miercuri, februarie 8, 2023

Problemele SACET București

În 24.11.2022 51% din sistemul de temoficare al orasului București era nefunctional , ceea ce arată incapacitatea SACET (Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică) de a-și îndeplini scopul pentru care există, stârnind frustrari și punându-i pe cei care sunt racordați la el din nou în situația de a găsi alternative pentru că nu au apă caldă și căldură.

Istoria sistemului


Calculul eficienței soluției de cogenerare/termoficare (producere combinată în aceeasi instalatie de energie termică și căldura în CET) compara consumul de combustibil al unui CET (Centrala electrica de termoficare) cu cel al unei Centrale termice (CT) si al unei Centrale termo-electrice (CTE) care produc aceeasi cantitate de energie termica si energie electrica ca a CET-ului. Din calculul tehnico-economic, la gardul CET-ului, se constată că există o economie de combustibil și o investitie mai mica dacă ambele energii se produc în același echipament energetic. În CET pentru perioadele foarte reci în care producerea combinată nu putea să asigure energia termică necesară se instalează Cazanele de apa fierbinte (CAF-uri) care reduc randamentul, dar reprezintă o variantă mai ieftină de preluarea a unor vârfuri de sarcină decât cazul în care echipamentul de cogenerare este proiectat pentru sarcina maximă.
Alegerea inginerilor din anii 60 pentru transportul energiei termice către consumatorii casnici a fost un sistem de distribuție cu separarea agentului primar din CET de cel secundar, care intră la consumatori, spre deosebire de sistemul sovietic în care agentul primar intra direct în calorifere. Legatura între cele 2 sisteme este prin punctele termice (PT) care primesc agentul primar de la CET prin conductele primare și prin schimbătoare de căldură și pompe transferă căldura și presiune catre consumatori prin conductele secundare care pleacă din PT către Asociatii de proprietari sau instituții publice și private.


Avantajul soluției este că avariile din rețeaua secundară nu impiedică funcționarea retelei primare neinpactând ceilalți consumatori alimentați din rețeaua primară. În plus, agentul termic din primar este apă dedurizată fierbinte 90-150 oC (tratată chimic în CET, deci mai scumpă) în timp ce agentul secundar este apa potabila 70-90 oC.
Pentru ca toți consumatorii să aiba energie termică rețeaua secundară este echilibrata hidraulic din proiectare cu diafragme de laminare la intrarea spre consumatori astfel încat sa se asigure debitul de agent termic necesar fiecaruia și să se evite ca primul consumator (bloc) sa aiba prin el toată circulatia agentului termic și la ultimul să nu ajungă nimic. Fiecare tip de bloc are calculat un necesar de căldură și o rezistentă hidraulică. Pornind de la acestea se face proiectul de echilibrare a rețelei scundare. Rezistența hidraulică este calculată având la bază proiectul instalațiilor de încalzire ale blocului, fiecare calorifer, cot, vană și conductă existentă. Distribuția în blocuri e pe verticală cu conducte ce pornesc de la subsol către ultimul etaj în coloane, totul fiind contorizat la nivel de scară de bloc.

Reglajul cantității de căldură se face in funcție de temperatura exterioară și a fost ales ca fiind cantitativ-calitativ, scaderea temperaturii exterioare implică cresterea temperaturii agentului termic și a presiunii din rețea.


Istoric, sistemul a fost dezvoltat în anii 60 odată cu instalarea turbinelor cu abur și prize reglabile de abur industrial și de termoficare și în condensatie sovietice în CET-uri din București, CET Grozavești și CET Sud. Sistemul s-a extins prin construcția CET Vest și a grupurilor 5 și 6 din CET Sud cu turbine cu abur și priză reglabila de termoficare și condensatie cehesti. Ultimul CET a fost CET Progresu cu turbine cu abur romanesti DSL 50 licență dupa cele sovietice din CET Grozavesti (PT 50).

Sistemul de termoficare a fost implementat în aceeași ani, iar în anii 80 în unele zone, din cauza creșterii numarului de blocuri care trebuiau să se construiască, pentru ca să se acopere nevoile de locuire pentru forța de muncă din București, s-au racordat mai multe blocuri în PT-uri decât cele din proiectul initial. Acesta a fost, alaturi de furnizarea cu prioritate a aburului tehnologic căre industrie, una din cauzele frigului care a cuprins apartamentele și birourile bucurestenilor în anii finali ai comunismului.
Toate CET-urile din Bucuresti sunt deținute prin ELCEN de catre Ministerul Energiei, energia termică fiind produsă și vânduta la gardul acestora catre Termoenergetica, fost RADET, care deține partea de retele primare, PT-uri și rețele secundare aflată în proprietatea Consililului General al Municipiului București. Ministerul Energiei vinde energia electrica produsa în aceste CET-uri.

Începând cu anii 90 CET-urile s-au confruntat cu scăderea abruptă a vânzarii aburului tehnologic, din cauza închiderii sau reducerii consumurilor industriale ca urmare producția de energie termică pentru industrie a disparut turbinele cu abur funcționând doar pentru producția de abur pentru cogenerarea urbană (încălzire si apa caldă de consum). Disparand producția de abur pentru industrie venitul CET-urilor s-a diminuat, iar necesitatea funcționării tot anul a disparut. CET-urile au inceput să funcționeze din ce în ce mai mult ca CTE-uri în perioada de vară condensând majoritatea aburului devenind inficiente economic pentru că gazul natural era mai scump decât cărbunele. S-a ajuns ca în perioada de vară să se oprească turbinele functionand cu CAF-urile. Exceptia a fost CET Vest care a reușit în 2009 să fie retehnologizată într-un ciclu combinat care putea funcționa și vara în cogenerare.

Situatia actuala, pornind de la consumator catre sursa


Retelele termice secundare sunt dezechilibrate și nu asigură necesarul de căldură, mai ales în punctele termice subdimensionate și suplimntar majoritatea proprietarilor și-au renovat apartamentele și și-au schimbat calorierele cu unele noi având alte rezistente hidraulice. Conductele de distribuție din blocuri s-au colmatat, nefiind schimbate la termen, ca urmare rezistența hidraulica s-a modificat la rândul ei. Reglajul rețelei nu mai este corespunzător, ajungandu-se ca circulația agentului termic secundar să nu mai fie cea proiectată ca urmare mulți consumatorii rămân fară circulație de agent secundar prin instalații.

Reglajul cantitativ-calitativ nu se mai poate realiza, presiunea ramane la minim pentru a nu se sparge conductele retelelor de primare și secundare pentru că nu s-a efectuat înlocuirile la termen și atunci circulația agentului termic nu mai este cea proiectată.
Bugetul Termoenergetica pe anul 2022 este în valoare de 2.745.372 mii lei din care subvenii conform prevederilor legale 2.112.638 mii lei, adică proprietarul Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigură 76.9% din buget din subvenții și restul de 24.1% vine din plata serviciilor pe care aceasta societate le presteaza . Toti cei din București racordatați la sistemul de termoficare plătesc pentru acest serviciu împreună aproximativ 126,5 de milioane de euro urmand ca toți bucureștenii, și cei neracordați, să plătescă diferența de 422.5 milioane de euro necesari pentru menținerea în funcțiune a acestui sistem.


Schimbarea conductelor a avut loc cu intârziere sau de loc, iar în acest moment se pierde 37% din cantitatea de căldură livrată de CET-urile din Bucuresti. Din calculul simplist (randament nominal de producere a căldurii înmultit cu eficiența transportului de caldură până la consumator de 63%) rezultă că energia termică se produce cu un randament de 57.96% daca se functioneaza cu CAF-ul (92% din proiect) și în cazul turbinelor cu abur cu un randament de 63.5% (82% din proiect, considerand că randamentul de producere a energiei electrice este de 32%). Randamentul este departe de cea impusa de UE pentru cogenerarea de înalta eficientă și pentru care toti consumatorii de energie electrică din Romania platesc contribuția de cogenerare.
Refacand calculele se constată că soluția în care se instaleaza CT căt mai aproape de consumator și se cumpara curentul din CTE este mai eficientă decat CET și în plus ținand cont că în Romania energia electrică se produce dintr-un mixt de resurse (cărbune, nucear, hidro, hidrocarburi și regenerabile) este mult mai curat să o cumperi din sistem decât în cazul arderii gazului în acest CET. Descentralizarea ulterioară la nivel de centrala termica murala asigura un randament de 94% o economie de aproximativ 36% de gaz (inclusiv mai puține noxe) față de funcționarea cu CAF-ul.
Cu diferența de gaz economisită se poate produce energie electrică în alte surse care ard hidrocarburi sau reduce consumul la nivel de tară (din pacate și aici investițiile se lasă așteptate pentru centralele cu ciclu combinat).


Natural în majoritatea orașelor din Romania dispariția sistemul s-a produs din cauza unui spirale cauza-efect: consumatori nemulțumiti care au părăsit sistemul (primii cei de abur industrial), reducerea veniturilor furnizorului de căldură, scumpirea prestației, reducerea în continuare a numarului de consumatori care considerau că platesc prea mult pentru un serviciu de proastă calitate, reducerea randamentului sursei de producție din cauza funcționării la sarcini parțiale, cresterea iar a prețului și în final falimentul societatii care presta serviciul din cauza datoriilor. Câteva orașe mari, Bucuresti, Timisoara, Craiova, Iasi, Ploiesti, Oradea au evitat asta prin subvenții generoase și unele retehnologizari
Legea nr.196 din 12 iulie 2021 privind serviciului public de alimentare cu energie termică, a impus prevederi care permit administratiilor publice locale să interzică debransarile de la sistemele centralizate de încalzire chiar daca serviciul prestat este prost.

Bucureștenii trebuie să se încalzească și să se spele, iar barierele birocratice impuse în legislație nu rezolvă această problema. Orice intevenție/investiție centralizată va dura ani de zile. Calculele arată că în ritmul actual va dura cel putin 10 ani, optimist gândind, schimbarea conductele din rețelele primare, se vor face studii de impact și fezabilitate pentru centrale zonale/cvartal etc. ajungand să se promita că ,,cândva va fi mai bine”.

În cazul centralelor termice de bloc Asociațiile de proprietari sunt marea majoritate incapabile să se înteleagă și să suporte investiții de asemenea anvergură.
În noile blocuri de la periferie sunt instalate mii de centrale de apartament și sistemul de distribuție de gaz nu a ajuns în colaps pentru că majoritatea retelelor de transport și distribuție au fost dimensionate pentru preluarea consumurilor de gaz din industrie cu mult mai mari ca cele ale populație și din institutiilor publice, consumuri de gaz care au dispărut odată cu închiderea întreprinderilor socialiste.

Unii locatarii din blocurile în care sunt rețele de gaz contorizate la nivel de apartament iși vor monta centrale termice murale indiferent daca vor fi lasati sau nu să se debranseze, deși legal există acest drept, cei care nu au apă caldă iși vor monta boilere sau instanturi electrice și încet încet cu voia sau fără voia administratiei publice consumul se va micșora.

Cei care nu au rețele de gaz își vor instala și ciclul reducerii consumului de energie termică va continua și mai accelerat cu creșterea numarului de constructii care vor fi reabilitate termic.


Multe apartamente au un consum de gaz mai mic ca cel proiectat pentru că astăzi există plită și/sau cuptor electric, deci există un disponibil suplimentar de capacitate de transport și distribuție de gaz chiar la rețelele dintre blocuri, care poate fi utilizat. În plus unii consumatori de caldură se vor orienta către încalzirea electrică, doar în camerele unde stau ca o metoda de a face economie, închizând căldură astfel încat repartitoarele să nu înregistreze și reducându-și consumul.

În timp, zonele și consumatorii care nu au caldură vor consuma mai puțin. Reducerea consumului va conduce la dereglarea circulației în retelele primare și secundare, scăderea vitezei apei și cresterea pierderilor, trebuind din nou schimbate conductele ,,noi – care se vor pune cândva”, cu diametre mari cu unele cu diametre mai mici pentru a se putea din nou funcționa eficient. Înlocuirile conducetelor actuale se fac patrând același diametru ca cel inițial neavându-se în vedere reducerea necesarului de căldură în anii următori. Sursa de producere, CET-ul se va confrunta, ca și în alte orase, cu reducerea livrarilor de energie termică și se va constata că trebuie să funcționeze la sarcini parțiale sau doar cu CAF-urile, cu randamente mai proaste și venituri mai mici pentru ca nu mai produc energie electrică. Tarifele de furnizare vor crește și sfârșitul l-am descris mai sus.


Mentinerea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica existent în București în acest moment nu este necesară putând foarte bine sa fie desfințat, iar studiile de implementare a directive europene privind cogenerarea și alte mult alte soluții care arată că acest sistem cândva, peste niște ani/decenii , iși va face treaba pentru care a fost creat sunt doar hârtii care nu-i încălzesc pe bucureșteni, ci doar înghit bani publici promițând un viitor luminos pentru a acoperi prezentul jalnic în care beneficiarul serviciului se spală și încălzește cum poate pe banii lui plătind și pentru un serviciu inutil.

Distribuie acest articol

55 COMENTARII

 1. Contraexemplu: sistemul de alimentare centralizata cu energie termică existent la Varşovia funcţionează normal. Doar ecologiştii bruxellezi sunt un acest moment duşmanul principal al acestui sistem. Dacă ai nişte administratori care sunt interesaţi să menţină acest sistem la parametri optimi şi dacă se schimbă la timp conductele magistrale, totul este în regulă. Centrale de apartament alimentate cu gaze în Varşovia, cu coşuri separate pentru evacuarea fumului din fiecare apartament? Nu există aşa ceva.
  Concluzia: Omul sfinţeşte locul!

  • @dl.Opris: contraexemplu foarte corect !…in fapt, politica CE este de intarire si EXTINDERE a sistemelor centralizate de inclazire/racire, EXACT PENTRU ECONOMII DE ENERGIE PRIMARA SI DECARBONARE !
   Stiinta si practica au demonstrat asta demult si, nu mai trebuie sa reluam discutiile astea…pentru aglomerari si semiaglomerari urbane, sistemul SACET este recomandat „by default”. Ca unii fac prost asta, e cu totul alta problema,

   • @ dl.Bucur: sunt convins ca toata lumea se bucura ca la Oradea „sistemul functioneaza bine” si, poate fi un exemplu de urmat intrucit „acest lucru se poate vedea” !? si, sunt deosebit de incintat sa avem ocazia sa discutam toate acestea cu un expert in domeniu, si care e si local !
    Deci, asa cum pe aici prin Contributors cineva (daca nu ma insel, dl. Traian) propunea sa „popularizam” rezultatele bune, va lansez PROVOCAREA PUBLICA de a face impreuna o estimare (nu calcul farmaceutic !) al beneficiilor pe care le aduce tehnologia Turbine cu gaze + Cazan recuperator in SACET Oradea si, cit de benefica/eficienta este, evident, rezultind costuri mici (poate cele mai mici) la energia termica + decarbonarea SACET ! As porni de la estimarea costului anual al emisiilor de CO2 , observind ca Lista instalațiilor staționare care intră sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2025 din Romania, avem asta de mai jos:
    81. TERMOFICARE ORADEA, ID instalatie: 210540, deci, sunt 4 subiecte pe care as dori sa le discutam, public, ca sa poata lumea invata mai bine din experienta pozitiva SACET Oradea, astfel:
    1. cum a reusit CET Oradea sa „decarboneze” SACET (cite emisii a produs, cite i-au fost alocate si cite a cumparat ?), fata de trecutul ineficient
    2. presupunind ca ar avea (fizic !) gaz cit trebuie, desi, si asta e o problema, totusi, cit costa acesta ? (limitat de guvern si „din piata” de care tot vorbim mereu);
    3. Cit rezulta costul de productie al energiei termice din CET gaze, pentru oradeni (oare, costul emisiilor il plateste oradeanul de rind ?…sau este trecut pe electrcitate ?)
    4. SI, CEL MAI INTERESANT: ar trebui sa aratam intregii Romanii, cum, construind o centrala PV pt. energie electrica „verde”, veti produce H2 pe care sa il ardeti in Turbina cu gaze (asta ca sa invatam si sa luam aminte…sau, sa ne invatam minte…depinde)
    Nu ma astept deloc sa invocati vreo „prevedere legala” cu confidentialitate, etc….este un serviciu public, iar banii din PNRR pt. hidrogen, sunt bani publici, deci, ?!…

 2. Interesanta informatia ca s-a redus consumul de gaze in zona Bucuresti dupa 1989 (de-industrializare); exista cifre comparative an 1989 vs 2019?
  Absurd este ca anual se subventioneaza cu peste 400 milioane euro un sistem stricat, in care toata lumea pierde – bani publici, lipsa confort termic, intermitenta apa calda, scurgeri masive in subsol cu instabilitate cladiri, strazi sparte etc (doar sinecuristii castiga in continuare)
  Inteleg ca in Sectorul 1 (Primaverii?) sunt deja cateva centrale de cvartal, de ce nu se extinde acest proiect?
  De ce nu se poate face un calcul transparent despre costurile si „poluarea” unui sistem co-generare de cvartal instalat in punct termic? Sa fie important motivul politic ca prin centralizare se poate controla nemultumirea populatiei si cine ramane primar?

  In cazul centralelor individuale cu condensare (randament termic supra-unitar) se poate spune clar ca sunt mai eficiente decat un CET/CAF (lipsa pierderilor de transport si automatizarea controlului temperaturii) iar „poluarea” este pe masura – mai putin CO2 si fara particulate
  O turbina de avion modificata poate da 1MW electric + termic, asigurand consumul pentru 10 blocuri (initial pe gaz, ulterior pe hidrogen); costul instalarii de 100 astfel de turbine ar fi sub 400 milioane euro si ar alimenta 1000 blocuri.
  Retragand din reteaua secundara 1000 blocuri din cele 8000 racordate in prezent (cele din zonele terminale ale retelelor) se poate re-echilibra hidraulic sistemul secundar, si se poate rezolva prin abordare modulara pierderea celor 2000 t/ora de agent termic scursi in reteaua primara (incredibil dar adevarat)…

  • Termoenergetica se chinuie de cateva luni sa inchirieze niste CAF-uri mobile prin Aviatie si nu poate pentru ca fiind institutie de stat are nevoie de licitatii. Cand s-au apucat ei nu a venit nimeni la licitatie si dupa cate stiu s-a anulat pentru ca nu venea nimeni la pretul propus si termenul dorit. Pierdere de timp si resurse.
   Pentru a conecta orice echipament de cogenerare este nevoie de Certificat de Urbanism, Aviz de Tenic de Racordare, aprobari de la toti ,,sfintii” din Bucuresti ca sa obtii Autorizatia de construire. Dupa aia licitatie, raparatii retea secundara, deci ani de zile pierduti pentru a face o cogenerare si cand ii dai drumul poti avea surpriza ca cei pentru care ai facut-o nu-ti platesc serviciul!

   • cand primaria a avut nevoie sa inchirieze o cladire pentru 3 ani si 3 milioane euro (timp in care vechea cladire a prins paianjeni), a facut-o fara sa intrebe de licitatii sau alte lucruri marunte…
    daca Termoenergetica sau Elcen sau primaria avea vreo grija pentru cetateni puteau de mult sa cumpere, nu sa inchirieze CAFuri, si sa le puna in puncte termice
    tocmai citeam ca badalau a fost acuzat ca a dat spaga la un contract de 7 milioane prin incredintare directa primarie…deci se poate

 3. Corect articolul, cu unele observatii:
  1. Toata lumea inghite pe nemestecate procentul de pierderi de 37%. E o prostie, Bucurestiul ar pluti pe apa daca ar fi real.
  2. Pierderile si functionarea defectuoasa se datoreaza colaborarii perfecte dintre ELCEN si CMTEB care se ajuta reciproc, de fapt ELCEN nu livreaza in parametri si CMTEB nu asigura si nici nu plateste serviciile, dand vina pe ELCEN, care se acopera zicand ca CMTEB are pierderi.
  3. Nimeni nu monitorizeaza corect, ar trebui masurate Temperatura + PRESIUNEA la ELCEN si temperatura si presiunea in scara blocului si la punctele termice. Acestea ar trebui sa fie date publice, vizibile permanent
  4. Nici o asociatie de locatari nu ar trebui sa plateasca apa calda fara presiune corespunzatoare, sub 45 de grade.
  5. PMB ar trebui sa construiasca propria centrala/centrale termica ca sa nu mai fie dependenta de ELCEN luand banii de la sectoare care baga bani in panselute si borduri.
  6. referendum local pentru ca banii din impozite locale sa aiba ca prioritate apa calda si caldura si nu panselute
  7. Guvernul care a demolat un CET sa fie obligat sa il inlocuiasca

  • Corect! Numai dl Bucur (ca sa vezi ce ..grija are) dr care va sa zica, in mod sigur comersant de centrale, ne explica ca e naspa cu CETu. Da bine mai Bucure, de poluare ai auzit? Ia uite matale ce se intampla pe la 9/10 seara cand pleaca centrala individuala, deja prea multe, pe airly.org. Evident problemele sunt din sistemul ELCEN/TERMO o haita de indolenti hoti si incapabili, sau capabili de orice ca sa nu faca nimic si sa fure bani. Cam toata liota de Primari generali pana la ND, au fost pe mana cu aceasta sleahta, si n-au facut nimic pentru intretinerea sistemului (cam greu si complicat sa scoti malai de acolo pe reparatii) . Se pare ca toti ONGisti care combat sistemul au interese la comertul cu centrale! ma rog acolo sunt banii. Tocmai am vazut informatia ca aceste centrale „unele cu randamente peste 100%” :((( n-au autorizatie de mediu. Deci functioneaza ILEGAL! Da te pui cu indolenta GM, primarie etc? Daca macar un ONG , chiar si de mediu, ar face o analiza serioasa cu ce intra, ce se pierde si ce se vinde, in sistemul de termoficare, s-ar putea sa primim bani inapoi si sa dispara subventiile!!

   • Cum apare cineva care spune ca lucrurile nu sunt in regula si se indreapta catre o directie gresita hop, are un interes, vinde centrale de apartament. Singura realitate este ca centralele de apartament la ora actuala sunt o solutie alaturi de caloriferul electric, resoul, aerul conditionat si aragazul pornit pe post de soba pentru a trece peste o iarna care se anunta tragica pentru bucuresteni.
    Am mai scris pe aici, marketingul e o stiinta, modul in care acestea sunt promovate este ca centralele termice cu condensatie au un randament supraunitar (>100%), raportat la randamentul celor fara condensatie.
    Cat despre noxe un CAF de 100 Gcal, adica 116.3 MWh, reprezinta echivalentul a 4650 centrale de apartament de 25 kW. Aceste centrale functioneza la 94% randament in timp ce CAF-ul merge la 58% asta considerand ca toate functioneza la sarcina nominala, care credeti ca are mai multe emisii raportat la unitate utila produsa?
    Cat despre catagoria ,,din auzite” sa va spun una interesanta: am auzit ca majoritatea conductelor de termoficare din reteaua primara/secundara nu au probele de presiune facute de vreo 15 ani. Adica sunt folosite fara a avea ISCIR-ul conform Cartii conductei, ca doar stat la stat nu-si scoate ochii, ca daca ar face probe de presiune pe ele ar pocni ca artificiile de Anul Nou.

    • Domnule Bucur , eu nu contest faptul ca din punct de vedere tehnic se justificas CET – ul si nu centrala de apartament dar nu pot sa accept ca cetateanul care locuieste la casa in Bucuresti sa plateasca prin taxele si impozitele catre bugetul local subventia pentru cetateanul care locuieste la bloc . Mai pe scurt spus ; vreau sa fie eliminate toate subventiile din tara asta . Vreau sa fie eliminat socialismul din societate . Pomana cu cel care nu poate vreau sa fac eu in mod direct nu prin intermediul celor care guverneaza .

   • domnu de la termoenergetica ….nu e bine sa va aprindeti asha cand vorbiti de gaz …
    pare cam ametitor dar ….in acelasi fel in care nu aveti nevoie de autorizatie de mediu ca sa ardeti gazul la aragaz, la fel nu e nevoie nici la centrale pe gaz
    CETurile aveau nevoie de cosuri inalte pentru particulate, in special pentru ca ardeau si pacura sau alte hidrocaburi (sau eventual carbuni), gazul (metan-butan) inclusiv aragazul nu are nevoie de asta, altfel cand merge vecinu in camping cu arzatoru ar trebui sa il panditi si sa il denuntati

  • Valoare de 37% e masurata, reprezinta cele 2000 t de apa de adaos pe care ELCEN o injecteaza in conducte sa mentina presiunea in retea.
   Functionarea defectuasa e rodul a zeci de ani de ,,merge si asa” si amanarea unor decizii care ar fi suparat alegatorii.

 4. „înghit bani publici promițând un viitor luminos pentru a acoperi prezentul jalnic în care beneficiarul serviciului se spală și încălzește cum poate pe banii lui plătind și pentru un serviciu inutil.”
  Extract de chintesenta.

 5. Foarte buna analiza cu detalii pertinente. Si eu subscriu la ideea ca refacerea retelelor vechi de energie termica este un efort inutil, dar guvernul si primarul nu vor sa inteleaga acest lucru. Centralele de bloc cu 2-4 scari sunt solutia si reducerea retelelor. Asociatiile proprietari sunt prost gestionate, fondurile de investitii si reparatii sunt infime si nici nu intereseaza decat fondurile de rulment ca sa se plateasca facturile lunare. Primariile de sector nu verifica cum lucreaza aceste adiministratii de blocuri. In 3-4 ani asociatiile de blocuri pot strange bani si asociate cu imprumuturi cu dobanda subventionate pot avea centrale de bloc. Legea nr. 196/2018 este una proasta care nu are de a face cu realitatea de azi, scrisa din birouri de cei care nu stau la bloc.

  • Poate că sunt sâcâitor acum, dar ceea ce propuneți (asociațiile de locatari să strângă bani și să obțină credite cu dobândă redusă pentru renovări sau revitalizări ale instalațiilor) se aplică în Polonia cu succes. Diferența: centralele de bloc există punctual și în general sunt alimentate cu cărbuni.

  • @dl.Agora: voi incerca sa explic (si poate va si conving !) , pe dvs. si poate ceilalti cititori de ce retelele vechi, TREBUIE refacute, si, pe cit posibil EXTINSE, ca proiect tipic de infrastructura: Deci:
   1. cu cit reteaua este mai mare, cu atit volumul de apa este mai mare si are comportamentul unui urias rezervor de stocare energie termica…si, daca la asta, adaugam rezervoarele de pacura (neutilizate) de volume uriase, situatia devine si mai buna !.
   2. reteaua cit mai mare, creeaza posibilitatea „formarii pietei de energie termica”: adica,pot fi si prosumatori care, daca au exces de energie (termica sau electrcia), o pot injecta in sistem/retea , dar, temperatura nu trebuie sa fie mai mica de ~40-50 C. La fel, din retea, se poate extrage apa de 40-50 C si, cu pompe de cladura (individuale sau de bloc sau de cartier in punctele termice) se poate livra apa calda consumatorilor. Acest sistem este valabil/aplicabil, chiar azi !: pe capete de retea unde „nu ajunge apa”sau e rece, e nevoie doar de ceva circulatie si s epot instala pompe de cladura in PT-uri
   3. un astfel de sistem „de piata” usureaza viata CET-urilor, care, scazind temperatura (devin mai eficiente electric – spre multumirea dlui Radu Bucur), iar, daca scade temperatura, scade si presiunea ceva ceva si in final scad pierderile masice si de temperatura…si uite asa, catinel, catinel, ne indreptam catre district heating G4 (generatia IV)
   4. Acest concept, are scop obiectiv „descentralizarea”SACET, generarea/cogenerarea distribuita a caldurii si electrcitatii (cogenerare / trigenerare micro, mica, medie) si, mai ales, permite participarea la piata energiei termice a consumatorilor/prosumatorilor regenerabili (PV, PT, Eoliene). De asemenea, pot participa- si e de dorit, orice alti producatori privati de energie termica „verde”- din deseuri de lemn, deseuri municipale, etc., care, confor Reg UE , Primariile SUNT OBLIGATE sa preia aceste energii ! (ca la Transelectrcia- obligata sa preia electrcitatea „verde”)

   Deci, cam acesta ar trebui sa fie drumul – e lung, dificila, dar asta e !
   Este o crima exergetica (nu, n-am gresit – EXERGETICA !), de a arde gazul in cazane (fie CAF fie de apartament) !…asta este o axioma si, nu mai are rost sa o dezbatem…sa o luam de buna, asa cum e !, probabil spre disperarea dlui Radu Bucur, care, indeamna exact opus ce incerc sa explic.
   Bucurestiul asa cum este de prost, reprezinta o oportunitate imensa, se pot face lucruri imediat, dar,…
   Mai mult, ceea ce am explicat mai sus, se intimpla deja !…din pacate nu si in Romania !…inca,… sper !

   • PS. este imposibil tehnic, social, sa intrerupem brusc alimentarea/utilizarea SACET intr-un oras ca Bucuresti !…ma contrazice cineva ?
    Dar asat nu inseamna ca apar SACETUL- actual !…dimpotriva, acuz pe toti acei Primari si Guvernanti, mai ales MIn.Energiei pentru incapacitatea de a asigura energia, in mod decent consumatorilor !

   • ”cu cit reteaua este mai mare, cu atit volumul de apa este mai mare si are comportamentul unui urias rezervor de stocare energie termica”

    Așa ați susținut și despre rețeaua aceea de termoficare din Germania, despre care ați pretins că stochează apa caldă 24 / 48 de ore. În practică, pe site-ul ei propriu era explicat că centrala aceea funcționează cu 20 turbine de gaz (pe care le putea opri individual când nu era nevoie de toate) și promitea doar 8 ore de stocare a apei calde.

    Cu cât rețeaua este mai mare, cu-atât pierderile sunt mai mari, pentru că apa aceea se răcește singură, inevitabil. La Nottingham, rețeaua de termoficare e în tot faliment, deși nu acoperă decât câteva mii de locuințe.

    Le promiteți bucureștenilor cai verzi pe pereți, toată țara plătește gloabă pentru acei cai verzi, dar căldură în apartamente tot nu e și nici n-o să fie. Antreprenoriatul nu se face cu basme, Elizabeth Holmes tocmai s-a convins de asta the hard way. Dacă în România ar fi justiția ca în Statele Unite, n-ar mai promite nimeni rețele-mamut de termoficare.

    • Bre nea Harald, chiar ma intrebam cind veti aparea in mijlocul discutiilor, simteam un gol si o voce lipsa in corul si colectivul Contributors, dar acu’ m-am linistit…sunteti vioi si vocal…ceea ce a foarte bine si, imi reinnoieste placerea „duelului”amical verbal. Nu mai stiu ce spusei despre nemti cu stocarea lor, dar, ma refer la principii (nu-s inventate de mine, deci, nu cu mine va certati !…eu doar mi le-am insusit ca fiind corecte, – asta poate fi greseala mea- dupa ce le-am verificat in practica). Deci:
     – stocarea de mare volum, permite accesul multor surse !…si creerea unei piete a caldurii…f.f.important !…care acum nu exista !
     – evident ca „se raceste”dar e putin si la interval de 8-12 h, este neglijabil…important este sa „nivelez”virfurile zilnice, nu lunare sau anuale !
     – retea mare-stocare mare da posibilitatea la cit mai multi sa se conecteze la energie ieftina si curata…nu am interzis nimanui cazane individuale de apartament !…dar, sa aiba posibilitatea sa aleaga !
     – nu trebuie sa blamam un concept, numai pe motivul ca unii il gestioneaza prost !!!…SACET din Bucuresti si aiurea…incl. Nottingham…btw…de care habar nu am !!!….dar in nici un caz nu iau de buna sau de rau, pen’ca nu stiu cum e treaba !

     • Bre nea Cătăline, soluția corectă ar fi ca SACET-ul din București să-și continue funcționarea din motive sociale, să fie cât de cât întreținut pentru asta, chiar și prin înlocuiri de conducte magistrale, dar cei 25% care își permit să se debranșeze, să fie încurajați să se debranșeze și să-și instaleze centrale de apartament.

      Asta va scădea presiunea asupra sistemului, va reduce numărul de avarii la un nivel cât de cât gestionabil și mai reluăm discuția asta peste 10 ani, în funcție de câte conducte ai reușit să înlocuiești până atunci.

      Dar fără extinderi și fără promisiuni fanteziste, în niciun caz nu mai vinde cai verzi bucureștenilor. Să înțeleagă toată lumea că SACET-ul funcționează din motive sociale, cine își permite soluții proprii să fie încurajat să le adopte, iar subvenția să fie efectiv în folosul celor care nu-și pot permite un sistem de încălzire decent pe cont propriu.

      De 30 de ani încoace, ”matale” ai subvenționat și pe cine trebuie și pe cine nu trebuie, dacă tot zici că ai lucrat la CET Sud. Hai să trecem la o epocă mai cinstită: subvenționează prin SACET numai pe cine are într-adevăr nevoie. Cine se descurcă singur cu încălzirea, lasă-l pe cont propriu, îi faci un bine și lui și ”matale”.

      • Eheheeee, incepem sa ne apropiem in viziuni (talica spre mine sau io catre talica…oricum, n-are importanta). Deci:
       – „creerea pietei”de energie termica (printr-un sistem mare, dar ca sa nu mai „piarda”atit de mult) este gindita exact in sensul de a face disponibila caldura catre cei ce nu au alta posibilitate -fizica sau financiara- si de a permite celorlalti care o au in exces-prin mijlocare proprii- sa alimenteze „rezervorul mare”
       – evident ca nu trebuie sa ne opunem celor care vor sa „asa din sistem”, cum bine zisesi talica…parca ai citit si acu ne impui noua tuturor sa aplicam Directiva New Red II a Comisiei Europene !…care exact asta spune: consumatorul sa se poate debransa !!! in caz ca are o optiune mai economica si mai putin poluanta !!!! (conditiile le poti citi si mataluta in document !);
       – problema este ca cei ce vor cazane individuale de apartament trebuie interzisi…din mai mult motive: A. din pacate din motive de mediu (intr-un bloc de 100 apt. cu cite o tevusca de gaze iesind de prin bucatarii, cei de la etaj 4 in sus, aspira NOx uriase…sunt studii facute in Buc, pe aceasta tema care indica incidenta cancerului cauzat exact de astea…cind isi aerisesc/regleaza temperatura unii [prin deschiderea geamurilor). B. arderea gazului (la propriu si la figurat) intr-un cazan este o crima exergetica…mai bine 1 singur cazan de 10 MW decit 500 de cazane de 20 KW)
       S ‘acu ‘ ca tot ma acuzasi ca de 30 de ani incoace am subventionat si pe cine trebuie si nu trebuie, iti impartasesc un mare, mare secret (dar, tine-l pt. talica numai) : mi-as fi dorit eu sa pot hotari ce trebuie si ce nu trebuie facut in Bucuresti….iti pot garanta, fara falsa modestie cam am fi fost cu mult mai bine decit acum !…asa cum am contribuit la construirea lui, m-as fi priceput mult mai bine decit „actualii” decidenti, cum sa-l distrug, …daca trebuia neaparat.

     • @dragostin catalin – ”cei ce vor cazane individuale de apartament trebuie interzisi”

      Ei, tocmai în chestiunea asta apare disonanța cognitivă: aceiași oameni au deja câte un aragaz în bucătărie. Care aragaz (mașină de gătit cu aragaz, tehnic vorbind, ca să nu deturnezi discuția) își ia oxigenul chiar din încăpere, spre deosebire de centrala de apartament, care îl ia direct din exterior. Același aragaz evacuează gazele de ardere direct în încăpere, spre deosebire de centrala de apartament, care le evacuează în exterior.

      Și-acum vine contactul cu realitatea, care se știe că face minuni: oamenii folosesc deja acel aragaz pentru încălzire, atât timp cât nu le poți asigura căldura în apartamente. Așa că lasă-i să folosească centrale de apartament, dacă pretinzi că îți pasă într-adevăr de plămânii lor. Mașina de gătit cu aragaz e mult mai poluantă decât centrala de apartament.

      • @ harald: da, suna cam urit „interzis”, dar:
       1. asa si trebuie daca are o alta solutie si nu o foloseste, atita timp cit e si subventionata;
       2. este spre binele si securitatea celui ce foloseste asa ceva-centrale de apartament (ar fi de acceptat, doar daca nu are alta solutie)
       3. daca cei ce folosesc cazane individuale ar:
       – plati pretul gazului la cost (nesubventionat) de distributie;
       – daca ar plati costul emisiilor (echivalent CO2 si NOx)
       – daca ar plati cum e corect service-ul anual si asigurarile anuale OBLIGATORII sa nu avem explozii si alre nenorociri
       si calculind toate astea CORECT, am putea descoperi ca tot SACET ar fi mai bun…iar centralele de apartament, si le vor permite „tot aia cu bani”…cred…
       SACET cumpara gaz la pret de TRANSGAZ, iar cei individuali ar trebui sa cumpere la pret DISTRIGAZ nesubventionat…e diferenta !…mare…! …

      • He he matale probabil ca tii usa inchisa la bucatarie cand gateste nevasta, si nici o hota n-ai. Compari mere cu pere: cat timp arde aragazul pe zi? SI da polueaza si asta. Si in acest domeniu, oamenii mai cu stare si drag de aer curat si-au pus cuptoare si instalatii electrice! Si numai „oamenii” fara bun simt se incalzesc cu cuptorul, si oricum ala nu ajunge decat probabil pentru bucatarie si hol eventual! Si da poluarea, evident dublata de ticalosia celor cu centrala care nu respecta normele, ca e scump sa mai puna 1-2 m de teava de evacuare, nu mai zic de un cos comun pentru a evacua peste atic, E PRINCIPALA PROBLEMA! Cat de prost sa fii sa crezi ca pe tine nu te afecteaza ci numai pe vecinul de deasupra?!

      • @Bucuresteanu – ”He, he”, la Nottingham nu mai gătește nimeni cu gaze, de mulți ani. Era vorba despre ce se întâmplă la tine, la București, că tu depinzi de căldura furnizată de primărie, nu eu.

       ”cat timp arde aragazul pe zi”

       La București toată ziua, fiindcă e folosit pentru încălzire.

       ”Cat de prost sa fii sa crezi ca pe tine nu te afecteaza ci numai pe vecinul de deasupra”

       Eu stau la casă, nu-ți face griji pentru mine. Pentru tine ar trebui să-ți faci griji și pentru locul de unde-ți iei salariul. E de apreciat câți oameni deștepți trăiesc de pe urma sistemului bucureștean de termoficare 😀

 6. In urma cu foarte multi ani, cand a aparut ideea de a avea caldura si apa calda in locuinte prin apa de racire de la termocentralele producatoare de curent electric se spunea ca aceasta este gratuita, ca va costa numai reteaua de conducte si intretinerea lor. In plus, va beneficia si mediul ambiant pentru ca apa fierbinte nu va mai fi deversata in rauri, deci o risipa de energie si un pericol pentru vietuitoarele acvatice (de altfel interzisa de ecologisti). Acum calculam nu numai costul de distributie (conductele) ci si costul combustibilului, care oricum intra in costul energiei electrice produse. Le adunam ca Pristanda ca sa iasa mai multe?!?
  Ar trebui o reforma a retelei publice de termoficare iar centralele termice individuale ar trebui sa fie permise numai pt locuintele izolate ori pentru suplimentare acolo unde si cand este cazul. Dupa o prima investitie masiva se va realiza o economie la nivel national si o crestere a confortului termic in locuinte (caldura si apa calda) cu preturi accesibile. Dar asta ar putea sa deranjeze unele interese private.

  • @ dl.viorel ordeanu: si dvs. (sau Pristanda !?…) stiti ceva ceva, pe aproape…tot asa, sunteti pe drumul cel bun…perseverati.
   O mica precizare: de multe ori am auzit „axioma” ca energia termica de la centralele de condensatie „este ceva gratuit” pentru incalzire…adica in loc sa o dau la pesti si broaste, mai bine o dau in vreo retea.
   NU E ASA !…daca fac centrala numai pentru electricitate, atunci (cu exceptia ICE-Internal Combustion Engines) prin proiect, pentru maximizarea productiei de electricitate, racirea condensatoarelor, „produce” o apa @~30 C, prea mica pentru incalzire…deci, ori extrag ceva abur ca sa produc apa de 80-90 C (dar pierd productie de electricitate !), ori fac turbine in contrapresiune (tot asa, pierd potential electric !)…deci, Pristanda se inseala „putin”.
   Acum tot de dragul discutiei, daca va mai amintiti de o anumita diagrama T-S (daca nu, nu e nici o paguba): la o turbina, daca ma opresc din destindere aburului pina o o temperatura ca sa pot sa caldura la inclazire, o dau, in schimbul electrcitatii (asta e „pretul” electricitatii)….Pompa de caldura este tot asa, numai ca e oarecum pe ciclul T-S, „cu fundu in sus” (adica pe invers) . Adica circulatia energiei este de la rece spre cald, consumind energie electrica !…de aceea, termodinamica, pe cit este de simpla si frumoasa, pe atit este de neinteleasa…

  • ”centralele termice individuale ar trebui sa fie permise numai pt locuintele izolate ori pentru suplimentare acolo unde si cand este cazul”

   S-a încercat asta în alte orașe, iar rezultatul a fost că persoana care dădea aprobările și-a făcut o vilă cât o școală 😀

   Un om normal, care produce bani dintr-o muncă reală, va da oricâtă șpagă e nevoie ca să-și instaleze o centrală proprie pe gaz și să nu depindă de mofturile primăriei. Întrebare pentru 25 de puncte: ce credeți că vor face procurorii și judecătorii, vor apela și ei la aceeași persoană pentru aprobări (în cazul lor, fără șpagă, evident) sau vor prefera să depindă ei înșiși de căldura furnizată de primărie?

   Mult succes cu interdicția, ea va face ca procurorii și judecătorii să primească gratis și calorifere noi, pe lângă centrala proprie pe gaz metan 😀

   • Judecatorii si procurorii ( si multi alti functionari publici ) au primit gratis beneficii nemeritate din truda mediului privat . Banii oferiti drept pomana electorala si subventiile distorsioneaza piata ; oricare ar fi ea . Pentru ca toti cei care au primit beneficii nemeritate cheltuie banii ce le prisosesc pe imbecilitati si inutilitati . Omul trebuie sa trudeascapentru nevoile sale ( care trebuie sa fie chibzuite ) nu sa primeasca bani ca pomana electorala ( de exemplu ) pentru simplul motiv ca prin cheltuirea lor ( imbecila ) ar sustine economia ( prin consum ) . Cresterea econoimica pe baza consumului este o imbecilitate .

 7. Corect dar se impun 2 prevcizari pt rigurozitate
  1. Robinete termostatice montate cu repartitoarele realizeaza o echilibrare hidro in mod dynamic si in time real dar si in mod distribuit. Se pare ca multi nu vor sa accepte asta!
  2. Renuntarea la monopolul SACET este si singura alternativa ecologica – cu pompe de caldura aer – apa functionale cca 80% din sezon la campie dar si viable numai la dimensioni mici (de apartment). Pt restul sezon (ger) back-up cu CT sau SACET dar acum ca sursa alternativa. Ideal comutare PC in functionare apa-apa cu ag primar de la CET dar de f joasa temp (din condenxsatie) deci si cu pierderi de transport pe masura – probabil Pt jumatatea a2a a secolului dat fiind nivelul de inovare din Ro si dupareconfigurarea inst interioare.

  • @mescu: ceva, ceva, stiti dvs., cam asa ar fi, …sunteti pe drumul cel bun…continuati pentru gasirea solutiei…e drept, cere ceva timp pt. nivelul nostru de inovare, dar, nici a2a jumate de secol…cel mult 2030, daca am fi seriosi

 8. @Dl. Radu Bucur,
  M-as fi asteptat din partea dvs., in analiza problematicii SACET (incl. Bucuresti), la un nivel mult superior nivelului sub-mediocru in care este inteleasa si tratata aceasta problema, nu numai in Bucuresti ci, in majoritatea oraselor Romaniei. Gravitatea problemei este data de abordarea si explicatiile dvs., care, cu iertare sa-mi fie, sunt la nivelul oricarui membru al oricarui partid, sau consumator de energie termica (dar, acesta din urma, se plinge pe buna dreptate !!) .
  Initial, n-am dorit sa comentez acest articol, dar, la un “second thought”, m-am hotarit sa comentez, strict din dorinta de a incerca sa risipesc confuzia pe care o creeaza acest articol si, poate, sa conving, macar o parte din cititori sa-si puna si ei macar “second thoughts” despre SACET-uri .
  Deci, voi incerca sa contra-argumentez, strict tehnico-economic, afirmatiile din articol, care creeaza confuzii in mentalul colectiv. Din start, incepeti cu o concluzie “spectaculoasa”:
  CITAT 1: “…În 24.11.2022 51% din sistemul de temoficare al orasului București era nefunctional , ceea ce arată incapacitatea SACET (Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică) de a-și îndeplini scopul pentru care există, stârnind frustrari…”
  In fapt, trebuie explicat de specialisti (ceea ce as banui ca, pina si dvs. intelegeti), ca nu sistemul / conceptul SACET “este incapabil” ci, starea in care a ajuns, din varii motive ! (sau, sa spunem mai pe sleau, ïn care a fost adus, il face incapabil !). Autorul articolului este mai “tinar in problema”, dar, degradarea SACET-urilor a inceput accentuat, din momentul transferului acestora in “mananagementul” (politic) al APL (Primarii locale), exceptind Bucuresti, iar asta explica in mare masura totul. DECI, NU CONCEPTUL SACET ESTE GRESIT ! …ci managementul si starea in care a fost adus si gestionat si in prezent !.
  Recomand, dvs. si, eventual cititorilor/curiosilor, ca argumente ale unora mai destepti si “mai specialisti” ca mine sa acceseze asta de mai jos, cu observatia ca JRC este “firma de engineering” a Comisiei Europene (un fel de ICEMENERG sau ISPE din alte vremuri, de pe la noi, daca stiti/amintiti ce au fost acestea si la ce au folosit…dar, care nu mai exista azi…dar, bine ati remarcat ca „inginerii” din anii ’60, au gindit un sistem superior celui sovietic)

  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126522?mode=full

  Mai departe, sa citim mai atent, cele de mai jos din articol:
  CITAT 2: “…Calculul eficienței soluției de cogenerare/termoficare (producere combinată în aceeasi instalatie de energie termică și căldura în CET) compara consumul de combustibil al unui CET (Centrala electrica de termoficare) cu cel al unei Centrale termice (CT) si al unei Centrale termo-electrice (CTE) care produc aceeasi cantitate de energie termica si energie electrica ca a CET-ului. Din calculul tehnico-economic, la gardul CET-ului, se constată că există o economie de combustibil și o investitie mai mica dacă ambele energii se produc în același echipament energetic…”

  Concluzia este corecta termodinamic si scolastic/contrafactual, ca sa fie inteleasa de studentii din Politehnica, dar, disting aici o confuzie, chiar si din partea dlui Radu Bucur:
  – Economia de combustibil, de fapt, se refera la economia de energie primara, ceea ce e cu totul altceva;
  – Cogenerarea instalata undeva pentru productia de energie termica (care, in fapt, este tehnologia cea mai eficienta de productie a energiei termice !), inlocuieste (displace) electricitatea produsa altundeva in sistem (SEN !)…iar acea electricitate este aceea marginala ! (ca tot tot discutam pe aici prin Contributors despre preturile marginale), iar electrcitatea marginala, in cazul SEN este electrcitatea produsa la Turceni/Rovinari, din lignit, cu randamente nete , in cel mai fericit caz de 30%…deci,inlocuiteste lignitul !!…chiar daca motorul (specialitatea Dlui Bucur) functioneaza pe gaze !…Mai pe inteles, daca exista exces de energie in SEN, datorita motorasului pe gaze de 1 MWe, instalat le vreun consumator, dispecerul trebuie sa scada de undeva productia, si, atunci, o scade pe cea mai scumpa si poluanta…si voila…lignitul !
  – Toate astea de mai sus, se regasesc si in Reg. EU de cogenerare, piata de electrcitate, eficienta, etc., etc., dar, cine sa le citeasca si sa le aplice in RO ?!…”nobody”…

  Mai departe, urmeaza acest citat de mai jos, care, practic (se) contrazice cu(pe) cel de mai sus !?…ce sa mai inteleaga cititorul ?

  CITAT 2: “…Refacand calculele se constată că soluția în care se instaleaza CT căt mai aproape de consumator și se cumpara curentul din CTE este mai eficientă decat CET și în plus ținand cont că în Romania energia electrică se produce dintr-un mixt de resurse (cărbune, nucear, hidro, hidrocarburi și regenerabile) este mult mai curat să o cumperi din sistem decât în cazul arderii gazului în acest CET. Descentralizarea ulterioară la nivel de centrala termica murala asigura un randament de 94% o economie de aproximativ 36% de gaz (inclusiv mai puține noxe) față de funcționarea cu CAF-ul.
  Cu diferența de gaz economisită se poate produce energie electrică în alte surse care ard hidrocarburi sau reduce consumul la nivel de tară (din pacate și aici investițiile se lasă așteptate pentru centralele cu ciclu combinat)….”

  Adica, un consumator intelege, definitiv, ca cel mai bine e sa avem cazane pe gaz, cit mai aproape de consumator (preferabil aduse in case/apartamente) si urmeaza o serie de “argumente”, care pe linga ca sunt incorecte macro-economic, contrazic pina si cele afirmate de insusi dl.Bucur, iar analizele, cercetarile si practica altora “mai destepti ca mine”, inclusiv practica subsemnatului demonstreaza exact contrariul.
  As putea justifica, punct cu punct, incorectitudinea celor de mai sus, inclusiv cele de natura “politica” dar, nu are sens sa plictisesc cititorii cu date/argumente tehnico-economice (as putea-o face, separat, daca este de interes !)
  As incheia, prin a afirma, ca, un specialist (oricare ar fi el), in orice domeniu, ar trebui sa propuna si solutii, pentru rezolvarea uriasei probleme-incalzire/apa calda menajera, in Bucuresti si aiurea.
  Solutii sunt, bani sunt (!) tehnologii sunt, politici si strategii pot fi gindite, dar, cine sa le faca, sau, mai bine zis, cine sa le si inteleaga ?! (si aici, s-ar putea descrie ce/cum/cind, dar, poate cu alta ocazie…nu noi am inventat roata…ar trebui doar sa o copiem)

  • PS. oricind as putea prezenta/publica, strategii/solutii propuse Primariei/Elcen/Termoenergetica, (de un colectiv din care am facut si noi parte) cu multi ani in urma, dar, „am vorbit cu peretii”.
   La urma urmei, platim toti bucurestenii pretul inconsistentei si incompetentei politicului de a avea o politica, de a intelege obiective si de a intelege strategii pentru atingerea obiectivelor…care in cazul Bucurestiului…si de aiurea…este „furnizarea energiei termice pe termen lung cu costul minim” (si, ca sa fiu „politic”, definesc asta cum ne spune, si, culmea, cum ne si arata Comisia Europeana cum se face !- nu ca as fi si fan al acestei CE !: „long term lowest marginal cost of heat supply”). Nu-l vad deloc pe Nicusor Danut sa citeasca si sa si priceapa asa ceva, impreuna cu toata liota de Consilieri aciuati p’acolo prin Primarie, reprezentind diferite gasti – pardon, partide politice) .
   In trecut aveam „planuri cincinale”…azi nu avem nimic. (cineva zicea: „mai bine un plan prost decit lipsa unui plan”)
   Am uitat sa precizez: am facut parte in trecut si din sub-Comisia Energie din cadrul POIM-Programul Operational Infrastructura Mare si, banuiesc ca pot fi banuit ca am o oarecare idee despre ce se intimpla in SACET Bucuresti, oras al carui locuitor, cu mindrie, sunt.

  • Nu ma asteptam sa fiti de acord, dar:
   Citat 1. CTE pe carbune Rovinari/Turceni/Isalnita au turbine F1C 330 cu parametrii 182.3 bara/535 C si incalzire intermediara, cele folosite in CET-urile ELCEN – DSL 50/PT 100 cu parametrii 130.1 bar/545 C. Randamentul electric din CTE este superior celui din CET, ca asa a vrut unul Rankine. Din acest motiv CET-urile nu merg cand nu au consum termic in condensatie, in plus e mult mai scump gazul, asa cum am si scris.
   Citat 2: Discutam despre Bucuresti, nu despre cogenerare in general.

   • Eu ma asteptam sa nu intelegeti ce am vrut sa spun:
    Citat 1. Ala de-l botezati Rankine, vorbeste bine…de randamentul electric…dvs, va luati dupa el si persistati in neintelegerea la ce m-am referit: randamentul cogenerarii, care, cum o dai, cum n-o dai este de la 50-85% (c-o fi electric 20 si termic 65, sau c-o fi…whooops 42% electric + 43 % termic, nu e relevant…si mai rau, randamentul electric al motoarelor-specialitatea dvs.- in cogenerare, poate fi electric de >40% (MAI MARE DECIT CTE !…blasfemie ! sa-l contrazicem pe Rankine oare ?!…n-as crede, desi nu e abur) + inca fo’40% termic

    Ce e mai rau pt. dvs. este ca se vede ca nu intelegeti cum merg termocentralele intr-un SEN: CTE pe carbune merg tot timpul, pentru ca au fost gindite si facute sa mearga asa, cu randamente de 30% alea pe carbune si 50% alea in CC pe gaze.
    Centralele CHP au fost facute PENTRU CALDURA, si daca nu e de caldura, nu merg !…sau merg cum pot: motoarele numai pt. electrci cu randamente ~40% electric, iar celelalte cu ce randamente pot…DACA E ECONOMIC !
    Inteleg f. bine (as banui ca mai mult decit dvs.) ce se intimpla la Oradea cu turbinele pe gaze in cogenerare…si, v-as si invata ce sa faceti sa fiti mai eficienti, mai ales cu gazul asta scump…si, iertati-mi aroganta, dar, cam pe vremea cind probabil v-ati nascut, exploatam turbine pe gaze la Buc.Sud (3×30 MWe)
    …dar, ce va explic eu termodinamica ?!…..nu e cazul…

    Citat 2: Pai, ce discutam despre Bucuresti e valabil principial cam peste tot, inclusiv in Oradea …despre cogenerare in general, dvs. ne-ati explicat cum e, si, dáia m-am simtit „impins de la spate” sa-mi dau si eu cu parerea…nu’stiu daca o fi bine ce-oi fi zis…zic si io…

    • Nu stiam ca ati lucrat la CET Sud.
     Eram nascut, nu va faceti probleme, argumentele de tipul asta erau bune atunci cand ne-am intalnit, eu proaspat absolvent si dumneavoastra care voiati sa vindeti turbine cu contrapresiune pe la Danubiana.
     Turbinele alea pe gaz pentru preluarea varfurilor de sarcina le-ati exploatat in baza si s-au stricat cam repede, cam cum au stricat si termoficarea in Bucuresti, functionare necorespunzatoare cu intretinere ioc.

     • 1. da, asa e !…am facut (si) exploatare la CET Sud,
      2. imi amintesc de Danubiana, dar, nu-mi amintesc sa fi incercat sa vind turbine in CP !?…pentru simplul motiv ca nu aveam cum si nici nu am reprezentat vreodata vreun fabricant de turbine…nici macar GeneralTurbo…poate le-oi fi recomandat la Danubiana solutia cu turbine CP !?…sincer, nu mai stiu si nici nu-mi mai amintesc..
      3. Turbinele „alea” pe gaz de la Sud (turbine Fiat) erau strict pt. virful de seara si asa au si fost exploatate…niciodata „in baza”…ele aveau alte „hibe” legate de tehnologia acelor ani, dar, astea au fost „aur” pentru noi (unii dinte noi)…am invatat o groaza de lucruri despre TG-uri…chiar aveam proiect la Sud pentru recuperarea energiei din gazele arse !…retineti, astia eram inginerii din anii 70-80…cind vestul europei „deslusea” tainele termoficarii…iar companii precum Veolia nici nu „se nascusera” – sa fiu constant in exprimare- si ne invata ei acum pe noi cum e cu termoficarea…risu’curcilor…
      4. iar chestia cu „momentul cind v-ati nascut” luati-o ca o figura de stil, , cu ceva, poate umor, si nu ca ceva personal…admit…a fost o exagerare neintentionata si o putem re-fraza (tot cu umor) …erati la scoala primara, ….daca nu gresesc din nou ?!

 9. Sistemul de încălzire centralizată a orașului București este exact ca un om în coma profundă.
  Nu se mișcă dar respira .
  Respira rar și posibil susținut de varie aparate.
  Cum din 1990 încoace ( 32 de ani) nimeni nu a investit nimic în acest sistem , banii necesari deturnați an după an în ” afaceri” politice pe persoana fizica sau partid, rezultatul e asta care e.
  Cartierele comuniste aveau și au toate marile orașe ale țării.
  Cum de problemele grave exista doar in București ?
  Întâmplător, coincidenta, capitala țării, cu primar general, primari de sectoare dar și sediul parlamentului, a guvernului, ministere și președintelui țării .
  Foame mare la toate nivelurile. 😁😁

  Nimic nu se poate schimba fără intervenții masive ( miliarde anual) in sistemul centralizat.
  Doar conductele sunt de pe vremea când eu eram minor ?
  Și cât timp bucureștenii accepta o situație că această, nimic nu va fi făcut.
  Posibil că aceste cartiere să ajungă cum era Bronx cindva in NY.
  Mizerie, sărăcie, frig, criminalitate organizată.
  Viitorul e sublim .

  • @dl.Stefan:
   – probleme grave sunt cam peste tot, nu numai in Bucuresti (sa nu amintim de zeci de SACET-uri , care au trecut de la coma la deces…desfiintate/decedate…Bucurestiul e in top, pentru ca e cel mai mare si mai prost;
   – nefacind nimic 30 si ceva de ani, acum trebuie „interventii masive”in sistem, si bani si timp (bani ar fi, timp nu prea) ….dar asta e o problema tipica de investitii in infrastructura, (ca si autostrazi, apa, gaze, etc, etc.) care necesita planificare, management, coordonare, etc,.etc. exact ceea ce lipseste institutiilor noastre d e tot felul.
   Aratati-mi 1 singur proiect (UNUL SINGUR) de infrastructura, executat in ultimii 30 de ani, in timp, in buget si la performantele preconizate !?

   • Am citit toate comentariile dumneavoastra . Tare as vrea sa vad gospodaria dumneavoastra . Adica sa vad practic cit sinteti de gospodar , meticulos , chivernisit , tehnic …. Ca de aruncat cu vorbe vad ca va pricepeti …. La noi , romanii , e aerul plin cu vorbe .

    • Adi, stii cum ma gasesti !…sunt „open book” !…te invit cu placere (no hard feelings !…si orice cititor contributors !…cu prioritate, cind s-o putea, amicii Harald din Nottingham si Neamtu Tiganu din Germania !), la o cafea, …sau la o tuica naturala de pruna (facuta de mine), sau, niste zacusti (de ciuperci, vinete, mix legume), sau muraturi de prune ! (asta numai noi romanii si koreenii avem asa ceva in gastronomie !!) din pasiunea mea de agricultura bio, sau, mere, pere si gutui…asisjederea bio…si…discutam ce vrei matale !…inclusiv la ce termoicentrale, retele, statii, proiecte si ce mai facui io, bune sau proaste, asta fu, dar, cu minuta mea, in fo’ 45+ de ani de energetica…alta pasiune…aia initiala…
     Dar, sa te astepti ca „show-ul” va trebui sa fie si invers…te pregatesti sa-mi spui si matale ce facusi…altfel, nu ma „spovedesc” singur…

     PS. de aruncat cu vorbe ma pricep…e si asta o chestie, care, zic eu, nu cred ca e chiar la indemina oricui…constat ca vorbele astea in vint au generat o reactie !…deci, au totusi efect, nu-s chiar in vint !…sunt trecut de 70+ ani, deci, mi-am cistigat dreptul moral de a spune orice in energie, inclusiv prostii aruncate in vint !…ce-ati vrea sa fac ?!…ma cert, fac ceva agricultura, ceva energie (inca), citesc, nu pot sta locului, asa ca, prefer sa ma „cert”…ma bag si eu in seama…si vad ca uneori reusesc !…pentru asta multumesc tuturor !

     • Am luat invitatia dumneavoastra in serios dar nu stiu cum pot sa raspund acesteia pentru ca nu stiu nici macar in ce localitate va pot gasi . Daca cumva locuiti in Bucuresti trebuie sa va spun ca nu am mai fost acolo din anul 2014 ….

 10. O analiză lucidă și excelentă. Este bine că sunt publicate astfel de studii pentru că în secțiunea comentarii la foarte multe articole daca ai concluzii similare ești catalogat ca negativist, catastrofist etc.

  Problema e că această situație în care ne aflăm este de nerezolvat și voi explica de ce prin următorul exemplu: sa luăm de analizat o ‘simpla’ consolidare și renovare a unui imobil P+2 in centrul Capitalei.
  Șeful de proiect pentru a îndeplini misiunea propusă pune in schema foarte multe persoane adică toți cei care se ocupa de studii de teren, proiectare arhitectura rezistență instalații, topometrie, expertize tehnice de tot felul, apoi la orice lucrare se face contactul cu primăria, direcția de cultură, inspectoratul de stat în construcții, direcția de mediu, toti operatorii de rețele, Enel, apa nova, Distrigaz, etc.
  Apoi după ce prima parte se încheie urmează execuția unde și aici muncitori, meșteri, necalificați, diriginți, rte iști, practic pentru o singura lucrare mica sunt antrenate în joc de către șeful de proiect câteva sute de persoane.

  Acum sa ne imaginam șeful de proiect pentru o lucrare de mare anvergură de infrastructură și suprastructura din București sau și mai și mai multe de odată conduse de aceeași persoană să zicem Primarul Capitalei (unde aici nu intra în discuție matematicianul și prompterista că nu au calități de asemenea demersuri).
  Aceasta persoana pentru a realiza rezolvarea a măcar 50% din problemele orașului va pune in schema nu doar câteva sute de persoane necesare al a realiza o consolidare la un P+2. Acesta pentru a realiza reparatii ample la sistemul de termoficare, trenul metropolitan, centura, traficul, parcarea, salubrizarea – va implica mai toate ministerele, agențiile speciale, volum imens de specialiști, birocrați, politicieni, muncitori, bancheri; practic tot orașul.
  Și cum se numește asta? Pai simplu -cel care conduce- ori sa fim serioși așa ceva ar fi de groază pentru cine e acum ‘la butoane’, îți dai seama prin comparație că ai compara un munte cu un bob de nisip și așa ceva e de neconceput.
  Pentru că dacă ar apărea o asemenea persoană și ar realiza ceea ce am scris mai sus acel personaj nu ar conduce doar Bucureștiul, ci toată țara. Iar impresia lăsată după ani de zile de la revoluție că -ceva în sfârșit să intamplat- va pune pe o poziție de forță astfel încât cu susținerea populara probabil va fi mai longeviv in conducere ca nea Nicu.
  Deci cum coșmarul de mai sus rămâne o utopie, noi, cei rămași mai strângem cureaua, mai punem o haină pe noi și mergem la o bere 🍺.

  La final urmează că la următoarele alegeri sa câștige blonda dătătoare din clonț astfel încât nimic spectaculos sa nu cumva sa se întâmple, așadar cu viteza înainte până nu mai rămâne piatra pe piatra. 🍻

 11. Cum vă explicați că 2 entități ELCEN și Termoenergetica, care merg f prost, au pierderi mari, produc curent și căldură la prețuri care trebuiesc subvenționate au salariați plătiți extraordinar de bine, posibil chiar să primească prime! E clar că la aceste 2 regii ( deci fără concurență) trebuie făcută retehnologizare pe bani UE, restructurare 50% din personal ( ușor de făcut, dacă ar fi să rămână doar un membru dintr-o familie) și apoi toate blocurile racordate să fie izolate termic ( pe bani UE) și cu repartitoare. Atunci necesarul de gigacalorii ar scadea cu 50% prețul gigacaloriei ar scădea de 4 ori. N-ar mai fi nevoie de subventie.

  • Exista o explicatie, sa citam un personaj celebru acum vreo 20 de ani, daca ar disparea sau s-ar restructura unde ar putea politrucii sa isi mai angajeze cunostintele pe salarii bune?

 12. Ca noutate, in ultimii trei ani, degeaba mai avem repartitoare la calorifere, ca sa reglam noi temperatura la interior. Termoenergetica ofera caldura cum si cand poate. Practic ar trebui renuntat la aceste repartitoare cand sunt doar degeaba. O jumate de zi sau cateva ore avem caldura in restul zilei zero Mai platim si citirea lor. Iar anveloparea blocurilor pe sistem de placi prefabricate beton 2nu are mare efect termic. Pe pe caramida rosie si albaBCA poate sa detina un randament mai bun.

 13. Radu, bravo! Un punct de vedere antisistem. Proiectiile de viitor sint SF, pentru fiecare SACET. Depinde de comunitatea locala.

 14. Problemele SACET București analizate aici sunt in gnl „tehnic-administrative” adica s-ar putea rezolva DACA
  Insa indraznesc sa va atrag atentia asupra unor probleme de natura „ideologica”, adica politica.
  Vaslui plătește bucureștenilor trei sferturi din prețul biletului la metrou”.
  Vaslui ? Judetul care primea de la buget o alocatie de 158,6% din contributia sa? (2012) CAre si in 2017 wera pe ultimu loc ? (https://www.digi24.ro/stiri/economie/top-cele-trei-judete-care-contribuie-cel-mai-mult-la-bugetul-tarii-708950)

  Ma rog se face muota gtalagie ca multinationalele platesc la Bucuresti impozitu si ptr banii cvastigati vanzad bini-bon Darapanatii din Vale .., dar se „uita” ca contributia acestora se varsa la capitilul Mari Contriuabili …. adica separat de Bucale … Este virba despre o politica a geoismului lovcal in care orice primar de comuna ar vrea ca, sa zicem. Nestle sa ii plateasca lui impozitul pe garajul autocami0onaleor , sa zicem „X Cola”…

  Si mai este.. „Noi” , am ales sa avem venituri din munca salriata micvi coane Fanica . Asta iseamna ca propretari den Bucale nu p-readispn de banii necesari .. reabilitarii termice a blocurilor! Chiar si in Sectorul 3 suntem destui nereabilitati care asteptam si asteptam sa vina banii ….. Si destule blocuri sunt contruite iniante de Primul Soc Petrolier ….

  (mda .. eu iar dau ascuoltare indemnului „mai puneti o haina pe voi”! Inca una im plus fata de vremea lu sir Ciuruitu’)

 15. Adrian Tudora, director ELCEN: „Cum creștem puțin presiunea, cum crapă țevile. Sunt pierderi de 2.300 de tone pe oră”

  Trebuie sa fii nemernic sa tii captivi cetatenii intr-un asemenea sistem .
  Trebuie sa fii prost gramada sa stai captiv intr-un asemenea sistem .

 16. Stimati domni,
  Articolul este foarte bun pentru ca explica tehnic problema.
  Dar se pare ca multa lume (cu tot respectul pentru dl. Dragostin) nu intelege cateva lucruri principiale:
  1. In imobile (care trebuiesc izolate termic la clasa cea mai inalta) centralele de imobil sau apartament au randament energetic, costuri de instalare si intretinere mai bune ca orice (!!!) centrale termice care nu lucreaza in cogenerare,
  2. Centralele in cogenerare pe gaz ar trebui folosite exclusiv (!!!) pentru preluarea varfurilor de sarcina electrica si solutia tehnica este turbina gaz urmata de turbina abur (nivelul actual al tehnicii);
  3. Generarea de curent din combustibili fosili (deci din centrale in cogenerare) nu e de viitor, deci singura justificare pentru un circuit primar la un oras ca Bucurestiul este ca sa fie folosit ca „rezervor” de caldura vara si iarna (cu temperatura joasa, gen 30grade) pentru schimbul de caldura intre generatori si consumatori, adica pentru racire si incalzire (gen pompe de caldura).
  Cand se vor intelege aceste 3 lucruri veti vedea ca parte din discutia de mai sus este lipsita de sens si ca solutia finala si pasii esalonati in timp sunt altii, practic toata problema se pune altfel.
  Multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Radu Bucur
Radu Liviu Bucur este absolvent al Universității Politehnice București, Facultatea de Energetica, Secția Centrale Teromelectrica, promoția 1995, Doctor inginer in Termoenergetica din 2005, cu teza Cogenerarea cu motoare cu gaz, aplicații in România. Din 1995 lucreaza pentru companii private, în ultimii 15 ani a facut management de proiect pentru Centrale electrice.

Carti noi

 

Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române și Muzeul Național al Literaturii Române vă invită la expoziția „Manuscrisele inedite ale lui Mircea Eliade din patrimoniul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române”, care va putea fi vizitată între 26 ianuarie și 13 martie 2023 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din strada Nicolae Crețulescu nr. 8. Află mai multe

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro