luni, mai 29, 2023

Va doriti o Maica Tereza a crestinismului ortodox?

Camera Deputaţilor a adoptat Legea privind parteneriatul dintre stat şi culte în domeniul serviciilor sociale. Aceasta a condus la multiple discuţii şi critici, ceea ce mă face să întreb: este cineva care nu şi-ar dori o Maică Tereza a creştinismului ortodox românesc?

Din păcate, aşa cum se întâmplă de multe ori (poate, intenţionat), legea nu a fost dezbătută cum s-ar fi cuvenit, iar acum, aflaţi în faţa faptului împlinit, se află deja în stadiul de promulgare la Preşedinte. O să subliniez din start: din perspectiva subsemnatului, principial, legea nu este deloc rea. Mai dificile sunt aplicaţiile acesteia, de aceea, cum au făcut-o şi alţi observatori ai fenomenului religios, voi vorbi mai jos despre câteva necesare amendamente. Fără doar şi poate, protagonistul acestei legi este Biserica Ortodoxă Română (BOR) şi aceasta va fi în centrul discuţiei de faţă.

Mai întâi pot fi identificate câteva grupări contestatare ale legii. Există un conglomerat de grupări formate din critici proveniţi de pe versantul stângist şi ultra-stângist, ba chiar activist ateu. În general, percepţia acestora despre BOR şi despre Biserică adună o sumă de inexactităţi şi de prejudecăţi. Istoria Bisericii, cea de dinainte de schismă, dar şi istoria BOR arată că orientul creştin a fost totdeauna aplecat inclusiv către acţiunile de binefacere socială.

Faptul că BOR nu are astăzi o infrastructură pregătită pentru o astfel de activitate este însă, parţial, corect. Pe de altă parte, această lege nu dezavantajează celelalte culte, fiindcă se adresează, în mod egal, tuturora. Oricine, indiferent de confesiunea sau religia căreia îi aparţine, dacă sunt recunoscute de statul român, va putea aplica pentru finanţări. Tot astfel, ONG-urile non-confesionale vor avea prilejul să-şi îmbunătăţească activitatea. Dar statul este obligat cu acest prilej să creeze acele instrumente legale prin care finanţările să fie distribuite în mod echitabil, faţă de orice ONG, fie laic, fie confesional.

Acele organizaţii care profită în acest moment făcând un joc de hărţuire anticlerical, chiar antieclezial (anti-Biserică), trebuie să accepte că BOR este o instituţie foarte puternică în România istoriei recente şi că, mai cu seamă în ultimii ani, a desfăşurat, efectiv, o activitate socială fără precedent. Este o realitate ignorată, impardonabil, inclusiv de unii politicieni favorabili acestei legi. Trebuie spus că legea a avut de partea sa majoritatea clasei politice, preponderent de la putere, dar şi din opoziţie. În plus, legea de faţă vine firesc în siajul unor legi similare europene, respectă principiul subsidiarităţii etc. De aceea este cel puţin lipsit de inteligenţă să vinzi lozinci ale laicităţii unui popor care a fost îndopat cu ateism pe pâine timp de 50 de ani, lozinci care nici în ţări occidentale dezvoltate nu prea au priză.

Există un alt grup al criticilor situaţi pe versantul radical-ortodox. Ca de obicei, din motive greu de dezvoltat aici, aceştia uită că ortodoxia are o multitudine de faţete. A te opri doar la straturile care constituie nucleul greu (duhovnicesc/spiritual, teologic, liturgic) înseamnă a fi rupt de realitate. Şi este contraproductiv pentru toate planurile fiinţei, inclusiv cel intim, duhovnicesc (spiritual)! Aşa cum Biserica aduce pacea lui Hristos, aduce (eventuala) mântuire, tot astfel Biserica mai aduce aduce cultură, monumente nepreţuite, bună educaţie. Şi, deloc în ultimul rând, Biserica înseamnă, totodată, ajutorarea aproapelui. Numai astfel misionarismul şi cateheza îşi pot arăta roadele adevărate. Istoria Bisericii nedespărţite o demonstrează cu prisosinţă.

Argumentul că în felul acesta ar exista riscul de a-i “imita pe papistaşi” sau de a derapa către confesiunile creştine apusene (catolici, protestanţi etc.) este pur şi simplu o prostie. În istoria Bisericilor Ortodoxe au existat tot timpul astfel de instituţii de binefacere. Nu au fost, este adevărat, foarte numeroase, precum în Occident, din două motive îngemănate: sărăcia şi lipsa de civilizaţie. Da, astfel de instituţii şi-au găsit apogeul deocamdată în Occident, dar aceasta nu înseamnă că celelalte tradiţii le-au ignorat vreodată.

Din multiple cauze, astăzi nu există condiţii în orientul ortodox astfel încât să favorizeze apariţia unor personalităţi dedicate carităţii de talia Maicii Tereza. Şi, chiar dacă ortodoxia nu are vocaţia misionariatului precum au dezvoltat-o, excepţional, catolicii, să sperăm că vom ajunge cândva la acel grad de dezvoltare încât să ne permitem să-i ajutăm şi noi pe alţii aflaţi în nevoie, pe alte meridiane. Dacă în ortodoxie (fie ea românească) va apărea vreodată o Maică Tereza, vom avea numai de câştigat!

Pot fi amintite o multitudine de cămine pentru bătrâni, centre pentru copii, cantine pentru săraci ş.a.m.d., toate, instituţii aparţinând BOR, apărute în ultimii ani, în foarte multe locuri din ţară. Pe de altă parte, anumiţi monahi sau preoţi şi-au făcut deja un profil în acest domeniu şi sunt deja suficient de mediatizaţi. De aceea, ignorarea lor este deja impardonabilă pentru cine acuză BOR de neimplicare în acţiuni de caritate. Fără îndoială, nevoile sunt greu imaginabile, se poate face substanţial mai mult. Şi totuşi, dau un singur exemplu: Maica Siluana (astăzi coordonatoarea Centrului de formare şi consiliere din Iaşi), a cărei activitate constantă de ajutor şi de apropiere sufletească dedicată mai multor categorii aflate în suferinţă – de la puşcăriaşi până la prostituate şi copii de diferite vârste – este binecunoscută. Pour le connaisseur : să nu ne ascundem după deget, uneori Maicii Siluana i s-au pus oprelişti chiar din interior, inclusiv din partea unor ierarhi ai BOR, dar îşi duce crucea mai departe…

Ceea ce trebuie precizat este că există monahi care au vocaţia ascezei şi a misticii şi care preferă viaţă de mânăstire sub diferite grade de însingurare, pentru a se putea dedica rugăciunii, după cum există şi monahi care au vocaţia ajutorării aproapelui, a căror cale de a se apropia de Dumnezeu este tocmai faptul de a aduce mângâiere celui suferind. Tot o formă de rugă este şi aceasta! Aceste două vocaţii (între care există nuanţe) nu se contrazic nicidecum, ci se completează. Este cineva în stare să spună care din aceste căi spre cele de Sus este mai scurtă?

În altă ordine de idei, suntem obligaţi să vorbim şi despre părţile slabe ale legii în discuţie, care ţin de păcate noastre dintotdeauna. Chiar dacă legea va fi promulgată, BOR nu trebuie să se grăbească a se bucura din mai multe motive:

(1) Legea creează într-adevăr un dezechilibru, prevăzându-se un procent de până la 80% finanţare de la stat, restul fiind contribuţia Bisericii. Dar este un altfel de dezechilibru decât se crede… Nu am văzut până acum vreo analiză sau luare de poziţie fermă care să pornească de la un adevăr elementar: felul în care este pusă problema ignoră şi bruiază o paradigmă esenţială, aceea că Biserica suntem toţi. Aşadar, chiar dacă credincioşii “practicanţi” sunt mult mai puţini, este limpede că toată suflarea care pretinde a face parte din BOR ar trebui să participe CONŞTIENT, iar nu “prin lege” la acest efort de ajutorare a aproapelui. Legea pune accentul pe BOR ca instituţie văzută, birocratică, adică pune carul înaintea boilor! Pe când Biserica este înainte de toate o instituţie nevăzută al cărei cap este Hristos. Cum poţi re-centra aceasta? Prin aşezarea prin lege a centrului de greutate pe acţiunea de adunare de fonduri (fundraising)!

Cu alte cuvinte, ieşirea din această capcană este foarte simplă: procentul de bani alocaţi de stat, prin lege, ar trebui să fie mult diminuat, sub 50%, iar nu de 80%! (Nuanţă: sau, 80% să spunem, până este ridicată infrastructura, şi un procent sub 50% ulterior, pentru întreţinere şi funcţionare). Astfel, Biserica va avea prilejul şi şansa să capaciteze toţi credincioşii în această necesară acţiune de adunare de fonduri. Fiindcă Biserica, fie şi în acest plan orizontal, nu trebuie să fie decât un intermediar, o interfaţă între credincioşi şi beneficiari (nevoiaşi, bolnavi etc.). Adică o epură a planului vertical unde Biserica este intermediarul dintre oameni şi Dumnezeu. În plus, pentru Biserică, acţiunile de acest gen constituie un nou prilej de catehizare şi de promovare a valorilor creştine.

Dacă nu se ţine cont de aceasta, se poate vorbi despre bănuiala, deplin îndreptăţită încă în România de azi, ca o consecinţă imediată: politicul va avea astfel un instrument în plus de şantaj la adresa Bisericii. Să nu ne prefacem că nu vedem: da, ingerinţele politice se manifestă încă din plin! Exemplu: în fiecare an parlamentarii fac presiuni (a da telefoane ministrului sau secretarului de stat nu înseamnă lobby!) pentru a fi alocate fonduri către diverse biserici din ţară prin departamentul pentru culte. Am toate motivele să cred că la fel se va petrece şi în cazul Ministerului Muncii, care va gestiona fondurile de caritate. Iar cu actuala clasă politică partidele aflate la putere de fiecare dată vor folosi această pârghie…

(2) Cu toată jena, fiindcă suntem în post, dar tocmai de aceea, căci ar trebui să fie un prilej de mărturisire a păcatelor, mai precizăm un aspect esenţial: să nu ne prefacem a uita că BOR (şi nici unul din celelalte culte!) nu este nici pe departe astăzi un exemplu de luptă împotriva corupţiei din România. Acei clerici care eludează fiscalizarea nu pot fi oameni de încredere care să primească atâţia bani de la stat. În plus, dacă DNA-ul mai mişcă ceva, încă nu s-a pomenit un organ de control intern al BOR care să dea de pământ cu spăgarii şi corupţii aflaţi între profesorii de pe la seminarele şi facultăţile de teologie, începând de la unii, binecunoscuţi, ierarhi. Nu mai vorbim despre micile găinării ale unor preoţi de parohie…

În aceste condiţii, legea va trebui să fie însoţită de prevederi care să impună o verificare drastică a folosirii banilor, aşa cum procedează orice finanţator serios occidental. În mod normal, aceste verificări şi controale ar trebui să se producă încrucişat, atât dinspre ierarhia BOR, cât şi dinspre organismele statului. Poate verifica statul (prin Curtea de Conturi etc.) respectarea legii în interiorul instituţiilor şi firmelor Bisericii, care, adesea, se comportă precum un stat în stat?? Iată încă o întrebare delicată la care va trebui să se răspundă cu claritate, fiindcă există multiple exemple de ascundere a gunoiului BOR (şi a altor culte) sub preş!

În fine, o ultimă observaţie legată de una dintre cele mai echilibrate şi inteligente poziţionări în acest subiect: comunicatul Fundaţiei Creştin-Democrate. Sunt apărate cu demnitate, inteligenţă şi eleganţă atât Biserica cât şi necesara intrare într-o legalitate lipsită de echivoc. Subliniez aici “maxima transparenţă financiară” pentru care pledează semnatarii apelului. Este încă o dovadă, dacă mai era nevoie: cei mai credibili apărători ai BOR sunt tocmai intelectualii acelui versant al societăţii civile apropiat de Biserică. Mă refer la acei intelectuali care fie au pregătire teologică, fie doar cunoştinţe foarte serioase despre ceea ce înseamnă Biserica. Şi care, înainte de toate, trăiesc în spirit creştin. Sunt, adesea, aceiaşi oameni pe care nu de puţine ori radicalii ortodoxiei, laolaltă cu unii ierarhi, îi denigrează, căci nu au generozitatea de a-i înţelege. Or, indiferent de modalitatea de poziţionare faţă de implicarea socială a Bisericii, important este să nu uităm de generozitatea hristică…

Sincer, este cineva care nu şi-ar dori o Maică Tereza a creştinismului ortodox românesc?
Fragmente din articolul de mai sus au apărut în săptamânalul TimpulDistribuie acest articol

26 COMENTARII

 1. E uimitor ce discurs rupt de realitate, excesiv teoretizant si voit tendentios aveti, facandu-va ca nu vedeti puterea pe care BOR si-o castiga in viata politica romaneasca, faptul ca riscam sa devenim o noua Grecie dintr-un stat cu traditie liberal-seculara. DA, am scris bine. Nici chiar in evul mediu BOR nu avea atita putere si influenta in zona politica si administrativa cum o are acum.

  Cuza a facut degeaba secularizarea averilor manastiresti, toata reforma si modernizarea statului roman de la 1848 si pina inainte de Al Doilea Razboi Mondial s-a bazat secularism, pe separarea puterii laice de cea bisericeasca.

  Gresiti atunci cand spuneti ca poporul a fost indopat cu „ateism pe paine” vreme de 50 de ani. Si nu e o eroare ci o rea-interpretare, o omisiune a faptului ca BOR a consimtit si a fost partasa la aceasta indopare, ca profitat din plin (a se vedea magaria cu care ne-am tratat, ca ortodocsi, fratii greco-catolici), considerati ca practicile necinstite si fraudulente din randul BOR sunt o exceptie si nu o regula, chestie care nu are absolut nicio baza, pentru ca, exact asa cum spuneati, biserica suntem noi, si cata vreme noi, in majoritatea noastra sintem necinstiti, lacomi, evazionsti, etc, tot la fel este si BOR (chestie de statistica simpla).

  Imi pare rau ca in numele unor argumente istorice treceti asa usor cu vederea felul in care aceasta lege acorda o putere incredibila si monopolizanta unei institutii religioase (BOR) in detrimentul altora si cum sporeste interferenta bisericii in politica si administrarea statului.
  Iar daca asta nu vi se pare in esenta un lucru rau, poate mai reflectati la chestia cu ”sa dam Cezarului ce-i al Cezarului si lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu” + faptul ca nu poti sa slujesti la doi stapani.

  • Corect Răzvan. Din păcate părerile oamenilor normali nu contează, atâta timp cât omul simplu şi needucat crede că dacă scoţi la iveală mătrăşeniile şi furtişagurile oamenilor din BOR, te ridici împotriva credinţei, lucrurile vor continua. Adică vor lua şi chiloţii de pe noi, în cârdăşie cu politicienii. Abia când omul va separa credinţa de religie şi îi va pune la locul lor pe burtoşii în sutană, lucrurile se vor îndrepta spre normalitate, adică peste încă 40 de ani în care sperăm să se educe prostovanii…

 2. Exista o problema : care este ponderea reala a ortodoxilor printre romani? In alte tari intrebarile la recensaminte sunt mai nuantate : carui cult apartine respondentul prin familie, in ce masura isi asuma aceasta apartenenta, este sau nu practicant, cum/daca participa la actiunile religioase si`/sau sociale ale cultului caruia ii apartine ( sau ale altui cult ),daca nu este practicant si – nefiind ateu- nu se simte ca apartinand unui anumit cult, etc. Daca dupa intrebarea standard la recensamant peste 80% dintre cetatenii romani afirma ca sunt ortodoxi, la o analiza mai atenta se poate constata ca lucrurile nu stau chiar asa. In aceste conditii, alocarea a peste 80% din fonduri BO, care practic a avut o activitate social-caritativa(conform datelor statistice) mult inferioara Bisericii Catolice (prin Caritas), ar constitui un abuz, o nedreptate si o distorsiune regretabila. Ia sa le alocam proportional cu activitatile constatate in ultimul an ( sau media ultimilor cinci ani)., nu credeti ca ar fi mai corect ? Si inca ceva : alocarea fondurilor strict pe proiecte, evaluate si urmarite in toate etapele de desfasurare ( modelul fondurilor europene). Ca sa stopam orice posibilitate de frauda !

 3. Pierdut tara moderna, o declar nula.
  Am auzit de la o profesoara de liceu, ca de la anul, geografia o sa fie materie optionala, iar religia materie obligatorie.

 4. nu am nimic impotriva ca biserica sa se implice in programe sociale ,se intampla asta in majoritatea tarilor in care emigram, da acolo statul nu le da fonduri pe deageaba -participa intr-un sistem concurential cu alte ONG-uri , sistem in care nu supravietuiesc daca nu-si demonstreaza competenta .Aici statul subventioneaza o tagma de puturosi ce nu ar avea nici o sansa intr-o competitie deschisa .De ce trebuie sa dam bani bisericilor de la bugetul de stat?De ce nu lasam enoriasii sa decida la nivel local daca vor sau nu vor sa dea bani popilor,daca se justifica sau nu se justifica finantarea lor.Foarte probabil ca multor cladiri ale bisericilor o sa li se schimbe destinatia .Asa sa fie ,oricum sunt prea multe.Imi aduc aminte ,in Detroit ,o comunitate de romani facea o biserica dintr-un restaurant care initial fusese biserica ce nu si-a mai putut plati cheltuielile.De ce nu lasam piata sa decida cate nevoie avem noi de imbuibatii din parohii.Asa o sa inteleaga mai bine romanul de rand ca plateste din buzunarul lui masina de teren a preacuviosului in sutana.

 5. Autorul nu vede (nu vrea sa vada?) realitatile din BOR. Ii ofer o prima solutie. Pe site-ul Patriarhiei exista o lista cu asezamintele sociale ale BOR. Sa faca o ancheta jurnalistica despre cum functioneaza, cu adevarat, acestea, cu ce firme au fost construite unele dintre ele, ce afaceri se invart sub pretextul filantropiei. BOR este putreda. Ierarhii au devenit niste prosperi oameni de afaceri, iar Sinodul nu este mai mult decat un Consiliu de Administratie al unei Companii Nationale. Autorul poate fi banuit ca scrie intr-o cheie politica, adica in favoarea lui Basescu-PDL. Se apropie campania electorala si incepe lupta pt favorurile BOR. Daca autorul ar studia cu atentie care sunt partenerii de afaceri in proiectele din fonduri UE pe care le deruleaza Patriarhia si unele Eparhii ale BOR, ar observa ca majoritatea acestora este formata din patroni de firme din fieful PDL si mai ales, Elena Udrea. Se pare ca Patriarhul Daniel (nu i-a fost oare ars dosarul de la DIE, in 1990?) a ales: mizeaza pe Basescu (poate ex-coleg la DIE?) si gruparea sa din PDL. Rezulta, domnule autor, ca ati scris frumos despre o stare urata, ati imbracat in haina adevarului o minciuna, iar studiile onorabile pe care le aveti in domeniu va sunt fara folos atunci cand le puneti in slujba fariseilor. Daca sunteti cu adevarat crestin ortodox, atunci rugati-L pe Dumnezeu sa ingaduie ca BOR sa traiasca curat, moral, legal din fondurile pe care le primeste de la oameni, NU DIN FONDURILE STATULUI!

  • Superb raspuns!

   De fapt, titlul articolului spune totul: e o problema de orgoliu. Maica Tereza * a crestinismului ortodox*. Adica, vezi Doamne, noi sa nu ne dam si noi mari cu cineva?

   • In Romania nu va aparea niciodata vreo MAICA TEREZA deoarece spiritul mioritic
    nu tolereaza personalitati din cauza invidiei distructive.Uitati-va cum se ataca poli-
    ticienii romani cu injurii si/sau lovituri sub centura.Cu asemenea mentalitati nu se
    poate construi nimica viabil!

 6. Puteti sa exemplificati enormitatea „BOR a desfăşurat, efectiv, o activitate socială fără precedent”, pentru ca sunt curios?!

 7. Există un conglomerat de grupări formate din critici proveniţi de pe versantul stângist şi ultra-stângist, ba chiar activist ateu. În general, percepţia acestora despre BOR şi despre Biserică adună o sumă de inexactităţi şi de prejudecăţi.

  Inexactitatile la care te referi din partea actvistilor atei constau in faptul ca biserica vinde minciuni gogonate de cand exista, iar mai nou, vine minciuni pe bani foarte grei. S-au gasit acum astia sa dea protectia sociala pe mana mincinosilor de profesie. Pana cand nu demonstreaza ca exista dumnezei si draci sunt bagati automat in aceeasi categorie cu vrajtorii, samanii, homeopatii, dar nu cu loteria romana – acolo chiar este posibil sa castigi.

  Acele organizaţii […] trebuie să accepte că BOR este o instituţie foarte puternică în România istoriei recente

  Pai este, cum sa nu fie; in contextul indoctrinarii religioase in scoli, a insecuritatii sociale crescande, aia pe care prospera religia la greu, in contextul in care imaginea bisericii a fost salvata de nenumarate ori de la dezastru, de exemplu atunci cand a fost musamalizata colaborarea clericilor cu securitatea pe vremea comunistilor, si in contextul in care s-au turnat sume imense de la buget in buzunarele bisericii, cum sa nu fie?

  şi că, mai cu seamă în ultimii ani, a desfăşurat, efectiv, o activitate socială fără precedent.

  Activitatea aia sociala au desfasurat-o pe banii mei, nu ai lor, ca ei nu produc nimic si nu platesc taxe la stat, iau de la unii cetateni si dau la altii, dupa care isi aroga meritele, nu le-ar fi rusine sa le fie. I-a facut BC cu Caritasul lor de tot rahatul si tot la fel de nerusinati sunt. Cel mai trist e ca nu exista vreun dumnezeu care sa-i pedepseasca, acum sau macar in viata aia imaginata dupa moarte.

 8. Ah, „Traditia caritatii in Biserica Orientului de la Ἰωάννης ὁ Ὀρφανοτρόφος la Raluca Turcan: teologia, saracia si symphonia”… ar suna frumos ca si teza de doctorat dar din pacate nu ar schimba cu nimic viata amarastenilor din Jamahiria de pe Dambovita.

  Principiul finantarii unor actiuni de interes public intreprinse de catre organisme confesionale nu e nici nou si, per se, nici rau. El exista in Occident de decenii bune. Franta, de exemplu, stat laic din 1905 finanteaza scoli catolice. Dar, spre deosebire de legea din Romania, in Franta exista dispozitii care interzic discriminarea in functie de confesiune. O scoala catolica nu poate sa impuna confesiunea personalului si nici sa selectioneze confesional elevii. Ori intr-un interviu acordat hotnews Raluca Turcan raspundea ca cei care nu apartin de nici o biserica recunoscuta se pot adresa organismelor de securitate sociala ale statului. Discriminare deci pe fata pentru ca ortodoxul are de ales iar ateul nu.

  Dincolo de asta, fundatia Caritas este la ora actuala cea mai implicata social in Romania. Daca impartim pe cap de popa fondurile care merg spre opera sociala, cea pravoslavnica este un vant cu iz de tamaie si nimic mai mult.

  Si mai este ceva. Romania este la ora actuala statul UE cu cel mai mic procent din PIB indreptat spre ajutoare sociale. In loc sa se incerce o convergenta spre media UE, cu dispozitive clasice, laice, legea Turcan spala statul pe maini de ceea ce este in final datoria sa, delegand responsabilitatea catre mantuitorii cu burta ai neamului.

  In fine, nu ma mai intind, e inutil. Am acceptat, asa cum spune autorul articolului, ca BOR e o institutie foarte puternica in istoria recenta a Romaniei. Si m-am resemnat. De fapt tiitoarele au avut intotdeauna multa putere si ce altceva a fost BOR decat tiitoarea statului fascist, apoi a celui comunist si in cele din urma tiitoarea statului plutocratic de azi?

 9. Ne dorim ! Stim ca avem dar nu stim sa le promovam, la fel cum avem o multime de sfinti martiri din perioada comunista pe care refuzam sa-i canonizam ! E pacat , Romania are nevoie si de modele pozitive !

 10. Argumentatia aduce efecte perverse Maica Tereza nu s-a dus printre leprosii din Calcutta pentru a obtine 80% finantare cu 20% contributie proprie in bani, cum prevede viitoarea lege.Contributia ei a fost de peste 100% si nu se masoara in bani.Nici o finantare in bani nu va produce vreo Maica Tereza.
  Principalul beneficiar al legii sint cultele mai mici, nu BOR.Banii nu se vor acorda proportional cu numarul de membri ai fiecarui cult.Legea spune ca fondurile se vor acorda prin competitie de proiecte.Ca la fondurile europene.BOR iese clar dezavantajata o data pentru ca s-a transformat in singura tinta mediatica si a doua pentru ca e pusa pe acelasi nivel cu celelalte culte si obligata sa concureze cu ele pentru bani de la buget.
  Va castiga cultul care va reusi sa obtina o suma cat mai mare per capita de enorias asistat.BOR si in general bisericile cu mai multi enoriasi sint dezavantajate fata de cultele mai mici.Oricite proiecte cistigatoare va depune BOR sau Biserica Catolica vor cistiga mai putini bani per capita decit celelalte culte.
  Cel mai sigur efect al legii va fi atragerea voturilor membrilor denominatiunilor mici care vo vota disciplinat si in bloc cu PDL. BOR serveste pe post de iepure va atrage si concentra tirul concentric al tuturor criticilor.

 11. Eu zic sa citesti si altceva decat istoria oficiala despre Maica Tereza.
  recomand asta:
  http://www.youtube.com/watch?v=9WQ0i3nCx60
  http://www.youtube.com/watch?v=BI8A0VsgeuY
  pe scurt e cam asa: se ocupa mai mult cu politica decat cu bolnavii, iar bolnavii nu erau tratati decat cu medicamente usoare li se faceau injectii cu ace nesterilizate si traiau in cea mai crunta mizerie in dormitoare comune. si asta o sa se intample si in romania. din nefericire.
  Un alt exemplu ar fi saptamana trecuta cand niste bishops din biserica catolica au dat o lista cu organizatii care nu ar trebui sprijinite de catolici, pentu ca sunt implicate in proiecte care nu sunt in acord cu doctrina bisericii catolice. te-ai gandi ca sunt organizatii de tip al-quaeda. Ei bine nu:
  lista cuprinde:
  – The American Association of University Women
  – Amnesty International
  – Crop Walk (an anti-hunger organization)
  – Church World Services
  -The March of Dimes
  – Susan G. Komen for the Cure
  – Planned Parenthood
  – UNICEF

  tare nu?
  daca nu crezi uite sursa:
  http://www.grandforksherald.com/event/article/id/196958/publisher_ID/40/

 12. Ce conteaza ce culoare are omul care iti da un pahar de apa cand ti-e sete?!

  Din punctul de vedere al beneficarilor acestor acte de caritate, pana la urma, nu prea conteaza prin ce mish-mash-uri real sau pseudo-religioase sunt ajutati.

  Nu sunt un admirator al BOR (ba chiar dimpotriva…) dar aici nu e vorba de cum vad eu BOR, ci de cum vor cei napastuiti ajutorul.

  Probabil ca multi l-ar primi si de la Necuratu”…si trebuie sa ii intelegem, la fel ar face oricare dintre noi, la fel am aprecia un ajutor, fara sa ne mai intrebam de unde vine.

  Soli Deo Gloria.

 13. Nu prea inteleg eu chestia asta cu dumnezeu, chiar…

  Cati dumnezei avem , ai cui sunt, cine sunt cei ce se-nchina la ei, ?…
  Ce mai pot insemna astazi religiile, mai sunt ele ,religiile, cele de acum 2000 de ani, cele de-acum 1ooo, or mai exista rerigiile peste inca vreo 1-200 de ani , dar peste 1000 de ani, vor mai exista????
  Doresc cumva romanii sa renunte la statul laic, doresc orodocsii sa devina fundamentalisti religiosi ?

  Ma straduiesc sa fiu tolerant constatand aceste aspecte agresive pe care diferitele persoane, personalitati implicate mai mult sau mai putin din punct de vedere religios in politicile ,conceptiile pe care doresc a le implementa pe diferite cai in viata sociala a diferitelor comunitati fie ele urmane sau rurale, din pacate, agresivitatea prozelitismului desuetnpracticat de catre exponentii acestor religii ma determina sa-i ignor.

  In fond, observ ca religiile devin din ce in ce mai militante, din ce in ce mai politizate si birocratizate, devin din ce in ce mai manipulante folosindu-se tocmai de tehncile binecunoscute, (nu tocmai ortodoxe) religiile au ajuns sa apartina tot mai mult corpului clericar si mult mai putin celor ce-si spun credinciosi.

  Daca-mi doresc vreo Maica Tereza?..maaaah ! daca o sa continuati tot asa, in scurt timp o sa deveniti chiar voi clericii atei convinsi, iar in spatele vesmintelor preotesti si-a vorbelor de duh religioase pe care le clamati, n-o sa se stranga decat averi fabuloase ce in final le veti folosi pentru achizitionarea unor monumente funerare stralucitoare ce le veti ridica in memoria sufletelor voastre cazute !

 14. Singura perioadă ,din istoria poporului românesc în care asistenţa socială a fost gratuită şi nediscriminatorie,a fost epoca de,,tristă amintire comunisto-atee”
  D-ul autor fiind prea tînăr ,nu are de unde să cunoască acetse amănunte!

 15. de ce un preot ortodox ,nu poate candida ca primar, pe cind un preot,de la alte culte pot ? este sau nu este,o discriminare fata de alte culte/ secte ? pot da ex,cu un fost primar al aradului, pastor al unui cult neoprotestant.

 16. „Activisti atei”??? Sintagma asta nu se bazeaza decat pe o suma de prejudecati despre atei, prejudecati prezente peste tot in tara noastra de oameni gata sa-si afirme propria superioritate asupra celorlalti. Intre un credincios care se forteaza sa-si iubeasca semenii din frica si care isi ascunde cu greu pizma si rautatea si un ateu sincer, care-si iubeste aproapele fara sa fie mituit cu speranta vietii vesnice desigur Dumnezeu, daca exista, il va prefera pe cel din urma.

 17. Articolul dumneavoastra, domnule Marius Vasileanu, se construieste in jurul unei colectii inspaimantatoare de prejudecati si stereotipii, puse in scena cu o naivitate care ma sperie.

  „Nu am văzut până acum vreo analiză sau luare de poziţie fermă care să pornească de la un adevăr elementar: felul în care este pusă problema ignoră şi bruiază o paradigmă esenţială, aceea că Biserica suntem toţi.”

  Cred ca cei care se opun legii iau pozitie in primul rand fata de afirmatii aberante si violente de genul celei de mai sus. Nu, nu suntem toti Biserica. Si nu o enunt ca pe o „paradigma” ci ca o constatare. Teza dumneavoastra este un principiu de excludere care urmareste sa transforme asistenta sociala in operatiune politica. Ce fel de ajutor vor primi persoanele in dificultate care doresc sa avorteze, divorteze, care sufera de maladii sexual transmisibile, care traiesc in cuplu fara a fi casatoriti, care nu vor sa boteze copii, care au o orientare sexuala diferita de norma, etc.?

  Legea respectiva propune, metaforic reinstaurarea „pachetului”. Va aduceti aminte despre o practica curenta in librarii dinainte de ’89 care consta in a propuneo carte buna, cautata de public, la pachet: pe rafturi, o gaseai „la pachet” cu alte cateva carticele si pamfleturi care nu se vindeau. Astfel, cumparai un volum de Eliade si aveai si „Magistrala Albastra si al XIV-lea congres”, „Fumatul – un pericol in socialism” s.a.m.d. Altfel spus, in prezent nu vei putea dispune de un ajutor (care poate fi esential) daca nu accepti si lectiile de morala crestina si catehismul care vin impreuna. Asta, dimpreuna cu limitele (mult prea evidente) ale vocatiei crestinismului de a trata TOATE cazurile de asistenta in mod egalitar si non-ideologic transforma legea asta intr-o platforma a discriminarii si a indoctrinarii.
  Vocatia BOR pentru asistanat nu are nevoie de monopol de stat pentru a functiona. In schimb monopolul e necesar daca nu asistanatul in sine este dorit, ci eliminarea diversitatii de exercitiu a asistentei sociale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Marius Vasileanu
MARIUS Vasileanu este jurnalist şi profesor de istoria religiilor. Ultima carte publicată: „Recurs la generozitate. Întrebări despre limitele antropologiei creştine” (Editura Eikon, 2011).

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro