joi, iulie 18, 2024

Teologie și literatură: un raport sau mariaj aproape uitat!…

Această axiomă este mai veche decât credem. Clement Alexandrinul (secolul II) o știa și el; Stromatele sale sunt țesături de literatură, filozofie și teologie – toate intrate în slujba Cuvântului. Teologia antică nu a ignorat literatura păgână, ci a încercat, cel puțin apologetic, să o citească în cheie creștină. Teologia bizantină a creat poezie de înaltă clasă (prin marii imnografi, ca de pildă Sf. Roman Melodul, Sf. Ioan Damaschin, Sf. Cosma de Maiuma); ea a hrănit religios și estetic zeci de generații. Iar așa numita „teologie țărănească” autohtonă (pentru a-l parafraza pe Costion Nicolescu) nu ar putea fi separată de literatura populară: un tot unitar în care religiozitatea a fecundat creația literară, iar aceasta a dat religiozității lumini de gând, intuiții de neașteptată profunzime. Iar modernii? Aici, relația a devenit una mult mai complicată. Literatura s-a rupt în mod firesc de atotprezența temei religioase (inerentă medievalului), iar teologia (pribeagă până spre mijloc de secol XX prin labirinturi scolastice uscate, antipoetice) a ignorat literatura, tratând-o ca pe ceva profan. Biserica a căutat și apreciat doar literatura de factură religioasă, pe cea pedagogic-moralistă sau pe cea eroic-mitică. Nu-i poți reduce însă pe marii clasici la filonul lor religios (deși, în mare parte, existent). Gândul despre Dumnezeu, despre veșnicie, despre sensul spiritual al vieții este prezent și acolo unde nu se vorbește în mod explicit despre Dumnezeu, îngeri și rugăciune.

            Acest element implicit – câteodată chiar mai profund decât religiosul declarat, afișat, asumat – i-a scăpat teologiei românești, rămânând exclusiv în seama criticii literare. Dacă pe Lucian Blaga, pe Tudor Arghezi (ca să nu mai vorbim despre poeții mistici prin excelență, ca Vasile Voiculescu) îi mai găsim tratați și citați în discursul teologic, poeții începând cu generația 1960 sunt ignorați aproape în totalitate. Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Cezar Baltag etc. nu au fost încă descoperiți ca parteneri de dialog de către teologia românească. Relevanța lor? Ar fi pueril să o reduci la câteva lozinci. Fără ei și alți poeți contemporani, cum vrei să înțelegi interogațiile și sensibilitățile omului de azi, trăirile sale mai mult sau mai puțin mistice, abisurile sale? Cum vrei să glăsuiești despre Frumos fără să fi intrat în atelierele Poeziei? Cum vrei, ca om tributar limbajului și ritmurilor modernității, să trăiești în duhul Psalmilor, dacă psalmii nenumărați ai secolului XX nu te-au mișcat niciodată? Momentan, este foarte puțin trafic la intersecția teologiei cu poezia. Chiar și Ioan Alexandru, care în anii 1970 a hrănit poetic o generație de teologi și intelectuali creștini, a căzut între timp în uitare. Există însă și excepții de omiletică pătrunzătoare, vie, hrănită din surse poetice: Părintele Teofil Părăian o cita în mod neîntrerupt pe Zorica Lațcu, deschizându-le astfel multora gustul pentru poeticul religiozității și pentru teologia poeziei.

            Există însă aceștia doi, care nu au căzut în uitare. Cei care ne pot aduce aminte de această moștenire stimulatoare sunt părintele Nicolae Steinhardt și mitropolitul Bartolomeu Anania. Ei au fost și sunt acasă în ambele lumi: atât în cea literară, cât și în cea a Bisericii. Pe Nicolae Steinhardt nu îl putem reduce la Jurnalul fericirii (deși el este o capodoperă literară, precum și un punct teologic de referință), și nici pe mitropolitul Bartolomeu la diortosirea Sfintei Scripturi: operele lor literare, respectiv de critică literară ne deschid o cale necrispată, suverană și perfect racordată la contemporaneitate de a fi creativ și religios deopotrivă. Citind cele două volume de Corespondență ale lui Steinhardt[1], descoperi efervescența neobosită cu care autorul devorează și comentează copios noile apariții literare anglo-saxone și franceze. Asta, lăsând la o parte asiduitatea cu care recenzează până în pragul morții literatura română contemporană (a se vedea Monologul polifonic[2]).

            Prin monahul de la mănăstirea Rohia, Ortodoxia își pierde orice fel de complex sau chiar anxietate culturală față de modernitate. Asta pentru că Steinhardt-cărturarul este în același timp, fără a epata, Nicolae Steinhardt-gânditorul creștin. Cum e posibil așa ceva? Răspunsul îl dă chiar el: fără a cădea „în regretabila confuzie între etic și estetic“ (adică fără să judece o operă potrivit relevanței ei etice, moralizatoare), el e convins că orice mare carte „nu se poate să nu constituie și un lăcaș de taină pentru… adevăruri de taină“[3]. Criticul literar Nicolae Steinhardt este un căutător de comori spirituale, de sensuri, într-un ocean literar în continuă extindere. Fără a fi teolog de formație, el gândește teologic, face teologie înotând prin literatură. Este memorabil entuziasmul mărturisit de Steinhardt lui Virgil Nemoianu, într-o scrisoare din anul 1974, după citirea Portocalei mecanice de Anthony Burgess: el o consideră drept o capodoperă, recunoaște că a citit-o cu „pasiune, înfrigurare și lacrimi“ și adaugă: „…știut fiind că orice capodoperă de la Dumnezeu este, de la Tatăl, de la Fiul și de la Duhul Sfânt“.[4]

            Desigur, atât părintele Nicoloae Steinhardt, cât și mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania sunt unici. Sintezele lor sunt unice, inimitabile. Epigonicul, imitația searbădă, deși născută din admirație, ar fi o contra-mărturie a moștenirii lor. Așa cum „poetul nu e tipicar, lozincar, stereotip, complezent“ (Nicolae Steinhardt), nici teologul nu își poate împlini menirea prin repetiție moartă. Aici, teologul și poetul se întâlnesc: deși au vocații diferite, trebuie să se ferească de aceleași primejdii.

            Însă sinteza unui Steinhardt și a unui Anania poate da curaj, poate impulsiona. Sau, măcar, ar trebui să trezească o poftă nepăcătoasă de literatură printre preoți, teologi, credincioși. Piața de carte este un bazar, fără dar și poate. Puțină orientare, puțină criteriologie, puțină rezistență în fața nonvalorii evidente nu strică. Însă asta nu este o scuză. În plus, există, pentru publicul autohton, puncte de reper: emisiunile lui Alex. Ștefănescu de la Trinitas TV ne-a oferit, de pildă, introduceri succinte, dar benefice, în cele ale literaturii. Lipsește încă pandantul teologic, care să completeze această bază indispensabilă (critica literară). El poate fi găsit punctual în recenziile părintelui Constantin Necula din Tribuna. Ca operă vizionară, de comentariu teologic al unui poet contemporan, rămâne însă, până în momentul de față, lucrarea Tablou cu orbi. Metalingvism și marginalizare. In memoriam Nichita (Fundația Anastasia, București 2013) a lui Sorin Dumitrescu; o astfel de lectură ar putea face școală. – Există, deci, puncte de orientare pentru cel care nu vrea să rătăcească prea mult. Deși căutarea poate fi și ea o experiență poetică și existențială bine-venită.

            Pledoaria mea nu este doar ca preoții să fie îndemnați să citească, să citeze și să îndemne la mai multă literatură, în special la mai multă poezie. Asta, deși apelul tânărului Dumitru Stăniloae din anii 1930 către tinerii preoți transilvăneni să devină factori de cultură în comunitățile păstorite a redevenit trist de actual („funcţia culturală a preoţimii este în mod covârşitor una cu funcţia ei spirituală“, vezi „Fiinţa culturală a preoţimii astăzi“, Telegraful român nr. 25/19 iunie 1938).

            Astăzi, la aproape 100 de ani, societatea se luptă cu un nou analfabetism, datorat înecării colective în digital. Suntem îmbuibați informațional și subnutriți cultural.

            Pledoaria mea merge însă mai departe, înspre discursul teologic și înspre perioada de formare a viitorilor preoți. În teologia occidentală contemporană există un curent din ce în ce mai puternic de a valoriza teologic literatura contemporană. De a-L căuta pe Dumnezeu acolo unde El nu este tematizat apologetic, acolo unde nu există un mesaj religios explicit. Nu doar teologii sunt interesați de o arheologie vie în pământurile poeziei și ale altor opere literare, chiar și mulți scriitori contemporani se deschid spre a reflecta asupra credinței și necredinței, asupra eternității, asupra prezenței Negrăitului în operele lor. Primul pas l-a făcut acum peste jumătate de secol Hans Urs von Balthasar, cu monumentala sa Estetică teologică (tradusă, în sfârșit, în limba română la Galaxia Gutenberg[5]).

            Între timp, impulsul său, considerat extravagant la acea dată, a făcut școală. Editura Patmos (Germania) are o întreagă colecție dedicată legăturii dintre teologie și literatură: de la studii de specialitate la eseuri despre spiritualitatea poeziei (la noi, Nichifor Crainic a avut singura tentativă notabilă în această direcție). Iar Editura Herder dedică, de asemenea, temei „poetică și religie“ o colecție proprie, care preia conferințele catedrei de poetică instituite la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Viena. Exemplele ar putea continua. Ele pot fi interpretate suficient și răutăcios drept o dovadă a faptului că teologia occidentală și-a pierdut contactul viu cu propriile surse și caută inspirație în literatura contemporană. O astfel de judecată își pierde coerența dacă începi să aprofundezi aceste proiecte.

            Teologia oferă o hermeneutică, o perspectivă asupra unor intuiții literar-estetice, asumate existențial. Teologia nu își caută confirmarea prin literatură, nici invers: însă, utilizând o metodă prezentă deja la primii apologeți creștini (secolul II), teologia poate descoperi semințele Cuvântului împrăștiate în lumea largă a creației literare. A scoate la iveală toți acești logoi spermatikoi e un semn al trezviei teologice, nu o dovadă de plictis.

            Concluzia este simplă: Ortodoxia românească are un potențial enorm în această direcție.

Referințe bibliografice:

[1] Mănăstirea Rohia/Polirom, Iași, 2021, respectiv 2022; cele două merită recenzate și discutate aparte, dincolo de elementele interesante legate de scrisorile cu oamenii Bisericii.

[2] Mănăstirea Rohia/Polirom, Iași, 2012.

[3] Ibidem, p. 25.

[4] N. Steinhardt, Corespondență, vol 1, Iași 2021, p. 297.

[5] Slava lui Dumnezeu. O estetică teologică (vol. I–VII), traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2019–2020.

Distribuie acest articol

8 COMENTARII

 1. Daca cei aprox. 2000 de scriitori recunoscuti oficial au ales un lider ca noul presedinte al US, ce mai vreti?
  Sunt 100% „progresisti”, deci ateisti. Ce mariaj?

  • Nu este adevărat! Varujan Vosganian este unul dintre marii intelectuali ai României. Și nu de azi sau ieri. În plus, se vede ca v-a scăpat ceva foarte important, aș spune definitoriu în ce- l privește pe Varujan Vosganian. Este ARMEAN!Adica un creștin ortodox. V.V. Este unul dintre numerosii intelectuali pe care ni i-au dăruit frații noștri creștini ortodocși ARMENII!

   • Si ce mare calitate ofera statutul de crestin-ortodox ? Suntem cumva mai presus de ceilalti prin asta ? Si la urma urmei acest statut e capatat prin botez, fara a fi consultata vointa si dorinta celui botezat, ci doar datorita vointei si dorintei parintilor care, de altfel, respecta pur si simplu o traditie, nu neaparat o credinta, o convingere! Daca ne-am raporta la o etica a libertatii individuale, botezul intr-un rit crestin al unui nou nascut este un act de agresiune, fara a mai pune in discutie agresiunea fizica asupra copilului prin acest ritual barbar de „botezare”. Etic ar fi ca cel botezat sa aleaga in deplina cunostinta de cauza, la o varsta cand dezvoltarea intelectuala i-ar permite sa decida prin proprie vointa.

    Relativ la Vosganian, ce pot sa spun? Respect armenii, dar pe Vosganian nu, in special din cauza atitudinii pe care a avut-o in 2006, cand alaturi de Tariceanu si altii au aliat PNL cu clica de provenienta comunisto-securista! (Acela a fost inceputul institutionalizat al colaborarii PNL cu clicile de infractori de provenienta comunista.) Plus actiunile din perioada in care a fost ministru, care in niciun caz nu reprezinta o dovada de valoare morala a personajului!

 2. Tulburător text, dar inadecvat vremurilor pe care le trăim. Lumea nouă, progresistă, nu mai are nevoie de valorile Lumii Vechi (cultură, credințe, poezie, chiar propria istorie…) și vrea să le DISTRUGĂ. Deja a început distrugerea statuilor unor mari scriitori, oameni politici, etc. Vechiul trebuie distrus de Nou….
  Prin Occident, Bisericile au ajuns muzee sau au fost închise, nimeni nu mai are nevoie de ele. Poezia? Cine mai citește poezie? Muzica simfonică? Mai bună este o manea….
  BOR? Se zbate și ea cum poate construind biserici și Catedrala Mântuirii Neamului (!!), infiltrându-se prin școli și organizând turism de masă pentru credincioșii mitomani.
  Totul este foarte trist. Lumea Veche moare iar Lumea Nouă nu mai are nimic sfânt în ea.

  • Ar trebui nuantat ceea ce spuneti! „Cine mai citește poezie?” In Romania? Aceeasi infima minoritate care o facea si in „Lumea veche” ! In USA, de exemplu, pe langa multe universitati si colegii exista cercuri de „poetry” la care participa nu numai cei ce studiaza literatura, ci si multi altii! La noi nu ar fi posibil sa existe astfel de activitati, datorita numarului extrem de restrans de potentiali participanti la asa ceva. Si prin Franta, prin Germania, prin Spania lucrurile se petrec cam la fel ca in USA. Intre ei si noi exista o diferenta enorma in ceea ce priveste apetitul pentru cultura si pentru „intretinerea” sensibilitatilor sufletului uman. Ca asta nu mai are o legatura cu crestinismul, asta e altceva! Multi refuza sa mai participe la iluziile si neadevarurile „vandute” de-a lungul timpului de catre crestinism…..si fenomenul acesta a inceput demult in Occident, mai precis, de pe la sfarsitul secolului 18( revolutia franceza). La noi e invers, cu toate ca suntem la inceput de secol 21 !

   Mai mult, la noi credinta ortodoxa e manipulata de catre clici comunistoide grupate in asa zise partide politice, care fac din crestinism o ideologie in slujba avantajelor electorale ale acestor grupuri infractionale provenite din negura comunista. Asa ca….ce sa facem! Ignoranta si apetenta la manipulari a majoritatii ne mentine intr-o stare de popor sarac si necivilizat!

   „Lume noua” nu vrea sa distruga valorile „lumii vechi” ! Pur si simplu aceste valori nu se mai potrivesc cu evolutia omenirii, unele dintre valori fiind in contradictie flgranta cu cunosterea de care beneficiem astazi!

   All the best!

 3. A propos de „adevarurile” promovate de crestinism, va invit pe cei interesati sa aruncati o privire asupra unor chestiuni ce tin de cele mai vechi texte biblice cunoscute:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_von_Tischendorf

  https://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Sinaiticus

  https://codexsinaiticus.org/en/

  De precizat ca in cea mai veche versiune scrisa cunoscuta a bibliei( in limba greaca), la randul ei continand peste 35 000 de modificari si corecturi, datata ca fiind din secolul 4( ceea ce este credibil pentru ca e legat de domnia lui Constantin cel Mare si de faptul ca el si-a impus vointa in a se mentiona , omite sau adauga anume fapte in text) INVIEREA consta in urmatoarele: La sfarsitul evangheliei lui Marcu se spune doar ca doua femei au intrat in mormant si nu au mai gasit trupul acolo. Au vazut apoi o fiinta stranie care le-a spus ca Isus a inviat. Au plecat speriate si nu au spus nimc nimanui, de frica! ……si asa se termina evanghelia, nicio referinta ca Isus li s-a aratat apostolilor ulterior…..absolut nimic….biblia iacobina ( a regelui Iacob) contine 16 versete in plus la evanghelia lui Marcu !!!

  In conditiile in care aceasta versiune e modificata la porunca imparatului Constanin, caruia i-a parvenit ceva scris cu peste 200 de ani inainte….sau poate nescris, ci doar povestit…..ce credibilitate are povestea?

  Veridicitatea textelor biblice este indoielnica si nu exista nicio dovada ca acestea nu sunt mai mult decat o insiruire de mituri!

  • Mituri!? Poate. Dar sunt reconfortante și frumoase. Și ce pui în loc? Sufletul omenesc are nevoie de povești. Numai roboții n-au nevoie de povești ci numai de algoritmi.

  • Pentru persoanele care nu si-au retras ambasadele din „tara” logicii elementare
   sunt suficiente contradictiile violente dintre „poruncile” religioase si teoria creatiei „divine”.
   Iar pt prs care au beneficiat de generozitatea naturii
   a fost… este… si va fi limpede motivatia tipararii bibliei de catre Gutenberg… financiara/profit.
   „decat” „filosofii” (indeosebi sub-ramura „teologi”) cauta motivatii „astrale”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Stelian Titus Gombos
Stelian Titus Gombos
Teolog, jurist si publicist. Absolvent a doua facultati: Teologie si Drept. Doctor in Teologie. Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC) din cadrul Guvernului Romaniei. Autor si coautor a 30 de carti sau volume de profil. Autor a numeroase studii de specialitate, lucrari, articole, eseuri, interviuri si recenzii

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro