marți, decembrie 7, 2021

Dialoguri „la cald” (V) – Claudiu Crețu, ELCEN. Vom mai avea căldură la iarnă în București?

De când a venit frigul, din ce în ce mai mulți consumatori din București reclamă lipsa căldurii și a apei calde, iar anul trecut am avut un număr serios de probleme în sistem: cca 3500 de avarii la rețeaua RADET și pierderi de 2000 t/h prin găurile din rețelele de transport și distribuție a energiei termice.

În ce măsură sistemul de termoficare mai face față unei ierni și ce trebuie făcut de urgență? L-am întrebat pe dl. Claudiu Crețu, administrator special ELCEN, care avertizează că termoficarea din București e aproape de colaps și necesită investiții urgente. Sunt fonduri europene disponibile. E nevoie de implicare și asumare din partea factorilor de decizie și, mai ales, de coerență în implementarea proiectelor.

Sursă foto: bursa.ro

____________________________________________________________________

SEMNEAZĂ PETIȚIA AICI – AVEM DREPTUL LA ÎNCĂLZIRE. ASUMAȚI-VĂ RĂSPUNDEREA!

____________________________________________________________________

Ce se va întâmpla în această iarnă și în următorii 1-2 ani cu sistemul de termoficare din București? În eventualitatea în care vom avea o problemă cu importurile de gaze (cauzate de neînțelegerile privind tranzitul prin Ucraina), ce probleme pot apărea, pentru ELCEN și pentru cei care au încălzire pe gaze?

În momentul de față, sistemul de termoficare din București se află într-o situație dramatică, marcată de creșterea pierderilor de agent termic și apă de adaos, atât din punct de vedere tehnic din cauza degradării rețelei de transport și distribuție, cât și din punct de vedere financiar întrucât există restanțe la plata facturilor curente, precum și a subfinanțării ce a îngreunat/împiedicat acțiunile de modernizare și reabilitare. Sunt necesare eforturi deosebite pentru a gestiona un sistem complex, nemodernizat la timp, cu durata de viață depășită care, în lipsa investițiilor urgente, riscă avarii iminente majore. ELCEN are în componență patru CET-uri, din care doar una este modernizată – CET București Vest, iar rețelele de transport și distribuție sunt și ele supradimensionate și vechi de peste 40 de ani, iar reparațiile au fost mai degrabă cârpeli. Cu cât se întârzie mai mult în ceea ce privește investițiile, cu atât cresc pierderile și, implicit, costurile operaționale.

Perspectivele referitoare la riscul creșterii dependenței României de importurile de gaze și electricitate care este, de altfel, un efect cât se poate de clar al lipsei de investiții, reprezintă o situație ce trebuie abordată cu maximă implicare și asumare de către toate instituțiile statului. În perioadele de vârf de consum, când producția internă și extracția din depozitele de gaze nu sunt suficiente, România își asigură necesarul din importuri. În eventualitatea unei întreruperi a livrării de gaze naturale din Rusia iminentă pentru iarna 2019-2020 pe fondul disputelor legale din Ucraina și Rusia, Bucureștiul s-ar putea afla într-o situație vulnerabilă din pricina unui deficit de gaze din import.

Există riscul întreruperii livrărilor de gaze naturale din Rusia; spre deosebire de centralele individuale, CET-urile din București pot funcționa pe combustibil de back-up

Pentru o mică parte din grupurile energetice, ELCEN are încă posibilitatea de a folosi un combustibil alternativ (păcură), însă nu este o soluție de dorit întrucât poluează și afectează instalațiile. Acesta este un motiv în plus pentru a se realiza investiții în modernizarea și eficientizarea activității de producție  ce vor conduce automat la o utilizare eficientă a gazului, la asigurarea capacității de producție necesare și, implicit, la o scădere a prețului energiei termice pentru locuitorii Capitalei. Fără investiții serioase în următorii 1-2 ani, ELCEN nu poate fi o companie eficientă, ba mai mult, funcționarea pe partea de producție ar putea fi grav afectată cu repercusiuni majore, pe termen lung, asupra aprox. 2 milioane de locuitori și cu impact negativ în ceea ce privește siguranța SEN.

Care este starea capacităților de producție pe care le aveți, ce măsuri sunt incluse în planul de investiții și ce ar trebui făcut pentru ca aceste investiții să poată fi făcute?

CET-urile construite în anii ’60-’70 sunt foarte aproape de a-și încheia perioada de funcționare în condiții de siguranță din punctul de vedere al respectării legislației de mediu.  O singură centrală dintre cele patru este modernă, iar două dintre ele sunt din 1964. În ultimii 10 ani, ELCEN nu a efectuat investiții majore întrucât capacitatea financiară a companiei a fost puternic influențată de neplata subvenției de către PMB și de creșterea datoriilor RADET față de ELCEN.

Țintele stabilite la nivel european pe partea de energie-mediu sunt foarte ambițioase și vizează diminuarea până la neutralitate a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și creșterea eficienței energetice până la un nivel care să asigure sustenabilitate economică atât la furnizor cât și la consumator și securitatea furnizării cu energie. Întregul sector energetic va fi reconfigurat în următorii 30 de ani, iar tranziția către o energie curată va implica măsuri ce vor reprezenta o provocare pentru toți actorii din sectorul energetic, de aceea revin la necesitatea urgentă a implementării investițiilor pentru creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Suma necesară investițiilor în sursa de căldură, pentru modernizare și eficientizare, este de 500 milioane euro

ELCEN nu deține resursele necesare acoperirii din fonduri proprii a investițiilor, iar accesarea finanțării din fonduri europene nerambursabile sau din alte fonduri acordate de instituții financiare internaționale în starea de insolvență este imposibilă. În consecință, trebuie create premisele prin care să fie atrase sursele de finanțare necesare realizării investițiilor (ex. schema EU-ETS). Suma necesară investițiilor se ridică la aproximativ 500 milioane euro.

În prezent, ELCEN derulează investiții în capacitățile de producție existente, în vederea respectării cerințelor impuse de legislația de mediu, ce vizează modernizarea instalațiilor de ardere la CET Progresu și CET București Sud. S-a finalizat investiția constând în două CAF-uri la CET București Vest și CET Grozăvești.

De asemenea, avem în vedere investiții în unități noi de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficiență, însă, așa cum am spus, este nevoie de crearea contextului legal și financiar pentru implementarea acestora.

Care este situația actuală a companiilor ELCEN și RADET, datoriile ELCEN și între companii? Care credeți că ar fi soluția legală pentru rezolvarea situației actuale și eliminarea blocajului instituțional în care ne aflăm de mai mulți ani?

Neachitarea subvenției de către Primăria Municipiului București în conformitate cu obligațiile asumate a condus la creșterea valorii creanțelor curente ajungându-se în prezent la suma de 140 milioane lei. În aceste condiții, ne apropiem periculos de situația în care nu vom putea plăti la rândul nostru materia primă, gazul natural, către furnizorul Romgaz și nu vom putea efectua plata salariilor propriilor angajați. În orice moment, furnizorul de gaz poate sista livrarea materiei prime pe fondul neachitării obligației de plată, ceea ce ar putea conduce la întreruperea furnizării apei calde și a căldurii la consumatori.

Primăria nu achită nici subvenția curentă, datoriile curente fiind 140 milioane lei, ceea ce înseamnă că nu vom putea plăti gazul și nici salariile angajaților.

Mai mult decât atât, din cauza condiției tehnice precare a rețelei de transport și distribuție, ELCEN se află în situația de a livra apă de adaos – care să suplinească pierderile de apă înregistrate – la valori medii de 2000 tone/h în sezonul de iarnă și de 1300 tone/h în sezonul de vară. Acest  fapt a impus menținerea presiunilor pe conductele de retur la limita de avarie și reducerea drastică a presiunilor pe conductele tur.

Analiza datelor de funcționare din ultimii ani arată că valorile presiunilor pe conductele tur în sezonul de iarnă au scăzut progresiv de la valori de 8 – 9 bari la 3,5 – 4 bari și debitul de apă de adaos a crescut progresiv de la valori de 800 t/h la 2600 t/h.

Funcționarea pe termen lung cu actualele debite de apă de adaos precum și cu valori depășite ale durității totale a apei datorită infiltrațiilor de apă brută în punctele termice are  efecte distructive asupra agregatelor producătoare de energie a centralelor:

–  coroziuni datorate conținutului mare de oxigen din apa de termoficare;

– depuneri dure pe suprafețele de schimb de căldură datorate depășirii valorilor durității totale a apei din circuitul de termoficare;

Funcționarea în aceste condiții produce efecte distructive asupra agregatelor producătoare, în special asupra CAF-urilor, conducând la indisponibilizări repetate a acestora cu efecte negative asupra alimentării cu energie termică a consumatorilor și limitează debitele de agent termic livrate. În plus, un debit mărit de apă de adaos înseamnă consum excesiv de reactivi chimici, care în contextul actual se procură cu mari dificultăți, mai ales în sezonul de iarnă.

Presiunile pe conductele tur în sezonul de iarnă au scăzut de la 8-9 bari la 3,5-4 bari, iar apa de adaos a crescut de la 800 t/h la 2600 t/h

Din punct de vedere juridic, situația este destul de complicată, ținând cont de impactul celor două entități asupra realizării producției și distribuției energiei termice în Capitală ce ar fi presupus ca procedurile de reorganizare să se deruleze în paralel și să fie coordonate între ele. Din păcate, PMB și RADET nu au corelat soluția nefiind îndeplinite condițiile financiare și legale pentru un plan de reorganizare legal și viabil, întrucât acesta nu cuprindea în programul de plăți, în perioada de reorganizare, resursele financiare și sursele de proveniență a acestora pentru plata creanțelor ELCEN.

În acest context, ELCEN a fost nevoită să lanseze recent o acțiune în justiție prin care solicită atragerea răspunderii patrimoniale a PMB în vederea recuperării datoriei înregistrate de RADET către ELCEN reprezentând 3,8 miliarde lei, conform tabelului definitiv al creanțelor.

Prin Planul de Reorganizare a ELCEN aprobat de Adunarea Creditorilor și confirmat de Judecătorul Sindic, creanța de 3,7 mld lei a fost actualizată la valoarea de 1,095 mld lei, sumă la care s-a ajuns după o reducere a creanței inițiale, în urma unei evaluări externe care a luat în calcul, după metodele specifice, valoarea reală de piață a creanței inițiale în ipoteza în care ea ar fi vândută. Odată cu intrarea în faliment a RADET și ca urmare a faptului că PMB refuză să recunoască și să plătească această creanță de 1,095 miliarde de lei, am recurs la instanță și am solicitat Primăriei achitarea întregii sume de 3,7 miliarde de lei.

ELCEN a făcut încă de la intrarea în insolvență toate eforturile pentru a evita un blocaj instituțional. Are un plan de reorganizare aprobat ce prevede crearea contextului favorabil atragerii surselor de finanțare (fonduri europene nerambursabile) pentru realizarea investițiilor în modernizarea grupurilor energetice de producere a energiei pentru conformare la normele de mediu și continuitate în asigurarea apei calde și căldurii în condiții de eficiență energetică și siguranță la consumatori.

Este nevoie de un cadru legal stabil și predictibil în ceea ce privește relațiile contractuale dintre ELCEN și operatorul de distribuție, astfel încât să se elimine riscurile de neachitare la timp a subvenției sau a obligațiilor de plată aferente livrării agentului termic.

RADET este in faliment. Subfinanțarea Regiei de către PMB a fost un factor decisiv în ceea ce privește falimentul. De asemenea, în lipsa unui plan de reorganizare a RADET care să întrunească toate condițiile legale și economice și fără indicarea unor surse de finanțare clare, instanța a decis pronunțarea falimentului.

Toate aceste inconsistențe de natură legală și economică și pendulări între declarații publice și promisiuni care nu s-au materializat au condus la situația actuală: sistemul de termoficare din București este aproape de colaps. Există un risc iminent de întrerupere a furnizării apei calde și căldurii către oameni și, mai mult decât atât, este pusă în pericol reabilitarea termoficării bucureștene.

Fără reforme și investiții, sistemul de termoficare în București e aproape de colaps

Soluția o reprezintă accesarea surselor de finanțare nerambursabile pentru modernizarea infrastructurii de termoficare în contextul în care Directivele Uniunii Europene impun cu prioritate reducerea emisiilor de dioxid de carbon și creșterea eficienței energetice prin utilizarea de energii regenerabile în ceea ce privește încălzirea populației până în anul 2050. Fără investiții, termoficarea centralizată dispare, ceea ce reprezintă un scenariu sumbru, în condițiile în care nu există alternative realiste la sistemul centralizat. În Europa, încălzirea centralizată este considerată opțiunea optimă, iar cogenerarea de înaltă eficiență este privită ca fiind metoda cea mai eficientă de reducere a consumului de combustibil primar cu impact direct asupra reducerii emisiilor de dioxid de carbon.

În eventualitatea unor disfuncționalități majore ale rețelei de distribuție în următorii ani sau a unor debranșări masive, cum va afecta acest lucru funcționarea ELCEN? (Cât din veniturile ELCEN sunt din încălzirea centralizată?)

Dacă nu se asigură resursele financiare pentru realizarea investițiilor, sistemul de termoficare intră în colaps. Oamenii au nevoie de siguranță și predictibilitate; vor să plătească pentru un serviciu care le satisface cerințele absolut normale de confort termic. Avariile frecvente, pierderile de pe rețea, întreruperile în furnizarea agentului termic, nerespectarea parametrilor optimi de debit, temperatură, presiune reduc credibilitatea instituțiilor în ceea ce privește asigurarea unui serviciu public de calitate. Până la urmă nu este vorba despre sistemul de termoficare în sine, ci despre oamenii datorită cărora acest sistem există. ELCEN și RADET există datorită consumatorilor. În centrul tuturor viziunilor și acțiunilor se află consumatorul. Acesta plătește pentru serviciile pe care le primește. Gradul lui de satisfacție este influențat de calitatea serviciului. Fără investiții în retehnologizarea și modernizarea sistemului, gradul de satisfacție se va diminua, iar oamenii vor căuta alte opțiuni pentru confort. Ar crește potențialul unor debranșări masive și, din păcate, oamenii ar putea apela la alternative cum ar fi centralele termice individuale care poluează masiv afectând sănătatea și viața umană și, în plus, prezintă risc crescut de explozii și incendii. Conform Studiului profesorului Benga ”Impactul negativ asupra vieţii şi sănătăţii umane al centralelor termice individuale alimentate cu gaze naturale instalate în blocurile de locuinţe” coșurile de fum ale centralelor de apartament montate la nivelul balcoanelor elimină gaze arse ce conțin microparticule cancerigene punând  în pericol sănătatea oamenilor.  În plus, contextul actual puternic influențat de importurile de gaze din perspectiva aprovizionării cu cantitățile de gaze necesare în eventualitatea în care gazele disponibile sunt insuficiente, precum și de posibilitatea creșterii prețului nu este deloc de neglijat.

Există studii care demonstrează că coșurile de fum ale centralelor de apartament montate la nivelul balcoanelor elimină gaze arse ce conțin microparticule cancerigene punând  în pericol sănătatea oamenilor. Soluția este termoficarea eficientă

Un sistem performant de alimentare centralizată în cogenerare de înaltă eficiență presupune un număr cât mai mare de consumatori. Reiau ideea de bază conform căreia atragerea fondurilor europene nerambursabile este absolut necesară și urgentă pentru ca acest sistem să fie modernizat. Directivele europene promovează cogenerarea de înaltă eficiență în cadrul acțiunilor UE de prioritizare a eficienței energetice, cu scopul de a asigura atingerea țintelor de energie-mediu stabilite pentru 2030, respectiv 2050. Cogenerarea de înaltă eficiență este o prioritate a Comunității Europene date fiind avantajele pe care le implică: consum eficient de combustibil primar, evitarea pierderilor din rețele, reducerea emisiilor, protejarea sănătății oamenilor și a mediului.

De asemenea, este urgentă și necesară implementarea unor soluții informatice integrate. Implementarea de noi tehnologii și a rețelelor inteligente va conduce la asigurarea unui viitor digitalizat sustenabil. Sistemele SCADA, contorizarea inteligentă, distribuția pe orizontală a energiei termice în blocurile de locuințe va produce schimbări atât pe partea de producere și transport și distribuție, cât și la consumator. Va fi optimizat consumul prin monitorizare, vor fi diminuate și chiar evitate pierderile, consumatorul își va gestiona consumul propriu.

Soluția optimă este încălzirea centralizată. Sistemul centralizat de termoficare este deocamdată cel mai puțin poluant și cel mai sigur. Cogenerarea de înaltă eficiență, utilizarea eficientă a resurselor energetice, diminuarea impactului asupra mediului, costul redus al energiei sunt obiective esențiale pe plan național și european.

Vezi dialogurile anterioare pe subiect:

Dialoguri ”la cald” (IV) – Dr. Ing. Ioan Bitir-Istrate (UPB – Energetică). Debranșarea în masă de la termoficare și conectarea la gaze ar fi imposibilă pe termen scurt

Dialoguri “la cald” (III) – Eugenia Gușilov (ROEC). Termoficarea eficientă e soluția spre care se îndreaptă UE

Dialoguri ”la cald” (II) – Liviu Popa (RADET Constanța). Cum poate fi redresat un sistem de termoficare în picaj?

Dialoguri ”la cald” (I) – Ana Maria Icătoiu. Cum ne încălzim la iarnă?

Distribuie acest articol

39 COMENTARII

 1. Un bucurestean idiot si fudul ( probabil votant psd ) ramine bransat la sistem . Unul intreg la cap se rupe de sistemul asta de furt generalizat si isi administreaza singur veniturile si cheltuielile .

  • Ca sa intelegem mai exact despre ce vorbim: tevile RADET sunt ciuruite, pierd 2,6 milioane de litri PE ORA (iarna, vara doar 1,3 milioane). Apa pierduta in pamant trebuie inlocuita cu apa noua. Apa adaugata nu poate fi oricum, ci trebuie tratata. Nu exista capacitatea de a trata atata apa in Bucuresti, asa ca in sistem se baga apa netratata, care distruge si mai rau tevile, plus cazanele ELCEN. RADET cere de la ELCEN presiuni la o treime fata de acum cativa ani, pentru ca altminteri i-ar crapa tevile. Apa de retur se intoarce la ELCEN la o presiune de 0,3 bari, fata de 3-4 cat pleaca, la un moment dat circuitul pur si simplu se va opri de tot.

   In acest timp, primaria Bucurestiului baga banii in paranghelii, pierde bani europeni – 176 milioane de euro tocmai pentru reteaua RADET, nu plateste – nu doar datoriile vechi, ci nici subventia curenta, ceea ce face ca ELCEN sa nu poata plati nici gazul, posibil nici salariatii.

   Cel mai probabil, zone extinse din Bucuresti nu vor mai avea caldura iarna asta. Chiar daca vreti si aveti posibilitatea sa va puneti centrala, probabil nu veti apuca in urmatoarea luna. Unii, multi dintre noi, nu au nici posibilitatea asta. Chiar daca soarta termoficarii e sa se prabuseasca, asta nu se poate intampla de azi pe maine fara prapad.

   Aici suntem si de asta va cer sa semnati petitia: https://www.petitieonline.com/incalzire

   Vedeti si aici un articol cu mai multe detalii:
   https://e-nergia.ro/sistemul-de-termoficare-al-bucurestiului-a-ajuns-sa-se-autodistruga-in-fiecare-ora-in-care-livreaza-caldura-explicatii/?fbclid=IwAR11Dls8NWMz85YJIfiE_7CeCngXBU_dEGNoQksIdBANOHEwgWjp5VeFI1s

   • Exista si alte solutii de incalzire ( a locuintei si a apei calde menajere ) in afara de centrala pe gaze . Centrala pe gaze numai pe o scara de bloc sau pe un bloc intreg ; dar si acolo trebuie indeplinite niste conditii . In nici un caz la fiecare apartament .
    Bucurestenii au avut timp berechet sa treaca la o alta solutie dar au stat bransati ; pomanagii care inghit minciuni cu usurinta . Si care se bucura ca in sistemul asta isi fura caciula unul altuia . Sistemul centralizat de incalzire este in declin de foatte mult timp . Numai un iresponsabil si un inconstient accepta sa mai fie bransat la asa ceva .

  • Domnule Adrian Popescu, faptul ca nu cunoasteti legile termodinamici nu va face un om mai bun decat un potential votant psd; deci nu aruncati cu calificative, la fel ca un psd-ist de rand…
   Eu, din postura unuia care nu a votat NICIODATA psd (sub orice nume s-a prezentat de-a lungul timpului) nu snt de acord cu clasificarea dumneavoastra si m-as simti chiar insultat daca nu as lua in considerare totala ignoranta pe care o manifestati.
   In primul rand ca nu intelegeti fizic ce se intampla – nu stiu de ce transferati ignoranta proprie in convingeri politice care va fac sa aruncati cu invective gratuite.
   Incalzirea centralizata porneste de la un principiu simplu al motorului termic, demonstrat de inginerul Carnot din secolul 19 si care, aplicat la centralele termo-electrice inseamna cam asa: pentru producerea de lucru mecanic (energie cinetica) ce se va transforma in energie electrica, se consuma energie calorica (arderea unui combustibil) intr-o anumita cantitate si se degaja (OBLIGATORIU) o anumita cantitate de caldura (mai mica … de fapt diferenta dintre cea consumata si cea mecanica furnizata generatorului electric).
   Oricum, formatul disponibil aici este insuficient pentru a face o demonstratie detaliata…

   Cert este ca CET-urile trebuie sa descarce cumva o anumita cantitate de energie termica; randamentul instalatiei de producere a energiei cinetice/electrice depinde de diferenta de temperatura. (asta e o lege a fizicii, nenegociabila)
   Asadar aburul TREBUIE racit ca sa poata fi introdus din nou in ciclul de producere a energiei cinetice/electrice. Asa cum se arata si aici, in timpul veri majoritatea se arunca in atmosfera prin turnurile de racire.
   Sistemele de incalzire centralizata sunt concepute sa constituie tocmai acest „radiator” care scade temperatura din ciclul motorului termic. Teoretic (foarte teoretic) caldura livrata prin reteaua de distributie ar trebui sa fie gratuita. Evident nimic nu e gratuit si nici un sistem nu se comporta permanent conform modelului teoretic pentru ca mereu exista si alti factori.
   Centrala electrica nu poate functiona doar cand se cere energie electrica si sa nu furnizeze energie termica consumatorilor daca nu furnizeaza si electrica, iar consumatorii de energie termica nu pot sa o disipe (adica sa se incalzeasca) de fiecare data si numai atunci cand are nevoie CET.
   Asadar, comparatia intre costurile energiei centralizate distribuite de CET-uri si alte sisteme este in mod obiectiv imposibila.
   Problema este ca … practica bate teoria. Infrastructura este atat de putreda (Otilia Nutu explica numeric) incat nu poate sustine transportul acestei energii. Reparatiile necesare ar insemna costuri grele – schimbarea conductelor (a tuturor, pentru ca toate au termenul de functionare depasit de mai multe ori) inseamna blocarea orasului.
   Trebuiau facute inlocuiri de conducte la 10-20-30 de ani in ritmul in care fusesera instalate. Nu s-a facut, acum TOATE sunt putrede.
   Nu se poate, cu toate o data. Nici nu se pot inocui doar unele, sau pe rand.
   Deci, din acest motiv sistemul este compromis; nu pentru ca nu inteleg bucurestenii fiindca ar fi idioti si fuduli – toate marile orase au aceeasi problema, de ce sa va referiti doar la bucuresteni? Dvs sunteti din Vascauti? Sau din Orasul Nou?
   Pentru un cartier nou, conceput cu infrastructura de la zero, solutia incalzirii centralizate prin racordarea la un CET este de departe cea mai ieftina.
   Orice sistem care arde combustibil si functioneaza numai pentru generare de energie termica (fe centrala de apartament, fie centrala de cartier) va fi mai scump, chiar daca s-au eliminat pierderile pe traseu.

   • @donquijote – Orice sistem care arde combustibil si functioneaza numai pentru generare de energie termica (fe centrala de apartament, fie centrala de cartier) va fi mai scump

    Chiar ar fi interesant de determinat dacă absența tuturor conductelor de încălzire și apă caldă din bloc și din cartier face ca o centrală de apartament să fie totuși sistemul mai scump. Prin toate spațiile verzi se poate vedea iarna amplasarea acelor conducte, ele nu vor fi niciodată la fel de reci ca exteriorul, orice izolație s-ar folosi.

    Există hoteluri care au centrală termică proprie, ăsta pare nivelul maxim pentru care încălzirea centralizată e mai eficientă decât cea cu centrale de apartament.

    • Am fost prea succint – scump in termeni de randament energetic, care se reflecta si in costurile totale, daca apuca sa functioneze un timp suficient de lung.
     Dar, daca-ti bati joc de infastructura (materiale proaste pentru tevi, izolatii proaste, apa netratata suficient) se duce naibii randamentul, pe costuri, desigur.

    • Reformulez in noua limba:
     La aceeasi amprenta de CO2 se produce SI lucru mecanic (transformat in energie elctrica) SI caldura.
     Costurile adaugate sunt optimizabile in ambele cazuri.
     Despre prelungirea pe termen aproape nelimitat a duratei de viata a conductelor vad ca nu vorbeste nimeni, desi exista solutii tehnice. Ne uitam numai la cele existente.

     • @donquijote – amprenta de CO2 e un criteriu complet fals. Nu ăsta e rolul unui sistem de încălzire, să se încadreze într-o amprentă de CO2. Aveți conducta de gaz metan care vine la fiecare apartament, așa că nu e nici cea mai mică nevoie de o termocentrală pe lignit care plătește certificate de carbon fiindcă niște politruci au stabilit asta în beneficiul unor corporații abonate la bani publici.

   • Nici eu nu am fost , nu sint si nu voi fi votant PSD .
    Recunosc faptul ca nu cunosc detalii legate de functionarea CET . De aceea va intreb ;
    1. Singura modalitate de ,,descarcare” a unei anumite cantitati de energie termica pentru o CET este aceea de a o livra sub forma de apa calda blocurilor de locuinte ?
    2. Ce s-ar face o CET daca nu ar avea o astfel de posibilitate ?

    Locuiesc intr-o localitate in care au existat 4 ( sau 5 ) centrale termice de cartier ; ele ardeau la inceput pacura apoi GN . Toate au ramas fara beneficiari chiar daca au fost modernizate . Cetatenii localitatii nu au murit din aceasta cauza . 80 % si-au montat centrale de apartament ; cuc care eu nu sit de acord . Personal folosesc energia electrica pentru a ma incalzi si pentru a produce ACM .

    Recunoasteti si dumneavoastra ca problema este sistemul care sa sustina transportul . Numai cind va gasi cineva o solutie eficienta la aceasta problema va voi da dreptate . Tehnic vorbind .

    Din punct de vedere administrativ si politic , opinia mea este ca , cel care foloseste acest sistem de incalzire , se minte pe sine , fura caciula vecinului si se lasa furat . Mai ales pentru ca nu are control asupra costurilor . Pentru mine orice cablu sau teava care intra in locuinta mea ma duce cu gindul la ….lipitori . Cu cit am mai putine astfel de cabluri si conducte cu atit sint mai putin furat . Chiar in situatia in care nu vreau sa ma incalzesc , cine ce treaba are ?! Vreau ca toate pirghiile , sforile si butoanele sa fie la mine . Nu la ,,reprezentantii ,, mei . Astia in mare parte nu imi reprezinta interesele . Toata lumea cauta sa se ,,aboneze” la buzunarul cetateanului .

    Recunosc faptul ca exprimarea mea a fost jignitoare . Am folosit-o cu scopul de a-i scoate pe oameni din adormirea mintala . Nu aceasta este metoda fireasca , recunosc . Ma doare faptul ca prea multi romani se lasa furati . Tututror celor care s-au simtit jigniti ; va rog sa primiti scuzele mele .

    • @ Adrian Popescu (11/10/2019 la 20:17)

     In analizarea eficientei unui sistem de incalzire a blocurilor de locuinte trebuie luat in considerare randamentaul global, adica a tuturor componentelor:

     1.- sursa de caldura: CET care produce energie electrica si termica sau cazan de apa fierbinte
     2.- conductele de transport si lungimea lor,
     3.- statii de pompare de-a lungul magistralelor de transport,
     4.- schimbatoare de caldura si puncte termice de distributie,
     5.- magistrale (conducte) alternative/redundante de distributie in caz de avarie.

     Fiecare din aceste componente are un randament subunitar; in consecinta cu cat mai multe componente cu atat va scadea randamentul global al intregului sistem de termoficare.

     De asemenea conform teorii generale a sistemelor: cu cat mai multe componente cu atat mai creste riscul de cadere a sistemului (scade fiabilitatea).

     Cu cat mai mare este distanta de la sursa la consumator cu atat mai mare caderea de temperatura a agentului primar.

     In concluzie, folosirea agentului termic de la CET pentru incalzire (locuinte, birouri, hoteluri etc.)
     poate fi economica daca se analizeaza intreg sistemul de la sursa la consumatorul final.

     Celelalte alternative: cazane de bloc (apa fierbinte pentru calorifere si schimbatoare de cadura pentru apa menajera) sau centrala proprie de apartament (cu randament de peste 90%) – preferata de multa lume asigura comfort si independenta total – trebuie analizate in spiritul celor de mai sus.

    • Soluta de descarcare a acestei energii, o constituie turnurile de racire pe care le vedeti pe langa toate centralele electro-termice. O risipa, pana la urma si o incalzire a mediului fara rost.
     Ideea de a folosi aceasta energie ca un bun comun a venit simplu desi este una de tip mai degraba comunist (folosirea in comun a unor resurse).
     Numai ca, pentru a tine in viata acest sistem trebuie sa mai cheltuiesti si pe parcurs nu numai cand crapa tevile.
     Plus ca, aflat in mainie unui regim comunistoid tentatia de a utiliza un astfel de mijloc in sa-i zic asa manipularea maselor din categorii mai fragile este aproape inevitabila.
     Asadar in ciuda calculelor bazate pe legile fizicii sistemul, in forma originara nu poate sa functioneze. Reformarea lui … e echivalent acum cu a dezgropa mortii.

 2. Daca va dau dreptate, o sa zica prietanii ca vreau un post la ELCEN.Da aveti mare dreptate.Credeti ca va citi aceste cateva randuri una din persoanele care au puterea de a decide.Eu cred ca nu.Si daca vor citi, tot nu vor intelege nimic din moment ce de 30 de ani sa ajuns cu termoficarea/cogenerarea in insolventa/faliment in toata tara.Mai e un fapt ce trebuie remarcat.Nici-o societate nu si-a realizat investitiile in surse de productie din fonduri proprii.Si atunci se pune intrebarea, pe cine intereseaza rezolvarea incalzirii in capitala europeana Bucuresti,singura din UE cu societatile care asigura agentul termic in insolventa/faliment ??????????????????????????????

 3. / Crețu, cum ați ajuns în prag de faliment sa va măriți salariile cu un procent de 50%? La investiții mai nimic! Oare credeți ca primăria va mai subvenționa mult gigacaloria? //

 4. Mi se pare distractiv să stai și să aștepți ca RADET să își rezolve problemele. Anul trecut stătea mai bine ca azi, și nu le-a rezolvat. Acum doi ani stătea mai bine ca anul trecut, și tot nu le-a rezolvat. Și tot așa, până la N. Dacă n-a rezolvat nimic atunci când îi mergea mai bine, cum să te aștepți să rezolve ceva acum când e cel mai rău ( mă rog, momentan, la anul va fi și mai rău)? . RADET trebuie desființată ( de preferință vara) pentru a permite unor alte firme să preia infrastructura. Pe de altă parte, cum ziceam și într-un comentariu la primul episod, soluția asta cu o caracatiță pe 60de kmp sau pe cât se întinde acum nu are cum să funcționeze bine, pentru că jumătate din căldură se va folosi pentru încălzirea strămoșilor și a Dâmboviței. O soluție cu mai multe centre mai mici s-ar putea să fie acceptabilă și administrabilă. Problema conflictului între „economi” și „bien-vivants” ( sau cum se obișnuiește să se spună , între pensionari și cei cu copii mici , devine repede o non-problemă, pentru că încălzirea în octombrie sau aducerea temperaturii de la 22 la 25 de grade se poate face rezonabil cu aerul condiționat la costuri nesemnificative.

  • Eu as zice intai toti sa aiba un 18 si dupa fiecare isi ridica pana la ce doreste, cred ca ar trebui sa se poata face si din robineti, nu e nevoie suplimentar de aer conditionat.

   Problema e ca sistemul e prea mare. Trebuie spart in bucati, ca sa fie mai gestionabil.

  • Dacă oamenii s-ar comporta rațional, Enron n-ar fi dat niciodată faliment. Însă oamenii reușesc mereu să se păcălească singuri, ”las’că merge și anul ăsta” / ”las’că merge și de data asta”. Până când într-o zi nu mai merge.

   Chiar dacă ar aloca cineva banii, costurile vor fi exorbitante, iar lucrările vor dura la infinit. În România controlul politicului asupra economicului e mult prea mare. Mentalitatea tipică a politicianului român de azi e ceva la modul ”dacă mie nu-mi iese nimic, atunci mai bine să nu se facă nimic”. Iar lucrurile astea nu se pot termina decât într-un singur fel, printr-o prăbușire a sistemului cam ca în 1989. Minus tancurile de pe străzi, dar asta e o palidă consolare.

  • O solutie cu centrale mici pierde exact avantajul primar: CET funtioneaza generand energie electrica iar energia termica este ceva „rezidual” ce trebuie disipat obigatoriu (deci este, teoretic, aproape gratuit).
   …………Of topic: surpriza la masinile cu baterii: incalzirea habitaclului costa, spre deosebire de masinile cu motor benzina/motorina unde este „gratis” ca vara nu stii cum sa scapi de ea…….

   O centrala locala este doar un boiler care transfera energia de la combustibil la apa. Randamentul este departe de cel obtinut cand se elibereaza si energie cinetica.
   De ce ar fi mai buna decat o centrala de apartament? Doar pentru ca cineva tine butoanele si opreste consumatorul casnic sa consume aiurea? Hm, mie personal nu-mi suna bine. Nu-mi place ceva care „se da” cand decide Cineva

   Acuma, din experienta practica: doua ierni dupa anveloparea blocului, in apartamentul incalzit de la „central” , pe care l-am parasit pentru casa la curte cu pompa de caldura (dar asta e alta poveste)… , temperatura in timpul iernii este mult mai confortabila (cu robinetele caloriferelor puse pe „1”) comparabil cu „epoca de aur” cand mai bagam si un resou in priza dar simteam fuioare de aer rece pe sub rama ferestrei… si nici prin gand nu-mi trecea atunci ca robinetul caloriferului ar fi pentru reglarea temperaturii.

   Si, cu alti multi ani inainte, cand conductele de termoficare suportau presiunea fiind noi, reglarea temperaturii in camera se facea prin deschiderea ferestrei, robinetul de reglare era tot intepenit

   • Fără a fi un specialist în domeniul respectiv, mă întreb și eu, așa, dacă nu cumva datoriile RADET se referă tocmai la acea energie „reziduală” care trebuie disipată obligatoriu și pe care se pare că RADET o cumpără la preț destul de piperat. Aranjamentul de care ni se tot vorbește, cu apa caldă ca produs secundar, în practică nu prea funcționează: dacă începe să bată vântul în Dobrogea sau e apă destulă la Porțile de Fier cererea de energie electrică produsă de termocentrale scade, așa că pentru ELCEN e mai avantajos să oprească cazanele, dar nu poate face asta pentru că e iarnă și trebuie să producă și căldură – nu gratis. De asta e clar că economic și administrativ trebuie să fie o singură companie, nu două ca acum, ca să nu joace ping-pong cu prețul energiei termice. Dar la mărimea asta tot n-are cum să funcționeze. În mod practic pierderile vor fi suficient de mari încât să acopere beneficiul. Pe de altă parte, avantajul unei soluții centralizate ( mai mici) față de „centrala de apartament” e de altă natură: nu ai aparate de întreținut , nu ai coșuri la fiecare apartament, țevi de gaze supradimensionate, pericol de explozie etc… Nu are neapărat legătură cu randamentul.

    • Avantajul unei soluții centralizate e valabil într-un bloc de birouri, nu în cartierele cu blocuri de locuințe.

     Cheltuielile teoretice pe ansamblul societății nu au nicio acoperire în realitate, altfel țările comuniste ar funcționa și în ziua de azi. Când cheltuielile cu sistemul centralizat le efectuează o singură firmă privată, din fonduri proprii, atunci este și eficient. Când sursa de finanțare sunt banii publici, iar administrarea revine funcționarilor publici, totul va costa de 5 ori mai scump: costă de 2,2 – 2,5 ori mai scump datorită incompetenței și birocrației, iar cifra se mai dublează încă o dată datorită corupției.

     Sistemul cu centrale de apartament distribuie cheltuielile pe fiecare familie, iar scăderea lor ca sumă totală este incredibilă, pot fi și de 10 ori mai mici. Conducta de apă rece și conducta de gaz metan există oricum în fiecare apartament, astfel încât țevile de apă caldă și de încălzire sunt pur și simplu în plus, prin tot blocul și prin tot cartierul. Presupun că pe astea nu le ia nimeni în seamă, când stabilește că sistemul centralizat ar fi mai eficient.

     Plus perioadele de nefuncționare: orice avarie presupune oprirea încălzirii sau apei calde pe toată scara sau pe tot blocul, în timp ce în apartament e treaba fiecăruia, avariile nu-i afectează pe vecini niciun fel. Am prins perioade când pentru avariile la încălzire aduceam instalatori bătrâni din depou, care lucraseră pe vremuri la locomotivele cu abur, deci chiar știau meserie, dar într-un bloc de locuințe ar trebui totuși ca lucrurile să fie ceva mai simple :)

    • Ehei, datoriile RADET-ilor dateaza din vremuri imemoriale (chiar de pe vremea cand toate erau ale tuturor) si se rostogolesc din motive electorale.
     In discutii mai aparte cu cei de la CET afli ca de fapt RADET-ii nu prea vor sa plateasca fiindca Primariile au alte planuri cu banii si atata timp cat se pot ascunde in spatele „datornicilor nevoiasi”… Luati la bani marunti, nevoiasii propriu-zis sunt de fapt buni platnici fiindca mamaie intai plateste intretinerea si apoi socoteste banii de mancare…
     Iar stingerea acestor datorii prin comasare ar duce intr-o mare escrocherie cu banii contribuabililor; in acelasi timp CET pateste ce a patit si TRANSGAZ (si altii): banii de investitii/dezvoltare se duc in sacul fara fund al statului.
     Cat despre sincronizarea opririi cazanelor cu functionarea hidrocentralelor, asta nu-i chiar o problema. Cazanul nu se opreste asa usor si nu asa de des, dar turbinele hidro se pornesc cand nu mai face fata cazanul, nu cand (poate o data pe an) vine apa prea mare.
     Acum mai intra in ecuatie si eolienele care vor prioritate – sa opreasca toti cand bate vantul, dar nu stii niciodata …
     In orice caz resuscitarea sistemului centralizat este o problema aproape imposibila, asa cum s-a mai aratat. Problema s-ar pune doar in cartiere nou construite si unde s-ar putea introduce conducte cu izolatie buna, cu sisteme de monitorizare a corosiunii, si distributie pe orizontala si, si…
     Sunt solutii locale, mai avantajoase, dar centrala de apartament este doar un exces. E ca masa de Paste dupa un post indelungat. Fiecare ese tentat sa regleze temperatura la 26 iarna chiar daca la 26 vara seteaza aerul conditionat la 21. De bucurie ca nu mai e la mana statului

     • @donquijote – centrala de apartament ”e un exces” doar în prima iarnă, ulterior oamenii o folosesc rezonabil. Am văzut asta chiar și aici, la niște români veniți din București. În prima iarnă centrala mergea non-stop și stăteau până seara târziu cu ferestrele deschise. După ce au primit facturile la gaz metan în primăvară, iarna următoare au fost mult mai ponderați :)

      E o tranziție normală, orice om trebuie să învețe să-și administreze sigur resursele. E parte a procesului de educație și de maturizare. În țările foste socialiste, statul pretindea că are grijă de oameni, dar în realitate îi împiedica să devină responsabili pentru ei înșiși.

     • „Corosiune”? Inca unul care nu mai stie romaneste… Come si dice, adica.

      „In discutii mai aparte cu cei de la CET afli ca de fapt RADET-ii nu prea vor sa plateasca fiindca Primariile au alte planuri cu banii”
      In discutii mai aparte, poate ati fi aflat ca banii pentru CET-uri vin din doua parti: o parte de la „RADET-i” sub forma de factura, si o parte de la Primarie, sub forma de subventie.
      RADET isi plateste integral partea de la consumatori, exact cum ati sesizat, ca ei platesc mai intai intretinerea si apoi se intreaba daca mai mananca ceva luna aia. Apoi vine Primaria cu subventia, care nu e platita la timp din diverse motive, pur electorale.
      In ciorba asta se amesteca si ANRE. Din vremuri ceva mai vechi, acestia au dat o ordonanta prin care la plata au prioritate PENALITATILE. Deci, RADET vine, isi plateste partea, vine Primaria si plateste o parte din subventie, raman penalizari. Luna urmatoare, circul se repeta, doar ca acum Primaria plateste penalitatile aferente lunii trecute, iar suma restanta pe luna creste. Repetand manevra, in mai multi ani, se ajunge la o datorie de 3,8 miliarde de lei, imputabila RADET, chiar daca RADET si-a platit partea. Deci, prin manevre „legale”, ELCEN traieste doar din incasarea penalitatilor.

      Iar in ultimul rand, in discutie intervin idiotii utili, care spun ca tara plateste caldura celor din Bucuresti. Cum anume, nu stiu nici ei, dar daca asa a zis la televizor, trebuie sa fie adevarat. In concluzie, sa desfiintam termoficarea!
      Nu. Termoficarea din Bucuresti este platita de bucuresteni. Subventia la care se refera utilii de mai devreme e platita de la bugetul de stat, dar asta e partea oferita Bucurestiului, nu e luata de la gura celui din Cluj, de exemplu. Ca asa si bucurestenii pot spune ca nu vor sa plateasca ceva pentru Arad, ca sume de la bugetul de stat. E exact teoria ruseasca de „fiecare cu p!*da ma-sii”, la care ungurii saliveaza abundent cu „otonomia”. Ori suntem o tara cu un buget repartizat fiecaruia, ori suntem niste orase-stat ca-n Grecia antica.

      Revenind la termoficare, problema este strict la cei de la conducere. Cat timp nu este cineva sa le dea peste ochi cand au mainile bagate pana la coate in sacul cu bani, nu se poate face nimic.
      Cat timp primarita Bucurestiului arunca banii pe orice altceva in afara de problemele orasului de exemplu iepurasi grotesti de Pasti sau „vaucere” de inseminare artificiala sau bani pentru cocalareala de biserica a lui Danut prea-spagarul, nu se va rezolva absolut nimic. Cat timp cadrul legal este facut de niste snapani care depasesc viteza legala si-s amendati, iar a doua zi modifica legea ca sa nu mai fie amendati, iar nu mai rezolvam nimic.
      Directorii RADET/ELCEN ar trebui sa se incalzeasca la RADET. Acum as paria orice ca au centrale si habar n-au de conditiile oferite de societatea lor. La fel, directorii STB ar trebui sa se deplaseze doar cu mijloacele de transport in comun, nu in Q7 sau ce alte limuzine mai au. Iar primarita ar trebui sa aiba domiciliul in Bucuresti, sa stie problemele orasului, nu sa mearga seara acasa in alt oras, cu escorta de la Militia locala.

      • Ati acordat o atentie nemeritata unei greseli de tastare, si ati folosit-o pentru o oarece tentativa de insulta (in general sunt in tara si vorbesc romaneste, zic-eu, mai bine decat multi altii care sunt mult mai vizibili) ; in rest, opinii la care avem dreptul.

     • Istorice sau preistorice, datoriile arată că prețul apei calde de la ELCEN nu e neglijabil așa cum se presupune în toate discursurile „pro RADET”. Fie că el este umflat din motive interne , fie că e un preț calculat cumva, se pare că e totuși mare, iar rezultatul e că prietenii mei din București plătesc iarna, pe energia subvenționată, cât plătesc eu pe centrala mea nesubvenționată la suprafață spre dublu, la casă. Deci undeva ceva „scârțâie”. Țin minte, că am niște neamuri care locuiesc în „colonia Teleajen” că înainte de a veni Lukoil cei de la rafinărie le ceruseră, tot așa, niște prețuri astronomice pe apa reziduală, drept pentru care toți începuseră să se debranșeze. Ulterior, Lukoil a observat că n-are cum scăpa de apa aia, așa că le-a oferit-o pe gratis ( nu știu dacă acum mai e tot gratis, dar nici să se plângă nu i-am mai auzit) Deci acest preț e doar un instrument de ascundere a unor bani, ELCEN fiind în poziție de monopol . Evident că nu prea ai soluție, pe sistem centralizat decât să comasezi cele două companii, pe de altă parte compania nou înființată va fi din nou în poziție de monopol față de consumatori. Practic tot ce s-a făcut până acum a fost să se pună bețe în roate debranșării, pentru a întări poziția de monopol a RADET ( în schimb tunăm împotriva multinaționalelor). Dar dacă, de exemplu, o companie de încălzire mai mică , pe câteva blocuri, ar avea posibilitatea să opteze între a cumpăra apă caldă de la ELCEN sau a o încălzi cu cazanele proprii? Iar compania ar putea fi întreținută direct de proprietari, prin asociație? După cum ziceam anterior centralele de apartament au alte dezavantaje ( unul pe care nu l-am menționat e și spațiul ocupat, apartamentele din București fiind în majoritate destul de mici). În plus nu aș ține să mă încarc cu întreținerea centralei – la a mea mai schimb câte un robinet, câte un termostat, că sunt electronist- dar nu aș ține neapărat să o fac eu dacă soluția cealaltă ar fi acceptabilă. Am locuit o vreme cu chirie într-un bloc interbelic construit cu centrală de bloc și era ok.

      • Concret, eu mi-am lasat apartamentul gol, cu robinetele caloriferelor inchise si m-am mutat la casa.
       1. Dupa anvelopare, apartamentul pare sa fie destul de bine incalzit cu ce primeste de la vecini si de la conductele ce-l tranziteaza. (E drept ca mai contribui la cheltuielile comune pentru asta)
       2. Mi-am permis („pentru ca pot” :-) ) un experiment si mi-am instalat la casa noua, pompa de caldura. Trebuie sa admit ca pretul a fost relativ piperat – intre timp observ ca si pe „nisa” asta piata lucreaza iar preturile scad.
       Factura lunara este cam jumatate din ce plateste cel mai zgarcit cu centrala pe gaze la suprafata similara, iar confortul este incomparabil. Pompa de caldura este un echipament curat si care poate fi integrat inteligent si regimul de functionare adaptabil inclusiv la conditiile meteo.
       Probabil ca pentru o casa foarte mare sau pentru un grup mic de blocuri, amortizarea ar fi mult mai rapida; are optiuni chiar sa integreze si sursa auxiliara de caldura (fie ca vine de la RADET, fie din baterii solare)
       Intr-o asemenea situatie s-ar pune altfel problema pretului cu care RADET ofera un „produs” pe care CET vrea sa-l „disipe”.
       Insa mai e o problema: a pune de acord mai multi oameni, pe o astfel de tema, pentru o investitie comuna, e o munca aproape fara speranta.

 5. Evident, Primaria (Primar si Consiliu General cu toti ticalosii functionari) sunt principalul vinovat ca si politicile guvernamentale din ultimii 30 de ani. Ia faceti socoteala, daca macar 10-20% din banii dati pentru centralele individuale ar fi utilizati ca taxa de bransare cat s-ar fi strans (centrale care incalca principiile UE de depoluare a oraselor). Deci banii ar fi existat daca nemernicii din zonele de decizii ar fi avut ceva bun simt. In alta ordine: pai inginerasii si muncitorii care fac modificari si reparatii cum isi bat joc de sistem? Pai sa va spun: tevile in loc sa fie ingropate ca pana acum la 2-3m in casete sunt aruncate la 1/1.5 m in pamant. Lucrarile sunt realizate in ritm de incet incetisor si pe loc. Deci de ce vorbim?

  • Well, dacă ”principiile UE” impun oamenilor să stea în frig, poate că existența UE a devenit adevărata problemă.

   Ceva de genul ăsta s-a discutat recent în UK, când Boris Johnson a obținut din partea reginei prorogarea parlamentului: dacă regina poate suspenda parlamentul, poate că ar trebui abolită monarhia.

   • Da, nu „existența UE” e problema, ci politicienii care o conduc. UE este mai întâi un concept cultural, n-o să dispară cu una cu două, forma sub care există acum poate fi temporară :) O să vină și momentul în care ne vom lua uniunea înapoi :)

    • La Bacău s-a întâmplat ceva de genul ăsta: pe vremea când Dumitru Sechelariu redenumise până și stadionul în scop personal, Romeo Stavarache a promis că orașul va fi redat locuitorilor lui. Însă el personal s-a dovedit chiar mai corupt decât Dumitru Sechelariu.

     • Asta e de când lumea :) Dar până la urmă politica se orientează în așa fel încât urmează voința populară, cu o întârziere care la nevoie poate fi și măsurată, dată de perioada necesar a de primenire a clasei politice.

 6. Dl. Cretu „uita” ca a fost director in RADET si se plange ca RADET face si drege, in timp ce ELCEN sufera… Ce anume a facut domnul lipsit de par in perioada in care a condus RADET. pentru a rezolva problemele? Ca astea n-au aparut de ieri, de azi, si existau si pe vremea dansului.
  Mai era un alt director, Marcel Nicolaita sau cum il chema, mai intai pe la RADET, apoi pe la ELCEN, actual pensionar de lux, vizitator de tari calde. Ce anume a facut si acest domn, director si acolo si acolo, pentru a rezolva problemele?

  „În eventualitatea unor disfuncționalități majore ale rețelei de distribuție în următorii ani sau a unor debranșări masive, cum va afecta acest lucru funcționarea ELCEN? (Cât din veniturile ELCEN sunt din încălzirea centralizată?)”
  Domnul Cret evita sa raspunda la intrebare si bate campii. In cazul falimentului RADET sau ELCEN, cealalta companie va da faliment. Nici RADET, si nici ELCEN nu pot functiona una fara cealalta.
  Cererea celor 3,8 miliarde de lei este absolut fantasmagorica. Si, la fel de fantasmagoric este comportamentul primarului Capitalei, duamna Firea, care arunca cu banii pe orice altceva, in loc sa-si plateasca datoriile.

  Dar cum administratorii Bucurestiului stau, in marea majoritate in alt oras, Voluntari, ce grija sa aiba de orasul asta?

 7. Daca s-ar renunta la incalzirea centrala a Bucurestiului si daca prin toate aerisirile camarilor ar iesii cate o teva de esapament a unei centrale termice atuni Bucurestiul nu a mai fi in oras locuibil

  • @ion adrian – hai să vedem câți acordori de piane sunt în Chicago: ce credeți, în București vor fi mai multe centrale termice de apartament decât autovehcule cu motoare termice? Cât credeți că poluează o centrală de apartament, e măcar de departe comparabilă cu un motor termic de autovehicul?

  • @ ion adrian (12/10/2019 la 11:46)

   Acum trei ani am inlocuit centrala de incalzire (air forced furnace) cu randament (AFUE) de 80%, cu una noua cu randament de 96%. Noua varianta nu a mai necesitat conectarea la cosul de fum folosit anterior (inaltime 2.5 etaje), ci doar doua racorduri pentru aer proaspat si evacuarea condensului (tevi de 4 inch diametru plasate la circa 1.5 metri de la sol).

   Casa mea foloseste o tubulatura comuna pentru incalzire si aer conditionat. Alte case din cartier au incalzirea clasica cu radiatoare iar aerul conditionat cu echipamente pe fiecare camera, sistem similar cu cel din Romania.

   Cele doua sisteme de „centrale termice” sunt doua variante ale aceluiasi echipament de baza evident avand aceleasi racorduri exterioare.

   Ce tip de centrale se folosesc in Romania, mai precis ce randamente au de faceti o asemenea afirmatie in postarea dvs ?

   Ati putea putea furniza mai multe detalii tehnice care ar sustine cele afirmate in postarea dvs. ?

  • Dar aragazul din apartament nu polueaza?
   In mod cert polueaza, caci arde aceleasi gaze ca si centrala de apartament,
   ba chiar baga fum in apartament (daca nu e prevazut cu hota).
   Si totusi, de 50-60 de ani de cand avem blocuri si aragaze in Bucuresti nu am auzit de cancer provocat de fumul de aragaz.

   In alta ordine de idei, CET-ul functioneaza tot pe gaze, deci polueaza si el, doar ca evacueaza fumul la inaltimi mai mari. Debransarile insotite de montari de centrale individuale nu sunt o poluare in plus, ci sunt in esenta un transfer de poluare de la CET (care arde mai putine gaze dupa debransari) la apartamente.

   Cat despre mitul „bombei din apartament” am citit statistici ISU care mentioneaza circa 5 accidente pe an datorate centralelor de apartament si circa 500 pe an datorate aragazelor.

   • Bine, intrebarea e ce procent din gospodarii au aragaz si ce procent centrala proprie…

    Chestiunea poluarii centralelor individuale vs CET-uri. Ok, sa zicem ca ar fi exact aceeasi poluare. Intrebarea e: daca o masina are motorul pornit, care din variantele urmatoare credeti ca e mai periculoasa pentru sanatatea dvs: sa stati cu nasul in dreptul tevii de esapament; sa stati la 2 m in spatele masinii; sau sa stati la 3 km departare de masina?

    • Probabil ca in orasele cu acces la reteaua de gaze naturale 95%-100% din apartamente au aragaze (unii poate ca au plite electrice).
     In Bucuresti 8% este procentul de debransare si putem presupune ca 92% au centrale de apartament.

     In spiritul fair playului admit ca poluarea CET-ului la km distanta de consumatori si evacuarea fumului la o inaltime de zeci sau sute de metri este incomparabil mai mica decat poluarea centralelor de apartament.

     Sa analizam problema cresterii si descresterii poluarii in orasele Romaniei:
     – din observatiile mele personale o centrala de apartament (anvelopat pe exterior) consuma circa 500-700 mc pe an, pe cand un apartament bransat consuma (la aragaz, evident) cam 120 – 150 mc pe an. Poluarea e proportionala cu consumul, dar in spiritul exemplului dvs. poluarea aragazului este „la 2m de nasul consumatorului” pe cand poluarea centralei este la o distanta aproximativ egala, dar IN AFARA APARTAMENTULUI – deci cu efect mult redus.

     Nota:
     Sa platim solutia „ecologica” a sistemului centralizat cu subventii de 25% din bugetul Bucurestiului este un lux pe care nu ar trebui sa ni-l permitem.
     Si totusi ni-l permitem din motive electorale:
     – primarul care „da” gigacaloria la 163 lei este reales
     – primarul care subventioneaza achizitia de centrale de apartament (Galati, Buzau, Pascani etc.) probabil ca va pierde urmatoarele alegeri, dar va lasa „cadou” urmatorului primar un buget degrevat de subventionarea gigacaloriei

    • Cea mai periculoasa este varianta in care autoturismul are motorul pornit .
     Omenirea a legalizat aproape orice a generat comoditate poluanta si vom plati toti . Ne mintim pe noi insine si unii pe altii cu tot felul de argumente atunci cind e pusa in discutie orice initiativa care sa ne transforme in comozi / fuduli / infatuati ; sau toate deopotriva .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Otilia Nutuhttp://expertforum.ro
Ana Otilia Nuţu este analist de politici publice in energie si infrastructura la Expert Forum.

Carte recomandată

 

Sorin Ioniță: Anul 2021 a început sub spectrul acestor incertitudini: va rezista democraţia liberală în Est, cu tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea îşi pierde busola în Vest sub asalturi populiste? Cât de atractive sunt exemplele de proastă guvernare din jurul României, în state mici şi mari, membre UE sau doar cu aspiraţii de aderare? O vor apuca partidele româneşti pe căi alternative la proiectul european clasic al „Europei tot mai integrate“? Ce rol joacă în regiune ţările nou-membre, ca România: călăuzim noi pe vecinii noştri nemembri înspre modelul universalist european, ori ne schimbă ei pe noi, trăgându-ne la loc în zona gri a practicilor obscure de care ne-am desprins cu greu în tranziţie, sub tutelajul strict al UE şi NATO? Dar există şi o versiune optimistă a poveştii: nu cumva odată cu anul 2020 s-a încheiat de fapt „Deceniul furiei şi indignării“?

 

 

Carte recomandată

“Să nu apună soarele peste mînia noastră. Un psiholog clinician despre suferința psihică” – Andrada Ilisan

”Berdiaev spune că la Dostoievski singura afacere, cea mai serioasă, cea mai adîncă e omul. Singura afacere de care sînt preocupați toți în Adolescentul e să dezlege taina lui Versilov, misterul personalității sale, a destinului său straniu. Dar la fel e și cu prințul din Idiotul, la fel e și cu Frații Karamazov, la fel e și cu Stavroghin în Demonii. Nu există afaceri de altă natură. Omul este deasupra oricărei afaceri, el este singura afacere. Tot omul e și-n centrul acestei cărți. Și lipsa lui de speranță.” Continuare…

 

 

 

Carte recomandată

”Incursiunile în culisele puterii lui Vladimir Putin îi oferă cititorului panorama plină de nuanţe, paradoxuri şi simulacre a unui regim autocratic unic în felul său. Analizele lui Armand Goşu sînt articulate elegant şi se inspiră din monitorizarea directă a evenimentelor, ceea ce ne permite să traversăm nevătămaţi labirintul slav întins între Sankt-Petersburg şi Vladivostok.” (Teodor Baconschi)

Cumpara cartea, 39.95 RON

Daca doriti un exemplar cu autograf accesati linkul acesta

 

Esential HotNews

Top articole

Dimensiunile teritoriale ale depopulării țării în anul 2020

Populația rezidentă a țării era la începutul anului 2021 de aproape 19,2 milioane locuitori. Declinul din anul 2020 a fost deosebit de...

Neamțu’ Țiganu’ citește Coranu’

Hafsa, Akif, Azra, Suleymen, Neyla, Dzina, Aisha... și multe alte nume. Eu nu știu cine sunt acești copilași, nu-i recunosc după fețe,...

Egalitatea și economia de piață

Narațiunea obișnuită despre egalitate în România este că acest „vis de aur” al poporului este pe cale să se destrame. Bogații devin...

De ce majoritatea modelelor climatice sunt „fierbinți”?

O bună parte din articolele mele publicate pe această platformă discută modele (simulări) ale variațiilor unor parametri climatici precum concentrația de CO2,...

Lărgirea Uniunii Europene. Serbia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Macedonia (de Nord) și Albania

Scriu aceste rânduri la Novi Sad, în Serbia. Nu sunt pentru prima dată în această țară, am mai străbătut-o de câteva ori...

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro