vineri, august 19, 2022

Scrisoare deschisă privind fraudarea fondurilor POSDRU într-un proiect derulat de un institut al Academiei Române

Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui României, ministrului educației și președintelui Academiei Române, un grup de cercetători atrage atenția, cu dovezi, asupra unui caz ce ilustrează disfuncționalitățile din mediul de cercetare românesc, solicitând măsuri ferme care să remedieze situația. Cercetătorii prezintă cazul unei suspiciuni de fraudare a 8 milioane de lei noi într-un proiect derulat de Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții (ICCV), Academia Română. Suspiciunea de fraudă a fost confirmată, în noiembrie 2015, de Organismul Intermediar POSDRU din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice (OIPOSDRU MECS).

Către Domnul Klaus Iohannis, Președintele României

Către Domnul Adrian Curaj, Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Către Domnul Academician Ionel Valentin Vlad, Președintele Academiei Române

Stimați Destinatari,

Dorim să vă atragem atenția, cu dovezi, asupra unui caz ce ilustrează disfuncționalitățile din mediul de cercetare românesc și vă solicităm măsuri ferme care să remedieze situația și să permită cercetătorilor din România să activeze într-un mediu academic mai transparent și care să funcționeze după criteriile meritelor reale.

În data de 28 mai 2014, 38 de cercetători din România au semnalat, prin intermediul unei Petiții, modul problematic în care Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții (ICCV), Academia Română, a organizat și desfășurat concursul pentru selectarea grupului țintă în proiectul POSDRU „Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și post-doctorale”, ID 141086. Printre altele, semnatarii petiției (candidați la acest concurs) au reclamat următoarele nereguli: metodologia de concurs a fost insuficient de clară şi neadaptată diversităţii proiectelor depuse; evaluarea candidaţilor nu s-a desfăşurat conform Metodologiei anunţate; condiţiile de eligibilitate au fost modificate pe parcursul desfăşurării concursului; desfăşurarea concursului a încălcat principiile transparenţei, egalităţii de şanse şi tratament; membrii comisiei de evaluare s-au aflat în conflict de interese.

În mai-iunie 2014, această Petiție a fost depusă la ICCV, la Organismul Intermediar POSDRU, instituție din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (OIPOSDRU MECS), la Ministerul Fondurilor Europene și la Președintele Academiei Române. ICCV a răspuns în 30 iunie 2014, susținând că nimic din ceea ce au semnalat cei 38 de semnatari nu este adevărat. La data de 1 iulie 2014, a răspuns și Institutul Național de Cercetări Economice (INCE), anunțând că Academia Română

„A desemnat Institutul Național de Cercetări Economice, ca for tutelar imediat superior Institutului de Cercetări pentru Calitatea Vieții, să analizeze Petiția înregistrată la Academia Română cu nr. 1964/30 mai 2014, privind modul de derulare a procesului de evaluare și selecție în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, Pluri si interdisciplinaritate în programe doctorale și post-doctorale. Ancheta internă realizată de INCE a constatat că atât Comisiile de selecție, cât și Comisia de contestații și-au desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile înscrise în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice nr. 159, cât și cu celelalte reglementări legale aplicabile.

Prof. dr. Luminita Chivu

Director general INCE”

Ministerul Fondurilor Europene nu a răspuns nici până astăzi. În vreme ce semnatarii Petiției așteptau răspunsuri de la instituțiile competente, ICCV a implementat acest proiect, cheltuind 8 milioane de lei noi, care urmau a fi rambursați din fonduri europene, prin programul POSDRU. Din cele 8 milioane, au fost rambursate 1,7 milioane de lei, din fonduri europene.

După un an și jumătate de la data depunerii Petiției, în 3 noiembrie 2015, în urma controlului efectuat la ICCV ca urmare a sesizărilor de nereguli, OIPOSDRU MECS a elaborat un draft al Procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare privind proiectul POSDRU „Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și post-doctorale”, ID 141086. După ce a fost cerut și punctul de vedere al Institutului pentru Cercetarea Calității Vieții, punct de vedere care a fost ulterior asumat de directorul institutului, domnul profesor universitar doctor, academician, Cătălin Zamfir, OIPOSDRU MECS a aprobat definitiv draftul Procesului-verbal de constatatre a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare. Astfel,OIPOSDRU MECS a constatat că ceea ce se reclamase cu 18 luni în urmă era adevărat: membrii comisiei de evaluare s-au aflat în conflict de interese; în timpul desfășurării concursului nu au fost respectate principiile egalității de șanse și de tratament, și nici principiul transparenței; proiectele de cercetare participante la concurs nu au fost deloc citite de către membrii comisiei de selecție; aceștia nu au analizat CV-urile candidaților pentru a aprecia pregătirea lor profesională etc. Pe scurt, considerând că întregul proiect a fost viciat, OIPOSDRU MECS a stabilit o creanță de 1.570.425,49 lei (fonduri europene), pe care ICCV trebuie să o plătească în termen de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță.

Celor 38 de semnatari ai petiției, OIPOSDRU MECS le-a răspuns în 27 noiembrie 2015, arătând că

„Apreciem că procedura de evaluare și selecție a grupului țintă realizată de beneficiar [ICCV, n.n.] nu este viabilă, că nu s-a desfășurat în condiții de transparență, nu s-au respectat principiile de liberă concurență, de tratament egal și nediscriminare a candidaților, nu s-au luat măsurile necesare pentru prevenirea situațiilor de conflict de interese și implicit susținerea celor mai bune propuneri de proiecte. De asemenea, considerăm că neregula a afectat derularea întregului proiect, OIPOSDRU având obligația de a recupera toate fondurile rambursate”.

Prin urmare, răspunsul OIPOSDRU MECS invalidează răspunsurile anterioare pe care semnatarii Petiției le-au primit de la ICCV și de la INCE, în vara anului 2014. Având în vedere acest lucru, precum și faptul că acest scandal a adus grave prejudicii de imagine Academiei Române și sistemului de cercetare din România în ansamblul său, considerăm că sunt necesare următoarele măsuri, care ne-ar plasa în sfera normalității:

 1. Să solicitați demisia domnului Cătălin Zamfir, directorul ICCV, și demisia doamnei Luminița Chivu, directorul INCE.
 2. Să vă adresați instituțiilor competente (DLAF, DNA, Parchet), cerând să verifice suspiciunile de fraudă care afectează acest proiect, o fraudă de 8 milioane de lei. În acest sens, ținem să atragem atenția că vicierea procedurii de selecție a candidaților de către organizatorii concursului a fost făcută în cunoștință de cauză, pentru a favoriza anumiți candidați, după cum este arătat în Petiție și în Procesul-verbal întocmit de către OIPOSDRU MECS.
 3. Să răspundă administrativ toți cei dovediți vinovați de organizarea defectuoasă și afectată de nereguli a acestui concurs, precum și de implementarea defectuoasă a acestui proiect.
 4. Să faceți demersurile necesare pentru retragerea calității de academician în cazul domnului Cătălin Zamfir. Conform legii nr. 752/2001, de organizare și funcționare a Academiei Române, „membrii Academiei Române sunt aleși dintre oamenii de știință și cultură de înaltă ținută spirituală și morală” – Capitolul II, art. 6 (2), iar Statutul Academiei Române precizează că membrii acestei instituții „trebuie să aibă o înaltă ținută morală” – art.6 (2). Considerăm că aceste condiții nu au fost respectate în acest caz, de vreme ce un academician a fost găsit de OIPOSDRU MECS în conflict de interese și, mai mult, a fost managerul unui proiect suspectat de fraudarea a 8 milioane de lei noi.

În baza legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, considerăm că nu numai noi, ci toți cetățenii români plătitori de taxe și impozite sunt îndreptățiți să afle răspunsurile la următoarele întrebări:

 1. De unde au luat ICCV și partenerii săi cei 8 milioane de lei pe care i-au cheltuit în acest proiect, sperând că vor fi rambursate din fonduri europene prin programul POSDRU? Sunt aceștia bani publici, provenind de la Ministerul Finanțelor printr-o linie de Fonduri Externe Nerambursabile sau din bugetul ICCV, institut al Academiei Române? Potrivit Statutului Academiei Române, această instituție este „finanţată de la bugetul de stat” (Capitolul I, art.3).
 2. Din cele 8 milioane cheltuite de ICCV și partenerii săi în acest proiect, au fost rambursate 1,7 milioane de lei din fonduri europene, prin programul POSDRU. În noiembrie 2015, OIPOSDRU MECS a stabilit o creanță bugetară de 1,5 milioane de lei, pe care ICCV trebuie să o plătească în termen de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță. Din ce buget se vor plăti acești bani? Din bugetul ICCV? Din bugetul Academiei? Din bugetul de stat?
 3. În 2015, ICCV a depus alte două cereri de rambursare. Dosarul aferent Cererii de Rambursare (CRC) nr. 4 versiunea 1 a fost depus și înregistrat cu nr. OI/7550/SVPF/10.08.2015 și dosarul CRC 4 versiunea 2 a fost depus și înregistrat cu nr. OI/8857/SVPF/21.09.2015. Dosarul aferent CRC nr.5 a fost depus și înregistrat cu nr. OI/9648/SVPF/09.10.2015. Astfel, ICCV a cerut rambursarea a aproximativ 6,3 milioane de lei. Deși cheltuielile aferente acestor două cereri din august/septembrie și octombrie nu au fost rambursate, pentru că între timp se constataseră neregulile, banii au fost cheltuiți de către ICCV și partenerii săi din proiect. Prin urmare, se ridică două întrebări: de unde au provenit acești bani și, dacă au provenit de la bugetul de stat, cum și de la cine vor fi ei recuperați?

Stimate Domnule Președinte Klaus Iohannis,

Ați declarat că, în lupta sa împotriva corupției și imposturii, România se află „într-o fază fierbinte”.

Stimate Domnule Ministru Adrian Curaj,

Faceți parte dintr-un guvern despre care s-a spus că este compus din tehnocrați care vor face lucrurile altfel.

Stimate Domnule Academician Ionel Valentin Vlad,

Potrivit website-ului oficial, Academia Română este „suprema instituţie de cultură şi de ştiinţă a României” și „un for al personalităţilor eminente ale vieţii intelectuale, un grup de reflecţie şi acţiune, care să contribuie la progresul general al societăţii, prin ştiinţă şi cultură”.

Pe deplin convinși că acțiunile domniilor voastre se vor ridica la așteptările societății spre beneficiul căreia lucrați, așteptăm cu interes răspunsurile dumneavoastră.

Cu deosebită stimă,

Dr. Elena Dragomir (Științe Sociale, Istorie politică)

Dr. Constantin Crăițoiu (Sociologie)

Dr. Iuliu Crăcană (Istorie)

Dr. Anita Sterea (Istorie)

Dr. Iuliana-Delia Bălăican (Istorie)

Dr. Viorica Alina Pop (Psihologie)

Dr. Andreea Matache (Urbanism, Antropologie Urbană)

Dr. Sorin Gog (Sociologie)

Dr. Emanuel Conțac (Filologie)

Dr. Ionela-Carmen Boşoteanu (Filosofie)

Dr. Anda-Irina Sturza (Filosofie)

Dr. Ileana Borțun (Filosofie)

Dr. Sorin Arhire (Istorie)

Drd. Ștefan Guga (Sociologie și Antropologie)

Dr. Vlad Mitric (Arhitectura)

Dr. Aurelian Giugăl (Ştiinţe politice)

Dr. Sebastian-Florin Rusu (Ştiinţe sociale, Istorie politică)

Dr. Ioana Vrăbiescu (Ştiinţe politice)

Drd. Ciprian Domnișoru (Politici publice)

Dr. Adriana-Mihaela Macsut (Filosofie)

Drd. Ştefan Groşu (Filosofie)

Dr. Dănuţ Ioan Craşovan (Psihologie)

Dr. Gelu Cristian Sabău (Filosofie)

Dr. Camelia Dinu (Filologie)

Dr. Pompiliu-Nicolae Constantin (Istorie)

Dr. Octaviana Jianu (Istorie)

Dr. Alfred Vespremeanu-Stroe (Geografie)

Dr. Arthur Suciu (Filosofie)

Dr. Diana Maria Mărgărit (Ştiinţe politice)

Dr. Anca Velicu (Sociologie)

Dr. Lucian Staicu (Chimie)

Drd. Mirela Vasile (Geografie)

Dr. Marta-Cristina Jurchescu (Geografie)

Dr. Maria Radoane (Geografie)

Dr. Daniel Gicu (Istorie)

Dr. Răzvan Andrei Popescu (Geografie)

Dr. Ion Florin Tatui (Geografie)

Distribuie acest articol

12 COMENTARII

  • Dragi cercetători,
   ce povestiţi voi aici e de natură PENALĂ. Vreau să văd când se va sesiza conducerea acestei jenante Academii Române, locul sinecurilor de tot felul, unde personaje cu stele pe umeri conduc institute de cercetare care s-au făcut de râs în nenumărate ocazii.
   Vreau să văd momentul acela când din taxele şi impozitele mele Academia Română prin ICCV, nişte terchea-berchea vor fi plătiţi cu burse de cercetare grase. Numai oameni dintre apropiaţii celor care au pâinea şi cuţitul.
   Ruşine, CĂTĂLIN ZAMFIR. Ţi-ai distrus pentru totdeauna reputaţia cu o astfel de jenantă întâmplare.

 1. Întâmplarea e fabuloasă, dar puteați și dvs să o scrieți mai pe înțeles, suntem oameni obosiți și ne înmlăștinim în atâtea citate în citate. Dacă vă răspund destinatarii, să nu uitați să ne spuneți.

 2. Despre frauda cu fonduri europene patronata de aceeasi Academie, prin acelasi mecanism, respectiv competitii incorecte, nu vorbeste nimeni? Mai exact, marele proiect „Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”…

 3. Sa vorbim! Chiar va rog sa vorbim! In comentariiile anterioare se vorbeste despre o „intamplare”. Dar cazul de la ICCV nu este „o intamplare”, nu este o excepetie. Este o regula. Asa s-a intamplat in multe proiecte, in mullte institute, cu multi oameni. Eu am dovezi despre acest caz de la ICCV. Daca aveti exemple din alte locuri, va invit sa le prezentati si sa le discutam. Problema de baza este ca asa-zisele autoritati (cele platite sa „vegheze” ca asa ceva sa nu se intampla si sa corecteze/pedepseasca ilegalitatile si incompletenta) tac malc si nu raspund la sesizari cu anii. Daca raspund vreodata. De aceea am ajuns unde am ajuns.

  • A fost un termen nefericit „intamplare”, am auzit ca acest POSDRU e o sursa de bani risipiti/ coruptie si mai stiam exemple. Sunt curios cum va raspunde noul guvern, pentru ca presedintia va va spune, probabil, ca nu are atributii…

 4. povestea e veche de mai bine de o jumatate de an. faptul e consumat, nu se mai poate face nimic. dar ce s-a intamplat? institutul respectiv a organizat un concurs pentru ocuparea unor, sa spunem, pozitii temporare de cercetatori, in cadrul unui proiect finantat din fonduri publice. ca la orice concurs, ca e de admitere la liceu, facultate sau angajare, unii au fost peste linie, altii sub. ca cei care au cazut sub linie cred ca cei selectati provin din institutia organizatoare, inseamna ca deja s-a pierdut proprietatea termenului de conflict de interese. pe de alta parte, doamnele si domnii initiatori ai acestui demers exagereaza cand utilizeaza fara simtul raspunderii termenul de frauda, care are cu totul alte conotatii. s-au deturnat banii? s-au cheltuit pe altceva? au plecat profesorii acasa cu mai multi bani decat era legal? cercetatorii selectati nu si-au realizat tema de cercetare? sau acest demers este gen „sa moara si capra vecinului”, doar pentru ca nu au fost locuri pentru toata lumea? in final, 2 intrebari. prima, pentru semnatari: de ce scoala doctorala de unde provine fiecare perdant NU a depus nici un proiect la sesiunea respectiva, desi a fost lansata cu maxim de transparenta? a doua, pentru domnul mircea marian: daca tot va bazati pe auzitea, de ce nu incepeti o investigatie, pornind de la colegii dv care s-au exprimat in spatiul public despre experienta lor in domeniu, de exemplu dl chireaq si dna lamura. sau si dv sunteti din categoria nici pozdru n-a mancat, nici gura …

  • Stimate domnule Parerist,
   Aveti o opinie la fel de intemeiata precum spune si „nick-ul” dumneavoastra! Credeti ca initiatorii acestui demers exagereaza, manati de invidie fata de caprele grase ce cresc pe terenul viran din fata Academiei! Daca aveati putina curiozitate, ati fi putut citi raportul facut de cei de la POSDRU (care probabil s-au mai ghidat si dupa legi si regulamente, nu numai dupa invidie!) si ati fi aflat ca, da, acest concurs a fost organizat fara a se respecta nici una dintre regulile care ar fi trebuit respectate! Ca sa fim destul de clari, luati un citat din raport: „ținând cont de faptul că cheltuielile proiectului sunt neeligibile, ca urmare a aspectelor constatate ce țin de selecția grupului țintă, acestea fiind suficiente pentru a recupera toate cheltuielile afectate de neregulă (la care se adaugă punctual cele privind conflictul de interese în ceea ce privește selecția grupului țintă), precizăm că este necesară recuperarea tuturor cheltuielilor proiectului afectate de neregulă.” Si, conform POSDRU, proiectul a fost afectat in totalitate de nereguli, pentru ca selectarea candidatilor nu a respectat nici un criteriu! Cu alte cuvinte, iau bani publici si ii folosesc cum vreau eu, pentru ca asa am eu chef! Daca aveti urechi prea sensibile si nu suportati cuvinte tari precum „frauda” sau „deturnare de fonduri”, atunci puteti vorbi despre „folosire abuziva/ilegala a fondurilor publice”. Rezultatul e acelasi.

 5. @ o parere, fie nu ati citit nimic, fie nu ati inteles nimic, fie faceti parte din grupul vinovatilor si va aparati raspandind minciuni. 1. Povestea nu e veche. In septembrie si octombrie 2015, ICCV a cerut rambursarea a 6,3 milioane de lei, iar OIPOSDRU, tot atunci, a refuzat sa faca plata. Asta se datoreaza protestelor noastre. Ceea ce ne duce la punctul doi, demonstrand ca s-a putut face ceva si ca inca se mai pot face multe. 3. OIPOSDRU este cel care a constatat conflictul de interese. Nu suntem numai noi cei care sustinem acest lucru. 4. Din cauza ca noi am atras atentia asupra posibilelor ilegalitati, botezate acum europeneste „nereguli”, ICCV trebuie sa dea 1,5 milioane de lei inapoi, bani europeni. Asadar, banii europeni nu pot fi cheltuilti in acest proiect plin de nereguli (asa a zis OIPOSDRU). Dar banii publici de ce pot fi cheltuiti? 5. Sesizari privind acest caz au plecat deja cadre DLAF, catre parchet si catre DNA. Ei vor stabili daca este sau nu vorba de frauda. Noua ni se pare ca este.

 6. Pe 29 decembrie, ne-a raspuns Administratia Prezidentiala astfel:

  „Am luat cunoștințã din petiția adresatã Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, despre solicitarea dumneavoastrã.
  În vederea analizãrii problemelor semnalate, petiția dumneavoastrã a fost trimisã la Ministerul Educației Naționale și Cercetãrii Științifice și la Departamentul pentru Lupta Antifraudã – DLAF.
  Urmeazã ca, în termenul legal, instituțiile sesizate sã comunice, Administrației Prezidențiale și dumneavoastrã, soluția adoptatã.”

 7. LUMINITA CHIVU actualmente director general INCE ajunsa din dactilografa, director general. Numita infractional la al treilea mandat pentru mentinerea coruptiei in Institut. In Institutul pe care il conduce, cercetatorii adevarati sunt lasati fara doctorate, iar personalul auxiliar : secretare, casiere, contabile au doctorate false semnate de aceasta.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Elena Dragomir
Elena Dragomir a studiat istoria în România şi în Finlanda. Este doctor în Ştiinţe sociale, specializarea Istorie politică, titlul fiindu-i conferit de Universitatea din Helsinki, în anul 2014. A publicat articole de specialitate în România şi în străinătate, în reviste precum Cold War History, Journal of Cold War Studies, Historical Research. Este, de asemenea, autorul sau coautorul unor cărţi şi al unor capitole din lucrări colective, publicate în ţară sau în străinătate.

Carti noi

 

A apărut numărul special Engaging God’s Language sau Însușind limbajul lui Dumnezeu al revistei Diakrisis pe anul 2022, al 5-lea volum de la data fondării revistei academice (2022),  publicație care apare fie în format digital fie editat, la editura Eikon, București.  Citeste mai mult

 

Carti noi

La Editura Trei tocmai a ieșit din tipar, special pentru Bookfest, „Istoria Filosofiei” de A.C. Grayling. O lucrare apărută recent, scrisă de unul dintre cei mai buni specialiști în filosofie de azi. Această istorie se remarcă prin tratarea foarte clară a temelor și ideilor. Ediția românească arată foarte elegant, are peste 700 de pagini, și o puteți obține cu reducere la Bookfest.

 

Carte recomandată

 

Excelentă carte de luat în vacanță! Distractivă, delicioasă, brutală.  Tot ce a rămas ascuns, nespus și neexplicat în filmul lui Tarantino: detalii toride, crime nerezolvate, secrete din culisele industriei, anecdote sordide despre staruri care întruchipează pentru fani perfecțiunea sau momente sublime de pe platourile de filmare ale unor filme de mult uitate. Mai bună decat s-ar fi asteptat fanii regizorului sau criticii literari.

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro