joi, iulie 18, 2024

Odăjdiile clanului Soprano

În statutul BOR art. 149, cauzele se introduc pe rolul consistoriului doar cu aprobarea episcopului sau patriarhului.  Hotărîrile devin executorii doar după aprobarea lor de către episcop sau sinod (art. 158). Deci : cineva se poate plînge de un abuz doar dacă episcopul e de acord cu introducerea acțiunii în instanță, și sentința consistoriului (tribunalul religios) se aplică doar dacă episcopul sau patriarhul e de acord.

Din zorii Iluminismului, de cînd s-au abolit tortura și arderea pe rug pentru erezii, dreptul a evoluat. Puterea judiciară a devenit independentă și de stat, și de Biserică.  În Biserica ortodoxă, nu.  Consistoriile, sau tribunalele religioase, nu au nici o independență.  Procesul începe dacă e de acord episcopul sau patriarhul, sentința e validă și se aplică dacă vrea episcopul sau patriarhul.

Există cuvinte cărora un adjectiv le distruge sensul :
socialism ; național-socialism
muzică ; muzică militară
drept ; drept canonic. 

Național-socialismul nu e socialism, muzica militară nu e muzică, dreptul canonic nu e drept, întrucît consistoriile, tribunalele religioase ale BOR, nu sînt independente.

Sîntem în secolul XXI.  

Dreptul canonic și consistoriile bisericii ortodoxe au apărut acum mai bine de un mileniu, pe vremea monarhiei absolute de drept divin. Între timp, a apărut democrația, votul universali, independența justiției, transparența instituțională.  Au devenit mai riguroase și mai severe criteriile noastre ale tuturor privind  transparența decizională.

Societatea în ansamblul ei a devenit una egalitară. A dispărut autocrația țaristă. Toți oamenii știu să scrie și să citească, mai bine decît toți preoții de acum două secole.  Media sociale permit fiecăruia să comenteze în timp real declarațiile Bisericii. 

BOR e o instituție închisă, ca SRI,  închisorile, spitalele, lojele masonice, armata sau poliția.  Ca instituțiile enumerate, ea are o ierarhie vizibilă, regulamente tipărite, și un scop declarat.  Și tot ca ele, ierarhia ei reală nu e cea vizibilă ; se formează în interior reguli nescrise ; scopul real este menținerea și extinderea influenței și puterii Bisericii. 

BOR e o instituție anacronică.

Catedrala hybrisului

Catedrala neamului e una dintre puținele clădiri care au legi proprii.  Acest lucru e deja alarmant. Unul din principiile fundamentale ale dreptului e că nu se pot alcătui legi private, despre o anume persoană sau un anume lucru, ci doar legi generale.

Primul act privind catedrala este Ordonanța de urgență nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului. De la bun început trebuie spus că nu era nici o urgență. 

Constituția română în art. 115 par. 4 dispune : ”Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amînată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora”.

Planurile de ridicare a unei catedrale naționale au un secol. Nu era nici un fel de urgență. Prin Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, Curtea Constituțională  a stabilit că Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod cumulativ:
– existenţa unei situaţii extraordinare;
– reglementarea acesteia să nu poată fi amînată;
– urgenţa să fie motivată în cuprinsul ordonanţei.

Oricum, ordonanța stipula : catedrala se ridică din banii patriarhiei : ”Fondurile destinate construirii Catedralei Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române”. Asta era în 2005. În 2007 nu mai veneau bani de la populație. La un preț de 200 milioane euro, și la cinci milioane de români salarizați, ar fi însemnat 40 de euro pe cap de român furajat. O sumă destul de mare.  Se pare că nu erau destui generoși donatori, că donation fatigue se instalase devreme. Și că erau puțini românii suficient de ortodocși ca să dea bani fiindcă le cerea patriarhul.

Banii urmau să vină din donații.

În 2007, cetățenii se săturaseră să doneze. Parlamentul dă o lege, Legea nr. 376/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență.

Legea zicea așa :

Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mîntuirii Neamului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 21 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 261/2005, se modifică și va avea următorul cuprins:  Fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mîntuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, de către Guvernul României, în limita sumelor alocate anual cu această destinație prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, precum și de către autoritățile administrației publice locale.”

Prin primul act, (care e o ordonanță de urgență, dată de guvern) guvernul nu atribuie fonduri catedralei. Prin al doilea, lege, parlamentul se angajează să plătească construirea catedralei. Ba, mai mult, îi permite patriarhiei să ceară bani de la primăria Bucureștilor, care avea o capacitate restrînsă de verificare.

Cînd primește bani publici, Patriarhul Daniel declară că BOR e totuna cu poporul român, neamul românesc, BOR e totuna cu țara. Cînd i se cere seamă de folosirea banilor, declară că BOR e instituție de drept privat, nu instituție publică, și nu i se poate cere socoteală.

Bait and switch.

Vina e a guvernanților de după 1990.  Ideea de separare între biserică și stat nu a fost nici populară, nici înțeleasă în România, nici de guverne, nici de parlamentari, nici de populație.  Predarea religiei în școli e un exemplu.

Biserica a mușamalizat scandalul cu Corneliu Onilă, episcopul homosexual de la Huși. El nu doar abuza elevi de la seminar : unii elevi de la seminar îi făceau poftele contra diverse avantaje și servicii. Toată lumea închidea ochii.  Timp de opt ani, 2009-2017, au absolvit seminarul și au primit parohii grase seminariștii care curveau cu episcopul.

 Nici cazul lui Pomohaci, nici al lui Onilă nu au pornit de la anchete interne ale Bisericii, ci doar după ce s-a creat scandal public.

Pomohaci are o avere imensă, (cîștigă 50 de mii de euro numai din chirii, anual) și era ocrotit de mitropoliți și patriarhie. Dona și el pentru catedrala neamului. Mult.

Legea tăcerii domnește în Biserică. Diana Oncioiu a documentat detaliat cum toți angajații Seminarului teologic din Huși și angajații episcopiei din Huși au refuzat să răspundă întrebărilor privind traficul de influență din perioada lui Corneliu Onilă. Și, deasemenea, mitropolitul Moldovei, Teofan, a fost avertizat din timp de situație, știa că episcopul oferea parohii contra servicii sexuale, și a refuzat să răspundă întrebărilor presei – cînd și ce știuse.

BOR a arătat, prin cele două scandaluri, că este incapabilă de procese clare și transparente. Are două ziare, unul citit, basilica.ro, altul obscur, ziarullumina.ro.  Anunțurile de licitații, desigur, apar în al doilea. Nici basilica.ro, nici doxologia.ro, oficios al BOR, nu au nici un link spre ziarullumina.ro.  Iar licitațiile BOR sînt publicate în discretul lumina.ro.

Secularizarea societății

Sînt bine cunoscute conceptele de Gemeinschaft / Gesellschaft ale lui Tönnies : comunitatea de tip sat, cu homeostază, în care toți îi controlează pe toți și tradiția determină comportamentul ; pe de altă parte, societatea, orașul de exemplu, cu legi, poliție, tribunale, cu instituții de menținere a ordinii, pe de o parte, în care conformismul e foarte redus.

Ar fi de adăugat la descrierea lui Tönnies că satul și comunitatea sînt sterile științific și cultural, pe cînd orașul inovează, e creator, e fertil.

Societatea europeană din secolul XX cunoaște cîteva tendințe importante de secularizare :

 • populația e alfabetizată, și un procent mare au studii universitare, fiind la același nivel intelectual și la fel de informați ca preoții.
 • urbanizarea societății duce la scăderea controlului social asupra individului.
 • educarea femeilor, angajarea lor pe piața muncii care duce la autonomie financiară, apariția anticoncepționalelor, egalitatea femeilor în drepturi politice, întîrzierea vîrstei de căsătorie – toate acestea duc la emanciparea femeii și la eliberarea ei.

Un sondaj de opinie din octombrie 2021 făcut de INSCOP  anunță că 63 % din români, doi din trei, ”preferă valorile tradiționale în locul drepturilor și libertăților moderne”. Sondajul e inutil din mai multe motive : valorile tradiționale sînt multe, trebuiau enumerate cîte una (ce valoare ? măritarea fetei la 15 ani ? alegerea nurorii de către părinți ? tocmeala pe zestre ? lipsa virginității anulează căsătoria ?) și de asemenea trebuiau enumerate și drepturile și libertățile moderne (votul universal pentru femei ? dreptul la divorț laic ? dreptul la avort ? dreptul femeii de a avea loc de muncă, de a conduce, de a fi candidat la alegeri ?).

Sondajul măsoară, de fapt, cît de nostalgic-idilic le sună unora cuvîntul ”tradițional”, și atît.

Revenirea la  tradiție

este imposibilă. Modernitatea nu e doar una de moravuri, cum spun conservatorii, ci e în primul rînd una tehnologică. Peste patru milioane de români, unul din cinci, trăiește și lucrează în străinătate.  Satul însuși nu mai este satul tradițional. Țăranul are tractoare John Deere de o sută de mii de euro. Cînd cumpără grîu de sămînță, întreabă de nivelul de gluten, proteină și procentul de semințe germinabile, precocitate, aristare, rezistența la secetă și talie, înspicare, rezistență la fuzarioză, făinare și rugină. Cînd cumpără pachet tehnologic, întreabă dacă are și dezagregator pe lîngă fungicizii foliari, și dacă insecticidul e bun și contra viermilor sîrmă. 

Satul nu mai e izolat ca în perioada interbelică. Are școli, televizoare, Internet, telefon. Peste un milion de persoane din mediul rural au emigrat în străinătate, și mențin legătura cu rudele de acasă.  Societatea, în ansamblul ei, nu poate redeveni comunitatea idilică din cromolitografiile vechi. Nostalgia pentru ”tradiții” – concept vag – e menită să rămînă ceea ce este, o tradiție. Nici cei mai consecvenți ortodocși practicanți nu știu că există divorț religios, și nu le trece prin cap să-l ceară. 

Biserica ortodoxă nu are nici un fel de funcții sociale în afara îndeplinirii ritualului. Nu e mediator între patroni și muncitori, între putere și cetățeni, între interesele opuse ale unor grupuri sociale, în conflictele de generație. Biserica ortodoxă română nu a avut vreodată un rol intelectual față de popor : nu a deschis școli, nu a păstrat arhive. Biserica ortodoxă s-a opus tipăririi în română : primele cărți românești sînt tipărite de pastorii calvini sau din banii sașilor luterani. La mănăstirea Neamțu se slujea încă în 1859 în slavonă, cum o atestă memoriile lui Andronic Popovici.

BOR amintește de multe ori că deținea un sfert din terenul agricol al Munteniei și Moldovei pînă la secularizarea lui Cuza, dar niciodată nu aflăm ce a făcut cu veniturile acestor terenuri imense în secolele de dinainte de Cuza. Oricum, biserica ortodoxă era condusă de greci fanarioți iar slujbele se țineau în slavonă și în greacă. Prim-ministrul Nicolae Kretzulescu a decis prin decret ca din martie 1863 în toate bisericile și mănăstirile să se slujească exclusiv în română. Nu, nu biserica ortodoxă (care pe atunci nu era biserică națională) a făcut vreun efort pentru ca româna să devină limbă de cult.

Durata lungă a Bisericii Ortodoxe Române

E o biserică fără trecut și fără viitor. Dacă listele de mitropoliți ai Moldovei și Munteniei sînt cît de cît complete, episcopii de Roman și de Huși sînt sporadic cunoscuți între 1400-1600. Episcopiile nu aveau arhive și în general nu aveau nici un rol intelectual. N-am fi știut de existența episcopilor de Roman, dacă Ștefan nu ar fi dăruit un rob tătar lui Calist, în 1445. Episcopii nu au avut arhive, nu au susținut școli, nici cărturari, și în general nu au scris nimic.

Biserica a vegetat în Evul Mediu, în primele trei secole, a fost acaparată de fanarioți în secolul fanariot, XVIII, și s-a trezit anacronică în secolul XIX, secolul marilor înnoiri politice și ideologice.  În secolul XXI, e un clan Soprano în odăjdii.

Distribuie acest articol

46 COMENTARII

 1. Sondajul măsoară, de fapt, cît de nostalgic-idilic le sună unora cuvîntul ”tradițional”, și atît.
  E foarte avantajos așa. Într-o controversă se poate foarte comod înghesui tot idilicul bucolic sub stindardul tradiționalist, restul indezirabil nemaiavând decât opțiunea decadenței progresiste.

  Uneori chiar mă întreb cât de greu ar fi pentru BOR să devină o instituție de secol XXI. Și dacă ar avea ceva de pierdut?

 2. Si totusi ? Biserica Ortodoxa Romana isi are si ea , ca dealtfel multe dintre institutiile Statului Roman, rolul ei bine definit in societate .Nu putem generaliza sau pune semnul egal intre conceptul folozofico-religios numit si prin reprezentantii ei din -Biserica Ortodoxa Romana- si un clan oarecare fie el numit Soprano .Este clar pentru noi toti cum ca ceea ce numim „ TRADITIE ” are in continut si multe dintre nevoile omenesti sustinute de Biserica .Nimeni nu poate credea sau asimila ca exemplu : pupatul moastelor sau a raclelor sterse si resterse uneori chiar cu setul de masti oferit apoi vecinilor la bucata ca mintuitoare a tuturor bolilor si protectoare de efectele nemiloase ale virusului , cu vreo forma de traditie .Exemplele pot continua la nesfirsit – pupatul miinii preotului , bautul de agheasma vindecatoare , scrierea de acatiste uneori vizind si capra vecinului ,rugaciuni facute in genunchi sau tiritul prin imprejurimile Manastirilor , unica lingurita ce ofera vinul cel sfint tuturor si multe altele, nu au legatura cu traditia .Dar , mereu este un dar .Botezul ,procedurile religioase atasate casatoriei si cele ce ne duc pe lumea cealalta (indiferent ce crede fiecare despre asta), pot fi asimilate traditiei romanesti iar ele si ca vrem si ca nu vrem sunt parte a vietii cotidiene .Din cele mai vechi timpuri Biserica si-a etalat bogatia si forta data de cunoasterea societatilor in care prelatii isi desfasoara activitatea .Spovedania , mersul la biserica duminica de duminica , discutiile purtate intre enoriasi si cele cu preotul aduc fara sa vrem o anumita cunostere pe care o poseda doar reprezentantul Bisericii . Preotul stie tot ceea ce se intimpla in localitatea pe care o pastoreste . Stie necazurile fiecarei familii ,cum se pozitioneza fiecare politic .Preotul stie defectele si calitatile tuturor membrilor comunitatii , ce fac , ce gindesc , unde merg si de ce merg, stie cum este fiecare persoana din comunitate si ce preferinte , de tot felul ,are . Una peste alta stie tot . O mare parte din aceste cunostinte sunt insa preluate acum de tehnolgie .Retelele de socializare ” au luat piinea de la gura ” ,ca sa zic asa (este doar o expresie ), Prelatilor .Rolul Statului Roman este si de a face ca aceste institutii sa fie transparente atunci cind este vorba de banul public si de modalitatile de cheltuire ale acestuia .Poate este momentul ca legislatia viitoare sa cuprinda si astfel de reglementari asa cum si restul organismelor de tot felul (economice politice etc )sunt obligate la as prezenta anual situatia financiara .

  • Aiurea.
   Rol în societate, exact asta explic, nu a avut, și nu are.
   Avea, pînă la secularizare, 25 % din veniturile țării.
   Ce a făcut cu ele ? A făcut școli, a făcut bolnițe, a împărțit la săraci ? Nici vorbă.
   După 1990 ?
   Toate azilurile de bătrîni, foarte puține de altfel, și orfelinatele, le ține din banii fundației
   germane Renovabis. Nu din donațiile credincioșilor.
   Am adunat toți bătrînii din azilele BOR, copiii din orfelinatele BOR, săracii hrăniți de BOR.
   Sînt 2 % din numărul total de bătrîni, orfani, săraci.
   ”Rolul social” al bisericii acoperă 0,04 din populație. E infim.
   Din donațiile ortodocșilor din România, patriarhia cheltuiește anual
   2,5 lei pe cap de ortodox pentru ”rolul social”.

   • La limita, BOR ar putea fi asimilat unei companii de stat, dupa parerea mea.
    In acest fel s-ar crea cadrul necesar controlului, fara a afecta rolul sau,

    Alunecarea BOR de la rolul sau social este dupa mine provocata de statutul sau neclar din punct de vedere legal.

    Nu este o noutate, din antichitate si pana in prezent bisericile crestine s-au situat in afara controlului statului.

    Romanii i-au spus unui episcop ca poate cere cati bani doreste din visterie, fara a fi nevoie sa spuna la ce ii trebuie si nici sa dea socoteala de cum i-a cheltuit :-).

    Unele state moderne au reusit totusi un control chiar foarte bun, dupa cum spun unii.

    Dupa mine, problema nu este a cultului pana la urma, ci a ierarhiei. Lipsita de orice control, lasata in grija practic exclusiva a vointei divine, ierarhia s-a indepartat de Biserica. Este grav.

    Acest lucru nu inseamna ca nu exista si preoti cu har si dedicatie. Dar, ca si in invatamant, societatea nu se poate baza pe geniul sau daruirea unor indivizi.

   • Rolul Bisericii nu este de a creea spitale.
    Ma rog dar daca nu crezi e in regula stai acasa si tot imporsca cu rahat.
    Nu te nacaji asa de tare de ierarhie , Dan Ungureanu. Pune mane si tine-te de credinta sau dai pace daca nu iti place.
    Vezi , spre referinta cate lucrari putine de infrastructura s-au factr in Romania dupa 90.

    • Si care e atunci rolul Bisericii?

     Ca Lili a pornit cu „Biserica Ortodoxa Romana isi are […] rolul ei bine definit in societate”, dar nu a putut veni cu o definitie concreta, numai cu niste platitudini si cel mult idealuri. In realitate o mica parte din comunitate merge la biserica regulat, o si mai mica parte merge la spovedanie, si nici un preot nu este evaluat pe baza a cat de bine isi cunoaste comunitatea.

     Tu nici macar n-ai incercat. Te-ai multumit sa il asiguri pe autor ca el nu a inteles care e rolul Bisericii, fara sa te obosesti macar sa pretinzi ca tu stii care e. As merge mai departe si as zice ca te-ai simtit ofensat de faptul ca cineva are tupeul sa vrea sa inteleaga lucrarile Bisericii.

  • „Biserica ortodoxă nu are nici un fel de funcții sociale în afara îndeplinirii ritualului.”

   Periodic, în spațiul acestei platforme este publicat câte un text în care este înjurată religia. Indiferent de confesiune. A venit rândul creștinismului ortodox.

   Înverșunarea cu care se scrie împotriva religiei depășește cu mult preocuparea din analizele socio-politice privitoare la cauzele mizeriei în care se află România, cele care stau în bună măsură la inclusiv originea lucrurilor în neregulă din interiorul instituțiilor religioase.

   Pentru că sunt lucruri reproșabile instituțiilor religioase! Iar despre acestea s-a vorbit și se poate scrie cu decență.

   Ceea ce cred că este demn de reținut e că fanatismul antireligios este la fel de periculos pentru societate precum cel religios. Intoleranța este la fel de nocivă social atunci când se manifestă prin fundamentalismul religios, ori prin fundamentalismul laic. …Și a generat, generează și va continua să genereze tragedii.

 3. Introducerea religiei in scoli e deosebit de toxica. Pentru ca ora de religie sa existe s-au redus orele de istorie la una pe saptamana, in timp ce in Europa se fac doua-trei pe saptamana. Deci adio cultura si gandire critica. Continutul materiei religie, este superfluu, antistiintific si antimodern. In general, profesorii de religie au conceptii obscurantiste, vetuste si intolerante la tot ce e nou in materie de educatie di nu numai. Adesea sunt inculti. Libertatea credintei este inscrisa in Constitutie. Religia in scoli stirbeste, prin insasi existenta ei, aceasta libertate. De ce, din moment ce exista biserici, trebuie sa facem religie la scoala? Si cum sa predai credinta? La credinta nu se ajunge prin lectii predate. E un drum si o alegre personala.
  Scoala trebuie sa aiba un continut prevalent stiintific di practic in raport cu modernitatea, ori religia in scoli perpetueaza mentalitati medievale. Bigotismul si ingustimea de vederi ajuta mult la proliferarea analfabetismului functional.
  Pe scurt, in 1990, dogmatismul ideologic marxist, a fost inlocuit in scoli cu fundamentalismul religios ortodox, demn de lumea a treia.

  • Aveti dreptate, credinta nu poate fi predata la scoala. Ceea ce fac profesorii de religie, sau macar incearca sa faca, se numeste indoctrinare. La fel ca in comunism cu ideologia marxista.

  • De acord cu mai multa istorie in scoala in detrimentul matematicii , fizicii si a altor materii care tin de formatia inginereasco-comunista a omului nou.
   De acord cu credinta ca este o chestiune de credinta si de libera alegere.
   Insa nu sunt de acord ca religia in scoala nu poate ajuta ca „este superfluu, antistiintific si antimodern”.
   Daca vrei ca si istoria ( macar ca este fortat exemplu) si studiul religiei poate sa ne imbogateasca spiritual. Este o chestiune de liber arbitru.
   Nu stiu cati ani ai Claudia dar la revolutie am ingenuncheat in fata bisericii si am zis „Tatal nostru” – oare de ce ? Eram cu totii bigoti si obscurantisti?

   „Pe scurt, in 1990, dogmatismul ideologic marxist, a fost inlocuit in scoli cu fundamentalismul religios ortodox, demn de lumea a treia” – asta e o mare prostie . Uriasa si sa nu o mai zici la nimeni caci arata ca haber nu ai ce a insemnat dogmatismul ideologic marxist.

   O zi buna

  • Orele de religie trebuie să fie ore de istorie şi cultură religioasă, adecvate, desigur, vârstei şi profilului. Când adolescentul va vedea în Basilica Sf. Petru că o femeie ţine în braţe un bărbat să ştie deja că are în faţă Pieta lui Michelangelo, şi asta o va şti din şcoală, de la orele zise de religie; va şti să facă deosebire între politeism şi ateism şi va înţelege Biblia ca o carte de mitologie şi nu de credinţă. Dacă va dori să-şi aleagă o religie, fie cea a părinţilor, altă religie sau nici una, este problema lui intimă şi va proceda cum doreşte. Înafara orelor, se va duce la biserică, va respecta calendarul religios etc., pe cât va dori sau cât îi va impune familia, dar nu i-o cere şcoala! Asta este libertatea credinţei în înţelegerea mea iar şcoala care are în clasă cruci, icoane iar copiii spun rugăciuni, la catedră fiind, ca profesor, preotul sau soţia lui, şcoala asta ţine de Evul Mediu…
   Dar, sub presiunea comunităţii, sub jocul de interese şi ipocrizii ale autorităţilor centrale şi locale probabil că nimic nu se va schimba în orizontul vizibil.
   Apropo de ipocrizii, o am şi eu pe-a mea: nu înţeleg de ce o instituţie a lui Dumnezeu, transcendentul care nu pune preţ pe valori pământene, nu înţeleg de ce Biserica are nevoie de banii contribuabilului şi nu-i este suficient sprijinul Domnului?

 4. Anumite articole din Ziarul Lumina sunt popularizate online. Nu licitațiile, Doamne ferește, ci biografiile popilor și episcopilor fasciști, cosmetizate atent. De altfel era interesant să împingeți lecția de istorie a BOR până la generația teologilor fascizanți: Stăniloae, Savin, Popescu, Crainic, Cândea etc.

  • O, habar nu aveam, mulțumesc. Erau totuși cîteva licitații și în varianta online a ziarului, dar probabil un număr mic.
   De teologii interbelici nu mă ating. Una, sînt pradă prea ușoară. Doi, au făcut pușcărie suficientă.
   Dar ei ilustrează, pentru mine, sociomorfismul bisericii, acel cameleonism de a urma meniul zilei pe ideologie : e antisemitism ? două porții aicea ! etc.
   Coaliția pentru familie a fost turată de Biserică pentru ca să arate că lumea se raliază în jurul ei, un crowd-pleaser ușor. Biserica era în pierdere de viteză cu catedrala, nimeni nu mai contribuia, trebuia ceva care să ascundă eșecul ăsta.

   • După mine nu toți cei care trebuiau să facă pușcărie au făcut. Vă recomand de exemplu:

    Biliuță, Ionuț (2020). „”Christianizing” Transnistria: Romanian Orthodox Clergy as Beneficiaries, Perpetrators, and Rescuers during the Holocaust”. Holocaust and Genocide Studies. 34 (1). doi:10.1093/hgs/dcaa003.

    Biliuță, Ionuț (2016). „Un fascism regional? Cazul Academiei Teologice Andreiene din Sibiu”. In Sigmirean, Cornel; Teodor, Corina (eds.). Cler, biserică și societate în Transilvania sec. XVII-XX. Argonaut Publishing, Symphologic Publishing. pp. 404–423. ISBN 978-973-109-692-6.
    De altfel toata biografia de aici e interesanta: https://en.wikipedia.org/wiki/Relationship_between_the_Romanian_Orthodox_Church_and_the_Iron_Guard

   • Și încă ceva. Nu cred că „etnoteologia” BOR din anii ’30 ține de cameleonism. Roland Clark are o teza foarte interesantă pe tema asta. Cred că această teologie fascizantă este de fapt singura adeziune durabilă și sinceră a ortodocșilor români.

 5. In mod clar, disparitia BOR de pe plaiurile mioritice, ar asana multe dintre tarele societatii romanesti. Ar fi, cu siguranta, un fapt extrem de benefic pentru aceasta natie debusolata. Ar fi o sursa de miniciuna si ticalosie in minus, ar fi un pas ininte in evolutia catre civilizatie si modernism real si benefic.

  Orice „argument” contra celor spuse mai sus de catre mine, va tine de fapte, fenomene si atitudini care apartin trecutului, deseori trecutului indepartat sau foarte indepartat, trecut in care cunoasterea stiintifica era rudimentara sau pur si simplu contrara adevarurilor cunoscute astazi, in deceniul 3 al secolului 21. In consecinta, oricare astfel de „argument”, nu ar putea fi un argument , ci doar o constructie subiectiva bazata pe adevaruri nedemonstrabile, nesustenabile prin nimic.

  Nu este cazul sa-mi enumerati diatribe in slujba promovarii religioase si a discursurilor in slujba credintei(stramosesti, strabune, national-ortodoxe, in dumnezeul atotputernic, etc) produse de figuri proeminente ale stiintei si culturii in ultimii zeci, sute sau mii de ani! Tot respectul pentru personalitati precum Petre Tutea, N. Steinhardt, etc, dar cunostintele lor la nivel stiintific erau extrem de reduse sau chiar nule, raportat la ceea ce stim astazi despre univers.

  Credintele religioase se bazeaza pe povesti pentru care nu exista niciun fel de dovezi ca ar fi adevarate, si mai mult, credinta in multe dintre aceste povesti aduce deseori daune majore societatii civilizate si pline de bunastare in care cu totii am dori sa traim.

  Ideile ca viata comunitatilor a fost civilizata conform perceptelor morale crestine( nu ucide, nu fura, etc), de catre acestea, este complet falsa, dovada fiind popoarele care nu au avut si nu au nici cea mai mica legatura cu religiile crestine, nu sunt nici macar monoteiste, si perceptele morale s-au dezvoltat de la sine, fara a fi nevoie de povestile fantasmagorice siropoase promovate de catre crestinism.

  De asemenea, ideea ca fara biserica crestina nu ar fi existat stiinta si civilizatie este complet falsa. Nu contest ca o buna parte a manastirilor crestine ale evului mediu erau oaze ale cunoasterii( pe care totusi o deformau in anume momente, cand ajungeau sa observe ca anume lucruri nu se petrec conform perceptelor biblice), dar asta nu inseamna nimic! Dovada sunt civilizatia Egiptului antic, civilizatiile orientale din antichitate, civilizatia existenta in antichitate in imperiul roman, care au fost construite bine merci pe fundamente complet in afara povestilor propagate de catre crestinism.

  In secolul 21, bisericile crestine, cea ortodoxa in special(iar BOR in ultimul hal) constituie o piedica sistematica impotriva educatiei stiintifice, tin departe de adevar mase mari de oameni, consecintele putand fi extrem de grave pentru umanitate. Cum vor reactiona aceste mase mari de oameni in cazul unei catastrofe produsa fie de ciocnirea Terrei cu un asteroid de mari dimensiuni, fie de explozii din galaxie ale caror efecte ne-ar afecta dramatic, fie de intalnirea cu o civilizatie extraterestra(nu neaparat ostila), etc?

  Sumand si evaluand atitudinile promovate de crestinism de-a lungul existentei sale, punand totul in balanta, mi-e teama ca vom constata ca religia crestina ne-a produs mai mult rau decat bine. Cert este ca acum contribuie decisiv la tinerea in intuneric, la tinerea departe de adevar. a catorva sute de milioane de oameni.

  • Din cate am citit si am constatat si personal, credinta se estompeaza treptat in randul omenirii. In unele locuri mai repede, in altele mai incet. Dar practic dispare. Asta pentru ca a fi credincios pleaca de la o cinvingere intima, nu de la practicarea unui ritual. Lumea nu mai are timp nici de prea multa religie iar de ritualuri nici atat.

   Desigur, sunt situatii in care religia apare pregnant in comportamentul social – unele zone rurale, dar pe masura ce populatia rurala scade si imbatraneste, procentul celor habotnici scade si el.

   Religia crestina a fost din pacate inca de la inceputurile ei capturata de tot felul de impostori si nemernici, ca dealtfel si isalmul.

   Cattimp aceste religii au fost cantonate in moralitate, etica si filosofie, rolul lor a fost pozitiv, dar in momentul in care au cautat sa impuna tuturor un anume comportament social dupa principiul „Bea Grigore aghiasma!” ele au devenit cu adevarat nocive, dupa mine.

   Era fatal sa se intample asa din cauza monoteismului – nu poti fi tolerant si nici nu poti aspira la un rol social sau stiintific major cat timp sustii ca numai Zeul tau e adevarat. Persanii, romanii acceptau zeii tuturor popoarelor cucerite (in fine, la romani conditia era sa plateasca impozite si sa se supuna imparatului, dar nu prea deranja, pana la aparitia crestinismului).

   Islamul a sustinut o perioada stiinta, si astazi oamenii de stiinta sunt foarte apreciati. Dar sunt si altele de discutat, desigur. Crestinismul nu s-a obosit sa sustina stiinta, practic nu s-a amestecat decat prin subtilitati catolice (ex. enciclica Fides et ratio).

   Totusi, se spune ca „pentru cine are nevoie de El, Dumnezeu exista!”

 6. Problema e simpla. Dacă eu dau bani unui cerșetor e treaba lui ce face cu banii, poate să-i dea pe băutură, pe mîncare sau să-i joace la păcănele, degeaba îi spun eu să-i dea pe mîncare, dacă m-a prostit și mi-a luat banii, pa și la revedere, după cum bine zice persoana de drept privat Dănilă care ne-a făcut la pungă. Eu dacă eram în locul lui luam toți banii, îi tocam cum voiam și ziceam că fac studii de fezabilitate, după schema guvernamentală de furat. Dănilă e prea boier că a băgat niște bani în mall-ul BOR, putea să-i ciordească integral și să-și facă veceuri de aur, să spele merțanele cu Dom Perignon, să-și facă ciubotele cu icre negre sau să lase becurile aprinse prin casă zi și noapte ca să le facă aroganțe ăstora cu scumpirea curentului. Dacă le iei proștilor banii trebuie să faci și mișto de ei că altfel n-are niciun haz. Doar să furi și să stai pe purcoaie de bani fără să te distrezi pe seama fraierilor nu e o opțiune ok, poți să intri în depresie, să te apuci de băut, de cocaină sau să te călugărești, cum vrea să facă Becali.

 7. „BOR amintește de multe ori că deținea un sfert din terenul agricol al Munteniei și Moldovei pînă la secularizarea lui Cuza, dar…”

  BOR nu deținea nimic până la secularizarea lui Cuza pentru simplul fapt că nu exista la anul 1863, decembrie 27, data decretului de secularizare a averilor mănăstirești. BOR ia ființă nouă ani mai târziu, în 1872. Iar autocefală va deveni târziu, spre final de secol 19.
  Toate susținerile publice ale căpeteniilor BOR, cum că li s-a luat ceva în 1863, sunt falsuri grosolane.

 8. Dreptul canonic de la Vatican -o teocrație anacronică- este cu mult mai puternic și dăunător decât cel de la București (care e doar o paranteză legală). Așa se face că Occidentul -cel pasămite civilizat- tolerează Cetatea Universală a Pedofiliei și e efectiv incapabil să judece cazuri odioase de abuzuri sexuale sistematice întreprinse de oameni ai Bisericii Catolice (vezi și decizia CEDO in speță). Nu mai dau exemple/alte argumente. Totul e deja notoriu.

  In plus, de ani de zile, un odios cult asiatic al morții (care glorifică uciderea necredincioșilor) și al pedofiliei (al cărui profet poligam -model pentru dreptcredincioși- și-a luat nevastă de 6 ani și a dezvirginat-o când a implinit 9 ani) a fost și el tolerat sau incurajat să prindă rădăcini in societatea europeană. Urmările le vedem astăzi. Le știm cu toții.
  Deci. A se scuti cu vestul cel educat și civilizat. Mânjit azi de barbarie.

  Asta nu inseamnă că bor ar fi altceva decât o instituție medievală, o entitate structurată ierarhic ce administrează moșii vaste și afaceri ferite de ochiul organelor de control statale.

 9. Ați uitat de industria ortodoxiei de larg consum, iconițe, luminări, mănăstiri de lux in regim hotelier și foarte multe altele. Cineva îmi spunea că sunt citeva sute de mănăstiri in România record mondial.
  Populația nu are o imagine cum funcționează și se finanțează cultele religioase în România și în alte țări ceva mai civilizate

 10. Ideile din articol nu sunt noi. Cuza nu doar ca a confiscat averea bisericii ci a obligat călugării și preoții sa participe la emancipare. Manastirile din Moldova erau obligate sa întrețină sinagogile din împrejurimi dar și sa susțină pe profesorii francezi care predau chimie, fizica și alte științe la mănăstire.
  A venit comunismul, aceiași ideologie, biserica trebuie sa dispară. Savanții confirmă ca Dumnezeu nu există, cosmonautii nu au văzut în cer nici un zeu. Dar acești nenorociți care își puseseră toată încrederea în construcția noului om ajungeau sa participe în secret la ritualurile bisericești.
  Lucrurile nu s-au schimbat cu nimic.
  Necredinciosii ataca din nou la baioneta.
  Războiul ăsta nu poate avea decât un singur câștigător :biserica care va ieși întărită. Cred ca e necesar acest război pt antrenarea și curățarea bisericii de paraziți.
  Am cunoscut în viata mea o perioada îndelungată de necredința, am ars și eu cărți bisericești, am făcut și eu mișto dar rațiunea și credința au învins.

  • Pe bune? Il dai pe Cuza ca exemplu negativ pentru ca a fortat manastirile sa renunte la robii lor tigani, la ani buni dupa ce robia devenise ilegala?

   Ce urmeaza? Il dai exemplu negativ pe regele Mihai pentru ca a intors armele impotriva nemtilor, cand rusii erau deja peste Prut?

 11. AĂ ăă? Ce ?!!!
  satul și comunitatea sînt sterile științific și cultural ” ?!!!? Satul steril cultural?!!

  Suzati dar de la sat ne vine cuvantul „cultura” de la samnata pusa in pamant si cultivata.
  De la oras ne vine cuvantul „civiliatie” …. insa o „civilizatie” vorbeste limba „culturii”.
  Cat despre taranul care ar avea tractor John Deere de o sută de mii de euro am asa o retinere .. ca ala mai este taran. Poate „agricultor” …
  Asa cum sunt sigur ca „Satul nu mai e izolat ca în perioada interbelică e o parere .. părelnică. Prin creierii muntilor sau pierdute in stuful baltilor Dunarii .. erau niste sate izolate .. dar in gnl in anii 30 deja …. satul nu mai era asa de izolat fata de oras!

  Asa cum demersuul dvoastra mi se pare a fi mai motivat din considerente de apateneta l;a alte denominatiuni/religii decat de „convigeri” cica stiintifice…..

 12. Parca Kiseleff obligase preotii sa faca o scoala minimala, multi au driblat reglementarile, apoi erau niste scoli in preajma bisericilor, in Amintiri din copilarie, le aminteste Creanga
  M ar bucura o discutie la nivelul societatii
  Felicitari pt inceput !

 13. Aveti dreptate, credinta nu poate fi predata la scoala. Ceea ce fac profesorii de religie, sau macar incearca sa faca, se numeste indoctrinare. La fel ca in comunism cu ideologia marxista.

 14. „două ziare, unul citit, basilica.ro, altul obscur, ziarullumina.ro.”
  Fara suparare, daca ziarullumina.ro e „obscur” platforma acestui articol e cu mult mai obscură.

  „Nici basilica.ro, nici doxologia.ro, oficios al BOR, nu au nici un link spre ziarullumina.ro.”
  Pe basilica.ro al doilea link dupa Radio Trinitas este chiar, surpriză, cine ar fi crezut, ziarullumina.ro (cu o perioada de timp in urma, ceva asemanator scria si domnul Alin Fumurescu, ca nu intelege/gaseste informatii pe pagina consulatului, desi erau la fel de usor de gasit/inteles).

  „discretul lumina.ro.”
  Discret sau nediscret lumina.ro nu este site religios.

  „Biserica ortodoxă română…”
  A mai amintit un comentator:
  „Biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit și a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit în mod egal de înghițirea printre poloni, unguri, tătari și turci, ea este încă astăzi singura armă de apărare și singurul sprijin al milioanelor de români cari trăiesc dincolo de hotarele noastre. Cine-o combate pe ea și ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist, republican universal și orice i-o veni în minte, dar numai român nu este“ (Mihai Eminescu, „Liber-cugetător, liberă-cugetare“, „Timpul“, 2 februarie 1879).

 15. Nu e greu de rezolvat, cel putin in teorie. Daca ponderea banilor veniti de la stat e mai mare de 50% din totalul valorii unei anume achizitii, atunci respectiva Biserica/unitate de cult aplica Legea 98/2016 si trebuie sa faca achizitia in mod public si transparent pe SICAP. Daca sunt fonduri proprii, atunci pot face cu ei ce doresc si cum doresc, nu-i nimic complicat (din nou: cel putin in teorie!). In felul se impaca si calitatea de persoana juridica privata cu utilizarea fondurilor publice.

  Evident ca asta inseamna controale de la Curtea de Conturi si ANAP (autoritatea de control a achizitiilor publice) si nu stiu cat de tare i-ar incanta pe cei de la unitatile de cult, dar asta e singurul mor de a rezolva problema.

 16. Buna Dimineata
  Ati omis un amanunt interesant : BOR (srl) ar avea intr o situatie normala obligatii fiscale anuale de UN MILIARD euro ( NU ROL !!!) in fiecare an. Asadar, BOR (srl) este Dator Moral Enoriasilor cu 30 MILIARDE EURO.

 17. Inca ceva: nu mi-e clar cum de punem in discutie rolul si locul unei unitati de cult doar pentru ca sunt cativa in unitatea de cult care fura. La fel de bine am putea discuta despre rolul si locul oricarui minister, agentie, primarie, consiliu judetean sau chiar despre Parlament. Nu-s destui in Parlament care fura? :)

  Dorim rezolvarea problemei (bani publici folositi discretionar si lipsit de transparenta de catre o persoana juridica privata) sau preferam discutii fara rost si fara finalitate?

  • Educația religioasa nu are ce cauta în școlile publice.
   Dacă doresc cultele pot organiza în spatiile lor (biserici) ore de religie simbata și duminica, iar părinții care doresc își pot duce acolo copii și plăti ce taxe și costuri cere biserica.
   Tot asa, finanțarea bisericii de către stat e o aberație.
   Dacă vrei biserica, bagi mina în buzunar și ți-o plătești. Beneficiezi de tot spectacolul, dar pe banii și timpul tău.
   Maxim ce poate face statul ar fi sa colecteze „taxa de biserica” o data cu impozitele și taxele normale. Asa ca gest gratuit de bunăvoința fata de instituțiile religioase.
   În rest, bisericile ar trebui sa plătească taxe și impozite, ca noi toți.
   Si ura și la gara.
   Nimeni din clasa politica nu are din păcate atita curaj pt masurile de mai sus.
   Pina nu se implementează, vorbim doar vorbe.

   • @Alex
    Bisericile sunt finantate in toate Europa, direct sau mediat. Ori prin bani direct de la Stat, ori prin impozite platite pentru biserici. Nu despre asta e vorba. Problema e ca fondurile sunt publice, dar utilizarea lor nu este pentru ca bisericile nu trebuie sa respecte nicio lege si nicio regula atunci cand isi cheltuie banii primiti, intelegeti? Bisericile sunt considerate ONG-uri (de utilitate publica), deci fara impozite pe venituri/donatii si/sau proprietati.
    Daca s-ar face un referendum, va garantez ca majoritatea romanilor ar aproba finantarea bisericilor asa cum se face ea azi. Cei care sustin opinia dumneavoastra sunt mai putini in Romania si, se vede treaba, sunt mai putini si in Germania, Spania, Slovacia, Polonia, Elvetia, Suedia, Bulgaria sau Italia s.a.m.d. Sunteti liber sa credeti in ceva sau in nimic, dar regula este sa ne supunem Constitutiei si majoritatii (doar daca majoritatea nu pretinde sa incalce Constitutia). Cam atat despre „ura si la gara”.

    • Aberați domnule. În Germani exista Kirchensteuer, o taxa BBENEVOLA care tu ca și contribuabil o plătești sau nu.
     Nu as fi asa sigur ca un referendum ar avea rezultatul scontat de d-voastră. Și la refendumul pt familie toți bisericosii se și vedeau cu sacii în căruță, iar la final a fost un mare eșec pt bărboșii fundamentalisti.
     Bine ca nu îmi dați exemple de relație stat – biserica – cetățean de prin Iran, Arabia Saudită sau alta teocratie totalitara. Au și aia constituție.

 18. nu este divort religios?nicio problema!autoritatile religioase ortodoxe au gasit o noua sursa financiara:taxa pentru divortatii care se recasatoresc!(la Brasov,de curand,100ron!?)

 19. Educația religioasa nu are ce cauta în școlile publice.
  Dacă doresc cultele pot organiza în spatiile lor (biserici) ore de religie simbata și duminica, iar părinții care doresc își pot duce acolo copii și plăti ce taxe și costuri cere biserica.
  Tot asa, finanțarea bisericii de către stat e o aberație.
  Dacă vrei biserica, bagi mina în buzunar și ți-o plătești. Beneficiezi de tot spectacolul, dar pe banii și timpul tău.
  Maxim ce poate face statul ar fi sa colecteze „taxa de biserica” o data cu impozitele și taxele normale. Asa ca gest gratuit de bunăvoința fata de instituțiile religioase.
  În rest, bisericile ar trebui sa plătească taxe și impozite, ca noi toți.
  Si ura și la gara.
  Nimeni din clasa politica nu are din păcate atita curaj pt masurile de mai sus.
  Pina nu se implementează, vorbim doar vorbe.

 20. Am inteles, sunteti un domn Ungurean timisorean care va deranjeaza ideea ca regaţenii vor avea si dansii o Catedrala cum vazurati la Paris si foare probabil, la Achen, unde domnul presedinte primi-a distinctia Carol cel Mare si Sfant in prezenta relicvelor Mariale.
  Dupa incrancenarea cu care va exprimati, imi vine a crede ca ati trait un moment de mare satisfactie vazand cum au ars Catedrala Notre Dame din Paris si cea din Nantes.
  Domnule Ungureanu, Catedrala Mantuirii Neamului meu nu BORul a decis sa fie construita pe locul in care furia unor atei a distrus zeci de mii de vieti si un patrimoniu cultural de care nu aveti habar, ci Dumnezeu Intreit.
  Sufletul orasului capitala au vrut sa il ucida comunistii.
  Intre cartierul Cotroceni si Parcul Carol , Parcul Izvor si zona Filaret crime si rapturi nepedepsite au avut loc.
  Case de patrimoniu au fost daramate, familii de intelectuali si negustori au fost obligate sa se inghesuie in apartamente promiscue in cartiere marginase.
  Camioane cu mobilier, tablouri, covoare, frize decorative, stratui din atelierele unor artisti plastici, marmura, chiar si vitralii au fost transportate si descarcate in depozite ale gospodariei de partid din care s-au servit parintii actualilor prigonitori ai Bisericii.
  Comunitati de everi, armeni, turci care traisera in buna intelegere au fost imprastiate rupandu-se o coeziune exemplara .
  Spitalul Brancovenesc, Muzeul de Istorie, Arhivele Statului, baze sportive, policlinici au fost sterse de pe harta capitalei.
  Zeci de muncitori constructori si soldati au murit fara lumanare pe santierele coordonate de un arhirect ratacit moral, pedepsit exemplar de Pronie.
  Pe aceasta Golgota vor rasuna Clopotele Catedralei in acelasi suflu spiritual cu clopotele de la Patriarhie, de la bisericile Sfantul Nicolae, Sfantul Ilie, Domnita Balasa, Schitul Maicilor, Manastirea Antim, Sfantul Ioan cel Nou, Sfantul Spiridon, Sfantul Ciprian, spre slava Sfintei Treimi si mantuirea accestui popor martirizat,
  Dumnezeu sa va ierte caci nu stiti jocul cui faceti si pe cine prigoniti.
  Papa Francisc este si el atacat in maniera in care il atacati dumneavoastra pe IPS Patriarhul Daniel. Mai ales de cand a recurs pentru intaia data in istorie la conventia care permite Vaticanului sa intervina in deciziile statului italian.
  Concertat, nu institutiile ecleziale absolut perfectibile sunt puse in discutie ci, Crestinismul.

  • Asta este formula tipica a voastra, a astora „credinciosi-martiri” prin care daramati orice tentativa de analiza morala a „bisericii stramosesti”.
   Promiscuitatea morala a acestui popor este in mare parte opera unei biserici care l a vandut pe Isus pe argintii diverșilor contractori sociali-politic. Domnule Clement, sforăielile incarcate de tamaie verbala nu pot ascunde mizeria morala si intelectuala a ierarhiei BOR. Si nici istoria de iudă.

  • Neamul, drăguță, nu se poate mântui. Ai o înțelegere stearpă vizavi de mântuire, care este înainte de toate individuală. Ce vreți voi să mântuiți când spuneți Mântuirea Neamului, poate că Sătana știe, că Dumnezău sigur nu pricepe.

 21. Mergeți la biserică oameni buni și veți vedea cât de mult pierdeți ținându-vă departe de Dumnezeu și cârtind împotriva semenilor voștri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Dan Ungureanu
Dan Ungureanu
Bursier al École normale supérieure, Paris. Studii aprofundate la École Pratique des Hautes Études, Paris. Asistent la catedra de limbi clasice a Facultății de Litere, Universitatea din Timișoara. Doctorat în lingvistică istorică despre fiabilitatea statistică a reconstrucțiilor lingvistice. Fost lector de limba română la Universitatea Paris IV și la Universitatea Carolină din Praga. Articole (selectiv) : ”The four layers of the lexical substrate in Romanian” în Loanwords and Substrata, Proceedings of the Colloquium Held in Limoges (5th-7th June, 2018) Innsbruck, 2020. Comunicări (selectiv) : Cognitive biases and statistical innumeracy in comparative Afroasiatic linguistics, NACAL, The North American Conference on Afroasiatic Linguistics Conference, Leida, 2014 Cărți (selectiv) : Româna și dialectele italiene, Editura Academiei, București, 2016 Autorii mei preferați sînt Emmanuel Todd, Nassim Taleb, A. O. Hirschman și Fons Trompenaars.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro