duminică, octombrie 1, 2023

Un băiat bun la toate – V.V. Ponta de la SIE. Și o problemă recurentă: securistul-milițian.

Motto: Ulciorul își închipuie că merge la apă chiar și când a ajuns cioburi.

Disperarea premierului român în funcție este una reală, tot așa cum problema constituțională și de securitate națională ce îl confruntă astăzi a devenit una insurmontabilă și inconturnabilă.

Disperarea poartă numele de poliție politică post-1990 și moartea procurorului Panait, iar problema constituțională se numește conspirație pentru eludarea acordului CSAT între vicepreședintele CSAT (primul-ministru) și directorul în funcție (aprilie 2013) al Serviciului de Informații Externe, ambii fiind actuali candidați la funcția de președinte al României, funcție ce deține, printre altele, și rolul constituțional de președinte al CSAT. Acest scandal fără precedent înseamnă sfârșitul carierei pentru ambii împricinați ce s-au situat în afara democrației și a legii. Cei care își închipuie altceva, habar nu au despre ce vorbesc (și foarte posibil că nu au înțeles nici până în prezent).

Concret, în aprilie 2013, V.V. Ponta (semnatar) și Theodor Meleșcanu (nota de fundamentare) au înlocuit o hotărâre de comandament militar cu caracter secret (HG 1209/2002) printr-o hotărare de guvern cu caracter public (HG 223/2013) fără a trece această hotărâre prin CSAT, eludând astfel controlul impus de caracterul colegial (comunitatea de informații) și consensual (vot unanim) ce caracterizează deciziile CSAT.

Dincolo de încălcarea legii în privința caracterului confidențial al informațiilor din domeniul de activitate al SIE, punctul C.4 din anexa la HG 223/2013 clasifică ca secret de stat listele colaboratorilor serviciului chiar și după încetarea colaborării acestora cu serviciul. Acest argument a fost de altfel folosit de fostul director al SIE pentru refuzul său de a comunica președintelui CSAT confirmări/infirmări ce depind de accesul la respectivele liste.

Seninătatea cu care a fost prezentată și rostogolită în spațiul public această explicație este absolut halucinantă și denotă o neînțelegere fundamentală a modului de funcționare al serviciilor de informații într-o democrație constituțională. Refuzul de a comunica în cadrul confidențial stabilit de lege informații secrete legate de activitatea serviciului reprezintă pur și simplu refuzul de a colabora cu celelalte instituții abilitate ale statului și cvasi-validarea unei poziții sacrosancte de stat-în-stat pentru serviciul în cauză. Toți cei implicați în această sfidare anti-constituțională pot fi siguri că rolul și contribuția lor în acest dosar nu vor trece neobservate. Nici nu poate fi altfel când un astfel de scandal se observă cu ușurință și de pe Lună nu doar din interiorul NATO.

Revenind însă la preocuparea primului-ministru V.V. Ponta de a promova împreună cu fostul director al SIE un act normativ emis în condiții de nelegalitate (lipsa avizului CSAT), este injustificabilă prin orice argument onest grija premierului român pentru secretizarea în absolut a listelor foștilor colaboratori ai SIE. Explicația naturală ce se impune de la sine este că talentatul domn V.V. Ponta are un interes nedeclarat în restricționarea totală a accesului oricăror alte instituții ale statului român la aceste informații.

Motivele pentru care își dorește acest lucru îl privesc poate personal, însă privesc în egală măsură și interesul general al publicului român, precum și încrederea pe care partenerii strategici ai României o pot avea în persoana domniei sale. Excepția secretului de stat cade atunci când există suspiciuni că s-au încălcat legea ori Constituția, ori când au fost prejudiciate interesele statului român ori drepturi fundamentale ale omului prin activitatea unui (fost) colaborator al unui serviciu de informații externe ce și-a desfășurat activitatea sub acoperire în interiorul țării. Există întotdeauna opțiunea legală a audiențelor în secret în fața Justiției ori Parlamentului urmată de comunicarea publică a concluziilor actelor și/sau deciziilor adoptate de autoritățile competente ale statului român. În final, nimeni nu e mai presus de lege și Constituție.

Cam atât în ce privește forma problemei. În ce privește fondul problemei, având în vedere natura și sursele presupunerilor legate de posibila activitate desfășurată de premierul român în cadrul SIE, acesta merită și el cel puțin câteva considerente.

*

În primul rând, analiza profilului și a parcursului public al domnului V.V. Ponta nu îl califică pe acesta pentru calitatea de ofițer al unui serviciu de informații (poate doar de ofițer cu grad de protocol acordat în disprețul regulamentelor de promovare într-o structură militară). Această observație nu exclude însă posibilitatea, mult mai gravă, de colaborator acoperit al unui serviciu secret de informații, activitate ce putea fi desfășurată în paralel cu funcția de procuror pe care acesta a exercitat-o după absolvirea facultății și până la intrarea sa în avocatură. Diferențele merită explicate.

Domnul V.V. Ponta, la fel ca și vedeta de televiziune Robert Turcescu, este un civil neinstruit, altfel spus, un cetățean ce nu a efectuat stagiul militar în perioada în care acesta era obligatoriu. Dispensele și derogările acceptate puteau fi obținute la vremea respectivă în cadrul legii și în funcție de programarea administrativă a centrului de recrutare teritorial ce îl avea în evidență pe tânărul absolvent V.V. Ponta. Intrarea în magistratură (procuratură) era un astfel de motiv frecvent pentru amânarea sine die a încorporării (în practică până în jurul vârstei de 30 de ani).

Ce merită reținut din această observație este că domnul V.V. Ponta, la fel ca și pretinsul ofițer Robert Turcescu, nu a parcurs un stagiu de pregătire militară de bază, nefiind instruit nici în disciplina militară și nici în folosirea armamentului individual specific aflat în dotarea structurilor ce organizau o astfel de pregătire (în speță, forțele MAPN ori MAI). Or, astfel de stagii primare de pregătire sunt punctul de plecare în formarea dosarului personal tocmai datorită posibilităților multiple pe care le pot oferi în evaluarea profilului psihologic și a aptitudinilor unui eventual candidat ofițer.

Corecție – Domnul Victor Ponta a satisfăcut stagiul militar:

http://www.lugojonline.ro/index.php/politic/item/3280-asa-arata-ponta-cand-facea-armata-pe-timisoarei-premierul-a-facut-publice-fotografii-din-perioada-in-care-era-militar-in-termen

*

În al doilea rând, din perspectiva unui serviciu de informații externe, domnul V.V. Ponta nu a deținut posturi în afara României și nici nu a petrecut suficient timp în străinătate pentru a avea timpul fizic de a se califica nici ca ofițer de caz și nici ca eventuală sursă infiltrată ori informator-avizat. O privire atentă asupra parcursului profesional public, asupra competențelor reale și a profilului psihologic al domnului V.V. Ponta nu îl recomandă pentru astfel de activități. Domnul V.V. Ponta are dificultăți de management al propriei persoane, e greu de închipuit cum ar putea convinge și recruta cu discreție surse de informare confidențiale și, cu atât mai puțin, cum ar putea organiza și conduce rețele operative de informare.

Ceea ce îl recomandă însă cu prisosință pe domnul V.V. Ponta este dorința absolută de parvenire în plan social, în lumina reflectoarelor, plecând de la plimbatul tavei de cafele a puternicilor zilei și până la vârful piramidei formale de putere publică în stat.

Din această perspectivă, calificările și aptitudinile domnului V.V. Ponta îl recomandă, în cazul în care a colaborat cu un serviciu secret de informații, mai degrabă la categoria colaborator-informator și, element mult mai grav, candidat potențial la o categorie în general foarte dragă serviciilor secrete estice (inclusiv România, inclusiv după 1990), agentul provocator evoluat în agent diversionist și/sau candidat manciurian la diverse poziții cheie în stat ori în organizații internaționale.

În acest din urmă caz, un astfel de personaj își poate începe într-adevăr ascensiunea în condiții umile, fiind diagnosticat cu un profil de băiat-bun-la-toate și gata-de-orice care poate fi recomandat, spre exemplu, de un fost rezident la Paris al Securității lui Ceaușescu și promovat ulterior de foști colegi ai acestuia în cercuri informale de socializare ce se învârt în trena unui serviciu de informații nereformat ce conține ofițeri ce nu au făcut și nu fac încă distincția între munca operativă externă și munca operativă internă în favoarea partidului-stat-fost-și-actual și a afacerilor acestuia din România.

De aici și până la profilarea unui parcurs profesional spectaculos și accelerat, presărat cu salturi inexplicabile, poleială de salon și multi-calificări și pluri-certificări naționale și internaționale, nu mai este decât un pas, în fine, câțiva ani parcurși în compania unor foști și actuali potentați ai zilei, gata să răspundă la comandă și gata să se implice activ și cu însuflețire pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de patronii protectori (a se vedea rezolvarea promptă a cazului procurorului Panait).

Ce este însă important de reținut dintr-un astfel de șablon de recrutare și promovare a unui candidat manciurian, este faptul că, dincolo de circumstanțele personale inițiale, ceea ce îl recomandă, alături de hazard, pentru racolare, este disponibilitatea acestuia de a fi un-băiat-bun-la-toate, copil de mingi ce aspiră să devină jucător la masa celor mari. Potențialul reprezentat de un astfel de mix de frustări și slăbiciuni personale non-corigibile nu trebuie subestimat, însă nici nu trebuie supraestimat deoarece un candidat manciurian nu își va depăși niciodată condiția. În asta constă tocmai valoarea sa adăugată pentru cei care îl susțin și îl controlează.

*

În al treilea rând, în contextul temei valide privind (fostul) colaborator acoperit-candidat la prezidențiale se impune o observație cu caracter general asupra unei mentalități încă prevalente în societatea românească, dar mai ales în sfera nebuloasă ce înconjoară prin intermediul massmedia activitatea serviciilor secrete românești. Această mentalitate este moștenită parțial de la regimul Ceaușescu, însă ea a fost în egală măsură resuscitată cu spirit vivace de complexul mediatic-mafiot ce înconjoară actualul establishment politic românesc.

Mentalitatea și modelul în cauză sunt încă acelea ale securistului-milițian, mai exact securistul provenit din forțele cu caracter special ale Miliției comuniste, dedicat apărării intereselor partidului unic comunist. Această filiație NKVD-KGB-istă a lucrătorilor de informații este încă un loc comun în mentalul românesc în detrimentul filiaței militare (MI6, CIA-OSS) ori a celei de investigații (FBI). Și nu fără motiv.

Noii securiști din massmedia, promovează asiduu acest model de securist-milițian augmentat cu mitul Securității național-patrioate a lui Nicolae și Ilie Ceaușescu, două fețe ale aceleiași instituții trădătoare față de interesele fundamentale ale poporului român în decembrie 1989. Iar acest model este vândut la pachet cu conceptul (doar parțial adevărat, a se vedea Doi-și-un-sfert) al recunoașterii de care s-ar bucura comunitatea serviciilor de informații românești în rândul partenerilor strategici ai României din cadrul NATO.

Însă această vânzare este una calpă și fără cumpărători avizați. Problema uriașă de credibilitate a serviciilor de informații românești pe care acești domni tineri și inconștienți au amorsat-o recent cu ocazia lansării la apă a cazului fabricat Robert Turcescu își are sursa în două aspecte principale: (i) în lipsa lor de profesionalism (dată de amatorism și lipsă de formare) și (ii) în filiația (in)certă a metodelor de lucru (recte, KGB-iste, de sistematică subversiune internă, nedemocratice și în afara legii).

La momentul scandalului Robert Turcescu, această cloacă de afaceri transpartinică, transmediatică și transservicii formată din mucoși neobrăzați n-a avut nicio clipă de emoție, tresărire ori moment anticipativ de alertă atunci când au structurat diversiunea lor pe spinarea unuia dintre cele mai recunoscute servicii de informații românești, recent încălecat prin descălecarea lui V.V. Ponta, după interceptările din cazul Duicu, în biroul ministrului de la MAPN (care a ocupat la rândul său biroul Șeful Statului Major General, trimițându-l pe acesta din urmă într-un birou lângă portarul instituției).

Se spune că prostia și nesimțirea nu trebuie subestimate însă nici nu trebuie supraestimate.

Merită informați tinerii (și mai vechii) securiști-milițieni de școală nouă (și veche) care nu au transpirat nici o singură zi în afara biroului ori a terenului de baschet/fotbal, asupra următorului lucru: atunci când se vorbește despre recunoașterea de care se bucură serviciile de informații românești în rândul partenerilor strategici, există unul singur ce s-a aflat în prima linie în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan – serviciul militar de informații (Direcția generală de informații a apărării).

*          *          *

Post-scriptum: Lebăda neagră și curcanul sacrificat de Ziua Recunoștinței.

Matematicianul american de origine libaneză Nicholas Taleb propune la un moment dat în cartea sa despre impactul devastator al foarte puțin probabilului, Lebăda Neagră (The Black Swan), un foarte pilduitor model de înțelegere a limitelor gândirii lineare față cu modularitatea teoriei impreviziunii. În acest model simplificator, propus pentru publicul larg, neinițiat, curba de satisfacție a curcanului îndopat zilnic de către oameni crește linear și sistematic, de la zi la zi, egal comensurat cu sentimentul de încredere pe care acesta îl simte față de oamenii care îl hrănesc.

Problema fundamentală a curcanului este însă viziunea redusă pe care acesta o are asupra Universului, limitată legic-obiectiv de propriile capacități de observare și înțelegere a lumii în care trăiește. Astfel că, în ziua dinaintea Zilei Recunoștiinței, atunci când este confruntat cu realitatea crudă a scopului său ultim în viață, curcanul în chestiune este nevoit să noteze în mod abrupt o cădere completă și definitivă a curbei de satisfacție și încredere în oameni pe care o construise cu efortul intelectual specific unui curcan vreme de un an de zile, în unele cazuri poate chiar doi. Ei bine, cam așa arată fenomenul Lebăda Neagră în viața unui curcan al cărui unic scop în viață este să ajungă până la Ziua Recunoștiinței.

Distribuie acest articol

17 COMENTARII

 1. O perspectiva binevenita, asupra subiectului Ponta-SIE.

  Sincer sa fiu, in afara de cazul in care este un geniu de neegalat al disimularii, nici eu nu-l pot vedea pe domnul Ponta in alta pozitie decat cea de „sifonar” (daca chiar a fost ofiter acoperit). Asa ca imi vine sa rad, cand aud „agent secret” sau „spion”, cu referire la cazul Ponta-SIE.
  Cred ca e secret de stat, dar tare mi-as dori sa aflu raspunsul la intrebarea „De ce a fost ofiter acoperit doar 4 ani?” Oare se intampla si concedieri, in meseria asta?

  • P.S. Curcanul despre care vorbiti, in finalul articolului, poate avea, totusi, o sansa: sa fie gratiat de presedintele SUA. Din cate am vazut la televizor, exista un soi de traditie, in acest sens, in SUA. Insa nu stiu ce se intampla cu acel curcan, dupa ce e gratiat. Asta nu ne arata, la televizor.

   • Unul, doar unul, dle @ Decebal.
    Milioane de alti curcani sint sacrificati.
    Si nu stiu daca presedintele „gratiindu-l” pe UNUL, refuza sa manince carne din alt curcan :P

 2. Noile informatii pun in alta lumina poate moartea procurorului Panait in timpul sau imediat dupa discutia fata in fata cu Victor Ponta. Ar merita investigat mai serios de ce acest caz a fost musamalizat si o multime de indivizi s-au grabit sa-i declare nebunia mortului.

  Oare Panait a fost la randul sau recrutat de SIE si amenintat cu deconspirarea de catre Victor Ponta? Sau pur si simplu a fost amenintat cu altceva? Care este semnificatia ultimelor cuvinte ale lui Panait catre matusa sa inainte sa moara: „câinele asta de Ponta m-a omorât”? De ce procurorii care au incercat sa investigheze cazul au fost pensionati sau au murit ciudat?

  In oricare din cazuri Victor Ponta pare a fi si un asasin.

  Dincolo de asta este evident ca exista o organizatie din care Victor Ponta face parte si care s-a ocupat de evolutia acestuia in afaceri si politica si de musamalizarea mortii procurorului Panait. Intrebarea este: cine-i patriotul, o organizatie neconstitutionala sau un om care a refuzat sa faca o inscenare?

 3. Securitatea ajunsese la o asemenea putere incit l-a debarcat pe Ceausescu si familia si s-a instalat la comanda in Romania. Toate tunurile trase in economia tarii sint rodul unei lacomii peste margini suprapusa si lipsei de patriotism. Aranjamentele de a perpetua puterea lor de securisti merge pina la a dispretui constitutia. Felicitari dl. Klein. Un articol cu o viziune foarte larga a politicii romanesti in ultimii 25 de ani.

 4. Imi exprim si eu admiratia fata de calitatea articolului, care reflecta perfect motto-ul acestei platforme. Am insa o curiozitate pe care nu cred ca reusesc sa o satisfac decat intreband si abuzand de dreptul la comentariu.Asadar, ma intreb, acest articol vine dupa clarificarile Dl-ui Traian Basescu de astazi, 15.10 sau este compus inaintea celor spuse de domnia sa? Sigur ca relevanta e redusa si conjuncturala, tocmai de aceea am plasat-o in planul curiozitatii personale, insa cred ca, in cazul cel mai probabil in care acest text a fost scris inainte, sunt iremediabil si irevocabil cucerit de autorul sau si de falia de informatie pe care tocmai am receptat-o, cu atat mai mult cu cat contine o referinta excelenta in post-scriptum.

  • Daca esti atent la primul comentariu „Rasvan Lalu spune:
   15/10/2014 la 16:31 ” si realizind ca Basescu a avut conferinta de presa la 18,30
   sper ca sinteti in clar.

 5. Victor Ponta are 2 probleme grave şi una extrem de gravă:
  1. A încălcat Constituţia (fiind şi procuror şi ofţier de informaţii) – Insurmontabilă.
  2. I-a spionat pe viitorii parteneri din NATO şi UE – Surmontabilă. (În fond, şi aliaţii se pot spiona între ei, vezi cazul SUA-Merkel).
  3. A treia problemă însă nu mai poate fi justificată de nici un interes naţional, din moment ce contravine interesului naţional: intervenţiile în favoarea
  a. KazMunaiGaz – Rompetrol – pagubă la stat: 300.000.000 euro
  b. Lukoil.- pagubă la stat: 230.000.000 euro

  Dacă românii nu văd asta, nu înseamnă că nici partenerii / aliaţii noştri nu văd.

 6. De fapt, problema Victor Ponta atinge o chestiune fundamentală şi stringentă a poporului român:
  se identifică sau nu – după 20 de ani de LIBERTATE – cu MINCIUNA..
  E o problemă – şi o decizie, o rezolvare – morală, istorică, culturală, naţională.

  E o situaţie critică, în sensul etimologic al cuvântului: aceea în care se decide dacă pacientul va trăi sau va muri.
  (Din experienţă, cel mai probabil concluzia este că vom supravieţui. Ne vom „descurca” în proximitatea morţii (imperii, duşmani etc.) aşa cum ne-am amăgit excelent de-atâtea ori.
  În descurcăreală, suntem maeştri!
  Ne vom descurca şi cu Mincinosul Preşedinte: Tiranul a murit! Trăiască Mincinosul!
  Din păcate, ne îndreptăm inevitabl, ca naţiune, spre neant.

 7. Ce contează mai mult:
  Asumarea, de către un serviciu care pretinde că serveşte interesul naţional, a unei greşeli, sau destinul unei ţări?
  2 oameni sau 22 de milioane de oameni?
  2 români sau România?
  Ce alege SIE?

  • P.S. Dacă prin jurământul lor ofiţerii SiE şi-ar da chiar viaţa pentru ţară, de ce nu recunosc adevărul – că V. Ponta a fost ofiţer acoperit – pentru mult mai puţin?

   Reacţia SIE nu poate avea decât un motiv: satisfacţia serviciului de a-l avea pe Ponta, după ce va fi preşedinte, la discreţia sa.

   • Pentru ca ofiterii SIE nu considera ca o astfel de recunoastere ar fi benefica tarii!
    Si dupa cum spuneati, ei a jurat sa apere tara, nu principiile morale de care se tot impiedica intelectualitatea.

 8. Dle Adalbert Klein,
  Daca aotoritatea reala, care permite pozitionarea cu succes in varful piramidei de putere, imbratiseaza atat aspecte formale cat si informale, cum sa faca bietul cetatean, indeobste ignorant in maretele secrete, sa deceleze diversele obediente congenitale -KGB/MI6/FBI- din care-si extrag forta actualele servicii?
  Din afara pare ca ‘R’ -ul acela din acronimul serviciilor ofera doar o masura a versatilitatii si in acest caz, talentul de a fi peste tot si nicaieri, adapat copios din resurse deja precare, nu mai spune mare lucru cand nu este de loc clar cum o tara, cu 100 mld datorie, vrea atat de multe: drumuri, sanatate, educatie basca datorie rambursata.
  De ce am fi increzatori in maniera colegiala si consensuala prin care comunitatea serviciilor impune controlul la masa rotunda a CSAT-ului cand masa pare manuita frenetic de fantome spiritiste?

 9. Baiat bun la toate bine spus. Sunt uimit de incapaciatatea romanilor, mai ales cei cu parul incaruntit, de a-l citi pe Ponta, un smecheras parvenit, complexat si narcisist care vrea sa fie si doctor si baschetbalist si copilot si om politic serios si comentator zeflemist (desi glumele lui nu starnesc rasul nimanui, doar eternul sau zambet tamp aftisat mai ales cand nu e cazul). Cine stie cat de magulit si plin de el s-a simtit cand a devenit spion.Ponta se crede deja statuie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Adalbert Klein
Consultant specializat în negocierea contractelor internaţionale în domeniul energiei. Locuieşte în Franţa, la Paris. Adalbert Klein este un pseudonim.

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro