duminică, mai 19, 2024

Paradoxul progresului (II). Sindromul punctelor albastre și normalitatea crimei (sensu Durkheim)

V-ați întrebat vreodată de ce unele probleme sociale – schimbările climatice, controlul armelor, invaziile hoardelor de emigranți ilegali, fracturarea hidraulică etc. – sunt așa de intratabile, practic fără soluții agreate de toată lumea? Vi s-a întâmplat vreodată (sau de mai multe ori) să considerați că o problemă persistă chiar și atunci când a devenit mai puțin frecventă?

Dacă răspundeți pozitiv, atunci nu sunteți singur(ă). Și explicația pe care v-o propun a fost numită recent de psihologi „prevalence-induced concept change”(i). Dar, pentru o traducere românească, voi introduce termenul sindromul punctelor albastre(ii).

În cel mai scurt articol științific pe care l-am citit anul trecut (are doar două pagini de text, plus o jumătate pagină de bibliografie), un grup de profesori de la Harvard, Virginia, Dartmouth și New York University, au prezentat o serie de experimente care demonstrează că oamenii iau numeroase decizii zilnice bazate pe denaturarea percepțiilor lor, pentru ca acestea să răspundă unor așteptări individuale.

Este un studiu cu implicații majore, pentru că mai mult decât oricare alt studiu academic pe care l-am citit recent, acesta explică multe probleme din lumea de astăzi, inclusiv pe cele care generează paradoxul progresului(iii).

Fig. 1. Experimentele 1 – 5 au folosit un spectru compus din 100 puncte, de la foarte violet (stânga) la foarte albastru (dreapta). În imaginea de mai sus sunt reprezentate punctele 1, 20, 40, 60, 80 și 100 din spectru. Cele trei puncte din stânga aparțin spectrului violet, iar cele trei din dreapta, spectrului albastru (din Levari et al., 2018)

Cercetătorii au arătau unor grupuri de studenți de la Harvard o serie de 1.000 puncte, colorate de la foarte violet la foarte albastru (Fig. 1) și le-au cerut participanților să decidă care punct este „albastru” și care „nu este albastru” prin apăsarea pe o tastă etichetată corespunzător. În cadrul fiecăruia dintre cele 5 experimente, punctele au fost afișate pe ecranul computerului timp de 500 milisecunde, cu o pauză pentru odihnirea ochilor după fiecare 50 încercări. Pentru primele 200 de încercări, studenților li s-a arătat un număr egal de puncte din spectrul albastru și din cel violet (Fig. 1) și majoritatea participanților a recunoscut foarte bine diferențele de culoare. După aceea, în cursul următoarelor 800 încercări, prevalența punctelor albastre a început să scadă constant, puțin câte puțin, până când participanților li s-au arătat puncte care erau aproape în exclusivitate nuanțe de violet.

Ce s-a întâmplat în ultima parte a experimentului?

Când punctele albastre au devenit mai rare, participanții au început să vadă puncte violete ca fiind albastre. Studenții au continuat să identifice greșit punctele violete drept puncte albastre chiar și după ce li s-a atras atenția că numărul de puncte albastre va descrește. Mai mult, într-un alt experiment, studenților li s-a oferit o recompensă de $10 sau o notă mai mare la examen ca să identifice culorile la sfârșit la fel cum au făcut-o la început.

Care ar fi explicația schimbării percepțiilor?

Levari et al., 2018, consideră că creierul uman nu ia decizii pe baza unor reguli severe, rigide, ci mai degrabă pe baza unor stimuli anteriori. Când „semnalul” căutat devine rar, persoana care îl caută răspunde în mod firesc prin extinderea definiției semnalului – și, prin urmare, continuă să-l găsească chiar și atunci când semnalul nu există. Sau, citând un exemplu din articol: Când bananele galbene devin mai puțin prevalente (adică, s-au împuținat), conceptul de „banană coaptă” al consumatorului se va extinde și va include bananele pătate.

Dar importanța articolului nu se rezumă doar la a demonstra, încă o dată, pe baza unor iluzii optice, că mintea umană est ușor de indus în eroare. Ultimele două experimente au abordat aspecte mai subtile și mai complexe ale sindromului punctelor albastre.

Cercetătorii au arătat participanților imagini faciale generate pe computer: unele amenințătoare, altele neutre, altele prietenoase. La început, au fost prezentate un mare număr de fețe amenințătoare. Dar, pe măsură ce experimentul avansa, ca și în cazul punctelor albastre, după 200 încercări, acest număr a scăzut constant. Însă efectul produs a fost similar: cu cât apăreau mai puține fețe amenințătoare, cu atât mai mult subiecții experimentului etichetau greșit fețele neutre și prietenoase ca fiind amenințătoare. Așa cum mintea umană pare a avea un număr „prestabilit” de puncte albastre, la fel se pare că există și un număr prestabilit de fețe amenințătoare pe care așteaptă să le vadă.

Experimentul final de la Harvard a fost și mai complex decât precedentele. Dacă cineva vede amenințări acolo unde ele nu există, s-au întrebat cercetătorii, cum se comportă mintea în cazul judecăților morale?

De data aceasta, participanților li s-au dat scurte propuneri de experimente științifice cu subiecte umane și li s-a cerut să decidă dacă cercetătorii ar trebuie opriți de la efectuarea studiului sau ar trebui să li permită să efectueze studiul. Cele 381 propuneri au fost clasificate pe baza caracterului lor moral. Spectrul propunerilor s-a extins de la „etice” ( „participanții vor face o listă a orașelor pe care ei ar dori să le viziteze în întreaga lume și vor scrie despre ce vor face în fiecare din ele”) la ambigui și până la complet non-etice („participanților li se va cere să lingă o bucată înghețată de fecale umane… Cantitatea de apă de gură folosită după aceea va fi măsurată”).

Din nou, cercetătorii au început prin a arăta un amestec de propuneri etice și non-etice și au cerut studenților să dea atenție propunerilor non-etice. Apoi, încetișor, cercetătorii au arătat tot mai puține propuneri non-etice. Sindromul punctelor albastre s-a manifestat din nou, ca și în experimentele precedente: Participanții au început să interpreteze propunerile ambigui și etice ca fiind non-etice. În loc să realizeze că tot mai multe propuneri erau de partea etică a gardului, mințile oamenilor au mutat gardul pentru a menține percepția că trebuie să existe un număr anumit de propuneri non-etice. Practic, participanții la experiment au redefinit ceea ce era non-etic fără să-și dea seama ce fac.

Sindromul punctelor albastre – implicații și consecințe

Concluziile celor șapte experimente psihologice descrise mai sus pot avea implicații tectonice. Dacă creierul uman are tendința să-și recalibreze constant percepțiile pe baza unor experiențe anterioare, ce încredere mai putem avea că vede lucrurile așa cum sunt în realitate? Când oamenii caută ceva, de exemplu comportamente dubioase sau situații primejdioase, și când aceste evenimente sunt de fapt în scădere, ei își vor extinde definițiile anterioare ale „comportamentelor dubioase” sau „situațiilor primejdioase” pentru include lucruri/fapte pe care anterior nu le-ar fi inclus.

O altă implicație serioasă: Într-unul din experimente, creșterea numărului de puncte albastre a produs efectul invers – ceea ce anterior fusese considerat albastru a început să fie marcat drept punct violet. Faptul că sindromul punctelor albastre s-a manifestat chiar și în condițiile în care participanților li s-a spus cum se va proceda și au mai fost și plătiți să nu cadă în capcană, sugerează că oamenii sunt incapabili să creeze concepte mentale stabile, dincolo de suspiciuni tranzitorii.

Sindromul punctelor albastre sugerează că, în principiu, cu cât căutăm mai multe amenințări, cu atât le vom găsi, indiferent cât de confortabilă și sigură este lumea de azi, ori fracturarea hidraulică, ori mediul înconjurător.

Sub raportul consecințelor, apar două posibile scenarii: Agențiile guvernamentale, însărcinate să urmărească implementarea și respectarea diverselor regulamente, atunci când se confruntă cu o reducere a infracțiunilor, s-ar putea să vadă infracțiuni acolo unde ele nu există de fapt. Persoanele desemnate să verifice practicile imorale dintr-o organizație, când numărul „oamenilor răi” pe care să-i acuze scade, s-ar putea să-și imagineze „oameni răi” acolo unde nu există în realitate.

O altă consecință a sindromului punctelor albastre reflectă labilitatea și mobilitatea cu care gândirea noastră mută constant „gardurile” percepțiilor.(2) De exemplu, multă vreme, o victimă a violenței era cineva care a suferit fizic. Astăzi, mulți oameni au împins „gardul” violenței și i-au extins înțelesul pentru a descrie și stări când ne simțim deranjați de o persoană („mi-a violat spațiul privat”). La început, trauma desemna o experiență specifică atât de severă încât o persoană nu mai putea funcționa. Astăzi, traumă include, printre altele, și o întâlnire socială neplăcută sau câteva cuvinte ofensatoare, ceea ce generează necesitatea unui „spațiu de siguranță”. La început, genocid era utilizat pentru a descrie crime în masă împotriva unui anumit grup etnic sau religios. Astăzi, genocid alb include, printre altele, și o acuzație la adresa președintelui Donald Trump pentru că, în august 2018, a cerut secretarului de stat Mike Pompeo să investigheze confiscările și exproprierile de terenuri și ferme și uciderea pe scară largă a fermierilor albi din Africa de Sud.

Și în alte domenii s-au identificat percepții identificate prin contrastul examinat de Levari et al., 2018. Geologii, de exemplu, identifică structurile de roci pe baza imaginilor satelitare. Percepțiile individuale pot varia cu 10% în cazul identificării structurilor din imagini multiple ale aceleiași zone, care diferă prin contrast. Biologii, implicați în prognozarea schimbărilor climatice, folosesc toleranța animalelor la căldură pe baza clasificării comportamentului lor. Erorile comise de diverși cercetători lucrând pe același set de date ajung până la 29%. Medicii diagnostichează anual milioane de cazuri de cancer plecând de la evaluări vizuale. Ratele de eroare ale acestei evaluări se ridică până la 50%.(iv) Sindromul punctelor albastre – în principiu, o problemă de contrast – ar putea explicația variațiile inerente ale rezultatelor procedurile menționate mai sus.

Pe de altă parte, implicațiile și consecințele sindromului punctelor albastre alimentează direct paradoxul progresului:  Cu cât lucrurile devin mai bune, cu atât oamenii percep mai multe amenințări acolo unde ele nu există și devin mai supărați și mai nemulțumiți.

Paradoxul progresului și normalitatea crimei

În articolul anterior [iii], am ilustrat paradoxul progresului și prin acest exemplu:

În ciuda datelor oficiale guvernamentale, care indică o scădere a ratelor de criminalitate violentă din Statele Unite aproape în fiecare an din perioada 1992 – 2015, o majoritate (70%) a americanilor intervievați de Gallup susține că există în continuare o criminalitate crescută la nivel național. Percepțiile americanilor despre criminalitate nu sunt întotdeauna conforme cu realitatea.

Glosând pe marginea acestei realități, m-am întrebat ce ar trebui să se întâmple cu rata criminalității pentru ca oamenii să se simtă în siguranță. Ar trebui să scadă la zero? Răspunsul găsit aparține unui filosof francez de la sfârșitul sec. al XIX-lea.

Într-una din cărțile sale (v), Émile Durkheim, fondatorul sociologiei și unul dintre pionierii științelor sociale, a propus un experiment mental: Ce-ar fi dacă nu ar mai exista crime? Ce-ar fi dacă ar exista o societate ai cărei membri ar fi toți respectuoși, egali unii cu alții și non-violenți? Ce-ar fi dacă nimeni nu ar mai minți, nu ar mai fi corupt și nu și-ar mai răni semenii? Ce s-ar întâmpla oare? Ar dispărea tensiunile sociale și stresul zilnic? Ar înceta conflictele? Ar trăi toată lumea ca în Grădina Raiului sau ca pe Câmpiile Elizee? În aceste condiții, paradoxului progresului ar dispărea de la sine!

Răspunsul lui Durkheim a fost NU:

Un fapt social este normal pentru un tip social determinat, considerat într-o fază determinată a dezvoltării sale, atunci când se produce în media societăților din această specie, comparate în faza corespunzătoare a evoluției lor” (Durkheim, [1895] 2002, p. 101).

În virtutea unei asemenea definiții, oricât de șocant ar părea, crima este un fapt social normal. Nu există societate sănătoasă din care să lipsească crima (cu începere de la Cain). Mai mult chiar, crima este considerată un rău necesar ce contribuie la menținerea echilibrului social. Durkheim sugerează că în lipsa crimelor, cu cât o societate devine mai confortabilă și mai etică, cu atât micile reacții/gesturi indiscrete devin mai amplificate de mințile noastre (vezi sindromul punctelor albastre). Dacă nimeni nu ar mai ucide pe altcineva (sinuciderea este tratată separat de Durkheim), nu ne vom simți neapărat mai bine. Vom deveni mai irascibili și ne va sări țandăra din orice fleac:

Imaginați-vă o societate de sfinți, o mănăstire exemplară și perfectă. Crimele propriu-zise vor fi necunoscute acolo; dar greșelile care par de nimic omului de rând ar provoca în ea același scandal pe care îl declanșează delictul uzual în conștiințele obișnuite. Dacă deci această societate are puterea de a judeca și de a pedepsi, ea va califica aceste acte drept criminale și le va trata ca atare (Durkheim, [1895] 2002, p. 106)

Deoarece criminalitatea se regăsește în toate societățile sănătoase, aceasta trebuie să îndeplinească unele funcții necesare, pozitive, altfel ar dispărea pe măsură ce societățile progresează și devin mai complexe și mai civilizate. Criminalitatea este normală, deoarece o societate fără crimă ar fi imposibilă, argumentează Durkheim. Comportamentele considerate inacceptabilele cresc pe măsură ce societatea progresează, nu regresează.(vi)

Reacțiile noastre emoționale la problemele cu care ne confruntăm nu sunt determinate de mărimea problemei. În realitate, din cauza sindromului punctelor albastre, creierele noastre pur si simplu vor începe să amplifice (sau să minimizeze) acele probleme pentru a se obține nivelul de stres cu care suntem deja obișnuiți. Relaxarea și încrederea în viitor nu sunt garantate obligatoriu de progres material și securitate personală. Unii oamenii vor îmbrățișa în continuare o perspectivă pesimistă asupra mersului lumii.

Concluzii

Pe lângă asaltul mediatic al știrilor negative (descris în articolul meu anterior), paradoxul progresului își are o explicație tare în manifestările sindromului punctelor albastre. Autorii articolului de la care am pornit discuția de față concluzionează astfel, argumentând paradoxul progresului:

Rezultatele [noastre] pot avea implicații care ar trebuie să ne trezească la realitate. Multe organizații și instituții sunt dedicate identificării și reducerii prevalenței problemelor sociale, de la cercetări non-etice la agresiuni nejustificate…Deși societățile moderne au înregistrat progrese extraordinare în soluționarea unei game largi de probleme sociale, de la sărăcie și analfabetism la violență și infantilism, majoritatea oamenilor consideră că lumea devine tot mai rea. Faptul că conceptele se dilată când ocurențele lor descresc poate fi o sursă a pesimismului respectiv.

Mult mai important, pesimismul respectiv (aka biasul percepțional) ne face să nu recunoaștem realizări remarcabile ale lumii contemporane și să continuăm bombăneala stridentă care, alimentată serios de negativismul mass-media, continuă să polarizeze o societate deja divizată.

Dacă bătăliile fracktiviste de acum câțiva ani s-au încheiat recent cu victoria rațiunii neînregimentate în diverse secte ecologiste, alte probleme societale fumegă înăbușit, iar din când în când mai scot câte o pălălaie mediatică (de ex., focurile din jungla Amazonului).

Dacă pentru o parte a societății, subiectul „cald” sunt schimbările climatice, iată că pentru Papa Francisc, „gardul” conceptului respectiv a fost împins în domeniul pe care Sfinția Sa l-a numit recent „urgență climatică”. Amplificând conceptul pentru a-l muta în extremism nu mi se pare cea mai bună soluție posibilă. Trebuie să rezolvăm schimbările climatice, dar trebuie să ne asigurăm totodată că tratamentul nu este mai dureros decât boala. Abandonarea combustibililor fosili cât mai repede posibil (de-carbonizare totală în următorii 12 ani), așa cum solicită mulți activiști ecologiști, ar încetini creșterea care a scos miliardele de oameni din sărăcie. A nu se uita.

Sindromul punctelor albastre este un memento că minunatul, magnificul nostru creier are prejudecați probabil înnăscute (hard wired), care îl fac susceptibil de recalibrări constante ale percepțiilor pe baza experiențele sale anterioare. Și, dacă-i așa, cum putem fi siguri că ceea ce vedem este real? Lărgind cadrul întrebării, ne întrebăm cum ar putea societățile umane să-și rezolve cu adevărat „cestiunile arzătoare la ordinea zilii” (schimbări climatice, controlul armelor, invaziile hoardelor de imigranți ilegali etc.) dacă oamenii extind continuu definițiile inițiale ale acelor probleme pentru a include noi transgresiuni?

Acest miraj de tip Fata Morgana – cu cât te apropii mai mult, cu atât se îndepărtează fantomatica oază salvatoare – mă face să cred că nu privesc un pahar de apă pe jumătate gol. Poate că mintea mea percepe un pahar care se tot mărește în fața ochilor mei.

NOTE______________________

i Levari, D. E., et al., 2018, Prevalence-induced concept change in human judgment, Science, vol. 360, no. 6396, pp. 1465-1467. Detalii ale celor 7 experimente și analizele statistice ale datelor obținute sunt disponibile la https://zenodo.org/record/1219833

Adițional, am folosit:

Matt, W., 2018, Are these dots purple or blue? Your answer might not be as reliable as you think, Science, vol. 360, no. 6396 (conține un video despre experimentele descrise în articol)

ii În 2019, Mark Manson a propus termenul „efectul punctelor albastre”, în Every thing is f*cked – A book about hope, HarperCollins Publishers, 275 p.

iii Crânganu, C., 2019, Paradoxul progresului (I). Asaltul mediatic al știrilor negative.

iv Schlick-Steiner, B. C. et al., 2018, Anticipating data-induced biased, Science, 24 august 2018, vol. 361, no. 6404, p. 762.

v Durkheim, É., 2002, Regulile metodei sociologice, trad. Dan I. Lungu, Polirom, 192 p. Lucrarea originală a fost publicată în 1895.

Hamlin, J., 2008, „Normality of Crime: Durkheim and Erikson”, University of Minnesota, Department of Sociology and Anthropology.

Dobrică, P., 2010, Normalitate, conformitate și devianță socială, în Lazăr Vlăsceanu (Coordonator), Sociologie, Ed. Polirom, Iași, pp. 337 -390.

vi Lunde, W. A., 1958, Pioneers in Criminology XVI–Emile Durkheim (1858-1917), Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 4, no. 1, article 21958.

Distribuie acest articol

222 COMENTARII

 1. Înțelepciunea populară românească, care nu știe nici de paradoxul progresului nici de „sindromul punctelor albastre”, are o vorbă pentru fenomenul descris în articol: a i se urî cuiva cu binele.

  • … sau sa ii sugerezi / impui cuiva ca i s-a urat, sau ca o duce bine .
   In locul dlui. Cranganu as aprofunda un pic fenomenul, si nu l-as copia exact din cine stie ce publicatie „on line”.
   1. De ex., m-as intreba (si as incerca sa imi raspund) de ce mi se impune „de la …(stânga !!!) (,) la (dreapta !)”. Si nu e intamplatoare impunerea ;
   2. De exemplu, m-as intreba (si as incerca sa imi raspund) de ce acest ansamblu imi creeaza imaginea de neechilibru ,
   2′. Si ca un om diligent ce sunt, m-as intreba daca nu cumva culoarea violet este mai (nu am gasit alta rima) iradianta decat cea albastra. Evidet, cu corolarele sale „de ce”(?) si „care este influenta”(?) .
   Si uite asa,
   2”. gasesc ca uitandu-ma acolo unde mi se traseaza sarcina sa ma uit, in ordinea impusa, mi se pare ca cercurile „violet” par mai mari decat cele albastre .
   2″‘. ma intreb :
   – cine inseala? ochiul? sau mintea?
   – mecanismul de perceptie aaculorii este unul optic? sau unul mai complex, respectiv si optic si … altceva … ?;
   – este creierul uman predispus lenii (selectand ce ii vine mai usor, fara sa continue analiza si evaluarea …) ?
   Si m-as mai intreba, … da’ nu a mai intreb, ca dl. Cranganu a raspuns deja la a b s o l u t toate intrebarile mele si mi-a linistit toate angoasele („en fanfare” si in aplauzele frenetice ale lui „Josef Svejk”) !

   • „- cine inseala? ochiul? sau mintea?”

    raspunsul are legatura cu timpul de expunere de 500ms, care pentru un aparat fotografic e o expunere destul de lunga: 1/2s; daca fotografiezi noaptea farurile unei masini in miscare la expunerea asta, iti ies cu o lungime aparenta de cel putin vreo juma’ de metru

    e interesant un experiment similar prin care sa se compare cum se vede liber o pisica neagra in noapte, comparativ cu ceea ce inregistreaza un aparat foto (la diverse expuneri)
    similar: cum se vede liber (ziua) o reflexie in ecranul negru al televizorului si cum o arata aparatul foto

  • Astfel de gandire duce la evolutie si e normala.
   Un om va cauta tot timpul sa isi imbunatateasca conditia. De exemplu daca acum 100 de ani ti se parea o mare problema ca nu traiesti intr-o casa cu apa curenta si curent ( puncte albastre ) dar era bine daca aveai copii si ce manca(puncte violet) , acum ca le ai pe toate ti se pare normal sa ai ce manca, curent in casa sau apa dar dintr-o data mai vrei ca mancarea sa fie de calitate , aerul sa fie conditionat , curentul sa nu se opreasca la fiecare cateva ore , copii sa fie educati s.a.m.d . Dintr-o data punctele tale violete s-au transformat in albastre nu-i asa? Pe langa astea mai vrei si internet 24/24, un autoturism (dar cu aer conditionat si spatios sa intre toata familia) , telefon mobil, si bani sa iti poti permite in fiecare an o vacanta.
   La fel si in contextul prezentat de articol, cu energia si locul de unde o obtii. Daca inainte nu iti pasa ca venea ala si facea o centrala nucleara in spatele casei, acum parca te mai gandesti de 2 ori. Daca inainte te durea undeva ca isi deversa Oltchimul toate chimicalele in OLT de nu mai gaseai o urma de peste si ala care era putea de numa numa, acum parca nu iti mai convine. Daca la isi punea unul sonda pe pamantul vecinului si asta lua carca de bani redeventa si iti dadea si tie ceva pentru zgomot parca era bine, dar dupa ce astuia i s-a fisurat conducta si petrolul i-a infestat si gradina lui si un pic din a ta parca mai bine vrei sa pui o eoliana in loc nu?

   Alt exemplu e ca daca iei primii 10 oameni din fiecare clasa si faci o clasa special cu 10 destepti, nu inseamna ca toti os a performeze la fel sau ca toti o sa continue sa se dezvolte.

   Idea e ca daca in trecut era mai rau nu inseamna ca acum trebuie sa accepti orice .

   • O R I C E om ar ucide pentru hrana (daca ar sti ca ucigand, va supravietui), pentru a nu ingheta de frig (daca stie ca ucigand, va supravietui), pentru apa (daca ar sti ca ucigand, va supravietui) .
    Oricine !!! uNII POT UCIDE SI PENTRU A O DUCE MAI BINE, PAINEA MAI ALBA, TEMPERATURA SA FIE MAI MARE DE 22 GRD. C, apa sa nu fie salcie, … .

    Pentru AC la auto, … nu bag mana in foc, I N S A exista categorii de oameni care te-ar ucide pentru o doza, o gura de bautura … .

    Exista si o ultima categorie de oameni care te-ar ucide din distractie … , pentru spectacol, … .

    • @Roland: Nu oricine. Au fost de’a lungul istoriei foarte multi oameni care au preferat sa indure groaznice suplicii si sa’si dea viata pentru binele altora. Cum ati scris ulterior exista doar categorii care ar putea reprezenta majoritatea dar nu toti.

 2. De ce i-a solicitat Trump lui Mike Pompeo să investigheze exproprierile și uciderea pe scară largă a fermierilor din Africa de Sud? Cu toate că, după un vârf al omuciderilor în 2002, astăzi ele au scăzut la jumătate. Poate pentru că și Trump a pățit-o, fiind și el o victimă a sindromului punctelor albastre. O posibilă explicație aici: https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/8/23/17772056/south-africa-trump-tweet-afriforum-white-farmers-violence

  Cine a făcut America Mare?! Americanii, cu totii, printre ei și imigranții ilegali. SUA aveau în 2010 circa 308 milioane locuitori, astăzi sunt 329 milioane, deci o creștere de 21 milioane în 9 ani. La o rată a sporului natural de circa 8,2 ‰ și circa 1 milion Green cards per year, lipsesc la socoteală cam 9 milioane de locuitori. Trendul este același în ultimii 40 de ani, ceea ce arată că, pe lângă cei legali, au pătruns în SUA și cam tot atâtea milioane de imigranți ilegali. Imigranți care au acceptat slujbe prost plătite, pe care le refuzau ceilalți, imigranți care și-au cumpărat bunuri, autoturisme, și-au întemeiat familii și au contribuit în final la prosperitatea tuturor americanilor, atât prin slujbele necesare, dar nedorite de nimeni, cât și prin recircularea aproape integrală a capitalului de care dispuneau. Și, deși pe măsura trecerii timpului tot mai puțini dintre ei au fost implicați în crime și infracțiuni, sindromul punctelor albastre încă îi determină pe mulți să îi considere ilegali și sosiți în hoarde.

  • Raspunsul e simplu: In Zimbabwe (fosta Rhodesie) s-a produs in anii ’80-’90 o expropriere totala a fermierilor albi. O buna parte din exproeprieri s-au realizat pur si simplu prin uciderea propietarilor. Fermele au fost date negrilor. Consecina?! Daca Rhodesia era inainte de rasturnarea „regimului de Apartheid” una din cele mai prospere tari ale Africii, Zimbabwe de azi a ajuns azi la foamete cronica, colapsul total al economiei speranta de vioata medievala, disparitia eduicatiei publice si a sistemului de sanatate. Dincolo de criemle rasiale comise impotriva albilor, patern-ul din Zimbabwe se repeta mai lent dar la o scara mai mare in Africa de Sud. Smecheria e ca daca Africa de Sud va ajunge ca Zimbabwe de azi (si foarte probabil ca asta e soarta sa!) dezxastrul umanitar va fi infinit mai mare. Numarul crimelor impotriva albilor din Afric de Sud s-a redus pentur ca au plecat foarte multi. Acum vine momentul in care oamenii negrii se vor ucide in masa intre ei :)

   America e mare din cauza capitalimsului, a democratiei si a libertatii. Si va continua sa fie mare atat avreme cat acesti 3 piloni ai tarii vor ramane in picioare. Ilegalii sunt de fapt o frana a dezvoltarii tarii pentur ca implica costuri sumplimentare inifint mai mari ca putinul pe care il produc. In mintea dumenavoastra bolnava de bolsevita cronica imigratia ilegala e solutia. Daca ar fi asa de ce oare plateste UE pesches turciei sa-i tina pe cat mai multi din iklegalii veniti din Africa in lagarele sale?! De ce nu a sarit economie UE in sus si ramane in continuare in baltire cronica dupa valul de ilegali chemati de Merkel in UE in 2015-2016?! Ca parca si atunci gargara Agitprop-ului era ca astrofiziceinii, IT-istii si biochimistii veniti in masa din Siria si Afganistan vor plati pensiile nemtilor. Ei, va platesc ceva?! :)

   • Mr. Hantzy,

    Vezi -numai-una dintre diferentele dintre D-l profesor Cranganu si tine:pt.fiecare enunt pe care-l face domnul profesor prezinta rezultatele unui studiu,o carte,un articol,puse in notele de subsol, pe cind tu faci afirmatii personale lipsite de orice fundament :gen,” Imigranți care au acceptat slujbe prost plătite” sau „au contribuit în final la prosperitatea tuturor americanilor,”,etc,etc Vorbesti ca democratii,axiomatic, fara sa ai o dovezi sau fapte ci numai pareri si sentimente. Democratii sunt asa de ipocriti ca pling mai mult de dragul imigrantilor ilegali decit de zecile de milioane de veterani si oamenii ai strazii. Cine a facut „America mare” nu sunt zecile de milioane venite in ultimii 20 de ani ci „ceilalti” de acum 200 de ani;EI au scris Constitutia si au pus bazele solide pe care s-a putut construi !
    Urmareste acest video ca sa vezi cum sta treaba cu imigratia in SUA:
    https://www.youtube.com/watch?v=KCcFNL7EmwY
    Cind mai postezi, ca sa nu fie nevoie de atitea rinduri,scrie doar atit :votez partidul democrat. Noi,ceilalti o sa stim atunci parerea ta despre imigratia ilegala ,despre incalzirea globala,despre avorturi,despre portul de arme,despre asigurarea medicala universala (a lui Sanders-incluzind ilegalii ),suprematia albilor,etc,etc.

     • Da un google, si vezi cum voteaza diferitele rase pt.partidul deomocrat:
      -90% blacks
      -80% asians
      -80% hispanics
      -80% evrei
      Ce-i uneste oare,in cuget si simtiri,pe toti acestia?! Eu stiu raspunsul,tie trebuie sa-ti raspunzi.
      Cineva spunea:

      Macron Is To France As Obama Was To America, A Total Failure !

      The worst immigrants are the ones who immigrate and bring their shit views and logic and want to turn this great country into the shit hole they ran away from.

     • Mafia „Democrată” a devenit noul partid nazist. Același rasism dezlănțuit, aceleași metode tip Nacht und Nebel exprimate de mișcarea legionară „Antifa”, toxinele unui antisemitism fără limite. Deosebirea cea mai însemnată dintre naziști și „democrați” este faptul că naziștii nu erau atît de incompetenți și suicidari economic precum acriturile sinistre din mafia „democrată”.

      Evreii din SUA care încă votează „democrat”, îmbrațișînd cu pasiune pe Ilhan Omar, Barack Hussein Obola, Rashida Tlaib, Ocrazio-Cortez și ceilalți antisemiți democrați reprezintă echivalentul intelectual, moral și de destin al celebrilor kapo din lagărele de concentrare.

      Colaborînd cu cei care îi urăsc, sperînd că măcar ei vor fi grațiați de soarta celorlalți. Este o abominatie istorică și morală, mult mai prejos de o simplă rușine.

    • Mrs sau Mr Gabi,
     Dl Profesor Crânganu scrie articole foarte bune și atent documentate. Dar asta necesită timp, uneori chiar ani pentru a aduna material documentarist, pentru a-l sorta, a-l analiza și apoi pentru a edita un asemenea articol precum cel de față. Eu nu posed nici abilitățile excelente de exprimare ale domniei sale, nici disponibilitatea de a căuta și tria materialul astfel. De aceea, vă rog cu modestie, pe dumneata sau pe cei interesați da umilele mele intervenții, să le considerați doar niște reacții rapide la o temă propusă de autor și să nu așteptați aceeași excelență ca cea conținută în articolul principal.
     Acestea fiind scrise, revin la interpelarea dumitale. Nu știu ce anume confirmări oficiale aștepți din parte-mi. Vorbesc axiomatic, ca și democrații, spui. Păi dacă mă contrazici, fără alte argumente, vorbești și dumneata la fel de axiomatic ca aceeași democrați. Știu că ilegali prinși cu infracțiuni minore sunt extrădați imediat, iar cei periculoși puși la „păstrare”. Rezultă că cei în libertate sunt, în majoritatea lor, oameni cumsecade, poate ceva mai lipsiți de șansă și de mijloace. Un filmuleț propagandistic cules de pe YouTube nu mă convinge că ar fi altfel. De aia nici nu-l accesez.
     Are însă dreptate domnul Profesor. De exemplu, s-ar putea spune că eu i-am vorbit de bine pe ilegali. Fie! „Astăzi aici niciun ilegal nu a furat gogoși și nu a scuipat pe stradă” e o știre pozitivă. Antevorbitorul dumitale, Mr Svejk, susține că ilegalii sunt o frână în dezvoltarea americană. Asta e o știre negativă. Dar deși nici el nu aduce vreo dovadă, dumneata ai înghițit friptura mestecată de el fără obiecții.
     Sunt de acord că piatra de temelie a fost așezată în 1776, iar Founding Fathers au conceput Constituția SUA acum mai bine de două secole, dar noua federație era atunci precum coala proaspătă de hârtie pe care s-au putut trasa liniile conceptuale, având la îndemână ciorna îmbâcsită a vechiului continent. Europenii ajunși acolo fuseseră cu toții imigranți, legalitatea lor nefiind reglementată de vreo legislație anume.

     • Este o vorba romaneasca :Daca cineva iti spune ca esti beat, nu-l baga in seama,vezi-ti de-ale tale;daca inca cineva iti spune ca esti beat,uita-te in oglinda;daca si a treia persoana iti spune ca esti beat,du-te si te culca ! Ia vezi, cam citi ti-au spus sa te duci sa te culci?!
      Esti ca „Mazeta” de pe Hotnews,bagi ceva sopirle,inflamezi discutia cu refulari si frustrari personale si te bagi in seama.

     • Citez din clasici in viata: „Antevorbitorul dumitale, Mr Svejk, susține că ilegalii sunt o frână în dezvoltarea americană. Asta e o știre negativă. Dar deși nici el nu aduce vreo dovadă, dumneata ai înghițit friptura mestecată de el fără obiecții.”

      Domnu’ Hnatzy,

      Pentru cultura matale generala orice infractor este o povara in carca societatii in care traieste. imigrantii ilegali sunt infractori si ca atare poveri sociale. orice povara sociala e o frana in cale dezvoltarii oricarei societati inculsiv a celei americane. Q. E. D.

      Stiam ca sunteti un miluit al pomenilor publice. Dar pana acum n-am realizat ca mai sunteti si un sustinator fervent al criminalilor de toate soiurile. Ne scrieti cumva dintr-o teminta?! :) Hai Liberare! (pentru orice eventualiatate :) )

   • Da, așa este! Am vizitat în 1998 Africa de Sud, însoțindu-l pe directorul general al firmei pentru care lucram atunci, în urma unei invitații a camerei de comerț. Ni s-a făcut un instructaj destul de amănunțit cum trebuie să ne comportăm pentru a reveni întregi în România: ușile blocate la autoturism, de preferat doar taxiurile hotelului, geamurile închise (deși nu aveau aer condiționat), vizite doar în grup, niciodată după ora 19:00, șamd. Văzut retrospectiv, pentru cineva din afară, abolirea apartheidului n-a adus decât regres și restriște. Dar oamenii de acolo și-au dorit abolirea regimului! Ca și românii dealtfel. Pentru cineva la fel de neimplicat, viața de dinainte de 89 ar putea părea mai bună: slujbe sigure, locuințe de stat, pensii șamd. Și s-ar putea la fel de ușor întreba de ce au ales atunci românii să schimbe sistemul cu unul concurențial, dând siguranța pe incertitudine și locuințele pe calea bejeniei?! Orice răspuns pripit și indus prin acest soi de întrebări ar fi greșit.
    Svejk, v-ați făcut un oarece renume aici prin intransigența cu care tratați „binele cu de-a sila” și statul ca prost administrator al oricărui fenomen social. Ca fanatic declarat al principiului „laissez-faire”, mă mir atunci cum se face că în această chestiune vă postați exact la extrema opusă, propovăduind binele silnic à apartheid și controlul imigrației. Păi nu ar fi fost mai bine să renunțați la zecile de mii de conțopiști care să sorteze și să filtreze imigranții, mâncându-vă din sudoarea frunții și din taxele pe care sunteți nevoiți a le plăti?! Să fie totul la liber, într-un sistem concurențial, fără amestec etatist! Să concurați pentru postul de sudor și cu rusul din Vladivostok și cu indianul din Punjab și cu argentinianul din pampas! Care acceptă salariul mai mic pentru aceeași muncă să aibă prioritate. Doar spuneți că asta a făcut America mare, iar orice intervenție statala dăunează liberului schimb și libertății de afirmare. Sau sunteți doar un propagandist de carton?

    • -„Pentru cineva la fel de neimplicat, viața de dinainte de 89 ar putea părea mai bună: slujbe sigure, locuințe de stat, pensii șamd. Și s-ar putea la fel de ușor întreba de ce au ales atunci românii să schimbe sistemul cu unul concurențial, dând siguranța pe incertitudine și locuințele pe calea bejeniei?!”
     Cred ca habar nu ai de ceea ce era inainte de `89. Crezi ca „romanii” se reduceau la cei vreo 5-10% care erau cuplati la ţîţa PCR?
     Slujbe? dar nu aveai mincare.
     Locuinte? in care era mai frig ca in pesteri.
     Facind abstractie (fara sa uitam) de cine e la guvernare acum, in Romania nu s-a trait niciodata asa de bine de majoritate populatiei. Ca pleaca peste hotare unii?! E un drept cistigat (pe care nu il aveai atunci cu ” slujbe sigure, locuințe de stat, pensii șamd)”..
     Iar ce s-a intimplat odata cu abolirea apartheidului s-a intimplat in Romania odata cu venirea comunistilor la putere, nu la plecarea lor.

     • Reiau, cu o ușoară corectură, dar care nu schimbă sensul propoziției:
      Pentru cineva la fel de neimplicat, viața de dinainte de 89 ar fi putut părea mai bună (…)
      1. „La fel de Neimplicat” are aici sensul de necunoscător al realităților românești, pe care le-a privit doar din afară, exact așa cum svejk știe cate ceva despre Rhodesia
      2. Forma de perfect a conditionalului optativ al verbului predicative „a putea” arată că este vorba despre o acțiune realizabilă, dar condiționată de altceva.

      Te-ai grăbit deci să afirmi că „nu am habar”.
      Motivul pentru care în România se trăiește mai bine ca niciodată (realitate pe care nu am contestat-o niciodată), este datorat poziției geografice a țării și calității ei de membru UE și NATO, care ameliorează relele cauzate de corupția endemica și de proasta administrare. Atuurile astea nu există în Africa.
      Înțeleg însă că susții revenirea la Apartheid. Pe africani i-ai întrebat dacă vor?

      • -„Înțeleg însă că susții revenirea la Apartheid”
       Se zice ca un procent de 42% nu inteleg ce citesc.
       Cit despre „Reiau, cu o ușoară corectură,” eu nu mai reiau, ci mentin ce am scris la ce ai scris :D

      • Mai ramanea sa-l parafrazti pe Putler si sa ne spuneti ca prabusirea lui Pingelica a fost cea mai crunta catastrofa geopolitca a mileniului.

       Asta e… Inteleg ca prabusirea comunismului v-a distrrus phishic (si nu numai) dar pana la urma coreea de Nosrd se tine binisor. Ce ar fi sa va incerati norocu’ pe acolo?!

    • Ei bine aici e smecheria! Sunteti siguri ca „oamenii de acolo si-au dorit abolirea regimului”? Daca ne uitam in urma vedem ca abolirea Apartheid-ului nu a fost deloc rezultatul unei revolte in masa (ca-n Romania si restul Europei de Est), ci o miscare pornita „de sus” de catre politiceni „luminati” si „progresisti”. E un exemplu stralucit a ceea ce lasa in urma lor activistii „progresisti” decisi sa aduca fericiere cu orice pret.

     Romanii au ales sa schimbe regimul comunist tocmai pentru ca acesta esuase total. Cred ca in 1989 nu se mai puteau gasi nici 5% din locuitorii Romaniei care sa nu doreasca sa-i ia gatu’ lui Pingelica. In Africa de Sud nu era deloc asa la caderea Apartheid-ului. Negrii din tarile vecine „liberre” & „decolonizate” imigrau masiv in Africa de Sud ca sa beneficieze si ei un pic de impilarea rasistilor. Nu au fost alegeri, nu au fost revolte in masa. A fost un proces politic-corect de acordare cu de-a sila a dreptului de vot unor indivizi ce pur si simplu sunt incapabili sa-l inteleaga si foloseasca. Apartheid-ul nu era deloc „bine cu dea sila”. Era un sistem imperfect ce functiona. Care sistem a fost inlocuit de un alt sistem uimperfect ce insa nu functioneaza.

     Statul e un rau necesar. Functia de aparare e una fundamentala a sa. In mintea dumneavoastra de miluit al pomenilor publice desigur ca atacarea functiei de aparare a statului, ce chiar daca e esentiala, consuma de regula sub 5% din resursele acestuia e o chestiune de supravietuire. Daca se stirbeste ceva din cei 75%-80% ce se duc, in diferite moduri, pe pomeni sociale riscati sa ajungei muritor de foame. Nu-i asa?

     In rest, evident ca ar fi foarte bine ca sa traim intr-o lume a concurentei libere. Sudorul american platit cu $25/ora a arata ca-l poate strivi fara probleme ce pe un gandac pe cel chinez, indian sau rus (plaititi cu sub $3/ora) sau pe cel argentianian platit cu $5/ora. Rusia, China, India, Argnetina au taxe vamale imense si bariere legislative greu de imaginat ca sa blocheze importurile. Si cu toatea astea pierd batalia. Sudorii rusi si argentinieni au devenit exponate de muzeu. Iar chinejii si indienii nu se simt nici ei prea bine :)

     • În martie 1992 albii din Africa de Sud au decis referendar abolirea Apartheidului. Doi ani mai târziu 20 milioane de oameni, negri și albi laolaltă, au putut vota împreună pentru prima oară. Rețin că am văzut la televizor cozile de kilometri. Deci pot spune că și-au dorit asta.
      Sistemul imperfect funcționa bine înainte doar pentru minoritari, ceilalți trăind în proporție de peste 55% în sărăcie lucie. Deși încet, procentul s-a corectat intre timp la 37%.
      Dagmar Wittek este un jurnalist DW care trăiește de mulți ani în Africa de Sud și are diferite articole pe tema asta. Dacă vă interesează căutați-le! Dacă nu, nu mai înșirați baliverne!

      • Cool! Nivelul de saracie in Afirc a de Sud a sczaut de la 55% in 1990 la 37% Dumneavoastra trageti pe nas sau injectati direct in vena?! :)

       In 1990 venitul median in Afirca de Sud era 75% al celui din SUA. In 2018 a ajuns la gloriasa suma de $17000 (250000 ranzi)/an. Cum venitul median in SUA e azi de $59000/an insemana ca Afruica de Sud a „evoluat” de la 75% in 1989 la 28.8% in 2018. Mai putin de jumatate…. E exact ca-n comunism: Tai veniturile tuturor, ii faci egali in saracie, si dupa aia zbieri ca le-a „crescut nivelul de trai”…

      • Speak, date despre indicele de sărăcie, inclusiv evoluția sa în timp, se pot obține din diferite surse, cum ar fi UNO sau world poverty clock. Indicatorii artizanali, pentru care baza de calcul e neclară, nu sunt adecvati. Bag seama că vă obsedează „trasul pe nas” și „băgatul în vena”. În ambele cazuri, vă transmit compasiunea mea.

      • @Hantzy,

       Da bineinteles!
       Confiorm acelor indici geniali ai diferitelor oragnizatii mondiale romanul din 1989 o ducea bine de tot, ca sa nu mai vorbim de cubanezul sau nordcoreeanul de azi.

       Dupa cum va spuneam, devine tot mai clar faptul ca trebuie sa fiti o biata victima a abuzului de chimicale :) Tare ma tem ca nici macar n-ati ajus la nivelul bagatului in vena sau al trasului pe nas ci sunteti din aia „hardcore” ce trag din punga :)

       Multa sanatate va doresc! Nu disperati! Niciodata nu e e totul pierdut…

  • „ Imigranți care au acceptat slujbe prost plătite, […] au contribuit în final la prosperitatea tuturor americanilor, […] Și, deși pe măsura trecerii timpului tot mai puțini dintre ei au fost implicați în crime și infracțiuni … „

   Lăsând la o parte faptul că dvs pledați pentru normalizarea încălcării legii, lucru deja suficient de grav pentru a justifica refuzul oricărei dezbateri, logica dvs. mai și șchioapătă. Spuneți că, pe termen mediu-lung, nou-veniții (ne referim la imigranții ilegali, să reamintim) vor evolua, statistic vorbind, de la stadiul de infractori la cel de cetățeni model. Dar tot dvs. spuneți că sosirea de noi imigranți ilegali este permanentă, este un „trend”de cca 21 de milioane în 9 ani, relativ constant în ultimii 40 de ani. Adică, cu alte cuvinte, vor exista PERMANENT un număr important de imigranți ilegali infractori, pe mecanismul „cei noi îi înlocuiesc pe cei vechi” (care între timp, nu-i așa, se cumințesc). Asta înseamnă că, dacă s-ar elimina imigrația ilegală, s-ar reduce la ZERO infracționalitatea asociată imigranților ilegali, nemaiexistând în nici un moment „imigranți noi” care fac crime și care mai apoi se fac copii cuminți.
   Dar dvs., din motive care scapă logicii și bunului simț, ați dori să existe permanent în scenă astfel de infractori a căror prezență ar putea fi, teoretic, evitată.

   • @Tescovin – motivele poate scapă bunului simț, dar nu scapă nici logicii și nici psihologiei: persoanele mai mult sau mai puțin disfuncționale social vor să demoleze societatea așezată, asta e răzbunarea lor împotriva întregii lumi.

    Societatea umană normală e bazată pe niște ierarhii validate de milenii, ierarhii în care persoanele respective nu sunt capabile să se încadreze. Așa că soluția lor e să-și creeze propriile ierarhii false, sprijinite printre altele și de imigranții ilegali. Alternativa ar fi să creeze un război civil, ca să răstoarne masa cu totul. Dar pentru asta le trebuie arme și balls, ceea ce nu e cazul :)

    În State, alegerea lui Trump a detensionat lucrurile. Societatea americană s-a dovedit matură dpdv democratic, la fel ca și în anii ’30. Dar în Europa lucrurile încă nu sunt lămurite, deocamdată un scenariu similar cu Războiul Civil din Spania încă e una dintre opțiunile aflate pe masă. Cancelarul german trebuia înlocuit încă de-acum un an. Iar dacă n-a fost, se pare că a găsit cui să lase Comisia Europeană moștenire, iar asta e parte din rețeta pentru dezastru.

    • Societatea umană normală e bazată pe niște ierarhii validate de milenii

     Și, până la a valida acele „ierarhii” nu a funcționat societatea umană? Timp de milenii? Ierarhiile actuale, orice ai înțelege prin acest concept, nu dăinuie de mai mult de 200 ani. După comuna primitivă și matriarhat, omenirea a tot experimentat modele sociale: sclavagism, suzeranitate și vasalitate, aristocrați și iobagi, dependență statală și suveranitate, șamd. Am avut de toate, unele dintre ele lungindu-se mai multe secole sau chiar milenii! Care sunt atunci cele validate? Și de ce ar fi ele capătul de drum? Exact așa credeau și comuniștii: că odată format și instalat omul nou s-ar încheia evoluția. Dumneata, ca retrograd declarat, te deosebești de comuniști doar prin viziunea asupra momentului final: în cazul tău medievalismul, tartorele ierarhiilor. În rest, același aluat.

     • @Hantzy – matriarhatul fiind cel despre care ți-a povestit Maria Gimbutas, că dacă-l nu-l inventa ea, n-ar fi existat :)

      Pur și simplu nu înțelegi conceptul de ierarhie, la modul cum pui tu problema. Genul ăsta de replici ”da’ de ce să fie cum zici tu?” sunt bune până prin clasa a VII-a. După ce intri la liceu ar fi bine să mai ai și altă ”muniție” pe subiectele pe care încerci să le abordezi. Iar din postura de neobosit propagandist neo-marxist, e destul de deplasat să faci refeririri la comunism, când tu de-acolo îți tragi seva și educația ideologică.

      Pentru informarea ta, până și cimpanzeii au o societate și niște ierarhii, cam așa au funcționat și oamenii până la apariția religiilor organizate. E destul de evident că ”religia” ta e cea fondată de Școala de la Frankfurt, dar asta nu e ceva cu care să te lauzi. Mai mult chutzpah nu te face mai credibil, chiar dacă îți satisface orgoliul.

      • Harald, observ că, după „fluxuri energetice paralele”, acum devii tot mai dezordonat în exprimare. Dex definește clar ce înseamnă ierarhie, așa că, dacă ai altceva în gând, atunci ești obligat să definești conceptul tu însuți. Nu doar cimpanzeii, ci toate mamiferele ce trăiesc în grupuri au ierarhii. Dar care sunt cele „validate de milenii” la oameni? Este destul de clară întrebarea, pentru un răspuns la fel de clar.
       P.S. Te-ai mai documentat cu „molecula ideală”?

      • @Hantzy – ești conștient că acum încerci să îmi scrii mie despre ierarhii și despre molecula de CO2 lucruri pe care ți le-am scris eu în diverse comentarii precedente? :) Asta e metoda ta de a lăsa impresia că tu ai avut întotdeauna dreptate, dar nu păcălești pe nimeni.

       Cât despre formularea PS-ului, până și asta ai copiat-o de la mine, dintr-un comentariu pe care ți l-am adresat tot la un articol al Dl.Crâganu. Ți-am mai spus cum e cu imitația și admirația :)

      • Repet: Este destul de clară întrebarea, pentru un răspuns la fel de clar.

      • Harald, iar fabulezi!
       În comentariile precedente nu mi-ai scris nimic despre ceea ce înțelegi tu prin ierarhii, iar despre molecula de co2 ai scris niște aberații, pe care nu le pot reține, de ilogice ce sunt. Iar despre „molecula ideală” din ps-ul meu de acum nu mi-ai scris niciodată ce înseamnă. Bănuiesc că aveai în vedere „gazul perfect”, dar neștiința îți joacă feste.

      • @Hantzy – tu ești cel care folosește mereu studiul de la Berkeley pe post de ”dovadă” că molecula de CO2 generează mai multă energie decât prmește, așa că n-ai decât să le ceri tu date suplimentare. Eu îl consider din start o mistificare, la North Slope n-ai cum să obții asemenea valori de CO2 decât prin gerrymandering, ți-am scris deja asta.

      • Harald,
       Câteva concluzii sunt evidente:
       1. Folosești concepte inexistente (ierarhii validate de milenii, fluxuri energetice paralele, moleculă ideală) a căror însemnătate nici măcar nu ești în stare să o explici.
       2. Dacă ai fi citit cu atenție informațiile furnizate de Berkeley, ai fi putut constata că sunt oferite date privind aparatura folosită și despre locațiile respective, existând chiar linkuri spre AMR. E vorba de aparatură guvernamentală, iar rezultatele au fost supervizate de specialiști.
       3. Ce nu ai fi găsit în niciun caz în materialul oferit este că „molecula de co2 generează mai multă energie decât primește”. Asta ai băgat-o de la tine, ca și chestia cu gerrymandering. Le-am considerat aberații.

      • @Hantzy – conceptul de ierarhie se referă la orice ordonare a valorilor de către o persoană, mai simplu de-atât nu cred că pot să-ți explic. Dacă vrei să iei ceva din frigider și pentru asta aprinzi mai întâi lumina în încăpere, ai stabilit deja o ierarhie a acțiunilor tale: a fost mai important să aprinzi lumina ca să nu te împiedici în drum spre frigider.

       În ideologiile colectiviste (fascismul, comunismul, socialismul) cerințele societății sunt considerate mai importante decât ale individului. Astfel încât bunăstarea sau chiar viața individului pot fi sacrificate pentru binele societății, așa cum este definit acest ”bine” de către conducătorii statului. Iar asta a dus la masacrarea a zeci de milioane de oameni pe timp de pace numai în secolul 20, pe lângă alte zeci de milioane masacrate în războaie.

       În creștinism, pe primul plan se află individul, nu statul. Asta fiind una dintre ierarhiile validate de milenii, de exemplu.

     • @Hantzy – poți să consideri aberații tot ce nu corespunde agendei tale, dar asta n-o face cu nimic mai credibilă. Nu te-am întrebat nimic despre aparatura folosită, am contestat credibilitatea valorilor de CO2 obținute în Alaska și te-am întrebat despre modul cum au fost ”ghidate” măsurătorile. Dacă nu știi, nu știi. Cinstit e să spui că nu știi, nu să emiți judecăți de valoare.

      Molecula ideală de CO2 e aceea care nu pierde energie prin simplul fapt că există. Toate moleculele de CO2 din exemplele tale sunt din categoria asta, până în punctul în care nici măcar nu înțelegi conceptul de moleculă ideală.

      • Harald,
       Nu exista conceptul de “molecula ideală “ nici pentru co2 nici pentru vreo altă substanță. Nici o molecula nu pierde sau consuma energie prin simplul fapt ca exista. Asta ar contrazice echivalenta dintre energie și masă, formulată de Einstein, din care rezulta cele doua legi importante : legea conservării energiei, aplicabila in toate domeniile fizicii (newtoniană, cuantica, termodinamică, relativistă) și a conservării masei, ultima având însă excepția defectului de masa, care are aplicație in fizica nucleară. Adică este exact pe dos decât presupui.
       Măsurătorile efectuate in Oklahoma și Alaska nu au fost “ghidate” și/sau manipulate, așa cum încerci sa sugerezi, având ca Argument doar impresia unui neștiutor.

       Privitor la ierarhii, succesiunea unor acțiuni nu reprezintă o ierarhie a acestora. Acțiunea principală este căutarea in frigider, chiar dacă e precedata de alte acțiuni ajutătoare, cum ar fi aprinsul lămpii sau deschisul ușii.
       Formularea antitetică stat individ este și ea neconformă. Mult mai potrivită este cea între individ și comunitate, deși relația este una de complementaritate, iar nu de adversitate. Discuția este uns preponderent filozofală și se bazează mai ales pe buna credință a interlocutorilor. Cum in cazul tău nu poate fi vorba, eu renunț să aprofundez pe aceasta temă.

      • @Hantzy – nu e nevoie sa fii de-acord cu mine sub niciun aspect. Simptomele tipice al ideologiilor totalitare sunt (printre altele) obsesia de a invata oamenii cum sa gandeasca, prezentarea distorsionata a ierarhiilor, confiscarea limbajului. Ideologul are deja toate raspunsurile, singura lui preocupare e sa le impuna oamenilor. Orice discutie cu un ideolog este pierdere de vreme, e ca si cum ai discuta cu un perete.

      • Da, Harald, te-ai caracterizat perfect!
       BTW, mi-ai spus odată că eu nu încerc să arăt nimănui cum trebuie să gândească. A fost singura dată când ai avut dreptate.

   • dvs pledați pentru normalizarea încălcării legii

    Tescovin,
    Dumneavoastră vă începeți dizertația cu o acuză nefondată. Eu nu pledez pentru încălcarea legii, ci doar constat un fapt. Dacă în 1950 SUA numărau circa 150 milioane de locuitori, iar astăzi sunt aproape 330 milioane, este evident că creșterea populației a fost motorul principal al dezvoltării statului american. Imigranții sosiți acum 4 decenii s-au integrat și au copii, astfel încât nu îi mai poți deosebi între cetățenii americani, deși au fost odată cu toții infractori.
    Dumneavoastră suferiți de un alt sindrom, pe care l-aș numi „Făt frumos”. Imigranții legali sunt cei mai deștepți, cei mai frumoși, cresc într-o zi cât alții în zece, sunt curajoși și devreme acasă. Ilegalii sunt căpcăunii proști, libidinoși și nătărăi. Dar dacă v-ați uita mai atent, ați constata că și ei au două mâini, doi ochi și o singură gură. Să vă pun o întrebare: cei care încercau să scape din raiul comunist al RSR, de multe ori chiar cu prețul vieții, erau infractori? După teoria dumneavoastră, da, căci încălcau și ei legea! „Păi legea era proastă!” ar putea replica cineva, doritor de libertate și democrație. Am putea atunci dezbate pe marginea legii ce reglementează imigrația în State? Abolirea ei i-ar transforma imediat pe toți în „legali”, oferindu-le tuturor șanse egale. Ce ziceți?

    • Yep… Nu mai e niicun dubiu. Dagostea netarmurita pentru infractori si criminali e un semn neindoios ca ne scrieti de undeva dintr-o temnita a „oranduirii celei crude si nedrepte”… Din nou nu pot decat sa va urez „Hai liberare!” :) Sigur ca era simplu de banuit ca traiti parazitand statul, dar nu mi-am imaginat niciodata ca de fapt beneficiati de „all inclusive” – cu zabrele la geam:)

     Va repet domnu’ Hantzy: Pentru oamenii normali si civilizati orice infractor reprezinta o frana a dezvoltarii societatii si o povara sociala. Nicidecum un stimulent al devzoltarii. Deci daca va imaginati cu ceva ca ati putea fi un factor de dezvoltare, va inselati amarnic.

     Se poate face supozitia ca disparitia criminalilor si implicit a inchisorilor, a unei bunei parti a sistemului judiciar si politienesc, etc. ar putea avea efecte adverse asupra economiei si dezvoltarii. Asta insa e un sofism ieftin. Efectele pozitive pe termen mediu si lung le-ar depasi cu mult pe cele negative de moment.

     • Nu, svejk, nu sunt și nu am fost niciodată „miluit al pomenilor publice” și nu sunt nici familiarizat, precum dumneata, cu „all inclusive plus zabrele”. E tipic însă pentru sectanții cu țugui să deturneze discuția, perorând acuzații și neadevăruri.
      Dacă îi striviți pe alții ca pe gândaci, nu înțeleg de ce vă este frică de concurență. Căci niște oameni lipsiți de mijloace nu amenință nicidecum siguranța unui stat atât de mare, iar realitatea arată că oricum ajung să se integreze. Mai greu, cu mai multă muncă, dar în final cei mai mulți reușesc. Observ însă că ați trecut de la „ilegali” la „infractori”. Vă oferisem însă soluția: ca adevărat susținător al liberschimbismului ar trebui să susțineți relaxarea legislativă din acest punct de vedere, iar nu înăsprirea ei. Să sudati cot la cot cu rusul și chinezul, să vadă tot americanul cum îi striviți ca pe gândaci. Când începeți?

      • Se numeste „state of denial” :) Orice sugaci de la tztza statului considera ca munca sa esentiala si ca da mai mult decat primeste.

       Mi-am imaginat ca sunteti la mititica pentru ca n-ma vazut in viata mea om civilizat si fara probleme cu justitia care sa apere cu atata indrajire ca drumeavoasta naravul incalcarii legii. Orice imigrant ilegal a incalcat legea. Punct.

       Nu e vorba de frica de concurenta. E pur si simplu vorba de echitate. Este firesc ca daca chinezul sau indianul impun poveri vamale si legislative resticiive pentru produsele tale sa-i tratetezi cu oarecare recipeocitate. Nu-i asa?! La urma urmei ei traiesc de pe urma noastra si nu invers. Pentru moment muncitorul american e platit cu $23.6 iar SUA au un deficit de forta de munca (e drept nu doar muncitori) de 7.3 milipoane…

       de inceptu a inceptu cu mult inainte ca oricare din noi sa se nasca. Undeva prin 1820…

      • Svejk, se pare că obsesiile vă împiedică să înțelegeți texte simple, așa că reiau:
       Nu am fost și nu sunt „sugaci la tita statului”. Nimeni din familie nu a fost vreodată și nu am solicitat niciodată ajutoare sociale de niciun fel.
       Nu am susținut niciodată încălcarea vreunei legi. Dar, așa cum și dumneavoastră vă permiteți să discutați despre legea în sine și deciziile „zgubiliticilor” europeni sau ale lui Obama, tot astfel am și eu acest drept.
       Nu am vorbit nicăieri de taxe vamale. Iar dacă e vorba de echitate, atunci Green cards și vizele ar trebui desființate, măcar pentru vestici. Cetățenii americani pot călători în UE fără condiționări preexistente. Iar pentru a se stabili sau a rămâne mai mult de șase luni pe an în vreo țară e suficient să facă dovada că se pot întreține singuri. Asimetria legislativă este evidentă.
       A început în 1820, dar nu mă refeream la exclusions acts.

      • @Hantzy,

       Pai daca nu sunteti pomanagiu al statului cum se explica ca ideea de pesches, bir, hangara, etc. va provoaca satisfactii de-a dreptul orgasmice?! Un om care isi castiga existenta prin munca si talentul proprii nu e niciodata incantat de fiscalitate si reglementari. Cand donez donez cui vreu eu si nu cui imi cere statul. Punimaeisi?!

       Sustineti cu entuziasm incalcarea legii. Le gasiti numai virtuti infractorilor ce calca ilegal frotnierele. Sunteti exact ca taraturile de pe la Antene din Romania care le plnag de mila lui alde Voiculescu, Nastase, Dragnea, Becali si alte astfel de „victime”. Marea diferenta e ca aia au scuza ca o fac pe bani. Dumenavoastra faceti apologia criminalitatii pe gratis. Ceea ce ma duce cu gandul la faptul ca aveti o istorie bogata la mititica. Altfel cum s-ar explica apententa si solidaritatea dumenaoastra pentru criminali si faptul ca-i vedeti ca niste „motoare ale progresului”?! Cat de degenerat trebuie sa fie cineva fara istorie infractionala ca sa ajunga in halul asta?!

       Afirmatia ca cetatenii americani pot calatori fara restrictii in UE e desigur falsa. Daca intru in orice tara UE cu pasaport american pot sta maxium 90 de zile fara o viza de lucru sau de investitor. De fiecare data cand intru pe la Frankfurt sau Amsterdam primesc o hartiuta care imi reaminteste data la care trebuie sa parasesc UE – de fapt zona Schengen. E perfect simetric cu intrarea cetatenilor din tarile cu visa waiver in SUA. Managerii americani de la filialele din Europa ale companiilor ameircane trebuie sa obtina vize de lucru acolo. Care sunt de altfel mult mai dificil de obtinut ca vizele L1A americane (transfer in cadurl corporatiei).

       Nu vad nicio asimterie, afara de faptul ca nu specialistii americani isi cauta de lucru in UE, ci aia din UE incearca sa scape de acolo cu orice pret :) Dar asta se datoreaza exact taxarii si regelemntarilor tampe ce-l jefuiesc pe orice om capabil de acolo pentru a-i imbuimba pe parazitii ca dumneavoastra…

      • Daca intru in orice tara UE cu pasaport american pot sta maxium 90 de zile fara o viza de lucru sau de investitor.

       M-am izbit fără să vreau de această situație.

       Când, anul trecut, am plecat în România ca Fulbright Scholar – Citizen Ambassador of USA, am ajuns pe aeroportul Otopeni. La ghișeul de control al documentelor pentru cetățenii români + UE nu mergea calculatorul și coada formată era impresionantă. La ghișeul „Alte țări” nu era nimeni. Am scos rapid pașaportul american în locul celui românesc și am intrat în țara mea natală imediat.

       În lunile următoare petrecute în România am călătorit des pe diverse rute interne și internaționale (europene) folosind doar pașaportul românesc fără probleme. La un moment dat, întorcându-mă dintr-o călătorie în Italia-Franța, am arătat din greșeală grănicerilor de pe aeroportul Iași pașaportul american în locul celui românesc. Imediat s-a dat alarma, am fost tras într-un colț, înconjurat de mai mulți ofițeri. Am rămas surprins neplăcut de această atenție nedorită pe care mi-o arătau grănicerii ieșeni. Apoi, mi s-a spus că am violat statutul celor 90 zile fără viză pe care l-am început când am intrat prima oară în România cu pașaportul meu american. Cu mustrările de rigoare, s-a operat o schimbare în calculatorul de la aeroportul Iași și am fost lăsat să mă duc acasă (mai păstrez încă apartamentul din Iași) pe baza pașaportului românesc.

      • @Constantin Cranganu

       Ha ha ha…. Ati scapat ieftin :)

       Merita sa (re)cititi povestioara lui Caragiale (pe atunci deja celebru, fost director al teatrului National, etc.) care ajuns la Predeal la frontiera romana nu e lasat sa intre in Romania din cauza ca-si pierduse sau i se furase pasaportul. In final un cunoscut de al lui rus, de profesie terorist plantaror de bombe ii da un pasaport fals american pe numele „Bob Schmecker” cu care Caragiale intra bine merci in patrie.

       http://www.ilcaragiale.eu/opere/momente_si_schite/identitate.html#.XXk-JShKg1s

       Se pare ca povestea e adevarata, dupoa cum reiese din niste insemnari ale fiului sau Mateiu Caragiale. Vremurile trec, metehnele se pastreaza…

      • Obsesia pentru respectarea ad litteram a unor reglementări absurde duce inevitabil la distrugerea societății. La vremea când Caragiale a scris povestioara, nu avea de unde să știe că zeci de milioane de oameni vor fi masacrați. Dar exact asta s-a întâmplat, așa cum anticipase Nietzsche, care la vremea povestioarei murise deja de vreo 10 ani. La doar 5 ani după acea povestioară izbucnea Primul Război Mondial.

       Ar fi interesant de știut dacă reglementările eliminate de Trump au avut drept scop conștient salvarea societății de la distrugere sau dacă le-a eliminat fără a fi pe deplin conștient de valoarea eliminării lor. În orice caz, în Europa continuă să se adopte cu entuziasm reglementări absurde, iar estimarea mea ar fi că tot cel mult vreo 5 ani ar mai putea fi tolerate fără să dea cazanul pe dinafară.

      • @autor: „aeroportul Otopeni. La ghișeul de control al vizelor pentru cetățenii români”. Nu cred ca exista tara care cere vize de la proprii cetateni. Probabil era pt control documente.

      • Svejk, nu știu ce aveți în vedere când afirmați că aș fi „parazit”, dar acuzele nefondate, bazate doar pe impresii personale, coboară nepermis nivelul discuției. Mie mi-a fost moderat recent cuvântul „bădie”, dumneavoastră se pare că ați cumpărat indulgențe.
       Repet, nu am fost niciodată bugetar și nu am accesat vreodată bani din impozite. Taxele, oricare ar fi ele, le consider un rău necesar și nu am făcut niciodată apologia lor. Dar așa cum orice sistem tehnic cuprinde și dispozitive de control și de protecție care consumă din puterea nominală a agregatului și la care nu putem renunța, tot astfel și aparatul etatist cuprinde servicii similare. State of denial e o capcană în care cade oricine își supraevalueaza munca proprie și o disprețuiește pe a celorlalți.
       De asemenea, repet nu am susținut niciodată încălcarea legii. Singurul lucru pe care l-am scris explicit a fost „poate era legea proastă”, nicidecum „motoare ale progresului”.
       Am locuit aproape 8 luni în 2007-2008 în Detroit, unde lucram pentru filiala americana a companiei cu o viză L1b. Ca să mă însoțească și familia au fost necesare unele demersuri. Compania a preluat sarcina asta, dar tot a fost supărător. Cetățeanul american poate călători în Ro primind o viză de 90 zile la intrarea în țară. Pentru români nu e posibil asta, trebuind să aplice înainte de plecare, iar programul Waiver nu include România.

      • @harald

       Cred ca anularea in masa de reglementari abusrde a avut cel mai important rol in revigorarea economiei americane dupa venirea lui Trump la putere. In campania electrorala a promis ca va anula cate doua reglementari vechi pentru fiecare reglemenetare noua emisa de administratia sa. In primul an a reusit performanta fantastica de a anula 20 de reglementari vechi pentru fiecare regelementare noua.

       Doar un exemplu pe care l-am mai dat aici. Fiecare produs de pe lumea asta e vopsit sau acoperit (galvanic, etc.) sub o forma dau alta. In 2008 certificarea unei vopsitorii care indeplinea din prima toate cerintele legale de siguranta a muncii si protectie a mediului dura cam 3 saptamani. Pana in 2015, sub Obama, la procesul din vremea lui Bush jr. s-au mai adaugat unul cate unul nu stiu cati pasi si cate comitete si comitii ce duceau durata de obtinere a certificarii la 9-12 luni, fara ca cerintele de mediu si siguranta a muncii sa fie diferite de cele din 2008. „Ideea” din mintea bolnava a progresistului era sa dea astfel de lucru la ostirile de noi functionari ai statului angajati de prin ghetto-uri spre a fi scosi din foame. Problema e ca in acest mod producatorul nu mai era deloc interesat sa-si deschida o vopsitorie in SUA. Fara vopsitorie nu putea produce nimic deci chiar daca productia sa in SUA era rentabila era mai eficient sa se mute macar in Mexic unde procesul de aprobare era foarte rapid. Sub Trump pasii suplimentari ai procesului de aprobare adoptati timp de cativa ani sub Obama au fost desfintati dintr-o lovitura intr-o zi inorata din Martie 2017. Dintr-o data productia devenea rentabila in SUA doar printr-un document de nici doua pagini ce anula nu stiu cate reglementari distructive.

       Contraexemplu: De prin 2011 UE „conmtempla” interzicierea cromarii in UE. Povestea a pronit confrom unor barfe bine informate de la un fost angajat de la Londra al conglomeratului metalurgic indian Mittal ce a devenit angajat al CE si a initiat nebunia asta. Tipul ar fi plecat de mult de la CE si s-a intors sa-si rontaie recompensa grasa la Mitta ldar nebunia continua in virtutea inertiei. Ideea era ca de pe urma interzicerii cromarii vor profita enorm fabricile lui Mittal din afara UE. Intial interdictia trebuia sa intre in vigoare in 2016. Partial a inceput sa se aplice din 2018. Se amana aplicarea completa in continuare pentru ca nu exista alternativa tehnica la cromare si niciun vehicul, avion, vapor, tren, bicicleta, etc. nu se va misca fara componmente cromate. Problema e ca foarte multi producatori (inclsiv cel pentru care lucrez – ukazul intern cerea ca pana Vineri 2 Octombrie 2015 orice fel de operatiuni de cormare sa inceteze in toate intreprindereile corporatiei din UE) au actionat „proactiv” si si-au mutat in afara UE TOT ceea ce implica cromare, nitrurare (ca nu stii pana unde se extinde nebunia), etc. Inclusiv poducatorii europeni au recurs la asta. Nu stiu cat a castigat Mittal din povestea asta, dar Factiva.com estima ca in UE s-au pierdut astfel intre 300000 si 500000 de locuri de munca din domeniul manuifacturier doar intre 2014 si 2018 ca efect direct al ticnelii cu cromarea…

      • @Hantzy

       De unde am tras concluzia ca sunteti ceva miluit al statului? Foarte simplu: Nu exista bir, reglementare, pesches sau alta forma de jaf guveranamental care sa nu va produca orgasme multiple. Asa ceva poate veni doar de la un sugaci profesionist de la tzatza statului. Ca o faceti direct de pe statul de plata, sau ca angajat al vreo-unui Teldrum nemtesc e pana la urma irelevant.

       La chestia cu infractionalitatea ati scris mai sus cu cuvintele dumneavoastra, de buna voie si nesilit de nimeni, ca imigrantii ilegali (adica infractori sadea) sunt un motor al progreului SUA.

       http://www.contributors.ro/editorial/paradoxul-progresului-ii-sindromul-punctelor-albastre-%c8%99i-normalitatea-crimei-sensu-durkheim/#comment-387069

       Ceea ce evident ca e o miniuan gogonata demna de Antene & Co.

       Nu ati vorbit de 90 de zile ci de ” Cetățenii americani pot călători în UE fără condiționări preexistente. Iar pentru a se stabili sau a rămâne mai mult de șase luni pe an în vreo țară e suficient să facă dovada că se pot întreține singuri.”. Ceea ce e de asemena o minciuna gogonata.

       In 2007-2008 niciun om intereg la cap n-ar fi locuit in Detroit. Oricum de lucrat acolo nu aveati ce sa lucrati, deci de ce ati fi locuit?!. Daca ati fo fost vreodata in zona aia ati fi spus numele suburbiei aferente si nicdecum „Detroit”. Dec sunt 99.99% siguri v-am prins cu o noua minciuna gogonata.

       Altceva mai aveti pe taraba?!

      • Aveți halucinații, Mr švejk! La linkul oferit nu scrie așa ceva. Iar când scriu de rău necesar, înțelegeți „orgasme”. Se pare că n-ați trăit vreunul, ca să știți ce-i aia.
       V-am spus exact unde am lucrat atunci când ați mințit ca lucraserăți la AHS în Troy. Împreună cu șeful meu direct am fost invitați pentru 3 săptămâni la Get… Transmission LLC, pentru care lucram ca subcontractors. Ni s-a făcut oferta să rămânem acolo, așa că mi-am chemat familia. Dar n-a funcționat: deși la slujbă am întâlnit cei mai primitori oameni vreodată, soția și mai ales odrasla nu s-au putut adapta suficient de repede. Aia mică era abia într-a doua și nu știa încă bine limba și era marginalizata la școală. Iar iarna am avut furnici în apartamentul fără hol, cu intrare direct în living. Șeful a rămas, dar nici măcar un an mai târziu filiala a fost cumpărată de un alt concern și restructurata până la desființare. Sunt curios ce mai scorniti după detaliile astea. Oricum, cu dumneata e pierdere de vreme: ați fi în stare să jucați table și singur, doar să câștigați, și tot ați trișa la zaruri. Farewell, Mr Švejk!

      • @ Hantzy

       La link-ul ala ati scris :

       „Cine a făcut America Mare?! Americanii, cu totii, printre ei și imigranții ilegali. [..] milioane de imigranți ilegali […] care au acceptat slujbe prost plătite, pe care le refuzau ceilalți, imigranți care și-au cumpărat bunuri, autoturisme, și-au întemeiat familii și au contribuit în final la prosperitatea tuturor americanilor, atât prin slujbele necesare, dar nedorite de nimeni, cât și prin recircularea aproape integrală a capitalului de care dispuneau”

       Adica faceti exact ceea am spus: riduicarea in slavi a criminalilor ce ar fi „facut America mare”. Dupa cum v-am mai spus si va repet criminalii nu contribuie la maretia niciunei tari. Ei au fost, sunt si vor continua sa fie o pvara sociala..

       La faza cu Detroit ramane cum am stabilit. Mintiti la modul cel mai ridicol cu putinta. Va spun si de ce:

       1. In Detroit nu mai exista in 2007-2008 practic nici un punct de lucru al nimanui.Ramasese doar cartierul general (pazit ca o cazemata) a GM. Acolo o persoana care facea o munca foarta specializata de „constirbutor individual” nu avea ce cauta. A afirma ca ati lucrat acolo si mai ales ca ati locuit acolo e ca si cum un german s-ar lauda ca s-a dus la o mare compan ie de atumoatizari din Pipera sa construiasca echipamente de teleportare. si a locuit in splendidul Ferentari :)

       2. Cineva care a venit ca si contractor pentru o fimra americana nu avea cum sa primeasca o viza de lucru L1. Daca ati fi ajuns vreodata pe aici ati fi stiut asta cat se poate de bine Aia e o viza de transfer in cadrul corporatiei si presupune sa fi lucrat anterior timp de minimum un an ca angajat direct al companiei americane la o filiala a acesteia din afara SUA. Sunt de asemenea o seire de cerinte vis a vis de cifra de afacetri a companiei in USA si in afara ei pentru a-si putea transfera angajati in SUA. Nu orice producator de saibe si ghiventuri o poate face. Deci o noua dovada de minciuna gogonata.Astea erau deja in efect de pe la inceputul deceniului trecut.

       3. In 2007-2008 nu se muta nimeni in Detroit. Cel putin nu un alb. Cei ce au locuit in suburbiile din jurul Detroit dau numele subusrbiei. Nimeni nu spune „am locuit in Detroit”.

       Daca nu reusisti nicium sa va abtineti de la colportarea de minciuni gogoante, incercati macar data viitoare sa mintiti ceva mai inteligent si macar e alocuri credibil. :)

      • Švejk,
       1. Acolo scrie „au contribuit”, iar nu „motoare ale progresului” sau alte formule echivalente pe care le folosiți, pentru a deforma realitatea, și să susțineți cum că ar fi fost singurii care au făcut America mare. Prefixul din latină „con” înseamnă „împreună”. Cum ilegalitatea lor nu a putut fi constatată în flagrant, integrarea celor câteva zeci de milioane de imigranți și a urmașilor lor este o constatare faptica, iar nu o laudă. Punct!
       2. Nu cunosc detaliile legislative americane, dar poate că e relevant faptul că biroul de proiectare sedevistica și de automatizări pentru care lucram atunci era proprietatea concernului respectiv, care deținea și compania americană având 100% active. Era un transfer în cadrul companiei mamă practic, aceasta fiind singura noastră sursă de contracte. Cert e că a funcționat, iar eu nu mint. Punct!
       3. Pentru un localnic poate că e relevant numele satelitului metropolitan. Pentru un alien nu este. Pe biletele de avion scria Detroit, iar când ni s-a comunicat iminenta vizitei ni s-a spus tot Detroit. Un străin care vizitează Long Island spune că a fost la NY. Iar un european spune că a fost la Shanghai, iar nu în Puxi sau Pu Dong, așa cum diferențiază localnicii.

      • @Hanty,
       1. Incercati sa va veniti in fire. Niciun infractor nu poate contribui la succesul nicunei societati. Punct. Numai criminalii isi pot imagina ca ilegalitatile lor sunt o chestie utila lumii. Un om nomral si de bun simt nu ar putea scoate asa ceva. din el.

       2. Ati spus ca ati fost ca si contrator. N-o mai intoaceti ca la Ploiesti. Ramane cum am stabilit: Mintiti de ingheata apele.

       3. Ce ari fa sa mai incercati si pe la alte mese cu chestii din astea parca scoase din creierasul odihnit al lui Vanghelie?

       Dupa cum am mai spus, stim amandoi foarte bine ca minti. V-am prins cu usurinta. Nu ar fi mai simplu sa evitati adancirea in penibil?! Sau si mai bine, sa ajungeti la nivelul unui om civilizat care isi cere scuze atunci cand se intampla sa spuna ceva ce nu e adevarat?!

      • 1. Tanda pe manda, infractorii dumitale au generat balanță pozitivă la bugetul federal. N-o spun eu, ci guvernul american.
       https://www.cbo.gov/publication/41645
       2. Subcontractors nu neg, așa am spus și mențin afirmatia, dar compania care ne furniza contractele era proprietatea aceluiași concern (aceeași companie mamă) ca și biroul pentru care lucram, așa cum am scris. Nu aveam de unde știi ce e relevant sau nu. Vreți să credeți, bine, nu vreți, începe să îmi fie indiferent. Sunt deja sigur că, dacă as căuta condițiile pentru L1, varianta asta ar fi posibilă.
       3. Păi mata ai dat exemplul vanghelian cu germanul din Ferentari care lucrează pentru o companie din Pipera. Ori așa ceva nu există, pentru că orice străin ar spune că a fost în București, dar te-ai ferit ca de tămâie să pomenești evidența.

       Știm amândoi că sunteți îndârjit să mă prindeți cu ocaua mică, pentru că v-am demascat de nenumărate ori: muezinii din Paris, gheața din Ancona, compania inexistentă AHS, cromare versus cromatare, șamd. Nu am absolut nicio problemă să îmi cer scuze atunci când greșesc, fiind poate unul dintre puținii care am și făcut asta, dar acum nu e cazul.

 3. Privitor la raspunsul lui Durkheim (NU) cred ca aceasta este bias, porneste de la ipoteza ca starea/situatia analizata este imediat in continuarea uneia in care au existat tensiuni sociale, crime, stres, conflicte. Cred ca daca un om are fi supus unor perceptii opuse (pentru o perioada) atunci raspunsul ar fi opus, respectiv va fi convins ca e raiul pe pamant. Nu ca ar fi bine sa fie convins de asta …
  In alta ordine de idei cred ca este obligatoriu, pe langa matematica si fizica, ca toti elevii sa acumuleze cunostinte legate de psihologie si sociologie, gandire critica si inteligenta emotionala, de la o varsta frageda. Iar cei care au trecut de copilarie si adolescenta sa invete acestea cat mai curand posibil. Au potential de a schimba omenirea, parerea mea.

 4. din nou, ca sociolog amator, as completa cu sindromul caprei vecinului, sau sindromul invidiei. Desi aceste sindroame sunt f puternice in societatea romaneasca, nici celelalte societati nu sunt scutite de asta.
  Sa explicam. Pe vremuri detinerea unui TV color iti dadea o pozitie speciala in societate. Daca aveai si video cistigai o multime de prieteni. La fel cind era vorba sa fi mindru posesor de automobil, blugi originali, sa fumezi Kent, magnetofon etc.
  Azi, toti pirlitii isi permit aceste capricii. Se pierde din acea satisfactie pe care o aveai ca erai mai tare decit ailalti. Si asta iti da un sentiment de nemultumire:
  Banc: cica in urma unui naufragiu Ion o salveaza pe Claudia Schiffer (cind era tinara) si ajung pe o insula pustie. Claudia, recunoscatoare, ii ofera tot ce ar putea sa-i daruiasca. Ion profita din plin. Dupa vro saptamina insa, Claudia il vede pe Ion cum statea abatut pe o stinca pe malul marii. Il intreaba de ce e atit de abatut si ce ar putea face ca sa-l vada din nou vesel. Ion ii zice, poti sa-ti faci asa o freza mai scurta si sa-ti pui mustata? Claudia face ce face, improvizeaza o peruca din alge si o mustata. La care Ion se uita la ea si-i spune: Ba Gheorghe, tu stii pe cine f–t eu de o saptamina? Pe Claudia Schiffer, ma!

  • Și în momentul ăla Claudia Schiffer își dădu peruca și mustața jos și apăru David Copperfield: de ăștia îmi ești, Ioane?!
   ;)

 5. Cine vrea sa afle si o alta opinie, …, si cred ca ar fi de dorit pentru a evita capcanele unilateralismului, voi spune ca nu cred nicio iota din cele doua pretinse “paradoxuri” ale progresului. Ar fi o imensa eroare daca progresul l-am reduce la cel tehnologic. Fara progresul cultural, cel tehnologic va duce la anomie, in sensurile durkheimian si mertonian, la distrugere (delincventa, crima, rebeliune) si, in final, autodistrugere (sinucidere). De aceea cred ca mai apropiat de autor si de ceea ce vrea sa transmita este sociologul american Robert K. Merton, nu sociologul francez Emile Durkheim, cu al sau remarcabil studiu despre anomie si sinucidere.

  Durkheim nu a teoretizat normalitatea crimei. Nici nu avea cum, pentru ca asa ceva, normalitatea crimei, nu exista. In schimb, inspirat din societatea americana, Merton a surprins anomia determinata de conflictul dintre scop si mijloace. Ruptura dintre scop, exprimat prin promisiunile pur propagandistice despre imbogatire si democratie, si mijloace, care sunt ireale sau inadecvate pentru indeplinirea scopului, provoaca un stres individual si societal insuportabil. Sentimentul anomic al inutilitatii determina o defalcare a structurii de reglementare prin care multi indivizi sunt tentati sa incalce normele. De aici, si explozia crimelor civile din SUA.

  Ca un cunoscator principial al temei, am fost grav deceptionat sa constat ca in articolul precedent autorul a pretins ca Era Antropocena, care leaga sanatatea si viata mediului de actiunile poluante ale omului, ar fi fals definita si o expresie a unei “arogante umane” si ca mai potrivit i-ar fi numele de Era “Alarmogena”. Detectam aici o inacceptabila “logica” de deresponsabilizare totala a actiunilor umane privind mediul, de exacerbare a egoismului, probabil a unui anumit etnocentrism sau rasism suprematist, si de dispret absolut fata de generatiile viitoare.

  Nu e cazul sa ne amagim cu speculatia filosofala, sa credem in forta miraculoasa a cuvintelor sale, care ar putea transforma orice afirmatie in adevar, asa cum alchimistii credeau mistic in existenta unei pietre filosofale care putea transforma orice metal in aur. … autorul nu se sfieste ca, de pe o pozitie geologista, deci unilateralista, sa scuze mijloacele in atingerea scopului, pentru ca, nu-i asa?, “in cele din urma, toată civilizația umană va fi redusă la doar câțiva centimetri de rocă depusă pe fundul oceanelor”. Cand va fi acel “in cele din urma”? si de ce “toata”? nu ne spune. Desi, daca va fi sa fie, vor trece miliarde de ani, ceea ce pentru lumea de azi si cele de maine va fi ca un timp infinit. Urme ale unor civilizatii s-au tot gasit, insa ele nu sunt decat verigi ale continuitatii Omului si Terrei. Nu mai luam in calcul ca daca va fi un infinit “scurt” va fi si un Noe cosmic.

  Privind cel de-al doilea pretins paradox, al asa-zisului sindrom al punctelor albastre si, pe baza acestuia, al posibilitatii de a altera perceptiile oamenilor, pentru ca asta este miza experimentului in cauza, parerea mea este ca profesorii sau academicienii care au exersat asa ceva sunt niste sarlatani. Sau, oricum, susceptibili de fabricarea unor teorii psihologice de utilitate politica. Am avut si noi o academiciana, dar macar aia era in stiinte fizice, nu metafizice, din care s-au desprins toate stiintele socioumane, inclusiv psihologia si sociologia. Inainte de a explica de ce, as evidentia ca insasi modul de punere a problemei si de cautare a solutiei a fost propriu de-a lungul timpului celor avizi de putere, acaparatorilor polului de comanda din societate, urmarind inselarea perceptiilor oamenilor prin construirea si fluturarea inaintea ochilor populatiei a unor perdele de aparente. Va intreb de ce semaforul foloseste culorile rosu, galben si verde? Pentru ca sunt inconfundabile, exceptand bineinteles cazurile de daltonism. De ce experimentatorii “punctelor albastre” au recurs la culorile albastru si violet? Raspunsul e simplu, deoarece sunt foarte apropiate ca frecvente si impulsuri cromatice asupra ochiului, impresionarea retinei fiind cam in aceeasi gama, discernerea diferentei specifice fiind dificila, mai ales la schimbarea numarului si timpului de expunere a punctelor albastre si violete, cu impact asupra remanentei. Chestia cu minciuna care prin repetare devine “adevar” este intr-o anumita masura implicata si aici. Diferenta o fac analizatorii acustic si vizual, cat si gradualitatea/vecinatatea/frecventa impulsurilor, cromatice in cel de-al doilea caz.

  • Durkheim nu a teoretizat normalitatea crimei.

   Mi se pare mie sau nu ați citit cele patru referințe bibliografice pe care le-am menționat când am scris paragraful despre normalitatea crimei sensu Durkheim?!

   Ofer câteva extrase semnificative:

   A plasa crima printre fenomenele normale ale sociologiei nu înseamnă numai a spune că este un fenomen inevitabil, deși regretabil, datorat răutății umane incorigibile; înseamnă a afirma că este un factor al sănătății publice, o parte integrantă a oricărei societăți sănătoase. Rezultatul acesta este, la o primă privire, suficient de surprinzător, pentru a ne fi deconcertat destul de mult timp chiar și pe noi. Cu toate acestea, dacă ai controlat momentul de surpriză, nu e greu să găsești motivele care explică această normalitate și, în același timp, o confirmă.

   În primul rând, crima este normală fiindcă o societate în care ar lipsi este cu totul imposibilă. Crima, cum am arătat în altă parte, constă într-un act care ofensează unele sentimente colective, dotate cu o energie și cu o claritate particulare. Pentru ca, într-o societate dată, actele considerate criminale să înceteze, ar trebui ca sentimentele pe care ele le ofensează să se regăsească în toate conștiințele individuale fără excepție și cu forța necesară pentru a înăbuși sentimentele contrare. Or, presupunând că această condiție ar putea fi cu adevărat împlinită, crima nu ar dispărea pur și simplu, ci și-ar schimba doar forma; căci însăși cauza care ar epuiza astfel izvoarele criminalității ar deschide îndată altele.

   E. Durkheim, op cit., pp. 104 -105

   După Durkheim, crima este un fenomen normal; ea este întâlnită în toate societățile cunoscute și în toate timpurile. Universalitatea și normalitatea crimei sunt rezultatul variațiilor individuale și colective: o societate în care conștiințele indivizilor ar fi absolut identice este imposibil de conceput….

   Crima nu este doar normală, ea este necesară și utilă. Deplina uniformitate a conștiințelor ar proteja societatea de crimă; în același timp, societatea nu s-ar putea schimba, ar rămâne încremenită în faza respectivă. Criminalul și inovatorul sunt, dintr-un anumit punct de vedere, asemănători: și unul, și altul, pun sub semnul întrebării modurile comune de a face, de a simți, de a gândi.

   P. Dobrică, op. cit., pp. 339 -340.

   Durkheim maintains that crime is not only normal for society but that is necessary. Without crime there could be no evolution in law. If society is to progress each person must be able to express himself. „The opportunity for the genius to carry out his work affords the criminal his originality at a lower level”. „Aside from this indirect utility, it happens that crime itself plays a useful role”. „According to Athenian Law, Socrates was a criminal, and his condemnation was no more than just. However, his crime, namely, the independence of his thought, rendered a service not only to humanity but to his country.”‘” Crime, therefore, „must no longer be conceived as an evil that cannot be too much repressed”.

   W. A. Lunden, op. cit. p. 5

   Despre Antropocen, nu am decât o invitație la re-lectură, eventual cu alți ochelari decât cei ecologiști. Vă atrag atenția că în nicio limbă, inclusiv româna, nu se spune „poziție geologistă”. Asta vi se trage probabil de la viziunea „ecologistă” (se numește contaminare semantică, transfer de formă aparentă etc.).

  • @RKM

   Dumnezeule, ce vorbarie gaunoasa si fara noima. Are ceva de Revolutia Culturala maoista, in diluare daca nu in teze.

   Pseudo-intelectuali care pupa oglinda de auto-admiratie, cu o frecventa patologica, sint parte din clasa parazita, fara rost, a societatilor moderne.

   Scrieti mai putin si ginditi mai mult.

 6. Am citi astazi undeva, un cercetator sudez ! sugereaza sa trecem iar la canibalism, astfel s-ar putea opri intr-o oarecare masura incalizerea globala.
  Iwan Petrowitsch Pawlow asa cum si sus numitul Durkeim cu peste o suta de ani au facut descoperiri care la momentul respectiv au fost revolutionare, astazi cine ii mai cunoaste.
  Asa si cu punctele albastre, creierul uman incearca sa se adapteze daca este supsus continuu unor stimulente pe care nu le poate prelucra in timp util.
  Nu sunt convins si nu vad nici o legatura intre niste experimente prin care se incearca explicarea unor femomene complexe cu care suntem confruntati datorita evoultiei noastre.
  Daca domnul Durkeim considera cu peste o suta de ani in urma crima ca fiind ceva normal nu inseamna ca astazi trebuie s-o acceptam , inseamna cu n-am invatat nimic.
  iar focurile din jugla amazoniana nu cred sa fie o „palarie jurnalistica”, este ceva real sau se incerca prin punctele alabastre se fim convinsi ca este doar un foc de tabara.

  • Ha, ha, ha…. Aia a suedezului chiar ca-i copioasa! Iceologistii ar trebuie sa fie primii care sa se ofere volintiri sprea fi prajiti la protzap. Abia astept sa-l vad fa „Famous Dave Steakhouse” oferind jambon de iecologist „medium rare” in meniu :)

   Ideea experimetenului e simpla, chiar daca (ca de obicei :) ) va scapa. E vorba de perceptia relativa a omului. Un fenomen din pacate firesc. In general orice fenomen complex se demonstreaza experimental prin experimente simple care-l confirma sau nu. testul punctelor albastre e un astfel de caz. Sigur ca abordarea asta le pute iecologistilor pentru ca e practic imposibil de demonstrat efectul de sera al codoiului la concetratii atmosferice normale, in schimb prin aceleasi experimente simple se poate demonsztra usor ca codoiul in concentratii atmosferice are efect de sera nedetectabil in timp ce vaporii de apa in concentratii mai scazute ca cea atmosferica au un efect de sera sensibil. Evident ca chiar si pentru cei mai turbati iecologisti lupta impotriva norilor e ceva greu de pornit pe moment :)

   Intr-adevar incendiile de padure duin bazinul Amazonului nu sunt (doar) o „palarie jurnalistica”. Sunt chiar mai jos de atat, Sunt doar o tzeapa ieftina trasa de birocratia frantuzeasca in frunte cu genialul Micron. Incendiile de padure din Amazonia sunt un fenomen periodic, iar cele de anul asa sunt departe de a fi cele mai crancene. ideea geniala a venit in momentul punerii in aplicare al acordului comerical dintre UE si Mercosur. Frantujii au blocat implementarea acrodului pe motive de incendii de padure. Scopul real al manevrei e o masura disperata de ultim moment de salvare a agriculturii franceze. O buna parte a ei ar putea intra in faliment daca carnea de vita ieftina din Argentina si Brazilia va putea intra liber pe piata UE…

   • Se pare ca padurile milenare nu au un aport la consumarea codoiului, respectiv producere oxigen. Se pare ca acestea au intrat intr-un echilibru, adica inmagazineaza codoi, care apoi insa e e eliberat prin caderea frunzelor, a copacilor etc.
    Ce s-ar intimpla daca pe pamint ar exista numai plante, acestea ar mesteca tot codoiul si cindva nu ar mai avea ce sa mestece si… ar muri.

    • Atunci radem toate padurie pana la ultimul copac si vedem ce se intampla cu conditia sa mai avem ce respira. Este „fascinant” cat de convinsi pot fi unii de nevoia de a distruge totul insa viseaza la popularea unor alte plantete, din toate punctele vedere moarte. In loc sa incercam sa pastram ce avem, o planeta care in milioane de ani a creat conditii optime de viata niste idioti incearca prin toate mijloacele s-o distruga incercand se explice ca totul este normal ce se intampla.

    • Ehei, aici dovediti o gandire vizionara, dar din pacate nu puteti clama paternitatea ideii. :)

     In 2016 cand la indemnurile savantilor californieni guvernatorul de atunci a promulgat legislatia necesara pentru reducerea emsiiilor de gaze cu efect de sera a vitelor, unii iecologisti si-au exprimat deja nemultumuirea ca legea le foarte limitata si nu face nimic pentur combatarea gazelor cu efect de sera lae vegetatiei uscate. Bag seama ca urmeaza si asta: colecatarea frunzelro de cum au picat din copaci si depozitarea lor in adapostruie antiatomice etanse :)

     La nivelul Germaniei intrevad in viitor obligativitatea consumatorilor de bere de a purta un soi de masca de gaze (inclsiv la Oktoberfest), care masca sa colecteze cu grija codoiul din bere…

     Ehei, cate si cate nu s-ar putea fce pentur salvarea planetei… Vorba Evangheliei (Marcu 10,2): „Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini; rugaţi deci pe Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul Său..”

    • Ce-ar fi să explici povestea de pe acel site cu cuvintele tale, ca să ne lămurim mai întâi cât înțelegi tu din efectul de seră. După care îți explic unde e mistificarea. Dar nu sunt dispus să stric orzul pe gâște, de asta trebuie pornit de la cât înțelegi tu de-acolo.

     • Lasa, nu imi mai „explica” cum e mistificarea. As accepta asta din partea dlui prof. Cranganu, nu a unui oarecare comentator de pe internet, no offence.

      • Pentru oamenii corect educați dpdv psihologic (i.e. capabili să deosebească adevărul de minciună ) contează conținutul unei idei, nu persoana care expune acea idee. Pentru un om care nu are nici măcar un nick-name propriu, ci se identifică succesiv în diverse comentarii prin interlocutorul căruia îi răspunde, e cel puțin ridicol să se refere la vreun ”oarecare de pe internet” :)

    • @@josef svejk
     Excelent material! Foarte bine explicat și argumentat, să înțeleagă până și cei fericiți. Nu toți, din păcate!

    • ce-i asa de greu @Harald ?
     link, link, link: temperatura e in crestere
     link, link, link: populatia de ciori e in crestere
     clar e o legatura, dar cum functioneaza ?
     pai ciorile-s negre si absorb mai multa radiatie decat porumbeii albi
     e demonstrat stiintific

     • … de fapt nu e clar deloc. exemplul pe care il dai e o corelare fara cauzalitate. posibil sa fie dovedit stiintific la un moment dat, posibil sa fie invalidat. de asta exista cercetare, altfel ramanem la stadiul de superstitie. dl prof. Cranganu exact asta sustine (din cate inteleg eu) – nu credem pana nu cercetam.

      • @Harald
       ma simt totusi dator cu un raspuns mai serios…
       in fapt, din pricina inertiei termice, emisia radiatiei din sol continua si dupa disparitia soarelui
       dar cum functioneaza o sera ?
       la transferul caldurii atat dinspre gaz catre solid cat si dinspre solid catre gaz intervine cate o rezistenta termica, deoarece la limita de separatie, oscilatiile haotice ale gazului perturba oscilatiile relativ ordonate ale moleculelor solidului; solidele au in principiu rezistente termice mici tocmai datorita caracterului ordonat al oscilatiilor; pentru simplitate, putem neglija rezistenta termica a geamului serei, dar tot raman inca doua rezistente in calea caldurii, care sunt rezistente de tip convectiv: K=1/R, iar q= k x varT
       pentru domeniul de temperaturi si viteze ale aerului specifice cladirilor, normativele termotehnice prevad Kinterior=8W/(mpxK) si Kexterior=24W/(mpxK)
       de ce Kexterior=3xKinterior ? deoarece la exterior actioneaza vantul, incat turbulenta si perturbatiile sunt mult mai mari; cumulativ K=8+24=32w/mK
       presupunand ca solul serei radiaza 96w/mp, rezulta varT=96/32=3K; deci daca aerul exterior are OC, in interiorul serei vor fi 3C;
       in lipsa geamului, efectul nu mai e posibil, deoarece aerul din interior s-ar dilata si s-ar amesteca direct cu cel exterior, efectuand lucru mecanic de dilatatie, care e proportional cu presiunea: pxvarV; pe masura ce creste altitudinea, presiunea scade gradual, ca urmare a scaderii densitatii, proportional cu scaderea gravitatiei; pe masura scaderii densitatii, creste proportional sansa ca radiatia emisa de aerul in urcare sa nu mai interactioneze cu alte molecule, adica procentul de radiatia indirecta se reduce transformandu-se in radiatie directa; care radiatie directa, nemaiinteractionand cu nimic, nu se transforma in caldura si se indreapta direct catre spatiul cosmic; asta e mecanismul de formare a gradientului de temperatura de 6,5K/1000m
       acum sper ca e mai clar in ce consta sarlatania teoriei contraradiatiei

      • Un răspuns chiar foarte serios.
       Pentru aerul uscat, se obține din ecuația barometrica de=(ro)g(de) și cea de stare a gazelor perfecte PV=nRT următoarea formulă de/dh=-g/ca, unde cp este 1005 J/(K*Mol) capacitatea termică masica a aerului la presiune constantă. Valoarea astfel rezultată este -9,76°/km, iar corectată pentru aer umed în zona temperată rezultă acel -6,5, de care vorbeați. Motivul este căldura latenta eliberată de apa care condensează sau chiar îngheață la altitudine.
       Este interesant însă că ați folosit un model atmosferic bazat pe norme tehnice, considerând atmosfera drept o seră fără pereți.
       Ciudat este însă cum moleculele de aer ce primesc energie în vecinătatea solului și desfășoară lucru mecanic, consumând energia respectivă, ajungând astfel sus, eliberează energia deja consumată, trimițând-o „direct în spațiu”. Măi să fie!

      • @Hantzy
       ce ti se pare asa ciudat ?
       cu cat scade densitatea, cu atat ai mai mult vid intre molecule si scade procentul contraradiatiei in favoarea radiatiei directe prin vid;
       ti se pare ca la limita troposferei procentul radiatiei directe e tot 6%, ca la sol ? atunci ce se intampla cu restul de 94% la limita troposferei ?

      • PF,
       Considerând un mol de aer încălzit în apropierea solului, înseamnă că acest mol a absorbit deja energie iradiată de pământ. Energie pe care o consumă, dilatându-se și urcând. Dumneata îți închipui că molul ăsta de aer cară cu el fotonii „culeși” în vecinătatea solului, îi strecoară printre celelalte molecule de aer și apoi îi eliberează în vid. Păi dacă pentru fotonii emisi de sol e greu să ajungă neopriți până la marginea troposferei, deși sunt adimensionali și fără masă, atunci cu atât mai greu ar fi pentru moleculele-cărăuș să facă același lucru. Pe măsură ce se ridică, tot mai multe molecule din molul inițial pierd energie, cedând-o altora sub formă de fotoni, astfel că la limita troposferei nu mai ajung molecule din molul inițial. E drept, ajung altele care au preluat fotonii respectivi, dar cu o anumită întârziere. Iar fotonii nu sunt eliberați apoi „direct în spațiu” ci aleator, jumătate dintre ei spre spațiu, iar jumătate înapoi spre pământ. Iar datorită aceluiași vid existent acolo, aceștia din urmă coboară mai mult până la o nouă ciocnire cu o altă moleculă, după care procesul se reia de la început. Așa se explică convenția termică pe verticală, dar nu și pierderea de energie a Terrei prin iradiere.
       E asemănător cu modul de funcționare al unui izolator termic, care reduce viteza de transfer energetic. Practic, se poate spune că fotonii emisi de solul încălzit de soare, în loc să se deplaseze spre spațiu rectiliniu cu viteza de 300 mii km/s și să părăsească instantaneu Terra, cum s-ar întâmpla în lipsa atmosferei, ei descriu o traiectorie haotică în toate cele trei dimensiuni și părăsesc în final troposfera, dar după un oarecare timp, reținând pe toată perioada căldura în atmosferă. Așa se explică de ce cea mai rece perioadă a zilei este preponderent înainte de răsăritul soarelui, după ce toată noaptea atmosfera a eliberat încet-încet restul din energia solară primită în timpul zilei precedente. Și devine evident că, dacă se intensifică efectul de izolator termic al atmosferei, există posibilitatea ca, la reluarea încălzirii după răsăritul soarelui, temperatura inițială a aerului să fie mai mare. Și viceversa. Dar oricum, variația temperaturii medii multianuale este infim mai mică față de variațiile momentane și de aceea este imposibil de sesizat de corpul uman, deci exclamări de tipul „ou sont les neiges d’antan” sau „de trei ani vremea este mai răcoroasă decât era în copilăria mea” sunt definitiv subiective.

      • @PF – vedeți că iar vă duce cu preșul, la fel ca atunci cu soarele din butoiul de CO2. Există două feluri de efect de seră:

       (a) cel real, natural, care se datorează apei în stare lichidă aflată la suprafața planetei, apă care generează vapori în atmosferă. Acest efect ar exista și în absența totală a speciei umane, care astfel nu are nicio responsabilitate pentru el. Tot aici intră și efectul de seră (real sau presupus) datorat oricărei alte ființe vii, de la cianobacterii până la marile ierbivore;

       (b) cel antropogenic, manifestat pe suprafațe extrem de restrânse raportat la suprafața planetei, cum ar fi în zonele centrale din orașe ca Londra și Frankfurt a.M. Acesta este efectul despre care susțin eu în diverse comentarii că nu există la Borsec, deși efectul de la pct.a) există evident și acolo.

       Modul cum ghidonează @Hantzy discuția este spre a crea confuzie între cele două, iar toate discuțiile despre Venus exact dintr-un asemenea arsenal fac parte.

      • @Hantzy
       n-am idee ce capacitati paranormale ai dumneata sa descoperi ce imi inchipui eu, dar poti interpreta in orice fel doresti, chiar si metaforic
       dar mai bine ai interpreta ca fenomenele se produc discret si fiecare molecula produce un lucru mecanic elementar la fiecare impuls energetic; deci n-ai decat sa calculezi diferential la un volum infinitezimal si apoi aplici calculul integral, iar per ansamblu poti sa exprimi asta si poetic; mi se intampla si mie, dar riscul e sa ma inteleg doar cu mine insumi

      • Harald,
       Nu înțeleg criteriile după care clasifici efectul de seră: natural – nenatural, real – ireal, extins – concentrat. Oricum ar fi categorisirea ta, cert e că ambele sunt controlate de legile fizicii, iar evaporarea apei nu provoacă niciun efect de seră. Iar efectul total este suma celor două.
       Sa zicem altfel, ca sa fie mai clar: efectul de seră datorat atmosferei preindustriale determină un gradient termic de 68-69 grade celsius (de la -55 la 13-14 grade celsius), iar cel datorat acumulării suplimentare de codoi și metan doar vreo 1-2 grade celsius.

      • @Hantzy – ”atmosfera preindustrială” e o gogoriță ideologică pe care eu am întâlnit-o pe la profesorii de gimnaziu din Germania. Evaporarea în sine nu provoacă efect de seră, dar vaporii de apă îl provoacă. Acele 2 tone de vapori de apă din volumul de aer care conține și 2 kg de CO2.

       Nu e nevoie ca apa să fie inițial în stare lichidă, până și un bloc de gheață emană vapori de apă. Bunică-mea usca cearșafurile pe o sârmă întinsă în curte, chiar și în februarie, la -20 sau -25 de grade. Se făceau ca tabla în câteva minute fiindcă erau stoarse la mână și încă mai aveau destulă apă în ele când le punea pe sârmă, dar 3-4 zile mai târziu erau complet uscate.

      • Harald,
       Spre deosebire de „ierarhie validată” conceptul „atmosfera preindustriala” chiar există și nu are nici o legătură cu ideologia, nefiind nici de stânga, nici de dreapta, nici de centru.
       Vezi că ai calculele greșite! Volumul de aer care conține 2000 kg de vapori de apă conține 230 kg de co2. Fiind vorba de rapoarte volumetrice, cum masa moleculară a co2 este 44 g/mol iar a apei este 18 g/mol, atunci pentru rapoartele volumetrice 8500 ppm vapori și 400 ppm codoi avem:
       2000kg*(44/18)/(8500/400)=230kg
       Dar, foarte important, concentrația de co2 este singura asupra căreia omul ar putea interveni, iar influența acestui gaz în privința efectului de sera variază între 10% când este înnorat și 25% pe timp senin.
       Cunosc destule despre sublimare și punctul triplu al apei, dar nu are nici o relevanta în acest context. E deci o încercare de Trolling!

      • @Hantzy – am postat un comentariu mai jos decât trebuia, o să-l reiau aici: ești convins că înțelegi ce-ai calculat? :) Hai să încercăm altfel: în ce volum de aer atmosferic se găsesc 2 tone de vapori de apă?

      • @PF – el calculează pe bază de valori medii acceptate de IPCC, eu calculez pe bază de determinări din lumea reală.

      • Prototipescu, eu am folosit, după cum am scris, valoarea 8500 ppm pentru concentrația volumica a vaporilor de apă.
       Din exemplul tău de calcul, la punctul indicat b), se arată că umiditatea relativă de 50% la 20°c înseamnă 0,00726 kg apa pentru 1 kg aer uscat. Asta înseamnă 0,73% raport masic. Cum densitatea vaporilor de apă se afla în raport cam de 2/3 față de aerul uscat, fiind mai ușori, atunci obții raportul volumetric de 11000 ppm pentru vapori de apă la 50% umiditate. Cel mult, căci aerul umed nu e un burete, moleculele de apă înlocuindu-le de fapt pe cele de aer (conform Avogadro). In plus, Valoarea asta e valabilă doar foarte aproape de sol. Cum umiditatea aerului scade rapid cu altitudinea, astfel încât la nivelul întregii atmosfere concentrația volumica este de numai 0,4%, eu am considerat 0,85% adică 8500 ppm, care este chiar mai ridicată decât cea medie a tropospherei. Local, sub 500 m deasupra solului pot fi și valori mai mari, dar și mai mici. Însă când ne referim la atmosferă în întregul ei, sper că sunteți de acord să lucrăm cu cele medii.
       Valoarea umidității relative de 100% reprezinta saturația maximă de vapori de apă în aer la 20°C și e momentul de la care vaporii încep să condensare, formând ceață, care este mai degrabă un fenomen extraordinar, restrâns ca întindere și frecvență, așa că nu reprezintă o referință în cazul discutat.

      • Harald,
       De vreme ce nu prezinți calculul în urma căruia ai făcut afirmația respectivă, nu iti pot arăta unde greșești.

      • @Hantzy – ce părere ai despre valori reale de CO2 de 70 ppm? Așa-i că nu există, dacă IPCC spune că e 400 ppm?

       Povestea cu vaporii de apă care înlocuiesc moleculele de aer în același volum constant e tot de la olimpiadă. Unde se duc moleculele de aer dezlocuite, în volumul de aer imediat adiacent? :) Când toată atmosfera se umple de vapori de apă, unde se mai duc, se umflă atmosfera ca să facă loc la vaporii de apă? :)

       Într-u balon cu aer cald ce se întâmplă? După ce s-a umflat la maximum anvelopa (deci volumul rămâne fix) de ce mai crește viteza ascensională dacă încălzești în continuare aerul? Toată ”știința” ta de la IPCC e imaginată pe hârtie, nu are nicio acoperire în lumea reală.

      • Toată știința mea e din realitate! Valorile măsurate de nenumărate ori sunt cele reale și sunt omologate și recunoscute universal. Oricare altele sunt, în cel mai bun caz, excepții sau chiar mistificări.
       760 mm Hg este presiunea atmosferică nominală. Dar nu e peste tot aceeași, variind local în mod dinamic, însă rămânând în ansamblu constantă. Tot astfel, cantitatea de vapori de apă conținută în atmosferă este quasi-constantă: cât se evaporă deasupra mării, exact atâta plouă deasupra uscatului. E poate greu de înțeles pentru cineva care susține că moleculele consumă energie doar prin simpla existență, dar ăsta e adevărul. Și nu e negociabil!

       Considerând înălțimea medie a troposferei de 10 km iar raza pământului de 6400 km avem teoretic următoarea relație pentru volumul total al troposferei: Vt0 = 4*(pi)*(6410^3 – 6400^3)
       Chiar și o variație teoretică cu 1% a acestui volum, datorată variației conținutului de vapori, ar însemna Vt1 =Vt0*1,01 =4*(pi)*((6410+x)^3 – 6400^3) unde x este variația corespunzătoare a înălțimii troposferei. Făcând calculele, obții x ~ 100 m, cât lungimea unui stadion de fotbal.

      • Într-u balon cu aer cald ce se întâmplă? După ce s-a umflat la maximum anvelopa (deci volumul rămâne fix) de ce mai crește viteza ascensională dacă încălzești în continuare aerul?

       Avem și aici două erori:
       1. Legea lui Arhimede spune că un corp scufundat într-un fluid este împins de jos în sus cu o forță egală cu greutatea volumului de fluid înlocuit. Dacă volumul balonului nu se mai mărește, atunci pe măsură ce balonul se înalță și scade densitatea aerului (deci a fluidului în care este balonul scufundat), atunci rezultă că forța arhimedica scade și ea, ceea ce înseamnă că accelerația este negativă și viteza de ridicare a balonului scade, nicidecum „crește”. Oricât de încălzit ar fi mediul din balon.
       2. Cum peretele elastic al balonului se supune legii lui Hooke care spune că forța creste proporțional cu deformația elastică, rezultă că la un volum constant, dat de un presupus maxim de umflare al anvelopei, ar exista un gradient tot mai mare intre presiunea din interiorul și cea din exteriorul ei. Considerând grosimea peretelui anvelopei neglijabila, rezultă că forța din interior crește, iar pentru a rezista balonul trebuie să îi opună o forță egală și de sens contrar, conform principiului reacțiunii din mecanica newtoniana. Această forță este tocmai forța elastică care, dacă nu mai crește, depășit fiind domeniul elastic al anvelopei, înseamnă că balonul se sparge și, în consecință, nu mai urcă, ci cade.

      • @Hantzy – cantitatea de vapori de apă conținută în atmosferă este quasi-constantă: cât se evaporă deasupra mării, exact atâta plouă deasupra uscatului.

       Și cu încălzirea globală cum rămâne? :) Parcă aerul mai cald are mai mulți vapori de apă dizolvați în el, nu? Parcă moleculele de CO2 emiteau în infraroșu în neștire, de ce nu crește cantitatea de vapori in-between?

       Ți-am mai spus și cu altă ocazie, tu confuzi modelele simplificate folosite în școală cu realitatea însăși. Rolul modelelor din școală este să ajute la verificarea cunoștințelor elevilor / studenților, iar pentru asta sunt suficiente. Dar să folosești acele modele simplificate pentru a pretinde că ai determinat starea atmosferei și să iei decizii politice în baza lor presupune o capacitate foarte limitată de înțelegere.

       Realitatea e alta: așa cum comuniștii erau împotriva proprietății private, post-moderniștii sunt împotriva competenței de orice fel. În viziunea lor, totul se rezumă la a deține puterea, iar pentru asta vin cu cele mai ridicole justificări, folosind inclusiv modelele simplificate din școală pe post de hard-science. Orice minciună e bună dacă servește cauza, corect? :)

       P.S. Câte baloane cu aer cald ai văzut sparte? Vezi că au un orificiu destul de mare exact în vârful anvelopei, deși aerul cald care scapă pe-acolo e contrar scopului de a câștiga altitudine.

      • Harald, ai din nou greșeli cu duiumul!
       Reflectează la următoarele aspecte:
       Vaporii de Apa nu se dizolvă în aer.
       Co2 nu emite nimic în neștire.
       Legile fizicii sunt universale.
       Teoriile conspirației sunt o dovadă a neînțelegerii fenomenelor.
       Gaura aia mare de deasupra baloanelor este în mod normal închisă. Este deschisă doar atunci când se dorește pierderea rapidă de altitudine sau golirea balonului. Și nici nu văd legătura cu raportul presupus de tine, reamintesc 1000:1 dintre vaporii de apă și codoiul conținut în aer.

       În afară de astea, tu nu ai reușit niciodată să explici logic vreun proces și devii plictisitor cu divagațiile tale.

      • @Hantzy – tu nu ai reușit niciodată (…) și devii plictisitor (…)

       Eterna comunicare patologică, eternele considerații ad personam.

       Vaporii de apă din atmosferă sunt exemplul tipic pentru un lichid dizolvat într-un gaz. Solventul este aerul, în acest caz.

      • Nu, Harald! Nu e patologic, ci e politicos: când nu mai am motiv să discut cu cineva care greșește la orice afirmație, îi spun că e plictisitor.
       Btw, soluție nu e totuna cu amestec. Dar unii insistă să devină penibili.

     • @Harald
      batem din aripi, dar de ce sa mai complicam ecuatia si cu lucrul mecanic ?
      ca in final si asta tot in caldura se tranforma….
      cam asa:
      perioada de incalzie: Q=varU+L
      perioada de racire: -varU-L=-Q
      si ca la finalul finalului, daca ne limitam la o sera, sistemul in ansamblu nici nu produce lucru mecanic
      si de asta avem noi efect de sera

     • @PF – noi aventuri cu efectul de seră și încălzirea globală: în UK s-ar putea să urmeze cea mai rece iarnă de 30 de ani încoace:

      https://uk.yahoo.com/news/new-beast-from-the-east-could-cause-one-of-the-coldest-winters-in-three-decades-125040662.html

      Eram nemulțumit în iunie că vara asta la Nottingham e ca în alți ani la Aberdeen, care e totuși cu vreo 400 de mile mai spre nord. Calendaristic, vara s-a rezolvat. Acum tot așa e și toamna :)

   • Stimabile, am inteles foarte bine in care directie „bate” experimentul” si cunoastem indeajuns pozitiile exprimate in articol referitoare la schimbarile climatice provocate direct sau indirect de activitatile umane.
    Personal n-am nici o problema cu incalzirea, din contra, nu suport frigul si la cati ani mai fac umbra pamantului e bine.
    Ce mai deranjeaza sunt pozitiile „talibane” atat de o parte cat si de cealalta a baricadei dar mai ales a celor care din motive economice incerca sa ne convinga cat de benefice pot fi unele reailzari indoilenice si combat cu vehementa incercari si solutii care pot fin printre multele o parte a rezolvarii problemei.
    Daca tot veni vorba de energie, despre asta fiind vorba, ar fi mai bine sa intelegem, un mix sanatos de forme multiple a producerii acestia poate fi modelul viitorului si nicidecum incercare de a impune cateva modele.
    Indiferent cat de partizanui sunt unii sau altii in sutinerea ideilor, sustinierea celor „fixe” este forma patologica ca atare demonstrata.
    Ne vom adapta situatiilor care vor urma, adaptarea fiind poate cea mai pregnanta insurie a omulu si nu numai iar daca vom reusi nu.i nici o problema, pe cine deranjeaza ?

 7. Ce-ar fi dacă nu ar mai exista crime? Ce-ar fi dacă ar exista o societate ai cărei membri ar fi toți respectuoși, egali unii cu alții și non-violenți?

  Daca retin corect, autorul articolului traieste undeva in Pennsylvannia rurala. Imi imaginez ca trebuie sa fie oarecum similar cu zona rurala in care loocuiesc eu. Adica foarte probabil ca e un loc unde de fapt nu exista crima. Unde nimeni nu-si inchhide casa sau masina, unde doamnele isi lasa posetele in masinile decapotabile cu coviltirul pliat, de unde nu dispare nimic lasat in curtile fara garduri, etc. In zona unde stau eu, toate sububuiile insumeaza peste 120000 de locuitori. Cred ca niciunul din targusoare nu mai are politie:) Si nu cred ca a turbat nimeni din cauza asta.:)

  Cea mai cumplita infractiune a fost prin anii ’90 (cand erau sub 100 de locuitori, mai toti fermieri) si un dobitoc beat crita a fost oprit de politie cu 90 de mile pe ora acolo unde limita de viteza era 55 sau 60 de mile pe ora. E drept ca state trooper-i (politia statului) pandesc cu luminle stinse Sambata seara pe sub viaductele de pe autrsotrada :)

 8. Spre deosebire de alte contributii durkheimiene (diviziunea muncii sociale, integrarea sociala, metodele sociologiei, sinuciderile etc.), stiinta sociologica de la inceputuri si pana azi nu a retinut referirile lui Emile Durkheim despre “normalitatea crimei” ca o contributie “stiintifica”, “filozofica” sau “sociologica”. Este o umbra, o pata neagra pe care nu este bine nici sa o amintim. Nu trebuie sa punem in carca lui Durkheim afirmatii politice pe post de “stiinta sociologica”. Nimeni nu face trimiteri argumentative la aceasta idée oripilanta, care este considerata mai degraba politica decat sociologica.

  Intr-un fel, prin aceste omisiuni deliberate, breasla sociologilor, care ii este recunoscatoare, vrea sa-l apere de speculatii pe marginea evreitatii si talmudicitatii sale. Durkheim avea si el opinii politice, ca tot omul, dar ale sale au fost legate de extremismul stangist, de revolutia comunista, pentru care se pare ca a “teoretizat” indirect violenta politica care avea sa urmeze in 1917, in Rusia. Se pare ca destinul l-a pedepsit, pentru ca avea sa moara exact in acelasi an, al victoriei “normalitatii crimei” terorist-comuniste. De altfel, sociologia studiaza doar fenomenele cu rata mare sau cu trenduri crescute din societate. Intr-adevar, societatea rusa pre-bolsevica si bolsevica fusese puternic anomizata de catre agentii straini ai revolutiei, iar in acel context crima politica era considerata “normala”, ca si terorismul (v. trotkismul), care e tot un fenomen politic.

  Despre comunism stim astazi ca a fost ilegitim si criminal, iar ce a spus Durkheim despre “normalitatea crimei” a devenit marginal si aproape uitat, pentru a nu-i stirbi prestigiul de fondator al scolii sociologice franceze, cum este considerat. Aceasta curioasa excrescenta teoretoida a lui Durkheim a fost in mod tacit respinsa. Are si o justificare, “fenomenul” sau “accidentul” teoretic in cauza nu a fost studiat cu metodele si tehnicile sociologiei, o stiinta care abia se nastea, de aceea am spus ca nu avea cum sa teoretizeze “normalitatea crimei”, ci cel mult sa o politizeze, ceea ce a si facut. El a devenit marginal si aproape uitat, pentru a nu-i stirbi prestigiul de fondator al scolii sociologice franceze, cum este considerat. Deci, nu este functional si contributor sa invocam, nici chiar critic, o idee nefasta, in detrimentul contributiilor academice ale lui Durkheim privind sociologia.

  • Pe scurt, „să ne ancoram în sinergia faptelor, fara a eluda meandrele concretului”.

   Doamne, cind pina si Kaghebistul Suprem scrie mai concis decit tine, ar trebui sa-ti pui niste intrebari.

  • @ RKM
   (de la recame?).
   Este dezolant ca venind de la cineva care pretinde ca stie atitea, nu are curajul de a „semna o anonima”.
   – „Durkheim nu a teoretizat normalitatea crimei.” Prima postare.
   – „stiinta sociologica de la inceputuri si pana azi nu a retinut referirile lui Emile Durkheim despre “normalitatea crimei” ca o contributie “stiintifica”, “filozofica” sau “sociologica”. A doua postare.
   Intrebare: cine sint sarlatanii? „profesorii sau academicienii care au exersat asa ceva” sau cine rastalmaceste articolul?
   Au fost alese culori apropiate pentru ca in viata nu toate sint ca la semafor. Si chiar la semafor se intimpla sa mai moara oameni.
   -„Despre comunism stim astazi ca a fost ilegitim si criminal”
   Afirmatia asta am auzit-o de la un singur sef de stat; in niciun caz de la sefii de stat ai Occidentului.
   Asa ca „de unde stim?”

  • @RKM
   Excelentă postare. Clarificatoare.
   Dar tare mi-e teamă că credințele/convingerile lui Durkheim sunt revelate de aceste „simple opinii politice”…… Perierea operelor lui pare a fi o încercare de menținere pe un soclu fake al unor lucrări/contribuții fake dacă nu chiar dăunătoare. Mutatis mutandis, e ca si cum am desprinde operele lui Lenin de ordinele directe și faptele sale incontestabile…… Cum am putea aprecia, obiectiv, corect aportul lui Lenin la această lume in lipsa cunoașterii acțiunilor sale?!?
   In fine, e posibil să greșesc, dar……

 9. Este dl. Cranganu dispus dialogului? Ce il determina sa aduca in discutie subiecte de o subtilitate controversata? De ce se pozitioneaza totdeauna (aproape) pe o pozitie inflexibila?
  Ca o persoana cu un traseu similar cred ca inteleg psihologia demersului domniei sale. In primul rind romana este limba unde se simte confortabil si unde are subtilitati pe care le poate exprima. Al doilea lucru este ca a ajuns la o anumita virsta cind simte nevoia de a returna societatii care l-a format macar o parte din experienta fabuloasa a vietii domniei sale. Desi putem spune ca in Romania se poate vinde orice si capacitatea de absorbtie este foarte mare, demersul domniei sale poate sa ajute. Binenteles. In alta ordine de idei, citi din romanii plecati doneaza din timpul lor sa editeze si sa administreze (cu raspunsuri) un articol? Aproape zero. Este un beneficiu nerambursabil pe care dinsul si-l asuma. Multumim. Referitor la articolul de fata merita sa reflectam ca la o a doua privire albastru nu mai este albastru.

 10. Pentru ca functionam cu maximum 10% din capacitatea neuronala de care dispunem, e clar ca suntem simpli ucenici in cunoasterea – ptr ca, nicidecum, nu putem vorbi de stapanirea! – mecanismelor cerebrale datorita carora gandim si actionam, adica traim, in aceasta viata.
  In fiecare zi aflam cate ceva care contrazice altceva, care ieri era, nu doar scoop planetar, ci insasi adevarul gol-golut! Si azi nu mai e…
  Oamenii de stiinta care bat cu pumnul in masa ca detin adevarul absolut in indiferent ce detaliu referitor la functionarea creierului uman, al planetei sau universului, sunt de evitat (in opinia mea).
  Ce mi se pare, astazi, aproape cert, este ca nu putem trai fara sa respiram, de preferinta aer nepoluat, nici fara sa bem apa si nici fara sa mancam. Altfel spus, nimic nu ne deosebeste, intrinsec, de primii 2, din cei 80 miliarde de oameni care, se pare ca, au populat Pamantul pana astazi. Exact ca ei, fiecare dintre noi e diferit de toti ceilalti..
  In diversitatea si complexitatea ei fabuloasa, omenirea se diferentiaza de restul mamiferelor si pentru ca aspira frumos, la mai bine si la mai bun…de aceea nu este niciodata multumita… Si este foarte bine asa, pentru ca altfel, nu ar evolua!
  Paradoxurile sunt, paradoxal, firesti, din simplul motiv ca suntem fiinte duale : comparam, gandim, ne razgandim, si iar comparam. Mereu si pentru totdeauna, probabil…
  Astfel, intelegem multe, chiar si cei mai neinstruiti dintre noi, dar nu suntem de acord cu toate ;)

 11. Paradoxul asta e descris in matematica de cateva sute de ani, teorema lui Bayes. Parerea mea este ca experimentele au fost oprite prematur, nu dau suficient timp subiectului sa proceseze noile pre-conditii… For the record, cam asa functioneaza probabil mai mult de jumatate din AI-urile uzuale.

  • Parerea mea este ca experimentele au fost oprite prematur, nu dau suficient timp subiectului sa proceseze noile pre-conditii…

   În Suplimentul de informații detaliind experimentele efectuate, autorii au precizat condițiile lor de desfășurare:

   – studenții au fost antrenați prealabil pe 10 puncte;

   – fiecare din cele 1.000 de puncte a fost afișat pe ecranul computerului timp pentru 500 milisecunde, după care punctul era afișat era înlocuit cu un ?, care rămânea până când studentul decidea dacă punctul văzut era „albastru” sau „non-albastru”;

   – pentru odihnirea ochilor, după fiecare 50 puncte afișate, studenții luau o pauză, adică au fost 1000/50 = 200 pauze.

   – modalitatea de testare a fost similară unor experimente anterioare, efectuate de alți cercetători.

  • cum faci un creier sau AI sa invete constant? algoritmul era cam asa:

   se produce un eveniment, creierul il inregistreaza
   se produce un eveniment similiar, iar il inregistreaza prin comparatie ajunge langa primul

   ca sa fie creierul interesat de aceste evenimente, el pe baza cunostintelor face o predictie, la finalul evenimentului predictia se compara cu rezultatul real, daca e ok se elimina o substtanta care ii place, daca nu e ok se elimina o substanta care nu ii prea place, astfel el cautand acea substanta placuta va face predictii mai bune si va memoriza mai bine, se va antrena mai bine.

   Cam in acest mod creierul selecteaza pe ce sa lucreze, e o forma primitiva de gandire dupa „machine learning” ca sa zicem. De acea noua ne place sa jucam cu mingea, sau sa facem ceva, daca asteptarile corespund cu rezultatul se elimina substante care ne fac sa ne simtim bine, daca nu reusim abandonam sau invatam fortat.

   Functie de oboseala sau alti parametri creierul poate da rateuri. Dar chiar daca reuseste mereu, el incepe sa se plictiseasca fiindca nu mai invata, nu se mai elimina aceasi cantitate de substante placute, ele diminueaza, structura e completa, subiectul e epuizat, el cauta ceva nou sa invete. Peste timp structurile neutilizate se deteioreaza, uita, structura devine incompleta, poate distorsionata, dar daca iar apar evenimente o completeza mai repede.

 12. OFF TOPIC

  Prețul electricității în UE se va dubla cel puțin până în 2030 din cauza scumpirii CO2 și a combustibililor fosili.

  Dacă UE va implementa programul „Energie curată pentru toți europenii”, prețul se va cuadrupla.

  Aceste concluzii se regăsesc în articolul The future developments of the electricity prices in view of the implementation of the Paris Agreements: Will the current trends prevail, or a reversal is ahead?, care a fost recent publicat on-line în revista Energy Economics. Autorii sunt cercetători la Paul Scherrer Institute, Elveția.

  Se pare că aplicarea Acordului Climatic de la Paris se îndeplinește cu succes garantat în Uniunea Europeană.

  • Chiar daca acum pare improbabil, eu as paria pe a doua optiune din acel articol: „a reversal is ahead”. Deja construirea „viitorului luminos al omenirii” a generat saracie, iar in prezent Germania nu mai are pe cine pune la munca (gen est-europenii sau chinezii, ca in anii ’90 si 2000) pentru a continua sa-si promoveze idiosincraziile socialiste.

   Partea buna e ca ne aflam deja in Q3 din 2019, iar Germania intra in recesiune cu Merkel la conducere, nu cu succesorul ei. Pentru ca „banii altora se termina intotdeauna”, dupa cum spunea Margaret Thatcher.

   • Ce imi plac naivii ce plang la mormant strain. Patrimoniul Germaniei in 2017 era peste 5.800 mlrd. euro, iar de tehnologia sa, depindea peste 1/2 din planeta … . In alta ordine de idei, recesiunile si crizele au existat, exista si vor exista. Depinde cum le gestionezi si cum treci prin ele. Unii, cu mexicani, negri, sud-americani, … etc.; unii cu chinezi, vietnamezi; unii cu coreeni; altii cu indieni, pakistanezi. Oricum, turcii sunt peste tot .

    • Long story short: recesiunea e singurul lucru care poate determina Germania și pe germani să renunțe la idiosincrazile socialiste. Toate aberațiile progresiste asta au la bază, bunăstarea materială a unei societăți dobândită pe baze externe, confiscată ideologic de niște activiști care muncesc doar cu gura, cum erau Ion Iliescu și Angela Merkel la vremea lor. Sau cu tastatura, ca în vremurile noastre.

     Cât despre ”mormânt străin”, românii muncesc astăzi în fabricile germane de componente auto, ca să poată nemții să-și întrețină socialismul de la ei de-acasă. Din fericire pentru ei, polonezii s-au trezit mai devreme, la fel ca în anii ’80. Dar în câțiva ani se trezesc și românii, nu-ți face griji.

 13. OFF TOPIC

  Do You Believe in Climate Change? Really?

  Un articol publicat în februarie 2019 în Mother Jones, discută din nou ipocrizia acelor ecologiști care se declară îngrijorați de schimbările climatice.

  Autorul, Kevin Drum, face niște recomandări practice pentru cei care cred cu adevărat în schimbările climatice și inexorabila Apocalipsă care le va urma:

  Dacă credeți cu adevărat că schimbările climatice vor face planeta să fiarbă în următorii 50 de ani, în primul rând ar trebui cel puțin să scăpați imediat de mașina dvs. și să adoptați o dietă vegană. Câți dintre voi ați făcut asta? Câți dintre voi măcar ați considerat aceste acțiuni? Aproape nimeni.

  Și, cum am spus, acesta este doar un început. Dacă sunteți într-adevăr serioși, ar trebui să vă aruncați și aerul condiționat; încălziți-vă casa doar dacă temperatura scade sub 10 grade C; nu călătoriți niciodată nicăieri cu avionul; cumpărați doar mâncare locală; și instalați panouri solare pe acoperiș. O să vă las să vă păstrați casa prea mare, dar numai pentru că sunt eu un tip drăguț.

  Cel puțin unul dintre comentatorii articolelor mele (@Josef Svejk) împărtășește aceeași filosofie a acțiunilor non-ipocrite și oferă sfaturi similare autorului pe care l-am citat. Poate că ar trebui ascultat și urmat cu mai multă atenție.

  • argumentum ad verecundiam
   Astfel de sfaturi distorsionează orice dezbatere, iar aplicate individual nu au nicidecum succes. Să nu fi știut Kevin Drum acest lucru?! În afara vreunor posibile, dar mie necunoscute cazuri, Nu am întâlnit nicăieri astfel de solicitări venite din partea sectanților ecologiști, deci e superfluu ca ele să fie lansate tocmai de adversarii lor.
   Pot înțelege indemnul lui Kevin Drum ca pe unul la moderație și la reținere când cineva proiectează vreo imagine apocaliptică datorată încălzirii globale, dar nu cred ca nici măcar autorul ar lua în serios apelul său. Oricum demersul său rămâne unul de Blogger ratat, ce a parcurs tot spectrul disponibil pe „ramură” de la liberal, trecând prin conservator, până la socialist chiar.

   • Sa inteleg ca daca tu (sau altcineva) imi atrage atentia sa nu ma mai joc cu chibritele, eu nu am voie sa te indemn sa-ti arunci tu intii bricheta?
    Noi, cei iresponsabili de apocalipsa incalzirii globale asteptam un exemplu de la voi, cei responsabili:
    – nu mai folosi masina, la fier vechi cu ea;
    – la fel cu aparatul de aer conditionat;
    – la fel si cu sculele prin care comuncam acum, sa trecem la calimara si sa ascutim pene;
    – fara avion. Avem ca exemplu pe Badea Cartan, iar pentru a trece Balta, pe Greta.

    • Victor L
     Să punem lucrurile în ordine!
     Eu sau altcineva nu ți-a interzis să te joci cu chibriturile. Singurul care a făcut-o, o spune chiar autorul articolului, este Josef svejk. Deci lui trebuie să îi ceri să dea exemplu.
     Dacă vrei să fumezi în stația de benzină, or fi unii care îți spun că e periculos. Eu nu fac parte dintre ei. Eu fac parte dintre cei care le arată celor care susțin că nu ar fi periculos acest lucru, că nu au nicio dovadă în acest sens. Iar dacă totuși doresc să fumeze, le recomand cel mult să investească într-o țigară electronică. Nu le cer deci niciun sacrificiu, ci cel mult le propun un upgrading tehnologic.
     Și e mult prea amuzant când voi, cu toții, suspectați conspirații și conjuratii dintre cele mai comice, făcând asociațiile cele mai șugubețe în ce mă privește, pentru a înceta să o fac.
     Noapte bună! De mâine sunt din nou la slujbă, așa că am să iau o pauză: va trebui să vă certați intre voi.

    • macar daca masina ar fi cat era un Fiat 127 (700 kg) si ecologistii s-ar multumi cu un motor de 50 cp .. cu tehnologia de azi consumurile ar fi f mici la o viteza sub 100 km

  • Corect dle Cranganu! Si eu le spun acelasi lucu amicilor si cunosutilor mei corecti sau foarte inversunati corect politic dpodv ecologic eu care fiind in partial dezacord cu ei sunt totusi cel care intre toti acesia am cel mai ecologic comportament si prin ce fac si prin ce nu fac . Deci ipocrizie si inghetata aia pe care o ling sustin ca este din ciocolata de buna caliate in loc de excrementele tuturor ipocritilor lumii acesteia.
   Ps Si in general in multe cele sunt si eu de acord cu dvs dar sunt mai flexibil , de fapt precaut in opiniile pentru care o baza stiintifica astazi nu este inca completa. Si nu am deloc complexul vreunei autoritati inafara propriei constiinte!

 14. @D-l Constantin Cranganu

  Cu respect va informez ca d-l Josef Svejk intr-unul din numeroasele lui comentarii, a marturisit ca
  si-a montat panouri solare pentru iluminatul nocturn al curtii si garajelor sale.

  A fost remarcata chiar ca „Breaking News” : D-l JK a devenit „iecologist” dar nimeni n-a comentat la aceasta.

   • Propaganda lui „anti-” * si limbajului folosit, similar pana la identitae in unele cazuri cu a unor personaje din politica romaneasca ……. una vorbim si alta fumam nu-i asa ?

    Acelasi raspuns si vesnicului ecou @victor L.

    Desigur fiecare alege ce doreste si „fiecare pasare pe limba ei piere”.

  • Informația nu e chiar corectă, David FK! Susnumitul JS și-a pus doar niște lămpi solare pentru iluminatul piscinei, motivând că nu vrea să își tragă cabluri pe sub pământ.
   Ori tocmai acest lucru mi se pare mie extrem de ciudat: orice piscină modernă este deja conectată electric, având pompe, filtre, ventile, unele chiar senzori de mișcare, iar racordarea la canalizare și la alimentare se face oricum printr-un canal tehnologic subteran. În plus, majoritatea piscinelor construite în secolul XXI au deja iluminare subacvatică. Ce nevoie mai este atunci de lămpi solare?!

   • @ Hantzy (08/09/2019 la 22:42)

    „Ce nevoie mai este atunci de lămpi solare?!”
    Simplu: de a vorbi discutii ca la sedinta de partid.
    Pentru a analiza cat mai corect tehnico-economic o solutie inginereasca sau alta, trebuie sa iei in calcul toate cheltuielile implicate.

    Sigur ca solutia cu „lămpi solare pentru iluminatul piscinei” este mai avantajoasa asa cum spune el insusi recunoaste (JS).

    Pe langa cele mentionate de dvs. cu privire la constructia priscinelor la nivelul secolului XXI este vorba si de multa ideologie/ipocrizie.

    „Susnumitul” vorbeste de consumul de hidrocarburi mult mai mare pentru producerea acestor echipamente solare ca si cum pentru cealalata varianta (clasica, racordarea la utilitatile publice) producerea cablurilor – armate sau protejate in tevi de protectie – cat si instalarea lor sub pamant (excavare, transport) nu ar necesita consum de hidrocarburi !!!!.
    De asemenea, in aceasta ultima varianta se adauga cheltuieli cu proiectare/inspectarea instalatiei (de persoane autorizate/licentiate), potrivit legislatiei statului respectiv/federala.

    • DavidFK,
     Știți ce e și mai interesant?! O piscină are pereți de beton, suficient de groși pentru a împiedica deformarea. Ca urmare la suprafață, de jur împrejur perimetrul este placat pe o anumită lățime, așa că luminile solare pot fi înfipte la o distanță destul de mare, iar efectul lor e ca și inexistent. Iluminarea subacvatica ar fi fost fermecătoare. Mai ales că Cea mai multă energie este consumată pentru încălzirea apei, și aici ar fi fost interesantă folosirea energiei solare: apa încălzită în timpul zilei, ar fi suficient de bună și pentru o balaceala sub clar de lună.
     P.S. Azi nu mai sunt niciunde subvenții pentru panouri solare, iar eficiența lor a devenit de câțiva ani supraunitara.

  • Da evident. Luminile solare sunt cea mai convenabila solutie pentru iluminarea curtii si piscinei pur si simpl;u pentru ca nu mai trebuie sa sap ca sa trag fire. Iar macar vara rezista destul de mult ca sa ilumineze toata noaptea. Instalarea unei lampi solare duireaza secunde. O infing in pamant si gata. Care e problema?! De asemenea de mai bine de 15 ani port diferite tipuri de ceasuri de mana solare. Cel mai recent e un Citizen Eco-Drive pe care mi l-a luat sotia mea cadou: Nu stiu unde naiba l-a gasit, ca nu e in niciun catalog. E o adevarata bijuterie tehnica…Il port deja de vreo 2 ani dar sunt si acum fascinat de el….

   Energia solara isi are desgur aplicabilitatea sa. Nu e nimic rau in utilizarea ei. Dimpotriva! Problema apare atunci cand se incearca bagarea ei pe gat si utilizarea ca panaceu universal. Nu e. Nu in stadiul actial. Luminile solare sau ceasurile solare n-au nevoie de niciun fel de subventii ca sa se impuna pe piata. Deci sunt o solutie excelenta. Panourile solare ce NU REZOLVA problema producerii de energie electrica au nevoie de subventii si tot soiurl de lovituri la giale date alto surse de energie spre a supravietui. Ei bine aici e buba.

   Evident ca sunt impotriva risipirii fondurilor publice pe consum. Subventionarea energiei „verzi” a devenit deja o povara excesiva in carca economiilor tarilor dezvoltate. Si mai grav decat atat, banii aruncati pe subventii pentru producerea unor chestii bazate pe o tehnologie veche de decenii si cae nu rezolva problema energetica a omenirii, nu sunt investiti in cercetare pentru descoperirea energiilor cu adevarat regenerabile si fezabile. Combustibilii fosili se vor termina odaya si odata. Panourile solare si turbinele eoliene a caror productie necesita mai mult combustibili fosili decat vor economisi ele vreodata nu sunt raspunsul. Ele sunt doar o escrocherie. O afacere pe bani publici din care profita din plin prosducatorii si vanzatorii lor. Nimic mai mult.

   Creaturiel ca dumenavoastra vad lumea exclusiv ijn alb si negru. E cu noi sau e impotriva noastra. Nu e deloc asa. Incercati sa va foliositi ceva mai mult organul ala dintre urechi. Nu e acolo doar spre a nu va ploua in gat.

  • Oricum esenta afacerii e ca iecoliogistii zbiara: „Vericule e sfarsitul lumi!!! Nu mai ardeti petrol! Ne vor inghiti oceanele dupa topirea ghetarilor! Bagati subventii si interdictii!” iar dupa aia se duc cu avioane private (ce culmea ca nu-s solare:) ) la conferinte „de mediu” si-si cumpara pe bani grei case pe marginea oceanelor alora ce ar urra sa se reverse si sa ne ingjhita :)

   Eu nu i-am zis nimanui sa nu foloseasca ceva anume. Dimpotriva! Am fost intotdeauan adeptul principiului „live and let live” Le-am recomandat calduraos iecologistilor sa traiasca, dupa cum propovaduiesc cu atata foc, doar cu energia furnizata de panourile solare si moristile de vant. Si al dreaqu’ ca nu se prea inghesiue sa o faca…

   Am mai zis de asemenea ca e imoral sa sibventionezi din bani publici ceva ce oricum nu functioneaza. Si ca e si mai rau sa pui taxe pe ceea ce functioneaza, doar de dragul de a face energia mai scumpa in speranta desarta ca oamenii vor migra spre ceva ce nu functioneaza, respeciv spre ceva ce nici macar adeptii cei mai fanatici nu pot folosi. E o oarecare diferenta. N-asa?

   • Diferenta este intre ce spunem si ce fumam: pe de o parte suntem anti- energii alternative „ecologice” si pro-petrol/carbune, si-i indemnam pe ceilalti sa renunte total la echipamentele care folosesc petrol (haide,cand incepeti ?) iar pe de alta parte folosim energia solara aducand argumente (corecte) dpdv ingineresc/financiar.

    Tonul face muzica. In cazul unora, un nivel al limbajului este admis – si chiar incurajat – chiar daca este comparabil cu a unor personaje celebre (din trecut si prezent), c-asa-i in tenis, nu-i asa ?

    In opinia mea – dar nu oblig pe nimeni sa fie de acord cu mine – partizanatul moderatorilor cu privire la limbajul folosit de unii comentatori are impact direct asupra clasificarii site-ului.

    • @ DavidFK,
     cam distorsionezi opiniile unora.
     Cei pe care ii acuzi ca sint pur si simplu „anti- energii alternative “ecologice”, nu sint „anti” cum rastalmacesti tu impotrivirea lor, ci sint convinsi (e un fapt dovedit), ca nu sint eficiente la nivelul energiilor pe care le combati. Deocamdata. Si au costuri foarte ridicate.
     Ai auzit, sper, de „a vinde pielea ursului din padure”? Asta inseamna pornirea contra energiilor din petrol si carbune in favoare brusca a energiilor alternative “ecologice”.

    • Asta-i o minciuna gogoanta.

     Eu nu am sustinut niciodata interzicerea utilizarii panourilor solare sau a moristilor de vant. Insa am subliniat intotdeauna ca la nivelul tehnologiei de azi si al celei din vbiitorul previzibil ele nu reprezinta o alternativa la hidrocarburi si ca in special in zonele temperate productia panourilor solare inseamna un consum mai mare de hidraocarburi decat cel pe care-l economiseste. Din aceste motiv subventionarea or si suprataxarea hidrocarburilor reprezinta o prostie criminala.

     Dumneavoastra & Co insa sustineti cu entuziasm renuntarea la hidrocarburi prin interzicerea lor. Din acest motiv v-am indemnat sa va puneti in opera gargara. Incercati sa traiti macar o saptmana fara ele. in spoecial pe timp de iarna, daca tot e incalzire globala :)

     • Cine persifla pe oricine isi exprima vreo opinie cu privire la folosirea energiilor alternative si-l indemna cu ….”Haideti, cand incepeti sa le folositi exclusiv si sa renuntati la petrol” ?
      Si nu era vorba de preturi / eficienta economica.

      Citez din dvs. „productia panourilor solare inseamna un consum mai mare de hidraocarburi decat cel pe care-l economiseste”. De ce nu renuntati la ele sa ca va citez din nou (ca pe un clasic in viata) …. Haideti cand incepeti sa renuntati la ele ?

      In USA, dupa cate stiu, nu exista subventii si suprataxe pentru panouri solare si moristi de vant asa ca nu e cazul sa va agitati.

      Dar daca nu este asa, aveti dreptul constituitional (Amendamentul no #?) si cu cele cateva arme din dotare (AKM) va puteti apara de statul hraparet care va fura banii castigati cu sudoare. Mai greu pentru cei care traiesc in tari in care regimul armelor nu este ca in USA.

      • @ David FK,
       vorbesti despre persiflare, dar ti-ai recitit ultimul paragraf din postarea de mai sus?
       Ai argumente „beton” :D

      • Nue vorba de cei ce „exprima o opinie” ci de cei ce guitza isteric ca e sfarsitul lumii daca nu renuntam la hidrocarburi si ca trebuie luate masuri imediate. Daca e asa, pai faceti-o! Ce va opreste?

       Evident! Producatia panourilor electrice pentru obinerea de electricitate cu aplicatii casnice si industriale in zonele temperate sau norice e aberanta si duce la consumuri de hidrocarburi mai mari decat vor economisi panourile alea vreodata.

       E o diferenta foare mare intre micile lumini solare cu LED-uri ce ilumineaza o piscina, alee sau o curte si marile panouri solare ce ar trebuie sa alimenteze o casa vara si iarna, ziua si noaptea. Exact asa cum servomotorul de la stergatoarele de parbriz ale unui automobil e foarte potrivit pentru stergatoarele de parbriz dar complet inadecvat pentru propulsarea unui avion de pasageri.

       Pe intelesul dumneavoastra: Daca propovaduiti cu atat foc virtuile motorui de stergator de parbriz pentru propulsia aviaoneleor de pasageri, pai ar trebui sa ne demonstrati ca puteti zbura cu el. Ce va opreste si de ce va enervati?!

      • @ Josef Svejk (13/09/2019 la 18:53)

       Eu zic sa fiti mai atent ca statul in care locuiti (si/sau guvernul federal) va cam „face la buzunare”: va ia taxe ca sa plateasca subventiile pentru panouri solare si alte asemenea programe care nu va plac.

       In loc sa combateti cu manie proletara pe aici, folositi mijloacele constitutionale pe care le aveti la indemana si razboiti-va cu cei care v-au impus acele taxe.

       O alta cale ar fi sa renuntati la acele produse care au „consumuri de hidrocarburi mai mari decat vor economisi”. Cumparandu-le, ii incurajati sa va ia taxe in continuare si sa concluzioneze ca rezultatele cercetarilor au condus la niste produse vandabile, deci viabile pe piata.

       Plagiez un clasic in viata: un psiholog v-ar putea explica cum se numeste acest sindrom cand stii ca ai fost taxat odata – fara voia ta -, pentru un produs / serviciu foarte scump, dar continui sa-l sustii cu alti bani, tot din buzunarul tau, incurajand asistenta sociala (a unui grup implicat in aceste cercetari).

       Puteti sa va cooptati si parintii, prietenii, rudele, cunostintele si vecinii dvs. in boicotarea produselor susmentionate.

       Poate, prin aceste actiuni veti atentiona pe cei care voteaza/dispun alocarea unor sume pentru asemenea proiecte s-o lase mai moale.

       Nu stiu de unde ati scos propovaduiesc cu „foc virtuile motorui de stergator de parbriz pentru propulsia aviaoneleor de pasageri”.

       Comentariul dvs cu privire la motorul de parbriz (servomotor es altceva) si turbina de avion mi se pare foarte „subtire”. si chiar puerila. Probabil ca l-ati folosit in conversatiile dvs. cu copii, in familie.

      • @ victor L (13/09/2019 la 17:08)

       Cu cine te certi ? Mai bine ai cauta pe Google (subject Second Amendment) si te-ai lamuri.

      • @David FK

       Nu combat ci rad de creaturile de tepa dumenavoastra. E o mare diferenta. In statul in care locuiesc panourile solare casnice nu mai sunt subventionate. Dupa cate stiu eu nici la nivel federal nu se mai bucura de deduceri fiscale.

       Nu am cumparat niciodata panouri solare casnice, ce intr-adevar genereaza cosnumrui de hidroarburi mai mari decat ceea ce pretind ca economisesc.

       Problema o reprezinta … de tepea dumenavoastra ce dupa ce isi rateaza propriile existente se zvarcolesc cu tot dinadinsul sa le schimbe modul de viata alorlalti, ce nu si-au rata existenta. Iata doar celmai recent exemplu:

       https://www.thelocal.de/20190914/climate-protesters-to-disrupt-frankfurt-auto-show

       In rest nu piot decat sa va recomand cu cladura sa va vedeti cat mai des pshisatrul. Nu ca ar avea cu se va ajute ajuta, dar macar mai stimulati economia :)

      • @ Josef Svejk (16/09/2019 la 18:35)

       „Nu combat ci rad de creaturile de tepa dumenavoastra.” si

       „In rest nu piot decat sa va recomand cu cladura sa va vedeti cat mai des pshisatrul. Nu ca ar avea cu se va ajute ajuta, dar macar mai stimulati economia :)”

       Cu asemenea limbaj trebuie sa remarc ca sunteti un continuator demn al raposatului CV Tudor (fost lider PRM) si al ziarului Romania Mare.

       Iata ca Romania a exportat ceva reprezentantiv in USA iar acest site ii publica comentariile (ca acesta) , probabil fiind in conformitate cu politica de publicare/moderare.

       La fel de probabil nu va fi publicat comentariul meu iar dvs.veti fi publicat in continuare folosind acelasi limbaj sau chiar mai jos.

       Ghinion !

 15. Domnule profesor se stie daca deosebirea dintre indivizii participanti la experiment poate duce la o concluzie statistica privind ponderea celor care au capacitatea de a raspunde mai corect la test sau mai putin corect si cat din aceasta pondere este inascuta adica genetic data sau dobandita educational?

  • Autorii experimentelor au detaliat în Suplimentul articolului metodologia folosită prin indicarea modelelor și a parametrilor statistici folosiți. Nu am sesizat intenția autorilor de a separa participanții (au fost mai multe sute, de-a lungul a trei zile) pe baza capacității lor de a răspunde corect la întrebările puse – tocmai de aceea, răspunsurile au fost aglutinate nediferențiat și analizate statistic prin metode validate de studii anterioare (Generalized Linear Mixed Models, Bayesian linear mixed-effect models și Analysis of Variance with responses binned across trials )

   • Surprinzator, deoarece diferentele rasiale sunt notabile. Desi in proportii semnificativ diferite, in SUA sunt toate cele trei rase. Dupa rezultatele experimentului, am o banuiala in privinta compozitiei rasiale a esantionului…

 16. Multmesc. Si din pacate banuiam raspunsul.

  PS. Si acum pot sa spun ca in opinia mea acest test este unul dintre cele care cred ca dovedeste ca omenii se deosebesc de la nastere prin posibilitatile de a nu fi doar idioti utili pentru „stapani” acestei lumi.
  Daca se va deosebi statistic ca exista diferente si in rezultatele obtinute pentru diferite grupuri deosebite prin criteriile lor de agregare, lucrurile vor deveni si intersante si importante dar cu conditia de a se face corectia necesara privind factorul nongenetic adica depinzand de educatie in primul rand sa-i spunem factorul fenotipic.

 17. Victor L., „de unde stim?” Intrebarea este justificata, iar la ea raspund fara dubii statisticile nationale si internationale. Comunismul alogen sau globalist a fost esentialmente ilegitim si criminal, cand s-au comis cele mai mari si mai multe crime politice, unele in masa, care au avut drept scop si efect distrugerea elitelor culturale si religioase. (in principal). La rusi a fost intre 1917-1937/1938, la noi intre 1944-1965, cand si intr-un caz si in celalalt compozitiile guvernelor sau detinerile functiilor represiva si de forta in stat erau prioritar alogeno-globaliste. A urmat perioada comunismului national, care a fost esentialmente legitim si necesar, pentru reparatie si demaraj. A fost perioada celor mai mari investitii productive, cand s-a construit o baza tehnico-materiala si stiintifica solida in toate tarile din Est. Comunismul alogeno-globalist nu a fost cunoscut de catre China. Acest fapt ar putea fi si o explicatie la extraordinara dezvoltare economico-stiintifica a Chinei comuniste de azi, care a surclasat deja capitalismul in multe domenii, iar marsul ei este departe de a se fi terminat. Dar este si un argument pentru o posibila retestare modernizata a „comunismului national”, cel putin prin revalorificarea celor mai propulsoare dintre caracteristicile sale, probate istoric. Inca o tema de reflectie, care s-ar putea dovedi hotaratoare decizional-strategic pentru noile generatii, se refera sau trebuie sa se refere la contradictia centrala a secolului XXI, dintre globalism si nationalism, care a fost si in secolul XX, sub forma opozitiei antagoniste capitalism-comunism.

  • @ RKM,
   la o intrebare ironic glumeata („„de unde stim?”) tu imi raspunzi cu o lectie de Istorie pe care am trait-o pe viu.
   Doar ca tu pari un veritabil propagandist al lectiilor politice de la care nu aveai voie sa lipsesti.
   Si acolo invatam despre depasirea capitalismului ce era pe marginea prapastiei. Si cu atit avint ne-am grabit sa-l depasim incit am depasit si buza prapastiei… Privind in sus, cu dispret, la capitalism.

  • A fost perioada celor mai mari investitii productive, cand s-a construit o baza tehnico-materiala si stiintifica solida in toate tarile din Est.

   Baza a fost atit de solida incit in scurt timp tarile din est nu mai aveau nici mincare, nici energie, nici macar chiloti, ci doar tone de otel si polimeri pe cap de locuitor.
   Si cel mai trist e ca si pina saniuta, indragita noastra bautura, disparuse.

   P.S Dar comunismul lui Mao ce a fost?

   • RKM cinta in slavi comunismului nationalist (Pauker wrong pentru ca-i evreica, Ceausescu great ca-i oltean genial de-al nostru) si maoismului, precum „Ioan” cu variatele sale pseudonime si precum penibilul JB care il ridica pe RKM in slavi.

    Chiar inainte de odele desantate aduse de RKM celui mai mare asasin din istoria umanitatii, Mao, duhnea kaghebismul iliescianist de la o posta, si de la el, si de la restul putinist – maoistilor. Cine se-aseamana . . .

    • @Absurdy
     …postarea precedntă a lui RKM este, realmente, clarificatoare….cu privire la Durkheim. Ce crede RKM despre valoarea lui D.este prea puțin relevant. Personal, cred că înțelege f.bine….dar in contextul acesta preferă să NU argumenteze prea mult. Mă rog……
     Eu nu-i împărtășesc opiniile privitoare la virtuțile perioadei târzii a comunismului sau ale evoluției actuale ale Chinei. Dar ceea ce cred eu e, la fel de, prea puțin relevant.
     Chestiunea e că avansul economic al Chinei va crea numeroși emuli. Există tentații spre autoritarism (bazate pe exemplul succesului CHN) in locuri unde nu te aștepți: UK, US , HU, IT și nu doar. Rusia nu am numit-o just to give you some thrill…..
     Tu trăiești într-o lume a imaginarului bizar…..in care cine nu e de acord cu tine se constituie intr-un grup conspirationist organizat și finanțat ptr.a lupta prin comentarii împotriva ta/voastră. Evident, ești liber să crezi ce vrei…..

     • Imi pare rau, nu ma intereseaza maoismul si maoistii.

      In engleza se spune: „go argue with your wife”. RKM sau cine-o fi.

      • @Hantzy
       Comparația e foarte bună….. Sincer, regret ! De ce oameni informați și „articulați” să fie prizonierii unor ideii/prejudecăți chiar nu înțeleg.
       Care e chestia cu maoismul aici?!? God knows!
       In ceea ce mă privește nu împărtășesc vreun entuziasm stângist. Cred că e evident.
       RKM a postat info sintetizate, f.interesante și greu de găsit ptr.cei neinteresați de Durkheim.

       Ca o curiozitate si coincindență rară am întâlnit, chiar zilele trecute, o tânără occidentală fascinată de Durkheim. Studentă la sociologie. Nici vorbă ca profii de la școală/univ.care i-au transmis admirația ptr.E.D. să fi suflat vreo vorbă despre opiniile lui despre crimă/infracțiune…… Din relatările inocente ale tinerei studente, ușor, se poate concluziona că e o școală a îndoctrinării. Așa să fie?!? Posibil/probabil….. Dar uite cum viața/întâmplarea face ca eșafodajul, cu grijă, construit să fie șubrezit/demolat de un ușor scepticism.

      • Ca de obicei, Hantzy pretinde ca nu poate sa citeasca:

       ” A urmat perioada comunismului national, care a fost esentialmente legitim si necesar, pentru reparatie si demaraj. A fost perioada celor mai mari investitii productive, cand s-a construit o baza tehnico-materiala si stiintifica solida in toate tarile din Est. Comunismul alogeno-globalist nu a fost cunoscut de catre China. Acest fapt ar putea fi si o explicatie la extraordinara dezvoltare economico-stiintifica a Chinei comuniste de azi, care a surclasat deja capitalismul in multe domenii, iar marsul ei este departe de a se fi terminat. ”

       Legatura dintre stingisti si Minciuna este, ca de obicei, extrem de puternica.

      • Oh, ba da Absurdy, înțeleg chiar foarte bine! Ați afirmat că nu va plac maoistii, răspunzând astfel lui JB, cel care scria: Eu nu-i împărtășesc opiniile privitoare la virtuțile perioadei târzii a comunismului sau ale evoluției actuale ale Chinei..
       Iar modul în care i-ați aruncat două cuvinte și o acuză e similar cu a arunca doi bănuți vreunui nenorocit la colț de stradă. Jigniți fără menajamente, ignorând cele scrise, dar deveniți rapid receptivi când sunteți la rândul vostru asociați cu personaje caricaturale sau curente ideologice falimentare.

      • Ultima porcarie pe care ati scris-o, Hantzy, este din categoria tipica pentru (national-)socialisti ca Hitler a asasinat in masa zeci de milioane de evrei, tigani, polonezi, ucrainieni, homosexuali etc. , dar sa fim drepti, ii placea muzica clasica si facea autostrazi.

       Asa si cu idea ca hai sa-l admiram pe lingaul lui Mao (cel mai mare asasin in masa din istoria umanitatii, deasupra lui Hitler si Stalin) , ca v-a placut ce a scris despre nu stiu cine.

       Nu aveti rusine.

 18. Paradoxul progresului și fracturarea hidraulică

  Un grup de cercetători de la Pennsylvania State University, susținuți de National Science Foundation, au publicat recent articolul Exploring How to Use Groundwater Chemistry to Identify Migration of Methane near Shale Gas Wells in the Appalachian Basin în revista Environmental Science & Technology.

  Cercetătorii au analizat chimic probe de apă din fântânile locuitorilor aflați în zonele cu cele mai multe foraje fracturate hidraulic în argila Marcellus din Pennsylvania.

  Rezultatul analizelor a indicat că doar 17 probe (0,08%) de apă din totalul de 20.751 prezintă posibile semne de contaminare cu metan provenit din operațiunile de fracturare [s.m.]

  Încă o dată, mitul fracturării hidraulice, care ar otrăvi fântânilor locuitorilor, inclusiv cei din Pungești, a fost demonstrat drept propagandă mincinoasă, fake news sau cum mai vreți dvs. să-l numiți.

  Fracturarea hidraulică – prima revoluție tehnologică triumfătoare a sec. al XXI-lea, cea care, printre multe altele, a repus Pennsylvania – statul primului foraj de petrol din SUA – pe harta marilor producători de hidrocarburi – este încă ne-acceptată de mulți politicieni democrați.

  Recent, candidații prezidențiali Bernie Sanders (cel care a mințit pe studenții și profesorii de la Brooklyn College că, dacă pierde alegerile primare din 2016, se va retrage profesor la Brooklyn College) și Elizabeth Warren (cea care, fiind născută în Norman, Oklahoma, un stat cu 300 triburi de native Americans, și-a creat o falsă genealogie indiană) au declarat că primele lor acțiuni ca Președinte al SUA vor consta din interzicerea imediată și totală a fracturării hidraulice pe teritoriul SUA.

  Nu știu cine sunt consilierii științifici sau economici ai celor doi candidați. Dacă i-aș cunoaște, le-aș trimite o traducere a celor două articole despre Paradoxul Progresului. Poate, poate, ar mai învăța ceva despre realitatea non-politică și non-propagandistică…

  P.S. Pentru că articolul citat este în spatele unui paywall, recomand comunicatul de presă al Penn State University:

  Researchers develop affordable, less-intensive methane detection protocol 8 septembrie 2019

  • paradoxul efectului de sera si incalzirea globala
   una dintre stirile negative o reprezinta noile recorduri de temperatura
   atribuite efectului de sera, ceea ce e discutabil
   ceea ce nu se discuta este tocmai beneficiul efectului de sera, cu care suntem atat de obisnuiti sa functioneze bine, incat nu stim sa-i multumim
   fara efectul de sera, variatiile temperaturii in timp si spatiu ar fi mult mai mari, precum intr-un desert in care noaptea temperatura coboara spre OC, incat media temperaturilor zilnice si temperaturilor globale ar corespunde unor variatii mai mari intre maximele zilei si minimele noptii, respectiv intre intre ecuator si poli;
   motiv pentru care eu unul nu m-as mira de noi recorduri de temperatura in aer, daca sunt intrunite conditii ca efectul de sera sa se manifeste minimal
   si as prefera notiunea de efect de termostat in locul notiunii de efect de sera;
   pe de alta parte, tinand seama de eficienta transferului de caldura, sunt de acord ca, per ansamblu, transferul este mai intens in situatia unui dezechilibru mai mare intre extreme, dar pentru confortul termic global nu ne avantajeaza situatia de maxima eficienta a eliberarii caldurii, ci dimpotriva, uniformitatea temperaturilor, care, in opinia mea, ar corespunde unei temperaturi medii globale mai ridicate decat temperatura medie globala a unor ecarturi extreme in timp si spatiu

   • E foarte adevărat: fără efectul de seră nu ar fi existat viață pe pământ. Dar, cu toate astea, intensitatea fiecărui fenomen poate determina efecte dintre cele mai diverse, chiar opuse. Efectul de seră face imposibilă viața pe Venus, de exemplu, acolo fiind chiar mai fierbinte decât pe Mercur.
    Deși și atmosfera terestră are un oarecare efect regulator, principalul termostat terestru este oceanul, acesta aplatizând prin absorbția și cedarea de căldură diferențele termice dintre zi și noapte sau vară și iarnă. Aerul uscat are capacitate termică mult prea scăzută pentru a realiza acest lucru, iar apa conținută în aer este în concentrație mică. Dar atmosfera are rol decisiv în stabilirea valorii medii termice, oceanul planetar determinând mai ales amplitudinea variate în jurul acestui punct. Altfel spus, fără atmosferă, am avea un gradieent termic zilnic asemănător celui actual, dar în jurul valorii -55°c (cam ca pe Lună) , iar fără oceane am avea variații termice de 200°c în fiecare zi, dar în jurul valorii de 13°c. Din fericire le avem pe amândouă.

    • dar deocamdata avem atmosfera care este…
     iar media temperaturilor globale e de 15C (link, link, link…)
     daca termostatul ar functiona perfect, am avea un climat perfect, fara variatii de temperatura in timp si spatiu; in aceste conditii, eficienta transferului termic ar scadea, iar temperatura ar putea sa creasca (de exemplu ca urmare a topirii ghetarilor si reducerii procentului de radiatie solara reflectata), sa zicem, cu vreo 10%, care inseamna cam 3C
     n-ar fi de preferat un paradis climatic constant de vreo 18-25C zi si noapte, de la ecuator la poli, decat schimbarile si recordurile astea de care va tot lamentati ?

     • De acord, doar că termostatul încălzește când e rece și răcește când e cald, iar variația cea mai mare din sistem este legată de sursă, care nu încălzește niciodată întregul și nu o face nici uniform.
      Nu știu dacă ar fi de preferat un astfel de paradis climatic precum cel descris. Orice medalie are și un revers și mi-e greu să cred că întregul ecosistem s-ar adapta atât de rapid noilor circumstanțe, astfel încât omenirea să poată reacționa în timp util.
      P.S. Eu nu mă „tot lamentez”, dar când „se tot lamentează” alții că e tot mai frig și iarna și vara, le ofer și eu contraexemple ca să îi încurajez.

    • @Hantzy, referitor la comparatia cu Venus

     1. atmosfera terestra are zone mai fierbinti decat pe Venus, de circa 1000-1500C, numai ca acestea sunt deasupra scutului magnetic terestru
     rog comparati cu campul magnetic de pe Venus
     2. orice diferenta energetica intre doua particule genereaza un transfer de energie de la cea mai energica la cea mai putin energica, cu atat mai intens cu cat diferenta energetica e mai mare; exemple: campul de temperatura, campul de presiune, campul fortelor de frecare, campul electric etc.
     imagineaza-ti ca un pui fierbinte bagat in frigider se va raci cu o anume intensitate; daca improvizezi si un rotisor care sa invarta puiul cu 465m/s, fii convins ca intensitatea racirii va fi mult mai mare; la scara terestra, chiar forta Coriolis e capabila sa erodeze albiilor raurilor (link-link…); la nivelul atmosferei, eu unul nu sunt in masura sa evaluez variatia fortelor inertiale cu altitudinea si efectul lor de transfer de energie de la moleculele rapide care se misca cu 465m/s la nivelul solului si cele tot mai lente de la marginea atmosferei; rog totusi comparati viteza de rotatie a Terrei in raport cu Venus

     • desigur, asta ca sa fac abstractie de concentratia de 96% CO2, care, daca s-ar pastra si pe pamant, dupa estimarile mele ar conduce si aici la o temperatura de vreo 85C, in timp ce concentratia totala de 0,04%C are un efect mai mic de 1C

     • mdeci n-a infirmat nimeni pct.2 desi era o cacealma
      viteza de rotatie a pamantului nu influenteaza cantitatea de caldura transferata in unitatea de timp pe parcursul unui ciclu de incalzire-racire: daca ziua ar avea doar 1h, sarcina termica medie, exprimata in watt sau w/mp ar fi aceeasi; adica tot cam 240w/mp si nu 240w/24h=10w si doar ar scadea ecartul tintre temperatura zilei si temperatura noptii; termostatul ideal ar fi cel care s-ar roti cu viteza infinita si temperatura zilei ar fi egala cu temperatura noptii
      ce relevanta are asta ?
      energia provoaca efecte in timp si in spatiu
      la viteza de rotatie infinita, durata ciclului tinde spre zero, adica dt=0
      considerand un volum de aer elementar dV=Sxdx, cand dt=0, avem dQ/dx=0, adica Qiesire=Qx=Qintrare=constant in orice sectiune, iar volumul dV e in echilibru: dQ=dU+dL=0 si deci dU/dx=-dL/dx=-pdV=-nRdT; ce inseamna asta ? ca pe directia x, in cazul nostru altitunea, energia interna se transforma in lucru mecanic si viceversa, fara a fi in vreun fel influentata de caldura Q, care reprezinta 100% radiatie directa, ce nu interactioneaza deloc cu sistemul dV
      marind intervalul de timp dt cat sa apara o variatie de caldura in timp, vom avea nu doar o variatie in timp, ci si o variatie in spatiu; ce inseamna asta ? ca intr-un interval oarecare dt=t2-t1, in orice punct x va aparea o variatie de temperatura dTx=T2x-T1x, dar pe parcursul unui ciclu zilnic T2=T1 si dV1=dV2, ceea ce inseamna ca variatia energiei interne, per ansamblu, rezulta a fi nula: cu alte cuvinte, cresterea de energie interna a generat lucru mecanic de dilatare si invers, efectul final in punctul x fiind nul;
      intr-un ciclu de incalzire cu durata infinitezimala dt, vom avea: dQ/dt+dQ/dx=dU/dt+dU/dx+dL/dt+dL/dx; cum la finalul ciclului sistemul revine la temperatura si dimensiunea initiala, vom avea dU/dt=dL/dt=0, dL/dx=0 si, cum am aratat mai sus, dQ/dx=0; rezulta: dQ/dt=dU/dx; notand dQ/dt=qxS, si cum dU/dx=-pxdV/dx=-nRdT/dx conform ecuatiei de stare, rezulta densitatea de caldura q=-(nR/S)xdT/dx, sau q=-kdT/dx adica tocmai gradientul legii Fourier; ce ne spune legea Fourier ? cu cat ne departam de sursa calda, cu atat scade temperatura si implicit energia cinetica a moleculelor; ceea ce inseamna ca moleculele mai departate de sursa absorb si emit mai putina radiatie infrarosie, deci scade procentul radiatiei difuze in favoarea cresterii radiatiei directe; cu alte cuvinte, daca avem o masa de aer intre doi pereti plani, dintre care cel din stanga mai fierbinte, majoritatea radiatiiilor din vecinatatea peretelui fierbinte nu vor putea strabate direct spatiul dintre pereti, dar radiatiile emise de moleculele mai apropiate de peretele rece au mai multe sanse sa strabata direct spatiul mai mic si mai rarefiat pana la acesta; iar daca intr-o sectiune avem un nr. de molecule care absorb complet maxim N radiatii dinspre peretele cald (100% radiatie difuza, 0% radiatie directa) si teoretic ar „contraradia’ 50%, atunci in urmatoarea unitate de timp, dinspre peretele cald vor veni 1,5N radiatii, dintre care vor fi absorbite maxim N (100% absorbtie a radiatiei difuze care iar se redistribuie 50% inainte si 50% inapoi; mai mult de 100% absorbtie e imposibil, ca altfel s-ar incalzi mai mult suprafata rece decat cea calda) si vor trece direct mai departe 0,5N: procentul radiatie/contraradiatie devine (0,5N+50%N)/0,5N=2, adica 66,7% radiatie si 33,3% contraradiatie; in medie 58,35% radiatie, 41,65% contraradiatie; diferenta de 58,35-50=8,35% reprezinta o crestere a radiatiei directe in defavoarea radiatiei difuze, de la o sectiune la alta in sensul propagarii caldurii;

 19. primele lor acțiuni ca Președinte al SUA vor consta din interzicerea imediată și totală a fracturării hidraulice pe teritoriul SUA.

  Intrebare, e posibil ca un presedinte american sa ia o asemenea masura? Sau ii trebuie niscaiva aprobari de la congres etc.?

  • E posibil ca un președinte american să ia o asemenea măsură. Conform Constituției, președintele SUA cumulează două funcții: șef al statului și șef al guvernului federal.

   În prima calitate, propune judecători federali, ambasadori, declarații de război etc., și Congresul le aprobă sau nu.

   Ca șef al guvernului federal, președintele poate emite Executive Orders (EOs), similare OUG-urile emise de guvernul României. EO-urile pot fi contestate de un judecător federal, care, după cum am scris mai sus, are o coloratură politică, fiind numit de un anume președinte.

   De exemplu, președintele Trump a emis mai multe ordine executive pentru a stopa emigrația ilegală și din țări ne-prietene. Judecători federali, numiți de președintele democrat Obama, au încercat să blocheze acele EO-uri. Șeful guvernului poate face recurs împotriva deciziei judecătorești ș atunci se poate ajunge până la Curtea Supremă, care va avea ultimul cuvânt de spus.

   Deci, un președinte numit Sanders ori Warren poate interzice fracturarea hidraulică invocând binele public: protejarea apelor de băut de otrăvire (ceea ce s-a demonstrat științific de mai multe ori că fiind o afirmație falsă) sau protejarea umanității de schimbările climatice, ale căror legături cu fracturarea hidraulică trebuie demonstrate fără echivoc propagandistic. Dar până la demonstrarea aceea, urmată eventul de o contra-expertiză, poate trece multă vreme, timp în care ordinul executiv de interzicere a fracturării hidraulice este valid.

   Cazul statului New York, unde o simplă decizie a guvernatorului democrat Andrew Cuomo a oprit orice fracturare încă din decembrie 2014, este un bun exemplu. Dar, pentru ca ipocrizia să fie deplină, guvernatorul Cuomo nu se sfiește să cumpere din Pennsylvania mari cantități de gaz metan, extras prin fracturare din aceeași argilă Marcellus care se găsește și în subsolul newyorkez.

 20. Mie acest Durkheim mi se pare un geniu. Toata lumea spune ca a gafat-o cu normalitatea crimei. Cuvintele acestea dor- NORMALITATEA CRIMEI – dat sunt atat de adevarate.
  Citat din Durkheim:
  „dar greșelile care par de nimic omului de rând ar provoca în ea același scandal pe care îl declanșează delictul uzual în conștiințele obișnuite.”

  Acum 150 de ani omul acesta a prevazut situatia unica in istorie a Americii actuale. Cand am citit acest pasaj mi-a explodat in cap termenul de „microagression”.
  In America poti fi concediat, arestat, persecutat, maltratat ostracizat pentru aproape orice. Nimeni nu stie cum sa se fereasca „microagression” si nu exista o definitie clara a lor. Asa ca oricine poate acuza pe oricine oricand de „microagression” si nu exista posibilitate de aparare. O intreaga nebunie.
  Amintiti-va de mansplining si de bossing si de pozitia picioarelor desfacute. Cum spunea Durkheim – greselile de nimic. Un cuvand scapat chiar si cu buna intentie te poate distruge. O crima e mult mai de bon ton decat sa il lauzi pe un tip si sa ii spui ca e puternic ca o gorila. Devii instantaneu mai rau decat Hitler. Mai bine ii bagai cateva gloante in cap.
  Practic hoarde de femei cu spume la gura agreseaza barbatii doar pentru ca stateau pe scaun cu picioarele desfacute.
  Daca te uitai la ele aveai impresia cu e vorba de un viol urmat de crima cand colo marea crima era faptul ca barbatul statea fara a-si incrucisa picoarele.
  America e mai rau decat la cascadorii rasului. Si exact cum a prezis Durkheim in societatea nu crima este normala ci criminalizarea altora este normala. Daca nu putem sa persecutam si sa distrugem pe cineva pentru ca a furat, omorat sau violat atunci ne putem purta exact la fel de isteric si sa il persecutam si distruge daca a facut oribila crima de a sta pe scaun altfel decat vrem noi.

  • Cred ca exagerezi cu afirmatia „In America poti fi concediat, arestat, persecutat, maltratat ostracizat pentru aproape orice.”
   Si da, exista un fel de moda a „amintirilor de hartuire sexulala”. De care nu au scapat nici fotbalistii Ronaldo ori Neymar. Exista un caz in tenis, cind elvetianul Wawrinka, dezechilibrat, cauta un punct de sprijin si nimereste sinul arbitrei din spatele sau. In acest caz nu s-a lasat cu acuze, ci cu risete.
   „Cântăreaţa, singura dintre cele 11 noi femei care îl acuză de comportament sexual nepotrivit pe tenor în mod public – restul au făcut declaraţii sub protecţia anonimatului -, a spus pentru Associated Press că Domingo a hărţuit-o sexual, punându-i mâna pe un sân. ”
   https://www.mediafax.ro/life-inedit/alte-11-femei-il-acuza-pe-placido-domingo-de-hartuire-sexuala-ce-spune-tenorul-spaniol-18362593

   • „Cred ca exagerezi cu afirmatia “In America poti fi concediat, arestat, persecutat, maltratat ostracizat pentru aproape orice.” ”

    Din pacate nu prea exagereaza. Libertatea cuvintului, desi in principiu (si constitutional) mai bine aparata decit in Europa, este sub un atac concertat si nemilos.

  • @idealogul – hoarde de femei cu spume la gura agreseaza barbatii doar pentru ca stateau pe scaun cu picioarele desfacute

   Păi, asta e însăși esența problemei: poziția respectivă le reamintește feministelor în cel mai direct mod despre ”nedreptatea” biologică pe care au suferit-o încă de la naștere, așa că e firesc să genereze maximum de frustrare. În mod obișnuit, pe la 6-7 ani fetițele crescute în familii normale se împacă în mod firesc cu ”nedreptatea” biologică și devin femei normale.

   În UK doar 15% dintre femei se identifică drept feministe, dar există și bărbați care și asumă cu mândrie titulatura. Asta fiind culmea ridicolului, în opinia subsemnatului. Oricum, având în vedere agresivitatea cu care statul preia rolul tatălui, e de mirare că sunt doar 15%. Dar asta e partea pe care ar trebui s-o avem mereu în vedere: 6 femei din 7 nu au nicio problemă că bărbații, chiar dacă unele dintre cele 15% n-ar trebui să umble libere pe stradă.

  • @idealogul – Un cuvand scapat chiar si cu buna intentie te poate distruge

   Iar aici se află greșeala, adoptarea unei atitudini defensive. Echivalentă consimțământului de fi demasculinizat.

   Soluția corectă e exact opusul: ”stand up and fight!”, cum zicea Status Quo pe vremuri. Dacă e nevoie, se poate lupta chiar cu metode murdare: când se ivește ocazia, o persoană cu agendă feministă trebuie apostrofată direct: ”open the bloody door yourself, I’m not going to open it for you!” :) Moment în care feminista ajunge instantaneu în defensivă :)

 21. Cred că problema in sindromul punctelor albastre este repetiția. Întâi avem 1/2 puncte albastre și 1/2 puncte mov. Și, repetitiv, incepe experimentul 2, cu mai multe puncte și fracții diferite de puncte. Nu a doua zi, nu după o perioadă lungă de pauza. Aproape imediat.
  As fi curios daca după experiment s-ar discuta rezultatele experimentului cu oamenii și l-ar relua a doua zi sau a doua săptămână. Cum ar fi rezultatele.

  Nevoia/calitatea de a te distanta de fenomen, de știri, de experiment, nu este specifică multor oameni. A pune la îndoiala un rezultat ar trebui sa fie o caracteristica a oamenilor de știință. Desigur, acum ați arătat, și ei pot fi induși in eroare prin acest sindrom al punctelor albastre și să publice date eronate. Dar detașarea și îndoiala ar trebui sa prevaleze in studiul științific.

  Interesanta tematica abordată, mulțumesc!

 22. Ironia incalzirii globale:
  „Vasul de călătorii arctice MS MALMO s-a blocat în gheață pe data de 3 septembrie, în dreptul localității Longyearbyen din arhipelagul Svalbard, la jumătatea distanței dintre Norvegia și polul nord.

  Vasul avea la bord 16 pasageri și se afla într-o misiune de documentare a efectelor încălzirii globale, respectiv topirea ghețurilor la polul nord. Toți cei 16 pasageri, inclusiv o echipă de filmări, au fost evacuați cu elicopterul în condiții dificile și sunt acum în siguranță”

  • Când te duci în zonele arctice, există pericolul să rămâi blocat în gheață. Mai ales atunci când vezi mare liberă în față există acest risc. Dacă ar fi fost deja înghețată marea, precum acum 200 ani, nu mai era niciun pericol.
   Alții o pățesc însă la fel, deși mai trivial. În pădurea neagră sunt multe trasee turistice, foarte frumoase și iubite de consumatorii de bere și petrol, armonizand sonor prin rateuri de eșapament priveliștea cu stânci și conifere de-a lungul drumurilor șerpuite. Un bolid cu șofer băut a intrat în parapet acum vreo două săptămâni, iar din Baia de ulei s-au risipit câțiva litri pe carosabil. Deși curățat locul, el rămâne încă o zi două alunecos, așa că autoritățile pun niște semne de atenționare. Nu a fost suficient! A doua zi un altul a alunecat pe pata de ulei și și-a înfipt bolidul în același parapet. Ce mare lucru, ai putea spune. Într-adevăr, se poate întâmpla oricui. Dar spectaculos a fost faptul următor. Ambii șoferi erau din categoria „burți de bere” și aveau lipite deasupra eșapamentelor un sticker ce face furori printre cei ce țin la valorile de altădată: F*CK YOU GRETA. Dacă ar fi condus niște bibiuri electrice, de obicei cu tehnică 4×4, ar fi putut evita coliziunea, n-ar fi luat foc și nici nu ar fi pătat șoseaua cu ulei.
   La final, o știre liniștitoare: ambii idealiști – pedofili au scăpat cu răni ușoare.

   • @Hantzy – la 16 ani, Greta nu e în niciun caz copil, deci nu e vorba de pedofilie. Numai un idol cu sindrom Asperger nu avusesei până acum :)

    • Un răspuns inteligent ar fi fost că sticker-ul respectiv, deși hate speech explicit, n-ar trebui interpretat textual. Ai ales însă să te cobori la valoarea de doi bani (sau, mai exact, de doi bănuți) a intransigentilor de carton din categoria „miroase-mi eșapamentul”, dar care fac, precum capra râioasă, tapaj cu limitele modeste ale lor.
     Oricum ar fi, legea e lege, și mă miră că nu apare vreunul din cerberii Svejk sau Tescovin să vă amendeze. Corb la corb…

     • @Hantzy – n-o să te ajute la nimic comunicarea patologică: scopul meu nu este să-ți ofer ție răspunsuri pe care să le consideri inteligente, așa că te străduiești degeaba să joci roluri de Părinte Critic pe forum. Scopul meu e să prezint mistificările la care apelezi în cât mai puține cuvinte.

      Ai și mai sus un comentariu unde te ofereai să-mi arăți unde greșesc, acolo făceai pe Părintele Grijuliu. O persoană de bună credință e interesată să înțeleagă realitatea, nu să le demonstreze altora că nu se ridică la așteptările sale. Exact în asta constă comunicarea patologică, încerci să marchezi puncte ad hominem ca să-ți fie acceptate mistificările pe post de știință.

      • Și ce mistificare ai combătut afirmând că un copil la 16 ani nu mai e copil?! Sau că aș avea mai nou un idol cu sindrom Asperger?!

       Pe de o parte, nu am susținut nicăieri și niciunde pe această platformă sau în altă parte că „idolul cu sindrom Asperger” ar face bine ceea ce face și că îi susțin actiunile.
       Iar pe de altă parte, dacă ar fi dezavantajos să fie considerat „idol”, atunci găsesc cu adevărat umilitor pentru niște oameni maturi să își exacerbeze public ura față de acel copil. Și foarte înjositor pentru cineva să le ia apărarea.
       Ori în graba ta de a mă combate, ai presupus un lucru neadevărat în ce mă privește și ai mai și greșit în logica asocierii, așa cum am arătat mai sus.

      • @Hantzy – idealiști – pedofili , asta era mistificarea pe care am combătut-o. Pe agenda propagandei încălziriste, sanctificarea de facto a Gretei Thunberg e o piesă de bază și ar fi fost de mirare să nu pui umărul și la asta.

       Știi că pe Greta o cheamă în acte și Tintin, deci a fost programată de părinți încă de la naștere pentru o porcărie de genul celei de acum?

      • Harald,
       dar nu e nicio mistificare. Eu doar am transpus într-un limbaj frecventabil ceea ce aspiranții dumitale la acest titlu o spun argotic și explicit.
       Kovesi a fost aleasă procuror general al Europei. La această decizie a contribuit și refuzul administrației române de a o susține. Tot astfel la „sanctificarea” Gretei ai pus mata mai abitir umărul decât o voi face eu vreodată. Observă că nu am tratat deloc subiectul prin prisma activismului adolescentei suedeze, ci exclusiv prin cea a vârstei ei. Și am lucrat, cum se spune, „cu materialul clientului”.
       Cât despre înclinarea ta spre teoriile conspirației și numele persoanelor, nu pot să repet decât că este o dovadă a refuzului de a înțelege realitatea și a căutării de răspunsuri facile, deformate de agenda proprie.

      • @Hantzy – așa e, eu am făcut-o celebră pe Greta :) Ea stătea cuminte în banca ei de la școală, îmbrăcată absolut din întâmplare ca Pippi Longstocking și având părul împletit în aceeași manieră doar din pură coincidență.

       P.S. când începi să-ți acuzi interlocutorul existența unei agende propagandistice și faci asta simultan cu @JB și @Florin L., explicația e una singură: aveți același coordonator.

 23. E important pe ce perioada masurati criminalitatea ca sa spuneti ca a scazut. In SUA este inca dubla fata de nivelul din 1960.
  https://fas.org/sgp/crs/misc/R45236.pdf

  Criminalitatea a scazut dupa anii ’91-’92 cand ajunsese la maximul istoric, dar minimul este tot in trecut. Adica americanii nu si-au depasit trecutul ca siguranta civica, orice presupuneti dvs ca inseamna trecutul.

  Testul punctelor albastre sufera de ambiguitate ignorand ca 1. dupa stimulari repetate, sensibilitatea ochiului pentru detectarea culorilor diferite este influentata de prezenta sau absenta contrastului 2. pragul intre culori a fost stabilit conventional, cercurile vecine trei si patru pot fi foarte bine amandoua albastre. 3. perceptia culorilor depinde de densitatea celulelor receptoare si al bagajului enzimatic, dependent genetic, care fiind usor variabil pentru fiecare individ, la diferentele foarte mici la nivel de input pot aparea erori semnificative la output.
  Raman cu indoieli si intrebari despre conditiile experimentelor si mai ales cu ceva iritare pentru ca in ciuda acestor variabile, extrapolati rezultatele la nivel de moralitate si dreptul la viata al oricarei fiinte.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2657039/
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982295001382

  Chiar daca declarati crima normala, nu va doresc sa o si demonstrati. E suficient sa vorbiti, sa scrieti, sunteti mai putin periculos asa…oare? Ca altii o iau de buna.

  Sau o declarati normala pentru altii, got it. …

  • Mă dezamăgesc comentariile lungi bazate pe diverși strawmen. Pentru că acest tip de comentarii nu adaugă nicio o plusvaloare, de regulă, ajung direct la coșul de gunoi.

   Fac o excepție acum pentru a ilustra pozițiile mele și pentru a descuraja viitorii comentatori de a încerca să plaseze comentarii bazate pe strawman fallacy.

   1. E important pe ce perioada masurati criminalitatea ca sa spuneti ca a scazut. In SUA este inca dubla fata de nivelul din 1960.

   Păi, am scris clar pentru cine are ochi să citească și minte să înțeleagă:

   În ciuda datelor oficiale guvernamentale, care indică o scădere a ratelor de criminalitate violentă din Statele Unite aproape în fiecare an din perioada 1992 – 2015, o majoritate (70%) a americanilor intervievați de Gallup susține că există în continuare o criminalitate crescută la nivel național. Percepțiile americanilor despre criminalitate nu sunt întotdeauna conforme cu realitatea.

   Nu se vede scris, negru pe alb, care este perioada pe o care o discut? 1992 – 2015? Ce treabă aveți cu 1960 sau oricare alt an în afara celor semnați de mine? Strawman fallacy.

   2. Chiar daca declarati crima normala

   Eu nu declar crima normală. Din chiar titlul articolului reiese cine a declarat-o prima dată: Durkheim în 1895. Apoi, am indicat în notele bibliografice numele altor autori care, mult mai recent, au repetat și susținut ideea lui Durkheim. Prin faptul că îmi atribuiți o afirmație care nu-mi aparține doar pentru a vă construi un argument aiurea, comiteți din nou un sofism de tip strawman.

  • Afimatia dumneavoastra (si raportului Congress-ului) din 2018 este desigur falsa.

   Sa nu uitam ca actual Congress e controlat de stanga, iar pentru stanga de peste tot din lume minciuna in interesul cauzei e ceva sine qua non. Daca ne uitam la numere vedem ca:

   http://www.disastercenter.com/crime/uscrime.htm

   In 1960 la o populatie de 179 milioane SUA aveau un total de 3.384 milioane de crime.adica 0.018%

   In 1969 la o populatie de 202 milioane SUA aveau un total de 7.410 milioane de crime.adica 0.036%.

   In 1979 la o populatie de 220 milioane SUA aveau un total de 12.25 milioane de crime.adica 0.055%.

   In 1991 la o populatie de 252 milioane SUA aveau un total de 14.87 milioane de crime.adica 0.059%.

   In 2017 la o populatie de 326 milioane SUA aveau un total de 8.977 milioane de crime.adica 0.028%.

   Altfel spus dupa o dublare a crimilaitatii in decada 1960-1969 (epoca „eliberarii” hippie) aceasta mai creste pana in 1991 dupa care scade in mod pronuntat pentru a ajunge la nivelul lui 1965 in 2017 si mai jos in 2018.

   Deci afirmatia ca in 2018 criminalitatea e dubla fata de cea din 1960 e cel putin falsa. In realitate e cu 45% mai mare ca-n 1960 dar cu 23% mai scazuta ca-n 1969.

   • Dle. si bravule Svejk,

    Crimă adica omucidere, va uitati pe coloana „murder”. Crime in engleza inseamna si alte infractiuni grave cum este furtul, dar totusi, in limba romana, crima inseamna a lua viata cuiva. Ca titlu de articol, un cuvant trebuie sa se refere la sensul denotativ al acestuia atunci cand se doreste respectarea logicii dialectice.

    Criminalitatea nu este egala cu rata infractiunii la 100 000 de locuitori, ci inseamna numarul total de infractiuni intr-o anumita perioada, in cazul asta omucideri. Nu am nimic impotriva sa adoptam termenul de criminali si pentru talhari, dar eu simt o mare diferenta daca mi se ia doar portofelul sau mi se ia viata.

    Numarul total de omucideri raportate in in 1960 este 9110 in timp ce in 2017 este 17 284. Ok, a crescut si populatia, dar criminalitatea, adica numarul total de omucideri este aproape dublu. Inventia cu raportarea suta, mie, etc de locuitori este irelevanta in acest caz, deoarece, daca eu, un ipotetic american de rand, ma uit la TV, si presupunem ca urmaresc toate stirile despre crime, in 1960 voi urmari 9100 de stiri despre crime iar in 2017 voi urmari 17 284 de stiri, adica voi percepe ca da, criminalitatea este mai crescuta. Si exact asta au fost intrebati americanii, daca in perceptia lor criminalitatea este crescuta. Acest lucru ar trebui sa ridice un mare semn de intrebare despre validitate masurarii statistice si mai degraba expunerea la un anumit fenomen. Pentru ca efectele actioneaza la nivel de individ, iar statisticile nu inseamna nimic pentru individ, dar ne folosim de individ sa o facem pe intelectualii, daca s-au inmultit oamenii normali, s-au inmultit si criminalii, nu? Educatia a crescut, asistenta sociala a crescut, nivelul de trai a crescut, infractiunile cresc. Why?

    Totusi, pentru ca mi-a sarit in ochi, violuri in 1960 au fost 17 190 iar in 2017 „doar” vreo 135 755. Nu au crescut decat de vreo 20 de ori. Daca faceti artificiul cu rata, ca asta conteaza, nu numarul de victime, ci….numarul de spectatori destepti ca noi, nu a crescut decat de vreo 10 ori. Este inutil sa mai caut statistici, cate asupra femeilor, e asa ceva, de la sine inteles, ca deh, instinctele, urangutanii, jungla umana e electrificata.

    Daca luam criminalitatea ca totalitatea infractiunilor din link-ul pe care l-ati mentionat, raportand pentru 1960 e un procent de 1,887% din populatie care a fost expusa la o infractiune grava iar in 2017 este un procent de 2,756 % din populatie care s-a intalnit, unii in ultima lor zi, cu un dezastru cauzat de un om „normal”. Sunteti pe aproape, oamenii devin din ce in ce mai normali…

    Deci, criminalitatea e in scadere, nu? Pe hartie totul este posibil.

    • @Andre – mi-a sarit in ochi, violuri in 1960 au fost 17 190 iar in 2017 “doar” vreo 135 755. Nu au crescut decat de vreo 20 de ori.

     În cazul ăsta sigur e vorba de schimbarea definiției legale. Nu știu cum o fi în State, dar în Suedia și în UK e acum mai rău ca la baschet, unde orice atingere e fault. În UK, dacă ea spune că era beată și nu-și mai aduce aminte ce s-a întâmplat, judecătorul decide automat că a fost viol. Există chiar unele ”specializate” în a reclama violuri, câteva au ajuns în închisoare pe tema asta, dar sunt cu sutele în libertate. Jemma Beale deține recordul, cu 15 violuri reclamate în 3 ani, dar a luat până la urmă 10 ani de închisoare pentru distracța asta. Cele 15 violuri ale ei umflă în mod sigur și acum statisticile.

    • @Andre – în esență, toată isteria asta cu violurile pornește de la un presupus drept la promiscuitate, chiar dacă nu e prezentat ca atare. Ea vrea să fie ”safe” în dormitor cu un tip pe care l-a cunoscut în aceeași noapte în club, iar legislația încearcă să-i facă pe plac. În practică, legislația odată implementată, e folosită abuziv pentru plătit tot felul de polițe colegilor de serviciu, taximetriștilor, vecinilor de cartier etc.

     Într-un caz recent, chiar judecătoarea s-a prins că ”victima” minte și a presat-o cu întrebări până când a recunoscut rânjind că voia doar să se răzbune pe respectivul coleg pentru o dispută la birou care fusese tranșată în favoarea lui. După care a plecat tot rânjind din sala de judecată, fără s-o oprească nimeni. Dar dacă judecătorul ar fi fost bărbat, și-ar fi riscat cariera dacă ar fi presat ”victima” cu întrebări.

     Și mai recent, există campanii furibunde în presă pentru ca apărarea să nu mai aibă voie să prezinte drept probe la proces sms-urile și email-urile scrise chiar de ”victimă”. Inițiativa asta chiar nu cred că mai necesită vreun comentariu, e evident cum merg lucrurile.

     • Sigur ca batându-ne pe cifre sau dvs. speculand pe detalii din cazuri singulare umflate de presa reusiti sa distrageti atentia de la realitatea ororilor. Realitatea este ca barbatii utilizeaza forta fizica de milenii pentru a domina femeile sau pentru a le forta atunci cand au alta vointa decat a lor.

      Si faptul ca va legati de detalii penibile ca sa aparati alti masculi violenti, sau ca sa diminuati rasunetul fenomenului infractiunilor sexuale asupra societatii, arata ca dvs. ca si individ, va simtiti bine cu lucrurile asa.
      Ce sa zic, statistic era de asteptat, asa sunteti majoritatea. Chiar daca nu sunteti majoritatea violatori, majoritatea le cautati scuze violatorilor. …

      Daca privim la nivel psihologic, numai un instinct criminal absolut poate dirija inteligenta in crearea de arme de distrugere in masa. Iar barbatii pot ajunge la genul asta de disperare, pentru ca nu au constiinta misterului vietii si si-au taiat singuri craca de sub picioare subminandu-le femeilor integritatea si autodeterminarea. Majoritatea mortilor nenaturale sunt provocate de catre barbati: accidente, crime, razboaie, sinucideri and so on…

      „e evident cum merg lucrurile”, da, noaptea mintii e adanca si adevarul doare cumplit atunci cand descoperim ca răul ne apartine, hai sa dam vina pe altii.

      • @ Andre,
       aminteste-i lui @ Harald cum ii linsau albii pe negri, ce le-au facut pieilor rosii…poti sa-i amintesti chiar despre condamnarile la moarte, sa-l intrebi ce-au cautat in Coreea ori in Vietnam, cum si-au distrus Turnurile Gemene doar ca sa dea vina pe altii si sa porneasca razboaie…asa, privind la nivel psihologic.
       Cu „sindromul punctelor albastre” cum stai?
       Acum, daca ti s-a explicat cine sustine normalitatea crimei (ar fi fost cazul sa-ti ceri scuze, dar deh, de unde nu-i nici Dumnezeu nu cere), ai trecut la acuze de „sustinatori de violuri”
       Eu nu cred ca vrei sa spui ceva, ci sa ne spui ca esti impotriva cuiva, dar nu prea ai curajul.

    • @Andre – Majoritatea mortilor nenaturale sunt provocate de catre barbati: accidente, crime, razboaie, sinucideri and so on…

     Ce-ar fi să le reproșezi asta lui Stalin și lui Hitler? Eu n-am provocat niciun război și jur pe ce vrei tu că neam de neamul meu n-a avut sclavi :)

     Despre avorturi și pruncucideri ce părere ai, acelea sunt morți naturale?

    • Ceea ce conteaza e rata criminalitatii si nicidecum numarul in termeni absoluti.

     Asa pentru mintea dumenavoastra: O crima intr-o localitate cu 20 de pesoane inseamna o criminalitate mult mai ridicata decat 17284 de omucideri la 326 de miliaone de suflete. Altfel spus cele 17824 de crime la nivel national inseamna de fapt o crima la 18800 de suflete nu una la 30. Ati priceput?! Daca ne uitam la raportul dintre numarul de omucideri in 1960 si cel din 2017 observam ca e neschimbat. Alrfel spus infractiunile ce se incheie cu ucidera cuiva sunt la EXACT acelasi nivel can 1960 dupa ce in prealalbil ajunsesera la un nivel maxim in 1980 de 23040 la o populatie de doar 225 de milioane fata de 326 de milioane azi.

     Cat despre aia cu violul intr-adevar e vorba despre schimbarea definitiei sale, asa cum a observat si dl. Harald.

     In 1960 a mangaia fesele sau sanii unei femei nu era in niciun caz un „abuz sexual” asociat aproape automat cu violul asa cum se intampla azi. In 1960 nu exista jotiunea de „viol conjugal” asa cum ea exista azi. Practic atunci o femeie meraitata nu-si putea acuza sotul de viol asa cum se intampla azi. chiar foarte frecvent si in general din ratiuni de ordin financiar.

     Oricui i s-a intaplat sa-si penetreze sotia sau prietena fara ca acesta sa fie pe deplin pregatita. Asta e. Niciun om normal vrea sa o raneasca pe femeia iubita, dar stim cu totii ca se intampla. Cine nu a comis-o sa arunce prima piatra! :) Chiar daca femeia ajunge la orgasme multiple leziunile vaginale din faza initiala a contactului raman macar cateva zile. Mai sunt apoi cazurile de femei ce pur si simplu trebuie sa foloseasca geluri intime pentru ca au o problema cu mucoasa. Am avut o colega de facultate in situatia asta. Nu era deloc frigida, ci pur si simplu trebuia sa foloseasca un gel ca sa nu fie ranita. Oricum ar fi femeia ce s-a ales cu leziunile in cauza poate foarte bine sa-si scoata un certificat medical care ii e util apoi in caz de divort. El probeaza asa numitul „viol conjugal” care chiar daca nu-l duce pe sot la zdup (asta ar mai lipsi!), ii confera femeii o pozitie privilegiata cu avantajele materiale evidente in cazul unui proces de divort. E o chestie extrem de tentanta si nu ma indoiesc ca se produce in multe cazuri. Am un coleg de serviciu ce a divortat si a fost pacalit de ex nevasta-sa sa o aiba asa intempestiv la putin timp dupa ce l-a anuntat ca vrea sa divorteze. Sigur, si asta idiot ca a cazut in plasa, dar s-a intamplat … Ea s-a ales cu leziunile mult dorite, iar el cu o factura frumusica de i-a sarit basca la divort de-si mai linge ranile si azi :)

     Deci daca ne ducem cu definitia violului la nbivelul lui 1960 cred ca putem linistit sa stergem peste 100000 de mii de cazuri de viol, ceea ce de fapt reduce si mai mult ciriminalitatea din 2017 fata de cea din anii ’60.

     Da, criminalitatea in vremurile noastre este in scadere fata de 1966. E inca mai ridicata fata de 1960, dar pentru grosul populatiei (ce s-a nascut mult dupa 1960!) e mult mai scazuta. in plus scade continuu in fiecare an. Si mai e un avantaj: Criminalitatea zilelor noastre e tot mai concentrata in zonele centrale ale marilor orase si practic inexistenta in suburbii, acolo unde traiesc majoritatea americanilor.

     • @Svejk
      Nu stiu daca sa te compatimesc si sa tac sau sa iti prezint si perspectiva mea.

      Daca dezbaterea ajunge la ce este si nu este violul (https://www.justice.gov/archives/opa/blog/updated-definition-rape) si iti scapa cuvantul: consimtamant, arata ca ne situam la niveluri diferite. Tu pui pe primul loc gradul de satisfactie sau stimulare sexuala, adica esti primitiv, pentru ca mintea ta e situata pe nivelul biologic. Nu pot sa iti argumentez pentru ca tine de un nivel spiritual la care tu, prin ceea ce esti, nu ai acces și poți ajunge acolo doar prin experiență proprie. Cand vei cunoaste libertatea adevarata, o vei oferi si celor din jurul tau. Pana atunci, tot ceea ce nu poti oferi cuiva, nu iti poti oferi nici tie, cum ar fi un observator impartial.
      2. Cifrele sunt niste simboluri conventionale.
      De ce la 100 000 locuitori si nu la 1000 sau 10 000 sau 1000000 de locuitori? Nu cumva pentru ca valorile sa ne para mai mici, mintea sa poata opera mai usor cu acesti indici relativi? Pentru ca numarul, cu valoarea sa neschimbata, ne tine si pe noi in iluzia cunoasterii si a controlului. Ma indoiesc ca veti intelege, dar ma straduiesc.
      Exista doua perspective fundamentale asupra lumii, perspective pe care lumea le-a si experimentat.
      Prima, este umanitatea ca Una, un singur organism. In acest caz criminalitatea este relevanta in valoarea absoluta deoarece pentru acea Una, moartea traumatica a fiecarei persoane induce in unitatea ei un conflict, care cu fiecare crima se multiplica. In corpul uman, la scara asta mica, sunt celule care in fata unei morti neprogramate se pot transforma in celule canceroase. Iar cancerul umanitatii poate fi individualismul extrem, cel caruia i se pare normal sa ii transforme pe ceilalti in numere. Unitatea dispare deoarece mintea, care actioneaza la nivelurile inferioare doar prin divizare, induce o constanta dualitate in registrul ei de concepte, dualitate pe care o externalizeaza sub forma de comportamente in final. Tocmai pentru ca ne vedem separati de lume, ni se pare acceptabila crima asupra celorlalti.
      Mi-a venit intamplator in minte, pilda crestina cu oaia pierduta, de ce riscandu-le pe celelalte 99, ciobanul se duce dupa oaia ratacita? Dumneata ce crezi? Pune in locul oii ratacite, un om rănit, un bolnav, un criminal si vezi ce te inspira mai tare. Daca are de-a face cu religia, nu se discuta, e spalare pe creier, nu?
      In budism, sunt doua cai principale, in care practicantul devine ”vehicul mic” sau ”vehicul mare”. Cand e ””vehicul mic” cauta eliberarea pentru el. Cand e ”vehicul mare” cauta eliberarea pentru toate fiintele, fara a preciza vreun numar, ci toate, adica se identifica cu umanitatea. E bine sa faca fiecare ce poate, aici lipseste orice ambitie dar probabil ca cei mai mari cunoscatori ai mintii sunt yoghinii, iar daca asta le aduce lor pacea mintii, probabil ca merita sa ne intrebam ce au vrut sa zica prin asta.

      Insa dumneata poti sa te autosatisfaci in continuare luandu-te de guler cu altii pe statistici

      Pericolul cel mai mare este ca daca ineptia asta, despre ”normalitatea crimei” e inghitita de mintile lenese, autodistrugerea este inevitabila. Sper sa gresesc. Nero a vrut sa vada cum arde Roma. Nu e exclus ca altul sa vrea sa vada cum arde totul. Fenomenul masei critice ne ajunge din urma, in rau sau in bine, de noi depinde.

  • @Andre – Chiar daca nu sunteti majoritatea violatori, majoritatea le cautati scuze violatorilor.

   Dacă vrei să discutăm despre majorități și psihologie, 95% dintre bărbați sunt incapabili psihologic să violeze o femeie. Violurile reale sunt comise de cel mult 1% dintre bărbați, iar mulți dintre acești 1% comit mai multe violuri. Chiar și pentru atingeri nedorite (care nu sunt violuri) aproximativ 5% dintre bărbați ating în zeci de ocazii separate aproximativ 60% dintre femei.

   Problema femnismului este abordarea colectivistă: bărbații sunt vinovați cu toții, pentru simplul fapt că sunt bărbați. Dar satisfacția de a condamna la închisoare pe unii dintre cei 95% pentru violuri inventate nu reduce în niciun fel numărul violurilor. De ce nu ne prezinți și teoria cea mai recentă în materie? Teoria asta spune că dacă ea are regrete după (iar acest ”după” poate fi și peste 5 ani) înseamnă că a fost viol, așa pretinde activismul militant de astăzi.

   În final, rezultatul ajunge să fie complet opus: bărbații decenți care ar putea împiedica un viol ajung să se uite în altă parte, sătui să fie acuzați in corpore. Iar femeile învață the hard way că tot bărbații le protejează, nu altcineva.

   Am mai scris și cu alte ocazii: în familiile normale, o fetiță ajunge pe la 6 – 7 ani să se împace cu ”nedreptatea” de a se fi născut fetiță, iar unele crescute în absența mamei (absență reală sau doar psihologică) chiar ajung să exploateze asta. Cine nu s-a împăcat cu ”nedreptatea” nici după 17 – 18 ani ar trebui să le reproșeze asta părinților, nu întregii omeniri.

   • @Harald
    Violul este o normalitate in vremuri de razboi. Nu se fac statistici, pentru ca nimeni nu recunoaste, dar se stie ca femeile sunt vazute ca o ”pradă de război”. Si nu mai vorbim de 5% din barbati ci de majoritatea. Creierul ala reptilian si inapoiat al barbatilor care traiesc din violenta, este conservat perfect in barbatii din ziua de azi, doar sa li se dea ocazia. Asa ca puteti regandi ”statistica”.

    ” Iar femeile învață the hard way că tot bărbații le protejează, nu altcineva”. Ai spus suficient despre tine, stii tu cui nu ii e destul pana nu e si fudul.
    E ca si cum te injectez intentionat cu HIV apoi iti spun ca tratamentul e la mine si trebuie sa imi fii recunoscator pentru ca te tratez. Cam asa le protejeaza barbatii pe femei…tot de barbati.

    Am o senzatie de penibil, dar, pe cine nu educi, trebuie sa suporti.

    • @Andre – senzația de penibil ar trebui să o ai pentru că atribui vinovății colective, nu de altceva. Vinovățiile colective sunt calea sigură spre raporturi de forță și sfârșesc întotdeauna cu masacre. Poți să citești despre Freydis, fiica lui Erik cel Roșu, care a masacrat ea însăși 5 femei cu securea, atunci când bărbații au refuzat să facă asta la ordinul ei. Aflate în poziții de putere, femeile nu se comportă cu nimic mai bine decât bărbații.

     Viziunea bolnavă asupra lumii pe care o promovează feminismul constă în victimizarea femeilor in corpore, acompaniată de afirmarea unui drept al victimei la răzbunare nelimitată. Toate comentariile tale la asta se rezumă. Unde duce asta, ți-am explicat deja mai sus.

 24. Ne place sau nu, conectivitatea si accesul la informatie genereaza constiinte colective, centre informationale intr-un fel de minte globala emergenta. Oamenii si tehnologia suntem organizati neuronal, asa ca mintea globala, eventual maturizarea acesteia, nu sunt chiar idei uimitoare si nici noi.

  Aici apare ingrijorarea. Mintea globala pare a scoate la pensie decizia politica. Ce ne facem?! Suntem atat de prosti, avem perceptii si viziuni subiective, eronate, mincinoase, ce ne facem fara politica, politicieni si politicianism?!

  Dar politica si nici o alta preocupare sau ideologie, n-au cum sa pastreze suprematia asupra societatii, ansamblul global om-tehnologie. Asemanator mintii omenesti, asupra careia nu se poate impune suprematia nici unei idei, nici unei viziuni. Mintea omeneasca n-a primit (de la evolutie) nici macar accesul la procesele metabolice reglate de creier. Tot asa, nici politica, si nici o alta entitate, fizica, virtuala sau spirituala, nu vor primi (de la evolutie) dreptul de suprematie asupra mintii globale. Desi viziunea noastra politica acorda prin definitie suprematii politicii, asta-i doar o perceptie veche eronata. Din ce in ce mai contrazisa de realitate. Politica va disparea, iar asta nu-i nici o nenorocire. Parerea mea.

  • Asta până când eco-marxiștii pun mâna pe putere, că după aceea vedem noi! :)

   P.S. ai mai folosit nick-name-ul ăsta și agenda aferentă.

   • Sunt curios. De ce ar fi disparitia politicii conectata cumva, sau pe agenda eco? Banuiesc ca le-ai asociat intuitiv. N-am nevoie sa-mi citezi surse. Vreau strict din mintea ta, din viziunea ta, ingeniozitatea ta, sa incerci sa explici de ce le-ai asociat, pentru ca in mod direct, nu sunt asociate. Inca ecologistii participa la alegeri, vor sa preia puterea politica, nu s-o desfiinteze. Iar eu m-am gandit la disparitia politicii ca fenomen natural al societatii in progres, nu ca instaurare a vreunei forme de instaurare a anarhiei sau extremismului. Deci cum este distrusa politica in general, de succesul sectorului regenerabil? Ce se schimba fundamental in mentalitatea omeneasca? Da-mi un raspuns educat. Prostiile si sarcasmele nu sunt interesante.

    • @DanielS – nu e prima dispută pe care o avem și nu e primul comentariu pe care l-ai scris la vreun articol al Dl.Crânganu. Folosești incorect psihologia, în scop de manipulare. În esență, duci oamenii cu preșul, pretinzând că e spre binele lor. Chiar comentariul de la 8:01 e o mostră de comunicare patologică, venind din partea cuiva care știe foarte clar ce face.

     ”Dispariția politicii” clamată de tine e cam ca toleranța la post-moderniști: e clamată atât timp cât au ei nevoie să-și facă loc printre oamenii decenți și să obțină puterea politică, după care legiferează chiar ei restricții absurde pentru aceiași oameni decenți.

     • Pari rutinat in a reactiona defensiv, ca si cum te-ar presa interlocutorul sa accepti ceva inacceptabil. Dar libertatea ta e la tine, nu la interlocutor! Si e foarte bine sa fi stapanul ideilor tale.

      Poate ca ideile mele nu sunt atat de bune precum socot eu. Dar poti sa fii sigur ca nu am de gand sa promovez nici un tip de putere politica, si cu atat mai putin prin minciuni. Nici macar daca vreun partid ar fi perfect in acord cu viziunea mea, nici macar atunci nu l-as vota cu draga inima. Decat ca strategie impotriva extremismului. Sau cazul cel mai fericit, cand partidul respectiv ar instaura democratic votul direct, venitul universal, statul de drept.

      De-aici pana la acuzatiile tale, e un an intuneric distanta. Cacu nu urmaresc sa impun nimic. Nici votul direct si nici venitul universal, nu pot fi instaurate altfel decat democratic. N-ai cum sa desfiintezi politica, intorcandu-te la dictaturi. Cele mai crunte politici, sunt tot politici. Doar tu te simti obligat sa aperi disperat politica. E suficient sa nu fii de acord cu mine. Nu-ti sade bine daca te sperii de idei vechi, care nu-au cum sa fie implementate altfel decat democratic. Si repet, decidem impreuna ce vrem. Nu decid politicienii in locul nostru.

      • @DanielS – nu te-a investit nimeni sa stabilesti ce imi sade si ce nu imi sade mie bine, nu faci decat sa continui in acelasi registru de la comentariul precedent, unde mi te adresai de parca as fi fost vreun student de-al tau. Incearca sa tratezi interlocutorii de la egal la egal, daca te intereseaza o discutie reala. Cu fiecare comentariu in plus confirmi intentia de a promova niste idei, nu de a face vreun schimb de pareri.

      • Harald, n-ai cum sa schimbi idei fara sa promovezi acele idei.

       Si n-am cum sa te opresc sa te simti elev revoltat. Depinde numai de tine. Scoate-ti din cap metafilozofia puterii, sau specializeaza-te daca te obsedeaza, nu-i treaba mea. Dar n-ai cum sa obligi interlocutorii sa se specializeze in anumite domenii sau sa participe la ierarhii adhoc. E neinteresant pentru mine. Chiar nu ma afecteaza negativ succesele tale intelectuale si spirituale. Dimpotriva, iti doresc sa ai cat mai multe succese. Si sa fii fericit! Libertatea ta e la tine, NU la mine!

      • @DanielS – nu sunt elevul tau, nu te imbata cu apa rece :) Exista un motiv autentic pentru care cadrele didactice au nevoie de testare psihiatrica :)

      • Draga Harald, dezvolti scenarii indarjite, din nimic. Imaginatia si ambitia ta ar putea fi folosite odata si-odata in scopuri onorabile. Mult succes!

   • Apropo de nickul meu. L-am mai vazut folosit chiar pe Contributors. Dar mult mai interesant de-atat, tocmai am observat, chiar la articolul asta, comentarii cu nick identic cu NUMELE meu! Ar putea fi doar banale coincidente. Dar asociate cu alte coincidente stranii de pe platforme de socializare, am motive sa cred ca e ceva mai mult decat o coincidenta.

 25. poate unii sunt indusi in eroare in mod intentionat si de aceea fac alegeri gresite. ce faci cand chiar aia care se prefac ca iti vor binelez de fapt iti vor raul, iar altii care chiar iti vor raul chiar ti-l vor? aveti studii si pt asa ceva?

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Constantin Crânganu
Constantin Crânganuhttp://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/cranganu/
Constantin Crânganu este profesor de geofizică și hidrogeologie la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului. Între 1980 și 1993 a fost asistent și lector de geofizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de geografie-geologie. În 1993 a fost declarat câștigătorul primului concurs național din România post-comunistă pentru prestigioasa bursă Fulbright oferită prin concurs de Congresul SUA. În calitate de Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma el a efectuat cercetări fundamentale și aplicative despre suprapresiunile din bazinele sedimentare, fluxul termic și căldura radioactivă din crusta terestră, identificarea stratelor cu conținut de gaze în gaura de sondă, exploatarea printr-o metodă personală a zăcămintelor neconvenționale de hidrați de metan etc. După mutarea în 2001 la City University of New York, profesorul Crânganu a început o nouă direcție de cercetare: implementarea metodelor de inteligență artificială în studiile de petrofizică și hidrogeologie. Pentru activitatea sa în acest domeniu de pionierat a fost nominalizat la ENI Awards 2012 și a primit o ofertă din partea editurii Springer de a publica o carte reprezentativă pentru acest domeniu cutting-edge. Cartea, intitulată Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, a apărut în 2015. În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o performanță foarte rară) și a desfășurat activități de cercetare la fosta sa Universitate din Iași. 2024 este Annus Mirabilis: Patru cărți publicate ca singur autor (o tetralogie) -Reflecting on our Changing Climate, from Fear to Facts: A Voice in the Wilderness, Cambridge Scholars Publishing; Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, 2nd ed., Springer Nature; The Dynamic Earth - Introduction to Geology and Climate Change, KendallHunt; Clima în schimbare De la frică la realitate, Editura Trei/Colecția Contributors. ___________________________________________________________________________________ DISCLAIMER: Profesorul Constantin Crânganu nu lucrează pentru, nu oferă consultanță, nu deține acțiuni și nu primește finanțare de la nicio companie sau organizație care ar putea beneficia de pe urma acestui articol și nu a dezvăluit nicio afiliere relevantă în afara poziției sale academice.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Pagini

Carti noi

 

Cu acest volum, Mirel Bănică revine la mai vechile sale preocupări și teme de cercetare legate de relația dintre religie și modernitate, de înțelegerea și descrierea modului în care societatea românească se raportează la religie, în special la ortodoxie. Ideea sa călăuzitoare este că prin monahismul românesc de după 1990 putem înțelege mai bine fenomenul religios contemporan, în măsura în care monahismul constituie o ilustrare exemplară a tensiunii dintre creștinism și lumea actuală, precum și a permanentei reconfigurări a raportului de putere dintre ele.
Poarta de acces aleasă pentru a pătrunde în lumea mănăstirilor o reprezintă ceea ce denumim generic „economia monastică”. Autorul vizitează astfel cu precădere mănăstirile românești care s-au remarcat prin produsele lor medicinale, alimentare, cosmetice, textile... Cumpara cartea de aici

Carti noi

În ciuda repetatelor avertismente venite de la Casa Albă, invazia Ucrainei de către Rusia a șocat întreaga comunitate internațională. De ce a declanșat Putin războiul – și de ce s-a derulat acesta în modalități neimaginabile până acum? Ucrainenii au reușit să țină piept unei forte militare superioare, Occidentul s-a unit, în vreme ce Rusia a devenit tot mai izolată în lume.
Cartea de față relatează istoria exhaustivă a acestui conflict – originile, evoluția și consecințele deja evidente – sau posibile în viitor – ale acestuia. Cumpara volumul de aici

 

Carti

După ce cucerește cea de-a Doua Romă, inima Imperiului Bizantin, în 1453, Mahomed II își adaugă titlul de cezar: otomanii se consideră de-acum descendenții Romei. În imperiul lor, toleranța religioasă era o realitate cu mult înainte ca Occidentul să fi învățat această lecție. Amanunte aici

 
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro