vineri, iunie 21, 2024

Dilema prizonierului și încălzirea globală sau despre ceasuri și nori

Pandemia actuală se va termina mai devreme sau mai târziu, după care vor fi reluate bombardamentele mass-media despre incendiile din Australia sau California, avatarurile Gretei, creșterea temperaturilor în paralel cu cea a concentrațiilor de CO2, apocalipsa climatică etc. Anticipând viitoarea campania mediatică, îmi permit să atrag atenția asupra unui eveniment remarcabil, dar care a trecut practic neobservat de aceleași mijloace de comunicare în masă.

În decembrie 2019, a avut loc la Madrid cea de-a 25-a Conferință a Părților (COP25), componentă a UN Convention on Climate Change (UNFCCC). După 2 săptămâni + 2 zile de discuții, eșecul conferinței a fost declarat fără echivoc:

Încă o dată, nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește alinierea țărilor la ținta de 1,5 grade a Acordului de la Paris. Reguli foarte stricte sunt o necesitate absolută și trebuie eliminate vechile credite ne-oneste de CO2. Pentru că asta nu s-a întâmplat la Madrid, summit-ul s-a încheiat fără un acord.
– Bas Eickhout
, europarlamentar olandez și membru al delegației UE la negocieri

De ce COP25 a fost un eveniment remarcabil? Pentru că a urmat lui COP24, care a urmat lui COP23, și tot așa până la COP1, care a avut loc în 1995. Toate aceste conferințe și-au propus ca țel unic obținerea unui acord planetar cu privire la stoparea încălzirii globale antropogene, respectiv a eliminării arderii combustibililor fosili, considerați sursa majoră de creștere emisiilor de CO2. Vreme de 25 ani de negocieri, s-au scremut munții și s-au născut doi șoricei: unul deja mort (Protocolul Kyoto) și altul pe moarte (Acordul de la Paris).

Când o echipă sportivă pierde 25 jocuri consecutive, ce se mai poate spune? Trebuie un nou antrenor sau/și o nouă tactică de joc. După 25 ani de eșecuri ale conferințelor climatice, o analiză a cauzelor dezastrului, chiar limitată la nivelul unui articol, ar putea arunca o lumină pentru o mai bună înțelegere a ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare.

Dilema prizonierului și încălzirea globală

Profesorul William D. Nordhaus (Yale University) este primul economist laureat al Premiului Nobel (2018) pentru „integrarea schimbărilor climatice într-o analiză macroeconomică pentru un interval lung”.[1] Recent, domnia sa a sugerat că unele concepte din teoria jocurilor ar putea elucida natura complexă a diferitelor tipuri de acorduri internaționale.[2]

O primă categorie o reprezintă acele acorduri, relativ simple, care oferă beneficii majore și stimulente importante celor care vor să participe. De exemplu, în 1951, s-a adoptat limba engleză ca mijloc universal de comunicare în aviația civilă pentru a se preveni coliziunile în aer sau accidentele la sol.

O a doua categorie de acorduri internaționale, cu un nivel mediu de complexitate/dificultate, este bine exemplificată de tratatele comerciale bazate pe reciprocitate, cu avantaje bilaterale variabile tarife.

În fine, a treia categorie de acorduri internaționale se confruntă cu problemele cele mai dificile, care vizează, potrivit profesorului Nordhaus, bunurile publice globale. Spre deosebire de bunurile private, pe care proprietarii le consumă/folosesc exclusiv, după propriile dorințe, bunurile publice globale oferă beneficii care traversează granițele, generațiile sau grupurile de populații.

Dar imediat apare întrebarea: Cine furnizează acele bunuri publice globale? Odată ce ele există, înseamnă că sunt acolo spre beneficiul tuturor. Dar atunci vor apărea și consumatori care vor căuta să se bucure de beneficiile bunurilor globale fără a contribui la producerea lor. În lipsa unui mecanism de acțiune colectivă, ele riscă să fie sub-furnizate. Similar, fără acțiuni colective, opusul bunurilor publice – poluarea, zgomotul, criminalitatea stradală, creditarea bancară riscantă etc. – vor deveni supra-furnizate.

Un exemplu: pe 12 aprilie 2020 se împlinesc 65 de ani de când omenirea a primit gratuit formula vaccinului anti-poliomielitic, produs de echipa doctorului Jonas Salk de la University of Pittsburgh. Până atunci, milioane de copii și adulți (de ex. președintele F. D. Roosvelt) din întreaga lume fuseseră mutilați pe viață din cauza bolii neiertătoare. Doctorul Salk nu și-a patentat niciodată descoperirea (Patent? There is no patent. Could you patent the Sun?) și vaccinul lui a devenit un bun public global fără nicio contribuție din afara Statelor Unite.

Astăzi, urmașii doctorului Salk, incluzând pe fiul lui, Peter, lucrează fără răgaz în laboratoarele Universității din Pittsburgh pentru a descoperi formula vaccinului anti-COVID-19. Și în alte laboratoare din lume se accelerează cercetările pentru prioritatea mondială a descoperirii vaccinului. Va fi, fără îndoială, un bun public global. O singură întrebare am: Vor avea acei descoperitori înălțimea morală a doctorului Salk să declare că There is no patent. Could you patent the Sun?

Ce se observă deocamdată este un exemplu perfect al „răului” public global: scăderea pronunțată a costurilor călătoriilor și a comunicațiilor de tot soiul a accentuat propagarea rapidă a virusului COVID-19, un lugubru semnal de alarmă care ne amintește dureros că unele forțe globale nu respectă granițele sau popoarele. În astfel de situații-limită apar, din păcate, și politici non-cooperante, de tipul „beggar-thy-neighbor” (fă-ți vecinul cerșetor). Recenta și unica decizie a României de a-și suspenda exportul multor produse agricole se încadrează în acest tip de comportament și sugerează că unele state se comportă ca struțul care-și bagă capul în nisip: urmărindu-și prioritar interesele naționale, acele țări renunță la planuri de cooperare, care oferă atât beneficii globale, cât și individuale pentru participanți.

Multe din actualele probleme internaționale dificile – terorismul, migrațiile, conflictele armate, proliferarea nucleară, acordurile militare, războiul cibernetic etc. – sunt tot atâtea exemple ale dilemei prizonierului. Propusă în 1950, dilema prizonierului este paradoxul central al teoriei jocurilor prin care se pot modela cooperarea și conflictele sociale. Paradoxul provine din faptul că hotărârile individuale, raționale, pot conduce la rezultate colective non-optime într-o situație strategică, în care participanții au stimulente de a obține avantaje pe seama altora. Studii după studii au demonstrat că în final, toate părțile pierd.[3]

Acordurile climatice internaționale, propuse și derulate fără succese palpabile în ultimii 25 de ani, se încadrează în cea de-a treia categorie, fiind, totodată, și o bună ilustrare a dilemei prizonierului. Decesul Protocolului Kyoto în 2012 și agonia actualului Acord de la Paris, semnat cu mare fanfară politico-mediatică în 2015, au fost produse de mai multe cauze (d. ex., structura nefuncțională a stimulării participanților, scara, dificultățile și costurile exorbitante de implementare, practici chestionabile despre calcularea bugetului de carbon al națiunilor, lipsa unor sancțiuni clare pentru cei care nu respectă obligațiile contractuale, inexistența caracterului obligatoriu juridic pentru părțile semnatare etc.[4]).

Voi discuta în continuare doar două cauze majore, după părerea mea, care au contribuit din plin la eșecul eforturilor climatice globale.

Călătorii fără bilet”

Unul din viciile inerente ale unei cooperări internaționale de tip 3, supuse dilemei prizonierului, îl reprezintă existența „călătorilor fără bilet”, sau blatiști (free riders), în jargon studențesc.

Este o realitate tristă, demonstrată fără echivoc, că unele state, mânate de dorința prezervării interesele lor naționale, preferă „să meargă fără bilet”, adică acceptă să primească bunuri publice fără a contribui la costurile aferente producerii lor. În cazul acordurilor climatice internaționale, unele țări așteaptă ca altele să-și reducă emisiile fără să cheltuiască semnificativ ele însele pentru reduceri proprii.

A invoca interese naționale prioritare are sens atâta timp cât impacturile produse nu depășesc granițele naționale. De exemplu, un guvern își poate proteja cetățenii în cazul acordurile comerciale internaționale prin aplicarea unor tarife preferențiale (cazul recent al Statelor Unite în relațiile cu China, Mexic sau Canada). Dar atunci când Statele Unite își reduc constant emisiile de CO2 prin înlocuirea cărbunilor cu gaze de argilă, în timp ce China, India, ori Brazilia își măresc emisiile și construiesc, acasă și în afara granițelor proprii, noi termocentrale pe cărbune, situația nu mai este OK. Politicile naționaliste, non-cooperante, centrate doar pe binele național și mizând pe cheltuielile altor țări pentru reducerea emisiilor sunt contraproductive.

Eșecul acordurilor climatice internaționale este cauzat în cea mai mare parte de „călătorii fără bilet”. Și atât președintele George W. Bush, care a respins Protocolul de la Kyoto, amorsat de tandemul Clinton-Al Gore, cât și președintele Donald J. Trump, care a decis retragerea Statelor Unite din Acordul climatic de la Paris, aranjat de administrația Obama, au invocat existența „blatiștilor” climatici – țări care beneficiază unilateral din reducerea emisiilor americane.

Un al doilea exemplu elocvent, dar nonclimatic, despre efectele nefaste ale sindromului „călătorii fără bilet” are în centrul său obligațiile contractuale ale țărilor membre NATO, obligații asumate prin semnarea Tratatului în momentul aderării. Membrii NATO s-au obligat să se apare în comun – unul pentru toți, toți pentru unul – și să suporte în comun cheltuielile acestei apărări. Numai că, în realitate, povara cheltuielilor este strict asimetrică: Statele Unite au contribuit 71.7% din bugetul NATO pe anul 2018, mai mult decât Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie și Canada la un loc. În același an, o serie de membri NATO au cheltuit pentru apărare sume minuscule din PIB-urile lor: Luxemburgul – 0,46%; Belgia – 0,90%; Spania – 0,92%; Slovenia – 0,98%.

Țările care nu-și îndeplinesc pe deplin obligațiile asumate prin participarea într-un acord internațional privind folosirea bunurilor publice beneficiază de o „călătorie fără bilet” pe seama cheltuielilor masive ale altor țări. Nu trebuie, de aceea, să ne mire reacțiile președintelui Trump din 2017 cu privire la viitorul organizației NATO:

Douăzeci și trei dintre cele 28 de state membre încă nu plătesc ceea ce s-au angajat să plătească și ar trebui să plătească pentru apărarea lor…Acest lucru nu este corect față de poporul și contribuabilii din Statele Unite…Și multe dintre aceste națiuni datorează sume masive de bani din anii trecuți pentru că nu și-au plătit obligațiile în ultimii ani[5]

Revenind la politicile climatice de astăzi, țările nu au motive naționale întemeiate să participe într-un acord internațional cu obligații și penalizări clar exprimate pentru ne-îndeplinirea lor. Iar dacă participă, există tendința să raporteze cifre fictive despre emisiile lor sau pur și simplu să nu-și asume obiective ambițioase. O cinică rezolvare a dilemei prizonierilor climatici…

Despre ceasuri și nori

Climatologia de astăzi a dezertat de la misiunea sa primordială – cercetarea științifică a sistemului climatic terestru cu cinci componente sinergistice – și s-a identificat cu studiul încălzirii globale, care atrage cele mai multe fonduri. Totuși, încălzirea globală are trebui să fie doar unul din numeroasele subiecte importante care confruntă știința climatică. De exemplu, nu avem încă o teorie comprehensivă a ciclurilor glaciare. Nu este clar de ce concentrațiile de dioxid de carbon și metan s-au schimbat în concordanță cu volumul ghețarilor. Este încă obscur mecanismul care a generat episodul Younger Dryas (o întoarcere neașteptată la condiții glaciare în timpul actualei deglaciații). Încă nu există o simulare completă a unei glaciații plecând de la ciclurile solare.

Toate întrebările despre Pământul-bulgăre-de gheață (Snowball Earth) sunt încă obscure pentru că datele geologice sunt limitate și nu avem încă o teorie care să explice convingător începutul și finalul perioadei când Pământul a fost complet acoperit cu gheață. Fenomene precum Oscilația Atlanticului de Nord (NAO) sau Oscilația Arctică (AO) nu sunt încă explicate.[6]

Foarte scurt spus, există doar două climate – glaciar și interglaciar.

Ce ni se spune însă la schimb?

Predominant, informații despre creșterea temperaturilor atmosferei, cuplate cu creșterile concentrației de CO2. Percepția publică este dominată (aș spune tiranizată) de experții guvernamentali, care manipulează simulări ale viitoarelor variații climatice. Acele simulări, numite Modele de Circulație Generală (GCM) nu pot fi verificate pentru că datele sunt inexistente. Așa că noi, plătitorii de taxe care suportă acei experți, trebuie să-i credem pe cuvânt de onoare.

Faptul că super-computerele de azi produc cantități uriașe de numere, fără a putea simula măcar un singur ciclu glaciație-interglaciație din trecut, ridică o simplă, dar fundamentală, întrebare: De ce trebuie să le credem?

Modelele climatice au devenit astăzi niște substitute ale realității observabile. Adică, avem o nouă paradigmă prin care simulările și programele computerizate au înlocuit teoria și observațiile. Iar guvernele hotărăsc în mare măsură natura cercetării științifice și rolul principal al societăților profesionale este să facă lobby la guvern pentru a obține fonduri și avantaje speciale (de ex., director de institut, consilier științific ș.a).

În 1966, Karl Popper a ținut o prelegere, On Clouds and Clocks: An Approach to the Problem of Rationality and the Freedom of Man, dedicată fizicianului și filosofului Arthur H. Compton la Universitatea Washington din St. Louis. În lucrarea menționată, marele filosof al științei a împărțit lumea în două categorii: ceasuri și nori. Ceasurile sunt sisteme ordonate, complet deterministice. Norii sunt o harababură epistemică, „extrem de neregulată, dezordonată și mai mult sau mai puțin imprevizibilă”, practic niște obiecte non-predictibile. Aparent, dihotomia aceasta se reduce la dezbaterea dintre credincioșii determiniști și necredincioși. Primii pretind că o cunoaștere a legilor care controlează unele fenomene particulare și a condițiilor inițiale ar fi suficientă pentru a studia evoluția unui sistem în orice moment temporal. Din acest punct de vedere, toți norii sunt ceasuri, chiar și cei mai noroși dintre nori! De altfel, determiniștii mai pretind că diferența dintre nori și ceasuri este doar faptul că în cazul celor din urmă nu cunoaștem legile care controlează originea și creșterea lor.

Greșeala climatologiei moderne este de a pretinde că totul este un ceas, motiv pentru a încerca să ne seducă iar și iar prin simulări produse de modelările climatice neverificate din lipsa datelor. Vrem să credem că vom înțelege natura și clima ei dacă vom găsi instrumentul potrivit pentru a-i tăia articulațiile și a ne uita înăuntru. Dar această abordare este sortită eșecului. Pentru că trăim într-un univers al norilor, nu al ceasurilor. Popper dixit:

…to some degree all clocks are clouds; or in other words, that only clouds exist, though clouds of very different degrees of cloudiness.[7]

NOTE________________________________

[1] Reamintesc cititorilor mei că l-am prezentat în premieră publicului românesc pe profesorul Nordhaus într-un articol din 2016 (Eficiența energetică poate contribui la creșterea încălzirii globale. Despre paradoxul Jevons și efectul de recul).

[2] Nordhaus, W. D., 2020, The Climate Club – How to Fix a Failing Global Effort, Foreign Affairs, May-June 2020.

[3] Barrett, S., 2016, Coordination vs. voluntarism and enforcement in sustaining international environmental cooperation, PNAS, vol. 113, no. 51, pp. 14515-14522.

Barrett, S., and A. Dannenberg, 2015, Tipping versus Cooperating to Supply a Public Good, CESifo Working Paper Series No. 5274, 43 p.

Idem, 2014, Negotiating to Avoid ‘Gradual’ Versus ‘Dangerous’ Climate Change: An Experimental Test of Two Prisoners’ Dilemmas, CESifo Working Paper Series No. 4573, 30 p.

[6] Visconti, G., 2018, Problems, Philosophy and Politics of Climate Science, Springer, 159 p.

[7] Popper, K. R., 1972, Of Clouds and Clocks: An Approach to the Problem of Rationality and the Freedom of Man in Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford: Clarendon Press, p. 213; subliniat în original.

Distribuie acest articol

134 COMENTARII

 1. Domnul Cranganu,
  imi pare rau ca trebuie sa va spun, dar vinovati de starea actuala de lucruri sunt oamenii de stiinta. Si nu numai cei 97%, ci si ceilalti 3%.
  Sa luam de ex. actuala catastrofa cu Corona. Oamenii de stiinta s-au compromis pina la schelet, este evident ca nu stiu nimic, nu pricep nimic si nu au nici o solutie. Desigur, se lucreaza la ceva, tovarasi.
  Daca acum, in situatia asta in care se afla lumea, ne dam seama ca savantii nu au habar de ce oare i-am crede pe cei 97, sau dupa mine, pe cei 3%, cind ar fi vorba de clima!? E modelarea climei mai usoara decit modelarea Coronei!?

  Iata un ex. https://www.focus.de/auto/news/diesel-fahrverbote-kaum-verkehr-trotzdem-schlechte-luft-corona-entlarvt-fahrverbote-als-sinnlos_id_11866874.html
  In Stuttgart a existat o isterie a oxidului de azot, mureau oamenii pe strazi, cadeau ca spicele. S-au interzis masinile diesel, in plus, de cind catastrofa Corona, a scazut masiv circulatia tuturor mijloacelor de transport, si al draq NOx nu se da batut, ba pe ici colo chiar creste.

 2. Am mai vazut prin presa romaneasca expresia „vecinul meu cersetorul”. Cred ca e vorba de o traducere (nepotrivita) a expresiei „beggar thy neighbour” unde beggar e verb, nu substantiv. Semnificatia e „adu-l la sapa de lemn/saraceste-l pe vecin”.

  In alta ordine de idei sint de acord cu multe din scrierile dv cu privire la climate change, mai putin cu cele legate de politica idolului dv (fara a nega ca o mai si nimereste uneori).

  As aprecia mult mai mult articole despre petrol dar vad ca v-ati indepartat de domeniul dv principal de specializare …

  • De acord cu varianta de traducere propusă pentru expresia beggar thy neighbour. Ar fi trebui să spun că am preluat varianta ad-hoc românească din articolul pe care l-am citat (e din ziarul „Adevărul”).

   Despre petrol și „idolul” meu, am citit astă-noapte unde nu mă așteptam deloc – The New York Times – o știre mare despre succesul președintelui Trump în dezamorsarea „bombei” prețurilor petrolului în războiul OPEC vs. Rusia.

   Chiar dacă inițial ziarul respectiv nu l-a inclus, astăzi am citit un tweet semnificativ al președintelui american pe care îmi permit să-l reproduc integral pentru că descrie stilul său de lucru prin care marchează reușite, spre disperarea hater-ilor lui:

   The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all!

   Citat din articolul

   Oil Nations, Prodded by Trump, Reach Deal to Slash Production

   • https://foreignpolicy.com/2020/04/10/opec-and-russia-parry-mexico-to-ink-historic-deal-to-slash-oil-output/

    Efectul il puteti citi aici: „Crude prices that had jumped 10 percent earlier Thursday on hopes of such a big cut ended up falling 10 percent once markets realized that even production cuts of that magnitude won’t yet come close to balancing a market thrown terribly out of whack by the near-total shutdown of economic activity in much of the world.”

    De fapt nici nu trebuia sa se ajunga aici daca MbS ar fi avut cit de cit respect fata de sau frica de Trump. Faptul ca a luat decizia initiala fara sa-l consulte pe Trump spune multe … Cred ca mesajul senatorilor din statele cu petrol a fost cauza principala a reducerii finale, nu reactia imediata a lui Trump …

    https://www.forbes.com/sites/thomasduesterberg/2020/03/13/saudi-arabia-russia-oil-price-feud-hits-u-s-economy-hard/

    • Din primul articol am reținut un fragment interesant:

     López Obrador reportedly insisted that Mexico could only cut about 100,000 barrels a day, but the Saudis pushed back at Friday’s G-20 virtual ministerial meeting over Mexico’s proposed contribution, dragging the virtual summit out longer than expected.

     The Mexican president “believes that other nations will pay the price and that Mexico can free ride”

     Tocmai scrisesem în articol despre călătorii fără bilet (free ride) și dilema prizonierului: dacă eu reduc producția și ceilalți nu o fac, voi pierde; mai bine să reducă alții producția și eu să inund piața și, eventual, să cer un preț mai mare.

     Dilema prizonierului a fost demonstrată ca fiind strategie economico-socială perdantă pentru toate părțile.

 3. Am auzit pentru prima dată despre Younger Dryas (în traducere aproximativă: Dryas-ul Târziu) în urmă cu câțiva ani, dintr-un articol al Dl.Crânganu. Însă primul meu contact cu ceva asociat Younger Dryas fusese mult mai devreme, într-una din primele nopți din noiembrie 1995. Fără să știu despre ce e vorba, imediat după Halloween.

  Pentru că povestea e mult mai vastă, întinsă pe mii de ani, poate ar fi o bună ocazie să fie spusă. Peste 50-60 de ani va deveni common knowledge pentru nepoții noștri, așa cum noi știm astăzi că Troia a existat în realitate. Deși, timp de 2.000 de ani, poveștile despre Troia ajunseseră aproape uitate, considerate mituri. La fel cum e considerată astăzi povestea potopului lui Noe sau povestea lui Platon despre Atlantida. Numai că Noe și Atlantida sunt din același film, unul pe care astăzi îl numim Younger Dryas.

  • Pe lângă varianta Younger, geologii au mai identificat și o perioadă numită Older Dryas.
   Este vorba despre un alt interval rece, plasat între două intervale calde (Bølling și Allerød), către sfârșitul Pleistocenului (cca 14.000 ani în urmă).

   Se estimează că Older Dryas a durat mult mai puțin (~ 200 ani) decât varianta Younger Dryas (12.900 – 11.700 î.e.n).

   Numele celor două episoade reci, care au avut loc într-o perioadă de creștere a temperaturilor (actuala interglaciație, începută cu cca 21.000 ani în urmă) derivă de la Dryas octopetala, o plantă care prefera temperaturile scăzute și a înflorit în acele vremuri. Resturile fosile ale plantei sunt utilizate de paleontologi pentru trasarea limitelor de extindere continentală ale celor două mini-glaciații.

   Faptul că actualii oameni de știință nu au găsit explicații credibile și nici nu au putut modela retroactiv cele două evenimente anomale ridică semne de întrebare justificate: De ce ar trebui să credem modelele futuriste pe care ei ni le furnizează constant de prin 1980, când datele viitoare nu există, iar datele existente nu validează acele modele?

   • Se pare că anumiți oamenii de știință nu sunt interesați de explicați credibile, sunt interesați de altceva: de explicații fanteziste, fără nicio legătură cu trecutul, dar având legături cu ideologia. La fel cum Ceaușescu a demolat cu entuziasm cartiere întregi din diverse orașe, construind în loc blocuri fără identitate, destinate unor oameni noi, fără identitate, tot așa se întâmplă și în știință: societatea umană trebuie convinsă că este una nouă, fără istorie și fără identitate.

    În 1995, când a început pentru mine povestea despre Younger Dryas, încă nu ajunsesem niciodată în Anglia. Însă mai târziu, ajungând aici, aveam să descopăr incredibile similitudini între ce făcuseră laburiștii lui Clement Atlee și comuniștii lui Gheorghiu-Dej, exact în aceeași perioadă. Până și scopul era același, oamenii trebuiau să uite perioada anterioară de prosperitate și civilizație din viația societăților respective. Următorul scop fiind, evident, crearea omului nou. Iar acest scop a și reușit, într-o oarecare măsură, atât în România, cât și în Marea Britanie.

  • Era 1 sau 2 noiembrie 1995, nu mai țin minte exact. Eram cu soția și mergeam de la Iași la Oradea, prin Tg.Neamț, Borsec și Toplița. Drumul acela prin păduri e pustiu și acum, chiar și ziua, nu numai noaptea, dar pe vremea aceea era sinistru, nu vedeai o altă mașină câte 20-30 de kilometri. Se întunecase încă înainte de a intra Tg.Neamț, în oraș erau pe-ici pe colo câteva lumini chioare, dar dincolo de podul peste Ozana era o beznă completă. Acum mai sunt câteva magazine construite în Humulești, cred că e și un restaurant acolo, acum există și iluminat public, dar la vremea aceea nu erau decât case în beznă.

   Am făcut dreapta în Humulești, spre Poiana Largului, iar șoseaua era complet pustie, doar ochii câte vreunei pisici sticleau din când în când, dacă se uita spre farurile mașinii. Era o noapte complet senină, fără lună, se vedeau de zeci de ori mai multe stele ca de-obicei. Drumul merge o bucată chiar pe valea Ozanei, se vedea din când în când apa, undeva mai în vale, iar Cetatea Neamțului rămăsese deja în urmă, dar încă se vedea cu aproximație locul. În afara pădurii nu era chiar beznă, se distingeau destule detalii, dar dincolo de dealul cu cetatea, undeva spre nord, era cea mai șocantă imagine pe care o văzusem vreodată: niște perdele roșii se ondulau pe cer, cam ca niște draperii de pluș.

   Am oprit mașina în primul loc cât de cât potrivit, ne-am dat jos și ne-am uitat minute întregi la imaginea aceea. Nu părea să se întâmple nimic mai mult, doar se ondulau draperiile acelea roșii pe cer. Se vedeau clar faldurile verticale, erau ceva mai luminoase imediat deasupra dealului, dar se estompau treptat pe măsură ce se urcau din ce în ce mai sus pe cer. Pe acele falduri erau mii de puncte scânteietoare, iar în liniștea aceea sinistră mi-am dat seama că mai era ceva: se auzea un fel de ”mârâit” dinspre partea aceea de cer.

   Era ca un fel de bâzâit, dar cu o frecvență mai joasă, mai amenințătoare și ușor variabilă. Tocmai începusem să simt că mi se cam zbârlește părul pe ceafă, când soția a zis cu o voce joasă și suspect de liniștită, dar care nu admitea replică: ”hai să mergem, nu vreau să mai stăm aici”. Cred că m-am conformat cam în 10 secunde :) am urcat amândoi în mașină și am plecat imediat. Minute întregi n-am mai zis niciunul nimic, doar ne uitam din când în când în urmă și se vedeau în continuare faldurile acelea pe cer, până când drumul a făcut câteva curbe și s-a afundat în pădure, spre Pipirig. Eram din nou în beznă, era mult mai adâncă în pădure, dar era muult, mult mai bine fără să mai vedem faldurile acelea roșii pe cer :)

    • Credeam că ai ghicit deja explicația, mai ales că o poți vedea în fiecare an, de Halloween sau imediat după: sunt resturile cometei care a provocat Younger Dryas. Nu se inventaseră încă rușii pe-atunci, dar civilizația tehnologică de la vremea aceea n-a supraviețuit, doar câteva triburi înapoiate, printre care și cel al lui Noe.

     Partea mai sinistră a fost alta: cometa aceea era imensă, inițial avea probabil vreo 100 de kilometri în diametru. Nu a făcut un singur impact: mai întâi s-a sfărâmat în bucăți, iar acele bucăți s-au învârtit sute de ani în jurul Soarelui, ”trăsnind” din când în când Pământul. În timp ce supraviețuitorii primelor impacturi, găzduiți în postura de zei pe la diverse triburi înapoiate, știau ce urmează să se întâmple și încercau să pregătească triburile pentru asta, transferând maximum de cunoștințe in the process. De asta agricultura a apărut abia după potop.

     În vremurile noastre, ceva similar s-a petrecut cu Shoemaker-Levy 9, oamenii de știință știau ce urmează să se întâmple și așteptau să vadă evenimentele. Doar că, spre norocul nostru, fragmentele din Shoemaker-Levy 9 au făcut impact pe Jupiter, nu pe Pământ. S-a întâmplat în urmă cu mai puțin de 30 de ani, iar unele din exploziile de pe Jupiter au fost mai mari decât Pământul în sine, din câte se zice.

     • Nu suntem la nici un concurs de ghicit, explicatia domnului profesor cu aureola boreala este suficienta si plauzibila.

      • @Ursul Bruno – asa e. Daca din aurora boreala cad bolovani incandescenti din cer in Polonia, atunci explicatia aceea e suficienta :) In acel an, 1995, in Polonia a cazut si unul de 1 metru in diametru. Polonia se afla cu doar cateva sute de km mai la nord de valea Ozanei, probabil exact deasupra Poloniei erau acele draperii rosii.

       Iar in urma cu cativa ani, chiar Dl.Cranganu a mentionat evenimentul Tunguska intr-un articol sau in comentariile sale la un articol. Evenimentul a fost cauzat cel mai probabil de un meteorit din acelasi roi, al Tauridelor, numai ca aflat in partea cealalta a traiectoriei, cam la 6 luni distanta. Acum, sincer, tu chiar crezi ca ma apucam de scris povestea asta, daca nu aveam zeci de piese adunate in ultimii 25 de ani din jocul asta de Lego? :)

      • Daca iti place sa joci Lego in continuare, nu te opresc cu nimic si nici nu-ti iau jucariile.
       Pui la indoiala autoritatea profesorului ?

      • @Ursul Bruno – nu ti se pare evident? Fac asta de cand ma stiu :) Autoritatea e valabila in sala de curs si la discipllina predata, nu exista o autoritate general valabila pe orice subiect.

   • @Harald

    Foarte interesante observațiile pe care le-ați făcut. Fără date suplimentare, aș sugera două ipoteze de luat în considerație:

    1. niște perdele roșii se ondulau pe cer, cam ca niște draperii de pluș

    Este posibilă o manifestare de tip aurora boreală. În Statele Unite, s-au observat aurore până la latitudini de 35 grade N (Norman, Oklahoma).
    Satul Humulești este situat mult mai la nord (47 grade N). O cunoaștere detaliata a intensității activității solare din acele momente ar ajuta la o posibilă explicație.

    2. Era ca un fel de bâzâit, dar cu o frecvență mai joasă, mai amenințătoare și ușor variabilă

    Conducătorul meu de doctorat, profesorul David Deming, pe lângă geofizică și hidrogeologie, a studiat și unele fenomene exotice, din afara meseriei sale curente.

    Am discutat de mai multe ori despre un fel de „bâzâit” numit în literatura de specialitate „The Hum”. Prof. Deming, care l-a auzit, a publicat în 2004 un articol larg citat de cercetătorii Hum-ului. Domnia sa a scris următoarele în Abstract:

    The Hum is a mysterious and untraceable sound that is heard in certain locations around the world by two to ten percent of the population. Historically, the area that has been most affected by the Hum is the United Kingdom, where reports have been frequent since the early 1970s. In the , Hum reports date from the early 1990s, with the two most publicized locations being Taos, New Mexico, and Kokomo, Indiana. The source of the Hum has never been located. The Hum does not appear to be a form of tinnitus and may not be an acoustic sound. More than just a noise, the Hum is also capable of manifesting as vibrations felt throughout the body and is often accompanied by a suite of physical symptoms that includes headaches, nausea, and pain in the ears. Analysis of the largely anecdotal data that are available at the present time suggests that the most probable explanation is that some people have the capability to interpret radio transmissions at certain wavelengths as sound. It is well established in the scientific literature that people can hear electromagnetic energy at certain frequencies and peak power levels. Previous studies have found that a subset of the population has an electromagnetic sensitivity that is significantly greater than the mean. Several hypotheses are considered and discussed as possible sources of the Hum. These include cellular telephone transmissions, LORAN, HAARP, and the TACAMO aircraft operated by the US Navy for the purpose of submarine communications.

    Articolul complet se poate citi aici: Deming, D., 2004, The Hum: An Anomalous Sound Heard Around the World, Journal of Scientific Exploration, Vol. 18, No. 4, pp. 571–595.

    În 2016, teoria profesorului Deming a fost prezentată pe larg în Cracking the mystery of the ‘Worldwide Hum’

    • @Constantin Crânganu – nu l-am mai auzit cu altă ocazie, dar presupun că ”mârâitul” acela s-ar fi auzit chiar dacă ar fi fost o noapte cu lună plină și nu s-ar fi văzut draperiile roșii pe cer. Dar dacă nu s-ar fi văzut draperiile, n-aș fi oprit mașina și n-aș fi avut ocazia să aud ”mârâitul”.

     • In dimineata zilei de 13 martie 1989, pe intuneric, din partea de nord a Galatiului a fost vizibila aurora boreala sub forma unui val rosiatic difuz

 4. ( sa continui…)
  – … nu-mi place Ronaldo!
  – Dece?
  – Joaca la Real (si mai rateaza uneori).
  NB,
  serios, spune de cine iti place (adica le nimereste intotdeauna), ca sa stim cine esti. Ca de ezglezit nu esti pina la maduva; substanta e romano-antiamericana.

 5. Călătorii fără bilet! Alegoria este interesantă, dar așa cum e descrisă în articol, nu foarte exactă.
  USA reduce emisiile de co2, în vreme ce China și India cresc aceste emisii. Așa este, dar hai să vedem mai exact contextul. Trenul cu cărbune circulă încă de la sfârșitul secolului XVII, dar viteză a prins abia un secol mai târziu în vremea revoluției industriale, primii călători fiind UK, Europa continentală, USA și Japonia. Abia după ce trenul a parcurs cel puțin 150 de stații s-au urcat noii calatori, China și India. Deci cine a circulat fără bilet până atunci?
  Și încă ceva! USA emite 14 tone codoi per locuitor pe an, în vreme ce China circa 7 tone, iar India sub 2 tone. Altfel spus, dacă indienii ocupă fiecare cate un loc în trenul emitent de codoi, călătorii chinezi ocupă 4 fotolii, iar cei americani se lăfăie pe câte 7 locuri. Deci cine călătorește cel mai mult pe cheltuiala celorlalți?

  • Trec peste faptul ca mi-am pierdut total increderea in savantii lumii, indiferent de nationalitate sau de specialitate, deci nu cred o iota din teza ca emisiile de codoi ar influenta incalzirea globala. Dar nu despre asta e vorba in articol.

   Eu extrag doua idei principale:

   1. Este o realitate tristă, demonstrată fără echivoc, că unele state, mânate de dorința prezervării interesele lor naționale, preferă „să meargă fără bilet”, adică acceptă să primească bunuri publice fără a contribui la costurile aferente producerii lor.
   Mi se pare cum nu se poate mai clar, unele state stau cu mina-ntinsa, de fapta asta-i mina-n lupta ecologica, in esenta putin le pasa de codoi, au gasit un pretext sa primeasca ceva, fara sa plateasca. Chiar daca USA ar emite zero codoi, unele state ar continua sa ceara, pt ca au murit la revolutie.

   2. A doua idee pe care o extrag din acest text Climatologia de astăzi a dezertat de la misiunea sa primordială – cercetarea științifică a sistemului climatic terestru cu cinci componente sinergistice – și s-a identificat cu studiul încălzirii globale, care atrage cele mai multe fonduri.
   Este clar ca ecologia, in termeni generali, si climatologia, in special, au extrem de multe componente, dar totul se-nvirte in jurul codoiului, chiar daca alte componennte sunt, sau ar putea fi, cel putin la fel de importante, sau chiar mai mult. Exista riscul risipirii unor fonduri uriase, mai ales acum cind e oricum nasol, pt niste chestii care nu aduc nimic.

   Pt mine ecologia inseamna mult mai mult decit codoi, inseamna si catastrofele din Africa unde populatia creste, creste, inseamna si catastrofele din China si Asia, unde populatia creste, creste. Sunt convins ca daca miine nu s-ar mai emite nici o picatura de codoi, nici un gram de carbune, nu s-ar imbunatati cu nimic, nimic, nici ghetarii, nici ursii polari, nici pinguinii.
   Daca pe o suprafata data te apuci si cresti iepuri, acesti iepuri se inmultesc, se inmultesc si cindva toata pajistea ta se transforma in desert.

   • Dragă NT, de data asta nu cred că ai dreptate în totalitate.
    1. In continuarea paragrafului citat, autorul scrie: În cazul acordurilor climatice internaționale, unele țări așteaptă ca altele să-și reducă emisiile fără să cheltuiască semnificativ ele însele pentru reduceri proprii.
    Îmi pare a fi un război al surzilor. Unii invocă devansul și micimea „contribuției” lor la concentrația de codoi din atmosferă, ca argument pentru lipsa unor măsuri de reducere a acesteia, iar ceilalți combat tocmai lipsa acestor măsuri, evitând cifrele absolute per capita. Suspectez că și unora și altora le convine de fapt situația și își atribuie reciproc vini într-o încercare de disculpare a propriilor strategii.
    2. Politicul este cel care stabilește obiectivele unei societăți, atât în ce privește reducerea emisiilor de codoi, cât și în ceea ce privește temele de cercetat. Iar în stabilirea acestor obiective, politicul e obligat să plece de la realitatea că nimeni nu are suficiente resurse pentru orice temă, așa încât o prioretizare a acestora este obligatorie. Dacă la 1. este scuzat altruismul politicului care refuză să dezvolte strategii de reducere a unor emisii suspectate a provoca încălzire anthropogenic, putem să o facem, cred, și în cazul cercetătorilor care sunt atrași de fondurile generoase puse la dispoziție de același factor politic pentru o temă anume.

  • @Hantzy – îți ofer oricând, la propria ta alegere, cel puțin 300 de sate diferite, prin Bihor, Bistrița-Năsăud, Alba, Arad sau Hunedoara, unde poți să trăiești fără cărbune și fără petrol cât îți poftește inima. Îți aduci toamna lemnele cu căruța de la pădure și te înveți imediat să ai în casă cel puțin lemnele pentru o zi întreagă, fiindcă dimineața ar putea fi nevoie să faci mai întâi pârtie prin zăpada de 1 metru, ca să poți ajunge la magazia de lemne. După care abia aștept să te aud ținând discursuri despre petrol și cărbune :)

   • Emisiile datorate arderii lemnului, nu conteaza ? la incendiile din padurile tropicale nu este ars nici carbune si nici petrol, defrisarea prin foc in vederea obtinerii de terenuri arabile pt cresterea furajelor este intradevar o problema peste care se adauga incediile datorita altor factori preum neglijenta, specula, fenomene naturale etc.etc.
    In Anglia cat la suta din emisii sunt datorte incalzirii caselor, apartamentelor private ? este o cifra impresionanta., daca tot veni vorba de incalizire.

    • Deci, ursule, ar fi mai misto sa fie case/apartamente ne-private, ca n-ar mai fi incalzite. Asa e … remember the 80’s in Romania.

    • Dacă tot vorbiți de defrișarea prin foc, nu uitați de defrișările masive făcute prin Brazilia sau Indonezia pentru înființarea de culturi tehnice (palmier) pentru producția de biocombustibili care să înlocuiască combustibilii fosili. Sesizați ironia, nu ?

  • Lasa rememberurile de la pas`opt si sa ne vedem de zilele noastre, stimabile.
   Cum China si SUA au suprafete aproximativ egale. daca inmultesti cifrele date de tine cu numarul locuitorilor fiecarei tari, se sparie gindul cit codoi apasa pe km patrat chinez fata de cel american. american.

  • Codoiul nu-i un gaz poluant. Puteti trage codoi pe nas cat doriti si n-o sa patiti niciodata nimic. Mie-mi plac berea, apa minerala, sampania (toate astea mari slobozitoare de codoi) si nu pot sa spun ca mi-au daunat vreoadata cu ceva. Codoiul e de fapt unul din elementele fundmantale ale vietii. Candc eram undea prin calsa a V-a am facut o chestie interesanta ce se numea circuitul oxigenului si al dioxiduluii de carbon in natura. Daca ati fi facut scoala elementara pe bune acum ati fi stiut chestiile astea elementare. Toata povestea acordurilor internationale impotriva codoiului e o prostie fara margini.

   Problema Chinei si a Indiei o reprezinta faptul ca indiferent cand s-au urcat in tren azi sunt primii poluatori ai lumii. E ca-n pilda biblica a lucratorilor bviei: veniti devreme sau tarziu plata lor e tot o drahma. :) Hasta la vista. Daca codoiul e o problema atat de serioasa pai exact de la aia care produc cele mai mari cantitati (fara a face NIMIC pentru reucerea lor) trebuie inceput. Daca Europa e stearsa maine de pe harta si ajunge la emisii de codoi 0, asta ar insemna o reducere mai mica decat ceea ce slobozeste spre ceruri doar provincia Shanzhen din China.

   Sigur ca asta e o discutie puerila, pentru ca nu codoiul e problma ci mizeria si poluarea cu deseuri solide, lichide si gazoase. Ei aici cele doua stele asiatice ale progresimii au un comportament cel putin porcesc. Vii cu avionul la alteriozare la Shanhai se vadde la kilometri distanta gunoaiele ce umplu bucata de Pacific aferenta. Practic nu indranzeste nimeni sa intre de pe plaja in apa. Hotelurile au masti de oxigen. Niciodata n-am reusit sa vad mai departe de 100 de m in vreo-un oras chinezesc mare din cauza smog-ului. China impune norme de protectie a mediului in bataie de joc. Cele mai recente (China Blue Sky) se limiteaza la faptul ca un functionar de stat (de regula mituit cu cateva zeci de USD) se uita la culoarea gazelor de esapamant si zice daca motorul/vehicolul se in cadreaza in normele de poluare nationale. Indienii nus- nici ei cu nimic mi breji. Acolo e de fapt buba.

    • Mulțumesc, dar n-am fost plecat niciunde. Totul e OK. Spre că și la dumenavoastră e la fel.

     Chestia e că școala de acasă a gemenilor ne epuizează atât pe mine cât și pe soția mea. Am rămas aproape fără nicio fărâmă de timp liber. Abia acum am ajuns să prețuim dăscălimea la adevărata ei valoare :) și să ne gândim cu jind la vremurile bune cănd gemenii stăteau măcar până până pe la 4-5 la școală și la ce mai aveau ei după…

   • Inseamna ca toata teoria producerii gazelor de seara dupa cele sus mentionata e egala cu zero Da ,aveti perfecta dreptate fata de poluare in general, poluare de tot felul care ne va omori cu mult inaintea aparitiei unor fenomene climatice severe datorate incazirii globale, cu alte cuvinte mai pe romaneste, gunoiul ne mananca !!!

  • @Hantzy
   Regret dar nu pot fi de acord cu acest argument: „Așa este, dar hai să vedem mai exact contextul. Trenul cu cărbune circulă încă de la sfârșitul secolului XVII, dar viteză a prins abia un secol mai târziu în vremea revoluției industriale, primii călători fiind UK, Europa continentală, USA și Japonia. Abia după ce trenul a parcurs cel puțin 150 de stații s-au urcat noii calatori, China și India. Deci cine a circulat fără bilet până atunci?”
   Am citit și în alte părți acest raționament bazat pe „egalitatea de tratament”. Nu mi se pare ok. E ca și cum ai justifica răul pe care îl produci ptr.ca l-au făcut și alții….. Sau că și cum poluarea ar fi singura cale a dezvoltării astăzi, ca si cum otrăvirea atmosferei e drumul sigur spre prosperitate.
   Nu, e un raționament falacios.
   Cum spuneam, l-am citit, in extenso, la cei care marșează pe ideea pedepsirii occidentului ptr.succesul dezvoltării. Sună ceva de genul: eh, acum e și rândul altora să-si bată joc, să dăuneze….. Nu merge așa. E fundamental rău. Odată ce am realizat că ceva e dăunător nu putem să-l permitem în numele dreptului altora de a face același rău…..

   Don’t worry, nu te bănuiesc de rea credință, vândut, năimit sau alte prostii haraldiene :-).
   Dar pur și simplu, câteodată, suntem înșelați de discursul egalitar/egalității de tratament cu rădăcini, așa-zis, istorice. Dacă punem problema așa o să fie mereu, mereu unii care o să revendice dreptul la săvârșirea de prostii, de infracțiuni, etc.

   • JB: Odată ce am realizat că ceva e dăunător nu putem să-l permitem în numele dreptului altora de a face același rău.

    Numind „rău” fenomenul emisiei de codoi, este legitimat obiectivul reducerii acesteia. Nici domnul Crânganu nu susține dubiile unora dintre comentatori în privința legitimității acestui deziderat. Aerul e unul din acele bunuri publice globale, iar codoiul este opusul acestuia și riscă să devină suprafurnizat.
    Sunt de acord deci cu viziunea ta asupra celor reluate mai sus. Dar le consider un ideal, care la momentul actual este imposibil de atins fără o acțiune concertata a tuturor țărilor. Mersul cu bicicleta este mai scump decât mersul pe jos, dar oferă ceva mai multă rapiditate, un efort mai redus și posibilitatea ca biciclistul să își caute un job mai bine plătit pe o rază mai mare. Dar mai întâi e necesar să fie realizată o investiție pentru cumpărarea bicicletei. Pentru asta lucrătorul trebuie să meargă o vreme pe jos. Următorul upgrade este un autovehicul. Dar pentru a și-l putea permite, viitorul șofer trebuie să meargă o vreme pe bicicletă. Exact la fel și în cazul producerii de energie. Indiferent ce variantă energetică vizează vreo țară în viitor, trebuie să pornească de jos. Pentru a construi centrale pe gaz, eoliene, solare, nucleare, tidal, trebuie început cu începutul. China are încă 700 milioane de suflete care trăiesc ca în secolul XIX. Ar fi ideal să poată „arde etapele” și să treacă direct la metode sustenabile de producere a energiei, dar practic îmi pare imposibil. Doar dacă, asemeni doctorului Salk, USA ar oferi gratis asistență pentru fracking în China și India. E un scop legitim al omenirii, nu așa am conchis mai sus?!

    • @Hantzy
     Raționamentul mi se pare ok. Totuși îmi vine greu să accept ca cele 700mil.chinezi care trăiesc ca in sec.XIX să o ia exact pe drumul pe care se circula atunci când NU existau alternativele, evident superioare, de astăzi. China are suficiente mijloace, să fim rezonabili.
     Acum vreo 3 ani a anunțat că va lansa la apă 1 nou submarin de atac. Specialiștii spuneau că e clar că vor fi 2. Până la urmă, la lansare au fost 3……
     China are ca prioritate, f.probabil, o largă autonomie strategică. Nu discut motivele. Dar astăzi acest lucru consumă masiv resurse financiare și tehnologice. Dacă prioritatea ar fi dezvoltarea unitară, (relativ) echilibrată și sustenabila probabil că nu ar luat-o din nou de la sec.XIX.

     In India, probabil, problema e cu mult mai gravă. E și o chestiune de mentalități.
     Îmi spunea cineva care a vizitat-o, acum câțiva ani, că în marile orașe atmosfera e irespirabilă din cauza arderii masive a deșeurilor de plastic….. Go figure! Dar India are program spatial, armament nuclear, achiziționează armament rusesc, francez, american, etc. Nu le fac eu socotelile, dar parcă ptr.nevoile de apărare e destul de mult.

     • JB, sunt tari argumentele tale. Albania a avut televiziune mai târziu, dar de la început a avut-o în culori, deci înaintea României. Ar fi fost de așteptat ca și China sau India să procedeze în același mod. China construiește orașe fantomă pentru sute de mii de locuitori în mijlocul desertului pentru că acolo au găsit experții lor resurse, inclusiv cărbune. Orașul respectiv nu este de multe ori racordat imediat la rețeaua națională de electricitate, ci este aprovizionat de câte una sau două centrale pe cărbune din apropiere. Cum un astfel de oraș este construit în timp record, lipsește timpul fizic pentru investiții sustenabile, pe care China susține că le are planificate pentru viitor. Că este așa sau nu, e altă discuție.

 6. Acum vedem reversul medaliei, sistemele de sanatate occidentale cu cateva exceptii , au clacat incepand din SUA si pana in Italia. Goana nebuna a inarmarii provoaca zeci, sute de mii de morti, civili fara sa fi tras un cartus !! aberanta situatie.
  Marile puteri sa clatina economic sub impactul virsusului mai ceva decat Nea Ion iesit beat turta din birtul satului, toate insa inarmate pana in dinti, pentru ce ?
  cred ca este o intrebare indreptatita pe care si o pun si o vor pune miloane daca nu miliarde de oameni ?
  n-ar fi fost mai intelept sa investim in banale masti, combinezoane, ochelari de protectie fara a aminti de lucrurile „grele” precum aparatura ATI, personal medical, programe de igiena colectiva, cercetare, cat si mai cate s-ar fi putut face, nu s-au facut si sper ca cineva sa platesca cu varf si indesat, in opinea mea actualii politicieni occidentali avand o vina majora.
  Discutia despre clima, incalzirea globala este pentru urmatorii ani incheiata, criza economica, financiara si de santate va ocupa 99,99 % din spatiul acordat discursurilor, toate obiectivele declarate acum jumate de ani sunt maculatura, atunci despre ce sa discutam ?
  Fara noi obiective, noi abordari ale tematicii climei globale sub impactul acestei crize orice noua conferinta este de prisos.
  Cred ca este momentul sa acceptam ca nu mai exista sanse reale de stopare a fenomenelor climatice care vor urma si a venit timpul sa discutam cum ne-am putea adapta mai bine, cum am putea integra activitatile economice mai inteligent astfel incat sa nu provocam pagube noi si mai mari , sa renuntam la idea fixa ca am putea controla intr-un fel sau altul clima planetara.

  • Sistemul de sanatate din SUA nu a clacat deloc, nu va luati despre povestile nemuritoare din New York pentru care au trebuit „Antenele” americane sa foloseasca fraudulent imagini din Italia.

   https://www.youtube.com/watch?v=FLwsjIsKBwk

   Aici e inca una buna:

   https://dailycaller.com/2020/04/06/nurses-viral-story-got-everyones-attention-fell-apart/

   O problema in sistemul medical american astazi (si nu zice nimeni ca situatia nu se poate schimba) este ca isteria COVID a facut ca sute de spitale sa se orienteze obsesiv spre aceasta problema (reala in unele locuri, abia existenta in majoritatea locurilor, stringenta in putine locatii), neglijind sute de mii de bolnavi de alte feluri.

   Exista spitale cu jumatate din personal trimis acasa din lipsa de ocupatie (!), numere mari de paturi neocupate, interventii chirurgicale non-covid aminate sau anulate. Multe spitale se pling ca pierd zeci de milioane de dolari din cauza acestor „strategii” isterice.

   Viata reala nu s-a oprit din cauza isteriei covid, exista si alte boli, alti pacienti, cu alte probleme care necesita atentie. In 2018 de exemplu, peste 300000 de americani au murit numai de atac de cord si de cancer, in vremuri asa-zis „normale”.

   Asta nu e ca sa se nege perfidia, contagiozitatea si seriozitatea acestui virus oribil, dar pentru context.

   • Mormanele de morti din NY spun alta poveste dar fiecare cu realitatile sale alternative. SUA a fost luata la fel de nepregatitia de criza precum restul lumii occidentale care n-a crezut ca va fi lovita atat de crunt, avioanele trimise in graba in China cu „cashul” necesar sa cumpere cele necsare reprezinta realitatea pe care o ignorati.
    Un sistem de sanatate care nu poate beneficia de cele mai elementare echipamente este un falimentar cu toate echipamentele performante de care dispune, nu face 2 bani daca nu le poti folosi de frica unei infecti.
    Daca SUA isi poate permite sa trimeata personal medical acasa din lipsa pacientilor, aveti intradevar o problema de lux, concediati personalul respectiv din semn de solidaritate, o mana de ajutor in Franta, Italia sau Spania n-ar strica, inchideti spitalele care nu mai „produc” precum o farica de zahar.
    Acceasi discutie a fost deschisa si in Europa, ce se intampla cu paturile rezervate pt. eventualii pacienti de Covid respectiv interventile banoase amanate, deh spitale organizate precum o multinationala nu mai castiga destul !!! ???
    Sa.mi fie cu iertare, dupa criza sper ca aceste mod de abordare sa fie pus pe masa si discutat sub toate punctele de vedere pt ca sanatatea noastra a devenit marfa ca oricare alta, un pantof, o galeata sau masina cu o diferenta, oamenii mor, marfurile pot fi reciclate.

    • „Mormane de morti”… mda, este un virus nou, fara tratament omologat. Daca erau o suta de miliarde de manusi, un trilion de halate si o armata galactica de superventilatoare, tot se murea.

     Abordarile astea de emotie de luna a 8a sint destul de jalnice, in special la (acei care pe vremuri se numeau) barbati. V-am explicat deja treaba in context. Cit despre voluntari in abatoarele din Italia, apres vous, monsieur. Deschideti calea si va vom urma incolonati.

     Altfel, hai sa aducem bocitoarele profesioniste, sa ne caiman zgomotos si dupa aceea sa inchidem lumea cu totul.

     Nu va mai muri nimeni – ca nu va mai trai nimeni – si vor ramine bucurosi tintarii, zambilutele si gindacii de Colorado. Si poate si leurda lui Conu’ Neamtu’!

     Spre alte vesti, Sarbatorile cu bine!

     • @Absurdistan. „Daca erau o suta de miliarde de manusi, un trilion de halate si o armata galactica de superventilatoare, tot se murea.” Generalizare de doi bani, de taraba in piata. Se moare oricum, domnule, dar citeodata mai multi si altadata mai putini. Dupa facultati.

      A indraznit Dom’ Fauci sa dea din casa si acum isi pregateste demisia. Sultanul s-a suparat, are memorie scurta, deh!, isi permite. Pin-la toamna doar. I-a iesit lebada neagra-n drum.

      12 April 2020: Asked why the President didn’t recommend social distancing guidelines until mid-March – about three weeks after the nation’s top health experts recommended they be put in place – Fauci said, „You know, Jake, as I have said many times, we look at it from a pure health standpoint. We make a recommendation. Often, the recommendation is taken. Sometimes it’s not. But we … it is what it is. We are where we are right now.”

      Imediat a pus mina pe smartphone si a pus de un eseu, pardon, un re-tweet: Time to #FireFauci. Strategic, atit a putut.

      In acest timp, in Europa numarul de morti virusati de covid a depasit numarul mortilor de gripa sezoniera de anul trecut. Ca e cam acelais lucru.

      • @ Dobrinel,
       asa se intimpla cind preiei pe nemestecate o minciuna, minti si tu Chiar repetind minciuna altora, tot mincinos ramii :D
       ” Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu are nicio intenţie de a-l demite pe medicul Anthony Fauci, expertul celulei de criză privind coronavirusul de la Casa Albă, a afirmat luni executivul american, notează AFP.

       „Speculaţiile din media sunt ridicole, preşedintele Trump nu îl va demite pe doctorul Fauci”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Casei Albe, Hogan Gidley.

       „Doctorul Fauci a fost şi rămâne un consilier de încredere al preşedintelui Trump”, a adăugat el.”
       https://www.agerpres.ro/politic-ex/2020/04/13/coronavirus-trump-nu-il-va-demite-pe-medicul-anthony-fauci-expertul-celulei-de-criza–486639

      • @Victor L. Asa se intimpla cind nu citesti atent si incepi sa comentezi inainte sa intelegi.
       Trump re-tweet: Time to #FireFauci. Din simpatie fata de Fauci crezi? Noroc ca i-au zis unii ca dom’ doctor e destul de popular si in general face o treaba buna altfel avea deja capacul de la Bic scos sa scrie o demitere.

       I-a uite aici explicatie de presedinte:
       https://www.youtube.com/watch?v=Zm70t7Zbk2s
       „I re-tweeted somebody, I don’t know…” Really? E mailbox?

       Am scris: „A indraznit Dom’ Fauci sa dea din casa si acum isi pregateste demisia.” Unde am scris eu ca Trump o sa-l demita? Mai multa atentie, se poate.

       Colegului tau de credinta nici nu ma mai obosesc sa-i raspund, nu-si citeste propriile linkuri si acum vad ca si cu postarile video are dificultati.

       (Observ ca exista o anumita cenzura a mesajelor la articolele dl Cranaganu. Jignirile si insultele unor postaci sunt acceptate si publicate fara dificultate.)

      • @ Dobrinel,
       ce sa inteleg mai clar decit ai scris?
       „A indraznit Dom’ Fauci sa dea din casa si acum isi pregateste demisia. Sultanul s-a suparat, are memorie scurta, deh!, isi permite. Pin-la toamna doar. I-a iesit lebada neagra-n drum. ”
       Sau tu intelegi doar engleza, cu romana stai rau?

     • Am trecut de mult de varsta emotiilor, din pacate a-si spune, privesc rational la ceace se intampla, cifrele si datele nu mint, sunt reci precum moartea.
      Totul poate fi pus la indoiala de cine vrea.

     • @ Victor L. Hai sa-ti explic mai simplu. Demisia e un act unilateral, voluntar.

      Tu spui: ” Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu are nicio intenţie de a-l demite pe medicul Anthony Fauci, expertul celulei de criză privind coronavirusul de la Casa Albă, a afirmat luni executivul american, notează AFP.”

      Eu nu am spus ca Trump il va demite pe doctor. Am spus, inca o data sa citim atent: “A indraznit Dom’ Fauci sa dea din casa si acum isi pregateste demisia.” Si mai clar, doctorul isi, el, pregateste demisia, ca act voluntar unilateral. Unde am zis eu ca Trump il demite? Mai simplu de atit nu pot explica.

      Dar hai sa ne concentram la mermeleala din declaratiile stapinului. Preia un tweet si-l trimite mai departe cu #FireFauci apoi spune ca „I love this guy”. Asta-i atitudine de presedinte in timp de criza? Poate pentru tine.

      • @Absurdistan. Ai vorbit pentru tine: „Obsesia unora cu presedintele Trump este literalmente de domeniul patologiei – asta nu e insulta ci o simpla descriere.” Fix asa e, sunt de acord, in fata declaratiilor total inconsistente, puerile, doar patologia explica sustinerea oarba.
       Iar efortul tau sa-i gasesti cite-o scuza la fiecare gafa e demn de o cauza mai buna. Te irosesti.

       Resursa e neliminata, rabdare sa ai:
       https://www.youtube.com/watch?v=NpafpQbBAFQ
       Omul a uitat ca exista luna februarie in calendar, raspunsul lui la intrebari concrete e aiuritor.

 7. O lămurire suplimentară despre efectul de seră

  Folosirea termenului de efect de seră pentru caracterizarea comportării atmosferei terestre este oarecum improprie, producând confuzie, pentru că se referă la un efect care de fapt nu există. De regulă, ni se spune că o seră funcționează pe același principiu, adică radiația solară penetrează sera, dar radiația infraroșie (căldura) nu poate scăpa pentru că este blocată de geamurile de sticlă sau plastic.

  În realitate, chiar dacă am construi o seră cu geamuri transparente pentru radiația infraroșie, sera se va încălzi oricum dacă ținem geamurile și ușile închise. Pentru că, ceea ce produce încălzirea este blocarea circulației aerului în interiorul serei. Puteți lesne verifica această situație dacă vă parcați mașina în soare cu geamurile închise.

  • In definitiv daca pun o oala cu apa, inchisa pe foc, o sa observ, surprinzator, ca aceasta se incalzeste. Focul e soarele si oala e sera.

  • Cred că asta e una dintre marile realizări ale ecologiștilor militanți, ei impun termenii discuției, iar noi nu ripostăm destul de sever. Așa s-a impus în discuție nu doar efectul de seră, ci și emisiile de CO2. Peste o anumită densitate a populației, poluarea începe să fie într-adevăr o problemă, dar cea mai mare parte a țării sau a planetei e pustie. Numai că discuția a ajuns să se poarte în terrneni planetari, de parcă se sufocă cineva la Borsec din cauza emisiilor de particule din București.

  • toate materialele sunt transparente la radiatii infrarosii
   sticla si plasticul sunt de fapt mai transparente decat aerul imobil; o camera sau o sera are nevoie de pereti, usi si ferestre ca sa opreasca aerul cald sa evadeze din incinta si sa fie inlocuit cu aer proaspat mai rece;
   desigur, se naste intrebarea de ce se raceste mai repede un cort decat o casa cu pereti de 0,5m ? pentru ca aerul din incinta cortului incalzeste direct suprafata exterioara, care va radia mai puternic la temperatura mai mare; solutia ar fi cu doua corturi concentrice cu 0,5m intre foi; chiar si asa, tot nu putem deocamdata obliga aerul sa stea pe loc, incat aerul incalzit de foaia interioara va migra spe cea exterioara, incalzind-o mai eficient; solutia e sa impiedicam acest fenomen, introducand intre foi un material care sa opreasca miscarea fara a micsora volumul de aer, de exemplu niste paie: obtinem o izolatie mai buna decat un perete de caramida plina; sau folosim caramizi cu goluri, sau materiale compozite cu bule de aer, cum ar fi BCA sau foi de geam cu interspatii de aer.
   efectul de sera creat de diferentele de presiune se poate observa la fenomenele meteo: plafoanele de nori si miscarile ciclonice creaza zone cu presiuni diferite; astfel, iarna e mai cald pe vreme innorata decat pe vreme senina; la modul simplist, la o medie de circa 0C o diferenta de presiune de doar 1% (0,01bar) se traduce intr-o diferenta de temperatura de 1%x273K=2,73K;
   cine sustine teoria incalzirii serei ca urmare a efectului „filtrant” al sticlei, ar trebui sa demonstreze ca intre presiunea interioara si cea exterioara serei nu e nici o diferenta;
   sarlatania teoriilor incalziriste consta in omiterea fenomenului de transfer de caldura prin miscarea fluidelor (gaze atmosferice, vapori de apa) dinspre zonele calde spre zonele reci

   • Vorbim despre lucruri diferite , asa zisul efect de sera , recreat intr-un spatiu relativ inchis ,o masina inchisa ermetic sau o incapere experimentala , nu produce un adevar stiintific . Vorbim despre existenta efectului de sera la nivel planetar . Exista acest efect sau nu exista , condiitile la nivel planetar sunt diferite de cele create artificial si aratate ca exemplu . Multiple si diferite sunt aceste conditii . La nivel planetar necunoscutele ce influenteaza sau pot influenta asa numitul efect de sera (daca el exista ) ca si reactia planetei in anumite situatii date , nu pot fi anticipate . Planeta a dovedit stiinta reorganizarii propriei existente si ne-a aratat si modalitatile prin care ea isi recapata forma dorita . Omul doar incearca sa interpreteze aceste masuri planetare si doreste acum mai mult ca oricind sa limiteze pagubele ce tin de existentialismul societatii umane in viitor . Nu avem nici cum sti reactia planetei si nici cum va evolua natura supusa atacului permanent uman . Ar trebui sa renuntam la prea multe lucruri din jurul nostru , ce reprezinta insasi VIATA ca sa putem reface ceea ce am stricat . Oricum natura se va apara si oricind ceva dincolo de puterea sau intelegerea noastra va determina pandemii (sau alte forme distructive) de amploare ,asa cum o face si acest virus inca neinteles si neatacabil .Omul este insa un animal perfect adaptabil si are posibilitati multiple de aparare chiar daca periodic (nu neaparat ca o periodicitate )suntem supusi atacului venit de niciunde sau poate scapat de undeva de sub controlul nostru . Priviti zicerea ca o poveste nu neaparat ca un adevar .

   • @Interpretarea
    De acord ca vorbim despre lucruri diferite, ca eu nu pricep ce vreti sa spuneti, nici ce intelegeti dvs.prin efect de sera si nici ce intelegeti prin fenomenele, masurile si reactiile despre care chiar dvs.spuneti ca sunt necunoscute;
    eu m-am referit doar la lucruri cunoscute si verificabile, atat la scara locala, cat si la scara meteorologica; la scara climatica trebuie luata in considerare variatia pe termen lung a sursei de energie radianta (soarele);

 8. D-le profesor,cred ca mi-a scapat ceva esential din articol. Ce am priceput eu:
  1) Problema acordurilor globale pe subiecte unde se poate trisa este una dificila.
  2) Modelele climatice nu prezic erele glaciale deci cum putem fi siguri ca sunt corecte in ceea ce priveste incalzirea globala?

  In afara ca amandoua afirmatiile ofera motive (ca sa nu zicem scuze) pentru politica administratiei actuale nu vad nici o legatura intre ele. Raspunsul la intrebarea din cea de-a doua afirmatie mi se pare esential dar fie ca raspunsul e da sau ba, prima afirmatie este in acelasi timp adeverata si fara relevanta.

  Trump este un presendinte foarte periculos din multe alte cauze unde consencintele sun mult mai evidente decat in cazul incalzirii globale. De exemplu: https://www.economist.com/united-states/2020/04/11/what-does-donald-trump-want-from-americas-intelligence-services

  • Inca o data se vede pericolul inghitirii pe nemestecate a cite vreunui articol de propaganda cu informati false, fara a gindi cu capul propriu.

   Daca v-ati fi dus la documentele originale care au motivat concedierea acestui escroc politic

   [mai mult pentru background]

   https://oig.justice.gov/reports/2020/a20047.pdf

   si in special

   https://www.scribd.com/document/454203091/OIG-Review-FISA-Compliance-Oct-2014-Through-Sept-2019

   ati fi avut oportunitatea de a observa, printre multe altele, ca:

   minunatele servicii impreuna cu Atkinson (recent a fost si chief legal counsel la DOJ-NSD, in perioada comiterii unor ilegalitati extreme), carora Badea si cu Gadea de la „fake news” le pling de mila, si-au batut joc de legea americana, nu in stil SRI, in stil de Securitate pur si simplu.

   Daca va e greu sa absorbiti informatia primara, pe scurt, serviciile au abuzat legea FISA care permite spionarea unor cetateni americani in conditii extrem de controlate, justificate si motivate legal.

   Asa numitul „Woods File” este OBLIGATORIU pentru spionaj FISA. Reprezinta motivarea documentara/faptica a masurii exceptionale de spionare a unor cetateni americani. Investigatia a gasit ca intre 29 aplicatii FISA controlate, patru nu aveau the „Woods File” DELOC, iar TOATE celelalte 25 erau extrem de deficiente in justificarea data, cu o medie de DOUAZECI de ilegalitati comise per aplicatie.

   Cititi macar al doilea document.

   Nu presedintele Trump este periculos. Acesti tradatori „Deep State” ar trebui sa infunde puscaria federala – toti obamistii, cu Brennan, Comey, Hillary, Susan Rice, Atkinson, lista e lunga. Numai ca, precum in Romania, Justitia nu afecteaza dulaii Deep State. Se acopera unii pe altii precum se urineaza animalele asa, din „prietenie”. Numai ca, departe de a fi fascistul portocaliu creionat de hienele mincinoase din media, presedintele Trump este extrem de a atent in a nu-si depasi atributiile constitutionale.

   • Domnule, nu le mai spuneti de-astea ca le explodeaza creierele spalate de media. Mai bine le spuneti ca Obama a fost vazut mergind pe apa. Astept cu interes si minunea cu vinul :)

 9. Anticipând viitoarea campania mediatică, îmi permit să atrag atenția asupra unui eveniment remarcabil, dar care a trecut practic neobservat de aceleași mijloace de comunicare în masă.

  Pai, nu asta inseamna sa ai o agenda? Ce nu iti convine nu publici, iar ce iti convine umfli cu pompa si repeti de mii de ori pe sute de canale. Daca nu e nimic care sa-ti convina intr-o zi, inventezi.

  (Nu vreau sa deviez discutia spre alte subiecte, insa macar o mentiune trebuie sa fac, fiindca sint aproape 20 de ani de cind astept raportul asta.)

  Un alt eveniment remarcabil (scandalos de remarcabil), care a trecut practic neobservat de aceleași mijloace de comunicare în masă, a fost publicarea pe 25 martie 2020 a raportului unui studiu de patru ani al cercetătorilor de la Universitatea din Alaska Fairbanks, a carui principala concluzie este că prăbușirea clădirii World Trade Center 7 din 11 septembrie 2001, ora 5:20 PM, nu a fost cauzată de incendiu, contrar concluziei anchetei oficiale a guvernului american (pe care studiul o considera eronată, dacă nu cumva complet frauduloasă). A doua concluzie a studiului este că prăbușirea clădirii WTC 7 a fost de fapt rezultatul unei demolări controlate, chiar daca autorii evita, dintr-o prudenta usor de inteles, sa foloseasca exact aceste cuvinte. Ceea ce stia toata lumea „conspirationistilor” inca din 11 septembrie 2001, cind cu transmisia aceea INCREDIBILA in direct pe BBC, cu WTC in background… cred ca toata lumea a vazut scena asta ANTOLOGICA de circ sinistru in care actorii au dat peste cap scenariu, regie, decoruri, TOT; revedeti scena pe youtube: „BBC Reports 911, WTC 7 Collapse BEFORE it Happens”).

  “The principal conclusion of our study is that fire did not cause the collapse of WTC 7 on 9/11, contrary to the conclusions of NIST (National Institute of Standards and Technology) and private engineering firms that studied the collapse. The secondary conclusion of our study is that the collapse of WTC 7 was a global failure involving the near-simultaneous failure of every column in the building.”

  https://www.ae911truth.org/wtc7

  • In toata nebunia de atunc cineva sa se fi ocupat cu sange de rece de o demolare banala !! Interesant de stiut, de ce s-a recurs la demolarea controlata.

 10. O altă lămurire suplimentară despre efectul de seră

  Temperatura de echilibru este o funcție legată de cantitatea de gaze cu efect de seră prezente în atmosferă la un moment dat. Este foarte surprinzător că concentrațiile lor sunt foarte mici. Cea mai mare dintre ele aparține vaporilor de apă, cu o cantitate de ordinul a 10g/kg de aer. Pe de altă parte, dioxidul de carbon are o concentrație în jur de 400 molecule pentru fiecare milion de molecule de aer (asta înseamnă 400 părți per milion sau ppm) și înseamnă aprox. 0,6g/kg de aer. Adică, atmosfera conține 99,9% gaze fără nici un efect climatic și doar 0,1% gaze care se califică drept gaze cu efect de seră.

  Dacă concentrația gazelor cu efect de seră crește, absorbția radiației infraroșie în atmosferă crește, așa încât partea sa superioară va experimenta un deficit al balanței energetice (radiația infraroșie netă este mai puțin decât readiația solară netă). Pentru restabilirea echilibrului, temperatura la suprafața pământului va trebui crească până când radiația emisă devine egală cu cea absorbită. Deficitul de putere descris aici este cunoscut sub numele de radiative forcing (forță radiativă) și, dacă se dublează concentrația de CO2, ajunge la 4 W/m^2.

  Din 1750 (începutul convențional al revoluției industriale) până acum, s-a evaluat (numai teoretic) că forța radiativă totală este suma a 64% datorate CO2, 18% datorate metanului și 6% datorate N2O. Restul de 12% sunt datorate altor gaze cu efect de seră.

  „Teoretic” înseamnă că nimeni nu a obținut până în prezent confirmarea experimentală a acestor numere.

  Se poate compara variația temperaturii din atmosferă cu cea a nivelului apei dintr-o cadă care primește o cantitate constantă de apă de la robinet (fluxul solar). Nivelul apei se stabilizează când volumul de apă primită de la robinet devine egal cu volumul de apă care se scurge prin vana de evacuare a căzii (fluxul radiației infraroșii), care este o funcție de nivelul apei. Dacă evacuarea este blocată (prin adăugarea de gaze cu efect de seră), nivelul apei crește până când fluxul evacuat devine egal cu fluxul de la robinet.

  • @ prof.Cranganu
   nu e clar cum se deduc (sau se evalueaza ?) cei 4w/mp (acum codoiul „inghite” 2w/mp ?) si ce masuratori se fac in acest sens; pare ca 5,32lnC/C0 da circa 4w la C/C0=2; dar de unde si pana unde 5,32lnC/C0 ? ca ecuatia ar fi valabila si cu soarele stins
   apoi nu prea am idee in ce masura s-ar putea pierde ireversibil ceva energie pe traseu: reactii chimice, vant, uragane, poate si radiatii de joasa frecventa, tunete, fulgere, trasnete … , bilantul nu ar trebui sa se inchida perfect doar prin radiatie infrarosie, iar 4w/mp pare o doza cam de ordinul a catorva paie din nutretul zilnic de energie solara

 11. D-le Crânganu,
  realizati ce oportunitate strategică a ratat Trump prin denunțarea acordului de la Paris?!?!
  Păi, cum am mai scris aici, US face eforturi ptr.reducerea poluării la nivel municipal, county, state and federal. Oricum le face, pe când China, India,etc nu.
  Ce oportunitate mai mare decât această nerespectare a acordului, coroborată cu coronarius isi putea dori un politician care joacă la nivel global?!!
  Imaginati-va următoarele afirmații, adevărate/verificabile oricând, in conferința de presă a lui Trump: China ne fură tehnologia, patentele, ne concurează neloial, ne crează pierderi economice uriașe prin tactici financiare frauduloase profitând de buna credință a US.
  In acelasi noi facem eforturi, zi de zi, ptr.a respecta acordul de la Paris privind limitarea poluării. China nu face nimic, nimic in sensul ăsta. A semnat, si-a asumat angajamente pe care nu le respectă. Ne otrăvește aerul, oceanele. Acum ne și omoară cu coronavirus.
  Am hotărât să limităm orice colaborare dacă, in cel mai scurt timp, China nu încetează să ne fure, să ne îmbolnăvească cu groaznica poluare și dacă nu ne furnizează datele reale privind coronavirus. Invit toți aliații și toate statele care suferă din pricina Chinei să ni se alăture……

  D-le Crânganu, să vedem ce ar mai fi avut de zis celelalte țări. Ce ar fi zis ecologistele, etical vegans, etc, etc.?!?! Războiul mediatic era încheiat.
  Dar……suntem in realitatea in care Trump s-a certat simultan cu toți. E ok?!!
  Ce ar fi costat?!!? Eforturile oricum se fac.

  • Ati mai venit cu aceasta mare „descoperire”.

   Realitatea este ca SUA (si in special presedintele Trump, care a indraznit sa nu fie internationalist si sa nu se incovoaie ca un slugoi in fata globalistilor si imparatilor) ar fi demonizata oricum.

   Daca presedintele Trump ar fi facut timpenia uriasa de a semna escrocheria gigantica de la Paris, nu ar fi acceptat nimeni demersul pe care il descrieti mai sus.

   Nici macar in minutul, in SECUNDA urmatoare s-ar fi gasit alte gogomanii, alte calomnii – ca Rusia, ca Ucraina, ca are hoteluri, ca a avut cazinouri, ca nu e „cizelat” si „baiat fin”, ca nu e „educat” (in sensul educatiei de rahat care nu ajuta cu nimic, ba chiar mai si strica ce e bun), ca e „America firster” etc. etc. etc.

   SUA a semnat si a dat si a dat si a semnat LA GREU timp de multe decenii si nu si-a exprimat mai nimeni recunostinta.

   Lectura obligatorie:

   Jean-Francois Revel (1924 – 2006) – Anti-Americanism

   Alte masti, aceeasi piesa – cu mult inainte de fenomenul politic Trump.

   • @Absurdi
    Deci, pe fond niciun argument, nu?!? Nu contează că US oricum face eforturile privind reducerea poluării?!!? Nu contează și părerea opiniei publice care nu il votează entuziast pe Trump?!?
    Ce ar fi costat?!!? Puțin mai multă moderație si calcul rece?!!? Renunțarea, chiar și partial, la politica bazată pe simpatii/antipatii superficiale (e valabil si ptr.comentariile dvs.).
    Care e treaba?!!? Merită să renunțe la un avantaj strategic, atât de clar, ptr.o chestie de țâfnă?
    Evident că o să fie mereu nemulțumiți sau comentatori de rea credință. Dar ce relevanță au acestea in adoptarea unor decizii de către politicieni lucizi, raționali și buni strategi (sau măcar tacticieni)?!?!
    Consider că în această problemă Trump nu a servit bine interesul US. Avea alături de el argumente, situația faptică, dar…..
    Să știți că viața ne învață că și cei pe care îi simpatizăm, apreciem, iubim fac greșeli. Uneori chiar grave. Înseamnă că trebuie să îi apărăm la baionetă in orice situație?!? Sunt mai presus de greșeală?!?!

    Da, chiar la începutul postării mele am menționat „cum am mai scris aici”. E vreo problemă?!?

    Merci ptr.sugestii. Am citit parte din cărțile lui J.F.Revel și in general împărtășesc opiniile lui. Dar aici am convingerea bazată pe argumente. Cele expuse mai sus.

    • Va repetati extrem de mult.

     Un pic ca in povestea gainii bolnave care a „ouat” o pietricica si era convinsa ca e gisca cu ouale de aur. (-:

     Intre timp ramine cum am vorbit, escrocheria de la Paris sta bine asa moarta cum e ea. N-o mai invie nici Isus.

     Sarbatorile cu bine!

     • @Absurdy
      Cum era de așteptat, pe fond nexam argumente și vă umpleți golul cu fariseism ad hominem…..
      Procedați identic cu cei pe care îi acuzați de toate relele. But don’t you worry, keep walking.

  • Da cu mastile si combinezoanele importate la greu, aduse inclusiv un avioane ale echipelor de baseball din China cum ramane ? Nu mai este nevoie de ele ?

   • @Bruno the bear
    D-le, era un scenariu ipotetic despre poziția de forță în care, justificat/legitim, s-ar fi găsit azi US.
    Dar răspunzand intrebarii dvs., ipoteza era: dacă China nu revizuiește/schimbă ceea ce e de schimbat atunci……
    Oare vânzătorul adoră să vadă clienții abtinându-se de la a-i cumpăra marfa?!? Oare vrea să oblige clientul să caute alternative?!?

 12. Țineva, nu spui ține, person important la articolele domnului Cranganu, jubila ca in SUA (NY) sint mormane de morti. E a cita oara cind se da de gol ca a lipsit de la orele de artimetica?
  Daca aduni mortii din Italia, Spania, Franta, UK si Germania, tari cu o populatie cam egala cu a SUA, vei observa unde sint „mormanele de morti”.
  Cu China nu se poate face comparatie; lipsa de transparenta a datelor.

  • Stimabile nu jubliez pt nici un mort insa ma opun ridiculizarii si bagatelizarii problemei asa cum o fac unii pe aici in spiritul conducatorul suprem care acum tace malc.
   Probail acei morti sunt cei „homless” care oricum nu conteaza in acceptiunea omul alb.

   • Nu evenimentele, oribila destul, sint bagatelizate ci bocetele, tipetele, fringerile de miini, gemetele si scrisnirea dintilor.

    Cit despre cei decedati, nici nu vreau sa ma gindesc la familiile lor, prin ce trec, in special in conditiile in care de multe ori nici nu li s-a permis sa ii tina de mina inainte de a muri si de a-i ingropa dupa religia/sau obiceiurile fiecaruia.

    Nu e un concurs [sinistru] – cu totii, italieni, romani, spanioli, americani, englezi (hai sa fim omenosi, pina si francezii) sint[em] oameni… si e dureros ce se intimpla.

    Ridicole sint lamentarea isterica, santajul emotional. La un articol anterior al dlui profesor, un comentator mai arogant de felul lui il critica pe autor ca nu si-a exprimat condoleantele obligatorii, dupa cum pe vremuri se „exprima adeziunea”.

    • Este omenesc si firesc ca oamenii sa reactioneze intr-un fel sau altul, nu suntem roboti programati cu acelasi program. Unul poate fi rational si analitic, altul cade in extrema opusa.
     Gasirea caii de mijloc este imposibil de realizat in fata evenimentelor care se petrec la nivel global. Au mai fost epidemii insa locale, lumea occidentala care se crede atotputernica a fost lovita acum in plin, vedem reactiile si masurile care se iau, de la rational pana la irational dar asta e, nu putem schimba nimic, suntem la mana virusului si al autoritatilor statului fiecare unde se afla acum.
     Nu se pot face generalzari si nici gasi retete standard de cum ar fi corect de procedeat, fiecare stat va fi nevoit sa gaseasca drumul potrivit in functie de situatia data si inca nu am gasit „reteta” cum poate fi pornit intreg transportul de persoane , mai ales cel aerian.

     • Se vor găsi întotdeauna state pragmatice, chiar dacă motivele unora diferă semnificativ de motivele altora. De exemplu, Germania și Statele Unite ar avea cele mai mari șanse de a relua cursele aeriene între ele, dar Olanda le poate relua chiar dacă nu le reia Germania. România poate să mai țină încă 2 ani toate zborurile interzise, chiar nu-i pasă nimănui de cimpanzeii care o conduc.

    • @Absurdistan – compasiunea o fi înălțătoare, dar n-a rezolvat niciodată vreo problemă, în lumea reală. În practică, societatea trebuie să funcționeze și economia trebuie să funcționeze, însă taberele neomarxiste din diverse țări vor încerca să obstrucționeze cât mai mult economia pentru că au nevoie de oameni săraci, pe care să-i salveze statul.

     În Europa, despre asta e toată povestea, despre încercarea de a impune un etatism comparabil cu 1948. La acel moment, nu doar în România a avut loc naționalizarea, dar chiar și în UK au fost naționalizate toate transporturile rutiere, feroviare și aeriene. Iar dacă în România fostele conace de pe la țară au ajuns sedii de CAP sau de ocoale silvice, în UK peste o mie de conace au ajuns demolate chiar de proprietari, în urma taxelor pe proprietate și taxelor de succesiune (80% !) introduse de laburiștii lui Clement Attlee.

     Ironia face ca la momentul de față tocmai Germania să rămână cea mai stabilă și mai puțin interesată de distrugerea economiei, pentru că acolo ponderea statului în economie a rămas importantă chiar și după 1990. Dar în România, aveți chiar aici exemplul articolelor unui universitar din Oradea de care ar fi mândru și Marx, nu doar Herbert Marcuse.

     • @Harald,

      In goana dupa impunerea unei opinii, iei informatii din context si le arunci. Hai sa-ti dau un exemply de taxare abuziva in Anglia, initiata chiar de conservatorii de care esti foarte mandru.

      Daca vreodata ai fost la palatul Windsor, chiar peste strada de palat e o casa foarte veche, de vreo 300 de ani. E imposibil de lipsit pentru simplul amanunt ca nu are nici o fereastra.

      Acum cititorul neinitiat ar putea intreba de ce anume o casa asa de veche nu are nici o fereastra. Nu are pentru simplul motiv pentru ca la vremea respectiva un guvern conservator a pus o taxa pe fiecare fereastra dintr-o casa, similara cu fumaritul de prin tarile romane. Cei care erau mai saraci au preferat sa isi zideasca ferestrele decat sa plateasca taxa respectiva, si exact asta se vede la casa respective (ferestre zidite). Taxa a fost impusa pentru aproape 100 de ani.

      Iata colea informatia, sa nu zica lumea ca sunt dezinformat.

      https://en.wikipedia.org/wiki/Window_tax

      • @John Doe – acolo unde am crescut eu, asta se numea non-sequitur. Mândru n-am fost de nimeni dintre politicieni, nu-mi stă în obicei. Iar conservatorii pe care îi apreciam eu erau Ronald Reagan, Margaret Thatcher și Helmut Kohl, în rest nu mai știu niciunul demn de a fi menționat. Boris Johnson e conservator doar cu numele, în realitate e la fel de neomarxist ca tine sau ca Merkel. Mulțumit? :)

     • @Harald,

      Dupa cum se vede, prostia si lacomia nu au o culoare politica. Insa cum se face ca nu il ai pe lista pe Sir Winston Churchill, poate unul dintre cei mai renumiti conservatori din istoria UK? Fara el, probabil germana s-ar vorbi si in ziua de azi oficial in UK. Sau Neil Chamberlain si Lord Nelson devreme ce suntem la topica de razboaie.

      • @John Doe – mai lasa in plata Domnului conservatorii, nu e treaba ta ce preferinte am eu. Problema actuala in Europa sunt neomarxistii. Chiar daca nu-ti place subiectul :)

   • @John Doe – de ce anume o casa asa de veche nu are nici o fereastra. (…) la vremea respectiva un guvern conservator a pus o taxa pe fiecare fereastra dintr-o casa

    M-am documentat în privința impozitării ferestrelor și a rezultat clar că ai venit iar cu minciuni sfruntate, exact cum era de așteptat. În rezumat, exista un impozit pe clădiri de 2 șilingi, iar clădirile cu mai mult de 10 ferestre aveau de plătit în plus: 4 șilingi în total pentru clădiri având între 10 și 20 de ferestre, respectiv 8 șilingi în total pentru clădiri cu peste 20 de ferestre.

    Impozitarea clădirilor în maniera asta era un proxy pentru impozitarea pe venit, fiindcă la vremea aceea se considera inacceptabil ca stăpânirea să investigheze veniturile cetățenilor. Taxa a fost introdusă de Wilhelm de Orania, care a domnit drept William III în Anglia, dar era născut în Olanda, deci era un rege străin, nu un guvern conservator.

    https://www.thevintagenews.com/2019/05/02/window-tax/

    În concluzie, minciuni nerușinate, pe care eu le mai țin minte practicate pe-aici de un user care își spunea uneori @DanielS , alteori @Claudiu S și încă alte vreo 5 nick-name-uri.

 13. Nu impartasesc ideea globalista ca acordul climatic de la Paris (2015) ar fi in moarte clinica. Dimpotriva, mi se pare mai viu, sanatos si de perspectiva ca niciodata. Este o alta problema ca in mediu exista si microbi care ataca sanatatea climatica a planetei. De ei nu scapam niciodata. De aceea trebuie dezvoltate tehnici, institutii si proceduri de reactie rapida, menite sa-i tina sub control. Multilateralismul poate face adevarate minuni in aceasta privinta. Problema este solutionabila politic, dar si tehnologic, prin aparitia si multiplicarea unor noi surse de energie, un trend pe care tarile civilizate deja s-au inscris.

  Fiind la capitolul ideilor universitarist-futuriste, imaginarea de curse umane interstelare sau de externalizare a civilizatiei pamantene, folosind energia din arderea combustibililor fosili, ar fi, fara indoiala, cel mai prost scenariu. E nevoie de timp si de rabdare. Dar si de intelegerea faptului ca si in acest caz noul este intampinat cu aversiune, ca ceva anormal si imposibil, ca apoi sa devina o normalitate curenta si acceptata, ajungand in final la cealalta extrema, de prejudecata, ca ceva mai bun nu exista si nu se poate. Cei 25 de ani de COP-uri nu au fost pierduti. Ei au modelat gradual constiinta climatica globala, care a acceptat solutia un acord cvasiglobal, un salt urias, daca avem in vedere ca nu a existat nici macar ca idee pe vremea cand orbecaim sa aflam cauzele si solutiile la incalzirea climatica.

  • O adunatura de escroci, snapani si corupti care au calatorit in draci, creind „a carbon footprint” uriasa, in vreme ce trai neneaca pe banii babachii, adica ai platitorului de taxe.

   Frauda acestor criminali este tripla: intelectuala, ecologica, financiara. Vedea-i-ar puscariile de delapidatori lacomi si paraziti.

 14. Un test Turing pentru schimbările climatice?

  În 1950, Alan Turing a formulat o întrebare faimoasă: Cum poate cineva să distingă între o inteligență umană și una artificială? Răspunsul lui a fost (înșelător de) simplu: Puneți întrebări. Dacă, după primirea răspunsurilor, nu puteți spune care-i una și care-i cealaltă, înseamnă că practic nu există nicio diferență între ele.

  În cazul schimbărilor climatice, cele două entități supuse comparației sunt datele produse de modele și datele reale (observate, măsurate).

  Dacă cineva compară datele produse de o modelare meteo de mare rezoluție, pe o suprafață limitată și pentru o singură zi, cu datele reale din acea zi, nu va găsi (probabil) o diferență concludentă. Cu alte cuvinte, testul Turing pentru meteorologie este ușor de trecut în condițiile descrise.

  Cu totul altul este cazul testului Turing climatic. Diferențele frapante între datele oferite de modele și cele reale din trecutul geologic al Pământului (de ex., modelarea glaciațiilor, concentrațiilor de CO2, temperaturilor sau a evenimentului Younger Dryas) dovedesc că un test Turing nu poate fi trecut. Iar dacă se încearcă aplicarea testului pentru predicțiile climatice viitoare, lipsa datelor de comparare invalidează aplicarea testului. Și atunci, dacă pentru trecut, există clare diferențe între datele modelărilor și datele reale, de ce ar trebui să acceptăm ca valide rezultatele modelelor climatice pentru viitorii 50, 100 sau mai mulți ani?

  În concluzie, modelele meteo trec ușor testul Turing, pentru că predicțiile lor pot fi verificate zilnic pe măsură ce datele reale devin disponibile. Dar modelele climatice nu au această posibilitate – date reale sunt inexistente pentru viitor, iar pe baza datelor din trecut, testul Turing nu a fost promovat.

  Și, totuși, mă întreb de ce unii oameni continuă să creadă apocalipticele previziuni ale IPCC sau altele ejusdem farinae…

  • Și, totuși, mă întreb de ce unii oameni continuă să creadă apocalipticele previziuni ale IPCC sau altele ejusdem farinae…

   Cred că e simplu de ce: nici modelarile care nu prevăd apocalipse climatice nu ar promova testul Turing. Iar atunci consumatorii de informație nu au, pentru a decide, decât două consensuri la dispoziție: unul de 3% care spune că apocalipse nu sunt posibile și cel de 97% care susține posibilitatea unor astfel de apocalipse.

   • Cei ce se pretind a fi 97% nu vorbesc de „posibilitate” ci de „inevitabilitate” cu exact aceeași siguranță cu care cei 97% din cărturarii epocii lui Galilei ne asigurau că soarele aleargă în jurul pământului și nu invers. Istoria are prostul obicei să se repete. Doar imbecilii sunt alții ;)

    • O alta ipoteza ar putea fi ca tzuica de Sibiu face fecioare inocente gravide.

     Cu modele, tot tacimul.

     Papagalii spalati pe creier ai „consensului” de „97%” vor cere „minoritarilor” sa demonstreze ca nici o fata vreodata, in nici un univers posibil, nu ar putea ramine insarcinata de la tuica.

 15. In opinia mea, teoria profesorului William D. Nordhaus (Yale University) privind “bunurile publice globale” sfideaza stiinta sau mai bine zis teoria economica, care se bazeaza pe munca, proprietate, productie si avutie. Pe ultima, Adam Smith nu intamplator a legat-o de suportul ei unic si indestructibil, care este Natiunea, cand a scris “Avutia Natiunilor”, in 1776, an in care, ce coincidenta fericita!, SUA au inceput sa-si scrie istoria. Nu exista “bunuri publice globale”, spre “beneficiul tuturor”. Doar daca ne referim la aer, resursa primordiala a vietii, fapt pentru care ar trebui sa-l facem si sa-l mentinem cat mai curat. Sau, in privinta bunurilor produse de om, doar in teoria Comunismului Global.

  Intr-o caricaturizare a repartitiei individuale comuniste, “De la fiecare dupa capacitate, fiecaruia dupa nevoi”, Globalismul ar putea introduce pentru Natiuni un principiu sui generis de repartitie: “De la fiecare dupa bogatie, fiecareia dupa nemunca”. Distinctiile “public” si privat” sunt doar niste conventii, deoarece absolut orice se afla pe teritoriul unui stat-natiune, inclusiv cu titlul “privat”, face parte din avutia natiunii respective. Orice natiune produce bunuri in primul rand pentru consumul propriu, doar excedentele sunt pentru export, si de regula nu pentru oricine, ci pentru vecini, apropiati si tari din regiune.

  Fostul presedinte comunist Nicolae Ceausescu a ignorat consumul national, in special alimentar, in favoarea exportului, pentru ca avea nevoie de devize internationale, pentru rambursarea datoriei externe si finantarea investitiilor. Interzicerea de catre Romania national-liberala a exportului de cereale, pe timpul crizei coronavirus, este cat se poate de democratica, demosul fiind strict determinat national, si de necesara, criza economica fiind un succesor inevitabil al inchiderii productiei in timpul pandemiei. Desi nu l-au anuntat, acest curs de securitate alimentara post-pandemie va fi specific majoritatii Natiunilor.

  Sa mai distingem o nuanta. Spre deosebire de cele din 1348 si 1918, pandemia din 2020 are o caracteristica de revelator revolutionar. Ea evidentiaza, mai mult ca niciodata, deosebirea, i-as zice intolerabila, dintre falsa bogatie data de bani (economie imateriala, financiara), din pacate dominanta, si bogatia reala rezultata din munca si productie, sub forma de bunuri (economie materiala, productiva). Banii in sine nu sunt bunuri cu care sa te hranesti, sa te imbraci etc. Sunt doar hartii sau metale, care nu nutresc si nu sustin in mod direct viata. Banii sunt un intermediar, un samsar daca vrem, care printr-o anumita versatilitate imateriala reusesc sa intre in posesia de bunuri materiale, transformandu-i pe producatorii acestora in robi. E un motiv dureros pentru care banii si-ar merita disparitia.

  Teoria lui Nordhaus privind “bunurile publice globale” are ascunse in ea ideile de stapan global si repartitie globala. Am vazut, de curand, si la Bill Gates efortul de a profita de pandemie, de a deposeda Natiunile de bunuri si de a le trece in contul Globalismului. Stand pe mormane de hartii inscriptionate ca unitati valorice de miliarde, Bill Gates crede ca acestea il suprapozitioneaza la varful Lumii, pentru a-i face apeluri si a-i da sfaturi. Intr-un apel adresat liderilor nationali (nu exista lideri mondiali), publicat de ziarul “Le Monde”, Bill Gates imbina Globalismul, prin ”a avertiza diferite state să vadă dincolo de granite” – frontierele sunt pentru Avutiile Natiunilor exact ceea ce sunt cheile, lacatele si zavoarele pentru casele de bani ale bancherilor – cu Comunismul Global, de alocare “eficienta” a echipamentelor sanitare la “scara globala”. Bill Gates incearca sa ne hipnotizeze cu “filantropia” lui in prepararea unui vaccin anticovid si in vaccinarea obligatorie globala. In realitate, el isi pregateste marfa si piata care ii vor aduce profituri imense. Sa nu ne amagim, nu este Pharma unul din cele mai profitabile domenii (alaturi de tehnologia informatiei)? Pentru a conchide, ideea-joc a lui Nordhaus este de laborator, comandata globalist. Cred ca nu din abordarile sectare aflam adevarul, ci doar din cele comparate.Este si motivul acestor randuri

  • Opiniile profesorului Nordhaus sunt mult mai complexe și mai profunde decât am reușit eu să descriu în câteva paragrafe și de aceea nu aș putea purta o polemică în numele lui. Cred că cel mai bine ar fi să citiți singur câteva lucrări recente ale sale și apoi să reflectați asupra comentariului de mai sus.

   Recomandările mele de lectură sunt:

   Climate Change: The Ultimate Challenge for Economics” – William D. Nordhaus, Yale University, Nobel Lecture in Economic Sciences Stockholm University December 8, 2018 (prezentare cu ocazia primirii Premiului Nobel în Economie, 2018), republicată în extenso în American Economic Review, vol. 109, no. 6, June 2019, pp. 1991-2014.

   „Can We Control Carbon Dioxide?(From 1975).” American Economic Review 109, no. 6, p. 2019, pp. 2015-35.

   “Projections and uncertainties about climate change in an era of minimal climate policies,” American Economic Journal: Economic Policy, 10, no. 3, 2018, pp. 333-60.

   “Modeling Uncertainty in Climate Change: A Multi-Model Comparison,” Gillingham, K., Nordhaus, W.D., Anthoff, D., Blanford, G., Bosetti, V., Christensen, P., McJeon, H., Reilly, J. and Sztorc, P., Journal of the Association of Environmental and Resource Economics, October, 2018.

   “Are We Approaching an Economic Singularity? Information Technology and the Future of Economic Growth,” forthcoming, American Economic Journal: Macroeconomics.

   “Evolution of Assessments of the Economics of Global Warming: Changes in the DICE model, 1992–2017” Climatic Change, 148(4), pp. 623-640.

   “Climate clubs: Overcoming free-riding in international climate policy.” American Economic Review, 105.4 (2015): 1339-70 [Presidential address to the American Economic Association describing the concept of clubs and how this can be applied to international agreements on climate change.]

 16. Climatologia și medicina – o comparație

  Știința climatică de astăzi se identifică doar cu încălzirea globală și această situație nu mi se pare corectă. Este ca și cum medicina s-ar identifica cu oncologia, neglijând celelalte probleme. Situația este și mai gravă, ținând cont că încălzirea globală este doar o singură problemă climatică, cu o foarte limitată cantitate de date, exceptând perioada istorică.

  Limitarea interesului științific numai la actuala încălzire globală și la predicțiile făcute de computere este contra-productivă în absența unor dovezi experimentale directe, așa cum se întâmplă cu prognezele meteo, ușor de verificat pe o bază zilnică. Un test Turing pentru climă nu este posibil, așa încât suntem nevoiți să „înghițim” scenariile apocaliptice produse de computere ca și cum ar fi reprezentări inconturnabile ale viitoarei clime terestre.

   • Ma bucur ca v-a amuzat. Din pacate, precum se vede, la unii simtul umorului este inca si mai „dezvoltat” decit capacitatea de comprehensiune (-;

    Urmatorul link e serios, daca il ingaduie dl. profesor – un documentar despre originea virusului si minciunile chinezesti:

    https://www.youtube.com/watch?v=Gdd7dtDaYmM

    …. Faptul ca trepadusii din mafia/”partidul” democrat aleg sa ii scuze pe maoisti si sa atace presedintele face parte din mentalitatea de tradatori a acestei bande de nemernici.

    • Domnule Absurdistan, sa stiti ca m-ati dezamagit. Si dl Victor L. m-a dezamagit rau de tot amuzindu-se in astfel de vremuri grele.

     Situatia e de o complexitate nemaiintilnita, omenirea a fost dur lovita in sistemul umanitar si cine stie cum si daca vom mai iesi din case la lumina naturala.

     Cu atit mai mult uimeste solidaritatea umana si generozitatea pe care personal am avut ocazia sa le descopar zilele trecute: am fost la cumpărături la Kroger… Rafturile erau goale, dar Man! oamenii sînt atît de drăguți! Iata dovada:

     https://youtu.be/QXuv8rfADa8

     Alt motiv sa imi exprim dezaprobarea fata de glume in vremea pandemiei este ca, uitati-va si dumneavoastra, ce efecte poate sa aiba pe alocuri doar 30 de zile de carantina:

     https://is.gd/8HNjOr

     P.S.
     Felicitari dlui Ursul Bruno, care poate sa comenteze cu sobrietate chiar si clipuri pe care nu le-a vazut, texte pe care nu le-a citit si comentarii pe care nu le-a inteles.

     • O mica explicatie gramaticala privind:
      „ce efecte poate sa aiba pe alocuri doar 30 de zile de carantina”

      Se scrie „poate” fiindca e sub 50. Ca sa nu avem discutii neprincipiale pe teme de acorduri si dezacorduri.

     • Nu intelegeti natura umorului. Omul e o fiinta care ride si cind plinge. Nimic nu este strain umorului.

      Va recomand

      https://www.amazon.com/Laughter-Hell-Humor-During-Holocaust/dp/1568211120

      intr-o perioada imens de mai dura pentru cei implicati decit ce se intimpla acum.

      Sau macar „Life of Brian” :

      https://www.youtube.com/watch?v=Ep9Vzb6R_58

      Cit despre faptul ca v-am dezamagit, oricine ati fi, nu am de ce sa ma explic. Ideea ca toti trebuie sa reactioneze cu falsa pietate, incolonati, sumbri NUMAI la un anumit virus este absolut oribila. Miroase a mentalitate nu „omenoasa si solidara”, ci sinistra si dictatoriala.

      „Felicitari dlui Ursul Bruno, care poate sa comenteze cu sobrietate chiar si clipuri pe care nu le-a vazut, texte pe care nu le-a citit si comentarii pe care nu le-a inteles.”

      Un compliment pe care dl Ursul Bruno il merita cu prisosinta. Va fi incintat de el.

     • domnule,
      cu putina atentie dovedeati ca romanul e nascut poet: @ Solidaritate și omenie/ în vremea pandemie.
      Mai ride omul si ca sa nu plinga :D Dar ma bucur ca nu a-ti tras concluzzia ca as fi si misogin
      NB,
      nu stiu daca se bucura @ Ursul Bruno.

 17. Un commentator mai sus:

  „Omul a uitat ca exista luna februarie in calendar”

  Nu va lasati inecat de ura, ca face rau la minte. In februarie democratii – inclusiv escrocul dement Adam Schiff si ametita de Pelosi – erau ocupati cu impeachmentul lor fals care a paralizat Senatul si a parazitat Presedentia.

  Presedintele a mentionat in State of the Union (februarie) pericolul corona, dar Pelosi era ocupata cu vinatoarea de vrajitoare si sa rupa discursul Presedintelui ca o adolescenta isterica. Tot Pelosi, la aproape o luna de la „travel ban” decis de Presedinte facea reclama la paradele din Chinatown.

  Pe 4 februarie Presedintele a cerut Food and Drug Administration sa grabeasca testarile.

  Pe 5 februarie, Center for Disease Control a publicat: “While we continue to believe the immediate risk of 2019nCoV exposure to the general public is low, CDC is undertaking measures to help keep that risk low.” Reiterat pe 18 februarie. Acestia erau oamenii de stiinta, nu politicienii. Daca ceva, data fiind informatia la timpul respectiv, este surprinzator cit de multe si cit de devreme a facut presedintele. (Fara a baga in seama timpeniile cu cum trebuia el sa pregateasca sapte miliarde de ventilatoare.)

  Pe 26 februarie presedintele a ridicat la cel mai inalt nivel „travel warnings” pentru Coreea de Sud si Japonia.

  Abia pe 26 februarie CDC a anuntat primul caz de Corona in SUA. Pe 27 februarie era deja constituita „the task force”, cu VP Pence numit pe 26 februarie si cu Dr. Birx pe 27 februarie.

  PRIMUL deces atribuit virusului a survenit pe 29 februarie, aceeasi zi (29 februarie) in care presedintele a instituit travel ban cu Iran.

  De fiecare data cind cineva regurgiteaza porcarii si calomnii din presa otravita, aservita Chinei, mai incercati sa mai si ginditi din cind in cind. Trump Derangement Syndrome. Mult mai grav decit bietul COVID.

  • @Absurdistan. “Omul a uitat ca exista luna februarie in calendar” Nu va lasati inecat de ura, ca face rau la minte. In februarie democratii – inclusiv escrocul dement Adam Schiff si ametita de Pelosi – erau ocupati cu impeachmentul lor fals care a paralizat Senatul si a parazitat Presedentia.”
   E amuzant, sunteti predictibil, faceti exact ca Trump cind reporterul il intreaba ce a facut concret in luna februarie iar el raspunde ca nu era niciun caz raportat in ianuarie (??). Ce treaba are Schiff si Pelosi in discutia asta? Hai, putina concentrare pe subiect daca tot ati ales ca continuati propaganda.

   „Pe 5 februarie, Center for Disease Control a publicat: “While we continue to believe the immediate risk of 2019nCoV exposure to the general public is low, CDC is undertaking measures to help keep that risk low.” Reiterat pe 18 februarie. Acestia erau oamenii de stiinta, nu politicienii. Daca ceva, data fiind informatia la timpul respectiv, este surprinzator cit de multe si cit de devreme a facut presedintele.”
   Iar n-ati citit paragraful pina la capat. „The CDC admits that the test kits deployed early on in the crisis were deeply flawed, preventing widespread use and hobbling U.S. testing capacity.” Dar n-are treaba cu Trump.

   „Abia pe 26 februarie CDC a anuntat primul caz de Corona in SUA. Pe 27 februarie era deja constituita “the task force”, cu VP Pence numit pe 26 februarie si cu Dr. Birx pe 27 februarie.”

   Minciuni si propaganda ca de obicei. Primul caz COVID-19 in US a fost confirmat pe 20 ianuarie. Trump zicea cu acea ocazie: “It’s one person coming in from China, and we have it under control. It’s going to be just fine.” N-a fost deloc „fine”, din pacate.

   12 Februarie, Trump made the scientifically dubious assertion that “you know in April, supposedly dies with the hotter weather.” Intrebati-i pe cei din NY cum e in luna aprilie. Verificati si daca au ventilatoare, vad ca inca aveti o neliniste.

   De fapt a facut multe in luna februarie (numai ce trebuia nu):

   10 Feb: “Now, the virus that we’re talking about having to do — you know, a lot of people think that goes away in April with the heat — as the heat comes in. Typically, that will go away in April. We’re in great shape though. We have 12 cases — 11 cases, and many of them are in good shape now.”

   14 Feb: “There’s a theory that, in April, when it gets warm — historically, that has been able to kill the virus. So we don’t know yet; we’re not sure yet. But that’s around the corner.”

   26 Feb: “And again, when you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero, that’s a pretty good job we’ve done.” Nope… Erau 60 de cazuri la acea data.

   26 Feb: “I think every aspect of our society should be prepared. I don’t think it’s going to come to that, especially with the fact that we’re going down, not up. We’re going very substantially down, not up.” Nope… you’re going up, not down.

   My favourite: 27 Feb: “It’s going to disappear. One day — it’s like a miracle — it will disappear.”

   […], cu simpatie sincera te sfatuiesc sa apelezi la un curs de reciclare pe tema argumentatiei. In rest, la povesti, generalizari de doi bani, adevaruri trunchiate, insulte esti ok. Manipularea de baza o stapinesti.

   • Am facut o singura greseala, cind am pomenit de data primului caz – ianuarie nu februarie. Clar neintentionata si recunoscuta fara probleme, Faptul ca a avut si un discurs mai optimistic se baza tot pe ce spuneau oamenii de stiinta la vremea respectiva. In rest nu puteti contrazice nimic, pe substanta. ACTIUNILE de care am vorbit. In rest lista rituala de citate „compromitatoare” nu reprezinta nimic. Intotdeauna cind stiinta l-a indemnat spre anumite actiuni, NU s-a opus ba chiar a actionat si in avans in cazul travel ban cu China.

    Cit despre calitatea kit-urilor de teste ale Center for Disease Control, asta e de competenta unui presedinte? Este exact acelasi CDC ca pe vremea lui Obama!

    A-ti petrece viata clocotind in cazanul urii – e pacat, v-o irositi si va si torturati singur.

    A propos, ca sa va linisti legat de cealalta calomnie proferata de dv, ca n-au fost destule ventilatoare si au fost nevoiti sa le imparta new-yorkezii:

    https://www.realclearpolitics.com/video/2020/04/14/dfc_ceo_theres_been_no_american_that_has_needed_a_ventilator_that_has_not_received_one.html

    There’s been no American that has needed a ventilator that has not received one. This dynamic virtual reserve combined with our strategic stockpile will ensure that this is always the case. I’d like to thank the president for his leadership and directive to focus on public-private partnerships like this one. I’d also like to thank Sam Hazen from HCA, Lloyd Dean (SP) from Common Spirit for leading this effort with the AHA and the Federation of American Hospitals.

    (14 aprilie)

    • @Absurdistan. Ati gresit o data, dar nu va lasati si continuati in erori. Verificati-va afirmatiile inainte sa apasati cu superioritate tasta Enter.

     „…ba chiar a actionat si in avans in cazul travel ban cu China.” Care „ban”? Au fost RESTRICTII, nu „ban”. Ca tema de casa va las sa observati diferenta. Vedeti dvs., va scapa detalii importante care va duc la concluzii eronate si e pacat de efort.
     „Since Chinese officials disclosed the outbreak of a mysterious pneumonia like illness to international health officials on New Year’s Eve, at least 430,000 people have arrived in the United States on direct flights from China, including nearly 40,000 in the two months after President Trump imposed restrictions on such travel, according to an analysis of data collected in both countries.”

     Oupss! Au sosit 40 000 din China DUPA „ban”? Grav. Ei, cum ar fi fost sa impuna acele restrictii la inceputul lui ianuarie? Dar nu-l condamn pentru nici statele EU n-au inteles nimic si nu si-au ascultat expertii. Dar, de retinut, „ban” nu e acelasi lucru cu „restrictions”.

     „Cit despre calitatea kit-urilor de teste ale Center for Disease Control, asta e de competenta unui presedinte?” Nu cautati cearta unde nu e cazul. Asta am zis si eu „Dar n-are treaba cu Trump.” Dar daca nu e de competenta unui presedinte, de ce o puneti la actiuni ale presedintelui? Aveti o fractura logica, mare atentie.

     Va obsedeaza ventilatoarele si va persista acea neliniste. Credeam ca veniti cu un argument doboritor de va trebui eu sa-mi cer scuze. A iesit un ou de bibilica, sau poate aveti un spirit al umorului mai sofisticat. Dvs. veniti cu declaratia unui economist, sef peste o agentie guvernamentala, numit de Trump (hopaaa!) si care are speach-ul vietii lui in apararea celui care la numit acum mai putin de un an (deci e cam in perioada de proba, are 40 de ani). Hai sa fim realisti, ce om normal poate crede ca ar fi putut sa spuna altceva saracul angajat, mai ales acum cind e clar ca stapinul lui n-a facut nimic niste saptamini bune? Exact acest fel de declaratii il acuza si mai mult pe Trump, e transparenta procedura. Parca vad Congresul XIV cum se inghesuiau politrucii cu osanale catre dictator. Va amintiti, nu? Nu vi se pare acelasi teatru ieftin? Cu vocea tremurinda zice de vreo doua ori „at your direction”, apoi „to thank the president for his leadership and directive…”, dezgustator de dulce. Omul si-a jucat cariera in acele doua minute. Mi-a inspirat mila.

     Dvs. puneti aceasta declaratie in comparatie cu ce v-am explicat mai demult si vad ca trebuie sa repet?

     26 martie: At least one hospital is already using the method. Dr. Emile Bacha, chief of the division of cardiac, thoracic and vascular surgery at Columbia University Irving Medical Center in New York City, said Thursday that operating rooms had been turned into intensive care units, “with one ventilator serving for two patients.” Uitati-va la CV-ul acestui doctor ca si-a riscat cariera cu acel interviu si comparati-l din punct de vedere al credibilitatii cu cel al politrucului speriat.

     https://columbiasurgery.org/emile-bacha-md

     Guvernatorul: “In the US, New York Gov. Andrew Cuomo has decried a ventilator shortage in the state, while other states have said they’ve had to battle the federal government for new ones and enlisted private companies to fix broken ventilators received from the federal stockpile.

     Primarul NY zice ca “On Tuesday (7 April), city hospitals received 500 ventilators from the state and has 135 ventilators in reserve, the mayor added. ” Au primit 500 de ventilatoare acum pentru ca aveau destule pe 26 martie? Din 26 martie pina pe 5 aprilie numarul de morti in NY a crescut de la 385 la 4159.

     In lumea de azi, chiar si virtuala, nu mai tine cu propaganda, povesti si impresii, adevaruri trunchiate trase la tema, insulte care tin loc de argument. Chiar nu e nicio problema sa fiti sustinatorul lui Trump, dar nu trebuie sa fiti orbit in admiratie, nu face bine mai ales in conditiile de izolare. Putin realism nu strica.

     • Daca n-ati inteles ca administratia nu poate minti pe tema ventilatoarelor, pentru ca ar sari hienele pe ei . . . fie nu intelegeti nimic fie sinteti Baghdad Bob.

      NU A SUFERIT NIMENI IN SUA DIN CAUZA LIPSEI DE VENTILATOARE. Nici o singura persoana.

      Continuati sa mintiti, va voi ignora. Americanii au o vorba: „never feud with the needy, bless their little hearts”.

      Dumnezeul dv. sa va binecuvinteze. Yahwe insusi s-a declarat neputincios.

      • Pare ca logica nu e punctul dvs. tare.
       „Daca n-ati inteles ca administratia nu poate minti pe tema ventilatoarelor, pentru ca ar sari hienele pe ei…”

       Declaratiile Guvernatorului si ale Primarului NY unde le categorisim? Astia nu-s administratie? Astia mint? Sau poate ati vrut sa spuneti „administratia republicana nu poate minti”,ca sa gasim o logica acolo unde nu exista…

       Repetarea unei minciuni aiurea si devierea de la subiect nu tin loc de argument. E intr-adevar parte din manualul de propaganda si manipulare.

       Astazi e Vinerea Mare, folositi acest timp pentru reflectie si nu lasati incordarea si frustrarea sa va strice sarbatorile. Dumnezeul dvs. sa va binecuvinteze.

 18. Niste remarci interesante de pe alte site-uri:

  So much sickness and death with hospital workers becoming overwhelmed and sick. How can they continue in face of such adversity.

  When a disaster turns into a farce:

  https://youtu.be/gSLdMiT7tnk

  From FB … may have to log on to see it. The unbelievable work load the poor heath workers are under is so sad.

  https://tinyurl.com/r73egxr

  Hospitals are empty here in Dayton, Oh and many nurses have been laid off.

  • Un caz clasic de manipulare sau ignoranță sau ambele simultan: cele trei autoare/editoare ale originalului publicat de Agerpres nu s-au obosit să dea măcar un link către articolul original, publicat în The Cryosphere. Pur si simplu ele au tradus ceva găsit pe internet și i-au dat drumul pe țeavă.

   Aspectul principal al articolului nu este influența creșterii temperaturii asupra topirii ghețarilor din Groenlanda, ci o schimbare excepțională în vara 2019 a pattern-urilor de circulație atmosferică a maselor de aer. Citatul reprezentativ este acesta:

   The summer of 2019 was characterized by an exceptional persistence of anticyclonic conditions that, in conjunction with low albedo associated with reduced snowfall in summer, enhanced the melt–albedo feedback by promoting the absorption of solar radiation and favored advection of warm, moist air along the western portion of the ice sheet towards the north, where the surface melt has been the highest since 1948.

   Mai sunt apoi niște aspecte metodologice ale rezultatelor articolului, care ar fi necesitat precizări ale incertitudinilor datelor folosite. În primul rând, cei doi autori au folosit doar un set limitat de date observaționale din satelit ale calotei. Restul au fost modelări regionale, seturi de date reanalizate și altele obținute prin SOM (Self Organizing Maps). Întâmplător, am început de doi ani să lucrez și eu cu SOM pentru modelări geofizice și știu că SOM-ul este o cutie negre (black box) în care bagi niște date și nu ai un control clar a ceea ce se întâmplă în interiorul acelei cutii. De aici, un interval variabil al incertitudinilor.

   Dar, desigur, autoarele de la Agerpres sunt complet străine de aceste lucruri. Bine că s-a aflat „vinovatul” principal, cel care a fugărit norii de pe cerul Groenlandei și a încălzit prea tare gheața în 2019. Dacă ar fi citit articolul original, cele trei autoare ar fi găsit ceva surprinzător: topirea maximă a ghețarilor din Groenlanda a avut loc în 2012 (!!!), când locatarul de la Casa Albă era… știți dvs. cine, nu vă mai spun eu :-)

   Articolul original poate fi citit gratuit aici:

   Tedesco, M. and Fettweis, X.: Unprecedented atmospheric conditions (1948–2019) drive the 2019 exceptional melting season over the Greenland ice sheet, The Cryosphere, 14, 1209–1223, https://doi.org/10.5194/tc-14-1209-2020, 2020.

 19. Un autor face urmatoarea afirmatie:
  „teribila, „gripă spaniolă” de acum peste un secol, și-a avut cel mai probabil originile în SUA, fiind adusă în Vestul Europei de militarii yankei”
  Nu e mult de cind chinezii ziceau ca la Wuhan epidemia a fost adusa trot de niste militari, si tot americani. Ca si zvonurile despre HIV acum citeva decenii
  Intrebind cum au reusit militarii de acum un secol si cei de mai ieri sa domoleasca raspindirea virusului ucigas, tocmai pina au ajuns in Spania si China, ma mai uimeam ca cineva trecut prin Iadul comunist din propria tara, se indoieste de incorectitudinea comunistilor chinezi.
  Postarea mi-a fost stearsa.
  Inca e bine: medicii chinezi care au sesizat autoritatile chineze despre ce va sa vina, au disparut. Cu mine e bine :D

  • @victor L – și mie mi-a fost șters comentariul în care lămuream originea virusului, tot la articolul venit de la Cluj. Se pare că avocații de acolo consideră suspendarea aplicării drepturilor omului mai puțin relevantă decât respectarea drepturilor animalelor.

 20. Un exemplu de coruptie a presei democrate (bratul de propaganda al partidului minciunii, coruptiei si tradarii):

  https://www.youtube.com/watch?v=f61FAPSS1II

  De la aceasta Alexandrina Gainuse si-au luat papagalii fara minte „the talking point” cu luna februarie.

  Tzatza nerusinata care il agreseaza pe presedinte cu minciunile ei este „reporterul” CBS Paula Reid.

  Prin pura coincidenta, nu-i asa, sotul iubit al acestei „jurnaliste” este Jason Kolsevich Reid.

  Educat la Peking University, membru al American Chamber of Commerce in China, lobbyist pentru interesele chinezesti in SUA.

  In vreme ce mestecau perje cu calomnia cu presedintele si Rusia, quasi-totalitatea tradatorilor din mafia democrata din SUA (si cel putin un sfert din republicani!) sint corupti de China in ultimul hal.

  https://thefederalist.com/2020/03/23/feinsteins-real-insider-trading-scandal-is-selling-america-out-to-china/

  Unul dintre cei mai proeminenti senatori democrati. O faptura atit de corupta incit se bucura si Hillary, ca nu e numai ea in centrul atentiei.

 21. Trebuie sa va dau o veste minunata! O veste minunata! Ma bucur sa va dau eu aceasta veste minunata! Vestea minunata este ca pretul barilului de petrol WTI este de, atentie, atentie: 0 DOLLARS! Ar trebui sa ca Fed sa tipareasca bancnota de 0 DOLLARS special pentru tranzactiile cu petrol. Minunat! Bucurati-va! Hai noroc si sanatate! Eu deschid o sampanie adevarata, frantuzeasca! Petreceti si va bucurati! Doar este Pastele!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Constantin Crânganu
Constantin Crânganuhttp://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/cranganu/
Constantin Crânganu este profesor de geofizică și hidrogeologie la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului. Între 1980 și 1993 a fost asistent și lector de geofizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de geografie-geologie. În 1993 a fost declarat câștigătorul primului concurs național din România post-comunistă pentru prestigioasa bursă Fulbright oferită prin concurs de Congresul SUA. În calitate de Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma el a efectuat cercetări fundamentale și aplicative despre suprapresiunile din bazinele sedimentare, fluxul termic și căldura radioactivă din crusta terestră, identificarea stratelor cu conținut de gaze în gaura de sondă, exploatarea printr-o metodă personală a zăcămintelor neconvenționale de hidrați de metan etc. După mutarea în 2001 la City University of New York, profesorul Crânganu a început o nouă direcție de cercetare: implementarea metodelor de inteligență artificială în studiile de petrofizică și hidrogeologie. Pentru activitatea sa în acest domeniu de pionierat a fost nominalizat la ENI Awards 2012 și a primit o ofertă din partea editurii Springer de a publica o carte reprezentativă pentru acest domeniu cutting-edge. Cartea, intitulată Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, a apărut în 2015. În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o performanță foarte rară) și a desfășurat activități de cercetare la fosta sa Universitate din Iași. 2024 este Annus Mirabilis: Patru cărți publicate ca singur autor (o tetralogie) -Reflecting on our Changing Climate, from Fear to Facts: A Voice in the Wilderness, Cambridge Scholars Publishing; Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, 2nd ed., Springer Nature; The Dynamic Earth - Introduction to Geology and Climate Change, KendallHunt; Clima în schimbare De la frică la realitate, Editura Trei/Colecția Contributors. ___________________________________________________________________________________ DISCLAIMER: Profesorul Constantin Crânganu nu lucrează pentru, nu oferă consultanță, nu deține acțiuni și nu primește finanțare de la nicio companie sau organizație care ar putea beneficia de pe urma acestui articol și nu a dezvăluit nicio afiliere relevantă în afara poziției sale academice.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro