duminică, mai 19, 2024

Prostituţia – între exploatare şi muncă legală

Ieri, Comisia juridică a Senatului a respins , cu unanimiate de voturi, proiectul de lege privind legalizarea prostituției, promovat de PDL-istul Silviu Prigoană. Prigoană a invocat o serie de argumente, cum ar fi protecţia socială a prostituatelor, dreptul la îndemnizaţii şi şomaj de pensie de care vor beneficia în eventualitatea legalizării prostituţiei, dar în zadar.

Ca şi argumentele lui Silviu Prigoană, majoritatea poziţiilor pro-legalizare s-au întemeiat pe o logică utilitaristă.  Acest gen de argument, deşi esenţial în elaborarea de politici publice, are un mare handicap: logica utilitaristă poate fi aplicată cu acelaşi succes oricărei activităţi, indiferent de conţinutul acesteia: de exemplu, daca  ne confruntăm cu o penurie pe piaţa forţei de muncă, de ce nu am legifera munca minorilor? Sau, daca pedofilia oricum există, de ce nu am legaliza-o şi nu am încasa mai multe taxe? Este periculos sa justifici un fenomen prin recursul la raţionamente de ordin utilitarist, pentru că astfel te încadrezi pe o pistă în care utilitatea finală poate legitima absolut orice.

Prostituţia – o muncă ca oricare alta

Din punctual meu de vedere, argumentul principal  în favoarea legalizării prostituţiei este unul foarte simplu: acela că prostituţia este un tip de muncă ca oricare alta. Prin urmare, ea trebuie tratată ca orice altă muncă  şi trebuie legalizată, întrucât orice activitate practicată în afara legii sporeşte riscul abuzurilor şi silniciilor.

Munca înseamnă, prin definiţie, în societatea capitalistă a-ţi vinde capacităţile fizice sau intelectuale în schimbul unei sume de bani. Cu toate acestea, vânzarea gândirii şi creativităţii cuiva pentru sporirea profitului unei multinaţionale este percepută  drept firească şi normală, în schimb, situaţia în care o persoană îşi vinde întregul corp este considerată revoltătoare şi imorală. De ce ne putem vinde braţele, dar nu şi întregul corp? Care sunt sursele acestui refuz? Unde punem limita?

Militanţii împotriva legalizării susţin că prostituţia nu poate fi considerată o muncă ca oricare pentru că este un act forţat (de o altă persoană sau de un set de circumstanţe sociale disperate), care are consecinţe negative pentru sănătatea fizică şi psihică a prostituatei.

Aş vrea să elimin din strat două aspecte: primul se referă la situaţia în care o persoană este forţată de altcineva să se prostitueze, adică e traficată. Faptul că există trafic de persoane nu înseamnă automat că prostituţia trebuie interzisă: fumatul este legal şi totuşi avem trafic de ţigări, munca în sine este legală şi totuşi există muncitori traficaţi. Traficul nu se confundă cu prostituţia, aşa cum un contract de muncă nu se confundă cu sclavia, chiar dacă sclavul munceşte. Dacă cele două –prostituţia şi traficul – se suprapun adeseori, ele rămân totuşi fenomene distincte. Existenţa traficului de persoane nu e un argument pentru a nu legaliza prostituţia, aşa cum traficul de alcool nu poate servi drept argument pentru interzicerea  consumului băuturilor alcoolice. De aceea, aş dori să scot din discuţie chestiunea traficului:  el face subiectul unei cu totul şi cu totul alte dezbateri.

Într-al doilea rând, elimin argumentul riscurilor pentru sănătate  – numai o orbire dogmatică ne poate face să credem că a munci într-o mină sau într-o fabrică de substanţe toxice este mai puţin nociv pentru sănătate decât a lucra într-un bordel. Nu trebuie să neglijăm însă un aspect care poate explica parţial  o asemenea concluzie eronată – acela că minerul sau muncitorul din fabrică se află la adăpostul unui set de  standarde de protecţie impuse de un cadru normativ, în timp ce prostituata îşi desfăşoară activitatea în afara unui context legal,  prin urmare e mai expusă abuzurilor, la fel ca orice altă formă de muncă ilegală. Dar diferenţa în ceea ce priveşte riscurile pentru sănătate, în acest caz, nu are legătură cu natura activităţii, ci cu extensibilitatea sferei de acţiune a legii.

Aşa că, în cele ce urmează mă voi referi strict la argumentele care insistă pe caracterul de victimă al prostituatei, considerând prostituţia 1) un act forţat  de nişte circumstanţe economice disperate şi 2) care distruge respectul de sine al persoanei.

Metamorfoza muncii: de la blestem biblic la virtute

Argumentul  circumstanţelor constrângătoare şi cel al caracterului degradant   se înrădăcinează într-o viziune asupra muncii  tipică societăţii capitaliste moderne. Capitalismul cultivă şi ne inoculează o etică a muncii care transformă munca într-o virtute, într-o chestiune de onoare. În capitalism, ne place să ne amăgim că nimeni nu munceşte pentru că altfel moare de foame, ci pentru că a munci este un act de demnitate umană. Munca are prin excelenţă doar valenţe pozitive, merge mână în mână cu respectabilitatea, onoarea, hărnicia, dezvoltarea personalităţii. Aproape că muncim din pură plăcere.

De fapt, munca în sine nu este nici  bună, nici rea – ea este răspunsul uman la o constrângere ontologică determinată de necesităţile supravieţuirii, dublate, mai nou, de dorinţa de  satisfacere a unor nevoi de consum crescânde. Până în epoca modernităţii, nu a existat nici o paradigmă etică răspândită la nivelul întregii societăţi care să ridice în slăvi munca – în epoca primitiva, munca răspundea necesitaţilor vitale de hrană şi adăpost; în creştinism, munca însemna răscumpărarea păcatului originar; în antichitate sau evul mediu, munca era efectuată de sclavi, apoi de iobagi, reprezentând o consecinţă irefutabilă  a unui statut social imuabil.  Pe scurt, munceai sau mureai – de foame sau de mâna stăpânului.

O dată cu zorii modernităţii, s-au produs două procese: pe de o parte, rolurile sociale pre-stabilite, care condamnau întregi categorii sociale la muncă au fost date pste cap, iobagul nu mai era obligat prin virtutea unui statut predeterminat să muncească pentru feudalul său. Pe de altă parte, datorită industrializării şi tehnologizării,  a început să se producă alienarea muncitorului faţă de produsul şi scopul muncii sale. Astfel, a apărut necesitatea unui nou liant care sa re-înoade firul rupt dintre efort,  rezultat şi finalitate: acest rol a revenit eticii muncii. Etica muncii nu restabileşte conexiunea dintre muncă şi produsul creat, pentru că nu ar avea cum: în loc să justifice munca prin rezultatul său, deci prin ceva exterior actului,  ea legitimează munca prin semnificaţia actului însuşi. Munca îşi suficientă sieşi –  munci este, per se, o obligaţie morală şi o virtute, la fel ca bunătatea sau caritatea.  Fără exigenţele moralei, dezgolită de straturile de justificări etice, munca ar rămâne aidoma unui rege gol: un proces penibil, repetitiv, care presupune oboseală, efort, încordare a muşchilor sau din contra, înţepenire în faţa unui birou, supunere şi  limitare drastică a libertăţii. Cu alte cuvinte, un rău necesar. Or, în lipsa unui statut social imuabil, ca cel al ţăranului şerb, care să transforme munca în destin, este firesc să ne întrebăm dacă  nu cumva există şi alte metode prin care ne putem satisface nevoile  legate de supravieţuire… Sau, oare nu cumva putem limita nevoile proprii astfel încât să trebuiască să muncim mai puţin?  Întreg edificiul economiei capitaliste, dar şi al societăţii umane în ansamblul ei, aşa cum o cunoaştem de la  contractul social încoace, începe să se  zdruncine atunci când aceste întrebări sunt rostite. Munca este necesară pentru a evita haosul şi dezagregarea corpului social. Mai mult, munca trebuie să fie singura modalitate onorabilă de câştigare a existenţei pentru a limita furturile, jafurile,  pentru a restrânge abuzurile fizice şi atentatele la proprietatea care este sacră  şi pentru că, iată, onorabilitatea actului muncii generează motivaţia, care poate  să se  transforme, finalmente,  în productivitate, deci în profit.

Confortabila  pudibonderie a eticii muncii

Această etică,  care metamorfozează substanţa muncii, transformând-o dintr-o constrângere naturală într-o virtute socială, furnizează terenul pe care înfloresc argumentele  de genul „prostituţia degradează” şi este „forţată”. Pentru că prostituţia e considerată degradantă,  ea nu poate fi considerată drept muncă, pentru că munca în sine nu are cum să fie degradantă, ci doar onorabilă. A trata prostituţia ca pe o muncă  însemna a redefini însuşi conceptul de muncă şi fundamentele morale ale acesteia. Între muncă şi înjosire pare să se instaleze o relaţie de excludere reciprocă.

Acum vreo 2 ani, am vizitat o fabrică de reciclare a deşeurilor în Austria, lângă Linz. Mormane de 10 metri de gunoaie, în care se amestecau toate deşeurile posibile, de la cutii goale de iaurt până la scutece Pampers,  se înălţau într-o hală uriaşă, împrăştiind în jur un miros fetid. În hala alăturată, muncitorii – 99% dintre ei imigranţi de culoare – sortau pe bandă rulantă gunoaiele în funcţie de materialul din care erau fabricate: plastic la plastic, hârtie la hârtie, samd. În aer pluteau particule de mizerie vizibile cu ochiul liber, pe care muncitorii, lipsiţi de măşti de protecţie, le inhalau timp de minim 8 ore pe zi, laolaltă cu duhoarea irespirabilă a aerului. Mi s-a spus că nu sunt cele mai rele condiţii de muncă – că aici, cel puţin,  se reciclau doar deşeurile de origine non–animală, dar existau alte fabrici unde se incinerau cadavre, resturi alimentare alterate,  etc.

Aceasta este faţa nevăzuta a capitalismului de consum, la fel ca alte sute de imagini ale unor  munci pe care noi, fabricanţii şi apologeţii eticii muncii, dotaţi cu „job-uri” călduţe şi salubre, nu ajungem să le vedem niciodată, hrănindu-ne liniştea conştiinţei cu iluzia că orice muncă este onorabilă. Care sunt însă diferenţele între circumstanţele care îl împing pe muncitorul de culoare să accepte un loc de muncă în fabrică şi cele care o determină pe o tânără să se prostitueze şi de ce primele sunt mai puţin dramatice decât celelalte? Nu e vorba de o situaţie limită în ambele cazuri? Şi cum rămâne cu respectul de sine al muncitorului a cărui singură privelişte timp de 8 ore pe zi este banda pe care se perindă gunoaie şi a cărui piele este îmbibată, la sfârşitul zilei, cu duhoarea din fabrică?

Tragedia prostituatei şi atacul la respectul de sine al acesteia, argumentează opozanţii legalizării, vin din faptul că ea ştie că ceea ce face  nu este dezirabil social. Prostituata a interiorizat normele sociale şi aceste norme o stigmatizează. Munca ei este degradantă  pentru că ceilalţi o văd ca fiind degradantă. Munca muncitorului din fabrica este, în schimb, declarată onorabilă în interiorul setului de reguli morale ale societăţii noastre.

Oare?

Oare pe lângă aceea că este decretată ca fiind onorabilă, este această muncă şi  percepută efectiv ca atare? O ipocrizie la fel de mare ca cea care ne face să sucim fals indignaţi nasul când se vorbeşte de prostituţie, ne determină sa susţinem – pretins în ton cu principiile corectitudinii morale şi politice –  respectabilitatea muncilor penibile. În fapt, atunci când dispare ochiul atot-văzător al cenzurii sociale şi ne regăsim singuri, în intimitatea noastră secretă, ne debarasăm  imediat de preceptele corectitudinii, scuturându-ne zdravăn din tot trupul la gândul că am putea, într-o bună zi, să sortăm deşeurile pe banda rulantă. Deşi ne place să susţinem contrariul, adevărul e că niciodată în societatea noastră un gunoier sau un măturător  nu va fi tratat cu acelaşi respect ca un angajat în sacou al unei micro-întreprinderi, indiferent de salariile lor. Trebuie să fii orb – sau să nu fi stat de vorbă pe îndelete niciodată –cu migraţii români din vestul Europei, de exemplu, cărora le revin majoritatea muncilor  murdare sau penibile ale societăţilor occidentale, pentru a susţine că nici o muncă  nu îl umileşte pe om şi nu erodează imaginea de sine a muncitorului. Numai în teoriile noastre auto-confortante, în care ne decorăm propriile viziuni despre lume cu perdeluţe roz prin care privim realitatea de dincolo şi surâdem împăcaţi, pentru că cenuşiul dur nu străbate prin vălul trandafiriu, numai acolo imaginea de sine şi respectul de sine al gunoierului nu sunt lezate.

Insuportabila povară a vinovăţiei noastre

În fapt, motivul pentru care admitem cu atâta uşurinţă caracterul degradant al muncii unei prostituate este iluzia caracterului non-necesar şi utilitatea marginală a serviciilor acesteia. Ne place să credem că ne putem debarasa de serviciile prostituatelor. Spre deosebire de prostituată, însă, de serviciile gunoierului nu ne-am putea lipsi; migrantul de culoare din fabrica din Austria care sortează deşeurile pe bandă face o muncă de care nu ne-am putea dispensa şi la care contribuim cu toţii de fiecare dată când aruncăm cutia goală de bere la  pubelă… A recunoaşte caracterul umilitor al muncii gunoierului înseamnă a recunoaşte propria contribuţie la această umilinţă, a convieţui în permanenţă cu un sentiment de vinovăţie care nu poate fi eliminat, concret,  decât în două feluri: sau nu mai producem gunoaie, sau facem noi înşine munca gunoierului. Şi cum ambele sunt imposibile, recurgem la morală, decretăm munca gunoierului onorabilă şi cu asta ne-am încheiat conturile cu propria conştiinţă. Cel puţin provizoriu şi la nivelul conştientului.

Pentru că în pofida acestui tertip, sentimentul culpabilităţii nu poate fi total anihilat – şi atunci, ne canalizăm compasiunea către acea tipologie de victime care însă nu pun în chestiune întreg stilul nostru de viaţă, cum ar fi prostituatele. Putem să deplângem soarta prostituatelor şi să consumăm liniştiţi în continuare, să încărcăm planeta cu tone de gunoaie, spre exemplu, pentru că alţii se ocupă de “onorabila” reciclare. Victimizarea prostituatei joacă, la nivel colectiv, un rol similar, deşi în sens invers,  celui asumat de “ţapul ispăşitor”. De altfel, în paradigma dominată de preceptele moralei  bisericeşti impregnate de intoleranţă, figura prostituatei continuă să joace şi azi rolul ţapului ispăşitor: declarând prostituţia un păcat, automat femeile care o practică sunt nişte stricate, deci justifică agresiunile sexuale ale bărbaţilor – incriminând prostituata, dezincriminăm clientul, deci restul societăţii. Îmbibate cu tezele post-moderne despre toleranţă şi relativism moral, teoriile care vin dinspre zona feministă sau liberală, dar care se opun legalizării prostituţiei funcţionează după o schemă asemănătoare: ele nu incriminează prostituata, în schimb, o transformă în victimă. Aşa cum ţapul ispăşitor prelua asupra sa o vină colectivă, prostituata-victimă  devine azi subiectul unei exonerări colective. Ea are un rol terapeutic – prostituata victimă  absoarbe sentimentele de culpabilitate ale unei societăţi apăsate de povara vinovăţiei proprii.

Prin urmare, argumentele care se opun prostituţiei dinspre o anumită zonă laico-liberalo-feministă au ca miză nedeclarată şi probabil inconştientă menţinerea unui sistem de valori şi a unei viziuni despre lume de care depinde, în ultimă instanţă, confortul nostru individual şi colectiv. Refuzând să recunoaştem prostituţia ca fiind o muncă ca oricare alta refuzăm de fapt dezvrăjirea lumii, scoaterea ochelarilor de protecţie care ne feresc de imagini prea tari şi lumini prea puternice. Sub pretextul afişat al preocupării pentru soarta victimei, care fundamentează refuzul legalizării, se ascunde preocuparea pentru salvgardarea artefactului ideologic care, o dată destructurat, ar pune în chestiune întreg ansamblul societăţii moderne şi stilul nostru de viaţă. Puţin ne pasă, în realitate, că prostituata ar beneficia de un contract de muncă, de o asigurare medicală şi drept la pensie dacă prostituţia ar fi legalizată – cu ce ne-ar ajuta pe noi, pe restul, toate astea, din moment ce rolul confortabil de Don Quijote în care ne complăcem ar fi aruncat în aer, laolaltă cu călduţele noastre convingeri morale?

Text aparut si pe www.criticatac.ro

Distribuie acest articol

128 COMENTARII

  • @karolina
   „prostitutia nu este o munca ca oricare alta.”

   de ce? poti sa explici??

   un degustator de vinuri isi vinde trupul (gura, mai exact). pe bani.
   o balerina isi vinde si ea trupul. tot pe bani.
   un cantaret traieste din vanzarea sunetelor emise de gatlej.
   eu personal, imi vand creierul.

   cu ce e mai rau sa iti vinzi gura pentru cantat sau degustat, decat pentru sex oral?

  • Este legiferarea prostituţiei o soluţie deşteaptă?

   Nimeni nu mi-a pus roba de judecător pe umeri – prin urmare nici nu vreau să judec pe nimeni. Şi nici să arunc cu pietre în cineva (a se înţelege cei care au mania persecuţiei) nu mi-am propus, ci mai degrabă să aduc o altă perspecitivă. Spre deosebire de vasta majoritate a celor care împroaşcă comentarii în stânga şi în dreapta, eu chiar mi-am luat timp pentru a reflecta şi a mă documenta cu privire la fenomenul prostituţiei. Unul dintre principiile de bază a unui om cu mintea sănătoasă este acesta: „dacă vrei să schimbi o lume întreagă, atunci trebuie mai întâi să o înţelegi” – cuvintele nu-mi aparţin, dar, cu părere de rău, nu-mi amintesc numele autorului pentru a-i da credit. De aceea am căutat să aflu ce se află în lumea reală a prostituţiei, nu în cea pe care diverse persoane direct interesate (jurnalişti, politicieni, proxeneţi etc) încearcă să ne-o inducă, cu foarte mare dexteritate (trebuie să recunosc). Iar ceea ce-am descoperit nu este deloc roz, indiferent dacă prostituţia este sau nu este legiferată. Contrar aşteptărilor naive şi neinformate ale multora, ale PREA MULTORA – aş accentua eu, legiferarea prostituţiei NU ESTE DELOC O SOLUŢIE DEŞTEAPTĂ. Este chiar mult mai proastă decât situaţia actuală. Iar unicii beneficiari reali ai legiferării vor fi proxeneţii, patronii de bordeluri şi politicienii corupţi. Restul societăţii, inclusiv prostituatele, în particular, şi femeile din societate, în general, nu au decât de pierdut. Pentru a ne câştiga suportul ni se serveşte, foarte abil, ideea că bugetul statului va avea de câştigat în urma taxării prostituţiei. Da, dar cu ce cost? La această întrebare se preferă să nu se mai răspundă. Iar faptul că bugetul statului va avea şi de pierdut, nu numai de câştigat, este ascuns cu foarte multă dibăcie. Amintesc doar faptul că statul va trebui să suporte cheltuieli din ce în ce mai mari pentru tratarea unui număr în creştere de persoane infectate cu B.T.S.-uri, precum şi pentru combaterea infracţionalităţii care este în asociere directă cu fenomenul prostituţiei şi care, în mod practic, explodează după legiferarea prostituţiei (există o mulţime de date statistice pentru a valida această afirmaţie). Iar dacă ar fi să definesc fenomenul prostituţiei printr-un singur cuvânt, atunci acesta ar fi cuvântul „ABUZ”. Aşa cum râia se ţine scai de persoana nespălată, tot asftel şi abuzul face parte din însăşi esenţa prostituţiei, îmbrăcând o multitudine de forme: sexual, fizic, medical, psihologic, social, financiar etc. Iar legiferarea prostituţiei nu înseamnă decât LEGIFERAREA ABUZULUI, abuz a cărui undă de şoc va lovi nu numai în nenorocita care „prestează” în bordel, ci şi în soţia nevinovată a căutătorului de senzaţii tari sau în copiii acestuia – nimeni nu va fi scutit. Toate pretenţiile care trec de aceasta (controlul prostituţiei, supravegere, siguranţă medicală, siguranţa prostituatei etc) nu sunt decât poveşti pentru adormit copiii, ce om cu mintea sănătoasă poate să le creadă?!

   • Argumentele dumneavoastra impotriva legalizarii prostitutiei nu sunt foarte solide. In primul rand dumneavoastra raportati toata problematica la nivelul societatii romanesti. Aduceti in discutie niste probleme gen abuzurile care se fac asupra prostituatelor, excluziunea sociala, proxenetii care trafica persoane, politicienii care ar profita de pe urma acestor. In primul rand nu stiu ce va face sa credeti ca acum chestiile astea nu se intampla la scara mare. Eu cred ca se intampla si un exemplu este scandalul din PSD cu fetele duse sa se prostitueze la Viena. In al doilea rand, prin legalizare tocmai ca e mult mai usor sa se evite aceste probleme. Un bordel va functiona ca o intreprindere, va angaja prostituate le va plati un salariu , vor platit taxele, iar ele vor beneficia de asistenta sanitara si pensii. Nu e nimic gresit. A, desigur ca vor exista in continuare abuzuri asa cum exista si acum munca la negru si cum oamenii sunt platiti cu salarii de mizerie de patroni ramani lacomi si lipsiti de etica. Dar in contextul legalizarii prostitutiei, acest lucru macar intra sub un control al unor institutii gen Inspectia Muncii. Acum o prostituata este intre ciocan si nicovala. Daca proxenetul o abuzeaza , ea nu se va putea duce la politie deoarece ea practica ceva ilegal deci va suporta in continuare abuzuri ininmaginabile deoarece proxenetul stie ca nimeni nu-i face nimic. Asa cum astazi exista firme romanesti si firme straine, asa va fi si in domeniul bordelurilor. Bordeluri de calitate conduse de straini si in care fetele vor fi tratate decent si bordeluri romanesti conduse de tot felul de nenorociti in care probabil conditiile vor fi mult mai grele. Dar macar prostituate vor putea alege stiindu-se protejate de lege si niciun politist nu le va putea santaja sau profita de ele amenintandu-le cu inchisoarea.

    • @Marius,

     Nu mă raportez doar la situația din România, m-am informat cum stau lucrurile și în alte țări (în mod special în acelea unde s-a legalizat deja prostituția: Australia, Germania, vreo 2 state din SUA, Olanda, Suedia). În același timp, este numai normal să țin cont de specificul societății românești, nu-i așa? Nu sunt pe altă planetă, știu că prostituția se practică și astăzi într-o maneră destul de deschisă (saloane de masaj, anunțuri pe Internet, anunțuri în ziare etc). În plus, chiar dacă nu am apelat și nu voi apela NICIODATĂ la ”serviciile” unei prostituate, totuși am avut ocazia să cunosc fenomenul cât se poate de aproape. Am cunoscut un proxenet, am stat de vorbă cu prostituatele pe care le ”păstorea” (le cunosc bucuriile – banii, le cunoscu și necazurile – abuzul și violența). Nu există prea multă fericirea în practicarea prostituției. Dimpotrivă, mizeria, degradarea, violența face parte în permanență din ”fișa postului” unei prostituate.

     În lumea aceasta există anumite lucruri care nu pot fi, pur si simplu, desprinse unul de altul: umezeala de apă, fumul de foc, întunericul de noapte. Tot astfel ABUZUL nu poate fi separat de practicarea prostituției (nu are nicio importanță dacă prostituția este legalizată sau nu – ABUZUL a fost, ABUZUL este, ABUZUL va fi prezent în această ”meserie”). Prostiție legalizată = viol legalizat (orice altceva este doar wishful thinking).

     Fenomenul prostituției, prin natura sa, nu se lasă adus sub control. Prin urmare, în materie de control se vor înregistra progrese foarte puține odată cu legalizarea prostituției. Și nici de protejarea prostituatei nu poate fi vorba. ”Valsul” se dansează în doi, totuși obligația prezentării certificatului de sănătatea va fi doar din partea prostituatei, nu și din partea clientului! Și atunci unde este IPOCRIZIA?! Clientul nu are nicio obligație: nu trebuie să prezinte certificat de sănătate sau certificat de la psihiatru, nu trebuie să prezinte cazierul de la poliție (pentru a se vedea ce fel de specimen este).

     În schimb, în alte domenii se vor înregistra creșteri importante: mărirea numărului de prostituate, mărirea traficului de carne vie, mărirea numărului de copii traficați, creșterea traficului cu droguri, creșterea corupției, escaladarea fenomenului infracțional, creșterea numărului de femei violate (mă refer la cele care nu practică prostituția, căci prostituatele oricum sunt supuse în permanență la viol) etc. Acesta este realitatea în țările unde prostituția a fost legalizată. Unica țară unde au fost înregistrate progrese reale este Suedia. În Suedia însă fenomentul a fost tratat cu o maximă seriozitate printr-un complex de măsuri foarte bine coordonate: prostituata este dezincriminată, în schimb clientul și proxenetul intră sub incidența legii! În plus, s-a dus o campanie destul de masivă de informarea a populației cu privire la abuzurile la care sunt supuse prostituatele. Nu în ultimul rând, s-a depus eforturi de orientare a prostituatelor către alte meserii. Iar rezultatul a fost că pentru fiecare prostituată existentă în Suedia, în țara vecină, Finlanda, existau alte 18 prostituate (sper să nu fi greșit cifra, căci o citez din memorie). În România însă nu se propune nici pe departe adoptarea soluției suedeze. Și atunci mai pun încă o dată întrebarea: UNDE ESTE IPOCRIZIA și ALE CUI INTERESE SUNT URMĂRITE?!

     În concluzia: situația actuală este una REA. Situația viitoare, după legalizarea, însă va fi însă și MAI REA. La nivel de societate nu se câștigă nimic. Beneficiarii reali – ȘI UNICI – ai legalizării prostituției vor fi aceiași: proxenții, matroanele, traficanții de carne vie, politicienii corupți, obsedații sexual… Și atunci despre ce vorbim?!

    • Argumentele mele sunt solide. Le expun în urmă unui proces foarte serios de informare și reflectare. Mintea ta însă, fiind setată pe alte ”meleaguri”, nu vrea să le vadă și refuză mâncarea tare. Mâncarea tare însă nu este pentru bebeluși, ci pentru oamenii mari, pentru aceia a căror minte s-a deprins, PRIN ÎNTREBUINȚARE, să deosebească binele și răul.

   • @ altVasile
    Concluziile tale sunt gresite, toate problemele pe care le expui exista acum in lipsa unui cadru legal care sa controleze fenomenul.
    Bolile venerice nu ar mai fi o problema in cazul legalizarii, se poate cere un carnet de sanatate (actualizat la 6 luni) care sa ateste ca „muncitoarea” este sanatoasa, eventul si un examen psihologic sa ne asiguram ca stie ce va face ca prostituata si nu e doar o toana a unei domnisoare cu un libidou pronuntat.
    Majoritatea domnisoarelor care ajung pe mana pestilor incep de minore (legalizarea = peste 18 ani) si sunt nevoite sa accepte deoarece acestia le asigura protectie fata de eventualitatea arestarii prin coruperea politistior din zona de prestare, deasemenea sunt amenintate cu dezvaluirea ocupatiei fetei catre prieteni si familie. In cazul legalizarii prestatoarele de asemenea servicii isi pot gasi clienti prin intermediul internetului sau mica publicitate si nu mai trebuie sa se ascunda de buzunarul hraparet al politistilor onesti.
    Partea de imoralitate a legalizarii prostitutiei este pur subiectiva, deoarece daca ceva este legal nimic nu te obliga sa si faci acel lucru, nu cred ca toti cei care ajung in Amsterdam folosesc droguri usoare precum si faptul ca nu toata lumea fumeaza, bea, frecventeaza localuri de streaptease sau se culca cu parteneri de acelasi sex chiar daca aceste lucruri sunt legale.

    • @basme,

     Problema bolilor venerice nu se pune doar în două cazuri:
     1. îți iubești soția și DOAR soția – de altcineva oricum nu ai nevoie (sunt căsătorit de 8 ani, știu despre ce vorbesc!);
     2. ești prințul din basme, ți-ai găsit prințesa, o iubești și stai lângă ea, fericit și mulțumit, până la moarte.

     În orice alt caz – și mai ales atunci când te duci la bordel – în mod clar te expui unui risc mărit de a fi infectat cu boli venerice. Aceasta este realitatea, iar legalizarea prostituției nu schimbă în mod simțitor lucrurile. Doar cei naivi, ca să fiu elegant, pot să gândească altfel.

     Legat de partea subiectivă a imoralității legalizării prostituției pot să spun doar aceste lucruri: există un criteriu foarte simplu (cunoscut de mii de ani chiar și de oamenii fără carte) cu ajutorul căruia pot fi testate lucrurile – CRITERIUL REZULTATELOR. Dacă un pom de măr face mere bune, atunci este un pom bun. Dacă face mere rele, atunci este un pom rău și ceea ce este numai normal de făcut este să pui ferestrăul pe el și să-l arunci în foc. Care sunt fructele legalizării prostituție? Iată-le:
     – creșterea numărului de prostituate;
     – creșterea traficului de carne vie și de copii;
     – escaladarea fenomenului infracțional;
     – creșterea consumului de droguri;
     – creșterea numărului de femei violate;
     – creșterea numărului de copii abuzați;
     – albirea ”meseriei” de proxenet sau matroană;
     – degradarea valoriilor familiei și a societății;
     – etc.

   • eu il inteleg. e logic de la inceput pana la sfarsit dar nu sunt de acord nici cu o fraza! Ce se intampla este ca aducem in zona normalitatii o activitate complet imorala. Dar ma bucur ca ti se pare logic si greu de inteles articolul…

    • din ce punct de vedere este o activitate complet imorala? poate dpdv bisericesc, si daca la asta te referi iti urez drum bun spre Iran.

     • situatia e simpla cand e vorba de tine, de mine sau o multime de alti oameni care au gandirea deja formata si oricum foarte greu isi mai schimba vre-un principiu..

      dar sa zicem edi ca ai sau o sa ai copii. ce ai vrea sa-i inveti despre familie? despre valorile familiei? ei bine, uite un punct de vedere din care aceasta intreaga activitate este imorala daca nu cumva vrei sa iti nveti copii ca prostitutia este o meserie normala.

      chestia cu iranul nu e potrivita chiar deloc. sunt crestin si cred in valorile crestine ca cea mai mare parte a tarii. si poate ca mi se pare mie dar majoritatea tarilor care ne-au invatat ca avem dreptul sa vorbim si sa punem in discutie chiar si prostitutia au un trecut crestin bine definit.

      si inca ceva: daca sistemul meu de valori ar fi definit de valorile bisericii, valori definite in mii de ani de diferiti ganditori, de ce am impresia ca ma consideri mai prostut doar pentru ca valorile tale au de-a face cu valorile altor ganditori care iti plac tie?

      o zi buna edi !

     • situatia e simpla cand e vorba de tine, de mine sau o multime de alti oameni care au gandirea deja formata si oricum foarte greu isi mai schimba vre-un principiu..

      dar sa zicem edi ca ai sau o sa ai copii. ce ai vrea sa-i inveti despre familie? despre valorile familiei? ei bine, uite un punct de vedere din care aceasta intreaga activitate este imorala daca nu cumva vrei sa iti nveti copii ca prostitutia este o meserie normala.

      chestia cu iranul nu e potrivita chiar deloc. sunt crestin si cred in valorile crestine ca cea mai mare parte a tarii. si poate ca mi se pare mie dar majoritatea tarilor care ne-au invatat ca avem dreptul sa vorbim si sa punem in discutie chiar si prostitutia au un trecut crestin bine definit.

      si inca ceva: daca sistemul meu de valori ar fi definit de valorile bisericii, valori definite in mii de ani de diferiti ganditori, de ce am impresia ca ma consideri mai prostut doar pentru ca valorile tale au de-a face cu valorile altor ganditori care iti plac tie?

      o zi buna edi !

      @dnn
      Domnule, problema prostitutiei nu are nici o legatura nici cu valorile crestine si nici cu valorile familiei.

      Voi incepe prin a spune ca eu nu cred in valorile crestine, asa cum sunt ele exprimate in Biblie, o carte scris acum ceva timp. Sunt de acord, ca printre altele, au contribuit la codul etic si moral din ziua de astazi. Dar sunt anumite domenii delicate in care nu ar trebui sa aducem ca argument crestinitatea, domenii cum ar fi prostitutia, avortul, medicina in general.

      Si voi continua cu faptul ca prostitutia nu este „imorala”. Este ceva la care poate tu nu ai apela, dar altii, multi altii o fac. Nu are atat legatura cu „corpul”, pentru ca de exemplu dansul exotic nu este ilegal. Are legatura cu sexul si cu faptul ca societatea trateaza cu pudism si ipocrizie in general problemele care tin de sex.

      Pana la urma… ce efecte negative poate avea legalizarea prostitutiei? Ea va fi practicata atat timp cat exista cerere, a fost practicata mii de ani pana acum si va continua probabil atat cat va dura umanitatea. Eu pot sa spun ca cele mai importante avantaje vor fi controlul mai bun al fenomenului si protectia atat a prostituatelor cat si a clientilor.

    • Se pare ca moralitatea inseamna doar ce vrei tu sa insemne. Prostitutia este o meserie ca oricare alta. Oricum toata lumea se prostitueaza in ziua de azi. Cati nu sunt care isi vand timpul si mintea doar pentru bani, fara sa simta vreo satisfactie din munca care o presteaza. Oare o astfel de prostitutie este mai buna?
     In cazul prostitutiei exista consimtamantul si a persoanei care vinde serviciul si a celui care plateste. Daca cineva a luat decizia de a presta astfel de servicii, si mai ales tinand cont ca nu afecteaza pe absolut nimeni faptul ca cineva si-a ales meseria asta, cine esti tu sa interzici o asemenea practica? Fiecare e responsabil de drumul pe care il alege.E de datoria lui sa se informeze de beneficiile si dezavantajele unui asemenea munci. Nu trebuie tu sa faci pe moralizatorul.

     • la noi ipocrizia e in floare. si mai bine ignoram o problema decat sa o rezolvam.prostituate au fost si vor exista. si la ele merg si oamenii de rand si popii care striga in gura mare ca e un pacat si politicienii care voteaza impotriva legii ca asa da bine la romanii inchistati. mai bin e sa fie pe toate drumurile si traficate si rapite decat sa fie situatia cat de cat reglementata si tinuta sub control.culmea ca judecatile de valoare vin de la oamenii care se „prostitueaza” in toate felurile. a apuca scarba cand vad ca de cate ori se vrea o lege vin si popii sa-si impuna parerea. macar daca ar fii atat de curati cum se pretind.din pacate puterea lor este data doar de cei care ii urmeaza ca oile fara sa se mai gandeasca.si ei stiu asta de aceea au ajuns sa se imbogateasca in ultimul hal speculand necazurile oamenilor. de politicieni ce sa mai vorbim ca probabil au si ei afacerile de gen si nu sunt interese sa fie impozitate.

    • si teoria geocentrica, tot de gaditori de mii de ani fusese formulata. si geometria euclidiana. si mecanica newtoniana (caci isi are izvorul in civilizatia egipteana). asadar…

     stam sa facem matanii la idoli de mult prafuiti, sau indraznim sa ne punem in discutie propriul mod de a vedea lucrurile?

  • Un articol deosebit. De admirat in aceeasi masura abordarea pragmatica si pasionala. Nu oricine poate transpune in cuvinte ceea ce simtim cu totii

 1. Eu sunt pentru legalizarea prostitutiei. Nu ca as fi interesat sa merg la curve pentru ca am trecut de varsta hormonala. Am vazut insa documentare pe National Geografic in care erau multi detinuti de 18-25 de ani condamnati la ani grei de inchisoare pentru ca violau femei de 70 de ani. Vedeti voi sunt anumite probleme si de natura biologica care trebuiesc satisfacute. Nu e bine sa te pui contra naturii. De pilda preotii catolici se pun contra naturii pentru ca nu au voie sa se casatoreasca si….. violeaza copii…. Oare e bine? NU va puneti contra legilor Naturii. Si Dumnezeu asculta de ele.

  • Ati fi deacord ca fiica dvs. sa lucreze „legal” in aceasta bransa si sa fie violata de acei tineri, tot „legal”, ca sa nu mai ajunga saracii sa violeze batrane de 70 de ani?

   • Tu nu vrei sa intelegi ceva. Fiecare persoana are dreptul de a alege ce sa faca in viata , fie ca ii iese bine fie ca ii iese rau. Mai ales cand se afla la o varsta respectabila la care poate lua propriile decizii. Daca fiica mea ar dori sa faca asta avand sa zicem vreo 20 de ani , eu i-as prezenta punctul meu de vedere, dar pana la urma , tinand cont ca este majora , responsabilitatea deciziei ii revine in totalitate ei. Dar doar daca deja s-a creat un cadru legal in care aceasta meserie sa fie practicata.
    Probabil ca nici mama si tatal blondei lui Bote nu vroiau ca fiica lor sa ajunga panarama numarul unu a Romaniei , insa uite ca s-a intamplat. A fost decizia ei.

    • @Razvan, care isi va lasa fiica de de 20 de ani sa se prostitueze legal:
     Razvane, te vei duce la bordel sa i-o tragi fiicei tale? Daca o faci de mai multe ori, ii vei creste raitingul si poate iti da si un discount!
     Iar cu factura pe care ti-o va emite te vei putea deconta acasa, adica la maica-sa. Cu siguranta ca va fi mandra ca a crescut o asemenea profesionista!

     • Ati mers cam departe, domnule Mihai! Se discuta despre prostitutie, nu despre incest! Chiar daca nu suntem de acord cu interlocutorul, nu trebuie sa depasim granitele bunului simt.

     • @Cristian, avocatul: Fata isi va anunta familia cand schimba bordelul si va scana fiecare client sa nu-i fie cumva ruda. Tata nu se va duce niciodata beat la bordel si va avea la el o lanterna, pentru situatiile in care lumina este insuficienta in camera.
      Cand fata vine acasa si tata o intreaba „Ce a mai fost azi nou la servici?”, ea ii va povesti cat de repede si-a dat drumul fostul ei prof de fizica din liceu, de doar un an in urma. Ala de 60 de ani, insurat cu profa de romana. Acum isi explica de ce scorpia era asa de frustrata.
      Vezi, Cristian, nici la bordel nu poti sa te mai duci ca te afla tot orasul!

   • si este o fericire mai mare sa lucreze… ilegal? (in aceeasi bransa…) daca o va impinge nevoia, tot acolo va ajunge. atata ca va mai trebui sa infrunte abuzurile pestilor, tot felul de boli, clienti ciudati si… munca la negru.

 2. Legalizarea prostitutiei si taxarea acestei munci ar aduce numai avantaje:
  – Obligativitatea unor controale medicale periodice
  – Subventionarea unor cursuri de reconversie profesionala pentru cei/cele care o practica. Eventual subventionarea unor studii. Asta inseamna sa dam o sansa persoanelor care poate n-au avut-o niciodata.
  – Combaterea criminalitatii care deriva din prostitutie
  – Controlul accesului minorilor la astfel de servicii.
  – Un control mai bun al fenomenului etc.

  Sunt foarte multe avantaje materiale care ar putea veni dintr-o asemenea lege. Din pacate argumentul contra, unul ilogic, prevaleaza. Societatea pune semnul egal intre „a legaliza prostitutia” si „a fi de acord cu prostitutia”… pacat!

 3. Este prostutia o profesie? Dupa toate aparentele ar parea ca da prin accea ca polarizeaza o parte a societatii. Insa prostitutia ca tipologie include mai multe tipuri de categorii sociale care o practica. Ea nu poate fi distinsa si incadrata intr-o categorie profesionala si este si motivul pentru care poate fi greu de controlat prin infiintarea unor case de toleranta legale care sa furnizeze si drepturi sociale , drepturi care pot prezenta interes numai pentru categoriile defavorizate.
  Prostitutia conjuncturala determinata de lipsuri materiale sau situatii disperate poate fi protejata printr-o legiferare insa prostitutia asociata unor profesii deja legiferate nu mai poate fi definita ca profesie. Prin legiferarea unei categorii se creaza premisele si avatajele unei alte clase in cadrul aceleasi profesii. Legiferarea poate fi vazuta ca o certificare a dreptului de asociere in scopurile mai sus mentionate fara a proteja insa minoritatea.

  vezi Indian man has 39 wives, nearly 100 children http://bit.ly/dJF7E8

  • Scuza-ma, dar nu inteleg argumentatia.

   Faptul ca polarizeaza o parte a societatii este principalul atribut al unei profesii? Din cate imi amintesc principalul atribut al muncii (in sens restrans ale profesiei) este sa fie socialmente utila si, pe cale de consecinta, sa fie retribuita corespunzator.

   Ce inseamna prostitutie datorata unor lipsuri materiale si care ar fi celelalte cazuri de practicare a prostitutiei? In principiu toate profesiile pe care le practici sunt asociate cu lipsurile materiale. Marea majoritate a oamenilor lucreaza in primul rand pt. ca au nevoie de bani, chiar daca imaginea fiecaruia despre lipsuri materiale este f.diferita

   Ce inseamna prostitutie asociata altor profesii deja legiferate? De ex. o angajata care se culca cu seful?

   • Extraordinara analiza.

    Eu lucrez pe un post tehnic pentru o companie din Europa de vest in Asia, fac o munca care nu imi da absolut nici o satisfactie dar castig mai mult de 5kEur pe luna. Daca as putea schimba jobul de acum pe profesia de gigolo, as face-o fara sa ma uit inapoi. Din pacate n-am fizicul necesar :-)

 4. ii apuca pudoarea si dragostea de religie si morala cand e de prostitutie, dar cand e sa fure uita subit aceste lucruri!
  ce sa mai zicem, este trist ca in loc sa legalizezi prostitutia (care oricum o sa se practice) o pastrezi ilegala ceea ce duce la abuzuri, boli s.a.m.d.
  ce sa mai zic frumos domnilor guvernanti… legalizarea prostitutiei o respingeti, dar daca ar promova cineva o lege prin care se legalizeaza furtul, sigur a-ti accepta-o…
  asta e romania, astia sunt cei ce ne condus. trist

  PS: pentru cei care o sa urle cu religia creau sa spun 2 lucruri:
  1 – biblia spune ca exista liberul arbitru pentru toti
  2 – „Cine este fara de pacat sa arunce primul piatra”

 5. Iata o analiza pertinenta ! Felicitari!
  Prostitutia poate fi o munca ca si oricare alta cu conditia ca prostituata sa fie protejata de lege, altfel intr-adevar se aluneca usor spre abuz.
  In ceea ce priveste efectele sociale ar fi mai curand benefice.
  Nu cred ca relatiile barbat-femeie socialmente acceptate , casatoria si concubinajul, ar avea de suferit. Cred ca sunt mai afectate de acumularea unor tensiuni datorate problemelor sexuale, care in final se rezolva ori prin despartire-divort, ori prin gasirea unui amant(a), ori prin swinging. Toate aceste trei variante sunt mult mai proaste din punct de vedere emotional, moral si finalmente si financiar decat rezolvarea tensiunilor prin recurgerea la serviciile unei prostituate ceea ce nu inseamna mai mult decat o forma de fitness ceva mai elaborata.

 6. Nu cred sa existe o metoda de eradicare a prostitutiei. Face parte din viata noastra si sub aspect moral este acceptabila, cat timp cei doi adulti consimt la asta. Adica, relatia lor pe bani nu e deosebita de cea bazata pe dragoste in ce priveste impactul asupra tertilor.

  Nu prostitutia este de condamnat, ci proxenetismul. Asta, pentru ca proxenetul intervine ca un intermediar nenecesar. De ce nu e necesar? Pentru ca prostitutia nu prezinta aspecte de organizarea activitatii sau de publicitatate sau alte asemenea aspecte ale antreprizei capitaliste. Prostitutia este prin definitie o activitate liberala (cam ca in cazul avocatilor). Legea propusa apara de fapt pe prostituata de proxenet si este astfel necesara si oportuna.

  Legea asta a mai fost pe tapet de vreo trei ori pana acum, mereu respinsa din motive reale diverse, printre care: teama de reactia bisericii ortodoxe, teama de reactia electoratului (presupus, nu fara temei- pudibond) samd. Motivele declarate ale respingerii au fost insa mereu altele, in general de ordin moral.

  Problema principala a acestei legi este ca poate fi inteleasa numai dupa un efort de informare care ocupa cateva zile sau chiar saptamani, in care trebuie sa citesti si sa te gandesti la ce citesti.

  Dar nimeni nu mai e dispus sa citeasca si cu atat mai putin sa se gandeasca, intr-o tara in care analfabetismul functional atinge 75% din populatia adulta…

  • Publicul raţional poate fi de acord cu legalizarea prostituţiei din mai multe motive:

   -posibilitatea impozitării;
   -posibilitatea protecţiei legale pentru persoanele care o practică;
   -posibilitatea reducerii numărului de infracţiunilor grave (răpiri, agresiuni, violuri, trafic de droguri) atâta vreme cât persoanele implicate au posibilitatea de a se plânge autorităţilor, aşa şchioape cum sunt autorităţile noastre.

   Din acest motiv, segmentele mai raţionale ale publicului au fost tot timpul de acord cu legalizarea prostituţiei.

   Activitatea gunoierului nu e cu nimic mai onorabilă, acelaşi public e convins că „munca murdară” e apanajul unor categorii sociale formate din alcoolici murdari, proşti şi fără şcoală. (Fetele cu anunţ în Libertatea sunt cu ani-lumină mai sus din punctul de vedere al inteligenţei, eleganţei şi igienei. Altfel nu ar fi acolo, ci doar pe centură.)

   Însă publicul raţional este o minoritate. De fapt, majoritatea celor pe care îi întrebi dacă sunt de acord cu legalizarea prostituţiei provin din categorii sociale cu o poziţie socială clară şi sigură: angajaţi sau mici oameni de afaceri, mai rar pensionari, de obicei căsătoriţi sau cu o relaţie de lungă durată, cu ceva şcoală, de obicei din rândul populaţiei urbane.

   Pentru ei, existenţa prostituţiei legale este ceva ce se întâmplă în afara cercului lor social obişnuit, la distanţă. Nu îi afectează. Sunt prea siguri de ei.

   Problema devine brusc foarte complicată în momentul în care realizezi cum s-a construit sistemul social de azi, în era comunistă, şi care au fost motivaţiile din spatele lui.

   Din punctul de vedere al gigelului cu apartament confort II al anilor ’80, sistemul comunist era păgubos din toate punctele de vedere. El nu era prost, înţelegea că regimul de lagăr în care lucrezi în condiţii de 3 parale (oricine a văzut cum arătau fabricile şi instituţiile publice atunci ştie), îngheţi când ţi se închide căldura, mănânci tacâmuri de pui pentru care stai la coadă şi bei Săniuţa (în cantităţi care ar doborî un elefant, ca să uiţi de cenuşiul din jur) nu e deloc paradisul societăţii socialiste multilateral dezvoltate.

   Însă acest regim îi oferea ceva care compensa o parte din mizeria din jur. Onorabilitatea.

   Oricâte gunoaie i s-ar perinda pe bandă şi oricât i-ar roade plămânii silicoza în mină, gigelul are o poziţie socială demnă. El vede că regimul comunist îl exploata la fel de mult, poate mai mult decât cel capitalist. Însă aşa cum era, el era un membru demn al societăţii. Avea familie, avea organizaţie de partid, avea colegi şi şefi cu care interrelaţiona, avea o viaţă ordonată. Şi din acest motiv, avea mândria unui aristocrat sărăcit.

   Exemplu:

   În epoca modernă ai un gigel care seamănă foarte bine cu modelele revistelor pentru culturişti. Un exemplar uman înzestrat cu frumuseţe, forţă fizică şi inteligenţă. (Am ales în mod intenţionat un băiat, fiindcă de câte ori se pomeneşte de prostituţie nu se poate să nu pice câteva comentarii misogine.) Omul nostru s-a născut şi a crescut într-un ţinut minier poluat, unde după câteva minute pe stradă arăţi ca un negru. Are ceva şcoală, ştie însă că nu îşi permite să plece de acolo să facă studii pentru un „job călduţ”.

   Are de ales: să îşi rişte viaţa 6 ore pe zi într-o mină pentru o leafă ceva mai mărişoară, dar cu care, se ştie, la noi nu faci mare lucru în afară de a te îmbăta, sau să înceapă o altă carieră. Cea de stripper+acrobat+gigolo de club, şi ceva actor porno când are ocazia. Şi, pentru cine nu s-a prins, această carieră îi cere şi activităţi la orizontală… dar nu cu femei.

   Evident, are de câştigat. Bani, relaţii, posibilitatea de a locui altundeva decât în gaura de iad din care a plecat, posibilitatea de a se întreţine dacă vrea să facă şi studii pentru alt job „mai decent”.

   Dar pierde restul. Sprijinul sistemului social din care făcea parte, mai ales dacă era unul mai „ţărănesc”, mai tradiţionalist. Fiindcă slabe şanse mai are gigelul nostru la sprijinul familiei, părinţilor, rudelor. Pentru ei e mort. Şi oricând ar vrea să iasă din cariera pe care şi-a ales-o, trebuie să ascundă totul cu ingeniozitatea Annei Frank. Fiindcă viitorii şefi s-ar putea să nu aprecieze ce a făcut omul nostru. Iar potenţialele partenere, prietene sau soţii, şi încă şi mai rău, soacrele, ar putea face infarct atunci când ar afla asta.

   Deci rămâne în cuşca sistemului social tradiţional. Unde se va căsători, va trage de bani să-i ajungă de ţigări şi vodcă ieftină, va produce o generaţie de urmaşi cam limitaţi, fiindcă e greu să te dezvolţi intelectual într-un mediu sărăcăcios şi îmbibat cu aburi de alcool, se va ciondăni cu mama-soacră, se va pensiona, va îmbătrâni smochinit ca o maimuţă şi cu plămânii şi ficatul ciur, şi după ani şi ani va muri. Ca un demn cetăţean onorabil şi cinstit, cu impozitele la zi şi program 8-16.

   Acum, să ne imaginăm ce ar însemna o piaţă a prostituţiei 100% legală. Nu doar „tolerată de nişte prevederi ale legii formulate eufemistic şi închisă în cartiere roşii” – ca la belgieni, olandezi, germani sau austrieci

   Cu prevederi ale legii care interzic discriminarea sub orice formă.

   Cu carte de muncă pe care să scrie: 2011-2012 – prostituată, 2012-2014 – secretară, 2014-2015 – lucrător comercial, 2015-2016 – dansatoare exotică, şi tot aşa.

   Cu protecţia legală garantată de oamenii statului.

   Fără peşti, bandiţi, derbedei şi alte animale cu 2 picioare.

   Este evident că pentru multe femei şi pentru un număr de bărbaţi va fi o scăpare din capcana şomajului, a ratelor şi a sărăciei. Şi e la fel de evident că presiunea socială îi/le va convinge să nu mai arate şi să se poarte ca piţipoancele de Cancan, ci să facă efortul de a-şi îmbunătăţi înfăţişarea, gradul de cultură şi manierele. Şi că restul joburilor vor avea mai puţini candidaţi, deci întreprinderile vor trebui să mai pună ceva la salarii pentru a-i atrage. Concurenţa funcţionează şi aici.

   Şi chiar aici e problema. Pentru un „Gigel” (sau o „Getuţa”) e uşor să intre într-o astfel de carieră. Dar efectele asupra restului lumii sunt uşor de bănuit. Câţi Dorei vor mai avea o parteneră, când ei sunt de obicei urâţi, inculţi şi fără bani? Probabil şi şansele lor la căsătorie tind asimptotic spre zero. Evident, ei pot strânge bani pentru a apela la serviciile erotice plătite, de câteva ori pe lună, dar e o soluţie temporară. Şi vor fi şi mai frustraţi când vor vedea cum venitul lor se topeşte ca untul la soare, iar conturile, bijuteriile şi maşinile de lux ale „prestatoarelor” se înmulţesc, iar cariera lor se încheie cu verigheta vreunui Irinel pe deget, aşa cum s-a întâmplat şi în realitate. Iar dacă totuşi Doreii reuşesc să se căsătorească şi să aibă copii? Se vor duce la şedinţele cu părinţii ca să le întâlnească pe „fetele din branşă”, care au şi ele copii la aceeaşi şcoală? Şi la Administraţia Financiară? Şi altundeva?

   Odată ce ai rupt lanţurile relaţiilor sociale şi familiale tradiţionale, bulgărele de zăpadă se rostogoleşte şi e greu să îl mai opreşti. Şi dacă un profesionist modern capabil să câştige bani şi să îşi cumpere proprietăţi e destul de sigur pe el ca să călărească bulgărele, clasele mai sărace şi cu perspective proaste ajung sub el. Chiar dacă de la distanţă nu pare a fi o legătură între ele, slăbirea relaţiilor familiale tradiţionale încurajează INEGALITATEA socială, îi împinge pe săraci mai jos şi crează condiţii de viaţă mai confortabile celorlalţi.

   Cel care dă câteva sute de lei pe oră unei frumoase domnişoare se gândeşte doar că îi face ei un dar în schimbul serviciilor primite. În niciun caz nu pune problema că le taie şansele altora, pe care nici măcar nu îi cunoaşte. E o perspectivă prea comunistă asupra problemei, din punctul lui de vedere :D

   „The women of Thailand are so beautiful that they have become the hostesses of the Western World, sought after and desired everywhere for their grace, which is that of a submissive and affectionate femininity. In short, the fulfillment of Western man’s dreams. Thai men, on the other hand, seem sad and forlorn; their physiques are not in tune with world chic, while their women’s are privileged to be currently fashionable form of ethnic beauty. What is left for these men but to assist in the universal promotion of their women for high-class prostitution.”

   • @ cocalarul

    Daca am inteles bine, ideile tale sunt:
    a) ca prostitutia afecteaza intemeierea familiilor si mentienrea lor.
    b) ca dezincirminarea prostitutiei face iesirea din aceasta meserie foarte dificila.

    In ce priveste a) nu imi sunt clare argumetnele tale- vrei sa spui ca un barbat nu se mai casatoreste daca are la indemana satisfacerea impulsurilor sexuale cu o prostituata? Un astfel de argument arunca o umbra de degradare asupra barbatului, si in cazul in care postitutia este incriminata. Sigur ca impulsul primar masculin este sexual, nimeni nu se indoieste de asta, dar pentro familie e nevoie de ceva mai mult… Repet, daca am itneles bine ce vrei sa spui.

    In ce priveste b), nu stiu in ce masura e chiar relevanta denumirea. In definitiv, tu ai respinge o programataoare excelenta in varsta de 45 de ani, daca ai afla ca a fost prostituata? De fapt, iesirea din meseria de prostituata e destul de improbabila, nu pentru oprobiul public, ci pentru ca e greu de crezut ca noaptea o faci pe un milion si ziua inveti fizica cuantica…

    • Nu.

     Ceea ce ar fi trebuit să se înţeleagă e faptul că sistemul de relaţii sociale strânse, „victoriene” sau „comuniste”, chiar dacă dă impresia că ar fi o pacoste, e de fapt o pavăză în calea sărăciei şi lipsurilor. La adăpostul căsătoriei, al unui job mărunt, dar stabil, al religiei, al solidarităţii familiei şi prietenilor, nevoia de bani sau de altele nu mai e atât de presantă.

     Omul anilor ’80 nu era limitat, căpos, fricos, turnător, tiran în casă şi mieluşel în afara ei din pricina comuniştilor. Ci pentru că se adaptase să fie aşa ca să le supravieţuiască.

     Odată ce ai rupt acest sistem de relaţii, cei care au trăit în interiorul lui sunt păgubiţi, iar cei care nu au treabă cu el câştigă.

     În momentul în care legea ar împiedica discriminarea socială a prostituatelor, marea majoritate a femeilor nu mai depind de nimeni. Ştiu că au oricând o şansă în branşă. Nu acum, fiindcă au alt job, dar în viitor, când îşi pierd jobul sau vor avea nevoie de bani din alt motiv, uşa e deschisă. Şi pe de altă parte nimeni nu mai e dependent de compromisurile care se fac ca să ai o relaţie, când ştie că trebuie doar să deschidă ziarul şi să sune.

     Astfel încât legalizarea prostituţiei face ca o activitate de bază pentru orice fiinţă multicelulară, activitatea sexuală, să rămână accesibilă doar celor care pot plăti. Sau, pe termen lung, celor care pot oferi ceva mai important decât costul unei ore. Dorelul cu bască trebuie să se mulţumească doar cu firimiturile.

     Chiar dacă prostituţia ar fi legalizată, „cineva” ar trebui s-o facă neatractivă pentru candidaţi / candidate. Prin discriminare, propagandă, ostracizare socială.

     • @cocalarul

      Cu tot respectul, nu am inteles.

      Sigur ca unii isi pot permite sa plateasca o prostituata mai scumpa si altii doar una mai ieftina. Dar asta e valabil si daca prostitutia e legala (=dezincriminata) si daca nu e.

      Nimeni nu poate face o meserie onorabila sau neonorabila. Dezincriminarea prostitutiei inseamana doar ca ea nu mai e prevazuta de legea penala. Nu are treaba asta nimic de-a face cu „onorabilitatea”. Legea penala nu stabileste ce e „onirabil” si ce nu, ci doar acele fapte ale individului care dauneaza altora, in mod direct si fata de care societatea se apara prin stabilirea unei pedepse.

      Problema prostitutiei este ca de fapt nu dauneaza societatii cu nimic, in sens penal. Ca o fi morala sau nu, onorabila sau nu, asta nici o lege nu stabileste.

      Ei, si daca nu dauneaza, de ce e prevazuta ca fapta penala? De la aceasta intrebare pleaca orice discutie in materie penala. Repet – nu morala! Penala.

      O persoana decide sa dea bani alteia pentru un act sexual. Cea de-a doua consimte. Aceasta fapta se petrece in intimitate si nu atrage consecinte pentru nici un tert. Atunci de ce o pastram ca fapta penala? Valabil si pentru homosexualitate.

      Ca sa fie si mai clar, nu se poate concepe o fapta penala la care victima si autorul sunt una si aceeasi persoana. Ori, in cazul relatiei dintre prostituata si clientul sau cine e victima si cine e autorul infractiunii? Pai, victima e …cel care a solicitat actul! Iar autorul e cel/cea care a acceptat….

      Cine este subiectul activ, cine e agentul? Pai, ala de a dat bani pe sex. Dar tot el e considerat acum si victima! Dar cum naiba sa fie victima ala care nesilit de nimeni, neinselat, nefortat de nimic , face ceea ce doreste si nici nu e prejudiciat cu nimic?!

      Repet, vorbim de legea penala. Nu de morala, nici de etica sau alceva. Doar de legea penala.

      Mai departe – legea apara pe cel slab. Cine e cel slab aici? Clientul? De ce ar fi? Pentru ca face ce vrea si nu vatama pe nimeni?

      Rezulta ca de fapt cel slab e prostituata. Fata de cine e slab? Pai, fata de client (intr–o faorte mica masura totusi) si fata de …proxenet! Si fata de ce mai e slaba? Pai, exact fata de societate care ii refuza orice asistenta sociala.

      Prin urmare, in prezent, incirminarea prostitutiei loveste in cel slab si apara pe cel puternic, ceea ce este inadmisibil.

     • Asta o ştie toată lumea. Din acest motiv, infracţiunea de prostituţie nu mai există în Codul Penal 2009. (Pedepsele pentru proxenetism, înţeles ca exploatarea prostituţiei, există. Şi nu sunt deloc mici.)

      Îşi păstrează caracterul contravenţional însă, deoarece nişte băieţi simpatici cu robe consideră că afectează bunele moravuri. Deci indiferent că e morală sau onorabilă sau nu, amendă se poate aplica. Fiindcă unii au pretenţia să fie şi autoritate morală, nu numai legală.

      Dar faptul că şi-a pierdut caracterul infracţional nu înseamnă decât asta, că e „dezincriminată”.

      Nu există o lege de organizare şi funcţionare a prostituţiei, deci nu există o protecţie legală.

      Situaţia este asemănătoare cu a statelor în care prostituţia e cvasi-legală, dar practicantele ei nu se numesc „prostituate” ci „demande-serveuse”, iar pe eventualele bonuri fiscale pe care le-ai putea cere nu scrie „sex” ci „foods & beverages”. (Dacă în epoca lui Carol I eram „Belgia orientului”, acum suntem la fel. Dar numai în acest domeniu :D )

     • PS: Numărul comentariilor a ajuns la 92, de la diverse persoane şi diverse puncte de vedere.

      Toate argumentele contrare văd că încep comentariul cu ceva legat de eventuale boli, cu ceva legat de argumente religioase, cu ceva legat de eventuale infracţiuni… însă toate se încheie cu o regularitate dusă până la manie în aceeaşi notă: că existenţa legală a prostituţiei este o ameninţare la adresa structurilor sociale tradiţionale.

      Deci, aşa cum spuneam mai sus, acesta e lucrul de care se tem.

      Ei înţeleg că bolile se pot trata sau preveni, că religia ţine de conştiinţa fiecăruia şi că infractorii pot fi prinşi şi pedepsiţi (şi sunt). Dar toate astea sunt chestiuni de importanţă minoră. Structura socială şi familială tradiţională e mai importantă.

      Pe omul Statului, îmbrăcat în robă, sau pe omul Statului înarmat cu o cartelă de vot, îl interesează ce ţine strict de domeniul lui, principiile legale, doctrina, eventual chestiunile de natură economică. Atunci când porţi roba Statului, locuieşti în vilă, ai câteva mii sau zeci de mii de lei pe lună şi zeci de ani de studii juridice în spate, familie şi copii mari, nu te-ai confruntat cu o catastrofă majoră în viaţă, e uşor să fii detaşat.

      Când te cheamă „Dorel” şi „Dorina” ta îţi spune că te lasă baltă în apartamentul confort II cu faianţa căzută, la un loc cu vodca ta ieftină, fiindcă ea se duce să practice „cea mai veche meserie din lume”, posibilitatea de a fi la fel de raţional şi detaşat tinde asimptotic spre zero.

     • „Astfel încât legalizarea prostituţiei face ca o activitate de bază pentru orice fiinţă multicelulară, activitatea sexuală, să rămână accesibilă doar celor care pot plăti.”

      ce viziune cinica si stupida in acelasi timp – tu chiar crezi ca odata legalizata prostitutia, toate femeile se vor prostitua??? fantastic. si toti barbatii, nu? :)

      toata lumea va face sex doar pe bani, ca doar s-a legalizat.

      amice … esti si misogin

      „În momentul în care legea ar împiedica discriminarea socială a prostituatelor, marea majoritate a femeilor nu mai depind de nimeni.”

      pentru ca acum marea majoritate a femeilor depind de cineva? si in momentul in care vor putea face bani legal din prostitutie nu? prostitutia = meseria de baza a femeii??

      esti cumva beat?

 7. O mica observatie: rolul de Don Quijote nu e si nu va fi niciodata confortabil, dupa cum munca lui Sisif nu va fi niciodata usoara…

 8. Sunt destule argumente in favoarea legalizarii prostitutiei, de acord cu Dvs.
  Din pacate practica ne omoara si sunt enorm de multe idei bune care au fost legiferate catastrofal. Din acest motiv mi-e greu sa spun daca respingerea acestui proiect de lege este buna sau rea.
  Inclin sa cred ca e totusi o dezie buna din urmatoarele motive:
  1. ca toate legile romanesti, este de asteptat ca o astfel de lege sa fie promulgata fara legilatie secundara si norme de aplicare. Deci efectul legii ar fi in opinia mea minor si ar avea mai mult darul de a trece in legalitate niste afaceri cinice ce vor continua sa fie dubioase. Cinstit vorbind, si acum exista prostitutie semi-legalizata sub acoperirea saloanelor de masaj. Si? care-i avantajul, cat de mult a stopat exploatarea unor fete amarate trimise pe strazi, cat de mult le-a inclus intr-un program de supraveghere eficient?
  2. cate dintre actualele practicante si afacerile aferente credeti ca vor trece in legalitate? Desigur ca marea masa a traficantilor de fete se vor grabi sa se inregistreze ca oameni de afaceri onorabili, dar cam atat. Va imaginati ca acesti oameni vor declara cinstit toate incasarile, vor plati asigurarile sociale tuturor fetelor si vor organiza controale medicale tuturor? Eu am dubii serioase avand in vedere ceea ce se intampla in economia romaneasca.
  3. de acord, exista o doza imensa de ipocrizie in societate si un dispret nemeritat aratat celor ce muncesc cinstit practicand meserii ce presupun educatie putina. Din pacate, deocamdata e nevoie si de astfel meserii si cineva trebuie sa le practice. In plus societatea si administratia politica au o mare vina in ceea ce se intampla la nivel educational si economic. In acest context mi se pare aiurea sa legiferam efectele si sa nu incercam sa limitam cauza prostitutiei: saracie si lipsa de optiuni pe piata de munca, lipsa unei protectii eficiente a copilului, lipsa unei reactii eficiente pentru pedepsirea traficului de carne vie etc. Exista prostitutie oriunde in lume, dar la noi este mult prea mult promovat corpul si mai putin alte capacitati. E plina mass-media de exemple, si faptul ca acestea sunt prezentate drept modele onorabile de trai, e de asteptat ca prostitutia sa capete o aura de meserie de top ceea ce este totusi fals.

  • Uite, incerc sa raspund si eu la problemele ridicate de tine:

   1) Nu, o lege buna nu are nevoie de nici un fel de „norme de aplicare”. Legea este buna DACA se poate aplica FARA norme de aplicare. O lege care are nevoie de norme de aplicare, nu e lege ci delcaratie politica. Din pacate, s-a incetatenit practica fauririi de legi care constau in declaratii de principii, la care se adauga la coada un articol ca „guvernul va elabora metodologia de aplicare in termen de..” – o practica absolut inaceptabila sub aspectul tehnicii legisaltive, dar comoda pentru legiuitor…

   2) Legea nu legalizeaza proxenetismul – nicieri nu este legalizat si nici nu paote fi- ci doar scaote din sfera faptelor prevazute de legea penala solicitarea sau acceptarea de bani sau folosea materiale in schimbul favorurilor sexuale (protitutia ca fapta penala, infractiune).

   Da, este posibil ca o parte din „fete” sa practice si o prostitutie ilegala (sic!) chiar daca fapta ca atare este dezincirminata. Aceasta insa constituie o contraventie (nu o infractiune!) si este reglementata in Codul fiscal. De fapt, in orice meserie sau afacere se paote intimpla ca o persoana sa practice fara drept.

   3) Prostituitia, privita ca meserie, are si ea „amatorii” si „profesionisitii” ei. Spre exemplu, o fata „de pe centura” nu are deloc nevoie de mai mult de 4 clase primare, de acord, dar o „escorta” s-ar putea sa aiba nevoie de vaste cunostinte.

   Se aplica si in cazul actului sexual ca atare- sa fim sinceri, cati stim sa facem asta la un mod elevat si satsifacator? Si actul sexual cere cunaostere, nu consta in batut si scos de cuie (ca sa ma exprim elegant). Un argument ar fi ghieishele – multe dintre ele sunt partenere sexuale, dar chiar fara sa realizeze actul in sine. In fine, o prostituata „de meserie” trebuie si ea sa stie cum sa o faca….

   3) ” Cauzele prostittutiei nu sunt preponderent in saracie, dupa cum nici cauzele hotiei nu sunt. Asemenea opinii sunt larg raspindite din cauza mass-mediei, dar studiile de criminologie spun cu totul altceva: nu saracia determina infractionalitatea crescuta, ci un complex de factori, din care poate sa lispesca saracia (sau paote fi la fel de bine prezenta…).

   • apreciez raspunsul dar totusi as aduce niste precizari la ceea ce spui:
    1. Daca legea se rezuma la a zice da sau nu unei probleme ai dreptate. Dar asta nu prea e valabil si cam orice lege are nevoie de norme de aplicare si mai toate au nevoie atat de legislatie secundara cat si de legislatie complementara. De ex legea nu trebuie sa precizeze detaliile controlului medical specializat pentru prostituate, dar creaza cadrul si cere realizarea unor norme metodologice care sa garanteze suficient ca prostitutia nu va propaga boli in masa.

    2. odata legalizata prostitutia se cheama ca ii treci in legalitate si pe cei ce declara oficial ca deruleaza o afacere de profil. Implicit, dupa cum spui si tu, proxenetii de azi vor iesi din incidenta penalului si vor deveni oameni de afaceri. Asta se intampla peste tot unde prostitutia e legala, nu poti sa dai o lege a prostitutiei doar pentru cei ce actioneaza pe cont propriu ca free-lanceri.

    3. e drept ca nu am experienta practica cu prostituatele, dar cred ca extrapolezi exagerat cazul gheiselor la spatiul romanesc. Gheisele au aparut intr-un anumit context cultural din Japonia, la noi prostitutia nu este privita drept o modalitate de a discuta probleme complexe ci se rezuma in cele mai multe cazuri doar la sex. Cunostintele gheiselor erau si ele necesare pentru a stimula placerea oamenilor culti care doreau sevicii sexuale si erau scoli specializate pentru gheise. E interesanta abordarea asta, dar ma intreb cam cati clienti ar fi interesati de asa ceva in Romania de azi si cam cati ar putea sa plateasca astfel de servicii.
    In plus ar fi chiar trist ca Romania de azi sa pregateasca oameni culti pentru a presta servicii sexuale, inclusiv in Japonia vorbim despre o practica dezvoltata in perioada medievala si nu despre o descoperire a mileniului 3.

    Cat despre escorte, ele sunt deja la nivel legal si nu cred ca vor accepta sa se numeasca prostituate. Stim bine ca fostii comis voiajori sunt azi denumiti agenti sau consilieri de piata (cu englezismele de rigoare), si niciunul nu are vreo dorinta expresa se fie redenumit comis voiajor. La fel si cu maseusele din saloanele erotice. Chiar daca prostitutia se va legaliza, nu va creste simultan si respectul fata de aceasta meserie si putini vor dori sa-si treaca meseria de prostituata in cartea de munca. Numai categoriile inferioare ale prostitutiei vor face asta.

    4) sigur ca saracia nu este singura cauza a prostituiei si saraciei, dar este in mod cert principala cauza. Exceptand cazurile medicale (nimfomane etc.), nu vad de ce ar dori un adolescent normal si scolit sa-si aleaga prostitutia drept meserie. E o meserie care uzeaza al naibii de tare, nu prea poti sa alegi persoana cu care o practici si asta afecteaza nu numai fizic ci si psihic. Exceptand cazurile de lux, prostitutia nu aduce nici macar venituri extraordinare si e o meserie in care valoare de piata a practicantilor scade al naibii de repede, contrar celorlalte meserii unde potential castigurile cresc cu experienta.
    In acest context mi-e greu sa cred ca o persoana normala si educata ar practica aceasta meserie daca nu ar avea presiuni financiare. Marea majoritate a prostituatelor din Romania si de aiurea au intrat in bransa din motive financiare si din lipsa educatiei care sa le ofere o alta perspectiva. Mai exista si o alta categorie importanta de prostituate care desi educate nu au reusit sa intre pe piata fortei de munca. Principalele motive pentru asta sunt lipsa de oferte de munca suficiente, lipsa coordonarii intre pregatirea copiilor si nevoile economiei, lipsa unei economii capabile sa genereze locuri de munca durabile. Rezolvam toate astea si cred ca prostitutia nu va mai reprezenta o problema atat de mare precum este azi.

    Similar si cu hotia, de acord ca va exista mereu, dar cauza hotiei de masa tot saracia ramane. Iar standardele de saracie sunt relative la societate si evolueaza odata cu ea (vedem asta si la noi).
    una e sa se fure portofele, stergatoare de parbriz si roti de rezer va in proportie de masa si alta e furtul informatic. Hotia evolueaza si ea in raport cu bunastarea sociala. Regretabile si de eradicat ambele, dar mijloacele sunt diferite si amenintarea pentru societate este diferita.
    Unii fura ca sa-si ia de mancare, altii fura ca sa poata supravietui decent si destul de putini fura din placere, nevoie de adrenalina, nevoie de bani pentru droguri etc. marea masa a hotilor este formata din copilarie, din motive de anturaj rau famat, exemplul negativ al parintilor etc. Marea majoritate a cazurilor de infractionalitate au la baza saracia si lipsa de educatie.

    • @Bozo

     1) Nu, nici o lege bine facuta nu are nevoie de norme de aplicare. Legea trebuie sa contina in ea toate prevederile care o fac aplicabila. Desigur, unele detalii de aplicare pot fi reglementate ulterior, prin Ordine de ministru, de exemplu. Dar vorbim de detalii!

     2) Nu, legea nu scoate din sferea faptelor penale proxenetismul. Nicaieri in lume nu este de-incriminat proxenetismul. Proxentismul este si va ramane incriminat de Codul Penal.

     3) Exercitarea de acte sexuale pentru bani nu distinge dupa „calitatea” acelor sau a prestotorului/prestatoarei. O escorta care exercita si acte sexuale (cazul celor mai multe) este si va ramne si dupa noua lege, tot prostituata. Cum se numeste formal, este o alta chestiune, care nu are de-a face cu de-incriminarea despre care vorbim. Indiferent de nivelul pe care o prostituata se plaseza (de la centurista la gheisa), legea prezinta pentru ea o mare relevanta, in ce priveste apararea de proxeneti si posibilitatea unei ocrotiri din partea societatii a acestei activitati.

     4) Saracia nu dispare niciodata. Intotdeuna si in orice societate exista saracie. Daca totusi vom considera saracia cauza principala a prostitutiei, ajungem la concluzia ca din moment ce saracia nu poate sa dispara, nici prostitutia nu poate sa dispara.

     Pe de alta parte, de-incriminare nu inseamana incurajare, deoarece nu existnta pedepsei descurajeaza pe potentialii infractori- ce hot pleaza la furat crezand ca va fi prins si pedepsit?!!

     Concluzia acestui rationament este ca prostitutia nu poate fi eradicata.

     • nu am spus ca prostitutia poate fi eradicata, am spus doar ca fenomenul poate fi serios redus prin diverse metode.

      altfel, raspunzand la comentariile tale pot spune ca:
      1. nu cunosc legi pe de-a-ntregul aplicabile fara sa fie nevoie de dezvoltarea ulterioara de metodologii si de eventuala legislatie secundara.
      2. depinde ce intelegi prin proxenet. Prin definitie proxenet inseamna persoană care mijloceşte prostituția, care îndeamnă sau constrânge pe cineva să practice prostituția (pentru a trage foloase materiale personale). Cei care au afaceri in domeniul prostitutiei sunt proxeneti legalizati, indiferent cum s-or chema ei ca sa sune mai bine. Cei care obliga persoane sa se prostitueze contra vointei lor vor fi mereu penali, restul devin cetateni onorabili prin legalizarea prostitutiei. Uneori limita dintre primii si cei de pe urma este destul de subtire si e dovedit ca sunt in colaborare stransa la nivel trans-national.
      3. o escorta sau maseuza care practica si servicii sexuale nu va avea niciodata interes sa declare asta si nicidecum sa se re defineasca drept prostituata din diverse motive binecunoscute. In acest domeniu va ramane dupa cum am stabilit.
      4 Nu am spus ca va fi eradicata saracia sau prostitutia. Am spus ca se pot reduce dimensiunile lor. Dupa cum spuneam mai sus, cand saracia va evolua la un alt nivel va genera o reducere semnificativa a fenomenului prostitutiei si a furturilor precum si o schimbare de mijloace. Chiar si acum vezi gramada de fete onorabile social (unele prezentate drept modele de reusita) care se lipesc temporar de barbati cu bani pentru a-si atinge un anumit standard de viata. Probabil ca asta poate fi o viitoare evolutie a prostitutiei.

      De-incriminare nu inseamana incurajare, dar cam asta rezulta, cel putin pe termen scurt.
      Existenta pedepsei descurajeaza infractiunea. Poate mai putin in Romania unde deocamdata legea se aplica aleator, dar in alte tari mai dezvoltate in mod cert da.
      Pentru cei ce fura sau se prostitueaza ilegal, celelalte presiuni sociale sunt mai puternice decat frica de pedeapsa. Atunci cand legea nu se aplica serios, aceasta frica tinde spre zero. Oricum ar fi, nu mai primeaza frica de pedeapsa atunci cand ti-e foame, cand ai copii de hranit si nu ai alte optiuni legale.

 9. Prostitutia trebuie legalizata.Fenomenul exista.Fiind legalizata nu ar mai fi violate batrane,copile,nu ar mai fi rapite fete de pe strada si trimise in alte tari pt. a se prostitua.De ce se fac politicienii ca nu exista acest fenomen care produce multe nenorociri?

 10. Faptul ca tu ca promotor de opinie publica faci asemanari intre traficul de tigari sau bauturi alcoolice cu cel de persoane in multe cazuri minore, arata cat de spalat pe creier esti. Adica tu ai redus o fiinta umana cu toate drepturile ei la demnitate, libertate, etc la acela de obiect de folosinta. Tu ai habar ca in Amsterdam autoritatile nu mai stiu cum sa stavileasca avalansa infractiunilor aduse de bordeluri in care se face trafic de carne vie, droguri, arme, spalare de bani din care cauza au fost nevoite sa inchida in jur de 50 de asemenea stabilimente? Statistica demonstreaza ca in jurul unui bordel se inmultesc de 10 ori numarul acestor infractiuni dar si al violurilor si prostitutiei ilegale. Daca acum ca e ilegala prostitutia, sunt rapite sute de fete, multe minore si vandute peste hotare, ce se va intampla daca se va legaliza caci e nevoie mereu de ,,prospaturi”? Sa nu-ti dea Dumnezeu ca propria ta fiica sa fie rapita, luata cu japca sau s-o faca de buna voie! Atunci sa te vad!

  • @Ioan Dan

   Sunt clar impotriva traficului de persoane, ca impotriva traficului de organe daca asemenarea cu traficul de tigari vi se pare jignitoare. Nu, nu le pun pe aceeasi treapta nicidecum, era doar un exemplu de tipuri de activitate ilegala.

   • 1) Citez: ” logica utilitaristă poate fi aplicată cu acelaşi succes oricărei activităţi, indiferent de conţinutul acesteia: de exemplu, daca ne confruntăm cu o penurie pe piaţa forţei de muncă, de ce nu am legifera munca minorilor? Sau, daca pedofilia oricum există, de ce nu am legaliza-o şi nu am încasa mai multe taxe?”

    Se scapa din vedere ca e vorba DOAR de relatii contractuale liber consimtite INTRE ADULTI.
    Contraexemplul cu copiii este gresit. Exista altele valabile, dar nu asta!. :(

    2) Citez: ” Este periculos sa justifici un fenomen prin recursul la raţionamente de ordin utilitarist, pentru că astfel te încadrezi pe o pistă în care utilitatea finală poate legitima absolut orice.”

    Asta doar in cazul „utilitarismul naiv”, adica cel mai slab. Mai exista si alte tipuri de utilitarism, cu care nu ajungi chiar asa usor la aberatii….

    In rest, sunt de acord cu articolul.
    Eu sunt pentru legalizarea prostitutiei (desi mi-e indiferenta ocupatia/profesia) pentru ca fiecare este stapan pe trupul sau iar prostitutia este un contract liber consimtit intre adulti, si nu vad de ce as putea interzice asa ceva. [Pedofilii insa ar primi pedepse mai mari decat ar putea duce intr-o viata de-a lor. ]

  • Imi dai si mie te rog studiile pe care le-ai citat? Statistica din care reiese cum se inmultesc infractiunile aduse de bordeluri?
   Eventual cu date dinaintea legalizării și după legalizare, să vedem tendințele…

 11. Prostitutia nu se va legaliza prea curand in Romania din acelasi motiv pentru care nu se legalizeaza conducerea sub influenta alcoolului (pana la 0.3% sau 0.5% alcoolemie cum e in alte tari vest-europene)-suntem o natiune iresponsabila si needucata.Daca s-ar legaliza prostitutia toti tiganii care au mai mult de 5 clase absolvite vor deveni patroni de bordeluri!

 12. decat sa-l moderezi, mai bine il stergi..fara nicio suparare.
  p.s.
  unii p-aci pomenesc de sex oral si eu daca am zis de curve..am oripilat?

  • Definitia actului sexual, din punct de veder juridic, este destul de complicata. Nu e cazul de detalii, cred. Dar in nici un caz nu se poate reduce doar la copulara propriu-zisa.

   In cazul dezincrimanrii prostitutiei, apare intr-adevar problema tipurilor de acte sexuale permise. Astfel putem discuta (cel putin) despre: sexul oral (atentie ca si asta e de mai multe feluri…), sado-maso (prin contrast cu „violul”) etc. Ce este acceptabil si ce nu, din toate acestea? Probabil ca raspunsul ar fi in practica si -mai tarziu- in jurisprudenta.

   Si terminologia ar trebui clar fixata: „prostituata” ? In opinia mea, prostituata ar fi acceptabil, dar „curva” sau „tarfa” nu, deorece sensul acestora din urma este peiorativ.

   • @Dedalus
    Evident, daca cineva intelege prin act sexual tot felul de tehnici care pot conduce imediat si implict la moartea persoanei, atunci sigur trebuie excluse din aceasta categorie. in mod cert avem nevoie de clarificari conceptuale si legislative.
    Si desigur, prostituata, asta se refera la meserie, tarfa in limbajul comun din acte inteleg poate fi orice femeie considerata a avea moravuri usoare.

    • @VS

     Paleta de acte sexuale si cvasisexule este imensa… de exemplu, in sado-maso, placerea vine exact din primirea durerii (fara vatamare fizica, totusi- teoretic…). Daca o persoana se excita cand primeste lovituri de bici, cred ca e problema ei, dar numai pana in momentul in care loviturile respective produc leziuni. Atunci avem vatamare de persoana, sau chiar lovituri cauzataore de moarte.

     Problema majora este ca in unele situatii avem nevoie de plangerea prealabila pentru a declansa uramrirea penala, deci nu se poate face autosesizare daca unul primeste bice la popou pana are nevoie de copci, daca el nu se plange de asta…

     Sunt multe detalii de acest tip, dar cred ca lucrul cel mai important este ca fapta ca atare – prostitutia – sa fie dezincriminata. Desi sub aspectul semnificatiei o astfel de dezincirminare ar fi o recunoastere a activitatii de prostuare ca fiind socialmente necesara si nevatamatoare, trebuie sa recunoastem ca practica respectiva nu ar fi automat mai onorabila.

     I-am scris mai sus lui Cocalaru o demonstratie e necesitatii dezincriminarii din punct de vedere al dreptului.

     In sens larg, legea ma intereseaza din cauza faptului ca dezbaterile in jurul ei arata cat de educat este publicul. Ca daca nici despre sex nu te informezi, e clar ca despre fizica cuantica- ce sa mai vorbim… :-)),

     • @victoria- vad ca am ramas ca fraieru cu a doua postare si din cauza ei ar reiesi ca as fi contra.
      in prima prima postare de aici ma refeream la politicieni,ca doar e o vorba in popor, ca politica e curva.
      si mentionam ca alea batrane si reformate(din politica) sunt cele mai habotnice..vezi hotararea senatului.
      acum,referitor la nea prigoana care spre deosebire de penes curcanu l-a intors acasa,isi mai ridica poalele in cap pe la tot felul de evenimente, a produs singura idee ptr care va ramane in istorie,in istoria bordelurilor romanesti..
      unii au hotarat sa ramana pe peretii bisericilor,a muzeelor,a academiilor sau salilor de clasa,dom silviu tine mortis sa fie semnalizat cu felinare rosii.eu i-as fi sugerat sa le vopseasca portocaliu ca nu e nicio diferenta intre stabilimente.
      redevenind serios,consider ca fiecare poate dispune cum vrea de persoana lui,de munca sa si ca aceasta “meserie” daca o ignoram ,nu inseamna ca nu exista.asa ca mai bine o legalizam si o supraveghem..ca mai ies si niste bani ptr alde boc..sa fie sanatosi asa cum le doresc io..!
      p.s.
      sper ca acest comentariu, nu mai atenteaza la pudoare..

      • @Ralucat

       Nu, stai linistit, eu am primit un prin comentariu de la tine, primul dintre toate, care dupa aia nu l-am mai vazut pe site (habar nu am de ce), in care imi ziceai „ti-ai revenit” si mai departe erau cateva idei in sistinerea argumentelor mele + ziceai ca aceatsa lege e singurul lucru pt care il respecti pe Progoana…
       Nu stiu ce a disparut acel ocmentariu, nu era nimic inadecvat in el, banuiesc ca e totusi o problema tehnica site-ului…
       Toate cele bune
       V.

     • @Dedalus

      Bine, acum cine ne garanteaza ca in familie nu se practica asa ceva si sotia aaccepta sa fie biciuita fara sa depuna plangere :)
      De acord, sunt tot felul de nuante si complicatii, dar noi nu facem aici textul de lege ca sa stabilim toate detaliile tehnice. De aceea, da, complet de acord, cel mai important e ca prostituia sa fie deincriminata si legalizata, acum aici suntem, la nivelul : e bine sau nu e bine? Detaliiile tehnice despre perversiuni si varsta de pensionare a prostituatelor le putem discuta ulterior…

      • Noul Cod penal nu mai prevede infractiunea de prostitutie. Asa ca -asta e – e legala, de fapt. Ideea ca e totusi o contraventie e apa de ploaie. De-aia eu ma refeream la inrfactiuni ce s-ar putea adaposti sub acesta contraventie.

       Ciudat este ca de fapt nu exista nici un argument ca odata declarata ca meserie liberala, treaba asta ar afecta pe cineva. Toata discutia se duce in niste planuri cvasimorale, fara relevanta de fapt pentru nimeni.

       Nici impactul social al introducerii meseriei in Nomencaltor (ca pana la urma de asta e voba…) nu poate fi cine stie ce.

       Subiectul face parte insa din categoria celor discutabile fara inforamre prealabila – adica, oricine poate vorbi despre prostitutie, spunind lucruri „interesante”, fara sa fi citit nimic despre asta.

       Asemenea subiecte nasc luuuungi si inuuuutile dezbateri, pentru ca argumetnele nu sunt de fapt argumente, ci pareri nascute din diverse perspective particulare. Chestia asta cu prostitutia o aud de peste 10 ani de zile (ca si pe aia cu homosexualitatea…).

       Un subiect interesant ar fi …sexul in casatorie. Ce zici? :-)

      • 1. Faptul că nu mai este infracţiune începând cu Codul Penal 2009 nu înseamnă că e legală, ci doar că e dezincriminată. Nici trecerea pe roşu nu e infracţiune, dar faptul că stai 1 lună de zile pe dreapta şi cotizezi la bugetul MAI demonstrează că nici legal nu e.

       2. Contravenţiile nu sunt apă de ploaie. E destul să-ţi aduci aminte de câte ori pe lună poţi fi amendat pentru viteză, parcare neregulamentară, centură etc. Faptul că Garcea se preface a nu şti e o soluţie temporară.

       3. Faptul că proxenetismul este incriminat şi pedepsele nu sunt deloc mici este benefic, deoarece crează premisa legală ca peştii (mizerabili paraziţi sociali) să se ducă pe urmele vameşilor. Prin aceeaşi metodă, denunţul.

       4. Faptul că intrarea în legalitate deplină ar afecta pe cineva nu are nevoie de argumente. Vezi mesajul meu de mai sus. Ultimul.

       Apropo de exemplul cu gunoierul: un gunoier de la ROSAL, socotindu-i toate sporurile de toxicitate şi de ce mai are, poate lua cam 2000 lei/lună. O femeie de serviciu de bloc cam 1000 (340 lei/scară, blocul meu are 3 scări).

      • @cocalarul raional
       De acord, asta ziceam si eu mai sus…legalizare asi dezincriminarea sunt lucruri diferite cu consecinte foarte diferite..
       v.

 13. Ei bine, eu zic nu. Sa lasam acest „political correctness” si sa avem curajul sa credem in niste valori morale care ne definesc. Chiar daca a existat si va exista intotdeauna prostitutie, a o legifera ca o meserie oarecare este imoral. Cum definesc moralitatea, veti intreba? Pai este vorba de amestecul indefinibil de traditii si legi nescrise care face societatea noastra sa nu semene cu cea din Congo, Libia, Japonia sau Noua Guinee. Chestia asta care ne face sa fim ceea ce suntem, ca societate. Haideti ca acum, in lumina celebrelor lamentari „Europa se lasa cotropita de straini pentru ca renunta la propria identitate si la propriile valori (de inspiratie crestina) in fata unor imigranti habotnici”, sa avem curajul sa sprijinim valorile noastre in pofida pragmatismului feroce.

  • @ Kinn

   Astea sunt valorile mele, pe care mi le asum ca atare, nu sutn valori care sa rezulte dintr/un exces de pargmatism, asa cum insinuati. Tocmai asta am mentionat la inceput, sa lasam de o parte pragmatismul si utilitarismul. Si, scuze ca te contrazic, dar prea cred c valorile pe care le impartasesc, cel putin in privinta subiectului prostitutiei, sunt foarte politically correct, sa stii.

    • Apelul la „traditii si legi nescrise” este riscant pentru o argumentare.

     Traditiile sunt lucruri pe care le luam de-a gata, fara sa le mai judecam critic, considerandu-le direct valabile. Totusi, unele traditii dispar, pentru ca nu mai sunt in concordanta cu realitatea (nu-si mai ating scopul initial, nu se mai pot infaptui fizic, s-a schimbat conceptia despre lume a „utilitzatorilor”, etc.).

     Cum stii care traditii din cele existente trebuie sa dainuie si care nu? Pai nu poti sti, poti doar afla: experienta iti va da raspunsul! Traditia zicea, nu chiar demult, ca o fata respectabila nu poate umbla cu fusta mai sus de genunchi de exemplu. A disparut. Accepti asta? De ce?!

     Deci cum stii ca traditia care ne spune ca prostitutia este imorala/ilegala este una (inca) adecvata (fara sa dai o explicatie circulara prin invocarea unei alte traditii sau „legi nescrise”)?

 14. pleci de la o premisa total gresita si ajungi sa faci demonstratii care sfideaza bunul simt. ca in bancul cu bula si logica…
  prostitutia nu este o munca precum oricare alta. incearca sa o practici si atunci vei vedea diferenta intre vanzarea trupului si vanzarea ideilor pe care le asterni pe tastatura stand intr-un fotoliu confortabil, si nu vei mai emite pareri despre o lume pe care n-o cunosti si in care nu ai idee ce drame se petrec.

  • Ba da, este ca orice alta meserie si ca orice meserie nu toata lumea se pricepe. Daca tu nu te vezi in stare sa faci asa ceva asta nu inseamna ca altcineva nu o sa se simta capabil. Fiecare isi alege meseria in functie de ce se crede capabil sa faca. Nu ii pune nimeni pistolul la tampla. E mult mai bine sa existe un cadru legal pentru aceasta practica decat ca lucrurile sa fie lasate sa continue asa. Ideal ar fi sa se incerce legalizarea o perioada de timp si compararea valorii anumitor indicatori cu valoarea lor in perioada nelegalizarii.
   Evident ca ceva trebuie incercat pentru ca la cum stau lucrurile acum mult prea multe persoane au de suferit.

   • „-Tati, sunt majora si vreau sa ma fac prostituata.
    -Bine, fata mea, dar sa-ti expun si punctul meu de vedere…”
    Trecand peste faza asta, care m-a facut sa zambesc, citind ce a scris Razvan mai sus, nu inteleg prea bine cum se aplica la prostitutie „fiecare isi alege meseria in functie de ce se crede capabil sa faca. ” Se pare ca multa lume se simte mai capabila sa se prostitueze in loc sa lucreze la camp sau cu capul, ca deh, sa mergi la scoala e mai greu. Pana la urma, cine isi alege meseria asta vrea un castig rapid si relativ facil, facand abstractie de propria demnitate.
    Din punctul meu de vedere, prostitutia ar trebui legalizata pentru a putea fi impozitata si pentru a se putea controla bolile venerice. Ca se va practica in continuare „la negru”- nu am nicio indoiala.

  • Adriana, tu ai practicat-o incat sa te consideri in pozitia de a afirma ca e RADICAL si TOTALMENTE altfel decat statul in fotoliu?
   O, sigur, e altfel, dar sa fii maturator e tot altfel, nu? Dar tot MUNCA este.

 15. Eu propun altceva: cumpararea femeilor ca meserie ca oricare alta. Daca facem afacere din intimitate si daca facem meserie „ca oricare alta” din vanzarea intimitatii de ce n-am face o meserie din vanzarea si cumpararea femeilor? Sa folosim prostituatele ca un fel de „chirie” pe femeie, iar cei mai bogati sa „cumparam femeile”. Doamne fereste, sa nu ma intelegeti gresit, prin vanzare cumparare femei nu inteleg sa nu i se respecte drepturile stipulate in Codul muncii. Sigur, femeile ce urmeaza a fi vandute sa aiba si ele optiunea de a fi vandute fara de care sa nu se poate parafa tranzactia.Sigur vor avea zile de odihna, ore libere, etc, etc. O meserie ca oricare alta. Iata o idee care poate fi sustinuta suta la suta cu „argumentele” „neutilitariste” ale articolului. iti cumperi femei si poti sa le folosesti ca „promotie”. La marfa cumparata de 100 de RON de la magazinul nostru puteti beneficia la alegere de o blonda o roscata sau o bruneta. O meserie ca oricare alta. Concurs cine vine cu cea mai rezistenta „angajata” castiga concursul. Pentru asta tot ce trebuie sa se faca este sa se stranga doua grupuri de oameni suficient de mari. Angajatele cu meserii „ca oricare alta” trebuie doar „sa stea”. Cine adoarme prima pierde. Eu nu inteleg ce este in neregula cu asa ceva! De ce s-or impotrivi atat oamenii la asa ceva? Doar este o meserie ca oricare alta!

  • Excelenta ideea de aducere la absurd a unei idei „logice”. Ce ma mira la genul acesta de intelectuale este ca, desi vin din alta tara care are grave probleme sociale – Republica Moldova- vin in Romania sa ne spuna ce buna este prostitutia legalizata. Daca ar face asta in Moldova natala, ar primi si niste vorbe de duh ca recompensa. Asa, vin sa ne educe in spiritul indicatiilor domnului Soros, acest guru al eliberarii de traditie (care reuseste sa-i dea distinsei doamne si bursa, ca sa o „deschida”). Traditia e rea, crestinismul este retardat, lasati ca venim noi cu un set de valori in care se simte duhul libertatii.

   • Toti cimpanzeii cu doua picioare care raman fara argumente au 2 solutii: atac fizic la persoana (adica sar la bataie) sau atac verbal la persoana. Ajunsi pe net, le ramane doar varianta 2.

    Acuma pe bune: ce daca d-soara e din R. Moldova? Ce daca acea tara are probleme sociale grave? Ce treaba au astea cu articolul ei si cu tema propusa spre dezbatere? NICIUNA.
    Va rugam poftiti inapoi in copac.

    • @Florin
     Multumesc pt „aparare”, dar m-am obisnuit cu asemenea replici, ba chiar Sorin Triscu nici nu exceleaza la asemenea atacuri. Mai astept sa mi se spuna ca sunt blonda si ar trebui sa tac din gura caci nu am creier :)
     Oricum, tin sa precizez pt curiozitatea dl. triscu ca sunt de 14 ani in Romania si nu am fost niciodata beneficiara a vreunei burse Soros…nu ca as avea ceva impotriva, dar nu a fost aczul :)

     • Eu apar sau combat ideea, nu persoana.
      Astfel:
      sunt de acord cu ideile din acest articol si cu modul cum sunt argumentate
      nu am fost de acord cu ideile de stanga din alte articole si, in masura timpului disponibil, am si contra-argumentat.

      Dar atacul la persoana, chiar si verbal, nu are nimic in comun cu discutia civilizata, pe idei. Pentru cine vrea astfel de „dezbateri”, sunt locuri libere la unele televiziuni de spalat creiere.

  • @Alin N Sincer, ma confuzati, nu inteleg ce fel de „targ”sugerati. sa vindem femei ca sa ce? Ca sa faca curat? Pai se intampla, exista menajere? Ca sa faca sex? Exista, se cheam prostituate? Ca sa ne uitam la ele? Si asta se intampla, cand femeile fac hostess sau participa la concursuri de miss? sau femei intretinute, sau damele de companie…cumparate cu oraNu inteleg ce e nou in propunerea dvs.
   Nu emiteti diferenta fundamentala intre a-ti vinde trupul/creierul etc si a te vinde pe tine ca proprietate. Cand te vinzi pe tine ca proprietate nu mai e munca…e altceva, scalvie sau zicetii cum vreti.

   • Nu, ziceam sa se vanda femei ca sclave, ca animale de casa. Dar sa platesti. Daca vrei sa-ti faca ordine in casa iti face. Daca vrei sa faca sex cu tine, face. Daca vrei sa faca sex cu altcineva, face. Daca vrei sa mearga in lesa, merge. Practic acel salariu este inlocuirea constrangerii cu forta din sclavie. Dar, in final, ar fi sclavie. Pai nu tocmai limitarile domeniului pe care poate actiona salarizarea si perioada pe care actioneaza dintr-o zi sau dintr-o luna ne-a smuls din epoca sclavagista acum cateva mii de ani? Ce facem? Mergem inapoi cu singura diferenta ca sclavul nu mai face sub amenintarea sabiei ci sub amenintarea lipsei materiale? Parerea mea este ca trebuie sa ramanem in procent cat mai mare oameni si sa incurajam cat mai mult frumosul si binele din noi. Femeile, ar fi bine sa ramana mame, sotii, amante chiar, dar nu toalete publice.

    • @Alin N.
     Daca vrem sa le facem contract de munca, si sa le „inchiriem”, legea spune ca orice contract d emunca trebuie sa aiba precizat f clar obiecul muncii… Nu poti face un contract cu cineva in care la obiectul contractului sa scirie „ce vreau eu”…Asa ceva nu este legal, iar daca cumva ar deveni, ar reprezenta punctul de plecare pt o serie de alte mii si zeci de mii de abuzuri, fata de toti angajatii. De ex o multinationala nu va mai fi obligata sa mai scrie pentru ce fel d emunca si in ce calitate il angajeaza pe un salariat al sau, asa ca va putea oricand sa il trimita la spalat vase, la intalniri cu clientii sau facut strategii de PR…adica totul, de la A la Z.
     Deci ce spuneti dvs are implicatii mult mai vaste, care ar afecta profund relatiile de munca si nu s-ar restrange strict la aria prostitutiei. Sunt insa de acord, ca daca cineva e asa deisperat sa plateasca o femeie doar sa o priveasca, si ii si face contract de munca, iar ea nu are nimic impotriva…chiar pare un job fain :)

     • Ok, inteleg, fiecare ramane la punctul lui de vedere. Totusi, macar argumentul medical ar fi bine sa functioneze. Este binestiut, de 3 ani mi se pare, ca virusul imunodeficientei umane dobandite, la care nu exista inca tratament, are dimensiuni atat de reduse incat poate sa treaca prin prezervativ. Si daca HIV trece relativ rar suficient cat sa infecteze, HPV trece mult mai des. Deci, chiar si din punct de vedere medical nu este corect ca statul sa sustina asa ceva. Atitudinea corecta ar fi de interzicere, sanctionarea proxenetismului, neamendarea prostituatei, populatia neincurajata la folosirea prostituatelor, cine face asta face pe riscul propriu. Nu este „politically corect” sa iti stimulezi cetatenii sa se imbolnaveasca.

  • @AlinN
   pai exista deja fenomenul, se cheama „casatorie”.
   cu diferenta ca nu platesti inainte de a-ti cumpara nevasta, ci DUPA. pe tot restul vietii de cuplu.
   :)

   daca ma duc la o prostituata, ma costa 100E.
   sotiei ii trimit tot salariul :)

 16. Superb scris și argumentat. Nu există motive raționale pentru a nu legaliza prostituția. Cred că ați surprins bine moralitatea românească „mai catolică decât Papa”.
  În cazul politicienilor însă, e pur și simplu un calcul sec – câte voturi pierd / câștig dacă votez DA / NU. Evident, în acest caz Biserica și o parte importantă a „turmei” ar fi împotrivă…

 17. Argumente si actiuni impotriva legalizarii prostitutiei la http://www.antiprostitutie.ro

  Mai multe lucruri, si mai profund analizate. Oricum mai profund decat in comentariile de mai sus, care abunda in clisee si tembelism. Iertati-ma pentru cuvantul dur. Hai sa spun mai bine „iresponsabilitate”.

  Prostitutia nu va fi legalizata in Romania. Slava Domnului.

  • @antiprostitutie.ro

   Am vizitat situl indicat si nu contine nici un studiu, ci doar diverse articole din presa si opinii partizane.

   Din cat stiu, exista si studii ale caror concluzii pledeaza impotriva dezincirminarii prostitutiei, dar acelea nu sunt pe site-ul indicat.

   De fapt, nu am gasit nimic util pe acel site, nici macar pentru partizanii mentinerii prostitutiei ca fapta prevazuta de legea penala.

   Astfel incat sunt nevoit sa fiu de parerea contrara: articolul publicat pe contributors si comentariile la el nu sunt cu nimic mai prejos decat site-ul indicat. Dimpotriva.

 18. si inca un lucru: s-a gandit cineva ce se va alege de prostituatele care „expira”? cum se vor integra ele in societate? cum vor face fata marginalizarii? ca daca se duc sa se angajeze in alt domeniu si le cer aia cartile de munca, li se reduc considerabil sansele. sau voi va bazati pe faptul ca daca legalizati prostitutia, atunci aceasta va deveni automat o ocupatie demna?
  nu va amagiti, nu va fi asa! prostitutia o exista ea de cand lumea si pamantul, insa a ramas de tot atata vreme o ocupatie rusinoasa si va ramane la fel in continuare.
  nu uitati, trecutul ne urmareste pe fiecare asa ca ar trebui sa traim astfel incat sa nu fim rusinati de ceea ce facem. trupul este casa sufletului iar sufletul e un lucru fragil, pe care constiinta il afecteaza direct, de aceea se ajunge la sinucidere sau la depresii.
  traiti frumos si demn. este mai bine sa sortezi gunoiul si sa maturi strazile, decat sa fii recipientul in care varsa toti nespalatii.
  oameni buni, limitele sunt necesare, altfel ajungem cu nimic mai presus de animale.

  • @Adriana.
   Asta e optiunea dvs, unei prostituate i se pare nedemn sa sorteze gunoiul, care e problema?
   va e frica ca nu se va putea reintegra in societate? Si acum cum o afce, cand nu e protejata de nici o lege? Chiar daca vi s erupe inima de prostituate ca nu se vor putea reintegra, nu-i nici o problema, le pensionam anticipat, :)!!!

  • @Adriana
   prostituatele care „expira” ies la pensie, e foarte simplu. pe la 40 de ani. cand ies oricum la pensie, legal sau ba.
   nu trebuie sa inventam noi roata.

   • Nu e obligatoriu ca o prostituata sa se lase de meserie la 40 de ani. Exista clienti care prefera ca „fetele” sa fie bine „coapte”… Si chiar si pentru cei obisnuiti, catedata e greu sa realizezi varsta, daca e o anume lumina… Ca sa iasa la 40 legal la pensie, ar trebui sa fie considerata o meserie in grupa I, deosebit de periculoasa. Ma rog, chiar e, dar…

    Prin urmare, n u m-as ingrijora de cele in varsta, ci de cele foarte tinere (sub 18 sau 21 de ani)- aceasta categorie nu ar fi deloc protejata prin dezincriminarea prostitutiei..

    Totusi, legea ar putea retine fapta cea mai grava – si anume violul – in czul unei relatii cu o persoana minora, in schimbul banilor, indiferent de circumstante. Legea ar putea sa retina ca agravanta situatia in care un astfel de viol s-ar petrece sub obladuirea regimului legal al prostitutiei – de exemplu.

 19. cand cuiva i-a intrat in cap ca prostitutia trebuie legalizata, e clar, nu i-o mai scoti cu niciun argument, oricat de solid ar fi (desi or sa pretinda contrariul)

  sper sa nu ajunga sa zica „au avut dreptate aceia care erau impotriva”

  PS
  probabil cei care sunt pro – nu au copii(fete) si nu-si pun problema somajului lor

  si mai cred ca o fosta prostituata niciodata nu va fi privita cu alti ochi, daca isi schimba profesia mai tarziu

  si da, nu este sanatos sa ti-o tragi cu zeci de barbati! prostituia trebuie sa ramana ilegala! iar femeile/fetele ajutate/ incurajate sa isi schimbe modul de viata!

  • „cand cuiva i-a intrat in cap ca prostitutia NU trebuie legalizata, e clar, nu i-o mai scoti cu niciun argument, oricat de solid ar fi (desi or sa pretinda contrariul)

   sper sa nu ajunga sa zica “au avut dreptate aceia care erau PENTRU”

   ceea ce am copiat eu mai sus si modificat putin prin locurile esentiala are tot atata logica ca t comentariul original
   PS
   probabil cei care sunt CONTRA – nu au copii(fete) care au venit acasa dupa vreo petrecere ca dupa putin timp sa moara din complicatii de nu stiu eu ce boala ….boala ce bineinteles ca nu ar fi existat daca „muncitoarea” era in normele legii

   „si mai cred ca o fosta prostituata niciodata nu va fi privita cu alti ochi, daca isi schimba profesia mai tarziu”…DE CATRE OAMENII CU MINTI INGUSTE

   „si da, nu este sanatos sa ti-o tragi cu zeci de barbati! prostituia trebuie sa ramana ilegala! iar femeile/fetele OBLIGATE CU ORICE MIJLOACE DA LA AMENINTARI PANA LA CORECTII FIZICE sa isi schimbe modul de viata!”…..

   cer iertare daca mi-am permis sa modific comentariul dumneavoastra cu ceea ce cred eu ca ati vrut sa spuneti in realitate

 20. vad ca am ramas ca fraieru cu a doua postare si din cauza ei ar reiesi ca as fi contra.
  in prima prima postare de aici ma refeream la politicieni,ca doar e o vorba in popor, ca politica e curva.
  si mentionam ca alea batrane si reformate(din politica) sunt cele mai habotnice..vezi hotararea senatului.
  acum,referitor la nea prigoana care spre deosebire de penes curcanu l-a intors acasa,isi mai ridica poalele in cap pe la tot felul de evenimente, a produs singura idee ptr care va ramane in istorie,in istoria bordelurilor romanesti..
  unii au hotarat sa ramana pe peretii bisericilor,a muzeelor,a academiilor sau salilor de clasa,dom silviu tine mortis sa fie semnalizat cu felinare rosii.eu i-as fi sugerat sa le vopseasca portocaliu ca nu e nicio diferenta intre stabilimente.
  redevenind serios,consider ca fiecare poate dispune cum vrea de persoana lui,de munca sa si ca aceasta „meserie” daca o ignoram ,nu inseamna ca nu exista.asa ca mai bine o legalizam si o supraveghem..ca mai ies si niste bani ptr alde boc..sa fie sanatosi asa cum le doresc io..!
  p.s.
  sper ca acest comentariu, nu mai atenteaza la pudoare..

 21. –vad ca am ramas ca fraieru cu a doua postare si din cauza ei ar reiesi ca as fi contra.
  in prima prima postare de aici ma refeream la politicieni,ca doar e o vorba in popor, ca politica e curva.
  si mentionam ca alea batrane si reformate(din politica) sunt cele mai habotnice..vezi hotararea senatului.
  acum,referitor la nea prigoana care spre deosebire de penes curcanu l-a intors acasa,isi mai ridica poalele in cap pe la tot felul de evenimente, a produs singura idee ptr care va ramane in istorie,in istoria bordelurilor romanesti..
  unii au hotarat sa ramana pe peretii bisericilor,a muzeelor,a academiilor sau salilor de clasa,dom silviu tine mortis sa fie semnalizat cu felinare rosii.eu i-as fi sugerat sa le vopseasca portocaliu ca nu e nicio diferenta intre stabilimente.
  redevenind serios,consider ca fiecare poate dispune cum vrea de persoana lui,de munca sa si ca aceasta „meserie” daca o ignoram ,nu inseamna ca nu exista.asa ca mai bine o legalizam si o supraveghem..ca mai ies si niste bani ptr alde boc..sa fie sanatosi asa cum le doresc io..!
  p.s.
  sper ca acest comentariu, nu mai atenteaza la pudoare..

 22. Argumentul „prostituţia este cea mai veche meserie din lume”

  Este prostituţia cea mai veche ”meserie” din lume? Fals, total fals. Există multe alte meserii mult mai vechi (agricultor, vânător, culegător de fructe, crescător de vite, olar, făuritor de unelte etc). Atunci de ce auzim această afirmaţie falsă iarăşi şi iarăşi? Explicaţia naivă: dacă ceva sună ca un lucru adevărat, atunci trebuie să fie adevărat, de ce să-l mai verifici?! Explicaţia matură: industria sexului (prostituţie, pornografie, trafic de carne vie etc) este foarte-foarte profitabilă. Dar cum îşi asigură profitabilitatea? Răspuns: lucrând ca la carte în ceea ce priveşte managementul şi marketingul afacerii. Unul dintre postulatele de baza ale marketingului este acesta: dacă vrei să ai succes cu marfa pe care o oferi spre vânzare, atunci trebuie să cucereşti mai întâi o parte a minţii clienţilor tăi. Au reuşit acest lucru? Sigur că da. Dovada o vedem: preluarea – fără prea multă gândire – şi repetarea la nesfârşit a unei afirmaţii false. Iar întrebarea mea de final este aceasta: mai sunt cumva şi alte lucruri cu care ne-au intoxicat băieţii „deştepţi” mintea? Ce-ar fi să facem o curăţenie generală prin „debaraua” minţii?! Am putea să descoperim şi alte „surprize” care s-au furişat prin uşa din dos în zonele sensibile ale vieţii noastre, fără acceptul conştient al raţiunii?

 23. Argumentul „prostituţia tot există, deci hai să o legiferăm”

  Unul dintre cele mai naive, dar foarte des întâlnite argumente este acela care postulează că „prostituţia există” şi dacă tot există atunci trebuie să o legiferăm (mai ales că aceasta poate să aducă şi importante beneficii financiare pentru bugetul statului).

  Dar de viruşii care există în fiecare din noi ce spui? Există doar! de ce alergi dar repede-repejor la medic pentru antibiotice?! De ce trebuie să încercăm să le limităm efectele rele asupra sănătăţii, nu este mai bine să-i „legiferăm” ca să se înmulţească în voie? Şi în general de ce să ne împotrivim răului? De ce să nu-l lăsăm să se răspândească în voie? De ce nu am pune paie peste foc ca să-l stingem?! Hoţii să fure nestingherit. Înşelătorii să-şi facă numerele nestresaţi de nimeni. Ucigaşii să ucidă fără a fi nevoiţi să ajungă la închisoare. Nu-i aşa că – după logica aceasta „minunată” în care totul este permis şi legiferat – ar fi raiul pe pământ?

  Iar acum haidem să vedem unde s-ar putea ajunge dacă suntem consecvenţi în gândire. Iată scena. Se scarpină una din potăile de care este plină România şi îţi ajunge un purice pe cap. Ce faci? Te lupţi cumva ca să-ţi limitezi neplăcerile cauzate de prezenţa intrusului? Nicidecum. Dimpotrivă… constaţi existenţa ei (căci este femelă) pe capul tău, dai o lege prin care îi legitimezi activitatea, după care, ţinând cont de faptul că există o mare cerere pentru „serviciile” pe care aceasta le poate oferi, deschizi un bordel şi inviţi clienţii în număr cât mai mare. Să se înmulţească tot mai mult pe capul tău, dacă tot există!!!

 24. Felicitari pentru articol, argumentat si bine scris.

  Uiti insa ca aspectul moral nu vine din felul muncii, din faptul ca ea este indispensabila sau nu, din sincreziile societatii de consum ci… din mostenirea noastra religioasa, iudeo-crestina.

  Sexul e declarat rau, sexul este pacat, a face sex in afara casatoriei era initial pacat (mai ales daca erai femeie, barbatii se aranjau cu religia).

  Dovada si culme a paradoxului: in America, o alta tara puritana, o femeie poate in mod legal sa isi puna pantecul la dispozitie pentru a creste copilul altui cuplu (eventual si ovulele, de altfel) dar nu poate sa-si puna sexul la dispozitie pentru a satisface placeri (ma rog, sunt totusi vreo 2-3 state in care prostitutia este legala). De ce? Pentru ca primul serviciu raspunde unei aspiratii nobile (a avea copii) pe cand cel de-al doilea unei dorinte murdare, diabolice (a face sex). Corolarul marelui paradox iudeo-crestin in care procreerea este un bine iar sexul un rau moral.

 25. n-am apucat sa citesc toate comentariile, insa m-am enervat: da’ pe fetele astea le-a intrebat cineva ce-si doresc? da, pe prostituatele pe care le priviti cu scarba sau cu falsa mila si cu ipocrizie. acuma toti ne dam cu parerea de parca am sti cu ce se mananca. va rog mana sus aia care ati vorbit cu o prostituata (si nu ma refer la „ce faci, ba c….o!”) care cunoasteti bine un om care face asta. sunteti ca nefumatorii care dau sfaturi fumatorilor cum sa se lase de fumat ca fumatul e nociv si dauneaza grav sanatatii (apropos, sunt nefumator).
  iar celor care zic:”ai vrea ca fata ta sa fie prostituata?” le raspund asa: cand veti ajunge la 45-50 de ani si nu va mai permiteti rata le creditul pentru casa si va da firma afara pentru ca vin aia tineri din urma cu mai multa energie, si-s si ieftini, cand statul – pe langa banca si patron – o sa va dea si el o portie de sex oral sub forma unui ajutor de somaj de 2 lei, vine fata dumneavoastra (care e fie prostituata, fie actrita in filme pentru adulti, fie lucreaza intr-un videochat) si va pune mancarea-n farfurie si va plateste casa. ce faceti? stati intr-o casa platita din sex? mancati dintr-o mancare platita cu sex?
  atunci sa va vad principiile, ca asa se pun la incercare.
  e usor sa ne dam cu parerea, romanii sunt foaaaarte buni la asta
  mai vorbim

 26. Oare cata minte iti trebuie ca sa pricepi ca intr-o tara saraca si primitiva, aflata in criza si unde nu sunt suficiente locuri de munca, legalizarea prostitutiei va creste exploziv piata serviciilor sexuale (pentru tinerii someri si fara calificare de ambele sexe) si afacerile cu carne vie, fiscalizate sau nu? Oare de ce Romania e cunoscuta traditional drept tara exportatoare de carne vie? Germania sau Olanda nu exporta prostituate nu pentru ca acolo exista Beate Uhse si sindicate ale prestatoarelor, ci pentru ca sunt tari bogate si unde nivelul de educatie e altul, iar un sistem de mafii locale care sa traficheze laolalta fete, arme si droguri nu s-a dezvoltat ca in Est sau a putut fi stapanit.

  Te lupti zilnic, ca stat slab ce esti, cu evaziunea fiscala in toate domeniile si te iluzionezi ca daca legalizezi prostitutia nu se mai fac bani negri din asta si se reduce traficul? Legalizarea la noi n-ar insemna decat sa incurajezi scoaterea la produs a altor bucati de carne, atat. Legalizarea drogurilor creste consumul, legalizarea prostitutiei creste cererea, legalizarea vanzarii de organe creste piata. Adica la piata neagra existenta se adauga pur si simplu una alba.

  Da, mai vin niste bani la buget si se mai fac niste angajari (normal, e mai rentabil ca privat sa deschizi un bordel decat o gradinita sau o fabrica). Asa ca pe chestia asta va incepe „glamorizarea” prostitutiei, cu diverse produse artistice care sa arate ca de fapt sa practici prostitutia e ceva misto, misterios, sexy, superior muncilor banale ale altor femei. Sa multumim statului pentru ca le da acum si dreptul la pensie, asa cum il da si vrajitoarelor si prezicatoarelor pentru o alta „munca” la fel de utila!

  Utilitatea sociala a prostitutiei a ajuns deasupra oricarei discutii, din moment ce „barbatii sunt mai fericiti” (am citat din Teo Trandafir); evident ca sunt mai fericiti, ca doar controlul medical obligatoriu al fetelor nu se face de dragul sanatatii respectivelor bucati de carne, ci ca sa nu ia cumva clientii vreo boala. In plus, o femeie care munceste altceva ajunge rapid sub tirul replicilor „daca nu-ti convine aici, angajeaza-te la un bordel” sau „nu inteleg de ce nu te-ai angajat prostituata, ai fi fost mai utila”. Ba mai mult, daca tot o sa avem legea ca daca somerii pierd dreptul la ajutor de somaj daca refuza o data sau de trei ori un loc de munca, iar pe raza judetului tau se intampla sa fie un bordel care face angajari, risti si oprobriul public ca somera daca refuzi „locul de munca”.

  Argumentul adus de careva mai sus (vehiculat si de Sebastian Lazaroiu) ca daca nu se legalizeaza prostitutia cresc violurile, ca si cand barbatii ar fi forte oarbe ale naturii carora trebuie sa li se aduca jertfe ca sa fie imblanziti, este de o tampenie fara margini si umileste ambele sexe. E ca si cum am zice: barbatii trebuie sa fie incurajati sa-si bata din cand in cand nevestele, ca altfel pot sa le omoare la un moment dat din prea multa furie adunata, si nu sunt ei de vina ca le omoara, ci legea care le-a interzis sa le bata! Eu inteleg foarte bine dorinta autoarei de a descrie printr-o ironie brutala cruzimea capitalismului, dar e copilaresc sa transformi ASTA intr-o pledoarie in raspar pentru legalizare si sa mai faci si glume proaste ca atunci cand bucatile de carne respective imbatranesc si „expira”, le pensionam anticipat.

  Ma surprinde si ca nu s-a inteles demonstratia corecta prin reducere la absurd a lui @AlinN. Adica apare cererea de piata pentru ceva, trebuie sa ne executam si sa legalizam fara cracnire. Iar legile pietei actioneaza logic si mai departe: prostituata care accepta sa fie trasa cu lesa face bani mai multi, fiindca asta e o specialitate, asa ca de ce nu? Doar nu vrei sa te opui fortelor pietei, cererii si ofertei! Asa se inmultesc cele care accepta sa fie trase cu lesa, concurenta creste, preturile se plafoneaza si va trebui sa iesi pe piata cu altceva, si mai exotic, cu care sa atragi clientii de la concurenta. Nu ne indoim ca femeilor le place, oare n-am vazut in filmele porno ca le place absolut orice?

 27. Era un articol despre perioada interbelica in care autorii radeau de exprimarea de pe un abonament la un bordel din Bucuresti. Daca exista FEMEI care practica asta din proprie initiativa, legalizarea le-ar proteja pe cele fortate etc. Dar nu, tocmai in tara noastra ortodoxa avem 2-3 biserici in fiecare sat, scoala canci, wc in curte, dar deh, ne simtim moral superiori si ne prefacem ca nu exista rau. Americanii au invatat lectia prohibitiei – nu se poate ca niste tarani sa impuna altora sa nu faca ce le place.

 28. adevarul este ca multe femei imbratiseaza aceasta „profesie” cu entuziasm, nu vorbesc despre cele care chiar nu stiu sau nu pot sa faca altceva. si pentru cei care sustin ca e o meserie „ca oricare alta”, intrebarea clasica: „o vezi pe sora ta practicand-o?”.

 29. Interesanta interferenta dintre Silviu Prigoana (initiatorul proiectului de lege discutat) si Victoria Stoiciu, ambii dornici de emancipare sexuala si legalizare a folosirii femeilor ca un obiect. Pentru ca acea femeie nu mai este o persoana, ci un gadget pe care il folosesti asa cum folosesti telecomanda televizorului. Parerea unui expert poate conteaza. Dr. Melissa Farley, autoare a cartii Prostitution, Trafficking, and Traumatic Stress, autoare a 24 alte articole, spune:
  Clearly, violence is the norm for women in prostitution. Incest, sexual harassment, verbal abuse, stalking, rape, battering and torture are points on a continuum of violence, all of which occur regularly in prostitution. A difference between prostitution and other types of gender violence is the payment of money for the abuse. Yet payment of money does not erase all that we know about sexual harassment, rape and domestic violence.
  (din articolul publicat in Psyhiatric Tymes)
  http://www.psychiatrictimes.com/sexual-offenses/content/article/10168/48311

  Guvernul SUA : The U.S. Government adopted a strong position against legalized prostitution in a December 2002 National Security Presidential Directive based on evidence that prostitution is inherently harmful and dehumanizing, and fuels trafficking in persons, a form of modern-day slavery. Prostitution and related activities—including pimping
  and patronizing or maintaining brothels—fuel the growth of modern-day slavery by providing a façade behind which traffickers for sexual exploitation operate.

  http://www.servingourworld.org/PDF/trafficking/dos-prostitution-sex%20-trafficking.pdf

  Deci guvernul SUA spune ca este o forma moderna de sclavaj, iar aici dna Victoria S. face piruete stilistice printre sofisme bune la seminarii pentru curatat constiintele de normalitate.
  Daca mai vreti ceva mai clar de atat, pentru ca aici se discuta concepte, doamna VS ne da sfaturi despre ce ne este de trebuinta. Sunt siderat de energia pe care o depune intr-un domeniu pe care evident ca nu il cunoaste decat din teorii sociologice, pentru ca imi este greu sa cred ca a studiat fenomenul in toata amplitudinea sa terifianta. Este doar o purtatoare de cuvant a celor care doresc destructurarea sociala a acestei tari.

 30. vad ca ceea ce comentasem anterior a cazut la moderare. oricum, ceea ce spuneam acolo este redat cam in proportie de 90% de comentariul lui jj, ce mai spuneam mai important in plus e ca nu trebuie sa uitam ca si copii sunt victime ale prostitutiei, ca si femeile, si ca uneori dureaza saptamani pana la momentul la care unii virusi care aduc atata suferinta pot fi detectati in organism, ceea ce face ca probabilitatea de imbolnavire a doritorilor de astfel de servicii – si implicit a famiilor lor – sa fie mare.
  In rest, dle dedalus, ma dezamageste profund sa vad ca luati in deradere sugestii de documentare ale cititorilor dvs, declarandu-va „neconvins”. poate va conving studii ale unor organisme internationale pe care le puteti gasi oricand pe internet? sau, ca jurnalist, mi z-ar parea mai corect sa discutati nemijlocit cu 5-10 femei / copii care s-au aflat in sclavie sexuala si care au reusit sa se elibereze complet, nemaidepinzand de aceasta lume. poate, daca stati de vorba cu ei sa vedeti cum au ajuns acolo (de obicei din nevoie, lipsa de educatie, lipsa de atentie), ce simt despre experienta prin care au trecut, cat de usor sau greu au reusit sa se reintegreze in societate, veti avea o imagine mai clara asupra fenomenului cu toate implicatiile sale pentru cei direct implicati si ju veti mai vorbi din convingerile proprii, ale unui om care nu poate sa isi imagineze cum e sa treci printr-o astfel de experienta. incercati poate la centrele de consiliere… asa cum spunea jj, nimeni nu isi doreste sa fie toaleta publica. iar in rarele cazuri in care prostitutia se face din convingere/ placere, „prestatoarele” ma indoiesc profund ca vor popula bordelurile. acelea sunt, de regula, cazurile asa zis de „escorta”, „masaje erotice”, „demoazele” de dorobanti sau din showbiz etc. in bordeluri vor merge, ca sclavi, tot cei fara optiuni datorita lipsurilor materiale sau carentelor de educatie. o seara buna!

 31. excelent articol ! imi place foarte mult,a fost o placere sa il citesc.
  sunt de acord cu ceea ce ati scris si mi-a placut foarte mult si cum ati expus problema si felul in care v-ati exprimat.
  am sa va citesc articolele de acum inainte.
  multumesc.

 32. Cred ca autoarea articolului nu prea cunoaste pe pielea ei problema. Si scapa din vedere aspecte sociale si dupa parerea mea psihologice importante.

  Nu ma pricep prea bine sa-mi explic punctul de vedere, dar pot spune cate ceva cred eu pertinent. Acu’ cativa ani eram si eu extrem de curios despre cum poate o prostituata sa se prostitueze – mie mi se pare o chestie total anormala. Nu musai is foarte calificat sa-mi dau cu parerea nici acuma, da’ asa cum nu-i musai sa te scufunzi in rahat din cap pana-n picioare ca sa-ti dai seama ca pute, ci ajunge sa te apropii de el cat sa-i simti duhoarea, nici nu tre’ sa devii musai expert in prostitutie ca sa iti dai seama de anumite aspecte.

  Daca autoarea articolului considera ca prostitutia e o meserie ca oricare alta, sa incerce sa o practice, in mod discret, pentru o perioada scurta. Sa intre in contact cu prostituate, cu clientii lor, dar nu doar la modul superficial. Sa urmareasca efectele prestarii acestei munci, si a consumului de servicii specifice, asupra celor implicati. Dupa aia sa scrie din nou despre subiect. As fi mult mai inclinat sa-i acord credit dupa o asemenea experienta.

  Ce-am reusit eu sa constat e ca prostitutia te schimba semnificativ, indiferent daca esti furnizor sau client. Devii tot mai putin capabil de relatii normale cu lumea din jur. Totul devine o marfa, nu doar sexul. Notiunea de prietenie isi pierde sensul, cu timpul, si e inlocuita de relatii bazate pe interese comune. Iti vine tot mai greu sa ai incredere in alti oameni, chiar daca nu o arati. Daca ai nevasta, cu timpul ajungi s-o consideri o proprietate, in cel mai bun caz o utilitate, nu un partener de viata. Eu cel putin nu stiu vreo alta meserie care sa aibe acelasi efect.

  Nu pot sa zic eu care e explicatia. De asta ar fi cazul sa se ocupe psihiatri sau psihologi de meserie. Da’ ma gandesc eu, o meserie care e atat de invaziva in sfera privata nu prea iti mai lasa mare lucru care sa fie al tau si doar al tau – sau pe care sa-l imparti doar cu o persoana foarte apropiata, in loc sa-l scoti la vanzare. Nu ma refer doar la sex – o prostituata priceputa arareori vinde doar sex, si chiar daca nu e violata, tot e frecvent abuzata – un client al unei prostituate are de obicei ceva de descarcat de pe suflet, sexul e o manifestare secundara. Nici macar prostituatele care stau pe centura si fac sex oral tiristilor nu vand de fapt sex. In afara de cost, diferenta nu e semnificativa pt. tirist. Ce cumpara el de fapt e aparenta de putere – are o relatie cu alta persoana umana, din carne si oase, pe care o domina, si la nivelul lui intelectual, amagirea e suficient de puternica incat sa se convinga singur ca asta il face pe el mai important. In conditiile astea, e pe undeva normal sa ajungi ciuntit, infirm din punct de vedere emotional, cred, daca oferi sau consumi constant servicii de acest fel.

  Cred ca ar fi interesant pt. autoare sa urmareasca procesul de racolare al prostituatelor de lux. Majoritatea sunt fete bine educate, din familii bune, care la origine sunt fete foarte cuminti si ascultatoare. Racolarea are loc la o varsta la care respectivele sunt inca fragede la trup, dar mai ales la minte. Procesul e foarte gradat, si se desfasoara dupa toate regulile spalarii pe creier. Cred ca subiectul ar putea genera un articol extrem de interesant, si mai ales educativ.

  Din punctul asta de vedere, avand in vedere argumentatia autoarei, eu cred ca prostitutia e un leac pentru simptome, nu pt. cauze. Te duci la bordel pt. ca sexul cu nevasta e jalnic, sau pt. ca te-a lasat prietena, sau pt. ca iti permiti si esti curios, sau pt. ca esti nesigur si ti-e frica de o relatie normala – motivele sunt diverse. Dupa o vreme, te duci la bordel din obisnuinta. Dupa inca o vreme, te duci la bordel pt. ca e singurul loc in care tie sexul ti se pare normal – pe cat posibil fara emotiii, prestat ca un serviciu, nu practicat ca o relatie intre doi parteneri interesati fiecare de satisfactia celuilalt. In momentul respectiv esti pe undeva dependent. Cu simptome poate nu atat de accentuate ca in cazul altor droguri, dar pe-aproape. Legalizarea drogurilor (pe care o sustin – nu atat formularea unui cadru legal pentru comercializarea drogurilor cat dezincriminarea si regularizarea consumului, ca in cazul alcoolului si tigarilor) poate fi o solutie pt. multe probleme, nu insa pt. cauzele care duc la consum.

  Astea ar fi motivele pt. care eu nu sunt de acord cu legalizarea prostitutiei. Nu cred ca prostitutia va disparea vreodata. Cred ca e utila si necesara consilierea celor care au ajuns sa practice prostitutia. Nu cred ca sunt complet de condamnat relatii la limita prostitutiei, in care o persoana o intretine pe alta, care nu ofera in schimb nimic altceva decat sex – se poate ascunde mai mult in spatele unei asemenea relatii decat simpla prostitutie. Dar a considera prostitutia o meserie ca oricare alta, si a o legaliza in consecinta, mi se pare complet aiurea.

  • aaaa… cred ca ma pierdut ceva pe drum. Nu cred ca spune nimeni pe-aici ca prostitutia e buna, ca trebuie sa fie incurajata. Nu sunt de acord cu unele afirmatii, dar chiar daca as fi… suntem de acord, nu e bine nici sa fii prostituata nici sa fii client.

   Dar de ce ar trebui sa fie bagate prostituatele la inchisoare?

 33. Cred ca problema prostitutiei trebuie tratata…. inginereste…ne tot invartim in jurul unei tufe si refuzam sa vedem problema reala. Care este cauza reala a acestui fenomen, si cum o rezolvam? Se prostitueza lumea de placere? Prea putin. Se prostitueaza lumea de nevoie(fortat sau nu de alta persoana)…Da!
  Si care are fi nevoia? :) … mmm….uuu…aha! pai ca sa supravietuiesti.
  Emigranti de ce lucreaza la sortat gunoaie? de placere? pentru ca te face munca mai fericit sau te simti mai implinit? pai o fac tot ca sa supravietuiesca.
  Cum rezolvam problema?( sa va tineti bine de birou:) ). Pentru gunoaie construim o masina de sortat gunoaie. Da, dar este mai IEFTIN sa lucram cu emigranti.aha!? Deci daca se justifica ‘economic’ este ok sa calcam in picioare semeni de ai nostri.. ca sa facem ce?.. profit(bani).
  Si acesta este miezul problemei, am construit o societate de rahat( scuzati expresia) si ne miram ca suntem improscati cu gunoi din toate partile. Prostitutia si alte lucruri umilitoare pe care suntem fortati sa le facem sunt ecourile felului in care funtioneaza societatea pe care am dorit sa o construim. Oricate legi am da boala nu se va vindeca pt ca vine din alta parte. Legea ar fi avut cel putin un efect bun, ne-ar fi tinut cu nasul in gunoiul creat de noi si poate cand ne saturam de miros o sa facem ceva… cu adevarat ceva pentru eliminarea umilintei la care ne supunem semeni.

 34. E un subiect teribil de trist.

  1. Vedeti filmul „Human Trafficking”. Nu va ascundeti de el, daca nu vreti sa va ascundeti de realitate.
  2. Care este NECESITATEA REALA a acestor servicii? Cati oameni din tara asta au NEVOIE sa apeleze la sex platit, atata timp cat poti apela la cel neplatit, practicat oricum la scara larga, fara restrictii si obligatii? Care sunt categoriile sociale care AU NEVOIE de astfel de servicii? In afara de perversii cu nevoi speciale
  3. Cati din cei care argumenteaza pro-legalizarea prostitutiei ar fi de acord si cu legalizarea prositutiei MASCULINE? Adica daca eu, barbat, tata de familie etc am dreptul sa ma duc la cu.ve de doua ori pe luna, pentru ca apoi sa ma intorc „relaxat si curat” la famile (nu?) – de ce n-ar avea dreptul si sotia mea sa-si ia acelasi „time-out” pentru o „descarcare” pe bani cu un tinerel la alegere, intr-un local, legal? Aaaa… parca asta ar fi ciudat, nu? pai de ce. donilor cu vedei liberale? De ce toata lumea cand se gandeste la prostitutie isi imagineaza doar niste pipite vesele si apetisante, care fac munca cu placere, nu au boli, sunt minunate la pat si eventual niste partenere placute de conversatie etc? In realitate, priviti epavele alea de femei de pe centura oraselor, atat de urate, obosite si nefericite incat nici sticla televizorului nu le suporta. ACELEA sunt domnisoarele care vor popula stabilimentele, domnilor amatori de sex platit! Distractie placuta!
  4. Cum va puteti imagina, intr-o tara atat de corupta, ca medicii nu vor da avize de „bun de munca” pe spaga pt toate seropozitivele, ca politia nu va inchide ochii la violentele din spatele usilor inchise – exista si amatori de sex hard-core, fortat, si cu cat e fata mai aproape de 12 ani, cu atat e pofta mai mare, nu?
  5. INTOTDEAUNA FATA CARE SE PROSTITUEAZA E FIICA CUIVA. AR PUTEA FI SI A TA., CEL CARE SUSTII CA MERSUL LA BORDEL TREBUIE SA FIE LEGAL. SAU AR PUTEA FI BAIATUL TAU. FOLOSITI CA O CARPA FARA SUFLET SI SENTIMENTE, DROGATI „CA SA SUPORTE MAI BINE” SI APOI ARUNCATI. UN TRUP PE BANI, PT 5 MINUTE DE PLACERE EGOISTA. A TA. CUM POATE FI CINEVA DE ACORD CU ASTA? CUM POATE FI O FEMEIE DE ACORD CU ASTA?

  • @ D
   1. Oferta e determinata de cerere. Daca exista prostitutie, inseamna ca exista cerere, inseamna ca exista, pur si simplu, s epare ca sexul nu e asa la liber ca laptele sau paine cum pare la prima vedere.
   2. da, personal sunt 100% de acord cu legalizarea prostitutiei, fie ea masculina sau feminina.
   3. problema coruptiei e una reala, intr-adevar, dar daca mergem pe firul argumentului dvs, atunci reiese ca intr-o tara ASA corupta nu are sens sa incercam sa legalizam nimic, nici o munca, sa nu institutim nici o regula etc pt ca oricum va fi incalcata. De ce sa facem contracte la muncitorii de pe santier daca inspectia muncii oricum le va verifica? De ce sa dam ajutoare sociala daca UNELE dintre ele risca sa ajunga pe mana unor nepoti ai primarului?
   4. Sincer, nu mi se pare nimic ne-onorabil…daca fata sau baiatul meu va decide sa faca asta, e dreptul lui, poate nu voi fi cea mai fericita mama, dar tot asa nu as fi cea mai fericita mama daca fiul sau fiica mea s-ar afce gunoier sau maturator in loc sa mearga la scoala.

   • ”Sincer, nu mi se pare nimic ne-onorabil…” – mai clar decât atât nici că se putea! Prin urmare, conform gândirii autoarei articolului, este ONORABIL să fii сurvă. Acestea da convingeri morale!!! De ce a trebuit dar să te rotești atâta de mult în jurul cozii? La ce-a folosit toată salata aceea de cuvinte ieftine din care este compus articolul? Vezi cât de frumos au ieșit la suprafață lucrurile?! Există o vorbă din bătrâni: ”Fiecare pasăre pe limba ei piere”.

    ”daca fata sau baiatul meu va decide sa faca asta, e dreptul lui, POATE (totul este relativ, probabilistic și nesigur) nu voi fi cea mai fericita mama…” – în concluzie, principial vorbind, ai fi de acord ca fata ta să fie coborâtă la stadiul de wc public, unde orice scrintit mintal, golan, nespălat, obsedat sexual sau violator să poată veni ca să-și satisfacă nevoile – sărăcuțul! Bună mamă!!!

    @Victoria, nu te amăgi degeaba… dacă nu-ți vei schimba drumul, atunci vei ajunge exact acolo unde te îndrepți…

  • Amuzante comentarii.

   1. Daca nu intelegi ca exista o diferenta mare intre trafic de carne vie si prostitutie, atunci discutia e inutila. Dar intre munca si sclavie intelegi ca e o diferenta? Trebuie sa condamnam si munca fiindca exista inca sclavie in lume?
   2. Daca n-ar exista cerere, subiectul acesta nu ar exista nici el, asa cum nu ar exista nici prostitutia. A spune ca prostitutia trebuie interzisa fiindca nu exista cerere este o contradictie in termeni.
   3. Paradoxal, eu cred ca multi ar fi de acord cu legalizarea prostitutiei masculine caci li se pare mai acceptabil pentru barbati sa faca sex fara sentimente. Dar cred ca faci o confuzie intre lege si morala. Nimeni nu spune ca ai „dreptul” moral de a merge la prostituate. Dar nici nu spune ca ar trebui sa fii bagat la puscarie. Si da, accept ca femeile pot sa recurga la gigolo. Nici macar nu mi se pare foarte imoral, doar foarte trist. Cum sa-ti spun? Cred ca multe din opiniile de pe acest forum sunt moralmente condamnabile, dar nu cred ca autorii lor ar trebui sa fie bagati la puscarie sau amendati pentru ele.
   4. Nu am fost niciodata la prostituate. Dar sincer, mi-e mai teama cand ma duc la analize si trebuie sa fiu intepat decat mi-ar fi sa am relatii sexuale cu o necunoscuta, folosind prezervativ.
   5. Nu mi-as dori ca fiica mea sa fie prostituata, asa cum nu mi-as dori sa fie gunoier. Nici nu as repudia-o pentru asta. Si in primul rand nu as cere legii sa bage prostituatele la puscarie numai ca sa fiu sigur ca fiica mea nu ajunge prostituata. Ca sa nu mai zic, daca e sa ajunga prostituata, mi-ar fi mult mai frica sa am fiica prostituata intr-o tara in care prostitutia este ilegala decat intr-una in care este legala.

   • @Danon,

    discuția este inutilă dacă refuzi să vezi că acolo unde este foc este și fum! Prostituția și traficul de persoane sunt legate ombilical una de cealaltă. Sau, ca să fiu și mai clar, traficul de persoane este ”motorina” cu ajutorul căreia se alimentează cu ”prospături” piața prostituției. În situația în care se crează condiții prielnice pentru mărirea numărului de prostituate (prin legalizare) se vor crea toate premisele necesare și pentru creșterea numărului de persoane traficate. Aceasta este realitatea și doar naivii în gândire nu pot să o vadă!

    Ce înseamnă în mod practic legalizarea prostituției? Înseamnă că acolo unde astăzi stă o prostituată, mâine, după legalizare, vor fi două, poimâine trei, iar peste o săptămână zece. Proxeneţii şi traficanţii de astăzi, care după legiferare vor deveni oameni de afaceri onorabili (se vor numi probabil sexual business agents sau mai ştiu eu cum), vor încerca toate mijloacele, de data aceasta legale, ca să-şi mărească „cota” de piaţă şi profiturile. Şi te asigur că nu există nimeni mai bun la marketing decât cei din industria sexului (prostituţie, pornografie, trafic de carne vie etc) – au banii și resursele necesare pentru a cumpăra jurnaliști, polițiști, judecători și politicieni. Acestea sunt tendinţele imediate, dacă este să ne luăm după datele statistice care ne vin din ţările „superdeştepte” cu valori „supereuropene” sau de aiurea care au legiferat prostituţia. Iar odată cu creşterea numărului de prostituate CREȘTE TOT ”PACHETUL”: traficul de carne vie, traficul de copii, rata bolilor cu transmitere sexuală, numărul de violuri comise în societate (te-ai fi aşteptat ca măcar acest indicator să scadă, doar băieţii au, în sfârşit, un loc unde îşi pot descărca nevoile şi frustrările – sărăcuţii de ei – dar uite că realitatea se încăpăţânează să te contrazică), traficul de droguri, spălarea banilor, corupția, activitatea criminală etc. Poți să stingi focul dacă arunci paie peste el?!

    Așa că este timpul să-ți scoți capul din nisip și să privește realitatea în ochi așa cum este, fără înflorituri jurnalistice sau politicianiste… Nu te mai lăsa cumpărat atât de ușor – crede mai puțin de 50% din ceea ce vezi și mai puțin de 10% din ceea ce auzi – astfel îți vei maximiza șansele de evitare a spălării pe creier la care suntem supuși, cu toții, prin mijloacele de informare în masă.

 35. @Daedalus

  Faptul ca nu e incriminata nu inseamna ca e legala. Asta e situatia in multe alte state din UE, de ex Spania.
  Dar dezincriminarea nu e suficienta si iti spun de ce. Nu din cauza unor amenzi, care, cum spuneti, pot fi considerate apa de ploaie. E vorba de 2 diferente pe care le introduce legalizarea, absente in cazul dezincriminarii:
  1. e vorba de morala si valorile asociate practicii prostitutiei – atata timp cat e totusi catalogata ca si contraventie si pedepsita, prostitutia este ombilical legata de ideea ca e ceva rau, indezirabil. sigur, aci cei cu alte convingeri morale decat ale mele (carora eu le par imorala :)) vor spune ca e f bine, ca e un lucru rau si acolo trebuie sa ramana. Eu zic: nu, e o munca ca oricare alta, deci hai sa ii redam caracterul de normalitate.
  2. si cel mai important – protectria sociala si legala a prostituatei. E diferenta intre a munci la negru si a munci legal. Azi prostituata la noi e un angajat la negru, fara acte, fara siguranta si subiect al abuzurilor angajatorului sau clientului. In momentul in care legalizezi si recunosti ca e o munca, impui obligativitatea contractului legal (cat se va respecta asta e alta treaba). Prostituata se poate plange ca a fost abuzata fara sa i se aplice o amenda inainte de a i se face dreptate. Are pensie, asigurare de sanatate, inspectia muncii poate veni in control etc. Aici, din punct de vedere pragmatic situatia mi se pare f clara, tocmai de aceea am mers pe argumente de tip ne-utilitarist.

  • @Victoria,

   Afirmi că ai convingeri morale… Spune, te rog, care sunt convingerile tale morale și care sunt criteriile pe care te bazezi? Cum faci distincția între ceea ce este moral și ceea ce este imoral? Te bazezi cumva pe criterii obiective sau pentru tine totul este relativ și anarhic?

 36. Cateva intrebari ar trebui puse atunci cand vorbim despre legalizare/penalizarea unei activitati.

  Nu atat daca are o utilitate sociala – asta ar fi intrebarea daca am vrea sa o tranformam intr-un serviciu public. Nu glumesc, exista in Suedia un serviciu social (public) de asistanta personala la domiciliu pentru handicapati fizic, care include anumite feluri de act sexual pana la orgasmul pacientului, rambursat de socuritatea sociala suedeza.

  1. Este aceasta activitate practicata de adulti care consimt? Daca nu, trebuie interzisa (de exemplu, pedofilia, violul, sexul cu persoane handicapate mental, etc.). Cu exceptia cazurilor de prostitutie fortata, raspunsul pentru prostitutie este, in mod normal, da. Sigur, cand va descoperi nevasta voi veti spune nu draga, eram beat, eram drogat, etc…

  2. Produce, sau exista sanse mari sa produca, aceasta activitate leziuni semnificative, eventual ireversibile, persoanelor implicate? Daca da, trebuie interzisa (gen anumite practici SM -nu toate-, consumul de droguri dure -e drept, atunci si alcoolul ar cam trebui interzis). Din cate stiu, daca e protejat, sexul nu are mari riscuri – in afara de dependenta :).

  3. Risca aceasta activitate sa produca daune importante societatii? Daca da, poate fi interzisa (de exemplu, propavaduirea terorismului, fascismului, urei rasiale…). In privinta prostitutiei, Biserica va zice da, o gramada de lume la fel, desi logica parca ar zice nu.

  Prima solutie are fi dezincriminarea (nu depenalizare) – prostitutia nu este nici infractiune (/delict/crima, depinde de limba), nici contraventie, ea devine „legala” (nu e reglementata, dar nu mai este in nici un fel ilegala – ca bautul apei, de exemplu). In schimb, ea nu devine o profesie, bordelurile raman ilegale (exista si o problema cu Conventia europeana a drepturilor omului, care interzice nu prostitutia, ci exploatarea ei, lucru adesea interpretat ca „profitarea de pe urma ei”…). E interzisa reclama si racolarea. Este cazul Frantei. In schimb, ce face lumea in pat, daca se ofera sau nu bani, mancare, flori, promisiuni sau bijuterii pentru a obtine un act sexual, nu e treaba statului.

  A doua solutie, reglementarea. Prostitutia devine o meserie, cu toate drepturile (pensie, asigurari de sanatate, protectie din partea politiei…) si obligatiile (generale, gen impozite si contributii sociale, sau specifice meseriei gen controale medicale periodice). Bordelurile nu devin legale daca iau o parte din retete (iar Consiliul Europei, bata-l vina!) ci au dreptul sa inchirieze prostituatelor camere si servicii (cazare, utilizarea infrastructurilor, protectie personala -sunt multi clienti ciudati si un buton rosu e util!-, eventual hrana. Prostituatele raman liber profesioniste si platesc „chiria” pentru aceste servicii. E cazul Germaniei sau Olandei. Apoi, se pot analiza alte eventuale constrangeri: interzicerea exercitarii in anumite cartiere (gen la o anumita distanta de scoli), publicitati numai in anumite forme, formate si suporturi (gen magazine erotice, sex shopuri…) etc.

  A treia solutie: le injuram, le blestemam, le scuipam, eventual le mai si lovim (tin minte un jurnalist semidoct al Hotnews, cum povestea cu suculenta satisfactie cum a luat o c…a un pumn de la un englez de a dat-o cu capul de asfalt…), le numim c…e, iar politia le fugareste, le salta, le amendeaza, le baga la zdup, le mai si violeaza si le mai ia si comisioane, daca nu au pesti sunt adesea 3v (volées, violées, violentées – furate, violate, batute) de clienti, daca au pesti se va ocupa el de aceste lucruri, nu au asigurare medicala, nu au pensie, cand imbatranesc vor fi pierdute. Cazul Romaniei.

  Acuma, daca suntem romani morali si cu credinta in Dumnezeu, desigur ca o sa alegem cea de-a treia solutie si o sa ne mandrim cu ea si o sa-i injuram pe toti cei care cred altfel.

  • Nu există o soluție perfectă pentru soluționarea problemei prostituției, cel puțin în lumea în care trăim. Însă din mai multe rele putem alege varianta care are efectele cele mai blânde pentru societate și prostituate. La aceasta însă nu se poate ajunge peste noapte: este nevoie de un efort susținut și de maturitate în gândire. Cine însă are nevoie de ”picanterii” de acest fel?

   După cunoștințele mele, varianta care s-a dovedit a fi cea mai bună până în prezent este cea adoptadă în Suedia. Acolo s-a depus un efort foarte serios de studiere și analiză a fenomenului. S-a descoperit că partea covârșitoare a celor care au ajuns să practice prostituția au două motive majore pentru ceea ce fac:
   – abuzurile sexuale din copilărie sau adolescență;
   – situația finaciară precară și lipsa educației.
   Prin urmare s-a hotărât dezincriminarea prostituatelor – abuzurile, lipsa educației și nevoile presante le-au constrâns să ajungă la soluții disperate. Clientul, în schimb, nu este mânat de lipsuri financiare atunci când se duce la bordel (dimpotriva are chiar prea mult de poate să dea și altora). Prin urmare solicitarea de servicii sexuale a fost incriminată. În cazul proxenetului, matroanei de bordel sau a traficantului de carne vie nici nu mai trebuie să amintesc: ceea ce-i mână este lăcomia după bani. În consecință, activitatea acestora a fost de asemenea incriminată. Lucrurile însă nu s-au rezumat aici. A fost declanșată o campanie foarte serioasă de informare a opiniei publice atât cu privire la abuzurile și violența la care sunt supuse prostituatele, cât și cu privire la cauzele care le-au determinat să ajungă în bordel. În plus, au fost implementate programe de educare și calificare a prostituatelor în vederea activării în alte domenii. Iar rezultatul a fost unul benefic. S-a redus drastic atât numărul persoanelor care practică prostituția, cât și numărul celor care apelează la ”serviciile” prostituatelor. S-a ajuns chiar la un moment dat în situația în care pentru 18 prostituate existente în Finlanda (țara vecină care nu a adoptat o legislație asemănătoare) să existe în Suedia doar o singură prostituată (sper să nu fi greșit cifra, o citez din memorie, iar raportul nu-mi mai aduc aminte unde l-am văzut).

   După cum vezi există și o a patra soluție, MULT MAI BUNĂ. Dar nu această soluție se urmărește a fi implementată în România, ci una în care unicii beneficiari reali vor fi aceiași: proxeneții, matroanele de bordel, traficanții de carne vie, interlopii și politicienii corupți. Iar restul societății va trebuie să plătească nota de plată: creșterea numărului de prostituate; creștere traficului de carne vie, copii și droguri; escaladarea fenomenului infracțional; creșterea corupției și a spălării de bani; creșterea numărului de femei violate; degradarea valorilor familiei etc.

   Și atunci despre ce vorbim de fapt?

 37. „în paradigma dominată de preceptele moralei bisericeşti impregnate de intoleranţă, figura prostituatei continuă să joace şi azi rolul ţapului ispăşitor: declarând prostituţia un păcat, automat femeile care o practică sunt nişte stricate,”

  Comparati cu imnul femeii pacatoase care se canta la biserica in saptamana mare:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Kassia#Hymn_of_Kassia
  http://www.youtube.com/watch?v=jQBY95YVruk
  http://www.youtube.com/watch?v=4Mh3jqAbqXc&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=bLL0fy6qGmk&feature=related

  • Si oare prostitutia innobilileaza femia?
   Din toate relele care i se fac unei femei in societatea moderna, nimic nu-i distruge intr-un mod mai brutal si meschin demnitatea decat prostitutia, violul si pornografia.
   Iara daca tot se spune ca femeile pot decide ce vor sa faca cu trupul lor, in chestiunea legalizarii sau nu a prostitutiei ar trebui lasate sa decida numai femeile, nu masculii infirbantati.

 38. Problema legiferarii prostitutiei tine mai degraba de sentimentul de rusine care este atasat oricarei chestiuni care are legatura cu sexualitatea. Sexualitatea este un instinc bazal al umanitatii iar societatea s-a construit odata cu impunerea de reguli si constrangeri asupra tuturor instinctelor de baza. Aici este marea problema, de fapt. Si bolile care au legatura cu sexualitatea sunt neacceptabile, in perspectiva sociala. Din pacate marele tabu nu tine de economie sau politici financiare, argumentele sunt adanc inradacinate in modul in care fiecare individ se raporteaza la sexualitatea sa si a grupului din care face parte. Astfel legalizarea prostitutiei naste in indivizi, la scara larga, o angoasa insuportabila, o angoasa a rusinii, a nepermisului. A legaliza prostitutia poate fi echivalentul sexualitatii in public. Probabil ca societatea noastra nu este inca pregatita, dar o astfel de initiativa trebuia gandita, dezbatuta public si abia ulterior propusa, pentru a avea un minim inpact, pentru a putea produce o schimbare. Pentru ca publicul sa rada in hohote trebuie sa poata zambi, intr-o prima instanta. Referitor la sexualitate, publicul nostru asa romanesc cum este el, intai de toate se incrunta… luat pe nepregatite isi face cruce si scuipa in san… este o realitate si trebuie tinut cont de ea, tocmai pentru a putea produce schimbarea.

 39. Cand vom putea trasa o linie intre sex si dragoste, atunci vom sti daca prostitutia este o meserie sau nu.
  Daca sexul este doar o nevoie fiziologica obligatoriu de satisfacut pentru a fi sanatos, atunci prostitutia e o meserie.
  Daca sexul este forma ultima de impartasire a vietii cu cel mai bun prieten al tau, prostitutia nu e o meserie, ci un sacrilegiu la unitatea de baza a comunitatii.
  Omul ar trebui sa fie liber, totusi, sa aleaga cum crede el ca e mai bine pentru sine. Pentru ca am incredere in oameni, sustin legalizarea prostitutiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Victoria Stoiciu
Victoria Stoiciu
Victoria Stoiciu a absolvit Facultatea de Ştiinte Politice din cadrul SNSPA. A publicat articole de specialitate în revista Dilema Veche, pe platforma CriticAtac si in Romania Libera. Între 2001-2006 a lucrat la Societatea Academică din România, iar din 2006 pană în prezent este director de programe la Fundaţia Friedrich Ebert România.Este bursieră Transatlantic Forum on Migration and Integration (GMF) şi absolventă a Şcolii Europene pentru Democraţie din Cadrul Consiliului Europei.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Pagini

Carti noi

 

Cu acest volum, Mirel Bănică revine la mai vechile sale preocupări și teme de cercetare legate de relația dintre religie și modernitate, de înțelegerea și descrierea modului în care societatea românească se raportează la religie, în special la ortodoxie. Ideea sa călăuzitoare este că prin monahismul românesc de după 1990 putem înțelege mai bine fenomenul religios contemporan, în măsura în care monahismul constituie o ilustrare exemplară a tensiunii dintre creștinism și lumea actuală, precum și a permanentei reconfigurări a raportului de putere dintre ele.
Poarta de acces aleasă pentru a pătrunde în lumea mănăstirilor o reprezintă ceea ce denumim generic „economia monastică”. Autorul vizitează astfel cu precădere mănăstirile românești care s-au remarcat prin produsele lor medicinale, alimentare, cosmetice, textile... Cumpara cartea de aici

Carti noi

În ciuda repetatelor avertismente venite de la Casa Albă, invazia Ucrainei de către Rusia a șocat întreaga comunitate internațională. De ce a declanșat Putin războiul – și de ce s-a derulat acesta în modalități neimaginabile până acum? Ucrainenii au reușit să țină piept unei forte militare superioare, Occidentul s-a unit, în vreme ce Rusia a devenit tot mai izolată în lume.
Cartea de față relatează istoria exhaustivă a acestui conflict – originile, evoluția și consecințele deja evidente – sau posibile în viitor – ale acestuia. Cumpara volumul de aici

 

Carti

După ce cucerește cea de-a Doua Romă, inima Imperiului Bizantin, în 1453, Mahomed II își adaugă titlul de cezar: otomanii se consideră de-acum descendenții Romei. În imperiul lor, toleranța religioasă era o realitate cu mult înainte ca Occidentul să fi învățat această lecție. Amanunte aici

 
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro