luni, mai 16, 2022

Ordonanța de marți noapte, pe înțelesul tuturor

Adoptare. În noaptea de 31 ian/1 febr 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 92/2017 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2017 care modifică Codul penal și Codul de procedură penală. În aceeași noapte a fost adoptat un proiect de lege cu privire la grațiere, dar acesta va intra în procedură legislativă la Parlament, așadar încă nu există un act normativ privind grațierea care să producă efecte.

De ce OUG? Pentru situații de urgență, când nu se poate aștepta ca Parlamentul să dea o lege, Guvernul poate să o facă în locul lui, prin OUG. Din partea introductivă a OUG nu rezultă în mod clar care ar fi fost urgența ce a impus modificarea celor două coduri, ci doar se face mențiune la apariția unor interpretări neunitare ca urmare a publicării unor decizii ale CCR.

Avizare la CSM. În domeniile care privesc justiția și codurile este obligatoriu de cerut avizul de la CSM, care are doar valoareconsultativă. Cu privire la o primă variantă a textului OUG apărut săptămâna trecută, CSM a dat un aviz negativ. Dar marți s-au adus modificări importante textului inițial, astfel că MJ a considerat că e nevoie de un nou aviz de la CSM. La ora 17 a fost primită la CSM noua variantă a proiectului de OUG. Președinta CSM a fixat întâlnire a Plenului CSM pentru miercuri la ora 9.00, anunțând chiar pe ministru de aceasta. La ora 21.30 OUG era însă aprobată de Guvern, fără aviz de la CSM.

Modificarea C.pen. Prin OUG se aduc mai multe modificări Codului penal, care vor intra în vigoare peste 10 zile:

1. favorizarea făptuitorului. Dacă ajuți o persoană să se sustragă de la proces sau de la executarea pedepsei, comiți o infracțiune. Nu sunt sancționați însă cei care își ajută membrii de familie (părinții sau bunicii ori străbunicii, copiii sau nepoții ori strănepoții, frații sau nepoții acestora, soții sau concubinii).

– OUG mai adaugă acum o categorie de persoane care nu va fi sancționată: afinii până la gradul II, adică de acum nu vor mai fi sancționați părinții și bunicii soțului, copiii și nepoții soțului, frații soțului. Aceasta înseamnă că dosarele deschise până în prezent pentru aceste din urmă categorii de persoane trebuie închise;

– OUG prevede că de acum nu vor mai fi pedepsiți cei care favorizează făptuitorii prin emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative.

2. abuzul în serviciu. Reglementarea este modificată aproape în întregime, depășindu-se cerințele unei decizii a CCR (405/2016) care atrăgea atenția asupra unei singure neclarități. Sunt mai multe aspecte aici:

– de acum, fapta va fi infracțiune numai atunci când se încalcă normele dintr-o lege, OG sau OUG și se produce o pagubă de peste 200.000 lei sau o vătămare a drepturilor ori intereselor unei persoane. Asta înseamnă că, de pe data de 11 februarie 2017 faptele de abuz cu prejudiciu de cel mult 200.000 lei nu vor mai fi infracțiuni: dosarele penale în curs de soluționare vor trebui închise, iar prejudiciul va putea fi recuperat de cei interesați numai pe calea unui proces civil (reclamantul trebuie să plătească taxă de timbru, să plătească expertize etc, ceea ce nu se întâmpla în cursul procesului penal). Persoanele condamnate definitiv pentru asemenea fapte vor trebui puse în libertate și condamnarea ștearsă din cazier. Încă o precizare: pragul de 200.000 lei este ales în mod arbitrar;

– se reduc limitele de pedeapsă de la 2-7 ani închisoare la 6 luni-3 ani închisoare sau amendă. Deci, noua lege stabilește pedepse mai mici. Efectul este că scad și termenele de prescripție a răspunderii penale, ceea ce afectează dosarele în curs: dacă până acum o infracțiune de abuz în serviciu putea fi reclamată în termen de până la 8 ani de la data comiterii și urmărită/judecată în maxim 16 ani, de acum acest termen va fi de 5 ani, respectiv 10 ani, astfel că dosarele care se află pe rolul organelor judiciare, în care s/au îndeplinit acte de procedură, de mai mult de 10 ani trebuie închise (EDITARE pe 03.02.2017);
– în caz de condamnare, până acum judecătorul trebuia să interzică celui condamnat să exercite o funcție publică timp de 1-5 ani. Prin OUG această interdicție rămâne la latitudinea judecătorului (EDITARE pe 03.02.2017);

– se reduc drastic pedepsele la abuzul în serviciu comis prin discriminare: dacă până acum se pedepsea cu 2-7 ani închisoare și interzicerea dreptului de a mai exercita funcția publică pentru cel care îngrădea drepturile unei persoane pe temei de rasă, naționalitate, religie, sex, dizabilitate etc, de acum se va sancționa cu închisoare o lună-un an sau amendă;

– OUG prevede că de acum nu vor mai fi pedepsiți cei care comit fapta de abuz în serviciu, inclusiv prin discriminare, prin emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative. Așadar, există o categorie specială de angajați ai statului care nu pot fi trași la răspundere indiferent cât de mare ar fi paguba produsă sau cât de importantă ar fi vătămarea produsă. Mai mult, se deschide posibilitatea legiferării rasiale!

3. neglijența în serviciu. Până acum, dacă un funcționar comitea printr-o îndatorirea de serviciu o pagubă sau o vătămare, dar nu cu intenție (când ar fi fost abuz), ci prin indiferență sau neglijență, fapta era infracțiune. Peste 10 zile aceasta va dispărea cu totul din Codul penal, indiferent cât de gravă ar fi urmarea faptei. Aceasta înseamnă că dosarele penale în curs de soluționare vor trebui închise, iar prejudiciul va putea fi recuperat de cei interesați numai pe calea unui proces civil. Persoanele condamnate definitiv pentru asemenea fapte vor trebui puse în libertate și condamnarea ștearsă din cazier.

4. conflictul de interese Luarea unei decizii de către cel care ocupă o funcție publică în folosul patrimonial al său, al soțului sau al rudei/afinului până la gradul doi este infracțiune. Codul prevedea că astfel de decizii nu pot fi luate nici pentru cei cu care ai fost în raporturi comerciale sau de muncă în ultimii 5 ani sau dacă ai primit cadouri sau donații de la aceștia.

– CCR a atras atenția că textul de lege folosește sintagma „raporturi comerciale” care nu este clarificată (dec. 603/2015) dar, în loc să fie clarificată această sintagmă, prin OUG 13 a fost cu totul eliminată referirea la ea. Mai mult, s-au înlăturat și referirile la raporturile de muncă, cadouri și donații! Prin urmare, dacă iei o decizie ca funcționar public prin care îți avantajezi fostul șef, fostul partener de afaceri sau cel care tocmai ți-a plătit o vacanță la mare, nu vei comite vreo infracțiune;

– în mod corect a fost înlăturat conflictul de interese în mediul privat, fapt conform cu decizia CCR 603/2015.

5. șoferii băuți

– se prevede că alcoolemia peste limita legală (0.8 gr/l alcool pur în sânge) este cea din momentul conducerii, nu cea de la momentul prelevării probelor biologice. Modificarea este corectă, fiind impusă de decizia CCR 732/2014.

– se introduce o nouă infracțiune: consumul de alcool sau stupefiante după producerea unui accident de circulație care a dus la uciderea sau vătămarea unei persoane se pedepsește cu închisoare 1-5 ani.

Modificarea C.pr.pen. Prin OUG se aduc mai multe modificări Codului de procedură penală, care au intrat în vigoare la momentul publicării OUG:

1. achitare în caz de prescripție: Până acum, dacă ar fi intervenit prescripția răspunderii penale, inculpatul trebuia achitat, iar acțiunea civilă nesoluționată. De acum, chiar și în această situație, judecătorul va trebui să rezolve chestiunea prejudiciului (modificare conformă cu dec. CCR 586/2016), ceea ce este în favoarea victimei.

2. prelungire control judiciar: Pentru a se ralia deciziei CCR 614/2016, OUG 13 prevede că în caz de prelungire a controlului judiciar inculpatul trebuie citat, audiat și să aibă avocat.

3. denunțul Organele de urmărire penală află uneori de comiterea infracțiunilor de la martori, care depun denunțuri. Până la 1 febr. 2017 denunțul se putea depune oricând în termenul de prescripție al răspunderii penale, uneori la ani buni de la comiterea faptei. Prin OUG se prevede că începând cu data de 1 februarie denunțul trebuie depus în termen de 6 luni de la data comiterii faptei. Doua consecințe sunt de subliniat:

– nu sunt vizate dosarele începute până la data de 31 ianuarie 2017, inclusiv. Aceasta pentru că normele de procedură penală nu retroactivează, așa cum se întâmplă în materia normelor penale;

– nu se prevede vreo sancțiune a încălcării acestui termen. Practic, chiar dacă o faptă este adusă la cunoștința poliției sau procurorului după cele 6 luni, organul de urmărire penală se poate sesiza din oficiu. Rămâne ca practica să decidă dacă sunt și alte consecințe.

Procedura în Parlament OUG a fost depusă ieri la Parlament. Acesta o poate aproba sau respinge, conform art. 115 alin. 4 Constituție. Procedura este una rapidă, însă va dura cu siguranță mai mult de 10 zile, actul normativ trebuind să treacă prin cele două Camere ale Parlamentului.

Punctele slabe ale OUG. Conform art. 115 alin. 4 Constituție, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora. Or, chiar prin OUG se amână intrarea în vigoare a modificărilor aduse la Codul penal timp de 10 zile.

Ce se poate face?

– Guvernul să revină asupra OUG 13/2017 și să o modifice ori chiar abroge;

– Conform art. 146 litera d) din Constituție, Avocatul Poporului poate ridica excepţia de neconstituţionalitate a OUG. E la latitudinea sa exclusivă dacă va ataca OUG 13/2017, ceea ce poate fi făcut oricând de la momentul apariției în M.Of., căci textul Constituției nu cere ca normele din ordonanță să fie în vigoare, ci doar ca ordonanța să existe ca act normativ;

– Conform art. 146 litera d) din Constituție, CCR hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti. Deci, dacă exista un proces pe rol cu termen azi-mâine-poimâine, în care sunt incidente articolele din OUG 13/2017, procurorul de ședință, eventual un procuror DNA, poate cere asta instantei, care le poate trimite la CCR;

– În temeiul art. 146 lit. e) din Constitutia Romaniei și art. 34-39 din Legea 74/1992 CSM poate declanșa conflictul constituțional între autoritățile statului – CSM, instanțele judecătorești și Ministerul Public pe de o parte, respectiv Guvernul pe de altă parte. Pe data de 1 februarie Președintele CSM a și anunțat acest lucru;

Intrarea în vigoare a OUG:

– modificările la C.pr.pen. au intrat în vigoare pe data de 1 februarie 2017;

– modificările la C.pen. vor intra în vigoare pe data de 11 februarie 2017. Chiar dacă OUG va fi apoi retrasă de Guvern, respinsă de Parlament sau declarată neconstituțională de CCR, modificările la C.pen. își vor fi produs efectele: fiind vorba de o lege mai favorabilă inculpaților (a se vedea art. 5 alin. 2 C.pen.)

Concluzii:

 • OUG nu era urgentă, din moment ce pune în acord Codul penal cu decizii chiar mai vechi de un an și se dă un termen de 10 zile pentru aplicare;
 • Îndreptarea pe cale juridică a acestei situații poate avea loc doar până la data de 11 februarie 2017, ora 00.00.

Explicații abrevieri: OUG – Ordonanța de Urgență a Guvernului; OG – Ordonanța Guvernului; MJ – Ministerul Justiției; CSM – Consiliul Superior al Magistraturii; CCR – Curtea Constituțională a României; C.pen. – Codul Penal; C.pr.pen – Codul de procedură penală

Distribuie acest articol

54 COMENTARII

 1. MULTUMIM!Precizarile sant binevenite pentru ca av. NIcolicea ranjea batjocoritor la tv.ca totul este legal si ireversibil,de necontestat.Multi care nu avem de-a face cu notiuni juridice l-am fi putut crede.

 2. Deci, ordonanta de urgenta pentru o urgenta care nu era urgenta…:)
  Nu numai ca nu se motiveaza urgenta dar chiar se prevede ca va intra in vigoare peste 10 zile. Deci se recunoaste implicit ca NU e urgenta.

 3. Multumim pt articol, putem intelege clar, tehnic ce e cu magaria asta.

  Dnule Danilet, trebuie facut ceva pentru ca pe viitor sa nu se mai poata intampla asa ceva. Portita asta (emitere OUG) prin care se poate dezincrimina violul/crima/etc la bunul plac al unui om politic puternic ce controleaza niste marionete dintr-un guvern, portita asta trebuie sa dispara in viitor. Nu se poate asa ceva!

  • De unde ati scos-o pe asta cu dezincirminarea violului, crimei? Nu face obiectul OUG, dvs. intelegeti ce cititi sau sunteti cumva analfabet functional?

 4. Intrebare de nespecialist in ale dreptului. Sa presupunem ca un guvern ulterior acestuia abroga aceasta OUG. Spuneti ca degeaba, pentru ca se va aplica legea cea mai favorabila. De ce un guvern ulterior nu ar putea abroga si acel articol care specifica aplicarea legii cele mai favorabile? De ce trebuie ca infractorii sa fie atat de favorizati?

  • Nu se poate abroga art 5 alin 2 C.pen caci avem art 15 alin 2 Constitutie care prevede aplicarea legii penale mai favorabile!

   • Dar daca legea aia penala mai favorabila a fost declarata neconstitutionala? Ar fi cam aiurea…sa folosesc o lege abrogata ca fiind neconstitutionala pe motiv ca asa scrie in Constitutie :P, Constitutie care mai scrie si ca

    „ARTICOLUL 16
    (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
    (2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

    Pai nu avem de-a face cu mai multe discrimari pozitive in cazul abuzului in serviciu?

    „Așadar, există o categorie specială de angajați ai statului care nu pot fi trași la răspundere indiferent cât de mare ar fi paguba produsă sau cât de importantă ar fi vătămarea produsă. Mai mult, se deschide posibilitatea legiferării rasiale!”
    Asta nu-i discrimainare?
    Apoi ziceti ca
    „fapta va fi infracțiune numai atunci când se încalcă normele dintr-o lege, OG sau OUG și se produce o pagubă de peste 200.000 lei sau o vătămare a drepturilor ori intereselor unei persoane.”
    Pai eu, PFsau PFA daca produc o paguba similara sunt ascuns cat ai clipi :P
    Nu avem iarasi o discriminare in sensuil ca la aceeasi fapta(furt, pe romaneste) unu scapa si altul nu. Legal!
    Ar mai fi si altele
    „ARTICOLUL 39
    Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme”
    Pai daca sunt libere de ce mai trebuie autorizate de Primarie?
    Alta:
    „ARTICOLUL 42
    (1) Munca forţată este interzisă.
    (2) Nu constituie muncă forţată:
    a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conştiinţă;
    b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată; ”
    Pai de ce pot sa refuze condamnatii munca in puscarie? Care nu ar fi munca fortata, dupa Constitutie?

  • Pentru ca ei au fost mereu la conducere . Dar pe bune , daca dadeau verde la viol ? Sau nationalizau pe persoana fizica tot ce le trece prin cap ? Ce protectie are statul in caz ca este votat un nebun acolo ? . Uite ca isi dau verde la furat sub 50000 de coco si idiotii lor de votanti nu se prind . Adevarul e ca unii sunt atat de morti ca nici daca ar fi violati nu s-ar prinde ….

  • Este o prevedere in constitutie. Nu retroactiveaza nimic cu exceptia legii penale mai favorabile…..de aici vine toata chestiunea.

  • @ Flo: pentru ca aplicarea legii penale mai blande este un principiu de baza al dreptului, si nu doar din Romania.
   E ca si cum s-ar incerca corectarea unei greseli facand o greseala si mai mare.

   • Asta intr-o tara normala .Bine ca nu au scris in lege ca se pedepseste cu 1.000.000 de lei in cont pe persoana fizica ….

    Dar ce ma intereseaza – nimeni nu s-a gandit – de ce cele 10 zile ? Ce rost au din punctul lor de vedere ? A existat cumva vre-un erou/ tradator care le-a pus acolo din tastatura ca sa mai avem o sansa ? Ceva nu e in regula aici .

 5. aprecierile autorului sunt corecte, se impune o singura competare,
  in ceea ce priveste normele codului de procedura penala si actiunea lor in timp, spre deosebire de autoru articolului, la mintea mea, noile reglementari referitoare la termenu denuntului se aplica inclusiv cauzelor penale aflate in faza de urmarire, judecata sau executare, ca leje penala mai favorabila,
  daca am inteles bine in cauzele de terorism, trafic de droguri si celelate din competenta DIICOT va fi jale dupa modificarea termenului de denunt,
  in acest sens, referitor la concursu de legi de procedura penale mai favorabile este decizia Curtii Constitutionale nr. 1483/2011 referitoare la art. 320 indice 1 din vechiu cod de procedura,
  subliniez faptu regretabil ca aceasta problema nu a fost tratata nici macar incidental in cererile CSM si ale Presedintelui Republicii adresate instantei de contencios constitutional

  apoi, este de observat ca nu a fost tratata problema din preambulu ordonantei de urjenta cu numar nefericit ma refer la triomiterea al hotararile insttei de contencios administrativ, cand este clar ca este vorba de contencios constitutional,

  nu in ultimu rand, daca autoritatea judecatoreasca si-ar fi respectat menirea iar pedepsele in cazurile nastase, felics, dracnea ar fi fost intr-adevar pe masura faptelor astazi am fi dormit linistiti si nu am fi iesit pe strazi,

  iubim tradarea dar uram pe tradatori

  • in completare, tot in ceea ce priveste actiunea lejii de procedura penala in timp, tot pe art. 320 indice 1 din vechiu cod de procedura penala mai exista si decizia CCR nr. 1470/2011 in care s-a aratat ca atat normele codului penal cat si cele ale codului de procedura penala sunt in esnte leji penale, prin urmare se aplica si in cazul lejii de procedura penala principiul lejii mai favorabile

   • Va inselati: in acea decizie CCR spune ca normele penale mai blande se aplica retroactiv indiferent ca ele sunt cuprinse in Codul penal sau Codul de procedura penala, ceea ce este corect. In cazul de fata, avem doar o dispozitie de procedura – denuntul trebuie pus in 6 luni – fara nicio sanctiune, prin urmare nu poate fi caracterizata drept o norma penala.

 6. domnule Danilet,

  faceti ceva cu radu chirita de la cluj, scrie smechereste pe blogul lui ca de aia avem gratiere si amnistie sa le folosim. omul ala e prost sau perfid? si-a vandut constiinta clientilor lui penali? tot incep sa aud studenti la drept care-s crescuti cu ideea ca DNA face abuzuri blabla. Pai ori esti prof de drept, ori esti avocatul penalilor. chirita se crede destept dar are o problema de caracter si un conflict de interese intre functia de profesor si avocatul borfasilor.

 7. Multumiri pentru aceste clarificari , greu accesibile dpdv al intelesului pentru omul din afara mediului Justitiei. Iata si de ce cred asta:

  – Cunoscut politician si fripturist-navetist inrait inter-partide, devenit remarcabil pana si prin „proprietatea termenilor” aruncati cu emfaza vadit dispretuitoare in emisiunea Radio Romania Actualitati din 01 febr. 2017 – orele 13:30 la 13:50 unde batea campii pe aceasta tema.
  – O alta doamna , prin televiziuni ne serveste justificarile-i de „chimist specialist politic” in ale Educatiei si Invatamntuului care – invatamant , an de an se scufunda in mediocritate, lipsa de calitate si plin ochi de meschinarie.

  Acesti doi (mehedinteni ?) – dar si inca multi altii (….nicolae, codrini, ponta, sova, …) aparuti de aiurea dar permanentizati in Parlament ca specialisti in politica „politicii fara de rost ori rezultate folositoare societatii romanesti”, ar trebui sa ia nota de existenta acestui articol.

  Sa priceapa un mare si trist adevar : desi ei au devenit si sunt inutili , au ramas an de an , doar
  aceiasi vesnici si nesatui profitori .Se mai satura omul pana si de icre negre . Doar ei, nu se satura de nimic

  Ar trebui sa faca un pas inapoi ca depasiti de vremi si mai ales de faptele lor .
  Acest articol dar mai ales recentele evenimente nationale sa le aminteasca si ceace ce este aceia moralitate sociala.
  46 % voturi primiti de catre PSD , dar din cca. 20 % dintre romanii cu drept de vot trebuia sa ii oblige din absolut orice punct de vedere. N-a fost sa fie ! N-au semanat politica sociala cu samanta pe care o voiau toti romanii. Nu doar cei care din nefericire, iau crezut si mai ales i-au votat.
  Aroganta, perseverenta in afirmatii – unele chiar bombastoide nu tine loc de adevar in general , ca sa nu mai spun de adevar juridic.
  „Modestia” omului posesor al ” proprietatii termenilor” aruncati in unde radio-televizate ma face sa cred ca tine de o deformare „profesionala” nesanatoasa suferita intr-un mediu de activitate deacum deja contaminat .

 8. Buna seara tuturor.
  Domnule Cristi Danilet va cer acordul sa listez si sa distribui articolul de mai sus si cu permisiunea dumneavoastra sa-l distribui in cutiile postale din orasul Iasi. Nu am studii de specialitate si nici nu pot participa la proteste dar sunt postas si pot distribui repede impreuna cu colegii acest manifest cred eu edificator. Cei mai in varsta habar nu au de ce se protesteaza seara ei cred citez ca ” zic la televizor ca sorosistii vor sa rastoarne guvernul” .Asa vorbeau doi pensionari intr-o scara de bloc si recunosc ca nu am intervenit desi putem sa le spun ca gresesc. M-am decis sa va interpelez Mai ales ca sunt un cititor asiduu de contributors!

  • M-am decis sa va interpelez pentru ca sunteti un specialist in domeniul dumneavoastra si nimeni nu ne poate acuza de manipulare. In momentele astea dificile informatiile pertinente ne sunt de mare ajutor!
   Cu respect, Paul Tanasa.

   • Revin cu mentiunea ca nu pot sa-mi editez comentariul si-mi cer scuze pentru eventualele greseli. Am scris in graba pentru ca sunt revoltat de comportamentul ciumei rosii.

    • Din moment ce articolul meu este in spatiul public, aveti dreptul sa il distribuiti cum si cui doriti. Eu va multumesc!

 9. Bravo domnule Danilet
  In sfârșit cineva care își face treaba. Primul lucru care trebuia făcut de către instituțiile implicate in actul de justiție era sa explice clar tuturor ce prevede și care sunt efectele oug. Îmi pare rău ca sunteți obligat sa faceți acest lucru. Așteptăm acest comunicat din partea CSM, DNA sau parchetul general !!!

 10. E posibil sa fiu greșit, însă vreau o discuție concretă pe marginea efectelor ordonanței.

  Să luăm un exemplu concret bazat pe definiția ordonanței asupra abuzului de funcție.

  Să zicem ca după ce intră în vigoare badea Gheorghe se duce la un ghișeu să obțină niște acte.

  Funcționarul îi spune de la obraz badei ca nu vede actele dacă nu da de exemplu 50 de lei șpagă.

  Badea nu plățește se duce și se plânge primăriei. Primăria îi spune că funcționarul nu poate fi tras la răspundere pentru că badea nu poate dovedi că este vătămat în limita legii ca să fie vorba de abuz în servici.

  Atunci badea are două soluții la îndemâna. Ori plătește șpagă ori deschide un proces primăriei pentru că funcționarul nu își face treaba cu rea intenție.

  Pedeapsa cea mai mare pe care o poate avea funcționarul este în cel mai rău caz plătirea șpăgii primite, dacă nu exista alte măsuri administrative asupra lui. Și probabil nu vor fi, deoarece superiorii vor fi parte din jaful nepedepsit.

  Practic ordonanța de urgență, așa cum e făcută, legalizează corupția în România.

 11. Suma aia de 200.000 RON e pur si simplu nesimtita. In texas spre exemplu unde veniturile si banii in general sunt cu un ordin de marime mai mari, pt acelasi tip de infractiune se face puscarie de la 2500$ in sus.Daca ar fi sa ajustam deci la veniturile din romania ar trebui sa vorbim de 2.000RON nicidecum de 200.000RON !!!!!!
  200.000RON e aberant si clar pus ca sa isi piarda legea orice fel de esenta.

 12. Pai cum poate sa isi produca efectele daca a trecut peste CSM ? Acesta e un abuz al unei puteri in stat: Guvernul.

  Cum poate un abuz sa-si produca efectele ? Ce fel de efecte ar fi acestea …

  Abuzul nu numai ca nu trebuie ingaduit dar cei care l-au comis trebuie sa plece.

 13. Am văzut că a fost amintit Radu Chiriță. Am citit articolul lui de pe blogul lui și de curiozitate, și pe considerentul că trebuie ascultată și cealaltă parte. Cum nu am studii juridice întreb și eu: are dreptate sau bate câmpii? Înțeleg că este doctor în drept constituțional.

 14. Se pare ca toate aceste modificari vor avea efect invers celui afirmat ca este dorit. In loc de a combate criminalitatea, si a micsora astfel numarul de detinuti, toate aceste modificari incurajeaza criminalitatea, mai ales prin cresterea numarului de persoane si a sumelor implicate in faptele penale respective. Deci trebuie sa ne asteptam ca va creste gravitatea faptelor (prin incurajarea furtului pina la valori de 200.000 de lei – si cine a ajuns la 200.000, nu se va opri acolo, ci va capata mai mult curaj si forta financiara pentru a-si continua crimele) si numarul de detinuti (pentru ca daca incurajezi 20 de insi sa comita crime, sigur vor apare alti 20, care sa doreasca sa faca acelasi lucru, luind ca model pe primii 20). Romania trece printr-o tragedie extrem de grava din scurta sa istorie, tragedie care incepe sa se contureze a fi mai grava decit comunismul, ca efecte si insidiositate. In loc de a merge in sus, spre progresul mentalitatilor, tara regreseaza inspre a deveni o tara de asistati social si banditi. In aceste conditii, productia de bunuri va scadea semnifivativ, si, culmea, nu vor mai exista nici macar minimele fonduri care exista acum pentru aparenta sustinere pe linia de plutire a unui stat social.

 15. Buna ziua,
  Nu inteleg sau nu ma duce capul dupa ce norme functioneaza sistemul juridic in Romania.
  Daca OUG este retrasa, abrogata sau declarata neconstitutionala, cum atunci poate fi utilizata ca legea cea mai favorabila? Cred ca nu sunteti sanatosi!
  Daca nu exista, am eliminat-o, etc. cum sa fie considerata cea mai favorabila?
  Va intreb urmatoarele: un sofer care in trecut putea sa conduca cu o concentratie de alcool de 1 mm/000, iar acum max. este de 0,8mg/000, de ce nu beneficiaza de legea cea mai favorabila? Doar un exemplu care mi-a trecut acum prin minte!
  Domnule Danilet, de ce M.O. este in subordinea guvernului? De cand a fost mutat de ponta, nimeni nu s-a sinchisit.
  Pe toti va doare’n cur de tara! Doar atat va spun, daca MO este institutie de sine statatoare, cum a fost, respectiv R.A., nu se mai putea intampla hotia de la miezul noptii!
  Astept raspuns!

  • am sa incerc io sa raspund,
   in ceea ce priveste modificarile la Codu penal acestea pot produce efecte juridice doar dupa intrarea in vigoare – conform dorintei gubernului grindeanul – respectiv la 10 zile de la publicarea ordonantei cu numar nefericit,
   pe de alta parte, modificarile la Codu de procedura penala intra in vigoare pe loc,
   problema este ca modificarile la Codu de procedura penala referitoare la termenu denuntului – maxim 6 luni – au intrat deja in vigoare,
   toate cauzele penale in faza de urmarire penala, judecata in care denuntu are mai mult de 6 luni de la data savarsirii faptei vor fi oprite iar oamenii cu dragoste fata de bujetu de stat se pot apuca din nou de meseria lor : microsoft, etc.
   atat dispozitiile Codului Penal cat si ale Codului de Procedura penala, sunt, in intelesul legii noastre fundamentale, legi penale.

  • Si daca se publica dimineata care era diferenta ? Intreb ca sa stiu pentru ce sa ies in strada. Sa stiu ce sa cer, de exemplu „nu le mai publicati noaptea deoarece a, b si c care sint daunatoare”

   • @Cami Avem o normă în Constitutie care spune ca daca se modifica o lege si e mai favorabila, ea se aplica si pentru fapte trecute. Acum alcoolemia la volan este incriminata de la o,8 la mie in sus. Daca eu conduc azi cu 0,9 sunt cercetat de procurori. Daca maine apare o lege care spune ca numai de la 1 la mie este infractiune, beneficiez si eu de legea noua.

    @Marginea satului Se pot da si dimineata, nu e bai. Doar ca daca apar noaptea la 1 am, dimineata la 8 am eu trebuie sa aplic ordonanta la primul caz pe care il judec…

 16. Tot nu am priceput mare lucru.
  „Fapta va fi infracțiune infracțiune numai atunci când se încalcă normele dintr-o lege, OG sau OUG și se produce o pagubă de peste 200.000 lei sau o vătămare a drepturilor ori intereselor unei persoane.” – de aici inteleg ca este suficient, pentru a fi considerata infractiune, ca fapta sa vatameze drepturile ori interesele unei persoane plus sa incalce normele dintr-o lege.

  „A produce o paguba” nu e totuna cu „bun insusit pe nedrept”, adica nu-i totuna cu furtul.
  Prin urmare, un primar, daca face o tampenie (printr-o incalcare a legii) si se poate arata ca a produs o paguba ca urmare a ei (nu ca a furat ceva personal), dar nimeni nu se simte lezat, i se intampla ceva penal doar daca sare de 200k. Asta inseamna, cred, ca nu poate semna contracte cu cine are chef.

  Daca un legiuitor produce o paguba printr-o lege nu mai raspunde personal (penal). Mi se pare asa ciudat sa raspunda personal, adica sa-mi recuperez prejudiciul chiar de la cel care a facut legea, incat o las balta.

  Apoi daca produc o paguba, cu intentie dar fara sa incalc legile, fapta nu-i incriminata. Ar fi fost ciudat sa produc o paguba, fara intentie si tot fara sa incalc legea, iar fapta sa fie incriminata (neglijenta). Ar merge doar daca neindeplinirea indatoririlor de serviciu e o incalcare a legii. Si chiar si asa ramane discutia despre intentie.

  In fine, pentru mine e mult mai ambigua povestea.

 17. Dle. Danilet, ne puteti lamuri in privinta unui aspect ?

  Ce se intampla daca Liviu Dragnea scapa de acuzatia de abuz in serviciu si ramane cu cea de „instigare la fals intelectual” ?
  1. Se continua dosarul, sau se inchide si se deschide altul nou, cu reluarea tuturor procedurilor ?
  2. Ce pedeapsa se poate lua pentru infractiunea asta ? Inchisoare sau doar amenda penala ?

  Multumim.

 18. Explicatiile sunt ok, dar in continuare ma simt ca in Ferma animalelor. unde se spunea ca „toate animlele sunt egale, dar unele sunt mai egale decat altele”. Ce facem aici, Cainele si Catelu, fabule, haidem sa haideti, dam acte ca sa facem ceva si noi ?
  Eu unul cred in urmatoarea ipoteza:
  – Dragnea a fost presat de Baroni sa faca ceva sa ii scape;
  – Dragnea si ai lui emana ordonanta, stiind sigur ca o sa pice la CCR;
  – iese iuresul de fata, lumea se agita, etc;
  – ajung actele la CCR;
  – CCR declara ca sunt bune de aruncat si sunt anulate;
  – Dragnea „iese bine” in fata baronilor : „fratii mei, eu am incercat, dar daca fortili ocule nu vrea….”;
  – toata lumea e fericita;

 19. Daca de la savirsirea unei fapte si pina il cercetam si condamnam avem 10 modificari ale Legii penale dar fapta nu s-a produs si nici nu s-a judecat in timpul existentei unei ordonante declarate neconstitutionale dupa 3 ore de la data intrarii in viguare inculpatul este judecat pe aceea ordonanta neconstitutionala si scapa cu 3 luni de puscarie ?. Cine sunt persoanele care pot cere reparatii pe contencios administrativ si cam care ar fi si cine le plateste ?

 20. Foarte buna prezentarea profesionista dar pe intelesul tuturor facuta de dl judecator Cristi Danilet.
  Doream cand am citit-o sa intervin cu niste detalieri dar nu cred ca mai este cazul tinand cont si de textul Avocatului Poporului asa ca ma rezum la a face doar cateva consideratii luaind pe rand modul in care a numerotat textul dnul Danilet din punctul de vedere a felului cum vad eu corectarea acestei ordonante:

  La Modificarea C.pen.
  1. favorizarea făptuitorului
  -Consider ca este acceptabila doar extinderea exonerarii de la sanctiune a rudelor fapuitorului introducand si afinii de gradul II, adică de acum nu vor mai fi sancționați părinții și bunicii soțului, copiii și nepoții soțului, frații soțului. Motivez aceasta pentru ca este vorba de o familie extinsa conforma cu mentalitatea romanilor si nu trebuie sa judecam dupa criteriile de ex ale ordinii de la o masa succesorala cam cum este azi .Este normal ca si rudele apropiate ale sotiei sa fie considerate in familia celui vinovat si cu relatii similare cu acesta .Desigur ca nu-i obliga nimeni sa-l sprijine pe vinovat dar daca simt la fel ca si celelalte rude trebuie exclusi si ei mai ales si pentru a nu produce clivaje in aceasta famile extinsa de care va vorbesc. Cred ca asa trebuia facuta de la inceput legea si deci nu e nici-o nenorocire ca unii care au infruntat totusi acest risc simtindu-se apropiati de inculpat sa beneficieze de acest text.

  2.abuzul în serviciu.. Sa se pastreze vechea formulare adica sa se elimne toate prevederile care exced recomandarilor CCR si pastrata numai propozitia: fapta va fi infracțiune numai atunci când se încalcă normele dintr-o lege, OG sau OUG cu observatia ,
  ca aici trebuiesc cum spune dl Ciorbea prevederile dinorice tip de lege in sens extins adica pana la decizii ale pimarilor, consiliilor comunale
  Ps Daca se dorste un prag sa se puna unul modic pentru care sa se prevada pe langa recuperarea summei o amenda egala cu suma : de ex 1000-10000 lei

  3. neglijența în serviciu sa ramana o fapta penala de mai miica gravitate sanctionata cu recuperarea prejudiciului si despagubiri cu o privare foarte mica de libertate sau cu o amenda.

  4. conflictul de intereseDe pastrat ca pana acum si doar de pus strict in acord cu decizia Curtii adica de lamurit sintagma ” raporturi comerciale” elimnarea neinsemnand lamurire.

  5. șoferii băuți
  Este corecta doar ca al doilea aliniat cel putin la dl Danilet are o eroare materiala si probabil se referea la consumul de alcool sau /si stupefiante imediat anterior accidentului, adca soferul fiind sub efectul acestora.

  Modificarea C.pr.pen.
  Totul e Ok cu exceptia:

  3. denunțul Poate sa se pastreze umblandu-se la limite mai putin drastic . Adca undeva la mijloc tinand cont si de observatia dlui Danilet ca procurorul se poate autoseziza si desigur ca daca exista un denuntator care a depasit termenul el poate avea calitatea de martor.

  Asadar pentru Aceasta modificare dracul nu este asa de negru. Deci bataia trebuie dusa pe modiv codului penal care are acele 10 zile pana intra in vigoare adica doar până la data de 11 februarie 2017, ora 00.00.

  PS Multumim mult dlui jud Cristi Danilet un reper al statului de drept.

 21. @denuntul o consecinta interesanta este ca dupa 6 luni denuntatorul calomnios (pe stil vechi) nu mai se face vinovat de inducerea in eroare a organelor (pe stil nou) ci devine doar un informator liber sa greseasca. Inseamna ca Guvernul are cunostinta de existenta unor potentiali denuntatori care se codeau pina acum sa o faca de teama incadrarii la inducere in eroare (fostul denunt calomnios). Asadar Guvernul se face vinovat de tainuire.

 22. Daca imi permiteti sa va citez, domnule Danilet, si ulterior sa va adresez o intrebare:
  „Prin urmare, dacă iei o decizie ca funcționar public prin care îți avantajezi fostul șef, fostul partener de afaceri sau cel care tocmai ți-a plătit o vacanță la mare, nu vei comite vreo infracțiune;”

  Nu cumva o persoana care primeste o vacanta la mare si apoi ia o decizie care avantjeaza in mod discretionar persoana care i-a achitat vacanta, este pasibila de luare de mita?

  • Chiar daca aveti dreptate , aspectele tehnice juridice sint doar subsidiare, secundare. Chestiunea in evenimentele recente este de natura politica iar eu o inteleg in felul urmator: in vreme ce un partid capata prin alegeri mandat sa implementeze politicile sale , viziunea si intentiile sale nu neaparat cunoscute de electorat , opozitia are doua variante de cenzura , una pe caile consacrate adica parlament sau alegeri iar cealalta prin mobilizarea in strada a electoratului propriu sau a oricarei alte masse de manevra, de presiune, folosind pentru asta orice pretext. Fair game. Ambele parti vor incerca sa argumenteze inclusiv ipocrit sau mincinos . Cine este mai capabil va obtine va administra si va pastra puterea politica. Puterea se ligitimizeaza prin ea insasi. Deocamdata opozitia s-a dovedit mai capabila. Ambele parti au folosit folosesc si vor folosi toate mijloacele si metodele accesibile . Este o lupta fara reguli morale si fara arbitri , vizibil si in relatiile internationale. Ramane la decizia cetateanului daca se lasa sau nu folosit de una sau de oricare dintre tabere deoarece el cetateanul nu stie si nu poate niciodata sti ce se urmareste si ce va rezulta din implicarea sa fie ea in procesul electoral sau in actiunile de strada.

   • In textul autorului exista o parte care confirma . ” Încă o precizare: pragul de 200.000 lei este ales în mod arbitrar;” clar manipulatoriu deoarece si pragul de 2 milioane de la fapta deosebit de grava e tot arbitrar. Toate sumele mentionate in Coduri sint inevitabil arbitrare, si nu este nimic rau in asta ci doar firesc, ca nu sint legi naturale nici rezultatul vreunui calcul stiintific. Deci precizarea este utila doar ca metoda de isterizare a majoritatii fara pregatire juridica.
    Intr-adevar fair game, cine e fraier si „pune botu” iese noaptea pe strazi fara sa stie de ce , pentru ce si pentru cine. Va afla cand se termina agitatia iar vestea poate fi buna sau rea. Oaia de turma are avantajul ca de obicei i se canta la fluier si dezavantajul ca tot de obicei e dusa nu numai la adapatoare ci si la abator.

     • V-a oripilat deoarece nu ati inteles. O fapta este pedepsita in raport cu gravitatea ei. Este deosebit de grava de la 2 milioane, este penala cu privare de libertate la 200 de mii (10%) si este fara privare de libertate sub 200 de mii dar tot „pedepsibila” , atita doar ca mai putin drastic. Si nu are nici un efect de „legalizare a coruptiei”, deoarece mita si furtul si delapidarea raman ca fapte penale distincte. Daca luati mita sau deturnati fonduri sau comiteti trafic de influenta sinteti pedepsit in continuare , asa cum a fost intotdeauna , pentru faptele astea , nu pentru abuz in serviciu. Deasemenea , este foarte ciudat, nefiresc si nedrept sa fie considerata infractiune o decizie prin care nu s-a incalcat nici o reglementare ci a fost doar o decizie de oportunitate. Cititi motivatia CCR de anul trecut.
      Mai este un aspect. Prin parlament sau OUG, abuzul trebuia si trebuie in continuare re-incriminat deoarece asa a decis CCR . Si trebuie fixate niste praguri . Si este cumva exagerat sa cada guvernul pe motiv ca ministrul justitiei a preferat un prag si nu altul mai mic sau mai mare. Cum a ales acel prag care repet, nu dezincrimineaza abuzul , intr-adevar trebuie sa explice si sa justifice. Acelasi tip de urgenta a fost invocata si cand Ciolos a corectat alte articole din CP tot prin OUG anul trecut, tot ca sa le puna in acord cu decizii CCR. In opinia mea lucrurile astea trebuiau analizate , decise si asumate politic in parlament , nu sa fie bagat la inaintare un guvern care nici nu ar trebui sa legifereze decat in situatii chiar urgente si exceptionale. Vina PSD asta este. Ca a pasat guvernului o raspundere care apartinea PSD si ALDE. Ministru justitiei trebuia sa stie si e responsabil si el. Pe de alta parte OUG a fost in dezbatere publica de pe 18 ianuarie pina pe 31, si nu asa cum se minte ca ar fi fost scornita peste noapte. Nu am auzit critici publice la adresa ei din 18 pina in 31.

      • Probabil era publica in cercurile voaste . Problema este ca un hot obisnuit intra in inchisoare pentru 500 lei . In cazul vostru trebuiau 50000$ .Unde e egalitatea intre hoti ?. Luarea de mita , deturnarea de fonduri nu se fac cu mana sefului ci , ca in cazul actual , prin mina „Grajdanului ” care poate fi inclusiv Prim Ministrul tarii , ministrul justitiei , etc .Ati dus hotia pe cele mai inalte culmi si nu mai rabdam .

    • @Spoitoru Dacă e să vorbim așa…atunci orice pedeapsă din codul penal este aleasă în mod arbitrar. Dar, revenind: eu nu am vrut să subliniez faptul că Legislativului nu ar avea voie să aleagă orice prag dorește (are drept discreționar în acest sens), ci că nu CCR impune acest prag de 200.000 lei, cum e justificarea în preambulul ordonanței.

 23. Ţara lui Papură-Vodă,
  Când autorităţile de stat sunt angajate să păzească şi să sporească avuţia naţională, în schimb o fură şi o risipesc fără teamă de lege, pentru că azi fură iar la noapte dau o ordonanţă de urgenţă prin care nu mai răspund pentru faptele lor.
  Prea multe nereguli sunt în OU nr. 13/2017, după cum o spune de fapt şi nr. 13.
  Pentru o Românie prosperă, raportat la bogăţiile pe care le avem, pentru a nu ne încadra în – Ţara luiPapură-Vodă, conform zicalei din bătrâni, Propun ca Guvernul României, să legifereze de urgenţă ca toate organele statului, declarate prin lege, în caz de comitere a faptelor penale, să se dubleze pedeapsa pentru fapta penală comisă . Criminalitatea de 200 de miliarde ROL, TREBUIE ASPRU PEDEPSITĂ .

 24. Ţara lui Papură-Vodă,
  Când autorităţile de stat sunt angajate să păzească şi să sporească avuţia naţională, în schimb o fură şi o risipesc fără teamă de lege, pentru că azi fură iar la noapte dau o ordonanţă de urgenţă prin care nu mai răspund pentru faptele lor.
  Prea multe nereguli sunt în OU nr. 13/2017, după cum o spune de fapt şi nr. 13.
  Pentru o Românie prosperă, raportat la bogăţiile pe care le avem, pentru a nu ne încadra în – Ţara luiPapură-Vodă, conform zicalei din bătrâni, Propun ca Guvernul României, să legifereze de urgenţă ca toate organele statului, declarate prin lege, în caz de comitere a faptelor penale, să se dubleze pedeapsa pentru fapta penală comisă . Criminalitatea de 200 de miliarde ROL, TREBUIE ASPRU PEDEPSITĂ .

  Primul comentariu nu a fost dat, il anulez.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Cristi Danilethttp://cristidanilet.wordpress.com/
Cristi Danileţ este judecător din anul 1998, iar în perioada 2011-2016 a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Este promotorul educației juridice în școli și licee www.educatiejuridica.ro si membru fondator al asociației Voci pentru Democrație și Justiție www.vedemjust.ro

conferinte Humanitas

 

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este banner-contributors-614x1024.jpg

„Despre lumea în care trăim” este o serie anuală de conferințe și dialoguri culturale şi ştiinţifice organizată la Ateneul Român de Fundaţia Humanitas Aqua Forte, în parteneriat cu Editura Humanitas și Asociația ARCCA.  La fel ca în edițiile precedente, își propune să aducă în fața publicului teme actuale, abordate de personalități publice, specialiști și cercetători recunoscuți în domeniile lor și de comunitățile științifice din care fac parte. Vezi amănunte.

 

Carte recomandată

Anexarea, în 1812, a Moldovei cuprinse între Prut și Nistru a fost, argumentează cunoscutul istoric Armand Goșu, specializat în spațiul ex-sovietic, mai curând rezultatul contextului internațional decât al negocierilor dintre delegațiile otomană și rusă la conferințele de pace de la Giurgiu și de la București. Sprijinindu-și concluziile pe documente inedite, cele mai importante dintre acestea provenind din arhivele rusești, autorul ne dezvăluie culisele diplomatice ale unor evenimente cu consecințe majore din istoria diplomației europene, de la formarea celei de-a treia coaliții antinapoleoniene și negocierea alianței ruso-otomane din 1805 până la pacea de la București, cu anexarea Basarabiei și invazia lui Napoleon în Rusia. Agenți secreți francezi călătorind de la Paris la Stambul, Damasc și Teheran; ofițeri ruși purtând mesaje confidențiale la Londra sau la Înalta Poartă; dregători otomani corupți deveniți agenți de influență ai unor puteri străine; familiile fanariote aflate în competiție spre a intra în grațiile Rusiei și a ocupa tronurile de la București și Iași – o relatare captivantă despre vremurile agitate de la începutul secolului al XIX-lea, ce au modelat traiectoria unor state pentru totdeauna și au schimbat configurația frontierelor europene. Vezi pret

 

 

 

Carte recomandată

 

Sorin Ioniță: Anul 2021 a început sub spectrul acestor incertitudini: va rezista democraţia liberală în Est, cu tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea îşi pierde busola în Vest sub asalturi populiste? Cât de atractive sunt exemplele de proastă guvernare din jurul României, în state mici şi mari, membre UE sau doar cu aspiraţii de aderare? O vor apuca partidele româneşti pe căi alternative la proiectul european clasic al „Europei tot mai integrate“? Ce rol joacă în regiune ţările nou-membre, ca România: călăuzim noi pe vecinii noştri nemembri înspre modelul universalist european, ori ne schimbă ei pe noi, trăgându-ne la loc în zona gri a practicilor obscure de care ne-am desprins cu greu în tranziţie, sub tutelajul strict al UE şi NATO? Dar există şi o versiune optimistă a poveştii: nu cumva odată cu anul 2020 s-a încheiat de fapt „Deceniul furiei şi indignării“?

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro