marți, noiembrie 29, 2022

„Insula” Uniunii Europene, sub asaltul disperării lumii islamice

Idei şi puncte cheie:

 • Criza imigranţilor din Uniunea Europeană atinge niveluri considerate „record” în întreaga istorie postbelică a continentului. Cifrele de refugiaţi, de regulă solicitanţi de azil politic din Orientul Mijlociu şi Africa, se dublează practic de la o raportare la alta, fără nicio perspectivă realistă de calmare în viitorul apropiat;
 • Guvernul german revizuieşte a doua oară în acest an cifra de imigranţi ilegali prognozată până la sfârşitul lui 2015, de la 240000 în ianuarie, apoi 450000 în mai, iar acum 800000 prognozaţi până în decembrie, evident considerându-i numai pe cei de pe teritoriul Germaniei (aproape 1% din populaţia ţării);
 • Uniunea Europeană pare tot mai mult o insulă de pace şi bunăstare înconjurată de o mare a disperării, războaielor şi suferinţei, care ameninţă să reverse dinspre vecinătatea sudică (mediteraneană) valuri de familii oropsite, în căutarea unei licăr de speranţă, dar şi problemele inerente pe care această revărsare le aduce cu sine. Există o limită de suportabilitate a insulei UE? Cât de mult e prea mult?;
 • Celelalte două insule de bunăstare de tip occidental, America de Nord şi Australia, sunt practic la adăpostul oceanelor (Atlantic, respectiv Indian) şi rămân inaccesibile, refugiaţii din Orientul Mijlociu şi Africa neavând altă şansă realistă decât Europa;
 • Migraţia calmă, în general educată şi uşor integrabilă socio-cultural, dinspre vecinătatea estică a Uniunii Europene (Ucraina, Republica Moldova, Georgia etc.), ca să nu mai vorbim de cea din ţările postcomuniste membre ale Uniunii, pare acum o glumă în comparaţie cu scenele dramatice ale exodului haotic dinspre statele eşuate politic (Siria, Irak, Afganistan, Libia, Mali, Nigeria, Eritreea, Sudan etc.) iar populiştii de carieră precum Nigel Farage sunt nevoiţi să-şi reajusteze urgent discursul împotriva „imigraţiei din Estul Europei”;
 • Sistemul social al statelor bunăstării este pus la încercare. Faimosul model „Welfare State” al Europei occidentale postbelice, în principiu construit politic în anii ‘50-‘60 pentru ca cetăţenii din Vest să nu fie atraşi de mirajul propagandei comuniste, trebuie acum să lucreze supraturat şi pe cu totul alte aliniamente politice, economice, socio-demografice, religioase şi culturale decât a fost conceput de fondatorii săi, spre îngrijorarea şi nemulţumirea în creştere ale plătitorilor de taxe din clasa mijlocie, chiar dacă aceste temeri sunt uneori considerate exagerate[1];
 • „Asaltul” musulmanilor din Orientul Mijlociu şi Africa asupra Europei ameninţă stabilitatea şi ordinea tratatelor comunitare. Inclusiv Acordul Schengen, piesă centrală în procesul construcţiei europene, este în prezent pus în discuţie de unele state importante ale Uniunii (Germania, Franţa, Olanda etc.);
 • Traseul disperării (Siria-Turcia-Grecia-Macedonia-Serbia-Ungaria-Germania/Marea Britanie) este presărat astăzi cu tragediile celor care sfârşesc înecaţi în Mediterană, cu zidul de trei metri care se construieşte la frontiera sudică a Turciei, cu scenele de coşmar din insula Kos, cu luptele de la graniţa Macedoniei, cu gardul de sârmă ghimpată dintre Ungaria şi Serbia, cu asalturile de noapte asura Eurotunelului la Calais, cu diferenţele enorme de valori, nivel de viaţă şi înţelegere între sutele de mii de refugiaţi şi societăţile europene indiferente sau indignate pe care aceştia le tranzitează, cu discursurile contradictorii ale liderilor politici europeni, puşi în faţa unor dileme critice pentru principiile şi „spiritul” Uniunii Europene;
 • Pe acest fundal emoţional intens, se emit şi opinii complet absurde şi nefezabile, cum ar fi cea conform căreia Slovacia ar primi doar imigranţii creştini[2] (nu e clar cum s-au gândit să-i selecteze, pe bază de declaraţie pe propria răspundere, prin verificarea certificatului de botez sau prin teste-grilă din Biblie);
 • Terorismul de origine fundamentalist islamică din Europa supraîncarcă nota de plată şi nervozitatea locuitorilor „insulei UE”, care se simt tot mai ameninţaţi în menţinerea valorilor şi modului lor de viaţă. Pot într-adevăr bărcile de imigranţi să conţină şi terorişti ai ISIS sau ai altor organizaţii, care să lovească Europa din interior? Şi dacă pericolul ar fi real, cum s-ar putea preveni infiltrarea lor? În tot acest haos, cine şi cum i-ar putea separa pe cei răi de cei buni?;
 • Dilema care opune valori europene esenţiale, precum solidaritatea umană şi compasiunea, nevoii de securitate şi apărare a propriei bunăstări va creşte în intensitate în lunile următoare, iar reacţia de nervozitate a Germaniei faţă de lentoarea şi ineficienţa răspunsului Comisiei Europene la criza imigranţilor este cel puţin parţial justificată;
 • Are Uniunea Europeană vreo responsabilitate politică sau morală faţă de tragedia Orientului Mijlociu şi Africii?
 • Este oare inevitabilă transformarea Uniunii într-o fortăreaţă inaccesibilă disperaţilor de dincolo de mări, ziduri şi garduri de sârmă ghimpată, ca ultimă soluţie de salvgardare a identităţii europene?
 • Poate asaltul disperării lumii islamice să scufunde insula de pace şi bunăstare a Uniunii Europene? Iată întrebările la care vă propun să reflectăm astăzi.

*

A fost la început un vas supraîncărcat, scufundat pe vreme de furtună lângă Lampedusa, în apele Italiei. Câteva sute de nefericiţi şi-au găsit sfârşitul în adâncurile Mediteranei. Ceva emoţie în presă, apoi s-a stins.

Dar asaltul disperării din zonele devastate de sărăcie şi războaie civile s-a reluat în lunile din urmă, cu şi mai mare intensitate. Instituţiile europene sunt paralizate în faţa proporţiilor fenomenului. Peste 3000 de refugiaţi au murit la porţile Europei, numai de la începutul acestui an[3].

Guvernele naţionale de la Berlin, Paris, Roma etc. vociferează spre Bruxelles, cerând imperios soluţii de limitare a fluxurilor şi ajutor financiar pentru construcţia de noi centre de primire. Italia şi Grecia, în particular, complet depăşite de situaţie, solicită energic realocarea urgentă a refugiaţilor şi solidaritate din partea celorlalte ţări europene. Răspunsurile primite sunt modeste, fiecare stat gândindu-se cu prioritate la propriul buget şi la propria securitate. Slovacia s-a făcut de râs, cu o propunere absurdă, profund non-europeană şi incorectă, şi, la urma urmei, tehnic inaplicabilă, aşa cum am sugerat în punctajul iniţial. Bratislava ar fi luat vreo 200, dar numai creştini, căci „musulmanii probabil nu s-ar simţi bine aici”.

Pentru ţările cele mai râvnite de azilanţi (Germania, Franţa, Olanda, Belgia etc.) cea mai la îndemână soluţie de protecţie pare reintroducerea controalelor la frontierele naţionale, deci o soluţie pe cont propriu a statelor suverane, care echivalează practic cu desfiinţarea Acordului privind Spaţiul Schengen. Un mare pas înapoi în construcţia europeană, cu valoarea simbolică a eşecului unei idei fundamentale a Europei integrate. Marea Britanie, deşi nu este parte a Spaţiului Schengen şi are tot dreptul securizării frontierei, se plânge la rândul ei de „scurgerile” de imigranţi de la Calais, prin Eurotunel. Toată lumea pare frustrată şi furioasă de ceea ce se întâmplă în prezent.

Dar de ce Uniunea Europeană? Simplu: pentru că este cea mai accesibilă şi cu sistemele sociale cele mai generoase. Aici începe însă discuţia complicată. Pentru cine este bogăţia acumulată, după secole de supremaţie globală şi dezvoltare, în ţările europene? Pentru europeni, vom spune imediat, căci bunăstarea este susţinută din taxele şi impozitele plătite de cei aproximativ 500 de milioane de cetăţeni ai Uniunii, precum şi de companiile care operează pe teritoriul celor 28 de state membre. Vom trece, evident, peste contra-argumentaţia superficială de inspiraţie (neo)marxistă, privind „exploatarea imperialistă şi capitalistă” derulată de-a lungul istoriei de marile puteri europene asupra teritoriilor de peste mări controlate de regii Europei (Uniunea Europeană este totuşi, în prezent, cel mai mare contributor la fondurile de asistenţă şi dezvoltare din lume), dar nu putem trece uşor peste pretinsa ambiţie politică a Bruxelles-ului de a acţiona ca actor global pe scena internaţională. Din această perspectivă, Uniunea Europeană şi-a propus să se comporte ca o mare putere cu vocaţie pacifistă şi umanistă, cu un rol tot mai pregnant în soluţionarea conflictelor şi crizelor lumii de astăzi. Când ai asemenea pretenţii, ai şi responsabilităţi politice şi morale.

Ridicarea de ziduri şi transformarea într-o fortăreaţă inaccesibilă constituie prima tentaţie a europenilor care se simt asaltaţi. Probabil, deşi ar putea să nu sune corect politic, până la momentul revizuirii politicilor sociale, de asistenţă şi azil, până la consolidarea mecanismelor de control şi securitate internă (procesul va dura, căci cultura politică tradiţională a democraţiilor liberale europene era alta) astfel de măsuri de reducere a intrărilor ilegale sunt necesare, pentru a evita un dezastru umanitar chiar pe teritoriul Uniunii. Dar pe termen lung, ideea că te poţi izola, că poţi rămâne o insulă a fericirii într-un ocean al deznădejdii este o iluzie. Dacă situaţia Orientului Mijlociu şi a Africii nu va cunoaşte ameliorări sensibile în anii următori, asaltul asupra Europei va continua, ca un indicator al eşecului marilor puteri occidentale în gestionarea dosarelor fierbinţi de politică internaţională (războiul civil din Siria, expansiunea Statul Islamic, prăbuşirea Afganistanului, Irakului, Libiei, sărăcia cumplită din Africa). Toate acestea au un preţ. Nu vrei să îl plăteşti la faţa locului, adormindu-ţi conştiinţa şi spunându-ţi ţie însăţi că „nu e treaba mea”, ajungi să îl plăteşti oricum la tine acasă. Fugind de disperarea altora, ne trezim cu disperarea sărind gardul în curtea noastră.

Fireşte, asaltul refugiaţilor din vecinătatea sudică asupra Uniunii Europene nu va scufunda insula de pace şi bunăstare. La urma urmei, şi dacă va fi vorba de trei, de cinci, de zece milioane de imigranţi, tot nu e sfârşitul lumii pentru o Uniune de 28 de state şi 500 de milioane de oameni. Dar o va modifica ireversibil, într-un mod pe care s-ar putea abia să îl intuim astăzi: politic (revizuirea tratatelor şi acordurilor, inclusiv Schengen), social (reducerea drastică a generozităţii sistemelor sociale), ca valori, mod de viaţă şi securitate (vom trăi tot mai mult într-o lume nesigură, a suspiciunii, temerilor şi controlului crescut din partea autorităţilor), cultural şi educaţional. Uriaşa campanie media din aceste zile a dat semnalul acestor schimbări structurale profunde, iar asocierea subtilă a crizei imigranţilor cu terorismul islamic de pe continent prepară cu meticulozitate un cocteil exploziv în Europa.

Ideea că Uniunea Europeană trebuie să se păzească de asaltul lumii musulmane disperate şi eşuate pe drumul modernităţii se va înşuruba tot mai adânc în mintea generaţiei care urmează, din Marea Britanie până în Ungaria, cu toate consecinţele (majoritatea negative) care decurg dintr-o asemenea resetare. Ciocnirea civilizaţiilor e aici.

NOTE


[1] http://www.theguardian.com/uk-news/2015/aug/10/10-truths-about-europes-refugee-crisis

[2] http://www.bbc.com/news/world-europe-33986738

[3] http://www.ft.com/intl/indepth/europe-migrant-crisis

Distribuie acest articol

126 COMENTARII

  • D-l Valentin Naumescu bate campii cu gratie la fel ca si conducerea UE. Politicieni care nu vad viitorul mai departe de lungul nasului. Se plang din cauza „drobului de sare” pentru ca nu sunt capabili sa gaseasca solutii viabile pe termen lung. Gandirea lor va genera miscari de extrema stanga sau dreapta in Europa, urmate de razboaie religioase.
   Slovacia nu a gafat pentru ca nu este ea vinovata de razboiul civil din Siria si are dreptul la o opinie intro Europa in care fiecare tara isi rezolva singura problemele.
   D-l Valentin Naumescu nu isi pune intrebarea cine sunt statele ale caror propaganda ii trimite pe acesti oameni din Afganistan pana in Siria sau Yemen inEuropa si nu in Iran, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite sau Caucaz ?

   • „D-l Valentin Naumescu nu isi pune intrebarea cine sunt statele ale caror propaganda ii trimite pe acesti oameni din Afganistan pana in Siria sau Yemen inEuropa si nu in Iran, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite sau Caucaz ?”

    Bineinteles ca isi pune intrebarea si bineinteles ca stie raspunsul. Ca noi toti, de altfel. Doar ca… prefera sa inchida un ochi, iar cu celalalt sa priveasca in alta parte. Experimenteaza si dinsul inenarabila tehnica romaneasca a faimoasei rezistente prin cultura.

 1. Europenii nu au terminat ce incepusera in Libia, americanii si-au bagat picioarele mult prea devreme in Irak iar in Siria nu au avut curaj sa puna piciorul, preferand sa inarmeze „rebeli” (intre care si jihadisti). O solutie este, poate, aceea a instalarii in tarile asa-zisei „primaveri arabe”, cel mai probabil pe cale militara, a unor guverne pro-occidentale. Adica trebuie terminat rapid ceea ce s-a inceput prin doborarea lui Gadhaffi in Libia. Fara interventie militara europeana si americana (dar cum americanii nu par sa fie atat de interesati de treaba asta, europenii trebuie sa joace rolul principal !) nu se va rezolva sub nici o forma problema principala – continuarea la nesfarsit conflictelor care destabilizeaza Nordul Africii si Levantul.

  • Ar însemna ca elitele occidentale să admită că erau tâmpite când priveau cu superioritate morală la W Bush şi considerau că intervenţia militară urmată de staţionare militară în teren este imperialism.

  • Adik recomanzi dictatura militara de tip occidental. Daca democratic (adik 50%+1) ei vor sa fie islamisti si rebeli? Cum combati asta? Aaaa…prin dictatura. Si-ajungem de unde am plecat :)
   Si in Europa e dictatura celor multi (democratie). Iar cei minoritari in viziune (neo-liberalii adik) suporta, n-au ce face. Pana le va veni si lor randul…si-atunci sa vezi macel pesocialisti, sa zicem. O revolutie franceza pe invers. Ce mi-ar placea…

   • Lasa ca o sa va linisteasca islamistii, in curand razboiele de acolo se muta aici. Sa va vad atunci …desi voi aveti mereu „exista o explicatie” cu voi…Europenii sunt asa idioti ca vor muri ca cainii pana sa miste ceva dar cred ca va fi prea tarziu, va urma un macel in care ori noi ori ei disparem…coexistenta e doar o prostie a socialistilor care isi sinchipuie ca si-au gasit votanti. Erau in Orient musulmani inainte de cucerirea araba? Voi credeti ca toti s-au convertit la Islam din bucurie? E doctrina prostilor , califatul e o dictatura de cea mai joasa speta. Acum vor fi NUMAI ei, restul sunt stersi din istoria locurilor. Cam asta planuiesc si cu Europa…Voi credeti ca conteaza milionul linistit? Nu , intre aia vor fi doar 100 de turbati ce schimba complet ecuatia pentru ca musulmanii nu ne vor apara asa cum noi i-am aparat…

 2. Foarte bune intrebarile si Romania, ca parte azi a lumii occidentale, trebuie sa raspunda si ea.

  Are Europa o responsabilitate morala? Da, are. Insa trebuie nuantata. Dupa 1945 majoritatea tarilor care furnizeaza azi instabilitate erau colonii europene. Si-au obtinut independenta, insa iata ce rezultate vedem: abuzuri ale unor dictatori, razboaie, foamete, saracie, mizerie, supra-populare, etc, etc. Iar daca tarile astea fac viata mizerabila pentru sute de milioane de oameni, cum poate Europa interveni, mai ales ca este acuzata de pretentii coloniale, etc? Solutia este la ONU iar ONU, mai ales prin Consiliul de Securitate este nefunctional.

  Si pentru ca am decis ca ONU nu este functional; atunci singura solutie pentru oprirea mizeriei este cea armata in tari precum Siria sau Libia; pus un guvernator in regiunile astea, asigurata pacea si da, multi bani si multa rabdare, vreo 2-3 generatii. Pentru ca, pana la urma, orice tanar, indiferent unde se naste, are aceleasi idealuri.

  Insa trebuie dezbatut, nu neaprat costul, dar daca moral este normal ca Occidentul sa mearga din nou in aceste tari si sa le guverneze sau e mai bine sa lasam aceste tari sa-si rezolve singure problemele interne. Eu sunt pentru prima optiune, vezi Ruanda, Bosnia.

  • Ma tem ca ati luat-o binisor pe ulei.Hai sa le vedem pe rand:

   1. Responsabilitatea Europei pentru nenorocitii aia. Fals. Nu exista asa ceva.E doar o chestie indusa de tot soiul de neomarxisti cu creierasul cat nuca. In general cea mai mare parte a coloniilor din Africa si a protectoratelor din Orientul Mijlociu au dus-o mai bine in epoca colonialista decat azi ca state indepenedente. Cu toate astea ele si-au dorit independenta si au luptat pentru ea cu furie impotriva puterii coloniale. E de neuitat clipul cu de Gaulle tinand un discurs in favorea comuniunii franco-africane la Dakkar in timp ce multimea isterica din piata zbiara „Independence aujourd’hui!”.

   Acum sunt toate independente de mai bine de 40-70 de ani. Dupa logica asta tampa ar fi insemnat ca Imperiul otoman ar fi fost responsabil pentru bunastarea romanilor in 1910 sau chiar in 1930,cand Romania era oricum o tara mult ma prospera si avansata ca Turcia.

   Indepenedenta vine cu anume responsabilitati. Cine nu e capabil sa fie la inaltimea lor n-are dect sa sufere consecintele. Nu e de datoria celorlalti sa sufere pentru ei, Daca cineva chiar are o oarecare responsabilitate in acesta directie apoi e vorba de emiratele petroliere din Golf. In definitiv e vorba de musulmani de ai lor si de multe ori zaverele din tarile de origine au fost finantate tocmai de catre emiratele petroliere.

   2. Singurul lucru rezonabil pe care-l poate face Europa e intr-adevar sa-si protejeze cat mai bine frontierele maritime si terestre. Fortele navale ale tarilor europene trebuie dispuse cat mai aproape de coastele Libiei unde sa-i debarce in siguranta pe refugiati de unde au plecat.

   Ideea ca UE sau SUA ar putea cumva face ordine in Africa si Orient e abusrda si pericuoasa. S-a vazut foarte bine ce reactii furibunde a provicat ocupatia americana a Irakului sau Afganistanului.Iar cu exceptia faptului ca in urma ei terorristii islamici au facut bum-bum la ei acasa in loc sa o faca in lumea civilizata (ceea ce nu e putin lucru!), alte progrese nu prea au fost. Nimeni nu poate sa-i aduca pe oamenii astia din evul mediu in secolul XXI. In schimb ei pot transforma Europa in infernul din care se zbat sa scape. Si exact asta se va intampla daca Europa nu are suficient sange in vine sa se izoleze si sa-si apere frontierele.

   Cred ca deja e mult prea tarziu si doar un miracol mai poate salva Europa. Ma bucur ca am avut suficienta minte sa o parasesc inainte de a fi prea tarziu.

   • Inteleg ca ne scrieti din Ruanda, ati scapat de cosmarul european. Iar noi, noi europenii, ahh, noi, noi suntem pierduti.

    Cum bine zicea un clasic: Ori toti sa scapam, ori toti sa muriti :)

    Serios vorbind, parerea mea e ca UE trebuie sa se treazeasca si sa actioneaze ca o putere reala pe plan extern, pana nu e prea tarziu. Cum actioneaza (actiona?) SUA.

    Solutia aia cu marina militara care sa patruleze pe coasta nord-africana e prea putin.

    Daca e cazul ca tarile dinUE sa se intervina militar in Siria si sa se instaureze o administratie militara pe termen lung, sa o faca.

    • Ei nu chiar din Ruanda. Un pic mai la nord si un pic mai la vest :-)

     Sigur ca Europa trebuie sa actioneze, numai ca hai sa nu ne ametim cu obiective lipsite de realism. Europa e incapabila sa stranga cateva mii de politisti sa protejeze intrarea in canalul de sub Marea Manecii. de unde palaria mea sa scoata 200000-300000 de militari bine echipati ca sa pacifice si sa tina sub control alde Siria si Irak pentru cateva decenii?!

     O chestie limitata ca patrularea in proximitatea apelor teritorilae libiene si turcesti, arestarea, judecarea, + condamnarea echipajelor navelor traficantilor de refugiati si securizarea frontierei dintre Tucia si Bulgaria si Grecia sunt obiective realiste. Insa lipsa de orizont si de vlaga a UE sunt fara pereche, deci e clar ca nici macar minimul necesar ca asa ceva nu se va intampla.

     Dupa cum spuneam, in lipsa unui miracol ii urez batranului continent sa-i fie tarana usoara. Nu se vede nici urma de Charles Martel asa ca soarta sa e pecetluita… Sa dea Dumnezeu sa ma insel.

  • Cred ca este absurd sa mai vorbim de responsabilitatea Europei dupa 40-50 ani de castigarea independentei. Nu cred ca avea rost sa vorbim de o astfel de responsabilitate nici dupa 5 ani, pentru ca in majoritatea cazurilor inapoierea economica, sociala si politica a acestor zone nu s-a datorat europenilor, exista in toata splendoarea ei si inainte de interventia acestora. S-ar putea vorbi cel mult de o responsabilitate istorica a Angliei pentru subdezvoltarea economica a Indiei din momentul castigarii independentei si a Uniunii Sovietice in cazul tarilor din est. In rest, de vina sunt mentalitatile, nivelul primitiv al societatii, lipsa de resurse si de posibilitati de dezvoltare. Occidentalii au gresit si continua sa greseasca crezand intr-un model paternalist de dezvoltare al acestor tari, considerand ca valorile civilizatiei occidentale pot fi impuse unor populatii care nu au nici cea mai mica intentie de a urma acest model, ba chiar de multe ori il resping violent. In realitate dezvoltarea fiecarui popor este responsabilitatea exclusiva a acelui popor, depine de vointa si perseverenta sa, restul lumii nu il poate ajuta decat cu sfaturi. Pomenile si imprumuturie acordate cu larghete nu fac decat sa complice situatia si sa permanentize subdezvoltarea. Solidaritatea internationala este utila in caz de dezastre, dar nu va scoate pe nimeni din mizerie.

   • Care responsabilitate a Marii Britanii?
    Că le-a interzis să-și mai ardă pe rug soțiile?
    Că i-a alfabetizat și pe cei din castele inferioare?
    Că a construit căi ferate și linii de telegraf?
    Am văzut recent la National Geographic un documentar despre viața lui Ghandi și rezultă ca a murit asasinat de un extremist hindus cînd încerca, cu autoritatea sa morală să oprească masacrele din Calcutta.
    Pentru că în 47 nici nu apucaseră englezii să le acorde independeța că au început să-i ucidă în masă pe minoritari (musulmanii pe hinduși și sikhi și invers acolo unde aceștia erau majoritari).Din cîte am înțeles masacrul din noaptea Sfântului Bartolomenu a fost o joacă de copii pe lîngă ce s-a întîmplat în India și cele două Pakistanuri în 1947.
    Că li s-au exploatat resursele 200 de ani, ok, dar nu asta se întîmpla și pe vremea Marilor Moghuli?

  • Acum vrei interventia Occidentului in tarile generatoare de imigranti, cu cateva zile in urma militai pentru toleranta si multiculturalism pe propriul blog.

   Nu mai e asa „cool” sa fi tolerant? Cand ai fost sincer?

   • Imigratia masiva de acum ce vine din Siria este pentru ca acolo mor oameni.

    In rest, in anul de gratie 2015 sunt vreo 20.000 de soldati americani si britanici in Germania, la distanta de 2-3 generatii dupa ce forte externe au intervenit sa-l elimine pe Hitler.

    • De dragul adevarului istoric trebuie clarificat faptul ca militarii britanici si americani stationati in Germania nu sunt acolo pentru a preveni aparitia unui nou Hitler ci ca ca parte a NATO. Tot asa cum cateva mii de militari germani sunt stationati la baza aeriana americana Holloman din New Mexico unde e scoala de aviatie a Luftwaffe inca de prin anii ’50.

     La urma urmei Germania de azi are o armata de vreo 10 ori mai mare ca totalul trupelor aliate de pe teritoriul ei, deci acestea nu ar putea opri nimic, la o adica.

     In plus nu trebuie uitat ca inclusiv la vremea cand NATO stationa contingente importante de trupe aliate in Germania pana prin anii ’90, scopul acestora era sa apere Germania de o invazie sovietica si nicidecum sa tina Germania sub control. Apoi nu-mi amintesc de nici un fel de cazuri in care germanii sa se dedea la atacuri kamikaze impotriva aliatilor. Nici dupa capitularea din mai 1945 si nici dupa aceea. Nu poti sa compari Germani sau Japonia cu Irakul sau Afganistanul. Asa ca hai sa lasam bancurile proaste ca chiar nu tine.

 3. Cu tot respectul, dar cred ca faceti o eroare logica, intentionata sau nu.

  Premiza corecta de la care se pleaca este ca „imigrantii sunt disperati de razboi si sarcie, fiind in majoritate musulmani”. De aici insa concluzia ca „lumea islamica este disperata” este complet gresita. Puteau sa fie foarte bine crestini sau hindusi, tot ar fi fugit de razboi si saracie.

  Problema are intr-adevar o legatura cu islamismul prin faptul ca de fapt imigrantii din Siria fug de Statul Islamic si aici apare dilema vestului: care varianta e ma buna pana la urma, sa primeasca imigranti, tot mai multi sau sa rezolve definitiv cu extremistii ISIL ?

  • Dar nu se face…nu e politic corect sa intrebi sau chiar gandesti asa ceva. Cine a decis? Pai nu stiu…acolo, la Bruxelles se inteleg ei foarte bine intre ei pe chestiunile astea. In popor auzi si alte opinii…

  • Este fals indusa ideea unei „cruciade inverse” pentru ca imigrantii vin disperati de razboi si saracie, nu ca sa instaureze islamul in Europa, caci saracia n-are religie. Referitor la aberatia Slovaciei, sunt convins ca multi ar trece la crestinism imediat daca ar fi primiti in tara.

   • Ati vorbit dvoastra cu ei ca nici gind sa aiba pentru instaurarea islamului in „Insula”? Nu brusc, de azi pe miine, ci in timp. Sinteti sigur?
    Cit despre expresia pe care am folosit-o „Cruciada pe invers” vina imi apartine ca am procedat ca prim ministrul nostru, dar nu toate Cruciadele au fost in numele Domnului, ci si expeditii de jaf.
    Aici sinteti memorabil: „. Referitor la aberatia Slovaciei, sunt convins ca multi ar trece la crestinism imediat daca ar fi primiti in tara.”
    Daca e o aberatie, dece ar trece la crestinism? Ne puteti lamuri citi migranti islamisti ajunsi in Europa au trecut la crestinism?

 4. Mintea europeanului (de este, dar mai ales de vest) este dresata de decenii intregi in spiritual corectitudinii politice si al multiculturalismului, asa ca eu eu pronun sa dam cuvantul unui arab, unui islamist adevarat, chiar unul celebru: Moammar Gadhafi. Baiatul ala libian cu atentatul de la Lockerbie, luat in brate in ultimii ani de Franta si Italia.
  Aflat in vizita la Roma, unde a fost primit cu mari onoruri, nenea Gadhafi cerea UE cinci miliarde de euro pe an pentru a impiedica „africanizarea” Europei. Iar mai jos citez din acest marit terori…. lider arab: „Libia este poarta de intrare” a imigrantilor, iar acestia trebuie opriti la frontiere. Este in interesul UE sa dea curs cererii de finantare, altminteri, din cauza milioanelor de imigranti, de maine Europa ­s-ar putea transforma in Africa, iar hoardele de africani flamanzi si neinstruiti ar putea distruge continentul, asa cum s-a intamplat in timpul invaziilor barbare”, a spus Gadhafi, public, in Italia.
  Ceea ce acum se intampla. Este vorba despre distrugerea Europei, concomitant cu islamnizarea ei, dl.Valentin Naumescu. Restul este gargara corecta politic, nimic mai mult decat vorbaria ridicola a unui continent indroctinat decenii intregi cu „binefacerile enorme ale multiculturalismului”.

 5. Din pacate, este un articol lasat in urma de evenimente. Razboiul civilizatiilor este in desfasurare si decurge foarte foarte prost pentru civilizatia europeana.

  Lumea musulmana pune stapanire incet incet si fara nicio opreliste pe regiunea in care traiesc (Iles de France, zona care inconjoara si include Parisul) printr-o combinatie de suprapopulare, multa multa prostie si simplitate si o lipsa crasa de simt de apartenenta.
  Pentru cei care-si imagineaza fenomenul ca pe ceva sofisticat care vine planificat de undeva si poate fi oprit prin eliminarea unor eventuali lideri si schimbarea unor politici de orice fel realitatea este foarte dura: avem de-a face cu un sistem rural de lume a treia impregnat de o religie foarte deconcentrata si plina de legende si idei cu adevarat bizare care dau nastere la tot felul de interpretari sectante bazate pe lipsa totala de Adevarat Absolut.

  Viata de zi cu zi se transforma: transport in comun, femei din ce in ce mai atente la ce poarta si mai ales unde si in ce situatie, o frica si-o angoasa permanenta, cartiere intregi unde esti privit ca un strain dubios, lipsa totala de politie si ordine publica in anumite regiuni.

  Inca un articol din seria „oricum nu avem ce face fiindca astia oricum vin”, e plina presa europeana de ele.

 6. Cred ca e un test al umanitatii … pe care Europa il poate trece sau nu. Se vorbeste apasat aici pe Contributors si in general in lume de valori umane dar vedem ca mentalitatea omului a ramas una divizata si extrem de primitiva construita pe modelul ei si noi. Pe masura ce se niveleaza diferentele etnice vedem ca apar tot mai mult alte diferente carora: culturale, valorice, religioase sau pur si simplu o confruntare intre doua lume cea moderna a bunastarii si pacii si cea arhaica a conflictelor. Integrarea culturala e doar intre culturile europene, nu include si alte culturi ? Lumea din orientul mijlociu nu e formata tot din oameni ?

   • Pai cred ca se cheama forta majora … Nu forteaza granitele ca vor sa vina la ajutoare sociale sau doar pentru ca vor un trai mai bun ei nevrand sa munceasca la ei acasa, exista un motiv obiectiv: razboiul care macina tara de ceva vreme. Integrarea lor sociala cred ca e o problema majora, pentru ca nu au proprietati, nu cunosc probabil limba … Nu e o situatie foarte roz pentru ei, nici daca ajung … Daca tarile evita sa gestioneze problema, cu siguranta vor fi consecinte pe termen lung … pentru ca fiind destul de multi, macar o parte vor reusi sa ajunga in tarile de destinatie … Ideea de a crea ziduri mi se pare primitiva … Cred ca cea mai buna solutie e sa se creeze niste tabere de refugiati in tarile in care doresc sa ajunga acei oameni, urmand ca de acolo sa se ia alte decizii … Siguranta oamenilor ar trebui sa fie pe primul loc, multi dintre ei au copii … cand se mai linistesc apele poate pot fi introdusi in programe de integrare sociala, profesionala … astfel incat treptat, treptat sa-si poata gasi de lucru in tarile din Uniunea Europeana. Germania oricum se va confrunta cu o criza a locurilor de munca in 2030 si se pare ca nu numai ei …

  • Cred ca ne puteti da un exemplu foarte bun: ia gazduiti la dv. in casa personala o familie de refugiati africani, sirieni, afgani, irakieni,… Ne veti demonstra ca se poate. Curaj!

   • Liviu, cred ca e buna observatia, poate ar trebui sa ne implicam toti in directia asta. Prima data trebuie schimbata perceptia opiniei publice, care dupa cum se vede, la nivelul oamenilor care ne reprezinta nu ne face cinste.

    Eu ii gazduiesc Liviu, dar asta nu rezolva problema de ansamblu, nu exista o singura familie sau doua daca si tu ai sa gazduiesti una. Exista multe … Cazarea e doar unul din aspecte, exista si probleme legate de asistenta medicala, hrana, utilitati. Nu stiu daca am bani sa le sustin pe toate …
    Apoi, e vorba sa privesti chestiunea in termen lung, oamenii trebuie integrati social … trebuie sa invete limba, sa-si gaseasca un loc de munca. Avem institutii platite sa gestioneze astfel de probleme de anvergura intr-o societate. Institutii platite generos din banii contribuabililor: ai mei, ai tai si al celorlalti cetateni. Institutiile acestea, reprezinta plasa de siguranta a organizarilor umane. Ele exista tocmai pentru a gestiona aceste probleme cand apar si a nu le lasa la voia intamplarii.

    • Cred ca nu intelegi despre ce este vorba. Ei nu vor un loc de munca – ei vor ajutoare sociale! Ei nu vor sa se integreze – ei vor sa te supuna pe tine – infidel – si civilizatia ta spurcata! Ei nu vor sa-ti invete limba – tu trebuie sa inveti limba lor!

     • Ati vorbit dumnevoastra cu toti cei peste un milion ? Imi vine greu sa cred … Generalizarile sunt, in general, pernicioase, asa cum incearca sa atraga atentia si doamna Tereza Brandusa Palade, de ceva vreme aici pe Contributors.

    • @vlad: ma intreb de unde apar cei cu gandirea ta si mai ales daca puneti intr-adevar cu seriozitate problema asa. Eu mai sper ca vreti doar sa va dati in stamba, sa fiti cool. Sunt chiar curios cum ai reactiona sa se mute o gasca de asta de salbatici cu turbane si burkha nu la tine in sufragerie, ci in vecinatate.

    • Suna spelndid!

     Atata doar ca experienta trista ne arata ca lucrurile stau un pic altfel.

     Mare parte din musulmanii veniti in UE nu prea au de gand sa se integreze sau poate nu pot. Pana la urma nu conteaza. In Franta, UK si Germania vedem deja a 3-a generatie de musulmani care par a fi chiar mai putin integrati si capabili sa se sustina prin munca onesta decat erau parintii si bunicii lor. Nu numai ca pun o presiune imensa pe serviciile sociale ale tarilor gazda, dar acum mai si imbratiseaza intoleranta islamica si se zbat sa transforme tarile Europei civilizate in infernurile din care au scapat parintii si bunicii lor.

     Chestia cu cine ii gazduieste este cat se poate de intemeiata. Tu zici ca ai vrei sa-i gazduiesti dar nu poti asa ca ar fi treaba statului sa le poarte de grija. Adica ar fi treaba platitorilor de taxe carora nu le pasa de ei si nu vor sa-i intretina, sa o faca in mod fortat pentru ca asa vrea musciu’ tau. Asta ti se pare o chestie corecta. N-asa?

     Chestia corecta ar fi ca cine vrea sa le poarte de grija sa o faca in mod voluntar, sa se angajeze prin contract sa le plateasca asistena medicala, hrana si educatia pana ce resusesc sa se intretina singuri. Daca nu sunt capabili sa o faca atunci sa faca bine sa-si tina gura si sa inceteze sa se straduiasca sa le scoata altora bani din buzunar oferindu-le in schimb doar criminalitate, si ruina. Corect?

     • Nefiind emigrat in Canada ,dar locuind de ceva vreme in Germania,indraznesc sa afirm ca musulmanii din Germania sint incomparabil mai bine integrati decat cei din Franta.
      Consider ca in timp ce Franta si Marea britania eu incercat asimilarea ,Germania a tintiit doar integrarea (este o diferenta imensa intre module cum sint tratati imigrantii in Germania si cum sint tratati in Franta; iar in comparatie cu Marea Britanie presa germana nu a dus nicioadat vreo camapnie contra imigrantilor est europeni,desi au fost probleme si cu ei).
      Ma intreb de ce in Germania nu este aceasta segregare intre musulmani si non-musulmani atat de clara ca in Franta?
      De ce doar in Franat si Marea Britanie au existat revolte si atentate cu bombe?
      Ce s-a intimplat in Germania au fost niste manifestatii in strada ale unora care s-au ititulat salafisti.Punct.

      • Nu a existat terorism islamic in Germania?! Hmmm… Ultimul atac de care imi amintesc s-a produs pe aeroportul din Frankfurt unde un musulman a deschis focul impotriva unui autobuz cu pasageri. L-au prins rapid si l-au neutralizat. Dupa cate imi amintesc au fost cativa morti si raniti. Nu mai retin cifrele exacte. Oricum treaba s-a produs in priele zile din Martie 2011. Imi amintesc asta precis pentru ca trecusem pe acolo venind din State Luni 28 Februarie 2011, iar atentatul a fost in timpul saptamanii miercuri sau joi. Atentatorul era un musluman nascut in Germania si care lucra la aerport. Presa politic-corecta germana nu a suflat o vorba despre atac dar el a facut valva pe toate canalele de stiri din afara Germaniei.

       De altfel primul atentat musulman major din Europa s-a produs tot in Germania in 1972 la Munchen cand teroristii arabi din gruparea Septembrie Negru au atacat parcul olimpic in timpul olimpiadei de la Munchen pentru a captura echipa israeliana. Totul s-a icncheiat cu o baie de sange,

       Un alt atac major s-a produs in 1986 la o discoteca din Berlinul de Vest unde terorsitii libieni au pus o bomba ce a omorat cativa oameni si a ranit peste 200. Acest atentat a provocat apoi marele bombardament american asupra Libiei din acelasi an in care a fost ucisa fiica adoptiva a lui Gaddafi dar el a scapat…

       Perceptia ca musulmanii sunt mai bine integrati in Germania ca si in Franta sau UK provine din faptul ca marea majoritatea a musulmanilor din Germania sunt turcii veniti ca si muncitori in anii ’60-’70 Astia daca nu munceau erau trimisi acasa urgent. Ei s-au integrat surprinzator de bine fata de valurile urmatoare. Spre deosebire de turci, arabii nu sunt pusi la munca si se integreaza extrem de greu. Grosul comunitatilor musulmane din Franta si UK sunt formate din arabi si pakistanezi. Si unii si altii, fara chef de munca dar cu chef de circ si omorururi. Acum Germania incide primul val masiv si compact de imigranti arabi mare parte din ei musulmani fanatici. O sa observi curand diferenta, utpi fa probleme…

       P.S. N-am inteles chestia cu Canada. Care era treaba?

    • „Avem institutii platite sa gestioneze astfel de probleme de anvergura intr-o societate. Institutii platite generos din banii contribuabililor: ai mei, ai tai si al celorlalti cetateni.”

     Adica nu din banii imigrantilor! Suntem deja suprasaturati de contributiile necesare pentru a-i ajuta pe „ai nostri”, de unde bani sa-i ajutam si pe „ai lor”?

    • „Avem institutii platite sa gestioneze astfel de probleme de anvergura intr-o societate. Institutii platite generos din banii contribuabililor: ai mei, ai tai si al celorlalti cetateni.”

     Adica nu din banii imigrantilor! Suntem deja suprasaturati de contributiile necesare pentru a-i ajuta pe „ai nostri”, de unde bani sa-i ajutam si pe „ai lor”?

    • Nu, multumesc, eu nu! Dar te rog, inca o data, da un exemplu personal, nu te ascunde in spatele unor institutii (care?) ce ar trebui sa ii integreze. Inca o data, eu nu vreau sa dau bani pe astfel de institutii, am alte prioritati. Nu ma astept ca o tara straina sa dea bani ca sa ‘integreze’. De ce ar face asta? Altefl, fiecare (roman, sirian, nepalez, hotentot, …) sa stea la el acasa daca nu este in stare sa se integreze in tara adoptiva (daca bineinteles si tara vrea) ”on his own”.

 7. Imi place asta – UE a avut niste idealuri in baza carora a fost construita, insa simultan, multe state din UE (si din afara ei) sunt parte a NATO.

  NATO n-a putut sta linistit si a intrat cu tancurile in dictaturile care tineau situatia sub control in Orient si in nordul Africii. Acum nu mai au dictatura unor oameni, fie ei si sangerosi, ci au dictatura terorii. In Orient si in nordul Africii e curata anarhie. Si e in continuare alimentata de americani (nu mai spun NATO, ca nu-s toti bagati in toate placintele, dar stim cine trage sforile acolo) si finantata de petrol si de aliatii arabi ai americanilor (cum se face ca Arabia Saudita si tarisoarele bogate din zona unde au aliati americanii nici nu se gandesc sa-si ajute semenii aflati la nevoie, ci dimpotriva, ii finanteaza pe cei care i-au adus pe acei semeni in situatia actuala? Si cum se face ca americanii si UE si Rusia sau China – orice putere ce se crede majora – nici macar nu discuta subiectul, necum sa le mai bata obrazul ori sa ia efectiv niste masuri?)

  Tare mi-e teama ca ne indreptam spre WWIII, mai devreme sau mai tarziu, chiar daca nu va mai fi un razboi planetar conventional, ci unul dus prin lupte de gherila si inflitrari in teritoriul inamic. Si chiar daca civilizatia vestica, asa cum o intelegem acum, reuseste sa castige din nou, nimic nu va mai fi la fel. Se vor duce pe apa sambetei drepturile omului, conventia de la Geneva, toate avansurile sociale din ultima jumatate de secol.

  Doar pentru ca niste unii au avut chef sa duca democratia asa cum o vor ei acolo unde nu era inca nici pe departe loc pentru democratie.

  (Si pentru oricine crede ca democratia este o stare care garanteaza de la sine bunastarea, cresterea nivelului de civilizatie si cultura, etc – iata un exemplu la noi in ograda, nu in Africa, unde oamenii sunt cu vreun mileniu in urma din punct de vedere cultural – nu economic: Rusia. Sub un pospai de democratie de vreo 25 de ani e aceeasi Rusie de format tarist, unde oamenii accepta un tatuc atoatestiutor si se lupta cu tot restul lumii pentru suprematia lor si atat. Daca astia, care macar in parte traiesc pe acelasi continent cu noi, n-au reusit sa se transforme intr-o democratie adevarata, desi formal impartaseau aceleasi valori europene, cum ar putea sa o faca Siria, Libanul, Egiptul (paranteza in paranteza: noroc cu armata Egiptului, care n-a acceptat o Fratie Musulmana, pe care americanii, in larghetea lor spirituala, mai ca au impins-o la putere. Puteam in acest moment sa avem TOT nordul Africii in aer), Palestina, Mali, toate tarile centr-africane, etc.?)

  UE, prin participantii membri ai sai la NATO, e de vina in parte pentru situatia de acum. Dar participantii care au inceput totul SUNT protejati de un ocean, si la ei nu ajung barcile alea libiene/siriene. UE a ajuns sa scoata castanele din foc desi nu ea le-a bagat acolo. Iar Romania, ca de obicei, joaca precum i se cere. Aia intra in valuri in UE, noi le construim moschee…

  Asa a inceput si caderea Imperiului Roman, care cu bune si rele, era culmea civilizatiei la momentul respectiv (dar care isi crease bunastarea pe seama teritoriilor cucerite, unde traiau „barbari”). Cand au navalit barbarii, au urmat secole negre pentru istoria umanitatii. Ghici ce ne asteapta pe noi acum.

 8. Un articol pertinent, relativ echilibrat. Asa ca imi cer iertare de pe acum pentru comentariul meu diletant. Autorul scrie de propunerea ” absurda ” a Slovaciei, care ” s-a facut de ras „, propunand sa preia doar crestini. Mda, nu prea e de bon-ton sa faci altfel de afirmatii de pe o pozitie oficiala… Dar mi-am adus aminte de situatia concreta, petrecuta pe o ambarcatiune plina de nefericiti, supraincarcata, in pericol de a se scufunda. Solutia? Au fost aruncati in apa…crestinii! Asta a fost criteriul.
  Oare nu exista posibilitatea unui scenariu asemanator, cand vom fi cu totii, toleranti si corecti politic cum ne sade bine noua, europenilor, intr-o barca mai mare?

 9. „Fireşte, asaltul refugiaţilor din vecinătatea sudică asupra Uniunii Europene nu va scufunda insula de pace şi bunăstare. La urma urmei, şi dacă va fi vorba de trei, de cinci, de zece milioane de imigranţi, tot nu e sfârşitul lumii pentru o Uniune de 28 de state şi 500 de milioane de oameni.”
  Concluzia de aici o consider superficiala. Cum ati ajuns la numerele astea? Ce credeti ca o sa faca cei aproximativ 4 miliarde de oameni saraci de pe planeta cand o sa auda ca milioane au ajuns pe „insula” europeana? Valorile etice actuale din occident ii cam indreptatesc pe toti sa ceara refugiu.
  Viitorul poate fi unul din 3 consider:
  1) Europa se izoleaza si isi pastreaza bruma de identitate/prosperitate ce o mai are – iar lumea o va acuza de lipsa de moralitate
  2) Forte extremiste de dreapta vor lua puterea pe valul indignarii oamenilor fata de modul de actiune a clasei politice – si o sa avem tot felul de politicieni sinistri la putere
  3) Europa se va alinia treptat la nivelul saraciei si dezordinii din Africa si Orientul mijlociu

  Daca varianta 1) nu se concretizeaza – ma gandesc ca poate ar trebui sa ma gandesc pe termen mediu la randul meu la imigrare :) :(

  • Daca varianta 1. nu se concretizeaza chestia cu emigrarea va deveni la randul ei lucrul dreaqu’.Un exemplu concret: Marea britanie a fost invadata de indieni si pakistanezi. O buna parte din ei doresc sa emigreze mai departe in SUA. SUA in general tine o evidenta destul de stricta a tarii de origine a imigrantilor si ingreuneaza la maxim imigrarea provenita din tari cu contingente prea mari de imigranti, ceea ce a cauzat probleme stupefiante emigrantilor britanici.

   Am venit in SUA ca cetatean roman cu o viza L1A (executiv transferat in cadul corporatiei) . Am obtinut rezidenta permanenta (cartea verde) dupa mai putin de un an si apoi cetatenia SUA dupa 5 ani de rezidenta permanenta. Trei colegi britanici au venit incoace cu acelasi tip de viza. Doi dintre ei s-au intors dupa cei cinci ani permisi de viza L1A inapoi in UK nereusind sa obtina cartile verzi din cauza ca numarul de imigranti „britanici” de origine indiana e foarte mare. Al treilea a reusit dupa mai bine de 6 ani (cu advance parole, circ la TV-ul local, avocati, interventia VP-ului diviziei noastra la imigrari etc.) sa obtina cumva cartea verde. Pentru moment germanii, italienii, belgienii si polonezii au reusit sa obtina la fel de usor ca si mine cartea verde daca veneau cu viza de lucru potrivita. Insa pe masura ce numarul cetatenilor UE „etnici” ce vor incepe sa se inghesuie la portile Americii se inmulteste s-ar putea ca si lor sa le fie la fel de greu sa vina ca si britanicilor azi…

 10. Stimate domn,

  Ca sa va urmez modelul, mai intai sa stabilim niste puncte cheie:

  1) O amintire istorica. In 376, triburile pasnice de agricultori goti sunt lasate sa se stabileasca la sudul Dunarii pentru a scapa de migratia hunilor. Li se da o bucata de pamant si in schimbul contributiei militare li se promite mancare. Erau undeva la 100 000. Imperiul insa nu are bani ca sa le asigure cele necesare traiului, asa ca pasnicii goti se rascoala si jefuiesc castrele si orasele din jur. Imparatul cu legiunile sale, veniti sa puna capat conflictului, sunt masacrati la Adrianopol in 378. Doar 2 ani dupa ce se permisese migratia umanitara. Desi imparatul de la Constantinopol a reusit sa-i infranga si sa-i izgoneasca din Tracia, gotii s-au impartit in grupuri. Unii au creat un statulet in Italia de azi, altii in Franta de azi. A fost inceputul sfarsitului pentru partea vestica a imperiului. Dar cine-si mai aduce astazi aminte de lectii de istorie?

  2) 1000 de ani s-au luptat europenii intre ei. Daca nu si mai bine. Singurele ocazii cand Europa a dovedit coeziune si solidaritate au fost in lupta contra invaziei musulmane. Parte din istoria Spaniei si Portugaliei se refera la reconquista, eliberarea peninsulei de musulmani. Viena ar trebui sa-si aminteasca cele 2 asedii care putea schimba sensul si ordinea lumii. Sobiesky e un erou eliberator al Europei. Eugen de Savoya are statui in toata Europa de Est pentru rolul lui in recucerirea acestor teritorii de sub jugul otoman. Serbia, Bugaria, Grecia si Romania si-au recastigat independenta impotriva islamului militant. Si-acum ce facem? Ii invitam aici de buna voie? Europa si-a uitat radacinile. Va asigur ca islamul militant a ramas constant.

  3) Expresia Slovaciei nu e nici absurda, nici ilogica, ci cat se poate de curajoasa si normala. Daca crestinii se pot dovedi crestini, atunci vor intra in tara si se vor adapta si integra imediat. Daca nu pot face dovada, atunci nu vor fi primiti. E un probatio diabolicum?! Pai asta si vrea guvernul Slovac: sa nu primeasca pe nimeni. De ce ar face-o? Nu ei au finantat primavara araba sau ” rebeliunea” anti-Saad.

  4) Nu se poate ca intr-o uniune de state egale membrii sa aiba mai putine drepturi ca non-membrii. Sau cei care respecta regulile sa fie pedepsiti pentru cei care nu le respecta. Romania s-a chinuit fara succes in ultimii ani sa intre in Schengen. A cheltuit enorm de multi bani. Iar acum Schengen e in pericol sa dispara. Noi ca cetateni UE suntem macar scutiti de vize si lungi controale vamale. Acum se discuta reintroducerea acestora pentru ca UE nu poate stavili valul de imigranti. Numai ca cei intrati in UE ilegal vor tranziata granitele interne tot ilegal, in timp ce cetatenii „cu drepturi depline” vor sta la cozi si controale interminabile la punctele de trecere a frontierei. Vi se pare in regula ca 100, 200 de mii de imigranti sa distriga intregul edificiu si categoria de drepturi castigate de cei 500 milioane de cetateni in numele ” umanismului” ? Mie nu!

  • Atitudinea Slovaciei e cel mai pur fundamentalism religios, crestin de data asta. Are si Europa fundamentalistii ei nu doar Orientul :)

   • nu e vorba de fundamentalism religios, e dreptul fiecaruia sa aleaga pe cine baga la el in casa. E mai usor sa integrezi pe cineva cu care ai afinitati culturale

    • Pai Europa marseaza pe multiculturalism … o cultura in plus nu cred ca ar fi o problema majora … deci nu sta in picioare argumentul …

     • îi integram asa cum îi integram pe rromi de sute de ani, asa cum i-au integrat francezii pe fratii kouachi sau pe coulibaly

     • Vlad, baiete, tu incerci sa fii purtatorul de cuvant al corectitudinii politice care va distruge civilizatia. Eu refuz sa cred ca poti fi atat de indoctrinat cu idiotenia de teorie a multikulti, pe care pana si Merkel o dezavueaza. Cei ca tine n-au trait niciodata in lumea reala, sa vada ce inseamna „multiculturalism” printre barbarii astia care fac tiganii nostri sa para simpatici.

  • Exista o serie cauza-efect aici. Americanii decid ca nu se mai joaca in Orientul Mijlociu si ca au nevoie sa faca ceva pentru a nu permite UE sa devina un jucator politic cu adevarat important (discutam de ultimii zece ani.) Rup status-quo-ul din estul Europei, incepand sa construiasca un scut anti-racheta care, chipurile, trebuia sa ne apere de (ca sa vezi!) extremistii din Iran si Siria. Rusii incep sa mormaie si se implica in Siria si Iran, de o parte, avand ca oponenti USA si aliatii, de partea cealalta. Fiecare parte inarmeaza la greu pe cine prinde, sperand ca va avea o mana mai buna ca adversarul (scenariul asta s-a repetat la indigo in Coreea si Vietnam, incepand cu anii ’50, respectiv ’60.) si ca nu se va ajunge la razboi deschis Est-Vest (bad for business.)
   Americanii nu se mai implica cu trupe la sol nici in Siria, nici in Iran, insa incep sa finanteze „primaveri arabe”, adica dau la o parte dictatori cu care puteau macar discuta, dar care aveau si pretentii, pentru a pune in loc papusi de paie. Rezultatul – extremistii musulmani incep sa isi faca de cap, finantati atat de rusi cat si de americani. Pretul petrolului incepe sa oscileze, ceea nu convine nimanui. Intelegand – sau cedand economic – ca nu se poate discuta cu fanaticii, si avand supriza Califatului Islamic / ISIS, format initial din oameni antrenati de americani in Irak pentru a combate regimul Hussein, rusii si americanii se retrag din poveste, cel putin pe fata, lasand in urma anarhie.
   „Cearta” se muta in Europa. Rusii n-au uitat de scutul anti-racheta, care acum pare sa fie indreptat contra lor (ceea ce era oricum la mintea copiilor.) Isi cumpara niste oficiali in Ucraina, tara tampon, si maraie ceva mai tare. Americanii isi spun „F*** the EU” si finanteaza macar in parte maidanul. Apoi isi instaleaza niste personaje cel putin prietenoase la putere. Rusii raspund cu anexarea Crimeei si finantarea razboiului separatist (iar americanii si aliatii finanteaza partea opusa.)

   In tot acest timp, mai au loc prabusirea burselor si recesiunea economica, cateva dezastre uriase de mediu, inceputul crizei refugiatilor iar ISIS continua sa creasca, nestingherit si finantat de banci jefuite, petrol vandut tuturor – inclusiv unor membri NATO, primind in continuare armament din toate partile, si creand un genocid in regiune, pe care toti comentatorii europeni il vad si-l publica pe la subsolul ziarelor serioase sau pe prima pagina in tabloide, dar nu fac nimic ca sa-l impiedice. (A fost mult mai mult mediatizat atacul de la Hebdo decat orice genocid cauzat de ISIS. Asta spune tot ce era de spus despre perceptia europenilor in privinta unor atrocitati care nu-i implica direct.)

   Iar acum, dupa cateva mii de oameni care se ineaca in Mediterana, Grecia si Italia pur si simplu nu mai pot manageria situatia. Ori blocheaza navele – adica ucid indirect cateva mii de oameni, ori le permit sa intre in tara. Insa UE nu intervine pentru a reduce povara statelor respective. Din nou, birocratii europeni se uita, tataie din buze si nu fac nimic. Greciei ii trece glontul pe la ureche cu Grexitul. Refugiatii ajung pe continent. Lumea se uita. Extremistii / radicalii incep sa propuna construirea de garduri si selectarea crestinilor de parca astea-s problemele. Odata inceput potopul, nu-l va mai opri nimeni.

   Morala: Cand doi giganti militari (NATO(USA)/Rusia) se infrunta, castanele sunt scoase din foc de UE, care fie nu stie, fie nu poate sa intervina astfel incat sa indeparteze cauza si nu sa trateze efectele. Cum a zis si Nuland – the EU is F*****.

 11. Cum o fi cu „generozitatea” aia sociala in tara la noi ? Am muncit de cand ma stiu la patron, cand am fost bolnav am platit din mana tot (medicamente, operatie, anestezist, asistenta etc), chiar daca eram in spital de stat si aveam asigurare. Pentru copii platesc profesori (ora de 45 minute e 40 de lei !!) sa-i pregateasca, deoarece la scoala nu se face carte. Am pus o suma deoparte pentru perioada de dupa 50 de ani cand voi fi dat afara si nu ma va angaja nimeni, chiar daca am 2 specializari finalizate cu examen de licenta universitate de stat (IT, inginerie si post-universitara management de proiect si SSM). Acum, cu 65 ani varsta de pensionare, practic nu mai exista pensie, asa ca am ca pus la deoparte o funie zdravana, sapun si cartea „Drepturile omului” in limba romana pe post de Biblie (din pacate nu e gluma). Cam asa arata viitorul unui om obisnuit care nu a vrut sa-si insuseasca foloase necuvenite din motive de educatie.Unde este protectia sociala ? In jur am numai familii destramate, cu membri plecati sa munceasca din greu pe la straini pe cativa banuti. Chiar credeti domnule Naumescu ca intereseaza pe cineva Romania „socialista” de astazi, fie el si musulman ?

  • Am vazut cateva propuneri privind eliminarea totala a ajutoarelor sociale si a sistemelor finantate de stat, pentru a face Europa mai neatractiva pentru imigranti. Niciunul dintre extremistii de fotoliu care propuneau respectivele masuri nu parea sa-si dea seama ca distrugerea sistemului social european – romanesc, englez, francez, german, etc. – atinge in primul rand populatia saraca a tarilor respective. Iar mai nou, chiar si cei care au un loc de munca intra in categoria celor saraci – singura diferenta este ca ei inca se zbat sa-si pastreze un status socio-economic, iar cei „asistati” (peiorativ) sunt multumiti sa ceara si sa primeasca un minim absolut.
   Intrebarea mea era, in acel caz, ce sens are statul, daca nu are obligatii sociale, sau daca nu si le indeplineste? Statul n-are banii sai, nu munceste, nu produce nimic, banii vin de la populatia care munceste si produce. De la cetateni. Daca statul strange dar nu da nimic inapoi, la ce bun sa pastram statul?!
   In Romania am inceput sa avem doar obligatii catre stat sau altii, insa statul si ceilalti n-au nicio obligatie catre noi. Cred ca e clar ca incepe disolutia, sau e deja inceputa, dar inca pastram aparentele.

   De ce ar veni musulmanii aici? Pai n-au de ce veni, dar daca nu vor fi primiti in tari cu sisteme inca (cel putin partial) functionale, unde credeti ca vor merge? Undeva unde sa riste sa fie bombardati de NATO sau ucisi de ISIS? Sau vor alege raul mai mic – un stat in disolutie unde, chiar daca se decide ceva undeva, nimeni nu pune in practica nimic? Noi am avut domnitori aserviti turcilor sute de ani, de ce n-am accepta noua cucerire musulmana, „de catifea”? Cine sa li se opuna acestor hoarde de disperati? Cei care mai puteau face ceva au emigrat ei insisi in aceleasi state unde sistemele sunt inca functionale…

  • Aveţi dreptate. Beneficiile sociale în România sunt sub-africane. Doar faptul că nu este război civil la noi i-ar putea tenta pe bieţii de ei. Dar „generozitatea socială” în ţara noastră este doar o gogoriţă.
   În Tunisia, cheltuielile sociale (sănătate, pensii, şomaj, alocaţii sociale) reprezintă 19% din PIB. Dacă adăugăm şi educaţia, cheltuielile ajung la 26% din PIB. O spune cel mai recent studiu al Băncii Mondiale.
   http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/12/24/000442464_20131224113429/Rendered/PDF/827120WP0P12850Box0382091B00PUBLIC0.pdf

   În România, cheltuielile de protecţie socială repezentau în anul 2012, după cum spune Eurostat, 15,6% din PIB
   http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tps00098&plugin=1

   Cam aşa stau lucrururile cu „generozitatea socială” a României. Trompetele care urlă împotriva protecţiei sociale româneşti sunt fie lovite de o de crâncenă ignoranţă, fie doar nişte maidanezi.

  • Vreau sa fiu clar inteles: nu am nevoie de vreun ajutor de la stat sau pomana de la ONG. Vreau ca de banii mei, pe care i-am facut cu munca fizica si intelectuala cinstita si pe care-i dau statului roman, sa fiu tratat cu competenta in spital si sa primesc pensie in timpul vietii, nu jumatate la vaduva daca supravietuieste si ea. Adica asigurari de sanatate private (cheltuiala deductibila care sa inlocuiasca pe cea obligatorie de stat) si pensie privata (deductibila si care sa inlocuiasca pe cea de stat).

  • E clar ca totul este dupa un manual pe care nu l-am citit. Sau… o greseala ireparabila a americanilor si pe fondul conjugat al altor interese inclusiv europene. Pacat. Lumea este in disolutie si se va crea cu voia lui Dumnezeu un nou BABILON .

 12. Ma tem ca a cam trecut vremea paleativelor si orice masuri ar lua politicienii europeni sunt tardive. Rezolvarea problemei deja ii depaseste, a scapat de prea mult timp lucrurile de sub control. Romanii s-au dat si se dau de ceasul mortii, facandu-si griji din cauza minoritatii maghiare care nu depaseste 6,5% din totalul populatiei, in timp ce in majoritatea tarilor din vest procentul musulmanilor a depasit aceasta cifra in doar cateva decenii, iar acum procentul creste necontenit, dubalandu-se aproape, la fiecare 10 ani. Chiar in tari precum Suedia si Elvetia, care nu au avut colonii musulmane si lipseste premisa pentru o imigratie islamica puternica. In Franta, spre exemplu, de la 6,3 % in 2000 s-a ajuns la 11% din total in 2010. Asta in conditiile in care, inainte de 1990 procentul musulmanilor in toate aceste tari era nesemnificativ.
  Masurile de tipul inchiderii granitelor sunt tardive, nu mai pot avea decat un efect minor. Criza este deja acuta si avand in vedere incompatibilitatea celor doua civilizatii implicate, nu cred ca se va solutiona fara razboi civil. Libanul este modelul de viitor al tarilor europene. Personal cred ca singura speranta a europenilor este ca ca buboiul sa se sparga cat mai repede. Una este sa faci fata unei populatii agresive care reprezinta 20% din totalul populatiei si cu totul alta situatie daca aceasta a ajuns la pragul de 50%. In acest din urma caz solutia trece exclusiv in minile comunitatii musulmane si e destul de previzibil care va fi acea solutie.

  • Fiti domnule serios!
   Cum sa aiba mareata Franta 20% musulmani? Aia nici macar nu-i numara dupa asemenea criterii retrograde. De vreo 200 de ani, dupa ce se casapira bine intre ei, ii socoteste doar pe criterii de „citoyens” si le tot flutura pe la nas chestia cu „justice socialle”. Astept, foarte curios, sa vad pe unde dracu or scoate camasa.

 13. Sa va trimitem poze din Dubai? Din Quatar? Din Arabia Saudita? Nimeni nu vorbeste despre de ce nu merg baietii astia la „fratii” lor? Pentru ca „fratii” lor cunosc marfa si nu vor sa-si detoneze regatele cu mana lor si ii vor executa fara intarziere?

 14. Pentru Vlad

  „Chiar credeti (…) ca intereseaza pe cineva Romania „socialista” de astazi, fie el si musulman”? Ati fi sigur mirat ca da, Romania intereseaza!!! Atitudinea Dvs. demonstreaza o grava lipsa de cunostinte legate de cei care vin din regiunile respective si despre situatia de acolo. Poate parea o ciudatenie pentru multzi romani, dar situatzia de aici e rai fatza de iadul de acolo! Un exemplu simplu: un fost coleg de facultate a revenit in Romania din Siria. De unde a venit la studii ca „valutar”, deci nu era vreun sarantoc… Si a revenit mult saracit, chiar el a spus. A pierdut mai tot, insa linistea de aici recompenseaza. Personal, cred ca nu minte. Nu te apuci sa o iei aproape de la zero degeaba, cam la a doua tineretze, cu familie, cu copii etc. In plus, nu era cine stie ce aventurier omul. Deci da, Romania poate fi rai pentru multzi din cei de pe acolo. Nu te=mpusca nimeni pe strada, nu te executa cineva ca nu-i place mutra ta, pentru ca esti sunnit, nu shiiit sau invers, evreu sau crestin etc. Avem si noi nebunii nostri, dar nu exista comparatzie. Am fost pe acolo si stiu cate ceva. Deci nu plecatzi de la premisa ca Romania e ferita pentru ca nu e Eden-ul Germaniei, Frantzei, Angliei etc., pentru ca gresitzi.

 15. Urmatoarele alegeri nationale/europene vor scoate demonii extremismului din adancuri, pt. ca birocrati inepti inca se agata de acest „politically corectness”. La mare distanta de orice alt subiect, castig de cauza va avea partidul/persoana care va promite inchiderea granitelor si expulzarea africanilor si arabilor. Si oricat de deschis si de centrist am fost pana acum, voi vota partidul/omul care va avea acest punct pe agenda ca si prioritate zero. Exista alte solutii pt. ajutorarea celor ce au nevoie, iar iluzia integrarii arabilor si africanilor in Europa este sinucidere curata. Maghrebienii din Paris au aratat-o cu prisosinta acum 3 ani cand au devastat cartiere intregi; nu pot fi intergati.
  Sau aici, oameni care au beneficiat de toate sansele imaginabile, studenti la Upsalla, Suedia (Cea mai tolranta tara din lume) sar la bataie.
  https://www.youtube.com/watch?v=a0tZ1jXK2dA
  Care dintre ciititorii acestor randuri ar sari sa bata un profesor doar pt. ca se simte jignit (macar ca ce s-a proiectat pe ecran nu e o jignire)? Nu ar merge la Decanat cu o petitie, sau cu o plangere la Politie? Maimutele nu au capacitatea de a intelege astfel de lucruri elementare. Uitati-va la ele cum urla din amfiteatru: Allah u Akbar! Sunt oprite de la vilenta doar de fermitatea agentilor de paza. Cum poti tine sub control milioane de astfel de brute?
  Sau aici: http://www.liveleak.com/view?i=6ca_1405852025

 16. Cine a declansat si sustinut „Primavara araba” sa primeasca imigrantii din arealul respectiv. Adevarat, erau dictatori in zona, dar mentineau stabilitatea si statutul laic al societatii. Chiar si un nivel de trai multumitor. Acum razbaie, teroristi, debandada, etc ! Un haos total !
  Raspunde cineva pentru prostia asta ?
  Are Europa si USA lideri adevarati ?

 17. Dar sa revenim la problema ridicata de dl. Naumescu. Care va fi o problema, sigur nu e ceva trecator. Sunt deacord cu Icentul Carpatzilor, atat in cazul exemplelor istorice evocate, cat si cu celelalte puncte. Istoria arata ca civilizatziile avansate au avut mereu de pierdut in ciocnirea cu barbarismele de orice fel. Si ca numai ingradirea intre chingile regulilor face o societate suportabila. Sunte tolerantzi, OK. Dar daca tolerantza poate duce la distrugerea unui edificiu functional, care-si apara oamenii, care aduce liniste? Daca „tolerantza” se va materializa mai tarziu in haos, teroare, frica? Se mai justifica? Pentru mine, nu. Deja ceea ce se petrece nu mi se pare nici normal, nici macar „politically correct”.
  Se bate deseori moneda pe rolul jucat de europeni in fostele colonii. Nu neaga nimeni istoria, insa acele popoare care s-au „eliberat” au alunecat mai mereu pe panta anarhiei sau dictaturii. Macar daca nu te pricepi la ceva, fie si la auto-guvernare, lasa-te pe mana altora. Intre timp, vremurile s-au schimbat, iar Europa nu ar mai apasa cu jugul tunurilor pe gatul celor condusi. Sa nu fim ipocritzi, sigur ne e mai bine noua, romanilor in arhitectura europeana decat intre Siria si Irak…
  Poate sunt prea „european”, dar prefer „dominia legilor civile”, fie si cu o mana mai forte, nu sa fim condusi dupa preceptele biblice, coranice sau altele asemenea. Or, totzi cei care ataca acum reduta europeana vin exact din acele zone unde islamismul este impus cu fortza, dictaturile calca pe drepturie civile, iar radicalismul este la el acasa. Si atunci? In temeiul „civilizatziei europene”, sa le spunem, „poftim, facetzi ce vreti”? Eu cred ca nu.
  De aceea, apreciez ca raspunsul Slovaciei este corect: se apara ca stat, ca entitate. Pana la urma, Europa a luptat destul cu sarazinii (arabii care au cucerit Spania si Portugalia) sau cu armatele otomane ca sa-si castige dreptul de a fi asa cum este azi. Sincer, ma ingrozesc cand vad ce se intampla cu refugiatzii din acele partzi ale lumii. Insa, atunci cand le vine la indemana, ard steaguri europene sau americane, ne injura, ne amenintza, ne spun ca nu avem ce cauta acolo, ca e tzara lor etc. Atunci sa ramana acolo, daca nu le convine stilul european. Sau Europa e buna doar cand e vorba de beneficii???
  Si aici am ajuns la o alta mare problema: integrarea refugiatzilor. Se vede prea bine chiar si in Frantza sau Germania ca nu ajunge sa fii binevoitor cu nou-venitzii. Au mari probleme cu integrarea nord-africanilor (Frantza), a etnicilor turci, a musulmanilor de orice fel. Se tot bate moneda pe faptul ca statele respective nu au „integrat” noii-venitzi. Dar daca acestia NU AU VRUT SI NU VOR SA SE INTEGREZE? Aaa, vor o societate ca aceea de acasa, dar cu beneficiile din Europa… Sincer, asta seamana a ceea ce spune proverbul: ” daca-i dai nas lui Ivan, ti se suie pe divan”. Pai, cred ca e cazul sa-l mai dam un pic jos! Vrei sa stai aici? Respecta IN TOTALITATE REGULILE! Alfel, esti liber sa pleci sau nu ai ce cauta aici…

 18. toate miscarile astea de ‘democratizare’ a nordului Africii si a Orientului Mijlociu erau previzibil falimentare inca inainte sa inceapa. E la mintea cocosului ca nu poti sa institui cu forta un sistem democratic in tari marcate de probleme etnice, religioase, cu diferente culturale majore si cu un grad de dezvoltare mult sub cel al emancipatului vest.
  Era la fel de previzibil ca multi vor incerca sa plece din acel infern, era de asteptat ca anarhia va fi un teren fertil pentru dementi. Europa plateste acum pretul acelor decizii gresite la care nu pare sa fi avut o contributie importanta.

  din pacate UE e in sah acum si are de ales intre a primi oricat de multi emigranti, a ridica garduri de protectie sau de a interveni contra islamistilor radicali.
  tot din pacate, fiecare dintre aceste trei optiuni au aspecte negative considerabile:
  1. primirea unui numar mare de emigranti cu nivel scazut de calificare si cu potential de a ascunde viitori teroristi printtre ei. asta in context economic si social deja problematic.
  2. a ii tine afara pe acesti nefericiti ar crea o criza umanitara imensa si un foarte posibil efect de bumerang ce ar duce la radicalizarea acestor potentiali emigranti si intoarcerea lor pentru a ingrosa hoardele ISIL.
  3. a declansa o actiune impot4riva ISIL impreuna cu americanii si altii asemenea pare a fi cea mai buna varianta pentru ca elimina cauza problemei. Asta insa s-ar putea face numai prin alianta cu cei ce pot tine in frau aceste zone prin metode forte pentru ca numai asa se poate mentine o pace relativa si control impotriva unei reactiuni a islamistilor. Asta ar fi delicat cata vreme vestul a sustinut miscarile de rasturane a puterilor autoritate din zona, de ex in Siria. Se pune intrebarea cu cine sa te aliezi impotriva ISIL si cat de capabili de guvernare vor fi acestia dupa o eventual victorie. Ceea ce se intampla acum in Irak ne indica faptul ca ‘revolutionarii’ nu pot guverna cu mare succes ba chiar pot contribui la o noua radicalizare in zona.
  Pe de alta parte, razboiul trebuie dus pe mai multe fronturi (Afica, Orientul Mijlociu…) si va fi unul neconventional cata vreme te lupti cu teroristi si nu cu armate regulate. Va fi nevoie si de securizarea interna pentru a evita atacuri teroriste in Europa. Si va mai fi si o lupta de lunga durata care va pune Europa alaturi de SUA pe lista inamicilor nr. 1 al fundamentalistilor. Iar SUA are un ocean ce o separa de nebuni cat timp in Europa se ajunge usor. Astfel incat ne intoarcem la solutia nr. 2, e nevoie de garduri de protectie si control sporit chiar si in acest caz, numai ca pacificarea acestor zone ar limita dorinta localnicilor de a navali in UE.

  Intamplator sau nu, UE e acum in pozitie de sah si va fi obligata sa faca ceea ce a incercat din rasputeri sa evite: sa se implice major in conflict si sa ajusteze serios proiectul initial ce presupunea o uniune toleranta si deschisa care sa propage binele si bunastarea prin puterea exemplului. Sper sa nu esuam total in proiectul european, e unul bun in opinia mea si ar fi pacat sa ne intoarcem in trecut si la toate problemele lui.

 19. Hai sa nu fim ipocriti, responsabilii (europeni) pentru situatie pot fi numiti cu usurinta si sunt guvernele din Franta si Marea Britanie. Nu e greu sa iti amintesti cum il fugareau pe Gaddafi cu avionul francezii si cum trimiteau bani si arme la opozantii „democrati” ai lui Assad.

  Sigur Gaddafi si Assad nu erau/sunt niste ingerasi, mai impuscau unul doi, mai tineau cateva mii la racoare sa se mai gandeasca daca vor democratie, dar fata de dezastrul care a urmat tragi concluzia ca erau niste „baieti buni”.

  Iar din perspectiva strict europeana contribuabilul european acum trebuie sa achite nota de plata pentru aventurile unor politicieni inepti sau rau intentionati.

  Solutii? Eu as incepe cu politicienii europeni care s-au jucat prin Libia si Siria de-a „primavara araba”. Dar e problema francezilor si englezilor ce fac cu politicienii lor; si sa nu se mai planga ca nu mai au loc sa traiasca de avalansa de imigranti.

 20. Asta se si doreste, slabirea Europei ca sa nu cumva sa adere la BRICS si sa accepte naibii odata acordul TTP pentru ca europeanul contribuabil cere déjà prea mare salariu,asa ca e nevoie de o forta de lucru muult mai ieftina. Iar cine are impresia ca imigrantii pot fi asimilati in normele Europene sa-i ia la ei acasa pentru in timp.oare nu ar fi mai bine sa nu mai fie terorizati bietii oameni la ei acasa? Si sa stea acolo?

 21. „Demography is destiny”

  „We must be mad, literally mad, as a nation to be permitting the annual inflow of some 50,000 dependants, who are for the most part the material of the future growth of the immigrant descended population. It is like watching a nation busily engaged in heaping up its own funeral pyre.” (Enoch Powell – Rivers of Blood speech, 20 April 1968)

  De recitit „Rivers of Blood speech” al lui Enoch Powell.

  America este, evident, o societate multietnică şi multirasială. Dacă devine şi o societate multiculturală, fără o cultură centrala comuna, ce o va mai ţine unită?

  Problema pentru americani e dacă vor reînnoi şi întari cultura care istoric i-a definit ca naţiune sau dacă ţara va fi dezmembrată şi fracturată de cei hotărîţi să submineze şi să distrugă cultura europeană, crestină, protestantă, engleză care a fost sursa bogăţiei şi puterii naţiunii şi a marilor principii de libertate, egalitate şi democraţie care au făcut din această ţară speranţa multor oameni din întreaga lume. Aceasta e sfidarea cu care se confruntă americanii în primii ani ai secolului XXI.
  (Samuel Huntington – Cultures in the 21st Century: Conflicts and Convergences — Delivered at Colorado College February 4, 1999)

  E inceputul sfirsitului pentru civilizatia occidentala, aceasta… vibranta (haha) comunitate de, citez dintr-un amic, „gay, transgendered, transexual, bisexual, trisexual, asexual, transvestites, sadomasochists, pedophiles, genderbendered (yes there is a difference you bigots), black, white, chicano, jew, mestizo, albino, chinaman, you name it”. Ca o torță va arde Europa noastra cea neomarxista, atee, corecta politic, inclusiva, multiculturala si teribil de diversa & progresista. Si va curge singe. Riuri de singe, vorba lui Enoch Powell. Dar nu scapa nici USA, le va muri si lor capra. Uitati-va la Detroit si Ferguson. Asta ne asteapta pe toti dupa colt.

  O multime de autori avertizeaza si tot avertizeaza de vreo 20 ani ca se va ajunge EXACT la ceea ce vedem zilele astea in Europa. Degeaba, nimeni nu ii asculta, lumea petrece, bea, se drogheaza sau zace hipnotizata in fata televizoarelor pentru spalaturile zilnice de creieri, citeste si scrie prostii pe facebook, face sex (nu copii) cu cine se nimereste, divorteaza, se sinucide, putinii copii neavortati sint „educati” de stat si cresc ca niste buruieni, industria porno infloreste fara sa se sinchiseasca de crizele din jur, pe Dumnezeu l-am alungat din cetate, bisericile sint goale, popoarele se transforma in populatii, iar unitatea de altadata degenereaza in lupta fiecaruia impotriva tuturor… Credinta occidentalilor s-a dus, cultura lor e pe moarte, civilizatia occidentala agonizeaza, iar oamenii vor pieri si ei, pentru ca „The Faith is Europe, Europe is the Faith. And when the faith dies, the culture dies, the civilization dies, and the people die”.

  Nu se mai poate face nimic. Capat de drum.

  The Diva is already singing.

   • E inceputul sfirsitului pentru cultura ortodoxa, aceasta… vibranta (haha) comunitate de, citez dintr-un amic, “calugari barbosi, calugarite nespalate, preoti nesatui, politicieni neaosi corupti si turciti decorati si de Erdogan si de Daniel cu „Martirul Brincovean”. Ca o torță va arde Romania noastra pasunista, samanatorista, teribil de civilizata dupa cum se vede la Valeni si mai ales la Tanacu – Mecca si Medina ortodoxiei romanesti. Asta ne asteapta pe toti dupa colt, predici intunecate ale unor profeti impotenti perorind in numele unui Dumnezeu la fel de neputincios.

    O multime de autori avertizeaza si tot avertizeaza de vreo 20 ani ca se va ajunge EXACT la ceea ce vedem zilele astea in Romania. Degeaba, nimeni nu ii asculta, lumea arunca cu banii in popii sarlatani, pierde vremea la biserica in loc sa faca ceva, bea agheazma la litru, violeaza fete in grup, in aclamatiile „comunitatii satesti traditionale” si a preotului din sat, sau zace hipnotizata in fata posturilor Trinitas, ascultind zeama acra si diluata a micilor profeti de mahala.

    Nu se mai poate face nimic. Capat de drum. Nu ramine decit sa sperati ca banii cu care ati incercat sa il mituiti pe Dumnezeu au ajuns in casieria raiului si nu s-au oprit in viloaiele popii.

 22. Varianta cea mai eficienta pe termen lung ca la ONU este sa se aduca probe indubitabile (nu ca balariile cu tevile din Iraq, care au facut un deserviciu urias pe termen lung ) despre cine este in spatele ISIL. Iar respectivul stat sa zboare din Consiliul de Securitate, ale carui decizii le blocheaza sistematic din 1948 incoace.

  • Cui prodest?

   Aia sunt cei care au cauzat toata povestea. Desi, cinstit vorbind, lumea asta n-a fost in pace niciodata in era moderna. Chiar daca noua in Europa ni se parea ca suntem in pace, pe undeva prin lume oamenii se macelareau intre ei cu frenezie. Dar in ultimii doua mii de ani, nu exista nicio perioada in istoria lumii cand sa fi incetat o clipa conflictele, fierbinti sau reci.

   ISIS au aparut ca anexa la Al-Qaeda (care acum nici nu mai e des mentionata, parca s-au facut balonase de sapun), dupa ce avusese parte de fonduri si arme la greu de la americani, care incercau sa-l doboare pe Saddam Hussein. Cand americanii au venit in persoana si au pus trupe la sol, i-au lasat pe ante-mergatorii ISIS cu ochii-n soare. Logic, s-au reprofilat. Au inceput sa fie finantati de statele arabe bogate (aia cu bani de pe acolo au impresia ca-si spala pacatele finantand jihadul, la fel cum crestinii nostri isi cumpara un loc in rai facand binefaceri sau donand bani bisericii. Este exact acelasi rationament.)
   Eventual, au inceput sa faca rost de bani din rascumparari, jafuri, golirea bancilor in orasele capturate, petrol din sondele de pe teritoriile controlate, etc. Bani au. Iar acum au inceput sa invete sa-si indoctrineze pruncii de mici, ca sa li se para o normalitate cruzimea si genocidul. Sunt mii, zeci de mii de tineri fara viitor din lumea civilizata (vestica) care provin la a doua, a treia generatie din familii de emigranti si care se lasa cuceriti ideologic de povestile ISIS. Aia sunt usor de racolat. Lipsa de educatie, de perspective, de viitor, duce la devalorizarea propriei vieti. Li se pare normal sa se sinucida daca iau cu ei macar o alta persoana. Simpla „spalare pe creier” e prea putin spus pentru ce nivel a atins manipularea ISIS.

   Si ce fac tarile unde se afla posibilii racolati, ca sa-i impiedice? II pedepseste, daca ii prinde. Trateaza efectul si ignora cauza, ba o mai si inrautatesc. Aia de la Hebdo erau francezi, nascuti si crescuti acolo – dar niciodata considerati francezi de concetatenii lor. Si ca ei sunt multi. Da-i unuia ca aia o arma automata si iti garanteaza un masacru. Iar armele au ajuns sa fie ca si la liber in tarile respective, de te miri de unde apar.

   Complexul militar-industrial care a plusat ca sa mai aiba unde vinde niste rachete, si a mentinut starea de razboi si cand puteau fi gasite solutii, chiar imperfecte, e deja multinational. Sunt bagati acolo si americanii, si rusii, si francezii, si englezii, si ucrainienii, si nemtii, si oricine mai vrei tu. Nu e nimeni floricica in toata afacerea asta…

   Dar principalii actori NU suporta consecintele, UE le suporta. Sunt curios ce vor face greii Europei, bineinteles cand se dezmeticesc. Momentan par sa nu stie ce i-a lovit. (Pana ieri se felicitau c-au pus Grecia cu botul pe labe, cred ca acum incep sa se intrebe cum se face ca Grecia nu mai vrea sa-i tina pe imigranti la granitele Europei, pe degeaba.)

 23. Dar aceasta migratie masiva spre Europa, la mii si mii de kilometri de zonele de conflict de unde zic migrantii ca au fugit, este o moda absolut recenta. Nu seamana de loc cu migratiiile de pana acum: cele economice s-au facut mai mult cu picatura, chiar daca si continuu; cele legate de razboaie civile s-au facut numai in perimetrul regiunii in conflict. De ce nu se gandeste nimeni ca aceasta migratie la moda acum este „ajutata”? Cum de cine, de agentii care doresc slabirea Europei, din tarile „prietene”. Vorbim de razboiul hibrid si nu suntem in stare sa il vedem. Pai daca ni se baga in casa probleme sociale, si culturale, si religioase, si mai cum vreti, razboiul s-a mutat la noi, „prietenii” sunt automat in castig ca si cum am fi noi iin stare de catastrofa, vulnerabili, foarte, foarte vulnerabili. „Prietenii” ar veni pur si simplu sa ne ocupe pasnic.Ia ganditi-va doar ca a plati o ambarcatiune veche in Libia nu costa mare lucru (parca prea se scufunda usor multe), nici mita pentru fnctionarii tarilor sarace nu cred ca trebuie sa fie prea mare (cum sa ajunga atat de usor grupuri mari de oameni din Macedonia in Budapesta cu trenul?). Cu scuze pentru cei cinstiti. Este o ipoteza generata de maniera particulara a acestei migratiii recente. Prea multi, prea departe, prea organizat, prea…

 24. Constat cu deosebită plăcere că marea majoritate a comentatorilor, inclusiv autorul, este xenofobă. Xenofobă la modul decent, civilizat, democrat, iară nu patologic şi dezlănţuit, cum adeseori occidentul şi orientul ne-au ilustrat prin măceluri şi genocid. Asta îmi confirmă opinia bună pe care o am despre toleranţa rumânilor. Aici se discută cu calm, ardeleneşte despre ce facem cu străinii ăştia, asta pentru că avem secole, poate chiar milenii de experienţă a coabitării şi a nomadismului, noi înşine fiind pe rând barbari, migratori, nomazi, refugiaţi din şi către imperiile vecine. Desigur, nimeni nu mai contestă caracterul de invazie al fenomenului la care asistăm. Pare că aceşti oameni ce pătrund in Europa ar fi imigranţi şi/sau refugiaţi şi toate canalele de ştiri ne asigură de statutul lor. Nimeni nu neagă intenţia invazivă mai mult sau mai puţin tranparentă a Islamului. Unii vorbesc chiar de o colonizare. Şi totuşi…

  …v-aţi întrebat vreodată ce anume ar obliga Uniunea Europeană să apere graniţele statelor membre, vieţile şi proprietăţile cetăţenilor pe care pretinde că îi are? Dacă până astăzi nu aţi înţeles că Uniunea Europeană NU este un stat cu personalitate juridică definitivată poate ar fi momentul să vă puneţi mai serios problema asta şi să nu mai pretindeţi Uniunii să ia măsuri ca să vă apere de străini. De asemenea dacă până astăzi nu aţi aflat că ideologia călăuzitoare a UE este multiculturalismul poate că ar trebui să vă ridicaţi nivelul de conştiinţă socială şi politică că altfel veţi descoperi că de mâine veţi fi etichetaţi extremişti de dreapta, rasişti, fascişti pentru simplu motiv că vă împotriviţi verbal acestui exod masiv de populaţie.

  Marele Komisar-şef Barroso a emis o dudă celebră din care reieşea că UE ar fi un imperiu non-imperialist. Acum vedeţi că UE nu e niciun imperiu, ci doar imperialism neomarxist in structuri suprastatale parazitare relevat de Metoda materialist-dialectică a luptei de clasă in plină aplicaţiune. In religia marxistă progresul se naşte din conflict, iar atunci când acesta lipseşte el este fabricat şi legalizat fără niciun scrupul. Distrugerea graniţelor şi culturilor naţionale este PROGRAMATICĂ, şi nu se întâmplă de ieri de azi, ci de mai bine de 2 decenii. Astăzi ne aflăm la apogeu şi privim spectacolul dezolant al căderii frontierelor statelor altădată naţionale. Frontierele cad NU sub asaltul imigranţilor, ci sub desantul Uniunii Europene şi a politrucilor trădători.

  Ceea ce presa numeşte migraţie, invazie, asalt este in realitate un import masiv de populaţie, o strămutare forţată prin mijloace subterane, prin filiere întreţinute chiar de către politrucii neomarxişti ce domină guvernele statelor UE. Nu este posibil ca 800.000 de oameni să călătorească -uneori cu trenul- din Siria până in Germania fără ca un permis de trecere şi un sprijin tacit al unor autorităţi statale să nu fi fost acordat in prealabil traficanţilor de oameni. Oficialii ştiau dinainte cifrele -nu sunt estimări ci ameninţări- pentru că ei i-au comandat şi plătit. Căci doar nu credeţi că sărăcanii ăia din Siria aveau banii de drum şi de răscumpărare dinainte pregătiţi şi bine ascunşi in buzunare. Cineva a plătit pentru ei. Cineva a intervenit pentru ca hoarda de vânători de capete ISIS să-i pună la păstrare pe aceşti robi şi să-i exporte frumuşel in Vestul Europei.

  Ca atare mi se pare de-a dreptul înduioşător textul domnului Naumescu care -speră şi dânsul ca tot omul- aşteaptă de la eurocraţie să facă exact opusul a ceea ce tovarăşii Centralei eurosovietice de la Bruxelles au pritocit de ani de zile: să anuleze multiculturalismul şi să blocheze imigraţia. Păi cum adică, chiar acum, in pragul exploziei primordiale a noii Istorii să oprească tăvălugul? Păi asta inseamnă să-şi trădeze principiile de-o viaţă, măi dragă domnule. Adică să fi plătit degeaba milioane de sclavi de lux aduşi cu chin şi trudă de prin toate zările ca să tulbure aborigenul alb, creştin şi proprietar -chintesenţa răului burghez-, ca să-l scoată din pepeni şi să-l aducă la punctul de fierbere? Nu, nici vorbă, planul continuă. Tovarăşa Merkel a şi avertizat: dacă mai continuaţi cu protestele o să ia urgent măsuri împotriva extremiştilor de dreapta, chiar dacă au copii şi cu ei pe stradă la mitinguri… Deci aveţi de ales: ori vă lăsaţi emasculaţi de eurocraţia xenofilă pân la paroxism, ori deveniţi duşmani ai poporului european.

  Şi incă ceva: culpa, aşa-zisa culpă europeană. Domnilor, suntem democraţi, este, cu toţii? hai să nu extindem in pur stil stalinist, colectivist, vinovăţia penală a unor lideri politici cu instincte totalitare, războinice, asupra intregii Europe. Europa NU este vinovată cu nimic in drama sirienilor, ci exclusiv Obama, Sarkozy, Merkel, Hollande, Cameron etc, indivizi ce au alimentat prin decizii politice [multe netransparente] conflictul de acolo, ba chiar finanţat forţele islamiste COMBATANTE, deci s-au situat in mod clar de o anumită parte. Ăştia trebuie judecaţi şi, dacă nu condamnaţi, măcar premiul Nobel pentru Pace să i se retragă tartorelui, să ne simţim şi noi, xenofobii :) , răzbunaţi…

  ps
  Art 3 alin (4) din Constituţia României:
  „Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.”
  Simpla enunţare a propunerii de elaborare la nivel supra-statal, in lipsa unui temei legal care fie stipulat expres in Tratate, a unor cote de imigranţi este anti-naţională, anti-constituţională şi un atac evident la adresa suveranităţii naţionale [cât o mai rămas din ea].

 25. Aş avea o curiozitate, ale cui sunt navele astea cu care se traversează Mediterana, cât se plăteşte o traversare ? Dacă nu se plăteşte cumva, cine acoperă costurile ?

  De cinici care să speculeze dramele unor oameni cred că e plină lumea…

 26. n-as fi asa de sigur ca vor sau nu sa vina in Ro, ca nu sunt sigur nici ca ar exista vreo tabara de refugiati pe-aici;
  se discuta mult de integrare sociala, dar nush cum se face ca, inaintand spre nobile idealuri dantelate de asistenta sociala, se pierde tocmai solidaritatea cazona atat de necesara ajutorului umanitar in caz de forta majora;
  poate totusi se vor incumeta rusii sa dea o mana de ajutor, la cum s-au aratat interesati sa exporte autoritate morala

 27. Deci Nigel Farage este un populist de profesie. Cand David Cameron castiga alegerile ascunzand problema sub pres este expresia democratica a poporului suveran, cand UKIP intra in parlament cu solutii concrete este populism si extremism de dreapta. Atunci sa vedem cam care ar fi alternativele. Poate comisara europeana Federica Mogherini, care a declarant triumfal ca nici un imigrant ilegal nu va fi trimis inapoi. Poate europaralmentara Cecilia Wilkerstrom, care a declarant ca vrea „rute legale si sigure spre Europa” pentru africani si arabi, si ca responsabilitatea europeana este comparabila cu cea fata de holocaust. Sau poate vreti sa cautam intelepciunea in mediul academic, de exemplu de la profesorul Tom Vicars de la Northumbria University, specialist in sociologie, imigratie si marxism, teme la moda in stiintele sociale europene: „we should demand a safe means for them to cross into Europe and equal rights to citizens when they arrive.”

  Deci propunerea Slovaciei e absurda, incorecta, antieuropeana, nefezabila si rizibila. Probabil la fel ca a lui Geert Wilders, un alt „populist de profesie”, care a propus interzicerea imigratiei din statele musulmane. Aceasta atitudine fata de crestinism a pretinsei elite europene nu face decat sa demonstreze, daca mai era necesar, inca o data, ca Europa a devenit de fapt anticrestina: https://www.youtube.com/watch?v=e-_099meKq8

  „By granting equality, Chritianity has lost its primacy.” https://www.youtube.com/watch?v=Jpds9PC_JIo&t=26m30s

  Cum afli cine e crestin e marea problema? Nimic mai simplu: test din recitarea crezului niceno-constantinopolitan, in limba materna.

   • Da’ cati bani da UE pe cap de imigrant musulman a socotit cineva?
    Cu cat intorc mai mult aceasta propunere a Slovaciei pe toate partile, cu atat o gasesc cea mai inteligenta.
    Cu ce e diferit ce face UE acum crestinilor de dislocarile de populatii practicate de Uniunea Sovietica?
    Cum de nu se trezeste lumea ca politicile decerebrate ale UE paveaza calea pentru crestinii europeni sa aiba soarta crestinilor de sub ISIS?
    Raport dupa raport arata ca crestinii sunt minoritatea cea mai persecutata in lume: persecutati sub islamisti, persecutati sub regimurile comuniste atee, minoritari raportat la popultia globala, minoritari si persecutati in leaganul civilizatiei modernitatii, Europa Occidentala – daca vorbim de cei practicanti si ii excludem pe cei nominali. Si iata ca o propunere pentru consolarea macar a acestei minoritati persecutate este ridiculizata de komisarii PC in cel mai pur stil neomarxist.

  • Aveti si vreo sursa/link privind declaratia lui Mogherini cum ca niciun imigrant ilegal nu va fi returnat? Sau sint doar pareri, precum cele ale lui euNuke de mai sus?

    • Pai nu e acelasi lucru. Ea s-a referit la imigrantii care sosesc cu barcile si care depun imediat cereri de azil. Astfel de imigranti nu sint „ilegali” cit timp nu li s-a examinat inca cererea de recunoastere a statului de refugiat, asa ca chiar nu pot fi returnati.

     • A, deci cei care nu-si depun cerere de azil si cei ale caror cereri sunt refuzate vor fi trimisi inapoi. Ce usurare! Acum spuneti-mi cati din astia au fost anul acesta.

      • Presupun ca mai toti depun cereri de azil. Cei carora li se resping cererile ar trebui trimisi inapoi. Evident ca nu stiu daca asta se chiar intimpla, presupun ca variaza de la tara la tara.
       Ce vroiam eu sa spun e ca e simplist sa vehiculam sablonul ca UE are o politica laxista, mai ales ca a ajuns pe mina unei comuniste ca Mogherini. Comisia trebuie pur si simplu sa respecte intii principiile dreptului international, indiferent ce pareri personale ar avea Mogherini, iar situatia e obiectiv complicata.

   • domnu’ marian,

    ai solicitat cu țîfnă și intr-un mod cit se poate de ireverentios un serviciu si ai fost servit imediat, fara nici un fel de comentarii legate de lipsa ta de maniere.

    ai acum ocazia sa te prezinti aici si sa mormai macar un „multumesc”. poti sa adaugi si niste scuze fata de euNuke.

 28. „Fireşte, asaltul refugiaţilor din vecinătatea sudică asupra Uniunii Europene nu va scufunda insula de pace şi bunăstare. La urma urmei, şi dacă va fi vorba de trei, de cinci, de zece milioane de imigranţi, tot nu e sfârşitul lumii pentru o Uniune de 28 de state şi 500 de milioane de oameni. ”

  Asta ramane de vazut peste cateva generatii, dupa ce vor fi de 3-4 ori mai numerosi. Cred ca toata lumea e constienta ca populatia musulmana se inmulteste de cateva ori mai repede decat europenii.

  • Asta mai ales ca sunt puternic „descurajati” in acest sens de beneficiile per capita ale justitiei sociale, in timp ce localnicii sunt puternic „incurajati” in acelasi sens de corectitudinea politica a nediscriminarii LGBT-istilor prin incurajarea adoptarii de catre familiile in care daca dragostea e mare sexul nu mai conteaza a minim 4 plozi (dar pe astia de unde dracu ii iei?). Chestiile astea cu corectitudine politica, justitie sociala, multuculturalism, daca n-ar fi sinistre, ar fi devenit de mult glume bune. Om trai si om vedea ce-o sa fie, dar, fereasca Dumnezeu, sa zicem Doamne-ajuta!, ca nu-i corect. Macar o mare-i gradina Domnului si … continuarea sa ne mai fie permis sa spunem si gandim.

 29. Ce traim noi de vreo 50 de ani (ba chiar de la Marx si Lenin incoace) s-a mai vazut in istorie, iar in unele cazuri – caderea Imperiului Sasanid, de exemplu – asemanarile sint frapante.

  Un articol din categpria „Cultural Caviar” despre caderea Imperiului Sasanid:
  „The Dawn of Decadence” by Scott Locklin (September 28, 2009)

  http://takimag.com/article/the_dawn_of_decadence/print

  p.s. Șăineanu, in dictionarul lui, despre sasanizi: „dinastie de regi persani, fundată de Artaxerxe, fiul lui Sasan; ea dură dela 226 până la 652, când fu distrusă de Arabi.”

 30. Ce importanta are?
  Insula sau vas din care preaplinul da pe dinafara, va fi oricand supus tendintelor de acaparare din exterior. Oricat ai blinda tarmul sau carapacea nu poti transforma insula sau recipientul intr-un sistem inchis: nevoia de resurse nu poate fi asigurata din interior. Nici macar cea umana nu mai poate fi satisfacuta.
  E nevoie de dezechilibre, nu de conflict, dar dezechilibrul creaza transformare, miscare, lucru mecanic. care poate fi folosit pentru dezvoltare. Proprietarul occidental nu mai reprezinta un factor animator al societatii: imbatranit pe Veranda casei sale, cu cate trei turisme in garaj, nu mai cumpara mobila, televizoare noi, ci-si consuma banii aiurea, in vacante exotice, Safari, Amazon sau atoluri din Oceania. Nu-i mai folosesc nici imobilele in care si-a investit zestre copiilor daca acestia sunt Medici voluntari prin nu stiu ce tari subdezvoltate, iar apartamentele raman goale, fara chiriasi. E nevoie de forta de munca ieftina, de consumatori avizi, ce-si doresc si ei casa, masa si Masina, pentru a le asigura hexa- hepta- octo- si nonagenarilor occidentali un trai indestulator, incartiruiti in Zone rezidentiale, in care oricum nimeni nu poate accede.
  Mai bine sa constatam ce avem in fata si sa gasim cele mai bune solutii pentru noi si pentru ei, decat sa plangem apocaliptic „de dragul” Batranei Doamne!

  • Sa traducem comentariul lui Hantzy:
   Pensionarul occidental are tot ce-i trebuie si inca mult peste nevoile lui, iar banii si-i cheltuieste aiurea in loc sa cumpere din Occident lucruri de care nu are nevoie. In plus, e imbatrinit pe Veranda casei sale.

   Asa stind lucrurile, e nevoie de imigranti ca sa le asigure pensionarilor occidentali carora nu le lipseste nimic un trai indestulator.

   Mi-a placut grozav si observatia despre pensionarul occidental, care, spre deosebire de pensionarii din alte parti ale lumii (deduc eu), „nu mai reprezinta un factor animator al societatii”. O fi din cauza ca a imbatrinit pe Veranda casei sale. Probabil ca pensionarii din alte parti ale lumii nu imbatrinesc. Sau, daca imbatrinesc, o fac si ei mai discret, prin alte locuri, nu pe Verandele caselor lor. Si, fiind mult mai dinamici si mai cheltuitori decit occidentalii (se stie ca pensiile de stat sint fabuloase peste tot in lume), reprezinta factori animatori ai societatii, adevarate motoare ale cresterii economice.

   Sigur ca mi-a placut si observatia foarte iscusita ca e nevoie de dezechilibre care cre[e]aza transformare, miscare, lucru mecanic.

   Iata de ce migratiunea popoarelor e un lucru minunat. Sau, cu vorbele colegului de discutii Hantzy, „Ce importanta are?”.

   • Cuvântul „pensionar” nu există în comentariul meu, deci nu prea are ce observație să-ți placă grozav. Ești mincinos!
    În plus, ești ilogic: pensionarii nu sunt niciunde „motoare ale dezvoltării”, dar efectul e amplificat acolo unde sunt mulți, acolo unde speranța de viață e mai mare, iar odraslele mai puține. Unde sa fie asta? În Occident sau în Africa?
    Google n-a tradus niciodată perfect, dar nici așa de anapoda.

    • – „Proprietarul occidental nu mai reprezinta un factor animator al societatii: imbatranit pe Veranda casei sale”.
     Nu rezulta din spusele tale ca vorbesti despre pensionari? imbatrinit pe Veranda casei sale nu mai reprezinta un factor animator al societatii ;)
     Cine este mincinosul? In limbaj poporal se spune „cine zice ala e!?

     • Proprietarul îmbătrânit e exponentul tipic pentru societatea occidentală. Statisticile relevă că media de vârstă a nativilor vestici este cu pana la 22 de ani mai mare decât cea din țările din care provin migranții. Pentru că majoritatea lor au trecut deja de faza acumulărilor, calitatea de proprietari capătă relevanţă, iar nu cea de eventuali pensionari. Cum investițiile trecute le permit proprietarilor acum o viață relaxată, nemaifiind interesați să-și reinvesteasca profiturile, dinamismul financiar tinde sa scadă, cu toate consecințele nefaste ce decurg de aici. Est-europenii veniți după 1989 și-au făcut datoria, revitalizand oarecum tranzacțiile, dar efectele sunt pe sfârșite. E deci necesară o infuzie nouă de lucrători / consumatori. Sau crezi că cei care au pregatit și susținut „primăvara arabă” ar fi naivi și nu știau că va urma un exod spre lumea promițătoare a occidentului?

      • Mă tem că aveţi dreptate. În dicţionarul pieţelor nu există cuvintele: naţiune, popor, cultură, tradiţii, etc. Aveţi dreptate. Europa, ca o piaţă ce se cere revitalizată. Probabil că în 2-3 generaţii vom ajunge la un mare „creuzet” global al populaţiei care va deveni mult mai adânc decât astăzi UMANITATEA. Este o perspectivă căreia eu îi văd, în primul rând, riscurile şi dezavantajele.

 31. @make, Joseph Svejk, iosiP

  Pai de asta exista discurs public … pentru a se lamuri chestiunile astea …

  Ideea e ca discutia e buna pentru a scoate putin la suprafata ipocrizia societatii in care traim. Adica pe de o parte se vorbeste de multiculturalsim dar numai de cel european si eventual cel iudaic. Alte culturi, cea araba, sau africana nu sunt bune.

  Pe de alta ca vorbim de valori umane, dar cand e sa le punem in aplicare imediat se constata ca atat la nivelul discursului public, cat si al cetatenilor exista o rezistenta legata de straini … Ceea ce ridica noi semne de intrebare … Strainii cum ar fi evreii spre exemplu sunt bineveniti dar sirienii, tot semiti si ei nu ?

  Legat de banii de taxe … sigur, fiecare ii cheltuie cum doreste … Oricum e bine sa-ti pui intrebari reale cum gestionezi problema migratiei in lumea in care traim. Daca nu vrei migratie fie adopti o politica izolationista legata de un spatiu geografic si deci bazata pe segregare economica, fie „culturala” adica etnica. In ambele cazuri au de suferit „valorile europene”. Deci ori renunti frumos la ele voalat, asa cum a facut Slovacia, ori direct si zici la naiba cu ele ceea ce lasa in cel mai frumos izolationism in care contribuabilii isi pot cheltui banii cum le place, de exemplu construind ziduri la frontiera sau sporind baza, ceea ce inseamna din punct de vedere uman o regresie …

  • @vlad: ori esti ignorant, ori bati campii cu mare lejeritate.

   cum poti sa pui semnul egal intre asaltul arabilor si … starini, cum ar fi evreii?!!! cand a fost Occidentul luat cu asalt de evrei? Singurul „asalt” pe care l-au dat evreii a fost asupra Tarii Sfinte – patria lor – cand au facut alia si s-au stabilit acolo in urma Holocaustului? Cum poti sa compare hoardele migratoare arabe cu o populatie care era stabilita in Europa in comunitati de sute de ani?
   evreii (cetatenii francezi/olandezi/belgieni/ ,,,) pleaca din tarile in care s-au nascut (Franta/Olanda/Belgia) spre Israel tocmai din cauza antisemitismului ce se manifesta din ce in ce mai agresiv in ultimii ani. ce coincidenta, aceeasi perioada in care Occidentul este luat cu asalt de hoardele barbare (tot semite) care pare ca iti sunt asa de dragi;

  • Da, exista multa ipocrizie, insa realitatea e una singura: asa cum uleiul nu se poate amesteca cu apa nici crestinii obisnuiti nu pot convietui cu musulmanii integristi. Ne despart secole de civilizatie si de civilitate. Sunt populatii care nu vor sa se integreze, cel mai la indemana exemplu fiind tiganii. Sunt de cel putin 700 de ani pe acest continent si ei o tin cu „cultura” si „traditiile” lor idioate. Dar acum comparatia cu veneticii salbatici si musulmani din strafundurile Asiei si Africii ni-i face pe tigani prizabili. Parpanghel fura, cerseste, inseala, e obraznic si murdar, insa Mahmud e captusit cu explozibil si vrea sa-si impuna obligatoriu punctul de vedere. E cazul sa fim permisivi si sa adapostim hoardele astea primitive pe continentul care sute de ani a varsat sange pentru a-i respinge dincolo de mare ?

   • Mie imi place o alta comparatie: ce ar iesi daca un multiculturalist extrem de evoluat (evolved) ar decide ca de miine animalele si pasaretul aflate in custi separate intr-o gradina zoologica, cu tiritoare cu tot, bineinteles, ierbivore si carnivore la gramada, vor trebui sa convietuiasca in pace si intr-o atmosfera de toleranta si buna intelegere intr-un singur țarc mai mare?

    Ar fi ca in Ferguson, ca in Detroit sau ca in orasele franceze invadate de maghrebieni.

    Un singur exemplu in cifre: Demographic history of Detroit.
    Vezi:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_Detroit

    Orasul asta e azi o ruina, dar a fost unul din orasele cele mai infloritoare din America pina in jur de 1960. Uitati-va la coloanele „% White” si „% Black”.

    Hai sa copiez si aici (doar) citeva cifre:
    Anul 1850 – 97.21 % White, 2.79 % Black
    Anul 1910 – 98.75 % White, 1.23 % Black
    Anul 1950 – 83.58 % White,16.25 % Black
    Anul 1960 – 70.83 % White, 28.87 % Black
    Anul 1970 – 55.50 % White, 43.69 % Black
    Anul 1980 – 34.38 % White, 63.07 % Black
    Anul 1990 – 21.63 % White, 75.67 % Black
    Anul 2000 – 12.26 % White, 81.55 % Black
    Anul 2010 – 10.61 % White, 82.69 % Black

    De observat ca populatia orasului a crescut constant pina in 1950, cind a atins maximul (1,849,568), iar apoi a s-a redus sistematic, ajungind in 2010 la doar 713,777.

  • E ca maioneza… Adaugi niste mustar, niste suc de lamaie, mai pui ulei… Daca se taie, ghinion. Dar poate ramane inchegata :D
   Acum, nu stiu ce sunt refugiatii astia. Dar o parte dintre cei veniti mai nou, lasati sa treaca de turci (pe turci nu-i intreaba nimeni de sanatate?) sunt, de exemplu, din Pakistan. Astia parca nu-s in razboi, oficial. Sau din Albania. (Sigur n-au trecut marea cu barca).

   Daca nemtii isi vad interesul, ar trebui sa-i selecteze pe cei care n-au un motiv real de a veni acolo, si sa-i trimita inapoi. La fel si francezii. Pe tiganii nostri i-au facut pachet si i-au trimis inapoi, sa vedem ce fac cu astia.

   Europa a fost dintotdeauna multiculturala. Crestinii ortodocsi, catolici, uniti, israelitii, musulmanii au trait dintotdeauna aici, impreuna. Clar, crestinii au fost majoritari. Acum a venit acest influx de musulmani… O sa fie interesant (ca in blestemul ala chinezesc) sa vedem ce se intampla de acum inainte.

 32. In camionul de ieri au murit 71 de oameni. 59 barbati, 8 femei, 4 copii.

  Sa le fie tarana usoara (sau echivalentul musulman.)

  DAR…. 59 barbati?! Refugiati care-si salvau familiile din calea razboiului, dar doar 8 femei si 4 copii intre ei, iar restul barbati?! Ce salveaza astia de fapt, in afara de propria piele?

  Poate rezista Europa afluxului de barbati tineri, in putere, musulmani, disperati, fara mare pregatire si resurse, fara perspective si nici macar cu banii pentru a se intretine o vreme, fara sa stie limba tarii unde vor sa mearga, care vor trebui sa supravietuiasca in vreun fel…

  Europa nu i-a vrut pe romani, bulgari, polonezi etc – insa ii ia la pachet pe acestia. Sa-i fie tarana usoara si Europei.

  • „Ce salveaza astia de fapt, in afara de propria piele?”
   În cele mai multe cazuri, familiile care doresc să emigreze nu au suficienți bani pentru toți membrii familiei. Atunci pleacă doar bărbatul, care e dispus să accepte orice job, pentru a câștiga bani ca să-și poată aduce și restul familiei.

   „Europa nu i-a vrut pe romani, bulgari, polonezi etc – insa ii ia la pachet pe acestia.”
   Dimpotrivă, Europa i-a vrut pe toți, inclusiv pe ruși. Că au existat și ultranaționaliști care s-au opus, e adevărat, dar aceștia au fost întotdeauna în minoritate. Ca îngrijorarea față de exodul actual există și este pe deplin justificat, nu pun la îndoială, dar exodul vă continua oricât ar încerca europenii să i se opună.

 33. Doamnelor si domnilor:

  1. Statul intervine in functionarea societatii prin politici economice, sociale si monetare.
  Inevitabil, aceste politici favorizeaza anumite categorii de persoane in defavoarea altora.

  2. Intrucat aceasta tara – ma refer strict la proprietatea publica – apartine in egala masura tuturor cetatenilor statul are obligataia de a-si compensa interventiile prin instituirea unor „plase de siguranta” (desigur, idealul ar fi ca statul sa nu mai intervina dar stim cu totii ca acest lucru nu se va intampla).

  3. Solicitarea ca persoanele defavorizate de catre politicile statului sa emigreze este absurda in masura in care aceasta implica renuntarea la proprietatea indiviza dobandita prin nastere.

  Concluzie: asistenta sociala acordata cetatenilor statului este justificata chiar de catre masurile interventioniste luate de catre acesta in buna functionare a societatii!

  Bun, si-acum sa trecem la partea a doua:

  4. Imigrantii nu detin dreptul de proprietate asupra proprietatii comune a unui popor.

  5. Spre deosebire de cetateni, imigrantii n s-au nascut aici si nici nu au acceptat (in mod tacit) „contractul social” impus de catre statul roman.

  6. Inainte de a se stabili intr-o tara (care nu le apartine) imigrantii au posibilitatea – si obligatia morala – de a se documenta privind regimul social, legal si cultural al tarii respective si sa se angajeze sa il respecte.

  Concluzie: nu le datoram nimic in materie de ajutoare sociale, facilitati culturale sau alele asemenea.

  Daca aveti neclaritati revin cu lamuriri :P

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Valentin Naumescu
Valentin Naumescu este profesor de relaţii internaţionale la Facultatea de Studii Europene a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj şi preşedintele think tankului Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE). Din 2015, expert independent al Comisiei Europene în domeniul relaţii internaţionale. A fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe (2005-2007) şi consul general al României la Toronto (2008-2012). Printre cele 17 cărţi publicate: The New European Union and Its Global Strategy: From Brexit to PESCO (Cambridge Scholars Publishing, 2020), Politica marilor puteri în Europa Centrală şi de Est: 30 de ani de la sfârşitul războiului rece (Humanitas, 2019), România, marile puteri şi ordinea europeană: 1918-2018 (Polirom, 2018), Criza Uniunii Europene şi ordinea globală în Era Trump (Trei, 2017), Democracy and Security in the 21st Century: Perspectives on a Changing World (Cambridge Scholars Publishing, 2014).

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carte recomandată

 

 

 

Carte recomandată

 
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro