luni, august 2, 2021

Modificarea Legii evaziunii fiscale pentru incriminarea nereținerii la sursă, partea nevăzută a icebergului fiscal recent lansat la apă

Anul 2017 s-a dovedit nu doar unul al unor modificări fiscale de mare amploare (denumite generic ”revoluție fiscală”), dar și unul al marilor surprize în planul măsurilor legale adoptate, bine camuflate în cadrul actelor normative emise, iar finalul său nu putea să facă notă discordantă. Înscriindu-se în aceste tendințe, proiectul de ordonanță publicat de Ministerul Finanțelor Publice pentru modificarea Legii evaziunii fiscale nr.241/2005 cuprinde o serie de modificări de substanță în domeniu, dintre care unele, la o lectură neatentă pot scăpa chiar unor specialiști, în timp ce nespecialiștii au șanse dacă nu nule, cel puțin minime, să le detecteze.

Astfel, nota de fundamentare a proiectului, ca și comunicarea publică a autorităților pe acest subiect, abordează exclusiv problema necesității reincriminării faptei angajatorilor de a nu vărsa la bugetul de stat sumele reținute la sursă cu titlu de impozit și contribuții sociale, care fusese anterior declarată neconstituțională prin Decizia nr.363/2015 a Curții Constituționale. Reamintim pe scurt din această perspectivă că această decizie a declarat neconstituțională prevederea originară din Legea evaziunii fiscale pentru rațiuni de ordin formal (a nu se înțelege, însă, lipsite de semnificație sau pur de formă), anume, lipsa de predictibilitate și previzibilitate a dispoziției legale de ordin penal, care pur și simplu nu permite a stabili care tipuri de impozite intră în sfera de aplicare a sa.

Anunțată de ceva vreme, această reincriminare a reținerii la sursă a făcut obiectul unei mediatizări și mai intense, odată cu așa-zisul transfer al contribuțiilor sociale în sarcina angajatorilor, necesitatea găsirii unei soluții în această privință fiind una reală față de dificultățile pe care salariații le pot avea în valorificarea drepturilor lor de pensie sau de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care asemenea sume nu sunt achitate de către cei dintâi. În plus, unii chiar au spus că scăderea arieratelor de acest tip ar fi fost chiar motivul pentru care această măsură fiscală de amploare a fost adoptată prin OUG nr.79/2017, chiar dacă s-ar putea ridica unele obiecții cu privire la lipsa de coerență a statului în abordarea fenomenului evazionist de acest tip, atât timp cât a fost recent dezincriminată ”munca la negru” (a se vedea OUG nr.53/2017).

În schimb, proiectul de act normativ introduce o incriminare ”nou-nouță” a unor fapte care nu au practic nicio legătură cu impozitele și contribuțiile sociale, anume, însăși nereținerea și nevărsarea impozitelor cu reținere la sursă, aplicabile în cazul redevențelor, dobânzilor etc. În plus, ca lucrurile să fie complete, din motivația publică oficială a adoptării acestui proiect de act normativ nu doar că nu transpar motivele care fundamentează necesitatea acestei incriminări, ci, mai mult, aceasta nu este nici măcar amintită că ar fi introdusă în lege, fiind considerată ”business as usual”, deși, realitatea este una cu totul diferită. De altfel, nu doar că niciodată în ultimii 25 ani această faptă nu a fost considerată altceva decât contravenție (i.e. sancționabilă cu amendă și, desigur, cu plata de obligații fiscale accesorii de tipul dobânzilor și, după caz, penalităților și, respectiv majorărilor de întârziere), ci, mai mult, nu există niciun motiv logic și coerent pentru care o asemenea măsură legislativă să fie introdusă. Or, dacă alte aspecte legate de acest act normativ au fost abordate deja în media (e.g. necesitatea introducerii unui prag de semnificație, necesitatea majorării termenului prevăzut de lege a cărui scurgere face ca legea să fie infracțiune etc.). credem că ar trebui expuse câteva comentarii și cu privire la aceste dispoziții legale ce incriminează această nouă infracțiune propusă de proiectul de lege.

În primul rând, spre deosebire de nevărsarea la buget a sumelor reținute la sursă ca impozite și contribuții, nereținerea la sursă a unor impozite nu poate fi infracțiune, întrucât reprezintă o faptă de cu totul altă natură. Dacă prima are în esență menirea a unui substitut al infracțiunii de delapidare (sancționată penal), întrucât aceasta din urmă nu ar putea fi incidentă pentru simplu fapt că cel care reține la sursă, deși are în posesia sa banii care i se cuvin statului, aceștia sunt în realitate, juridic vorbind, proprii săi bani, a doua practic realizează același efect, fără însă ca acest impediment să mai aibă vreo relevanță. În schimb, nereținerea la sursă nu este niciodată mai mult decât o simplă dispută fiscală, întrucât asupra unei anumite operațiuni înregistrate în contabilitatea sa, plătitorul venitului are o interpretare care la final se dovedește a fi una contrară celei împărtășite de organul fiscal, ceea ce practic exclude sub orice formă incidența evaziunii fiscale, fiind o problemă care trebuie rezolvată la instanțele de contencios administrativ-fiscal.

În al doilea rând, este imposibil de înțeles cum ar putea să răspundă penal cineva pentru nedeclararea impozitelor datorate de o terță persoană, atât timp cât pentru nedeclararea propriilor sale impozite și taxe, atunci când legea îi stabilește o asemenea sarcină, plătitorul vizat de această nouă infracțiune nu este pasibil de închisoare, în condițiile în care de aproximativ 40-50 de ani în toate țările civilizate din lume s-a renunțat la sancționarea cu închisoarea a contribuabililor pentru neplata propriilor datorii. Faptul că plătitorul răspunde pentru aceste sume, inclusiv pentru aceste obligații fiscale accesorii, în nume propriu, ca și cum ar fi propriile sale obligații, reprezintă din punctul de vedere al statului cea mai bună ”garanție” că își va recupera respectivele sume, dacă se va dovedi că legea fiscală nu a fost corect aplicată de către cel dintâi, astfel încât chiar nu există vreun motiv nici în acest caz ca o problemă fiscală să fie artificial transferată pe tărâm penal.

În al treilea rând, problemele care țin de nereținerea la sursă ridică probleme complicate de interpretare a dreptului, în legătură cu tranzacții internaționale, de multe ori susceptibile de multiple interpretări, iar riscul unei greșeli este de multe ori practic inerent. Or, în condițiile în care forma cerută de lege pentru sancționarea noii infracțiuni este inclusiv intenția indirectă (i.e. făptuitorul nu urmărește rezultatul plății unor impozite mai mici, dar îl prevede ca posibil și îl acceptă să se producă), conduce practic la incriminarea oricărei simple greșeli de aplicare a legii fiscale, întrucât de cele mai multe ori existența unor mai multe interpretări ale acesteia, de atât de multe ori obscură, este garantată. Nu trebuie să uităm din această perspectivă eficiența scăzută a activității de îndrumare a contribuabilului, care de mult prea multe ori se transpune în răspunsuri de neînțeles, ca să nu mai vorbim despre numărul de-a dreptul redus de soluții fiscale individuale anticipate adoptate în peste 10 ani de activitate a acestei instituții.

Nu în ultimul rând, noua reglementare ”păcătuiește” în continuare prin lipsă de precizie și predictibilitate, astfel încât chiar dacă este rezolvată problema identificării impozitelor ce pică sub incidența reglementării, nu aduce nici un element în privința definirii nereținerii la sursă, în special, în ceea ce privește momentul în care ea se poate produce. Desigur, fiind o chestiune pe care Curtea Constituțională nu avea cum s-o abordeze în soluția pronunțată, atât timp cât fapta de nereținere nu era sancționată de vechea formulare a textului legal, ea rămâne o problemă extrem de critică întrucât este de datoria legii penale să stabilească în mod concret care anume este fapta în legătură cu care se produce incidența sa (e.g. la momentul plății sumei către partenerul extern fără să se rețină impozitul, la momentul expirării termenului legal pentru declararea impozitului cu reținere la sursă, în cazul în care acesta ar fi datorat etc.).

În concluzie, se impune cu necesitate renunțarea la această măsură legislativă de incriminare a nereținerii la sursă. De altfel, chiar dacă acest an 2017 s-ar remarcat în mod negativ și prin abordarea pe repede și pe nemestecate înainte, incriminarea ca infracțiuni a unor fapte reprezintă aspecte de maximă gravitate, care trebuie discutate pe îndelete, bine analizate și clar definite, în cazul în care se concluzionează că există motive pentru adoptarea lor. Or, în cazul de față, în graba promovării acestor dispoziții legale, autoritățile au uitat și să facă o minimă corelare între textele legale, abrogând sancționarea contravențională și prin sancțiuni fiscale accesoriii de tipul penalităților, considerate a fi echivalente unor sancțiuni penale, în sensul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, ceea ce reprezintă o încălcare a principiului de drept non bis in ibidem (i.e. aceeași faptă nu poate fi sancționată de două ori), statuat de către această instanță de atâtea ori, inclusiv în ceea ce privește România.

Distribuie acest articol

4 COMENTARII

  1. Capitalism à la roumaine, bazat pe închisoarea datornicilor, ca la 1800.

    Culmea e că o asemenea abordare primitivă își poate dovedi pe hârtie chiar succesul. Odată ce unele activități economice migrează în subteran, iar altele nu se mai desfășoară deloc din cauza climatului legislativ ostil, gradul de colectare în activitățile economice rămase la vedere chiar crește. Astfel încât guvernanții ș funcționarii publici pot prezenta procente festiviste de creștere, chiar dacă sumele efectiv încasate scad.

  2. În primul rând, spre deosebire de nevărsarea la buget a sumelor reținute la sursă ca impozite și contribuții, nereținerea la sursă a unor impozite nu poate fi infracțiune, întrucât reprezintă o faptă de cu totul altă natură.

    Stopajul la sursa este obligatie prevazuta pana si in hatisul legislativ din rssh rumunia. Ca socialistii culcati si ulterior trezitii in bocancii „dreptaci” si/sau „refo’mijdi n-au corectat prin penal-izarea faultului la tibia bunului simt… chiar ar fi o reala tema de discutie. Cu atat mai mult cu cat au practicat „asomari” (repetate) pe ceea ce ne prezinta si astazi to’ar’shu (re)fomi’zd sef c-ar fi fost prioritat(uri, ce mai faci eba?… tot „succesuri” ai?)

  3. 1. Retinerea la sursa are si alti subiecti carora li se adreseaza; de ex. arendasii (o foarte mare categorie de favorizati, atat de ambiguitatile codului fisca si fondurile ce le gestioneazal, cat si cel de procedura civila).Statul nu are ra[porturi cu ei, insa debitorii impozitelor si contributiilor sunt proprietarii. Nu stiu daca neplata impozitelor si contributiilor (eventual si a taxelor, daca proprietarul este pers jurid, fara obiect de activ arendare, platitor de tva) nu ar trebui sa fie incriminata (ori da) ca infractiune, insa nedeclararea/neevidentierea venitului si modului de obtinere a venitului, este si va fi infractiune. Fata de acestea, neplata, ca o consecinta a nedeclararii/neevidentierii si nearatarii modului de determinare, trebuie sa fie o fapta, sanctionabila intr-un anume fel.
    2. Ro este un stat eficient (si imi aduc aminte materialele de pe hot din 2009-2011), iar eficienta inseamna cum sa culegi un procent mai mare din taxele, imozitele si contributiile ce se cuvin (atentie ca nu am scris ce „ti” se, deoarece contributiile nu i se cuvin statului), cu un aport minim de bani. Astfel incat, decat sa trimit o armata de oameni in controale nesfarsite, ineficeinte ( de multe ori) si pline de discuti ce se termnia (dar nu se epuizeaza ) in instantele de judecata, mai bine institui obligatia de plata unui subiect, iar nonfacerea o incriminez ca infractiune. Evident, ca toti „stoperii” la sursa, vor trebui sa aloce ei resursele necesare calculului, evidentierii, demonstrarii, si mai ales … al prudentei. Adica, sunt eficient !In contextul in care statul, dincolo de ghiseu, nu are niciun soft din care sa rezulte destinatia sumelor incasate (si va pot da pe loc 3 rapoarte de expertiza, din care rezulta acest lucru, negru pe alb!).

  4. Nu pot sa nu observ dubla masura: in cazul abuzului in serviciu se introduce un prag minim “modic” de numai 10 salarii minime, dar daca nu varsam contributiile pentru un singur salariu minim suntem infractori…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Dan Dascalu
Partener, D&B David si Baias

Carte recomandată

”Incursiunile în culisele puterii lui Vladimir Putin îi oferă cititorului panorama plină de nuanţe, paradoxuri şi simulacre a unui regim autocratic unic în felul său. Analizele lui Armand Goşu sînt articulate elegant şi se inspiră din monitorizarea directă a evenimentelor, ceea ce ne permite să traversăm nevătămaţi labirintul slav întins între Sankt-Petersburg şi Vladivostok.” (Teodor Baconschi)

Cumpara cartea, 39.95 RON

Daca doriti un exemplar cu autograf accesati linkul acesta

 

 

Recomandare Contributors.ro - Musica Ricercata Festival Op.3

https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-24929744-23-iulie-incepe-musica-ricercata-3-festival-despre-muzici-pierdute-regasite.htm

Intre 23 si 25 iulie, la Sibiu, va avea loc un festival foarte interesant, Musica Ricercata Festival Op.3. Titlul este un joc de cuvinte care pornește chiar de la crezul proiectelor Musica Ricercata: aducerea la lumină a unor muzici pierdute în biblioteci și arhive. Descoperirea lui Joseph Haydn (denumit și “părintele simfoniei”) dintr-o perspectivă a Transilvaniei este punctul de pornire a periplului, muzica devenind o mașină a timpului prin care reușim să pătrundem din perspectiva culturii transilvănene în centrul Europei. Vezi programul festivalului in articol.

 

Esential HotNews

E randul tau

Observ cu uimire că invocați, ca reper intelectual creștin, cartea lui Noica, „Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru”. Și cumva indirect îi reproșați lui Gabriel Liiceanu un soi de trădare a acestui crez ( „am neplăcuta senzaţie că mă aflu ȋn faţa unui tată care şi-a abandonat, simbolic, copiii”). Mă tem că tocmai această carte a lui Noica este o trădare a suferinței victimelor de: Cristina Cioaba la Dincolo de Isus. Gabriel Liiceanu şi portretul României religioase

Top articole

Orfani de știință

Undeva în Transilvania. Masca obligatorie pe stradă și în instituțiile publice. Unitatea militară, la intrare. În uniforme și în civil, un grup...

Mixul energetic al agromerărilor urbane

În orice metropolă consumul de energie este diversificat și în creștere prin mărirea acesteia ca arie geografica, în...

Așa grăit-a Cîțu

Poate ar fi mai rațional ca Primul Ministru să pună capăt banilor risipiți pe nu-știu-câte instituții (începînd cu Ministerul) menit(e) a se ocupa de cercetare (pe mentenanța cărora și pe banii de salarii ale personalului se duc sume masive de la buget) și să organizeze anual un concurs de proiecte, cu jurizare internațională, ai căror câștigători să beneficieze și de o minimă vizibilitate (grație subvențiilor de la guvern pentru diverse televiziuni, deja alocate).

În ultimii 40 ani, temperatura medie anuală din România a crescut cu circa 2°C

În baza de date întreținută de NASA la Goddard Institute for Space Studies (NASA GISS), care funcționează în New York, pe lângă...

Locomotive Diesel-electrice realizate la Craiova sub licenţă elveţiană şi exportate în Republica Populară Polonă (1)

O analiză referitoare la achiziţionarea unei licenţe de fabricaţie ar putea stârni discuţii în contradictoriu între inginerii români. Unii dintre ei pot...

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro

MIHAI MACI – Cel de-al doilea volum din Colectia Contributors.ro

„Atunci când abdică de la menirea ei, școala nu e o simplă instituție inerțială, ci una deformatoare. Și nu deformează doar spatele copiilor, ci, în primul rând, sufletele lor. Elevul care învață că poate obține note mari cu referate de pe internet e adultul de mâine care va plagia fără remușcări, cel care-și copiază temele în pauză va alege întotdeauna scurtătura, iar cel care promovează cu intervenții va ști că la baza reușitei stă nu cunoașterea, ci cunoștințele. Luate indi­vidual, lucrurile acestea pot părea mărunte, însă cumulate, ele dau măsura deformării lumii în care trăim și aruncă o umbră grea asupra viitorului pe care ni-l dorim altfel.” – Mihai Maci Comanda cartea cu autograful autorului. Editie limitata.

Carti recomandate de Contributors.ro

 

„Pierre Hadot aduce filosofia antica in zilele noastre. Ce s-a spus candva redevine actual, urmand modelul exercitiului spiritual, mai exact al intelepciunii care este, inainte de orice, o optiune de a fi.” – Pascal Bruckner

 

 

 

Cumpara cartea de pe GiftBooks.ro