vineri, august 12, 2022

Radiografia unei știri false: „Curtea Supremă a SUA interzice avorturile”

Știrea pronunțării de către Curtea Supremă a SUA a deciziei în cauza Dobbs vs. Jackson Women‘s Health Organization (24 iunie 2022) a fost prezentată în presă prin titluri, articole și comentarii care oscilează de la adevăruri parțiale până la dezinformare crasă.

Ce s-a întâmplat de fapt? În anul 1973 Curtea Supremă a SUA a stabilit în cauza Roe vs. Wade faptul că dreptul de a decide asupra întreruperii sarcinii intră sub protecția oferită de dreptul la intimitate, astfel că are caracterul unui drept fundamental și nu poate fi interzis. În același timp, Curtea a ținut totuși să precizeze că nu avem de-a face cu un drept absolut. Această distincție juridică este foarte importantă, pentru că una din caracteristicile drepturilor absolute (cum ar fi dreptul la viață, la libertate, la proprietate etc.) este imprescriptibilitatea, iar prin decizia sa, Curtea Supremă atrăgea atenția că dreptul la avort – sau dreptul femeii de a decide, cum mai este denumit acesta – intră în coliziune cu dreptul statului de a lua măsuri pentru protecția vieții prenatale, motiv pentru care exercițiul său ar putea fi limitat în timp. Ținând cont de acest considerent, Curtea a constatat dreptul statelor de a adopta legi prin care să interzică avortul în al treilea trimestru al sarcinii (începând cu a douăzecișicincia săptămână). Acest termen limită a fost ales de Curtea Supremă ca fiind cel în care – potrivit științei medicale de la acel moment – fătul devine viabil, adică ar putea trăi în afara pântecelui mamei, cu sau fără ajutor artificial. Acea hotărâre a fost binevenită, pentru că dezincrimina de principiu utilizarea actului medical al avortului, care putea fi înfăptuit deja fără pericole pentru femeia care purta o sarcină nedorită. În urma acestei decizii, cele mai multe state au adoptat legi prin care au interzis avortul în ultimul trimestru, impunând și anumite condiții pentru efectuarea acestuia în primele două trimestre (de ex. termene de gândire, acordul soțului, obligația vizionării imaginilor fătului înregistrate cu ultrasunete, efectuarea operației numai de către personal medical, etc.).

Cu trecerea timpului, știința medicală a evoluat, astfel încât prin hotârârea pronunțată în cazul Planned Parenthood vs. Casey din 1992 Curtea Supremă a modificat parțial cele stabilite prin decizia Roe vs. Wade, stabilind că viabilitatea fătului nu se poate prezuma ca existând doar în al treilea trimestru al sarcinii, ci chiar și mai devreme, de exemplu la 23 de săptămâni de sarcină, în funcție și de evoluția tehnicii medicale. Consecința a fost că statele aveau de-acum dreptul de a reglementa problema avortului raportându-se la un nou termen limită.

Societatea americană se obișnuise cu ideea că orice sarcină nedorită poate fi oprită printr-un avort și că în mod normal persoana în cauză apelează cât mai repede la această procedură medicală. Cu timpul însă s-au conturat două tabere extreme în această problemă: una militează pentru interzicerea totală a avortului, iar cealaltă pentru instituirea unui drept absolut al avortului, care ar putea fi exercitat inclusiv în momentul premergător nașterii copilului, moment în care medicul ar putea întreba pacienta dacă dorește avort sau naștere.

În acest climat, Parlamentul din Mississippi a adoptat o lege prin care permite actul medical al avortului doar până în a cincisprezecea săptămâna a sarcinii. O primă observație care se impune este aceea că această lege este mai permisivă decât cea actuală din România, care incriminează avortul deja după a paisprezecea săptămână ca fiind infracțiune (art. 201 alin. 1 lit. c din Codul penal). Dacă împotriva legii din România nu există în societate – până la acest moment – voci critice, în schimb în SUA legea din Minnesota a fost contestată prin diverse mijloace juridice, ajungându-se în final la Curtea Supremă a SUA, care a fost chemată să se pronunțe asupra caracterului constituțional al acestei legi, prin raportare la decizia Roe vs. Wade.

Prin decizia sa din 24 iunie 2022 Curtea Supremă a SUA a stabilit în cauza Dobbs vs. Jackson Women‘s Health Organization faptul că dreptul la avort nu se află înscris în Constituția SUA, motiv pentru care nu se poate impune o conduită la nivel federal, peste care statele să nu poată trece prin reglementările proprii. Ca efect al acestei soluții, decizia Roe vs. Wade este considerată abrogată, iar competența de reglementare a dreptului la avort este transmisă către parlamentele statelor.

Prin urmare, Curtea Supremă nu a interzis avorturile, ci a stabilit doar că fiecare stat are asigurat propriul drept de apreciere asupra modului în care reglementează această problemă.

În presa română această decizie a fost comentată din diverse perspective, prin raportare la trecutul și tradițiile românești.

Este Decizia Curții Supreme a SUA echivalentul Decretului nr. 770/1966 al regimului Ceaușescu? Nu. Din punct de vedere juridic Decretul regimului Ceaușescu sancționa ca infracțiune avortul, cu anumite excepții, în timp ce decizia Curții Supreme a SUA nu impune și nu interzice nimic. Ea stabilește doar că legea din Mississippi – care așa cum am arătat mai sus este mai permisivă decât cea actuală din România – nu încalcă dispozițiile Constituției SUA.

Nici din punct de vedere temporal comparația nu rezistă, deoarece la momentul apariției Decretului nr. 770/1966 în România socialistă nu exista practic nici un mijloc anticoncepțional, în timp ce acum în SUA există în afara celebrei pastile anticoncepționale, prezervativul, steriletul, injecțiile hormonale, diafragma, pastila de a doua zi, vasectomia, etc., dar și educația sexuală în școli. Practic avortul este și trebuie să fie ultimul mijloc la care să se apeleze în privința împiedicării sau întreruperii sarcinii.

Este problema avortului una religioasă, mai precis una a creștinismului? Nu. Fiind vorba despre un act medical, problema avortului este în primul rând una de natură etică și ea a apărut la momentul la care această intervenție a devenit tehnic posibilă. Celebrul Jurământ al lui Hippocrates din Kos (460 – 370 î. Chr.) conținea și expresia „Tot așa, nu voi da unei femei un remediu abortiv”, iar potrivit cercetătorilor acest document a fost redactat cândva în perioada sec. V-III î.Chr., deci cu mult înaintea apariției creștinismului. În vremea lui Hippocrates, era de la sine înțeles faptul că medicul era chemat să salveze vieți, nu să le pună capăt. Între timp, societatea a mai evoluat, iar acum se apelează la medic și în cazul avorturilor, și în cel al sinuciderii asistate.

Avortul nu este nicidecum singurul caz în care etica pune limite progresului științei. Aceeași situație o întâlnim și în cazul clonării umane, al manipulării genetice, și recent al vaccinării obligatorii. Prin urmare, nu avem de-a face cu o problemă religioasă – pentru că nicăieri în Biblie nu se vorbește despre clonare, avort, vaccin sau ADN – ci despre una etică. Este interesant de observat în acest context, faptul că actualul Președinte al Curții Supreme a SUA, dl. John G. Roberts, s-a raliat opiniei majoritare în cazul deciziei Dobbs vs. Jackson Women‘s Health Organization, cu mențiunea că în opinia sa decizia Roe vs. Wade nu ar fi trebuit complet abrogată, ci doar eliminată stabilirea termenului limită de opțiune prin raportare la momentul viabilității fătului, urmând a fi garantat un termen rezonabil de opțiune, după expirarea căruia avortul să fie ilegal. Cu alte cuvinte, în opinia Președintelui Curții nu avem de-a face cu o problemă științifică de supraviețuire a fătului, ci cu una etică, motiv pentru care termenul limită trebuie să existe, dar poate varia în timp și în spațiu în funcție de moravurile sociale. 

Avem de-a face cu o nouă situație în care bărbații vor să reglementeze în propriul lor interes drepturile femeilor? Nu. Nici legea din Minnesota, nici decizia Curții Supreme nu au fost adoptate în exclusivitate prin votul unor bărbați. Ironia sorții face însă că decizia din cazul Roe vs. Wade fusese adoptată printr-un vot exclusiv masculin!

De altfel, nici nu există vreun raționament logic pentru care bărbații s-ar opune actului medical al avortului pentru a opri o sarcină nedorită. Este foarte probabil că dimpotrivă, în astfel de cazuri bărbatul este cel care propune primul această soluție, pentru a scăpa de o viitoare responsabilitate, plasând problema etică în sarcina femeii (pun intended).   

Totuși, când începe viața? Din punct de vedere biologic viața fiecărui om care a trăit sau trăiește acum pe pământ a început la momentul concepțiunii, al fecundării, indiferent dacă aceasta a avut loc în mod natural sau artificial. Din momentul concepțiunii există deja o ființă care are în ea potențialul de a deveni o ființă umană, potențial care crește pe parcursul avansării sarcinii în timp, dar care se materializează abia în momentul nașterii. Tocmai pentru că nu vorbim doar despre un conglomerat de celule fără relevanță, ci despre o realitate biologică a unei vieți intrauterine, există legi prin care este protejat fătul, cum ar fi de exemplu, în dreptul românesc, art. 202 Cod penal care sancționează vătămarea fătului în timpul sarcinii ori întreruperea sarcinii fără acordul mamei sau art. 189 Cod penal care sancționează ca fiind omor calificat cel săvârșit asupra unei femei gravide.

Și din punct de vedere civil debutul în viață al ființei umane este considerat a fi cel al concepțiunii, sub aceeași condiției a nașterii sale vii, așa cum rezultă din art. 36 Cod civil: „drepturile copilului sunt recunoscute de la concepțiune, însă numai dacă el se naște viu”. Despre ce drepturi este vorba? Este inclus aici oare și dreptul la viață? Pentru a ilustra efectele civile ale avortului ne putem imagina următoarea speță: o persoană foarte bogată, în vârstă, are un singur copil, o fiică cu care însă nu este în relații bune. La un moment dat, află că fiica sa este însărcinată și se decide să lase prin testament întreaga sa avere nepotului său nenăscut, urmând ca administrarea averii până la momentul majoratului să cadă în sarcina unui consiliu din persoane nominalizate prin testament. La scurt timp după întocmirea testamentului, testatorul decedează. Acum, fiica sa are două variante: fie acceptă ultima dorință a părintelui său și rămâne fără moștenire, fie nu o respectă și reclamă rezerva succesorală ori apelează chiar la actul medical al avortului. În acest din urmă caz, întreaga avere îi va reveni. Este legal? Da. Este etic? La această întrebare a încercat să răspundă implicit Curtea Supremă a SUA, statuând că avem două drepturi aflate în coliziune: pe de o parte dreptul la viață al copilului conceput și de cealaltă parte dreptul părinților în primă instanță, și al mamei în ultimă instanță de a decide să nu-și asume riscurile unei sarcini nedorite și nici responsabilitățile pe care le aduce cu sine nașterea unui copil. În funcție de cum se schimbă etica și mentalitatea societății, se va da prioritate unuia sau celuilalt dintre drepturi. Etica are două aspecte: unul individual și unul comunitar. Etica individuală este sentimentul în baza căruia omul simte ce trebuie și ce nu trebuie să facă în raport cu comunitatea. Se știe că Socrate se baza pe daimonul său, pentru a ști când să nu facă un lucru. Misterul daimonului este elucidat de Heraclit din Ephesos care spunea că ethos anthropou daimon, etosul (etica) este daimonul omului, adică daimonul nu este altceva decât acel simț etic înnăscut al omului (legea morală din mine – potrivit celebrei expresii a lui Kant), care ne oprește – sau ar trebui să ne oprească – de la acțiuni nefirești. Iar morala colectivă este dată de majoritatea acestor etici individuale. Prin urmare, în funcție de cum evoluează acest etos comunitar, societățile vor decide asupra modului de reglementare a problemei avortului.    

La acest moment al evoluției societății umane, soluția din dreptul românesc, precum și cea a Parlamentului din Minnesota și a multor altor țări occidentale, pare a fi expresia unei căi de mjloc, care dă prioritate în prima perioadă dreptului părinților (în ultimă instanță femeii) de a decide într-un termen rezonabil dacă să păstreze sau nu copilul, iar după trecerea acelui termen va fi prioritar dreptul la viață al copilului nenăscut.      

          Mai rămâne de discutat o altă chestiune importantă în speță: etica medicală. Rămâne cum a stabilit Hippocrates din Kos sau statul poate obliga medicul să execute o procedură contrară principiilor eticii sale individuale? Ambele extreme sunt, din nou, de evitat, rămânând o cale de mijloc a recunoașterii dreptului fiecărui medic de a decide singur dacă dorește sau nu să efectueze actul medical al întreruperii sarcinii. Sigur că în această chestiune ultimul cuvânt ar trebui să fie al celor care lucrează în domeniu, medicii.  

Distribuie acest articol

247 COMENTARII

 1. Intreruperea unei sarcini fara un motiv intemeiat , este o crima ! Motiv intemeiat – viol , viata mamei pusa in pericol de evolutia sarcinii , incest , grave afectiuni ale fatului /viitorului copil . Astazi exista o multime de mijloace contraceptive / protectie , etc . Doar lejeritatea unui avort , nesimtirea numitei Tanzta sau a partenerului sau , Georgel , duc la intreruperea brutala a unei vieti . Avortul este o crima . Auzi conceptie : doar femeia are dreptul la trupul ei ! Pai individa traieste pe o insula pustie sau intr-o societate ? Cand iubesti sau esti iubita , angerash , ai si obligatii fata de paretener , fata de societate , fata de etica sociala , etc . Nu-mi fac iluzii ca veti publica aceasta opinie . Semnez , asv mai sus numele , decretel din primul an , 1967 .

  • @Luigi Cosma – exemplu din viața reală: femeia are 3 copii cu soțul, dar a 4-a oară a rămas însărcinată cu un prieten de familie. Soțul nu mai e interesat de ea de câțiva ani, dar se ocupă conștiincios de tot ce trebuie pentru întreaga familie. Care ar fi soluția dvs? Ea a ales întreruperea de sarcină.

   • Eu am un caz identic cu cel descris mai sus. Femeia final a ales sa ansca copilul. Dupa ce l-a nascut mi-a spus ca nu a cunoscut fericire mai mare si ca ii pare rau ca a avut initial ganduri de abortion. Chiar daca nu i-a fost usor, a invatat sa accepte si sa is asume pe deplin ca acest copil a fost concept cu alt Barbara (aici era de fapt lupta cea mare). Ceilalti copies l-au indragit imediat pe fratiorul nou venit pe lume. Cu ce are de luptat o feneie in astfel de situatii sunt propriile ganduri si vinovatii pe care si le aduce… daca le depaseste, copilasului nenascut I se da dreptul la viata…. Faptul ca s-a culcat cu although barbat si a ramas insarcinata nu se va sterge nicoodata din ceea ce s-a intamplat sau din memoria lor. Iar avortul nu va indeparta deloc aceste fapte din potriva le va accentua si mai mult iar vinovatia va fi si mai mare. Sanatos este sa ne asumam 100% consecintele faptelor noastre si asta duce pe deplin la pace. Daca are nevoie sa vorbeasca cu cineva despre created ce i se intampla si traieste pe interior si despre cum sa depaseasca starea de vina, rusine etc, ma poate contacta

   • Sau si mai rau .. sotul, tata a 3 copii, urla : da-l afara sau plec eu de acasa!!!. Si nu avea nici un motiv sa creaza ca la 4lea nu era urmare a satadaniilor sale conjugale …

   • Solutia aici e simpla. Individul care a lasat-o gravida pe individa trebuie sa contribuie la cresterea copilului. Daca nu doreste de la sine, atunci statul trebuie sa intervina. Daca individul nu lucreaza, atunci tot ce are pe numele sau trebuie sa fie luat de stat si statul trebuie sa faca o renta lunara pt copil. Daca banii se termina, individul va trebui sa lucreze pt a intretine copilul. Daca refuza statul trebuie sa il oblige. In ultima instanta daca individul moare statul poate plati ajutor copilului.

    Dupa cum vedeti toate astea ar trebui sa mearga atata timp cat am trai intr-o societate normala cu un sistem social functional si un stat care lucreaza pt oameni si nu pt baroni locali.

    • Dacă ar fi așa de simplu. Tatăl cuc ar putea să caute custodia copilului. Cunosc un cuplu la care femeia nu a vrut să facă un avort după ce a avut o aventură de o noapte și s-a rupt prezervativul. Ea și tatăl copilului nu au putut înjgheba un cuplu deoarece erau extrem de diferiți. Și acum se luptă în fiecare an în tribunal asupra deciziilor despre unde copilul merge la școală, ce religie să adopte, și alte cele, și e o întreagă bătălie asupra copilului despre concepțiile lui de viață cu o mamă conservativ- și un tată liberal. Eu nu văd copilul respectiv fiind normal în viața lui și o să aibă probleme mari ca adult.

   • Harald, am un exemplu și mai urât ca ăsta. Femeia e bolnavă psihică și ia medicamente psihotropice grele. Doctorul i-a spus de la obraz că medicația pr care o ia e contraindicată la sarcină și nu cumva să rămână gravidă. Femeia s-a protejat, însă mijloacele de protecție nu sunt perfecte și a rămas gravidă când lua de luni de zile medicație grea. Nu putea nici să continuie sarcina, pentru că medicația mai ușoară nu îi ajuta boala, și deja fătul se prevedea cu defecte grave provenite din medicație. A trebuit să întrerupă sarcina altfel risca să nu mai iasă din sarcina respescivă.

    Am mai auzit de femei bolnave terminal rămânând însărcinate și legile aberante din unele state controlate de republicani nu oferă nici o soluție pentru o astfel de problemă. Transporți o femeie bolnavă terminal într-un alt stat pentru un avort pentru o sarcină pe care nu o poate duce la termen? Conservatorii nici nu gândesc că e o crimă mai mare să condamni o astfel de femeie să aibă un copil decât avortul în sine…

  • See, the problem is that God gives men a brain and a penis, and only enough blood to run one at a time. (Robin Williams)

   Cine reușește, atunci când iubește, să își păstreze capul pe umeri, să se gândească la calendar sau să care întotdeauna prezervative cu sine, nu a făcut dragoste niciodată.
   În SUA societatea în care trăiește „individa” dumitale nu se implică: nu există alocație, practic nu există studii finanțate de burse de stat, principiul este „ea l-a făcut, ea să-l crească!” În rest, Trupul ei, decizia potentaților.
   Nu sunt pentru avort, cum poate se grăbesc unii să conchidă. Dar consider că cei care l-ar dori dar nu pot recurge la el doar pentru că e ilegal, nu sunt cu nimic mai buni decât cei care o pot face în mod legal. Decizia trebuie să rămână intimă, cu implicarea doar a medicului. Care nici el nu poate fi obligat să procedeze într-un anumit mod.

   • Fals,

    Sunt peste 2 milioane de cupluri ce stau la coadă pentru adopții. Foarte mulți din ei sunt dispuși să adopte copii cu deficiențe sau infirmități grave din considerente religioase și/sau etice. Foarte mute cupluri sunt dispuse să plătească femeii însărcinate al cărei copil îl vor adopta sume substanțiale ca leafă pe durata sarcinii li după. Au fost suficiente cazuri în care cupluri adoptive i-au plătit mamei studiile și reintegrare socială.

    TOATE bursele americane de stat sunt burse sociale adresate exact săracilor. Universități mari ca Harvard și Yale pur și simplu nu acordă burse de merit ci doar sociale:

    https://college.harvard.edu/financial-aid/how-aid-works/types-aid#:~:text=Because%20Harvard%20is%20committed%20to,outside%20awards%20you've%20received

    Deci povestea cu sărăcia e 150% falsă.

    • „Peste 2 milioane de cupluri ce stau la coadă pentru adopții” (de copii nenăscuți?) în timp ce, în fiecare an, există peste 400.000 de copii deja veniți pe lume (orfani, abandonați sau din familii decăzute din drepturi) care trăiesc în sistemul „foster care” așteptând să fie adoptați. Datele statistice arată că mult sub un sfert dintre acești copii sunt înfiați în fiecare an, aproape 90% dintre cei care adoptă sunt „foster parents” sau rude, iar peste 90% dintre aceștia depind de asistență financiară post-adopție.
     Așadar, unde sunt cele peste 2 milioane de cupluri doritoare și înstărite?
     Situațiile pe care le descrieți sunt excepții!

     Principiul subliniat de Hantzy, „ea l-a făcut, ea să-l crească!”, este perfect adevărat în SUA, unde nu există concediu de maternitate plătit decât pentru angajații federali (în jur de 2 milioane, din care 44% sunt femei, din care doar o parte sunt la vârsta fertilității) și este de doar 12 săptămâni. Nu există, evident, concediu de crestere a copilului până la 2 ani (3 ani pentru copiii cu dizabilități) care este garantat în România. Nu există nici sistem educațional preșcolar de stat. Prin urmare, pănă la 5-6 ani, copilul este exclusiv problema părinților sau părintelui.
     Absolvirea liceului nu aduce cu sine niciun fel de calificare, iar învătământul postliceal este doar pe bani.

     Afirmația că universitățile mari americane nu acordă burse de merit, ci doar sociale este falsă! Ele acordă burse celor care merită, dar nu își permit costurile care sunt foarte mari.

     • Fals din nou.

      Dacă te uiți la distribuția pe state a copiilor din orfelinate o să vezi că majoritatea lor sunt în statele progresiste unde birocrația demențială din partea locului face ca durata procedurilor de adopție să fie și de 4-5 ani și unde avortul e adesea permis până în luna a 9-a.

      Nu trebuie uitat că avortul e o afacere de o mărime respectabilă, de câteva zeci de miliarde de dolari pe an. Bani sifonați mai ales de la stat. E firească deci îndârjirea celor ce riscă să rămână fără ei și luptă disperați pentru „dreptul la avort” adică pentru niște afaceri foarte bănoase pe bani publici.

      Femeile însărcinate sărace și mamele sărace obțin asistență medicală plătită de stat prin Medicaid iar SSN le $600/săptămână scutii de taxe. Nu mai vorbesc de nenumăratele fundații creștine ce oferă la rândul lor tot soiul inclusiv în bani indiferent de ceea ce oferă deja statul. Eu zic că din banii ăia se poate trăi binișor la prețuri mai mici ca-n România la alimente și îmbrăcăminte. Beneficiile pentru creșterea copilului se acordă până ce copilul ajunge la 19 ani, dacă nu studiază și până la 26 de ani dacă copilul e înscris măcar cu jumătate de normă într-o instituție de educație acreditată. Și asta chiar dacă are deja o slujbă sau o afacere a lui.

      Există rețele mari de educare a copiilor ca New Horizon, Kindercare, Creative Kids, Treehouse, etc. + nenumărate mici creșe și grădinițe private + nenumăratele biserici ce au aproape toate pe lângă ele creșe și grădinițe confesionale la un nivel inexistent oriunde altundeva în lume. Din nou, mamele foarte sărace se califică la plata de către stat a taxelor în aceste instituții, a transportului etc.

      https://childcare.gov/consumer-education/child-care-centers

      Deci așa cum spuneam „argumentele” tale nu stau deloc în picioare.

      • Ei, nu mai spune?!
       “majoritatea lor sunt în statele progresiste unde birocrația demențială din partea locului face ca durata procedurilor de adopție să fie și de 4-5 ani”
       Nu aș fi pus niciodată problema așa, pentru că numai în minți și suflete minuscule are vreo relevanță ce culoare politică are un loc sau altul când vine vorba despre suferința umană. Dar pentru că tot ai susținut un neadevăr (= o minciună):
       Clasamentul statelor în privința numărului de copii aflați în “foster care” / 1000 copii: West Virginia – 20, Alaska – 16, Montana – 15, Rhode Island – 11, Kansas – 10, Indiana – 9, Missouri – 9…
       Btw, în opoziție cu statele progresiste trebuie să se găsească statele retrograde, dacă e să mai urmăm vreo logică, fie ea și elementară. Dihotomia asta îți aparține, eu nu gândesc în termenii ăștia.

       “Nu trebuie uitat că avortul e o afacere de o mărime respectabilă, de câteva zeci de miliarde de dolari pe an. Bani sifonați mai ales de la stat”
       Nu trebuie uitat că și adopțiile sunt o afacere de o mărime respectabilă, tot de multe miliarde, din care a făcut parte și biserica, de-a lungul istoriei. Există și în privința asta îndârjire, interese, corupție și există, din păcate, și mult prea multe povești de viață horror. Exceptarea de la plata taxelor pe venit și proprietate pentru biserici nu este moral-superioară sifonarii banilor de la stat.
       Cu restul afirmațiilor tale nu-mi mai pierd vremea.

       M-am dumirit eu mai greu. Pentru dumneata, ăsta nu este un schimb de opinii pe marginea unui subiect specific foarte complex, ci e doar un pretext pentru a exhiba tot felul de frustrări cu pretenții de adevăr și orgolii provinciale inepte de genul: cea mai creștină țară din lume, biserici neîncăpătoare, toată lumea se înghesuie să vină la noi, tot ce nu e ca la noi e leninist… Absolut patetic!
       Ce să vezi, decretează Rostogan ce stă și ce nu stă în picioare și împarte el în stânga și în dreapta acuzații de fals. Dumnealui, acel brav și mândru trăitor într-o localitate în care sunt interzise transportul în comun, locuințele sociale, stațiile de autobuz și de tren (să te crucești, nu alta!) știe cu certitudine ce nevoi și suferințe nu trebuie să aibă restul semenilor de pe planetă. Interesantă viziune despre societate – enclavizare și segregare! Are doar convingeri absolute despre viață și oameni dumnealui, cel care susține mai jos în șirul comentariilor că “oamenii civilizați preferă să trăiască în casele lor nu în grajduri comune ca vitele”. Du-te, nene, și te caută de urgență! Iar după ce te faci bine, get a life!

      • Adi Mureșan,

       Ca orice fanatic doctrinar nu pricepi niciun strop de ironie. „Progresiști” l-i se spune celor tari în cap, colerici, fanatici, rudimentari și lipsiți de simțul umorului. Exact așa cum i se spune uneia care arată cam ca muma pădurii „frumoaso”. Progresiști se clamau și de altfel erau acceptați ca atare fără discuții, alde Stalin, Mao, Brejnev și Ceaușescu. Dacă te uiți la ăștia de azi vezi că sunt exact la fel de obtuzi, troglodiți, tiranici și bătuți în cap ca și ăia din vechime. Atâta doar că ăștia de azi au doar o umbră din puterea lui papașa Stalin.

       Rezultatele se văd. Migrația internă americană e exact ca aia care era până la construirea zidului Berlinului din Germania „progresistă” din est către cea ”nazistă” și „bigotă„ din vest”. Adică dinspre California și New York, ce au pierdut la recensământul decadei 2010-2020 locuri în Congres, prin scădere de populație, spre Florida și Texas ce au câștigat locuri în Congres prin câștig net de populație.

       La aia cu orfanii umbli cu obișnuitele sofisme comunistoide. În 98% din cazuri ceea ce nu numești tu „foster care” nu e deloc orfelinatul românesc ci e cel mai adesea etapa premergătoare adopției în care copilul locuiește la familia adoptivă. Copii care sunt cu adevărat în instituiții ale statului sunt de fapt foarte puțini și grosul lor e în California și Illinois unde procedurile de adopție scornite de birocația „progresistă” durează cu anii. Uite mai jos situația oficială a cozilor la adopții:

       https://adoptionnetwork.com/adoption-myths-facts/domestic-us-statistics/

       Procesul de adopție e cel mai îmbârligat și irațional exact în statele „progresiste”, unde accentul e pe stârpirea copiilor nu pe creșterea lor.

       Da, așa cum ți-am spus avortul e o afacere bănoasă. E o afacere de câteva zeci de miliarde anual. De aia și isteria celor ce pierd peste noapte subvențiile de stat. Comparația pe care o faci nu stă în picioare. Bisericile nu primesc niciun ban de la stat și au scutiri de taxe pentru că îndeplinesc o serie de servicii comunitare esențiale și foarte apreciate de comunitățile ce le construiesc și întrețin. Exact așa cum omul care investește într-un fond de pensii private e scutit de impozitul de venit pe acea sumă pentru că degrevează bugetul asigurărilor sociale de o povară. E ceva ce oamenii au înțeles foarte bine de când există țara asta și atât legislația federală cât și toată legislațiile celor 50 de state scutesc bisericile de orice poveri fiscale.

       Ăia cu avorturile au închis taraba imediat ce au dispărut subvențiile de stat. Că doar nu omoară pe gratis. În plus în cazul lor NIMENI n-a votat niciodată finanțarea lor de la buget. Au fost mereu finanțați prin scamatorii fiscale și avocățești. Exact așa cum avortul a ajuns „drept constituțional” fără să-l fi votat nimeni niciodată în constituție. Apoi ele doar omoară cetățeni. Nu aduc niciun soi de servicii comunității.

       La ai cu transportul în comun, mergi în orice oraș al lumii cu autobuzul au metroul vreo o oră. Vezi ce faună e prin ele. Acum înțelegi de ce nu vreau ca din ăia să ajungă într-o localitate civilizată unde nu se închid ușile, nu există garduri și sunt copii în fiecare casă?

       Cât despre suflețelul tău filantropic știi foarte bine că la fiecare 90 de secunde moare câte un african de foame. Ceea ce risipești pe divertisment, dulciuri, băutură, haine, vacanțe, electronice, etc. ar putea salva câteva zeci sau poate chiar sute din ei anual de la moarte. O să salvezi tu vreodată vreunul din ei? Evident că nu. Îi lași să crape dar ții lecții de moralitate, compasiune și înaltă conduită „progresistă”.😄

      • Marius Chicoș Rostogan ,

       Uau!
       Minunata mea bunică are o vorba: “Ia-l încet că spune tot!”. Funcționează! Spune omu’ de nu se mai poate opri și nu contează că bate câmpii, că se descalifică prin ceea ce spune, că inventează, că presupune, că spune un lucru și opusul lui în același timp, că se repetă obsesiv și că bântuie pe toate coclaurile și prin toate bălăriile. Așa se dezvăluie în toată splendoarea lui.

       Ai ținut neapărat să mă asiguri că n-a fost doar o greșeală. La “vitele ce trăiesc în grajduri comune”, ai adăugat “fauna din transportul în comun” (fetișuri zoologice?). Și nu te-ai oprit aici: “fanatici rudimentari, tari în cap, troglodiți, bătuți în cap”. Și ce ziceai? Că eu sunt fanatic doctrinar?

       Curat creștinește, coane Rostogane! Pare că nu prea ești încântat de opera Creatorului. Păi cum vine asta? Și creștin și mizantrop în același timp?

       Dacă tot ai prins un loc în Eden, de ce atâta înverșunare și dușmănie pe tot ceea ce se află în afara lui? Ai zice că te afli la adăpost. Atunci cum nevoia te-ai pricopsit cu toate idiosincraziile astea?

    • Sunteți ilogic, d-le Rostogan. Luigi Cosma prezenta ducerea la bun sfârșit a sarcinii ca pe o obligație față de societate a gravidei. Societate care nu înseamnă cele 2 milioane de cupluri, care, dupăcum scrieți, vor doar să-și desăvârșească propria stare, nicidecum să ofere susținere mamei naturale. Ca urmare obligația clamata de Luigi Cosma față de societate nu se sprijină pe niciun beneficiu reciproc.

     Scrie negru pe alb in comentariul meu: Eu vorbesc de burse de stat, cele cu capital privat sunt altă poveste. Și nu am scris nimic de sărăcie. Deci strawman!

     • Evident că e fals.

      Sărăcia nu e o justificare pentru ca părinții să-și omoare copiii. Și tocmai că statul investește enorm în copii, spre deosebire de Europa de exemplu. O mamă se califică al un ajutor de la SSN de $600/săptămână. Banii ăia vin până ce copilul ajunge la 19 ani dacă el nu studiază măcar part time și până la 26 de ani dacă studiază măcar în part time.

      Spre comparație salariul median al cuiva care muncește în Franța e de 1845€ lună. Adică jumătate din francezi sunt plătiți cu mai mult de 1845€ lună și jumătate mai puțin. Cum dolarul e azi la 1.02€ mama americană care stă acasă e plătită de stat cu peste 30% mai mult decât jumătate din francezii care muncesc. Prețurile la alimente îmbrăcăminte, locuințe, mașini utilității, electronice, combustibil și transport sunt mai mai scăzute în America ca-n Franța. Nu există TVA iar veniturile sub $24000/an sunt neimpozabile. Nu se plătesc fel niciun fel de taxe pe ele – nici sociale (cum e CAS în România) nici fiscale.

      Chestia cu lipsa burselor de stat e din nou falsă. Statul acordă burse sociale foarte generoase:

      https://studentaid.gov/

      Am dat exemplul cu universitățile din Ivy League pentru că statul acoperă doar pentru că FAFSA acoperă total dor costurile universităților statelor. Însă asta nu-l oprește pe un student capabil să urmeze practic gratuit și primind chiar leafă de student o universitate de top – a fost cazul meu, deci vorbesc din propria experiență. Iar eu mai eram pe atunci și cetățean străin.

      • Mr. MCR, cel mai bine ar fi să-l căutați pe Josef Svejk și să cântați manelele astea prăfuite, cu subiecte împrăștiate și irelevante la masa lui. La refren v-ar acompania cu aceeași sârguință și dezinvoltura ca a dumitale. Pana și structura lălăielilor este similară și împreuna l-ați umple de admirație pe Victor L sau pe alții de aceeași teapă. Dacă insistați să fredonați manelele doar ca sa umpleți spațiul, la mine nu aveți șanse.

      • @MCR,

       Continuă să mă uimească nivelul de dezinformare pe care îl practicați. Nu există TVA în SUA? Există ceva echivalent și se numește taxa de vânzări stabilită de localitate, care e undeva cam 10% sau mai bine, depinzând de locație. Unele locații în OR și TX nu au taxă de vânzare, însă își scot pârleala prin taxe de proprietate mari. Taxa de vânzare e peste tot în altă parte, în state roșii sau albastre. În locul DV m-aș ascunde și nu mai ieși la iveală, pentru că nu știți Realități nici măcar din statul vecin.

  • Derapaj misogin! Drepturile persoanei – indiferent de gen – sunt individuale, indivizibile și necenzurabile. Indiferent ce instanță socială ar interveni în chestiune: credință, stat, opinie publică etc.

 2. Stire falsa sau ne-falsa, pana la urma in practica acesta a fost rezultatul deciziei. Deja minorele care au fost victime ale violurilor sunt nevoite sa mearga in alte state, unde nu este inca interzis, pentru avort. Ca mai aproape de realitate ar fi „Curtea Suprema a SUA a deblocat posibilitatea interzicerii avorturilor” e doar un detailu nesemnificativ daca locuiesti in unul dintre statele afectate de decizie.

  Ii tot dati in sus si in jos cu cele 15 saptamani din Mississippi (stat pe care din cand in cand il numiti Minnesota). Dar ce parere aveti despre cele 6 saptamani din Ohio, lege introdusa imediat dupa decizia Curtii Supreme? Acolo interdictia se aplica inclusiv in cazul violurilor sau a incestului. Nici macar legea lui Ceausescu nu interzicea avortul in aceste cazuri. Nu este mult mai rau decat cele 14 saptamani din Romania? La 6 saptamani multe femei sau fete s-ar putea sa nici nu stie ca sunt insarcinate.

  In concluzie, trebuie sa recunostem ca anumite state din SUA au inca o mentalitate de ev mediu, si nu ar trebui lasate sa decida intr-o chestiune atat de importanta. Curtea Suprema ar trebui sa introduca macar niste limite rezonabile sub care statele sa nu poata merge cu legile. Interzicerea dupa 6 saptamani, inclusiv in caz de viol si incest, este evident inacceptabila.

   • Nu, 6 saptamani nu sunt suficiente, pentru ca femeii nu i se aprinde subit un bec pe bord in momentul cand un spermatozoid a prins un ovul. In 6 saptamani doar observi ca a intarziat putin ciclul, ceea ce, pentru multe femei care nu au un ciclu precum un ceas elvetian, nici nu e ceva iesit din comun.

    • Ma refer la cazuri limita : Viol de ex! Ma indoiesc ca „becul” se aprinde doar la mult timp dupa un asemenea eveniment traumatizant.

     Incercati sa si intelegeti ceea ce cititi!

     • Daca vorbim de o minora, e posibil sa-i fie rusine sa spuna parintilor ce s-a intamplat. Sau frica. Sau pur si simplu sa nu stie implicatiile.

  • Mulțumesc pentru comentariu. Este vorba despre statul Mississippi, într-adevăr apare greșit într-un loc din articol Minnesota. Mulțumesc pentru observație. Errare humanum est. Voi corecta.
   Cât privește celelalte observații, este posibil ca unele state să adopte legi mai restrictive decât altele în acest domeniu, potrivit eticii majoritare din statul respectiv, așa cum am scris de altfel și în articol. Diferența față de România socialistă este aceea că persoana nemulțumită de sistemul din statul respectiv va putea pleca fără teama de a fi împușcată la graniță. Existând această posibilitate, cred – am speranța – că legile adoptate în toate statele vor oferi un termen rezonabil de opțiune.

 3. Ma bucur enorm pentru aparitia acestui articol care demonteaza minciunile presei, si lamureste multe aspecte juridsice. Care presa, uneori, e mai dornica de a arunca cu noroi in America, decit era presa comunista.
  Multumesc.

  • Depinde cine e America: SCOTUS su oamenii care trăiesc acolo. Căci, după cum se vede în unele cazuri, părerile lor diferă.

   • Deloc!

    În acest caz curtea a pasat decizia oamenilor. În cazul Roe vs. Wade 9 judecători au decis în 1973 peste capetele zecilor de milioane de alegători.

    • A fost vreun referendum în 1973 care a arătat că decizia SCOTUS ar fi fost împotriva voinței populare? Există pregătiri în vreun stat federal în vederea investigării in mod plebiscitar a eticii comunitare?
     Iar în perspectiva unui eventual referendum, are dreptul chiar și o majoritate să decidă în locul unui cuplu?

     • Atita timp cit crezi ca invataturile tale sint lege pentru americani, si crezi ca americanii sint habarnisti, n-ai sa intelegi nimic din articol sau din decizia SCOTUS.
      Calca-ti pe inima si citeste-i, de parca nu sti nimic, pe @ Chicos Rostogan ori pe @ euNuke. Dar nu cred ca poti face asa ceva cind iti esti suficient.

     • Nu a existat însă niciun referendum care să arate contrariul. Existau ca și azi mecanismele legale care să legalizeze sau nu avortul, prin legislație ordinară sau referendum.

      Poate că ți se pare ciudat, dar majoritatea oamenilor preferăm ca NOI să decidem ce anume considerăm bine sau rău și nu cine știe ce „înțelepți” în locul nostru.

      • Dumneata ești cel care a afirmat ca SC a decis în 1973 „peste capetele zecilor de milioane de alegători”. Eu nu am afirmat nici laie nici bălaie. Deci dumneata ești cel ce trebuie să aducă dovezi în sprijinul afirmației făcute, nu eu. Un sondaj de opinie măcar, dacă nu un referendum.
       Nu mi se pare deloc ciudat ca NOI să decidem, dar dacă nu a existat un referendum nici acum nici 1973 CINE au fost decidenții?

      • „Poate că ți se pare ciudat, dar majoritatea oamenilor preferăm ca NOI să decidem ce anume considerăm bine sau rău și nu cine știe ce „înțelepți” în locul nostru.”

       Umor involuntar sau ipocrizie?

      • Hantzy,

       Nu s-a făcut niciun sondaj care să ne arate dacă oamenii doresc sau nu să poarte ochelari de soare vara. Asta nu înseamnă că e treaba curții supreme să decidă că ochelarii de sore sunt un drept constitutional și ca atare trebuie plătiți de către stat fiecărui muritor.

       Adi Mureșan

       Treaba oricărui tribunal e să aplice legea nu să o inventeze. Oricât de deștepți ar fi judecătorii legile bune sau rele vin de la alegători.

      • Marius Chicoș Rostogan

       „Treaba oricărui tribunal e să aplice legea nu să o inventeze. Oricât de deștepți ar fi judecătorii legile bune sau rele vin de la alegători.”

       Bați câmpii, amice! De unde până unde? Am pomenit eu ceva de vreo lege sau de vreun tribunal? Subliniasem doar ipocrizia cu care susții ca „VOI, majoritatea oamenilor”, preferați să decideți ce anume considerați bine sau rău și nu cine știe ce „înțelepți”. Te erijezi… și-atât… Cuvinte goale!

      • Adi Mureșean,

       Păi spune-mi tu ce articol sau amendament al constituției americane vorbește de vreun „drept la avort”? Niciunul.

       În momentul în care curtea supremă a scornit în 1973 „dreptul la avort” a inventat o lege ce nu există.

      • Marius Chicoș Rostogan ,

       Până la urmă, n-a fost o ideea chiar așa de rea să intru în discuția asta. Am ajuns să mă amuz, și asta nu e puțin lucru. Samuel Beckett ar fi făcut din celebra-i piesă una și “mai genială” dacă te-ar fi cunoscut pe dumneata.
       Pe principiul „unde dai și unde crapă ” sau „eu am n-am înfățișare, la douăsprezece trecute fix mă duc la tribunal”, o ții langa cu constituția, curtea supremă, tribunale, legi, amendamente… Am înțeles că ai niște obsesii, dar ce legătură au ele cu mine? Ești sigur că n-ai greșit andrisantul? Că eu n-am menționat nicăieri nimic despre chestiile astea. Ele sunt obiectul de activitate al juriștilor. Cum nu am convingeri gata făcute despre orice, îi citesc pe ei pentru a mă informa corect. Și citesc mai mulți (așa am ajuns în conversație). Și, ce să vezi, și ei au interpretări diferite la interpretările diferite ale diferitelor curti supreme. Nimic ieșit din comun. Constituțiile se schimbă, curțile supreme, cum bine spuneai, scornesc, inventează și, fatalmente, se schimbă și ele. Ceea ce nu se schimbă niciodată este ipocrizia unor oameni, din păcate destul de mulți. Eu la asta m-am referit în toate comentariile mele.

     • @Hantzy, fără supărare, dar parcă dumneata erai impotriva extinderii democrației directe, ba chiar îi luai in tărbacă pe elvețieni care fac referendumuri pentru te-miri-ce mizilic. Sau mă înșeală pe mine memoria?

      • Nu e nicio supărare, euNuke. Cred că e o confuzie: nu rețin să fi scris vreodată ceva care să conducă spre o astfel de concluzie. Deși am preferatele mele, nu sunt niciodată împotriva unor proceduri legitime, mai ales atunci când ele nu sunt criticate/amendate de utilizatorii direcți. Dacă elvețienii nu critică sistemul, britanicii nu au nimic de obiectat împotriva FPTP sau americanii împotriva rotunjirilor numărului de electori din Statele membre, de ce as obiecta eu?
       În cazul de față însă mă interesa pe ce bază afirmă dl Rostogan că în 1973 Curtea a decis peste capetele milioanelor de alegători, iar acum în conformitate cu dorințele lor.
       În cazul posesiei de arme, există sondaje care arată un trend contrar deciziei recente a SCOTUS.
       https://www.politico.com/newsletters/playbook/2022/05/26/new-poll-shows-huge-support-for-gun-restrictions-00035349

      • Hantzy,

       Reține un lucru importat: Legile nu sunt adoptate pe baza sondajelor. Treaba unui tribunal nu e să adopte legi pe baza ultimului sondaj din NYT, ci să se judece conform legilor votate de reprezentanții legitimi ai națiunii. Treaba asta se numește „separarea puterilor în stat”. Fără ea se ajunge inevitabil la regimul lui Ceaușescu.

      • MCR, nu ai curajul să recunoști că nu ai dreptate. Eu nu am contestat legitimitatea parlamentelor de a emite legi. Eu am cerut doar o dovadă cum că SCOTUS ar fi decis peste „capetele a zeci de milioane de alegatori”. Era afirmația ta, iar imposibilitatea de a o susține argumentat arată dispoziția ta de a minți. Ceea ce anulează orice șansă de dialog.

      • Hantzy,

       Dovada e evidentă: Decizia din 1973 a judecătorilor curții supreme le-a interzis alegătorilor să facă legi de restricționare a avortului. Le-a interzis-o tocmai pentru că se temea că alegătorii vor face astfel de legi. Asta e dovada evidentă că decizia a fost luată peste capul a zeci de milioane de alegători. și împotriva lor

      • MRC, când Porniți de la o ipoteza falsa, e imposibil sa obtineți un rezultat impecabil. In realitate nu alegătorii fac legi, ci aleșii. Alegătorii pot doar prefera un pachet de propuneri altuia, dar de aici nu rezulta ca ar fi de acord cu orice propunere din pachetul preferat.
       Mai mult in acest caz ar fi vorba de reactivarea unor legi vechi ce nu țin cont de progresele medicale, de trendurile comunitare, de sfera privată mult mai apreciata azi decât in 1935.

      • Hantzy,

       Ești irațional în continuare.

       Alegătorii îi aleg pe cei ce le promit să promoveze legislația ce prezintă interes pentru cei ce iau ales. Dacă avortul din orice poziția ar fiu principala preocupare a alegătorilor atunci asta ar fi în capul agendei aleșilor.

       În orice caz nu există nicio justificare ca puterea judiciară să uzurpe prerogativele puterii legislative. Exact asta s-a întâmplat în 1973 și a fost din păcate corectat abia luna trecută.

 4. Bună ziua,

  Sunt câteva aspecte unde articolul dvs. aduce unele clarificări importante pe această temă, foarte politizată. Dar se trag niște concluzii, oarecum pripite, datorită lipsei în anumite locuri unor actualizări de esență pe care societatea le-a dobândit și actualizat recent. Are legătură și cu creștinismul, și cu etica, și cu medicina, dar paradoxal nefiind niciuna dintre ele. Actul nașterii biologice începe cu fecundarea, dar fătul este la început doar o excrescență în corpul mamei, hrănit prin cordonul ombilical, biologic dar și energetic, fiind conectat la spiritul mamei. Doar odată cu apariția bătăilor inimii, fătul are propriul sistem nervos, și propriul spirit, devenind o entitate separată. Și doar atunci, revenind la etică curmi sau sprijini o viață. Această perioadă de individualizare nu este fixă, ea variază. Aceste cunoștințe spirituale expuse țin și de creștinism, dar nu de cel habotnic ci de cel luminat sau dacă vreți bazat pe cunoaștere. Căci nu poți vorbi de Spirit, fără Isus. În speranța că aceste aspecte lipsă dau o imagine mai clară asupra acestei teme cititorilor dumneavoastră, vă salut cu respect

 5. La cati americani se impusca zilnic, legea este binevenita, glumesc, ar fi de dorit ca acesta exigenta sa fie aplicata pt portul armelor care sa citez”.. că nu avem de-a face cu un drept absolut.”
  Asa cum dreptul la avort nu este absolut nici dreptul purtatii armelor nu poate fi insa aici lobbyul este mult mai mare decat pt femeile care nu doresc sa ramana insarcinate.
  Impersia mea, problema este expresia unui fundamentalism religios care nu mai are legatura cu democratia.

  • Dreptul de a purta armele este unul stabilit clar de amendamentul al 2-lea al constituției SUA. Adică ceva derivat din voința alegătorilor. Ști că sondajele zic că 200% din americani sunt împotriva armelor de foc numai că în același timp în țară sunt între 350 și 400 de milioane de arme și cam 60% din adulți posedă una. De aia încercarea de a le interzice a căzut mereu la vot.

   • Există riscul primului care face pasul. Chiar și dacă toți ar fi de acord să renunțe la arme, mai apare un hop de trecut: cine să fie primul care o face. Cei care posedă armă sunt neîncrezători în concetățeni. Trebuie deci să-și învingă neîncrederea respectivă pentru a renunța la armă, lucru adesea mai greu de realizat decât pare.
    Același efect se observă și în cazul centralelor de apartament sau a pubelelor individuale. Deși toti stiu că costurile ar putea fi optimizate prin centrale și pubele comune, neîncrederea în vecini îi obliga sa mențină variantele individuale.

    • Nimeni nu e oprit să renunțe la arme. O poate face oricând.😄 Chestia e că armele își au rosul lor în asigurarea unei vieți civilizate și eliminarea infracționalității..

     Aia cu centralele nu stă nici ea în picioare. Oamenii civilizați preferă să trăiască în casele lor nu în grajduri comune ca vitele. Odată ce trăiești în casa ta centrala comună e o prostie inutilă.

      • Fals.

       La mine în târg nu există nu există poliție dar toată lumea are arme. Nimeni nu are garduri și casele nu se închid. Nu există nicio infracțiune și nici nu știu să fi existat vreodată. Motivul e foarte simplu. dacă un necunoscut intră pe proprietatea mea și-l împușc în față e OK. Risc un proces doar dacă l-am împușcat în spate. Treaba asta e mai tare ca orice poliție în lecuirea infracționalității.

       Încearcă să-ți lași casa sau mașina deschise la Bruxelles, Timișoare, Berlin sau Goteborg să vezi ce se întâmplă. Vezi câți oameni sunt jefuiți înjunghiați sau bătuți pe stradă acolo unde statistica oficială declară o criminalitate scăzută.

       Dacă la Chicago, LA sau la NY se omoară între ei câteva zeci de minoritari săptămânal și la mine nimeni, statistica zice că media e jos. E ca-n bancul cu vacile: Eu am două vaci, tu niciuna. Deci statistic vorbind, în medie avem fiecare câte una. ✔

      • Falsul e la tine, MRC.
       Nu compara văgăuna in care te chinui cu Timișoara, că nu te califici în liga asta! La tine in favelas, exact ca și la Văscăuți, toată lumea se cunoaște cu toată lumea și nu fură nimeni prea des. Cu două furci in tot satul pe care si le împrumută când au nevoie, peizanii din Ro sunt mai cinstiti decât rednecii tăi. N-o spun eu, o spune statistica aia. Tu ai făcut media pe un mal al bălții. Media pe celălalt mal e mai bună. Asta este și n-o poți schimba cum vrei. Oricâte vaci ți-or mai fi murit între timp de oftică.

      • Hantzy,

       Acum am înțeles! Îți priește ghettoul în care fiecare poate ciordi de la fiecare și unde nimeni nu cunoaște pe nimeni.

       O vorbă americană zice că armele sunt pentru oameni liberi și responsabili. Tu probabil că nu ești niciuna și nici alta. 👌

 6. Articol absolut tendentios, care face complet abstractie de interzicerea totala a avorturilor in state precum Texas si de legile statale care le interzic de la sase saptamani.

  • fâs. domnule, când veniți cu adevăruri mărețe precum „interzicerea totala a avorturilor in state precum Texas” (emise probabil prin decret pe linie de partid de specialista Nina Jankowicz) nu cred că mai sunteți in măsură să apreciați ce este sau nu tendențios. Nu de alta, dar tot omul pricepe ce tendință aveți și ce vă mână in lupta cea mare…

   altfel, găsesc extraordinară apariția acestui articol -bine documentat, argumentat, lucid- pe contributors și, in general, in presa de limbă română (din păcate contaminată de isteria antiamericană ce bântuie prin Europa). Felicitări autorului și platformei, că a acceptat să publice o voce rațională, chiar dacă in răspăr cu progresismul fals al vremurilor.

   • Treaba dumitale, se pare că îți plac articolele mincinoase. Du-te și votează-l pe Ceaușescu, cot la cot cu texanii.

    • Hehe, iaca unde zăcea revoluționarul anticomunist, marele apărător al Adevărului, reducționismului și atacului ad hominem (doar are libertate de exprimare, nu-i așa?).. și, nu in ultimul rând, al dreptului femeii de a se mutila oricând și ori de câte ori dorește.

  • „Texas
   A trigger law in Texas outlawed all abortions other than those required to save the pregnant woman’s life. It makes no exception for cases of rape or incest. Those who provide illegal abortions may be sentenced to life in prison and fined a minimum of $100,000. However, the law was swiftly blocked by a legal challenge that put its enforcement on hold until a July 12th hearing.

   It is not yet entirely clear how Texas’ newly active trigger law lines up with its existing regulations, which include „zombie” pre-Roe bans (which could arguably be in effect despite the legal challenge to the trigger law), a more recent „fetal heartbeat” six-week ban, and the ability of private citizens to sue anyone they know has performed or aided in an abortion, from the doctor to the person who drove the patient to the airport, for up to $10,000.”
   https://worldpopulationreview.com/state-rankings/abortion-laws-by-state

   Legea respectiva e on hold si foarte posibil sa nu treaca.

 7. Așteptăm un astfel de material, eliberat de isteria ambelor extreme. Foarte bun, echilibrat, iar finalul de asemenea, remarcabil. Chiar m-am întrebat de-a lungul ultimelor zile, în care am văzut abordări extreme de ambele părți, de ce nu se ia în considerare opinia medicilor? Eu cred că de fapt substratul chestiunii este unul tehnologic, și pe măsură ce tehnologia de scanare intrauterină va progresa, și intervențiile chirurgicale intrauterine vor fi din ce în ce mai complexe, vom avea din ce în ce mai mult informația – și mai ales medicii și cercetătorii – că viața există mult mai devreme de naștere.

  • Viața există încă din momentul conceperii. Asta e dincolo de orice dubiu. Dar viața respectivă depinde la acel moment in mod exclusiv de cea care poarta sarcina. Nici de lege, nici de societate, nici de țară. De exemplu, mama însărcinată poate decide să se mute într-un alt stat. Cine are atunci drept de jurisdicție asupra embrionului? Statul unde a fost conceput sau cel in care se dezvolta ca făt?

   Sunt însă de acord cu dumneata că materialul este foarte bun, concis, bine prezentat, lipsit de partizanat. Fiecare tabără își poate alege părțile preferate chiar. Ochiul vede doar ceea ce sufletul vrea sa vadă.

   • Foarte interesant ceea ce spui!

    Deci asta înseamnă că individul aflat la reanimare după un accident sau o operație, ce e susținut în viață pentru o vreme de aparate ar trebui să poată fi ucis pe loc pentru că viața sa depinde în acel interval de altcineva.

    E vreo diferență între ăla și copilul nenăscut?

    • Are buletin. E cetățean al unui stat. Cel nenăscut nu este. Am intrebat: Ce stat are dreptul să se implice pentru viața nenăscutului? Argentina, Suedia sau Burundi? Relația nenăscutului in raport cu oricare dintre aceste state este aceeași. Dar pentru uciderea din culpă a lui Teo Peter, ce stat era îndrituit să investigheze? Căci cetățeniile, atât a victimei cât și a făptașul, erau clare.
     Iar cel aflat „pe aparate” nu depinde de o persoană anume, ci de manipulatorii instruiți ai acelor aparate.
     Sunt lucruri pe care le-ați putea măcar intui, dar dacă vreți doar trolling discuțiile devin inutile.

 8. ”nu există vreun raționament logic pentru care bărbații s-ar opune actului medical al avortului pentru a opri o sarcină nedorită. Este foarte probabil că dimpotrivă, în astfel de cazuri bărbatul este cel care propune primul această soluție, pentru a scăpa de o viitoare responsabilitate”

  În lumea reală, lucrurile sunt mai complicate: bărbații au un mare handicap, nu-și pot perpetua singuri linia genetică. Au neapărată nevoie de o femeie care să facă asta. Așa că bărbații adevărați, care înțeleg pe ce lume trăiesc, își doresc copii și își asumă responsabilitatea de a avea copii, nu încearcă să scape de ea.

  Deci există raționamente logice pentru care bărbații se opun avortului și există destule divorțuri din asemenea motive: dacă ea nu vrea copiii lui, înseamnă că relația e falsă, ea nu-l consideră destul de bun pentru a naște copii lui.

  Pe de altă parte, există femei care preferă să moară decât să nască, oricine ar fi tatăl. De asta interzicerea avortului e greșită. Dar asta are legătură cu degenerarea societății urbane moderne, nu cu specia umană per se. Probabil că și Hippocrates își desfășura activitatea tot printre femei crescute în mediul urban :)

  • Mulțumesc pentru comentariu. Partea din text pe care o citați se referă explicit la sarcinile nedorite, iar observația dumneavoastră are ca obiect cazul în care doar unul din parteneri își dorește păstrarea sarcinii. Această chestiune nu a făcut obiectul deciziei Curții supreme, motiv pentru care nici eu nu am analizat-o. Dar este un subiect asupra căruia merită într-adevăr meditat.

  • Eu zic ca in gnl adopt atitudini „responsabile” ..

   Insa .. insa pot fi cazuri in care zau asa nu iti doresti sa faci un copil cu o „aia” . Copil adica urmasul tau, recunoscut din neamul tau ….. nu de lata dar „aia” … oso va educa copiulul cu „mari carente”.

   A! cica daca esti resposbabil nu te culci cu toate cele ce poarta fusta . Numa cu cele misto, da ?(doamnelor, scuze dar sunt si femei care se incurca cu un dobi …. ptr ca arata bine! Dobitocu! ) . Ma rog iresponsabil dar the problem is that God gives men a brain and a penis, and only enough blood to run one at a time (tahanks Hantzy) Ma rog daca nu God atunci este Evolution ….

   Asa ca eu zi9c ca avortu’ este f util ptr barbati!

  • Păi tocmai „știința” ne spune ca si noi, bărbații putem naște. Cum adică domle, ne discriminezi si afirmi ca noi depindem de femei? Uite la el! Cum sa nu ne putem perpetua noi între noi, ca bărbații adevrati si independenți?

   • Chiar la începutul acelui comentariu am scris ”în lumea reală”. În lumea ideologiei neomarxiste e altfel, acolo ai perfectă dreptate. Mea culpa! :)

 9. Vă mulțumesc pentru documentarea exprimată clar , argumentat și sintetic unei știri pe care media a distorsionat-o în toate felurile posibile din interese politice , în favoarea intereselor unor asociații , etc. Manipularea rău-voitoare a hotărârii Curții Supreme a USA a fost foarte josnică și aberantă pentru că simultan se titra interzicerea dreptului la avort în US și în același timp faptul că anumite state ( California , New York , etc) au hotărăt menținerea dreptului extins , altele au hotărât modificarea legii dar cu limita temporară mai restrânsă iar altele , mai conservatoare (Texas ) au revenit la o limitare foarte restrânsă (revenirea la o lege din 1925 care a fost în vigoare până în 1973) deci nici gând de interzicere a avortului . Credeți că este vorba de analfabetismul funcțional , de superficialitate , de cultură sau de nesimțirea celor care au comentat în presă această știre ? Numai bine , mv

 10. Femeia poate „decide într-un termen rezonabil dacă să păstreze sau nu copilul, iar după trecerea acelui termen va fi prioritar dreptul la viață al copilului nenăscut”. E rezonabil, dar…
  Din pacate presa romaneasca a inghitit pe nemestecate si apoi a regurgitat opiniile extremistilor progresisti din America, dupa parerea carora avortul ar trebui sa fie o optiune chiar si atunci cand femeia este deja in travaliu. Parca avortul in sine ar fi un lucru bun, de dorit cat mai frecvent si mai ales in lunile tarzii… E absurda si inspaimantatoare vaicareala pro-avort. Cel putin asa cred eu.
  In aviatie (si nu numai) exista notiunea de „point of no return”, adica punctul dupa care nu mai poti da inapoi si trebuie sa mergi mai departe. Acelasi principiu trebuie aplicat si la sarcina. Dincolo de un anumit punct (adica dupa lunile 3 sau 4) sarcina trebuie dusa pana la capat.

 11. ce învârtire penibilă în jurul cozii!!
  vai, decizia în sua nu e ca cea a lui ceaușescu, e diferită juridic. faptul că va avea consecințe comparabile în apariția sarcinilor nedorite tocmai în mediile sărace și lipsite de educație nu contează!
  vai, decizia nu e una religioasă-creștină. nuuu, nici nu s-au implicat grupurile religioase în discuție! câtă ipocrizie!
  vai, nu au decis bărbații pentru femei, a votat și o femeie. asta nu e doar ipocrizie, e și meschinărie, fuga de asumare specifică oamenilor mici!

  • vai, câtă perspicacitate! și câtă suferință pe lumea asta ce așteaptă să fie alinată de dumneavoastră, omul uriaș și superdotat. cu un bisturiu.

  • Nu uita că America e cea mai mare țară creștină a lumii. Indiferent ce zic orice sondaje, parcările bisericilor sunt pline și credincioșii își susțin generos bisericile. E natural deci ca morala creștină să aibă un impact foarte puternic atunci când vine vorba de alegeri.

   Deviza țării înscrisă pe fiecare bancnotă americană pe fiecare document oficial e „In God we trust.” (Credem în Dumnezeu) Fiecare președinte american își încheie jurământul de investitură cu formula „So help me God” (Așa să-mi ajute Dumnezeu).

   Asta e. Nimeni nu-i adus cu forța aici. Nu-ți place, nu veni. E foarte simplu.

   • Domnule, începi sa devii penibil. Nigeria si Brazilia sunt cele mai mari tari creștine din lume, nicidecum SUA. In SUA creștinismul se ofilește cu fiecare an trecând. Acum abia peste jumătate se mai declara creștini. De la scandalurile pedofilie catolice si cele de abuzuri sexuale in meg-biserici, plus abuzurile variilor secte religioase, lumea pleacă pe capete din cultele organizate.

    • SUA au o populație cu 35% mai mare atât ca Nigeria cât și ca Brazilia. N-am fost în Nigeria, dar am ajuns în Brazilia și în mod clar creștinismul nord America e mult mai puternic.

     Dacă vei ajunge vreodată în America vei remarca că în fiecare cameră de hotel e o Biblie.

     Școlile confesionale, private și comunitare deci cam 75%85% din învățământul primar au toate religia creștină ca materie obligatorie cel puțin într-un an de studiu.

     Parcările bisericilor sunt pline și donațiile către biserici sunt foarte generoase.

     Toate marile companii au „Christian affinity groups” și cercuri de studii bibilice. Toate marile universități unde se fac peste jumătate din descoperirile științifice ale lumii de vreo 100 de ani încoace, au cu toate capele. și diverse organizații creștine afiliate, Multe universității se definesc prin chart-urile lor ca și și instituții creștine.

     Vorbești evident despre ceva ce ți-e complet străin.

     • / Pew are sondaje anuale despre sentimentele religioase ale americanilor, pe care convenient le omiți. In 2014, 70% din americani se declarau creștini. Acum mai sunt doar 65% si procentul in in scădere de vreo 20 de ani deja. America începe sa nu mai fie creștina, însă tu continua sa crezi asta, nu o face o realitate.

      Crezi ca mă impresionează bibliile din hoteluri? Au fost puse acolo pentru ca le-au fost oferite gratuit de tot felul de biserici locale. Dacă sunt acolo nu înseamnă ca sunt si folosite. Când mă uit la ele, apar nou nouțe si fără nici un fel de uz in ele.

      Cred ca începe răfuiala la final cu conservatorii, cu întoarcerea Row fiind paiul care rupe spinarea cămilei. Tot si-au băgat concepțiile la pachet cu ale moderaților si i-au tot șantajat politic. In anul electoral 2024 conservatorii or sa o ia pe urma Tea Party, de care toți se dezic la ora asta de buni si rezonabili ce au fost in congres.

      • Dragul meu sondajele pot zice ce vrea mușchiu’ lor. În 90% din cazuri întrebările sunt puse ca să dea răspunsul dorit de cei ce-l plătesc. Ele au încetat de mult să mai fie un barometru al opiniei publice și sunt mai mult un instrument de propagandă. Asta se vede cel mai bine din rezultatele alegerilor ce put și simplu nu mai pot fi prezise de sondaje.

       Un alt exemplu clasic e cel cu armele, Sondajele afirmă că 200% din americani vor interzicerea armelor de foc. Cu toate astea politicanii nu îndrăznesc că voteze niciun fel de restricționare a lor. Cei ce au făcut și-au încheiat abrupt carierele politice. 😄

       Așa de curiozitate, de ce ar trebui treaba cu avortul să producă efecte doar în 2024 când nu-și va mai aminti nimeni de ea și nu acum în toamnă?! 👀 De ce refuză stânga americană ce are Casa Albă, congresul și senatul să impună o legislație care să facă avortul legal peste tot în țară?! Văd că se feresc de ea ca Scaraoțchi de agheasmă. Cică-i an electoral și nu e bine…

       Oricum, dacă cămila cocoașei nu se rupe în 2024 poate se va rupe în 2032 sau cine știe poate chiar în 2036. 😄 Totul e să nu-ți pierzi nădejdea.

      • MCR,
       Trollezi la greu, Musiu. Democratii nu au 60 de voturi in Senat sa codifice avortul in lege. Chiar daca toti cei 50 de democrati ar vota pentru, tot le mai trebuie 10. Pe asta se si bazeaza republicanii sa isi treaca toate deciziile politice murdare prin SCOTUS.

      • Anonymus,

       Vezi tu, așa funcționează democrația. Ca să poți impune o lege îți trebuie totuși majoritate. 😄

       Problema stângii e că de fapt nu are nici cele 50 de voturi ale senatorilor stângaci în chestiunea avortului. Cel puțin 3 senatori de stânga au indicat clar că nu vor vota nimic legat de avort în acest an electoral complicat. Problema și mai mare a stângii e că după alegerile din toamnă vor pierde și cele 50 de voturi (48 ale lor + 2 ale „independenților”) pe care le au azi..

       După cât de mare e ura provocată de criza economică generată de politicile psihedelice de stânga, vor sta în opoziție mult și bine…

  • Decizia SCOTUS nu are nici o consecinta deoarece nu decide nimic referitor la avorturi.
   Tocmai asta spune SCOTUS: „Nu decidem noi , decid alesii fiecarui stat deci cetatenii acelui stat, prin vot”.

 12. Bravo! In sfârșit cineva care lamureste decizia Scotus. Majoritatea presei nu a făcut până acum decât să exagereze voit sau nu aceasta chestiune. Felicitări pt. articol.

 13. Este evidenta nevoia de a nu se purta o discutie pe aceasta tema folosind cazurile particulare .Drepturile omului trebuiesc respectate .Stiinta ne aduce in fata o noua problema de rezolvat .Acum putem sti , inca din primele luni de sarcina si care este sexul copilului ,inca nenascut si starea lui de sanatate .Intentia de a extinde termenele ce tin de posibilitatea aparitiei avortului au si ele relativismul lor .Conceptia unui copil nu este mereu programabila si programata .Principal , avortul ar trebui permis atunci cind partenerii conceptuali isi dau acordul si acest acord nu implica riscuri de vatamare a purtatorului .Decizia bivalenta este de respectat ca si decizia personalului medical ce efectueaza operatiunea in cauza .

 14. Un articol aproape perfect. Dar scrieți: „Din momentul concepțiunii există deja o ființă care are în ea potențialul de a deveni o ființă umană.” Deci recunoașteți ca în momentul conceptiunii avem o ființă, dar negati ca în acel moment ar fi umană, ci doar cu potențial uman. Este ilogic. Uman înseamnă aparținând speciei Homo sapiens. Nu exista moment în care potentialul de a aparține unei specii sa devină actual. Ori ești uman de la inceputul existentei, ori nu ești niciodată.

  • Mulțumesc pentru comentariu. Din punct de vedere biologic – așa cum am și scris în articol – viața fiecărui homo sapiens debutează la momentul concepțiunii. Însă din punct de vedere juridic, ființa umană ca subiect de drept nu există decât dacă s-a născut vie. Dacă ființa rezultată în urma concepției nu se naște vie, ea este irelevantă din punct de vedere juridic, adică nu a existat niciodată ca om. Există așadar două perspective diferite: cea biologică, potrivit căreia din momentul concepțiunii avem un homo sapiens, indiferent dacă se naște viu sau nu, iar apoi cea juridică, potrivit căreia din momentul concepțiunii avem un homo sapiens cu condiția să se nască viu. Din această ultimă perspectivă, ființa concepută are potențialul de a deveni om, adică subiect de drept.

   • Binevenita această clarificare! Numai că se naște o altă nelămurire, dle Prediger. In textul articolului scrieți: (…) prin decizia sa, Curtea Supremă atrăgea atenția că dreptul la avort – sau dreptul femeii de a decide, cum mai este denumit acesta – intră în coliziune cu dreptul statului de a lua măsuri pentru protecția vieții prenatale . Cum dreptul la avort era unul fundamental, chiar nefiind unul absolut (mărturisesc că nu cunoșteam această subcategorisire), e cumva ciudat că, in conflict cu un drept al statului care nu e înscris in nicio carta, convenție sau declarație universala, a fost preferat ultimul. Cum se face deci ca un drept fictiv al statului, condiționat și de niște limite temporale prenatale, reușește să surclaseze un drept definit de aceeași curte ca fiind unul fundamental?
    Nici chiar antevorbitorul AT nu sesizează imperfecțiunea aici, ci mizează pe dreptul fundamental și absolut la viață al ovulului fecundat. E oarecum uimitor că unii comentatori, cunoscuți ca susținători fervenți ai etatismului minimal, nu au de această dată vreo remușcare in ce privește intervenția statului in pântecele gravidei.

    • @Hantzy, dreptul respectiv nu e chiar fictiv, ci derivă din obligația constituțională a statului de a proteja dreptul la viață. Dar protecția oferită fetusului e oricum redusă față de cea oferită subiecților deplini de drept, așa cum rezultă de pildă din dimensiunea sancțiunilor pentru faptele ce aduc atingere vieții (totuși, mamele și persoanele implicate in procedura avortului nu sunt condamnate, din fericire, la moarte, deși se poate spune că premeditează și conspiră in vederea comiterii unui asasinat).
     Insinuați că libertarienii ar trebui să fie revoltați de decizia SCOTUS, pentru că ar interfera cu libertățile personale și ar însărcina cumva Statul cu misiunea de supraveghetor al…sarcinilor femeilor. Din păcate, deși autorul a explicat foarte bine, dumneavoastră persistați in confuzie: SCOTUS NU a legiferat avortul, ci a smuls din mâinile statului federal o competență pentru a o întoarce către statele membre. Poate nu v-ați dat seama dar tocmai asta vă irită, că această decizie este un atac fățiș la centralismul federal, o limitare clară introdusă puterii in expansiune a executivului central (care adeseori manevrează și legislativul angrenîndu-l in politici decise nedemocratic, adică in niște birouri de către funcționari nealeși, iară nu in Congres, prin dezbateri și negocieri publice intre reprezentanți). De aceea libertarienii aplaudă acest act istoric, iar etatiștii (chiar și cei pretins moderați, ca dumneavoastră) s-au panicat și nu au nicio jenă să-și exhibe umorile și frustrările in public (desigur, nu e vorba de dumneavoastră, e de admirat că v-ați păstrat calmul).

     • EuNuke, întâi de toate vă mulțumesc pentru răspunsul echilibrat! Dacă aș fi etatist, nu aș fi avut niciun motiv să mă supere decizia SCOTUS. Vă asigur că am înțeles clar că e vorba de un transfer de decizional de la federație către state. Iar susținătorii cei mai vocali ai deciziei o aplaudă tocmai pentru că nu interzice avortul. Parcă ar spune „ei vedeți, juzii SC sunt de partea bună, nu sunt monștrii!”
      Discutând despre decizia SCOTUS, dacă e un drept al statului, exercitarea sa ar trebui să fie facultativă, ori prin legalizare el devine imperativ, indiferent de forma legii respective. Iar dacă susțineți că derivă dintr-o obligație cu atât mai mult, iar ca efect pervers, legea suprimă acea problemă de etică care se presupune că ar stă la baza demonstrației competențelor statale în speță. Ori statele nu se grăbesc să organizeze referendumuri (deși ar fi grotesc să decidă comunitatea pentru așternuturile fiecărui cuplu) pentru a afla care este acel etos comunitar, ci pare că vor direct să legifereze. Ori astfel cetățenii ce vor să recurgă la avort sau medicii care și-ar pune la dispoziție serviciile în acest sens vor fi degrevati de orice responsabilitate: dacă e legal, trebuie să fie și moral, dacă e interzis e un abuz la nivel statal, dreptul la avort fiind unul fundamental ce vine doar în conflict cu unul al statului.
      Din aceste motive eu nu sunt nici pro nici contra și consider că acest aspect nu ar fi trebuit decis de parlamente, ci exclusiv de cei implicați, mai precis de cuplu și de medicul lor.

      • „eu nu sunt nici pro nici contra și consider că acest aspect nu ar fi trebuit decis de parlamente, ci exclusiv de cei implicați, mai precis de cuplu și de medicul lor.”

       Și eu cred că decizia aparține femeii, medicului curant, cuplului (care poate nici nu există), in această ordine. Dar cred că in prezent mai sunt și alte entități implicate (am scris mai jos). Și sub nicio formă nu cred că Statul ar trebui să se implice in incurajarea avorturilor (dar nici să le interzică la modul absolut sub sancțiune penală aplicată femeii). Condițiile care trebuie impuse prin lege privesc in special acei terți, mai ales medicii (ce trebuie să-și păstreze opțiunea etică, adică posibilitatea de a refuza prestarea acestui serviciu).

     • euNuke,

      Dreptul la viața nu e nici el explicit in Constituția Americană. Altfel cum explici condamnările la moarte fiind legale încă in SUA? Conservatorii mai au alta dilema, exact legat de dreptul la viața. Au o problema cu avortul, însă nu au o problema cu pedeapsa cu moartea, ceea ce e cam ipocrit.

      • Păi, foarte bine că au o problemă, ar fi și cazul. Nu cunosc insă prea buine mediul conservator american ca să trag concluzii asupra preocupărilor lor morale, așa că ar trebui să vă cred pe cuvânt că nu-și pun și problema pedepsei capitale. Și nu vă cred. In general nu cred pe nimeni care exprimă adversitate față de un grup politic pentru ca imediat după aceea să vorbească in numele acestuia (exprimînd cel mai adesea teme ale unui reducționism partizan).

      • Dreptul la viață e prevăzut în amendamentul al XIV-lea al constituției.

       Acolo se prevede că el poate fi luat doar în urma unui proces onest și că acuzatul are dreptul să se apere pe orice căi. Deci condamnarea la moarte e constituțională.

       Tocmai din cauza asta avortul nu mai e constitutional dacă admitem că fătul e el însuși o persoană vie. Nu poate fi ucis fără a fi comis o crimă și fără a fi judecat în mod cinstit și cu dreptul de a se apăra.

       De aici și lupta între adepții avortului și cie ai interzicerii sale pentru stabilirea a când anume începe de fapt viața.

    • Mulțumesc pentru comentariu. Textul pe care l-ați citat se referă la decizia Roe vs. Wade, iar observația dumneavoastră este cât se poate de pertinentă. Exact acesta a fost motivul pentru care acea decizie a fost criticată de ambele părți: o tabără afirma faptul că dreptul la avort de fapt nu există în Constituție, deci nu poate fi impus statelor, iar cealaltă afirma că dreptul statului de a reglementa viața prenatală nu există în Constituție, deci statul nu are dreptul de a interveni asupra sarcinii femeii. Practic ambele părți aveau dreptate, motiv pentru care actuala decizie a Curții este mai corectă din punct de vedere juridic. Ideea de bază este aceea că la momentul constituirii uniunii, statele au aderat la anumite valori comune și s-au obligat să respecte drepturile înscrise în Constituția SUA. În timp, au apărut grupuri ale societății care au reclamat noi drepturi, iar actuala decizie a SCOTUS spune – exprimat simplist – că un membru al uniunii nu poate fi obligat să respecte un drept pe care nu l-a asumat atunci când a intrat în uniune. Acest principiu este valabil și în privința UE. Soluția juridică este aceea de a adăuga noile drepturi la actul constitutiv al uniunii, prin amendament la Constituția SUA (așa cum s-a mai procedat în istorie), respectiv prin protocoale adiționale la Convenția europeană a drepturilor omului (la fel există deja precedente).

     • Mulțumesc pentru răspuns, d-le Prediger!
      E deci vorba de un conflict între două drepturi inexistente în Constituția SUA: cel la avort și cel al statului de a interveni in acest caz. Iar soluționarea a fost pasată statelor. Ma întreb dacă este compulsorie o decizie a acestora?

      • Mulțumesc pentru comentariu. Da, orice lege a unui stat este obligatorie pe întreg teritoriul statului respectiv.

    • Dreptul la avort nu apare niciunde în constituția SUA și șansa ca el să pare în viitorul previzibil e exact 0.

     Însă dreptul la viață este clar legiferat în amendamentul 14 al constituției SUA:

     „No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.”

     În traducere: „Niciun stat nu va face sau pune în aplicare vreo lege care să reducă privilegiile sau imunitățile cetățenilor Statelor Unite; nici un stat nu va priva vreo persoană de viață, libertate sau proprietate, fără un proces legal; nici să refuze oricărei persoane aflate în jurisdicția sa egalitatea în fața legii”.

     Legea fundamentală nu definește noțiunea de „persoană”. Această noțiune a evoluat foarte mult în timp. Numărul oamenilor ce consideră că azi viața începe de la concepție e în creștere în țara asta, deci e foarte posibil ca acest lucru să fie înscris într-un amendament constituțional în viitorul previzibil. Ceea ce va duce la interzicerea avortului.

     • Numărul oamenilor ce consideră că azi viața începe de la concepție e în creștere în țara asta
      Știință nu se face in mod plebiscitar. Am scris undeva mai sus că viața începe din momentul fecundării, al concepției. Dar ființa respectivă, deși vie, încă nu e persoană. În țara aia de care vorbiți încă se spune “it’s a baby” mult timp după naștere. La fel ca “it is a dog”. S-ar putea schimba, nu zic nu, dar s-ar putea schimba și in sensul libertății de decizie a cuplurilor. Corect e să considerați ambele variante in evaluările vizionare pe care le emiteți. Altfel nu puteți fi luat in serios.

      • „Știință nu se face in mod plebiscitar.”
       Dar se aplica. Se numeste democratie. Stiinta spune ca daca faci x rezulta y. Daca faci a rezulta b. Majoritatea decide daca vrea sa obtina y sau b. Se numeste alegere.

       Daca nu va convine aveti trei optiuni: sa incercati a schimba opinia majoritatii, sa emigrati undeva unde opiniile dvs sint impartasite de majoritate sau , daca nu va permiteti emigratia , sa suportati consecintele punerii contra cu vointa majoritatii.

       In rezumat lucrurile stau in felul urmator: nu mai exista terenuri virgine si nici insule de descoperit. Traiti intr-o comunitate si nu aveti incotro : va veti supune deciziilor majoritatii . Cu voie sau fara voie. E alegerea dvs.

      • Știința nu se face plebiscitar, dar votul este cât se poarte de plebiscitar.

       Habar nu am ce zic savanții, dar acum 20-30 de ani era OK să-ți împuști câinele. Azi poți face pușcărie pentru asta deoarece alegătorii, care nu sunt câtu-și de puțin savanți, au decis totuși că cruzimea împotriva animalelor e un delict ce trebuie eliminat din societate și trebuie pedepsit.

       Lucrurile evoluează cu sau fără contribuția „savanților”.

      • Elha, dacă nu ați înțeles, repet o singura data: nu se cunoaște opinia majorității. Nu știm ce b sau y vrea majoritatea.
       Iar antevorbitorul susținea ca tot mai mulți consideră ca viața începe intrauterin. Asta nu e știință, ci opinie. 2+2=4 nu pentru ca așa este de părere majoritatea. Și nici majoritatea aia nu poate decide referendar chiar orice: drepturile fundamentale nu se supun voturilor, fie ele ale alegătorilor sau ale judecătorilor de la curtea suprema.

      • Hantzy,

       Te aberezi.

       Știm ce vrea majoritatea: Exact ceea ce a votat. Dacă voia altceva vota altceva. „Dreptul la avort” e azi preocuparea ardentă a unor grupuri restrânse de fanatici care gurguță asurzitor și nimic mai mult.

       Dacă n-ar fi așa crede-mă că s-ar fi găsit puzderie de congresmeni și senatori ce s-ar fi îmbulzit să o voteze cu amândouă mâinile. În realitate vedem că băieții o dau din colț în colț și mormăie că-i an electoral, că situația e complicată, că nu-i momentul potrivit, că poate altădată. Dacă e ceva dorit cu ardoare de toată lumea de ce-s așa de timorați?!

       Drepturile fundamentale sunt la rândul lor un rezultat al voinței alegătorilor și nimic mai mult. Ele nu sunt ceva izvorât din basca lui Lenin. Ele sunt ceva consfințit în constituție. Dacă cineva inventează un drept nou trebuie în prealabil să-i convingă pe alegători să-l voteze în constituție. Punct.

    • Dreptul absolut se caracterizează și prin faptul că nu presupune vreo conduită a altui subiect de drept pentru a fi exercitat, toți ceilalți oameni având doar obligația generală de a se abține de la a-l stânjeni pe titularul dreptului absolut în exercitarea acestuia. De ex. dreptul la viață se exercită prin el însuși, ceilalți oameni având doar obligația de a nu aduce atingerii vieții titularului. La fel stau lucrurile și în cazul dreptului la libertate, la proprietate, etc. Dreptul la avort nu poate prin esența sa să fie unul absolut, pentru că el presupune conduita altui subiect de drept, respectiv a medicului care execută actul medical al întreruperii sarcinii. Or, un drept care se poate exercita doar dacă un alt subiect de drept execută o anumită conduită este prin natura sa un drept relativ și nu unul absolut.

     • Mulțumesc pentru clarificare. Binevenită!
      După părerea mea statele ar trebui, in loc să decidă asupra permisiunii sau interzicerii, circumstanțializate sau nu, a avorturilor, să instituie și sa protejeze dreptului medicului de a refuza actul solicitat. Căci in toată schema de această condiție depinde întreaga derulare.

      E nefiresc ca o majoritate sa decidă en gros in cazurile individuale. Mai ales atunci când majoritatea nu are de suferit de pe urma acțiunilor individuale. Și, mergând pe logica tradiționaliștilor, cum că dacă azi acceptăm căsătoriile homosexuale, mâine vom fi obligați să legalizăm pedofilia, tot astfel acceptând azi intervenția majorității in destinele individuale, mâine vom putea legaliza din nou sclavia pe criterii rasiale sau execuțiile publice. Majoritatea nu poate decide chiar orice.

  • si maimutele au potential uman (posibil si invers, presupun); poate chiar si cainii care traverseaza pe trecerea de pietoni; sau oamenii pot deveni legume dependente de aparate, sau monstri condamnati la moarte

 15. Care este sursa aceste știri false? Ce mare cotidian european, ce jurnalist serios a scris „Curtea Supremă a SUA interzice avorturile” ?

  • Mulțumesc pentru comentariu. Vă dau câteva link-uri din presa germană:
   https://taz.de/US-Gericht-zu-Schwangerschaftsabbruechen/!5863360/ : „Curtea SUA despre avorturi: sfârșitul dreptului la avort”
   https://www.deutschlandfunkkultur.de/supreme-court-usa-abtreibungsrecht-kippen-100.html :„Curtea supremă desființează dreptul la avort”
   https://www.nau.ch/news/amerika/wegen-abtreibungsverbot-droht-usa-eine-staatskrise-66209870 : „Din cauza interzicerii avorturilor, SUA sunt amenințate de o criză a statului”
   https://www.grenzecho.net/75762/artikel/2022-06-26/erst-abtreibungsverbot-und-dann-rolle-ruckwarts-den-usa : „Mai întâi interdicția avorturilor iar apoi ce va mai urma?”
   https://perspektive-online.net/2022/07/verbot-von-schwangerschaftsabbruechen-in-den-usa-vor-allem-arbeiterinnen-sind-betroffen/ : „Interzicerea întreruperilor de sarcină în SUA. Îndeosebi muncitoarele sunt afectate”.

  • Strategie tipica conservatoare, insira o intreaga argumentatie pornind de la un argument al omului de paie. Greu de crezut ca vreo publicatie respectabila a afirmat asa ceva.

   Mai exact, in SUA la nivel federal nu mai exista protectie pentru femeile care opteaza pentru avort. Astfel, ele raman la cheremul legilor statale, care pot fi destul de drastice, comparable cu interzicerea avortului pe vremea lui Ceausescu.

   • E ok. E Contributors. Un safe space pentru dreapta religioasă, climatosceptici și intelectualitatea contre-lumières. Trebuie să existe și așa ceva într-o societate pluralistă. Unde mai pui că dă doctoranzilor materie de studiu.

    • Doctoranzilor din categoria pontaciucă? Păi atunci săriți iute cu dumele academice stufoase, că altfel cu ce material o să se scrie lucrările? doar nu credeți că o să copieze tovarășii din „articolașul reacționar” al autorului?

     • Aveți dreptate, comentariul meu nu era clar. Mă refeream la doctoranzi care studiază extrema dreaptă est-europeană.

      • Aha!

       Deci sunt domenii câh, care nu trebuie studiate. Comuniștii aveau o sluție simplă: Cărți și documente puse la index în fondurile secrete ale diferitelor instituții responsabile ale patriei. Bag seama că tare la mai duci dorul…

   • „SUA la nivel federal nu mai exista protectie pentru femeile care opteaza pentru avort.”
    Mai exact, la nivel federal nu mai există fonduri pentru avort (iar adepții eugeniei plâng in pumni). Deci statul nu mai dă bani femeilor care aleg această procedură (iar călăii in halate albe mor de oftică), descurajînd implicit practica extirpării fetușilor (ce devenise olimpiada progresului prin hăcuire a copiilor din flori). Un alt aspect minunat. Poate in acest fel adolescentele la rut vor descoperi că ies mult mai câștigate dacă aleg să țină sarcina și să nască un copil pentru a-l transfera unei familii care și-l dorește și și-l permite (vezi Juno). Este minunat că cetățenii nu vor mai fi obligați să contribuie (banii sunt ai lor, CLAR?) la distrugerea fetușilor și pântecelor unor adolescente de către niște indivizi haini, misogini și asasini incapabili de orice compasiune dar care cumva, cu ajutorul unora de teapa lor ce mâzgălesc prin gazete, și-au construit o imagine de apărători ai drepturilor femeii in timp ce o căsăpeau.

     • Păi și ce dacă, rezultatul tot ăla e: statul federal nu mai are nicio justificare legală pentru a susține cu fonduri Asociațiile Vânătorilor de Fetuși (care vor supraviețui totuși in state precum California si New York, devenind o problemă a localnicilor).

      • Între „nu-ți mai faci avort pe banii mei (de fapt și ai tăi, că și tu ai contribuit)” și „nu te mai protejez de baronii locali care ți-au interzis să faci avort pe banii tăi” e o mică diferență.

       Total pe dos cu decizia CJUE care a decis că și țările UE care nu emit căsătorii dintre persoane de același sex să le respecte statutul. În SUA continuă feudalizarea.

   • De menționat că legea ceaușistă avea următoarele excepții: femei peste 40 de ani (mai târziu 45); femei care aveau 4 copii (5 mai tărziu); sarcini care periclitau viața mamei; violuri și incest. În multe state americane e posibil să fie mai rău foarte curând.

    • Vai de mine! Dar…nu-i firesc ca America să alunece intr-o formă de comunism din moment ce de atâta vreme se află sub oblăduirea unor admiratori ai satrapilor marxiști (obama-mao, biden-tito, bernie-castro, etc)? Totul e să-i speriem oleacă cu Ceaușescu și să-i împingem să adopte socialismul cu față umană a la ilici, nu-i așa? Haideți să haidem, avem intelectuali, avem valoare, hai să salvăm America de ceaușism! Prima mișcare – să le trimitem un comando de mineri și alți oameni de bine pricepuți care să curețe politica de copoșii și rațiunoii lor. Huo conservatorii! jos criptolegionarii și afară cu elementele fascistoide de pe platformele oamenilor muncii!

    • Sunt câteva mari diferențe: În România lui Ceaușescu decretele veneau de la „geniul Carpaților”. În America sunt votate de alegători. Ești liber să votezi împotrivă sau poți pleca în altă parte, dacă nu te simți bine acolo unde ești și simți că grosul alegătorilor votează legi opresive. Din România lui Ceaușescu nu prea puteai să scapi.

     De pildă în localitatea mea sunt interzise transportul în comun și stațiile de autobuz, tren etc. E interzisă vânzarea de alcool Duminica inclusiv în restaurante. Trenul metropolitan a fost obligat să ocolească mai multe localități ce au interzis construcția liniilor pe teritoriile lor. E de asemenea interzisă construcția și operarea de locuințe sociale. OK, cui nu-i place nu e obligat să se mute la noi. Sunt puzderie de localității ce au transport în comun, unde se vinde băutură Duminica sau unde sunt locuințe sociale câte poftești. Interesant că nimeni nu se înghesuie acolo ci mai degrabă în localitățile pline de bigoți.

     La fel și la nivelul țării. Statele cele mai obscurantiste, cu sistemele sociale foste subțiri cu legi restrictive pentru avort atrag oameni din toată țara în timp ce din statele cele mai progresate, cu sisteme sociale „lacrima lui Lenin” unde poți avorta săptămânal dacă ai chef și când când ai chef, sau poți să-ți schimbi sexul de la 4 ani, pierd populație, care fuge unde vede cu ochii. Astfel statele cele mai înaintate ca New York sau California au pierdut locuri în Congres în timp ce bigoții din Texas și Florida câștigă locuri prin migrația internă.

     Fug inclusiv companii mari ca Tesla, Caterpillar, Cabela, HP, Oracle, Ford și-a mutat grosul producției în Texas și Caroline, VW și Nissan și-au mutat operațiunile americane în statele bigote. BMW are cea mai mare fabrică din lume în Carolina de Sud și produce 1500 de mașini pe zi cu peste 60% din producție exportată în afara Americii

     Nu e stupefiant? 😄

 16. Bun text, și necesar. Dar și comentariul lui Vlad are sensul lui… Culmea că și Harald mi-a plăcut de data asta. :)

  O precizare fac și eu, mi se pare că importantă: am citit că Jackson Women’s Health Organization făceau avorturi numai dacă sarcina nu depășea 16 săptămâni, dar când a venit legea cu maximum 15, i-a apucat fiorul drepturilor și libertăților – și iată unde s-a ajuns.

  Asta mi s-ar părea o discuție interesantă la un seminar de la Drept: ce înseamnă și ce doar pare că înseamnă să aperi o libertate într-un context anume.

 17. “Este problema avortului una religioasă, mai precis una a creștinismului? Nu.” O intrebare clara, urmata de raspuns hotarat. Dupa care aflam si motivatia juriului. Pentru ca 1. avortul este o problema etica. Adica daca este etica, carevasazica, nu mai poate fi si religioasa. Si 2. pentru ca avort exista si la grecii antici, deci inaintea aparitiei crestinismului (de parca intrebarea era cine l-a patentat).

  Are dreptate berenger. Autorul se invarte insistent in jurul cozii.

  • este o atitudine mentala a persoanei ce poarta fatul, fata de unele valori ; este o problema de conduita,ce urmeaza dupa hotararea luata (evident, ca urmare a atitudinii mentale) .

  • O serie de elemente ale moralei creștine sunt la baza civilizației noastre și le considerăm azi naturale și nenegociabile.

   De exemplu în familia romană tatăl, capul familiei, avea drept de viață și de moarte asupra tuturor membrilor familiei. Un exemplu clasic: Consulul roman, Titus Manlius încredințează o parte a armatei sale fiului său cu ordinul de a rămâne în defensivă, Fiul său (de altfel adult) decide să profite de o conjunctură favorabilă și atacă inamicul fără a mai avea vreme să-i ceară permisiunea tatălui său. Asta duce la o mare victorie romană. Manlius se consideră ofensat de faptul că fiul său îi încălcase dispozițiile în public și ordonă execuția juniorului. Fapta rămâne în morala romană ca un exemplu de mare virtute. Nu e nici pe departe singurul caz, însă e cel mai grotesc. Cazurile în care pater familias ucide un copil care crede că nu e al lui și/sau nevasta pe care o bănuiește că l-a încornorat sunt comune și considerate lăudabile în epoca romană.

   În lumea noastră uciderea propriului copil, sau a nevestei sunt considerate crime abominabile și nicidecum drepturi naturale. Ăsta e un exemplu în care morala creștină a scos complet din circuit virtuți romane. O fi bine? O fi rău?

   • genul asta de dialog in care unu’ se baga in vorba cu altul fara sa dea vreun semn ca l-ar fi interesat ce a avut de zis puteti sa-l aveti cu altcineva. sunt sigur ca aveti multe alte pilde de dat, si sigur gasiti pe cineva. mult succes.

    • E OK.

     Nu ești obligat să-l citești și nici să răspunzi, mai ales când nu ai chiar nimic de spus.

     Nu-i așa?

     • poate ca as avea, dar nu unor anonimi atat de importanti ca dvs. eu ii prefer pe anonimii aia care nu sunt prea importanti pentru regulile dialogului. nickul se mai schimba, cu grandomania e mai greu.

 18. Ce păcat (pun intended) că afirmația din articol ”Din punct de vedere biologic viața fiecărui om care a trăit sau trăiește acum pe pământ a început la momentul concepțiunii, al fecundării, indiferent dacă aceasta a avut loc în mod natural sau artificial. Din momentul concepțiunii există deja o ființă ..” doar pare juridică și/sau etică și este doar religioasă. Mai altfel spus, ați confundat viața cu sufletul și biologicul cu religiosul. Nu mai zic și de fapul că iar un bărbat (deși se folosește de titlul asexual de avocat) explică femeilor ce și cum cu sarcina obligatorie după un anumit termen foarte precis (și pentru care alții poartă responsabilitatea – medicii și știința lor, deși juriștii o fac obligatorie pentru toate femeile) ca să nu dispară bărbații care să mențină sarcina obligatorie pentru femei!
  Iar expozeul este mai lung pe partea de opinii personale despre făt, avort, femeie, sarcină decât pe partea juridică promisă în titlu despre onor lipsita de onoare Curte Supremă ce ne-a mai dat o mostră de fundamentalism creștin și cretin. În speță, zise juristul , în SUA există drepturi absolute: dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la proprietate și dreptul la arme ce garantează dreptul la moarte celor născuți din femei obligate să poarte sarcina pentru că, deh, sunt scrise negru pe alb (deși cred că pe vremea scrierii cam era alb pe negru) în măreața și veșnica întru neschimbare capodoperă juridică The Constitution of the United States, iar alte drepturi nu pot fi absolute că n-au fost scrise în ultimii 200 de ani, deci nu există, inclusiv dreptul statului de a controla trupul vreunei femei. Și cam pe aici începe dreptul inalienabil al celor la putere să dicteze asupra felului în care își vor trăi oamenii ”libertatea” și se vor bucura de ”drepturi”.
  Deci, mai reluați o dată inconsistențele logice, etice, morale și juridice din articol și veniți cu o erată – ar putea fi mai de interes decât acest articolaș.

  • Au sosit Împărații Drepturilor Omului, și-au suflecat mânecile, și-au scos sceptrul, fluierul și pulanul și au purces in a face ordine in piața ideilor unde, se știe, Ei sunt Administratori. Iar articolașele n-au ce căuta aici, doar diatriboaiele, superdirectivele și ultraukazurile. Ce ne făceam, oare, fără dânșii? Cum mai puteam noi, simpli muritori, a întrezări Calea, Adevărul, Lumina mântuitorului bisturiu cu laser?

  • Treaba curții supreme e cea de instanță judecătorească supremă. Ea nu face legi. Ea doar decide ce e lega și ce nu e legal. Legile sunt făcute de cetățeni prin aleșii lor.

   Sigur că atât pentru extrema stângă cât și pentru cea dreaptă a devenit extrem de convenabil să impună cele mai absurde reglementări prin intermediul activiștilor politici cu care ambele se străduiesc să infesteze toate instanțele judecătorești.

   În acest caz particular curtea supremă a decis pur și simplu că ceva ce nu există în lege trebuie decis de legiuitor și că nu e treaba judecătorilor să inventeze legi acolo unde ele nu există.

 19. O explicatie juridica, argumentata. Insa rezultatul e acelasi: permisiunea statelor sa limiteze dreptul la avort ca in era Ceausescu. Faptul ca explicati/clarificati niste aspecte tehnice, nu inseamna ca rezultatul se schimba (in unele state, femeile nu vor putea face avort in trimestrul I, cele mai impactate fiind femeile cu situatie materiala mai precara sau si cele cu o anumita rigoare religioasa; nemaivorbind ca se intareste acum blamarea psihologica sociala).
  Un articol si o opinie care reuseste sa transmita un mesaj fals, vorbind despre altceva (istoria problemei avortului in SUA). E pacat ca atatea cunostinte de istorie pe acest subiect, nu au putut sa ofere si claritatea si corectitudinea reziltatului : in unele state, femeile nu vor putea face avort in saptamana 8. Tehnica folosita: nu poti sa contrazici concluzia dar ataci modul in care au prezentat unii stirea.
  Mi-ar placea o rectificare si clarificare intrucat exprimarea de opinii in mod public are potential de educare iar aici se realizeaza un fel de educatie (prin istorie, aceasta “arma” atat de apreciata in unele cercuri) insa cu dezinformare.

  • Mulțumesc pentru comentariu. În articol am arătat explicit că fiecare stat este acum liber să reglementeze problema avorturilor potrivit eticii majoritare din statul respectiv. Este posibil și probabil ca unele state să adopte legislații mai restictive decât altele. Cum vor arăta aceste legislații nu putem ști la acest moment. Așa cum am răspuns și mai sus, existând libertatea de circulație în interiorul SUA, este puțin probabil ca un stat să adopte o lege atât de restrictivă, încât să riște o depopulare masivă.

  • „permisiunea statelor sa limiteze dreptul la avort ca in era Ceausescu.”

   judecătorii constituționali americani nu se raportează la Ceaușescu. Doar noi avem obiceiul ăsta prost, in fine, unii dintre noi. Nici Constituția SUA nu l-a trecut, deocamdată, pe Ceașcă in vreun amendament. Spre liniștea dumneavoastră sufletească -înțeleg că suferiți de mila femeilor ce vor purta sarcini nedorite și, in plus, sunteți un soi de mare luptător anticeaușist- poate că ar fi cazul să inițiați o mișcare civică/politică in acest sens. Nimic și nimeni nu vă oprește să cereți congresmenilor să interzică prin constituție normele cu caracter ceaușist. Faceți o listă cu regulile și fixațiile lui Ceaușescu și transmiteți-o către Congres. Faceți petiții, faceți iute ceva, orice, altfel există riscul ca femeile americane să fugă in România ca să facă avort și, groaznic, riscul și mai mare ca America să se transforme intr-un regim tiranic ceaușist.

   Dar până atunci, țin să învederez că toți cei care repetă in neștire alăturarea SCOTUS-Ceaușescu nu fac altceva decât să perpetueze -poate inconștient și involuntar, așa ca un spasm- penibila mantră a propagandei antiamericane ce ține prima pagină a presei de stânga europene și care unește in cuget și simțire tovarășele sensibile Elisabeth din Francia cu kukoanele in toată Firea din România. E suficient să re-citiți câteva titluri ca să aflați cum vi s-a înfipt in creier marota asta, dragi oameni de bine și progres. Ați fost maculați și știu că e jenant să descoperiți asta, dar, hai, veniți-vă in fire, nu e un capăt de țară, cu toții am trecut prin asta.

   • Sigur, cu trei dintre judecatori numiti de Trump, adica unul cam la fel de gangav ca Ceausescu, ei se raporteaza la Geniul Appalachian, nu la cel Carpatin.

    • Așa de amorul artei: cei trei judecători numiți de Trump au fost cu toții oameni de vârf după cum urmează:

     Neil Gorsuch șef de promoție și doctor în drept la Harvard și și apoi doctor în drept la Oxford.

     Brett Kavanaugh, licențiat în istorie la Georgetown, doctor în drept la Yale.

     Amy Coney Barrett, licențiată în literatură engleză ca șefă de promoție la Rhode College și doctor în drept și șefă de promoție la Notre Dame.

     Hai să ne uităm un pic și la doi din cei trei judecători progresiști. Cei mai proaspeți numiți de stânga:

     Sonia Sotomayor – numită de Barak Obama în 2009. Conform propriilor memorii dacă nu era hispanică nu ar fi fost admisă la facultate și nu ar fi reușit să o absolve – nu se califica din punct de vedere academic. Ca minoritară s-a bucurat de discriminare pozitivă. Se dpădea pe ea însuși ca un exemplu al „succesului„ discriminării pozitive. E revoltată că discriminarea pozitivă n-a funcționat și la admiterea în Barou, unde a picat examenul cu succes în mod repetat. E de părere că pentru minoritari ar trebui să fie locuri separate cu condiții de examen mai „blânde” ca cele pentru albi și asiatici.

     Ketanji Brown Jackson – principalul criteriu de selecție anunțat public de Joe Biden a fost „o femeie de culoare”. Din cariera ei – a fost amestecată la 19 într-o belea cu 14 kg de droguri descoperite la unchiul ei, un respectabil dealer de droguri ce însă conform ei era băiat bun și n-a asasinat niciodată pe nimeni. Sub Barak Obama a obținut grațierea prezidențială pentru toți cei implicați în beleaua cu pricina. Spune că nu îndeplinea criteriile academice spre a fi admisă la drept, dar că asta na descurajat-o să aplice. Și să vezi minune, ca minoritară e admisă! După doar 8 anișori de opinteli și gâfâieli obține o licență în drept. În activitatea academică s-a evidențiat conducând un protest împotriva unor colegi de facultate ce arboraseră steagul confederat la geam.

     La audierile din Senat s-a făcut de râs și a fost incapabilă să definească juridic ce anume înseamnă femeie. Babylon Bee a făcut un sketch spumos pe seama ei:

     https://youtu.be/5mnQTzhVgl8

     În timpul orelor de audieri eu nu am văzut-o capabilă exprime vreo idee coerentă. S-a limitat doar la a repeta papagalicește lozinci.

     • Obama l-a nominalizat în 16 martie 2016 pe Merrick Garland. Senatul GOP a refuzat să și dezbată nominalizarea, pe motiv că alegerile prezidențiale sunt prea aproape. deși ele erau programate pentru noiembrie.
      După ce Trump a câștigat alegerile, l-a nominalizat pe Neil Gorsuch în loc de Garland.
      Brett Kavanaugh a fost nominalizat de Trump în 2018, fără probleme în 2018, fără probleme aici.

      RBG a decedat în 18 septembrie 2020, iar Amy Coney Barrett a fost nominalizată pe repede înainte, cu puțin înainte de alegeri, de aceiași senatori GOP care îl blocaseră pe Merrick Garland.

      Juzii lui Trump au făcut ca SCOTUS să nu mai reprezinte proporțional populația SUA.

      • E adevărat că senatul controlat de republicani a refuzat să discute nominalizarea lui Garland. Lui Obama i s-a cerut să vină cu un candidat care e judecător și nu activist politic. Cum Obama a refuzat să vină cu alt candidat și a insistat pe Garland senatul a refuzat să-i ia în considerare nominalizarea. Prestația catastrofală a lui Merrick Garland ca attorney general (ministru al justiției) în administrația Biden dovedește că decizia Senatului din 2016 a fost justificată.

       Judecătorii curții supreme nu sunt politicieni ca să reprezinte pe cineva. Ei sunt cei mai respectabili și mai integrii juriști ai țării. Sigur că chestia a asta a fost pervertită de extremiști de stânga ce au trimis la curtea supremă exclusiv activiști de partid de cea mai joasă speță. Criteriile principale la ei fiind rasa, sexul și în niciun caz competenta sau integritatea.

       Amy Coney Barrett e un jurist de elita căreia nimeni nu i-a putut contesta nici integritatea și nici competența profesională. Singurele reproșuri pe care i le-a adus stânga au fost că a fost nominalizată de Trump și că la validarea în senat când a fost întrebată ce părere are despre dreptul de a purta arme, despre avort și chestiuni rasiale ea a răspuns fără ezitare că o cauză se judecă în funcție de dovezi și nu pe criterii ideologice. Asta a provocat explozii de furie ale stângii.

      • Respectabilitate și integritate probabil înseamnă să fii alb pentru unii de aici. Ca să nu mai spun că în contextul discuției despre Trump, este ca și cum ai vorbi de funie în casa spânzuratului.
       Într-adevăr, comentariile de pe aici oferă o bună perspectivă asupra meniului „informațional” cu care se delectează suporterii extremei drepte americane.

 20. Mi-ar placea sa adăugați și discuțiile privind „forced fatherhood”. Despre bărbații obligați să își recunoască și să își întrețină copiii, chiar daca ei nu i-au dorit. Obligați de Protectia Socială, indiferent daca mama solicita sau nu această recunoaștere a paternității.

  Si în România avem această lege de protecție a copilului, dar doar mama poate chema un bărbat în judecată pentru recunoașterea paternității și întreținerea ulterioară a copilului, pe baza testului ADN. Daca mama nu obliga bărbatul la recunoașterea copilului, Protectia Sociala nu intervine.

  Restrângerea drepturilor la avort in societatea americană vine și în acest context, al forțării paternității. Ceea ce ar trebui sa conducă la un comportament mai responsabil și al bărbaților.

  Discuțiile și contextul sunt mult mai ample, se încearcă responsabilizarea și a mamei, dar și a tatălui, fata de copilul conceput.

  • Sa nu uitam de cei care sunt fortati sa intretina copilul partenerei (nu conteaza daca sunt casatoriti, nu conteaza daca e copilul lui, e irelevant testul ADN in acest caz) pana implineste copilul 26 de ani, se intampla prin SUA in anumite state, va rog sa investigati si aceasta situatie !

 21. O pledoarie in favoarea limitarii dreptului la avort, prezentata sub masca obiectivitatii si echilibrului; in realitate, intesata de neadevaruri, sau afirmatii fara nici o sustinere. Cea mai mare aberatie e paragraful „cand incepe viata?” Daca vorbim despre viata in general, viata a inceput pe pamant cu niste miliarde de ani in urma (aproape 4), si continua; altfel spus, nu incepe, ca a inceput demult. Daca vorbim despre viata unui individ anume, aceasta incepe la nastere; pana la nastere nu exista persoana, nu se acorda cetatenie, copilul nenascut nu mosteneste, samd. Contrar celor afirmate de autor, un embrion / fat, este doar un conglomerat de celule. Da, acest conglomerat de celule are potentialul de a deveni o fiinta umana, dar acelasi lucru este valabil si pentru spermatozoid / ovul – au potentialul de a deveni o fiinta umana. Pe logica autorului, masturbarea sau orice act sexual care este finalizat altfel (la barbati), sau simpla menstruatie (la femei) ar putea fi interzise prin lege, intrucat omoara o posibila fiinta umana. Inca si mai aberanta este divagatia despre etica; mai exact, despre existenta unei etici comunitare, sau a unei morale colective. Urmand o astfel de teorie, comunitatea ar putea considera ca este ne-etic sa nu postim, si ne-ar putea obliga, pe toti, la post; sau la acoperitul fetelor femeilor, sau la cine stie ce aberatie. In realitate, exista doua tipuri de decizii: decizii care privesc un individ, si care trebuie luate de catre individ, si decizii care privesc o comunitate, si care, trebuie luate de catre acea comunitate. In primul caz, lucrurile sunt simple: tot ceea ce trebuie sa faca statul este sa NU reglementeze – adica sa lase individului libertatea de a actiona conform propriei constiinte; in cel de-al doilea caz, acolo unde decizia este colectiva, exista mai multe forme de proces decizional – unele in care decide majoritatea, altele in care este nevoie de majoritate calificata, si in fine, unele in care este nevoie de consens. Perversitatea abordarii conservatoare este aceea de a trata aspecte in care decizia trebuie sa fie individuala, drept aspecte in care decizia trebuie sa fie colectiva, si de a impune, ca proces decizional, o majoritate simpla; aceasta abordare are ca scop nu limitarea avortului (sau a oricarei alte practici), ci limitarea numarului de decizii pe care individul le poate lua independent, si cresterea puterii coercitive a comunitatii (care poate fi stat, biserica, sindicat, partid, samd). Altfel spus, dezbaterea nu este nici despre avort, nici despre gay marriage, nici despre sinucidere asistata, poligamie, sau prostitutie; discutia este despre libertate, si despre incercarile de a o ingradi. Tocmai de asta, „moderatia”, „echilibrul” sau „compromisul”, in cazul de fata, reprezinta doar masti sub care se ascunde fata hada a totalitarismului; intre dictatura si libertate, calea de mijooc, de exemplu o dictatura mai soft, nu e o optiune; singura optiune e libertatea, si singura cale spre ea: educatia rationalista si refuzul compromisului.

  • „un embrion / fat, este doar un conglomerat de celule” – ati vazut filmul „4,3,2”? Aveti ocazia sa vedeti acolo cum arata un astfel de „conglomerat” de celule. Medicii au constat ca aceasta e perioada in care corpul fatului este practic format, are toate membrele, trasaturile, nu mai e doar un embrion. Deci nu mai este vorba doar de corpul femeii, ca sa poata decide singura ce face cu „propriul corp”, e vorba de doua corpuri. In 15-16 saptamani e timp suficient sa decizi daca vrei sa duci sarcina la bun sfarsit. Nu mai vorbim despre contraceptie. E chiar atat de complicat? Sau e doar o scuza pentru lene sau lipsa de educatie?

   • @Nnm, sa nu exageram totuși. Nu putem vorbi despre două corpuri distincte atata timp cat unul dintre ele nu se poate auto-sustine. Sa nu sentimentalizam discuțiile.

    • Nici la 7 luni nu se pot autosustine (de altfel nici la un an, nici la 3). Nu asta e problema. Juridic e perfect acceptabil ca existenta incepe in momentul nasterii. Dar biologic? Copilul nu se materializeaza instantaneu. Se dezvolta continuu, si e logic ca trebuie sa existe un moment la care sa ne punem intrebarea daca mai este moral sa-i oprim dezvoltarea. La 7 luni un copil nenascut reactioneaza in acelasi mod la stimuli externi (sunete, miscari, etc) ca si unul nascut prematur, doar ca cel din urma are drepturi, primul nu. Si atunci, ce ne-ar opri sa facem avort la 7 luni daca nu ar exista o lege? Adica la 3 luni corpul e al femeii si poate sa hotarasca singura ce face cu el, iar la 7 nu? E clar ca trebuie sa existe o limita, medicii s-au pronuntat, iar juristi au tinut cont. In rest e doar mania unora care se cred persecutati de orice reglementare.

     • @Nnm, tehnologiile medicale au evoluat suficient pentru a susține în viața un copil născut prematur la 7 luni.
      Daca o femeie ajunge la 7 luni și nu mai dorește copilul, opțiunea este să nască prematur. Copilul este întreținut de către stat prin aparatura pusă la dispoziție spitalului. Poate chiar și la luni mai mici, daca statul își permite aparatura de întreținere sofisticata.

      Desigur, și la 1 an, și la 3 ani, același stat care poate fi anti-avort trebuie sa ofere copiilor nedoriți facilități de creștere: orfelinate, sisteme de asistență socială, alimentație, învățătura, căldură, suport.

      Nu este vorba de persecutie ci este vorba de facilități oferite propriilor cetățeni. Daca politicienii vor mai mulți copii nascuti in tara lor, atunci ei trebuie să ofere facilități pentru copii. De la incubatoare în maternități, crese accesibile, orfelinate decente, grădinițe, scoli samd. Dar nu este corect sa oblige femeile sa nască și să creasca copii doar pentru că ei, politicienii, hotărăsc să crească populația țării.

      Vorbim de auto-sustinere in măsura în care cineva se poate ocupa de copil: mama sau statul. Cat timp statul nu se poate ocupa de el (luni mici ale sarcinii) și mama nu îl dorește …nu este corect sa existe obligații.

      • Inducerea unei nasteri premature inseamna un risc enorm, chiar si cu tehnologia de astazi. De ce sa ajungi acolo, cand, pe langa mijloacele contraceptive, exista optiune de avort in primele luni se sarcina?
       Daca mergem pe acelasi principiu, ca cetateanul(a) are drept suprem de decizie, cu ce drept il obliga statul sa aiba grija de propriul copil? Adica femeia are dreptul sa faca ce vrea cu corpul ei, dar barbatul, care castiga bani tot folosindu-si corpul (sau mintea), nu are? De ce sa cresc copilul cand pot sa merg in vacante, daca eu asta imi doresc pe banii mei? De ce sa platesc pensie alimentara? Pana unde se poate merge?
       Societatea umana nu este o masina logica, cu reguli matematice, in care totul e alb sau negru, e rezultatul unei experiente culturale. Incercarile de a o face altfel au avut rezultate dezastruase, nazismul si comunismul.
       Exista drepturi, dar exista si responsabilitati. Ai posibilitatea de a alege inainte. Ca unii sunt imaturi, si nu vor sa inteleaga e alta poveste.

    • Nici nou-nascutul nu se poate sustine singur, nu e un ´corp distinct´ (!) ? Zici ca e popandau, nici nu seamana a om, nu vorbeste, zbiara, n-are nici dinti … De ce o mamica, daca si-a dat ea seama ca nu a avut in capsorul ei conceptia cand facea amor sau ca ´partenerul´ nu a fost suficient de delicat, sa nu il abandoneze unde ar avea chef ? Si copilul tot ar mai avea o sansa. Ce, e datoare ea sa-l creasca, asa cum vor legile patriarhale ? Inima fatului incepe sa bata cam in a cincea saptamana, e o bataie distincta ?

     • Cred ca legislatia ar trebui foarte nuantata, in functie de cazuri si sub ochii atenti ai specialistilor, evitate extremele: ´liberalizarea´ pripita a avortului, sub presiunea ideologiilor feminismului radical si paranoid ( feministele nu vorbesc in numele ´femeii´, ci doar in numele lor ), care altminteri divinizeaza ipostaza sublima a maternitatii – ideologii ce contrazic expres drepturile naturale ale omului si sunt contra naturii si vietii, libertatea nu inseamna iresponsbilitate si inconstienta ( omul e singurul animal care isi lichideaza progeniturile, ca urmare a luminarii si ´emanciparii´); si extremismul fundamentalist care e preocupat nu atat de existenta individului ne-nascut ( sau nascut ), cat de ´comunitatea organica´ mitica ce tinde sa suprime orice drepturi individuale, e anti-individualist si anti-umanist, vazand in drepturile individului dusmanul drepturilor comunitatii si ´ale lui Dzeu´. Dar cred ca in acest caz special, ce pune in lumina ´lipsa de suflet´ si nihilismul profund al civilizatiei occidentale ( cine nu recunoaste existenta sufletului le ne-nascut e pt. simplul motiv ca nu o recunoaste nici la individul matur, atunci, despre ce drepturi ´naturale´ mai poate fi vorba ?, toate drepturile sunt conventionale si arbitrare, la bunul plac al unor parveniti si demagogi, iar individul, un nr. de buletin si un vot ), in acest caz nebunia ´progresistilor´ o intrece pe cea a ´conservatorilor´.

     • p.s. O mare parte a populatiei este credincioasa, indiferent de religie sau confesiune, asupra acestui punct toate cad de acord. Trebuie sa se tina seama de parerea poporului, mai ales in chestiuni atat de importante, altfel se ajunge la razboi civil. Nu cunosc, dar am impresia ca liberalizarea avortului tine mai mult de o politica discreta a emanciparilor, adica de un program ideologic si utopic, al ´secularizarii´ sau ´iluminarii´ fortate, si anti-religios ( legalizarea presupune anumite restrictii – existente inca, dar tot mai erodate, despre aste e vorba ). Oricum ar fi, problema ar trebui sa tina mai mult de stiinta si de o etica medicala, deci nu poate fi lasata la voia capriciilor populare, atat de usor de manipulat ( si care tind, firesc, mai mult spre fundamentalism, cu exceptia zonelor foarte urbanizate avangardiste si ´progresiste´, cum sunt NY si California ). In domeniul stiintific, medical, votul popular nu are nicio valoare si niciun drept.

     • @L.A., sa reducem sentimentalismele și ghiveciul și să privim problema practic:
      – fătul in primele luni nu se poate auto-sustine, deci femeia are dreptul să decide pentru ea și corpul ei.
      – farul în luni mai mari poate fi întreținut in afara corpului femeii de catre aparatura medicala actual, deci exista opțiuni. Femeia poate naște prematur și statul poate avea grija de dat sau femeia îl naște la termen și are ea grija de copil.
      Restul sunt bla-bla-uri dogmatice și forțări ale statului asupra corpului femeii.

      Suntem totuși 8 miliarde, nu e pericol că rasa umană să ajungă in extincție!

      • Bine, Dle Stefan, sa lasam sentimentalismele si moralismele si sa privim pragmatic. Cine e Statul ? Intr-o democratie statul ia decizii pe baza unei legislatii care e rezultatul ´vointei poporului´, ne place sau nu. In anumite state concluzia juridica, la capatul intregului mecanism politic, e impotriva liberalizarii avortului, restul, cum spuneti, sunt bla-bla-uri ideologice, acestea sunt faptele. Desfiintam statul, desfiintam parlamentul si votul popular? Pt. ca asa crede o minoritate galagioasa ca e bine si ca trebuie sa impuna acest ´adevar´, cat se poate de dogmatic , tuturor celorlalti ? Care e problema ? , e vreo problema cu democratia ? Si dupa cine ar trebui sa ne luam cu totii, dupa fantasmele biopolitice ale lui Foucault ? Si din ce spuneti reiese la fel : copilul odata nascut tot mai are sanse, datorita … ´celui mai rece dintre monstrii reci´, protectie pe care un pantece caldut i-o refuza din motive de emancipare si nonconformism.

  • „Contrar celor afirmate de autor, un embrion / fat, este doar un conglomerat de celule.”
   Asociația Avortonilor din Europa* susține altceva și e la rândul ei susținută de niște medici și câteva moașe. Eu pe cine să cred? pe ăștia, niște neica-nimeni, niște neterminați compuși din celule așezate alandala (d-aia e bună eugenia, nu-i așa? ca să nu mai aibă oamenii surprize neplăcute la naștere)? sau pe savantul de renume mondial Giubega?

   *un ong ce luptă pentru drepturile copiilor născuți inainte de termen și, desigur, pentru eradicarea caracterului peiorativ al termenului avorton.

 22. Un articol bun care prezintă intr-un mod realist ceea ce se intampla acum in SUA. In ultimul timp, așa-zisa presa progresista din State abundă în „stiri” care de care mai delirante, gen că milioane de femei vor avea de suferit in urma acestei decizii nemiloase a Curții Supreme. Au uitat sa mentioneze si bărbații care, conform aceleiași „științe” progresiste, pot să nască. Se creează impresia ca anual milioane de americance avorteaza, lucru ce ridică întrebări pertinente cu privire la metodele de contracepție din această țară și cu privire la eficiența educației sexuale din școli (educația sexuală fiind un nume elegant pentru ideologia de gen). De fapt, decizia Curții, asa cum a menționat si autorul articolului, este mai degrabă orientativa si nu impune interzicerea avortului dar oferă acest drept statelor (in mare parte republicane) care vor sa interzică această practică. De asemenea, statele care aleg să interzică avortul oferă si anumite exceptari, cum ar fi in cazul in care viata mamei este pusă în pericol. Nu e nici pe departe asa cum ne prezintă cnn si alte așa-zis televiziuni progresiste. Miza e alta, e una politică, mai concret e o lovitură mare de imagine pentru democrați, care sunt intr-o continua cădere liberă în sondaje de cand a preluat Biden președinția. Asta e marea miza, nu grija democratilor pentru femeile care vor sa faca avort. Democrații stiu ca pierd teren iar în noiembrie vor fi taxați ca au distrus in mai putin de 2 ani ceea ce s-a clădit în decenii. Iar decizia Curții Supreme, venita in acest context, le dă o mare lovitură de imagine aratandu-le ca nu mai au puterea pe care pretind că o au si ca lumea chiar s-a saturat de propaganda lor. Pe americani ii intereseaza mult mai mult pretul la pompa (cu care se confruntă absolut toti) decât o decizie care privește o mica parte din populație. De asta așa-zisa presa progresista prezintă intr-un mod foarte deformat decizia Curții.

 23. Posibil ca unele nicknameuri să fie derutatnte dar, din nou când e vorba de treburi care privesc intim femeile, cei care comentează sunt bărbați. E clar că oricât de emencipați v-ați pretinde, domnilor, tot nu puteți renunța la atitudinile abuzive față de femei.

  • „cei care comentează sunt bărbați.”
   apăi dragă domnule, femeile-s ori la muncă, ori in piață, la proteste, nu ca lașii ăștia de bărbați (niște pensionari?) ce se (z)bat pe forumuri…mascați. Acum, mă lăsați, mă duc să pritocesc cu nepoțica o pancardă..

 24. Doamna Doina, nu împiedică nimeni femeile sa comenteze la acest articol sau sa scrie la rândul lor articole pe aceasta tematica. Iar avortul nu privește doar femeile, e o problemă cu mai multe implicatii sociale si priveste pe toată lumea.

 25. Este cu atat mai trist sa vedem cum in spatiul european aceasta decizie a Curtii Supreme a SUA a fost transformata intr-o stire falsa, prin care era comparata cu decretul de pe timpul lui Ceausescu.
  Probabil ca si in Europa foate multi politicieni si jurnalisti sunt agenti ai Kremlinului care vor sa loveasca in imaginea SUA si in simbolurile lumii libere si democrate, adica institutiile americane independente.
  Cam la asta se poate astepta America din partea aliatilor sai strategici.

  • Nu in spatiul european a fost transformată intr-o stire falsă ci in America. In stire falsă a fost transformată de principalele televiziuni ale democratilor iar de acolo a fost preluată în Europa. Ca deh, europenii doar nu o sa citeze fox news. Vezi ce spun principale organe de presa ale democratilor cu privire la acest subiect.

 26. Aveți perfectă dreptate. Limitarea dreptului la avort este doar începutul, va urma limitarea dreptului de a folosi orice metode de contracepție. În cele din urmă, dreptul de a procrea se va transforma în obligația de a procrea, că doar și serviciul militar a fost obligatoriu.
  Aceste lucruri se întâmplă deja în China, „supercivilizația” care își arogă dreptul de a le impune cetățenilor ce să facă în viață în funcție de ce planuri cincinale elaborează conducerea de partid. Au fost perioade când erau sterilizați, acum a venit vremea să fie băgați cu forța în pat.
  Turcia și Rusia încearcă și ele să pună presiune pe populație, mai cu blândețe, e drept. Cred că vor avea același succes pe care la avut și Ceaușescu. Sau, mai la subiect, succesul pe care l-a avut prohibiția în Statele Unite: a dus la apariția unui anumit stil de-a face business, apoi la filme cu o foarte mare audiență, vezi „The Godfather”.
  Ideea este să lași oamenii să decidă singuri și în deplină cunoștință de cauză. Nu susțin avortul, consider că ar trebui să fie restricționat, cu unele excepții. În schimb, printr-o educație sexuală serioasă, toate celelalte metode de contracepție ar trebui să fie cunoscute și accesibile pentru cei interesați.

 27. / E prea mult de discutat despre opinia domniei sale, însă iată doar câteva puncte în care domnia sa este în eroare:

  1. Chestiunea avortului este discutabil etică. Iată, iudaismul, o religie mai veche decât creștinismul, consideră avortul normal în câteva condiții, inclusiv pentru viol, incest, sau femeia nepotrivita sa devină mama. Sunt alte câteva religii cam cu aceleași vederi, inclusiv unele biserici creștine moderne. Mai pana in urma cu 100 de ani, chiar biserica creștina principala nu considera un făt o persoana. In caz de avorturi spontane sau copil mort la naștere, cadavrul nici nu era considerat uman si nu era îngropat in cimitir in pământ consacrat. Chestia cu avortul cu suport etic e cam trasa de par din considerent istorice si bănuiala mea este ca unii încearcă sa forțeze nota cu declararea unui făt ca persoana cu drepturi depline când tradiția istorică arata altceva. Asta arata o atitudine cinică si ipocrita a conservatorilor de azi, care clamează pastrarea tradițiilor, însă nu si cele legate de atitudinile legate de avort adoptate precedent, mult mai apropiate de realitatea istorică.

  2. Legat de numărul 1, SCOTUS a ignorat deliberat care era statutul avortului la adoptarea Constituției americane in 1776. Chestiunea avortului era clarificată la timpul respectiv, si nu era nici un motiv de a o trece in Constituție. In toate teritoriile coloniale britanice in secolul XVIII avortul era perfect legal in primele luni de sarcina (descris ca pana se vede burta). Devreme ce avortul era legal la crearea SUA si nu era nici o controversa asupra lui, nu era nici un motiv de spus ceva in Constituție in privința lui. Intenția clară a creatorilor SUA la crearea Constituției americane era ca avortul trebuie sa fie legal, respectând status-quo la vremea Constituției americane. Primele legi antiavort au apărut 50 de ani mai târziu, si un ban național pentru avort a apărut numai 100 de ani mai târziu, in 1880, si culmea, la inițiativa medicilor, nu a conservatorilor. Medicii si-au redus opoziția la avort între timp. Cineva încercase cu argumentul sclaviei, devreme ce nici ăla nu era trecut la crearea Constituției, însă amendamente constituționale succesive au clarificat sclavia. Contra-argumentul corect era ca fondatorii acceptau si sclavia, si nu au considerat necesar sa treacă dreptul respectiv in Constituție. Sclavia a dispărut 100 de ani mai târziu.

  SCOTUS, cu o majoritate conservatoare originalistă (bazată de litera si spiritul Constituției in 1776), au luat numai ce au vrut din istorie, ignorând exact care era statutul avortului la crearea SUA si intenția înțeleasă a fondatorilor Constituției. Or asta e dovada de cinism si ignorare a propriilor principii in justificarea unei hotărâri pe care o vroiau cu tot prețul adoptată. La crearea Constituției, avortul era legal in toate cele 13 colonii fără nici o opoziție, altfel ar fi clarificat dreptul statelor de a interzice avorturile in Constituție.

  Cred ca astea doua argumente sunt destul sa șubrezească argumentația autorului.

  • @Anonymous – nu ratați ocazia să reluați exact același raționament și în privința căsătoriei între persoane de același sex. Frază cu frază, să vedem la ce rezultat ajungeți! :)

   Separat de asta, nu versiunea originală a Constituției a fost invocată în 1973 la Roe v. Wade, ci al 14-lea Amendament (Amendment XIV) adoptat în 1868, după Războiul de Secesiune.

  • „In 1920, the Russian Soviet Republic under Lenin became the first country in the world in the modern era to allow abortion in all circumstances”

   Chestia asta ar trebui să dărâme toate pseudo-argumentele ce se servesc de anacronisme, reductio ad hitlerum și fantezii ridicole (precum a pretinde că știți mai bine decât oricine, decât orice istoric și constituționalist că „Intenția clară a creatorilor SUA la crearea Constituției americane era ca avortul trebuie sa fie legal”). Altfel, vă admir cu sinceritate tupeul de a debita asemenea gogomănii sub titlul de argumente. Spuneți drept, textul ăsta l-ați compus singur sau sub îndrumarea dirigentei?

  • 1. Fals. Niciunde în Vechiul Testament (baza a iudasismului și apoi a creștinismului) nu există o justificare avortului indiferent de modul în care e conceput copilul. Avem doar episodul cu Onan (de unde provine noțiunea de „onanism”) din Geneza 38.8. Onan practică coitus interruptus ca o măsură contraceptivă. E considerat un păcat și Onan moare din acea cauză.

   Avortul spontan atât la femei cât și la animale e considerată o nenorocire și o pedeapsă divină.

   Tradiția creștină a Noului Testament e și mai restrictivă în privința sanctității vieții. Dacă Vechiul Testament admite pedeapsa cu moartea în urma judecății, creștinismul consideră că viața omului îi aparține Lui Dumnezeu și întreruperea unei vieți e un păcat capital.

   Dacă găsești fie și un singur verset biblic care să justifice avortul pe motive de viol, incest, etc. idndică-l ca să dovedești că nu inventezi povești.

   2. Din nou fals. Legislația epocii era foarte restrictivă. Codul napoleonian numește avortul o crimă capitală exact ca asasinatul. Legislația penală britanică contemporană, pe care era bazată și cea americană la începuturi, merge până la spânzurătoare pentru moașele ce produc avort. Britanicii „îmblânzesc” legislația avortului la 1861 când fabricarea și administrarea de medicamente sau realizarea de instrumentar pentru avort ca și avortul în sine nu mai duc la execuție ci doar la închisoare.

   Modificarea unei legi se face prin vot. Dacă ceea ce au au gândit și votat părinții fondatori ai SUA la 1787 sub forma constituției nu mai e de actualitate există un mecanism legal de modificare. Astfel între 1789 (data intrării în vigoare) și 1992 s-au votat nu mai puțin de 27 de amendamente, din care amendamentul 19 (prohibiția) a fost ulterior anulat prin amendamentul 21. Alegătorii se pronunță explicit asupra modificărilor constituției. E inacceptabil ca niște indivizi ce au datoria de a aplica legea să o „re-interpreteze” după cum le trăsnește lor prin capete schimbându-i complet sensul pe motiv că ei așa cred că ar fi vrut legislatorii de acum 235 de ani dacă trăiau azi.

   • Asta se întâmpla când ideologii nu mai au argumente si ridica insulte.

    Confundați codul napoleonian cu jurisprudența Angelo-saxona, care nu au nimic de a face una cu alta si se aplica in areale geografice diferite. Argumentul DV nu e valabil pentru ca SCOTUS e legat de jurisprudența Angelo-saxona. Ce faceți, mâine o sa îmi dați exemple din Sharia?

    Iată un articol din Național Geographic care arata istoria procedurii in teritoriile americane. Nu e singurul articol disponibil din surse foarte credibile.

    https://www.nationalgeographic.com/history/article/the-complex-early-history-of-abortion-in-the-united-states

    Realitatea istorică arata foarte clar ca lumea Angelo-saxona tolera avortul pana in patru luni, si la vremea Constituției americane nici măcar nu era o problema de discutat. O curte care se pretinde originalista ar fi trebuit sa țină cont exact de situația din SUA la vremea Constituției si jurisprudența Angelo-Saxona. Faptul ca a început sa fie interzis 50 de ani mai târziu nu contează intr-o filosofie juridică originalista.

    In privința iudaismului, mi-ați dat exemple numai din Biblie. Iată poziția oficială a cultului iudaic, luată direct de la ei.

    https://www.ncjw.org/wp-content/uploads/2019/05/Judaism-and-Abortion-FINAL.pdf

    Nu mai veniți cu argumente de paie. Studiez problema de multă vreme. O curte suprema nu poate sa vina cu argumente luate din Biblie intr-un stat care se pretinde laic, si exact asta SCOTUS a facut.

    • Așa se întâmplă cu oamenii ce au o educație subțirică și nu prea înțeleg un text scris – boală de altfel comună în România.

     Am dat exemplul codului napoleonian pentru că în epocă era cea mai liberală legislație a lumii. Am precizat apoi că legislația britanică ce era mai restrictivă ca cea napoleoniană, asocia avortul cu crima și prevederea spânzurătoarea ca pedeapsă până pe la 1861.

     Societatea nord americană era și mai conservatoare. Americanii sunt urmașii puritanilor ce au trebuit să părăsească Anglia tocmai datorită stricteții moravurilor lor creștine. În America secolului XVIII inclusiv adulterul (fornication) era o crimă penală. Doar un exemplu:

     https://www.masshist.org/beehiveblog/2017/10/fornication-as-crime-in-18th-century-massachusetts/

     De altfel sunt state americane ca Utah, Wisconsin, Texas, Alabama în care și azi adulterul e o crimă penală chiar dacă nu cred că au mai fost condamnări pe tema asta.

     Cu atât mai mult avortul era o crimă abominabilă în epocă. A-l considera natural în epocă e similar cu a pretinde că Washington folosea un iPhone. Articolul din NG pe care-l dai e doar o chestie de opinie lipsită de substanță. E genul de propaganda de extremă stânga ce a transformat NG într-o publicație muribundă ce se mai vinde doar pe la casele de marcat ale marcat ale magazinelor alimentare.

     NCJW-ul ăla nu are nicio treabă cu iudaismul.

     https://www.ncjw.org/about/

     E așa numitul „consiliul național al femeilor evreice” format ca organizație de front a Cominternului lui Stalin. Am fost surprins să văd că mai există.😄 Secția română (de mult dispărută) se numea UFDR – uniunea femeilor democrate din România.

     Bazele iudaismului sunt în Pentateuh – primele 5 cărți ale Vechiului Testament. Deci ar trebui să găsești ceva acolo care să-ți susțină afirmațiile.

     • Aroganta nu va da afara din casa. Cu toate dovezile prezentate, veniți cu aceleași argumente obosite.

      Unde credeți ca o sa ajungă la urma hotărârea SCOTUS? Cei care vor intr-adevar interzicerea avortului aunt cam o treime din electoratul american, respectiv conservatorii. Însă sunt deja doua treimi care sunt deja furioși pe hotărârea respectiva. Ați auzit de prohibiție? Au mai cost value I din aster ridicate de conservatori. Cu, au fost fost tot așa si s-au dus. In alți câțiva ani, o sa fie o mare majoritate furioasa care o sa aibă destula putere sa amendeze chiar Constituția americană. Nici un SCOTUS din lume nu poate preveni asta.

      Si conservatorii or sa fie cu fata umflata. Deja femeile s-au deșteptat, cel puțin cele din sud. Ocolesc orice fel de consult ginecologic in stat si se duc direct in Mexic, peste granița, pentru un avort, sau obțin tratamentul prin posta. Tehnologia si ușurintă de a călători or sa pună toate legile astea pe butuc. Numai cei prea săraci nu or sa mai aibă încotro. Statele roșii nu or sa mai aibă nici un fel de evidentă despre cine e sau nu gravida, nici nu e treaba lor, decât dacă se transforma intr-un stat securist cum era cel al lui Ceaușescu, ceea ce nu cred ca isi permit sa facă.

      Conservatorii cred ca au câștigat de data asta, însă or sa înceapă a pierde masiv in curând. Înoată împotriva curentului.

      • Dragul meu,

       Curtea supremă a plasat problema avortului la alegători. Dacă 2/3 din alegatorii americani sunt obsedați de avort păi vor vota să avorteze cu toții după pofta inimii până la adânci bătrânețe. Care e problema? De ce te mai consumi așa de tare? Treaba e ca și rezolvată! 😄

     • Dacă am învățat ceva din dialogul asta, este ca nu ai cu ce discuta cu Habotnicii. Nu au nici un Argument logic sau științific si te trimit la Biblie, locuind in lumea lor mai mult sau mai puțin imaginara.

      Nu as avea o problema cu opiniile lor, atâta vreme cât nu încearcă sa le bage altora pe gât, mai ales la cei care nu au același opinii.

      Conservatorii cred ca au câștigat partida, însă partida abia a început. Sunt o grămada de state in care democrații, parte din republicani si independenții au început a aduna semnături pentru adăugarea de amendamente in constituțiilor statelor respective pentru protejarea dreptului la intimitate personală, inclusiv la protejarea de interferența a statului in deciziile medicale. Deja Kentucky si Kansas, asa roșii cum sunt, au astfel de protecții in Constituție lor si dreptul la avort e protejat. Se pare ca tot asa are si Florida si multe state or sa le urmeze exemplul. Nu o sa se întâmple in Noiembrie anul asta, însă mă aștept dreptul la avort o sa fie in centrul atenției in 2024. Când o sa fie o masa extinsă la nivel național, un amendament constituțional la nivelul SUA poate sa apăra. Nici nu are nevoie de decizie a senatului dacă trei sferturi din state deja au dreptul la avort in constituțiilor lot.

      Conservatorii nici nu știu câta putere un electorat hotărât are sa isi treacă hotărârile la vot. De exemplu, Statul Arizona e controlat de republicani la ora asta, însă inițiativele de vot cetățenesc le-a tot dat tot timpul peste bot si au trebuit sa înghită gălușca cu marijuana devenind legală, creșterea salariului minim in Arizona, creșteri de salarii pentru profesori, si alte cele. Cu legi trecute prin inițiativa cetățenească sunt conservatorii învinși, pentru ca nu mai au unde sa se ascundă.

      Așa ca domnule, viitorul nu arata strălucit pentru conservatori in SUA. Sunat supărat pe democrați pentru ca au avut o supermajoritate in congres in 2008 si nu au codificat in lege dreptul la avort. S-au lăsat pe tanjeala crezând ca Roe nu mai poate fi răsturnat si acum or sa plătească pentru oalele sparte in aceeași măsura ca si republicanii care se opun. Ne vedem la urne! Nu mai ce discuta cu unii ca DV.

      • Dragă domnule,

       Tu ai pretins că avortul e acceptabil în religia mosaică. Baza religiei mosaice e Vechiul Testament din Biblie. Mai precis primele 5 cărți. Eu nu sunt un erudit în probleme biblice, deci te-am rugat să-mi areți unde apare așa ceva. Și ție ți-a sărit imediat țandăra. De ce? 🙄 Ce era așa greu să-mi indici capitolul și versetul?

       Încă odată, exact asta a făcut curtea supremă: A trimis-o al alegători. Ar fi trebuie să fi fericit, dacă sunteți așa de mulți nerăbdători să avortați. Care-i problema?! De ce te ofuschezi așa de tare?

       Cât despre alegeri tu ce faci? Îl votezi pe Piedone jr. în locul lui tac-su’ al voi la Sectorul 5? Ăla cum stă în problema avortului? 😄

       La sfârșit de iunie circula un banc fain pe aici: „Casa Albă a emis un comunicat ce presă ce precizează că președintele Biden sfidează decizia curții supreme privind avortul și a decis în calitate de femeie neagră să avorteze public săptămâna viitoare.”

      • @MRC,

       Evreii mai au și alte cărți sfinte, cum e Torah, care reprezintă fundamentele religiei mozaice. Dacă ați fi avut curiozitatea să citiți articolul pe care l-am referit, Torah, una dintre celelalte cărți sfinte ebraice, autorizează avortul în unele situații. Torah e tot la fel de veche ca și Biblia. Însă dacă nu scrie în Biblie nu există, așa e?

  • Daca ne intoarcem atat de mult in istorie, unde ne oprim? Am putea merge in Roma antica unde nici macar copiii nascuti vii, dar nedoriti nu erau considerate persoane, ci puteau fi aruncati direct la groapa de gunoi. In urma cu cativa ani era o bloggerita (romanca), nu retin numele – nici nu merita de altfel, care perora sus si tare ca nici copii de varste 1-2 ani nu sunt persoane pentru ca nu au constiinta de sine, nu sunt mai inteligente decat un animal, si ca atare eugenia ar fi fost chipurile perfect justificabila. Acest fals recurs la istorie si la logica pura, fara restrictii morale, poate avea consecinte extrem de grave (sa ne gandim la Germania nazista).

 28. Constitutia SUA e una dintre cele mai concise si mai precis formulate constitutii din lume, usor de inteles chiar si de omul de rind.

  SCOTUS are in componenta 9 dintre cei mai competenti juristi din SUA. Teoretic.

  Cum se face in aceste conditii ca ori de cite ori SCOTUS ia o decizie disputata ideologic intre stinga si dreapta scorul e aproape sistematic de 5:4? Nu ar fi normal ca votul pe orice cauza sa fie 9:0 sau, in mod exceptional, 8:1? Ce valoare juridica mai au aceste decizii daca nici macar 9 din cei mai buni judecatori americani nu pot cadea de acord asupra interpretarii textului Constitutiei?

  Istoricul acestor decizii arata ca daca in componenta SCOTUS exista 5 judecatori numiti de democrati, poti sa fii sigur ca acestia vor vota TOTDEAUNA monolitic, partinic, strins uniti, fara sa le peste de textul Constitutiei, iar America o va coti la fiecare noua decizie inca cite putin catre extrema stinga. Daca in componenta SCOTUS exista 5 judecatori numiti de republicani, nu stii niciodata care dintre ei va vota cu extrema stinga, fiindca aproape mereu se gaseste cite unul, sau chiar doi, care sa-si fluiere originalitatea in biserica.

  Decizia despre care se vorbeste in articolul de mai sus i-a surprins pe americanii sanatosi la minte (pentru care SCOTUS mai e doar o gluma proasta) fiindca putini se asteptau ca nici macar unul dintre cei 5 judecatori ne-comunisti sa nu cedeze presiunii mediatice.

 29. E totusi interesant cati sustinatori ai dreptului la avort sunt terorizati de ideea ca decizia pe acest subiect e lasata la cheremul dreptului la vot …

  • Daca citesti rezultatele sondajelor recente, reiese ca decizia SCOTUS este de fapt in raspar cu opinia majoritara a americanilor.

   • Deci în opinia ta judecătorii trebuie să ia decizii și să inventeze legi bazat pe ce zice ultimul sondaj din NYT? Întreb pentru un prieten… 😉

   • Confundati SCOTUS cu legislativul. SCOTUS judeca dupa Constitutie . Nu e legiuitor ca sa tina seama de opiniile electoratului.

    Treaba sta in felul urmator: opinia majoritara a americanilor se exprima la urne. Acolo ei aleg pe niste nenea si tanti sa faca legi pentru ei. Abia dupa aia SCOTUS vine si zice daca legea respecta sau nu Constitutia.

    Acuma daca americanii vor sa-si modifice / amendeze Constitutia , sigur ca e dreptul lor. Numai ca pina nu o schimba , sint obligati sa o respecte pe cea existenta. Si ei, si legiuitorii. Si SCOTUS. Toata lumea , si bunica.

    • Așa ajungem la vechea butadă, adaptată aici: „nu contează cine votează, contează cine forțează numirile la SCOTUS”.

 30. @Hantzy ne explică tacticos cum „ar fi grotesc să decidă comunitatea pentru așternuturile fiecărui cuplu”. Dumnealui nu face decât să exprime foarte plastic un curent de opinie dominant in rândul vulgului ăl mai educat de Stat, adică crescut cu Drepturi aruncate in troaca școlii publice de către aceiași argați care-l pregătesc pentru privarea de mai târziu.

  Așa s-a născut o adevărată credință in „dreptul la intimitate”, fantezie ce face astăzi figură de drept fundamental, chiar in timp ce Statul îi răpea drept-credinciosului ultima fărâmă a spațiului vital -autonomia de gândire. De aceea pare paradoxal că aceste credințe moderne sunt mai puternice (adică manifeste și brutale, capabile să izvorască cel puțin violențe verbale) la tineretul ce se identifică progresist, socialist, colectivist: ei proclamă o necesitate (demnă de a fi protejată de Stat) in răspăr cu celelalte credințe ce-i animă in viața socială/politică.

  In fapt, dintotdeauna comunitatea a decis fără prea multe scrupule asupra așternuturilor din fiecare cămin. Istoria e plină de reguli care mai de care mai aberante, unele inumane altele superflue, unele echipate cu sancțiuni drastice, altele cu titlul de povețe. Iar de la apariția Statului modern încoa nu putem vorbi de vreo stăvilire a a acestui elan reglementativ, dimpotrivă. Organe special desemnate au supravegheat „morala” vieții de familie, Guverne obsedate de creșterea/scăderea șeptelului au pornit campanii de impulsionare/descurajare a natalității, copiii au fost extrași din mediul familial și instituționalizați, bordelurile legiferate și taxate etc.

  Dar toate acestea sunt o divagație, poate un punct de plecare pentru o discuție interesantă, dar fără nicio legătură cu subiectul zilei. Asta pentru că avortul NU se (mai) întâmplă intre așternuturi.

  Aici este vorba de Avort ca fenomen criminal. Este vorba de o instituționalizare a unei teribile fapte ce este comisă de niște terți in raport cu căminul conjugal. Nu decizia unei femei in mod firesc debusolate e in centrul fenomenului și sub judecata mea (cine sunt eu să condamn sau să aprob hotărârea unei străine atât de depărtate de mine?), ci acțiunea terțului-măcelar. Atunci când ai in societate clinici dedicate exclusiv acestei activități, clinici ce caută profitabilitatea și se comportă ca grupuri de lobby pentru extinderea masei de clienți, înseamnă că Legea a dat chix atât in ceea ce privește protecția fetușilor, cât și a femeilor tinere ce devin cliente captive ale acestui carusel al ororilor. Asta e situațiunea, dragi domni apărători închipuiți ai drepturilor femeiești: Avortul a devenit un obiect comercial, un serviciu medical prestat ca orice alt serviciu, in care fetusul e un soi de tumoră ce e musai să fie extirpată („pînă nu e e prea târziu”). Pentru cei ce nu admit că fetusul e o ființă firavă ce crește in pântecul mamei, ci doar un conglomerat de celule, pare că mutilarea la cerere (influențată prin manevre comerciale) prin extirparea unui organ/unei tumori ar fi un soi de drept, pretins a deriva din dreptul de a dispune necondiționat de propriul corp. Susținînd vocal caracterul absolut al acestui drept ei nu conștientizează ca se contituie intr-o forță de presiune mediatică asupra tinerelor femei ce ajung să se lase mutilate. Avortul -ce se impune in mentalul colectiv ca act/tratament comercial-medical legitim- devine astfel tot mai frecvent, iar suferința fizică și morală a acelor femei ce recurg in neștire la extirpare ca metodă de contracepție e nu numai trecută sub tăcere, ci chiar respinsă ca reacționară sau falsă. Oameni care in viața lor nu au trecut prin asemenea eveniment și care nici măcar nu au cunoscut vreun caz in apropierea lor bagatelizează suferința și trauma emoțională a femeilor nenorocite de avort și, exaltați fiind de miracolul chirugiei moderne și de stindardul revoluției drepturilor (pe care li se pare că-l poartă când se vântură pe net), ne țin prelegeri și cuvântări fierbinți despre salvarea -o culme a tupeului, nepăsării și inconștienței juvenile: prin mutilarea celor pe care pretind că le salvează- unor „păcătoase” care erau cât p-aci să polueze planeta cu incă un copchil (se știe, mare producător de excremente și codoi). Nicio secundă ei nu simt că s-ar fi vârât cu forța in așternuturile femeii ca să-i zbiere in ureche să avorteze naibii conglomeratul că altfel trădează Cauza. Nicio secundă nu se privesc pe sine ca voci ale Comunității pe care insă o acuză că ar dicta ceva femeii. Ei, cei mai vocali vectori comunitari, nu sunt și nu vor să admită că sunt parte din Comunitate și că dictează unor fetișcane că nu e cazul să devină femei și mame!

  • Nu prea știu cum ar trebui să interpretez referatul lui eunuke, întrucât deși dumnealui purcede cu niște tentative ironice la adresa taberei pe care nu o înțelege, cele relatate ulterior sunt în mare sincronizate cu propriile mele opinii.
   Poate doar un detaliu să fie diferit: pentru mine avortul nu se produce în momentul utilizării instrumentarului medical, ci s-a consumat deja în intimitatea cuplului, fie în cămin sau așternut, fie în cabinetul medical, cel protejat prin secretul profesional. Poate că astfel e mai clar că nu pot exista legi care să oprească sau să încurajeze avortul, cel mult să îi îngreuneze execuția factuală. Cine se mulțumește cu atât, n-are decât… deși juridic relevante sunt mai ales faptele, se face tapaj pe teme religioase. Ori în acest caz gândurile sunt prioritare.

 31. Un articol cu f multe conentarii, majoritatea f bine argumentate dar si f polarizante. Ca de obicei noi romanii suntem mari specialiști în a discuta problemele altora, dar nu putem rezolva mai nimic în tara unde avem policieni mincinoși si imcompetentii (inclusiv prim ministrul).
  Referitor la speță acestui articol.
  1. Nivelul de competenta juridica și de independenta de opinie la nivel de stat nu este superior celui de la nivelul unei țări de 330 milioane de cetățeni. Sa crezi ca în Alaska sau Iowa sunt judecători mai competenti decât la nivel federal este un nonsens. O dovedesc multe decizii ale unor curti care au fost inversate la apel la nivel federal.
  2. De aceea delegarea unor decizii importante la nivel de stat este o relicva ce tine de istoria federațiilor, fie ca ele se cheamă USA, Canada, Australia, Elveția sau RFG. De ce sa nu fim si mai democratici si sa delegan deciziiile la nivel de county?
  3. In principiu statul, fie el federal sau component al unei federații, n-ar trebui sa legisleze decât în chestiuni care afectează intregi colectivități si nu lucruri ce țin de individ. Cel putin asa suna ideologia de dreapta. Avortul este un fapt regretabil dar este o problema morala a individului și nu a colectivității.
  4. Statele n-ar trebuie sa emită legi care nu put fi puse în practica sau care pot fi ușor eludate pentru ca in acest fel se fac de ras. Ce rost are sa interzici avortul intr-un stat dacă la o distanta de 300km exista un alt stat care îl permite?
  5. Ma mira ca decizii mult mai drastice și mai aproape de noi n-au stârnit atâtea discuții precum cea din USA, care totuși lăsa liber statelor din federație sa decidă pro sau contra avort. Si majoritatea vor permite avortul.
  N-ati ghicit? Este vorba a despre Polonia. Dar în Polonia nu avem prea mulți expatriati și in plus nu e de bon ton sa faci o comparație între deciziile lui Ceaușescu din 1966 si Polonia din 2020. Diferența este doar motivații: in primul caz erau prea putini romani pentru un conducător asa de mare, în al doilea o motivație religioasa și posibil și ceva din gândirea ceaușista, Polonia trebuie sa ajung la 50 milione de locuitori.

  • „1. Nivelul de competenta juridica și de independenta de opinie la nivel de stat”
   Nu cred că sunteți in măsură să apreciați competența judecătorilor americani. De ce? pentru că, deși e posibil să fiți un mare savant, un constituționalist de renume mondial, sunteți doar unu. Propun ca competența juriștilor americani să fie de-acum evaluată de Partidul Comunist Chinez, cea mai mare structură politică profesională de pe planetă, la rândul ei selectată din rândurile celui mai educat politic popor. Partidul să facă și numirile și să să poată oricând concedia judecătorii americani corupți sau senilizați. De ce? Pentru că are 91 de milioane de membri.
   2. De ce să mai delegăm ceva statelor americane? Nu mai bine structura menționată la punctul 1) să preia frâiele puterii la nivel planetar? de ce? pentru că sunt 91 de milioane de profesioniști și reprezintă 1,4 miliarde de oameni. Ce nevoie mai avem de conduceri județene in Germania (cu populația mai mică decât PCC), Marea Britanie (idem), Franța (idem) și chiar SUA (cu o populație reacționară, ignorantă, slab educată politic)? La gară cu ei!
   5. Polonia ar trebui să fie împărțită definitiv, că nu s-au invățat deloc minte.

  • @Cinicul – delegarea deciziei nu este către judecătorii din acel stat, este către legislatorii din acel stat. Legislatori care în Statele Unite sunt aleși nominal de către cetățenii cu drept de vot, nu pe liste de partid ca în România.

   Majoritatea statelor americane au câte o Cameră a Reprezentanților (House of Representatives) proprie și câte un Senat propriu. În California, Wisconsin și New York adunările legislative se cheamă State Assembly, în Maryland se cheamă House of Delegates etc, dar toate fac același lucru: adoptă legi valabile pe teritoriul statului respectiv. Mai mult decât atât, fiecare stat are Constituția lui și Curtea lui Supremă. Doar în caz extrem se ajunge la Curtea Supremă a Statelor Unite.

   Sigur că adepții globalizării cu orice preț ar vrea un guvern mondial care să decidă la Davos în problema avortului, iar acea decizie să fie general obligatorie pentru toată planeta. Dar în Statele Unite există un concept care se cheamă democrație: legile trebuie adoptate de reprezentanții aleși ai cetățenilor.

   În 1973, în plină ofensivă a marxismului pe plan mondial, Curtea Supremă de atunci a inventat un drept la avort presupus derivat din Constituția federală, iar asta era o minciună sfruntată: în 1868, când a fost adoptat Amendment XIV, nu pentru avort a fost adoptat. Deci Curtea Supremă de azi a desființat o minciună veche de aproape 50 de ani, nimic mai mult.

  • 1. Nu e vorba de „competență juridică” ci de lege. Nu judecătorii fac legile cu reprezentații alegătorilor. Stânga americană a propus avortul printr-o lege federală cu exact 0 șanse să treacă. Nici măcar ei nu-și fac iluzii că ar putea trece și au lăsat-o moartă după vreo două zile de ebulițiune.

   2. Fals. Amendamentul al 10-lea al constituției americane precizează clar că tot ce nu a fost delegat explicit de alegători congresului federal rămâne prin constituție la nivelul de decizie al statelor: „The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.”

   https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amdt_10_(1791)

   3. Amendamentul al 10 al constituției zice exact invers. Și anume că doar ceea ce nu e legiferat la nivelul statelor e de competența congresului federal.

   4. Raționamentul tău e absurd. Adică ce sens are să impui o lege dacă omul face 10 mile trece în Canada și nu mai e legat de ea?

   5. Greu de zis. Trendul pare să fie invers. O serie de state au interzis, restricționat sever avortul exact în ziua în care curtea supremă a dat decizia sa. După cum spuneam încercarea disperată a extremei stângi de a face avortul legal oriunde în SUA printr-o lege federală a murit rapid și tăcut după vreo două zile de agonie în Congress.

 32. Ca o concluzie personală, avortul ar trebui să fie permis într-un timp rezonabil (deci care să dea posibilitatea efectivă de a lua o decizie); cei care fac asta – cum suntem noi, de exemplu – eu cred că fac bine.

  De asemenea, nu mi se pare că avortul e o chestiune de moralitate. Probabil că nu e un fapt vesel, dar nu mi se pare că etica are vreun rol aici. Alta cred că ar trebui să fie substanța discuției.

  Mai cred și că un medic obstetrician nu ar trebui să aibă dreptul să refuze efectuarea procedurii pe motiv de “rezervă de conștiință” sau alte vrăjeli din astea de doi bani.

  Să acuzi neseriozitatea statului care interzice avortul când, la 300 de kilometri, e alt stat care îl permite pentru ca, imediat apoi, să acuzi opinia publică de faptul că nu ia în serios Polonia e dovada (avortată, dar chiar și-așa) că Polonia nu se află la 300 de kilometri de nimeni altcineva. :))

  Finalmente, propun din nou această temă de gândire: ce înseamnă cu adevărat și ce doar pare că înseamnă să aperi ceva în care crezi – sau în care îți închipui tu că ai crede.

  • Problema de conștiință e de fapt una foarte serioasă. Jurământul lui Hippocrat depsu de orice medic din lumea civilizată la absolvirea facultății îi cere să „Tot așa nu voi da unei femei un remediu abortiv.”

   „https://ro.wikipedia.org/wiki/Jur%C4%83m%C3%A2ntul_lui_Hippocrate

   Tu obișnuiești să-țu încalci cu seninătate jurămintele? Păi vezi? Medicii de ce să o facă și încă în mod repetat?

 33. The president became visibly angry as he noted recent media reports that a 10-year-old rape victim in Ohio who was six weeks pregnant and ineligible for an abortion in her own state was forced to travel to Indiana for the procedure.

  Dle. autor, cum interpretati textul de mai sus din Guardianul de astazi?

  • „textul de mai sus din Guardianul”
   textul gardienilor este de fapt un material produs de IndyStar (01.07.2022) in baza mărturiei unei singure surse – o ginecoloagă și activistă pro-avort pe nume Caitlan Bernard, material pus de urgență la dispoziția lui Robinette pentru a justifica cuvântarea sa isterică (08.07.2022) și decretul ulterior privind facilitarea avorturilor.

   Până in prezent in Ohio nu a fost identificată nici victima, nici presupusul făptuitor. Nu a fost pornită nicio acțiune penală. Nu există nicio plângere penală identificată. Deocamdată, până să apară măcar o singură dovadă scrisă sau măcar o relatare a autorităților locale, este vorba de fake news. Adică business as usual pentru MSM.

   • Multumesc de lamuriri. Probabil ca a fost s stire scoasa din burta.

    Dar cititi ce se mai intimpla prin SUA:

    „No state has yet enacted a law to ban this travel. But it has been attempted: In Missouri, a bill is pending that would enforce abortion restrictions through civil lawsuits if the abortion is administered outside the state.”

    https://www.poynter.org/fact-checking/2022/can-states-punish-women-for-traveling-out-of-state-to-get-an-abortion/

    Am citit si ca ar exista intentia de a le impiedica pe femeile care vor sa avorteze sa paraseasca statul. Mie mi se pare un fundamentalism extrem, daca fundamentalismul in sine nu e suficient de extrem prin definitie. Da, una e sa propui si alta e sa aprobi dar tendinta e clara si cei pro-life ar trebui sa recunoasca fundamentalismul unora dintre proprii suporteri,

    Macar cu avortul in caz de viol sinteti de acord?

    • „Macar cu avortul in caz de viol sinteti de acord?”

     De ce măcar? Cred că nu ați citit cu atenție ce am scris eu asupra subiectului. Niciunde nu mi-am exprimat (o)poziția față de avort, ca faptă individuală. Dar dacă tot m-ați întrebat, încerc să vă răspund: in primul rând despre ce viol vorbim? unul declarat de persoana in cauză in particular, in fața medicului sau in instanță? există și vreo condamnare pentru acel viol? Apoi…ce vârstă are fătul? Dacă are de pildă 6 luni, cum se justifică întârzierea procedurii? Dar, in principiu, dacă avem măcar un dosar penal deschis pentru viol (condamnarea poate să dureze destul de mult), dacă sarcina e mai mică de 4 luni și nu se pune in pericol viața femeii ce a ales să avorteze, ar fi aberant ca legea să criminalizeze fapta. Mai mult, consider că in general legiuitorul nu ar trebui să sancționeze avortul ca faptă penală atunci când este vorba de femeie, ci doar in cazul terților (de multe ori avortul se întâmplă pentru că există presiuni mari din partea familiei, concubinilor, proxeneților, traficanților, clinicilor de avorturi). Nu ajută cu nimic societatea să țină mii, sute de mii de femei in pușcării care au acceptat să comită actul impinse fiind de terți interesați, prea slabe ca să opună rezistență, disperate că altfel ar deveni incapabile să-și asigure existența. In plus, dacă pentru Stat este atât de importantă natalitatea, este nedrept, discriminatoriu ca femeile adulte și angajate să beneficieze de ajutor material din partea guvernelor/companiilor, iar femeile tinere/adolescente/șomere/casnice să poarte singure povara sarcinii. Or această situație de drept -in care Statul paternalist își alege discreționar mamele demne de a procrea, creînd o aristocrație a femeilor fătătoare (și mă mir că Statul nu a inventat și postul de vier comunal) – este cauza numărul 1 a avorturilor in rândul familiilor sărace și o clauză generală de exonerare (dacă femeile sunt singure, necăsătorite, neangajate, provenind din familii mizere atunci sarcina este ca o condamnare la moarte prin înfometare sau la acceptare a stării de sclavie față de un bărbat întreținător ce nu acceptă asumarea vreunei responsabilități legale prin mariaj, căci de la o anume vârstă a fetusului incolo devin incapabile de muncă). Când Statul o să fie dispus să trateze egal toate femeile de pe teritoriul său, abia atunci putem discuta despre legitimitatea morală de a incrimina avortul ca pe o crimă (ceea ce in esență este), precum și nivelul pedepselor ce se cade a fi luate.

 34. Problema avortului e extraordinar de sensibila si nu se joaca doar intre taberele extreme, e in chiar miezul civilizatiei liberale si al naturii libertatii insesi, e in joc viata acesteia. Evident ca e un drept al femeii sa decida, in anumite conditii si ca solutie extrema, dar nu e un drept absolut sau neconditionat, nici nu poate exista drept individual absolut, in abstractie de societate, individul e dator societatii care l-a format si fara de care nu ar putea subzista. Pt. ca e evident ca e vorba de doua persoane, doua fiinte vii legate de natura, a nega acest fapt e culmea nihilismului si cinismului. Un om nu e om doar pt. ca este inregistrat juridic si birocratic, si pe o insula pustie tot om ramane. Libertatea adevarata implica responsbilitate. E un fapt dovedit ca femeile care au decis pt. aceasta solutie, mai facila material si adeseori in cea mai frageda tinerete, raman traumatizate pt. tot restul vietii, libertatea nu are sens fara constiinta iar constiinta nu uita si nu iarta usor. Chiar in cazul violului e greu de gasit, etic, o solutie : daca femeia nu are nicio vina, copilul ce vina are ? Asa e natura, prin natura cele doua fiinte sunt legate, pruncul depinde de mama, si nu prin vreo hotarare patriarhala nedreapta. Drepturile individului sunt totusi ´naturale´, nu conventionale, tocmai pe aceste drepturi inalienabile si universale se fundeaza civilizatia liberala, fara acestea orice ´drept´ e arbitrar si poate fi anulat oricand de un altul. Astfel, libertatea absoluta a avortului contrazice flagrant drepturile fundamentale ale omului. Liberatea neingradita a unei persoane ( mama) atinge existenta altei persoane ( fatul) , de aceea se incearca sa se dovedeasca, cu obstinatie, ca fatul ne-nascut nu e persoana, om si nici macar vietuitor sau ca chestiunea ´nu are nimic moral´ si alte relativizari sofistice. Normal, caci materialismul hedonist e filozofia ce sustine ideologiile de stanga sau ´progresiste´ extreme, cu nimic mai breze decat acelea de extrema dreapta, si deja e vorba de o alegere (i)morala. Liberalizarea avortului apartine imaginarului darwinismului si eugenismului socialist. E clar pt. orice om normal la minte ca exista o legatura de continuitate naturala, un proces, de la momentul conceptiei la nastere, omul nu apare brusc sau ex nihilo, cum sa nu existe legatura intre mugure, floare si fruct ?! Nici nu conteaza daca embrionul poate fi numit ´om´, important e ca devine un om iar suprimarea lui e suprimarea acelui om ( iar comparatiile cu masturbarea sunt total deplasate si deviante ). Acel om nu e ´creatia´ sau inventia femeii sau a parintilor, acestia nu au niciun ´merit´, au o datorie naturala si sociala fata de copiii si aceasta trebuie reglementata prin dreptul pozitiv. Or, aici e o revolta impotriva naturii si o revolta a femeii impotriva naturii ei de femeie. E absurd si revoltator ca o femeie sa hotarasca, sa se razgandeasca, sa intrerupa o sarcina doar pt. ca asa crede ea sau pt. ca asa are chef, pt. ca e ´libera´ in acest sens, aici e marea dilema morala a libertatii liberale, ca tendinta spre libertinism si eliberare de orice lege morala sau desfranare : aceasta nu priveste doar individul si viata lui privata, ci intreaga societate, ce nu poate supravietui fara o morala elementara, legile au un substrat moral. Libertatea are nevoie de anumite reglementari rationale, imperativele kantiene, fara acestea e anarhie si autodistrugere. Explicatiile ca pruncul ne-nascut nu exista ca om, ca nici nu e fiinta vie, sunt niste sofisme inspaimantatoare. Vina reala e a ideologiilor radicale pt. care libertatea echivaleaza cu anarhia si pt. care orice limitare rationala sau legala inseamna opresiune, marea criza a liberalismului se datoreaza cedarii in fata acestor ideologii marginale si fals emancipatoare, incat nici nu ar mai avea nevoie de dusmani, nu de libertatea reala a femeii e vorba – de altfel e aproape sigur ca femeile, mai conservatoare prin fire decat barbatii, ar decide in majoritate impotriva acestor aberatii ale liberalismului si ale libertatii.

  • Pertinente și solide argumente, L.A. Fac apel la raționalitate, morală și realitate, in special la biologic, dar mai puțin la juridic.
   Ori tocmai aici e greutatea, sincronizarea între biologic și juridic. E încă un motiv pentru care cred că nu poate exista o reglementare satisfăcătoare în această chestiune. Indiferent de sensul în care ar fi adoptată, ea va impune uniformizarea procedurală, ceea ce exclude caracteristicile particulare ale fiecărui caz.

  • L.A.,

   Studiile sociologice făcute in 50 de ani va contrazic. Femeile care au trecut printr-un avort nu sunt mai stresate sau nefericite dacat cele care nu au trecut printr-un avort. Sunt multe cercetări făcute in ultimii 50 de ani si e o teorie validată. Nu mai veniți cu informații luate din burta.

  • @ Hantzy.
   Aceasta e dificultatea Dreptului in general, adaptarea normelor universale la cazurile particulare. Poate m-a cam luat valul, citind unele comentarii, dar oricum legislatia ar trebui sau ar putea sa fie nuantata – pe tipuri de situatii ( asa cum si era, pana la celebrul caz Roe v. Wade ), adica sa nu se reduca simplu la da sau nu, permisivitate sau interdictie. Tendintele merg spre liberalizarea totala, chestiuni atat de importante nu trebuie lasate la voia bunului plac ( ´fac ce vreau cu corpul meu´). Cum e si in cazul armelor, o relicva salbatica, de pe vremurile sclaviei, unde legea se transforma in dogma si superstitie. Problema e ca liberalizarea pare sa fi ocolit cursul normal al legiferarii – eventual, cu consult popular – , sub presiunea unor grupuri minoritare militante foarte agresive si chiar subversive. E foarte deranjant ca o mana de intelectuali, cred ei, ´luminati´, dar cu vieti personale foarte in neregula ( de la fabianistii ce militau pt. eugenism pana la Foucault, cel care credea ca psihiatria si penitenciarele sunt inventii disciplinare, opresive, idei propagate prin filme celebre ale anilor 70 si asa intrand in mentalul colectiv si in decizii politice populiste ; as putea recomanda cateva lucrari biografice f. interesante despre acestia, G. B. Shaw, B. Russell, G. Bataille, A. Huxley, etc. ) – sa-si impuna programele ideologice deviante sau anarhiste, prin intermediul mediilor universitare, foarte dispuse la orice fel de rebeliune si revolutie. Dar, intr-adevar, e o problema juridica foarte vexata, aproape irezolvabila si probabil ca decizia trebuie sa ramana totusi la nivelul constiintei personale, legea nu trebuie sa se substituie moralei individuale, dar aceasta e o situatie in care aproape ca nu se mai poate face distinctie intre social si individual sau public si privat.
   @ Anonymous.
   Eu zic ca e o constatare de bun simt, cunosc cazuri. Dar scoateti Dvs. exemplele, studiile alea, daca tot v-ati contrariat, sa vedem cine, cand, unde si cum le-a facut. Personal, nu am foarte mare incredere in statistici, in numere si in grafice, cand vine vorba de problemele existentiale, ´launtrice´, prin natura necuantificabile ( si nu doar de banalul ´stress´ cotidian, rezolvat cu pumnul de medicamente: cum se face totusi ca, tot potrivit statisticilor, depresia si rata de sinucideri sunt mai mari in mediile mai evoluate, emancipate sau urbanizate ? O femeie de la tara isi facea cruce cand auzea de avort, chiar si primele feministe erau impotriva avortului, e o chestiune de medii sociale si culturale ) iar sociologia nu e intotdeauna indiferenta la tezismele ideologice, e legata, de la inceputurile ei, genetic ( si chiar prin nume), de socialism ( sau, de ex., antropologia care, in sec. 19, era intim legata de eugenism si rasism, cu masuratorile de cranii, toate acestea treceau pe atunci drept cea mai respectabila stiinta, de aceea spuneam ca ´avortul liber´ tine de imaginarul radical eugenist ). Practic aproape orice se poate ´demonstra´ stiintific sau statistic, nici stiinta nu e total neutra de mediul social, cultural si politic, de tendinte ideologice, depinde cine comanda si da banii.

  • Desi am depasit mult nivelul unui comentariu, cred ca urm. aspecte sunt importante.
   Cultura liberala da prioritate individului fata de social, totusi Liberalismul nu e libertarianism ( care tinde sa puna individul contra socialului, ca o exacerbare a liberalismului ). De aici provin probabil ´aberatiile´ si riscurile inevitabile ale liberalismului si ale culturii libertatii individuale. E nevoie deci si de un corolar etic si educational ( dupa parerea mea, si religios sau spiritual), fara de care liberalismul devine haos, anarhie, legea bunului plac. Pana la urma, trebuie sa traim cu aceste defecte, in definitiv, ale naturii umane. In vreme ce inamicii liberalismului propun solutii radicale, vazand cauza relelor chiar in libertatile individuale, ba chiar in individul insusi. Invers decat liberalismul, ideologiile conservatoare cred ca socialul, comunitatea, e anterioara indivizilor, sunt anti-individualiste, de aceea vad in familie unitatea sau ´celula´ comunitatii ( ´organice´), ceea ce e o mitologie romantica panteista. Dupa cate imi amintesc, mai pe la inceputuri organizatiile pro-avort propuneau un program de educatie si informare, probabil ca aici ar trebui cautate solutiile – in limitele posibilului, la nivel de educatie, inclusiv morala si religioasa, adica fiecare sa ia deciziile cat se poate in cunostinta de cauza, sa nu se impuna o morala individuala prin lege, ca in versiunile fascistoide ale statului etic si pedagog. Cand drepturile individuale intra in conflict cu socialul, care e mai masiv, mai inertial, si eu cred ca trebuie acordata prioritate individului, respectiv femeii individuale, in acest caz, deci putin libertarianism e preferabil totusi autoritarismului.

 35. Am citit replicile la comentariul meu de mai sus și tot n-am înțeles dacă @Harald et al sunt adepții libertății individului sau a dreptului unui grup de a decide asupra corpului unui individ. Vad ca aceasta problema este evitata pentru ca contravine ideologiei de dreapta. Personal, deși nu sunt un om de dreapta (și nu cred nici în stânga) sunt pentru dreptul femeii de a decide dacă vrea sa aducă pe lume încă un muritor care ii va schimba definitiv viata. Când un stat (federal sa nu) decide ca o femeie TREBUIE sa nască un copil, statul nu-si asuma și responsabilitatea ce decurge din asta, o transfera doar viitoarei mame.
  Da, alegătorii dintr-un stat obscur pot lua decizii ?mai bune decât niște judecători de la Washington, dar tot n-am înțeles de ce decizia nu se poate delega la nivel de comuna, cartier, bloc sau chiar scara. Cetățenii de pe scara B au decis ca o e scara noastră nu este o permis avortul. Nimic mai democratic.
  Comparația cu interzicerea avortului de către Ceaușescu este f deranjanta și vad ca în replicile la comentariul meu vad doar o aluzie străvezie și, trebuie sa spun lipsită de o logica elementara, la geopolitica (împărțirea Poloniei, 300 km vs 1000 km și alte piste false). Preopinentii mei nu vor sa recunoască ca nu este vorba de geopolitică, ci de dreptul individului.
  Ori, aici este nodul gordian pe care ei nu vor sa-l taie, pentru ca ideologic este f deranjant. Paradoxal, cei care se declarau pana mai ieri împotriva vaccinării obligatorii sunt azi adepții interzicerii avortului, iar unii sunt canadezi. Oameni buni, hotărâți-vă, nu sunteți de acord sa va injecteze guvernul sau Pfizer cu o substanță încă insuficient testata (și înțeleg asta) dar sunteți pentru dreptul unei colectivități de a impune unei femei sa nască și sa crească (al doilea verb este fundamental) un copil.
  PS
  Îmi cer scuze pentru faptul ca l-am menționat doar pe @Harald. Sunt sigur ca nu l-a deranjat asta.

  • @Cinicul – legile se aplică la nivel de stat, de asta decizia nu se poate delega ”la nivel de comuna, cartier, bloc sau chiar scara”. Hotărârea Consiliului Comunal nu se cheamă lege, iar hotărârea comitetului de locatari nu se cheamă nici ea lege. Legi sunt numai cele adoptate prin vot de către membrii parlamentului (respectiv, ai Congress-ului fiecărui stat sau ai US Congress, în Statele Unite).

   ”Dreptul invidului” este cel prevăzut în lege, nu cel pe care și-l arogă singur. Iar Curtea Supremă tocmai asta a decis, că în Constituția federală nu este prevăzut un asemenea drept, așa că rămâne să-l prevadă legislația fiecărui stat.

  • Dragul meu tu ai mari probleme în a înțelege noțiunile de bază al democrației. Democrația înseamnă puterea oamenilor la nivel de comună, dacă vrei. Din motive practice aceștia delegă o parte din deciziile lor puterii centrale sau unui parlament federal, dar nu invers.

   Uite de exemplu în târgușorul meu au decis că nu e permisă construcția de stații dea autobuz sau de tren metropolitan. Că nu e permisă construcția de locuințe sociale, că nu avem nevoie de departament de poliție, că nu sunt permise taxe de vânzări, că nu se poate vinde alcool duminica.

   Statul Wisconsin a decis în mai 2020 că guvernul federal nu are dreptul de a închide localurile publice pe motiv de Covid și nici să oblige oamenii să poate măști. În Wisconsin s-a respectat legea din Wisconsin pe team asta. În acest fel am aflat că restricțiile sunt absurde și inutile și multe alte state au urmat exemplul statului Wisconsin. Statul Indiana a decis cu decenii în urmă că ora de vară e o prostie disruptivă și a abrogat-o pe teritoriul său.

   Dacă tu te consideri iresponsabil și ți-e mult mai confortabil ca alții să decidă alții în locul tău feel free. Însă încearcă să devii un pic mai tolerant și înțelege că majorității oamenilor din lumea civilizată ni se pare normal să decidem noi înșine în anumite chestiuni.

   • Vad ca n-ati înțeles nimic din ce am scris. Eu tocmai susțineam dreptul individului de a hotărât asupra corpului și destinului și subt împotriva unei entități fie ea stat al unui federații sau un guverb federal de a impune unei femei sa nască și sa crească un copil pe care nu-l dorește sau pentru care nu are resurse sa-l crească decent. O democrație liberala este cea în care exista un accet mai mare pe dreptul individului în detrimentul drepturilor unor colectivități. Aici este contradicția pe care cei de mai sus nu vor s-o vadă în decizia unor judecători de pe partea dreapta eșichierului politic de a favorizea interzicera avortului. Despre adunarea responsabilității legiuitorului asupra cresterii unui copil nedorit n-am auzit un contraargument.
    Despre ridicolul emiterii unor legi care nu sunt respectate de nimeni nici măcar în Polonia, unde femeile se duc în Ucraina pentru avort iarăși n-am văzut un contrargument. Și nici despre faptul ca interzicerea azi a avortului este la fel de stupidă si contraproductiva ca și în 1966 de către Ceaușescu.

    • Tu n-ai înțeles nimic.

     Societatea nu-i impune femeii să-și crească copilul. Societatea îi interzice să-l omoare. Și dacă tolerăm uciderea unui copil născut de ce am tolera uciderea unuia nenăscut? Cu cât o societatea e mai evoluată și mai civilizată cu atât mai mult protejează mai mult viața individului.

     Nu poate exista libertate individuală într-o societate ce nu protejează înainte de toate dreptul la viață.

 36. 1. Câți indivizi de geniu care ar fi descoperit și realizat lucruri extraordinare pentru binele omenirii au fost omorâți înainte de a se naște? Merita sa reflectați.
  2. Se tot aduc excepții în cazul infapturii avortului: violul, incestul, adulterul. După zeci de ani de revoluție și educație sexuală, agenda lgbtq+, cum e posibil sa mai discutați despre asa ceva în vest? Unde sunt efectele acestei preocupări de stânga? Se vede treaba ca au crescut mult procentele infracțiunilor respective și nu s-au atenuat.
  3. Se simte o frenezie și o enervare în bazaitul comentariilor care pot fi rezumate la: noi vrem sa facem sex oricum , oriunde în orice condiții și nu vrem sa ne asumam nicio responsabilitate. Doar nu ne-or opri niște fetusi sa ne simțim bine și sa ne facem de cap? Ce etica? Etica n-are loc în pat. Femeile sa se descurce și sa nu rămână însărcinate ca noi vrem sa ne distram , nu sa creștem copii! Cinism, nesimțire și malignitate!
  Dacă mamele voastre ar fi gândit la fel, nu cred ca mai discutați nici juridic, nici moral, nici altfel.
  Poate de aceea femeile, care au în fiinta lor înscrise iubirea, cuibul, protecția fetusului / copilului, nu s-au înghesuit sa comenteze un fenomen care le privește în mod direct.
  4. Dacă fetusului dupa momentul avortului i se recoltează organe, atunci cum nu este o fiinta? Organele provin de la un conglomerat de celule?
  După toate acestea sunati-va mama și spuneti-i cât de mult o iubiți!

  • @Monica,
   1. Câți indivizi de geniu s-au născut și totuși nimeni nu baga in seama lucrurile extraordinare inventate de ei și nu le folosesc pentru binele omenirii? Uau, „binele omenirii”, ce idealism!
   2. Discuțiile arata tocmai gradul de evoluție al societății. Nu mai suntem în Evul Mediu în care „jupanul” să decidă pentru „supuși”. Statul nu mai este „sef” peste „prostime”. Discuțiile ajuta la înțelege și luarea de decizii în cunoștință de cauză.
   3. Și ce este rău în a face sex oricum, oriunde și în orice condiții? Hormonii exista în corpul fiecărui om, de ce am nega normalitatea noastră de oameni? Sex-> eliberare de endorfine-> mai putina depresie și stări de iritare.
   3.1. Mamele noastre au făcut ceea ce au putut la timpul lor. Sau au făcut ce trebuiau să facă, nu neraparat ceea ce își doreau. Mai vorbiți cu ele.
   3.2. Femeile sunt mai pragmatice, știu că vorbăria de pe forumuri înseamnă doar vorbărie.
   4. Urechea dumneavoastră este un organ, desigur. Dar nu trebuie sa considerati că urechea este o ființă distinctă.
   5. Mama, sper ca libertatea pe care ai obtinut-o pentru copiii tai acum peste 30 de ani sa se mențină și să se extindă și pentru nepoții tai! Te iubesc și voi încerca să duc mai departe nevoia ta de libertate! Sarumana!

   • 1. Nu generaliza cazul tău. Fără oamenii care inventează una alta ai trăi încă în grotă fără internet.

    2. Sigur că e vorba de gradul de evoluție al societății: În antichitate părinții erau liberi să-și omoare odraslele. În evul mediu deveniseră mai moderați și se limitau doar să-i vândă. În zilele noastre bigoții și obscurantiștii au impus ca atât uciderea cât și vânzarea copiilor să fie interzise și pedepsite aspru pretinzând că am evoluat. Următorul pas al evoluției e să-i protejăm și pe cei nenăscuți. Nu e logic?

    3. Nu sexul e problema. Însă atunci când unul din parteneri îl omoară pe celălalt, sau pe produsul sexului lor atunci eu zic că e o problemă serioasă. Ce zici? 👹

    3.1. Bag seama că sunt unii tare triști că nu au avut mame suficient de emancipate ca să avorteze fără prea multe grețuri.

    4. Sigur că urechea e un organ. Ăsta nu-i un motiv s-o amputezi.

    5. Când vede ce scoți din tine are toate motivele să regrete că nu și-a câștigat libertatea la momentul oportun. Nu cred că trebuie să-și facă mari probleme cu nepoții. Că doar avortul e mai trendy ca niciodată, iar tu ești în pas cu vremile.

 37. Deși există mijloace de contracepție, avortul nu a dispărut, iar casele de copii sunt pline cu copii abandonați. Și în România și în SUA. O lege care interzice avortul nu face decât să crească numărul copiilor abandonați și să omoare o parte din femeile care avortează clandestin. Dar ce contează? Sunt niște păcătoase! Toată dezbaterea asta e inutilă, rațiunea interzicerii avortului este pur religioasă. Mie, atee fiind, mi-e silă de oamenii ăștia care își impun morala fără să se poată pune în papucii unei femei care nu își poate asuma să crească un copil.
  Am citit și recitit articolul și comentariile. Nu am atâta informație cât are autorul articolului și comentatorii. Citesc constant articolele Contributors și încerc să învăț. Nu comentez aproape niciodată pentru că nu sunt la nivelul la care comentariile mele să fie relevante, să aducă idei noi. De data asta, însă, pot să îmi spun părerea din bun simț, pur și simplu. Cum poate să decidă altcineva în locul meu dacă nasc un copil sau nu, dacă mor sau dacă trăiesc? Doar biserica are pretenția asta, că știe mai bine decât mine ce îmi trebuie. De biserică nu îmi pasă. Dar de legi trebuie să îmi pese. Legi de Evul Mediu!

  • „Mie, atee fiind”
   Și eu sunt ateu.
   „mi-e silă de oamenii ăștia care își impun morala”
   Mie nu, găsesc că dezbaterea online (in formate civilizate de tip contributors) cu oameni animați de idei și credințe diferite de ale mele este nu numai antrenantă pentru minte, nu numai un minunat instrument de retorică, ci și o expresie rară a virtuții (căci necesită o ieșire din sine și o aplecare, o deschidere tolerantă către ceilalți) atunci când replicile sunt și altceva decât monologuri.
   „Cum poate să decidă altcineva în locul meu dacă nasc un copil sau nu, dacă mor sau dacă trăiesc? ”
   O asemenea întrebare denotă prezența unor valori morale, și sub nicio formă nu cred că ar trebui să vă rușinați că le aveți și că tindeți să le impuneți altora.

   „Nu comentez aproape niciodată pentru că nu sunt la nivelul la care comentariile mele să fie relevante, să aducă idei noi”
   Rar se întâmplă ca intr-un asemenea spațiu să descoperiți idei cu totul noi. Nu cred că platforma e un loc destinat competiției in inovația filozofică, din fericire. Așa că eu sper să treceți peste această modestie cochetă (ce dă bine printre pământeni, dar îi lasă rece pe comentatorii digitali) și să reveniți cât mai curând și mai frecvent cu replicile dumneavoastră, chiar dacă nu vi se par relevante. Eu zic că e tare relevantă -poate chiar caracteristică unei generații- această declarație:

   „Toată dezbaterea asta e inutilă”
   Oare? Chiar e totul decis? E simplu ca bună ziua? Eu zic că nu. Eu zic că mamele care gândesc și clamează că au un drept absolut de viață și de moarte asupra copilului lor (in pântece sau in afara lui, nu contează) sunt un pericol pentru societate și că ceilalți au tot dreptul să intervină și să le taie radicalismul misticoid (cu figuri de Here sau chiar Gaie) din fașă.

   • Nu sunt modestă, sunt obiectivă: nu am suficientă informație.
    Nu spun că am drept de viață și de moarte asupra copilului meu. După naștere nu mai am niciun drept asupra lui, am doar obligații.
    Avortul înainte de luna a treia de sarcină mi se pare acceptabil. Mai târziu doar dacă sunt situații speciale: probleme ale copilului, ale mamei.
    Ceea ce nu accept este decizia unor state de a interzice avortul pur și simplu, fără nuanțe.

    • „Nu sunt modestă, sunt obiectivă: nu am suficientă informație.”
     Vă mulțumesc pentru răspuns. Fără a încerca să vă supăr, trebuie să vă atrag atenția că oamenii insuficient informați ce se pronunță fără rezerve asupra unui subiect, sunt in general subiectivi, nu obiectivi. Și admiterea stării de ne/dez-informat nu schimbă nimic, atâta timp cât concluziile sunt trase in continuare in baza unor premise fragile, ca să nu spun mai urât.

     „Ceea ce nu accept este decizia unor state de a interzice avortul pur și simplu, fără nuanțe.”
     Foarte bine că nu acceptați. Din fericire nu prea există state -in lumea relativ liberă a Occidentului- care să practice acest absolutism.

  • Ai citi tu ceva, dar nu prea ai înțeles ce ai citit. Nu există nicio lege care să interzică avortul. Curtea supremă a SUA a decis că avortul nu e un drept fundamental așa cum e de exemplu dreptul la viață stabilit de amendamentul 14, sau dreptul la întruniri publice stabilit de amendamentul 1 sau dreptul de a purta arme stabilit de amendamentul 2 al constituției și ca atare rămâne la latitudinea alegătorilor din fiecare stat să decidă prin legi locale. Unele state îl vor interzice prin lege, îl vor limita, altele nu.

   Da, sunt o grămadă de copii abandonați. Un domn cu mustață groasă pe nume Stalin a decis acum aproape 100 de ani că copii sunt numai buni de trimis în lagăre unde pot muri de foame și epuizare. Iar de la 12 ani în sus, dacă nu muriseră deja, pot fi împușcații ca dușmani ai poporului. Un alt domn de data asta cu mustață îngustă, pe nume Hitler a implementat acum vreo 80 de ani o metodă și mai eficientă de rărire a copiilor nedoriți deja internați în lagăre: Îi lichida rapid, eficient și industrial prin gazare.

   O bună parte din „intelectualii” angajați politic ai epocii, în mod interesant precursori ai ălora cu avortul de azi, precum Romani Rolland, G.B: Shaw, Berthold Brecht, Ernst Hemingway, etc. explicau oricui avea vreme să-i asculte, că împușcarea copiilor de 12 ani în Rusia sovietică e o „legitate istorică” justificată de faptul că în singurul stat al muncitorilor și țăranilor din lume copii se dezvoltă mult mai repede ca-n capitalism și ca atare uneltesc cu mult înainte, împotriva poporului. Dintr-un motiv necunoscut Hitler a ținut în mare secret uciderile sale, deci nu a avut „intelectuali” care să i le justifice. Dar dacă erau cunoscute ca la ruși, nu mă îndoiesc că-și găsea corul de lăudători.

   Apoi vorba aia: dacă-i omoi înainte de naștere, ce mare scofală să-i omori și după? Bănuiesc că ceva de genul ăsta voiai să zici, Nu-i așa? Nu de alta, dar cel puțin în România legalizarea avortului în 1990 nu a redus numărul copiilor abandonați. Se pare chiar că l-a crescut…

   • „Apoi vorba aia: dacă-i omoi înainte de naștere, ce mare scofală să-i omori și după? Bănuiesc că ceva de genul ăsta voiai să zici, Nu-i așa?” Nu, nicidecum. Surprinzătoare concluzia dumneavoastră. Nu era nevoie de lecțiile cu Stalin și Hitler. Simplul fapt că nu vreau să decidă altcineva dacă eu avorteze sau nu nu mă transformă în criminal. Nu vă înțeleg logica.

    • Și totuși exact asta e întrebarea: Cu ce e mai „uman” să strivești de viu cu chiureta copilul înainte de a se naște, în burta mamei sale, decât să-l omori după aia?

     Înainte de decizia de pe 24 iunie a curții supreme americane în mai multe state americane femeia ce intenționa să facă un avort trebuia să vizioneze fără comentarii un film ce-i arată exact cum se produce un avort. Erau și scanări 3D cu fătul ce încearcă instinctiv să se apere de chiureta ce-l va sfâșia și strivi de viu.

     Peste 95% din cele ce vedeau un astfel de film renunțau la avort. Asta arată că e în primul rând o problemă de educație.

    • Aveti o problema. Nu este numai copilul dvs. Asadar nu aveti deloc drept la decizie unilaterala. Cand ati facut sex v-ati asumat raspunderea intrarii intr-un eventual parteneriat spre a purta o sarcina. Indiferent din care motiv metoda contraceptiva nu a functionat, rezultatul firesc si natural si de prezumat este sarcina. Care nu e a dvs ca sa faceti ce vreti cu ea. In afara de cazurule in care ati facut sex fara acordul dvs informat, sarcina nu va apartine doar dvs. Apartine in egala masura barbatului si, in plus, intr-o oarecare masura are si comunitatea ceva de spus .
     Are ceva de spus deoarece ati beneficiat si veti beneficia in continuare dvs dar si copilul de serviciile oferite de comunitate. Servicii medicale si sociale platite de comunitate. Cand intrati intr-un contract, intr-un parteneriat , va incumba si obligatii. Va chiar nasteti cu obligatii fata de comunitate. Daca nu va convine situatia, la majorat si numai atunci puteti renunta la cetatenie si va puteti muta pe alta planeta unde sa fiti unicul locuitor.

     • Nu am nicio problemă, așa cum credeți dvs. Evident că tatăl copilului are aceleași drepturi în problema de față ca și mama. Dar societatea nu are. Dacă eu nu voi naște un copil, ce implică asta pentru societate? Dar dacă nasc un copil cu probleme, pentru că legea nu mi-a permis avortul, societatea are obligații față de acest copil? Da, are, cheltuiește multe resurse pentru supraviețuirea lui și nu are nicio problemă cu asta. La fel dacă nu sunt capabilă să îl îngrijesc și îl preia statul, ca să nu mai vorbim de viața copilului abandonat. Deci aici nu e vorba despre ce face societatea, material, pentru femeie și copil. Este strict o problemă morală.
      Oamenii fac sex urmat de sarcini nedorite pentru că instinctul de perpetuare a speciei este suficient de puternic pentru a nu putea fi stăpânit întotdeauna de rațiune. Este o ipocrizie să pretinzi că la 16 ani, de exemplu, o fată sau un băiat sunt își stăpânesc perfect instinctele. Eu nu vorbesc generalizând experiența mea, vorbesc analizând oamenii din jurul meu. Dacă aș vorbi doar în numele meu, aș putea purta o discuție strict principală și aș fi mai radicală. Dar mă pun în papucii celor care au nevoie ca avortul să fie permis și constat că principiile mele nu se aplică vieții lor. Și trag concluzia că problema avortului trebuie discutată în cuplul respectiv, nu în comunitate.
      Puneți-vă și dumneavoastră în pielea cuplului care urmează să aibă un copil cu probleme grave, sau care nu are din ce să trăiască. Au făcut sex neprotejat, e adevărat, primul pas greșit. Dar chiar nu mai au nicio șansă să evite urmările? Nici măcar în luna a doua sau a treia de sarcină? Pot hotărî eu asta în locul lor? Din perspectiva asta nu accept o lege care interzice, pur și simplu, avortul, fără a lua în calcul nicio circumstanță a vieții femeii/ cuplului ( dacă există un cuplu).

      • „Și trag concluzia că problema avortului trebuie discutată în cuplul respectiv, nu în comunitate.”

       Ba da si in comunitate. Indivizii care compun comunitatea au decis prin vot majoritar ca interesele comunitatii prevaleaza asupra intereseler individului. Ganditi-va ca toate Constitutiile si Bill of Rights si Magna Carta si orice alta forma de lege fundamentala prevede dreptul comunitatii de a va trimite la moarte , la razboi , in interes national. Etc si etc. Si nu existsta nici o lege care interzice -ma rog, penalizeaza , ca de interzis legea nu poate interzice absolut nimic- nu exista vreo lege care sa penalizeze la modul absolut orice fel de avort. Cel putin nu in USA si nici nicaieri in occident. Si va mai informez ca de-aia exista judecatori: ca sa dea cu suspendare. Fiindca legea nu poate acoperi toate cazurile particulare.
       Am o banuiala ca dvs stiti ca asa stau lucrurile dar va place sa discutati.

   • Tocmai că există legi care interzic avortul. La nivel statal. SCOTUS a decis că nu dorește ca persoanele aflate sub incidența legilor statele restrictive să fie protejați.

    • Sigur că există legi ce interzic avortul. Există de asemenea legi ce interzic pruncucidul la fel cum interzic uciderea adulților. Lumea noastră nu ar putea exista fără ca viața să fie protejată prin lege.

 38. Pentru mine cel putin e extrem de neplacuta lectura argumentelor extremei drepte pro-life de pe siteul de fata. Nu vorbesc de extrema stinga pro-choice fiindca aceasta, cea care cere liberalizarea avortului in orice conditii, e practic inexistenta aici. E vorba de cei care incrimineaza avortul in orice conditii si se pun in pielea embrionului (nu vorbim aici nici macar de fat) si niciodata a mamei.

  Unul dintre preopinenti argumenta (ca la tara femeile isi faceau cruce cind venea vorba de avort, sugerind respingerea totala a actului, cind de fapt avorturile erau si sint si azi foarte raspindite in mediul rural. Despre cum a fost inainte de 90, in caz ca unii nu stiu sau au uitat, se poate citi aici, de la pagina 509:
  https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/article/RAPORT%20FINAL_%20CADCR.pdf.

  In state precum Texas avortul nu e permis nici in cazul violului sau incestului, legislatia fiind mai restrictiva decit cea ceausista.

  Mi-e greu sa inteleg cum un barbat, care nu are posibilitatea de a purta o sarcina, se poate transpune in situatia unei femei care e violata si ramine gravida in urma actului. Cit de inuman poti sa fii sa-i ceri acesteia sa nasca copilul? Aici mi se pare evident ca alegerea e a mamei si nu a vreunui tribunal.

  https://www.paularusu.ro/revoltator/19-mame-cu-83-de-copii-nu-e-o-secta-e-romania-saraca/

  https://romania.europalibera.org/a/politica-natalității-ceaușiste-un-capital-sângeros-al-comunismului/31498326.html

  https://www.texastribune.org/2022/06/24/texas-abortion-law-answers/

  • Dle Critic, eu ma refeream la diferenta de perceptii in medii sociale si culturale diferite, de-aia ziceam ´isi faceau´ si nu ´isi fac´, deja pe vremea lui Ceausescu mediul rural nu mai era ce-a fost, cu generatiile ´navetistilor´, ce sa mai spunem de acuma. Cred ca e incontestabil ca in mediile traditionale autentice, care or mai fi, opiniile sunt in general categoric impotriva liberalizarii avortului ( a nu se confunda cu legalizarea avortului ! ). Era vorba de altceva acolo : ca liberalizarea totala a avortului nu e(ra) neaparat o revendicare feminina si nici macar feminista, mai la inceputuri multe feministe erau chiar impotriva, vazand in avortul liber un amestec din partea barbatilor opresori, cum si e in multe cazuri, daca s-ar cerceta istoria feminismului s-ar putea remarca faptul bizar ca era, intelectual, mai mult opera barbatilor, ca un cult romantic al Femeii, legat de mistica socialista, ca ex. predilect de emancipare a ´naturii´ de ´cultura´, etc. Numai cineva bine asezat in stangismul radical vede pretutindeni ´extrema dreapta´, in special in religie, pe care o uraste, extrema dreapta nu are nicio treaba cu religia traditionala, pe care incearca sa si-o instrumenteze politic. Va raspund tocmai pt. ca acest comentariu e un ex. de tendentiozitate. Ca as fi ´sugerat respingerea totala a actului´ (!), asta e chiar o inventie, (mai) cititi va rog comentariile, daca tot sunteti ´cititor critic´ ( aveati nevoie de un ex. de habotnicism si l-ati gasit pe ochite ) si veti vedea ca sustineam o pozitie de mijloc, intre extreme, ba chiar sustineam prioritizarea individului/femeii inaintea comunitatii, ´sugerand´ solutii complementare, educative, etc. si respingand interventiile Statului pedagog.

   • Nu cred ca puteti generaliza chestia cu crucea. Am vazur foarte pe scurt cum se traieste la tara in Romania si credeti-ma ca niciunul dintre noi orasenii nu are idee de ce inseamna viata la tara (adica promiscuitatea mediului rural). Mie mi s-au deschis ochii dupa citeva zile doar …

    Avorturi oricum or sa existe in veci si pururea, asa ca de ce sa le lasam pe femeile defavorizate sa faca avorturi la chiuveta? Da, se poate vorbi de educatie sexuala in scoli dar nici asa nu-si doreste dreapta. In generala am avut doua colege care au parasit scoala in clasa a 7a din motive de graviditate (si era o scoala f buna, nu de periferie). Vi se pare normal ca o fata de 14 ani max sa dea nastere unui copil?

    Sint multe lucruri amuzante pe care le aflu din postari (petrecind mai mult timp in afara patriei nostre iubite decit inlauntru sint curios sa stiu cum gindesc cei din afara sferei mele reduse de contacte sociale), de ex ca actul sexual e legat de ideea de a intrarea intr-un parteneriat pentru a purta o sarcina. Cred ca nici in Anglia victoriana nu era vazut asa …

    N-am nici in clin nici in mineca cu stinga radicala si nici cu dreapta. Uneori sint de stinga, alteori de dreapta. Clarence Thomas, de ex, mi se pare ca n-are idee de drept cind comenteaza (ideologic, cum altfel) amendamentul al doilea, dar si justitia germana e stupida cind face ce cititi mai jos:
    https://fortune.com/2021/04/29/germany-climate-court-ruling-emissions-targets-2030-2050-radical-abstinence-fridays-for-future/
    (de ce nu si fata de indatorarea tarii pe seama generatiilor viitoare)
    ori:

    https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6910029-9279612&filename=Judgment%20X%20and%20Y%20v.%20Romania%20-%20refusal%20by%20authorities%20to%20record%20a%20change%20in%20sexual%20identity%20without%20surgery%20breached%20the%20Convention.pdf

    Asa ca lucrurile sint mai complicate decit par.

   • Dle LA,

    Raspunsurile dv contin multe generalizari si dureaza prea mult sa ma leg de toate (unele sint adevarate, altele nu).

    Scrieti dv ca „Numai cineva bine asezat in stangismul radical vede pretutindeni ´extrema dreapta´, in special in religie, pe care o uraste, extrema dreapta nu are nicio treaba cu religia traditionala, pe care incearca sa si-o instrumenteze politic. Va raspund tocmai pt. ca acest comentariu e un ex. de tendentiozitate.”

    Mai toate regimurile incearca sa-si atraga de partea lor religia iar de multe ori reprezentantii ei adera cu frenezie la politica extremista a timpurilor, fie ca e vorba de Miron Cristea, de Kirill ori de biserica catolica in timpul lui Franco. Extrema dreapta nu are nici o treaba cu religia traditionala?! Sa inteleg ca religia in SUA, recte cea care vorbeste de traditia iudeo-crestina si care are un punct de vedere extremist (adica no abortion under any circumstance), nu are nimic de-a face cu religia traditionala? E o dihotomie pe care eu nu o inteleg.

    PS Instrumentarea e atunci cind procurorul intrumenteaza un caz. Trebuia sa scrieti instrumentalizare …
    PS2 Ma bucur ca nu sinteti pentru interzicerea absoluta. Dar multi de pe site sint.

    • Instrumentalizare, ma rog. Eu raman la parerea ca extrema dreapta e ´religie politica´ – evident, un ersatz de religie, sau ´sacralizarea politicii´, in esenta ei nihilista si chiar anti-religioasa, tinde sa isi subordoneze religia, asa s-a intamplat si la noi cu legionarii odata ajunsi la putere, care incepusera sa dicteze instantelor religioase, are in general un ethos ´neo-pagan´ sau ´prometeic´ opus aceluia crestin ( si religios in general), nu ar mai trebui amintit aici apologetica crimei rituale, la legionari, cultivarea urii, cineva ar putea suspecta un fel de ´demonism´, etc . Nici America nu face exceptie, unde extrema dreapta s-a aliat cu curentele fundamentaliste, aparitii moderne sau ´moderniste´, inovatoare si nicidecum ´traditionale´, cum cred cei nefamiliarizati cu subiectul, deci fundamentalismul e un fenomen recent si politizat sau ideologic. Sectele ´Identitatii crestine albe´, cu antisemitismul lor ´mistic´ si delirant, sunt uimitor de asemanatoare fenomenului legionar. Chiar daca doua pozitii par similare, privite superficial, de ex. in pozitiile anti-avort ( absolut de inteles pt. spiritele religioase autentice, catusi de putin ´extremiste´), ele pot fi foarte diferite in substanta lor. Extrema stanga loveste insa cu preferinta in religia traditionala, redusa la ´superstitie´ si prevalandu-se de la motivul sau pretextul extremismului de dreapta sau fascismului, cam in acelasi fel in care marxist-leninistii vedeau in capitalism/liberalism tot ´fascism´. Pt. relatia dintre extrema dreapta si religie, se poate lua in discutie cazul ´paradigmatic´ al lui Charles Maurras care, desi sustinea cu inversunare catolicismul politic, era in intimitate un ateu convins si chiar un anti-crestin ´pagan´. Da, sa nu ne pripim cu generalizarile.

     • Si inca o remarca, amuza(n)ta : spuneti ca dintre raspunsurile mele ´unele sunt adevarate, altele nu´. Nu stiu, sa va explic ce e ciudat in aceasta afirmatie ? Iata, in sfarsit, pe cineva care a gasit ´adevarul´, piatra filozofala, si e dispus, gratis, sa il impartaseasca si altora …
      Multumesc pt. raspunsurile politicoase si rezonabile, lucru rar, ´pe fond´, cum se spune, sunt de acord …
      Trebuie sa ii vedeti totusi pe Jessica Lange si pe Liam Nesson pe vremea in care mai juca in roluri demne de un mare actor …

      • Rob Roy citit in copilarie, vazut filmul, uitat cum se termina episodul post-viol.
       Altfel bieninteles ca si eu ca mai noi toti cred ca am dreptate si stiu care e adevarul, totusi la mine mai persista si dubii si atunci chiar zic ca nu-mi pot da cu parerea sau ca subiectul nu are o solutie clara (vezi dezbaterea privitoare la avort).
       La legionari atentie sa nu-i scoateti din categoria religiosilor. Au fost mistici crestini si a spune ca de fapt nu erau „adevarati crestini” e cam echivalent cu a spune ca Ceausescu si altii au intinat the lofty ideals of communism:)
       Despre crestinismul american (cu 15% baptisti) e greu de generalizat, insa chestia cu traditia „iudeo-crestina” e clar un apanaj al dreptei.
       Pe Maurras il cunosc doar ca nume. In general citesc altfel de autori si altfel de subiecte:) Religia in sine mi se pare o pierdere de vreme, ca si filosofia (nu stiu decit doi filosofi care au reusit sa schimbe lumea, Nietzsche si Marx, si nu in bine. Wittgenstein e un motiv serios pt a sta departe de filosofie:)), insa interactionez cu placere cu toate denominatiile crestine, musulmane, budisti si ce-oi mai fi intilnit prin lume …

 39. Pe finalul dezbaterii să nu uit:
  1) Felicitări autorului atât pentru textul foarte bun pe chestiunea deciziei SCOTUS, cât și pentru disponibilitatea pentru dialog și animarea unor comentatori valoroși, intre care se distinge domnul Marius Chicoș Rostogan.

  2) Mulțumesc domnului Rostogan, un ‘extremist de dreapta’ fără pereche, pentru răbdarea, străduința, anduranța, umorul și tolba plină de informații cu care a răspuns unor forumiști (plus câțiva troli)…ultrademocrați, ultratoleranți și foarte civilizați cu convingeri pretins liberale, adică de stânga (unde, știm cu toții, nu există radicali și extremiști, doar oameni de bine :) ). Ocazie cu care mulțumesc și acelor domni liberali politicoși și hotărâți să lupte totuși civilizat pentru cauză, domni care cu insistențele lor au reușit să-l inspire pe domnul Rostogan…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Eduard Jurgen Prediger
Eduard Jürgen Prediger este avocat în Baroul Brașov

Carti noi

 

A apărut numărul special Engaging God’s Language sau Însușind limbajul lui Dumnezeu al revistei Diakrisis pe anul 2022, al 5-lea volum de la data fondării revistei academice (2022),  publicație care apare fie în format digital fie editat, la editura Eikon, București.  Citeste mai mult

 

Carti noi

La Editura Trei tocmai a ieșit din tipar, special pentru Bookfest, „Istoria Filosofiei” de A.C. Grayling. O lucrare apărută recent, scrisă de unul dintre cei mai buni specialiști în filosofie de azi. Această istorie se remarcă prin tratarea foarte clară a temelor și ideilor. Ediția românească arată foarte elegant, are peste 700 de pagini, și o puteți obține cu reducere la Bookfest.

 

Carte recomandată

 

Excelentă carte de luat în vacanță! Distractivă, delicioasă, brutală.  Tot ce a rămas ascuns, nespus și neexplicat în filmul lui Tarantino: detalii toride, crime nerezolvate, secrete din culisele industriei, anecdote sordide despre staruri care întruchipează pentru fani perfecțiunea sau momente sublime de pe platourile de filmare ale unor filme de mult uitate. Mai bună decat s-ar fi asteptat fanii regizorului sau criticii literari.

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro