joi, noiembrie 30, 2023

La ce bun cultura în vremuri de restriște?… Despre politici culturale

Provocarea din această parafrază la faimoasa întrebare (retorică…) a lui Holderlin de acum peste două secole poate suna desuet în România zilelor noastre: pentru unii, ea s-ar putea să fie ecoul unei amărăciuni nostalgice; pentru cei mai mulți, ea ar evoca mai probabil – fie și cu regrete – o sentință de genul „țara arde și baba se piaptănă”. Aș vrea să argumentez că, de fapt, exact această parafrază este o provocare tot mai actuală și gravă, nu doar în registrul eterat al existențialului, ci mai ales în cel mult mai prozaic și pragmatic al existenței sociale curente.

Pentru aceasta, trebuie să cădem însă mai întâi de acord asupra înțelesului pe care îl acordăm „culturii”. Cum adică? – se vor mira mulți; cultura este Cultură! Și se vor gândi, reflex, la Marea Cultură, la literatură și muzică, spectacole și muzee etc. Aceasta este însă doar una dintre interpetările posibile ale „culturii”. Există însă și un alt înțeles, pe care tot noi îl folosim cu aceeași dezinvoltură a evidenței. Gândiți-vă, de pildă, ce avem în vedere când vorbim despre „cultura populară”: folclor, meșteșuguri, costume și alte „tradiții”. Imaginați-vă acum că am transfera acest înțeles al „culturii” pentru a evalua starea acesteia în societatea românească actuală. V-ați pune întrebarea cum se îmbracă românii, de pildă, sau ce meșteșuguri practică ei în prezent pentru a vedea care e starea culturii lor? Nu, ați reveni în cel mai firesc mod cu putință la romane, concerte și muzee, tot atâtea practici sociale care lipsesc din „cultura populară”. Adică poporul nostru n-a avut cultură, o „adevărată” cultură? Nici cu asta nu ați fi de acord. Să ne hotărâm deci: la ce ne referim prin „cultură”?

Înțelesul cel mai larg este cel atribuit de antropologie, pentru care „cultura” este cam tot ceea ce este uman. Nu este nevoie însă – și nu este nici util în cazul de față – să mergem atât de departe. Aceasta însă doar pentru că trebuie să mergem… în altă parte: o înțelegere a umanului. Sună și mai desuet, știu…

Și totuși, ceva esențial în această privință tot poate fi spus cu suficientă legitimitate: omul devine uman prin faptul că-și imaginează un sens al existenței sale umane. Altfel spus, omul este o specie care se hrănește și cu imaginar: nu a existat, nu există și nu va exista o societate umană care să nu se întemeieze pe o Poveste a sensului vieții sale. Este evident că acest sens este diferit de la caz la caz, dar el este totdeauna într-un fel anume – și nu doar religiile oferă un astfel de sens. Ce rost ar avea, de pildă, să urmezi cursuri lungi de „dezvoltare personală” dacă n-ai fi convins că dezvoltarea personală are un sens în viață? Pe scurt deci, Omul este un soi de Janus: trăiește în moment, dar trăiește și în durată, trăiește într-un spațiu determinat, dar și într-o lume a sa, își face traiul în contexte date, dar întrevede și ceea ce nu se vede. Acestei dualități i s-au dat tot felul de nume și de interpretări. Să alegem pentru cele de față una simplă: Praxis și Imaginar. Luând apoi altă scurtătură, să considerăm că acest Imaginar constituie spațiul a ceea ce numim Cultură. În acest sens, întreținerea culturii ține de domeniul necesității pentru că este ontologică: pur și simplu nu se poate altfel! Cultura nu este deci „bună la ceva”, nu este un soi de bonus existențial, nu este o componentă dezirabilă a vieții sociale, ci o dimensiune constitutivă a umanului: sunt Om, deci sunt cultură, indiferent de „vremuri”! Ceea ce nu înseamnă însă nici că acest imaginar cultural este ceva „bun în sine”: practica tuturor războaielor și distrugerilor a avut totdeauna în spate imaginarea unui sens profund al acestora.

Să coborâm acum cu picioarele pe pământ, ca să spun așa. A devenit clar, sper, că nu ne mai putem limita la ceea ce ne place să considerăm „cultura înaltă”: imaginarul ontologic al Omului nu se reduce la romane, concerte și muzee! Tot în „cultură” intră și ceea ce mulți exclud ca simplă „distracție”, adică, de pildă, câmpul actual eterogen al entertainment-ului, al pop-culture, toată mitologia recentă a super-eroilor și idolilor în carne și oase etc. Mai mult, chiar și Piața a început să recurgă la imaginar: economia a devenit o „economie a experienței”, în care nu mai cumpărăm mărfuri, ci „povești” despre mărfuri și servicii, storytelling intră în marketing, turismul a devenit o industrie a „autenticului”, iar Carlo Ricci afirmă cât se poate de serios că „omul este un omnivor care se hrănește cu carne, vegetale și imaginar”. Oarecum pe graniță, „industriile creative” și-au făcut intrarea legitimă în „cultură”, iar managementul urban vizează tot mai mult gradul de „vitalitate culturală” al orașelor. Domeniul culturii este deci mult mai larg și în permanentă schimbare – ceea ce nu înseamnă însă câtuși de puțin abolirea criteriilor de performanță și a ierarhiilor din acest domeniu!

Ce facem noi în această privință? Formal, adică instituțional, mai nimic. Strategiile dominante merg, de regulă, pe două linii complementare, corespunzătoare celor două înțelesuri curente ale „culturii”: conservarea „culturii populare” (eșuată în populism ieftin de Cântarea României reîncălzită) și susținerea „culturii înalte” (cu rezultate descurajante). Să privim însă și partea plină a paharului, căci, informal, lucrurile stau totuși diferit. În măsura în care orice societate din lumea aceasta trebuie să se hrănească și cu imaginar (cultură) pentru a exista ca societate umană, aceasta înseamnă că imaginarul constitutiv al Omului trebuie să-și aibă și el propriul său „sistem imunitar”. Și, într-adevăr, există totdeauna măcar un 451° Fahrenheit. Există așa ceva și la noi? Evident și inevitabil! Conservării sterile a culturii populare i-a răspuns astfel, recent, o mișcare federativă a „tradițiilor creative”. Distrugerilor patrimoniale li se opun tot mai multe inițiative de conservare și reabilitare patrimonială. Mult mai important și mai vizibil, falsei susțineri a „culturii înalte” i-au răspuns formele „alternative” de cultură, care au cunoscut o extraordinară înflorire în ultima vreme, exact ca reacție „imunitară” la anorexia culturală a statului. Măcar câteva orașe au devenit astfel hub-uri culturale efervescente, iar unele localități pierdute ascund surprize nebănuite: vă rog, oferiți-vă disponibilitatea de a le vedea! De asemenea, industriile creative și-au sporit aportul la PIB de la 3,75% în 2002 la 7% în 2015 și se îndreaptă spre un orizont de 10% în 2020. Adică să nu ne mai facem griji? Dimpotrivă, trebuie să fim tot mai îngrijorați, pentru a putea avea grijă de viitorul nostru.

Îngrijorarea pentru viitor nu ține doar de starea actuală, care pare să se înrăutățească pe zi ce trece – și nu este doar o problemă românească: ea ține și mai mult de faptul că The times they are a-changin’. Adică?

Pentru a reduce această problemă complexă la esența sa palpabilă, este suficient să ne gândim serios la „a patra revoluție industrială”, care, de fapt, a început deja fără să ne mai întrebe dacă vrem sau nu. Câte ceva știm și putem imagina mai departe: IT&C, internet of things, transumanism, dar mai ales robotizare, în cel mai larg sens al termenului. Consecința convergentă a acestor schimbări deja în mișcare este una simplă și îngrijorătoare: funcționarea societății umane, „Praxisul” acesteia, vor avea nevoie tot mai puțin de oameni. Implicația logică, pragmatică, a acestei consecințe este una aparent paradoxală: societățile vor fi nevoite să (se) investească în… cultură. Nu doar în căutarea unui sens, ci și în căutarea unui mod de trai în care practicile culturale (în acest sens mai larg sugerat mai sus) vor deveni schimb de servicii: eu îți vând concerte, tu îmi vinzi design, el vinde mituri tuturor și cu toții cumpărăm produse de la ei, care cumpără cultură de la noi. Vă poate suna fantezist, dar uitați-vă la bugetele și proiectele pe termen lung ale unor țări prevăzătoare și veți vedea că acestea se pregătesc deja intens și alocă bugete uriașe pentru această „inflație de oameni” care se întrevede la orizontul omenirii. Din necesar uman, imaginarul culturii este pe cale de a deveni și util social – și deci practic necesar, adică parte a „Praxisului”.

Suntem pregătiți pentru acest viitor? Răspunsul îl știm – și este unul dureros: categoric nu! Îl măsurăm însă din nou mai ales prin numărul de spectacole, de muzee sau de cărți vândute – și aici stăm prost de tot. Dar nici dacă ne raportăm la alte statistici nu stăm prea bine. Cu titlu strict ilustrativ, procentul tinerilor cu vârste între 25 și 39 de ani slab calificați, de pildă, a urcat de la 18% în 2005 la 25% în 2015, în timp ce ponderea tinerilor înalt calificați abia a ajuns la 25%, penultimul loc din UE. Îmi pare rău, dar nu toată „noua generație” este „singura soluție”… Complementar, dacă numărul cercetătorilor a crescut între 2005 și 2015 cu 35% în medie în UE (cu 41% în veșnica noastră concurentă, Bulgaria), România este singura țară din Europa în care numărul acestora a scăzut, și anume cu 24%! Da, dar cine mai are olimpici ca noi? – vor replica unii. Poate, dar hai să privim din nou realitatea și nu țâfna patriotică. Iar realitatea arată cam așa: în clasificarea mondială conformă testelor PISA, România are doar 4,3% „top performeri” (adică astfel de „olimpici”), față de media europeană de 15,3%, aflându-se pe ultimul loc din Europa la cunoștințele științifice. Și ca să închei această scurtă listă, să mai amintesc și următoarele date ale unui raport recent al Forumului Economic Mondial referitor la „a patra revoluție industrială” și la gradul de pregătire al țărilor lumii pentru a face față tranziției inevitabile spre această viitoare „ordine mondială”. Dintr-un total de 100 de state ale lumii, România se află pe locul 71 în ceea ce privește abilitatea de a cultiva competențele și talentele potrivite ale forței de muncă viitoare și pe locul 89 în ceea ce privește abilitatea de inovare. Slavă Domnului, ne aflăm pe primul loc la indicele de religiozitate!…

Ce rezultă din toate acestea, dincolo de constatarea depresivă și recurentă a unui faliment cultural? Un prim lucru l-am sugerat deja: este nevoie să regândim câmpul culturii, pentru a putea ști unde și cum să acționăm. De aici mai rezultă ceva: politicile culturale actuale, inclusiv cele „alternative”, sunt motivate de cele mai multe ori de un soi de dor intelectual al „adevăratei culturi”, eventual în forme aduse la zi. Vrem o cultură deschisă și autentică – spun unii, ca reacție la constatarea că avem tot mai mult o cultură captivă și sterilă. E foarte bine, dar astfel nu facem decât să ne întoarcem la Petru Rareș: „vom fi ce am fost, şi mai mult decât atâta”. Aceste „strategii” rămân astfel, în cele mai multe cazuri, recuperative, un soi de „restaurație culturală”: vor să repare ceea ce a stricat Statul, dar nimic mai mult. Or, în zilele noastre, politicile culturale nu-și mai pot permite doar recuperarea titlurilor de noblețe ale unui status quo trecut, nu mai au voie să fie doar recuperative, ci trebuie să devină tot mai mult proiective, prevăzătoare și pre-văzătoare. O politică culturală responsabilă nu poate avansa doar nostalgic, cu fața spre trecut (unde ne sunt poeții, unde ne sunt elitele, unde s-a dus interbelicul – inclusiv unde e sincronismul nostru cu ce se întâmplă „acolo”?), ci trebuie să facă față și viitorului. Iar pentru aceasta, ar trebui să realizeze măcar faptul că viitorul este ceea ce urmează să vină, nu ceea ce trebuie să revină…

Atenție deci, „cultura” nu este un lux, nu corespunde acelui primum vivere, deinde philosophari, adică nu poate fi amânată pentru vremuri mai bune, când vom trăi mai bine! Ea este o componentă intrinsecă a umanului și este pe cale de a deveni o soluție practică a omenirii. Dar, ca totdeauna și pretutindeni, cum îți așterni, așa dormi. Din acest punct de vedere, falimentul cultural actual nu poate fi redus doar la incultura prezentă a guvernanților și nu poate fi remediat doar prin înlocuirea acestora cu oameni culți și cinstiți. Este nevoie și de o viziune pe termen lung – iar aceasta chiar că este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire!…     Acest viitor comun, pe care suntem deja pe cale să-l amanetăm, trebuie să fie deci responsabilitatea tuturor. Iar un loc prioritar în această privință trebuie să-l joace politicile culturale „alternative” ale formațiunilor care se încălzesc acum pentru a intra în politică. Aviz deci amatorilor…

Distribuie acest articol

6 COMENTARII

 1. Im Einzelnen ist das Allgemeine. J.W. Goethe
  Cultura nu are nevoire de „teorii“, de unul SUS care ne spune ce e cultura și ce nu.

  …. „…. falimentul cultural actual nu poate fi redus doar la incultura prezentă a guvernanților și nu poate fi remediat doar prin înlocuirea acestora cu oameni culți și cinstiți. … „….…

  Politica și cultura? Un profesor, un filozof nu e un om mai bun decât un grădinar.
  Găsesc prea mult din conceptul (anii 1970) tradițional „francez centralizat“ (500 de ani Academie Francaise) la autor. Prefer pluralitate și diversitate, decentralizare când e vorba de spațiul public.
  In UE pluralitatea limbilor e „cultura“, expresia orală sau literară a locuitorilor. Altă cultura (numai o limbă literară, o limbă culturală 1918-2018 în tară?) decât în limbile locuitorilor? Mai multe limbi „trăite“: da. Civilizația urbană e multiliguistică. Nu cred că „ce ți-e scris ți-e dat“. Un muzician, componist, pictor, sculptor nu trebuie sa fie cărturar, un om al literelor (fiecare om politic francez scrie o carte). Pluralitate … …
  Preferința pentru „teorii (forma fără fond)“ e o fațetă a cărturarilor în țară?
  Where is the beef?

 2. Buna ziua,
  Nu sunt de acord cu aceasta afirmatie. Unele activitati umane pur si simplu nu pot fi automatizate. Daca privim lucrurile strict din perspectiva productiei industriale, da, se automatizeaza totul. Dar nu se pot automatiza constructiile, ingrijirea sau invatamantul, din nefericire zone economice cu venituri modeste. Problema majora este la nivelul median, unde este nevoie de cunostinte tehnologice sau lingvistice din ce in ce mai avansate pentru sarcini care altadata erau banale, care nu pot fi automatizate usor (resurse umane, management, contabilitate etc.). In momentul in care dispare clasa de mijloc, apar problemele reale, caci doar aceasta poate genera plusul de valoare necesar progresului. Consecinta, din punctul personal de vedere, va fi conflictul, ceea ce va duce la o ciclicitate periculoasa de distrugere si reconstructie, practic un zero-sum-game.

 3. „cultura” nu creste artificial, domnule ! nu intimplator Dumnezeu a aranjat oamenii dupa afinitati, a creat specii si subspecii si le a asezat in arealul lor natural. neghina isi gaseste eventual locul ei limitat cind pur si simplu nu i bagata n seama, cind insa napadeste lanul de griu, atunci revendica tot spatiul.

 4. „ Ce rost ar avea, de pildă, să urmezi cursuri lungi de „dezvoltare personală” dacă n-ai fi convins că dezvoltarea personală are un sens în viață? ”

  Mărturisesc a fi luat foarte în serios la vîrsta-mi de mijloc o dezvoltare personală (altminteri ne-numită chiar așa pompos, și survenind unui lovit cu fruntea în pragul de sus).
  Niciodată nu mi-a dat prin cap c-aș fi căutat, atunci, un sens în viață. Voiam doar să nu mai trăiesc rău.

  În rest, se scrie mai rar ce e DUPĂ vreo dezvoltare personală (să presupunem că e altceva decît vorbă-n vînt…).

  N-am căutat niciodată sensul în viață.
  În ultimul văd numai o formulă livrescă, mai exact socială.

  PS
  Și dacă nu există vreun sens în viață, care e problema?

  Mie unuia mi se pare la mintea cocoșului a nu fi vreun sens în viață!
  Nu spun asta pentru a vă fi neapărat un Gică Contra, ci pentru că simt prea multe necunocute, pe această Tipsie, pentru a putea încropi – în paralel cu ele, vreun sens…
  Ba chiar mi se pare captivant a merge fără sens, eventual mitârîndu-mă din cănd în cîănd, „Care moaș-sa pe gheață n-a avut de lucru, de m-a adus în viață?!”

  Conferințe publice pe subiect ca ăsta din urmă se practică?
  Ziceți că nu, întrucît o iau la goană spectatorii?

 5. Nu știu cum se face (ori știu, dar mă fac a nu cunoaște) că despre Cultură se discută întotdeauna ca despre un zeu, ori măcar precum despre un lucru foarte valoros din ograda noastră…

  Eu unul am o părere ceva mai domoală despre dumneaei…

 6. „falimentul cultural actual nu poate fi redus doar la incultura prezentă a guvernanților ”

  Recunosc iute omul normal, în așa afirmații.

  Capătul lumii e acum (chit că exact același lucru l-au spus mii de generații anterior, raportat se înțelege la prezentul dumnealor).

  Vina e la alții.

  „Atenție deci, „cultura” nu este un lux..:”

  Aș fi luat în serios așa atenționare dacă o pronunța vreun plugar.
  Ori vreun iubitor de manele.

  Dl Mihăilescu are tot interesul din lume să afirme respectivele, cîtă vreme cultura este teritoriul căruia îi datorează foloase materiale, sociale, cît și ceea ce dumnealui numește sens în viață.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Vintila Mihailescu
Vintila Mihailescu este profesor universitar doctor, director al Departamentului de Sociologie din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA). A fost visiting professor la numeroase universitati si centre de studii avansate din Canada, Franta, Italia, Elvetia, Germania, Belgia, Austria si Bulgaria. Din 2005 pina in 2010 a fost directorul general al Muzeului Taranului Roman. In 1990 a initiat organizarea Societatii de Antropologie Culturala din Romania (SACR), al carei presedinte a fost intre 1994 si 2000. Din 1998 este colaborator permanent la revista Dilema (Veche), unde detine rubrica „Socio‑hai‑hui”. A mai publicat: Paysans de l’histoire (in colab., 1992), Fascinatia diferentei (1999), Socio‑hai‑hui. O alta sociologie a tranzitiei (2000), Svakodnevica nije vise ono sti je bila (Belgrad, 2002), Sfirsitul jocului. Romania celor 20 de ani (2010). De acelasi autor, la Editura Polirom au aparut Socio-hai-hui prin Arhipelagul Romania (2006), Antropologie. Cinci introduceri (ed. I, 2007, ed. a II‑a revazuta si adaugita, 2009), Etnografii urbane. Cotidianul vazut de aproape (coord., 2009) si Scutecele natiunii si hainele imparatului. Note de antropologie publica (ed. I, 2013).

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro