marți, august 9, 2022

Bilanțul de la MApN și nevoia de transparență

Recent am citit un articol apărut în Defence News[1], din care rezulta că, pe timpul audierilor din Comitetul pentru apărare din Camera Reprezentanților, șefii forțelor terestre și ai infanteriei marine au atenționat legislativul american în legătură cu declinul  pregătirii pentru luptă a trupelor, exprimându-și îngrijorarea că acestea nu vor fi în stare să lupte și să câștige un război, în condițiile reducerilor bugetare și ale riscurilor globale în continuă evoluție[2].

Și, ca să închei această introducere, se mai menționează că participarea cu trupe în diferite teatre de operații, în ultimii 15 ani, a determinat trupele americane să se concentreze asupra misiunilor de combatere a terorismului și a luptelor cu insurgenții, diminuându-se pregătirea pentru un conflict convențional major, iar reducerile bugetare și rotirea trupelor în diverse teatre de operații au uzat fizic și moral efectivele luptătoare, dar au arătat și limitele echipamentelor de care acestea dispun.

La aliații americani, așa se desfășoară lucrurile. Din păcate, cred că asemenea declarații – în legătură cu capabilitățile și pregătirea pentru luptă a trupelor, despre uzura fizică și morală a echipamentelor, despre buget și alte neajunsuri – nu sunt posibile la noi, într-un cadru instituțional similar. Cel puțin deocamdată!

Simplă impresie? Vă invit să citiți comunicatele de presă în urma bilanțului de la ministerul apărării și pe cele care ne explică ce s-a discutat la  ultimile două ședințe CSAT. Ca să fac referire doar la bilanțul recent de la MApN, pare că totul este sub control: armata este pregătită, din 2017 va primi un buget de 2 la sută din PIB, anul acesta se vor desfășura peste 120 de exerciții cu participare internațională, militarii sunt fericiți și au un  moral ridicat, iar patriotismul lor este pavăză la fruntariile țării etc. Laconic, triumfalist și liniștitor pentru contribuabilul român care ar putea să creadă că armata este pe deplin pregătită să apere țara.

Nu am înțeles niciodată de ce nu se renunță la aceste ritualuri anuale de la Ministerul Apărării Naționale, croite după formula consacrata dinainte de 1989, tip „activul de comandă și de partid din armată”. Despre acest gen de bilanț, am scris și în 2011[3].

La ultimul bilanț la care am participat ca militar activ, am ascultat monologul ministrului de la acea dată, din care nu au rezultat nici prioritățile și nici bugetul, apoi cel în cauză a mai bâlbăit ceva despre „blazarea personalului”, după care a încercat să plece din sala. Atunci m-am ridicat, în totală discordanță cu regulile militare, și i-am raportat ministrului „că bugetul este insuficient și că armata nu-și poate îndeplini misiunile”. Comentariul lui a fost năucitor: „țara este săracă”. Apoi s-a ridicat de la masă și a părăsit sala. Era în 2009…

Astăzi suntem în 2016. Același tip de bilanț, alt ministru, de data asta un tehnocrat, diplomat, și un alt președinte care încearcă să intre „în cadență”. Nici de data asta nu s-a ieșit din tiparul exersat decenii de-a rândul. S-a ratat din nou dialogul tonic și deschis, și nu doar cu militarii și civilii cu funcții relevante din minister, ci cu întreaga societate. Chiar dacă acum nu am fost în sală, comunicatul de presă îmi este cunoscut de pe vremea când eram activ și nu puteam vorbi deschis despre adevăruri trunchiate și mesaje cosmetizate, anume gândite să ascundă realitatea. O realitate pe care orice contribuabil are dreptul, ba chiar și datoria să o cunoască. Din comunicatul de presă nu rezultă multe alte aspecte, pentru că se lucrează cu diagnostice aproximative, se fac promisiuni fără acoperire cu privire la stringența nevoilor armatei, la locul și rolul ei în sistemul de securitate națională,  într-un context al riscurilor și amenințărilor în continuă evoluție[4].

Era de așteptat ca bilanțul să genereze un dialog sincer și bărbătesc între militari și președinte, să evidențieze că între promisiuni și realitate, atunci când este vorba despre starea armatei, sunt adevăruri și eșecuri care trebuie spuse, chiar dacă sunt dureroase sau jenante. Altfel, politicienii participanți la bilanț ar fi putut observa că au un auditoriu dezamăgit, obligat să asculte încă o dată promisiuni și ordine care nu au nicio legatură cu așteptările lor, dar nici cu realitatea din unitățile militare, că mai degrabă sunt pregătiți să plece în pensie decât să asiste neputincioși la diminuarea resurselor și, deci, a imposibilității de a-și îndeplini misiunile care ar putea să li se încredințeze.

De asemenea, comunicatul este sec și sărac în detalii și nici nu stimulează interesul cetățeanului, altfel direct vizat, față de apărarea națională, care trebuie să se manifeste clar, ferm, organizat și informat temeinic în legătură cu acest domeniu vital pentru securitatea țării și a propriei persoane. În acest context, poate e nevoie ca și presa să se implice mai mult în diseminarea informațiilor, dar și în analiza datelor, asumundu-și rolul constructiv și pozitiv pe care îl poate avea și în acest domeniu.

Dacă s-a spus ceva relevant la bilanț, a fost afirmația primului ministru Dacian Cioloș, citez: „România poate avea în vedere o revizuire strategică a Apărării (…), pentru creșterea în continuare a capacității operaționale a Armatei”.

Iata că, după 16 ani, de când insist asupra acestui demers, dl. Cioloș, este singurul prim ministru care spune că „ar putea” avea în vedere inițierea Analizei Strategice a Apărării.

Curajoasă această afirmație și, aș putea spune, o premieră la acest nivel, pentru că, în ciuda argumentelor pe care le-am prezentat când eram activ, dar și în rezervă[5], nu s-a luat niciodată decizia de începere a Analizei Strategice a Apărării. De remarcat că, în alte state NATO, o asemenea activitate se finalizează prin publicarea, pe larg, a principalelor concluzii[6].

De ce este importantă această afirmație a premierului? Pentru că, din perspectiva practicilor de planificare a apărării folosite de NATO, analiza ar fi putut să genereze directivele necesare adaptării structurii de forțe la amenințările de natură națională, regională și globală aflate în schimbare, să ofere răspunsuri în legătură cu programele de înzestrare, să permită analiza consecințelor profesionalizării armatei și să pună la dispoziție concluziile rezultate în urma participării la misiuni internaționale (dotare, tipuri de misiuni, costuri, lacune de ordin tehnic, material, operațional, financiar, legislativ, de cooperare cu alți aliați etc).

Dacă șeful Executivului va iniția acest demers, este posibil ca la sfârșitul procesului de analiză strategică a apărării să avem răspunsuri la întrebările legate de misiunile care nu pot fi îndeplinite, sau în ce procent sunt îndeplinite, ce impact au riscurile și vulnerabilitățile identificate, cum ar putea fi eliminate sau diminuate, care ar putea fi contribuția aliaților, ce alte măsuri de natură militară, diplomatică sau economică ar putea aduce la nivel optim capabilitățile armatei, dar și ale altor structuri din sistemul de apărare a țării, pentru ca România să fie apărată.

Iată de ce, fără concluziile și opțiunile rezultate dintr-o asemenea analiză, s-a ratat și de această dată un moment important ca liderii politici, din perspectiva controlului democratic asupra organismului militar, să afle care sunt tipurile de misiuni corespunzătoare riscurilor identificate, urmând ca aceștia să decidă și să distingă între ceea ce se dorește și ceea ce se poate în termeni de capabilități, personal și resurse.

Pe de altă parte, era momentul ca politicienii participanți la bilanț să dea explicații și să anunțe măsuri rezonabile, convingătoare, atât pentru militari cât și pentru contribuabili, în legatură cu întrebările referitoare la: „cum arată și cum va arăta armata în 10-15 ani?” și „cum folosim această armată?”

Iată, lapidar formulate, câteva puncte de maxim interes care trebuie atinse, în opinia mea:

– necesitatea desființării unor structuri înființate în perioada de preaderare, care nu mai au nicio justificare acum, atât prin structură, misiuni/roluri, cât și prin subordonare;

– situația și prioritățile programelor majore de înzestrare;

– dimensiunea structurii de forțe care ar trebui să aibă, sau nu, un număr limitat de poziții și pentru serviciul militar alternativ;

– raportul dintre categoriile de forțe și scenariile strategice adecvate riscurilor;

– criteriile de avansare la gradul de general, care sunt în continuare în faza de experiment;

– problemele privind pregătirea rezervei;

– nivelul de satisfacție al militarilor în legătura cu exercitarea profesiei, asigurarea drepturilor, calitatea vieții și imaginea lor în societate;

– starea infrastructurii;

– reforma din învățământul militar în concordanță cu cerințele realităților războiului modern și cu nivelul structurii de forțe;

– unele propuneri legislative pentru crearea unui cadru suplu, coerent și stabil în legătură cu statutul militarilor activi și de rezervă.

Cât timp toate acestea sunt „la secret”, eu pot crede, ca orice alt militar activ sau în rezervă, că – dacă nu discutăm despre problemele critice sau sensibile – acestea nu exista?

Un singur argument suplimentar în favoarea Analizei Strategice a Apărării. România nu mai are din 2000 (!) o Strategie Militară, deși aceasta este cerută de lege[7]! Prin urmare, după cum a subliniat și președintele, elaborarea acesteia este o prioritate. Dar cum se poate face acest lucru, dacă nu este evaluată mai întâi onest starea de fapt prin intermediul analizei?

Revenind la introducerea din acest articol, în care generalii americani sunt preocupați de buget și de structura de forțe, aș dori să le ofer politicienilor (dar și cititorilor) animați de chestiunile de apărare, unii dintre ei absolvenți ai Colegiului Național de Apărare, un subiect care are legătură cu iluzia și capcanele procentului de 2 la sută, promis armatei.

Din surse deschise, se cunoaște că actuala structură de forțe a armatei române are 75.000 de militari și 15.000 de civili, din anul 2000. Afirmații cum ar fi: „armata este dotată la nivel de muzeu” sau „armata funcționează la nivel de avarie”, avansându-se și un procent de 40 la sută, ar merita discuții serioase și responsabile pe marginea bugetului. Este evident că procentul de 2 la sută nu poate satisface nevoile actualei structuri de forțe și nici misiunile pe care ar trebui să le îndeplinească aceasta, în condițiile în care aproape 70 la sută din buget reprezintă cheltuieli pentru personal.

Trebuie menționat că, în ultimii 10 ani, majoritatea armatelor occidentale și-au redus atât efectivele cât și bugetele. România a redus doar bugetul, cu efecte vizibile în planul precarității asigurării rezonabile a resurselor necesare îndeplinirii misiunilor și programelor de achiziții, în condițiile în care structura de forțe este neschimbată din anul 2000.

Problema este că, chiar la o structură de forțe mai mică, s-ar putea ca procentul necesar din PIB să fie cu mult mai mare de 2 la sută, situație în care susținerea financiară va fi o restricție la performanță. Este foarte clar, și asta nu se discută din motive de neînteles, că 2 la sută din buget nu  rezolvă problema operaționalizării forțelor și nici modernizarea organismului militar.

Bugetul de „avarie” a dus la încetinirea operaționalizării structurilor cu consecințe în compromiterea obiectivelor asumate față de Alianță, iar armata României contabilizează, în dreptul rămânerilor în urmă la obiectivele forței, sume în euro cu foarte multe zerouri. România a aderat la NATO și pentru avantajele pe care le conferă calitatea de aliat, dar asta nu înseamnă că responsabilitățile de apărare a țării trebuie abandonate. Decizia SUA de a suplimenta cu 3,4 miliarde ajutorul militar pentru unele țări din estul Europei, România fiind menționată, poate fi înțeleasă ca un avertisment că nu suntem la zi cu necesarul de capabilități și cu pregătirea trupelor, pentru a fi credibili în zona noastră de responsabilitate[8].

Și un ultim argument:

Integrarea va dura încă ani buni, iar procesul modernizării organismului militar necesită eforturi financiare și umane considerabile. Iată, domnilor politicieni, ce trebuia să afle contribuabilii din comunicatele de presă pe care ni le puneți la dispoziție în urma bilanțurilor, sedințelor CSAT sau ale Comisiilor de apărare din Parlament.

Am înțeles demult că transparența, prin prezentarea publică, clară, a situației apărării în sens larg și a felului în care se iau deciziile, dar și postura strategică (cum ne propunem să acționăm, și de ce în acel mod), sunt încă la nivel de deziderat și fac parte dintr-o secretomanie moștenită.

Al cui este eșecul că normalitatea este încă un vis? Din păcate, nimeni nu contabilizează și nici nu-și asumă responsabilitatea privind transparența în domeniul apărării, dar asta nu înseamnă că nu suntem toți vinovați.

NOTE___________________


[1] http://www.defensenews.com/story/defense/2016/03/16/army-marines-readiness-war- congress/81876210/

[2] http://www.business24.ro/international/america/generali-americani-trupele-nu-sunt-pregatite-pentru-un-razboi-cu-rusia-china-iranul-sau-coreea-de-nord-1569935?utm_source=business24.ro-Cross&utm_medium=Generali+americani:+Trupele+nu+sunt+pregatite+pentru+un+razboi+cu+Rusia,+China,+Iranul+sau+Coreea+de+Nord&utm_campaign=Interpromo

[3] https://cugiralba.wordpress.com/2011/02/25/comandantul-suprem-la-raport/

[4] http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/MAPN+BILANȚ+2015+APARARE+PRIORITATI+2016

[5] http://militar.infomondo.ro/opinii/umilirea-armatei-nationale-scrisoare-deschisa-catre-viitorul-presedinte-al-romaniei-adresata-de-generalul-maior-r-iordache-olaru.html/comment-page-1

[6] http://adevarul.ro/news/politica/cum-evaluarea-apararii-nationale-uk-1_5653a9de7d919ed50e83a924/index.html

[7] http://www.cetateadescaun.ro/ro/magazin/produs/istorie/strategia-haosului-bilanE-planificArii-apArArii-romA-nia-2004-2014

[8] http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20768414-sua-vrea-buget-582-7-miliarde-dolari-isi-reorienteaza-cheltuielile-militare-conditiile-schimbarii-mediului-securitate-marcat-ascensiunea-rusiei.htm

Distribuie acest articol

15 COMENTARII

 1. Personal, rămân optimist, mai ales că Putin a plecat din Siria cu coada între picioare pe motiv de run out of money iar canadienii, dragii de ei, sunt din nou pe MK! :) Deci mai avem ceva timp de-o gură de oxigen. Altfel, materialul super!

 2. Recunosc din start ca nu ma pricep la politica, fotbal si aparare, dar stiu cate ceva despre tehnologie si stiu, de exemplu, se pot face lucruri mai bune cu oameni mai putini si tehnica mai buna. Nu stiu care e dimensiunea optima a armatei romane, dar poate nu e 75.000 ci doar 30.000 (e un numar aleator), iar diferenta de bani se poate folosi pentru echipamente si tehnica mai buna. E vreun sambure de adevar in aceasta optiune sau e complet gresita?

 3. Domnule Adrian B, nu gresiti in asertiunea dvs.
  Nici eu nu stiu care este dimensiunea optima. Doar Analiza Strategica a Apararii, care poate fi asimilata cu auditul din sectoarele civile, poate sa ofere ipoteze si optiuni in legatura cu numarul, raportul intre fortele terestre, aeriene si navale, tipurile de armament si echipamente necesare, costuri, etc, totul raportat la riscuri, pericole, amenintari si vulnerabilitati. Analiza Strategica a Apararii ar trebui sa implice nu numai experti de la ministerul apararii dar si specialisti cu expertize in domenii complementare, pentru a determina in ce masura armata, impreuna cu celelalte forte care participa la apararea tarii, sunt inzestrate, incadrate, antrenate si gata in orice moment pentru a duce la indeplinire misiunile potrivit cu scenariile conflictelor cele mai probabile. Daca, in urma analizei, raspunsul este DA, atunci ceea ce exista este suficient si nu e nevoie decat de mentinerea capacitatilor existente. Daca raspunsul este NU, atunci trebuie identificata o alta structura de forte, care elimina limitele celei existente.

  • Va multumesc pentru raspuns, insa cu un comentariu: un audit civil nu analizeaza daca in configuratia actuala (oameni, echipamente, etc) compania e competitiva, ci care este structura optima pentru performantele maxime. Nu am vazut vreodata un audit care sa spuna „aveti suficient personal in aria X”, ci „fata de personalul optim Y in aria X aveti in acest moment Z, drept pentru care e nevoie sa creasca/scada” (in functie de comparatia Y si Z).

   O analiza care spune ca numarul de 75.000 de oameni e suficient nu raspunde direct la intrebarea „care e solutia optima?”.

 4. Domnule coleg, nu ati inteles ca armata e doar un pretext pentru lucruri mai importante. Daca am cheltui pentru dotare si antrenament ce ar ramen pentru activitati esentiale apararii moderne, precum vile, limuzine, sejururi?

 5. Ce e straniu este repudierea presedintelui si aprecierea premierului. Nu vorbim de persoane, nici de afilieri, ci exclusiv de orientari. Iar asta e stranie si, din pacate, adevarata. Eu inca sper intr-o revenire, dar se pare ca primeaza realismul imediat si, dupa cum s-a vazut, necrutator.

 6. Dimensionarea apărării poate face obiectul calculelor. Principiile sunt asemănătoare cu cele care sunt utilizate în calculul masei monetare (Col. G. Rusu, Gândirea Militară Românească Nr. 6/2012, Noi perspective ale instituționalizărilor statale fundamentale, p. 58). Finanțiștii au în vedere cantitatea de bunuri și servicii de acoperit cu masa monetară (teritoriul national, obligațiile asumate etc.), dar și altele care presupun aport de cooperare/colaborare economică și financiară (corespondent: parteneriate, alianțe militare ș.a.). Bineînțeles că ”formula de calcul” are o mulțime de variabile. Dintre acestea nu lipsesc ”posibilitățile economice” și ”voința politică”. Mai sunt de avut în vedere și instrumentele de management ale apărării (unele menționate de domnul general). Oricum Doctrina apărării României nu poate să aibă în vedere ”lupta întregului popor”, dar nici lupta altor națiuni pentru noi. Un parteneriat real, correct și coherent presupune și proporții similare ale alocării Resurselor. Din păcate semnalele date de domnul general se izbesc de o obtuzitate inconșientă, dar condamnabilă.

 7. Desi nu sunt procupat de strategie, armata…este un articol deosebit de interesant!
  Excelente idei.
  Sunt convins ca semnatarul articolului, are o experienta de invidiat in domeniul militar, probabil aceasta a fost acumulata la trupa si in teatrele de operatiuni militare?

 8. Domnule Cazacu, multumesc pentru onestitatea mesajului dvs. Nu am experienta in teatre, am lucrat in comandament de arma, institutii militare de invatamant, dar am o experienta extinsa la Cartierul General al NATO. Contactele extinse cu omologii din alte armate mi-au permis sa invat si sa inteleg cum se exercita, in mod transparent, controlul democratic asupra organismului militar intr-o societate democratica.
  Cu referire la problematica articolului, este capital ca liderii politici, in urma analizei strategice, sa decida si sa distinga intre ceea ce se doreste si ceea ce se poate in termeni de capabilitati, personal si resurse. De aceea, acest demers este complex si ar trebui sa includa pe langa reprezentantii ministerului apararii si experti ai CSAT, MAE, MAI, Ministerului Economei, Ministerului Finantelor Publice, Secretariatului General al Guvernului, SRI, Comisiilor de aparare din Parlament, mediului academic, industriei de aparare, fosti militari, diplomati, etc.
  De ce e nevoie ca Analiza Strategica a Apararii sa cuprinda toate structurile cu atributii de securitate? Pentru ca aceste structuri au potential actional (in sens militar) care pot fi valoare adaugata la efortul dus de fortele militare. De exemplu, in scenarii asimetrice, jandarmii sau alte structuri ale MAI, ori structurile de informatii au un rol important de jucat. La finalul analizei vom sti daca intregul potential existent (in interiorul si in exteriorul MApN) e folosit eficient sau nu. Doar asa se vor putea evidenția capacitățile militare existente în dotarea armatei pe care se mai poate conta în eventualitatea unui conflict armat, va oferi concluzii cu privire la nivelul nostru de ambiție în context aliat, va arata raportul între categoriile de forțe, va genera idei relevante despre pregătirea, selecția, promovarea și avansarea personalului militar activ și în rezervă, despre locul și rolul funcționarilor publici din armata, dar și alte date vitale pentru coerența, credibilitatea, transparența și continuitatea restructurării și modernizării armatei, totul in concordanta cu resursele la dispozitie. In context, informarea transparenta si sistematica a contribuabililor in legatura cu optiunile si costurile legate de securitatea lor si apararea suveranitatii tarii sunt capitale intr-o societate democratica.
  Acest dialog nu face decat sa exemplifice dezideratul afirmatiei din ultima fraza.

 9. Transparenta, asa cum au inteles-o unii, este, ca de obicei, originala – adica cineva care vorbeste ceva si unii care asculta. Pentru începutul democratizarii armatei, cam prin 1999, era buna si partea asta. DAr acum???

  Vreme trece, vreme vine, dar armata tot pi toc si diloc?

 10. Foarte bine spus, ca de obicei, domnule general!
  Excelent articolul, iar analiza fina si la obiect demonstreaza faptul ca tot ceea ce ati afirmat este de o mare actualitate.
  Mi-as permite sa adaug, la punctele de interes, inca unul si anume, definirea nivelului de ambi’ie al Armatei Romaniei.
  In rest, am ramas la fel, „cu pieptul in fata” si plini de „multumire” fata de prea iubitii conducatori!

  Am onoarea sa va salut!

 11. Generalul Olaru are dreptate, dar e prea elegant în exprimarea sa critică la adresa celor care erau obligaţi să elaboreze o STRATEGIE pentru viitorul României, inclusiv şi mai ales în domeniul apărării patriei împotriva unui eventual agresor (tipic sau atipic, simetric sau asimetric, clasic sau hibrid). Pentru mine este evident că, deşi am fost primiţi în NATO şi UE, România este plină de spioni activi sau agenţi de influienţă proruşi, care au ajuns până la vârf în diferite structuri de conducere şi care folosindu-se de incompetenţa, parvenitismul şi lăcomia unor şefi ROMÂNI, au reuşit să împiedice Analiza Strategică a Economiei Naţionale în general şi a Sistemului Militar românesc în special. Exemple: 1. Mobilizarea tinerilor (20-35 ani), cf.legii 446/2006, în caz de război sau necesitate, este imposibilă (aceşti tineri sunt total neinstruiţi:nu ştiu să tragă nici cu arcul, sunt total nepregătiţi fizic, psihic şi motivaţional!!!), încălcându-se grav art. 55 din Constituţie („Fiecare cetăţean român are dreptul şi obligaţia să-şi apere ţara”). Oare cine nu „vede” şi nu modifică legislaţia DE ANI DE ZILE ca să ne aducă în situaţia catastrofală de azi?.2. lipsa de reacţie (cu excepţia unor ziare centrale) a autorităţilor la războiul psihologic-informaţional pornit de Rusia împotriva NATO şi mai ales împ. României. Dimpotrivă, structuri din M.Ap.N. – ONCE aprobă, începând cu 2012 mai ales, reabilitarea unor monumente sovietice care ne falsifică istoria, la cererea şi cu banii Ambasadei Rusiei !!! (a se vedea articolele din Ev.Zilei: http://www.evz.ro/federatia-rusa-a-finantat-amenajarea-unui-cimitir-al-eroilor-sovietici-intr-un-oras-eliberat-de-armata-romana-monumentul-bolsevic-de-la-sighisoara-falsul-istoric-din-inima-romaniei.html
  şi http://www.evz.ro/umbra-comunismului-militarii-din-sighisoara-obligati-de-dea-onorul-la-falsul-istoric-din-inima-romaniei-ambasada-sua-suntem-alaturi-de-voi.html). 3. Motivaţia pentru luptă împotriva agresorilor, evident de la răsărit, este foarte slabă datorită reducerii sau scoterii, cu iresponsabilitate, a orelor de istorie (istorie militară) a românilor din programele de învăţământ. Toate acestea pot fi considerate ACTE DE ÎNALTĂ TRĂDARE. Trag şi eu un semnal de alarmă, poate citeşte cineva aceste rânduri. Dar SRI, SIE, DGIA ce fac? Aşteaptă să le rezolve problemele NATO?

 12. Sunt un pensionar relaxat, prea relaxat!
  In timpul liber sunt autodidact si citesc foarte mult …inclusiv acest articol.
  Apoi am avut o idee!
  Am dat cautare pe ,,GOOGLE” pe doua subiecte: SUBIECTUL 1:securitatea si apararea nationala; REZULTAT:au aparut cateva titluri foarte palide, sterse. 2. SUBIECTUL 2: generali si ministri ai apararii dupa anul 1990 care au probleme de coruptie;REZULTATE: O LA LA LA…………..!
  Iata ce am ce am gasit mai jos, se gaseste la vedere pe internet.
  Acum stimate domnule general, semnatar al acestui articol, o sa gasiti raspunsuri la intrebarile dv. de ce nu se gaseste timp pentru o analiza temeinica pentru SECURITATEA SI APARAREA NATIONALA.
  Cand ai puterea pe maini, cum au avut-o acesti domni generali, nu mai ai timp de STRATEGIE SI APARARE NATIONALA. Acesti domni au avut timp doar de smenuri.
  Chiar acum pe postul ROMANIA TV este un lider militar de opinie generalul educat si la NATO domnul Corneliu DOBRITOIU. Lider de opinie, vorbeste frumos limba lui Shakespeare…dar geaba si-a tras si el doar o casa ilegal in centrul Capitalei….curat murdar; mai tarziu va apare MARELEEEEEE general Mircea CHELARUalt lider de opinii si el si-a tras o casa ilegal in centrul capitalei ….
  EU sunt un rezervist cinstit. Gradul LTC. Nu am Academia Militara: Motivul am avut un frate preot…si nu am avut acces din cauza dosarului meu foarte nociv …un preot ortodox in familie era periculos pentru sistem. .
  Insa eu am o mare problema: sunt foarte corect si DORM LINISTIT IN PATUL MEU. Nu am avut probleme cu DNA. Acum sunt un pensionar militar relaxat, la 12 luni mi se calculeaza pensia, mi se mai cere o cerere si viata la tara imi prieste.
  Am avut o viata militara calita in toate poligoanele militare din tara.
  Ar fi multe de spus si acum chiar doresc sa il urmaresc pe marele Corneliu DOBRITOIU….dar vai ce frumos vorbeste
  Cu generali, avand aceasta mentalitate nu se poate realiza o ANALIZA A SECURITATII NATIONALE .
  Va doresc SUCCESURI! Vai eram sa il uit pe marele strateg care m-a invatat cum se bea Whisky cu apa si ghiata …si nu te imbeti. Marele strateg are acum o pensie mai nesimtita ca a mea.

  CONDAMNATI PENTRU CORUPTIE /PROBLEME IN JUSTITIE
  – ministri ai apararii:
  Victor BABIUC, Mihai STANISOARA, Sorin FRUNZAVERDE, Corneliu DOBRITOIU.
  -sefi ai Statului Major General
  general Dumitru CIOFLINA, general Mircea CHELARU, general Mihai POPESCU
  -sefi secrete din Armata Romaniei: general Francisc RADICI, general Gheorghe ROTARU,
  general Sergiu MEDAR
  sefi in diferite directii:
  Generali condamnaţi
  enerali condamnaţi

  Generali condamnaţi

  1. Gen.Bg. Valeriu Ursu Gheorghe – Director General al RA Romtehnica,1996, condamnat pentru fals intelectual, fals în inscrisuri sub semnatura privata si instigare la aceste infractiuni ( dosarul Tigareta 1), 2 ani cu suspendare ;

  2.Gen Bg. – Viorel Cheptine – comandant al C.10 A, 1999, condamnat pentru abuz în serviciu, 2 ani cu suspendare;

  3. Gen. Bg. Gheorghe Florica – fost Sef al Garzi Financiare, 2002, condamnat pentru un prejudiciu de 30 mld. lei vechi la bugetul de stat (dosarul Tigareta – Portul Vechi), 6 ani si 4 luni închisoare;

  4. Gen.Bg. (r) Lazar Iliescu – fost director adjunct al Directiei Audit Intern din M.Ap.N.,2004, condamnat pentru favorizarea mai multor societati comerciale pentru obtinerea unor contracte si luarea de mita, 3ani închisoare cu suspendare;

  5. Gen Bg.(r) Corneliu Balta – rezervist , 2005, condamnat pentru înselaciune si deturnare de fonduri, 6 ani si 6 luni închisoare;

  6. Gen.Bg. Stefan Blaj – sef Sectie Medicala I,la Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central Bucuresti, 2005,luare de mita, 1an si 6 luni închisoare cu suspendare;

  7. Gen. Bg. Septimiu Neftalin Caceu – sef al Statului Major la C.1A., 2006, condamnat pentru trafic de influenta, 3 ani închisoare cu suspendare;

  8. Gen. Mr. Marin Maciuca – comandant al Comandamentului Logistic Întrunit,2007, condamnat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în forma calificata si continua ( dosarul Ripstop), 4 ani închisoare;

  9. Gen. Mr. Adrian Tilinca – loctiitor al comandantului Comandamentului Logistic Întrunit, 2007, condamnat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în forma calificata si continua ( dosarul Ripstop), 4 ani închisoare;

  10. Gen. lt. Ionel Marin – adjunct al directorului SRI, 2011, condamnat pentru fals în declaratii, 1an închisoare cu suspendare ( dosar Case pentru generali – varianta SRI);

  11. Gen. Dumitru Zamfir – adjunct al directorului SRI, 2011, condamnat pentru fals în declaratii, 1an închisoare cu suspendare ( dosar Case pentru generali – varianta SRI) ;

  12.Gen. Bg.(r) Danut Saulea – rezervist, 2011, condamnat pentru trafic de influenta, 3 ani închisoare cu suspendare;

  13. Gen Mihail Popescu – fost sef al S.M.G., 2012, condamnat pentru prejudicierea SMFT cu suma de 1,26 milioane de euro, 4 ani închisoare cu suspendare(dosarul Tofan);

  14. Gen. Eugen Badalan – fost sef al S.M.G., 2012, condamnat pentru prejudicierea SMFT cu suma de 1,26 milioane de euro, 4 ani închisoare cu suspendare(dosarul Tofan);

  15.Gen.Bg. Neculae Otelea – fost sef Serviciu Logistic al SMFT, 2012, condamnat pentru prejudicierea SMFT cu suma de 1,26 milioane de euro, 4 ani închisoare cu suspendare (dosarul Tofan);

  16.Gen.Bg. Petre Trandafir – comandant al ISU” Dobrogea”, 2012, condamnat pentru trucarea concursului de angajare, 3 ani si jumatate închisoare (dosar Angajari ISU Constanta);

  17. Gen.Bg.(r) Catalin Voicu – rezervist, senator, 2012, condamnat pentru trafic de influenta si fals în inscrisuri, 5 ani închisoare ;

  18. Gen.Bg. Traian Nistor – fost comandant al Comandamentului Logistic Întrunit , 2012,condamnat pentru complicitate la evaziune fiscala, 3 ani închisoare cu suspendare;

  19. Gen Bg. (r) Vasile Cocosila – rezervist, director al sucursalei Astra Asigurari Resita,2012, 6 luni cu suspendare ;

  20.Gen. Dumitru Cioflina – fost sef al S.M.G , 2013, condamnat pentru abuz în serviciu, 2 ani închisoare cu executare (Dosarul Schimb de teren M.Ap.N- Gigi Becali);

  21. Gen.Lt.Olimpiador Antonescu – sef al Jandarmeriei, 2013, condamnat pentru abuz contra intereselor publice, 3 ani cu suspendare ( dosar Angajari Jandarmerie);

  22.Gen. Bg. Nicolae Rugina – adjunct al Inspectoratului Jandarmeriei, 2013,condamnat pentru abuz în serviciu, 1 an si jumatate închisoare cu suspendare ( dosar Angajari Jandarmerie);

  23. Chestor Cristian Baci – Secretar General al MAI , 2013,condamnat pentru abuz în serviciu, 2 ani si jumatate închisoare cu suspendare ( dosar Angajari Jandarmerie);

  24. Chestor Adrian Patrascu – Director General al Directiei Management Resurse Umane, 2013,condamant pentru abuz în serviciu, 3 ani închisoare cu suspendare( dosar Angajari Jandarmerie);

  25. Chestor sef de politie Ion Valentin Opritescu – Director General al Directiei Financiare MAI, 2013, condamnat pentru abuz în functie, 2 ani si 6 luni închisoare cu suspendare( dosar Angajari Jandarmerie);

  Generali vizaţi de anchete ale DNA în curs de desfăşurare

  Dosarul “Case pentru generali – varianta M.Ap.N.- 1999 ”

  1.Gen. Constantin Degeratu – fost sef al SMG si consilier prezidential;

  2 Gen.Bg. Constantin Lucescu – fost consilier juridic la SMG;

  3 Gen.Lt. Neculai Balan – fost atasat militar în SUA;

  4. Gen.Lt. Ioan Gavril Ghitas – foat reperezentant militar la Bruxelles;

  5.Gen. Vasile Apostol – fost locţiitor al Şefului Statului Major al Forţelor Terestre şi Inspector-Şef al Inspectoratului Armatei Române;

  6.Gen. Bg. Tiberiu Marineanu – fost sef al Instructiei si Doctrinei la Statul Major al Aviatiei si Apararii AA ;

  7. Gen.Bg. Cornel Oancea

  8. Gen.Mr. Gheorghe Lungu – fost sef adjunct al Directiei Contraspionajului Militar;

  9.Gen.Bg. Ghiţă Ciubota – fost comandant al Comandamentului Teritorial Bucuresti;

  10. Gen. Tiberiu Costache – fost prim adjunct al sefului SMG;

  11. Gen. Bg. Nicolae Oprea – fost inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera;

  12. Gen.Mr Marin Stafie – Fost loctiitor al SMFT si sef al Directiei Logistice /SMG;

  13. Gen. Mr. Paul Vasile – fost Sef al Directiei Planificare Strategica al SMG;

  14. Cam. Stefan Benţa – fost Inspector pentru marina în Inspectoratul General al Ministerului Apararii Nationale;

  15. Gen. Viorel Bârloiu – fost consilier de stat la Departamentul Securita?ii Na?ionale ?i secretar al CSAT;

  16.Cam. Virgil Stoica – fost Prim loctiitor al sefului Statului Major al Fortelor Navale si comandant al Comandamentului Operational “Dobrogea”;

  17.Am. Corneliu Rudencu – fost sef al SMFN;

  18.Gen. Nicolae Pastinica – fost sef al Corpului de control al M.Ap.N.
  În anul 2000 dosarul a fost a fost închis, fiind redeschis în anul 2005.

  Dosar Banca Internaţională a Religiilor, 2000

  1.Gen. Gheorghe Bucse – fost sef la SMFA;

  2. Gen.Ion Sandulescu – fost sef al Statul Major al Aviatiei si Apararii AA ;

  3. Gen Tiberiu Marineanu – fost sef al Instructiei si Doctrinei la Statul Major al Aviatiei si Apararii AA .

  Dosarul “Diplome titluri universitare-2008

  1.Gen. Mircea Muresan – fost rector al Universitatii Nationale de Aparare “Carol I”;

  2 Gen. Gabriel Oprea – fost ministru al M.Ap.N.;

  3. Gen.bg.Viorel Buta

  4.Gen. Eugen Badalan – fost sef al SMG;

  5. Gen. Sergiu Medar – fost sef al serviciului secret al Armatei, ex-consilier al presedintelui Traian Basescu;

  6. Gen.Bg. lect.univ.dr. Maricel Popa

  7. Gen. Bg. Liviu Scrieciu – fost loctiitor al comandantului Comandamentului Logistic Întrunit;

  8. Gen. Mr. Ion Pâlsoiu – fost comandant al Brigazii 2 Infanterie “Rovine”;
  Gen.Mr.(r) Sandu Ioan Eftimie – fost loctiitor al sefului Departamentului pentru Armamente.

  Dosar Scurgeri informaţii strict secrete MAI, 2009

  1. Gen.lt. Costica Silion – fost Sef al Jandarmeriei/Condamnat la 3 ani de închisoare
  2. Chestorul principal Nelu Pop – fost Sef la Politiei de Frontiera.

  Dosarul “Mită pentru avansare în armata”- 2011

  1.Gen.Bg.Ion Marian – adjunct al Directiei Managementul Resurselor Umane din M.Ap.N;
  2.Gen.Mr.Mihai Chirita – seful Directiei Doctrina si Instructie din S.M.G.

  Dosarul ”Case pentru generali – varianta M.Ap.N.”- 2013

  1. Gen.lt. (r) Corneliu Dobritoiu – fost secretar de stat în MApN, fost ministru al Apararii;

  2. Gen.Bg. (r) Traian Pigui – fost sef al Directiei domenii si infrastructura din MApN;

  3. Gen. (r) Sergiu Medar – fost sef al serviciului secret al Armatei, ex-consilier al presedintelui Traian Basescu;

  4. Gen. (r) Gheorghe Rotaru, – fost sef al Directiei Generale de Informatii a Armatei (DGIA), fost consilier al presedintelui interimar Crin Antonescu,;

  5. Gen.lt. (r) Francisc Radici – fost sef al DGIA;

  6. Gen.mr. (r) Floarea Serban, – fosta sefa a Directiei de Legislatie si Asistenta Juridica din MApN, fost secretar de stat;

  7. Gen. (r) Mircea Chelaru – fost sef al Marelui Stat Major,

  8. Gen.mr. Constantin Nastase – fost sef al Directiei Financiar-Contabile MApN;

  9. Cam.flt. Dumistracel Catalin – loctiitor al sefului Directiei structuri si planificarea înzestrarii din Statul Major General,

  10. Gen.bg. (r) Otelea Neculaie –

  11. Gen.Bg. Petru Chertic – fost director general al Directiei Medicale din MApN;

  12. Cam.Cucosel Cristea – fost sef în cadrul sectiei Comunicatii si Informatica din SMFN;

  13. Gen.Bg. (r) Gheorghe Nicolaescu – fost sef al Contra-informatiilor militare,

  14. Gen.Bg. (r) Petrescu Stan-

  15. Gen.mr(r) Baranga Petre – fost sef al Directiei de Personal Mobilizare/SMG;

  16. Gen. mr. (r) Grecu Ioan-Alexandru, – fost sef Resurse/S.M.F.T.;

  17.Gen.Bg (r) Draghici Ion

  18. Gen.Bg. (r) Ciofringeanu Nicolae

  19. Gen.mr. (r) Bantas Leonard-Adrian – fost loctiitor al sefului Directiei Comiunicatii si Informatica din Statul Major General;

  20. Bg (r) Vistianu Gheorghe – fost commandant al C.10A.

  Dosar Furturi maşini de lux, 2013

  1. Gen.Francisc Radici – fost sef al DGIA.

  Generali scăpaţi de urmrirea penală

  Prin prescripţia faptelor

  1. – Gen. Victor Atanasie Stanculescu,

  2. -gen. Gheorghe Anton, gen. Neculai Matei – dosarul Motorola, 2002.

  Verdicte “NUP”

  1. – Gen. Gheorghe Bucse, gen. Iulian Medrea, gen.Teodor Zaharia si Nicolae Berechet – în dosarul Tigareta II;
  2. – Gen. Gioni Popescu – dosarul Giurtelecul Hododului;
  3. – Amiralul Traian Atanasiu – dosarul Distrugatorul Marasesti;
  4. – Gen.Mr IonSârbu – dosar “Falsificare vechime profesionala”.

  Dosare cu caracter secret

  – Gen. Nicolae Pastinica a înaintat, în aprilie 2001, Parchetului Militar materialele de cercetare executate de Inspectoratul General al M.Ap.N în cazurile “Marconi”, “ STAR”, “Algoritm politic din înzestrarea armatei”. Nu s-a comunicat nicio solutie în aceste cazuri.

 13. Domnule general,

  eu inteleg de ce ati reusit sa dati substanta articolului si sa-l faceti interesant chiar si pentru cei care nu au experienta in domeniul analizat, pentru ca v-am cunoscut pe vremea cand erati sef al DPS. Din nefericire, ati fost printre putinii, chiar foarte putinii generali, care au luat atitudine din vremea cand erati in functii decizionale importante. De o buna bucata de vreme nu se mai practica raportarea corecta pentru ca nu mai exista coloane vertebrale verticale la persoanele cu putere de decizie, in special din SMG. Autoevaluarile triumfaliste, mai ales acum cand marea majoritate a echipamentelor este la un nivel calitativ precar, iar moralul trupelor este foarte scazut, nu fac decat sa ascunda gunoiul sub pres, in speranta ca nu se va intampla nimic semnificativ in ceea ce priveste nevoia de intrebuintare a trupelor intr-un conflict armat serios. Cu regret va spun ca cei care ar trebui sa inteleaga ceva din mesajul pe care il transmiteti in acest articol nu inteleg ceea ce spuneti, iar cei care ar trebui sa-i trezeasca la realitate nu au curaj sa le deschida ochii pentru ca asta ar putea echivala cu pierderea functiilor.
  Am onoarea sa va salut!

 14. Domnului Mircea Nastase…
  Achiesez! Desi nu face obiectul asemanarii cu cel putin 90% din cei aflati pe ,,lista rusinii ”, domnul general constata mai usor dimensiunea ,, pungii” si mai greu ,, gaurile” instelate… ! (poate din spirit de casta) A ramas si dator cu un raspuns.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Iordache Olaruhttp://contributors.ro
Absolvent al Liceului Militar, al Scolii militare de ofiteri activi de artilerie, sef de promotie, al Academiei Militare si Colegiului National de Aparare. Trecut in rezerva in anul 2009, cu gradul de general maior, dupa 37 de ani de cariera militara. Cele mai importante functii indeplinite: lector in scoala militara, ofiter de stat major in Comandamentul artileriei si Statul Major General. Din 1995 pana in 2000 a lucrat in Biroul reprezentanti militari romani la NATO si UEO, consilier al sefului Statului Major General intre anii 2000 si 2003, apoi intre 2003-2006, a indeplinit functia de loctiitor al reprezentantului militar al Romaniei la NATO si UE. In noiembrie 2006, a fost numit sef al Directiei Planificare Strategica din Statul Major General. Dintre decoratiile si medaliile primite, cele mai importante sunt: Ordinul National “Pentru Merit” in Gradul de Cavaler (pentru militari), Ordinul "Sfanta Barbara" (SUA) si Medalia "Pentru Merit" (SUA). Este Cetatean de Onoare al Statului Alabama.

Carti noi

 

A apărut numărul special Engaging God’s Language sau Însușind limbajul lui Dumnezeu al revistei Diakrisis pe anul 2022, al 5-lea volum de la data fondării revistei academice (2022),  publicație care apare fie în format digital fie editat, la editura Eikon, București.  Citeste mai mult

 

Carti noi

La Editura Trei tocmai a ieșit din tipar, special pentru Bookfest, „Istoria Filosofiei” de A.C. Grayling. O lucrare apărută recent, scrisă de unul dintre cei mai buni specialiști în filosofie de azi. Această istorie se remarcă prin tratarea foarte clară a temelor și ideilor. Ediția românească arată foarte elegant, are peste 700 de pagini, și o puteți obține cu reducere la Bookfest.

 

Carte recomandată

 

Excelentă carte de luat în vacanță! Distractivă, delicioasă, brutală.  Tot ce a rămas ascuns, nespus și neexplicat în filmul lui Tarantino: detalii toride, crime nerezolvate, secrete din culisele industriei, anecdote sordide despre staruri care întruchipează pentru fani perfecțiunea sau momente sublime de pe platourile de filmare ale unor filme de mult uitate. Mai bună decat s-ar fi asteptat fanii regizorului sau criticii literari.

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro