vineri, iunie 21, 2024

Cum studiem religia în școli

,,BOR ar fi fost chemată să ilustreze cum pot fi reunite tradiția ortodoxă și intregrarea euroaltantică – la urma urmei, este garanția de securitate decisivă pentru statul român. Acest lucru nu s-a întâmplat, astfel că astăzi BOR se vede condusă de politica agresivă a Patriarhiei Moscovei, care, ca în timpul lui Stalin, se străduiește să obțină hegemonia în lumea ortodoxă. BOR nu se opune puternic acestui curent și nici nu oferă un sprijin susținut patriahului ecumenic, care respinge pretenția Moscovei de lider al ortodoxiei. Mai mult, patriarhia se află și sub presiunea exercitată de cercurile antioccidentale din interior, față de care conducerea BOR nu se poate delimita decât cu mare greutate”. (Oliver Jens Schmitt, Biserica de stat sau Biserica în stat? O istorie a Bisericii Ortodoxe Române, 1918-2023, editura Humanitas, București, 2023, p. 406)

Istoricul Oliver Jens Schmitt pune aparent corect punctul pe i în rândurile citate mai sus, cu mențiunea suplimentară că respectivele ,,cercuri antioccidentale” din cadrul Sfântului Sinod, sprijinite de suficient de multe fețe bisericești de la temelia ierarhiei încât să atragă atenția asupra existenței unui fenomen mai larg decât s-ar părea prima facie, nu au un cuvânt decisiv de spus în prezent, oricât de anevoioasă ar fi delimitarea de ele. Din momentul respingerii referendumului pentru familie prin neparticiparea masivă a populației adulte în 2018, BOR, deși încă puternică, se află într-un recul simbolic evident, pe care doar mișcările de trupe ale partidului AUR o țin la limita scufundării în abisul irelevanței în centrele urbane medii și mari. După scandalurile generate de membrii ai clerului precum Cristian Pomohaci, Corneliu Onilă în ultimul deceniu, de investigațiile financiare ale jurnaliștilor de la Recorder, sau de declarațiile anti-UE ale ÎP Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, din ce în ce mai răstite în ultimul interval, este limpede că BOR se află într-o scindare internă, pe care cearta din prima jumătate a anului 2023, desfășurată între cei care doresc un calendar pascal comun tuturor familiilor creștine europene și adepții tradiției ortodoxe naționale, nu a făcut altceva decât s-o sublinieze până la a deveni un fapt evident. Dincolo de zavistia între pro- și anti-occidentaliști în BOR, minorii din România studiază materia Religia în școli începând cu clasa pregătitoare până dincolo de împlinirea vârstei majoratului, în clasa a XII-a.

Ce învață elevii patriei la materia Religie, ivită ca emblema morală a vechimii strămoșești după 1989 din spuma mărilor anticomuniste, secate până atunci în România? În principiu, conform programelor școlare și a manualelor acceptate de Ministerul Educației, religia ortodoxă, cu sumare trimiteri la alte culte creștine și religii practicate peste tot în lume. Catehizarea ortodoxă este în concret o formă de propagandă religioasă a BOR, în numele națiunii române și a tradiției locale, ambele prezentate nebulos și întortocheat. În realitate, de prea multă vreme, încă de la jumătatea anilor 1990, ora de Religie în școlile românești este departe de a avea cuantumul de fanatism și îndoctrinare de care unele spirite laice, aflate în plină dominație generală a secularismului în societate, o acuză furibund în tot felul de contexte suprainterpretate, clădite din argumente reducționiste. În afara unor crâmpeie de seriozitate religioasă, dublată de o verticalitate lipsită de empatie pentru puterile spirituale ale elevului român, caz în care cadrul didactic trece de fanatic, lunatic și se acoperă de reclamații din partea părinților și a elevilor, cei mai mulți profesori de Religie au lăsat de mult garda jos. Sunt profesori cool cu care au loc ieșiri în Săptămâna altfel sau diriginți de treabă la liceu, profesori care dau note maxime cu ușurință și se feresc să supere pe cineva. În loc de curățare duhovnicească și idealul educațional național-creștin, cum încă mai visează utopic facțiunea antioccidentală din BOR, la rândul ei marcată de culpe și pete indelebile, ora de religie este socotită ca un opțional ce ar putea fi interesant, dacă profesorul ar fi în stare să problematizeze simpatic la liceu, să se joace inteligent la gimnaziu și să relateze povești didactice cu mesaj religios aluziv la clasele primare. Punctul de echilibru dintre studiile religioase și divertisment este dificil de atins și peste măsură de absurd în sine. Religia nu are misiunea de a distra prin definiție. Coroborat cu toate acestea, numărul de profesori harismatici în sens pedagogic, înzestrați cu temeinice cunoștințe de specialitate, pe deasupra fermecători și cumsecade ca oameni în viața de toate zilele, este la o zecime de procent luat din tot sistemul de învățământ românesc, indiferent de disciplină școlară, nivel și profil. Cum să pretindem atâtea virtuți pe fondul unei neputințe structurale nu numai a profesorilor de Religie din România?

Cu toate acestea, exact acest fenomen paradoxal, șocant și deranjant este cel cu care ne confruntăm. Religia face parte și în actuala lege a învățământului, promulgată în iulie 2023, din planurile-cadru și din trunchiul comun (cf. Art. 86, 87 din Legea învățământului preuniversitar Nr. 198/2023). Ca o derogare de la lege, elevii se pot retrage și înscrie la loc oricând de la Religie, pe considerente personale ale acestora sau ale părinților, oscilând între îmbrățișarea unei alte confesiuni creștine și a unei alte religii până la forme de agnosticism cunoscute de secole. Studiem sau nu religia ca urmare a completării unei cereri anuale din partea părintelui sau a elevului major, care își decid prin plebiscit educațional apartenența la religia ortodoxă. Prin urmare, materia Religie face și nu face parte din materiile școlare obligatorii în același timp. Atât forurile superioare ale BOR, care anual acordă avizul de cult profesorilor de Religie, cât și Ministerul Educației mențin vie această nestatornicie contradictorie, fără ca una din părți să aibă încă acea pondere determinantă care ar înclina decisiv talerele balanței. Totuși, indiferent de diviziunile imanente BOR-ului, faptul că profesorii de Religie au fost o prezență salutară în anii 1990 pentru ca trei decenii mai târziu să ajungă să fie lăsați fără protecție înaltă în fața sensibilității (anti)religioase libere a societății românești pledează pentru o tendință de laicizare pronunțată. De ce nu are loc ruptura decisivă? De ce încă se tărăgănează o situație ambiguă pe fond? Așa cum locul de muncă al cadrelor didactice de Religie este conectat nu doar la bugetul de stat, deși se întâmplă mai ales asta, în urma dreptului câștigat după 1990 de a școlariza mii de viitori absolvenți în facultățile de teologie, ci și la barometrul de satisfacție al beneficiarilor direcți și indirecți ai educației, părinți și elevi deopotrivă, de ce nu se aplică aceeași laxitate și în ceea ce privește fondurile publice ale BOR? De ce cetățenii cu drept de vot din România nu sunt întrebați dacă doresc sau resping finanțarea cultelor din banii lor? Parohiile să revină exclusiv în sarcina comunității creștine, nu a bugetului de stat, iar în felul acesta separarea dintre stat și biserică să fie deplină, devenind astfel occidentali pe model neoprotestant sau catolic tout court.

Din punctul nostru de vedere, ieșirea dintr-un impas căutat, voluntar și insidios se realizează fie prin transformarea materiei Religie dintr-una oximoronică, anume obligatoriu-opțională, cum se întâmplă în prezent, în Istoria religiilor, de la care elevii nu se pot înscrie și retrage după voie, la fel cum se petrece cu restul materiilor școlare din trunchiul comun, fie prin desființarea statutului actual ambiguu al materiei Religiei, decăzută de drept la rangul unui opțional, fluctuant și volatil an de an. Cel mai probabil soluția va fi căutată pentru unul sau altul din cei doi poli existenți de către următoarele legislaturi. Cum însă indistincția este temelia acțiunilor reale ale partidelor politice românești, este posibil să ne imaginăm și un alt cadru de referință pentru disciplina de studiu Religie. Profesorii de religie pot fi obligați prin curriculumul național să predea modular elevilor religie: în clasele mici părinții pot opta între ,,Cântecele și jocuri cu tematică religioasă”, ,,Religia ca poveste și pilde”, ,,Religia distractivă”, ,,Ce sărbători au creștinii?” și altele asemenea, adaptate vărstei etc., la clasele de gimnaziu ,,Creștinismul și alte religii”, ,,Familii creștine”, ,,Ortodoxie, catolicism, protestantisme în istorie”, iar la liceu putem merge pe categoria grea a ,,Creștinism și științele naturii”, ,,Monoteisme și politeisme”, ,,Ateismul științific – dileme și controverse recente”, ,,Atei, agnostici, deiști”, ,,New Age și creștinism”, ,,Teologie și filosofie în secolul al XXI-lea” etc., care cu siguranță vor antrena mințile adolescenților români mai mult decât o face catehizarea nereușită și abandonată pe mari porțiuni din momentul actual. Această lărgire a câmpului religios ar reprezenta cu siguranță o piatră de încercare pentru profesorii de Religie, care ar respinge o asemenea propunere nu doar din considerente teologice, ci și psihopedagogice, simțindu-se în ambele cazuri depășiți de complexitatea cerută actului profesoral. Înaltele fețe bisericești ar decreta imediat anatema asupra ideologizării religiei ortodoxe, proclamându-se ultima redută de apărare a neamului pravoslavnic în fata atacului nemilos al corectitudinii politice și comunismului occidental. Doar elevul român ar vrea să plece acasă mai repede, sătul de atâtea materii și de nădufurile adulților fanați. Părinții români s-ar diviza în scurt timp între cei care ar rememora duios cum se învăța ,,pe vremea lor”, într-un illo tempore prezumțios, și cei care ar aprecia diminuarea orarului școlar la jumătate pentru ca cei mici să aibă timp de o activitate extracurriculară particulară, iar elevii din ciclul superior de o meditație pentru admiterea la universitate în străinătate, la medicină sau la academiile MApN și MAI, cele care asigură un loc de muncă retribuit decent și stabil întrucât interesul național poate exista în orice formă, până și la o națiune cu o identitate incertă. Ceilalți copii, majoritatea tăcută cu venituri de subzistență în familie, ar sta cuminți acasă sau, bucuroși de timpul liber aflat la dispoziția lor, picat parcă din cer, ar umbla mai mult pe afară, unde ar învăța câte ceva din ,,școala vieții” și bucuriile ei multiple, de la celebrele ,,aparate” la bazele economiei de piață informale, unde dealerii cu simț antreprenorial zburdă în libertate sub ochii blajini și recunoscători ai poliției.

Această ultimă ipoteză se verifică cel mai rapid dintre toate, fără a mai aștepta tăvălugul viitorului. În Anexa la Ordinul MECS Nr. 5232/14.09.2015, modificat de Ordinul nr. 3218/16.02.2018, privind aprobarea Metodologiei de organizare a disciplinei Religie în învățământul preuniversitar, încă în vigoare în octombrie 2023, Art. 10 și 11 vorbesc pe larg despre necesitatea ca școala să pună la dispoziția elevilor care nu doresc să studieze Religia alte activități educaționale, coordonate de cadre didactice într-un spațiu și orar prestabilite din timp, pentru ca imediat la Art. 12 să aflam că dacă elevul refuză și aceste activități ce umplu un gol, considerate ca egal de rizibile celor din ora de Religie, angajații școlii sunt, în cele din urmă, exonerați de orice răspundere. Elevii pleacă acasă, la antrenament, la ora de înot, la meditația de chimie sau biologie sau se pot opri oriunde doresc între școală și casă, departe de orice suflu religios și tentație numinoasă.

Distribuie acest articol

125 COMENTARII

  • Dacă ne referim la școlile publice, subscriu 100%.Școlile private, declarat religioase sau aparținând cultelor religioase pot face exact cum cred. Poate ar trebui sa se ocupe bisericile de educația religioasă, pentru cei care doresc asta. Multe culte au scoli de duminică în care copiii învață religie, ceea ce mi se pare foarte corect.

   Bisericile pot foarte bine să organizeze activități după masa sau în weekend, care să fie interesante și atractive fără a fi nevoie de coerciția statului fie ea directă sau indirectă.

   Problema este mult mai complexă decât pare, dacă în avem în vedere că școlile publice trebuie să asigure respectarea drepturilor tuturor copiilor indiferent de credințele religioase la care sunt subscriși de părinți.

   • Mă refeream la școlile din învățământul de stat. Statul NU TREBUIE să facă din religie o politică de stat, situația poate degenera în fanatisme religioase.

 1. In pofida existentei unor1 ginditori” ai neamului ce isi exprima filozofic atractia ,mai mult sau mai putin integrala si integrata,fata de preceptele religioase si nicidecum fata de Biserică avem si o alta Romanie o Romanie pe care am vazut-o chiar zilele acestea incolonata spre a saruta moastele la sarbatoarea numita Sfânta Parascheva .In Comunism, Biserica avea , ca si componenta imediata ,orta informatiei primare culeasa de prin satele si orasele Romaniei acolo unde spovedania oferea cunostere totala preotimii romanesti .Pe masura ce Biserica si-a pierdut mult din rolul ei informational o data cu aparitia digitalizarii intregul corp bisericesc si-a mutat ambitiile mai mult spre partea economica a lucrurilor . Ca un magnet , zeci de mii de cetateni defavorizati de propria lor neputiinta si zeci de mii de alti cetateni (barbati si femei )ce din diferite motive se simt vinovati (probabil ca stiti unde se gaseste aceasta imaginativa vinovatie si cauzele aparitiei ei ) formeaza noul punct de atractie al Bisericii . Totusi tinerii ,ce vin din urma ,nu pot a se atasa vechilor povesetiri bisericesti care evident sunt,mai degraba , basme decit adevaruri .Aici intervine falia dintre Biserica si cetatean .

 2. Nu mai bine se duce fiecare la biserica lui? Reducem plata atâtor popi care fac prozelitism în școală. Cine vrea să se ducă unde vrea.

  • Sa se duca / sa faca fiecare unde vrea / ce vrea este un concept care le repugna conducatorilor din aceasta parte de lume si nu numai.
   Cetateanul educat, autonom, capabil sa se intretina, sa gandeasca singur si sa-si ceara drepturile sunt un cosmar pentru actualii conducatori ai Romaniei.
   SI au Rusiei, si ai Chinei si ai marii majoritati a statelor musulmane.
   Religia si puterea politica fac casa buna si profitabila in toate aceste state, care propovaduiesc in gura mare faptul ca se ocupa de cei nevoiasi si le arata calea.

 3. Autorul afirmă că aproximativ 10% din profesorii de religie sunt buni. Ăsta e un procent extraordinar de bun. Eu am avut în vremea lui Pingelică și în cei 4.5 ani de facultate de după, sub 5% din profesori care să merite titlul ăsta. Restul erau doar psihopați, semianalfabeți și imbecili ranchiunoși cu apucături de plutonier major pe care nu i-aș lăsa să se apropie de copiii mei.

  Ora de religie sin școli este opțională. Până acum vreo 7-8 ani părinții trebuiau să facă cerere explicită pentru ca și copii lor să nu mai participe la acea oră. Comunistoizii au făcut circ și au obținut ca ca părinții ce doresc să-și înscrie copii la acea oră să o facă printr-o cerere. OK. S-a făcut asta și spre șocul „progresimii” numărul copiilor înscriși la orele de religie a rămas cam același. Între 80% șii 90%.

  Dacă figura aia n-a ieșit și părinții n-au mușcat momeala marxistă, acum încearcă altă variantă: S-o omoare, transformând-o într-un soi de învățământ politic „progresist” numit „istoria religiilor”. Puțin probabil să pună cineva botu’ și la asta.

  Profesorii plătiți de la buget și-au dovedit constant și consistent ticăloșia și incompetența în ultimele decenii. Unica lor preocupare a fost asigurarea normelor didactice cu orice preț și imbecilizarea la scară industrială. Grosul producției sistemului de învățământ românesc plătit de contribuabili sunt analfabeții funcționali și plagiatorii. Elevii români au printre cele mai scăzute scoruri PISA din lumea civilizată. Deci cam câtă încredere poate avea cineva de bună credință în recomandările cuiva ce aparține tagmei ce a produs dezastrul?

  • Cateva idei:

   „S-a făcut asta și spre șocul „progresimii” numărul copiilor înscriși la orele de religie a rămas cam același. Între 80% șii 90%” Desi procentul e undeva intre 73-78% vorbim de parinti care decid asta in locul copiilor, nu ca odraslele lor ar fi tare incantate de ora de religie care e mai mult pentru rotunjirea mediilor si hai sa ne mai facem temele la alte ore. Plus ca da bine ca parintele sa fie perceput ca „bun crestin” in societate. De altii ca el probabil. Cat despre efectele educatiei religioase probabil le vedeti si dv, sau auziti in fiecare zi de ele. Daca dupa 12 ani de religie crestina copilul ajunge ca o buna parte din concetateni, ma intreb ce rost mai au aceste ore?

   „Grosul producției sistemului de învățământ românesc plătit de contribuabili sunt analfabeții funcționali și plagiatorii.” Si de ce e asa daca atatia opteaza pt ora de religie? :)) Admirabila revolta dar nu prea are niciun sens ce spuneti.

   ” într-un soi de învățământ politic „progresist” numit „istoria religiilor”. Puțin probabil să pună cineva botu’ și la asta.” Istoria religilor este o disciplina veche si se studiaza, de unde „invatamant politic progresist?” Ce e rau in a avea cunostinte despre cat mai multe lucruri, fie ele chiar si religii? Istoria religilor se facea la istorie, dar destul de scurt.

   • OK. Să fie așa acum ziceți. Su8nt 73%-78% înscriși în loc de 80%-90%.Și într-adevăr părinții își înscriu copii la ore. În districtul școlar în care sunt copiii mei după clasa a VI-a cam 70% din ore sunt opționale. Profesorii fac ore promoționale ca să-i convingă pe elevi să se înscrie în clasele lor. Dacă nu atrag elevi nu prea sunt plătiți. Orele sunt deschise și pentru părinți. Am avut ocazia incredibilă de a vedea cu ani în urmă o oră de latină extraordinar de atractivă. Asta într-o țară anglo saxonă. Dacă în România ar trebui ca profesorii să-și atragă elevii la materiile lor câți credeți că ar strânge 73%-78%? 😂

    Din păcate la ora de religie nu fac nici matematică și inici Limba română. Nu popii sunt de vină pentru analfabetismul funcțional ci restul dăscălimii. Nu-i așa?

    Am văzut ceva imagini de la vecinii canadieni ce fain a ieșit transformarea orelor de religie în cele de istorie a religiilor: Un domn cu turban și barbă impresionantă le explica elevilor de 10-12 ani despre deliciile care-i așteaptă în raiul lui Mohamed pe cei ce pier ca martiri în luptă cu „cruciații”. La o alta, un cucoană plină de tatuaje făcea crize de isterie amețindu-i pe copii cu poveștile despre călugări catolici ce omoară copii în ritualuri secrete.tenebroase.

    • „Dacă în România ar trebui ca profesorii să-și atragă elevii la materiile lor câți credeți că ar strânge 73%-78%? ” Depinde de marketing ul pe care si-l face profesorul, nu spuneti nu. O chestie din liceu legată de un opțional tinut de profesorii de biologie care se numea Educatia viitorilor parinti, probabil la vremea aceea o altă denumire pentru educația sexuală. Curios ca mai multi elevi din cate se aștepta participau la acel opțional, ales de elevi si nu de părinți, as spune că cei mai mulți din clasa mea. Că o fi fost din cauza ca le ținea o profesoară foarte ok sau nu, nu am idee, dar ca fapt trebuie menționat.

     E adevărat că nu popii sunt de vina pentru situația din școli și de după scoli, atunci ce sens mai are sa perpetuezi deja o tradiție devenită cutumă? Daca tot e barbologie, n-ar fi bine sa fie mai puțină?

     Daca asa se fac orele de istorie a religiei in Canada sau nu, nu am idee. Chiar dacă ar fi asa nu e un exemplu bun ca nu asta înseamnă istoria religiilor. Dar dacă mă gândesc mai bine la ce predicau profesorii de religie din scoala generala unde ii expediau in iad pe neoprotestanti de fata cu unii din ei care ramaneau la ora de religie si la alte baliverne pe care le spuneau as zice ca e in acelasi spirit cu ce spuneti ca ati vazut prin Canada.

     • Întrebarea mea era un pic alta. Câți dintre actualii profesori din învățământul de stat român ar fi capabili să-și atragă elevii la orele lor? Ei lucrează ca o fabrică de stat. Produc pe stoc gunoaie pe care știu că le vor vinde pentru că nu există alternativă.

      În privința popilor, vă repet că văd că prindeți greu și scăpați ușor: 😁 Majoritatea zdrobitoare a părinților cred că ora opțională de religie e benefică copiilor lor și-i înscriu acolo. De ce insistați să le luați ceva în care ei văd valoare? Încercați să fiți un pic mai tolerant.

      Peste tot în lume educația de stat scăpată din mâinile părinților și intrată în ghearele unor psihopați cu leafă de la buget devine devine un instrument de tâmpire și imbecilizare.

      • La întrebarea respectiva am raspuns, am zis ca depinde de marketing ul pe care și-l face fiecare profesor, nu spuneti nu înainte de a vedea. Pana atunci acest „argument ” care, e doar o supoziție pe care o faceti.

       Generalizarea nu duce nicăieri, există școli de elită si elevi buni. Exista si elevi mai puțini buni. Iar profesorii sunt la fel. Simplul fapt ca e la stat nu presupune un eșec la fel cum nici educația la privat nu garantează că dacă odrasla e bou v-o transformă în geniu peste noapte ca doar ati platit pt asta. Profesorii nu fac minuni, indiferent la ce școli predau. Dacă materialul nu-i bun nu-i bun si gata.

       Am mai zi mai scris despre ce cred părinții, părinții cred multe si mai apoi constata ca odraslele nu cred la fel. E plin de credincioși cu numele, părinți multi dintre ei. Pe mine ma intereseaza ce crede elevul iar ce crede elevul e clar: se plictisește si isi face temele la alte ore. Cam asta e esenta orei de religie.

       Ultima „meditație transcendentală ” din ce sursa e? Personală?

      • @I-auzi…

       N-ați răspuns. Întrebarea era câți dintre profesorii din învățământul românesc actual, disprețuiți și ridiculizați de elevii lor, ar fi capabili să-și găsească mușterii dacă orele lor ar fi opționale? E vorba de un număr sau un procent nu de gargara „maketing-ului”. Haideți! Înveseliți-ne. 😁

       Nu e vorba de nicio generalizare. România are recordul european absolut la numărul și procentul de analfabați funcționali produși de învățământul de stat. Are cele mai scăzute scoruri PISA de pe continent. Punct. Astea sunt faptele.

       Asta nu e din cauza orei de religie ci din cauza profesorilor de la celeste ore 19-30 de ore / săptămână la care copiii sunt chinuiți de tot soiul de creaturi meschine și inepte numite eufemistic „profesori”.

      • Nu se poate răspunde la o intrebare daca nu s-a făcut acest lucru si nu aveti niste date. In acest caz pot fi si multe surprize, de asta spun că depinde de marketing, profesor, etc. Dv plecati de la premisa că toți profesorii sunt praf si drept urmare, nu pot atrage niciun elev. Intrebarea dv e de fapt o falsă intrebare si se bazeaza pe o presupoziție nu pe niste fapte rezultate in urma unor lucruri deja făcute. Elegant spus, a se scuti.

       Ba da, asta e însăși definitia generalizării, nu ca nu ar fi vorba de generalizare. Cand sunt destui elevi si profesori buni si scoli bune iar dv spuneti ca e dezastru total si toti is praf atunci vorbim de generalizare. Care, inutil sa mai spun, e o eroare. Iar asta e un fapt.

       După dv, toti profesorii de la celelalte materii sunt meschini si doar profesorii de religii mai salvează situația, inteleg eu gresit? Cam asta e ceea ce spuneti de fapt. Nu ar fi mai bine sa fie macar 10 ore de religie pe saptamana ca poate scapam de analfabetismul functional? Cum vedeti lucrurile? Iar dacă toți profesorii sunt responsabili de „distrugerea ” minților inocente și geniale ale copiilor, profesorii de religie nu ar fi, tot după dv. Nu sunt tot profesori, fie ei si popi. După logică dv profesorii = rai , popii = cei mai tari, frate, sunt jmecheri si au bani. E un punct de vedere des intalnit, nu zic nu.

      • @I-auzi…

       N-am plecat de la nicio premiză. V-am întrebat doar câți profesori credeți că ar fi capabili să-și aducă elevii la ore, dacă orele lor ar fi opționale. Fără niciun fel de statistică. Așa după părerea dumneavoastră… Haideți! Curaj! Înveseliți-ne un pic.😂

       Nu cred că profesorii de religie sunt cu nimic mai buni ca restul profesorilor din țară. Marea diferență e că părinții măcar percep orele de religie ca pe ceva util formării morale a copiilor. În timp ce marea majoritate a restului materiilor sunt percepute (și de fapt asta și sunt!) doar ca modalități de asigurare a normelor didactice cu prețul tâmpirii, chinuirii și îndobitocirii copiilor.

       Vina pentru faptul că educația de stat română e lipsită aproape complet de orice fel de valențe educative și e doar o modalitate instituționalizată de spoliere a banilor publici aparține în proporție covârșitoare profesorilor. Ei sunt cei ce tâmpesc copiii la ore. Ei sunt cei ce ticluiesc programe școlare pline de inutilități și manuale școlare pline de aberații, doar spre a asigura slujbe de stat, bugete, etc.. Ei sunt până la urmă cei păduchează inspectoratele școlare, ministerul, și toate celelalte elemente esențiale ale mașinăriei infernale de produs analfabeți și plagiatori. Nu-i așa?

      • Destul de multi dupa parerea mea. De ce n-ar face-o? Sunt multi profesori ok care se pricep sa atraga elevii.

       Este exact pe dos, religia e perceputa astfel si nu discipline ca matematica, biologia sau geografia si cate mai sunt. Marea diferenta dintre mine si dv este ca dv nu prea stiti ce vorbiti dar totusi va place sa vorbiti. Continuati, se pare ca are un efect terapeutic pt dv.

       Cum ii tampesc profesorii pe copii la ore? Prin faptul ca incearca sa-i invete ceva? Repet, daca asteptati minuni puteti astepta mult si oriunde ca degeaba. E drept ce spun?

    • Cand am vazut acest articol pe tema religiei am stiut ca o sa-l gasesc regasesc pe domnul Svejk, debordand de entuziasm si triumfalism masculin. Imi plac si-mi sunt simpatici cei care si-au rezolvat toate dilemele existentiale. Domnul Svejk a gasit combinatia perfecta, crestinism + trumpism, combinatie pigmentata si cu putina masculinitate sportiva, aviatie, arme si masini cu peste 300 cp. Ce poate fi mai frumos decat sa te duci in Texas duminica la biserica si privind la vitraliile scaldate in lumina diminetii sa te gandesti la minunata Creatie a lui Dumnezeu?

     Eu, recunosc, sunt doar un amarat de ateu care inca isi pune tot felul de intrebari existentiale. Mi-e greu sa inteleg care este rostul suferintei, din punct de vedere crestin, copiilor bolnavi de cancer si a durerii parintilor lor? Cu ce au gresit ei?
     Stau si ma intreb, ca un incult ce sunt, a stiut Dumnezeu ca Eva va culege marul? Si ce cauta sarpele ala acolo, la momentul si locul potrivit?
     Si care este rostul acestei inventii ”diabolice”, lantul trofic? Adica, da, am inteles ca trebuie sa murim, sa ne despartim de cei dragi, si sa ajungem la judecata de apoi, dar, chiar asa, sa ne mancam intre noi si pestele cel mare sa-l manance pe cel mic? Chiar nu se putea gasi o varianta mai blanda?
     Poate ne explica domnul Svejk, cel cult si multilateral realizat, cel care-i scuipa cu dispret seminte in cap lui Darwin, care este rostul Creatiei? Ce rost are suferinta? Si de ce au fost nevoiti sa moara de malarie si de foame miliarde de bebelusi si femei gravide de-a lungul istoriei?

     • Și care e sensul suferinței din punct de vedere al „ateismului științific”?

      Suferința e o consecință inevitabilă a conceptului liberului arbitru promovat într-o oarecare măsură de iudaism și apoi preluat și dezvoltat de creștinism. Ăsta e singurul motiv pentru care drepturile omului, libertățile individuale și până la urmă democrația sunt ceva ce au putut înflori de la sine doar în societățile creștine. Pentru ceilalți (japonezi, sud coreeni) asta n-a fost o evoluție naturală ci impusă cu de-a sila de ocupația americană. Sigur că după aia au înțeles și singuri beneficiile. Poate nu e întâmplător faptul că țara cu cea mai puternică dezvoltare a creștinismului din ultimele decenii e Coreea de Sud.

      • erata CA de obicei si nu scrie nimic despre suferintza cind a fost vorba de avertismentul divin,doar despre moartesi munca grea a cimpului.

     • A fi ateu e o opțiune personală. Însă discursul anti-creștin la nivel de clasa a IV-a e din alt film. Un film de la o universitate din Budapesta.

      • Budapesta este un oras foarte frumos. Si, da, si a fi crestin, musulman, hinduist, shintoist, budist etc este, pana la urma, o optiune personala, domnule Harald.
       Si nu, nu sunt anticrestin, dintr-un motiv foarte simplu. Inteleg perfect nevoia si dreptul fiecarui om de a gasi un sens si alinare in viata lui. Si despre lucrurile astea sensibile cred ca este bine sa se vorbeasca mai cu smerenie si cu modestie. Faptul ca esti crestin nu iti da dreptul sa vorbesti ca si cum ai detine adevarul absolut, domnule Harald. Toti suntem Cautatori pe acest pamant, si, mai devreme sau mai tarziu, toti va trebui sa ne privim destinul in ochi si sa imbratisam suferinta, domnule Svejk. Daca, inaintea noastra, au facut-o miliarde de copii nevinovati o sa o facem si noi astia mai batrani si mai pacatosi.
       Din punctul de vedere al unui ateu, suferinta nu are niciun sens, este doar o realitate amarata a vietii. Si, daca ma intrebi care este sensul suferintei, domnule Svejk, poti sa-ti un singur lucru, inca nu ai cunoscut adevarata suferinta, cea in fata careia toti ne cutremuram. Si in momentul acela nu ne mai ajuta nici caii putere, nici aviatia si nici transpiratul la sala de forta…

      • @alehin – ”Budapesta este un oras foarte frumos”

       Subiectul nu era Budapesta ca oraș. Subiectul era o universitate din Budapesta care oferea burse și pregătea activiști anti-creștini. Cei mai mulți dintre ei erau deja oameni lipsiți de identitate, așa erau ei recrutați, exact pe criteriul ăsta. Încercarea de a deturna discuția spre Budapesta ca oraș seamănă a o muscă pe căciulă, așa ar fi spus bunică-mea 😀

       Am scris asta mai sus și o repet: o persoană care se consideră educată ar trebui să fie capabilă să înțeleagă conceptul de divinitate. Există pe lumea asta inclusiv religii animiste, care n-au nimic de-a face cu creștinismul. Oamenii aceia se închină la copaci și la pietre și nu e nimic greșit în asta. Însă a respinge conceptul de divinitate denotă lipsa unei minime capacități de înțelegere.

      • Draga domnule Harald, am inteles foarte bine unde bati cu Budapesta, dar am zis sa fac o mica gluma… Saracul Soros, unde a ajuns… Un om generos, un mare umanist si care, evidend ca nu este anticrestin, tocmai pentru ca este o minte luminata.
       Conceptul de ”open society” are in primul rand o latura spirituala si anume sa ne pastram ”mintea deschisa” la idei, la provocari. Fanatismul intelectual si religios sunt o mare amenintare pentru societate, pentru democratie, spune Soros. Din cauza frustrarilor, fricilor de tot felul si a nepasarii, oamenii vor vota lideri tot mai lipsiti de substanta umana (gen Trump) si societatile vor aluneca catre dictatura, spune Soros.
       Si pozitia lui Soros cu privire la migranti, pe care eu o consider gresita, subliniez, gresita, vine din prea multa bunatate si umanitate. Este clar insa ca societatile noastra nu sunt in stare sa integreze repede acesti migranti si astfel pacea sociala este amenintata iar intoleranta, ura si xenofobia sunt in crestere puternica.

       Si ca sa inchei cu o gluma, eu nu ma consider prea educat si nici prea destept, dar nici dumneata nu pari genul care sa ”intoarca obrazul” si sa ”isi dea camasa de pe el” in bunul spirit crestin… :)

      • a fi ateu e o potiune personala.Dupa cum si a fi credincios ar trebui sa fie o optiune personala.
       Cind indoctrinezi copiii de mici cu amenintarea iadului pt motive puerile NU mai exista nici liber arbitru,nici optiune personala, doar santaj si indoctrinare.

   • @alehin – am scris eu însumi asta de mai multe ori: nu obișnuiesc să întorc și obrazul celălalt. Am fost botezat ortodox, însă personajul meu favorit, din toată Biblia, e Noe.

    Noe făcea el tot felul de lucruri cam nefăcute, dar ”mergea cu Dumnezeu”, asta spune în Biblie despre el. Și Dumnezeul lui Noe era un Dumnezeu răzbunător, asta e partea cea mai amuzantă a întregii povești 😀

  • Autorul zice de o zecime de procent, adica 1 la mie! Dar statistica viului ne spune ca foarte buni sau foarte rai din orice lot sunt doar 1/16, deci cam 6,25% din fiecare. Iar 20% din cauze produc 80% din efecte. Cand evaluam elevii, profesorii sau pe oricine alcineva, trebuie sa adaptam grila de evaluare astfen, ca daca nu inseamna ca folosim o grila falsa.

   • Grila ca grila. Întrebarea e de ce bat toate recordurile europene la producția de analafabeți și plagiatori dacă-s chiar așa de buni? 🙄

    Așa era și-n vremea lui Pingelică: Specialiștii erau minunați, sistemul era perfect, producții record la tot pasul, numai că țara pierea de foame și de frig. 😂

  • Domnule Svejk,

   Am fost destul de norocos sa merg la un liceu de elita, si dupa aceea la o facultate de elita pe vremea comunismului romanesc. Cam 40% din profesori erau extrem de buni la materiile lor, si le sunt recunoscator pentru ca am fost admis la facultate fara sa fac o ora de meditatii private. Restul erau de umplutura si nici nu prea contau, pentru ca loazele de elevi de liceu la vremea respectiva oricum se concentrau pe materiile de interes la admiterea la facultate. La liceele ordinare cred ca situatia era cum o descrieti, cu foarte putini profesori intr-adeva buni.

   Tot norocos am fost pentru ca in SUA am nimerit intr-o biserica greceasca (nici o biserica romaneasca pe aproape). Foarte curand am descoperit ca singura biserica ortodoxa pentru care am respect e cea greceasca, pentru simplul motiv ca nu a trecut prin chinurile comunismului. Popa nu te ingenunchea in timpul slujbei pana la a-ti distruge spatele si genunchii, si e o biserica in care enoriasul chiar conteaza. Au o scoala duminicala de exceptie, in care copiii invata nu numai religie, ci au si lectii de limba si istorie a Greciei. Adultii au si ei parte de lectii duminicale. Daca as fi avut copii de varsta scolara, i-as fi incredintat bisericii grecesti fara nici o indoiala.

   Acestea fiind spuse, observ o mica dihotomie de logica in ceea ce spuneti.

   Devreme ce profesorii de religie sunt tot la fel de incompetenti ca oricare alti profesori, ce rost mai are de predat religia in scoala si cheltuit bani de la buget pentru ea? In al doilea rand, cum poate fi chiar evaluata competenta unui profesor de religie? Vorbim de un domeniu social obscur. Se masoara dupa cati copii se duc duminica la biserica, dupa cate rugaciuni stiu si cred in ele, sau dupa ce, devreme ce programa scolara e atat de confuza?

   Nu mai bine bisericile isi au in grija propriile lor scoli duminicale? Sunt sigur ca diversele culte ar stii sa isi organizeze scolile duminicale in loc copiii sa fie practic fortati sa se duca la lectiile de ortodoxie, ca nu au altceva la dispozitie.

   • Așa să fie cum ziceți dumneavoastră. Eu am povestit cu ceva timp în urmă despre profesorii ce mi-au luminat copilăria și adolescența: 😂

    https://www.contributors.ro/despre-educatie-in-tara-care-isi-ignora-mortii/#comment-552803

    Privind la fiasco-urile în cascadă produse de sistemul român de învățământ, se pare că majoritatea zdrobitoare a profesorilor sunt ca ăia pe care i-am avut eu iar ai dumneavoastră sunt doar în povești frumoase de altădată. 🙄 Și mai grav e faptul că nu se întrevede niciun semn de îndreptare. Spuneți că sunteți familiar cu sistemul de învățământ american. Aici cam peste tot în școlile bune majoritatea claselor devin după o anumită vârstă opționale. Câți dintre profesorii din România credeți că ar fi capabili să-și găsească mușterii dacă orele lor (la care citesc cu lehamite ceva de care le și lor scârbă) ar fi opționale? 🤣

    La aia cu bugetul nu uitați un lucru: de regulă oamenii cu copii sunt grosul contribuabililor. Și ei optează în majoritatea lor zdrobitoare să-și înscrie copiii la orele opționale de religie.

    În același timp statul cel mărinimos le bagă obligatoriu pe gât tuturor elevilor de liceu (pe banii contribuabililor!) calcul diferențial și integral, elemente de fizică cuantică, chimie analitică, etc.. Asta pe niște elevi ce după 11-12 ani de școală au dificultăți enorme în a face o sau împărțire înmulțire simplă.😂 Îi obligă pe bieții gângavi cu vocabular de 50-100 de cuvinte, ce abia se semnează, să învețe papagalicește pe dinafară comentarii inepte ale unor lucrări literare moarte pe care nu le-au citit și nici nu le vor citi vreodată. Și toate astea doar pentru a asigura norme didactice unei armate de paraziți ce distruge sistematic viitorul țării. Asta nu vi se pare o risipă cumplită?

  • Sitetizand ce spui dumneata:
   profesorii = vai de capul lor
   religia, ortodoxa probabil = buna
   istoria religiilor = ineptie progresista (o fi si Eliade neomarxist?)
   (din nou) profesorii = niste nenorociti.

   In acest context, as da orice sa aud parerea dumitale despre evolutia speciilor/darwinism :) si stiinta in general :)

   • Mihaela,stimata doamna/dominsoara, stimati forumisti,NU poti avea un dialog rational pe tema religiei cu domnul Sveik.Domnia sa e de o ipocrizie proverbiala:NU cunoaste istoria iudeo-crestinismului dar MAI ALES nu prea are o idee despre dogmele fundamentale ca si despre diferentzele esentiale si de netrecut dintre modurile de interpretare diferite a anumitor dogme in diferite denominatiuni iudeo-crestine, secte sau culte vs compenentele mainstream ale iudeo-crestinsimului, catolicismul,ortodoxia si protestantismul clasic luteran si calvin.
    DAR isi asuma intr-un mod fanatic,extremist si pagubitor rolul de un politicianism ieftin de aparator al crestinismului in fata atacurilor „progresimii neomarxiste” ca si cum TOTI criticii acestei religii ar fi neocomunisti.adica o gindre tipica alb-negru,”cine nu e cu noi e dusmanul nostru”.
    Am intilnit si alte cazuri similare, care credeau f simplu ca „toti ateii sint comunisti si neomarxisti” si punct.
    Partea trista e ca acest mod radical extremist poate fi intilnit la multi dintre profesorii de religie din tara care aplicind cam aceleasi tipare considera ca toti ateii,respectiv criticii ortodoxiei sau cei de alte religii sint dusmanii credintei si MAI GRAV ai poporului roman fiindca(nu-iasa?!) poporul roman e ortodox prin excelentza chiar daca numerosi etnologi si antropologi au demonstrat ca practic f multi dintre romanii care se declare ortodocsi nici macar NU cunosc dogme de baza si practicile elementare ale acestei religii,fiind in nr mare superstitiosi si chiar adepti ai unor practici pagine fie in contradictie cu ceea ce sustine ortodoxia,fie superficial crestinate.
    Dar binenteles ca toatge aceste adevaruri sint rezultatul dezinformarilor „neomarxiste” in opinia domnului Sveik si a incerca un dialog cu domnia sa (ca si cu alter ego-ul-suspectez ca e vorba de aceeasi persoana Harald).Acesti domni practica un joc politicianist si atit, nu-i intereseaza anumite adevaruri.

   • Păi hai să le luăm pe rând:

    Nu e vai de capul profesorilor, ci de cel al papagalilor care le plătesc lefurile degeaba ca să livrez de decenii doar rebuturi. Eu mă bucur că n-o mai fac. 👍

    Puteți să-mi spuneți ce anume e rău în creștinism și/sau ce precepte ale ortodoxiei vi se par nepotrivite? Cu cuvintele dumneavoastră.

    Nu. Eliade nu era marxist. El era legionar. De asta a fost închis întâi în beciurile siguranței și apoi împreună cu Nae Ionescu și alți lideri ai mișcării în lagărul de la Miercurea Ciuc de Carol al II-lea. Tot datorită „martiriului său legionar” a fost trimis imediat după venirea legionarilor la putere ca atașat de presă la Ambasada din Londra și apoi la Lisabona unde a petrecut în mod confortabil al doilea război mondial. Ca să fie sigur că nu va fi rechemat în țară și (Doamne ferește!) trimis pe front de Antonescu, ca restul legionarilor, a scris o odă în proză dictatorului portughez Slazar: „Dictatura dragostei a lui Salazar”. O găsiți on line. E copioasă. 😁 Lucrătura l-a gâdilat în mod plăcut pe dictatorul portughez, care l-a primit de mai multe ori în audiențe private pe fericitul autor și a insistat pe lângă Antonescu ca Eliade să fie lăsat la post la Lisabona.

    Scamatoria cu orele de religie transformate în ore de istorie a religiilor s-a produs în Canada. Orele au devenit ore de îndoctrinare marxistă. „Profesorii„ de acolo ar fi putut preda cu succes la orele de „educație ateistă, materialist-dialectică” din vremea lui Pingelică.

    Văzând volumul de analfabeți, plagiatori și alte rebuturi produs cu abnegație de învățământul românesc, cum altfel i-ați defini pe profesorii ghiftuiți de la buget ai țărișoarei noastre? 😉

    Părerea mea despre Darwin e cât se poate de proastă. Nu am niciun dubiu că omul s-a aberat din toate puterile. A postulat că maimuța devine om printr-un proces natural și inevitabil de evoluție și selecție. Uitându-ne în jur nu vedem nicio maimuță care să devină om, în schimb vedem din plin vedem fenomenul invers: Oamenii care „evoluează” la stadiul de maimuțe. 😂

    • Din cugetarile domnului Sveik:”Nu. Eliade nu era marxist. El era legionar.”
     Hmmmm… pt. cineva care pretinde ca are o cultura la un nivel de eruditie sa sustina inca asa ceva e o dovada nu numai de lipsa de respect fata de personalitatea complexa a istoricului si omului de cultura M Eliade;dar si o dovada ca exista destule lacune in cultura dinsului. Afirmatia asta ridicola si trista experientza a lui Eliade alaturi de N Ionescu reprezinta inca cica un argument „forte” pt. neolegionarii sfertodocti si altii asemenea lor.
     Ca biograf AUTORIZAT inca din timpul vietii lui Eliade IP Culianu a dovedit cu destule argumente in excelenta biografie dedicata maestrului „Mircea Eliade” ca asocierea cu legionarii a fost FORTZATA si NEDREAPTA in contextul in care un om de joasa spetza si de trista amintire in istoria Romaniei cum a fost Carol al doilea dorea sa se rafuiasca cu toti inamicii dovediti si potentiali astfel incit si Eliade a carui pozitie a fost cit se poate de controversata in cercurile intlectuale ale vremii nu degeaba a picat in cursa acestui individ josnic datorita atitudinii lui de fronda fata de dictatura carlista.Cei declarati de stinga il acuzau ca ar fi de dreapta cu deviatii spre extrema dreapta, in timp ce anumti reprezentanti ai cercurilor de dreapta il acuzau de simpatii de stinga;ASA se intimpla cind e vorba de mari personalitati care nu pot fi simplist etichetate dupa cum vrea domnul Sveik.
     IP Culianu, la rindul sau un erudit, un om de o vasta cultura, una dintre cele mai marcante personalitati ale culturii romane din exil din a doua jumatate a sec. XX face o analiza elocventa a curentelor de pe scena politica interbelica, in cartea respectiva, la rindul ei un monument de eruditie,MAI ALES a dreptei conservatoare si a extremei drepte.
     Eliade,ca si multe alte personalitati ale vremii, a fost doar fascinat de persoana lui CZ Codreanu in care vedea un visator idealist, total rupt de realitate, FARA a-i impartasi doctrina si FARA a fi un membru activ al Garzii de Fier.Afirmatia FALSA ca Eliade a fost legionar are echivalentul unei birfe,consacrate pe vremea comunistilor lui Dej in buna traditie proletcultista dat fiind ca din exil Eliade NU se dovedise a fi un simpatizant al noului regim, din contra devenise un critic acerb.De asemenea nu are rost sa insist asupra personalitatii complexe si controversate a lui N Ionescu.Reprezentant al dreptei antisemite ultranationaliste (in care marele antisemit a fost AC Cuza, nicidecum CZ Codreanu) N Ionescu a avut un caracter mefistotelic, era obisnuit sa-i ridiculizeze pe toti inclusiv pe legionari (cu al lor cult al sfintei munci) NU a fost la rindul lui un legionar activ, doar un simpatizant al lui CZ Codreanu de a carui naivitate nu se indoia nici el.
     Nu mai are rost sa intru in detalii, pt. cei interesati cu adevarat de ADEVAR cititi IP CULIANU „MIRCEA ELIADE” si punct. Va va lamuri.
     Ma rog in privinta lui Salazar (la rindul lui o personalitate complexa care nu se incadreaza prea usor in etichetarile simpliste dorite de domnul Sveik) a facut si el greseli, nimeni nu e perfect. Pe de alta parte se arata in cartea respectiva cum Salazar care acorda rar audiente si scurte in general a avut o intilnire cu Eliade care a depasit programul obisnuit al audientzelor acordate personalului diplomatic in cadrul careia i-a transmis lui Antonescu sa se retraga de pe front sa nu lupte dincolo de granitzele Basarabiei.La intoarcerea la Bucuresti Eliade nu a apucat sa trasnmita mesajul personal al lui Salazar direct lui Antonescu, s-a intilnit cu celalat Antonescu.(urmarit fiind de Gestapo).NICI vorba ca sa riste sa fie trimis pe front asa cum insinueaza domnul Sveik. O fi fost Eliade fascinat de personalitatea lui Salazar dupa cuma fost fascinat de cea a lui CZ Codreanu ceea ce NU inseamna ca Eliade a fost legionar 100%.Etichete pt. cei obisnuiti sa aplice etichete.
     „Scamatoria cu orele de religie transformate în ore de istorie a religiilor s-a produs în Canada. Orele au devenit ore de îndoctrinare marxistă. „Profesorii„ de acolo ar fi putut preda cu succes la orele de „educație ateistă, materialist-dialectică” din vremea lui Pingelică.”
     Dovezi,ceva? fara dovezi e usor sa acuzi; pe de alta parte ce inseamna „ore de indoctrinare marxista”?Sa dovedesti ca iudeo-crestinismul ca si iudaismul e o religie sincretista in esentza, ca mitul potopului a existat in n forme cu mii de ani inainte variantei biblice autorizate ca fiind cea buna 100& cu Noe si familia, sa dovedesti ca mitul sacrificiului singeros datator de viata exista cu mii de ani inaintea lui Isus,ca V Testament s-a inspirat si din alte mituri mult mai vechi, ca nu exista dovezi referitoare la Adam si Eva sau ca povestea caderii lui Satan si a ingerilor razvratiti pe pamint(mai corect al alungarii lor) e doar un mit?!Deci astea sint argumente neomarxiste?F interesant, cred ca toti savantii experti in istoria religiilor si in Biblie trecuti in tabara atee sau agnostica sint niste neomarxisti ordinari.Nu mai vorbesc de gnostici sau de adeptii altor religii sau scoli spirituale.Vai ce simplu!!!

     „Părerea mea despre Darwin e cât se poate de proastă. Nu am niciun dubiu că omul s-a aberat din toate puterile. A postulat că maimuța devine om printr-un proces natural și inevitabil de evoluție și selecție. Uitându-ne în jur nu vedem nicio maimuță care să devină om,(…)”
     Da, si?! Si eu sint de acord ca exista destule lacune in teoria oficiala a evolutiei darwiniste DAR are Pamintul doar 7 sau 8 mii de ani dupa cum sustine cronologia ebraica (cea mai..corecta) sau ca de fapt sistemul solar are o virsta de peste 4miliarde de ani?!?!Da,argumentele clasice tipice.NU e vorba de maimutza ci de stramosi comuni omului si maimutzelor.Oricit de mult va displace, biologic avem in comun f multe cu maimutele, mai ales cu cele antropoide(o gluma divina oare?! D-zeu a facut moaimele ca sa se distreze si fiindca nu se distra suficient de mult a luat niste moaime si le-a transformat in oameni ca se distreze si mai bine.).Acum pe linga multiplele specialitati sa inteleg ca ai domnule Sveik si o diploma de expert in biologie ca sa contesti asemanarile dintre om si maimutza?!
     „Nu vedem nici o maimutza ca se transforme in om” desigur daca procesul de transformare a stramosilor nostri comuni in oameni a durat milioane de ani nici nu avem cum.Desigur, aici si eu sint de acord ca exista destule lacune si lipsuri in tgoeria lui darwin iar cele mai moderne abordari ale evolutionismului contemporan nu ma conving 100% DAR NU exista nici suficiente dovezi pt. a dovedi ca omul a fost facut din lut, iar Eva din coasta lui Adam, ca cei 2 au muscat dintr-un fruct oprit intr-o ipotetica Gradina a Edenului dupa care D-zeu Tatal alerga innebunit dupa ei „Adame, Eva, unde sinteti,unde v-ati ascuns?!?!”-era senil Mosul sau temporar amnezic sau pur si simplu NU era omniscient?!
     Deci nu ti-o fi placind Darwin, e dreptul dumitale sa-l contesti, eventual scrie o lucrare academica pe tema asta DAR NICI argumentele bilblice Nu stau in picioare la o analiza cit de cit critic rationala si obiectiva.
     Cu alte cuvinte cind vine vorba de originea noastra prea multe dovezi nu exista.O fi avind destule lacune teria evolutiei, dar deocamdata e singura care explica rational avind si dovezi (nu suficient de multe si de concludente, recunosc) DE CE avem atit de multe in comun cu maimutzele.
     In rest- apropo de indoctrinare neomarxista-cum scriam mai jos nici o problema la noi vor fi destui profesori care sa convinga de necesitatea aderarii romanilor ortodocsi la ordodoxia preavoslavnica made in Rusia, iar Putin si Statul Rus sint aparatorii Adevaratei Morale si a Adevaratei Religii-Ortodoxia Rusa preavoslavnica in fata asediului Satanismului Occidental Decadent si al religiilor degenerate catolicismul si protestantismul occidentului.
     Nu ma mir DE CE Lev Tolstoi era un inamic neimpacat al ortodoxiei preavoslavnice FARA ca sa fi fost leninist sau bolsevic.Ma rog, e simplu sa etichetezi.

     • Scrieți tare adânc și mărturisesc că n-am putut să vă urmăresc. Încercați să vă organizați ideile, dacă chiar le aveți în paragrafe. V-ar fi de mare folos niște exerciții compoziție. Când eram copil vorbeam repede înghițind cuvintele și scriam la fel de dezlânat ca dumneavoastră. Mama mă punea să scriu aproape zilnic câte o scurtă compunere despre evenimentele zilei precedente. După acea mă punea să i-o citesc clar și fără grabă. În timp asta m-a ajutat enorm atât să mă exprim coerent cât și să scriu inteligibil.

      Am făcut același exercițiu cu copii mei (toți aveau același defect) și le-a fost și lor de foarte mare folos. Încercați și dumneavoastră, Eu cred că nu e niciodată prea târziu.

      Am priceput doar că ați considerat aderarea lui Eliade la mișcarea legionară ca ceva forțat. Cine l-a forțat? La vremea când a devenit el legionar mișcarea legionară era ilegală. Am citit memoriile lui Eliade dintre 1907 și 1960 (au apărut în cel puțin două ediții la Humanitas) și nu am găsit niciun rând în care să afirme că cineva l-a forțat să intre-n legiune.

      • Nu ai priceput mai nimic da’ nu-i bai; NU a fost vorba de nici o aderare;Eliade era un protejee a lui N Ionescu, dusman al regelui amindoi simpatizanti a lui CZ Codreanu.NU era membru al Garzii de Fier.
       In rest, te imbeti cu apa rece, nu am nevoie de sfaturile dumitale.

    • „Văzând volumul de analfabeți, plagiatori și alte rebuturi produs cu abnegație de învățământul românesc, cum altfel i-ați defini pe profesorii ghiftuiți de la buget ai țărișoarei noastre?”
     Desigur ca e o problema;se pune intrebarea oare nu cumva chiar SE DORESTE ASTA?! Desi e o generalizare iarasi f subiectiva Mr.Sveik, sint convins ca exista destui profesori la diverse scoli de elita care nu se incadreaza in definitia dumitale.Aici iarasi te contrazici avind in vedere ca recunosti limitele scolii gratuite de stat din US.pai si la noi exista destule scoli licee de elita spre deosebire de cele de rind fara prea mare perspectiva care joaca rolul scolilor de elita din US,ca in materie de universitati nu ma bag; pe vremea mea UBB Cluj a fost o scoala destul de dura pt. gusturile mele, poate prea dura.
     Pe de alta intrebare la CE bun?(cea mai mai mare crima a fost desfiintarea scolilor profesionale) scolile de rind mai ales cele din mediul rural si din orasele mici se vor „bucura” in tandem de prezenta pe linga a profesorilor de genul celor la care te-ai referit si a celor „experti” in religia neamului adica cea ortodoxa, ceam mai tare si a nepretuitelor ore de religie in care elevilor li se va „demonstra” ca e bine sa lupti impotriva ateilor si a ereticilor adepti ai altor religii care ameninta spiritualitatea noastra ortodoxa sa-i combati prin toate mijloacele si chiar sa-i urasti daca nu se convertesc oa sfinta ortodoxie,ca e bine ca elevii sa stie ca pamintul si lumea au doar cca 7 sau 8 mii de ani,si de ce nu ca evreul e dusmanul nr 1 alaturi de eretici,de catolici si de atei, dusmanul nr 2 musulmanii,ca „daca treci pe linga o biserica si nu-ti faci cruce te calca masina”,etc,etc.
     „Succesul” e garantat cu asemnea profesori,nu-i asa?Plus dragostea frateasca fata de fratele ortodox rus si fata de statul rus la cae m-am referit deja(asta mai pe ascuns,evident).
     Sint tare curios sa vad daca ruptura se va adinci intre adeptii ortodoxiei dure pastoriti printre altii de faimosul Teodosie zis Spagoveanu si cei ai liniei impuse de patriarh pro europene si pro ecumenice;adica batista pe tambal cind e vorba de dogme incomode, hai sa fim europeni si pro-ecumenici si sa mai stringem mizeria sub pres.
     Oricum facea furori un video postat pe youtube prin 2010 2012(nu mai stiu daca a fost vorba de o farsa sau a fost autentic) in care studentii/elevii unui seminar teologic ortodox asistau la o „lectie” in care „profesorul” le „demonstra” cu emfaza ca „teoria” dupa care pamintul se invirte in jurul soarelui e doar o teorie si in realitate soarele se invirte in jurul pamintului.Ma rog fiecare cu invirtelile lui.
     Erata”specilizari nu specialitati”

     • E bine că admiteți responsabilitatea profesorilor în starea catastrofală a învățământului românesc.

      Apoi încercați să-i faceți pe popi responsabili de asta. Aici e mică problemă de logică. Popii au doar o oră pe săptămână indiferent că ne referim la școli sătești sau la buricul Bucureștilor. Indiferent că sunt buni sau slabi popii nu pot să compenseze în ora aia dezastrul migălit de dăscălime.

      Iar dacă e să ne referim la situația din America, cel mai bune licee din țară sunt cele catolice. TOATE școlile bune au o puternică componentă creștină și adesea ore de religie obligatorii. Școlile „laicizate” intrate păe mâna statului au devenit fabrici de analfabeți exact ca-n România. Îmi vine greu să cred că toate astea sunt doar coincidențe.

      • „Apoi încercați să-i faceți pe popi responsabili de asta. Aici e mică problemă de logică. Popii au doar o oră pe săptămână indiferent că ne referim la școli sătești sau la buricul Bucureștilor.”
       Ei, unde dai si unde crapa;eu de ex NU am incercat sa-i fac responsabili doar pe popi, am afirmat ca ei contribuie colectiv la mocirla in care zace invatamintul romanesc mai ales in mediul rural si in orasele mici.PROBLEMA PRINCIPALA e c ain invatamintul romanesc orele de rleigie ar trebui sa insiste pe latura morala de respect fata de cei din jur INCLUSIV pt.cei care au alte credinte ori sint atei.Respectiv -asa cum i-am explicat lui Mister Harald mai jos-pe IMPORTANTA educatiei de a avea un rost in viata, de a face ceva corect pt. ei si pt. comunitate.Ori daca in invatamintul de la noi vor exista tot mai multi asa zisi profesori de religie adepti ai liniei dure cu dogme de genul „noi sintem ortodocsi trebue sa luptam impotriva ateilor, ereticilor si ai celor de alte credinte care ne spurca cica neamul” sau pilde de 2 bani „treci pe linga o biserica si nu-ti faci cruce te calca masina”(dupa cum scria intr-un manual mai demult intens criticat) atunci ar fi din rau inspre mai rau.Religia in scoli cel putin in invatamintul obligatoriu de citi ani or fi el NU ar trebui sa contina astfel de subiecte ar trebui sa faca cum fac catolicii cel putin de astazi:concentreaza-te pe CEEA CE NE UNESTE NU pe ceea ce ne dezbina sau ne poate dezbina;sper ca am fost suficient de clar.
       Si sint suficient de sceptic ca linia moderata a patrierhiei ar avea mai mult succes decit cea dura. Pe de alta parte importanta orelor de religie e covirsitoare, chiar daca sint putine.Oricum e un subiect extreme de spinos.

      • @Lamuritorul

       Dumneavoastră sunteți incapabil să scrieți un text coerent. Nici măcar cu atâta nu v-ați ales din școală, dacă nu de acasă.

       De unde știți atunci cu atât siguranță ce anume ar trebui să facă școala? 😂

    • Evoluția susține că la un moment dat omul si maimuță au avut un strămoș comun din care au evoluat separat. Evolutionistii mai spun că e ca si cum 2 oameni au avut la un moment dat un strămoș comun deși ei sunt diferiți. Cert e că oricât de diferiți ar fi sunt tot oameni, nu specii diferite. Dacă îi vezi pe strada stii ca sunt oameni si nu altceva.

     • Da dar sper că admiteți că vedem destul de frecvent oameni ce „evoluează” fulgerător la stadiul de maimuță sau chiar de bizon. 😂

      • Indiferent daca sint religiosi sau nu?F interesant ca in tari pretins neomarxiste ca Suedia, Norvegia si Danemarca unde maj. populatiei autohtone era fie atee, fie agnostica,liber cugetatoare si care avea cel mai jos nivel al criminalitatii din lume a fost nevoie(?!?!) de importul unor populatii (singe proaspat) adepti ai unei anumite religii a pacii ca sa se schimbe situatia.Sa fie vorba doar de neomarxisti sau trebuie schimbat ceva in materie de drepturi ale omului mai ales partea cu libertatea de constiinta?!AICI e de fapt problema.Si atunci ce se va intimpla in invatamintul de la noi de ex in materie de religie?Vom reveni la „noi avem singura religie adevarata” si de aici pina la extremism nu e decit doar un pas.;sau ma rog mai multi in functie de caz.Vai de noi.

      • @Lamuritorușl

       Din ciclul „gura păcătosului, adevăr grăiește” iată că ați bunghit marea problemă: Creștinismul a făcut din țările scandinave un model de civilizație, umanism și conviețuire pașnică. Însă pe măsură ce au abandonat creștinismul au intrat în scenă marxiștii ce au importat criminali bestiali din toate colțurile lumi. Și uite așa a ajuns Goteborg un soi de hazna ca Bagdad sau Ouagadougou. 😂

       Jumătate din scandinavii de sub soare trăiesc în Minnesota, Iowa, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Nebraska, etc. În localitățile cu majoritate scandinavă bisericile sunt pline și criminalitatea e 0. Merită reținută diferența…

      • Asta observi doar in cazul celor care indraznesc sa-ti critice opiniile extremiste, mister Sveik? Sau,daca cineva doar te lauda, nu mai conteaza forma in care se exprima?
       PS: conteaza ideile mai mult decit forma, mai ales cind te grabesti.Aici Nu sintem la un concurs de literatura,ci pe o platforma de comunicare;nu-ti place ce scriu sau cum scriu,sau amindoua, esti liber sa-ti vezi de treaba si sa ma ignori.

      • Si un mic PS: asa se intimpla cind ai ZERO argumente, continui,ca strategie cica de „demolare” a „adversarului” cu sofisme: ba „agent neomarxist”,ba” scrii neingirjit, ai nevoie de lectii de compunere „(eu care aveam note mari in general la literatura si la gramatica”) etc,etc, nimic nou,pe linga selectia observationala, adica ignorarea argumentele valide pe motiv ca nu se potrivesc cu versiunea mea de adevar,sofisme simplutze si previzibile.
       Inca odata: aici sintem pe o platforma de comunicare, nu de concursuri de genul” cine scrie cel mai frumos cel mai cursiv”(mai ales fara sa spuna nimic sau fara sa bata cimpii cum faci d-ta pe acest subiect)Unii au mai putin timp pt. scris, nu sint privilegiati ca d-ta care se pare ca ai tot timpul din lume ca sa fii f. activ pe acest forum.

  • Citește asta:
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5985927/
   Coroborează cu:
   – dotarea școlilor
   – salariile profesorilor
   – mediul social.
   Se cam leagă cu scorurile PISA. Mai ales că zilele astea am citit că statul român le-a mărit celor din sistemul judiciar salariile cu echivalentul a cca 2/3 din salariile din preuniversitar. Vreo 16 miliarde de lei – un fleac!
   (Am întâlnit preoți cu har care predau în școli cu profesori blazați, limitați, tociți, unii chiar proști, alți și proști și răi.)

   • Acum adevărul că la ce produc, e păcat și de banii pe care-i primesc.

    Treaba e un pic invers. Întâi ar trebui să arate că pot oferi ceva și abia apoi are sens să vorbim de lefuri mari.

    La magistrați situația e complet diferită. Acolo se văr rezultate. Oamenii ăia sunt chiar foarte productivi: Gândiți-vă numai pe câți politicieni și alți mafioți de bine i-au scăpat de pușcărie? Nu merită băieții ăia fiecare bănuț pe care-l iau ca leafă sau pensie specială? 😂

    La dăscălime nu contează dacă-s plătiți mult sau puțin, că produc același volum de analfabeți. 😉

 4. Ideea ca religia ar fi opțională e o glumă atata timp cat nu exista alternativa. Elevii minori nu pot părăsi școala la mijlocul programului. Adesea nu exista opțiunea folosirii terenului sau sălii de sport, respectiv a bibliotecii.
  Nepoata-mea e pasionată de desen, dar i s-a acrit de cate picturi cu ingeri si sfinti a fost obligată sa faca.

 5. E bine ca parintii elevilor sa poata opta intre diferitele forme enuntate de dvs., in viitor.
  Pina atunci, BOR trebuie sa se deparaziteze de agentii lui Kirill, care nu are nici o putere duhovniceasca asupra ei; doar lumeasca, prin agenti secreti; poate SRI si SIE se fac si ei folositori!
  Asta e cerinta momentuluiu. Ce-o fi, vom vedea. Dupa ce Ucraina se rupe definitiv de Moscova (inclusiv religios) si razboiul se va incheia.
  Poate ca si o apropiere mai mare de Roma ne-ar putea ajuta, zic eu…

 6. In Franta sau Belgia se studiaza deja Coranul in unele scoli, la nivel informativ doar, iar copiii crestini nu au voie sa manance in fata unui musulman in timpul Ramadanului. Ar fi o idee, ca in locul orelor de religie ortodoxa sa existe o ora optionala din alta religie: sintoism, budism, taoism, islamism, etc.
  Altfel, ore de educatie sexuala. Fie religie, fie educatie sexuala. Una din doua. Ce ar alege romanii?

 7. Eu as fi pt predarea religiei in scoala, dar conteaza extrem de mult cum se face asta. Fi-miu a facut liceu catolic de baieti. Religia nu era religie, se numea de fapt etica. Nu a ramas cu nimic, nu i-a stricat, dar nici nu i-a folosit.
  Nepoata e incintata de orele de religie deoarece li se pune filmulete. I-a placut f mult sa fie si la Comunion, s-a imbracat frumos si a defilat prin sat.
  Nu sunt eu din ala dasteptu dar cred ca religia, printre multe alte chestii, intareste si spiritul de comunitate. Eu merg, f. rar, la biserica, imi place, mai ales cind se cinta!

  • Unul dintre rolurile religiei este acela de a crea individului o identitate. Iar ”spiritul de comunitate” este foarte important și este foarte apreciat în Germania, mai ales în sudul Bavariei, de exemplu. În timp ce marxismul sau fascismul (național-socialismul) împiedică individul să-și formeze o identitate. Asta e problema cu ideologiile colectiviste și de asta asistăm la perorații împotriva religiei. Omul nu trebuie să aibă nici identitate proprie și nici voință proprie, în ideologiile colectiviste.

   • Ce identitate creează religia? Identitate de grup în care toți gandesc la fel? Ca alta identitate în afara grupului nu este. Oare de ce credeti ca atat fascismul cat si comunismul sunt numite mari religii politice? Sursa lor de inspirație au fost religiile.

    • Domnule Max, GENIALA replica, chapeau!!Nici nu ma mir ca de-alde mister harald sau mister sveik n-au replicat.Ei sint prea ocupati sa lupte cu agentii neomarxisti de peste tot, mai ales de aici.

 8. Tare ar fi interesant un studiu empiric privind ce se intampla de fapt in acele ore de religie la diferite scoli. Dar probabil ar fi foarte greu de obtinut acordul scolilor. Sa inteleg ca nu exista programa scolara sau manuale pentru fiecare an in parte ?

  • Există și programă școlară și manuale. Manuale sunt din plin. În școală noastră, multor copii le lipsesc manualele la științe, limbi străine, română, dar avem excesiv de multe manuale de religie. Profesorii noștri de religie se străduiesc. Dar, dacă acum 15-20 de ani copiii îi ascultau, învățau chiar, acum sunt complet dezinteresați, atât de nepăsători încât pentru profesori a devenit o corvoada. Mai ales la clasele de liceu. Nu știu cum rezistă ostilității. Majoritatea elevilor optează pentru religie că așa vor părinții. Părinții, la rândul lor, vor așa pentru că le e teamă sau rușine de preot și de cealaltă doamnă profesoară, cu care se cunosc de o viață. Nu știu ce ar putea face în acea oră un elev dacă nu ar opta pentru religie. Chiar și mulții noștri elevi penticostali stau la oră. Nu-i ajută, nu le dăunează.
   Este doar o materie la care iei 10. Inutilă, deci.

 9. Va pot spune, în completarea analizei dvs, cum vede la meu copil ora de religie: o ora in care desenează, face origami și discuta cu colegii, în timp ce un preot își spune poeziile.
  În plus, pentru ca noi nu suntem religioși, are deja în minte alternativa științifică despre începutul și sfârșitul lumii. Astăzi de pilda Ii s a povestiri despre nașterea lui Isus și I s a părut o aberație absoluta.
  Putinii copii din clasa care cred cu adevarat in povestile religioase sunt cei care au fost învățați de acasă sa creadă.
  Ne am pus desigur problema sa nu frecventeze ora, dar nu am vrut sa fie privit copilul ca fiind foarte diferit și ne ar fi încurcat teribil și programul familiei.
  Orele de religie au importanta în familiile în care părinții sunt religioși. Pentru ceilalți educați acasa sau educați de telefon, religia este încă o materie impusa de popi la nivelul ministerului.
  Are ce cauta religia în scoli? Clar nu. Dar cu puțin efort din partea familiei, ora de religie poate deveni ceva extrem de puțin important, chiar dacă o impune nu știu ce tolomac de ministru.

  • @Mihaela – în marea masă a populației, există aproximativ 20-25% care pot fi educați și în absența religiei. Dar o persoană educată și cultivată ar trebui să înțeleagă la ce se referă conceptul de divinitate. Principala problemă aici se află: niște oameni educați, care se consideră ei înșiși o elită a societății, resping conceptul de divinitate. Unii dintre ei (o anumită tabără ideologică, nu spun care) sunt capabili să creadă în extratereștri, dar resping conceptul de divinitate. Au primit ei cu-adevărat educație? Sau sunt niște impostori?

   Pentru restul, 75-80% din marea masă a populației, principala lor sursă de educație este religia. Ca sistem educativ, religia este capabilă să educe și analfabeți, ăsta e marele ei avantaj, comparativ cu școala. Mai mult decât atât, în sistemele marxiste de învățământ (Germania și Suedia y compris) școala reprezintă o metodă de înregimentare, un dresaj aplicat la scara întregii populații. În timp ce practicarea religiei e benevolă. Nu cred că a fost nimeni luat de pe stradă, să fie băgat cu forța în vreo biserică 😀

   • „Ca sistem educativ, religia este capabilă să educe și analfabeți, ăsta e marele ei avantaj, comparativ cu școala.”
    Nu se putea sa nu apara „maIstru'”Harald, asemenea alter ego-ului lui, Mr.Sveik sa ne „lumineze”.
    Depinde ce fel de religie;pt. ca in catolicism(dar si in unele scoli ale protestantismului clasic, calvin si luteran) se pune accentul pe latura morala, binefacatoare si pe liberul arbitru(discutabil) pe care l-am avea toti,ca si pe importanta educatiei si pe masura ce elevii cresc, a importantei de a face ceva util si corect py. ei si pt societate in timp ce in cazul cultelor neoprotestante se pune accentul in primul rind PE CE si PRIN CE anume ei se deosebesc de restul societatii formata din pacatosi pierduti daca nu impartasesc dogmele cultului respectiv.(si cum maj. cultelor sint in razboi..nedeclarat ca Putin in Ucrainia cu catolicismul sau cu ortodoxia e clar ce anume ii diferentiaza dar asta nu conteaza pt. Mister Harald).
    Pe de alta parte ortodoxia romaneasca cel putin (ca de cea rusa ortodox preavoslavnica nu mai vorbesc) e si ea cam rupta intre linia dura (ortodoxia adevarata) a celor din tabara Teodosie&comp si cea impusa de patriarh cu pretentii ca e pro europeana si pro ecumenica.In materie de invataminy, asa cum am mai afirmat sint sigur ca la sate si in orasele mici va prevala (desi referintele pro ruse vor fi..mai mullt sau mai putin discrete, voalate si diplomatice in functie de darul de orator al dascalului respectiv) linia ortodoxiei dure in dauna celei cuminti impuse de la centru de pe dealul patriarhiei.

    „Mai mult decât atât, în sistemele marxiste de învățământ (Germania și Suedia y compris) școala reprezintă o metodă de înregimentare, un dresaj aplicat la scara întregii populații.” Mai sa fie, „geniala” constatare, si eu ma miram de ce sint atit de „prosti” nemtii si suedezii de o duc de fapt atit de bine mai putin partea cu emigrantii, recunosc.Care nu merge deloc bine, din pacate.
    Dar si aici te contrazici ca de obicei mai ales atunci cind ai luat apararea islamului ca religie; ce sa-i faci cam asta fac statele respective, trebuie sa apare islamul din moment ce au zeci de milioane de practicanti pe teritoriul lor.Ce sa-i faci ghinion…
    Pe de alta parte, DA, e bine ca e benevola: daca catolicismul si protestantismul ar reveni la dogmele lor belicoase din trecutul indepartat (asa cum fac cultele neoprotestante in zelul lor prozelitist) ne-am intoarce in Europa de Vest la anii razboiului de 30 de ani.Ce sa-i faci viata merge mai departe, aruncam mizeria sub pres daca vrem sa convietuim.Noroc ca si din partea musulmanii sint unii (mai putin numerosi, din pacate) dispusi sa lase dogmele si preceptele lor mai belicoase pt un ecumenism sfios dar necesar.Si trebuie sprijiniti chiar daca mizeria din Israel si din Zaza cam arunca in aer sfioasele pretentii ecumenice.
    Cit despre ortodocsii de la noi, nici o grija: ma repet din nou, roadele „pozitive” ale invatamintului ortodox se vor vedea mai departe, mai ales in mediul rural si in micile orase prin promovarea unor invataturi sfinte de genul „daca treci pe linga o biserica si nu-ti faci cruce, te calca masina” sau „ereticii protestanti trebuie combatuti, NICI un fel de ecumenism,ortodoxia e singura Religie Adevarata pt ca multi nu vor inghiti linia patriarhului de a pune botnitza ortodoxiei ultra dure a adeptilor lui Teodosie&comp.
    Asa ca dincolo de obsesiile clasice pt neomarxisti ar trebui sa observi(nu de alta dar daca vrei sa stii cit mai multe..) ca exista destul spirit belicos in ortodoxia noastra spre deosebire de catolicismul european si de protestantismul clasic calvin si luteran care s-au imblinzit si au lasat dogmele belicoase si diferendurile de secole undeva sub pres e care sa atraga destui invatacei pe masura.
    Ei, om trai(unii dintre noi) si om vedea.

    „Nu cred că a fost nimeni luat de pe stradă, să fie băgat cu forța în vreo biserică” ei nici la noi NU mai e nevoie; exista youtube-ul, tik tokul, alte platforme pe care gurul ortodox roman adevarat al neamului saltimbancul Dan Puric si alti adepti ai liniei ortodoxe dure nationaliste se pot manifesta lejer, FARA nici o piedica predicind pe linga dogmele atit de dragi (singura religie ADEVARATA e ortodoxia, restul sint erezii,etc,etc) si un pic de ortodoxie preavoslavnica pro rusa si pan slavista.Sa traiasca!!!

    • Lamuritorul – „daca treci pe linga o biserica si nu-ti faci cruce, te calca masina”

     Astea sunt legende de-ale activiștilor anti-creștini. Am întrebat niște călugări ortodocși cum se vede chestiunea asta din punctul lor de vedere, după ce am remarcat că ei nu-și făceau cruce când treceau cu tramvaiul prin fața bisericii. Și mi-au explicat că asta încalcă Porunca a 2-a: a-ți face cruce când doar treci prin dreptul bisericii ar însemna să te închini zidirii, nu Ziditorului. Biserica e doar o clădire, făcută de mâini omenești, deci n-ai de ce să te închini când treci prin dreptul ei. Faptul că unii se închină e doar o manifestare de exces de zel, a unor oameni needucați.

     • NU sint legende era o mica chestie scoasa dintr-un manual de religie pt. clasa a VII-a de prin 2007 care a produs multa vilva la vremea respectiva; de altceva nu ai gasit sa te legi?Sau te-ai concentrat pe sagetile (indreptatite) lansate de domnul prototipescu?!(felicitari!!)

   • @Harald
    in scoala, la ora de religie nu se face educatie in sensul civic al cuvantului, ci doar ceva intre educatie cu nuiaua (amenintarea cu pedeapsa divina) si indoctrinare in cultul supunerii;
    de acord ca un astfel de cult al supunerii ar putea „civiliza” un procent semnificativ din populatie, dar nu o face sociabila: cei mai ipocriti oameni pe care i-am cunoscut erau profund religiosi, judecand mereu cu dubla masura tocmai si cu constiinta impacata prin alianta cu divinitatea, alianta care in opinia lor poate justifica orice, c-asa sunt caile divinitatii, intortocheate si deasupra ratiunii;
    educatie teologica nu se poate face ca depaseste capacitatile minorilor, iar chestiunile lumesti (de ex.problema avortului) nu prezinta interes, pentru ca prioritatea este indoctrinarea; ba chiar educatia sexuala este respinsa cu indarjire;

    pai, dom’ Harald, parca nici marxismul nu e asa rau, zic ca ar putea educa masele proletare, cum dealtfel a avut succes in comunism la procentele alea la care ati facut referire;

    • @Prototipescu – „la ora de religie nu se face educatie in sensul civic al cuvantului, ci doar ceva intre educatie cu nuiaua (amenintarea cu pedeapsa divina) (…) ”

     Între ”educație cu nuiaua” și ”amenințare cu pedeapsa divină” e o distanță imensă, e de fapt o contradicție de termeni. ”Amenințare cu pedeapsa divină” nu reprezintă o amenințare, nici dpdv juridic, nici dpdv religios.

     Exemplu laic: dacă vă atrage cineva atenția că riscați să ajungeți în fața justiției, credeți că îl puteți acuza de ”amenințare”?

     Tot în termeni laici: ”amenințare cu pedeapsa divină” înseamnă ”faptele au consecințe pentru care făptuitorul va trebui să răspundă”. În asta constă ”amenințarea”? 😀

     • in nici un caz n-o sa va acuz de amenintare daca m-ati ameninta acum ca ma dati in judecata pentru ca v-am contrazis, indispus, ranit in amorul propriu, sau v-am provocat vreun prejudiciu de imagine;
      dar sunt de acord ca si justitia laica poate functiona dupa criterii mai degraba divine… cred ca am mai dat un exemplu pe-aici, prezentat de o avocata din lista de facebook: „De pe la alții. CANADA. Legea contractelor.: Emoji Thumbs Up (👍) Echivalează cu o acceptare.
      La 8 iunie 2023, King’s Bench for Saskatchewan (Curtea) în South West Terminal Ltd v Achter Land & Cattle Ltd, 2023 SKKB 116, a hotărât că emoji-ul „degetul mare” trimis prin mesaj a fost o formă validă de acceptare a unui contract, dispunând despăgubiri de peste 82.000 USD pentru încălcarea contractului.” originalul aici: https://www.canlii.org/en/sk/skkb/doc/2023/2023skkb116/2023skkb116.html?fbclid=IwAR0LFGjNkoXIGq_LaKw24ZW01xoK7SUAGccXO8sTMn2rmLx2H4CONWZ1spo

     • hmm… se prea poate sa ma fi inselat, dar chiar mi s-a parut ca aduceti in discutie tema obiectivitatii justitiei divine, aducand drept unic argument o similaritate cu obiectivitatea justitiei laice; contextul nu ma obliga sa aduc argumente contrare conceptului de obiectivitate a justitiei divine, consider ca e suficient sa invoc doar ca nici justitia laica la capitolul asta nu sta grozav de bine :)

      • @Prototipescu – mistificarea asta descalifică pe oricine: ortodocșii nu ardeau vrăjitoare pe rug.

      • @Harald
       nu e vorba de ortocsi in fraza aia, ci de faptul ca daca justitia se amesteca cu morala se descalifica amandoua

 10. Domnule profesor, nu înțeleg ce legătură ar trebui să aibă instituția școlii, o instituție de stat, cu BOR sau altă biserică de oricare alt cult, care ține de conștiința liberă a oricăruia dintre noi. Altfel înțeleg, ca absolut necesar, în cultura generală a unui tânăr să existe noțiuni temeinice de cultură religioasă, adică să știe de ce în România majoritatea sunt ortodocși și nu budiști, să știe și să recunoască specificul religiilor importante, să știe de ce și când catolicismul s-a spart în mai multe religii, să înțeleagă de ce există o artă religioasă și să-i cunoască, pe culte, capodoperele și tot așa. Să știe că este cel puțin nepoliticos să porți dispute religioase cu persoane care aparțin de alt cult decât tine; să știe că nu este o crimă să fii ateu ori, credincios fiind chiar, nu-i o crimă dacă nu mergi la biserică și nu dai bani preoților. Ar merita copiii să afle despre manipularea, și astăzi, din partea politicienilor, a religiei pentru a obține voturi și adeziunea la deciziile lor… Da, încă o temă ce merită studiată serios chiar și în liceu: de ce este importantă secularizarea religiei într-un stat modern.
  De aceea nu înțeleg de ce în clasă trebuie să fie o icoană sau alt semn al vreunei religii oarecare? Și nu înțeleg de ce un elev trebuie să învețe cântece religioase și rugăciuni – toate ale unui anume cult.
  Nu înțeleg de ce cadrele didactice care predau acest obiect trebuie să fie preoți și, mai ales, ortodocși. Toate acestea sunt aberații didactice acceptate din slăbiciunea noastră și nicidecum dintr-un respect real pentru vreo biserică sau vreun cult de astăzi.
  Dacă mi-ați spune că în orele de religie copiii învață valorile morale, vă voi spune că învață tot atât cât de la procurori sau judecători, numărul infractorilor fiind împărțit pe profesii egal în toate domeniile, iar clerul nostru este la fel de corupt cum e cel al polițiștilor, politicienilor ori al magistraților.
  Domnule profesor, chiar credeți că eu țin să am copiii buni creștini (ortodocși) ori cetățeni corecți și demni într-un stat corect și care nu permite în nici un fel îndoctrinarea în vreo ideologie, fie chiar și a ”credinței strămoșești”?
  Domnule profesor, ca ”nones” ce sunt, îmi permit să vă spun că, personal, respect credința celui care îmi respectă necredința!

  • E foarte simplu: Nu vă înscrieți copii la orele de religie. Cre e problema? Majoritatea părinților și implicit a contribuabililor vor asta. depun cereri.

   Dacă orele de calcul diferențial și integral din liceu ar fi opționale, câți credeți că s-ar înscrie la ele?! Trei sferturi din elevii ăia care se uită la integrale ca vițeii la poarta nouă nu-s de fapt capabili nici să facă o înmulțire. 😂 Asta nu vi se pare o risipă strigătoare la cer? Și mai e și obligatorie doar ca să asigure norme didactice…

   • cu cea mai mare placere am face asta daca s-ar pune prima ora sau ultima. dar pentru ca asa n-ar mai avea norma domnii si doamnele care ne toaca banii pentru nimic, doar pentru ca absolventii scolilor BOR trebuie repartizati si ei undeva dupa finalizarea studiilor, orele de religie se pun intre prima si ultima ora, tocmai pentru a-ti fi cat mai greu sa renunti la ea! asa ca abandonezi si chiar daca il inscrii sau nu, el tot in clasa o sa stea sau o sa plece eventual la biblioteca acolo unde exista, dar o sa-l lasi in clasa, evident.asa ca de ce sa te mai complici sa faci cerere sa nu mai participe, cand el tot in clasa o sa stea?!

    • În mod inevitabil sunt sunt ore de religie la începutul sau la sfârșitul zilei. Au rămas cumva acele clase goale? 😁

     Ceeace nu pricepeți dumneavoastră e că cei ce avem copii vedem în orele de religie o anume valoare.

     După cum v-am spus, dacă o să aveți vreodată copii nui-i înscriați la ora de religie și gata. Care e problema? Toate școlile au bibliotecă în care își pot petrece acea oră sau au curți în care copiii se pot juca dacă nu e vremea rea.

  • tocmai, NU se studiaza religia; se face catehizare; alta mincare de peste; pentru a se studia religia, trebuie pornit de la Eliade

   • puneti ora prima sau ultima OBLIGATORIU si veti vedea cat de optionala e atunci cu adevarat :) nu va mai ascundeti dupa deget cu statistici deformate si infatuari infantile! si ora e optionala pe hartie, ea este obligatorie inainte de a fi optionala, parintele trebuie sa spuna ca nu vrea, nu ca vrea!

    • Știți foarte bine că o oră opțională nu poate fi pusă mereu la începutul sau sfârșitul zilei. Însă orele de religie ce sunt la începutul sau sfârșitul zilei au exact același număr de mușterii ca și cele ce sunt în timpul zilei.

     Faceți opțională orice altă oră din nenumăratele materii inutile sau de-a dreptul dăunătoare cu carte sunt chinuiți copii din școlile românești și vedeți dacă cineva poate strânge măcar 50% din elevi la ele. 😉

 11. Ar fi foarte simplu, cei care nu doresc sa studieze religia din motive personale sa studieze obligatoriu etica si filosofie.

 12. Existenta religiei ca disciplina de studiu adresata copiilor cu varsta mai mica de 14-15 ani este o mare mizerie! O astfel de disciplina, privita ca istorie a RELIGIILOR, abordata dintr-un punct de vedere critic, ar putea fi introdusa in liceu, in clasele terminale, atunci cand elevul are unele cunostinte de matematica si fizica, astfel incat sa poata decide prin proprie vointa daca crede sau nu in perceptele si povestile promovate de religiile existente pe planeta Pamant!

  Ideea liberului arbitru chiar asta inseamna!

  In situatia existenta, religia in scoala, asa cum este acum, reprezinta o forma de pervertire sufleteasca, o forma de indoctrinare cu percepte si povestioare fantasmagorice exprimate intr-un limbaj pueril, care nu pot fi demonstrate ca fiind adevarate! De aceea nu numai ca e inutila predarea religiei in felul in care se face acum, dar e si daunatoare formarii unei gandiri rationale si logice, daunatoare in sensul intelegerii ideii de libertate de gandire!

  Las la o parte faptul ca cei ce predau religie sunt in mare majoritate personaje care nu ar trebui sa aiba dreptul vreodata sa intre intr-o scoala, nici macar pentru a spala pardoseala!

 13. Pina ce ordonanta nr xxx din data de yyyy a lu nea domnu ministru nu prevede sa se puna ora de religie la final/inceput de program….toate fitzele sunt egal hirtie igienica. Exista 1000 de alte chestii mai ok decit religie la clasa 0 sau 1…
  Corect ar fi ca popimea sa faca ore de religie la biserica lor, in timpul liber, pe banii alora ce se inscriu .
  Iar toti popii sa se autofinanteze. De la enoriasii lor. Si sa plateasca taxe

 14. Dacă părinții și societatea ar educa cu adevărat copilul, da, nu ar mai fi nevoie de ora de religie. Doar acolo mai are șansa copilul să afle despre virtuți, despre ceea ce este bine sau nu. Marea majoritate a copiilor sunt pe jumătate abandonați de părinții care nu mai au timp de ei. Marea majoritate a profesorilor sunt relaxați și nu le pasă. Domnul autor este un progresist, pentru Dumnezeu este o idee filosofică. Cine vrea tradiție, are dreptul să o aibă. Să nu uite autorul cum a început învățământul în țările române, pe lângă preotul din sat.

  • cine vrea traditie poate merge duminica la biserica sau BOR poate organiza o scoala de duminica pentru enoriasi. scoala NU e pentru asta, scoala e despre dobandirea de abilitati, cunostinte, cultura generala si implementarea acestui mix dobandit cu cat mai mult succes ulterior pe piata muncii!

 15. Personal pledez pentru invatamant laic.Religia ,ca disciplina ,ar trebui exclusa din scoli.Educatia religioasa trebuie lasata pe seama familiilor si a lacaselor de cult.Restul sunt discutii interminabile iar copiii din familiile care apartin altor culte ( catolicismul cu variantele lui,musulmanii,ebraicii sau toate sectele si variantele ortodoxiste etc.) nu s-ar simti discriminati.

 16. Ora de religie ar trebui sa fie doar la liceu ca o istorie a religiilor, cu ritualurile lor specifice. Ca sa sustina toleranta si o anume atitudine morala. Pe cei din gimnaziu este greu sa inteleaga si substraturile de dogma si filizofie a religiei. Mai curand sa respecte cele 10 porunci si sa li se explice cate ceva din arhitectura, pictura iconoclasta si simbolurile din bisercile romanesti. Ce lipseste in scoala sunt cursurile de empatie. Azi in tramvaiul 21 o scolarita de 9-10 ani s- a asezat langa mine, mama ei alaturi. Prin usa din fata a urcat o tanara asiatica gravida in 7-8 luni. Nici una nu s-a ridicat sa ii ofere locul. Eu am facut acest gest desi am o varsta bine adunata. Tanara asiatica mi a multumit in lb.romana. Ce invata eleva la scoala, dar la ora de religie?!!!

 17. Romania este stat laic. Religia nu are ce sa caute in scoala. Cine vrea, isi poate trimite copilul la ore de religie la biserica. Fiul meu a invatat la ora de religie ca nu trebuie sa foloseasca prezervativ!

   • Religia nu se preda in scoala! Se preda la cine doreste in scoala de duminica la biserica. Mai cititi si nu dati idei false ci numai cu exemple concrete. L. Pavarotti a cantat mai intai in corul bisericii duminica la final de slujba. Nu am crezut ca pe contributors sunt si fake news.

   • suntem destul de informati cat sa-ti spunem ca aberezi cu gratie. religia ca materie asemanatoare cu programa BOR actuala din preuniversitar on occident NU exista in scolile publice de masa!

  • Psihologic vorbind, orice metodă contraceptivă transformă actual sexual într-un surogat. Dacă doriți, se poate dezvolta subiectul. O persoană poate avea dreptate chiar dacă nu e capabilă să explice de ce are dreptate.

 18. Ca un PS la comentariul meu: f multi forumisti sau in general oameni de buna credinta ignora faptul ca in multe scoli de la noi se preda sau se va preda (mai mult sau mai putin voalat) acea varianta de ortodoxie atit de draga cercurilor pan ortodoxiste de la noi rusofile potrivit carora evreul ramine dusmanul numarul 1 al lumii crestine, Putin si Statul Rus sint prin excelentza aparatorii (catehonul) Adevaratei Morale si (mai ales) al ADEVARATEI CREDINTE ORTODOXIA in lupta cu Satanismul Occidental degenerat si religiile lui decazute, catolicismul si protestantismul.
  Exagerez?NU, va sfatuiesc sa asteptati cu rabdare.
  PS2; ei justifica asta nu numai prin diferentza de dogme si si prin cica revalatii divine:pictura unor calugari de la Muntele Athos in care Biserica Catolica e descisa ca fiind Tirfa Babilonului din Cartea Apocalipsei si bisericile si cultele protestante si neoprotestante fiicele ei;asta pt. domnul Sveik.

  • Ce chestie!

   Bine că i-ați dat în gât, mama lor de obscurantiști! Auzi dom’le ce obrăpnicie! Să atârne măscări pe pereți!

   L-au pictat cumva și pe papa Franț cu bustieră, jartiere, tocuri de 20 de cm, cu crucificul ăla fain cu seceră & ciocan primit de la Evo Morales în mâna stângă și un bici în mâna dreaptă? 😂

   • Raspunsul dumitale,cu pretentia de afi „spiritual” dovedeste ca desi esti un aparator (degeaba) devotat al cauzei religiei NU ai cunostinte de teologie,literatura ortodoxa si pretinsa „spiritualitate” ortodoxa.Altfel spus replicile dumitale au tot atita valoare cit bascalia lui nea Vasile din fatza blocului cu berica linga el sic artile de septic zarurile sau mai stiu eu ce in fatza.NU ca nea Vasile n-ar avea dreptate in anumite aspecte (desi la fotbal,politica si femei se pricep toti romanii de asta ne si merge atit de bine, mai putin partea cu femeile) dar asta se poate datora intelignetzei native deductive.
    Altfel spus nu ti-ar strica sa rasfoiesti un pic din Berdiaev si mai ales din Khomiatov parintele panslavismului si dintre autori ceva mai noi Arkadi Maler despre Doctrina Catehonului, iimportanta statului rus ca Singurul,Unicul Aparator al Adevaratei Credinte ,Ortodoxia Preavoslavnica si al Adevaratei Morale.
    Asta avind in vedere pretentia de a le cunoaste pe toate, mergind pina la ridicol.Nu de alta dar in privinta ortodoxiei si a doctrinei ei cea mai importante considerata eretica oficial de catre BOR respectiv filetismul ortodox panslavist esti cam le linga subiect.
    Cit despre obscurantistii respectivi, nici o problema se dau in git singuri.
    Pintre altele anumiti teologi ortodocsi greci se straduiau sa demonstreze ca limba vorbita in rai e greaca, fara sa specifice care, cea clasica sau cea moderna. Fiindca esti un om studios, si ai destul timp, n-ar strica sa le inveti pe amindoua desi pacatul orgoliului atirna cam greu la judecata aia finala pe care o astepti cu atita daruire.(dar asta Nu e problema mea) Oricum s-ar putea sa ai parte de niste surprize placute.
    Asa si daca vrei sa combati nu ti-ar strica sa rasfoiesti un pic tratetele de teologie ortodoxa ale lui Dumitru Staniloaie,ca sa ma poti combate (ca fost candidat la teologie ortodoxa) si sa mai iesi din zona ridicolului.Atlfel sfatul dat lui Mister Harald e valabil si in cazul dumitale;ramii la lucruri pe care le stii, inginerie, politichie.
    Succesuri!!!

    • Până să ajung eu la berdiaev, ar fi extrem de util să puneți până pe cărți de genul „Cum să scrii o compunere. manual pentru elevii de clasa a III-a”. 😂

     V-am mai spus și cu alte ocazii: Încercați să vă puneți ideile într-un fișier text sau pe o bucată de hârtie. După aia dezvoltați fiecare idee într-unul sau mai multe paragrafe. Simpla poliloghie dezarticulată din care nu se înțelege nimic nu vă ajută deloc.

     Curaj!

     • Asta observi doar in cazul celor care indraznesc sa-ti critice opiniile extremiste, mister Sveik? Sau,daca cineva doar te lauda, nu mai conteaza forma in care se exprima?
      PS: conteaza ideile mai mult decit forma, mai ales cind te grabesti.Aici Nu sintem la un concurs de literatura,ci pe o platforma de comunicare;nu-ti place ce scriu sau cum scriu,sau amindoua, esti liber sa-ti vezi de treaba si sa ma ignori.

     • PS: asa se intimpla cind ai ZERO argumente, continui,ca strategie cica de „demolare” a „adversarului” cu sofisme: ba „agent neomarxist”,ba” scrii neingirjit, ai nevoie de lectii de compunere „(eu care aveam note mari in general la litaratura si la gramatica”) etc,etc, nimic nou,pe linga selectia observationala, adica ignorarea argumentele valide pe motiv ca nu se potrivesc cu versiunea mea de adevar.
      Inca odata: aici sintem pe o platforma de comunicare, nu de concursuri de genul” cine scrie cel mai frumos cel mai cursiv”(mai ales fara sa spuna nimic sau fara sa bata cimpii cum faci d-ta pe acest subiect)Unii au mai putin timp pt. scris, nu sint privilegiati ca d-ta care se pare ca ai tot timpul din lume ca sa fii f. activ pe acest forum.

  • Realitatea este putin (mai mult) diferita.
   Adica numarul celor care ignora tinde spre zero virgula (procentual).
   Restul… nu poate. Din cauze diverse.
   Dar cea mai importanta este saracia ereditara. Peste care se suprapune saracia educationala.

   Da. Ortodoxia este fundamentalista.
   Si la fel de contraproductiva ca oricare alta religie (ideologie) de acest tip.

   Principial, religia n-are ce cauta in scoala. Nici macar in regim optional.
   In urma cu 100 de ani, in procesul de modernizare a Turciei, Attaturk a scos religia din scoala.
   In urma cu 10 ani, in procesul de (re)fo’ma a invatamantului, Funeriu, prin ordin de ministru,
   a adus umerase de sutane la catedrele claselor pregatitoare (zero).
   Nici macar Androneasca n-a avut o asemenea „porneala”. Dar a pastrat-o.

 19. Nu imi este clar de ce „educatia national crestina” intr-o tara europeana majoritar crestina ” trebuie sa aiba o conotatie pejorativa? O natiune este o structura socio-politica complex organizata in care vietuieste un popor cu radacini istorice comune.
  Daca religia practicata de majoritatea cetatenilor este religia crestina atunci notiunea de „stat national crestin” este fireasca, logica, deloc ostentatoare.
  Romania, ca stat democratic ar putea, zic eu, sa urmeze exemplul majoritatii statelor europene si sa permita elevilor musulmani sau evrei sa urmeze in cadrul orei de religie, cursuri de notiuni de judaism sau islam.
  Orele de religie crestina nu trebuie sa fie de catehizare, aceasta facandu-se in Biserica, ci de istorie a crestinismului, a Bisericii nationale incluzand conflictele cu imperiul otoman si prigonirea acesteia de catre sovietici in perioada dictaturii comuniste.
  Exemplul Belgiei , in calitate de Buric al Targului merita studiat. In scolile de Stat fiecare elev dintr- o clasa este chestionat asupra optiunii pentru un curs de religie sau ” educatie cetateneasca”.
  In cadrul ultimei optiuni nu se face propaganda anti religioasa ci educatie privind convietuirea respectoasa intre membrii religiilor recunoscute de Statul contitutional monarhic. Daca doar 2 elevi sunt de alta religie decat religia crestina, pentru acestia este angajat un cadru didactic care sa predea notiuni ale religiei careia elevii ii apartin.
  Am remarcat faptul ca in Bucuresti exista cateva cimitire remarcabile ca dimensiuni pentru raposatii adepti ai cultului islamic.
  Putem presupune ca raposatii au familii din care fac parte si ce studiaza in scolile romanesti. Ce fac acesti elevi in timpul orelor de religie crestina?

 20. Religia este cea mai importanta. Astia nefiind suficient de rationali si inteligenti nu isi pot da seama de acest fapt. Este si incultura aici, ceva specific. Tin sa subliniez asta.

  Psihologia romanilor: Fac lucruri pentru ca „asa face lumea” sau pentru ca ii pun altii sa faca. Nu pentru ca e bine sau e rational.

  Vorbesc, scriu, isi dau cu parerea si de fapt nu stiu prea multe. Daca le pui niste intrebari o sa constati ca nu stiu lucruri elementare.

  Romanii nu sunt destepti dar vor sa para. Nu sunt culti dar vor sa para. Nu sunt bogati dar vor sa para. Nu sunt mai nimic dar isi dau importanta si vor sa para.

  • „Romanii nu sunt destepti dar vor sa para. Nu sunt culti dar vor sa para. Nu sunt bogati dar vor sa para. Nu sunt mai nimic dar isi dau importanta si vor sa para.”
   Sa inteleg ca te referi si la persoana dumitale?pai asa ar fi corect daca vii cu un sofism asa generalizator de fapt de 2 bani.

   „Religia este cea mai importanta. Astia nefiind suficient de rationali si inteligenti nu isi pot da seama de acest fapt. Este si incultura aici, ceva specific. Tin sa subliniez asta.”
   Si eu tin sa subliniez ca exista unii care NU sint multumiti sau prea entuziasmati de religia aia care le-a fost bagata pe git de mici copii ca fiind „cea stramoseasca” si „nationala” singura „adevarata” (cind combini religia zis majoritara cu nationalismul mai ales ala ultra iese ceva cit se poate de toxic).Incultura domnule? pai e clar, multi (inclusiv unii care posteaza aici) ar trebui sa invete ca mai exista si ALTE credinte sub soare, alte scoli spirituale care pot fi mai mult sau mai putin pe plac unora;sau devin „tradatori” ai „religie neamului” daca indraznesc sa creada altceva?CUM ramine cu libertatea constiintei,hmm?!
   Apropo de incultura: pai tot asa F MULTI dintre romanii care se declara ortodocsi HABAR NU au despre multe dintre dogmele si practicile acestei religii sau daca subscriu la anumite practici habar nu au despre ce e vorba.(cum e de ex. sa postesti dar in perioada postului e interzis sexul dintre soti;sa vedem citi dintre romanii autointitulati „ortodocsi” respecta regula asta).

   „Psihologia romanilor: Fac lucruri pentru ca „asa face lumea” sau pentru ca ii pun altii sa faca.”Sint ortodox pt. ca asa mi se spune ca e bine” si ce e bine sau rational in treaba asta? Chestia asta NU e tipica doar romanilor e universala, dar la sofisme inainte. Jalnic.

 21. Observati cat de grea e viata pentru acei atei si acei darwinisti. Incetati sa va mai inconjurati de oameni lipsiti de credinta! Care nu stiu nimic si care nu facut nimic!

  • Deci, dupa parerea dumitale, toti ateii sint oameni care nu stiu nimic sau n-au facut.Felicitari!!!Cu astfel de comentarii poti intra in istoria gindirii.Fabulos!!
   Sincer oricit de tare detest fanaticii exaltati mai ales jihadistii musulmani de astazi de d-ta mi-e mila.Reflecta nivelul gindirii unor concetateni care reusesc cumva sa se strecoare si pe site-ul asta,din pacate.Noaptea mintii.

   „Observati cat de grea e viata pentru acei atei si acei darwinisti..” Da, domnule, e chiar f grea viata mai ales cind ai ghinionul sa intilnesti persoane de talia domniei tale.
   PS: NU sint ateu, o precizare necesara avind in vedere posibile reactii tipice.

 22. Am tot citit articolul d-lui Chita de mai multe ori, cat si comentariile, si am citeva nelamuriri pe care le voi formula. Sper sa-mi fie permis.
  Inteleg ca nu se mai vrea studierea orei de religie in scoli, pentru ca:
  1. Nenea Schmitt ne-a spus, dupa o buna analiza a domniei sale de istoric specializat in spatiul romanesc, ca se duce o lupta in sinul Bisericii Romane, intre aia mai liberali, si aia mai habotnici. Se poate sa aiba dreptate.
  2. Din cauza unor popi care au calcat stramb, Pomohaci, cel de la Constanta, etc, se deduce ca verticalitatea bisericii e cam la pamant. Cam asa se pare
  3. La ora de religie se face orice numai religie nu, si se vorbeste despre alte alea sau se chilueste
  Referitor la punctele de mai sus, asi dori sa intreb autorul si stimabilii contribuitori pe aceasta platforma:
  La 1. – Cand a fost ultima data cand un istoric roman a scris despre germani, si si-a dat cu parerea cum e la ei in Biserica lor? Sau la ei in societate? Sau de politica lor europeana? Mai mult, daca sa spunem ca exista un asemena caz, cat de calificat este istoricul roman sa-si dea cu parere despre o cultura complet diferita si cat ar accepta populatia germana o asa scriere/observatie/recomandare?
  La 2. – Cum nimic pe lumea asta nu prea e perfect si vertical, putem oare descalifica toata contributia bisericii la spatiul romanesc pe o scara de timp mult mai larga decat netrebniciille punctuale ale unor invivizi care au dat-o in bara?
  La 3. – Pai daca copiii chilesc, care e treaba – Practic e o o pauza de care se bucura toate partile. Voi ce ziceti?
  Concluzie: so o scoatem, sa o inlocuim daca asa vrea populatia, dar cu ce, stau sa ma intreb?

   • Hm…Stau sa ma gandesc cum:
    1. sa predai unor copiii, mari sau mici, empatia. Sau etica. In baza căror exemple? Iau unul la întâmplare: CEO-ul unei mulți-nationale, exemplu de corectitudine (politice), etica și empatie, in bunele lui practici de business, a făcut multe fapte bune de-a lungul carierei, care sunt documentare și care pot fi explicate copiilor. Asta îmi bine repede la îndemâna. 2. Tatal povestește copiilor cum asculta benzi cu Metallica la Kashtan, iar bunicul discuri la pick-up. Copiii însă nu și scot nasul din telefon…
    Ce ziceți, ar merge ceea ce propuneți d-voastră?

    • In Canada se fac cursuri de empatie si etica dar la nivelul copiilor de clase primare. Exista mii de exemple care pot fi aratate copiilor. De la a cere cand vrei ceva si nu a lua direct. De la a pretui un cadou cat de mic, o vorba frumoasa, de a ajuta pe cei mai saraci cu jucarii, carti si haine in stare buna. De la a spune multumesc pentru un gest frumos sau lauda. Se fac vizite la spitale, bucatarii de restaurante, fabrici de ciocolata, brutarii, s.a. case de batrani, adaposturi animale, ferme sgricole. Azi parintii numai au timp sa faca o educatie adevarata dar cineva trebuie sa o faca.

     • Se poate ca in Canada sa se procedeze in acest fel, nu știu ce efecte au asupra copiilor și ce rezultate au asupra viitorilor Adulți. Poate pentru un melting-pot pot cum e Canada, acolo sa funcționeze, e o societate f. simpla și foarte diversa. Întrebarea practica era la nivelul României/Europei unde societatea e mult mai conservativa și ancorata in valorile seculare. Nu mi se pare ca aici poate funcționa, europenii sunt mult mai sofisticați și au nevoie de ceva mult mai mult decât o vizita la fabrica de ciocolata și la cantina săracilor, au nevoie de un credo. Parca vine de la credință dacă nu ma înșel:) A… și încă ceva, părinții sa și facă timp de creșterea copiilor, dacă nu vor sa fie educați de Sfântul Tiktok și de profil de etica:)

      • Oamenii sunt peste tot aceiasi. Depinde ce la ofera societatea ca sa evolueze pozitiv si de implicare. Conservatorismul dus la atitudini extreme si imuabile devine o frana in dezvoltare si progres. Religia asa cum o privesc multi nu este o formula de a evolua. In fond, fiecare crede in ce vrea si cum vrea dar acest lucru nu trebuie sa il impunem tuturor.

  • arts, ar fi bine daca ati putea sa ne edificati asupra „contributiei bisericii(ortodoxe) la spatiul romanesc pe o scara de timp mult mai larga” prin explicatii si afirmatii concrete si valide( valide in sensul de a proveni in mod clar din consemnari in documente).

   De exemplu, ati putea sa ne edificati asupra ajutorului dat de biserica reformei invatamantului facuta de catre Spiru Haret – singura reforma autentica si benefica a invatamantului romanesc, de cand exista acesta!

 23. Stimate/a LS, am încercat sa aduc in concret “cum” predam religia la o banala ora de clasa, in anul de gratie 2023; încercați sa mi dați un răspuns concret la acest punct care este și tema articolului. Dacă scoateti ora de religie, înlocuiți-o cu ceva! Aici parca rămăsese discuția dintre comentatorii articolul. Suntem cu peste 100 ani dupa Spiru Haret, ideea este cum sa optimizam un sistem existent, nu sa comparam 2023 cu 1800 toamna. Ce ziceți, puteți lasă întrebarea legată de istorie la o parte și sa ne Spuneti cum predați etica, concret unor cooiii? Înțeleg ca religia ca forma și metoda va deranjează și vreți sa o scoateți.

  • Am postat mai sus un comentariu in care am explicat suficient de clar de ce e daunator copiilor, mai ales celor cu varsta mai mica de 16 ani, ca religia sa existe ca disciplina pentru ei!

   Putem comenta asupra celor scrise de mine acolo, daca intelegeti ce am scris in acel comentariu!

   Ceea ce ma deranjeaza enorm este inocularea in mintea unor copii a unor neadevaruri….sau altfel spus, mai putin dur, inocularea unor adevaruri care nu pot fi dovedite, demonstrate, deci nu pot fi considerate valide din punct de vedere al gandirii logice! Oare nu ne dorim pentru copiii din Romania ca acestia sa beneficieze de un stil de invatamant care sa le formeze o gandire logica si rationala?

   • Am citit ce ați scris mai sus și mi s-a părut ca erați furios/furioasa și f. Vehement/vehementa… am încercat sa înțeleg, dar nu am reușit sa ma lămuresc. In plus, neadevarurile pe care le invocați d-voastră sunt adevăruri pentru ceilalti. Cât despre gândirea logica și raționalul, cu emoțional și empaticul, sunt 2 chestii absolut diferite… aici e frântură logica pe care dacă îmi permiteți nu reușesc sa o urmez.
    @Dl. Chita – nu văd din dezbaterile de pe forum la articolul d-voastră o alternativa viabila la orele de religie.

    • @arts: Sunt absolut de acord ca dezvoltarea pe plan emotional si empatic a unui copil este extrem de importanta(dezvoltarea in sens benefic, pentru ca se pot dezvolta sau induce emotii si empatii care pot marca in sens negativ evolutia unui copil pentru o indelungata perioada de timp).

     In ceea ce priveste „adevarul”, nu pot exista enunturi care pentru unii sunt adevarate si pentru unii nu sunt adevarate. Un enunt este adevarat atunci cand se poate aduce o dovada, o demonstratie logica a faptului ca acel enunt este adevarat. Pentru asa zisele adevaruri care nu satisfac proprietatea de mai sus, nu vreau sa spun mai mult decat ca acestea sunt lucruri induse in mod artificial, fara un sprijin logic.

     In mod normal ne dorim un sistem de invatamant eficient, care sa pregateasca in sensul provocarilor ce vor apare in fata umanitatii in viitor! Viitorul este al cunoasterii, al intelegerii si studierii Universului, al tehnicii performante aparuta ca rezultat al dezvoltarii stiintifice!

     Cum pot fi explicate unui tanar in clasele 11-12 cateva dintre principiile care guverneaza Universul, daca el a fost indoctrinat cativa ani buni cu povesti de genul ” e cineva undeva sus in ceruri care stie tot ce facem”, „e cineva care a inviat s.a.m.d……” ? Cand incepand din clasa a 7-a copilul incepe sa studieze discipline stiintifice(Fizica, Chimie, Biologie) care contrazic principiile cu care a fost indoctrinat la orele de religie, el pe cine va trebui sa creada? Vor trebui sa i se aduca argumente! Cum?

     Sa zicem ca generatiile viitoare vor fi cele in care contactul lumii noastre cu lumi extraterestre al caror nivel de dezvoltare este mult peste cel al civilizatiei noastre va exista! Cum va fi interpretat de catre cei indoctrinati cu religia acest fapt? Vor fi complet zdruncinati din punct de vedere al convingerilor lor, induse in mod gresit! Ar fi bine pentru ei sa fie asa?

     Ideea e sa nu traim in minciuna, cu toate ca religia crestina nu poate fi numita astfel, pentru ca am fi nedrepti avand in vedere aportul acesteia de-a lungul timpurilor la inocularea unor principii benefice pentru umanitate. Dar o mare parte dintre „adevarurile” promovate de catre religia crestina sunt false, falsuri grosolane din punct de vedere stiintific.

     Nu cred ca stiti cat de multi oameni inca cred ca „Ploua daca vrea Dumnezeu”, „Daca pacatuim si ne recunoastem pacatele suntem iertati” si multe altele! Asa dorim oare sa ne educam copiii? Nu e mai bine sa le fie explicat ca daca gresesc grav vor raspunde in fata societatii si daca gresesc foarte grav vor raspunde in fata legii si vor fi pedepsiti?

     Inteleg ca e greu, e dificil sa iei decizii in aceasta privinta, de a avea sau nu religie in scoala, atata timp cat in mod majoritar oamenii inca cred in principiile religioase! Dar trebuie sa luam decizia cea mai benefica pentru a deveni o societate moderna si civilizata, care sa ofere oamenilor confort (de orice fel), bunastare si intelegere a lumii in care traim(ma refer la univers)!

     Decizia existentei orelor de religie in scoala a fost si este o decizie politica! Va garantez ca exceptand naivii din PNTCD si PNL din anii 90, toti ceilalti au decis in mod pur populist si din interese electorale ca religia sa fie pusa ca disciplina de studiu in scoala! Ca sa nu lasam lucrurile in ambiguitate, sa spunem clar: intre FSN, FDSN, PDSR, PSD( diferitele denumiri sub care clica comunista a defilat ca partid in ultimii 33 de ani in Romania) si biserica ortodoxa romana a existat permanent si exista in continuare o fratie in a se ajuta reciproc! De ce? Pentru interese pur materiale, atat dintr-o parte, cat si din cealalta! E rusinos si jenant pentru cei care orbiti si lipsiti de intelegere fiind au dat girul ani de-a randul ca aceasta asociere mafioata sa-si bata joc de o intreaga tara!

 24. Programa pentru Religie este orientativa, dragilor. Un profesor de Religie e conștient ca preda unor suflete, unor minți, unor inimi. Priveste la sufletele lor, la felul cum se mișcă si cum vorbesc si ia aminte cum sa ajungă la inima lor. Nu e stresat de termene, de atingerea unor scopuri academice, rigide.
  Religia e singura disciplina unde profesorul nu știe totul, unde răspunsurile la întrebări sunt oferite simplu de un copil de 6 ani.
  Ora de religie ofera posibilitatea tuturor copiilor sa se exprime, să își împărtășească neînțelegerile, să primească încurajări și să ofere bunătate. Ce vă deranjează, în vârtejul acestei lumi, copiii au o oră de educație pentru încântare și pentru admirație în fața măreției Creatorului? Mergeți sa ii vedeți, mulți sunt obosiți, triști, cu unghiile roase, agitați sau pierduți în gândurile lor, și decideți care este nevoia lor cea mai mare. Cea sufletească. Au nevoie maximă de iubire. Și da, zilnic îmbrățișăm, încurajăm, ne rugam și îi învățăm ca nu sunt singuri.

  • Mergeti timp de o luna pe strazi, in magazine malluri, in transportul public, in parcuri la ore diferite. Priviti si ascultati cu atentie cum vorbesc cei tineri si foarte tineri, cum se imbraca, cum gesticuleaza. Ce teme de discutii au intre ei. Apoi cum se raporteaza la relatiile cu cei din jur, cu cei din alte generatii. Libertatea lor este aproape absoluta, au reguli, au norme sociale?!!! Nu am vazut mare lucru. Religia in scoala in afara de iubire si inchinare fata de Dzeu ce le ofera ?!! Intelegere si iubire, ajutor fata de cel de aproape, din comunitate nu am vazut. Exceptiile sunt rare si au radacini in familie. Daca religia avea un rol major nu am avea atata cazuri de coruptie, minciuna, hotie si violenta, prostitutie si droguri.

 25. Da așa este religia trebuie sa fie o carte de căpătâi, pentru că altfel ne vom trezi cu cel mai needucat popor .Fara Dumnezeu ,nu putem face nimic.Omul educat religios se deosebește clar în comportament și în tot ceea ce face în viața.Relegia Sf Sf Scriptura te așează pe cele mai drepte și frumoase trepte ale civilizației.Ortodoxia este singura speranță în dezvoltare educației și civilizației in lume.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Dan Alexandru Chiță
Dan Alexandru Chiță
Dan-Alexandru Chiță (n. 1985). Absolvent al Facultății de Științe Politice a Universității București (2008), Master (2010) și Doctorat (2014) în cadrul aceleiași universități. Profesor în sistemul preuniversitar din București.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro