luni, ianuarie 17, 2022

Iosif Vulcan sau generozitatea ca act de cultură

Aşa după cum se ştie, sau ar trebui să se ştie, Iosif Vulcan – de la naşterea căruia s-au împlinit anul acesta, la 31 martie, 175 de ani -, pe lîngă meritul de a fi fondat, în anul 1865, la Pesta, revista Familia, este şi cel care a deschis cu generozitate, un a mai tîrziu, în 1866, poarta literaturii pentru debutul lui Mihail Eminovici, un tînăr privatist de numai şaisprezece ani, aflat la Cernăuţi, prilej cu care îi schimbă numele în Mihai Eminescu. Fără nici un fel de reticenţă, acesta acceptă noul nume, semnîndu-şi poeziile ulterioare în acord cu dezideratul vulcanian.  Pe această mică poartă păşeşte în literatura română, cu poemul De-aş avea, cel care avea să fie numit, de C. Noica, „omul deplin al culturi române”. Faptul în sine poate părea unul minor, dar, în realitate, este  cel care a schimbat evoluţia ulterioară a întregii literaturi române, prin raportarea directă sau indirectă la scrisul eminescian. Eminescu rămîne paradigma autoritară a literaturii noastre, cel care a dat limbajului poetic o nouă dimensiune. Iar acest fapt nu poate fi separat total de primul său pas literar. Probabil că oriunde şi oricînd ar fi debutat, Eminescu rămînea tot Eminescu. Doar că noi îl ştim, cum îl ştim, pe Eminescu debutat de Vulcan.

La întrebarea de ce a ales tînărul poet – aflat în acea perioadă în biblioteca „profesorului său de suflet”, A. Pumnul – revista lui I. Vulcan, îşi găseşte explicaţia în cartea dedicată vieţii acestuia de către G. Călinescu. „Eminescu îşi aşternu pe curat poeziile ce i se păruseră mai desăvîrşite, cu gîndul să le trimeată la vreo revistă. Dintre cele care se aflau în Biblioteca gimnaziaştilor, Familia lui Vulcan din Pesta trezea mai mult curaj. (…) Dacă mai adăugăm că magazinul avea şi o „Poştă a redacţiei”, în care un porumbel cu un plic sigilat în cioc aducea în fiecare număr răspunsuri blînde debutanţilor, înţelegem de ce tînărul Mihai Eminovici a ales această revistă pentru a-şi încerca norocul”. Poate că şi nivelul de accesibilitate şi munificenţă a valorificării oricărui condei l-a determinat pe tînărul poet să apeleze la paginile familiste. Evident, s-a pus şi se poate pune întrebarea dacă I. Vulcan, care nu avea nici pe departe statura culturală a lui T. Maiorescu, a fost conştient sau a intuit valoarea viitorului poet. Întrebare la care e greu să se formuleze un răspuns, dincolo de unele tentaţii şi incursiuni psihanalizabile. Chiar dacă nu avea mari competenţe critice, I. Vulcan avea din belşug altceva, şi anume imensa sa generozitate. Debutul eminescian din revista Familia, datorat acestuia, demonstrează că generozitatea în cultură poate fi uneori genială. Căci nu de intuiţia valorii viitorului poet putem vorbi cu adevărat în acest caz, ci mai mult de o prospecţiune a generozităţii. Generozitate manifestată iniţial chiar prin întemeierea revistei, care era o revistă privată, destinată păstrării limbii şi culturii române în spaţiul transilvan, cu deschideri spre întreaga românitate, dar şi spre universalitate, context în care patronul ei era considerat „unul din predicatorii unităţii culturale”, cu o afirmaţie a lui N. Iorga. În acest caz, de fapt, s-a întîlnit în mod rarisim genialitatea în potenţă cu generozitatea în act. Nu trebuie uitat nici faptul că, la dorinţa tatălui său, I. Vulcan urmează Facultatea de Drept de la Pesta, putînd să se dedice unei tentante şi lucrative cariere de avocat, profesie pe care o sacrifică de dragul jurnalisticii, poeziei şi activismului cultural. Chiar şi scăderile literare ale revistei, care nu miza prioritar pe estetismul pur, ci mai mult pe dimensiunea socială şi educaţională a familiei, trebui puse tot pe generozitatea acestui binefăcător spiritual. De altfel, Chiar şi T. Maiorescu, care la început a privit cu reticenţă accentele arhaizante şi latinizante ale revistei vulcaniene, în final îl propune pe acesta Preşedintele Secţiei de Literatură a Academiei Române.

Merită formulată şi interogaţia, în legătură cu debutul lui M. Eminescu din revista Familia, şi anume ce se întîmpla dacă în loc de răspunsul entuziast al lui I. Vulcan: „Cu bucurie deschidem coloanele foaiei noastre acestui june numai de 16 ani, care cu primele sale încercări poetice trimise nouă ne-a surprins plăcut”, acesta ar fi răspuns sec: deocamdată răspunsul este nu, mai încearcă. Fără a cădea în exerciţii speculative inutile, trebui totuşi admisă şi varianta că, poate, tînărul poet ar fi fost atît de dezamăgit, chiar inhibat, încît să amîne sau chiar să renunţe la a mai scrie poezie. Căci a reteza din start, chiar cu temei critic, idealul şi avîntul unui tînăr poet poate duce, psihologic, la abandon. Ducînd speculaţiile la limita posibilului, ne putem închipui că acest răspuns l-ar fi putut îndepărta definitiv pe Eminescu de scris, chiar dacă este aproape imposibil să ne imaginăm literatura română în absenţa lui. Din fericire, generozitatea lui I. Vulcan era mult mai mare decît posibilele lui rezerve de ordin estetic, deşi, în acest caz, le-ar fi putut avea. Căci acest poem, după cum afirmă chiar „divinul critic”, este mai mult o pastişă, „o mică poezioară săltăreaţă, în stilul dulceag al lui Alecsandri”. În acest fel, un gest de o generozitate aparent neînsemnată a generat şi stimulat vulcanul poetic eminescian. Generozitatea lui mergea mînă în mînă cu lipsa orgoliului auctorial. Deşi a fost şi el scriitor, e drept, unul modest, cu încercări în diferite direcţii literare – poezie, teatru, proză, istorie literară, instantanee de călătorie, traduceri -, el i-a publicat cu benevolenţă pe cei mai valoroşi decît el, oarecum în răspăr cu eterna propensiune românească de a-i marginaliza pe cei mai buni. Aşa se face că în revista lui vor publica numele cele mai importante ale vieţii literare, dar şi unele necunoscute, din tot spaţiul românesc, într-o emulaţie pe care numai I. Vulcan era în stare să o producă. De altfel, aşa cum spunea O. Goga, opera sa culturală cea mai însemnată rămîne revista Familia, pe care a editat-o timp de patruzeci şi doi de ani. Este o performanţă demnă de o adevărată instituţie literară, ştiut fiind că noi începem totul euforic, cu entuziasm şi terminăm în mod lamentabil, dezastruos. El a încercat să facă o sinteză între spiritul Şcolii ardelene şi cel al Junimii, punîndu-şi toată competenţa, forţa  şi abilitatea în folosul limbii şi naţiunii sale. Căci „naţiunea e limba întocmai cum limba e naţiunea. A nu-şi cultiva limba este egal cu sinuciderea. Valoarea naţiunilor se măsoară după starea de cultură în care se află limba lor”, după cum sublinia, cu patos, cărturarul bihorean.

Totuşi, o cultură nu se poate face doar cu un singur om, fie el şi „omul deplin”. Şi nici cu o singură revistă, fie ea şi foaie enciclopedică. Ea se clădeşte cu o sumă de oameni ne-deplini, dar temeinic ancoraţi în solul lor spiritual. În schimb, aşa după cum arăta C. Noica: „O naţiune se poate educa printr-un om (Eminescu)”. După cum se poate dinamiza şi prin exemplul de întemeietor şi promotor de cultură precum este acela al lui I. Vulcan. Căci fiecare autor este unic în felul în care abordează înălţimile culturii, în felul cum se implică în susţinerea şi promovarea ei. Dar el se întîlneşte într-un context proteic cu toate celelalte individualităţi paradigmatice care se manifestă la un moment dat, punînd umărul la temelia unei zidiri spirituale. Cultura este cu atît mai fertilă în prezent cu cît valorifică dimensiunea modelatoare şi comprehensivă a trecutului. Trecut pe care aceasta îl revalorifică parţial tocmai pentru a-l putea fructifica axiologic. Cultura are trecut doar în măsura în care mai reverberează critic în prezent, în măsura în care mai poate însufleţi actualitatea. Ea rămîne activă doar în măsura în care mai poate potenţa, chiar şi printr-o rememorare pioasă, valenţele prezentului. Iar în memoria lui I. Vulcan merită să ne ridicăm veşnica pălărie a recunoştinţei…

Distribuie acest articol

5 COMENTARII

 1. Foarte frumos articol. Am citit recent niste acte juridice romanesti din zona Munteniei , texte utilitare asadar — scrise cu vreo 30 de ani inainte de debutul lui Eminescu din 1866.
  Parcurgerea lor era un adevarat supliciu …scrise greoi , impanate cu arhaisme slavone. Trecerea de la limba vie, vorbita la o forma transcrisa parea a fi abia la începuturi. Si asta desi existau deja – cat or fi existat pe piata – scrierile vioaie semnate de Grigore Ureche, Costin sau Neculce si , daca nu gresesc, si Psaltirea lui Dosoftei.
  Fara Alecsandri si apoi fara comandoul Creanga, Eminescu si Caragiale oare cum am fi comunicat azi ? Probabil cu multe onomatopee si hieroglife/emoticoane , ca pe Facebook. Si da – poate ca merita ca din când in când cate un autor sa isi asume riscul – caci risc este in vremurile de generala batjocura – sa ii omagieze si pe Iosif Vulcan ori pe Maiorescu sau pe alti antreonori care au facut posibila performantele marilor campioni ai nasterii limbii romane literare.

  • Dar noi cei de azi, nu suntem doar invidiosi si fara pic de generozitate, daca ceea ce ar putea sapara astfel, nu este doar aparenta, adica spirit de gasca, de clan de coterie, si de „noi uber alles”, fiecare din acesti „noi” sperand sa devina chiar si prin „omoruri rituale’, un EU?

 2. Simpatic articol care ne mai poarta cu gindul catre o Romanie frumoasa, cu elanuri, cu visuri…catre un trecut plin de farmec. Marturisesc insa ca nu- mi explic deloc ce cauta „munificenta” in succesiunea ” munificenţă a valorificării …”.

 3. Astazi este nevoie de o asemenea generozitate inca si mai mult decat pe vremea lui Eminovici.

  Am cautat revistele culturale din Romania. Am dat peste o lista cu 19 titluri (on-line). Nu am avut timp sa le parcurg pe toate, dar: 2 nu s-au deschis, 2 aveeau si subiecte de cultura, 2 aveau interventii politice marcate. Nu am sesizat vreo atentie acordata debuturilor literare.

  Sigur, incercarea mea e viciata de timpul extreme de redus acordat. Dar chiar si asa, cred ca apelul (indirect) la publicarea debutantilor este binevenit

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Ioan F. Pop
oan F. Pop este licenţiat în Teologie-istorie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Doctor în filozofie al universităţii clujene. Stagii de cercetare la Roma şi Paris. A lucrat la întreprinderea Metalica, a fost redactor la Gazeta de Vest, redactor (fondator) la Noua Gazetă de Vest, referent cultural la Cercul Militar. Actualmente este muzeograf la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, fiind, pentru o vreme, şi cadru universitar la Universitatea din Oradea. Cărţi publicate: Pedale de hîrtie, (poeme), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994; PoemeşinimiC, Ed. Dacia, 1996; Poeme de sedus realitateA, Ed. Dacia, 2000 (carte sponsorizată de Ministerul Culturii); Sfîntul Augustin – morfologia unei paradigme, Ed. Dacia, 2009 (teza de doctorat în filozofie); Jurnal aproape închipuit, Ed. Dacia, 2009 (jurnal scris la Roma şi Paris); Poemele poemului nescriS, Ed. Dacia XXI, 2010 (Premiul special pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Arad); Tăceri de la margine, Ed. Galaxia Gutenberg, Dacia, XXI, 2011 (studii şi eseuri); Poemele absenţeI, Ed. Dacia XXI, 2011; Poemele poemului nescriS, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2013 (integrala poetică). Este prezent cu poeme, texte literare, studii şi eseuri în cele mai importante reviste din ţară, precum şi în reviste străine. Figurează în mai multe antologii de poezie. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Carte recomandată

 

Sorin Ioniță: Anul 2021 a început sub spectrul acestor incertitudini: va rezista democraţia liberală în Est, cu tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea îşi pierde busola în Vest sub asalturi populiste? Cât de atractive sunt exemplele de proastă guvernare din jurul României, în state mici şi mari, membre UE sau doar cu aspiraţii de aderare? O vor apuca partidele româneşti pe căi alternative la proiectul european clasic al „Europei tot mai integrate“? Ce rol joacă în regiune ţările nou-membre, ca România: călăuzim noi pe vecinii noştri nemembri înspre modelul universalist european, ori ne schimbă ei pe noi, trăgându-ne la loc în zona gri a practicilor obscure de care ne-am desprins cu greu în tranziţie, sub tutelajul strict al UE şi NATO? Dar există şi o versiune optimistă a poveştii: nu cumva odată cu anul 2020 s-a încheiat de fapt „Deceniul furiei şi indignării“?

 

 

Carte recomandată

“Să nu apună soarele peste mînia noastră. Un psiholog clinician despre suferința psihică” – Andrada Ilisan

”Berdiaev spune că la Dostoievski singura afacere, cea mai serioasă, cea mai adîncă e omul. Singura afacere de care sînt preocupați toți în Adolescentul e să dezlege taina lui Versilov, misterul personalității sale, a destinului său straniu. Dar la fel e și cu prințul din Idiotul, la fel e și cu Frații Karamazov, la fel e și cu Stavroghin în Demonii. Nu există afaceri de altă natură. Omul este deasupra oricărei afaceri, el este singura afacere. Tot omul e și-n centrul acestei cărți. Și lipsa lui de speranță.” Continuare…

 

 

 

Carte recomandată

”Incursiunile în culisele puterii lui Vladimir Putin îi oferă cititorului panorama plină de nuanţe, paradoxuri şi simulacre a unui regim autocratic unic în felul său. Analizele lui Armand Goşu sînt articulate elegant şi se inspiră din monitorizarea directă a evenimentelor, ceea ce ne permite să traversăm nevătămaţi labirintul slav întins între Sankt-Petersburg şi Vladivostok.” (Teodor Baconschi)

Cumpara cartea, 39.95 RON

Daca doriti un exemplar cu autograf accesati linkul acesta

 

Esential HotNews

Top articole

România se joacă de-a școala

Școala ar trebui să fie piatra de temelie a vieții. Rolul școlii nu este doar de a livra informație semestru după semestru...

Don’t Look Up: Este schimbarea climei ca o cometă sau ca un diabet?

Difuzat pe 24 decembrie 2021, Don’t Look Up a devenit rapid o alegorie pentru situația curentă a dezbaterilor polarizate despre riscurile existențiale...

Planul de refacere a URSS în marș: după ce s-a asigurat de Belarus și Armenia, Moscova a luat și Kazahstanul înapoi

"Kazahstanul este acum într-un joc geopolitic (...) Rusia a intrat deja, a trimis trupe. CSTO este Rusia. Aceasta este o ocupație...

Daca e de rău, nu apare în presă!

Exact acum un an scriam un articol despre relația energie și presă. Probabil explicațiile de atunci sunt valabile și în spețele de...

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro