sporturi periculoase, alpinism, speologie, scufundari, cascadorie, automobilism scl sint covirsitor albi. Si da, asiaticii vin tare din urma si aici, nu doar in universitatile STEMM americane.

    • Nu era mai tentant asa ca mai jos? Ca tot e ziua Frantei azi!
     https://pdsh.fandom.com/wiki/Marianne

     Uite si un poster de 8 martie
     https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fianyanmag.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Fbig_2128-1025×625.jpg&tbnid=5cA-f8-YjHyZWM&vet=12ahUKEwiT55XSjI-AAxUPmCcCHewwA-QQMygOegUIARDkAQ..i&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ianyanmag.com%2Fa-look-back-at-soviet-era-international-womens-day-posters%2F&docid=crSYvS3xwusEEM&w=1025&h=625&q=soviet%20women%20posters&ved=2ahUKEwiT55XSjI-AAxUPmCcCHewwA-QQMygOegUIARDkAQ

     Intreb si eu: Nu ar trebui sa se reintoarca DSK? :))

  • Pe de alta parte un mare cronicar sportiv – Thomas Boswell – spunea tot prin 2000 ca sportul este singura meritocratie clara – si datorita faptului ca principala actiune se desfasoara sub ochii spectatorilor, deci transparenta comparativa maxima (pe care a simtit-o si Hitler cu Owens).

   Pe de o parte, nu știe nimeni ce a simțit Hitler la J.O. din 1936 vis-à-vis de Jesse Owens. Pe de alta, când mă gândesc la surorile (era să zic frații) Williams (Serena, Venus) – și mai sunt o mulțime de exemple de astfel de negustori cinstiți – cuvintele meritocrație și transparență sună ca dracu. Să lăsăm…

   Povestea adevărată a lui Jesse Owens este foarte puțin cunoscută, fiindcă multe minciuni s-au inventat prin redacții despre participarea lui la J.O. din 1936.

   Jesse Owens a câștigat opt titluri NCAA în 1935 și 1936, care i-au asigurat participarea la J.O. de la Berlin. Cu toate acestea, nu putea mânca sau sta cu ceilalți atleți albi. Pentru el, existau fie mâncare la pachet, fie restaurante doar pentru negri, în timp ce stătea la moteluri doar pentru negri.

   Când a ajuns la Berlin, în 1936, fanii întrebau „unde este Jessie?” – fără să-și dea seama că el era tipul de culoare care stătea în fața lor. Când au aflat că era negru, situația s-a înrăutățit. Femeile fluturau foarfeci, dorind o bucată din părul și hainele lui ca suveniruri. Alții doreau o fotografie și un autograf. Pentru a-l proteja de fanii săi, a avut nevoie de o escortă a poliției.

   Spre surprinderea afro-americanilor, aceștia au fost ținuți în același Sat Olimpic ca și ceilalți albi și au mâncat în aceleași restaurante. Și, spre surprinderea și mai mare a lui Owens, 110.000 de fani l-au aclamat când a intrat pe Stadionul Olimpic.

   Toată lumea știe că, la Jocurile Olimpice din 1936, Hitler l-a ignorat pe Jesse Owens. După cum spune povestea, după ce Owens a câștigat o medalie de aur, Hitler, indignat, a ieșit în trombă din Stadionul Olimpic pentru a nu fi nevoit să îl felicite pe Owens pentru victoria sa.

   O astfel de prestație ar fi fost perfect în caracterul său, dar nu s-a întâmplat. William J. Baker, biograful lui Owens, spune că ziarele au inventat întreaga poveste. Owens însuși a insistat inițial că nu era adevărat, dar în cele din urmă a început să spună că era adevărat, aparent din pură plictiseală față de acest subiect.

   Faptele sunt simple. Hitler nu l-a felicitat pe Owens, dar în acea zi nu a felicitat pe nimeni altcineva, nici măcar pe învingătorii germani. De fapt, Hitler nu a felicitat pe nimeni după prima zi a competiției. În acea primă zi a dat mâna cu toți învingătorii germani, dar acest lucru i-a creat probleme cu membrii Comitetului Olimpic. Aceștia i-au spus că, pentru a menține neutralitatea olimpică, va trebui să felicite pe toată lumea sau pe nimeni. Hitler a ales să nu felicite pe nimeni.

   Mai există și alte câteva percepții greșite despre Jocurile Olimpice din 1936. Owens nu numai că nu a fost respins de Hitler, dar nu a fost ignorat nici de publicul german de pe stadionul din Berlin. Baker relatează că Owens a captat atât de mult imaginația mulțimii, încât aceasta i-a oferit mai multe ovații impresionante. Owens fusese pregătit pentru o primire ostilă; un antrenor îl avertizase în prealabil să nu se supere din cauza a ceea ce s-ar putea întâmpla în tribune. „Ignoră insultele”, i s-a spus lui Owens, „și vei fi bine”. Mai târziu, Owens și-a amintit că la Berlin a primit cele mai impresionante ovații din cariera sa.

   O altă credință populară este că jocurile au marcat un moment umilitor pentru naziști, deoarece câțiva negri au plecat cu o mulțime de medalii, în timp ce Hitler prezisese că flăcăii teutoni vor fi marii câștigători, dovadă a abilităților de supraom ale rasei albe. În realitate, competiția a fost orice altceva decât o umilință germană, iar Hitler a fost mulțumit de rezultat. S-a uitat că Germania a reușit să culeagă mai multe medalii decât orice altă țară: 101 de medalii (38 de aur), iar SUA, locul 2 pe natiuni, a obținut 57 de medalii (24 de aur).

   Așadar, Owens nu a fost desconsiderat personal de Hitler. Totuși, Owens a simțit că a fost desconsiderat de altcineva: președintele american Franklin D. Roosevelt. La o lună după Jocurile Olimpice, Owens a declarat în fața unei mulțimi: „Nu Hitler m-a ignorat – [Roosevelt] a fost cel care m-a ignorat. Președintele nu mi-a trimis nici măcar o telegramă”. Roosevelt nu a recunoscut niciodată în mod public triumfurile lui Owens – sau ale oricăruia dintre cei 18 afro-americani care au concurat la Jocurile Olimpice de la Berlin. Doar olimpicii albi au fost invitați la Casa Albă în 1936.

   „Când m-am întors în țara mea natală… nu puteam să merg în partea din față a autobuzului”, spunea el într-un interviu din 1971. „Trebuia să merg spre ușa din spate. Nu puteam să locuiesc unde voiam. Nu am fost invitat să dau mâna cu Hitler, dar nici la Casa Albă nu am fost invitat să dau mâna cu președintele.”

   Owens a trebuit să trăiască în continuare într-o țară segregată. A trebuit să ia liftul de marfă pentru a ajunge la recepția de la Waldorf Astoria din New York după Jocurile Olimpice.

   Pentru a face lucrurile și mai rele, Comitetul Olimpic al SUA era furios că Owens s-a întors acasă pentru a profita de succesul său. I s-a retras statutul de amator și i s-a interzis să mai participe la alte competiții. Incapabil să participe la competiții, Owens a văzut cum oportunitățile sale comerciale dispăreau.

   „După ce m-am întors acasă de la Jocurile Olimpice din 1936 cu cele patru medalii”, a spus Owens, „a devenit din ce în ce mai evident că toți voiau să mă bată pe spate, să dea mâna cu mine sau să mă invite în apartamentul lor. Dar nimeni nu avea de gând să-mi ofere o slujbă”.

   Jesse Owens s-a chinuit să-și găsească de lucru după Jocurile Olimpice. A făcut tot ce a putut pentru a-și întreține soția și cele trei fiice. A început o afacere de curățătorie chimică, care a eșuat rapid. A ajutat la formarea unei ligi de baschet numai pentru negri. A obținut câteva locuri de muncă ca animator, făcând curse împotriva cailor și mașinilor pentru bani și a lucrat ca vânzător la o stație de benzină și ca îngrijitor la un loc de joacă.

   „Ce ar fi trebuit să fac?”, a spus el mai târziu. „Am avut patru medalii de aur, dar nu poți mânca patru medalii de aur”.

   La doar trei ani de la victoria sa olimpică, Owens a declarat faliment.

   • ok, multumesc pentru detalii si clarificari; nu inteleg ce vreti sa spuneti despre surorile Williams (si nici nu vreau sa aflu), insa in schimbul faptului ca recunosc (public) ca nu stiu cum s-a simtit Hitler cand l-a vazut pe non-arianul Owens triumfand peste atletii arieni (care probabil ca se comportau fair-play), va rog scrieti cate ceva despre Michael Jordan si Tiger Woods. Iar daca sunteti foarte amabil, doua cuvinte despre Rosalind Franklin. Si sa speram ca va invinge cel mai bun (si precum in sport, sa avem meritocratie si pe taramul stiintei) ca sa nu fie rau si sa ne fereasca de azilele din Voluntari

 27. Ca si o scurta concluzie ce deriva din textul supus noua dezbaterii am asistat la aparitia unor voci ce inca nu inteleg conditia omului aflat ca si efemer locuitor al planetei Terra .Este total inexplicabil cum unii dintre textieri nu inteleg rolul femeii in aceasta lume si dau tot felul de exemple particulare aratind o asa zisa maretia a „ barbatului ” ce vezi doamne „joaca el sah ” cu mult mai bine ca femeia sau tot felul de astfel de atitudini total neconforme .Nu incercati sa generalizati .Intimplarile particulare doar confirma regula .Fiecare dintre dumneavostra ar trebui sa se uite in oglinda si sigur veti intelege totul .

 28. Domnule Cranganu, sunteti un diplomat rafinat atunci cand vorbiti despre „woke” ca fiind doar o problema de „corectitudine politica”. Haideti sa spunem clar: este o ideologie cu radacini adanc infipte in comunism si marxism, precum si o ideologie prin care se urmareste „reeducarea” si formarea unui „om nou”, asa cum il imaginau sovieticii la apogeul comunismului, atunci cand vroiau sa creeze o lumea utopica, ideala, curata (verde sic!), in care toti oamenii sa traiasca in armonie si pace, fara a-si pune probleme existentiale, adica fara idei prea multe si dileme care ar fi putut destabiliza lumea „perfecta” comunista. Ideologia exista deja, doar ca se numea altfel, iar astazi este reinventata sub un alt nume („woke”). Ne miram degeaba, pentru ca fascinatia pentru lumea marxista este imensa, iar agentii sai sunt pretutindeni, inclusiv la Casa Alba sau la varful Comisiei Europene. Iar afirmatia liderului woke, prin care ” Curtea Supremă „nu este o curte normală” și că hotărârea votată cu o majoritate confortabilă nu este ultimul cuvânt despre acțiunea afirmativă” anihileaza din start orice valoare democratica sau care tine de libertatea de exprimare, gandire, judecare. Constitutia si legile SUA sunt facute in acest moment pres, un fel de pres de la intrarea intr-o casa de la tara pe care se sterg de noroi toti cei care intra. Inca ceva, lumea „woke”, la fel ca si cea comunista, este bazata pe coruptie, pe imoralitate si pe concentrarea puterii intr-un singur punct, in mainile unui singur lider care va putea controla toate institutiile ce odata erau independente si care protejau valorile democratice si legile.

 29. Un alt aspect, mai puțin discutat, este și acela că doar 40 femei se regăsesc printre cei aprox. 2.000 mari maeștri de șah.

  Pentru a vedea la lucru un mare maestru de șah jucând contra unei mari maestre de șah, recomand o partidă disputată la începutul acestei luni. Cu piesele albe, având teoretic avantajul primei mutări, joacă marea maestră ruso-israeliană Dina Belenkaya. Cu piesele negre, joacă marele maestru indian Vidit Gujrathi.

  Ceea ce surprinde este faptul că marele maestru are la dispoziție doar 2 (două) minute de joc, pe când marea maestră are 7 (șapte) minute, de 3,5 ori mai mult timp. În final, marele maestru îi dă mat marii maestre și îi mai rămân și 22 secunde de joc din cele 2 minute inițiale!

  https://www.youtube.com/watch?v=66VlOdx8UFQ

   • „Participation gap” este o posibilă explicație a numărului foarte redus de mari maestre de șah. Și acolo unde acest gap nu se manifestă – d. ex., muzică modernă, talk show-uri, cooking show-uri, spectacole de modă, diverse sporturi fizice – rezultatele feminine nu sunt foarte diferite de cele masculine, fiind vorba despre utilizarea altor porțiuni ale intelectului. Dar în competițiile mixte de șah, marile maestre s-au clasat de regulă mult în urma marilor maeștri. Iar în exemplul pe care l-am dat, un mare maestru a avut nevoie doar de 1 minut și 38 secunde pentru a învinge o mare maestră formată în legendara școală de șah rusă. Aștept cu nerăbdare și curiozitate ziua în care rolurile celor două categorii de mari maeștri de șah vor fi inversate.

    • ”Legendara școală de șah rusă” n-a avut cum s-o învețe să nu mai vorbească non-stop și să se concentreze la ce face. Femeile au nevoie să simtă că există, vorbitul fără rost are drept scop real reducerea nivelului de anxietate.

     Contrastul e extrem de vizibil: marele maestru indian își vede de jocul lui.

     • Dacă puteți irosi circa 34 minute, puteți vedea un alt contrast vizibil. Într-un meci de chessboxing, rusoaica Dina s-a confruntat cu româno-canadiana Andrea Botez. Foarte apropiate fizic (vârstă, înălțime), Andrea a snopit-o în bătaie pe Dina (care trebuia eliminată prin TKO), dar în final rusoaica a cîștigat partida de șah cu Andrea și întreaga partidă. Cele două șahiste sunt separate prin mai mult de 600 puncte în favoarea rusoaicei în clasificarea FIDE. Adică, cine e mai bun la șah, nu e (prea) bun și la box. Un alt exemplu este cel al mult-mediatizatului Andrew Tate, fost campion de kickboxing, dar cu un rating în șah de circa 1600 puncte.

      https://www.youtube.com/watch?v=pHLcyYsfxB4

      • Credeam ca s-a atins culmea ridicolului cu rugby-ul feminin. Cit de mult m-am inselat. Spectacolul din clip e gretos. Credeam ca practicantii de sah ar fi ceva mai bine mobilati la mansarda. Nu e cazul.

      • Am vazut, funny sa vezi fete batandu-se. Pe de alta parte scoate in evidenta partea dvs umana si diversa. Cate alte delicii mai aveti? Abia astept. Sarumana

      • Am experiente mult mai aproape de mine. A mea „nefasta” e o big girl. Daca deschid gura o iau pe cocoasa. Ce sa va spun, merge cu diesel. Cand da cu spatele se aude bi bi bi bi.
       Mi-a batut in usa primarul sa ma roage sa n-o mi las sa faca jogging ca rupe trotuarele.
       Cand merge pe tocuri da de titei.
       A primit oferte de munca prin Texas

     • @ Harald: daca va intereseaza, va pot da citeva informatii despre ce inseamna ”legendara scoala de sah rusa” !
      In ciuda a ceea ce se intimpla politic, sunt domenii in care rusii trebuie respectati…iar sahul e unul din ele

  • Aropo de sah, fostul fotbalist Eric Cantona a spus o data despre rasisti : „Sa discuti cu dansii este de parca ai juca sah cu un porumbel.
   Este indiferent cat de bine joci, la sfarsit porumbelul va arunca toate figurile de pe tableta de sah , sa va gaina pe tabla si se va pimba tantos de parca ar fi castigat partida.”
   La fel este si woke – istii !!

 30. Eu i-as intreba pe acesti „woke” daca ar fi fericiti sa calatoreasca cu avionul pilotat de cineva care nu a ajuns pilot pe merit ci pentru ca provine din etnia X, sau si-ar lasa copilul pe mana unui chirurg care a ajuns chirurg din motive de cota rasiala.

  Sunt insa de parere ca e bine sa fim totusi optimisti. Lumea intotdeauna s-a indreptat singura, dar nu fara chinuri, si a basculat dintr-o extrema intr-alta. Dupa aceasta perioada aberanta „woke” in care scade rolul meritului individual si creste rolul culorii, mediului, cartierului, sexului, grasimii, altor caractere secundare, se va reveni fara doar si poate la o lume corecta. Dupa care, probabil, se va bascula in directia cealalta. Noi oamenii nu prea stim sa tinem drumul drept. Asa ca sa fim optimisti – balanta se va inclina inapoi dupa o vreme.

 31. Multumim D-lui Cranganu. Problema woke are consecinte severe, aici s-a discutat despre compromiterea progresului stiintei, mai mult, intreaga matrice sociala este in pericol. Solutiile sunt naive daca nu stim care este sursa problemei, care nu mai este limitata in lumea universitara, ci promovata de agentiile guvernamentale, armata, marile companii…

  • Aveți perfectă dreptate: întreaga matrice socială este infectată și într-o stare îngrijorătoare. Teamă mi-e că „Țara lui Woke” va deveni „Țările lui Woke”. După cum am comentat mai sus, am pregătit un serial dedicat diverselor întâmplări legate de ideologia Woke și manifestate deja în muzică, balet, muzee, medicină, conservatoare de artă, lege și ordine, teste pre-universitare, crime și împușcări în masă ș.a. Publicarea lui este o chestie de politică editorială.

   Pentru a vă face o idee de provocările cu care se poate confrunta o platformă publică, reproduc mai jos un fragment din motivația ne-publicării articolului Bastardizarea lui Beethoven și „rasismul” muzicii clasice europene de către o importantă platformă publică din București:

   Articolul este interesant, din păcate nu poate fi publicat pe site deoarece conținutul său cuprinde un număr foarte mare de cuvinte, expresii și denumiri (aproape în fiecare paragraf) care au legătură cu rasismul, principala temă care încalcă politicile motoarelor de căutare și cele ale rețelelor de socializare. Orice conținut care are legătură cu rasismul este penalizat mai mult chiar decât cel cu tentă sexuală. Articolul conține de zeci de ori cuvinte precum: ”rasism, discriminare, discriminatoare, excludere, negri, supremația albă” și multe altele.

   Publicarea unui astfel de conținut, ar atrage fără echivoc eliminarea tuturor paginilor publicației noastre online din rezultatele motoarelor de căutare. De asemenea, Google nu ar mai indexa niciun articol nou pentru o perioadă nedefinită, ar fi ca și cum nu am publica nimic. În mod similar, rețelele de socializare ar face linkurile site-ului ,,invizibile” pentru utilizatori. Acest lucru înseamnă scăderea drastică a audienței pentru tot proiectul (mii de articole).

   În paralel, Google suspendă contractul pentru afișarea reclamelor, pe o perioadă limitată sub forma unui avertisment sau definitiv, fără avertisment. Acest lucru înseamnă pierderea veniturilor lunare.

   Cum la baza acestor măsuri stau niște algoritmi care iau decizii scanând anumite cuvinte și expresii, fără a înțelege conținutul, riscul este enorm. În cazul în care se întâmplă așa ceva, nu avem în față un departament adevărat, în care să ne adresăm unor ființe umane, unde să depunem o contestație sau o cerere de analiză, ci doar proceduri automatizate care de obicei duc la același rezultat sau chiar unul mai aprig. Deci răul ar anula ani de zile de muncă pentru indexarea conținutului și creșterea audienței și ar fi pe termen lung, nedefinit.

   La toată această argumentare aș răspunde cu tragica și amara remarcă a lui Edmund Bruke: The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

   • „There is nothing more painful to me at this stage in my life than to walk down the street and hear footsteps… then turn around and see somebody white and feel relieved.” – Jesse Jackson.

    „Nimic nu este mai dureros pentru mine, în această etapă a vieții mele, decât să merg pe stradă și să aud pași… apoi să mă întorc și să văd pe cineva alb și să mă simt ușurat.” – Jesse Jackson, activist politic, pastor baptist și politician american.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Jackson#/media/File:Jesse_Jackson_2013.jpg

   • E distrofic ce expuneti. Infricosator. Mai vine si Ai curand…ce cenzura autoamata va mai fi? Cine are acces la algoritmi?
    O sa incepem sa trimitem scrisori scrise pe hartie cu toate ca si ale sunt scanabile automat.

   • Am trimis articolul Dvs pe alt blog. Fara sa va cer permisia. Blogul domnului Petre Iancu.
    Articolul dvs fiind la liber mi-am shoptit in barba, hai s-o fac. Nu va suparati nu?

    • Nu știu cine este și cu se ocupă domnul respectiv. În principiu, prezența oricui articol al meu se poate semnala pe alt blog prin trimiterea link-ului originar. Dacă domnul respectiv intenționează să re-publice articolul meu, trebui e să-mi ceară aprobarea în prealabil. Altfel, avem de-a face cu haiduceală, pe care o detest profund.

     • Domnule Cranganu, celui caruia i-am trimis articolul Dvs.e de-o onestitate fara margini. Intradevar ar fi trebuit sa trimit un link si nu o copie din articol. Nu voi mai face asta.
      Domnul respectiv a scris multi ani la DW si datorita onestitatii a plecat de acolo. N-a mai suportat cenzura. Asta-i motivul actiunii mele.
      Va cer profunde scuze! Articolul Dvs era perfect plasat pe problema asta.

     • Constantin Crânganu 13/07/2023 At 3:48
      Nu știu cine este și cu se ocupă domnul respectiv.

      😁️ N-ati pierdut nimic… 😁️ 😁️ 😁️ 😁️

      Dar insa tontusi, daca vreti sa stiti ce cred domnii Dorin Tudoran si Nicolae Manolescu despre Petre Iancu, iaka beleaua:

      https://www.cotidianul.ro/un-falsificator-de-cursa-lunga-petre-m-iancu/

      P.S.
      Skuzoaiele mele, Bobby! 😁️ 😁️ 😁️ 😁️
      Faceam gusha daca taceam… 😁️ 😁️ 😁️ 😁️

      • Contra scuzoaie, mister bagator de strambe securiste. Pana sa denigrati un om pe care l-am ascultat la Europa Libera pe vremea lui ceasca si apoi pe DW e cale lunga. Faptul ca nu va dati un nume si ca citati niste surse cum ar fi Cotidianul va descalifica major.
       Cu alte cuvinte, du-te naibi!

 32. O altă întâmplare din țara lui Woke

  Cercetările mele despre disforia de gen au fost cenzurate. Dar eu nu voi mai fi.

  Activiștii trans au forțat retragerea lucrării mele. Eforturile lor mi-au redobândit angajamentul față de adevăr.

  J MICHAEL BAILEY
  10 IULIE

  Sunt profesor de psihologie la Universitatea Northwestern. Sunt profesor de 34 de ani și cercetător de 40 de ani. De-a lungul deceniilor, am studiat subiecte controversate – de la coeficientul de inteligență, la orientarea sexuală, la transsexualism (ceea ce numeam transsexualism înainte de 2015), la pedofilie. Am publicat mult peste 100 de articole academice. Sunt cel mai bine cunoscut pentru că am studiat orientarea sexuală – de la influențele genetice, la precursorii din copilărie ai homosexualității, la modelele de excitare sexuală măsurate în laborator.

  Cercetările mele au fost denunțate de oameni de toate culorile politice, deoarece nu am acordat niciodată prioritate unui electorat favorit în detrimentul adevărului.

  Dar niciodată nu mi s-a retras un articol. Până acum.

  Pe 29 martie, am publicat un articol în prestigioasa revistă academică Archives of Sexual Behavior. La mai puțin de trei luni mai târziu, la 14 iunie, acesta a fost retras de Springer Nature Group, gigantul editor academic al Archives, pentru o presupusă încălcare a politicilor sale editoriale.

  Retragerea articolelor științifice este asociată cu o rușine binemeritată: plagiat, inventarea de date sau îngrijorări grave cu privire la integritatea științifică a unui studiu. Dar articolul meu nu a fost retras din niciun motiv rușinos. A fost retras pentru că a furnizat dovezi pentru o idee pe care activiștii o urăsc.

  Articolul retractat, „Rapid Onset Gender Dysphoria: Parent Reports on 1655 Possible Cases”, a fost scris în colaborare cu Suzanna Diaz, pe care am întâlnit-o în 2018 la o mică întâlnire a oamenilor de știință, jurnaliștilor și părinților unor copii despre care credeau că au avut disforie de gen cu debut rapid (ROGD).

  ROGD a fost descrisă pentru prima dată în literatura de specialitate în 2018 de către medicul și cercetătorul Lisa Littman. Este o explicație a noului fenomen al adolescenților, în mare parte fete, fără antecedente de disforie de gen, care declară brusc că vor să treacă la sexul opus.

  A fost un diagnostic extrem de controversat, unii – și eu mă număr printre ei – considerând că este o cale importantă de cercetare științifică, iar alții declarând că este o idee falsă susținută de părinți incapabili să accepte că au un copil transsexual.

  Am crezut că ROGD era o explicație promițătoare a exploziei disforiei de gen în rândul adolescentelor, deoarece acești tineri nu au disforie de gen așa cum este înțeleasă de obicei. Până de curând, fetele tratate pentru disforie de gen erau fete cu prezentare masculină care urau să fie femei încă din copilărie.

  În schimb, fetele cu ROGD sunt adesea convențional feminine, dar tind să aibă și alte probleme sociale și emoționale. Teoria din spatele ROGD este că, prin contagiune socială din partea prietenilor, a rețelelor de socializare și chiar a școlii, fetele vulnerabile sunt expuse la ideea că angoasa lor normală din adolescență este rezultatul unei identități transgender subiacente. Aceste fete declară apoi brusc că sunt transgender. Acesta este debutul rapid. După declarație, fetele pot dori – și pot primi – intervenții medicale drastice, inclusiv mastectomii și injecții cu testosteron.

  Există numeroase dovezi că, în comunitățile progresiste, mai multe fete din același grup de colegi anunță că sunt trans aproape simultan. S-a înregistrat o creștere bruscă a acestui fenomen în tot Occidentul industrializat.

  O analiză recentă din Marea Britanie, care ține o evidență mai bună decât America, a arătat o creștere de peste zece ori a sesizărilor de adolescente doar în ultimul deceniu.

  Dar nu au existat practic niciun fel de date sau studii științifice pe această temă.

  În parte, acest lucru se datorează faptului că cercetătorii care au abordat acest subiect au fost pedepsiți pentru curiozitatea lor. Întrebați-o doar pe Lisa Littman. În cele din urmă, lucrarea ei pe această temă a dus la o „corecție” inutilă din partea revistei care a publicat-o și la pierderea afilierii academice a lui Littman la Universitatea Brown, care a prioritizat indignarea activiștilor în detrimentul libertății academice a lui Littman.

  Acest lucru explică de ce coautorul meu, „Suzanna Diaz”, nu poartă numele său real. Nici măcar nu-l știu, deși am întâlnit-o o dată în persoană și am vorbit cu ea de multe ori.

  Ea folosește un pseudonim pentru a-și proteja familia, în special pe fiica ei, despre care Suzanna crede că are ROGD. Suzanna nu este academică. Ea este o mamă care a devenit activistă pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la acest fenomen, inclusiv prin crearea unui sondaj online pentru părinții care credeau că copiii lor au ROGD. Sondajul a fost găzduit de site-ul ParentsOfROGDKids.com. Am fost impresionată de concluziile ei și am decis să colaborăm.

  Deși este neobișnuit ca un cadru universitar să colaboreze cu cineva care este anonim, am decis să fac acest lucru din două motive. În primul rând, am înțeles de ce Suzanna a simțit că trebuie să-și păstreze identitatea privată.

  Restul articolului poate fi citit aici: https://www.thefp.com/p/trans-activists-killed-my-scientific-paper

  • Nu prea e necesară compasiunea și înțelegerea, în situația de față. Omul a participat ani întregi la mistificările taberei LGBT, numai că respectiva tabără s-a radicalizat după 2015 și acum nu mai are nevoie de el.

   Pe scurt, identitatea sexuală se formează și se învață, e nevoie de ani întregi pentru asta. În societățile cu-adevărat occidentale (din care România nu face parte, așa cum susține @Klaudiu mai sus 😀 ) copiii sunt adesea împiedicați să-și formeze o identitate corectă, în acord cu sexul lor biologic. Uneori sunt împiedicați deliberat, în familie și în școală, dar mai există și cadrul general: urbanizarea excesivă și traiul ”în cușcă” îi împiedică și ele să-și formeze o identitate sexuală corectă, chiar și în familii perfect normale.

   Domnul psiholog de la Northwestern a participat din plin la mistificările privind homosexualitatea văzută ca ”orientare” (în realitate este comportament, la fel ca adulterul, de exemplu) iar acum și-a dezamăgit propria tabără, fiindcă nu s-a radicalizat împreună cu ei. Nu e o victimă și nu trebuie tratat ca o victimă, pentru că a fost ani întregi complice al aceleași tabere.

  • @Constantin Crânganu

   Fenomenul este inimaginabil de prezent și în România, mai ales printre fetele între 13 – 22 ani, ca inducție având ca sursă internetul, adică site-urile pentru tineri. Halucinant este că părinții îi susțin, necritic, în aberațiile lor, atunci când se declară de o orientare sexuală sau alta. Fete de 14 ani, autodeclarate feministe, fără să aibă habar ceva despre feminism, autodeclarate lesbiene, fără să aibă nicio experiență sexuală la activ, susținute de părinți imbecilizați… cam așa sună viitorul.

   • ”Fete de 14 ani, autodeclarate feministe, fără să aibă habar ceva despre feminism”

    Știu că pare greu de crezut, dar am avut o astfel de prietenă, pe vremea lui Ceaușescu. Eram în clasa a IX-a, iar ea era cu un an mai mică, era în clasa a VIII-a și se declara feministă 😀

    Cu mintea de acum, înțeleg lucruri pe care atunci le vedeam, dar nu le înțelegeam la adevărata lor dimensiune: crescuse fără tată și o auzea mereu pe maică-sa distrându-se în camera cealaltă, când cu un partener, când cu altul. Am avut și eu ocazia să o aud pe maică-sa de câteva ori. Maică-sa insistase ca în afară de mersul împreună la școală, să ne vedem doar la ele acasă, ceea ce inițial mi s-a părut responsabil din partea ei. Dar în urma contactului cu realitatea, atracția față de mica feministă s-a evaporat foarte repede. După vacanța de iarnă am avut grijă să nu ne mai intersectăm în drum spre școală.

    • Eu am avut la varsta de 7-8 ani un soc.
     Eram in Cismigiu si ma dadeam utza in niste semicercuri de metal vopsite in verde care aveau si banchete din stinghii de lemn.
     La o balansare puternica iti puteai prinde degetele intre bara si pamant, nisip sau mai rau asfalt.
     Si a venit si o fetita cu 2-3 ani mai mica.
     Dupa mai putin de o jumatate de ora, m-a intrebat direct daca nu vreau sa ne casatorim!
     L-am rugat pe bunicul sa mergem acasa, fara sa dau explicatii.
     Stau sa ma intreb daca a fost o initiativa personala a ei sau auzise asta de la maica-sa.
     :))

     • @Durak – la vârsta de 4-5 ani, multe fetițe susțin că ele vor ”să se căsătorească cu tata”. Pentru nivelul lor de dezvoltare, ăsta e un semn de normalitate, nu e ca și cum ar spune asta o fată de 16 ani. De asta e nevoie de psihologie, pentru a înțelege ce se întâmplă în realitate, exact cum spuneam într-un alt comentariu.

      Fetița aceea din Cișmigiu a ajuns o femeie normală, cu soț și copii acasă. Fără tatuaje, fără să-și vopsească părul în verde sau albastru și fără să joace fotbal de performanță.

 33. Diferenta dintre presa privata si presa de stat este urmatoarea:

  -presa privata poate fi….. cumparata. Toata. Si fiind privata nu o poate obliga nimeni la nimic: e libera sa respinga un articol despre Marea Neagra deoarece in text apare prea des cuvantul „neagra”.
  E libera sa respinga publicarea a orice , invocand chestiuni de credinta sau de opinie politica.

  – presa de stat este reglementata si poate fi trasa la raspundere. Adica in instanta de judecata. Numai presa de stat este obligata legal sa fie neutra politic , echidistanta. Cea privata, nu.

  – nu exista presa libera; ori apartine cuiva , care acel cineva are opinii politice personale , ori apartine statului care ghici ce: promoveaza propriile politici . Diferenta capitala este ca presa de stat nu te poate cenzura/refuza la publicare pe motiv de opinie politica.

  Ideea este ca in teorie -cel putin- statului mai ai ce-i face ; te judeci cu el daca isi incalca obligatia de neutralitate sau ii schimbi conducerea politica .
  Presei private nu ai ce-i face. Va invoca interese de afaceri si dreptul la opinie .
  Asa ca v-as ruga sa reconsiderati expresia „presa libera” . Presa de stat e mai libera decat cea privata deoarece pe cea de stat o puteti trage la raspundere.

  • Totusi statul (oamenii care-l conduc) „care poate fi tras la raspundere” pentru incalcarea „contractului social” -sa zicem Constitutia – statul ala a fost o idee proasta. Adica mi se pare tembel spre imbecil si absolut nefezabil ca oile sa-i judece pe ciobani. Contractul social nu este formalizat , nu prevede pedepse pentru conducator , iar daca prevede se judeca el pe el insusi: justitia este parte a statului.
   Deci n-ai unde da in judecata statul.
   Problema presei este alta: e vorba de spatiul public informational . Spatiul ala nu mai este public , a dvenit ori monopol privat (retele tv sau de socializare etc) ori monopol de stat. Acolo unde retelele de difuzare/colectare a informatiei sint predominant monopol privat , in realitate sint mina-in-mina cu statul . Fac politica statului. Adica a liderului politic si/sau a „serviciilor”.
   Dupa privatizarea pamintului deci a sursei de hrana a urmat privatizarea apei , a aerului (certificate de carbon) , a spatiului public informational. Nu uitati ca statul este reprezentat si condus tot de niste privati. Indiferent ca-i numiti presedinti sau regi sau parlamentari.

  • @cipriotugrecsiturc
   Imigrația este ordin de la UE încă din 2009, estimând un necesar de 60 milioane (!) africani ca forță de muncă europeană până în 2050. Birourile de imigrare din Africa au fost deschise inclusiv în pandemie, când nici musca nu zbura peste granițe. Conform sociologilor, o comunitate locală își păstrează stabilitatea atâta vreme cât „străinul” nu depășește 10%. Peste acest prag, comunitatea locală se resimte. Când străinul generic ajunge la 15 – 20%, comunitatea de destramă, majoritatea autohtonilor migrând spre locuri mai sigure, căci se simt amenințați în identitatea lor națională, de grup, individuală. Așa încât nu cred o iotă în necesitatea forței de muncă, ci în cea a disoluției localnicilor. Dezbină și condu! Premierul Poloniei tocmai asta ilustrează, cum se resimte comunitatea locală acolo unde imigranților li s-a permis să se stabilească și acolo unde nu.

 34. Cinci autorii cer să le fie retras propriul articol publicat în revista PNAS

  Pe 22 iulie 2019, cinci oameni de știință, experți criminologi, de la University of Maryland și Michigan State University au publicat în PNAS articolul intitulat Officer characteristics and racial disparities in fatal officer-involved shootings.

  Scopul major al studiului a fost de a examina prejudecata rasială asociată împușcăturilor letale ale poliției. Rezultatele cercetării au arătat că, având în vedere distribuția rasială a victimelor civile ale împușcăturilor poliției, nu există dovezi că ofițerii albi sunt mai predispuși decât cei negri să împuște victime de culoare. Cu alte cuvinte, rasa victimelor nu a depins în esență de caracteristicile rasiale ale polițiștilor.

  Studiul conține următoarea concluzie (care a stârnit valuri de revoltă Woke):

  Nu am găsit nicio dovadă de predispoziții ale împușcărilor împotriva negrilor sau a hispanicilor, iar ofițerii albi nu sunt mai predispuși să împuște civili aparținând minorităților decât ofițerii non-albi.

  După uciderea lui George Floyd de către un polițist alb, pe 25 mai 2020, concluzia citată mai sus nu a mai fost considerată valabilă, autorii fiind aspru criticați pentru ea.

  Pe 6 iulie 2020, autorii au cerut publicației PNAS, de bună voie și nesiliți de nimeni, să le fie retras articolul, motivând astfel:

  Am fost neglijenți atunci când am descris inferențele care puteau fi făcute din datele noastre. Acest lucru a dus la utilizarea abuzivă a articolului nostru pentru a susține poziția conform căreia probabilitatea de a fi împușcat de poliție nu diferă între americanii de culoare și cei albi (MacDonald, 2019). Pentru a fi clar, lucrarea noastră nu se referă la această problemă și nu ar trebui să fie folosită pentru a susține astfel de afirmații. În consecință, am emis o corecție pentru a rectifica această afirmație (Johnson & Cesario, 2020).
  Deși datele și abordarea noastră statistică au fost valabile pentru a estima întrebarea pe care am testat-o de fapt (rasa civililor împușcați mortal de poliție), având în vedere utilizarea abuzivă continuă a articolului (de exemplu, MacDonald, 2020), am considerat că decizia corectă a fost să retragem articolul mai degrabă decât să publicăm alte corecții. Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru că nu am fost suficient de atenți cu inferențele făcute în articolul nostru original, deoarece acest lucru a condus în mod direct la înțelegerea greșită a cercetării noastre.

  O singură propoziție a avut nevoie de o mult mai lungă punere de cenușă în cap.

  Cele două referințe se referă la două articole publicate de Heather Mac Donald:

  2019 – False Testimony
  Sworn statements at a recent congressional hearing on policing veered sharply from the truth: here are the facts.

  și
  2020 – The Myth of Systemic Police Racism
  Hold officers accountable who use excessive force. But there’s no evidence of widespread racial bias.

 35. Un extras dintr-o lucrare științifică.
  „Second, most publications have been edited by White editors, under which there have been significantly fewer publications that highlight race. Third, many of the publications that highlight race have been written by White authors who employed significantly fewer participants of color. In many cases, we document variation as a function of area and decade. We argue that systemic inequality exists within psychological research and that systemic changes are needed to ensure that psychological research benefits from diversity in editing, writing, and participation. To this end, and in the spirit of the field’s recent emphasis on metascience, we offer recommendations for journals and authors.”

  Un reputat profesor universitar a avut curajul sa facă niște observatii critice și a patit-o. O fatwa a fost pusă pe capul lui.
  De remarcat ca autorii textului de mai sus i-au identificat rasial pe toți autorii, editorii, recenzorii tuturor articolelor științifice de psihologie din ultimii 50 de ani. .
  Asta îmi aduce aminte de o gluma buna a anilor 80.
  Orchestra simfonica din Moscova merge la NY. La dineul festiv șeful celor de la Moscova își exprima mirarea ca americanii cred ca rusii sunt antsemiti.
  – Uite, de exemplu spune el, la noi in orchestra avem 50% evrei. La voi?
  Răspunsul de șah mat:
  – Noi nu-i numărăm.

 36. Paul Minot, MD:
  Many of the Public’s Assumptions About Psychiatry are False.
  I’ve been practicing psychiatry for 36 years, and I absolutely love my job. I love my patients, my professional colleagues, and my coworkers. I couldn’t be happier with the work that I’ve chosen. But I have come to the conclusion that I am participating in the biggest scientific scam of this era.

  Many billions of dollars are spent each year in an industry built on a corrupt body of pseudoscience, that has been maintained and exploited by monied interests for decades. This audacious scientific fraud has been more successful than any other of our day.

  The assumptions of the general public are that we psychiatrists have a good understanding of how the brain works; that we can diagnose distinct disease states, of which we have some pathophysiological knowledge; and that we can prescribe treatments, usually medications, with full awareness of how it is that they benefit us. But every one of these assumptions is unequivocally and demonstrably false.

  We have no idea how the brain executes the higher functions that generate thought, emotions, or behavior–all of which are the focus of psychiatric treatment.

  https://www.paulminotmd.com/

  Daca vor reusi sa compromita psihologia/psihiatria, asta e chiar bine, fiindca locul acestei pseudo-stiinte e linga astrologie si chiromantie, nu in universitati sau in spitale.

  Mai problematica va fi distrugerea industriei aviatice, fiindca avioanele chiar trebuie sa zboare daca vrei sa te folosesti de ele. Un comentariu postat pe internet acum citeva ore de un fost angajat al Boeing, imediat dupa demiterea sa, arată cum diversitatea distruge literalmente și în mod activ capacitatea industrială a SUA:

  Sorry folks, but I need to vent…I quit my job as an Aerodynamicist at Boeing today.

  Just a week short of ten years.

  The path to today started back in summer 2021, when a new employee named Jamal (his real name, folks) was assigned to my aerodynamics engineering section. Before Jamal, everybody in aero possessed engineering & related science degrees (physics in my case), some of us had an MS, and our lead held a Ph.D.. Jamal held a degree in „Aerospace Science Engineering”, which we ultimately learned was an extremely, extremely, extremely watered down version of an Engineering Technology program.

  My department head was told by his leadership that Jamal was „going to be an aerodynamicist”, despite having only indoctrination-level exposure to the discipline (basic aero, at Tuskeegee U, is given during the junior year). Totally not an affirmative action hire, right?

  In the year the followed, we steadily kept Jamal from the critical work which he proved from day one complete lack of understanding. We had him doing only basic data entry in Excel. He was literally useless to us in every way.

  Back in May, shortly after trying to get Jamal reassigned to a different section, our section lead was terminated by the company after serving 29 years. They told us that he „started his retirement early”. While this is factually accurate, it was glaringly evident that for stating our collective concern for Jamal, our boss was painted as a racist, and forced out. Because diversity.

  Not even a week later, we received our new boss, „Miss Shanika”, as she wanted us to address her as. She wasn’t even an engineer by education or trade. She was a redundant data archival specialist. You can’t make this up.

  For those tuned in, to give you a clue to her ethnicity, White, Asian and Hispanic women aren’t named „Shanika”, nor do we casually tell people to precede our first names with a salutation.

  Within days, „Miss Shanika”, looking out solely for her own kind, made ‘Jamal the Useless’ team lead of my project, demoting me. I was told that „he earned the opportunity”. Four days later, approximately 724GB of MatLab-processed wind tunnel & CFD data was rendered unuseable. It took three of us to find out that the code script somehow got fucked up. The worst part was that Shanika threw the three of us under the bus for the data corruption, complete with written repremands, and given a timeline to fix it. Fortunately, we had a copy of the script and was able to reprocess the data, fully completing the sub-project two weeks ago.

  But happened to Jamal? Well, just a week after we unfucked the mess, he was given commendation directly from Boeing corporate leadership for „Unparralleled Excellence in Leadership, for going above & beyond by finding a problem in data and fixing it, saving the company untold time and millions in the process!”

  Here, as they say, is where it gets kinda interesting…

  One of my colleagues found out why/how/when…and who, fucked it all up. It wasn’t Jamal. Rather, it was Shanika who did it, from the comfort of her own home (according to IT).

  Yeap, that’s right, folks- gigabytes worth of data; company intellectual property worth tens of millions of dollars, was deliberately sabotaged in a blatant effort to promote an undereducated, totally incompetent token employee, and make us out to be the bad guys.

  Last Thursday, after corroborating this, we tendered a full report to security, legal and senior leadership, complete with sworn statements and supporting evidence. We also knew what could happen, and prepared accordingly.

  Shortly after lunch today, we (the three of us) were summoned by senior management. We were accused of multiple accounts of „demonstrating overt disrespect to both Jamal and our ‘boss’ by way of making verbal statements and displaying materials demeaning towards African-Americans”, „attempted sabotage of company property”, and, of course, „filing a false complaint”. We three were given until close of business to submit our resignations. We immediately reached into our colleagues binder, and handed over the resignation letters we prepared over the weekend. We were escorted back to our desks to gather our belongings, turned in our badges, and walked out.

  Less than two weeks after affirmative action was effectively shot down, Boeing, a multi-billion dollar business, doubled down. They literally chose two uneducated token negroids over an MIT grad, a Cal Poly grad, and a Stanford grad. Our former boss who was „retired” for the same thing we did, was a distinguished graduate of the University of Moscow, and before Boeing, was a noted and influential engineer at TsAGI (Central Aero & Hydrodynamics Institute) in Russia.

  I know we will be vindicated in due course, but Boeing can’t pay us enough to go back. Let them eat cake.

  Not too sure what my next steps will be, but all I can say is Wow. Just Wow.

  • Psihologia și psihiatria nu sunt același lucru. Psihologia se ocupă cu a înțelege ce se întâmplă, fără intervenții ”tehnice” asupra persoanei. Psihiatria se ocupă cu tratamente concrete, psihiatrii sunt medici și prescriu rețete. După cum spunea un psiholog celebru: ”psihiatrii sunt inginerii din psihologie”. Pentru că fac și ei ce pot, la nivelul lor de înțelegere.

   Un exemplu recent din UK: o fată de 22 de ani s-a sinucis, după episoade severe de depresie și după mai multe internări la psihiatrie, medicamente etc. Psihiatrii și-au făcut meseria cum au știut ei mai bine, iar dacă pacientul a murit, asta este, ghinionul lui.

   Ce a aflat un psiholog, abia după înmormântare, de la mama fetei: cu mai multe luni înainte de sinucidere, când lucrurile încă mai erau relativ pe linia de plutire, se răstise odată la maică-sa: ”Tu știi câți morți am spălat eu? Le-am pierdut numărul”.

   Fata lucra la un azil de bătrâni și pentru că se afla la cel mai de jos nivel ierarhic, o puneau pe ea să spele decedații, înainte de înmormântare. Asta era cauza depresiei și nu ar fi avut nevoie de niciun fel de tratament, ar fi avut nevoie de alt loc de muncă. Internările la psihiatrie o ajutau pentru că nu mai spăla decedați în timpul ăsta, nu de altceva.

   În orice sat din România, spălarea decedaților e treaba femeilor bătrâne, nu e treaba puștoaicelor de 20-22 de ani. Dar în țările neomarxiste există psihiatri, există pastile pentru orice, iar dacă pacientul se sinucide, asta este, ”ghinion”, cum spunea un clasic în viață.

   • @Harald…. alte minuni din putul gandirii lui Harald… cica „tarile neomarxiste”… care sunt alea, cum le categorisesti asa clar?! Tari non-neo marxiste care sunt la tine, Rusia si China?! Dupa Harald, tarile in care exista psihiatrii sunt tari neomarxiste.. Exemplu e tragic, dar legatura cu „neomarxismul” e fortata si stupida, ca sa nu zic mai mult… Si Harald nu ne spune ce intelege el prin „neomarxism”…!

    • Țările „neomarxiste” sunt tarile in care cei mai mulți (dacă nu cumva toti) criticii români ai „neomarxismului” aleg să trăiască, sa se dezvolte profesional și să ducă o viață decentă. Acelasi fenomen se poate observa si in cazul fundamentalistilor islamici care critica (si din pacate unii mai comit si atentate) tarile „neomarxiste” deși își duc acolo existenta de decenii bune, având parte de prosperitate, canalizare și apă curentă, lucruri pe care in tarile lor de baștină e greu de crezut ca le-ar fi avut vreodată.
     Cam asta este, foarte pe scurt, cu acești indivizi care se declară anti-neomarxisti feroce si vad neomarxism peste tot, până si in aerul pe care-l respiră.

     • @Alexander – țările neormarxiste sunt cele în care e legalizată căsătoria între persoane de același sex. E un criteriu cât se poate de obiectiv, pe care îl poți aplica pentru evaluarea oricărei țări, indiferent dacă am călcat eu vreodată pe-acolo sau nu.

      Mai recent, țările neormarxiste sunt cele în care psihiatrii prescriu unor minori tratamente pentru tranziția de la sexul biologic, determinat de medici la naștere, către celălalt sex, cu care corpul fizic n-are nici cea mai mică legătură. Țările neormarxiste sunt cele în care părinților li se interzice să aibă vreo opinie împotriva tratamentelor prescrise de pshiatri unor copii minori, care nu răspund legal pentru deciziile lor, în niciun domeniu. Numai în cadrul terapiei pentru schimbare de sex, un copil de 12 ani e considerat perfect responsabil pentru deciziile pe care le ia, în pofida sexului biologic. Și numai în țările neomarxiste.

      În ce privește accesul la apă curentă și canalizare, dacă ție ți le-au oferit regimurile neomarxiste, te privește direct și personal, dar n-ai de ce să te lauzi cu asta. La fel era și pe vremea lui Ceaușescu, toți neisprăviții care purtaseră prima dată pantofi abia după ce fuseseră aduși de Partid la oraș proslăveau comunismul non-stop.

      În ce mă privește, pe strada pe care locuiam în copilărie existau toate dotările urbane, circulau inclusiv tramvaie, aveam exact 4 stații până în centru. Și nu le instalaseră comuniștii, acele tramvaie și acele facilități urbane (canalizare, apă curentă) existau încă dinainte de a se naște bunică-mea, nu doar dinainte de a mă naște eu.

 37. WOKE pare să devină o formă de egalitarism mai periculoasă chiar și decât comunismul. Unele elemente de discurs îmi sunt foarte foarte familiare.

 38. Acțiunea afirmativă a generat 50 de ani de „neconcordanță”

  Preferințele rasiale au catapultat mulți studenți minoritari în facultăți pentru care nu erau pregătiți din punct de vedere academic. După cum au demonstrat Richard Sander și Stuart Taylor Jr. în „Mismatch”, cartea lor din 2012 despre acțiunea afirmativă, există foarte puțini studenți de culoare în cohortele academice de top din care facultățile foarte selective își atrag majoritatea studenților. Elevii de culoare din ultimul an de liceu au o zecime din șansele de a se afla în prima zecime a candidaților la facultate la nivel național, comparativ cu candidații care nu sunt de culoare. Media scorului SAT pentru negri în 2022 a fost de 926 pe o scară de 1600 de puncte. Punctajul mediu pentru asiatici a fost de 1229, iar punctajul mediu pentru albi a fost de 1098.

  Deoarece colegiile de elită sunt hotărâte să creeze corpuri studențești diverse din punct de vedere rasial, acestea au căutat mult în fondul de candidați de culoare pentru a-și umple cotele. Acestea ajung să admită studenți de culoare care, într-o lume fără acțiuni afirmative, ar fi urmat școli mai puțin selective, dar perfect respectabile. În 2013, propriile cercetări efectuate de Harvard au arătat că ponderea negrilor în populația sa de studenți ar scădea de la 10% la mai puțin de 1% dacă ar admite studenți doar în funcție de competențele academice. Harvard are la dispoziție populația de culoare din liceele americane de culoare, dar nici măcar nu își poate umple cota dorită fără standarde duble.

  Marile corporații manifestă un snobism similar. Mai mult de 70 dintre acestea – inclusiv Accenture, American Airlines, American Express, Bain & Co., General Dynamics, General Motors și PayPal – s-au alăturat unui memoriu adresat instanței pentru a susține preferințele rasiale, astfel încât să poată menține o forță de muncă „diversă”. Dar ar putea recruta aceiași studenți de culoare, indiferent de locul în care aceștia au mers la facultate. Desigur, aceste companii ar trebui să își extindă itinerariul de recrutare în locuri care ar putea să le jignească sensibilitățile elitiste. Misterul este de ce miile de colegii și universități pe care susținătorii preferințelor le consideră sub orice critică nu s-au ridicat în picioare pentru ele însele. Acestea ar trebui să lase lumea să știe că sunt la fel de capabile să educe viitorii lideri precum Harvard și Yale.

  Detalii,
  https://www.wsj.com/articles/racial-preferences-bred-50-years-of-mismatch-harvard-sat-scores-equality-7942bd8e

  P.S. Articolul lui Heather Mac Donald, publicat pe 10 iulie în WSJ, are 974 comentarii, multe din ele foarte interesante.

  • Cheia e echilibrul intre merit si un affirmative action ceva mai diluat. In companii statul ar trebui sa nu se bage cu cote mari pt minoritati, asa ceva e absurd. Dar in universitati ar trebui sa existe o cota (mai mica decat acum) pt negrii, sau latino de exp. Altfel, cum ii scoti din cultura de gang, droguri si rap a comunitatilor lor??! Daca ii lasi in mediul acela vei obtine in viitor criminali, drogati, asistati social, etc, iar problemele pt societate ar fi mult mai mari. Ideea e sa le dai o sansa celor care merita dar sunt dintr-un mediu defavorizat. Evident insa abordarea trebuie facuta cu cap, adica gradual, si doar pe aceia care dovedesc inteligenta si care doresc sa invete. Nu sunt de acord ca unele rase sunt superioare si altele predestinate sa faca numai munci de jos. Cum nu sunt de acord nici ca femeile ar fi inerent inferioare intelectual.

   • Educația constă în ceea ce trăiește copilul, nu în ceea ce i se spune copilului.

    ”Cultura de gang” nu se elimină aducând membrii gang-urilor la universitate. Un măr putred strică toate merele din ladă, în timp ce un măr sănătos nu vindecă niciun măr putred.

    Nu e nevoie nici să fii, nici să te declari tu de-acord cu definiții absurde, inventate ad-hoc, gen ”femeile ar fi inerent inferioare intelectual”. Se numește strawman abordarea asta, este o eroare de logică și se învață la ONG-urile neomarxiste care trimit activiști ca tine pe forumuri. La ce universitate și la ce curs pretinzi că ai învățat tehnica strawman?

    • @Harald. Cred ca te-a cam batut soarele in cap, ai stat ca popandaul mult in soare azi? Cica „tehnica strawman”, mai dar ce dastept esti, cum le stii tu pe toate. Mai ai de comentat, vad ca lasi comentarii la absolut orice si ai numai certitudini, cred ca stii cum sunt astia ca tine cu atatea „certitudini”. Ai idei putine si fixe, un alt semn clar ca nu prea esti dotat la mansarda… cica „Ong neo-marxiste”..de unde le scoti domne? NU ai un job ceva sa te tina ocupat, ai tot timpul din lume pt a-ti etala incultura si ideile fixe stupide pe aici? Stai linistit, bea o bere, fa o plimbare, lasa obsesiile! …

     • @Harald. Iar cu membrii gang-urilor, iar se vede ca nu te duce capul, am spus f.clar mai sus ca trebuie luati la universitati NU membrii ai gangurilor, ci acei negrii/latino care dovedesc inteligenta si vor sa invete. Deci INAINTE de a ajunge sa fie racolati de gang-uri. Dar deh, daca ai cota de troll sa debitezi, nu citesti tu cu atentie, doar „comentezi” aiurea.

     • @Ursul carpatin – ai mai apelat la recomandarea cu jobul și mai sus, când îți spuneai @Plesul. De-acolo am scos „Ong neo-marxiste”, din comportamentul tău în comentarii. O persoană decentă nu se comportă în felul ăsta, numai activiștii neomarxiști se comportă în felul ăsta.

      Cât privește ”dotarea la mansardă”, e cam 30 de puncte de IQ diferența, nu te îmbăta cu apă rece. Spune-i coordonatorului tău să trimită aici pe cineva mai capabil 😀

 39. Unintended consequences of P.C., wokeism, affirmative action, diversity, equity, inclusion, gender studies etc.

  Biden Treasury Sec. Janet Yellen Repeatedly Bows To Chinese Vice Premier In “Diplomatic Faux Pas”

  https://youtu.be/IuVeJHiCKWw

  La astfel de consecinte (butterfly effect) duc aberatiile ideologice. O iei pe aratura acasa de prea mult bine si, dupa citeva decenii de dat cu stingul in dreptul, te vezi obligat sa faci plecaciuni in fata unora de la celalalt capat al pamintului, la care, pina mai ieri, te uitai de sus.

  Si asta e doar partea video a aisbergului.

  Cind vad cit de multi sint cei care nu realizeaza ca America a luat-o la vale, mi-l amintesc pe Ceausescu. Se prabusisera ca popicele statele comuniste din jurul Romaniei si el nu pricepea ca viata lui mai atirna doar de un fir de ata.

  P.S. Un comentariu la acest clip video:
  I am Chinese. We don’t need Americans to bow to us, it doesn’t give us any vanity satisfaction. We simply don’t want to lend you any more money. Also, we don’t have the custom of bowing to each other, we are not Japanese.

  • Chinezii nu împrumută bani americanilor, s-a mai discutat problema asta. Chinezii ajung să dețină niște dolari virtuali, cărora nu li se poate permite să devină dolari reali, că atunci chiar ar ajunge să cumpere Statele Unite cu totul, așa cum amenințau japonezii prin 1985.

   În esență, pe înțelesul oricărui elev de liceu: cine deține o bancnotă de 100 de dolari, deține o creanță asupra economiei americane. Poate folosi acea bancnotă ca să cumpere ceva din Statele Unite, deci Statele Unite îi datorează ceva în schimbul acelei sute de dolari, de asta e creanță.

   Dacă o persoană (aceeași sau alta, nu contează) deține 100 de dolari în cont, aceea nu e bancnotă reală, dar pentru sume mici se poate face aproximarea asta. Dolarul american fiind liber convertibil, persoana poate obține ușor o bancnotă reală de 100 de dolari, în baza sutei de dolari din cont, deci se poate considera că și acea sută de dolari din cont reprezintă o creanță reală asupra economiei americane.

   La sume mari, de ordinul trilioanelor de dolari, aproximarea asta nu mai e valabilă. Statele Unite nu au emis niciodată asemenea cantități de monedă și nu pot permite unor state străine să cumpere ceva în Statele Unite, cu acele trilioane de dolari. Concret, dacă Intel fabrică procesoare în China și le exportă în Statele Unite sau dacă Xerox fabrică imprimante laser în China și le exportă în Statele Unite, Banca Centrală a Chinei ajunge să dețină pe hârtie niște trilioane de dolari, care în realitate nu îi aparțin.

   Intel și Xerox sunt corporații americane, ele vând producția din China către propriile filiale din țara de origine, deci China nu are de ce să ajungă să dețină acei bani reali, fiindcă nu sunt ai ei. Așa ajunge China să dețină niște certificate de trezorerie, cu care se consideră că ar credita Statele Unite. dar ăsta e un simplu artificiu contabil. Acele certificate de trezorerie valorează atât cât valorează numai în măsura în care le deține și le păstrează China. Statele Unite pot aduce oricând acele certificate la valoare nulă, nu sunt prizonierele Chinei.

   China deține cam 13% din datoria națională americană, dar o deține doar pe hârtie. Nu o poate converti în dolari reali decât cu acceptul Statelor Unite și numai în ritmul acceptat de Statele Unite.

   • Lucrurile nu sunt chiar atat de simple… E adevarat faptul ca prin firmele care vand din China, SUA a spus „uite, ai aici X USD (fizici – hartii tiparite sau digitali) prin care noi SUA, recunoastem ca am primit anumite produse pentru care datoram ceva la schimb”.
    SUA poate intr-adevat sa spuna ulterior ca nu mai recunoaste dolarul emis de ei si astfel USD-ul detinut de China sa devina de facto un nul absolut DAR, asta ar insemna pierderea totala a credibilitatii SUA la nivel mondial. Nu ar mai vrea nimeni sa vanda produse catre SUA daca ei fac astfel de gainarii (a se citi tepe).
    Sa nu mai recunosti ca datorezi bani cuiva, inseamna moarte economica instanta.

    • @narci – dolarul în bancnotă reală nu este același lucru cu dolarul în certificate de trezorerie. Bancnota circulă liber, certificatul de trezorerie nu e mijloc legal de plată. Citește comentariul de mai sus până îl înțelegi sau caută pe Internet explicații ale aceluiași mecanism, sunt literalmente sute de site-uri care explică la nivel academic ce am rezumat eu acolo în 30 de rânduri. Și încă două probleme, la nivelul tău de înțelegere:

     1. Dacă te duci la Carrefour, îți sunt acceptate ca formă de plată certificatele de trezorerie? Sau trebuie să plătești cu bancnote reale ori echivalentul lor de pe card?

     2. Crezi că Intel și Xerox au voie să-și plătească angajații din China în dolari americani? Sau trebuie să cumpere yuani renmimbi de la Banca Centrală a Chinei, la cursul impus de aceasta? Yuan-ul renmimbi nu este liber convertibil, spre deosebire de dolarul american.

     Balanța comercială între UK și Statele Unite este reglată automat, fiindcă ambele monede naționale sunt liber convertibile. Balanța comercială între China și Statele Unite nu se poate regla automat, fiindcă valoarea yuan-ului e controlată de statul chinez, la fel ca leul de pe vremea lui Ceaușescu. China își sărăcește propriii cetățeni pentru a obține cât mai mulți dolari, de asta obține certificate de trezorerie și nu dolari reali.

     Last but not least: ia-l pe ”colegul aici pe forum” pe care l-ai mai recunoscut și altă dată, duceți-vă la organizația neomarxistă care v-a trimis aici să faceți propagandă pro-China și cereți să vă dea altceva de făcut. Nu aveți nivelul de competență necesar, pentru ce încercați voi să faceți 😀

    • @Narci
     Hai sa iti mai spun cate ceva despre dolari.
     In anii ’70 a fost un val de emigranti evrei din URSS odata cu procesul „Helsanchi”.
     Emigrantii din Georgia (gruzini li se spune in Israel) au venit cu televizoarele in care in tuburi erau indesate suluri de dolari!
     Nu este cu toate ca pare a fi un banc cu Itzik si Strul in care Itzik ii spune ca o sa vina KGB-istii sa ii taie lemnele ca le-a spus ca are aur ascuns acolo!
     :))
     Eu cumparam marci, dolari si pounds de la un gruzin cu parul roscat, nu de la banca!
     Daca cumparam in hartii de 500 de euro sau de 50 pounds, imi facea un discount suplimentar.
     Gruzinii sunt foarte grijulii cu mormintele care sunt fastuoase, de obicei din marmura neagra.
     La cimitirul sefard de langa Belu se pot admira morminte de astea.
     Ma opresc ca … deviez in macabru … si pe urma criticul de teatru si cinema iar o sa spuna ca am nevoie de un medic gen Stravinsky din Maestrul si Margareta. ;)

    • Lol domn @Harald ” dolarul în bancnotă reală nu este același lucru cu dolarul în certificate de trezorerie” te pomenesti ca hartia pe care scrie 100 USD contine ceva aur in interior, sau carne sau o paine sau alte bunuri de „valoare” (am pus „valoare” pentru ca termenul de „valoare” in sine este destul de relativ).
     Sa nu mai punem faptul ca peste 90% din dolarii americani (USD) sunt doar niste cifre iar cele cateva bancnote aflate in circulatie sunt niste hartii colorate, nimic mai mult.
     „Bancnota circulă liber, certificatul de trezorerie nu e mijloc legal de plată”

     Hai ca incerc sa-ti explic cat de simplist posibil ca poate pricepi. Daca pe lumea asta exista 100 de mere si 100 USD, e logic ca 1 USD = 1 mar. Daca maine se mai produc 100 de mere dar nu se mai tiparesc USD, logic ca 1 mar = 0.5 USD (deflatie). Daca in schimb maine se tiparesc 100 USD iar merele raman tot 100, logic ca 1 mar devine 2 USD (inflatie). A nu se intelege prin „tiparire” faptul ca se scot la imprimanta hartii colorate pentru ca am zis mai sus cum e cu bancnotele fizice.
     Sunt unele state care nu pot sa-si tipareasca de capul lor moneda si daca ar putea, ar ajunge intr-o mega inflatie daca ar face-o fara cap din explicatia de mai sus cu merele. Tiparirea de moneda trebuie sa mearga pe cat posibil mana in mana cu bunurile nou create (pe toata planeta).
     Pentru a nu ajunge in inflatie, unele guverne se imprumuta (de la populatie, firme, institutii bancare etc). Cum se imprumuta? Pai „gireaza” cu niste „titluri de stat” care nu sunt acoperite de bunuri fizice ci doar de increderea pe care statul respectiv o ofera. Atunci cand statul nu mai poate sa isi rascumpere titlurile (a se citi sa-si plateasca datoria) intra in „default” si nimeni nu o sa mai vrea sa se riste sa imprumute acel stat care nu isi respecta angajamentele.
     Atat bancota USD (fizica sau virtuala) cat si titlurile de stat (fizice – foi tiparite sau virtuale) reprezinta in mare acelasi lucru: increderea in statul respectiv. Faptul ca o tara precum China detine USD (fizici sau virtuali) sau titluri de stat emise de SUA, e cam acelasi lucru.
     Daca maine 1 USD devine 2 mere (in loc de un mar) atunci tu ca detii USD ca detii titluri de stat in valoare de X USD, tot ajungi sa poti sa-ti cumperi mai multe mere, pentru ca un titlu de stat il convertesti in USD apoi cumperi merele.
     Daca SUA nu isi mai recunoaste titlurile de stat detinute de China, sau USD-ul detinut de China, asa cum spuneam si in comentariul anterior, ar insemna sa isi semneze singure condamnarea la moarte pentru ca increderea in SUA ar scadea enorm de mult iar o data cu increderea se duce si economia.

     • @narci – ”Faptul ca o tara precum China detine USD (fizici sau virtuali) sau titluri de stat emise de SUA, e cam acelasi lucru.”

      Nu e deloc același lucru. Dacă ar deține trilioane de dolari reali, China ar cumpăra Boeing, General Motors și Microsoft luni dimineață, la prima oră. Cu certificate de trezorerie, China nu poate cumpăra nici Boeing, nici General Motors, nici Microsoft.

      China nu a obținut acele certificate de trezorerie plătind cu dolari reali, le-a obținut prin operațiuni contabile, derulate între Federal Reserve și Banca Centrală a Chinei.

      Investițiile companiilor americane în China au fost făcute cu dolari reali, iar acele certificate de trezorerie sunt garanția de care dispun Statele Unite că acele investiții nu vor fi naționalizate de China după bunul ei plac. La prima naționalizare în China unor bunuri americane, acele certificate devin nule.

      Faptul că după atâtea explicații, refuzi în continuare să accepți realitatea, demonstrează că rolul tău aici e acela de portavoce a Chinei. Asta pe lângă produsele chinezești pe care le-ai promovat din răsputeri, de-a lungul timpului. Statele Unite asigură libertatea comerțului mondial, nu China. China profită, iar din ceea ce obține, plătește și portavoci pe forumurile din Europa.

      • „Faptul că după atâtea explicații, refuzi în continuare să accepți realitatea, demonstrează că rolul tău aici e acela de portavoce a Chinei”

       Dom Harald, il supraestimati pe Narci asta micutz.

      • „demonstrează că rolul tău aici e acela de portavoce a Chinei” asta ma distreaza maxim. Macar am „evoluat” in ochii domnului Harald, am trecut la next level, de la om platit de ONG-uri la „portavoce a Chinei” :)).

     • Nu ar fi cazul sa revenim la „Ana are mere”?
      Cu adaosul „Ana bea cidru”! :))
      Ca nu era nimic despre pret, dolari, soi de mere sau serpi si nici marul lui Adam.

      • Dom Durak, shalom, si daca tot vorbiti de ale gurii, e un fum aici de la paduri arzand ca fac carnati si-i pun afara la afumat cosher. Veniti la o degustare?
       Numai bine va doresc; o sa cumpar si cidru.

      • @Robert
       Subiectul de fond este dupa capul meu:
       1. Marul lui Adam – ca ne-a ramas in gat
       2. Muntele lui Venus – ca e sexy
       3. Calcaiul lui Achile – ca suntem barbati vulnerabili si irationali cand vine vorba de punctul 2.

       … sa vina narci sa ne reinvete meseria de magazioner de carne afumata de mamut. :))

      • @ Durak
       Mai omulea nu mai termini cu prostiile. Ce spui de gropitele lui Venus? Chiar sunt curios. Go ahead!
       Taica-miu picta ori desena nuduri. De cele mai multe ori ale mamei mele tinere. Nu pot sa le impartasesc, sorry. Sunt pudibond.

   • @Harald. Wow.. minunatii fresh din abisul gandirii haraldiene… fantastic si nemaivazut, lume-lume, adunati-va…! Halard ne invata cum datoria americana nu e decat pe hartie, ca practic nu exista… pai asta doar in imaginatia lui harald poate exista, caci SUA nu se preteaza la astfel de gainarii. Adica sa aiba o datorie, dar sa „permita” sau nu unei tari (China, UK, Germania, Bangladesh, sau oricare tara) sa o fructifice! wow! Asta e o chestie pe care numai unul obisnuit cu tepele romanesti, o poate gandi. Chiar daca ar fi adevarat ce zice harallsd, in momentul urmator unei astfel de actiuni a SUA, pietele globale de capital (care nu sunt dominate de SUA), vor retrage finantarile. SUA a profitat tocmai de pe urma pietei libere si a regulilor ei, iar daca le incalca, va suferi consecinte uriase. China nici nu are nevoie sa cumpere ceva in SUA; deja prin faptul ca aproape toate companiile americane fac productie in CHina, ea si-a atins obiectivul, acela de a atrage investitii si know-how, de a fura secrete industriale. Iar SUA pierde f.mult. Deja nu se mai fabrica aproape nimic in SUA, toate electronicele si procesorii sunt facuti in China, Taiwan, etc. Asta inseamna f.multe joburi bune pierdute, iar americanii au aproape toti joburi fie ca vanzatori, fie servicii (avocati, restaurante, service auto), fie unskilled labor, plus o mica patura de overskilled design/engineering/scientific labor. China deja are o economie la paritate cu SUA, iar in 10 -15 ani va depasi SUA clar.

    • @Thor1 a.k.a @Plesul a.k.a @Ursul carpatin

     Germania și UK au monede liber convertibile, Statele Unite nu au nevoie să se protejeze împotriva manipulării cursului de schimb, pe care o practică la ea acasă Banca Centrală a Chinei.

     Am cumpărat în multe ocazii diverse produse chinezești care erau mai ieftine decât transportul lor din China până aici (UK). Pentru că firmele chinezești respective erau disperate să obțină lire sterline în conturi din UK, conturi despre care probabil Banca Centrală a Chinei nici nu are habar că există.

     Strict în clipa de față, e vineri la amiază în UK. Dacă cumpăr acum ceva din China și fac plata instantaneu către conturi de la bănci din UK, luni dimineața înainte de ora 11:00 produsele respective sunt la aeroport la East Midlands, aduse direct din China de avioane de la DHL sau UPS și declarate ”mostre fără valoare comercială”, iar șoferii de pe van-urile de la UPS sau DHL mi le înmânează direct 😀

     Ce înveți tu la ONG-ul acela neomarxist nu are nicio legătură cu realitatea comerțului internațional practicat de China. Experiența Japoniei, cu amenințările din 1985 și cu cei 20 de ani de recesiune, începând cu 1992, din care Japonia nu a ieșit cu-adevărat nici astăzi, ar trebui să te facă să înțelegi mai multe.

    • „Deja nu se mai fabrica aproape nimic in SUA”

     Cum? Ce vorbiti acolo? US e un colos industrial. De exemplu doar California:

     California’s GDP in 2022 was $3.6T, representing 14.3% of the total U.S. economy. If California were a country, it would be the 5th largest economy in the world, and more productive than India and the United Kingdom.

 40. OFF TOPIC

  LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL: „ȘTIINȚA CLIMEI A INTRAT ÎN METASTAZĂ ÎNTR-O PSEUDOȘTIINȚĂ JURNALISTICĂ DE ȘOC MASIV”

  Dr. John F. Clauser, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică pe anul 2022, a criticat narațiunea privind urgența climatică, numind-o „o corupție periculoasă a științei care amenință economia mondială și bunăstarea a miliarde de oameni”.


  El a criticat acordarea Premiului Nobel 2021 pentru activitatea depusă în dezvoltarea modelelor computerizate care prezic încălzirea globală, potrivit unei coaliții de oameni de știință și comentatori care susțin că o discuție informată despre CO2 ar recunoaște importanța acestuia în susținerea vieții plantelor.(1)

  Într-o declarație emisă de coaliția CO2, laureat al premiului Nobel John Clauser ales în Consiliul de administrație al Coaliției CO2 – Coaliția CO2 Dr. Clauser a declarat că „nu există o criză climatică și că o creștere a concentrațiilor de CO2 va fi benefică pentru întreaga lume”

  El a criticat modelele climatice predominante ca fiind nesigure și ca neținând cont de reacția dramatică de stabilizare a temperaturii pe care o au norii, despre care spune că este de peste cincizeci de ori mai puternică decât efectul de forțare radiativă al CO2.

  Dr. Clauser remarcă faptul că norii de un alb strălucitor sunt în mod clar cea mai vizibilă caracteristică în fotografiile din satelit ale Pământului.

  Acești nori sunt produși în principal de evaporarea apei de mare de către lumina soarelui. Ei acoperă în mod variabil o treime sau două treimi din suprafața Pământului.

  Cea mai mare parte a energiei care cade pe Pământ este sub formă de lumină solară vizibilă. Norii reflectă energia solară înapoi în spațiu înainte ca aceasta să ajungă la suprafața Pământului pentru a-l încălzi.

  Potrivit laureatului Premiului Nobel, această creare a unui strat de nori reflectorizant oferă un termostat natural care reglează temperatura Pământului cu un puternic efect de feedback negativ.

  El afirmă că acest efect de reglare a temperaturii este de peste cincizeci de ori mai puternic decât efectul de încălzire al CO2.

  În declarația doctorului Clauser se spune că IPCC și Academia Națională de Științe recunosc în mod repetat că efectele norilor reprezintă într-adevăr cea mai mare incertitudine în predicțiile lor climatice.

  El mai adaugă că „Analiza detaliată a norilor făcută de IPCC (AR5) și a efectului lor asupra climei înțelege total greșit efectele norilor și ignoră total acest proces dominant de transport de energie.”

  Potrivit Dr. Clauser, „narațiunea populară despre schimbările climatice reflectă o corupție periculoasă a științei care amenință economia mondială și bunăstarea a miliarde de oameni.

  „Știința climatică eronată a făcut metastaze în pseudoștiință jurnalistică de șoc masiv. La rândul său, pseudoștiința a devenit un țap ispășitor pentru o mare varietate de alte rele fără legătură între ele. Ea a fost promovată și extinsă de agenți de marketing de afaceri la fel de eronate, politicieni, jurnaliști, agenții guvernamentale și ecologiști.”

  „În opinia mea, nu există o criză climatică reală. Există, însă, o problemă foarte reală în ceea ce privește asigurarea unui nivel de trai decent pentru populația mondială în creștere, mai ales având în vedere o criză energetică asociată. Aceasta din urmă este exacerbată în mod inutil de ceea ce, în opinia mea, este o știință climatică incorectă”, a spus el.

  Cu toate acestea, raportul din 2023 al IPCC privind schimbarea climei solicită țărilor să își intensifice angajamentele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră suficient de mult pentru a reduce emisiile globale cu 60 % până în 2035.

  Detalii, https://gript.ie/nobel-laureate-climate-science-has-metastasized-into-massive-shock-journalistic-pseudoscience/
  ===============================
  (1) Am criticat acordarea premiului Nobel pentru fizică pe 2021 imediat după anunțul făcut de Academia suedeză:

  Nobila minciună și premiul Nobel pentru fizică 2021

  • N-am văzut aceasta știre in mass media convențională. Nici măcar pe acumulatorii de știri tip Google News. Si nici pe site-urile de fact checking.
   Încă nu i s-a pus eticheta de conspiraționist, dar nu cred ca va scăpa de ea.

   • E riscant să stârnești un cuib de viespi. Un laureat Nobel pentru fizică îl critică pe precendentul laureat Nobel care, prin premiul primit, a suflat vânt favorabil în pânzele climatiștilor. A declanșa o polemică de tipul care a avut dreptate în problemele schimbării climei este riscantă la nivelul acesta. Dar, fii sigur, înțepături piezișe nu vor întârzia să apară.

  • Am vazut azi la stirile de la BBC (no typo!) prezentatoarea (de culoare; no typo) stirilor care l-a luat la rost pe unul care vorbise apoplectic si apocaliptic despre valurile de caldura din US si din Europa.
   Aceeasi atitudine jurnalistica sanatoasa. de neincredere pana la proba contrarie a avut-o si fata de un altul (tot azi! no typo) care incepuse sa vorbeasca despre ce grozav este ca UK s-a alaturat pactului Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
   Am o senzatie ca inca o sa urmeze mari schimbari.
   Sky News (a lui Murdoch) ii da inainte climate change.
   Tot la BBC la Hard Talk am vazut ca nesuferita jurnalista antisemita Zeinab, pana si ea a luat-o la intrebari destul de dure pe o ministreasa franceza pentru Europa.
   Fata de agresivitatea obisnuita a lui Zeinab interviul era un fel de Half-Hard Talk. Nu cred ca este intamplator nici asta.

  • Va multultuesc Domnule Cranganu pentru publicarea postarii pe care am facut-o!
   Domnul asta merita tot respectul. Si Dvs dealtfel.

   • Multumim si noi pentru acest link catre blogul lui Petre Iancu! Personal, simt ca intram in alta lume, o lume „noua” diferita mult de cea in care am trait pana acum, din care nu stim cum vom iesi, daca vom mai iesi si nu stiu nici cu ce arme am putea lupta… Iar toate aceste lucruri pe care le traim sunt amplificate de o neincredere in politicieni care s-a cronicizat, asemenea unei boli.

    • Asa este Dom Mike, e alta lume. De cam multi ani dara. Important e sa ne pastram busola. Oameni ca Dom Cranganu, Dom Iancu, Dom Gosu si muti altii ajuta enorm.
     Va mutumesc si eu ca-l cititi pe Iancu. Un om cu o putere de munca uriasa.

 41. Mie imi pare ca seamana bine de tot cu ceea ce am trait inainte de ’89. Orice studiu, articol, lucrare trebuia sa contina niste pagini de inceput in care autorul/ autorii incercau sa demonstreze ca se aliniaza cu obiectivele Partidului, indicatiile Tovarasului si Tezele (concluziile) Congresului PCR. Nimic nou sub soare. De curand am citit ca marele tovaras XI a scos si el o carticica din care copiii sunt indemnati sa citeze cu orice ocazie, calcand pe urmele lui Mao. Chestiunea este ca nu exista leac la boala asta, oamenii sunt inclinati sa creada, cercetarea e dificila!

  • Ma depaseste. O tara civilizata. Oameni foarte muncitori. Sigur, indepartati de biserica de multi ani dar sa confuzi un barbat cu o femeie e greu de inghitit.

   • Olanda e prima țară care a legalizat căsătoria între persoane de același sex, în 2001. Țara aceea e port-drapelul ideologiei neomarxiste.

    Tot în Olanda, erau încă în urmă cu 5-6 ani discuții despre o formă de legalizare a pedofiliei: în viziunea lor, numai relațiile cu copii sub 12 ani ar trebuie încadrate la pedofilie. Peste vârsta de 12 ani, ar trebui numită ”efebofilie” și ar trebui să fie legală, așa zice ideologia.

    Toată lumea ar trebui să citească biografia lui Michel Foucault, pentru a înțelege că își justifica de fapt propriul mod de viață, așa a raționalizat el toate aberațiile comportamentale.

    • Tot Michel Foucault este cel care a infectat o mulțime de oameni cu HIV deoarece nu credea că există virusul ci considera că este o formă de opresiune sexuală inventată de „clasa opresoare” pentru a-i împiedica pe oameni să dea frâu liber dorințelor sexuale. I-am citit cateva carti prin facultate, era la moda atunci prin Cluj, nu stiu daca si acum mai este. Foucault este exemplul cel mai la indemana ca orice aberatie poate fi legitimată rational si promovată într-un final ca ideologie de stat.

    • Dom Harald ce ma face sa ma intreb e ca stiu muti Olandezi. Toti sunt cu picioarele pe pamant. Diaspora olandeza e enorma datorit unei legi a pamantului. Primul fiu mosteneste pamantul familiei. Asta pentru a nu-l rupe in bucatele. In Canada sunt sate intregi cu de-al de ei. O groaza de nume incepand cu Van…
     Am fost in Aruba si vorbeam cu proprietarul casutei in care ne-am cazat. Olandez casatorit cu o bastinasa din Aruba. El mi-a spus ca de-al de Van… sunt peste tot in lume. Urmeaza in scurt timp sa fie depasiti ca nume de „escu”

     • @Robert – există o singură ”mică” problemă: acei olandezi sunt astăzi în Canada. Cine era sănătos la cap, a plecat de mult din Olanda.

      La fel povestea @Josef Svejk despre scandinavi, că sunt mai mulți în America decât în țările scandinave. Deși românii au tendința să considere de invidiat țările scandinave. E drept că Ion Iliescu promitea ”modelul suedez”, deci tre’să fie ceva putred cu modelul ăsta, dacă îl promitea unul ca el 😀

      Acum se organizează în Suedia un fel de campionat de ars cărțile sfinte ale diverselor religii, deci societatea aceea s-a desprins de mult de orice formă de decență.

      • Dom Harald, complet fals. Un ticnit arde coranul si deja generalizati? Suedia e o tara magnifica si intra in NATO.
       Chiar ma intreb, dece nu pastrati proportiile?

     • Mie mi-a placut in anii ’90 in Olanda:
      a) carciuma dintr-un orasel de langa Amsterdam era lipita de biserica.
      In fond ambele sunt locuri publice pentru localnici!
      Intr-un loc se roaga; in celalat beau (fara sa se roage la barman(ita)) :))
      b) la muzeele si spectacolele de sex live femeile erau aproape in numar egal cu barbatii
      c) vanzatorii de droguri erau foarte politicosi chiar daca i-am refuzat
      d) Am vazut un van cu numele pe el Dijkstra (matematicianul) si am urlat/exclamat de fericire! E un nume comun dar eu habar nu aveam.
      e) Muzeul stiintei si tehnicii era COLOSAL! M-am abtinut sa nu fumez timp de 4 ore!

      Ce nu mi-a placut:
      1. La o casa de schimb au incercat sa imi dea o teapa de 8% la conversia din marci in guilders
      2. Mi-au spart masina hotii dar si eu am fost prost ca am lasat cutia de la camera cumparata la Frankfurt pe bancheta din spate in loc de in portbagaj sa nu poate fi vazuta
      La politie, politista m-a lasat imi sa introduc datele incidentului in engleza pe consola legata la Interpol in loc sa tasteze ea.

  • Din păcate, în Parlamentul European n-o să vedem astfel de dezbateri.

   Scott Perry știe foarte bine că a ajuns Congressman fiindcă a primit peste 169.000 de voturi în districtul 10 Pennsylvania și știe foarte bine că trebuie să reprezinte interesele cetățenilor care l-au ales, dacă vrea să mai fie votat și data viitoare.

   Euro-parlamentarii români habar n-au de cine au fost aleși, ei au fost aleși pe liste de partid. Ei reprezintă interesele șefului de partid care i-a pus pe liste, nu interesele alegătorilor, că nu se știe cine anume i-a votat.

  • Inteleg enervarea tipuli. Ce nu inteleg e smiorcaiala cucoanei.
   Personal am „electric stove” si cu toate ca am si linie de gaz la casa nu vreau sa trec pe „gas stove”. Asta electric e mult mai usor de curatat si nu sare uleiul pe tavan cand faci un ochi prajit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Constantin Crânganu
Constantin Crânganuhttp://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/cranganu/
Constantin Crânganu este profesor de geofizică și hidrogeologie la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului. Între 1980 și 1993 a fost asistent și lector de geofizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de geografie-geologie. În 1993 a fost declarat câștigătorul primului concurs național din România post-comunistă pentru prestigioasa bursă Fulbright oferită prin concurs de Congresul SUA. În calitate de Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma el a efectuat cercetări fundamentale și aplicative despre suprapresiunile din bazinele sedimentare, fluxul termic și căldura radioactivă din crusta terestră, identificarea stratelor cu conținut de gaze în gaura de sondă, exploatarea printr-o metodă personală a zăcămintelor neconvenționale de hidrați de metan etc. După mutarea în 2001 la City University of New York, profesorul Crânganu a început o nouă direcție de cercetare: implementarea metodelor de inteligență artificială în studiile de petrofizică și hidrogeologie. Pentru activitatea sa în acest domeniu de pionierat a fost nominalizat la ENI Awards 2012 și a primit o ofertă din partea editurii Springer de a publica o carte reprezentativă pentru acest domeniu cutting-edge. Cartea, intitulată Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, a apărut în 2015. În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o performanță foarte rară) și a desfășurat activități de cercetare la fosta sa Universitate din Iași. Ultimele cărți publicate sunt Reflecting on our Changing Climate, from Fear to Facts: A Voice in the Wilderness, Cambridge Scholars Publishing, hard cover, 2024; Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, 2nd ed., Springer Nature, 2024. ___________________________________________________________________________________ DISCLAIMER: Profesorul Constantin Crânganu nu lucrează pentru, nu oferă consultanță, nu deține acțiuni și nu primește finanțare de la nicio companie sau organizație care ar putea beneficia de pe urma acestui articol și nu a dezvăluit nicio afiliere relevantă în afara poziției sale academice.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Pagini

Carti noi

 

Cu acest volum, Mirel Bănică revine la mai vechile sale preocupări și teme de cercetare legate de relația dintre religie și modernitate, de înțelegerea și descrierea modului în care societatea românească se raportează la religie, în special la ortodoxie. Ideea sa călăuzitoare este că prin monahismul românesc de după 1990 putem înțelege mai bine fenomenul religios contemporan, în măsura în care monahismul constituie o ilustrare exemplară a tensiunii dintre creștinism și lumea actuală, precum și a permanentei reconfigurări a raportului de putere dintre ele.
Poarta de acces aleasă pentru a pătrunde în lumea mănăstirilor o reprezintă ceea ce denumim generic „economia monastică”. Autorul vizitează astfel cu precădere mănăstirile românești care s-au remarcat prin produsele lor medicinale, alimentare, cosmetice, textile... Cumpara cartea de aici

Carti noi

În ciuda repetatelor avertismente venite de la Casa Albă, invazia Ucrainei de către Rusia a șocat întreaga comunitate internațională. De ce a declanșat Putin războiul – și de ce s-a derulat acesta în modalități neimaginabile până acum? Ucrainenii au reușit să țină piept unei forte militare superioare, Occidentul s-a unit, în vreme ce Rusia a devenit tot mai izolată în lume.
Cartea de față relatează istoria exhaustivă a acestui conflict – originile, evoluția și consecințele deja evidente – sau posibile în viitor – ale acestuia. Cumpara volumul de aici

 

Carti

După ce cucerește cea de-a Doua Romă, inima Imperiului Bizantin, în 1453, Mahomed II își adaugă titlul de cezar: otomanii se consideră de-acum descendenții Romei. În imperiul lor, toleranța religioasă era o realitate cu mult înainte ca Occidentul să fi învățat această lecție. Amanunte aici

 
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro