joi, iulie 18, 2024

România, în urma războiului din Ucraina

Războiul din Ucraina nu este încă finalizat și nu este exclus să continue în diverse faze de intensitate destul de mult timp. Cred, însă, că se pot deja desprinde câteva implicații pentru România de avut în vedere în politicile publice.

Pentru o bună înțelegere a acestora, trebuie plecat de la principalii actori geopolitici relevanți pentru noul context. În acest sens,aș menționa că:

1) Putin nu a reușit implementarea planului A (preluarea întregii Ucraine sub controlul Moscovei cu înlocuirea rapidă a lui V Zelensky) și pare să meargă în prezent pe planul B (afectarea economică largă a Ucrainei, coridor pe uscat către Crimea și ocuparea cât mai multor zone industriale și cu resurse din est și sud), plecându-se de la ideea că frontierele reflectă, de obicei, în mare măsură situația efectivă din teren.

Aceasta înseamnă că Rusia va negocia probabil cu adevărat atunci când va ajunge la concluzia că situația din teren este la maximul pe care îl poate controla pe termen mai lung la costuri suportabile.

Cu alte cuvinte, pentru că restul de daune e deja încasat, principalele 3 elemente care presează acum cu adevărat Rusia sunt ce mai poate obține realist în teren[ii], costul uman/militar al fiecărei zile suplimentare și impactul suplimentar al fiecărei zi de sancțiuni (dar contează doar cele care se anticipează că vor fi ridicate după un acord de pace cu Ucraina, celelalte neputând juca un rol cu adevărat).

Acest moment al negocierii reale este probabil să fie, totuși, deja apropiat în timp, după cum arată ultima rundă de negocieri din Turcia, dinamica liniilor strategice de front (chiar dacă urmează o intensificare în est și sud) și începutul de escaladare a conflictului în relația cu unele țări occidentale (pentru ca acestea să încurajeze un acord în Ucraina).

În această ultimă privință, trebuie înțeles că atât timp cât schimburile de petrol și gaze cu UE continuă în mare măsură nu se poate vorbi de o escaladare cu adevărat preocupantă global și nici de o situație disperată economic pentru Rusia, deși economia rusă a fost puternic afectată de sancțiuni.

De aceea Ucraina a și presat mult pe acest subiect, dar nu este un domeniu în care UE să poată face modificări radicale pe termen scurt și nici chiar mediu.

Merită amintit în acest sens că la nivelul primului semestru 2021 importurile UE de energie au reprezentat 65.5% din totalul importurilor UE din Rusia, iar pe ansamblul anului 2021 UE a importat din Rusia în jur de 155 de miliarde de metri cub de gaz, adică aproape 40% din necesarul de gaz.[iii]

Este un volum ce pur și simplu nu poate fi înlocuit cât de cât rapid, chiar dacă acordurile cu SUA pentru 15 miliarde de metri cubi și ajungerea graduală la furnizarea a 50 de miliarde de metri cubi anual, precum și celelalte strategii de contracarare a subiectului (inclusiv via Qatar, propunerile din direcția IEA etc) ajută.

Or, solicitarea recentă a lui Putin de a primi din luna aprilie de la „țări neprietene” plata gazelor și petrolului în ruble (și actul normativ adoptat în acest sens) trebuie, cred, văzută atât ca un semn că situația a devenit, totuși, foarte preocupantă pentru Rusia, cât și ca unul de demarare reală a negocierilor privind Ucraina. Perioada următoare – până la scadența termenului de plată a gazelor livrate în aprilie – va fi și mai complexă decât cea anterioară chiar dacă s-a clarificat cumva verbal că țările europene vor putea plăti în continuare în euro și doar Gazprom va face conversia respectivă.

Per total, Rusia va ieși din punct de vedere militar ceva mai bine protejată pe termen scurt decât înainte de conflict (printr-un mix de extindere geografică, garanții de neutralitate sau de rămânere în afara NATO a Ucrainei și de descurajare a altor țări de forțare a liniilor roșii rusești).

Din punctele de vedere ale economiei și puterii pe ansamblu[iv], precum și ale geopoliticii largi, Rusia iese, însă, afectată semnificativ și fragilizată, devenind inclusiv mult mai dependentă de China.

Pentru a putea folosi pozitiv aceste aspecte(pe termen mediu), Occidentul va trebui să contracareze dimensiunea greșită strategic de tip cancel culture față de mai toată Rusia și să meargă pe o abordare ajustată și diferențiată.

2) China va fi avantajată economic și militar pe termen scurt, dobândind – prin Rusia – acces stabil la resurse pentru continuarea dezvoltării mai ieftin decât va fi cazul pentru UE și SUA, precum și o poziție de preeminență mult mai clară în relația cu Rusia, în timp ce Occidentul va și trebui să aloce mai multe resurse în Europa. Iese, însă, afectată, de fapt, din punct de vedere geopolitic larg și cu riscuri economice mai mari pe termen mediu:

a)   Partenerul său principal (Rusia) este deja puternic afectat economic și a arătat că are probleme de capabilități militare convenționale;

b)   Occidentul s-a manifestat mult mai puternic și mai unit decât se credea că este capabil, iar agresiunea rusă a și stimulat dinamici de mobilizare și aliniere geopolitică pe termen cel puțin scurt chiar dacă rămân și diferențe de vederi;

c) Ocuparea cu forța a unor teritorii contrar voinței populației locale se confirmă ca fiind riscantă din multe puncte de vedere;

d)   O parte din țările mari aproape neimplicate militar anterior, precum Germania și Japonia, și-au schimbat radical strategiile și bugetele militare, ambele în sensuri puțin probabil să ajute Rusia sau China cel puțin pe temen mediu;

e) Percepția de asociere implicită cu un stat agresor al unui membru ONU subminează puternic simbolic politica Chinei de comunicare internațională de zeci de ani, inclusiv prin raportare la SUA și deciziile privind Irak, Libia etc, și alimentează temerile multor state, stimulând alianțele de contracarare. Este un aspect mai important decât pare;

(f) Noul context nu va mai fi la fel de favorabil nici pentru ambiguități strategice (care favorizează, de obicei, puterile în ascensiune), fiind mai probabil să ducă la îndreptarea mai multor state fie către „alăturarea” mai fățișă la un bloc, fie către neutralități clare și cu destule linii roșii.

Reconfirmarea recentă a parteneriatului ruso-chinez cu ocazia vizitei ministrului de externe Lavrov la Beijing nu înseamnă că cele de mai sus nu sunt probabil deja conștientizate de China (care este un actor sofisticat), ci că se merge pe varianta cea mai puțin proastă. Astfel, China probabil gândește că paguba e deja cam produsă, unele măsuri ale Rusiei, oricum, ajută în strategia de balansare a dolarului, iar abandonarea Rusiei la acest moment doar ar afecta suplimentar semnificativ China, stimulând și o virare a Rusiei în favoarea Occidentului după ce Putin nu va mai fi președinte.

Reconfirmarea respectivă va alimenta, însă, abordări mai circumspecte de termen lung la nivelul UE (după cum sugerează și Summit-ul recent UE-China), chiar dacă legăturile economice reciproce sunt mult mai extinse decât cele între UE și Rusia și China rămâne pe un drum cu potențial de creștere.

3) SUA iese puternic întărită simbolic, economic și geopolitic, dar și cu unele riscuri/probleme de avut în vedere pe termen scurt sau mediu

Astfel, pe de o parte:

(a) Dobândește un sprijin mult mai puternic și unit din partea UE și a altor țări pentru NATO;

(b) Obține slăbirea Rusiei;

(c) Obține descurajarea Chinei cu privire la abordări de forță față de Taiwan;

(d) Își crește semnificativ pentru perioada următoare gradul influență de ansamblu asupra continentului european, inclusiv în privința tendinței de circumspecție față de China;

(e) Pe partea energetică și economică, va beneficia pe termen scurt și mediu de schimbarea accelerată de către UE a multor furnizori de energie și de alte produse, precum și de militarizarea UE;

(f) Obține facil argumente în sensul că aceia care contestă geopolitic și simbolic SUA ca putere dominantă arată tendințe potențial și mai preocupante decât cele puse de ei în sarcina SUA, inclusiv în privința posibilității de ignorare a dreptului internațional față de țări mai slabe. Este un aspect important care ajută în politica de alianțe; și

(g) Cu caracter mai general, arată că Occidentul este în continuare capabil să proiecteze multă forță în exterior și să acționeze strategic și operațional mult mai rapid, eficient, holistic și unitar decât păruseră să sugereze multora episode precum retragerea din Afganistan sau pătrunderea unor manifestanți în Capitoliu. Este un aspect util și pentru nehotărâți și are un rol de mobilizare și în intern.

Ca probleme/aspecte potențiale, aș vedea:

(a)  Un risc de supralicitare a momentului în sensul unei escaladări pripite mai vaste. Aici există și riscul unei supralicitări democrate (a se vedea și declarațiile recente ale lui Joe Biden legate de Putin) pentru a încerca să prevină redobândirea majorității în Congres de către republicani la alegerile din toamnă.

(b)  „Punerea pe gânduri” a unor state importante din afara NATO cu privire la abordarea SUA în caz de conflict. Deși abordarea față de Ucraina a fost coerentă strategic din punctul de vedere al Tratatului NATO și stimulează deja o extindere a NATO, o implicație este și aceea că poate fi foarte păgubos să abordezi contondent adversari/competitori, chiar comuni, fără garanții clare în spate. 

Poziționarea recentă a Indiei (care încearcă să meargă pentru moment pe ideea de a beneficia de toate blocurile mari) poate fi văzută și în acest context și este un aspect geopolitic important.

(c)  Nevoia alocării unor resurse suplimentare notabile în Europa pe termen cel puțin scurt și mediu;

(d) Blocarea rezervelor băncii centrale rusești și, cu caracter mai general, folosirea dolarului ca armă în afara unui război care să implice SUA direct poate avea efecte negative notabile în pasul doi.

Așa ceva stimulează diversificarea rezervelor valutare și cheltuirea accelerată a celor deja existente în dolari – ambele cu efecte complexe și multiple. Erodarea dolarului era deja în curs după cum arată rapoartele FMI, dar există un risc de accelerare.

Pachetele de sancțiuni actuale au avut și un efect mai larg de „arătare a cărților” care va genera în perioada următoare diverse strategii preventive de contracarare de avut în vedere.[v]

(e)  Mai sunt și alte aspecte mai puțin legate de războiul din Ucraina în sine.

4) Pe termen scurt, UE iese prost din mai toate punctele de vedere, dar poate recupera destul de rapid în pasul doi

Angela Merkel a fost un om politic cu multe calități, dar pare că a încercat să replice Comunitatea cărbunelui și oțelului dintre țările fondatoare UE (CECO) ca o comunitate de hidrocarburi și bani cu Rusia. Probabil a sperat că va genera o spirală a interdependențelor pozitive, dând totodată confort Rusiei că UE nu este ostilă și obținând, în același timp, materii prime la prețuri atractive pentru dezvoltare.

Din păcate, situația actuală doar confirmă că este o eroare strategică să alimentezi dependențe externe de astfel de magnitudini, mai ales pe „niveluri diferite ale piramidei lui Maslow” în sensul că energia este mult mai importantă pe termen scurt pentru UE în caz de dispută decât banii pentru Rusia. Aceasta cu atât mai mult atunci când nu ai o strategie clară de prevenire a conflictului.

La capitolul consecințe, UE:

(a) Susține deja o bună parte din costurile războiului din Ucraina;

(b) Va trebui să suporte prețuri mai mari la energie și multe materii prime pe termen cel puțin mediu;

(c) Va suporta grosul impactului invers al sancțiunilor economice și decuplării mărite de Rusia;

(d) Va trebui să fie mai atentă și la relațiile comerciale cu China (și invers) ceea ce va veni cu un cost suplimentar;

(e) Va suporta în mare parte costul reconstrucției Ucrainei (iar eventuala pierdere de Ucraina a unor zone industriale sau cu resurse importante poate complica această sarcină) ;

(f) Pentru că nu vrea să înlocuiască dependența energetică de Rusia cu cea față de altă țară, chiar aliată, va supra-investi în paralel în energii și surse alternative (aici sper ca abordarea să fie foarte pragmatică și nu ideologică);

(g) Pentru că și contextul global s-a tensionat semnificativ și, oricum, nu dorește să fie atât de dependentă securitar de SUA, se va militariza în paralel în ritm alert – aspect costisitor și el.

(h) Probabil va trebui și să-și modereze pe termen scurt tendința de afirmare a influenței politice inclusiv față de unele țări UE, tendință care dorea probabil și să mai echilibreze impactul SUA și să se coreleze cu rolul economic (cu precizarea că presiunile economice de mai sus vor avea unele consecințe, oricum).

Costul agregat va fi mare. În lipsa unui acord special cu SUA și a unui nou pachet de tip kicking the can down the road (quantitative easing) care să faciliteze edificarea între timp a unui nou realism economic, acesta poate avea efecte negative notabile în următorii ani.

Un astfel de acord și un astfel de pachet par, totuși, destul de probabile, chiar dacă nu imediat.

În orice caz, pe termen mediu, dacă se va acționa inteligent, sunt șanse bune ca UE să se profileze ca un actor geopolitic mai pe măsura puterii sale economice. Sunt de așteptat destule măsuri noi și potențialul UE de mobilizare în perioada următoare nu ar trebui subestimat. Colaborarea bună cu UK din ultimul timp are șanse să continue și să ajute și ea.

Abordări pragmatice în intern, nu cvasiideologice, vor fi, însă, foarte importante.

5) Ucraina a luptat și luptă cu îndârjire și cu o abordare holistică care merită respect.

Relațiile deja configurate, rezistența Ucrainei și dramele multor locuitori au și generat o puternică datorie morală pentru Occident în sensul sprijinirii prosperității acesteia.

Problema principală a următoarei perioade va fi probabil aceea de a se combina optim:

(1) O presiune intensă pe cele 3 elemente menționate la început a conta pentru Rusia (mai ales pe inducerea convingerii că nu se mai poate mări (și în unele zone păstra) controlul în teren fără costuri foarte mari). Va fi, desigur, foarte important ca pierderile teritoriale să fie minimizate, inclusiv prin păstrarea unei ieșiri solide la Marea Neagră.

(2) De la un punct încolo, o abordare strategică în cadrul negocierilor de pace a siajului unora din deciziile și declarațiile inițiale.

Acest ultim element este important din perspectiva posibilității ca Putin să nu fie interesat, de fapt, de un acord de pace rapid decât în anumite circumstanțe.

În acest sens, va fi foarte dificil pentru el să accepte un acord de pace care să nu poată fi prezentat în intern cât de cât ca un succes.

Desigur, tocmai aceasta este o problemă și pentru Ucraina în sens invers.

Pentru că obiectivele sale nu includ doar partea de NATO, ci protejarea controlului asupra Crimeei pe termen lung și afectarea/întârzierea prosperității Ucrainei pentru a nu avea lângă casă un model atractiv pentru ruși, este posibil ca Putin să prefere o bună bucată de vreme o situație ambiguă care ar împiedica demararea la scară mare a reconstrucției Ucrainei.

Aceasta prelungire a conflictului ar risca și să permanetizeze mai multe fluxuri de refugiați, distrugerea Mariupolului putând fi văzută și ca parte nu doar a unei strategii de preluare a acestuia în coridorul de legătură cu Crimeea, dar și a unei strategii cinice de golire de termen lung a coridorului respectiv de populație ucrainiană pentru a reduce riscul unor schimbări viitoare.

De aceea partea menționată la punctul (1) va fi și ea foarte importantă (dar și cea de la punctul (2)).

Pe de altă parte, odată un acord de pace încheiat, deși costisitor, va fi important ca Ucraina să fie sprijinită economic de Occident în ritm foarte alert pentru reconstrucție și cred că acest lucru se va întâmpla. Termenul mai lung poate aduce și alte evoluții pozitive.

Desigur, mai sunt și alte aspecte.

6) Ajungând la România, m-aș referi la câteva paliere:

Din perspectivă de securitate, înaintea războiului din Ucraina eram deja în NATO, aveam o țară mare între noi și Rusia, iar Putin încă se ferea să escaladeze raporturile cu Occidentul.

Prin urmare, este evident că situația în urma războiului din Ucraina va fi mai presantă pentru România din această perspectivă decât cea anterioară, chiar dacă Rusia iese fragilizată din conflict.

Situația finală a frontierelor dintre Rusia și Ucraina, inclusiv cu privire la stâncile denumite Insula Șerpilor, va conta și ea.

Strategia de sprijinire a Republicii Moldova va trebui și ea actualizată, urmările conflictului din Ucraina generând, însă, și oportunități serioase pentru România și Republica Moldova de până la Nistru.

Pe ansamblu, România va trebui să fie mai alertă și abilă în domeniu și să urmărească ferm întărirea în continuare a flancului estic NATO, cu costul aferent.

Pe de altă parte, dinamizarea NATO pe termen lung, alinierea UE în această privință cel puțin pentru perioada următoare și reafirmarea foarte clară a importanței articolului 5 din Tratatul NATO reprezintă aspecte pozitive majore pentru România. Oferă, totodată, o șansă pentru refacerea unei părți a industriei de apărare, precum și oportunități mai largi pe termen mediu.

De asemenea, relevanța geopolitică a României a crescut, făcând mai importantă pentru Occident și prosperitatea sa de termen lung (aceasta contând pentru stabilitate).

Desigur, pentru că mai toți românii sunt familiarizați cu episodul retragerii trupelor sovietice din România, sosirea unor trupe străine suplimentare pe teritoriul țării și costul unor sisteme de apărare performante sunt aspecte de natură să preocupe ca prim impuls. Trebuie, însă, avut în vedere că planurile de comparat au diferențe foarte importante. Astfel:  

(a) Ar fi, desigur, mai bine pentru România să se poată apăra de oricine singură și să aibă o industrie de apărare imbatabilă. Nu este, însă, cazul și ar fi naiv să mizăm pe ideea că putem construi capabilități care să descurajeze puteri mari fără constrângeri de genul celor asumate de Coreea de Nord.

Aceasta nu înseamnă că nu ar trebui învățat din războiul din Ucraina ce sisteme de arme sunt mai eficiente în prezent și de dezvoltat propriile capabilități pentru cât mai multe (precum drone). O încercare de abordare separată holistică nu e, însă, deloc realistă, cel puțin pe termen mediu.

(b) Spre deosebire de trupele rusești de pe vremea lui Dej, România este cea care a insistat foarte mult pentru plasarea de trupe NATO la noi (și nu pentru că negociatorii erau vânduți străinilor), nu invers. Cele câteva mii de soldați au, oricum, un rol mai mult simbolic decât militar. De altfel, baze militare NATO sau americane se află și pe teritoriul unor țări mai mari și mai avansate tehnologic decât România actuală, precum Germania, Coreea de Sud, Japonia, Polonia sau Turcia fără ca țările respective să considere că le-ar fi mai bine singure. Când Donald Trump a decis reducerea trupelor americane în Germania, germanii nu au fost deloc fericiți.

(c) Sisteme de apărare performante vin cu un cost important și România trebuie să fie atentă la ce cumpără și să insiste și pe transferuri de tehnologie și pe dezvoltarea de experiență industrială relevantă locală. Criticarea achizițiilor României trebuie, însă, să aibă în vedere mereu și alternativele concrete existente.

A susține că alții ar trebui să te apere deși tu nu faci nimic sau a construi noi înșine ceva similar sunt aspecte parțial nerealiste sau potențial mult mai costisitoare, de fapt. Nu trebuie uitat nici că înainte de 1989 cheltuielile multor țări europene cu apărarea reprezentau peste 2.5% din PIB iar media NATO era de peste 4%.

Nu susțin ideea că România ar trebui doar să cumpere arme din afară fără să urmărească atent dezvoltarea unor capabilități importante proprii, dar, de multe ori, cei care doar susțin că sunt bani aruncați pe geam subapreciază costul și implicațiile alternativelor pentru o parte din sistemele respective (industrii întregi ar fi necesare, cu o bază limitată de clienți, dincolo de tehnologiile implicate) sau nu au în vedere ce s-a întâmplat în Ucraina (care stătea mai bine decât noi militar), dincolo de potențiale alte interese.

(d) Ideea că o Românie neutră ar evita costul apărării și ar prospera liniștită, fiind menajată de toată lumea (idee promovată recent și de câțiva parlamentari români) e naivă pentru poziția geografică a României și lumea în care trăim și ar reprezenta un pariu foarte riscant pentru că nu mai permite vreo adaptare rapidă la evoluții geopolitice. Ucraina a fost invadată de Rusia în bună parte și pentru că s-a dezarmat (de arme nucleare) acum 30 de ani. După cum se vede, tratatul cu Rusia care recunoștea frontierele respective nu a contat.

(e) Și cei care văd subiectul istoric în alb și negru ar trebui să realizeze că asigurarea în perspectivă a unei forțe proprii importante pentru a ne putea descurca singuri la un moment dat se poate demara și urmări cel mai eficient tot în cadrul unei alianțe militare avansate precum NATO.

Din punct de vedere economic, România iese per total prost în primă fază:

a) Prețurile la energie si la destule materii prime vor rămâne mari pe termen mediu, întrebarea fiind mai mult cât va fi suportat de stat prin îndatorare, cât de populație și cât de companii. Mixul actual nu este bun.

b)   Chiar și cu prețuri mai mari se vor manifesta fenomene de penurie pentru unele materii prime care vor întârzia o serie de proiecte și vor afecta unele segmente de consum;

c) Mulți ani de acum încolo vor trebui alocați 0.5% din PIB în plus pentru apărare în fiecare an și banii respectivi vor fi doar parțial recuperabili în economie;

(d)  Problemele economice ale UE vor avea un impact automat și la noi având în vedere că peste 70% din exporturile noastre merg către UE (de aceea un nou pachet în perioada următoare poate fi foarte important, chiar dacă inflația ridică, deja, unele probleme). Aceasta dincolo de un impact și cu privire la pachetele de redresare deja adoptate după pandemia Covid din care o parte vor fi, probabil, reorientate, ducând la întârzierea unor investiții;

(e) Creșterea prețurilor la mâncare nu va putea fi capitalizată suficient de bine de România, ca mare exportator de cereale, pentru că importăm în prezent aproximativ 65-70% din alimentele procesate;

(f) În funcție de durata finală a conflictului din Ucraina și termenii finali ai acordului de pace, potențialul economic al Mării Negre poate fi mai dificil de folosit la maxim (deși aici Parlamentul nostru rămâne principala „piedică”);

(g) Relocalizările la noi legate de accelerarea decuplării UE de Rusia și de noul context internațional mai larg vor crește și vor ajuta, dar nu vor avea un impact mare vizibil în primă fază (cele industriale necesitând timp, mai puțin zona labor intensive din automotive, cu precizarea ca sectorul auto depinde, totuși, mult de UE).

(h) Interesul mult mai mare care se va manifesta pentru remedierea problemelor României de conectivitate a infrastructurii și logistică, precum și pentru valorificarea unor resurse va ajuta, dar și el va necesita câțiva ani pentru efecte vizibile semnificative în economie.

(i) Presiunea globală asupra Occidentului pentru creșterea competitivității (prin inovație, investiții, educație, meritocrație mai mare, și gândirea mai atentă a statului social) – aspect care va fi important în noul context global de acces mai scump la resurse – prinde România pe picior greșit, cu o elită cu ponderi insuficiente de competență și cu inerții politice și birocratice serioase.

Dacă UE și SUA vor promova o abordare pragmatică și constructivă și România își joacă bine cărțile, pot fi, însă, și numeroase oportunități în perioada următoare, inclusiv pentru sectoarele energetic (inclusiv al energiilor tradiționale), portuar, naval, al infrastructurii largi, alimentar, agricol, al altor bunuri de consum, al sănătății, chimiei, resurselor minerale, apărării, și al multor investiții de dezvoltare a industrializării, precum și pentru zonele IT și ale noilor tehnologii în general.

În ceea ce privește palierul politic, sunt și aspecte pozitive și aspecte negative.

(a) Sub presiunea contextului geopolitic, sunt șanse mai mari de stabilitate politică în următoarea perioadă (nu exclud unele ajustări, dar nu de fond). Aceasta poate veni, însă, cu un cost pe presiunea spre reforme reale după cum se observă și în relația UE cu alte țări europene după invazia Ucrainei.

Or, având în vedere problemele acumulate la noi și noul context, este foarte important pentru România ca majoritatea largă actuală să realizeze în următorii ani cât mai multe reforme cu privire la unele puncte nodale și ca oazele de competență să capete mai mult control. Stabilitatea politică va fi, astfel, cu adevărat utilă României doar dacă va realiza reforme profunde, nu pur și simplu.

Trebuie înțeles și că noul context oferă o oportunitate deosebită pentru resuscitarea și canalizarea multor energii naționale în direcții pozitive. Mai trebuie înțeles clar din războiul din Ucraina că mobilizarea largă este cea care contează și necesită o elită de facto cu mult mai multe exemple bune.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, este necesară o revalorizare semnificativă a meritocrației.

(b) Creșterea importanței zonei de securitate în intern pe termen scurt și mediu riscă să scadă transparența, dialogul și consultarea reală cu sectorul privat într-o țară cu probleme, oricum, în materie deși va fi o nevoie mai mare de ele ca oricând.

Faptul că pandemia a generat cereri de sprijin din toate direcțiile nu va ajuta, confuzând factorul politic și permițând selecții de prioritizare interesate sau proaste pur și simplu ori de câte ori prioritizarea nu va rezulta clar din imperative de securitate. Va trebui multă atenție la aceste aspecte.

(c) Creșterea importanței zonei de securitate și problemele UE pe termen scurt riscă și să aibă 2 efecte de distorsiune în relația cu UE. Pe de o parte, în schimbul rolului în cadrul NATO, să fim lăsați “în pace” următorii ani în privința reformelor unor zone publice, „pace” pe care să nu o folosim bine singuri. Pe de altă parte, să lăsăm „noi” unele exagerări UE pe alte zone fiind mulțumiți cu primul aspect.

Or, sunt unele aspecte care ar necesita mai multă dezbatere, gândire și decizie strategică și mai multă participare inteligentă la modelarea rezultatului final.

(d) Cel mai bun efect al situației post-conflict este probabil acela al clarificării geopolitice interne de termen cel puțin scurt și mediu.

Această clarificare se va observa, cred, în mai multe direcții în perioada următoare și dă ocazia României să pregătească mult mai bine și unitar viitorul, inclusiv în contextul implicațiilor militarizării UE și dinamicilor globale.

(e) De asemenea, ca să luăm și partea bună a numeroaselor implicații economice dificile, un efect pozitiv potențial foarte important ar putea fi și acela pe care îl resimte un om când merge la doctor și află că are probleme de sănătate și chiar trebuie să schimbe ce face. Desigur, efectul va fi pozitiv doar dacă România va și schimba multe din ce face, motivația în acest sens având, însă, premise mai bune.

Intrarea competiției pentru o lume multipolară în faza de tensiuni mai deschise generează unele probleme pentru România, dar și presiuni spre transformare pozitivă. Va urma o perioadă complexă și dificilă, dar și cu foarte multe oportunități de întărire și prosperitate.

Pe lângă aspecte care derivă din cele de mai sus, principalele elemente transversale care vor trebui promovate sunt revalorizarea meritocrației/modelelor, a educației și a dialogului real. Pe plan economic de termen scurt, debirocratizarea, transparența, consultarea de substanță și sprijinirea accelerată a investițiilor cu efect multiplicator vor fi foarte importante.

În unele privințe și sectorul privat va trebui să sprijine și să se implice mult „mai strategic”. Despre aceasta vom discuta cu o altă ocazie. 

*******


NOTE:

[i] Unele aspecte au avut în vedere analize ale lui Henry Kissinger, Kevin Rudd, Niall Ferguson, Richard Haas, David Petraeus, Victor Gao, John Mearsheimer, Stephen Kotkin, Aleksandr Dugin, Kishore Mahbubani, George Friedman, Pascal Boniface și Frank Gardner.

[ii] Distrugerea Mariupolului pare legată de obiectivul unui coridor pe uscat spre Crimeea. În același context al maximizării ocupării în teren trebuie văzute probabil și încercările rusești de a securiza în teren, în paralel, controlul durabil asupra zăcămintelor mari de gaze și cărbune din estul Ucrainei, precum și asupra industriei ucrainiene care sprijină producția de microcipuri.

[iii]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_imports_of_energy_products_-_recent_developments#Share_of_energy_products_in_total_EU_imports

[iv] Pentru un sumar al principalelor măsuri luate de SUA, UK și UE, a se vedea: https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589

[v] Sunt de așteptat măsuri americane de încercare de protejare a dolarului (afectarea pieței criptomonedelor nefiind deloc de exclus).

Distribuie acest articol

72 COMENTARII

 1. In sfirsit un articol la rece, pragmatic, unii ar spune ca e fara inima, fara emotii. Nici chiar eu nu as fi putut scrie ceva atit de robust. Dar la vremuri grele nu strica sa avem capul pe umeri, prea multa emotie ne poate impinge la masuri radicale cu urmari tragice.
  Concluzia e clara, vin vremuri grele, mai ales pt Europa si pt Romania.
  Ce s-ar putea face? Autorul are in mare parte dreptate, poate fi chiar o oportunitate pt Ro.
  1. Ro are un potential agricol imens, in parte nefolosit, odata cu scumpirea masiva a alimentelor ar putea accelera aceasta ramura. Trebuie sa se elibereze de tabuuri impuse de EU. Taranu sa-si creasca citi porci vrea, ciobanu sa aiba citi ciini vrea.
  2. Energia ramine o chestie cheie. Trebuiesc folosite si dezvoltate toate formele de energie, de la cele existente, termica, atom, hidro, la cele mai noi, incl. fracking. Chiar si regenerativele si-ar putea gasi un loc micut in planul energetic.
  3. Trebuie profitat de proiectul de rezilienta desi acesta e atit de incarcat ideologic incit ma tem ca succesele nu vor fi pe masura asteptarilor.
  4. militar, armament totul depinde de banii avuti la dispozitie. Ma tem ca Ro nu e capabila de dezvoltarea unui armament mare, de performanta, dar ar putea totusi sa participe la producerea unor drone, munitie etc. Mai problematica e problema personalului. E necesar urgent o strategie, un plan de aparare in care sa fie considerate si invatamintele din razboiul din Ucraina.

  Si ca sa termin intr-un ton optimist, vine primavara, vine Pastele!

  • @neamtu tigaqnu
   Re: punctele 2 si 3
   Cu potentialul ei solar, eolian, hidro, biomasa si cu resursele ei proprii de gaz metan, Romania poate integra cu usurinta regenerabile pana in jur de 50%-60% din mixul energiei electrice. Asadar, afirmatia cu gasirea unui loc micut pentru regenerative trebuie dezvoltata (cu subiect si predicat) caci energia din regenerabile s-a ieftinit masiv, iar energia nucleara produsa in centrale noi este foarte scumpa (media este in jur de $150/MWh la turbina, in Ro ma tem ca va fi si mai scumpa). https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth

   P.S. Planurile ambitioase ale investitorilor privati (cu expertiza) in domeniu nu au nicio legatura cu „ideologia” – vezi Petrom, Siemens, etc.

   https://energyindustryreview.com/marketplace/omv-petrom-2030-strategy-investing-eur-11bln-in-romanian-energy-sector-by-2030/

   https://energyindustryreview.com/renewables/wpd-offshore-helps-to-promote-the-development-of-offshore-wind-energy-in-romania/

   https://energyindustryreview.com/renewables/green-genius-to-invest-over-eur-450-mln-in-photovoltaic-parks-in-romania/

   https://www.energynomics.ro/siemens-energy-deschide-un-nou-centru-regional-de-inginerie-in-romania/

   • Siemens energy e disperata, a pierdut 32% la bursa intr-un an.
    Obsedatii verzi, cu ideile fixe, platiti de Putin, ar trebui sa faca un pas in spate in aceste vremuri.
    Ajunge cit au sabotat economia europeana, acum vor s-o faca praf si pe ce a mai ramas din Romania.

    • Sorry, nu ati dezvoltat afirmatia cu „gasirea unui loc micut pentru regenerative”. Asa cum aratat -AICI , energia nucleara este foarte scumpa… sau aveti de gand sa puneti anuitatile imense in carca tineretului (care si asa merge pe burta?) merge pe burta.

     P.S. incercati va rog sa raspundeti subiect, caci de polemice nu prea am timp.

   • Din linkurile lui Florix „The share of gas in the company’s hydrocarbon production mix will increase to around 70%, reflecting the pivotal role of natural gas as a transition fuel in the energy mix in Romania.” OMV Petrom strategii.. ha, ha, ha… ii cam bate vintu-n cap.

    • Pentru cunostintele dvs:
     1) Arderea gazului produce mai putine emisii (incl. CO2) in comparatie cu arderea petrolului sau a carbunelui in centrale. Asadar, este mai curat.
     2) Spre deosebire de centralele pe carbune si pe nuke, flexibilitatea noilor centrale pe gaz permit integrarea unei cantitati mari de energie ieftina in mix (produsa pe plan local din valorificarea regenerabilelor). https://www.youtube.com/watch?v=eeiu-wcyEbs
     3) Spre deosebire de centralele nucleare, atat centralele flexibile pe gaz cat si parcurile eoliene, fotovoltaice, centralele hidro si pe biomasa sunt finantate integral de investitori privati cu expertizaa in domeniu – fara a pune datorii guvernamentale imense in carca contribuabililor.

     • ha, ha, ha… de ce nu incerci meseria de comic? Ai sanse sa devii presedinte.
      1. pina mai ieri gazele erau o porcarie, acum au devenit deodata verzi.. ca se produc din vint si solare… ha, ha, ha.
      2. Daca investorii privati se bat sa bage bani in regenerabile atunci inseamna ca treaba e rezolvata, gata, vom avea energie cit vrem, partidele si guvernele nu mai trebuie sa faca nimic.

      • 1. Mda, afirmatia cu „gasirea unui loc micut pentru regenerative” nu ati explicat-o. Ati trecut la deturnarea subiectului (cu polemice, bancuri si glumite). Slabut, foarte slabut.
       2. Jobul clasei politice este clar: stimularea investitiilor private in domeniu prin asigurarea unui cadru legal coerent, cresterea predictibilitatii, stimuli fiscali gen absorbtia fondurilor europene, PNRR, etc, in domeniu, samd.

     • Florix, un mare democrat!

      Florix 05/04/2022 At 11:23

      PPS. Daca ar fi dupa mine, eu as vota (cu ambele maini;) pentru trei restrictii la persoanele in varsta:
      1) varsta candidatiilor la functii publice sa nu depaseasca 62 ani,
      2) dreptul la vot sa expire la varsta de 72 (sau maximum la 75 ani), si
      3) permisul de conducere trebuie predat si el cel tarziu la varsta de 75 ani.

      Saracu Biden!

  • Domnule @neamțu țiganu, ca eurosceptic tenace sunteți de aceeași parte a baricadei cu @Harald, @Eunuke, @VictorL, @Svejk, @T.Iliescu și încă mulți alții. Cu toții anti-Greta, pro-Trump, împotriva regenerabilelor și a miniștrilor în fustă, fie ei cu mustață sau nu.
   Doar că exact aici începe dilema. Pentru ca locul regenerabilelor în energie să fie cu adevărat „micuț”, rezultă că locul lor trebuie umplut cu altceva, fie petrol, cărbune sau gaz. Germania și Europa nu dispun de astfel de rezerve, trebuind deci să le importe și anume într-o cantitate mult mai mare decât până acum. Singura soluție ar fi deci Nord Stream 2.
   Dacă reusiti să convingeți pe măcar vreunul dintre tovarășii dumneavoastră de luptă enumerați mai sus să scrie aici, negru pe alb, că strategia corectă este ca Germania să deschidă Nord Stream 2, ca să renunțe la „fixațiile verzi”, iar astfel Putin își retrage armata din Ucraina și plătește daunele de război, atunci încep să vă cred. Hai, curaj!

   • @alina
    1. Vintu si soarele nu pot asigura energia necesara, nici tehnic nici economic. Punkt.
    2. Da, eu as deschide imediat NS2. Putin are relatii prietenesti cu jumate din populatia lumii, China, India, Turcia etc. Care asteapta cu nerabdare gaz de la rusi. Cu gazele de la Putin s-ar putea fabrica tancuri care sa fie donate Ucrainei.
    3. Eu sunt un european entuziast, critic politicienii europeni pt ca mi se pare ca acestia vor distruge eu din interior.

    • 1. Vintu si soarele nu pot asigura energia necesara, nici tehnic nici economic. Punkt.
     _____
     In Romania de ex, valorificarea potentialului eolian ar putea asigura circa 30% din cererea energiei electrice, valorificarea potentialului hidro circa 30%, valorificarea potentialului solar circa 10%, incinerarea deseurilor si a biomasei circa 10%, iar restul cererii poate fi acoperita cu centrale flexibile si inteligente pe gaz (caci Ro are si resurse proprii de gaz metan). Punct.

     Referitor la mixul energiei electrice al Germaniei, ponderea regenerabilelor este in jur de 45-50%, obiecivul pe durata urmatorilor 10 ani fiind majorarea regenerabilelor pana in jur 65%. Calculele si studiile sunt facute de echipele multidisciplinare ale consultantilor tehnici in materie (Bundesnetzagentur, Fraunhofer, etc) in colaborare cu echipele marilor producatori si furnizori pe piata. Punkt.

     • Referitor la mixul energiei electrice al Germaniei, ponderea regenerabilelor este in jur de 45-50%,
      Iar manipulezi cu nesimtire. As putea sa-ti spun povestea cu un picior in apa fierbinte si altul in gheata, dar nu cred ca o intelegi.
      Da, in medie se ajunge la 45-50%, dar sunt zile in care regenerabilele produc sub 5%. Ce se face atunci? trebuie sa sara in ajutor alt esisteme, sisteme care sunt tinute in stand by si costul lor ar trebui socotit in regenerabile. Propagandistii nu spun niciodata tot adevarul, fapt e ca doar atunci cind vor exista metode de stocare, doar atunci regenerabilele vor fi cit de cit eficiente.
      Cam asta inseamna pt mine „loc micut”, sunt zone izolate, sunt zone sezoniere, de ex. litoralul consuma energie mai ales vara, acolo ar putea fi instalate solare, sau sisteme de apa calda, desigur ar aduce ceva.

      • Mda, investitorii germani, englezi, americani etc in domeniu (productie energie, operatori retele, distributie, etc) au gresit la calcule, fac propaganda, manipuleaza cu nesimtire, samd.

       P.S. Turbinele si motoarele pe gaz de ultima generatie au viteza rapida de reactie, nu se prea invart in gol. Si chiar daca pretul la turbina ajunge in jur de €100/MWh sau chiar si €150 sa zicem (in functie de productia neta anuala /nr orelor functionale, 4000, 2000, etc) definitoriu este pretul-mediu anual al mixului. Caci, noi/consumatorii pretul mixului il platim si el scade in paralel cu cresterea cantitatii energiei ieftine in mix – obtinuta pe plan local din regenerabile. Va las sa comparati modelari intre (i) varianta-1, cu compozitia mixului prezentat in postarea mea precedenta si (ii) varianta-2, cu ponderea energiei nucleare in mix in jur de 50% (@€150/MWh) 30% hidro, restul carbune, gaz si regenerabile. De asemenea, alte apecte precum beneficiile socioeconomice trebuie si ele in calcul, i.e. atragerea investitiilor private pe plan local, creare de noi locuri de munca pe plan local in productie componente, proiectare, montaj, mentenanta, securitate energetica, samd.

    • Domnule, cu toții suntem europeni entuziaști. Ce ne diferențiază este respectul pentru viziunea celuilalt. Ignorarea dependenței energetice nu se justifică cu punkte. A fi pro-european presupune o viziune mai complexă decât a ochelarilor de cal, chiar dacă o numiți tehnică sau economică.
     Apreciez curajul de a vă susține părerea, inclusiv în privința NS2, dar observați și faptul că, până la acest moment, nimeni nu pare să o împărtășească.
     Nici cărbunele, nici petrolul, nici uraniul nu pot asigura singure necesarul de energie al Europei, în niciun moment. De ce ar trebui atunci să o facă regenerabilele? Doar utilizând tot mai mult aceste energii, vor putea fi îmbunătățite și găsite metode economice pentru acumulare. Nevoia este cel mai bun profesor. Există deja unele soluții promițătoare, iar a renunța la ele pe motiv că n-ar fi tehnice sau economice, mi se pare mie a fi cu adevărat euroscepticism.

 2. Aşa este, în urma războiului din Ucraina vor ieşi întărite economic şi politic China( în primul rând) şi SUA, iar perdanţi vor fi Rusia şi, parţial, Europa.
  Se pune problema şi CUM „va ieşi” România. Poate va fi ca în 1856 când, în urma războiului Crimeii, Moldova s-a ales cu Bugeacul iar apoi a urmat „mica unire” de la 1859…..

  • Daca o alegem pe Maia Sandu Presedinte RO, in cazul in care JK isi da demisia sau in cazul firesc dupa ce isi sfarseste cu bine cel de al doilea mandat, si aducem oameni competenti in pozitii cheie sigur iesim intariti – altfel apa va curge in continuare la vale, lin…

 3. Interesant !? Fiecare vede altceva .Presedintele J.R.Biden ne spunea cu ceva vreme in urma : nici nu stie ce il asteapta (cu referire la seful statului Rusia ) si adauga cum acest razboi va fi unul de durata .Ceea ce vedem si stim cu certitudine este cum Rusia incalca tratele ce garantau Ucrainei, cu Domnbas si Crimeea in componenta , independenta , cum Rusia cucereste Crimeea si apoi Donbasul intrind , in cele din urma , indiferent de motivatiile puse in jocul politic , in Ucraina incercind sa o cucereasca in integralitatea ei .Tot atit de evident ne este si ca Rusia , daca ii reuseste invazia , nu se va opri aici si va incerca sa refaca intreg teritoriul ce a apartinut cindva URSS.Nimeni nu are nici un dubiu ca asta vor sau ca asta vrea sefulul Rusiei .Cum de la dorinta pina la putiinta este drum lung vedem cum Rusia s-a impotmolit in Ucraina , cum ea se retrage pe aliniamentele deja cucerite anterior si se transforma incet, incet, din agresor in aparator . Vedem cum armata rusa a lasat in urma cadavre peste cadavre , ca sa nu mai vorbim de distrugerile ce par as dori inlaturarea totala a natiei ucrainiene de pe acest teritoriu .Intreg occidentul ajuta masiv Ucraina si pe cetatenii ei cheltuielile Occidentului devenind uriase dar vedem bine ca banii nu mai conteaza si oricit de multi ar trebui sa fie ei vor fi parte si a reconstructiei statului Ucraina . .Rusia incerca sa isi fidelizeze China si India care doar mimeaza apropierea de Rusia nefacind practic nici o actiune de ajutorare cu tehnica militara sau componente si nici cu soldati trimisi sa lupte linga Rusia .Izolarea Rusiei devine pe zi ce trece mult mai mare iar sanctiunile incep sa isi faca efectul , Rusia nemaiavind posibilitatea faptica de as reface stocurile de armament neavind de unde isi aduce componentele necesare . In paralel, populatia Rusei ce inca mai traieste din ceea ce a acumulat si ceea ce Rusia a avut ca parte a pregatirii de razboi , va intra in faliment pe masura ce timpul trece si stocurile se epuizeaza .Va fi o lupta de uzura unde Occidentul poate rezista multa vreme ceea ce Rusia nu poate face .Romania are in acest moment o sansa uriasa ca si aliat al SUA si membra in UE devenind o forta in contextul in care NATO isi muta trupele pe flancul de EST si in care Polonia cere deja armament nuclear American pozitionat la granite .Nici o alta natiune, indiferent cit de mare este, nu isi poate permite sa se asocieze, in acest moment , Rusiei .Istoria nu iarta .Dealtfel vedeti si voi cum presedintele SUA nu se mai oboseste sa vorbesca cu Rusia lui Putin .Dupa discursul lui Zelenski ,din parlamentul Romaniei,vom constata aparitia in Romania unei noi formule de guvernare fara UDMR si o delimitare totala de cuvintele lui Orban de Ungaria ce a numit niste dusmani personali printre care si presedintele Ucrainei .Razboiul , aduce in fata Uniunii Europene o provocare majora ce tine de numarul mare de cetateni ucrainieni (peste tot in Europa cetatenii ucrainieni au fost bine primiti ) ce au fugit din Ucraina aceasta reprezentind si un cistig demografic pentru UE atita timp cit multi dintre cetatenii plecati nu se vor mai intorce in Ucraina intr-un interval de timp ce poate dura cel putin ciitiva ani .In paralel , Uniunea Europeana evolueza politic si militar moment in care mai toate deciziile se muta pe segmentul politico-economic si social la Bruxelles iar cele militare la NATO. O armata europeana, complementara NATO, este pe cale sa apara .Germania este , in fapt , marea cistigatoare a efectelor imediat vizibile ale declansarii agresiunii .Desigur SUA isi vinde gazul lichefiat in Europa si ofera armament prin vinzare multor tari Europene fiind si principala forma de sprijin a Ucrainei . Germania are insa sansa ei si este, deja , in situatia de a scapa ,definitiv, de imaginea negativa datorata efectelor din timpul celui de al Doilea Razboi Mondial iar intreaga „URA ” a Omenirii se muta catre Rusia lui Putin o data cu aparitia crimelor de razboi ce ne sunt prezentate , la zi ,de Media Internationala .Celebra mustata se muta spre Rusia .In curind vor aparea inregistrari video (multi militari si-au filmat actiunile) , ale crimelor , violurilor si a multor alte actiuni, inumane, facute de catre unii dintre militarii rusi concomitent cu aparitia gropilor comune si a cadavrelor descoperite prin subsolurile cladirilor sau pur si simplu lasate in putrefactie pe strazile oraselor .Comunicatiile, intre comandantii trupelor Rusiei ,sunt si ele iregistrate si decriptate (acolo unde este cazul ) si la nivel decizional vor fi cunoscuti faptasii . Numele celor care , intr-o anumita perioada temporala se aflau in orasele Ucrainiene ,ca si invadatori , sunt si ele cunoscute si cel responsabili de crime sunt deja identificati .Germania ofera , conform spuselor lui Wladimir Klitschko, un ajutor ce este remarcabil , Istoria fiind martora ce nu va uita niciodată”,a ceea ce Germania face pentru natiunea Ucraineana . Germania va reface intreaga Ucraina de la zero .Cancelarul Germaniei a decis marirea procentului din PIB la doua puncte procentuale pentru NATO si 100 de miliarde de euro au fost oferiti tarii pentru inarmare . Posibiliatea ca Germania si acum si Japonia sa se poata inarma reprezinta pentru Uniunea Europeana visul mult dorit in spre a capata o forta nu numai economica ci si militara .Fara acest razboi toate acestea nu se puteau intimpla .Romania este extrem de bine pozitionata, in acest moment si cum cindva „toate drumurile duceau la Roma „ acum ele se indrepta spre Bucuresti si Varsovia .Contributia Romaniei la reconstructia Ucrainei ,va fi decisiva si ea va fi parte a intelegerilor economice de dupa Razboi .Multe dintre capacitatile economice ,,ale unor state de forta din UE vor fi realocate , moment in care si Romania va avea partea ei de pozitionare cu beneficiile stiute .Pentru moment , putem spune cum in ciuda barbariilor si a crimelor din acest razboi Europa se trezeste si mai toate statele din proximitatea Uniunii Europene vor acum sa faca parte si din UE si din NATO.Costurile , ce acum , pot parea unora foarte mari nu sunt altceva decit o recalibrare a preturilor functie de cresterea semnificrtiva a PIB-ului in mai toate Tarile membre ale Uniunii .Sa fim siceri : Totul era foarte ieftin . Peste tot in Europa cei care sunt defavorizati si care chiar nu isi permit sa tina pasul vor fi ajutati .Nimic nu pare insa a se fi schimbat .Cozile la semafoare se mentin , cosurile sunt si ele pline la supermarket , cresterea pretului benzinei nu impiedica pe nimeni sa isi faca plinul , doar cei mai in virsta si fara sprijin familiar pot suferi o vreme . In acest moment istoric nu mai conteza nici ce zice China nici ce zice India .Se vor alinia si ei deciziilor Occidentului . Zelenski devine poate persoana cea mai cunoscuta vreodata din Istoria Omenirii .De la „vladica pina la opinca ”toate suflarea omenesca stie acum cine este Zelenski si cind te gindesti ca doar doua cuvinte au dus la asta in momentul in care SUA ii propune o cale de iesire si el (VITEAZUL) refuza si cere cit mai multe arme .Acum, vedem, cu totii ,cum doar cuvintele lui Zelenski au putut sa schimbe„ fata lumii” si cum , indiferent de natie , Zelenski a obligat o lume intreaga sa sprijine natiunea ucraineana ce devine mai ceva celebra decit cei care au luptat cindva cu persii la Termopile.Avem in fata un Presedinte Zelenski ce tine in mina intreaga bolta cereasca (globul universului pamintean) cea a zeului numit cindva ATLAS.

 4. Romania stapaneste din pacate cu o maiestrie demna de o cauza mai buna arta murphologiei desavarsite, in sensul ca indiferent ce se intampla undeva, candva, cumva pe glob, bine sau rau, la noi nu poate decat sa sfarseasca si mai rau. O falfaire a aripilor unui fluture la antipozi la noi produce totdeauna o catastrofa.

  De ce ? Pentru ca suntem un sat esuat, pur si simplu. Toate analizele, studiile si prognozele, indiferent pe ce tema ar fi ele, nu sunt decat – cu tot respectul cuvenit celor care le emit – o frectie la un picior de lemn.

  Momentele astrale numite aderarea la UE si NATO sunt de-acum istorie; le avem,le-am integrat, dar ce facem cu ele in afara de a trai economic si militar pe spezele lor ? Prin noi insine, cum se spunea odata, nu mai suntem in stare de nimic din nenorocire. Daca n-am fost in stare de mai multe in fereastra de 32 de ani de dupa ’89, cu atat mai putin vom fi acum si in viitor, cand conjunctura este de departe cum nu se poate mai proasta, judecand dupa ce s-a vazut in ultimele zeci de ani.

  Si ca sa inchei si eu ca optimistul din bancul àla, daca ar fi roman ar zice : ba se poate !

  • Pentru Dan. Multumesc pentru comentariu. Avem, într-adevăr, multe slăbiciuni în prezent, din păcate, dar România a surprins de mai multe ori în istorie după momente care erau foarte proaste. Să sperăm că vom reuși și acum să surprindem. Următorii ani vor fi chiar importanți.

  • atentie la cum ne crestem copiii si mai ales atentie la felul in care ne comportam fiecare – privitul mai atent la propria curte si ajustarea facuta din greu de fiecare este de zeci de ori mai valoroasa decat aderarea la UE sau NATO- bune si celea dar cum se vede totul este doar o imagine.

   Nu as vrea sa fiu pesimistul de serviciu dar cred ca vine ceva sub forma Ungaria si la noi – semnele sunt vizibile.

   In afara de cele rele sa avem parte de sanatate, calm si voiosie!

  • atentie la cum ne crestem copiii si mai ales atentie la felul in care ne comportam fiecare – privitul mai atent la propria curte si ajustarea facuta din greu de fiecare este de zeci de ori mai valoroasa decat aderarea la UE sau NATO- bune si celea dar cum se vede totul este doar o imagine.

   Nu as vrea sa fiu pesimistul de serviciu dar cred ca vine ceva sub forma Ungaria si la noi – semnele sunt vizibile.

   In afara de cele rele sa avem parte de sanatate, calm si voiosie!

   PS ptr ca se pare ca scriu/reactionez destul de repede uneori comentariul apare in alt loc – acest comentariu va era adresat dvs, scuze daca el va aparea si mai jos, la vale,,,

 5. Interesant !? Fiecare vede altceva .Presedintele J.R.Biden ne spunea cu ceva vreme in urma : nici nu stie ce il asteapta (cu referire la seful statului Rusia ) si adauga cum acest razboi va fi unul de durata .Ceea ce vedem si stim cu certitudine este cum Rusia incalca tratele ce garantau Ucrainei, cu Domnbas si Crimeea in componenta , independenta , cum Rusia cucereste Crimeea si apoi Donbasul intrind , in cele din urma , indiferent de motivatiile puse in jocul politic , in Ucraina incercind sa o cucereasca in integralitatea ei .Tot atit de evident ne este si ca Rusia , daca ii reuseste invazia , nu se va opri aici si va incerca sa refaca intreg teritoriul ce a apartinut cindva URSS.Nimeni nu are nici un dubiu ca asta vor sau ca asta vrea sefulul Rusiei .Cum de la dorinta pina la putiinta este drum lung vedem cum Rusia s-a impotmolit in Ucraina , cum ea se retrage pe aliniamentele deja cucerite anterior si se transforma incet, incet, din agresor in aparator . Vedem cum armata rusa a lasat in urma cadavre peste cadavre , ca sa nu mai vorbim de distrugerile ce par as dori inlaturarea totala a natiei ucrainiene de pe acest teritoriu .Intreg occidentul ajuta masiv Ucraina si pe cetatenii ei cheltuielile Occidentului devenind uriase dar vedem bine ca banii nu mai conteaza si oricit de multi ar trebui sa fie ei vor fi parte si a reconstructiei statului Ucraina . .Rusia incerca sa isi fidelizeze China si India care doar mimeaza apropierea de Rusia nefacind practic nici o actiune de ajutorare cu tehnica militara sau componente si nici cu soldati trimisi sa lupte linga Rusia .Izolarea Rusiei devine pe zi ce trece mult mai mare iar sanctiunile incep sa isi faca efectul , Rusia nemaiavind posibilitatea faptica de as reface stocurile de armament neavind de unde isi aduce componentele necesare . In paralel, populatia Rusei ce inca mai traieste din ceea ce a acumulat si ceea ce Rusia a avut ca parte a pregatirii de razboi , va intra in faliment pe masura ce timpul trece si stocurile se epuizeaza .Va fi o lupta de uzura unde Occidentul poate rezista multa vreme ceea ce Rusia nu poate face .Romania are in acest moment o sansa uriasa ca si aliat al SUA si membra in UE devenind o forta in contextul in care NATO isi muta trupele pe flancul de EST si in care Polonia cere deja armament nuclear American pozitionat la granite .Nici o alta natiune, indiferent cit de mare este, nu isi poate permite sa se asocieze, in acest moment , Rusiei .Istoria nu iarta .Dealtfel vedeti si voi cum presedintele SUA nu se mai oboseste sa vorbesca cu Rusia lui Putin .Dupa discursul lui Zelenski ,din parlamentul Romaniei,vom constata aparitia in Romania unei noi formule de guvernare fara UDMR si o delimitare totala de cuvintele lui Orban de Ungaria ce a numit niste dusmani personali printre care si presedintele Ucrainei .Razboiul , aduce in fata Uniunii Europene o provocare majora ce tine de numarul mare de cetateni ucrainieni (peste tot in Europa cetatenii ucrainieni au fost bine primiti ) ce au fugit din Ucraina aceasta reprezentind si un cistig demografic pentru UE atita timp cit multi dintre cetatenii plecati nu se vor mai intorce in Ucraina intr-un interval de timp ce poate dura cel putin ciitiva ani .In paralel , Uniunea Europeana evolueza politic si militar moment in care mai toate deciziile se muta pe segmentul politico-economic si social la Bruxelles iar cele militare la NATO. O armata europeana, complementara NATO, este pe cale sa apara .Germania este , in fapt , marea cistigatoare a efectelor imediat vizibile ale declansarii agresiunii .Desigur SUA isi vinde gazul lichefiat in Europa si ofera armament prin vinzare multor tari Europene fiind si principala forma de sprijin a Ucrainei . Germania are insa sansa ei si este, deja , in situatia de a scapa ,definitiv, de imaginea negativa datorata efectelor din timpul celui de al Doilea Razboi Mondial iar intreaga „URA ” a Omenirii se muta catre Rusia lui Putin o data cu aparitia crimelor de razboi ce ne sunt prezentate , la zi ,de Media Internationala .Celebra mustata se muta spre Rusia .In curind vor aparea inregistrari video (multi militari si-au filmat actiunile) , ale crimelor , violurilor si a multor alte actiuni, inumane, facute de catre unii dintre militarii rusi concomitent cu aparitia gropilor comune si a cadavrelor descoperite prin subsolurile cladirilor sau pur si simplu lasate in putrefactie pe strazile oraselor .Comunicatiile, intre comandantii trupelor Rusiei ,sunt si ele iregistrate si decriptate (acolo unde este cazul ) si la nivel decizional vor fi cunoscuti faptasii . Numele celor care , intr-o anumita perioada temporala se aflau in orasele Ucrainiene ,ca si invadatori , sunt si ele cunoscute si cel responsabili de crime sunt deja identificati .Germania ofera , conform spuselor lui Wladimir Klitschko, un ajutor ce este remarcabil , Istoria fiind martora ce nu va uita niciodată”,a ceea ce Germania face pentru natiunea Ucraineana . Germania va reface intreaga Ucraina de la zero .Cancelarul Germaniei a decis marirea procentului din PIB la doua puncte procentuale pentru NATO si 100 de miliarde de euro au fost oferiti tarii pentru inarmare . Posibiliatea ca Germania si acum si Japonia sa se poata inarma reprezinta pentru Uniunea Europeana visul mult dorit in spre a capata o forta nu numai economica ci si militara .Fara acest razboi toate acestea nu se puteau intimpla .Romania este extrem de bine pozitionata, in acest moment si cum cindva „toate drumurile duceau la Roma „ acum ele se indrepta spre Bucuresti si Varsovia .Contributia Romaniei la reconstructia Ucrainei ,va fi decisiva si ea va fi parte a intelegerilor economice de dupa Razboi .Multe dintre capacitatile economice ,,ale unor state de forta din UE vor fi realocate , moment in care si Romania va avea partea ei de pozitionare cu beneficiile stiute .Pentru moment , putem spune cum in ciuda barbariilor si a crimelor din acest razboi Europa se trezeste si mai toate statele din proximitatea Uniunii Europene vor acum sa faca parte si din UE si din NATO.Costurile , ce acum , pot parea unora foarte mari nu sunt altceva decit o recalibrare a preturilor functie de cresterea semnificrtiva a PIB-ului in mai toate Tarile membre ale Uniunii .Sa fim siceri : Totul era foarte ieftin . Peste tot in Europa cei care sunt defavorizati si care chiar nu isi permit sa tina pasul vor fi ajutati .Nimic nu pare insa a se fi schimbat .Cozile la semafoare se mentin , cosurile sunt si ele pline la supermarket , cresterea pretului benzinei nu impiedica pe nimeni sa isi faca plinul , doar cei mai in virsta si fara sprijin familiar pot suferi o vreme . In acest moment istoric nu mai conteza nici ce zice China nici ce zice India .Se vor alinia si ei deciziilor Occidentului . Zelenski devine poate persoana cea mai cunoscuta vreodata din Istoria Omenirii .De la „vladica pina la opinca ”toate suflarea omenesca stie acum cine este Zelenski si cind te gindesti ca doar doua cuvinte au dus la asta in momentul in care SUA ii propune o cale de iesire si el (VITEAZUL) refuza si cere cit mai multe arme .Acum, vedem, cu totii ,cum doar cuvintele lui Zelenski au putut sa schimbe„ fata lumii” si cum , indiferent de natie , Zelenski a obligat o lume intreaga sa sprijine natiunea ucraineana ce devine mai ceva celebra decit cei care au luptat cindva cu persii la Termopile.Avem in fata un Presedinte Zelenski ce tine in mina intreaga bolta cereasca (globul universului pamintean) cea a zeului numit cindva ATLAS.

  • Bunule samaritean scrieti va rog, mai concis si la obiect, caci scrieti mult, fara idei, de parca ati venit recent de la scoala de partid dinainte de 1990! Si va repetati pe toate blogurile!

 6. Scuze, dar …. „Angela Merkel a fost un om politic cu multe calități ……..obținând, în același timp, materii prime la prețuri atractive pentru dezvoltare.

  Incercati sa „vizializati” ipoteza unei antante cordiale intre Rusia si Germania. Adica tehnilogie si organizare germana + resurse rusesti….
  Rezultatul ar fi formidabil ……. in masura in care s-ar concretiza so on capacitai industriale aparute in Rusia…

  Noroc , sau norocul unora , ca Germnaia este excesiv de orgolioasa si Rusia excesiv de .. ruseasca. Asa ca per total relatia dintre cele 2 state cam seamana cu dragostea cu nabadai din mahala … seara „te iubesc, nu pot trai fara tine” . Dimineata „te omor fa c..va nenorocita!” contra „te otravesc ca pe un sobolan ce esti” , la pranz „nu vreau sa te mai vad in viata mea!” si seara din nou „te iubesc, nu pot trai fara tine” ….

  • Pt Ghita Bizonu: Teoria privind Heartland, Insula Lumii etc este binecunoscuta intr-adevar și este foarte posibil să fi avut un rol în abordarea respectivă.
   Dar după cum am încercat să arăt și în articol, este foarte riscant strategic de creat interdependențe pe niveluri diferite ale piramidei lui Maslow (ca o analogie) – unele dependențe fiind mult mai grave pe termen scurt decât altele.

 7. Da, paranoia Rusiei că duşmanii imaginari o tot atacă… Niciodată Rusia nu o să recunoască că este o putere imperială ce duce războaie de cucerire şi uzează de curăţire etnică. Cum să te aperi de aşa ceva dacă n-ai arme nucleare şi ai graniţă comună cu Rusia?

  Imperiul răului comunist a prins putere mai ales după ce SUA şi Marea Britanie l-a ajutat în vremea invaziei naziste. Ironia istoriei? URSS a ajuns dincolo de Berlin. De fiecare dată s-a ridicat prin teroare, după pacea de la Brest, după MRSO, după 1941, după 1991.

  Şi acum se extinde.

  • el DA, dar madam Mekel NU si NU.

   chestiunea este mai simpla: lucrurile s-au intamplat si continua sa se intample – vezi decizia recenta cu privire la sanctiunile UE…

   Totul pana la parfumul preferat de nemti – gazul natural importat din rusia…

  • atentie la cum ne crestem copiii si mai ales atentie la felul in care ne comportam fiecare – privitul mai atent la propria curte si ajustarea facuta din greu de fiecare este de zeci de ori mai valoroasa decat aderarea la UE sau NATO- bune si celea dar cum se vede totul este doar o imagine.

   Nu as vrea sa fiu pesimistul de serviciu dar cred ca vine ceva sub forma Ungaria si la noi – semnele sunt vizibile.

   In afara de cele rele sa avem parte de sanatate, calm si voiosie!

 8. Dl. Lucian Bondoc ne a demonstrat ceea ce nu face guvernul si nici nu a facut in guvernarile anterioare. Avem nevoie rapid de o noua asezare teritoriala a comunelor si satelor. Minim 5000 de locuitori. Apoi o reducere a judetelor la jumatate si o descentralizare reala cu reducerea ministerelor si a sistemului bugetar. Sa alegem intre consilii judetene ori prefecturi, nu amandoua. O noua lege a societatilor comerciale, realista si nu cu patru-cinci firme pe un apartament, cu o singura toaleta, buna pentru interlopi. Apoi reducerea nivelului de taxe si impozite pe mediul privat. Dar inaintea tuturor acestor cerinte, se impune reducerea coruptiei, a evaziunii fiscale, institutiile de control ale statutului sa isi faca datoria si nu pentru orice fleac ajungem la judecata si aglomeram instantele.

 9. Deci Insula Serpilor, vechi teritoriu romanesc, incluzand si ape teritoriale, zona contigua si zona economica exclusiva si platoul continental adiacente ei (cu rezervele de hidrocarburi existente) vor face obiectul negocierilor intre Ucraina si Rusia, iar Romania nu are niciun cuvant de spus si nu face nimic?!?

  • Pentru Viorel. România recunoscuse deja stâncile respective ca rămânând la Ucraina cu ocazia tratatului din 1997. În linia tratatului respectiv și în linia asumată de NATO față de conflictul actual, nu se pune problema să preluăm noi acum acele stânci cu forța. Conform dreptului internațional, nu reprezintă o insulă (de aceea m-am referit și în articol la ele tot ca stânci). Aproape 80% din platoul continental din zonă a fost tranșat în 2009 de Curtea de la Haga ca aparținând României. Chiar și așa, interesul Ucrainei și al României este ca stâncile respective să nu fie cedate Rusiei.

  • Conflictul dintre Rusia si SUA favorizeaza Europa . Nu despre bani e vorba . Vezi doar marile schimbari de atitudine fata de politica militara a Germaniei si a Japoniei si de federalizarea rapida a Uniunii ca si de dorinta, clar exprimata, de tarile apropiate de UE ce acum doresc sa intre in sistemul comunitar . Imperiul se mareste si isi aduga in final si Ucraina ca sa nu mai spunem de milioanele de ucraineni ce vor ramane definitiv in UE . Daca tu nu vezi asta nu inseamna ca nu se intimpla .Unii uita de unde s-a pornit in 1989 si unde s-a ajuns acum .

   • Eu vad ce acum. e jale, suntem in pragul unui conflict major si nu cred ca oamenii din Europa sunt dispusi sa finanteze jocurile geopolitice timp indelungat.
    Totul devine exterm de scump mai ales pt cei cu venituri mici, razboiul sa da la usa frigiderului, al intretinerilor, al locurilor de munca, despre asta e vorba, e vorba de foarte multi bani care sunt in joc, de razboi si conflicte nimeni nu are nevoie.

  • In urmatorii 30 de ani intrega Europa si partea din Rusia , cea Europeana , vor fi integral parte a Uniunii Europene .Germania nu se grabeste .

   • Rusia nu face parte din Europa, este o țară în Asia Centrală și acolo trebuie să rămână. Ucraina este parte a Europei, Rusia nu este Europeană, nu va fi niciodată…
    Am mari rezerve față de Germania. Acum se află într-un faliment moral total.

 10. „Meritocrație mai mare” nu va fi din interior și nici nu va fi impusă din afară. Ciucă prim-ministru și președinte PNL și Iohannis viitor președinte NATO sunt două motive arhisuficiente.
  Când vom ajunge la venitul minim garantat? E de presupus că va fi implementat mai întâi în țările de mâna a doua din UE.
  Cât va dura prima fază, în care și noi și UE ieșim rău? Dacă va dura 30 de ani, …
  Ce se va întâmpla dacă la începutul iernii Biden va pierde controlul Camerei și Senatului?
  Ce se va întâmpla dacă China va momi cu împrumuturi țările slabe (Ungaria, spre exemplu)?
  Care este prețul corect al energiei? (Unii zic că 300 USD per barilul de petrol).
  Este liberalismul (neoliberalismul) matricea ideologică care poate conține reziliența societăților și blocului occidental?
  De ce varianta invitării / absorbției Rusiei în NATO și UE nici nu e discutată? Se așteaptă plecarea lui Putin?
  Dacă în condițiile anterioare (ante-covid) demografia RO a fost catastrofală, la ce ne putem aștepta dacă prețul energiei se quadruplează (încă o dată)?
  Pronunță cineva cuvântul REDISTRIBUIRE ca măsură de trecere peste perioada următoare? Măcar ca măsură de conducere la moarte decentă a vârstei a III-a…
  Putin e un dobitoc, de acord, însă Xi își vopsește părul și cred că are planuri pe termen lung, plus c-a citit Cele 36 de stratageme și Arta războiului. Poate-ar fi cazul să ne trezim și să facem ceva în ceea ce ne privește, la scara micilor comunități, spre exemplu, să nu mai lăsăm interlopi din PNL, PSD, poliție, administrație să ne conducă. Ar fi un prim pas spre realitate. Cu capul în televizor sau calculator, suntem extraordinari.

 11. Pentru Ursul Bruno: Europenii nu sunt chiar așa lipsiți de cap cum păreți să credeți. Mai mult Rusia încearcă să promoveze mesaje de genul de mai sus și nu ar trebui să-i simplificați sarcina. Oricum, păreți să vă referiți la conflictul din Ucraina ca și cum ar fi căzut din cer, nu că pornit în concret de la invadarea unei țări membru ONU cu care Rusia avea un tratat de recunoaștere a frontierelor.

  • Stimate Bondoc, de multe ori o propozitie simpla sintetizeaza o problema complexa care nu este pe intelesul tuturor.
   Am vrut sa incit la discutie, propozitia fiind provocanta prin simplitatea ei, pericolul sa ne pierdem in detalii fiind foarte mare.
   De Putin nu trebui sa discutam prea mult, profilul sau psihologic este cunoscut cu toate ca majoritatea liderilor europeni si a unor servicii, vezi cel francez, accepta ca s-au inselat in al fi avaluat corect, consecintele le vedem, tragedia, macelul civililor, distrugerile infioratoare din Ucraina fiind rezultatul.
   Intre timp trebuie sa admintem intrebarea, ce doreste Europa ?
   pt ca nu vad nici cea mai mica urma, initiativa serioasa in vederea terminarii acestui conflict si ar fi prea simplu sa ne retragem pe pozitia unor tratate care dupa cate se vede nu valoreaza mult, daca tot veni vorba de tratate pe seama armelor de tot felul intre SUA si Rusia, acestea sunt tot maculatura, presedintele Bush parca anuntand renuntarea a unia dintre ele etc.etc, stim ce a urmat rand pe rand.
   ONU ? cine e ONU si care mai este rolul acestei organizatii „de opereta”. loc de parcat diplomati cu avantaje serioase.
   Se spune ca ONU este forumul suprem al omenirii , cei 5 membri permanenti de securitate fiind „zei pamantului” cei care au responsabilitati maxime in protejarea umanitatii, insasi notiunea de „membri de securitate” fiind astazi si acum irelevanta, care securitate ?
   Daca ne uitam la dansii ar trebui sa ne provoace fiori maximi, personal mi se ridica parul in cap cand aud ca unul sau altul ameninta cu bomba atomica, asta este responsabilitate fata de umaintate ? atunci tratatele chiar nu valoreaza nimic.
   Care este initativa de pace a UE , arme si mai multe pt Ucraina ? iar sanctiunile incep sa ne loveasca mai mult decat pe Putin, maririle de preturi pt tot devin pe zi ce trece tot mai insuportabile pt paturi tot mai largi ale europenilor care deocamdata mai strang din dinti, pana cand ?
   Ca om „normal la cap” care pana acum a votat democratic am pretentia ca liderii partidelor, a tarilor sa faca tot posibililul pt evitarea unui razboi in Europa in primul rand prin deescaladare incepand cu cea verbala si pana la cea militara si luarea unor initative extrem de serioase, acum starea predominanta fiind neputinta si socul provocat de propriile erori.
   Culmea singurul care s-a implicat serios, alt „dictator” Erdogan, el are tot interesul ca in preajma Turciei sa fie pace , el gandeste ca liderul poporului turc sau ca un technocrat/birocrat european ? poate imi raspundeti la aceasta intrebare.

   • @UrsulBruno- greșiți profund, acum că avem dovada că armata rusă este semi-neputincioasa iar ucrainenii, indiferent de origini, chiar lupta cu hotărâre și mult curaj pentru țara lor, ar trebui ca și țările occidentale să-și găsească curajul la rândul lor și să susțină Ucraina cu armament și mai greu și mai sofisticat. Așa cum a procedat Cehia azi. Există stocuri semnificative de armament greu și de sisteme anti-aeriene de fabricație sovietică în toate țările foste socialiste. Într-o lună de război am aflat că încă pot produce daune considerabile așa ziselor arme de ultimă generație rusești. Ucrainenii trebuie ajutați progresiv până la nivelul la care să-i poată forța pe rusi să se retragă și din teritoriile cucerite in sud-est, nu doar din nord. Acest lucru este greu dar nu imposibil deoarece în ritmul in care își consumă echipamentele, Rusia va rămâne în scurt timp fara avioanele, elicopterele și rachetele de croazieră moderne, pe care n-a fost capabilă să le producă în cantități mari. Raul și distrugerile din Ucraina au fost deja făcute, nu vedem niciun semn că ucrainenii ar dori sa cadă la pace cu rușii, că le-ar ceda orice, oricât de mic astfel încât să-i ofere lui Putin o ieșire de fațadă, așa cum li s-au sugerat din anumite cacelarii occidentale. Cum sa-i abandonăm acum când ei sunt cei care lupta practic în locul nostru. Daca n-ar fi luptat, daca s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat în 2014 în Crimeea, cei care au îndemnat la compromisuri ar fi avut dreptate.
    Însă daca Ucraina va ajunge ciuntită sau ocupata de facto parțial din lipsa de arme, nu din lipsa de dorința de a lupta, UE va avea o mare problema in viitor. Rusia trebuie să iasă prost din această acțiune indiferent de costurile noastre, nu doar prost, atât de prost încât să nu mai îndrazneasca sa se mai gândească la așa ceva în viitor. Iar UE trebuie sa se înarmeze pe repede înainte la un așa nivel încât amenințările Rusiei cu lovituri nucleare tactice sau strategice sa fie sinucigașe. Observăm că Rusia nu-si pune problema atacării nucleare a SUA ( despre care afirmă că este în spatele „nazismului” ucrainean), ci amenință cu lovituri tactice Polonia, Țările Baltice și pe cele două țări nordice neutre: Finlanda și Suedia.
    Sper sa nu avem vreo surpriza neplăcută la alegerile din Franța și după realegerea lui Macron sa vedem a atitudine mai activ-contondenta a acestuia vis a vis de Putin. Recenta punere sub control a filialei Gazprom Germania ne arată că noua garnitura de la Berlin nu-si pierde vremea cu discuții și negocieri când interesele fundamentale îi sunt în pericol. Însă terminalele de LNG nu se construiesc peste noapte și nici gaz lichefiat suficient pentru a înlocui gazul rusesc nu exista in piața. Mai bine un an doi de inflație și de preturi mari la gaze, combustibili și alimente în UE, decât să punem bazele unor viitoare raiduri periodice ale Rusiei în estul Europei. În acest val Romania pare să fi scăpat, dar săraca Republica Moldova, cu a ei conducere pro – occidentală, nu cred că doarme liniștită. Așadar Slava Ucrainei și cât mai multe arme ! Cea mai buna ieșire pentru lumea Occidentală din aceasta situație este victoria pe câmpul de lupta a unei Ucraine ajutata informațional, logistic, militar și financiar de blocul democrațiilor vestice.
    P.S. – gazul ieftin va veni mai degrabă de la o Rusie înfrântă pe teren in Ucraina, izolata și decuplata economic de la circuitele financiare și comerciale globale actuale, decât de la o Rusie victorioasă chiar de fațadă și care odată incalecandu-ne, va avea tendința de a manipula in continuu prețul gazului prin amenințări, exerciții militare periodice și comasări de trupe la diverse granițe.

    • Stimate Bondoc, Jens Stoltenberg afirma ieri ca razboiul din Ucraina poate dura ani de zile, va doriti acest cosmar la granitele Romaniei ?
     sau preferati ca Ucraina sa fie chinuita si terorizata de rachetele rusesti care pot lovi orice tinta din Ucraina ? doriti in continuare sa vedeti imagini precum cele de la Bucha, Mariupol si altele care vor mai urma ?
     Exista un punct in care apare „oboseala razboiului” cand nimeni nu mai doreste sa vada imaginile cumplite, intervine nepasarea si dezinteresul, oameni doresc sa-si traisca vietile cat se poate de normal mai departe, noi care stam „la caldurica” putem comenta insa milioanele de ucraenieni care bantuie prin propria tara si Europa, dezradacinati probabil isi doersc altceva, pace.
     Cu alte cuvinte, ca lumea occidentala sa iasa victorioasa sacrificam un popor intreg ? nu stiu daca ati avea aceleasi pareri daca rachetele rusesti ar exploda la Bucuresti sau altundeva in tara.
     Pana acum Rusia n-a putut fi inavinsa de nimeni iar sanctiunile economice n-o vor putea pune complet pe butuci asa cum isi doersc unii, tara functioneaza un continuare, bombele nu cad peste orasele rusesti, infrastructura de toate felurile este intacta iar in est China, India si Pakistan vor gasi destule drumuri catre rusi si viceversa.
     Credeti ca Donbasul si Crimea vor putea fi recucerite militar de Ucraina ? sunt zone recunoscute si inglobate in teritoriul rus, stiti ce inseamna ? nu mai pot fi retrocedate, constitutia rusa nu permite acest lucru.
     Ce facem in acest context cu ele ? razboi pana cand ? acum sa da lupta pt coridorul care leaga Crimea de Donbas si dupa cum arata treburile in teren rusii vor putea cucerii si acest teritoriu si cum ramane cu Odessa ?
     sa fie planul rusesc blocarea completa a Ucrainei la Marea Neagra ? va dati seama ce conflict ar fi acesta si cat timp va putea dura ca la urma urmei sa fie rezolvat tot la masa negocierilor, alta solutie nu exista, cu atat mai putin una militara.
     Rusia oricum stie cat timp e Putin la putere nu vor mai exista legaturi normale cu occidentul, ele sunt rupte definitiv, mai urmeaza embargoul gazului, al petrolului si gata, dupa accea se va asterne „liniste” si vom vedea cine rezista mai mult, noi sau rusii.
     Este necesara o noua ordine politica/militara in Europa si lume iar consiliul de securitate ONU trebuie reorganizat astfel incat sa-si merite numele.
     Pe plan intern se pare ca Putin a castigat, are sustinerea necesara datorita propagandei de stat, pana si in occident sunt destui rusi care il sutin, duminica la Berlin a avut loc o parada cu 900 de masini in favoarea razboilui din Ucriana organizata de rusi stabiliti in Germania si cu cetatenie germana !!
     Se va ajunge la un razboi de uzura, poate similar celui din Vietnam al anilor 60, vrem un nou Vietnam in Europa ? sau se vor trezi cei raspunzatori si cauta solutii de pace ?
     Sunteti tanar, eu mai batran, sunteti entuziast, va admir insa lumea functioneaza altfel iar planurile pe hartie dupa cate vedem , in teren sunt cu totul altele si sunt convins ca majoritatea europenilor isi doresc pace pe continent si nu continuarea unui conflict dus la nesfarsit, cu cat va dura mai mult cu atat in occident vor apare tot mai multe manifestatii intirazboinice precum cele din anii 60 impotriva conflictului din Vietnam.
     Cu cat preturile la produsele de toate felurile vor creste sustinerea conflictului va scade, „lupta” in occident sa da la rafturile supermarketului.

     • Pentru Ursul Bruno: Nu sunt deloc dintre cei care vad lucrurile alb si negru sau ideologizat sau care sa gandeasca in termeni de bule si talibanism, dar e foarte important si de pastrat busola pe lucrurile majore.
      (a) Rusia este cea care a invadat un stat ale carui frontiere le recunoscuse;
      (b) Este evident ca majoritatea ucrainienilor nu doreste asta si e pregatita sa lupte pentru pasul doi; Indiferent ce doreau parti din Occident, daca aceasta nu era cazul in ponderi mari, conflictul s-ar fi incheiat de mult;
      (c) Daca Putin ar fi preluat Ucraina intr-o saptamana, credeti ca s-ar fi oprit acolo?
      (d) Ce ar fi facut si alte state fata de cei mai slabi daca Occidentul nu ar fi facut mai nimic?
      (e) Daca pretul pacii este capitularea cvasi-neconditionata, vi se pare asa o varianta buna, inclusiv pentru lucruri care se pot intampla in viitor?
      (f) Ucrainenii sunt evident cei mai afectati si totusi considera ca merita sa lupte.
      (g) Credeti ca strategia invaziilor este cea mai buna varianta pentru a incerca construirea unei lumi multipolare sau poate fi o greseala pripita strategica ?
      Pe ansamblu, acest conflict era ultimul lucru de dorit de Romania, si este preocupant din multe perspective, dar nu sunt cine stie ce alternative in punctul actual si Putin va iesi mult mai prost din acest conflict decat Occidentul. Si Stalin a fost adulat pe durata vietii. Putin a aruncat in mare masura la cos 20 de ani de strategie foarte abila si solida, inclusiv prin prezentarea Occidentului ca un agresor abuziv si a Rusiei ca un bastion al suveranitatii si principiilor (doar ca nu si ale Ucrainei).
      Din pacate, dupa cum anticipam si in articol si a spus, intr-adevar si si Jens Stoltenberg ieri, sunt premise, din pacate, si pentru un conflict prelungit, dar nu din vina Romaniei.

     • @Ursul Bruno- stimater domn ( troll rus probabil…), eu nu sunt domnul Bondoc si tin sa va precizez urmatoarele lucruri:
      -ucrainenii au ales liber intr-o proportie neasteptat de covarsitoare, inclusiv in teritoriile rusofone sa lupte, nu sa se predea. Populatia apta de lupta in Ucaina este de peste 15 de miloane de oameni, barbati si femei adulti ( ar putea lua aminte de la rolul femeilor in armata israeliana) contra a 190.000 de invadatori !
      -nu este cazul sa faceti dvs. alegerea in locul lor, presupun ca sunteti de acord ca ucrainenii sunt liberi sa aleaga daca sa traiasca in libertate in civilizatia europeana sau sa intre din nou sub cizma ruseasca. Mie mi se pare ca au ales…
      – nu sunt sacrificati de occident, ci sunt sustinuti cu informatiim si cu mijloace militare modeste ( defensive ) sa reziste, sa produca pagube insemnate armatei ruse, sa uzeze moralul soldatilor rusi, pana cand efectele sanctiunilor isi vor face efectul;
      – va puteti inchipui usor ce-ar insemna pentru soarta razboiului echipamente occidentale mai sofisticate si va sugerez sa urmariti efectele noilor drone kamikaze SwitchBlade asupra pozitiilor rusesti din sudul Ucrainei.
      – pe masura uzarii armatei ruse ajutorul occidental modest defensiv da semne ca se transforma in ajutor modest ofensiv.
      – exista semne clare ca Germania este pregatita sa-si asume un rol pe masura capacitatii sale economice si in apararea UE. Este interesant ca se orienteaza spre sisteme anti-racheta de productie israeliana, nu americane… Probail ca va achizitiona licente de fabricatie in schimbul altor tipuri de arme pentru Israel ( ex. submarine…)
      – preturile mari pentru energie fac profitabile investiiile in regenerabile;
      – in urma aplicarii sanctiunilor cu consecintele de rigoare pentru preturile si inflatia din zona UE, Bruxelles-ul si BCE vor trebui sa scoata probabil o alta schema de intrajutorare reciproca de tipul PNRR-urilor, tintita special pe reducerea dependentei de gazul rusesc, cu efecte pozitive asupra infrastructurii energetice a tuturor tarilor comunitare,
      … si ar mai fi o sumedenie de alte motive pentru care ar trebui sa aplicam vorba lui Napoleon de a nu-ti intrerupe niciodata un inamic cand face greseli.
      Acest conflict nu va fi inghetat si nu se va duce la nesfarsit deoarece Rusia nu poate duce ani de zile povara decuplarii de circuitele financiare occidentale, de comertul, de tehnologia si de piesele de schimb occidentale. Cred ca ura ucrainenilor impotriva rusilor nu mai poate fi stavilita si nu vor face compromisuri iar pentru SUA, UE si resutul, costurile cu ajutoruil militar sunt o picatura in ocean. Nu are Rusia atatea tancuri, elicoptere si avioane cate lansatoare protabile pot livra occidentalii. Cu ajutorul dronelor vor pute in timp sa neutralizeze si bateriile de artilerie cu care le sunt distruse orasele.

      China nu va ajuta Rusia deoarece ar risca o accelerare a repatrierii, a relocalizarii productiei in SUA si UE in conditiile avansurilor din automatizare si robotizare. Daca Putin nu se repliaza masiv , cel mai probabil Rusia va face implozie in cativa ani pe fondul unro tendinte centripete ale republicilor din Asia Centrala si din Extremul Orient.

      „Quand l’ennemi fait un faux mouvement , il faut se garder de l’interrompre”- Napoleon Bonaparte.

      • Ioan 07/04/2022 At 12:51
       @Ursul Bruno- stimater domn ( troll rus probabil…)

       Ioane, a acuza pe cineva care are o anumita opinie ca ar fi troll rus te descalifica din start. Este o metoda comunista.
       Ipotezele tale ca Germania ar fi inteles ceva sunt vise umede. Ursul bine stie bine ce stie.
       Nici celelalte ipoteze ale tale cum ca China nu va ajuta Rusia, sau ca Rusia nu are capacitati militare nu stau in picioare.
       Asa s-a ajuns la situatia de azi, niste visatori ca tine au crezut in Mos Craciun.

      • Stimate Ioan, nu sunt rus si nici troll, aceleasi discutii fiti convins se poarta si la cel mai inalt nivel european, unii infierbantati merg cu capul inainte, daca ar fi dupa ei ar ataca Rusia, ar distruge-o complet daca se poate, altii mai putin emotionali dar rationali sunt mai retinuti, recunosc, fac parte din aceasta categorie pt ca nu-mi doresc un al 3 lea Razboi Mondial pe teritoriul european, vreau pace, cu libertatea astazi din pacate este mai greu.
       Rusia are destule resurse sa poata construi „bombe proaste” care se pot lansa cu armament la nivelul anilor 40 din sec 20, aruncate cum o fac acum vedem bine ce distrugeri majore pot provoca, rusul n-a fost nici o data adeptul unor „fineturi” pe campul de lupta, vedem bine cum isi lasa proprii soldati pe camp sa fie mancati de caini , face parte din doctrina militara.
       Ne putem apara in fata unui eventual atac rusesc, atat si nu mai mult , este menirea NATO.
       Acum pericolul unei conflagratii majore este eminent, in Mediterana grupuri navale rusesti si americane stau la panda, sunt cu ochii unul pe altul.
       Rusia nu este Afganistan sau Siria, este o tara foarte mare si cu resurse enorme, reservele de aur 2.295,4 de tone, scoase la vanzare sau schimbate in alte valute, vezi Yuanul chinezesc, pot cumpara destule pe langa veniturile si castigurile enorme din vazarea de hidrocarburi si altele.
       Uitati-va numai de curiozitate de traficul de nave de pe Marea Neagra si cate petroliere circula intre portul Noworossijsk din Rusia catre Bosfor si inapoi, poate intelegeti ceva.
       Pacea in Europa poate fi asigurata numai impreuna cu rusii, intr-o forma sau alta, fie printr-o noua Cortina de Fier pana la cer fie prin gasirea unor modalitati de convietuire normala si pasnica.

      • @ Ursul Bruno nu va mai chinuiți sa ne faceți apologia puterii armatelor ruse pentru că vedem sub ochii noștri cat pot. Au avut misiunea sa cucerească Ucraina în câteva zile dar după o lună și jumătate de operațiune specială controlează vreo 7% din suprafața Ucrainei și pare că pierd teren zilnic.
       Haideți să-i ajutăm pe ucraineni să-i de-a afara pe ruși din tara lor, așa cum au mostenit-o la spargerea URSS și cu granițele recunoscute de toată planeta, inclusiv de Federația Rusă. Nu vrea nimeni să distrugă Rusia, însă nu vad niciun motiv pentru care Occidentul ar trebui sa accepte viziunea spațiului vital rus, a lumii ruse promovate de Putin & Co. în dauna tuturor țărilor vecine slave sau ba.
       Nu mă convingeți cu multiplele oportunități ale Rusiei din afara comerțului și finanțelor controlate de Occident
       Chiar aștept să văd creșterea economică record a Rusiei în urma comerțului cu India și cu Pakistanul, pentru că China nu ii va ajuta deloc, indiferent de declarațiile oficiale, din mai multe motive, principale fiind țintirea locul 2 de mare putere mondială militară și prețurile cu atât mai mici la materii prime cu cât Rusia ajunge într-o mizerie mai mare.
       Nu va fi nicio tragedie daca UE se va decupla de Rusia pe repede înainte. Așa cum azi gazele rusești curg pe conducte spre Europa iar cele lichefiate din zona Golfului și din SUA merg cu tancurile spre Asia, tot așa aceste fluxuri se pot reorienta, din Golf și SUA spre UE și din Rusia spre Asia de Sud-Est. Măcar Qatarul nu ne va invada.
       Mă bucur vă dați arama pe față cu afirmații de tip Sosoaca : ” Pacea in Europa poate fi asigurata numai impreuna cu rusii,…” Mai clar de atât nu se poate…

 12. In umila mea opinie si punand evenimentele in contextul actual, cred ca vom avea trei posibili castigatori si trei posibil pierzatori dintre puterile care fac parte din top zece economi mondiale, beneficiarul nr 1 va fi SUA, de ce? Datorita deschideri pietei UE la gazele Americane, dar si investitiile prognozate de UE/SUA si parteneri lor in domeniul aparari. Beneficiarul nr 2 va fi India, de ce? Noile contracte cu Rusia, ofera discounturi incredibile pe piata materiilor prime, combinata cu o populatie tanara de 1,4 miliarde locuitori, ar fi pentru Rusia in viitor locomotiva economica de care are atata nevoie, plus ca ofera o contrapondere Chinei (China este vazuta deja cam peste tot ca o amenintare). Beneficiarul nr 3 va fi Rusia, de ce? Inlocuind piata UE cu cea Indiana isi asigura o crestere solida, (sa nu uitam ca UE bate pasul pe loc de peste o decada, iar india in 2018 a depasit GDP-ul Chinei.) Posibili pierzatori, pe primul loc eu vad UE, fara materile prime la preturi preferentiale venite din Rusia, UE pierde competitivitate (ceea ce va afecta indirect si China) . Pierzatorul nr 2 va fi China, de ce? Are o masiva dependenta de investitiile si Occidentale si este expusa in relatiile cu acestia, abiguitatea strategica actuala in care se scalda va avea costuri din parte tuturor partenerilor acesteia. Al treilea posibil pierzator poate fi UK (si parteneri) avand dificultati sa se apropie de fostele colonii Britanice , in special de „perla coroanei” (India) va fi obligata sa accepte un plan secund in afacerile globale, lucru care nu o va beneficia.

 13. Apreciez mult articolul. Apreciez in mod special luciditatea si întoarcerea la rațiune (ce îndeamnă către căutarea păcii și a unui compromis ce vor oferi un răgaz și vor permite Occidentului să se pregătească mai bine pentru următorul conflict), rarisime in aceste zile.

 14. „… atât timp cât schimburile de petrol și gaze cu UE continuă în mare măsură..”
  Decisiv sunt lunile din anul acesta. Nu știm care țel e urmărit de Putin în faza actuală a războiului din Ucraina. Rusia va anecta zona Luhansk și Donetzk, cu o fâșie de la Mariupol până la Crimea și Putin consideră războiul din Ucraina ca terminat? Acest scenariu mai scurt și terminat 2022 are pagube ceva mai mici pentru Ucraina, UE și Rusia lui Putin. Un război mai îndelungat al lui Putin în Ucraina obligă UE la sancțiuni noi cum ar fi stoparea importului de petrol și cărbune din Rusia în viitorul apropiat. Financiar e partea cea mai mare din ca. 1,- miliard Euro pe zi care e plătit de UE Rusiei lui Putin.
  Scenarile bine descrise în text sunt mai mult o analiză pentru perioada după terminarea războiului lui Putin Ucraina.
  Acum sunt uciși zi de zi locuitorii Ucrainei, orașele sunt distruse de Rusia lui Putin. Nici o teorie politică nu readuce în viață un copil ucis în Ucraina. Între timp Rusia exportă gaz prin Ucraina în UE. O deconectare completă de economia Rusiei lui Putin de către UE nu e prea probabilă în săptămânile următoare. UE va avea daune economice mari în urma războiului lui Putin în Ucraina. Cum vor reacționa cetățenii UE în momentul când vor simți zi de zi cât de mare e prețul pentru acest război în Europa 2022?

 15. @cititor critic
  Da stiam , a fost o scapare de care imi cer scuze, multumesc! Incercam sa ma refer la faptul ca in 2018 cresterea GDPului Indian a fost usor mai mare decat cresterea GDP-ului Chinez. (cel putin din sursele care le-am verificat eu).

 16. 1. „Stabilitatea politică va fi, astfel, cu adevărat utilă României doar dacă va realiza REFORME PROFUNDE…
  … o ELITA DE FACTO cu mult mai multe exemple bune.
  …o revalorizare semnificativă a meritocrației.
  …REVALORIZAREA MERITOCRATIEI/MODELELOR, a educației și a dialogului real.”

  Asta e de fapt buba cea mare(root cause) din capul nostru/Romaniei.
  Definitia Dvs. a meritocratiei ar trebui sa includa si o componenta morala(da, stiu, soc si groaza!), ce ar trebui manifestata/traita constant de elita de facto.

  Daca nu include si nici nu e dorita/manifestata constant (incepand cu „elita”), atunci ramanem sa traim cu ceea ce avem deja, cu (b)elita de facto si cu arhicunoscutul „las’ ca merge si-asa”.

  • Cred într-adevăr că problema cea mai mare a României rămâne (de mulți ani, dar acutizată în ultimii) promovarea și încurajarea incompetenței sau a unor competențe numai afirmate (prin Cv-uri frumos împănate), nu și dovedite de experiență.
   De asemenea, incompetența vine la pachet și cu lipsa moralității, care în profilul politicianului român, apare ca un defect, sau cel puțin o slăbiciune.
   Cred că și construcția legislativă a sistemului electoral a contribuit la promovarea incompetenței, a persoanelor șantajabile.

   • „… incompetența vine la pachet și cu lipsa moralității…”

    Da, creste probabilitatea cu cat domeniul de „activitate”(mircea, fa-te ca lucrezi!) e mai complex si cu impact(pe verticala si orizontala) asupra a unui numar cat mai mare de persoane(implicate direct sau indirect in respectiva activitate).
    Dar competenta „tehnica” intr-o anumita nisa de activitate nu garanteaza prezenta si manifestarea constanta a unor axiome inradacinate in morala.

    Am intalnit oameni excelenti profesional, dar (in cel mai bun caz) indoielnici atunci cand vreo situatie(creata de ei sau de altii) cerea „coloana vertebrala”:
    – transparenta/onestitate neselectiva,
    – recunoasterea fara ranchiuna fata de toti cei afectati a consecintelor greselilor/erorilor proprii si indreptarea acestora,
    – dorinta sincera de a nu repeta greselile, manifestata prin (in)actiune,
    – ajutor tangibil/ralierea pt/cu aceia care manifesta constant prezenta unei „coloane vertebrale” etc.

    Pentru cei cu varsta de peste 25 de ani e imposibila capatarea „coloanei vertebrale”, de aia e necesar un sistem de justitie „orb”, robust, dar mai ales SEVER.

    In ce priveste sistemul electoral din Romania, eu nu am votat si nici nu voi vota vreodata liste.

    • „Pentru cei cu varsta de peste 25 de ani e imposibila capatarea „coloanei vertebrale” ”

     Varsta de 25 de ani a fost stabilita prin decret ? (cine, cand)

     • @crs
      Axiomele morale nu ar exista fara balansarea emotional-rational.
      Rationalitatea din deciziile luate de individul uman, conform nivelului de intelegere actual din neurostiinta, este pastorita de cortexul prefrontal, care isi incheie dezvoltarea la varsta de 25 de ani.

 17. dvs scrieti pentru o societate asezata, nu una a „democratiei” valorilor inversate (aceeasi ca n ceausism/bolsevism)! haideti sa vedem : ce valoare adaugata aduc politrucii, prostii cu chipiu si epoleti, putorile ingramadite n administratie sau „justitia” lui dorneanu (individul seamana cu cimpanzeul lavrov, relicve din alta lume, nu una democrata). sub acoperirea „razboiului” paramecii si lipitorile se gindesc cum sa mai dea un „tun” ala care sa le securizeze viitorul lor dar si al progeniturilor nenascute inca. in ce tara ati vazut un prim ministru „liberal” pensionat la 50 de ani din armata? sau o politica fara partide viabile in care galbenii (credibilitate zero) si rosiii (urmasii pcr istilor ce si largesc an de an armata putorilor bugetare votante, a specialilor si esentialilor) joaca tontoroiul pe cadavrul Romaniei?

 18. Ma intreb daca foarte multi politicieni din Europa continentala de vest nu ar trebui deferiti justitiei, la … curtea de justitie de la Haga pentru complicitate cu regimul criminal putinist.
  Unde o fi Linoleumul … pardon Parchetul Ioropean?
  Nu ar trebui sa verifice coruptia si conflictele de interese de la cel mai inalt varf?

  Iar influencerii („ajutoare de bagatori de seama”) si avocatii platiti sau nu ai UE ar trebui „named and shamed” si descalificati sa ocupe pozitii de influenta in UE sau in orice stat din UE.

  Daca ar exista IN UE guvernanta democratica si transparenta, asta ar trebuie sa se intample.
  Dar mi-e teama ca sunt asteptari nerealiste.

  As se vedea si:
  https://www.dw.com/en/german-president-steinmeier-admits-mistakes-over-russia-policy/a-61362153
  https://www.dw.com/en/merkel-stands-by-past-ukraine-nato-decision-after-zelenskyy-criticism/a-61359003
  https://www.dw.com/en/merkel-stands-by-past-ukraine-nato-decision-after-zelenskyy-criticism/a-61359003
  https://www.dw.com/en/germanys-gerhard-schr%C3%B6der-meets-with-vladimir-putin-over-ukraine-reports/a-61093927

 19. Mulțumesc pentru articol, puțina rațiune era necesară.

  Ce ma surprinde este lipsa de înțelegere a interdependenței economice dintre state. Mesajele naționaliste merg foarte bine (aka Ungaria), cand „țeava” de gaz aduce din Rusia peste 60% din necesarul de gaz. Oamenii propovăduiesc și chiar ridica în slavi naționalismul, dar lucrează fără rușine in multinaționalele care aduc salarii mari. Si care întrețin, prin taxe și impozite, bugetarii din administrație. Cu cât producția și serviciile in multinaționale merg mai bine, cu atât cresc pensiile speciale. Fără rușinea naționalistă.
  (Ungaria investește 500 milioane de euro la Debrecen pentru ca BMW să investească 1 miliard și da angajeze peste 1000+ unguri highly-qualifyed. Un naționalism cam oportunist!?).

  Globalizarea a creat structuri de tip mesh peste tot pământul. Tarile încearcă să se conecteze la acest mesh-uri și să își extindă, cat pot, influenta. Exista un mesh ‘energy related’, un mesh ‘army related’, un mesh ‘metale rare related’, un mesh ‘banking related’, ‘turism related’, ‘social related’ samd. Prin acest război, Rusia si-a auto amputat o parte din aceste mesh-uri, oferind altor state oportunitatea de a-și extinde și mai mult mesh-urile proprii. Cel mai probabil și Romania a avut oportunitățile ei dar, după exemplul discursului din Parlament al lui Zelinski, mă îndoiesc că ea, că tara, poate înțelege și profita de aceste oportunități.

  Cum bine spunea cineva într-un comentariu anterior pe Contributors, China este maestra in Arta Războiului a lui Sun Tzu: așteaptă cadavrele dușmanilor săi să treacă plutind singure pe rău. Daca Rusia s-a auto-sabotat, China îi așteapta calmul cadavrul plutind.

 20. „Acest moment al negocierii reale este probabil să fie, totuși, deja apropiat în timp…”

  Sunt economist, nu viitorolog, nici specialist militar, însă opiniile militarilor (a se vedea comunicatele oficialilor NATO) sunt că este posibil, chiar probabil, un scenariu neluat în seamă de autorul articolului. Anume, ca războiul din Ucraina ar putea continua mai multe luni, poate chiar ani.

  Asta dintr-un motiv pe care nici nu-l luam în calcul în urmă cu o lună și ceva: răspunsul surprinzător, extraordinar, al ucrainenilor față de invazia rusă. Au rezistat cum nimeni, nici invadatorii, nu credeau.

  Acum, ne putem gândi că, cu sprijin financiar, umanitar și tehnico-militar din Vest, după respingerea șocului inițial, ar putea trece la contraofensivă. Adică, ucrainenii să elibereze întreaga suprafață a țării de invadatori, inclusiv Crimeea, de ce nu, și să lovească (altfel nu se poate) inclusiv ține de pe teritoriul Federației Ruse, locurile de unde sunt lansate atacurile asupra Ucrainei.

  Cum se va raporta la negocierile de pace Ucraina într-un asemenea context? Dar Rusia? Va considera că este amenințată existența sa statală și va utiliza armament nuclear? Chimic? Biologic? Dar România, cum s-ar poziționa?

 21. Pt Constantin. Va pozitionati ca si cum nu ati fi citit tot articolul. Chiar primele 3 randuri ale acestuia va contrazic.
  La fel va contrazice f clar si sectiunea privind Ucraina, inclusiv unde spun ca Putin nu are un interes intr-o pace rapida decat in anumite circumstante.
  Daca nu e vorba de o regretabila citire f trunchiata, ci de o incercare de decredibilizare a articolulului si a pregatirii mele pentru a face astfel de analize:
  (a) incercati abordari mai putin usor de reperat ca distorsionari clare ale articolului;
  (b) cand spuneti ca nu sunteti specialist – incercand, de fapt, sa sugerati ca nici eu nu as fi – fiti consecvent pana la capat, in loc sa intrati la final in scenarii de razboi biologic, chimic, etc, mai ales avand in vedere ca tocmai NATO la care va referiti e clar ca sprijina apararea Ucrainei (ei ar tb sa fie primii preocupati de acoperirea tuturor scennariilor). In cazul neu, asta am si spus la sectiunea privind Ucraina – tb atentie la punctul de echilibru optim.
  (c) nu confundati partea militara cu analiza – foarte multi analisti pe subiect nu sunt militari pentru ca nu exista monopol al gandirii pe asa ceva si orice conflict mare implica numeroase unghiuri de analiza si e f important de abordat cat mai holistic asa ceva.
  Ideea nu este aceea ca articolul ar prezenta adevarul absolut, dar orice debatere reala se bazeaza pe argumente, nu pe distorsiuni.

 22. O analiză pertinentă, complexă și foarte bună. Ar fi bine să fie studiată sau măcar luată în seamă și la nivel instituțional.Lucru de care tare mă îndoiesc.

  Atitudinea guvernanților este fundamentală în situația de criză politică gravă, cum este acest război în Europa, chiar la granița țării. Mai ales acum, Guvernul ar trebui să ia în seamă și să se înconjoare de vârfurile profesioniștilor din țară.

  Mi-e tare teamă că, guvernanții nu au nici conștientizarea urgenței/gravității situației, nici gândirea critică, pentru a face bine ceea ce ar trebui să facă. Dovada este ajutorul prompt și impresionant al voluntarilor, acordat refugiaților ucrainieni. Oamenii au dat acest ajutor înaintea instituțiilor de stat.

  O persoană cu tulburări severe de personalitate paranoide, narcisiste și antisociale, are un comportament periculos și imprevizibil, în situații pe care întotdeauna le percepe amenințătoare.
  „Pier eu, să piară și lumea.”

  Mai ales atunci când un conducător are toată puterea în mâini de peste 20 de ani, un cortegiu de servili și o imensă mulțime manipulată.

  Hai să facem tot ceea ce este posibil la nivel de stat și de comunitate națională, pentru a fi pace și pentru a opri acest război!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Lucian Bondoc
Lucian Bondoc
Absolvent al cursurilor Facultății de Drept, U.B (1998), Colegiului Juridic Franco Român de Studii Europene(1998), ciclului internațional lung al Ecole Nationale d’Administration (2000) și masterului în afaceri europene organizat de ENA și universități partenere (2000). A lucrat un an în cadrul administrației publice în perioada 2000-2001. Ulterior a activat ca avocat (din 2008 - ca partener). În afara domeniului juridic, este interesat, în principal, de bună guvernanță, studii comportamentale și viitorologie.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro