joi, iunie 13, 2024

Republica Populară Chineză în război hibrid pentru energie

Energia securitară și transporturile sunt cele mai importante

Presiunea este centripetă dacă analizăm importul și centrifugă în analiza exportului. Daca ar fi să „adaptăm” Legea Boyle – Mariotte pentru situația geopolitică, aceasta ar suna: „în tendința de egalizare a presiunilor, volumul de gaz (natural) variază invers proporțional cu modificarea presiunii (geopolitice)”.

Problema trebuie analizată pentru mai mulți combustibili. Gazele naturale și cărbunele, se folosesc în industrie și în obținerea de energie electrică, petrolul are utilizare preponderenta în industrie și în transporturi iar pentru producerea de energie electrică, importanți sunt și combustibilii nucleari.

Să plecăm de la consumul de energie primară:

Fig. 1 – Consumul de energie primară (sursa: ourworldindata.org)

Creșterea cererii vine din Asia unde trendul este dat de China și mai puțin India. În 2022 China a consumat 25% din consumul mondial primar de energie. Constatăm un trend ușor descrescător în Europa și America de Nord, inclusiv în Statele Unite.

Fig. 2 – Harta consumului de energie primară (sursa: ourworldindata.org)

Fig. 3 – Mixul energetic primar mondial (sursa: forbes.com)

Fig. 4 – Topul țărilor consumatoare de energie (sursa: worldometers.info)

Cea mai importantă resursă este petrolul (31%), după care se clasează cărbunele (26%), gazele naturale (24,4%) și la distanță nuclearul (4,3%).

Concluzionăm ca producerea de energie securitată, obținută din cărbune, gaze și nuclear este mult mai importantă decat producția de energie regenerabilă intermitentă care totalizează (cu hidro) doar 13,5%.

Fig. 5 – Harta noilor trasee (echilibrării presiunii cerere – ofertă) pentru cărbune (prelucrare: Cosmin Păcuraru)

UE și Statele Unite și Canada renunță treptat la cărbune. De asemenea și Australia are această tendință. Cunoscând că India și China au o cerere din ce în ce mai mare de energie și că aceste două țări nu respectă tratatele privitoare la mediu, fiind cei mai mari poluatori mondiali, este puțin probabil ca tendința de acoperire a cererii de energie să țină seama de orice normă de poluare, prin urmare vor importa cărbune din toate țările care sunt dispuse să exporte. De asemenea China, cel mai mare consumator mondial de energie, a renunțat la importurile de cărbune australian în urma cereri Australiei de a investiga declanșarea pandemiei Covid 19. Exporturile de cărbune ale Federației Ruse sunt îndreptate către China și Australia s-a concetrat către India.

Gazele naturale, ca și cărbunele, folosindu-se în industrie și în generarea de energie electrică și termică, au alte trasee.

Fig. 6 – Harta noilor trasee (echilibrării de presiune cerere – ofertă) pentru gaze (prelucrare: Cosmin Păcuraru)

Fig. 7 – Harta noilor trasee (echilibrării presiunii cerere – ofertă) pentru petrol (prelucrare: Cosmin Păcuraru)

Energia nucleară – dependențe certe

Energia electrică obținută din energie nucleară este cea mai puțin poluantă energie și este cea mai rentabilă, avand un factor de capacitate de peste 90%.

Fiind energie securitară, tehnologiile folosite nu permit intermitența la cerere, ciclurile de pornire și de oprire a instalațiilor necesitând perioade mari. Sunt puține țări care dețin tehnologia, dar acest lucru nu înseamnă că dețin și resursele și tehnologiile de obținere a combustibilului nuclear.

Fig. 8 – Consumul de energie provenită din nuclear (sursa: ourworldindata.org)

Fig. 9 – Harta consumului de energie provenită din nuclear (sursa: ourworldindata.org)

Fig. 10 – Harta rezervelor de uraniu (sursa: wsgs.wyo.gov)

Fig. 11 – Resursele de uraniu (sursa: world-nuclear.org)

De la resursele de uraniu până la obținerea de energie electrică este cale lungă. Resursele sunt distribuite neuniform și sunt exploatate de cei care detin tehnologia de rafinare / prelucrare / îmbogățire a uraninului în vederea obținerii combustibilului nuclear. De asemenea mai intervin și statele / companiile care dețin tehnologia de transformare a combustibilului nuclear în energie electrică, care dețin tehnologia de construcție a centralelor atomo-electrice și de recuperare, depozitare și distrugere sau refolosire a deșeurilor nucleare. Cu alte cuvinte o întreagă industrie scumpă organizata pe orizontală și verticală.

Rusia și China sunt jucători importanți în lanțurile de aprovizionare cu combustibili nucleari, deținînd peste 57% din piață.

Fig. 12 – Capacitatea mondială de îmbogățire a uranului (sursa: rferl.org)

Astăzi există 11 țări care au importat tehnologia rusească între care se afla Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria și Finlanda. Sunt țări care au în constructie centrale nucleare (rusești) precum Egipt, Turcia și Argentina.

Din cele 439 de reactoare aflate în funcțiune, 38 se află în Federația Rusă, 42 în afara Rusiei, exportate cu tehnologie rusească la care adăugăm 15 în construcție.

Fig. 13 – Țările ce se află în contract cu Rosatom (sursa: rferl.org)

Trebuie tras semnalul de alarmă deoarece în acest moment Rusia și China dețin controlul asupra a 57% din lanțurile de distribuție a combustibilului nuclear.

Mai trebuie să menționăm că în acest moment Ucraina se pregătește de a suplini Rosatom-ul în conversia și îmbogățirea uraniului.

Riscurile deținerii acestor tehnologii sunt că se poate trece oricând de la industria de pace la industria de război, putându-se construi fără mari dificultati arme nucleare.

Fig. 14 – Harta țărilor deținătoare de focoase nucleare – anul 2022 (sursa: ourworldindata.org)

Rezultă ca uraniul este o resursă minerală cu o componetă geopolitică iar tehnologia de obținere a combustibililor nucleari și a transformării acestora în energie electrică are deasemenea componenta geopolitică prin care se crează dependențe.

Aceste dependențe sunt dictate de alegerea blocului economic din care face parte o țară. Dacă până acum cațiva ani, cele două mari blocuri economice, cel nord-atlantic și cel sovietic erau bine delimitate, având ca lideri Statele Unite și Uniunea Sovietică, astăzi, după mai bine de 30 de ani de la dezintegrarea blocului comunist, avem în formare o nouă alianță de interese economice, alianță în care China se evidențiaza ca un posibil lider economic peste țările BRICS și peste țările membre ale Tratatului de la Shanghai. În industria nucleară, China nu s-a evidențiat printr-o tehnologie proprie dar a construit centrale folosind și tehnologiile occidentale și tehnologia rusescă.

Energia eoliana și solară – mari riscuri geopolitice

Energia regenerabilă (RES) nu se referă exclusiv la energia produsă din eolian și solar, lucru neînțeles de decidenții țărilor dezvoltate, acestea punând accent numai pe aceste două tipuri de RES. Trebuie specificat din început că energia solară și eoliană este intermitentă și impredictibilă, depinzând de conditiile meteo de vânt și nori. De asemenea aceste tehnologii au randamente destul de mici dacă generatorul eolian nu este așezat într-o regiune cu potențial de vânt sau panoul solar nu este așezat într-o regiune însorită.

Este cunoscut faptul că aproape 100% din tehnologia panourilor fotovoltaice și peste 50% din tehnologia obținerii energiei din eolian folosesc pământuri rare.

China deține monopol asupra a peste 90% din rafinarea pământurilor și metalelor rare și a peste 80% din zăcăminte, acestea aflânduse pe teritoriul său în alte regiuni ale globului, în special în Africa, zăcăminte ce au fost concesionate. Astfel și-a dezvoltat capacități de extracție și rafinare a acestor elemente la niște prețuri mici, țărilor deținătoare de resurse fiindu-le mai ieftin să transporte minereul extras în China, unde acesta este prelucrat și din care se extrag și se prelucreaza metalele și pământurile rare. Trebuie spus: China a concesionat majoritatea minelor de pe continentul African, asigurându-și monopolul.

De asemenea China a început să fabrice de la componente până la capacități de producție mari, livrate le cheie, asigurând peste 90% din cererea de pe piața mondială de panouri fotovoltaice și turbine eoliene.

Fig. 15 – Creșterea producției mondiale de energie electrică regenerabilă (Sursa: ourworldindata.org)

Astfel a crescut producția de energie regenerabilă produsă din solar și eolian.

Specificăm că această energie este considerată nepoluantă, dar fără a se face bilanțuri energetice și de mediu asupra produselor finite. De asemenea singura posiblitate de a se produce energie termică este doar transformarea energiei electrice în termică.

Fig. 16 – Țările cu producție mare de energie electrică regenerabilă (sursa: ourworldindata.org)

Specificăm că pentru România, în ultimii 5 ani, „randamentele” (factorii de capacitate) sunt pentru solar 11% și pentru eolian 27%.

De asemenea folosirea acestor instalații de producere de energie electrică pun în pericol sistemele energetice în care sunt integrate dacă acestea nu sunt adaptate la intermitența generarii. Astfel sistemele de management ale sistemelor electro-energetice nu sunt încă competitive, acest fapt făcând capacitățile de producție de energie securitară să fie uzate la maxim prin porniri și opriri extrem de dese necesare intrării în funcțiune a acestora atunci când capacitățile intermitente nu sunt disponibile. Menționăm că nu s-au făcut calcule economice pentru o perioadele de viață și de funcționare ale capacităților securitare, acestea fiind mult mai mici decât cele proiectate din cauza uzurii accelerate a acestora. Singurul calcul economic făcut este cel al factorului de capacitate: o instalație proiectată cu factor de capacitate de peste 90% ajungând să aiba un factor de capacitate de sub 50%.

Capacitățile de producție de energie intermitentă nu își au sensul dacă în sistemul electro-energetic în care au fost integrate nu există capacități de stocare care să preia supraproductia de energie electrică, să o stocheze și pentru cazurile de subproducție să o elibereze. Singura tehnologie testată și folosită pentru stocarea de mari capacități electrice este hidrocentala cu pompaj (CHEAP), adică hidrocentralele ce au două lacuri de acumulare la altitudini diferite, când este supraproducție se pompează apa în lacul superior iar când este subproducție se turbineaza apa pentru producția de energie electrică.

Balanța geopolitică se schimbă spre un nou pol energetic mondial China – Federația Rusă et comp.

Odată cu închiderea coridoarelor de transport de gaze prin conducte dinspre Federația Rusă spre Uniunea Europeană, rămânând funcționale doar două si aceastea la o cincime din capacitatea proiectată, Turk Stream și conductele ce trec prin Ucraina, Kremlinul s-a orientat către exporturile către țările asiatice, în special China și India. Aceste exporturi de gaze se fac prin singura conducta care leaga Federația Rusă de China, Power of Siberia Pipeline, și prin rute maritime de LNG.

Power of Siberia a fost dată în exploatare în 2019 și în 2022 a livrat Chinei 15 mmc de gaz natural. Deasemenea în 2022 China a mai importat din Rusia încă 100 mmc de gaze cu tancuri LNG. În acest moment se află în stadiu de construcție o linie paralelă care va crește capacitatea de transport la 38 mmc a Power of Siberia 1. Finalizarea se dorește a fi în 2025. În stadiu de studii de fezabilitate se află Power of Siberia 2 (traseul altaic, prin Mongolia) care se dorește a avea o capacitate de 50 mmc / an.

Fig. 17 – Rețeaua de conducte Power of Siberia (sursa: cnbc.com)

China se mai aprovizionează cu gaze prin conducta Central Asia – China Gas Pipeline. Aceasta este formată din trei ramuri și are o capacitate de transport de 55 mmc / an, urmând a fi mărită la 85 mmc / an.

Fig. 18 – Central Asia – China Gas Pipeline (sursa: scmp.com)

În aprovizionarea cu gaze, China are o capacitate mai mare de aprovizionare din Turkmenistan -Uzbekistan – Kazakstan decât din Federația Rusă, dar capacitatea totală de consum nu este acoperită.

Sancțiunile economice asupra Federației Ruse au mai vizat cărbunele, petrolul și combustibilul nuclear. Acest fapt a făcut ca surplusul de rezerve energetice rezultat să fie îndreptat tot spre China și India. În 2022 China și-a dublat importurile de cărbune, gaze și petrol din Rusia, acestea trecând de 88 miliarde de dolari. Rusia reprezintă al doilea furnizor de petrol (35%), după Arabia Saudită.

Astfel în jurul alianțelor Organizației de Cooperare de la Shanghai și BRICS se încheagă un nou pol de putere energetică, care coincide în mare măsură cu țările care nu s-au opus condamnării agresiunii asupra Ucrainei. În acest nou pol de putere energetică se află de fapt o mare parte din țările ce se declară împotriva NATO și Statelor Unite.

În acest nou pol energetic se evidențiază cei doi mari consumatori de energie: China și India, ceilalti fiind producători de materii prime energetice.

Războiul hibrid al Republicii Populare Chineze

Republica Populară Chineză vrea să fie noul hegemon. Avem trei piloni în noua geopolitică chineză: cum se vede China pe planiglob, cum se vede în istorie și cum își proiectează puterea economică.

Fig. 19 – Planiglobul centrat pe Oceanul Pacific (sursa: studycli.org)

În această reprezentare a planiglobului, China este așezată în centru. Istoriceste, China este cea mai veche civilizație. Astăzi, puterea economică este comparabilă cu cea a Statelor Unite și a Uniunii Europene, China vizând să devină cea mai mare putere economică, după ce și-a instruit elitele în occident.

Ieșid din „experimentul” economiei planificate comuniste, care a fragilizat China, în ultimii 30 de ani, aceasta a devenit din ce în ce mai puternică, trecând de la „manufactura lumii” la lider economic regional și în ultimii ani la chalanger al puterii economice momdiale. Pandemia din 2020 și războiul din Ucraina au întărit-o, prin retrasarea liniilor comerciale maritime și după februarie 2022 prin retrasarea liniilor de aprovizionare cu energie.

Să urmărim liile de acțiune din ultimii ani ale noului bloc economic format, condus de Republica Populară Chineză:

 • În economia mondială și-a format rețele proprii de distribuție, a impus blocaje sectoriale de aprovizionare, a impus prețuri ce au afectat sectoarele industriale ale multor țări,
 • În energie a ocupat piețele, asimilând procente importante, ajungând în unele domenii la monopol, impunând prețuri (de aprovizionare) favorizante în schimbul unor avantaje geopolitice, forțând chiar practici ilegale și creind dificultăți majore în lanțurile de aprovizionare a „inamicilor economici”,
 • În domeniul financiar, China și-a impus moneda și cursul monetar în schimburile economice, putând afecta instituții bancare și chiar întregi economii naționale,
 • În domeniul diplomatic a blocat rezoluții ONU și Consiliului de Securitate. Unele țări ale blocului au boicotat relații și contacte internaționale, ajungându-se la izolare. (Mihalcea, Catalin – Viorel: Război hibrid – Psihotactica și eveninente beligene în spatiul operational discret, Edirura Centrului Tehnic – Editorial al Armatei, Bucuresti, 2021, pag. 62)

Toate aceste linii ne duc în tipologia războiului hibrid.

Aducem câteva exemple numai din domeniul energiei:

 • campania „pro-regenerabile” s-a asemănat izbitor de mult cu campania „anti arme nucleare – anti energie nucleară, inițiată și susținută de Uniunea Sovietică în anii ’80 în toate țările occidentale. Această campanie „pro-regenerabile” a creat dependențe majore în Uniunea Europeană în aprovizionarea cu subansambluri și capacități întregi de producție de energie electrică din fotovoltaic și eolian, impunând prețuri și / sau blocaje de aprovizionare.
 • Dependeța de monopolul chinez al metalelor și pământurilor rare creează o dependență a occidentului în industria semiconductorilor și electronicelor, în comunicații, în optică, în stocarea energiei și electro-mobilitate și în industria chimică. (Info aici, aici si aici)
 • China deține monopolul din eoliene și fotovoltaice și ajungând ca piețe mondiale să fie ocupate în proporții semnificative în cărbune și petrol. China deține monopolul exportului de gaze din Turkmenistan.
 • Dacă Rusia a impus rubla în tranzacțiile cu produsele energetice, monedă neconvertibila, și China a impus ca shimburile sale economice să se raporteze la yuan, impunându-și moneda în schimburile economice cu țările din Tratatul de Cooperare de la Shanghai.

Chinei îi trebuie aliați slabi, dar nu foarte slabi, așa cum va ieși Federația Rusă din războiul cu Ucraina dacă va fi obligată la plata compensațiilor de război. Chinei îi este momentan deajuns dependența Rusiei în exportul de produse energetice, Chinei trebuindu-i tehnologia spațiala rusească și unele tehnologii militare pe care nu le are dezvoltate.

China încă se află în avânt economic și asta o demonstrează consumul de energie și procentul mondial al poluării.

Distribuie acest articol

39 COMENTARII

 1. Mai simplu, Rusia livreaza chinezilor energie si resurse astfel incat acestia sa poate vinda lumii, incl. occidentului produsele necesare incepand de la cuie si pana la telefoanele mobile.
  Europa a luat-o pe o cale proprie, decarbonizare totala pana in 2050.
  SUA nu se stie inca exact insa americanii cu siguranta nu vor renunta nici la petrol si nic la gaz atata tamp cat subsolul mai permite extractia la costuri sustenabile.
  Idem tarile arabe, vor produce gaz si petrol cat cuprinde iar daca Europa nu va mai dori sa cumpere, vor produce hidrogen, il vor transforma in E.fuels si-l vor vinde in Europa, comercializarea motoarelor cu acesta forma de carburant nefiind interzisa in UE din 2035.
  Problema salvarii planetei de incalzirea globala se pune numai in Europa unde se transforma pe zi ce trece intr-o hipochondrie colectiva cu scopul instalarii unui „socialsim de tip nou” , in alte zone ale lumii oamenii au alte probleme, existentiale legate de apa curata, hrana, educatie , sanatate, acces la energie ieftina !!
  UE chiar ieri si-a schimbat obiectivele, au devenit si mai anbitioase, pana in 2030 energia consumata in UE sa fie compusa 42,5 % din resurse regenerabile !! cum n-a spus nimeni.
  Va bate vantul mai tare, va fi mai mult soare ??? vor aparea peste noapte mai multe hidrocentrale sau nucleare ?
  In 2021 in Europa energia produsa din regenerabile a fost de 21,8 % , pt 2023 n-am cifre insa un salt sustantial nu s-a produs, sa fie undeva la 25 % ? speculez.
  In 7 ani !!! se doreste dublarea, probabil planul se va impotmoli deja din lipsa personalului calificat.
  Fara abordarea globala a problemei mediului, a ce numim incalizire globala, nu se va schimba nimic chiar daca Europa isi va atinge obiectivele anbitioase care nu sunt insa in concordanta cu obiectivele populatiei, mai ales din zonele mai sarace ale continentului.

 2. Studiul este interesant, dar energia electrică nucleară nu este nici pe departe cea mai puțin poluanta, datorită deșeurilor. Deșeurile acestea nucleare, care au “perioada de înjumătățire” circa 125 ani, otrăvesc totul. Sunt extrem de putine tari care își permit depozite nucleare. Deci rămâne întrebarea fireasca: energia nucleară este foarte rentabila, dar cu deșeurile ce facem?

   • Tovarasu e inca pe stil vechi „campania „pro-regenerabile” s-a asemănat izbitor de mult cu campania „anti arme nucleare – anti energie nucleară, inițiată și susținută de Uniunea Sovietică în anii ’80 în toate țările occidentale.” Mai lipseste sa ne spuna ca vrea pace si partile ar trebui sa negocieze „problema/conflictul” ukraineana

 3. Ca de obicei dl. Pacuraru are o concluzie pe care apoi o demonstreaza si omite mici amanunte. Totusi, parca mai putin inflacarat ca dl. Cranganu.

  1. Metalele rare nu se gasesc doar in China, ci pe tot globul, doar ca nu sunt exploatate. Dupa anii ’90 datorita politicii preturilor mici au cam eliminat competitorii internationali, iar pe de alta parte tarile dezvoltate au preferat ca poluarea asociata cu activitatile de minerit sa fie in alta parte. Ba chiar tarile occidentale au obligat China la WTO sa nu restrictioneze exporturile de metale rare. Dupa pandemia securizarea lanturilor de aprovizionare a devenit importanta si se cauta alternative, problema majora fiind ca nimeni nu doreste mina in curtea sa.

  2. Economia circulara. Reciclarea a devenit tot mai importanta, viabila economic si va deveni mult mai eficienta. Bineinteles ca initial trebuie exploatat mult litiu pentru toate masinile, dar apoi in cea mai mare masura va fi reciclat.

  3. China a profitat de dezinformarile rusesti si a companiilor petroliere, a diviziunilor din societatile occidentale, indeciziilor. In ultimii zece ani au devenit lideri in regenerabile in principal pentru a isi reduce dependenta periculoasa de pentrol si gaz. Petrolul spre China poate fi taiat de americani foarte usor, fiind transportat pe mare prin zone cheie. Lasand mega urgenta climatica cu implicatii si costuri enorme, UE / SUA daca ar insista pe hidrocarburi ar ramane in urma economic pe termen lung din motive de eficienta. E ca si cum ai insista sa ramai la locomotiva pe carbune, cand au aparut cele diesel. Masinile electrice au randament foarte mare, costurile vor fi cu mult sub cele ale motoarelor termice.

  4. Nu inteleg insistenta de a lua in deradere fotovoltaicele si eolienele, ba ca nu e soare, ba ca nu bate vantul.. Cand discutam despre tari mai interconectate si productia distribuita mai peste tot nu au cum sa fie fluctuatii catastrofale. Nu bate vantul in Dobrogea, bate in Grecia samd. Apoi pentru perioadele critice exista energie hidro si stocare a energie in hidrogen, baterii (chiar mecanice de tip hidro).

  5. Urgenta climatica e o urgenta, nu o gargara, nu mai e om de peste 30 de ani care sa nu observe cu ochiul liber schimbarile clare. Stim ca sursa principala e dioxidul de carbon, ipoteza aparand chiar de acum vreo 100 de ani. Casa arde si in loc sa punem mana pe stingator, noi ne batem telecomanda de la televizor.

  • „5. Urgenta climatica e o urgenta, nu o gargara, nu mai e om de peste 30 de ani care sa nu observe cu ochiul liber schimbarile clare”.
   Vreti sa exemplificati?

   • Sunt destule simptome, Monica, dar dacă nu vrei să le vezi, nu ajută nici dacă cineva ți le explică. Fenomenul se numește percepție părtinitoare sau bias de confirmare.

  • ”Nu bate vantul in Dobrogea, bate in Grecia samd”

   Dpdv geografic, Dobrogea e chiar lângă Grecia. Când bate vântul în Dobrogea, tot atunci bate și în Grecia, nu se oprește la frontiera cu Bulgaria. Iar când nu bate vântul în Dobrogea, nu bate nici în Grecia, atunci depinzi de termocentralele pe lignit ale Bulgariei. Care vor rămâne operaționale cel puțin până în 2038.

   Oricare ar fi ”urgența climatică”, nu ai nicio posibilitate de a influența clima Pământului, nici într-un sens, nici în altul. Ai în schimb posibilitatea de a dezindustrializa Europa în folosul Chinei și exact ăsta e scopul real al tău și al tovarășilor tăi.

   India și China ard oricât cărbune au nevoie, puțin le pasă lor de dioxidul tău de carbon și de faimoasa ta ”urgență climatică”. Crezi că poluarea și dioxidul de carbon se opresc la frontierele Chinei? Nu ai suficientă energie electrică în România pentru jucăriile electrice la care visezi și nu ai nici rețelele de distribuție dimensionate corespunzător consumului suplimentar pe care l-ar presupune 500.000 de autoturisme electrice. Care și ele ar reprezenta sub 10% din parcul auto românesc, chiar dacă s-ar afla deja în trafic.

   ”Perioadele critice” sunt toate perioadele în care imporți energie electrică, de 3-4 ani încoace. Fără cel puțin încă 2-3 reactoare nucleare ca la Cernavodă (700 MW bucata) n-ai nicio șansă să redresezi balanța energetică. Fiecare eoliană instalată în plus agravează situația existentă, nu o remediază. Poți ajunge să livrezi la prețuri negative energia electrică excedentară produsă de încă 5.000 de eoliene, dar cu-atât mai scump vei plăti Bulgariei energia importată de la termocentralele ei pe lignit, în perioadele cât nu bate vântul.

   Singura care are de câștigat din propaganda ta e China, asta faci în realitate. Perorezi pe tema ”viitorului luminos al omenirii”, exact ca și Ceaușescu. Numai că într-o bună zi, el a primit ce-a meritat, iar ”construirea societății socialiste multilateral dezvoltate” a fost abandonată pe muțește, pentru o generație. Până când ai preluat tu ștafeta.

   • @Harald, transformi constant si manipulator ecologia in politica. Aici nu vorbim de Trump vs. progresisti, ci de stiinta si date provenite din laboratoare si institutii rodate si prestigioase (sofismul cu stiinta nu e o problema de statistica este caracteristic pentru tabara ta). Nu din China😉. E clar ca o faci pentru ca nu ai pregatirea tehnica sa intelegi concepte si relatii de genul temperatura-caldura-termodinamica, CO2-metan-gheata-efect de sera, energie-spectroscopie-absorbtie-radiatie si preferi sa muti discutia pe un taram unde te simti mai in largul tau. Padure este plina de crengute sortite biomasei.

    • Da, te pomenești mistificările tale în materie de energie sunt atât de complexe încât numai tu le poți înțelege 😀

     Vezi că ai un tovarăș pe-aici care dădea exemple cu o eoliană de 1.000 MW și nici acum n-a retractat enormitatea. Ai deja mai multe hidrocentrale cu pompaj, de mult construite în România și nefolosite nici ele, dar și despre acelea se tace elocvent.

     În realitate, imediat ce dispare Putin de la Kremlin, toată clasa politică instalată de el și de Brejnev în Europa de Vest dispare și ea. Despre asta e toată povestea. Nu despre mistificări energetice atât de complexe încât numai tu le-ai înțelege. Și nici despre Trump, domnu’ straw man.

     • Harald, chiar daca tie ti se par complexe, sa stii ca astea sunt lucruri care se invata deja la liceu. Daca vrei sa intelegi esenta mizei energetice de azi asupra planetei, o minima formatie in fizica si chimie e necesara. (de)Formatia ta de politician/psiholog nu e nici pe departe suficienta, iar pseudostiinta cu tenta conspirationista cum ca Biserica Verde este doar un pretext menit sa ascunda tabara putinistilor in UE, in US (Bide, “iecologistii progresisti” de la NASA, MIT, conspiratia EV…) este, de fapt, politica. Nu vezi padurea din cauza unei crengi uscate care-ti obtureaza orizontul.

      • @judex – mistificările tale nu sunt deloc complexe, tocmai asta ți-am explicat în comentariul precedent. Pe la corporații ai ocazia să vezi tot felul de agenți de vânzări care se comportă exact ca tine, încearcă să explice clientului că activitatea respectivei corporații e peste nivelul de înțelegere al omului obișnuit.

       În realitate, orice mistificare de-a ta poate fi explicată pe înțelesul oricărui elev de liceu, iar eu fac asta folosind tocmai grafice de la NASA și de la NOAA, care sunt complet acaparate de tovarășii tăi, deci nu le poți acuza de ”putinism”.

       Partea pe care nu o înțelegi tu e alta: nivelul tău e unul mult mai rudimentar decât al progresiștilor din Vest. De asta ești toată ziua cu putinismul pe tarabă, în timp ce progresiștii americani sau britanici s-ar descalifica ei înșiși dacă ar asocia clima cu putinismul. Marea Britanie a interzis vânzarea autoturismelor noi cu motoare termice începând cu 2035, dar nu a folosit și nu ar folosi în veci ”putinismul” ca argument. Genul ăsta de ”argumente” sunt invocate doar la nivelul tău de instruire propagandistică. Habar n-ai chimie sau fizică și nu poți argumenta nimic folosind efectiv chimia sau fizica. Tu invoci putinismul, ăsta e nivelul tău, iar dacă n-o invoci și pe Șoșoacă n-ai ambiție! 😀

      • @Harald, vad ca stai prost si cu memoria, nu numai cu educatia. Zici ca un alter ego al tau a zis asta cu 10 cm mai sus?
       “ În realitate, imediat ce dispare Putin de la Kremlin, toată clasa politică instalată de el și de Brejnev în Europa de Vest dispare și ea. Despre asta e toată povestea.” Ca tot tu zici ca Biserica Verde (peiorativul vostru comun pentru Green Deal) este pacatul cel mare al politicienilor UE. Ai inceput sa te-ncurci in propriile minciuni…

    • @judex – am înțeles, partea cu politicienii vest-europeni instalați de Brejnev și de Putin e cea care te-a deranjat cel mai mult 😀

     P.S. M-ai citat din nou în ultima ta frază, e a 5-a sau 6-a oară când se întâmplă. Oare cum îți explici tu tendința asta de a copia exprimările și formulările mele, te-ai întrebat vreodată?

     • @Harald, te-am citat doar ca sa-ti pun oglinda-n fata, amice…Dar promit sa te las in pace, esti incorigibil.
      P.S.
      Doar o vorba sa-ti mai spun: intelege ca triada fizica-termodinamica-chimie este mai utila in intelegerea energiei decat cvartetul politica-psihologie-barfa-logoree pe care-l practici. Pune mana, deci, pe carte, este ultima mea povata pentru tine. Ca si lui @Prototipatescu, colericul @ntz, @Sveik, @Durak, @Urssul Bruno, etc…va sugerez sa va inrolati in ONGul “CAR😉NOT!”, ca aveti multe de invatat de la organizatia asta a lui Ecclestone, dedicata chiar motoarelor astea termice ce va sunt atat de dragi. Pana atunci, n-o sa intelegeti nimic din energie.
      Bye!

      • @judex – nicăieri în comentariile tale nu apar raționamente bazate pe fizică (termodinamică) sau chimie. Invoci fizica sau chimia ca pe sfintele moaște 😀 însă nu ai nici măcar o singură frază în care să apară ceva concret din fizică.

       În esență, încerci să vinzi baloane de săpun pe-aici, pe care nu le poți promova decât susținând că nimeni în afară de tine nu înțelege fizica și chimia din spatele acelor baloane de săpun. Pur și simplu nu merge ce încerci tu, ”împăratul e gol”, nu înțelegi termodinamică nici măcar la nivel de clasa a X-a.

  • 1. Metalele rare chiar daca se gasesc mai e nevoie si de dorinta de a crea mine uriase, de utilaje care consuma foarte multa energie (si nu merg cu baterii asa cum ar putea crede unii), de fabrici de rafinare (separarea lor e foarte dificila si energofaga) si in general produce multa poluare locala. In concluzie nu se va intampla in europa si america prea curand si nici in alte tari. Unele nu au tehnologia altele nu au banii si energia necesare.
   2. Economia circulara e doar o dogma, nu exista reciclare decat pentru un numar mic de materiale si litiul nu e pe lista asta si nici nu va fi decat in documentele fanteziste ale ue.
   3. China e lider in regenerabile pentru ca le produc ei, au zone intinse de pamant arid (nu ca inteleptii europeni care pun panouri solare pe pamant arabil), mana de lucru foarte ieftina si au nevoie de orice energie. Fiind si mai la sud fata de europa au si conditii naturale mai favorabile pentru energia solara.
   Masinile electrice nu au randament foarte mare decat in filmuletele de propaganda care ignora toate dezavantajele. Oricum atata vreme cat cea mai mare parte a energiei e produsa din combustibili e un nonsens.
   4. Nu intelegi pentru ca ti se pare usor sa transporti curentul din Grecia in Polonia. Sa stii ca nu e, pierderile sunt enorme la distante mari. Mai mult fiind cam pe acelasi fus orar cand e noapte in
   Romania e si in Grecia. In al 2-lea rand tu presupui ca Grecia sa zicem are asa multe eoliene incat daca nu bate vantul in Romania si e seara dar bate in Grecia curentul produs de eolienele din Grecia o sa acopere consumul lor si al Romaniei. Nu e cazul, nu exista nici capacitatea de productie nici de transport, e doar o gandire oengista.
   5. Treaba asta cu urgenta climatica e doar o convingere indusa prin propaganda. Exista fluctuatii ale climei pe diverse durate multe fiind mult mai lungi ca vietile sau memoria noastra. E ca si cum o musca nascuta in aprilie ar spune in mai cand e la sfarsitul vietii ca s-a schimbat clima si e incalzire globala. De altfel nici nu ii mai spun incalzire globala pentru ca nici nu mai poate fi dovedita, acum e „schimbare climatica”. Si nici macar nu e dovedit ca e de vina CO2, e doar o speculatie adusa la rangul de dogma prin repetare. CO2 absoarbe energia doar pe niste ferestre foarte inguste la frecventele de rezonanta si e dovedit ca deja e la saturatie, adica oricat CO2 ai adauga in aer efectul lui de sera nu poate fi mai mare.

  • Din ciclul doua vorbe trei postii, trebuie mentionat si „Petrolul spre China poate fi taiat de americani foarte usor, fiind transportat pe mare prin zone cheie.”
   Cum ar putea americanii sa-i impiedice pe chinezi? Cu forta? Iata o strategie f inteligenta.

  • Un comentariu foarte bun, Marius. Mulți oameni, printre care probabil și autorul, sunt tributari convingerii că producția de energie în cantități cât mai mari aceste prioritară, tinzând astfel să ignore impactul asupra mediului. Autorul prezintă sintetic relațiile dpdv energetic si le completează cu unele opinii personale privind geopolitica, dar ignoră complet mediul în prezentarea sa. Foarte probabil îl consideră a fi un aspect irelevant sau cel mult secundar. Există însă teorii cum că industrializarea a fost fenomenul care a curmat mica era glaciară la jumătatea secolului XIX, iar unii contestatari ai schimbărilor climatice aduc involuntar argumentul că e oricum ar fi mai bine să fie cald decât rece. De ce, dacă nu putem influența clima?

   Majoritatea ne dorim un trai îndestulător, chiar excesiv si costisitor, iar pentru asta tindem să ne riscăm sănătatea cu o țigară aromată, un coniac fin sau dulciuri rafinate. Și, pentru că avem aceleași ritualuri de ani de zile, nu putem concepe că am putea cândva suferi tocmai din cauza obiceiurilor noastre. Diagnosticul diabet zaharat, ulcer sau chiar cancer schimbă însă fundamental prioritățile pacientului. Există, desigur, și bravada celor care țin să trăiască intensitate și repede, indiferent de istoricul medical, dar chiar și în cazul lor profilaxia ar fi fost strategia optimă. Iresponsabili cu propria sănătate, au impresia că bola lor nu afectează pe nimeni.
   La fel se poate întâmpla cu mediul, doar că intervalul de cronicizare este mult mai îndelungat, ceea ce induce impresia ca omul nu influențează clima. Iar dacă au totuși dubii, iresponsabilii își caută pretexte de tipul „nu putem influența mediul sau clima” sau „oricum alții nu fac la fel” sau „ne-o iau alții înainte” sau „e o conspirație împotriva industriei europene” șamd.

 4. „campania „pro-regenerabile” s-a asemănat izbitor de mult cu campania „anti arme nucleare – anti energie nucleară, inițiată și susținută de Uniunea Sovietică în anii ’80 în toate țările occidentale.” Excelent spus si cred ca nimeni nu putea s-o spuna mai bine ca dumneavoastra. Astfel de politici „verzi” sunt inspirate din comunism, la fel ca multe altele cunoscute deja. Este posibil, iar acest lucru da fiori in Occident, ca alianta de state BRICS condusa de China sa devina in timp cea mai puternica alianta economica, mai puternica decat UE si aliantele dintre UE si alti parteneri occidentali. Deocamdata, observam cum Occidentul isi pierde hegemonia stabilita dupa 1989 si devine vioara a doua intre polii de putere care acum se formeaza. China doreste sa atraga in siajul ei o parte dintre statele europene, daca nu chiar toata Europa, prin influenta politica si economica exercitata asupra lor, insa pentru acest lucru guvernele europene trebuie sa adopte politicile stabilite cu Beijingul privind clima si „inverzirea” Europei. Pe de o parte China importa masiv hidrocarburi pentru a-si asigura productia, iar pe de alta parte impune statelor europene renuntarea la orice tip de motoare cu ardere interna si la alte surse de hidrocarburi. Practic, China si-ar dori ca Europa sa devina un continent total „verde”, fara industriile care au facut din UE la un moment dat poate cea mai mare putere economica, un continent dependent de Soare si de vant.

  • Asa e, Europa trebuie sa isi desfiinteze industria auto (China nu a produs niciodata vreo masina cu combustie decenta), sa importe din china masini electrice, sa lase petrolul si gazul sa fie consumat de China si in general sa fie total dependenta de China in productia de energie prin regenerabile si din cauza lipsei de energie sa isi desfiinteze cam toate industriile care produc ceva (chimie, metalurgie etc) pentru a importa din China. Practic inverzirea nu aduce absolut nimic altceva decat distrugerea economica a Europei si mutarea consumului si a poluarii asociate in China.

  • China nu impune Europei sinuciderea. UE face o alegere proprie si voluntara. In multe tari din Europa s-a legalizat eutanasia. Vad ca acum UE legalizează sinuciderea colectiva. Ba chiar precum in bancul cu neamțul care vrea să emigreze in URSS pentru ca se temea ca de la ilegala, apoi tolerata, homosexualitatea va deveni obligatorie in Europa, ma tem ca si sinuciderea va deveni obligatorie.
   Sa interzici producția de mașini cu combustie interna ca sa ajung sa imporți mașini Great Wall este un act de o prostie incalificabila. Tragic este ca pentru România nu exista alternativa in afara EU, iar integrarea europeană a fost un proiect pentru care a meritat luptat.

   • Tu crezi ca toti liderii europei sunt doar prosti sau sunt toti manati de aceeasi forta? E deja notoriu ca la Bruxel coruptia e endemica, si cand toate masurile pe care le sustin cu obstinatie contrar oricaror evidente si logicii elementare sunt in favoarea chinei nu poate sa fie o intamplare si nici alegere voluntara. Nu pot sa fie handicapati mintal toti liderii ue, liderii statelor ue si aceasta boala contagioasa sa se extinda si in uk, usa, australia etc.

   • @ Ursul Bruno si @Harald
    voi demonstra ca ambii faceti echipa buna si aveti dreptate !
    sper sa-mi accepte Contributors publicarea Raportului intocmit (pt altii, dar, il voi sintetiza / simplifica pt. Contributors)

  • @dragostin catalin – mai instalăm încă 5.000 de eoliene, să arătăm la toată lumea că suntem și noi în stare să livrăm energie electrică la prețuri negative 😀

   • @Harald si @Ursul Bruno
    voi demonstra ca ambii faceti echipa buna si aveti dreptate !
    sper sa-mi accepte Contributors publicarea Raportului intocmit (e pt alte scopuri, dar, il voi sintetiza / simplifica pt. Contributors)

 5. O nelămurire la acest articol destul de informativ.
  La harta cu tarile in care exista un procent mare electricitate obținuta prin energii regenerabile este trecuta si Brazilia alături de alte câteva tari sud-americane. Bănuiesc ca asta reflecta utilizarea energiei hidro si, in special, a etanolului drept combustibil. Etanolul este un combusibil nociv atât din punctul de vedere al emanației de CO2 cat si prin efectul scoaterii terenurilor agricole in afara furnizării de hrana. Sunt si alte anomalii in aceasta harta, nu mi-e clar de unde vine procentul mare de energia regenerabilă a Canadei (știu doar de hidro) si a câtorva tari africane sau al Afganistanului (plantații de mac??). In fapt nici ce reprezinta procentele respective. Are într-adevăr Brazilia 80% din energie electrică produse prin regenerabile?.Pe harta. România pare sa se situeze la vreo 30-40%, ceea ce mi se pare o valoare foarte optimista.

  • Brazilia nu este UE, pe cine intereseaza ? important, sufletul ecologic european trebuie mantuit la nevoie cu importuri masive de tot felul, din Brazilia.

  • Le-au amestecat in asa hal incit nu mai stii ce e si ce nu e regenerabil. Aflam insa constant ce considera Bruxelles-ul a fi si subventioneaza abundent.
   M-am uitat de curiozitate la mix-ul Canadei: pai w&s 7%. Au mult hidro 60%, nuclear 15, carbune 9, titei si gaze 10. Asta grosier pentru ca sint diferente semnificative intre provincii. (Procentele sint de productie efectiva in 2019 nu de putere instalata. Ca pot sa instaleze jdamii de MW de solar in Yukon, becul tot stins va sta. O fi batind el vintul dar daca pui sfirleze care trebuie sa mearga la -25 de grade arunci banii pe fereastra.).

   Asta cu etanolul mie mi se pare o timpenie. Nu arzi mincare in motoare! O fi mergind in Brazilia (ca nici n-are titei, cum nu …) insa in Europa asta e prostie macra. A mai fost o moda de-asta pina in 2008, am lucrat in industria aia. O prostie scumpa care n-a dus nicaieri dar s-au risipit bani frumosi. Se recicleaza insa azi tot soiul de idei de-atunci, combustibili din alge si te miri ce alte de-astea. Daca asta cu etanolul ar fi fost atit de buna atunci majoritatea autoturismelor vindute in ultimii 20 in Europa ar merge cu etanol, in definitv toti producatorii au si echipari OEM pe etanol si asta nu de ieri de azi. Cum de in afara de taxiuri cu motoare adaptate la etanol tot parcul auto european e pe benzina si motorina?

  • va las pe dvs. sa dezbateti daca nuke e verde au ba

   Dacă Verde e totuna cu regenerabil, atunci o tehnologie este verde dacă, prin satisfacerea nevoii actuale de energie, nu se periclitează resursele viitoare, indiferent în ce constau acestea: materiii prime, producție, întreținere, protecție. Sub acest aspect, nuclearul nu se califică a fi verde: resursele sunt finite, productia si întreținerea au impact puternic asupra mediului întrucât necesită cantități mari de apă despre care nu putem estima că vor fi tot timpul suficiente, iar deșeurile trebuie păzite și monitorizate mii de ani. Costurile care rezultă vor afecta clar generațiile următoare. Depunerea lor în depozite subterane definitive ar fi o soluție, dar la ora actuală nu există încă vreun astfel de depozit.

   Dacă verde înseamnă doar tehnologie curată, în sensul că emisiile sunt fie neutre fie neglijabile, atunci producția de energie în centralele nucleare ar putea fi considerată verde. Dar nu și extracția de uraniu, prelucrarea combustibilului nuclear și nici depozitarea deșeurilor.

   Dar ea poate reprezenta in curând acea parte securitara de producție a energiei care nu va putea niciodată fi acoperită de sursele regenerabile cunoscute, un cuantum ce s-ar ridica la 10-15% din necesarul omenirii. Un astfel de compromis ar putea reprezenta o bună variantă pentru tranziția către verdele absolut, când energia ar putea fi câștigată în spațiu și transmisă pe Terra prin tehnologii wireless.

 6. Saptamana acesta parlamentul european a hotarat ca pana in 2033 toate imobilele trebuie sa fie reabilitate termic astfel incat standardul energetic acestora pana 2030 sa fie E iar pana in 2033 sa fie D.
  Concret inseama ca peretii/acoperisurile sa fie anvelopate, geamurile schimbata si instalate instalatii fotovoltaice.
  In aceste conditii articolul insasi este depasit.
  Ce vor insemna inseamna aceste impuneri pentru Europa si in specila Romania merita sa fie anlizate intr.un articol separat.
  Nu este o gluma proasta, sunt provocarile enegetice care ne asteapta si in Romania atata timp cat dorim sa mai facem parte din UE is asta pe langa multe alte nascoceli a celor de la Bruxelles.
  Sunt curios cum mai ales locuitorii din mediul rural al Romaniei vor putea face fata acestor planuri marete in vedere salvarii plantei daca multora banii ajung doar de pe o zi pe alta pt trailul zilnic dealtminteri sa-si modernize casele si apartamentele cu zeci de mii de euro.
  Discutam de probleme planetare, geopolitice fara se ne vedem tavalugul care vine din propria casa. de la Bruxelles.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Cosmin Gabriel Pacuraru
Cosmin Gabriel Pacuraru
Cosmin Gabriel Păcuraru este consultant în regim de freelancing. Are un doctorat în „Relații Internaționale și Studii Europene” la Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj Napoca cu o teză depre securitatea energetică a României. (2013) Este autorul cărților „Romania – Energie si Geopolitică” (2018) și „Energia – o problemă de securitate națională” (2022), precum și a numeroase articole științifice în domeniul securității și politicilor energetice în publicații de specialitate naționale și internaționale.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro