miercuri, iulie 24, 2024

Pledoarie pentru regionalizarea României

Vineri 23 Noiembrie 2012, Academia de Advocacy din Timişoara, organizează audierea publică „Regionalizarea României-De Ce?”, printre  numeroșii invitaţi fiind Ambasadorul Olandei în România Matthijs van Bonzel și Directorul general adjunct al Agenţiei de Dezvoltare Regională a Ţării Bascilor, Juan Castro Pinedo. La evenimentul organizat în Sala Multifuncţională a Consiliului Judeţean Timiş şi-au anunţat prezenţa aproape 100 de persoane, printre care mă aflu şi eu. După ce am parcurs motivaţia acestui eveniment, am decis să transmit o depoziţie scrisă pe care să o susţin în timpul audierii.

Descentralizarea prin ochii mei

Am trăit un an şi jumătate în Tübingen, Baden Württenberg şi aproape un an în Trento, Trentino Aldige. Acestea sunt unele dintre cele mai bogate zone din Europa, economic vorbind, deși acum 50 de ani erau total distruse de pe urma războiului. Am fost şi în Vojvodina, unde am urmărit activitatea Centrului de Studii Economice Strategice şi am observat că zona Vojvodina, după capitala Belgrad, reprezintă al doilea pol de dezvoltare al Serbiei. Ce au în comun cele 3 regiuni? Se bucură din plin de autonomie administrativă şi financiară, se guvernează singure, deţin controlul asupra a ceea ce se întâmplă în zona respectivă şi pot să elaboreze politici, în funcţie de nevoile lor de dezvoltare.

Am locuit peste patru ani în diferite ţări europene şi am întâlnit sute de europeni cu care am interacţionat şi am socializat. Mulţi dintre ei nu se mai identificau cu ţara, ci cu regiunea din care veneau: erau din Bavaria, din Catalunia, Alsacia sau Veneto. Şi eu la rândul meu m-am conformat: veneam din Banat şi Timişoara, oraşul în care a început revoluţia şi eram mândru de acest lucru. Oamenii nu ştiau prea multe despre oraş, aşa că le explicam despre revoluţie sau despre primul oraşiluminat electric stradal din Europa. Obiceiurile şi tradiţiile regionale erau mai importante decât stereotipurile naţionale prin care eram identificaţi, italieni, polonezi sau români. Am ajuns la concluzia că în Europa regiunile au o importanţă aparte.

Am căutat în Tratatul de la Lisabona cuvântul subsidiaritate. Principiul subsidiarităţii apare în tratat, în diferite contexte, de aproape 30 de ori. Chiar dacă a fost stabilit în 1992, prin Tratatul de la Maastricht, la nivel local, principiul subsidiarităţii a fost deja un element-cheie încă din 1985, atunci când Consiliului Europei a promulgat Carta Europeană a Autonomiei Locale. Principiul subsidiarităţii este unul dintre principiile centrale ale UE, care prevede că deciziile politice din UE trebuie întotdeauna să fie luate la nivel local, administrativ şi politic şi cât mai aproape de cetăţeni: articolul 4, alineatul 3 din Cartă prevede că exercitarea responsabilității publice ar trebui să fie descentralizată. Deși a semnat şi Tratatul de la Lisabona şi Carta Europeană a Autonomiei Locale a Consiliului Europei ,,România este unul dintre statele cele mai centralizate din Europa. Din punctul meu de vedere, centralizarea generează ineficienţă, inechitate şi corupție. Într-un articol publicat de SAR spuneam că fondurile bugetare nu sunt cheltuite în locul în care sunt generate, de fapt sunt trimise mai întâi la centru, prelucrate de către un aparat birocratic dens şi sunt repartizate în teritoriu pe linie politică și pe baza unor principii arbitrare. Centrul nu ştie sau nu-i pasă de prioritățile regionale, prin urmare, alocarea este ineficientă.

În 2008-2009 am făcut toate demersurile posibile pentru a deschide un birou de reprezentanţă regională în Bruxelles, care să reprezinte zona Banat în capitala Europei, dar care să aducă şi Europa mai aproape de bănăţeni. Intenţia finală era sa atrag în acest proiect partea sârbă şi partea ungurească pentru o reprezentare a zonei Dunăre, Criș, Mureș, Tisa (DKMT) la nivel european. Lipsa susţinerea politicienilor locali, coroborată cu faptul că Agenţia de Dezvoltare Vest nu are nici o putere de decizie, au făcut ca acest proiect să nu se realizeze. Este foarte important ca Agenţiile de Dezvoltare Regională să devină adevăraţi promotori ai procesului de dezvoltare în fiecare regiune. Pentru aceastea fiecare ADR trebuie să aibă un statut mai clar definit și care să îi acorde mai multe atribuții pentru a trasa politici şi elabora priorităţi şi strategii, care să fie puse în practică tot de acestea, fără a fi influenţate politic.

Personalul stufos şi neperformant al administraţiei publice e un alt motiv pentru care descentralizarea ar trebui să se realizeze. De-a lungul timpului, prin prisma jobului meu am avut contacte directe cu administraţia publică locală şi regională. Caraş-Severin, de exemplu, este unul dintre cele mai sărace judeţe din România, însă împreună cu agenţiile şi serviciile adiacente, numărul angajaţilor ajunge aproape 2.000 de persoane. Consiliul Județean Caraş-Severin este unul dintre cei mai mari angajatori din judeţ. Mulţi dintre angajaţi însă sunt specialişti ai jocului Solitaire, din lipsă de activitate. De aceea, odată cu realizarea procesului de descentralizare, trebuie evaluat şi testat personalul din administraţia locală şi regională şi probabil comasat într-o singură instituţie. Deşi unii politicieni susţin păstrarea judeţelor ca unităţi administrative coordonate de regiuni, pentru a nu pierde influenţa din zona respectivă, din punctul meu de vedere e nevoie de înfiinţarea unui singur aparat administrativ care să coordoneze activităţile într-o viitoare regiune. Altfel vom risca să ajungem ca Grecia!

Importanţa dezvoltării locale şi regionale pentru perioada 2014-2020

Comisia Europeană a adoptat un proiect de pachet legislativ, prin care va fi elaborată politica de coeziune pentru perioada 2014-2020. În cadrul acestui pachet, conceptul de dezvoltare locală şi regională are un loc aparte, pentru că acesta constituie una dintre priorităţile UE. Noile propuneri sunt concepute pentru a consolida dimensiunea strategică a politicii şi a asigura orientarea investiţiilor UE pe obiectivele pe termen lung ale Europei: creştere economică şi ocuparea forţei de muncă, conform strategiei „Europa 2020”. În noul pachet legislativ se pune accentul pe consolidarea coeziunii teritoriale, pentru care Comisia Europeană va investi sume importante în urmatoarea perioadă financiară 2014-2020. Accentul va fi pus în viitor pe dezvoltarea urbană durabilă (cel putin 5% FEDR), pe crearea unor platforme de dezvoltare urbană şi pe acţiuni inovatoare în domeniul dezvoltarii urbane durabile. De asemenea se va pune accent pe dezvoltarea comunităţilor locale şi implicarea acestora în procesul de decizie de la bază spre centru.

Prin această schimbare legislativă, regiunile devin motoarele de dezvoltare economică ale Europei, iar faptul ca fiecare stat membru are împărţit teritoriul în regiuni NUTS II pentru o mai uşoară folosire a instrumentelor structurale ale UE, arată importanţa dezvoltării regionale şi locale, în contextul globalizării. Scriam într-un articol că politica de coeziune a UE este gestionată şi pusă în aplicare în primul rând de către administrația publică a statelor membre ale UE şi, prin urmare,contextul instituțional şi sistemul de administraţie publică al unei țări sunt principalii parametri pentru o realizare eficientă şi eficace a acestei politici.

Descentralizarea şi fondurile

Într-un sistem excesiv de centralizat, o reformă aplicată de la centru include un mare risc de a nu aduce modificările dorite, ci mai degrabă de a întări puterea centrală. În acest tip de sistem centralizat de administrare a afacerilor publice, fiecare decizie greșită are repercusiuni grave pentru întreaga țară. Un sistem descentralizat se apără de aceste pericole, fiind mult mai sigur, servind democraţia şi buna gestionare a resurselor. Administrația publică este o forță importantă care influențează direcția de dezvoltare; aceasta poate fi o forță creativă și constructivă sau una distructivă, prevenind dezvoltarea și obstrucționând orice transformare. Din păcate acest lucru s-a întâmplat în România. Sistemul şi birocraţia „au învins” fondurile europene şi performanţa economică.

În Polonia, procesul de descentralizare , realizat în două etape, 1992 şi 1999, a dus la o reformă a administraţiei publice, principalul beneficiar al fondurilor europene, ceea ce a permis ca ţara să absoarbă majoritatea fondurilor europene. În România, situaţia e dezastruoasă în acest domeniu şi o parte de vină o au autorităţile publice reprezentate de administraţia centrală şi locală, prin autorităţile de management sau cele intermediare, care se ocupă cu gestionarea fondurilor.

Structura principală și regulile de funcționare ale administrației publice au fost create în 1968, când s-a realizat ultima reformă administrativ-teritorială majoră din România, reformă ce a avut loc în conformitate cu principiile politice și circumstanțele din acea perioadă. Sistemul adminstrativ românesc a moştenit de la sistemul comunist un amestec foarte dăunător între politică şi funcţiile pur administrative, care a creat o diviziune neclară între responsabilitatea politică şi competenţele administrative şi acest lucru trebuie să se schimbe printr-o reformă a administraţiei care se poate realiza prin descentralizare. Suntem în 2012, iar nevoile s-au schimbat, state importante ale Europei preferă guvernarea multi-nivel: Germania, Spania, Italia, Polonia, Olanda.

Reorganizarea administrativă ar spori puterea Agenţiilor de Dezvoltare Regională, care în prezent au doar rol intermediar în managementul fondurilor. După modelul polonez, unele Programe Operaţionale ar putea fi gestionate la nivel regional, în funcţie de nevoile de dezvoltare ale fiecărei regiuni.

România are nevoie de descentralizare şi regionalizare pentru transparenţă, responsabilitate, eficienţă, guvernare multi-nivel şi competitivitate. România are nevoie ca principiul subsidiarităţii să funcţioneze şi are nevoie cu adevărat ca procesul decizional să se realizeze de jos în sus. România are nevoie de o schimbare administrativă, cu sau fără judeţe, descentralizarea trebuie realizată, pentru a face faţă cu succes viitoarelor politici de dezvoltare ale UE. “

Articol aparut pe site-ul Europuls

_________________________________

Europuls este o organizaţie non-guvernmentală formată din tineri români experţi în afaceri europene. Scopurile ei sunt îmbunătăţirea cunoştinţelor românilor despre Uniunea Europeană şi încurajarea unei mai bune comunicări despre România la nivel european prin schimburi de idei şi a celor mai bune practici. Europuls publică articole şi analize pe site-ul www.europuls.ro, organizează dezbateri, seminarii şi conferinţe.

Distribuie acest articol

44 COMENTARII

 1. Pledoarie pentru destatalizare. Regionalizarea, asta înseamnă.

  Philippe Séguin – discursul împotriva ratificării tratatului de la Maastricht (1992)

  „Astfel, statului federal european i-ar lipsi o bază reală și justificări profunde Acesta ar fi un stat îndepărtat și arbitrar în care niciun popor nu s-ar recunoaşte. Cei mai lucizi dintre federaliștii europeni o știu bine și au pregătit un răspuns. Este vorba despre Europa regiunilor, care are dublul avantaj de a aduce împreună, spun ei, puterea cetățeanului și de a lasa în ofsaid – asta e sigur – statele naționale.

  Numai că, iată: acest federalism regionalist ar însemna, cu siguranță, sfârșitul Republicii noastre. Ar însemna distrugerea a zece secole de voinţă de unificare a ţării, zece secole de reunire a provinciilor, zece secole de luptă împotriva feudalilor locali, zece secole de eforturi pentru a consolida solidaritatea între regiuni, zece secole de încăpăţânare fructuoasă de a crea, din generație în generație, o adevărată comunitate națională.

  La ce s-ar ajunge, în final ? Vom înlocui unele frontiere naționale existente cu o varietate de granițe locale invizibile, dar foarte reale. Am crea provincii mici acolo unde erau state mari, cu tot atâtea comunități blocate în egoismele lor locale. Am lăsa regiunile bogate să devină mai bogate și pe cele sărace să devină mai sărace.

  Ne-am încredința afacerile unor funcţionari pe care guvernul federal, din cauza depărtării sale și lipsei de legitimitate, nu-i va putea controla, și nici nu se poate face acest lucru de către guvernele naționale, slăbite din punct de vedere politic și cu competențele limitate. Va fi marea reîntoarcere a feudalismului, care, recunosc, este deja în curs de desfășurare.

  Va fi, dintr-o dată, această Europă a triburilor de care ne spune ca se teme atât de mult domnul președinte al republicii. Nu va fi mai exista în Franța redistribuire, amenajarea teritoriului. Va veni regula lui fiecare pentru el și Dumnezeu pentru nimeni.

  Vor fi legate relaţii de la regiune la regiune peste capul statelor; și asta a început deja ! Ar fi opusul Republicii și opusul democrației.

  Chiar și cei care au multiplicat nivelurile administrației ne spun acum că sunt prea multe, că unele trebuie să fie suprimate pentru a eficientiza, a simplifica. Sunt prea multe eşaloane, ca şi prea multe comune. Și chiar dacă nu există niciun calcul, nu există nicio premeditare, chiar dacă domnul Delors este, probabil, sincer atunci când spune că nu vrea să dispară națiunile, angrenajul este configurat astfel încât în ​​cele din urmă nu va fi o alegere între departament și regiune, care va fi necesară în multitudinea nivelelor de putere : este retragerea statului-națiune, cea care se va ivi !

  Și ideea îsi face loc tiptil : deja regiunile tratează în mod direct cu Bruxelles-ul, pentru a cerși subvenții, deja se aliază între ele pentru a organiza grupuri de presiune la nivelul Comunităţii; deja sunt în curs de apariţie politici regionale care fac nu mai ţin niciun cont de cerințele naționale.

  Și iată că se creează la Bruxelles un comitet al regiunilor, care nu are încă multe puteri, dar care se prezintă deja în calitate de organism reprezentativ. Aceasta este manifestarea deschisă a unei scheme regionaliste, care nici măcar nu se mai deranjează să se deghizeze, dar care, ca întotdeauna, îşi ascunde ambițiile reale.

  Din nou, dacă suntem atât de vulnerabili, vina se datorează propriei noastre renunțări, o renunțare care se află în deriva unei descentralizări prost proiectate și controlate, iar perspectiva unei Europe a regiunilor face să apară brusc pericolele imense !

  Am ales totuși descentralizarea, nu dezintegrarea !”

  http://riddickro.blogspot.ro/2012/11/philippe-seguin-discursul-impotriva.html

  • E o marota chestia asta cu saracirea unor zone si imbogatirea altora. Eu zic ca trebuie sa existe un moment Tzero de la care trebuie sa vedem exact potentialul fiecarei zone si sa incercam sa gasim strategii specifice de dezvoltare. Mai bine spus, fiecare zona sa inceapa sa gandeasca cu capul ei, in folosul cetatenilor ei.

   In Romania nu exista diferente geografice atat de mari intre zone incat una sa fie superbogata si altele sarace. Diferenta o fac locuitorii zonei si daca nu se rupe o data pisica n-o sa existe progres la nivel de mentalitate, educatie, cultura.

  • „Numai că, iată: acest federalism regionalist ar însemna, cu siguranță, sfârșitul Republicii noastre. Ar însemna distrugerea a zece secole de voinţă de unificare a ţării, zece secole de reunire a provinciilor, zece secole de luptă împotriva feudalilor locali, zece secole de eforturi pentru a consolida solidaritatea între regiuni, zece secole de încăpăţânare fructuoasă de a crea, din generație în generație, o adevărată comunitate națională.”

   Asta este polemica fara acoperire istorica. Zeci de secole de unificare? ma faci sa rid.
   Und in Balcani, sau unde? Nu imi aduc aminte ca Stefen cel Mare sa fi dorit ceeace sustineti dvs. aici.

   Si cine spune ca federalismul trebuie sa fie sfirsitul Republicii? Este si cazul Poloniei, Austriei, Germaniei a SUA si multe alte tari? Nu. Si atunci de ce porniti de la acea mai rea premiza? Oare pentru ca romanii nu au stiut niciodata sa faca un lucru bine? Ma tem ca da.
   Siytemul feusdal a fost prost, monarhia proasta, republica comunista a fost proasta si ea, la fel ca si republica oligarhista de astazi.
   Transilvania si Banatul trebuie sa-si recapete independentele initiale si asta se poate face prin federalizare. Oricum, in fraza „stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil” sint inexactitati scrise exact ca sa suprime dorinta poporului la libera alegere.

 2. Eu cred ca dvs. priviti spre trecut in timp ce europenii si multi din noi ceilalti privim spre viitor. Doua lucruri sunt clare in momentul de fata:

  1. UE are nevoie sa avanseze rapid spre o integrare mai mare daca vrea sa faca fata economic, politic si militar intr-o lume globalizata in care tari precum SUA, China, Japonia, India, Brazilia, etc. au de spus un cuvant greu de spus.

  2. UE nu poate avansa din cauza ca actualele guverne nationale ale statelor care o cumpun nu renunta la controlul si puterea pe care o detin. Nu vor sa cedeze suveranitate catre UE desi unii din actualii sau fostii politicieni statali cum ar fi Tony Blair, Nicholas Sarkozy, Angela Merkel, etc. ar putea foarte bine face cariera in fruntea UE in loc de statul lor national.

  Ce e de facut in cazul asta? Trebuie urmat modelul Statelor Unite. In afara de California care are o populatie de 37 de milioane restul statelor sunt mici, unele cu populatie de doar 4 milioane de locuitori. Fapt e ca un stat mai mic e mult mai usor de administrat economic- vezi cazul Croatiei, Sloveniei, Cehiei sau tarilor baltice dar din punct de vedere al politicienilor europeni si mai usor de pastrat in uniune. La urma urmei ce poti face tu daca esti stat mic si nu-ti convine ceva in UE. Poti sa te ceri afara asa cum face UK acum? Nu, pentru ca daca esti stat mic dpdv economic si militar te vulnerabilizezi imediat si atunci vei ramane in UE si vei accepta si lucrurile care nu-ti convin din partea sefilor de la Bruxelles. Probabil ca de aceea sunt incurajate astfel de miscari de autonomie si independenta in Catalunia, Scotia, Flandra, samd.

  Mie unul ca ardelean va marturisesc ca imi surade ideea. De ce sa ramana Transilvania vaca de muls a guvernului de la Bucuresti care confisca 70% din PIB-ul produs in Ardeal si nu trimite nimic innapoi? In timp ce in Sud s-au terminat deja 3 autostrazi si se fac magistrale noi de metrou in Transilvania lucrarile la autostrada s-au oprit dupa 50 de km pentru ca plecat Boc care ca si clujean punea presiune sa se faca ceva si pt Ardeal. Eu va marturisesc ca prefer de 1000 de ori Transilvania autonoma sau chiar independenta dar in cadrul unei UE bogate si prospere decat parte din Romania pe post de victima furata de roadele propriei munci.

  La urma urmei nici n-ar fi asa greu de realizat. Transilvania si-a luat independenta in urma tratatelor de la sfarsitul primului razboi mondial care au dizolvat imperiul habsburigc. Alexandru Vaida Voievod a citit declaratia de independenta a Transilvaniei in noiembrie 1918 in parlamentul de la Budapesta. Din pacate stramosii nostri s-au cam grabit si la 1 decembrie au semnat la Alba Iulia declaratia de unire cu regatul Romaniei. Mare greseala, lucru confirmat de memorandumul trimis de Iuliu Maniu regelui Carol al 2-lea in 1938. Oricum, tot ce ar trebui sa facem acum ar fi un referendum pentru anularea declaratiei de unire si revenire la declaratia de independenta.

  Traiasca Transilvania independenta! Sau autonoma. Cum preferati.

  • @ Ovi Sincer m-a amuzat tare comentariul dumneavoastra
   UE este un suprastat care incepe sa se asemene din ce in ce mai mult cu URSS-ul( administrativ vorbind). Si cum URSS-ul a cazut asa si UE va cadea(deja paraie din toate incheieturile). Deci statul national este foarte important in aceasta ecuatie, pentru ca efectiv nu exista natiunea europeana, nu exista o limba comuna, nu exista o cultura comuna(diferente intre est-vest, nord-sud). In schimb natiunea americana exista, natiunea braziliana exista si as indrazni sa spun si natiunea chineza(aici vorbim si de un regim autoritar). Sa nu va imaginati ca eu ca cetatean roman, as fi mai bine reprezentat de Parlamentul de la Bruxelles decat de cel Bucuresti( doar distanta cred ca spune ceva). Deja curentul eurosceptic se de dezvolta puternic: vedeti Victor Orban, Vaclav Klaus, conservatorii britanici. UE a fost buna cat fiecare a avut de castigat, acum vine factura, sa vedem cat mai vor grecii sa stea in UE, ungurii, portughezii, italienii.
   „La urma urmei ce poti face tu daca esti stat mic si nu-ti convine ceva in UE. Poti sa te ceri afara asa cum face UK acum?” Poti sa-ti faci un proiect national si sa te dezvolti. Daca nu era UE ce se intampla cu Romania? Disparea? Vedeti ce a facut Chile, stat din America de Sud. UE trebuie sa ramana o colectie de state nationale, maxim un stat federal dar statele natiune sa aiba mult mai multa putere decat statele care compun SUA.
   „De ce sa ramana Transilvania vaca de muls a guvernului de la Bucuresti care confisca 70% din PIB-ul produs in Ardeal si nu trimite nimic innapoi?” Domnul meu problema Transilvaniei e ca odata cu Unirea a plecat administratia austro-ungara. Doar strainii au facut ca Transilvania sa fie mai dezvoltata decat Moldova si Valahia. Problema Transilvaniei nu e Bucurestiul, problema sunteti voi, ardelenii. Credeti ca sunteti mai competenti, mai corecti decat moldovenii sau muntenii. Va inselati. Parlamentarii pe care i-ati votat de ce nu s-au luptat pentru Transilvania? Eu sunt de acord cu federalizarea Romaniei, dintr-un singur motiv: sa va arat ca Transilvania nu face nici o branza. Doar relatiile economice pe care Transilvania le are cu Vestul Europei( nu ca Moldova nu ar putea face acelasi lucru dar efectiv e mai departe de Vest decat Ardealul) mai ridica standardele. Hai sa fim seriosi. Suntem romani!

 3. Nu reusiti decat sa insirati niste sofisme:

  „Personalul stufos şi neperformant al administraţiei publice e un alt motiv pentru care descentralizarea ar trebui să se realizeze.” – reducerea personalului stufos este realizabila si acum, daca exista vointa. Regionalizarea nu are nicio influenta din acest punct de vedere.

  „Prin această schimbare legislativă, regiunile devin motoarele de dezvoltare economică ale Europei …” – faptul ca birocratii de la Bruxelles au dat o directiva care isi doreste sa sustina regionalizarea nu inseamna nimic, respectivii birocrati sunt o clasa de paraziti, care n-au produs in viata lor nimic util; sunt aceiasi birocrati care voiau sa impuna norme privind curbura castravetilor vanduti in piete; tot ei sunt cei care ma obliga sa platesc in plus atunci cand cumpar o casa, pentru ca li s-a nazarit lor sa dea o directiva care impune auditul energetic al locuintelor.

  „Într-un sistem excesiv de centralizat, o reformă aplicată de la centru include un mare risc de a nu aduce modificările dorite, ci mai degrabă de a întări puterea centrală. În acest tip de sistem centralizat de administrare a afacerilor publice, fiecare decizie greșită are repercusiuni grave pentru întreaga țară. Un sistem descentralizat se apără de aceste pericole, fiind mult mai sigur, servind democraţia şi buna gestionare a resurselor.” – aici faceti numai afirmatii, fara a argumenta in vreun fel.

  „În România, situaţia e dezastruoasă în acest domeniu şi o parte de vină o au autorităţile publice reprezentate de administraţia centrală şi locală, prin autorităţile de management sau cele intermediare, care se ocupă cu gestionarea fondurilor.” – este adevarat, dar daca oamenii care vor gestiona pe viitor fondurile raman aceiasi (si vor ramane aceiasi !!), putem sa facem si 10 regionalizari, nu se va schimba nimic in bine.

  „Sistemul adminstrativ românesc a moştenit de la sistemul comunist un amestec foarte dăunător între politică şi funcţiile pur administrative, care a creat o diviziune neclară între responsabilitatea politică şi competenţele administrative şi acest lucru trebuie să se schimbe printr-o reformă a administraţiei care se poate realiza prin descentralizare.” – dupa cum singur observati, regionalizarea este doar una dintre posibilele solutii la aceasta problema si, dupa parerea mea, este o falsa solutie; solutia reala este functionarea corecta si independenta a justitiei.

  „Reorganizarea administrativă ar spori puterea Agenţiilor de Dezvoltare Regională, care în prezent au doar rol intermediar în managementul fondurilor. După modelul polonez, unele Programe Operaţionale ar putea fi gestionate la nivel regional, în funcţie de nevoile de dezvoltare ale fiecărei regiuni.” – ce ne impiedica sa sporim acum puterile ARD ?

  „România are nevoie de descentralizare şi regionalizare pentru transparenţă, responsabilitate, eficienţă, guvernare multi-nivel şi competitivitate. România are nevoie ca principiul subsidiarităţii să funcţioneze şi are nevoie cu adevărat ca procesul decizional să se realizeze de jos în sus. România are nevoie de o schimbare administrativă, cu sau fără judeţe, descentralizarea trebuie realizată, pentru a face faţă cu succes viitoarelor politici de dezvoltare ale UE.” – cam asa suna si programul PCR, doar cuvintele erau putin diferite.

 4. Mi-e teama ca din punct de vedere al politicii regionale, descentralizarea va avea efecte contrare celor asteptate. Orice politica regionala trebuie sa duca la reducerea disparitatilor dintre regiuni, exemplificand Moldova trebuie sa se apropie ca dezvoltare de Banat. Nu mai spunem ca politica regionala este o politica de stanga, adica trebuie sa iei bani de la regiunile bogate(Banat) si sa le dai la cele sarace(Moldova). Deci daca vorbim de autonomie administrativa sau fiscala mi-e teama ca Banatul va deveni mai dezvoltat in timp ce Moldova sau Muntenia se vor prabusi cu totul. O forma de centralism trebuie sa existe. Sau putem sa ne imaginam un Consiliu Regional prin care regiunile bogate sa le ajute pe cele sarace, fara a fi nevoie de interventia guvernului central.
  Ati dat ca exemplu Polonia. Sa stiti ca dezvoltarea acestui stat nu sta doar in fondurile europene. Trebuie sa spuneti si ce reforme economice a luat Polonia in anii `90, trebuie sa spuneti ceva si despre vecinatatea cu Germanie( fie si fosta RDG). Nu de alta dar se observa ca regiunile vestice din Polonia sunt mai dezvoltate doar din cauza relatiilor economice pe care le are Polonia cu Germania, in timp ce, regiunile estice sunt slab dezvoltate din cauza relatiilor economice slab dezvoltate cu Belarus(stat sarac). Acelasi lucru si in cazul Romaniei: in vest Ungaria si spatiul Schengen in est Rep. Moldova si Ucraina( state slab dezvoltate). Sunt curios daca, in cazul Poloniei, intre 2007-2014 aceste diferente VEST-EST s-au micsorat , pentru ca stiu sigur ca intre 2004-2007 disparitatile dintre regiunile vestice si cele estice s-au marit.
  Sunt de acord ca Romania are nevoie de o reforma administrativa(judetele trebuie desfiintate, comunele comasate), de o reducere a birocratiei, dar in acelasi timp consider ca Guvernul trebuie sa aiba un cuvant greu de spus cu privire la politica regionala, tinand cont si de strategiile si necesitatile regiunilor. Cat Romania se defineste ca stat national nu putem vorbi de autonomie marita, deoarece Guvernul slujeste natiunea si nu regiunile. De asemenea putem sa regandim Senatul, ca reprezentant al regiunilor, adica senatorii sa fie alesi de Consiliul Regional(actualul CJ), dar o forma de centralism trebuie sa existe.

  • Gabi.M

   Nu stiu daca ma insel, dar banuiesc ca am vorbit telefonic de cateva ori. Sunteti din Moldova si reprezentati o institutie de acolo! Sau?

   Haideti sa va rspund la disparitatile care pot aparea intre Vest si Est. Intr-adevar Polonia a avut si sprijinul masiv al Germaniei, al Americii, Polonia a realzat descentralizarea in anii 90, Polonia are o alta cultura si mentalitate ca popor, Polonia a trecut repede la privatizare in anii 90 ducand o politica de liberarizare, Polonia a avut Solidarnosk in anii 80, ceea ce nu a existat in Romania. Depre disparitati: putem copia modelul polonez in sensul ca putem face cate un POR pentru fiecare regiune, putem elabora un PO special pentru zona de Est a Ro, si pentru alte zone care au un PIB mic, putem crea politici fiscale si de dezvoltare regionala in functie de nevoile fiecarei regiuni. Regiunile difera ca nevoi si de aceea e nevoie de aceasta diversitate. Fondurile mai mari merg in regiunile mai sarace. Acum vine problema resurselor umane. Probabil resursele umane lipsesc in zonele cu un PIB mai mic. De aceea ar trebui ca zonele respective, sa gestioneze si programele POSDRU, pentru a crea specialisti si experti in arii de dezvoltare care intereseaza zonele respective. Va fi greu la inceput insa noi vorbim aici de 2014-2020. E totusi tarziu acest demers care trebuia facut inainte de 2010. Greu de crezut ca se va realiza ceva in timpul scurt care a ramas. Nu ne ramane decat sa speram si sa continuam sa sustinem aceasta idee.

   • Imi pare rau, nu am vorbit cu dumneavoastra pana acum si nici nu reprezint vreo institutie. Imi place ceea ce ati scris, suna bine. Cum facem ca propunerile acestea sa ajunga si la urechile guvernantilor? Ma tem ca regionalizarea va fi facuta in stilul „made in Romania” adica prost, dar sper sa ma insel.

 5. Prin regionalizare, stufoasa administratie centrala va fi inlocuita de mai multe administratii stufoase locale. Competitivitatea tine de om, nu de organizarea administrativa. De ce ar fi mai competitivi functionarii din Lugoj (par example) in urma regionalizarii decat sunt acum? Ei sunt aceiasi oameni, cu aceeasi pregatire si acelesi metehne. Apoi, nu poti sa compari poporul german cu cel roman dintr-un simplu motiv: Max Weber. Nu suntem noi pregatiti pentru regionalizare. S-a chinuit Iuliu Maniu sa ne adune laolalta si acum apar tot felul de idei nastrusnice, e de-a dreptul caraghios. Noi ar trebui sa ne apropiem de si sa cooperam mult mai mult decat acum cu tarile din regiune (Bulgaria, Ucraina, Ungaria, Polonia, Cehia – dar astia nu prea ne baga in seama – chiar si Serbia), inainte sa visam la Germania

  • Sunt de acord cu dvs. Regionalizarea este prezentată de Traian cel Băsescu şi Sfânt, iar de curând şi de Victor cel Ponta ca un panaceu universal. Practic, prin gargara politicenilor de teapa celor doi, plus, Neamţu Usturoi, principiile reginalizării propuse sunt denaturate şi efectele preconizate sunt anulate din start de aceşti politruci cu aere de savanţi.

 6. Sper sa nu va fie cu banat, insa dumneavoastra faceti si operati cu niste confuzii terminologice asupra unor chestiuni elementare in stiintele politice si juridice: regionalizarea NU este acelasi lucru cu descentralizarea administrativa.

  Apoi, „sentimentul regional” despre care vorbiti este in realitate un sentiment artificial, indus, aproape tribalist [asemanator cu sentimentul gregar al galeriilor din fotbal], rezultatul incurajarii unor curente politice radicale, secesioniste, antinationale, iar manifestarile politice ale acestor sentimente „regionale” sint vizibile in toata Europa „unita”: in Scotia, in Belgia, in Catalunia, tot mai multi bastinasi militeaza pentru desprinderea totala din corpul statului national, ba chiar se organizeaza politic dupa noul criteriu regional si organizeaza referendumuri asupra secesiunii.

  Uniunea Europeana este o entitate supra-statala ce ilustreaza perfect centralismul politic de care vorbiti si pe care’i criticati, si totusi nu pomeniti nimic despre tentativele recente ale Comisiei si ale BCE de a’si augmenta parghiile puterii si aria de legiferare in detrimentul atat al statelor membre cat si al regiunilor. Spre informarea dumneavoastra: regiunile acestea inventate recent tocmai incep sa fie desfiintate in Italia pentru ca sint in stare de faliment – „autoguvernarea” a insemnat angrenarea guvernelor regionale in imprumuturi catastrofale data fiind iresponsabilitatea lor politica. In Spania toate regiunile sint in faliment si cersesc bani de la statul spaniol sau de la Comisie. Programele Uniunii au incurajat politicile faraonice ale regiunilor contribuind din plin la indatorarea acestora pentru finantarea edificiilor megalomanice. Acesta este un exemplu clar de implicare dezastruoasa a unei Centralei birocratice, deci de centralism politic, caci polul de comanda a fost doar mutat dinspre capitalele nationale catre Bruxelles.

  Centrala birocratica a UE -compusa din Comisie, parlament si BCE [singura banca centrala fara stat din istoria lumii]- este actualmente mult mai puternica la nivel de decizie executiva precum si la nivel legislativ, de proiectare si emitere a normelor, decat toate entitatile captive in Uniune. Nu uitati acest aspect: Comisia este chintesenta centralismului politic, o institutie ce concentreaza atributii si competente in aria executiva cat si in cea legislativa. Daca aveti convingeri anti-centraliste atunci ar trebui sa militati impotriva acestui organism monstruos care va rapeste orice autonomie de decizie si care programeaza prin tehnici financiare regiunile [pritocite tot in culise, fara aportul cetatenilor obisnuiti] ca vectori ai dezintegrarii statului-national.

  • 1. Foarte bun comentariu. Se vede ca este scris de un cunoscator.
   2. Omul (autorul) nu cred ca are convingeri, este prea superficial, si nici nu cred ca intelege despre ce e vorba.

 7. „Ce au în comun cele 3 regiuni?
  – Se bucură din plin de autonomie administrativă şi financiară,
  – se guvernează singure,
  – deţin controlul asupra a ceea ce se întâmplă în zona respectivă şi
  – pot să elaboreze politici, în funcţie de nevoile lor de dezvoltare.”

  1. Tübingen nu este o regiune; este un oras in landul Baden Württenberg, cu capitala in Stuttgart. Nu este nici macar hauptstadt ;
  2. Nu Tübingen, dar intregul land Baden Württenberg nu este autonom financiar, iar din pct. de vedere administartiv, autonomia este limitata (ca orice land din Germ). Cel mai simplu si graitor exemplu este atunci cand la sfarsitul lunii iulie a.c.(eram in Pforzheim) s-a anuntata ca din 4 landuri germane li s-a luat (daca nu gresesc) cca. 4.800 mlrd euro, care au fost distribuiti la celalalte 12 landuri, Berlinul fiind cap de lista, si de departe zona ce a inghitit cel mai mult . Landurile contributoare: Baden, Bayern, Hessen … si al IV-lea nu il mai stiu. Bayern (caruia i s-a luat triplu cat Badenului), stiu ca a atacat decizia la Curtea Constitutionala din Karlsruhe, si in octombrie a si pierdut procesul. Baden nu a actionat niciodata in justitie (dar asta nu inseamna ca nu si-a muscat pumnii)
  3. Cu siguranta ca detin contrloul relativ (sau de complezenta) in zona respectiva, si cu certitudine ca elaboreaza politici (chiar de care politici?) in ceea ce priveste dezvoltarea.
  4. Nu au initiativa si autonomie in politica fiscala, dar pot avea acte normative proprii in colectarea de taxe si impozite .
  5. Desi buni si productivi, controlul lor este relativ, avand in vedere ca in ultimii 4 ani, de doua ori pe an cand se achizitioneaza cate o discheta din nu stiu ce banca elevetiana, a II-a zi la ghiseul fiscului se imbulzesc constant cate 12.000 de wurtenburghezi sa isi plateasca taxele si impozitele sustrase prin nedeclarare .Este aceasta o atitudine europeana? Este aceasta o conduita unionala?
  6. Landuriel nu se guverneaaza singure, ele adopta masuri de administratie a landului in raport de legislatia si masurtile luate de parlamentul si guvernul german .

  P.S. Daca Baden ar deveni azi autonomi, a II-a zi bayernezii ar plezni de ciuda ca le-a luat-o altii inainte! (stiindu-se ce lupte si ce discutii starnesc in toate landurile cu ideile lor, de-a dreptul secesioniste)

  Crede-ma ca si eu de 5 ani stau prin Germ, de la un cap la altul, cu stagii mari in Berlin.
  Mesajul Germaniei esrte foarte clar si ferm:”toata lumea din uniune trebuie sa ramana si sa contribuie la uniune, urmand ca aceasta sa se transfoprme intr-o singura unitate statala, indiferent care va fi aceea”. Descentralizarea si regionalizarea nu ineamna nimic altceva decat scoaterea in relief a faptului ca unele zone au o productie redusa, si un grad de colectare al taxelor si impozitelor la fel de redus .Nu pot sa ramana in afara uniunii, si nici nu pot fi excluse din uniune (decat din decembrie 2010, si doar pentru motive exceptionale, deocamdata nine reglementate).

  Legile indiferent ca sunt nationale sau regionale, indiferent de materia in care sunt edictate, trebuie sa fie in armonie deplina cu cele unionale, iar daca legea nationala sau reginala tace, atunci se aplica regelemnetarile UE in acea materie . Sa fie clar pt tot rumanu

  P.P.S. Poate se supara aia din Caras si de independenti ce vor deveni iti pun o taxa de trcere si iersire din judet de vreo 100 euro/bariera
  Dati-i idei si lui Mazare sa mai puna taxa pe intrarea din port, in oras, si pe iesirea din oras. Sa vezi ce PIB o sa aiba Cta., fara prea mari eforturi .
  Te-ai gandit cine va folosi soselele si autostrazile daca reduce CFRul pretul cu 25 % , in contextul in care OMV nu se opreste din cresterea pretului la benziona si motorina?

 8. Daca ne uitam pe legea bugetului de stat pe 2012 vedem ca 13, 23 miliarde din impozitul pe venit al persoanelor fizice (19,67) ..capitolul 0401,se scad, fiind asa numitele cote si sume defalcate din impozitul pe venit…la fel si la TVA se scad 13,36 miliarde (din 49,65)…capitolul 1101, sume defalcate din TVA.
  Aceste sume au ca destinatie, in principal, acoperirea cheltuielilor administratiilor locale.
  Adica 5,5 milarde de euro se intorc, practic, „cum vrea muschiul” guvernului. De ce? Sunt „provincialii” niste milogi? Sunt..ca de aia stau la bunul plac al „jupanului’…
  De ex, in 2007 totalul veniturilor unei adm . locale era format din:
  -17.5% venituri proprii
  -30% cote defalcate din impozitul pe venit
  -39.5% cote defalcate din TVA
  -13% subventii.
  Nu cred ca s-a schimbat ceva radical pana acum.
  Ce inteleg din aceste procente? Dependenta totala de bunavointa „centrului”. Se colecteaza prea mult de „centru” si prea putin de adm. locale..care apoi stau cu mana-ntinsa . Evident trebuie sa „faca frumos” ca sa primeasca o halca mai mare. Banii sunt produsi la nivel local, nu in Bucuresti, la o fabrica de bani a guvernului, sau a parlamentului..ar trebui sa ramana acolo unde se produc, si doar o cota mica sa mearga la centru, pentru a acoperi cheltuieli nationale, independente de cheltuielile regionale (armata, cheltuielile adm. centrale etc)..
  Alt aspect.., oare nu este prea mult ca la fiecare 450k de oameni sa avem o administratie regionala? Care oricum nu are bani, tot de la centru vin alocarile. Oare nu ar fi mai bine sa avem o adminstratie la 2-3 milioane…? Adica 8 regiuni in loc de 41 de judete? (plus Bucuresti, evident) Care sa colecteze „grosul” fondurilor locale, sa le foloseasca in interes regional, pe proiecte regionale.etc…(Ar fi interesant de stiut cam cum e in UE..la cate sute de mii, sau milioanede oameni avem o structura regionala?)Plus un interes sporit in atragerea de fonduri nerambursabile,la alt nivel, alte sume , alte proiecte, scrise si duse la capat de oameni din zona. Care stiu ca pot sa-si piarda postul la urmatoarele alegeri locale, sau parlamentare. Sau sa primeasca bonusuri mari, care nu depind de o spagile date la „Bucale”. Sa nu uitam ca sentimentul de apartenenta regionala eset puternic, de obicei suntem mandri ca suntem banateni, olteni, moldoveni, nu conteaza de fapt de unde ne tragem…si cu atat mai falosi vom fi daca regiunile noastre vor performa mai bine decat altele
  Sa ne gandim doar la dezgustatorul moft cu candidatli de la centru…ce reprezentare vom avea in parlament? Candidati care nu stiu ce insemna „cucurudz” sau „curechi” vor reprezenta Bantaul…ce treaba au ei cu ce vrem noi?( Nu ca banatenii ar fi mai stiuti..dar sunt mai falosi, si poate, de rusine, ar pune osu` mai cu nadejde. La fel in orice alta regiune, parca ai mai multa tragere de inima cand vine vb. de locurile natale, unde ai prieteni si neamuri, care te intreba ce faci pentru ei) Niciuna..vor doar fotoliul de parlamentar, sunt numiti de la centru si li se rupe de cei pe care ar trebui sa-i reprezinte..Oricum, daca nu fac treaba se vor muta in alt judet, trebuie doar sa joace cum le canta „jupanul”, da-i dracu de provinciali, si asa habar nu au cum merge treaba, si pana la urma depind tot de acelasi „jupan”,care are cheia de la punga cu bani.
  Regionalizarea nu inseamna dezintegrare..ci doar cedarea de putere de decizie, pe probleme regionale, …si nu nationale…pana la urma nici nu ar fi asa de rau pentru centru, o buna parte din probleme s-ar „pasa” le regiuni.
  Foarte bun articolul.

  .

 9. Si uite asa se anuleaza cateva sute de ani si se reseteaza istoria… Si-a pus cineva problema ce se va intampla daca mult-iubita uniune europeana se desfiinteaza – sunt sanse destul de mari – si ne prinde cu regiuni autonome trasate dupa anumite linii directoare ? Daca pica uniunea, vor ramane cativa rechini mari intr-o balta cu plevusca… cred ca toata lumea are suficienta imaginatie sa-si inchipuie ce va urma… dar am impresia ca asta e scopul de fapt …

 10. Ideea e stralucita.
  Argumentatia ar putea suferi imbunatatiri.
  Din pacate, spasmele nationaliste si spaima detasarii culturale si economice a vestului tarii de vechiul regat sunt prea intens prezente in mentalul colectiv rominesc.
  Aducerea „Moldovei sarace” la acelasi nivel cu „Banatul bogat” se va face pe model national-socialist , prin saracirea banatului ca sa „pice” pe numitor comun cu Moldova.
  Din pacate, o regionalizare si autonomia adminsitrativa si economica ar fi o solitie de salvare pentru noi toti, dar sudul si mai ales Bucurestiul nu va renunta nici la puterea ce o are asupra provinciei si nici la mentalitatile de secol XIX…
  Centralizati, saraci si indobitociti constant de „lumina de la kapitala” vom traversa inca 100 de ani in care tot ce e valoros si sustenabil in societatea ardeleana si banateana va fi corupt, minjit si exterminat de miticism, politicieni corupti si nationalisti de duzina ortodox-comunisti.

  • @ Alex
   Nu stiu daca comentariul tau se refera la ce am spus eu, dar iti citez: „Orice politica regionala trebuie sa duca la reducerea disparitatilor dintre regiuni, exemplificand Moldova trebuie sa se apropie ca dezvoltare de Banat”. Nu am zis nicaieri ca Banatul trebuie sa saraceasca ca sa fie adus la acelasi nivel cu Moldova, ba chiar e preferabil sa creasca dezvoltarea economica in Banat. O politica regionala trebuie sa niveleze cat de cat nivelul de dezvoltare al regiunilor nu sa saraceasca mai mult. Evident ca Banatul si Ardealul vor fi mai bogate decat Moldova. E simplu … se afla la granita cu Ungaria, in timp ce Moldova la granita cu Rep. Moldova. Conteaza mult si ce vecini ai ca sa poti avea schimburi comerciale, investitii directe. Uita-te la Continental(Germania), au facut 7 fabrici in Ardeal si doar una in Moldova( Iasi). Deci capitalul circula de la Vest la Est, de la Capitala catre orasele mici.
   Problema Banatului, dar as zice al intregii Romanii, e sistemul fiscal, clasa politica, coruptia si clientelismul, deci fara o reforma ampla a statului + o justitie independenta care sa functioneze nu o sa se miste nimic. Sa nu uitam cum a pierdut Banatul investitia Mercedes, din cauza factorilor locali. Ia uite ce scrie intr-un cotidian central „Cireaşa de pe tort în această afacere se pare că a fost pusă de lăudăroşenia unor aleşi locali care au divulgat afacerea, în ciuda faptului că Mercedes prefera discreţia (altfel s-a îmtâmplat în Ungaria, unde doar patru membri ai autorităţii locale au ştiut despre investiţie)”. Asa au aparut speculantii imobiliari(locali) si s-a dus investitia.
   Restul articolului: http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/documentar/video-cine-sunt-artizanii-romani-ai-pierderii-investitiei-mercedes-264396.html#top_articol

   • Comentam amar realitatea:)
    Din pacate regionalizarea va intimpina prea multe piedici bazate pe mentalul colectiv primitiv, obedient si cocalarist al rominilor…

  • au trecut 92ani.doua generatii.amu toti e rumini.si intr un limbaj doct majoritatea gasesc argumente ptr sustinerea statului national indivizibil
   unii au luat o de a gata,altii se fac ca nu stiu:shmechereasca treaba cu unirea(rivolutia intregului nostu popor are o mama),30%din populatia Transilvaniei a fost curatata;primii au fost mii de evrei carora noul stat devenit stapin pe aceste locuri,le a refuzat cetatenia:erau in imposibilitatea si de a emigra si de a ramine,nu aveau nici un drept.toata administratia provinciei a fost inlocuita cu regatenii trimisi de buc.e drept,majoritatea vechilor, nu faceau parte din etnia favorizata.a venit 1940.cei care au suferit dupa administratia regateana au inceput sa se razbune,de multe ori arbitrar pe ardelenii rumini.au venit din nou regatenii.au inceput sa faca dreptate,ha ha.au inceput vinzarili.ruminii fara case au fost tare bucurosi.au venit ai lor si le au dat case de a moaca.doara nu i au costat nimic.pe unguri nu i a cumparat nimeni.asha ca pe ashtia trebe sa i facem sa plece singuri.
   statul asta e construit cu sovinism.regatenii au stiut sa folosesca divide et impera.taranii ardeleni au fost aluatul cu care regatenii au reusit sa distruga Ardealul.
   politica pcr,dezvoltarea uniforma a regiunilor patriei,insemna banii din Transilvania merg in regat sa se construiasca ctitorii,fabrici si uzine.
   economia Transilvaniei a fost supta.
   azi regatenii au autostrada soarelui sa mearga la mare,ishi fac biserica neamului sa se poata ruga comunistii dupa crimele pe care le au facut.
   daca in 1920,Transilvania era cu cel putin 50ani mai dezvoltata,in urmatorii 50 va fi in rind cu teleormanul

 11. Aceiasi functioanri incompetenti si corupti, aceeasi incompetenta profesionala si manageriala generalizata, aceeasi incapacitate bolnava de a face ceva gandit, toate rezultatele unui sistem de invatamant care tampeste cu maxima eficienta.

  Aceeesi situatie va fi si cu regiuni si fara. Credeti ca functioanrii ADR-urilor sunt mai breji decat aia din ministere? Credeti ca le vor creste romanilor creiere in plus daca vor avea apartenenta regionala sau ca vor invata ceva mai mult decat operatiile aritmetice elementare daca totul va fi altfel organizat administrativ?

  Din nefericire, nu exista minuni si regionalizarea nu e bagheta magica din mana Zanei. Pe urmatorii 40 de ani perspectiva este de tampire generalizata, scadere a calitatii veitatii si alunecare spre un extremism populist de tip comunist..

  Cred ca e momentul sa incercam sa impunem niste standarde de normalitate, sa aratam hidosenia prostiei, sa incercam sa impunem o reforma reala a invatamantului si o debirocratiare a sistemului fiscal.

  Altfel spus, cred ca daca tot avem dorinta si putirinta, ar fi bine sa le indreptam spre ceva util, urgent. Regionalizarea e o chestiune de moft, merge cand ai restul rezolvat. Sa incepi cu ea e nefiresc si ineficient.

  Cateodata e mai bine sa fii direct. Scuze.

  • Nu e chiar un moft! Altceva e ca un singur Consiliu Regional(Regiunea Moldova) sa faca un drum Botosani-Iasi-Vaslui si altceva sa fie facut de 3 Consilii Judetene(Botosani, Iasi, Vaslui), care la randul lor depind mult prea mult de Guvern(chestii politice).

  • Cred ca termenul „regionalizare” induce idei gresite…poate ca nu este cel mai potrivit. Nu se pune problema de limitari pe criterii regionale, ci doar de optiuni diferite in administrare si organizare. Evident ca nici functionarii nu vor fi mai destepti, dupa cum cred ca nici aia de „afara” nu mustesc de iteligenta. Nu asta este problema , nu ma interesaza daca fuctionarul car-mi ia banu`, sau imi aproba un proiect, stie ce-i aia o serie Fourier, sau care-i diferenta intre un deficit efectiv si unul structural…nu asta e treaba lui. Dupa cum nici impunerea unor „standarede de normalitate” nu spune nimic..pentru unii normal este sa te jupoaie..pentru altii sa -ti spuna cum sa traiesti, pentru ca tu nu stii…esti fie tampiat, fie taran prost, fie lobotomizat de nush ce …etc. El iti face un bine dara. Cum sa aratam hidosenia prostiei, concret? Sau cui? Prostilor? Ei oricum nu pricep…Si-n cat timp putem aplica o”chestie” atat de generala cum este „reforma educatiei”? O tot reformam de-am cocosat-o de tot… cu aceeasi oameni, de la centru.
   Trebuie sa definim intai ecuatia, si abia apoi sa o rezolvam. Suntem corupti? suntem…media UE este peste 6..noi suntem sub 4, si asta nu de azi de ieri, ci de ani buni
   http://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/ipc/2011/GraficeCPI2011.pdf
   Avem nevoie de masuri care se pot implementa rapid, unui medei coruptibil, (asta nu se poate modifica de zazi pe manine, trebuie limitat lantul de decizie si posibilitatea de a corupe)cu efecte structurale.Sa ne imaginam ca 80% din totalul veniturilor fiscale sunt colectate si raman la bugetul regional, si doar restul merg la centru.(este doar un exercitu…procentul este de discutat), si se reduce numarul de adm. locale/regioanle.
   Avem , din start cateva avantaje.
   1.Se reduc costurile administrative , prin simplul fapt ca in loc de 42 de administratii regionale vor fi doar 9, nu cred ca este necesar un numar de functionari de 4 ori mai mare la regiuni vs judete. (Se poate aplica linistit si la orase si comune. Acum ele traiesc prin „mila” si spagile care sa dau la centru)Poate fi comparat cu reducerea costurilor fixe intr-o firma.
   2.Se reduce coruptia, in sensul ca nu mai e nevoie sa mituiesc nush ce mahar din guvern sa mi se aloce o felie mai mare, care de regula este conditionata de semnarea unor contracte cu anumiti protejati, care sangereaza si ei mai departe…etc..etc, pentru simplul fapt ca banii raman la regiune , multi, putini, cat or fi…stiu ca nu mai depinde de „centru”..cat colectez atat am.
   3. Exista proiecte regionale, de care benficaiza mai multe judete, si care acum sunt mult mai greu sa fie initiate, datorita fragmentarii resurselor. De ex, o fabrica de zahar in vest, in Timisoara, de fapt oriunde in Banat, ar deservi nu doar judetul Timis ci toata zonade vest. Acum este greu sa sepuna de acord n`spe sefuti de la 7 judete, fiecare are „pasarica” lui, falitii lui…
   4.Dispare sentimentul de nedreptate…acum orice problema se paseaza guvernului, fie ca nu ne „da” bani fie ca sunt prosti..asa macar stim ca sunt prostii nostrii. (glumesc…de fapt ideea este ca prostrii nostri pot fi inlocuiti mult mai usor decat aia „nationali”)
   Uitati-va la AM…cica sunt asimilati unor functionari publici, si nu se pot da afara daca nu performeaza. Pai de ce? Sunt numiti pe viata? Nu au criterii de performata, target, fisa postului? La nivel regional pot sa-i pun in carca f. bine aluia care nu-si face treaba la mine in ograda..decat unul din Bucuresti, caruia i se rupe…
   Una peste alta banul va fi mult mai aproape de cel cei care-l produce si apoi consuma.. nu este nevoie sa fie nici oamenii mai destepti, nici mentalitatile schimbate.., solutia nu este sa le spunem oamenilor ce sa faca, de regula stiu mai bine dacat sefii lor, trebuie doar organizati . Regionalizarea este o problema de organizare, eficientizare fara impuneri de la centru, responsabilizare prin cedare de autoritate. Nu este un moft, si pana la urma nici nu are legatura cu UE, oricum trebuia modificata schema organizatorica a unei adminstratii care avea alt rol decat cea de acum .
   Avem nevoie de masuri simple, cu efecte imediate. Mi se pare cat se poate de firesc sa lasam oamenii sa gandeasca singuri..pe banii lor.

   • Ca sa fie totusi clar: nu e vorba despre eruditia functionarului, ci despre pregatirea lui profesionala. Am cunoscut functionari care se ocupa in minisere de fonduri europene si care nu stiu sa utilizeze un calculator, nu stiu sa alveze un fisier….

    Ce-mi povestesti dumneata in articol si in raspuns e despre o tara utopica, mi-e teama.

    Pur si simplu nu exista „masuri care se pot implementa rapid”. Nu prea ai ce sa organizezi din niste oameni care habar nu au pe ce lume sunt si care au ca maxim de potenta functionareasca utilizarea copy/paste.

    Reforma educatiei este absolut necesara, oricat ar dura, ea trebuie sa inceapa. Fara ea nu vom putea face nimic. Absolut nimic. Asta pentru ca orice ai incerca sa faci te vei lovi de un analfabetsim generalizat. Culmea e ca toti acesti analfabeti au ajuns sa stabileasca standarde. Daca nu te incadrezi in standardele lor strambe, esti eliminat.

    Ia incearca tu sa inveti ceva si dupa aia sa propui in Romania. Sa vezi cate suturi iei si cum pana la urma cum, cu capul plecat, ca sa ai ce manca, vei fi obligat sa te inscrii in falsele standarde.

    Ce sa reduci coruptia prin scaderea administratiei…. Nu iti va iesi in veci. Paote doar vei avea mai putini de mituit, aia da. Reducerea coruptiei inseamna sa ai legi clare si administratie eficienta. Dar ca sa ai legi bune si administratie eficienta trebuie sa ai oameniii care sa le faca. Fara oameni nu se fac.

    Hai sa zicem ca regionalizeaezi, cum sustii. Aceiasi oameni vor fi si la nivel de regiune. Numarul functionarilor va scadea. Stii cine va fi primul dat afara? Ala care stie despre ce-i vorba, ala competent, pentru ca ii incurca pe ceilalti… Chiar crezi ca va fi „dupa competenta”?

    Cum se va face selectia „dupa competenta”? Prin examene in care aia care habar nu au de nimic vor face niste intrebari stupide pentru aia care se pricipe si dupa aia ii vor corecta pentru ca nu au scris gresit, cum sunau solutiile prost puse de aia …..

    Avem o societate bolnava grav, pe perfuzie. Cine are chef sa dea o mana de ajutor, cred ca trebuie sa ajute la reanimarea si tratarea ei, nu la pieptanarea muribundului.

    Am scris toate astea nu pentru ca mi-as bate in vreun fel capul cu regionalizarea, consider ca si cu ea si fara ea e cam acelasi lucru. Am scris pentru ca am vazut la autor o anunita perseverenta, rara de altfel. Si am considerat ca merita sa incerc sa admir aceasta perseverenta, care insa ar folosi mult mai mult daca ar fi indreptata spre subiecte mai arzataore.

   • Asupra unor mituri intretinute de fanii „regionalizarii”. Un studiu de caz intr’o regiune a unei tari populate de indivizi inruditi genetic si spiritual cu bastinasii nostrii.

    1. Reducerea aparatului administrativ datorata reducerii numarului de entitati administrative. Suna bine in teorie, insa practica ucide economiile regionalizate:
    In Sicilia, dupa „regionalizarea” pe model european aparatul birocratic si numarul bugetarilor a crescut brusc atingind cote si rute rocambolesti in cheltuirea banului public: peste 50.000 de functionari. O armata aparata cu cerbicie de guvernatorul regiunii atunci cind i s’a cerut o oarecare reforma administrativa ca o conditie prealabila ajutorului oferit de executivul italiei. Iata’l in exercitiul functiunii pe guvernator [adevarat model pentru baronii nostri]:
    „Dacă cineva de la Roma sau vreun afacerist impostor crede că îi voi concedia pe aceşti oameni, pot să se ducă dracului!”, „Nu voi distruge vieţile a 50.000 de oameni”.
    Tinutul cel mai despadurit al Italiei are cel mai mare numar de padurari, paznici si functionari de Ocol silvic: 26.ooo de bucati, spre deosebire de Lombardia cu 600 si Piemont cu numai 400 de angajati forestieri. Deci, e clar cum se manifesta „autonomia regionala”? 26.000 de padurari intr’o regiune semidesertica. Platiti din bugetul regional, adica din banii smulsi cu forta de la „afaceristii impostori”.

    2. Reducerea costurilor administrative. se intelege ca reducerea ar fi in beneficiul cetatenilor. In realitate distanta [evident mai mare] fata de centrul regional de comanda va comporta din start costuri crescute pentru orice intreprinzator ce depinde de cercul de putere regional. Se pare ca investirea cu autoritate sporita [asupra unui teritoriu mai larg si asupra unui numar mai mare de cetateni] a unor functionari le sporeste automat pretentiile materiale si veleitatile birocratice. Sa vedem ce costuri noi aduce regionalizarea:
    „Pentru cei 90 de consilieri ai Adunării Regionale salariul ajunge la 9.257 de euro net pe lună. Nici funcţionarii nu o duc rău: un stenograf poate ajunge la 6.295 de euro pe lună, în timp ce secretarul general al Adunării are peste 13.000 de euro iar secretarul-general adjunct câştigă circa 11.000 de euro pe lună.

    Singular este cazul ‘Comisiei pentru calitatea legislaţiei’, care lucrând doar zece minute pe lună din 2008 şi până astăzi a asigurat celor nouă deputaţi care fac parte din ea aproximativ 250.000 de euro ca indemnizaţii suplimentare (3.000 de euro pe lună doar pentru preşedinte).” [dupa un material publicat in Capital]
    Asta in ceea ce priveste veniturile. Dar pretentiile sint legate de o multime de privilegii ce ar rusina orice parlit de feudal:
    „Există apoi beneficiile: maşini albastre (117 pentru regiune şi 17 pentru Adunarea Regională, în mare parte de capacitate cilindrică mare) şi celulare. În aprilie, regiunea Sicilia a angajat 157 de şoferi, 55 de noi supraveghetori de muzee şi aproximativ 30 de funcţionari ”plimbători de dosare”, care mută dintr-un birou în altul dosarele consilierilor.

    În acest fel, personalul regiunii, care la sfârşitul lui 2011 se cifra la 20.288 (28.000 dacă se iau în calcul societăţile controlate) a continuat să crească. Directorii sunt în număr de 1.835 (192 la dispoziţia lui Lombardo), practic unul la 8,4 angajaţi.”
    Fiecare sef isi creeaza propriul grup birocratic de presiune, angajindu’si efectiv toate rudele si toti cunoscutii. Alaiul rezultat completeaza peisajul medieval al regionalizarii.

    3. Reducerea coruptiei datorata schimbarii centrului de decizie si augmentarii competentelor si sferii de decizie conferite de lege administratiei regionale. Mitul acesta nu suna bine nici macar in teorie. De ce o societate corupta sistematic prin abuzul de putere al politicienilor si functionarilor ar deveni peste noapte mai putin corupta doar prin amplificarea parghiilor de putere oferite acelorasi politicieni?
    Si nu are niciun sens sa pomenesc legaturile fostului guvernator cu diverse mafii – sint prea notorii-, insa e bine sa aflam ce se intampla cu fondurile europene intr’o regiune:
    [Fondurile europene] „au fost chiar folosite pentru a plăti 29 000 de pădurari sau mii de anchetatori ai Patrimoniului; cheltuite pe proiecte de „inteligenţă competitivă”, „marketing teritorial” şi alte „promovări ale imaginii”. Inutil de spus că nici măcar o piatră din genul de mari şantiere – litoral, autostrăzi, porturi de agrement – care au transformat chipurile unor ţări precum Spania şi Portugalia, nu a fost pusă. Cu excepţia muzeelor şi monumentelor insulei, care au fost renovate.”
    ” Acest tort imens le-a lăsat gura apă la sute de societăţi, întreprinderi şi alte centre create şi dezvoltate exclusiv pentru crearea de proiecte din fonduri UE. Ei luptă între măsuri, directive şi diverse proiecte, manipulând sigle ezoterice precum FED (Fond european pentru dezvoltare), FEDER (Fond european pentru dezvoltare regională), FEAGA (Fond european agricol de garanţie) sau IFOP (Fond european pentru pescuit)şi bazându-se pe programele Equal, Urban, Leader sau Interreg. O nouă clasă de jurişti a apărut astfel, răsfăţaţi de întreprinderi şi organele publice pentru talentul lor valoros : pescuitul miraculos de subvenţii în imensul ocean „Agenda 2000”.
    „Scris negru pe alb, paradoxul este evident. Cu toate acestea, sicilienii nu ar trebui să-şi facă griji, obişnuiţi cum sunt să nu se mai mire de nimic, sau chiar să creadă că în spatele intenţiilor nobile, acronimelor sforăitoare şi mitului Europei se află întotdeauna, sau aproape, acelaşi scenariu. Astăzi desigur regele este gol, dar el s-a dezbrăcat de-a lungul acestor şapte ani de subvenţii, fărâmiţate în peste 43 000 de proiecte, distribuite la ritmul clientelismului şi al derogărilor, acordate în anticamerele pâsluite ale preşedinţilor de comisii. „[preluat de pe presseurop.eu]

    4. Cresterea eficientei in realizarea proiectelor de investitii regionale. Hmm.
    Iata ce se intampla in realitatea europeana, si cum se folosesc Inaltii Functionari Regionali de puterea lor cea noua, sporita si prea putin supusa vreunui control:
    „Există un convoi nesfârşit de organisme şi societăţi, circa 30 fiind controlate direct de regiune, printre care Maac, consorţiul care de 28 de ani încearcă să construiască piaţa agroalimentară din Catania, nereuşind, dar consumând deja 28 de milioane de euro. ”Sicilia Patrimonio Immobiliare” are un preşedinte care câştigă peste 105.000 de euro pe an. Compania a fost înfiinţată în 2006 pentru a vinde clădirile abandonate ale regiunii, dar în şase ani nu efectuat nicio tranzacţie.”

    • Hmm, Sicilia….sa fie Sicilia modelul de urmat? De ce nu Polonia? De analizat cu siguranta, dar de urmat?Sa inteleg ca nu se poate face nimic..si e bine cum e acum? Daca exista solutii, aplicabile concret, care sunt? In afara de generalitati de tip mentalitate, educatie (un fel de om nou, exact ca pe vreme lui Ceau, omul nou , multilateral dezvoltat, trebuia sa faca si sa dreaga, a facut pe dracu`…asa ceva nu exista , el se formeaza in timp prin rigoarea legilor , prin reducerea posibilitatilor de furt…prin cresterea nivelului de trai , an de an..sa ai speranta in mai bine), sau nu exista ..si o sa murim vaicarindu-ne? Suntem blestemati, latini, hoti si puturosi? ca e la moda sa ne punem poalele-n cap si sa negam orice.
     Dupa aceasta teorie ar trebui ca toate statele UE sa nu mai acceseze fonduri nerambursabile..pe motiv ca in Romania avem absorbtie de 9,7% si nu se merita.
     P.S. Daca aveti un business, cat de mic, precis v-ati lovit de acest tip de vaicareli,..ca nu o sa mearga,…mey, nu te baga , un amic a dat falimet si acum sta in chirie… mai bine emigreaza…chiar in Italia, daca se poate.

   • „2.Se reduce coruptia, in sensul ca nu mai e nevoie sa mituiesc nush ce mahar din guvern sa mi se aloce o felie mai mare, care de regula este conditionata de semnarea unor contracte cu anumiti protejati, care sangereaza si ei mai departe…etc..etc, pentru simplul fapt ca banii raman la regiune , multi, putini, cat or fi…stiu ca nu mai depinde de “centru”..cat colectez atat am.”
    Imi pare rau, va contrazic. In multe Consilii Judetene se practica ceea ce ati descris dumneavoastra mai sus, si fara interventia Guvernului. Adica CJ aloca bani unor primarii doar pe criterii de ei stiute, fara a se avea in vedere necesitatea investitiei, costurile sau alte alternative.
    Regionalizarea nu are nici o treaba cu lupta impotriva coruptiei, pur si simplu in regiunile bogate coruptia va exploda in cele sarace va scadea. Din pacate, metodelele de risipire a banilor contribuabilor nu tin de cont de „particularitati regionale”, peste tot e la fel. De asemenea cred ca regionalizarea trebuie sa fie doar o parte dintr-un amplu program de reforme care sa vizeze Constitutia, fiscalitatea, economia, independenta justitiei, politica regionala.

    • Corect, doar regionalizarea nu rezolva intreaga „problema”…saracia nu dispare a doua zi.
     De aceea, la discutii de genul celor de vineri problematica este mai ampla, se discuta si avantaje si dezavantaje. Si nu doar pe ipoteze, ci pe cazuri concrete , prezentate de specialisti din tari unde functioneaza.
     http://www.romaniacurata.ro/spaw2/uploads/files/motivatia.pdf
     Sa vedem..important este sa ne lamurim. Asa cum zicea si Einstein „tot prostul poate sa stie, scopul este sa intelegi”

 12. Autorul propune o zona Dunăre, Criș, Mureș, Tisa, probabil din considerent geografice. De ce nu o zona Dunare, Timis, Jiu, Olt, din considerente lingvistice? Limba comuna ar facilita enorm comunicarea iar Banatul dezvoltat economic ar putea fi o locomotiva pentru zone mai inapoiate situste la est.

 13. Am sa vin, m-am inscris. Ca sa fie clar, nu este o „facatura”, nu va cunosc si habar nu aveam de aceste demersuri ale advocacy. Ca om simplu, normal, vad doar 5 masuri ce se pot lua in timp scurt…in sensul ca sa nu raposam pana se vad ceva rezultate (m-am plictisit de cand aud placa cu mentalitatea, educatia, coruptia…bla, bla..este utopic sa crededm ca ele se schimba, asa..prin vaicareli pe la televiziuni, sau prin numarul mare de procese…au trecut 23 de ani si nu „misca” nimic, se fura in draci, se cheltuie aiurea):
  -respectarea cu strictete a unui deficit structural de 0(zero) procente. in vederea micsorarii sarcinii pe buget
  -modificarea structrala a fiscalitatii, a sistemului de impozitare si taxare, in vederea reducerii posibilitatilor de evaziune si frauda, platim suficient de mult, in special prin TVA, ca sa nu avem deficit bugetar.
  -REGIONALIZAREA, in vederea eficientizarii si adaptarii cheltuielior la nevoile reale ale oamenilor care de fapt pun banu jos…fara sa ne milogim la ‘jupan”
  -investitii in domeniul energetic, in vederea atingerii independentei energetice, avand ca scop principal micsorarea componentei inflationiste prin costuri-cele energetice fiind de baza (finantare prin IPO, PPP, chiar si credite directe, daca randamentul leului imprumutat este ..etc)
  -modificarea statutului BNR, prin completarea strategiei (pe langa tintirea inflatiei) cu sprijinirea cresterii economice prin politici monetare (atat cantitative cat si calitative..dupa modelul Fed), eventual si introducera in actionariatul BNR a unei componente private( poate nu stiti ca la infiintarea BNR, in 1880, a avut 2/3 capital privat, etatizartea BNR s-a facut de comunisti)..in vedera reducerii costurilor de finantare, atat pentru consumul final..dar mai ales pentru zona investitionala, cu precadere cea energetica.
  Toate se leaga intre ele, necesita spatii ample de dezbatere, dar au avantajul ca sunt cuantificabile , masurabile,.. si se pot implementa in cursul vietii noastre (sic)
  De aici provine si sustinerea pledoariei dvs…care nu este deloc formala, ati atins un punct esential .
  Scuze pentru divagatie..am vrut sa fie clar ca nu este regizat nimic.

 14. citeam azi ca bombonel a facut al doilea recurs ptr zilele de spital.
  daca deschizi fitzuicili de romanica,cred 80% din munca politiei si justitiei se datoreaza infractionalitatii din regat.Transilvania plateste!

 15. Ideea ca regionalizarea si autonomia aduc, in sine, dezvoltare este pur si simplu falsa (m-am retinut cu greu sa nu folosesc expresii mai dure). Asa se intampla cand nu ai capacitatea de a vedea si intelege mai in profunzime, indiferent de cat de mult ai umblat sau de cat de multe cunostinte si informatii detii.

 16. PENTRU D-NUL MIRCEA M
  Din datele expuse de dvs. rezulta ca sunt motive obiective pentru care bugetele locale sunt subventionate de la bugetul de stat, si anume, faptul ca, cea mai mare parte din veniturile bugetare se obtin din TVA. Cum TVA-ul e un impozit indirect care se poate administra relativ usor, rezulta ca singura solutie ar putea fi defalcarea sa intre stat si subdiviziunile sale la momentul colectarii. Regionalizarea este buna daca:
  a) s-ar mai recreiona unele regiun( in special REgiunea de Sud Est si Regiunea Muntenia Sud si chiar, implicit Bucuresti-Ilfov;
  c) s-ar mari dimensiunile comunelor- sa aiba in medie o populatie de peste 7000 de locuitori, reducand implicit cheltuielile lor administrative pe locuitor si sporindu-le forta; acest lucru este insa f. dificil datorita patriotismelor comunale, dimensiunii mici ale satelor din unele zone, densitatii mici ale populatiei din unele zone, drumuri dintre sate in stare proasta; redimensionarea comunelor este absolut necesara; in acest sens cred ca Polonia a obtinut succesele sale mai mult din cauza ca au comune mari deca regionalizarii;
  d) judetele sa aiba competente mult reduse- cele necesare apropierii unor servicii publice de cetatean, eventual sa nu mai aiba personalitate juridica, pentru a reduce influenta politicului si a le transforma in organe administrative tehnice, deconcentrate ale regiunilor

 17. Domnule Ion,
  Adevarul este ca nu prea avem habar ce e aia regionalizare si cu ce se mananca, ma includ si pe mine. Se poate aplica in fel si chip, inclusiv cu legislatie regionala, guverne regionale…Parca nu m-ar incanta un guvern al Banatului si unul al Moldovei…s-ar putea sa fie mai mare daraua decat ocaua. In schimb m-ar incanta cu siguranta ca o buna parte din venituri (inclusiv cele care acum se „plimba” in bugetul national si apoi se returneaza, discretionar adesea) deci si cele din TVA si imp pe venit , sa ramana la locul faptei..adica la orasul si comuna de unde provin. Evident ca si in situatia actuala exista zone net contributoare si zone net beneficiare (vedeti ca acesti termeni se poarta si la nivel european, zanzania tocmai de aici provine,,asa ca suntem de bon- ton si noi)..doar ca nu exista o evidenta clara ,cine si cat contribuie , cine si cat primeste, peste/sub veniturile care merg la la bugetul national…practic toti stau cu mana-ntinsa, chiar daca sunt net contributori( banii vin de undeva, nu se produc nici de guvern, nici de CJ)
  In momentul in care grosul banilor raman la sursa, si doar o mica parte merg la redistribuire (se poate concepe o „schema” simpla,ceva de genul media nationala pe pib/capita sa fie componenta de referinta, sa nu poti primi mai mult decat veniturile corespunzatoare mediei mobile pe 3 ani, de ex) si sa nu contribui mai mult decat cu difernta pana la acea medie(legam pib/capita de venituri/cheltuieli per capita, media nationala fiind referinta, in plus. peste acea limita se „da” doar de la bugetul national-mult mai mic, si care nu afecteaza regiune „donoare”-, nu de la cel regional..)etc.
  Acest aspect , al redistribuirii-nu tine in mod necesar de regionalizare…dar ar fi mult mai usor de aplicat. (Un studiu extrem de interesant este „Jaful vs datoria de a nu minti”, al dlui Lucian Croitoru, unde libertatea economica, cea politica, redistribuirea =dependenta de stat se leaga extrem de logic.) Sa nu uitam ca „banatul bogat”, la care multi fac referire contine de fapt si „banatul sarac”, zona Caras, banatul de munte. O adminstratie regionala ar dirija banii intai in zona regionala saraca, si surplusul (peste media mobila) va fi dirijat in alte regiuni. Ar fi echitabil si de inteles..un algoritm clar.
  Alt aspect ar fi faptul ca s-ar sti din start ca nu te poti astepta la sume mari dela „centru” decat in anumite limite.., oricat spaga s-ar da. Sumele vehiculate ar fi mult mai mici, implicit si coruptia, dispare obiectul muncii. Sunt multe de spus..ideea este ca trebuie sa discutam f. serios orice alternativa la actualul sistem, contribuim cu foarte multi bani la buget, suficienti cat sa acoperim dublul deficitului bugetar..in schimb ne alegem cu foarte putin.
  Dam vina pe coruptie..dar ea nu este o cauza..ci un efect al proastei organizari. Inclusiv cea administrativ teritoriala. Omul nou nu exista , este o himera, tentatiile exista , trebuie reduse doar posibilitatile de a le pune in practica. Cand lantul decizional este lung si arbitrar..”prost” sa fii sa nu profiti..de aia avem o Romanie impartita in „jmekeri” si „fraieri”

  • Domnule Mircea
   Nu v-am vazut astazi la eveniment si mi-as fi dorit tare mult sa schimbam doua vorbe. Cum sugerati sa ne intalnim?

 18. Regionalizarea asta ar fi buna daca, asa cum spunea cineva, Romania ar fi concesionata landului Bavaria pentru 1 euro pe an.

  • Vorba lu ION in primul razboi mondial .
   -Ne mai trebe niste nemti dom .Ghinarar ca sa castigam razbelu acum ca ne dadurati tot felu de arme moderne.

 19. Vad ca s-au creat tot felul de polemici, pornind de la ratiuni istorice si pur teritoriale (federalizare, rupere a statului etc.) pana la ratiuni pur economice (beneficiile politicii de coeziune).

  1. Daca vrem sa beneficiem de fondurile alocate (mai intai sa invatam sa le folosim asa cum trebuie), trebuie sa aplicam NUTS si nivelul de decizie sa coboare spre regional si local. S-a vorbit mai sus despre POR la nivelul fiecarei regiuni. Este un sistem des intalnit in statele membre UE mai vechi. Aceste POR nu garanteaza echilibrarea la nivel national (vezi evolutia din Spania in Catalunia si Andaluzia din 1986 la zi), insa contribuie la reducerea disparitatilor (vezi aceleasi regiuni din Spania sau oricare altele, de exemplu N si S Italiei).
  2. S-a amintit despre Scotia, Flandra, Catalunia. Toate 3 sunt cazuri diferite, cu ratiuni diferite, a se vedea cazul Spaniei (cele 2 regiuni cu valente indepente, dar si motoare economice, Tara Bascilor si Catalunia), a se vedea denumirea regiunilor din Spania: comunitati autonome si statutele specifice, inclusiv nivelurile de autonomie.
  3. Referitor la ratiunile istorice si teritoriale: aici e o problema care trebuie discutata din alte considerente. Vezi si punctul 2 de mai sus.
  4. Discutii referitoare la cine cat contribuie la PIB la nivel de regiuni de dezvoltare, unele regiuni enumerate in alte comentarii anterioare (regiunea Vest) sunt clasate inferior fata de restul (BI, SM). Dar, ca din pdv statistic TM este mai sus ca PH si restul judetelor din regiunea SM, este alta poveste.

  Pe scurt, ar fi bine sa ne informam inainte sa ne lansam in discutii.

 20. Nu exista asemanare cu statele europene „federalizate”! Popoarele aferente au o alta istorie si radacini complexe ce au permis ca tara in sine sa capete stabilitate, coeziune, viziune si viitor.
  Romania, datorita tulburatei sale istorii dar si pozitiei geopolitice a strans un popor dezbinat, macinat si frustrat. Romania are nevoie de unitate, are nevoie de constiinta propriei valori si de apartenenta la o glie definita clar. In Europa statele industrializate au nevoie de consumatori si de popoare mici si dezbinate – „Divide et impera” spuneau acum mai mult de 2000 de ani romanii si chiar stiau ce vorbesc – au creat un imperiu vast, colosal as putea spune.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Gratian Mihailescu
Gratian Mihailescu
Graţian Mihăilescu este expert in dezvoltare regională si consultant în afaceri europene, în prezent încercând să înfiinteze un Institut de Dezvoltare Locală în Timişoara. Absolvent de jurnalism, s-a specializat în Afaceri Europene si Dezvoltare Regională, fiind bursier în Germania, Italia, Belgia şi Ungaria la prestigioase instituţii din ţăriile respective. De-a lungul timpului s-a implicat în activităţi ale societatăţii civile, în ţară sau pe plan extern, colaborând cu clubul RO-UE, Europuls, Liga Studenţilor Români din Străinătate şi alte organizaţii non-guvernamentale din Vestul României. În ultimii ani a publicat articole despre fonduri europene şi dezvoltare regională pe siteuri de specialitate.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro