vineri, mai 20, 2022

Practici neloiale în mediul online – viitorul Act legislativ privind Piețele Digitale

În ultimii ani, a apărut un consens asupra necesității reglementării platformelor online care beneficiază de o poziție dominantă pentru a adresa unele caracteristici și conduite anti-concurențiale care sunt generate de acestea. Decidenții politici au realizat că politica europeană de concurență nu este suficientă pentru a adresa aceste aspecte. Astfel, Comisia Europeană a publicat oficial Actul legislativ privind Piețele Digitale (Digital Markets Act, prescurtat DMA) în data de 15 decembrie. DMA își propune să reformeze modul de aplicare a politicii europene de concurență în sectorul digital, prin reglementarea platformelor online sistemice care dețin statut de controlor al fluxului de informație (platforme gatekeeper). 

Cele trei obiective urmărite de DMA sunt: 

 1. Stabilirea unor criterii și praguri pentru desemnarea unei platforme ca fiind gatekeeper
 2. Introducerea unei liste de obligații și limite pentru aceste platforme, precum și sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor
 3. Introducerea unui mecanism de investigare a piețelor care îi va permite Comisiei Europene să actualizeze criteriile și obligațiile, sau să adopte remedii pentru a adresa încălcările sistematice ale regulilor 

Acest articol își propune să prezinte principalele elemente propuse de Comisia Europeană și să analizeze impactul asupra mediului de afaceri și a consumatorilor. 

Sferă de aplicare 

Regulamentul va fi aplicabil doar serviciilor de bază („core platform services”) furnizate de platformele identificate a fi gatekeeper, desemnate în funcție de următoarele criterii cumulative:

 1. Testul mărimii întreprinderii. Întreprinderea are un impact semnificativ asupra pieței interne UE. Acest criteriu se prezumă a fi îndeplinit atunci când:
  • Întreprinderea din care serviciul de bază face parte a realizat o cifră de afaceri de peste 6,5 miliarde EUR în Spațiul Economic European în fiecare din ultimii trei ani financiari
  • Capitalizarea medie de piață sau valoarea echitabilă de piață a întreprinderii a fost de cel puțin 65 miliarde EUR în ultimul său exercițiu financiar și oferă, de asemenea, un serviciu de platformă de bază în cel puțin trei state membre ale UE.
 2. Testul serviciului de bază a platformei. Întreprinderea are o poziție de intermediere puternică între un număr mare de utilizatori și întreprinderi, atunci când operează un serviciu de bază. Acest criteriu se prezumă a fi îndeplinit atunci când: 
  • Furnizorul unui serviciu de bază are peste 45 de milioane de utilizatori finali activi lunari stabiliți sau aflați în UE și peste 10.000 de utilizatori activi anuali care sunt întreprinderi utilizatoare de servicii de intermediere online („business users”) stabiliți în UE în ultimul exercițiu financiar al furnizorului
 3. Întreprinderea deține o poziție solidă și durabilă pe piață, sau urmează să o dețină. Acest criteriu se prezumă a fi îndeplinit dacă criteriile din pragul 2 au fost îndeplinite în fiecare din ultimele trei exerciții financiare 

Serviciile de bază ale unei platforme includ: servicii de intermediere online, motoare de căutare, rețele sociale, servicii de partajare video, servicii de comunicații electronice interpersonale, sisteme de operare, servicii de cloud computing, servicii de publicitate, inclusiv orice servicii de intermediere publicitară. 

Întreprinderile care îndeplinesc criteriile de mai sus în legătură cu orice serviciu de platformă de bază vor avea trei luni, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului – sau din momentul în care încep să îndeplinească criteriile – să notifice Comisia Europeană că îndeplinesc pragurile. Comisia va avea 60 de zile pentru a lua în considerare notificarea și argumentele invocate de companie, urmând a decide dacă desemnează întreprinderea ca „gatekeeper”. Dacă desemnarea se efectuează, o companie va avea șase luni pentru a începe să se conformeze cu listele de obligații și limite impuse de Regulament. Conformitatea trebuie să continue până în momentul în care Comisia decide că platforma nu mai are statut de gatekeeper. Comisia va fi obligată să revizuiască desemnările cel puțin o dată la doi ani.

În același timp, Comisia va avea la îndemână un instrument de investigație a piețelor pentru a desemna platforme gatekeeper adiționale care nu îndeplinesc pragurile de mai sus, pentru a analiza practici anti-concurențiale emergente și impune obligații noi, sau pentru a aplica remedii în cazuri de neconformitate. 

Obligații și interdicții pentru platformele gatekeeper

Comisia Europeană a identificat două tipuri de obligații: de auto executare și care necesită specificație ulterioară. 

 1. Obligații de auto executare care nu necesită specificații
 • Separarea datelor provenite din servicii diferite: să restricționeze combinarea datelor personale provenite din serviciul de bază cu alte date provenite din alte servicii oferite de platformă sau de terțe părți, cu excepția cazului în care utilizatorul final a validat opțiunea specifică și consimțământul a fost acordat conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD). 
 • Acces la servicii în afara platformei: să permită întreprinderilor utilizatoare a serviciului de bază să ofere prin alte servicii de intermediere online aceleași produse sau servicii utilizatorilor finali la prețuri și condiții diferite de cele oferite prin serviciul de intermediere a platformei gatekeeper. 
 • Acordarea de oferte în afara platformei: să permită întreprinderilor utilizatoare a serviciului de bază să își promoveze oferta către utilizatori finali obținuți prin serviciul de bază și să încheie contracte cu aceștia în afara platformei 
 • Sesizări către autorități publice: să nu restricționeze întreprinderile utilizatoare de a ridica probleme către autoritățile publice referitoare la practicile platformei gatekeeper
 • Legarea serviciului de identificare: să oblige întreprinderile utilizatoare să folosească, ofere sau interopereze cu un serviciu de identificare a platformei gatekeeper pentru serviciile utilizatorilor de afaceri
 • Legarea și gruparea serviciilor oferite de platforme gatekeeper: să nu condiționeze utilizatorii să se aboneze sau să se înregistreze la alte servicii de bază furnizate de platformă pentru a accesa serviciul primar 
 • Acces la date pentru verificarea anunțurilor publicitare găzduite: să pună la dispoziția întreprinderilor care fac publicitate pe platforma lor instrumentele și informațiile necesare pentru ca agențiile de publicitate și editorii să poată efectua propria verificare independentă a anunțurilor lor publicitare găzduite de platforma gatekeeper.
 • Obligații de auto executare care necesită specificație ulterioară
 • Avantajul acumulării datelor: să nu folosească date obținute din serviciul de bază a unei platforme în relație cu întreprinderile utilizatoare a serviciilor pentru a concura apoi cu acestea
 • Dezinstalarea aplicațiilor preinstalate: să permită utilizatorilor finali să dezinstaleze orice aplicații software preinstalate 
 • Instalare liberă a aplicațiilor și app store-urilor: să permită instalarea și utilizarea eficientă a aplicațiilor software terțe sau alte app store-uri
 • Comutarea serviciilor și abonarea la aplicații software: să nu restricționeze tehnic utilizatorii finali de la comutarea serviciilor (switching) și abonarea la aplicații software accesate sub sistemul de operare al unei platforme gatekeeper
 • Interoperabilitate: să permită întreprinderilor utilizatoare și furnizorilor de servicii auxiliare accesul și interoperabilitatea cu același sistem de operare, hardware sau caracteristici software care sunt disponibile sau utilizate în furnizarea de către platforma gatekeeper a oricăror servicii auxiliare
 • Clasare echitabilă și nediscriminatorie: să nu trateze mai favorabil serviciile sau produsele oferite de către platformă în clasarea (ranking) în  comparație cu serviciile sau produsele similare oferite de terți 
 • Access la indicatori de performanță: să ofere agenților de publicitate și editorilor, la cererea acestora, în mod gratuit, accesul la instrumentele de măsurare a performanței a platformei gatekeeper și informațiile necesare pentru ca agenții de publicitate și editorii să efectueze propria verificare independentă a inventarului publicitar
 • Portabilitate: să permită portabilitatea efectivă a datelor generate prin activitatea utilizatorilor sub rezerva restricțiilor privind datele cu caracter personal
 • Acces la date pentru motoarele de căutare furnizate de terți: platformele gatekeeper care sunt furnizori de motoare de căutare vor fi nevoite să furnizeze acces la date privind căutările online, clicurile și vizualizări către furnizori terți de motoare de căutare la cererea acestora. Accesul va fi acordat în condiții corecte, rezonabile și nediscriminatorii (FRAND) sub rezerva anonimizării datelor personale. 
 • Acces echitabil la app store-uri: să aplice condiții generale echitabile și nediscriminatorii de acces pentru utilizatorii de afaceri la app store-ul gatekeeper-ului

În plus, platformele desemnate gatekeeper vor trebui să notifice Comisia privind fuziuni sau achiziții a altor furnizori de servicii de platformă sau digitale avute în vedere. 

Sancțiuni 

Nerespectarea obligațiilor poate avea următoarele consecințe:

 • Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală la nivel global a companiei
 • Penalități de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie
 • Remedii suplimentare corective în urma încălcărilor sistematice ale normelor prevăzute 

Impact și analiză

Regimul are intenția de a complementa politica europeană de concurență actuală, prin introducerea de măsuri ex-ante de corecție pe lângă cele ex-post, ce vor permite o intervenție mai rapidă. Chiar dacă reglementarea platformelor gatekeeper va fi realizată de Comisia Europeană, statele membre UE vor avea instrumente la dispoziție pentru a reglementa practici anti-concurențiale într-un mod mai general și vor avea o voce în executarea Regulamentului prin reprezentanții care vor fi numiți în cadrul Comitetului Consultativ pentru Piețele Digitale, ce va fi consultat de Comisie înainte de a adopta decizii, inclusiv referitor la conformitate și sancțiuni. Statele membre ar putea solicita, de asemenea, deschiderea unei investigații pentru a stabili dacă o anumită platformă are statut de gatekeeper, în cazul în care trei sau mai multe state membre solicită o investigație.

Platformele din România nu vor intra sub sfera de aplicare a Regulamentului având în vedere că nu îndeplinesc criteriile cumulative, astfel impactul asupra companiilor tehnologice românești nu va fi direct, decât dacă ar ajunge să îndeplinească criteriile în viitorul apropiat sau dacă sunt desemnate de Comisie în cadrul unei investigații de piață. În schimb, un număr de companii internaționale, precum Google sau Facebook, vor trebui să își modifice conduita, ceea ce prevede costuri de conformitate semnificative. 

Pentru platformele mici acest Regulament reprezintă o oportunitate, pentru că practicile anti-concurențiale ale platformelor gatekeeper ar putea elimina anumite bariere de intrare pe piață (ex: acces la date sau interoperabilitate). Astfel, noile platforme vor putea concura și crește mai ușor pe termen lung. În plus, consumatorii, vor avea acces la mai multe servicii online și vor fi mai protejați de practici injuste. 

Actul legislativ privind piețele digitale le va oferi întreprinderilor care folosesc platforme acces la anumite date deținute de controlorii fluxului de informație. De asemenea, vor putea să aleagă între diferite platforme unde să își pună la dispoziție serviciile sau produsele și vor avea mai multe posibilități de a trece la altă platformă sau de a le folosi serviciile în funcție de nevoi. 

Concluzie 

Actul privind piețele digitale, dacă va fi adoptat în forma actuală, ar putea contribui la o piață unică digitală mai justă pentru întreprinderi și consumatori. Această propunere are potențialul de a încuraja inovația, sprijini creșterea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și oferi acces la mai multe servicii online consumatorilor. Acesta lucru va fi posibil prin interzicerea unor practici neloiale observate în piețele digitale practicate de platformele care au poziție dominantă. 

În ceea ce privește pașii următori, Comisia va transmite propunerea legislativă către Parlamentul European și Consiliul UE, lansând procedura ordinară legislativă. Se preconizează ca negocierile asupra propunerii să dureze în jur de 3-4 ani până instituțiile vor ajunge la un acord. 

Notă: Opiniile exprimate de către autori sunt strict personale și nu implică în niciun fel poziția altor entități.

Distribuie acest articol

8 COMENTARII

 1. Cred ca DMA ar trebui sa se numeasca in romaneste Dijmuiala Marilor Antreprenori (americani) de catre Inalta Poarta de la Bruxelles servita de ieniceri-functionari culesi/alesi de pa taramuri sub suzeranitate/pasalac UE.
  Asta se intampla pentru ca UE este atat de inapoiata tehnologic si nu are nici o companie de internet de dimensiunile Google/Facebook/Amazon/Microsoft/ etc asa ca incearca sa profite (amenzi, amenintari, proceses) prin metode birocratice in loc sa promoveze cu adevarat libera concurenta si facilitatarea mediului de afaceri mic si mijlociu.
  In loc de dosare cu sina acum sunt si mai multe ingradiri birocratice care bineinteles trebuie implementate in sisteme birocratice nationale si supranationale (EUSSR).
  Multe „succesuri”!

  • @Durak tocmai, pentru ca UE este insignifianta pe piata de tehnologii, are nevoie de aceste reglementari. Mai ramane sa le ceara codul sursa al aplicatiilor. De fapt, cred ca s-a si intamplat deja acest lucru cu Microsoft. O companie care a inovat si a creat un sistem de operare sau o anumita tehnologie nu ar trebui sa fie obligata sa respecte niste reglementari absurde doar pentru ca face bani pe teritoriul UE. Asta face parte din razboiul economic dintre SUA si UE, si este pacat ca se intampla asta. UE chiar doreste ruperea de SUA si apropierea de China. As intreba-o pe doamna Avram daca se aplica aceleasi reglementari si pentru companiile chineze, insa mi-e teama ca lucrurile stau diferit acolo.

   • Am o speranta mica. Promovarea relatiilor comerciale cu Taiwan, Vietnam etc.
    Sper ca administratia Biden sa nu faca pasi inapoi in domeniul comercial.
    Kissinger (arhitectul aproprierii de China (justificata la timpul sau prin alegerea raului cel mai mic din doua rele), acelasi invocat/chemat de urgenta de oficiali chinezi cand nu era clar in ce directie se indreapta relatiile comerciale) intr-un articol de anul trecut a fost extrem de rezervat si nu a mentionat China desi era cat se poate de clar despre ce e vorba.
    Dar sa nu avem asteptari mari de la la clasa politica damboviteana de a citi ce este relevant si de a lua decizii responsabile.

   • Marile firme technologice de peste ocean au devenit prea puternice, opereaza global ce nu este de imputat, metodele pe care le folosesc insa sunt dubioase pt nimeni nu mai stie ce se intampla cu datele noastre, cine le stocheaza, cine le comercializeaza si mai als in ce scop.
    Internul nu functioneaza dupa nici un fel de regului, cel mai puternic se impune, toate marile platforme fiind puse la dispozitie de marile firme, gratis, platim cu datele noastre, date cu care ei produc profituri uriase care nu sunt fiscalizate corespunzator.
    Industria traditionala plateste taxe si impozite catre state si nu vad de ce IT-ul sa fie scutit respectiv sa beneficieze de tratament preferential.
    Daca e competitie sa fi egala, nu va fi posibil, vor exista destule portite prin care acest sector va putea evita taxele si impozitele.
    Cel tarziu oamenii vor observa „progresul technologic” daca dintr-o data se vor trezi fara job dar e alta poveste.

    • Citat aproximativ din Adam Smith: Tendinta naturala a oricarei companii este sa devina un monopol.
     Fara un control din partea guvernelor competitia ar fi inhibata. Asa s-a intamplat cu Microsoft, care a pierdut procesul de exercitare a monopolului si la un apel dubios a impiedecat fragmentarea sa. Au urmat 20 ani de monopol pe piata de browsers, pana a aparut Chrome.
     Google este azi intr-o pozitie similara, a fost dovedit in Franta ca manipuleaza rezultatele cautarilor punand mai sus produse mai scumpe decat altele care nu plateau taxe de reclama si nepublicand conflictul de interese.
     Tot de la Adam Smith:
     “People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion… but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices.”

  • Activarea unei companii pe o piata nu este un drept dobandit automat, ci un privilegiu. Vii intr-o casa respectand conditiile puse de gazda.
   Gigantii tehnologici mentionati au ajuns sub lupa UE datorita unor scheme creative de tax minimization vecine cu evaziunea fiscala. EU incearca sa puna ordine in casa proprie. Cui nu-i place nu sta pe piata asta.

   • „Cui nu-i place nu sta pe piata asta.” Lasa ca vine pe piata Telegram din Rusia. Ei respecta regulile casei si sunt mai „discreti”. Nici n-o sa stii cand esti spionat. Macar la FB se stie.

    • Daca ai dubii ca esti spionat de Twitter, FB, Telegram etc. nu le folosesti. Poti folosi in schimb Google ca el isi ia ce-i trebuie fara sa te intrebe nimic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Denisa Avram
Denisa Avram este expert afiliat pentru politici digitale în cadrul Europuls. În prezent, lucrează ca Manager de Afaceri Publice la Glovo, companie tehnologică de livrări rapide, unde se ocupă de politici publice și relații guvernamentale în regiunea Europei Centrale și de Est. În trecut, a lucrat pentru o varietate de companii tech, acoperind politici publice UE. A absolvit licența în Studii Europene, precum și un Master în Afaceri Publice la Universitatea din Maastricht. După, a continuat parcursul academic cu un Master Avansat în Relații Internaționale și Diplomație la Colegiul Europei în Bruges, Belgia. Denisa este pasionată de tehnologie și politici publice care au scopul de a reglementa spațiul online, fiind specializată în aspecte legate de reglementarea platformelor online, politica de concurență și comerț electronic.

conferinte Humanitas

 

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este banner-contributors-614x1024.jpg

„Despre lumea în care trăim” este o serie anuală de conferințe și dialoguri culturale şi ştiinţifice organizată la Ateneul Român de Fundaţia Humanitas Aqua Forte, în parteneriat cu Editura Humanitas și Asociația ARCCA.  La fel ca în edițiile precedente, își propune să aducă în fața publicului teme actuale, abordate de personalități publice, specialiști și cercetători recunoscuți în domeniile lor și de comunitățile științifice din care fac parte. Vezi amănunte.

 

Carte recomandată

Anexarea, în 1812, a Moldovei cuprinse între Prut și Nistru a fost, argumentează cunoscutul istoric Armand Goșu, specializat în spațiul ex-sovietic, mai curând rezultatul contextului internațional decât al negocierilor dintre delegațiile otomană și rusă la conferințele de pace de la Giurgiu și de la București. Sprijinindu-și concluziile pe documente inedite, cele mai importante dintre acestea provenind din arhivele rusești, autorul ne dezvăluie culisele diplomatice ale unor evenimente cu consecințe majore din istoria diplomației europene, de la formarea celei de-a treia coaliții antinapoleoniene și negocierea alianței ruso-otomane din 1805 până la pacea de la București, cu anexarea Basarabiei și invazia lui Napoleon în Rusia. Agenți secreți francezi călătorind de la Paris la Stambul, Damasc și Teheran; ofițeri ruși purtând mesaje confidențiale la Londra sau la Înalta Poartă; dregători otomani corupți deveniți agenți de influență ai unor puteri străine; familiile fanariote aflate în competiție spre a intra în grațiile Rusiei și a ocupa tronurile de la București și Iași – o relatare captivantă despre vremurile agitate de la începutul secolului al XIX-lea, ce au modelat traiectoria unor state pentru totdeauna și au schimbat configurația frontierelor europene. Vezi pret

 

 

 

Carte recomandată

 

Sorin Ioniță: Anul 2021 a început sub spectrul acestor incertitudini: va rezista democraţia liberală în Est, cu tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea îşi pierde busola în Vest sub asalturi populiste? Cât de atractive sunt exemplele de proastă guvernare din jurul României, în state mici şi mari, membre UE sau doar cu aspiraţii de aderare? O vor apuca partidele româneşti pe căi alternative la proiectul european clasic al „Europei tot mai integrate“? Ce rol joacă în regiune ţările nou-membre, ca România: călăuzim noi pe vecinii noştri nemembri înspre modelul universalist european, ori ne schimbă ei pe noi, trăgându-ne la loc în zona gri a practicilor obscure de care ne-am desprins cu greu în tranziţie, sub tutelajul strict al UE şi NATO? Dar există şi o versiune optimistă a poveştii: nu cumva odată cu anul 2020 s-a încheiat de fapt „Deceniul furiei şi indignării“?

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro