vineri, iulie 10, 2020

Introducerea coplăţii: între abureală şi aiureală. O nouă cacialma trasă FMI de către Guvernul României

Am spus-o în repetate rânduri, sunt un susţinător fervent al introducerii coplăţii în sănătate. Contribuţiile suplimentare trebuie să aibe un rol strict psihologic, un tribut birocratic plătit pentru îmbunătăţirea funcţionării sistemului şi a creşterii responsabilităţii individuale şi nu o stavilă financiară în calea pacienţilor, de regulă persoane vârstnice şi paupere. În opinia mea pseudogratuitatea actului medical stă la baza tuturor relelor şi insuficientelor din sistem. Lipsa de transparentă, absenţa calculelor economice reale de fundamentare a cheltuielilor, lipsa de implicare a societăţii civile în apărarea drepturilor pacienţilor, eternă spagă, portiţele lăsate pentru fraudele de tot felul pot fi influenţate de introducerea unor contribuţii băneşti suplimentare ale pacienţilor.

România amina de mai mult de 15 ani această necesară decizie – prima încercare datând din vremea ministeriatului Danielei Bartos – atunci coplata având temei legal doar pentru 2 (două) săptămâni. Ministrul PSD de la acea vreme a dispus retragerea coplăţii la primele semnale negative de rezistenţă din partea corpului medical. Prezenţa legiferare are şi ea un istoric destul de sinuos. Sarcina de a o introduce în practică a revenit, în mod aproape amuzant, tot unui reprezentant al stângii – ministrului PSD – Ionuţ Bazac, însă acesta nu a făcut decât să pună în aplicare o cerinţă expresă a FMI.Conform notei de fundamentare a proiectului coplata este “una din principalele clauze ale angajamentului financiar pe care Guvernul României l-a încheiat cu această instituţie şi cu Banca Mondială în anul 2009”. Având în vedere faptul că prevederi exprese privind coplăţile se găseau deja în Legea privind reforma în sănătate din anul 2006 – ministrul Bazac a propus draftul unei Hotărâri de Guvern, pe care însă nu a mai apucat să o promoveze în urma demisiei. Următorul ministru, Cseke Attila, a convenit cu premierul Boc să mai fenteze FMI-ul ceva timp cerând ca prevederile HG-ului cu pricina să aibe şi girul Parlamentului, deloc necesar însă, problema fiind deja legiferată. Proiectul a fost tărăgănat cât s-a putut până când FMI-ul a bătut obrazul, a câta oară, dar şi pentru că între timp Preşedintele României a anunţat o schimbare radicală a filozofiei sistemului către asigurările private de sănătate care, în absenţa coplăţii, nu prea aveau obiect.

Aşa se face că, în sfârşit, începând cu 30 noiembrie avem o lege a coplăţii. Sau poate că nu avem!

Actul normativ este extrem de criticabil iar grabă cu care Preşedintele Traian Băsescu a înţeles să îl promulge va îngreuna lucrurile în loc să le îmbunătăţească.

Mă voi opri în rândurile care urmează doar la 5 modificări induse de prezenţa lege care au consecinţe de substanţă faţă de proiectul iniţial sau care trebuie corectate legislativ înainte de a putea să spunem că, în sfârşit, am făcut un pas înainte pe calea normalizării finanţării serviciilor de sănătate.

 1. Prima modificare se referă la pragul limită al tichetului moderator şi la modalitatea de demonstrare a atingerii acestuia. Tichetul ar fi urmat să reprezinte un fel de condicuţa pe care pacientul să o primească de la primul medic care îi percepe o coplată în cursul unui an şi pe care să fie înscrise toate sume plătite suplimentar până la sfârşitul anului la diversele servicii medicale până la atingerea sumei de 600 de ron. Peste acest prag pacienţii ar fi urmat să beneficieze de gratuitate. Aş spune că în mod justificat Camera Deputaţilor a sesizat că o limită fixă este nedreaptă pentru pacienţii cu venituri mici şi au transformat plafonul într-un procent din venit (a douăsprezecea parte din veniturile anuale – 8,3%). Legea, astfel modificată nu prevede însă nici anul la care se va face raportarea plafonului maxim al coplăţilor (care intuitiv nu poate fi altul decât anul precedent) şi nici modalitatea prin care pacientul va face dovada veniturilor sale anuale (ar putea fi doar fisa fiscală emisă de ANAF – care însă ajunge în posesia contribuitorilor, uneori, mult după începerea noului an fiscal). Aceste lucruri ar fi trebuit legiferate expres încă din această lege.
 2. A doua modificare, de esenţă se referă la cuantumul coplăţilor. Iniţial acestea urmau să fie stabilite în sume fixe de către CNAS. Dacă înainte de promulgarea legii se vehiculau exemple ipotetice de 5 lei la o consultaţie sau de 1 leu per analiza sau 50 de lei pe o internare – lucrurile stau cu totul altfel acum. În ambulatorul de specialitate lucrurile sunt destul de clare – cei 5 lei putând deveni 50% în plus faţă de tariful oferit de CNAS pentru o consultaţie. Tarifele sunt însă foarte variabile chiar dacă pacienţii nu ştiu acest lucru, unele consultaţii beneficiind din abundenţă de suplimentarea consultaţiei cu diverse alte prestări de servicii. În general, nemulţumirea faţă de inechitatea şi inegalitatea tarifelor din ambulatoriu era apanajul cabinetelor din specialităţile medicale, care obţin venituri considerabil mai mici decât cele din domeniile chirurgicale sau care folosesc diverse aparate pentru diagnostic în cadrul consultaţiei. De la intrarea în vigoare a coplăţii procentuale pacienţii vor sesiza enormele diferenţe şi vor ridica întrebări justificate legate de nivelul coplăţii pe care trebuie să o plătească la un cabinet de medicină internă comparativ cu cea plătită la o consultaţie de oftalmologie, de exemplu! În medicină primară lucrurile se complică oarecum. Medicul de familie este plătit în bună parte prin capitaţie – respectiv o sumă fixă pe care o primeşte în funcţie de numărul de pacienţi înscrişi pe lista – indiferent de câte ori se prezintă aceştia la cabinet. Coplăţile procentuale se vor putea stabili doar pentru activitatea medicului de familie plătită prin tarif pe prestaţie. Aparent, medicul de familie va fi marele perdant al acestui sistem. În spital însă lucrurile devin însă de-a dreptul dramatice. Suma prevăzută drept coplată urmează a se calcula procentual din valoarea serviciilor medicale care variază ca tarif de la câteva sute de ron la zeci de mii de roni!! La o coplată de 5-10% din sumele achitate de CNAS spitalelor va putea fi considerabilă şi evident va fi diferită de la caz la caz. O subliniere: mecanismul este unul eminamente corect însă modalitatea de legiferare este una complet anormală! Coplata procentuală este rezultatul unui amendament al unui deputat al opoziţiei la care plenul camerei decizionale a achiesat fără rezerve în condiţiile absenţei oricărei reacţii din partea reprezentanţilor Guvernului. Coplata procentuală reprezenta o adevărată filozofie de funcţionare a sistemului sanitar şi ar fi trebuit acceptată şi întoarsă de Guvern pe toate fetele prin perspectiva consecinţelor înainte de a o accepta cu ochii închişi!
 3. A treia consecinţă a formei în care a fost promulgată legea este legată de necorelarea probabil neintenţionată a termenului de coplată cu cel de contribuţie individuală. Pacienţii trebuie să suporte, de regulă, o anumită contribuţie personală la achiziţionarea de medicamente. Până acum, legiuitorul a folosit această sintagmă – contribuţie personală – în definiţia coplăţii dată de legea 95/2006 fără a exista implicaţii suplimentare. În acelaşi timp legiferarea suplimentară a coplăţii nu pare a fi ţinut cont de faptul că şi contribuţia personală la unele medicamente este tot o coplată. Desigur, observaţia mea ţine de domeniul interpretării legii însă consider că legea trebuie să fie explicită, clară pentru oricine o citeşte şi este afectat de prevederile ei. Odată cu introducerea tichetului moderator, după atingerea nivelului de 8,3% din venit pacienţii ar urma să beneficieze de scutirea de la plata în continuare a coplăţilor. În cazul medicilor şi spitalelor mecanismul este oarecum incorect deoarece cei care ar trata pacienţii la începutul anului ar părea a fi avantajaţi faţă de cei care ar putea să ofere servicii la sfârşitul anului, când pacienţii şi-ar fi depăşit deja plafonul de coplata. Medicii ar urma sa facă un fel de protecţie socială pacienţilor prin renunţarea la contribuţiile suplimentare. În cazul medicamentelor lucrurile devin însă mult mai complicate! Diferenţa de preţ operantă ca urmare a scutirii de coplată ar trebui să fie efectiv plătită de farmacist, care cumpără medicamentele, ceea ce cred că va fi imposibil de acceptat!!!
 4. Penultima observaţie este legată de pacienţii incluşi în programele de sănătate (diabet, oncologie, SIDA, etc). În nota de fundamentare aceşti bolnavi ar fi urmat să beneficieze de gratuitate “pentru serviciile aferente bolii de bază (pentru şedinţele de chimioterapie, de radioterapie şi de hemodializa şi dializa peritoneală)”. Aceiaşi expunere de motive asumată de către premierul Emil Boc precizează: “Condiţionarea accesului la serviciile medicale esenţiale furnizate în cadrul acestor programe.. reprezintă o ameninţare majoră pentru derularea acestora pe viitor, periclitând eficienta lor, dar şi viaţa acestor bolnavi. “În corpul propunerii sale legislative Guvernul însuşi nu a mai ţinut cont de cele spuse în expunerea de motive şi nu a mai oferit gratuitate bolnavilor cu afecţiuni incluse în programele naţionale decât DOAR dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse. În aceste condiţii reglementarea este inutilă iar expunerea de motive pur demagogică deoarece în absenţa veniturilor aceşti pacienţi ar fi oricum scutiţi de achitarea coplăţii!!
 5. Mai există un aspect pe care, Guvernul, în calitate de iniţiator, ar fi trebuit să şi-l asume încă din expunerea de motive, chiar dacă aspectele de natură fiscală se reglementează în alte legi. Coplata excede principiul fundamental al asigurărilor sociale, cel al solidarităţii. De la data intrării în vigoare a legii 220/2012 nu va mai funcţiona egalitatea dintre bolnavi şi sănătoşi prin prisma contribuţiei procentuale raportate la venit; se va fi recunoscut oficial un impozit suplimentar – impozitul pe boală, care va fi plătit exclusiv de cei a căror sănătate este în suferinţă. Statul recunoaşte contribuţia individuală de 5,2% din venit ca fiind o cheltuială neimpozabila (ca şi contribuţia angajatorului de altfel) pentru că are o destinaţie socială şi pentru că se îndreaptă oricum către bugetul consolidat. Coplăţile urmează a fi plătite preponderent de populaţia activă şi de către cei cu pensii de peste 740 ron, mai mult de 8 milioane de romani beneficiind de scutire. Pentru restul populaţiei cheltuiala individuală suplimentară pentru sănătate – coplata se va face din bani pentru care s-au plătit deja toate impozitele, chiar şi cea pentru sănătate. Acest regim fiscal este unul incorect, discriminatoriu. Cheltuielile cu coplăţile trebuie să fie în totalitate recunoscute ca fiind deductibile.

În opinia mea, premierul Emil Boc, dacă da dovadă de bună credinţă şi doreşte cu adevărat să pună în aplicare un mecanism al coplăţii în anul 2012, ar face bine să includă pe lista Ordonanţelor de Urgenţă pe care eventual mai doreşte să le emită în acest an şi modificarea abia apărutei legi 220/2011 înainte ca Parlamentul să intre în vacanţă. Nu de alta dar preconizata nouă lege a reformei în sănătate – pentru care deja se tot anunţă o angajare a răspunderii ar rămâne fără o bună parte din obiect. De asemenea, poate nu ar strica să-şi mai angajeze încă un consilier pe sănătate sau poate încă un secretar de stat, pe alte criterii decit cele de natura politica sau interes de grup. În mod evident se pare că are neapărată nevoie.

În concluzie, îmi este greu să stabilesc dacă ne aflăm în faţa unei noi încercări de a “aburi” FMI (de genul “noi am dat dovadă de bună credinţă însă, ghinion, a apărut o problemă tehnică” – un asemenea mecanism s-a mai aplicat şi în privinţa taxei claw-back) sau în faţa unei aiureli generate de superficialitate şi incompetenta. Având în vedere şmecheria tipic românească tind să înclin către cea de-a doua variantă.

Cred că aceasta bulibăşeală este doar portita prin care actuala guvernare va înţelege să scape de oportunitatea de a face ordine în sănătate şi de a demonstra că are, cu adevărat voinţa politică.

PS –am fost surprins să văd cât de superficial s-a făcut analiza legii de catre unele din televiziunile de stiri care au preluat, una după alta, un comentariu datind de luni de zile si care nu are nimic de a face cu legea aprobată şi publicată!!!

Distribuie acest articol

26 COMENTARII

 1. Sunt de acord cu introducerea coplatii pentru ca astfel sanatatea ar fi mai bine finantata si in acelasi timp o sa fie mai greu pentru medici, asistente, etc sa ceara bani la negru. Daca platesti cu chitanta si doctorul refuza sau te trateaza in graba, poti sa spui ca nu esti multumit pentru ca ai chitanta cu banii tai dati pe serviciul lui.

  Cat despre televiziuni, sunt cateva care sunt tembeliziuni (a lui Felix si Vantu sunt cele mai mari) si ele manipuleaza, dezinformeaza si prostesc pe cei mai saraci cu duhul romani carora nu le trece prin cap sa le stearga si sa se uite la televiziuni adevarate ca ProTv, TVR etc. Fiecare cat il duce capul..

  • Ce competenta ai sa te pronunti intr-o problema foarte complicata si tehnica in acelasi timp ? Ai simtit asa, brusc, dorinta sa-ti dai cu parerea ? Articolul abordeaza responsabil o tema importanta pentru noi toti, discutiile ce urmeaza trebuie sa fie la fel de responsabile ! Se pare ca mai e mult de lucrat la legea asta ca sa iasa ceva bun si drept pentru toti !

  • @dan: ce legatura este intre spaga primita si coplata? tot nu inteleg raspunsul asta? O sa platim si CAS, o sa platim si coplata si o sa dam si spaga. si raspunsul este simplu de ce: coplata nu este o plata care intra direct in buzunarul medicului fara impozite si alte taxe. Spaga este. Deci nu o sa scada spaga. Si acum poti sa dai medicul in judecata pentru malpraxis. Ghici ce! Nu este condamnat nici unul. Daca vrei sa opresti spaga, maresti foarte mult salariile si bagi la puscarie dupa marirea respectiva zeci de doctori prin intermediul „pacientilor falsi” care ofera spaga. Asa vei eradica spaga, nu cu … coplata. Coplata doar o sa limiteze accesul copiilor si varstnicilor la serviciile medicale. Aceste doua categorii reprezinta peste 75% din totalul consultatiior vs salariati care pot sa plateasca si sunt pb cam 25%. De altfel asta este si motivatia intiala a coplatii, data de FMI: limitarea accesului la serviciile medicale si astfel limitarea cheltuililor cu: retete si plati de la buget catre medicii de familie (care sunt platiti la nr de consultatii … cresti pretul consultatiei o sa ai mai putini pacienti si deci o plata mai mica de la stat). Restul cu reforma care este adusa de coplata … bla blauri

 2. Domnule Paveliu,ar fi mai usor de priceput daca ati prezenta unu doua exemple
  concrete cum va funtiona acest sistem pe perioada unui an de zile in cazul unui
  pacient care ,sa zicem este consultat de 5-6 ori pe an de catre doctorul de familie
  si , ajunge sa zicem de cateva ori la doctorul specialist, face analize de laborator si
  eventual o operatie sau spitalizare de cateva zile.
  Tot util ar fi sa atasati la pagina dvs. un link catre legea publicata in M.O.

  • @pensionar 1. Am tinut cont de sugestiile dvs si am postat pe blogul meu chiar la inceput linkurile catre lege, expunerea de motive si raportul comisiei de sanatate care a facut modificarile de substanta. (blogul.sorinpaveliu.ro). 2. Cu exemplele este ceva mai greu pentru ca legea reprezinta cadrul pe care trebuie sa-l dezvolte CNAS. Pornind de la niste valori ABSOLUT IPOTETICE – personale, dar tinind cont de constringerile impuse de le lucrurile vor sta cam asa: pacientul se prezinta la medicul de familie pe 20 ianuarie (prima vizita la medic pe acest an), NU plateste coplata pentru consultatie dar primeste trimitere catre medicul diabetolog (Atentie – in vechea forma a legii era clar ca ar fi urmat sa plateasca o suma fixa pe consultatie, acum CNAS trebuie sa stabileasca un procent dintr-o consultatie care insa nu are tarif pentru ca medicul de familie este platit prin capitatie – respectiv in functie de numarul de pacienti pe lista). La medicul diabetolog consultatia proprou-zisa este in jur de 10 Ron – platiti de CNAS iar pacientul va trebui sa achite o coplata procentuala de 50% (am stabilit un asemenea nivel plecind de la exemplul vehiculat de guvern – de 5 RON pentru o consultatie – ceea ce ar reveni la 50%). Medicul (fiind primul care percepe coplata pe acest an va avea obligatia sa-i elibereze pe linga chitanta si TICHETUL MODERATOR – practic un formular in care ar urma sa se inregistreze toate coplatile achitate de pacient pe un an pentru a demonstra atingerea in timp a plafonului propriu si a beneficia de scutire). De aici pacientul se prezinta la farmacie (NOTA – Am convingerea ca legiuitorul nu a luat in calcul si coplatile de la farmacie INSA in legea 95 nu se face distinctia necesara si astfel – in interpretarea mea – care trebuie insa privita cu rezervele de rigoare nefiind punct de vedere oficial) unde isi achizitioneaza medicamentele antidiabetice prescrise. Pentru a simplifica vom presupune ca primeste un singur medicament ipotetic, cu valoare de raft de 100 RON, pentru care trebuie sa plateasca diferenta dintre pretul de decontare suportat de CNAS – sa zicem de 40 RON si pretul de raft). In tichetul moderator farmacistul ar urma sa mentioneze suma de 60 RON incasata drept coplata. De la medic a mai primit si o trimitere pentru analize – a caror valoare totala suportata de CNAS este de 300 RON. Pacientul va trebui sa achite la caseria laboratorului (sau la cabinet daca recoltarile se fac aici in numele laboratorului) un procent din valoare. Daca vom lua in calcul o coplata IPOTETICA de 10% – pacientul va trebui sa achite 30 RON. Si aceasta valoare urmeaza a se mentiona in Tichetul Moderator. Cu rezultatul analizelor in mina pacientul se prezinta din nou la medic de unde primeste bilet de internare in spital (am uitat – aici va trebui sa achite din nou coplata de 50% din valoarea consultatiei). La sfirsitul spitalizarii pecientul va trebui sa achite o coplata IPOTETICA de 10% – sa zicem 52 RON (la un tarif decontat spitalului de catre CNAS de 520 Ron). Evident si aceasta coplata se va mentiona in Tichetul moderator. Dupa ce va repeta diversele accesari ale serviciilor medicale, in luna octombrie pacientu se prezinta din nou la medicul diabetolog. La solicitarea sumei pentru coplata de 5 lei – pacientul va justifica atingerea plafonului sau individual prin Tichetul moderator. Daca veniturile sale sunt de 12000 RON anual – dupa depasirea plafonului de 1000 RON (a 12-a parte din veniturile anuale) beneficiaza de scutire iar medicul nu va mai putea sa primeasca sume suplimentare. Desigur, pentru a putea demonstra ca si-a atins plafonul individual – pacientul va trebui sa aibe asupra sa si o copie a fisei fiscale cu veniturile din anul precedent.

 3. 8.3% inseamna practic ca eu trebuie sa dau inapoi statului o pensie din cele 12 pe care le primesc.(100/12=8.33) Impreuna cu cele 5.5% care sunt obligatorii asta inseamna 1.39 pensii sau salarii pentru oricare. Nu vi se pare ca e cam mult stimati domni guvernanti? Adica bugetul statului acorda sanatatii mai putin de 6% si pe mine ma obliga sa platesc aproape 14 % din bugetul personal. Eu cred ca cei care au facut aceasta lege in materie de aritmetica stau mai prost decat cei care au spus ca apa nu hidrateaza.SI SPAGA NU VA DISPAREA, de asta sa fiti siguri, pentru ca la dispozitiile guvernamentale se vor adauga si lacomia si neomenia celei mai mari parti din corpul medical. Si nu ma refer aici neaparat la doctori cat la cel auxiliar, dar nici medicii nu ies din ecuatie.

  • Desi se adreseaza guvernantilor voi raspunde si la aceasta intrebare (probabil retorica). Problema de baza este suma mult prea mica alocata pentru ingrijirile de sanatate. O contributie individuala de 10 sau chiar 15% ar fi fost mult mai adecvata (a se vedea contributia germanilor – care au si venituri de 6 ori mai mari insa vorbim de achizitionarea aceleiasi servicii!). Cuantumul procentual al coplatii pare si probabil ca este disproportionat – statul dorind sa mute prea mult din cheltuielile cu sanatatea pe bani privati. In toate tarile – nivelul cheltuielilor private in sanatate este in jurul a 20%!

   • D-le doctor, am toata stima pentru cei care sunt doctori adevarati, dar d-voastra faceti o mare confuzie, poate asa veti intelege de ce sustin ca d-voastra mintiti citittorii: casa de sanatate ia bani si de la pacient si de la patronul care l-a angajat:
    Salariul brut – 2500 ron
    Bonuri de masa – 189 ron
    Sporuri impozabile – 0
    Reţineri angajat
    CAS individual 10.5 % – 263 ron
    Şomaj 0.5 % – 13 ron
    Asigurări de sănătate 5.5 % – 138 ron
    Deducere personală funcţie de bază – 40 ron
    Impozit pe salariu – 357 ron
    Sporuri NEimpozabile – 0 ron
    Salariul net – 1729 ron
    Sume referitoare la angajator
    Reţineri angajator
    CASS 5.2 % – 130 ron
    Şomaj 0.5 % – 13 ron
    CAS 20.8 % – 520 ron
    FNUASS 0.85 % – 21 ron
    Fond de risc si accidente 0.4 %* – 10 ron
    Fond creanţe salariale 0.25 % – 6 ron

    Deci domnule doctor avem 2 sume care le incaseaza statul pentru sanatate: 5,5 % de la angajat si 5.2 % de la angajator rezultand un procent de 10,7%.
    In cazul meu sunt 238 ron pe luna. ( *12 luni) = 2856 ron pe an.
    Din acesti bani eu nu primesc NIMIC INAPOI.
    Iar acum cu acesti 600 ron eu practic voi contribui anual cu cca 3500 ron. E mult, e putin, nu am idee, dar ganditi-va ca nu toti cei care lucreaza vor avea din ce sa plateasca acest procent de 8,3%.
    In cazul meu procentul anual ar insemna cca 2500 ron ceea ce mi se pare anormal practic as dubla suma de la 10,7% cu 8,3% avem 19%.
    Sa va dea Dumnezeu suflet altfel doar cei cu bani vor supravietui.

    • Si Dumneata faci o confuzie. Cei 10.7% de care vorbesti intra la Casa de sanatate si care la randul ei varsa banii in sistemul medical. La aceste sume se adauga banii prevazuti in bugetul consolidat al statului sa zicem de 6%. Deci in realitate sistemul medical consuma o suma destul de considerabila dar de cate ori un doctor vorbeste de saracia din sistem se refera numai la alocatia bugetara uitatnd de banii de la casa de sanatate. Eu va spun clar si daca un doctor in Romania va avea 5000 de Euro pe luna tot va lua pielea de pe pacientul care ii cade in mana. Am fost in spital si stiu cum merg treburile sunt stabilite adevarate tarife si daca nu le platesti risti sa mori cu zile sau in mizerie fiziologica (daca nu platesti femeile de salon, surorile si asistentele) A nu recunoaste aceste lucruri inseamna sa ne mintim unul pe altul. Ca sa nu mai vorbim de furturile din spitale. Se fura orice de la alimente la cearsafuri pijamale si paturi. detergenti si materiale tehnoco-sanitare, seringi si medicamente.Bietii pacienti sunt anuntati ca spitalul nu are medicamente si i se indica farmacia din care si le poate procura singur si pe banii lui. De se intampla acest lucru intelegeti singuri. Doctorii specialisti au contracte cu distribuitorii de medicamente si prescriu aproape cu obstinatie aceleasi si aceleasi medicamente ca folosesc sau nu unui organism sau altuia asta nu prea are importanta,Important este ca acel medicament de regula mai scump sa se vanda. Acestea sunt problemele pentru care medicii din Romania in loc ca fie stimati si iubiti sunt priviti cu suspiciune si uneori cu ura. Deci nu lipsa banilor din sistem este problema ci felul in care sunt folositi.

    • @Adrian – Mai incet cu pianul ca n-am mintit pe nimeni. Discutia era concentrata pe contributia individuala (nu a angajatorului). De asemenea, nu voi obosi sa explic ca pentru a putea sa ne tratam batrinii cineva TREBUIE SA PLATEASCA. Daca nu am avea un sistem de asigurari sociale – am putea sa avem o finantare de la bugetul de stat. Bun! Acum imi spui si mie cine asigura formarea bugetului de stat? Pai tot tot noi salariatii (indiferent de forma – impozit pe venit sau pe cladiri sau TVA, etc) – ca noi cistigam banii cei multi iar pensionarii produc mai putin (ma refer aici la impozitele directe si indirecte ca de munca nu se mai pune problema).
     Avantajul principal al asigurarilor sociale ar fi trebuit sa fie protejarea fondului de influentele politice (degeaba, la noi Gherghina – omniprezentul secretar de stat de la MF – a facut ce-a vrut din fondul acesta – de ex reducerea de la 7+7% la 10,7%) si verticalizarea pacientilor care ar fi trebuit sa inteleaga ca sanatatea nu este gratuita si ca sunt platitori adevarati meritind respect. Nici aii nu prea ne-a iesit!

 4. 1. Cata vreme contributiile CAS sunt procentuale si nu in valoare fixa, sistemul va fi incorect ! Acestea nu sunt altceva decât o „ASIGURARE” ! Ce treaba are venitul meu cu serviciul de care (eventual) voi beneficia ? La fel de bine putem sa facem procentual si RCA-ul la masina
  si asigurarea de viata…..
  O tâmpenie comunistoida … Beneficiez de EXACT aceleasi servicii ca unul care nu plateste contributii…

  2. Dupa ce ca platesc de 3 ori ( sa zicem) mai mult decât un angajat cu salariu mediu, acum nici macar nu mai am sansa sa beneficiez de servicii medicale gratuite?!Pentru ca, evident, si suma de coplata se va mari corespunzator, putin probabil sa beneficiez de gratuitate…

  Asta vi se pare corect ?!?!?!?!?

  Cred ca este total nedemocratic sa ceri ca plata unor asigurari (sau a unor servicii, pâna la urma) sa fie facuta în functie ce venituri… (Personal, ced ca este chiar anticonsitutional)

  • Comunistoida este afirmatia ta. „Asistenta medicala gratuita” Omule, eu traiesc in america de 32 de ani. Platesc si am platit asigurare medicala toata viata. Cind ma duc la medic contributia mea este de $30 . Cand imi ridic medicamentele dela farmacie la fel am de platit in jur de 5-10% din costul medicamentului. In plus trebuie sa stiti ca sunt pensionar, ca platesc asigurarea de basa ( Medicare) $ 65 lunar, si pentru a doua asigurare AARP inca $48 lunar.
   Am avut un accident cebral si pentru 3 zile de spitalizare costul a fost de $ 23.000, din care coplata mea a fost de $ 1.200. Asta ca sa va lamuriti si sa incetati cu propaganda comunista.
   Daca vrei sa ai o asistenta medicala de rahat dute in Cuba, acolo este gratis si asistenta si mizeria.

  • Imi pare rau sa atrag eu ura in locul guvernantilor insa trebuie sa fac o necesara precizare (multi dintre cei care citesc acest site sunt salariati, multi cu salarii mari, tineri, activi si sanatosi – deci mari contributori si slabi utilizatori de servicii medicale).
   Sistemul de asigurari SOCIALE – are la baza principiul solidaritatii sociale – toti contribuim cu un procent egal din venituri pentru a beneficia toti in mod egal de servicii. Astfel se face un transfer intre tineri si batrini, intre sanatosi si bolnavi. Aceasta echilibrare este necesara pentru ca batrinii si bolnavii nu ar putea sa-si acopere cheltuielile de sanatate. Pe de alta parte asigurarile PRIVATE – au la vaza principul riscului – platesti proportional cu riscul pe care-l prezinti de a avea nevoie de ingrijiri de sanatate – respectiv platesti putin cind esti tinar si fff mult cind esti batrin si/sau bolnav. Mai mult, pentru cei care intra pentru prima oara intr-un sistem PRIVAT – afectiunile de care sufera reprezinta EXCLUDERI – respectiv nu poti fi asigurat pentru acele boli pentru ca riscul de a se produce este de 1 – s-a produs deja. Nemaiavind cu cine sa imparti riscul trebuie sa platesti integral costul serviciilor – deci nu mai este o asigurare. Mai simplu – nimeni nu asigura o masina lovita deja!

   • Domnule Paveliu,

    Sistemul pe care il descrieti de solidaritate este bazat pe impunerea cu forta, nu pe vointa participantilor. Solidaritate cu forta nu exista, constrangerea va indeparta pana la urma chiar si pe cei ce cred intr-un sistem, asa ca intrebarea pana la urma este: cum acceptati sa lucrati intr-un sistem care se bazeaza pe jefuirea (=luarea unor bani de la cei in drept prin constrangere) oamenilor? Daca peste 1 an solidaritatea spune ca prin lege orice om trebuie sa doneze un rinichi pentru cei ce au nevoie vi se pare normal? Si rinichii si salariul sunt proprietatea persoanei, nu a statului sau a politicienilor ce dau legi pentru ca pot.

   • dle doctor, o EROARE DE LOGICA catastrofala. Va citez: „… primesc servicii egale..”. Fie! deci un bolnav primeste tratament de 20 000 euro lunar (stiti bine ca exista!). Deduc din ce spuneti ca si altul poate pretinde asistenta medicala de 20 000 chiar daca nu sufera de aceeasi boala. Deci solidaritatea descrisa de Dvs niveleaza in sus sau in jos? Ati intrat in clinci: daca se niveleaza in sus, niciun buget visat de Dvs nu poate asigura 20 000 E lunar pt 18 mil. de romani, iar daca se niveleaza in js ati ajuns exact la pachetul de baza pe care-l ponegriti atat de mult. Gresesc in rationament? Luminati-ma!

    • @cinic. Sunt total de acord ca solidaritatea sociala este impusa cu forta prin lege. Dar hai sa punem lucrurile altfel. Imaginati-va ca de miine statul s-ar retrage din gestionarea banilor publici pentru sanatate si ar spune ca va lasa optiunea de a contribui la asigurari sociale cu un procent deductibil de 10,7% din venitul dvs. Cit sunteti dispus sa platiti? In ceea ce priveste eroarea de logica nu prea inteleg demersul dvs. Aici nu este vorba de cit VREI sa consumi servicii de sanatate ci de cit este nevoie sa consumi. In ceea ce priveste pachetul de baza – de unde ati inteles ca-l ponegresc? Din contra!

     • [simplificand] in USA statul nu exista in sanatatea publica pt. majoritatea locuitorilor (ignor voit Medicare). Este cumva pacientul tratat rau in USA? sunt medicii prost-platiti (nu cumva sa spuneti DA caci contraziceti pe toti medicii englezi care se dun in USA lasand locuri de munca pt. medicii romani)??? Solidaritatea ca expresie practica este limitata de buget (si cum buget infinit nu exista -indiferent de ce lasa sa se inteleaga USL- ….). Cei carora nu le ajunge redistribuirea banilor -din considerente de solidaritate- vor tipa mereu ca sistemul e prost sau corupt sau ineficient sau…. In realitate, cred ca ne este pur si sim;plu GROAZA sa afirmam cu voce tare ca nu ajung banii pt. toti la nivelele dorite de fiecare sau imaginate de fiecare. Nu TOTI pot beneficia in RO de ingrijiri tip UK nu toti medicii pot avea salarii tip Franta. Nu e FAIR dar de cand viata e FAIR (cum pretind marxistii)????

  • mda, corect si incorect

   adica unul mai amarit poate sa crape, ca daca nu are bani, asta este.

   oricum, nu e corect nici faptul ca eu dau contributii la sanatate, dar cind am o treaba cu spitalul, merg la privat, ca macar acolo nu stau la rind, cu orele, si nu dau spaga, ci platesc cu chitanta.

   poate ar trebui un pachet minim de servicii, iar cine vrea mai mult si isi permite, sa plateasca mai mult, si sa beneficieze de mai multe servicii.

 5. o masura fara niciun fel de efect, doar niste hartii in plus de completat de catre medici. oricum si su coplata

  si fara, daca vor dori spaga o vor lua.
  nu vad cum introducerea coplatii va creste calitatea serviciilor medicale. daca s-ar reveni la bugetul separat al casei nationale de asigurari de sanatate, cum a fost la incaput si daca s-ar acorda medicilor de familie, cum e normat, bugetul de practica, s-ar rezolva multe din problemele din sanatate.
  restul, adica faptul ca fmi doreste asa si pe dincolo, este o gargara. iart dl boc si dl basescu nu constientizeaza inca faptul ca sanatatea reprezinta un domeniu strategic si ca se cam joaca cu viitorul nostru ca natie.

  • Nu subscriu la modul in care priviti spaga/hai sa-i spunem „atentie” – nu de alta dar medicii care conditioneaza actul medical sunt o minoritate . Daca va referiti la medicul de familie sau medicul specialist – am convingerea ca introducerea unei coplati de 5 lei va conduce la disparitia oricaror „atentii”. In primul rind pentru ca majoritatea pacientilor au renuntat de mult sa mai ofere ceva pentru astfel de consultatii – devenite in majoritate un fel de birocratie – iar cei care dau ceva se limiteaza la nivelul de 5-10 lei materializati – de regula in cafea sau bomboane. Coplata va schimba perceptia radical. In ceea ce priveste spitalizarea – o coplata de 50 de lei nu va schimba nimic pentru simplul fapt ca sumele cheltuite in spital sunt mult mai mari. Vor apare insa probleme – multi pacienti vor spune ca medicii si mai ales personalul medical cu studii medii – „nu se mai satura”. Starea de conflict din relatia medic-pacient se va acutiza si cred ca este o perioada dureroasa dar necesara. Altfel nu vom mai ajunge niciodata sa normalizam veniturile, calitatea serviciilor medicale si mai ales inechitatile la care sunt supusi majoritatea pacientilor.

   • felicitari pentru expunerea documentata in contrast cu amatorismul care inunda media romaneasca.

    din pacate ideea coplatzii ca experiment in incercarea frinarii cheltuielilor EXAGERATE INEVITABILE intr-un sistem medical social bazat pe solidaritate cam eueaza shi in germania.
    aici praxisgebuehrul DE 10 EURO colectat de medici dar varsat asigurarilor (KV) nu a adus decit o complicare incredibila a birocratziei. efectul final este ca medicii germani parasesc sistemul facind loc est europenilor. deja se discuta in parlament renuntzarea la el cel putzin in B – W. STATISTIC NU A PREA SCHIMBAT MULT

    mai realista pare asigurarea medicala bazata pe solidaritate (procentuala din venit, de ex in germania este 16% din brut jumate la angajator jumate la angajat) pentru un pachet MINIMAL de servicii. cu posibilitatea optarii pentru asigurari medicale private bazate pe prime lunare in cuantum fix in functzie de risc. dar atunci nu mai plateshti cea sociala (de stat) shi nu te potzi intoarce la ea cind nu mai ai salar mare, sau eshti somer sau pensionar. de ex un astfel de cuantum e vreo 75 -100 euro la tineri dar poate sari la 1700 chiar 3000 euro lunar in functzie de ce boli ai shi ce servicii medicale ai nevoie. exact ca la mashini la calculul casco. cu variante de paushal, reduceri daca nu consumi servicii, daca slabeshti, daca te lashi de fumat samd.

    de mentzionat ca pachetul de servicii minimale se aplica shi la medicamente in germania. mai clar diabeticul matale ar lua IO de trei ori pe zi nu recombinate cum se dau in romania. iar curele de chimio la onco inseamna ciclofosfamida nu anticorpi monoclonali samd. iar rmn nu e inclus. iar la analize la fel.

    coplata ar fi insa un pas important in conshtientizarea boborului ca medicina COSTA; SHI INCA MULT. totzi au mentalitatea ca au platit ceva shi trebuie sa primeasca inapoi. putzini se gandesc ca au dat 1 leu shi se ashteapta sa primeasca servicii de sute de mii de euro.

    medicina pe principiul solidaritazii a eshuat intr-un caritas.

    inca odata multe plusuri pentru demersul dumneavoastra de a initzia o dezbatere intr-un mod profesionist.

 6. A. Un exemplu din Italia: daca vrei un RMN gratis, astepti sa-ti vina randul (sase luni e cutuma) sau platesti si-l faci mai repede. Nu inteleg de ce o astfel de practyica ar incalca solidaritatea sociala. B. eu sunt ferm convins ca s-ar gasi lefuri de 3000 de euro lunar pt. 3000 de medici. Dar e posibil ca acesti medici sa castige 3000 de euro, iar asistentele lor si personalul ce graviteaza in jururl lor sa ramana la lefurile de azi? Dar e posibil sa ducem un astfel de medic la 3000 de euro si sa pastram la nivelul actual un colonel din armata sau un sef de catedra sau un decident cheie in domeniul bugetar? Iar daca seful de catedra urca si el la 3000 de euro, poate ramane la nivelul de azi personalul de graviteaza in jurul profesoruylui? etc etc. Iata de ce in sistemul de stat nu e posibila diferentierea MAJORA a salariilor. PS. eu cred ca important era sa se sparga MITUL imposibil al asistentei medicale gratuite 360 grade, 24/7 etc etc. Dupa care ajustarile vor fi indivcate de statistici nu de consideratii -la fel de valabile- dar care se bat cap in cap.

  • @preaut – 1. Consultantii straini care se ocupa de elaborarea pachetului minim de servicii vor scoate cu certitudine actualul mod de decontare al RMN-ului, CT-ului, etc. S-a apelat la acesti consultanti tocmai pentru a incerca sa sparga (cu mina altora) un circuit al spagii existent in domeniul unor servicii precum imagistica si mai ales analizele de laborator (poate si dializa). Bazele finantarii acestor servicii s-a facut strict prin mituirea factorului politic – chiar daca nimeni nu a vrut sa demonstreze acest lucru. Azi, cind am ajuns deja la fundul sacului, se incearca reintrarea in normalitate scurtcircuitind canalele bine unse care la mentin in functiune. Eu cred ca nu vor reusi. 2. Nu am nici un dubiu! Salariile personalului medical nu intra in prioritatile Guvernului. Chiar si privatizarea spitalelor vizeaza exact acest lucru – scaparea de presiunea exercitata de anormalitatea platii medicilor la niveluri prea mici prin transformarea lor in extrabugetari (masura este foarte corecta si necesara insa motivatia este incorecta; pe de alta parte scoaterea din bugetul de stat se poate face imediat – printr-o simpla interpretare corecta a legii – veniturile spitalelor sunt EXTRABUGETARE – provin din servicii prestate POPULATIEI – CNAS fiind doar un tert platitor). 3. Introducerea coplatii este insa o necesitate chiar daca nu ne place, iar coplata procentuala este chiar benefica. Abia acum incepem sa vorbim despre cit costa serviciile medicale, despre cit este nivelul real al spagii – mai corect cit este presiunea financiara pe buzunarul omului bolnav. Vom face in scurt timp – luni, poate 1-2 ani un AUDIT fortat al sistemului – audit pe care NICIUN partid nu doreste sa-l faca pentru ca inevitabil si previzibil va impune relocarea de fonduri de la unele ministere catre acest domeniu!

 7. Fara sa vrem, platim in plus pentru servicii medicale. Mie mi s-a intamplat chiar ieri (duminica). Am fost nevoit sa merg cu baietelul la medic sa ii cer o parere (pentru o tuse destul de puternica ce il impiedica sa vorbeasca si sa respire, atunci cand se manifesta). Deci, o banala consultatie de cateva minute din care asteptam sa mi se dea o reteta. Pe scurt: am ajuns la sectia de garda-pediatrie din spitalul Grigorescu si dupa o asteptare de aproximativ o jumatate de ora, am renuntat la serviciile asteptate … O mai proasta organizare nu mi-a fost dat sa vad: in primul rand era foarte multa aglomeratie; dar nu asta este problema, pentru ca este logic sa fie aglomeratie in aceasta perioada. Dar, ceea ce vreau sa va spun este faptul ca oamenii care lucreaza acolo (managerii de spital ce fac? alooooo? trezirea ……..) putin le pasa de ceea ce se intampla. Nu era nimeni la receptie de unde sa poti obtine o informatie …. Nu exista un sistem de ordine (nu ma refer la bodyguard – acela era, dar doar sa tina piept nervosilor si grabitilor, pe principul : pe aici nu se trece ….), adica ceva de genul: obtii un bon cu un numar de ordine si astepti linistit, sa-ti vina randul. Nimic din toate acestea. Singurii care aveau acces erau cei care deja aveau un “anume aranjament” si intrau nestingheriti, insotiti de anumite persoane care lucrau in acel spital. Deci, era cu dedicatie. Cred ca acest sistem este pastrat in mod voit, deoarece numai astfel apar si beneficiile …
  Deci, cum va spuneam, am plecat dezamagit din acel loc (care ar fi trebuit sa-mi ofere serviciile de care aveam nevoie in conditiile in care si eu si sotia cotizam, luna de luna de peste 15 ani, la CAS), spre o clinica privata. Acolo, in schimbul sumei de 100 lei (achitata la receptie), am asteptat aproximativ 5 min si am beneficiat de o consultatie de aproximativ 15 minute si am plecat multumit pentru ca imi rezolvasem problema. Deci, se poate. Am vrut sa spun ca nu imi pare rau de cei 100 lei (pretul consultatiei), imi pare rau de CAS-ul achitat de familia mea, bani care intra intr-un mare sac, rupt, iar cand cauti sa te folosesti de ei, constati ca serviciile lipsesc cu desavarsire …. Este un sistem medical pe butuci, si totul pleca de la faptul ca la noi, multi considera ca multe lucruri ar trebui sa li se cuvina in mod gratuit. Nimic mai gresit. Totul se plateste. Numai contra cost vei beneficia de servicii de calitate.

 8. Am si eu o intrebare: daca se introduce coplata pacientului, aceasta trebuie colectata de institutia medicala, respectiv persoane angajate casier. Plus alte persoane vor trebui sa verifice eligibilitatea pacientilor pentru diferite plafoane de plata sau neplata.A facut cineva o socoteala cati bani vor ramane in contul sanatatii dupa plata acestor persoane, consum suplimentar de hartie, imprimante, etc?

 9. Domnule doctor, abureala este la alte institutii – eventual din Romania anilor 2005-2008- nu la FMI.

  Daca asertiunea dumneavoastra eleganta dar aburitoare ar fi adevarata atunci in afara faptului ca FMI s-ar desfiinta si angajatii FMI ar intra in somaj , dumneavoastra ati deveni presedintele unei noi si puternice Uniuni Europene.

  Si Spania si Italia si Grecia si Germania si UK si alte tari stabilesc , negociaza si recurg la FMI.

  Daca cunoasteti dumneavoastra alte organisme financiare cu putere globala precizati-le.

  De fapt – abureala sta cam asa: sa lasam sistemul medical romanesc asa cum este el. Pentru 200 de ani.Si pe4ntru inca 200. Eventual fara medici( intre timp multi vor pleca).

  De sa ne asezam la masa si sa negociem , discutam, renegocia eventual. Sa ramana totul cum a fost lasat de alte guverne.

  De vina pentru stimularea lansarii unei propuneri de reforma care poate fi corectata este , evident, acelasi presedinte Incomod.

  Domnule doctor , dupa ce USLa va castiga alegerile o sa aiba unii si altii ocazia sa reformeze sistemul sanitar romanesc.In acelasi stil aburitor.

  Din Olanda , Norvegia , Anglia , USA si alte tari cu aburi pe bune , medici romani vor privi la tv cum merge reforma. Dupa care vor schimba canalul. Eventual pe History.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Autor

Sorin Paveliu
Sorin Paveliu
Sorin Paveliu este medic primar boli interne, doctor in farmacologie clinica (1999). Este un bun cunoscator al aspectelor ce tin de administratia si legislatia sanitara. A fost de-a lungul timpului expert in cadrul Ministerului Sanatatii (1993-1995), director al Departamentului de sanatate al Colegiului medicilor din Romania (1996-1999), director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (1999-2000), director general al ASIMED S.A.(2000-2003), membru al comisiei de sanatate a Camerei Depuatilor (2004-2008). In prezent este seful catedrei de farmacologie clinica si farmacoeconomie la Facultatea de medicina a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti (din 2003). Din anul 1993 a scris numeroase editoriale legate de aspecte ale vietii medicale, unele dintre ele adunate in volumul "Reforma fara anestezie" - (publicat in colaborare cu Val Vilcu si Florin Tudose).

Carte recomandata

Esential HotNews

E randul tau

Observ cu uimire că invocați, ca reper intelectual creștin, cartea lui Noica, „Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru”. Și cumva indirect îi reproșați lui Gabriel Liiceanu un soi de trădare a acestui crez ( „am neplăcuta senzaţie că mă aflu ȋn faţa unui tată care şi-a abandonat, simbolic, copiii”). Mă tem că tocmai această carte a lui Noica este o trădare a suferinței victimelor de: Cristina Cioaba la Dincolo de Isus. Gabriel Liiceanu şi portretul României religioase

Carti recomandate de Contributors.ro

 

 

Antifragil

de

Nassim Nicholas Taleb

recomandată de contributors.ro

 

Top articole

Refuzat la export. Schimb de scrisori cu un prieten maghiar

Dragă Miklós, îți amintești de expresia „refuzat la export” din comunismul nostru românesc; subliniez „nostru”....

Când șahul devine rasist…

Credeați că numai statuile sau hărțile (1) pot fi rasiste? Aflați că, pe fondul actualei revoluții BLM (Black Lives Matter), în curs de desfășurare în...

Românii de la Tönnies suntem noi toți

Abia s-au uscau amprentele de pe tastele cu care au scris jurnaliștii despre scandalul sezonierilor români și polonezi...

Franța vs. Turcia sau de ce nu încap două săbii strategice în teaca Mării Mediterane

Că nu există deloc simpatie între Paris și Ankara se știe nu de azi de ieri, ci...

Un ordin de ministru și geografii academice

Să încercăm un mic exercițiu de imaginație. Suntem în vara anului 2024. La universitățile din România s-au încheiat...

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro

MIHAI MACI – Cel de-al doilea volum din Colectia Contributors.ro

„Atunci când abdică de la menirea ei, școala nu e o simplă instituție inerțială, ci una deformatoare. Și nu deformează doar spatele copiilor, ci, în primul rând, sufletele lor. Elevul care învață că poate obține note mari cu referate de pe internet e adultul de mâine care va plagia fără remușcări, cel care-și copiază temele în pauză va alege întotdeauna scurtătura, iar cel care promovează cu intervenții va ști că la baza reușitei stă nu cunoașterea, ci cunoștințele. Luate indi­vidual, lucrurile acestea pot părea mărunte, însă cumulate, ele dau măsura deformării lumii în care trăim și aruncă o umbră grea asupra viitorului pe care ni-l dorim altfel.” – Mihai Maci Comanda cartea cu autograful autorului. Editie limitata.

(An essay by Vladimir Tismaneanu and Marius Stan)