sâmbătă, octombrie 16, 2021

Vreti sa deveniti manager in invatamantul preuniversitar?

A trecut oarecum neobservat  ORDIN  nr. 5549, al Ministrului Educatiei,  din 6 octombrie 2011, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în managementul educational. N-a fost publicat nici pe site-ul Ministerului Educatiei, dintr-o ciudata competitie a drepturilor de autor, intre Monitorul Oficial si Ministerul Educatiei.

Cum am primit multe intrebari referitor la acest aspect al legislatiei secundare, subsecventa Legii Educatiei  Nationale (LEN), am decis sa aduc in atentia publica acest ordin de ministru.

Corpul national de experti in managementul educational (CNEME), este pasul anterior organizarii concursurilor de selectie a managerilor (directorilor) din invatamant. Miza este enorma, depolitizarea functiei de directori ai unitatilor invatamantului preuniversitar. Conform LEN, selectia directorilor se va face de catre o comisie numita, de data aceasta, de catre Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant, nu de Inspectorate, mai mult sau mai putin politizate prin numirea Inspectorului General de catre ministrul educatiei.

In noua configuratie, prevazuta de LEN, Consiliul de Administratie este format 1/3 profesori, 1/3 parinti si 1/3 reprezentantii Consiliului Local, asa ca este de presupus ca vor promova, prin deciziile luate, interesele locale si regionale de dezvoltare, interesele parintilor si elevilor. De observat ca profesorii nu mai au majoritatea in Consiliile de Administratie, astfel incat sa promoveze persoane „convenabile” in functia de manager.

Cum se constiutie CNEME?

Marturisesc ca am avut temerea ca vor apare entitati private sau de stat, care vor elibera certificate de expert in management educational, contra a cateva sute de euro, cu prezenta la cursuri mai mult sau mai putin facultativa. Iarasi fabrici de diplome.

Nu s-a intamplat asa. Art 1. al metodologiei de constituire spune:

Calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat în conformitate cu prevederile prezentei metodologii”.

Art 2. La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

b)este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II;

c)a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

d)nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

e)nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Procedura efectiva de concurs este urmatoarea:

Art. 4

Selecţia candidaţilor se realizează, în baza calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după următoarele etape:

a)completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică dedicată acestui scop, pentru compararea datelor înscrise de candidat cu cerinţele obligatorii prevăzute la art. 2;

b)afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online;

c)depunerea dosarului cu documentele prevăzute la art. 7 la inspectoratele şcolare de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online;

d)evaluarea portofoliilor de către inspectoratele şcolare;

e)afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor;

f)întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii propuşi pentru a deveni membri în corpul naţional de experţi în management educaţional;

g)emiterea ordinului de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru înscrierea cadrelor didactice care au promovat concursul de selecţie în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Art. 7

(1)Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare filă şi consemnate într-un opis:

a)cerere de înscriere;

b)curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, prevăzut în anexa nr. 2;

c)portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale prevăzute la art. 3;

d)copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile;

e)certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;

f)actul de titularizare în învăţământ;

g)adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor;

h)documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi;

i)hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;

j)adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original;

k)cazier judiciar în original;

l)declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

m)opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file; un exemplar se restituie, cu semnătura persoanei care a depus dosarul şi a preşedintelui comisiei de înscriere.

(2)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. e)-i) vor fi prezentate în copie certificată „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ de la care provine candidatul.

Art. 10

(1)Stabilirea punctajului se face, în plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit itemilor menţionaţi în anexa nr. 1.

(2)Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte din maximum 100 de puncte.

(3)Rezultatul evaluării portofoliului fiecărui candidat va fi consemnat în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 4.

(4)Candidatul care a realizat punctajul minim de promovare prevăzut la alin. (2) este declarat „promovat”.

Continutul  integral al OM 5549 poate fi accesat aici.

Problema este, totusi, ca tinerii foarte performanti nu pot visa sa indeplineasca conditiile:

a)absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional;

b)experienţa managerială;

c)performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială

Ceeace inseamna ca tot cei care au mai fost directori, sau actualii directori, au cele mai mari sanse sa obtina 70% din punctajul maxim, iar tinerii profesori nu au sanse sa devina manageri. Altfel decat  in privat, unde intalnim manageri la 30 ani care conduc companii cu sute sau mii  de salariati, nu o unitate scolara cu 50 de salariati.

Abia dupa ce se valideaza, prin OM, componenta CNEME, se pot organiza concursuri de directori, in conformitate cu prevederile LEN.

Observatie importanta. Asa cum la clasificarea universitatilor, datele trimise de acestea au fost accesibile oricui,  oricine le putea accesa si viziona pe un site specializat, si aici aplicatiile online ale candidatilor trebuie sa fie transparente, orice persoana interesata de problema trebuie sa aiba acces la ele. Nu stiu daca Ministerul Educatiei a prevazut acest aspect extrem de important.

Este de dorit ca aceasta etapa preliminara, de infiintare a CNEME,  sa se incheie cat mai repede, pentru ca la inceputul anului 2012 sa se organizeze, in sfarsit, concursuri de directori dupa noile prevederi ale LEN, sa ajungem sa depolitizam managementul invatamantului preuniversitar.

Distribuie acest articol

20 COMENTARII

 1. Nu inteleg de unde reies problemele b) si c) referitor la tinerii foarte performanti. Se vorbeste doar de puncte, care sunt un indicator bun dupa parerea mea asupra calitatii de „expert”. Oricine poate fi manager dupa ureche chiar si la 15 ani, expert insa nu are cum.

 2. Din păcate nu am nicio sperantă că se va respecta legea nici în cazul concursurilor pentru ocuparea functiilor de director. Am văzut cum s-a procedat în cazul alegerii consiliului de administratie, cum, contrar legii, directorul este în continuare presedintele consiliului de administratie. Cine urmăreste cum se aplică legea?

 3. Ce prostie!!

  Pai ca sa devii expert manager trebuie sa te aprobe inspectoratul.

  Eu de 26 de ani am de a face cu inspectoratul scolar din timis.

  Vilele lor si masinile arata ce fel de oameni sunt. Nici nu scuipa pe tine daca nu dai spaga.

  Si sunt toti numiti politic.

  Tocmai ca trebuia sa faca posibil ministrul ca oricine care doreste si indeplineste niste standarde minimale, sa poata sa devina expert.

  Si accesul la cursurile acelea de specializare trebuia facut accesibil. Unde se fac astfel de cursuri?

  Uite eu, taran prost, cu doctorat in matematica, vreau sa devin director de scoala. N-am nici un curs de manager, nici nu stiu unde se face.

  Puteti sa-mi explicati, simplu, pas cu pas, ce trebuie sa fac?

  E o lege intortochiata si facuta incat sa puna directori tot pe cine vor ei. O porcarie.

  • Pai chiar ca esti „taran”,daca nu sti ca la judet exista o Casa a Corpului Didactic ,care organizeaza dupa un calendar si o oferta anuala cursuri de formare,inclusiv de manager.Trebuie doar sa te inscrii,si sa le urmezi
   SUCCES!!!

 4. stie cineva calendarul si care este adresa on line pt completarea catre MECTS a formularului de inscriere???
  am inteles ca totul se desfasoara netransparent, unii deja si-au depus candidaturile…
  pe site-urile isj urilor nu apare decat ordinul ministrului ,… iar google nu da nimic… oricum daca e sub platforma edu, greu a gasi…
  va multumesc anticipat

  transparenta,… corectitudine, si mai ales concurs corect …
  vezi si marea grozavie in fr a ARACIP-ului, si/ sau opiniile mele referitoare la cele doua organisme

 5. Stie cineva unde se afla formularul necesar completari, online, pentru a participa la concursul de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experți in managementul educational

 6. Citeam mai sus ca prin constituirea CNEME se urmareste depolitizarea invatamantului preuniversitar. Acum, dupa ce a avut loc prima selectie pentru corpul de experti, putem observa ca efectul este tocmai opus, respectiv politizarea. Maniera in care s-au raliat toti la o metodologie fundamental gresita, in care se identifica in mod neintemeiat stiintific managementul educational cu managementul de nivel superior, imposibilitatea de a fundamenta metodologia pe o politica coerenta a creditelor transferabile, confuziile terminologice clare intre manager si sef, modul in care toti, ca niste slugi umile (iar nu ca manageri, ce se pretind) si-au cumparat in graba cursurile potrivite pentru a fi in acord cu o metodologie nefundamentata corect pe politici coerente anterioare ale MECTS, face ca aceasta prima selectie sa nu fie altceva decat o garantie pentru cei aflati acum in functii de conducere ca-si vor pastra postul si dupa caderea actualei puteri politice…, un fel de preluare – pe termen nelimitat – a puterii in educatie de catre PDL. Parerea mea este ca… NU MAI AVEM NICIO SANSA SA CURATAM SISTEMUL EDUCATIONAL DE FORMALISMUL SI INCOMPETENTA CARE O IMBOLNAVESC FARA LEAC. SA VA TRAIASCA MANAGERII SI VAI DE CAPUL NOSTRU!

  • ma lamureste si pe mine cineva de ce se zbate toata lumea sa-si depuna aceste dosare?
   1 numai pentru a deveni director
   2 se puncteaza pe undeva la vreo restrangere calitatea de expert
   3 (si cea mai importanta pentru mine) iei ceva bani in plus de undeva
   multumesc

 7. In scoala in care predau sunt singurul care am promovat in Corpul de Experti chiar daca nu am fost anuntat de director de data selectiei si data depunerii dosarului.Culmea e ca directorul desi promovat de …..portocaliu…..nu a intrat in CNEME. Acum astept ca noul guvern sa respecte legea si la concurs sa participe doar cei care sunt in cneme . Concurs transparent,corect si necolorat.

 8. Subscriu la Candidat ptr. fraza -,,aceasta prima selectie sa nu fie altceva decat o garantie pentru cei aflati acum in functii de conducere ca-si vor pastra postul si dupa caderea actualei puteri politice…, Așa este,poți s-o mai zici de o mie de ori!!! Uitati-vă si pe listele de pe a doua etapă CNEME , aceeasi problemă- directori…directori…si iar directori.Profesori ,pe ici pe colo.Si asta pentru că profesorii nu au credite in management, fie că nu au fost interesați sa le aibe,fie că au vrut si nu au avut unde sa le facă,etc. Oricum nu mi se pare corect să se organizeze concurs in acest an deoarece metodologiaCNEME a aparut in octombrie 2011 si ar trebui sa se acorde sanse egale tuturor,astfel incât sa se dea un termen de macar doi ani (echivalentul unor studii masterale)pentru ca intradevar sa poata fi o concurență adevarata.Anul acesta după cum se vede nu se pot înscrie decât tot directorii actuali! Si care este pana la urmă eficiența acestui cneme.

  master sau

 9. Cunosc situatia. Nimic nou. Si in scoala mea e o astfel de nulitate si este expert in management. Cand am intrat in corp, in prima serie, in mod onest si am deschis cv urile unor colegi de acolo eram mandra ca sunt printre ei. Azi nu mai gandesc asa. Mi-e lehamite !!!

 10. Ce rost are acest Corp de Experti, daca se poate accepta pe liste si persoane cu studii medii. Stiu pe cineva care a intrat cu 90 de puncte dar are numai liceul. Si pentru ca face parte din acest corp … este director de 2 ani. Urmeaza al treilea.

 11. Buna ziua,

  Daca am absolvit un curs de management educational cu 90 de credite transferabile in 2009 ma pot inscrie la urmatoarea sesiune a concursului pentru constituirea corpului de experti in management educational? Adica acum in ianuarie 2017? Sau trebuie sa fac un alt curs? Am citit si nu se precizeaza nicaieri ceva despre data absolvirii cursului respectiv.

  Multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Stefan Vlastonhttp://stefan-vlaston.blogspot.com/
Candidat din partea ARD la Camera Deputatilor la alegerile din decembrie 2012 Profesor de liceu, director de liceu in perioada 1990-2008, Presedintele asociatiei EDU CER- Educatie si Cercetare. Preocupari in domeniul politicilor educationale, in privinta calitatii educatiei, a managementului educational. Contributii in media scrisa si audiovizuala, pe temele privind educatia, formarea profesionala si cercetarea.

Carte recomandată

 

Sorin Ioniță: Anul 2021 a început sub spectrul acestor incertitudini: va rezista democraţia liberală în Est, cu tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea îşi pierde busola în Vest sub asalturi populiste? Cât de atractive sunt exemplele de proastă guvernare din jurul României, în state mici şi mari, membre UE sau doar cu aspiraţii de aderare? O vor apuca partidele româneşti pe căi alternative la proiectul european clasic al „Europei tot mai integrate“? Ce rol joacă în regiune ţările nou-membre, ca România: călăuzim noi pe vecinii noştri nemembri înspre modelul universalist european, ori ne schimbă ei pe noi, trăgându-ne la loc în zona gri a practicilor obscure de care ne-am desprins cu greu în tranziţie, sub tutelajul strict al UE şi NATO? Dar există şi o versiune optimistă a poveştii: nu cumva odată cu anul 2020 s-a încheiat de fapt „Deceniul furiei şi indignării“?

 

 

Carte recomandată

“Să nu apună soarele peste mînia noastră. Un psiholog clinician despre suferința psihică” – Andrada Ilisan

”Berdiaev spune că la Dostoievski singura afacere, cea mai serioasă, cea mai adîncă e omul. Singura afacere de care sînt preocupați toți în Adolescentul e să dezlege taina lui Versilov, misterul personalității sale, a destinului său straniu. Dar la fel e și cu prințul din Idiotul, la fel e și cu Frații Karamazov, la fel e și cu Stavroghin în Demonii. Nu există afaceri de altă natură. Omul este deasupra oricărei afaceri, el este singura afacere. Tot omul e și-n centrul acestei cărți. Și lipsa lui de speranță.” Continuare…

 

 

 

Carte recomandată

”Incursiunile în culisele puterii lui Vladimir Putin îi oferă cititorului panorama plină de nuanţe, paradoxuri şi simulacre a unui regim autocratic unic în felul său. Analizele lui Armand Goşu sînt articulate elegant şi se inspiră din monitorizarea directă a evenimentelor, ceea ce ne permite să traversăm nevătămaţi labirintul slav întins între Sankt-Petersburg şi Vladivostok.” (Teodor Baconschi)

Cumpara cartea, 39.95 RON

Daca doriti un exemplar cu autograf accesati linkul acesta

 

Esential HotNews

Top articole

Va ieși sau nu Polonia din Uniunea Europeană? Ultima decizie a Tribunalul Constituțional din Polonia reanimă această dezbatere

,,Nu există o tiranie mai crudă decât cea care se exercită la umbra legilor și cu culorile dreptății” Montesquieu

Cum tac universitățile din România despre vaccinare

Vaccinarea anti-COVID reduce de ~5 ori riscul de a transmite boala și de ~10 ori riscul de simptome grave sau de deces....

Ce înseamnă AUKUS?

Pentru a înţelege contextul semnării pactului AUKUS, este necesar a înţelege contextul relaţiilor dintre Australia şi China. În 2020 relaţiile dintre cele...

Interviu cu soprana Angela Gheorghiu. „În România am învățat o falsă istorie a muzicii, fabricată și comandată.”

Angela Gheorghiu este acum cel mai cunoscut artist român din lume. Notorietate cuantificabilă, clară, neîndoielnică. Prestigiul ei...

Pseudodemocraţie locală, iliberalism şi feudalism politic. Raport anual dintr-un fief PSD

Cu puţin mai bine de un an mă hotăram să fac pasul în politică (într-un micuţ partid local, PACT pentru Galaţi) după...

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro

MIHAI MACI – Cel de-al doilea volum din Colectia Contributors.ro

„Atunci când abdică de la menirea ei, școala nu e o simplă instituție inerțială, ci una deformatoare. Și nu deformează doar spatele copiilor, ci, în primul rând, sufletele lor. Elevul care învață că poate obține note mari cu referate de pe internet e adultul de mâine care va plagia fără remușcări, cel care-și copiază temele în pauză va alege întotdeauna scurtătura, iar cel care promovează cu intervenții va ști că la baza reușitei stă nu cunoașterea, ci cunoștințele. Luate indi­vidual, lucrurile acestea pot părea mărunte, însă cumulate, ele dau măsura deformării lumii în care trăim și aruncă o umbră grea asupra viitorului pe care ni-l dorim altfel.” – Mihai Maci Comanda cartea cu autograful autorului. Editie limitata.