luni, octombrie 2, 2023

Primii paşi în proiectul nuclear românesc de obţinere a energiei electrice (1955-1970) (2)

Pentru a se înţelege motivele care au determinat autorităţile de la Moscova să anunţe public, la 17 ianuarie 1955, propunerea referitoare la acordarea unui ajutor multilateral Republicii Populare Chineze, Poloniei, Cehoslovaciei, României şi Republicii Democrate Germane, în vederea construirii de reactoare nucleare ştiinţifice şi de acceleratori de particule elementare în aceste state, este necesar să explicăm situaţia respectivă cu ajutorul a cinci repere alese din politica internaţională de la acea vreme: „Planul Baruch” (1946), principiul coexistenţei paşnice (reafirmat brusc de autorităţile de la Moscova la 5 octombrie 1952), alegerile prezidenţiale desfăşurate în S.U.A. (4 noiembrie 1952), proiectul „Atomi pentru Pace” (New York, 8 decembrie 1953) şi prima conferinţă internaţională privind folosirea energiei atomice în scopuri paşnice (Geneva, 8-25 august 1955).

În contextul intrării în vigoare a Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite la 24 octombrie 1945, mai mulţi oameni de ştiinţă din S.U.A. (inclusiv Julius Robert Oppenheimer, „tatăl” bombei atomice americane), politicieni şi funcţionari guvernamentali americani au formulat o serie de idei referitoare la stabilirea în cadrul Comisiei pentru Energia Atomică a Organizaţiei Naţiunilor Unite a unor principii generale privind activităţile desfăşurate în domeniul nuclear. Ideile respective au condus la redactarea unui raport de către un comitet condus de David Eli Lilienthal şi Dean Gooderham Acheson. În documentul american, prezentat public la 28 martie 1946, s-a propus ca toate materiile prime care puteau fi folosite pentru a întreţine o reacţie de fisiune nucleară în lanţ (uraniu şi thoriu), precum şi uzinele de prelucrare a acestora să fie puse sub supravegherea şi controlul „Autorităţii de Dezvoltare Atomică”. Un asemenea organism, supranaţional şi cu totul nou, urma să acorde fiecărui stat, la cerere, permisiunea de a obţine cantităţile de material fisionabil necesare pentru utilizări doar în scopuri paşnice.

Preşedintele Harry S. Truman a fost de acord cu ideea generală a planului Lilienthal-Acheson, însă l-a însărcinat pe reprezentantul S.U.A. din Comisia pentru Energia Atomică a Organizaţiei Naţiunilor Unite, bancherul şi consilierul Bernard Mannes Baruch, să expună la O.N.U. o versiune modificată de acesta. Prezentarea a avut loc la 14 iunie 1946, în prima şedinţă a comisiei respective şi reprezentantul Uniunii Sovietice la O.N.U. a criticat „planul Baruch” deoarece se prevedea, printre altele, inspectarea de către funcţionarii O.N.U. a instalaţiilor nucleare existente în U.R.S.S. şi renunţarea de ţările membre permanent ale Consiliului de Securitate al O.N.U. la dreptul de veto, în privinţa deciziilor din domeniul nuclear. Administraţia americană urma să înceteze fabricarea de arme atomice şi să-şi distrugă arsenalul nuclear imediat după ce „Autoritatea de Dezvoltare Atomică” îşi începea activitatea – ceea ce însemna, printre altele, desfăşurarea anterioară a unor controale sub egida O.N.U. la toate instalaţiile nucleare existente în Uniunea Sovietică, indiferent dacă au fost raportate sau omise în documentele trimise la acel organism internaţional.

La 19 iunie 1946, Andrei Gromîko a prezentat la aceeaşi Comisie pentru Energia Atomică a O.N.U. o contrapropunere la „planul Baruch”: interzicerea completă a fabricării de arme atomice şi a utilizării de partea americană a arsenalului nuclear pe care îl deţinea (arsenal care trebuia să fie distrus imediat). De-abia după aceea urma să se instituie un sistem de control internaţional a instalaţiilor nucleare despre care statele trebuiau să informeze în prealabil că au încetat producţia de arme atomice – fără a fi afectat dreptul de veto pe care îl avea U.R.S.S. în Consiliul de Securitate al O.N.U. şi fără a inspecta şi alte locaţii în statele în care s-au desfăşurat cercetări nucleare. Propunerea reprezentantului sovietic la O.N.U. (viitor ministru al Afacerilor Externe, în perioada 1957-1985) a fost făcută în condiţiile în care S.U.A. îşi retrăsese deja majoritatea forţelor militare din Europa (de la 2,5 milioane de oameni, în 1945, la sub 500.000 de militari în anul următor) şi Asia după încetarea celui de-al doilea război mondial, îşi redusese masiv şi rapid efectivele convenţionale, iar autorităţile de la Moscova întârziau să procedeze la fel şi continuau să răspândească revoluţia comunistă în state aflate pe diferite continente.

Sentimentul general care domina în relaţiile politice dintre S.U.A. şi U.R.S.S. în acel moment era cel de neîncredere, deşi cele două state au obţinut împreună victoria în războiul mondial încheiat în anul precedent. Ideile expuse la O.N.U. de reprezentanţii celor două superputeri nu au avut nici o şansă să fie acceptate de negociatorii părţii adverse şi „planul Baruch” a fost respins în luna decembrie 1946 de reprezentanţii Uniunii Sovietice (prin veto) şi Poloniei. În acest fel s-au năruit speranţele puse în Comisia pentru Energia Atomică a O.N.U. privind instituirea unui control internaţional eficient asupra instalaţiilor nucleare existente în diferite ţări – control necesar pentru neproliferarea armelor atomice pe plan mondial.

Lipsa dorinţei de cooperare a autorităţilor de la Moscova cu cele de la Washington în domeniul nuclear avea un secret bănuit de politicienii occidentali: oamenii de ştiinţă sovietici se străduiau să obţină într-un timp cât mai scurt o bombă atomică, pentru a pune capăt monopolului militar deţinut de S.U.A. În acelaşi timp, Iosif Stalin a încercat să îi convingă pe politicienii din Occident despre faptul că relaţiile internaţionale nu erau afectate de acel monopol. De exemplu, dictatorul sovietic a declarat la 17 septembrie 1946 jurnalistului britanic, de origine rusă, Alexander Wert, astfel: „Bombele atomice sunt menite să-i înspăimânte pe cei cu nervii slabi, dar nu pot decide mersul unui război din moment ce sunt cu totul insuficiente pentru aceasta („încercuirea capitalistă” a U.R.S.S. – nota P. Opriş). Desigur, monopolul dreptului de proprietate asupra secretului bombei atomice reprezintă o ameninţare, dar împotriva ei există cel puţin două soluţii: a) monopolul dreptului de proprietate asupra bombei atomice nu poate dura mult timp; b) folosirea bombei atomice poate fi interzisă (subl.n.)”.

A crezut Iosif Stalin că declaraţia respectivă va atenua neîncrederea apărută din vina sa în relaţiile internaţionale, în ultima parte a celui de-al doilea război mondial – când Armata Roşie a ocupat mai multe state din Europa de Est şi Centrală, precum şi câteva teritorii în Asia pentru a impune comunismul cu forţa? Este improbabil, însă răspunsul nostru ţine seama mai curând de ipotezele de lucru la care nu se va putea răspunde niciodată, deoarece Iosif Stalin a luat cu el, în mormânt, explicaţiile pe care le-am dori, iar nişte confesiuni ale dictatorului sovietic – spuse lângă mumia lui Vladimir Ilici Lenin (cu care a stat împreună din martie 1953 până la 31 octombrie 1961) – rămân la stadiul de spiritism cu Satana. (Sperăm să fie trecută cu vederea această comparaţie de preoţii ortodocşi şi superiorul lor din România – care consideră, în mod greşit, că Biserica Ortodoxă Română a contribuit la înlăturarea de la putere a lui Nicolae Ceauşescu prin rugăciuni adresate lui Dumnezeu, după ce o raclă cu nişte moaşte nu a fost expusă public la Bucureşti în luna octombrie 1989).

Cert este faptul că monopolul deţinut de S.U.A. în domeniul atomic a încetat la 29 august 1949, ora locală 07.00, când prima bombă atomică sovietică a explodat în Kazahstan, în poligonul de la Semipalatinsk. A doua profeţie din 1946 a lui Iosif Stalin nu s-a îndeplinit însă niciodată: utilizarea armelor nucleare nu este interzisă nici în prezent (deşi preoţii ortodocşi din România susţin că expunerea publică a unor moaşte ar putea ajuta la îndeplinirea viselor unor politicieni – mai ales când aceştia sunt comunişti şi, prin definiţie, atei).

Explozia atomică din Uniunea Sovietică a fost anunţată public la 23 septembrie 1949 de preşedintele american Harry S. Truman. Deoarece Iosif Stalin avea specialişti în dezinformarea maselor şi dorea intoxicarea opiniei publice prin difuzarea unor minciuni prin omisiune şi jumătăţi de adevăr, agenţia sovietică de presă TASS a oferit un comunicat în noaptea de 25 septembrie 1949, astfel: „La 23 Septembrie, preşedintele Statelor Unite, Truman, a anunţat că potrivit datelor de care dispune guvernul Statelor Unite, într-una din săptămânile trecute a avut loc în Uniunea Sovietică o explozie atomică. În acelaş timp au fost făcute declaraţii similare şi de către guvernele britanic şi canadian.

În urma publicării acestor declaraţii, în presa americană, engleză şi canadiană, precum şi în presa altor ţări, au apărut numeroase ştiri care seamănă alarma în cercurile largi ale opiniei publice.

În legătură cu aceasta, agenţia TASS este autorizată să declare următoarele:

După cum se ştie, în Uniunea Sovietică se desfăşoară lucrări de construcţie de proporţii mari – construcţii de centrale hidroelectrice, mine, canale şi drumuri, – care necesită mari explozii cu folosirea celor mai moderne mijloace tehnice. Deoarece aceste explozii s-au produs şi se produc destul de frecvent în diferite regiuni ale ţării, este posibil ca aceasta să fi atras atenţia în afara frontierelor Uniunii Sovietice.

În ce priveşte producţia energiei atomice, agenţia TASS socoteşte că este necesar să reamintească faptul că încă la 6 Noembrie 1947 (ajunul Zilei Naţionale a U.R.S.S. – nota P. Opriş) ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. a făcut o declaraţie în legătură cu secretul bombei atomice, subliniind că «acest secret nu mai există de mult». Această declaraţie însemna că Uniunea Sovietică a găsit secretul armei atomice şi posedă această armă.

Cercurile ştiinţifice din Statele Unite ale Americii au privit această declaraţie a lui V.M. Molotov ca un bluff, considerând că ruşii nu pot avea arma atomică înainte de 1952. Ei s-au înşelat însă, întrucât Uniunea Sovietică a găsit secretul armei atomice încă în 1947.

În ce priveşte alarma răspândită în legătură cu această chestiune de anumite cercuri străine, această alarmă este cu totul lipsită de temei. Trebuie subliniat că în ciuda faptului că guvernul sovietic posedă arma atomică, el se menţine şi intenţionează să se menţină şi de acum înainte pe vechea sa poziţie de interzicere necondiţionată a folosirii armei atomice.

În legătură cu controlul asupra armei atomice trebuie subliniat că acest control va fi necesar pentru supravegherea punerii în aplicare a hotărârii privind interzicerea producerii armei atomice”.

Înainte de a comenta pe marginea acestui comunicat, este normal să prezentăm şi fragmentul din raportul prezentat de Viaceslav Molotov la 6 noiembrie 1947, în şedinţa solemnă a Sovietului din Moscova, cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie – declaraţie despre care s-a amintit la 25 septembrie 1949 de agenţia TASS: „Se ştie că în cercurile extremiste din Statele Unite ale Americii s-a răspândit un fel de nouă religie: dacă nu crezi în forţele tale interne – crede în secretul bombei atomice, cu toate că acest secret nu mai există de mult. Imperialiştii pe semne au nevoie de această credinţă în bomba atomică care, după cum se ştie, nu este un mijloc de apărare, ci o armă de agresiune. Multă lume este indignată de faptul că U.S.A. şi Marea Britanie împiedică O.N.U. să ia o hotărâre definitivă în privinţa interzicerii armei atomice. De două ori au protestat în anul în curs împotriva acestui lucru savanţii englezi, care şi-au publicat de două ori declaraţiile respective. În aceste declaraţii, ei şi-au exprimat nemulţumirea provocată de faptul că Anglia nu face decât să susţină Statele Unite în această chestiune. Aceasta este întru totul explicabil deoarece popoarele din America şi Anglia sunt interesate nu mai puţin decât celelalte popoare în înfăptuirea atât a interzicerii armei atomice cât şi a reducerii generale a înarmărilor ce au atins mari proporţii. Trebuie să se înţeleagă că renunţarea la interzicerea armei atomice aruncă o pată ruşinoasă asupra imperialiştilor, ridicând împotriva lor pe toţi oamenii cinstiţi, toate popoarele. […]

La noi nu toţi s-au eliberat încă de prosternarea şi închinarea în faţa Apusului, în faţa culturii capitaliste. Nu degeaba clasele dominante din vechea Rusie s-au aflat în repetate rânduri în dependenţă spirituală faţă de statele europene mai desvoltate din punct de vedere capitalist. Aceasta a făcut posibilă cultivarea în sânul unor cercuri din vechea intelectualitate a mentalităţii de robi, de inferioritate, de dependenţă spirituală de ţările burgheze din Europa. Fără a te elibera de aceste rămăşiţe ruşinoase, nu poţi fi un adevărat cetăţean sovietic. Iată de ce oamenii sovietici sunt cuprinşi de o năzuinţă atât de hotărâtă de a pune capăt cât mai repede acestor rămăşiţe ale trecutului, de a face o critică necruţătoare oricăror manifestări de prosternare şi închinare faţă de Apus şi faţă de cultura lui capitalistă.

Cunoaşteţi cuvintele istorice ale tovarăşului Stalin despre cetăţeanul sovietic: «Ultimul cetăţean sovietic eliberat de lanţurile capitalului este superior oricărui demnitar suspus din străinătate, pe ai cărui umeri apasă jugul robiei capitaliste». […]

Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie a deschis ochii popoarelor arătând că veacul capitalismului se apropie de sfârşit şi că sunt deschise căi sigure spre pacea generală şi spre marele progres al popoarelor. Sforţările febrile ale imperialiştilor sub ale căror picioare se clatină terenul nu vor salva capitalismul de la pieirea apropiată. Trăim într-un veac în care toate drumurile duc spre comunism (subl.n.)”.

Autorităţile comuniste din România au acordat atenţie discursului rostit la Moscova de Viaceslav Molotov prin publicarea acestuia, integral, în ziarul „Scânteia” (8 noiembrie 1947), însă nu a apărut nici o reacţie la fragmentul în care ministrul sovietic a anunţat că oamenii de ştiinţă din U.R.S.S. cunoşteau secretul fisiunii nucleare (fără a deţine totuşi o bombă atomică). La 6 noiembrie 1947, guvernul condus de dr. Petru Groza era ocupat cu procesul pe care comuniştii l-au înscenat liderilor Partidului Naţional Ţărănesc şi cu eliminarea din guvern a miniştrilor liberali, în fruntea cărora era Gheorghe Tătărescu (ministru al Afacerilor Externe). În locul acestuia a fost impusă la 7 noiembrie 1947 Ana Pauker, iar Vasile Luca a devenit tot atunci ministru de Finanţe, înlocuindu-l pe Alexandru Alexandrini.

Revenind la comunicatul agenţiei TASS referitor la deţinerea armei atomice de către autorităţile de la Moscova, acesta a fost publicat la Bucureşti în ziarul „Scânteia” pe data de 27 septembrie 1949, având titlul „Uniunea Sovietică posedă arma atomică încă din 1947”. Evident, a fost o minciună difuzată cu bună ştiinţă de autorităţile sovietice şi răspândită integral de presa din România cu ajutorul politicienilor comunişti de la Bucureşti.

După 34 de ani, şase propagandişti comunişti români i-au contrazis pe cei care au condus ziarul „Scânteia” în anul 1949 şi au prezentat mai simplu, într-un volum editat la Bucureşti, situaţia descrisă de autorităţile de la Moscova la 25 septembrie 1949 – fără a apela la toate minciunile prin omisiune existente în comunicatul de presă iniţial: „O declaraţie TASS anunţă că U.R.S.S. dispune de arma nucleară. În declaraţie se menţiona că, întrucât S.U.A. au refuzat să înceteze producerea armei atomice, U.R.S.S. nu a avut altă ieşire decât să-şi creeze propriile mijloace nucleare, înlăturând astfel monopolul american asupra armei atomice şi întărind posibilitatea apărării păcii generale”. S-a încercat astfel adoptarea unei poziţii neutre de către autorităţile comuniste de la Bucureşti în acel caz (fără a se recurge la moaştele Bisericii Ortodoxe Române), însă atitudinea celor şase propagandişti români nu s-a înscris într-o acţiune dizidentă faţă de regimul comunist şi aceştia nu au prezent onest şi complet adevărul istoric.

După circa o jumătate de an de la explozia atomică înregistrată în poligonul de la Semipalatinsk, autorităţile americane au impus restricţii la acordarea unor licenţe de export pentru ţările comuniste. Circa 600 de produse americane au fost încadrate iniţial pe lista anunţată la 8 martie 1950 de Departamentul Comerţului al S.U.A. Zece zile mai târziu, Comitetul Permanent al Congresului Mondial al Partizanilor Păcii (o pseudo-organizaţie aflată sub îndrumarea autorităţilor de la Moscova, prin interpuşi) a publicat un document referitor la interzicerea armelor atomice (19 martie 1950). Aşa-numitul „Apel de la Stockholm” a făcut parte din arsenalul propagandistic sovietic, însă acea acţiune nu a reuşit să schimbe deciziile autorităţilor americane privind impunerea de restricţii în relaţiile comerciale cu statele comuniste şi cele privind fabricarea în continuare a bombelor atomice şi realizarea primului dispozitiv exploziv termonuclear.

Despre aşa-zisul Comitet Permanent al Congresului Mondial al Partizanilor Păcii (transformat în luna noiembrie 1950, la Varşovia, în Consiliul Mondial al Păcii) există informaţii şi în arhivele din România. La recomandarea biroului de conducere al consiliului respectiv, Secţia de Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.M.R. a propus desfăşurarea la 18 ianuarie 1955, la Bucureşti, a unei adunări a oamenilor de ştiinţă. Aceştia trebuiau să protesteze „împotriva hotărârilor Consiliului NATO de a se folosi armele atomice în viitoarele operaţiuni militare”. Acţiuni similare s-au organizat la Iaşi, Cluj şi Târgu-Mureş, la care au participat membri ai corpurilor profesorale şi studenţi, iar o adunare de protest a avut loc şi la palatul administrativ din Bucureşti al Căilor Ferate Române.

Coincidenţa a făcut ca exact cu o zi înainte de protestele planificate de autorităţile comuniste de la Bucureşti, guvernul Uniunii Sovietice să dea publicităţii un comunicat în care anunţa decizia sa privind acordarea de ajutor Republicii Populare Chineze, Poloniei, Cehoslovaciei, României şi R.D.G., în vederea construirii unor reactoare nucleare ştiinţifice şi a unor acceleratori de particule elementare în acele state.

Cronologia evenimentelor ne permite să presupunem că autorităţile de la Moscova au coordonat cele două anunţuri în scop propagandistic. Mai întâi, s-a făcut cunoscută intenţia de a acorda un ajutor în domeniul nuclear (17 ianuarie 1955), iar două zile mai târziu „Biroul Consiliului Mondial al Păcii a lansat un apel împotriva pregătirii războiului atomic, apel pe care până la începutul lui august 1955 şi-au pus semnăturile 656.000.000 de oameni”. Acel termen limită era foarte important pentru propagandiştii sovietici deoarece un Congres Mondial al Păcii fusese deja stabilit la 23 noiembrie 1954, la Stockholm, pentru a se desfăşura în luna mai 1955 la Helsinki (în cele din urmă, acesta a avut loc în perioada 22-29 iunie, în capitala Finlandei), iar la 8 august 1955 a început la Palatul Naţiunilor din Geneva, sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, prima conferinţă internaţională privind utilizarea energiei nucleare în scopuri paşnice. La reuniunea care a avut loc în Elveţia, în perioada 8-25 august 1955, au luat parte 1428 de delegaţi şi 1334 de observatori din 72 de state, inclusiv din România.

Deoarece comuniştii din întreaga lume au primit din partea liderilor lor, ca sarcină permanentă, să lupte cu toate forţele pentru a apăra pacea pe Pământ (până când nu mai rămânea piatră peste piatră – cum se spunea într-o glumă sinistră din perioada Războiului Rece), politicienii sovietici au considerat că au nevoie de un suport teoretic pentru a atinge obiectivul general pe care l-au stabilit. Drept urmare, principiul coexistenţei paşnice a fost redescoperit la Moscova şi Gheorghi Malenkov a explicat în prima zi a Congresului al XIX-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (5 octombrie 1952) rolul pe care principiul respectiv îl avea în relaţiile internaţionale foarte tensionate de la acea dată.

Anunţul public făcut de autorităţile sovietice, referitor la principiul coexistenţei paşnice, se situează din punct de vedere cronologic extrem de aproape de detonarea la 1 noiembrie 1952, de către oamenii de ştiinţă americani, a primei încărcături termonucleare din istoria omenirii şi de rezultatul pe care Dwight D. Eisenhower l-a obţinut la 4 noiembrie 1952, la alegerile prezidenţiale din S.U.A. În acel moment, atât administraţia de la Washington, cât şi autorităţile de la Moscova aveau posibilitatea să ordone utilizarea într-un conflict militar a arsenalelor atomice existente în cele două state.

Propagandiştii sovietici îi atribuiau lui Vladimir Ilici Lenin, în anii ’50, paternitatea principiului coexistenţei paşnice a sistemului comunist cu cel capitalist, astfel: „El a pus bazele politicii externe iubitoare de pace a statului socialist, principial deosebită de politica externă a tuturor statelor exploatatoare; a definit obiectivele şi metodele acestei politici în conformitate cu principiile şi ţelurile fundamentale ale construcţiei socialiste în U.R.S.S., în condiţiile coexistenţei celor două sisteme (subl.n.)”. Aceiaşi propagandişti evitau să amintească însă despre starea precară a economiei Rusiei sovietice după încheierea războiului civil şi despre nevoia urgentă, sesizată de Lenin, de reluare a relaţiilor economice cu statele capitaliste la începutul anilor ’20 (cu Germania, în primul rând) – în condiţiile în care nu se întrevedea în acel moment nici un succes al revoluţiei comuniste pe care ruşii au răspândit-o în diferite ţări din Europa şi Asia.

O reafirmare a principiului respectiv în Uniunea Sovietică, imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial, era acceptabilă pentru Iosif Stalin deoarece relaţiile sale cu partenerii occidentali nu păreau încă deteriorate iremediabil, iar dorinţa de pace era mare pentru toate părţile. Pe de altă parte, disputa diplomatică din jurul „planului Baruch” putea să ia o turnură negativă dramatică deoarece era marcată de un păcat originar: reţeaua de spionaj sovietică, existentă în S.U.A. şi Marea Britanie, a aflat şi a reuşit să transmită la Moscova mai multe planuri despre fabricarea bombelor atomice americane, în cursul celui de-al doilea război mondial. Insistenţa manifestată de administraţia de la Casa Albă în anul 1946 – în privinţa controlului activităţilor ştiinţifice, militare şi civile, din domeniul nuclear – putea conduce la aflarea unor fapte pe care sovieticii doreau să le menţină ascunse faţă de străini. Totodată, spionii folosiţi în acel caz trebuiau protejaţi de autorităţile de la Moscova pentru a nu oferi exemple negative unor potenţiali doritori de a trăda în favoarea Uniunii Sovietice.

În cazul în care se acceptau propunerile americane privind votarea unor măsuri de sancţionare a statelor care încălcau prevederile stabilite în domeniul nuclear şi renunţarea de către Uniunea Sovietică la dreptul de veto pe care îl avea în Consiliul permanent de Securitate al O.N.U. (în cazul în care se analizau problemele nucleare), situaţia se complica foarte mult pentru politicienii şi diplomaţii sovietici. De aceea, autorităţile de la Moscova au blocat imediat proiectul administraţiei americane („planul Baruch”) prin contrapropunerea pe care Andrei Gromîko a prezentat-o la 19 iunie 1946, iar principiul coexistenţei paşnice a rămas în aşteptare pentru vremuri politice mai bune.

Restricţiile economice anunţate la 8 martie 1950 de Departamentul Comerţului al S.U.A. în relaţiile cu ţările comuniste, privind circa 600 de produse strategice şi cu o posibilă dublă utilizare (civilă şi militară), au generat probleme în aprovizionarea acelor state (înapoiate tehnologic), iar acuzaţiile autorităţilor de la Moscova la adresa celor de la Washington nu au întârziat să apară. Declanşarea la 25 iunie 1950 a războiului din Coreea de către regimul comunist de la Phenian a tensionat şi mai mult relaţiile dintre S.U.A. şi U.R.S.S. şi principiul coexistenţei paşnice a rămas blocat în continuare în dosarele politico-diplomatice de la Kremlin.

O altă ocazie pentru promovarea acelui principiu a apărut în anul 1952, când s-a prefigurat o schimbare în politica externă americană prin alegerea ca preşedinte a generalului (r.) Dwight David Eisenhower. Una dintre promisiunile făcute de acesta în campania electorală (mai precis, la 24 octombrie 1952) s-a referit la găsirea unei soluţii politice concrete în scopul încetării războiului din Peninsula Coreeană. În asemenea condiţii, este firesc să amintim despre paragraful referitor la principiul coexistenţei paşnice, inclus – cu aprobarea lui Iosif Stalin – în raportul prezentat de Gheorghi Malenkov în prima zi a Congresului al XIX-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (5 octombrie) – cu o lună de zile înainte de alegerea noului preşedinte al S.U.A. (4 noiembrie 1952). Era oare o mână întinsă de Iosif Stalin, peste ocean, generalului Eisenhower – care a fost primit la Moscova, în luna iunie 1945, pentru a asista la parada militară organizată de autorităţile sovietice pentru sărbătorirea victoriei împotriva Germaniei şi a aliaţilor pe care i-a avut aceasta în timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale? Suntem de acord cu faptul că o asemenea ipoteză de lucru trebuie să fie demonstrată şi cu ajutorul unor documente inedite sovietice (dacă mai există), nu doar cu nişte deducţii logice.

Un an mai târziu, preşedintele Dwight D. Eisenhower a prezentat proiectul intitulat „Atomi pentru Pace” la sesiunea Adunării Generale a O.N.U. (New York, 8 decembrie 1953). Consecventă cu programul pe care l-a propus, administraţia de la Casa Albă a furnizat în următorii ani materii prime, uraniu îmbogăţit, echipamente şi instalaţii din domeniul nuclear – considerate până atunci strict secrete – în mai multe state (de exemplu, în Israel şi Pakistan) şi pentru diferite instituţii de cercetări şi spitale. Totodată, administraţia de la Washington a promovat difuzarea în şcoli a unor informaţii privind problemele existente în acel domeniu şi despre „dilemă atomică”, pe care omenirea era obligată să o înţeleagă şi să o rezolve, fără a se declanşa un război nuclear.

Este evident faptul că programul „Atomi pentru Pace” a avut un caracter propagandistic, în scopul contracarării mesajelor patetice pe care liderii U.R.S.S. le difuzau în acel domeniu prin intermediul unor pseudo-organizaţii (de exemplu, Consiliul Mondial al Păcii), însă, în acelaşi timp, preşedintele Dwight D. Eisenhower a reuşit să promoveze cercetările civile în domeniul nuclear în întreaga lume – inclusiv în U.R.S.S. şi în state care nu aveau posibilităţi pentru a obţine prin forţe proprii tehnologii în domeniul nuclear. Totodată, iniţiativa preşedintelui S.U.A. a permis o dezvoltare a ideilor care se vehiculau deja în statele din vestul Europei, afectate de penuria de energie convenţională care se manifesta în anii ’50 pe continent. Soluţia cu privire la utilizarea unor reactoare atomice pentru producerea de energie electrică a fost dezbătută câţiva ani şi acceptată de liderii politici din Republica Federală Germania, Franţa, Italia, Olanda, Belgia şi Luxemburg. Drept urmare, la Roma a fost semnat la 25 martie 1957 „Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice” (Euratom) – document elaborat în paralel cu „Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene”, semnat tot atunci.

Pornind de la principiile generoase ale programului „Atomi pentru Pace”, membrii Adunării Generale a O.N.U. au aprobat în unanimitate, la 4 decembrie 1954, rezoluţia 810 (IX) referitoare la crearea unei agenţii internaţionale în domeniul atomic şi la organizarea unei conferinţe despre utilizarea energiei nucleare în scopuri paşnice. Politicienii de la Moscova au văzut în acea iniţiativă o oportunitate pentru a menţiona din nou despre principiul coexistenţei paşnice în relaţiile U.R.S.S. cu ţările capitaliste – pe fondul cronicizării unor probleme în economia sovietică şi în condiţiile accentuări restricţiilor impuse de administraţia de la Casa Albă în relaţiile comerciale cu statele comuniste.

Urmările programului „Atomi pentru Pace” şi ale rezoluţiei 810 a Adunării Generale a O.N.U. (4 decembrie 1954) nu au întârziat să apară.

Pentru statul român, principalele etape ale procesului de iniţiere a colaborării dintre Est şi Vest, în scopul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice, au fost următoarele:

– constituirea unui comitet consultativ, alcătuit din reprezentanţi ai Braziliei, Canadei, Franţei, Indiei, Uniunii Sovietice, Marii Britanii şi S.U.A., în scopul organizării la Geneva a conferinţei internaţionale despre utilizarea energiei nucleare în scopuri paşnice, sub auspiciile O.N.U.;

– guvernul de la Moscova a anunţat public la 17 ianuarie 1955, în scop propagandistic, propunerea privind acordarea unui ajutor Republicii Populare Chineze, Poloniei, Cehoslovaciei, României şi R.D. Germane, în scopul construirii de reactoare nucleare ştiinţifice şi de acceleratori de particule elementare în aceste state;

– desfăşurarea în U.R.S.S., în primăvara anului 1955, a vizitelor specialiştilor chinezi, polonezi, cehoslovaci, români şi est-germani, pentru achiziţionarea de reactoare atomice ştiinţifice şi echipamente nucleare;

– publicarea, la 30 aprilie 1955, a comunicatului privind tratativele care au avut loc între delegaţiile Republicii Populare Chineze, Poloniei, Cehoslovaciei, României şi R.D. Germane, pe de-o parte, şi cea a Uniunii Sovietice, pe de altă parte, în scopul creării unor „baze ştiinţifice de experimentare pentru dezvoltarea cercetărilor în domeniul fizicii nucleare şi folosirii energiei atomice în scopuri paşnice”;

– desfăşurarea la Geneva, sub egida O.N.U., a primei conferinţe internaţionale privind utilizarea energiei nucleare în scopuri paşnice (8-25 august 1955);

– înfiinţarea Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, sub egida O.N.U. (29 iulie 1957).

În altă ordine de idei, în anul 1955 Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a străduit să explice public modul în care politicienii de la Moscova aplicau principiul coexistenţei paşnice în relaţiile dintre statele socialiste şi cele capitaliste, în condiţiile în care autorităţile sovietice au înfiinţat la 14 mai 1955 Organizaţia Tratatului de la Varşovia. Acea alianţă, alcătuită iniţial din şapte state comuniste europene (R.D.G. a aderat în următorul an), a fost o replică politico-militară pentru liderii politici din statele membre ale NATO, după aderarea la 6 mai 1955 a Republicii Federale Germania la organizaţia nord-atlantică.

În acelaşi timp, liderul comunist român a fost interesat să prezinte în termeni superlativi ajutorul promis României de guvernul U.R.S.S., la 17 ianuarie 1955, în domeniul cercetării nucleare. Drept urmare, în raportul de activitate al C.C. al P.M.R. la Congresul al II-lea al P.M.R. – expus de Gheorghe Gheorghiu-Dej la 23 decembrie 1955 – au fost oferite publicului următoarele detalii: „O ramură nouă a industriei extractive a fost creată în anii primului cincinal: industria minereului de uraniu (subliniere în original – nota P. Opriş). Această bogăţie uriaşă a ţării noastre constituie baza dezvoltării în viitor a producţiei de energie nucleară şi va contribui la lărgirea considerabilă a resurselor energetice ale economiei noastre.

Cu ajutorul Uniunii Sovietice se construieşte în prezent centrul nostru de cercetări nucleare, în cadrul căruia se vor pune în funcţiune în anul viitor un reactor de 2000 kW şi un ciclotron de 12,5 mega-electroni volţi, instalaţii care vor servi la producerea de izotopi radioactivi pentru cercetări şi aplicaţii în chimie, metalurgie, medicină, biologie. De asemenea vom pregăti cadre calificate în tehnica nucleară şi aplicaţiile ei.

Oamenii noştri de ştiinţă au marea cinste şi sarcină de a contribui la rezolvarea problemelor legate de producţia energiei atomice, în primul rând în scopul producţiei de energie electrică”.

După cum se poate constata, Gheorghe Gheorghiu-Dej a menţionat la 23 decembrie 1955 despre construirea în România a unui ciclotron de 12,5 MeV, nu despre un accelerator de tip electrostatic de 2,5 MeV sau un ciclotron de 25 MeV pentru particule alfa – instalaţii propuse la 1 aprilie 1955, la Moscova, de membrii delegaţiei sovietice care i-au primit pe specialiştii români, conduşi de Gheorghe Gaston Marin. Din păcate, în documentele pe care le-am consultat în arhivele din România nu am găsit o explicaţie despre alegerea unui ciclotron de 12,5 MeV, însă bănuim că este vorba despre preţul mai mic al acestuia, comparativ cu cel stabilit de sovietici pentru ciclotronul tip P 7, de 25 MeV.

În actualul stadiu al cercetării se poate formula o întrebare: De ce guvernul sovietic a menţionat România, la 17 ianuarie 1955, printre ţările comuniste care urmau să primească un ajutor în domeniul nuclear – aşa cum proceda S.U.A. cu diferite state înscrise în programul „Atomi pentru Pace”? Un răspuns, posibil corect, are legătură cu zăcămintele de minereu de uraniu descoperite la Băiţa (judeţul Bihor) şi exploatate de societatea româno-sovietică „Sovromquarţit”, începând din luna aprilie 1952.

Aceeaşi ipoteză de lucru poate fi formulată în cazurile Republicii Populare Chineze (zăcăminte de uraniu descoperite în provincia Xinjiang şi exploatate de sovietici la începutul anilor ’50), Republicii Democrate Germane (cantităţi mari de minereu de uraniu la Erzgebridge, Oelsnitz, Plauen, Bergen, Görlitz şi Zittau), Cehoslovaciei (zăcămintele de uraniu de la Jáchymov erau binecunoscute de serviciile secrete occidentale) şi Poloniei (în Silezia de Jos).

Deoarece în materialul de faţă am abordat tema propusă cu ajutorul unor evenimente petrecute în primul deceniu al Războiului Rece în lumea diplomatică, încheiem episodul de astăzi cu un document găsit în fosta arhivă a Comitetului Central al P.C.R. Acesta ne dezvăluie mecanismul de colaborare la Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică în anul 1967, între reprezentanţii României şi Cehoslovaciei. Precizăm faptul că membrii Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. au aprobat, în şedinţa lor din 4 aprilie 1967, „să se comunice părţii cehoslovace că guvernul român va susţine candidatura reprezentantului ceh la preşedinţia celei de-a XI-a Conferinţe Generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (subl.n.)”.

Drept urmare, Jiri Neumann (vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Tehnică din Republica Socialistă Cehoslovacă) a primit şi din partea delegaţiei României sprijinul solicitat de autorităţile de la Praga, devenind, pentru un an, preşedinte al celei de-a XI-a sesiuni a Conferinţei Generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică.

Regăsit după mai mulţi ani în arhiva noastră, documentul acesta ne-a adus aminte de iniţiativa pe care o doamnă politician din România a susţinut-o în martie 2019, în S.U.A., în scopul mutării de la Tel Aviv la Ierusalim a Ambasadei României din Israel. Nu cunoaştem dacă fosta doamnă prim-ministru a spus ceea ce gândea în acel moment, însă declaraţia sa a provocat retragerea sprijinului diplomatic pe care mai multe state îl acordau în mod tradiţional autorităţilor de la Bucureşti. Drept urmare, în momentul în care s-a supus la vot propunerea ca o ţară din Europa de Est să devină membră nepermanent a Consiliului de Securitate al O.N.U. de la 1 ianuarie 2020, Estonia a obţinut 132 de voturi în al doilea tur al alegerilor, iar România doar 58 de voturi (iunie 2019). (Va urma)

Nota întocmită la 3 aprilie 1967 de Corneliu Mănescu, ministru al Afacerilor Externe, şi trimisă lui Ilie Verdeţ, prim vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, privind acordarea de către România a sprijinului solicitat de autorităţile cehoslovace, în scopul alegerii lui Jiri Neumann în funcţia de preşedinte al celei de-a XI-a sesiuni a Conferinţei generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică.

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA STRICT SECRET

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

[Consemnare manu:] Nr. 17/001666/4

TOVARĂŞULUI ILIE VERDEŢ

PRIM VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI

NOTĂ

Referitor: Candidatura R.S. Cehoslovace la postul de preşedinte al celei de-a XI-a sesiuni a Conferinţei Generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică de la Viena (AIEA)

La 3 martie 1967, în cadrul unei audienţe la M.A.E., dr. Cestmir Cisar, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la Bucureşti, a informat oficial pe tovarăşul Marin Mihai, adjunct al ministrului afacerilor externe, că guvernul cehoslovac a hotărât să depună o candidatură pentru postul de preşedinte al celei de-a XI-a sesiuni a Conferinţei generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică.

R.S. Cehoslovacă doreşte să-şi depună candidatura prin persoana lui Jiri Neumann, vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Tehnică.

În legătură cu această cerere, arătăm următoarele:

1. De la înfiinţarea Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (1956) dintre ţările socialiste membre, numai R.P. Bulgaria a deţinut postul de preşedinte (1960). U.R.S.S., Bulgaria şi România au ocupat postul de vicepreşedinte.

În anexă sunt arătate ţările care au deţinut postul de preşedinte şi vicepreşedinte la conferinţele generale ale Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică din anul 1967 şi până în prezent.

Conform principiului rotaţiei, preşedinţia celei de-a XI-a sesiuni a Conferinţei Generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, în anul 1967 revine ţărilor socialiste.

2. Menţionăm că, iniţial, pentru acest post şi-a anunţat candidatura R.P. Ungară, care a adresat în acest sens o cerere de sprijin guvernului român prin intermediul Misiunii permanente a ţării noastre pe lângă Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică. La propunerea M.A.E., Consiliul de Miniştri a aprobat ca Republica Socialistă România să sprijine candidatura R.P. Ungare pentru postul de preşedinte al celei de-a XI-a sesiuni a Conferinţei Generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică.

Ulterior, în cadrul şedinţei Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (Viena, februarie a.c.) reprezentantul R.P. Ungare a anunţat că ţara sa îşi retrage candidatura pentru acest post.

3. În această situaţie, guvernul R.S. Cehoslovace ne-a comunicat hotărârea de a depune candidatura unui reprezentant ceh pentru postul arătat şi a solicitat sprijinul ţării noastre.

În cadrul audienţei menţionate, diplomatul cehoslovac a informat că la 21 februarie 1967 partea cehoslovacă, prin reprezentantul său de la Viena, a consultat şi celelalte ţări socialiste care, în majoritate, şi-au dat acordul cu privire la această candidatură, promiţând sprijinul necesar.

Faţă de cele arătate mai sus, propunem următoarele:

– Ambasadorul român la Viena să comunice verbal reprezentantului permanent al R.S. Cehoslovace pe lângă Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică că guvernul român va susţine candidatura reprezentantului ceh la preşedinţia celei de-a XI-a sesiuni a Conferinţei generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică;

– să se comunice verbal ambasadei Republicii Socialiste Cehoslovace de la Bucureşti – într-o audienţă la M.A.E. – că guvernul Republicii Socialiste România va da instrucţiuni delegaţiei române la cea de-a XI-a Conferinţă generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică să sprijine candidatura R.S. Cehoslovace la postul de preşedinte al Conferinţei generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică.

[Consemnare manu:] 3 IV 1967

ss. Corneliu Mănescu

Nota s-a trimis:

– tov. Ion Gheorghe Maurer [consemnare manu:] – nu s-a trimis

– tov. Gheorghe Apostol

– tov. Alexandru Bârlădeanu

– tov. Emil Bodnăraş

– tov. Ilie Verdeţ

– Secţiei Relaţiilor Externe a C.C. al P.C.R.

 • Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 48/1967, f. 64-66.

Citeste de aici prima parte a articolului

Distribuie acest articol

18 COMENTARII

 1. Stalin știa la Potsdam în Iulie 1945 la conferința celor patru că Truman/SUA lucrează la boma atomică și cunoștea deja unele detalii de construcție.

  …”… Ei s-au înşelat însă, întrucât Uniunea Sovietică a găsit secretul armei atomice încă în 1947….”…..

  Klaus Fuchs (acum cetățean britanic, 1942-1945 la Los Alamos) și încă doi americani de la Los Alamos au livrat încă de la început ca. 1944/1945 în URSS detalii de construcții ale primelor bombe atomice americane. URSS a început deja 1945 cu crearea unui sector nuclear pentru bombe atomice. Stalin nu a fost surprins la conferința de la Potsdam în Iulie 1945 de faptul că SUA avea deja bombe atomice cea ce s-a văzut în August 1945 în Japonia la Hiroshima și Nagasaki.
  Robert Oppenheimer a fost ca student în vizită la Joachimstal și a văzut minereurile de Uraniu înainte de 1933.

  ..”. Cehoslovaciei (zăcămintele de uraniu de la Jáchymov erau binecunoscute de serviciile secrete occidentale)..”…

  Scindarea Uraniului prin neutroni a fost descoperită de chimistul Otto Hahn 1938 și interpretată corect de doamna fizician Lise Meitner (a fost colaboratoare în laboratorul lui Otto Hahn) în Suedia. Fizicieni din toate părțile lumii (inclusiv Japonia) au înțeles deja 1938 ce înseamnă scindarea Uraniului. Fizicianul Leo Szillar aflat la Londra a luat contact în SUA cu Albert Einstein/Princeton și a contribuit la formularea scrisorii către Președintele american Rossevelt în care atrage atenția asupra pericolului unei bombe atomice (Werner Heisenberg era la Berlin/Leipzig la catedra de fizica teoretică, a lucrat la Uranmaschine 1939-1945 cu ca 60 de colaboratori fără să construiacă o bombă nucleară. În SUA ca. 150.000 de oameni au lucrat 1942-1945 la proiectele nucleare).
  Azi tratatul despre instalațiile nucleare din Iran e din nou o problemă internațională din moment ce noul Președinte american Joe Biden va recalibra tratatele internaționale americane. Folosirea enregiei nucleare în centrale termonucleare (ca. 410 azi) rămâne încă mult timp o întrebare pentru întreaga omenire. Finlanda e prima țară de pe glob care construiește acum depozite permanente pentru deșeuri nucleare. În toate celălalte centrale atomoelectrice de pe glob nu s-a rezolvat depozitarea permanentă a deșeurilor nucleare. Cum este, cum va fi rezolvată această problemă spinoasă în România?

  Bibliografie:
  1: Der Teil und das Ganze. Gespräche im Umfeld der Atomphysik. Werner Heisenberg”
  2: Albert Einstein- Max Born. Briefwechsel 1916-1955”.

  • Vă mulţumesc pentru informaţii.
   Din câte ştiu, la Băiţa există un depozit de deşeuri în mina de unde nu se mai exploatează minereu de uraniu. Datele de după anul 1989 le pot obţine doar din cărţile şi articolele publicate doar în străinătate, precum şi de pe internet.

   • Continuați. Vă doresc succes.
    Domeniul fizicii atomice mă preocupă de mult timp. Citesc scrisorile fizicienilor de renume, Albert Einstein, Max Born, Sommerfeld, Werner Heisenberg, Niels Bohr etc. Gândurile lor, întrebările și eșecurile sunt documentate în momentul cercetării și inovației. Albert Einstein nu a mai „inovat” fizica după 1933 la Princeton/SUA. Caută și nu găsește formula ….
    Un depozit de deșeuri nucleare păzit 100.000 de ani …..

  • Herr Kurt,
   Vedeți că din punct de vedere al istoriei serviciilor secrete, cazul bombei nucleare sovietice este mult mai complicat.
   1-Nu explicați unde s-a născut Klaus Fuchs și cum a ajuns în Great Britain încă din 1938-39, ajungând cetățean britanic.
   2-Nu explicați cum a ajuns să lucreze la Proiectul Manhattan. Mai exact, cum a căpătat aprobarea de securitate, nefiind cetățean american, să lucreze la Proiectul Manhattan.
   Explicații 1 – Klaus Fuchs s-a născut în Germania și a emigrat în Anglia ca refugiat antinazist. Era comunist convins. Prin 1949-1950, MI5 a găsit liste ale Gestapo cu militanți comuniști. În Anglia a lucrat la Universi-tatea din Birmingham. Prin 1941 a fost recrutat de GRU sovietic. La recrutarea lui a participat și „o pașnică gospodină casnică redegistă (cetățean RDG), fostă supusă britanică (pașaport britanic) Beurton”, nume de cod SONIA. În 1980, Vladimir Putin, în cadru festiv, post-mortem, i-a acordat medalia de „spion cu contribuții /merite deosebite”. Avea deja 2 ordine Drapelul Roșu, cea mai înaltă acordată de Armata Roșie unor nesovie-tici.
   2-În obținerea cetățeniei britanice și a aprobărilor de securitate ca să lucreze la programul britanic al bombei nucleare, comtopit în Proiectul Manhattan, a fost protejat de conducerea MI5. Indiciile sunt că în această poveste a fost implicat Sir Roger Hollis. Acesta a ajuns să directoreze MI5 de prin 1957-58 până în 1973. A fost înnobilat de Maiestatea Sa Queen Elisabeth II. Se pare că și în cazul lui, deplina cunoștiință și cu partici-parea Queen Elisabeth II în cazul Sir Roger Hollis a avut parte de o „lichidare amiabilă”, adică fără proces de înaltă trădare. Un caz notoriu de astfel de „lichidare amiabilă” afost cel al custodelui colecției de tablouri a Queen Elisabeth II. Sir Roger Hollis a fost recrutat de GRU, prin 1930-1934, la Șanghai, de grupul condus de Richard Sorge. Sonia a fost radista și agentul de legătură. Sonia a șters-o din Anglia prin 1949, când a fost deconspirat Klaus Fuchs, de către FBI.
   Klaus Fuchs le-a dat sovieticilor date destul de exhaustive, încă din 1944, despre bomba de fuziune, bomba cu plutoniu, modelul folosit la Nagasaki. Cei doi americani, comuniști ilegaliști convinși au avut doar rol de curieri.

   • Toate sunt bine cunoscute și documentate.
    Klaus Fuchs a fost comunist- antinazist, un adversar al Führerului. Max Born decrie în scrisori către Albert Einstein din Edinburgh/Scoția: Klaus Fuchs era în Edinburgh un timp asistentul (nu prea erau britanici în fizica teoretică 1941) său în fizica teoretică (Max Born a primit Premiul Nobel pentru fizica cuantică 28 de ani după Werner Heisenberg) de unde a plecat în SUA invitat de autoritătile britanice să participe în SUA la proiectul Manhattan. Nu a fost „detectat de britanici”, nu a mai fost verificat în SUA. Important sunt ceilalți doi americani (unul absovent Harvard, fizician) care au trmis informații în URSS. Ei au fost savanți la Los Alamos. Curierii Rosenberg au fost condamnați și executați în anii 1950 în SUA.
    Stalin a avut informații directe despre construcția bombelor nucleare americane în momentul când a vorbit cu Președintele american H. Truman la Potsdam în Iulie 1945. A durat 4 ani 1945-1949 până când sovieticii au construit o copie a bombei americane. SUA a efectuat ca. 210 explozii nucleare în atmosferă. S-a juns la o înțelegere cu sovieticii în privința încetării explozilor nucleare în atmosferă.
    Klaus Fuchs condamnat la 14 ani închisoare a fost schimbat cu un spion american din URSS, a lucrat apoi în RDG ca profesor de fizică atomică. A livrat din RDG Chinei informații.

   • Poate faci niste corecturi:
    ” Prin 1941 a fost recrutat de GRU sovietic. La recrutarea lui a participat și „o pașnică gospodină casnică redegistă (cetățean RDG), fostă supusă britanică (pașaport britanic) Beurton”, nume de cod SONIA. În 1980, Vladimir Putin, în cadru festiv, post-mortem, i-a acordat medalia de „spion cu contribuții /merite deosebite”.
    – in 1941 exista RDG?
    – ce functie avea Putin in 1980?

    • După ieșirea din închisoare Klaus Fuchs a fost profesor și cercetător în RDG ca. în anii 1959 -1984, de unde a dat informatii în China. ălalt spion american de la Los Alamos era fizicianul de la Harvard Theodore Alvin Hall.
     1:Nancy Greenspan: Atomic spy: the dark lives of Klaus Fuchs, Viking 2020
     2:Robert Chadwell Williams: Klaus Fuchs, Atom Spy. Harvard University Press, Cambridge /Massachusetts, London 1987

     (Klaus Emil Julius Fuchs * 29. Dezember 1911 in Rüsselsheim am Main; † 28. Januar 1988 in Ost-Berlin- war ein deutsch-britischer Kernphysiker und sowjetischer Spion.
     Nach seiner Flucht aus Deutschland und dem Studienabschluss der Physik in Großbritannien war er später maßgeblich im amerikanisch-britischen Manhattan-Projekt beschäftigt. Parallel zu seiner Forschungstätigkeit half er als Spion der Sowjetunion bei der Entwicklung einer eigenen Atombombe. 1950 wurde Fuchs in Großbritannien wegen Spionage angeklagt und zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner Begnadigung im Jahr 1959 siedelte er in die DDR über, wo er Einfluss auf die Forschungspolitik ausübte.
     Den Weg zur Kernphysik fand er in den Jahren 1937–1941, nachdem er als Stipendiat beim Physiker und späteren Nobelpreisträger Max Born in Edinburgh eine gut dotierte Stelle angeboten bekommen hatte, wo er 1938 promovierte. Zwischenzeitlich wurde er im Dezember 1940 von den Briten als „Feindlicher Ausländer“ in einem kanadischen Gefangenenlager interniert. Seine kernphysikalischen Arbeiten setzte er ab Mai 1941–1943 im Rahmen des militärischen britischen Atomprogramms Tube Alloys an der Universität Birmingham bei Rudolph Peierls fort. Dort erhielt er 1942 Kontakt zu Ruth Werner, Agentin des sowjetischen Militärnachrichtendienstes GRU und berichtete bis zu seiner Enttarnung (1950) über die Atombombenprojekte in Großbritannien und den USA.
     Nachdem er im August 1942 britischer Staatsangehöriger geworden war, übersiedelte er 1943 für Arbeiten zur Uran-Isotopentrennung und Fragen der Implosionstechnik nach New York und schließlich Los Alamos. Er war maßgeblich an der Entwicklung der Plutoniumbombe Fat Man beteiligt. Nach dem Abschluss der Tätigkeit kehrte er 1946 nach Großbritannien zurück und übernahm die Leitung des Bereichs Theorie im Kernforschungszentrum in Harwell. Dort befasste er sich mit der Entwicklung von Leistungsreaktoren, unter anderem Schnellen Brütern. Seine Leistungen wurden 1950 durch den Vorschlag gewürdigt, ihn als Mitglied der ehrwürdigen Wissenschaftsakademie Royal Society aufzunehmen. Dazu kam es jedoch nicht mehr, denn im selben Jahr wurde er unter anderem aufgrund des VENONA-Projektes als Spion enttarnt und wegen Spionage für die Sowjetunion nicht nur zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, sondern auch seiner britischen Staatsangehörigkeit enthoben. Seine Spionagetätigkeit stellte er bis zuletzt als ein Handeln aus Solidarität zur UdSSR dar, die er im Kampf gegen das Dritte Reich unterstützen wollte. Fuchs vertrat die Meinung, durch sein Handeln einen Atomwaffeneinsatz im Kalten Krieg verhindert zu haben, da durch ihn beide Seiten im Besitz von Atomwaffen seien.
     Nachdem man über 40 Jahre lang nach dem Zweiten Weltkrieg davon ausgegangen war, dass Klaus Fuchs der einzige Physiker aus dem Manhattan-Projekt in Los Alamos war, der Informationen über den Bau der Atombombe an die Sowjetunion weitergegeben hatte, bestätigte die Freigabe und Veröffentlichung der Ergebnisse des VENONA-Projektes durch den Militärgeheimdienst der USA den zweiten – bereits vermuteten – Spion Theodore Alvin Hall. Sein sowjetischer Deckname war MLAD. Theodore A. Hall hatte 1944 wichtiges Material über die Implosions-Methode und andere Aspekte der Konstruktion einer Atombombe an die Sowjetunion übergeben. Er wurde bereits 1950 verdächtigt, bestritt aber zu jener Zeit alle Anschuldigungen und wurde nie verurteilt.
     Erst die Enttarnung und das Geständnis von Klaus Fuchs führten das FBI zu seinem Kontaktmann Harry Gold, der wiederum die Spur zu David Greenglass und dem Ehepaar Julius und Ethel Rosenberg, geb. Greenglass, eröffnete. Golds Führungsoffizier John, auch bekannt als „Jakowlew“ – Anatoli Jazkow – war den gesamten Zweiten Weltkrieg über der Resident des NKWD in New York. Man war ihm dort nie auf die Spur gekommen. Da sich diese Aktivitäten im auf Geheimhaltung fixierten Spionagebereich abspielten, sind alle Informationen zu diesen Aktivitäten mit Vorsicht zu betrachten und trotz zahlreicher Enthüllungen weiterhin teilweise kontrovers.
     Klaus Fuchs schlug 1946 mit John von Neumann einen Entwurf einer Wasserstoffbombe vor, die in der Operation Greenhouse 1951 getestet wurde, sich aber als Fehlschlag erwies.[1] Der Vorschlag nutzte die Röntgenstrahlung einer Atombombe, aber anders als im späteren Teller-Ulam-Design: sie diente der Ionisierung einer Kugelschale aus Berylliumoxid, die ein Deuterium-Tritium-Gemisch umschloss, das dabei komprimiert wurde.
     Im Jahr 1959 wurde Fuchs begnadigt und reiste begleitet von erheblichem Medienrummel in die DDR zu seinem Vater nach Leipzig, obwohl man ihm im Westen einige gut dotierte Posten angeboten hatte. Hier heiratete er noch im selben Jahr die verwitwete ehemalige Abteilungsleiterin für Kaderfragen im ZK der SED Margarete Keilson. Bis 1974 war er stellvertretender Direktor des nationalen Forschungszentrums Zentralinstitut für Kernforschung (ZfK) in Rossendorf und leitete den Bereich Theoretische Physik. 1963 wurde er zusätzlich an die TU Dresden berufen.
     Fuchs hatte großen Einfluss auf die Forschungspolitik der DDR. Er war Mitglied im Wissenschaftlichen Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie. Seit 1967 war er Mitglied des ZK der SED, seit 1972 auch Mitglied des Präsidiums der Akademie der Wissenschaften der DDR, die ihm 1974 bis 1978 die Leitung des Forschungsbereiches Physik, Kern- und Werkstoffwissenschaften übertrug. Ab 1984 war er Leiter der Wissenschaftlichen Räte für energetische Grundlagenforschung und für Grundlagen der Mikroelektronik und er gehörte zu den angesehensten Wissenschaftlern der DDR. Er erhielt den Karl-Marx-Orden, 1971 den Vaterländischen Verdienstorden, 1981 die Ehrenspange zum Vaterländischen Verdienstorden in Gold und 1975 den Nationalpreis. 1983 wurde er Mitglied des Komitees für wissenschaftliche Fragen der Sicherung des Friedens und der Abrüstung sowie Ehrenmitglied des Forschungsrats der DDR. Er starb 1988 in Ost-Berlin. Seine Urne wurde in der Grabanlage „Pergolenweg“, der Gedenkstätte der Sozialisten, auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin-Lichtenberg beigesetzt.
     Über Fuchs wurde 1990 der Dokumentarfilm Väter der tausend Sonnen veröffentlicht.)

    • În 1980, Vladimir Putin era deja Președinte al Federației Ruse.
     Corect, Sonia a devenit cetățean RDG, cu protecție STASI și KGB/GRU doar prin 1949, atunci când Klaus Fuchs a fost deconspirat de FBI.
     Deconspirarea lui Klaus Fuchs a avut loc după ce în septembrie 1945, un locote-nent major de transmisiuni, Guzenko pe numele lui, foarte bun vorbitor de en-gleză, încorporat în GRU ca auxiliar, detașat la Ambasada URSS la Ottawa, fiind amenințat cu înapoierea în URSS din cauza unor greșeli minore, împreună cu soția (care fusese și ea cam cu același statut înambasadă), a dezertat, predându-se poliției canadiene cu câteva sute de mesaje decodificate. Aceste mesaje+alte câteva zeci de mesaje trimise de la Ambasada URSS la Washington trimise prin telegraf de către un ofițer care a folosit, fiind supra-aglomerat(?) sau beat(?) au permis FBI să descifreze cam 1-2% din fluxul de mesaje transmis prin American Telephone & Telegraph din Washington în URSS pe durata războiului. Din aceste mesaje, FBI a ajuns la curierii care asiguraseră transferul a ceea ce furase Fuchs la New York și de acolo în Anglia, la Sonia.
     De fapt, în toată această istorie cu Klaus Fuchs sunt două personaje importante: Sonia și un spion cu nume de cod Eli despre care Guzenko le-a spus că operează în MI5 britanic, la un nivel semnificativ. Eli nu a fost vreodată deconspirat oficial. Mult timp după evenimente, prin 1970-1980, a fost avansată identificarea lui cu Sir Roger Hollis, care a fost șeful MI5 din 1958(?) până prin 1969. A fost perioa-da în care în Ambasada URSS din Londra operau cam 400-600 de ofițeri KGB și GRU sub acoperire diplomatică. Nu se știe câți au operat deplin conspirați, fără nici cea mai vagă legătură cu ambasada.
     Prin 1983, dintr-un scandal în Parlament, britanicii au putut afla de practica li-chidării amiabile, care se crede că a fost folosită în cazul lui Roger Hollis. Scan-dalul din Parlament a dus la custodele colecției regale britanice de tablori. Brita-nicii știau de prin 1970 că acesta fusese KGB. Era însă Sir, moștenire, și l-au păstrat în funcția de custode, ceea ce presupunea și contacte cu Regina, ca să nu fie vreun scandal prin tribunale.

     • Multumesc. Spionii sunt una, fizicienii excelenți sunt altceva. Klaus Fuchs știa bine ce transite sovieticilor, erau în parte lucrările sale. A treia persoană care a transmis din Los Alamos sovieticilor detalii a fost o doamnă americană care a oferit și Chinei informații. A emigrat în China unde și-a încheiat cariera la o fermă de vaci în producția de lapte (am văzut câteva filme documentare).
      De la savanții/fizicienii, soții Curie, Rutherford, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Otto Hahn, Lisa Meitner s-a ajuns 1938 la teoria scindării Uraniului 235 și energia nucleară cu formula E=m x c2 a lui Albert Einstein. Din inițiativa lui Leo Szilard scrisoarea lui Albert Einstein către Președintele american D. Rossevelt poate fi privită ca începutul proiectului american nuclear. În scurt timp 1942- 1945 s-a construit o industrie nucleară americană de amploare cu peste 150.000 de oameni.
      Generalul Groves l-a ales pe Robert Oppenheimer ca șeful proiectului nuclear american. Fratele său era aproape de partidul comunist american, la fel soția sa. Comunismul era 1939/1942 o modă în SUA la intelectualii de stânga. Robert Oppenheimer s-a distanțat după Hiroshima și Nagasaki în August 1945 de proiectul bombei nucleare cu hidrogen, bombă realizată la insistența fizicianului Edward Teller. În URSS A. Saharov s-a distanțat după exploziile bombelor sovietice nucleare cu hidorgen de înarmarea nucleară sovietică. Restul e cunoscut. Spaima echilibrului nuclear e același de 71 de ani. Cine trage primul moare al doilea.

      1:István Hargittai: The Martians of science – five physicists who changed the twentieth century. Oxford Univ. Press, Oxford 2006,
      2:István Hargittai: Judging Edward Teller: A Closer Look at One of the Most Influential Scientists of the Twentieth Century. Prometheus Books, 2010,

      (Edward Teller, deutsch Eduard Teller, ungarisch Ede Teller * 15. Januar 1908 in Budapest, Österreich-Ungarn; † 9. September 2003 in Stanford, Kalifornien, war ein ungarisch-amerikanischer Physiker. Er leistete wichtige Beiträge auf den verschiedensten Gebieten der Physik. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er als „Vater der Wasserstoffbombe“ bekannt.[1][2] Teller selbst lehnte diese Betitelung für seine Person ab.[3]
      Teller studierte an der Technischen Hochschule Karlsruhe und promovierte 1930 in Leipzig bei Friedrich Hund und Werner Heisenberg. Wegen seiner jüdischen Herkunft entschied er sich 1933, das nationalsozialistische Deutschland zu verlassen und nach England zu emigrieren.[4] 1935 emigrierte er in die USA. Dort wurde er sehr früh Mitarbeiter im Manhattan-Projekt, das die ersten Atombomben entwickelte. Bereits während dieser Zeit drängte er auf die zusätzliche Entwicklung fusionsbasierter Nuklearwaffen. Viele der Physiker, die mit ihm im Manhattan-Projekt gearbeitet hatten, wandten sich später gegen die Weiterentwicklung der Kernwaffentechnik und das folgende nukleare Wettrüsten mit der Sowjetunion, während Teller sich aufgrund der „Bedrohung durch den Kommunismus“ vehement dafür einsetzte.
      In Verhören zur Sicherheitseinstufung nach Kriegsende belastete Edward Teller Robert Oppenheimer, seinen ehemaligen Kollegen im Los Alamos National Laboratory, wodurch er in der wissenschaftlichen Gemeinschaft stark an Ansehen verlor. Er wurde allerdings weiterhin von der US-Regierung sowie den Forschern des Militärs unterstützt. Teller war einer der Mitbegründer des Kernwaffen-Forschungszentrums Lawrence Livermore National Laboratory und mehrere Jahre lang zunächst dessen Leiter, später stellvertretender Leiter.
      In späteren Jahren wurde Teller hauptsächlich durch kontroverse technische Ansätze bei militärischen wie auch zivilen Aufgaben bekannt, beispielsweise einen Plan zur Anlage eines künstlichen Hafens (Operation Chariot) in Alaska durch Sprengungen mittels Wasserstoffbomben. Er war ein prominenter Befürworter von Ronald Reagans Strategic Defense Initiative (SDI) und wurde später beschuldigt, die sehr schwierige Durchführbarkeit des Programms verschleiert zu haben.
      Wechsel zur Quantenphysik
      Nach zwei Jahren Chemiestudium bat Teller schließlich seinen Vater um die Erlaubnis, den Studiengang zu wechseln. Der Vater reiste daraufhin nach Karlsruhe, sprach mit den Professoren, und der Sohn erhielt schließlich das väterliche Einverständnis, zum Fach Physik zu wechseln.[11] Später hob Teller vor allem den Einfluss von Hermann Mark hervor, der damals als Dozent an der Hochschule wirkte.[12] Im Jahr 1928 wechselte er an die Universität München, um bei Sommerfeld zu studieren. Allerdings zeigte er sich von Sommerfeld nicht sehr angetan.[13] In München geriet Teller beim Herabsteigen vom Trittbrett einer fahrenden Straßenbahn mit dem Fuß unter deren Räder, sodass ihm der Fuß amputiert werden musste. Mit dem operierenden Chirurgen Paul von Lossow, einem Bruder des Generals Otto von Lossow, der den Hitlerputsch von 1923 mit vereitelt hatte, blieb Teller in freundschaftlicher Verbindung.[14] Zeitlebens musste er eine Fußprothese tragen und zog das betroffene Bein nach.
      Promotion bei Hund und Heisenberg und Assistenzzeit
      Noch im Jahr 1928 wechselte er an die Universität Leipzig zu Friedrich Hund und Werner Heisenberg und wurde 1930 dort promoviert. Das Thema seiner Dissertation, die quantenmechanische Beschreibung des ionisierten Wasserstoff-Moleküls, wurde von Heisenberg angeregt. Die Doktorarbeit wurde von Friedrich Hund betreut und unter dem Titel Über das Wasserstoffmolekülion in der Zeitschrift für Physik veröffentlicht.[15] In der Doktorprüfung bekam Teller von allen drei Prüfern, Hund (Physik), Paul Koebe (Mathematik) und Max Le Blanc (Chemie) die Note „I ausgezeichnet“.[16] Ab 1931 war er an der Universität Göttingen bei James Franck, Hertha Sponer und Arnold Eucken tätig.

      Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933 und die anschließend beginnende Massenentlassung jüdischer Akademiker sowie die Judenverfolgungen empfahlen Teller kein andauerndes Verbleiben in Deutschland, obwohl er als ungarischer Staatsbürger von den noch folgenden Repressionen nicht direkt betroffen war.[18] So verließ er 1933 Deutschland in Richtung England und arbeitete kurz bei Frederick George Donnan, wo sich viele aus Deutschland geflüchtete Wissenschaftler gesammelt hatten.[19] Danach ging Teller mit einem Rockefeller-Stipendium nach Kopenhagen, Dänemark, um unter Niels Bohr zu arbeiten.
      In Dänemark lernte er den russischen Physiker George Gamow kennen. Als Gamow eine Stellung an der George Washington University in Washington, D.C. erhielt, folgte Teller ihm 1935 und zog mit seiner Ehefrau in die Vereinigten Staaten. Zunächst forschte Teller in der Quanten-, Molekular- und Kernphysik. Als er 1941 Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika wurde, widmete er sich hauptsächlich der Kernphysik, sowohl der 1938 entdeckten Kernspaltung als auch der Kernfusion.
      Tellers wohl bedeutendste Arbeit war die Erklärung des Jahn-Teller-Effekts, der die Verzerrung in der Geometrie des Ligandenfelds einiger oktaedrischer Komplexverbindungen entlang einer Raumachse beschreibt. Des Weiteren wirkte er entscheidend bei der BET-Theorie mit.
      Aufgrund seiner Abneigung gegen Nazi-Deutschland und die Sowjetunion wirkte Teller nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges an der militärischen Forschung der USA mit. Auf den Rat des ebenfalls emigrierten ungarischen Aerodynamikforschers Theodore von Kármán hin entwickelte er zusammen mit seinem Freund und deutschen Emigranten Hans Bethe eine Theorie der Ausbreitung von Stoßwellen. Später sollte sich diese Forschung über die Rolle von Gas bei Stoßwellen als sehr hilfreich herausstellen.
      Im Jahr 1938 entdeckten Otto Hahn und Fritz Straßmann in Berlin den Prozess der Kernspaltung beim Beschuss von Uran mit Neutronen. Schnell wurde klar, dass durch diesen Prozess enorme Energiemengen freigesetzt werden. Teller erhielt detaillierte Informationen über die neuen Entdeckungen auf dem Gebiet der Atomphysik spätestens bei einem Besuch von Niels Bohr in Washington im Januar 1939.[20] Im Februar 1939 wurde Teller durch seinen Freund Leó Szilárd darüber informiert, dass bei der Uranspaltung eine große Menge an Neutronen freigesetzt wird. Damit schien die Möglichkeit einer Kettenreaktion gegeben, entweder in Form einer zivilen Nutzung als energieliefernder Brennstoffreaktor oder als militärische Nutzung in Form einer Bombe. Im Juni 1939 wechselte Teller von Washington an die Columbia University in New York City, um dort zusammen mit Enrico Fermi und Szilárd an der Konstruktion eines Nuklearreaktors zur Energiegewinnung zu arbeiten.[20]
      Etwa einen Monat vor dem Überfall Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 – dem Beginn des Zweiten Weltkrieges in Europa – formulierte Szilárd einen an Präsident Roosevelt adressierten Brief, in dem die Möglichkeit der Konstruktion einer Uran-Bombe in Nazi-Deutschland angedeutet wurde. Szilárd wollte den Brief von Albert Einstein unterschreiben lassen, um ihm mehr Gewicht zu verleihen. Da Szilárd keinen Führerschein besaß, fuhr ihn Teller in einer mehrstündigen Autofahrt zu Einsteins Sommerhaus auf Long Island, wo dieser den vorformulierten Brief unterschrieb.[20] Aufgrund dieses Briefes kam es zu einer verstärkten Unterstützung der Kernforschung durch staatliche Stellen in den USA.
      1942 wurde Teller zu Robert Oppenheimers Sommerplanungsseminar an der University of California in Berkeley eingeladen, das sich später zum Manhattan-Projekt entwickelte, mit dem Ziel des Baus einer Atombombe. Einige Wochen zuvor hatte Teller sich mit seinem Kollegen Enrico Fermi über die Erfolgsaussichten von Nuklearwaffen unterhalten, und Fermi hatte die Vermutung geäußert, dass eine Waffe durch Nutzung einer Kernspaltung eine noch viel größere nukleare Reaktion durch Kernfusion auslösen könnte. Obwohl Teller einige Gründe zu der Annahme hatte, dass eine solche Reaktion physikalisch nicht funktionieren könne, war er von der Idee fasziniert und wollte sich nicht mit einer simplen Atombombe begnügen – die zu jener Zeit noch nicht annähernd fertig entwickelt war. In den Sitzungen des Manhattan-Projekts sprach er schon offen von der Möglichkeit einer fusionsbasierten Bombe, die er „Superbombe“ nannte (später die Wasserstoffbombe).
      Während des Zweiten Weltkrieges war er in der Abteilung für theoretische Physik in den damals geheimen Forschungslabors in Los Alamos im US-Bundesstaat New Mexico tätig und setzte sich stark für die Entwicklung einer Wasserstoffbombe ein, die an Priorität einbüßte, als sich bereits die Entwicklung einer reinen Kernspaltungsbombe als sehr schwierig herausstellte. Wegen seiner Präferenz für eine Wasserstoffbombe und seiner Frustration über die Berufung von Hans Bethe zum Direktor der theoretischen Forschungsabteilung an seiner statt weigerte sich Teller, sich an den Berechnungen für die Implosion der Uranbombe zu beteiligen. Dies führte zu Spannungen mit anderen Forschern und zur Einstellung weiterer Wissenschaftler, die diese Arbeit übernehmen sollten. Unter ihnen war auch Klaus Fuchs, der später als russischer Spion identifiziert wurde. Weiterhin machte sich Teller durch sein nächtliches Klavierspiel bei seinen Nachbarn und Kollegen unbeliebt.
      Dennoch half er entscheidend bei der Erforschung von Nuklearwaffen mit, insbesondere bei der Erklärung der Implosion. 1946 verließ Teller Los Alamos und wurde Professor an der Universität von Chicago.
      Als die Sowjetunion 1949 eine Atombombe zündete, kündigte US-Präsident Harry S. Truman ein Schnellprogramm zur Entwicklung der Wasserstoffbombe an. Teller kehrte daraufhin 1950 nach Los Alamos zurück, um an dem Projekt mitzuarbeiten. Er wurde jedoch nicht Leiter des Projekts, obwohl er und der polnische Mathematiker Stanislaw Ulam einen Vorschlag für dessen Verwirklichung eingereicht hatten. Schnell wurde Teller aufgrund der langsamen Entwicklung ungeduldig und bestand auf der Einstellung von zusätzlichen Theoretikern. Er beschuldigte seine Kollegen, eine mangelnde Vorstellungskraft zu besitzen, was seine Beziehung zu den anderen Forschern verschlechterte. Weiterhin blieben aber seine und andere Entwürfe erfolglos. Hans Bethe äußerte später die Überzeugung, dass, wenn Teller nicht zu einem frühen Test einer Wasserstoffbombe gedrängt hätte, deren Entwicklung durch die Sowjetunion wohl auch langsamer verlaufen wäre. Dies ist u. a. auf die Tatsache gestützt, dass der Physiker Klaus Fuchs, ein sowjetischer Spion im US-Nuklearwaffenprogramm, viele falsche technische Details übermittelte, die eine funktionierende Wasserstoffbombe verhinderten. Sowjetische Forscher, die an der Wasserstoffbombe gearbeitet hatten, behaupteten später, dass ihnen klar war, dass die anfänglichen Pläne zu einer Wasserstoffbombe auf diese Weise nicht durchführbar waren und sie deswegen ihre Wasserstoffbombe vollkommen unabhängig von den Ergebnissen der Spionagetätigkeit entwickelten.[
      Die einzelnen Beiträge der beiden Forscher zum so genannten Teller-Ulam-Design sind umstritten. Einige Wissenschaftler, die Teller eher ablehnend gegenüberstanden (wie etwa J. Carson Mark), äußerten die Auffassung, dass Teller ohne die Hilfe von Ulam und anderen Wissenschaftlern nie in die Nähe einer funktionierenden Wasserstoffbombe gekommen wäre.[22] Andere betonten die führende Rolle Tellers. Hans Bethe sprach schon 1954 von Tellers Geniestreich bei der Erfindung der Wasserstoffbombe.[23] Auch im Jahre 1997 wiederholte Bethe seine Ansicht, dass der entscheidende Durchbruch 1951 dank Teller erreicht wurde.[24] In einem Interview meinte Teller selbst dazu:
      “I contributed; Ulam did not. I’m sorry I had to answer it in this abrupt way. Ulam was rightly dissatisfied with an old approach. He came to me with a part of an idea which I already had worked out and difficulty getting people to listen to. He was willing to sign a paper. When it then came to defending that paper and really putting work into it, he refused. He said, ‘I don’t believe in it.’”
      „Ich hatte zur Lösung beigetragen, Ulam nicht. Es tut mir leid, dass ich das so hart beantworten musste. Ulam war zu Recht mit einem alten Lösungsansatz unzufrieden. Er kam mit einem Teil einer Idee zu mir, die ich schon ausgearbeitet hatte, die aber niemand hören wollte. Er war bereit, seinen Namen als Autor auf eine wissenschaftliche Publikation zu setzen. Als es aber darum ging, den Publikationsentwurf zu verteidigen und tatsächlich Arbeit hineinzustecken, lehnte er ab. Er sagte, ‚Ich glaube nicht daran.‘“
      – EDWARD TELLER: Interview vom 20. Oktober 1999 mit dem Scientific American[25]
      Zirka 20 Jahre lang beriet Teller Israel in kerntechnischen Angelegenheiten im Allgemeinen[34] und vor allem im Bau von Wasserstoffbomben.[35] 1952 hatten Teller und Robert Oppenheimer ein langes Treffen mit David Ben-Gurion in Tel Aviv und erklärten ihm, der beste Weg zum Akkumulieren vom Plutonium sei die Verbrennung von natürlichem Uran in einem Kernreaktor[36]. Außerdem wurde Teller mit dem Harvey-Preis des Technions geehrt.
      Trotz (oder möglicherweise wegen) seiner Reputation als Hardliner betonte Teller mehrmals öffentlich, dass er den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im Zweiten Weltkrieg bereue. Er behauptete, vor der Bombardierung Hiroshimas hätte er bei Oppenheimer dafür geworben, die neue Waffe vor ihrem ersten Einsatz dem japanischen Oberkommando und dem japanischen Volk zu demonstrieren, ehe in einem „scharfen Einsatz“ tausende Menschen dadurch sterben müssten. In Diskussionen nutzte „der Vater der Wasserstoffbombe“ diesen quasi anti-nuklearen Standpunkt, indem er argumentierte, dass Nuklearwaffen sehr bedauerlich seien, aber das Wettrüsten wegen der „unfügsamen Natur des Kommunismus“ unausweichlich sei. Mit diesem Argument warb Teller auch für Projekte wie SDI, die seiner Ansicht nach notwendig seien, um sicherzustellen, dass Nuklearwaffen niemals wieder eingesetzt würden („Besser ein Schild als ein Schwert“ war der Titel eines seiner Bücher zu dem Thema).
      Allerdings gibt es Hinweise, die das Gegenteil nahelegen. Teller hatte weder die Petition seines ungarischen Physiker-Kollegen Leó Szilárd gegen den Einsatz der Bombe gegen Japan, noch die entsprechende Empfehlung der Kommission unter der Führung von Oppenheimer unterschrieben. In den 1970er Jahren tauchte ein alter Brief von Teller an Szilárd auf, der auf den 2. Juli 1945 datiert war:
      “Our only hope is in getting the facts of our results before the people. This might help convince everybody the next war would be fatal. For this purpose, actual combat-use might even be the best thing.”
      „Unsere einzige Hoffnung besteht darin, die Ergebnisse unserer Arbeit den Leuten begreiflich zu machen. Dies würde helfen, jeden davon zu überzeugen, dass der nächste Krieg verheerend wäre. Für diesen Zweck könnte der tatsächliche Kampfeinsatz sogar die beste Option sein.“
      – EDWARD TELLER: Brief an Leó Szilárd vom 2. Juli 1945 ).

 2. Nici nu cred exista cineva impotriva:
  „«Ultimul cetăţean sovietic eliberat de lanţurile capitalului este superior oricărui demnitar suspus din străinătate, pe ai cărui umeri apasă jugul robiei capitaliste»”
  Viata a dovedit maretele si neprtioasele predictii ale tovarasului.

  • Mulțumesc. Leó Szilárd e corect.
   Din cauza legilor antisemite maghiare în universități Leó Szilárd a plecat la centrul fizii teoretice la Berlin (Albert Einastein) etc. De acolo a plecat la Londra și SUA.
   (Leó Szilárd * 11. Februar 1898 in Budapest, Österreich-Ungarn; † 30. Mai 1964 in La Jolla, Kalifornien) war ein ungarisch-deutsch-amerikanischer Physiker und Molekularbiologe. Szilárd ist vor allem bekannt durch seine Beteiligung an der Konstruktion der ersten US-amerikanischen Atombombe (Manhattan-Projekt). Allerdings riet er nach erfolgreicher technischer Konstruktion der Bombe entschieden von ihrem Einsatz im Krieg ab und versuchte ihn in Zusammenarbeit mit anderen Physikern zu verhindern. Den ersten Einsatz bei Hiroshima hielt er für einen Fehler, den zweiten bei Nagasaki für eine Grausamkeit. Szilárd war ein hochbegabter Theoretiker, ein ideenreicher rastloser Erfinder und Visionär und galt als originelle, zum Teil skurrile Persönlichkeit. Von 1908 bis zum Abschluss 1916 besuchte er die Realoberschule in seiner Heimatstadt
   1916 schrieb sich Szilárd als Student für ein Elektrotechnik-Studium an der Technischen Hochschule Budapest (heute: Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest) ein. 1917 wurde er jedoch als Offizieranwärter in die k.u.k. Armee eingezogen, so dass er das Studium erst 1919 wieder aufnehmen konnte. Wegen der ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen und der instabilen politischen Lage im Ungarn der Nachkriegszeit und auch aufgrund des zunehmenden Antisemitismus unter dem Horthy-Regime, der zu Restriktionen für jüdische Studenten an ungarischen Universitäten führte, verließ er sein Heimatland in Richtung Deutschland.
   Szilárd schrieb sich an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg als Ingenieursstudent ein. Nach kurzer Zeit wechselte er jedoch zur Physik an die Friedrich-Wilhelms-Universität, wo Größen wie Albert Einstein, Max Planck und Max von Laue forschten und lehrten. Von Letztgenanntem ließ er sich schon im ersten Semester ein Dissertationsthema aus der Relativitätstheorie geben, das er aber nie zu Ende brachte. Stattdessen löste er ein schwieriges Problem aus der statistischen Thermodynamik.[2] Diese Arbeit unter dem Titel Über die thermodynamischen Schwankungserscheinungen veranlasste Einstein zu höchstem Lob, wurde prompt als vollwertige Doktorarbeit anerkannt[3] und 1925 in den renommierten Annalen der Physik veröffentlicht
   1932 wechselte er nach der Entdeckung des Neutrons ganz zur Kernphysik. Seine schon geplanten Experimente im Labor von Lise Meitner realisierte er aber aufgrund der Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht mehr in Deutschland, sondern musste sich nach dem Reichstagsbrand 1933 erst nach Wien und dann nach England begeben.
   Nach Szilárds eigenen Angaben kam ihm die Idee einer nuklearen Kettenreaktion durch freigesetzte Neutronen, nachdem er am 12. September 1933 einen Artikel der Times gelesen hatte, in dem Ernest Rutherford mit den Worten zitiert wurde: “anyone who looked for a source of power in the transformation of the atoms was talking moonshine”. Während er beim Gang durch die Londoner Straßen über diesen Artikel nachdachte, sei ihm beim Warten auf die Ampel an der Ecke Southampton Row in Bloomsbury die entscheidende Idee gekommen.
   Er begann daraufhin nach Isotopen zu suchen, mit denen eine solche Kettenreaktion in Gang zu setzen wäre. Erste Kandidaten waren Isotope von Beryllium, später von Indium. Bei seiner Arbeit in der Strahlenabteilung am Londoner St Bartholomew’s Hospital entdeckte er dabei den so genannten Szilárd-Chalmers-Effekt zur Trennung chemisch identischer Isotope.
   Wesentlicher wurden allerdings zwei Patentschriften zu den möglichen Effekten von Neutronenbombardements von Atomkernen, die er im März 1934 und am 28. Juni des gleichen Jahres als zwei Teile unter einem Titel einreichte: Verbesserungen bei der Umwandlung chemischer Elemente (Improvements in or relating to the transmutation of chemical elements).[7] Im ersten Teil beschrieb er unter anderem die Möglichkeit von Radionuklidbatterien, wie sie heutzutage in Satelliten zum Einsatz kommen, und umriss die Mechanismen der Kernfusion, ohne dabei schon den Begriff zu prägen. Im zweiten Teil beschrieb er als erster Forscher die nukleare Kettenreaktion bei Überschreitung einer kritischen Masse – das heißt, die Grundzüge der Kernenergie und der Kernwaffen.
   Szilárd, der ein feines Gespür für politische Vorgänge hatte (es wird ihm nachgesagt, dass er beide Weltkriege und deren Ausgang klar vorausgesagt hat), sorgte dafür, dass das Patent der britischen Admiralität übereignet und daher nicht veröffentlicht wurde, weil er die mögliche militärische Nutzbarkeit erkannte. Später meinte er dazu:
   „Dies war wohl das erste Mal, dass das Konzept der kritischen Masse entwickelt und eine Kettenreaktion ernsthaft diskutiert wurde. Ich wusste, was das bedeutete (ich hatte H. G. Wells gelesen), und daher wollte ich vermeiden, dass dieses Patent veröffentlicht wurde. Die einzige Möglichkeit, das zu tun, war, es der Regierung zu übereignen. Und so trat ich die Patentrechte an die britische Admiralität ab.
   Otto Hahn und Fritz Straßmann gelang es 1938 in Berlin, Uran durch Neutronenbeschuss in Barium umzuwandeln, was von Lise Meitner und ihrem Neffen Otto Frisch korrekt als Kernspaltung interpretiert wurde. Szilárd erfuhr davon über seinen Freund Eugene Wigner in Princeton, sein eigenes Experiment fand am 3. März 1939 in den Met Labs der Columbia University statt. Zusammen mit Walter Zinn beobachtete Szilárd die bei der Kernspaltung durch freigewordene Neutronen hervorgerufenen Lichtblitze auf einer Fernsehröhre. Als Quelle für die anregenden Neutronen diente eine mit geliehenem Geld besorgte Radiumquelle.
   Beunruhigt über das Fehlen weiterer Publikationen der Forscher um Hahn zum Thema Kernspaltung (was er als Indiz dafür deutete, dass die deutsche Regierung das Thema als wichtig erkannt hatte und nun in militärischer, geheimer Forschung Bedrohliches entwickeln würde) und die Erstarkung des Nationalsozialismus und Faschismus in Europa, überredete er 1939 gemeinsam mit anderen Forschern Einstein, einen vorformulierten Brief an Präsident Roosevelt zu unterschreiben, in dem dieser dazu aufgefordert wurde, eine Atombombe entwickeln zu lassen, um einer möglichen Entwicklung von Nuklearwaffen durch Nazi-Deutschland zuvorzukommen. Dieser Brief wird als ein entscheidendes Dokument für das Ingangkommen des Manhattan-Projektes zur Konstruktion der ersten Nuklearwaffen gesehen.
   Am 18. Mai 1960 wurde ihm zusammen mit Wigner der Atoms for Peace Award verliehen.
   Collected Works of Leó Szilárd: Scientific Papers. MIT Press, Boston 1973)

 3. Părerea mea
  Sovieticii au investit masiv în cercetarea și realizarea a tot ce era necesar producției de arme nucleare.
  Ce propuneau ” popoarelor frățești” era o piata de desfacere pentru surplusul din industria lor nucleara. Că nu puteau vinde „sculele” occidentalilor.
  Care aveau deja producția lor proprie de ciclotroane , acceleratoare.
  Era o dogmă sovietică: Noi facem industria de vârf , voi frații mai mici , nu aveți voie. Cumpărați de la noi. Reactoare , avioane , tancuri.
  Cel mult va dam o licenta. Dar nimic în domeniu nuclear.
  La occidentali concurenta a fost între USA , Canada , Franța , Anglia , Italia inclusiv în producția de aparatura nucleara. Basca Franța și Anglia sau făcut și bombele lor nucleare. Fara aprobarea USA , era inimaginabil.

  La noi in RPR cred că a fost mai degrabă executarea unui ordin de la Moscova. Cumpărăm că așa a zis tătucul din Kremlin.

 4. Un „mărunțiș” care nu afectează cu nimic substanța documentatului articol, dar care, pentru rigoare, merită, cred, a fi consemnat. Prenumele dublu al celui de-al 33-lea președinte american este Harry S – așadar, „S” neurmat de punct, nefiind vorba de vreo prescurtare! Acest „S” din numele său i-a fost dat de părinți în onoarea bunicului patern (Anderson Shipp Truman) și a bunicului matern (Solomon Young), părinți care, necăzând la învoială asupra celui de-al doilea prenume (Shipp sau Solomon?) pe care să-l atribuie primului născut al familiei au recurs la acest neobișnuit compromis. „Because his family could not agree on a middle name for him, his middle initial «S» does not stand for a name” (David C. Whitney: The American Presidents, Garden City, New York, Doubleday & Co., 1969, p. 297).

 5. In „Magazin istoric” era o rubrica „Asa va place Istoria”?
  @ Ion Lăncrănjan are si el o rubrica:
  „Prin 1941 a fost recrutat de GRU sovietic. La recrutarea lui a participat și „o pașnică gospodină casnică redegistă (cetățean RDG), fostă supusă britanică (pașaport britanic) Beurton”, nume de cod SONIA. În 1980, Vladimir Putin, în cadru festiv, post-mortem, i-a acordat medalia de „spion cu contribuții /merite deosebite”.
  Din care, aflam printre altele, ca in 1941 exista RDG-ul. Ori ca „În 1980, Vladimir Putin era deja Președinte al Federației Ruse.”
  Cineva ar fi zis odata, cica decit sa faci o scoala proasta, mai bine sa n-o faci deloc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Petre Opris
A absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă” (Sibiu, 1990) şi Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti (1997). Doctor în istorie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2008) şi locotenent-colonel (în rezervă). A lucrat în Ministerul Apărării Naţionale (1990-2002) şi Serviciul de Protecţie şi Pază (2002-2009). Cercetător asociat în cadrul proiectului internaţional „Relations between India and the Soviet Bloc: New Evidence from the Eastern European Archives”, coordonator: prof.dr. Vojtech Mastny, The Parallel History Project on Cooperative Security (PHP), Zürich, 2007-2010. Cercetător în domeniul istoriei Războiului Rece la „Woodrow Wilson International Center for Scholars” (Washington, D.C.), în cadrul Programului de Burse de Cercetare pe Termen Scurt iniţiat de Institutul Cultural Român (România) şi Woodrow Wilson International Center for Scholars (S.U.A.), martie – iunie 2012. Lucrări publicate: „Industria românească de apărare. Documente (1950-1989)” (Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2007), „Criza poloneză de la începutul anilor ’80. Reacţia conducerii Partidului Comunist Român” (Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2008) şi „România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia (1955-1991)” (Editura Militară, Bucureşti, 2008). Co-autor, împreună cu dr. Gavriil Preda, al celor două volume ale lucrării „România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia. Documente (1954-1968)” (Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2008 şi 2009). Fundaţia Culturală „Magazin Istoric” i-a acordat Premiul „Florin Constantiniu” pentru lucrarea „Licenţe străine pentru produse civile şi militare fabricate în România (1946-1989)” (Editura Militară, Bucureşti, 2018), în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Banca Naţională a României (Bucureşti, 24 mai 2019). Apariţii editoriale recente: „Aspecte ale economiei româneşti în timpul Războiului Rece (1946-1991)” (Editura Trei, Bucureşti, 2019) şi „Armată, spionaj şi economie în România (1945-1991)” (Editura Trei, Bucureşti, 2021). În prezent, îndeplineşte funcţia de director adjunct al Institutului Cultural Român de la Varşovia. Opiniile exprimate pe Contributors.ro aparţin autorului şi nu reprezintă poziţia Institutului Cultural Român.

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro