duminică, octombrie 1, 2023

Obiectiv politic imediat: ”Acaparați justiția!”

În ultimele luni au fost lansate în spațiul public anumite mesaje și au fost promovate câteva proiecte legislative care dezvăluie intenția clasei politice de instituire a controlului absolut asupra singurei puteri care acționează în mod independent în România.

Despre mesajele politice, doar amintesc. Cel mai dur și nedrept a fost acela cu răul făcut de justiția română (mesaj extrem de populist și atât de general, care ar fi valabil în orice țară și în orice epocă), urmat de lamentarea cum că ministrul justiției nu are niciun control asupra sistemului (văd că un fost ministru declara același lucru în 2008, așa că stau și mă întreb de ce ministrul actual, aflat în funcție de 4 ani, a avut nevoie de atâta timp să ajungă la aceeași concluzie). Voi dezvălui mai jos, în modul cel mai realist posibil, cum anume se va institui acel control atât de dorit de politicieni asupra justiției, atrâgând atenția asupra demagogiei care a cucerit limbajul politic și asupra pericolului iminent de subordonare politică a justiției.

Sunt patru proiecte legislative promovate deja, extrem de grave:

1. Primul este un proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției și aprobat de curând de către Guvern, prin care se ia preia controlul asupra personalului administrativ al instanțelor: grefierii judiciari (care vor soluționa o anumită categorie de cauze), grefierii (care vor asista judecătorii) și managerii instanțelor (care vor conduce partea administrativă a instanțelor), la care se adaugă personalul de asistență (arhivari, agenți procedurali) și specialiștii IT vor avea cariera gestionată de către ministrul justiției (art.16 din proiectul de lege o indică în mod expres). Astfel, recrutarea, transferul, eliberarea lor din funcție, aprobarea Codului deontologic, aplicarea sancțiuni disciplinare va fi făcută de ministru. Însăși coordonarea Școlii Naționale de Greferi este scoasă de sub autoritatea CSM și trecută sub MJ (art. 47 din proiect), minister care va deține inclusiv locuri în organismul de conducere al Școlii.

Acest proiect de lege a primit aviz negativ de la CSM. Un singur lucru pare acceptabil și eu am fost de acord cu el: cariera grefierilor trebuie gestionată de un organism similar CSM, numit „Ordinul Grefierilor”, cel mult coordonat de MJ. În niciun caz CSM nu poate avea vreo responsabilitate asupra grefierilor, așa cum este în prezent, când MJ, CSM și președinții curților de apel își împart în mod formalist și ineficient toate aceste atribuții. Din păcate însă, proiectul doar enunță acest principiu, și amână reglementarea unei asemenea autorități într-un termen de 3 ani (art. 108 din proiect).

Lucrurile devin mai grave dacă le privim într-un context mai larg: financiar, instanțele sunt dependente de MJ deși din 2005 există o lege care spune că ICCJ trebuie să fie ordonator principal de credite; ECRIS (baza electronică de date a instanțelor) aparține MJ; se vrea o scanare electronică a dosarelor care să se facă pe serverele MJ; experții criminaliști sunt în subordinea MAI și MJ; iar hotărârile judecătorești tocmai au fost deja decretate de politic ca fiind neexecutorii, indiferent ce spun judecătorii.

2. A doua intenție manifestată e cea de revizuire a Constituției. Prin aceasta se vrea o majorare a numărului reprezentanților societății civile în CSM, de la doi la șase. Fără a neglija importanța acestei categorii sociale, reamintesc doar de lupta politică care s-a dus la începutul acestui an pentru numirea celor doi reprezentanți actuali. Aceasta luptă este cel puțin fără rost datorită atribuțiilor restrânse ale celor doi, care nu participă decât la ședințele Plenului CSM, unde nu se iau decizii în legătură cu cariera magistraților decât în mod formal pentru numirea în funcție (când se validează concursul de admitere) și eliberarea din funcție (pentru pensionare). Singura atribuție importantă este cea de numire a conducerii CSM pe timp de un an, respectiv de promovare la ICCJ – dar, cât timp reprezentanții societății civile, chiar și alături de membrii de drept numiți de autorități politice (ministrul justiției, procurorul general al ICCJ și președintele ICCJ) sunt minoritari (doi plus trei) nu sunt motive de îngrijorare. Asta însă….numai dacă nu ar exista cea de a treia și a patra inițiativă.

3. Al treilea proiect de lege promovat de ministrul justiției se referă la schimbarea modalității de promovare la ICCJ. Eu am mai scris despre asta, dar puțini au înțeles: ministrul justiției, în acord cu CSM, a promovat un proiect prin care examinarea candidatului în fața CSM (numită în mod expres „interviu” – art. 52 ind.3 din proiect) rămânea punctul decisiv, dar acest proiect de lege a fost modificat fundamental în comisia juridică a Camerei Deputaților unde s-a introdus concursul ca modalitate de departajare a concurenților, motiv pentru care proiectul a și fost respins în Senat. Joi însă președintele țării a anunțat că Guvernul trebuie să își asume răspunderea pe legea privind promovarea la ICCJ – rămâne de văzut dacă se va păstra forma inițială a proiectului și va lăsa CSM atribuțiile constituționale de promovare a judecătorilor la ICCJ, sau dacă se va asuma răspunderea pe un proiect respins de Parlament (aspect neconstituțional în opinia mea) dar care prevede concursul.

Necunoscătorii au lăudat acest din urmă proiect cum că ar prevedea „condiții mai stricte” de promovare. Ei bine, eu afirm că cei care au lăudat acest proiect nu l-au citit atent, nu au citit nici forma finală a acestuia, și nici nu au urmărit dezbaterea parlamentară. Eu spun că acest concurs ar fi menit să verifice doar cunoștințele teoretice ale candidatului. Așadar, prin concurs (a se citi „test grilă”) nu s-ar putea face nicio verificare a capacității profesionale trecute (manifestată în modul de instrumentare a dosarelor de-a lungul vremii), nici a aprecierii făcute de colegii de la instanța candidatului (pentru a vedea capacitatea de comunicare și deschidere) sau a celor de la instanța ierarhic superioară (pentru a avea o părere calificată asupra calităților profesionale); evident, nici nu s-ar putea face vreo verificare a integrității candidatului (putându-se ajunge la situația stupidă ca un magistrat împotriva căruia s-a început urmărirea penală pentru comiterea unei infracțiuni de corupție sau care se află sub cercetări la Inspecția Judiciară pentru comiterea vreunei abateri disciplinare să fie promovat doar pentru că a trecut concursul cu ics și zero).

4. Al patrulea proiect vizează modificarea mecanismului de răspundere disciplinară a magistraților. Fluturând un fals stindard al întăririi independenței justiției, ministrul a promovat un proiect care va arunca sintagma „independența justiției” în istorie. Evident, sunt pentru existența unui sistem de răspundere a magistraților și el chiar există în prezent, așa cum am mai arătat și cu altă ocazie, iar trecerea atribuțiilor legate de răspundere spre politic ar fi o gravă eroare care ne va aduce în vremuri pe care le credeam demult apuse (anii dinaintea lui 2004).

Mai întâi, în proiectul amitit se enunță independența administrativă a Inspecției, în sensul de a funcționa ca o structură separată de alte instituții, inclusiv față de CSM (art. 64 ind.1, 2 și 7 din proiect pt Legea 317). Sincer, mă îndoiesc că în plină criză financiară Guvernul își va permite costurile creării unei noi instituții – e de remarcat că în mod nereal în secțiunea a patra din expunerea de motive la acest proiect se prevede că implementarea acestei legi nu ar necesita costuri (?!).

Apoi însă, se instituie prevederi menite a se prelua controlul asupra Inspecției Judiciare: ministrul va putea sesiza Inspecția (art 45 alin.1 din proiect pt Legea 317), va putea obliga inspectorii la completarea achetei (art. 45 alin.5 lit.b și alin.7 lit.b din proiect pt Legea 317), va putea renunța la începerea acțiunii disciplinare sau va putea susține acțiunea disciplinară în CSM (art 44 alin. 3 și 4, art. 46 alin.9, art. 47 alin.3  din proiect pt Legea 317) și, pentru prima dată în istorie, va putea ataca în instanță soluția CSM cu privire la sancționare (art. 49 alin.3 din proiect pt Legea 317). În plus, inspectorii vor putea efectua control pe fond al soluțiilor verificate (art. 99 lit. a și i teza a II-a din proiect pt Legea 303), deși aceasta ar trebui să fie exclusiv obiectul instanțelor de control judiciar, respectiv al activității de evaluare.

Îmi este neînțeles cum se poate scrie într-un loc din proiect că inspectorii judiciari sunt independenți (art. 64 ind 9), după ce mai sus sunt puși în mod neechivoc în subordinea Inspectorului șef care trebuie să le confirme actele (art. 46 alin. 3 din proiect pt Legea 317), respect a ministrului, ceea ce consacră în fapt dependența lor operațională. Îmi este și mai neclar cum se poate scrie în proiect că Inspecția Judiciară este o structură autonomă (art. 64 ind 1 alin. 1), iar în expunerea de motive să se scrie că Inspecția acționează potrivit principiului independenței operaționale și că este autonomă în luarea deciziilor (pct. 2 din secțiunea 2), când de fapt ea este sub controlul operațional al ministrului, ceea ce se reflectă în însăși lipsa independenței sale funcționale.

Apoi, dacă luăm  în considerare și ce-a de-a doua inițiativă – cea cu mărirea numărului reprezentanților societății civile în CSM, care va fi urmată, fără îndoială, de implicarea lor în secțiile CSM, inclusiv în cea disciplinară – este evident că dorește judecarea disciplinară a magistraților de către ne-magistrați (5 magistrați vor fi în fiecare secție, și 6 ne-magistrați li se vor adăuga). Așadar: sesizarea de către politic, efectuare a anchetei disciplinare sub control politic, apoi judecare a magistratului de către cei numiți politic.

Concluzie: Am demonstrat prin cele de mai sus existența unui plan (nimeni nu arfi atât de naiv să creadă că cele patru inițiative sunt doar o coincidență) bine pus la punct, nu doar de control al justiției, ci chiar de acaparare a acesteia. Astfel, în scurt timp recrutarea în magistratură se va face după criteriile și de către comisiile numite de Plenul CSM în care diferența între magistrați aleși (10) și ceilalți (9) este de un vot, numirea în funcțiile de conducere la instanțe și parchete se face în urma rezultatelor obținute în fața unei comisii numite de Plenul CSM la aceași diferență de un vot, administrația instanțelor va fi controlată exlusiv de MJ, promovarea la ICCJ se va face după un concurs de „X” și „0” susținut în fața unei comisii numite de același Plen CSM, anchetarea disciplinară se va face inclusiv cu privire la fondul soluțiilor de căte o Inspecție Judiciară controlată nu administrativ, ci chiar funcțional de către politic, o Inspecție al cărei șef este numit de Plenul CSM cu aceeași diferență fragilă de un vot, iar judecarea disciplinară a magistraților o va face o secție a CSM compusă în majoritate din ne-magistrați. Însuși CSM, care s-a vrut a fi garantul independenței justiției, va fi dominat de ne-magistrați și membrii de drept, putând impune chiar ca un ne-magistrat să fie președintele acestei instituții, singura încă necontrolată politic în România.

Nu spun că vechiul CSM nu a avut tarele lui: din contra, am fost un critic acerb al acestuia și cred că a fost ineficient în mare măsură, iar decizia unora din foștii membri de a re-candida ne-a făcut mult rău. Nu spun că actualul CSM a acționat întotdeauna pe măsura așteptărilor, dar cred că trebuie recunoscute și încurajate: transparența arătată de noul CSM (ședințe transmise online, documentele de votat postate pe ordinea de zi), fermitatea în aplicarea sancțiunilor disciplinare acolo unde este cazul (de la începutul anului au fost promovate 23 acțiuni disciplinare și au fost sancționați 15 magistrați, pentru 6 acțiunea respingându-se), dorința de management eficient al instanțelor (controlul motivelor de amânare pentru dosarele de peste 10 ani în sistem, respectiv 5-10 ani e deja cunoscută, la fel primul control dispus vreodată la curtea supremă), deciziile luate în domeniul integrității judiciare (lipsirea de pensie de serviciu pentru magistrații corupți, inițierea unei strategii de întărirea integrității judiciare, verificarea informațiilor cu privire la unii magistrați inclusiv de la ICCJ) sau a promovării în puncte cheie (avem din aprilie 2011 noi criterii de promovare la ICCJ și noi criterii de numire a inspectorilor la Inspecția Judiciară). Toate astea demonstrează dorința și putința de auto-control al justiției, așa cum ar trebui să fie în orice țară care respectă principiul separației puterilor în stat.

Or, în perioada de pre-aderare, România și-a asumat să respecte și să întărească  independența justiției, prin semnarea Documentului de Poziție Comună; aceeași obligație, alături de eficientizarea justiției răzbate din MCV. Or, prin proiectele promovate în ultima jumătate de an, întreaga carieră a magistraților va fi la cheremul politicului începând cu recrutarea, până la promovarea la ICCJ și terminând cu sancționarea acestora, iar întreaga administrație a instanțelor va fi controlată de minister. Afirm cu tărie că toate aceste proiecte inițiate încalcă standardele internaționale ale independenței justiției instituite de ONU și de Consiliul Europei, devenite obligatorii pentru noi, țară membră a acestor organisme. În aceste condiții, criteriul politic al existenței „statului de drept” care a fost condiție esențală pentru aderarea la UE în 2007 este puternic zdruncinat, iar recenta sancționare din partea Olandei și Finlandei tocmai pe acest criteriu nu poate fi întâmplătoare.

Distribuie acest articol

70 COMENTARII

 1. asa, si? unde te crezi d-ta, d-le Danilet? in USA? in UK, maybe? te afli la portile Orientului, unde nimic nu e asa cum pare a fi! de ce ar face Justitia exceptie?

 2. Daca Justitia si-ar face ordine in curte, daca si-ar fi castigat respectul oamenilor prin cinste, verticalitate si impartialitate, nu s-ar fi ajuns aici. Din pacate, prin deciziile lor in cazuri de mare coruptie, in cazuri de colaborare cu securitatea, sau in cazuri de infractiuni simple si evidente, dar cu protagonisti de tip VIP, judecatorii si-au pictat singuri tinta pe spate. Independenta justitiei pentru multi oameni inseamna doar dreptul judecatorilor de a se organiza ca o casta in afara oricarui control. Din pacate, daca acest corp independent nu si-a eliminat singur uscaturile, isi va pierde independenta.

 3. Cat timp avem nenumarate exemple de judecatori corupti care sunt mangaiati parinteste pe crestet de CSM si trimisi inapoi la munca nu vad decat ipocrizie in acest articol. Chiar daca intr-adevar asta se va intampla (controlul partial al judecatorilor de catre MJ), tot CSM va avea cuvantul final in toate deciziile care privesc direct judecatorii.
  Cat de penibil, sa te plangi ca ar putea da examen la ICCJ judecatori a caror integritate nu poate fi verificata. Domnule Danilet, hai sa citim impreuna un mic paragraf din atributiile CSM: „Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea privind statutul magistraţilor nr. 303/2004, precum şi pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau grava neglijenta de către aceştia, daca fapta nu constituie infracţiune.”

  • CSM nu se ocupa de judecatorii corupti. Sunt sigur ca multa lume care critica CSM habar nu are cu ce se ocupa aceasta institutie.

   • sa ne spuneti matale: de ce justitia are capul spart in ro?de ce are o imagine asa de „buna”?a cui o fi vina?de ce sunt amanate marile dosare de coruptie? se asteapta schimbarea politica sau prescrierea?de ce nu face csm o lege prin care prescrierea sa inceteze la intrarea dosarului in instanta?

   • Asta mi se pare cea mai penibila scuza, mai ales cand raspundeti sub acel citat din atributiile CSM.

    Adica toate problemele din justitie (pentru care ne trage de urechi UE in fiecare an in raportul de tara) sunt cauzate doar de judecatori care sunt imaculati si dintr-o data devin corupti, sunt acuzati si ca atare CSM scapa de responsabilitate???

 4. Nu poti spune sau scrie ceva realistic si serios daca te bazezi doar pe ce scrie in carti si pe internet sau vezi la televizor. Ma tem ca autorul habar nu are ce se intampla prin salile de judecata, in cel hal de imbecilitate si ilegalitate se afla sistemul justitiar din Romania. Inutil de dat exemple, suficient de spus ca daca vei da acelasi dosar la 10 instante cu greu vei gasi doua solutii care sa semene, iar asta este o realitate cunoscuta de oricine a avut de a face cu justitia macar odata.
  Independenta Justitiei poate sa sune democratic dar in realitate este principiul care sta la baza celei mai crunte coruptii si a pervertirii intregului sistem politic, economic si social.
  O justitie independenta nu va mai depinde de Constitutie si Legi ci va tinde sa le rescrie, fapt dovedit atat in Romania cat si in SUA de pilda, unde Curtea Suprema a ajuns la aberatia de a considera corporatiile drept persoane, dand astefl vot dublu elitei obscure care, well, ii sustine independenta.
  Problema trebuie regandita de democratii, dar cata vreme discutiile sunt acoperite de zgomotul de fond al semidoctilor cu ochii legati, va fi dificil.

  • Din pacate realitatea este trista, dincolo de vorbe mari si constructii aparent logic corecte.

   Domnule Danilet,
   imi pusesem mari sperante in prezenta dvs in CSM dar dezamagirea creste cu aproape fiecare noua luare de pozitie a dvs. Solidaritatea de clasa pare mai presus de misiunea de a face justitie, inclusiv in cazul dvs. Ca justitia a facut foarte mult rau Romaniei este convins cam orice roman care nu face parte din acest corp autosuficient.

 5. Nu aveti dreptate dle Cristi.

  Sistemul judiciar din Romania chiar este responsabil pentru situatia grava in care se afla acesta tara. Conteaza faptul ca este „independent” politic? Dar faptul ca este „dependent” de bani, grandori, hotii, mizerii facute poporului nu conteaza?

  O zi buna,

 6. Am citit legea de promovare plecata din camera deputatilor si n-am gasit ceea ce invocati cu rea credinta dumneavoastra (promovarea cu x si 0). Dimpotriva. Este prevazut explicit ca CSM stabileste regulamentul concursului. Eu interpretez acest lucru in sensul ca CSM poate (sau nu) sa propuna examen scris tip grila, poate (sau nu) sa propuna interviu, poate (sau nu) sa ia in considerare cariera. CSM este singurul care hotaraste ce punctaj si ce pondere au fiecare din probele de concurs.Imi vine greu sa cred ca nu ati observat aceste lucruri. Vreau sa-mi citati din lege pasajul care sustine afirmatiile dumneavoastra. V-as atrage atentia ca intre concurs si examen scris este o imensa diferenta.
  In alta ordine de idei, unde vedeti dumneavoastra problema ca ministrul justitiei sa poata sesiza inspectia judiciara?
  Puteti sa ne enumerati sanctiunile celor 15 magistrati?
  Puteti sa ne spuneti care este ponderea societatii civile in organisme similare din Europa?( de ex. Spania sau Franta?)

  • Eu am fost la dezbaterile parlamentare si stiu intentia legiuitorului – a fost aceea de a inlatura dreptul CSM de a se implica decizional in promovare. Una e concurs (cand sunt mai multi candidati) sau examen (cand e un singur candidat) si alta e sa se analizeze trecutul sau informatiile, care nu sunt probe de concurs/examen, sa fim realisti. Orice regulament care ar scrie aceasta ar fi atacabil pe motiv ca adauga la lege.
   Nu vad nicio problema ca ministrul sesizeaza IJ, o face si acum. Vad o problema insa ca acelasi organ care sesizeaza inspectia sa fie acelasi cu cel care ii poate cere completarea cercetarii, decide daca e cazul trimiterii spre sectie i nvederea sanctioanrii si acolo sa sustina actiunea disciplinara. E vorba de incalcarea principiului separatiilor functiilor procesuale, care se aplica si in aceasta materie.
   Sanctiunile au mers de la avertisment, la excludere din magistratura. Un istoric al sanctionarilor le aveti aici http://emap.csm1909.ro/site/Pages.aspx?id_page=13, iar despre recentele sanctiuni aveti evidenta http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=02010202 si http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=02010204. Ce bine ar fi sa ne informam inainte de a analiza…
   Franta constituie un mare regres, cu modificarile aduse in 2010, unde societatea civila are un loc in plus fata de magistrati. In Spania nu stiu, dar e usor de aflat. Oricum nu vad relevanta.

   • Remarc doar ca in 6 ani au fost exclusi 8 judecatori din care 5(ultimii 4) au castigat recursul la ICCJ si s-au intors in sistem.Credeti ca este suficient?
    Refuz sa cred ca nu intelegeti ca o lege, atunci cand prevede ca cineva stabileste regulamentul unui concurs, lasa la latitudinea acestuia sa stabileasca numarul de probe si ponderea lor. Sa inteleg ca sunteti impotriva ca una dintre probe sa fie gen verificarea cunostintelor? De ce?

    • Cred ca nu sesizati esentialul: eu nu ma opun pt verificarea cunostintelor unui magistrat, ci cer verificarea trecutului sau profesional si a integritatii sale. Iar asta nu se poate face decat printr-un sistem care exista deja in baza hotararirii CSM din iulie 2011 pe care vad ca nu o citeste nimeni, drept pt care am facut si o sinteza http://cristidanilet.wordpress.com/2011/10/05/prmovarea-la-iccj-ramane-cum-a-stabilit-csm/.
     Daca o sa imi spuneti ca legea respinsa prevedea concurs organizat de CSM potrivit regulamentului propriu, va spun ca nu ar fi nicio diferenta pt concursul care are loc acum. Iar eu, mai mult poate ca dvs, imi doresc ca la ICCJ sa ajunga cei mai buni din cei mai buni, motiv pt care de doua ori pana acum am si blocat, alaturi de ceilalti colegi din CSM, promovarile la ICCJ.

 7. // Referitor la criterii mai stricte de promovare, cred ca ai omis (intentionat sau nu) conditia ca respectivul candidat la promovarea la ICCJ ar trebui sa aiba si ceva experienta pe la vreo Curte de Apel :). In al 2-lea rand, te rog nu-mi spune ca respingi un proiect pentru ca nu e complet, aici ma refer la acel „ics si zero” cu care magistratul anchetat sau suspectat ar putea fi totusi promovat, pai daca ti se pare ca-i incomplet adauga amendamente, contribuie ca specialist la proiectul respectiv, nu-l respinge ca unul invalid.
  Pe de alta parte, te rugam frumos, nu ne mai spune despre independenta justitiei, ca se observa atat de bine chiar in viata reala :) E atat de independenta incat atunci cand te gandesti sa mergi la un proces dai cu banul si mergi pe noroc ca pe logica sau lege, nu te supara dar nu se mai merge de mult timp. Nu sunt in stare sa considere precedente, iar apoi se plang ca sunt multe dosare pe rol. Cum sunt sanctionati cei care dau hotarari contradictorii pe cauze identice? :) (vezi cazurile de reducerea salariilor bugetarilor)!
  As mai avea multe sa-ti spun, insa…. mi-e lehamite de sistemul de justitie, nu te supara pe mine.

  • Experienta la curtea de apel se masoara doar cantitativ – 15 ani, si nu calitativ – cum se face acum, din iulie 2011 incoace.
   Eu nu mai pot sa fac amendamente, caci proiectul e deja respins de Senat si imi convine situatia actuala cand se aplica un nou Regulament adoptat de CSM din care fac parte si care modifica radical conditiile de promovare. Desigur, nu ati avut timp sa il cititi, dar nu va condamn: majoritatea comenteaza fara sa se duca la sursa.
   Nu eu vorbesc despre independenta justitiei, ci standardele impuse de democratie.
   Pentru hotararile contradictorii pe cauze identice, de un an de zile am propus un proiect de lege care zace in Parlament.

 8. Este incredibil cata determinare are acest om sa pastreze situatia actuala – blocaj, confuzie, imoralitate, iresponsabilitate. O singura secunda nu-si asuma faptul ca imaginea terfelita a justitiei si a CSM-ului din care face parte e data de insasi rezultatele pe care acestea le au. Toti suntem nebuni si orbi si nu vedem de fapt „adevarul”. Si cei de la Comisia Europeana, la fel, sunt dezinformati, desi au aratat – cu subiect si predicat care sunt obstacoloele. Astfel de oameni si astfel de gandiri sunt obstacolele.
  Deci eu inteleg asa: magistratii trebuie sa – nu raspunda in fata nimanui pentru ceea ce face; sa mergem in continuare pe sistemul nenorocit de cunostinte si relatii intru promovare;
  Cam la asta se rezuma ideile de mai sus.
  Scoateti capul din norii in care va aflati si reveniti cu picioarele pe pamant odata! Imaginea dezastroasa pe care o aveti in ochii tuturor vi se datoreaza in cea mai mare masura. A celor ce conduc justitia.

 9. domnule danilet,
  daca impartiti tara in MAGISTRATI si politicieni care vor sa preia controlul justitiei, totul pare negru. fiti mai calm, coborati de pe socluriloe imense pe care vi le-ati construit, deveniti iar oameni si o sa vedeti ca nu e atat de grav.
  vad ca sunteti speriati ca in plenul CSM vor fi 10 MAGISTRATI si 9 ceilalti. Nu ar fi mai bine sa avem 19 OAMENI care raspund – moral, politic, etc. pentru ce fac?
  tragedie mare ca administratia instantelor e la min. de justitie – asa e normal domnule danilet, guvernul administreaza si are grija ca institutiile statului sa functioneze la un standard. daca poate, bine, daca nu este demis.
  ati facut pasi mari cu pensiile, vezi doamne, magistratii corupti pierd pensia speciala – si ailalalti, necorupti, de ce sa aiba pensie speciala? de ce sa nu aiba pensie speciala forjorii, dulgherii, ospatarii ca muncesc de sarbatorile legale? n-ati facut nimic, v-ati consolidat dreptul de a fi speciali.
  ati sanctionat nu stiu cati magistrati – hai nu zau! daț betiva din targoviste e magistrat acum, nu? da sentinte. si va avea si pensie speciala, nu? doar a mers beata cu masina, nu a fost corupta. ce treaba ati mai facut?! mare de tot!
  nu meritati nimic, niciun sprijin. instantele trebuie „demagistrate”. magistratura, ca demnitate, trebuie sa fie rezultatul unei alegeri. instantele trebuie populate cu functionari judecatori si doar sefii alesi de auxiliarii justitiei sa fie magistrati. ati avut putere si ati folosit-o sa furati bani, sa va dati lefuri, sporuri, ati dat si la altii sa nu bata la ochi. ati suprimat puterea administrativa si acum va plangeti. ati castrat institutii importante ca ANI, CNSAS, DNA (CCR e de vina aici, dar nici voi nu sunteti mai breji) si acum plangeti. oare cine sa va mai ajute? ati dezamagit mai rau decat politicienii si asta e rasplata, mai ales ca o parte din masurile pe care le incriminati sunt chiar juste. mai puneti de-o greva care nu e greva si poate castigati si batalia asta.

  • Va deplang modul de gandire. Nu cunoasteti nimic despre democratie, stat de drept, separarea puterilor in stat, magistratura, independenta. Notoc ca sunteti unul dintre putinii de acest gen.

 10. Domnule Danilet,
  @Singura putere care actioneaza independent in Romania.” Independent de ce? de nevoile cetatenilor care pierd ani de zile prin tribunale? Ati citit vreun raport al CE? de ce credeti ca este Mecanismul de verificare si nu ne-au primit in UE. Din cauza „independentei” judecatorilor care pun in libertate mafioti ca Gorbunov , care taraganeaza pina la prescriptie dosarele de mare coruptie, care se promoveaza pe gasti la CSM si Inalta Curte, etc.
  Daca nu va faceti singuri curat in ograda poate vor face altii pentru voi. Independenta nu este un obiectiv in sine. Independenta trebuie sa asigure un act de justitie in care politicul sa nu poata face presiuni. Dar am vazut (mai bine zis auzit ) in cazul Voicu ca aceste presiuni se fac asupra independentilor si inamovibililor, sint presati cu sute de mii de dolari, cu excursii de lux si cu bijuterii
  Propun cititorilor dv sa faca topul celor mai corupta institutii din Romania.
  In opinia mea primele trei locuri sint
  Ministerul Finantelor(Fisc, vama)
  Inalta Curte+ CSM + judecatoriile (cu observatia ca daca voi nu erati corupti, restul ar fi fost mai corecti)
  Politia

    • „.. independenta justitiei nu e un privilegiu al magistratilor, ci un drept al cetatenilor. Eu nu vreau sa va conving de acest lucru daca dvs refuzati sa intelegeti…”
     Cred ca sunteti in eroare de comunicare…
     In momentul de fata, independenta justitiei” nu este un drept al cetatenilor, nici macar nu are vreo tangenta cu drepturile cetatenilor. Este pur si si simplu un „privilegiu” al magistratilor…
     E greu sa convingeti pe cineva ca aceasta axioma teoretica are vreo legatura cu realitatile din Romania, dar a si a acuza pe cineva ca nu vrea sa inteleaga…. e cam mult!
     Atat timp cat, ca observator extern sistemului, cetateanul obisnuit vede cum „grija” pentru „drepturile” infractorului e mai mare ca dorinta de a-l „pedepsi” pentru „daunele” produse cetateanului, atat timp cat „independentii” prostitueaza justitia pentru cateva mii de euro in dauna cetateanului, e greu sa acuzati pe cineva ca „refuza sa inteleaga”….
     o zi buna…

 11. Si ?
  Atat puteti?
  Ce faceti pentru a va apara breasla, domnule Danilet?
  De ce nu iesiti cu mai mult aplomb in presa, pe televiziuni,sa va sustineti punctul de vedere?
  cati oameni citesc Contributors?
  Imi este dor de doamna Mona Pivniceru, dansa avea mai mult curaj sa prezinte abuzurile puterii politice fata de oamenii din justitie
  Cei care au, cat de cat , o functie din care pot VORBI, SA O FACA MAI TARE!!!
  M
  PS : nu am nici o legatura cu lumea juridica, sunt doar economist, dar ma ingrijoreaza degradarea generala la care asistam pasivi.

  • Eu nu imi apar breasla, ci apar un principiu pt care ar trebuie sa se lupte cetatenii onesti, de buna-credinta, si nu magistratii.
   Alte pozitii ale mele sunt pe blogul personal http://cristidanilet.wordpress.com, preluate pe juridice.ro. Va asigur ca citeste f.multa lume. Ca nu ia initiativa, e de inteles. Atata pute, ca popor: sa criticam si sa daramam.

 12. SI totusi, judecatorii nu trebuie sa RASPUNDA in fatza nimanui pentru deciziile lor? Ei sunt mai presus de orice forma de control? Sunt zei? Nu trebuie sa existe un mecanism care sa ii pedepseasca atunci cand se dovedeste ca sunt corupti sau ca dau decizii care distrug viata unor oameni, pe baze clientelare? Da, nu este bun un control politic, dar e nevoie de un organism de control. Ideal independent.

 13. Parca ati citat din blogul lui Nastase. OK, am inteles care sunt riscurile implicate de noile modificari legislative. Nu am gasit nici un rand in articol legat de viitorul justitiei si Romaniei daca lucrurile raman asa cum sunt acum. Nu pareti deloc deranjat ca sistemul momentan nu functioneaza deloc si nici de faptul ca el deja nu este independent ( cu totii stim despre judecatorii lui Iliescu & stuff). Hai sa fim paranoici … trancaneala gratuita

 14. Domnule Danilet, nu sunt implicat in niciun fel in politica si nici in justitie. N-am calcat niciodata intr-un tribunal pana acum o luna. Domnu’ Danilet pe mine m-a socat intalnirea cu aceasta institutie. Si din prisma faptului ca nu exista toalete, cetateanul e umilit nonstop.

  Am intrat in tribunal cu pareri groaznice despre magistratii din Romania. Adevarul e ca credibilitatea acestora ca bransa este zero barat. Ati reusit performanta ca un magistrat, procuror, judecator sa fie mai hulit ca un politican. Asadar din pacate, in articolul Dvs. nu sesizez nicio urma de alarma. Pentru ca efectiv nu se poate mai rau, e fundul prapastiei.

  Stiti mult mai multe povesti despre judecatori si procurori inadecvati. Nici macar corupti ci incompetenti si neglijenti. Abia apoi corupti.

  Din pacate daca justitia avea alta imagine, lumea era acum revoltata si pe la comentarii si pe la televizor. Asa, nimeni nu va sustine public fiindca e ca si cum ai gaja coruptia.

  Din pacate, cu toate prejudecatile cu care am intrat in acel tribunal, dincolo ca nu existau facilitati sanitare, am capatat un respect maxim pentru judecatoare. E inumana cantitatea de rabdare si de munca depusa de acea femeie. Nu stiu daca voi castiga sau nu, dar sigur nu voi mai vrea sa calc vreodata prin acele locuri insalubre.

 15. D-le Danilet,
  Sunteti probabil unul dintre multii premianti ai aceste tari, unul dintre tinerii premianti. Din tot ce ati studiat si ati trait este imposibil sa nu aveti perceptia ca nedreptatile vietii sunt mult mai dificil de suportat decit nesfirsitele greutati ale aceleiasi vieti.
  Aveti, in trecut, stramosi, bunici parinti etc.; veti avea, va doresc copii, nepoti si stranepoti.
  Laolalta cu alti si alti premianti faceti ceva si pentru populatia acestei tari care va priveste disperata, fara dinti in gura si cu picioarele desculte in brazda.
  N-or fi stiind ei sa articuleze ca d-voastra tot felul de subtilitati administrativ juridice, dar va asigur ca o merita pe deplin.
  Succes!

 16. Mai pe scurt: cam ipocrit dl Danilet.
  In plus, pentru cunoscatori, nu e un secret ca se razboieste cu autorul unui serial postat pe blogul Politeia (Theophyle) si caruia nu ii poate fata, @ Cetatean.
  Dl Danilet reprezinta dezamagirea crunta de dupa `89, ridicolul sperantelor in „generatia necontaminata de comunism”.

 17. – justitia este o putere, (formal vorbind, fiindca nu are atributele reale ale puterii) care actioneaza haotic si relativ independent de puterea politica; multe cazuri si solutii depind de servicii (SRI, DGIPI in principal), de unii politicieni, de bani sau de ineficienta organizatorica a sistemului, atunci cand nu este dependenta de slaba pregatire profesionala.
  – justitia nu a fost si nu este o putere independenta, ci a fost doar scapada de sub control; s-a dorit transformarea controlului formal intr-unul informal, dar datorita luptelor si schimbarilor politice, s-a scapat controlul; acum se doreste o preluare a controlui in sens formal acompaniata de o retorica etico-reformatoare mincinoasa.
  – grefierii nu cred ca trebuie sa scape de sub controlul strict al judecatorilor, fiindca nu lucreaza la chestiuni diferite;
  – daca amestecam lucrarile ipotetice de examen ale unor magistrati cu cele are unor studenti sau candidati la intrarea in magistratura, iar acestea se vor corecta nediferentiat vom realiza dezastrul, ruptura dintre invatamant si realitatea practica! cred in continuare ca magistratii ar trebui periodic examinati cu aceeasi rigoare ca si studentii sau ca absolventii care candideaza.
  – nici CSM-ul nu a facut ceea ce spuneti ca ar trebui facut pentru o buna selectie a judecatorilor „supremi”; mi se pare inadmisibila ocultarea continua a carierei unui judecator reflectata in toate hotararile pronuntate de acesta de-a lungul timpului; macar pentru candidatii la ICCJ publicarea tuturor hotararilor pronuntate de ei in sedinta publica se se afiseze intr-un loc public (fiindca ele teoretic au fost si sunt publice, doar ca nu ai de unde sa le citesti!); evident ca si analiza trebuie nuantata in functie de vechimeaj udecatorului la momentul pronuntarii, de contextul politic, de modificari de practica, etc.
  – raspunderea magistratilor este sublima, dar lipseste cu desavarsire; nu cred ca raspunderea disciplinara este cea care lipseste, ci raspunderea profesionala, pentru solutiile gresite, chiar aberante de multe ori, care se pronunta! precizez ca nu evaluez hotararile pronuntate din perspectiva etica, ci strict juridica.
  – sunt de acord ca aprecierea legata de solutiile gresite pronuntate de judecatori trebuie facuta de instantele ierarhic superioare, dar nu doar in procedura stricta de control judiciar; problema majora a justitiei este ca sunt prea multe hotarari irevocabile gresite ceea ce ne arata ca procedura de control judiciar nu functioneaza; o hotarare irevocabila este, teoritic, o hotarare corecta, dar stim cu totii ca nu este asa; si mai stim ca erorile la acest nivel nu sunt o raritate! poate ca rezolvarea problemei practicii neunitare (cea mai mare problema a justitiei si care are efecte de multiplicare si asupra celorlalte probleme) va diminua numarul de hotarari irevocabile gresite, dar nu trebuie sa ne facem ca acesta problema nu exista;
  – chestiunea inspectiei judiciare mi se pare o falsa problema; ce face inspectia? are acces la dosare si la toate informatiile necesare, le analizeaza si face propuneri; de ce ar trebui ca sa aiba acces doar CSM-ul sau doar ministrul justitiei? de ce nu ar putea sa aiba fiecare in parte calea sa de acces la informatii pe baza carora sa faca analiza si sesizarea; important, cred eu, este forul care este sesizat, iar aici cred ca discutia se complica: cred ca in materie disciplinara trebuie sesizat CSM-ul, iar in ceea ce priveste raspunderea profesionala ICCJ, in complet special format din cei mai buni judecatori. repet, cred ca verificari ar trebui sa poata face mai multe organisme competente, inclusiv conducerile instantelor, iar limitarea capacitatii legale de verificare duce la un monopol nejustificat decat prin intentia de contol a justitiei pe care o combateti.
  – legat de pensia de serviciu, eu cred ca si aici ar fi utila delimitarea raspunderii disciplinare care este legata strict de raportul de munca, de raspunderea profesionala; judecarea cazurilor de raspundere profesionala se va putea face indiferent de existenta sau nu a raporturilor de munca, ceea ce ar facilita inclusiv deciziile de retragere a pensiei de serviciu;

 18. In Romania ultimilor douazeci si mai bine de ani, coruptia s-ar fi situat in limitele cat de cat suportabile in care exista si in tarile civilizate (pt ca ar fi naiv sa credem ca sunt locuri sub soare unde a fost total eradicata), daca Justitia ar fi fost servita majoritar de oameni competenti si corecti, in spiritul si litera legii, daca s-ar fi pus, cu adevarat, in slujba Dreptatii. Imi cer iertare tuturor celor care isi fac datoria, dar cred ca ei sunt primii care stiu, din interior, ca acesta este adevarul. Justitia este prima si cea mai grava problema a Romaniei.
  Pozitia d-lui Danilet este cel putin bizara si ingrijoratoare, ba chiar revoltatoare. Cu atat mai mult cu cat noua generatie ar fi trebuit sa reprezinte vointa de reformare, de insanatosire si de renuntare definitiva la vechile metehne, care ne-au costat si ne costa pe toti, atat de mult.
  D-le Danilet, se stie prea bine si in Romania si in afara Romaniei cum isi face, sau mai bine zis, cum nu isi face Justitia datoria. Demersul articolului dumneavoastra va pune intr-o postura, cel putin jenanta, in contextul actual.

  • O clarificare necesara. Dreptatea si Justitia nu sunt acelasi lucru. Dreptatea este un concept moral, filozofic, iar Justitia se refera la aplicarea legii. Pentru ca Dreptatea si Justitia sa se apropie cat mai mult trebuie, in primul rand, ca esenta Justitiei, adica legile, sa fie drepte. Putem acuza un judecator ca nu a aplicat corect legea, dar nu il putem acuza ca, aplicand legea nu a facut dreptate. Daca aplica corect o regula nedreapta judecatorul nu poate fi acuzat. Problema elaborarii unor legi drepte este a legiuitorului, nu a judecatorului. Exista deci, din aceasta perspectiva, doua conditii pentru a se face dreptate: legile sa fie drepte si sa fie aplicate corect. Doar cea de a doua conditie depinde de judecator. Asta nu inseamna ca nu exista motive de nemultumire la dresa judecatorilor. Dimpotriva!

   • Poate ca este cum spuneti, dar eu stiu ca „dreptate” este un principiu moral SI juridic.
    Pe de alta parte nu cred ca putem explica (si scuza) ceea ce nu functioneaza bine in justitie si mai ales coruptia din justitie, prin faptul ca legile, toate legile ar fi proaste. Si nu aplicarea corecta a unor legi proaste este marea problema, sa fim seriosi!

    • Justitia romana are si alte probleme foarte grave in afara de coruptie care ca nu sunt usor de sesizat de catre marea masa a oamenilor. Daca, sa presupunem prin absurd, de maine nici un judecator nu ar mai fi corupt, justitia nu ar functiona mai bine. Credeti-ma ca asa este!

 19. Dati-mi voie sa va acuz de incongruenta in gandire. Cum poti acapara ceva ce deja este acaparat?! Vi se pare ca avem o justitie libera?! In ce tara traiti?! Mai cititi odata comentariile starnite de articolul dumneavoastra poate va treziti din visul frumos in care romanica este tara unde sistemul judecatoresc este cea mai iubita si respectata institutie.
  Nu stiu nimic despre dumneavoastra dar pun pariu ca sunteti un ostas de nadejde al hidrei USL-iste, care speriata ca pierde haturile justitiei incearca sa o transforme in fata mare, iar pe cei care vor sa o marite, in violatori si proxeneti. In realitatea justitia din Romania este o prostituata jalnica, nici macar de lux, pe care politicienii de pe Dambovita au avut-o ori de cate ori au avut nevoi.

   • Un principiu de viata spune: daca 3 persoane iti zic ca esti obosit du-te si te culca. Cei care v-au comentat articolul, cred ca in marea lor majoritate, v-au transmis in esenta cam acelasi mesaj: justitia din Romania nu este nici pe departe asa de libera precum vreti dumneavoastra sa o descrieti. Aceasta realitate este confirmata atat de majoritatea romanilor cat si de institutiile internationale, dar mai ales de starea de fapt de la noi. Nu trebuie sa fi doctor in drept sa iti dai seama de calitatea actului judecatoresc din romanica. Aceeasi cauza in care se dau doua solutii diametral opuse de judecatori care se presupune ca judeca dupa aceleasi legi; mari actuali sau fosti demnitari cu dosare tinute in sertare pentru a fi prescrise si multe altele. Probabil sunteti doct in materie juridica insa asta nu cred ca va face detinatorul adevarului. Tot dupa o vorba din popor asta s-ar traduce prin faptul ca nu vedeti padurea de copaci.

 20. Cateva intrebari aparent pe langa subiect:
  – cand publicati hotararile CSM in cazul contestatiilor sotilor Barsan?
  – considerati ca doamna Barsan beneficiaza de imunitatea mult discutata?
  – dumneavoastra ati luat vreodata decizii pe alte considerente (etice sau de oportunitate, spre exemplu) decat cele legale?!

   • Mai clar, vi s-a intamplat vreodata sa luati o hotarare care ulterior sa se dovedeasca a fi vadit nelegala? Ce veti face daca se va ajunge sa se constate de catre CEDO sau poate chiar de catre ICCJ, ca doamna judecator Barsan beneficia de imunitate si ca nici macar inceperea urmaririi penale nu este legala fara ridicarea in prealabil a imunitatii? Si eu cred ca ancheta trebuie sa continue sa vedem daca doamna judecator este vinovata de faptele extrem de grave de care este acuzata, dar nu cred ca putem ignora prevederile legale din considerente morale sau de oportunitate. Nu glumesc, constat!
    Sunteti dispus sa va publicati toate hotararile pronuntate in sedinte publice in intreaga dumneavoastra cariera? Ati fi un exemplu si ati crea o presiune mare in sistem. Am putea face apoi diferenta intre judecatori!

    • Sigur ca am dat hotarari nelegale. Nu stiu ce inseamna `vadit`, dar daca inseamna cu `rea-credinta` sau din necunoasterea legii, atunci NU.
     O parte din hotararile mele sunt publicate http://www.cristidanilet.ro/continut/hotarari-judecatoresti, unele chiar au facut istorie (cea cu plangerea admisa impotriva solutiei procurorului cand inca nu era textul din Cpp modificat, cea cu taxa de poluare, sau cea cu explozia de la Zalau). Alte hotarir sunt publicate prin proiectul inventat de Adrian Neacsu, membru CSM, la http://www.jurisprudenta.org – este un sistem de responsabilizare a judecatorilor, nu va spun ce opozitie a intampinat din partea acestora.
     Scuzati-ma ca va intreb: unde ati fost pana acum de nu cunoasteti toate astea???

     • Am fost in Romania. Sunt o persoana atenta care vrea sa inteleaga ce se intampla in jurul sau, dar nu ma puteti invinui ca nu am o preocupare zilnica legata de „reformele in derulare existente in justitia romana”. Totusi, publicari secventiale ale hotararilor au existat si exista de mult timp. Sunt multi judecatori care se pot „mandri” cu o hatarare sau cu mai multe. Problema este daca se mandresc cu toate hotararile date?! Nu sunt interesat de publicarea hotararilor pentru a studia practica judiciara, ci pentru a vedea comportamente profesionale reale ale judecatorilor. Deci, va astept cu interes toate hotararile. Jumatatile de masura nu inseamna reforma reala.
      „Vadit” este un termen din legislatia romaneasca si in legatura cu care astept si eu clarificari de la profesionisti, fiindca interpretarile normale sunt foarte rare in justitia romana. Spre exemplu, ieri s-a „filozofat” indelung la CSM pe tema colaborarii cu securitatea a Floricai Bejinaru. Daca persoane care se prsupune ca sunt foarte calificare interpreteaza asa de intortocheat si de complicat lucruri destul de simple, atunci este clar ca avem o problema! Totusi, pentru mine „vadit nelegal” ar trebui sa insemne o chestiune evident nelegala pentru un cunoscator, pentru un profesionist! Boala sistemului romanaesc este ca s-a obisnuit prea mult ca orice lucru poate fi interpretat si ca orice interpretare poate fi valabila, adica normele juridice, in interiorul sistemului, s-au relativizat dincolo de orice limita. Si imi tot vine in minte afirmatia profesorului Barsan care spunea ca dreptul este matematica stiintelor sociale. Vise!

   • Inca o clarificare necesara: ati votat in CSM ca doamna judecator Barsan nu are niciun fel de imunitate sau ca CSM nu este competent sa analizeze aceasta chestiune, cum propunea rapaortul directiei legislatie? Este o diferenta esentiala! Motivarea se asuma de toti cei care au votat? Ce se intampla cu situatiile in care mai multi membrii au votat la fel, dar din considerente diferite? De ce nu s-au motivat pana astazi cele doua hotarari, singurele ramase din acea sedinta?

 21. Ma alatur celor de mai sus care au facut referire la ipocrizia autorului.

  Crezi ca sedintele transmise online si 17 sanctiuni disciplinare sunt masuri in stare sa corecteze dezastrul din Justitie? Daca intram in detaliu, cred ca cele 17 sanctiuni disciplinare ar creste doza de ridicol al acestui articol.

  CSM-ul nu are scuze pentru situatia actuala. Sunteti incapabili sa „controlati” activitatea magistratilor si nu arat cu degetul membrii CSM-ului, ci institutia in sine.

  Raspunde-mi la o intrebare te rog: Cum se poate ca 12 milioane de oameni sa fie convinsi de mizeria si coruptia din Justitie, iar CSM-ul sa nu reusesca sa confirme acest lucru?

 22. D-le judecator,

  Dv, justitiabillii, doriti de fapt, independenta absoluta: independenta fata de Popor, independenta fata de Constitutie, independenta fata de legile ce nu va sunt in avantaj exclusiv si cele neagreate de casta. Zeus era un modest pe linga Dv.
  Vreti sa faceti legi dupa chipul si asemanarea dv. Fara ele, urlati ca va incaleca politicul pe care l-ati ocrotit si scutit de actiunea dreapta a legilor atita timp. Acum santajati pentru a cistiga puterea absoluta.Pina la Dv. nu credeam ca Janus exista. Va multumesc, ca mi-ati deslusit chipul lui: asa ceva e unic.
  Copii de suflet ai Sandei Rodica turnatoarea Stanoiu: Barbulescu, Birsan, betiva aia de la Tirgoviste, Costiniu. Tot sistemul e putred si inchis. O spun oamenii simpli, o spun organismele internationale.

  Miine-poiniine sunteti si persecutati politic. Nu va e sila? Noua da!

 23. ha, ha, ha, (este un ras amar, din pacate) stimabile, ai atins culmile ipocriziei „singura putere care acționează în mod independent în România”. Independent fata de ce si fata de cine ??!! adica activeaza ca un clan nesupus judecatii, schimbarii, controlului nici unei forme/organizatie civica sau politica.
  Nici o alta putere din Romania nu este, acum, mai dependenta/mai supusa/mai prizoniera de o mana de oameni ce controleaza in totalitate (administrativ si profesional) intregul corp judecatoresc.
  Credeti ca este nevoie sa fac o lista cu numele personajelor cu pricina ?!!
  O intrebare, stimate judecator: in folosul cui „luptati” d-voastra pentru o „independenta totala” ??
  cine ar trebui sa fie supremul beneficiar al „nestirbirii independentei” cu pricina ??!! cumva justitiabilul roman, democratia si libertatea natiunii, demnitatea cetateanului ??!!
  Mah, vorba ceea, noi vrem egalitate (si independenta) dar nu pentru catei ci tot pentru dulaii nostri.
  Nimic nu imi pare de mai prost gust si lipsa de decenta decat sa solicitati griveilor sprijin pentru o mai adanca si mai totala libertate de ai dispretui si priva de justitie. Bad move domnule judecator.

 24. Daca CSM nu-i in stare si nu vrea sa faca ordine in curtea proprie (si pina acum asta-i impresia generala + evaluarile internationale) atunci musai trebuie sa fie altii care pun un pic de ordine in sistem. Nu-i clar ca asa nu mai merge si CSM este vazut ca frina in calea dezvoltarii Romaniei? Nu-i clara opinia generala inclusiv din aceste comentarii?

  • Clar imi este un lucru: nu confundati actualul CSM, instaurat dupa ian.2011, cu cel vechi, care si pe noi ne-a dezamagit.

 25. 1. Ce mai cauta in sala de judecata V. Costiniu, oare sotul ducea banii din spaga la amanta?
  2. Judecatoarea cu sotul la CEDO mai functioneaza? Cumva pentru ca va ajutat in stralucita cariera asa cum sustine?
  3. Judecatoarea prinsa manga la volan mai este in sistem?

  Intr-o emisiune televizata va plangeati ca nu aveti reguli scrise si sanctiuni pentru fiecare magarie pe care o fac magistratii, de bun simt si cei sapte ani de acasa ati auzit?
  LA REVEDERE D-LE CRISTI.

  • 1. Raspunderea penala e personala. Daca sotul dvs e inchis, nu inseamna ca si dvs trebuie sa ajungeti in puscarie.
   2. Dumbrava a cerut demisia ei, deocamndata nu sunt motive de revocare din functie sau de demitere, ancheta e in derulare. Eu nu am fost ajutat de nimeni in cariera si nici ea nu a sustinut asa ceva – va rog sa fiti atenta cand faceti asemenea afirmatii!
   3. De pe site-ul instantei rezulta ca da http://portal.just.ro/InstantaOrganizare.aspx?idInstitutie=120. Eu am auzit de bunul simt, dar pt lipsa acestuia nu poti sanctiona un magistrat.

   • 1. Eu nu am afirmat ca d-na Viorica Costiniu trebuie bagata la puscarie pt ca sotul a fost prins la furat, ci data afara din magistatura, oricat de aberant ar parea pentru dumneavoastra, pentru mine este doar o masura de bun simt.
    2. Sunt foarte atent la afirmatiile mele, d-na Barsan afirma ca sotul dansei va trimis o scrisoare cu care va mandreati in „cadrul reuniunilor din care faceati parte si prin care profesorul de atunci va spune ca e alaturi de dumneavoastra…”. Referitor la revocarea din functie, dupa mine doar acesta scrisoare ar fi un motiv puternic pentru demitere ca sa nu mai vorbesc de presiunea din partea sotului si alte bete in roate pe care au si inceput sa la puna procesului(anchetei).
    3. Astia sunteti, imi pare rau.

    PS
    Din pacate majoritatea magistratilor doar au auzit de bun simt, nococ ca sunteti tanar si aveti timp sa incepeti sa practicati.

    • 1. Cum sa fie de bun simt? E de-a dreptul aberant si ilegal.
     2. Si ce daca am fost laudat de multe persoane pt pozitiile mele reformiste, in ani in care sistemul tacea si tremura? Bravo mie pt actiuni! Ma face asta dator fata de cei care m-au laudat? Sa fim seriosi! Nu am fost si nu sunt dator nimani pt nimic.
     3. Da.
     4. Poate stiti si motivele de prescriere in Dosarul Rompetrol. Cate amanari puteti imputa judecatorului?

     • Duceti-va incognito in sala de judecata unde judeca Marin Constantin Marino si veti constata ca nici macar judecator nu ar trebui sa fie, nu mai vorbesc de sef de sectie la tribumal. Cat despre candidatura sa la ICCJ ce sa mai vorbim!

 26. Domnilor judecatori, dupa cum puteti observa din comentariile anterioare, ati alterat cu totul increderea societatii in justitie. Si anume, PRECEDENTUL necinstei este cel care va anuleaza credibilitatea. Ati avut independenta si ati abuzat de ea. Cu salbaticie. La revedere!

 27. //M-am saturat de excelentele voastre, inamovibilie si iresponsabile.
  Intai invatati sa nu mai scapati infractorii din puscarii pentru ca ii irita testicolul drept si apoi cereti bani, prestigiu si apreciere.
  Invatati ca legiuitorul are locul lui intr-un stat, iar judecatorul nu are ce cauta in legi ale bugetelor, in mariri de salarii si alte tampenii care nu va privesc deloc.
  Cand vor fi consecince pentru deciziile scandaloase, cand un organism de control al magistratilor va exista, nu unul ce o premiaza pe Burlan si o apostrofeaza pe Camelia Bogdan atunci vom vorbi.
  Avem ditamai judecatoarea prinsa beata la volan ce a agresat un politist in exercitiul functiunii pusa de voi dragi cesemisti.
  Avem amanari de 5-6 ani de procese pe procedura ce nu s-au dezbatut deloc pe fond.
  Si mai avem tinerei// ca tine ce au ajuns in ce amai inalta pozitie din magistratura tratand cetatenii ca niste tembeli ce nu pot intelege subtilitatile legii.
  Esti in acel post sa servesti cetateanul, esti acolo pe banii mei asa ca treci la treaba.

 28. Am citit comentariile de pana acum si raspunsurile dumneavoastra si imi vine in minte urmatoarea intrebare: bine, bine, vechiul CSM a fost rau, toate consiliile anterioare nu au facut ceea ce trebuie, puterea politica si-a dorit si a si reusit sa controleze justitia, dar despre judecatori, despre marea masa de judecatori, despre care ni se spune ca nu pot fi amestecati cu cei rai si putini care numai ca nu au putut fi scosi pana acum din sistem, dar tot putini sunt, ce puteti spune? Credeti ca majoritatea judecatorilor sunt buni si au infaptuit corect justitia si coar organele de conducere au fost necorespunzatoare? Credeti ca opinia dezastruasa despre judecatori s-a format doar prin observarea cazurilor care au avut o influenta politica sau in care judecatorul a avantajat interesat una din parti? Opinia dezastruoasa este data de hotararile pronuntate de marea majoritate a judecatorilor, iar chestiunile politice sau de coruptie sunt doar cireasa de pe tort. Daca nu intelegeti ca aici este marea problema veti continua sa fiti neinteles de catre majoritatea oamenilor. In fata unui un om care a primit o solutie irevocabila gresita, judecatorul va fi intodeauna responsabil, indiferent de disfunctionalitatile reale ale sistemului. Mai aleas acolo unde legea este cam stramba judecatorul trebuie sa faca toate eforturile sa explice justitiabililor care sunt regulile legale si sa-i convinga ca el a aplicat acele regului corect. Exista judecatori, foarte putini, care fac asta. In alte tari este o practica curenta, obligatorie. Asa se civilizeaza o societate. Este normal ca judecatorul sa se delimiteze de efectele unei legi strambe, dar in dialog direct cu justitiabili, nu doar lamentari in mass-media, si asta arareori. Este complet fals ca partea care pierde un proces este intodeauna nemultumita. Daca regula este clara si mai ales este aplicata la fel tuturor, gradul de acceptare creste foarte mult, iar contestarile si chiar actiunile se diminueaza semnificativ. De aceea uniformizarea practicii ar trebui sa reprezinte principala preocupare a sistemului si punctul de la care majoritatea celorlalte probleme trebuie sa fie rezolvate. Daca judecatorii insisi nu inteleg aceste lucruri atunci sistemul de justitie se rupe iremediabil de cetatean, fiindca aveti dreptate, justitia trebuie sa fie in slujba acestuia si nu controlata de alte interese de putere. Judecatorii au dat dovada de o mare solidaritate, nemaintalnita in Romania, cand a fost vorba de interesele lor directe, si cred ca in mod justificat. Dar, daca marea lor majoritate sunt cu adevarat in slujba cetateanului, sunt datori sa manifeste aceeasi solidaritate in a-i apara interesele. Daca nu, nu! Inca mai asteptam …

  • din 1822 cititori ai acestei postari, doar vreo 50 comenteaza, si doar jumatate sunt critic. Inseamna asta ca restul de 98% cititori sunt de acord cu cele scrise de mine? sunt multumiti de justitie? Daca as crede asa, m-ar lasa rece toate comentariile critice, majoritatea neargumentate si mult prea personale.
   Dar iata ca imi pasa. Am analizat increderea in justitie, si am constatat ca aceasta se traduce in mulumirea fata de serviciile judiciare oferite si expectanta cu privire la onestitatea personalului. Numarul celor care sunt multumiti de justitie este mult mai mare decat cel vehiculat in presa si pe bloguri. Dovada este aici http://www.cristidanilet.ro/continut/opinii-si-studii-juridice/evaluarea-in-justiie/267-justiia-ordean–justiie-de-elit-sondaj-de-opinie.
   Asa ca eu as incepe sa cultiv increderea in institutii (discursul regelui este magistral in acest sens, si ar trebui sa luam aminte), sa individualizez cazurile de incorectitudine si sa gasesc modalitati de responsabilitate a sistemului. In ce ma priveste, eu o fac din pozitia in care sunt. Ramane sa o facem cu totii, caci suveranitatea e a poporului, parca.
   Mi se pare extrem de periculos sa vii sa spui: `stiu 5 cazuri de coruptie de la tv care dureaza mult, mai stiu un vecin care se plange ca judecatorul i-a dat vecinului terenul sau, si mai stiu eu ca judecatorii sunt corupti, prin urmare justitia trebuie subordonata politic`. Este o gandire retrograda, care nu are nimic de a face cu democratia si statul de drept, venita dintr-o dorinta de control absolut cultivata de comunisti si inca persistenta in mintea multora dintre romani, din pacate.

   • Interesant punct de vedere…
    Ramine un fapt de necontestat.
    Increderea in justitia din Romania A SCAZUT SUB 25%.(24,2%, pentru rigoare)
    Potrivit ultimului sondaj de opinie IMAS.

    „Clasamentul încrederii în instituţii este dominat, în continuare, de Biserică – 80% şi Armată – 67,7%, singurele care au peste 50% la capitolul opţiuni favorabile. Mass-media are 44,4% în timp ce 44,3% din subiecţi au răspuns că au încredere în Primărie. Poliţia se bucură de o cotă de 38,2%, SRI are 36,9% iar Justiţia 24,2%. Instituţiile esenţiale într-o democraţie se află la coada clasamentului: sindicatele sunt apreciate de 19,3% din respondenţi, Preşedinţia de 14,3%, Guvernul de 10,4%, iar Parlamentul de 8,3% „.

    http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/USL_scade_in_sondaje-dar_ramane_la_50_0_583142269.html

   • Imi pare rau ca nu ati inteles ca eu doresc sa fiu de partea justitiei, dar nu oricum. Nu incerc sa critic ca sa demolez, ci pentru ca stiu ca se poate, daca se vrea, ca justitia romana sa functioneze normal. Va intrebam daca nu cumva si corpul magistratilor este vinovat de starea actuala, nu numai „vechile CSM-uri” si imi raspundeti ca oamenii nu au o parere chiar asa de proasta, ca lucrurile nu stau chiar asa de rau, dar ca dumneavostra va luptati ca sa reformati sistemul. Sunt de acord ca de prea multe ori critica sistemului este superficiala si denota multa ignoranta, dar nu va puteti ascunde in spatele acestei realitati si sa spuneti ca raspunderea magistratilor exista si este bine asa cum este, ca acestia nu trebuie sa raspunda in continuare pentru solutiile gresite decat eventual in cazuri exceptionale, ca raspunderea este disciplinara si deci limitata, de parca nu poate sa existe in primul rand o raspundere profesionala despre care nu vorbeste nimeni, etc. Va propun sa faceti un inventar al principalelor problemele din justitie si a solutiilor posibile pe care sa-l dezbatem cat se poate de serios.

  • Starea de fapt descrisa in articol nu este reala. Plenul nu decisese reluarea procedurii de promovare la ICCJ, ci punerea pe ordinea de zi a acestei chestiuni. Apoi, pe 15 iunie, sectia de judecatori a blocat derularea procedurilor http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/16_06_2011__41823_ro.pdf, dar de asta nu a mai vrut sa scrie nimeni, ca nu mai era nimic scandal. Ca doar din scandal ne hranim zilnic.
   In rest, va sugerez sa utilizati ca sursa de informare direct agentia de stiri a CSM: http://www.infocsm.ro. S-ar putea sa descoperiti lucruri interesante, poate chiar in consonanta cu ce ganditi dvs.

 29. Domnule Cristi Danilet: de ce ai votat pentru anchetarea disciplinara a sefului DNA, Daniel Morar, care a avut curajul sa vorbeasca public despre neregulile grosolane din justitie!?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Cristi Danilethttp://cristidanilet.wordpress.com/
Cristi Danileţ este judecător din anul 1998, iar în perioada 2011-2016 a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Este promotorul educației juridice în școli și licee www.educatiejuridica.ro si membru fondator al asociației Voci pentru Democrație și Justiție www.vedemjust.ro

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro